yds calışma

July 17, 2017 | Author: Tanershen | Category: Grammar, Language Mechanics, Rules, Linguistics, Cognitive Science
Share Embed Donate


Short Description

Download yds calışma...

Description

-

Always – present cont. Often – past tense “currently” görülünce daima present cont. Past tense ile time exp. Mutlaka olacak “for” past cont. İle ASLA kullanılmaz “for” future cont. İle ASLA kullanılmaz “for” future perf. Cont. Mutlaka olmalıdır. “for” büyük ihtimalle past perf. Cont. İle kullanılır. Time exp. ZORUNLUDUR Belirli tarih varsa (in 1998) past tense > past cont., past modal “already, just” present perf. “yet” olumsuz veya soru present perf. Time exp. Yoksa öncelikle past tensler tercih edilir. “ever since” HER ZAMAN present perf. “find, investigation, study, research, Show” genelde present perf. “already, yet, just” cont. Tenslerle KULLANILMAZ Time exp. + simple past + past perf. Past perf. + time exp. +simple past “when” + simple past + past perf. “after” + past perf. + simple past “before+ simple past + past perf. “by” ile tarih ( by 1998), “by the time” ile cümle gelir, past perf. Ya da future perf. “earlier” den sonra past perf. “would” öncesinde past tense

-

TENSE UYUMU Başlayan cüm. Time exp. Sonrasında gelenin zamanını belirtir. Yeni bir time exp. Geldiğinde sonraki cümlelere hakim olur Cümle 1 Simple present Pres. Cont. Pres. Mod. Future Simple past Past cont. Past. Perf. Past perf. Cont. Past modal

Would -

Bağlaç When While As Just as After Before By the time By Once As soon as The moment until -

Time exp. Her iki tarafıda past perf. OLMAZ “before” past perf. OLMAZ “while” past perf. OLMAZ Past cont. + while + simple past Past perf. + when + simple past

Cümle 2 Simple present Pres. Cont. Pres. Mod. Future Simple past Past cont. Past. Perf. Past perf. Cont. Past modal

would

-

Would have V3 + If + past perf. OLMALIDIR “after ve before” dan sonra cont. Tensler KULLANILMAZ “ever since” Present perf. ALIR “past few night” present perf. ALIR “Ago” Simple Past ALIR “could” past tense gösterir “would have” + past perf. “realised, understood, discovered, found” + that+ past perf. Whenever + simple present/past “in case” simple present/past/ should “if” veya bu anlamı görmeden “would have V3” KULLANILMAZ İf…., might habe been/could have been “soon” + future “it is the first time” + present perf. “it was the first time” + past perf. “This time next year” + perf. Cont. “this time last year” + past cont. “th first time” + simple past “by then” + past “in a few” + future “as soon as” + present perf. “so far” + present perf. Açık tarih + simple past Yaşayan kişilerin eserlerinden bahsederken “present perf. Ölü kişilerden bahsederken “past tense” “still” görünce cümle present “more and more” gibi ikilemelerde present tense kullanılır Simple past +“as if”+ past perf. Simple past +“as if” +simple past

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF