Unit 1 - Translation Practice - ULIS

May 30, 2016 | Author: Fếk Fũ Fàg | Category: Topics
Share Embed Donate


Short Description

Unit 1 - Translation practice - ULIS - Semester 5...

Description

Text 1: Making College Pay off

Text 1: Để học đại học có hiệu quả

By Adele Scheele

Tác giả: Adele Scheele

College is an experiment in hope. It’s also a risky investment for us all. Whether it is graduate or undergraduate school, a two-year program or an eight-year program, we entrust our lives in school for both a new identity and a ticket to the outside world. We come to college with unspoken anticipation of all that will be done for us. We expect to be made acceptable, valuable, and finally employable in the eyes of the world. We also hope that magic answers will be revealed to us through academic study, leading us to guaranteed success in the outside world. By graduation or completion of our chosen program, we presume everything will be dazzlingly clear; we will be made brilliant, and all knowledge will be accessible to us. I’ve been a consultant to countless people who all had faith in this magic – many of whom were disappointed when the expected alchemy never took place. They discovered years later, that this powerful, magical process just doesn’t “happen”. We have been all conditioned to wait for things to happen to us, instead of making things happen. Most of is learned that we would excel, or at least pass, if we did the work assigned to us by our teacher. We learned to find out what was expected to us, do it, and wait for a response. After we took all the required courses, we were promoted, say, from first year to second year. But what did we really learn? System dependency! We learned that the person who knew the greatest number of right answers was rewarded by being the first in his or her class. Nothing like this happens in real life. Yet too many of us never recognize it. We are the same passive students at ten or twenty-five or fortyfour as we were at fourteen, continuing the teacher – student dichotomy, which we automatically transfer to the employer – employee relationship. And we found that though studying history or art or anthropology might have been interesting, it alone didn’t lead

Học đại học là một trải niệm đầy hy vọng. Đó cũng là sự đầu tư đầy mạo hiểm của tất cả chúng ta. Dù là trường đại học hay sau đại học, chương trình 2 năm hay 8 năm, chúng ta dành thời gian đến trường nhằm có một diện mạo mới cũng như một tấm vé thông hành vào đời. Chúng ta đến trường và cũng có mong muốn thầm kín những điều tốt đẹp sẽ đến với ta. Chúng ta đều mong muốn được mọi người yêu mến, trở nên có ích và là người hữu dụng trong mắt mọi người. Chúng ta cũng mong mỏi câu trả lời thần kì sẽ đc hé mở trong quá trình học tập ở trường, có thể chắc chắn đảm bảo thành công trong tương lai. Chúng ta thường mặc định rằng sau khi tốt nghiệp hay hoàn thành chương trình học đã chọn, mọi thứ sẽ trở nên sáng tỏ, chúng ta sẽ trở thành người thông thái và có thể nắm bắt mọi tri thức. Tôi đã từng cố vấn cho quá nhiều người – những người đặt trọn niềm tin vào phép màu này. Rất nhiều trong số họ đã phải thất vọng khi điều kì diệu họ mong mỏi không có thật. Phải nhiều năm sau, họ mới nhận ra điều đó. Chúng ta đã quen với việc chờ đợi mọi thứ xảy đến với mình thay vì tự tạo ra chúng. Phần lớn chúng ta đều cho rằng chúng ta sẽ vượt trội, hay ít nhất là thi đỗ nếu chúng ta hoàn thành đầy đủ bài tập giáo viên giao. Chúng ta cho rằng chỉ cần tìm ra điều người khác mong đợi, hoàn thành nó và chờ đợi phản hồi. Sau khi hoàn thành hết các khóa học bắt buộc, chúng ta sẽ được lên lớp, từ năm nhất lên năm hai. Nhưng chúng ta có học được gì thực không? Chẳng gì ngoài sự phụ thuộc có hệ thống. Chúng ta thường cho rằng người nào có nhiều câu trả lời đúng nhất trong lớp là người học giỏi nhất lớp. Thực tế cuộc sống lại không như vậy. Tuy nhiên quá nhiều người trong chúng ta vẫn chỉ thụ động như một đứa trẻ, vẫn duy trì mối quan hệ phụ thuộc giữa thầy và trò rồi sau này tự động chuyển thành quan hệ ông chỉ - người làm thuê. Và chúng ta cũng nhận ra rằng dù có thể học lịch sử, nghệ thuật hay nhân học từng rất thú vị nhưng một mình nó không đem đến được gì cho ta cả, ví như những trải nghiệm mới, mối quan hệ hay thậm chí một công

to much else – like new experiences, contacts, or even a job. Much disappointment has resulted from this “misuse” of college. It’s time to retrain ourselves to approach school in the same positive, productive, active way that successful people approach life. College can become all that you wished for – a time for learning, for broadening horizons, a time to discover who you are and how you work with others, for setting goals and making things happen. In short, college is a time for you far beyond your college years, which, even more than your degree, will prepare you for the entrance into the “real” world.

Sustainers vs. Achievers First lest’s look at what successful people do – from teachers to banking executives – who want to be, or already are, successful at what they do. From mapping their lives, I have discovered that people who are successful in work have also been successful in certain aspects of their schooling. I have also found that people fall into one of two general patterns of behavior. At one end of the spectrum are the Achievers – the successful people. We all know who they are. I don’t call those at the opposite end Failures. Rather, I call them sustainers. They are not really falling at what they do, but they’re not making anything happen for themselves either. They are simply sustaining. My goal is to make you an Achiever and too motivate you to achieve in every way while you’re in college, and with those same skills go on to be successful in life. Sustainers act in life as they did in school. In fact they fall into the Good Student Syndrome. “Good” here means passively waiting for grades, and doing little beyond that. They do their jobs well, even excellently, and then wait first for their teachers and later their bosses to praise their work and promote them. But waiting is never recognized by those in position above you. People who sit and wait do not contribute. And no boss wants to promote someone who doesn’t have something to offer the management team. Neither would you. Doing the job well (i.e, getting good grades) by itself does not get you promoted in the real

việc. Rất nhiều người đã phải thất vọng vì hiểu sai bản chất của việc học. Đã đến lúc điều chỉnh, nhịn nhận, thay đổi để đến trường một cách tích cực, hiệu quả, chủ động như cách những người thành công tiếp cận cuộc sống. Trường học có thể biến mọi điều ước của bạn thành sự thật – thời gian để học tập, mở rộng tầm nhìn, tri thức và cũng để khám phá bản thân và khả năng hợp tác với người khác, đặt ra mục tiêu và đạt được nó. Nói một cách ngắn gọn, học đại học chính là thời gian để phát triển các kĩ năng cần thiết phục vụ cuộc sống bạn sau này, thậm chí noc còn có ích hơn cả bằng cấp bạn có, nó sẽ chuẩn bị hành trang cho bạn vào thế giới thực. Những kẻ an phận và những người thành công Trước hết, hãy nhìn vào những gì người thành đạt đã làm – từ giáo viên cho đến giám đốc ngân hàng – những người muốn hoặc đã thành công trong công việc của mình. Nhờ tìm hiểu cuộc đời họ, tôi thấy rằng những người thành đạt trong công việc đều từng rất thành công trong một khía cạnh nào đó khi còn đi học. Tôi cũng nhận ra rằng con người cư xử theo hai mẫu hành vi. Một phía là những người thành đạt. Chúng ta đều biết họ là ai. Ở một đầu của thái cực không phải là những người thất bại. Thay vì vậy, tôi coi họ là những người an phận thủ thường. Họ không thực sự thất bại trong công việc, nhưng họ cũng chẳng tự làm ra được điều gì cho bản thân. Họ đơn giản là kẻ an phận. Mục đích của tôi chính là sự thành công của bạn và thúc đẩy bạn tiến bộ mọi mặt khi bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng chính bằng những kĩ năng giúp bạn tiếp tục thành công trong cuộc sống về sau. Những người an phận thủ thường cư xử, hành động trong cuộc sống cũng giống như khi họ còn đi học. Thực chất, họ là nạn nhân của hội chứng “học sinh ngoan”. “Ngoan” ở đây nghĩa là chỉ thụ động chờ điểm số mà hầu như không làm gì sau đó. Họ hoàn thành công việc tốt, thậm chí một cách xuất sắc, và mong chờ giáo viên - hay ông chủ sau này tuyên dương và thăng chức cho họ. Nhưng nếu chỉ chờ đợi không thôi thì sẽ không bao giờ được cấp trên đánh giá cao cả. Những người chỉ ngồi chờ là người không có cống hiến. Và chẳng có ông chủ nào muốn thăng chức cho một người chẳng có gì đóng góp cho ban quản lý. Bạn cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Hoàn thành tốt công việc của bản thân thôi (ví dụ đạt điểm cao) tự thân điều này không

world. You have to do more. In the real world, the work world, Sustainers tend to grow invisible. Not understanding their lack of recognition, they grumble and gripe about their superiors and their achieving peers who more rapidly above them. Achievers act differently. To be sure, they do their job well, but that’s where the resemblance to Sustainers ends. Achievers do more than their work requires; they generate ideas, and work long hours. But beyond that, Achievers know the value of positive self-presentation in order to get the recognition they deserve. They are open to new situations and experiences. They understand the importance of forming connections and alliances that result in the healthy exchange of ideas and sharing of experiences that are vital in real world.

Recognition Look again at school and see what it teaches implicitly. One professor teaches a class of any number of students who are equal to each other. How then do some students get attention and recognition? Achievers learn to get the desired attention by doing excellent work combined with gaining favor. Some others learn to gain attention by poor disciplinary behavior. But the greater majority of us are overlooked – and do nothing about it. So instead of thinking of college as a more difficult twelfth grade, learn to use college like the real world. Step up and out of the suffocating Sustainer’s box and stop pulling the lid tighter down on your own possibilities. Remember, the longer you sit and wait, the harder it is to move up. The passive “good student” attitude that turns adults into Sustainers absolutely stifles any chance for people to become motivated, impassioned, or connected to new ideas and networks of people. Don’t be afraid to make that extra effort. Doing only the minimum requirement is the grossest misunderstanding of what college is all about! (From “Mastering College Reading”)

giúp bạn thăng tiến trong đời thực. Thực tế, - trong thế giới công việc, những người an phận thủ thường thường có xu hướng trở nên mờ nhạt. Vì không hiểu vì sao mình chẳng được công nhận, họ phàn àn và kêu ca về cấp trên và đồng nghiệp – những người mà thành công đến nhanh hơn. Những người thành đạt lại hành xử khác. Chắc chắn rằng họ cũng làm việc rất tốt nhưng đó là điểm dừng của sự giống nhau giữa họ và kiểu người an phận. Người thành đạt làm vượt định mức, họ tìm kiếm { tưởng và làm việc nhiều giờ. Hơn thế nữa, họ hiểu giá trị từ việc xây dựng hình ảnh bản thân nhằm được thừa nhận một cách xứng đáng. Họ luôn sẵn sàng đón nhận tình huống và bài học mới. Họ cũng biết rõ tầm quan trọng của việc hình thành quan hệ đồng nghiệp nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm và { tưởng một cách dồi dào – điều rất quan trọng, cần thiết trong cuộc sống. Sự công nhận Cùng nhìn lại trường học và xem xét tổng thể những điều được dạy. Một giáo viên dạy một lớp toàn những học sinh bình đẳng với số lượng bất kì. Vậy thì tại sao một số học sinh lại nhận đc sự chú ý và công nhận? Người thành đạt biết cách đạt được sự công nhận đáng mong muốn ấy bằng việc kết hợp giữa hoàn thành xuất sắc bài tập và gây thiện cảm. Một số khác lại tập thu hút chú ý bằng việc vi phạm kỷ luật. Nhưng phần lớn còn lại lờ đi và chẳng làm gì hết. Vậy thì thay vì nghĩ rằng đại học là cấp học thứ 12 khó nhằn hơn cả, hãy tập coi nó chính là thế giới thực. Hãy bước lên và ra khỏi vỏ bọc ngột ngạt ấy – udừng việc kiềm hãm khả năng của bản thân. Hãy nhớ rằng, càng ngồi đợi lâu càng khó đứng lên. Chính tư tưởng học sinh “ngoan thụ động” biến chúng ta thành kiểu người an phận, hoàn toàn bở lỡ bất kì cơ hội nào giúp chúng ta năng động, nhiệt huyết và khả năng tiếp cận tri thức, kết nối xã hội. Đừng sợ phải cố gắng thêm. Chính việc chỉ hoàn thành lượng bài tập tối thiểu được giao là sự hiểu lầm tai hại nhất khi nói về Đại học.

II. Passive Voice

Task 3 A British journalist is said to possess tapes of four phone conversation between Prince Charles and Lady Diana, and one between him and the Queen in which he alleged to have been rude about Australian in general and their Prime Minister Malcolm Fraser in particular. Speaking of the merits of the Royal Airforce during world war II, British Prime Minister Churchill said “Never before in the entire history of the UK has so much been owned by so many to so few. A TV crew was once seen by police inciting rioters to do damage on a building site, and in another incident a TV crew was seen directing rioters to create action which was then filmed.

Sleep is a natural process, and although a lot has been written about the subject, it is still surrounded by mystery. It is used by some as an escape from the world, and regarded by others as an irritating waste of time. It is widely believed that sleep repairs the body and make good the damage caused by being awake. This day has been made possible by the work of many Vietnamese and many Americans who have joined hands to account for our missing service personnel. As President Clinton emphasized on July 11, never before has such an extensive effort been made to resolve the fate of soldiers who did not come home from war. The chairman of the meeting said: “We have only one hour for 6 speakers. My job is to make sure each speaker has 10 minutes to present his or her ideas. After that time, if you don’ finish, you will be finished.” III. Text 2 Học thêm tràn lan

Widespred extra-class

Luyện thi vô tội vạ Excessive exam preparation Nét đặc trưng Từ sáng sớm đến

Characteristics, typical features From sunrise to sunset

Người ta đồn rằng một nhà báo Anh sở hữu những cuộn băng ghi âm bốn cuộc điện thoại giữa hoàng tử Charles và công nương Dianâ, và một cuộc thoại giữa hoàng tử và nữ hoàng, trong đó hoàng tử bị cáo buộc đã khiếm nhã với người Úc nói chung là thủ tướng của họ - MF nói riêng. Khi nói về công lao của RA trong thế chiến 2, thủ tướng anh Churchill đã phát biểu “chưa bao giờ trong lịch sử nước anh lại có nhiều người phải mang ơn một số ít người như vậy.” Một nhóm làm truyền hình bị cảnh sát bắt gặp đang xúi giục những người nổi loạn phá hoại một công trình xây dựng, và trong một vụ việc khác, một nhóm truyền hình bị bắt quả tang đang điều khuyển một nhóm người nổi loạn để quay phim sau đó. Giấc ngủ là một quá trình tự nhiên và dù đã có rất nhiều nghiên cứu về đề tài này, nó vẫn còn là một bí ẩn. Nó được một số người coi như con đường thoát khỏi thực tại còn người khác lại cho rằng nó lãng phí thời gian. Phần lớn mọi người đều cho rằng giấc ngủ phục hồi cơ thể và chữa lành những tổn thương gây ra khi ta còn thức. Chúng ta có ngày hnay là nhờ rất nhiều người Việt và Mỹ trong chiến dịch chung tay góp sức tìm kiếm người mất tích. Như tổng thống Clinton đã đặc biệt nhấn mạnh vào ngày 11/7, chưa bao giờ chúng ta có được một nỗ lực lớn lao đén thế trong việc giải quyết hậu sự cho những người mất tích trong chiến tranh. Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố “Chúng ta chỉ có 1 tiếng cho 6 diễn giả phát biểu. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo mỗi người có 10 phút để trình bày ý tưởng của mình. Sau ngần ấy thời gian, nếu quí vị chưa kết thúc, tôi cũng buộc phải dừng lời.”

Phát triển tưởng tượng Rèn luyện sáng tạo Rèn đúc nhân cách Một nền giáo dục

To hone/train/develop/nurture one’s imagination/creation/personality

A more advanced education

tối mịt Học đi học lại các bài mẫu Mẹo vặt Những trường hợp oái oăm Suy nghĩ độc lập

From dawn till dusk Overlearn the exemplary questions/papers/problems Trivial tips Knotty/tricky problems/questions Independent thinking

Lòng kính trọng và biết ơn Giữ bằng chứng Học thêm Học phụ đạo Lò luyện thi Lớp luyện thi Quan ngại, lo lắng Bộ LD & TBXH Lĩnh vực

tiên tiến hơn Chỉ thị hành chính Cải cách thi cử Nhu cầu phổ biến

Administrative directives Reform the examination system Common demands/needs

Respect and gratitude

Cái chợ để mua bán chữ Nghị quyết

A market for degrees and certificates Resolution

To retain Extra class Tuition class Cram institution Cram class To be concerned with MOLISA Sector

Quyết định Thông tư Thông tư liên tỉnh Sắc lệnh Công hàm Công chức Giáp Thân Được cho phép

Decision Circular Inter-sectorall circular Decree/ordnance Diplomatic note Civil servants/functionaries Jiashen To be entitled to

Bài 2: Mấy giải pháp cấp bách về giáo dục

Giáo sư Hoàng Tuệ Nhìn vào thực trạng giáo dục hiện nay, có thể thấy một số khó khăn phức tạp đã nảy sinh và trở nên trầm trọng: 1. Thi cử nặng nề quá mức cần thiết, gây nên một áp lực tâm lý và tổn phí vật chất không thể chấp nhận được cho xã hội, cho mọi gia đình 2. Dạy thêm luyện thi tràn lan, ảnh hưởng tệ hại đến uy tín nghề giáo và chất lượng giáo dục 3. Chi phí cho sách giáo khoa quá cao so với hiệu quả sử dụng Cả 3 vấn đề này đã được nêu lên từ nhiều năm nay nhưng cho đến nay vẫn chưa được xử lý thỏa đáng, dần dần trở thành nỗi lo triền miên của xã hội. Mong rằng những kiến nghị sau đây sẽ được sự quan tâm của các cơ quan có trách nhiệm, nhờ đó có biện pháp kiên quyết khắc phục các khó khăn nêu trên, tạo nên một cục diện mới trong nhà trường. Cải cách thi cử Thi cử là việc bình thường trong quá trình

Some urgent solutions for education Dr. Hoang Tue

học tập. Song thi cử mà đến mức sinh ra bao cảnh nhọc nhằn, căng thẳng toàn xã hội, và phơi bày bao thủ đoạn gian lận đáng xấu hổ như mấy năm qua thì quả là hiếm thấy. Để khắc phục tình hình đó, tôi nghĩ cần kiên quyết thực hiện các biện pháp sau đây: giảm bớt số lượng kì thi, bỏ hẳn thi tiểu học và trung học cơ sở, giao cho các sở chịu trách nhiệm tổ chức thi tú tài, và thu hẹp diện dự tuyển vào đại học bằng cách quy định điều kiện dự tuyển, đồng thời mở rộng cửa vào các trường trung học và dạy nghề. Làm được những việc trên, thi cử sẽ nhẹ nhàng, ít tốn kém, học sinh sẽ chú trọng nhiều hơn đến việc học bình thường hằng ngày, việc luyện thi sẽ giảm bớt vì ít nhu cầu, cả xã hội sẽ đỡ căng thẳng chuyện thi cử. Chấm dứt dạy thêm, luyện thi Do áp lực thi cử và đồng lương quá thấp của giáo viên nên việc dạy thêm, học thêm tràn lan và luyện thi vô tội vạ đã thành một nét đặc trưng của nền giáo dục Việt Nam từ nhiều năm nay. Học sinh suốt ngày nghe giảng một cách thụ động, có khi lên lớp từ sáng sớm đến tối mịt, môn nào cũng học đi học lại các bài mẫu, học thuộc long các quy tắc, kinh nghiệm, mẹo vặt để xử lý những trường hợp oái oăm có thể gặp trong các kz thi, còn đâu thì giờ suy nghĩ độc lập, còn đâu sức phát triển tưởng tượng, còn đâu chỗ để rèn luyện sáng tạo. Do đó, họ sẽ lên lớp, sẽ qua được các kz thi, có thể đạt điểm cao nữa, nhưng ra đời họ sẽ không đua tranh nổi với bạn bè các nước có một nền giáo dục tiên tiến hơn. Theo kinh nghiệm, không thể cấm dạy thêm hay luyện thi bằng một chỉ thị hành chính. Vậy chìa khóa để giải quyết vấn đề này là phải cải cách thi cử để luyện thi không còn là nhu cầu phỏ biến, và phải trả lương cho thầy, cô giáo đủ để không đẩy họ phải kiếm sống bằng dạy thêm. Nhà trường sẽ không còn là cái chợ để mua bán chữ, mà thật sự là nơi rèn đúc nhân cách, một nơi mà suốt đời mỗi người sẽ mãi mãi nhứ đến với long kính trọng và biết ơn. Sách giáo khoa Như đã nói ở trên, chương trình giảng dạy ở các cấp học của ta đã lâu ít thay đổi, hiện có

nhiều phần không còn thích hợp nữa. Tuy nhiên, việc soạn thảo một chương trình mới, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa giáo dục, đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu và phải được tổ chức một cách thích hợp. Trên tinh thần đó xin có mấy đề nghị: 1. Trong năm năm tới tạm giữ ổn định chương trình và sách giáo khoa 2. Ngay bây giờ cần tổ chức việc nghiên cứu, biên soạn chương trình và sách giáo khoa mới cho giai đoạn sau 2004, huy động sự đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của các nhà giáo dục và khoa học ưu tú trong cả nước 3. Đi đôi với cải cách chương trình và sách giáo khoa cần nghiên cứu nghiêm túc để đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục trong nhà trường Kết luận Tuy không đòi hỏi tăng đầu tư song thực hiện các giải pháp trên đòi hỏi quyết tâm và can đảm, về ý thức, phải thay đổi tư duy giáo dục, và về thực tiễn càn giải quyết đúng đắn chế độ đãi ngộ giáo viên. Dẫu sao cũng không thừa nếu nhắc lại rằng sự tụt hậu về giáo dục sẽ có hậu quả không lường đối với sự phát triển mọi mặt của đất nước. Báo Văn Nghệ Task 6: Structure – passive voice Chương trình đào tạo cao học với hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh và quản lý công cộng đã và đang được nhiều người ở Hà Nội quan tâm. Các chương trình được thực hiện ngoài giờ hành chính và do đó những người đang công tác không có điều kiện học trong giờ vẫn có thể tham gia. Theo học chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế quản lý công cộng, các học viên sẽ được học 18 môn do các giáo sư có uy tín của Bỉ trực tiếp giảng dạy và các giảng viên trường đại học Kinh tế quốc dân làm trợ giảng. Báo Lao Động

The post-graduate course consisting og two majors in Business administration and Public Administration has been attracting/attracted increasing attention from learner in HN. That these programs are conducted outside office hours enables people working in state-own/state-run agencies to attend. Those who pursue an master economics course in Public Administration will be taught/instructed in 18 subjects worldrenowned/well-reputed from Belgian teaching through face-to-face lectures and assisted by teachers from NEU as teaching assistants. Ai cũng biết rằng hằng ngày vẫn có một khối lượng It is common/public knowledge that a huge hàng hóa lớn được đưa lậu qua biên giới, nhưng volume/amount of goods is being smuggled across chưa ai tìm ra được giải pháp hữu hiệu nhất để the border on a daily basic. No effective solution ngăn chặn tình trạng này. Báo Nhân Dân has been found out to prevent the situation./No

Sinh viên được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng k{ dự tuyển nếu đủ các điều kiện xét tuyển, được sử dụng thư viện và các trang thiết bị phục vụ học tập, được hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần theo chính sách hiện hành của nàh nước và được nhà trường giúp đỡ để tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Qui chế sinh viên Dự kiến tới năm 2004 chương trình đào tạo kỹ sư chất chất lượng cao Việt – Pháp sẽ đào tạo cho Việt Nam mỗi khóa từ 200 – 250 kỹ sư trình độ cao trên nhiều ngành khác nhau. Sinh viên sẽ được thực tập trong một thời gian khá dài tại các công ty của Việt Nam và của Pháp hoặc các nước khác. Sinh viên Việt Nam Các kz thi hết môn được tiến hành nghiêm túc, công bằng, những người thuộc diện chính sách được quan tâm tạo điều kiện học tập còn yêu cầu chất lượng đầu ra thì vẫn phải như mọi người. Báo giáo dục và thời đại Từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi được ăn ngon như thế này. Hôm qua anh ta vượt đèn đỏ nên vừa bị công an giữ xe lại vừa bị phạt 200 ngàn đồng. Đứa bé không nghe lời mẹ nên đã bị ngã đau lại còn bị mắng nữa. Mong ước lúc sinh thời của Bác Hồ là mọi người dân đều được ăn no, mặc ấm, trẻ em được cắp sách tới trường. Anh ta bị mất trộm chiếc xe đạp nhưng chỉ hai giờ sau tên trộm đã bị công an tóm gọn còn anh được mời lên đồn nhận lại chiếc xe của mình.

one has found solution to the prevention of this situation/preventing the situation. According to the People’s daily Students, who meet all the requirements, will be accepted to the major discipline of their choice. They will be allowed to access/given the access to the library and other learning facilities, entitled to the use of material and moral rights as can be found in the current policies and assisted by the school in finding a job upon graduation/once they’re graduated. It is expected that by 2004, the high-qualified Vietnam-France engineer training program will have been educating from 200 to 250 professional engineers in many different majors. Students will be given a chance to work at companies of Vietnam, France or other countries for a quite long time. All the final exams must be seriously, equally taken place. Prior people should be concerned to have opportunities to learn but are demanded to guarantee the same output quality as others. I have never eaten such a delicious dish before. I’ve never had so tasty a dish before. As a result of has surpassing the red traffic light, he had his motorbike impounded/confiscated and had to pay 200 hundred thousand VND. Disobeying her mother/not taking her mother’s advice, the girl had a bad fall and even was given telling off by her mother. When Uncle Ho was still alive, his desire is to make all of his citizens fed and clothed properly, children able to go to school. His bicycle was stolen, but only after 2 hours, the thief was arrested and he was invited to take back his car.

-

Receive/get attention Functional agencies|||| cơ quan chức năng Adopt/introduce/implement a measure|||| thực thi It’s essential that…|||| tôi nghĩ cần MOET|||| bộ GD DOET|||| sở GD BOET board|||| phòng GD Technical secondary school|||| trường trung cấp kỹ thuật Recommendation/suggestion/proposal|||| kiến nghị Make up/compose|||| soạn thảo Chương trình|||| program tên chương trình học nói chung, cirriculum chương trình học tổng quát, syllabus chương trình học một môn cụ thể Xuất sắc|||| outstanding/excellent Giỏi|||| excellent/very good Khá|||| good Trung Bình|||| average Its efficiency|||| hiệu suất hiệu quả In comparison with|||| so sánh với Nhọc nhằn|||| stressful Căng thẳng|||| stres Thủ đoạn gian lận đáng xấu hổ|||| shameful cheating Nhẹ nhàng|||| simple/less tiring/less stressful/ relaxing More economical|||| đỡ tốn kém Elimination/abolish (v) – abolition|||| chấm dứt Slavery abolition|||| bãi nô Benefit package|||| chế độ đãi ngộ (salary, bonus, insurance, holiday After graduation|||| ra đời Nurture personality|||| rèn đúc nhân cách In the present context, the following proposals should be eliminated ||| trên tinh thần đó, trong bối cảnh đó Change the attitude towards education|||| thay đổi tư duy về giáo dục

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.