SakI_Ehv_2010

October 29, 2017 | Author: Wiss93 | Category: Cartridge (Firearms), Firearms, Hazards, Military Technology, Military Equipment
Share Embed Donate


Short Description

Download SakI_Ehv_2010...

Description

Skjutning med eldhandvapen, kulsprutor, pansarvärnsvapen, lys- och signalammunition, handgranater samt markeringsmedel.

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

FÖRSVARSMAKTEN

2009-12-01

14 990:58059

Högkvarteret

Skjutning med eldhandvapen, kulsprutor, pansarvärnsvapen, lys- och signalammunition, handgranater samt markeringsmedel. ( SäkI ) , Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera (SäkI) 2010-års utgåva enligt nedan, fastställs för tillämpning inom Försvarsmakten från och med 2010-07-01. M7739-351062 SäkI Ehv/Pv 2010, skjutning med eldhandvapen, kulsprutor, pansarvärnsvapen, lys- och signalammunition, handgranater samt markeringsmedel. Från samma tidpunkt upphävs SäkI 2008 enligt nedan M7739-351003 SäkI Ehv/Pv 08 Fastställd med HKV 2007-10-25 14 990:76315. ––– Beslut i ärendet har fattats av överste Anders Emanuelson varvid föredragande har varit överstelöjtnant Tomas Kryhl.

Anders Emanuelson Tomas Kryhl

© 2010 Försvarsmakten , Stockholm Tryckeri: Arkitektkopia, Växjö 2009 Boken är publicerad i samarbete med Citec Information AB Sakavdelningar: Försvarsmaktens Marksäkerhetsinspektion och MSS, kn Stefan Ohlson Redaktör: Roger Tiensuu M7739-351062 SäkI Ehv/Pv 2010 Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Ändringar

SäkI Ehv/Pv 10

3

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

4

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

SäkI Ehv/Pv 10

5

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Innehållsförteckning

Inledning ....................................................................................................................... 1 Allmänna bestämmelser ........................................................................ Allmänt ................................................................................................................................ Tillåten exponering vid skjutning med pansarvärnsvapen ..................................................................................................... Enskilds ansvar och skyldigheter ........................................................... Övning med skarp ammunition .................................................... Övning med lös ammunition ............................................................ Säkrat/osäkrat vapen .................................................................................. Laddning och patron ur (plundring) ........................................ Visitation före och efter skjutning ............................................... Ammunition ....................................................................................................... Tillstånd att öppna eld – inställande av eld ....................... Uppehåll i eller avslutande av skjutning ............................... Fara ................................................................................................................................ Skjutgränser ......................................................................................................... Skjutning förbi eller över trupp ...................................................... Skjutning i samband med förflyttning, grunder .......... Skjutning under förflyttning efter tilläggsutbildning ........................................................................................... Pansarvärnsvapen .................................................................................................... Pansarvärnsrobot ...................................................................................................... 2 Särskilda bestämmelser för vissa befattningshavare ......................................................................................... Säkerhetskontrollant ............................................................................................. Pansarvärnsrobotsystem ................................................................................... Tung kulspruta/granatspruta ...................................................................... Säkerhetskontrollants uppgifter ..................................................... 3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen ................................... Automatkarbin ............................................................................................................

SäkI Ehv/Pv 10

13 15 15 16 18 18 20 22 23 24 24 24 25 25 25 26 28 29 31 34 37 37 38 39 39 41 41

7

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Gevärsrökgranat 1 till automatkarbin 4 och 4B ............ Granattillsats till automatkarbin ................................................... Pistol ....................................................................................................................................... Prickskyttegevär 90 ................................................................................................. Automatgevär 90 ....................................................................................................... Hagelvapen ...................................................................................................................... Kulspruta 39, 58, 90, 94, 95 och tung kulspruta ...................... Granatspruta .................................................................................................................. Pansarskott 86 .............................................................................................................. Skjutning med skarpt pansarskott spårljuspansarspränggranat 86 modifierat ......................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Granatgevär samt övningsvapen 4 och 5 ........................................ Skjutning med spränggranat 00 (B) ........................................... Skjutning med spårljuspansarspränggranat 75 modifierad ............................................................................................................. Åtgärder vid klick .......................................................................................... Pansarvärnsrobotsystem 55C ...................................................................... Skjutning med övningsrobot 55B ................................................. Skjutning från markgrupperat robotsystem ..................... Skjutning från pansarvärnsrobotbandvagn 2063 ........ Åtgärder vid klick .......................................................................................... Åtgärder vid utebliven startmotortändning ..................... Provdon .................................................................................................................... Pansarvärnsrobotsystem 56 ........................................................................... Skjutning med robot 56 .......................................................................... Skjutning från pansarvärnspjäsbandvagn 2062 med inredning för robotsystem 56 ........................................................... Skjutning från pansarbandvagn 401 .......................................... Skjutning från pansarvärnsrobotterrängbil RBS 56 ..................................................................................................................................... Skjutning med robot 56 från robotplatta på terränghjulsläp eller skoterkälke ................................................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Skjutning med robot 57 ..................................................................................... Åtgärder vid eldavbrott ........................................................................... Icke dödande vapen ............................................................................................... 8

43 45 48 48 49 49 51 56 57 58 60 62 63 65 67 68 68 69 70 71 71 72 73 73 75 76 77 78 79 81 84 86 SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

4 5

6

Kravallpatroner ................................................................................................ Särskilda bestämmelser Adapter Kravallkarbin ............ Tårgashandgranat .......................................................................................... OC (pepparspray) .......................................................................................... Särskilda bestämmelser för vakttjänst ...................................... Vakttjänst och prov i skyddsvaktsutbildning ............................. Signal- och lysammunition ................................................................. Allmänna bestämmelser .................................................................................... Signalpistol ...................................................................................................................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Pyrotekniska nödsignaler ................................................................................ Nödsignalsats 90 och 90B ..................................................................... Fallskärmsljus nöd ........................................................................................ Handbloss nöd .................................................................................................. Rökfackla nöd .................................................................................................... Närlys ..................................................................................................................................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Mellanlysammunition med 71 mm lyskastare .......................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Markeringsmedel .......................................................................................... Knallskott .......................................................................................................................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Nedslagsmarkering ................................................................................................. Åtgärder vid klick .......................................................................................... Eldmarkering ................................................................................................................ Eldmarkering m/56 kulspruta, eldmarkering pjäs samt områdesmarkering artilleri .................................................. Åtgärder vid klick .......................................................................................... Eldmarkering m/65 stridsvagn ........................................................ Åtgärder vid klick .......................................................................................... Simulerrobot BT46/RB55C och lösskjutningsrobot 56 ..................................................................................................................................... Åtgärder vid klick .......................................................................................... Eldmarkeringspatron m/54 och 54B för eldmarkeringsenhet WESS 12 och BT-simulator ....... Eldmarkeringspatron 86 ........................................................................

SäkI Ehv/Pv 10

86 87 89 89 91 91 93 93 93 95 96 96 97 98 98 99 100 101 103 105 105 106 106 106 107 107 108 108 109 110 110 111 112

9

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7

8

9

Eldmarkptr m/05 avsedd för simuleringsvapen till RBS 55C och RB 57 ...................................................................................... Rökmarkering .................................................................................................... Markering av artillerield ................................................................................... Eldmarkering luftbrisad .......................................................................... Handgranater och rökammunition ............................................. Allmänna bestämmelser .................................................................................... Kastövningar ................................................................................................................. Grundläggande kastövning ................................................................. Tillämpad kastövning ................................................................................ Riskområden för handgranater ................................................................. Rök ........................................................................................................................................... Gemensamma bestämmelser ............................................................ Fosforladdad rökammunition .......................................................... Rökfackla 4 ............................................................................................................ OXA ........................................................................................................................................ Riskområden .................................................................................................... Allmänt ................................................................................................................................ Riskområde för finkalibriga vapen och gevärsgranat ........ Riskvinkel för sidspridning (V) ...................................................... Riskvinkel för studs (Q), riskavstånd för fullträff bortom skjutområdet (l) samt riskavstånd i sida för studs (c) .................................................................................................................... Risk för återstuds ............................................................................................ Riskavstånd i längd (h) och riskavstånd för splitter (k) .................................................................................................................................... Riskavstånd i höjd ......................................................................................... Riskområde, säkerhet vid speciella förhållanden ................... Riskområde för hagelvapen ........................................................................... Riskområde för pansarvärnsvapen och granatspruta ........ Beräkning av riskområden för fullkalibrig ammunition ......................................................................................................... Riskavstånd i höjd ......................................................................................... Riskområden vid robotskjutning ........................................................... Skjutbanor .......................................................................................................... Ansvar ...................................................................................................................................

10

112 114 115 115 119 119 121 121 124 127 127 127 129 132 133 135 135 137 137

138 143 144 144 147 147 148 150 154 156 161 161

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Allmänna bestämmelser .................................................................................... Skjutbanors utformning .................................................................................. Kulfång ................................................................................................................................. Signaler och varningstecken ......................................................................... Sjukvårdsberedskap ............................................................................................... Riskvinkel för sidspridning (V) och höjdspridning (Vh) vid skjutning på skjutbana .............................................................................. Utökat riskområde .................................................................................................. Skjutning på inomhusskjutbana ............................................................. 10 Demonstrationsskjutning med pansarvärnsvapen ....... 11 Beslutade undantag för förbandschefs tillämpning ......................................................................................................... Vid utbildning och övning ............................................................................. Vid insats i operationsområdet .................................................................

161 164 166 168 168 169 172 174 175 177 177 178

Bilagor 1 Exempel på konstruktion av riskområde ................................ 181 Skjutning i öppen terräng ak 5 ................................................................... 182 Värden hämtade från skjutplatsen.............................. 182 Värden hämtade från SäkI........................................... 182 Beräknade värden.......................................................... 182 Beräkning av riskområde.............................................. 183 Skjutning mot skog ak 5 .................................................................................... 191 Värden hämtade från skjutplatsen.............................. 191 Värden hämtade från SäkI........................................... 191 Beräknade värden.......................................................... 191 Beräkning av riskområde.............................................. 192 Skjutning i skog ak 5 ............................................................................................. 201 Värden hämtade från skjutplatsen.............................. 201 Värden hämtade från SäkI........................................... 201 Beräknade värden.......................................................... 201 Beräkning av riskområde.............................................. 202 Skjutning med skarpt pskott 86 spårljuspansarspränggranat 86 modifierat ................................... 210 Värden hämtade från skjutplatsen.............................. 210 Värden hämtade från SäkI........................................... 210 Beräknade värden.......................................................... 210

SäkI Ehv/Pv 10

11

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Beräkning av riskområde.............................................. Skjutning med 8,4 cm granatgevär 86 och 8,4 cm spårljusövningsprojektil .................................................................................... Värden hämtade från skjutplatsen.............................. Värden hämtade från SäkI........................................... Beräknade värden.......................................................... Beräkning av riskområde.............................................. Exempel på underlag för riskområdeskonstruktion ...........

12

211 221 221 221 221 222 232

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Inledning Inledning till SäkI-serien återfinns i SäkI G. SäkI Ehv/Pv riktar sig till såväl övningsledare (motsvarande) som övrig personal som genomför skjutningar med eldhandvapen, kulsprutor, granatsprutor och vapen som har gasutströmning bakåt med tillhörande övnings- och inskjutningsvapen samt pansarvärnsrobot. Den riktar sig också till övningsledare (motsvarande) som övrig personal som genomför övning med handgranater, rökammunition, signal- och lysammunition samt markeringsmedel. SäkI Ehv/Pv innehåller även bestämmelser för skjutbanor. Utifrån dessa bestämmelser ska chef med ansvar för tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (CMA) utfärda lokala instruktioner. SäkI-seriens indelning framgår av pärmens insida.

SäkI Ehv/Pv 10

13

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser Allmänt 1. Övningsledaransvar. Vid verksamhet där övningsledare inte är utsedd har insatschef/truppförande chef övningsledaransvar. 2. Skydd mot hörselskadligt impulsljud, buller och höga ljudtryck. Bestämmelser skydd mot hörselskadligt impulsljud, buller och höga ljudtryck framgår av SäkI G, kapitel 11. 3. Skyddsglasögon. Skyddsglasögon bör bäras vid stridsutbildning/strid och skjutning eller då annan risk för skada på ögat föreligger. Beroende på riskkälla kan ordinarie glasögon nyttjas i vissa fall. Med skyddsglasögon för skydd mot damm, grus och vätskestänk avses Skyddsglasögon 04, M7343-123010 och med ballistisktskydd avses 06 M7340-124010, 07 M7340-126010 alternativt 08 M7340-127010 eller av FM senare utgivna skyddsglasögon med motsvarande skydd (enligt SSEN 166 och CE-märkta). 4. Sjukvårdsberedskap. Bestämmelser för sjukvårdsberedskap framgår av SäkI G, kapitel 10. 5. Eldgivning vid flygplan/helikopter. Eldgivning är förbjuden inom 30 meter från uppställt flygplan eller helikopter såvida luftfarkostens befälhavare ej medgivit annat.

SäkI Ehv/Pv 10

15

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

6. Förgiftning genom krutgaser. Vid skjutning från mer eller mindre stängda rum eller byggnader, kan krutgaserna ge höga halter av kolmonoxid. Detta gäller särskilt vid skjutning med lös ammunition. Risken för krutgasförgiftning ska speciellt beaktas. Byggnader som saknar ventilationsmöjligheter genom fläktar, öppningar i väggar etc får inte användas. Personal, som under skjutning från mer eller mindre stängda rum känner symptom på kolmonoxid förgiftning (huvudvärk eller illamående), ska omedelbart gå ut i friska luften. Vid skjutning med robot 57 ska utrymmet sköljas ut med vatten efter 6 skott för att undvika ackumulering av blydamm. Om det begränsade utrymmet inte ventileras genom fläkt eller motsvarande får inte skjutning ske tätare än var 5:e minut med samma personal.

Tillåten exponering vid skjutning med pansarvärnsvapen 7. Begränsningsområde. Ett område med begränsning av antalet exponeringar för höga ljudtryck uppstår vid skjutning med • granatgevär med 8,4 cm ammunition • skarpt pansarskott 86 spårljuspansarspränggranat 86 eller 20 mm spårljusövningsprojektil 86 med signaturladdning. • robot 57

16

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Endast skytt, laddare och instruktör (motsvarande) får vistas inom begränsningsområdet. Området utgörs av en cirkel med mittpunkten i vapnets bakre del och en radie av 3 m. Vid skott med robot 57 inne ifrån begränsat utrymme med eller utan tak, gäller hela det begränsade utrymmet (rummet) som begränsningsområde. Skott utomhus med robot 57 har inget begränsningsområde. Riskområde

Begränsningsområde 3m

Tryckzon

Riskområde Bild 1: 1 Begränsningsområde

8. Begränsning av antalet skott. Följande restriktioner gäller för personal som vid skjutning uppehåller sig inom begränsningsområdet, se mom 7. Maximalt antal skott per dygn är 6 stycken. Dessutom är det maximala antalet skott per 7-dygns period begränsat till 12 stycken. När maximalt antal skott per dygn och/eller 7-dygns period är uppnått ska exponerad personal uppehålla sig utanför det inre riskområdet (25 m) under minst 16 h. Alla restriktioner ackumuleras vid byte mellan vapensystem.

SäkI Ehv/Pv 10

17

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Enskilds ansvar och skyldigheter 9. Grunder vapenhantering. För att undvika olyckor och vådabekämpning behöver fyra enkla regler följas: • • • •

Betrakta alltid alla vapen som laddade Rikta aldrig mynningen mot något som du inte är beredd att bekämpa Håll fingret från avtryckaren tills vapnet riktas mot målet Var säker på ditt mål och vad som finns mellan dig och målet, bekämpa aldrig något som du inte har identifierat Var mynningsmedveten och tänk alltid på: Mynning - Finger - Säkring

Övning med skarp ammunition 10. Före skjutning. Före skjutning ska skytten utöver vapenkontroll enligt SoldR Mtrl Vapen för respektive vapentyp • kontrollera att vapnet är ordnat för skarpskjutning • kontrollera att hörselskydd är anbringade. När vapenkontrollen och åtgärderna enligt ovan är vidtagna anmäls detta till övningsledaren. 11. Under skjutning. Under skjutning ska skytten • agera aktivt för att säkerställa samverkan mellan skyttar och grupperade vapen så att vådabeskjutning undviks • inte avfyra vapnet då mynningen är närmare sidokamrat än 1 m under förutsättningen att både hörselskyddspropp och hörselskyddskåpa används kan avståndet minskas till 0,5 m • vid eldavbrott (klick) behålla vapnet i skjutriktningen, fastställ och åtgärda det uppkomna felet enligt respektive SoldR Mtrl Vapen. Kan inte vapnet bibehållas i skjutriktningen ska det säkras

18

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

• inte använda felaktig ammunition (t ex ammunition som kommit i kläm i samband med eldavbrott, klickade patroner eller patroner med intryckt projektil) • vid uppehåll i skjutningen göra patron ur om pipan blivit så varm att den bränns. Riktvärden för varm pipa För automatkarbin (ak): ak 5 > 90 patroner; ak 4 > 60 patroner. För kulsprutor, se 3:40. 12. Efter skjutning. Efter skjutning ska skytten • anmäla felaktigheter på ammunition till övningsledaren • kontrollera att ammunition inte finns kvar i magasin, bandlådor, kassetter, väskor, fordonsutrymmen, fickor eller andra platser, där ammunition kan ha förvarats • återlämna kvarvarande ammunition och hylsor – gäller även bandlådor (motsvarande) med kvarvarande ammunition • anmäla till chefen att kontrollen är utförd och att all ammunition är återlämnad.

SäkI Ehv/Pv 10

19

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Övning med lös ammunition 13. Lösskjutningsanordning. För följande vapen, till vilka lösskjutningsanordning eller lösskjutningsmagasin inte medförs, ska övningsledaren i samband med visitation före skjutning (låta) kontrollera att • gevär/psg 90: mekanismen tagits ur vapnet • automatgevär 90 (ag 90): slutstycket tagits ur vapnet • automatkarbin 5 (ak 5): slutstycket tagits ur vapnet och kontrolldonet av plast satts i patronläget • automatkarbin 4 (ak 4): tändstiftet och tändstiftsfjädern tagits ur vapnet • kulspruta (ksp): mekanismen (slutstycket) tagits ur vapnet • övningsvapen: slutstycke/dysskruv tagits ur vapnet • granattillsats: kontrolldon är isatt Pistol får inte medföras vid övning med lös ammunition. Dock får pistol med monterad pipattrapp användas vid dubbelsidiga övningar då lös ammunition används. 14. Kortaste skjutavstånd vid skjutning med lös ammunition. Vid skjutning med lös ammunition får vapen inte riktas mot levande mål på avstånd under 10 m, såvida personalen inte är utrustad med skydd för ögonen. Vid skjutning på kortare avstånd än 10 m ska skyddsglasögon eller skyddsmask användas. Kortaste skjutavstånd är då 2 m. 15. Skyddsglasögon. Vid skjutning med lös ammunition från kulspruta (motsvarande) monterad på fordon, fartyg eller båt i rörelse ska skytt och laddare bära skyddsglasögon. 16. Före övning. Före övning med lös ammunition ska skytten, utöver mom 10–12, utan order kontrollera att • vapnet är ordnat för lösskjutning (samtliga pipor) • skarp ammunition inte följer med då lös ammunition erhålls

20

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

• skarp ammunition inte finns kvar i bandlådor, kassetter, väskor, fordonsutrymmen, fickor eller andra platser, där ammunition kan ha förvarats • lösskjutningsanordning på automatkarbin 5 och 5B är försedd med mynningsskydd • lösskjutningsmagasin till prickskyttegevär 90 (psg 90) används. 17. Under övning. Under skjutning ska skytten • inte avfyra vapnet då mynningen är närmare sidokamrat än 1 m, under förutsättningen att både hörselskyddspropp och hörselskyddskåpa används kan avståndet minskas till 0,5 m • vid eldavbrott (klick) behålla vapnet i skjutriktningen, fastställ och åtgärda det uppkomna felet enligt respektive SoldR Mtrl Vapen. Kan inte vapnet bibehållas i skjutriktningen ska det säkras • inte använda felaktig ammunition (t ex ammunition som kommit i kläm i samband med eldavbrott, klickade patroner eller patroner med intryckt projektil) • regelbundet kontrollera lösskjutningsanordningens fastsättning • vid uppehåll i skjutningen göra patron ur om pipan blivit så varm att den bränns. Riktvärden för varm pipa För automatkarbin (ak): ak 5 > 90 patroner; ak 4 > 60 patroner. För kulsprutor, se 3:40. 18. Efter övning. Efter övning ska skytten • anmäla felaktigheter på ammunition till övningsledaren • kontrollera att ammunition inte finns kvar i magasin, bandlådor, kassetter, väskor, fordonsutrymmen, fickor eller andra platser, där ammunition kan ha förvarats • återlämna kvarvarande ammunition och hylsor – gäller även bandlådor (motsvarande) med kvarvarande ammunition • anmäla till chef att kontroll är utförd och att all ammunition är återlämnad.

SäkI Ehv/Pv 10

21

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Säkrat/osäkrat vapen 19. Säkrat vapen. Under förflyttning ska vapnet vara säkrat, se även mom 39–43 ”Skjutning under förflyttning”. Skytten ska regelbundet kontrollera att vapnet är säkrat.

S

Bild 1: 2 Vapnet ska vara säkrat under all förflyttning

20. Osäkrat vapen. Vapnet ska enligt Försvarsmaktsreglemente Formella grunder(FMR Form grund) vara osäkrat i färdigställning. Övergång från färdigställning till anläggning (eldgivning) eller från anläggning till färdigställning får ske utan att vapnet däremellan säkras. Pekfingret ska då hållas utsträckt utanför varbygeln mot underbeslaget (se bild 1:2). Pistol 88 ska vara säkrad i färdigställning, se 3:24. 21. Ställningsväxling. Före växling av skjutställning, t ex vid övergång från stående till liggande ställning och omvänt, ska vapnet om det inte kan bibehållas i ofarlig riktning/i skjutriktning, säkras innan rörelsen påbörjas, se även mom 39–43. Vissa vapen får inte överlämnas laddade, se kapitel 3. 22. Överlämning/mottagande av laddat vapen. Laddat vapen får överlämnas/tas emot under förutsättning att överlämnaren och mottagaren är medvetna om att vapnet är laddat och säkrat. Vissa vapen får inte överlämnas laddade, se kapitel 3.

22

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Laddning och patron ur (plundring) 23. Laddning och patron ur. Ladda och patron ur ska genomföras enligt bestämmelser i SoldR Mtrl Vapen och gällande utbildningsanvisningar, detta gäller även övningsvapen. 24. Övningar i ladda och patron ur. Grundläggande övningar i Ladda och Patron ur får inte genomföras med lös eller skarp ammunition. Om blind ammunition inte ingår i vapensystemet, t ex signalpistol, får tomhylsa användas. Övningar i ladda och patron ur med lös eller skarp ammunition får genomföras med vissa vapen då erforderlig kompetens erhållits. Vilka vapen detta får genomföras med framgår av kapitel 3. Övning i laddning och patron ur med skarp ammunition genomförs på skjutbana eller i avlyst terräng. 25. Blindavfyring vid patron ur. Vid blindavfyring ska det säkerställas att personal inte befinner sig omedelbart framför vapnet. Vid blindavfyring ska vapen vara riktade i ofarlig riktning. Ofarlig riktning anges av övningsledare. Följande alternativ bör tillämpas a vapnet riktas mot skjutområdet alternativt mot mål som får beskjutas b vapnet riktas mot kulfång c i särskild konstruerad "patron ur" box. Kan inte ovanstående genomföras görs blindavfyring i den riktning där ett eventuellt vådaskott orsakar minst skada. Ett vådaskott i samband med patron ur beror ofta på bristfällig kontroll eller åtgärd från skytten. Det åligger övningsledaren att kontrollera personalens utbildningsnivå och vid behov genomföra patron ur momentvis eller förbättra personalens personliga färdigheter så att risk för vådaskott elimineras.

SäkI Ehv/Pv 10

23

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

26. Tömning av magasin. Det är förbjudet att tömma magasinet på överblivna patroner med hjälp av fram- och återgående rörelser med slutstycke eller mantel.

Visitation före och efter skjutning 27. Visitation före skjutning. Övningsledaren ansvarar för att vapen och samtliga magasin visiteras före skjutning. Visitationen omfattar även alla pipor, övningsvapen, lösskjutningsanordningar, ammunitionsbehållare, magasin och kassetter. 28. Visitation efter skjutning. Övningsledaren ansvarar för att vapen och ammunition visiteras efter skjutning. Visitationen omfattar även alla pipor, övningsvapen, lösskjutningsanordningar, ammunitionsbehållare, magasin, kassetter och ställen där ammunition får förvaras. Visitationen omfattar också kontroll av att all oförbrukad ammunition är återlämnad.

Ammunition 29. Patronförpackning. När finkalibrig ammunition redovisas efter övning ska öppnade patronförpackningar förstöras (göras obrukbara). Härigenom undviks förväxling eller sammanblandning av ammunition, t ex att skarpa patroner placeras i askar för lös ammunition.

Tillstånd att öppna eld – inställande av eld 30. Eldtillstånd. Vid skjutning ska övningsledaren reglera när eldgivning får ske alternativt ska avbrytas. I övningsbestämmelser kan tillstånd att öppna eld/inställa eld anges med hänsyn till övningens art och förlopp. Detta tillstånd kan ges till utvalda skyttar/grupper och repeteras av berörd personal. Exempel på kommando: ” 2. grupp eldförbudet hävs!” – ” 1. grupp eld!” – ” Johansson har tillstånd att öppna eld (eldtillstånd)!”.

24

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Uppehåll i eller avslutande av skjutning 31. Uppehåll i eller avslutande av skjutning. Vid uppehåll i skjutningen då personal sänds fram i riskområdet (målterrängen), t ex för att åtgärda målmateriel, eller vid avslutande av skjutning ska övningsledaren beordra ” Eld upphör”– ” Karlsson – Eld upphör!” – ” 1. grupp eldförbud!”. Kommandot ska repeteras av all personal som deltar i övningen. Övningsledaren beordrar därefter personalen att ” Säkra!” eller att göra ” Patron ur/Plundra!”, beroende på omständigheterna. Övningsledaren ska låta kontrollera att alla verkställer ordern innan någon personal sänds fram i målterrängen.

Fara 32. Ingripande vid fara. Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelser eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa. Denna skyldighet gäller oberoende av tjänsteställning. Vid omedelbar fara kommenderas (ges tecken för) ” Avbryt – Eld upphör!” eller ” Skydd!”. Kommandot verkställs omedelbart och ordern ska repeteras av all personal.

Skjutgränser 33. Skjutgränser. Övningsledaren ska låta kontrollera att skjutgränserna i terrängen, oaktat siktförhållandena, uppfattats rätt av berörd personal.

SäkI Ehv/Pv 10

25

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Skjutning förbi eller över trupp 34. Skjutning förbi trupp. Förbiskjutning sker när eldenheter (och enskilda soldater) avger direktriktad eld för att understödja varandra vid omgrupperingar inom samma terrängavsnitt. Vid sådan skjutning ska övningsledaren säkerställa bl.a att: • riskavstånd i sida anpassas till truppens utbildningsståndpunkt • terrängen och siktförhållanden medger tillräcklig översyn över eldenheterna • skjutning endast sker mot upptäckta och identifierade mål • elden inställs och vapnen säkras, när framryckande skytt/skyttar når gränsen för riskområdet • vapen osäkras och eld öppnas först när tillbakaryckande når utanför riskområdet. Under förutsättning att det inte föreligger risk för direkt träff hitom skjutområdet (f) utgörs riskområdet i sida av riskvinkel för sidspridning (V) för aktuellt vapen, avståndet i sida ska dock vara minst 3 m. Närmast vapnet bryts mynningsvinkel på 1000 mils av 3 meters avståndet, se bild 1:3. Vid sådan skjutning ska skjutområdets gränser vara så väl angivna eller utmärkta att de utan svårighet kan uppfattas av den skjutande truppen, truppförande chefen, övningsledaren och säkerhetskontrollanten. Samtliga deltagare ska vara väl orienterade om var enskilda skyttar/eldenheter befinner sig i terrängen. Finns det risk för direkt träff hitom skjutområdet (f), utökas riskområdet dessutom med riskvinkeln för studs (Q). Dessa regler gäller endast vid skjutning med eldhandvapen och kulspruta och får inte tillämpas med hagelvapen.

26

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

RISKOMRÅDE Q

H

Q

V

V

1000 mils

3m Bild 1: 3 Exempel på inre säkerheten, flera skyttar, förbiskjutning, träff hitom målen

Bild 1: 4 Exempel vid skjutning i skog

SäkI Ehv/Pv 10

27

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

35. Överskjutning. Överskjutning av personal är endast tillåten med ak, psg 90 och ag 90 och under förutsättning att • att ingen direkt träff hitom skjutområdet (f) uppstår • siktlinjen går 70 mils (dock minst 6 meter) över oskyddad personal eller terrängbeklädnad (se bild 1:5) • eldgivning sker som enkelskott • skjutning sker med stöd för vapnet för att undvika dumpning • 7,62 mm sk ptr PRICK ammunition inte användas (maa drivspeglar). Överskjutning tillåten

siktlinje 6m

70 mils

Bild 1: 5 Överskjutning

Överskjutning får även ske med signalpistol, närlysraket samt mellanlyskastare (riskområdets utseende framgår av kapitel 5). Överskjutning med fordonsmonterade vapen se SäkI Fordon 12:26–30.

Skjutning i samband med förflyttning, grunder 36. Laddning/patron ur. Laddning/patron ur i samband med förflyttning ska slutföras innan förflyttningen påbörjas. 37. Magasinsbyte. Magasinsbyte och omladdning får göras under förflyttning under förutsättning att vapnet är säkrat. 38. Eldavbrott i samband med förflyttning. Under pågående förflyttning får ingen skytt stanna kvar i eld-/stridsställning för att åtgärda eldavbrott. Om en skytt får eldavbrott i samband med förflyttning ska denne • anmäla ” Eldavbrott!” • säkra vapnet

28

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

• kontrollera att ingen personal befinner sig i riskområdet framför vapnet • bära vapnet så att pipan pekar i skjutriktningen • fullfölja förflyttningen • åtgärda eldavbrottet. Kan vapnet inte säkras ska eldavbrottet åtgärdas innan förflyttningen åter påbörjas. Om detta inte kan genomföras ska övningsledaren avbryta övningen.

Skjutning under förflyttning efter tilläggsutbildning Skjutning under förflyttning med eldhandvapen och kulsprutor ska kunna ske i såväl bebyggelse som i annan terräng med olika ammunitionssorter och med olika simulatorer, under förutsättning att de övade har uppnått en tillräckligt god förmåga genom särskilda grund- och skjutövningar. Bestämmelser för skjutning under förflyttning till fots framgår av mom 39–43. 39. Övningsledarens kompetens. Övningsledaren ska ha genomfört utbildning i ”Skjutning under förflyttning” enligt MSS utbildningsplan eller utbildning på FU SkjutR och då genomföra övningar enligt stegringsplanen i FU SkjutR. 40. Säkerhetsbestämmelser. Skjutövningarna får genomföras i terräng och på skjutbana, där respektive vapen och ammunition är tillåten samt att riskområden tillåter detta. Övningarna får genomföras under förutsättning att • vapnet bärs i färdigställning eller anläggningsställning med handen om pistolgreppet. • omställaren på eldhandvapen är inställd på enkelskott. • avtryckarfingret hålls utanför varbygeln intill dess att vapnet riktas mot målet. • underlaget på övningsplatsen är jämt och vid behov sandat. Vid övningar på skjutbana får inte ksp 90 användas.

SäkI Ehv/Pv 10

29

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Ställningsväxling samt magasinsbyte och omladdning får genomföras med osäkrat vapen, under förutsättning att vapnet bibehålls i skjutriktningen och avtryckarfingret hållas utanför varbygeln. 41. Tillåtna vapen och ammunition. Övningar får ske med pistol 88, ak 4, ak 5, ksp 90 med lös-, färgmarkerings-, övnings-, korthålls-, och skarp ammunition. 42. Grundövningar. Tillåtna skjutövningar anges i MSS utbildningsplan. För att genomföra skjutövningar; skjutning under förflyttning samt framryckning med osäkrat vapen, ska den övade ha uppfyllt angivna förkunskapskrav enligt MSS utbildningsplan. Krav på dokumentation avseende angivna förkunskapskrav, till exempel ifylld skjutbok. 43. Tillämpningsövningar. Som tillämpningsövningar räknas alla andra övningar än ovanstående som genomförs med lös, övnings-, och skarp ammunition. Tillämpade övningar i framryckning med osäkrade vapen och skjutning under förflyttning får ske under förutsättning att • de övade har genomfört grundläggande skjutövningar vid skjutning under förflyttning enligt MSS utbildningsplan. Krav på dokumentation avseende angivna förkunskapskrav, till exempel ifylld skjutbok • de övade bör genomföra återkommande skjutpass med aktuellt vapen minst en gång i månaden för att bibelhålla den inövade färdigheten/ kompetensen. • repetition och förövning genomförs direkt före genomförandet. Förbandschef eller av denne i särskild ordning utsedd person kontrollerar övningsledarens kompetens, övningsplats, övningsplan inkl. utbildningssäkerhetsanalys samt övad trupps utbildningsnivå. Vid skjutning under förflyttning utökas riskvinkeln i sida (V) med 100 mils utöver riskvinkeln i sida för respektive vapen, se 8:3 (tabell 8:2). Risken för Dmax-skjutning ska beaktas

30

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Pansarvärnsvapen 44. Skjutning med spårljuspansarspränggranater och spränggranater. Skjutning med spårljuspansarspränggranater (slpsgr) och spränggranater (sgr) är endast tillåten i den omfattning som framgår av 3:60– 64, 3:76–80, 3:81–85 samt 10:1–6.

1000 mils

5m

Bild 1: 6 Exempel på fritt område

45. Eldställning. Eldställning för pansarvärnsvapen (pskott86, grg, RBS 55C & 56) får inte väljas så att större vertikala föremål, t ex husväggar, jordvallar eller stenblock, finns inom en sfärisk sektor med toppvinkeln 1000 mils och med radien 5 m, räknat bakåt från vapnets bakre del. Det är inte tillåtet att skjuta från täckta värn/slutna utrymmen. Vid skjutning från öppet värn (motsvarande) ska vapnets bakre del befinna sig bakom värnöppningens bakre kant. Eldställning för robot 57 får inte väljas så att större vertikala föremål, t ex husväggar, jordvallar eller stenblock, finns inom en sfärisk sektor med toppvinkeln 1000 mils och med radien 1 m, räknat bakåt från vapnets bakre del. Robot 57 får även skjutas från begränsade utrymmen. Vid skjutning under utbildning ska utrymmet vara besiktat och godkänt av förbandschef eller av denne i särskild ordning utsedd person.

SäkI Ehv/Pv 10

31

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

46. Ögonmussla. Då riktinstrument m/48 och riktinstrument m/86 används vid skjutning med granatgevär är det förbjudet att skjuta med riktinstrument som saknar ögonmussla. 47. Riktinstrument. Då RIKTINSTR GRG RP används tillsammans med garanatgevär m/48 ska det säkerställas att axelstödet är monterat så att axelstödets främre yta (mot mynningen) är minst 52 cm från vapnets mynning. 48. Åtgärder vid laddning/omladdning. Vid laddning/omladdning ska laddaren kontrollera att det inte finns något främmande föremål, t ex sand eller snö, i eldröret eller slutstycket. Då det finns risk för att främmande föremål har kommit in i slutstycket eller eldröret efter laddningen ska patron ur göras liksom kontroll av slutstycke och eldrör samt urdragning av eldrör och rengöring av slutstycke. 49. Laddning av finkalibriga övningsvapen. Före varje laddning av finkalibriga övningsvapen till pansarvärnsvapen ska den som laddar kontrollera att det inte finns någon patron, hylsa, projektil, ammunitionsfragment eller andra främmande föremål i vapnet. 50. Överlämning/lastning/transport av laddat övningsvapen. Laddat övningsvapen får överlämnas/lastas/transporteras under förutsättning att överlämnaren och mottagaren är medvetna om att vapnet är laddat och säkrat. Vid transport i fordon ska dessutom materielansvarig för transporten vara utsedd. Se i övrigt bestämmelser i kapitel 3 för respektive vapen/övningsvapen vad gäller ”laddat” vapen. 51. Uppträdande i riskområde bakom pvvapen. Övningsledaren ska (låta) informera personalen som ingår i förbandet (övningen) om övningens karaktär och vilka risker som finns. Denna personal får vistas i riskområdet bakom pansarvärnsvapnet, dock inte närmare än 15 m, under förutsättning att a

personalen uppehåller sig i stridsfordon (splitterskyddade fordon) med stängda luckor

32

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

b

terrängen erbjuder frontalt skydd, där personalen vistas vid skjutning, samt att personalen är utrustad med stridsuniform, hjälm, hörselskydd och kroppsskydd.

52. Förflyttning i anslutning till grupperat pansarvärnsvapen. Övningsledaren ska (låta) informera personalen som ingår i förbandet (övningen) om övningens karaktär och vilka risker som finns. Samverkan ska ske med den personal vid pansarvärnsvapen som är grupperat i stridsställning, om inte direktkontakt (ögonkontakt) är tagen, så att förflyttning inte sker genom det riskområde som uppstår vid skjutning. 53. Vid fara. Vid uppkommen fara under skjutning med granatgevär ska laddaren, då denne inte kan förhindra avfyring på annat sätt, trycka låsbygeln framåt så att avfyring omöjliggörs. 54. Skytts och laddares åtgärder före eldgivning och blindavfyring. Skytt och laddare ska agera aktivt för att säkerställa möjligheten till samverkan mellan grupperade vapen för att eliminera risken att personal kommer i riskområde för respektive vapen. Skytten anmäler ” Skott kommer!” omedelbart före varje eldöppnande. Laddaren kontrollerar att ingen oskyddad personal finns i det riskområde bakom vapnet som kan överblickas och anmäler ” Klart bakåt!” till skytten före varje eldöppnande. 55. Skytts åtgärder före eldgivning. Vid skjutning med pansarskott ska skytten omedelbart före eldöppnandet anmäla ” Skott kommer!”. Eld får avges då skytten kontrollerat att ingen oskyddad personal finns i den del av riskområdet bakom vapnet som han kan överblicka. 56. Lösskjutningstillsats till övningsvapen. Eldmarkering får inte skjutas med övningsvapen utan att lösskjutningstillsats är monterad. 57. Övningar i laddning/patron ur. Vid övningar i laddning och patron ur ska blind ammunition användas. 58. Skjutning genom mask. Om det finns buskar och sly (motsvarande) i skjutriktningen inom riskavståndet för splitter (k), är det inte tillåtet att skjuta med spårljuspansarspränggranat, spränggranat, eller rökgranat. Riskavstånd för splitter (k) framgår av tabell 8:14.

SäkI Ehv/Pv 10

33

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

Pansarvärnsrobot 59. Utbildning. Personal, som genomför skjutning med skarp/barlastad robot ska ha erforderlig kompetens på såväl aktuellt robotsystem som aktuell fordonstyp. 60. Personal vid robotsystem. Endast övningsledare, handledare, skytt, laddare, säkerhetskontrollant och mätledare får finnas vid robotsystemet under skjutning. Vid skjutning från fordon tillkommer föraren. Vid skjutning från pbv 401 tillkommer vagnchefen. Personalens placering framgår av bestämmelser för respektive vapenplattformar. 61. Utrustning för personal vid robotsystem. Personal vid robotsystem ska bära stridsuniform, hjälm, kroppsskydd och hörselskydd. 62. Kraftledningar. Kraftledningar (>380 V) får inte finnas inom riskområdet. Oisolerad luftledning (110–380 V) får inte finnas inom riskområdet på mindre avstånd än 2 km från vapnet. 63. Åskväder. Skjutning får inte ske under åskväder eller då risk för åska föreligger. Då risk för åska föreligger ska övningsledaren följa upp detta med åskvarnare 104 MT (motsvarande), med början minst 10 min före skjutning. 64. Skjutning från värn. Det är förbjudet att skjuta från slutna värn eller rum. Vid skjutning från öppet värn ska underkanten av robottubens mynning vara minst 30 cm över det främre skyddet. Bakre delen av robottuben ska befinna sig bakom värnöppningens bakre kant (sett i skjutriktningen). 65. Risk vid elevation. Vid elevation större än 350 mils (20 º) över horisontalplanet ska marken eller fordonsytorna bakom vapnet luta nedåt. Om vinkeln är större mellan gasstrålen och den plana ytan föreligger risk att skytten eller fordonet skadas.

34

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

1 Allmänna bestämmelser

66. Risk för ögonskada på grund av krutgaser. Laddaren får i avfyringsögonblicket inte titta in eller mot robotens bakdel. De utströmmande krutgaserna är så ljusstarka att tillfällig ”blindhet” uppstår. 67. Eldställning. Eldställning får inte väljas så att större vertikala föremål (husväggar, jordvallar, stenblock och dylikt) finns inom en sfärisk sektor med vinkeln Nu=800 mils (45º) för robot 55 och 500 mils (30º) för robot 56, räknat bakåt från robotrörets bakkant. Sektorns radie ska vara minst 15 m. Rb 56 Rb 55 1000 mils 1600 mils 15 m

15 m Bild 1: 7 Krav på fritt område bakom vapnet

68. Radiosändare. Från och med laddning och fram till plundring ska radiosändare som är närmare vapnet än 5 m vara avstängda. 69. Styrtrådar. Styrtrådar kan utgöra en fara för egen personal och djur. Övningsledaren säkerställer att styrtrådar samlas in och förbjuder vid behov personal att vistas i området intill dess att trådarna är insamlade. Insamling av styrtrådar får inte ske om det föreligger risk för åska, se mom 63. 70. Risk för skärskador. Vid hantering av styrtrådar ska skyddshandskar användas. Styrtrådar, som sitter fast i robotrör, robotar eller annan materiel kan orsaka skärskador.

SäkI Ehv/Pv 10

35

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

2 Särskilda bestämmelser för vissa befattningshavare

Övningsledares ansvar framgår av SäkI G, kapitel 2.

Säkerhetskontrollant 1. Allmänt. Inför skjutning ska övningsledaren besluta om säkerhetskontrollant ska utses att följa enskilda skyttar eller vapensystem, grupper (motsvarande), med hänsyn till truppens utbildningsnivå och övningens svårighetsgrad. Övningsledaren är ansvarig för att delge säkerhetskontrollant erforderliga instruktioner. Säkerhetskontrollant ska ha erforderlig kompetens att lösa uppgiften.

SäkI Ehv/Pv 10

37

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

2 Särskilda bestämmelser för vissa befattningshavare

Pansarvärnsrobotsystem 2. Övningsledning. Övningsledare ansvarar för och leder verksamheten på en skjutplats. Övningsledaren ska (låta) kontrollera • samtliga ingående delar i robotsystemet, främst robotar och kontakter, enligt instruktionsboken för respektive system • att lavetten är rätt placerad i sina fästen på fordon • att för robotsystem 55 C hela ”Skyttens test” genomförs samt att ensning mellan dag- och IRV-sikte genomförs • att robotrören inte är skadade. Skyttens test får inte genomföras med laddat robotsystem. 3. Säkerhetskontrollant vid skjutning med pvrbsystem. Säkerhetskontrollant ska • kontrollera att ingen personal befinner sig inom den del av riskområdet som kan överblickas, se även 3:108 • kontrollera att radiosändare som är närmare vapensystemet än 5 m är avstängda från laddning till och med plundring • före laddning kontrollera att vapnet är säkrat och att skyddslocket är nedfällt över avtryckaren (robotsystem 55C), respektive att avfyringshandtagets spännarm är i säkrat läge (robotsystem 56) • före skjutning i mörker kontrollera att blockeringsfiltret är låst i nedfällt läge (robotsystem 56) • vid skjutning från fordon kontrollera att skytten inte dumpar eller eleverar vapnet, så att personalen eller någon del av vagnen eller dragfordonet skadas vid utskjutningen av roboten • vid skjutning från pvrbtgb kontrollera att luckan över robotmagasinet är stängd och att lucklåsen har gått i lås • till övningsledaren anmäla om roboten markant avviker från avsedd bana.

38

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

2 Särskilda bestämmelser för vissa befattningshavare

Tung kulspruta/granatspruta Säkerhetskontrollants uppgifter 4. Före skjutning. Säkerhetskontrollanten ska före skjutning kontrollera att • vapnet är rätt monterat • dumpningsbegränsning är rätt inställd. 5. Under skjutning. Säkerhetskontrollanten ska under skjutning • befinna sig bakom skytten i linje med vapnet • vid behov avbryta eldgivning genom att kommendera ” Avbryt – Eld upphör!” och ” Säkra!” • vid eldavbrott övervaka att rätta åtgärder vidtas. 6. Efter skjutning. Efter genomförd skjutning ska säkerhetskontrollanten • anmäla till övningsledaren när skytten har gjort patron ur och vapnet är visiterat • se till att felaktig ammunition märks ”Klickad/skadad” och rapporteras.

SäkI Ehv/Pv 10

39

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Automatkarbin 1. Kontroll av omställare på ak 4 och ak 5. Vid visitation före skjutning åligger det övningsledaren att låta kontrollera omställaren. Kontrollen utförs genom att omställaren förs till läge S, P och A. Härvid ska omställaren fixeras i sina bestämda lägen, om omställaren på • ak 4 löper för lätt ska den åtgärdas enligt SoldR Mtrl Ak 4 • ak 5 löper för lätt ska den åtgärdas av vapenmekaniker. Vapen med felaktig omställare får inte användas! 2. Övningar i ladda och patron ur. Efter det att erforderlig kompetens avseende ladda och patron ur uppnåtts får lös eller skarp ammunition användas, se 1:24. 3. Laddat vapen. Ett vapen är laddat då något av följande uppfylls a b

magasin är isatt, se även 4:3 ammunition finns i vapnet.

4. På ryggen gevär, ak 4. Då laddad ak 4 bärs på ryggen ska verktyg, om sådant ingår i utrustningen, bäras fäst på sidan.

SäkI Ehv/Pv 10

41

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

5. Mynningsskydd ak 5. Mynningsskydd för ak 5 och ak 5B • mynningsskydd ak 5 sk, M4800–514039, bör användas vid vapenhantering på trupp då vapnet är ordnat för skarpskjutning - mynningsskyddet ska avlägsnas och placeras i avsedd fästanordning omedelbart före intagande av färdigställning. - mynningsskydd ak 5 skarp med fästanordning, ska tas bort då vapnet är försett med granattillsats. Mynningsskydd ak 5 skarp behöver inte användas av • insatsstyrka • vakt-/bevaknings-/transportskyddsstyrka • högvakt. • mynningsskydd ak 5 lös, M4800–514049, bör användas då vapnet är ordnat för lösskjutning. 6. Hylsfångare och hylsbuffert ak 4. Skjutning med ak 4/ak 4B får ske utan hylsfångare under förutsättning att personal inom 10 meter bär skyddsglasögon. Saknas skyddsglasögon ska hylsfångare och hylsbuffert användas. 7. Skjutning i stående ställning - automateld med automatkarbin. På grund av risken för stegring vid automateld med automatkarbin i stående ställning gäller att • målen placeras så att nedslag, även efter vapenstegring, med säkerhet erhålls i skjutområdet. Kan detta inte ske ska riskområdet i längd sättas lika med maximala skottvidden (h = Dmax+l) • skjutning med skarp ammunition får ske med eldskurar om högst 5 skott till dess att skytten vant sig vid rekylen • eldskurarnas längd får utökas då övningsledaren bedömer att skytten uppnått erforderlig kompetens. 8. Högsta antal skott. Vid skjutning med skarp eller lös ammunition, får högst nedanstående antal skott avges i snabb följd. Därefter ska pipan svalna till handvärme

42

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Riktvärden för varm pipa För automatkarbin (ak): ak 5 > 90 patroner; ak 4 > 60 patroner. För kulsprutor, se mom 40.

Gevärsrökgranat 1 till automatkarbin 4 och 4B 9. Skjutning med gevärsrökgranat 1 och gevärsrökgranat 1 barlastad. Gevärsrökgranat 1 och gevärsrökgranat 1 barlastad får endast skjutas med ak 4 och ak 4B. Övningsledare ska före varje skjuttillfälle låta kontrollera att skytt som tilldelas gevärsrökgranat endast har tillgång till 7,62 mm drivpatron 10. En granat som är skadad eller går trögt att anbringa på flamdämparen får inte användas. Vid felaktig skjutställning kan fingrar, nyckelben eller vapen skadas på grund av den kraftiga rekylen.

Skytten ska använda hjälm och hörselskydd. I avfyringsögonblicket ska skytten ha vänt huvudet så att ansiktet skyddas av hjälmen. Kolven får inte stödjas mot marken. Avfyring ska ske med sträckt tumme eller sträckt pekfinger. Ingen del av handen får hållas bakBild 3: 1 Skjutställning med gevärsrökgranat om pistolkolven. Beträffande vistelse i rök, se kapitel 7. Skjutning är tillåten utan hylsfångare. SäkI Ehv/Pv 10

43

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

10. Riskområde. Riskområde upprättas enligt bild 3:2.

h

V

h = 400 m V = 300 mils

Bild 3: 2 Riskområdets utseende vid skjutning med gevärsrökgranat 1

11. Åtgärder vid klick. Behåll vapnet i skjutriktningen i 2 min. 1 2 3 4

Säkra vapnet. Dra manöverhandtaget bakåt och haka upp. Kontrollera att patronen har avlägsnats. Ta bort gevärsrökgranaten.

12. OXA. Gevärsrökgranat som efter utskjutning inte utvecklar rök behandlas som oexploderad ammunition (OXA). Granaten tas om hand och redovisas till ammunitionsförråd märkt som OXA.

44

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Granattillsats till automatkarbin 13. Godkänt fäste för ak 5/ak 5B. Gevärsgranater (Gsgr, Gpsgr samt Gövngr) får endast skjutas om granattillsats med modifierat fäste, märkt med ”C” på höger sida, är monterad. 14. Förflyttning/laddning med stridsammunition. Förflyttning med granattillsatsen laddad med stridsammunition får inte ske. Stridsammunition får laddas först i eldställning. 15. Förflyttning/laddning med gevärsövningsgranat. Det är tillåtet att förflytta sig med granattillsatsen laddad med gevärsövningsgranat, dock inte i fordon. 16. Kravallpatron. Bestämmelser för skjutning med kravallpatroner framgår av mom 151-159. 17. Före skjutning. Skjutning med stridsammunition ska förövas med en övningsgranat, så att skytten och övningsledaren kan kontrollera att fritt skottfält föreligger. Stridsammunition ska skjutas från samma plats och mot samma mål som övningsgranaten. 18. Under skjutning. Stridsammunition ska skjutas från en eldställning där skytten kan erhålla frontalt skydd för den del av kroppen som inte behöver exponeras i samband med skjutning, t ex bakom en sten, träd eller i en markgrop. Under skjutförloppet får endast övningsledaren och skytten befinna sig vid vapnet. Övrig personal vid sidan av vapnet ska befinna sig i skydd. All personal ska använda hjälm, hörselskydd samt kroppsskydd. 19. Efter skjutning. Efter patron ur ska kontrolldonet sättas in i patronläget.

SäkI Ehv/Pv 10

45

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

20. Beräkning av riskområde. Underlag för beräkning av riskområde framgår av tabell 3:1. Kortaste skjutavstånd är f+k Tabell 3: 1 Beräkning av riskområde Gsgr/Gpsgr

Gövngr

Dmax

450 m

450 m

k

100 m

-

V

100 milsa

100 milsa

f

20 m

20 m

Q

1 000 mils

1 000 mils

c

100 m

100 m

a) Rörligt mål 200 mils

V k Dmax Q

c f

Amin Bild 3: 3 Exempel på riskområdets utseende för stridsammunition

46

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

V Dmax Q

c f

Amin Bild 3: 4 Exempel på riskområdets utseende för gevärsövningsgranat

21. Åtgärder vid klick. 1 2 3

Gör ny uppspänning. Avfyra. Gör patron ur.

22. Klickad granat. Klickad granat redovisas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”. 23. OXA. Stridsammunition som inte detonerat vid nedslag eller genom autodestruktion får inte vidröras. Personalen inom riskområdet för stridsammunition ska stanna i skydd under 5 min. OXA som saknar autodestruktion får sprängas av övningsledaren med samma förfaringssätt och utrustning som vid sprängning av spränghandgranat, se 7:34, SäkI Amröj kap 2. OXA med autodestruktion ska klassas som ”särskilt riskabla röjningsobjekt” enligt SäkI Amröj kap 2 och får endast röjas av behörig amröjpersonal. Gevärsövningsgranat med utebliven funktion behandlas som skrot.

SäkI Ehv/Pv 10

47

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Pistol 24. Pistol m/88. Då pistol bärs i hölster ska detta vara godkänt av Försvarsmakten. Vapnet definieras som säkrat då pekfingret hålls utsträckt utanför varbygeln mot stommen. Personal som med godkänt resultat genomfört brukarutbildning block A enligt SkjutR FM pistol 2010 får under situationer då patron ur inte kan genomföras under lugna och ordnade förhållanden tillfälligt hölstra laddad pistol (patron i patronläget). Personal som med godkänt resultat genomfört brukarutbildning block B enligt SkjutR FM pistol 2010 får bära laddad pistol (patron i patronläget) i hölstret. 25. Överlämning av laddad pistol. Pistol får inte överlämnas laddad. I samband med eldavbrott får dock pistol överlämnas till övningsledare, mynningen ska vara riktad i ofarlig riktning under överlämningen. 26. Pipatrapp P88. Får användas till samtliga varianter av Pistol 88. Pistol med monterad pipattrapp medges för användning vid övningar då lös eller ingen ammunition används.

Prickskyttegevär 90 27. Skjutning med 7,62/10 Prick i psg 90. Vapnets mynningsbroms ska vara avtagen vid skjutning med 7,62/10 Prick.

48

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Automatgevär 90 28. Ag 90C. Vid skjutning med Ag 90C gäller att • personal med skador i nacke, axlar och rygg får inte skjuta med vapnet • vapnet får endast användas med kolven mot skyttens högra axel, p g a risk för skada från hylsutkast • endast skytt, observatör och instruktör får befinna sig inom förbjudet område för höga ljudtryck enligt SäkI G 11:6–7 • högst 30 skott får avlossas i snabb följd varefter vapnet ska tilllåtas kallna eller kylas till handvärme • skytt får avlossa högst 100 skott/dygn. Gränsen för 100 skott gäller för all personal inom inre riskområde för impulsljud.

Hagelvapen 29. Tillåtna hagelvapen. Följande hagelvapen är tillåtna att användas inom Försvarmakten • • • • •

M4801-810110 12 KAL HAGELG 11-87 M4801-810070 FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 870 M4801-810090 FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 870 B M4801-810160 HAGELGEVÄR 686. M4801- 810170 12 KAL HAGELG 2532

SäkI Ehv/Pv 10

49

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

30. 12/70 STÅLHAGPTR 3. Vid skjutning med 12/70 STÅLHAGPTR gäller följande • får endast användas i av FM godkända hagelvapen • trängre trångborrning än 3/4-choke får inte används • risk för kraftig återstuds föreligger vid skjutning mot hårda mål (stenbunden mark, stenröse, hårda trädstammar eller dylikt). Riskavståndet är 70 m. Se 8:10. • skyddsglasögon ska användas av personal som befinner sig inom riskavståndet för återstuds • minsta skjutavstånd är 10 m mot markmål. (Gäller inte 12 KAL HAGELG 2532) Vid skyddsjakt gäller rådande jaktlagstiftning avseende längsta skjutavstånd mot vilt med stålhagel. 31. Kravallpatron. Bestämmelser för skjutning med kravallpatroner framgår av mom 151-159. 32. Åtgärder vid klick. Vid klick ska patron ur göras. Därefter ska skytten kontrollera att ingen förladdning fastnat i loppet. 33. Överlämning av laddat hagelvapen. Hagelvapen får inte överlämnas laddat. I samband med eldavbrott får dock hagelvapen överlämnas till övningsledare, mynningen ska vara riktad i ofarlig riktning under överlämningen.

50

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Kulspruta 39, 58, 90, 94, 95 och tung kulspruta 34. Övningar i ladda och patron ur. Efter det att erforderlig kompetens avseende ladda och patron ur uppnåtts får vid fortsatta övningar, med kulspruta 58, 90, 94 eller 95, lös eller skarp ammunition användas, se 1:24. 35. Laddad kulspruta. En kulspruta är laddad då något av följande uppfylls a b c

magasin är isatt (ksp 90) bandet ligger på ledarplåten eller motsvarande ammunition finns i vapnet.

a och b avser vapen där mekanismen inte är spänd och säkrad. Tung kulspruta får ha band fastsatt i bandspärren utan att kulsprutan anses vara laddad. 36. Laddad kulspruta i fordon och fartyg/båtar. Kulspruta får inte vara laddad inne i fordon, stridsfordon och fartyg/båtar. (Undantag se SäkI Fordon kap 17 mom 9 SFL) Dock får laddat vapen transporteras in och ut ur fordonet/fartyg/båt för att monteras/demonteras på fordonet för skjutning från fordonet, kontroll att vapnet är säkrat ska ske innan förflyttningen påbörjas. Se även mom 44.

SäkI Ehv/Pv 10

51

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

37. Skjutning i stående/knästående ställning med ksp 58. Målen ska placeras så att nedslag, även efter vapenstegring, med säkerhet erhålls i skjutområdet. Kan detta inte ske, ska största tillåtna skjutavstånd (Amax) sättas lika med den maximala skottvidden, vilket ger h = Dmax+l (se exempel 8:1). • vid skjutning med riskområde beräknat enligt tabell 8:3 är största tillåtna skjutavstånd 50 m. Om h = Dmax+l används, får skjutavståndet ökas • före den första övningen med skarp ammunition ska skytten föröva med lös ammunition. Vid förövningen ska övningsledaren kontrollera att - skytten har en riktig skjutställning (SkjutR A PEK), så att vapnets stegring blir så liten som möjligt - skytten kan skjuta anbefallt antal skott i eldskurarna. • skjutning med skarp ammunition ska ske på jämn och halkfri skjutplats och med eldskurar om högst 5 skott - då övningsledaren bedömer att skytten uppnått erforderlig duglighet får eldskurarnas längd uppgå till högst 20 skott.

Bild 3: 5 Skjutning i stående ställning med Bild 3: 6 Skjutning i stående ställning med kulspruta 58 kulspruta 90

52

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

38. Skjutning i stående ställning med kulspruta 90. Målen placeras så att nedslag, även efter vapenstegring, med säkerhet erhålls i skjutområdet. Kan detta inte ske, ska största tillåtna skjutavstånd (Amax) sättas lika med den maximala skottvidden, vilket ger h = Dmax+l (se exempel 8:1). • skjutning med skarp ammunition ska ske på jämn och halkfri skjutplats och med eldskurar om högst 5 skott till dess att skytten vant sig vid rekylen • då övningsledaren bedömer att skytten uppnått erforderlig kompetens får eldskurarnas längd uppgå till högst 20 skott. 39. Kulspruta m/94. Vid skjutning med markgrupperad kulspruta 94 ska betjäningspersonal (skytt och laddare) bära skyddsglasögon som skydd mot metallspån. 40. Högsta antal skott vid skjutning med kulspruta. Vid skjutning med skarp eller lös ammunition får högst nedanstående antal skott avges i snabb följd • • • • •

ksp m/39 – 250 skott ksp 58 – 250 skott ksp 90 – 200 skott ksp 94 – 150 skott 12,7 mm tung ksp – 180 skott med alla typer av länkad ammunition.

Därefter ska pipan bytas eller svalna till handvärme.

SäkI Ehv/Pv 10

53

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

41. Varm pipa. Om kulsprutepipan är så varm att den bränns och en patron sitter kvar i patronläget på grund av felfunktion, avhjälps felet enligt de bestämmelser som gäller för vapnet. Har patronen inte kunnat avlägsnas eller avfyrats inom 20 s föreligger risk för självantändning av krutet med vådaskott eller hylssprängning som följd. Under 15 min ska då • kulsprutan vara riktat mot skjutområdet med mekanismen i framfört läge • kulsprutan ligga kvar i lavettaget (motsvarande) och låst i sida, där så är möjligt • ingen oskyddad personal vistas i riskområdet framför vapnet. 42. Fastnad patron. Varm pipa tas bort tidigast efter 15 min. Pipan ska vara riktad mot skjutområdet. Ingen personal får uppehålla sig framför eller omedelbart bakom pipan förrän patronen avlägsnats. Om patronen inte kan tas ut för hand, med hjälp av mekanism (utkastare) eller med hjälp av avsett specialverktyg ska den om möjligt skjutas ut. Går inte detta ska behörig personal åtgärda felet. 43. Tömning av band eller länk till kulspruta. Band eller länk töms genom att överblivna patroner med handkraft alternativt specialverktyg trycks ur sina band eller länkar. Det är förbjudet att tömma band eller länkar på patroner med hjälp av kulsprutans mekanism och matarinrättning.

54

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

44. Kulspruta i ringlavett och fordonsluftvärnsstativ. Vid skjutning mot markmål med kulsprutan lagrad i ringlavett eller luftvärnsstativ på fordon gäller följande Säkerhetskontrollant se kap 2:1. • då laddad kulspruta är monterad i lavett, krans eller stativ ska skytt finnas vid vapnet • kulsprutan får inte laddas förrän den är fastsatt i fordonsluftvärnsstativet. Innan kulsprutan tas bort från denna fastsättning ska patron ur göras • kulsprutan ska vara säkrad vid förflyttning (körning) • vid skjutning under gång mot markmål (max 10 km/h) sätts riskområdet för fullträff bortom skjutområdet lika med den maximala skottvidden (Dmax) vid skjutning från fartyg/båt sätts riskavstånd för träff bortom skjut• området lika med den maximala skottvidden (Dmax) (se exempel 8:1) • före den första skjutningen under gång ska skytten ha genomfört skjutning från stillastående fordon • sidriktfältet ska om möjligt vara begränsat till skjutområdet Skjutning mot luftmål, se SäkI Lv, kapitel 6. Vid skjutning från stridsfordon se SäkI Fordon, kapitel 13. 45. Kulspruta i markluftvärnsstativ. Kulsprutan får inte laddas förrän den är fastsatt i stativet. Patron ur ska göras innan kulsprutan tas bort från stativet. 46. Rekyldämpare. Det är förbjudet att skjuta med tung kulspruta utan rekyldämpare. Rekyldämparen ska vara försedd med dumpningsbegränsning. Före skjutning ska skytten säkerställa att vapnets kärnlinje går minst 10 cm ovanför fordonets/fartygets/båtens tak eller motsvarande samt att dumpningsbegränsning anbringas för detta och vara rätt inställd. Hylsavledare ska användas. 47. Minsta skjutavstånd (Amin). Minsta skjutavstånd för tung kulspruta är summan av riskavståndet för direktträff hitom skjutområdet (f) och riskavståndet för splitter (k), f+k.

SäkI Ehv/Pv 10

55

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Granatspruta 48. Rekyldämpare. Det är förbjudet att skjuta med granatspruta utan rekyldämpare. Rekyldämparen ska vara försedd med dumpningsbegränsning. Före skjutning ska skytten säkerställa att vapnets kärnlinje går minst 10 cm ovanför fordonets/fartygets/båtens tak eller motsvarande samt att dumpningsbegränsning anbringas för detta och vara rätt inställd. Hylsavledare ska användas 49. Minsta skjutavstånd (Amin). Minsta skjutavstånd är summan av riskavståndet för direktträff hitom skjutområdet (f) och riskavståndet för splitter (k), f+k. 50. Skjutning med pansarspränggranat. Skjutning med pansarspränggranater får ske under förutsättning att höjd- och sidbegränsningar är monterade. Övningsledaren säkerställer att det inte förekommer ”mask” i banan. Detta sker genom att minst fem övningsgranater skjuts mot det mål, som ska användas för pansarspränggranater, samt att samma eldställning används. Vid vapnet får endast skytt och övningsledare finnas. Utöver beordrad utrustning bärs alltid hjälm, kroppsskydd och hörselskydd. Övrig personal ska befinna sig i höjd med vapnet och i frontalt skydd. Utöver beordrad utrustning bärs alltid hjälm, kroppsskydd och hörselskydd. För att förhindra uppkomst av OXA vid skjutning med psgr får eld endast avges mot tydliga mål med bakomvarande uppfång. Eldskurarnas längd bör inte överstiga 3 granater. 51. Klickad granat. Klickad granat redovisas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”. 52. OXA. Granat som inte detonerat vid nedslag eller genom autodestruktion får inte vidröras. Personalen inom riskområdet för spränggranat ska stanna i skydd under 5 min. OXA som saknar autodestruktion får

56

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

sprängas av övningsledaren med samma förfaringssätt och utrustning som vid sprängning av spränghandgranat, se 7:34, SäkI Amröj kap 2. OXA med autodestruktion ska klassas som ”särskilt riskabla röjningsobjekt” och får endast röjas av behörig amröjpersonal.

Pansarskott 86 53. Transport av övningsvapen. 9 mm övningsvapen 1 och 20 mm övnings-/eldmarkeringsvapen för pansarskott 86 får transporteras laddade. Vapnet ska vara säkrat och transportsäkringen isatt. Med transport avses även då vapnet bärs på ryggen/bröstet. På övningsvapen 1 ska även slutstycket vara säkrat. Den chef som beordrar transport ska utse materielansvarig. 54. Vapen i färdigställning. Färdigsäkringen ska vara i säkrat läge i gående färdigställning eller då vapnet bärs i ena handen och eldhandvapnet (motsvarande) i den andra. På övningsvapen 1 får slutstycket vara osäkrat. 55. Skyttens åtgärder före eldgivning. Skytten ska samverka med sidogrupperade skyttar. Eld får avges då skytten kontrollerat att ingen oskyddad personal finns i den del av riskområdet bakom vapnet som han kan överblicka. Omedelbart före eldöppnandet ska skytten anmäla ” Skott kommer”!. 56. Liggande skjutställning. I liggande skjutställning ska skyttens ben vara korsade så att benet närmast vapnet ligger överst. 57. Avstånd mellan eldrör och mark. Avståndet mellan eldrörets underkant och marken ska vara minst 0,3 m. 58. Laddning av 20 mm övningsvapen. Vid laddning och patron ur ska vapnet endast betjänas av skytten. 59. Lucka mellan vapen. Vid skjutning med fullkalibrig ammunition eller 20 mm övningsvapen med signaturladdning ska luckan mellan eldgivande pansarskott vara minst 10 m. SäkI Ehv/Pv 10

57

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Skjutning med skarpt pansarskott spårljuspansarspränggranat 86 modifierat 60. Genomförande. Skarpt pansarskott (sk pskott) 86 spårljuspansarspränggranat 86 (slpsgr 86) modifierat får skjutas från axeln. Skjutningen får genomföras under förutsättning att • övningsledaren/skjutledaren för aktuellt moment har erforderlig kompetens och har blivit beordrad av förbandschef. Övningsledare ska vara godkänd av MSS. Skjutledare utbildas av behörig övningsledare enligt MSS utbildningsplan. • övningen genomförs som enskild stridsövning där eldställningar, avstånd och mål är kända av all deltagande personal • skjutning sker i knästående ställning med gott stöd för vänster armbåge, enligt bild 3:7.

Bild 3: 7 Knästående skjutställning med pansarskott 86

58

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

61. Utbildningsnivå. Övningsledaren/skjutledaren ska före övningen kontrollera att • skytten genomfört fullständig utbildning och har erforderlig kompetens (krav enligt SkjutR Pskott 86) • skytten före skjutning (samma övningspass) med skarpt pskott 86 slpsgr 86 modifierat, skjutit minst två träff med 20 mm övningsvapen pskott 86 från samma eldställning och mot aktuellt mål. 62. Övningsledare/skjutledare. Övningsledaren/skjutledaren ska kontrollera att • terrängen fram till målet är fri från vertikala hinder, som t ex träd, jordkullar eller större stenar • åtgärder enligt SoldR Mtrl Vapen Pskott, Vapenkontroll vidtas före skjutningen. 63. Mål. Målytan ska vara minst 2,0×2,0 m och bestå av minst 10 mm tjock järnplåt. 64. Kortaste skjutavstånd. Skjutning på kortare avstånd än f+k får genomföras under förutsättning att • endast skytt, övningsledare/skjutledare och handledare uppehåller sig vid vapnet samt använder stridsuniform, hjälm, kroppskydd och hörselskydd • övrig personal inte grupperas närmare än 10 m samt i höjd med och bakom vapnet, med undantag av riskområdet för gasutströmning bakom vapnet • målet placeras på en 1 m hög vall, som säkerställer att riktpunkten tas minst 1,5 m från markplanet räknat, detta eliminerar riskavstånd för direkt träff hitom målet, f • förbandschef, eller av denne i särskild ordning utsedd person, låter visitera och godkänna skjutplatsen och målarrangemanget för skjutningen. Kortaste skjutavstånd är 200 m.

SäkI Ehv/Pv 10

59

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Bild 3: 8 Exempel på målsiluett 2,0 m

2,0 m Riktpunkt 1,5 m

1m

Bild 3: 9 Målets utformning vid minsta skjutavstånd

Åtgärder vid klick 65. Allmänt. Vapnet behålls i skjutriktningen. Oskyddad personal får inte uppehålla sig i riskområdet framför eller bakom vapnet.

60

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

66. Skarpt pansarskott 86. Vid klick ska avfyring upprepas två gånger. Har skottet trots detta inte avfyrats ska följande åtgärder vidtas: 1 2 3

Säkra med färdigsäkringen. Vänta i två min. Sätt i transportsäkringen.

Om transportsäkringen inte kan sättas i ska vapnet läggas ner på marken och behandlas som OXA. Vid behov får vapnet flyttas och ska då hållas eller läggas i ofarlig riktning. Kan transportsäkringen sättas i får vapnet transporteras till annan plats. 67. Klickat pansarskott. Pansarskott som efter två ytterliggare upprepade avfyringar och väntetid 2 minuter inte fungerar, ska hanteras som en OXA. • Om det inte kan återsäkras med hjälp av transportsäkringen ska den sprängas på plats alternativt bäras riktad i ofarlig riktning till annan förstörningsplats. • Om det kan återsäkras med hjälp av transportsäkringen kan det transportsäkrade pansarskottet transporteras till annan sprängplats och sprängs som OXA. Förstöring görs av ammunitionsröjningsledare eller amröjpersonal. Se H Am- och minröj, Oskadliggörandeteknik. 68. Övningsvapen 1 och 20 mm övnings-/eldmarkeringsvapen. Vid klick eller eldavbrott ska avfyring upprepas två gånger. Har skottet trots detta inte avfyrats ska följande åtgärder vidtas: 1 2 3 4

Säkra med färdigsäkringen. Vänta i två min. Sätt i transportsäkringen. Gör patron ur.

69. Klickad ammunition. Klickad ammunition redovisas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”.

SäkI Ehv/Pv 10

61

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Granatgevär samt övningsvapen 4 och 5 70. Lucka mellan vapen. Vid skjutning med 8,4 cm ammunition får luckan mellan eldgivande granatgevär inte understiga 10 m. 71. Laddning. Granatgeväret får laddas först i eldställning. Förflyttning med laddat granatgevär får inte ske. 72. Liggande skjutställning. I liggande skjutställning ska skyttens respektive laddarens ben vara korsade så att benet närmast vapnet ligger överst (se bild 3:10). Skyttens och laddarens ben, men inte deras överkroppar, får vara inom tryckzonen.

Bild 3: 10 Exempel på liggande skjutställning med granatgevär

73. Ändring av skjutställning. Skytten får ändra skjutställning med laddat vapen, t ex från liggande till knästående, under förutsättning att • vapnet är säkrat (huvudvapnet) • vapnet är riktat mot skjutområdet • ingen personal finns i vapnets riskområde. 74. Lysgranat. Kortaste skjutavstånd för lysgranat är 200 m. Vid skjutning med lysgranat ska skjutställningen vara stående eller knästående. I knästående skjutställning ska marken bakom skytten slutta minst 30º nedåt från skytten.

62

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

75. Överlämning av laddat vapen. Det är förbjudet att överlämna ett laddat granatgevär till någon annan.

Skjutning med spränggranat 00 (B) 76. Genomförande. Skjutning med spränggranat 00 (B) från axeln får genomföras under följande förutsättningar • övningsledaren/skjutledaren för aktuellt moment har erforderlig kompetens och har blivit beordrad av förbandschef. Övningsledare ska vara godkänd av MSS. Skjutledare utbildas av behörig övningsledare enligt MSS utbildningsplan. • övningen genomförs som enskild stridsövning där eldställning, avstånd och mål är kända av all deltagande personal • terrängen fram till målet är fri från vertikala hinder, som kan förorsaka att granaten briserar före avsett mål. 77. Utbildningsnivå. Före skjutningen ska övningsledaren/skjutledaren kontrollera att skytten har genomfört fullständig utbildning och innehar erforderlig kompetens på vapnet. 78. Övningsledare/skjutledare. Övningsledaren/skjutledaren ska kontrollera att • terrängen fram till målet är fri från vertikala hinder, som t ex träd, jordkullar eller större stenar • åtgärder enligt SoldR Mtrl Vapen Grg, Vapenkontroll vidtas före skjutningen. 79. Tempering av tändrör. Luftbrisad, tändröret inställt på skjutavstånd, dock minst 250 meter • ögonblicksbrisad, för att minska risken för OXA ska tändröret temperas på skjutavstånd + 100 meter.

SäkI Ehv/Pv 10

63

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

80. Skjutning på kortare avstånd än f+k. Skjutning på kortare avstånd än f+k får genomföras under förutsättning att • endast skytt, laddare, övningsledare/skjutledare och handledare uppehåller sig vid vapnet under skjutförloppet • övrig personal uppehåller sig utanför riskområdet eller inom streckat område i höjd med eller bakom vapnet, med undantag av riskområdet för gasutströmning bakom vapnet, se bild 3:11. Avståndet till vapnet får inte vara kortare än 10 m • personal inom streckat område använder stridsuniform, hjälm, kroppskydd.

0m

f

0 =4

k

50 m

Amin 250 m

Kortaste skjutavstånd är 250 meter. Riskområdet vid vapnet framgår av bild 3:11.

Bild 3: 11 Riskområde vid vapnet då A min är mindre än f+k

64

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Skjutning med spårljuspansarspränggranat 75 modifierad 81. Genomförande. Spårljuspansarspränggranat 75 modifierad får skjutas från axeln. Skjutning får genomföras med 8,4 cm granatgevär m/48C, m/86 och m/86B. Skjutningen får genomföras under följande förutsättningar • övningsledaren/skjutledaren för aktuellt moment har erforderlig kompetens och har blivit beordrad av förbandschef. Övningsledare ska vara godkänd av MSS. Skjutledare utbildas av behörig övningsledare enligt MSS utbildningsplan. • övningen genomförs som enskild stridsövning där eldställningar, avstånd och mål är kända av all deltagande personal • skjutning sker i knästående ställning med gott stöd för vänster armbåge 82. Utbildningsnivå. Övningsledaren/skjutledaren ska före övningen kontrollera att • skytten genomfört fullständig utbildning och har erforderlig kompetens (krav enligt SkjutR Grg) • skytten före skjutning (samma övningspass) med spårljuspansarspränggranat modifierad, skjutit minst två träff med 20 mm övningsvapen från samma eldställning och mot aktuellt mål. 83. Övningsledare/skjutledare. Övningsledaren/skjutledaren ska kontrollera att • terrängen fram till målet är fri från vertikala hinder, som t ex träd, jordkullar eller större stenar • åtgärder enligt SoldR Mtrl Vapen Grg, Vapenkontroll vidtas före skjutningen. 84. Mål. Målytan ska vara minst 2,0×2,0 m och består av minst 10 mm tjock järnplåt. Målet utformning och placering framgår av bild 3:8–3:9.

SäkI Ehv/Pv 10

65

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

85. Kortaste skjutavstånd. Skjutning på kortare avstånd än f+k får genomföras under förutsättning att • endast skytt, laddare, övningsledare/skjutledare och handledare uppehåller sig vid vapnet samt använder stridsuniform, hjälm, kroppskydd • övrig personal inte grupperas närmare än 10 m samt i höjd med och bakom vapnet, med undantag av riskområdet för gasutströmning bakom vapnet • målet placeras på en 1 m hög vall, som säkerställer att riktpunkten tas minst 1,5 m från markplanet räknat, detta eliminerar riskavstånd för direkt träff hitom målet, f • förbandschef, eller av denne i särskild ordning utsedd person, låter visitera och godkänna skjutplatsen och målarrangemanget för skjutningen. Kortaste skjutavstånd är 200 m.

66

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Åtgärder vid klick 86. Allmänt. Vapnet behålls i skjutriktningen. Oskyddad personal får inte uppehålla sig i riskområdet framför eller bakom vapnet. 87. Granatgevär med fullkalibrig ammunition eller med övningsvapen 5. Upprepa avfyringen två gånger utan att öppna slutstycket. Har skottet trots detta inte avfyrats ska följande åtgärder vidtas: 1 2 3

Säkra vapnet. Vänta i två min. Gör patron ur.

88. Granatgevär med övningsvapen 4. Upprepa avfyringen två gånger utan att öppna slutstycket. Har skottet trots detta inte avfyrats ska följande åtgärder vidtas: 1 2 3

Säkra vapnet. Vänta i två min. Öppna slutstycket och dra ut övningsvapnet så att cirka 2/3 av dess längd är kvar i eldröret och förblir där under den tid eldavbrottet avhjälps.

Om övningsvapnets slutstycke varit osäkrat och avfyringspatronen avfyrats, har klick erhållits. Gör patron ur. Om övningsvapnets slutstycke varit säkrat och avfyringspatronen avfyrats, görs patron ur. Övningsvapnet laddas med ny avfyringspatron. 89. Klickad ammunition. Klickad ammunition redovisas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”. 90. OXA. Stridsammunition oskadliggörs av ammunitionsröjningsledare.

SäkI Ehv/Pv 10

67

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Pansarvärnsrobotsystem 55C Skjutning med övningsrobot 55B 91. Genomförande. Övningsledaren/skjutledaren ska ha genomfört av MSS anordnad instruktörskurs på vapensystemet (erforderlig kompetens) och själv skjutit skarp/barlastad robot. 92. Skyttens utbildning. Skytten ska vid mark- eller fordongrupperat robotsystem ha genomfört skjututbildning enligt SkjutR Pvrbs 55C med godkänt resultat. Dessutom ska skyttarna ha erforderlig kompetens beträffande åtgärder vid havererad robot samt vid utebliven utlösning av verkansdelen. 93. Avstånd mellan robotsystem. Då flera robotsystem 55 är grupperade nära varandra (mindre än 50 m) och då risk finns att bekämpning sker mot samma mål eller mot mål som uppträder nära varandra (50 m i sida och 500 m i djup) ska elden ledas så att robotsystemen inte stör varandra (tidsförskjutet eldöppnande eller eldfördelning). 94. Gyro. Personalen vid robotsystemet ska kunna höra om gyrot startar eller inte för att kunna vidta rätta åtgärder enligt tabell 3:2. 95. Åskådare. Om det finns fler än 10 åskådare placeras de minst 50 m snett bakom eldenheten (2) utanför förlängningen av benen i den vinkelsektor, som utgör bakre riskområdet (Nu). Om antalet åskådare är mindre än 10 får de uppehålla sig närmare vapnet än 50 m, dock utanför riskområdet (1). Se bild 3:12.

1 2

u Nu

Bild 3: 12 Åskådare vid skjutning med övningsrobot 55B

68

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Högst 1 000 ”tredje man” får finnas inom 1,5 km från riskområdets gränser. Åskådare benämns de personer som passivt följer någon form av uppvisning (stridsskjutning). ”Tredje man” benämns de personer (bl a boende i området) som inte deltar eller följer pågående skjutning.

Skjutning från markgrupperat robotsystem 96. Personal vid skjutning. Vid skjutning får endast skytt, laddare, övningsledare och handledare finnas vid robotsystemet. Övrig betjäningspersonal får befinna sig i höjd med robotsystemet.

SäkI Ehv/Pv 10

69

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Skjutning från pansarvärnsrobotbandvagn 2063 97. Skjutsektor. Tillåten skjutsektor framgår av bild 3:13. 90º

Bild 3: 13 Tillåten skjutsektor vid skjutning från pvrbbv 2063

98. Vid skjutning. Vid skjutning får endast förare, skytt och laddare finnas i vagnen. Övrig betjäningspersonal ska befinna sig utanför fordonet i höjd med robotsystemet. 99. I eldställning. Avståndet mellan eldrör och karosskant får inte understiga 30 cm. 100. Förflyttning. Förflyttning med robottub i vagga får ske mellan skydds- och eldställning under förutsättning att • avståndet mellan skyddsställning och eldställning är högst 30 m • säkringsvredet står i säkrat läge och skyddslocket är nedfällt över avtryckaren • låsbryggan lämnas helt uppfälld eller fälls ned utan att stängas med låsarmen. I det senare alternativet placeras en handske (motsvarande) mellan bryggan och robottuben.

70

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Åtgärder vid klick 101. Utebliven startmotortändning. Om roboten inte startar inom 2 s efter avfyring vidtas följande åtgärder 1 2

skytten upprepar avfyringen två gånger inom 10 s om roboten ändå inte startar anmäler skytten ” Klick!”, varvid laddaren säkrar vapnet. Personalen ska därefter vänta i 2 min med vapnet riktat mot skjutområdet. Om den uteblivna startmotortändningen beror på glapp i robotkontakten finns det risk för att roboten startar då säkringsvredet vrids ned.

Åtgärder vid utebliven startmotortändning Tabell 3: 2 Åtgärder vid utebliven startmotortändning Åtgärder då gyrot startat

Åtgärder då gyrot inte startat

Laddaren ska ånyo kontrollera att systemet är säkrat.

Laddaren ska ånyo kontrollera att systemet är säkrat.

Personalen ska vänta i 30 min med vapnet riktat Skytten ska låsa överlavetten i sida och höjd. mot skjutområdet. Därefter ska vapnet plundras och roboten märkas ”klickad”. Skytten ska kontrollera att kabeln mellan överlavett och styrenhet är oskadad samt att kontaktdonen är hela och riktigt monterade. Laddaren ska öppna låsbryggan, kontrollera att anslutningsdonen mellan lavetten och roboten är oskadade och att säkringsmekanismen fungerar. Därefter stänger laddaren låsbryggan. På order av skjutledaren ska skytten göra ytterligare två avfyringsförsök, varvid vapnet ska säkras mellan försöken. Om roboten inte startar inom två min efter sista avfyringsförsöket ska vapnet säkras. Vapnet ska vara riktat mot skjutområdet. Personalen ska vänta i 30 min. Därefter ska patron ur göras.

SäkI Ehv/Pv 10

71

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Åtgärder då gyrot startat

Åtgärder då gyrot inte startat ”Skyttens test” ska utföras. Finns det en felaktig enhet ska den bytas ut. Nytt avfyringsförsök med samma robot kan göras. Om testet visar att vapnet fungerar tillfredsställande märks roboten ”Klickad”.

102. Robot 55 - utebliven banmotortändning. Vid utebliven banmotortändning ska följande åtgärder vidtas: 1 2 3 4

Vapnet behålls riktat mot skjutområdet. Robotsystemet säkras på order av skjutledaren. Understiger avståndet 100 m till störtad robot ska all personal förflytta sig i riktning rakt motsatt robotens skjutriktning, minst 100 m från OXA. Roboten får tas om hand tidigast efter 60 min. Trådarna framför robottuben klipps till en längd av 1-2 m.

103. Klickad robot 55. Klickad robot redovisas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”. 104. OXA. Oskadliggörs av ammunitionsröjningsledare EOD IS.

Provdon 105. Provdon lavett 55C. Provdon lavett 55C får inte anslutas tillsammans med simulatorsystem.

72

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Pansarvärnsrobotsystem 56 Skjutning med robot 56 106. Genomförande. Övningsledaren/skjutledare ska ha genomfört av MSS anordnad instruktörskurs på vapensystemet (erforderlig kompetens) och själv skjutit skarp robot. 107. Skyttens utbildning. Skytten ska vid mark- och fordonsgrupperade system ha genomfört skjututbildning enligt SkjutR Pvrbs 56 med godkänt resultat. Dessutom ska skytten ha erforderlig kompetens beträffande åtgärder vid havererad robot samt vid utebliven utlösning av verkansdelen. 108. Personal i riskområdet i höjd med och bakom robotsystem 56. Vid skjutning med robot 56 får personal som ingår i förbandet befinna sig i riskområdet i höjd med och bakom vapnet. Personalen får dock inte befinna sig i en sektor bakom vapnet med vinkel (Nu) 500 mils och längden (u) 50 m på grund av gasutströmning bakåt. Följande förutsättningar gäller dock • högst tre skjutande robotsystem (med minst 50 m mellan systemen) får grupperas i samma stridsområde i höjd med varandra • personal, som ingår i förbandet men som inte behövs för att genomföra robotskjutningen, ska befinna sig i frontalt skydd minst till dess roboten är 400 m ut i banan. Personalen ska bära/använda stridsuniform, hjälm, kroppsskydd och hörselskydd • ingår splitterskyddade fordon, som inte utnyttjas som vapenplattform för robot 56 i förbandet, får de användas som skydd. Härvid ska alla luckor vara stängda. Kroppsskydd behöver då inte bäras av personal i vagnen. Radiosamband ska vara upprättat med övningsledaren. 109. Personal. Vid skjutning från markgrupperat system får endast skytt och laddare befinna sig vid robotsystemet. Övrig personal ska befinna sig i höjd med robotsystemet.

SäkI Ehv/Pv 10

73

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

110. Skyddsglasögon. Under skjutning med robotsystem 56 ska, med undantag av skytten, personalen inom 5 m från vapnet bära skyddsglasögon. 111. Aktivering av sikte. Personal vid robotsystemet ska kunna höra om siktet aktiveras eller inte för att kunna vidta rätta åtgärder enligt tabell 3:3. 112. Skjutning i mörker. Vid skjutning i mörker med IRV-sikte ska blockeringsfiltret vara låst i nedfällt läge. I annat fall kan skytten bländas vid utskjutning av roboten. 113. Skyttens utbildning. Skytten ska vid mark- och fordonsgrupperade system ha genomfört skjututbildning enligt SkjutR Pvrbs 56 med godkänt resultat. Dessutom ska skytten ha erforderlig kompetens beträffande åtgärder vid havererad robot samt vid utebliven utlösning av verkansdelen. 114. Åskådare m m. Samtliga åskådare ska placeras utanför riskområdet vid skjutning med robotsystem 56. Högst 50 ”tredje man” får finnas inom radien 1 000 m från eldenheten. Vid skjutning över vatten (minst 0,5 m djupt, 50-100 m i skjutriktningen) får högst 8 000 ”tredje man” finnas inom 3 400 m från vapnet. Åskådare benämns de personer som passivt följer någon form av uppvisning (stridsskjutning). ”Tredje man” benämns de personer (bl a boende i området) som inte deltar eller följer pågående skjutning.

74

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

115. Risk för ögonskada på grund av infrarött ljus (IR). Robot 56 sänder infrarött ljus med låg effekt i riktning mot personalen vid eldenheten och åskådarna under hela bantiden. Personalen vid skjutplats ska undvika att se på störtad robot med kikare. Om roboten slår i marken kan den åstadkomma kortslutning av strömkretsen, så att IR-lampan utsänder hög effekt under några sekunder. Denna höga effekt kan i ogynnsamma fall i kombination med kikare vara skadligt för ögat. Skytten är skyddad av siktesoptiken.

Skjutning från pansarvärnspjäsbandvagn 2062 med inredning för robotsystem 56 116. Skjutsektor. Tillåten skjutsektor framgår av bild 3:14. 45°

Bild 3: 14 Tillåten skjutsektor vid skjutning från pvpjbv 2062

117. Vid skjutning. Vid skjutning får endast skytt och laddare vistas i fordonet. Förare ska vara utanför vagnen i höjd med robotsystemet och inta en hukande ställning. Den övriga personalen ska befinna sig i höjd med robotsystemet.

SäkI Ehv/Pv 10

75

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

118. Förflyttning. Bandvagn med laddat robotsystem får inte förflyttas. Laddning och plundring ska göras i eldställning.

Skjutning från pansarbandvagn 401 119. Skjutsektor. Tillåten skjutsektor framgår av bild 3:15. 45º

Bild 3: 15 Tillåten skjutsektor vid skjutning från pbv 401

Då förare och/eller vagnchef befinner sig i bandvagnen ska samband upprättas mellan skytt och förare och/eller vagnchef via vagnens lokaltelefonsystem eller med annan radioutrustning mellan övningsledare och/eller vagnchef. 120. Vid skjutning. Vid skjutning får endast skytt och laddare befinna sig på vagnen och endast förare och vagnchef i vagnen. Vagnens samtliga luckor och dörrar ska vara stängda och reglade. Övrig personal ska befinna sig utanför vagnen i höjd med robotsystemet. 121. Förflyttning. Pansarbandvagn med laddat robotsystem får inte förflyttas. Laddning och plundring ska göras i eldställning.

76

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Skjutning från pansarvärnsrobotterrängbil RBS 56 122. Skjutsektor. Tillåten skjutsektor framgår av bild 3:16. 45º

Bild 3: 16 Tillåten skjutsektor vid skjutning från pvrbtgb RBS 56

123. Vid skjutning. Vid skjutning får endast skytten och laddaren vistas i fordonet. Föraren ska vara utanför fordonet i höjd med robotsystemet och inta en hukande ställning. Övrig personal ska befinna sig i höjd med robotsystemet. 124. Förflyttning. Pansarvärnsrobotterrängbil med laddat robotsystem får inte förflyttas. Laddning och plundring ska göras i eldställning. 125. Stabilisering. Övningsledaren ska kontrollera att terrängbilen stabiliseras med stödbenen i eldställning.

SäkI Ehv/Pv 10

77

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Skjutning med robot 56 från robotplatta på terränghjulsläp eller skoterkälke 126. Skjutning med robot 56 från robotplatta. Skjutning får ske från robotplattan (M1247-156011) på terränghjulsläp eller från en ofjädrad skoterkälke. Vid skjutning ska dragfordonet och släpet/kälken vara kopplade och placerade på linje i färdriktningen (se bild 3:17).

45º

45º

Bild 3: 17 Tillåtna alternativa skjutsektorer från robotplatta

127. Vid skjutning. Vid skjutning får endast skytten befinna sig på robotplattan. Laddaren ska befinna sig utanför plattan i höjd med robotsystemet och inta en hukande ställning. 128. Förflyttning. Robotplattan med laddat robotsystem får inte förflyttas. Laddning och plundring ska göras i eldställning.

78

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Åtgärder vid klick 129. Utebliven gasgeneratortändning. Om roboten inte startar inom 2 s efter avfyring vidtas åtgärderna i enligt tabell 3:3. Övningsledaren/Säkerhetskontrollanten avgör om siktet är aktiverat (hörs). Tabell 3: 3 Åtgärder då siktet inte är aktiverat respektive är aktiverat Åtgärder då siktet inte är aktiverat

Åtgärder då siktet är aktiverat

Skytten riktar mot skjutområdet under 30 s, beredd på att skottet kan komma.

Skytten anmäler ” Klick!” och riktar mot skjutområdet under 30 s, beredd på att skottet kan komma.

Skytten säkrar.

På skjutledarens order låser skytten höjdrikthandtaget och säkrar.

Skytten gör nytt avfyringsförsök.

Laddaren gör patron ur, bär bort roboten 25 m vid sidan om lavetten och placerar den riktad mot skjutområdet.

Om roboten ändå inte avfyras riktar skytten mot skjutområdet.

Siktet och lavetten ska enligt ovan provas med siktes- och lavettprovare innan nytt skjutförsök görs.

Patron ur görs. Siktet och lavetten ska provas med siktes- och Skjutförsök med en ny robot kan göras. lavettprovare innan nytt skjutförsök görs. Lavetten och, om så erfordras, även siktet byts. Nytt skjutförsök med samma robot kan genomföras. Om roboten inte startar och siktet inte aktiveras genomförs ovanstående åtgärder två gånger. Därefter märks roboten ”klickad”. Den klickade roboten ska tas om hand efter 30 min och ska märkas ”Klickad”.

130. Utebliven drivmotortändning. Vid utebliven drivmotortändning kan motorn tända i samband med eller efter det att roboten slår i marken. Roboten kan då förflytta sig i slumpmässig riktning. Övningsledaren beordrar säkring av robotsystemet tidigast 15 s efter utebliven drivmotortändning samt patron ur.

SäkI Ehv/Pv 10

79

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

131. Utebliven verkansdelsutlösning. Riskavståndet för splitter från roboten (OXA) är 400 m. Vid större avstånd än 400 m mellan skjutplatsen och OXA kan en ny robot skjutas. 132. Klickad robot. Klickad robot redovisas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”. Robotens parti- och individnummer rapporteras till FMV. 133. OXA. Oskadliggörs av ammunitionsröjningsledare. EOD IS.

80

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Skjutning med robot 57 134. Genomförande. Robot 57 får skjutas i utbildnings/demonstrationssyfte förutsatt att: • Övningsledaren/skjutledaren för aktuellt moment har erforderlig kompetens och har blivit beordrad av förbandschef. Övningsledaren ska vara godkänd av MSS. Skjutledaren utbildas av behörig övningsledare enligt MSS utbildningsplan. • Övningen genomförs som enskild stridsövning där eldställningar, avstånd och mål är kända av all deltagande personal. 135. Skyttens utbildningsnivå. Övningsledaren/skjutledaren ska innan skjutning kontrollera att: • skytten genomfört fullständig utbildning och har erforderlig kompetens. 136. Övningsledare/skjutledare. Övningsledaren/skjutledaren ska kontrollera att: • terrängen fram till mål är fri från hinder • vapenkontroll enligt IBok Robot 57, är genomförd innan skjutning • armeringsavståndet är inställt på 100 m samt att korrekt inställning av OTA/DA är gjord. 137. Övningar i målföljning. Detta får inte ske med skarpt vapen, om det omfattar upphävande av färdigsäkringen. 138. Eldställning. Godkända eldställningar är enligt Skjutreglementet. Vapnet får inte skjutas med elevation högre än 450 mils eller lägre 800 mils eller vridas mer än 200 mils vid skott. 139. Skjutning från begränsat utrymme. Skjutning från begränsade utrymmen tillåts om utrymmet är certifierat. Vapnets mynning får inte dras in mer än 0,5 m in i utrymmet, mätt från byggnadens yttervägg.

SäkI Ehv/Pv 10

81

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

För att avfyrad robot inte ska slå i ska vapnet i höjd och sida ha minst 0,1 m till kanterna på öppningen som det skjuts ut ur, mät från ytterkant på vapnets främre stötdämpare. Vid skjutning från begränsat utrymme får ingen befinna sig omedelbart bakom väggen bakom vapnet vid avfyrning. 140. Mål. Mål vid skjutning i OTA inställning ska vara godkänt av MSS. Vid placering av mål ska risken för studs av stridsdelsslugen beaktas. Mål ska undvikas att ställas i närhet av lutande hårda ytor t ex. bergshällar. 141. Förflyttning. Vid förflyttning eller transport med vapnet ska transportsäkringen vara i säkrat läge. 142. Skjutning. Vid skjutning med robot 57 ska skytten innan avfyringssäkring osäkras kontrollera att personal inte finns inom riskområde bakom vapnet, samt anmäla ” Skott kommer!”. Vapnets färdigsäkring får endast osäkras i samband med planerad avfyrning. Vid byte av skjutställning från stående till knästående eller det omvända ska vapnet säkras med färdigsäkringen. Vid skjutning mot rörliga mål får avfyringssäkring inte osäkras utanför skjutgränserna i sida. Roboten ska ha ett fritt utrymme under och i sida där det inte får finnas föremål (marken, stenar, vegetation, väggar osv.) i den första delen av robotbanan. Tabell 3: 4 Utrymmeskrav under och i sida för robotbana mot målet

Fritt från vertikala hinder i sida

0,5–3 m

0,3 m

± 0,5 m

3–10 m

0,5 m

± 1,0 m

10–60 m

0,5 m

± 1,5 m

Avstånd från vapnet

Fritt utrymme under sikteslinjen

82

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Vid för roboten medvind på över 15 m/s ska markfrigången sett från sikteslinjen för roboten vara minst 1 m från 3 till 60 meter ut i robotens bana. Skott får inte ske vid vindhastigheter över 22 m/s (17 m/s i markplanet). 143. Skjutning från fordon. Det är inte tillåtet att skjuta från stridsluckor från fordon. 144. Riskområde, utrustning. Upp till 6 st personer inblandade i skjutningen tillåts befinna sig i höjd med vapnet på ett avstånd av max 30 m (område 1). Dessa ska bära uniform, hjälm samt skyddsväst. Övrig personal ingående i förbandet får befinna sig inom riskområdet i höjd med eller bakom vapnet (område 2) och ska då befinna sig i frontalt skydd intill dess att roboten befinner sig 150 m ut i banan. Personal i område 2 ska ha uniform samt hjälm. Totalt upp till 100 personer får vistas inom riskområdet för slug, inkluderar även personal i område 1 och 2 (bild 3:18 och 8:18). V

k 150 m

30 m

60 m

Nu

1

2 K 140 m

Bild 3: 18 Områden med olika skyddsnivåer

SäkI Ehv/Pv 10

83

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Åtgärder vid eldavbrott 145. Förfarande vid "klick". Skytten anmäler ” Eldavbrott!”, bibehåller vapnet i skjutriktningen i minst 5 sekunder med avtryckaren intryckt. Därefter släpper säkrar skytten avfyrningssäkringen och färdigsäkringen samt transportsäkringen medan vapnet fortfarande pekar i skjutriktning. Skytten ska därefter vänta ytterligare minst 2 minuter med vapnet i skjutriktningen, vartefter batteriet avlägsnas från vapnet av skytten/ skjutledaren medan vapnet fortfarande bibehålls i skjutriktningen. Vapnet får efter det läggas ned på en i förväg bestämd plats förutsatt att det hela tiden kan riktas i skjutriktningen. Vapnet anses som osäkert under 30 minuter. Efter det får vapnet transporteras. Vid eldavbrott vid skjutning ifrån certifierat utrymme ska vapnet läggas ifrån på en i förväg bestämd plats som medför att vapnet hela tiden pekar åt säkert håll ut ur utrymmet. Vapnet får förflyttas efter 30 minuter. Om vapnet inte kan återsäkras med både avfyrningssäkring och färdigsäkring får vapnet efter att batteriet avlägsnats inte förflyttas inom 30 minuter. Därefter får vapnet förflyttas för att tas om hand enligt röjningsinstruktioner. 146. Klickad robot. Klickad robot tas om hand enligt röjningsinstruktioner. Robotens parti- och individnummer rapporteras till FMV. Klickat vapen ska märkas som "klickat" innan eventuell transport. Klickat vapen uppfyller krav för transport enligt SäkI Tp farligt gods, om säkringar kan återsäkras. 147. Utebliven banmotortändning. Vid utebliven banmotortändning kan robotens laser vara påslagen vilket innebär att risken för ögonskada finns vid observation av roboten. Kortaste riskavstånd är avståndet för laserrisken då roboten inte kommer att vara armerad. Laserrisken gäller under 30 minuter.

