SAP Accounts Payable Training Tutorial

May 6, 2019 | Author: SAP E-Books | Category: Accounts Payable, Debits And Credits, Invoice, Payments, Service Industries
Share Embed Donate


Short Description

http://sap-ebook-download.blogspot.com/2010/03/sap-accounts-payable-training-tutorial.html Visit to download this mater...

Description

Aghsulr

5

Haan|juq Shtho`l Vljenr Djvndal Snqudjb 'FO63$ . 'F)51$ Jhvdbhudnj Shug

Srnvdel ugl jlalqqhrt djfnrihudnj hje qdi|`hul ugl urhjqhaudnj Eladel nj ugl Anishjt anel dj gdag ugl Djvndal jlleq un ol snqule hje ugl a|rrljat djvn`vle* Njl ahj h`qn qsladft ugl a|rrljat anjvlrqdnj rhul ughu jlleq un ol hensule fnr ugl urhjqhaudnj* Dj ugl rlflrljal fdl`e fdl`e ljulr ugl Djvndal j|iolr nf ugl Vljenr Djvndal hje ugl anrrlqsnjedjb ulwu*

Ot elfh|`u, ugl honvl qarllj fnr UEQ ele|audnj anilq |s* UE Q dq hss`daho`l nj Djvndadjb nr Shtilju gdaglvlr dq lhr`dlr* _linvl ugl u gl UEQanelq hbhdjqu hbhdjqu SHTILJU ILJU ' AS AS$ `djl `d jl hq ugdq ugd q djedahulq djedahu lq UEQ UEQele|audnj ele|au dnj hu u gl udil u dil nf shtilju* shtilju * Djahql Djahql df ihj|h` hem|quiljuq jlle un ol ihel, ugl o hql hin|ju hje anrrlqsnjedjb UE Q Hin|ju jlleq un ol qsladfdle* Ugdq dq nf shruda|`hr disnruhjal dj ahqlq glrl UEQ ghq ollj ele|aule nj Hevhjal shtilju* Ljulr ugl jlu hin|ju glrl qn ughu UEQ bluq ele|aule nj ugl rle|ale hin|ju*

Ugl `dbgu lwu un ugl uhoq rlf`lauq ugl o `hjal dj ugl e a|ilju a|rrl at=

O h` hjal enlq jn u lx|h` }lrn ' snqudjb dq jnu snqqdo`l$ \j glakle quhu| q 'djdudh` quhu| q, snqudjb jnu tlu ahrrdle n u$ O h` hjal lx|h`q lrn 'snqudjb hrrdle n|u$

Rl ahj e fdjl gn l  hju ugl elodu.  rledu djedahunr un hsslhr dj

Ledudjb Nsud njq 

Qdi| `hul= H `hul= H ena|il ju nvlrvdl hs slhrq dj gdag l ahj ql`lau vhrdn|q nsudnj fnr ehuh srls hrhudnj*

Df ugl ljur dq nk uglj Qh l ugl ljurt ug Ena|ilju j| iolr d`` ol b jlrhule* Jnul = l ahj |ql FO 63 nr F)51 fnr gl vn|aglr lj urt dj FO63 l ghvl elodu arl du qarllj hje dj U*Anel F )51 l ghvl un |ql snq udjb kltq un en ugl urhjqhaudn jq *

Ugl srna e|rl fnr onnkddjb nf Vljenr Djvndalq Djvndalq rlihddjq ugl qhil walsu ughu h sladh` qarllj nr djs|uudjb u l Vljenr jhil hje heerlqq eluhd` anilq |s* J ul ughu ugl agl x|l d`` blu srddjule hq slr ug jhil qsladfd e dj ugl jhil fdl`e* Ugdq f|jaudnjh` dut ahj ol |ql lfflaudvl`t fn r ihkdjb sht lju un vljenr q glrl ugl j il aghjblq aghjblq lhag hag u dil lb* Shtilju un Bnvlrji ju h|ugnrdudlq f nr Djanil uhw, quh is e|ut lu a*

Vljenr Arledu Ilin Ilin Snqudjb 'FO6
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF