shell structures

August 14, 2017 | Author: vaishali | Category: Truss, Dome, Beam (Structure), Structural Steel, Vault (Architecture)
Share Embed Donate


Short Description

class unit report on shell structures...

Description

c c   

 

 V  Y YY! isYY YYYisY  Y sYYs ibYY Y iYYs,Y s ,Yiss,Y Y Yi i Ys sY YYYs YisYiY YYiY!!,YsYiYisYs Y Ys Ys YisY i Y YiY YsY YsYiY ssi Y i YsYi i YisYbsYYisY

 Ysi YY b ,Y i Y sYY i i i YY iYsssYsYYisYY i Y YYs issiYY YiY Y sYi sY iY sYYs Ys Ys sYYbY sYYi si Y ss;Ysi Y

Ys s,YY ,Y YbY YiYi YsY s,YY YYYs Yss Yss s,YiYsYs sY s YsYsi s,YiYi si Y i sYYYiYs Ys sY iY iiY sY c

      

c i YYb i iY YY i YiiY  YiiY i Yb Ys sY siY s iY   YY iYiY s isY siYs Y sY sY sYY i Y

YYYss b YY Y s sY i Y i isYY s sYYY s,YbY sY YYs sYiYs Yb i isY cYiYs YisYiYsYYs YiYYi ssYi YisYs Y

 YYisYYi sisYYiYi Y isYYY Y YYi ssYcYi Yi YbYYs Y s YYY Ys YisY,YiYY sssYs,YYs Y s YsY

 YsYsYY sYs sYi YY Y bY iYiYYs YisYi i Y sYb Yi Y sY Ysss,Y YY YbYs Y sYs iY Y  Y isY!YY Y Y sYsi i YYYb YiY biYYsYssss,Ys sYY sYYY b Yi Y sissY sY Ysi YssssY YYi YiYs Y sYbY

b YY iYbYsiYY ssiY

1

c c   

 

 cYs YisYY"YYs Y siYiYY

Y bY iY sYYs YsiYb YYsiY sYiY YYY i isYYs sYi YbiYYisiYiY bYisY Ys  Yssib Yb YiiYsiYYsYisY biYssssY i Y

 Ys sYY # b Y

 Ys sY Ysi Y

 Ys sYY

YYY iYisYYYYYY

iYY YYY$Yb Y sY%Y iYs sY # b Y

 Ys sYYiYYYY YYY b iYY iY

   yY yY yY yY yY yY yY

6 Y Y p Y sY Ys sY # sY s iYs sY !Ys sY Y sY

c  c iYY Ysi i i YY

Ys Y sYY i izYY  YsYYsissYYs Y YiYY YiYY

sYY i Y   Yssi YiisYY Ys Ys YY Y   YsiYYYY Ys ,Y sYY b,YY

s iYY iYYs YisY YiY!i Yiii YY sYYiY Y ssYsib Yib sYYs Ys s,Y YYs Yi Yii

isYY Y

Y is YY 

 YY ib Yiii Y -   sYs i&Y ,Yi Y si YiYs Ys i,Yi Y bsYY Y

 YYs sY Y

2

c c   

 

   yY

YisYY YYs YbiYb Y iYYi Y

Y Y Yis Y YYi YiYY YYiY sYYY YYYs iiY

Y

§   yY

sYbiYb Ys iiYYi Yb YiY Y

 YiYY YYiY sY Y YYYisYY YY

 YYYYs isYi YbYiYsiY i is,Y YiYYYYiYY

yY

Y b i Yb iYs sYsiYb Y6 iY YY i Y sYY i YssYYs  Y ssibi i YY b Y

Ys sY isYsYisY YYY b i Yi iYiYY YYYY iiY i YsYiY sY YYi iY's iYs YisY s ibYb sYiz Ys isY YYs YY b sYYi Ys isYYb sY

yY

Ys  Ysiii YYisYsYisYYY YiY YYs Y,YsiY isYi Y iYiYYs YisY Y

YYYYYisiYsiY isY

yY

,Y iYY'Y b i Yb iY sissYY iYsiYs isYYi bYi YYsi YYiYY s YYYYYYYY

6   Yisi isiY YYY Y YisYYsYiY iY Ys sY ,Y YY Yb YYs YsY Y

Ys sYi Y( iY i Y ssYY sYY i Y YcY Y Y YbY YYb YY s Y sYsYYiz Ys bYYsY Y ssYs YY Y YYs YssY6 Y sYYYYYsYiYb Y s iYsYb Y sY6YisYY Y,Ys ,Y$%Y,YY i ssYYY Y Y sYbYi YYYYb Y Y YY YbYiYb Yi siYYi ssYYY s bY) sYYY sYsYiYi Y YsYY Yb YYsYYY s iY Yi3

c c   

 

 § -6c

isYs YssYY Y Ys YiYYs sYY Yb Y YYsisYYiiY sYYYY isYsYiYY sY Y Y sY YY isYYY s iY sYYsYiiY sYi YbY( iY YYYY siY Y Yi YYbYb Yb Y ssY YY ) Y sY YsizYYY sY YbY Yb Y siYY s YiYbYYsYYY sYi Y YbY  YiY YsiY Yi sisYYY sYYYYbYYiYYY b YYYYsY YYYYs Ys YbYb Y*$*Y i sYYsYYY i Ys YYY Ys YYbY YY+*YsY6Y ,Yss YYYbYs Y YYsYisY,*YYYYb YiYisY%+YY YYYY s Ys YbYb Y,YYYYiz YiYY Y Y iYYYs Y Ys YbYb Y-YY Ys YYY sYisY,.-,Yi YisYb Y"/YsYYisYsis Y Y i ssYYY sY YbYb Y"Y0Yi sY å§

| YYY isYiYs YsYY Ys iY YYYY sYYiYs YbYY isYYisY isY Y sYbY YY1Ys YYisYsi i YYY Y sYYiY i iY Y i  Y YisY Y i YiYYs Y

YbYsYb YY i Y) Y Yb YYs Y Y isYY YYYYYb Y sYYY iYisY  Y Ys Y iY Yi sYisY ,YYYs Y

YbYiYiY i YsY iY YYs YisY Y YYisYYY i iYYYisYYYbY Y Yc) Y isYs YbYiYYb Ys  Y iY isYY s iYY1Ys ,Y b Y sYY Y bY YYsYi Yis YiY s iYisYsYYY iYY sYYY Y Y1Ys YisYYYi iYs  YsYsi YiYisYis i sY YisY iYYisY Y ssYYY  Yi YY ,YYssYY i iYiY isYYY sYiYY Y bYY isYsiYb YsiY

4

c c   

 

 cV cY Y Ys YYYs Y YYY YYY b i iYisYsY isY Y YsY Ys sYcYYs Y s YisYYsib Yb sYiYsY Y i Ysi Ysis Y isYisbi i Y YbY sYb YYY YiYY sYYY Y YYi Yi sYY b,Y iYsY siiY bsYYiYisYbs Y ss YYYYY Y s s ,YYsiY bY YbY YiYY Yi Yi Y Y Y b Y sY isY YYbYiYYYYs YsY YYYiY i YYYs Yi YYYsiY YYi Y Y cYY YYYb i iYYs Y sYbYYsiYiYiY Y Y s iYisiYs YbY YYiYYY

Y Y c 6c 6 Y Ys sY YbYb i YiYY sYY Y YYY Yssib Y biisYisYsYYcY ssibi i YisYY YYs YsY YYYYsYYY iYs Y sYY i

YiY YiYYYs sYYY

YYYsYisYY ii Yi siYYbiYsY ,YYs YisYY Yi iYYYs ib YY Y ssYb sYYY ssYiY( iYYY YsY cYY YiYisYsiYisYYsYYsY YY s YYYYi Y YYY YYYY Y bYY

isYY sYiY Ys,YYsYY sY YbYii

Y cY Y Y YbY sYY sYsYYiYs  Y Yb Y

siY Y Y YYY YY iYY)isY YY

 YcY YYisY Y YbY Y YiYYY Y YY 6c Y s Y YY Y YbY i iYYYY s Y YbY YYY YiYiYYY YisY  Yb YYsisYY sY Ys bYbY sY sYbY siYsYYb YYiY YbY iYYYY iY Ys bYsYY i Y Y Yb Y YY isYY YYYYbY sYi YYbYiY!iY sYY Yb YiiY Y iYiYY sYYsisY Y

5

c c   

 

 6 

 Y Y2 Y Y ss2YisYiYYii YYs  Y iYYisYs Y YYiz YisY ssYYiY Y YYsYYYb i iYYYs Y sYsYYY s Ys YsYsYiYYi sY Y Y ssY YY i Y ssY sYY iY isYYYsY YY

YYYi iY ssYisY Yb YYiY bY Yb Y

sYYYisYYYbsYYYsiYb sYYYi sY Y Yb YYs iY sYYYis iYYYb sYY Yi Y sY YY i i Y ssiY bY Y ( iYs Yii Yi ssYY YY ssiY bYY s i iYsizYY YY ssiY Y 6 6 cY YiYsiYs sYisYs i sY YYiiY YYisY YsYi iYsYY

Y Yb sYYbiY sY YY isY ssYY sYY( iYYYsYYY Y YiYYYisib YY sYYYsYY Y s Y pc

c

 Ys YbYisYYsi Yb Y YiYYb sY Ys Y sYbY YY) Yb YYYYYsiYiYY YsYYsYYYs YisYY( iYY sY Y YY ssi YYYbY  Yi s,YsYsY,Y b Y YbY sYiYYiz YiY Y sYY Y sYYYi ssYisYbsYYYsiY YYs bY ,YYi ssYYYb Ys YisY s YbsYY Y ii Yi ssY( iYY iYYs YYii,Y sYYs Y( iYYY sYYbs,Y sYs Ys YY  YYsYbsYY Y Yi Y s,YY i Y ii Y YbY"Y$.+Yi sY3YYs sYYi ssY YbY YY iiYY Y i i YbsY Y YYYb YisY YsiYb Ysi,YYs YisYY i Yb Ys YYiY YYYs,YiYisY YY i YsYs Yc Y bsYY i sYb sYY

i sYssYYssib Y YY YisiYs Y bY YYsiY)isYiYY Ys Y

6

c c   

 

 pcV-6§ § isYs Yi ssYs YYYi i YsYYYsYs Y s &Y$YYs YsiYbY s,YY%YY Y s YYisYs ,YYYb sYYiYYY sY iYYYs YYY YisY YYYYYs YsYY sY YbY Y YYb YYs Ys s,YYY b Y YbY iYiYYs YisYi Y Y

YYYs YisY iYb YYYsYYY YY YbYY i YY s Ys sYY Y YYY sY iYYY YY Y sYs sY Y ii Ys Yi ssYs YbYYYYiYY YYY sYcYY ,YYs Yi ssYisYi sYs i YY  Y ssssY Yi ssYi ssYYYsiiY iYYY Y YiYYs Yb YYYb ,YYi ssYYs YbY bsYYYi ssYYYs bYsiYYs Yis Y Y Yb sY Y iYY Y Ys sYs ibYiYYisY

Y - cY YisYYs Ys Y iYY YY ssYs( YY i

Y Y YbsYY YisYY YY i,YYiYisYY YY isYYYs Ys sY| Y sYYsi YiY is YYsYb i YiY' Yi sY YY Yb YYs Y Yb YY

YY Y Y iYb YYi Y iY isY s YsY b Y

 YYYs iYs YisY YsiY YsYYYsi Y

Ys ,Ys YsYY ii Ys Y Ysi Y YY iYisYYiYYYsY4,YY

sYY sYsis ,Ys YsYY is,YYb ,YY

i Ys is,YY Y

sY 5|Y Y # sY Ys( YiY Y i Y sY s iY sY 6  ! iY Y Y

7

c c   

 Y c Vc

Y -V-

8

c c   

 

 §c § 6 Y sYY ii Yb Ys sYYssi Yb sY Y s Y ssYs i YssY YbY sYY sYYYYsYY s,YiYiYs  Yis,YisYbiY Y sYYs YiYYs Y YsYsYs sYiYY Ys Y iYisYs bsiYYY Y iYc YYi sssY

YbY Y( iYs YYY YisY sYb sYYssssYi Y bYi i Y ssiY Y

YYY YsYYbY Y Y i

Y ,YYis,YiYs YiYY sY iYYY iY sY sYYY Yi iYs sYiYYbiY sYY i,YsYiYY Y YiiY Y YY sYYs sYYiYiYs Y isY Y b i Y b i Y YisY YYs Y Y 6cc § isYs YisYs ib YY( iY YssYY sYYY

 Y YbY sY Yi sYb sY Y iY YbY Y s s iY c YYYiYs iYssYY Y sYYssib YiY isY YYs Y Y1YsY YbY sYYiYY iY csYiYY Y Yss,YYY YisY( iYYY siY bY iYY YYYsYs YYY siiYYY sY YbYYb Y ssYb Y Y isY sYYY YiYYYs Y YbY sYYY Y Y iYiY Y pc

c §

isYsYisYsi i YYY Y Ys Y Y YY ssY s i Y sYY

YisYYbiY YiY Y s sY Ys YisY Yii

YY Yb YYisYYY iii Y sY YbY YYYYY Y Y sYc sYY Y YsYYssib Yb sYYbiY sYiYY YY Y ssYYiYYb YY b Y sYc Y bYYiYssY YbY s,Ys YsYY

 YsYYYY iYz YYsYiiY YbY biYb Y siYs isY YsiY sYYY Y YiY Y YsY Y sY YbY sYYYYb Ys Y

9

c c   

 § 6c  cYs YisYYYi si Yb YiY 6Y7YYYs Yi sisYisY Ys YYYYY 6YY

 YYYs Y ! iYY

Y i iYisY zY cY YisYYYi si Yb YiY 6Y7YYY Yi sisY Ys YYYYY 6YY

 YYY Y ! iYY Y

i iYisYz

10

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF