Vedski Zenski Kalendar Licni Opit

April 16, 2019 | Author: gemelimim | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Vedski kalendar...

Description

Vedski ženski kalendar – lični opit prema savema Gorana Surovog

Svi mi ljudi i žene koje teže životu u Dharmi i Satvi i koji već nekoliko godina pramo i učimo sa ovog predr predrago agoce cenog nog Istoč Istočnik nikaa uglav uglavnom nom već već znamo znamo i imamo imamo lično lično iskus iskustvo tvo šta šta se dešav dešavaa dok čitamo čitamo tumačenja Veda – akviraju se stara znanja shvatamo da su neki nesvesni o!rasci koje smo prakkovali !aš onakvi kako Vede preporučuju i tome slično" #ako se i meni desilo da dok sam čitala detaljna o!jašnjenja Vedskog Vedskog tumačenja ciklusa kod žene – pa da ovo je tako logično ovo jedino ima smisla ovo  je opisan moj slučaj slučaj do tančina tančina i slično" $ošto $ošto sam se uverila koliko koliko najpre najpre nalaženje nalaženje svog mesta mesta u sistemu %ivota a posle i poštovanje pravila spram tog mesta olakšavaju ili uništavaju %ivot &od najviših kategorija uverenja i životne misije do najo!ičnijih dnevnih akvnos' odmah mi je !ilo jasno da ovo !lago o ženskom ciklusu tre!a doslovno primeni onako kako je (oran to napisao" )radila sam sledeće*   

Sve tekstove sam kopirala u +ord dokumente $odelila sam mesec po podeli koja je navedena )zela sam svesku i za svaki period napisala karakteriske preporuke kojih se pridržava šta iz!egava

,aizgled o!ična runska radnja" -e.um tu sam odmah primela da se nešto dešava" Svi znamo koliko koliko  je sam čin pisanja moćan – mozak tada do!ija još jači impuls da sledi napisano" )z čvrstu nameru koju sam imala – a to je da u!lažim pakleni haos ciklusa se!i i svojoj porodici okolini – počela sam da spoznajem i shvatam savete na jedan potpuno nov rečima neopisiv način" /asno mi je da je došlo i do energetske akvacije i moje spremnos da sledim D0 #1,2I,1 navedene savete" Inače !aš tog dana kad sam počela da vodim kalendar !io je 34" dan u etapi 34536" dan" $relazak iz prethodne etape sam osela jasno kao da je hirurški precizno došlo do te promene" -ogu tako.e da potvrdim da je 7aza 358" dan tačno takva kako je (oran naveo" Samog 34" dana mi je !ilo nesnosno !ez ikakvog pose!nog razloga &haha' sam skoro preplakala ceo dan" 39" dana sam se naterala da radim ono što mi je najteže tada !ilo – da se :zički pokrenem da vršim Dharmu da se primirim" ;adila sam vež!e okadila prostor molila se tako predano i usrdno da sam i sama !ila iznena.ena kako je odjednom -olitva sama krenula nekom svojom snagom i putem &iz materice'" 2ak ni dragim %enama s kojima se tog dana nisam nešto razumevala kao inače nisam provrečila  1li sve je to !ilo >> #o :no oduševljenje načinom kako 7unkcioniše ženski hormonalni !alans me i dalje drži i procenjujem da ću posle 9 ciklusa moći sa puno više preciznos da utvrdim ta suplna kretanja i da ću sagledava i detalje koje sad ne vidim" ?itno je da napomenem da uz ovo sam počela i da primenjujem osnovna načela o mom ličnom !alansu dosha &test sam uradila na netu'" I tu sam počela da vodim dnevnik ima puno detalja i puno promena a

in7ormacija je o!ilje i zahteva !aš oz!iljno učenje" #ako.e tre!a vodi računa i o danima @kadashija a u sklopu ženskog kalendara" Aa sve ovo vreme prakkujem tuširanje hladnom vodom i ispiranje onako kako je (oran savetovao" $otpuno novo $olje mog !ivstvovanja i moje ženske Duše mi se otvorilo" Sve mi je lakše da !udem $;IS)#,1 ta tako izlizana reč njuejdžerskog ispiranja mozga" Belim !ićem osećam kao izlaz iz jedne hermečki zatvorene tesko!e u kojoj sam !ila zaro!ljena dok su me hormonalni napadi raz!ucavali kao deca krpenu loptu" $riznateljna te!i (oraneC"to sad više i ne izgovaram ja to stanje sad živim"

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF