SLUTTEST_1__Juni_03.pdf

September 29, 2017 | Author: ibrahim_altinis6060 | Category: Truck, Car, Rail Transport, Bus, Controlled Access Highway
Share Embed Donate


Short Description

Download SLUTTEST_1__Juni_03.pdf...

Description

SLUTTEST 1

1

För vilket av följande fordon är det fordonskombinationer där hastigheten är begränsad till 80 km/h på en väg där dessa vägmärken finns uppsatta? A Lätt lastbil B Tung lastbil C Personbil med tillkopplad bromsad släpvagn D Buss med totalvikt över 3,5 ton

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

2

Du kommer strax ikapp fordonet du ser på bilden. Får du köra om? A Ja, eftersom fordonet framför är på vägrenen B Ja, om jag inte med något hjul passerar spärr linjen C Nej D Ja, eftersom fordonet framför är ett långsamt gående fordon. Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

3

Vilket av dessa vägmärken kräver ett slutmärke för att förbjudet inte längre ska gälla? A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

4

Vad innebär vägmärket? A Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger och vänster. B Föraren på anslutande väg har väjningsplikt C Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

5

Hur kan du veta om ett läkemedel är olämpligt att använda i samband med körning? A Jag kontrollerar om förpackningen är märkt med ett rött kryss. B Jag läser innehållets ekvationen på förpackningen. C Jag läser den bifogade informationen om medicinen D Jag kontrollerar om förpackningen är märkt med en överkorsad bil.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1 6 Du har fått motorhaveri på din bil på en plats där det är förbjudet att stanna. Vilket påstående är riktigt? A Jag måste flytta bilen snarast möjligt om den står på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 70km/h eller högre. B Jag behöver inte flytta bilen om jag sätter ut en varningstriangel C Jag måste flytta bilen snarast möjligt om den står på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50km/h eller lägre. D Jag måste flytta på bilen snarast möjligt oavsett vilken hastighet som gäller på vägen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1 7 När är det dags att byta bilbarnstolen till en bälteskudde? A När barnet kan sitta utan stöd. B När barnet har fyllt två år. C När barnets huvud -hjässan- är i höjd med stolens överkant.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

8

Du har inte låtit besikta din personbil inom den tidsperiod som gäller. Vad händer? A Jag får använda bilen tills jag får besked om körförbud från vägverket. B Jag får använda bilen tills jag får besked om körförbud från polisen C Bilen får automatiskt körförbud när perioden är slut.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

9

Hur många människor har årligen blivit dödade i trafiken de senaste fem åren? A 200-300 personer B 500-600 personer C 900-1000 personer D 1200-1300 personer

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

10

Hur kan du med hjälp av en kraftig inbromsning avgöra om ABS bromsarna fungerar? A Jag hör att det tjuter om däcken B Jag märker att hjulen låser sig C Jag känner vibrationer i bromspedalen

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

11

Vilken är den viktigaste anledning till att anpassas hastigheten efter detta vägmärket? A Vägmärken kan saknas eller vara ändrade. B Vägen kan vara i sämre skick C Det kan finnas vägarbetare på vägen. D Vägmärken kan saknas eller vara missvisande. E Det kan finnas trånga passager.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

12

Du kör i mörker. I vilket alternativ är det förbjudet att använda helljus? A När jag passerar ett parkerat fordon. B Vid möte med cyklist C Vid möte med gående

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

13

Du ska svänga vänster i korsningen. Vilket påstående är riktigt? A Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger i korsningen. B Jag måste stanna innan jag svänger ut i korsningen. C Jag har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

14

Du har last som har skjutit ut 70cm framför bilen. Måste lasten märkas ut? A Ja, alltid B Ja, om det inte syns tydligt. C Nej

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

15

Får du köra en bil där färdbromsen är ur funktion om parkeringsbromsen fungerar bra? A Nej jag måste anlita en bärgningsbil. B Ja, men endast i gångfart C Ja, men endast närmaste vägen till en verkstad. D Nej, jag måste bogsera bilen med en bogseringslina.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

16 Hur påverkas du av fartblindhet? A Jag kör fortare än vad jag är medveten om.

B Jag upplever att trafiken i min omgivning kör långsammare än vad jag själv gör. C Jag kör långsammare än vad jag är medveten om.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

17 Vad kännetecknar en förare som kör på ett impulsivt sätt? A De är duktiga på att ta sig ur farliga situationer. B De kör mjukt. C De växlar för sällan D De handlar först och tänker sedan.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

18

Du har grönt ljus och ska svänga vänster i korsningen. Hur ska du göra? A Jag kör sakta framåt medan mötande trafik passerar. B Jag kör eftersom mötande trafik har rött ljus. C Jag stannar vid stopplinjen och släpper förbi mötande trafik. D Jag kör eftersom mötande trafik ska lämna företräde.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

19

Du kör en personbil med katalysator. Vilket ämne i avgaserna minskas inte av katalysatorn? A Kolmonoxid (koloxid) B Kväveoxid C Koldioxid D Kolväten

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

20

Hur ska du uppträda när du närmar dig korsningen på bilden? A Jag blinkar med helljuset för att den andra föraren uppfattar att han får köra före mig. B Jag minskar hastigheten i god tid eller stannar C .Jag fortsätter utan att minska hastigheten. D Jag minskar hastigheten och vinkar fram bilen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

21

På vilket sätt kan du påverka bränsleförbrukningen i din bil? A Bränsleförbrukningen blir lägre om jag använder motorvärmare på vintern. B Bränsleförbrukningen blir lägre om jag kör på låga växlar. C Bränsleförbrukningen blir högre om bilen får regelbunden service. D Bränsleförbrukningen blir högre om jag har högt lufttryck i däcken.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

22

Hur ska du uppträda när du kör om ryttarna? A Jag kör sakta förbi för att inte skrämma hästarna. B Jag tutar innan omkörningen för att tydligt visa min avsikt. C Jag accelererar för att göra omkörningen så säker som möjligt.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

23

En trafikolycka inträffar när en bil som kör om dig krockar med mötande fordon. Måste du stanna på olycksplatsen? A Ja, men endast om mitt fordon blir skadat. B Ja, men endast om jag avser att vittna om olyckan. C Ja, alltid.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

24

Vilken skylt visar dig till motorvägen mot Nyköping? A Skylt 1

NYKÖPING

B Skylt 2 C Skylt 3 D Skylt 4 E Skylt 5

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

25

Vad anger vägmärket? A Korsande järnväg med flera spår. B Korsande järnväg med ett spår. C Korsande järnväg med bommar. D Korsande järnväg utan bommar.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

26

Vad kan orsaken vara att en personbil svänger mer i en kurva än vad som motsvara rattrörelsen? A Den är tungt lastad långt bak i bilen. B Den är tungt lastad på takräcket C Lasten är jämnt fördelad i hela bilen. D Den är tungt lastad långt fram i bilen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

27

Vad innebär vägmärket? A Endast cyklister och förare av moped klass 2 får passera vägmärket. B All fordonstrafik är förbjuden på vägen. C Samtliga fordon får passera märket de backas in på vägen. D Vägen är enkelriktad.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

28

Vad innebär det inringade vägmärket? A Mötande trafik ska lämna mig företräde om bredden inte är tillräcklig för ett möte. B Jag får inte passera vägmärket eftersom bron är enkelriktad. C Mötande fordon får inte passera bron eftersom den är enkelriktad. D Jag måste lämna mötande fordon företräde om bredden inte är tillräcklig för ett möte.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

29

Varför måste du ha en rörlig blick när du kör bil? A Därför att jag endast i en liten del av mitt synfält kan upptäcka föremål som är i rörelse. B Därför endast en lite den av mitt synfält kan bedöma hastighet och avstånd. C Därför att jag endast i en liten del av mitt synfält kan se färger.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

30

Vad menas med situationsanpassad hastighet? A Att anpassa hastighet för att hinna fram till färdmålet i tid. B Att alltid hålla den hastighet som anges i vägmärken. C Att alltid köra sakta genom alla korsningar. D Att ibland överträda hastighetsbegränsningarna för att anpassa körningen till övrig trafik. E Att inom gällande hastighetsbegränsningarna inte hålla en högre hastighet än vad trafiksäkerheten kräver.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

31

Du ska köra rakt fram mot den stora byggnaden. Vad innebär vägmärkeskombinationerna? A Trafiken från höger ska lämna företräde åt mig. B Jag ska lämna företräde åt trafik från höger. C Jag ska lämna företräde åt den mörka bilen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

32

Är det tillåtet att stanna eller parkera vid en busshållplats? A Ja, jag får parkera om jag sitter kvar i bilen. B Ja, om jag inte hindrar någon buss och jag stannar för att lasta ur eller i någon gods. C Nej, jag får aldrig stanna vid en busshållsplats. D Ja, om jag inte hindrar någon buss och jag stannar för att låta passagerare stiga ur eller i bilen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

33

Du kör på vägrenen. Vilken regel gäller om du ska in på körbanan igen? A Fordon på körbanan har väjningsplikt mot mig när jag blinkar vänster. B Jag har väjningsplikt mot fordonen på körbanan.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

34

Vilket av vägmärkena innebär bland annat att parkeringen är förbjuden? A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D

A

B

C

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

D

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

35

Vilket påstående är riktigt? A Det är tillåtet att parkera söndagar kl. 08.00. B Det är tillåtet att parkera helgfria lördagar kl. 09.00. C Det är tillåtet att parkera vardagar kl. 15.00

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

36

Vad varnar den inringade skylten för? A Vägarbete. B Svag vägkant. C Fast hinder D Backkrön.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

37

Det är lördag och klockan är 08.00. Du ska strax svänga till höger. Får du använda körfältet om den är markerad med A? A Nej, eftersom körfältet enbart är avsedd till bussar i linjetrafik oavsett tid. B Ja, eftersom körfältet är reserverad för bussen i linjetrafik mellan kl. 10.00 och 14.00 C Nej, eftersom körfältet är reserverad för bussen i linjetrafik mellan kl. 07.00 och 09.00

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

38

Du kör på en huvudled. Vilket av vägmärkena varnar för farlig vägkorsning. A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

39

Du kommer med din bil fram till en plats där det finns både vita och oranga linjer på körbanan. Vad innebär detta för dig? A Jag ska följa de oranga linjerna. B Jag kan välja att följa antingen de vita eller de oranga linjerna C jag ska följa de vita linjerna

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

40

Du kör i 80 km/h och bilen bakom dig vill köra om dig. Vad bör du göra? A Placera bilen på vägrenen B Öka farten C Placera bilen intill kantlinjen D Bromsa

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

41

Kan man göra någonting för att påskynda förbränningen av alkoholen i kroppen? A Ja, man kan sova längre. B Ja man kan bada bastu. C Ja man kan ta en lång promenad D ja man kan dricka kaffe med mjölk E Nej, man kan inte öka förbränningen

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

42

Vilket är minsta tillåtna mönsterdjup på en personbilsdäck som används på sommartid? A 0,6 mm B 1,0 mm C 1,6 mm D 2,0mm E 2,6 mm F 3,0 mm

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

43

Vad betyder tilläggstavlan? A Nedsatt rörelseförmåga B Nedsatt hörsel C Nedsatt syn

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

44

Du kör på en gata med två körfält med din körriktning. Varför är det förbjudet att köra om i den här situationen? A Mittlinjen B korsningen C framförvarande fordon kan byta körfält D Övergångsstället

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

45

Du parkerar bilen måndag 13.00 och följande dag är en vardag. När ska du senast hämta den? A Måndag kl 15.00 B Tisdag kl 8.00 C Tisdag kl 10.00

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

46

Vilket alternativ beskriver bäst hur du ska uppföra när du har svängt in på en huvudled där högsta tillåtna hastighet är 90km/h. A Jag är särskilt uppmärksammad bakåt och accelererar. B Jag accelererar försiktigt för att inte skada miljön oavsett hur trafiksituationen ser ut. C Jag använder alltid vägrenen som accelerationsfält.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

47

Du kör i 50km/h och befinner dig i situationen på bilden. Signalen ändras plötsligt till fast gult ljus. Hur ska du uppträda? A Jag kör vidare eftersom att jag inte kan stanna på ett betryggande sätt. B Jag kör som om det är på väg att bli grönt ljus. C Jag stannar eftersom att fast gult ljus betyder stopp. Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

48

Vilket av dessa märken innebär att du inte får fortsätta rakt fram? A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

49

Vad krävs för att använda dubbdäck utanför den tillåtna tidsperioden? A Tillstånd av polisen B Tillstånd av länsstyrelse C Att det är vinterväglag.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

50

Vad innebär begreppet lätt lastbil? A Lastbil som har en bruttovikt på högst 3.5 ton B Lastbil som har en maxlastvikt på högst 3.5 ton C Lastbil som har totalvikt på högst 3.5 ton D Lastbil som har en tjänstevikt på högst 3.5 ton

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

51

Du vill köra förbi bussen som har stannat på hållplatsen. Får du passera bussen? A Ja i låg fart med Handlingsberedskap. B Nej, eftersom lyktorna med skylten blinkar. C Nej, eftersom bussen blinkar till höger. D Nej, eftersom bussen stannat för att släppa av skolbarn.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

52

Du ska svänga höger. Vilken dold fara måste du vara beredd på i den här situation? A Cyklister som kommer bakifrån på cykelbanan B Gående som är på övergångstället framför mig. C Cyklister som kommer framifrån på cykelbanan. D Mötande fordon som ska svänga vänster i korsningen

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

53

Du kör på motorväg. Vid vilket tillfälle får du inte köra om? A Då bakomvarande påbörjat en omkörning. B Strax före eller efter en kurva C Strax före en backkrön.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

54

Får du köra om strax före backkrön där sikten är skymd om vägen har ett körfält i vardera riktning? A Nej B Ja, om fordonet jag vill köra om ger tecken att det inte finns mötande trafik. C Ja, om fordonet jag vill köra om är en traktor med släp.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

55

På vilken av dessa platser är det förbjudet att stanna? A På en huvudled utanför tättbebyggt område. B Där bilen skymmer ett vägmärke eller en trafiksignal . C På körbana bredvid en annan bil som har stannat i en parkeringsrutan längs körbanans kant.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

56

Vilken typ av olyckor drabbar äldre förare oftare än andra förare? A Omkörningsolyckor B Korsningsolyckor C Singelolyckor D Olyckor där föraren är alkoholpåverkad

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

57

Du har körkort med prövotid. Vad gäller? A Jag måste göra om både kunskapsprovet och körprovet om körkortet återkallas under periodtiden. B Jag behöver enbart göra om körprovet om körkortet återkallas under periodtiden C Körkortet återkallas i två månader om man bötfälls för felparkering.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

58

Vad är ett fordons maximilast? A Totalvikten minus tjänstevikten. B Bruttovikten minus tjänstevikten C Tjänstevikten plus totalvikten D Tjänstevikten plus bruttovikten

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

59

Vilket avstånd måste det minst vara före ett övergångställe när du ska parkera? A 10 meter B 20 meter C 30 meter D 40 meter

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

60

Vilket påstående om vägrenen är riktigt? A Vägrenen är avsatt att bland annat (skydda) trafikkanter. B Vägrenen är ett körfält. C Samtliga trafikkanter får använda vägrenen men ingen har skyldighet att göra det. D Jag är alltid skyldig att använda vägrenen om jag blir omkörd.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

61

Du tänker parkera nära en järnvägskorsning. Hur långt måste det minst vara till korsningen för att du ska få parkera? A 5 meter B 10 meter C 20 meter D 30 meter E 40 meter F 50 meter

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

62

Du har kommit till en trafikolycka där en man som är inblandad i trafikolyckan är ckockad. Hur hjälper du honom bäst? A Jag lägger honom med huvudet lågt och benen högt, talar lugnt med honom och lägger varma kläder under och över honom. B Jag låter honom arbeta på olycksplatsen så att han får annat att tänka på. C Jag sätter honom när vänd bort från olycksplatsen.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

63

I vilket fall anses det att du har parkerat? A När jag har stannat bilen för att släppa av en passagerare. B När jag har stannat och sitter kvar i bilen för att vänta på någon som har gått för att utföra ett ärende. C När jag har stannat bilen för att ta upp en passagerare D När jag har stannat bilen för att lasta ur gods.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

64

Var går gränsen för rattfylleri? A 0,2 promille B 0,5 promille C 0,8 promille D 1,0 promille

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

65

Vilken av dessa situationer är det lämpligt att använda vägrenen för att underlätta en omkörning? A Situation A B Situation B C Situation C D Situation D

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

66

Vilken av dessa situationer kan vänta längst med att blända av till halvljus före ett möte i mörker? A Situation A B Situation B C Situation C D Situation D

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

67

Du stannar vid vägkanten och väntar på en passagerare som dröjer. Det är mörkt och vägen saknar belysning. Vilket ljus ska du ha tänt i bilen? A Parkeringsljus B Halvljus C Varningsblinkers D Helljus

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

68

Vilken belysning måste finnas framtill på en personbil? A Helljus, varselljus, dimljus och körriktningsvisare. B Helljus, halvljus, körriktningsvisare och dimljus C Helljus, halvljus, parkeringsljus och körriktningsvisare.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

69

Varför ska en bilbarnstol helst vara monterad bakåtvänd? A Barnen klarar sig bättre från att bli illamående. B Barnen får den bekvämaste sittställningen. C Barnens huvud och hals får bästa skyddet. D Barnet får bättre kontakt med övriga passagerare.

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

70

En personbil är 180cm bred. Hur mycket får lasten som mest skjuta ut utanför bilens ena sida där det är färd på allmän väg? A Högst 10 cm B Högst 20 cm C Högst 30 cm D Högst 40 cm

Abo Jihad Privatlektioner

DECEMBER 06

Tel 031-3304150

SLUTTEST 1

71 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

C X X

D

X X X X X X X X X X X X X

61.. D 66.. C

Abo Jihad Privatlektioner

A 16 X 17 18 X 19 20 21 X 22 X 23 24 25 X 26 X 27 28 29 X 30 62.. A 67.. A

B

C

D X

X X

X X

X X

A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 X 40 41 42 43 44 E 45

63.. B 68.. C

DECEMBER 06

B X

C

D X

X X X X X X X X X X X

A 46 X 47 X 48 49 50 51 X 52 X 53 X 54 X 55 E 56 57 X 58 X 59 X 60 X

64.. A 69.. C

Tel 031-3304150

B

C

D

X X X

X X

65.. A 70.. B

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF