Soalan DST Tahun 3 Pertengahan Tahun KSSR

May 11, 2017 | Author: Ana Farhana | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Ujian Pertengahan Tahun...

Description

BAHAGIAN A

Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian pilih SATU jawapan yang terbaik. Tandakan pada kertas soalan atau pada kertas jawapan yang disediakan. 1 .

“Saya mendengar bunyi mercun di halaman rumah” Berdasarkan dialog di atas, deria manakah yang paling sesuai untuk membuat pemerhatian. A

B

C 2 .

Urai memasukkan bola merah dan bola hijau ke dalam dua bakul rotan yang berasingan. Apakah proses sains yang sedang digunakan oleh urai? A Berkomunikasi B Membuat inferens C Mengelas

3 .

Apakah fungsi gigi taring? A B C

4 .

mengoyak makanan merasa makanan melumatkan makanan

Gambar di bawah menunjukkan sejenis gigi manusia

Apakah jenis gigi itu? A Gigi kacip 1 | Page

BAHAGIAN A

B C 5 .

Manakah pasangan haiwan dan litupan badan yang betul? A B C

6 .

melahirkan anak badan bersisik badan bercengkerang

Tumbuhan manakah yang hidup di atas air? A B C

8 .

ikan – berbulu pelepah monyet – bersisik kura-kura - bercengkerang

Pernyataan manakah yang benar tentang ikan paus? A B C

7 .

Gigi taring Gigi geraham

Rambutan Teratai setawar

Gambar di bawah menunjukkan sejenis akar pada sejenis tumbuhan.

Apakah jenis akar pada tumbuhan itu? A Akar selari B Akar serabut C Akar tunjang 9 .

Antara objek berikut yang manakah BOLEH ditarik oleh magnet? A B

gelang getah kunci plastik

2 | Page

BAHAGIAN A

C

10 .

Paku tekan

Perhatikan gambar kedua-dua magnet di bawah.

Apakah yang akan berlaku sekiranya dua magnet bar disusun seperti di atas A Kedua-dua magnet akan saling menarik B kedua-dua magnet akan saling menolak C letupan akan berlaku

-

Tamat soalan bahagian A

-

3 | Page

20

BAHAGIAN B

Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian jawab semua soalan. 1. Gambar di bawah menunjukkan satu set gigi susu dan satu set gigi kekal.

Isi jadual di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Sementara Kecil Perbandingan 1. Bilangan gigi 2. Jangka hayat 3. Saiz 4. Kekuatan

32 Kekal Gigi susu

Besar 20 Gigi kekal

8 2. Suaikan gambar-gambar gigi di bawah dengan pernyataan yang betul. 1.

4 | Page

gigitaring taring gigi

BAHAGIAN B

Haiwan herbivor (makan tumbuhan sahaja)

2.

1.

gigikacip kacip gigi

2.

3.

gigigeraham geraham gigi

6 3. Kaji haiwan-haiwan berikut. Padan dan lengkapkan jadual tabiat makan.

5 | Page

BAHAGIAN B

Haiwan karnivor (makan haiwan sahaja) 1. 2.

4. Lengkapkan jadual haiwan tersebut.

6 | Page

Haiwan omnivor (makan haiwan dan tumbuhan) 1. 2.

6 dibawah berdasarkan ciri

BAHAGIAN B

LITUPAN BADAN

ANGGOTA BADAN

CARA MEMBIAK

HABITAT

8 5. kaji tumbuhan berikut. Kemudian, tulis “berbuah” atau “tidak berbuah” Tumbuhan

7 | Page

Berbuah/tidak berbuah

BAHAGIAN B

6 6. isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Magn 8 | P a g e et

bukan Magnet

Besi berani

BAHAGIAN B

Besi

Skru

Guli

1 Magnet ialah sejenis logam yang dikenali sebagai________________________. 2 Sesetengah bahan boleh ditarik oleh magnet. Bahan ini dipanggil bahan _______________________. 3 Sesetengah bahan tidak boleh ditarik oleh magnet. Bahan ini dinamakan bahan ________________________. 4 Contoh bahan magnet ialah _____________________________ dan contoh bahan bukan magnet ___________________________. 5 Bahan magnet diperbuat daripada ______________________________.

6 -

9 | Page

Tamat soalan bahagian B

-

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF