Toeic Listening Tips Demo

September 12, 2017 | Author: blackjack_teen | Category: Question, English Language, Business
Share Embed Donate


Short Description

s...

Description

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết? Fanpage: https://www.facebook.com/meotoeic Group: https://www.facebook.com/groups/meotoeic

0973 T

[email protected] 0973 301 512 - Tien Nguyen

WELCOME TO “MẸO THI TOEIC _ CÓ MẤY AI BIẾT?” !!! o thi To i sẽ giúp í h đượ nhé !!!

m y i i t hi sẻ ho á ạn á tips ho á phần ngh , hi vọng ho á ạn đ ng luyện thi To i , hú á ạn đạt đượ điểm số như ý

N u ạn nào nhu ầu luyện thi ùng o Thi To i để đượ hi sẻ á tips ự h y, dễ hiểu, sát với đề thi, á ạn thể th m gi lớp luyện thi ùng o Thi To i nhé. Lớp húng t kh i giảng thường xuyên và họ vào thứ 7 vs hủ nhât. Cá ạn hỉ ần đăng ký họ 1 nh m và đượ khuy n khí h th m gi á nh m òn lại t ứ khi nào á ạn free. Lớp họ hỉ 15 người nên hỗ trống luôn luôn v il l để w l om á ạn đ n lớp nhé! Cá ạn uổi sáng n u vắng uổi nào sẽ th o lớp uổi hiều để họ ù, òn á hiều ũng thể th m gi giải đề trướ với lớp uổi sáng n u á ạn fr .

ạn uổi

- Lớp luyện thi p tố trong 3 tháng, á ạn đượ họ á m o thi, kỹ năng làm ài thi TOEIC. Hướng dẫn làm ài List ning (Economy LC1000 Volume 1, 2). Thời gi n òn lại húng t sẽ luyện phần r ding (ngữ pháp + từ vựng). o thi To i sẽ hi sẻ t t ả những kinh nghiệm, m o làm ài thi ho á ạn. Chúng t sẽ họ uốn St rt r TOEIC + ộ TIPs mà o thi To i đã soạn, s u đ húng t sẽ giải nh nh đề thi trong á uốn sách Target TOEIC, Economy TOEIC RC Volume1, RC Volume2, Longman,...

- Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 1

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

* THÔNG TIN LỚP HỌC - Họ 2 uổi/ tuần (thứ 7 và hủ nhật) - Thời gi n: + Ca sáng: 8h-10h30 + C hiều: 15h – 17h30 - Họ phí 450k/người/tháng - Đị điểm: TRUNG TÂ NGOẠI NGỮ BÁCH NGHỆ - 2S/ B1, đường ĐHT17 - P2 Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 (G N C U V T QU NG TRUNG)

- Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 2

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

- Buổi họ đầu tiên s u khi giới thiệu, á ạn sẽ đượ làm 1 đề thi thử TOEIC (100 âu ngh + 100 âu đọ ). S u khi làm xong á ạn sẽ i t mình đ ng ở l v l nào, để dễ dàng ho việ đầu tư họ hiệu quả. P/s: CÁC BẠN NHỚ CHUẨN BỊ 1 CUỐN SÁCH ST RTER TOEIC. Về từ vựng và á tips o thi To i sẽ ung p ho á ạn !!!

* CÁCH THỨC THAM GIA LỚP HỌC BẠN NÀO CÓ THỂ TH GI Đ C, HÃY ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ ĐĂNG Ý BÊN D ỚI. o thi To i sẽ liên hệ với á ạn để onfirm lại một lần nữ và sắp x p lớp ho á ạn !

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1ouulldY97x_or1bVGJBR0UE6StG4kfhWDiqpZxxQ54/viewform HÃY GIỚI THIỆU BẠN BÈ CÓ NHU C U ĐĂNG Ý NHÉ !!!

*** ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT *** BẠN NÀO GIỚI THIỆU ĐƯỢC 4 BẠN ĐI HỌC, SẼ ĐƯỢC MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ CẢ KHÓA NHÉ !!!

* LIÊN HỆ

Mọi chi tiết xin liên hệ: - Fanpage: https://www.facebook.com/meotoeic - Group: https://www.facebook.com/groups/meotoeic - Email: [email protected] - Phone Number: 0973.301.512 - Tien Nguyen - Địa điểm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BÁCH NGHỆ - 2S/9B1, ĐƯỜNG DDHT17 – KP2 – PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN – QUẬN 12 (GẦN CẦU VƯỢT QUANG TRUNG)

- Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 3

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

( hỉ dẫn: Đị điểm mình họ giáp với quận Gò V p. Cá

ạn đi Qu ng Trung hướng về

ầu vượt Qu ng Trung, qu hợ Cầu. Gặp đường Nguyễn Văn Quá rẽ phải - hạy một đoạn 500m th y đường ĐHT17 ên trái (Ng y quán Hẽm ) rẽ trái, hạy thẳng hoài th y ên phải TRUNG TÂ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC BÁCH NGHỆ)

- Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 4

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

PART II: QUESTION – RESPONSE Chú ý để làm phần này trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới phƣơng án loại trừ, đừng cứ lúc nào cũng chờ câu trả lời đúng. Cái dễ của phần này là chỉ có 3 lựa chọn/ câu hỏi, và trong 3 lựa chọn chắc chắn các bạn sẽ loại trừ đƣợc ít nhất một đáp án. Nên cứ yên tâm mà lấy điểm phần này các bạn nhé! * Format of Part II - 30 question (11-40) - 3 options/question - Direction: 60 seconds * Question Types - WH-questions: where/when/who/what/why/which - How questions: how/ how often/ how much/ how long/ how far/… - Yes/No questions: Do/Does/Did/Have/Has/Will… - Tag/negative question - Choice question: “or” - Request/Suggestion question: Can/Would/Should/… - Statement * Chúng ta nên tập trung kỹ vào 3 TIPs sau đây, nó sẽ quyết định cho phần này: * Tip 1: Basic Answering Patterns (depends on the type of the sentences): Phần này các bạn bắt buộc phải xác định được loại câu hỏi: Where, When, Yes-no question,……. * Tip 2: “I don’t know” type: Thông thường những câu trả lời kiểu như sau hay là đáp án nên các bạn chú ý nhé! - I don’t know - I have no idea/ clue/ information - I am not sure - I haven’t decided yet - It hasn’t been decided yet - Ask Henry, he may know the answer… * Tip 3: Similar sound/ same sound: Đây là một phương pháp loại trừ rất hay mà mọi người ít để ý, đó là các key words trong câu hỏi mà câu trả lời lặp lại chính từ đó hay họ của từ đó sẽ là ĐÁP ÁN SAI - store/ store; book/ book; last/ last; show/ show; package/ pack; folder/ older… Ex1: Where do you think is the progress report? a. It progressed more rapidly  loại b. It put it in the cabinet by the door c. They will report your records everyweek  loại Ex2:You want to adopt a new inventory control system, don’t you? - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 5

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

a. Most of us do b. I usually use this system  loại c. Our inventory is so low this month  loại Ex3: I can help evaluate employees’ performance a. That should save me some time b. We didn’t receive any course evaluations  loại c. That was a great performance  loại Ex4: Are the marketing reports nearly ready? a. What are you reporting?  loại b. Nearly a year ago  loại c. We need more time Ex5: How long will it take to implement the new procedures? a. Approximately two months b. By analyzing procedures  loại c. About a new policy * TÓM LẠI: - Nắm rõ Basic Answering Patterns - Loại phương pháp sai thay vì chọn phương pháp đúng - Sử dụng Tip “I don’t know” type - Sử dụng Tip “Same sound/ Similar sound” 1/ WH-Questions – where: * Tip 1: Basic Answering Patterns + Preposition (in, on, at,…) + place  Kinh điển cho câu hỏi where, đừng nhầm với (in, at, on …+ thời gian) thì chết nhé  Ex: Where are you going to spend your vacation? – In Rome + Go to + place/ To + place  Câu trả lời ngắn gọn bắt đầu bằng “Go…./ To…+ nơi chốn”. Và cũng dặn trƣớc là đừng có nhầm với “To + V1”  chỉ mục đích nhé  nó dùng để trả lời cho câu hỏi “Why” Ex: Where is the Sales Department? - Go to the second floor - To the second floor + Adverbial phrases of place  Tất nhiên các cụm giới từ: trƣớc, sau, bên cạnh, rẽ trái, rẽ phải,…. Cũng là những dấu hiệu để trả lời cho câu hỏi “Where” Ex: Where is the Opera House? – It’s in front of the bus station  From, behind/ next to/ near/ by/ beside/ here/ there/ in front of/ at the corner, around, turn left, turn right, across, from + places, ...

- Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 6

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

+ Answer with no direct references of place  không nghe đƣợc thì cố gắng sử dụng phƣơng pháp loại trừ nhé  Ex: Where is the annual budget report? – Anna took it early this morning * NOTE: Có thể áp dụng TIP 2 vs TIP3 ở đây 2/ WH-Question – When # What time * Tip 1: Basic Answering Patterns + Time expressions + ago Ex: When did you finish the report? – 3 days ago + When + past tense verbs Ex: When did you start studying English? – When I was 6 years old + Prepositions (on/ in/ at/ by) + Future time Ex: When are you going on vacation? – On Sarturday + When + present tense verbs Ex: When are you going to come to the office? – When she arrives + Not until + Future time Ex: When is the project expected to be finished? – Not until next year + Adverbial phrases of time: right now, right after, couple of days … * Tricks: Có hai bẫy hay gặp trong loại này - Bẫy về Thì (Tense) Ex: When did you start studying English? a. 3 years ago b. Next year - Bẫy về loại câu trả lời cho When or How long? Ex: How long have you been studying English? a. 3 years ago b. For 3 years 3/ WH-Questions – Who + Personal names  Trả lời bằng tên riêng Ex: Who has been invited to the banquet? – Mr Martinez + Positions/ ranks/ titles  Trả lời bằng vị trí, chức vụ Ex: Who is in charge of the marketing department now? -The former sales director + Company/ Department names  Trả lời bằng tên công ty, phòng ban Ex: Who has designed the new office building? - The Design House Company + Personal pronouns  Trả lời bằng I’ll, I do,… Ex: Who has the annual budget report? – I do

* Một số vị trí công việc hay xuất * Một số tên phòng ban hay xuất hiện hiện trong đề thi trong đề thi - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết Page 7 - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

LISTENING TOEIC TIPS

- Accountant - Technician - Salesman - Assistant - Executive - Manager - Director - Supervisor - President - Co-woker - Boss - Secrectary -…

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết? - Accounting Deparment - Human resources Department (HR) - Marketing Department - Research Department - Sales Department - Payroll Department - Public Relations Department - Shipping Department -…

3/ WH-Questions – Why: Các bạn đừng trông chờ quá nhiều về câu trả lời bắt đầu kinh điển bằng “Because”  Rất ít trường hợp trả lời dễ ăn như vậy các bạn nhé! - To + V (To express purpose/ intentions) câu hỏi “tại sao” và câu trả lời thƣờng ngắn gọn bắt đầu bằng “To” để chỉ mục đích! Ex: Why did Barry request access to the database? a. I’ve seen it before b. On his way to the post office c. To check for any inaccurate information - So + S + V…  Đây cũng là một cấu trúc câu kinh điển cho câu trả lời cho “Why” Ex1: Why did you go out for lunch so early today? a. Sorry, but I’ve already eaten lunch b. So I can send this report by five c. She always arrives early for work Ex2: Why did Mr.Gomez send you a product catalogue? a. Roughly in an hour b. We usually order many different products c. So I can keep up with the lastest trends - Because / Due to/ For  Dạng này có ra nhƣng rất hiếm và nếu ra thì quá dễ rồi  Ex: Why are you oworking so late this evening?  Because I have to finish this project

- Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 8

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

- Omission of because  Và đây mới là dạng hay ra thi đây, lƣợc bỏ từ “Because” chỉ còn để lại câu giải thích, nghe thì có vẻ căng quá, nhƣng còn rất nhiều cách, tại sao ta không cố gắng sử dụng các phƣơng pháp khác để loại trừ nhỉ !!! cách hay đấy! Ex: Why did we change our office supplier?  (Because) Their deliveries were always late - Explanation/ Personal opinions (to answer Why~not)  Phải nói dạng câu “Why~not” dễ cực kỳ nhé! * Đối với câu hỏi Why don’t………, Why didn’t……  Câu trả lời thường gặp đưa ra ý kiến cá nhân, một số từ hay gặp là: Sure, good idea, not a bad idea, I’d be glad to, a great job, Sorry,… Ex1: Why didn’t anyone answer the phone this morning? a. Sure, that’s a good idea b. You can use my phone c. I think the office is closed today Ex2: Why don’t we prepare the auditorium for the interview? a. It’ll be held in the auditorium b. Because we bought some office furniture c. That’s not a bad idea Ex: Why are’t the computer working?  I think there is a problem with the main power 4/ WH-Questions – What - Nouns that refer to time, colors and categories (To answer “what time/ what color/ what kind of……?) Ex: What time will the movie start? – Five o’clock - Imperatives (To answer “What should I do…..?) Ex:What should I do with this package?  Give it to the manager - Objects of transitive verbs Ex: What did you buy yesterday? – Office supplies - Personal opinions ( To answer “What do you think of…/ What’s your opinion…?)  Đƣa ra ý kiến cá nhân và thƣờng bằng đầu bằng I think Ex: What is your opinion of the bank’s new lending policy?  I think it’s a little bit dangerous - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 9

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

5/ Câu hỏi với How - How much  2 dollars - How many  2 people - How often  Once a week - How long  For 3 years - How long ago  3 years ago - How far  3 kilometers - How soon  Next Monday - How about  Let’s do something, souds like a good idea… - How come  = Why - How + are + S?  I’m fine (adj) - How + did/do/does/can + S + V_inf? Ex1: How did you send the package to the new client? a. She didn’t pack the shipment b. By express mail c. The assistant confirmed a reservation Ex2: How will the office equipment be transported? a. Next to the parking lot b. Sometime next week c. It will go by courier Ex3: How about meeting me for lunch Thursday? a. That sounds like a good idea b. Because they’re holding a meeting c. It’s in the box Ex4: How about sending the samples this afternoon? a. No, by train b. It’s a new model c. Sound like a good idea Ex5: How long have you had this job? a. For almost five years b. It is five kilometers away c. I work five days a week. Ex6: How often do you visit the manufacturing plant? a. Every two weeks b. For an hour c. He’s staying with a friend Ex7: How many customers do you visit in a week on average? a. I usually take a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 10

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

b. Between seven and ten c. Two weeks ago 6/ Yes/No Question: Dạng này, dễ mà lại khó, khó ở chỗ dễ bị lừa về thì, hay về đại từ - Yes/ No + S: The subject must be relevant to the content of the question. Ex: Did the technician fix our system? – Yes he was very skilled - Yes + additional information to that given in the question Ex: Are you looking for anything in particular?  Yes, I need a gift for my mother’s birthday - No + information to explain why the information given in the question is not true. Ex: Were you late to work this morning? – No, I arrived on time - No direct “Yes” or “No” is actually heard Ex: Do you carry sports shoes in this store?  They’re displayed over there * Tricks: - Bẫy Đại từ ( Pronoun Distractors) Ex: Did you meet Susan by any chance?  Yes, I saw him in the coffee shop yesterday Ex: Will your nephew be at the party?  No, she will not - Bẫy Thì (Tense Distractors) Ex: Do you need any help? – Yes, I did Ex: Did you remember her name? – Sure, I will 7/ Choice Question - Chọn 1 trong 2 Ex: Would you like to have coffee or tea? – I want a cup of coffee - Không có sự khác biệt để chọn 1 trong hai  Câu trả lời dành cho ngƣời dễ chịu  Ex: Would you be interested in pizza or pasta?  Either would be fine  Both are fine  It doesn’t matter to me  Whatever you say  Anything is okey with me - Không muốn chọn cái nào  Câu trả lời dành cho mấy anh có vẻ hơi khó tính  - Neither of them - The prefered item is something else  Thích một cái khác - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 11

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

Ex: Would you prefer a blue shirt or a red one?  I’d a green one. / May I suggest something else? - It is undecided  Chƣa quyết định Ex: Are you taking care of the work, or have you decided to give it to someone else?  I haven’t decided yet.  Nothing has been decided yet  I don’t have any preference  It depends on ……… * NOTE: TIP3 “Same sound/ Similar sound” không đƣợc áp dụng trong loại câu hỏi này nhé! 8/ Statement  Chỉ là một câu nói, không phải là câu hỏi - Reponse: thông thƣờng sẽ hỏi lại Ex1: Please call me when you have your paycheck. a. Sure, what’s your extension again? b. I’m glad to meet you c. No, I didn’t call him Ex2: This room is really hot. a. The room is on the thirteenth floor b. You’re meeting with the real estate agent c. Why don’t you open the window? Ex3: I don’t like the mood at this place a. Are you bored? b. He is very moody c. It looks like a new tie d. - Personal opinions (I think. ..., I thought,.... I’ll….) * CHÚ Ý: Câu hỏi bắt đầu bằng “Do you know…., Could you tell me….”: Lưu ý câu hỏi này hiếm khi trả lời Yes/No. Khi nghe loại câu hỏi này phải chú ý từ đi sau “Do you know (?)…..” Do you know where/when/who……….? Và câu hỏi trở lại những dạng bắt đầu bằng where, when, why, who… ở trên. Ex1: Do you know who will be replacing Alan when he retires? a. Yes, Mary has replaced the tires b. It hasn’t been decided yet c. This town is known for its seafood Ex2: Do you know why Ms.Lopez is covening a meeting? a. To introduce her new secrectary b. We had to submit the report c. Sure, let’s meet in the cafeteria Ex3: Could you tell me why all there computer are turned off?  How come you didn’t leave? - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 12

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

CÁC BẠN THỰC HÀNH NGHE VỚI FILE NGHE ĐÍNH KÈM! CHÚ Ý LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TA NGHE TRƯỚC 1, 2 LẦN SAU ĐÓ MỚI XEM ĐOẠN SCRIPT NHÉ !!!

PART III: SHORT CONVERSATION 1/ Format of Short Conversation - Directions: 30 seconds - 30 Questions - 10 Conversations - 3 questions/ conversation - 16 seconds to transfer answers to the answer sheet 2/ Key to success - Đọc lƣớt qua 3 câu hỏi và các câu trả lời - Khảo sát và ghi nhớ từ khóa - Xâu chuỗi logic 3 câu hỏi - Xác định hành động của nhân vật nam hay nữ và tập trung vào giọng của họ, không nghe quá lang mang. - Trong quá trình nghe, mắt phải liếc nhìn liên tục các từ khóa. - Chú ý các cụm từ đồng nghĩa: two hours ~ a couple of hours,… 3/ Topic questions - Question examples: Câu hỏi MỤC ĐÍCH o What are the speakers talking about? o What are the speakers discussing? o What are the man and the woman talking about? o What topic is being discussed? o What is the topic of the conversation? o What is the subject of the conversation? o What kind of company does the man work for o What is being celebrated?  Thông thƣờng từ khóa hay xuất hiện ở đầu của đoạn hội thoại  Chú ý lắng nghe các từ liên quan * Thực hành với đoạn hội thoại bên dưới: + Conversation 1 + Conversation 3 + Conversation 4 Khoan đã nào! Các bạn mở file Questions và file nghe Part III. PHẢI THỰC HÀNH THEO TRÌNH TỰ NÀY MỚI HIỆU QUẢ NHÉ bước thực hành như sau: - Thực hiện theo các bước ở phần “Key to success” ở phần hướng dẫn trên - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 13

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

- Nghe qua 1, 2 lần - Giờ thì mở phần Scripts ra: Đọc và dịch xem đoạn hội thoại này nói về cái gì: Người Nam nói gì, người Nữ phản hồi ra sao  NẮM RÕ NỘI DUNG đoạn hội thoại và GẠCH CHÂN CÁC TỪ KHÓA để ghi nhớ nào! Bạn nào muốn thành master thì thử chép lại đoạn hội thoại ra giấy 1 lần thôi! - Úp đoạn scripts lại, mở file nghe và nghe lại. BẢO ĐẢM GIỜ BẠN NGHE DỄ HƠN RẤT NHIỀU PHẢI KHÔNG ! NGHE ĐI, NGHE LẠI 3 LẦN NÀO. GIỜ THÌ NGHE ĐOẠN KHÁC, ĐOẠN NÀY 2 NGÀY SAU CÁC BẠN NGHE LẠI VẪN NHỚ ĐẤY! HÃY TIN TƢỞNG VÀO MÌNH NHÉ :D + Conversation 1 + Conversation 3 + Conversation 4  TIẾP TỤC NHÉ !!! - Question examples: Câu hỏi NƠI CHỐN o Where are the speakers? o Where does the conversation probably taking place? o Where do the speakers probably work? o What deparment does John most likely work in? o Where will the woman go first? o Where did the man plan to go on Saturday?  Lắng nghe các từ liên quan và phải học từ vựng theo chủ đề. Một số nơi chốn và từ vựng liên quan ra thi rất nhiều trong đề thi toeic. 1/ At the shipping office: shipment, delivery, send, fax, return, order, packages, receive, arrive, invoice… 2/ At an office building: cabinet, bookshelf, assistant, conference room, …. 3/ At the restaurant: dishes, good, menu, order, lunch, dinner, specials, food, eat, drinks, waiter/ waitress… 4/ Post office: send, letter, stamp, post mail,… 5/ Interview: interview, position, recruit, deparment, sales, human resources (HR), duty of this position, accounting division, marketing division, business division, experience, field, application form, resume, cover letter,… 6/ Airport: check in, bags, luggage, fight, plane, passengers, board… 7/ Hotel: check in, book, lounge, hall, room number, reservation… 8/ Bank: cash, account, client, credit card, banksteller 9/ Dự báo thời tiết: weather, sunshine, heavy rain, thunderstorms, temperature, umbrella + Conversation 2 + Conversation 5 -

Question examples: Câu hỏi NGHỀ NGHIỆP o Who is the man? o Who is the woman? o Who are the speaker? o What’s the man’s occupation? - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 14

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

o What’s the woman’s occupation? o What’s the man’s job? o What’s the woman’s job?  Có thể suy đoán theo ngữ cảnh hoặc kinh nghiệm. Giả dụ, giọng nam mở đầu bằng Welcome to …………  khả năng ông này là nhân viên của cái “…” đó, còn bà kia là “customer” nhỉ! Cứ tưởng tượng ra tình huống thực tế chúng ta cũng có thể phán đoán được! Nghe nhiều và tự rút kinh nghiệm nhé !!!  - Question examples: Câu hỏi về HÀNH ĐỘNG, VIỆC LÀM  Đọc câu hỏi xem người sẽ làm việc đó là NAM hay NỮ và nghe giọng của họ o What will the woman do?  Tập trung vào giọng nữ o What does the woman ask the man to do?  Tập trung vào giọng nữ o What will the man probably do next?  Tập trung vào giọng nam + Conversation 6 * MỘT SỐ MẸO THI MÀ MỌI NGƢỜI KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN. ĐÓ LÀ ĐÔI KHI CÂU HỎI CỦA CÂU SAU HÉ LỘ ĐÁP CỦA CÂU TRƢỚC. VÌ VẬY CÁC BẠN PHẢI ÁP DỤNG LOGIC KHI LÀM PHẦN NÀY. MÌNH TẠM GỌI PHƢƠNG PHÁP NÀY LÀ “ĐOÁN LỤI CÓ LOGIC”  Ex1: 1/ What are the speakers talking about? a. A car David has bought recently b. A man they both know c. A new garage one of the men found d. They job they are doing now 2/ Why did David decide to take his car to new place? a.b.c.d  Đọc xong câu hỏi câu 2  các bạn có thể đoán đáp án câu 1 rồi chứ! *Nói nhỏ* Ex2: 1/ Where is the conversation taking place? a. At a park b. At the lakeside c. In a restaurant d. At the hotel front desk 2/ Why does Mr.Brown not take the room with a view of the lake? a. It is a smoking room b. It costs too much money c. It is too big d. It is on the ground floor  Các bạn đoán xem dễ không nào! Phòng có view nhìn ra hồ chỉ có thể là hotel thôi! Bạn sắp thành “GIA CÁT DỰ” rồi đấy  - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết Page 15 - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

Ex3: 1/ Where is the conversation taking place? a. At a bank b. In a restaurant c. At a bakery d. In an office 2/ What does the man ask for? a. A menu b. A check c. A refund d. A drink 3/ What will the woman do next? a. Bring the man a menu b. Pay for her meal c. Put in an order to the kitchen d. Bring the man a drink  Thử xâu chuỗi logic 3 câu hỏi xem nào, toàn liên quan tới đồ ăn, thức uống kìa, khả năng RESTAURANT các bạn nhỉ  OK! THẾ ĐẤY, GIA CÁT DỰ CŨNG GIÚP ĐƯỢC BẠN KHÁ NHIỀU TRONG PART III, IV NHÉ! CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN !!! 

PART IV: SHORT TALK Điểm chung của Short Conversation vs Short Talk là đều chung một thói quen ra đề, xoay quanh các topic cổ điển sau:  Announcement: Một bản thông báo * Common situations: + At a shop/ supermarket: missed child, discount + On an airplane + At the airport + At a school (library) + In an office + At a cinema/ theatre +… * Common questions: + Where is this announcement most likely to be made? + What is the announcement about? + What will happen at 12:30? + Who is the speaker addressing? + Why is the announcement being made? + What are the listeners asked to do? - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 16

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

 THÔNG BÁO VỀ HỦY HOẶC HỦY BỎ LỊCH TRÌNH: Phần này thông thường người thông báo sẽ thông báo bắt đầu bằng câu bằng câu: - May I have your attention, please? - Xuất hiện các từ như “postpone until…, change schedule, cancel,… - Theo lịch trình đã được lên kế hoạch thì …. ……… - Nhưng thật không may - Lý do tại sao hủy hoặc hoãn kế hoạch  cố gắng nghe các từ như + Short Talk 1 + Short Talk 2  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT + Short Talk 3  THÔNG BÁO GIỜ ĐÓNG MỞ CỬA Ở CỬA HÀNG, SIÊU THỊ  Recorded message/ Telephone message * Common situations: + Personal message + Automatic answering system * Common questions: + What is the man calling about? + Why is the speaker calling? + Where does the speaker want to meet Mr.John? + What will happen if the listener presses the No.3?  Short Talk 4: Recorded message/ Telephone message  Short Talk 5: Recorded message/ Telephone message  Advertisement: Một mẫu quảng cáo * Các tình huống phổ biến + Advertisment of a product + Advertisment of a restaurant + Advertisment of a gym + Advertisment of a hotel * Các câu hỏi phổ biến + What is being advertised? + What is the main purpose if the advertisement? + What does the advertisement say about the product? + Which is the new feature of the product? + Which is emphasized in the advertisement? * Bố cục 1 bài quảng cáo thông thƣờng nhƣ sau: - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 17

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

+ Lời chào đầu tiên: Good evening, good morning,… + Tự giới thiệu về công ty + Trình bày các lợi ích về sản phẩm/ dịch vụ/… của nó + Hình thức giảm giá và các mặt hàng được áp dụng giảm giá + Thông báo giờ đóng mở cửa + Cách thức để liên hệ với cửa hàng hoặc đặt hàng * Một số tình huống ra thi thường xuyên: - Sản phẩm, dịch vụ:  Thường nói các lợi ích về sản phẩm/ dịch vụ, giá cả, sự giảm giá, phương thức mua sắm/ tham gia,… - Nhà hàng, khách sạn: + Lời chào đầu tiên: Good evening, good morning,… + tự giới thiệu về công ty. Hoặc sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi đại loại như: Bạn có thích hải sản không? Bạn có quan tâm tới ……….! Hãy đến với…………….! + Quảng cáo về thực đơn, các món ăn ngon và hay đề nghị tại sao bạn không thử món này, tại sao bạn không sử dụng món kia cho bữa tráng miệng (dessert),…. + Quảng cáo nhà hàng có nhiều khu vực có View rất đẹp, có thể ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, ngắm sông,… + Giờ đóng mở cửa  News, reports (traffic, weather forecast)  Speech and Introduction  Instruction * Chú ý các từ đồng nghĩa: - main ~ major - roads ~ routes  main roads ~ major routes - one hour ~ an hour - two days ~ a couple day * CŨNG GIỐNG NHƢ PART 3, MỘT SỐ MẸO THI MÀ MỌI NGƢỜI KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN. ĐÓ LÀ ĐÔI KHI CÂU HỎI CỦA CÂU SAU HÉ LỘ ĐÁP CỦA CÂU TRƢỚC. VÀ LẠI MỘT LẦN NỮA CÁC BẠN PHẢI SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP LOGIC VÀ BẤT ĐẮC DĨ TRỞ THÀNH “GIA CÁT DỰ”  Ex1: 98/ Where most likely is this announcement taking place? a. At the customes office b. In an airport c. In a restaurant d. In a travel agency 99/ What is the reason for the flight’s delay? a. Bad weather conditions b. Power failure - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 18

LISTENING TOEIC TIPS

Mẹo thi Toeic _ có mấy ai biết?

c. Mechanical problem d. Employee strike 100/ What are passengers asked to do? a. Listen for further announcement b. Check into the nearest hotel c. Purchase drinks in the lounge d. Help me engineering team 92/ Who most likely is the speaker? a. A museum tour guide b. A university student c. An art collector d. An antiques dealer 93/ Who does the museum benefit? a. The art gallery owners b. The gift shop c. The community d. The tour guides 94/ Where will the visistors go after the tour? a. To see the artwork b. To the gift shop c. To the museum restaurant d. To the research center * Đối với câu hỏi dạng who? - Who most likely is talking? - Who most likely is giving the talk? + Nhà hàng  Giới thiệu các món ăn và giá cả  Waiter + Đoạn short Talk thông thường mở đầu bằng câu: Thank you for inviting me…. Hoặc I’d like to first of all express my gratitude for allowing me to speak…  A guest speaker !!! + Người giới thiệu các hoạt động, lịch trình đi đâu đó  A tour guide - Who is the intended acdience of this announcement? - Who most likely is listening to this message? + Cửa hàng hoặc siêu thị:  Shoppers !!! + Các đoạn trả lời tự động qua điện thoại: Thank you for calling ABC!  Customers!

ĐÂY CHỈ LÀ BẢN DEMO HÃY ĐẾN VỚI MẸO THI TOEIC ĐỂ ĐƢỢC CHIA SẺ CHI TIẾT HƠN NHÉ! - Tien Nguyen - No: 0973 301 512 _ Copyright @Mẹo thi Toeic_có mấy ai biết - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/meotoeic

Page 19

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.