84

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

148. OXA. Riskområdet vid OXA är 150 m under 30 minuter. Vid en utebliven initiering av verkansdelen eller vid utebliven banmotorinitiering får roboten inte iakttas visuellt på avstånd under 35 meter eller med ordinarie sikte på avstånd under 60 meter. Andra förstorande sikten eller kikare får inte användas för observation. Förbudet av observation gäller under 30 minuter. Detta beror på laserrisken. Oskadliggörs av ammunitionsröjningsledare. EOD IS. 149. Riskavstånd laser. Robot 57 innehåller en laseravståndsmätare som är riktad mot marken. Om roboten inte detonerar finns risk att lasern är i funktion upp till 30 minuter. Tabell 3: 5 Riskavstånd laser Riskavstånd laser, räknat på 10 sekunders exponering: Ögon:

35 m

7x50 kikare:

290 m

14x100 kikare:

440 m

Inbyggt sikte 2,4 ggr:

60 m

150. Antal skott. Antal skott utomhus och i begränsat utrymme: • personer inom radien 20 m från vapnet får inte utsättas för mer än 100 skott/dygn • skytt och instruktör får inte utsättas för mer än 6 skott inom en 24h period i begränsat utrymme.

SäkI Ehv/Pv 10

85

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Icke dödande vapen Kravallpatroner 151. Tillåtna vapen. Kravallpatron 12/70 mm får endast skjutas med nedanstående hagelvapen • M4801-810110 12 HAGELG 11-87 • M4801-810070 FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 870 • M4801-810090 FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 870 B. Kravallpatron 40 mm får endast skjutas i nedanstående vapen • M 4804-051010 40 mm Granattillsats ak 5 • M 4804-051119 Adapter Kravallkarbin • M 4804-071010 40 mm Granattillsats ak 4. 152. Dubbelsidig övning. Kravallpatron får inte användas vid dubbelsidiga övningar. 153. Krav på skytten. Före användning av kravallpatron ska skytt med godkänt resultat ha genomfört utbildning enligt SkjutR Kravallpatron. Skytt ska kontrollera att ingen skarp (strids-) ammunition i aktuell kaliber finns i stridsväst, fickor eller annan plats där skarp ammunition kan ha förvarats. 154. Övningsledarens åtgärder före användning. Före användning av kravallpatron ska övningsledaren • kontrollera att samtliga deltagare har erforderlig kompetens • kontrollera att ingen skarp (strids-) ammunition i aktuell kaliber finns i stridsväst, fickor eller annan plats där skarp ammunition kan ha förvarats. Övningsledare ska inte genomföra skjutövning på kortare avstånd än 10 meter.

86

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

155. Åtgärder under insats med kravallpatron 12/70. Under insats ska skytten följa nedanstående skjutregler • verkanseld med kravallpatron får inte avges om avståndet understiger 3 m. Vid nödvärnssituation får eld avges på kortare avstånd • vid skjutavstånd 3-20 m ska riktpunkt tas mellan fot och midja • längsta skjutavstånd är 20 m • verkanseld ska avges mot punktmål • kravallpatron får inte skjutas med studs i mark eller annat hinder. 156. Åtgärder under insats med kravallpatron 40 mm. Under insats ska skytten följa nedanstående skjutregler • granattillsatsen ska vara skottställd med kravallpatron • granattillsatsens 50 meters sikte ska användas. Avstånden 100-350 meter ska tejpas över • automatkarbinens riktmedel får inte användas vid skjutning med kravallpatron • verkanseld med kravallpatron får inte avges om avståndet understiger 3 m. Vid nödvärnssituation får eld avges på kortare avstånd • vid skjutavstånd 3-50 m ska riktpunkt tas mellan fot och midja • längsta skjutavstånd är 50 m • verkanseld ska avges mot punktmål • kravallpatron får inte skjutas med studs i mark eller annat hinder.

Särskilda bestämmelser Adapter Kravallkarbin 157. Utbildning. M4804-051119 Adapter Kravallkarbin får endast brukas av personal som genomgått utbildning på systemet. Instruktioner, säkerhetsbestämmelser och kontrollbestämmelser för adapter Kravallkarbin i tillämpliga delar av SäkI Ehv/Pv, SoldR Mtrl Vapen och SkjutR Grtillsats Ak gäller. Adapter för kravallkarbin får endast användas med avsedd ammunition, M4040-511810 40 KRAVALLPATRON.

SäkI Ehv/Pv 10

87

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

158. Kontroll före insats. • Kontrollera att granattillsatsen sitter låst på adapter med främre spärren och i övrigt ordentligt monterat. • Inför varje skjutning ska skytten kontrollera systemets skottställning. • Inför och under varje skjutning ska skytten kontrollera att eldröret inte innehåller några främmande föremål. Efter det att 200 skott avlossats ska fastsättningen av adapter Kravallkarbin kontrolleras. 159. Riskområde.

Bild 3: 19 Riskområde för 12/70 mm och 40 mm kravallpatron

88

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

3 Särskilda bestämmelser för vissa vapen

Tårgashandgranat 160. Användning. Tårgashandgranat får endast användas vid Försvarsmaktens förband för internationella insatser. 161. Säkerhetsbestämmelser. Allmänna säkerhetsbestämmelser • tårgashandgranaten får inte användas inomhus/slutna rum • tårgashandgranaten får inte användas för tillpassningskontroll av skyddsmasken • vid användning av tårgashandgranat ska skyddsmask alltid bäras • se även SäkI CBRN, kapitel 2. 162. Demonstrationskast. Förbandschef ska avdela/anvisa lämplig plats för demonstrationskastet. Lämplig plats bör ligga 1000 m från annan verksamhet, så att utomstående inte påverkas av tårgasmolnet. Platsen bör ha en grusad yta så att tänd tårgashandgranat kan röra sig fritt på marken. All personal som deltager vid demonstrationskastet ska ha genomfört tillpassningskontroll av skyddsmasken. Skyddsmasken ska vara påtagen vid demonstrationskastet.

OC (pepparspray) 163. OC (pepparspray). Allmänna bestämmelser se utbildningsanvisning. Kortaste skjutavstånd är 1 m (vid nödvärnssituation får 1 m underskridas).

SäkI Ehv/Pv 10

89

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

4 Särskilda bestämmelser för vakttjänst

Vakttjänst och prov i skyddsvaktsutbildning 1. Tillåtna vapen. Vid vakttjänst enligt VaktH och vid prov i skyddsvaktsutbildning bör endast vapen enligt mom 2–4 användas. Förbandschef kan besluta om andra vapen. ”Chef för förband eller skola m.m. får bestämma att personalen även ska utrustas med andra vapen och hund. Endast vapen som tillhandahålls av Försvarsmakten får användas.” FFS 1996:10, § 4.

2. Automatkarbin 4. Vid vakttjänst med ak 4 och ak 4B ska vapnet vara försett med säkringsplåt. Hylsfångare ska inte användas. 3. Automatkarbin 5. Vid vakttjänst med automatkarbin 5 får ingen patron finnas i patronläget. Ak 5 iordningsställs för vakttjänst på kommando ” Magasin i!” enligt följande 1 Säkra vapnet. 2 Håll vapnet som vid laddning. 3 Sätt i magasinet. För att höja eldberedskapen görs mekanismrörelse. Detta jämförs med t ex ak 4 där säkringsplåten avlägsnas.

SäkI Ehv/Pv 10

91

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

4 Särskilda bestämmelser för vakttjänst

4. Gevär eller pistol. Vid vakttjänst med gevär/karbin eller pistol får ingen patron finnas i patronläget. För att höja eldberedskapen görs mekanismrörelse. Laddad pistol (patron i patronläge) får hölstras tillfälligt under vissa situationer, t ex då vapenmakt använts och omhändertagen ska beläggas med handfängsel. 5. Insats eller höjd beredskap. Vid vakttjänst får lägst plutonchef (motsvarande) besluta om undantag från bestämmelserna i mom 2–4. • under insatser enligt IKFN-förordningen • vid insats mot prioriterade objekt, inklusive skyddsobjekt och skyddsområde • vid genomförande av skyddad transport • under höjd beredskap.

92

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition Allmänna bestämmelser 1. Brandrisk. Vid användning av signal-, lys- och rök(spår)ammunition kan brand lätt uppstå. Se SäkI G, kapitel 13 samt 16 och 17. Om brinnande lyskroppar når marken ska nedslagsplatsen undersökas och eventuell brand släckas. 2. Skyddsutrustning. Vid skjutning ska skytten använda hjälm och hörselskydd. Riskavstånd för hörselskadligt buller framgår av SäkI G, kapitel 11. Vid avfyring ska skytten vända huvudet så att ansiktet skyddas av hjälmen. 3. Fritt skottfält. Före eldgivning ska skytten kontrollera att det är fritt skottfält.

Signalpistol 4. Hantering. Signalpistol får inte medföras laddad. Signalpistol laddas omedelbart före eldgivning. Patron ur ska göras innan förflyttning sker. Signalpistol får inte riktas mot personer.

SäkI Ehv/Pv 10

93

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

Bild 5: 1 Exempel på skjutning med signalpistol

5. Laddövning. Laddövningar får genomföras med markerad tomhylsa. 6. Vapen och ammunition. Följande ammunition får skjutas med signalpistol 50 och 80 • • • • • • • •

signalpatron 4 och 5 lyspatron 7, 8 och 9 mätlyspatron 3 rökspårpatron 1, 2 och 3 krevadpatron 6 och 7 fågelskrämskott IR-lyspatron signalpatron NBC-larm.

7. Skjutplats. Vid skjutning med signal-, lys eller rök(spår)ammunition ska skjutplatsen väljas så att byggnader eller lättantändlig terräng inte finns inom angivet avstånd • signalpatron 4, 5 och lyspatron 7 - inom avstånd 150 m - i vindriktningen 250 m • lyspatron 8/9, krevadpatron 6 /7, IR-lyspatron och signalpatron NBClarm

94

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

- inom avstånd 350 m - i vindriktningen 550 m. För rökspårpatron 1 är motsvarande avstånd 500 m. För rökspårpatron 3 är motsvarande avstånd 600 m. 8. Elevation. Signalpistolen ska riktas så högt att lyskropparna eller krevadskotten kommer att brinna ut innan de når marken. Lägsta elevation ska vara • för krevadpatron 6 minst 25º • övriga minst 45º. 9. Uppträdande i område med risk för nedslag. Övningsledare ska informera personal som ingår i förbandet (övningen) om övningens karaktär och vilka risker som finns. Oskyddad personal som vistas i området ska bära hjälm. För rökspårpatron 3 gäller att personal i nedslagsområdet ska vara i skydd i värn eller stridsfordon eller motsvarande. Personal utanför stridsfordon ska bära hjälm och stridsutrustning. Nedslagsområdet definieras som 250 m framför skjutplatsen och ut till 600 m i skjutriktningen med en bredd av 200 m. 10. Vattenskyddsområde. Rökspårpatron 3 ska inte skjutas så att nedslag kan ske i vattenskyddsområde. 11. Riskområde omedelbart framför vapnet. Riskområdets storlek utgörs av en sektor med två meters radie i skjutriktningen och elevation 45º räknat från skytten och med mynningsvinkel 500 mils.

Åtgärder vid klick 12. Åtgärder vid klick. Avfyringen upprepas två gånger. Har skottet ändå inte avfyrats görs patron ur. 13. OXA. Ammunition återlämnas till förråd med anmälan om felfunktion.

SäkI Ehv/Pv 10

95

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

Pyrotekniska nödsignaler 14. Utbildning och övning. Utbildning ska genomföras enligt Sjöstridsskolans, SSS, fastställda kursbeskrivning. Före praktisk övning med pyroteknisk nödsignalmateriel ska anmälan till Marintaktisk stab, MTS, göras. 15. Skyddsutrustning. Vid utbildning med fallskärmsljus nöd (vit) och handbloss nöd (vit) ska, utöver vad som anges i mom 2, någon av följande utrustningar bäras a b c d

stridsuniform och stridshandske sjöräddningsdräkt med tillhörande handskar termisk skyddsdräkt med tillhörande handskar branddräkt 97 med tillhörande handskar.

Nödsignalsats 90 och 90B 16. Övningsammunition. Vid övning används nödsignalsats 90 vit eller 90 B vit. 17. Åtgärder vid skjutning. Åtgärder vid skjutning • håll patronen upprätt. Händer och fingrar får inte befinna sig framför mynningen. • skruva av skyddshuven, håll patronen stadigt i handen, rikta den uppåt och ovanför huvudet och dra i kedjan med ett bestämt drag.

Bild 5: 2 Åtgärder vid skjutning 96

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

18. Åtgärder vid klick nödsignalsats 90. Håll kvar nödsignalpatronen i skjutriktningen under minst 30 s. Klickad patron inlämnas till förråd. 19. Åtgärder vid klick nödsignalsats 90B. Håll kvar nödsignalpatronen i skjutriktningen under minst 30 s. 1 2

Lägg tillbaka enbart dragöglan i skyddshuven Skruva tillbaka huven på patronen, detta förhindrar att mekanismen kan röra sig.

Klickad patron inlämnas till förråd. Om mekanismen kärvar och fastnar i delvis utdraget läge ska dragöglan lindas runt och fästas om den smalaste delen av den utstickande mekanismen, mellan trådöglan och gängan för skyddshuven. Detta förhindrar att mekanismen kan slå framåt. Skyddshuven får inte återskruvas. Åtgärden ska ske med signalpatronen riktad i ofarlig riktning. Signalpatronen fraktas till förråd i tom ammunitionslåda eller motsvarande.

Fallskärmsljus nöd 20. Övningsammunition. Vid övning används fallskärmsljus nöd vit. 21. Tillåten skjutriktning. Skjutning sker vertikalt. Övningsledare får med hänsyn till övningsplatsens omgivning och rådande väderförhållanden medge annan elevation för att undvika att fallskärm med lyssats landar i olämplig terräng. 22. Riskområde. Riskavstånd i höjd är 400 m, låg riskhöjd är tilllåten. Personal utomhus inom en cirkel med radien 100 m från skjutplatsen ska bära utrustning enligt mom 15 samt hjälm. Skjutplats väljs så att risk för brand eller annan skada minimeras vid nedslaget. 23. Åtgärder vid klick Håll kvar fallskärmsljuset i skjutriktningen under minst 30 s.

SäkI Ehv/Pv 10

97

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

24. Klickat fallskärmsljus. Klickat fallskärmsljus ska oskadliggöras på land enligt mom 34. Vid klick ombord transporteras klickat fallskärmsljus i land i slutet kärl/låda med lock eller motsvarande. 25. OXA. Utskjutet fallskärmsljus där lyssatsen inte antänts, ska om möjligt tas tillvara och brännas i öppen eld. Riskavståndet är därvid 25 m.

Handbloss nöd 26. Åtgärder efter avfyring. Hylsan blir mycket het under brinntiden och får inte vidröras. Utbrunnen hylsa läggs att svalna på brandsäkert underlag. 27. Åtgärder vid klick. Håll kvar handblosset i ofarlig riktning under minst 30 s. Klickat handbloss bränns i öppen eld, riskavstånd 10 m.

Rökfackla nöd 28. Allmänt. Röken innehåller orange färgpigment som lägger sig på omgivningen. Röken bör inte förevisas/övas med på annan plats än där det är acceptabelt med kvarliggande färgpigment. Personal ska placeras så att de inte vistas i röken. 29. Åtgärder vid klick. Vänta minst 30 s. Klickad rökfackla bränns i öppen eld, riskavstånd 10 m. Endast en rökfackla får brännas åt gången på grund av explosionsrisk.

98

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

Närlys 30. Personal i riskområdet. Övningsledare ska informera personal som ingår i förbandet (övningen) om övningens karaktär och vilka risker som finns. Personal i täckta fordon får uppehålla sig i riskområdet. Oskyddad personal och personal i öppna fordon får uppehålla sig i riskområdet under förutsättning att all personal använder stridsuniform och hjälm. 31. Åtgärder vid skjutning. • Bottenlocket får inte avlägsnas förrän omedelbart före skjutningen. • Då bottenlocket avlägsnats ska närlysraketen hållas stadigt i skjutriktningen tills avfyring sker. • Den hand som skytten håller närmast raketens mynning ska vara försedd med stridshandske eller motsvarande.

Bild 5: 3 Exempel på skjutning med närlys

SäkI Ehv/Pv 10

99

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

32. Riskområde. Riskområdets utseende (delat riskområde) vid skjutning med närlys framgår av bild 5:4. Riskavståndet i höjd är 500 m.

V

V V = 300 mils N = 300 mils

800 m

r = 50 m

Område i vilket oskyddad personal får uppehålla sig

225 m 50 m

N

N

r

Bild 5: 4 Riskområdets utseende vid skjutning med närlys

Åtgärder vid klick 33. Åtgärder vid eldavbrott. Håll kvar raketen i skjutriktningen med minst 45º elevation under minst 30 s. Klickad närlysraket ska oskadliggöras i anslutning till användningsplatsen. Närlysraket, som iordningställts för skjutning och som av olika orsaker inte har avfyrats, ska behandlas som klickad. 100

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

34. Klickad raket. Klickad eller skadad raket oskadliggörs på följande sätt • ta bort topplocket • skaka försiktigt ut raketen ur utskjutningsröret så långt att det går att få tag i den med handen och dra ut den • förankra raketen stadigt i marken (t ex genom nedgrävning, minst 10 cm) med bakre delen riktad uppåt • tänd raketmotorn i dysan med en minst 0,3 m lång krutstubin • raketmotorn brinner i ungefär 3–4 s varefter lyssatsen antänds. Lyssatsen brinner i cirka 25 s • riskavståndet till en raket som tänts på detta sätt är 25 m. 35. OXA. Utskjuten närlysraket där lyssatsen inte antänts, ska tas tillvara och brännas i öppen eld. Riskavståndet är därvid 25 m.

Mellanlysammunition med 71 mm lyskastare 36. Före skjutning. För att undvika korta skott ska skytten före skjutningen kontrollera att vatten eller fett inte finns i eldröret. 37. Tempering. Granater ska temperas omedelbart före eldgivning. Om temperad granat tappas i marken innebär detta en risk för antändning av granaten. Granat med tillsatsladdning får inte användas i 71 mm lyskastare då risk finns för eldrörssprängning. 38. Efter skjutning. Efter skjutning ska skytten • säkra all temperade granater • kontrollera att all ammunition i brutna förpackningar är säkrad. Osäkrad ammunition får inte läggas tillbaka i förpackningen.

SäkI Ehv/Pv 10

101

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

39. Riskområde. Riskområdets utseende, delat riskområde, framgår av bild 5:5 och bild 5:6. Riskavståndet i höjd är 500 m.

V

V

V = 100 mils 1200 m

Område i vilket oskyddad personal får uppehålla sig

300 m

50 m

Bild 5: 5 Riskområdets utseende vid skjutning av mellanlys – tempering 400

102

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5 Signal- och lysammunition

V

V

V = 100 mils 1200 m

Område i vilket oskyddad personal får uppehålla sig

550 m

50 m

Bild 5: 6 Riskområdets utseende vid skjutning av mellanlys – tempering 800

Åtgärder vid klick 40. Åtgärder vid klick. Om klick inträffar ska skytten vänta i 30 s, varefter lyskastaren plundras. Skytten ska lyfta kastaren från sidan och försiktigt luta röret framåt. Granaten glider då ut ur röret. Granaten fångas upp i eldrörsmynningen av en medhjälpare. Granaten ska därefter säkras. Det är inte tillåtet att vistas framför mynningen när dessa åtgärder vidtas. Granaten behandlas därefter som OXA. 41. OXA. Granaten ska oskadliggöras på plats av behörig personal enligt SäkI Amröj, kapitel 2.

SäkI Ehv/Pv 10

103

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel Markeringsmedel ska placeras fritt och om möjligt på underlag som är brandtåligt.

Knallskott 1. Tändning av knallskott. Knallskottets knoppsats tänder med relativt kraftig sticklåga, varför fingrarna eller ansiktet inte ska hållas alltför nära knoppsatsen.

Bild 6: 1 Knallskott

Knallskott får inte kastas så att personal eller materiel hamnar inom knallskottets riskområde. 2. Förvaring. Knallskott ska hållas i handen eller får förvaras i fickan till stridsvästen eller stridsbältet (motsvarande). Knallskott får inte samförvaras i väska tillsammans med annan materiel. Skyddshuven på knallskottet får lossas först omedelbart före användningen. Har huven lossats ska skottet förbrukas på platsen. 3. Riskområde. Riskområdet begränsas av en cirkel med knallskottet som medelpunkt och med en radie av 15 m.

SäkI Ehv/Pv 10

105

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Åtgärder vid klick 4. Riskområde. Riskområdet får beträdas tidigast 2 min efter det knallskottet tänts. 5. OXA. Knallskott som inte fungerat redovisas i samband med ammunitionsredovisning som OXA.

Nedslagsmarkering

Bild 6: 2 Nedslagsmarkering 2

6. Nedslagsmarkering 2. Knoppsatsen tänder även vid ringa friktion mot ett plån. Den tänder då relativt häftigt med en sticklåga. Den som tänder nedslagsmarkeringen ska därför inte hålla fingrarna nära knoppsatsen. Huvudet ska hållas så långt från markeringen som möjligt. Nedslagsmarkeringen ska förvaras skild från plånet. 7. Riskområde. Riskområdet begränsas av en cirkel med nedslagsmarkeringen som medelpunkt och med en radie av 20 m.

Åtgärder vid klick 8. Riskområde. Riskområdet får beträdas tidigast 2 min efter det nedslagsmarkeringen tänts. 9. OXA. Nedslagsmarkeringen som inte fungerat redovisas i samband med ammunitionsredovisning som OXA.

106

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Eldmarkering Eldmarkeringsladdning som kan utlösas med strömkälla får inte förvaras i ficka (motsvarande) tillsammans med batterier.

Eldmarkering m/56 kulspruta, eldmarkering pjäs samt områdesmarkering artilleri 10. Allmänt. Samtliga markeringar som anges i detta avsnitt får användas antingen tillsammans med målmarkeringsapparat BT19 C eller separat. Förutsättningarna i det senare fallet är att de tänds med tändapparat 4B (Ta 4B), tändapparat 8 (Ta 8), tändapparat 9 (Ta 9) eller tändapparat 14 (Ta 14).

Bild 6: 3 Eldmarkering m/56 ksp Bild 6: 4 Eldmarkering Bild 6: 5 Områdesmarkering art pjäs

11. Anslutning till strömkälla. Tändkabeln får inte vara kopplad till någon strömkälla, anslutningslåda eller tändapparat då markeringen ansluts eller plundras. Bestämmelser för elektrisk tändning i SäkI Spräng 4:4–12 tillämpas.

SäkI Ehv/Pv 10

107

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

12. Riskområdet. Innan riskområdet beträds ska anslutna ledningar kopplas ur vid strömkällan. Riskområdet begränsas av en cirkel med markeringen som medelpunkt och med följande radie • eldmarkering m/56 ksp 15 m • eldmarkering pjäs 25 m • områdesmarkering art 5 m.

Åtgärder vid klick 13. Eldmarkering. Eldmarkering får vidröras tidigast 1 min efter det den tänts. 14. OXA. Eldmarkering som inte fungerar redovisas i samband med ammunitionsredovisning som OXA.

Eldmarkering m/65 stridsvagn 15. Allmänt. Ammunitionen får användas till eldmarkeringsapparat BT 19A och till simulerrobot BT 46/RB55C, samt simuler- och lösskjutningsrobot 56. Eldmarkering m/65 strv får inte förvaras tillsammans med strömkälla (batteri) då risk finns att eldmarkeringen kan utlösas. Eldmarkering m/65 Stridsvagn innehåller en tändare av grupp 1, vilket innebär att erforderliga säkerhetsåtgärder skall vidtas vid användning, enligt SäkI Spräng 4:4-4:9. 16. Eldmarkeringsapparat BT 19A. Vid laddning ska apparaten vara placerad på sin “skjutplats”, och vara uppvinklad. Anslutningssladden till strömkällan ska vara urkopplad. Vid brandrisk ska torrt gräs och annat brännbart material från underlaget tas bort. Den som ansluter/aktiverar ska befinna sig minst 2 meter bakom eldmarkeringsapparaten. När sladden till strömkällan ansluts så ska ryggen vara vänd mot apparaten (BT 19A) och hörselskydd ska användas.

108

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

17. Avspärrning. När eldmarkeringsapparaten är uppställd, laddad samt ansluten till strömkälla ska övningsledare säkerställa att obehöriga hindras från att beträda riskområdet, även när skjutning inte äger rum. 18. Riskområde. Riskområdet begränsas av en cirkel med eldmarkeringsapparaten som medelpunkt och med en radie av 15 m (se bild 6:6). Innan riskområdet får beträdas ska anslutningssladden till strömkällan kopplas ur. När anslutningssladden är kortare än 15 meter så skall hörselskydd bäras.

15 m

15 m

Bild 6: 6 Riskområdets utseende då eldmarkeringsapparat BT 19A är laddad och ansluten till strömkälla, sedd från sidan och uppifrån

Åtgärder vid klick 19. Eldmarkering m/65 strv. Eldmarkeringen får vidröras tidigast 1 min efter det markeringen utlösts. Klickad eldmarkering plundras efter det att anslutningssladden till strömkällan kopplats ur. 20. OXA. Eldmarkering som inte fungerat redovisas i samband med ammunitionsredovisning som OXA.

SäkI Ehv/Pv 10

109

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Simulerrobot BT46/RB55C och lösskjutningsrobot 56 21. Allmänt. Simuler- och lösskjutningsrobotarna får transporteras med inkopplad eldmarkering. 22. Laddning med eldmarkering. Då eldmarkeringen laddas eller anbringas får simuler- eller lösskjutningsroboten inte vara laddad på lavetten. Robotsystemet får vara laddat med simuler- eller lösskjutningsrobotar med anbringad eldmarkering, vid förflyttning mellan skyddsställning och eldställning. 23. Riskområde bakom vapnet. Riskområdet bakom vapnet framgår av tabell 6:1. Tabell 6: 1 Riskområde för simulerrobot BT46/RB55C och lösskjutningsrobot 56 Robottyp

Riskvinkel för sidspridning bakåt (Nu)

Riskavstånd bakom vapnet (u)

Simuler-/lösskjutningsrb 55

800 mils

50 m

Simuler-/lösskjutningsrb 56

500 mils

50 m

24. Laddat vapen vid laserensning. Laserensning får inte ske med laddad eldmarkeringsenhet.

Åtgärder vid klick 25. Eldavbrott. Vid eldavbrott (klick) ska vapnet hållas i skjutriktningen i 2 min varefter vapnet säkras och låses i horisontalläge med bibehållen skjutriktning. Därefter avlägsnas simuler-/lösskjutningsroboten från lavetten. Eldmarkeringens kontakter ska kopplas loss innan eldmarkeringen avlägsnas från roboten. 26. OXA. Eldmarkering som inte fungerat redovisas i samband med ammunitionsredovisning som OXA.

110

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Eldmarkeringspatron m/54 och 54B för eldmarkeringsenhet WESS 12 och BT-simulator

Bild 6: 7 15 mm eldmarkeringspatron m/54

27. Användning. Eldmarkeringspatron m/54 och 54B får användas till eldmarkeringsenhet WESS–12 samt BT-simulator. För simulatorvapen till pansarskott och granatgevär gäller samma bestämmelser som för motsvarande 20 mm övningsvapen förutom riskområden som framgår av tabell 6:2. Innan eldmarkeringsenheten laddas ska den vara placerad på avsedd plats. Enheten ska vara dubbelt säkrad (vapensystem säkrade samt kabeln urkopplad) vid laddning och plundring. Innan personal tillåts beträda riskområdet eller kliva upp på fordonet samt när skytt och vagnchef lämnar detta ska enheten vara dubbelt säkrad. Vid förflyttning, utom vid stridsövning, ska eldmarkeringsenheten vara dubbelt säkrad. 28. Klick. Vid klick får enheten/simulatorvapnet plundras först efter 2 min. Klickad ammunition inlämnas till ammunitionsförråd. 29. Riskområde. Riskområde framgår av tabell 6:2. Tabell 6: 2 Riskområde för simulatorvapen med eldmarkeringspatron m/54 och 54B Vapen

Riskvinkel för sids- Riskavstånd bakom Mynningsvinkel Mynningsav(N) stånd (r) m pridning bakåt (Nu) vapnet (u) m

Pskott

800 mils

10

Grg

500 mils

10

800 mils

10

WESS 12

SäkI Ehv/Pv 10

111

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Eldmarkeringspatron 86 30. Eldavbrott. Vid eldavbrott ska skytten upprepa avfyringen två gånger. Har skottet trots detta inte avfyrats ska följande åtgärder vidtas 1 2 3 4

Säkra med färdigsäkringen. Vänta i två min. Sätt i transportsäkringen. Gör patron ur.

31. Riskområde. Riskområde framgår av tabell 8:10. 32. Klickad ammunition. Klickad ammunition redovisas i samband med ammunitionsredovisning som klickad ammunition.

Eldmarkptr m/05 avsedd för simuleringsvapen till RBS 55C och RB 57 33. Allmänt. • Eldmarkering m/05 får inte förvaras tillsammans med strömkälla (batteri) då det finns viss risk för att eldmarkeringspatronen kan utlösas. • ELDMARKPTR 05 får endast användas inom temperaturområdet -30 °C till + 55 °C. • ELDMARKPTR 05 får inte demonteras eller modifieras och patroner med synliga skador får inte avfyras. • Personal får bara avfyra (exponeras) en eldmarkering/dygn i begränsat utrymme vilket beror på ELDMARKPTR 05 toxiska egenskaper (damm). Utomhus finns inga begränsningar (begränsat utrymme är t ex ett rum utan ventilation).

112

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Bild 6: 8 Eldmarkeringspatron m/05

34. Användning. Eldmarkeringspatron m/05 får användas tillsammans med SIMVAPEN RB57 samt med SIMRB BT46/RB55C och SIMRB BT46/RB55E. 35. Klick. Vid klick ska följande åtgärder vidtas: • • • •

Säkra med avfyringssäkring, färdigsäkring samt transportsäkring Behåll vapnet i skjutriktningen Vänta 2 minuter Plundra eldmarkeringsenheten.

Klickad ammunition inlämnas till ammunitionsförråd märkt ”Klickad”. 36. Riskområde bakom vapnet. Riskområdet bakom vapnet framgår av tabell 6:3. Tabell 6: 3 Riskområde Vapen

Riskvinkel för sidspridning bakåt (Nu)

Riskavstånd bakom vapnet (u)

SIMVAPEN RB57 800 mils

20 m

SIMRB 55

15 m

800 mils

37. Transport av SIMVAPEN RB57. SIMVAPEN RB57 får transporteras laddat. Vapnet ska vara säkrat och transportsäkrat. Med transport avses även då vapnet bärs på ryggen/bröstet. Den chef som beordrar transport ska utse materielansvarig.

SäkI Ehv/Pv 10

113

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

38. Transport av SIMRB BT46/RB55C/E. SIMRB BT46/RB55C/E får transporteras laddat. Vapnet ska vara säkrat och transportsäkrat. Med transport avses även då vapnet bärs på ryggen/bröstet och även då vapnet bärs av laddaren mellan skyddsställning och eldställning. För att ladda SIMRB BT46/RB55C/E i robotsystemet gäller säkerhetsbestämmelser för skarpt system. Den chef som beordrar transport ska utse materielansvarig. 39. Skyttens åtgärder före eldgivning. Skytten ska samverka med sidogrupperade skyttar. Eld får avges då skytten kontrollerat att ingen oskyddad personal finns i den del av riskområdet bakom vapnet som han kan överblicka. Omedelbart före eldöppnandet ska skytten anmäla ” Skott kommer!”.

Rökmarkering 40. Rökstav m/52. Vid förbränning bildar den ammoniumklorid, ammoniak och små mängder saltsyra samt fosgen. Röken kan i mycket hög koncentration orsaka lungskador. Man ska undvika att vistas inom två meters avstånd från brinnande rökstav. För att undvika ögonirritation och hosta uppkommen av rökpartiklar vid användning av rökstav m/52 inomhus används skyddsmask. Vistelse i rök se kapitel 7.

Bild 6: 9 Rökstav m/52

41. OXA. Rökstav som inte fungerar bränns med hjälp av tillsatsbränsle såsom drivmedel eller ved.

114

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

Markering av artillerield Eldmarkering luftbrisad 42. Allmänt. Eldmarkering luftbrisad får endast användas tillsammans med eldmarkeringsutrustning luftbrisad. Avfyringsrampen ska vara fordonsmonterad med lastbåge eldmark så att potentialskillnader mellan fordon och avfyringsramp inte uppstår. Manöverboxens spänningsmatare får endast vara ansluten till fordonet samband med avfyring. Fordonet ska vara stillastående i samband med avfyring.

Bild 6: 10 Eldmarkering luftbrisad

43. Åtgärder vid laddning. Åtgärder vid laddning enligt M7786-024191 IBOK ELDMARKUTR. 44. Åtgärder vid plundring. Åtgärder vid plundring enligt M7786-024191 IBOK ELDMARKUTR.

SäkI Ehv/Pv 10

115

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

45. Riskområde. Riskområdet begränsas av en cirkel med avfyringsrampen som centrum med radien 100 m. Riskavstånd i höjd är 100 m. Personer som befinner sig i stridsfordon med stängda luckor eller i bilar med stängda fönster och dörrar och bär hörselskydd (telehjälm, hörselskyddskåpor eller hörselskyddsproppar) får vistas i riskområdet. Riskområde för hörselskadligt ljud, se SäkI G kapitel 11. Före skjutning ska kontroll ske att inget hinder, t ex grenar eller kraftledning finns i skjutriktningen, samt att ingen oskyddad personal befinner sig i riksområdet. 46. Åtgärder vid klick och OXA. Vid klick och OXA får riskområdet inte beträdas förrän 2 min förflutit. Eldmarkering som inte fungerar oskadliggörs genom bränning. Klickad eller inte fungerande ammunition ska inlämnas till förråd. Klickad ammunition får sitta kvar i avfyringsrampen vid omladdningen och tas ut först vid plundring. Klickad ammunition oskadliggörs genom bränning. Rör där klick skett märks. 47. Spräng- och tändmedel. Säkerhetsbestämmelser för spräng- och tändmedel framgår av SäkI Spräng. 48. Laddningsvikt. Vid övningar får krevader av artillerield (motsvarande) markeras med sprängladdningar. Varje laddning får innehålla högst 0,5 kg sprängämne. Observera även lokal instruktion. 49. Laddningarnas placering. Sprängladdningarna får inte placeras närmare varandra än 4 m. De ska placeras friliggande så att sten eller annat splitter inte kastas omkring. Se även SäkI Spräng kapitel 2 tabell 2:4.

116

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

50. Utmärkning av laddningar. Då personal eller fordon ska passera genom sprängområdet ska laddningarna vara tydligt utmärkta. I samband med att laddningarna läggs på plats ska en ca 0,5 m lång träkäpp slås ned vid varje enskild laddning. På käppen ska fästas en markering som kan bestå av snitsel eller lysstav (vid passage i mörker).

Bild 6: 11 Exempel på markering av artillerield i dager och mörker

51. Riskavstånd för oskyddad personal. Oskyddad personal, som beträder området för markeringsanordningarna, får inte gå närmare laddningen (markeringskäppen med utmärkning) än 50 m. Riskområde se SäkI Spräng. 52. Säkerhetsavstånd för stridsfordon. Stridsfordon får passera genom området (förbi laddningarna) vid markering av artillerield (motsvarande) på ett minsta avstånd till sprängladdningarna av 15 m. Personalen ska befinna sig i vagnarna med samtliga luckor stängda och reglade. Förflyttningsvägarna ska vara provkörda samt utmärkta så att de lätt kan följas även vid rök- och dammbildning i samband med sprängningarna. Riskområde se SäkI Spräng. Radiosamband ska vara upprättat med övningsledaren.

SäkI Ehv/Pv 10

117

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

6 Markeringsmedel

53. Tändning. Laddningarna bör tändas med elektrisk tändning alternativt med stötvågledartändsystem (nonel). Trådarna ska vara förankrade med dubbelt halvslag runt markeringskäppen vid laddningen, för att elsprängpatronen (motsvarande) inte ska slitas loss då närliggande laddning detonerar. Laddningarna ska utlösas med tidsmellanrum (så att de kan räknas). Övningsledaren ska kontrollera att personalen inom riskområdet har intagit skydd innan laddningarna tänds. 54. Sprängning. Övningsledaren ska kontrollera att samtliga sprängladdningar utlösts genom att räkna detonationerna och undersöka terrängen. Övningsledaren ska även kontrollera att tändapparaternas nycklar överlämnats till ansvarig chef för sprängningen. Därefter kan tillstånd ges att beträda området. 55. OXA. Då oklarhet råder om OXA uppstått eller inte ska personalen vänta i skydd i 10 min. När övningsledaren försäkrat sig om var OXA är belägen och utmärkning skett får tillstånd ges att beträda området. Markeringskäppen ska vara ett hjälpmedel för övningsledaren att kunna orientera deltagarna om laddningarnas placering samt att kontrollera att laddningarna detonerat, dvs då laddningen detonerar slås käppen av. 56. Sprängning av OXA. OXA ska sprängas på platsen av övningsledaren.

118

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition Allmänna bestämmelser 1. Begrepp. Med handgranater avses i detta kapitel spränghandgranater, chockhandgranater, rökhandgranater och övningshandgranater. Beskrivning och handhavande av handgranater framgår av SoldR Mtrl Vapen Handgranater. 2. Rökhandgranat 05. Rökhandgranat 05 levereras apterad och får inte tas isär. 3. Felaktig/skadad ammunition. När följande, eller andra, fel upptäcks ska övningsledaren återlämna/redovisa handgranaten(-erna) till förråd med anmälan om felets art • granathylsan är skadad • granathylsans mekanismhål innehåller främmande föremål • mekanismen är inte transportsäkrad (säkringssprinten är inte korrekt införd och dess ändar utböjda) • säkringssprinten är införd från höger (grepen vänd från kastaren). Det är förbjudet att ändra säkringssprintens placering. • säkringsbygeln är inte nedförd och inte i ingrepp med mekanismens öron • säkringsgrepens främre del ligger inte an mot mekanismen • handgranattändarens sprängpatron inte är felfri (den kan vara böjd eller klämd).

SäkI Ehv/Pv 10

119

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

4. Övningar före första kast. Före första kast med spränghandgranat, chockhandgranat och rökhandgranat ska övningsdeltagare ha erforderlig kunskap om handgranatens konstruktion och funktion, visitering och aptering, desaptering och kast. Övningsledare ska säkerställa att övningsdeltagare som ska kasta spränghandgranat, chockgranat och rökhandgranat har förövat samtliga moment med övningshandgranat och har tillräcklig färdighet, innan kast med skarp handgranat sker. Förövning och kast med skarp handgranat ska ske under samma övningsdag. Övningshandgranaten (mekanismen och övningshandgranattändaren) ska vara av samma utförande som den skarpa handgranaten. 5. Utrustning. All personal inom riskområdet ska använda stridsuniform, hjälm, kroppsskydd, skyddsglasögon och hörselskydd enligt SäkI G, kap 11. 6. Osäkring av handgranater. Handgranater ska osäkras först omedelbart före kast. 7. Återsäkring av handgranater. Spräng-, chock- och rökhandgranater får inte återsäkras.

120

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

Kastövningar Grundläggande kastövning 8. Övningsplats. Grundläggande kastövning med skarp handgranat ska genomföras på handgranatsbana. Grundläggande kastövning med övningshandgranat får ske på annan plats.

Bild 7: 1 Grundläggande kastövning

9. Kompanichefs ansvar. Grundläggande kastövning med spränghandgranater, chockhandgranater och rökhandgranater får beordras av lägst kompanichef (motsvarande). Övningsledare beordras av lägst kompanichef.

SäkI Ehv/Pv 10

121

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

10. Handgranatsbana. Innan kastövningarna påbörjas ska banan vara i fullgott skick. Övningsledaren ska kontrollera att • djupa gropar som bildas av detonationer fylls igen och tillpackas efter hand • botten i kastbåset är sandad om risk för halka föreligger. ca 30 m

ca 50 m

Kastbås

Uppsamlingsskydd

Bild 7: 2 Exempel på handgranatsbana

11. Bestämmelser för kast på handgranatsbana. • I kastbåset får utöver övningsledaren endast en kastare uppehålla sig. Även om handgranatsbanan omfattar flera kastbås får endast ett kastbås användas • i uppsamlingsskydd av normaltyp får högst 12 man befinna sig. Övrig personal ska uppehålla sig utanför riskområdet. Lokala bestämmelser ska utfärdas av förbandschef för uppsamlingsskydd av annan typ. Vid kast med rökhandgranat får endast befintliga uppsamlingsskydd med tak användas inom riskområdet

122

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

• granathylsa och mekanism bör visteras innan kastaren (kastarna) beordras till kastbåset och ska visiteras före aptering i kastbåset, gäller inte rökhandgranat 05 • handgranattändarna ska förvaras av övningsledaren i avsedd förpackning, gäller inte rökhandgranat 05 • övningsledaren ska ge handgranattändaren till kastaren först när denne befinner sig i kastbåset och ska kasta, gäller inte rökhandgranat 05. Övningsledaren ska kontrollera att visitationen utförts riktigt • apterad handgranat får endast bäras i handen • övningsledaren ska inta en sådan ställning att han kan se kastarens åtgärder så att han omedelbart kan ingripa vid felaktigt handhavande av handgranaten. Övningsledaren ska se till att fritt utrymme finns för kaströrelsen. Särskilt uppmärksammas att säkringsbygeln på handgranat m/56 blir helt uppförd innan kaströrelsen påbörjas • omedelbart efter kastet ska kastaren inta skydd tätt intill kastbåsets främre vägg. Övningsledaren ska i kastögonblicket observera om grepen frigörs från handgranaten och ska därefter ta skydd på samma sätt som kastaren • en ny handgranat får kastas tidigast efter det att den närmast föregående handgranaten har detonerat • apterad och säkrad handgranat desapteras i kastbåset, gäller inte rökhandgranat 05 • har grundläggande kastövningar utförts med spränghandgranat behöver sådana övningar inte utföras med motsvarande typer av rökhandgranater. Åtgärder vid tappad granat ska förevisas för alla kastare samlat och vid behov förövas.

SäkI Ehv/Pv 10

123

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

Tillämpad kastövning 12. Övningar med spräng- och chockhandgranat. Under övningarna ska • all personal som uppehåller sig inom riskområdet, utom kastaren och övningsledaren, ha intagit skydd innan granaten kastas • kortare kast än 2 m får inte genomföras vid kast med spräng- eller chockhandgranat • kastaren ta skydd omedelbart efter kast • övningsledaren i kastögonblicket observera om grepen frigörs från handgranaten och därefter ta skydd • all personal förbli i skydd till dess att detonation skett Personal får lämna skyddet först efter order av övningsledaren. 13. Övningar med rökhandgranat. Under övningarna ska • all personal som uppehåller sig inom riskområdet ha uppfattat varningen från kastaren/övningsledaren om förestående kast innan granaten kastas • all personal som uppehåller sig inom riskområdet gruppera sig så att krevaden kan observeras • kastaren omedelbart efter kast gruppera sig så att krevaden kan observeras • övningsledaren i kastögonblicket observera om grepen frigörs från handgranaten och därefter gruppera sig så att krevaden kan observeras • kast med rökhandgranat inte får utföras i motvind • korta kast får inte genomföras på grund av risken för fosforstänk. Om personal upptäcker fosforbitar på väg mot sig ska förflyttning ske. Personal får lämna ställningen först efter order av övningsledaren. 14. Krav på färdighet. Tillämpade kastövningar med spräng-, chockoch rökhandgranater får ske först sedan de kastande genomfört grundläggande kastövningar med samma typ av handgranat. 124

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

Har grundläggande kastövningar utförts med spränghandgranat m/56 får efter kompletterande utbildning i materielkunskap tilllämpat kast ske med övriga handgranater. 15. Förbandschefs ansvar. Förbandschef beordrar övningsledare/kastledare. Övningsledaren/kastledaren utarbetar en plan för tillämpat kast. Planen ska bland annat innehålla • • • •

uppgift om handgranattyp tid och plats för övningen deltagande förband sjukvårdsberedskap.

Förbandschef, eller av denne i särskild ordning utsedd person, ska tillsammans med övningsledaren/kastledaren kontrollera övningsplatsen (-erna) enligt mom 16 innan tillstånd ges för tilllämpade kast. Tvåsamhet ska råda. Den som genomför kontrollen ska därefter eventuellt beordra/ utfärda kompletterande åtgärder/bestämmelser samt fastställa övningsplanen. 16. Planering. • Marken i målterrängen ska vara fast. Högt gräs, ris, ljung, lös snö eller dylikt försvårar sökandet efter eventuell OXA och ska undvikas. • Kast får inte äga rum i terräng där buskar, träd eller stenar kan föranleda återstuds. Kast får inte heller utföras i motlutande terräng, eftersom risken finns att handgranaten kan rulla tillbaka mot kastaren. • Vid val av skyddsställningar för kastaren och den övriga personalen ska det beaktas att splittren kan ha mycket krökta banor. Med hänsyn till rikoschettrisken bör terräng med klippblock eller berg undvikas. • Vid samtidiga kastövningar med flera övningsavdelningar ska minsta avstånd mellan kastplatserna vara - 350 m för spränghandgranat m/56 - 150 m för chockhandgranat 96 och spränghandgranat 90. - 100 m för rökhandgranat m/56 samt rökhandgranat 05.

SäkI Ehv/Pv 10

125

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

17. Genomförande. • Varje övningsmoment ska förövas med övningshandgranater, varvid även den ”icke kastande” personalens agerande övas. • Åtgärder tappad granat ska beaktas, beroende på kastplats och lokala förutsättningar. • Övningsledaren kontrollerar/låter kontrollera att aptering sker först inom det område där övningen genomförs. Övningsledaren lämnar kastaren en handgranattändare för varje handgranat som avses komma till användning under övningen, gäller inte rökhandgranat 05. Dessa handgranater får apteras vid samma tillfälle, även om de avses användas på fler än en övningsplats inom det område där övningen genomförs. • Apterade handgranater får bäras i fickan/väskan till stridsvästen/ stridsbältet. I väskan där handgranater bärs får inte någon annan materiel förvaras. • Övningsledaren låter kontrollera att apterade men inte kastade handgranater desapteras på övningsplatsen omedelbart efter övningens slut. Rökhandgranat 05 får inte desapteras, se mom 2. Vid tillämpad kastövning med spränghandgranat i SIB-anläggningen eller motsvarande, ska personal inom riskområdet för splitter använda stridsuniform, hjälm, hörselskydd (enl SäkI G, kapitel 11), kroppsskydd och skyddsglasögon. Detta erfordras inte för personal som befinner sig i splitterskyddat fordon med stängda luckor (motsvarande). Vid varje övningsavdelning får endast en handgranat i taget kastas. Ny handgranat får kastas först efter att tidigare kastad handgranat har detonerat.

126

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

Riskområden för handgranater 18. Spräng- och chockhandgranat. Riskområdet för oskyddad personal vid kast med spräng- och chockhandgranater begränsas av en cirkel med detonationspunkten som medelpunkt. Riskavstånd vid röjning av OXA se Tabell 7:1. • 300 m radie för shgr m/56 • 100 m radie för shgr 90 och chockhgr 96. 19. Rökhandgranat. Riskområdet för oskyddad personal vid kast med rökhandgranat begränsas av en cirkel med krevadpunkt som medelpunkt. Riskavstånd vid röjning av OXA se Tabell 7:1. • 60 m radie för rökhandgranat m/56 • 50 m radie för rökhandgranat 05. Kastövningar mot mark med lättantändlig undervegetation bör undvikas. 20. Övningshandgranat. Riskområdet för övningshandgranat 7, övningshandgranat 90 och övningshandgranat 96 begränsas av en cirkel med krevadpunkten som medelpunkt och en radie av 3 m.

Rök Gemensamma bestämmelser 21. Omfattning. Detta avsnitt innehåller bestämmelser för skydd mot skadeverkningar av rök från rökammunition. Se även SäkI BRök, kapitel 12.

SäkI Ehv/Pv 10

127

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

22. Vistelse i rök. Rök från alla typer av rökammunition innehåller giftiga beståndsdelar. Längre tids vistelse i rök ska undvikas. Skyddsmasken ska vara påtagen om man vistas i vindriktningen närmare än 300 m från rökkällan (gäller inte rökstav m/52). Personal i fordon ska ha det kollektiva skyddet aktiverat eller ha påtagen skyddsmask. Personalen ska vara väl förtrogen med skyddsmaskens användning samt ha genomfört tillpassningskontroll. Driver rök in i byggnader, skyddsrum, tält, bilhytter och liknande, där det finns personer utan påtagen skyddsmask, ska dessa omedelbart lämna det rökfyllda utrymmet. Ingen får återvända utan påtagen skyddsmask förrän utrymmet har vädrats ordentligt. Skyddsmasken ger inget skydd mot brandrök (kolmonoxid m m). 23. Övningsplanering. Före övningar i vilka rök kommer att användas ska övningsledaren bedöma (i riskanalysen) hur lång tid övningsdeltagarna kommer att vistas i röken. Övningarna ska planeras så att vistelsetider i röken blir så korta som möjligt. Observera brandrisken! Övningsledaren ska beakta vind- och väderförhållandena så att oönskad rökspridning undviks. Rök får inte spridas eller läggas så att den driver in i områden där civilbefolkning normalt uppehåller sig. Vid rökbeläggning intill vägar ska rökkällan placeras så att röken inte driver ut över någon väg och utgör trafikfara. Om det på grund av ändrade vindförhållanden uppstår risk för att röken tillfälligt driver ut över vägen, ska poster placeras ut i god tid för att varna trafikanterna. Måste rök av övningsskäl läggas så att det rökbelagda området även innefattar vägar, ska lokala trafikföreskrifter ges ut i enlighet med den militära vägtrafikkungörelsen.

128

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

24. Instruktion före övning. Före övningen ska övningsdeltagarna instrueras om • längsta tillåtna vistelsetid i röken • hur förflyttningen ut ur det farliga området ska gå till för oskyddad personal, dvs vinkelrätt mot vindriktningen och lugnt för att undvika häftig andning • att skyddsmasken ska tas på om förflyttningen ut ur det farliga området inte kan ske omedelbart. Rökammunition får inte användas vid tillpassningskontroll av skyddsmask eller vid tillämpningsövningar för att ersätta tårgas.

Bild 7: 3 Gevärsrökgranat 1 med drivpatron, rökfackla 4, rökhandgranat 05 och rökhandgranat m/56

Fosforladdad rökammunition 25. Fosforladdning. Försvarsmakten har två typer av fosforladdade handgranater • rökhandgranat m/56, vit fosfor • rökhandgranat 05, röd fosfor. 26. Sjukvårdsberedskap vid övningar med fosforladdad ammunition. Vid övningar med ammunition som innehåller fosfor ska minst 25 l rent vatten finnas omedelbart tillgängligt i hink eller strilkanna. Under transport ska sårförband kunna täckas med vatten genomdränkta kompresser eller handdukar.

SäkI Ehv/Pv 10

129

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

27. Risk för fosforstänk. Stänk av fosfor på kläder och hud kan ge svåra brännskador. Vit fosfor kan självantända. Heltäckande klädsel med viss brandhärdighet (t ex uniform m/90) ska bäras vid övning med fosforladdad ammunition. Brandhärdigheten minskar med antalet tvättar. Vid forsforstänk på kläder vidtas omedelbart följande åtgärder: • Begjut fosforstänken rikligt med vatten. • Ta av kläder som träffats av fosfor – om nödvändigt klipps de bort. Rester av kläder som fastnat i sår bör avlägsnas av läkare.

Bild 7: 4 Fosforstänk på kläder; Begjut med vatten

130

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

Vid fosforstänk på huden vidtas omedelbart följande åtgärder: 1 2 3 4

Slå vatten på den skadade huden. Skrapa försiktigt bort fosforn, som begjuts med vatten, med hjälp av en kniv, träpinne eller liknande – rester av kläder som fastnat i sår bör avlägsnas av läkare. Täck eventuella sår eller brännskador med första förband, kompresser eller ett rent tygstycke som är genomdränkt av vatten. Se till att den skadade snarast förs till läkare.

Bild 7: 5 Fosforstänk på huden; Skrapa bort försiktigt

Vid fosforstänk på materiel vidtas följande åtgärder • släck fosforbrand genom att fukta med vatten • sanera därefter med rikligt med vatten och borsta bort alla rester av fosfor från materielen.

Bild 7: 6 Fosforstänk på materiel; Begjut rikligt med vatten SäkI Ehv/Pv 10 Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

131

7 Handgranater och rökammunition

28. Vattendrag och sjöar. Det är på förbjudet att kasta rökhandgranat 05 i närheten av sjöar och vattendrag på grund av dess ekotoxologiska egenskaper.

Rökfackla 4 29. Antändning och förbränning. Vid antändning och förbränning av rökfackla 4 föreligger risk för brännskador för personalen nära ammunitionen. Den som tänder rökammunition får inte hålla huvudet över ammunitionen och ska vända bort ansiktet omedelbart efter antändningen (armeringen). Rökfackla 4 får inte kastas. Den ska tändas på den avsedda användningsplatsen. Rökfackla 4 får inte användas inomhus. Rök får inte läggas så att den kan tränga in i utrymmen med tak och/eller väggar, där personal finns, t ex i värnsystem, fordon, byggnader eller vägtrummor. 30. Osäkrad ammunition. Osäkrad ammunition får inte förvaras i fickor eller väskor till stridsväst/stridsbälte (motsvarande). Sådan ammunition får inte heller föras från platsen utan ska förbrukas där.

132

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

OXA 31. Skydd för personal. OXA får inte vidröras. Om OXA uppkommer ska personalen stanna i skydd under 5 min. Om grepen ej lossnar eller om övningsledaren inte säkert vet att grepen frigjorts från handgranaten ska personalen vara kvar i skyddet under 30 min. 32. Personlig skyddsutrustning. Vid oskadliggörandet av handgranater ska röjande personal bära stridsuniform, hjälm, hörselskydd, kroppsskydd och kroppsskyddsbyxor. 33. Handgranat. Det är förbjudet att försöka bringa OXA till krevad genom beskjutning, stenkastning (motsvarande). Det är förbjudet att på nytt kasta mot eller framrycka med trupp över den plats där OXA ligger kvar. Kan man inte hitta OXA, spärras området av enligt bestämmelser i SäkI G 8:9. 34. Röjning av handgranat (OXA). Övningsledaren ska ha erforderlig kompetens att röja oexploderade handgranater. OXA oskadliggörs genom sprängning med en laddning som placeras plant (horisontellt) över handgranaten på en sprängplatta, följande sprängplattor får användas • F1013-008520 SPRÄNGPLATTA K • M4990-006010 SPRÄNGPLATTA AMRÖJ (med metallinlägg). Riskområde enligt tabell 7:1. Om brand uppstår i OXA vid röjning av rökhandgranat får riskområdet beträdas 10 min efter att branden slocknat. Tabell 7: 1 Riskavstånd vid röjning av OXA Handgranat

Personal i skydd (m)

Oskyddad personal (m)

Spränghandgranat m/56

30

300

Spränghandgranat 90

30

150

Chockhandgranat 96

30

150

Rökhandgranat m/56 och 05

30

150

SäkI Ehv/Pv 10

133

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

7 Handgranater och rökammunition

Sprängningen syftar till fullständig förstörelse. Det är därför nödvändigt att laddningen utformas på rätt sätt. På sprängplattan (av metall) ska 0,25 kg sprängdeg vara fördelad. Detta görs i anslutning till sprängplatsen. Tändmedel apteras och därefter ska sprängplattan ställas över granaten utan att granaten vidrörs.

1. Materielen upplagd

2. Sprängdegen utsmetad

3. Tändmedlet apterat

4. Sprängplattan på plats

Bild 7: 7 Exempel på iordningställning av sprängplatta (4 steg)

35. Övningshandgranat. OXA kan uppstå antingen genom att mekanismen utlösts (klick i övningshandgranattändaren) eller att mekanismen (slagstiftet) hakat upp sig (kontrolleras genom jämförelse med en normalt fungerande mekanism). Har mekanismen utlösts ska övningshandgranaten oskadliggöras genom att den desapteras. Har slagstiftet hakat upp sig utlöses om möjligt mekanismen innan desaptering sker. Mekanismen får inte återanvändas. 36. Rökfackla 4. OXA redovisas i samband med ammunitionsredovisning.

134

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

8 Riskområden Allmänt 1. Förutsättningar. Vid beräkning av riskområdets storlek förutsätts att projektilen (motsvarande) slår ned inom skjutområdet. I de fall där det inte går att ansätta ett största skjutavstånd som grund för att ange skjutområdet gäller att Amax är lika med Dmax. Vid beräkning av (l) enligt mom 7 skall i formeln värdet för Dmax även sättas för Amax. Exempel: Ak 5 riskfall II Dmax skjutning l=0,6*Dmax – 0,5*Amax (grunden tabell 8:3) l=0,6*Dmax – 0,5* Dmax (när Amax inte kan fastställas) l=0,6*3000 – 0,5* 3000 vilket ger l= 300 m h= Dmax + l vilket innebär 3000 m + 300 m vilket ger 3300 m. Riskområdets minsta storlek bestäms med ledning av uppgifterna i detta kapitel, främst tabell 8:1–8:4. Grunderna för bestämning av ett riskområde finns i SäkI G, kapitel 4. Riskområdets utseende för ett enskilt vapen framgår av exempel i bild 8:2–8:4.

SäkI Ehv/Pv 10

135

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

8 Riskområden

2. Riskfall. Tabell 8: 1 Riskfall Kaliber

l=0,6×3000–0,5×300 => l=1800–150=1650 m

h

h=Amax+l => h = 300+1650 =1 950 m

Y

Ys=0,1(0,6Dmax–0,5Amin) => Ys=0,1(0,6×3000–0,5×100) => Ys=175 m

skala

1:20 000

182

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Beräkning av riskområde Eldställning och skjutgräns i sida

Markera skyttens eldställning eller stridsställningens bredd samt skjutgräns i sida. 13 2 6

62

60

12 2 4

52

21

50

18

42

17

40

8

38 36

15 7

6

28 26

11

3 2

46

45

1

18 16 14

50 49 48 47

1

23

1

23 22

12

6

3 52 51 54 5

8

4

55

5 2

56

12

10

58

25 24

6

27 26

3

9

14

14

11

10

05

7

57

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

18 17 16 15 1 20 19 14 22 2 13

63 6 26 4 8 16

18 16

2

10

15

48 46 44 42 40

5

4

12

11

13

30

12

32

21 20 19 1 8 17 16 1 10 5

14

31 30 29 28

58 56 54 52 50

34

0

16

6

68 66 64 62 60

9

1:20 0

19

44

09

00

10 20

48 46

04 03 02 01 6 05 20 0 7

5

23

11 22

13

78 76 74 72 70

56 54

80

M 32 4 Mätsk 2-80572 iva M2 1C

25

58

6

7

66 64

32

90 88 86 84 82 80

2006

Bild B1: 1 Eldställning och skjutgräns i sida

SäkI Ehv/Pv 10

183

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutavstånd och risk för direkt träff hitom

Markera kortaste och längsta tillåtna skjutavstånd, Amin och Amax och f.

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 7 20

10

19

2006

18

9

17 16

8

15 68

66

64

62

60

56

58

52

54

48

50

46

44

14

7

13 12 13 26

25

12 24

23

21

11 22

19

18

17

10 20

9

11

10

3 12 11 10 6

5

9

8

7

4

6 3

4

7 6

3

5 4

1:10 000 8

5

9

M 3242-805720 Mätskiva M21C

1:20 000

6

2

Amax

3 5

4 2

3

2 1

1

Amin f

Bild B1: 2 Amin, Amax och f

184

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för sidspridning

11

50

9

40

3 22

9 19 21 2 0

74 6

1:50

18 1 6 14 12 10

2 24

22 1 12

23 24 25

2 1

53 52 51 50 49 48 4

28 2 6 24 22 20

1

26

4 3

5 54

2

8 6

13

21

31

6 5

59 65 75

10

60

5 58

38 3 6 34 32 30

3

12

51 41

61

7

14

4

62 8

16

2

10

27

4

18

0 10

21 20 19 18 17 16 1

63

20

28

48 4 6 44 42 40

5

05 04 03 02 01

12 11

14

58 5 6 54 52 50

7 06 80 0 9

14 13

6

28 26

16 15

7

30

18 17

8

38 36

20 19

15

68 6 6 64 62 60

44 42

22 21

10

48 46

24 23

29

78 7 6 74 72 70

54 52

M 3 Mäts242 kiva

25

12

58 56

26

8

1

60

34 32

1

13

62

30

88 8 6 84 82 80

66 64

31

0

2006

10

Markera riskvinkeln för sidspridning, V.

Bild B1: 3 Riskvinkel för sidspridning, V

SäkI Ehv/Pv 10

185

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för studs, Q1

Markera riskvinkel för studs, Q1 (400 mils). Riskvinkeln för studs börjar i skärningen mellan riskvinkeln för sidspridning och riskavstånd för direkt träff hitom målet, f. 1

90 88 86

20 0

84 82 80 78 76 74 72

70 68 66 64 62

60

50

58 56 54 52

50

40

48 46 44 42 4

3 2

1

26 27

29

9

1

8

2 28

16

04

14

15

1 10 2

7 26

00 0

57 56 55 54 53 52 5

0

1: 5

1

6

5

2

2

8

23

8

7

9 58

1

25 24 23 22 21 20 1 91 81 71

3

10

5 60

14

4

14

4

61

18 16

2

6

12

63

12

14

62

61 5

28 26 24 22 20

10

16

5

18

11

13

16

18

24

34

6

15

17

12

36 32 30

14

9 8

28

20 20 1

46

38

7

30

48

25

38

1

21

1 13

26

08 07 06 05 04 10 09 0

34

54

13

40

30

32

36

42

44

52

Bild B1: 4 Riskvinkel för studs, Q1

186

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i sida för studs

Markera riskavståndet i sida för studs, c (435 m) vinkelrätt från riskvinkeln för sidspridning. Riskavståndet fortsätter parallellt med V mot riskområdets bortre gräns.

18

8

9

10

20

22

7

26

25

24

23

3

6

4

8 9

5

10 11

6

12 13

11

19

M 3 Mäts242-805 kiva 7 M21 20 C

5

12

21

2

4

00

1:10 0

60

000

3 13

9

5

6

7

1

2

3

64 62

1:20

8

4

68 66

1 1 0 17

3

4

5

1

2

14

7

15

Bild B1: 5 Riskavstånd i sida för studs, c

SäkI Ehv/Pv 10

187

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i längd

Markera riskavstånd i längd, h (1 950 m) med passare. Riskavståndet i längd är summan av Amax och riskavstånd för träff bortom skjutområdet.

Bild B1: 6 Riskavstånd i längd, h

188

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Reducering av riskavstånd i längd

53

4

42 44

5

52 58

56

54

42 41 40 39 38 44 43 3

5 64

4 47 48

49

57 56 55 5 45

25

13

24

13

61 6

0 59 58

10

35 25

26

11

0

15

8

27

14

12

7

4

28

62

6

29

15

6

5

3

30

63

4

31

16

01

3

2

32

30 2

0

33

17

20

14

34

16

2

35

18

18

1

1

36

12

6

37

19

8

38

10

2

39

20

4

50

73

48

63

46

5

40

60

18

32

1 16

33

17

40

38

3

Markera reduceringen av riskavstånd för studs av projektil i skärningpunkten riskvinkel i sida (V) och riskavstånd i längd bortom skjutområdet (l).

4

23

12

22 21

11

20 19

10

18 17

9

16 15

8

14 13

7

0

10

00

11

6

20

1:

12

8

10 1:

9

5

Bild B1: 7 Riskavstånd i längd för studs av projektil

SäkI Ehv/Pv 10

189

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Totalt riskområde

Bild B1: 8 Totalt riskområde

190

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutning mot skog ak 5 Värden hämtade från skjutplatsen Riskfall

II, tjälad mark

Amin

100 m

Amax

300 m

Gräns vänster

6200 mils

Gräns höger

0200 mils

f

50 m

Värden hämtade från SäkI V

100 mils

Q1

400 mils

Q2

1000 mils

Dmax

3 000 m

c

200 m

Beräknade värden l

l=(0,6Dmax–0,5 Amax) => l=0,6×3000–0,5×300 => l=1800–150=1650 m

h

h=Amax+l => h = 300+1650 =1 950 m

Y

Ys=0,1(0,6Dmax–0,5Amin) => Ys=0,1(0,6×3000–0,5×100) => Ys=175 m

skala

1:20 000

Skogen börjar vid Amin samt kan tjäna som uppfång av projektiler, se 8:6.

SäkI Ehv/Pv 10

191

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Beräkning av riskområde Eldställning och skjutgräns i sida

Markera skyttens eldställning eller stridsställningens bredd samt skjutgräns i sida. 13 2 6

62

60

12 2 4

56

19 9

18

42

17

40

8

38

15 7

28 26

11

2

13 22 2

23

64 5

1

18 16 14

1 20 19

1

52 51 50 49 48 47 4

28 26 24 22 20

1

4 53

3

6

55

4

23 22

5 2

8

14

58

6

12

10

2

9

65

12 1

3

5 57

38 36 34 32 30

14

05

25 24

7

16

27 26

8

14

26

4

16

1

10

63 6

18

4

10

15

48 46 44 42 40

5

0

12

11

13 6

12

32

21 20 19 1 8 17 16 1 10 5

14

31 30 29 28

58 56 54 52 50

36 34

16

6

68 66 64 62 60

44

90

1:20 0 00

48 46

02 01 5 04 03 2 0

5

21

10 20

13

78 76 74 72 70

52

50

06 0

6

23

11 22

54

7 80

M 32 4 Mätsk 2-80572 iva M2 1C

25

58

30

18 17 16 15

7

66 64

32

90 88 86 84 82 80

2006

Bild B1: 9 Eldställning och skjutgräns i sida

192

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutavstånd och risk för direkt träff hitom

Markera kortaste och längsta tillåtna skjutavstånd, Amin och Amax och f.

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 7 20

10

19

2006

18

9

17 16

8

15 68

66

64

62

60

56

58

52

54

48

50

46

44

14

7

13 12 25

13 26

23

12 24

21

11 22

19

18

10 20

9 17

10

3 12 11 10 6

5

9

8

4

7

6 3

4

7 6

3

5 4

1:10 000 8

5

9

M 3242-805720 Mätskiva M21C

1:20 000

6

11

2

Amax

3 5

4 2

3

2 1

1

Amin f

Bild B1: 10 Amin, Amax och f

SäkI Ehv/Pv 10

193

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

60

50

10

8

7

6

10

6 5 4

3 1

2

19

6

2 24

74

1:50

18 1 6 14 12 10

3 22

1

53 52 51 50 49 48 4

28 2 6 24 22 20

6

5 54

2

8

1

12

59 65 75

31

3

60

Bild B1: 11 Riskvinkel för sidspridning, V

194

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

12

21

7

14

2

61

22 21 2 0

8

16

4

62

23

4

10

25 24

20

18

00

21 20 19 18 17 16 1 51 41

63

5 58

38 3 6 34 32 30

1

5

03 02 01

26

05 04 7 06 0 8 90

12 11

13

48 4 6 44 42 40

26

14 13

27

30

28

9

16 15

14

58 5 6 54 52 50

34 32

18 17

15

68 6 6 64 62 60

40

8

20 19

9

38

22 21

46 44 42

24 23

11

48

M 3 Mäts242 kiva

29 28

78 7 6 74 72 70

54 52

26 25

12

58 56

36

1

13

62

30

88 8 6 84 82 80

66 64

31

0

1

2006

Markera riskvinkeln för sidspridning, V.

10

Riskvinkel för sidspridning

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för studs Q1

Markera riskvinkel för studs, Q1 (400 mils). Riskvinkeln för studs börjar i skärningen mellan riskvinkeln för sidspridning och riskavstånd för direkt träff hitom målet, f. 1

90 88 86

20 0

84 82

80 78 76 74 72

70 68 66 64 62

60

50

58 56 54 52

50

40

48 46 44 42

1

4

1

53 52 51

29

1

49

16

50

14

2 28

1 10 2

7 26

00 0

2

55 54

1: 50

3

2

6

23

5

8

8 57 56

2

7

24

3

10

12

12

81 71 61

4

11

59 5

91

18

8

1

5

14

60

14

4

01

13

16

18

61

18 16

2

6

14

6

15

17

62

24 22

20

10

12

16

28

63

1

25 24 23 22 21 20 1

02

20

7

25

28 26

5

03

8

26

34

1 12

9

38

27

36 32 30

11

3 41

26

48

46

8

38

07 06 05 0 0 09 08 4

34

54

13

40

30

32

36

42

44

52

Bild B1: 12 Riskvinkel för studs, Q1

SäkI Ehv/Pv 10

195

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för studs Q2

Markera riskvinkel för studs, Q2 (1000 mils). Riskvinkeln för studs börjar i skärningen mellan riskvinkeln för sidspridning och där träff i träd kan erhållas.

4 42 46 4 50 48

4 32 36 3 40 38

0 09

08 0

70

6

6

10

11

12

5

4 22 26 2 30 28

4 12 16 1 20 18

1:50

6 4 10 8

000

6

42

10

8 7 6 5

4 3 2

55

63

65

8 57 5

3 32

1

43 53

8

12

52

4

3

2

1

63 62 61 60 59 5

16 14

31 30 29 28 27 26 2

32

30

28 26

18

12

2

4

6

8

10

16 14

01 02 03 20

34

04

32 2

4 52 56 5 60 58

13 12 11 1

05

21

4 62 66 6 70 68

9

1 20

2

6 15 14

71

1 18

18

20

24 22 28 26

30

32 36 34

Bild B1: 13 Riskvinkel för studs, Q2

196

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i sida för studs

Markera riskavståndet i sida för studs, c (200 m) vinkelrätt från riskvinkeln för sidspridning. Riskavståndet fortsätter parallellt med V mot riskområdets bortre gräns.

13

5

12 11

10

9

00

1:20 0

8

7

1:10

6

000

5

4

3

1

2

8057 M21 20 C

6

3

4

1

2

3

2

4 5 6

3

Bild B1: 14 Riskavstånd i sida för studs, c

SäkI Ehv/Pv 10

197

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i längd

Markera riskavstånd i längd, h (1 950 m) med passare. Riskavståndet i längd är summan av Amax och riskavstånd för träff bortom skjutområdet.

Bild B1: 15 Riskavstånd i längd, h

198

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Reducering av riskavstånd i längd

38

40

63 5 11

0 61 6

50

52 58

56

54

42 41 40 39 38 44 43 3

5 64 48

49

59 58 57 56 55 54 5 3

52 5

26 25

13

24

13

10

0

15

8

27

14

12

7

4

62

6

28

6

5

3

29

15

6

4 47

20

4

30

01

3

2

31

16

02

32

03

33

17

18

34

14

2

35

18

16

1

1

36

12

6

37

19

8

38

10

2

39

20

4

48

73 63

46

44

53

4

42

18

15 16

40

60

19

31

17

33

32

23

12

14

36

3

Markera reduceringen av riskavstånd i längd för studs av projektil i skärningpunkten riskvinkel i sida (V) och riskavstånd i längd bortom skjutområdet (l).

22 21

11

20 19

10

18 17

9

16 15

8

14 13

7

10

0 00

11

6

20 1:

12

1

9

5

Bild B1: 16 Riskavstånd i längd för studs av projektil

SäkI Ehv/Pv 10

199

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Totalt riskområde

Bild B1: 17 Totalt riskområde

200

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutning i skog ak 5 Värden hämtade från skjutplatsen Riskfall

II, tjälad mark

Amin

100 m

Amax

300 m

Gräns vänster

6200 mils

Gräns höger

0200 mils

Värden hämtade från SäkI V

100 mils

Q

1000 mils

Dmax

3 000 m

c

200 m

Skogen kan tjäna som uppfång av projektiler, se 8:6. Beräknade värden l

l=(0,6Dmax-0,5 Amax) => l=0,6×3000-0,5×300 => l=1800-150=1650 m

h

h=A max +l => h=300+1650=1950 m

Y

Ys=0,1(0,6Dmax-0,5Amin) => Ys=0,1(0,6×3000-0,5×100) => Ys=175 m

skala

1:20 000

SäkI Ehv/Pv 10

201

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Beräkning av riskområde Eldställning och skjutgräns i sida

Markera skyttens eldställning eller stridsställningens bredd samt skjutgräns i sida.

60

12 2 4

56

23

11 22

52

21

50

10 20

48

19 9

18

42

17

40

8

38 36

15 7

6

28 26

11

3

6

2

23

64 5

1

18 16 14

1 22 2

1

52 51 50 49 48 47 4

1

4 53

8

4

23 22

31

5 2

55

41

58

6

12

10

2

9

65

21

3

25 24

14

05

27 26

7

16

14

8

5 57

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

20 19 18 17 16 15 1

26

4

16

4

10

63 6

18

1

10

02 01 5 04 03 2 0 06 0

15

48 46 44 42 40

5

0

12

11

13

30

12

32

21 20 19 1 8 17 16 1 10 5

14

31 30 29 28

58 56 54 52 50

34

7

16

32

68 66 64 62 60

46 44

13

78 76 74 72 70

54

80 90

M 32 4 Mätsk 2-80572 iva M2 1C

25

58

5

6 13 2 6

62

1:20 0 00

88 86 84 82 80

66 64

16

90

006

Bild B1: 18 Eldställning och skjutgräns i sida

202

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutavstånd

Markera kortaste och längsta tillåtna skjutavstånd, Amin och Amax.

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 7 20

10

19

2006

18

9

17 16

8

15 68

66

64

62

60

56

58

54

52

50

48

46

44

14

7

13 12 25

13 26

23

12 24

21

11 22

19

18

10 20

9 17

11

10

3 12 11 10 6

5

9

8

4

7

6 3

4

7 6

3

5 4

1:10 000 8

5

9

M 3242-805720 Mätskiva M21C

1:20 000

6

2

Amax

3 5

4 2

3

2 1

1

Amin

Bild B1: 19 Amin, Amax

SäkI Ehv/Pv 10

203

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

60

9 8 19

2 24

21 2 0

6

1:50

18 1 6 14 12 10

3 22

1

22 1 12

23 24 25

2

53 52 51 50 49 48 4 74

28 2 6 24 22 20

3 1

26

4

13

2

8

27

41

6

5 54

51

59

5

6 4

60

65 75

31

3

61

5 58

38 3 6 34 32 30

7

12

2

62 8

16 14

10

28

4

10

21 20 19 18 17 16 1

63

20

18

00

11

5

05 04 03 02 01

12

14

48 4 6 44 42 40

7 06 80 90

13

6

26

14

15

68 6 6 64 62 60 58 5 6 54 52 50

30

16 15

7

28

18 17

8

38 36

20 19

9

40

22 21

10

48 46

24 23

11

50

M 3 Mäts242 kiva

29

78 7 6 74 72 70

54 52

26 25

12

58 56

34 32

21 1

13

62

44 42

1

1

66 64

30

0 88 8 6 84 82 80

2006

31

Markera riskvinkeln för sidspridning, V.

10

Riskvinkel för sidspridning

Bild B1: 20 Riskvinkel för sidspridning, V

204

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för studs, Q

Markera riskvinkel för studs, Q (1000 mils). Riskvinkeln för studs börjar i skärningen mellan riskvinkeln för sidspridning och riskavstånd för direkt träff hitom målet, f.

4 42 46 4 50 48

08

07

06

4 32 36 3 40 38

4 22 26 2 30 28

4 12 16 1 20 18

1:50

6 10 8

000

32

42

10

6

3

10

11

12

13

5

63 62 61 60 59 58 5 75 6 4

8

7

2 6 5

1 4 3 2 1

3 32

2

3 34

8

14 12

52

30

28 26

18

6

8

10

12

16 14

01 02 03 20

34 32

04

2

4 52 56 5 60 58

0 09

4

31 30 29 28 27 26 2

4 62 66 6 70 68

13 12 11 1

05

21

20

19

72

6 15 14

71

1 18

18 16

20

22 26 24 28

30

34 32

Bild B1: 21 Riskvinkel för studs, Q

SäkI Ehv/Pv 10

205

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i sida för studs

Markera riskavståndet i sida för studs, c (200 m) vinkelrätt från riskvinkeln för sidspridning. Riskavståndet fortsätter parallellt med V mot riskområdets bortre gräns.

10

4 8

9

0

7

1:10

6

000

5

720 C

13

12 11

5

4

3

1

2

3

2

4 5

206

6

1

2

3

Bild B1: 22 Riskavstånd i sida för studs, c

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i längd

Markera riskavstånd i längd, h (1 950 m) med passare. Riskavståndet i längd är summan av Amax och riskavstånd för träff bortom skjutområdet.

Bild B1: 23 Riskavstånd i längd, h

SäkI Ehv/Pv 10

207

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Reducering av riskavstånd i längd

34

42

63 5

41 40 39 3

54 56 58

43 42 5 44

4 46

47 48

49 24 23

12

14

25

59 58 57 56 55 54 5 35

25

13

12

0 61 6

26

13

10

0

15

8

27

14

11

7

4

62

6

28

6

5

3

29

15

6

4

30

01

3

2

31

16

02

32

03

33

17

20

14

34

16

2

35

18

18

1

1

36

12

6

37

19

8

38

10

2

39

20

4

52

8 37

50

36

48

46

35

44

18

15

40

60

19

31

16

33

32

17

40

38

36

3

Markera reduceringen av riskavstånd för studs av projektil i skärningpunkten riskvinkel i sida (V) och riskavstånd i längd bortom skjutområdet (l).

22 21

11

20 19

10

18 17

9

16 15

8

14 13

7

0

10

00

11

6

20

1:

12

1

9

5

Bild B1: 24 Riskavstånd i längd för studs av projektil

208

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Totalt riskområde

Bild B1: 25 Totalt riskområde

SäkI Ehv/Pv 10

209

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutning med skarpt pskott 86 spårljuspansarspränggranat 86 modifierat Värden hämtade från skjutplatsen Riskfall

III, se not c tabell 8:1

Amin

200 m

Amax

300 m

Gräns vänster

6300 mils

Gräns höger

0100 mils

Värden hämtade från SäkI V

100 mils

Nu

800 mils

N

500 mils

Q

400 mils

Dmax

2 100 m

u

70 m

k

200 m

f

se 3:63

Beräknade värden c

0,08(Dmax– Amin) => c= 152 m

l

l=0,4Dmax–0,3 Amax => l=0,4×2100–0,3×300 => l=840-90=750 m

h

h=A max+l =>h=300+750=1050 m

Y

Ys=0,1(0,4Dmax–0,3Amin)+k => Ys=0,1(0,4×2100-0,3×200)+200 => Ys=278 m

skala

1:10 000

210

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Beräkning av riskområde Eldställning och skjutgräns i sida

Markera skyttens eldställning eller stridsställningens bredd samt skjutgräns i sida.

18 17

8

38

16 15

36

7

34

14

32

13

30

6

28

6

12

5 4 3 2 1

45 44

2

7

49 48 47 46

19 18 1 20 22

1

85

2 51 50 53 5

2

3 4

23 22

3

59 5

25 24

16

2

60

7

14

4

61

27 26

8

29 28

00 9

11 1

4

18

54

12

63 62

20

55

13

10

31 30

03 02 01

8

17 16 15 14

5

33 32

26

6

12 11

11

42

40

10

1:20

19 9

44

0

000 21 20 19 18 17 16 1:10 15 14 13 12 11 10 10 9 8 7 9 8 7 6

48 46

12

10 20

14

21

50

15

52

16

54

80

5

23

11 22

13

58

6

12 24

000

25

60 56

5 04 60 70

M 3242-805 Mätskiva M21720 C

13 26

64 62

56

92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 40 44 42 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 1

2006

Bild B1: 26 Eldställning och skjutgräns i sida

SäkI Ehv/Pv 10

211

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutavstånd och risk för direkt träff hitom skjutområdet

Markera kortaste och längsta tillåtna skjutavstånd, Amin och Amax. Om målet uppfyller kraven enligt 3:65 kan f utelämnas.

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 7 20

10

19

2006

18

9

17 16

8

15 68

66

64

62

60

56

58

52

54

48

50

46

44

14

7

13 12 13 26

25

12 24

23

21

11 22

19

17

18

10 20

9

10

3 12 11 10 6

5

9

8

4

7

6 3

4

7 6

3

5 4

1:10 000 8

5

9

M 3242-805720 Mätskiva M21C

1:20 000

6

11

2

3 5

4 2

3

2

Amax Amin

1

1

Bild B1: 27 Amin, Amax

212

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för sidspridning

Markera riskvinkeln för sidspridning, V.

60

12 2 4 23

11 22

52

21

50

10 20

48 46

19 9

18

42

17

40

8

38 36

15 7

6

28 26

11

2

31

41

23 22

45

1

18 16 14

50 49 48 47 46

1

1 22 2 23

2

1

25 24

3

6

3 52 51 54 5

4

55

5 2

8

56

12

10

58

27 26

6

14

3

9

57

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

20 19 18 17 16 15 1

05

7

14

4

10

63 6 26 4 8 16

18 16

21 1

10

02 01 5 04 03 2 0 06 0

15

48 46 44 42 40

5

7

12

Bild B1: 28 Riskvinkel för sidspridning, V

SäkI Ehv/Pv 10

213

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

11

13

30

12

32

21 20 19 1 8 17 16 1 10 5

14

31 30 29 28

58 56 54 52 50

34

80

16

32

68 66 64 62 60

44

13

78 76 74 72 70

56 54

0 09

M 32 4 Mätsk 2-80572 iva M2 1C

25

58

5

6 13 2 6

62

1:20 0 00

88 8 6 84 82 80

66 64

16

90

006

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för studs, Q

Markera riskvinkel för studs, Q (400 mils). Riskvinkeln för studs börjar vid Amin om målet uppfyller kraven enligt 3:63. 8 76 74 72

60

70

58

68

56 54

66 64 62 60

50

58

48 46

56 54 52

40

50 48 46 4

32 33

45

44

43

1 42 4

40

36 35

3

4 3 33 23 1

30

3

28 26 24 22

31

6

30

74

20

18 16 14 12

28 29

2

04 94 84

10

8

24 23 6 25 72

00 00

10

1:5

12

2 1

24

1

25

3

26

15 1 16

17

14

56 55 54 53 52 51 5

22 21 20 1 9 18

18 16

2

5

2

6 4

6

7 58 5

22 20

8

8 7

3

59

24

10

12

62 60

26

14

61

28

4

16

30

63

18 16

11

13

1

10

27

32

4

5

12

28

34

02 0

20 1

13

6

29

38

07 06 05 04 03

14

15

40 36

09 08

16

15

7

28 26

18

17

8

32

19

9

14

44 42

30

13

42

38 36

10

10

44

34

1 21

52

Bild B1: 29 Riskvinkel för studs, Q

214

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i sida för studs

Markera riskavståndet i sida för studs, c (152 m) vinkelrätt från riskvinkeln för sidspridning. Riskavståndet fortsätter parallellt med V mot riskområdets bortre gräns.

11 10

7

8

9

1:20 0 00

4

5

6

00

1:10 0

3

1

2

3

M 32 4 Mätsk 2-805720 iva M2 1C

5

1

2

3

4

2

4 5

3

6 7

4

8 9

5

17

19

18 9

6

4

21

10 20 48

52

50

60

58

23

6

12 68 66

11 22

11 13

64 62

56 54

12 2 4

25

13 2 6

10

14

7

15

Bild B1: 30 Riskavstånd i sida för studs, c

SäkI Ehv/Pv 10

215

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i längd och riskavstånd i längd för studs av projektil

Markera riskavstånd i längd, h (1 050 m) med passare. Riskavståndet i längd är summan av Amax och riskavstånd för träff bortom skjutområdet.

4

Markera reduceringen av riskavstånd i längd för studs av projektil i skärningpunkten riskvinkel i sida (V) och riskavstånd i längd bortom skjutområdet (l).

16

3

2 4 5

47

3 6

63 5

4

61

60 5

56 55

51

5

27

52 54

26

12

14

11

5 4 53 52

48 28

9 58 57

04 9

29

15

10

7 8

30

62

31

16

26

32

6

43 42

2

4 54

18

1

1

4 46

20

12

33

17

20 1

34

30

35

18

40

36

14

37

19

28

41 40 39 38 37

6 8

38

10

5

2 4

39

10 09 08 07 06 05 0

50 8 4

3

2 11

40

13

25 24

14

13

5

23

12

22 21

11

20 19

10

18 17

9

16 15

8

14 13

7

1: 20

12

00

11

6

0

10

Bild B1: 31 Riskavstånd i längd, h och riskavstånd i längd för studs av projektil

216

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd för splitter 0

8

7

00 0

7

720 1C

6

6

80 M 57 21 20 C

Markera riskavstånd för splitter, k (200 m).

3

5

5

3

4

4

2

3

3

2

2 1

1

80572 0 M21C

00 6

5

00

6

2

2

1

1

8 7 6

5

4

5

3

3

2

00

7

4

42 -8 a M 057 21 20 C

1:1

4

3

3

2

3

5

3

4

3

6

2

4

3

2

1

1

20 57 -80 1C 42 M2 32 kiva ts

00

7

00

4

6 3

7

5

6 5

4

3

4

2

3

3

2

2 1 1

Bild B1: 32 Riskavstånd för splitter, k

SäkI Ehv/Pv 10

217

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Mynningsvinkel

86

17

20

16

88

1

0

8

Markera mynningsvinkeln, N (500 mils), k bryter N. 1

84

06

82

80 78 76 74 72

60

70

58

68

56 54

66 64 62 60

50

58 56 54 52

40

50 48 46

63 6

2 27

22 4

9

10

04

6 25

1:5 00 00

1

23

14

2

56 55 54 53 52 51 5

16

3

1

24

18

4

12

20

5

2

4

6

8 57

81

22

8 6 2

7

3

95 05

71

26

12

8

25

61 51

28 24

10

11

2

4

14

12

6 61

18 16

10

15 14

26

32

30

4

5

16

13

34

0 20 1

18

13

6

02

20

17

8 7

28 26

19

9

27

38 36

07 06 05 04 03

1 13

24 23 22 21 20 19 1

42

32

2

10

28

44 42 40

30

09 08

11

44

38 36

10

52

48 46

34

1 21

6 62

Bild B1: 33 Mynningsvinkel, N

218

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskområde bakom vapnet

3

Markera riskvinkel bakåt, Nu (800 mils) utifrån de bakåt förlängda skjutgränserna och riskavståndet bakom vapnet, u (70 m).

2 4 6

10

8

12

1

1

14

4

20

18

3

2

16

2 3

Bild B1: 34 Riskområde bakom vapnet

SäkI Ehv/Pv 10

219

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Totalt riskområde

Bild B1: 35 Totalt riskområde

220

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutning med 8,4 cm granatgevär 86 och 8,4 cm spårljusövningsprojektil Värden hämtade från skjutplatsen Riskfall

II, tjälad mark, se not b tabell 8:1

Amin

200 m

Amax

400 m

Gräns vänster

6200 mils

Gräns höger

0200 mils

Värden hämtade från SäkI V

100 mils

Nu

800 mils

N

500 mils

Q

400 mils

f

50 m

Dmax

1 300 m

u

70 m

k

50 m

Beräknade värden c

0,15(Dmax– Amin) => c= 165 m

l

l=0,6Dmax–0,5Amax => l=0,6×1300–0,5×400 => l=780–200=580 m

h

h=Amax+l => h=400+580=980 m

Y

Ys=s(0,6Dmax–0,5Amin)+k => Ys=0,1(0,6×1300–0,5×200) => Ys=68 m

skala

1:10 000

SäkI Ehv/Pv 10

221

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Beräkning av riskområde Eldställning och skjutgräns i sida

Markera skyttens eldställning eller stridsställningens bredd samt skjutgräns i sida. 13 2 6

62

60

12 2 4

52

18

42

17

40

8

38 36

11

6 5

3

6

2

2 23

64 5

1

18 16 14

2 21

1

52 51 50 49 48 47 4

28 26 24 22 20

1

4 53

8

4

55

2

65

12

10

58

12

3

9

5 57

38 36 34 32 30

14

05

23 22

7

25 24

16

16

27 26

8

14

26

4

18

1

10

63 6

20

31 21

10

15

48 46 44 42 40

5

41

12

11

13 6

28 26

2

21 20 19 1 8 17 16 1 10 5

14

31 30 29 28

58 56 54 52 50

7

32

4

16 15

34

0

1:20 0

19 9

6

68 66 64 62 60

46 44

00

10 20

48

04 03 02 01

5

21

50

8 90

6

23

11 22

13

78 76 74 72 70

56 54

5 06 0 07

M 32 4 Mätsk 2-80572 iva M2 1C

25

58

30

20 19 18 17 16 15 1

7

66 64

32

90 88 86 84 82 80

2006

Bild B1: 36 Eldställning och skjutgräns i sida

222

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Skjutavstånd och risk för direkt träff hitom skjutområdet

Markera kortaste och längsta tillåtna skjutavstånd, Amin och Amax samt riskavstånd för direkt träff hitom skjutområdet, f.

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 7 20

10

19

2006

18

9

17 16

8

15 68

66

64

62

60

56

58

54

52

50

48

46

44

14

7

13 12 25

13 26

23

12 24

21

11 22

19

18

10 20

9 17

10

3 12 11 10 6

5

9

8

7

4

6

6

3

3

5 4

4 2

3

2

Amin

2

f

3 5

Amax

4

7

1:10 000 8

5

9

M 3242-805720 Mätskiva M21C

1:20 000

6

11

1

1

Bild B1: 37 Amin, Amax och f

SäkI Ehv/Pv 10

223

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

13

60

6

9 8 19

2

2 24

21 2 0 1

74 6

1:50

18 1 6 14 12 1

3 22

1

53 52 51 50 49 48 4

12

28 2 6 24 22 20

1

5 54

4 3

65

2

8

22

6 5

6 4

59

23

12

10

60

24

21

31

3

61

5 57 58

38 3 6 34 32 30

7

14

2

8

25

4

18 16

10

62

26

63

20

0 10

21 20 19 18 17 16 1 51 41

5

03 02 01

13

8

6 05 04 07 0

12 11

27

48 4 6 44 42 40

26

14 13

28

58 5 6 54 52 50

30

16 15

7

28

18 17

8

38 36

20 19

9

40

22 21

14

68 6 6 64 62 60

44 42

24

15

78 7 6 74 72 70

10

48 46

M 3 Mäts242 kiva

23

11

50

26 25

12

58 56

34 32

1

7

64 62

54 52

90

1

8 66

29

0 88 8 6 84 82 80

2006

31 30

Markera riskvinkeln för sidspridning, V.

10

Riskvinkel för sidspridning

Bild B1: 38 Riskvinkel för sidspridning, V

224

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskvinkel för studs, Q

0

Markera riskvinkel för studs, Q (400 mils). 2 8 0 78 76 74 72 70 68 66 64 62

60

50

58 56 54 52

50

40

48 46 44 42

40

30

38

02

16

17 18

4 3

8

7 6

59 5

5 4

3

1

27 28 14

29

30

15

31

1

23

4

4

33 3

2

45

26

46

24

7

2 20 2

2 30

18

49 48 4

16

8 92

50

14

26

51

1 10 2

8

6 25 24 27 2

00 0

2

55 54 53 5 2

50

1:

8 57 56

2

11

10

13

60

0 19

63

8

1

5

18

12

15

61

18 14

4

16

6

14

1 16

62

24 22

20 16 12 10

2

6

12

14

7

28

01

20

8

24

4 03

10

23 22 21 2

26

07 06 05 0

9

38

25

30 26

15

0 09 08

36

44

48

46

13

36 34 32 28

1 14

11 21 1 3

32

34

42

Bild B1: 39 Riskvinkel för studs, Q

SäkI Ehv/Pv 10

225

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

5

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i sida för studs

Markera riskavståndet i sida för studs, c (165 m) vinkelrätt från riskvinkeln för sidspridning. Riskavståndet fortsätter parallellt med V mot riskområdets bortre gräns.

3

000

3

1:1

5

17

19

9

18

21

23

11 22

13

12 24

6

7 4

8 9

5

10 11

6

12 13

60

58

3

6

64 62

10 20

2

4

0 00 0

25

1:20

6

7

M 3 Mäts242-805 kiva 7 M21 20 C

1 1 0

8

9

26

5

1

2

3

4

5

68 66

4

1

2

14

7

15

Bild B1: 40 Riskavstånd i sida för studs, c

226

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd i längd och riskavstånd i längd för studs av projektil

34

42

63 5

46

58

56

54

52

41 40 39 3 4 43 42 8 37 45 4

47 48

49

59 58 57 56 55 54 5

24

13

0

25

13

23

12

14

11

15

35 25

26

12

7

4

0 61 6 62 8

27

14

10

6

28

6

5

3

29

15

6

4

30

01

3

2

31

16

02

32

03

33

17

20

14

34

16

2

35

18

18

1

1

36

12

6

37

19

8

38

10

2

39

20

4

50

36

48

46

35

44

18

5

40

60

19

31

1 16

33

32

17

40

38

36

Markera riskavstånd i längd, h (1 050 m) med passare. Riskavståndet i längd är summan av Amax och riskavstånd för träff bortom skjutområdet.

22 21

11

20 19

10

18 17

9

16 15

8

14 13

7

10

0 00

11

6

20 1:

12

1 1:

9

5

Bild B1: 41 Riskavstånd i längd, h och riskavstånd i längd för studs av projektil

SäkI Ehv/Pv 10

227

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskavstånd för splitter

Markera riskavstånd för splitter, k (50 m).

3

5 4 2

3

3

2

1

7

6

1

4

2

5

3

3

2

0 72 05 1C -8 2 42 a M 32 kiv

0 6

4

00

7

3 5

0

8

2

:1

05720 M21C

5 4

2

81057 M21 20 C

6

5

3

10

7

0 5

3

2

8057 M21 20 C

000 6 3

5

4 2

2

2

1

8 7

6

4

3

4 3

2

3 2

1

3

5 4

2

3 3

4

1

5

1

6

3

2

00

6

4

3

5

3

24 2 va -80 M 572 21 0 C

1:

1

000

6

2

1

1

Bild B1: 42 Riskavstånd för splitter, k

228

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Mynningsvinkel

1

88

19

90

2

Markera mynningsvinkeln, N (500 mils), k bryter N. 86

20 06

84 82

80 78 76 74 72 70 68 66 64 62

60

50

58 56 54 52

50

40

48 46 44 42

63

5

2

1

0

14

15

12

2 28

1

7 26

1

57 56 55 54 53 52 5

4

3

6

8

22

2

7

23

3

10

12

24

4

11

12

5 61

71 81

18

8

1

5

9 58

91

20 20 1

14

05

50

1: 00 0

25 24 23 22 21 20 1

30

13

Bild B1: 43 Mynningsvinkel, N

SäkI Ehv/Pv 10

229

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

18

16

14

4

6

16

17

6 62

24 16

2

6

14

28

15

25

30 26 22

20 18

10

12

16

8

26

36 32 28

14

26

9

38

7

5

48

46

13

38 34

1

21

1 13

08 07 06 05 04 10 09 0

34

44

27

40

30

32

36

42

52

54

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Riskområde bakom vapnet

Markera riskvinkel bakåt, Nu (800 mils) utifrån de bakåt förlängda skjutgränserna och riskavståndet bakom vapnet, u (70 m).

6 8

10

00 0

18 16 14 12

20

28 26 24 22

30

23

1

30

8

0 09

38 36 34 32

40 39 38 37 36 35 3 43

1 11

33

44

12

6

10

8

40

48 46 44 42

50

2 41

4

4 43

2

3

0 20 1

2

18 16 14 12

2

08 07 06 05 04 03 0

4 1

3 5

Bild B1: 44 Riskområde bakom vapnet

230

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

50

46

13

48

38

30

1:5 0

4

42 40

32

24

26

16

61 51

2

36

34

28

22 20

18

14

10

81 71

2

38

24 23 22 21 20 19 1

1

9

12

4 4 2

8 92

6

6 25

2 27

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Totalt riskområde

Bild B1: 45 Totalt riskområde

SäkI Ehv/Pv 10

231

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

Bilaga 1 Exempel på konstruktion av riskområde

Exempel på underlag för riskområdeskonstruktion Skjutning mot / i / öppen Skala Riskfall Ammunition/vapen Amin Amax (Gräns vänster) (Gräns höger) f Skogen börjar vid Fast/rörligt mål Dmax V Q Q2 C l h Y N k r Nu U cD f+k strf anslagsyta gäller

232

SäkI Ehv/Pv 10

Utdrag giltigt 30 dagar från: 2010-06-03

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF