TT33 modeler's blueprints

September 11, 2017 | Author: walther38_12 | Category: Components, Firearms, Firearm Components, Weapon Design, Projectile Weapons
Share Embed Donate


Short Description

More detailed blueprints for making more acurate models of Russian TT-33 (Tokarev) pistol...

Description

-33

(Tulski Tokariewa)

C

C

Rysunki modelarskie Skala 1:1 D.I.Y. 1:1 Scale

C

P

Display replica Wrocław Wydanie pełne

Full Edition

Scale dravings printout format A3 ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

Walther38 2014

M

Pistolet wojskowy TT-33 (Tulski Tokariew) Wykaz niezbędnych części repliki Main parts of replica model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

łożysko lufy/ barrel bushing zamek/ slide oś wyciągu/ extractor pin wyciąg/ extractor sprężyna wyciągu/ extractor spring szczerbinka/ rear sight – – lufa/ barrel oś łącznika/ barrel link pin sworzeń iglicy/ firing pin retainer pin łącznik/ barrel link spust z szyną spustową/ trigger with trigger bar opora sprężyny powrotnej/ recoil spring retainer sprężyna powrotna/ recoil spring żerdź sprężyny powrotnej/ recoil spring guide zatrzask magazynka/ magazine catch sprężyna zatrzasku zamkowego/ slide stop retainer spring kurek/ hammer sprężyna kurkowa/ hammer spring szkielet urządzenia spustowo-uderzeniowego/ hammer mechanism housing sprężyna zaczepu kurkowego/ sear spring zaczep kurkowy/ sear – kołek oporowy sprężyny kurka/ hammer spring retainer pin oś zaczepu kurkowego/ sear pin oś kurka/ hammer pin szkielet/ frame zatrzask zamkowy/ slide catch sprężyna zatrzasku magazynka/ magazine catch spring sworzeń zatrzasku magazynka/ magazine catch spring guide sprężyna spustowa/ trigger return spring kołek spręż yny spustowej/ spring retainer pin magazynek/ magazine okładki chwytu (prawa i lewa)/ grip panels (lefy and right)

UWAGA OGÓLNA Przedstawione rysunki są przewidziane jedynie jako pomoc w wykonaniu niestrzelającego modelu w skali 1:1 (model wystawowy, dla grup rekonstrukcyjnych itp.). Z tego powodu nie podano niektórych elementów a część wymiarów zmieniono tak aby nie było możliwe zastosowanie kluczowych, z punktu widzenia prawa elementów (szkielet, zamek, lufa, iglica etc.) prawdziwej broni. W tym rozumieniu nie są to rysunki rusznikarskie a podane wymiary są zaokrąglone do jednego miejsca dziesiętnego lub pełnych milimetrów lecz tak, aby nie naruszało to funkcjonalności modelarskiej repliki.

GENERAL REMARKS Presented drawings are intended to help in making a non-firing (diplay) replica only. These drawings are not gunsmithing plans. Therefore most dimensions are rounded to full milimeters or one decimal place or not stated or changed to fullfil the law restrictions in some countries stating that no crucial elements (slide, frame, barrel, firing pin etc.) from live weapon can be implemented directly. 2011 ©Walther38

28,9

100,5

36,8

26,4

148,0

strona lewa/left side 46,5

strona prawa/right side

28 strzemię smyczy/lanyard loop pręt/rod R=1,0

17,5

44,3

8,3

100,5

82,4

9,0

100

0 Scale dravings

12,5

widok z przodu/ front view

ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

przód przekrój prostopadły/ front section

widok z tyłu/ rear view

tył przekrój prostopadły/ rear section

191,2 148,0

1,9

R5 32,9

42,8

100,5

146,0

21,2

13,9

R=13 tylko lewa strona/ only left side

przekrój podłużny/ longitudal cross-section

54,1 103,5

12,5

z góry/ top view

37,5

z dołu/ bottom view

Scale dravings ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

0

100

widok z przodu/front view

16

31,1

13

16,3

117

20,8

100 10

9

*simplified

widok z boku/ left side view

15

8

14

5

11

10

12 5

7,0

28

14,5

opora sprężyny powrotnej/ recoil spring retainer

widok od tyłu/ rear view

46

widok z góry/top view

16

rear view

front view

13

8,2

25

12,0

16,0

widok od dołu/bottom view

side view

67

widok z tyłu/ widok z boku/side view rear view

żerdź sprężyny powrotnej/ recoil spring guide

top view

Scale dravings

15

ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

sprężyna powrotna/recoil spring drut sprężynowy śr. 1 mm, 35 zw. spring wire 1 mm dia. 35 coils

0

widok od dołu/bottom view

100

29

21 widok z prawej/ right side view

37 20

A

A-A

18,6

szkielet zespołu uderzeniowego/ hammer mechanism housing

8

A widok z góry/ top view

zatrzask zamka/slide stop

17,3

18 widok z lewej/ left side view

32 31

sprężyna zatrzasku/ slide stop retainer spring

17

18,6

lewa strona/ left view

33 przerywacz/disconnector widok od przodu/ front view

22

11

spręż. spustowa/ trigger spring & pin

4,0

6

R=1,0

30

L=17,5

kurek/ hammer złożeniowy/assembly

26

6,0

widok z góry/ top view

8

33,9

zaczep kurkowy/sear sprężyną/spring

24,4

21

25

19

6,0

kanał sprężyny R=3 L=24,5

22

23 27

0 Scale dravings ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

100

widok z lewej/ left side view

widok z przodu/ widok z tyłu/ widok z prawej/ right side view rear view front view

20

sprężyna kurkowa/ hammer spring

podcięcie dla szyny spustowej / recess for trigger bar

85

36

8,5

right

left 0,7-1,0 x 0,5 mm rowki/groove

1942-1945 35 70°

mocowanie okładek/ locking grips 25° 3 x 3 mm grid 70°

Scale dravings ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

0

100

35 36,0

C

C

C

P

C

C P

84

C

37

108

36

right

left bakelite - before and at the end of the WWII

A

11,1

A 16 43

A-A Polish grips early (by 50-ties)

Scale dravings ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

0

100

C

C

C

P

R=9,25

R=5,5

C

C

C P

Scale dravings ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

0

100

R=9,25

R=5,5

12

bicia numery/ markings S/N 2,5 mm h bicia logo/ markings logo 3,5 mm O.D.

Scale dravings ALL RIGHTS RESERVED Walther38 & PPH MARKER

0

100

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF