Sto Kladionice Ne Zele Da Znate

June 1, 2016 | Author: drenduli | Category: Book Excerpts
Share Embed Donate


Short Description

sve o kladjenju...

Description

Klaudio

Vrančić

Što kladionice ne žele da znate

adamić Rijeka, 2006.

Što kladionice ne žele da znate

SADRŽAJ UVOD

5

Sportsko klađenje

8

OSNOVE KLAĐENJA ZA POČETNIKE

15

Kako igrati? 15 Klađenje na samo jedan događaj - singl klađenje 16 Klađenje na više događaja - multi klađenje 17 Hendikep 17 Azijski hendikep 18 Multi tip 20 Sistemsko klađenje 21 Tablica punih i skraćenih sistema s brojem kombinacija ...23 Tipovi koeficijenata 23 Kako se određuju koeficijenti i profit kladionica? 25

DVADESET ZLATNIH PRAVILA ZA USPJEŠNO KLAĐENJE .............................................. 33

SISTEMI KLAĐENJA

41

Martingale Super Martingale DAlembertov sistem Labouchereov sistem Fibbonacijev niz Paroli sistem Parlay sistem Obrnuti Martingale Obrnuti Labouchereov sistem .. 1-3-2-6 sistem Oskarov sistem (Oscar's Grind) Moj sistem 1-1-1-2-3-5 3

43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57

Sadržaj

STRATEGIJE KLAĐENJA Raspodjela pojedinačnih oklada Sigurna oklada Vrijednosno klađenje Razmjena oklada ili betting exchange

61 61 62 65 67

UPRAVLJANJE NOVCEM I ODREĐIVANJE ULOGA Kellyjev kriterij Plan postotka

75 75 77

KLAĐENJE PO SPORTOVIMA Američki sportovi općenito NFL Procjena realnog omjera snaga u NFL-u Baseball Košarka Nogomet Hokej Ostali ekipni sportovi Pojedinačni sportovi Tenis Skijanje Skijaški skokovi Moto utrke i Formula 1

79 79 83 87 89 94 100 109 113 114 115 122 125 126

P O P I S K O R I S N I H INTERNET S T R A N I C A

131

4

Sto kladionice ne žele da znate

UVOD Jeste li znali da kroz duže vremensko razdoblje preko 95% svih kladitelja završe kao gubitnici? Jeste li znali da su po nekim analizama hrvatske sportske kladionice u 2005. godini iz vaših džepova uzele više od 3 milijarde ku­ na? Jeste li znali da je čak 97% svih listića uplaćenih u sportskim kladionicama gubitno? Kako uspijevamo izgubi­ ti čak 97% oklada, a izgledi u jednom teniskom meču pod­ jednakih suparnika iznose 50:50? Došlo je vrijeme da igrači koji klađenje smatraju rekrea­ cijom prođu kroz fazu osvješćivanja i započnu fazu profe­ sionalizacije! Vrijeme je da prestanete s uplaćivanjem si­ rovih neanaliziranih listića i da prihvatite okrutnu činjenicu nemogućnosti bogaćenja preko noći. Vrijeme je da shvatite da samo novcem možete stvarati novac. Vrijeme je za pobjede! Ova knjiga napisana je isključivo u te svrhe. Namijenje­ na je da se koristi kao priručnik za klađenje. Ona je rezul­ tat dugotrajnog istraživanja u kombinaciji s godinama ste­ čenog iskustva. Napisana je kako bi kroz praktične savje­ te i nove informacije pružila priliku milijunima kladitelja koji dane provode u sportskim kladionicama, ali svoje potroše­ no vrijeme i uloženi novac nikako ne uspijevaju pretočiti u za­ radu. Najbitnije je naglasiti da ova knjiga nije čarobni štapić koji će omogućiti sigurni dobitak, već oruđe koje će vam po­ moći da uvelike parirate brokerima sportskih kladionica, ko­ ji svakodnevno uzimaju teško zarađeni novac iz vaših dže­ pova. Ukoliko knjigu shvatite kao takvu, te se pridržavate svega što u njoj piše, pomoći će vam da kroz najozbiljniji pri­ stup sportskom klađenju naplatite znanje koje ona nudi. Na narednim stranicama detaljno su opisani: savjeti, pravila, informacije te mnogobrojni sistemi i strategije ko5

Uvod

je će vam pomoći na putu do cilja. Vrijeme je da niz kladiteljskih poraza kojima ste svakodnevno izloženi pretvorite u mnogobrojne pobjede koje će nesumnjivo poboljšati stanje u vašim novčanicima. Na samom početku najbitnije je da shvatite da je bro­ kere sportskih kladionica teško, no ne i nemoguće, pobije­ diti. Kladionice na svojoj strani imaju veliku matematičku prednost. Pokušat ću vam to objasniti na primjeru ruleta. Casino se u toj igri ogradio od gubitka, odnosno osigurao si dobitak jednostavnim matematičkim sitemom. Kao što mnogi od vas znaju, kolo ruleta ima 37 polja. Ako na sva­ ko od njih uložite jednu kunu osigurali ste si pogodak, no ujedno i gubitak, jer neovisno o tome na koje polje padne kuglica, vaš dobitak iznosi 36 kuna, 1 kunu manje od ukup­ nog uloga. Pošteni casino trebao bi za jednu uplaćenu ku­ nu na pogođeni broj isplaćivati 37 kuna. Sličan princip ko­ riste i sportske kladionice, tako da ćete na primjeru teni­ skog meča u kojem brokeri daju podjednake izglede sva­ kom od igrača naići na tečajeve 1.80 naprema 1.80. S a ­ mim tim, uzimajući u obzir da će igrači podjednako uplaći­ vati na oba igrača, kladionica si osigurava čisti profit. Naime, koeficijenti bi u savršenom svijetu trebali iznositi 2.00 napre­ ma 2.00, a i tada bi kladionice zarađivale na famoznim manipulativnim troškovima. Dakle, početni matematički izgle­ di su na strani kladionica! Što nam preostaje? Odgovora na ovo pitanje je mnogo, no ako želite ozbiljnije parirati brokerima kladionica i neutralizirati njihovu matematičku prednost, čeka vas vrlo težak posao. Kroz ovu knjigu saznat ćete koje su najčešće početni­ čke greške u svijetu klađenja te kako ih zaobići. Isto tako detaljno su opisana pravila klađenja koje bi svaki imalo oz­ biljniji igrač trebao, ne samo znati, već ih se najstrože pri­ državati. Dužim istraživanjem sakupio sam mnogobrojne matematičke i logičke sisteme koji se primjenjuju u svije­ tu. Mnogi od njih su casino sistemi, koje je bilo potrebno 6

Sto kladionice ne žele da znate

prilagoditi kako bi ih se moglo koristiti u sportskom klađe­ nju. Sam početak donosi i opća pravila koje većina već po­ znaje, no ona su tu kako bi potencijalni igrači, koji nikada nisu ušli u kladionicu, kroz ovu knjigu mogli u potpunosti usvo­ jiti sve što o klađenju treba znati. Ipak, uvjeren sam da će i najveći kladiteljski znalci ovdje pronaći nešto za sebe, te kroz nove sisteme i pokoji savjet usavršiti svoje znanje. Knjiga sadrži i posebno poglavlje o upravljanju novcem ko­ je je ključni faktor za svakog igrača, a donosi mnoga pra­ vila koja će vam pomoći da pravilno rasporedite svoja sredstva te da spriječite mogući financijski kolaps. Ako želite neutralizirati prednost kladionica, potrebno je shvati­ ti kako one rade, te koja je tajna njihova uspjeha! Naučit ćete prepoznati sigurnu i vrijednosnu okladu, te matemati­ čku prednost okrenuti u svoju korist. Sada vam ne preostaje drugo, negoli da krenete od početka. Ukoliko prihvatite sve što vam ova knjiga nudi, kada stignete do posljednje stranice znat ćete sve što je potrebno da pokušate zaustaviti bogaćenje vlasnika kla­ dionica. Da bi stečeno znanje pretočili u kladiteljske pobje­ de bit će potrebno mnogo strpljenja. Naime, ovim vam pu­ tem mogu ponuditi određeno znanje i savjete, no samo oni od vas koji budu dovoljno strpljivi, oni koji pročitano usvo­ je i pridržavaju ga se, pružit će si priliku da uspiju u svije­ tu sportskog klađenja. Rijetki će postati pravi igrači, pro­ fesionalci, koje će i najbolji broker teško zaustaviti na pu­ tu do uspjeha. Vrlo je teško vjerovati da je u klađenju bi­ tan bilo koji faktor osim sreće. No, naučit ćete da se sport­ sko klađenje ni po čemu ne razlikuje od bilo kojeg drugog poslovnog ulaganja. Oni među vama koji uz pomoć ove knji­ ge izađu iz okvira kockara, ljudi koji igraju napamet izmanipulirani od strane kladionica, napravit će ogroman korak na putu prema pobjedi! Sretno! 7

Uvod

Sportsko

klađenje

Život je rizik, svodi se na dobra i loša ulaganja. Privat­ nici, poduzetnici, brokeri na burzi, dioničari... nebitno ko­ jim se poslom bave, svi oni, više ili manje, srodni su klađe­ nju. Ulažu svoje novce, vrijeme, živce, sve s nadom da će ostvariti financijsku dobit. Isto je i sa sportskim klađe­ njem, ono može biti posao kao svaki drugi. No, jedino ako ga shvatite kao takvog ono može postati isplativo. Po mojem mišljenju najkraća definicija sportskog kla­ đenja izgledala bi ovako: S p o r t s k o klađenje se t e m e ­ lji na sposobnosti pojedinca da uz pomoć svih do­ s t u p n i h i n f o r m a c i j a i p o d a t a k a p r e d v i d i ishod sportskih susreta isključivo u svrhu z a r a d e . Riječ "isključivo" u prethodnoj definiciji pojavljuje se ka­ ko bi svima dala do znanja da sportsko klađenje ne smije biti izvor zabave, već zarade. Niti jedan početnik koji je u klađenju tražio zabavu nije uspio postati pravi igrač, a ka­ moli izvući bolji kraj. Takve optimiste kladionice obrade u kratkom roku i od njih naprave svoje vjerne sponzore. Bro­ kerima uvelike pomažu i sami igrači, koji se nakon određe­ nog vremena naviknu na poraze. Ljudska psiha je zanimlji­ va i svi oni koji je ne uspijevaju kontrolirati stavljaju se u položaj u kojem ona upravlja njima. Mnogi ne uspijevaju razviti pobjednički mentalitet i postaju robovi loših navika. Počinju vjerovati u vlastitu nemoć, razvijaju kojekakve teorije o višoj sili, postaju praznovjerni. Gubitničkih navika tada se teško riješiti, a pronaći pravi put do pobjede još je teže. Tada jedni klađenje pretvaraju u skupu zabavu, dru­ gi se pretvaraju u kockare koji igraju zbog same igre, do­ bitak im je ionako prava rijetkost, pa u njemu gotovo da i ne uživaju. No, sportsko klađenje ima i svoju svijetlu stranu, koju otkriju samo pravi igrači. Oni koji igraju samo za jedan cilj - pobjedu. Dobitak je jedino što ih zanima, a u klađenju ne 8

Što kladionice ne žele da znate

vide zabavu, već rizik nužan da bi ostvarili vlastite ciljeve. Pravim igračem možemo nazvati svakog pojedinca koji je iz kladionice izvukao mnogo više nego što je u njoj osta­ vio. Pustite sada priče raznoraznih "intelektualaca" koji lo­ vačkim anegdotama sebe uzdižu na kojekakve pijedesta­ le, a u novčaniku nemaju niti 500 kuna. O pravim igračima se vrlo malo zna. To su ljudi koji se u kladionicama pojavljuju isključivo zbog jednog razloga, zarade. Svoje uspjehe i ne­ uspjehe skrivaju, kao i svoje emocije. Oni ne plaču za listi­ ćima koje je potopio samo jedan par, niti se hvale nebuloz­ nim dobicima. To su osobe koje na jednu ili dvije utakmice ulažu velike novce i, što je najbitnije, vrlo rijetko gube. Ukoliko ste u prošlim rečenicama prepoznali sebe, imate moje najveće poštovanje. Želim vam mnogo uspje­ ha u daljnjem životu, te se nadam da ćete i vi u ovoj knji­ zi pronaći nešto za sebe. Ako pak u tim istim rečenicama prepoznajete osobu kakvom želite postati, ako želite izaći iz svijeta laika i kockara, morate znati da vas čeka dug i tr­ novit put. lako vam možda zvuči kao klišej, morate znati da svatko može naučiti pravila, sisteme ili strategije. No, samo rijetki imaju toliko razvijenu samokontrolu i strpljivost da ih se i pridržavaju, kako u pobjedama, tako i u porazima! Ova knjiga nudi dovoljno široku lepezu podataka po­ trebnih za uspješno klađenje, no samo na vama ostaje da izgradite čeličnu osobnost, karakter koji se neće razbaci­ vati novcima kada pobjeđuje, karakter koji će strpljivo pretrpjeti poraze - pobjednički karakter! Možda zvuči la­ ko, no i najveći igrači došli su u napast da odustanu ili, pak, da nošeni visokim dobicima mijenjaju dobitnu strategiju, drastično povećaju uloge, sve kako bi sebi osigurali lagodan život. Takve promjene gotovo nikad ne donesu ništa do­ broga. Morate biti svjesni da je sportsko klađenje posao kao svaki drugi, pun uspona i padova. Vratit će vam ono što u njega uložite i, ne govorim samo o novcima, već i o zno9

Uvod

ju, suzama, teškoćama. Život je od njih satkan, pa zašto bi u klađenju bilo drukčije. K a k v a je r a z l i k a između s p o r t s k o g klađenja i k o c k a n j a ? Razlika je velika, osim ako ovu plemenitu disci­ plinu sami ne stavite na razinu sirovog kockanja. Sportsko klađenje se po mnogočemu razlikuje od kocke. Ovdje sa­ mi birate svoje bitke, svoje ratove. Imate na raspolaganju bezbroj informacija, a ako ih kvalitetno obradite možete dobitne izglede okrenuti u svoju korist. U casinu nikada izgledi nisu na vašoj strani i ne može­ te apsolutno ništa učiniti da to promijenite. Najveća zablu­ da svakog kockara je da uz pomoć kojekakvih sistema kroz duže vremensko razdoblje može pobijediti casino u nekoj od igara na sreću. Kada u casinu krene kuglica ruleta, preostaje vam jedino molitva, molitva za sreću. Ovo mogu pot­ krijepiti iz vlastitog iskustva kao jedan od rijetkih koji su casino i njegove čari upoznali s obje strane. Ponajprije kao redoviti posjetitelj i igrač, zatim kao zaposlenik, voditelj casina. S druge pozicije dobio sam sirovi uvid u stvarnost, i mogu se u potpunosti složiti s definicijom kockanja nave­ denom u Enciklopediji Britannici koja kaže: "...najveća zablu­ da prosječnog kockara je da svaki krug u igri šansi nije sa­ mostalan, i da se serija pojedinih ishoda mora izbalansira­ ti serijom drugih. Brojni sistemi su izmišljeni kako bi iskori­ stili tu zabludu. Svaki casino podupire ovakve sisteme sa svrhom da iskoristi igrače koji zanemaruju stroga pravila vjerojatnosti pojedinačne igre". Drugim riječima, kada kre­ ne kuglica na ruletu šanse da padne na crno ili crveno je­ dnake su svaki put neovisno o prošlim ishodima. Taj zakon je još jedna razlika između klađenja i kocka­ nja. U sportskom klađenju ne podilazite takvim zabludama, već svaki događaj gledate kao samostalnu cjelinu. Tu je i nezaobilazni faktor sreće koji u profesionalnom klađenju igra ulogu, baš kao i u svim ostalim poslovnim ulaganjima. Nažalost, mnogi od vas odbijaju iskoristiti ponuđeno i pro10

Što kladionice ne žele da znate

laze kroz svoj kladiteljski život blefirajući. To i ne bi bilo to­ liko loše da protivnik, u ovom slučaju kladionica, toga nije itekako svjesna. Kladionice poznaju ljudsku psihu i iskorišta­ vaju je do maksimuma. U međuvremenu preko devedeset i pet posto igrača i dalje pušta da iz njih malo-pomalo ci­ jede novce. Mnogi igrači ne znaju niti pravila nekih od sportova na koje se klade, igraju na poznata imena ili se pak pouzdaju u sportske tjednike i prognoze kojekakvih stručnjaka umjesto da se malo potrude upoznati ekipe. Ta­ da i samo tada u rukama amatera koji se pouzdaju u sreću klađenje se može usporediti s kockom.

Što je potrebno uspješan

da

biste

postali

igrač?

1. Nadprosječno sportsko znanje. Sve knjige ovog svijeta neće vam pomoći ako ne raspolažete velikim sportskim znanjem. Tek kada savladate osnovna sportska pravila, odnosi se na sve sportove na koje se kladite: ba­ seball, ragbi, hokej... uspješno ćete se moći baviti klađe­ njem. Pogrešno je kladiti se na sportove o kojima ništa ne znate, kao i kladiti se isključivo na nogomet, koji je sam po sebi najteži put ka uspjehu. Nakon što usvojite pravila, po­ trebno je naučiti sve o momčadima i igračima kojima pokla­ njate svoje povjerenje. Tek kada uzdignete svoje znanje na Jednu višu razinu, možete se posvetiti sportskom klađenju. 2. Informiranost. Prava informacija u pravom trenut­ ku zlata vrijedi. Neovisno radi li se o namještenoj utakmici, ozljedi ključnog igrača, tankiranju, štrajku igrača... Naža­ lost, većina dojava je pogrešna, pa je nužno s oprezom pri­ stupiti podacima koje načujete u kladionici. Moguće je i da mnoge informacije lansiraju same kladionice, a razloge ne trebam pojašnjavati. No, uvijek imate mogućnost preko raznih medija, poglavito interneta, doznati vrijedne podat11

Uvod

ke prije brokera. U takvoj situaciji bio bi grijeh ne iskori­ stiti ih. 3. Kvalitetna priprema. Detaljna analiza ekipe na koju ulažete svoje novce uvijek je prijeko potrebna na pu­ tu do uspjeha. "Ne srljajte grlom u jagode", kvalitetna pripre­ ma može biti ključna. Forma, međusobni omjer, zadnji su­ sreti, ozljede, izostanci, motivacija, stanje u svlačionici... Postoje mnogi faktori koji direktno utječu na krajnji ishod. Na vama je da detaljno obradite svaku utakmicu, kako bi­ ste dobili stvarnu sliku stanja, ne onu koju pred vas stav­ ljaju kladioničari. 4. Sposobnost upravljajnja novcem. Ovom disci­ plinom pozabavit ćemo se u posebnom poglavlju. No, una­ prijed vas upozoravam, ne preskačite ovaj dio, pogotovo ne samo zato što ga smatrate manje bitnim ili dosadnim. Kva­ litetno upravljanje novcem možda je i najbitniji dio sport­ skog klađenja. Ukoliko usvojite neku od predloženih takti­ ka napravili ste četvrtinu posla, ako se, pak, iste pridržava­ te u svakom trenutku, možemo slobodno zaključiti da ste na pola puta ka uspjehu. 5. Sposobnost prepoznavanja isplativih okla­ da. Bilo da se radi o sigurnoj okladi, vrijednosnoj okladi ili o klasičnom klađenju, morate znati kada je zadani koefici­ jent vrijedan pažnje. Morate naučiti prepoznati pravu prili­ ku, kao i kako izbjeći zamke kojih su ponude sportskih kla­ dionica prepune. 6. Strpljenje. "Kamen po kamen palača..." Strpljenje je glavna karakteristika pravih igrača. Kada vam ne ide, po­ trebno je znati kako ostati dosljedan sebi, ne gubiti živce, niti bjesomučno ganjati izgubljene novce. Ponekad treba znati stati na loptu. Nestrpljivost je rezultat pohlepe i kao takva često utječe na psihu igrača koji žele jedino instant bogaćenje. Samo strpljivom igrom možete nešto postići, sve ostalo je voda na mlin kladionica. 12

Sto kladionice ne žele da znate

7. Disciplina. Ne dopustite da vas pobjede i porazi odmaknu od taktike. Ne prekoračujte granice maksimalnih uloga. Kada jednom pronađete sistem koji vam najbolje ide, pridržavajte ga se. Ne povisujte uloge nakon par pogoda­ ka, ne mijenjajte strategiju kako biste vratili izgubljeno. S a mokontrola je vrlo bitna. U svakom trenutku morate biti svjesni vlastitih mogućnosti, poglavito financijskih. 8. Hrabrost. Ponekad jednostavno nemamo hrabrosti pridržavati se zacrtanog. Postavimo krajnji cilj od recimo 10.000 kuna i kada dođemo na korak do cilja sistem koji igramo traži uplatu od 5.000 kuna. Zbrkane misli uzrokuju strah od gubitka, koji zatim utječe na samopouzdanje i više jednostavno ne vjerujete ni u što. Ne dopustite glavi da radi prekovremeno. Posvetite se isključivo sistemu ko­ ji ste unaprijed isplanirali. 9. Samopouzdanje. Ne prepisujte listiće kojekakvih "umjetnika". Ako nemate samopouzdanja, i ne vjerujete sa­ mome sebi, nije vam mjesto u kladionici. Svatko od nas se prije ili kasnije susretne s problemom manjka samopouz­ danja. No niz od nekoliko poraza ni u kojem slučaju nije razlog za paniku. Upornost je jedini put do uspjeha. 10. Sreća. Neovisno o tome koliko se trudili na neke događaje gotovo je nemoguće utjecati. No, treba znati da sreća nije, kako mnogi tvrde, 90% uspjeha u klađenju. Kao i u svim životnim aktivnostima ona igra svoju ulogu. Raz­ lozi za mnoge poraze, za koje igrači krive sreću, kriju se negdje drugdje. Proanalizirajte oklade, dobitne i gubitne. Učite na greškama, ne optužujte sreću za vlastite propu­ ste.

13

Što kladionice ne žele da znate

OSNOVE KLAĐENJA ZA POČETNIKE Kako

igrati?

Sportsko se klađenje u svom najjednostavnijem obli­ ku sastoji od ponude koja sadrži neodređeni broj parova na koje su zatim određeni koeficijenti. Svaki događaj ima svoj broj, a sama ponuda još sadrži i koeficijente, kvote ili tečajeve. Decimalni koeficijenti koje koriste hrvatske kla­ dionice označavaju vrijednost koju dobivate na uloženu jednu kunu. Koeficijenti su upisani ispod ponuđenih tipova (1, X, 2, 1X, 2X, 12).

Osnovni tipovi: Tip 1 označava pobjedu domaćina ili prvonavedene ekipe Tip 2 označava pobjedu gosta ili drugonavedene ekipe Tip X ili 0 označava neriješeni ishod

Dvoznaci (pokrivaju dvije od tri moguće opcije): Tip 1X označava pobjedu domaćina ili neriješeni ishod Tip 2X označava pobjedu gosta ili neriješeni ishod Tip 12 označava pobjedu domaćina ili pobjedu gosta Primjer:

Dakle, ukoliko se želite kladiti na utakmicu Rijeka Dinamo, jednostavno upišete broj događaja u ovom sluča­ ju 711. Nakon toga birate pobjednika. Ako smatrate da će 15

Osnove klađenja za početnike

pobijediti Rijeka, kraj broja događaja upisujete tip 1 (7111). Pobjedu Dinama označava tip 2, a ako smatrate da će utakmica završiti neriješenim ishodom stavljate znak X ili 0. Također su vam na raspolaganju dvoznaci koji pokriva­ ju dvije opcije. Dakle, 1X odigrat ćete kad smatrate da Ri­ jeka neće izgubiti, jer on pokriva pobjedu Rijeke i neriješe­ ni ishod. 2X označava pobjedu Dinama i neriješeni ishod, a dvoznak 12 pobjedu Rijeke ili Dinama (u zadnjem sluča­ ju, dakle, utakmica ne smije završiti neriješenim rezulta­ tom). Klađenje

na

samo jedan

- singl

klađenje

događaj

Ovo je najjednostavniji oblik klađenja, a ujedno i naj­ profesionalniji. Niti jedan sistem na svijetu neće vam po­ nuditi veće izglede od singl klađenja. Svim profesionalnim igračima ovo je početna točka u njihovim strategijama. Sve se svodi na jedan jedini par na listiću, koji je bitno po­ pratiti ulaganjem raspoloživih financijskih sredstava (obra­ tite pozornost na upravljanje novcem). U razgovoru s jed­ nim suvlasnikom sportskih kladionica dotakao sam se i ovo­ ga, a njegov zaključak je bio "...kladionice posluju zahvaljujući početnicima koji si uplatom dvoznamenkaste cifre žele osigurati lagodan život. Ka­ da vam u poslovnicu uđe osoba s pratnjom i ak­ tovkom u ruci, čiji sadržaj stavlja na jednu utak­ micu, nikome nije svejedno. To su ljudi koji znaju što rade i izuzetno su dobri u tome. Samo oni mo­ gu ozbiljno ugroziti kladionice...". O P R E Z ! Ukoliko se opredijelite za ovaj vid klađenja: - vodite računa o raspoloživom novcu da ne biste do­ veli u pitanje vlastiti opstanak - počnite s malim svotama da vidite jeste li stvarno za ovaj oblik klađenja 16

Što kladionice ne žele da znate

- budite strpljivi i ne forsirajte - iako ovakvo klađenje to ne zahtijeva, bilo bi dobro da imate neki sistem, strategiju, koja će vas držati na pra­ vom putu do unaprijed određenog cilja.

Klađenje - multi

na više klađenje

događaja

Ovo je manje više ono sa čime se svakodnevno su­ srećete u kladionicama, dva, tri, četiri... dvadeset... paro­ va na listiću. Po mom mišljenju, gornja granica je uplaćiva­ nje do četiri para na listiću, sve iznad je čista utopija. Kak­ ve su šanse da pronađete deset savršenih parova koji će rezultirati uspjehom? Ako to niste shvatili, žestoki sam protivnik svih tzv. "loto" listića, te najozbiljnije savjetujem da izbjegavate klađenje na više od četiri para po listiću.

Hendikep Kladioničari određuju hendikep kako bi izjednačili koe­ ficijente na obje strane. Kreću od pretpostavke da će na ovaj način broj uplata na oba kluba biti jednak, što im u teoriji matematički osigurava sigurnu zaradu. Hendikep klađenje u osnovnoj podjeli dijeli se na puno i polovinsko, dok u daljnjoj podjeli razlikujemo pozitivni i negativni hendikep. Kod negativnog hendikepa favoritu se oduzimaju golovi ili poeni, a kod pozitivnog se ekipi koja je na papiru slabija dodaju. Puni hendikep je najjednostavnija moguća varijan­ ta hendikepa. Neovisno o kojem sportu se radi, favorizira­ noj ekipi oduzima se određeni broj golova ili poena kako bi se izjednačile snage. Na ovaj način približno se izjednača­ vaju koeficijenti. Puni hendikep izgleda ovako: -1, -2, -3... -20 itd. Ova vrsta hendikep klađenja ne isključuje neriješen ishod. Dakle neovisno o broju poena ili golova koji se oduzimaju i dalje je otvorena mogućnost da ukoliko favo17

Osnove klađenja za početnike

rizirana ekipa pobijedi s točno zadanim hendikepom utak­ mica završi neriješeno. Stoga i u samoj ponudi punog hen­ dikepa imate ponuđenu opciju X. Polovinski hendikep izgleda ovako: -0.5, -1.5, 2.5... -20,5 itd. Dakle ovakav hendikep u potpunosti iskl­ jučuje neriješen ishod, jer neovisno o rezultatu, polovina u hendikepu uvijek presuđuje u nečiju korist.

Azijski

hendikep

Azijski hendikep, kao što samo ime govori, nastao je na Dalekom istoku. Poznat je još i po nazivu Hang Cheng, a koristi se u klađenju na nogometne događaje, lako izgle­ da prilično složeno, u stvari je uistinu jednostavan i zaba­ van, a preporučujem ga svima koji u taktiziranju uživaju više nego u samom klađenju. Azijski hendikep nudi mnoge mogućnosti, a stvoren je kako bi eliminirao mogućnost ne­ riješenog ishoda u nogometnoj utakmici. Azijski hendikep se, kao i onaj klasični, uvijek daje na ekipu s manjim izgle­ dima za pobjedu. Ova vrsta klađenja nudi mogućnost cije­ log dobitka, polovine dobitka, vraćanje uloga ili vraćanje polovice uloženog novca. Azijski hendikep dijelimo na: Potpuni hendikep (0:1) sličan je klasičnom hendi­ kepu, a jedina razlika je u tome što ne nudi mogućnost kla­ đenja na neriješen rezultat hendikepa. Primjerice: Juventus - Milan (0:1). U ovom slučaju Milan ima jedan gol prednosti nad Juventusom. Mogući ishodi: - Pobjeda Juventusa s dva ili više golova prednosti, dobili su svi koji su igrali na Juventus. - Pobjeda Juventusa s jednim golom razlike, ishod je neriješen i svim igračima, neovisno o tome na koga su ti­ povali, vraćaju se ulozi. - Neriješeni ishod ili pobjeda Milana donosi dobitak svim igračima koji su odigrali na Milan. 18

Što kladionice ne žele da znate

Polovinski hendikep (0:1/2) za primjer uzmimo isti susret Juventus - Milan (0:1/2). Dakle, Milan ima pola gola prednosti nad Juventusom. Mogući ishodi: - Pobjeda Juventusa s jednim golom prednosti (1:1/2), dobivaju svi koji su igrali na Juventus, stoga što je čak i u hendikepu Juventus ostvario pobjedu s pola go­ la prednosti. - Pobjeda Juventusa s više od jednog gola prednosti. Ponovno dobivaju svi koji su igrali na Juventus. U hendi­ kepu, dakle, Juventus je ostvario pobjedu jer se Milanu dodaje samo pola gola. - Neriješeni ishod ili pobjeda Milana. Dobitni su svi li­ stići na kojima su igrači tipovali na Milan. Četvrtinski hendikep (0:1/4) u ovom slučaju ako za primjer koristimo istu utakmicu možemo reći da Milan ima prednost od jedne četvrtine gola. Mogući ishodi: - Pobjeda Juventusa, neovisno s koliko golova pred­ nosti, dobili su svi koji su igrali na Juventus. - Pobjeda Milana, neovisno o razlici s kojom je pobje­ da ostvarena, dobili su svi koji su igrali na Milan. - Neriješeni ishod. Svi koji su igrali na Juventus pro­ mašili su za 1/4 gola, stoga im se vraća pola uloga. Svi ko­ ji su igrali na Milan pogodili su za 1/4 gola te ostvarili po­ la čistog dobitka. Tablica prikazuje postotke dobitaka i gubitaka. Nave­ deni su rezultati 0:0, 1:0, 0:1, 2:0, 3:0 i hendikepi do 0:2 1/4.

19

Osnove klađenja za početnike

+ 100% cijeli dobitak - 100% potpuni gubitak + 50% pola dobitka - 50% gubitak polovice uloga, druga polovica se vraća povrat se odnosi na povrat cijelog uloga.

Multi

tip

Neke kladionice nude igračima mogućnost Multi tip klađenja koje nešto kompliciranije izgleda, ali u osnovi je to samo malo bolje dorađeno klađenje s dvoznakom ili eventualno troznakom. U osnovi, odabirete utakmicu i na nju odigravate dva ili tri znaka. Primjer: Utakmica Milan - Inter, broj događaja 711. Koeficijenti: 1.80, 3.50, 4.00 Vi odabirete tipove X i 2, te pišete jednostavno ovako 711- X, 2. Recimo da uplaćujete iznos od 100 kuna. S ob­ zirom da ste uplatili dva znaka vaša uplata se dijeli na dva dijela: 50 kuna je uplaćeno na tip X, a 50 kuna na tip 2. Ukoliko utakmica završi neriješeno vaš dobitak iznosi 175 kuna. Ako pak pobijedi Inter dobitak vam je 200 kuna.

Koja je razlika između Multi tipa i klasičnog dvoznaka? Razlika je u tome što na ovaj način vaši do­ bici nisu jednaki neovisno o ishodu, što nije slučaj kod dvoznaka, a bitan je i podatak da vam se ovdje nudi opci­ ja pokrivanja sva tri znaka. No imajte na umu da troznak nema apsolutno nikakvu funkciju, jer se u sistemskom kla­ đenju množi u dobitnu kombinaciju, ujedno i povećava broj kombinacija, a samim tim i vašu uplatu. Na ovaj način, ne­ ovisno o ishodu, sigurno gubite nešto novaca zbog profita 20

Što kladionice ne žele da znate

kladionica (vidi kako se određuju koeficijenti). Dakle, radi­ je izbacite taj par i uplatite više novaca po kombinaciji. Sistemsko klađenje s Multi tipovima može biti prilično zabavno, a i nudi nešto više mogućnosti za taktiziranje. No moj savjet onima koji žele postati ozbiljniji igrači je da ovaj način klađenja prepuste rekreativcima, onima koji u klađe­ nju traže isključivo zabavu. Sistemsko

klađenje

Ova vrsta klađenja ima mnogo poklonika jer nudi mo­ gućnost dobitka i kada ne pogodite ishode svih događaja na vašem listiću. Dakle, povećavate vlastite izglede za do­ bitak. K a k o i g r a t i ? Izaberete određene događaje na koje se želite kladiti, isto kao i u osnovnom klađenju upišete broj događaja te izaberete pobjednika (tip). Običan listić bi tražio pogođene sve ishode utakmica, no ukoliko odigrate si­ stem 4/5, možete promašiti jednu utakmicu, sistem 3/5 nudi mogućnost promašaja dvaju susreta, a da ipak ostva­ rite dobitak. Primjer: izabrali ste sljedećih pet susreta i odigrali sistem 4/5. Ovaj dio sistemskog listića naziva se razrada. Ona se sastoji od određenog broja odigranih parova unutar sistemskog listića. U razradi ste promašili ishod susre­ tu Fulham - Chelsea. Ostvarili ste jednu dobitnu kombina­ ciju od četiri pogođena ishoda (A, C, D, E). Da ste na te iste, pogođene parove odigrali sistem 3/4 imali biste pogođene 4 kombinacije od po tri susreta (A, C, D + A, D, E + A, C, E + C, D, E). Kao i u običnom klađenju, doga-

21

Osnove klađenia za početnike

đaji unutar kombinacije se množe a potom se zbrajaju s umnoškom ostalih kombinacija. S i s t e m s fiksevima ili b a n k a m a . Ukoliko niste zadovoljni dobitkom na vašem sistemskom listiću, možete dodati fiksne događaje, tzv. fikseve. Na ovaj način možete uvećati eventualni dobitak, a da ne utječete na veličinu sa­ me razrade odnosno visinu uloga. Fiksni događaji uvijek moraju biti pogođeni kako biste ostvarili dobitak, a proma­ šaj određenog ishoda dopušten je isključivo u razradi. Na primjer: Ako ste gore navedeni sistem odigrali u kombinaciji s fiksnim događajima tada se oni množe sa svim pogođenim kombinacijama u razradi i samim time uveća­ vaju konačni dobitak. Postoje mnogobrojni sistemi koje mo­ žete odigrati (vidi sistemsku tablicu), a dijelimo ih na dvi­ je vrste: puni i skraćeni sistemi. Puni sistem je sistem koji obuhvaća sve moguće si­ steme unutar određene razrade. Ako za primjer uzmemo razradu koja sadrži pet događaja, puni sistem sastojao bi se od sljedećih kombinacija 2 / 5 , 3 / 5 , 4 / 5 , 5 / 5 . Neke kla­ dionice nude i opciju 1/5. S k r a ć e n i sistem koristimo kada želimo izbaciti ne­ ke od kombinacija iz punog sistema ili kada želimo odigra­ ti samo jednu od mogućih kombinacija npr. 3 / 5 ili 4 / 5 . Savjeti: - Prije negoli se odlučite igrati pune sisteme izračunaj­ te je li uplaćivanje sistema koji traže mali broj pogođenih ishoda isplativo. Mnogi kladitelji igraju sisteme s puno do­ gađaja koji traže nizak broj pogodaka (npr. 3/10), tada gledaju samo eventualni dobitak u slučaju svih pogođenih ishoda. No ostanu prilično iznenađeni kada na uplatu od 120 kuna, pogode tri događaja i ostvare dobitak od recimo 10 kuna. Do ovoga dolazi jer ne obraćaju pažnju na najmanji dobitak po kombinaciji, koji u ovakvim sistemima, posebi­ ce ako se igra bez fikseva, donosi smiješno niske dobitke. Ukoliko vam kladionica ne nudi mogućnost da vidite mini22

Što Kladionice ne žele da znate

malni dobitak sami ga izračunajte. Ako se radi o sistemu 3/10 uzmite tri najmanja koeficijenta u razradi i pomnoži­ te s ulogom po kombinaciji. U sistemu 2 / 8 uzet ćete dva najmanja koeficijenta itd. - Neovisno koji sistem igrate uvijek vodite računa da uz planirani uplatite i maksimalni broj pogodaka. Dakle, ako igrate 3 / 8 , s kunom po kombinaciji uplatit ćete 56 kuna plus manipulativni troškovi. Tada biste obavezno treba­ li uplatiti i 8 / 8 , stajat će vas dodatnu kunu, a može doni­ jeti poveću svotu ukoliko ostvarite sve pogotke. Većina igra­ ča ignorira takve uplate jer ne vjeruju da mogu pogoditi sve događaje, no zar je ta jedna dodatna kombinacija toliko skupa da ste spremni riskirati. Tablica punih i skraćenih sistema s brojem kombinacija

Tipovi

koeficijenata

U hrvatskim kladionicama ustaljeni su decimalni koe­ ficijenti koji su zasigurno najprecizniji i najpraktičniji. No, surfajući internetom vjerojatno ste naišli na zbunjujuće brojke pokraj utakmica u ponudi stranih, poglavito engle­ skih ili američkih kladionica. Taj način pisanja koeficijena­ ta naziva se frakcija, a postoje i nešto rjeđi američki koe­ ficijenti. Stoga možemo zaključiti da kladionice u svijetu rade s tri osnovne vrste koeficijenata: decimalni, frakcije i američki koeficijenti. Da biste lakše razumjeli ponude 23 •

Osnove klađenja za početnike

stranih kladionica koje ne primjenjuju decimalne koefici­ jente pokušat ću ukratko objasniti na koji način fukcioniraju frakcije i američki koeficijenti. D e c i m a l n i koeficijenti: Gotovo sve kladionice ko­ riste ove koeficijente zbog njihove jednostavnosti i preciz­ nosti. Primjenjuju se u gotovo svim kladionicama svijeta, iznimka je tek nekolicina engleskih i američkih kladionica. Decimalni koeficijenti nam prikazuju koliki dobitak ostva­ rujemo s ulogom od jedne novčane jedinice, što je u na­ šem slučaju jedna kuna. Uobičajeno je da se tečajevi zao­ kružuju na dvije decimale kako bi se pojednostavila njiho­ va upotreba i omogućilo igračima lakše izračunavanje do­ bitka. Primjer: utakmica Rijeka - Hajduk 1.85, 3.20, 3.80. Dakle, sa 100 kuna uloga na pobjedu Rijeke dobivamo 185 kuna, odnosno zaradimo 85 kuna. Isti ulog na neri­ ješeni ishod donosi nam eventualnih 320 kuna, a u sluča­ ju pobjede Hajduka na isti ulog dobivamo 380 kuna. Frakcije: Uobičajene su za kladionice u Velikoj Brita­ niji, a razlikuju se po tome što je, za razliku od decimalnih koeficijenata, s njima puno teže računati. Frakcije prera­ čunavamo u decimalne koeficijente u dva koraka: najprije frakciju preračunavamo u decimalni broj, zatim na decima­ lu dodajemo 1. Primjer: utakmica Rijeka - Dinamo, koeficijent na pobjedu Rijeke iznosi 3 / 2 . Da bismo ovu frakciju preračunali u decimalni koeficijent najprije 3 / 2 preračunavamo u decimalni iznos. Jednostav­ nom matematikom dobivamo 3 / 2 = 1 . 5 0 . Zatim na 1.50 dodajemo 1, što izgleda ovako 1.50+1=2.50. Koeficijent na pobjedu Rijeke iznosi 2.50. lako preračunavanje izgleda prilično komplicirano, ka­ da jednom shvatite postupak, prilično je jednostavno. Mo­ žda ovo izgleda kao nešto nepotrebno, no ukoliko koristi­ te internet u potrazi za sigurnom i vrijednosnom okladom, 24

Sto kladionice ne žele da znate

ili jednostavno tražite visoke koeficijente, dobro je znati kako se frakcije preračunavaju. A m e r i č k i k o e f i c i j e n t i : Postoje dva osnovna tipa: pozitivni i negativni, a označavaju se predznakom plus ili minus. - Pozitivni Američki koeficijenti nam pokazuju koliku zaradu ostvarujemo s ulogom od 100 kuna. Npr. ako na pobjedu određene ekipe kladionica stavlja tečaj + 3 0 0 znači da sa 100 uloženih kuna ostvarujemo čistu dobit od 300 kuna. Ako vam postupak nije jasan, koeficijent +300 preračunat u decimalni iznosio bi 4.00. - Negativni Američki koeficijenti pokazuju koliko no­ vaca moramo uplatiti da bismo ostvarili dobit od 100 ku­ na. Npr. uzmimo tečaj -350. Dakle moramo uplatiti 350 kuna da bismo ostvarili dobit od 450, odnosno profit od 100 kuna. Američki koeficijenti su daleko najkompliciraniji pa je smisao njihove upotrebe pod velikim upitnikom, no bilo ka­ ko bilo, njih ćete, kao i frakcije, često susretati na interne­ ts pa je dobro znati način na koji funkcioniraju. Kako i

se

profit

određuju

koeficijent!

kladionica

Već sam napomenuo da koeficijenti zadani od strane bro­ kera ne odražavaju stvarno stanje na sportskom terenu, niti pokazuju realan odnos snaga između suprotstavljenih ekipa. Sam sistem određivanja koeficijenata je prilično je­ dnostavan. Broker najprije odredi šanse za pobjedu doma­ ćina, neriješeno i pobjedu gosta. Nakon toga koeficijente snizi i na taj način osigurava kladionici matematičku pred­ nost nad igračima. Snižavanje koeficijenata razlog je što oni, čak i ako su pravilno ocijenjeni, ne mogu odražavati realno stanje mogućnosti suprotstavljenih klubova. Razlika izme­ đu početnih koeficijenata i onih stavljenih pred igrače svo25

Osnove klađenja za početnike

jevrsni je dodatni porez koji kladionice ubiru. Drugim rije­ čima, kladioničari ne isplaćuju pošteno dobitne listiće. Po­ moću dolje navedene formule broker izračunava postotak od ukupno uplaćenog novca na određenu utakmicu koji će isplatiti igračima. U pravilu da su zakoni malo kvalitetnije regulirani, broker bi trebao isplatiti 100% uplaćenog. To bi se postiglo realnim omjerom koeficijenata. Svoju zaradu oni bi tada morali temeljiti samo na manipulativnim troškovi­ ma. No, ako uzmemo u obzir da kladionice rade u svrhu vlastite zarade a ne za dobrobit igrača, možemo zaključiti da se otprilike 90% novaca koji uđe u kladionice vraća kroz is­ plate igračima, dok 10% zarade ostaje kladionicama. Na­ ravno na ovih 10% moramo pridodati i famoznih 5% već spomenutih manipulativnih troškova. Formula za izračunavanje postotka isplate po u t a k m i c i . Pomoću ove formule možete usporediti kvali­ tetu koeficijenata zadanih od kladionica i pronaći najkvali­ tetniju, odnosno najpošteniju.

Primjer: Da bi bilo jasnije upotrijebit ćemo ovu formulu na utakmici Milan - Inter. Koeficijenti: 2.40, 3.00, 2.80 Ako zadane koeficijente uvrstimo u formulu izgledat će ovako:

26

lu kladionice ne žele da znate

Sada jednostavno rezultat pomnožimo sa 100 i dobi­ jemo iznos u postotku (0.90 x 100 = 90%). Dakle, ako kladionica na datu utakmicu odredi gore na­ vedene koeficijente, igračima će isplatiti 90% svih uplata, što dovodi do zaključka da će na ovoj utakmici zarada kla­ dionice iznositi 10% svih uplata. U pravilu postotak isplate uvijek se kreće oko 90%, a zarada kladionica oko 10%. VAŽNO! Kod ocjenjivanja kvalitete koeficijenata uvijek morate Imati na umu da su koeficijenti na najjače klubove uvijek dra­ stično niži od realnih omjera snaga. Ta činjenica proizlazi Iz straha kladionica od mogućnosti pobjeda velikog broja favoriziranih ekipa, koje bi rezultirale isplatama ogromnih svota novaca igračima. Suprotno od toga, na neki način i kao logičan slijed događaja, pojavljuju se previsoki koefici­ jenti na pobjedu autsajdera. Ne raspisujte sisteme. Ne igrajte protiv sebe! Mnogi posjetitelji kladionica sre­ ću traže u izmišljanju vlastitih strategija. Tako je nastalo i klađenje protiv sebe. Čudan način klađenja koji najviše ko­ riste stariji igrači navikli na raspisivanje sistema sportske prognoze, koja je kod nas postojala puno prije kladionica. U sportskoj prognozi kladitelji nisu imali mogućnost iz­ bora parova, već im je bilo ponuđeno 10 ili 13 parova. Oni koji nisu igrali sistemske listiće raspisivali su vlastite sis­ teme. Uzmimo da od ponuđenih 13 parova vjerujete da će prvih 10 biti tip 1. Ostaje vam zadnjih tri koje raspisujete na sljedeći način: 1-1-1,1-1-X, 1-1-2,1-X-1,1-2-1 itd. U ovom primjeru počeli smo raspisivati sistem za tri para. Na isti princip se može raspisati i deset parova. U sportskoj progno­ zi je funkcioniralo besprijekorno, no u kladionici je besko­ risno. U donjem primjeru na najjednostavniji mogući način objasnit ću zašto. 27

Osnove klađenja za početnike

Primjer:

Nadal - Martin 1.45, 2.40 Federer- Ljubičić 1.35, 2.70 Zvonareva - Dementieva 1.80, 1.80 Želite odigrati ova tri meča. Vjerujete u pobjedu Nada­ la i Ljubičica, u prvom i drugom meču, a dvoumite se oko zadnjeg. Tada raspisujete sistem i odigravate dva listića. - Na prvom igrate na Nadala, Ljubičica i Zvonarevu. Ukupni koeficijent 7.05, uplata od 100 kuna nosi eventual­ ni dobitak od 705 kuna. - Na drugom listiću igrate na Nadala, Ljubičica i ovaj put okrećete zadnji par na Dementijevu. I sada ukupni koe­ ficijent iznosi 7.05, te ukupni dobitak od 705 kuna. Upravo dolazimo do onoga "igrati protiv sebe". Ovim okre­ tanjem pokrili ste obje opcije i osigurali dobitak u slučaju pobjeda Nadala i Ljubičica, neovisno o ishodu zadnjeg me­ ča. No u isto vrijeme osigurali ste si i siguran gubitak na je­ dnom od listića, lako bi ovaj način koristio igračima sport­ ske prognoze, igračima kladionice ne samo da unaprijed ruši jedan listić, s obzirom da ste pokrili oba tipa u zad­ njem paru, već donosi i siguran gubitak čak i ako je listić dobitni. - Ako vam nije jasno kako dobitni listić može nositi gubitak razmislite o tome da ste tih istih 200 kuna uplati­ li samo na prva dva para u koja ste vjerovali, imali biste koeficijent od 3.91. Da ste na njega uplatili tih 200 kuna, vaš dobitak iznosio bi 783 kune, a neovisno o tome koji od ona dva listića prođe, dobitak vam iznosi 705 kuna. Dakle, dobitak je veći nego da ste dodali zadnji par i pokrili sve opcije. Ovo je jedan od ključnih podataka koje treba imati na umu u raspisivanju sistema. Zbog profita kladionica ko­ je zarađuju na nerealno određenim koeficijentima, beskoris­ no je dodavati parove na kojima namjeravamo pokriti sve opcije - igrati protiv sebe. Stoga možemo zaključiti da ras­ pisivanje ovakvih sistema u sportskim kladionicama umanju­ je vaš dobitak. 28

Što kladionice ne žele da znate

Tablica relativnog odnosa koeficijent - postotak

29

Osnove klađenja za početnike

Tablica relativnog odnosa koeficijent - postotak

30

Sto kladionice ne žele da znate

Tablica relativnog odnosa koeficijent - postotak

Uz pomoć gore navedene tablice možemo na jednosta­ van i učinkovit način odrediti profitnu maržu kladionica. Na­ vedeni su koeficijenti te postotak vjerojatnosti koji pred­ stavljaju. Ukoliko tražite kvalitetnije kladionice, lako ćete uočiti u kojoj kladionici vaš favorit ima veći koeficijent. Ne­ što teže je ocijeniti koja kladionica posluje s manjom pro­ fitnom maržom. Prvi način pokazao sam na prijašnjim stra­ nicama (izračunavanje postotka isplate), a u drugom nači­ nu koristimo gornju tablicu. Jednostavno koeficijente zami­ jenimo postotkom, te zbrojimo sve postotke na zadani meč. Zbroj svih postotaka na jedan meč u kladionici koja radi bez marže trebao bi iznositi točno 100%. S obzirom da takve kladionice ne postoje obratite pozornost na podatak da ni­ ži postotak znači i manji profit kladionice, odnosno kvalitet­ nije tečajeve. Primjer: utakmica Milan - Inter Kladionica A: 2.00, 3.10, 3.60 (50.00% + 32.26% + 27.78% = 110.04%) Kladionica B: 1.60, 3.50, 5.50 (62.50% + 28.57% + 18.18% = 109.25%) 31

Osnove klađenja za početnike

U ovom slučaju kladionica B radi s manjom profitnom maržom, te je stoga povoljnija za klađenje. Na ovaj način možete provjeriti sve kladionice bilo da se radi o lokalnim ili on-line, te pronaći onu koja je u koeficijente ugradila najmanju profitnu maržu.

32

Sto kladionice ne žele da znate

D V A D E S E T ZLATNIH PRAVILA Z A U S P J E Š N O KLAĐENJE 1. Klađenje nije zabava, već posao! Svi koji kla­ đenje doživljavate kao zabavu niste ni svjesni vlastitih zablu­ da. Klađenje time pretvarate u porok koji vas jako skupo ko­ šta. Ništa manje od recimo pušenja. Pokušajte na papir sta­ viti sve prihode i rashode vezane za ovu vrstu "zabave", a nakon toga obratite pozornost na pravilo broj 4. Samo oni koji klađenju pristupe profesionalno, koji ga smatraju poslom, imaju priliku za zaradu. Neozbiljni, amaterski pristup koji za cilj ima isključivo zabavu, unaprijed je osuđen na neuspjeh. 2. Klađenje nije za navijače, kladite se glavom, a ne srcem. Objektivnost, objektivnost i samo objektivnost. Svi doživimo navalu adrenalina kada najdraži klub pobjedi a k tome još i poboljša naše financijsko stanje. No, budimo real­ ni, koliko su česte takve situacije? Činjenica je da pravi na­ vijači uvijek slijepo vjeruju u svoje momčadi, a takav subjek­ tivni način klađenja gotovo nikada nije isplativ. Uvijek ana­ lizirajte utakmicu iz neutralnog kuta, a simpatije za najdra­ ži klub ostavite kod kuće. 3. N a u č i t e upravljati n o v c e m , nikad ne ulazite vi­ še no što ste spremni izgubiti. Uvijek vodite računa o vlasti­ tom financijskom stanju. Klađenje je izuzetna aktivnost, no ne dopustite da vas odvede u krajnost. Uvijek vodite raču­ na o pravilnoj raspodjeli sredstava. Upravljanje novcem je ključ koji otvara vrata uspjeha. Pravilna raspodjela finan­ cijskih sredstava najhitniji je dio same pripreme za uspješ­ no sportsko klađenje. Nerijetko se i kod kvalitetnih igrača pojavljuje problem lošeg upravljanja novcem. Tada i mali broj poraza može rezultirati pravom katastrofom. Izaberite pri33

Dvadeset zlatnih pravila za uspješno klađenje

hvatljivu strategiju i najstrože je se pridržavajte. Ne dopu­ stite da vas eventualni uspjesi ili neuspjesi odvuku na kri­ vi put. 4. Deset kuna dnevno je 3 6 5 0 kuna godišnje! Je­ ste li uistinu spremni financirati kladionicu s jednom dvanaestinom svojeg godišnjeg prihoda? Prije nego što odgovo­ rite na to pitanje morate shvatiti da kladionice žive od tak­ vih igrača. Nemojte dane provoditi u megalomanskom iš­ čekivanju dobitka koji će vam omogućiti lagodan život. Ako si ne možete priuštiti više od 10 kuna dnevno radije ih spre­ majte na stranu mjesec dana, pa na kraju mjeseca odigraj­ te jednu poštenu okladu u kojoj ćete pokušati udvostruči­ ti ili, u najboljem slučaju, utrostručiti svoj novac, ulaganjem na jedan ili dva para. Vjerujte mi, čak i ako ne posjedujete nikakvo sportsko znanje, na ovaj ćete si način uvelike pove­ ćati šanse da kraj mjeseca ili godine dočekate u plusu. Dakle, prestanite plaćati "porez na budale"! 5. Ne t r č i t e za izgubljenim novcem! Nakon većih padova zaboravite na rečenicu "samo da vratim ono što sam dosad uložio". Hladna glava je ključni faktor koji će vam omo­ gućiti dobitak i spriječiti da ne izgorite. Nakon većih gubi­ taka smirite strasti, promislite o sljedećem koraku. Ne mi­ jenjajte taktiku u svrhu povratka izgubljenog, ne ulazite ve­ like svote na neanalizirane utakmice. Izgubljena bitka, ne zna­ či nužno i izgubljeni rat. Uvijek dostojanstveno prihvatite poraz, kako biste što smirenije krenuli u nove pobjede. 6. Ne kladite se samo kako biste nešto odigrali! Uključite zdrav razum. Ne bacajte novce samo kako biste "večeras imali što gledati na teletekstu". Ponekad se is­ plati pustiti da prođe nekoliko dana, sačekati pravi par(ove). Igrajte samo kada se svi ključni faktori koji mogu izravno utjecati na ishod poklope s onim najhitnijim, vašim osjeća­ jem. U knjizi "Umijeće ratovanja" jedan od ključnih autoro­ vih savjeta, a možemo ga primijeniti i u sportskom klađenju, kaže: "birajte svoje bitke". Drugim riječima, ne ulazite u one 34

Sto kladionice ne žele da znate

s neizvjesnim ishodom. Borite se samo onda kada su izgle­ di na vašoj strani, odnosno kada vjerujete u vlastitu pobje­ du. Ako dođe dan kada u ponudi jednostavno ne uspijeva­ te pronaći isplative oklade, napravite stanku. Mnoge okla­ de nemaju dovoljnu vrijednost, što ih automatski svrstava u neprihvatljive. Ne forsirajte! U slučaju da dođe do zasi­ ćenja, automatski zaustavite sve kladiteljske aktivnosti i uzmite odmor. Amaterima vjerojatno ovo nema smisla, no oni koji klađenje shvaćaju ozbiljno znaju koliko je ponekad odmor potreban. Stoga, ako vidite da ne ide ili, pak, shva­ tite da nemate motivacije, napunite baterije. Zasigurno će vam se isplatiti. 7. Koeficijenti nisu jednaki realnom odnosu snaga. Brokeri koeficijente određuju po vlastitom nahođenju, a mno­ gi su od njih tu isključivo zato da vas zbune. Najbolje bi bilo da svaki put nakon što uzmete ponudu, papirom pokrijete dio s koeficijentima, te složite svoj listić ne vodeći računa o visinama tečajeva. Tada iz odabranih utakmica izdvojite one sa solidnim koeficijentima i složite svoj listić. Nemojte pusti­ ti da vas privuče određena utakmica samo zato što su na nju kladioničari odredili koeficijent 1.20. Zicer je ono u što vje­ rujete vi, a ne kladioničari. Isto tako ne bježite od relativno visokih koeficijenata iako vjerujete u njih. Tečajevi nisu ni­ šta više doli mišljenje brokera, a oni su samo ljudi, kao i mi. Dodajmo tome i činjenicu da uz to što griješe, često vas ne­ realno niskim koeficijentima pokušavaju navući na određe­ ne utakmice, koje nemaju apsolutno nikakve veze s tečajem koji ih prati. 8. I n f o r m i r a n o s t je ključ uspjeha! Kako biste iz­ bjegli minska polja, morate biti isto ili bolje informirani od onih koji ih postavljaju. Ako nemate mogućnosti da prati­ te sve što se događa u svijetu sporta, posvetite se isključi­ vo jednom sportu ili usavršite svoje znanje vezano za odre­ đene lige i klubove. Na taj ćete način steći prednost u od­ nosu na brokere koji moraju pratiti čitavu lepezu sportova. 35

Dvadeset zlatnih pravila za uspješno klađenje

Sportske novine, strani TV programi i, u prvom planu, inter­ net, vaša su veza sa svijetom. U ekipnim sportovima prati­ te ozljede igrača, izostanke zbog kartona, stanje unutar eki­ pa, obratite pozornost na "lijeve" lige o kojima se ne zna pre­ više... Ako preferirate pojedinačne sportove obavezno pra­ tite formu te međusobne omjere suparnika. Mnogi od vas koji se klade na tenis, skijanje, moto sportove itd., uopće ne vode računa o domaćem terenu koji i u ovim sportovima če­ sto donosi prevagu. Ukoliko se specijalizirate, npr. za tenis, vrlo brzo ćete steći prednost nad brokerima, a na internet stranicama ATP i WTA možete pronaći sve potrebno i do­ znati puno podataka koji mogu biti od ključne važnosti. U tom slučaju upoznajte tenisače/ice na koje se kladite te vodi­ te računa o podlozi na kojoj se igra (svaki igrač ima podlo­ gu koja mu odgovara ali i onu na kojoj se baš i ne snalazi). Primjerice igrači iz Španjolske i Južne Amerike oduvijek su veliki znalci na sporoj - zemljanoj podlozi, dok su igrači iz Australije i posebice Amerike najbolji na betonskoj - brzoj podlozi. Vodite računa i o prošlogodišnjem pobjedniku do­ tičnog turnira, branitelji naslova uvijek imaju motiv više. Neki igrači loše igraju protiv ljevaka, neki protiv servis igra­ ča, susreti dva servis igrača podjednakih vrijednosti često donose puno gemova... Doznajte i informacije koje broke­ ri nemaju te ih iskoristite. 9. Postavite svoje ciljeve! Prije negoli se upustite u ozbiljnu igru, neovisno koristite li neki od sistema ili igrate na divlje, uvijek je korisno odrediti cilj, koliko daleko ste spremni ići, odnosno koja je krajnja zarada koju želite ostva­ riti. Jednostavnije rečeno morate točno znati što želite. Na taj ćete način izbjeći nerazumno vraćanje teško zarađenog novca. Kada odredite krajnji cilj najhitnije je da se njega naj­ strože pridržavate. Dakle, nema odustajanja prije vremena, niti pohlepnog povećavanja uplata. Postavite si krajnju granicu i, kada do nje stignete, megalomaniju na stranu i polako iz početka ka sljedećem cilju. 36

Što kladionice ne žele da znate

1 0 . Izbjegavajte utakmice koje su svrstane pod tzv. Bonus tip, Super tip, Super šansa itd... Zar stvar­ no vjerujete da bi vas vaša kladionica dobronamjerno nagra­ dila većim tečajevima? U te se rubrike uvijek stavljaju najneizvjesnije utakmice ili pak one na kojima je veća moguć­ nost iznenađenja. Naivni igrači pomame se za tečajevima, če­ sto čak i odigraju utakmice koje nisu planirali. Neki igrači čak svjesno igraju sve utakmice iz Bonus tipa, no uvijek ti­ puju na iznenađenje, takvi sistemski listići nerijetko su us­ pješni. No, ni brokeri nisu savršeni u potrazi za potencijal­ nim iznenađenjima, stoga najiskrenije savjetujem da izbje­ gavate te utakmice. 1 1 . V j e r u j t e sami sebi, n e podliježite okolini! lako je ponekad dobro čuti tuđe mišljenje nemojte dopu­ stiti da vas ono zavede. Kada jednom kvalitetno proanalizirate parove i donesete odluku koju temeljite na provjerenim in­ formacijama, nemojte dopustiti da okolina i predosjećaji kojekakvih "genijalaca" poljuljaju vašu odluku. Vjerujte sa­ mo sebi! 12. Vodite statističku evidenciju uplata i isplata! Svim igračima koji su mi ikad tvrdili da su u velikom plusu dao sam jednostavan savjet, uzmite olovku i papir i u od­ ređenom vremenskom roku, npr. mjesec dana, vodite eviden­ ciju svih uplata i isplata. Samo na taj način sagledat ćete vla­ stito financijsko stanje. Mnoge igrače zavara neki malo ve­ ći dobitak od nekoliko tisuća, koji u njihovim glavama vra­ ća sve uplaćeno unatrag nekoliko mjeseci i daje kapital za na­ dolazeće dane. Tek kada svakodnevne "sitne" uplate od ne­ koliko desetaka kuna dnevno stavite na komad papira dobit ćete točan iznos koji ste ostavili u kladionicama. Mnogima će to biti poražavajuće, drugi ne žele ni znati. No, ovo je najbolji način samokontrole i samo ovako ćete ustanoviti radite li kvalitetno ili morate nešto promijeniti u vašoj igri. 1 3 . N e d o p u s t i t e d a vas tuđi dobici odmaknu od cilja! Svi smo se barem jednom polakomili za tuđim 37

Dvadeset zlatnih piavila za uspješno klađenje

dobitkom. Ako neki vaš poznanik ostvari dobitak na teni­ su, zbrojevima golova ili pak utrkama formule, a vi o tome nemate apsolutno nikakvog pojma, nemojte napustiti ono što znate i provesti nekoliko mjeseci trošeći novce na kri­ ve oklade. Činjenica da je netko drugi ostvario dobitak na neki drugi način ne znači da je to pravi način i za vas. Igraj­ te svoju igru, onu koja vam najviše odgovara i o kojoj naj­ više znate. 14. Ne budite pohlepni! Zaboravite na bogaćenje pre­ ko noći, malo tko se tijekom čitave karijere može pohvali­ ti šesteroznamenkastim dobitkom. Ne budite pohlepni, "sport­ sko klađenje je maraton, ne sprint". Najčešće kada se zaredaju dobici počinjemo dodavati parove na listiće, poveća­ vati uplate i izmišljati toplu vodu. Osjećamo se nepobjedi­ vo, a na krilima te nepobjedivosti naše se malo bogatstvo po­ činje topiti. Zato pamet u glavu, nemojte se zavaravati i vraćati dobitak kladionici. Sjetite se samo kako ste teško do njega došli. Jaka psiha je ključan faktor koji dijeli dobit­ nike od gubitnika. Ukoliko sanjarite o jednom astronomskom dobitku s kojim ćete osigurati svoju budućnost, hitno vam je potrebno buđenje. Takvi mega dobici se izrazito rijetko do­ gađaju, stoga nemojte provoditi život u iščekivanju neče­ ga što se najvjerojatnije neće dogoditi. Kao što sam već na­ pomenuo, klađenje je zahtjevan posao koji se sastoji od mnogobrojnih faktora, a ako želite ostvariti uspjeh morat ćete zasukati rukave i prihvatiti se klađenja kao i bilo ko­ jeg drugog posla. U protivnom moj je najiskreniji savjet: igrajte loto, jer su vaše šanse u tom slučaju baš takve, je­ dan naprama nekoliko milijuna. Pamet u glavu, pohlepu na stranu. I zapamtite, samouvjerenost je poželjna, no nitko nije nepobjediv! 1 5 . I g n o r i r a j t e promidžbene listiće! Listići izlo­ ženi u kladionicama koji nose titule najinteresantnijih dobi­ taka ili dobitaka tjedna, kao i listići objavljeni u raznim no­ vinama, posebice sportskim tjednicima objavljenim od stra38

ne kladionica, imaju svoju svrhu. Oni su izloženi kako bi pri­ vukli različite ljude i iskoristili slabosti igrača. Odnosno da one koji su zbog niza poraza spremni odustati uvjere u "velike" mogućnosti za dobitak astronomskih iznosa uz re­ lativno male uplate. Činjenica da je netko dobio pravo bo­ gatstvo ne smije utjecati na vašu igru, niti na njezin stil. 1 6 . Ne k l a d i t e se na sportove o kojima ne zna­ te ništa. Vjerovali ili ne, hrvatske kladionice imaju jednu od najraznovrsnijih ponuda. I ovdje kladionice iskorištavaju sla­ bosti igrača koji u želji za prekidom crnog niza svoj "sveti gral" traže na potpuno krivim mjestima. Kladioničari su svjes­ ni da će prosječni igrač nakon što zabilježi znatan niz po­ raza, npr. u nogometu, svoju sreću tražiti u drugim sporto­ vima s nadom da će tu ostvariti svoj uspjeh. Zbog toga sva­ kodnevno pred nas stavljaju nove sportove, a mnogi naiv­ ci tako odlutaju u nepoznate vode i, gle čuda, potonu. Radeći malu anketu među redovitim posjetiteljima kla­ dionica došao sam do zanimljivih podataka koji govore da preko 90% igrača na čijim se listićima nalaze baseball utak­ mice ne zna osnovna, a kamoli kompletna pravila ove igre. Isto tako mnogi "genijalci" ne znaju što je to biatlon, koja su pravila NFL-a... Jeste li vi među njima? Zar uistinu želite financirati ionako prebogate bankovne račune vlasnika kla­ dionica? Ako se uistinu želite pozabaviti nekim od manje poznatih sportova dajte si šansu, koristite internet, shvatite igru, upoznajte igrače, ekipe, terminologiju, ključne fakto­ re o kojima ovisi konačan ishod susreta, a samim tim i va­ še oklade! Postoji niz siteova, počevši od onih službenih pa sve do onih koji nude bezbroj savjeta i ideja. Zabavite se i, kao što sam već rekao, dajte si priliku. U protivnom samo bacate novce u vjetar. 1 7 . P o t r a ž i t e najbolje k o e f i c i j e n t e ! Kod većih uplata na malo parova uvijek je dobro potražiti najbolje koeficijente. lako su razlike u kladionicama minimalne, kod jačih uplata dolazi do osjetne razlike u eventualnom dobit39

Dvadeset zlatnih pravila za uspješno klađenje

ku. Pokušajte steći naviku da preko teleteksta ili interneta'usporedite ponude svih raspoloživih kladionica za vama zanimljive parove. 1 8 . N a f a v o r i t e početkom t j e d n a , n a autsajde­ re krajem t j e d n a ! Zasigurno ste primijetili da sportske kladionice sistematski smanjuju koeficijente na favorite kako se bliži dan utakmice. Kao posljedica nižih koeficijena­ ta na favorite dolazi do rasta koeficijenata na autsajdere. Kladionice u strahu od prevelikih isplata u slučaju pobjeda velikog broja favoriziranih ekipa primjenjuju ovu taktiku kako bi pokušali izjednačiti broj uplata na obje ekipe i osi­ gurati si što veću zaradu. Dakle, ako igrate na favorite, uči­ nite to što ranije. Ako, pak, igrate na autsajdera pričekaj­ te da koeficijenti dođu do najviše točke. 1 9 . Proanalizirajte vlastite o k l a d e , kako dobit ne, t a k o i g u b i t n e ! Pokušajte kroz detaljnu analizu pro­ naći razloge uspjeha i neuspjeha. Na ovaj način ubit ćete dvi­ je muhe jednim udarcem. Naučit ćete kako igrati, ali što je još bitnije, uočit ćete vlastite propuste i pogreške, te nau­ čiti kako ih ubuduće izbjegnuti. Učite na vlastitim greškama, sve dok ne dostignete savršenu razinu igre. 2 0 . Pridržavajte se ovih pravila! Svrha ovih pravi­ la nije da kroz njih na brzinu proletite. Ona postoje iz jedno­ stavnog razloga da ih se najstrože pridržavate. Jedino će­ te im tako dati smisao, a zauzvrat ona će dati smisao va­ šoj igri. Ukoliko ih shvatite kao pravila, a ne kao savjete, i sami ćete primijetiti napredak u igri, koji bi trebao biti po­ praćen sve učestalijim dobicima.

40

Sto kladionice ne žele da znate

SISTEMI K L A Đ E N J A Od pamtivijeka ili, da budemo točniji, od osnutka prvog casina ili kladionice, mi obični smrtnici pokušavamo biti is­ pred onih koji su ovaj vid zarade izmislili. Mnogi su na ovaj ili onaj način uspjeli pobijediti kladioničare. Ukoliko niste me­ du rijetkim sretnicima koji posjeduju informacije o namješ­ tanju sportskih događaja ili među onima podjednako sret­ nim do kojih dolaze provjereni podaci iz pravih krugova, u ovom poglavlju ponudit ću vam neke od mnogobrojnih si­ stema. Nadam se da ćete među njima pronaći nešto za se­ be, te da ćete na taj način unaprijediti svoju igru, odnosno uspješno parirati brokerima koji su sve podredili zaradi svo­ jih poslodavaca. Između ostalog, kroz ove sisteme vidjet će­ te kako je matematičke izglede moguće okrenuti u vašu ko­ rist (Martingale). Naučit ćete upravljati novcem i pravilno ra­ sporediti svoje uloge. No, zapamtite da ne postoji niti jedan sistem na svijetu koji će vam ponuditi sigurnu zaradu neo­ visno o tome pogađate li ili promašujete ishode sportskih događaja. Sistemi su izmišljeni da daju konture vašoj igri i onemogućavaju srljanje. Ostalo je samo na vama. Oprez! Na internetu možete pronaći bezbroj obećavajućih si­ stema na prodaju. Od onih najjeftinijih pa sve do onih za koje ćete morati izdvojiti pravo malo bogatstvo. Zauzvrat vam nude uspjeh u sportskom klađenju. Najveći svjetski stručnjaci dokazali su da jednostavno ne postoje sistemi koji besprijekorno funkcioniraju kroz duže vremensko raz­ doblje. Stoga nemojte bacati novce na raznorazne dobitne sisteme koje ljudi prodaju po internetu! Svi ponuđeni sistemi manje više funkcioniraju na slič­ nom principu, kao i sistemi obrađeni u ovoj knjizi. Kroz ove 41

Sistemi klađenja

sisteme upoznat ćete razne načine klađenja, te doznati male tajne profesionalnih igrača. Na vama je da pronađe­ te sistem koji vam najbolje odgovara. No, ponavljam da vam svi sistemi svijeta ne mogu pomoći ako niste u stanju po­ goditi dobar dio uplaćenih oklada. U osnovnoj podjeli razlikujemo dvije vrste si­ stema klađenja: sistemi negativne progresije i sistemi pozitivne progresije. Sistemi negativne progresije su svi oni koji od igrača traže podizanje uloga nakon svakog promašaja. Ovo su u pravilu sistemi visokog rizika koji zahtijevaju ve­ će financijske mogućnosti i, što je najhitnije, čelične živce. Dobro promislite i izvažite prije nego se upustite u ovaj vid klađenja, a ako se ipak na to odlučite, pamet u glavu! Sistemi negativne progresije: - Martingale - Super Martingale - DAlembertov sistem - Labouchereov sistem - Fibbonacijev niz Sistemi pozitivne progresije, za razliku od siste­ ma negativne progresije, zahtijevaju podizanje uloga svaki put kada igrač ostvari dobitak. Ovi sistemi zahtijevaju ma­ nje kapitala i samim time osiguravaju manji rizik. Amerikan­ ci ih još nazivaju i "let it ride" sistemima. Sistemi pozitivne progresije: - Paroli sistem - Parlay sistem - Obrnuti Martingale - Obrnuti Labouchereov sistem - 1-3-2-6 sistem - Moj sistem 1-1-1-2-3-5 Napomena! Svi navedeni sistemi temelje se na novčanim jedinica­ ma. U svakom od sistema za primjer smo uzeli da jedna 42

Sto kladionice ne žele da znate

novčana jedinica iznosi sto kuna, dvije dvjesto itd... Ako na­ kon proučavanja nekog od sistema zaključite da vam je ulog premali ili prevelik, možete promijeniti (povećati ili sma­ njiti) novčanu jedinicu. Ona može iznositi 10, 1000 ili bilo koji drugi iznos. Isto tako svi sistemi temelje se na udvostručavanju uplaćene svote kroz jednu okladu. Korišten je dakle koeficijent 2.00, odnosno 2.10 kako biste pokrili manipulativne troškove. Ovaj koeficijent može biti na jednu utakmicu, ali i na dvije ili više utakmica s manjim koefici­ jentima, čiji umnožak daje 2.10. Moj je savjet da se pod svaku cijenu bazirate na jednu ili maksimalno dvije utakmi­ ce. Sistemi

negativne

progresije

Martingale Najpoznatiji je od svih sistema. Njegovo postojanje se­ že daleko u prošlost. Okvirno nastaje kao casino sistem, a zbog svoje jednostavnosti proširio se, između ostalog, i na sportsko klađenje. Kao što sam rekao, u originalnoj verziji ovaj sistem nastao je u kockarnicama, točnije kao roulette sistem koji se koristi isključivo za igru šansi (crno-crveno, par-nepar, velika-mala). Martingale je matematički sistem koji u teoriji funkcionira besprijekorno i osigurava dobitak neovisno o vašem znanju, iskustvu ili faktoru sreće. Zvuči fenomenalno, ali nije. U samom uvodu istaknuo sam da je brokere sportskih kladionica izuzetno teško pobijediti. I oni su upoznati s ovim sistemom te vam ograničavanjem visine uloga donekle onemogućavaju da u potpunosti primijenite Martingale. Zašto donekle? Rješenje je jednostavno: ulo­ ge je jednostavno moguće razbiti na više manjih i uplatiti u različitim kladionicama. Tu savjetujem on-line klađenje kako dane ne biste provodili krstareći gradom u potrazi za poslovnicama različitih kladionica. Drugi, mnogo ozbiljniji problem je vaše financijsko stanje. Naime, Martingale traži velike financijske mogućnosti igrača. Najbolje bi bilo

S'Stei'i.

k l . n l , - . i,,i

kada biste raspolagali neograničenim kapitalom, no tada bi vam ovaj sistem bio nepotreban s obzirom da bi od kla­ đenja tražili isključivo zabavu a ne zaradu. Ako i raspolaže­ te velikim fondom za klađenje - oprez, jer drugo ime Martingalea je "bankrot sistem". Primjena: Sami određujete početni ulog no imajte na umu da o njemu ovisi krajnji dobitak. Nakon toga birate koeficijent na koji ćete se kladiti. Poželjno je da koeficijent uvijek bude približno isti i da ni u kom slučaju ne bude is­ pod 2.10. lako je uvijek poželjno da igrate na jednu utak­ micu, sistem možete igrati i na dvije ili više utakmica čiji umnožak koeficijenata daje minimalno 2.10. Sistem igre je prilično jednostavan: izaberete utakmi­ cu (iako znanje u ovom slučaju nije presudno, dobro je imati neke osnove kako biste ubrzali igru, smanjili rizik te uštedili mnogo živaca), npr. Rijeka - Dinamo 2.10, 3.00, 3,25. Kladite se na opciju 1, dakle pobjedu Rijeke s počet­ nim ulogom 100 kuna + m.t. = 105 kuna. U slučaju pobje­ de domaćina dobitak iznosi 210 kuna, vaša zarada 105 ku­ na (dobitak minus početni ulog). Tada sve počinjete iz po­ četka, nova utakmica, nova uplata... U slučaju poraza Rije­ ke u sljedećoj okladi udvostručujete ulog dakle 200 kuna + m.t. = 210 na isti koeficijent 2.10. Vaš dobitak tada izno­ si 420 kuna, a ukupno ste uplatili 105 kuna (u prvoj okla­ di) + 210 kuna (u drugoj) = 315 kuna. Vaša eventualna zarada ponovno iznosi 105 kuna. U tablici ispod prikazan je postupak u sedam koraka s početnim ulogom od 100 kuna i uplatama na kvote 2.1. Kao što vidite nakon prvog ostvarenog pogotka vraća vam se novac svih dosadašnjih uplata uz profit od 105 kuna. Oprez! Martingale je sistem negativne progresije. Drugim ri­ ječima zahtijeva povećanje uloga kada gubite. Da biste bi­ li uspješni u ovom sistemu, uz velike financijske mogućno­ sti potreban je i visoki stupanj samokontrole u kombinaci­ ji s dobrim živcima. Ne zaboravite i važnu činjenicu da uko44

liko počnete sa samo 5 kuna uplate, u slučaju negativnog ni­ za od 10 promašaja, uplata vam se penje na 5120 kuna. Za­ rada je (s uplatama na koeficijent 2.10) jednaka početnom ulogu. Stoga se na ovaj sistem preporuča nešto jača prva uplata. No ako niste sposobni pogoditi koeficijent 2 iz ne­ koliko pokušaja izbjegavajte Martingale. Na kraju krajeva, ako ovako mali koeficijent možete promašiti desetak puta za redom, zasigurno vam nije mjesto u sportskom klađenju. Tabelarni prikaz:

Super M a r t i n g a l e Ako vam Martingale ne pruža dovoljno adrenalina ili niste zadovoljni omjerom rizika i krajnjeg dobitka, okušaj­ te se u ovom sistemu izrazito visokog rizika. Ponovo imaj­ te na umu da je drugo ime Martingalea "Bankrot sistem", a za razliku od njega ovaj još ima predznak "super". Sto se samog načina igranja tiče Super Martingale se sastoji od udvostručavanja vašeg uloga te dodavanja jedne (počet­ ne) jedinice nakon svakog promašaja. Kao i u klasičnom Martingaleu opet je bitno da koeficijent iznosi najmanje 2.10. U dolje navedenom primjeru prikazana je dobitna si­ tuacija iz četvrte oklade. Početni ulog je 105 kuna, a kod svake oklade korišten je koeficijent 2.10. Tabelarni prikaz:

45

Sistemi klađenja

D A l e m b e r t o v sistem Stvorio ga je Francuz Jean le Rond d~ Alembert, fran­ cuski matematičar i fizičar, rođen davne 1717. godine. Nje­ gova teorija poznata i kao zakon ravnoteže, proizlazi od pret­ postavke da se kroz duže vremensko razdoblje omjer po­ bjeda i poraza izjednačuje. Ako istu teoriju primjenimo u svi­ jetu klađenja dolazimo do sljedećeg zaključka: što duže vre­ mena uzastopce pogađate ishode sportskih događaja pove­ ćava se mogućnost pomašaja i obrnuto, lako su teorija i si­ stem povezani, osobno nisam pobornik toga. Sto se sistema tiče, on svojom jednostavnošću podsje­ ća na Martingale. Puno je sigurniji stoga što umjesto udvostručavanja uloga dodajete jednu jedinicu. To izgleda ova­ ko: početni ulog povećavate za jednu jedinicu u slučaju pro­ mašaja, a smanjujete u slučaju pogotka. Kada se vratite na nulu igra je uspješno završena. Primjer: kao i u Martingaleu izaberete jednu utakmicu s minimalnim koeficijentom 2.10. Npr. krećete s novčanom jedinicom od 100 kuna. U slučaju promašaja podižete ulog na 200 kuna. Nakon sljedećeg promašaja ulog ponovno po­ dižete za jednu jedinicu, dakle 300 kuna. Ako tada ostvari­ te pogodak ulog smanjujete za jednu jedinicu ponovno na 200. U slučaju da ponovno ostvarite pogodak, ulog ponovno smanjujete za jednu jedinicu, dakle 100. Sljedeći pogodak znači još jedno smanjivanje, što nas vraća na nulu. U tom tre­ nutku ovaj sistem završava, a krajnji rezultat je zarada od, u ovom slučaju, 300 kuna. Zbroj svih zarada (1200) minus zbroj svih uloga (900). Tabelarni prikaz:

46

Sto kladionice ne žele da znate

Labouchereov sistem Postoje zapisi da je ovaj sistem dobio ime po svećeni­ ku koji je radio u službi kraljice Viktorije. Dotični ga je nedvoj­ beno koristio, no ne može se sa sigurnošću ustvrditi je li on i njegov stvaratelj. Labuchereov sistem upravljanja novcem, poznat još i po nazivu sistem ukidanja, po svojoj se formi može svrstati u sisteme negativne progresije. Postoje mnoge varijacije i podvrste nastale od ovog sistema. U svom najjednostavnijem obliku to izgleda ovako: najprije zapišete niz brojeva npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Svaki od brojeva u nizu predstavlja broj novčanih jedinica. I ovdje ćemo, kao i u ostalim sistemima, za primjer uzeti da jedna je­ dinica iznosi 100 kuna, a kladimo se na koeficijent 2.10. U svakoj novoj okladi zbrajamo prvi i zadnji broj iz zadanog niza, po gornjem primjeru to bi izgledalo ovako 1 + 6 = 7 . Dakle prva uplata iznosi 700 kuna. U slučaju pogotka bri­ šete prvi i zadnji broj iz niza (dakle 1 i 6) te nastavljate slje­ deću okladu ponovno zbrajajući sljedeći prvi i zadnji broj 2 + 5 = 7 . Stoga ponovno ulažemo 700 kuna. Ako i tada po­ godite točan ishod ponovno primjenjujemo isti sistem: bri­ šemo 2 i 5 iz niza, a zbrajamo 3 + 4 = 7. Sljedeći ulog izno­ si 700 kuna, a u slučaju dobitka brišete niz i uspješno zatva­ rate sistem. U slučaju promašaja dodajemo broj uplaćenih jedinica na kraj niza. Uzmimo za primjer da ste promašili prvu okla­ du s uplatom od 700 kuna, dodajemo broj 7 na kraj niza koji sad iznosi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sljedeću uplatu sada dobi­ vamo ponovnim zbrajanjem prvog i posljednjeg broja u ni­ zu 1 +7 = 8. Uplata na narednu okladu iznosi osam jedinica odnosno 800 kuna. Ako pak pogodite prvu, a promašite dru­ gu uplatu, vaš niz tada izgleda ovako: 2, 3, 4, 5, 7 (brojevi 1 i 6 su brisani nakon prvog pogotka). Druga uplata izno­ sila je 2 + 5 = 7 jedinica, došlo je do promašaja pa se bro­ jevi 2 i 5 ne brišu. Kao rezultat promašaja na kraj niza upi­ sujete broj uplaćenih jedinica u promašenoj okladi, dakle 47

Sistemi klađenja

7. Najhitnije je da niz ne morate određivati ni po kakvoj šabloni, on može biti dugačak i kratak te ne mora biti po redu. Vaš niz stoga može izgledati i ovako: 1, 1, 3, 4, 5, 7 ili pak: 1, 1, 4, 4, 7. Niz prije svakog početka možete prila­ goditi vašim željama i koeficijentima na kojima bazirate okla­ de. Kao što sam već rekao sistem završava kada poništite cijeli niz. Tabelarni prikaz: Za primjer uzmimo niz brojeva: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pri­ kazan je tijek jednog kruga Labouchereova sistema. U pri­ mjeru je prikazana situacija pogodak, pogodak, promašaj, pogodak, pogodak.

Napomena: Bitno je imati na umu da veličina brojeva u nizu uvjetuje visinu uplata. Isto tako uzmite u obzir da je u gornjem primjeru jedna jedinica jednaka 100 kuna, što ne mora biti slučaj. Za visinu jedne jedinice možete uzeti i 10 kuna, 1 kunu ili bilo koji drugi broj. Naravno ponovno visi­ na jedinice određuje visinu uplata. Fibbonacijev niz Kreator ovog sistema je Leonardo Pisan, znan još i kao Fibbonaci. Rođen je 1170. godine u Pisi. Na svojim putovanjima razvio je veliko zanimanje za matematiku, a upoznavanjem mnogih kultura uspio je riješiti i mnoge ma­ tematičke probleme. Možda je najpoznatiji kao autor Fibbonacijeva niza. Ovaj niz sam po sebi nije sistem no može ga se, između ostalog, upotrijebiti i kao sistem negativne progresije. Fibbonacijev niz iznosi: 1, 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13, 2 1 , 34, 55, 89, 144, 233, 377... Po svojoj konstrukciji ovaj niz je sasvim jednostavan. Svaki broj u nizu je zbroj prijašnja dva broja. Dakle prvi, 4.«

Što kladionice ne žele da znate

odnosno početni broj je 1. Drugi broj je ponovno 1 (zbroj prijašnja dva: 1 i nepostojeće 0). Treći broj je 2 (zbroj pri­ jašnja dva: 1+1). Kao četvrti broj pojavljuje se 3 (1+2), zatim 5 (2 + 3), 8 (3 + 5) itd... U kladionicama se ovaj sistem može upotrijebiti na sli­ čan način kao i Labouchereov sistem. Razlika je u tome što ovdje započinjete s praznim nizom, dok Labouchereov sistem zahtijeva da prije početka napišete niz brojeva. Kao i u većini dosadašnjih sistema početni ulog iznosi je­ dnu novčanu jedinicu odnosno u našem slučaju 100 kuna. U slučaju da iz prvog pokušaja odmah pogodite niz je za­ vršen i dobitak je ostvaren. Ovo je ujedno i kraj niza. Uko­ liko u prvom pokušaju promašite, zapisujete broj (uplata) na kraj niza, a zbroj zadnja dva broja u nizu jednak je vašoj sljedećoj uplati. U slučaju promašaja broj ponovno zapisu­ jete na kraj niza. Dakle, nakon svake promašene uplate broj se zapisuje na kraj niza, a nakon svake pogođene uplate zadnji broj u nizu se briše. Kada izbrišete čitav niz uspješno ste završili sistem. Tabelarni prikaz

49

Sistemi klađenia

Sistemi

pozitivne

progresije

Paroli sistem Paroli sistem je opća suprotnost Martingaleu, a spa­ da pod sisteme pozitivne progresije. Drugim riječima, ulog se povećava kada dobivate (za razliku od Martingalea ko­ ji kao i ostali sistemi negativne progresije zahtijeva pove­ ćanje uloga kada gubite), dok svaki gubitak znači povratak na početak, odnosno ponovno uplaćivanje početnog uloga. Da bi ovaj sistem upotrebljavali pravilno najhitnije je da sa­ stavite plan igre, koji bi trebao obuhvaćati nekoliko ključ­ nih faktora. Na samom početku odredite svoj cilj, odnosno koliko novaca želite dobiti prije nego se vratite na početak sistema. Savjetujem da u startu letvicu ne stavljate pre­ visoko, već da si odredite razumnu točku koja će predstav­ ljati uspješan završetak vaše igre. Druga bitna faza koja će odrediti vaš stil igre zahtijeva da utvrdite za koliki ćete postotak ili fiksnu svotu podizati svoj ulog nakon svakog dobitka. Savjet: U početku odredite razuman postotak koji ćete nakon svakog dobitka spremati na stranu kako biste eventualne poraze financijski što lakše podnijeli. Isto tako vodite računa da je najbolje pokušati udvostručiti ili eventual­ no utrostručiti svoj novac igrom na jedan ili dva para. Pu­ no ćete lakše pronaći jedan par u koji zaista vjerujete ne­ go pogoditi nekolicinu forsiranih utakmica. Ključ uspjeha u ovom, meni osobno najdražem sistemu, je strpljenje i pre­ ciznost. Nakon što odredite točku zaustavljanja, nikada je ne prelazite. Uzmite svoju zaradu i vratite se na početak jer zapamtite da je pohlepa najčešće razlog poraza. Nikada ne forsirajte uplate, sačekajte pravi trenutak. Samo na taj način ćete izvući maksimum i uživati u plodovima ovog uz­ budljivog, a opet ne i previše rizičnog sistema! Primjer: U dolje navedenom prikazu imamo situaciju s po­ četnim ulogom od 100 kuna. Zadani cilj je ostvariti dobi-

Što kladionice ne žele da znate

tak u iznosu od 1500 kuna. Ulog uplaćujemo na koeficijent 2.10, a od svakog dobitka na stranu odvajamo 10%. Tabelarni prikaz:

Parlay s i s t e m Još jedan pozitivno progresivni sistem koji svojom for­ mom podsjeća na Paroli. Štoviše, Parlay mu je po načinu igre gotovo identičan. Zajednička točka ovim sistemima je način igre. Nakon svakog dobitka povećavate svoju upla­ tu, dok gubitak znači povratak na početni ulog. I ovdje je potrebno odrediti početnu i završnu fazu, a jedina bitna ra­ zlika je u tome što u Parlay sistemu nakon određivanja po­ četnog uloga i nakon svake dobitne oklade cjelokupni do­ bitak prenosite u sljedeći ulog. Na zapadu su sistemi ove vrste okarakterizirani atraktivnim imenom "let it ride". Logi­ čno je stoga da ovaj sistem možemo nazvati pojačanim Parolijem. Velika prednost Parlaya u usporedbi s Parolijem je što na ovaj način u najmanjem broju oklada dolazite do za­ vršne točke, a samim time, iako ne izgleda tako, znatno uma­ njujete rizik i povećate izglede da uspješno okončate igru. lako, općenito gledano, osim početnog uloga ne izisku­ je ništa više doli preciznost i strpljenje, za ovaj stil igre odlu­ čuju se samo iskusniji igrači dok se početnicima savjetuje igranje Paroli sistema. I ovdje je izrazito bitno da se naj­ strože pridržavate pravila. Nemojte dopustiti da vas ponese početni uspjeh i da zbog pohlepe umjesto udvostručavanja uloga završite s listićima koji sadržavaju velik broj parova, a 51

Sistemi klađenia

po konstrukciji više nemaju nikakve veze s ovdje opisanim sistemom. Pravila su jednostavna, a na vama je samo da ih se pridržavate. Primjer: Početni ulog 100 kuna, krajnji cilj 3000 kuna čiste zarade. Kladimo se na koeficijent 2.1. Tabelarni prikaz: Pokušaj

Ulog

1 2 3

100 200 400 800 1600

4

5

Ishod

Dobitak

Zarada

200 400 800 1600 3200

100 200 400 800 1600

pogodak pogodak pogodak pogodak pogodak

Ukupna zarada + 100 + 300 + 700 + 1500 + 3100

Obrnuti Martingale Kao što i sam naziv govori ovaj sistem je nastao od ori­ ginalnog Martingalea, a način igre je suprotan. Umjesto udvostručavanja uloga nakon promašaja, činite to nakon svakog ostvarenog dobitka. Zbog toga se Martingale svrstava u sisteme negativne progresije, dok se Obrnuti Martingale svrstava u sisteme pozitivne progresije. Kao i kod sličnih sistema najbolje je odrediti ciljnu točku, koja će ujedno bi­ ti i završetak igre, a koje ćete se najstrože pridržavati. Isto tako možete odrediti točku na kojoj ćete od dobitka na stranu staviti određeni dio ili možda početni ulog. Na ovaj način ćete rizik svesti na minimum i sačuvati živce. Kao i svaki put do sada, minimalni koeficijent je 2.1, a njega koristimo i u dolje navedenom primjeru. Isto tako i ovdje koristimo novčane jedinice, a jedna jedinica iznosi 100 kuna. Cilj je ukupna zarada od 20 000 kuna. Napomena: Mnogi igrači Obrnuti Martingale igraju po principu udvostručavanja uloga nakon dobitka, a umanjiva­ nja uloga za pola nakon gubitka. U donjem smo prikazu na­ kon promašaja ponavljali ulog. Varijanta sa smanjivanjem uloga ima svojih prednosti, ali i nedostataka. Na vama je da izaberete prihvatljiviju opciju. 52

Što kladionice ne žele da znate

Tabelarni prikaz: Pokušaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ulog (A)

Ishod

Dobitak (B)

100 pogodak 200 pogodak 400 pogodak 800 promašaj 800 promašaj 800 pogodak 1600 pogodak 3200 promašaj 3200 pogodak 6400 pogodak 1 2800 pogodak

200 400 800 •800 -800 1600 3200 -3200 6400 12800 25600

Cista zarada (B-A) + 100 + 200 +400 -800 -800 + 800 + 1600 -3200 + 3200 + 6400 +12800

Ukupna zarada 100 +300 + 700 -100 -900 -100 + 1500 -1700 + 1500 +7900 +20700 4

O b r n u t i Labouchereov sistem Postupak: Uzmite niz brojeva 1,2,3, 4. Brojevi u ovom nizu, kao i u sličnim sistemima označavaju brojeve novča­ nih jedinica. Za primjer smo ponovno uzeli da jedna jedini­ ca iznosi 100 kuna. Ovaj sistem zahtijeva da prije samog početka odredi­ te svoj cilj. Možete ga odrediti u obliku ukupne zarade ili u obliku visine zadnje uplate. Da biste dobili iznos prve upla­ te zbrojite prvi i zadnji broj zadanog niza. U ovom slučaju radi se o brojevima jedan i četiri. Njihov zbroj iznosi pet (1 + 4 = 5 ) što je jednako vašoj prvoj uplati - ona iznosi 500 kuna. Razlika između obrnutog i klasičnog Labouchereova sistema je što ovdje nakon pogotka dodajete brojeve na kraj niza, dok ih u klasičnom sistemu brišete. U slučaju ostvarenog dobitka pretvarate ga nazad u jedinice i dodajete na kraj niza. On sada iznosi: 1, 2, 3, 4, 5. Sljedeća uplata ponovno je jednaka zbroju prvog i zadnjeg broja niza, odnosno iznosi 600 kuna (1 +5 = 6). Sada su kao i uvijek moguća dva ishoda: - u slučaju da i sada ostvarite dobitak ponavljate po­ stupak, dodajete broj šest na kraj niza, koji sada izgleda ovako: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 53

Sistemi klađenia

- u slučaju da ne ostvarite dobitak skidate prvi i zad­ nji broj iz niza, dakle jedinicu i peticu, te vaš niz sada iz­ gleda ovako: 2, 3, 4. Tada za sljedeći korak ponovno uzi­ mate prvi i zadnji broj niza: 2 i 4. Njihov zbroj (6) pretva­ rate u kune (600) kolika je i vaša sljedeća uplata. Sistem završava u dva slučaja: kada prekrižite sve bro­ jeve u nizu (gubitno). Kada stignete do unaprijed određe­ nog željenog iznosa ili limitirane zadnje uplate (uspješno). Ako ste ostvarili neki od uvjeta sistem počinjete iz počet­ ka, s novim nizom. U ovom slučaju krajnji cilj je pogođena zadnja uplata od 1.000 kuna. Obratite pozornost na činjenicu da u ovom sistemu kri­ žate dva broja nakon promašaja, a dodajete jedan nakon pogotka. Ovo je bitno isključivo stoga što, teoretski gle­ dano, na duže staze morate pogoditi dvostruko više od onoga što promašite, kako biste bili uspješni. Tabelarni prikaz: Pokušaj 1

Stanje niza 1,2,3,4

2

1,2,3,4,5

3

1,2,3,4,5,6

4

1,2,3,4,5,6,7

5

2,3,4,5,6

6

2,3,4,5,6,8

Ulog 500 kn (1 +4=5 jedinica) 600 kn (1 +5=6 jedinica) 700 kn (1 +6=7 jedinica) 800 kn (1 +7=8 jedinica) 800 kn (2+6=8 jedinica) 1000 kn (2 + 8=10 jedinica)

Ishod Pogodak Pogodak Pogodak Promašaj Pogodak Pogodak /kraj

1-3-2-6 sistem Sistem pozitivne progresije po mnogočemu podsjeća na ostale sisteme ove vrste. Glavna pretpostavka, a ujed­ no i uvjet koji postavlja ovaj sistem, jest da možete pogo­ diti ishod događaja na koji se kladite četiri puta za redom. Kod svakog promašaja vraćate se na sam početak niza. 54

Sto kladionice ne žele da znate

Teoretski gledano, u ovom sistemu riskirate dvije jedinice, da biste ostvarili čistu zaradu u iznosu od deset jedinica. Sto­ ga možemo zaključiti da smijete promašiti maksimalno pet puta. Ukoliko tek iz šestog pokušaja ostvarite četiri pogot­ ka u nizu, vraćate uloženi novac. Ako, pak, niz završite u prva četiri pokušaja, imate osiguranu zaradu. Kao i u osta­ lim sličnim sistemima svoje uplate bazirate na nizu koji u ovom slučaju iznosi 1, 3, 2, 6. Pod pretpostavkom da ponovno za jednu jedinicu uzmemo 100 kuna, u prvoj okladi dakle upla­ ćujete 100 kuna, druga oklada iznosi tri jedinice odnosno 300 kuna, treća oklada sastoji se od dvije jedinice što izno­ si 200 kuna, a u posljednjoj okladi uplaćujemo 600 kuna odnosno šest jedinica. Kao i u svim dosadašnjim sistemi­ ma cijelo vrijeme kladite se na koeficijent 2.10. Primjer: Kao što sam rekao, osnovna pretpostavka 1, 3, 2, 6 sistema je da ćete pogoditi četiri puta za redom. Uzmimo da nam jedna jedinica iznosi 100 kuna. Dakle si­ stem počinjemo s uplatom jedne jedinice (100 kuna) na je­ dan ili eventualno dva para koji nam zajedno daju minimal­ no koeficijent 2.10 (kao što sam već napomenuo za udvo­ stručiti ulog potreban je točno ovaj koeficijent kako biste pokrili materijalne troškove, no koeficijent može biti i veći od 2.10). U slučaju pogotka ostvarujemo dobitak od 200 kuna, odnosno ako oduzmemo ulog, čistu zaradu od 100 ku­ na. Drugi pokušaj sastoji se od ulaganja tri novčane jedini­ ce. Dakle, na dobivene dvije (200 kuna) potrebno je doda­ ti još jednu. Jednostavnije rečeno uplaćujemo 300 kuna. U slučaju dobitka od 600 kuna, ostvarujemo čistu zaradu od 300 kuna. Treća uplata sastoji se od dvije jedinice ili 200 kuna, a dobitak donosi 400 kuna, zarada je dakle 200 kuna. U posljednjem pokušaju uplaćujemo šest novčanih jedinica, dakle 600 kuna, a dobitak nam iznosi 1200 kuna ili čistu za­ radu od 600 kuna. Da rezimiramo: početna uplata iznosila je 100 kuna, u drugoj uplati na dobitak dodali smo još 100 kuna (da bismo dobili ulog od 300 kuna). Možemo zaklju55

Sistemi klađenja

čiti da sistem 1, 3, 2, 6 traži uplatu od 200 kuna da bismo ostvarili zaradu od 1200 kuna ili čistu zaradu od 1000 kuna. Tabelarni prikaz: Pokušaj 1 2 3 4

Ulog 100 300 200 600

Ishod pogodak pogodak pogodak pogodak

Dobitak 200 600 400 1200

Zarada 100 300 200 600

O s k a r o v sistem (Oscar's G r i n d ) Nešto moderniji sistem, prvi je put zabilježen kada je igrač imenom Oscar u jednom casinu, kroz duže vremensko raz­ doblje redao pobjede. Bilježio je skroman, no redovit pro­ fit iz dana u dan. Nakon toga sistem je prošao različite simulacije koje su pokazale da je Oscar uz zanimljiv sistem imao i dosta sreće. Bilo kako bilo, sam sistem je prilično jednostavan, pa bi bilo najbolje da sami ocijenite njegovu vrijednost. Počinjemo s jednom jedinicom (kao i u svim dosadašnjim sistemima uzet ćemo da ona iznosi 100 kuna), kladimo se na koeficijent 2.10. Najhitnije je da shvatite da je cilj ovog sistema ostvariti skromnu zaradu u iznosu od jedne jedini­ ce, odnosno 100 kuna. U pravilu nakon svakog promašaja ulog ostaje jedna jedinica, u slučaju pogotka ulog se pove­ ćava za jednu jedinicu, osim ako je trenutno stanje nula. Ako je stanje nula uplaćujete samo jednu jedinicu kako bi­ ste došli do željene zarade. Najlakše ćete ovaj sistem shva­ titi kroz dolje navedeni primjer. Primjer: Ukoliko iz prvog pokušaja pogodite, ostvarili ste dobitak od 200 kuna, odnosno čistu zaradu u iznosu od 100 kuna (jedna jedinica), tada je cilj ostvaren i sistem za­ vršen. Ako promašite ponovno uplaćujete jednu jedinicu (100 kuna). Ako tada ostvarite pogodak ponovno ste na nu­ li. S obzirom da je krajnji cilj zarada jedne jedinice uplata, bez obzira na činjenicu da ste ostvarili pogodak, ostaje 100 56

kuna. Pogodak znači 100 kuna zarade i kraj sistema, a pro­ mašaj ponavljanje uplate. Svaki naredni promašaj znači ponavljanje uloga. Nakon pogotka ulog povećavate za jed­ nu jedinicu, sve dok se ne vratite na početno stanje (0), tada uplatu smanjujete na jednu jedinicu i ako ostvarite po­ godak došli ste na cilj. Tabelarni prikaz: Pokušaj 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

Ulog 100 100 100 100 100 100 200 100 100 100

Ishod promašaj pogodak promašaj promašaj promašaj pogodak pogodak promašaj pogodak pogodak

Dobitak 0 200 0 0 0 200 400 0 100 200

Zarada 0 100 0 0 0 100 200 0 100 100

Stanje -100 0 -100 -200 -300 200 0 -100 0 -t 100

Napomena: Obavezno vodite evidenciju uplata i tre­ nutnog stanja, jer ono uvjetuje vaš sljedeći korak. Ovo je po­ sebno bitno ako zaredate poraze, tada morate imati točan podatak koliko novaca ste dosad uplatili, kako biste se mo­ gli vratiti na početno stanje (0) i dati si priliku za ostvare­ nje cilja. M o j sistem 1 1 1 2 - 3 - 5 Bazira se na nizu brojeva u kombinaciji s Paroli siste­ mom. Sam način igre u potpunosti odgovara nizu brojeva, a zajedničko s Paroli sistemom je teorija u kojoj nakon sva­ kog dobitka na stranu stavljate dio zarađenog novca, a za­ tim povećavate svoj ulog. Na ovaj način osiguravate svo­ ja sredstva, odnosno vraćate uloženo već kroz prvu uplatu (naravno samo ako je ona dobitna). Kao što možete vidje­ ti i ovaj sistem spada u pozitivno progresivne sisteme. Je­ dini uvjet koji morate ispuniti da bi ovaj sistem bio uspje­ šan je da ostvarite dobitak kod prve oklade, odnosno svaki 57

Sistemi klađenja

put kada započinjete novi sistem. Nakon toga za sve slje­ deće uplate koristite sredstva zarađena kroz prijašnje upla­ te. U dolje navedenom primjeru kladimo se na koeficijent 2.10 (po želji možete koeficijent i povećati). Primjer: - Prvi korak je uplata jedne novčane jedinice (za prim­ jer smo kao i svaki put do sad uzeli da ona iznosi 100 ku­ na). U slučaju pogotka ostvarili smo dobitak od 200 kuna. Od­ mah na stranu stavljamo 100 kuna (povratak početnog ka­ pitala uloženog u prvu okladu). Dakle, neovisno u kojoj fa­ zi ovog sistema izgubimo, više ne postoji šansa da bude­ mo u minusu. - Drugi korak, kao što zadani niz kaže, ponovno uplaću­ jemo jednu jedinicu, dakle 100 kuna (zarađenih u prvom ko­ raku). Uspijemo li, ponovno dobivamo 200 kuna ili dodat­ nih 100 kuna zarade. - Treći korak jednak je kao i prve dvije uplate: 100 ku­ na, dobitak 200 kuna. Zarada nam je i ovaj put 100 kuna. Uzmemo li u obzir da smo od prve uplate vratili ulog i os­ tvarili dobitak možemo zaključiti da naša zarada iz prve tri oklade iznosi 300 kuna. - Četvrti korak traži i povećanje uplate na dvije novča­ ne jedinice što iznosi 200 kuna. Pogodak nam ovaj put do­ nosi 400 kuna, 200 kuna zarade. Sveukupno do sada ima­ mo 500 kuna čiste zarade. - Peti korak znači ponovno povećavanje uloga na tri je­ dinice odnosno 300 kuna. Dobitak sada iznosi 600 kuna, 300 kuna zarade. - Šesti i posljednji korak sastoji se od uplate 500 kuna što bi značilo dobitak od 1000 kuna, 500 kuna zarade. U ovome trenutku prvi krug sistema je uspješno zavr­ šen, s ukupnom zaradom od 1300 kuna. Sada možemo zapo­ četi drugi krug vraćanjem na prvi korak. Po želji možemo i povisiti visinu novčane jedinice, odnosno visinu početnog uloga. Da bi ovaj sistem u samom završetku bio uspješan, 58

Što kladionice ne žele da znate

savjetujem da početna uplata u drugom krugu iznosi mak­ simalno 1000 kuna (na ovaj način, čak i ako padnete na pr­ vom koraku, ostaje vam 300 kune zarade iz prvog kruga). Isto tako pokušajte prije samog početka igranja ovog si­ stema odlučiti što je vaš cilj, te ga se najstrože pridržavaj­ te. Ukoliko u bilo kojem koraku oklada završi porazom vraćate se na prvi korak prvog kruga. Tabelarni prikaz: Korak 1 2 3 4 5 6

Ulog 100 100 100 200 300 500

Dobitak 200 200 200 400 600 1000

59

Zarada 100 100 100 200 300 500

Stanje + 100 + 200 + 300 + 500 + 800 + 1300

$ t o kladionice ne žele da znate

STRATEGIJE K L A Đ E N J A Raspodjela

pojedinačnih

oklada

Već smo naveli da je pojedinačna oklada (oklada na je­ dan par) po svemu kvalitetnija i konkretnija od klađenja na više događaja. Raspodjela pojedinačnih oklada je jedna od najjednostavnijih strategija u sportskom klađenju koja se temelji isključivo na gore navedenoj pretpostavci. Strategi­ ja raspodjele pojedinačnih oklada zahtijeva da pogodite vi­ še od polovice odigranih susreta (ova teorija funkcionira is­ ključivo ako se kladite na tečajeve 2.10 i više). Prednost je i podatak da čak i ako promašite polovicu, vraćate ulog, a u slučaju promašaja više od pola susreta gubitak je propor­ cionalan broju promašaja, odnosno koeficijentu na koji se kla­ dite. Drugim riječima, više od pola promašaja ne znači i gu­ bitak cjelokupnog uloga. Uvjeti koje ova strategija traži su prilično povoljni, no veliki minus je relativno mali postotak zarade u odnosu na visinu koeficijenta i uloga. Stoga ovu strategiju preporučam svim igračima koji ne sanjaju o nebu­ loznim dobicima, već su zadovoljni svakom zaradom, neovi­ sno o njenoj visini. Isto tako ovaj sistem, iako se ubraja u one manjeg rizika, ne savjetujem igračima s niskim kladiteljskim fondom, kao ni onima koji o sportskom klađenju ne znaju previše. Primjer: Izaberete deset utakmica s koeficijentom 2.10. Na svaki listić stavite samo jednu utakmicu i ulog od reci­ mo 100 kuna. Ukupna uplata iznosi 1000 kuna, a ukoliko po­ godite više od polovice odigranih utakmica profit je osigu­ ran. Svaki uplaćeni listić nosi eventualni dobitak od 200 ku­ na, odnosno čistu zaradu od 100 kuna. Svaki pak proma­ šaj nosi gubitak u iznosu od 100 kuna. 61

Strategije klađenja

Napomena: Raspodjela pojedinačnih oklada u gore na­ vedenom primjeru svodi se na uplate na koeficijent 2.10. Ako želite ovaj sistem koristiti u klađenju na manje koefici­ jente, vodite računa o podatku da manji tečajevi traže više pogodaka. Drugim riječima, ukoliko se ne kladite na koefi­ cijent 2.10, nego recimo na 1.70, umjesto polovice uplaće­ nih listića morat ćete pogoditi dvije trećine da biste sveu­ kupno izašli u plusu. Sto je koeficijent viši, bit će potreb­ no manje pogodaka da biste ostvarili pozitivan rezultat. Savjet: Nakon što odigrate zadani sistem dobro je po­ noviti sve parove na jedan listić za manji ulog. Na ovaj na­ čin osigurat ćete se, odnosno izbjeći mogućnost male za­ rade s ostvarenim maksimalnim brojem pogodaka. Sigurna

oklada

Sigurna oklada je za kladitelje najveći poklon s neba. Ujedno, to je i najjednostavniji način za doći do zarade neo­ visno o sportskom znanju i, što je najhitnije, bez imalo rizi­ ka. Zvuči dobro?! Ovog puta i više je no dobro. Sigurnu okla­ du nude nam brokeri sportskih kladionica, a ovaj vid zara­ de omogućuju nam različitim procjenama pojedinih utakmi­ ca. Da biste ostvarili sigurnu okladu potrebno je pokriti sve moguće opcije ( 1 , X, 2), a jedini uvjet je da zbroj svih upla­ ta bude manji od dobitka, neovisno o ishodu. Sigurna oklada nastaje na tri osnovna načina: - Prvi i najčešći je kada brokeri postave drastično razli­ čite koeficijente od onih koje su postavile konkurentske kla­ dionice. Ako dođe do razilaženja u mišljenju, najčešće je raz­ lika u koeficijentima neznatna, no zna se dogoditi da je ta ista razlika veća no što matematika dopušta, pa se pojavlju­ je mogućnost uplaćivanja tzv. sigurne oklade, lako je pra­ va rijetkost, može se dogoditi da dvije kladionice favorizi­ raju suprotne ekipe. Ukoliko uočite takvu situaciju bila bi prava ludost ne iskoristiti visoke mogućnosti zarade koje ona nudi. 62

Što kladionice ne žele da znate

- Drugi, za koji većina igrača ni ne zna, je teoretski isti no nastaje namjerno. Dakle, brokeri koji su uvjereni u određe­ ni ishod pojedine oklade svjesno postave previsoke koefi­ cijente protiv njihovih favorita. Na taj način igračima nude mogućnost pokrivanja i ostvarivanja sigurne oklade. Sada vjerojatno tražite razlog, a on je uistinu jednostavan. Ako pobjedu ostvari njihov favorit sve sigurne oklade koje su pokrivane kod njih postaju gubitne. Igrači bez rizika ostva­ ruju dobitak, no u konkurentskim kladionicama, dok njima do­ nose solidnu zaradu. Ovaj princip koriste mnoge on-line kla­ dionice. -Treći se pojavljuje kada brokeri, koji su kao i mi ipak sa­ mo ljudi, zabunom postave obrnute koeficijente. Ovakva po­ java nije rijetkost, no specifična je po tome što izrazito krat­ ko traje. Poznato je više slučajeva u kojima su kladioničari pogriješili, te najčešće zabunom okrenuli koeficijente na odre­ đeni par. To je rezultiralo visokim koeficijentom na favori­ ta, sve do prve velike uplate ili dok brokeri ne uoče vlasti­ tu grešku. Kao što sam rekao, ovakva mogućnost traje krat­ ko, a mogućnost da je iskoristi imaju samo ranoranioci ko­ ji posjeduju dobru sposobnost opažanja. Ako je uočite, ne razmišljajte previše nego uzmite što vam se nudi. Ako us­ pijete, nakon što kladionice poprave pogrešku i pravilno postave koeficijente, nudi vam se mogućnost uplaćivanja kontre i ostvarivanja sigurne oklade. Ako, pak, brokeri ne poprave grešku, kontru možete odigrati u bilo kojoj konku­ rentskoj kladionici. Primjer sigurne oklade: utakmica Bristol City - Walsall Kladionica A: 1.80, 3.20, 4.30 Kladionica B: 1.30, 4.70, 7.70 Dakle ako uplatite: - 5000 kuna na pobjedu domaćina u kladionici A (1.80) eventualni dobitak je 9000 kuna - 1915 kuna na neriješen ishod u kladionici B (4.70) eventualni dobitak je 9000.50 kuna 63

Strategije klađenja

- 1169 kune na pobjedu gosta u kladionici B (7.70) even tualni dobitak iznosi 9001.30 kuna Ukupno ste uplatili 8084, a s 5% manipulativnih troš­ kova to iznosi 8488.20 kuna. Vaš dobitak neovisno i isho­ du iznosi oko 9000 kuna, odnosno oko 500 kuna čiste za­ rade. U poglavlju "Kako se određuju koeficijenti?" naveo sam podatak da postotak isplate iznosi oko 90%. Da bi se vaša oklada mogla ubrojiti u kategoriju sigurnih, morate zado­ voljiti jedan uvjet: postotak isplate mora prelaziti 100%. Na ovakvu situaciju teško ćete naići u ponudi vaše kladionice, no ukoliko usporedite koeficijente više kladionica moguće je doći do ovakvog ishoda. Vratimo se, dakle, na primjer gore navedene utakmice i pokušajmo je uvrstiti u formulu za izračunavanje postotka isplate: Isplata =

+

pobjeda domaćinaneriješeno

-

-

-

+

pobjeda gosta

Nakon uvrštavanja koeficijenata iz utakmice Bristol City - Walsall, dobivamo sljedeću situaciju: 1 Isplata = —

— = 1.11 1

1

1

lT80 4T70 7 J 0 +

+

Da bismo ovaj iznos dobili u postotku rezultat pom­ nožimo sa 100 (1.11 x 100 = 111%). Dakle, postotak isplate prelazi 100% što znači da ste pronašli sigurnu okladu. Ukoliko postotak oklade iznosi is­ pod 100%, vaša oklada se ne ubraja u sigurne i ne posto­ ji matematička teorija da pokrivanjem sva tri znaka ostva­ rite dobit. Ovu formulu stoga možete koristiti i u svrhu pronalaženja sigurne oklade. 64

š t o kladionice ne žele da znate

Oprez! Bitno je uvijek u traženju sigurnih oklada vo­ diti računa o 5% manipulativnih troškova koje kladionica dodatno zaračunava. Za sigurnu okladu postotak isplate mo­ rao bi iznositi preko 105%! Savjet! Postoje mnogobrojne internet stranice koje se bave usporedbom koeficijenata (odds comparators) velikog broja svjetskih kladionica, a svojim posjetiteljima na plad­ nju nude tzv. sigurne oklade. Pa tko voli, nek izvoli! Vrijednosno

klađenje

S t o je vrijednosno klađenje? Ovaj način klađenja povezujemo isključivo sa čistom matematikom. Vrijednosno klađenje u drugi plan stavlja in­ formacije poput pozicija na ljestvici, forme, međusobnih omje­ ra... Sve se svodi na kontroliranje vrijednosti oklade. Po­ najprije je potrebno izabrati svoje favorite. Nakon toga mo­ rate objektivno odrediti postotak šanse za pobjedu vaše ekipe. To je ujedno i najteži dio posla. Tada pomoću zada­ ne formule kontrolirate vrijednost koeficijenata. Dakle, iako je uvijek dobro vjerovati u ekipu na koju stavljate novac, u vrijednosnom klađenju to nije ključno. Jedini bitan faktor koji zahtijeva ovaj sistem klađenja je da odabrane utakmi­ ce spadaju pod "vrijednosne oklade". S t o j e vrijednosna oklada? Vrijednosna oklada je svaka ona oklada na koju se isplati ulagati novac. Odnosno svaki koeficijent čija vrijed­ nost je veća od šansi u postotku. Može se stoga slobodno zaključiti da ovdje ne tražite dobitne parove već dobitne koeficijente. Formula za izračunavanje vrijednosne oklade: Vrijednost = postotak x koeficijent Ukoliko je dobivena vrijednost iznad 1.00 tada imate vrijednosnu okladu, ako je pak niža od 1.00 oklada nije vri65

Strategije klađenja

jednosna. Sve iznad 1.00 je postotak vrijednosti vaše okla­ de, što je postotak veći oklada je vrijednija. Primjer: Utakmica Barcelona - Sevilla, koeficijent na pobjedu Barcelone je 1.70. Po vašem mišljenju Barcelona ima 60% šanse za pobjedu. Uvrstimo dakle podatke u formulu: 1.70 x 0.60= 1.02 Stoga možemo zaključiti da oklada, odnosno koefici­ jent ima vrijednost od 2%. U slučaju da sve vaše oklade imaju ovu vrijednost, teoretski gledano kroz duže vrijeme, možete očekivati po­ vrat od 1.02 kune na svaku uloženu kunu. Sto je vrijednost oklada veća, možemo očekivati i veću zaradu. Savjeti u vrijednosnom k l a đ e n j u : - lako nećete pogoditi sve ishode, bitno je da novce uplaćujete isključivo na vrijednosne oklade. - Matematički gledano, ukoliko kvalitetno procijenite po­ stotak šanse za pobjedu vaše ekipe (neovisno o ishodima susreta), kroz duže vremensko razdoblje uspjeh je zagaran­ tiran. Ali pripazite, ključ uspjeha je kvalitetno odrediti posto­ tak. To je ujedno i jedini način da vrijednosno klađenje po­ stane isplativo. - Obratite pozornost na autsajdere. Oni su najčešće bolja opcija za vrijednosno klađenje zbog pretjerano viso­ kih koeficijenata. - I ovdje vodite računa o činjenici da su koeficijent na autsajdere, a samim time i vrijednost oklade, veći nekoliko dana prije samog susreta. - Izbjegavajte najveće favorite. Snaga najjačih ekipa če­ sto je precijenjena što rezultira iznimno niskim koeficijen­ tima. Zato ćete među njima rijetko pronaći prave vrijedno­ sne oklade. - Vrijednosno klađenje savjetujem početkom i krajem sezone kada su iznenađenja češća, pa do izražaja dolaze isplativiji autsajderi. 66

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

- Kod vrijednosnog klađenja posebnu pozornost obrati­ te na pravilnu raspodjelu sredstava (upravljanje novcem). Razmjena

oklada

ili

betting

exchange

S t o j e razmjena oklada? Razmjena oklada je, najjednostavnije rečeno, klađenje pro­ tiv ostalih igrača umjesto protiv kladionica. Na samom po­ četku nudi vam se izbor želite li u ovom vidu klađenja sudje­ lovati kao kladionica ili kao obični igrač. U slučaju da se opre­ dijelite za prvi izbor, preuzimate ulogu kladionice i nudite svoje koeficijente ostalim igračima. Ako želite odabrati drugu opciju, ostajete u poziciji igrača, a na raspolaganju za klađenje imate koeficijente koje su postavili drugi igrači. Ovaj način klađenja usavršio se na internetu. Postoje stra­ nice posvećene isključivo razmjeni oklada, a neki ih nazi­ vaju i kladiteljskom burzom. Kao i na burzi dionicama i ovdje možete pronaći ili ponuditi sve što želite. Mnogobrojni igra­ či iz cijelog svijeta ovakvo klađenje smatraju naprednijim i puno kvalitetnijim od jednostavnog posjeta kladionicama. Siteovi posvećeni on-line klađenju i razmjeni oklada nu­ de široki spektar mogućnosti i detaljno upoznavanje termi­ nologije i načina igre. Kao i kladionice, ovakvi siteovi uzima­ ju određenu proviziju za svoje usluge, a ona obično iznosi 5%. Mnogi od vas maštali su o sebi u ulozi brokera i sma­ trali su da je to unosan i lagan posao. Sada imate priliku po­ kazati što znate. Ako mislite da je kladioničarima lako, mo­ žete se okušati u njihovoj ulozi. No najhitnije je da detaljno proučite upute i princip klađenja prije nego uplovite u ove vode. Drugi važni faktor, ukoliko izaberete ulogu kladioni­ ca, je da imate dovoljno sredstava da pokrijete eventualne dobitke igrača čije oklade pokrivate. U pravilu ovo je i način na koji on-line kladionice posluju kada na svojim siteovima izlože svoju ponudu potencijalnim igračima. Ako niste zainteresirani za ulogu kladioničara, na ovak­ vim mjestima možete pronaći puno bolje koeficijente te se 67

Strategije klađenja

kladiti kao da ste u poslovnicama kladionica. Ukoliko niste zadovoljni ponudom, možete i predložiti određeni koefici­ jent za neku utakmicu igračima koji su u svojstvu kladioni­ ce. Oni vam tada, ako su zainteresirani, mogu ponuditi tra­ ženi koeficijent. Kao što sam spomenuo, ovo je prava ma­ la kladiteljska burza na kojoj se susreću ponuda i potražnja, a pregovori, dogovori i prijedlozi unose dodatni adrenalin u ovaj način klađenja. Prednosti Velika je prednost što na ovakvim siteovima možete trgovati koeficijentima, čak se i cjenkati. Dok u normalnim kladionicama dobijete fiksnu ponudu koju ne možete mije­ njati (na vama je hoćete li ju prihvatiti), ovdje možete po­ tražiti koeficijent koji vam odgovara. Isto tako, ovdje vam se nudi mogućnost da vidite kako je to s druge strane. Još je­ dna prednost ovakvih web-portala je što možete lakše pro­ naći sigurnu okladu ili se čak za nju izboriti. Kako i g r a t i ? Već sam napomenuo da siteovi nude upoznavanje s terminologijom i načinom sudjelovanja, no da bi bilo jasni­ je objasnit ću vam ključne pojmove i što oni predstavljaju. Lay (sell): oznaka koja označava izlaganje ponude, od­ nosno koeficijenta. Koristi se kada igrač preuzima ulogu kladionice. Back (buy): oznaka koja se koristi kada želite uplatiti okladu na koeficijente ponuđene od drugih igrača. Order: oznaka kada želite da vam netko ponudi odre­ đeni koeficijent, a kada se on pojavi uplaćujete okladu. Kako se kladiti na ponuđeni koeficijent? Igrač u ulozi kladioničara ponudi koeficijent 2.00 na po­ bjedu Rijeke protiv Hajduka. Određuje maksimalni ulog od 100 kuna. Vi Rijeku smatrate zicerom i poželite tu priliku iskoristiti. Odaberete dotičnu utakmicu, upišete ulog 100 kuna i naredbom Back potvrđujete okladu. Ukoliko želite uplatiti samo 50 kuna, bit će prihvaćena a za ostatak od 68

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

50 kuna će se moći kladiti neki drugi igrač. Kako ponuditi koeficijent? Uzmimo za primjer istu utakmicu, Rijeka - Hajduk. Po vašem mišljenju Rijeka je veliki favorit i ne vjerujete u us­ pjeh gostujuće momčadi stoga odlučite ponuditi koeficijent 4.00 na pobjedu Hajduka. Zatim određujete maksimalan ulog koji ste voljni pokriti, recimo 500 kuna. Nudite vašu ponu­ du ostalim igračima. Oni odlučuju hoće li ju prihvatiti ili od­ biti. Ukoliko je neki od igrača zainteresiran, ima mogućnost prihvatiti vašu ponudu. Isto tako nudi mu se i mogućnost da uplati manju svotu od vašeg limita, naravno uz vašu sugla­ snost. Ako pak vaša ponuda nije nikome zanimljiva može­ te povećati koeficijent, limit ili, pak, ponuditi drugu utakmi­ cu. Dakle, ovdje ste u ulozi kladionice ili točnije brokera. Sve je na vama, od određivanja parova, koeficijenata, visine ulo­ ga koji ste spremni prihvatiti, pa sve do mogućnosti prego­ varanja s ostalim igračima. Kako zatražiti koeficijent? Opet za primjer uzmimo utakmicu Rijeka - Hajduk. Že­ lite uplatiti 500 kuna na pobjedu Rijeke na koeficijent 2.20. No svi ponuđeni koeficijenti su 2.00 ili niži. Možete priče­ kati hoće li vam netko ponuditi traženi koeficijent ili prihva­ titi neki od predloženih koeficijenata. Može se dogoditi da netko ponudi koeficijent 2.20 i odredi limit za uplatu u iz­ nosu od 300 kuna. Tada možete uplatiti 300 kuna, te dalje tražiti isti koeficijent na ovu utakmicu, kako biste uplatili dodatnih 200 kuna. Ukoliko pak nitko ne ponudi koeficijent 2.20 možete ga zatražiti ili prihvatiti niži koeficijent. Kako odgovoriti na potražnju koeficijenta? Neki od igrača traži koeficijent 2.00 na pobjedu Rije­ ke u istoj utakmici, a želi uplatiti 500 kuna. U najjednostav­ nijoj opciji možete pokriti njegovu ponudu. Dalje vam se nu­ di mogućnost da pregovarate s dotičnim igračem. Možete ponuditi manji koeficijent za manju uplatu. Zatim možete ponuditi manji koeficijent za veći iznos itd. Možete dogo69

Strategije klađenja

varati visinu koeficijenta i iznos uplate, to je ono što daje posebnu draž ovom načinu klađenja. S t o j e preprodavanje k o e f i c i j e n a t a ? Preprodavanje koeficijenata je svojevrsna umjetnost, a ujedno i još jedna aktivnost koja se odvija na stranicama namijenjenim razmjeni oklada. Ako uzmemo u obzir da se razmjena oklada temelji na ponudi i potražnji, možemo za­ ključiti da ima puno sličnosti s burzovnim trgovanjem. Prepro­ davanje koeficijenata možemo stoga usporediti s kupnjom i prodajom dionica na burzi. Kao što znate, poslovanje na klasičnoj burzi svodi se na kupnju dionica s optimističnom budućnošću po što nižoj cijeni, te prodajom tih istih dioni­ ca kada dosegnu najvišu vrijednost. Sličan sistem je i s pre­ prodavanjem koeficijenata. Na stranicama za razmjenu ne nudi vam se izravno mogućnost za preprodavanje, no nije preteško shvatiti da je ova opcija realnost. U najjednostav­ nijem obliku preprodaje "kupite" što viši koeficijent na po­ bjedu određene ekipe, te poslije "prodate" pobjedu iste eki­ pe po nižem koeficijentu. U drugoj opciji možete i ponudi­ ti određeni koeficijent na pobjedu neke ekipe, te nakon što je "prodate", uplatiti okladu na istu ekipu i naravno viši koefi­ cijent. Primjer: utakmica Inter - Milan. Vjerujete u pobjedu Intera. Pronađete što veći koeficijent na pobjedu ekipe u ko­ ju vjerujete, potom na tu istu ekipu prodate što niži koefi­ cijent. - 1. korak: Ponuđen je koeficijent 3.00 na pobjedu do­ maćina. Uplatite 100 kuna na pobjedu Intera. Eventualni dobitak u slučaju pobjede Intera je 300 kuna. - 2. korak: Ponudite i prodate koeficijent 2.00 na pobje­ du Intera za 100 kuna. Eventualna isplata u slučaju pobjede Intera iznosi 200 kuna. U slučaju Interova poraza ili neriješenog ishoda osigu­ rali ste povrat uloga. U prvom koraku gubite 100 kuna upla70

Sto kladionice ne žele da znate

te. U drugom koraku kada ste u poziciji kladionice zarađuje­ te 100 kuna. Dakle, ukoliko stvari krenu naopako, vraćate svoje novce. U slučaju Interove pobjede postupak iz prvog koraka donosi vam dobitak od 300 kuna. U drugom koraku za po­ bjedu Intera igraču ste dužni isplatiti 200 kuna. Zaključak je, dakle, da ste u slučaju pobjede Intera ostva­ rili zaradu od 100 kuna, a u slučaju drugog ishoda osigu­ ran vam je povrat uloga. Oprez! - Redoslijed koraka nije bitan, iako je uvijek prepo­ ručljivo najprije osigurati onaj teži dio, bilo da se radi o kupnji što višeg ili prodaji što nižeg koeficijenta. - Ovaj način zarade može biti vrlo isplativ, no imajte na umu da je i izrazito rizičan. Postoji mogućnost da uplatite nov­ ce na visok koeficijent, pa potom ne uspijete prodati niži koeficijent na istu ekipu. Može se dogoditi i da prodate određeni koeficijent, pa potom ne uspijete uplatiti na viši koeficijent. - Zbog ovih razloga preprodavanje koeficijenata ne ra­ di se na dan utakmice, već tijekom čitavog tjedna pred utak­ micu. - Na ovaj način imate na raspolaganju vrijeme, a i činje­ nicu da su početkom tjedna koeficijenti viši, a pred utak­ micu niži. Na vama je da procijenite koji će koeficijenti gu­ biti na vrijednosti, a koji će porasti. No, u svakom slučaju, upla­ te na visoke koeficijente treba uplaćivati početkom tjed­ na, a njihovu prodaju po nižoj vrijednosti krajem tjedna. Do sigurne oklade uz pomoć razmjene oklada Jedan od najjednostavnijih načina za pronalaženje si­ gurnih oklada je upravo na stranicama namijenjenim razmje­ ni oklada. Ako se već odlučite na ovaj sistem, postoji više načina da dođete do cilja. Najjednostavniji bi bio da u kladionici izaberete neki, po vašem mišljenju, nerealno visok koeficijent i uvrstite ga u 71

Strategije klađenja

formulu za pronalaženje sigurne oklade zajedno sa želje­ nom visinom isplate. Tada uz pomoć formule izračunajte koeficijent potreban da biste ostvarili željeni dobitak. Slje­ deći korak je da zatražite potreban koeficijent na stranici za razmjenu oklada. Kada dobijete traženi koeficijent, uplatite potreban iznos. Nakon toga preostaje vam samo da u kladionici uplatite drugi dio. Ukoliko ste sve napravi­ li ispravno, osigurali ste si sigurnu okladu - zaradu. Drugi način za dobivanja sigurne oklade na stranicama za razmjenu oklada je nešto rizičniji, no i profitabilniji. Po­ novno treba voditi računa o činjenici da su koeficijenti na favorizirane ekipe početkom tjedna viši, te postupno pa­ daju što se bliži termin utakmice. Proporcionalno tome, koe­ ficijenti na autsajdere početkom tjedna su niži, a rastu pred samu utakmicu, lako kladionice ovako rade isključivo zbog stvaranja ravnoteže u uplatama, slično se događa i na stra­ nicama namijenjenim razmjeni oklada. Manje-više svi igrači koji su u ulozi kladionica svoje ponude temelje na koefici­ jentima profesionalnih kladionica. Ono što je za nas bitno je da su ovdje koeficijenti nešto viši, kako bi privukli igrače. Vratimo se mi sigurnoj okladi. Početkom tjedna, kada igrači u poziciji kladionica nude najviše koeficijente na favo­ rite, uplatite novce na ekipu, po vašem mišljenju, s nereal­ no visokim koeficijentom. Pronađite najviši ponuđeni koefi­ cijent na zanimljivoj utakmici i pokušajte zatražiti još viši. Kada ste dobili maksimalnu ponudu, uplatite željeni iznos. Drugi korak je da nakon nekoliko dana, kada koeficijent na favorita padne, a poveća se na autsajdera, pokrijete drugu opciju. Drugim riječima na dan utakmice zatražite što viši koeficijent na autsajdera. Budući da su profesionalne kla­ dionice povećale koeficijente na nefavorizirane ekipe, lo­ gično je da će isto i više učiniti igrači u poziciji kladionica. Na vama je da pokrijete preostalu opciju/e. Primjer: utakmica Juventus - Bologna (igra se u ned­ jelju). 72

Sto kladionice ne žele da znate

Ponedjeljak: najviši ponuđeni koeficijent na Juventus 1.35. Najviši koeficijent na X2 iznosi 2.80. Vi zatražite i dobijete koeficijent 1.60 na pobjedu Juventusa. Uplaćuje­ te 1000 kuna. Eventualni dobitak iznosi 1600 kuna. Subota: Kladionice s 1.35 ruše koeficijent na 1.20. Proporcionalno s rušenjem koeficijenta na Juventus raste onaj na pobjedu Bologne i neriješeno. Koeficijent na X2 sada iznosi 3.60. Isto se događa i na internetu. Vi zatraži­ te i dobijete koeficijent 4.00 na X2. Uplaćujete 400 kuna. Eventualni dobitak ponovno iznosi 1600 kuna. Ukupno ste uplatili 1400 kuna. Ako dodamo 5% provi­ zije uplatili ste 1470 kuna, a neovisno o ishodu, dobivate 1600 kuna. Cista zarada iznosi 130 kuna. Oprez! Ovo je nešto riskantniji način zbog mogućnosti da kra­ jem tjedna ne dobijete željenu ponudu, no ukoliko sve kar­ te odigrate kako treba smanjit ćete rizik. Najhitnije je što bolje predvidjeti na koju momčad će koeficijent najviše pa­ sti. Tada vam preostaje da pronađete najbolju ponudu na obje opcije i iskoristite svaku dobru priliku. Pripazite na postotak koji plaćate za korištenje strani­ ce za razmjenu oklada (svojevrsni manipulativni troškovi). Uvijek vodite računa o tome kada izračunavate zaradu, da ne bi bilo neugodnih iznenađenja.

73

$ t o kladionice n e žele d a z n a t e

UPRAVLJANJE NOVCEM I ODREĐIVANJE ULOGA Upravljanje novcem postoji od kada i sam novac, a ko­ risti se u svim financijskim aktivnostima. Sve se svodi na pravilnu raspodjelu sredstava kako biste sa što manje rizi­ ka ostvarili svoje ciljeve. Jedan od najpoznatijih i najstari­ jih savjeta vezanih za klađenje kaže "kladite se u polovicu onoga što ste spremni izgubiti, tako ćete i u slučaju neus­ pjeha imati još jednu priliku." Ova rečenica postavila je te­ melj za razvoj aktivnosti koju danas nazivamo upravljanje novcem te se može smatrati pretečom suvremenih strate­ gija čiji je cilj pravilna raspodjela financijskih sredstava. Uko­ liko ste jedan od onih koji klađenje doživljava isključivo kao zabavu, a ulozi vam se baziraju na dvoznamenkastim izno­ sima, ovaj tekst vam neće predstavljati previše u životu. No, ako želite klađenje pretvoriti u unosan posao, a bojite se ve­ ćih novčanih gubitaka, kroz naredni tekst naučit ćete kako pravilno raspodijeliti svoj novac, kako faktor rizika svesti na minimum i, što je najhitnije, kako izbjeći kladiteljski ban­ krot. Postoji bezbroj taktika i pravila za uspješno upravlja­ nje novcem, a mi ćemo se pozabaviti onim najpoznatijima ko­ ji, ako su pravilno usvojeni, mogu biti presudan faktor koji dijeli profesionalce i amatere. Profesionalnim igračima dobro je poznat podatak da kla­ dionice za najveći dio svoje zarade mogu zahvaliti upravo lo­ šem upravljanju novcem od strane igrača. No, za razliku od njih, neiskusni igrači često griješe u raspodjeli sredstava i tako dovode u pitanje svoj opstanak u svijetu klađenja. Kellyjev

kriterij

Izradio ga je 1956. godine John L. Kelly. Cilj njegove teorije bio je da kroz duže vremensko razdoblje postupno 75

Upravljanje novcem i određivanje uloga

povećavate svoj kapital, neovisno o tome radi li se o ban­ kovnom računu ili sredstvima namijenjenim klađenju. Teo­ rija Kellyjeva kriterija je jednostavna: smanjujete uloge ka­ da gubite, a povećavate ih kada dobivate. Uloge određuje­ te prema trenutnom financijskom stanju, a sve se svodi na vašu mogućnost da procijenite optimalnu visinu uloga za po­ jedinu okladu. Temeljna pretpostavka ovog kriterija je da mo­ žete procijeniti vjerojatnost pobjede određenog kluba bolje od brokera kladionica, a to je ujedno i najteži dio. Zbog to­ ga Kellyjev kriterij ima dosta zajedničkog s prepoznavanjem vrijednosne oklade. Možemo ga podijeliti u dvije faze: pred­ viđanje postotka vjerojatnosti određenog ishoda, određi­ vanje visine uloga uz pomoć zadane formule. Glavna odlika Kellyjeva kriterija je da na minimum smanjuje rizik od bankrota. Formula za Izračunavanje uloga: (koeficijent x procjena-1 )/(koeficijent-1) Primjer /.: Na raspolaganju imate 10 000 kuna, želite se kladiti na pobjedu Istre u Osijeku, koeficijent na Istru je 5.00, procijenjujete da šanse za pobjedu iznose 25%. Ako podatke uvrstimo u formulu, to izgleda ovako: (5.00 x 0,25-1 )/(5.00 - 1) = 0.0625 Da bismo iznos dobili u postotku rezultat pomnožimo sa 100. Dakle, visina vašeg uloga na pobjedu Istre je 6.25% vašeg ukupnog fonda, odnosno 625 kuna (6.25 x 100). Primjer 2.: Isti fond, dakle 10 000 kuna. Ovaj se put želite kladiti na pobjedu Osijeka protiv Istre, koeficijent 1.60. Procijenjujete da su izgledi da utakmica završi pob­ jedom Osijeka 70%. Ponovno podatke uvrštavamo u formulu: (1.60 x 0,70-1)/(1,60-1) = 0.2 76

Što kladionice ne žele da znate

Iznos množimo sa 100, da bismo ga preračunali u po­ stotak (0.2 x 100 = 20). Vaš fond iznosi 10 000 kuna, a 20% od toga je 2000 ku­ na, što je ujedno i visina vašeg uloga na navedenu utakmicu. Važno! Ukoliko ne možete kvalitetno procijeniti izglede za po­ bjedu određenih ekipa smisao Kellyjeva kriterija postaje kraj­ nje upitan! Plan

postotka

Iznimno korisna i nadasve jednostavna strategija koja vam omogućava pravilno upravljanje novcem i smanjuje ri­ zik bankrotiranja, a može se koristiti u sportskom klađenju, ali i u svim ostalim životnim aktivnostima koje zahtijevaju financijska ulaganja. Najhitnije je da na samom početku od­ redite točno određenu svotu novca koja je namijenjena is­ ključivo za klađenje. Druga bitna odluka je određivanje po­ stotka. Bitno je da shvaćate da određeni postotak kroz ci­ jelo vrijeme diktira visinu sljedećeg uloga. Ulog se u slučaju promašaja postepeno smanjuje, a u slučaju dobitka pove­ ćava. Na ovaj način faktor rizika je sveden na minimum. Primjer: Uzmimo za primjer da ste odredili 1000 kuna kladiteljskog fonda s postotkom uloga 10%. Kladimo se na koefici­ jent 2.1. - U prvoj tablici prikazan je fond naspram uloga, u slu­ čaju gubitnih oklada. Dakle, ona pokazuje postupno smanji­ vanje uloga za 10% od trenutnog fonda na svaku novu okla­ du ako smo izgubili u prijašnjoj. - U drugoj tablici prikazan je porast uloga nakon dobitnih oklada, odnosno postupno povećanje uloga za 10% nakon svakog dobitka. O p r e z ! U gore navedenom primjeru koristio sam ulo­ ge u visini 10% ukupnog fonda, kako bi na što jednostav­ niji način objasnio sistem. Po mnogim procjenama za rela77

Upravljanje novcem i određivanje uloga

tivno sigurnu igru postotak ne bi smio prelaziti 5% ukup­ nog fonda za klađenje. Neki oprezniji igrači savjetuju čak i još niži postotak: 2 ili 3%. Apsolutno nikada ne biste smjeli uplatiti preko 25% ukupnog fonda za klađenje. Naj­ hitnije je da shvatite da visina postotka povećava visinu ri­ zika. Na vama je da odredite prihvatljiv postotak uplate i strogo ga se pridržavate. Tabelarni prikaz: Fond 1000,00 900,00 810,00 729,00 656,10 590,49 531,44 478.31

Fond 1000,00 1100,00 1210,00 1331,00 1464,10 1610,51 1771,56 1948,71

Ulog 1 0 % kn kn kn kn kn kn kn kn

100,00 90,00 81,00 72,90 65,61 59,05 53,14 47,83

Ulog 1 0 % kn kn kn kn kn kn kn kn

100,00 110,00 121,00 133,10 146,41 161,05 177,15 194,87

78

kn kn kn kn kn kn kn kn

kn kn kn kn kn kn kn kn

Dobitak 200,00 kn 220,00 kn 242,00 kn 266,20 kn 292,82 kn 322,10 kn 354,30 kn 389,74kn

to k l a d i o n i c e ne žele da z n a t e

KLAĐENJE P O S P O R T O V I M A Američki

sportovi

-

općenito

V a ž n o ! Vodite računa o vremenskim zonama u ame­ ričkom sportu. NBA, MLB, NFL, NHL, MLS... Sve su to lige kao i sva­ ka druga. Nisu! Jedan od najbitnijih savjeta profesionalnih igrača s druge strane oceana je da vodite računa o razlika­ ma u vremenskim zonama. Uzmimo za primjer da je gostova­ nju Yankeesa u Los Angelesu prethodilo naporno putova­ nje s jednog na drugi kraj države. Isto je i u hokeju, košar­ ci ili američkom nogometu, lako putuju u najluksuznijim avio­ nima, duga putovanja uvijek ostave traga zbog kojeg su ova­ kva gostovanja uvelike zahtjevnija od onih u istim vremen­ skim zonama. Zbog tih i financijskih razloga savezi su raspo­ rede klubova kreirali kroz tzv. turneje, u kojima ekipe odla­ ze na više gostovanja u nizu. Prve utakmice uvijek su teške zbog promjena vremenskih zona, dok ostale, što vrijeme više odmiče, nose teret umora i iscrpljenosti. Prema tome atlas u ruke i ne zaboravite na ovo kada sljedeći put pože­ lite igrati na gostujuću ekipu! Predsezonske utakmice - Transferi (prodaja i kupnja igrača). U američkim klu­ bovima nešto je jača cirkulacija igrača između klubova. Nerijetko najveće zvijezde, kralježnice ekipe, svojim odlaskom ostavljaju narušenu atmosferu i indisponirane suigrače. Cesto njihova mjesta popunjavaju pridošlice, no nerijetko i igrači koji su donedavno sjedili na klupi. U takvom stanju ekipa nikada ne funkcionira u onom izdanju u kojem ste ju lani navikli gledati. Isto je i s dolascima. Klubovi koji dovo­ de velike zvijezde nerijetko plaču za potrošenim novcima ra79

Klađenje DO sportovima

zočarani slabim izdanjima novog igrača početkom sezone. Nakon privikavanja na novu sredinu situacija se najčešće drastično popravlja. Talent i iskustvo dolaze do izražaja, a stvari sjedaju na svoje mjesto. - Trade (razmjene igrača). Razmjene igrača međusobno ili kombinirano s boljim pickovima u narednom draftu če­ sta su pojava u američkom sportu. Klubovi među navijači­ ma i kladiteljima znaju napraviti pravu pomutnju kada za­ mijene nekoliko igrača, što iz korijena mijenja sustav igre. Niti sami vlasnici nisu sigurni kako će njihova ekipa tada funkcionirati. Stoga pripazite, novoformiranu ekipu pratite nekoliko susreta prije negoli se upustite u klađenje na nju. Tek kada vidite kako ekipa diše, imat ćete priliku na njoj zaraditi. - Draft (biranje mladih talenata koji dolaze sa sveučili­ šta ili srednjih škola). O kvalitetama npr. američke sveuči­ lišne košarke ne treba trošiti riječi. Stoga je svima jasno ko­ liko talentirani mladi igrači koje su istesali izrazito kvalitet­ ni sveučilišni treneri, mogu značiti profesionalnim eki­ pama. Njihova kvaliteta je neupitna, a ukoliko se u glavi po­ slože stvari, nerijetko već u prvoj godini igranja preuzima­ ju ključne uloge u klubovima. No, pojačanja pridošla iz­ ravno iz srednjih škola trebalo bi uzeti s velikom dozom re­ zerve, lako je njihova kvaliteta također neupitna, postoji šansa da izgore u grotlu profesionalnog sporta. - Novi treneri. Ako se kladite na utakmice predsezone u bilo kojem od američkih sportova vodite računa o klubo­ vima koji su u prijelaznom roku zaposlili nove trenere. Nai­ me, starosjedioci na klupama predsezonu shvaćaju kao za­ grijavanje, uigravanje ekipe ili isprobavanje nekih novopri­ došlici igrača. Novi treneri shvaćaju je mnogo ozbiljnije. Oni u predsezoni vide priliku da bez prevelikog riskiranja vla­ stitog posla pokušaju ozbiljnim pristupom i pobjedama po­ kazati vlasnicima klubova da su njihovim dovođenjem na­ pravili pravu investiciju. Logično je stoga da će treneri ko­ so

Sto k l a d i o n i c e n e ž e l e d a z n a t e

ji su prvi puta na klupi određene momčadi, od igrača traži­ ti nešto ozbiljniji pristup koji najčešće rezultira pobjedama. Uz to, novim će se trenerima pokušat nametnuti i svi igra­ či u klubu, posebice oni manje poznati. Dakle, u predsezoni se kladite na nove trenere, jer su najčešće dobitna opcija. - Treneri pred otkazom. Treneri koji su prošlu sezonu do­ živjeli debakl, a ipak su nekako uspjeli sačuvati posao, po­ tencijalna su opasnost u utakmicama predsezone. Nema bolje motivacije za trenera nego kada igra prvenstveno za sebe, svoj ugled i što je najhitnije, svoj posao. Čuvajte se ovakvih utakmica jer su česta nagazna mina za kladitelje. Mnogi od vas pod dojmom prošlogodišnjeg neuspjeha ne­ ke momčadi ulažu velike sume novca na njihove poraze u predsezoni. Ugroženi treneri često svoje momčadi znaju odvesti do pobjede protiv znatno jačih, nemotiviranih supar­ nika koji su možda objektivno bolji, no često gube ovakve susrete. - Treneri sa sigurnim statusom. Treneri sa sigurnim po­ slom koji su još uvijek na krilima lanjskog uspjeha, utakmi­ ce predsezone iskoristit će na posve drugi način. Njima će ovakve utakmice koristiti u sasvim druge svrhe. Dotjeriva­ nje starih ili postavljanje novih akcija, isprobavanje novopridošlih igrača te njihovo uklapanje u momčad. Slaganje prve i druge postave, posebice ako su puno poslovali u pri­ jelaznom roku. Ovakva strateška razmišljanja bit će hitni­ ja od same pobjede u utakmicama koje njima ne nose ap­ solutno ništa. Stoga ovdje možete potražiti potencijalna iznenađenja koja su najčešće honorirana velikim tečajem. Sezonske u t a k m i c e - Ne razbijajte glavu predsezonom. Sve što se događa­ lo u predsezoni sada zaboravite, regularni dio sezone je je­ dan sasvim drugi svijet. Zbunjujuće pobjede slabijih mom­ čadi u predsezoni već smo objasnili, stoga ih pokušajte za­ boraviti da vas ne bi odvele na krivi put. Jedino vrijedno pažnje je promatranje mogućnosti novih igrača u momča81

KL:;!--- -O GO -.not t o v ; ; - - :

di, bilo da se radi o draftiranim ili kupljenim igračima, lako predsezona ne daje realan odraz mogućnosti, koliko toliko možemo ocijeniti kako su se novaci snašli u novoj sredini i ho­ će li od samog početka predstavljati pojačanje za novi klub. - Preskočite početak sezone. Zbog gore navedenih raz­ loga najpametniji potez je izbjegavati klađenje u početku se­ zone. Nakon što se smire sva ta kolebanja i slaganja, ekipna situacija će biti puno prihvatljivija za kladitelje, a rezul­ tati realniji i lakši za predvidjeti. Ono najhitnije, preskočiti početak sezone ne znači ignorirati sve što se događa. Baš suprotno, obratite pozornost na sve promjene i kako one utječu na igru ekipa. Pratite forme momčadi i pronađite one čija igra napreduje iz utakmice u utakmicu, one u uzlaznoj formi. Strpljivim promatranjem skupite dovoljno kvalitetnih informacija te napravite detaljnu analizu ovosezonske mo­ gućnosti klubova. Tada je pravi trenutak za klađenje na neki od američkih sportova.

82

S t o kladionice ne žele da z n a t e

National

Football

league

V a ž n o ! Obratite pozornost na poglavlje o američkim sportovima općenito. Naučite osnovna pravila. Najbitnije u klađenju na NFL-a je da detaljno proučite i naučite pravila američkog nogo­ meta. Nemojte se upuštati u kojekakva improviziranja. Iz njih nikada ne izlazi ništa dobro, a prave informacije su na dohvat ruke. Ne ustručavajte se iskoristiti ih. Kako biste što uspje­ šnije savladali osnove ovog dinamičnog sporta predlažem posjet službenoj web stranici NFL-a i nekoj od mnogobroj­ nih stranica koje se bave raznoraznim statističkim i drugim analizama. Bodovanje. Ako ste proučili pravila američkog nogo­ meta znate da se tijekom utakmice bodovi dodaju po 2, 3, 6, 7, 8. Zbog ovakvog načina bodovanja najveći broj utak­ mica završava s razlikom od 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 bodova. Ovaj podatak nije toliko bitan u običnom klađenju koliko je nužan u hendikep klađenju na NFL. Tek kada nau­ čite princip bodovanja moći ćete procijeniti koji je od za­ danih hendikepa isplativ. Forma. Zbog malog broja susreta u jednoj sezoni teš­ ko ćete na vrijeme uočiti koja ekipa igra dobro a koja je iz­ van forme. Ako niste fanatik u klađenju na NFL, pričekaj­ te da se odigra nekoliko kola. lako ćete propustiti dio se­ zone ovo je možda najpametniji potez. Nemojte ocijenjivati formu na temelju predsezone. Na taj način nećete dobi­ ti dovoljno kvalitetnu sliku stanja u ekipi. Razlozi su nave­ deni u poglavlju o američkim sportovima općenito. Ne boj­ te se igrati na ekipu koja je uvjerljivo izgubila zadnju utak­ micu. Zbog malog broja utakmica u sezoni, NFL momčadi primorane su davati svoj maksimum u svakom od susreta. Ukoliko pak ekipa zareda poraze, ne čekajte da izađe iz kri­ ze, pokušajte pronaći razloge njezinih poraza. Ako ustvrdi­ te da se radi o nedostatku kvalitete, igrajte protiv nje, ne83

K l a đ e n i e PO s p o r t o v i m a

mojte uplaćivati gubitne listiće u iščekivanju da ostvari po­ koju pobjedu. Ouaterbackova forma. Usudio bih se reći da niti u jed­ nom ekipnom sportu na svijetu ne postoji delikatnija pozi­ cija od quaterbacka u NFL-u. On je daleko najhitnija figu­ ra, a njegova forma i kvaliteta direktno utječu na ishod susre­ ta. Upoznajte vodeće igrače na ovim pozicijama, kao i one lo­ šije. Pratite njihovu formu i na njoj bazirajte svoje oklade. Dva vrhunska quaterbacka. U situaciji kada momčad ima dva jaka quaterbacka najčešće dolazi do borbe za start­ nu poziciju. Najčešće je rezultat ovakvog scenarija vrhun­ ski nastup oba igrača. Ako u neku od NFL momčadi dođe novi, renomirani quaterback nemojte previše okolišati. Njihov sukob i dokazivanje na terenu najčešće je najpozitivnija stvar koja se jednoj NFL momčadi može dogoditi. Vr­ hunski nastupi na ovoj poziciji tada su zagarantirani, što je ujedno i 90% prevaljenog puta ka pobjedi. Međusobni omjeri. U NFL-u je stanje, što se tiče me­ đusobnih omjera, uistinu delikatno. Postoje nezgodne tradi­ cije koje nećete pronaći u sportskim tjednicima. Primjer su recimo Tennessee Titans, ekipa koja ima strašan omjer po­ bjeda (oko 90%) protiv ekipa koje prvi put gostuju u Tennesseeju. Ovakvih tradicija je mnogo, a iako su skrivane ili zanemarivane od strane kladionica, pronaći ih možete na internet stranicama. Zbog faktora kao što je trade ili draft, teško se pouzdati u sirove podatke o međusobnim susreti­ ma. Oni mogu pomoći, no pokušajte sakupiti što više infor­ macija o promjenama u odnosu na lanjsku ekipu, kako bi­ ste dobili što jasniju sliku momčadi. Velik broj promjena u ekipi može biti razlog rušenja, kako pozitivnih, tako i nega­ tivnih tradicija. Omjer napad - obrana. Vrlo lako ćete doznati koja momčad igra napadački i puno poentira, a koja je specijali­ zirana za obranu (najčešće ovisi o treneru i mogućnostima ekipe). Nešto teže ćete doći do podataka o omjeru napada 84

Š t o kladionice n e žele d a z n a t e

određene ekipe u sudaru s obranom suparnika, i obrnuto. Međusobni omjeri daju krutu sliku momčadi kroz prošle sezone. Za detaljnije analize ponovno predlažem posjet in­ ternets Vodite računa o promjenama u ekipama prije ne­ goli se posvetite proučavanju međusobnih omjera. Zbroj poena u NFL-u. Kada jednom upoznate momča­ di dobit ćete realnu sliku o njihovim mogućnostima. Logično je da će jak napad predvođen iskusnim quaterbackom i br­ zim trkačima u sudaru sa sličnom ekipom prouzročit velik broj poena. Suprotno tome, sudar dvije momčadi s jakom obrambenom linijom rezultira malim brojem poena. Poseb­ nu pozornost obratite na trenere ekipa, koji svojim shva­ ćanjem ove veličanstvene igre odlučuju o obrambenom ili napadačkom pristupu igri. Ozljede. One su u ovom izrazito kontaktnom sportu svakodnevica. Pogotovo su nezgodne ako se radi o prvom quaterbacku ili o više igrača iz iste (obrambene ili napadačke linije). U slučaju ozljede quaterbacka ekipa će zasigurno imati dosta problema u igri. Rijetko koja momčad ima dostoj­ nu zamjenu za organizatora igre. Ako se pak radi o ozlje­ dama više igrača iz napadačkih ili obrambenih linija, jasno je da će ekipa postići manje, odnosno primiti više poena. Na vama je da za ozljede doznate na vrijeme, o njima vodite računa i pokušate ih iskoristiti. Ako pak niste skloni ovak­ vom praćenju izbjegavajte utakmice u kojima vaš favorit ima neobično visok koeficijent. Najčešće se radi o izostanku nekog od ključnih igrača. Hendikep. U ponudi kladionica često se uz klađenje na pobjednika susreta pojavljuje i mogućnost hendikep klađe­ nja. Za razliku od nogometa, u NFL-u je puno teže procije­ niti koji hendikep je dovoljno kvalitetan za klađenje. Da bi­ ste uspješno savladali hendikep klađenja najhitnije je da ra­ zumijete sistem bodovanja, te da na umu imate gore nave­ deni podatak, da preko 50% NFL utakmica završava s raz­ likom od 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 bodova. Logično je 85

Klađenje po sportovima

stoga da su jedino ovi brojevi vrijedni u hendikep klađenju. Sada se ponovno posvetite analizi obrambenih i napadačkih linija kako biste mogli predvidjeti, ne samo zbroj poena, već i eventualnu razliku koju može ostvariti vaš favorit. Iz­ bjegavajte obrambeno orijentirane ekipe u klađenju na hen­ dikep. Puno bolje rješenje su napadački nastrojene mom­ čadi, čija se igra zasniva na što većem poentiranju, a ne na pri­ manju što manje poena. Izbjegavajte i hendikepe od 12 ili više poena. Kada ekipa dominira ne znači da će igrači izgi­ nuti na terenu, pogotovo ako je pobjeda već osigurana. Ponižavanje protivnika na terenu, svojstveno europskim klu­ bovima, Amerikancima je manje-više nepoznato. Pobjeda je pobjeda, neovisno o razlici. Mnoge pak ekipe svjesne vlastite nadmoći odigraju pro forma utakmicu u kojoj daju točno onoliko koliko je potrebno za novu pobjedu. Ovo su neki od razloga zašto ekipe koje slove kao drastični favo­ riti ne ispune uvijek visoko postavljene hendikepe. Prognoziranje točnog rezultata. Više od 65% svih NFL rezultata završava sljedećim brojevima: 7, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 2 1 , 23, 24, 27, 28, 3 1 . Dakle kod prognoziranja to­ čnih rezultata, ovo su brojevi koji bi trebali biti temelj vaše oklade. Svi ostali rezultati daju vam puno manje izgleda za dobitak. Uvijek vodite računa o vjerojatnosti da će krajnji rezultat biti neka od kombinacija ovih brojeva. Zaključak je dakle da se rezultati 14-7, 31-10, 21-20... puno češće događaju nego primjerice rezultati 26-19, 22-12, 30-18... Domaći teren. Nije uvijek ključan faktor, no isplati se i na njega obratiti pozornost. Za razliku od recimo baseballa, mnoge NFL ekipe dominiraju na domaćem terenu, a gube u gostima, lako su rjeđe, postoje i ekipe kojima gostu­ jući teren predstavlja manji problem od domaćeg. Obrati­ te pažnju na statističke podatke prošlih sezona kako biste došli do vrijednih saznanja. Napominjem, tradicije posto­ je, no tu su da se ruše. Ako želite napraviti detaljnu analizu morate voditi računa o svim eventualnim promjenama u eki86

S t o k l a d i o n i c e ne žele da z n a t e

pi. Najčešće u tjednicima nemate sve potrebno za kvali­ tetnu procjenu, no uvijek možete potražiti pomoć na nekoj od mnogobrojnih internet stranica posvećenih NFL-u. Motivacija. Kao i u drugim sportovima bitno je na vrije­ me uočiti koja ekipa ima šanse za doigravanje, a koja ga je već osigurala. Logično je da će momčadi koje na ljestvici ne mogu ni naprijed ni nazad, u kombinaciji s umorom, krajem sezone posustati zbog nedostatka motivacije. Momčadi koje maju zacrtan cilj, npr. ulazak u doigravanje, krajem se­ zone dat će 200% kako bi zacrtano i ostvarili. Procjena realnog omjera snaga u NFL-u Ovaj jednostavni matematički sistem koriste profesio­ nalni kladitelji diljem svijeta. Njegova osnovna svrha je da na jednostavan i praktičan način procijenite izglede za po­ bjedu između dvije ekipe. U principu, na ovaj način, uzima­ jući u obzir mogućnosti obrane odnosno kvalitetu napada, svakoj od ekipa izračunavate koeficijent superiornosti. Da biste se uopće mogli upustiti u ovaj sistem procjene mo­ rate raspolagati određenim podacima, koje možete pro­ naći u svim kvalitetnijim sportskim tjednicima. Potrebni su vam sljedeći podaci: A - omjer pobjeda i poraza B - broj ostvarenih poena C - broj primljenih poena 1. korak Na samome početku od broja ostvarenih poena (B) oduzmite broj primljenih poena (C). Na ovaj način ćete do­ biti razliku između ostvarenih i primljenih poena. Ukoliko je broj primljenih poena (C) veći od broja ostvarenih poena (B), rezultat je nula. Zatim podijelite dobiveni broj s brojem odigranih utakmica. Krajnji rezultat pokazuje za koliko poena je određena ekipa u prosjeku jača od svojih protiv­ nika. Nakon toga isto napravite i sa suparničkom ekipom. 87

K l a đ e n j e DO s p o r t o v i m a

2. korak Rezultatu domaćina dobivenom u prvom koraku do­ dajte tri poena. 3. korak Dodajte pozitivni hendikep zadan od strane kladionice odgovarajućoj ekipi. Sada ste dobili konačan rezultat koji po­ kazuje realni omjer snaga. Ekipa s većim rezultatom je na papiru matematički jača.

88

Što kladionice ne žele da znate

Baseball V a ž n o ! Obratite pozornost na poglavlje o američkim sportovima općenito. 7. Nemojte se kladiti na baseball ako ne znate pravila ovog sporta. Ovo je najosnovnije pravilo za kladitelje izvan granica SAD-a (s obzirom da je ovo Amerikancima jedan od nacionalnih sportova pretpostavit ćemo da su oni upozna­ ti s osnovama). O baseballu su, kao i o drugim sportovima, napisani mnogi tekstovi, a budući da je ovo knjiga o klađe­ nju, a ne o sportskim pravilima, posvetit ćemo se isključi­ vo savjetima. Prvi od njih je da posjetite službenu strani­ cu MLB-a ili neku od mnogobrojnih stranica posvećenih baseballu i naučite osnovna pravila. Nakon toga, sljedeći redovi zasigurno će biti puno jasniji. 2. Pripazite na startne pitchere (bacače). Pitcher se smatra najhitnijim faktorom utakmice koji direktno utječe na krajnji ishod. Ovo je definitivno ključna pozicija na tere­ nu, a ujedno i glavni razlog uspjeha ili neuspjeha ekipa. Start­ ne pitchere možete pronaći u svim medijima koji pridaju ima­ lo pažnje ovom sportu, a najtočniju informaciju dobit ćete na službenoj stranici MLB-a. Upoznajte igrače kojima pokla­ njate svoje povjerenje, njihove kvalitete i slabosti, pripazi­ te na omjere i prosjeke pojedinih pitchera. Zatim obratite pažnju na ostale dolje navedene savjete. 3. Pričekajte s okladama. Uvijek je dobro biti na opre­ zu i pričekati s uplaćivanjem oklade, jer treneri znaju svo­ ju najavljenu zvijezdu posjesti na klupu sat vremena prije utakmice. Dakle, ako ste dan prije ili to jutro pročitali da odre­ đena ekipa kreće s najjačim pitcherom, uzmite to s rezervom i obavezno provjerite prije odlaska u kladionicu. Promjene najavljenih pitchera mnogima su uzrokovale glavobolje, la­ ko ne možete utjecati na ono što se događa tijekom susre­ ta, pripazite na sve ono što mu prethodi, a posjet kladio­ nici odgodite do pred samu utakmicu. 89

Klađenje po sportovima

4. Pitcherov niz. Kao i u svim ostalim sportovima i u ba­ seballu je najvažnije pratiti trenutnu formu. No s obzirom da najviše ovisi o pitcherima najbitnije je pratiti formu po­ jedinog igrača koji taj dan nastupa na ovoj poziciji. Obra­ tite posebnu pozornost na zadnjih nekoliko nastupa. Za­ pamtite da je forma najhitniji faktor, jer i najbolji pitcheri upadaju u krizu, a čak i najgori, prije ili kasnije, zaredaju ne­ koliko pobjeda. Ovome ide u prilog i činjenica da je base­ ball igra nizova. Tu se posebice misli baš na pitchere koji zbog delikatne pozicije na kojoj igraju ovisno o formi mogu pobi­ jediti i najveće ekipe ili, pak, izgubiti protiv onih najlošijih. 5. Omjer pitcher - udarači. Svaki sportaš tijekom svo­ je karijere naiđe na igrače s kojima ne zna izaći na kraj. Ne­ ki udarači jednostavno ne mogu protiv pojedinih pitchera i obrnuto. Ovo je za igrače velika enigma, s obzirom da je uis­ tinu teško znati što se događa u glavi nekog pojedinca. No pokušajte na intemetu pronaći statističke podatke pitcher - udarac. Oni su lako dostupni, a puno toga otkrivaju. 6. Omjer pitcher - suparnička ekipa. Pojedini pitcheri posebno su motivirani protiv određenih ekipa i tijekom svo­ je karijere najbolje utakmice pružaju baš protiv tih mom­ čadi. Isto tako mnogi se igrači ne sjećaju kada su posljed­ nji put ubilježili pobjedu protiv nekih ekipa. Ovo je također podatak koji je lako dostupan, a ukoliko ga pravilno upo­ trijebite, može presuditi u vašu korist. 7. Pitcherov omjer doma i u gostima. Prije negoli se zaletite uplatiti poveću svotu novca na domaću pobjedu pitchera koji je na zadnjih par gostovanja zabilježio uvjerlji­ ve pobjede, pogledajte je li on jedan od mnogobrojnih igra­ ča (bilo pitchera ili udaraca) koji je neprikosnoven na gostu­ jućem terenu, a kod kuće pruža nezamjetne partije. Takva ili obrnuta situacija dosta je česta pojava u baseballu i valja o njoj voditi računa. Mnogi pitcheri igraju izrazito kvalitet­ no kod kuće ili u gostima, a kada dođe do promjene jedno­ stavno stanu. 90

Š t o kladionice ne žele da znate

8. Ne zaboravite na ostatak ekipe, lako smo već nave­ li da su pitcheri glavni faktor koji odlučuje o uspjehu, mo­ ramo napomenuti da nisu jedini. Obratite pozornost i na ostatak momčadi u polju, posebice na udarače. Ako je pit­ cher zadnja crta obrane, udarac je prva crta napada. Na kraju krajeva, oni su ti koji poentiraju, pa bi bilo naivno cje­ lokupnu strategiju bazirati isključivo na mogućnostima pit­ chera. Uzmimo primjer nogometa: izvrstan vratar, kvalitet­ ni stoperi i bočni igrači garancija su da će suparnik teško poentirati. No, jedino momčad koja uz kvalitetnu obranu ima i jak napad može računati na pobjedu. Isto je i u baseballu. Pitcher može razoružati suparnika, no bez kvalitetne podr­ ške suigrača samo na tome će i ostati. Stoga, uz kvalitetu pitchera, pokušajte odredite i kvalitetu cjelokupne momčadi. 9. Ekipni niz. Nizanje pobjeda ili poraza u baseballu je nešto rjeđa pojava. Razlog tome je što ekipe iz utakmice u utakmicu mijenjaju pitchere. Logično je da postoje razli­ ke u kvaliteti koje dovode do šarolikih rezultata. Drugim ri­ ječima, ekipni niz po važnosti je iza pitcherova niza. Ipak nekoliko pobjeda ili poraza za redom itekako utječe na psi­ hu momčadi. Mnoge ekipe nakon par pobjeda zahvaljujući pozitivnom ozračju igraju iznad svojih mogućnosti. Suprot­ no tome, nekoliko poraza za redom uvući će nesigurnost i u najjače ekipe. Ona pak često zna biti uzrok najneobičnijih poraza. No ponavljam, teško da će neka ekipa izgubiti ili pobijediti puno utakmica za redom. Stoga ako do takve situacije dođe, bilo da se radi o pozitivnom ili negativnom nizu, vrijedi opće pravilo, ne razmišljajte previše već ga iskoristite. Ne čekajte da niz stane samo zato što ste svje­ sni da se i to kad tad mora dogoditi. 10. I favoriti gube. Sezona baseballa je duga i napor­ na. Utakmice se igraju više dana za redom nakon čega obično slijedi dan odmora. Ovakav tempo uzrokuje više po­ raza favorita, odnosno pobjeda slabijih ekipa negoli i u je­ dnom drugom sportu. Imajte na umu da tijekom MLB se91

Klađenje po sportovima

zone i najbolje ekipe izgube 50 do 60 utakmica, dok i naj­ gore ostvare toliko pobjeda. Zbog ove činjenice mnogi is­ kusni kladitelji taktiziraju i svoje novce ulažu isključivo na aut­ sajdere koji logično uz sebe imaju puno jače koeficijente. / 7. Domaći teren nije ključan. Već smo pisali o napor­ noj MLB sezoni. Ona je uzrok što u baseballu domaći te­ ren ne predstavlja preveliku prednost. Štoviše, mnoge lo­ še ekipe zahvaljujući manjem pritisku i manjim očekivanji­ ma vlastitih navijača bolje partije pružaju u gostima. Bilo ka­ ko bilo, ne ustručavajte se igrati na kvalitetnije gostujuće ekipe. Bitno je da shvatite da nekim ekipama odgovaraju pojedini tereni, dok drugima isti predstavljaju problem. Isto tako mnogi tereni pogoduju pitcherima, dok drugi odgova­ raju udaračima. Ovakva situacija, koliko god čudno zvuča­ la, dosta je česta. Dok mnogi stručnjaci o njoj vode pretje­ rane rasprave, na vama je samo da za nju doznate, te je što kvalitetnije iskoristite. 12. Najčešći rezultat 2 od 3 na favorita. Raspored MLB-a zanimljiv je zbog činjenice da isti suparnici najčešće odi­ graju tri utakmice u nizu. Od tri navedene utakmice naj­ češće dvije dobije favorit (ne znači da će to biti prve dvije). Dakle, ako favorit izgubi prvu utakmicu, velike su šanse da će zadnje dvije pobijediti. Isto tako, ako pobijedi u prvoj, izgubi drugu, ponovno se nameće pobjeda u trećoj. Nakon prve dvije pobjede možete tako tražiti iznenađenje u trećoj. Nešto rjeđe su situacije u kojoj favorit dobiva sve tri utakmice. Do njih dolazi kada se susretnu dvije ekipe većih razlika u kvaliteti. Najrjeđa su iznenađenja od dva ili tri poraza favorita. 13. Obratite pozornost na zadnje rezultate svakog od klubova koji se sastaju. Ovdje se radi o mojoj teoriji da uko­ liko neki klub ostvari tri pobjede za redom protiv jednog klu­ ba, nameće se vjerojatnost da će izgubiti barem jednu od tri utakmice sa sljedećim klubom. Ako klub izgubi dvije od tri ili sve tri utakmice s jednim klubom, velika je vjerojat92

S t o kladionice ne žele da z n a t e

nost da će protiv sljedeće ekipe s kojom se sastaje ostva­ riti pozitivan omjer od dvije ili tri pobjede u tri utakmice. Ovo je pravilo koje je nastalo u praksi, a razlog za takav scenarij je ponovno velik broj utakmica, što rezultira na­ pornom i rezultatima šarenom sezonom.

93

K l a đ e n j e po sportovima

Košarka 1. dio - N B A liga V a ž n o ! Obratite pozornost na poglavlje o američkim sportovima općenito. Upoznajte ekipe. Kao što smo već napisali u općim pra­ vilima američkih sportova, u NBA košarci kroz klubove prolaze mnogi igrači, što kroz transfere i razmjene, što kroz NBA draft. Mnogi klubovi tako u potpunosti promije­ ne prvu petorku i što je još bitnije, sistem igre. Zato nemoj­ te srljati s uplatama na ekipe koje su ostavile dobar dojam tijekom prošle sezone. To ne mora značiti apsolutno ništa ni kada ekipa u novu sezonu ulazi sa starom momčadi, a ka­ moli ako su neki igrači ili treneri mijenjani. Početak sezo­ ne, ako već morate, provedite u rekreacijskoj igri (sitne upla­ te). Na ovaj način nećete previše riskirati, a ipak ćete prati­ ti razvoj događaja. Nakon toga sigurno ćete moći ocijeniti koja od momčadi je vrijedna riskiranja vašeg novca. Sto je još bitnije znat ćete kada je trenutak za pravu uplatu. Ozljede. One su sastavni dio svakog sporta i kao tak­ ve prije ili kasnije dotaknu se karijere gotovo svakog spor­ taša. NBA liga zbog svojeg gustog rasporeda, gotovo sva­ kodnevnih utakmica, baca u nemilost ozljeda mnoge igra­ če. Mnogi naizgled "čudni" koeficijenti vuku korijene baš iz ozljeda, koje prouzroče izostanak ključnih igrača. Ne po­ stoji ekipa u NBA-u koja ima toliko kvalitetnu klupu da mo­ že u potpunosti nadomjestiti izostanak neke od svojih zvjez­ dica. Stoga posebnu pažnju obratite na zdravlje igrača, po­ sebno onih iz prve petorke. Dakle, prije uplaćivanja nova­ ca na NBA košarku provjerite tko izlazi na parket i u kak­ vom stanju. Međusobni ogled. Zasigurno manje bitna kategorija ne­ go u drugim sportovima, zbog činjenice da je NBA liga naj­ jača i najneizvjesnija košarkaška liga svijeta. Momčadi ko­ je su u dobroj formi uvijek su favoriti, bez obzira na ime su94

S t o kladionice ne žele da z n a t e

parnika. Velike promjene na parketu i klupi između sezo­ na onemogućuju stvaranje omjera na koje bi se kladitelji mogli osloniti. Bez obzira koliko vam se činilo da neke eki­ pe ne odgovaraju drugima, zapamtite da u NBA-u svatko može pobijediti svakog. Stoga se manje osvrćite na među­ sobne omjere, a više pažnje pridajte upoznavanju ekipa, trenutnoj formi i ozljedama. Atmosfera. Jedan od najhitnijih faktora koji iz prikraj­ ka utječe na ishod susreta. Stanje u ekipi vrlo je teško pro­ vjeriti, no budite na oprezu u sljedećim slučajevima: - Kada u ekipu dođe nova mega zvijezda. Zapamtite da svaka NBA ekipa ima jednog igrača koji dominira na parke­ tu i u svlačionici (nešto poput vođe čopora u životinjskom svijetu). Takvi igrači svojataju ekipu te odlučuju u ključnim trenucima. Oni imaju primat na terenu i slobodne ruke u svim situacijama. Ukoliko u ekipu dođe zvijezda iz nekog drugog kluba, vrlo je vjerojatno da će pokušati zagospodariti ekipom. Kao rezultat pojavljuje se sukob s dotadašnjim vođom. Ta­ da svaka od zvijezda pokušava dokazati primat, stavljajući sebe u prvi plan, a zanemarujući momčad. Dolazi do pora­ za, što je logičan slijed događaja. - Kada ekipa ima iza sebe poveći gubitnički niz. Nije potrebno previše pisati o tome zašto to narušava atmosfe­ ru. Gubitnički niz iz ritma može izbaciti čak i najkarakternije momčadi, stoga ne čudi da itekako djeluje na nestabil­ ne ekipe. NBA košarka je specifična baš po tome. Cesto se događa da najskuplje ekipe uđu u strašne probleme. Kao da početkom sezone ustanu na krivu nogu, na kojoj onda skakuću dobar dio sezone, lako imaju dugu klupu, vrhunske igrače i izvrsnog trenera, ponekad se gubitnički niz jedno­ stavno ne može objasniti. Isto tako slabe ekipe znaju zare­ dati pobjedama dok publika zbunjeno promatra ekipu pro­ sječnih veterana i pokojeg rookieja kako gazi sve pred sobom. - Kada je ekipa (ne)motivirana. Ovo posebice dolazi do izražaja krajem sezone kada sve ovisi o tome kojoj ekipi 9b

Klađenje po sportovima

treba pobjeda, a koja ju ne želi ni pod koju cijenu. Naime krajem sezone pred doigravanje dolazi do žestoke borbe za pozicije koje vode u doigravanje. Tada ekipe iz sredine ljestvice imaju veliki motiv i mogu pobijediti svakog, pa i prvaka konferencije, koji je tu poziciju unaprijed osigurao. Ekipe koje se nalaze na dnu ljestvice vode borbu za što ni­ žu poziciju, kako bi osigurale što bolje pickove na draftu. Pravi mali cirkus, a neupućeni kladitelji bi mogli ostati za­ panjeni iznenađujućim rezultatima. - Osveta bivšeg igrača. Zanimljiva situacija koja može donijeti prevagu na terenu. Gotovo svi igrači koji su veći dio karijere proveli u jednom klubu baš protiv svojih bivših sui­ grača pružaju najbolje partije. Ovo posebice dolazi do iz­ ražaja ako su se klub i igrač rastali na ružan način. Veliki igrači, iako na meti sada suparničkih navijača, imaju straš­ nu motivaciju. Tada najčešće igraju iznad svojih mogućno­ sti, a na njihovim krilima i ekipa daje svoj maksimum. 2. dio - Europska košarka Posljednjih nekoliko godina gotovo identična skupina momčadi gospodari europskom košarkaškom scenom. Ri­ jetke su sezone koje nude spektakularne uzlete autsajde­ ra, bilo da se radi o ligaškoj košarci ili nekom od europskih natjecanja. Logično je stoga zaključiti da je europska ko­ šarka nezanimljivija za praćenje, ali itekako aktualna za kla­ đenje. Nažalost, nedostatak kvalitete zbog odlaska sve vi­ še mladih igrača preko oceana prouzročio je svojevrsni mo­ nopol na naslove, kako ligaške, tako i europske. Nitko se od nas ne bi žalio da se kao posljedica dominacije nekolicine ekipa na dnevnim ponudama ne pojavljuju sve manji i ma­ nji koeficijenti na favorizirane ekipe. Traženje iznenađenja popraćenih visokim koeficijentima pretvorilo se u pravi ma­ li juriš na vjetrenjače. Najveći favoriti gotovo nikada ne gu­ be (osim što naravno zabilježe onaj jedan poraz baš kada tipujemo na njih, čisto zbog onog famoznog +3 ili +5 pra90

Sto kladionice IM zele da zna ti •

vila). Koliko se isplati ulagati novce na ekipu koja u nekoj od europskih liga zauzima sredinu tablice procijenite sami, no opet imajte na umu da se klađenje na ekipe o kojima ne znate apsolutno ništa svodi na bacanje novca u vjetar. To nas opet vraća na već dobro poznato, dolje navedeno pravilo o upoznavanju ekipa. Upoznajte ekipe. Tek tada će klađenje na europsku ko­ šarku imati smisla. Svi manje više znamo tko igra u Barce­ loni, CSKA, Panathinaikosu..., a što je s Bambergom, Livornom, Choletom... Koliko se puta neka od ovih ekipa na­ šla i na vašem listiću? Svakako pozicija na ljestvici nešto govori, međusobni omjer također može puno toga reći ako igraju lanjske postave. Ali ako niste upoznati sa sastavom, ne znate ni što je mijenjano u odnosu na lanjsku postavu, ne znate nedostaje li zbog ozljede neki od ključnih igrača... Ukratko, ovakva igra osuđena je na katastrofu. I dok naši listići propadaju, mi trošimo moždane stanice u potrazi za odgovorima. Razmišljajte i informirajte se prije uplate, ukoliko želite izbjeći razmišljanje nakon poraza! Domaći teren. Za razliku od relativno pasivne NBA pu­ blike domaći teren u europskim ligama zna biti presudan. On ponajviše dolazi do izražaja u Turskoj i Grčkoj, s obzirom da njihovi klubovi imaju najvatreniju publiku. Navijači, čija fa­ natičnost ne poznaje granice, ne samo da podižu svoje igra­ če iznad njihovih mogućnosti, već najčešće zastrašujuće dje­ luju na gostujuće igrače. Ozljede. One su u košarci, neovisno na kojem se kon­ tinentu igrala, veliki hendikep mnogim ekipama. Za razliku od nogometa ovdje na teren izlazi pet igrača, što hendikep čini još većim. Ukoliko je ekipa uskraćena za usluge ključ­ nog igrača na samo jednoj od pet pozicija, otvara se pro­ stor za suparničku momčad. Takav nedostatak teško je po­ kriti. Rijetke su ekipe koje imaju kvalitetna rješenja na svim pozicijama, tako da malo koja ekipa raspolaže kvalitetnom, dugačkom klupom. Razlog tome je odlazak većine mladih ta97

Klađenie po sportovima

lenata koji sreću traže u NBA ligi. Kao posljedica nedostat­ ka kvalitete nastaju ogromni problemi kada dođe do ozlje­ de nekog od nosioca igre momčadi. Zaključak je dakle da bi­ ste prije svake jače uplate trebali provjeriti stanje u momča­ di kojoj poklanjate svoje povjerenje. Igra na "divljaka" ni­ kako nije pametan potez, pogotovo u europskim ligama. Forma. Uzlazna ili silazna putanja uvijek je faktor koji zaslužuje posebnu pažnju neovisno o kojem sportu govo­ rimo. Ipak, činjenica je da europska košarka rijetko izba­ cuje spektakularne momčadi koje u nekom dijelu sezone naprave senzacionalan niz. U Europi je manje više sve po­ znato već kada se završe svi transferi. Ne kažem da su iz­ nenađenja u seriji nemoguća, no ponavljam, vrlo su rijetka pojava. Gotovo uvijek najveća imena europske košarke ostva­ re zavidan broj pobjeda, dok autsajderi isto postignu s po­ razima. Stoga, ako prije početka sezone predviđate uspon neke na papiru slabije ekipe ili pak krah nekog velikana, isplati se pokušati. Jedno je sigurno, na raspolaganju će­ te imati poveće koeficijente. Međusobni omjer. Za razliku od NBA košarke, u eu­ ropskoj košarci međusobni omjeri ekipa kroz prijašnje go­ dine igraju veliku ulogu. Sto zbog neujednačene kvalitete, što zbog drugačijeg shvaćanja same igre. Naime u NBA-u se košarka igra zbog gledatelja, odnosno svaka, pa i najsla­ bija ekipa, pokušat će na vlastitom terenu ostvariti pobje­ du neovisno o tome s kojim protivnikom igra. U europskoj košarci previše se cijene imena. Manje ekipe uvjerene u vla­ stitu inferiornost mnogo puta utakmicu gube prije no što je ona i započela. Igrače koji su stasali uz takvo razmišljanje, niti najbolji trener neće uspjeti "izliječiti" od kroničnog gubitničkog mentaliteta. Ekipe s takvim pojedincima u suda­ ru s velikima, uvjereni u vlastitu nemoć, neće niti pokušati pobijediti po imenima superiornijeg suparnika. Tu se kriju razlozi za mnogobrojne negativne omjere između određe­ nih ekipa. Drugi razlog zna se pojaviti kad dvije momčadi 98

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

gaje sasvim različito shvaćanje igre. Dok jedni igraju jake obrane, s izraženom skok igrom, drugi su napadački, šuterski orijentirani. Mnogi pak cjelokupnu strategiju baziraju na jakim centrima. Cesto tako dolazi do sudara ekipa ko­ je zbog drugačije taktike ili nedostatka u igri (na šuterskim ili skakačkim pozicijama) jednostavno nemaju mogućnosti konkuriranja protivnikovoj taktici. Europska natjecanja. Kao i u nogometu, treba obrati­ ti pozornost imaju li jači klubovi iza ili ispred sebe nastup u nekom od europskih natjecanja. To su idealne situacije za traženje eventualnih iznenađenja. Razlog je što treneri često odmaraju najbolje igrače, a čak i kada to nije slučaj, misli igrača okrenute su kao u većini slučajeva hitnijim eu­ ropskim susretima. Ako pak tipujete na favorizirane mom­ čadi, a ne želite izbjegavati ovakve utakmice, pokušajte do­ znati s kojom postavom vaša ekipa ulazi u igru. Tada sami procijenite isplati li se riskirati.

Klai [iii)|e po sportovima

Nogomet Moj prvi, osnovni, a ujedno i najhitniji savjet u klađenju na nogomet je jednostavan - izbjegavajte ga! Nemojte mi se sada rascmizdriti, znam da je to najvažnija sporedna stvar na svijetu, a neki od nas će sa zadovoljstvom izbaciti riječ sporedna. No, šalu na stranu, nogomet je uistinu najneizvjesniji od svih ponuđenih sportova. Koliko puta ste samo gle­ dali utakmice u kojima je vaša ekipa napadala devedeset minuta, imala loptu preko šezdeset posto, pucala u okvir nebrojeno puta, i, tada iz nekakve polušanse, iz jednog je­ dinog udarca prema vratima, primila pacerski gol, koji bi i va­ ša baka obranila. Što je sa sumnjivim jedanaestercima u završnicama susreta, onima koji su odnijeli novce koje ste u mislima već potrošili? Možda sve to i daje čari ovom, po mo­ jem mišljenju, kralju sportova, no smatram da bi novce tre­ balo ulagati u puno izvjesnije sportove. U košarci, rukometu, tenisu, baseballu... ne pobjeđuju uvijek favoriti, no apsolutno uvijek pobjeđuje momčad ko­ ja je tijekom susreta bolja na terenu. To nije slučaj u nogo­ metu, a tome možemo pridodati i činjenicu da u tenisu i ba­ seballu, meni najdražim sportovima za klađenje, nema onih famoznih neriješenih ishoda koji su krivci za tolike neprospavane noći. Upoznajte klubove. Već nakon što istekne rok za trans­ fere možemo naslutiti kako će koja momčad izgledati, a nakon nekoliko kola već možemo ocijeniti kvalitetu klubo­ va, lako stojim iza tvrdnje da u nogometu svatko može po­ bijediti svakoga, trebalo bi voditi računa o razlikama u kva­ liteti. Nije dobro igrati pod lanjskim dojmom, kao ni o pobjed­ niku odlučivati samo na temelju imena. Analiza svake eki­ pe jedini je pravilan put ka uspjehu. Znam da malo vas ima dovoljno vremena da detaljno analizira velik broj klubova. Najpametnije bi bilo da se uhvatite manjeg broja liga i ana­ lizirate sve, a ne samo velike klubove. Koeficijenti na velika100

S t o kladionice ne žele da znate

ne su ionako mizerni, pa je ponekad dobro okrenuti se ma­ nje poznatim klubovima. Ako ništa drugo, detaljnim prou­ čavanjem lige moći ćete steći prednost nad kladioničarima. Možemo stoga zaključiti da je kvalitetna obrada manjeg bro­ ja liga pametnije rješenje negoli lutanje beskrajno dugim ponudama i traženje dobitnih parova među klubovima o kojima ne znate apsolutno ništa. Forma ekipe. Kao i u svakom drugom sportu forma eki­ pe jedan je od najbitnijih faktora. Uzleti i padovi sastavni su dio svake sezone, a malo koja ekipa, neovisno o dužini klupe, može odigrati čitavu sezonu u kontinuitetu, bez os­ cilacija. Ovdje je bitan podatak da dok jedan kiks kod sla­ bijih ekipa najčešće znači početak negativnog niza, kod kva­ litetnih i karakternih ekipa on će najčešće biti alarm za bu­ đenje. Te momčadi će već u sljedećoj utakmici biti prisilje­ ne pobijediti, ako ne zbog bodova, onda kako bi osvijetlili obraz i spasili ugled. Rijetke su situacije u kojima velike mom­ čadi nanizaju veći broj poraza. Takve situacije, ako već do njih i dođe, najčešće vuku korijene iz nekih dubljih proble­ ma (problemi u svlačionici, kartoni, ozljede, izostanci...). Kod manjih momčadi češće su situacije nizanja poraza, no tu se razlozi mogu tražiti i u nedostatku kvalitete. Možemo sto­ ga zaključiti da na formu utječu mnogi faktori. No na nama je samo da dobru ili lošu formu ekipa na vrijeme prepoz­ namo, te iskoristimo na najbolji mogući način. Forma ključnih igrača. Posebice je bitna kada se radi o vrataru (jedan kiks može značiti gubitak utakmice) ili na­ padačima (ponekad pogađaju iz nemogućih situacija, a u krizi promašuju nemoguće). Pad forme često dolazi do izra­ žaja nakon povratka od težih ozljeda. Tada dolazi do pada koncentracije, neuigranosti i gotovo uvijek treba proći ne­ ko vrijeme da bi igrač osvanuo u pravom svjetlu. Isto tako pad forme može se dogoditi kao posljedica umora od igranja na više kolosijeka ili osobnih, možda čak i psihičkih, pro­ blema pojedinih igrača. 101

Klađenie po sportovima

Stanje u svlačionici. Netrpeljivost između samo dvije osobe u svlačionici, neovisno radi li se o igračima ili relaci­ ji igrač - trener, dovoljna je da prouzrokuje katastrofu na terenu. Mnogi igrači, koji su ljudi kao i mi, svoje osobne pro­ bleme prenose u svlačionicu, a oni se potom reflektiraju na terenu. Na stanje u svlačionici, pogotovo u klubovima HNL-a, utječu i eventualna neredovita primanja. Dok ćete za ostale probleme teško saznati ovaj će, najvjerojatnije, osva­ nuti u medijima, što da vam kažem, o tome se rado piše. Uko­ liko se ovaj problem provlači kroz određene klubove duže vremena, ekipa će sve lošije igrati. Ne toliko zbog lošijeg raspoloženja, prouzročenog slabijim financijskim stanjem, koliko zbog ultimatuma, svojevrsne ucjene kojom čine priti­ sak na upravu. Kada se pojavi mogućnost svojevrsnog štraj­ ka na terenu - oprez! Tada dolazi do mogućnosti gubitka svake utakmice, čak i ako je na drugoj strani drugoligaš (profesionalnost na razini)! Dakle, u slučaju neisplaćenih plaća ili premija izbjegavajte dotične klubove. Međusobni omjer. Međusobni omjer lako je pronaći u svakom sportskom tjedniku. No ako želite biti ispred kla­ dionice, morat ćete ovaj dio raščlaniti na dijelove kako bi­ ste razumjeli funkcioniranje određenih klubova. Tada ćete moći uspješno predvidjeti, ne samo ishod, već i sam tijek susreta. Uz navijače pred koje treba izaći na gostovanjima pojavljuju se i drugi problemi. Pojedinim momčadima neke ekipe ne odgovaraju po sistemu igre. Ekipe koje se vole na­ digravati teško se snalaze protiv bunkera, isto tako ne od­ govaraju im momčadi koje igraju na kontre. Neke ekipe ima­ ju slabije skakače pa im ne odgovaraju ekipe koje imaju ja­ ku igru iz prekida, a teško se nose i sa centaršutevima, od­ nosno prodorima po bokovima. Nakon toga može se poja­ viti i problem u dimenzijama igrališta. Ekipe koje se nadigra­ vaju teško se snalaze na terenima manjih dimenzija, dok ekipe koje doma treniraju na manjim terenima djeluju izgu­ bljeno na igralištima maksimalnih proporcija. Tada se pojav102

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

Ijuje prazni prostor koji protivnici znaju dobro iskoristiti. Vjerovali ili ne, poznati su i slučajevi kada su klubovi koji gaje skok igru ili pak preskaču igru, namjerno travu pušta­ li nešto dužu kako bi usporili kretanje lopte i igru protivni­ ka. Postoji mnogo detalja koji mogu direktno utjecati na is­ hod susreta. Da biste ih sve savladali potrebno je pratiti pojedine lige i usavršiti svoje znanje. Pozicija na ljestvici. Najčešće je to ključna činjenica na kojoj baziramo svoje oklade. No, je li to ispravan način određivanja pobjednika? Nije. Pozicija na ljestvici nije niš­ ta više nego ostvarenje ekipa kroz dosadašnji dio sezone. Ona nam ne pokazuje trenutnu formu, niti stanje u ekipi, ne pokazuje nam sastav za sljedeću utakmicu, ne obavješta­ va nas o ozljedama, ne govori nam apsolutno ništa osim onih najosnovnijih podataka. Ti podaci nam mogu biti samo po­ četna točka u pripremi za klađenje na odabranu utakmicu. Nikako ne smijemo na njima temeljiti svoju odluku, ako ni iz kojeg drugog razloga, onda stoga što će nas u više od 50% slučajeva podaci s ljestvice odvesti u krivom smjeru. Točno ondje gdje kladionice žele. O p r e z ! U više slučajeva sportske kladionice u svojim tjednicima objavljuju nepotpune tablice pojedinih liga, bez upisanog zadnjeg ili čak više kola. Također mnoge tablice sadrže krive podatke o mjestima koja vode u viši rang ili Eu­ ropu. Kladionice se od ovakvih pogrešaka ograđuju, ubra­ jajući ih pod slučajne. No, koliko su one plod slučajnosti kraj­ nje je upitno. Posebice kada do njih dođe krajem sezone, pa igrači na njihovim (netočnim) tablicama baziraju vlasti­ te oklade. Naime, većina kladitelja krajem sezone igra na klubove kojima su bodovi najpotrebniji. Ne tvrdim da je ova­ kva sumnja uvijek opravdana, no najozbiljnije savjetujem da prije uplaćivanja većih novaca na klubove kojima su bo­ dovi potrebni napravite dvostruku provjeru. Kartoni. Izostanak igrača zbog kartona (poglavito tri žuta), teško je evidentirati a kamoli upamtiti. Zbog toga je 103

Klađenje po sportovima

najbolje orijentirati se na lige čiji su podaci o izostancima igrača na raspolaganju putem interneta ili medija. Uzmite za primjer jedan Real u svoj svojoj snazi s možda najdu­ žom klupom u povijesti nogometa. Sada iz prve postave iz­ bacite Zidanea i imate krajnje nezgodnu situaciju. Ista stvar, ako ne i gora, je Barcelona bez Ronaldinha. A ako izosta­ nak jednog igrača može oslabiti tako velike klubove raz­ mislite samo što može napraviti jednoj ekipi iz nižerazredne lige. Pokušajte prekontrolirati početne sastave prije upla­ ćivanja većih svota novaca, da ne bi bilo neugodnih izne­ nađenja. Ozljede. Ista stvar kao i s kartonima. I ovdje ćete se morati pozabaviti analizom susreta, odnosno početnom po­ stavom prije početka susreta. Posebnu pozornost obrati­ te na moguće ozljede na treninzima. One su nešto slabije popraćene u medijima, a svode se na isto. Upamtite, do­ bra priprema je najveći dio posla, a ostalo ionako nije na vama. Navijači. Ako se već kladite na gostujuću ekipu bilo bi dobro da znate pred koliko žestoke navijače izlaze. Izraz "dva­ naesti igrač" nije nastao sam od sebe. Neke ekipe su baš zahvaljujući užarenoj atmosferi koju stvaraju fanatični na­ vijači gotovo nepobjedive na vlastitom terenu. Uvijek je dobro imati na umu sicilijanski temperament, baskijski inat, balkansku ili argentinsku fanatičnost. Baš to može biti pre­ vaga koja će srušiti i najveće favorite. Uzmimo samo poda­ tak da navijači madridskog Reala na prste ruku mogu na­ brojati koliko puta su odnijeli tri boda iz Bilbaoa. Takvih tra­ dicija ima napretek. Kategoriju navijača trebalo bi imati na umu kada pregledavate međusobne omjere, te posebnu pažnju pridodati rezultatima koji su postignuti na doma­ ćem terenu. Da bi vam situaciju barem malo olakšao, nu­ dim skraćeni popis klubova s jakom navijačkom podrškom, pogotovo izraženom na domaćem terenu. Hrvatska (Rijeka, Dinamo, Hajduk) 104

Sto kl,idionice ne žele da znate

Italija (Roma, Lazio, Napoli, Palermo, Reggina, Cagliari) Španjolska (Bilbao, Osasuna) Francuska (Marseille) Turska (Fenerbahče, Galatasaray, Besiktas) Grčka (Olympiakos, Panathinaikos) Bugarska (Levski, CSKA) Engleska (Millwall, West Ham) Škotska (Celtic, Rangers, Aberdeen) Rusija (CSKA, Lokomotiv) Argentina, Brazil (skoro svi) Suci. Nisam ih se htio doticati u ostalim sportovima, no nažalost u nogometu se često baš njima pripisuje potez utakmice. Nažalost mnogi, ne samo naši nogometni suci, česti su posjetitelji kladionica, pa nerijetko od nogometnih utakmica rade svoju malu predstavu, čiji scenarij su una­ prijed napisali. Velika je šteta što je nogomet igra u kojoj je­ dan potez može odrediti ishod cijelog susreta, da ne kaže­ mo prvenstva. Ova veličanstvena igra zbog svoje jednostav­ nosti izložena je raznim "genijalcima" koji od nje rade vla­ stiti stroj za štampanje novca. Teško je očekivati da će itko stati na kraj namještanju nogometnih susreta, što je i je­ dan od razloga zašto sam svima preporučio klađenje na sve sportove osim nogometa. Ne kažem da u ostalim spor­ tovima nema namještanja rezultata, no uistinu je teško pronaći sport u kojem jedna jedina odluka može riješiti sve. Pokvarenih sudaca i igrača bit će sve dok bude posto­ jala mogućnost klađenja na sportske susrete, stoga ovo tre­ ba prihvatiti kao svakodnevicu te zaobići sve imalo sumnji­ ve utakmice. Izbjegavajte kraj sezone. Kada se sezona privodi kra­ ju sve što se događalo tijekom nje pada u vodu. Svi sakup­ ljeni podaci, informacije koje ste sakupljali mjesecima, sve to ne vrijedi ništa. Svaki uplaćeni listić nije ništa više ne­ goli kockanje s nepoznatim. Ukoliko ipak mislite da može­ te izbjeći sve malverzacije, zakulisne igre i namještanja, 105

Klađenje po sportovima

sve prodane i kupljene utakmice, pokušajte zaključiti ko­ me bodovi trebaju, kome ne. lako, da odmah razjasnimo, postoje čak i ekipe koje čitavu sezonu igraju fantastično u drugoj ligi, no krajem sezone namjerno posustaju. Razlozi za takve neshvatljive poteze su jednostavni. Mnogi klubo­ vi ne mogu si priuštiti igranje u prvoj ligi ili za nju nemaju potrebne uvjete. Ako je netko osigurao naslov, izlazak u Europu ili pak opstanak, možda će prodati utakmicu neko­ me kome su bodovi nužni. A onda opet možda i neće! Klub koji je već ispao možda će pustiti nekome kome treba, a možda proradi inat, pa se od prve lige oproste pobjedom. Teško je znati kome je što u glavi i koliko su određene eki­ pe motivirane krajem sezone, stoga je ishode ovakvih su­ sreta gotovo nemoguće predvidjeti. Izbjegavajte derbi utakmice. Bilo da se radi o gradskim derbijima (Liverpool - Everton, Milan - Inter, Torino - Ju­ ventus, Barcelona - Espanyol, Bayern - Munchen 1860, Glasgow Rangers - Celtic, CSKA - Levski, Sevilla - Betis, Sarajevo - Željezničar...), nacionalnim utakmicama ko­ je su prepune ponosa ili mržnje (Hrvatska - SICG, Engle­ ska - Škotska, Grčka - Turska, Argentina - Brazil...) ili, pak, velikim derbijima (Rijeka - Hajduk, Napoli - Palermo, Ar­ senal - Manchester, Juventus - Milan, Real Madrid - Bar­ celona, Osasuna - Real Madrid, Athletic Bilbao - Real Madrid...) u ovakvim nogometnim susretima, gdje navijači traže glavu suparnika, teško je predvidjeti na koju stranu će otići pobjeda. Najhitnije je da znate prepoznati derbi utakmice, kako one najveće, tako i one manje (kada Baski dočekuju Real iz Madrida, susrete klubova sjuga Italije...) te ih izbjegavati. Izbjegavajte kup utakmice. Ovo je vrlo praktičan sav­ jet iz razloga što u kupu najčešće ništa nije onako kako se čini. Najhitnije pitanje koje se ovdje nameće je: S kojim igra­ čima ekipe ulaze u susrete? To je informacija do koje će­ te nešto teže doći, no kada jednom doznate tko igra s pr106

Što kladionice ne žele da znate

vom, tko s drugom postavom, a tko s juniorima, situacija će biti puno jasnija. Tad se postavlja drugo pitanje: Koliko je dotičnoj ekipi kup natjecanje bitno? Te podatke ćete pohva­ tati tek nakon nekoliko sezona, no često je prvi dojam to­ čan. Nakon toga obratite pozornost na raspored utakmica pojedinih ekipa. Najčešće se kup utakmice pojavljuju izme­ đu prvoligaških i eventualnih europskih susreta. Teško je oče­ kivati ozbiljniju igru od strane ekipa koju kroz par dana če­ ka nastup u Kupu UEFA ili Ligi prvaka. Ovo je još jedna idealna situacija za lovce na visoke koeficijente. Pazite na interese klubova. Ovo je posebice bitno u za­ vršnicama ligaških susreta kada su neki klubovi osigurali naslov ili neki drugi željeni plasman. To je bitno i za otpisa­ ne klubove koji više nemaju šansi za ostanak u ligi. Tada se najčešće događaju prodaje utakmica. Posebice je to bitno kada dolazi od strane prvoplasiranih ekipa koje prodaju su­ srete ekipama u borbi za opstanak. Mnogi neobjašnjivi po­ razi velikih momčadi dogodili su se kao rezultat ovakvih do­ govora. U takvim se susretima namještaju spektakularni obrati u kojima domaćin (koji je po mogućnosti prošlo ko­ lo osigurao naslov prvaka) povede u prvom poluvremenu, da bi u drugom gost (koji se grčevito bori za opstanak) okre­ nuo rezultat u svoju korist. Na ovaj način klubovi koji do­ govaraju susret svim upućenima poklanjaju koeficijente 20, 30 ili čak 40 koliko kladioničari stavljaju uz opciju po­ luvrijeme/kraj odnosno 1/2. Čak i kada se utakmice ne prodaju, krajem sezone ekipe koje su ostvarile željeno mo­ gu nanizati neobjašnjive poraze. Izbjegavajte klađenje na istočnoeuropske klubove. Ve­ lik broj nerealnih rezultata korijenje vuče iz raznoraznih pro­ daja i kupovina utakmica. Ne tvrdim da takvih scenarija nema i u ostalim ligama svijeta, no dok zapadnoeuropske lige prati cijeli svijet, njihove istočne susjede prate isklju­ čivo oči sunarodnjaka. Također je bitan podatak da dok se u zapadnom dijelu Europe utakmice namještaju krajem se107

Klađenje po sportovima

zone kako bi osigurali željeno, na istoku se namještaljke do­ gađaju kroz cijelu sezonu. Mnogi klubovi iza sebe imaju ko­ jekakve lobije i sumnjive krugove koji u interesu imaju i bit­ nije stvari od uspjeha kluba. Stoga savjetujem, izbjega­ vanje lige kao što su ruska i ukrajinska! I na kraju zapamtite da u nogometu gotovo ništa nije onako kako se čini!

108

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

Hokej Vratari. Ono što je pitcher u baseballu, quaterback u NFL-u, to je vratar u hokeju. Kvalitetan vratar, koji je pri­ tom u izvrsnoj formi, najčešće je ključ koji otvara vrata na putu do pobjede. Isto tako klubovi koji nemaju kvalitetnog vratara, čiji su vratari ozlijeđeni ili najčešće u lošoj formi i uz najubojitiji napad teško će ostvariti pobjedu. Bitno je vodi­ ti računa o činjenici da u trajanju jedne hokejaške utakmice i najgora ekipa uputi nebrojeno udaraca prema golu. Tada sav teret pada na leđa jednog čovjeka - vratara. To je raz­ log zbog čega su kvalitetni golmani na visokoj cijeni u svim hokejaškim ligama svijeta. NHL Neizvjesnost honorirana visokim koeficijentima na sva tri znaka. Tako bismo na najkraći mogući način mogli opisa­ ti klađenje na NHL. Sve što vrijedi u svjetskom hokeju kon­ centrirano je u najjačoj hokejaškoj ligi svijeta. Kao poslje­ dica enormne kvalitete gotovo je nemoguće s visokom sigur­ nošću odrediti pobjednike većeg broja susreta. Dakako, uvijek možemo izdvojiti nekoliko posebno kvalitetnih eki­ pa. No, ako uzmemo u obzir da i najbolja ekipa tijekom se­ zone izgubi velik broj susreta, to će nam vrlo malo pomoći. Ako izjednačena kvaliteta nije dovoljan razlog za poraze favorita, tu su još i iznimno gust raspored te ono što kladitelji preziru - ozljede. Forma. Čak i oni koji prate sve što se zbiva u američ­ kom hokeju teško će odrediti formu ekipa. Razlog tome je ponovno velika kvaliteta suparnika koja rijetko dopušta po­ jedinim klubovima da zaredaju s većim brojem pobjeda. Tek kada pomislite da ste pronašli dobitnu momčad dođe do umora ili se zaredaju ozljede o kojima ne znate ništa i opet ste na početku. Forma u NHL-u je relativan pojam na ko­ jem ćete teško izgraditi neki veći uspjeh. 109

Klađenje po sportovima

Međusobni omjeri. Niti na ovome nećete moći temelji­ ti svoja predviđanja, to je sigurno. Kao i u NBA-u velika cir­ kulacija igrača iz sezone u sezonu mijenja kvalitetu klubo­ va. Posljedica velikog broja promjena u momčadi je da eki­ pa koja je lani bila na dnu sada može dominirati ligom. Iz­ nimke postoje, no uistinu su rijetke, zato oprez. Nemojte oklade temeljiti na ovim omjerima. Ozljede. Svi koji pratite hokej utakmice znate o čemu pričam. Jedan jedini susret može osakatiti svaku momčad. Zamjene postoje, no teško mogu nadomjestiti izostanak dvo­ jice ili trojice all-star igrača. Svi znamo da je hokej kontakt sport, u kojem su oštri startovi jednostavno dio spektakla. No kao posljedica grublje igre javlja se velik broj ozlijeda, a na vama je da budete dobro informirani. Službena strani­ ca NHL-a dobar je izvor takvih podataka. Ako ne raspola­ žete s ovakvim informacijama ne biste se smjeli upuštati u jače uplate. Europski hokej Europski hokej, iako manje atraktivan za praćenje, ne­ što je pogodniji za klađenje. Ponovno se pojavljuje domina­ cija nekolicine ekipa u svakoj od europskih liga. No loša vi­ jest je da čak i oni gube. Hokej je neobičan sport, po mom mišljenju, na ljestvici neizvjesnosti zauzima visoko drugo mjesto. Klađenje na njega je prava mala avantura. Ukoliko se ipak odlučite upustiti u klađenje na hokej preporučam da izbjegnete američki i okrenete se europskom. Plus ko­ ji nosi prevagu je koliko toliko lakše prepoznavanje forme i činjenica da međusobni omjeri znaju igrati veliku ulogu. Mi­ nus je manjak kvalitetnih podataka o događanjima u europ­ skom hokeju. Tu prvenstveno mislim na činjenicu da je teže doći do informacija o ozljedama, a dosta teško je i upoz­ nati se s kvalitetama širokog spektra mladih igrača, koji se pojavljuju na europskoj sceni iz sezone u sezonu. 110

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

Forma. Za razliku od NHL-a u europskom hokeju na temelju forme moguće je predvidjeti pobjednika utakmice. Usponi i padovi česta su pojava u europskim hokejaškim li­ gama. Stoga se nemojte čuditi ako naiđete na serije od de­ set ili više pobjeda za redom u režiji neke momčadi. To su nešto rjeđi slučajevi, no manje serije, neovisno radi li se o pobjedama ili porazima, svakodnevica su europskog hoke­ ja. Kada pronađete klub koji započinje jedan takav niz ne­ mojte previše razmišljati, niti obraćati preveliku pozornost na ime protivnika. Jednostavna, a učinkovita taktika je da igrate na ekipe koje su pobijedile zadnjih nekoliko susre­ ta, a protiv ekipa koje su nanizale poraze. Pustite na stranu razmišljanje "pa mora već jednom pobijediti/izgubiti". Iz is­ kustva znam da je velik broj igrača koji "plivaju protiv stru­ je" potonuo! To je i logična posljedica takvog razmišljanja. Nemojte u nevjerici čekati završetak niza, već se uključite u njega i izvucite najviše što možete. Međusobni omjeri. Kao i u ostalim sportovima i u eu­ ropskom hokeju pojavljuju se ekipe koje si međusobno ne odgovaraju. Prilično je teško objasniti fenomen u kojem dvi­ je ekipe u zadnjih nekoliko sezona zauzimaju susjedna mje­ sta na ljestvicama, a opet jedna od njih uvjerljivo domini­ ra u međusobnim omjerima. I ovdje veliku ulogu igra psiha momčadi koja se nakon nekog vremena navikne gubiti od po­ jedinih ekipa, pa se mnogi i prestanu truditi. Jednostano prihvate svoju inferiornost, koja možda postoji samo u nji­ hovim glavama. Cesto ključnu ulogu odigraju i kvalitetni tre­ neri koji uoče slabosti protivnika i pronađu pravi način na ko­ ji će iskoristiti njihove slabe točke. Isto tako mnoge momča­ di ne znaju pronaći protuigru za suparnike pa redovito gube u međusobnim susretima. Bilo kako bilo, vrijedi obratiti po­ zornost na ovakve omjere i iskoristiti ponuđene šablone. Ozljede. Ovaj dio priče je zajednički za sve hokejaške lige svijeta. Ovdje su problemi možda i veći negoli u NHL-u. Zbog manjeg broja kvalitetnih igrača, momčadima teže 111

Klađenje po sportovima

padaju njihove ozljede. U europskom hokeju nešto teže će­ te upoznati ekipe i shvatiti koji su nosioci njihove igre. No ipak vrijedi pokušati, a kao što sam već naglasio, posebno pripazite na izostanak prvih vratara. Povratak s turnira. Ako ste ljubitelj hokeja znate da se tijekom sezone u Europi često organiziraju međunarodni klupski turniri. Mnogi od vas već znaju da ne treba uplaći­ vati velike novčane svote na ligaške susrete ekipa koje su se upravo vratile s nekog od tih turnira. Velike momčadi tada su uvijek ispražnjene, psihički i fizički. Nakon susreta s najjačim europskim klubovima prilično je teško pronaći motivaciju za utakmice s malim momčadima. Ovakve su situacije velika prilika za one koji vole loviti visoke koefici­ jente. Pa tko voli, nek izvoli! O p r e z u d o i g r a v a n j u ! Doigravanja u europskim liga­ ma priča su za sebe. Ceste su situacije da naslov ispred nosa glavnih favorita koji dominiraju čitave sezone uzme eki­ pa koja je na jedvice jade ušla u doigravanje. Cesto je raz­ log krivo tempirana forma prvoplasiranih ekipa koje su se štedile krajem prvenstva i samim time izašle iz pravog rit­ ma. S druge pak strane, ekipa koja se krajem sezone grče­ vito borila za doigravanje, uspjela je zahvaljujući izvrsnoj formi s kojom najčešće nastavlja i u nastavku sezone.

112

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

Ostali

ekipni

sportovi

Rukomet, vaterpolo, odbojka... 0 ovim sportovima nije potrebno previše trošiti riječi, iz jednostavnog razloga da ne bismo ponavljali već napisano. Naime, za sve momčad­ ske sportove, predvođene nogometom i košarkom, vrijedi sličan, ako ne i isti princip pripreme za klađenje. Dakle svo­ di se na uobičajeni redoslijed: forma, međusobni omjer, ozljede... Uz to, ovi sportovi su nešto manje zanimljivi za kla­ đenje, iz jednostavnog razloga što je kvaliteta liga slaba. Sve se svodi na nekoliko velikih momčadi koje dominiraju ligom, a njihove pobjede brokeri izrazito malo cijene. Ipak, ukoliko se upustite u detaljniju analizu otvorit ćete si mo­ gućnost da kroz bolje poznavanje ekipa steknete korisne, odnosno upotrebljive informacije. Najhitnije je da ne idete grlom u jagode i ne bacate novce na ekipe za koje ste neš­ to načuli prošlog ljeta, pa mora da su kvalitetne. Uvijek, bez obzira na koji sport ulažete, vodite računa o tome da po­ znajete sport, ekipe ili pojedince na koje se kladite. Poku­ šajte se informirati o pristiglim pojačanjima i odlascima ključnih igrača, vodite računa o eventualnim ozljedama, formi i ostalim podacima koji bi mogli utjecati na ishod. Ustanovite pravu vrijednost momčadi i ne dopustite da vam brokeri mažu oči iskrivljenim koeficijentima. Činjeni­ ca da o ovim sportovima kladitelji znaju jako malo itekako im je poznata. Stoga možemo zaključiti da dobar dio koe­ ficijenata, ne samo da ne predstavlja realan omjer snaga, već je tu isključivo zato da vas navuče na krivi put. I na kra­ ju zapamtite, nikada nemojte dodavati na listić parove sa­ mo da povećate ukupni koeficijent. Igrajte samo na pro­ vjerene ekipe u koje istinski vjerujete.

113

Klađenje po sportovima

Pojedinačni

sportovi

Klađenje na pojedinačne sportove nešto je riskantnije zbog činjenice da ovisite isključivo o psihofizičkoj sposob­ nosti jednog sportaša. Ovu činjenicu možete okrenuti u svoju korist, no samo ako raspolažete pravim informacija­ ma. Puno je lakše upoznati se s kvalitetom jednog sporta­ ša, negoli iz sezone u sezonu proučavati novoformirane mom­ čadi. Isto tako kao posljedica boljeg poznavanja sportaša nameće se logična pretpostavka da ćete u ključnom tre­ nutku biti u mogućnosti donijeti puno kvalitetniju odluku o izgledima pojedinca u narednom susretu. Sve u svemu, pojedinačno klađenje, ako mu pristupite na pravilan način, najčešće je mnogo isplativije od klađenja na ekipne spor­ tove.

114

Š t o kladionice ne žele da znate

Tenis Po meni najvredniji sport (gledano iz kladiteljske per­ spektive). Tenis je majka svih oklada i zasigurno jedan od najzahtjevnijih sportova za klađenje. No, jedino ukoliko ste mu spremni posvetiti dovoljno vremena i živaca, ako ste voljni pretvoriti ga u centar svog kladiteljskog života, ovaj sport će vam višestruko vratiti sve što ste mu ikada dali. 7. Upoznajte igrače i igračice. Tenis je sport koji nudi najširu lepezu različitih sudionika stoga je prilično zahtje­ van za praćenje. No za razliku od brokera koji uz tenis ima­ ju zadatak pratiti i ostale sportove, možete se posvetiti is­ ključivo njemu. Zbog toga tenis nudi jedinstvenu priliku da se po znanju i informiranosti uzdignete iznad relativno do­ bro informiranih brokera. Nakon određenog vremena znat će­ te gotovo sve o sudionicima toura i, ne govorim o prvih de­ set, niti prvih stotinjak igrača ili igračica svijeta, već o goto­ vo svim sudionicima koji se pojave na terenu. Internet pru­ ža priliku da preko službenih WTA i ATP stranica doznate apsolutno sve potrebne informacije o različitim tipovima igrača. 2. Tipovi igrača i razlike od podloge do podloge. Os­ novna podjela mogla bi se sastaviti na kontinentalnoj ili čak nacionalnoj razini. - SAD i Australija. Amerikanci i Australci igrači su ko­ ji su čitavu svoju karijeru trenirali na betonu, stoga je jasno da im je to ujedno i prva podloga. Njihovu igru karakteri­ ziraju strahovito jaki i kvalitetni početni udarci (servisi). Isto tako vrlo se dobro snalaze u vraćanju servisa, a odlični su i u izmjeni udaraca s osnovne crte. Možete dakle pretposta­ viti da ovakvi igrači teže brzim poenima i nešto rjeđe gube servise. Ovakva igra, posebice u susretima dvoje igrača ovog tipa koji su podjednake kvalitete, najčešće završava s malim brojem break poena. Ao pobjedniku meča često od­ lučuju trinaeste igre (tie breakovi) koji su ujedno i glavni 115

K l a đ e n j e DO s p o r t o v i m a

razlog što njihovi mečevi u zbroju gemova često prelaze zbroj zadan od strane kladionica. Osim na betonu ovakvi igrači iz­ vrsno se snalaze na travi, a solidni su na bržim tepisima i srodnim podlogama. Mana Amerikanaca, Australaca i osta­ lih igrača brze podloge najčešće je prevelika želja za brzim završetkom poena koja može biti kontraproduktivna. Uz to, zemljane podloge nikako im ne odgovaraju jer uspora­ vaju jake servise, koji su njihovo najjače oružje. Sporije kre­ tanje, zbog nešto više tjelesne grade donosi nedostatatak brzine i eksplozivnosti. Ovo dovodi do lošijeg pokrivanja terena koje samo po sebi može uzrokovati velike probleme ako njihov suparnik nametne igru s više izmjena udaraca. Stoga ako tražite poraze igrača iz SAD-a ili Australije po­ kušajte ih potražiti na zemljanim turnirima. - Južna Amerika i Španjolska. Za razliku od Amerika­ naca i Australaca ovi igrači oduvijek su bili veliki umjetni­ ci sporih - zemljanih podloga. Igrači s ovih područja, kao i u nogometu, teže nadigravanju, dinamici s puno kretanja, kraćenju loptica, izvrsnom pokrivanju terena, ukratko pravi su teniski virtuozi! Njihovi najveći nedostaci su nešto sla­ biji, sporiji servisi, kao i udarci s osnovne crte. Oni su i raz­ log zbog čega ovakvi igrači, osim na zemlji i eventualno te­ pihu, dosta loše prolaze. Beton i trava ne odgovaraju njiho­ vom stilu igre, pa pripazite! Nadigravanja ovakvih igrača puna su dinamike, break lopti i breakova pa nerijetko zna­ ju puno brže završiti i to često s manjim zbrojem gemova. - Engleska. Englezi su uvijek bili priča za sebe, pa je ta­ ko i u tenisu. Njihova prva podloga je trava, što nam govori da su oni više okrenuti servis igri. Na betonu su također do­ bri, na tepihu solidni, a na zemlji ih izbjegavajte! Moglo bi se čak ustvrditi da su manje prilagodljivi od svih ostalih nacija što je razlog malom broju dobro plasiranih igrača iz Engleske. - Rusija i države bivšeg SSSR-a. Ako govorimo o žen­ skom tenisu onda je Rusija, po mojem mišljenju, nacija ko­ ja će u narednom desetljeću zavladati svjetskim tenisom. 116

Što kladionice ne žele da znate

Smatram da će, ukoliko nastave ovim tempom, Ruskinje imati monopol na vrhu WTA rang liste s minimalnom konku­ rencijom u nekolicini ostalih svjetskih igračica. Ovo pred­ viđanje temeljim ponajviše na činjenicama da igračice iz tog dijela svijeta već sada igraju jednu od najznačajnijih uloga na svim teniskim podlogama. Dakle, govorim o velikom bro­ ju vrlo mladih tenisačica koje su na početku karijere, a već sada imaju toliko kvalitetne temelje da mogu parirati svim igračicama svijeta, neovisno igra li se turnir na zemlji, be­ tonu, travi... Kada govorim o ruskim tenisačima moram na­ pomenuti da većina njih ima vrlo kvalitetan početni udarac, pa kao i igrači sličnih karakteristika, najznačajniju ulogu igra­ ju na brzim podlogama. Sto se tenisača tiče, imaju slične ka­ rakteristike i kvalitete. Jedina razlika je u tome što Rusi u ovome trenutku raspolažu s manjim brojem kvalitetnih igra­ ča koji isključivo zbog brojčane inferiornosti nemaju toliko svijetlu budućnost kao njihove sunarodnjakinje. - Hrvatska. Koliko su naši sportaši kvalitetni govori i tenis. Jedna smo od nacija koja se može pohvaliti najsvestranijim tenisačima. Prisjetimo se samo Ivaniševićevog tri­ jumfa u Wimbledonu (trava) i Majolina osvajanja Rolland Garrossa (zemlja). Tako i naši nadolazeći mladi igrači i igračice igraju kvalitetan tenis na svim podlogama. To ne čudi ako znamo da Hrvatska ima neiscrpan izvor kvalitet­ nih sportaša s perspektivnom budućnošću. Jedini problem kod naših sportaša je nedostatak kontinuiteta, odnosno ve­ lika sklonost oscilaciji. Pripazite na to! N a p o m e n a ! U današnje vrijeme igrači sve više rade na prilagođavanju na sve vrste podloga. Zbog toga će ovo pravilo u svijetu tenisa biti sve manje i manje bitno. No, dok je još u funkciji pokušajte ga iskoristiti. Isto tako ono gubi svaki smisao kada između tenisača postoji očita velika raz­ lika u kvaliteti. Nakon ove osnovne podjele igrače možemo podijeliti u još nekoliko kategorija, npr. ljevaci i dešnjaci (nekim igra117

Klađenje po sportovima

čima ljevoruki suparnici zbog načina igre znaju predstavlja­ ti velike probleme), pa po psihičkim karakteristikama: sta­ bilni i oni koji pucaju pod pritiskom, temperamentni (često im poneka kriva sudačka odluka poremeti ostatak meča) i hladnokrvni (oni koje ništa ne može dekoncentrirati i od­ maknuti od cilja)... Razlika u tipovima igrača ima mnogo. One osnovne doznat ćete na internetu i ostalim medijima, no pravu prosudbu o pojedinim igračima saznat ćete isklju­ čivo ako počnete detaljno pratiti ovaj sport i sve njegove su­ dionike. Ukoliko se u potpunosti posvetite tenisu, teško da će postojati broker koji će posjedovati vaše znanje, koji će bolje od vas moći prosuditi šanse igrača na terenu. Tada ćete dobiti pravu priliku da unovčite utrošeno vrijeme. 3. Promjena podloge. Tenisači i tenisačice najčešće igra­ ju u visokom ritmu. Turniri se nižu jedan za drugim, a vreme­ na za odmor ima vrlo malo. Dok poznatiji igrači, koji nastu­ paju samo na jačim turnirima, najčešće prolaze pripreme za promjenu podloge, velika većina skače s jednog turnira na drugi. Promjena dviju podloga u dva tjedna nerijetko rezul­ tira katastrofom. Igrači koji su prošli tjedan igrali na zemlja­ noj podlozi, a već ovaj tjedan igraju na betonu, najvjerojat­ nije će turnir napustiti vrlo rano. Takvim mečevima pristupi­ te s maksimalnim oprezom, kako biste izbjegli okrutno pri­ zemljenje. Mnogi kladitelji na činjenici da je neki igrač osvo­ jio prošlotjedni turnir uplaćuju veće novce na njega, a pri­ tom ne vode računa nastupa li igrač na jednakoj podlozi. 4. Promjena vremenske zone. Kao i u klađenju na ame­ ričke nacionalne sportove i u klađenju na tenis promjena vre­ menske zone zna biti kobna, ništa manje od promjene te­ niske podloge. Igrači iz tjedna u tjedan putuju i mijenjaju zemlje, a nerijetko i kontinente na kojima nastupaju. Pro­ mjene vremenskih zona uvijek ostavljaju traga na neaklimatizirani organizam. Savjetujem da izbjegnete klađenje na igrače koji su u takvim situacijama, a ako tražite iznenađe­ nja ovo su situacije kao stvorene za njih. 118

S t o kladionice ne žele da znate

5. Sve se vrti oko trenutne forme. Informiranost je ključ uspjeha u klađenju na tenis. Svaki od igrača tijekom duge i naporne sezone doživi više kvalitetnih uspona for­ me i isto toliko padova. U takvim trenucima slabiji igrači često pobjeđuju bolje rangirane ili u slučaju loše forme gu­ be od raznoraznih anonimusa. Na vama je da prepoznate ta­ kve trenutke i na njima zaradite, jer klađenje na ovaj sport se uvelike svodi na njih. Da biste lakše znali prepoznati do­ bru od loše forme, na službenim teniskim stranicama mo­ žete uz ostale podatke pronaći povijest susreta za svakog igrača i ždrijebove (draws) svih turnira Grand Slama i Cha­ llenges. Savjetujem da vodite računa o ždrijebovima, ka­ ko biste u svakom trenutku imali na raspolaganju podatke o nastupima igrača na zadnjih nekoliko turnira. Zapamtite, nije ključno da igrač osvoji prijašnji turnir. U tim slučajevi­ ma čak se dotični može opustiti i ispasti u prvom kolu. Da biste prepoznali igrača u formi morate samo pronaći onog koji iza sebe ima nekoliko uspješnih turnira za redom. Na­ pominjem, uspjeh je za mnoge i četvrtfinale, a kamoli po­ lufinale ili pak finale. 6. Međusobni omjeri. Da nastavimo priču o velikom broju informacija na službenim teniskim stranicama. Uz povijest turnira i osobnih podataka naići ćete na rubriku me­ đusobnih omjera (head to head). Tu jednostavno upišete imena suprotstavljenih tenisača i dobijete izlistane sve dvoboje dotičnih tenisača kroz povijest. Na ovaj način ima­ te kvalitetno obrađene podatke: na kojim turnirima su se igra­ či susretali i na kojim podlogama, točne ishode, a uspore­ đuju se i mnoge druge karakteristike. Napominjem, da su kao i u svim drugim sportovima, međusobni omjeri često ključ­ ni faktor koji direktno određuje ishod susreta. Naime i u tenisu postoje igrači koji si odgovaraju, ali i oni koji poje­ dinim igračima predstavljaju nerješive zagonetke. 7. Ranking je gotovo nebitan, lako mnogi teniski kladitelji puno pažnje pridaju trenutnom rankingu tenisača i te119

Klađenie po sportovima

nisačica, to smatram čistim gubitkom vremena. Mogao bih čak reći da na ovaj način sami sebe odvlače od stvarnosti i potencijalnih dobitaka. Mnoge kladionice u svojim poslov­ nicama znaju izložiti ATP i WTA rang liste, no one nikome, osim totalnim laicima koji o tenisu ne znaju apsolutno niš­ ta, ne mogu koristiti. Uvijek imajte na umu - forma prije rankinga. 8. Pripazite na branitelje naslova i bodova. Branitelji naslova i oni koji brane lanjske bodove imaju motiv više. Uvijek obratite pozornost na prošlogodišnje izdanje istog tur­ nira (opet na službene stranice), te vodite računa o osva­ jačima bodova. 9. Pripazite na domaćine. Vodite računa o igračima koji igraju kod kuće te imaju navijače na svojoj strani, la­ ko navijači u tenisu nisu ključan faktor, niti jedan igrač ne želi se osramotiti pred domaćom publikom pa tako najčešće odigraju iznad svojih mogućnosti. Ovo je posebno izraže­ no u Australiji (Sydney, Australian open...), Rusiji (zbog ve­ likog nadolazećeg vala mladih ruskih igračica), Južnoj Ame­ rici, Japanu, Kini, Koreji... (općenito na istoku gdje se go­ tovo uvijek nađe relativno nepoznata igračica koja odigra turnir života). Dakle, kao i u svim ostalim sportovima, pri­ pazite na domaće igrače. Kladionice u ponudi ne nude po­ datke koji tenisač predstavlja koju državu, no njih ćete početi usvajati čim se detaljnije pozabavite ovim sportom. 10. Igračispozivnicom. Igrači s pozivnicom (wild card), iako se najčešće radi o domaćim igračima, vrlo rijetko zabi­ lježe neki veći uspjeh. Razloge za ovakve posrtaje doma­ ćih igrača možemo potražiti u činjenici da se pozivnica naj­ češće daje mladim, neiskusnijim, nižerangiranim, da ne ka­ žemo, lošijim igračima i igračicama. S obzirom na lošu po­ ziciju na ljestvici oni nemaju mogućnost za nastupanje na ovakvim turnirima pa im to omoguće organizatori turnira. 11. Izbjegavajte nepoznate. Tko je ovaj anonimus? Ko­ liko kvalitetan može biti igrač za kojeg nisam nikada čuo? 120

Š t o k l a d i o n i c e n e ž e l e d a znate

Anonimus za kojeg niste nikada čuli možda je lanjski prvi junior svijeta, osvajač sva četiri Grand Slam turnira u junior­ skoj konkurenciji. Ili možda mlada nada čiju formu i nastu­ pe na seniorskim turnirima oprezno tempira neki veliki trener. Upoznajte igrače protiv kojih se kladite jednako dobro kao i one kojima poklanjate svoje povjerenje. Razlog više je i činjenica da su i velikim tenisačima ti mladići i djevojke re­ lativno nepoznati, pa može doći do podcjenjivanja. 12. Tankiranje. Drugim riječima namjerno gubljenje me­ čeva od strane igrača. Na mnogim turnirima bodove i nov­ čane nagrade dobivate samim pojavljivanjem na turniru. Mnogi igrači to koriste te se određenim turnirima pojave s namjerom da izgube meč u prvom ili eventualno drugom kolu. Na taj način upisuju bodove na svoj konto bez preve­ likog truda, a ujedno gaze milijune kladitelja diljem svijeta koji provode dane razmišljajajući kako je moguće da njiho­ va zvjezdica izgubi od igrača koji niti reket ne drži pravilno. Stoga pripazite na prva kola manjih turnira, naročito ako se radi o turnirima nakon kojih slijedi Grand Slam ili neki od turnira iz Masters serije na koje se vaš igrač prijavio. Tada su misli već negdje drugdje, a tankiranje je logičan slijed događaja. 13. Parovi - sasvim drugi svijet. Pazi ove naivčine, na pobjedu Safina i Karlovića protiv nekih Knowlesa i Nesto­ ra oni daju koeficijent 3.60! Možda izgleda čudno, no ako znate da su Knowles i Nestor prvi u konkurenciji parova, a Safin i Karlović igraju prvi put zajedno... u svakom sluča­ ju ishod je jasan! Pratite igrače koji dugo vremena igraju zajedno i naučite koji igrači se ne natječu u pojedinačnoj konkurenciji, već su se u potpunosti okrenuli igri parova. Nakon toga uobičajenim redom: forma, podloga, međusob­ ni omjer, domaćini, branitelji naslova...

121

Klađenje po sportovima

Skijanje. Uistinu težak sport za klađenje koji zahtijeva veliko zna­ nje, puno veće od onog koje nudi prosječan sportski tjed­ nik. Da bi klađenje na skijanje bilo isplativo potrebno je obratiti pozornost na mnoge faktore koji direktno utječu na rezultat same utrke. Discipline. Prije svega potrebno je posjedovati osnov­ no znanje koje možete steći isključivo detaljnim praćenjem ovog sporta. Dakle, ako još uvijek postoji netko kome je ista stvar vozi li se slalom, veleslalom, super veleslalom ili spust, logično je da mora naučiti razliku između pojedinih disciplina. Nakon toga uvijek je dobro odgledati jednu se­ zonu kako biste shvatili kojem skijašu, odnosno kojoj ski­ jašici je prva disciplina veleslalom, kojoj spust, itd. Ovo je bitno isključivo zato što sve veći broj skijaša i skijašica na­ stupa u svim disciplinama. To nerijetko stvara pomutnju me­ đu kladiteljima koji se prečesto klade na ime umjesto da obra­ te pozornost na cjelokupnu situaciju, lako je relativno lako razlikovati spustaša od slalomaša, mnoge kladitelje često u krive vode odvuku skijaši brzih disciplina koje pamte is­ ključivo po prepoznatljivu imenu. Tako mnogi kladitelji, ne razlikujući brze discipline, uplaćuju listiće u kojima tipuju na poznatije skijaše, ne znajući koja je njihova glavna discipli­ na. Razlika između disciplina je golema pa je stoga najbolje da se ne upuštate u prognoze dok ne savladate osnove. Trening. Prije uplaćivanja listića sa skijaškim parovima bitno je pogledati ili, u najgorem slučaju, pročitati rezulta­ te treninga pred samu utrku. Oni će vam otkriti velik dio onoga što vas čeka u samoj utrci. Velik dio, no ne i sve! Mo­ že se pojaviti sitan problem u obliku kalkulacije samih skija­ ša. Uzmimo na primjer spust u kojem prvoplasirani skijaš na treningu starta posljednji u utrci. Ukoliko meteorolozi za dan utrke predviđaju zatopljenje, koje ujedno rezultira topljenjem snijega i sporijom stazom, mnogi skijaši namjerno na tre122

S t o kladionice ne žele da znate

ningu odvoze lošiju vožnju. Na ovaj će način u utrci star­ tati ranije, dok je snijeg još tvrd, a staza brža. Ovako će doći u prednost pred skijašima s kasnijim startnim brojem. Ovakve situacije možemo očekivati isključivo od vrhunskih skijaša koji zbog svoje kvalitete mogu kalkulirati. Snijeg. Podloga na stazi pred samu utrku uvijek igra veliku ulogu. Uzmimo za primjer tvrdu, gotovo zaleđenu stazu. Ovdje postoje znatno veće šanse za odsklizavanje, a samim time povećava se faktor rizika odnosno moguć­ nost da neki skijaši neće završiti utrku. Ukoliko je pak sni­ jeg mekši, utrka će biti sporija i ujedno sigurnija. Ako se snijeg topi, kasniji startni brojevi bit će prisiljeni utrku vo­ ziti po sve sporijoj stazi. Dakle vodite računa o uvjetima na stazi, kako na treningu, tako i pred samu utrku. Staza. Sljedeći bitan faktor je podatak tko postavlja stazu te kako je ona postavljena. Logično je da će skijaši koje trenira trener koji taj dan postavlja stazu biti u pred­ nosti pred konkurencijom. Njihovom će uspjehu trener pod­ rediti postavljanje staze. Drugim riječima, stazu će posta­ viti kako bi što bolje odgovarala njegovim skijašima. Sto se drugog dijela tiče, jedan od najhitnijih faktora je kako je staza postavljena. Uzmimo primjer slaloma. Razlika izme­ đu dvije postavljene staze može biti i preko petnaestak vratiju. Manji broj šire postavljenih vrata odgovarat će i veleslalomašima, dok će gusto postavljen, velik broj vrata više odgovarati pravim slalomašima - tehničarima. Isto tako duža staza za slalom s maksimalnim brojem vratiju može predstavljati problem skijašima koji imaju ozljedu ili nisu u punoj snazi. Logično je da bi njima bolje odgovarala što kraća staza. Startni broj. Ako maknemo na stranu praznovjerje i da­ lje nam ostaje dobar razlog zašto startni brojevi igraju ve­ liku ulogu u samoj utrci. Već sam napomenuo da skijaši s kasnijim startnim brojevima voze po relativno slabijoj sta­ zi, pogotovo ako ona nije vrhunski pripremljena. Ovdje se 123

Klađenie DO sportovima

ne radi samo o eventualnom topljenju snijega, već i o sve istrošenijoj, a samim tim, težoj i zahtjevnijoj stazi. Domaćini. I u skijanju domaći teren može biti prevaga, ali i otežavajuća okolnost. Stariji i iskusniji skijaši manje su podložni mogućim negativnim utjecajima skijanja pred do­ maćom publikom. Mladi pak skijaši posebno motivirani do­ maćim terenom nerijetko pucaju pod pritiskom zbog nedo­ statka iskustva. Skijanje kod kuće pred vlastitim navijači­ ma za svakog je skijaša koji se zna nositi s pritiskom pose­ ban užitak. Ne samo što ciljna ravnina živi za nastup svo­ jih natjecatelja, već i sami skijaši izvrsno poznaju vlastita skijališta i na njima se najbolje osjećaju. Duel ispred pobjednika utrka. Zbog velikog broja stva­ ri koje mogu krenuti loše uvijek je pametnije iskoristiti op­ ciju koju nude kladionice i odigrati na pobjednika duela ra­ dije negoli na pobjednika utrke. Ovako se uvijek možete nadati da će vaš favorit, čak i ako odvozi loše, biti ispred duel suparnika. U ovako riskantnom sportu uvijek je dobro smanjiti faktor rizika, pa je ova opcija prilično zanimljiva. Klađenje na pobjednika možda je bolje ostaviti za sistem­ ske listiće.

124

S t o kladionice ne žele da znate

Skijaški

skokovi

Kao i u skijanju i ovdje je ključno biti dobro informiran o događajima na treningu. Najčešće skakači koji su dobro plasirani na treningu jednako kvalitetno odrade i samo na­ tjecanje. Bitno je također voditi računa o formi skakača, jer oni nerijetko povezu nekoliko dobrih plasmana. Ista situa­ cija je i s neuspjesima. Ponovno vodite računa o mjestu odvijanja natjecanja, a ne bi bilo loše što bolje upoznati sve natjecatelje. Izbjegavajte klađenja početkom sezone. Nakon što prođe prvih par natjecanja sve će biti puno jasnije. Novogodišnja turneja četiri skakaonice vrhunac je se­ zone za sve skakače, lako na njoj najčešće pobjeđuju ska­ kači koji dominiraju tijekom sezone, nemojte isključiti ni­ kog od velikih imena koja su kroz sezonu bila u lošoj for­ mi. Uvijek postoji mogućnost da najveći tempiraju formu i baš ovdje pokažu pravo lice. Kao i skijanje ovo je vrlo zahtjevan sport za klađenje. Uvijek je pametnije novce uplatiti na duel negoli na pob­ jednika. Na ovaj način, čak i ako vaš skakač razočara, po­ stoji mogućnost da njegov suparnik u duelu bude lošiji.

125

Klađenie po sportovima

Moto

utrke

i

Formula

1

Svijet oktana za mnoge je baš zbog svoje neizvjesno­ sti na vrhu liste najdražih sportova za klađenje. No, da bi­ ste bili uspješni u klađenju na utrke, neovisno radi li se o motorima, rallyju ili formuli, morate biti, ne samo dobro upu­ ćeni u situaciju na stazi, već poznavati sve sudionike, kao i staze na kojima se utrke voze. Kada usvojite sve postojeće znanje o ovim sportovima tek ste na pola puta do uspjeha. Faktor rizika. Veliki problem svim kladiteljima je viso­ ki faktor rizika. Morate biti svjesni da je broj odustajanja u ovim sportovima prilično visok. Bilo zbog greške vozača ili kvara na motoru/formuli. I dok je onim kockarskim duša­ ma taj višak adrenalina baš ono što ih vuče klađenju na utrke, profesionalni igrači u širokom luku zaobilaze ove sportove. Rijetko koji sport može ponuditi toliko neizvjesnosti koliko nalazimo u utrkama. Nažalost, baš ta neizvjesnost je fak­ tor koji je krajnje nepoželjan svima koji na sport gledaju s kladiteljske strane. Duel ispred pobjednika utrka. Kao što sam rekao, oktanski sportovi su među najtežima za klađenje. Uz uobiča­ jen rizik da vas razočara sam sportaš ovdje se pojavljuje i rizik kvara na motoru ili formuli. Ukoliko se kladite na pob­ jednika utrke, potrebno je znati da se puno toga mora po­ klopiti da bi određeni vozač došao na vrh postolja. Čak ni­ ti visoki koeficijenti ne bi trebali biti dovoljan razlog za ovoliko riskiranje. Kako biste smanjili faktor rizika i posta­ vili si koliko toliko čvrstu sigurnosnu mrežu ponovno isko­ ristite mogućnost klađenja na pobjednika duela. Motori Po mom mišljenju najdinamičniji postojeći sport. Velik broj kandidata za pobjedu (posebice u nižim klasama 125 ccm i 250 ccm) koji se tijekom jedne utrke ili sezone izmje­ njuju na čelu predstavljaju pravi užitak gledateljima i daju 126

S t o kladionice ne žele da znate

posebne draži ovom sportu. Utrke pak najjače klase (500 ccm) razlog su zašto toliki broj navijača hodočasti utrka­ ma svjetskog kupa. Velik broj izlijetanja i odustajanja zbog kvarova ono je što gledatelje diljem svijeta drži prikovane za male ekrane. Ako svemu ovome još pridodate pogrešno odabrane taktike momčadi ili, pak, nebrojene greške voza­ ča, shvatit ćete zašto moto utrke možda i nisu najjednostav­ niji način da popravite svoje financijsko stanje. Ako ste ipak jedan od onih zaljubljenika u ovaj predivni sport te se odlu­ čite na klađenje, obratite pozornost na sljedeće. Forma vozača. Izgleda da su vozači motora otporniji na uspone i padove forme od ostalih sportaša. Dok je kod nogometaša, skijaša, košarkaša... forma najbitniiji faktor, ponekad nam se čini da su vozači cijepljeni protiv takve vr­ ste problema. Poteškoće u obliku nešto opreznije vožnje mogu se pojaviti nakon težih padova ili na zalazu karijere kada se vozi nešto sigurnije, no i takvi su scenariji rijet­ kost. U najvećem broju slučajeva najbolji vozači sezonu odrade u zadivljujućem kontinuitetu, što je ujedno jedan od rijetkih razloga zbog kojih su moto utrke pogodne za kla­ đenje. Rezultati prethodnih treninga. Treninzi pred utrku, osim što određuju s kojeg će mjesta vozači startati, najčešće pokazuju stvarnu sliku njihovih mogućnosti. Jasno je dakle da je ovo još jedan od faktora u koji se koliko toliko može­ te pouzdati. Startna pozicija. Podatak koji biste uvijek trebali imati na umu u klađenju na moto utrke. Mislim da bi sva objašnje­ nja bila suvišna. Uvjeti na stazi. Velika je razlika vozi li se utrka po su­ hoj ili mokroj stazi. Na mokroj stazi mijenjaju se uvjeti pa puno toga pada na mogućnosti motora odnosno guma. Ovdje je izrazito bitan fakor - tip vozača. Tip vozača. Već sam spomenuo da ovaj faktor direkt­ no vezujemo za uvjete na stazi. Način na koji vozač shvaća 127

Klađenje po sportovima

utrku zna biti ključan. Temperamentni i karakterni vozači preuzet će više rizika što će pogotovo doći do izražaja na zahtjevnijim stazama. Ovakvi vozači hrabrijom vožnjom znaju doći do pobjede, ali i češće izlijeću sa staze. Suprot­ no od njih, stariji vozači često izbjegavaju riskantne situaci­ je pa je na mokroj stazi logičan njihov nešto slabiji plasman. Mjesto utrke. Uvijek je dobro voditi računa o mjestu odr­ žavanja utrke. Najčešće su vozači koji nastupaju kod kuće u prednosti pred suparnicima. Dva su razloga na kojim se temelji ovakav zaključak. Prvi, nameće se činjenica da ta­ kav vozač najbolje poznaje stazu i na njoj se najbolje os­ jeća. Drugi, vozač koji nastupa kod kuće ima dodatnu mo­ tivaciju i podršku domaće publike. Moguće negativnosti su eventualni pritisak, koji si vozači najčešće sami na­ meću. Kao i u ostalim sportovima mlađi i neiskusniji vozači skloniji su pucanju pod pritiskom, dok iskusnijim vozačima domaći teren predstavlja isključivo prednost. Formula 1 Ukoliko ste ljubitelj oktanskih sportova i ne želite se odreći klađenja na njih, savjetujem utrke Formule 1 ispred moto utrka. Nekako mi se čini da su ovdje rezultati nešto realniji, a i broj odustajanja je relativno manji. Novi bolid. Mnogi vozači znaju imati poteškoća s novim bolidima. Faza prilagođavanja može biti trenutna, ali i po­ stupna. Ovo je često razlog lošijeg starta sezone, no najhit­ nije je imati na umu da je ovo samo faza. Kada se vozač u potpunosti prilagodi slijedi logičan uspon popraćen dobrim rezultatima. Bilo kako bilo, početak sezone uvijek može bi­ ti pun iznenađenja, da ne kažem, nelogičnosti. Imajući to na umu preporučljivo je izbjegavati svako ozbiljnije klađe­ nje sve dok ne doznate kako se novi bolidi ponašaju na sta­ zi i kako se vozači s njima nose. Stanje bolida. Problemi s motorom, gumama ili bilo ko­ jim drugim dijelom bolida su sirova realnost koja daje draž 128

Sto kladionice ne žele da znate

ovom sportu. Nažalost, mnoge momčadi ne riješe ih do­ voljno kvalitetno pa se problemi znaju provlačiti kroz sezo­ nu i prouzrokovati nebrojena odustajanja, izlijetanja ili, u najblažem slučaju, loše plasmane. Pratite momčadi kako biste sve probleme uočili na vrijeme te spriječili financij­ ske gubitke na kladionici prouzročene nedostatkom kvali­ tetnih informacija. Forma vozača. Kao i kod motora možemo zaključiti da forma vozača ne oscilira previše. Ako ste jedan od mnogo­ brojnih navijača koji ne propušta utrke Formule 1 i sami znate da je ovo jedan od rijetkih sportova u kojem sudio­ nici gotovo uvijek pružaju svoj maksimum. Znajući ovu či­ njenicu mnogi se zalijeću u klađenje na nedodirljive zvijez­ de ovog sporta. Ipak, nužno je da u svakom trenutku ima­ te na umu da se klađenje na Formulu svrstava u najteže i najneizvjesnije. Razlog je velik broj faktora koji mogu utje­ cati na konačni ishod. Nikada nemojte svoje uplate teme­ ljiti na jednom sirovom podatku, neovisno kako dobro zvu­ čao. Uvijek sagledajte čitavu sliku i pokušajte odluke do­ nositi na temelju što šireg spektra podataka. Rezultati treninga. Kao i u moto utrkama, rezultat tre­ ninga uvjetuju startno mjesto bolida i, što je jednako važ­ no, pokazuju na koga treba ozbiljnije računati u nadolaze­ ćoj utrci. Treninzi najčešće oslikavaju realno stanje i mo­ gućnosti vozača. Sitna odstupanja su uvijek moguća u obli­ ku greške na treningu, koja može prouzročiti lošu startnu poziciju. Zato bi bilo najbolje odgledati što više treninga kako bi analizom mogli ustanoviti razloge eventualno lo­ šeg plasmana. Ponekad je dovoljno i pročitati same rezul­ tate, no da biste dobili što kvalitetniji uvid u situaciju, od­ vojite malo vremena i pogledajte kako vaš favorit izgleda na stazi. Na ovaj ćete način moći ocijeniti mogućnosti vo­ zača u narednoj utrci i donijeti kvalitetnu odluku. Startne pozicije. Uvijek biste prije klađenja na Formu­ lu morali imati podatke o startnim pozicijama. Ako ste 129

Kiađen|e oo sportovima

poslušali prijašnji savjet i odgledali trening, sve vam je ja­ sno. Ukoliko pak niste imali takvu mogućnost, startne po­ zicije pronaći ćete u svim sportskim medijima. Imajte na umu da je, za razliku od motora, broj pretjecanja tijekom utrke znatno niži, pa ova kategorija nosi posebnu težinu. Najbolji primjer je utrka u Monte Carlu gdje je mogućnost pretjecanja svedena na minimum. Staza. Mjesto održavanja utrke bitno je iz više razlo­ ga. Najhitniji je taj što se svi vozači ponajbolje snalaze na stazi na kojoj inače treniraju. Publika igra svoju ulogu, no najhitniji dio odvija se u glavama vozača. Ponajprije mora­ mo uzeti u obzir činjenicu da znaju svaki zavoj i šikanu na stazi, zatim je tu i dodatna motivacija koja ih pokreće. Bit­ no je voditi računa i o obliku staze u kombinaciji s moguć­ nostima bolida. Logično je da jačim bolidima odgovara staza s više ravnih dijelova gdje snaga njihovih motora do­ lazi do izražaja, lako se mogućnosti bolida iz sezone u sezo­ nu pokušavaju što više izjednačiti, smatram da je to gotovo nemoguće. Upoznajte stazu i usporedite je s mogućnosti­ ma pojedinih bolida kako biste shvatili kolika je njihova stvarna prednost. Strategija ekipa. Teško ćete znati na koliko će zaustav­ ljanja pojedina ekipa ići, no postoje drugi scenariji koje mo­ žete predvidjeti. Pogotovo treba obratiti pozornost na za­ vršnicu sezone kad će prvi vozač u ekipi biti prioritet, a drugi će mu se morati prilagođavati. Bilo da se radi o puš­ tanju ili o usporavanju suparnika, tu je apsolutno svaka tak­ tika moguća. Ako se već kladite, obratite pozornost na bor­ bu za naslov i bodovnu razliku, kako u kategoriji vozača, tako i konstruktora. U završnicama se kladite isključivo na one kojima su bodovi najpotrebniji.

130

Š t o kladionice ne žele da znate

P O P I S KORISNIH INTERNET S T A N I C A www.fifa.com - službena stranica FIFE Sadrži: vijesti, muški i ženski dio, mlađe uzraste, najave utakmica, rezultate, statističke podatke, svjetski kup, povijest nogometa, ljestvicu fair playa... www.uefa.com - službena stranica UEFE Sadrži: sva natjecanja (Liga prvaka, Kup UEFA, Intertoto kup, Svjetski kup, europsko prvenst­ vo), mlađe uzraste U 2 1 , U19, U17, ženska na­ tjecanja, dvoranski nogomet, vijesti, pregled po klubovima, podatke o klubovima, novosti, izviješća s utakmica, najave utakmica, rezultate uživo (uz promjene rezultata, donose i sva važna događanja po minutama)... www.atptennis.com - službena stranica muškog tenisa Sadrži: novosti, profile igrača, povijest igrača, usporedbe međusobnih ogleda, rezultate, popis svih turnira, ždrijebove za sve kategorija, lanjske turniri, ranking... www.wtatour.com - službena stranica ženskog tenisa Sadrži: vijesti, popis turnira, ždrijebove, popis igračica s detaljnim profilima, usporedbe igrači­ ca, rezultate, ljestvice pojedinačno i parovi... www.nfl.com - službena stranica američke National Football League Sadrži: upoznavanja s pravilima, novosti, stanje u ekipama, podatke o ozljedama, međusobne omjere, forme momčadi, ljestvice, rezultate uži131

Popis korisnih internet stranica

vo (uključuju vizualni prikaz terena te kretanja momčadi i lopte po zonama, osim ako niste na utakmici ovo je najbliže što joj možete doći, a što je najbitnije, rezultati se mijenjaju bez većeg kašnjenja)... www.nhl.com - službena stranica američke National Hockey League Sadrži: novosti, rasporede susreta, statističke podatke, ljestvice, popis ekipa (njihove stranice s novostima i statistikama), popis igrača i njiho­ vu statistiku, podatke o ozljedama, podatke o draftu, trade novosti, rezultate uživo... www.nba.com - službena stanica američke National Ba­ sketball Assotiation Sadrži: vijesti, popis ekipa (adrese njihovih služ­ benih stranica), popis igrača, statističke podat­ ke, ljestvice, novosti o ozljedama, podatke o tradeu i draftu, rezultate uživo, izvješća s utakmi­ ca, najave utakmica, popis najboljih igrača po kategorijama... mlb.mlb.com - službena stranica američke Mayor League Baseball Sadrži: pravila baseballa, popis ekipa, popis igrača, statističke podatke, novosti, ozljede, po­ pisi startnih pitchera po danima, rezultate uživo (s animiranim prikazom udaraca i opširnim izv­ ješćem po minutama)... www.formulal .com - službena stranica Formule 1 Sadrži: vijesti, najavu sezona, rezultate, galerije slika, podatke o stazama, poredak vozača i kon­ struktora, najavu utrka, rezultate treninga i utr­ ka... www.eurohandball.com - službena stranica European Handball Association Sadrži: najnovije vijesti, muški i ženski rukomet, 132

Š t o kladionice ne žele da z n a t e

klupska i nacionalna natjecanja i turnire, iz­ vješća, najave... www.football.com - opširna stranica posvećena NFL-u Sadrži: sve uobičajene podatke, predviđanja is­ hoda utakmica... www.acemantennis.com - teniska stranica Sadrži: popis aktualnih WTA turnira, ždrijebove, ljestvice top 10 pojedinačno i parovi... www.uleb.net - službena stranica Union of European Leagues of Basketball Sadrži: popis svih zemalja članica i adrese njiho­ vih web stranica, podaci o Ulebovom kupu i eu­ ropskoj ligi... goodyear.adriaticbasket.com - službena stranica Jadran­ ske lige Sadrži: popis klubova sudionika (detaljne podat­ ke o njima, članak o svakom klubu, podatke o igračima, trofejima, statističke podatke...), ra­ spored natjecanja, rezultate, ljestvice, vijesti... www.fanbay.net - zanimljiva stranica koja obrađuje sve američke sportove Sadrži: popis svih ekipa po sportovima, uz osta­ lo obrađuje i statističke podatke ekipa i igrača, nudi i zanimljiva matematička predviđanja isho­ da... www.betbrain.net - jako korisna stranica koja se bavi obrađivanjem koeficijenata Sadrži: popis sigurnih oklada, kvalitetnih koefici­ jenata, vrijednosnih oklada... www.betfair.com - najveće i najpoznatije internet odre­ dište za sve ljubitelje razmjena oklada (betting excchanges) Sadrži: ponudu i potražnju za sve sportove od nogometa i košarke, pa sve do utrka pasa, po­ kera, šaha itd. 133

Popis korisnih internet stranica

www.oddsexchange.com - korisna stranica koja detaljno obrađuje koeficijente Sadrži: prosjek koeficijenata, sigurne oklade, pronalazi najveće koeficijente, vrijednosne okla­ de... www.livescore.com - klasična stranica koja donosi rezul­ tate susreta u tijeku Nerijetko kasne za teletekst rezultatima. Sadrži: tenis, nogomet, hokej... www.betandwin.com - stranica posvećena klađenju pre­ ko interneta, kladitelji na raspolaganju imaju sve sportove od nogometa, košarke, hokeja, pa sve do konjičkih utrka, pikada i kriketa. Također sa­ drži rezultate uživo, te statističke podatke. [email protected] - autorova e-mail adresa na koju može­ te poslati pitanja, sugestije, kritike i pohvale ve­ zane za knjigu.

134

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF