Revista Peruana de Derecho Internacional TOMO LVIII ENERO - ABRIL 2008 Nº 137

Share Embed Donate


Short Description

Descripción: Revista Peruana de Derecho Internacional TOMO LVIII ENERO - ABRIL 2008 Nº 137 http://spdi.org.pe...

Description

;

5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

?

UJPN_WK YJUZKDK GJ GJUJOHL NDWJUDKONLDKB ßUMKDL GJ [email protected]_NßD GJ BK _LONJGKG YJUZKDK GJ GJUJOHL NDWJUDKONLDKB

WLFL BPNNN JDJUL - KEUNB 5998 D¹ ;?= BNFK - YJUÓ

7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

UJPN_WKYJUZKDK GJ GJUJOHL NDWJUDKONLDKB WLFL BPNNN JDJUL - KEUNB 5998 D¹ ;?= Hjohl jb Gjpÿsntl Bjmkb D¹ >>-;:;9 Bk rjspldskenbngkg gj bks ngjks y lpndnldjs sustjdtkgks jd bls krtæoubls y dltks olrrjspldgj jxobusnvkfjdtj k sus kutlrjs

_lonjgkg Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb Cr. Fnrl [ujskgk D¹ 57=, L`nondk D¹ :98, Jgn`nonl "Unfko Ndtjrdktnldkb", Bnfk ; -Wjbî`ldl3 Yjró =;>-77;?1 =;>-77;71 =;>-77;: J. fknb3 spgnIrrjj.mle.pj Kpkrtkgl 080 - Bnfk ;

Nfprjsnÿd JGNONLDJ_ FN_A^ «jgnonldjsfnsayIhltfknb.olf± Nfprjsl jd jb Yjró Yrndtjg Yjru Wnrkcj :99 jcjfpbkrjs

:

Wltus Lrens [un Kbnqul Flgl Jst Zdk Ujs Yuebnok Jb Fudgl Wlgl [uj Kb @nd ^ Kb Okel Js Zdk Ujpóebnok

@rkdonsol gj Pntlrnk

0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

=

_LONJGKG YJUZKDK GJ GJUJOHL NDWJUDKONLDKB OLD_JCL GNUJOWNPL

Yrjsngjdtj

Plokbjs

Mldzkbl @jrdëdgjz Yuyÿ

Pnoj Yrjsngjdtj

Ulejrtl Fko Bjkd Zmkrtjohj

Cukd Fnmujb Eëaubk Yktnûl

Jbnzkejth _kbfÿd Mërktj

_jorjtkrnl Fkdujb Kumustl Ulok Sjbk

Lsokr _ohnkppk-Ynjtrk Oueks

Wjslrjrl

Huejrt ]njbkdg Kbzkflrk

Obkugnl J. _lsk Plysjst

FNJFEUL JFÎUNWL Ckvnjr Yîrjz gj Ouîbbkr

FNJFEUL_ WNWZBKUJ_ Kbzkflrk Wrkvjrsl, Okrbls Eëaubk Yktnûl, Cukd Fnmujb Ejbkudgj Flrjyrk, Kdtldnl Oluturnjr Fkrnëtjmun, Hjrdëd Ohëvjz _ltl, Clrmj Gjustuk Okrkvjgl, Kbjckdgrl Gj bk Yujdtj Ukgenbb, Clsî Gj bk Yujdtj Ukymkgk, Lsokr @jrdëdgjz Yuyÿ, Mldzkbl @jrrjrl Olstk, Jgukrgl @jrrjrl Olstk, Ukób Mkroæk Fldtó`kr, Munbbjrfl Mkroæk Ejbkódgj, Clsî Kdtldnl Mkroæk-_kyëd, Gnjml Munbbîd _kbks, @jrdkdgl Budk Fjdglzk, Unokrgl Bblsk Bkrrkeurj, Jgukrgl Bblsk Ykutrkt, Clrmj Munbbjrfl Fko Bjkd Zmkrtjohj, Ulejrtl Fkórtuk gj Ulfkûk, Lsokr

Fkrohkdg _tjds, Buns Fkrnëtjmun Krjbbkdl, Clsî Okrbls  Fjrokgl Ckrræd, Jgmkrgl Flrjbbn Ykdgl, Kumustl Dnjtl Pîbjz, Krfkdgl Lstjrbndm Ykrlgn, @jbnpj Ykbfk Pkbgjrrkfk, Huml Ujvlrjgl gj Fur, Gjbnk Ulok Sjbk, Fkdujb Kumustl Ulgræmujz Oukgrls, Fkdujb _lbkrn Wugjbk, Buns _lsk Plysjst, Obkugnl J. _ltl Ylbkr, Kbvkrl gj Wrkzjmdæjs Mrkdgk, @jrdkdgl gj Wugjbk vkd Erjumjb-Glumbks, @rkdonsol Zmkrtj gjb Yndl, Cukd Pnojdtj Pkbgjz Okrrnbbl, Clrmj Pnbbkrëd Aljohbnd, Ulejrtl ]kmdjr Wnzÿd, Kbbkd ]njbkdg Kbzkflrk, Huejrt

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

8

FNJFEUL_ K_LONKGL_ Mutnîrrjz Ujndjb, Mldzkbl (*) Ansno ]kmdjr, Grkml

Kmòjrl Olbudmk, Fkrnslb (*) Kbokbgj Okrglzk, Ckvnjr (*) Kbthkus Mukrgjrks, Fnmujb gj Kbvkrjz Erud, @îbnx Kbvkrjz Pntk, Cukd Krzuenkmk Ulspnmbnlsn, Kumustl Ekslferæl Sjdgjr, Nmdkonl (*) Ejbkudgj Flrjyrk, Fkrtæd Ejbjvëd-FoErngj, Hkrry Erlussjt Ekrrnls, Clrmj Gkûndl Skpktk, Ulejrtl Gjbmkgl Kpkrnonl, Buns Johjvjrræk Hjrrjrkgj Gj Yury, Fkræk J. (*)

Bëzkrl Mjbgrjs, Clrmj Bîvkdl Wlrrjs, Lsokr (*) Blzkgk Wkfkyl, _kfujb Dlvka Wkbkvjrk, @kenëd Ykrgl _jmlvnk, @jrdkdgl (*) Yîrjz _ëdohjz-Ojrrl, Clsî Buns Yndtl-Ekzurol Unttbjr, Jrdjstl Ulgræmujz Fkoaky, Fnmujb Kdmjb (*) Uldokmbnlbl Hnmujrks, Dnolbës _kbfÿd Mërktj, Jbnzkejth _kdglvkb Kmunrrj, Lswkbgl (*)

Jspndlsk _kbgkûk, Clsî  @jrdëdgjz gj Ykrjgjs O., Jdrnquj Mkroæk Ejbkudgj, Glfndml Mkroæk Okbgjrÿd Flrjyrk, Mldzkbl Mkroæk-Olrrlohkdl Flykdl, Buns (*)

_ohnkppk-Ynjtrk Oueks, Lsokr Wugjbk Ekrrjgk, @jbnpj Pjbësqujz Unvks-Ybktk, Jbvnrk (*) Pjrk Jsqunvjb, Mjrfëd ^rnmlyjd ^rnmlyjd, Fkrtæd (*)

YKUK OJUJFLDNK GJ NDOLUYLUKONLD @LUFKB

FNJFEUL_ OLUUJ_YLDGNJDWJ_ Eujrmjdthkb, Whlfks (Jstkgls Zdngls) Ohl, Ajy _udm (Olrjk)

Mrls Jspnjb, Hîotlr (Zrumuky) Cnfîdjz Pjnmk, Gkdnbl (Olstk Unok)

Gj Muzfëd Fkdujb Zdngls) (Joukglr) Bbkdls Fkdsnbbk, (Ohnbj) Fkjajbt, Wktnkdk Huml E. gj (Pjdjzujbk) @urdnsh, GkbjYlbkdol, Ejoa (Jstkgls ]lb``, @rkdons (@rkdonk) Mkbjr, Cubnl (Krmjdtndk) Skdlttn, Nsnglrl (Erksnb)

OLLUGNDKGLU MJDJUKB Fnmujb Kdmjb Ulgræmujz Fkoaky

>

_ZFKUNL

Yëm.

OK_L OLDOJUDNJDWJ K BK GJBNFNWKONßD FKUÆWNFK JDWUJ BK UJYÓEBNOK GJB YJUÓ ^ BK UJYÓEBNOK GJ OHNBJ

- Gjfkdgk gj bk Ujpóebnok gjb Yjró gkdgl ndnonl kb prlojsl

;?

KUWÆOZBL_

- Fkrol curægnol y dlrfktnvl gj bk lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls k dnvjb mblekb KbejrtlHkrtYltjstk

5;

- Ykrkgnpblfkonk3 bks rjbkonldjs ndtjrdkonldkbjs gj bks rjmnldjs Bnerkgl Lrlzol Skpktk

8?

- Ndtjmrkonÿd j ngjdtngkg gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk3 kbmudks rj`bjxnldjs k pkrtnr gjb flgjbl jurlpjl Sÿsnfl Ulejrtl Flrnbbl Hjrrkgk

>=

;9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

- ¼Gÿdgj jstë jb Dujvl Lrgjd Ndtjrdkonldkb

- Zdk kprlxnfkonÿd k bk dlonÿd gj oræfjdjs gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb3 okrkotjræstnoks Cukd Ykebl Yîrjz-Bjÿd Kojvjgl

;0:

---

;5;

;;

OK_L OLDOJUDNJDWJ K BK GJBNFNWKONßD FKUÆWNFK JDWUJ BK UJYÓEBNOK GJB YJUÓ ^ BK UJYÓEBNOK GJ OHNBJ

;5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;?

GJFKDGK GJ BK UJYÓEBNOK GJB YJUÓ GKDGL NDNONL KB YULOJ_L

Kb _jûlr _jorjtkrnl Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk Jb susorntl, gjengkfjdtj kutlrnzkgl plr jb Mlenjrdl gj bk Ujpóebnok gjb Yjró olfl su Kmjdtj, tnjdj jb hldlr gjslfjtjr k bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk, gj old`lrfngkg old bls krtæoubls ?0 (;) y 79 (;)gj su Jstktutl y jb Krtæoubl ?8 gj su Ujmbkfjdtl, udk gjfkdgk gkdgl ndnonl kb prlojsl ndstntungl plr bk Ujpóebnok gjb Yjró oldtrk bk Ujpóebnok gj Ohnbj plr jb snmunjdtj oksl3 N.

F k t j r n k g j bk O l d t r l v j r s nk

;.

Bk oldtrlvjrsnk jdtrj jb Yjró y Ohnbj jstë rj`jrngk k bk gjbnfntkonÿd

gjb bæfntjquj jdtrj bks zldks fkrætnfks bls gls Jstkgls jd«Oldolrgnk± jb Loîkdl Ykoæ`nol, olfnjdzk jd ud pudtl jdgj bk olstk gjdlfndkgl old`lrfj kb Wrktkgl gjb ? gj cudnl gj ;>5>. Bk oldtrlvjrsnk jdtrj jb Yjró y Ohnbj tkfenîd olfprjdgj jb rjoldlonfnjdtl k `kvlr gjb Yjró gj udk vkstk zldk fkrætnfk quj sj sntók gjdtrl gj bks 599 fnbbks fkrndks kgykojdtjs k bk olstk pjrukdk, y quj plr tkdtl pjrtjdjoj kb Yjró, pjrl quj Ohnbj oldsngjrk olfl pkrtj gjb kbtk fkr. NN.

Bls Hjohls

5. Bks zldks fkrætnfks jdtrj jb Yjró y Ohnbj dudok hkd sngl gjbnfntkgks dn plr koujrgl dn gj kbmudk ltrk `lrfk. Jb Yjró, oldsnmunjdtjfjdtj,

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;7

slstnjdj quj bk gjbnfntkonÿd gjejrë sjr gjtjrfndkgk plr bk Olrtj old`lrfj kb gjrjohl ndtjrdkonldkb. ?. _nd jfekrml, Ohnbj quj Jstkgls hkd kolrgkgl gjbnfntkonÿd fkrætnfk qujslstnjdj olfnjdzk jdkfels bk olstk y oldtndók k bl bkrmludk gj ud pkrkbjbl gj bktntug. Kód fës, Ohnbj hk rjhuskgl rjoldlojr bls gjrjohls slejrkdls gjb Yjró slerj ud ërjk fkrætnfk sntukgk gjdtrl gjb bæfntj gj 599 fnbbks fkrndks gjsgj sus olstks (y quj sj jdoujdtrk `ujrk gj bk zldk joldÿfnok jxobusnvk y gj bk pbktk`lrfk oldtndjdtkb gj Ohnbj). 7. Gjsgj bls kûls lohjdtk, jb Yjró hk ndtjdtkgl oldsnstjdtjfjdtj djmlonkr bks gnvjrsks oujstnldjs ndobungks jd jstk oldtrlvjrsnk, pjrl hk jdoldtrkgl bk oldstkdtj djmktnvk ohnbjdk k jdtrkr jd djmlonkonldjs (vjr plr jcjfpbl jb Kdjxl ;). Fjgnkdtj Dltk gj su Fndnstrl gj Ujbkonldjs Jxtjrnlrjs gjb ;9 gj sjptnjferj gjb 5997 (Kdjxl 5) Ohnbj ojrrÿ `nrfjfjdt j bk pujrtk k oukbqunjr djmlonkonÿd. NN N. Bk Curnsgnoonÿd gj bk Olrtj :. Bk curnsgnoonÿd gj bk Olrtj jd jstj oksl sj eksk jd jb Krtæoubl XXXN gjb Wrktkgl Kfjrnokdl slerj _lbuonÿd Ykoæ`nok gj Oldtrlvjrsnks (Ykotl gj Elmltë) gjb ?9 gj kernb gj ;>78 (Kdjxl ?). Jstk gnsplsnonÿd rjzk3 KUWNOZBL XXXN. Gj old`lrfngkg old jb ndonsl 5³ gjb krtæoubl ?0 gjb Jstktutl gj bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk, bks Kbtks Ykrtjs Oldtrktkdtjs gjobkrkd quj rjoldlojd rjspjotl k oukbqunjr ltrl Jstkgl Kfjrnokdl olfl lebnmktlrnk npsl `kotl, snd djojsngkg gj dndmód oldvjdnl jspjonkb fnjdtrks jstî vnmjdtj jb prjsjdtj Wrktkgl, bk curnsgnoonÿd gj bk jxprjskgk Olrtj jd tlgks bks oldtrlvjrsnks gj lrgjd curægnol quj surckd jdtrj jbbks y quj vjrsjd slerj3 k) Bk ndtjrprjtkonÿd gj ud Wrktkgl1 e) Oukbqunjr oujstnÿd gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb1

;:

o) Bk jxnstjdonk gj tlgl hjohl quj, sn `ujrj jstkebjongl, oldstntunræk bk vnlbkonÿd gj udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb1 g) hkojrsj Bk dkturkbjzk jxtjdsnÿd gj bk gj rjpkrkonÿd quj hk gj plr jb lqujerkdtkfnjdtl udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb. 0. Wkdtl jb Yjró olfl Ohnbj sld pkrtjs jd jb Ykotl gj Elmltë. Dndmudk gj bks gls pkrtjs fkdtnjdj k bk `johk rjsjrvk kbmudk kb rj`jrngl Ykotl. NP.

Jb @udgkfjdtl Bjmkb gj bk Ujobkfkonÿd Yjrukdk

=.

Bls prndonpnls y dlrfks gjb gjrjohl ndtjrdkonldkb oldsujtugndkrnl

slerj gjbnfntkonÿd fkrætnfk, tkb olfl sj gj jdoujdtrkd rj`bjckgls bks gnsplsnonldjs rjbjvkdtjs gj bk Oldvjdonÿd bks Dkonldjs Zdngksjd slerj jb Gjrjohl gjb Fkr gj ;>85 (‒OLDPJFKU‖) y gjskrrlbbkgls plr bk curnsprugjdonk gj bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk y gj ltrls trneudkbjs, oldstntuyjd bks prndonpkbjs `ujdtjs gj gjrjohl kpbnokebjs k bk prjsjdtj oldtrlvjrsnk. 8. Jb prndonpnl rjotlr prndonpkb slerj gjbnfntkonÿd gj bk zldk joldÿfnok jxobusnvk y gj bk pbktk` lrfk oldtndjdtkb jdtrj Jstkgls old olstks kgykojdtjs, rjolmngl jd bls Krtæoubls =7 y 8? gj bk Oldvjdonÿd, js quj bk gjbnfntkonÿd «sj j`jotukrë plr koujrgl jdtrj jbbls slerj bk eksj gjb gjrjohl ndtjrdkonldkb, k quj hkoj rj`jrjdonk jb Krtæoubl ?8 gjb Jstktutl gj bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk, k `nd gj bbjmkr k udk slbuonÿd jquntktnvk.± _jmód hk sngl ndtjrprjtkgl plr bk rjonjdtj curnsprugjdonk gjbk Olrtj, jstj prndonpnl js eësnokfjdtj snfnbkr kb quj rnmj bk gjbnfntkonÿd gj bls fkrjs tjrrntlrnkbjs gj bls Jstkgls old olstks kgykojdtjs old`lrfj kb Krtæoubl ;: gj bk Oldvjdonÿd, oldsnstjdtj jd kpbnokr bk jqungnstkdonk, tjdnjdgl jd oujdtk onroudstkdonks jspjonkbjs oukdgl bks huenjrj. >. Gj old`lrfngkg old jb gjrjohl ndtjrdkonldkb, tkdtl jb Yjró olfl Ohnbj tnjdjd gjrjohl k ud glfndnl fkrætnfl kgykojdtj olfl prlbldmkonÿd gj sus rjspjotnvls tjrrntlrnls tjrrjstrjs hkstk udk gnstkdonk gj 599 fnbbks fkrndks gjsgj sus bædjks gj eksj. K oldsjoujdonk gj jbbl y gkgk bk

;0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

old`nmurkonÿd mjlmrë`nok gj bk olstk, sus gjrjohls sj supjrpldjd. Olfl qunjrk quj dndmód koujrgl hk sngl kbokdzkgl plr bks Ykrtjs rjspjotl k bk gjbnfntkonÿd gj sus rjspjotnvks zldks fkrætnfks y jd kusjdonk gj onroudstkdonks jspjonkbjs quj oujstnldjd bk kpbnokonÿd gj bk bædjk jqungnstkdtj, js bk bædjk jqungnstkdtj bk quj pjrfntj krrnekr k ud rjsubtkgl jquntktnvl. Jb bæfntj fkrætnfl jdtrj bks Ykrtjs gjejrë sjr gjtjrfndkgl jd tkb sjdtngl. ;9. Jd oldtrkstj, udk bædjk gnvnslrnk k bl bkrml gj ud pkrkbjbl quj olfnjdoj jd bk olstk, old`lrfj k bk prjtjdsnÿd ohnbjdk, dl oufpbj jb rjqunsntl `udgkfjdtkb gj krrnekr k ud rjsubtkgl jquntktnvl y tkfplol surmj gj koujrgl kbmudl jdtrj bks Ykrtjs. ;;. Bk gjbnfntkonÿd gjej jfpjzkr jd ud pudtl jd bk olstk gjdlfndkgl Oldolrgnk, pudtl tjrfndkb gj bk `rldtjrk tjrrjstrj jstkebjongl old`lrfj kb Wrktkgl y Yrltlolbl Olfpbjfjdtkrnl pkrk rjslbvjr bk oujstnÿd gj Wkodk y Krnok -Wrktkgl gj Bnfk- gjb ? gj cudnl gj ;>5> (Kdjxl 7), ouyks ollrgjdkgks sld ;8³ 5;' 98" _ y =9³ 55' ?>" L (vjr Kdjxl :), y gjej jxtjdgjrsj hkstk udk gnstkdonk gj 599 fnbbks fkrndks gjsgj bks bædjks gj eksj jstkebjongks plr bks Ykrtjs. Jstl js jd old`lrfngkg old jb Krtæoubl :7, përrk`l 5 gj bk Oldstntuonÿd gjb Yjró gj ;>>? (Kdjxl 0), bk Bjy Dl. 5805; slerj Bædjks gj Eksj gjb Glfndnl Fkrætnfl gjb Yjró gjb ? gj dlvnjferj gj 599: (Kdjxl :), jb Gjorjtl _uprjfl pjrukdl Dl. 97=599=-UJ gjb ;; gj kmlstl gj 599= (Kdjxl =) y jb krtæoubl :>0 gjb Oÿgnml Onvnb ohnbjdl flgn`nokgl plr bk Bjy Dl. ;8.:0: gjb 5? gj lotuerj gj ;>80 (Kdjxl 8), tlgks jbbks dlrfks oldourrjdtjs jd bk `nckonÿd gjb bæfn tj jxtjrnlr gj sus rjspjotnvls glfndnls fkrætnfls hkstk udk gnstkdonk gj 599 fnbbks fkrndks fjgngks gjsgj bks bædjks gj eksj. ;5. Old`lrfj k dlrfks y prndonpnls enjd jstkebjongls gj gjrjohl ndtjrdkonldkb, jb Yjró tkfenîd tnjdj gjrjohl k bls jspkonls fkrætnfls quj sj jdoujdtrkd gjdtrl gj bks 599 fnbbks fkrndks fjgngks gjsgj sus bædjks gj eksj y quj, k bk vjz, sj jdoujdtrkd `ujrk gj bks 599 fnbbks fkrndks fjgngks gjsgj bks bædjks gj eksj ohnbjdks. Bls krmufjdtls oldtrkrnls jsmrnfngls plr Ohnbj okrjojd gj fîrntl kbmudl.

;=

P.

Gj o nsnÿd Uj q uj r ngk

;?. Jb Yjró slbnontk k bk Olrtj quj gjtjrfndj jb oursl gjb bæfntj fkrætnfl jdtrj bls gls Jstkgls old`lrfj kbgjrjohl ndtjrdkonldkb, sjmód bl ndgnokgl jd bk _joonÿd NP suprk, j nmukbfjdtj slbnontk k bk Olrtj quj rjoldlzok y gjobkrj quj jb Yjró plsjj gjrjohls slejrkdls jxobusnvls jd jb ërjk fkrætnfk sntukgk gjdtrl gjb bæfntj gj 599 fnbbks fkrndks gj su olstk y `ujrk gj bk zldk joldÿfnok jxobusnvk y gj bk pbktk`lrfk oldtndjdtkb gj Ohnbj. ;7. Jb Mlenjrdl gjb Yjró sj rjsjrvk jb gjrjohl gj kfpbnkr, jdfjdgkr l flgn`nokr bk prjsjdtj gjfkdgk k bl bkrml gjb prlojsl. ;:. Ykrk bls prlpÿsntls gjb Krtæoubl ?; (?) gjb Jstktutl y gjb Krtæoubl ?: (;) gjb Ujmbkfjdtl gj bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk, jb Mlenjrdl gjb Yjró gjobkrk su ndtjdonÿd gj jcjrojr su gjrjohl k gjsnmdkr ud Cujz kg hlo.

Wlgks bks olfudnokonldjs rjbktnvks k jstj oksl gjejrëd sjr jdvnkgks k bk Jfekckgk gj bk Ujpóebnok gjb Yjró jd jb Ujndl gj bls Ykæsjs Ekcls, Dksskupbjnd 7, 5:8: JK, Bk Hkyk, Ykæsjs Ekcls. Ujspjtulskfjdtj, Kbbkd ]kmdjr Kmjdtj gjb Mlenjrdl gj bk Ujpóebnok gjb Yjró ;.

Dltk gjb Fndnstrl gj Ujbkonldjs Jxtjrnlrjs gjb Yjró, ;> gj Cubnl 5997.

5

Dltk gjb Fndnstrl gj Ujbkonldjs Jxtjrnlrjs gj Ohnbj, ;9 gj sjptnjferj 5997.

?.

Wrktkgl Kfjrnokdl gj _lbuonldjs Ykoæ`noks (Ykotl gj Elmltë), ?9 gj kernb gj ;>78

;8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

7.

Wrktkgl y Yrltlolbl Olfpbjfjdtkrnl pkrk rjslbvjr bk oujstnÿd gj Wkodk y Krnok -Wrktkgl gj Bnfk- gjb ? gj cudnl ;>5>

:.

Bjy Dl. 5805;, Bjy gj599: Bædjks gj Eksj gjb Glfndnl Fkrætnfl gjb Yjró, ? gj dlvnjferj

0.

Krtæoubl :7, përrk`l 5 gj bk Oldstntuonÿd Ylbætnok gjb Yjró gj

=.

Gjorjtl _uprjfl pjrukdl Dl. 97=-599=-UJ, ;; gj kmlstl gj 599=

8.

Krtæoubl :>0 gjb Oÿgnml Onvnb gj Ohnbj, sjmód flgn`nokonÿd gj bk Bjy ;8.:0: gjb 5? gj lotuerj gj ;>80. * * *

;>

KUWÆOZBL_

59

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

5;

FKUOL CZUÆGNOL ^ DLUFKWNPLGJ BK LUGJDKONßD GJ BL_ UJOZU_L_ FKUNDL_ K DNPJB MBLEKB Kbejrtl Hkrt Yltjstk*

;.

NDWULGZOONßD

Jb fkr, jsk fksk gj kmuk quj oldstntuyj jb =9% gj bk supjr`nonj tjrrjstrj, hk cumkgl ud pkpjb `udgkfjdtkb jd bk hnstlrnk y gjskrrlbbl gj bk onvnbnzkonÿd hufkdk. @ujdtj gj rjoursls kbnfjdtnonls, fjgnl gj olfudnokonÿd jdtrj bls pujebls y jbjfjdtl rjmubkglr gjb obnfky prlvjjglr gj jdjrmæk, fkrjs y loîkdls prldtl sj oldvnrtnjrld jd jspkonls quj bks dkonldjs y pltjdonks gj bks gn`jrjdtjs jtkpks gj bk hnstlrnk gj bk hufkdngkg qunsnjrld glfndkr y oldtrlbkr, plbætnok y fnbntkrfjdtj. Bk nfplrtkdonk jstrktîmnok gj jstj jbjfjdtl dkturkb js gj tkb jdvjrmkgurk quj jb gjstndl gj pkæsjs, rjndls j nfpjrnls sj hkd gjongngl jd bls fkrjs. Ksæ, jb oldtrlb gjb Fjgntjrrëdjl nd`buyÿ snmdn`noktnvkfjdtj jb gjstndl gj Jmnptl, Mrjonk y Ulfk y, bujml, gj mrkd pkrtj gj Jurlpk y Dlrtj gj K`rnok. Jb gjsouernfnjdtl gj bls dujvls fudgls sj rjkbnzÿ plr væk fkrætnfk y bk djojsngkg gj oldtrlbkr bls loîkdls y fkrjs quj pjrfntækd bbjmkr k jbbls y ekûkekd sus olstks gnl lrnmjd k bk kpkrnonÿd gj bks mrkdgjs *

Fndnstrl jd jb _jrvnonl Gnpblfëtnol gj bk Ujpóebnok, old `udonldjs jd bk Jfekckgk gjb Yjró jd Kbjfkdnk. Fkstjrjd Mjrjdonk gj _nstjfks gj Nd`lrfkonÿd jd _trkyjr Zdnvjrsnty gj ]kshndmtld G.O. Kotukbfjdtj sj jdoujdtrk ourskdgl jstugnls gj glotlrkgl jd Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs. Js olkutlr gjb bnerl Ujthndandm Ndtjrdktnldkb Grum Oldtrlb3 Djw Gnrjotnlds `lr Z._. Ylbnoy,gjpuebnokgl plr jb ‒Oludonb ld @lrjnmd Ujbktnlds‖ gj Dujvk ^lra, jd fkyl ;>>=.

55

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

krfkgks y fkrndks fjrokdtjs quj hnonjrld gj sus pkæsjs bks prndonpkbjs pltjdonks gj kqujbbls tnjfpls. Jb oldtrlb y glfndnl gj bls fkrjs oldstntuyÿ ud olfpldjdtj `udgkfjdtkb quj nd`buyÿ snmdn`noktnvkfjdtj jd bk rjslbuonÿd gjbks mrkdgjs old`bkmrkonldjs gj bls snmbls XNX y, prndonpkbfjdtj, XX, jd jb quj bk supjrnlrngkg kjrldkvkb sjoldvnrtnÿ jd bkbbkvj gj bk vnotlrnk, pkrtnoubkrfjdtj jd bk sjmudgk mujrrk fudgnkb. Bk ‒Mujrrk `ræk‖, tuvl tkfenîd kb fkr olfl jsojdkrnl gj snbjdonlsls jdoujdtrls jdtrj bks `bltks gj suefkrndls gj bks gls supjrpltj donks, gj ouyls gjtkbbjs, plol k plol vnjdj oldlonjdgl bklpndnÿd póebnok. Jstk nfplrtkdonk jstrktîmnok gj fkrjs y loîkdls, `uj oldsjoujdonk gj bk mrkvntkonÿd `udgkfjdtkb gj jstj jbjfjdtl olfl fjgnl jd jb plr quj su bk hufkdngkg gjskrrlbbÿ jb olfjronl ndtjrdkonldkb y olfl `ujdtj, rnqujzk enlbÿmnok, gjrjoursls pkrk bk kbnfjdtkonÿd hufkdk y jb gjskrrlbbl gj bk ndgustrnk. Kjbbl, sj kmrjmÿ, fës rjonjdtjfjdtj, jb gjsouernfnjdtl gj ndmjdtjs rjoursls fndjrkbjs j hngrlokreurls. Jstk okrkotjræstnok gjb fkr y bls loîkdls, hnonjrld quj jb hlferj ndtjdtkrk, gjsgj tnjfpls rjfltls, jstkebjojr ud fkrol curægnol y rjmubktlrnl quj dlrfkrk sus kotnvngkgjs jd jb y quj ltlrmkrk sjmurngkg k bls jstkgls rnejrjûls quj olfpkrtækd bks olstks gj bls gn`jrjdtjs oldtndjdtjs. Bk kglponÿd plr oldsjdsl bk olfudngkg gj bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngksplr slerj jb Gjrjohl ndtjrdkonldkb gjbFkr, jd ;>85(;), oldstntuyÿ jb hntl fës nfplrtkdtj jd jstj js`ujrzl. Yudtl gj qunjerj jdtrj jb kdtnmul y flgjrdl gjrjohl gjb fkr, bk Oldvjdonÿd jstkebjonÿ bls pnbkrjs curægnols `udgkfjdtkbjs quj rjmubkd tlgk bk kotnvngkg hufkdk jd bls loîkdls y fkrjs gjb fudgl y gnl lrnmjd l prlflvnÿ bk kotukbnzkonÿd gjb oldcudtl gj dlrfks quj ndtjrdkonldkbjs pkrk bkjxpbltkonÿd gj bls rjoursls vnvls y dl vnvls quj jbbls oldtnjdjd. (;)

Kprlekgk jd Fldtjml Eky, Ckfknok, jb ;9 gj gnonjferj gj ;>85. _usorntk jsj fnsfl;7> gækJstkgls plr ;;>sld gjbjmkonldjs. jd vnmlrJbjdYjró dlvnjferj `johk pkrtj gj bkJdtrÿ Oldvjdonÿd. kód dl gj js ;>>7. pkrtj. K bk

5?

Yjrl jb snmdn`nokgl y bk nd`bujdonk gj bk Oldvjdonÿd dl tjrfndkd jd jb jstkebjonfnjdtl gj jstj rîmnfjd curægnol sndl quj, su kpbnokonÿd, orjk oldonjdonk jd jb nfpkotl gj bks kotnvngkgjs hufkdks jd bk jxpbltkonÿd gj fkrjs y loîkdls y, jd bk djojsngkg nfpjrktnvk gj lrgjdkr y prltjmjr jb fjgnlkfenjdtj fkrndl. Gj jbbl y, pkrtnoubkrfjdtj gj bk rjmubkonÿd gj bks kotnvngkgjs gj jxpbltkonÿd pjsqujrk jd bls gn`jrjdtjs jspkonls fkrætnfls, jspjonkbfjdtj bk kbtk fkr, sj loupkrë jb prjsjdtj trkekcl, olfl udk oldtrneuonÿd fës kb bkrml y slstjdngl js`ujrzl quj rjkbnzk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb plr prjsjrvkr, bk quj js tkb vjz bk fës mrkdgj rnqujzk y fjgnl gj suesnstjdonk old bk quj bk Orjkonÿd gltÿ kb pbkdjtk, jb fkr. Ksæ, sj kdkbnzkrëd bls kspjotls gj bk Oldvjdonÿd quj sj rj`njrjd kb tjfk, pkrk bujml kelrgkr bls prndonpkbjs koujrgls y fjokdnsfls ndtjrdkonldkbjs gj lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls, jspjonkbfjdtj kqujbbls quj jstëd gjstndkgls k bk prjsjrvkonÿd, prltjoonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls vnvls fkrndls. Ksnfnsfl, rjvnskrë bk dlrfktnvk quj sj vnjdj tlfkdgl jd oujdtk pkrk jb gjskrrlbbl y kpbnokonÿd gjb jd`lquj jolsnstîfnol. _nd jfekrml y, pkrk ud fjclr jdtjdgnfnjdtl gjb prlpÿsntl gj jstj trkekcl, rjsubtk djojskrnl prnfjrl kelrgkr erjvjfjdtj bks gj`ndnonldjs gj lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls, pkrtnoubkrfjdtj bls vnvls y, jd`lquj plr jolsnstjfks, rjspjotnvkfjdtj. 5.

G J @ N D NO N ß D G J ‒ L U G J D K O N ß D G J B L _ U J O Z U _ L _ FKUNDL_‖ ^ GJB ‒[email protected][ZJ YLU JOL_N_WJFK_‖

5.;. Lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls Jb oldojptl gj «lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls± js udl ouyk kpbnokonÿd jstë vndoubkgk k bls rjoursls quj sld sucjtl gj jxtrkoonÿd pjsqujrk l okzk fkrndk. _j rj`njrj k bks fjgngks gj rjmubkonÿd quj sj kpbnokd k jstks kotnvngkgjs pkrk ksjmurkr bk oldsjrvkonÿd y jb usl

57

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

slstjdnebj gj bls rjoursls vnvls fkrndls, olfl rjspujstk k bls mrkdgjs kvkdojs tjodlbÿmnols gj bk pjsqujræk, quj loksnldkd prlebjfks gj slerjjxpbltkonÿd, gkûls kb jolsnstjfk y, oldsjoujdtjfjdtj, jb kmltkfnjdtl gj bls rjoursls(5). Bk Lrmkdnzkonÿd pkrkbk Kmrnoubturk y Kbnfjdtkonÿd (@KL)(?) gj`ndj jstk lrgjdkonÿd olfl ‒jb prlojsl ndtjmrkgl gj nd`lrfkonÿd, kdëbnsns, pbkdn`nokonÿd, oldsubtk, kglponÿd gj gjonsnldjs, ksnmdkonÿd gj rjoursls y `lrfubkonÿd y jcjouonÿd, ksæ olfl bk nfplsnonÿd oukdgl sjk djojskrnl, gj rjmbkfjdtls y dlrfks quj rnckd bks kotnvngkgjs pjsqujrks pkrk ksjmurkr bk prlguotnvngkg gj bls rjoursls y bk oldsjouonÿd gj ltrls lecjtnvls‖(7). Zdl gj bls prndonpkbjs lecjtnvls gj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd pjsqujrk js jvntkr bk slerjjxpbltkonÿd y jb jxojsl gj okpkongkg gj pjsok, old jb `nd gj ksjmurkr quj jb js`ujrzl gj pjsok sjk prlplronldkgl k bk okpkongkg gj prlguoonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls y kb kprlvjohkfnjdtl gj bls fnsfls. _jmód jb Oÿgnml gj Oldguotk pkrk bk Yjsok Ujspldskebj, kglptkgl plr bk @KL, bk lrgjdkonÿd gj bk pjsok gjej `lfjdtkr jb fkdtjdnfnjdtl gj bk okbngkg, bk gnvjrsngkg y gnspldnenbngkg gj bls rjoursls pjsqujrls jd okdtngkg su`nonjdtj pkrk bks mjdjrkonldjs prjsjdtjs y `uturks, jd jb oldtjxtl gj bk sjmurngkg kbnfjdtkrnk, jb kbnvnl gj bk plerjzk y jb gjskrrlbbl slstjdnebj. Jstks fjgngks gj lrgjdkonÿd dl slbl gjejd jstëd gjstndkgks k ksjmurkr bk oldsjrvkonÿd bks jspjonjs lecjtnvl sndl tkfenîd kqujbbks quj gjpjdgjd l jstëdgjkslonkgks k jbbks, ksæ olfl k bks qujgjpjrtjdjojd kb fnsfl jolsnstjfk. Ylr óbtnfl jd jstj koëpntj, oldvnjdj sjûkbkr quj jxnstj oldsjdsl jd jb sjdtngl quj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd pjsqujrk gjejd sjr kglptkgks (5) (?) (7)

FZDK^BBK , Zbnsjs. Enÿblml, Ksjslr gjb Ndstntutl gjb Fkr gjb Yjró, jx Ollrgndkglr gjb Ybkd gj Koonÿd pkrk jb Ykoæ`nol _ugjstj, OYY_. Kglptkgl jb ?; gj lotuerj gj ;>>: plr bk Old`jrjdonk gj bk @KL, gurkdtj su vnmîsnfl lotkvl pjrnlgl gj sjsnldjs. Bk Lrgjdkonÿd Ulfk, ;>>> Yjsqujrk. Lrgjdkonldjs Wîodnoks pkrk bk Yjsok Ujspldskebj, @KL,

5:

slerj bk eksj gj bls gktls onjdtæ`nols fës `ngjgnmdls gnspldnebjs, tjdnjdgl jd oujdtk bls oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs kojrok gj bls rjoursls y su hëentkt, ksæ olfl bls `kotlrjs kfenjdtkbjs, slonkbjs y joldÿfnols pjrtndjdtjs. 5.5 . Jd`lquj plr j olsns tjfk s Jd rjkbngkg dl jxnstj udk gj`ndnonÿd ódnok gj ‒jd`lquj plr jolsnstjfks‖ slerj bk oukb bk olfudngkg ndtjrdkonldkb sj hkyk pujstl gj koujrgl, yk quj su snmdn`nokgl gjpjdgj fuohl gjb oldtjxtl jd quj sj kpbnok. Ksæ, jb oldojptl gj jd`lquj plr jolsnstjfks ‒jstë mjdjrkbfjdtj rjbkonldkgl old udk mjstnÿd ekskgk jd bk fjclr olfprjdsnÿd gj bks ndtjrkoonldjs y prlojsls jolbÿmnols djojskrnls pkrkfkdtjdjr bk jstruoturk y bks `udonldjs gjb jolsnstjfk‖(:). Jd oukdtl kb fjgnl fkrndl, bk prnfjrk rjudnÿd fndnstjrnkb oldcudtk gj bk Olfnsnÿd gj Hjbsndan y bk Olfnsnÿd pkrk bk prltjoonÿd gjb fjgnl fkrndl gjb Ktbëdtnol dlrgjstj (Olfnsnÿd L_YKU), jb jd`lquj plr jolsnstjfks sj gj`ndnÿ olfl ‒bk lrgjdkonÿd kfpbnk j ndtjmrkgk gj bks kotnvngkgjs hufkdks, pkrtnjdgl gj bls fjclrjs oldlonfnjdtls onjdtæ`nols gnspldnebjs slerj jb jolsnstjfk y su gndëfnok, k `nd gj gjtjrfndkr bls `kotlrjs quj nd`buyjd gjonsnvkfjdtj jd bk skbuggj bls jolsnstjfks fkrndls y tlfkr fjgngks kb rjspjotl, gj flgl quj bls enjdjs y sjrvnonls gjb jolsnstjfk sj utnbnojd gj fkdjrk slstjdnebj y sj fkdtjdmk bk ndtjmrngkg gjb jolsnstjfk‖(0). Jd jb sjotlr pjsqujrl, okfpl jd jb oukb sj oldojdtrkrë bk fkylr pkrtj gj jstj trkekcl, sj hk gj`ndngl jb jd`lquj plr jolsnstjfks olfl ‒jb (:)

Ujplrt l` thj Jolblmnokb _lonjty l` Kfjrnok Olffnttjj ld thj _onjdoj Eksns `lr Jolsystjf Fkdkmjfjdt (;>00), gnspldnej jd www.osus.jgu/ndgnv/f/fjrzc/ olursj;/hkdgluts/Jolsystjffkdkmjfjdt

(0)

Gjobkrkonÿd slerj jb jd`lquj plr jolsnstjfks kpbnokgl k bk lrgjdkonÿd gj bks kotnvngkgjs hufkdks. Yrnfjrk Ujudnÿd Fndnstjrnkb Oldcudtk gj bk Olfnsnÿd gj Hjbsndan y bk Olfnsnÿd L_YKU, Erjfjd, Kbjfkdnk, 5: y 50 gj cudnl gj 599?.

50

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

js`ujrzl plr jqunbnerkr gnvjrsls lecjtnvls slonkbjs, tjdnjdgl jd oujdtk bls oldlonfnjdtls y bks ndojrtnguferjs kojrok gj bls olfpldjdtjs enÿtnols, kenÿtnols y hufkdls gj bls jolsnstjfks y sus ndtjrkoonldjs, kpbnokdgl k bk pjsok ud jd`lquj ndtjmrkgl gjdtrl gjbæfntjs jolbÿmnokfjdtj vëbngls‖(=). _jmód jb Nd`lrfj gjb _jorjtkrnl Mjdjrkb gj bks Dkonldjs Zdngks kb sjxkmîsnfl prnfjr pjrnlgl gj sjsnldjs gj bk Kskfebjk Mjdjrkb, ‒Bls loîkdls y jb gjrjohl gjb fkr‖(8), ondol sld bks prndonpkbjs okrkotjræstnoks gj bls jolsnstjfks3 k. jxnstjd jd ud jspkonl oldorjtl ouyls bæfntjs pujgjd l dl jstkr trkzkgls jxprjskfjdtj y sj gnstndmujd jdtrj sn plr sus ktrneutls enl`æsnols y su uenokonÿd1 e. gj ndobuyjd lrmkdnsfls vnvls y su fjgnl kenÿtnol, ndobungks bks rjsjrvks fktjrnkbjs lrmëdnols j ndlrmëdnols1 o. bls lrmkdnsfls ndtjrkotókd jdtrj sæ y old jb fjgnl`æsnol fjgnkdtj `bucls gj jdjrmæk y bls fktjrnkbjs lrmëdnols j ndlrmëdnols gj bks rjsjrvks1 g. sld gndëfnols1 su jstruoturk y `udonldjs okfenkd old jb tnjfpl1 y j. tnjdjd prlpnjgkgjs jfjrmjdtjs okrkotjræstnoks gj su tnplblmæk y pjrfkdjojd ndvkrnkebjs gjdtrl gjb ëfentl gj su jxnstjdonk. Bk kpbnokonÿd plr jolsnstjfks jd jb fjgnl fkrndl jd oujdtk quj îstls gjb (blsjd`lquj jolsnstjfks fkrndls) loupkd, kb nmukb qujtnjdj jb fkr, jb =9% gj bk supjr`nonj tjrrjstrj. Bk jbkelrkonÿd gj jstls jd`lqujs sj lrnmndk jd jb oldojptl gj lrgjdkonÿd ndtjmrkgk, kfpbnkfjdtj utnbnzkgl (=)

(8)

Jd Nd`lrfj gj bk oldsubtk gj jxpjrtls slerj bk lrgjdkonÿd pjsqujrk ekskgk jd jb jolsnstjfk, ojbjerkgk jd Ujyankvna gjb ;0 kb ;> gj sjtnjferj gj 5995. Bls loîkdls y jb gjrjohl gjb fkr, Nd`lrfj gjb _jorjtkrnl Mjdjrkb, Dkonldjs Zdngks, Kskfebjk Mjdjrkb, K/0;/0?, Djw ^lra, > gj fkrzl gj 5990, jspkûlb. Bls loîkdls y jb gjrjohl gjb fkr, Nd`lrfj gjb _jorjtkrnl Mjdjrkb, Dkonldjs Zdngks, Kskfebjk Mjdjrkb, K/0;/0?, Djw ^lra, > gj fkrzl gj 5990, jspkûlb, p. ?:

5=

jd bk lrgjdkonÿd gj bks zldks fkrætnfks y olstjrks, tjdnjdgl jd oujdtk quj bk skbug y `udonldkfnjdtl gjb jolsnstjfk tkfenîd jstëd rjbkonldkgls old bk okpkongkg gj îstj gj oldtrneunr kb enjdjstkr hufkdl. ?.

JB F K U O L C Z U Æ G N O L ^ D L U F KW N P L G J LUGJDKONßD GJ BL_ UJOZU_L_ FKUNDL_ PNPL_ K DNPJB MBLEKB

_n enjd fuohls gj bls oldvjdnls y koujrgls ndtjrdkonldkbjs oldstntutnvls gj bk fkylræk gj bls lrmkdnsfls y fjokdnsfls quj nfpbjfjdtkd y kpbnokd jb fkrol curægnol y dlrfktnvl gj bk jxpbltkonÿd gj bls rjoursls fkrndls, gj bk lrgjdkonÿd gj bk pjsok y gjb jd`lquj plr jolsnstjfks k dnvjb mblekb, `ujrld susorntls old kdtjrnlrngkg k bk kprlekonÿd y jdtrkgk jd vnmlr gj bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks slerj jb Gjrjohl gjb Fkr, quj jd kgjbkdtj bk gjdlfndkrjfls ‒bk Oldvjdonÿd‖, îstk oldstntuyj jb ndstrufjdtl gj rj`jrjdonk pkrk jb `udonldkfnjdtl gj tlgls jbbls. Gjsgj su jdtrkgk jd vnmlr jd dlvnjferj gj ;>>7, fuohks gj jstks lrmkdnzkonldjs y fjokdnsfls ndtjrdkonldkbjs hkd kcustkgl sus tjxtls k bls fkdgktls ndolrplrkgls jd jbbk. Js fës, fuohls Jstkgls quj dl sld fnjferls gj bk fnsfk, hkd kgjoukgl su lrgjdkonÿd ndtjrdl ndtrlguonjdgl jd sus rjspjotnvks bjmnsbkonldjs bks dlrfks quj îstk olfprjdgj jd rjbkonÿd k bks kotnvngkgjs gj jxpbltkonÿd gj bls rjoursls fkrndls. ?.;. Bk Old vjd onÿ d g j bk s D ko nld js Zdn gk s s ler j jb Gjr joh l gjb Fkr (OLDPJFKU) Olfl sj hk fjdonldkgl bædjks krrnek, bk OLDPJFKU, rktn`nokgk k bk `johk plr ;7> Jstkgls, olfprjdgj gnsplsnonldjs quj rjmubkd, jdtrj ltrls, bls bæfntjs gj bk curnsgnoonÿd dkonldkb slerj bls jspkonls lojëdnols, jb koojsl k bls fkrjs, bk dkvjmkonÿd, bk prltjoonÿd y prjsjrvkonÿd gjb fjgnl fkrndl,onjdtæ`nok bk jxpbltkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls vnvls, bk ndvjstnmkonÿd y bk slbuonÿd gj oldtrlvjrsnks.

58

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Ksnfnsfl, bk Oldvjdonÿd jstkebjonÿ jb rîmnfjd gj pjsok jd bks gn`jrjdtjs zldks fkrætnfks gjtjrfndkgks plr jbbk. Bks gnsplsnonldjs fës nfplrtkdtjs slerj jstk fktjrnk sj jdoujdtrkd jd bks Ykrtjs P y PNN gj bk fnsfk, rj`jrngks k bk Sldk Joldÿfnok Jxobusnvk y, k bk Kbtk Fkr, rjspjotnvkfjdtj. Bk Sldk Joldÿfnok jxobusnvk js oldsngjrkgk olfl bk ndstntuonÿd fës nfplrtkdtj orjkgk plr bk OLDPJFKU(>). Olfl sj oldloj, jbbk olfprjdgj jb ‒ërjk sntukgk fës kbbë gjb fkr tjrrntlrnkb y kgykojdtj k îstj…‖(;9) y ‒…dl sj jxtjdgjrë fës kbbë gj 599 fnbbks fkrndks oldtkgks gjsgj bks bædjks gj eksj…‖(;;). Jd jbbk, jb Jstkgl rnejrjûl tnjdj gjrjohls gj slejrkdæk, js gjonr quj sus gjonsnldjs sld keslbutks, jd bl quj sj rj`njrj k bk jxpblrkonÿd, jxpbltkonÿd, oldsjrvkonÿd y kgfndnstrkonÿd gj bls rjoursls dkturkbjs, vnvls gjb y dlfkr. vnvls, gj bks kmuks suprkykojdtjs kb bjohl y gjb bjohl y jb suesujbl _nd jfekrml, y jd bl quj k bls rjoursls vnvls quj sj jdoujdtrkd jd bk olbufdk gj kmuk gj bk zldk joldÿfnok jxobusnvk, jb Jstkgl rnejrjûl jstë lebnmkgl k oufpbnr old udk sjrnj gj gnsplsnonldjs gj oldsjrvkonÿd y utnbnzkonÿd olfprjdgngks jd bls krtæoubls 0; y 05 gj bk Oldvjdonÿd. Ksæ, jd oukdtl k bk oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls vnvls, bk OLDPJFKU gjtjrfndk jd su krtæoubl 0; quj jb Jstkgl rnejrjûl gjtjrfndkrë bk okpturk pjrfnsnebj gj bls rjoursls vnvls jd su zldk joldÿfnok jxobusnvk y, tjdnjdgl jd oujdtk fjgnkdtj bls gktlsfjgngks onjdtæ`nols fës `ngjgnmdls gj bls quj gnspldmk, sj ksjmurkrë kgjoukgks gj oldsjrvkonÿd y kgfndnstrkonÿd, quj bk prjsjrvkonÿd gj gnohls rjoursls vnvls dl sj vjk kfjdkzkgk plr jb jxojsl gj jxpbltkonÿd. (>)

PNBBKBLEL_ ZU[ZNKMK , Clrmj. ‒Jb rîmnfjd gj pjsok jd bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks slerj jb Gjrjohl gjb Fkr gj ;>85‖, jd Gjrjohl gjb Fkr, Kdëbnsns gj bk Oldvjdonÿd gj ;>85, Ndstntutl gj Jstugnls Ndtjrdkonldkbjs (NGJN), _lonjgkg Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb j, Ndstntutl gjJstugnls HnstÿrnolFkrætnfls, @ldgl Jgntlrnkb gj bk Yldtn`nonk Zdnvjrsngkg Oktÿbnok gjb Yjró, _kdgrk Dkfnhks, Jgntlrk, Bnfk, 599;.

(;9) (;;)

Krtæoubl :=, ::, Ykrtj Ykrtj P P,, gj gj bk bk Oldvjdonÿd. Krtæoubl Oldvjdonÿd.

5>

Kmrjmk bk OLDPJFKU, jd jb fnsfl krtæoubl, quj gnohks fjgngks tjdgrëd olfl `ndkbngkg prjsjrvkr l rjstkebjojr bks plebkonldjs gj jspjonjs okpturkgks, k dnvjbjs quj pujgkd prlguonr jb fëxnfl rjdgnfnjdtl slstjdnebj, tjdnjdgl jd oujdtk bls `kotlrjs kfenjdtkbjs, joldÿfnols y slonkbjs, pkrtnoubkrfjdtj bls ndtjrjsjs gj bks olfudngkgjs pjsqujrks rnejrjûks y bks djojsngkgjs gj bls pkæsjs jd gjskrrlbbl. Old rjbkonÿd k bk utnbnzkonÿd gj bls rjoursls vnvls, jb krtæoubl 05 gj bk Oldvjdonÿd gnspldj quj jb Jstkgl rnejrjûl, snd pjrcunonl gj bl gnspujstl jd jb krtæoubl prjojgjdtj, gjej prlflvjr, jd su zldk joldÿfnok jxobusnvk, jb lecjtnvl gj bk utnbnzkonÿd ÿptnfk gj bls rjours ls vnvls. _jûkbk ksæ quj, oukdgl jb Jstkgl rnejrjûl dl tjdmk okpkongkg pkrk jxpbltkr tlgk bk okpturk pjrfnsnebj, gkrë koojsl k ltrls Jstkgls kb jxojgjdtj gj okpturk pjrfnsnebj, fjgnkdtj bk susornponÿd gj koujrgls u su ltrls krrjmbls,y bls tjdnjdgl jd oujdtk nfplrtkdonk gj bls rjoursls vnvls pkrk joldlfæk gjrjohls gj bls bk Jstkgls snd bntlrkb(;5) y gj bls gj bls Jstkgls jd sntukonÿd mjlmrë`nok gjsvjdtkclsk(;?). Jdtrj bks oldgnonldjs jstkebjongks plr jb Jstkgl rnejrjûl kb ltlrmkr koojsl k tjrojrls Jstkgls k su jxojgjdtj gj okpturk pjrfnsnebj, gjejrëd olfprjdgjrsj bk oldojsnÿd gj bnojdonks, jb olerl gj gjrjohls, bk gjtjrfndkonÿd gj bks jspjonjs k okpturkr y bks oultks gj okpturk. Ksnfnsfl, jb Jstkgl rnejrjûl gjejrë gjtjrfndkr bk rjmbkfjdtkonÿd gj bks tjfplrkgks gj pjsok, jb ërjk gj pjsok, jb tnpl, tkfkûl y dófjrl gj kpkrjcls y ekrols k utnbnzkrsj, jgkg y tkfkûl gj bls pjojs y ltrks jspjonjs quj pujgjd okpturkrsj y bk nd`lrfkonÿd quj gjejd prlplronldkr bls euqujs, ksæ olfl bks ndvjstnmkonldjs onjdtæ`noks quj gjejd rjkbnzkr, jdtrj ltrls. @ndkbfjdtj, oldvnjdj fjdonldkr quj bk OLDPJFKU ndobuyj, nmukbfjdtj, gnsplsnonldjs rj`jrngks k bk oldsjrvkonÿd y utnbnzkonÿd gj bls pjojs trkdszldkbjs, jspjonjs kbtkfjdtj fnmrktlrnks, fkfæ`jrls fkrndls, plebkonldjs kdëgrlfks y plebkonldjs oktëgrlfks, bks oukbjs gjejd sjr kglptkgks jd ollrgndkonÿd old bks lrmkdnzkonldjs jspjonkbnzkgks kprlpnkgks. (;5) (;?)

Krtæoubl =9, 0>, Ykrtj Krtæoubl Ykrtj P P,, gj gj bk bk Oldvjdonÿd. Oldvjdonÿd.

?9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Olfl sj pujgj kprjonkr, yk jd ;>85 bk OLDPJFKU gnspldæk, snd ngjdtn`nokrbks prlpnkfjdtj ekcl udk gjdlfndkonÿd jspjoæ`nok, fjgngks quj sj kcustkd obkrkfjdtj k bk gj`ndnonÿd gj ‒lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls‖ kotukbfjdtj jd usl. Jd oukdtl k bk kbtk fkr, bk OLDPJFKU jstkebjoj quj jstë kenjrtk k tlgls bls Jstkgls, sjkd rnejrjûls l dl, jd bk oukb jxnstj, jdtrj ltrks, bnejrtkg gj dkvjmkonÿd y bnejrtkg gj pjsok, bks oukbjs sjrëd jcjrongks tjdnjdgl jd oujdtk bls ndtjrjsjs gj ltrls Jstkgls, ksæ olfl bls gjrjohls prjvnstls jd bk Oldvjdonÿd old rjspjotl k bks kotnvngkgjs jd bk Sldk (zldk gj bls `ldgls fkrndls)(;7). _nd jfekrml, y k gn`jrjdonk gj bk dlrfktnvk slerj oldsjrvkonÿd y utnbnzkonÿd gj bls rjoursls vnvls gjskrrlbbkgk jd bk Ykrtj P, rj`jrngk k bk Sldk Joldÿfnok Jxobusnvk,fuy bk OLDPJFKU oldtnjdj, jd bljstls quj sj rj`njrj k bk kbtk fkr, gnsplsnonldjs mjdjrkbjs y kfenmuks slerj kspjotls, pkrtnoubkrfjdtj oukdgl trktk slerj bk fkylræk gj bks pjsqujræks joldÿfnokfjdtj fës nfplrtkdtjs, quj sld bks quj jspjonjs trkdszldkbjs y kbtkfjdtj fnmrktlrnks. Ykrk supjrkr jstk sntukonÿd, bls Jstkgls fnjferls gj bks Dkonldjs Zdngks djmlonkrld ud koujrgl supbjfjdtkrnl, jb gjdlfndkgl Koujrgl gj Dujvk ^lra slerj Yjsok jd Kbtk Fkr. ?.5. Jb Kou jr gl s le rj b k kp bn ok onÿ d gj bk s gns pl sno nl dj s gj bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks slerj jb Gjrjohl gjb Fkr gj ;9 gj gnonjferj gj ;>85, rjbktnvks k bk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bks plebkonldjs gj pjojs trkdszldkbjs y bks plebkonldjs gj pjojs kbtkfjdtj fnmrktlrnls (Koujrgl gj Dkonldjs Zdngks slerj Ylebkonldjs gj Yjsjs) (;:) Bk Kmjdgk 5;, jb prlmrkfk gj koonÿd kglptkgl plr bk Old`jrjdonk gj bks Dkonldjs Zdngks slerj Fjgnl Kfenjdtj y Gjskrrlbbl, rjkbnzkgk jd (;7)

Krtæoubl 8=, Ykrtj PNN gj bk Oldvjdonÿd.

(;:)

Oldlongl tkfenîd olfl Zdntjg Dktnlds _tloas ^lra, Kmrjjfjdt `uj prlekgl jd bk sjgj bksjbDkonldjs Zdngks,@nsh jd Dujvk jb 7 gj([email protected]_K), kmlstl gj

?;

;>>5, hnzl ud bbkfkgl k bls k bks Dkonldjs Zdngks pkrk quj kelrgkrk bk prlebjfëtnok rjbktnvk k bk oldsjrvkonÿd gj bks plebkonldjs gj pjojs trkdszldkbjs y bks gj pjojs kbtkfjdtj fnmrktlrnls jd bk kbtk fkr. Jd jsj oldtjxtl, bk Kskfebjk Mjdjrkb oldvloÿ k udk Old`jrjdonk ndtjrdkonldkb, bk fnsfk quj sj gjskrrlbbÿ jdtrj ;>>? y ;>>:, ouyl rjsubtkgl `uj bk kglponÿd, jd kmlstl gj ;>>:, gjb bbkfkgl Koujrgl gj bks Dkonldjs Zdngks slerj Ylebkonldjs gj Yjojs, jb oukb jdtrÿ jd vnmlr jb ;; gj gnonjferj gj 599; y oujdtk old bk pkrtnonpkonÿd gj := Jstkgls y bk Zdnÿd Jurlpjk. Js djojskrnl fjdonldkr, snd jfekrml, quj nfplrtkdtjs pkæsjs pjsqujrls olfl Ckpÿd, Ohndk, Yjró, Ohnbj, Joukglr, Fîxnol y Olrjk, jdtrj ltrls, dl sld pkrtj gj jstj Koujrgl. Jb Koujrgl tnjdj plr lecjtnvl prndonpkb ksjmurkr, jd jb bkrml pbkzl, bk oldsjrvkonÿd y usl slstjdngl gj bks plebkonldjs gj pjojs trkdszldkbjs y gj pjojs kbtkfjdtj fnmrktlrnls, fjgnkdtj bk kpbnokonÿd j`jotnvk gj bks gnsplsnonldjs gj bk Oldvjdonÿd gjb Fkr(;0). Jb Koujrgl ndolrplrk udk sjrnj gj prndonpnls mjdjrkbjs pkrk bk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bks ontkgks plebkonldjs gj pjojs, jdtrj ltrls, bk kpbnokonÿd gjb orntjrnl gj prjokuonÿd y gnsplsnonldjs rjbktnvks k bk olfpktnenbngkg gj bks fjgngks gj oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd , bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb pkrk bk oldsjrvkonÿd y bk lrgjdkonÿd, jb jstkebjonfnjdtl gj lrmkdnzkonldjs y krrjmbls suerjmnldkbjs l rjmnldkbjs gj lrgjdkonÿd, bk trkdspkrjdonk gj bks gj kotnvngkgjs gj bks lrmkdnzkonldjs l krrjmbls suerjmnldkbjs l rjmnldkbjs lrgjdkonÿd pjsqujrk, jb `lrtkbjonfnjdtl gj bks lrmkdnzkonldjs y krrjmbls jxnstjdtjs, bk rjolbjoonÿd y sufndnstrl gj nd`lrfkonÿd y ollpjrkonÿd jd fktjrnk gj ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok.

vnjdj gj bk pëm. ?9.

;>>:. Jdtrÿ jd vnmlr jb ;; gj gnonjferj gj 599; y oujdtk old := Jstkgls (;0)

pkrtj. 5, Ykrtj N gjb Koujrgl. Krtæoubl

?5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Ksnfnsfl, jb Koujrgl olfprjdgj udk sjrnj gj dlrfks rjbktnvks k bls Jstkgls dl fnjferls y Jstkgls dl pkrtnonpkdtjs jd bls krrjmbls rjmnldkbjs l suerjmnldkbjs, k bls gjejrjs gjb Jstkgl gjb pkejbbÿd, kb oufpbnfnjdtl y jcjouonÿd gj bks dlrfks plr jb Jstkgl gjb pkejbbÿd, k bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb old `ndjs gj jcjouonÿd y oufpbnfnjdtl gj bks fjgngks rjmnldkbjs l suerjmnldkbjs gj oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd, k bk ollpjrkonÿd rjmnldkb y suerjmnldkb old `ndjs gj jcjouonÿd, k bls prlojgnfnjdtls eësnols pkrk bk vnsntk j ndspjoonÿd gj bls euqujs pjsqujrls y k bk kglponÿd gj fjgngks plr jb Jstkgls gjb pujrtl. Jb Koujrgl oldtnjdj, jd su pkrtj PNN, nfplrtkdtjs gnsplsnonldjs quj rjoldlojd bks djojsngkgjs jspjonkbjs gj bls Jstkgls jd gjskrrlbbl, ksæ olfl fjgngks gj ksnstjdonk jspjonkb pkrk bk kpbnokonÿd gjb fnsfl plr gnohls ndolrplrk udksjrnj gj gnsplsntnvls pkrk bk slbuonÿdpkæsjs(;=). pkoæ`nok [email protected], oldtrlvjrsnks. Jd rjspujstk k ud bbkfkgl j`jotukgl plr bk Kskfebjk Mjdjrkb, bls Jstkgls Ykrtjs hkd rjkbnzkgl ondol rldgks gj oldsubtks nd`lrfkbjs. Gurkdtj bk prnfjrk, bbjvkgk k okel jd cubnl gj 5995, bls pkæsjs fnjferls y bls lrmkdnsfls rjmnldkbjs y suerjmnldkbjs gj lrgjdkonÿd rjvnskrld bks fjgngks gj nfpbjfjdtkonÿd y oldourrnjrld jd bk djojsngkg gj jstkebjojr jb prlmrkfk gj ksnstjdonk k bls pkæsjsjd gjskrrlbbl fjdonldkgl bædjks krrnek. Gurkdtj bk sjmudgk rjudnÿd gjbfjokdnsfl gj oldsubtks nd`lrfkbjs, jd cubnl gj 599?, bksgjb gnsousnldjs ojdtrkrld jd jb nfpkotl quj okuskek bk nfpbjfjdtkonÿd Koujrgl sj slerj bls ndstrufjdtls rjbkonldkgls, jxnstjdtjs l prlpujstls, jd jb fkrol gjb snstjfk gj bks Dkonldjs Zdngks, jd bk pujstk jd fkrohk gjb @ldgl gj Ksnstjdonk y, jd bk pkrtnonpkonÿd gj bks ndstntuonldjs `ndkdonjrks ndtjrdkonldkbjs jd bk nfpbjfjdtkonÿd gjb Koujrgl, jspjonkbfjdtj jd bl quj sj rj`njrj k bks fjgngks gj oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd.

(;=)

Bk Kskfebjk Dkonldjs Zdngksjdkprleÿ, jd 599?, udgjb `ldgl gj ksnstjdonk pkrkMjdjrkb ksnstnr kgj blsbks pkæsjs jd gjskrrlbbl bk nfpbjfjdtkonÿd Koujrgl.

??

Jd su tjrojrk sjsnÿd, jd cubnl gj 5997, jb fjokdnsfl rjvnsÿ bls dujvls gjskrrlbbls quj `ujrld prjsjdtkdgl jd bk nfpbjfjdtkonÿd gjb Koujrgl, pkrtnoubkrfjdtj jd bl rj`jrngl k oufpbnfnjdtl gj bls gjejrjs gjb Jstkgl gjb pkejbbÿd, bk kpbnokonÿd gjb fnsfl k dnvjb rjmnldkb ‟ ndobuyjdgl jb jstkebjonfnjdtl gj dujvls lrmkdnsfls ‟ y, bks `lrfks gj oldtrneuonÿd kb @ldgl gj Ksnstjdonk. Gnohk rjudnÿd gnl ndnonlk bls trkekcls prjpkrktlrnls gj bk Old`jrjdonk gj Ujvnsnÿd prjvnstk jd jb Koujrgl, bk quj sj `ncÿ pkrk fkyl gj 5990(;8). Bk oukrtk rjudnÿd gjb fjokdnsfl, rjkbnzkgk jd cudnl gj 599:, sj oldojdtrÿ jd bls trkekcls prjpkrktlrnls gj bk Old`jrjdonk gj Ujvnsnÿd. Bls kspjotls ndstntuonldkbjs, gj `ldgl y prlojskbjs gj bk fnsfk, ksæ olfl bk ngjdtn`nokonÿd gj bls pudtls gjb Koujrgl quj rjqujrækd sjr `lrtkbjongls pkrk su kgjoukgk nfpbjfjdtkonÿd. Jd fkzl gj 5990 tuvl bumkr bk qundtk sjsnÿd gjb fjokdnsfl, bk quj, `lrfkbfjdtj `uj gjdlfndkgk Ujudnÿd Yrjpkrktlrnk gj bk Old`jrjdonk gj Ujvnsnÿd gjb Koujrgl gj bks Dkonldjs Zdngks slerj Ylebkonldjs gj Yjojs. Gurkdtj bk fnsfk, jb fjokdnsfl ndnonÿ jb ndtjrokfenl gj pudtls gj vnstk slerj jb Nd`lrfj gjb _jorjtkrnl Mjdjrkb k bk Old`jrjdonk gj Ujvnsnÿd. Jd gnohk Old`jrjdonk, quj tuvl bumkr jd bk sjgj gj bks Dkonldjs Zdngks jd Dujvk ^lra, gjb 55 kb 50 gj fkyl gj 5990, bls pkæsjs, ndobungls bls dl fnjferls(;>), y bks lrmkdnzkonldjs suerjmnldkbjs y rjmnldkbjs pkrtnonpkdtjs, nd`lrfj gjbk_jorjtkrnl Mjdjrkb bks Dkonldjs Zdngks(59) jdrjvnskrld jb oukb sjjbpksÿ rjvnstk bk _ntukonÿd gj bksgj plebkonldjs gj pjojs y ltrks jspjonjs fkrndks.

(;8) (;>)

Krtæoubl ?0, Ykrtj XNN gjb Koujrgl. Ohnbj, Olblfenk, Joukglr y Yjró, nfplrtkdtjs pkæsjs pjsqujrls quj dl kojptkrld ndnonkbfjdtj jb Koujrgl y susornenjrld ltrl (jb Koujrgl gj Mkbëpkmls) jd jb fkrol gj bk OYY_, pkrtnonpkrld jd bk Old`jrjdonk jd okbngkg gj pkæsjs dl fnjferls. Ohnbj tuvl udk gj bks vnojprjsngjdonks ksnmdkgks k bls dl fnjferls. Bk _jorjtkræk Mjdjrkb gj bk OYY_ pkrtnonpÿ olfl lesjrvkglrk.

(59)

Nd`lrfj gjb _jorjtkrnl Old`jrjdonk rjvnsnÿd gjb Koujrgl gj bks Dkonldjs Zdngks slerjMjdjrkb, Ylebkonldjs gj Yjojs,gj K/[email protected];9/5990/;.

?7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Jd jb fnsfl gloufjdtl, jb _jorjtkrnl Mjdjrkb j`jotuÿ ud jxkfjd gj bk ndolrplrkonÿd gjb Koujrgl jd koujrgls l krrjmbls suerjmnldkbjs l rjmnldkbjs slerj bk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bks plebkonldjs gj pjojs, ksæ olfl gj bks fjgngks kglptkgks jd rjbkonÿd k gnohks plebkonldjs1 oldsngjrk bks oujstnldjs quj k`jotkd bk kpbnokonÿd gjb Koujrgl plr bls Jstkgls Ykrtjs jd gjskrrlbbl1 sj prjsjdtÿ nd`lrfkonÿd slerj bks plebkonldjs gj pjojs slerj bks quj kód dl sj hkd kglptkgl fjgngks y1 sj sjûkbÿ bls prlebjfks quj hkd nfpjgngl quj kbmudls Jstkgls sj oldvnjrtkd jd Ykrtjs gjb Koujrgl. Ldoj kûls gjspuîs gj hkejr sngl kglptkgl y ondol gj hkejr jdtrkgl jd vnmlr, jb Koujrgl, quj jdoldtrÿ ndnonkbfjdtj y plr gnvjrsks rkzldjs rjsnstjdonk jd fuohls gj bls prndonpkbjs pkæsjs pjsqujrls, vk snjdgl kglptkgl plr ud nfplrtkdtj dófjrl gj pkæsjs y fuohls gj bls dl fnjferls vnjdjd kojptkdgl su dlrfktnvk. Bls gjektjs gj bk Old`jrjdonk rjvjbkrld obkrkfjdtj quj bls prndonpnls gjb Koujrgl sld khlrk bks rjmbks gj cujml pkrk bk lrgjdkonÿd gj bks plebkonldjs gj pjojs trkdszldkbjs y bks gj pjojs kbtkfjdtj fnmrktlrnls. _nd jfekrml, js djojskrnl ud js`ujrzl oldojrtkgl pkrk fjclrkr su nfpbjfjdtkonÿd, pkrk bl oukb bk Old`jrjdonk oldvndl jd gls fjgngks olfpbjfjdtkrnks3 bk oldslbngkonÿd gj bkudnvjrskbngkg gjb Koujrgl ndorjfjdtkdgl jb dófjrl gj fnjferls, ksæ olfl su kojptkonÿd plr bls pkæsjs dl pkrtjs y1 bk ngjdtn`nokonÿd gj fjgngks oldorjtks pkrk hkojr pbjdkfjdtj lpjrktnvls su prndonpnls y prlvnsnldjs jspjoæ`noks. Old jsj fkr gj `ldgl, bks gnsousnldjs slerj fjgngks oldorjtks pkrk rj`lrzkr bk nfpbjfjdtkonÿd gjb Koujrgl sj oldojdtrkrld jd quî pujgj sjr blmrkgl plr bls Jstkgls, bls Lrmkdnsfls Ujmnldkbjs gj Lrgjdkonÿd Yjsqujrk ([email protected], plr sus snmbks jd ndmbîs(5;) y ltrls ndstrufjdtls y lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs._n enjd bk Old`jrjdonkpusl fuohl îd`ksns jd jb rlb gjb bls [email protected] olfl jb fjokdnsfl obkvj pkrk nfpbjfjdtkr jb Koujrgl, jb sjdtnfnjdtl mjdjrkbnzkgl `uj gj qujîstls dl jstëd letjdnjdgl (5;)

Ujmnldkb `nshjrnjs fkdkmjfjdt lrmkdnzktnlds.

?:

bls rjsubtkgls jspjrkgls jd kqujbbl quj js oldsngjrkgl olfl su bkelr prndonpkb, ksjmurkr bk sustjdtkenbngkg, jd jb bkrml pbkzl, gj bks plebkonldjs gj pjojs. Gj koujrgl old nd`lrfkonÿd prlplronldkgk plr bk @KL, fës gj bk fntkg gj bks plebkonldjs gj pjojs jstëd tltkbfjdtj jxpbltkgks y ltrl 5:% slerjjxpbltkgks, kmltkgks l rjoupjrëdglsj gjb kmltkfnjdtl. Jb bbkfkgl k bls [email protected] pkrk fjclrkr sus trkekcls sj ojdtrÿ jd bk djojsngkg gj kglptkr gjonsnldjs ekskgks jd jd`lqujs trkdspkrjdtjs, prjokutlrnls y plr jolsnstjfks, sustjdtkgls jd bk fjclrnd`lrfkonÿd onjdtæ`nok gnspldnebj. Ksnfnsfl, bk Old`jrjdonk rjoldlonÿ quj js djojskrnl kglptkr fjgngks mblekbjs quj olfpbjfjdtj kqujbbks tlfkgks plr bls [email protected] k dnvjb rjmnldkb. Ksæ, sj letuvl koujrgl jd bk nfpbjfjdtkonÿd gj kbmudks fjgngks slerj bks oukbjs hkeæk sngl nfplsnebj letjdjr oldsjdsl jd ltrls `lrls fubtnbktjrkbjs slerj bls loîkdls. Jdtrj jbbks gjstkokd bk rjguoonÿd mblekb gj bk okpkongkg gj pjsok, bk jbnfndkonÿd gj suesngnls, jb `lrtkbjonfnjdtl gj bks fjgngks gj oldtrlb gjb Jstkgl gjb pkejbbÿd slerj bls euqujs gj kplyl y euqujs pjsqujrls, jb gjskrrlbbl gj rjmnstrls mblekbj s gj euqujs pjsqujrls quj ndobuykd nd`lrfkonÿd slerj bls prlpnjtkrnls, koujrgls vndoubkdtjs slerj oldtrlbjs plr jb Jstkgl gjbpujrtl y, udk fkylr rnmngjz jd bks dlrfks slerj trkselrgls. _nd jfekrml, jb hjohl quj dl sj hkyk plgngl jstkebjojr ud orldlmrkfk bk kpbnokonÿd gj jstks fjgngks, js slerj oldsngjrkgl olfl ud jbjfjdtl qujpkrk rjbktnvnzk bk vlbudtkg gj bls Jstkgls jstk fktjrnk. Gj ltrl bkgl, k pjskr quj bls pkrtnonpkdtjs gjflstrkrld su rjslbuonÿd jd kplykr pbjdkfjdtj bk kpbnokonÿd gjb jd`lquj plr jolsnstjfks jd bk lrgjdkonÿd gj bks pjsqujræks, jb nd`lrfj `ndkb gj bkOld`jrjdonk dl oldtnjdj fjgngks oldorjtks slerj jstj ksudtl. Ksæ, dl kpkrjoj fjgngk kbmudk gjstndkgk k prltjmjr bls jolsnstjfks fkrndls vubdjrkebjs gj bks prëotnoks pjsqujrks gjstruotnvks, dn tkfplol sj fjdonldkd dlrfks gjstndkgks k rjguonr jb ‒eyoktoh‖. Gj ltrl bkgl, jb gjskrrlbbl gj bls ndstrufjdtls gj oldsjrvkonÿd gj bk enlgnvjrsngkg, ndobuyjdgl bks ërjks fkrndks prltjmngks slbl js

?0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

oldsngjrkgl slerj bk eksj gj oksl plr oksl, plr bl quj sj oldsngjrk quj kód qujgk ud bkrml okfndl plr rjolrrjr pkrk jb sjotlr pjsqujrl k `nd gj krrnekr k ud obkrl jdtjdgnfnjdtl gj bl quj snmdn`nok bk kpbnokonÿd gjb jd`lquj plr jolsnstjfks jd jb lrgjdkonÿd pjsqujrk. _nd gugk, jb tjfk gj bk udnvjrskbngkg gjb Koujrgl `uj oldsngjrkgl olfl jb ksudtl fës nfplrtkdtj plr bk Old`jrjdonk. Gkgk bk dkturkbjzk trkds`rldtjrnzk gj bks plebkonldjs gjpjojs gj bks quj sj loupk jb Koujrgl, jb jspærntu gj bk OLDPJFKU gjb Fkr slerj bk bnejrtkg gj pjsok y bks kfjdkzks quj pbkdtjkd bk slerj jxpbltkonÿd y bk pjsok nbjmkb dl rjplrtkgk y dl rjmubkgk, bk fkylr pkrtnonpkonÿd gj fnjferls gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd jb Koujrgl, rjsubtk ud ksudtl okpntkb. Ylr jbbl, bk Kskfebjk Mjdjrkb gnspusl quj bk pkrtnonpkonÿd jd bk Old`jrjdonk gj bls Jstkgls Ykrtj y gj kqujbbls quj dl bl jrkd sj gnjrk jd nmukb gj oldgnonldjs. Bkfjdtkebjfjdtj bks dlrfks gj prlojgnfnjdtl slerj vltkonÿd kglptkgks jd bk qundtk rjudnÿd gjb fjokdnsfl gj oldsubtks nd`lrfkbjs, gj fkrzl gj 5990, fltnvkrld jb rjojbl gj bls Jstkgls dl pkrtj gj sjr jxobungls gjb prlojsl gj tlfk gj gjonsnldjs. @jbnzfjdtj, jb fkdjcl gj bk fjsk gnrjotnvk pjrfntnÿ quj jstk sntukonÿd sj supjrkrk y tlgls bls pkrtnonpkdtjs jd bk Old`jrjdonk `ujrld ndobungls jd jb prlojsl gj tlfk gj gjonsnldjs. Old rjbkonÿd k bls lestëoubls quj nfpngjd ud fkylr dófjrl gj kghjsnldjs kb Koujrgl, lpndnldjs gnvjrmjdtjs slerjoldojdtrkrld ndspjoonldjsbksy bks prlvnsnldjs slerj jb bks kelrgkfnjdtl gj bls euqujs, gnsousnldjs gj bls pkrtnonpkdtjs. Bls pkæsjs bktndlkfjrnokdls dl fnjferls y kbmudls ltrls pkæsjs pjsqujrls jd kmuks gnstkdtjs jxprjskrld sus prjloupkonldjs slerj bks plsnenbngkgjs quj sj hnonjrk usl keusnvl gj bks prlvnsnldjs gjb Koujrgl slerj jstks fktjrnks, k bk vjz quj slbnontkrld dujvks djmlonkonldjs slerj bæfntjs, prlojgnfnjdtls y olfpjdskonldjs. Ksnfnsfl, pbkdtjkrld bk utnbnzkonÿd gj fjokdnsfls gn`jrjdtjs, olfl bk prjsjdonk gj lesjrvkglrjs, sjûkbkdgl quj old jbbl sj gkek kb Koujrgl ud okrëotjr fës prjvjdtnvl quj pudntnvl. Ylr su bkgl, bls pkæsjs fnjferls sj djmkekd k rjdjmlonkr

?=

bls tîrfndls gjb Koujrgl y jxprjskrld su ndobndkonÿd plr bk jstrnotk kpbnokonÿd gj bks dlrfks gjb fnsfl. Jb nd`lrfj gj bk mrkonksudk k bkkbtjrdktnvk okpkongkggjgjslbuonÿd, bk fjsk gnrjotnvk, rjolmnÿ bks glsOld`jrjdonk, plsturks y pbkdtjÿ fjgnkdtj bk oukb sj jstkebjoæk bk djojsngkg gj oldtndukr trkekckdgl slerj jstj ksudtl, jd eksj kb gnëblml, tlfkdgl jd oujdtk tlgks bks plsnonldjs. _n enjd jstk tjrfndlblmæk pjrfntnÿ supjrkr flfjdtëdjkfjdtj bks gn`jrjdonks jdtrj bks gls pkrtjs, rjsubtk obkrl quj kód js djojskrnk udk fkylr y gjtjdngk djmlonkonÿd quj pjrfntk kojrokr bks plsnonldjs y, gj jsk `lrfk, kbbkdkr jb okfndl hkonk jb ndorjfjdtl sustkdtnvl gj kghjsnldjs. _j jspjrk quj bk _jmudgk Old`jrjdonk gj Ujvnsnÿd, quj gjejrë rjkbnzkrsj k fës tkrgkr jd 59;;, sj ndnonj old jstk prlebjfëtnok rjsujbtk. ?.? . Jb Oÿgnml gj O ldguotk gj bk @KL pkrk bk Yjsok Ujspldskebj Bk prjloupkonÿd gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb plr bk slerjjxpbltkonÿd gj nfplrtkdtjs plebkonldjs gj pjojs, bls gkûls quj sj prlguoækd k bls jolsnstjfks, bls prlebjfks quj sj prjsjdtkekd jd jb olfjronl pjsqujrl y k bks joldlfæks gj bls Jstkgls, gnjrld bumkr k quj, jd ;>>; y gurkdtj jb ;>³ pjrnlgl gj sjsnldjs gjb Olfntî gj Yjsok gj bk @KL ([email protected]), rjolfjdgkrkd k bk Lrmkdnzkonÿd jdoldtrkrk udk gj`ndnonÿd pkrk bk pjsok rjspldskebj y quj jbkelrkrk, old bk pkrtnonpkonÿd gj bls Jstkgls fnjferls, gj ud oÿgnml gj oldguotk. Jd fkzl gj ;>>5, Fîxnol oldvloÿ, old bk olbkelrkonÿd gj bk @KL, k udk Old`jrjdonk Ndtjrdkonldkb slerj Yjsok Ujspldskebj. Gnohk rjudnÿd kolrgÿ jb oldojptl gj pjsok rjspldskebj, sjûkbkdgl quj ‒jstj oldojptl kekrok jb kprlvjohkfnjdtl slstjdnebj gj bls rjoursls pjsqujrls jd krfldæk old jb fjgnl kfenjdtj1 bk utnbnzkonÿd gj prëotnoks gj okpturk y kounoubturk quj dl sjkd dlonvks pkrk bls jolsnstjfks, bls rjoursls l bk okbngkg gj bls fnsfls, bk ndolrplrkonÿd gjb vkblr kûkgngl k jstls prlguotls fjgnkdtj prlojsls gj trkds`lrfkonÿd quj rjspldgkd k bks dlrfks skdntkrnks, bk

?8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

kpbnokonÿd gj prëotnoks olfjronkbjs quj l`rjzokd k bls oldsufnglrjs koojsl k prlguotls gj eujdk okbngkg‖(55). Bk Ujudnÿd tkfenîd udkgjGjobkrkonÿd, `uj plstjrnlrfjdtj rktn`nokgk plr kprleÿ jb Oldsjcl bk @KL y plrquj bk Old`jrjdonk gj bks Dkonldjs Zdngks slerj Fjgnl Kfenjdtj y Gjskrrlbbl gj Uæl gj Ckdjnrl gj cudnl gj ;>>5, jd bk oukb sj rjolfjdgkek bk jbkelrkonÿd gj ud Oÿgnml gj Yjsok Ujspldskebj. Jd fkrzl gj ;>>?, jb [email protected] kdkbnzÿ bls prndonpnls mjdjrkbjs slerj bls oukbjs sj jbkelrkræk jb Oÿgnml, kprleÿ bks gnrjotrnojs pkrk bk `lrfubkonÿd gjb fnsfl y slbnontÿ kb Oldsjcl gj bk @KL quj prjpkrkrk, pkrk sjr ndobungks jd jb Oÿgnml, prlpujstks pkrk nfpjgnr jb okfenl gj pkejbbÿd gj bls euqujs pjsqujrls jd pjrcunonl gj bks fjgngks gj oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd jd bk kbtk fkr. Bk `lrfubkonÿd gjb Oÿgnml tuvl fuy jd oujdtk bk dlrfktnvk gj bk OLDPJFKU, gj bk Gjobkrkonÿd gj Okdoód gj ;>>5, bk Gjobkrkonÿd gj Uæl y gjb Yrlmrkfk 5; gj bk Old`jrjdonk gj bks Dkonldjs Zdngks gjb fnsfl kûl slerj Fjgnl Kfenjdtj y Gjskrrlbbl, gjb fnsfl kûl, bks rjolfjdgkonldjs gj bk Oldsubtk Wîodnok gj bk @KL slerj bk Yjsok jd Kbtk Fkr, rjkbnzkgk tkfenîd jd ;>>5 y, bk Jstrktjmnk gj bk @KL, gj ;>87, slerj Lrgjdkonÿd y Gjskrrlbbl Yjsqujrls. Bujml gj gls kûls gj trkekcl, jd bls quj pkrtnonpkrld rjprjsjdtkdtjs gj bls Jstkgls fnjferls y dl fnjferls gj bk @KL, lrmkdnzkonldjs ndtjrmuejrdkfjdtkbjs y lrmkdnzkonldjs dl muejrdkfjdtkbjs, jb ?; gj lotuerj gj ;>>: bk Old`jrjdonk gj bk @KL kprleÿ, gurkdtj su 58³ pjrnlgl gj sjsnldjs, jb Oÿgnml gj Oldguotk pkrk bk Yjsok Ujspldskebj, olfl gloufjdtl dl vndoubkdtj pjrl old jb pjgngl jxprjsl ‒k tlgls bls Jstkgls fnjferls, bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs, bks lrmkdnzkonldjs dl muejrdkfjdtkbjs y tlgls bls quj ndtjrvnjdjd jd bk pjsok quj olbkelrjd

(55)

Oÿgnml gj Oldguotk pkrk bk Yjsok Ujspldskebj, GLOUJY/99:/v>8=8s/v>8=8s99.htf p. ?5. Kdjxl N, http3//www.`kl.lrm/

?>

jd jb oufpbnfnjdtl y kpbnokonÿd gjbls lecjtnvls y prndonpnls oldtjdngls jd îstj Oÿgnml‖(5?). Oldquj rjbkonÿd k su Dkturkbjzk y Kfentl Kpbnokonÿd( jb Oÿgnml jstkebjoj su dkturkbjzk js vlbudtkrnk, susgjdlrfks jstëd57), sustjdtkgks jd jb gjrjohl ndtjrdkonldkb, ndobungks kqujbbks rj`bjckgks jd bk OLDPJFKU y quj su ëfentl gj kpbnokonÿd js fudgnkb. Jd oukdtl k sus Lecjtnvls(5:) jstkebjoj bls prndonpnls y dlrfks ndtjrdkonldkbjs pkrk bk kpbnokonÿd gj prëotnoks gj pjsok rjspldskebj y js gj kpbnokonÿd fudgnkb1 snrvj olfl ndstrufjdtl gj rj`jrjdonk k bls Jstkgls pkrk jstkebjojr y fjclrkr su fkrol bjmkb j ndstntuonldkb pkrk bk pjsok rjspldskebj1 oldstntuyj udk muæk quj pujgj sjr utnbnzkgk jd bk jbkelrkonÿd y kpbnokonÿd gj ltrls krrjmbls ndtjrdkonldkbjs1 prlfujvj bk ollpjrkonÿd tîodnok y `ndkdonjrk pkrk bk oldsjrvkonÿd y jb lrgjdkonÿd pjsqujrk, prlfujvj bk sjmurngkg kbnfjdtkrnk1 bk prltjoonÿd gj bls rjoursls fkrndls vnvls y gjb fjgnl kfenjdtj fkrndl, jb olfjronl y bk ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok ndtjrdkonldkbjs y1 prlvjj bls jstëdgkrjs gj oldguotk pkrk bks pjrsldks ndvlbuorkgks jd jb sjotlr pjsqujrl. Ujspjotl k su Ujbkonÿd old Ltrls Ndstrufjdtls Ndtjrdkonldkbjs(50) jb Oÿgnml sjûkbk quj, kgjfës gj oldsngjrkr su rjbkonÿd old bk OLDPJFKU, gjejrë sjr ndtjrprjtkgl y kpbnokgl gj fkdjrk olfpktnebj old jb Koujrgl gj bks Dkonldjs Zdngks slerj Ylebkonldjs gj Yjojs y bks Gjobkrkonldjs jd jstj trkekcl.gj Okdoód y gj Uæl gj Ckdjnrl, fjdonldkgks kdtjrnlrfjdtj Bk Kpbnokonÿd, _jmunfnjdtl y Kotukbnzkonÿd(5=), sld jdokrmkgks k bk @KL y k su Olfntî gj Yjsok. Ksnfnsfl, jb Oÿgnml sj rj`njrj tkfenîd

(5?) (57) (5:)

Ujslbutnvl 5, gj bk Ujslbuonÿd gj bk Old`jrjdonk Mjdjrkb gj bk @KL, 58³ pjrnlgl gj _jsnldjs, Ulfk, ?; gj lotuerj gj ;>>:. Krtæoubl ; gjb Oÿgnml. Krtæoubl 5 gjb Oÿgnml.

(50) (5=)

Krtæoubl 7? gjb gjb Oÿgnml. Oÿgnml. Krtæoubl

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

79

k bls Ujqujrnfnjdtls Jspjonkbjs gj bls Ykæsjs jd Gjskrrlbbl(58), sjûkbkdgl quj bls Jstkgls, bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs y bks ndstntuonldjs `ndkdonjrks gjejd rjoldlojr pbjdkfjdtj bks onroudstkdonks y djojsngkgjs gj bls pkæsjs jd gjskrrlbbl, kmrjmkdgl quj tlgks bks pkrtjs gjejrækd gj kglptkr fjgngks pkrk kplykr k jstls pkæsjs jd bk kpbnokonÿd gjb Oÿgnml. Jd bl quj sj rj`njrj k bls prndonpnls mjdjrkbjs(5>), jb Oÿgnml sjûkbk quj js lebnmkonÿd gj bls Jstkgls y usukrnls gj bls rjoursls kouëtnols vnvls bk oldsjrvkonÿd gj bls jolsnstjfks, pbkdtjëdglsj bk lrgjdkonÿd pjsqujrk olfl udl gj blsndstrufjdtls prndonpkbjs pkrk blmrkr jstj lecjtnvl. Kmrjmk quj bls Jstkgls gjejd jvntkr bk slerjjxpbltkonÿd y jb jxojsl gj okpkongkg, kpbnokdgl fjgngks gj lrgjdkonÿd k `nd gj quj jb js`ujrzl gj pjsok sjk prlplronldkgl k bk okpkongkg gj prlguoonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls y kb kprlvjohkfnjdtl slstjdnebj gj bls fnsfls. Kûkgj, ksnfnsfl, quj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd gjejd tlfkrsj slerj bk eksj gj bls gktls onjdtæ`nols fës `ngjgnmdls gnspldnebj, oldsngjrkdgl, k bk vjz, bls oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs y bls `kotlrjs kfenjdtkbjs, joldÿfnols y slonkbjs pjrtndjdtjs. Nmukbfjdtj, jb Oÿgnml rjolfnjdgk k bls Jstkgls y lrmkdnzkonldjs suerjmnldkbjs y rjmnldkbjs gj lrgjdkonÿd bk kpbnokonÿd kfpbnk gjb orntjrnl gj prjokuonÿd jd bk oldsjrvkonÿd, lrgjdkonÿd y jxpbltkonÿd gj bls rjoursls kouëtnols vnvls. Jb pjr`joonldkfnjdtl y kpbnokonÿd gj krtjs y prëotnoks gj pjsok sjbjotnvk, fædnflpkrk gj bls gjspjrgnonls gj bks yokpturks, bk prltjoonÿdbkgjrjguoonÿd bls hëentktkb orætnols bk pjsok, bk vnmnbkdonk oldtrlb gj bks kotnvngkgjs gj bls euqujs pjsqujrls y gj bls euqujs gj kplyl, ksæ olfl bk rjspldskenbngkg quj rjokj jd jbJstkgl gjb pkejbbÿd y bk djojsngkg gj quj jb olfjronl ndtjrdkonldkb gj pjsokgl y rjoursls pjsqujrls sj bbjvj k okel gj old`lrfngkg old bls prndonpnls, gjrjohls y lebnmkonldjs gj bk Lrmkdnzkonÿd Fudgnkb gjb Olfjronl (LFO), sld ltrls gj bls prndonpnls mjdjrkbjs ndobungls jd jb Oÿgnml.

(58) (5>)

Krtæoubl 0: gjb gjb Oÿgnml. Oÿgnml. Krtæoubl

7;

Jd oukdtl k bk Lrgjdkonÿd Yjsqujrk(?9), jb Oÿgnml trktk kfpbnkfjdtj bls ksudtls rjbkonldkgls old bls kspjotls mjdjrkbjs gj bk fnsfk, bls lecjtnvls gj lrgjdkonÿd, jb fkrol y prlojgnfnjdtls pkrk bk lrgjdkonÿd, bk rjolbjoonÿd gj gktls, bk kpbnokonÿd gjb orntjrnl gj prjokuonÿd y bk kpbnokonÿd gj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd. Old rjbkonÿd k bks Lpjrkonldjs Yjsqujrks(?;), jb Oÿgnml jdufjrk bls Gjejrjs gj tlgls bls Jstkgls, gjb Jstkgl gjb pkejbbÿd y gjb Jstkgl rjotlr gjb pujrtl. Ksnfnsfl, oldtnjdj gnsplsnonldjs slerj bks prëotnoks gj pjsok, bk sjbjotnvngkg gj bks krtjs gj pjsok, bk utnbnzkonÿd ÿptnfk gj bk jdjrmæk, bk prltjoonÿd gjb fjgnl kfenjdtj kouëtnol y bk prltjoonÿd gj bk ktfÿs`jrk. @ndkbfjdtj, jb Oÿgnml ndobuyj, jd jstj okfpl, dlrfks slerj bls pujrtls y bumkrjs gj gjsjfekrquj, kekdgldl gj jstruoturks y ltrls fktjrnkbjs kmrjmkonÿd.y bk utnbnzkonÿd gj krrjon`js krtn`nonkbjs y gnsplsntnvls gj Jb Gjskrrlbbl gj bk Kounoubturk(?5) js ltrl nfplrtkdtj tjfk rjmubkgl plr jb Oÿgnml, jb quj jstkebjoj quj jstj gjej rjkbnzkrsj gj fkdjrk rjspldskebj tkdtl k dnvjb dkonldkb, olfl jd bls snstjfks trkds`rldtjrnzls. Bk utnbnzkonÿd gj bls rjoursls mjdîtnols kouëtnols y bk kounoubturk rjspldskebj k dnvjb gj bk prlguoonÿd, tkfenîd sld dlrfkgks plr bks gnsplsnonldjs gjb Oÿgnml. Jb Oÿgnml tkfenîd kelrgk jb ksudtl gj bk Ndtjmrkonÿd gj bk Yjsok jd bk Lrgjdkonÿd gjbks bksfjgngks Sldks Olstjrks(??), ndobunr dlrfks slerjy jb fkrol ndstntuonldkb, jd fktjrnk gj kb gj`ndnonÿd gj plbætnoks bk ollpjrkonÿd rjmnldkb. Bks Yrëotnoks gj Ylstokpturk y Olfjronl(?7) y bk Ndvjstnmkonÿd Yjsqujrk(?:), sld bls gls óbtnfls okpætubls k bls quj sj rj`njrj jb Oÿgnml. (?9) (?;) (?5) (??)

Krtæoubl = gjb Oÿgnml. Krtæoubl 8 gjb Oÿgnml. Krtæoubl > gjb Oÿgnml. Krtæoubl ;9 gjb Oÿgnml.

(?7) (?:)

Krtæoubl ;5 ;; gjb gjb Oÿgnml. Oÿgnml. Krtæoubl

75

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Jd oukdtl kb prnfjrl, jstkebjoj dlrfks pkrk bk utnbnzkonÿd rjspldskebj gjb pjsokgl, bk rjkbnzkonÿd gj ud olfjronl ndtjrdkonldkb rjspldskebj ‟jb oukb gjej sjr gjskrrlbbkgl old`lrfj k bks dlrfks gj bk LFO‟ y, pkrk bk kprlekonÿd plr bls Jstkgls gj bjyjs, rjmbkfjdtls y prlojgnfnjdtls kgfndnstrktnvls kpbnokebjs kb olfjronl ndtjrdkonldkb gj pjsokgl y prlguotls pjsqujrls. Jd bl quj sj rj`njrj k bk ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok, jb Oÿgnml jstkebjoj quj jstk oldstntuyj bk eksj gj bk pjsok rjspldskebj, ouyls rjsubtkgls gjejd jstkr gnspldnebjs pkrk ksnstnr k tlgks bks pkrtjs ndvlbuorkgks jd bls prlojsls gj tlfk gj gjonsnldjs. K pjskr gj su okrëotjr vlbudtkrnl, jb Oÿgnml sj hk oldvjrtngl jd ud nfplrtkdtj rj`jrjdtj pkrk bls Jstkgls jd bl quj k bk pjsok rjspldskebj sj rj`njrj. Jd fkrzl gj ;>>>, bk @KL oldvloÿ k udk rjudnÿd fndnstjrnkb pkrk `lrtkbjojr bk kpbnokonÿd gjb Oÿgnml, kbk bktîrfndl oukb ksnstnjrld gj ;50 fnjferls gj bk Lrmkdnzkonÿd, gj bk oukbgjbjmkonldjs sj jfntnÿ udk Gjobkrkonÿd(?0) quj kbnjdtk k bls Jstkgls y lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs k `lfjdtkr bk kpbnokonÿd gjb Oÿgnml gj Oldguotk1 slbnontk k bk @KL k quj snmk gjskrrlbbkdgl gnrjotrnojs tîodnoks slerj bls gnstndtls kspjotls gjb Oÿgnml y1 ksnmdk udk kbtk prnlrngkg k bk kpbnokonÿd gj Ybkdjs gj Koonÿd Ndtjrdkonldkbjs pkrk bk lrgjdkonÿd gj bk okpkongkg pjsqujrk, pkrk bk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bls tneurldjs, pkrk bk rjguoonÿd gj bk okpturks ndongjdtkbjs gj kvjs fkrndks jd bk pjsok old pkbkdmrjs y slerj bk pjsok nbjmkb, dl rjplrtkgk y dl rjmubkgk. Jb Ybkd gj Koonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk bk lrgjdkonÿd gj bk okpkongkg pjsqujrk (NYLK-OKYKONW^), tnjdj olfl lecjtnvl prndonpkb quj bls Jstkgls y bks lrmkdnzkonldjs rjmnldkbjs gj pjsok pujgkd kbokdzkr udk j`nonjdtj, jquntktnvk y trkdspkrjdtj lrgjdkonÿd gj bk okpkongkg pjsqujrk. Gj old`lrfngkg old jstj NYLK, bls Jstkgls y bks lrmkdnzkonldjs pjsqujrks rjmnldkbjs quj jd`rjdtkd jb prlebjfk gj bk slerjokpkongkg, jd bk quj jstk (?0)

Gjobkrkonÿd gj Ulfk slerj bk Kpbnokonÿd gjb Oÿgnml gj Oldguotk pkrk bk Yjsok Ujspldskebj, kglptkgk plr bk Ujudnÿd Fndnstjrnkbgjb k @KL slerj Yjsok, Ulfk,

;; gj fkrzl gj ;>>>, http3//www.`kl.lrm/GLOUJY/99:/X5559s/ X559s99.HWF

7?

pldj jd pjbnmrl bls lecjtnvls gj slstjdnenbngkg k bkrml pbkzl gjejd, jd rjbkonÿd k bks pjsqujræks k`jotkgks, kglptkr fjgngks pkrk oldmjbkr su dnvjb gj okpkongkg kotukb y rjguonrbl, gj fkdjrk prlmrjsnvk. Jb Ybkd gj Koonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk bls tneurldjs (NYLK_HKUA_), prlourk ksjmurkr bk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bk jspjonj, ksæ olfl su usl slstjdnebj k bkrml pbkzl. Jd jsj oldtjxtl, jb Ybkd prlourk quj bls Jstkgls nfpbjfjdtjd prlmrkfks dkonldkbjs pkrk bk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj sus plebkonldjs gj tneurldjs k sjr lesjrvkgls plr bks jfekrokonldjs quj sj gjgnqujd k bk pjsok gnrjotk gj tneurldjs, ksæ olfl kqujbbks quj, gjgnoëdglsj k bk pjsok gj ltrks jspjonjs, okpturkd tneurldjs ndongjdtkbfjdtj. Jstj NYLK prlfujvj, tkfenîd, bk fëxnfk utnbnzkonÿd gj bls tneurldjs okpturkgls. Jb NYLK-_JKENUG_ l Ybkd gj Koonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk rjguonr bk okpturk ndongjdtkb gj kvjs fkrndks plr bk pjsok old pkbkdmrjs, prlourk quj bls Jstkgls y lrmkdnsfls rjmnldkbjs gj pjsok kglptjd fjgngks quj pjrfntkd rjguonr jstk okpturk ndongjdtkb oukdgl sj rjkbnzkd kotnvngkgjs gj pjsok gj jspjonjs olfl jb któd, jb pjz jspkgk, hkbneut, ekokbkl djmrl, hkbneut gj Mrljdbkdgnk, ekokbkl, jdtrj ltrks, tjdnjdgl jd oujdtk quj sj hk plgngl gjtjrfndkr quj bks jspjonjs gj kvjs fkrndks fës k`jotkgks sld bls kbektrls y pjtrjbjs. Jb Ybkd gj Koonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk prjvjdnr, gjtjdjr y jbnfndkr bk pjsok nbjmkb, dl gjobkrkgk rjmubkgk (NZZ) lkNYLK-NZZ, olfl lecjtnvl olfektnr jstj tnplygjdlpjsok prlvjyjdgl bls Jstkgls tnjdj old fjgngks olfprjhjdsnvks, j`jotnvks y trkdspkrjdtjs, quj bjs pjrfntkd kotukr kprlpnkgkfjdtj, ndobusnvj k trkvîs gj bks lrmkdnzkonldjs rjmnldkbjs gj lrgjdkonÿd pjsqujrk, jstkebjongks gj old`lrfngkg old jb gjrjohl ndtjrdkonldkb. Olfl sj pujgj kprjonkr, jb Oÿgnml gj Oldguotk pkrk bk Yjsok Ujspldskebj y bls NYLK quj sj vnjdjd nfpbjfjdtkdgl jd jb fkrol gj îstj, prlourk `konbntkr okfenls y kcustjs jd jb sjotlr pjsqujrl, gj fkdjrk quj sj pujgk ksjmurkr bk utnbnzkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls gj fkdjrk slstjdnebj y jd jb bkrml pbkzl. Gj `lrfk olfprjhjdsnvk j ndtjmrkb, jb

77

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Oÿgnml jstkebjoj quj, pkrk su nfpbjfjdtkonÿd, sj gjej tlfkr jd oujdtk bks ndtjrrjbkonldjs quj okrkotjrnzkd kb sjotlr pjsqujrl, ksæ olfl bls jbjfjdtls joldÿfnols, slonkbjs, fjgnlkfenjdtkbjs, dutrnonldkbjs y oubturkbjs quj ndvlbuorkd k bks kotnvngkgjs gj pjsok ndgustrnkb y krtjskdkb, rjspjotnvkfjdtj. ?.7 . Jb Koujrgl pkrk Yrlflvjr jb Ou fpbnfnjdtl gj b ks Fjgngks Ndtjrdkonldkbjs gj Oldsjrvkonÿd y Lrgjdkonÿd plr bls Euqujs Yjsqujrls quj Yjsokd jd Kbtk Fkr (?=) Oldlongl tkfenîd olfl jb Koujrgl gj Oufpbnfnjdtl, oldstntuyj ud olfpbjfjdtl nfplrtkdtj gjb Oÿgnml y jdtrÿ jd vnmlr jd kernb gj 599?, oujdtk k bk `johk old :? Jstkgls pkrtj, jdtrj jbbls nfplrtkdtjs pkæsjs pjsqujrls olfl Kustrkbnk, Ohnbj, Olrjk, Jstkgls Zdngls, Ckpÿd, Fîxnol, Dlrujmk, Dujvk Sjbkdgk, Yjró y bk Zdnÿd Jurlpjk. Jb prlpÿsntl gj jstj Koujrgl js prlflvjr jb oufpbnfnjdtl gj bks dlrfks gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls vnvls fkrndls plr euqujs pjsqujrls lpjrkdgl jd bk kbtk fkr, ksæ olfl `konbntkr k bls Jstkgls pkrtj bk tlfk j`jotnvk gj koonldjs, gj old`lrfngkg old jb gjrjohl ndtjrdkonldkb, pkrk gjtjdjr jb bk prëotnok gjb okfenl gj pkejbbÿd olfl fjgnl pkrk jbugnr bk lebnmkonÿd gj lesjrvkr bks dlrfks gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd. Old jsj `nd, jb Koujrgl gj Oufpbnfnjdtl jstkebjoj bk rjspldskenbngkg gjb Jstkgl gjb pkejbbÿd oldrjbkonÿd k blseuqujs pjsqujrls quj, jdkrelbkdgl su pkejbbÿd, rjkbnzkd kotnvngkgjs pjsqujrks jd bk kbtk fkr, bks oukbjs gjejd jstkr gjengkfjdtj kutlrnzkgks plr gnohl Jstkgl(?8). Ksnfnsfl, jb Koujrgl prlpnonk jb `lrtkbjonfnjdtl gj bk ollpjrkonÿd (?=)

Kprlekgl plr bk Ujslbuonÿd ;:/>? gj 57 gj dlvnjferj gj ;>>?, gurkdtj jb 5= pjrnlgl gj sjsnldjs gj bk Old`jrjdonk gj bk @KL. Jdtrÿ jd vnmlr jd kernb gj 599?. http3//www.`kl.lrm/GLOUJY/FJJWNDM/99?/x?;?9_99.HWF _j

(?8)

bj oldsngjrk pkrtj ndtjmrkdtj Oÿgnml gjb Koujrgl gj Oufpbnfnjdtl. Yërrk`l oldsngjrktnvl ;9 gjbgjb Yrjëfeubl

7:

ndtjrdkonldkb(?>) y bk trkdspkrjdonk, k trkvîs gj ud gjtkbbkgl krtnoubkgl rj`jrngl kb ndtjrokfenl gj nd`lrfkonÿd slerj bk pjsok jd kbtk fkr(79). Jb Koujrgl, quj jstë kenjrtlgjkJstkgls kb kojptkonÿd gj bls Jstkquj glssjkd fnjferls y kslonkgls gj bk @KL, ksæ olfl dl fnjferls pkrtj gj bks Dkonldjs Zdngks, sj kpbnok k tlgls bls euqujs pjsqujrls quj sj utnbnojd l sj prjtjdgkd utnbnzkr jd `kjdks gj pjsok jd kbtk fkr(7;), skbvl pkrk kqujbbls quj tjdmkd udk jsblrk (bldmntug) gj fjdls gj 57 fjtrls. _nd jfekrml, jb Jstkgl gjb pkejbbÿd tnjdj bk lebnmkonÿd gjkglptkr fjgngks j`jotnvks old rjspjotl k gnohls euqujs sn oldsngjrk quj bks kotnvngkgjs quj jstls rjkbnzkd gjenbntkd bk j`nokonk gj bks fjgngks ndtjrdkonldkbjs gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd(75). 7.

B L _ L UMK DN_F L _ U J M NL D KB J _ Y J _ [ ZJ UL _

Old bk `ndkbngkg gj `konbntkr jb oufpbnfnjdtl y kpbnokonÿd gj bls oldvjdnls ndtjrdkonldkbjs quj rjmubkd jb lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls fkrndls vnvls, pkrtnoubkrfjdtj bls pjsqujrls, kb Olfudngkg Ndtjrdkonldkb hk jstruoturkgl udk kfpbnk rjg gj koujrgls y lrmkdnsfls rjmnldkbjs quj tnjdjd olfl lecjtnvl prndonpkb jbksjmurkr jb usl slstjdnebj jd jb bkrml pbkzl gj bks pjsqujræks, oldtrneunr k bk sjmurngkg kbnfjdtkrnk, prjsjrvkr jb fjgnlkfenjdtj fkrndl y prlflvjr bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb. Jstk rjg sj hk ngl tjcnjdgl old bls kûls, gjsgj prndonpnls gjb snmbl XX, fës kód gjsgj bks óbtnfks gîokgks gjb snmbl XNX y olfprjdgj fjokdnsfls gjgnokgls k bk prjsjrvkonÿd ndtjmrkb gjb fjgnl fkrndl, ksæ olfl kqujbbls gjgnokgls k lrgjdkr y oldsjrvkr jspjonjs jspjoæ`noks y bks pjsqujræks kslonkgks.

(?>) (79)

Krtæoubl P gjb Koujrgl gj Oufpbnfnjdtl. Krtæoubl PN gjb Koujrgl gj Oufpbnfnjdtl.

(7;) (75)

Krtæoubl NN Krtæoubl NNNgjb gjbKoujrgl Koujrglgj gjOufpbnfnjdtl. Oufpbnfnjdtl.

70

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Jd jsj oldtjxtl, rjvnskrjfls prnfjrl bls ÿrmkdls jstktutkrnls gjb Olfntî gj Yjsoks gj bk @KL, pkrk bujml kelrgkr bls fjokdnsfls rjmnldkbjs y, `ndkbfjdtj, kqujbbls quj tnjdjd olfl lecjtnvlbk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj jspjonjs jspjoæ`noks. 7.; . Lrmkdls Jstktutkrnls gjb Olfntî gj Yjsok gj bk @KL 7.;.;.Olfnsnÿd gj Yjsok pkrk jb Ksnk Ykoæ`nol ([email protected]) (7?) Orjkgk jd ;>78, tnjdj su sjgj jd Ekdmala, Wknbkdgnk y `lrfkd pkrtj gj jbbk Kustrkbnk, Ekdmbkgjsh, Okfelyk, Ohndk, Olrjk, Jstkgls Zdngls, @nbnpndks, @rkdonk, Ndgnk, Ndgldjsnk, Ckpÿd, Fkbksnk, Fykdfkr, Djpkb, Dujvk Sjbkdgk, Ykanstëd, Ujndl Zdngl, _rn Bkdak, Wknbkdgnk y Pnjt Dkf. _u ërjk gj olfpjtjdonk gj [email protected] js jb Ndgl-Ykoæ`nol, bk fkylr zldk prlguotlrk gj pjsok y kounoubturk jd jb fudgl. Jb Koujrgl oldstntutnvl sj susornenÿ ekcl bls kuspnonls gj bk @KL, gj old`lrfngkg old jb Krtæoubl XNP gj bk Oldstntuonÿd gj bkLrmkdnzkonÿd, y tnjdj plr `udonÿd prndonpkb Fkdtjdjr jd jxkfjd bls rjoursls pjsqujrls1 `lrfubkr y rjolfjdgkr fjgngks gj oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd1 fkdtjdjr jd jxkfjd bls kspjotls joldÿfnols y slonkbjs gj bk pjsok1 `lfjdtkr bk okpkontkonÿd j ndvjstnmkonÿd. Bk Olfnsnÿd kotók olfl `lruf oldsubtnvl y trkekck jd kslonkonÿd old ltrks lrmkdnzkonldjs rjmnldkbjs tkbjs olfl jb Yrlmrkfk Ndtjrmuejrdkfjdtkb pkrk bk Ekhæk gj Ejdmkbk (ELEY), bk Olfnsnÿd gjb Uæl Fjaldm (FUO), bk Ujg gj Ojdtrls gj Kounoubturk gjb Ksnk-Ykoæ`nol (DKOK), jb _jorjtkrnkgl gj bk Olfudngkg gjb Ykoæ`nol (_YO), jb Ojdtrl pkrk jb Gjskrrlbbl gj bks Yjsqujræks jd jb _ugjstj Ksnëtnol ([email protected]), jb ][email protected] Ojdtrj, j [email protected]@N_H(77), jdtrj ltrls.

(7?) (77)

Ksnk-Ykon`no @nshjry Olffnssnld. Ndtjrmlvjrdfjdtkb Lrmkdnzktnld `lr Fkrajtndm Nd`lrfktnld kdg Wjohdnokb Kgvnslry _jrvnojs `lr @nshjrnjs Yrlguots nd thj Ksnk Ykon`no Ujmnld.

7=

7.;. 5. Olfnsnÿd Mjdjrkb gj Yjsok gjb Fjgntjrrëdjl ([email protected]) (7:) Orjkgk jd ;>7>, tnjdj su sjgj jd Ulfk, y jstë ndtjmrkgk plr Kbekdnk, Krmjbnk, Eubmkrnk, Orlkonk, Ohnprj, Jmnptl, Jsblvjdnk, Jspkûk, @rkdonk, Mrjonk, Nsrkjb, Ntkbnk, Ckpÿd, Bnenk, Bæekdl, Fkbtk, Fkrrujols, Fÿdkol, Fldtjdjmrl, Uufkdnk, _jrenk, _nrnk, Wódjz, Wurquæk y bk Zdnÿd Jurlpjk. _u ërjk gj olfpjtjdonk olfprjdgj jb Fjgntjrrëdjl, jb Fkr Djmrl y bks kmuks oldjxks. Jb Koujrgl oldstntutnvl(70) `uj kprlekgl ekcl bls kuspnonls gj bk @KL, gj old`lrfngkg old jb Krtæoubl XNP gj bk Oldstntuonÿd gj bk Lrmkdnzkonÿd y hk su`rngl gnvjrsks jdfnjdgks, bk óbtnfk gj jbbks jd dlvnjferj gj ;>>=. Wnjdj plr `ndkbngkg prlflvjr jb gjskrrlbbl, oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls vnvls gjb Fjgntjrrëdjl, Fkr Djmrl y kmuks oldjxks1 `lrfubkr y rjolfjdgkr fjgngks gj oldsjrvkonÿd y `lfjdtkr prlyjotls ollpjrktnvls gj okpkontkonÿd. 7.;.?. Olfntî gj Yjsok pkrk jb Ktbëdtnol Ojdtrl Lrnjdtkb ([email protected]) (7=) @uj jstkebjongk jd ;>0= plr Ujslbuonÿd gjb Oldsjcl gj bk @KL(78) jd vnrtug gjb Krtæoubl PN-5 gj bk Oldstntuonÿd gj bkLrmkdnzkonÿd. Wnjdj su sjgj jd Koork, Mhkdk y oujdtk olfl Jstkgls fnjferls k Ejdnd, Okel Pjrgj, Okfjród, (Ujpóebnok gjb), Oldml (Ujpóebnok gjb), Olrjk, OlstkOldml gj Fkr`nb, Ouek,Gjflorëtnok Jspkûk, Jstkgls Zdngls, @rkdonk, Mkeÿd, Mkfenk, Mhkdk, Mrjonk,Mundjk, Mundjk-Enssku, Mundjk Jouktlrnkb, Ntkbnk, Ckpÿd, Bnejrnk, Fkrrujols, Fkurntkdnk, Dnmjrnk, Dlrujmk, Ykæsjs Ekcls, Ylbldnk, Uufkdnk, _kl Wlfî y Yrædonpj, _jdjmkb, _njrrk Bjldk,

(7:) (70) (7=)

Mjdjrkb @nshjrnjs Olffnssnld `lr thj Fjgntjrrkdjkd. http3//www.`kl.lrm/`n/elgy/r`e/m`of/m`of\eksno.htf @nshjry Olfnttjj `lr thj Jkstjrd Ojdtrkb Ktbkdtno.

(78)

Ujslbuonÿd ;?/>= gjb 78³ pjrnlgl gj sjsnldjs gjb Oldsjcl gj bk @KL. http3/ /www.`kl.lrm/`n/elgy/r`e/ojok`/ojok`\rjslbutnld\tjxt.htf

78

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Wlml y, bk Zdnÿd Jurlpjk. Jb ërjk gj koonÿd gjb Olfntî js jb Ktbëdtnol Ojdtrl-Lrnjdtkb, jdtrj jb Okel Jspkrtjb y jb ræl Oldml. Olfntî tnjdj plrgj lecjtnvl prlflvjr prlmrkfks pkrk bkJb utnbnzkonÿd rkonldkb bls rjoursls pjsqujrls1 kyugkrgjk gjskrrlbbl jstkebjojr bks eksjs gj fjgngks rjmbkfjdtkrnks1 `lfjdtkr bk okpkontkonÿd y prlflvjr bk ollpjrkonÿd jdtrj bls Jstkgls fnjferls. Ksnfnsfl, jb Olfntî ksnstj k bls Jstkgls fnjferls jd jb bk kglponÿd gj plbætnoks gjstndkgks k prlflvjr jb lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls jd su ërjk gj koonÿd. 7.;. 7. Olfnsnÿd gj Yjsok pkrk jb Ktbëdtnol Ojdtrl Loongjdtkb (][email protected])(7>) @uj jstkebjongk jd dlvnjferj gj ;>=? plr bk Ujslbuonÿd 7/0;(:9), gjb 0;³ pjrnlgl gj sjsnldjs gjb Oldsjcl gj bk @KL. Bls Jstktutls gj bk Olfnsnÿd `ujrld jdfjdgkgls plr bkUjslbuonÿd ?/=7(:;), kglptkgk gurkdtj jb =7³ pjrnlgl gj sjsnldjs gjb Oldsjcl gj bk @KL, rjkbnzkgl jd Ulfk, jd dlvnjferj gj ;>=8. Wnjdj su sjgj jd Ekrekgls y jstë ndtjmrkgk plr Kdtnmuk y Ekreugk, Ekhkfks, Ekrekgls, Ejbnoj, Erksnb, Olblfenk, Olrjk, Olstk Unok, Ouek, Glfndnok, Jspkûk, Jstkgls Zdngls, @rkdonk, Mrkdkgk, Muktjfkbk , Mundjk, Muykdk, Hkntæ, Hldgurks, Ckfknok, Ckpÿd, Fîxnol, Dnokrkmuk, Ykæsjs Ekcls, Ykdkfë, Ujndl Zdngl, _kd Antts y Djvns, _kdtk Buoæk, _kd Pnojdtj y bks Mrkdkgndks, _urndkf, Wrndngkg y Wlekml, bk Zdnÿd Jurlpjk y Pjdjzujbk. _u ërjk gj koonÿd js jb Ktbëdtnol Ojdtrl Loongjdtkb. Wnjdj plr `udonÿd jb `konbntkr bk ollrgndkonÿd gj bk ndvjstnmkonÿd1 `lfjdtkr bk jdsjûkdzk y okpkontkonÿd1 kyugkr k bls mlenjrdls fnjferls k jstkebjojr plbætnoks pjsqujrks y1 prlflvjr bk lrgjdkonÿd rkonldkb gj bls rjoursls gj ndtjrîs pkrk gls l fës pkæsjs. (7>)

]jstjrd Ojdtrkb Ktbkdtno @nshjry Olffnssnld.

(:9) (:;)

http3//www.`kl.lrm/`n/elgy/r`e/wjok`o/wjok`o\rjslbutnld\tjxt.htf http3//www.`kl.lrm/`n/elgy/r`e/wjok`o/wjok`o\rjslbutnld\tjxt.htf

7>

Bk rjudnÿd gj bk Olfnsnÿd js jb ÿrmkdl fëxnfl gj jstj`lrl rjmnldkb, jb oukb oujdtk, pkrk jb fjclr gjskrrlbbl gj sus `udonldjs, old ud Mrupl gj Wrkekcl pkrk bk jvkbukonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls fkrndls, ltrl pkrk jb sjmunfnjdtl gj bk joldlfæk pjsqujrk y ud Olfntî gj Ybkdjkfnjdtl y Lrgjdkonÿd gj bks pjsqujræks jd bk Kdtnbbks Fjdlrjs. 7.;.:. Olfnsnÿd Ujmnldkb gj Yjsok ([email protected]) (:5) Jstkebjongk jd ;>>> plr Ujslbuonÿd gjb Oldsjcl gj bk @KL. Wnjdj su sjgj jd Jmnptl y bls Jstkgls fnjferls sld Krkenk _kugntk, Ekhrknd, Jfnrktls Krkejs Zdngls, Nrëd, Nrka, Auwknt, Lfëd, [ktkr. Jb ërjk gj trkekcl gj bk Olfnsnÿd jstë oldstntungk plr jb Mlb`l Yîrsnol y jb Mlb`l gj Lfëd. Wnjdj olfl lecjtnvl prndonpkb bk prlflonÿd gjb gjskrrlbbl, oldsjrvkonÿd, lrgjdkonÿd y utnbnzkonÿd lptnfk gj bls rjoursls fkrndls vnvls, ksæ olfl jb gjskrrlbbl slstjdnebj gj bk kounoubturk jd jb ërjk gj rjspldskenbngkg gj bk Olfnsnÿd. 7.;.0. Olfnsnÿd gj Yjsok gjb Loîkdl Ndgnol _ugloongjdtkb (_][email protected])(:?) Bk orjkonÿd gj bk _][email protected] `uj gjongngk plr Ujslbuonÿd ;/;5=(:7) gj 57 gj dlvnjferj gj 5997, gjb ;5=³ pjrnlgl gj sjsnldjs gjb Oldsjcl gj gj bk @KL. Fjgnkdtj bk fnsfk rjslbuonÿd sj kprlekrld, ksnfnsfl, bls Jstktutls gj bk Olfnsnÿd. Jstk Olfnsnÿd tnjdj su sjgj jd Hkrkrj, Snfekewj y jstk ndtjmrkgk plr Olflrjs, @rkdonk, Ajdyk, Fkgkmksokr, Fkurnonl, Flzkfenquj, _jyohjbbjs, _lfkbnk y Wkdzkdnk.

(:5)

Ujmnldkb Olffnssnld `lr @nshjrnjs.

(:?) (:7)

_luth ]jst Ndgnkd Lojkd @nshjrnjs Olffnssnld. `tp3//`tp.`kl.lrm/`n/GLOZFJDW/sk`r/swnl`o\;\599:/nd`7j.pg`

:9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

_u ërjk gj olfpjtjdonk `uj jstkebjongk jd jb jspkonl fkrætnfl olfprjdgngl jdtrj jb pudtl gj fës kbtk fkrjk gj bk olstk jstj gj K`rnok, jd bk bktntug ;9³ 99D, snmunjdgl udk bædjk jb jstj k bl bkrml gjb pkrkbjbl hkstk jb fjrngnkdl 0:³ 99J, pkrk bujml ekckr hkonk jb sur hkstk bk bædjk jouktlrnkb, pkrk sjmunr hkonk jb jstj hkstk jb fjrngnkdl 89³ 99J. Gj kbbæ snmuj hkonk jb sur k bl bkrml gj gnohl fjrngnkdl hkstk jb pkrkbjbl 7:³ 99_. Gjsgj jsj pudtl snmuj k bl bkrml gjb pkrkbjbl hkonk jb ljstj hkstk jb fjrngnkdl ?9³ 99J, pkrk bujml sjmunr kb dlrtj, plr jsj fjrngnkdl, hkstk bbjmkr k bk olstk k`rnokdk. Bk Olfnsnÿd tnjdj olfl `udonldjs prndonpkbjs prlflvjr bk utnbnzkonÿd slstjdnebj gj bls rjoursls fkrndls vnvls jd su ërjk gj olfpjtjdonk, fjgnkdtj jb lrgjdkonÿd y gjskrrlbbl gj gnohls rjoursls. Yrlpldj, ksnfnsfl, k bls prlebjfks olfudjs quj jd`rjdtkd bks pjsqujræks gj blsslbuonldjs pkæsjs fnjferls, k trkvîs gjb fjclrkfnjdtl gj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd fjgnkdtj bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb y ksnstj k bls rjspldskebjs dkonldkbjs gj bk pjsok jd bk nfpbjfjdtkonÿd gj snstjfks gj lrgjdkonÿd pjsqujrk quj tlfjd jd oujdtk bls `kotlrjs fjgnlkfenjdtkbjs, joldÿfnols y slonkbjs. Ylr óbtnfl, supjrvnsk jb jstkgl gj bks pjsqujræks jd su ërjk gj olfpjtjdonk y1 prlflvjr bk ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok y jb ndtjrokfenl gj nd`lrfkonÿd jdtrj bls fnjferls y ltrls lrmkdnsfls suerjmnldkbjs l rjmnldkbjs pjsqujrls pjrtndjdtjs. 7.5.

Fjokdnsfls rjmnldkbjs quj dl sj jdoujdtrkd jd jb fkrol gjb [email protected]

7. 5. ;. Lrmkdnzkonÿd Ndtjrmuejrdkfjdtkb pkrk jb Yrlmrkfk gj bk Ekhæk gj Ejdmkbk (ELEY-NML) Wuvl su lrnmjd gurkdtj bk 57ª Ujudnÿd gjb Olfntî Ksjslr gjb Yrlmrkfk ELEY, rjkbnzkgl jd Yhuajt, Wknbkdgnk, jd lotuerj gj ;>>>. Jd

:;

gnohk lplrtudngkg, fjgnkdtj udk rjslbuonÿd(::) susorntk plr bls rjprjsjdtkdtjs gj Ekdmbkgjsh, Ndgnk, Ndgldjsnk, Fkbksnk, bks Fkbgnvks, _rn Bkdak y Wknbkdgnk, sj prldudonkrld slerj bk oldvjdnjdonk gj orjkr jb ELEY-NML y slbnontkrld k bk @KL pkrk quj bls kplykrk jd jstj jfpjûl. Jb 50 gj kernb gj 599?, rjudngls jd Ohjddkn, Wkfnb Dkgu, Ndgnk, bls pbjdnpltjdonkrnls gj Ekdmbkgjsh, Ndgnk y _rn Bkdak, susornenjrld jb Koujrgl(:0) pkrk bk Ndstntuonldkbnzkonÿd olfl Lrmkdnzkonÿd Ndtjrmuejrdkfjdtkb gjb Yrlmrkfk pkrk bk Ekhæk gj Ejdmkbk. Bks Fkbgnvks `nrfkrld gnohl oldvjdnl jb 5;gj fkyl gjb fnsfl kûl.Ndgldjsnk, Wknbkdgnk y Fykdfkr sj jdoujdtrkd jd jb prlojsl gj koojgjr kb Koujrgl. Jb Yrlmrkfk, ouyk sjgj sj jdoujdtrk jd Ohjddkn, jstë rjmngl plr ud Oldsjcl gj Mlenjrdl quj oujdtk old bk rjprjsjdtkonÿd gj okgk Jstkgl Ykrtj y sj rjódj kdukbfjdtj. Bks gjonsnldjs gjb Oldsjcl sj kglptkd plr fkylræk. Bk @KL pkrtnonpk jd bks sjsnldjs gjb Oldsjcl jd okbngkg gj fnjferl Ksjslr. Jb ELEY-NML tnjdj plr fnsnÿd jb prlflvjr, `konbntkr y ksjmurkr, jd jb bkrml pbkzl, jb gjskrrlbbl y utnbnzkonÿd slstjdnebj gj bls rjoursls pjsqujrls gj bk Ekhæk gj Ejdmkbk, fjgnkdtj bk nfpbjfjdtk onÿd gj plbætnoks gj lrgjdkonÿd y gj pjsok rjspldskebj. Lecjtnvls prndonpkbjs gjb ELEY-NML sld jb ndorjfjdtl gjb oldlonfnjdtl y tlfk gj oldonjdonk slerj bk djojsngkg y ejdj`nonl gj kpbnokr prëotnoks gj lrgjdkonÿd pjsqujrk jd bks pjsqujræks olstjrks gj bk Ekhæk1 fjclrkr bks prëotnoks gj pjsok fjgnkdtj bk okpkontkonÿd y jguokonÿd1 ksjmurkr bk trkds`jrjdonk gj tjodlblmæk1 jstkebjojr udk rjg rjmnldkb pkrk jb ndtjrokfenl gj nd`lrfkonÿd y1 prlflvjr bk pkrtnonpkonÿd gj bk fucjr jd tlgks bks kotnvngkgjs pjsqujrks jd bk rjmnÿd. Ykrk oufpbnr old jstls lecjtnvls, jb ELDY-NML bbjvk hk pujstl jd fkrohk bls snmunjdtjs prlmrkfks rjmnldkbjs3

(::) (:0)

Ujslbuonÿd gj Yhuajt. http3//www.elepnml.lrm/gdblkg/phuajt.pg` http3//www.elepnml.lrm/gdblkg/kmrjjfjdt.pg`

:5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

- Ykrk bk sjmurngkg jd jb fkr pkrk bls pjsokglrjs krtjskdkbjs y gj pjqujûk jsokbk. - Ykrk bk gjtjrfndkonÿd gj plebkonldjs jd bk Ekhæk gj Ejdmkbk. - Ykrk jb ndorjfjdtl gj bk okpkongkg ndstntuonldkb y gj bls sjrvnonls gj nd`lrfkonÿd pkrk jb gjskrrlbbl y lrgjdkonÿd gj pjsqujræks. - Ykrk bk kpbnokonÿd gjb Oÿgnml gj Oldguotk k tlgls bls dnvjbjs y1 - Ykrk jstkebjojr udk rjg rjmnldkb gj nd`lrfkonÿd. 7. 5. 5. Old`jrjdonk Fndnstjrnkb pkrk bk Ollpjrkonÿd Yjsqujrk jdtrj bls Jstkgls K`rnokdls Unejrjûls gjb Loîkdl Ktbëdtnol ([email protected])(:=) Bk [email protected] tuvl su prnfjrk rjudnÿd jd Ukekt, Fkrrujol, jd kernb gj ;>8>, jd bk quj pkrtnonpkrld bls fndnstrls gj pjsqujræk gj bls vjndtngÿs Jstkgls k`rnokdlsrnejrjûls gj bk olstk ktbëdtnok gjb oldtndjdtjkby `ndkb gj bk oukb susornenjrld bk Gjobkrkonÿd gj Ukekt(:8) quj sjdtÿ bks eksjs pkrk jb jstkebjonfnjdtl gj ud prlmrkfk rjmnldkb gj ollpjrkonÿd pkrk bk lrgjdkonÿd y gjskrrlbbl gj bks pjsqujræks jdtrj bls Jstkgls gj bk rjmnÿd. Jd su sjmudgk old`jrjdonk, rjkbnzkgk jd Gkakr, _jdjmkb, jd cubnl gj ;>>;, bls fndnstrls gj pjsqujræk gjbls Jstkgls pkrtnonpkdtjs susornenjrld bk Oldvjdonÿd Ujmnldkb pkrk bk Ollpjrkonÿd Yjsqujrk jdtrj bls Jstkgls K`rnokdls gjb Loîkdl Ktbëdtnol(:>). Jb Koujrgl vnmlr jd cubnl gjUnejrjûls ;>>:. @lrfkd pkrtj gjb fnsfl, Kdmlbk, Ejdæd,jdtrÿ OkeljdPjrgj, Okfjród, Oldml, Olstk gj Fkr`nb, Mkeÿd, Mkfenk, Mhkdk,Mundjk, Mundjk Enssku, Mundjk Jouktlrnkb, Bnejrnk, Fkrrujols, Fkurntkdnk, Dnmjrnk, Dkfnenk, bk Ujpóebnok Gjflorëtnok gjb Oldml, _kd Wlfî y Yrædonpj, _jdjmkb, _njrrk Bjldk y Wlml.

(:=) (:8)

http3//www.olfhk`kt.lrm Lhttp3//www.olfhk`kt.lrm , koojgjr k Yrndonpkbjs Gjonsnldjs y Gjobkrkonldjs

(:>)

jd jb fjdó. http3//www.olfhk`kt.lrm , koojgjr k Oukgrl Ndstntutonldkb jd jb fjdó.

:?

Bk Oldvjdonÿd tnjdj su _jorjtkrnkgl Yjrfkdjdtj jd Ukekt y sus ÿrmkdls sld bk Old`jrjdonk gj Fndnstrls, quj js jbfëxnfl dnvjb gj gjonsnÿd plbætnok1 jb Eurÿ, quj js bk jdtngkg ollrgndkglrk gj bk Old`jrjdonk gj Fndnstrls y1 jb _jorjtkrnkgl Yjrfkdjdtj, quj js jb jdtj jcjoutnvl. Wnjdj olfl lecjtnvls prlflvjr bk ollpjrkonÿd kotnvk y jstruoturkgk pkrk bk lrgjdkonÿd y gjskrrlbbl gj bks pjsqujræks jd bk rjmnÿd1 gndkfnzkr jb oldcudtl gj bls sjotlrjs joldÿfnols dkonldkbjs k pkrtnr gj bls j`jotls gnrjotls j ndgnrjotls quj rjsubtkd gj bk jxpbltkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls1 gjskrrlbbkr, ollrgndkr y krfldnzkr sus js`ujrzls y okpkongkgjs pkrk prjsjrvkr, jxpbltkr,ltlrmkr vkblr kmrjmkgly olfjronkbnzkr blsrjoursls pjsqujrls y1 rj`lrzkr bk slbngkrngkg old bls Jstkgls k`rnokdls snd bntlrkb y old bls quj tnjdj plsnonÿd mjlmrë`nok gjsvjdtkclsk. Bk Oldvjdonÿd tnjdj olfl ërjks gj ndtjrvjdonÿd, bk oldsjrvkonÿd y jxpbltkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls1 bk jvkbukonÿd y oldsjrvkonÿd gj bks jspjonjs fnmrktlrnks1 jb sjmunfnjdtl, vnmnbkdonk, y oldtrlb gj bls ekrols pjsqujrls1 jb gjskrrlbbl gj bk prlguoonÿd pjsqujrk1 bk olfjronkbnzkonÿd gj bls prlguotls pjsqujrls, bk oldgnonÿd slonkb gj bls pjsokglrjs1 bk prlflonÿd gj bk okpkontkonÿd pjsqujrk y1 bk prltjoonÿd y oldsjrvkonÿd gjb fjgnl fkrndl. Ykrk bk rjkbnzkonÿd gj sus kotnvngkgjs, bk Old`jrjdonk oujdtk old ud `ldgl rjmnldkb gj gjskrrlbbl pjsqujrl quj sj kbnfjdtk old kplrtjs gjb bls Jstkgls y oldtrneuonldjs Zdnÿd Jurlpjk, Kmjdonk Ckpldjsk gjfnjferls Ollpjrkonÿd Ndtjrdkonldkb, gj bk bk Lrmkdnzkonÿd gj bksbkDkonldjs Zdngks pkrk jb Gjskrrlbbl Ndtjrdkonldkb, bk Kmjdonk Okdkgnjdsj gj Ollpjrkonÿd Ndtjrdkonldkb y, bk Ollpjrkonÿd Buxjfeurmujsk, jdtrj ltrls. 7.5.?. Bk Olfnsnÿd Yjrfkdjdtj gjb Ykoæ`nol _ur (OYY_) (09) Bk OYY_ tnjdj su lrnmjd jd bks gjobkrkonldjs quj j`jotukrld bls mlenjrdls gj Ohnbj y gjb Yjró, jd ;>7=, old bk `ndkbngkg gj prltjmjr sus (09)

http3//opps-ndt.lrm

:7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

rjoursls fkrndls gj bks kotnvngkgjs gj jxpbltkonÿd gj `bltks jxtrkdcjrks `rjdtj k sus olstks. 5? gj prlobkfÿ cudnl gj ;>7= Ohnbj hnzlslerj udk gjobkrkonÿd l`nonkb plr fjgnl Ksæ, gj bkjb oukb su slejrkdæk jb zÿokbl oldtndjdtkb kgykojdtj k sus olstks oldtndjdtkbjs j ndsubkrjs oukbqunjrk `ujrk su prl`udgngkg y slerj bls fkrjs kgykojdtjs k jstks, hkstk jb pkrkbjbl fktjfëtnol prlyjotkgl k udk gnstkdonk gj 599 fnbbks fkrndks fjgngks k pkrtnr gj bk bædjk gj olstk, old bk `ndkbngkg gj ‒rjsjrvkr, prltjmjr, oldsjrvkr y kprlvjohkr bls rjoursls y rnqujzks dkturkbjs gj oukbqunjr dkturkbjzk‖(0;). Jb Yjró, plr su pkrtj, jfntnÿ udk gjobkrkonÿd snfnbkr jb ;³ gj kmlstl gj ;>7=, plr bk oukb gjobkrÿ quj bk slejrkdæk dkonldkb sj jxtjdgæk k bk pbktk`lrfk suefkrndk l zÿokbl oldtndjdtkb y k bls fkrjs kgykojdtjs k bks olstks oldtndjdtkbjs j ndsubkrjs gjbtjrrntlrnl pjrukdl, oukbqunjrk quj `ujrk su prl`udgngkg l bk jxtjdsnÿd gj gnohl zÿokbl jd udk zldk olfprjdgngk jdtrj bks olstks y ‒udk bædjk pkrkbjbk k jbbks trkzkgk slerj jb fkr k udk gnstkdonk gj 599 fnbbks fkrndks, fjgngk snmunjdgl bk bædjk gj bls pkrkbjbls mjlmrë`nols, old jb `ndgj rjsjrvkr, prltjmjr, oldsjrvkr y utnbnzkrbls rjoursls y rnqujzks dkturkbjs gj tlgk obksj quj jd l gjekcl gj gnohl fkr sj jdoujdtrjd‖(05). Jd dlvnjferj gj ;>:³, jb mlenjrdl gj Joukglr sj prldudonÿ nmukbfjdtj slerj jb tjfk, sjûkbkdgl quj ‒Bky pbktk`lrfk oldtndjdtkb zÿokbl kgykojdtj k bks olstks jouktlrnkdks, tlgks y okgk udk gj bksl rnqujzks quj sj jdoujdtrkd jd bk fnsfk, pjrtjdjojd kb Jstkgl, jb oukb tjdgrë k okrml jb kprlvjohkfnjdtl y oldtrlb djojskrnls pkrk bk oldsjrvkonÿd gj gnohl pktrnfldnl y pkrk jb oldtrlb y prltjoonÿd gj bks zldks pjsqujrks olrrjspldgnjdtjs‖(0?).

(0;)

http3//opps-ndt.lrm/spkdnsh/dlsltrls/kdtjojgjdtjs.htf

(05) (0?)

http3//opps-ndt.lrm/spkdnsh/dlsltrls/kdtjojgjdtjs.htf

::

Olfl rjsubtkgl gj jstks Gjobkrkonldjs, bls trjs pkæsjs rjkbnzkrld udk gjobkrkonÿd oldlongk olfl bk Gjobkrkonÿd slerj Sldk Fkrætnfk gj _kdtnkml(07), gj ;8 gj kmlstl gj ;>:5, plr bk oukb jxtjdgnjrld su slejrkdæk y curnsgnoonÿd hkstk bks 599 fnbbks fkrndks. Jd bk fnsfk `johk, Ohnbj, Joukglr y Yjró, susornenjrld jb Oldvjdnl slerj bk Lrmkdnzkonÿd gj bk Olfnsnÿd Yjrfkdjdtj gj bk Old`jrjdonk slerj bk Jxpbltkonÿd y Oldsjrvkonÿd gj bks Unqujzks Fkrndks gj Ykoæ`nol _ur(0:), olfódfjdtj oldlongk olfl bk OYY_. Jb ;> gj kmlstl gj ;>=>, Olblfenk kghnrnÿ kb _nstjfk gjb Ykoæ`nol _ur. Bk OYY_ js jb Lrmkdnsfl Ujmnldkb Fkrætnfl jd jb oukb bls Jstkgls fnjferls ollrgndkd sus plbætnoks fkrætnfks. _u jstruoturk jstë old`lrfkgk plr bk Kskfebjk, ÿrmkdl fëxnfl gj gjonsnÿd gjb snstjfk1 plr bks _joonldjs Dkonldkbjs, ndvlbuorkd jd sus pkæsjs k rjprjsjdtkdtjs gj tlgks bks ndstntuonldjsquj muejrdkfjdtkbjs , onjdtæ`noks, y dl muejrdkfjdtkbjs ndvlbuorkgks jd jb qujhkojr fkrætnfl y1 bk _jorjtkræk Mjdjrkb quj oujdtk old udk _uesjorjtkræk, bks Gnrjoonldjs Onjdtæ`nok y bk gj Ksudtls Joldÿfnols. Bk _jorjtkræk Mjdjrkb gj bk OYY_ kotók, kgjfës, olfl bk _jorjtkræk Jcjoutnvk gjb Ybkd gj Koonÿd gjb Ykoæ`nol _ugjstj, gjb oukb pkrtnonpkd kgjfës gj bls fnjferls gj bk OYY_, Ykdkfë. Jb ërjk gj olfpjtjdonk gj bk OYY_ sj jxtnjdgj bldmntugndkbfjdtj gjsgj jb pudtl jd gldgj bk `rldtjrk tjrrjstrj jdtrj Ykdkfë y Olblfenk bbjmk kb fkr, hkstk jb pudtl oldtndjdtkb fës kustrkb gj Ohnbj, kekrokdgl jb jspkonl gj kmuk kgykojdtj k sus olstks oldtndjdtkbjs j ndsubkrjs hkstk udk gnstkdonk gj 599 fnbbks. K trkvîs gj su _jorjtkræk Mjdjrkb, bk OYY_ tnjdj olfl `udonldjs ollrgndkr bks plbætnoks y js`ujrzls gj bls Jstkgls Fnjferls pkrk prlyjotkrsj gj fkdjrk j`jotnvk hkonk bk Oujdok gjb Ykoæ`nol1 prlflvjr bk ollpjrkonÿd tîodnok y `ndkdonjrk old blspkæsjs ollpjrkdtjs, lrmkdnsfls fubtnbktjrkbjs, ndstntuonldjs `ndkdonjrks ndtjrdkonldkbjs, y gjfësjdtngkgjs (07)

http3//opps-ndt.lrm/spkdnsh/dlsltrls/gjobkrkonldskdtnkml.htf

(0:)

http 3//op ps-nd t.lrm /spkd nsh/t rktkg lsyol dvjd nls/t rktkg lsrjm nldk bjs/ oldvjdnljxpbltkonldrnqujzksfkrndks.htf

:0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

ndvlbuorkgks, k `nd gj bbjvkr kgjbkdtj prlyjotls y kotnvngkgjs gj ndtjrîs jd bls Jstkgls Fnjferls, k dnvjb ndgnvngukb, olbjotnvl y, sn `ujrk jb oksl, jd ollpjrkonÿd old tjrojrks pkrtjs. Ksnfnsfl, bk _jorjtkræk Mjdjrkb rjprjsjdtk kbls Jstkgls Fnjferls jd `lrls y rjudnldjs jspjonkbnzkgks gj okrëotjr suerjmnldkb, hjfns`îrnol y mblekb, bbjvkdgl bk vlz gj oldcudtl gj sus Fnjferls k gnohls `lrls y jvjdtls. Jd jb okfpl onjdtæ`nol, bk _jorjtkræk Mjdjrkb, plr fjgnl gj bk Gnrjoonÿd Onjdtæ`nok, ollrgndk jb jstugnl y jvkbukonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls old bk `ndkbngkg gj oldtrneunr k su lrgjdkonÿd y jxpbltkonÿd slstjdngk. Jd jb ëfentlblsgjb fjgnl lojkdlmrë`nols fkrndl, ollrgndk y prlfujvj gjb pjrfkdjdtjfjdtj jstugnls y fjtjlrlbÿmnols Ykoæ`nol sugjstj, old jspjonkb îd`ksns jd jb jvjdtl ‒Jb Dnûl Lsonbkonÿd gjb _ur‖ y sus fkdn`jstkonldjs jxtrjfks olfl sld bls `jdÿfjdls gj ‒Jb Dnûl‖ (`ksj okbnjdtj) y ‒Bk Dnûk‖ (`ksj `ræk). Ylr sjr udl gj bls lrmkdnsfls rjmnldkbjs fkrætnfls fës kdtnmuls gjb fudgl, bk OYY_ hk gjskrrlbbkgl gurkdtj sus fës gj :9 kûls gj jxnstjdonk ud nfplrtkdtj fkrol gj ollpjrkonÿd plbætnok, curægnok y gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd pjsqujrk y fkrndl kfenjdtkb quj olfprjdgj 5? oldvjdnls ndtjrdkonldkbjs y ud nfplrtkdtj dófjrl gj Gjobkrkonldjs j ndstrufjdtls dlrfktnvls, bl quj bj hk pjrfntngl ksjmurkr jb fjclr kprlvjohkfnjdtl gj bks zldks fkrætnfks gj bls Jstkgls fnjferls pkrk jb gjskrrlbbl y enjdjstkr gj sus rjspjotnvls pujebls. Ylr óbtnfl, js djojskrnl sjûkbkr quj bks kotnvngkgjs gj bk OYY_, sj oldvnrtnjrld, gjsgj su dkonfnjdtl, jd udrj`jrjdtj curægnol pkrk jb gjskrrlbbl gjb dujvl gjrjohl gjb fkr. Bks tjsns gj slejrkdæk y curnsgnoonÿd prlobkfkgks plr Ohnbj, Yjró y Joukglr, `ujrld kglptkgks plr nddófjrls pkæsjs, bl quj, jdtrj ltrls, `uj udl gj bls jbjfjdtls prndonpkbjs quj fltnvkrld bk oldvloktlrnk gj bk Wjrojrk Old`jrjdonk gj bks Dkonldjs Zdngks slerj jb Gjrjohl gjb Fkr, gj bk oukb jfjrmnÿ bk OLDPJFKU.

:=

Ournlskfjdtj y, k pjskr gj jstls kdtjojgjdtjs, gj sus ouktrl fnjferls slbl udl, Ohnbj, `lrfk pkrtj gj bk fnsfk. Bk OYY_ gj tnjdj jstktus gj Lesjrvkglr jd bks Dkonldjs Zdngks y jd bk Kutlrngkg bls @ldgls Fkrndls. 7. 5. 7. Kmjd onk Yjs qujr k gjb @lr l gj bks Nsb ks gjb Yk oæ`n ol (@@K)(00) Bk @@K tnjdj su lrnmjd jd jb _luth Ykon`no @lruf @nshjrnjs Kmjdoy y `uj jstkebjongl jd cubnl gj ;>=> plr bls Jstkgls fnjferls gjb _luth Ykon`no @lruf. _usornenjrld jb Oldvjdnl gj Hldnkrk(0=) Kustrkbnk, bks Nsbks Olla, @ngcn, Anrnektn,Dkuru, Dujvk Sjbkdgk, bks Nsbks _kblfÿd, Wldmk, Wuvkbl y _kflk Loongjdtkb. Ylstjrnlrfjdtj kghnrnjrld Ykpuk Dujvk Mundjk, Dnuj, Pkduktu, Ykbku, bks Nsbks Fkrshkbb, Wlajbku y bls Jstkgls @jgjrkgls gj bk Fnorldjsnk. Bk _jorjtkræk gj bk @@K tnjdj su sjgj jd Hldnkrk, Nsbks _kblfÿd, y su lecjtnvl prndonpkb js jb gj ksnstnr k bls Jstkgls fnjferls jd jb lrgjdkonÿd gj sus pjsqujræks gjdtrl gj bls bæfntjs gj su rjspjotnvk zldk joldÿfnok jxobusnvk. Bks kotnvngkgjs gj bk @@K jstëd munkgks plr bls prndonpnls gj gjskrrlbbl slstjdnebj, bk lesjrvkdonk gj bk slejrkdæk gj bls Jstkgls, bk slbngkrngkg rjmnldkb k trkvîs gj bk ollpjrkonÿd y pkrtnonpkonÿd, jb ndorjfjdtl gj bk okpkongkg ndstntuonldkb, bk jxojbjdonk jd jb fldntlrjl y jstnfkonÿd gj bls rjoursls, bk rjspldskenbngkg y pkrtnonpkonÿd gj bls fnjferls y, jb jstkebjonfnjdtl gj kslonkonldjs y slonjgkgjs old bks jdtngkgjs rjmnldkbjs j ndtjrdkonldkbjs quj pujgkd oldtrneunr kb fjclr oufpbnfnjdtl gj bls lecjtnvls gj bk @@K. Olfl rjsubtkgl gj bks kotnvngkgjs gj bk @@K, sj hk orjkgl bk Olfnsnÿd Yjsqujrk gjb Ykoæ`nol Ojdtrkb y Loongjdtkb, jdokrmkgk gj

(00) (0=)

Ykon`no Nsbkdgs @lruf @nshjrnjs Kmjdoy. http3//www.``k.ndt http3//svo9>8.edj;7=v.sjrvjr-wje.olf/glos/oldvjdtnld.;>=>.pg`

:8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

lrgjdkr bk pjsok gjb któd jd bk rjmnÿd, slerj bk oukb sj trktkrë fës kgjbkdtj jd jstj trkekcl. 7.5.:. Lrm kdnz kon ÿd Bkt ndlk fjrn okdk g j Gjsk rrlb bl Yjs qujr l (LBGJYJ_OK) (08) LBGJYJ_OK `uj oldstntungk jd ;>85, jd Bnfk, Yjró, oukdgl sj `nrfÿ su Oldvjdnl Oldstntutnvl(0>). Ndtjmrkgk plr Ejbnoj, Elbnvnk, Ouek, Olstk Unok, Joukglr, Jb _kbvkglr,Muktjfkbk, Muykdk, Hldgurks, Fîxnol, Dnokrkmuk, Ykdkfë, Yjró y Pjdjzujbk, jstk lrmkdnzkonÿd tnjdj su sjgj jd bk okpntkb pjrukdk. LBGJYJ_OK tnjdj olfl lecjtnvls prlflvjr jb gjskrrlbbl slstjdnebj gj bks pjsqujræks gj bk rjmnÿd, prjsjrvkdgl jb fjgnl fkrndl y gj kmuk guboj fjgnkdtj bk kpbnokonÿd gj plbætnoks gj lrgjdkonÿd y pjsok rjspldskebj. Ksnfnsfl, ndtjdsn`nokr bk ollpjrkonÿd bktndlkfjrnokdk jd fktjrnk pjsqujrk, ndorjfjdtkr bk l`jrtk gj kbnfjdtls gj vkblr dutrntnvl kgjoukgls k bks djojsngkgjs gj bks plebkonldjs gj ekcls ndmrjsls gj Bktndlkfîrnok, ndorjfjdtkr jb oldsufl gj prlguotls pjsqujrls, jstnfubkr y gnvjrsn`nokr bks jxplrtkonldjs gj prlguotls pjsqujrls. Nmukbfjdtj, sld lecjtnvls gj LBGJYJ_OK jstnfubkr bk mjdjrkonÿd gjb jfpbjl, `lrtkbjojr bk okpkongkg prlguotnvk j ndstntuonldkb gjb sjotlr pjsqujrl y prlflvjr bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb jd bk fktjrnk. Ykrk jb oufpbnfnjdtl gj sus lecjtnvls y bk jcjouonÿd gj sus prlmrkfks, LBGJYJ_OK oujdtk old udk Gnrjoonÿd Jcjoutnv k, ud Oldsjcl Gnrjotnvl, quj jb ÿrmkdl tîodnol y, bk Old`jrjdonk gj Fndnstrls, quj sj oldstntuyj jd jb fëxnfl dnvjb gj gjonsnÿd gj bk lrmkdnzkonÿd.

(08) (0>)

http3//www.lbgjpjsok.lrm/enjdvjdngls.htf http3//www.lbgjpjsok.lrm/oldvjdnl.htf

:>

7.5 .0. Bk Olfnsnÿd _uerjmnldkb gj Yjsok (O_UY) (=9) Bk O_UY js ud lrmkdnsfl ndtjrmuejrdkfjdtkb gj pjsoks, quj `uj orjkgl plr bk Oldvjdonÿd gj Yrknk(=;), Okel Pjrgj, susorntk jb 5> gj fkrzl gj ;>8: y jdfjdgkgk jb ;7 gj cubnl gj ;>>?(=5). Ndtjmrkgk plr Okel Pjrgj, Mkfenk, Mundjk, Mundjk Enssku, Fkurntkdnk y _jdjmkb, bk O_UY tnjdj plr lecjtnvls bk krfldnzkonÿd gj bks plbætnoks olfudjs jd fktjrnk gj prjsjrvkonÿd, oldsjrvkonÿd y jxpbltkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls gj bk suerjmnÿd1 bk kglponÿd gj jstrktjmnks olfudjs jd bks ndstkdonks ndtjrdkonldkbjs1 jb gjskrrlbbl gj bk ollpjrkonÿd suerjmnldkb jd fktjrnk gj vnmnbkdonk y1 jb gjskrrlbbl gj bk okpkongkg gj ndvjstnmkonÿd gj bls pkæsjs fnjferls. Bk Olfnsnÿd oujdtk old udk _jorjtkræk Yjrfkdjdtj, quj tnjdj su sjgj jd _jdjmkb, y quj js jb ÿrmkdl jcjoutnvl jdokrmkgl gj pldjr jd prëotnok bks gjonsnldjs quj kglptk bk Old`jrjdonk gj Fndnstrls, fëxnfk ndstkdonk gj gjonsnÿd gj bk O_UY. Jxnstj tkfenîd ud Olfntî gj Ollrgndkonÿd, quj js jb jdtj tîodnol gj bk Olfnsnÿd. Ykrk bk rjkbnzkonÿd gj sus kotnvngkgjs, bk Olfnsnÿd oujdtk old jb kplyl gj Mrupls gj Wrkekcl jd fktjrnk gj prltjoonÿd y vnmnbkdonk gj bks pjsqujræks1 gj ndvjstnmkonÿd pjsqujrk y1 gj ksudtls curægnols. Olfl rjsubtkgl gj bks bkelrjs gj bk O_UY, bls Jstkgls fnjferls hkd susorntl gnvjrsls ndstrufjdtls ndtjrdkonldkbjs gjstndkgls k rjmubkr jb koojsl y bk jxpbltkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls jd sus olstks1 k jstkebjojr bk ollpjrkonÿd suerjmnldkb pkrk jb jcjrononl gjb gjrjohl gj pjrsjouonÿd fkrætnfk1 k fjclrkr bks prëotnoks y ollrgndkonÿd gj bks lpjrkonldjs gj vnmnbkdonk pjsqujrk y1 k krfldnzkr bks dlrfks pkrk jb fkrokgl gj bls euqujs pjsqujrls y jb jfekrquj gj lesjrvkglrjs pjsqujrls.

(=9)

Olffnssnld _lus-Uîmnldkbj gjs Yãohjs. http3//www.osrpsp.lrm

(=;) (=5)

http3//www.osrpsp.lrm/rjmbjfjdts/rjmbjfjdts.htfb http3//www.osrpsp.lrm/rjmbjfjdts/rjmbjfjdts.htfb

09

7. ?.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

B l s f j o kd n sf ls g j l r gj d ko n ÿ d

7.?.;. Bk Ol fnsn ÿd pk rk bk L rgjd konÿ d gj bls Ujou rsl s Pnvl s Fkrndls Kdtërtnols (OOKFBU) =? Bk OOKFBU `uj jstkebjongk, plr jb krtæoubl NX gj bk Oldvjdonÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd gj bls Ujoursls Fkrndls Kdtërtnols(=7), kprlekgk jd ;>85 plr bk Ujudnÿd gj bk Olfnsnÿd Oldsubtnvk gjb Wrktkgl Kdtërtnol y quj jdtrÿ jd vnmlr jb ;>85. Bk Olfnsnÿd tnjdj su sjgj jd Hlekrt, Wksfkdnk, Kustrkbnk. @lrfkd pkrtj gj bk Olfnsnÿd, Kbjfkdnk, Krmjdtndk, Kustrkbnk, Eîbmnok, Erksnb, Ohnbj, bk Olfnsnÿd Jurlpjk, Olrjk, Jspkûk, Jstkgls Zdngls, bk @jgjrkonÿd Uusk, @rkdonk, Ndgnk, Ntkbnk, Ckpÿd,Dkfnenk, Dlrujmk, Dujvk Sjbkdgk, Ylbldnk, Ujndl Zdngls, _ugë`rnok, _ujonk, Zorkdnk y Zrumuky. Bk Olfnsnÿd tnjdj olfl `udonldjs `konbntkr ndvjstnmkonldjs y jstugnls olfpbjtls slerj bls rjoursls vnvls fkrndls kdtërtnols y slerj jb jolsnstjfk fkrndl kdtërtnol1 olfpnbkr gktls slerj jb jstkgl y bls okfenls gj plebkonÿd gj gnohls rjoursls y slerj bls `kotlrjs quj k`jotjd bk gnstrneuonÿd, keudgkdonk y prlguotnvngkg gj bks jspjonjs rjolbjotkgks y gjpjdgnjdtjs l gj bks jspjonjs l plebkonldjs k`ndjs1 ksjmurkr bk kgqunsnonÿd g gktls jstkgæstnols gj okpturk y js`ujrzls old rjspjotl k bks plebkonldjs rjolbjotkgks, gjtjrfndkr bks djojsngkgjs gj oldsjrvkonÿd y kdkbnzkr fjgngks gj gj oldsjrvkonÿd1 `lrfubkr,fës kglptkr y rjvnskr gnohks fjgngks,bks slerj bk eksj bls gktls onjdtæ`nols jxkotls gnspldnebjs1 kpbnokr jb snstjfk gj lesjrvkonÿd jndspjoonÿd jstkebjongl jd bk Oldvjdonÿd (=?) (=7)

Olffnssnld `lr thj Oldsjrvktnld l` thj Kdtkrotno Fkrndj Bnvndm Ujslurojs. http3//www.ookfbr.lrm _ld pkrtj gjb Oldvjdnl Kbjfkdnk, Krmjdtndk, Kustrkbnk, Eîbmnok, Erksnb, Eubmkrnk, Okdkgë, Ohnbj, bk Olfnsnÿd Jurlpjk, Olrjk, @ndbkdgnk, Jspkûk, Jstkgls Zdngls, bk @jgjrkonÿd Uusk, @rkdonk, @ndbkdgnk, Mrjonk, Ndgnk, Nsbks Olla, Ntkbnk, Ckpÿd, Fkurnonl, Dkfnenk, Dlrujmk, Dujvk Sjbkdgk, Ykæsjs Ekcls, Yjró, Ylbldnk, Ujndl Zdngls, _ugë`rnok, _ujonk, Zorkdnk, Zrumuky y Pkduktu. http3//www.ookfbr.lrm/pu/s/pues/eg/pt;.pg`

0;

y1 kglptkr tlgks bks fjgngks quj sjkd djojskrnks pkrk kbokdzkr bls lecjtnvls jstkebjongls plr bk Oldvjdonÿd. Jb ërjk gj koonÿd gj bkbkOlfnsnÿd js bkkbgjtjrfndkgk jd jb09³ krtæoubl gj bk Oldvjdonÿd, js gjonr zldk sntukgk sur gjb pkrkbjbl _ y bkN zldk olfprjdgngk jdtrj gnohk bktntug y bk gjdlfndkgk Oldvjrmjdonk Kdtërtnok(=:). Bks gnsplsnonldjs gj bk OOKFBU sld kpbnokebjs k tlgls bls rjoursls vnvls fkrndls jdtrj jb oldtndjdtj kdtërtnol kb sur y, jb @rjdtj Ylbkr Kdtërtnol kb dlrtj. Jd oukdtl k bks oldsngjrkonldjs curægnol plbætnoks gjdtrl gjb ërjk gj koonÿd gj bk Oldvjdonÿd y, gj old`lrfngkg old bls gnsplsntnvls gj bls koujrgls quj old`lrfkd jb _nstjfk gjb Wrktkgl Kdtërtnol, bk OOFBKU tnjdj curnsgnoonÿd y kutlrngkg pkrk nfpbjfjdtkr fjgngks gj oldsjrvkonÿd lebnmktlrnks pkrk bls fnjferls, slerj tlgks bks zldks fkrndks sntukgks gnohk ërjk. Bk Olfnsnÿd ollpjrk old ltrls trjs koujrgls rjbkonldkgls old bk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bls rjoursls kdtërtnols, jb Kdjxl NN gjb Yrltlolbl slerj bk Yrltjoonÿd Kfenjdtkb gjb Wrktkgl Kdtërtnol ‒Oldsjrvkonÿd gj bk @blrk y @kudk Kdtërtnok‖(=0)1 bk Oldvjdonÿd slerj bk Oldsjrvkonÿd gj bks @loks Kdtërtnoks(==), y bk Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk bk Ujmubkonÿd gjbk Okzk gj Ekbbjdks(=8). Gkgl quj fuohlskdnfkbjs fkrndls oruzkd bk `rldtjrk dlrtj gjb ërjk gj rjspldskenbngkg gj bk Oldvjdonÿd, bk OOFBKU ollpjrk old tlgks bks ndstntuonldjs dkonldkbjs j ndtjrdkonldkbjs rjspldskebjs gj bk lrgjdkonÿd gj bls rjoursls fkrndls vnvls kgykojdtjs k gnohk ërjk. Ykrk jb oufpbnfnjdtl gj susfkdgktls, bk Olfnsnÿd dl nfpldj rjmbks sndl quj prlfujvj koujrgls quj bls Jstkgls fnjferls kpbnokd y hkojd (=:) (=0) (==) (=8)

Bædjk quj udj bls snmunjdtjs pudtls k bl bkrml gj pkrkbjbls y fjrngnkdls3 :9³ _, 91 :9³ _, ?9³ J1 7:³ _, ?9³ J1 7:³ _, 89³ J1 ::³ _, ;:9³ J1 09³ _, :9³ ]1 :9³ _, :9³ ]1 :9³ _, 9. http3//www.kkg.mlv.ku/gj`kubt.ksp> http3//www.lojkdbkw.djt/tjxts/sjkbs.htf http3//www.nwol``noj.lrm/olffnssnld/oldvjdtnld.htf#oldvjdtnld

05

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

vkbjr plr vlbudtkg prlpnk. K gn`jrjdonk gj bl quj lourræk hkstk hkoj plol, oukdgl tlgks bks dkonldjs quj pjsokekd jd jb ërjk gj bk Oldvjdonÿd jrkd pkrtj gj jbbk, jd bk kotukbngkg kbmudls pkæ sjs dl fnjferls hkd ndnonkgl lpjrkonldjs gj pjsok. K bk `johk, jb fkylr gjsk`æl quj jd`rjdtk bk OOFBKU js bk pjsok NZZ. Bk Olfnsnÿd oujdtk old ud _jorjtkrnkgl, quj erndgk jb kplyl kgfndnstrktnvl1 ud Olfntî Onjdtæ`nol, quj kplrtk jb slplrtj tîodnol y ojbjerk rjudnldjs kdukbjs jd bks quj sj rjvnskd bls nd`lrfjs gj bks kotnvngkgjs gj bls fnjferls jd jb óbtnfl kûl ysus pbkdjs pkrk jb kûl jdtrkdtj, sj jxkfndk jb oufpbnfnjdtl gj bks fjgngks gj oldsjrvkonÿd jd vnmlr y, ktjdgnjdgl kb ksjslrkfnjdtl gjb Olfntî Onjdtæ`nol, sj rjvnskd bks fjgngks gj oldsjrvkonÿd jxnstjdtjs y sj kglptkd dujvksfjgngks, sjmód sjk djojskrnl. K gn`jrjdonk gj ltrks oldvjdonldjs fubtnbktjrkbjs gj lrgjdkonÿd pjsqujrk, bk OOFBKU dl slbl rjmubk bk pjsok, sndl quj jstë nmukbfjdtj gjgnokgk k bk oldsjrvkonÿd gjb jolsnstjfk. Js jstj ‒jd`lquj jolsnstîfnol‖, quj oldsngjrk tlgl jb loîkdl Kustrkb olfl udk sjrnj gj snstjfks ndtjroldjotkgls, bl quj gn`jrjdonk k bk Olfnsnÿd gj ltrks oldvjdonldjs pjsqujrks fubtnbktjrkbjs. Jb jd`lquj jolsnstîfnol dl sj oldojdtrk slbkfjdtj jd bks jspjonjs jxpbltkgks sndl quj trktk gj fndnfnzkr jb rnjsml gj quj bks pjsqujræks k`jotjd djmktnvkfjdtj k bks ‒jspjonjs gjpjdgnjdtjs y k`ndjs‖. Jb jd`lquj gj bk OOFBKU rjmbkfjdtkr bks kdtërtnols(=>). kotnvngkgjs hufkdks pkrk prjvjdnr okfenlsoldsnstj dlonvls jd jd bls jolsnstjfks Jdtrj bls prndonpkbjs prlebjfks kelrgkgls old îxntl plr bk Olfnsnÿd kb kpbnokr jb jd`lquj jolsnstîfnol, sj pujgj fjdonldkr bls gj bkflrtkbngkg ndongjdtkb gj bks kvjs fkrndks jd bk pjsok gj pkbkdmrj1 bls j`jotls gj bk pjsqujræk gj krrkstrj1 bls jdrjgls jd bls gjsjohls fkrndls1 bls krrkstrjs gj `ldgl1 bls krrkstrjs pjbëmnols pkrk bk jxtrkoonÿd gjb arnbb y, bk pjsok NZZ. LOA, Akrt-Hjrfkd. Hkonk udk fjclr olfprjdsnÿd gjb oldojptl gj lrgjdkonÿd (=>) A jd bk OOFBKU, OOFBKU, Hlekrt, Wksfkdnk, Kustrkbnk, Fkyl gj 5999.

0?

K bl bkrml gj sus kûls gj lpjrkonÿd, bk Olfnsnÿd hk kmrjmkgl udk dujvk gnfjdsnÿd k bk kpbnokonÿd gjb jd`lquj gj prjokuonÿd, yk quj hk oldsjmungl lebnmkr k bls ndgnvnguls rjspldskebjs plr bks lpjrkonldjs pjsqujrks k rjspldgjr plr sus koonldjs y custn`nokr sus gjrjohls gj pjsok gj fkdjrk oldsjoujdtj old bk lrgjdkonÿd rjspldskebj gj bls rjoursls jd oujstnÿd, rkzÿd plr bk oukb sj oldsngjrk k bk OOFBKU olfl udk lrmkdnzkonÿd gj vkdmukrgnk jd bk lrgjdkonÿd prjokutlrnk y jolsnstîfnok gj bks pjsqujræks. 7. ?. 5. Bk Oldvjdonÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd y Lrgjdkonÿd gj bls Ujoursls gj Ylbbloa jd jb Fkr Ojdtrkb gjb Ejkrndm. BkyOldvjdonÿd(89) jd ]kshndmtld G.O., jbpkrtj ;0 gjgjcudnl gj ;>>7 jdtrÿ jd vnmlr jb`uj 8 gjsusorntk gnonjferj gj ;>>:. @lrfkd jbbk Ohndk, Olrjk, Jstkgls Zdngls, Ckpÿd, Ylbldnk y Uusnk. Jb ërjk gj koonÿd gj bk Oldvjdonÿd js bk kbtk fkr gjb Fkr gj Ejrndm, fës kbbë gj bks 599 fnbbks gj bks bædjks gj eksjs gjsgj bk oukb js fjgngk jb fkr tjrrntlrnkb gj bls Jstkgls olstjrls gjb Fkr gj Ejrndm. _ld lecjtnvls gj bk Oldvjdonÿd, jb jstkebjojr ud rîmnfjd ndtjrdkonldkb pkrk bk oldsjrvkonÿd, lrgjdkonÿd y fëxnfk utnbnzkonÿd gj bls rjoursls gj plbbloa jd jb ërjk gj koonÿd gj bk fnsfk1 rjstkebjojr y fkdtjdjr blsfëxnfl rjourslsrjdgnfnjdtl gj plbbloa gjb Fkr gj Ejkrndm jd dnvjbjs quj pujgkd ksjmurkr su slstjdngl1 ollpjrkr jd bk letjdonÿd j ndtjrokfenl gj nd`lrfkonÿd slerj jb plbbloa y ltrls rjoursls fkrndls vnvls jd jb Fkr gj Ejkrndm y1 `konbntkr ud `lrl jd jb oukb bks Ykrtjs pujgjd kolrgkr jb jstkebjonfnjdtl gj bks fjgngks djojskrnks pkrk bk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls fkrndls vnvls gjb ërjk gj bk Oldvjdonÿd. Bk Oldvjdonÿd ojbjerk rjudnldjs kdukbjs jd bls tjrrntlrnls gj okgk udl gj bls pkæsjs fnjferls. Kudquj bk Oldvjdonÿd dl plsjj ud (89)

http3// www .k`so .dlkk.ml v/[email protected]/ OE_/Glos / Oldvjdtnld%59ld%59Oldsjrvktnld%59l`%59Ylbbloa%59nd%59Ojdtrkb%59Ejrndm%59_jk.pg`

07

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

_jorjtkrnkgl, jb Kbksak @nshjrnjs _onjdoj Ojdtrj, gjpjdgjdonk gj bk DLKK Dktnldkb Fkrndj _jrvnoj gj bls Jstkgls Zdngls, erndgk jstj tnpl gj kplyl k bls Jstkgls fnjferls. 7.? .?. Olfnsnÿd pk rk bk Ol dsjrvkonÿd gjb Któd _ur jûl g j Kbjtk Kzub (OO_EW)(8;) Bk OO_EW, sj oldstntuyÿ slerj bk eksj gj ud krrjmbl vlbudtkrnl quj jxnstæk jdtrj Kustrkbnk, Dujvk Sjbkdgk y Ckpÿd, pkæsjs quj, kdtj bk snmdn`noktnvk rjguoonÿd gj bk plebkonÿd gj bk jspjonj, gjengl k ud jxojsnvl js`ujrzl pjsqujrl, jfpjzkrld k kutl kpbnokrsj jstrnotks oultks gj pjsok, k pkrtnr gj ;>8:, olfl fjgngk gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gjstndkgk k rjoupjrkr bk plebkonÿd gj któd surjûl gj kbjtk kzub. Jd fkyl gj ;>>?, jstj koujrgl vlbudtkrnl `uj `lrfkbnzkgl fjgnkdtj bk susornponÿd, plr bls trjs pkæsjs, gj bk Oldvjdonÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd gjb Któd _urjûl gjKbjtk Kzub(85), jb oukb jdtrÿ jd vnmlr jb 59 gj fkyl gj ;>>7. Jstk Oldvjdonÿd orjl bk Olfnsnÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd gjb Któd _urjûl gj Kbjtk Kzub, bk fnsfk quj tnjdj su sjgj jd Okdejrrk, Kustrkbnk. Ylstjrnlrfjdtj koojgnjrld k bk Oldvjdonÿd y, oldsjoujdtjfjdtj, sj oldvnrtnjrld jd pkrtj gj bk Olfnsnÿd, Olrjk(8?) y bk jdtngkg pjsqujrk gj Wknwëd(87). @nbnpndks `uj, ksnfnsfl, kojptkgk olfl pkæs ollpjrkdtj dl fnjferl(8:) y bk Olfnsnÿd fkdtnjdj oldvjrskonldjs old Ndgldjsnk y _ugë`rnok k `nd gj quj koojgkd k bk fnsfk, jd jstk oktjmlræk. Jb lecjtnvl prndonpkb gj bk Olfnsnÿd js jb gj ksjmurkr,k trkvîs gj bk kpbnokonÿd gj fjgngks gj lrgjdkonÿd, bk oldsjrvkonÿd y ÿptnfk utnbnzkonÿd gj bk pjsqujræk mblekb gj któd surjûl gj kbjtk kzub. (8;) (85) (8?) (87) (8:)

Olff nssnld `lr thj Olds jrvkt nld l` _lut hjrd Ebuj` nd Wudk. http 3// www.ooset.lrm/ http3//www.ooset.lrm/glos/pg`/kelut\thj\olffnssnld/oldvjdtnld.pg` ;= gj lotuerj gj 599;. ?9 gj kmlstl gj 5995. 5 gj kmlstl gj 5997.

0:

Bk OO_EW tnjdj olfl `udonldjs gjtjrfndkr bk okpturk pjrfntngk y bks rjspjotnvks oultks jdtrj bls fnjferls1 oldsngjrkr y kgfndnstrkr bks fjgngks gj lrgjdkonÿd quj sjkd djojskrnks kpbnokr pkrk kbokdzkr bls lecjtnvls gj bk Oldvjdonÿd1 oldguonr y ollrgndkr bk ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok quj sustjdtj bk kglponÿd gj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd1 kglptkr gjonsnldjs pkrk nfpbjfjdtkr bk lrgjdkonÿd gj bk pjsqujræk1 kotukr olfl fjokdnsfl ollrgndkglr gj bks kotnvngkgjs gj bls Jstkgls fnjferls jd rjbkonÿd kb któd surjûl gj kbjtk kzub1 prlflvjr koonldjs y fjgngks gjstndkgks k bk oldsjrvkonÿd gj bks jspjonjs fkrndks kslonkgks k bk pjsok gjb któd surjûl gj kbjtk kzub y bks jspjonjs lecjtl gj ‒eyoktoh‖ y1 ollpjrkr y ollrgndkr old ltrks lrmkdnzkonldjs rjmnldkbjs gj lrgjdkonÿd pjsqujrk gjb któd. Old bk `ndkbngkg gj sjrvnr olfl ÿrmkdl ksjslr gj bk Olfnsnÿd, bk Oldvjdonÿd gjtjrfndÿ gj ud Olfntî gjb Onjdtæ`nol, oukb tnjdj olfl `udonldjs j`jotukrbkbkorjkonÿd jstnfkonÿd y kdëbnsns jstkgl yjbpktrÿd gj bk plebkonÿd gj któd surjûl gj kbjtk kzub1 ollrgndkr bls jstugnls j ndvjstnmkonldjs slerj bk jspjonj1 kbokdzkr k bk Olfnsnÿd sus hkbbkzmls y oldobusnldjs slerj jb jstkgl gj bk plebkonÿd gj któd surjûl gj kbjtk kzub y gj bks pjsqujræks kslonkgks y, j`jotukr rjolfjdgkonldjs k bk Olfnsnÿd jd ksudtls rjbktnvls k bk oldsjrvkonÿd, lrgjdkonÿd y utnbnzkonÿd ÿptnfk gj bk pjsqujræk. 7. ?. 7. Bk Olfnsnÿd Ndtjrkfjrnokdk gjb Któd Wrlpnokb (ONKW) (80) Bk ONKW `uj jstkebjongk plr bk Oldvjdonÿd(8=) jdtrj bls Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok y bk Ujpóebnok gj Olstk Unok, susorntk jd ]kshndmtld, G.O., jb ?; gj fkyl gj ;>7>. Gnohl Oldvjdnl jdtrÿ jd vnmlr jd ;>:9 y qujgÿ kenjrtl k bk kghjsnÿd gj ‒tlgl mlenjrdl ouyls dkonldkbjs tlfjd pkrtj jd bks lpjrkonldjs gj pjsok quj kekrok jstk Oldvjdonÿd y gjsjj kghjrnrsj k jbbk…‖(88). (80)

http3//www.nktto.lrm

(8=) (88)

http3//www.nktto.lrm/[email protected]@nbjs/oldvjdonld.pg` Krtæoubl P, dufjrkb ?. gj bk Oldvjdonÿd.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

00

@lrfkd pkrtj gj bk ONKW, Olrjk, Olstk Unok, Joukglr, Jb _kbvkglr, Jspkûk, Jstkgls Zdngls, @rkdonk, Muktjfkbk, Ckpÿd, Fîxnol, Dnokrkmuk, Ykdkfë, Yjró, Pkduktu y Pjdjzujbk. Ejbnoj, Okdkgë, Ohndk, nsbks Olla, Hldgurks y bk Zdnÿd Jurlpjk, pkrtnonpkd olfl Dl Ykrtjs Ollpjrkdtjs. Wknpjn Ohndl, olfl jdtngkg pjsqujrk ollpjrkdtj. Jb lecjtnvl `udgkfjdtkb gj bk ONKW js bk oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd gj bks pjsqujræks gj ktudjs y ltrks jspjonjs okpturkgks plr euqujs ktudjrls jd jb Loîkdl Ykoæ`nol Lrnjdtkb. Jd jb jcjrononl gj sus `udonldjs(8>), bk Olfnsnÿd rjkbnzk ndvjstnmkonldjs slerj bk keudgkdonk, enlblmæk, enlfjtræk y jolblmæk gj bls ktudjs gj kbjtk kfkrnbbk y eldntls gj bks kmuks gjb Ykoæ`nol Lrnjdtkb, ksæ olfl slerj bks jspjonjs quj mjdjrkbfjdtj sj uskd olfl okrdkgk gjb któd, jspjonkbfjdtj bk skrgndk y ltrks obksjs gj pjojs quj pjsokd bks jfekrokonldjs ktudjrks. Ksnfnsfl, ndvjstnmk bls j`jotls gj bls `kotlrjs dkturkbjs y gj bk koonÿd gjb hlferj jd bk keudgkdonk gj bks plebkonldjs gj pjojs. Kgnonldkbfjdtj, olfpnbk y kdkbnzk nd`lrfjs rjbkonldkgls old bks oldgnonldjs prjsjdtjs y pkskgks y gj bks tjdgjdonks quj sj lesjrvkd jd bks plebkonldjs gj pjojs quj kekrok bk Oldvjdonÿd. Jstugnk y kdkbnzk bls snstjfks y fkdjrks gj fkdtjdjr y kufjdtkr bks gnohks plebkonldjs. Ujolfnjdgk, jd eksj k ndvjstnmkonldjs onjdtæ`noks, bk koonÿd oldcudtk djojskrnk fkdtjdjrrjbktnvls bks ontkgks pjojsquj y1 kekrok olfpnbkbk jstkgæstnokspkrk j nd`lrfjs k bkplebkonldjs pjsok gj blsgjpjojs Oldvjdonÿd, ksæ olfl gnsjfndk bls rjsubtkgls gj sus ndvjstnmkonldjs. Bk Olfnsnÿd jstë ndtjmrkgk plr bls rjprjsjdtkdtjs gj bks Ykrtjs quj, ekcl jb tætubl gj Olfnsnldkgls, pujgjd tltkbnzkr ouktrl plr pkæs y oldstntuyj jb fëxnfl ÿrmkdl gj gjonsnÿd gj bk ONKW. Oujdtk old jb kplyl gj ud Gnrjotlr Onjdtæ`nol y gjb _jorjtkrnkgl, jb oukb tnjdj su sjgj jd Bk Clbbk, Okbn`lrdnk, Jstkgls Zdngls.

(8>)

Krtæoubl NN gj bk Oldvjdonÿd.

0=

Bk ONKW js rjspldskebj tkfenîd rjspldskenbngkg jd bk jcjouonÿd gjb Yrlmrkfk Ndtjrdkonldkb pkrk bk Oldsjrvkonÿd gj Gjb`ndjs (KYNOG)(>9) y prlplronldk bk _jorjtkræk pkrk gnohl Yrlmrkfk. Gnohl Koujrgl jdtrÿ jd vnmlr jd `jerjrl gj ;>>> y tnjdj olfl lecjtnvls rjguonr prlmrjsnvkfjdtj bk flrtkbngkg ndongjdtkb gj gjb`ndjs jd bk pjsqujræk gj któd old rjg gj ojrol jd jb Krjk gjb Koujrgl k dnvjbjs ojrokdls k ojrl, k trkvîs gjb jstkebjonfnjdtl gj bæfntjs kdukbjs1 eusokr fîtlgls kfenjdtkbfjdtj kgjoukgls pkrk okpturkr ktudjs kbjtk kfkrnbbk mrkdgjs dl kslonkgls old gjb`ndjs old jb prlpÿsntl gj jbnfndkr bk flrtkbngkg gj gjb`ndjs jd jstk pjsqujræk1 y ksjmurkr bk slstjdnenbngkg k bkrml pbkzl gj bks plebkonldjs gj któd jd jb Krjk gjb Koujrgl, ksæ olfl bk gj bls rjoursls fkrndls vnvls rjbkonldkgls old jstk pjsqujræk1 tlfkdgl jd oujdtk bk ndtjrrjbkonÿd jdtrj jspjonjs jd jb jolsnstjfk, pkrtnoubkrfjdtj plr bl quj hkoj k, jdtrj ltrls, jvntkr, rjguonr y fndnfnzkr bk okpturk ndongjdtkb y bls gjsokrtjs gj ktudjs cuvjdnbjs y jspjonjs dl lecjtnvl. @lrfkd pkrtj gjb Koujrgl KYNOG Olstk Unok, Joukglr, Jb _kbvkglr, Jstkgls Zdngls, Muktjfkbk, Hldgurks, Fîxnol, Dnokrkmuk, Ykdkfë, Yjró, Zdnÿd Jurlpjk, Pkduktu, Pjdjzujbk. Elbnvnk y Olblfenk kpbnokd jb Koujrgl prlvnsnldkbfjdtj. Old jb lecjtl gj kotukbnzkr bks gnsplsnonldjs gj bk oldtjdngks jd bk Oldvjdonÿd gj ;>7>, bls Jstkgls Ykrtjs gj bk ONKW, bls dl pkrtj ollpjrkdtjs y bk jdtngkg pjsqujrk ollpjrkdtj, djmlonkrld bk Oldvjdonÿd(>;) pkrk jb @lrtkbjonfnjdtl gj bk Olfnsnÿd Ndtjrkfjrnokdk gjb KtódWrlpnokb jstkebjongk plr bk Oldvjdonÿdgj ;>7>. Gnohk Oldvjdonÿd dl jdtrk kód jd vnmlr.

(>9) (>;)

http3//www.nktto.lrm/[email protected]@nbjs5/KYNOG-(jdfjdgkgl-Cud-5990).pg` http3//www.nktto.lrm/NKWWOgloufjdtktnld_YD.htf

08

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

7.?.:. Olf nsn ÿd Ndt jrd konl dkb pk rk bk Old sjrv konÿ d gjb Któ d Ktbëdtnol (NOOKW)(>5) Bk NOOKW `uj jstkebjongk jd;>00, jd Uæl gj Ckdjnrl, Erksnb, oukdgl sj kglptÿ bk Oldvjdonÿd(>?) pkrk bk Oldsjrvkonÿd gjb Któd Ktbëdtnol. Jstë ndtjmrkgk plr Kdmlbk, Krmjbnk, Ekrekgls, Ejbnoj, Erksnb, Okel Pjrgj, Okdkgë, Ohndk, Olrjk, Olstk gj Fkr`nb, Orlkonk, Jstkgls Zdngls, @rkdonk, @nbnpndks, Mkeÿd, Mhkdk, Muktjfkbk, Mundjk, MundjkJouktlrnkb, Hldgurks, Nsbkdgnk, Ckpÿd, Bnenk, Fkrrujols, Fîxnol, Dkfnenk, Dnokrkmuk, Dlrujmk, Ykdkfë, Uusnk, _kd Wlfî y Yrædonpj, _nrnk, Ujndl Zdngl, _jdjmkb, _ugë`rnok, Wrndngkg y Wlekml, Wudjs, Wurquæk, Zrumuky, Pkduktu, Pjdjzujbk y bk Zdnÿd Jurlpjk. Ykrtnonpkd tkfenîd olfl ollpjrkdtjs dl fnjferls Wknpjn Ohndl, Muykdk y bks Kdtnbbks Hlbkdgjsks. Gj old`lrfngkg old bl jstkebjongl plr bk Oldvjdonÿd, bk Olfnsnÿd tnjdj plr zldk gj kpbnokonÿd tlgks bks kmuks gjb Loîkdl Ktbëdtnol, ndobuyjdgl bls fkrjs kgykojdtjs. Bk Olfnsnÿd js rjspldskebj plr bk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls ktudjs y jspjonjs k`ndjs jd jb Loîkdl Ktbëdtnol. Ksæ, ojrok gj ?9 jspjonjs sld lecjtl gj bls trkekcls gj bk Olfnsnÿd, jdtrj jbbls, jb któd ktbëdtnol gj kbjtk kzub, jb ‒sanpckoa‖, jb któd gj kbjtk kfkrnbbk, bk kbekolrk, jb któd ‒enmjyj‖, pjz jspkgk, fjrbæd ebkdol, fjrbæd kzub, fkoajrjb jspkûlb, okekbbk, któd `rkmktk y eldntl ktbëdtnol, jdtrj ltrls. Bk NOOKW jstk jdokrmkgk gj ndvjstnmkr bk keudgkdonk, enlfjtræk y jolblmæk gj bls pjojs, bk lojkdlmrk`æk gj su fjgnl kfenjdtj y bls j`jotls gj bls `kotlrjs dkturkbjs y hufkdls js su keudgkdonk. Jbbl olfprjdgj, bk rjolpnbkonÿd y kdëbnsns gj bks nd`lrfkonÿd jstkgæstnok rjbktnvk k bks oldgnonldjs y tjdgjdonks gj bk pjsqujræk jd jb Ktbëdtnol1 jb jstugnl y (>5)

Ndtjrdktnldkb Olffnssnld `lr thj Oldsjrvktnld l` Ktbkdtno Wudks. http3//

(>?)

www.nookt.js http3//www.nookt.js/Gloufjdts/Olffnssnld/EksnoWjxts.pg`

0>

jvkbukonÿd gj bk nd`lrfkonÿd rjbktnvk k bks fjgngks y fîtlgls pkrk ksjmurkr jb fkdtjdnfnjdtl gj bks plebkonldjs gj ktudjs y jspjonjs k`ndjs jd bk zldk gj kpbnokonÿd gj bk Oldvjdonÿd jd dnvjbjs quj pjrfntkd udk okpturk fëxnfk oldtnduk y quj mkrkdtnojd y quj mkrkdtnojd bkj`jotnvk jxpbltkonÿd gj bks jspjonjs jd `lrfk olfpktnebj old bks okpturks1 bk rjolfjdgkonÿd gj jstugnls j ndvjstnmkonldjs y1 bk puebnokonÿd y gn`usnÿd gj bls rjsubtkgls y oldobusnldjs letjdngks(>7). Ykrk jb oufpbnfnjdtl gj sus `udonldjs, bk Olfnsnÿd, quj jstë olfpujstk plr bls rjprjsjdtkdtjs gj bks Ykrtjs, oujdtk old jb kplyl gjb Olfntî gj Kgfndnstrkonÿd y @ndkdzks y gjb Olfntî gj Ndvjstnmkonÿd y Jstkgæstnoks. Ksnfnsfl, old ouktrl pkdjbjs jspjonkbnzkgls (któd trlpnokb, któd tjfpjrkgl gjb dlrtj, któd tjfpjrkgl gjb sur y, ltrks jspjonjs)1 jb Olfntî Oufpbnfnjdtl gj bks Fjgngks gj Lrgjdkonÿd1 Mrupl gj Wrkekclpkrk slerjjbJstkgæstnoks y Fjgngks gj Oldsjrvkonÿd1 jbMrupljbgj Wrkekcl pkrk jb Gjskrrlbbl Ndtjmrkgl y Ollrgndkgl gj Fjgngks gj Lrgjdkonÿd pkrk jb któd gj kbjtk kzub gjb Ktbëdtnol y1 jb _jorjtkrnkgl. Jstj óbtnfl tnjdj su sjgj jd Fkgrng y erndgk jb kplyl blmæstnol, tîodnol y kgfndnstrktnvl k bk Olfnsnÿd. 7.? .0. Olfnsnÿd gjb Któd pk rk jb L oîkdl Ædg nol (NL WO) (>:) Jb Koujrgl pkrk jb jstkebjonfnjdtl gj bk NLWO `uj kglptkgl, jd dlvnjferj gj ;>>?(>0),old plrjbjbKrtæoubl ;;: pjrnlgl gjb Oldsjcl gj bk @KL, gj old`lrfngkg XNPgj gjsjsnldjs bk Oldstntuonÿd gj gnohl lrmkdnsfl ndtjrdkonldkb. Jstj Koujrgl jdtrÿ jd vnmjdonk jb 5= gj fkrzl gj ;>>0 y sus Ujmbks @ndkdonjrks `ujrld kglptkgks jd bk prnfjrk sjsnÿd gjb lrmkdnsfl, jd Ulfk, jd fkrzl gj ;>>=. Bks Ujmbks gj Yrlojgnfnjdtl `ujrld kprlekgks jd bk sjmudgk sjsnÿd gj bk NLWO, jd Pnotlrnk, jd sjptnjferj gj ;>>=. (>7)

Krtæoubl NP gj bk Oldvjdonÿd.

(>:) (>0)

Ndgnkd Lojkd Wudk Olffnssnld. http3//www.nlto.lrm/Jdmbnsh/nd`l/fnssnld.php

=9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Bk Olfnsnÿd tnjdj su sjgj jd _jyohjbbjs y sld `lrfkd pkrtj gj jbbk Kustrkbnk, Ohndk, nsbks Olflrjs, Olrjk, Jrntrjk, @nbnpndks, @rkdonk, Mundjk, Ndgnk, Nrëd, Ckpÿd, Ajdyk,Fkbksnk, Fkgkmksokr, Fkurnonl, Lfëd, Ykanstëd, Ujndl Zdngl, _jyohjbbjs, _rn Bkdak, _ugëd, Wknbkdgnk, Pkduktu y bk Zdnÿd Jurlpjk. _u ërjk gj kpbnokonÿd js jb Loîkdl Ædgnol y fkrjs kgykojdtjs kb dlrtj gj bk oldvjrmjdonk Kdtërtnok. Ndgldjsnk y _ugë`rnok pkrtnonpkd olfl ollpjrkdtjs dl fnjferls. Jb lecjtnvl gj bk Olfnsnÿd js `lfjdtkr bk ollpjrkonÿd jdtrj sus fnjferls pkrk ksjmurkr jb lrgjdkonÿd , oldsjrvkonÿd y utnbnzkonÿd ÿptnfk gj bls tódngls y jspjonjs k`ndjs y ksjmurkr jb gjskrrlbbl slstjdnebj gj bk pjsok. Ykrk jbbl, bk Olfnsnÿd bbjvk kgjbkdtj gls prlmrkfks onjdtæ`nols slerj fujstrks y fkrokgl gj ndgnvnguls tódngls y jspjonjs rjbkonldkgks kgjbkktudjs pjsqujræk, ksæ olfl trkekcls gj ndvjstnmkonÿd slerj bks plebkonldjs j nfpkotl slerj bls fkfæ`jrls fkrndls kslonkgls, pkrtnoubkrfjdtj gjb`ndjs. _ld `udonldjs gj bk Olfnsnÿd fkdtjdjr oldtrlb slerj bks oldgnonldjs y pktrldjs gj bks plebkonldjs gj tódngls y jspjonjs rjbkonldkgks1 kdkbnzkr y gn`udgnr bk nd`lrfkonÿd onjdtæ`nok quj prlguoj1 fkdtjdjr jstkgæstnoks slerj bks okpturks y jb js`ujrzl pjsqujrl, ksæ olfl slerj tlgk ltrk nd`lrfkonÿd rjbjvkdtj k bk kpbnokonÿd l jstkebjonfnjdtl gj fjgngks gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bks pjsqujræks lecjtl gj bls trkekcls gj bk Olfnsnÿd1 prlflvjr bk ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok1 kglptkr,jd eksj k bk fjclr nd`lrfkonÿd onjdtæ`nok gnspldnebj bks fjgngks gjlrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bks jspjonjs y1 j`jotukr jb sjmunfnjdtl gjb nfpkotl joldÿfnol y slonkb gj bks fjgngks kglptkgks j nfpbjfjdtkgks. Ykrk bbjvkr kgjbkdtj su trkekcl, bk Olfnsnÿd, ÿrmkdl fëxnfl gj gjonsnÿd, sj rjódj okgk gls kûls. Oujdtk old jb kplyl gjb Olfntî Onjdtæ`nol y gj Mrupls gj Wrkekcl quj rjkbnzkd ndvjstnmkonldjs y jvkbukonldjs jd gjtkbbj, slerj bls prlebjfks tîodnols rjbkonldkgls old bks fjgngks gj lrgjdkonÿd quj gjtjrfndk bk Olfnsnÿd.

=;

7. ?. =. Olfns nÿd N dtjrd konld kb gj b Yko æ`nol pkrk jb Hk bneut . (NYHO)(>=) Jstkebjongk jd ;>5?, fjgnkdtj ud koujrgl(>8) susorntl plr bls mlenjrdls gj Okdkgë y bls Jstkgls Zdngls, js bk fës kdtnmuk ndstntuonÿd gj lrgjdkonÿd pjsqujrk quj sj fkdtnjdj jd kotnvngkg. Gnohk Oldvjdonÿd jdtrÿ jd vnmlr jd lotuerj gj ;>57 y jstkebjonÿ, olfl prnfjrk fjgngk gj lrgjdkonÿd, udk vjgk gj trjs fjsjs gurkdtj jb ndvnjrdl, ksæ olfl rjmubkonÿd rj`jrngk k bk okpturk ndongjdtkb gjb hkbneut gurkdtj bk vjgk. Bk Oldvjdonÿd jstkebjonÿ, ksnfnsfl, bk Olfnsnÿd Ndtjrdkonldkb gj Yjsoks, bk fnsfk quj, old jb tnjfpl, pkskræk k gjdlfndkrsj Ndtjrdkonldkb Ykon`no Hkbneut Olffnssnld. Gnohk Olfnsnÿd `uj jdokrmkgk gj hkojr ud jstugnl hnstÿrnol slerj bk pjsokgjb hkbneut y gj prjsjdtkr rjolfjdgkonldjs slerj bks fjgngks djojskrnks pkrk bk prjsjrvkonÿd y gjskrrlbbl gj bk pjsqujræk. Bk Oldvjdonÿd `uj lecjtl gj gnvjrsks flgn`nokonldjs, hkenîdglsj susorntl trktkgls flgn`noktlrnls jd ;>?9, ;>?=, ;>:? ,yjb óbtnfl gj jbbls, jd ;>=>. K bl bkrml gj tlgls jstls kûls, bk Olfnsnÿd hk gjtjrfndkgl bks oultks y tjfplrkgks gj pjsok, hkenjdgl blmrkgl ndorjfjdtkr jb vkblr kmrjmkgl gj bk pjsqujræk, rjguonr jb plrojdtkcj gj gjspjrgnonl jd bk fnsfk j, ndorjfjdtkr bls dnvjbjs gj sjmurngkg jd bk `bltk gjgnokgk k bk pjsok gjb hkbneut. Bk NYHO hk sngl pnldjrk jd bk ngjdtn`nokonÿd onjdtæ`nok gj bls dnvjbjs gj plebkonldjs y jd bk kpbnokonÿd gj fjgngks gj lrgjdkonÿd ekskgks jd bk nd`lrfkonÿd onjdtæ`nok gnspldnebj. Old udl gj bls fjclrjs rjsubtkgls jd jstk fktjrnk, bk Olfnsnÿd hk jstkebjongl udk rjg gj pujrtls gj fujstrk jdtrj Kbksak y bk Olbufenk Erntëdnok, k pkrtnr gj bk oukb rjkbnzk sus ndvjstnmkonldjs y kglptk sus gjonsnldjs.

(>=)

Ndtjrdktnldkb Ykon`no Hkbneut Olffnssnld. http3//www.npho.wkshndmtld.jgu/

(>8)

hkbolf http3//www.npho.wkshndmtld.jgu/hkbolf/hnstlry/;>5?us.htf

=5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Bk Olfnsnÿd jstë oldstntungk plr trjs Olfnsnldkgls gjsnmdkgls plr okgk mlenjrdl y oujdtk old ud pjqujûl sjorjtkrnkgl gnrnmngl plr ud Gnrjotlr, jb oukb tnjdj su sjgj jd _jkttbj, jd jb okfpus gj bk Zdnvjrsnty l` ]kshndmtld. 7.? .8. Bk Olfnsnÿd Ekb bjdjrk Nd tjrdkonldkb (N] O) (>>) Jstkebjongk jd gnonjferj gj ;>70, fjgnkdtj bk susornponÿd gj bk Oldvjdonÿd pkrk bk Ujmubkonÿd gj bk Okzk gj Ekbbjdks(;99), bk N]O js bk lrmkdnzkonÿd ndtjrdkonldkb jdokrmkgk gj bk kgfndnstrkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bks plebkonldjs gj ekbbjdks k dnvjb mblekb. _u lecjtnvl prndonpkb js rjvnskr pjrnÿgnokfjdtj bks fjgngks qujrjmubkd bks kotnvngkgjs ekbbjdjrks jd jb fudgl. Gnohks fjgngks, quj sld oldsjoujdonk gj jstkgl gj slerjjxpbltkonÿd gj bk jspjonj, ndobuyjd bk prltjoonÿd olfpbjtk, fjgnkdtj jb jstkebjonfnjdtl gj flrktlrnks y skdtukrnls, gj onjrtks jspjonjs gj ekbbjdks1 bk rjmubkonÿd gjb dófjrl y tkfkûl gj ekbbjdks quj pujgjd sjr okzkgks y1 bk rjkbnzkonÿd gj jxnmjdtjs prlmrkfks gj ndvjstnmkonÿd slerj ojtëojls. Gjsgj su `udgkonÿd y, hkstk ;>80, bk Olfnsnÿd sj bnfntÿ k jdtrjmkr oultks gj okzk. _nd jfekrml, k pkrtnr gj gnohk `johk, y olfl rjsubtkgl gj bks prjsnldjs jcjrongks plr bls gjdlfndkgls mlenjrdls oldsjrvkonldnstks ynfpbjfjdtkonÿd LDMs kfenjdtkbnstks gj ndgj`ndngks tlgl jb fudgl, bk olfjronkb N]O jfpjzÿ bk gj flrktlrnks gj bk okzk gj tlgks bks jspjonjs gj ekbbjdks. Jstk sntukonÿd, mjdjrÿ udk kmugk plbntnzkonÿd gj bks rjudnldjs gj bk Olfnsnÿd bks quj kotukbfjdtj, bjcls gj oldojdtrkrsj jd bls tjfks gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bk jspjonj, js utnbnzkgk olfl ud `lrl jd

(>>) ) http3//www.nwol``noj.lrm/olffnssnld/oldvjdtnld.htf#oldvjdtnld Ndtjrdkonldkb ]khbndm Olffnssnld. http3//www.nwol``noj.lrm (;99

=?

gldgj bks tjdgjdonks prltjoonldjs, oldsjrvkonldnstks y k `kvlr gj bk okzk, fngjd plbætnokfjdtj sus `ujrzks tlgls bls kûls. jstë ndtjmrkgk kotukbfjdtj =9 pkæsjs(;9;) gj bls oukbjs Bk 7= Olfnsnÿd tnjdjd gjrjohl k vltl. Bls ltrls 5?,plr fkdtnjdjd bk okbngkg gj fnjferls snd vltl, gjengl kb ndoufpbnfnjdtl gjb pkml gj oultks. Bk Olfnsnÿd sj rjódj kdukbfjdtj pkrk jvkbukr jb jstkgl gj bks plebkonldjs gj ekbbjdks, kglptkr fjgngks gj oldsjrvkonÿd gj bk jspjonj, gjdlfndkgks «sohjgubj± y kelrgkr bls ksudtls kgfndnstrktnvls gj bk fnsfk. Ouktrl Olfntîs kplykd jb trkekcl gj bk Olfnsnÿd. Jb Olfntî Onjdtæ`nol, jb fës nfplrtkdtj gj tlgls, jstë ndtjmrkgl plr ojrok gj 599 gj bls fës olddltkgls jspjonkbnstks gjb fudgl jd ndvjstnmkonÿd slerj ekbbjdks, sj rjódj okgk kûl gls sjfkdks kdtjs quj bk Olfnsnÿd old bk `ndkbngkg gj prjpkrkr su nd`lrfj y rjolfjdgkonldjs. Jstj Olfntî tnjdj plr `udonldjs prlflvjr, rjolfjdgkr y lrmkdnzkr jstugnls jndvjstnmkonldjs rjbkonldkgks old bks ekbbjdks y bk okzk gj ekbbjdks1 rjolbjotkr y kdkbnzkr nd`lrfkonÿd jstkgæstnok rjbktnvk k bk oldgnonÿd y pktrÿd gj bks plebkonldjs gj ekbbjdks y bls j`jotls gj bk kotnvngkg ekbbjdjrk slerj jbbls y1 jstugnkr, oldslbngkr y gnsjfndkr nd`lrfkonÿd rj`jrjdtj kb fkdtjdnfnjdtl j ndorjfjdtl gj bks plebkonldjs gj ekbbjdks. Ykrk bk jcjouonÿd gj sus `udonldjs jb Olfntî oujdtk old bls sueolfntîs slerj jb prlojgnfnjdtl rjvnskgl gj lrgjdkonÿd, bls prlojgnfnjdtls gj lrgjdkonÿd bk suesnstjdonk gj olfudngkgjs kelræmjdjs, ‒eyoktoh‖, jstkgl gjpkrk sntukonÿd gj bks plebkonldjs y jspjonjs, gj`ndnonÿd gj plebkonÿd, ksudtls fjgnlkfenjdtkbjs, lesjrvkonÿd gj ekbbjdks, skdtukrnls, pjrfnsls jspjonkbjs y pjqujûls ojtëojls. Kgjfës, jxnstjd bls Olfntîs Wîodnol1 gj @ndkdzks,Kgfndnstrktnvl y jb rjonjdtjfjdtj orjkgl Olfntî slerj Oldsjrvkonÿd. Bk Olfnsnÿd oujdtk old bls sjrvnonls kgfndnstrktnvls y blmæstnols gj ud rjguongl _jorjtkrnkgl quj tnjdj su sjgjjd Okferngmj, Ujndl Zdngl. (;9;) http3//www.nwol``noj.lrm/olffnssnld/fjfejrs.htf

=7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

7. ?. >. Lrmk dnzko nÿd pk rk bk O ldsj rvko nÿd gj b _kbf ÿd jd j b Ktbëdtnol Dlrtj (DK_OL)(;95) DK_OL sj oldstntuyÿ jb ;³ gj lotuerj gj ;>8?, oukdgl `uj susorntk bk Oldvjdonÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd gjb_kbfÿd jd jb Ktbëdtnol Dlrtj(;9?). Jb lecjtnvl gj bk Lrmkdnzkonÿd js oldtrneunr, fjgnkdtj oldsubtks y bk prlflonÿd gj bk ollpjrkonÿd, k bk oldsjrvkonÿd, rjstkurkonÿd, kfpbnkonÿd y lrgjdkonÿd rkonldkb gj bks plebkonldjs gj skbfÿd, slerj bk eksj gj bk fjclr jvngjdonk onjdtæ`nok gnspldnebj. Bk Oldvjdonÿd sj kpbnok k bks plebkonldjs gj skbfÿd quj fnmrkd fës kbbë gj bks ërjks gj pjsok curnsgnoonldkb gj bls Jstkgls olstjrls gjb Loîkdl Ktbëdtnol, kb dlrtj gjb pkrkbjbl ?0³ D. @lrfkd pkrtj gj DK_OL Okdkgë, Gndkfkrok (old rjbkonÿd k bks nsbks @krlj y Mrljdbkdgnk), Jstkgls Zdngls, Nsbkdgnk, Dlrujmk, Uusnk y bk Zdnÿd Jurlpjk. Ykrk jb gjskrrlbbl gj sus kotnvngkgjs, bk Lrmkdnzkonÿd jstë oldstntungk plr jb Oldsjcl, `lruf jdokrmkgl gjb jstugnl, kdëbnsns j ndtjrokfenl gj nd`lrfkonÿd jdtrj bks Ykrtjs jd oujstnldjs rjbktnvks k bks plebkonldjs gj skbfÿd. Jb Oldsjcl `konbntk, tkfenîd, bk ollrgndkonÿd yollpjrkonÿd jdtrj bks pkrtjs y jdtrj bks Olfnsnldjs gj bk Lrmkdnzkonÿd y ollrgndk bls ksudtls kgfndnstrktnvls y `ndkdonjrls gj fnsfk. DK_OL oujdtk old trjs Olfnsnldjs, bk gj Kfîrnok gjb Dlrtj (Okdkgë y bls Jstkgls Zdngls), bk gj Mrljdbkdgnk Loongjdtkb (Okdkgë, Gndkfkrok, Jstkgls Zdngls y bk Zdnÿd Jurlpjk) y,bk gjb Ktbëdtnol Dlrjstj (Gndkfkrok, Nsbkdgnk, Dlrujmk, Uusnk y bk Zdnÿd Jurlpjk). Okgk Olfnsnÿd tnjdj olfl `udonÿd, jd su rjspjotnvk ërjk gj curnsgnoonÿd, sjrvnr olfl `lrl gj oldsubtks y prlflonÿd gj bk ollpjrkonÿd1 prlpldjr bks fjgngks gj lrgjdkonÿd gj bks pjsqujræks gjskbfÿd1 prlpldjr fjgngks gj rjmubkonÿd pkrk bks pjsqujræks gj skbfÿd ekcl bk curnsgnoonÿd gj ud Fnjferl quj

(;95)) http3//www.dksol.ndt/pg`/dksol\oldvjdtnld.pg` Dlrth Ktbkdtno _kbfld Oldsjrvktnld Lrmkdnzktnld. http3//www.dksol.ndt (;9?

=:

pjsok okdtngkgjs gj skbfÿd quj nfpkotkd bks pjsqujræks gj ltrk Ykrtj jd ouyls ræls sj lrnmndk bk rj`jrngk pjsqujræk. Ksnfnsfl, jxnstj ud _jorjtkrnkgl qujy prlvjj bk Lrmkdnzkonÿd gjb djojskrnl kplyl kgfndnstrktnvl y blmæstnol tnjdj suksjgj jd Jgnfeurml, Ujndl Zdngl. 7.?.;9.Olfnsnÿd gjb Ykoæ`nol pkrk jb _kbfÿd. (Y_O) (;97) Bk Y_O js udk lrmkdnzkonÿd endkonldkb, old`lrfkgk plr Okdkgë y bls Jstkgls Zdngls, jdokrmkgk gj nfpbjfjdtkr bls fkdgktls gjb Koujrgl slerj jb _kbfÿd jd jb Ykoæ`nol(;9:), jb oukb `uj susorntl jd fkrzl gj ;>8:. Bk Olfnsnÿd js rjspldskebj gj `konbntkr ksjslrkfnjdtl rjmubktlrnl y prlpldjr rjolfjdgkonldjs k bks Ykrtjs jd rjbkonÿd old jb skbfÿd quj, lrnmndëdglsj jd bks kmuks gj udk js sucjtl gj okpturk plr bk ltrk, k`jotkdgl bk lrgjdkonÿd gj bk prnfjrk l bks plebkonldjs gj îstk. Jd jsj oldtjxtl, jb rlb prndonpkb gj bk Olfnsnÿd js kglptkr fjgngks gj oldsjrvkonÿd gjb skbfÿd old bk `ndkbngkg gj kbokdzkr bk prlguoonÿd ÿptnfk y, gnvngnr bk prlguoonÿd gj fkdjrk quj kfeks pkrtjs sj ejdj`nonjd jquntktnvkfjdtj gj bk lrgjdkonÿd gj bk jspjonj. Bk Olfnsnÿd oujdtk old lohl Olfnsnldkgls, ouktrl plr okgk Ykrtj, quj sld ksnstngls plr ouktrl Ykdjbjs (_ur, Dlrtj, Wrkds`rldtjrnzl y, Uæl @rksjr). Jstls Ykdjbjs sld, k su vjz, ksjslrkgls plr ondol Olfntîs (Wîodnol, Ollpjrkonÿd Onjdtæ`nok, @ndkdonjrl y Kgfndnstrktnvl y, bls olrrjspldgnjdtjs k bls @ldgls gj Ujstkurkonÿd y Kfpbnkonÿd). Bk Olfnsnÿd oujdtk old ud _jorjtkrnkgl quj bj erndgk kplyl kgfndnstrktnvl y blmæstnol, jb oukb tnjdj su sjgj jd Pkdoluvjr, Erntnsh Olbufenk, Okdkgë. (;97) Ykon`no _kbfld Olffnssnld. http3//www.pso.lrm (;9:) http3//www.pso.lrm/pues/trjkty.pg`

=0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

7.?.;;.Olfnsnÿd gj Yjojs Kdkgrlflus gjb Ykoæ`nol Dlrtj ([email protected])(;90) Bk Olfnsnÿd `uj jstkebjongk ekcl bk Oldvjdonÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd gj Ylebkonldjs Kdkgrlflus jd jb Ykoæ`nol Dlrtj(;9=), quj `uj susorntk jb ;; gj `jerjrl gj ;>>5, bk quj jdtrÿ jd vnmlr jb ;0 gj `jerjrl gj ;>>?. _ld pkrtj gj bk Oldvjdonÿd y Olfnsnÿd, Okdkgë, Olrjk, Ckpÿd, Uusnk y, bls Jstkgls Zdngls. Jb ërjk gj rjspldskenbngkg gj bk Olfnsnÿd jstë olfprjdgngk plr bks kmuks gjb Ykoæ`nol Dlrtj y fkrjs kgykojdtjs, kb dlrtj gjb pkrkbjbl ??³ D, fës kbbë gj bks 599 fnbbks gj curnsgnoonÿd gj bls Jstkgls Ykrtj. Bk Oldvjdonÿd tnjdj olfl lecjtnvl prndonpkb prlflvjr bk oldsjrvkonÿd gj bks plebkonldjs kdkgrlflus jd jb ërjk gj rjspldskenbngkg. Bks jspjonjs olfprjdgngks sld jb skbfÿd ohuf, jb skbfÿd olhl, jb skbfÿd rlskgl, jb skbfÿd sloajyj, jb skbfÿd ohndlla, jbskbfÿd ohjrry y, bk truohk stjjbhjkg. Bk Oldvjdonÿd jstkebjoj bks snmunjdtjs fjgngks gj oldsjrvkonÿd3 prlhnenonÿd gj pjsok gnrjotk gj pjojs kdkgrlflus jd jb ërjk gj rjspldskenbngkg, rjguoonÿd kb fëxnfl gj bk okpturk ndongjdtkb gj gnohls pjojs y, bk prlhnenonÿd gj rjtjdjr k elrgl gj bls euqujs pjsqujrls pjojs kdkgrlflus okpturkgls ndongjdtkbfjdtj oukdgl sj rjkbnzkekd `kjdks gj pjsok gj pjojs dl kdkgrlflus. Bk Olfnsnÿd oujdtk old trjs Olfntîs (Kpbnokonÿd, Jstkgæstnoks j Ndvjstnmkonÿd y, @ndkdzks y Kgfndnstrkonÿd). Ksnfnsfl, tnjdj jb kplyl gj bls Mrupls gj Wrkekcl pkrk bk gjtjrfndkonÿd gj bks plebkonldjs, fkrokgl gj skbfÿd, ngjdtn`nokonÿd gj plebkonldjs y,prlmrkfk Eksns. Jb _jorjtkrnkgl, old sjgj jd Pkdoluvjr, Erntnsh Olbufenk, Okdkgë, ksjmurk jb kplyl blmæstnol k bk Olfnsnÿd. (;90) Dlrth Ykon`no Kdkgrldlflus @nsh Olffnssnld. http3//www.dpk`o.lrm/djw/ ndgjx.htfb (;9=) 77).pg` http3//www.dpk`o.lr m/djw/pue bnoktnlds/H kdgElla /Jdmbnsh%5 9(pkmj;-

==

7.?.;5.Lrmkdnzkonÿd Yjsqujrk gjb Ktbëdtnol Dlrloongjdtkb ([email protected])(;98) [email protected] `uj jstkebjongk jd ;>=> olfl jdtngkg suojslrk gj bk Ndtjrdkonldkb Olffnssnld l` thjDlrthwjst Ktbkdtno. Bk Oldvjdonÿd(;9>) gj bk [email protected], tntubkgk Oldvjdonÿd slerj bk Ollpjrkonÿd Fubtnbktjrkb @uturk jd bks Yjsqujræks gjb Ktbëdtnol Dlrloongjdtkb, `uj susorntk jd Lttkwk jb 57 gj lotuerj gj ;>=8 y jdtrÿ jd vnmlr jb ;³ gj jdjrl gj ;>=>. Bk Olfnsnÿd oujdtk old ;? fnjferls3 Eubmkrnk, Okdkgë, Olrjk, Ouek, Gndkfkrok (rjspjotl gj bks Nsbk @krlj y Mrljdbkdgnk), Jstkgls Zdngls, @rkdonk (jd rjbkonÿd k _kd Ynjrrj y Fnqujbld), Nsbkdgnk, Ckpÿd, Dlrujmk, Uusnk, Zorkdnk y bk Zdnÿd Jurlpjk. Jb lecjtnvl gj [email protected] js jb gj oldtrneunr, k trkvîs gj oldsubtks y ollpjrkonÿd k bk ÿptnfk utnbnzkonÿd, lrgjdkonÿd rkonldkb y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls jd jb ërjk gj bk Oldvjdonÿd (kmuks `ujrk gj bks SJJ), old jxojponÿd gjb skbfÿd, ktudjs, fjrbndjs, ojtëojls lrgjdkgls plr bk N]O y, jspjonjs sjgjdtkrnks. Ykrk rjkbnzkr su trkekcl, bk Lrmkdnzkonÿd oujdtk old jb kplyl gj bk Olfnsnÿd gj Yjsoks, rjspldskebj gj bk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls pjsqujrls jd jb ërjk gj rjspldskenbngkg. Bk Olfnsnÿd kglptk prlpujstks k sjr slfjtngks k bks Ykrtjs Oldtrktkdtjs, k trkvîs gjb Oldsjcl Mjdjrkb, slerj bk eksj gj bk nd`lrfkonÿd y ksjslrkfnjdtl kbokdzkgl plr jb Oldsjcl Onjdtæ`nol. Bksgjprlpujstks Olfnsnÿd gj sj rj`njrjd jstkebjonfnjdtl gj oultks okpturk y gj k bkbk kpbnokonÿd fjgngks kb ndtjrdkonldkbjs gj oldtrlb jd jb ërjk gj bk Lrmkdnzkonÿd. Jb Oldsjcl Onjdtæ`nol jstë jdokrmkgl gj rjkbnzkr oldsubtks y prlflvjr bk ollpjrkonÿd jdtrj bks Ykrtjs jd jb jstugnl, oldslbngkonÿd j ndtjrokfenl gj nd`lrfkonÿd onjdtæ`nok slerj bks pjsqujræks gjb ërjk gj bk Oldvjdonÿd, ndobungls bls `kotlrjs kfenjdtkbjs y jolbÿmnols quj k`jotkd

(;98)) http3//www.dk`l.ndt/kelut/`rkfjs/kelut.htfb Dlrthwjst Ktbkdtno @nshjrnjs Lrmkdnzktnld. http3//www.dk`l.ndt (;9>

=8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

k jsks pjsqujræks. Ksnfnsfl, jstë jdokrmkgl gj fkdtjdjr kotukbnzkgks bks jstkgæstnoks rjbktnvks k gnohks pjsqujræks1 `konbntkr ksjslrkfnjdtl onjdtæ`nol k bls Jstkgls olstjrls yprlvjjr gj ksjslrkfnjdtl k bk Olfnsnÿd gj Yjsoks gj bk Lrmkdnzkonÿd. Jb Oldsjcl Onjdtæ`nol oujdtk old ouktrl Olfntîs, jb gj Onjdonks Yjsqujrks, jb Ollrgndkonÿd gj Ndvjstnmkonldjs, jb gj Yuebnokonldjs y jb gj Fjgnlkfenjdtj Yjsqujrl. Jb kplyl blmæstnol y kgfndnstrktnvl gj bk Lrmkdnzkonÿd js ksjmurkgl plr udk pjqujûk _jorjtkræk quj tnjdj su sjgj jd Gkrtfluth, Dlvk _oltnk, Okdkgë. 7. ?. ;? . Lrmkdnzkonÿd Yjsqujrk gjb Kt bëdtnol _ugjstj. ([email protected] L) (;;9) Jstkebjongk plr bk Oldvjdonÿd pkrk bk Oldsjrvkonÿd y Lrgjdkonÿd gj bls Ujoursls Yjsqujrls gjb Ktbëdtnol _ugjstj(;;;), susorntk jd kernb gj 599;, y quj jdtrÿ jd vnmlr jd kernb gj 599?, bk Lrmkdnzkonÿd tnjdj olfl lecjtnvl ksjmurkr bk oldsjrvkonÿd jd jb bkrml pbkzl y jb usl slstjdnebj gj bls rjoursls pjsqujrls jd jb ërjk gj rjspldskenbngkg. @lrfkd pkrtj gj bk Lrmkdnzkonÿd, Kdmlbk, Dkfnenk, Dlrujmk y bk Zdnÿd Jurlpjk. Jb ërjk(;;5) gj bk Oldvjdonÿd ouerj tlgks bks kmuks gjb Ktbëdtnol _ugjstj quj sj jdoujdtrkd fës kbbëgj bks zldks ekcl curnsgnoonÿd dkonldkb, gjbnfntkgks plr udk bædjk quj, jfpjzkdgl jd jb bæfntj jxtjrnlr gj bks kmuks ekcl curnsgnoonÿd dkonldkb jd bk ollrgjdkgk 0³ _, snmuj hkonk jb ljstj k bl bkrml gj gnohl pkrkbjbl hkstk jb fjrngnkdl ;9³ ]. Gj kbbæ hkonk jb dlrtj hkstk bk bædjk jouktlrnkb hkstk jb fjrngnkdl 59³ ]. Gj kbbæ kb sur k bl bkrml gj gnohl fjrngnkdl hkstk jb pkrkbjbl :9³ _. Gjsgj sj trkzk udk bædjk hkonk jb jstj slerj gnohl pkrkbjbl hkstk jb fjrngnkdl ?9³ J, pkrk sjmunr kb dlrtj, k bl bkrml gjb fjrngnkdl, hkstk bk olstk oldtndjdtkb gj K`rnok.

(;;9) _luth Jkst Ktbkdtno @nshjrnjs Lrmkdnzktnld. http3//www.sjk`l.lrm (;;; )) Krtæoubl http3//www.sjk`l.lrm/wjbolfj.htf (;;5 7 gj bk Oldvjdonÿd.

=>

Gj old`lrfngkg old bl jstkebjongl plr bk Oldvjdonÿd(;;?), bk Lrmkdnzkonÿd tnjdj plr `udonÿd bk kglponÿd gj fjgngks, sustjdtkgks jd bk fjclr jvngjdonk onjdtæ`nok gnspldnebj, pkrk ksjmurkr bk oldsjrvkonÿd jd jb bkrml pbkzl y jb usl slstjdnebj gj bls rjoursls pjsqujrls jd jb ërjk gj bk Oldvjdonÿd1 kpbnokr jb jd`lquj prjokutlrnl oukdgl ksæ bl sjk djojskrnl1 kpbnokr bks rjmubkonldjs gj bk Oldvjdonÿd rjbktnv ks k bls rjoursls pjsqujrls tjdnjdgl jd oujdtk jb nfpkotl gj bks lpjrkonldjs pjsqujrks jd bks jspjonjs jolbÿmnokfjdtj rjbkonldkgks, tkbjs olfl kvjs fkrndks, ojtëojls, `loks y tlrtumks fkrndks. Ksnfnsfl, kglptkr, oukdgl `ujrk djojskrnl, bks fjgngks gj oldsjrvkonÿd y lrgjdkonÿd pkrk jspjonjs quj pjrtjdjojd kb fnsfl jolsnstjfk l quj jstëd kslonkgks k bls rjoursls pjsqujrls fktjrnk gj bk Oldvjdonÿd1 ksjmurkr quj bks fjgngks gj lrgjdkonÿd y bk prëotnok gj bk pjsok tlfjd jd oujdtk bk djojsngkg gj fndnfnzkr, kb fëxnfl, jb nfpkotl jd bls rjoursls fkrndls vnvls y1 prltjmjr bk enlgnvjrsngkg jd jb fjgnlkfenjdtj fkrndl. Ykrk bk jcjouonÿd gj sus tkrjks, bk Lrmkdnzkonÿd oujdtk old udk Olfnsnÿd, quj sj oldstntuyj jd jb ÿrmkdl gjonslrnl fëxnfl y jstë old`lrfkgk plr ud rjprjsjdtkdtj gj okgk Jstkgl Ykrtj. Jstk, k su vjz, rjonej jb kplyl gjb Olfntî Onjdtæ`nol, jdokrmkgl gj `konbntkrbj jb ksjslrkfnjdtl y rjolfjdgkonldjs jd fktjrnk gj lrgjdkonÿd pjsqujrk y oldsjrvkonÿd, ksæ olfl prlflvjr bk ollpjrkonÿd onjdtæ`nok jdtrj bks Ykrtjs. Bk Lrmkdnzkonÿd oujdtk old ud _jorjtkrnkgl jstkebjongl jd ]kbvns Eky, Dkfnenk, jb oukb erndgk jb kplyl blmæstnol y kgfndnstrktnvl rjqujrngl. 7.?.;7.Olfnsnÿd Yjsqujrk gjb Ktbëdtnol Dlrjstj. ([email protected]) (;;7) Jstkebjongk jd ;>0?, olfl rjsubtkgl gj bk jdtrkgk jd vnmlr gj bk Oldvjdonÿd slerj Yjsqujræks jd jb Ktbëdtnol Dlrjstj(;;:), jstë old`lrfkgk plr Jstldnk, Gndkfkrok (jd rjbkonÿd k bks nsbks @krlj y Mrljdbkdgnk), Nsbkdgnk, Dlrujmk, Uusnk y bk Zdnÿd Jurlpjk. (;;? ) Krtæoubl ? gj bk Oldvjdonÿd. (;;7) Dlrth Jkst Ktbkdtno @nshjrnjs Olffnssnld. http3//www.djk`o.lrm (;;: ) http3//www.djk`o.lrm/kelut/glos/oldvjdtnld.pg`

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

89

Wnjdj olfl ërjk gj olfpjtjdonk(;;0) bls loîkdls Ktbëdtnol y Krtnol kb jstj gj udk bædjk kb sur gjb Okel @krjwjbb, jbjxtrjfl sur gj Mrljdbkdgnk jd bls 75³ ], kb dlrtj gj bk bædjk kb ljstj gj Okel Hktjrrks, jd jb jxtrjfl sur gj Jspkûk jd bls ?0³ D, y hkonk jb ljstj gj bk bædjk quj tlok jb jxtrjfl ljstj gj Dlvyk _jfbukf, jd bls :;³ J. Bls fkrjs Eëbtnols y Fjgntjrrëdjl jstëd jxobungls gj jstk ërjk. Bk Olfnsnÿd tnjdj olfl lecjtnvl rjolfjdgkr fjgngks pkrk fkdtjdjr bk jxpbltkonÿd rkonldkb gj bks plebkonldjs pjsqujrks jd jb ërjk gj bk Oldvjdonÿd, fës kbbë gj bks ërjks ekcl curnsgnoonÿd gj bks pkrtjs, tlfkdgl jd oujdtk jb ksjslrkfnjdtl onjdtæ`nol gjb Oldsjcl Ndtjrdkonldkb pkrk bk Jxpbltkonÿd gjb Fkr (NOJ_). Bk Olfnsnÿd, quj js jb ÿrmkdl fëxnfl gj gjonsnÿd, oujdtk old jb kplyl gjb Olfntî Yjrfkdjdtj pkrk Oldtrlb y Kpbnokonÿd gj Fjgngks, rjspldskebj gj nfpbjfjdtkr bks fjgngks gjoldtrlb y rjplrtkr k bk Olfnsnÿd slerj su kpbnokonÿd y1 jb Olfntî gj Kgfndnstrkonÿd y @ndkdzks. Zdk _jorjtkræk, jstkebjongk jd Bldgrjs, ksjmurk jb kplyl kgfndnstrktnvl y blmæstnol k bk Olfnsnÿd. 7. ?. ;: .

Lrmkdnsfls jd `lrfkonÿd

7.?.;:.;. Koujrgl pkrk bks Yj squjræks gjb Loîk dl Ndgnol _ur . ([email protected])(;;=) Jb Koujrgl oldstntutnvl gj [email protected] `uj susorntl jb ;5 gj cubnl gj 5990, jd bk sjgj gj bk @KL, jd Ulfk, plr bks nsbks Olflrjs, @rkdonk, Ajdyk, Flzkfenquj, Dujvk Sjbkdgk, bks nsbks _jyohjbbjs y bk Zdnÿd Jurlpjk. Wnjdj olfl lecjtnvl ksjmurkr, jd jb bkrml pbkzl, bk lrgjdkonÿd, oldsjrvkonÿd y usl slstjdnebj gj bls rjoursls pjsqujrls, gn`jrjdtjs kb (;;0 ) Krtæoubl ; gj bk Oldvjdonÿd. (;;=) jd/djws/5990/;999?09/ndgjx.htfb _luth Ndgnkd Lojkd @nshjrnjs Kmrjjfjdt. http3//www.`kl.lrm/djwsrllf/

8;

któd, jd udk kfpbnk ërjk gj bk kbtk fkr gjb Loîkdl Ndgnol _ur, `ujrk gj bks curnsgnoonldjs dkonldkbjs. Jdtrj bks fjgngks k sjrgjnfpbjfjdtkgks jb fkrolj`jotnvl gjb Koujrgl gjstkokd, jb jstkebjonfnjdtl fjokdnsfls gjjd fldntlrjl gj bk pjsok jd jb ërjk gjb [email protected] bk prjsjdtkonÿd gj nd`lrfjs kdukbjs slerj bks lpjrkonldjs pjsqujrks, ndobuyjdgl gktls slerj bks okpturks y gjsokrmks1 rjkbnzkr ndspjoonldjs k bls euqujs quj vnsntkd bls pujrtls gj bls Jstkgls fnjferls, pkrk vjrn`nokr quj lesjrvkd bks rjmubkonldjs jstkebjongks plr bk [email protected], djmkdgl jb gjrjohl kb gjsjfekrol y gjsokrmk pkrk kqujbbls quj dl bl hkojd. Ltrks koonldjs olfprjdgjd bk rjkbnzkonÿd gj jstugnls rjmubkrjs slerj jb jstkgl gj bks plebkonldjs y jb nfpkotl gj bk pjsok jd jb fjgnlkfenjdtj, bk nfpbjfjdtkonÿd gj fjgngks oldcudtks gj lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd y, jb jstkebjonfnjdtl gj dlrfks quj pjrfntkd k bls Jstkgls fnjferls gjongnr qunîdjs jstëd kutlrnzkgls k pjsokr jd jb ërjk gjb [email protected] 7.?.;: .5. Lrmkdnzk onÿd pkrk bk Lrgjdkonÿd g j bks Yjsqujræk s Ujmnldkbjs jd jb Ykoæ`nol _ur ([email protected]) (;;8) Bk prnfjrk rjudnÿd ndtjrdkonldkb pkrk jb jstkebjonfnjdtl gj bk [email protected], tuvl bumkr jd Hlekrt, Kustrkbnk, jdtrj jb ;7 y jb ;= gj `jerjrl gj 5990. Ykrtnonpkrld jd jbbk gjbjmkonldjs gj Kustrkbnk, Okdkgë, Ohnbj, Ohndk, nsbks @ncn, Olla, Olrjk,Anrnektn, JstkglsCkpÿd, Zdngls, @jgjrkonÿd Jstkgls gj Fnorldjsnk, @rkdonk, nsbks Fkrshkbb, gj Dkuru, Dujvk Sjbkdgk, Dnuj, Ykpuk Dujvk Mundjk, Yjró, Uusnk, _kflk, nsbks _kblfÿd, Wldmk, Zorkdnk, Zdnÿd Jurlpjk y Pkduktu. Bks jspjonjs lecjtl gj jstk Oldvjdonÿd sjrëd prjglfndkdtjfjdtj plebkonldjs gnsorjtks gj bk kbtk fkr y kqujbbks quj sj fujvjd jdtrj bk kbtk fkr y bks zldks joldÿfnoks jxobusnvks gj bls Jstkgls olstjrls. Jstks pjsqujræks sld pjbëmnoks y gjfjrskbjs.

(;;8) www.sluthpkon`nor`fl.lrm _luth Y kon`no U jmndkb @ nshjrnjs Fkdkmj fjdt Lrmkd nzktnld. htt p3//

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

85

Bk sjmudgk rjudnÿd jstë prjvnstk pkrk dlvnjferj gj 5990. :.

OL DO BZ_ Nß D

Olfl sj pujgj kprjonkr, bk kprlekonÿd gj bk OLDPJFKU, ksæ olfl jb gjskrrlbbl gj ndstrufjdtls ndtjrdkonldkbjs pkrk `konbntkr su kpbnokonÿd jd bk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj bls rjoursls vnvls fkrndls, hk pjrfntngl quj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jstkebjzok ud kfpbnl y olfprjhjdsnvl tjcngl gj ndstntuonldjs y rjmubkonldjs gjstndkgks k ksjmurkr ud kprlvjohkfnjdtl slstjdnebj gj bls rjoursls fkrndls vnvls, k trkvîs gj bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb. Jstls fjokdnsfls, kbmudls gj bls oukbjs jxnstækd old fuohk kdtjrnlrngkg k bk kprlekonÿd y jdtrkg jd vnmlr gj bk OLDPJFKU, `konbntkd jb oldtrlb y kgfndnstrkonÿd gj bls fkrjs fës kbbë gj bks zldks gj curnsgnoonÿd dkonldkb, pkrtnoubkrfjdtj jd bk kbtk fkr. Bk plsntnvk jvkbukonÿd quj hkoj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb gj jstj js`ujrzl, sj vj rj`bjckgk jd bk kpkrnonÿd gj dujvksjdtngkgjs gj lrgjdkonÿd pjsqujrk quj kekrokd fkylrjs ërjks gj rjspldskenbngkg y sj jxtnjdgjd k dujvks jspjonjs, fës kbbë gj bks trkdszldkbjs y kbtkfjdtj fnmrktlrnks. _nd jfekrml, bls gjsk`æls quj pbkdtjkd jb kgjoukgl fkdjcl gj bls jolsnstjfks fkrndls y bks plebkonldjs gj pjojs, gjfkdgkd udk pjrfkdjdtj ktjdonÿd gj bkolfudngkg ndtjrdkonldkb k bls dujvls gjskrrlbbls bjmkbjs y onjdtæ`nols quj pjrfntkd ksjmurkr udk kgjoukgk lrgjdkonÿd y oldsjrvkonÿd gj gnohks plebkonldjs, ksæ olfl hkojr `rjdtj k bks dujvks kfjdkzks, olfl bk pjsok NZZ. Oldsjoujdtjfjdtj, bls Jstkgls Ykrtj y Dl Ykrtjs gj bk OLDPJFKU, pkrtnoubkrfjdtj bls rnejrjûls, gjejd oldtndukr pjr`joonldkdgl jb tjcngl curægnol, plbætnol y onjdtæ`nol quj sj hk kelrgkgl jd jb prjsjdtj trkekcl, old bk `ndkbngkg gj prjsjrvkr, jd jb bkrml pbkzl, jb usl slstjdnebj gj bls fkrjs y sus rjoursls vnvls. ***

8?

YKUKGNYBLFKONK3 BK_ UJBKONLDJ_NDWJUDKONLDKBJ_ GJ BK_ UJMNLDJ_ Bnerkgl Lrlzol Skpktk*

J d jb vlokeubkrnl gj bks Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs sj hk kouûkgl jb tîrfndl ‒pkrkgnpblfkonk‖ pkrk gkr oujdtk gjb orjonjdtj pkpjb quj vnjdjd cumkdgl bks rjmnldjs y ltrls kotlrjs sue-jstktkbjs jd bk old`nmurkonÿd gj rjgjs y bkzls quj vkd fës kbbë gj bls Jstkgls ojdtrkbjs. Jd jb snmunjdtj tjxtl sj jxpblrkd bls kbokdojs gj jstj prlojsl y sj pbkdtjkd kbmudls oursls gj koonÿd pkrk quj bks rjmnldjs gjb Yjró, jd oldolrgkdonk old jb Jstkgl ojdtrkb, jstkebjzokd y oldslbngjd sus vndoubkonldjs old jb jxtjrnlr gj okrk k kpudtkbkr su prlojsl gj gjskrrlbbl slstjdnebj.

Bk Yrlvndonk gj [uîejo jd Okdkgë tnjdj udk kotnvngk g ndtjrdkonldkb tkd kotnvk y gndëfnok quj, jd onjrtk fjgngk, js jqunpkrkebj k bk oldguotk jxtjrdk gj ud Jstkgl. Olfl sjûkbk _tîphkdj Ykqund(;), jd bks óbtnfks ouktrl gîokgks jb mlenjrdl gj jstk Yrlvndonk hk gjskrrlbbkgl udk ndtjdsk kotnvngkg ndtjrdkonldkb jd gnvjrsls okfpls tkbjs olfl bks rjbkonldjs plbætnol-gnpblfëtnoks, bk prlflonÿd gj bks ndvjrsnldjs y jxplrtkonldjs, jb ndtjrokfenl oubturkb, bks oujstnldjs jdjrmîtnoks, bk * (;)

Fndnstrl Oldsjcjrl jd jb _jrvnonl Gnpblfëtnol gj bk Ujpóebnok. Yhg. jd Hnstlrnk Oldtjfplrëdjk. Fkmæstjr jd Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs y Jstugnls Jurlpjls. YK[ZND, _tîphkdj. ‒Bk pkrkgnpblfktnj ngjdtntknrj3 bj [uîejo, bk Oktkblmdj jt ‖.

bk @bkdgrj jd 5-?, rjbktnlds ndtjrdktnldkbjs Jd3kUjvnstk jt _lonîtîs, vlbufjd 5?, dófjrls 5997, ‒Bjs Kfîrnqujs b·hjurjYlbntnquj gj b·ndtîmrktnld‖.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

87

trkds`jrjdonk gj tjodlblmæk, bk prltjoonÿd gjb fjgnl kfenjdtj, jdtrj ltrls. Hkonk jb kûl 599? jb Fndnstjrnl gj Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs gj [uîejo fkdjckek ud prjsupujstl gj ;9= fnbbldjs gj gÿbkrjs okdkgnjdsjs, oldtkek old 0:5 `udonldkrnls k tnjfpl olfpbjtl ‟gj bls oukbjs 5=8 gjstkokgls jd jb jxtjrnlr‟ y gnspldæk gj 58 rjprjsjdtkonldjsjd jb jxtjrnlr, ndobungk udk l`nondk jd @rkdonk old ud stktus prëotnokfjdtj snfnbkr kb gj udk Jfekckgk(5). Jb oksl gj [uîejo js udl gj bls fës sndmubkrjs jd quj udk rjmnÿd, l jdtngkg sue-jstktkb, fkdtnjdj vædoubls old jb jxtjrnlr k ud dnvjb tkb quj, jd kbmudls oksls, sj pldj jd jdtrjgnohl bk oldojponÿd trkgnonldkb gj koujrgl k bk oukb bk gnpblfkonk js udk kotnvngkg quj sÿbl oldonjrdj k bls Jstkgls ojdtrkbjs. _nd jfekrml, dl js jb ódnol oksl jd jb fudgl. Jxnstjd ltrks rjmnldjs jd jb quj, oldgjvkrnkgls mrkgls Jd gj kutldlfæk, bbjvkd k bksnstjfk prëotnokndtjrdkonldkb jsqujfks snfnbkrjs koonÿd jxtjrdk. bk Zdnÿd Jurlpjk sj jdoujdtrkd jstkgls fubtndkonldkbjs olfl Jspkûk, jb Ujndl Zdngl l Eîbmnok ouyks rjmnldjs gjskrrlbbkd bl quj sj hk gkgl jd gjdlfndkr ‒pkrkgnpblfkonk‖, ekcl jb olfód gjdlfndkglr gj ud rjmnldkbnsfl ekskgl jd dkonldjs. Oktkbuûk, jb Ykæs Pksol, @bkdgjs, Jsolonk y Mkbjs sld k jstj rjspjotl oksls pkrkgnmfëtnols. Jd bls pkæsjs kdtjs ontkgls ‟gldgj kbmudks rjmnldjs cujmkd ud pkpjb rjbjvkdtj jd jb pbkdl jxtjrdl‟ jstj kotnvnsfl ndtj rdkonldkb js bk prlyjoonÿd jxtjrdk gj olrrnjdtjs dkonldkbnstks quj, jd kbmudls oksls jxtrjfls, rkykd jd jb sjpkrktnsfl.Ksæ, jb surmnfnjdtl ndnonkb gj bk tjdgjdonk hkonkjb fkylr prltkmldnsfl gj jdtngkgjs sue-jstktkbjs jd bk krjdk ndtjrdkonldkb hk jstkgl kslonkgl k bks rjmnldjs old lrnjdtkonldjs kutldlfnstks(?). Jb gjskrrlbbl gj ndstrufjdtls pkrk udk fkylr prlyjoonÿd jxtjrdk, olfl bk orjkonÿd gj (5) (?)

FNDN_WÈUJ GJ_ UJBKWNLD_NDWJUDKWNLDKBJ_GZ [ZÎEJO, Ukpplrt kddujb gj mjstnld 5995-599?, mluvjrdjfjdt gu [uîejo, 599?. Ontkgl jd3 Ykqund. Neægjf. _j hk bbjmkgl k k`nrfkr quj ‒bk rjkbngkg dls fujstrk quj kqujbbks rjmnldjs old fës îxntl jd bks rjbkonldjs ndtjrdkonldkbjs tnjdjd flvnfnjdtls dkonldkbnstks‖. FKWJL_, Ukqujb3 ‒Bk pÿonfk gj bk pkrkgnpblfkonk‖. Jd3 Ok`îekejb.olf (Bk Ujvnstk Jurlpjk

). Ekrojbldk, 5? Dlvnjferj, 5997. http3//www.ok`jekejb.olf/js/krtnobj.ksp) _nfnbkrjs jcjfpbls sj hkd gkgl jdtrj rjmnldjs uenokgks jd zldks gj `rldtjrk olfl bks gjb Yjró y Joukglr(;9). Dl lestkdtj, bls bkzls quj sj `lrfkd dl sj rjstrndmjd k rjmnldjs `rldtjrnzks gj gls l fës Jstkgls. [uîejo (Okdkgë) y bks rjmnldjs jurlpjks old fkylr kutldlfæk y gjskrrlbbl joldÿfnol `ujrld bks pnldjrks jd bbjvkr kgjbkdtj gnvjrsls jsqujfks gj prlyjoonÿd ndtjrdkonldkb pkrk mjdjrkr fkylrjs vædoubls old ltrks udngkgjs sue-jstktkbjs fës kbbë gj su ërjk mjlmrë`nok. Olfl sj kdltÿ kb olfnjdzl, jb oksl gj [uîejo js sndmubkr jd jb sjdtngl quj hk gjskrrlbbkgl udk gnpblfkonk oksn jqunpkrkebj k bk gj ud Jstkgl. Jbbl tnjdj quj vjr old bk old`lrfkonÿd y bk jvlbuonÿd hnstÿrnok gj bk dkonÿd y jb Jstkgl gj Okdkgë, bls oukbjs sj hkd oldslbngkgl k trkvîs gj ud olfpbjcl snstjfk `jgjrkb jd jb quj udk gj sus Yrlvndonks, [uîejo, plsjj udk jspjonkb pkrtnoubkrngkg plr sus rksmls oubturkb y bndmòæstnol. _nd jfekrml, jb snstjfk `jgjrkb gj Okdkgë hk blmrkgl kbokdzkr ud dltkebj jqunbnernl, gj tkb sujrtj quj okgk udk gj bks Yrlvndonks oldstntutnvks gj bk udnÿd, jd krfldæk old jb Jstkglojdtrkb, gjskrrlbbk tkfenîd udk nfplrtkdtj kotnvngkg ndtjrdkonldkb. Okej sjûkbkr, quj jd jb oksl gj Okdkgë jd mjdjrkb, y gj [uîejo jd pkrtnoubkr, ud jbjfjdtl quj hk gndkfnzkgl bk kotnvngkgpkrkgnpblfëtnok js bk krtnoubkonÿd old jb jspkonl joldÿfnol gj Dlrtjkfîrnok(;;). Bls rjmæfjdjs joldÿfnols oldtndjdtkbjs `kvlrjojd bks rjbkonldjs rjmnldkbjs trkds`rldtjrnzks, old`nrnjdgl k bks rjmnldjs udk vlz fës `ujrtj jd tkdtl quj bjmætnfls kmjdtjs joldÿfnols ndtjrdkonldkbjs. Bk joldlfæk (>) (;9)

SJUKLZN. Lp., ont. Old bls Koujrgls gj Ykz jdtrj jb Yjró y Joukglr sj fjclrkrld dltkebjfjdtj bks oldgnonldjs pkrk ud fkylr kojrokfnjdtl jdtrj bks rjmnldjs gj kfels pkæsjs, bks oukbjs jd bk kotukbngkg tnjdjd ud ndtjdsl ndtjrokfenl y sj jdoujdtrkd jd ud prlojsl gj `lrtkbjonfnjdtl gj sus vndoubkonldjs.

(;;)

MJDJ_W, Huml. ‒Bjs slurojs gj bk pkrkgnpblfktnj quîejolnsj‖. http3//www.kpjf-spk.lrm/spnp.php

gj [uîejo sj ‒oldtndjdtkbnzÿ‖ k pkrtnr gj bk `nrfk gjb Wrktkgl gj Bnerj Olfjronl gj Kfîrnok gjb Dlrtj ([email protected]). Gjsgj jdtldojs, bls gn`jrjdtjs mlenjrdls gj bk Yrlvndonk hkd utnbnzkgl bks vjdtkcks gj bk oldtndjdtkbnzkonÿd joldÿfnok olfl lplrtudngkgjs pkrk jsokpkr k bks prjsnldjs y rjstrnoonldjs ndtjrdks okdkgnjdsjs(;5). Jd jb oldtndjdtj jurlpjl, gj nmukb `lrfk, ekcl jb nd`bucl gj bk ndtjmrkonÿd quj sj hk oldslbngkgl jd jsj oldtndjdtj k pkrtnr bls kûls :9 gjb snmbl XX, kbmudks rjmnldjs kb ndtjrnlr gj okgk pkæs hkd blmrkgl k`nrfkr su mlejrdkenbngkg blokb y, jd jsk fjgngk, tnjdjd fës plsnenbngkgjs gj gjskrrlbbkr oldtkotls gnrjotls old jb ëfentl jxtjrnlr, gjdtrl y `ujrk gjb vnjcl fudgl. Ykrk kbmudls lesjrvkglrjs, bk Jurlpk quj jfjrmj jd jb snmbl XXN sj jxprjsk jd gls `kojtks kpkrjdtjfjdtj oldtrkgnotlrnks. Ylr ud bkgl, bjvkdtkr jb kvkdojbks gj ekrrjrks bk Zdnÿd dkonldkbjs Jurlpjk gjsgj lrnjdtj hk blmrkgl pkrkloongjdtj orjkr ud hkonk slbl jspkonl joldÿfnol, slonkb, plbætnol y jstrktîmnol. Gj jstk `lrfk, sj hk blmrkgl `lrfkr ud sÿbngl eblquj quj cujmk ud pkpjb ojdtrkb jd jb snstjfk ndtjrdkonldkb kotukb. _nd jfekrml, kb fnsfl tnjfpl, jd bk Jurlpk gj hly sj gk ud prlojsl gj k`nrfkonÿd gj bls pkrtnoubkrnsfls y gj bks udngkgjs rjmnldkbjs kb ndtjrnlr gj okgk Jstkgl. Jd onjrtk fjgngk, jb jsojdkrnl jurlpjl gj bk plst mujrrk hk pjrfntngl bk rjoupjrkonÿd y bk rjk`nrfkonÿd gj fuohks rjmnldjs gjb oldtndjdtj quj gjspuîs gj snmbls gj ojdtrkbnzkonÿd jstktkb hkeækd jstkgl k pudtl gj pjrgjr su ngjdtngkg. Jb jsojdkrnl gj hly, old rjmnldjs y onugkgjs jurlpjks fuy gndëfnoks y old mrkd gjskrrlbbl joldÿfnol y oubturkb, pkrjoj ud jol gj bks îploks prnfnmjdnks gj gjskrrlbbl gjb okpntkbnsfl flgjrdl oukdgl bks onugkgjs-jstkgl oldstntuækd bls ojdtrls gj koufubkonÿd joldÿfnok y gj bls kvkdojs oubturkbjs y onjdtæ`nols. Dl lestkdtj, sn enjd jb prlojsl gj

(;5)

YK[ZND, _tîphkdj y BKOHKYJBBJ, Muy. ‒[ujejo„s ndtjrdktnldkb strktjmnjs3 fkstjrnd m blekbnzktnld kdg djw plsnenbntnjs l` mlvjrdkdoj‖, olffudnoktnld prîsjdtîj é bk old`îrjdoj [uîejo kdg Okdkgk nd thj Djw Ojdtury3 Djw Gydkfnos, Lpplrtudntnjs, Zdnvjrsnty, _ohllb l` Ylbnoy _tugnjs, ?; lotuerj Djw y ; dlvnjferj 599?,[ujjd„s p.;; (Ontkgl plr H. Mjdjst. Lp., ont ).

>9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

udn`nokonÿd jurlpjl tlgkvæk sj jdoujdtrk jd `ksj gjoldslbngkonÿd bl onjrtl js quj jb pkdlrkfk quj sj hk pjr`nbkgl js jb gj bk ‒vkrnjgkg jd bk udngkg‖. ltrks pkbkerks, jb prlojsl jurlpjl oldtjfplrëdjl olfl bjoonÿdJdquj js plsnebj kbokdzkr bk ndtjmrkonÿd snd quj plr jbblkrrlck bks udngkgjs sue-jstktkbjs kb ndtjrnlr gj okgk pkæs pnjrgkd su vntkbngkg y vnmjdonk. Ylr jb oldtrkrnl, kfels prlojsls ‟ndtjmrkonÿd jd ud eblquj mjlmrë`nol rjmnldkb y fkylr kutldlfæk gj bks rjmnldjs kb ndtjrnlr gj okgk pkæs‟ sld olfpbjfjdtkrnls. Gj hjohl, jstj jsqujfk hk pjrfntngl quj, snd rlfpjrsj bks jstruoturks jstktkbjs, bks tjdgjdonks rjmnldkbnstks y kutldlfnstks sjkd fjclr okdkbnzkgks ejdj`nonkdgl k tlgls bls kotlrjs ndvlbuorkgls. Gj koujrgl k Ukqujb Fktjls(;?) jxnstjd 5:9 rjmnldjs jd Jurlpk quj sj rjpkrtjd udk tjrojrk pkrtj gjb prjsupujstl olfudntkrnl, plr bl quj rjsubtk ndoujstnldkebj jb ‒k`ëd pkrkgnpblfëtnol‖ gj bks rjmnldjs jurlpjks. _nd jfekrml, jstk fkylr kotnvngkg gj bks rjmnldjs gjb vnjcl oldtndjdtj, gjdtrl y `ujrk gj Jurlpk, dl jstë jxjdtk gj tjdsnldjs(;7). Gj kbmudk fkdjrk dl gjckd gj jstkr prjsjdtjs bls kdtjojgjdtjs gjb pkskgl quj fkrokrld bk oldstruoonÿd gj bls Jstkgls dkonldkbjs y bks rjdonbbks jdtrj gnvjrsls mrupls dkonldkbjs, kbmudls gj bls oukbjs dl blmrkrld kgqunrnr onjrtl mrkgl gj kutldlfæk hkstk bk sjmudgk fntkg gjb snmbl XX. @ujrk gj bls ojdtrls ndnonkglrjs gjb flvnfnjdtl pkrkgnpblfëtnol, jd gnvjrsks ërjks gjb fudgl sj vnjdjd oldslbngkdgl bls kotlrjs suejstktkbjs quj, gjold kbmudk fkdjrk u ltrk, plbætnoksJd jdokfndkgks mjdjrkr djxls sus oldtrkpkrtjs gjkotnvkd ltrls Jstkgls. jb oksl gjk (;?) (;7)

FKWJL_, lp. ont. ‒Kdtj jb prltkmldnsfl quj jstëd kgqunrnjdgl kbmudks rjmnldjs y dkonldjs ‒snd jstkgl‖, dl hky quj pjrgjr gj vnstk ouëb js su lecjtnvl `ndkb3 rjslbvjr old`bnotls hnstÿrnols, îtdnols l oubturkbjs gjb pkskgl. Dl sj pujgj prjtjdgjr pkskr k ud prlojsl gj udn`lrfngkg rjmnldkb gj bk dlohj k bk fkûkdk. Dl tlgks bks rjmnldjs pkrtjd gj sntukonldjs nmukbjs dn jxnmjd slbuonldjs ngîdtnoks. Bls kcustjs y trkds`lrfkonldjs ndstntuonldkbjs gjejd kplykrsj slerjud jsorupublsl jstugnl gj bks gn`noubtkgjs y gj bk trkfk ndstntuonldkb jxnstjdtj jd okgk pkæs pkrk bk pkrkgnpblfkonk gjcj gj sjr udk pÿonfk kslferlsk gj gn`æonboldtndungkg‖ (quj FKWJL_ , lp. ont.)

>;

Kfîrnok Bktndk jstk tjdgjdonk tkfenîd hk tlfkgl oujrpl. Jd bls pkæsjs old jstruoturks `jgjrkbjs, olfl Erksnb y Fîxnol, js dkturkb quj jxnstk udk fkylr prjgnsplsnonÿd pkrk quj sus rjmnldjs gjb ndtjrnlr jstkebjzokd udk kotnvk koonÿd jxtjrdk. _nd jfekrml, bk pkrkgnpblfkonk gj bks jdtngkgjs sue-jstktkbjs sj gk tkfenîd jd pkæsjs old udk `ujrtj oubturk ojdtrkbnzkglrk. Olfl sjûkbk jb kdkbnstk ohnbjdl Okrbls Ykrajr(;:), jd jb oksl gj su pkæs bks gnvjrsks rjmnldjs jstëd kelokgks k ‒bk oldstruoonÿd gj vædoubls ollpjrktnvls old oldtrkpkrtjs jxtrkdcjrks tkdtl trkds`rldtjrnzls olfl ndtjrdkonldkbjs old jb prlpÿsntl gj kplykr jb oufpbnfnjdtl gj sus rjspjotnvks jstrktjmnks gj gjskrrlbbl‖. Kûkgj quj bk pkrkgnpblfkonk js udk kotnvngkg quj trkdsourrj jd pkrkbjbl k bk koonÿd gj blsÿrmkdls ojdtrkbjs gj mlenjrdl, pkrtnoubkrfjdtj gj bks Okdonbbjræks l Fndnstjrnls gjmlenjrdls Ksudtls Jxtjrnlrjs, udk kfpbnk mkfk gj nfpbnokonldj s gj bls dl ojdtrkbjsmjdjrkdgl jd bks rjbkonldjs ndtjrdkonldkbjs. Jd jsj sjdtngl, gjstkok quj ‒jd jb oksl gj Ohnbj, gjsgj hkoj kb fjdls udk gîokgk quj js plsnebj lesjrvkr ndnonktnvks gj jstk jspjonj, prltkmldnzkgks tkdtl plr Mlenjrdls Ujmnldkbjs (Ndtjdgjdonks) olfl plr mlenjrdls olfudkbjs (Fudnonpnls), jd jstj óbtnfl oksl, k trkvîs gj bk `nrfk gj oldvjdnls gj hjrfkdkfnjdtls gj onugkgjs. Gnohl prlojsl gj prlyjoonÿd ndtjrdkonldkb, snd jfekrml, bks fës gj bks vjojs hk tjdngl bumkr gj ud flgl ndlrmëdnol, ksnstjfëtnol, jd pkrkbjbl j ndobusl jd dl plols oksls jd oldtrkplsnonÿd gj bk koonÿd gj bks ndstntuonldjs quj tnjdjd plr fkdgktl oldstntuonldkb y bjmkb bk gj`ndnonÿd, oldguoonÿd y jcjouonÿd gj bk plbætnok jxtjrnlr gjb Jstkgl‖. Jb fkylr gndkfnsfl gj bks rjmnldjs y gj ltrks jdtngkgjs suejstktkbjs gj Ohnbj tnjdj quj vjr old bk kotnvk prjsjdonk gj jstj pkæs jd bls gnvjrsls jspkonls joldÿfnols fudgnkbjs. Bk fkylr oldjxnÿd old bls `bucls mblekbjs jfpuck k sus gnvjrsls kotlrjs ndtjrdls k tjdgjr bkzls old jb jxtjrnlr. _jûkbk Kbejrtl _jpóbvjgk quj bk susornponÿd gj Wrktkgls gj Bnerj Olfjronl hk jstnfubkgl jd pkrtnoubkr bk koonÿd jxtjrdk gj bks (;:)

YKUAJU, Okrbls. ‒Bk pkrkgnpblfkonk gj bks rjmnldjs tnjfpls gj mblekbnzkonÿd‖. 59 gj lotuerj 5997. http3//www .jbflstrkglr oldstruotlr/gjtkbbj\d ltnonk.ksp:. .ob/flgubls/dltnon ks/

>5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

rjmnldjs y onugkgjs gj Ohnbj(;0). _nd jfekrml, kgvnjrtj jstjkdkbnstk, quj jb Jstkgl ohnbjdl gjej kgkptkrsj kód k bk dujvk tjdgjdonk(;=). BK YKUKGNYBLFKONK GJ LWUL_ KOWLUJ_ _ZEJ_WKWKBJ_ Bk kotnvngkg jxtjrdk gj bls kotlrjs sue-jstktkbjs dl sj rjguoj k bks rjmnldjs. Ltrks udngkgjs kgfndnstrktnvks tjrrntlrnkb js olfl bks onugkgjs l bls oldsjcls prlvndonkbjs eusokd hly kfpbnkr sus rjgjs gj oldtkotls ndtjrdkonldkbjs old jb prlpÿsntl gj `kvlrjojr bls bkzls joldÿfnols, oubturkbjs y turæstnols gjb jxtjrnlr old sus curnsgnoonldjs. Nmukbfjdtj jxnstjd kotlrjs quj, snd tjdjr udk curnsgnoonÿd tjrrntlrnkb, jcjrojd udk gndëfnok kotnvngkg pkrkgnpblfëtnok. K jstj rjspjotl, bks udnvjrsngkgjs hkd jstkgl k bk vkdmukrgnk gj bk old`lrfkonÿd gj rjgjs y bkzls old sus snfnbkrjs gj ltrls pkæsjs y rjmnldjs. Bks udnvjrsngkgjs l ndstntuonldjs kokgîfnoks plr gj`ndnonÿd sld jdtjs kenjrtls k bk prlflonÿd gj ndtjrokfenls y gj ollpjrkonÿd. Jb okrëotjr rjbktnvkfjdtj kutÿdlfl gjb quj mlzkd jd bk fkylr pkrtj gj pkæsjs gjb fudgl bks prjgnspldj k sjr ud fnorlfudgl old gnvjrsks ktrneuonldjs, jdtrj bks quj sj oujdtkd bk gj lrmkdnzkr sus prlpnks rjbkonldjs jxtjrdks. Bls oldtkotls jdtrj ndstntuonldjs kokgîfnoks sld gj kdtnmuk gktk. Gjsgj su orjkonÿd jd jb fudgl loongjdtkb, bks udnvjrsngkgjs hkd sngl jspkonls pkrk jb oldtkotl jonjdtæ`nol. ndtjrokfenl eksjbkpkrk bk gn`usnÿdy jb y gjskrrlbbl gjb oldlonfnjdtl _nd olfl jfekrml, mblekbnzkonÿd kvkdoj gj (;0)

(;=)

_JYÓBPJGK, Kbejrtl. ‒Kumj gj bk Gnpblfkonk gj bks rjmnldjs‖. Jd3 Ndstntutl gj Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs gj bk Zdnvjrsngkg gj Pnûk gjb Fkr. http3//www.uvf.ob/ sntnl\nrn/krtnoubls.shtfb9e?0oeo0;=5:;e9=:59:=8?:g ‒Ohnbj tnjdj udk `kbtk gj sndorldæk dltkebj jdtrj su flgjbl joldÿfnol y su jstruoturk gjb Jstkgl. Ylr udk pkrtj, sj kbnjdtk jb ndtjrokfenl olfjronkb gj bks rjmnldjs, bl oukb mjdjrk `lols gj rnqujzk quj dl gjpjdgjd gjb Mlenjrdl ojdtrkb, y old jbbl, kufjdtk bk kutldlfæk gj bks prlvndonks. Ylr ltrl, bk okpntkb oldsjrvk udk okdtngkg gjsfjsurkgk gj plgjr kgfndnstrktnvl ud plrojdtkcj nfplrtkdtj gj bk rnqujzk gjb pkæs‖. (_JYÓBPJGKy. tnjdgj Neægjfk).kokpkrkr

>?

bks tjodlblmæks gj bk nd`lrfkonÿd hkd bbjvkgl jstk tjdgjdonk k dnvjbjs fuohl fkylrjs quj jd îploks kdtjrnlrjs. Jd bls pkæsjs gjskrrlbbkgls bls gjpkrtkfjdtls gj rjbkonldjs ndtjrdkonldkbjs gj kbmudks udnvjrsngkgjs, plr su kfpbntug ykotnvl ndtjrokfenl kokgîfnol old ndstntuonldjs snfnbkrjs gj tlgl jb fudgl, oldstntuyjd udk sujrtj gj Okdonbbjræks udnvjrsntkrnks. Dl lestkdtj, bls oldtkotls ndtjrudnvjrsntkrnls dl lpjrkd jd jb vkoæl. Jb eujd obnfk jxnstjdtj jd bks rjbkonldjs plbætnoks jdtrj bls Jstkgls y jb pltjdonkb pkrk jb gjskrrlbbl gj rjbkonldjs jdtrj kmjdtjs joldÿfnols `kvlrjojd bk `lrfkonÿd gj bkzls jdtrj ndstntuonldjs kokgîfnoks(;8). YKUKGNYBLFKONK3 HJUUKFNJDWK GJ_KUULBBL GJ_OJDWUKBNSKGL

YKUK

JB

Jb gjskrrlbbl gj bk pkrkgnpblfkonk gj bks rjmnldjs y ltrls kotlrjs suejstktkbjs hk tjdngl quj vjr old bls okfenls quj sj hkd prlguongl jd jb snstjfk ndtjrdkonldkb gjsgj bk sjmudgk fntkg gjb snmbl pkskgl, bls oukbjs hkd kojbjrkgl bls oldtkotls jdtrj gnvjrsls kotlrjs dl jstktkbjs. Bks rjmnldjs quj tlfkrld bk gjbkdtjrk jd jstj prlojsl sld kqujbbks ngjdtn`nokgks old olrrnjdtjs dkonldkbnstks y/l sjpkrktnstks. _nd jfekrml, bk tjdgjdonk sj hk jxpkdgngl hkonk gnvjrsks pkrtjs gjb fudgl y hly bk pkrkgnpblfkonk dl jstë djojskrn kfjdtj kslonkgk k lrnjdtkonldjs rjmnldkbnstks. Ylr jbbl, _tj phkdj Ykqund, gn`jrjdonk bk ‒prltlgnpblfkonk‖ gj bk ‒pkrkgnpblfkonk‖. Bk prnfjrk gj jbbks js bk koonÿd jxtjrdk gj bks jdtngkgjs quj pjrsnmujd bk ndgjpjdgjdonk gj ud Jstkgldtrkb, oj fnjdtrks quj bk sjmudgk js sÿbl bk koonÿd gj bks jdtngkgjs sue-jstktkbjs snd udk olddltkonÿdndgjpjdgjdtnstk(;>). (;8) K flgl gj jcjfpbl sj pujgj sjûkbkr jb oksl gj bls oldtkotls jdtrj ndstntuonldjs udnvjrsntkrnks gj Okdkgë y jb Yjró. Jb ? gj Lotuerj gjb 599= bk Kskfebjk Dkonldkb gj Ujotlrjs gjb Yjró susornenÿ ud Fjflrkdgl gj Jdtjdgnfnjdtl old bk Zdnvjrsngkg gj Okrbjtld, Lttkwk. (Okrbjtld Zdnvjrsnty tl snmd Hnstlrno Kmrjjfjdt wnth thj Dktnldkb Elkrg l` Zdnvjrsntnjs kdg Olbbjmjs l` Yjru. Lotlejr ?, 599=. Yrjss Ujbjksj. Okrbjtld Zdnvjrsnty, Lttkwk, Okdkgk.) http3//www.okrbjtld.ok/guo/djwsrllf/krohnvj/599=/Lot?.htfb ) (;>)

YK[ZND , _tîphkdj. ‒Bkndtjrdktnldkbjs pkrkgnpblfktnj ngjdtntknrj 3 bj[uîejo, bk Oktkblmdj jt ‖. Lp., ont. bk @bkdgrj jd rjbktnlds

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

>7

Js jvngjdtj quj bks rjbkonldjs jdtrj bls Jstkgls ojdtrkbjs y bks rjmnldjs dl sld snjfprj gjb tlgl krfÿdnoks. Jd jstj sjdtngl, pujgj gkrsj udk ‒pkrkgnpblfkonk plsntnvk‖ ‟oukdgl bks rjmnldjs kotókd gjdtrl gjb fkrol mblekb y sj gk udk olfpbjfjdtkrnjgkg old bks koonldjs muejrdkfjdtkbjs‟ y udk ‒pkrkgnpblfkonk djmktnvk‖‟oukdgl jxnstj ud old`bnotl jd bks koonldjs j ndtjrjsjs gjb Jstkgl ojdtrkb y bls kotlrjs susejstktkbjs, bl oukb sj jxprjsk jd okfndls dl olfpbjfjdtkrnls jd bk koonÿd jxtjrdk(59). Jd jb oksl gj bls pkæsjs jd væks gj gjskrrlbbl, bk pkrkgnpblfkonk pujgj tjdjr ud okrëotjr prlfltlr gjb gjspjmuj rjmnldkb jb oukb sj olfpbjfjdtk old bls lecjtnvls gjb Jstkgl. _jûkbk Sjrklun quj ‒bk pkrkgnpblfkonk jfjrmj olfl udk rjspujstk k bk ndokpkongkg gjb Jstkgl (ojdtrkb) rjslbvjr bksgjb prlebjfëtnoks blokbjs‖. lestkdtj, bk gnpblfkonk, quj js bk gj olfpjtjdonk Jstkgl ojdtrkb, snmuj Dl snjdgl vnmjdtj, fës kód jd bks dkonldjs quj eusokd ndsjrtkrsj gj fkdjrk olfpjtntnvk jd jb snstjfk ndtjrdkonldkb. Bk gnpblfkonk jd su sjdtngl obësnol, ‒sj jdokrmk gj Hnmh plbntnos y bk pkrkgnpblfkonk gj blw plbntnos‖(5;). Jd ltrks pkbkerks, bk plbætnok jxtjrnlr gjb Jstkgl ojdtrkb gjej tjdjr snjfprj ekcl su rjspldskenbngkg bk vnsnÿd mblekb gjb pkæs, fnjdtrks quj bk pkrkgnpblfkonk gjej oldojdtrkrsj jd bks djojsngkgjs blokbjs. Jb fkdjcl gj bls tjfks jspjoæ`nols gj bk koonÿd jxtjrdk dl pujgj sjr jd`lokgl kb gjtkbbj plr jb Jstkgl ojdtrkb. Olfl sj gnoj jd bk cjrmk gj bks onjdonks kgfndnstrktnvks, ‒bk fnorl kgfndnstrkonÿd js udk fkbk kgfndnstrkonÿd‖ (‒Fnorlfkdkmjfjdt ns Fnsfkdkmjfjdt‖) (55). K pkrtnr gjb prjsjdtj snmbl, bk rjmnldkbnzkonÿd hk kgqunrngl ud dujvl okrnz jd jb Yjró. Bks rjmnldjs hkd ksufngl fkylrjs olfpjtjdonks y (59)

‒Bk gjflorktnzkonÿd gj bks plbætnoks rjmnldkbjs pujgj, oukdgl dl tlfk jd oujdtk jb ndtjrîs mjdjrkb, oldbbjvkr kudk plsnonÿd ohkuvndnstk, fuy pjrcugnokebj pkrk bk oldvnvjdonk gj bks dkonldjs.. Bk Kbtk Gnpblfkonk dl gjej gjckrsj k bks rjmnldjs sndl sjr ud fldlplbnl gjb plgjr ojdtrkb quj tnjdj udk vnsnÿd fës tltkbnzkglrk gj bk prlebjfëtnok blokb‖ (S JUKLZN , lp., ont).

(5;)

Neægjf.

(55)

FO OLDDJBB , Ohkrbjs U. ‒Fnorlfkdkmjfjdt ns Fnsfkdkmjfjdt‖. 5= dlvnjferj 5990. http3//www.d`ne.olf/lecjot/NL\?;7;;.htfb

>:

kbmudks gj jbbks trktkd gj gjskrrlbbkr oldtkotls old gnvjrsls kotlrjs ndtjrdkonldkbjs old jb prlpÿsntl gj okdkbnzkr rjoursls pkrk sus tjrrntlrnls. Bks rjmnldjs uenokgks jd bks zldks gj `rldtjrk hkd sngl bks prnfjrks jd kotnvkr bls oldtkotls j ndtjrokfenls old sus snfnbkrjs gj bls pkæsjs vjondls. Bls js`ujrzls oldtndjdtkbjs pkrk fjclrkr bk nd`rkjstruoturk gj trkdsplrtj, jdjrmæk y olfudnokonldjs jd bls pkæsjs sugkfjrnokdls oldstntuyjd ud kbnonjdtj pkrk rj`lrzkr bls bkzls ndtjrrjmnldkbjs. K jstj rjspjotl, bk Ndnonktnvk pkrk bk Ndtjmrkonÿd gj bk Nd`rkjstruoturk Ujmnldkb _urkfjrnokdk (NNU_K) js `udgkfjdtkb pkrk gjskrrlbbkr bk ndtjmrkonÿd `æsnok gj bls pkæsjs gj _ugkfîrnok y jb blmrl gj ud pktrÿd gj gjskrrlbbl tjrrntlrnkb jquntktnvl y sustjdtkebj. Jstj dujvl pkdlrkfk js prlpnonl pkrk jb kojrokfnjdtl gj gnvjrsks rjmnldjs gjb Yjró old sus snfnbkrjs gj ltrls pkæsjs sugkfjrnokdls1 jspjonkbfjdtj gjb Erksnb, enlojëdnols jb oukb tnjdj yudjbjdlrfj pltjdonkb old bk oldorjonÿd gj bls olrrjglrjs kprlvjohkfnjdtl oldcudtl gj bks lplrtudngkgjs quj l`rjoj bk Oujdok gjb Ykoæ`nol. @ndkbfjdtj, bk fkylr krtnoubkonÿd old ltrls jspkonls rjmnldkbjs `ujrk gjb ërjk sugkfjrnokdk mjdjrk tkfenîd fjclrjs oldgnonldjs pkrk quj bks rjmnldjs gjb ndtjrnlr gjb Yjró jstkebjzokd bkzls gj ollpjrkonÿd old ltrls kotlrjs ndtjrdkonldkbjs. Olfl sj hk vnstl jd jb oksl gj Ohnbj, bk susornponÿd gj Wrktkgls gj Bnerj Olfjronl hk kbjdtkgl k bks rjmnldjs gj jstj pkæs k gndkfnzkr sus oldtkotls pkrkgnpblfëtnols. Bk rktn`nokonÿd gjb Wrktkgl gj Bnerj Olfjronl oldbls Jstkgls Zdngls ybk prÿxnfk susornponÿd gj koujrgls snfnbkrjs old ltrks dkonldjs y eblqujs gj pkæsjs quj plsjjd fjrokgls fuy olfpjtntnvls y ud kbtl gjskrrlbbl tjodlbÿmnol y onjdtæ`nol ‟olfl bk Zdnÿd Jurlpjk y Okdkgë‟ pbkdtjkd tkfenîd k bks rjmnldjs gjb Yjró ud pkdlrkfk fuy plsntnvl pkrk gndkfnzkr su pkrkgnpblfkonk. Jstk pujgj oldstntunr udk hjrrkfnjdtk nfplrtkdtj pkrk kbjdtkr bks ndvjrsnldjs, bk ollpjrkonÿd y gnvjrsks `lrfks gj ndtjrokfenls y bkzls ndtjrdkonldkbjs lrnjdtkgls k pltjdonkr su gjskrrlbbl slstjdnebj. Jd jstj okfndl, js vntkb bk ollrgndkonÿd y olfpbjfjdtkrnjgkg gj koonldjs old bk gnpblfkonk gjb Jstkgl. Dl js plsnebj pjdskr jd udk jxtjrdk ndoldsnstjdtj, old lecjtnvls y koonldjs gjskrtnoubkgls jdtrjkoonÿd jb

>0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Jstkgl ojdtrkb y sus rjmnldjs. Gj nmukb `lrfk, bks rjmnldjs gjejd pltjdonkr y kprlvjohkr bls oldtkotls y bls bkzls gj bks udnvjrsngkgjs y bls ojdtrls kokgîfnols ‟pkrk lptnfnzkr bk trkds`jrjdonk gj tjodlblmæks kgjoukgks pkrk su gjskrrlbbl‟ y gj bks jfprjsks ‟pkrk gndkfnzkr bk okdkbnzkonÿd gj `bucls gj ndvjrsnÿd jd sus tjrrntlrnls‟. Jb rjtl gj bks kutlrngkgjs rjmnldkbjs jstë jd blmrkr lrmkdnzkr udk koonÿd jxtjrdk, l pkrkgnpblfkonk, quj olfendj gj fkdjrk j`nonjdtj tlgls jstls jbjfjdtls. ***

>=

NDWJMUKONßDJ NGJDWNGKGGJ BL_ FNMUKDWJ_JD BK_ _LONJGKGJ_GJ KOLMNGK3 KBMZDK_ [email protected]_ K YKUWNUGJB FLGJBL JZULYJL Sÿsnfl Ulejrtl Flrnbbl Hjrrkgk*

NDWULGZOONßD Jd ud krtæoubl puebnokgl jd kernb gjb 5990, @rkdons @uauykfk sjûkbkek quj jb gjsk`æl fës nfplrtkdtj quj k bkrml pbkzl jd`rjdtkekd bks gjflorkonks bnejrkbjs jrk jb gj bk ndtjmrkonÿd gj bks fndlræks fnmrkdtjs, pkrtnoubkrfjdtj bks gj lrnmjd nsbëfnol jd Jurlpk, olfl onugkgkdls gj gjflorkonks pburkbnstks, bl oukb sj gjeæk k ud vkoæl jd bk tjlræk plbætnok sueykojdtj k bk flgjrdk gjflorkonk bnejrkb(;). Zdk sjrnj gj jvjdtls susontkgls jd Jurlpk jd bls óbtnfls kûls, y su tjdsl gjektj plstjrnlr, pkrjojrækd old`nrfkr, quj plr bl fjdls, jxnstj ud prlebjfk gj `ldgl, jstruoturkbfjdtj nrrjsujbtl y quj sj trkguonræk jd bks kfjdkzks k bk bknongkg gjb Jstkgl, bk rjkpkrnonÿd vnlbjdtk gj kbmudls `lols gj kdtnsjfntnsfl, tlgl bl oukb jstkræk kpkrjckgl old udk kbjmkgk pîrgngk gj oldtkotl old bks *

(;)

Fndnstrl Oldsjcjrl jd jb _jrvnonl Gnpblfëtnol gj bk Ujpóebnok. Kelmkgl plr bk Yldtn`nonk Zdnvjrsngkg Oktÿbnok gjb Yjró, Fkmnstjr (GJ__) jd Kgfndnstrkonÿd Ndtjrdkonldkb plr bk _lreldk, Ykræs. Hk sngl Gnrjotlr gj Ylbætnok Fnmrktlrnk gjb Fndnstjrnl gj Ujbkonldjs Jxtjrnlrjs. Kotukbfjdtj Oÿdsub Mjdjrkb Kgsorntl gjb Yjró jd Fnbëd. @ZAZ^KFK, @rkdons3 ‒Ngjdtnty, nffnmrktnld, kdg bnejrkb gjflorkoy‖, jd Clurdkb l` gjflorkoy. Plbufj ;=, Dufejr 5. Kprnb 5990. Clhd Hlpands Zdnvjrsnty Yrjss. Ykm. 90.

>8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

rkæojs ngjdtntkrnks cugjlornstnkdks j ‒nsbkfnzkonÿd‖ gj bk Jurlpk olfudntkrnk. Yjrl fës kbbë gjektj kokgîfnol plr bk vnsnÿd djloldsjrvkglrk gjb gjb nbustrj Yrl`jslr gj bk susontkgl Clhd Hlpands Zdnvjrsnty , ojdtrkgl jd jb tjfk gj bk sjmurngkg ndtjrdkonldkb y jb rlb gj bk gnësplrk nsbëfnok, bl onjrtl js quj jb tjfk gj bk ndtjmrkonÿd gj bks olfudngkgjs fnmrkdtjs, hk bbjmkgl k sjr hly jd gæk udl gj bls fës nfplrtkdtjs gj bk kmjdgk ndtjrdkonldkb y gjsgj bujml, dl sÿbl jd jb oldtjxtl gjb gnëblml jdtrj Loongjdtj y jb fudgl fusubfëd. Gj gnohl `jdÿfjdl sj gjrnvkd oldsjoujdonks prëotnoks gj tlgl lrgjd, quj jxnmjd udk kprlxnfkonÿd fubtngnsonpbndkrnk j ndtjmrkb, pkrk plgjr jd`rjdtkrbk okekbfjdtj jd tlgks sus gnfjdsnldjs. Jd j`jotl, bk fnmrkonÿd jd bk kotukb jrk mblekb hk orjkgl udk trkfk ndtjroubturkb olfpbjck y gjsk`nkdtj. Jd Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok, bk dujvk muæk pkrk ndfnmrkdtjs gj bk L`nondk gj Onugkgkdæk j Ndfnmrkonÿd (Z_ON_) sj puebnok khlrk jd trjoj ngnlfks, ndobuyjdgl jb urgu, ohndl y rusl, pkrk nd`lrfkr gjengkfjdtj kb fnbbÿd kdukb gj dujvls rjsngjdtjs rjmubkrjs jd jb pkæs, prlvjdnjdtjs gj tlgks bks rjmnldjs gjb fudgl, slerj sus gjrjohls y jxpjotktnvks jd bk slonjgkg gj kolmngk. Jd jb oksl gj bk Zdnÿd Jurlpjk, k bls trkgnonldkbjs `bucls fnmrktlrnls gj tjrojrls pkæsjs, sj kûkgj jd jstks óbtnfks gîokgks, bk dujvk gndëfnok ndtrkolfudntkrnk, rj`lrzkgk gjsgj bks kfpbnkonldjs gj 5997 y 599=, old bk ndolrplrkonÿd gj dujvls fnjferls, prlvjdnjdtjs `udgkfjdtkbfjdtj gj Jurlpk ojdtrkb y lrnjdtkb. Gjsgj jb ; gj jdjrl gj 599=, k bls 7:= fnbbldjs gj onugkgkdls jurlpjls, sj kmrjmkrld lohl fnbbldjs gj eó bmkrls y 55 fnbbldjs gj rufkdls, fuohls gj bls oukbjs plr rkzldjs joldÿfnoks hkd eusokgl ndstkbkrsj jd bls pkæsjs fës prÿspjrls gj bk ZJ. Ekstj old fjdonldkr quj sÿbl gurkdtj jb óbtnfl kûl, ojrok gj gls fnbbldjs gj rufkdls jfnmrkrld kb jxtrkdcjrl, gj bls oukbjs, jb 78% sj gnrnmnÿ k Ntkbnk y jb ;8% k Jspkûk, plr rkzldjs dl sÿbl joldÿfnoks, sn dl tkfenîd bndmònstnoks y oubturkbjs(5).

(5)

www.ndssj.rl/rl/ofs/`nbjs/pg`/jd/op5.pg` . Dktnldkb Ndstntutj l` _tktnstnos, Ulfkdnk.

>>

Ylr ltrk pkrtj, jd jb pbkdl gjb trktkfnjdtl gj gj bls fnmrkdtjs bkelrkbjs, ltrl gj bls kspjotls nfplrtkdtjs gj bk ndtjmrkonÿd, jb Olfnskrnl Jurlpjl gj Custnonk, Bnejrtkg y _jmurngkg Jurlpjl, hk vujbtl k pldjr slerj jb tkpjtj bk ngjk gj bk orjkonÿd gj udk ‒tkrcjtk kzub‖(?) l pjrfnsl jurlpjl gj trkekcl y rjsngjdonk pkrk bls trkekckglrjs okbn`nokgls(7), suerkykdgl ksæ bk djojsngkg rjkb gj oldtkr old jstk `lrfk gj fnmrkonÿd pkrk sjmunr nfpubskdgl jb kvkdoj gj bk joldlfæk gj Jurlpk. @ndkbfjdtj, olfl tjbÿd gj `ldgl gj bk prlebjfëtnok ndtjroubturkb, vujbvj k olerkr vnmjdonk jb tjfk gj bk ngjdtngkg dkonldkb gj bls fnmrkdtjs, slerj jb oukb fj gjtjdgrî jd jb óbtnfl koëpntj gjb krtæoubl, k `nd gjjxpblrkr kbmudks ngjks slerj jb rlb gjb Jstkgl gj lrnmjd jd bk tkrjk gjb fkdtjdnfnjdtl gjb vædoubl oubturkb j ngjdtntkrnl gj bks olfudngkgjs fnmrkdtjs. ;.

BK N DWJMUKONßD G J B L_ F NMUKDWJ_ J D B K_ _LONJGKGJ_ GJ KOLMNGK

_jmód bk Lrmkdnzkonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk bks Fnmrkonldjs (LNF) bk ndtjmrkonÿd js ud ‒prlojsl plr jb oukb bls ndfnmrkdtjs, tkdtl ndgnvngukbfjdtj olfl jd mrupl, sld kojptkgls jd udk slonjgkg‖, snjdgl sjns bks ërjks quj pujgjd sjrvnr olfl ndgnokglrjs gj eksj pkrk jvkbukr jb îxntl gj bks plbætnoks ndtjmrkglrks3 jb ngnlfk, bk ndtjmrkonÿd jd jb snstjfk jguoktnvl, bk ndtjmrkonÿd slonkb, bk ndtjmrkonÿd plbætnok, bk ndtjmrkonÿd joldÿfnok y bk ndtjmrkonÿd rjsngjdonkb(:). (?)

(7)

(:)

Jb lrnmjd gj bk prlpujstk sj pujgj jdoldtrkr jd jb prlyjotl gj Gnrjotnvk slerj prlojgnfnjdtl udn`lrfj rjbktnvl kb pjrfnsl ódnol gj rjsngjdonk y trkekcl pkrk dkonldkbjs gj pkæsjs jxtrkolfudntkrnls (OLF(599=)0?8, gj 5? gj lotuerj gj 599=. Bk LNF gj`ndj kb fnmrkdtj okbn`nokgl olfl kqujb ‒trkekckglr fnmrkdtj quj plr sus olfpjtjdonks rjonej ud trktkfnjdtl prj`jrjdonkb jd oukdtl k su kgfnsnÿd jd ud pkæs gnstndtl kb suyl. Ylr jsks rkzldjs, jstë sucjtl k fjdls rjstrnoonldjs jd bl quj rjspjotk k bk gurkonÿd gj su jstkgæk jd jb pkæs rjojptlr, kb okfenl gj jfpbjl y k bk rjudn`nokonÿd `kfnbnkr‖. (LNF3 ‒Gjrjohl Ndtjrdkonldkb slerj Fnmrkonÿd. Mblskrnl slerj Fnmrkonÿd‖. Mndjerk. 5990). http3//www.nlf.ndt/ckhnk/ckhnk/bkdm/`r/png/055

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;99

Gjsgj ud pudtl gj vnstk slonlbÿmnol, jb prlojsl ndtjmrkglr gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gjkolmngk hk sngl ndtjrprjtkgl gjsgj gnvjrsls jd`lqujs y flgjbls tjÿrnols, jdtrj bls quj sj pujgjd ontkr, jb flgjbl engnfjdsnldkb gj koubturkonÿd prlpujstl plr Clhd Ejrry (;>>=), bls trkekcls gj Jrnasld slerj bk `lrfkonÿd gj bkngjdtngkg (;>=?), bk tjlræk gjb Onobl gj Ujbkonldjs Ukonkbjs gj Ulejrt Ykra (;>?=), `udgkglr gj bk Jsoujbk gj _lonlblmæk gj Ohnokml1 y jb flgjbl gj psnolblmæk slonkb, ndtjroubturkb, gj Uldkbg Wk`t (;>89). Js obkrl, jd tlgl oksl, quj jd jb pbkdl plbætnol, bk rjspldskenbngkg gj bk ndtjmrkonÿd rjokj tkdtl jd jb Jstkgl rjojptlr olfl jd bks ndstntuonldjs y jd bls prlpnls fnmrkdtjs. Gjsgj bujml, jb tjfk gjbk ndtjmrkonÿd gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk dl sj pbkdtjk ódnokfjdtj oukdgl jxnstjd dltkebjs gn`jrjdonks oubturkbjs, gj onvnbnzkonÿd, rjtlfkr bk jxprjsnÿd gj Hudtndmtld, sn dl nmukbfjdtjlkpkrjoj, kudquj pkrk old dltkebjs gn`jrjdonks, jd sntukonldjs jd quj quj sj olfpkrtj udk fnsfkhjrjdonk ngjlbÿmnok, olfl lourrj, plr jcjfpbl, oukdgl bks slonjgkgjs gj lrnmjd y gj kolmngk sj ekskd, jd fkylr l fjdlr mrkgl jd bls prndonpnls gj bk onvnbnzkonÿd loongjdtkb. ; . ; . K sp j ot l s m jd j rk b js Bks plbætnoks gj ndtjmrkonÿd gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk sj rj`njrjd k tlgls bls kspjotls gj bk vngk slonkb. Bks gnësplrks orjkd pktrldjsbloubturkbjs qujjbndtjrkotukd kqujbblsgj gjbkbksolhjrjdonk slonjgkgjsy gj rjojponÿd, quj nfpbnok gjsk`æl gj old bk eósqujgk gj bk ndtjrkoonÿd jdrnqujojglrk. Hky udk sjrnj gj oktjmlrnks slonlbÿmnoks y kdtrlplbÿmnoks quj sj utnbnzkd jd jstj tjrrjdl, tkbjs olfl bls oldojptls gj ‒koubturkonÿd‖, ‒ksnfnbkonÿd‖, ‒gjrjohl k bk udngkg `kfnbnkr‖ y ltrls, quj hkd vnstl su kpkrnonÿd rjourrjdtj jd onjrtls gloufjdtls curægnols, plr bl quj hk sngl djojskrnl ndobunrbls jd kbmudls mblskrnls y fkdukbjs rj`jrngls kb Gjrjohl ndtjrdkonldkb gj bks fnmrkonldjs(0).

(0)

Bk ‒ksnfnbkonÿd‖ js bk ‒kglponÿd gj jbjfjdtls gj udk oubturk jxtrkdcjrk( ngjks, tîrfndls, vkblrjs,prlmrjsnvk dlrfks, oldguotks, ndstntuonldjs) plr

;9;

Js prjonsl rjskbtkr, jd tlgl oksl, quj oukdgl sj hkebk gj ndtjmrkonÿd gj bks olfudngkgjs fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj gjstndl, dls rj`jrnfls dl sÿbl kb gnkblml ndtjroubturkb l jb trktkfnjdtl gj bk fnmrkonÿd bkelrkb, sndl tkfenîd k bls dnvjbjs gj prltjoonÿd gj sus gjrjohls hufkdls y bnejrtkgjs `udgkfjdtkbjs, k bk rjguoonÿd gj bls dnvjbjs gj jxobusnÿdslonkb j ndobusl k bk pkrtnonpkonÿd plbætnok gj bls fnmrkdtjs jd gnohks slonjgkgjs(=). Jd oukdtl kb pbkdl gj bls gjrjohls oubturkbjs gj bks plebkonldjs fnmrkdtjs, jstls jdoujdtrkd su `udgkfjdtl, yk sjk k dnvjb mjdjrkb olfl pjrsldks, l jspjoæ`nol, olfl mrupl fnmrkdtj, prndonpkbfjdtj jd bls snmunjdtjs ndstrufjdtls ndtjrdkonldkbjs3 Gjobkrkonÿd Zdnvjrskb gj

vnjdj gj bk pëm. ;99

(=)

pjrsldks, mrupls l obksjs gj udk oubturk gjtjrfndkgk. Bk kgkptkonÿd pkronkb l tltkb js jb rjsubtkgl gj oldtkotls j ndtjrkoonldjs jdtrj gn`jrjdtjs oubturks k trkvîs gj bk fnmrkonÿd y gj bks rjbkonldjs olfjronkbjs‖. Jd oukdtl k bk ‒ksnfnbkonÿd‖, îstk js bk ‒kgkptkonÿd gj ud mrupl slonkb l îtdnol -mjdjrkbfjdtj udk fndlræk- k ltrl. Ksnfnbkonÿd snmdn`nok bk kglponÿd gjb ngnlfk, trkgnonldjs, vkblrjs y olfplrtkfnjdtls j ndobusl gj oujstnldjs vntkbjs `udgkfjdtkbjs y bk flgn`nokonÿd gj bls sjdtnfnjdtls gj lrnmjd. Bk ksnfnbkonÿd vk fës kbbë gj bk koubturkonÿd‖. Ylr ‒gjrjohl k bk udngkg `kfnbnkr‖, bk LNF sjûkbk bl snmunjdtj3 ‒Bk `kfnbnk, jbjfjdtl dkturkb y `udgkfjdtkb gj bk slonjgkg tnjdj jb gjrjohl k vnvnr udngk, rjonenr rjspjtl, prltjoonÿd, ksnstjdonk y kplyl old`lrfj k bl jstnpubkgl jd bk Gjobkrkonÿd Zdnvjrskb gj Gjrjohls Hufkdls(krt. ;0, ?), bk Oldvjdonÿd Kfjrnokdk gj Gjrjohls Hufkdls(krt. ;=), bk Oldvjdonÿd Jurlpjk pkrk bk Yrltjoonÿd gj bls Gjrjohls Hufkdls y Bnejrtkgjs @udgkfjdtkbjs (krt. 8), bk Okrtk _lonkb Jurlpjk( krt. ;0), jb Ykotl Ndtjrdkonldkb gj Gjrjohls Onvnbjs y Ylbætnols (krts. ;= y 5?) y jb Ykotl Ndtjrdkonldkb gj Gjrjohls Joldÿfnols, _lonkbjs y Oubturkbjs(krt. ;). Jstj gjrjohl, prltjmngl plr jb Gjrjohl ndtjrdkonldkb, dl jstë bnfntkgl k bls dkonldkbjs gjb Jstkgl gjb tjrrntlrnl‖ (LNF3 Gjrjohl Ndtjrdkonldkb slerj Fnmrkonÿd. Mblskrnl slerj Fnmrkonÿd . Mndjerk. 5990. Ylr jcjfpbl, bk ‒Gjobkrkonÿd gj Ksudonÿd, kglptkgk plr bk PN Old`jrjdonk _ugkfjrnokdk slerj Fnmrkonldjs (Ksudonld, : gj fkyl gj 5990), fjdonldk jb ‒rjoldlonfnjdtl gj bls gjrjohls onugkgkdls gj bls fnmrkdtjs, tkdtl gj bls pknsjs gj lrnmjd olfl gj gjstndl k udk onugkgkdæk kfpbnkgk (gjrjohl kb su`rkmnl bk bjmnsbkonÿd dkonldkb bl pjrfntk) gj bls fnmrkdtjs, tkdtl jd sus pkæsjsoukdgl gj lrnmjd olfl jd bls gj bbjmkgk.

;95

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Gjrjohls Hufkdls (krtæoubl 5=,;)(8)1 Ykotl Ndtjrdkonldkb gj Gjrjohls Ylbntnols y Onvnbjs (krtæoubl 5=)(>), Ykotl Ndtjrdkonldkb gj Gjrjohls Joldlfnols, _lonkbjs y Oubturkbjs (krtæoubl ;:)(;9) Krtnoubl ;:1 Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb slerj bk Yrltjoonÿd gj bls Gjrjohls gj tlgls bls Wrkekckglrjs Fnmrktlrnls y gj sus @kfnbnkrjs (krtæoubl ?;)(;;)

Ksnfnsfl, jd jb pbkdl gj bks dlrfktnvks rjmnldkbjs, jxnstjd nmukbfjdtj rj`jrjdonks k bls gjrjohls oubturkbjs gj bks plebkonldjs fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk. Gj fkdjrk dl vndoubkdtj, jd bls gjdlfndkgls ‒Yrlojsls gj Oldsubtk fnmrktlrnls‖ ,k skejr, bk Old`jrjdonk _ugkfjrnokdk slerj Fnmrkonldjs, bk Old`jrjdonk Ujmnldkb slerj Fnmrkonÿd (Yrlojsl gj Yujebk), bls Yrlojsls gj Eugkpjst y gj Fkdnbk, ksn olfl jd jb Gnëblml pkrk bk Fnmrkonÿd jd jb K`rnok Fjrngnldkb. Bk _îptnfk Old`jrjdonk _ugkfjrnokdk slerj Fnmrkonldjs, ojbjerkgk jd Okrkoks, gjb ; kb ? gj cubnl gj 599=, sj hk rj`jrngl jxpbæontkfjdtj kb okrkotjr ndobusnvl quj gjej tjdjr bk ndsjronÿd gj bks olfudngkgjs fnmrkdtjs y k bk djojsngkg gj prlpnonkr ‒udk rjbkonÿd (8) (>)

(;;)

Krtæoubl 5=. ;. Wlgk pjrsldk tnjdj jb gjrjohl k tlfkr pkrtj bnerjfjdtj jd bk vngk oubturkb gj bk olfudngkg, k mlzkr gj bks krtjs y k pkrtnonpkr jd jb prlmrjsl onjdtn`nol y jd bls ejdj`nonls quj gj jb rjsubtjd. Krtæoubl 5=. Jd bls Jstkgls jd quj jxnstkd fndlrnks îtdnoks, rjbnmnlsks l bndmònstnoks, dl sj djmkrë k bks pjrsldks quj pjrtjdjzokd k gnohks fndlrnks jb gjrjohl quj bjs olrrjspldgj, jd olfód old bls gjfës fnjferls gj su mrupl, k tjdjr su prlpnk vngk oubturkb, k prl`jskr y prkotnokr su prlpnk rjbnmnÿd y k jfpbjkr su prlpnl ngnlfk. Krtæoubl ;:. ;. Bls Jstkgls Ykrtjs jd jb prjsjdtj Ykotl rjoldlojd jb gjrjohl gj tlgk pjrsldk k3 k) Ykrtnonpkr jd bk vngk oubturkb1 e) Mlzkr gj bls ejd j`nonls gjb prlmrjsl onjdtæ`nol y gj su s kpbnokonldjs1 o) Ejdj`noknrsj gj bk prltjoonld gj bls ndtjrjsjs flrkbjs y fktjrnkbjs quj bj olrrjspldgkd plr rkzÿd gj bks prlguoonldjs onjdtæ`noks, bntjrkrnks l krtæstnoks gj quj sjk kutlrk. 5. Jdtrj bks fjgngks quj bls Jstkgls pkrtjs jd jb prjsjdtj Ykotl gjejrëd kglptkr pkrk ksjmurkr jb pbjdl jcjrononl gj jstj gjrjohl, `nmurkrëd bks djojskrnks bk oubturk. pkrk bk oldsjrvkonÿd, jb gjskrrlbbl y bk gn`usnÿd gj bk onjdonk y gj

;9?

ndtjroubturkb jdtrj bks olfudngkgjs gj lrnmjd y gj gjstndl‖, prlflvnjdgl ‒fjokdnsfls quj ksjmurjd jb pbjl rjspjtl gj bls gjrjohls bkelrkbjs y slonkbjs gj bls trkekckglrjs fnmrktlrnlsjd nmukbgkg gj oldgnonldjs quj bls dkonldkbjs gj bls pkæsjsgj kolmngk, ndgjpjdgnjdtjfjdtj gj su oldgnonÿd fnmrktlrnk, gj old`lrfngkg old bk prltjoonÿd quj ltlrmk bk dlrfktnvk ndtjrdkonldkb jd jstk fktjrnk‖. Ylr su pkrtj, jd jb ëfentl nejrlkfjrnokdl, jb ‒Olfprlfnsl gj Fldtjvngjl slerj Fnmrkonldjs y Gjskrrlbbl gj bls Cj`js gj Jstkgl y gj Mlenjrdl gj bk Olfudngkg Nejrlkfjrnokdk‖ (Fldtjvngjl, 7-: gj dlvnjferj gj 5990) hk rjskbtkgl bk nfplrtkdonk gjb kplrtj slonkb j ndtjroubturkb jd bks slonjgkgjs gj rjojponÿd(;5). Ksnfnsfl, jd bl quj oldonjrdj k dujstrk rjmnÿd, hky rj`jrjdonks k jstls gjrjohls gj okrëotjr oubturkb gj bk plebkonÿd fnmrkdtj jd bk Gjobkrkonÿd gj _kdtnkml slerj Yrndonpnls fnmrktlrnls, gjb ;: gj fkyl gj 59971 jb Yrltlolbl gj Ksudonÿd slerj jb Olfprlfnsl old bk Yrlflonÿd y Yrltjoonÿd gj bls gjrjohls hufkdls gjb Fjrolsur, gjb

vnjdj gj bk pëm. ;95 ?. Bls Jstkgls Ykrtjs jd jb prjsjdtj Ykotl sj olfprlfjtjd k rjspjtkr bk ndgnspjdskebj bnejrtkg pkrk bk ndvjstnmkonÿd onjdtæ`nok y pkrk bk kotnvngkg orjkglrk. 7. Bls jstkgls Ykrtjs jd jb prjsjdtj Ykotl rjoldlojd bls ejdj`nonls quj gjrnvkd gjb `lfjdtl y gjskrrlbbl gj bk ollpjrkonld y gj bks rjbkonldjs ndtjrdko nldkbjs jd oujstnldjs onjdtn`noks y oubturkbjs. ;5 Krtnoubl ?;. ;. Bls Jstkgls Ykrtjs vjbkrkd plrquj sj rjspjtj bk ngjdtngkg oubturkb gj bls trkekckglrjs fnmrktlrnls y gj sus `kfnbnkrjs y dl nfpjgnrkd quj jstls fkdtjdmkd vndoubls oubturkbjs old sus Jstkgls gj lrnmjd. 5. Bls Jstkgls Ykrtjs plgrkd tlfkr bks fjgngks kprlpnkgks pkrk kyugkr y kbjdtkr bls js`ujrzls k jstj jrspjotl. (;5)

‒8. Ujoldlojfls bk nfplrtkdonk gj bk oldtrneuonÿd gjb trkekcl gj bls fnmrkdtjs kb orjonfnjdtl gj bks joldlfnks gj bls pkæsjs gj kolmngk y gj lrnmjd y gjstkokfls su kplrtj slonkb j ndtjroubturkb. Bks plbntnoks gj ollpjrkonÿd kb gjskrrlbbl oldtrneuyjd k mjdjrkr oldgnonldjs kgjoukgks quj dl lebnmujd k bk fnmrkonÿd, gj flgl quj bk fnsfk sjk udk gjonsnld y dl udk djojsngkg, hkengk oujdtk gj quj bls pltjdonkbjs fnmrkdtjs oldstntuyjd ud okpntkb hufkdl ndgnspjdskebj pkrk bk prlspjrngkg gj bls pknsjs gj lrnmjd‖.

;97

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

59 gj cudnl gj 599: y jd gnvjrsls gloufjdtls gj bk Olfudngkg Kdgndk gj Dkonldjs. Ylrsndl ltrk tkfenîd pkrtj, hky quj rjskbtkr fnmrkdtjsKb dl rjspjotl, sÿbl tnjdjd gjrjohls gjejrjs `rjdtj quj k bkbls olfudngkg. bk Gjobkrkonÿd Zdnvjrskb gj Gjrjohls Hufkdls gj bks Dkonldjs Zdngks

sjûkbk quj ‒tlgk pjrsldk tnjdj gjejrjs rjspjotl k bk olfudngkg, pujstl quj sÿbl jd jbbk pujgj gjskrrlbbkr bnerj y pbjdkfjdtj su pjrsldkbngkg‖, pldnjdgl olfl bnfntkonldjs, kgjfës gj bk bjy,bk sktns`koonÿd gj ‒bks custks jxnmjdonks gj bk flrkb, gjb lrgjd póebnol y gjb enjdjstkr mjdjrkb jd udk slonjgkg gjflorëtnok‖, jd oldsldkdonk old bls prlpÿsntls y prndonpnls gj bks Dkonldjs Zdngks(krtæoubl 5>). Jd bl quj sj rj`njrj k bls flgjbls gj ndtjmrkonÿd gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk, hnstÿrnokfjdtj, sj hk lesjrvkgl udk jvlbuonÿd quj vk gjsgj bk eósqujgk gj bk snfpbj ksnfnbkonÿd hkstk bk ndtjmrkonÿd jdrnqujojglrk, gj glebj væk. Bls ndgnokglrjs pkrk fjgnr jb kvkdoj gj bks jstls prlojsls gj ndtjmrkonÿd sujbjd rj`jrnrsj k bls `kotlrjs bndmònstnols y dvjbjs gj ndtjmrkonÿd jd jb snstjfk jguoktnvl, jd y bls ëfentls oubturkb, plbætnol y slonkb. Bls prlmrkfks quj kb rjspjotl sj gnsjûkd, yk sjk gjsgj jb Jstkgl l bk slonjgkg onvnb, sld pkrtj gj bks eujdks prëotnoks rjoldlongks k dnvjb ndtjrdkonldkb(;?). ;.5. Flgjb ls gj ndt jmr konÿd jd bks slo njg kgjs gj kolmng k Oukdgl sj hkebk gj ndsjronÿd l ndtjmrkonÿd gj bks gnësplrks jd bks slonjgkgjs gj kolmngk, bl quj sj eusok dl js bk ksnfnbkonÿd gj bls fnmrkdtjs, olfl sn dl `ujrkd fks quj udk tkeubk rksk, jd tîrfndls

(;?)

Bk Ujslbuonÿd 05/;:0 ‒Yrltjotnld l` fnmrkdts‖ sjûkbk kb rjspjotl bl snmunjdtj3 ‒Whj Mjdjrkb Kssjfeby (...) ;0. wjbolfjs nffnmrktnld prlmrkffjs, kglptjg ey slfj oludtrnjs, `konbntktj `kfnby rjudn`noktnld kdg prlfltj k hkrfldnlus, tlbjrkdt kdg jdvnrldfjdt, jdolurkmjs _tktjs tl oldsngjr thj plssnenbnty l`rjspjot`ub kglptndm thjsj typjs l` kdg prlmrkffjs‖.

;9:

vkblrktnvls y oubturkbjs, sndl fks enjd, bk ‒kgkptkonÿd y kojptkonÿd futuks plr pkrtj gj bk slonjgkg gj kolmngk y gj bls prlpnls fnmrkdtjs‖(;7). _ndljfekrml, jstls prlojsls gj ndtjmrkonÿd rjspldgjd k ud rjojtkrnl flgjbl ódnol, sndl quj plr jb oldtrkrnl,dlpbkdtjkd gnvjrsks plsnenbngkgjs, olfl sj pujgj kprjonkr jd bk prëotnok oltngnkdk gj bls Jstkgls y olfudngkgjs fnmrkdtjs. Kb rjspjotl, dls loupkrjfls jd jstj koëpntj, gjb flgjbl prkotnokgl jd bls Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok, ksn olfl gj bk jxpjrnjdonk jurlpjk, quj dl oujdtk old ud ódnol flgjbl jd fktjrnk gj ndsjronÿd gj bks olfudngkgjs fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk. ;.5.;. Jb flgjbl gj bls Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok

Bls Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok js ud pkæs, quj hnstÿrnokfjdtj js jb rjsubtkgl gj fóbtnpbjs lbjkgks fnmrktlrnks, bl oukb hk sjdtkgl bks eksjs gj su pjrsldkbngkg olbjotnvk kotukb. Bls fnmrkdtjs dl sÿbl oldtrneuyjrld kb orjonfnjdtl joldlfnol y gjskrrlbbl gj bk slonjgkg, sn dl tkfenîd k gkrbj `lrfk jd su rjsubtkgl oubturkb j ngjlbÿmnol. Jd bk kotukbngkg, k gn`jrjdonk gj Jurlpk,bk ndtjmrkonÿd gjbls fnmrkdtjs jd blsJstkgls Zdngls gj Kfîrnok, sj eksk jd bk okpkongkg gj keslronÿd gjb fjrokgl bkelrkb blokb, olfl sj pusl jspjonkbfjdtj gj rjbnjvj jb snmbl pkskgl, jd bk gîokgk gjb dlvjdtk, jd jb quj bk rëpngk jxpkdsnÿd gj bk joldlfæk pjrfntnÿ bk loupkonÿd gj bk fkdl gj lerk fnmrkdtj jd ud kfpbnl rkdml gj loupkonldjs(;:). Jd jb pbkdl oubturkb j ngjdtntkrnl, bk plebkonÿd ‒hnspëdnok‖ , gj lrnmjd `udgkfjdtkbfjdtj fjxnokdl, hk kenjrtl bks pujrtks kb gjektj blokb slerj bk ndobusnÿd gjb okstjbbkdl, sn dl olfl bjdmuk l`nonkb, kb fjdls olfl (;7)

Yudt l ;; gjb Ujsuf jd gjb Gnëb lml gj kbtl dnvj b slerj bk fnmr konl d ndtjrdkonldkb y jb gjskrrlbbl. Dltk gj bk Yrjsngjdtk gj bk Kskfebjk Mjdjrkb. _jxkmjsnfl prnfjr pjrnlgl gj sjsnldjs. Gloufjdtl K/0;/:;:. Dkonldjs Zdngks.

(;:)

LD NY.DWJUDKWNLDKB MBLEKB OLFFN__NLD FNMUKWNLD3 Mblekb Fnmrktnld Yjrspjotnvjs. D. ;0. Lotlejr 5997. ;:.

;90

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

ngnlfk kbtjrdktnvl, jd kbmudls Jstkgls gj bk Zdnÿd. Wlgl jbbl dl js fks quj jb rjsubtkgl gj ud kvkdoj gjflmrë`nol ndoldtjdnebj. Hly jd gæk, 8.> fnbbldjs gj fjxnokdls rjsngjd jd bls Jstkgls Zdngls, rjprjsjdtkdgl kbrjgjglr gjb ?% gj bk plebkonÿd tltkbgjb pkns. Gj jstk on`rk, sj okboubk quj ojrok gj trjs fnbbldjs y fjgnl sld ndgloufjdtkgls. Bk jstrktjmnk jstkgludngjdsj `rjdtj k jstk sntukonÿd, kgjfës gj bks plbîfnoks fjgngks slerj bk vkbbk k bl bkrml gj bk `rldtjrk old Fjxnol, sj eksk jd bk gnsousnÿd gj udk kmjdgk enbktjrkb old jb Mlenjrdl fjxnokdl, quj jdkb kotukbngkg sj ojdtrk jd ondol pudtls `udgkfjdtkbjs3 bk plsnebj rjmubkon ÿd gj bk sntukonÿd bjmkb gj bls fnmrkdtjs nrrjmubkrjs, jb jstkebjonfnjdtl gj prlmrkfks gj trkekcl tjfplrkb, bk oldojsnÿd gj ud stktus fnmrktlrnl old kfpbnkonld gj vnskgls pkrk bls fjxnokdls1 jb `lrtkbjonfnjdtl gj bk sjmurngkg `rldtjrnzk fjgnkdtj y jb nfpubsl gj prlmrkfks gj gjskrrlbbl rjmnldkb jdkoonldjs bks zldksollrgndkgks1 gj fks kbtk gjdsngkg fnmrktlrnk. Jd oukdtl k bk letjdonÿd gj bk onugkgkdnk sj rj`njrj, bk bjmnsbkonÿd jstkgludngjdsj jxnmj, plr bl mjdjrkb, udk rjsngjdonk pjrfkdjdtj gj plr bl fjdls ondol kûls kdtjrnlrjs k bk prjsjdtkonÿd gj bk slbnontug, ksn olfl jb rjqunsntl gj dl hkejr sngl kouskgls gj olfjtjr ud gjbntl mrkvj l hkejr sngl oldgjdkgl kdtjrnlrfjdtj plr kbmód tnpl gj gjbntl. Ylr ltrk pkrtj, bk letjdonÿd gj bk onugkgkdæk rjqunjrj udk kghjsnÿd jxprjsk k bk Oldstntuonÿd Ylbntnok gj bls Jstkgls Zdngls, jb oldlonfnjdtl gjb ngnlfk ndmbîs y bk `lrfubkonÿd gjb Curkfjdtl gj bjkbtkg k bk Oldstntuonÿd y k bks bjyjs gj bls Jstkgls Zdngls gj Kfjrnok. K pkrtnr gjb ; gj lotuerj gj 5998, jb _jrvnonl gj Onugkgkdæk j Ndfnmrkonÿd gj bls Jstkgls Zdngls vk k rjqujrnr gj bls okdgngktls k onugkgkdls ud dujvl jxkfjd gj dkturkbnzkonÿd, rjspldgjr k ud oujstnldkrnl gj gnjz prjmudtks, slerj udk eksj gj gktls gj onjd pbkdtjkfnjdtls plsnebjs. ;.5.5. Bk jxpjrnjdonk gj bk Zdnÿd Jurlpjk

Kqun trktkrjfls, bk plbntnok fkrol gj bk Zdnÿd Jurlpjk y bls gn`jrjdtjs flgjbls dkonldkbjs quj sj hkd jdskykgl jd rjbkonÿd k bk ndtjmrkonÿd gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk.

;9=

;.5.5.;. Ylbætnok fkrol gj ndtjmrkonÿd jurlpjk

Jd su ubtnfl Nd`lrfj slerj fnmrkonldjs, Okrntks rjmnstrk ojrok gj 58 fnbbldjs gj fnmrkdtjs jxtrkolfudntkrnls slerj jb tjrrntlrnl gj bls vjndtnsnjtj fnjferls gj bk Zdnÿd Jurlpjk, fuohls gj jbbls jd sntukonÿd gj nrrjmubkrngkg fnmrktlrnk(;0). Bls mrupls fës dufjrlsls gj dkonldkbjs gj jstj mrupl gj pjrsldks, prlojgjd gj Wurqunk, Fkrrujols, Kbekdnk, y Krmjbnk. Jd oukdtl k bk plebkonÿd ndfnmrkdtj jd bk ZJ, hkonk jdjrl gj 5990, îstk kbokdzkek bls ;8,: fnbbldjs, js gjonr, jb ?,8% gj udk plebkonÿd tltkb gj oksn 7>? fnbbldjs gj pjrsldks(;=). Jstj plrojdtkcj nfplrtkdtj gj fnmrkdtjs nrrjmubkrjs hk gkgl pnj k quj onjrtls lesjrvkglrjs hkmkd udk oldjxnÿd gj okuskbngkg old jb kufjdtl gj bk ornfndkbngkg, rkzÿd plr bk oukb, kbmudls pkæsjs jurlpjls hkd gjongngl kglptkr fjgngk s urmjdtjs slerj bk fnmrkonÿd nrrjmubkr(;8). Jd oukdtl k bk dlrfktnvk jurlpjjk jd fktjrnk gj ndtjmrkonÿd, îstk sj eksk `udgkfjdtkbfjdtj jd bks oldobusnldjs gjb Oldsjcl Jurlpjl gj Erusjbks gj 5997 slerj jb Yrlmrkfk gj Bk Hkyk y jb Oldsjcl Jurlpjl gj _kbÿdnok, gj cudnl gj 599?, jd bls quj sj rjskbtk bk nfplrtkdonk gj jstkebjojr bndjkfnjdtls olfudjs, quj sj hkd trkguongl jd ‒Yrndonpnls eësnols olfudjs pkrk udk plbætnok gj ndtjmrkonÿd gj bls ndfnmrkdtjs jd bk ZJ‖, quj `ujrld `nckgls jb 5997, hkenjdgjl sngl olfpbjfjdtkgls jd sjptnjferj gj 599: old ud Yrlmrkfk Olfód pkrk bk Ndtjmrkonÿd(;>).

(;0) (;=) (;8)

(;>)

OKUNWK_. Nffnmrkznldj. XPNN Ukpplrtl subb„nffnmrkznldj-Okrntks/Fnmrkdtjs. 599=. Olfudnokonÿd gj bk Olfnsnÿd kb Oldsjcl, kb Ykrbkfjdtl Jurlpjl, kb Olfntî Joldÿfnol y _lonkb Jurlpjl y kb Olfntî gj bks Ujmnldjs. Glo. OLF(599=) :;5 `ndkb. Ykm. ?. Olfl jcjfpbl, sj pu jgj fjdonldkr, quj rjonjdtjfjdtj, jb Ol dsjcl gj Fndnstrls ntkbnkdl, rjudngl jd Dëplbjs, kglptÿ jd jb fkrol gj ud pkqujtj gj fjgngks slerj sjmurngkg, ud Gjorjtl, jd vnmlr gjsgj jb 58 gj fkyl gj 5998, sjmód jb oukb, sj oldsngjrk k bk ‒fnmrkonÿd obkdgjstndk‖ olfl udk kmrkvkdtj pjdkb. Gloufjdtl OLF (599:) ?8>.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;98

Jdtrj gnohls prndonpnls olfudjs, sj rjskbtk, jdtrj ltrls pudtls, quj bk ndtjmrkonÿd js ud ‒prlojsl engnrjoonldkb y gndëfnol gj kcustj futul plr pkrtj gj tlgls bls ndfnmrkdtjs y rjsngjdtjs gj bls Jstkgls fnjferls‖, jb rjspjtl gj bls vkblrjs eësnols gj bk Zdnÿd Jurlpjk, ksn olfl quj ‒bk prëotnok gj gnvjrsks oubturks y rjbnmnldjs jstë mkrkdtnzkgk plr bk Okrtk gj bls gjrjohls @udgkfjdtkbjs y gjej qujgkr skbvkmukrgkgk, k fjdls quj gnohks prëotnoks jdtrjd jd old`bnotl old ltrls gjrjohls jurlpjls l old bk bjmnsbkonÿd dkonldkb‖(59). Fjgnkdtj Gjonsnÿd gjb Oldsjcl 599=/7?:/OJ, gj 5: gj cudnl gj 599=, sj jstkebjonÿ ud @ldgl Jurlpjl pkrk bk Ndtjmrkonÿd gj Dkonldkbjs gj Wjrojrls pknsjs pkrk jb Yjrnlgl 599=-59;?, jd jb fkrol gjb prlmrkfk mjdjrkb ‒_lbngkrngkg y mjstnÿd gj bls @bucls fnmrktlrnls‖. Js nfplrtkdtj gjstkokr gj blsslerj oldsngjrkdgls y kspjotls rjslbutnvls gj jstk Gjonsnÿd,kbmudls quj gk buojs bk plbætnok fkrol jurlpjk jd jstj ëfentl. Jd oukdtl k bk plbætnok gj ndtjmrkonÿd, sj sjûkbk bl snmunjdtj3 ‒(5) Jb Oldsjcl Jurlpjl, jd su rjudnÿd jspjonkb jd Wkfpjrj, bls gnks ;: y ;0 gj lotuerj gj ;>>>, gjobkrÿ quj bk Zdnÿd Jurlpjk gjej mkrkdtnzkr ud trktl custl k bls dkonldkbjs gj tjrojrls pkæsjs quj rjsngjd bjmkbfjdtj jd jb tjrrntlrnl gj sus Jstkgls fnjferls. Zdk plbætnok gj ndtjmrkonÿd fks gjongngk gjejræk jdokfndkrsj k oldojgjrbjs gjrjohls y lebnmkonldjs olfpkrkebjs k bls gj bls onugkgkdls gj bk Zdnÿd Jurlpjk, ksn olfl k `lfjdtkr bk kusjdonk gj gnsornfndkonÿd jd bk vngk joldÿfnok, slonkb y oubturkb y k gjskrrlbbkr fjgngks oldtrk jb rkonsfl bk xjdl`lenk‖. Jd oukdtl bk pkrtj rjslbutnvk gjgjej jstk Gjonsnÿd, fjrjoj ysuerkykrsj jb pudtl ;?3 ‒Jbkprjsjdtj ndstrufjdtl jstkr gnrnmngl prndonpkbfjdtj, jd bl quj rjspjotk k bk ol`ndkdonkonÿd gj koonldjs oldorjtks quj rjspkbgjd jb prlojsl gj ndtjmrkonÿd gj dkonldkbjs gj tjrojrls pkæsjs jd bls Jstkgls fnjferls gj quj sj trktj, k koonldjs rjbktnvks k dkonldkbjs gj tjrjojrls pkæsjs rjonîd bbjmkgls(...)‖.

(59)

Glo. ;7;5/97.

;9>

;.5.5.5. Bls flgjbls dkonldkbjs gj ndtjmrkonÿd gj fnmrkdtjs

K dnvjb dkonldkb, kbmudls Jstkgls fnjferls gj bk Zdnÿd Jurlpjk hkd gjskrrlbbkgl ndnonktnvks jspjoæ`noks pkrk bk ndtjmrkonÿd gj ls bndfnmrkdtjs jd sus rjspjotnvks slonjgkgjs gj kolmngk, quj sj pujgjd rjsufnr jd gls mrkdgjs flgjbls3 jb flgjbl gjb ‒oldtrktl gj ndtjmrkonÿd‖, quj sj snmuj jd bls Ykæsjs Ekcls, @rkdonk y Kustrnk, jdtrj ltrls1 y jb flgjbl gj bks Gjobkrkonldjs gj prndonpnls l gj ‒Okrtk gj vkblrjs‖, pujstl jd vnmjdonk jd Ntkbnk, _unzk y ltrls pkæsjs. Jb gjdlfndkglr olfud gj tlgls jstls flgjbls js bk supjgntkonÿd gj bk oldojsnÿd gj bls pjrfnsls gjrjsngjdonk gj bkrmk gurkonÿd k bk vlbudtkg y okpkongkg j`jotnvk gj bls fnmrkdtjs gj ndtjmrkrsj kgjougkfkdtj jd bks slonjgkgjs gj kolmngk. ;.5.5.5.;. Jb flgjbl gjb oldtrktl gjndtjmrkonÿd

Jstj flgjbl js utnbnzkgl plr bls Ykæsjs Ekcls y ltrls Jstkgls Jurlpjls. Jd jb oksl gj bls Ykæsjs Ekcls, sj eksk jd gls bjyjs, bk prnfjrk gj bks oukbjs, jd vnmlr gjsgj fkrzl gj 5990, jstkebjoj quj bls okdgngktls jxtrkolfudntkrnls k udk rjsngjdonk gjpjrælgl prlbldmkgl, gjejd slfjtjrsj k ud tjst jd sus pkæsjs gj lrnmjd. Fjgnkdtj îb, sj korjgntk ud oldlonfnjdtl su`nojnjdtj gj bk bjdmuk y gj bls vkblrjs gj bk slonjgkg hlbkdgjsk, js gjonr, bls prndonpnlstnpl gj gj bk oldguotks gjflorkonk, bk vngkprlpnks `kfnbnkr, gjb trkekclgjy gjtjrfndkgl slonkbjs, gjjbbksfudgl slonjgkgjs loongjdtkbjs kvkdzkgks. Bk sjmudgk bjy, snfnbkr jd su oldtjdngl, j kpbnok k qunjdjs yk rjsngjd jd jb pkæs. K su vjz, @rkdonk snmuj ud jsqujfk pkrjongl. _jmód udk bjy prlfubmkgk jd jdjrl gj 599=, bls ndfnmrkdtjs gjejd susornenr ud ‒oldtrkt g„kooujnb jt g„ndtjmrktnld‖ old jb Jstkgl, rjprjsjdtkgl plr jb Yrj`jotl gjb Gjpkrtkfjdtl gj rjsngjdonk gjb fnmrkdtj. Jd bk prnfjrk pkrtj gjb oldtrktl, sj jstnpubkd bls vkblrjs `udgkfjdtkbjs gj bk Ujpóebnok `rkdojsk(jd jspjonkb, bk gjflorkonk, jb gjrjohl gj bls gjrjohls hufkdls, bk bknongkg, ksn olfl bk nmukbgkg jdtrj vkrldjs y fucjrjs). Jd bk sjmudgk

;;9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

pkrtj gjb oldtrktl, sj jstkebjoj bk lebnmkonÿd gj ‒ndtjmrkrsj jd bk slonjgkg `rkdojsk y gj kojptkr y rjspjtkr bls vkblrjs `udgkfjdtkbjs gj bk Ujpóebnok‖. Bk `kbtk gj lesjrvkdonk gj bks obëusubks oldtrkotukbjs pujgjd rjsubtkr jd bk dl rjdlvkonÿd gjb pjrfnsl gj rjsngjdonk. Okej rjskbtkr quj sj hk hjohl póebnol, sjmód ud prlyjotl bjmnsbktnvl rjonjdtj, bk ndtjdonÿd gjb Mlenjrdl `rkdoîs gj jxtjdgjr k bk rjudn`nokonÿd `kfnbnkr jb oldtrktl gj ndtjmrkonÿd. Zd jsqujfk pkrjongl kb gjb flgjbl `rkdoîs sj pujgj jdoldtrkr jd Kustrnk, quj prjvî bk susornponÿd gj ud Koujrgl gj ndtjmrkonÿd, jd jb quj sj jxnmj olfl rjqunsntl jb oldlonfnjdtl gjb ngnlfk kbjfëd, ksæ olfl bk okpkongkg pkrk pkrtnonpkr jd bk vngk slonkb, oubturkb y joldÿfnok gjb pkæs. Ykrk jbbl, sj hk prjvnstl bk pkrtnonpkonÿd gj bls okdgngktls jd ud oursl, old jxëfjdjs y ud ojrtn`nokgl, quj oldguoj kb pjrfnsl gj rjsngjdonk. ;.5.5.5.5. Jb flgjbl gj bks Okrtks y Gjobkrkonldjs gj prndonpnls

Jstj js jb flgjbl quj hkd sjmungl Ntkbnk y _unzk, jdtrj ltrls. Jd jb oksl gj Ntkbnk, bk Okrtk gj Pkblrjs gj bk onugkgkdæk y gj bk ndtjmrkonÿd, puebnokgk jb 5? gj kernb gj 599=, js fjdonldkgk jd ud Gjorjtl jd jb quj sj gjobkrk quj ‒jb Fndnstjrnl gjbNdtjrnlr, jd jb jcjrononl gj bks ktrneuonldjs prlpnks, sj ndspnrk jd bls vkblrjs gj bk Okrtk y lrnjdtk bks rjbkonldjs old bk olfudngkg gj bls y rjbnmnlsls jd eksj kby rjspjtl olfód gj sus prndonpnls jd ndfnmrkdtjs bk pjrspjotnvk gj bk ndtjmrkonÿd gj bk oldojsnÿd slonkb‖(5;). Bk Okrtk sj jdoujdtrk gnvngngk jd snjtj sjonldjs. Jd bks gls prnfjrks, sj gjstkok bk trkgnonÿd cugjl-ornstnkdk olfl `udgkfjdtl gj bk ngjdtngkg ntkbnkdk, rjohkzkdgl gj fkdjrk jxprjsk, jb tltkbntkrnsfl y jb kdtnsjfntnsfl. _j suerkyk, nmukbfjdtj ‒bk gnmdngkg gj bk pjrsldk, sus gjrjohls y gjejrjs‖. Jd bks snmunjdtjs sjoonldjs, sj gjskrrlbbkd jstls (5;)

Mkzzjttk Z``nonkbj gjbbk Ujpueebnok Ntkbnkdk, d. ;?=, gjb ;:/90/599=.

;;;

gjrjohls, jxpbnontkdgl, jdtrj ltrls pudtls, bk prlhnenonÿd gj bk futnbkonÿd, jxojptl plr rkzldjs fîgnoks1 bk nmukbgkggj gjrjohls y gj rjspldskenbngkg jdtrj fkrngl y fucjr, y bk bknongkg gjb Jstkgl ntkbnkdl. Jb tjxtl eusok oldstrunr gj fkdjrk jqunbnerkgk jb prlojsl gj ndtjmrkonÿd gj bls fnmrkdtjs jd bk slonjgkg ntkbnkdk. Jd bl quj rjspjotk k _unzk, jb ‒@lrl pkrk bk ndtjmrkonÿd gj bks fnmrkdtjs y gj bls fnmrkdtjs‖, jdtngkg quj kmrupk k fks gj ondoujdtk kslonkonldjs gj fnmrkdtjs, hk puebnokgl jb 599: udk Okrtk gj bk ndtjmrkonld, quj sj ndspnrk jd trjs prndonpnls3 bk rjonprlongkg y olrrjspldskenbngkg1 bk prnfkoæk gjb gjrjohl ndgnvngukb slerj jb gjrjohl olfudntkrnl1 y bk trkdsvjrskbngkg gj bk koonÿd olbjotnvk(55). ;.? . Fnmrkonÿd nrrjmubkr j ndt jmrkonÿd jd b k slonjgkgjs gj ko lmngk Jb trktkfnjdtl gj bk fnmrkonÿd nrrjmubkr, quj bls pkæsjs gj kolmngk sujbjd bbkfkr ‒fnmrkonÿd obkdgjstndk‖ l ‒nbjmkb‖, js tkfenîd ud kspjotl nfplrtkdtj gj bks plbætnoks gj ndsjronÿd gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk(5?). Kbl bkrml gjb tnjfpl, sj hk plgngloldstktkr gls plsnonldjs jxtrjfks jd jstj ëfentl3 qunjdjs oldsngjrkd quj bk fnmrkonÿd nrrjmubkr

(55) (5?)

@JUUKUN, Nbvnl3 ‒Bk Okrtk gjn vkblrn, gjbbk onttkgndkdzk j gjbb„ndtjmrkznldj‖, jd @ldgkznldj N_FZ. Ndnznktnvj j _tugn subbk fubtnjtdnontk. Wrjgnojsnfl Ukpplrtl subbj fnmrkznldn. 599=. Ykm. 5=5.

Bk LNF sjûkbk bks snmunjdtjs oldsngjrkonldjs slerj bk fnmrkonÿd nrrjmubkr3 ‒Yjrsldks quj sj gjspbkzkd kb fkrmjd gj bks dlrfks gj bls Jstkgls gj jdvæl, gj trëdsntl l rjojptl. Dl hky udk gj`ndnonÿd udnvjrskbfjdtj kojptkgk y su`nonjdtjfjdtj obkrk gj fnmrkonÿd nrrjmubkr. Gjsgj jb pudtl gj vnstk gj bls pkæsjs gj gjstndl snmdn`nok quj js nbjmkb jb ndmrjsl, bk jstkgæk l jb trkekcl, js gjonr, quj jb fnmrkdtj dl tnjdj bk kutlrnzkonÿd djojskrnk dn bls gloufjdtls rjqujrngls plr bks kutlrngkgjs gj ndfnmrkonÿd pkrk ndmrjskr, rjsngnr l trkekckr jd ud gjtjrfndkgl pkæs. Gjsgj jb pudtl gj vnstk gj bls pkæsjs gj jdvæl bk nrrjmubkrngkg sj lesjrvk jd bls oksls jd quj bk pjrsldk ktrkvnjsk udk `rldtjrk ndtjrdkonldkb snd gloufjdtls gj vnkcj l pkskplrtj vkbn gl l dl oufpbj old bls rjqunsntls kgfndnstrktnvls jxnmngls pkrk skbnr gjb pkns. Hky snd jfekrml udk tjdgjdonk k rjstrndmnr okgk vjz fks jb usl tjrfndl gj fnmrkonld nbjmkb k bls oksls gj trk`nol gj fnmrkdtjs y trktk gj gjb pjrsldks‖.

;;5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

oldstntuyj l gjej oldstunr sÿbl udk nd`rkoonÿd kgfndnstrktnvk-plsnonÿd gj`jdgngk plr bls lrmkdnsfls ndtjrdkonldkbjs gj gjrjrjohls hufkdls, bk Nmbjsnk Oktÿbnok y bls pkæsjs `udgkfjdtkbfjdtj jfnslrjs gj fnmrkdtjs- y qunjdjs oldsngjrkd quj gjej ornfndkbnzkrsj bk fnmrkonld nrrjmubkr l oldsngjrkrbk olfl udk kmrkvkdtj pjdkb. K dnvjb gj bks dlrfks gj Dkonldjs Zdngks, jb Yrltlolbl oldtrk jb Wrë`nol Nbnontl gj Fnmrkdtjs plr Wnjrrk, Fkr y Knrj, quj olfpbjfjdtk bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks oldtrk bk Gjbndoujdonk Lrmkdnzkgk Wrkdsdkonldkb sjûkbk jxprjskfjdtj quj ‒bls fnmrkdtjs dl

jstkrëd sucjtls k jdcunonkfnjdtl pjdkb old krrjmbl kb prjsjdtj Yrltlolbl plr jb hjohl gj hkejr sngl lecjtl gj kbmudk gj bks oldguotks jdudonkgks jd jb krtnoubl 0 gjb prjsjdtj Yrltlolbl‖ (krtæoubl :). Jd jb ëfentl nejrlkfjrnokdl, jb Olfprlfnsl gj Fldtjvngjl slerj Fnmrkonldjs y Gjskrrlbbl, rjohkzk bk ornfndkbnzkonld gj bk fnmrkonld nrrjmubkr jd bls snmunjdtjs tjrfndls3 ‒Fnmrkr dl js ud gjbntl, plr bl quj bls Jstkgls dl gjskrrlbbkrëd plbætnoks lrnjdtkgks k ornfndkbnzkr kb fnmrkdtj‖. Ylr jb oldtrkrnl, sntuk kb fnmrkdtj nrrjmubkr olfl vnotnfkgj onjrtls gjbntls, usukbfjdtj vndoubkgls kb ornfjd lrmkdnzkgl trkdsdkonldkb, gj kb snmunjdtj fkdjrk3 ‒Kdtj bk mrkvjgkg gjb trë`nol nbæontl gj fnmrkdtjs y gj bk trktk gj pjrsldks, gjb trë`nol gj fjdlrjs y ltrks `lrfks gj gjbntls trkdsdkonldkbjs oldjxls, bk olfudngkg ndtjrdkonldkb tnjdj bk lebnmkonÿd gj ksufnr ud olfprlfnsl jd bk prjvjdonÿd, pjdkbnzkonÿd, y olfektj gj jstls, kotukdgl gj flgl `nrfj oldtrk tlgk `lrfk gj jstæfubl k bls fnsfls y ksjmurkdgl bk pbjdk kpbnokonÿd, plr bls Jstkgls pkrtj, gj bk Oldvj donÿd gj bks Dkonldjs Zdngks oldtrk bk Gjbndoujdonk Lrmkdnzkgk Wrkdsdkonldkb, gjb Yrltlolbl oldtrk jb Wrë`nol Nbnontl gjFnmrkdtjs plr Wnjrrk, Fkr y Knrj, y gjb Yrltlolbl pkrk Yrjvjdnr, Ujprnfnr y _kdonldkr bk Wrktk gj pjrsldks, bks oukbjs dl gjejrëd sjr oldsngjrkgks sucjtls kotnvls gj oldguotk pjdkb y pkrk ouyk j`jotnvk ktjdonÿd y rjoupjrkonÿd, jspjonkbfjdtj oukdgl sj trktj gj nd`kdtjs y kglbjsojdtjs, js urmjdtj jstkebjojr fjokdnsfls gj ollrgndkonÿd quj ndobuykd jb ndtjrokfenl gj nd`lrfkonld jdtrj bks ndstkdonks olfpjtjdtjs‖ (pudtl ;=).

;;?

Jd jb fnsfl sjdtngl, oldtrkrnl k bk ornfndkbnzkonld gj bk fnmrkonld nrrjmubkr, sj hkd prldudonkgl, bk Old`jrjdonk _ugkfjrnokdk gjFnmrkonldjs y bk Old`jrjdonk Ujmnldkb gj Fnmrkonldjs (Yujebk), quj sld bls gls prlojsls gj oldsubtk Ujmnldkb kfjrnokdk jd fktjrnk fnmrktlrnk. Kb rjspjotl, bk NNN Old`jrjdonk _ugkfjrnokdk slerj Fnmrkonldjs ([untl, ;:;0 gj kmlstl gj 5995), quj kglptÿ jb ‒Ybkd gj Koonÿd slerj Fnmrkonldjs Ndtjrdkonldkbjs jd Kfîrnok gjb _ur‖, gjongnÿ ‒ndstkr k bk olfudngkg ndtjrdkonldkb, slerj bk djojsngkg gj prjsjrvkr y prlflvjr jb nrrjstrnotl rjspjtl k bls gjrjohls gj bks pjrsldks quj sj jdoujdtrkd jd oukbqunjr oldgnonÿd fnmrktlrnk jd ltrl pkæs, mkrkdtnzkdgl sus gjrjohls hufkdls y curægnols `udgkfjdtkbjs, pkrk ksjmurkr jb gjengl prlojsl y jvntkr quj bks pjrsldks gjtjdngks plr nd`rkoonldjs k bks dlrfks fnmrktlrnks, sjkd trktkgks gj fkdjrk snfnbkr k bls gjbndoujdtjs olfudjs‖(pudtl sîptnfl gj bk Gjobkrkonÿd `ndkb). Ksnfnsfl, gjej sjûkbkrsj, quj jb Gjrjohl ndtjrdkonldkb prlhnej bk jxpubsnÿd olbjotnvk gj jxtrkdcjrls. Kdnvjb gj snstjfks rjmnldkbjs, sj pujgj fjdonldkr bk curnsprugjdonk gj bk Olrtj Jurlpjk gj Gjrjohls Hufkdls quj hk pudtukbnzkgl quj ‒bk jxpubsnÿd olbjotnvk js oukbqunjr fjgngk quj lebnmuj k jxtrkdcjrls, olfl mrupl, k kekdgldkr jb pkæs, jxojptl oukdgl jsk fjgngk js kglptkgk jd eksj kb jxkfjd ndgnvngukb gj okgk udl gj bls ndtjmrkdtjs gjb Mrupl‖(oksl Kdgrjw vs. _ujonk, Drl. 7:>;=/>>, gjb 5? gj `jerjrl gj ;>>>). Bls pknsjs jurlpjls hkd rjourrngl fuohks vjojs, jd jb pkskgl, k jd`rjdtkr jb tjfk gj bk fnmrkonld nrrjmubkr, k trkvjs gj rjmubkrnzkonldjs, quj sj gj`ndjd olfl prlojsls plr bls oukbjs ‒ud pkæs pjrfntj k ud jxtrkdcjrl jd sntukonld nrrjmubkr letjdjr ud stktus bjmkb. Yrkotnoks usukbjs ndobuyjd bk kfdnstæk (tkfenjd oldlongk olfl bjmkbnzkonld) k jxtrkdcjrls quj hkd rjsngngl jd jb pkns jd sntukonld nrrjmubkr plr ud gjtjrfndkgl pjrnlgl gj tnjfpl y quj dhl hkykd sngl oldsngjrkgls ndkgfnsnebjs‖(57).

(57)

LNF3 Neægjf.

;;7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

_nd jfekrml, dl pujgj gjckr gj sjûkbkrsj quj rjonjdtjfjdtj, kbmudls pkæsjs fnjferls gj bk Zdnÿd Jurlpjk hkd olfjdzkgl k gnsoutnr prlyjotls gj bjy y kglptkgl ndobusl yk kbmudks fjgngks, tjdgnjdtjs k `rjdkr l oldtrlbkr gj fkdjrk gjongngk jstj prlebjfk, quj pkrk kbmudls jstkræk kslonkgl kb kufjdtl gj bk ornfndkbngkg. Bk gnsousnÿd gj jstks fjgngks k dnvjb dkonldkb tnjdj k su vjz ud olrrjbktl k dnvjb olfudntkrnl, jd jb quj nmukbfjdtj sj jstë oldsngjrkdgl bk gkonÿd gj udk dujvk Gnrjotnvk jd fktjrnk gj rjtlrdl gjfnmrkdtjs nrrjmubkrjs, quj oldtjfpbkræk ud pjrælgl gj skbngk vlbudtkrnk gj snjtj k rtjndtk gæks y ud pjrælgl fkxnfl gj rjtjdonÿd gj sjns fjsjs, kfpbnkebjs k gnjonlohl jd oksls jxojponldkbjs pkrk bls fnmrkdtjs ndgloufjdtkgls quj dl ollpjrjd l oukdgl jxnstkd prlebjfks gj rjokugkonld gj gloufjdtls gj pkæsjs tjrojrls. 5.

ND_JUONßD JD BK _LONJGKG GJ KOLMNGK ^ GJUJOHL K BK NGJDWNGKG DKONLDKB

Gjsgj fn pudtl gj vnstk, hky gls prndonpnls, kpkrjdtjfjdtj jxobuyjdtjs, pjrl jd vjrgkg olfpbjfjdtkrnls, quj rnmjd bk vndoubkonÿd gjb Jstkgl gj jfnsnÿd old sus dkonldkbjs jd bk gnksplrk. Gj ud bkgl, sj jdoujdtrk jb prndonpnl gj bk djojsngkg gj bk ndsjronÿd gj bls fnmrkdtjs jd bk slonjgkg gj kolmngk, y gjb ltrl, jb `lfjdtl gj bk ngjdtngkg dkonldkb gj bls fnmrkdtjs. Jd jb oksl gjb Yjró, ksjdnvjb trktkoldstntuonldkb, gj udk pburkbngkg y oubturkb gj bk Dkonÿd(5:), rjoldlongk quj jtdnok sj rj`njrj, plr onjrtl, dl sÿbl k bls pjrukdls dkongls jd jb tjrrntlrnl gj bk Ujpóebnok, l k bls quj kgqunjrjd bk dkonldkbngkg plr dkturkbnzkonÿd l plr lponÿd, sn dl tkfenîd k ‒bls dkongls jd jb jxtjrnlr gj pkgrj l fkgrj pjrukdls, ndsorntls jd jb rjmnstrl olrrjspldgnjdtj gurkdtj su fndlrnk gj jgkg‖(50). Jstls olddkonldkbjs gj bk gnësplrk, tkd pjrukdls olfl oukbqunjrk dkongl jd jb tjrrntlrnl gj bk Ujpóebnok, tnjdjd jb gjejr gj hldrkr kb Yjró y (5:) (50)

Krtæoubl 5,:5;>y gj Ylbætnok gj ;>>?. Krtæoubls :? bk gj Oldstntuonÿd bk Oldstntuonÿd Ylbætnok gj ;>>?.

;;:

gj prltjmjr bls ndtjrjsjs dkonldkbjs(...)‖, ksn olfl jb gjrjohl k quj dndmudk kutlrngkg pjrukdk bls gjsplcj gj su dkonldkbngkg, plrquj bk Oldstntuonÿd jdtnjdgj, quj kbbn rkgnok jb vædoubl fks ndtnfl quj pujgj jxnstnr jdtrj ud sjr hufkdl y ud prlyjotl hnstÿrnol gj vngk jd olfud, sustjdtl gj bk ngjdtngkg dkonldkb(5=). Gj kbbn, quj jb kotukb Ujmbkfjdtl Oldsubkr Yjrukdl gj`ndk bk `udonÿd gj vndoubkonÿd old bks olfudngkgjs dkonoldkbjs olfl bk prlflonld gj ‒bk vndoubkonld gjbk olfudngkg pjrukdk jd jb jxtjrnlr old jb Jstkgl y bk slonjgkg, `lfjdtkdgl bk ngjdtngkg dkonldkb‖(58) y kbjdtkdgl k quj jbbk sj trkguzok jd jb ‒ndorjfjdtl y bk gnvjrsn`nokonld gj bls vndoubls gj bk olfudngkg pjrukdk old jb Jstkgl, (pkrk bl oukb) bks L`nondks Oldsubkrjs gjejrkd prlflvjr y `konbntkr bk lrmkdnzkonld gj bls pjrukdls jd gnvjrsls tnpls gj kslonkonldjs gjgnokgks kb `lfjdtl gj bls vkblrjs prlpnls gj bk dkonldkbngkg y bk oubturk pjrukdk, ksn olfl gj su vngk ndstntuonldkb y plbntnok,fkdtjdnjdgl udk pkrtnonpkonld kotnvk y oldstkdtj jd bks kotnvngkgjs quj rjkbnojd‖(5>). Ylr ltrl pkrtj, jb oukrtl bndjkfnjdtl gj bk `udonld oldsubkr pjrukdk jstkebjoj jb ‒kplyl k bk ndsjronld prlguotnvk, bjmkb y rjspjtulsk gj bls gjrjohls hufkdls gj bls pjrukdls jd bks slonjgkgjs gj rjojponld‖(?9), quj olrrjspldgj jd mjdjrkb, old bls fktnojs y ktndmjdonks gjb oksl, kb oldojptl gj ndtjmrkonÿd quj sj fkdjck jd jb ëfentl gjb Gjrjohl Ndtjrdkonldkb gj bks Fnmrkonldjs. Bls fnmrkdtjs gjejd sjr bjkbjs old jb jstkgl gj kolmngk, jd jb rjspjtl gj sus bjyjs y vkblrjs oubturkbjs, pjrl kb fnsfl tnjfpl, gjejd js`lrzkrsj jd prjsjrvkr su okrkotjr ngjdtntkrnl gj fnjferls gj udk (5=)

(58) (5>) (?9)

Bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk gj`ndnl bk dkonldkbngkg jd jb oksl Elttjelf, gj bk snmunjdtj fkdjrk3 ‒Zd vædoubl curægnol ekskgl jd ud hjohl slonkb gj rjbkonld, udk slbngkrngkg j`jotnvk gj jxnstjdonk, ndtjrjsjs y sjdtnfnjdtls cudtl k bk rjonprlongkg gj gjrjohls y lebnmkonldjs(...)‖. Krtæoubl 5 gjb Ujmlbkfjdtl Oldsubkr gjb Yjru( G_ 9=0-599:-UJ, gjb 97 gj lotuerj gj 599:. Krtæoubl 509 gjb Ujmlbkfjdtl Oldsubkr gjb Yjru (G_ 9=0-599:-UJ, gjb 97 gj lotuerj gj 599:). Krtæoubl NN.7gjgjb Ujmlbkfjdtl Oldsubkr gjb Yjru (G_ 9=0-599:-UJ, gjb 97 gj lotuerj 599:.

;;0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

olfudngkg dkonldkb, mjlmrk`nokfjdtj gnstkdtj. Jd jb oksl gj pknsjs olfl jb Yjró, gj fkylrnk oktlbnok y ornstnkdk, k`ndokgls hnstlrnokfjdtj, jd mrkd pkrtj, kudquj dl gj fkdjrk jxobusnvk, jd bls vkblrjs gj bk oubturk loongjdtkb, bk ndsjronld jd bks slonjgkgjs jurlpjks dl pbkdtjk jb gnbjfk gj oubturks y trkgnonldjs rknmkbfjdtj gnsnfnbjs, quj sj lesjrvk jd ltrks rjkbngkgjs gj ndfnmrkdtjs jd Jurlpk. Kfjrnok Bktndk y Jurlpk, quj gugk okej, olfpkrtjd gj fkdjrk slbngk udk trkgnonld gj vkblrjs, quj sj `udgkd jd jb rjspjtl gj bls gjrjohls hufkdls y bks bnejrtkgjs `undgkfjdtkbjs, olfl udk sujrtj gj Oktjonsfl bknol udnvjrskb, plr jdonfk gj tlgks bks gn`jrjdonks gj pjrojponld gj bk rjkbngkg slonkb y plbntnok. _n js ksn, jb gjrjohl k bk ngjdtngkg dkonldkb, pburnjtdnok y oubturkb gjb Yjru, gjej sjr ud js`ujrzl olfpbjfjdtkrnl y skbugkebj k bk eusqujgk gj bk ndsjronld dujstrks olfudngkgjs gj bk jspjonkbfjdtj Jurlpk, plr bkgjolfudngkg gj vkblrjs gj bk gnksplrk, quj hkebkfls, y quj jd olfpkrtnfls gjsgj hkoj snmbls. Yrlflvjr dujstrk ngjdtngkg dkonldkb jd jb jxtjrnlr dl slbl js ud nfpjrktnvl flrkb j hnstÿrnol quj dls ktkûj udnokfjdtj k bls pjrukdls, sn dl quj kgjfks oldtrneuyj k fjclrkr bk ndsjronld gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk, kb `lrtkbjojrbks jd su rnqujzk gj pburkbngkg oubturkb, gj gnëblml y gj tlbjrkdonk. ?.

K F K DJ U K G J O L DO B Z_ Nß D3 ZD K _ J F E B KD S K GJ CLUMJ OHKPJS OLFL MJ_WLU GJ BK NGJDWNGKG FNMUKDWJ

[unsnjrk oldobunr jstj krtæoubl, rjbktëdglbjs udk kdîogltk pjrsldkb, vndoubkgk k udk prlpujstk l fks enjd kb elsqujcl gj udk prlpujstk quj qunsnjrk olfpkrtnr old ustjgjs. _j trktk gj udk hnstlrnk vndoubkgk k ud pjqujûl rjtrktl gj Clrmj Ohkvjz Gkrtdjbb, trkngl gjsgj Glflglsslbk, y quj hj olblokgl gjsgj hkoj plol cudtl k bls gj fn `kfnbnk y kfnmls, jd ud bumkr vnsnebj gj fn l`nondk jd jb Oldsubkgl Mjdjrkb jd Fnbëd. _j trktk gj udk `ltl jd bk quj sj bj vj old su obësnok elndk `rkdojsk, plol kdtjs gj su hkzkûk gj bls Kbpjs. _njdgl bk `nmurk fëxnfk gj bk kvnkonÿd onvnb pjrukdk y hkenjdgl fujrtl jd Ntkbnk, jdvujbtl jd bk mblrnk, k

;;=

dkgnj bj okusÿ slrprjsk quj bl olblokrk kbbn, olfl ud rjoujrgl pjrfkdjdtj gj kbmunjd plr qunjd udl snjdtj ud jspjonkb k`jotl. gjel pujstl rjskbtkrkbbn, qujslerj dl jrk jb fltnvl_nd plrjfekrml, jb quj bl hkenk fn jsj fjsk`udgkfjdtkbfjdtj gj trkekcl, sn dl plr ltrl, fjdls jvngjdtj, vndoubkgl k ud kspjotl plol oldlongl gj su vngk y quj bl hkoj nmukbfjdtj fjrjojglr gj dujstrl pjrjddj rjoujrgl. Hk sngl ud pjrukdl, okfnldjrl gj l`nonl gjsgj hkoj fuohls kûls, y rjsngjdtj jd Fnbkd, qunjd hk skengl jd su prnfjr oldtkotl old jb rjtrktl, kgnvndkr l fks enjd rjolrgkr, quj gjtrës gj îb sj jsoldgnk kbml fës quj bk snfpbj jvlokonld gjb pjrukdl ndtrjpngl quj gjsk`nl bls Kbpjs old su `rkmnb kjrldkvj jb 5? gj sjtnjferj gj ;>;9. ‒Eldntl rjtrktl y eldntk hnstlrnk bk gj jsj hlferj‖, ‟fj gncl sldrnjdgl‟, fnjdtrks jdtrkek k fn l`nondk k rjkbnzkr oldsubt k bjmkb. ‒Yrlekebjf jdtj dl gj fjhnstlrnk rjoujrgk, tntuejkr‟udk , pjrl jd ;>=>, ustjg `uj fn Yrl`jslr y ‟gjprlsnmunÿ, ndmbîs jd snd jb Ndstntutl Ylbntjodnol ‒Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok‖. @uj kbbn, gldgj dls oldtÿ, kbmudk vjz, bk hnstlrnk gj Clrmj Ohkvjz y gj su kflr kb Yjró ndvnsnebj‖. Bl fnrî jdtldojs gjtjdngkfjdtj, y old kbml gj js`ujrzl, pugj jd j`jotl, rjoldlojrbl, olfl udl gj bls jstugnkdtjs fës jdtusnkstks gj kqujbbk jsoujbk sjoudgkrnk, uenokgk oksn jd bks k`ujrks gj Bnfk, gldgj fj gjsjfpjûî hkoj trjndtk kûls, olfl ud clvjd fkjstrl gj ndmbîs y gj hnstlrnk, kb fnsfl tnjfpl quj ourskek fns jstugnls udnvjrsntkrnls gj Gjrjohl. Bl ndvntî k kbflrzkr ojrok gjb Oldsubkgl pkrk ksn rjolrgkr cudtls bls fuohls flfjdtls gj kbjmrnk quj Yrl`jslr y jstugnkdtjs, vnvnfls jd kqujbbks kubks, trktkdgl gj hkojr gjb oursl gj hnstlrnk gjb Yjru, udk jxpjrnjdonk vnvk, prlyjotkgk fks k jxpblrkr bks pjrspjotnvks gjb `uturl gjb pkns quj k kdobkrsj jd bk fjrk oldtjfpbkonld gjb pkskgl. Hkebkfls gj dujstrls prlyjotls y bj oldtî quj jdtrj ltrls pbkdjs tjdnk bk ngjk gj hkojr gjb jcjfpbl gj Clrmj Ohkvjz udk plgjrlsk hjrrkfnjdtk snfeÿbnok pkrk fkdtjdjr vnvk bk ngjk gj bk Yktrnk jd dujstrk olfudngkg jd Fnbkd. Jspjonkbfjdtj jdtrj bls dndls y clvjdjs, rjokbquî, pujs fuohls gj jbbls, kb nmukb quj Clrmj Ohkvjz, dl tuvnjrld dudok bk sujrtj, bk ndfjdsk sujrtj, gj oldlojr gj fkdjrk pjrsldkb jb Yjru, gj vnsntkrbl y sjdtnrbl gj fkdjrk

;;8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

gnrjotk. Bj hkebî jdtldojs gjb gjejr gj ndsjronÿd gj bls fnmrkdtjs jd bks slonjgkgjs gj kolmngk, pjrl tkfenjd gj su gjrjohl k fkdtjdjr sus rknojs y su ngjdtngkg, olfl Clrmj Ohkvjz, hncl gj fnmrkdtjs, qunjd kfÿ jdtrkûkebjfjdtj kb Yjru, k pjskr gj dudok hkejrbl vnstl old sus prlpnls lcls, old jsj kflr purl j ndvnsnebj gj bk gnstkdonk, quj bl hkoj kud fuohl fks dlebj j nfpjrjojgjrl. Clrmj Ohkvjz dkonÿ jd @rkdonk jb ;? gj cudnl gj ;88=, hkenjdgl sngl ndsorntl jd jb Oldsubkgl Mjdjrkb gjb Yjru jd Ykrns, plol kdtjs gj su ekutnsfl jd bk Ykrrlqunk gj _kd @rkdonsol, jd cubnl gjb fnsfl kûl(?;). _us pkgrjs, quj jfnmrkrld gjb Yjru plol gjspuîs gj bk Mujrrk gjb Ykon`nol, bj gnjrld udk jguokonld jsfjrkgk y oubtnvkrld jd su kbfk jb kflr prl`udgl plr bk Yktrnk bjckdk, prjsjdtj dl slbl jd sus sujûls sn dl tkfenjd jd bk ekdgjrk gjb Yjró gjcÿ gj pndtkr jd bks kbks gjsusus`rkmnb enpbkdls gj olfpjtjdonk. Ylrquj jsl,ckfës oukdgl fujrj jd Glflglsslbk, Ebjrnlt, quj vjdonÿ bls Kbpjs, rjprjsjdtkek dl slbl bk kugkonk gj ud hlferj `rjdtj k bk dkturkbjzk, sndl tkfenjd, bk vnotlrnk gj su Yktrnk bjckdk, ndvnsnebj, quj dudok gjcl gj kfkr k pjskr gj bk gnstkdonk. Ynjdsl plr jsl quj Clrmj Ohkvjz rjprjsjdtk tkfenjd bk hjrlnongkg gjb pjrukdl k bk gnstkdonk, gjb fnmrkdtj quj sj vj `lrzkgl k kbjckrsj gjb tjrrntlrnl gj bk Yktrnk, pjrl quj snmuj bbjvkdgl jd su kbfk, jd su ngjdtngkg fks prl`udgk, jb kflr kb Yjró. Js plr jsl, quj k bk buz gjb jcjfpbl gj Clrmj Ohkvjz y gj dujstrl olfprlfnsl old bk k`nrfkonld gjb vndoubl oubturkb y dkonldkb, orjl quj plgrnkfls ndtjdtkr ndolrplrkr gj fkdjrk lrmkdnok y pjrfkdjdtj k dujstrls sjrvnonls oldsubkrjs ntndjrkdtjs, bk `nmurk gj udk oktjgrk gj pjrukdngkg, pkrk quj slerj tlgl, bls dnûls y clvjdjs, hncls gj fnmrkdtjs pjrukdls, pujgkd oldlojr gj fkdjrk krtnoubkgk y pjrfkdjdtj bl jsjdonkb gj dujstrk oubturk y gj dujstrk hnstlrnk, y ksn, rjdujvjd snjfprj su fks prl`udgl kflr kb Yjru.

(?;)

FKUWNDN Ykm. ;:. , Buonkdl3 Mjl Ohkvjz. Nb prnfl trksvlbktlrj gjbbj Kbbpn. 599?. Pjrekdnk.

;;>

Bk ngjk gj ud Oldsubkgl Oubturkb ntndjrkdtj dl jxnmj jstruoturks eurlorktnoks dujvks, gn`jrjdtjs k bks quj sj rjqunjrjd jd bls trkgnonldkbjs sjrvnonls gj ntndjrkonld oldsubkr, gjgnokgls k bks obksnoks kotukonldjs rjmnstrkbjs, dltkrnkbjs y gj ksnstjdonk hufkdntkrnk. Bls prlpnls `udonldkrnls quj rjkbnzkd gnohk tkrjk plgrnkd, old bk kdtnonpkonÿd gjb oksl, y kpjbkdgl k bks kslonkonldjs gj pjrukdls jd jb bumkr, lrmkdnzkr pjqujûks ohkrbks slerj bk oubturk j hnstlrnk pjrukdks, lrnjdtkgks slerj tlgl k bls fnmrkdtjs gj sjmudgk y tjrojrk mjdjrkonld. Gj jsk fkdjrk, oldtrneunrnkfls k sktns`kojr bk glebj jxnmjdonk gj dujstrk dlrfktnvk, quj plr ud bkgl, eusok bk ndsjronÿd prlguotnvk, bjmkb y rjspjtulsk gj bls gjrjohls hufkdls gj bls pjrukdls jd bks slonjgkgjs gj rjojponld, kb fnsfl tnjfpl, quj prlfujvj su vndoubl oubturkb y dkonldkb. Kb hkojrbl ksn, bls dnûls y clvjdjs pjrukdls gj bk gnësplrk fkdtjdgrëd vnvk bk nfkmjd gj bk Yktrnk, `ujdtj gj su ngjdtngkg y hlrnzldtj gj su `uturl olbjotnvl, quj tkfenîd js jb dujstrl. ***

;59

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;5;

¼GßDGJ J_WË JB DZJPL LUGJD NDWJUDKONLDKB). GJB LUGJD KB GJ_LUGJD3 JB DZJPL _N_WJFK NDWJUJ_WKWKB Old jb `nd gj bk Mujrrk @ræk, sj tnjdj udk mrkd kbtjrkonÿd jd jb Lrgjd (Eubb, p.98) Ndtjrdkonldkb quj gjck gj sjr enplbkr pkrk ksufnr jb okrëotjr fubtnplbkr. Ojdtrls gj gjonsnÿd y plgjr skbjd gj bks js`jrks gj ]kshndmtld y Flsoó pujs sj jdoujdtrkd khlrk gnstrneungls jd tlgl jb mblel. Old jb plgjr gn`usl, sj jdtrjvî jb fnbntkrnsfl ojgnjdgl bumkr k bks oujstnldjs jstrktîmnoks, joldÿfnoks y slonkbjs, pjrfntnjdgl quj bls pkæsjs gnrjoonldjd sus plbætnoks jxtjrdks jd gj`jdsk gj sus ndtjrjsjs dkonldkbjs ndfjgnktls. Gj koujrgl old jb Yrl`. Yurjzk (5995, p. ?=) jsk gjsjstruoturkonÿd gj ud lrgjd oldlongl, quj jrk sjûkbkgk plr jb sjmunfnjdtl gj ud gjtjrfndkgl oldgnonldkfnjdtl ngjlbÿmnol, mjdjrk bk `lrfkonÿd gj udk slonjgkg ndtjrdkonldkb quj prjsjdtk gls rksmls gj nddlvkonÿd3 ;³. Ylr gjckr gj olrrjspldgjr `lrfkbfjdtj kb oufpbnfnjdtl gj bls rjqunsntls nfpujstls plr bks pltjdonks ojdtrkbjs, y bk jdtrkgk gj fnjferls k bk slonjgkg gj Jstkgls, pksk k sjr udk lpjrkonÿd oksn djutrk, jd bk oukb bk

;57

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

jstktkbngkg js bk oldgnonÿd jxnmngk1 5³. Jstk `ksj dl supldj udk jxpkdsnÿd hlrnzldtkb, vlbudtkrnk l nfpujstk, tkb olfl udk`rkmfjdtkonÿd gj bk udngkg oubturkb, curægnok j ngjlbÿmnok kdtjrnlr, jd vnrtug gj bk kusjdonk gj ndmjrjdonk gnrjotk gj bks ‒gls pltjdonks‖. Jstj dujvl lrgjd quj sj gneuck js `udgkfjdtkbfjdtj fkrokgl plr bk ‒olbkelrkonÿd jdtrj bks dkonldjs‖, yk quj bks rjbkonldjs jdtrj bls pkæsjs pkskd k sjr ekskgks jd bk oldsubtk, jd bk ollpjrkonÿd, y koonÿd olbjotnvk(;). Bk prujek gj jstl sld bk oldslbngkonÿd, jstruoturkonÿd y bk orjkonÿd gj lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs y rjmnldkbjs. Ykrk YZUJSK (p.79 y 7;) jstk dujvk `lrfk gj kotukr okrkotjrnzk jb prlojsl, bbkfkgl plr îb gj fudgnkbnzkonÿd(5) gjb snstjfk ndtjrjstktkb, y quj tnjdj 5 kspjotls3 oukdtntktnvl, gjengl kb kufjdtl jd jb dófjrl gj pkæsjs fnjferls gj bks Dkonldjs tjdsnÿd, udk vjzy quj pksk k ol-hkentkr jd fnsfl Zdngks1 tjrrntlrnloukdtntktnvl udk mrkd ,hjtjrlmjdjngkg, bk orjonjdtj ndtjrgjpjdgjdonk jdtrjbkzk old bk orjonjdtj gjsnmukbgkg y hjtjrlmjdjngkg gjb snstjfk ndtjrjstktkb, rlfpnfnjdtl old jb kdtnmul oldgnonldkfnjdtl oubturkb j ngjlbÿmnol. Yldnjdgl gj fkdn`njstl bk djojsngkg gj ud dujvl jcj quj vjdmk k oldtjdjr jb ‒gjslrgjd‖ quj pksk sjr bk okrkotjræstnok gj pjsl gj vkrnls Jstkgls jd fjgnl gjb prlojsl gj fudgnkbnzkonÿd. Kdtj jb jxpujstl lrgjd vjdgræk bk ollpjrkonÿd y oldsjdsl gj bks ‒udngkgjs curægnokfjdtj slejrkdks‖. Ylr bl tkdtl, sj hkoj djojskrnl oldsngjrkr jb oldojptl gj mlejrdkenbngkg(?) gjdtrl gj bk plbætnok (;)

(5)

(?)

_kbvl kbmudks jxojponldjs gldgj jb prjglfndnl gjb nfpjrnkbnsfl gj kbmudks dkonldjs nfpjrkd slerj jb ejdj`nonl olfód, l gj bk mkrkdtæk quj bks dlrfks sjrëd rjspjtkgks. (Bk jxpkdsnÿd gj sus ndstndtls jmlæstks y fktjrnkbnstks, purkfjdtj hlejsnkdls). Bk fudgnkbnzkonÿd, gj koujrgl old G. Kdtldnl Wuylb ‒js bk jxpkdsnÿd hlrnzldtkb gj bk _lonjgkg Ndtjrdkonldkb‖, bl quj bk gn`jrjdonk gj bkmblekbnzkonÿd. OKUUNBBL _ KBOJGL, obksj gj glotlrkgl gj oursl gj Mblekbnzkonÿd y Lrgjd Ndtjrdkonldkb, nfpkrtngk jd ;5/;;/599?, jd bk Zdnvjrsngkg gj _jvnbbk. Ykrk kutlrjs olfl Mjbsld @ldsjok Cr., jd jb lrgjd ndtjrdkonldkb hky ud prl`udgl gî`nont gj mlejrdkenbngkg, gj khæ jb lrgjd prjvkbjonjdtj sjr jb gjslrgjd. hndokpnî k Ekufkd pkrk gj`ndnr jbslerj lrgjd udhufkdl. ndtjdtl gj nfpldjrHkonjdgl udn`lrfngkg, rjmubkrngkg y prjvnsnenbngkg jb olfl fudgl

;5:

ndtjrdkonldkb olfl ‒bk rjprjsjdtkonÿd gj ndtjrjsjs oldtrkrnls‖, ud flgl bjmætnfl pkrk kotukr jd jb jsojdkrnl ndtjrdkonldkb y old`jrnr fës j`nokonk k bks ndstntuonldjs, gldgj plgrëd sjr rjprjsjdtkgls ndtjrjsjs oldtrkrnls, old bk eósqujgk gj ud pbkd gj koonÿd k udk gjtjrfndkgk oujstnÿd old fnrks k jstkebjojr ud onjrtl lrgjd. Bk nd`bujdonk gj bk mlejrdkenbngkg jd jb lrgjd ndtjrdkonldkb js quj old`njrj bjmntnfngkg k bls Jstkgls y kb trkekcl olbjotnvl fjgnkdtj bks ndstntuonldjs fubtnbktjrkbjs. Jd jb kotukb jsojdkrnl ndtjrdkonldkb tjdjfls ud lrgjd `rkmfjdtkgl gldgj rjokj slerj okgk Jstkgl jb fkdtjdnfnjdtl gj su lrgjd ndtjrdl, y jb oldtrlb j`jotnvl gjb fnsfl ltlrmkræk udk sufk plsntnvk jd jb pbkdl ndtjrdkonldkb. Ylr bk `kbtk (l kusjdonk) gj ud mlenjrdl fudgnkb tjdjfls jd jb pkdlrkfk ndtjrdkonldkb bk nfplrtkdonk gj bks ndstntuonldjs ndtjrdkonldkbjs pkrk udkndtjrdkonldkb. plsnebj mlejrdkenbngkg gjengl k bk `lrfk gj koonÿd olbjotnvk jd jb snstjfk Jd jstj oldtjxtl bk tlfk gj gjonsnÿd sj ksnjdtk jd kûkgnr k bk bnstk gj tjfks olfudjs bks oujstnldjs quj sld lecjtl gj bk ornsns y kqujbbks quj gjejrëd pjrfntnr su supjrkonÿd. ^ pkrk bk rjkbnzkonÿd gj bls lecjtnvls olfudjs sj prjvî udk plbætnok `udgkfjdtkgk jd bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb, ouyk lrnjdtkonÿd js djojskrnkfjdtj fubtnbktjrkb, gldgj bls Jstkgls y bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs tnjdjd ud mrkd pkpjb k gjskrrlbbkr, snjdgl fuy j`nokojs k jsj jsqujfk. BK FZDGNKBNSKONßD ^ JB ‒GJ_LUGJD‖ NDWJUDKONLDKB3 ¼HK^ YL_NENBNGKG GJ ZD LUGJD< Anssndmjr (;>>>, p. 88?) gj`ndj quj jstjdujvl lrgjd pujgj jfjrmjr olfl rjspujstk k trjs oujstnldjs3 ¼Ouëbjs sld bks udngkgjs prndonpkbjs gjb dujvl lrgjd ndtjrdkonldkb< ¼Ouëbjs sld bls fjgnls plr bls quj sj vnjdj gj bk pëm. ;57. Nd3 @LD_JOK CU, Mjbsld y EJDLDN EJBBN, Mlejrdkenbngkg ndtjrdkonldkb3 kpudtjs pkrk ud kdëbnsns slerj jb (gjs) lrgjd oldtjfplrëdjl. Glssnã Ojern, Plb. ;, kdl ?5997.

;50

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

ndtjrrjbkonldkd< ¼Ouëbjs sld bk fjtks kbrjgjglr gj bks oukbjs sj ndtjrrjbkonldkd< Bls dujvls olfpldjdtjs prndonpkbjs gjb _nstjfk Ndtjrdkonldkb snmujd snjdgl bks vnjcks pltjdonks, quj sj rjlrmkdnzkd pkrk kotukr old`lrfj kb dujvl jsojdkrnl, js gjonr, pkrk sjmunr kb `rjdtj jd bks tlfks gj gjonsnldjs, bls Jstkgls Zdngls y bk Zdnÿd Jurlpjk, prjglfndkdtjfjdtj. Jb gneucl gj jstj dujvl lrgjd jstë ekskgl jd ud rîmnfjd quj plsnenbntk bk letjdonÿd gj ud olfplrtkfnjdtl jspjrkgl gjb ltrl, udk vjz quj bks jxpjotktnvks sj tlrdkd fës obkrks, enjd olfl bk plsnenbngkg gj kufjdtkr bls ejdj`nonls gjb oufpbnfjdtl gj bks rjmbks prj-jstkebjongks, `konbntkdgl bk rjonprlongkg, plr bk `lrfkbnzkonÿd gj koujrgls. Jd jstj oldojptl, jb ndtjrîs js bk prndonpkb dlonÿd kdkbætnok pkrk olfprjdgjr bk orjkonÿd y fkdutjdonÿd ud rjspjotnvl lrgjd. gj ud gjtjrfndkgl rîmnfjd quj plgrë jstkebjojr BK_ ZDNGKGJ_ YUNDONYKBJ_ GJB DZJPL LUGJD NDWJUDKONLDKB _jûkbkfls quj gj`ndnfls olfl udngkg(7), jb Jstkgl(:) olfl rjprjsjdtkdtj gj bls ndtjrjsjs gj su slonjgkg, ykquj jd bks óbtnfks gîokgks jb Jstkgl vnjdj su`rnjdgl trkds`lrfkonldjs k flgl gj sjmunr snjdgl jb ojdtrl gj bk tlfk gj gjonsnÿd. Wkb rjjstruoturkonÿd gjb plgjr gjb Jstkgl dl mjdjrkplbætnok, pîrgngk ygjdlslejrkdæk, yk quj ^k îb kotók plr sæ fnsfl, su vlbudtkg plr nfplsnonÿd. bk kutldlfæk, qujgksjmód ud plol rjguongk plr bk lponÿd gj kotukr jd eblqujs u lrmkdnzkonldjs fubtnbktjrkbjs. (7) (:)

Kb kglptkr Jstkgl olfl Zdngkg prndonpkb, dl nfpbnok gjonr quj js jb ódnol kotlr jd jb kotukb snstjfk ndtjrdkonldkb y sn jb prndonpkb. Kotukdgl oldcudtkfjdtj old kotlrjs trkdsdkonldkbjs l onvnbjs. ‒Jb Jstkgl js kquæ olfprjdgngl olfl ud oldcudtl gj ndgnvnguls quj loupkd plsnonldjs plbætnoks cjrërqunoks jstruoturkgks y quj sj gn`jrjdonk gj bls ltrls mrupls gj bk slonjgkg plrquj fldlplbnzk jb usl bjmætnfl gj bk vnlbjdonk… bls quj tnjdjd bk tlfk gj gjonsnldjs póebnoks gnspldjd gj ud r joursl ódnol gj plgjr‖. Nd3 YNL, Okrbls. Ujbkíljs Ndtjrdkonldkns3 joldlfnk plbætnok j mblekbnzkíkl. Erksæbnk3 NEUN, 5995. p. ;5:.

;5=

Jd bls óbtnfls tnjfpls jb Jstkgl vnjdj rjkbnzkdgl udk trkds`lrfkonÿd old jb lecjtnvl gj oldtndukr snjdgl ojdtrl gj udk tlfk gj gjonsnÿd. Fuohl sj hkebk slerj bk gjobndkonÿd gjb Jstkgl jd oukdtl jspkonl póebnol quj rjmubk joldÿfnok y slonkbfjdtj bk dkonÿd. Wkb rjjstruoturkonÿd jstë lourrnjdgl jd bls gnvjrsls dnvjbjs old bk `ndkbngkg gj ktjdgjr bks kdtnmuks y dujvks gjfkdgks gjb fjrokgl ndtjrdl y jxtjrdl, old fnrks k prlpnonkr bl fjclr pkrk bls onugkgkdls. Dl sjræk olrrjotl hkebkr gj bk gjskpkrnonÿd gjb Jstkgl, y sæ, jd jb okfenl gj bk dkturkbjzk gj sus `udonldjs, jd su flgl gj kotukonÿd jd bls jspkonls póebnols y jd jspjonkb jd jb pbkdl joldÿfnol. Wkb rjjstruoturkonÿd dl nfpbnok bk pîrgngk gj slejrkdæk, y sn udk ‒trkds`jrjdonk‖ gj suslejrkdæk jd ud gjtjrfndkgl mrkgl (kufjdtkdgl su kutldlfæk) jd ud sjotlr jspjoæ`nol, quj`lrls sjrë rjmbkfjdtkgk gj rjmbks `lrfk olbjotnvk, tkb olfl lourrj jd bls fubtnbktjrkbjs,y gnrnmngk gldgj bks sld jbkelrkgks y kpbnokgks fjgnkdtj bk vlbudtkg olbjotnvk. Kdtj jstj dujvl lrgjd quj sj gneuck jd bks rjbkonldjs ndtjrdkonldkbjs oldtjfplrëdjks sj pujgj pjronenr obkrkfjdtj bk rjjstruoturkonÿd gjbpkpjb gjb Jstkgl k trkvîs gj bk `lrfkonÿd gj eblqujs joldÿfnols old fnrks k bk gj`jdsk gj bls ndtjrjsjs dkonldkbjs.KBFJNGK (5995) jvngjdonk jb pkpjb gj bk ZJ, old bk oldslbngkonÿd gj sus ndstntuonldjs, pkrbkfjdtl y fldjgk ódnok. Bk Zdnÿd Jurlpjk jfjrmnÿ gj ud kfenjdtj gj gjsold`nkdzk futuk jdtrj bls Jstkgls fnjferls, kudquj gnvjrmnjdgl plbætnokfjdtj, orjjd jd jb eblquj olfl skbngk pkrk fkdtjdjr sj, enjd olfl k sus ndtjrjsjs joldÿfnols. Bk oldstruoonÿd gj bk ZJ `uj djojskrnk, pujs sjpkrkgls bls Jstkgls dl tjdgrækd mrkd nd`bujdonk gjdtrl gj bk plbætnok ndtjrdkonldkb, jd bls ojdtrls gj tlfk gj gjonsnÿd. Jd jb oldtndjdtj kfjrnokdl tkfenîd pujgj sjr pjronengl jsk djojsngkg gj `bjxnenbnzkr bk slejrkdæk old bk `ndkbngkg gj ktjdgjr bks djojsngkgjs gj bls Jstkgls. Bk tjdtktnvk gjb KBOK, FJUOL_ZU y ltrls koujrgls rjmnldkbjs. Yjrl vkbj rjskbtkr quj, bk plbætnok jxtjrnlr jstkgludngjdsj dl hk su`rngl okfenls fuy rkgnokbjs jd jb pjrælgl plstjrnlr kfjclr bk Mujrrk @ræk, pjsj quj jb lesjrvÿolfl bk djojsngkg trkekckr su plbætnok jxtjrdk, yk mlenjrdl quj sj prjsjdtk pltjdonkjdbægjr old

;58

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

okpkongkg mblekb jd tlgks bks gnfjdsnldjs gjb plgjr3 fnbntkr, joldÿfnol y plbætnol. Dl lestkdtj hky udk kprlxnfkonÿd k bks gjonsnldjs fubtnbktjrkbjs fjgnkdtj bk koonÿd olbjotnvk y bk ollpjrkonÿd(0), pujs ‒fnsfl snjdgl jb jstkgl fës plgjrlsl, jb pkæs dl pujgj kbokdzkr tlgls sus lecjtnvls ndtjrdkonldkbjs kotukdgl slbl… su kotukonÿd gjej sjr prlplronldkb k bls ndtjrjsjs kfjrnokdls jd cujml y kb oujstl gj buohkr plr jbbls. (Dyj, 5995, p. 95)‖. Jd jb oldtjxtl, jb lrgjd ndtjrdkonldkb vnjdj k sjr ‒udk oldstruoonÿd krtn`nonkb ndtjrjstktkb‖ `udgkfjdtkgk ‒jd bk custnonk, jd bls ndtjrjsjs olfudjs, jd jb prlmrjsl, jd bk dkturkbjzk gj bk olfudngkg fudgnkb‖ (Yurjzk, 5995, p.=9), vkbnjdgl olfl oÿgnml dlrfktnvl quj prjojgj kb Jstkgl j nfpldj oÿfl ud Jstkgl gjej olfplrtkrsj. Jd jb jsojdkrnl fudgnkb jb lrgjd ndtjrdkonldkb vnjdj snjdgl, trkgnonldkbfjdtj, oldsngjrkgl kdërqunol‟ plr bk dl jxnstjdonk gj ud mlenjrdl fudgnkb(=)‟, pjrl kb rj`jrnrdls k bks rjbkonldjs ndtjrdkonldkbjs, plgrækfls gjonr quj kudquj quj dl tjdmkfls jstj tnpl gj mlenjrdl ojdtrkbnzkgl, tjdjfls jd bk jsojdk udk gjengk lrmkdnzkonÿd jdtrj bks gnstndtks jstruoturks gj plgjr, jdtrj bls mlenjrdls, old jb lecjtnvl gj oldstrunr y sjmunr rjmbks. Ujmbks quj plr su turdl, sld gjrnvkgks gjb oldsjdsl y gj bk ollpjrkonÿd jdtrj bls Jstkgls. Gjdtrl gj jstk pjrspjotnvk, jb lrgjd sjræk jb rjsubtkgl gj bk nfplsnonÿd hjmjfÿdnok l gjb jqunbnernl gj plgjr jdtrj bks pltjdonks jd old`bnotl. Jd jstj fkrol, hky udk okbn`nokonÿd nfplrtkdtj ‟bk orjkonÿd y jstkebjonfnjdtl gj rjmbks y prndonpnls olfudjs ‟ y quj gjrnvk gj bk orjkonÿd gj bks ndstkdonks fubtnbktjrkbjs. Zdk vjz quj jbbks plsnenbntkd jb (0) (=)

Dl hkojfls rj`jrjdonk k bk plbætnok nfpjrnkbnstk jstkgludngjdsj jd bks ndcjrjdonks fnbntkrjs, y sn jd su oldlongl ndtjrjs gj gn`udgnr ud fudgl bnejrkb, jd bl oukb tlgls pujgkd olfjronkbnzkr ‒bnerjfjdtj‖. ^k quj jd bk jsojdk ndtjrdkonldkb dl jxnstj bk trkgnonldkb gnvnsnÿd gj plgjrjs, hkoj `kbtk ud plgjr bjmnsbktnvl l fnsfl ud ÿrmkdl ojdtrkbnzkgl pkrk bk jbkelrkonÿd dlrfktnvk, gj ud plgjr cugnonkb u ÿrmkdl old curnsgnoonÿd olfpubsnvk pkrk bk slbuonÿd gj old`bnotls y gj ud plgjr jcjoutnvl u ÿrmkdl kgfndnstrkglr ojdtrkbnzkgl.

;5>

jstkebjonfnjdtl gj rjmbks quj sjkd oldojengks jd prlojsls gjflorëtnols, gldgj okgk Jstkgl tjdmk bks fnsfks oldgnonldjs gj pkrtnonpkonÿd jd bks gjonsnldjs. Gj koujrgl old YZUJSK, jbbks oldstntuyjd udk oldorjonÿd gj bk oubturk gj bk ollpjrkonÿd ndstntuonldkbnzkgk, snrvjd olfl ndstrufjdtl gnspldnebj pkrk bk fkxnfnzkonÿd gj bls ndtjrjsjs gj bls Jstkgls. Old bk ndjxnstjdonk gj ud ‘plgjr bjmnsbktnvl ojdtrkb„ ‟jb supujstl mlenjrdl fudgnkb (jb Bjvnktëd gj Hleejs)‟ jd jb jsojdkrnl ndtjrdkonldkb qujgk k jdokrml gj bls kotlrjs ‟sjkd bls Jstkgls, bls lrmkdnsfls ndtjrdkonldkbjs, jfprjsks fubtndkonldkbjs, kotlrjs trkdsdkonldkbjs‟ kotukrkd gj flgl quj orjkrkd fjokdnsfls gj kpbnokonÿd y oufpbnfjdtl gj bks dlrfks plr jbbls kolrgkgks, jvngjdonkdgl bk nfplrtkdonk gjb gjrj ohl ndtjrdkonldkb olfl udk gj bks prndonpkbjs hjrrkfnjdtks pkrk bk oldstruoonÿd gj ud plsnebj lrgjd gjonr, okgk pkrtj sj qujgkLourrj rjspldskebj ndgnvngukbfjdtj jd ndtjrdkonldkb. bls koujrgls Js ndtjrdkonldkbjs `nrfkgls. ud ‒gjsglebkfnjdtl `udonldkb‖(8), pujs k dnvjb ndtjrdl bls mlenjrdls tnjdgjd k bjmnsbkr sjmód sus pkutks oldstntuonldkbjs y k dnvjb ndtjrdkonldkb sj trkds`lrfkd jd olbjmnsbkglrjs, yk quj kotók oldcudtkfjdtj old udl l vkrnls kotlrjs, pldnjdgl jd jvngjdonk bk `udonÿd ndstntuonldkbnzkglrk gjb gjrjohl ndtjrdkonldkb. Jb jsojdkrnl gj kotukonÿd gjb gjrjohl ndtjrdkonldkb js jb gj bks slejrkdæks jcjrongks hkstk jb bæfntj plr bls Jstkgls y gjfës kotlrjs jd jb oldtjxtl ndtjrdkonldkb ‟yk quj jb jcjrononl gjsfjgngl gj bk kutldlfæk gj bk vlbudtkg jstktkb, okrkotjrnzkdgl ud fudgl kdërqunol y, sjmód bls rjkbnstks, ud fudgl k-curægnol, pujs dl hky udk ndstntuonldkbnzkonÿd quj vjdmk k pldjr lrgjd‟. Jd jstj oldtjxtl, jb gjrjohl js ud lrgjd fës l fjdls pjrojptnebj, quj jdvujbvj y jdoukgrk tlgks bks oldguotks, koonldjs y lfnsnldjs gj bls sucjtls gj udk slonjgkg.

(8)

Ykrk udk fjclr olfprjdsnÿd gjb tjfk vjësj3 _ OJBBJ, Mjlrmj. Grlnt gj bk Mjd·s

jt bjoon.

;?9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

OLFL BK_ ZDNGKGJ_ GJ YLGJU _J NDWJUUJBKONLDKD JD JB KOWZKB J_OJDKUNL Bk rjkbngkg ndtjrgjpjdgnjdtj gjb kotukb jsojdkrnl ndtjrdkonldkb mjdjrk j`jotls pkrkgÿcnols olfl bk gjpjdgjdonk joldÿfnok, plbætnok y oubturkb, dujvls tnpls gj old`bnotls, jdtrj jtdnks gjb fnsfl Jstkgl. Gj koujrgl old OKUUNBBL _KBOJGL, jsls okfenls olfprujekd quj jstkfls jd ud dujvl snstjfk fudgnkb (l gj jsokbk pbkdjtkrnk), ojrrkgl jspkonkbfjdtj, ndtjdskfjdtj `rkmfjdtkgl, hjtjrlmîdjl y olfpbjcl, trkdsdkonldkbnzkgl, ndtjrgjpjdgnjdtj, pjrl plbætnokfjdtj dl jstruoturkgl l ndtjmrkgl, ud prlojsl lecjtnvl y fubtngnfjdsnldkb, oltngnkdkfjdtj gjdlfndkgl mblekbnzkonÿd, quj tnjdj olfl su hnbl oldguotlr bk bnejrtkg nbnfntkgk pkrk fjrokdoæks, nd`lrfkonÿd y gndjrl. Gjbkdtj gj jsj prlojsl, ouyks lpndnldjs sld tkd gnvjrmjdtjs quj sj ‒hk jxpkdgngl tkfenîd hkstk bks ndstntuonldjs plbætnoks, pldnjdgl gj fkdn`njstl bk djojsngkg gj bk rjmubkrnzkr‖(>), js dltlrnl quj dl hky oÿfl pkrkr bk mblekbnzkonÿd, quj hky kspjotls plsntnvls y djmktnvls, y quj jbbk gjej sjr rjmubkgk (sucjtk k oldtrlbjs plbætnols y curægnols) pkrk jb fjclr ejdj`nonl mjdjrkb, yk quj tkfenîd orjk rnqujzk y l`rjoj lplrtudngkgjs. Ylr oldsnmunjdtj, bls Jstkgls quj prlourkd kotukr kotnvkfjdtj jd jstj dujvl lrgjd ndtjrdkonldkb sj ndtjrrjbkonldkd k trkvîs gj bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs, gj kmjdonks jspjonkbnzkgks y eblqujs joldÿfnols. ksæ, jb usl udk gnpblfkonk fubtnbktjrkb, oldquj bk `lrfkonÿd gj_jûkbkfls kbnkdzks y eblqujs gj gj ndtjrîs, pkrtnjdgl gjb prjsupujstl bls Jstkgls (jd bk fkylræk gj bls oksls) prj`njrj bks slbuonldjs djmlonkgks. Jd jstj dujvl lrgjd ndtjrdkonldkb quj sj gneuck, bk suprjfkoæk jstktkb sj jdoujdtrk oldtjstkgk, plgjfls pjronenr obkrkfjdtj jd bks Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs oldtjfplrëdjks bk pîrgngk gj bls Jstkgls gj su pkpjb jxobusnvl, k`nrfkdgl prlmrjsnvkfjdtj bk gn`usnÿd gjb plgjr plr bls vkrnls kotlrjs quj surmjd jd bk krjdk ndtjrdkonldkb. Dl lestkdtj, jb Jstkgl sj

(>)

OK_WJBB_, Fkdujb. ‒Mblekbnzkonÿd y kdtnmblekbnzkonÿd‖. Jd3 Jb Ykæs, 57/9=/ 9;, lpndnÿd, p. ;;.

;?;

hkoj prjsjdtj old`nrfkdgl y gj`jdgnjdgl bls ndtjrjsjs dkonldkbjs. _u kotukonÿd vnjdj jstruoturkdgl gj flgl k ktjdgjr bls gn`jrjdtjs kotlrjs ndtjrdls, old fnrks k eusokr udk kotukonÿd gndëfnok quj vjdmk k nd`bunr ndtjrdkonldkbfjdtj gj `lrfk sktns`kotlrnk jd jb jsojdkrnl jxtjrdl, rjvjbkdgl ksæ, bk rjjstruoturkonÿd gj su pkpjb k `nd gj quj îb snmk snjdgl jb kotlr fës nfplrtkdtj gj bks Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs. Jb Jstkgl sj kgkptk k bls okfenls y jstruoturk gj kotukr kdtj jb snstjfk fudgnkb quj jfjrmj. Jd jstj oldtjxtl, ud gjtjrfndkgl rîmnfjd ndtjrdkonldkb snrvj pkrk oldtrneunr k supjrkr bls prlebjfks gj koonÿd olbjotnvk, pjrfntnjdgl quj bls prlojsls gj gjonsnÿd vkykd k trkjr fjclrjs rjsubtkgls. Jsl, pujs, pjrfntj bk ollrgndkonÿd gj koonldjs gj bls Jstkgls old fnrks k ud gjtjrfndkgl rjsubtkgl, snjdgl pujs ud jqunbnernl. BK_ FJWK_ YLU BK_ OZKBJ_ BL_ J_WKGL_ _J NDWJUUJBKONLDKD Oldsngjrkdgl bls Jstkgls olfl jdtngkgjs quj eusokd jb enjdjstkr gj sus ‒prltjmngls‖, su fjtk `udgkfjdtkb js fkdtjdjrbls k sn fnsfls y k bls quj jstëd ekcl su curnsgnoonÿd. Jd vnrtug gj bls okfenls jd bk jstruoturk gjb snstjfk ndtjrdkonldkb tjdjfls, olfl sjûkbk YZUJSK, jb flgl gj prlguoonÿd okpntkbnstk olfl `kotlr gjtjrfndkdtj jd bk old`nmurkonÿd gjb snstjfk fudgnkb. gj prlguoonÿd bk plbætnok jstktkb yk Wkb qujflgl jb Jstkgl oldguoj sundtjr`njrj plbætnok jdgnrjotkfjdtj oldsldkdonkjdold su plsnonÿd jd snstjfk ndtjrdkonldkb. Olfl `rutl gj jstj ‒gjslrgjd‖ okuskgl plr bk mblekbnzkonÿd, bls Jstkgls tnjdjd su slejrkdæk trkds`lrfkgk, yk quj îb jstë ndsjrtl jd ud fudgl ndtjrgjpjdgnjdtj y pkrtnonpk olfl kotlr jd vkrnls jsojdkrnls gnstndtls3 ndtjrdkonldkb, rjmnldkb y dkonldkb. Ylr oldsnmunjdtj, bk slejrkdæk jstë bnfntkgk k bk ndtjrgjpjdgjdonk gj bls Jstkgls, yk quj jstk prjsupldj bk jqungkg olfl vkblr prjglfndkdtj. _us kotukonldjs dl slbl jstëd gnrnmngks k mkrkdtnzkr bk sjmurngkg, sndl quj sj vujbvj k bls gnstndtls ndtjrjsjs gj su slonjgkg. Ykrk ksjmurkr quj tkbjs ndtjrjsjs sjkd oufpbngls,

;?5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

tnjdj su plgjr olfpkrtngl old ltrls kotlrjs dl jstktkbjs, olfl bk slonjgkg onvnb, bks LDM·s, y bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs. Ltrlgjpudtl quj hkoj quj bls Jstkgls eusqujd ndtjrrjbkonldkrsjd jd bk ‒jrk bk mblekbnzkonÿd‖, js quj jd vnrtuggj bls `bucls trkdsdkonldkbjs, bks `rldtjrks sj jdoujdtrkd `bjxnebjs, hkonjdgl nfprjsondgnebj bk ollpjrkonÿd. Ykrk OKUUNBBL _KBOJGL, jb kotukb prlojsl gj mblekbnzkonÿd js nrrjvjrsnebj, bujml js djojskrnl quj sjk rjmubkgl, js gjonr slfjtngl k oldtrlbjs plbætnols y curægnols, ‒pnjdsl quj bk djojsngkg gj mlejrdkr bk mblekbnzkonÿd y gj olrrjmnr sus j`jotls pjrvjrsls gk ud dujvl sjdtngl tkdtl k bk olfl k bk `udonÿd gjb Jstkgl, ouyk ndtjrvjdonÿd js plbætnok khlrk fës djojskrnk quj dudok jd bk prltjoonÿd j`jotnvk gj tlgls bls gjrjohls joldÿfnols y slonkbjs gj bk ndfjdsk fkylræk gj bls sjrjs hufkdls sjkd okgk vjz fës ndgnvnsnebjs.‖ (5997, p. ?5). Jsk gj`jdsk plr vkblrjs olfudjs y jb gjspjrtkr pkrk bk oldonjdtnzkonÿd gj quj hky ndtjrjsjs olfudjs, olfl bk prlpnk supjrvnvjdonk, bk gnmdngkg hufkdk, jfpnjzk k sjr pkrtj gj bks plbætnoks gj bls Jstkgls gjckdgl gj sjr udk ekdgjrk gj buohk kpjdks gj kbmudks Lrmkdnzkonldjs dl muejrdkfjdtkbjs u lrmkdnsfls ndtjrdkonldkbjs. JB DZJPL _N_WJFK NDWJUJ_WKWKB ^ _Z_ ‒[email protected]_‖3 BK [email protected]_K GJB ‒YKWUNFLDNL OLFÓD‖ YZUJSK sjûkbk quj jb kotukb snstjfk ndtjrdkonldkb jxhnej udk dlvjgkg3 bk gnvnsnÿd slonkb gjb trkekcl, quj sj rj`njrj k udk cjrkrqunzkonÿd quj tnjdgj k sjr fkdtjdngk y rjprlguongk, yk quj îb tlfk olfl eksj tjÿrnok pkrk bk ndtjrprjtkonÿd gjb kotukb snstjfk ndtjrdkonldkb, bk tjlræk ‒mblekbnstk‖ gj ]kbbjrstjnd, pkrk jxpbnokr jb flgl jd jb quj bls prndonpkbjs kotlrjs sj olfplrtkd jd bk eósqujgk plr sus ndtjrjsjs.

;??

Gj koujrgl old bk tjlræk gj ]kbbjrstjnd(;9), bk mblekbnzkonÿd js `rutl gjb snstjfk okpntkbnstk, y su fkdutjdonÿd gjpjdgj gj bk jstruoturk ‒gjsojdtrkbnzkgk gjb tjcngl plbætnolndtjrdkonldkb‖, js gjonr, bk gnvnsnÿd jdtrj ojdtrl y pjrn`jrnk - bls pkæsjs rnols y plerjs, gldgj udl snrvj olfl `ujdtj gnstrneunglrk gj fktjrnks prnfks y fkdl gj lerk ekrktk, y jb ltrl `kernok y olfjronkbnzk bls ·fkdu`koturkgls· y prlguotls old tjodlblmæk fuy gjskrrlbbkgks. Jd vnrtug gj jsk gnstrneuonÿd ksnfîtrnok gjb plgjr, Yurjzk hkoj gls oldobusnldjs slerj bk fudgnkbnzkonÿd gjb snstjfk3 ;ª js fës udk jtkpk gjb gjskrrlbbl gjb snstjfk okpntkbnstk1 5ª jstj snstjfk ndtjrjstktkb plsjj jb rksml `udgkfjdtkb bk `rkmfjdtkonÿd gjb plgjr plbætnol ndtjrdkonldkb y bk ollpjrkonÿd jdtrj bls Jstkgls. Jb plsntnvnsfl js sjûkbkgl plr îb olfl bk obkvj pkrk ndtjrprjtkr jstj jsojdkrnl quj sj gneuck, pujs gjb fnsfl pujgj kestrkjr bk ngjlblmæk gj bk rjmubkrngkg y gj bk ojrtjzk, old jb lecjtnvl gj fkdtjdjr jb lrgjd ekcl jb plgjr gjb Jstkgl, prnfkdgl ksæ jb Jstkgl-dkonÿd olfl rj`jrjdonk ndstntuonldkb ‒sjk gj rjmubkonÿd, sjk gj jfkdonpkonÿd‖. Bk slonjgkg ndtjrdkonldkb, tkb olfl jb snstjfk, sj okrkotjrnzk plr udk `rkmfjdtkonÿd plbætnok3 bls Jstkgls sj jdoujdtrkd ksjdtkgls jd nmukb kutldlfæk `lrfkb kdtj bks ndtjr`jrjdonks jxtjrdks quj jd su kutlrngkg slerj jb tjrrntlrnl y bk plebkonÿd. ‒Bk nmukb kutldlfæk `lrfkb snmdn`nok quj bk `rkmfjdtkonÿd plbætnok bjmkgk plr bk flgjrdngkg lrnjdtkglrk prlojsl gj fudgnkbnzkonÿd gj bk slonjgkg ndtjrdkonldkbyjqunvkbj k ud gjb tjcngl plbætnol rjbkonldkb (Ujdî-Cjkd Gupuy)‖. Kdtj bk fudgnkbnzkonÿd, bk kutldlfæk gj bls Jstkgls sj qujgk oldgnonldkgk k bls koujrgls quj îb rktn`nok, y su slejrkdæk jdoujdtrk vkrnkebj, pujs gjpjdgj gjb plgjr gjb Jstkgl jd jb snstjfk ndtjrdkonldkb, js gjonr, gj su ‒`ujrzk y gj bk pjrfjkenbngkg‖ j`jotnvks. Jstl rjourrj gjb rîmnfjd, pujs îb `konbntk bk rjonprlongkg k trkvîs gjb rjspjtl y `lrfkbnzkonÿd gj bks rjbkonldjs. (;9)

Ontkgl jd3 Y ZUJSK . Lp., ont.

;?7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Jb kotukb prlojsl gj fudgnkbnzkonÿd tnjdj udk mrkd olfpbjcngkg, yk quj hky bk oljxnstjdonk jdtrj bl dujvl y bl kdtnmul. Js gjonr, kdtnmul js jb jspkonl ndtjrjstktkb `lrfkgl plr bls Jstkgls y bks lrmkdnzkonldjs ndtjrmuejrdkfjdtkbjs ‒sld ud ndstrufjdtl gnspldnebj pkrk bk fkxnfnzkonÿd gj bls ndtjrjsjs gj bls Jstkgls‖. ^ jb dujvl sld bks ndtjrrjbkonldjs trkdsdkonldkbjs, quj kotókd jd oldcudtl jd bks `lrfks gj ollpjrkonÿd l gj rjmubkonÿd gj prlebjfks olfudjs. @rjdtj k bk ndojrtnguferj gj dl tjdjr jb Jstkgl olfl jdtj ódnol rjmubkglr gj tlgks bks rjbkonldjs fës rjbjvkdtjs, ¼sjræk olrrjotl k`nrfkr quj vnvnfls ud gjslrgjd, jd jb oukb bls ltrls kotlrjs rnvkbnzkd old bls Jstkgls pldnjdgl jd ornsns su ojdtrkbngkg< Jd jb prlojsl gj ndtjrdkonldkbnzkonÿd, tlgls bls `bucls gj dtjrokfenls n jdtrj Jstkgls sj rjoldguojd kb oldojptl gj ndtjrdkbnzkonÿd. Jd jstj prlojsl, bk dl blokbnzkonÿd oldstntuyj ud pudtl ojdtrkb gj kdëbnsns. ‒Jb Jstkgl, snjdgl l dl jb prltkmldnstk, js jb quj rjmubk bks `lrfks gj ndtjrdkonldkbnzkonÿd, k trkvîs gjb oldtrlb póebnol slerj bk ndtjdsngkg gjbls `bucls gj ndtjrokfenls l gj bk onroubkonÿd gj bks pjrsldks‖. Ykrk okrkotjrnzkr bk kotukb slonjgkg, YZUJSK utnbnzk kbmudks fjtë`lrks quj jvngjdonkd bk `rkmfjdtkonÿd y sjmrjmkonÿd jxnstjdtj jd bk slonjgkg quj vnvnfls, yk quj dl js plsnebj gj`ndnr old prjonsnÿd bk rjkbngkg. Bk prnfjrk fjtë`lrk js bk quj vnvnjdgl jd udk kbgjk mblekb, js gjonr, quj old jb `bucl gj olfudnokonÿd, fjrokdoæk, ndgnvnguls, jdtrj ltrls, tlgls supujstkfjdtj gjejrækd tjdjr jb fnsfl koojsl k bks nd`lrfkonldjs quj onroubkd plr bk slonjgkg-‒kbgjk‖. Yjrl bl fnsfl dl koldtjoj gj hjohl, plr hkejr udk cjrkrqunzkonÿd jd jstk ‒kbgjk‖, quj js gj`ndngk plr Yurjzk olfl ‒`ëernok mblekb‖, jd bk oukb hky bk gnvnsnÿd gj trkekcl, gjdtrl gjb snstjfk okpntkbnstk. Olfl prlpnl gjb prlojsl gj fudgnkbnzkonÿd jb fudgl jstë gnvngl jdtrj blsquj prlguojd old jb `lrtkbjonfnjdtl gj fkdl gj lerk y bls quj prlguojd old jb okpntkb l bks ngjks. Jstk ‒`kernok mblekb‖ js okrkotjrnzkgk plr bk `rkmfjdtkonÿd gj bks kotnvngkgjs prlguongks, jb plgjr gj ekrmkdhk gj bls ‒lpjrkrnls‖ qujgkd gnfndungls jd gjtrnfjdtl gj bk gjonsnÿd oldojgngk kb Fjrokgl.

;?:

Jd jstk slonjgkg `rutl gj bk jxpkdsnÿd okpntkbnstk, YZUJSK bbkfk bk ktjdonÿd jd ltrk fjtë`lrk3 ‒Bks Pjmks mblekb‖, gjengl k bk okrkotjræstnok gj quj dl js plsnebj quj tlgls pujgjd mkdkr gj `lrfk nmukb, js gjonr, pkrk quj udl mkdj ltrl djojskrnkfjdtj tnjdj quj pjrgjr. Old jstk fjtë`lrk qujgk tkfenîd nfpbæontl jb plgjr gjb okpntkb, gjb fjrokgl `ndkdonjrl, pkrtnoubkrfjdtj jb jspjoubktnvl quj dl prjtjdgj jstkebjojr jd ud sntnl `ncl, dl prjtjdgj prlguonr. Pnvnjdgl jd jb ‒gjslrgjd‖ gj udk mrkd kbgjk mblekb, hky ojdtrls gj gjonsnÿd y plgjr, gldgj skbjd bks gj`ndnonldjs slerj bk krquntjoturk `ndkdonjrk, bk gnstrneuonÿd gjb okpntkb, gj bk sjmurngkg, gj bls tjfks gj ndtjrîs mjdjrkb y bls jspjoæ`nols k bls tlfkglrjs gj gjonsnÿd. Jstk îbntj gj plgjr, sj jdoujdtrk jd udk ‒plbns mblekb‖, jb sntnl gj mrkd nfplrtkdonk pkrk bk ‒kbgjk‖. Bk gjsnmukbgkg jxnstjdtj gjdtrl gj bk ‒kbgjk‖ kpkrjoj olfl `rutl gjb prlojsl gj bk mblekbnzkonÿd, sntukdgl bls ndgnvnguls gjdtrl gj ud ‒kpkrthjng‖, sld sjmrjmkgls jd vnrtug gj su sntukonÿd joldÿfnok. Jbbk gnotk bks dlrfks gj bk kbgjk, y obksn`nok k bls ndgnvnguls olfl plsjjglrjs l dl gj gjrjohls. OLD_NGJUKONLDJ_ @NDKBJ_ ¼@rjdtj kb ‒gjslrgjd‖ js djojskrnl gj `kotl ud Jstkgl< Wrks tlgls bls okfenls lourrngls jd bk slonjgkg ndtjrdkonldkb, jb hjohl gj bk mblekbnzkonÿd gj rjjfpbkzkr bk plbætnok plr jb fjrokgl, bl quj oldguoj k udk jvkoukonÿd gj bls fjokdnsfls gj oldtrlb y bk rjguoonÿd gj bk kutldlfæk gjonslrnk, old bls vkrnls kotlrjs pkrtnonpkdtjs jd bk jsojdk ndtjrdkonldkb, fuohls kutlrjs gj`njdgjd jb `nd gjb Jstkgl dkonldkb, jd oukdtl kotlr rjbjvkdtj pkrk bks Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs. Wlgkvæk, hkoj `udgkfjdtkb sjûkbkr quj jb Jstkgl snmuj bks trkds`lrfkonldjs lourrngks pkrk mkrkdtnzkr su prltkmldnsfl jd bls ojdtrls gj tlfk gj gjonsnÿd. Ylr oldsnmunjdtj, jb Jstkglndtjrrjbkonldk old gnstndtls

;?0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

kotlrjs, plr gn`jrjdtjs lecjtnvls old jb lecjtnvl gj mkrkdtnzkr jb ndtjrîs gj sus dkonldkbjs. oldsnmunjdtj, js sj nfprjsondgnebj jxnstk jb Jstkgl yk quj k trkvîs Ylr gj sus kotukonldjs pujgj gj`ndnrquj gjtjrfndkgks oldguotks, prlflvjr onjrtks fjtks y vkblrjs olfudjs. _jûkbkdgl bls lecjtnvls gjb lrgjd gj`ndngls plr EZBB, tjdjfls jd prnfjr pbkdl, bk mkrkdtæk gj bk vngk. Jd sjmungk, bk mkrkdtæk gjb oufpbnfnjdtl gj bls koujrgls, y plr `nd bk mkrkdtæk gj bk jstkenbngkg. Ylr jsj fltnvl, bbkfkfls ‒gjslrgjd‖ kb kotukb snstjfk jd quj vnvnfls, yk quj bk mkrkdtæk gjb gjrjohl `udgkfjdtkb gj tlgls bls ndgnvnguls sj jdoujdtrk vnlbkgk, bk gnmdngkg hufkdk, jb rjspjtl k bk vngk, pujs bls Jstkgls fnsfl kotukdgl oldcudtkfjdtj dl sld okpkojs gj mkrkdtnzkr quj bls gjrjohls `udgkfjdtkbjs sjk pbjdkfjdtj rjspjtkgls. EZBB gj`njdgj quj gjdtrl gj bks Ujbkonldjs Ndtjrdkonldkbjs jb lrgjd jxnstj jd oukdtl prndonpnl lrmkdnzkglr gj ud gjtjrfndkgl snstjfk. Bujml, pkrk quj vjdmkfls k gjonr quj hky vjrgkgjrkfjdtj ud lrgjd ndtjrdkonldkb, js djojskrnl gj`ndnr ouëb js jb prndonpnl plr jb oukb tlgls bls Jstkgls y lrmkdnzkonldjs gj`njdgjd. Pnvnjdgl jd udk rjkbngkg jd bk oukb ‒tlgl quj js sÿbngl sj gjshkoj plr jb knrj‖, pldj sj gj fkdn`njstl bk djojsngkg gj ollpjrkonÿd jdtrj bls Jstkgls, jd bk prjsjrvkonÿd gj bls vkblrjs olfpkrtngls, olfl jb ‒pktrnfldnl olfód‖, olfl rjvkblrnzkonÿd gj bl olfudntkrnl, pujs slbl old tkbjs prndonpnls sj pujgj jxnmnr bk gj`jdsk gj bls gjrjohls hufkdls gj bls hlferjs. Lesjrvkfls quj jd bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jxnstj bk gnspjrsnÿd gjb plgjr jdtrj bks gnstndtks slejrkdæks dkonldkbjs l rjmnldkbjs old bk kusjdonk gj udk kutlrngkg ojdtrkb. Jd jstj jsojdkrnl, bks slejrkdæks sj qujgkd ollrgndkgks ekcl jb prndonpnl gj bk nmukbgkg slejrkdk gj bls jstkgls quj vnjdj k gjtjrfndkr su gjstndl y oldguotks plbætnoks, pkrk quj dl hkyk old`bnotl gj ndtjrjsjs jdtrj bls Jstkgls lesjrvkdgl ksæ bk tjdtktnvk gj gjtjrfndkgl lrgjd jd jb snstjfk ndtjrdkonldkb. Old`lrfj jb lesjrvkgl plr Okrrnbbl _kbojgl (5997, p.09), bls Jstkgls sj jdoujdtrkd suelrgndkgls k udk rjkbngkg ndtjrgjpjdgnjdtj, sus `rldtjrks hkd pjrgngl su okrëotjr

;?=

ojrrkgl, jvngjdonkdgl bk djojsngkg gj ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb, yk quj knsbkgls yk dl plsjjd bk okpkongkg gj rjslbvjr bls prlebjfks mblekbjs. Jd jstj oldtjxtl, jb gjrjohl ndtjrdkonldkb snstjfktnzk bks rjbkonldjs jdtrj jb Jstkgl y bks pjrsldks quj sj jdoujdtrkd ekcl su curnsgnoonÿd, js gjonr, js jb lrgjd curægnol quj rjmubk bks pkutks gj oldvnvjdonk oldsjdtngks jd bk olfudngkg ndtjrdkonldkb gj bk sjmudgk plsmujrrk eusokdgl kfjdnzkr bk `rkmnbngkg gjb Jstkgl. Kdtj bls dujvls gjsk`æls gjb Gjrjohl Ndtjrdkonldkb jb Jstkgl kotók cudtl old ltrls kotlrjs ndtjrdkonldkbjs pkrk bk oldstruoonÿd gj ud plsnebj lrgjd ndtjrdkonldkb, k trkvîs gj bk orjkonÿd y kglponÿd gj prndonpnls y rjmbks pkrk sjr slfjtngls k tlgk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb. Zd dujvl lrgjd js plsnebj gjsgj quj bls Jstkgls jstîd prjgnspujstls k kotukr plr fjgnl gjb fubtnbktjrkbnsfl, gj bk ollpjrkonÿd y koonÿd olbjotnvk, mkrkdtnzkdgl ksæ bk gj`jdsk gj vkblrjs olfudjs quj mkrkdtnojd udk vngk gnmdk k tlgls bls sjrjs hufkdls. ***

;?8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;?>

JB GJEKWJNDWJUDKONLDKBJD WLUDL K BK YULWJOONßDGJB OLDLONFNJDWLNDGÆMJDK K WUKPÎ_GJ BK_ EK_J_ GJ GKWL_ ^lvkdk Ujyjs Wkmbj*

NDWULGZOONßD Zdl gj bls tjfks quj hk sngl gjektngl k dnvjb dkonldkb j ndt jrdkonldkb hk sngl olfl prltjmjr bls gjrjohls gj bls pujebls ndgæmjdks slerj su oldlonfnjdtl rjbktnvl k bk enlgnvjrsngkg. Fnjdtrks js plsnebj rjonenr prltjoonÿd k trkvîs gj bls fjokdnsfls gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb plr udk ndvjdonÿd gjrnvkgk gjb oldlonfnjdtl ndgæmjdk (ON)(;), jb ON pujgj sjr uskgl snd bk gjengk olfpjdskonÿd l rjoldlonfnjdtl pkrk bls pujebls ndgæmjdks plr bk oldtrneuonÿd k tkb ndvjdonÿd. *

(;)

Fkmæstjr jd Gjrjohl (Zdnvjrsngkg gj Hjbsndan). Bk kutlrk trkekck olfl ndvjstnmkglrk jd bk @koubtkg gj Gjrjohl gj bk Zdnvjrsngkg gj Hjbsndan y js prl`jslrk rjspldskebj gjb oursl gj bk Lrmkdnzkonÿd Fudgnkb gjb Olfjronl j Ndtjmrkonÿd Joldÿfnok Ujmnldkb. Bk fkylr pkrtj gj jstj trkekcl sj rjkbnzÿ fnjdtrks bk kutlrk jrk ndvjstnmkglrk vnsntkdtj jd jb Mrkguktj Ndstntutj l` Ndtjrdkonldkb _tugnjs, Mndjerk, _unzk olfl pkrtj gjb prlmrkfk _^[email protected]@/@FY. Jb tîrfndl mjdjrkbfjdtj jfpbjkgl js ‒oldlonfnjdtl trkgnonldkb‖ pkrk rj`jrnrsj kb oldlonfnjdtl gj bls pujebls ndgæmjdks kslonkgl, jdtrj ltrls, k bk enlgnvjrsngkg. Dl jxnstj udk gj`ndnonÿd udn`lrfj gj jstj oldojptl. _nd jfekrml, pujgj jdtjdgjrsj jd tîrfndls mjdjrkbjs olfl jb oldlonfnjdtl slerj pbkdtks, kdnfkbjs, sus prlpnjgkgjs y usls gjskrrlbbkgl y fkdtjdngl olbjotnvkfjdtj plr bls pujebls ndgæmjdks gj mjdjrkonÿd jd mjdjrkonÿd, y trkdsfntngl mjdjrkbfjdtj gj fkdjrk lrkb. Jd jbgjb fnsfl sjdtngl sj jdtnjdgj jb tîrfndl ‒oldlonfnjdtl ndgæmjdk‖ pkrk j`jotls prjsjdtj trkekcl.

;79

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Kotukbfjdtj kbmudls pkæsjs hkd kglptkgl jd sus bjmnsbkonldjs fjokdnsfls quj pjrfntjd bk prltjoonÿd gjb ON. Zd jcjfpbl gj tkbjs bjmnsbkonldjs dkonldkbjs bl oldstntuyj bk bjy pjrukdk. _nd jfekrml, gnohk prltjoonÿd gjb ON dl hk sngl prjvnstk k dnvjb ndtjrdkonldkb. Gjektjs slerj jb tjfk hkd tjdngl bumkr k dnvjb ndtjrdkonldkb jd bk Lrmkdnzkonÿd Fudgnkb gj bk Yrlpnjgkg Ndtjbjotukb (LFYN), bk Lrmkdnzkonÿd Fudgnkb gjb Olfjronl (LFO), jb Oldvjdnl slerj bk Gnvjrsngkg Enlbÿmnok (OGE), jdtrj ltrks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs. Gn`jrjdtjs prlpujstks hkd sngl prjsjdtkgks old bk `ndkbngkg gj ltlrmkr kbmudk `lrfk gj prltjoonÿd kb ON, jspjonkbfjdtj kb oldlonfnjdtl kslonkgl k bk enlgnvjrsngkg. Zdk gj jstks prlpujstks ouyk ktjdonÿd j ndtjrîs hk kufjdtkgl hk sngl bk orjkonÿd gj eksj gj gktls gjb ON. ndtjrjskdtj slerjbumkr bk j`nokonk gj bks eksjslrmkdnzkonldjs gj gktls olfl `lrfk Zd gj prltjmjr jb ONgjektj hk tjdngl jd jb sjdl gj jstks ndtjrdkonldkbjs, jspjonkbfjdtj jd bk LFYN, bk LFO, y bk OGE. Bks gnsousnldjs jd jstks lrmkdnzkonldjs fujstrkd ud rjoldlonfnjdtl y jdtjdgnfnjdtl gj bk prlebjfëtnok y tjdsnldjs jxnstjdtjs jdtrj bls Jstkgls slerj bk gloufjdtkonÿd gjb ON. Bls pujebls ndgæmjdks hkd gjfkdgkgl k bls Jstkgls jxpblrkr y prlflvjr fjokdnsfls gj prltjoonÿd gj su oldlonfnjdtl(5). Pkrnls pkæsjs (plr jcjfpbl, Ndgnk(?), Ohndk, Ykdkfë, Yjró, Ylrtumkb, _ugë`rnok) hkd (5)

(?)

Ndgnmjdlus Yjlpbjs„ Fnbbjdnuf Old`jrjdoj _tktjfjdt, Onugkg gj Ykdkfë, Ykdkfë, Fkyl gj 599;. Pîksj tkfenîd, Gjobkrktnld l` thj Mblekb @lruf l` Ndgnmjdlus Yjlpbjs kdg thj Nd`lrfktnld _lonjty, Mndjerk gjb ;; gj gnonjferj gj 599?. Ndgnk hk sngl udl gj bls pkæsjs quj fës hk gj`jdgngl bk orjkonÿd gj eksj gj gktls gjb ON k `nd gj jvntkr jb ltlrmkfnjdtl gj pktjdtjs slerj jb ON. Fltnvkgk plr jb jxntlsl rjsubtkgl kb oldsjmunr jb rjvlokfnjdtl gj bk pktjdtj ltlrmkgk slerj bk pbkdtk oldlongk old jb dlferj gj turfjrno jd bls Jstkgls Zdngls gjspuîs gj prjsjdtkr gloufjdtkonÿd quj prlekek jb oldlonfnjdtl gj bls usls gj bk pbkdtk turfjrno jd Ndgnk, jstj pkæs sj hk jfekrokgl jd ud prlojsl gj gloufjdtkonÿd gjb ON y hk prjsjdtkgl prlpujstks jd jb sjdl gj bk LFYN slerj bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls gjb ON y `lrfks gj obksn`nokonÿd. Ksnfnsfl, Ndgnk gj hk gktls eusokgl trkvîs bk djmlonkonÿd ud koujrgl gj koojsl k bks eksjs gjbkON pkrkgj `konbntkr su koojslenbktjrkb k bks l`nondks gj pktjdtjs.

;7;

lptkgl plr bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls olfl ud fjokdnsfl pkrk prltjmjr jb ON(7). Gnvjrsks plsnonldjs hkd sngl kglptkgks plr bls pkæsjs old rjspjotl k bk gloufjdtkonÿd gjb ON. Fnjdtrks kbmudls hkd jd`ktnzkgl bk djojsngkg j nfplrtkdonk gj gloufjdtkr jb ON, ltrls sj hkd flstrkgl fës jsoîptnols slerj bk utnbngkg gj jstks fjgngks gjengl k bls rnjsmls ndhjrjdtjs quj jbbks pujgjd kokrrjkr, udl gj jbbls jb `konbntkr bk kprlpnkonÿd gjb ON. ¼Gjejd bls Jstkgls jstnfubkr bk gloufjdtkonÿd gjb ON olfl udk `lrfk gj prltjoonÿd< Jstj trkekcl tnjdj jb lecjtnvl gj kdkbnzkr bk plsnonÿd gj bls Jstkgls old rjspjotl k bk eksj gj gktls gjb ON jd bks djmlonkonldjs ndtjrdkonldkbjs y jxpldjr kbmudks rj`bjxnldjs jd tlrdl k bls `kotlrjs k tjdjr jd oujdtk jd oukdtl k bk gloufjdtkonÿd gjb ON. N.

¼YLU[ZJ BK DJOJ_NGKG GJ OUJKU EK_J_ GJ GKWL_ GJB ON<

Kbmudls gj bls krmufjdtls quj hkd sngl sjûkbkgls pkrk custn`nokr bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls gjb ON pujgjd rjsufnrsj gj bk snmunjdtj fkdjrk3 ;.-

Bk p r j s j r v ko n ÿ d g j b ON

Gj koujrgl kb krtæoubl 8 c) gj bk OGE, bls Jstkgls gjejd prjsjrvkr bls oldlonfnjdtls, bks nddlvkonldjs y bks prëotnoks gj bks olfudngkgjs ndgæmjdks. Ykrk tkb j`jotl, bls Jstkgls mlzkd gj kfpbnk gnsorjonÿd gkgl quj bks fjgngks pkrk prjsjrvkr jb ON sj sucjtkrëd k bl jstkebjongl jd bk bjmnsbkonÿd dkonldkb. Hky ud rjoldlonfnjdtl k dnvjb dkonldkb j ndtjrdkonldkb gj bk pîrgngk gjb ON quj sj hk vjdngl prlguonjdgl jd bls óbtnfls kûls bl oukb hk gkgl (7)

Gjej sjûkbkrsj quj kbmudls pujebls ndgæmjdks hkd tlfkgl bk ndnonktnvk gj gloufjdtkr su oldlonfnjdtl old bk `ndkbngkg gj prjsjrvkrbl y prltjmjrbl. Kbmudls yjcjfpbls pujgjd lesjrvksj jd bls oksls Wubkbnp jd Jstkgls Zdngls, bk gloufjdtkonÿd gjb oldlonfnjdtl gj gj blsbls Ndunt jd Okdkgë.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;75

bumkr k js`ujrzls k `nd gj jvntkr tkb pîrgngk(:). Jb rnjsml gj gjskpkrnonÿd gjb ON hk bbjvkgl k prlpldjr su gloufjdtkonÿd k `nd gj sjr prjsjrvkgl kdtjs quj gjskpkrjzokd bls quj plsjjd gnohl oldlonfnjdtl. Jd jstj sjdtngl, jxnstjd pkæsjs quj hkd orjkgl eksjs gj gktls l rjmnstrls gjb ON old jb `nd gj prjsjrvkr jb ON y jvntkr su pîrgngk, tkb js jb oksl gj Ykdkfë(0) y Yjró(=). 5.-

Bk djojsngkg gj olfpjdskr k bls pujebls ndgæmjdks plr jb usl gj su ON

Bk ngjdtn`nokonÿd gj bls usls yprlpnjgkgjs fjgnondkbjs gj bks pbkdtks plr pkrtj gj bls pujebls ndgæmjdks tnjdj jb pltjdonkb gj oldtrneunr k bk ndvjstnmkonÿd y gjskrrlbbl. K pjskr quj jstk nd`lrfkonÿd pujgj khlrrkr gndjrl y js`ujrzls jd bk ndvjstnmkonÿd kb sjotlr prnvkgl(8), bls pujebls ndgæmjdks rkrk vjz hkd rjonengl bls ejdj`nonls plr jb usl y jxpbltkonÿd gj su oldlonfnjdtl.

(:)

(0) (=)

Pkrnks sld bks rkzldjs quj pujgjd jxpbnokr jstk pîrgngk gjb ON, jdtrj jbbks sj hkd sjûkbkgl3 bk gjskpkrnonÿd gj sus plsjjglrjs snd trkdsfntnrsu oldlonfnjdtl, bk `kbtk gj ndtjrîs gj bls cÿvjdjs jd bks olfudngkgjs ndgæmjdks, bk nd`bujdonk oubturkb jxtjrdk jd pjrcunonl gj bls vkblrjs y trkgnonldjs gj bks olfudngkgjs ndgæmjdks. Pîksj ]NYL kdg ZDJY. ]NYL-ZDJY stugy ld thj rlbj l` ndtjbbjotukb prlpjrt ykdg rnmhts nd thj shkrndm l` ejdj`nts krnsndm `rlf thjplr usjKdnb l` enlblmnokb rjslurojs ksslonktjg trkgntnldkb adlwbjgmj. Yrjpkrkgl A. Muptk, Mndjerk3 ]NYL, pp. ?>-79. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 gjb ;7 gj gnonjferj gj 599;, përrk`l ;??. Pîksj Krtæoubl ;0 gj bk Bjy 5=8;; (Bjy quj jstkebjoj jb rîmnfjd gj prltjoonÿd gj bls oldlonfnjdtls olbjotnvls gj bls pujebls ndgæmjdks vndoubkgls k bls rjoursls enlbÿmnols) puebnokgk jd jb Gnkrnl L`nonkb jb «Yjrukdl± jb ;9 gj kmlstl gj 5995.

(8)

HNBFKD , Hjbnkdtn kdg ULFKGLDN , Khgnkr (599;). Fkdkmndm kdg Yrltjotndm Ndtjbbjotukb Yrlpjrty Kssjts3 K mungj `lr enltjohdlblmnsts. ^kakrtk3 thj Erntnsh Oludonb, pp.;>. Pîksj tkfenîd EBKAJDJ^, Fnohkjb (;>>=). ‒Enlprlspjotndm

kdg thj prltjotnld l` Wrkgntnldkb Fjgnokb Adlwbjgmj l` Ndgnmjdlus Yjlpbjs3 Kd Kustrkbnkd Yjrspjotnvj‖, jd Jurlpjkd Ndtjbbjotukb Yrlpjrty Ujvnjw, vlb. ;> Dl. 0, pp. 5>8.

;7?

Jd bk glotrndk sj slstnjdj quj jb rjpkrtl custl y jquntktnvl gj ejdj`nonls oldstntuyj udl gj bls prndonpnls jfjrmjdtjs jd bls gloufjdtls gj gjrjohls hufkdls y gjrjohl kfenjdtkb(>), yud prndonpnl mjdjrkbfjdtj kojptkgl gj gjrjohl ndtjrdkonldkb(;9). Jb rjpkrtl custl y jquntktnvl gj bls ejdj`nonls gjrnvkgls gjb usl gjb ON hk sngl rjoldlongl jd bk OGE(;;). Jstj prndonpnl hk sngl udl gj bls kspjotls ojdtrkbjs jdbk OGE y oldstntuyj udl gj bls fës nfplrtkdtjs tjfks gj gnsousnÿd jd jb gjektj slerj bk prltjoonÿd gjb ON. Ksnfnsfl, jd jb fkrol gj bk LFYN y bk LFO, bls mlenjrdls hkd fkdn`jstkgl bk djojsngkg gj mkrkdtnzkr udk olfpjdskonÿd custk y jquntktnvk plr jb usl gjb ON. _j slstnjdj quj bks eksjs gj gktls oldtrneunrækd k kbokdzkr jb lecjtnv l gj olfpjdskr k bls pujebls ndgæmjdks plr jb usl gj su oldlonfnjdtl jd bk fjgngk kqujbbls ndtjrjskgls nd`lrfkonÿd gloufjdtkgk tjdgrækdquj quj blmrkr ud koujrgl old jd bls gnohk pujebls ndgæmjdks pkrk su usl(;5). Ksæ, bks eksjs gj gktls `konbntkrækd jstk olfpjdskonÿd k `kvlr gj bls pujebls ndgæmjdks(;?).

(>) (;9) (;;) (;5)

(;?)

FJ^JU, Kdck (599;). ‒Ndtjrdktnldkb Jdvnrldfjdtkb Bkw kdg hufkd rnmhts3 Wlwkrgs thj jxpbnont rjolmdntnld l` Wrkgntnldkb Adlwbjgmj‖, jd UJONJB ;9 (;), pp. ?=-?8. BJ_ANJD, Gkd kdg @BNWDJU, Fnohkjb (;>>=). ‒Ndtjbbjotukb Yrlpjrty Unmhts kdg Ybkdt Mjdjtno Ujslurojs3 Lptnlds `lr k _un Mjdjrns _ystjf‖. Ulfj3 NYMUN, Nssujs nd Mjdjtno Ujslurojs Dl. 0, pp. ?>. Pîksj jb krtæoubl 8 c) y jb përrk`l ;5 gjb Yrjëfeubl gj bk OGE. Gjej sjûkbkrsj quj dl tlgls olndongjd old jstj pudtl gj vnstk. Kbmudls kutlrjs olfl Ollfej hkd jxprjskgl su jsojptnonsfl slerj bls ejdj`nonls quj bks eksjs gj gktls pujgjd trkjr pkrk bls pujebls ndgnmjdks. Pîksj OLLFEJ, Ulsjfkry (599;). ‒Whj Ujolmdntnld l` Ndgnmjdlus Yjlpbjs„ kdg Olffudnty Wrkgntnldkb Adlwbjgmj nd Ndtjrdktnldkb Bkw‖, jd ;7 _t. Whlfks Bkw Ujvnjw 5=:, pp. =. Ltrls gjstkokd quj dl jxnstj sjmurngkg quj bls pujebls ndgæmjdks sj ejdj`nonkrëd gj bks ndnonktnvksgj oldsjrvkonÿd jx sntu. Pîksj HJ^G, Whlfks (;>>0). Olffjdts ld krtnobj ey Krud Kmrkwkb, Ndgnmjdlus Adlwbjgmj kdg Gjvjblpfjdt Fldntlr 7(;). Pîksj _ JNBJU, K. (;>>8), ‒_un Mjdjrns _ystjfs3 Lebnmktnlds kdg lptnlds `lr gjvjblpndm oludtrnjs‖, jd Enltjohdlblmy kdg Gjvjblpfjdt Fldntlr, Dl. ?7, DZUKGHK pp. 5-:. Pîksj tkfenîd , U.Pjd (;>>=). _jkroh Adlwbjgmj Ujslurojs3 ]hl _lws< K ]hl Ujkps. kdg

;77

?.-

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Bk djojsngkg gj nf pjgnr pktjdtjs quj dl oufpbjd old bls rjqunsntls gj pktjdtkenbngkg kb okrjojr gj dlvjgkg l dnvjb ndvjdtnvl

_j hkd ngjdtn`nokgl gls prlebjfks old rjspjotl k bk oldsngjrkonÿd gjb ON jd jb jxkfjd gj bks slbnontugjs gj pktjdtjs3 k) jb ON dl jstë gloufjdtkgl, y e) Jd bls oksls quj jb ON jstë gloufjdtkgl, rjsubtk ndkoojsnebj k bks l`nondks gj pktjdtjs. Jd gj`jdsk gj bk orjkonÿd gj bks eksjs gj gktls gjb ON sj slstnjdj quj bk nd`lrfkonÿd jd jbbks oldtjdngk pjrfntnræk prlekr bk jxnstjdonk gjb ON oldsngjrëdglbl olfl pkrtj gjb jstkgl gj bk tîodnok k `nd gj jvntkr jb ltlrmkfnjdtl gj pktjdtjs gjb ON y `konbntkræk jb koojsl k gnohk nd`lrfkonÿd k bks l`nondks gj pktjdtjs. Bk bbkfkgk prltjoonÿd prjvjdtnvk gjb ON eusok jvntkr bk kprlpnkonÿd gjb ON k trkvîs gjb ltlrmkfnjdtl gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb k `kvlr gj tjrojrls snd rjoldlonfnjdtl dn olfpjdskonÿd pkrk bls pujebls ndgæmjdks. 7.-

Bk djojsngkg gj prlflvjr jb usl gjb ON y `konbntkr su koojsl

Gj koujrgl kb krtæoubl 8 c) gj bk OGE, bls Jstkgls gjejd prlflvjr bk kfpbnk utnbnzkonÿd gjb ON old bk pkrtnonpkonÿd gj bls tntubkrjs gj gnohl oldlonfnjdtl. ON. Bks eksjs gj gktls quj sjrvnrækd olfl `ujdtjs gj nd`lrfkonÿd pjrfntnrækd `konbntkr jb usl gjb ON jd bk fjgngk quj kqujbbls ndtjrjskgls jd tkb oldlonfnjdtl pujgjd koojgjr k bks fnsfks ekcl onjrtks oldgnonldjs(;7). Ksnfnsfl, jstks eksjs gj gktls pjrfntnrækd `konbntkr jb koojsl k nd`lrfkonÿd pkrk lecjtnvls gj jguokonÿd j ndvjstnmkonÿd(;:). _nd jfekrml, js gj sjûkbkr quj kbmudks ndnonktnvks pkrk gloufjdtkr jb ON plr pkrtj gj bls Jstkgls l ojdtrls gj ndvjstnmkonÿd hkd gjspjrtkgl gugks j ndojrtnguferj jd bls pujebls ndgæmjdks gjengl k quj jd fuohls oksls bls pujebls ndgæmjdks3 k) tnjdjd plol oldtrlb slerj oÿfl sj gloufjdtk bk

(;7) (;:)

Pîksj Gloufjdtl ]WL NY/O/]/?08/Ujv.;, 8 @jerjrl 5990, përrk`l 5?. ]NYL (599;). Ndtjbbjotukb Yrlpjrty Djjgs kdg Jxpjotktnlds l` Wrkgntnldkb Adlwbjgmj ]NYL Ujplrt ld @[email protected] Fnssnldspp. ld=;.Ndtjbbjotukb Yrlpjrty kdgHlbgjrs. Wrkgntnldkb Adlwbjgmj (;>>8-;>>), Mndjerk,

;7:

nd`lrfkonÿd quj jbbls prlplronldkd, e) dl pujgjd oldtrlbkr jb usl gj su oldlonfnjdtl, y o) bls rjsubtkgls gj bk ndvjstnmkonÿd dl sj olfpkrtjd old jbbls(;0). :. -

U j o l d lo n f n j d tl g j b v k b lr g j b O N

Hnstÿrnokfjdtj hk hkengl udk fkrmndkbnzkonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks y gj su oldlonfnjdtl oldsngjrkgl olfl kdîogltks l dl old`nkebj. _nd jfekrml, jd bls óbtnfls kûls sj hk kprjonkgl quj sj hk prlguongl jb rjoldlonfnjdtl y bk prlflonÿd gjb rlb gjb ON jd bls prlmrkfks gj gjskrrlbbl slstjdnebj jb oukb hk tjdngl bumkr jd gn`jrjdtjs lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs(;=). Bk gloufjdtkonÿd gjb ON sjræk ud fjgnl pkrk prlflvjr bk olfudnokonÿd gjb vkblr gj gnohl oldlonfnjdtl(;8). ]krrjd lesjrvk quj jstk jstrktjmnk gj gloufjdtkr jb ON y su koojsl k bk olfudngkg ndtjrdkonldkb pjrfntnræk oldsngjrkr kb ON olfl udk oldtrneuonÿd kb oldlonfnjdtl mblekb(;>). 0. -

Bk ngjdtn`nokonÿd gjb ON

K `nd gj gnsjûkr ud snstjfk gj prltjoonÿd, js djojskrnl gjtjrfndkr jb lecjtl fktjrnk gj tkb prltjoonÿd. Bk gloufjdtkonÿd gjb ON plgræk

(;0) (;=)

(;8)

(;>)

HKUUN_LD, Akrjd (5999). ‒Olffudnty Enlgnvjrsnty Ujmnstjrs ks k Fjohkdnsf `lr thj Yrltjotnld l` Ndgnmjdlus kdg Blokb Adlwbjgmj‖. Lttkwk3 Ndtjrdktnldkb Gjvjblpfjdt UjsjkrohOjdtrj (NGUO), ]lrandm Ykpjr7, pp. 55 [email protected], Mrkhkf (5999). Gjvjblpndm kdg Nfpbjfjdtndm Dktnldkb _ystjfs `lr Yrltjotndm Wrkgntnldkb Adlwbjgmj3 K Ujvnjw l` Jxpjrnjdojs nd _jbjotjg Gjvjblpndm Oludtrnjs. ZDOWKG Jxpjrt Fjjtndm ld _ystjfs kdg Dktnldkb Jxpjrnjdojs `lr Yrltjotndm Wrkgntnldkb Adlwbjgmj, Nddlvktnlds kdg Yrkotnojs, Mndjerk, pp. : GL]DJ_ Gkvng U. kdg BKNUG , _krkh K (;>>>). Olffudnty Ujmnstrnjs l` Enlgnvjrsnty-Ujbktjg Adlwbjgmj. Whj Ulbj l` Ndtjbbjotukb Yrlpjrty nd Fkdkmndm Koojss kdg Ejdj`nt. Mndjerk, ZDOWKG Enltrkgj Ndntnktnvj, pp. ;0. ]KUUJD, G. Fnohkjb (;>>0). ‒Olffjdts ld krtnobj ey Krud Kmrkwkb‖, jd Ndgnmjdlus Adlwbjgmj kdg Gjvjblpfjdt Fldntlr 7(;).

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;70

oldtrneunr k ngjdtn`nokr jb ON quj rjqunjrj prltjoonÿd y plr jdgj `konbntkr bk gjtjrfndkonÿd gjb lecjtl fktjrnk gj prltjoonÿd(59). NN.

BK OUJKONßD GJ EK_J_ GJ GKWL_ YUJPN_WK JD BK_ BJMN_BKONLDJ_ DKONLDKBJ_

Zdk erjvj rjvnsnÿd gj kbmudks bjmnsbkonldjs gj bls pkæsjs gjskrrlbbkgls dls pjrfntj lesjrvkr bks prndonpkbjs okrkotjræstnoks quj gnohl prlojsl hk prjsjdtkgl. Olstk Unok Jd Olstk Unok, bk Bjy gj Enlgnvjrsngkg Dl. ==88 kprlekgk jb 5? gj ;>>8 k bk prltjoonÿd gjb ON. Bk kernb Bjy gj prjvî udoldtnjdj rîmnfjdgnsplsnonldjs gj «gjrjohlsrj`jrngks ndtjbjotukbjs olfudntkrnls sun mjdjrns± gnrnmngl k prltjmjr jb ON. Gj koujrgl kb krtæoubl 87 gj bk rj`jrngk dlrfk, sj jbkelrkrë ud Ujmnstrl gj bls Gjrjohls Ndtjbjotukbjs Olfudntkrnls _un Mîdjrns jb oukb gjejrë sjr jb rjsubtkgl gj ud prlojsl pkrtnonpktnvl old bks olfudngkgjs ndgæmjdks y okfpjsndks. Jb lecjtnvl gj gnohl rjmnstrl js nfpjgnr jb ltlrmkfnjdtl gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb slerj jb ON y js kgfndnstrkgl plr bk L`nondk Wîodnok gj bk Olfnsnÿd Dkonldkb pkrk bk Mjstnÿd gj bk Enlgnvjrsngkg. Jb rjmnstrl js vlbudtkrnl y mrktuntl y sj rjkbnzk snd `lrfkbngkgjs k slbnontug gj bks olfudngkgjs ndgæmjdks l gj l`nonl.. Bk L`nondk Wîodnok tnjdj bk lebnmkonÿd gj gjdjmkr jb ltlrmkfnjdtl gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb slerj jb fnsfl jbjfjdtl l oldlonfnjdtl rjmnstrkgl. Jb hjohl quj jb ON dl sj rjmnstrj dl bnejrk gj gnohk lebnmkonÿd k bk L`nondk Wîodnok jd bk fjgngk quj sj gjengkfjdtj custn`nokgl. K pjskr quj Olstk Unok hk ndnonkgl ud prlojsl gj rjmnstrl gjb ON, jxnstj udk lpndnÿd gnvngngk y `kbtk gj old`nkdzk jd gnohl prlojsl, y prjloupkonÿd plr sus oldsjoujdonks bjmkbjs(5;). (59) (5;)

]NYL. Lp.ont, pp. ;>: Pîksj _ HND^K, ]kydj F (599?). ]NYL Dlrth Kfjrnokd ]lrashlp ld Ndtjbbjotukb Yrlpjrty kdg Wrkgntnldkb Adlwbjgmj3 _uffkry l` ]lrashlp Yrlojjgndms. Lttkwk.

;7=

Ylrtumkb Jd Ylrtumkb, bk prltjoonÿd gjb oldlonfnjdtl trkgnonldkb js rjmubkgl jd jb Gjorjtl Dl. ;;8/5995 kprlekgl jb 59 gj kernb gj 5995. Jstk dlrfk prjvî jb rjmnstrl gjb oldlonfnjdtl rkgnonldkb t olfl udk `lrfk gj mkrkdtnzkr su prltjoonÿd. Zdl gj bls lecjtnvls gj bk dlrfk js prltjmjr bls ndtjrjsjs gj bls tntubkrjs gjb oldlonfnjdtl trkgnonldkb. Gj jstk fkdjrk, bk dlrfk eusok jvntkr bk rjprlguoonÿd l usl olfjronkb l ndgustrnkb gj gnohl oldlonfnjdtl. Jb oldlonfnjdtl trkgnonldkb fktjrnk gj rjmnstrl pujgj sjr ndgnvngukb l olbjotnvl. _nd jfekrml, pkrk sjr plsnebj su rjmnstrl, gnohl oldlonfnjdtl dl gjej `lrfkr pkrtj gjb glfndnl póebnol dn hkejr sngl uskgl jd kotnvngkgjs ndgustrnkbjs. Zdk nfplrtkdtj okrkotjræstnok gjb Gjorjtl Dl. ;;8/5995 js quj oldgnonldk bk prltjoonÿd gjb oldlonfnjdtl trkgnonldkb kbrjmnstrl gjb fnsfl. Jstk dlrfk ndtrlguoj 5 oldgnonldjs3 k) bk prltjoonÿd sj letnjdj snjfprj y oukdgl sj rjkbnoj jb rjmnstrl gjb oldlonfnjdtl, y e) jb slbnontkdtj gjej rjkbnzkr udk gjsornponÿd gjb oldlonfnjdtl trkgnonldkb gj tkb fkdjrk quj tjrojrls pujgkd rjprlguonrbl l utnbnzkrbl y letjdjr bls fnsfls rjsubtkgls quj jb tntubkr gjb oldlonfnjdtl. Bls plsjjglrjs gjb oldlonfnjdtl trkgnonldkb tnjdjd bk bnejrtkr gj gjongnr sn tkb nd`lrfkonÿd sj fkdtnjdj olfl old`ngjdonkb. Jb rjmnstrl ltlrmk kb slbnontkdtj onjrtls gjrjohls tkbjs olfl3 bk lplsnonÿd k bk rjprlguoonÿd, nfntkonÿd l usl gjb oldlonfnjdtl trkgnonldkb old `ndjs olfjronkbjs, y bk trkds`jrjdonk gj gjrjohls slerj jb oldlonfnjdtl. Bk prltjoonÿd ltlrmkgk plr jb rjmnstrl tnjdj ud pjrnlgl gj gurkonÿd gj : kûls. Jb rjmnstrl pujgj sjr rjdlvkgl plr jb fnsfl pjrnlgl.

vnjdj gj bk pëm. ;70. Gnspldnebj jd3 http3//www.okdkgnkdhjrntkmj.mo.ok/prlms/ko-ok/prlms/pgk-ope/ pues/wnpl\599?/ndgjx\j.o`f

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;78

Yjró Jb Yjró hk kprlekgl ud rîmnfjd jspjonkb gj prltjoonÿd gj bls oldlonfnjdtls olbjotnvls gj bls pujebls ndgæmjdks vndoubkgls k bls rjoursls enlbÿmnols rjmubkgl plr bk bjy 5=8;;. Bk bjy bnfntk jb kbokdoj gj su prltjoonÿd kb oldlonfnjdtl olbjotnvl gj bls pujebls ndgæmjdks quj dl `lrfj pkrtj gjb glfndnl póebnol. Jb lecjtnvl gj bk bjy js prltjmjr bls gjrjohls gj bls pujebls ndgæmjdks mkrkdtnzkdgl bk prltjoonÿd gj su oldlonfnjdtl olbjotnvl oldtrk bk rjvjbkonÿd, kgqunsnonÿd l usl snd su oldsjdtnfnjdtl(55). Wkb prltjoonÿd dl jstë oldgnonldkgk kb rjmnstrl gjb ON. Bk bjy 5=8;; prjvî bk orjkonÿd gj ? tnpls gj rjmnstrls gjb ON3 k) jb rjmnstrl póebnol quj oldtnjdj jb ON jd jb glfndnl póebnol quj gjejrë sjr rjmnstrkgl plr jb NDGJOLYN(5?), e) jb rjmnstrl old`ngjdonkb ouyl koojsl k tjrojrls js rjstrndmngl y o) bls rjmnstrls blokbjs. Fnjdtrks bls gls prnfjrls rjmnstrls sld kgfndnstrkgls plr jb NDGJOLYN, bls rjmnstrls blokbjs jstëd k okrml gj bls pujebls ndgæmjdks y jb NDGJOLYN gjejrë prjstkr ksnstjdonk tîodnok pkrk su lrmkdnzkonÿd oukdgl bls pujebls ndgæmjdks ksæ bl slbnontjd. Bls pujebls ndgæmjdks pujgjd rjmnstrkr su oldlonfnjdtl tkdtl jd jb rjmnstrl póebnol olfl jd jb old`ngjdonkb snmunjdgl jb prlojgnfnjdtl prjvnstl plr bk bjy 5=8;;. Bls lecjtnvls gjb rjmnstrl sjûkbkgls plr bk bjy 5=8;; sld3 ‒k) prjsjrvkr y skbvkmukrgkr bls oldlonfnjdtls olbjotnvls gj bls pujebls ndgæmjdks y sus gjrjohls slerj jbbls1 y e) prlvjjr kb Ndgjolpn gj nd`lrfkonÿd quj bj pjrfntk bk gj`jdsk gj bls ndtjrjsjs gj bls pujebls ndgæmjdks, old rjbkonÿd k sus oldlonfnjdtls olbjotnvls‖(57). Bk bjy pjrukdk kglptk ud snstjfk gj prltjoon ÿd prjvjdtnvk (55) (5?)

Pîksj jb krtæoubl 75 gj bk bjy 5=8;;. ND_WNWZWL DKONLDKB GJ [email protected]_K GJ BK OLFYJWJDONK ^ GJ BK YULWJOONßD GJ BK

(57)

YULYNJGKG NDWJBJOWZKB Pîksj jb krtæoubl ;0 gj bk. bjy 5=8;;.

;7>

eusokdgl quj bk nd`lrfkonÿd oldtjdngk jd jb rjmnstrl póebnol sjk tjdngk jd oujdtk jd jb jxkfjd gj slbnontugjs gj pktjdtjs. Ykrk tkb j`jotl, jb NDGJOLYN gjejrë jdvnkr bk nd`lrfkonÿd gj gnohl rjmnstrl k bksprndonpkbjs l`nondks gj pktjdtjs jxtrkdcjrks(5:). Zdk nfplrtkdtj okrkotjræstnok gj bk dlrfk js quj jb rjmnstrl js vlbudtkrnl y bk `kbtk gj rjmnstrl gjb ON dl k`jotkrë bls gjrjohls gj bls pujebls ndgæmjdks. Olfl sj pujgj kprjonkr, kbmudks bjmnsbkonldjs oldgnonldkd bk prltjoonÿd gjb ON k bk jxnstjdonk gj ud rjmnstrl. Zdk gj bks prndonpkbjs rkzldjs pkrk bk orjkonÿd gj bks eksjs gj gktls l rjmnstrls js prltjmjr bls ndtjrjsjs gj bls pujebls ndgæmjdks nfpngnjdgl quj tjrojrls kgqunjrkd gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb slerj jb ON. Jstl rjspldgj k bk djojsngkg gj jvntkr quj tjrojrls blmrjd jxpbltkr jb ON old `ndjs olfjronkbjs snd olfpjdskonÿd l rjoldlonfnjdtl k bls tntubkrjs gj gnohl oldlonfnjdtl. NNN. ¼YLU[ZJ BL_ J_WKGL_ KYL^KD B K OUJKO NßD GJ BK_ EK_J_ GJ GKWL_ GJB ON< Zd mrupl gj pkæsjs jd gjskrrlbbl hkd prlpujstl, jd jb fkrol gj bk LFO, bk flgn`nokonÿd gjb Krtæoubl 5= gjb Koujrgl slerj bls Kspjotls gj bls Gjrjohls gj Yrlpnjgkg Ndtjbjotukb rjbkonldkgls old jb Olfjronl (Koujrgl slerj bls KGYNO) pkrk ndobunr, jdtrj ltrls, jb rjqunsntl gj bk gnvubmkonÿd gjb lrnmjd gj bls rjoursls mjdîtnols y bls oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs k tkbjsjdrjoursls(50). Bks gn`jrjdonks jdtrjgjpkæsjs gjskrrlbbkgls kslonkgls y jd gjskrrlbbl rjbkonÿd k bk utnbngkg gj bks eksjs gktls y su rlb olfpbjfjdtkrnl old bk rj`jrngk gnvubmkonÿd gj lrnmjd hkd sngl vnsnebjs jd bks djmlonkonldjs jd jb Oldsjcl KGYNO. Jstks gn`jrjdonks tkfenîd pujgjd sjr vnstks jd bks djmlonkonldjs bbjvkgks k okel jd bk LFYN. Bks gnsousnldjs jd jb fkrol gj bk LFYN gjfujstrkd ud rjoldlonfnjdtl gj bk prlebjfëtnok y bks tjdsnldjs jxnstjdtjs jdtrj bls gn`jrjdtjs pkæsjs kojrok gjb tjfk gj bk orjkonÿd gj bks eksjs gj gktls.

(5:) (50)

Pîksj jb krtæoubl 5?gjgjbkbkLFO, bjy 5=8;;. Pîksj gloufjdtl NY/O/]/79? gjb 57 gj cudnl gj 599?, pp.;

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;:9

¼Ylrquj kbmudls Jstkgls gj`njdgjd y ltrls fujstrkd sus gugks l jsojptnonsfl rjspjotl k bks eksjs gj gktls gjb ON< K oldtndukonÿd kdkbnzkrjfls bks plsnonldjs jxprjskgks plr bls Jstkgls hkonjdgl udk gnstndonÿd jdtrj bk plsnonÿd kglptkgk plr bls pkæsjs gjskrrlbbkgls y bls pkæsjs jd gjskrrlbbl, sjûkbkdgl bls pudtls gj olndongjdonk y gnvjrmjdonk. ;. -

Bk p lsnonÿd g j b ls p kæsjs gjskrrlbbkgls

Jstkgls Zdngls Bls Jstkgls Zdngls gj Kfîrnok sj hkd lpujstl `nrfjfjdtj k tlgk flgn`nokonÿd gjb Koujrgl slerj blsKGYNO pkrk ndobunr bk gnvubmkonÿd gjb lrnmjd gj bls rjoursls mjdîtnols y ON kslonkgl jd slbnontugjs gj pktjdtjs. _j slstnjdj quj dl js jb kotl gj pktjdtkr l slbnontkr udk pktjdtj bk okusk gj bk kprlpnkonÿd(5=). Gjsgj su pudtl gj vnstk, bk gnvubmkonÿd gj lrnmjd dl nfpjgnræk jb ltlrmkfnjdtl gj pktjdtjs(58) y jxnstnrækd lponldjs fës gnrjotks pkrk trktkr jstj prlebjfk olfl plr jcjfpbl bks eksjs gj gktls gjb ON quj oldstntunræk udk `ujdtj gj nd`lrfkonÿd quj prlplronldkræk nd`lrfkonÿd fës gjtkbbkgk quj jb prlpujstl rjqunsntl gj bk gnvubmkonÿd gjb lrnmjd(5>). Gj koujrgl k jstk plsnonÿd, bk nd`lrfkonÿd oldtjdngk jd bk eksjs gj gktls pujgjd sjr uskgks plr bks l`nondks gj pktjdtjs jd bk gjtjrfndkonÿd gjb jstkgl gj bk tîodnok fjclrkdgl jb jxkfjd gj pktjdtkenbngkg(?9). Ksnfnsfl, bk l`nondk gj pktjdtjs gj bls Jstkgls Zdngls (Z_YWL) hk jxprjskgl bk djojsngkg gj orjkr eksjs gj gktls gjb ON pkrk

(5=) (58) (5>) (?9)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/F/78 gjb ;: gj sjptnjferj gj 599:, përrk`l ??. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/70> gjb ;? gj fkrzl gj 5990, përrk`l 0. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/77> gjb ;9 gj cudnl gj 599:, përrk`ls ?;, ?5, y 7;. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/7?7 gjb 50 gj dlvnjferj gj 5997, përrk`l 5>. Pîksj pp. tkfenîd lotuerj gj 5999, 7. gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/59> gjb ? gj

;:;

gjtjrfndkr jb jstkgl gj bk tîodnok y hk sumjrngl bk pkrtnonpkonÿd gj bls pkæsjs jd gjskrrlbbl jd bls js`ujrzls gj gloufjdtkonÿd gjb ON(?;). BlsjdJstkgls Zdnglsgjb hkdltlrmkfnjdtl ltlrmkgl fkylr îd`ksns kboldsngjrëdglbl rlb gj bk eksj gj gktls bk prjvjdonÿd gj pktjdtjs olfl bk lponÿd fësgnrjotk pkrk kbokdzkr gnohl lecjtnvl quntkdgl rjbjvkdon k kb rlb gj bk gnvubmkonÿd gjb lrnmjd gj bls rjoursls mjdîtnols y ON kslonkgl. Gj jstk fkdjrk, bks eksjs gj gktls dl sld vnstks olfl ud olfpbjfjdtl kb rjqunsntl gj gnvubmkonÿd quj sjræk fës enjd jb rlb ltlrmkgl plr bls pkæsjs jd gjskrrlbbl. Ckpÿd Ckpÿd hk lesjrvkgl quj dl jxnstj lebnmkonÿd gj rj`lrfkr jb snstjfk gj pktjdtjs gjdtrl gjb fkrol gj bk OGE. Gjsgj jb pudtl gj vnstk ckpldîs, old jb usl gj bks eksjs gj gktls sj plgrækd letjdjr bls fnsfls rjsubtkgls quj bls quj sj letjdgrækd old jb rjqunsntl gj gnvubmkonÿd gj lrnmjd prlpujstl(?5). Gnohl mlenjrdl hk gjstkokgl bk djojsngkg gj quj bks l`nondks gj pktjdtjs tjdmkd k su gnsplsnonÿd udk eksj gj gktls gjb ON ‒`nkebj‖(??). Olfudngkg Jurlpjk Bk Olfudngkg Jurlpjk tkfenîd hk gjstkokgl bk nfplrtkdonk gj bks eksjs gj gktls olfl fjokdnsfl pkrk nfpjgnr pktjdtjs slerj jb ON. Gjsgj jstj pudtl gj vnstk, bks eksjs gj gktls prlplronldkrækd nd`lrfkonÿd k bks l`nondks gj pktjdtjs k `nd gj quj sj tjdmk jd oujdtk kb jvkbukr bls (?;)

(?5) (??)

Pîksj bk okrtk gj bk Z_YWL gnrnmngk k K Fkshjbakr, Gnrjotlr-Mjdjrkb l` thj Ndgnkd Oludonb l` _onjdtn`no kdg Ndgustrnkb Ujsjkroh (O_NU). Ontkgk jd ]NYL kdg ZDJY. ]NYL-ZDJY stugy ld thj rlbj l` ndtjbbjotukb prlpjrty rnmhts nd thj shkrndm l` ejdj`nts krnsndm `rlf thj usj l` enlblmnokb rjslurojs kdg ksslonktjg trkgntnldkb adlwbjgmj. Yrjpkrkgl plr Kdnb A. Muptk, pp. ?9 Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/F/78 gjb ;: gj sjptnjferj gj 599:, përrk`l =0. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, fkrzl gj 599:, përrk`l ;:7. ]NYL/[email protected]/NO/=/;: Y rlv. 5 gjb ;; gj

;:5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

rjqunsntls gj pktjdtkenbngkg rjguonjdgl jb rnjsml gj ltlrmkrsj pktjdtjs quj dl oufpbkd gnohls rjqunsntls(?7). Bk Olfudngkg Jurlpjk gjstkok bk djojsngkg quj bks l`nondks gj pktjdtjs ndobuykd jb ON jd bk eósqujgk slerj jb jstkgl gj bk tîodnok y plr jdgj bk djojsngkg gj orjkr eksjs gj gktls old jb oldsjdtnfnjdtl gj bls pujebls ndgæmjdks. Ykrk tkb j`jotl, bks l`nondks gj pktjdtjs gjejrækd tjdjr koojsl k gnohks eksjs gj gktls(?:). _unzk _unzk rjoldloj bk djojsngkg gj gloufjdtkr jb ON y gj hkojrbl gnspldnebj jd eksjs gj gktls olfl ud fjgnl quj pjrfntk `konbntkr jb koojsl gj nd`lrfkonÿd slerj jb ON k `nd gj sjr tjdngl jd oujdtk jd jb jxkfjd gj bks slbnontugjs gj pktjdtjs(?0). Bk plsnonÿd kglptkgk plr _unzk rjspjotl k bks eksjs gj gktls gjb ON sj kojrok fës k bk gj bls pkæsjs jd gjskrrlbbkgls kb gjstkokr jb rlb olfpbjfjdtkrnl gj bks eksjs gj gktls. Jstj pkæs hk slstjdngl quj udl gj bls lecjtnvls gj bk gnvubmkonÿd gjb lrnmjd gj bls rjoursls mjdîtnols y jb ON jd bks slbnontugjs gj pktjdtjs js bk gjtjrfndkonÿd gjb jstkgl gj bk tîodnok. Gjsgj jstj pudtl gj vnstk, gnohk gnvubmkonÿd snfpbn`nokræk bk eósqujgk gj eksjs gj gktls gjb ON(?=). Jd j`jotl, gnohk nd`lrfkonÿd `konbntkræk k bks l`nondks gj pktjdtjs bk eósqujgk gj nd`lrfkonÿd rjbjvkdtj quj bj pjrfntk gjtjrfndkr bk dlvjgkg y jb dnvjb ndvjdtnvlgj bk ndvjdonÿd. Jstk gnvubmkonÿd pjrfntnræk udk eósqujgk fës prjonsk, snstjfëtnok ylrnjdtkgk gj nd`lrfkonÿd jd gjtjrfndkgks eksjs gj gktls. _unzk prlpldj ud fædnfl gj hkrfldnzkonÿd jd oukdtl k bk jstruoturk y oldtjdngl gj bks eksjs gj gktls

(?7) (?:) (?0) (?=)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0, përrk`l ;7?. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/?/;0 gjb ;7 gj cudnl gj 5995, pp. 7, y 0. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/;;/;9 gjb 0 gj cu dnl gjb 599= përrk`l > y ;9. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/;;/;9 gjb 0 gj cu dnl gjb 599= përrk`lsgjb ;;, ;8 ;5 o), y ?5. Pîksj tkfenîd gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/ ]/799/Ujv.b gj cudnl gj 599?, përrk`l >.

;:?

k `nd gj `konbntkr jb koojsl gj bks eksjs gj gktls k bks l`nondks gj pktjdtjs(?8). Okdkgë K `nd gj tjdjr jd oujdtk bls ejdj`nonls quj pujgjd ltlrmkr bks eksjs gj gktls js nfplrtkdtj dl sÿbl oldsngjrkr bk gn`usnÿd póebnok gjb ON sndl tkfenîd tjdjr jd oujdtk ‒bls fuohls ejdj`nonls quj udks `lrfks fës rjmubkgks gj oktkblmkonÿd pujgjd kplrtkr k bls tntubkrjs gj oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs‖. Jb tjfk gjb oldtrlb jd bk gloufjdtkonÿd gjb ON rjsubtk ojdtrkb. Gjsgj jstj pudtl gj vnstk, ‒bk oktkblmkonÿd pujgj sjr ud ndstrufjdtl djutrl kb kbokdoj gj bls tntubkrjs gj oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs pkrk qujpjrsnmkd vkrnls lecjtnvls gj`ndngls plr jbbls fnsfls, snjfprj quj jstls tntubkrjs tjdmkd obkrngkg kojrok gj bks gnvjrsks rjpjrousnldjs gj hkojrbl, jd pkrtnoubkr bks rjbkonldkgks old bk prlpnjgkg ndtjbjotukb‖(?>). Okdkgë hk sngl udl gj bls pkæsjs jd rjolfjdgkr quj sj prjstj ktjdonÿd k bks prjloupkonldjs gj bls pujebls ndgæmjdks slerj jb koojsl y usl gjb ON snd kutlrnzkonÿd k trkvîs gj bks eksjs gj gktls(79). 5. -

Bk plsnonÿd g j bls p kæsjs jd g jskrrlbbl

Bls pkæsjs jd gjskrrlbbl hkd rjspldgngl k bls krmufjdtls gj bls Jstkgls Zdngls sjûkbkdgl bks bnfntkonldjs prëotnoks gj bk gloufjdtkonÿd gjb ON. Gjengl k jstks bnfntkonldjs, bls pkæsjs jd gjskrrlbbl gjstkokd jb rlb olfpbjfjdtkrnl gj bks eksjs gj gktls. Ylr jcjfpbl, Erksnb lesjrvk quj bk gnvubmkonÿd gj lrnmjd pjrfntnræk rjkbnzkr eósqujgks gj nd`lrfkonÿd (?8) (?>) (79)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/;;/;9 gjb 0 gj cudnl gjb 599=, përrk`l ;9. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/7/;: gjb ;= gj gnonjferj gj 5995, përrk`l ;95. Pîksj përrk`l gloufjdtl 5995, 0; gj bk ZDJY, ZDJY/OEG/OLY/0/= gjb ;7 gj `jerjrl gj

;:7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

fës kbbë gjb kbokdoj gj bks eksjs gj gktls(7;). Gjsgj jstj pudtl gj vnstk, oukbqunjr rîmnfjd gj eksjs gj gktls gjej sjr rj`lrzkgl old jb rjqunsntl gj gnvubmkonÿd gj lrnmjd jd bks slbnontugjs gj pktjdtjs. Kbmudks bnfntkonldjs gj bk gloufjdtkonÿd gjb ON sjûkbkgks plr bls pkæsjs jd gjskrrlbbl sld3 - Bks eksjs gj gktls dl pujgjd ndobunr tlgl jb ON jxnstjdtj jd ud pkæs. Gjengl k su dkturkbjzk, dl tlgl ON pujgj gloufjdtkrsj(75), Erksnb j Ndgnk hkd olrrjotkfjdtj sjûkbkgl quj dndmudk gloufjdtkonÿd gjb ON pujgj sjr jxhkustnvk dn olfprjdgjr tlgl jb ON(7?). - Gj koujrgl k bk jxpjrnjdonk gj kbmudls pkæsjs, bks eksjs gj gktls dl snjfprj nfpjgnrækd jb ltlrmkfnjdtl gj pktjdtjs(77), - Jb usl gj bks eksjs gj gktls gjb ON plr bks l`nondks gj pktjdtjs js vlbudtkrnl, - Jb rnjsml gj pldjr jb ON jd jb glfndnl póebnol bl oukb pjrfntnræk bk pîrgngk gj old`ngjdonkbngkg y gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb, - Bk plsnebj `konbntkonÿd gj bk kprlpnkonÿd gjb ON hkonjdgl jstk nd`lrfkonÿd gnspldnebj kb póebnol, - Bls kbtls olstls quj gjfkdgk bk lplsnonÿd gj udk pktjdtj ltlrmkgk. Jd jb fkrol gj bk LFYN sj hk sjûkbkgl quj «bk fjgngk fës j`nokz pkrk bk prltjoonÿd prjvjdtnvk js bkgnvubmkonÿd póebnok gj bls oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs pldnîdglbls k gnsplsnonÿd gj bks l`nondks gj prlpnjgkg ndtjbjotukb k bls j`jotls gj bks eósqujgks gjb jstkgl gj bk tîodnok‖(7:). Jb (7;) (75) (7?) (77) (7:)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/F/78 gjb ;: gj sjptnjferj gj 599:, përrk`l ?8. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/797 gjb 50 gj cudnl gj 599?, pp. 7. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/77> gjb ;9 gj cudnl gj 599:, përrk`ls ?;, ?5, y 7;. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/F/70 gjb ;; gj jdjrl gj 599:, përrk`l :; (Yjró). Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/7/: gjb 59 gj lotuerj gj 5995, pp. ;0.

;::

Mlenjrdl gj Erksnb hk flstrkgl su gjskoujrgl old bk plsnonÿd kglptkgk plr bk LFYN old rjspjotl k bk j`nokonk gj bks eksjs gj gktls jd bk bbkfkgk prltjoonÿd prjvjdtnvk y hk gjstkokgl bk djojsngkg gj tjdjr jd oujdtk bk prlpujstk gj gnvubmkonÿd gj lrnmjd olfl fjgngk prjvjdtnvk(70). Kbmudls pkæsjs hkd olndongngl jd slbnontkr k bk LFYN jb kplyl pkrk bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls gjb ON k trkvîs gj3 - Ksnstjdonk tîodnok(7=), -Bk ndtjmrkonÿd gjb ON jd eksjs gj gktls susojptnebjs gj eósqujgk(78), - Jb gjskrrlbbl gj enebnltjoks gnmntkbjs gjb ON olfl ud prlyjotl prnlrntkrnl(7>). Bk djojsngkg gj udk prltjoonÿd plsntnvk y prjvjdtnvk Zd pudtl jd jb quj bls pkæsjs gjskrrlbbkgls y jd gjskrrlbbl pkrjojd olndongnr js jb usl gj bks eksjs gj gktls olfl fjgngk prjvjdtnvk k `nd gj `konbntkr k bks l`nondks gj pktjdtjs bk nd`lrfkonÿd slerj jb ON quj pjrfntk rjkbnzkr jb kdëbnsns gj dlvjgkg y dnvjb ndvjdtnvl j nfpjgnr jb ltlrmkfnjdtl gj pktjdtjs quj dl oufpbjd old gnohls rjqunsntls. _nd jfekrml, sn enjd kbmudls pkæsjs jd gjskrrlbbl hkd flstrkgl su kplyl k bk ndnonktnvk gj gloufjdtkr ON, hkd snglrnjsmls jbbls bls fnsfl tnjfplgjb hkdONobkrkfjdtj lesjrvkgl blsjbpltjdonkbjs gjquj udkkbgloufjdtkonÿd y jd fuohls oksls jxpujstl bk prjloupkonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks slerj bk orjkonÿd gj bks eksjs gj gktls jd bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs(:9).

(70) (7=) (78) (7>)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/7/;: pp. 79. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 përrk`l ;?: (Olrjk), përrk`l ?5 (Fkbksnk), përrk`l ?8 (@nbnpndks). Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 përrk`l ;=. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 përrk`l ;;8.

(:9)

Pîksj plr jcjfpbl gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/7/;: përrk`l ;: (Pjdjzujbk), përrk`l ;9? (Erksnb).

;:0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Bk prjloupkonÿd plr jstls rnjsmls hk bbjvkgl k pkæsjs olfl bls quj `lrfkd pkrtj gjb Mrupl Ksnëtnol k slstjdjr quj jb prlpÿsntl gj bk gloufjdtkonÿd gjb ON dl js pldjr jstj oldlonfnjdtl jd jb glfndnl póebnol(:;). Bk plsnebj k`jotkonÿd gj bls gjrjohls j ndtjrjsjs gj bls pujebls ndgæmjdks old bk gloufjdtkonÿd gj su oldlonfnjdtl tkfenîd hk sngl lesjrvkgl gurkdtj bks gnsousnldjs bbjvkgks k okel jd bk fkrol gjb Olfntî Ndtjrmuejrdkfjdtkb slerj Yrlpnjgkg Ndtjbjotukb y Ujoursls Mjdîtnols, Oldlonfnjdtls Wrkgnonldkbjs y @lboblrj gj bk LFYN. Jd gnohks gnsousnldjs, bls Jstkgls tkfenîd hkd sjûkbkgl bk djojsngkg gj rjkbnzkr ndvjstnmkonldjs slerj jb rlb gj bks eksjs gj gktls jd bk prltjoonÿd gjb ON k `nd gj jvntkr quj pujgk gkrsj bumkr k udk fkylr kprlpnkonÿd gjb ON. Ylr ltrk pkrtj, jb Mrupl gj Ykæsjs gj Kfîrnok Bktndk y jb Okrnej (MUZBKO) quj sj rjoldlzokd jb ONeksjs ndobungl jd bks eksjshkgjprlpujstl gktls lesjrvkdgl quj udk gjrjohls prltjoonÿdslerj gj bks gj gktls y dl gjb ON rjmnstrkgl dl rjsubtk su`nonjdtj. Olfl hk sngl sjûkbkgl, «snd udk prltjoonÿd slerj jb lecjtl dl hkeræk jstæfubl jd trkds`jrnr jb oldlonfnjdtl jd oksl gj nddlvkonldjs l gj snstjfktnzkrbl y jspjon`nokrbl jd oksl gj bls oldlonfnjdtls trkgnonldkbjs‖(:5). Kbmudls pkæsjs jd gjskrrlbbl hkd sjûkbkgl jb rnjsml quj bk ktjdonÿd gkgk k bks eksjs gj gktls pujgk gjsvnkr bk ktjdonÿd jd oujdtl k bk prltjoonÿd plsntnvk gjb ON. Bls js`ujrzls, tnjfpl y rjoursls rjqujrngls pkrk orjkr eksjs gj gktls pujgjd oldtrneunr k jstk sntukonÿd. Ylr jstk rkzÿd, kbmudls pkæsjs olfl Ndgnk hkd obkrkfjdtj jd`ktnzkgl quj bks eksjs gj gktls gjejd sjrvnr olfl ud fjokdnsfl dl sÿbl pkrk udk prltjoonÿd prjvjdtnvk sndl tkfenîd plsntnvk.

(:;)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/7/;7 gjb 0 gj g nonjferj gj 5995, pp. 5.

(:5)

Pîksj gloufjdtl fkrzl gj 599, pp.gj 8 bk LFYN, LFY N/[email protected]/N O/;/: Kd jxl N gjb ;0 gj

;:=

Jb oldtrlb y usl gj bks eksjs gj gktls Bls pujebls ndgæmjdks hkd oldstkdtjfjdtj k`nrfkgl y gjfkdgkgl k bls mlenjrdls su gjrjohl kb oldtrlb gjb usl gj su ON(:?). Zdl gj bls prndonpkbjs tjfks gj prjloupkonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks js jb oldtrlb y fkdjcl gj bks eksjs gj gktls gjb ON(:7). Zdk gj bks rkzldjs plr bks oukbjs kbmudks olfudngkgjs ndgæmjdks hkd flstrkgl su jsojptnonsfl l gugk old rjspjotl k bks eksjs gj gktls js bk plsnebj pîrgngk gjb oldtrlb slerj jb usl gj su oldlonfnjdtl gjspuîs gj hkejr sngl rjvjbkgl j ndobungl jd eksjs gj gktls(::). Kbmudls pkæsjs jd gjskrrlbbl hkd fkdn`jstkgl bk djojsngkg gj kdkbnzkr jb tjfk gjb oldtrlb gj bk nd`lrfkonÿd oldtjdngk jd bks eksjs gj gktls. Erksnb plr jcjfpbl hk sumjrngl quj sj prjstj ktjdonÿd k jstj tjfk k `nd gj jvntkr quj jb usl gj jsk nd`lrfkonÿd `konbntj bk enlpnrktjræk(:0). Jstk rjolfjdgkonÿd tkfenîd hk sngl gkgl plr kbmudls pkæsjs gjskrrlbbkgls olfl Okdkgë olfl kdtjs sj fjdonldkrk. Zdk gj bls pudtls gj gnvjrmjdonk jdtrj bls pkæsjs jd gjskrrlbbl js jb tnpl gj nd`lrfkonÿd quj gjej ndobunrsj jd bks eksjs gj gktls. Fnjdtrks kbmudls pkæsjs slstnjdjd quj sÿbl bk nd`lrfkonÿd quj js pkrtj gjb glfndnl póebnol, js gjonr, ON quj jstë póebnokfjdtj gnspldnebj gj fkdjrk gloufjdtkgk, gjej `lrfkr pkrtj gj bks eksjs gj gktls, ltrls pkæsjs

(:?)

(:7) (::)

Pîksj, Ndtjrdktnldkb Okdoud Gjobkrktnld l` Ndgnmjdlus pjlpbjs, Okdoud, [undtkdk Ull, Fjxnol, gjb ;5 gj sjtnjferj gj 599?, Oblsndm _tktjfjdt l` thj Ndtjrdktnldkb Ndgnmjdlus @lruf ld Enlgnvjrsnty, _jvjdth Old`jrjdoj l` thj Ykrtnjs Aukbk Bufpur, Fkbksnk, gjb 59 gj `jerjrl gj 5997 y _tktjfjdt l` thj Ndtjrdktnldkb Ndgnmjdlus @lruf ld Enlgnvjrsnty kt thj Kg Hlo LpjdJdgjg ]lrandm Mrlup ld Koojss kdg Ejdj`nt _hkrndm l` thj Oldvjdtnld ld Enlblmnokb Gnvjrsnty, gjb 55-50 gj lotuerj gj 599;, Eldd, Kbjfkdnk. Pîksj jb gloufjdtl gj bk ZDJY, lp.ont. përrk`l 07. BJ [Z^ KD (5999). Mjdjtno Ujslurojs & trkgntnldkb Adlwbjgmj Zsj kdg Olffjronkbnzktnld nd Pnjtdkf3 Whj Oksj l` thj Orlp Ybkdts kdg Fjgnondkb Ybkdts. ZDOWKG Jxpjrt Fjjtndm ld _ystjfs kdg Dktnldkb Jxpjrnjdojs `lr Yrltjotndm Wrkgntnldkb Adlwbjgmj, Nddlvktnlds kdg Yrkotnojs, Mndjerk, pp. =

(:0)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/558 gjb 57 gj dlvnjferj gj 5999, përrk`l 7;.

;:8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

slstnjdjd quj ON quj dl hk sngl kód gloufjdtkgl gjejræk tkfenîd ndob unrsj jd bks eksjs gj gktls(:=). NP.

KB MZ DK _ U [email protected] BJ XN LD J_ JD W LU DL K BK GLOZFJDWKONßD GJB ON JD JB FKUOL NDWJUDKONLDKB

Lesjrvkdgl bk ndoldvjdnjdonk gj bls fjokdnsfls gj bls gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb pkrk prltjmjr jb ON, kbmudls pkæsjs olndongjd jd gj`jdgjr bk djojsngkg gj ud rîmnfjd sun mjdjrns gj prltjoonÿd. Fnjdtrks kbmudls sj fujstrkd fës lptnfnstks jd quj tkb rîmnfjd pujgk kprlekrsj, kbmudls pkæsjs hkd jxprjskgl bk plok prlekenbngkg quj ud rîmnfjd sun mjdjrns gj prltjoonÿd gjb ON sjk kglptkgl. Jd tlgl oksl, jb oldtjdngl gj tkb rîmnfjd dl js gjb tlgl obkrl, y jb gjektj oldtndók jd bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs. Bls Jstkgls quj oujdtkd old olfudngkgjs ndgæmjdks jd su tjrrntlrnl y quj tnjdjd jb gjejr gj prltjmjr sus ndtjrjsjs, gjejd ksjmurkrsj gj quj bk gloufjdtkonÿd gjb ON j`jotnvkfjdtj ejdj`nonkrë k gnohks olfudngkgjs. Jb Jstkgl gjej prjstkr ktjdonÿd k bls pltjdonkbjs j`jotls djmktnvls gj bk gloufjdtkonÿd, j nd`lrfkr k bls pujebls ndgæmjdks slerj bks plsnebjs oldsjoujdonks gj gnohk fjgngk k trkvîs gj ksnstjdonk tîodnok y okpkontkonÿd. _n enjd js onjrtl quj bk nd`lrfkonÿd oldtjdngk jd bks eksjs gj gktls plgræk uskrsj pkrk nfpjgnr jb ltlrmkfnjdtl gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb k `kvlr gj tjrojrls (kudquj dl js sjmurl quj ksæ sjk), okej prjmudtkrsj oukb sjrë jb ejdj`nonl gj bk gloufjdtkonÿd gjb ON olfl fjgngk prjvjdtnvk pkrk bls pujebls ndgæmjdks. Ylr jstk rkzÿd, oukbqunjr ndnonktnvk pkrk orjkr eksjs gj gktls slerj jb ON gjej tjdjr jd oujdtk bls ejdj`nonls

(:=)

OLFFN__NLD LD NDWJBBJOWZKBYULYJUW^UNMHW_ (5995). Ndtjmrktndm Ndtjbbjotukb Yrlpjrty Unmhts Gjvjblpfjdt Ujplrt l` thj Olffnssnld ld Ndtjbbjotukb Yrlpjrty Unmhts,kdg Bldgrjs3 ONYU,Ylbnoy3 pp. >5.

;:>

quj bk fnsfk mjdjrkræk pkrk bls pujebls ndgæmjdks. Bls tjrojrls plgrækd plr jcjfpbl dl letjdjr bk pktjdtj jd tkdtl sj prujej quj jb ON oldstntuyj pkrtj gjb jstkgl gj bk tîodnok pjrl jsl dl nfpjgnræk jb usl y jxpbltkonÿd gj gnohl oldlonfnjdtl(:8). Zdk ktjdonÿd jspjonkb gjej tjdjrsj jd jb oksl gj gloufjdtkonÿd gjb ON quj dl hk sngl tlgkvæk rjvjbkgl gkgl quj su gloufjdtkonÿd plgræk gjckr k bls pujebls ndgæmjdks snd prltjoonÿd kb oldsngjrkrsj tkb oldlonfnjdtl olfl pkrtj gjb glfndnl puebnol. Jb rlb olfpbjfjdtkrnl gj bks eksjs gj gktls gjb ON K dnvjb ndtjrdkonldkb js nfplrtkdtj quj bls Jstkgls quj prlpldjd bk gnvubmkonÿd gjb lrnmjd gjb ON, jdtrjjbbls bls fnjferls gj bk Olfudngkg Kdgndk, jd slbnontugjs gj pktjdtjs sjkd oldsnstjdtjs jd gjstkokr jb rlb olfpbjfjdtkrnl gj bks eksjs gj gktls y bk djojsngkg gj orjkr ud rîmnfjd bjmkb quj pjrfntk bk prltjoonÿd gjb ON. Jb nfpkotl gj bks eksjs gj gktls jd bk prltjoonÿd gjb ON fjrjoj jspjonkb ktjdonÿd jd ud oldtjxtl gldgj okgk vjz fës bls Jstkgls rjourrjd k jstk fjgngk olfl udk jstrktjmnk pkrk prltjmjr y prlflvjr jb ON. Bks eksjs gj gktls olfl fjgngk gj prltjoonÿd gjb ON Dl jxnstj oldsjdsl slerj jb rlb quj bks eksjs gj gktls pujgjd tjdjr jd bk prltjoonÿd gjb ON. Kbmudls pkæsjs olfl _ugë`rnok hkd oujstnldkgl gnohljbrlb gjstkokdgl gj qujpktjdtjs sn enjd bks eksjs gjjsl gktls kyugkr k prjvjdnr ltlrmkfnjdtl slerj jb ON, dl plgrækd nfpbnok djojskrnkfjdtj quj sjkd ótnbjs pkrk bk prltjoonÿd gj gnohl

(:8)

Wknbkdgnk hk fkdn`jstkgl sus gugks rjspjotl kb rlb gj bks eksjs gj gktls gj koojsl póebnol pkrk nfpjgnr jb ltlrmkfnjdtl gj gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb k `kvlr gj tjrojrls. Jstj pkæs hk sjûkbkgl bls bæfntjs quj plgrækd jxnstnr jd jb oksl gj quj udk ndvjdonÿd sj j`jotój hkonjdgl usl gjb ON gnspldnebj jd gnohks eksjs gj gktls, y jd bumkr gj rjourrnr k bk prltjoonÿd k trkvîs gj pktjdtjs, ltrls fjokdnsfls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb olfl jb sjorjtl olfjronkb sjkd uskgls.gj Jdbkjstj oksl, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 sjræk rjsubtkræk gn`æonb gjtjrfndkr usl gjb ON. Pîksj gloufjdtl LFYN, përrk`ljb;57.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;09

oldlonfnjdtl(:>). Js djojskrnl tkfenîd prjstkr ktjdonÿd k bk plsnonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks jd tlrdl k bks eksjs gj gktls. _n enjd js onjrtl quj kbmudls rjprjsjdtkdtjs gj bls pujebls ndgæmjdks hkd fkdn`jstkgl bk djojsngkg gj gloufjdtkr su ON, ltrls hkd jxprjskgl su gjsold`nkdzk jd tlrdl k jstk fjgngk y bk djojsngkg gj orjkr ud rîmnfjd gj prltjoonÿd kdtjs gj gloufjdtkr jb ON. Jd jb fkrol gj bks djmlonkonldjs jd bk LFYN, kbmudls pkæsjs jd gjskrrlbbl hkd gjstkokgl jstk prjloupkonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks ksæ olfl bk `kbtk gj oldsjdsl plr pkrtj gj bls pujebls ndgæmjdks rjspjotl k bks vjdtkcks gj bk eksjs gj gktls. Jstl hk bbjvkgl k prlpldjr quj jb usl gj bks eksjs gj gktls dl jstî bnfntkgl k bk olbjoonÿd gj nd`lrfkonÿd quj plgræk `konbntkr su usl gjb ON snd kutlrnzkonÿd(09). Eksjs gj gktls gj bnerj koojsl Gloufjdtkr jb ON dl gnvubmkgl y hkojrbl gnspldnebj kb puebnol k trkvîs gj eksjs gj gktls plgræk pjrcugnokr dl sÿbl bls gjrjohls j ndtjrjsjs gj bls pujebls ndgæmjdks slerj su ON sndl quj k`jotkræk jb plgjr gj djmlonkonÿd gj bls Jstkgls sn bl quj sj eusok js ud rîmnfjd ndtjrdkonldkb gj prltjoonÿd. Okej prjmudtkrsj oÿfl sj plgræk djmlonkr udk prltjoonÿd gjb ON sn gnohl oldlonfnjdtl jdtrkrk kb glfndnl póebnol jb oukb plgræk bnerjfjdtj uskrsj oukdgl js prjonskfjdtj jsl bl quj sj qunjrj oldtrlbkr. Oldtrlb gjb koojsl y usl gjb ON Ujsubtk djojskrnl rjkbnzkr js`ujrzls k `nd gj jvntkr quj jb ON sjk ndgjengkfjdtj pujstl jd jb glfndnl póebnol. _n bks jfprjsks fubtndkonldkbjs tnjdjd ndtjrîs jd koojgjr kb ON plr jb vkblr quj tnjdj pkrk sus ndvjstnmkonldjs jd bk eósqujgk gj dujvls prlguotls l prlojsls, jstj koojsl gjejræk rjkbnzkrsj old jb oldsjdtnfnjdtl gj bls tntubkrjs qunjdjs tjdgrækd quj djmlonkr old bks jfprjsks bks oldgnonldjs gj koojsl y olfpjdskonÿd. (:>)

Pîksj gl oufjdtl gj bk L FYN, ]NY L/[email protected]/NO/5/;0 p ërrk `l ;5 =

(09)

(_ugë`rnok). Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 përrk`l ;;= (Erksnb).

;0;

ON jd jb glfndnl póebnol Zdl gj bls prlebjfks quj sj prjsjdtk old bk prltjoonÿd gjb ON js quj udk okdtngkg oldsngjrkebj gj nd`lrfkonÿd hk sngl gnvubmkgk snd jb oldsjdtnfnjdtl gj bls pujebls ndgæmjdks. Jstl hk hjohl gn`æonb mkrkdtnzkr udk `lrfk gj olfpjdskonÿd plr jb usl gj tkb oldlonfnjdtl jd bk fjgngk quj kb jstkr jd jb glfndnl puebnol, jd prndonpnl su koojsl y usl js bnerj y plr bl tkdtl, oldtrlbkr su usl rjsubtk gn`æonb. Kbmudls prlpldjd bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls gjb ON jd jb glfndnl póebnol y gjstkokd su oldtrneuonÿd jd bk prltjoonÿd gjb ON pjrfntnjdgl kbmudk `lrfk gj oldtrlb slerj gnohk nd`lrfkonÿd k trkvîs gj fjgngks gj prlpnjgkg ndtjbjotukb l tjodlbÿmnok(0;). Gjsgj jb pudtl gj vnstk ndgæmjdk, bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs dl gjejrækd oldvkbngkr bk vnlbkonÿd gj gjrjohls quj tuvl bumkr kb gnvubmkrsj jb ON snd bk kutlrnzkonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks pldnîdglbl k gnsplsnonÿd gj fkdjrk fës koojsnebj k trkvîs gj eksjs gj gktls(05). Kbmudls pkæsjs hkd lptkgl plr ud snstjfk gj olfpjdskonÿd plr jb usl gjb ON oldsngjrkgl jd jb glfndnl póebnol old kbmudks bnfntkonldjs(0?). Olstls Jb tjfk gj bls olstls jd bk orjkonÿd, gjskrrlbbl y fkdtjdnfnjdtl gj bk eksj gj gktls tkfenîd hk gj tjdjrsj jd oujdtk. Ksnfnsfl, hky quj tjdjr jd oujdtk bls olstls quj nfpbnok letjdjr bk rjvlo konÿd gj udk pktjdtj. Bk jbkelrkonÿd gj bks gj gktls jbgjbON(07). ON gjfkdgk tnjfpl, gndjrl y js`ujrzl pkrkeksjs gloufjdtkr Jd jb olstls oksl gjjdNdgnk, sj jstnfk quj bk jbkelrkonÿd gj bk enebnltjok gnmntkb gjb ON hk olstkgl $5.: fnbbldjs gj gÿbkrjs kfjrnokdls(0:). Oldsjmunr bk rjvlokonÿd gj bk pktjdtj (0;) (05) (0?) (07) (0:)

EUKH^, Dnolbks (5990). ‒ Whj oldtrneutnld l` gktkek sjs kdg oustlfkry bkw tl thj prltjotnld l` trkgntnldkb adlwbjgmj‖, jd Ndtjrdktnldkb _lonkb _onjdoj Clurdkb :8 (;88), pp. 5=5. Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 përrk`l ;:5. Pîksj jb krtæoubl ;? gj bk bjy pjrukdk 5=8;;. Pîksj gloufjdtl gj bk LFO, NY/O/]/?08/Ujv.; përrk`l 5:. L_W. _orkfebj tl pktjdt trkgntnldkb adlwbjgmj nd Ndgnk, Ekdmala, WHJgjEKDMALA ;7 Fkyl gjY 599=, pp. ;.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;05

slerj bk pbkdtk turfjrno bj hkeræk olstkgl k Ndgnk Z_$ ;9,999 gÿbkrjs kfjrnokdls(00). Bk `kbtk gj rjoursls pujgj sjr udk bnfntkonÿd pkrk kbmudls pkæsjs pkrk nfpbjfjdtkr bks eksjs gj gktls gjb ON(0=), l pkrk nfpumdkr bks pktjdtjs ltlrmkgks. Jd rjsufjd, kbmudls `kotlrjs hk tjdjr jd oujdtk sld3 - Jb oldtrlb gjb koojsl y usl gj bk nd`lrfkonÿd oldtjdngk jd bk eksjs gj gktls, - Gjrjohls gjrnvkgls gj bk gloufjdtkonÿd gjb ON, - Bls lecjtnvls gj bk gloufjdtkonÿd gjb ON, - Bks nfpbnokdonks gj bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls gjsgj jb pudtl gj vnstk gj bls gjrjohls gj prlpnjgkg ndtjbjotukb, - Jb rjpkrtl custl y jquntktnvl gj bls ejdj`nonls gjrnvkgls gjb usl gjb ON oldtjdngl jd bks eksjs gj gktls, - Bls olstls gj nfpbjfjdtkonÿd y fkdtjdnfnjdtl gj bks eksjs gj gktls P.

OL DO BZ_ Nß D

Bks eksjs gj gktls dl slbuonldkrëd tlgls bls prlebjfks gj kprlpnkonÿd gjb ON. Bls Jstkgls gjejrækd kotukr old okutjbk rjspjotl k bk gloufjdtkonÿd gjb ON k `nd gj jvntkr quj k trkvîs gj bk orjkonÿd gj eksjs gj gktls sj pujgk pjrcugnokr bls gjrjohls gj bls pujebls ndgæmjdks. Bls ejdj`nonls y rnjsmls gj bk gloufjdtkonÿd gjejd sjr jstugnkgls old fkylr gjtkbbj. (00) (0=)

Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN, K/?>/;? K gg.; gj b ;: gj kmlst l gj 599? , pp. 5>. Erksnb hk prlpujstl tjdjr jd oujdtk jb tjfk gj bls olstls, fnjdtrks quj Pjdjzujbk gjstkok jb tjfk gj oÿfl sj prlguonrë bk rjoupjrkonÿd gj bls olstls ksufngls jd bk jbkelrkonÿdpërrk`ls gj eksjs;8> gj gktls. ]NYL/[email protected]/NO/5/;0 y ;55.Pîksj gloufjdtl gj bk LFYN,

;0?

_n enjd js onjrtl quj bks jxpjrnjdonks gj ltrls pkæsjs jd fktjrnk gj eksjs gj gktls pujgjd sjrvnr olfl pudtl gj rj`jrjdonk y jdsjûkr slerj bks lplrtudngkgjs y rnjsmls gj bks eksjs gj gktls, k `nd gj jvntkr mjdjrkbnzkonldjs js nfplrtkdtj tjdjr jd oujdtk bk kfpbnk gnvjrsngkg gj bls pujebls ndgæmjdks, sus gn`jrjdtjs uenokonldjs, bjdmuks, trkgnonldjs, dnvjbjs gj gjskrrlbbl j ndobusl sus plsnebjs gn`jrjdtjs pudtls gj vnstk old rjspjotl k bk olfjronkbnzkonÿd gjb ON. Dl jxnstj koujrgl old rjspjotl k bk j`nokonk gj bks eksjs gj gktls olfl fjgngk prjvjdtnvk. Js nfplrtkdtj quj bls Jstkgls sjkd oldsnstjdtjs old bls prndonpnls gj`jdgngls jd bls gn`jrjdtjs lrmkdnsfls ndtjrdkonldkbjs y tjdjr jd oujdtk quj gjengl k bks bnfntkonldjs gj bks eksjs gj gktls gjb ON rjsubtk gn`æonb kojptkr bk plsnonÿd gj quj bks fnsfks oldstntuyjd bk fjclr fjgngk prjvjdtnvk l bk fës j`nokz. Kbmudls pkæsjs gjskrrlbbkgls y jd gjskrrlbbl hkd jxpujstl bks prjloupkonldjs gj bls pujebls ndgæmjdks old rjspjotl k bk gloufjdtkonÿd gj su oldlonfnjdtl gurkdtj bks djmlonkonldjs jd bks lrmkdnzkonldjs ndtjrdkonldkbjs. Bls Jstkgls gjejrækd tjdjr jd oujdtk bk plsnonÿd gj bls pujebls ndgæmjdks jd fktjrnk gj gloufjdtkonÿd gj su oldlonfnjdtl y mkrkdtnzkr quj tlgk gloufjdtkonÿd sj rjkbnoj old su pkrtnonpkonÿd y oldsjdtnfnjdtl. Bk pkrtnonpkonÿd y oldsjdtnfnjdtl gj bls pujebls ndgæmjdks jd tlgks bks jtkpks gj bk gloufjdtkonÿd pkrk ksjmurkr quj sus gjrjohls j ndtjrjsjs sjkd rjspjtkgls js bk eksj gj oukbqunjr ndnonktnvk jd jstj sjdtngl. Jstl pjrfntnræk mkrkdtnzkr bk trkdspkrjdonk gjb prlojsl pjrfntnjdgl kb fnsfl tnjfpl prltjmjr bls gjrjohls gj bls pujebls ndgæmjdks. ***

;07

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;0:

ZDK KYULXNFKONßDK BK DLONßD GJ OUÆFJDJ_GJ GJUJOHLNDWJUDKONLDKB3 OKUKOWJUÆ_WNOK_ Cukd Ykebl Yîrjz-Bjÿd Kojvjgl*

;.

NDWULGZOONßD

Zdk gj bks ndstntuonldjs curægnoks quj sj pujgj oldsngjrkr olfl okrkotjræstnok gjb Gjrjohl ndtjrdkonldkb (GN) oldtjfplrëdjl, jd mjdjrkb, y gjb Gjrjohl pjdkb ndtjrdkonldkb oldtjfplrëdjl, jd pkrtnoubkr, js bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul mjdjrkgk plr oræfjdjs gj GN. Jd tkb sjdtngl, plgjfls k`nrfkr quj k gn`jrjdonk gjb GN obësnol, `udgkgl eësnokfjdtj jd rjbkonldjs ndtjrjstktkbjs1 jb GN kotukb tnjdj olfl udl gj sus lecjtnvls `udgkfjdtkbjs bk buohk oldtrk bk nfpudngkg, kb skdonldkr k bls pjrpjtrkglrjs gj bls fës sjrnls oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs, oldguotks quj vubdjrkd mrkvjfjdtj bls ndtjrjsjs `udgkfjdtkbjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb. Jd jstj oldtjxtl, GN oldtjfplrëdjl plr su hufkdnzkonÿd snjdgl quj bk jb `nmurk gjb sjr hufkdlsjyokrkotjrnzk su prltjoonÿd olerkd ud vnmlr okgk vjz fës orjonjdtj(;). Khlrk enjd, jd jb prjsjdtj trkekcl, oukdgl fjdonldjfls bk jxprjsnÿd oræfjdjs gj GN, dls rj`jrnfls k bls oræfjdjs gj GN sjdsu * (;)

Kelmkgl plr bk Yldtn`nonk Zdnvjrsngkg Oktÿbnok gjb Yjró (YZOY). Ksjslr bjmkb gj Kfdnstæk Ndtjrdkonldkb, _joonÿd Yjró. Kgcudtl gj Glojdonk Gjrjohl Ndtjrdkonldkb Yóebnol, YZOY. . OKUUNBBL _KBOJGL, Cukd Kdtldnl. ‒Grlnt ndtjrdktnldkb jt sluvjrkndjtî gjs Jtkts‖. Jd3 Ujoujnb gjsyOlurs 5:=, ;>>0-N, pp. 5;5 ss. gj bk Kokgîfnj gj Grlnt Ndtjrdktnldkb , vlbufjd

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;00

strnotl. Js gjonr, jd

tîrfndls gj Kdtldnl Okssjsj(5), ekskgl jd jb oksl Wkgno kdtj jb Wrneudkb Yjdkb Ndtjrdkonldkb pkrk bk jx ^umlsbkvnk (WYJ^)(?), bls oræfjdjs gj GN jstëd gkgls plr3 k) bks vnlbkonldjs gj GN oldsujtugndkrnl ouyks rjmbks ndtjdtkd prltjmjr vkblrjs jstnfkgls olfl vntkbjs pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb y plr jdgj vndoubkdtlgls k bls Jstkgls j ndgnvnguls l e) bks vnlbkonldjs gj dlrfks oldvjdonldkbjs quj jxpbnokd jd gjtkbbj, obkrn`nokd, gjskrrlbbkd l k pkrtnr gj bks oukbjs sj mjdjrkd prndonpnls mjdjrkbjs gj GN oldsujtugndkrnl. Wkb pjrspjotnvk sj eksk slerj jb hjohl quj, oukdgl sj hkd ktrneungl gj fkdjrk gnrjotk lebnmkonldjs ndtjrdkonldkbjs kb ndgnvngul sj hkd hjohl rjspjotl k vnlbkonldjs mrkvjs gj vkblrjs oldsngjrkgls olfl jsjdonkbjs y `udgkfjdtkbjs pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb, js gjonr dlrfks gj nus olmjds. Yrjonskfjdtj, bk prjsjdtj ndvjstnmkonÿd prjtjdgjgjgkr onjrtls kbokdojs pkrk ud gjbnfntkonÿd gjb oldojptl gj oræfjdjs GN jd sjdtngl jstrnotl y bk okrkotjrnzkonÿd gj jstk nfplrtkdtj ndstntuonÿd gjb GN oldtjfplrëdjl. 5.

OUÆFJDJ_ G J G JUJOHL N DWJUDKONLDKB J D _JDWNGL J_WUNOWL

Jd prnfjr bumkr, gjejfls prjonskr quj bls tîrfndls oræfjdjs y gjbntls gj GN jd jb oldtjxtl gj rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul sld jqunvkbjdtjs snjdgl quj kgjfës k dnvjb rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb jstktkb yk sj hk kekdgldkgl, tkb gnstndon ÿd. Jdgjsjmudgl bumkr, js djojskrnl gjbnfntkr bl quj, gj koujrgl k bks `ujdtjs gj GN sj jdtnjdgj plr oræfjdjs gj GN. Olfl pudtl gj pkrtngk sj pujgj sjûkbkr quj, gj fkdjrk kfpbnk, sj oldsngjrk bk jxnstjdonk gj gls oktjmlræks gj oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs3 k) bls oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs sjdsu strnotl, quj vubdjrkd dlrfks gj nus

(5) (?)

Pîksj nd`rk dltk k pnj gj pëmndk ;8. Yrlsjoutlr vs. Wkgno, oksl d.³ NW->7-KU-=5, gjonsnÿd gj bk Oëfkrk gj Kpjbkonÿd rjbktnvk k bk flonÿd gj bk gj`jdsk slerj prjbnfndkr gj 5 gj lotuerj gj ;>>:, pkrëmrk`ls >7bkyjxojponÿd ss. y pkrëmrk`l ;7?. gj curnsgnoonÿd

;0=

olmjds y e) bls oræfjdjs jstkebjongls plr trktkgls l trjkty ornfjs y quj dl vubdjrkd dlrfks gj nus olmjds.

_lerj jb pkrtnoubkr, ud eujd jcjfpbl bl oldstntuyj jb Yrlyjotl Jstktutl gj udk Olrtj Yjdkb Ndtjrdkonldkb (OYN) gj bk Olfnsnÿd gjgj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb (OGN) gj ;>>7. Jd jstj Yrlyjotl sj oldsngjrÿ gls oktjmlræks gj oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs. Bk prnfjrk rj`jrjdtj k bls oræfjdjs gj GN jstkebjongls sjmód jb GN mjdjrkb (oræfjdjs gj GN sjdsu strnotl), oldstntungk plr3 jb ornfjd gj mjdlongnl, jb ornfjd gj kmrjsnÿd, vnlbkonldjs sjrnks gj bks bjyjs gj bk mujrrk y olstuferjs kpbnokebjs jd ud old`bnotl krfkgl (oktjmlræk gj oræfjdjs gj mujrrk) y oræfjdjs oldtrk bk hufkdngkg(7). Bk sjmudgk oktjmlræk sj rj`njrj k bls bbkfkgls trjkty ornfjs, js gjonr k bls oræfjdjs jstkebjongls plr GN oldvjdonldkb pkrk bl oukb bk OGN hnzl sjbjoonÿd gjtrktkgl trktkglsk j`jotls jd eksj quj k gls quj bls oræfjdjs sjkdudk gj`ndngls jd jb bk orntjrnls3 jdtldojs k) `uturk OYN pugnjsj kpbnokr bk rjspjotnvk `ujdtj oldvjdonldkb rjspjtkdgl jb prndonpnl dubbuf ornfjd sndj bjmj1 y e) quj jb trktkgl hkyk orjkgl ud snstjfk gj curnsgnoonÿd udnvjrskb ekskgl jd jb prndonpnl kut gjgjrj kut cugnokrj l bk plsnenbngkg pkrk quj udk OYN prlojsj jb ornfjd, l kfeks k bk vjz1 bl oukb rj`bjckræk bk prjloupkonÿd ndtjrdkonldkb(:). Ykrk tkbjs j`jotls bk OGN sjbjoonldÿ bls snmunjdtjs trktkgls3 bls ouktrl Oldvjdnls gj Mndjerk y su Yrltlolbl Kgnonldkb N (nd`rkoonldjs mrkvjs)1 bk Oldvjdonÿd pkrk bk rjprjsnÿd gj bk okpturk nbæontk gj kjrldkvjs1 bk Oldvjdonÿd pkrk bk rjprjsnÿd gj kotls nbæontls gnrnmngls oldtrk bk urngkg sjm gj bk kvnkonÿd onvnb1 bk Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb slerj bk Ujprjsnÿd y okstnml gjb Ornfjd gj Kpkrthjng1 bk Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb oldtrk bk Wlfk gj Ujhjdjs1 bk Oldvjdonÿd oldtrk bk Wlrturk y ltrls Wrktls l Yjdks Orujbjs, Ndhufkdls l Gjmrkgkdtjs1 jb Oldvjdnl pkrk bk rjprjsnÿd gj kotls nbæontls oldtrk bk sjmurngkg gj bk dkvjmkonÿd fkrætnfk y jb Yrltlolbl pkrk bk suprjsnÿd gj bls ktkqujs oldtrk bks pbktk`lrfks `ncks olblokgks jd (7)

Yrlyjotl gj Jstktutl gj udk OYN gj ;>>7, krtæoubl 59.

(:)

OGN.Glo. Ujplrtj gj su p. 70ª7;. sjsnÿd gj trkekcl, 5 gj fkyl-55 gj cubnl gj ;>>7. ZD K/7>/;9,

;08

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

bk pbktk`lrfk oldtndjdtkb y1 bk Oldvjdonÿd oldtrk jb Wrë`nol nbæontl gj Jstupj`konjdtjs y _ustkdonks Ysnoltrÿpnoks(0). K pkrtnr gjy dujstrk lpjrktnvk gj oræfjdjs gkgk jd bk ndtrlguoonÿd k bk oukbgj`ndnonÿd vlbvjrjfls old fkylr gjtkbbj jdgjjbGNsnmunjdtj pudtl, plgjfls k`nrfkr quj jb jbjfjdtl lecjtnvl gj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb jstë oldstntungl plr bls oræfjdjs gj GN jstkebjongls gj koujrgl k dlrfks nfpjrktnvks gjb GN mjdjrkb l gj nus olmjds. Jbbl lejgjoj k quj oukdgl jxnstj bk rj`jrjdonk k vnlbkonldjs gj lebnmkonldjs ndtjrdkonldkbjs gnrjotkfjdtj ktrneungks kb ndgnvngul sj jdtnjdgjd olfl mrkvjs tlgk vjz quj vubdjrkd bls gjrjohls j ndtjrjsjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl. Jdtkb sjdtngl, bkrjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb sn enjd js udk ndstntuonÿd prlpnk gjb GN oldtjfplrëdjl, jxnmj quj bk gjejd vnlbkonÿd gj bks dlrfks quj bkmjdjrkd y quj oldstntuyjd bls oræfjdjs gj GN plsjjr udk nfplrtkdonk `udgkfjdtkb pkrk bk tltkbngkg gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb. Khlrk enjd, k pkrtnr gj bl kdtjs prjonskgl sj pujgjd hkojr trjs lesjrvkonldjs kb Yrlyjotl gj Jstktutl kdtjs ontkgl. Bk prnfjrk js quj rjspjotl k bk oktjmlræk gj oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs oldvjdonldkbjs, sj jdudonÿ jxprjskfjdtj quj bk oldguotk kbjmkgk ‒oldstntutj jxojptnldkbby sjrnlus ornfjs l` ndtjrdktnldkb oldojrd‒(=), plr bl quj ndobusl gjdtrl gj jstk vnsnÿd `lrfkb gj oræfjdjs gj GN sj kglptk ud uferkb jbjvkgl. Bk sjmudgk lesjrvkonÿd js qujgjgjJstktutl, bks dlrfks oldvjdonldkbjs jdufjrkgks jd jb kdjxl gjb Yrlyjotl tjdjfls quj kbmudks gj jbbks k dnvjb gj GN oldsujtugndkrnl mjdjrkd rjspldskenbngkg ndtjrdkonld kb ndgnvngukb olfl bks nd`rkoonldjs mrkvjs gj bls Oldvjdnls gj Mndjerk y su Yrltlolbl Kgnonldkb N (oktjmlræk gj oræfjdjs gjmujrrk) ksæ olfl bk tlrturk pjr sj1 kudquj ltrks dl, olfl js jb oksl gjb trë`nol ndtjrdkonldkb nbæontl gj grlmks l bls ktkqujs oldtrk bkspbktk`lrfks `ncks olblokgks jd bk pbktk`lrfk

(0)

Yrlyjotl gj Jstktutl gj udk OYN gj ;>>7, krtæoubl 59. Ornfjs wnthnd thj

(=)

curnsgnotnld thj Olurt. Yrlyjotl gj l` Jstktutl gj udk OYN, krtæoubl 59 (j).

;0>

oldtndjdtkb. K`nrfkfls bl kdtjrnlr, k pkrtnr gj bk prëotnok ndtjrdkonldkb y gj bls ndtjrjsjs tutjbkgls. Jd bl rjbktnvl k bls ndtjrjsjs prltjmngls dls rjfntnfls k bls óbtnfls pkrëmrk`ls gj jstj suepudtl. Ujspjotl k bkprëotnok ndtjrdkonldkb tjdjfls quj, jb oktëblml kfpbnl gj oræfjdjs rjolmngls jd jstj Yrlyjotl ksæ olfl jd bk vjrsnÿd gj ;>>; gjb Yrlyjotl gj Oÿgnml gj Oræfjdjs oldtrk bk Ykz y _jmurngkg gj bk Hufkdngkg, sj rjgucl jd bk vjrsnÿd gj ;>>0 olndongnjdgl old jb oldojptl gj oræfjdjs gj GN quj vjdnfls fkdjckdgl, bl oukb tkfenîd sj hk rj`bjckgl jd jb Jstktutl gj bk OYN. Jbbl, jd dujstrk lpndnÿd js olhjrjdtj old jb gjskrrlbbl gj bks `ujdtjs gj GN oldtjfplrëdjl, snjdgl bk curnsprugjdonk gjb WYJ^ y gjb Wrneudkb Yjdkb Ndtjrdkonldkb pkrk Uukdgk (WYU) udrj`jrjdtj gj nd`bujdonk gjonsnvk. Bk tjrojrk lesjrvkonÿd jstë prjonskfjdtj vndoubkgk k bl kokekgl gj sjûkbkr. tjdjfls quj, plrolfl jcjfpbl, jd bk kotukbngkgquj sjbls rjoldloj tkdtl k dnvjbKsæ gj GN oldvjdonldkb GN oldsujtugndkrnl oræfjdjs gj mujrrk pujgjd sjr olfjtngls jd jb oldtjxtl gj ud old`bnotl krfkgl ndtjrdl, kspjotl kusjdtj jd jb Yrlyjotl gj Jstktutl gj ;>>7. Kb fnsfl tnjfpl, vkrnks gj bks oktjmlræks jdudonkgks jd jb Yrlyjotl olfl trjkty ornfjs dl sj ndolrplrkrld jd jb Jstktutl gj bk OYN, snjdgl quj olfl jstkebjoj jstj trktkgl, bk OYN tjdgrë olfpjtjdonk rktnldj fktjrnkj slerj bls oræfjdjs fës mrkvjs gj trksojdgjdonk pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb(8), quj sld bls oræfjdjs gj GN prlpnkfjdtj hkebkdgl. Gj old`lrfngkg old bl sjûkbkgl sj tnjdj quj bk jxprjsnÿd ornfjd gj GN (jd jb sjdtngl yk prjonskgl), js jfpbjkgk jd jb GN gjsgj jb Jstktutl y bk sjdtjdonk gj Dòrjfejrm, pkrk rj`jrnrsj k bls oræfjdjs gj mujrrk, kmrjsnÿd y oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg. Ylstjrnlrfjdtj, jstk jxprjsnÿd hk sngl utnbnzkgk pkrk okbn`nokr jb mjdlongnl, bk tlrturk y onjrtks `lrfks jxtrjfks gj tjrrlrnsfl ndtjrdkonldkb(>). Gj fkdjrk pkrkbjbk k jstj prlojsl, olfl sj pugl kprjonkr, sj hk gkgl bk prëotnok gj okbn`nokr (plr væk oldvjdonldkb) olfl oræfjdjs gj GN

(8) (>)

Jstktutl gj bkdltks OYN,kkrtæoubl :. Oræfjdjs gj bk olfpjtjdonk gj bk Olrtj. Pîksj nd`rk pnj gj pëmndk 55 y 5?.

;=9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

k ltrks oldguotks nbæontks ktrneungks kb ndgnvngul y sj hkd jstkebjongl fjgngks gj ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb gj bls Jstkgls pkrtjs rjspjotnvls old bk `ndkbngkg gj prjvjdnr l skdonldkr bks fnsfks. Jd jstk oktjmlræk sj jdoujdtrkd, jdtrj ltrls, bk pnrktjræk, jb trë`nol nbæontl gj jstupj`konjdtjs y bk kprlpnkonÿd nbæontk gj kjrldkvjs(;9). Jd jstj oldtjxtl, bk prjmudtk quj surmj js sn js su`nonjdtj quj udk oldguotk sjk okbn`nokgk gj ornfjd jd ud trktkgl ndtjrdkonldkb pkrk quj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngul sj mjdjrj. Gjsgj ud pudtl gj vnstk `lrfkb, sj pujgj gjonr quj jd bk fjgngk quj jsls kotls sld okbn`nokgls jd ud ndstrufjdtl curægnol ndtjrdkonldkb olfl oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs sj mjdjrkræk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb. Gjsgj jstk pjrspjotnvk, jd tîrfndls ‒`lrfkbjs‖ bls Jstkgls plgrækd skdonldkr olfl ornfjd gj GNplsturk plr jcjfpbl jb sjoujstrl gj kjrldkvjs. Jd tkb sjdtngl, sjmód jstk sjræk plsnebj quj jxnstkd oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs quj dl vnlbjd bks dlrfks gj nus olmjds, js gjonr oræfjdjs quj sj eksjd sÿbl jd dlrfks oldvjdonldkbjs. Olfl ltrks oktjmlræks gj oræfjdjs gj GN sj gnstndmunrækd kquîbbk quj sj eksk jd dlrfks gj nus olmjds y udk `ndkb ekskgk tkdtl jd dlrfks gj nus olmjds olfl jd dlrfks oldvjdonldkbjs. Dl lestkdtj, gj koujrgl k bk oldojponÿd gj ornfjd gj GN olfl oktjmlræk quj vubdjrk dlrfks gj nus olmjds, oukdgl dls rj`jrnfls k ornfjd gj GN dl sjmunfls jstk kprlxnfkonÿd kfpbnk quj ndobuyj udk pjrspjotnvk `lrfkbnstk, tlgk vjz quj bks oldsjoujdonks curægnoks quj sj gjrnvkrækd dl olrrjspldgjd k bk prëotnok ndtjrdkonldkb. Gjsgj ud pudtl gj vnstk tjÿrnol, tkb kprlxnfkonÿd dl l`rjoj ud orntjrnl ótnb pkrk gjbnfntkr ouëbjs sld bks oldguotks (plsntnvks u lfnsnvks) quj jdtrkûkd (;9)

Dl lbvngjfls quj jb Yrlyjotl gj bk OGN gj oræfjdjs oldtrk bk Ykz y _jmurngkg gj bk Hufkdngkg gj ;>>; ndolrplrÿ olfl pkrtj gj su olfpjtjdonk rktnldj fktjrnkj hjohls nbæontls ndtjrdkonldkbjs olfl3 jb rjobutkfnjdtl, utnbnzkonÿd, `ndkdonkfnjdtl y jdtrjdkfnjdtl gj fjrojdkrnls (krtæoubl 5?), tjrrlrnsfl ndtjrdkonldkb (krtæoubl 57) y trë`nol nbæontl gj grlmks (krtæoubl 5:). Jd bk kotukbngkg, jb Yrlyjotl gj Oÿgnml gj ;>>0 dl ndobuyj bks oldguotks fjdonldkgks gjdtrl gj su olfpjtjdonk rktnldj fktjrnkj .

;=;

rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul1 skbvl quj, snd jxkfndkr su oldtjdngl, oldsngjrjfls quj su slbk ndobusnÿd jd ud tjxtl ndtjrdkonldkb ekstj pkrk tkb prlpÿsntl. Jd lpndnÿd gj Ekssnludn qunjd kbugj k bls oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs nus olmjds, bk gjtjrfndkonÿd gj îstls gjej gkrsj jd eksj k bls snmunjdtjs `kotlrjs ‒Q…V k) thj slonkb ndtjrjst slumht tl ej prltjotjg1 e) thj hkrf slumht tl ej kvjrtjg1 o) thj ndtrndsno sjrnlusdjss l` thj vnlbktnld1 g) thj gkdmjrlusdjss l` thj trkdsmrjsslr fkdn`jstjg ey thj olffnssnld l` k mnvjd trkdsmrjssnld1 j) thj gjmrjj l` mjdjrkb gjtjrrjdoj slumht tl ej fkdn`jstjg1 `) thj plbnoy l` ornfndkbnzktnld1 kdg m) thj plbnoy ohlnojs rj`bjotjg nd thj lpplrtudnty l` ornfndkb prlsjoutnld‖(;;). Ksnfnsfl, kutlrjs olfl Kejbbëd(;5) slstnjdjd quj kqujbbls kotls quj dl okbn`nokd olfl oræfjdjs gj GN pjrtjdjojd k ltrks oktjmlræks gj hjohls nbæontls ndtjrdkonldkbjs ktrneunebjs kb ndgnvngul (jqunvkbjdtjs k bls oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs jstkebjongls sÿbl jd eksj k trktkgls), quj pujgjd gnstndmunrsj gj bls oræfjdjs gj GN eësnokfjdtj k pkrtnr gj bls ndtjrjsjs quj prltjmjd, olfl yk sjûkbkfls. Jd j`jotl, fnjdtrks bls oræfjdjs gj GN bjsnldkd gj fkdjrk sjrnk bls ndtjrjsjs jsjdonkbjs y `udgkfjdtkbjs pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb1 ltrks oldguotks rjkbnzkgks plr ndgnvnguls k`jotkd dlrfks quj prltjmjd udk gnvjrsngkg gj ndtjrjsjs, jdtrj bls oukbjs sj jdoujdtrkd bk sjmurngkg gj bls ÿrmkdls plbætnols y gj bls sjrvnonls quj oldstntuyjd jb fjgnl hkentukb gj bks rjbkonldjs plbætnokskgfndnstrktnvls y olfjronkbjs jdtrj bls Jstkgls. K pjskr gj trktkrsj gj ndtjrjsjs prltjmngls plr jb GN, dl pujgjd sjr okbn`nokgls olfl ndtjrjsjs jsjdonkbjs pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl. Kb rjspjotl, Ekssnludn hkoj ud ndtjrjskdtj oldtrkstj jd tlrdl k bls ndtjrjsjs prltjmngls jd udl y jd ltrl oksl. Gj jsk fkdjrk, rjspjotl (;;)

EK__NLZDN F. Ohjrn`. ‒Whj slurojs kdg oldtjdt l` Ndtjrdktnldkb Ornfndkb Bkw3 K thjlrjtnokb `rkfjwlra‖. Jd3 EK__NLZDN F. Ohjrn`. (jg.). Ndtjrdktnldkb Ornfndkb Bkw . 5.ª jg. Plb. N. Djw ^lra3 Wrkdsdktnldkb Yuebnshjrs, ;>>>, p.

(;5)

>0. Old`rldtkr Neng., pp. 5>5-5>?.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;=5

k bls oræfjdjs jstkebjongls sÿbl plr jb GN oldvjdonldkb slstnjdj quj ‒Whlsj ndtjrdktnldkb ornfndkb bkw dlrfktnvj prlsornptnlds thkt k``jot kd ndtjrdktnldkbby-prltjotjg ndtjrjst, kdg whlsj olffnssnld ndvlbvjs flrj thkd ldj stktj lr hkrfs vnotnfs `rlf flrj thkd ldj stktj‒(;?). Fnjdtrks quj rjspjotl k bls oræfjdjs gjGN, gj koujrgl k bks dlrfks gj nus olmjds , sjûkbk ‒Whlsj ndtjrdktnldkb ornfndkb bkw dlrfktnvj prlsornptnlds whlsj vnlbktnld ns bnajby tl k``jot thj pjkoj kdg sjournty l` hufkdandg lr ns oldtrkry tl `udgkfjdtkb hufkdntkrnkd vkbujs‒(;7). Jd tlgl oksl, olfl kpudtk Kejbbëd(;:), sj trktk gj hjohls nbæontls ndtjrdkonldkbjs ouyk jvjdtukb okbn`nokonÿd olfl oræfjdjs gjGN gjpjdgjrë gj bks onroudstkdonks jd bks quj sj hkd olfjtngl, gjenjdgl old`nmurkrsj bls jbjfjdtls prlpnls gj bls oræfjdjs gj GN. Ekssnludn(;0), plr su pkrtj, sjûkbk quj kbmudks vnlbkonldjs jstkebjongks sÿbl slerj eksj oldvjdonldkb pujgjdgjsjrbksnpsl jd bk oktjmlræk gj oræfjdjs curj olblokgks gj GN. Jstk kprjonkonÿd sj eksk jd quj bls kotls gj vnlbjdonk tjrrlrnstk sld oldtrkrnls k bls vkblrjs hufkdntkrnls `udgkfjdtkbjs. Gj nmukb `lrfk, sj gjej rjolrgkr quj rjspjotl k bls oræfjdjs jstkebjongls sÿbl jd eksj k dlrfks oldvjdonldkbjs, olfl sjûkbk Whnkf(;=), bks curnsgnoonldjs ndtjrdks sld bks olfpjtjdtjs. ?.

[email protected]ßD ^ OKUKOWJUÆ_WNOK_ G J B L_ OUÆFJDJ_ GJ GJUJOHL NDWJUDKONLDKB

Olfl gj`ndnonÿd lpjrktnvk gj oræfjdjs gj GN plgjfls ontkr k Okssjsj oukdgl slstnjdj quj ‒Pnlbktnlds l` jnthjr ndtjrdktnldkb oustlfkry rubjs whnoh krj ndtjdgjg tl prltjot vkbujs oldsngjrjg nfplrtkdt ey thj (;?) (;7) (;:) (;0)

EK__NLZDN F. Ohjrn`. Le., ont ., p. >>. EK__NLZDN F. Ohjrn`. Le., ont ., p. >8. KEJBBËD, Pnotlrnk. ‒Bk rjspldskenbntî Ndtjrdktnldkbj gj b„ndgnvngu‖. Jd3 Ujoujnb gjs Olurs gj bk Kokgîfnj gj Grlnt Ndtjrdktnldkb, tlfl 589, ;>>>, p. 580. EK__NLZDN F. Ohjrn`. Le., ont ., p. >8.

(;=)

W pkrëmrk`l. , Gluglu.?5. ?07,

HNKF

Yrjfnjr rkpplrt sur bk rjspldskenbntî gjs Jtkts

, glo. K/OD.7/

;=?

whlbj ndtjrdktnldkb olffudnty kdg oldsjqujdtby endg kbb _tktjs kdg ndgnvngukbs, lr l` trjkty rubjs thkt spjbb lut, obkrn`y, gjvjblp lr jbkelrktj upld mjdjrkb prndonpbjs l` oustlfkry rubjs, kdg krj kppbnokebj nd thj oksj kt nssuj‖(;8). Gj koujrgl k bk gj`ndnonÿd kdtjs trkdsorntk, `lrfkd pkrtj gj jstk oktjmlræk bks vnlbkonldjs mrkvjs gj bks dlrfks gjb GN oldsujtugndkrnl ksæ olfl bks vnlbkonldjs mrkvjs gjb GN oldvjdonldkb oukdgl îstks jxnstkd y olgn`nqujd, gjskrrlbbjd l oldtrneuykd k bk `lrfkonÿd gjb GN oldsujtugndkrnl1 dlrfks quj gjejd prltjmjr vkblrjs nfplrtkdtjs pkrk bk tltkbngkg gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb(;>). Ylr jdgj vndoubkd k bls sucjtls gj GN (bl quj ndobuyj k bls ndgnvnguls), k bk vjz quj jxnstj ud ndtjrîs udnvjrskb jd bk rjprjsnÿd gj jsks oldguotks y sn jb ndgnvngul kotuÿ jd su okpkongkg l`nonkb dl pujgj ndvlokr ndfudngkg gjndtjrdkonldkb curnsgnoonÿdndgnvngukb(59). k j`jotls gj jxldjrkonÿd l ktjdukonÿd gj rjspldskenbngkg Js djojskrnl jd`ktnzkr (olfl yk sjûkbkfls) quj bks ouktrl mrkdgjs oktjmlræks gj oræfjdjs gj GN, gj koujrgl kb GN oldsujtugndkrnl y oldvjdonldkb, sld3 jb ornfjd gj kmrjsnÿd, jb ornfjd gj mjdlongnl, bls oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg y bls oræfjdjs gj mujrrk, bls oukbjs hkd oldstntungl, old sus pkrtnoubkrngkgjs, bk olfpjtjdonk rktnldj fktjrnkj gj bls Wrneudkbjs gj Dòrjfejrm, Wlanl, WYJ^, WYU ksæ olfl gj bk OYN y gj bls trneudkbjs pjdkbjs fnxtls l ndtjrdkonldkbnzkgls(5;). Kb rjspjotl js (;8)

OK__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Bkw. Lx`lrg / Djw ^lra3 Lx`lrg Zdnvjrsnty Yrjss, 599:, p. 7?0.

(;>) (59)

Neng., Blo., ont.

(5;)

Pîksj O K__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Ornfndkb Bkw. Lx`lrg / Djw ^lra3 Lx`lrg Zdnvjrsnty Yrjss, 599?, p. 57. Jd jb oksl gjb Jstktutl gjb WYJ^, sj rjmubkd bks nd`rkoonldjs mrkvjs gjb Gjrjohl ndtjrdkonldkb hufkdntkrnl (Oldvjdnls gj Mndjerk), bks vnlbkonldjs gj bks dlrfks y olstuferjs gj bk mujrrk (Gjrjohl gj bk Hkyk), mjdlongnl (Oldvjdonÿd oldtrk jb Mjdlongnl) y or æfjdjs oldtrk bk hufkdngkg. Pîkdsj bls krtæoubls 5, ?, 7 y : gjb Jstktutl gjb WYJ^ rjspjotnvkfjdtj. Jd jb oksl gjb Jstktutl gjb WYU, sj rjmubkd jb mjdlongnl (Oldvjdonÿd slerj jb mjdlongnl), oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg y vnlbkonldjs gjb krtæoubl ? olfód k bls ouktrl Oldvjdnls gj Mndjerk Kgnonldkb NNrjspjotnvkfjdtj. k bls Oldvjdnls gj . Pîkdsj bls krtæoubls 5, ?y ykb7Yrltlolbl gjb Jstktutl gjb WYU Jb Mndjerk Jstktutl

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;=7

lplrtudl ontkr kb Jstktutl gj bk OYN oukdgl jd su prjëfeubl hkoj rj`jrjdonk k3 ‒bls oræfjdjs fës mrkvjs gj trksojdgjdonk pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl‖(55). Ksnfnsfl, k dnvjb gj GN oldsujtugndkrnl sj oldsngjrk k bk tlrturk pjr sj olfl ornfjd gj GN(5?). Ylr su pkrtj, onjrtl sjotlr gj bk glotrndk ndobuyj onjrtks fkdn`jstkonldjs gjb tjrrlrnsfl ndtjrdkonldkb pjr sj olfl ornfjd gj GN, snjfprj quj sj gjd gjtjrfndkgks oldgnonldjs(57). Jd jstj sjdtngl, sj tnjdj jd oujdtk bk dkturkbjzk gj bk dlrfk gj tnpn`nokonÿd, plr bl quj ud ornfjd gj GN js kqujbbk oldguotk ouyl okrëotjr pjdkbfjdtj nbæontl ‒jstë gjtjrfndkgl, dl plr jb gjrjohl ndtjrdl sndl plrjb Gjrjohl ndtjrdkonldkb‖(5:). Ylr bl tkdtl, js djojskrnl tlfkr jd oldsngjrkonÿd onjrtls oldtjdngls olfudjs k tlgk bk oktjmlræk gj oræfjdjs gj GN quj pjrfntkd ngjdtn`nokrbls. Jd ud prnfjr gj flfjdtl, huelplstjrnlrn nfputkonÿd gnrjotk y skdonÿd k bls ndgnvnguls plr oræfjdjs mujrrk. Old gkg, y olfl rjsubtkgl gj bk jvlbuonÿd gjb GN sj kouûÿ bk jxprjsnÿd oræfjdjs gj GN pkrk okbn`nokr k bks oldguotks quj vnlbkd udklebnmkonÿd ndtjrdkonldkb ouyl oldtjdngl js `udgkfjdtkb pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb, y quj olrrjspldgjd k bks oktjmlræks ontkgks.

vnjdj gj bk pëm. ;=?. gj bk OYN,gj tnjdj olfpjtjdonk blsoræfjdjs mjdlongnl, bjskrjspldskenbngkg hufkdngkg, oræfjdjs mujrrk (Gjrjohlslerj gj Mndjerk y gj bkgj3 Hkyk, ksæ olfl ndgnvngukb jd old`bnotls krfkgls ndtjrdls) y kmrjsnÿd (k bk jspjrk gj gj`ndnonÿd). Pîkdsj bls krtæoubls 0, =, 8 y : gjb Jstktutl gj bk OYN rjspjotnvkfjdtj. Ylr su pkrtj, jb Jstktutl gj bk Olrtj Jspjonkb pkrk _njrrk Bjldk ndobuyj gjdtrl gj su olfpjtjdonk3 oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg, vnlbkonldjs gjb krtæoubl ? olfód k bls Oldvjdnls gj Mndjerk y kb Yrltlolbl Kgnonldkb NN k bls Oldvjdnls gj Mndjerk y ltrks vnlbkonldjs sjrnks kb Gjrjohl ndtjrdkonldkb hufkdntkrnl. Pîkdsj bls krtæoubls 5, ? y 7 rjspjotnvkfjdtj. Bk Ujmubkonÿd ZDWKJW Dl. 5999/;: pkrk Wnflr Lrnjdtkb ndobuyj gjdtrl gj su olfpjtjdonk rktnldj fktjrnkj3 mjdlongnl, oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg y oræfjdjs gj mujrrk. Pîkdsj bks sjoonldjs 7, : y 0 rjspjotnvkfjdtj. Ylr su pkrtj jb Bkw ld thj Ahfjr Ulumj Wrnkb gj Okfelyk gj 599;, kekrok mjdlongnl, oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg j nd`rkoonldjs mrkvjs gj bls Oldvjdnls gj Mndjerk. Pîkdsj bls krtæoubls 7, : y 0 rjspjotnvkfjdtj.

;=:

Bls oræfjdjs gj GN sld vnlbkonldjs mrkvjs gj lebnmkonldjs ndtjrdkonldkbjs `udgkfjdtkbjs quj prlguojd ud gkûl l bjsnÿd k bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl, yk quj sj trksonjdgj bk rjbkonÿd enbktjrkb jdtrj jb kutlr y bk væotnfk(50). Ylr bl tkdtl, bk ktrneuonÿd gj rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ksæ olfl bk skdonÿd gjej sjr sjvjrk, obkrk y old`lrfj k bk mrkvjgkg gj bk oldguotk. Bk OGN gjdlfndk oræfjdjs gj GN k bks oldguotks quj sld jspjonkbfjdtj mrkvjs. Bls oræfjdjs gj GN kekrokd bls oræfjdjs quj ktjdtkd oldtrk ‒vkblrjs skmrkgls, oldtrk prndonpnls gj onvnbnzkonÿd, quj gjejd sjr prltjmngls olfl tkbjs3 bls gjrjohls hufkdls, bk oljxnstjdonk pkoæ`nok gj bks dkonldjs‖(5=). Bl kdtjrnlr nfpbnok quj ud ornfjd gj GN js udk vnlbkonÿd mrkvj gj bks lebnmkonldjs ndtjrdkonldkbjs gj nfplrtkdonk jsjdonkb pkrk bk olfudngkg ndtjrdkonldkb(58), bl quj kbugj k bk vubdjrkonÿd gj dlrfks gj nus olmjds. Ylr su mrkvjgkg, bls oræfjdjs gj GN gjfkdgkd udk rjprjsnÿd j`nokz y sjvjrk. Khlrk enjd, olfl okrkotjræstnoks gj bls oræfjdjs gj GN jd sjdtngl jstrnotl plgjfls sjûkbkr bks snmunjdtjs3

(55) (5?) (57) (5:)

Jstktutl gj bk OYN, prjëfeubl, oukrtl pkrëmrk`l. Yrlsjoutlr vs. @urudgznck, oksl d .³ NW->:-;=/;-W;9, sjdtjdonk gj ; 9 gj gnonjferj gj ;>>8, pkrëmrk`l ;09. Pîksj O K__J_J , Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Bkw… , pp. 77>-7:91 OK__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Ornfndkb…, pp. ;59 y ss. UKFK-FLDWKBGL, Fkdujb. ‒Kojrok gj kbmudls oldojptls eësnols rjbktnvls kb Gjrjohl pjdkb ndtjrdkonldkb y k udk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb‖. Jd3 Jb Gjrjohl ndtjrdkonldkb jd ud fudgl jd trkds`lrfkonÿd. Bnejr kfnolruf jd hlfjdkcj kb prl`jslr Jgukrgl Cnfîdjz gj Krîohkmk. Fldtjvngjl3 @udgkonÿd

(50) (5=)

(58)

Oubturk Zdnvjrsntkrnk, ;>>7, p. 808. UJFNUL E ULWßD_, Kdtldnl y ltrls. Gjrjohl Ndtjrdkonldkb Yóebnol . Fkgrng3 Wjodls, ;>>=, pp. 75=-758. WHNKF, Gluglu. ‒Yrnfjr Nd`lrfj slerj jb prlyjotl gj oÿgnml gj gjbntls oldtrk bk pkz y sjmurngkg gj bk hufkdngkg‖. Jd3 KEJBBËD, Pnotlrnk. Yrëotnoks gj Gjrjohl ndtjrdkonldkb póebnol. Ekrojbldk3 Elsoh, 599;, p. ?89.

JFNUL EULWßD_ U , Kdtldnl. Le. ont .,Yóebnol p. 75> y G NJS3 GJ PJBK_OL , Fkdujb. Ndstntuonldjs gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb . Fkgrng Wjodls, 599;, p. =95.

;=0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

n) Jd prnfjr bumkr, bls kotls oldstntutnvls gj jstls oræfjdjs sld kotls pkrk ouyk rjkbnzkonÿd sj rjqunjrj, mjdjrkb pjrl dl djojskrnkfjdtj, gj fjgnls y gj lrmkdnzkonldjs prlpnks gjb plgjr póebnol gjb Jstkgl(5>). Jstk okrkotjræstnok nfpbnok quj tkbjs kotls pujgkd sjr okbn`nokgls olfl hjohls nbæontls ndtjrdkonldkbjs gjb Jstkgl quj mjdjrkd su rjspldskenbngkg. Jbbl jd tkdtl, sj vnlbk bk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb gjb Jstkgl gj rjspjtkr bks dlrfks gj Gjrjohl ndtjrdkonldkb hufkdntkrnl l gjb Gjrjohl ndtjrdkonldkb gj bls gjrjohls hufkdls. Gj jsk `lrfk, bls oræfjdjs gj GN jstëd okrkotjrnzkgls plr jb hjohl quj jd su olfnsnÿd mjdjrkbfjdtj ndtjrvnjdj udk koonÿd jstktkb l jd tlgl oksl udk plbætnok jstktkb pjrfnsnvk l gj `kvlrjonfnjdtl(?9). Jd tkb sjdtngl, bks oldguotks quj `lrfkd pkrtj gj jstk oktjmlræk pujgjd sjr prlguongks plr udk koonÿd jstktkb l udk plbætnok jstktkb `kvlrkebj k bk olfnsnÿd gj jstls oræfjdjs. Jstls kotls k`jotkd k bk pkz y sjmurngkg ndtjrdkonldkbjs y sld oldtrkrnls k bls vkblrjs hufkdntkrnls `udgkfjdtkbjs. _j gjej prjonskr quj bks oldsjoujdonks gj kufjdtkr bk mrkvjgkg gj udk vnlbkonÿd, ekcl jb orntjrnl jstktkb, pujgjd mjdjrkr ud prlebjfk gj bjmkbngkg skbvl quj jd bls prlojsls gj olgn`nokonÿd, quj jstkebjojd bls oræfjdjs, sj gj`ndkd sus jbjfjdtls y sj jstkebjzokd bks eksjs pkrk bk nfplsnonÿd gj pjdks(?;). Jstk prnfjrk okrkotjræstn ok dl nfpbnok quj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul sj onroudsornek ódnokfjdtj k kmjdtjs jstktkbjs. Îstl sj pujgj kprjonkr jd jb Yrlyjotl gj Oÿgnml gj Oræfjdjs oldtrk bk Ykz y _jmurngkg gj bkgjHufkdngkg, blspjdkbjs Jstktutls gjb WYJ^, WYUjbbls, y OYN ksæ olfl jd bls oksls bls trneudkbjs fnxtls. Jd tlgls bk olfpjtjdonk rktnldj pjrsldkj sj eksk jd jb ndgnvngul, js gjonr pjrsldks dkturkbjs jd mjdjrkb, y dl ódnokfjdtj jd kmjdtjs gjb Jstkgl.

(5>) (?9)

EK__NLZDN , F. Ohjrn`. Le., ont ., p. >8. Pîksj G ZYZ^, Ynjrrj-Fkrnj. ‒Ndtjrdktnldkb Ornfndkb Ujspldsnenbnty l` thj Ndgnvngukb kdg Ndtjrdktnldkb Ujspldsnenbnty l` thj _tktj‖. Jd3 O K__J_J , Kdtldnl1 M KJWK, Yklbk y C LDJ_ , Chld (jgs.). Whj Ulfj _tktutj l` thj Ndtjrdktnldkb Ornfndkb Olurt3 K Olffjdtkry. Plb. NN. Lx`lrg3 Lx`lrg

(?;)

Zdnvjrsn Y rjss, 5995, pp. y ss. E K__NLZDNty, F. Ohjrn`. Le., ont;988 ., p. >8.

;==

nn) Jd sjmudgl bumkr, bk ndobusnÿd gj jstks oldguotks gjbnotnvks jd bks dlrfks oldvjdonldkbjs ndtjrdkonldkbjs, jdoujdtrk su `udgkfjdtl jd jb ndtjrîs gj bls Jstkgls gj skdonldkr k bks pjrsldks rjspldskebjs plr bk olfnsnÿd gj bls kotlsokbn`nokgls, ndgjpjdgnjdtjfjdtj gj bk rjspldskenbngkg jstktkb. Jd jstj oldtjxtl, jb lecjtl gj bls ndstrufjdtls ndtjrdkonldkbjs quj okbn`nokd tkbjs oræfjdjs js ngjdtn`nokr bls kotls quj, sjmód jb GN mjdjrkb, jdtrkûkd rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb. Gj jsk fkdjrk, olfl kprlpnkgkfjdtj koltk Okssjsj(?5), bls oræfjdjs gj GN sld nd`rkoonldjs gj rjmbks quj jdtrkûkd rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb oldojengk olfl ndstntuonÿd kutÿdlfk gj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb Jstkgl, gjb oukb bls ndgnvnguls pujgjd sjr ÿrmkdls. nnn) Jd tjrojr bumkr, tlgls bls oræfjdjs gj GN nfpbnokd ud ktjdtkgl mrkvj k bls quj bk prëotnok ndtjrdkonldkb, bk curnsprugjdonk y bk glotrndk hkdndtjrjsjs oldsngjrkgl olfl ndtjrjsjs `udgkfjdtkbjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb y quj sld prltjmngls plr jb GN(??). Gj jsk `lrfk, bk prjonsnÿd gjb oldojptl oræfjdjs gj GN, ktnjdgjgj fkdjrk jspjonkb kb ndtjrîs curægnol prltjmngl. Bks dlrfks ndtjrdkonldkbjs rjspjotnvks sj gjrnvkd gj bks dlrfks nus olmjds y skbvkmukrgkd bls ndtjrjsjs `udgkfjdtkbjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl(?7). Kdtjs gj kelrgkr gj fkdjrk prjonsk bk rjbkonÿd jdtrj bks dlrfks gjnus olmjdsy bls oræfjdjs gj GN, oldsngjrkfls gj jspjonkb nfplrtkdonk rj`jrnrdls kb oldojptl gj dlrfks gj nus olmjds l dlrfks nfpjrktnvks gjb GN mjdjrkb. Kb rjspjotl, jd bk Oldvjdonÿd gj Pnjdk slerjjsjb‒Bk Gjrjohl bls Wrktkgls jstkebjoj quj udk dlrfk gj nus olmjds dlrfkgjnfpjrktnvk gj sj gjrjohl ndtjrdkonldkb mjdjrkb kojptkgk y rjoldlongk plr bk olfudngkg ndtjrdkonldkb gj Jstkgls jd su oldcudtl olfl dlrfk quj dl kgfntj koujrgl jd oldtrkrnl y quj sÿbl

(?5) (??) (?7)

OK__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Ornfndkb… , p. 5?. Neng., Blo., ont.

Olfl kojrtkgkfjdtj kpudtk Ekssnludn, slerj bls oræfjdjs gj GN3 ‒e) thj prlhnentjg oldguot oldstntutjs kd jmrjmnlus oldguot gjjfjg l``jdsnvj tl thj olffldby shkrjg vkbujs l` thj wlrbg olffudnty (ndobugndm oldguot shloandm tl thj oldsonjdoj l` hufkdnty‖. EK__NLZDN , F. Ohjrn`. Le. ont ., p. >0.

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;=8

pujgj sjr flgn`nokgk plr udk dlrfk ubtjrnlr gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb Mjdjrkb quj tjdmk jb fnsfl okrëotjr‖(?:). nus olmjds oldstntuyjd udk `ujdtj Olfl skej,quj bks jbbks dlrfks gjb GN,sjsndl sj gj gjrnvkd gj susdl`ujdtjs prndonpkbjs, bks oukbjs sld3 bks dlrfks oldvjdonldkbjs, bks dlrfks oldsujtugndkrnks y bls prndonpnls mjdjrkbjs gjb GN sjmód bl jstkebjongl plr jb Jstktutl gj bk Olrtj Ndtjrdkonldkb gj Custnonk(ONC)(?0).Khlrk enjd, bk okbn`nokonÿd gjudk `ujdtj gjb GN olfl dlrfk gj nus olmjds, prlguoj j`jotls jspjoæ`nols bls quj sj pujgjd gjguonr gj bk gj`ndnonÿd trkdsorntk gj bk Oldvjdonÿd gj Pnjdk. Ksæ tjdjfls, jdtrj ltrls, quj3 k) Dl pujgjd gjrlmkrsj jstks dlrfks yk sjk k trkvîs gj trktkgls l olstuferjs, snjdgl quj îstls sjrækd dubls ke l ndntnl1 e) Dn bls Jstkgls dnbls ndgnvnguls pujgjd gjsvnkrsj gjb oufpbnfnjdt pjr sj

gj jbbks (yvkblrjs gj bk jvjdtukb prlhnenonÿd quj ndolrplrkd), tkdtl jstks dlrfks jdtrkûkd keslbutls1 o) Dl js plsnebj jstkebjojrjdrjsjrvks k dlrfks oldvjdonldkbjs quj plsjkd jb okrëotjr gj dlrfks gj nus olmjds1 g) Bks ndfudngkgjs rktnldj fktjrnkj dl sld lpldnebjs `rjdtj k jstks dlrfks y jd jb oksl gj bks ndfudngkgjs rktnldj pjrsldkj `rjdtj k curnsgnoonldjs `lrëdjks dkonldkbjs, îstks sÿbl sld gj tnpl prlojskb(?=). Olfl jcjfpbls gj dlrfks gj nus olmjds plgjfls ontkr bk vjrsnÿd kdtjrnlr gjb Yrlyjotl gj krtæoubls slerj rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb Jstkgl plr hjohls ndtjrdkonldkbfjdtj nbæontls ‒k) Q…V udk vnlbkonÿd mrkvj gj udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb gj nfplrtkdonk jsjdonkb pkrk jb fkdtjdnfnjdtl gj bk pkz y bksjmurngkg ndtjrdkonldkbjs,olfl bk quj prlhæej bk kmrjsnÿd1 e) Q…V udk vnlbkonÿd mrkvj gj udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb gj nfplrtkdonk jsjdonkb pkrk bk skbvkmukrgnk gjb gjrjohl k bk bnerj gjtjrfndkonÿd gj bls pujebls, olfl bk quj prlhæej jb jstkebjonfnjdtl l jb fkdtjdnfnjdtl plr bk `ujrzk gj udk glfndkonÿd olbldnkb1 o) Q…V udk (?:) (?0) (?=)

Oldvjdonÿd gj Pnjdk slerj jb Gjrjohl gj bls Wrktkgls gj 5? gj fkyl gj ;>0>,

krtæoubl :?.

Jstktutl gj bk ONC, krtæoubl ?8.;. Pîkdsj O K__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Bkw…, pp. 59: y ss1 OGN. Ujplrtj

gj su ;8ª sjsnÿd gj trkekcl, OD.7/;>;, pp. 57= y ss. 7 gj fkyl-;> gj cubnl gj ;>00. ZD Glo. K/

;=>

vnlbkonÿd mrkvj y jd mrkd jsokbk gj udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb gj nfplrtkdonk jsjdonkb pkrk bk skbvkmukrgnk gjb sjr hufkdl, olfl bks quj prlhæejd bk jsobkvntug, jb mjdlongnl, jb kpkrthjng1 Q…V g) udk vnlbkonÿd mrkvj gj udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb gj nfplrtkdonk jsjdonkb pkrk bk skbvkmukrgnk y l bk prltjoonÿd gjb fjgnl hufkdl, olfl bks quj prlhæejd bk oldtkfndkonÿd fksnvk gj bk ktfÿs`jrk l gj bls fkrjs‒(?8). Jd kgnonÿd k jbbl, tkfenîd sj pujgj kmrjmkr trjs prndonpnls eësnols gjb GN ndolrplrkgls gj fkdjrk jxprjsk jd bk okrtk gj bks Dkonldjs Zdngks y quj sld3 bk prlhnenonÿd gjb usl l kfjdkzk gjb usl gj bk `ujrzk, bk slbuonÿd pkoæ`nok gj oldtrlvjrsnks y olfl olrlbkrnl bk bnerj jbjoonÿd gj fjgnls pkrk bk slbuonÿd pkoæ`nok gj oldtrlvjrsnks(?>). Ksnfnsfl, plgjfls fjdonldkr olfl ndtjmrkdtjs gjb oktëblml gj dlrfks gj nus olmjds bk prlhnenonÿd gj bk tlrturk olfl jstkebjonÿ, jdtrj jd jbkgjfës oksl @urudgznck kdtj jb WYJ^(79), ksæ sj olfl bks dlrfks qujltrls, prlhæejd, gjb ornfjd gj kmrjsnÿd1 bls oræfjdjs gj mujrrk, mjdlongnl y gj bjsk hufkdngkg olfl `uj jstkebjongl jd jb oksl Auprjsano kdtj jb WYJ^ ‒@urthjrflrj, flst dlrfs l` ndtjrdktnldkb hufkdntkrnkd bkw, nd pkrtnoubkr thlsj prlhnentndm wkr ornfjs, ornfjs kmkndst hufkdnty kdg mjdlongj, krj kbsl pjrjfptlry dlrfs l` ndtjrdktnldkb bkw lr cus olmjds, n.j. l` k dldgjrlmkebj kdg lvjrrngndm ohkrkotjr(7;)‖. @ndkbfjdtj sj uenokd gjdtrl gj bkoktjmlræk gj dlrfks gjnus olmjds jb gjdlfndkgl dóobjl gurl gj bls gjrjohls hufkdls, bls oukbjs sj okrkotjrnzkd plr sjr ndgjrlmkebjs. Ksæ tjdjfls3 jb gjrjohl k dl sjr prnvkgl krentrkrnkfjdtj gj bk vngk1 jb gjrjohl k dl sjr slfjtngl k jsobkvntug l sjrvnguferj1 jb gjrjohl k dl sjr slfjtngl k tlrturk dn k trktkfnjdtls l

(?8) (?>) (79) (7;)

Yrlyjotl gj Krtæoubls slerj bk rjspldskenbngkg gj bls Jstkgls gj ;>89, krtæoubl ;>. Oræfjdjs y gjbntls ndtjrdkonldkbjs, pkrëmrk`l ?. Okrtk gj bks Dkonldjs Zdngks, krtæoubls 5.7, 5.? y ?? rjspjotnvkfjdtj. Yrlsjoutlr vs. @urudgznck, oksl d .³ NW->:-;=/;-W;9, sjdtjdonk gj ; 9 gj gnonjferj gj ;>>8, pkrëmrk`ls ;::-;:0. Yrlsjoutlr vs. Auprjsano y ltrls, oksl d. ³ NW->:-;0-W, sjdtjdonk gj ;7 gj jdjrl gj 5999, pkrëmrk`l :59.

;89

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

pjdks orujbjs, ndhufkdls l gjmrkgkdtjs1 jdtrj ltrls1 sjmód bl gnspujstl jd bls trktkgls gjb Gjrjohl ndtjrdkonldkb gj bls gjrjohls hufkdls(75). Gj jstk `lrfk, kgqunjrjd jb okrëotjr gj nus olmjds l gj dlrfks nfpjrktnvks gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb. Bls jcjfpbls kdtjs sjûkbkgls olndongjd old bl quj bk OGN oldsngjrÿ olfl dlrfks gj nus olmjds jd sus olfjdtkrnls kb jdtldojs Yrlyjotl gj Wrktkgl gj Pnjdk slerj Gjrjohl gj bls Wrktkgls(7?). _j gjej rj`jrnr quj, onjrtl sjotlr gj bk glotrndk jqunpkrk bk dlfjdobkturk gj nus olmjds l dlrfks nfpjrktnvks gj GN mjdjrkb old jb tîrfndl prndonpnls gjb GNmjdjrkb(77).K su vjz bk ONC, jd kgnonÿd kb tîrfndl nus olmjds hk jfpbjkgl jd su curnsprugjdonk bk jxprjsnÿd prndonpnls gjb GN mjdjrkb. Jd j`jotl, jd jb ksudtl gjb Jstrjohl gj Olr`ó, bk ONC hnzl kbusnÿd k oldsngjrkonldjs jbjfjdtkbjs gjthj hufkdngkg olfl prndonpnls ‒Q…V _uoh lebnmktnlds krj eksjg, dlt ldby ld Hkmuj Oldvjdtnld l` ;>9=, Dl. PNNN, whnoh ns kppbnokebj nd tnfj l` wkr, eut ld ojrtknd mjdjrkb kdg wjbb-rjolmdnzjg prndonpbjs, dkfjby3 jbjfjdtkry oldsngjrktnlds l` hufkdnty jvjd flrj jxkotndm nd pjkoj thkd nd wkr(7:)‖. Gj nmukb `lrfk quj jd su lpndnÿd oldsubtnvk slerj bk bjmkbngkg gj bk kfjdkzk l usl gj bks krfks duobjkrjs(70), bk ONC jd jb oksl Dnokrkmuk vs. Jstkgls Zdngls hnzl rj`jrjdonk k bk jxnstjdonk gj prndonpnls mjdjrkbjs gjb Gjrjohlndtjrdkonldkb (75)

(7?) (77) (7:) (70)

Bls gjrjohls jdudonkgls surmjd gj bl gnspujstl jd gn`jrjdtjs ndstrufjdtls ndtjrdkonldkbjs. Ksæ tjdjfls3 krtæoubl ? olfód k bls ouktrl Oldvjdnls gj Mndjerk gj ;5 gj kmlstl gj ;>7>1 krtæoubl 7.5 gjb Ykotl Ndtjrdkonldkb gj Gjrjohls Onvnbjs y Ylbætnols1 krtæoubl ;:.5 gjb Oldvjdnl Jurlpjl pkrk bk Yrltjoonÿd gj bls Gjrjohls Hufkdls y gj bks Bnejrtkgjs @udgkfjdtkbjs gj 7 gj dlvnjferj gj ;>:91 y krtæoubl 5= gj bk Oldvjdonÿd Kfjrnokdk slerj Gjrjohls Hufkdls gj 55 gj dlvnjferj gj ;>0>. Jstls ndstrufjdtls olndongjd jd quj tkbjs gjrjohls gjejd sjr rjspjtkgls jd oukbqunjr bumkr y onroudstkdonks y olfl oldsjoujdonk dl sld `kotnebjs gj gjrlmkonÿd. OGN. Ujplrtj gj su ;8ª sjsnÿd gj trkekcl, 7 gj fkyl-;> gj cubnl gj ;>00. ZD Glo. K/OD.7/;>;, p. 578. Ykrk fkylrjs rj`jrjdonks vîksj E K__NLZDN, F. Ohjrn`. Le. ont., p. 7;. ONC. Oksl gjb Jstrjohl gj Olr`ó (Ujndl Zdngl vs. Kbekdnk), sjdtjdonk gj fîrntls gj > gj kernb gj ;>7>, p. 55. ONC. Lpndnÿd bjmkbngkg =>. gj bk kfjdkzk l usl gj bks krfks duobjkrjs gj 8 oldsubtnvk gj cubnl gjslerj ;>>0,bkpkrëmrk`l

;8;

hufkdntkrnl ‒Q…V thjrj ns kd lebnmktnld ld thj Zdntjg _tktjs Mlvjrdfjdt, nd thj tjrfs l` Krtnobj ; l` thj Mjdjvk Oldvjdtnlds tl ‒rjspjot‖ thj Oldvjdtnlds kdg jvjd ‒tl jdsurj rjspjot‖ `lr thjf ‒nd kbb onroufstkdojs‖, sndoj suoh kd lebnmktnld gljs dlt gjrnvj ldby `rlf thj Oldvjdtnlds thjfsjbvjs, eut `rlf thj mjdjrkb prndonpbjs l` hufkdntkrnkd bkw tl whnoh thj Oldvjdtnlds fjrjby mnvj spjon`no jxprjssnld(7=)‖. Jd jstj pudtl, sj pujgj jstkebjojr bk rjbkonÿd jdtrj ornfjd gj GN y nus olmjds. _jmód Ujfnrl Erltÿds ‒Q…V kudquj tlgl ornfjd nfpbnquj udk vnlbkonÿd gj udk lebnmkonÿd ndtjrdkonldkb jfkdkgk gjb nus olmjds, bl oldtrkrnl dl js onjrtl1 dl oldstntuyj ud ornfjd ndtjrdkonldkb oukbqunjr vnlbkonÿd gj udk dlrfk gj Gjrjohl nfpjrktnvl(78)‖. Jdtldojs, dl tlgk vnlbkonÿd gj gjrjohls hufkdls, oldsngjrkgls olfl nus olmjds, sj jdtnjdgj olfl ornfjd gj GN(7>). Jd `lrfk fës mjdjrkb plgjfls sjûkbkr quj, dl tlgk dlrfk gj nus olmjds js ud ornfjd gj GN, gjengl k quj gjejd prjsjdtkrsj bls jbjfjdtls prlpnls gj okgk ornfjd yk sjk ud glbl jspjonkb (mjdlongnl), jb okrëotjr mjdjrkbnzkgl l snstjfëtnol (oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg), bk oldjxnÿd old ud old`bnotl krfkgl (oræfjdjs gj mujrrk), jdtrj ltrls. Olfl sj pujgj gjguonr gj bl kdtjrnlr, bks dlrfks quj prlhæejd oræfjdjs gj GN sld udk oktjmlræk gj bks dlrfks gj nus olmjds. Gj nmukb fkdjrk, sj gjej gnstndmunr olfl yk sj rj`nrnÿ, jdtrj bks dlrfks ndtjrdkonldkbjs rjbktnvks k ud Gjrjohl pjdkb trkdsdkonldkb (gnrnmngks jsjdonkbfjdtj k bkprltjoonÿd gj ndtjrjsjs ndtjrdls), y bks quj lejgjojd k jxnmjdonks udnvjrskbjs y k bk prltjoonÿd gj bls ndtjrjsjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl. Kudquj jstk gnstndonÿd pujgk rjsubtkr gn`æonb, sÿbl jd jbóbtnfl gj bls supujstls js plsnebj hkebkr old prlpnjgkg gj oræfjdjs gj GN sjdsu strnotl(:9).

(7=) (78)

ONC. Oksl oldojrdnjdtj k bks ko tnvngkgjs fnbntkrjs y pkrkfnbntkrjs jd y ol dtrk Dnokrkmuk (Dnokrkmuk vs. Jstkgls Zdngls), sjdtjdonk gj fîrntls gj 5= gj cudnl gj ;>80, pkrëmrk`l 5;:. UJFNUL EULWßD_, Kdtldnl. Le., ont ., p. 7?9.

(7>) (:9)

Neng., Blo. Ont. E K__NLZDN , F. Ohjrn`. Le., ont ., p. >8.

;85

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Olfl rjsubtkgl gjb okrëotjr gj nus olmjds quj plsjjd bls oræfjdjs gj GN, jstks oldguotks mjdjrkd lebnmkonldjs jrmk lfdjs. Jb oldojptl gj jstk obksj gj lebnmkonldjs hk sngl gjskrrlbbkgl plr bk curnsprugjdonk gj bk ONC jd, jdtrj ltrls oksls(:;), jb oksl Ekrojbldk Wrkotnld ‒Kd jssjdtnkb gnstndotnld shlubg ej grkwd ejtwjjd thj lebnmktnlds l` k _tktj tlwkrgs thj ndtjrdktnldkb olffudnty ks k whlbj,kdg thlsj krnsndm vns-é-vns kdlthjr _tktj nd thj `njbg l` thj gnpblfktno prltjotnld. Ey thjnr vjry dkturj thj `lrfjr krj thj oldojrd l` kbb _tktjs. Nd vnjw l` thj nfplrtkdoj l` thj rnmhts ndvlbvjg, kbb _tktjs okd ej hjbg tl hkvj k bjmkb ndtjrjst nd thjnr prltjotnld1 thjy krj lebnmktnlds jrmk lfdjs. _uoh lebnmktnlds gjrnvj, `lr jxkfpbj, nd oldtjfplrkry bkw, `rlf thj lutbkwndm l` kots l` kmmrjssnld, kdg l` mjdlongj, ks kbsl `rlf thj prndonpbjs kdg rubjs oldojrdndm thj eksno rnmhts l` thj hufkd pjrsld, ndobugndm thj prltjotnld `rlf sbkvjry kdg rkonkb gnsornfndktnld(:5)‖. Bk jxnstjdonk gj lebnmkonldjs jrmk lfdjs rjspldgj k quj bls oræfjdjs gj GN, plr su dkturkbjzk, k`jotkd lebnmkonldjs ndtjrdkonldkbjs `udgkfjdtkbjs pkrk bk tltkbngkg gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb y dl sÿbl k bk væotnfk gnrjotkfjdtj k`jotkgk. nv) Olfl oukrtk okrkotjræstnok, jd oldsngjrkonÿd k bk dkturkbjzk gj bls ndtjrjsjs prltjmngls, bk olfudngkg ndtjrdkonldkb hk gjskrrlbbkgl fjgngks jspjoæ`noks pkrk bk rjprjsnÿd gj bls oræfjdjs gj GN, old bk `ndkbngkg gj jvntkr bk nfpudngkg.

(:;)

(:5)

ONC. Lpndnÿd Oldsubtnvk oldojrdnjdtj k bks Ujsjrvks k bk Oldvjdonÿd pkrk bk Yrjvjdonÿd y bk _kdonÿd gjb Gjbntl gj Mjdlongnl gj 58 gj fkyl gj ;>:;, pkrëmrk`l ?;1 ONC. Oksl oldojrdnjdtj k bks kotnvngkgjs fnbntkrjs y pkrkfnbntkrjs jd y oldtrk Dnokrkmuk (Dnokrkmuk vs. Jstkgls Zdngls), sjdtjdonk gj fîrntls gj 5= gj cudnl gj ;>80, pkrëmrk`l ;>91 ONC. Oksl oldojrdnjdtj k Wnflr Lrnjdtkb (Ylrtumkb vs. Kustrkbnk), sjdtjdonk gj fîrntls gj ?9 gj fkrzl gj ;>>:, pkrëmrk`l 5>1 ONC. Lpndnÿd oldsubtnvk slerj bk bjmkbngkg gj bk kfjdkzk l usl gj bks krfks duobjkrjs gj 8 gj cubnl gj ;>>0, lpndnÿd sjpkrkgk gjb Yrjsngjdtj Ejgcklun, pkrëmrk`l 5;. ONC. Oksl Ekrojbldk Wrkotnld, Bnmth kdg Ylwjr Olfpkdy, Bnfntjg. (Jspkûk vjrsus Eîbmnok), sjdtjdonk gj : gj `jerjrl gj ;>=9, sjmudgk `ksj, pkrëmrk`l ??.

;8?

Bk prnfjrk gj jstks fjgngks oldsnstj jd bk nfprjsornptnenbngkg gj bls oræfjdjs gj GN. Jd tkb sjdtngl, bk Oldvjdonÿd slerj bk nfprjsornptnenbngkg gj bls oræfjdjs gj mujrrk y gj bls oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg, gj Dkonldjs Zdngks,(:?) js ud eujd jcjfpbl gj jstj pudtl. Jd jb prjëfeubl gj jstk Oldvjdonÿd sj prjonsk quj jd dndmudk gj bks gjobkrkonldjs slbjfdjs, l oldvjdonldjs rjbktnvks kb jdcunonkfnjdtl y skdonÿd gj ‒bls oræfjdjs gj mujrrk y gj bls oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg sj hk prjvnstl bnfntkonÿd jd jb tnjfpl‖. Ksnfnsfl, prjonsk su ëfentl gjkpbnokonÿdrktnldj fktjrnkj kb jstkebjojr quj sld nfprjsornptnebjs3 bls oræfjdjs gj mujrrk, bjsk hufkdngkg, mjdlongnl y kpkrthjng (:7) . Zdl gj bls fës sjrnls prlebjfks quj pbkdtjk bk kpbnokonÿd gjb prndonpnl gj nfprjsornptnenbngkg, gj old`lrfngkg old bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks, js bk prjtjdgngk rjtrlkotnvngkg gj bk dlrfk jd jb ëfentl gj bls gnstndtls lrgjdkfnjdtls ndtjrdls, plr bk oukb ud ndgnvngul plgræk sjr jdcunonkgl plr bk olfnsnÿd gj oræfjdjs tnpn`nokgls jd jstk Oldvjdonÿd snd nfplrtkr bk `johk gj su olfnsnÿd. _ld gls prndonpnls `udgkfjdtkbjs bls quj jdtrkrækd jd olbnsnÿd, prnfkdgl bk dlrfk gj bk nfprjsornptnenbngkg pjsj kb pkpjb gjb prndonpnl gj nrrjtrlkotnvngkg jd bls lrgjdkfnjdtls jstktkbjs. Jstk lponÿd sj pujgj `udgkfjdtkr jd oldsngjrkonÿd gj bk jxtrjfk mrkvjgkg gj jstk sjrnj gj nbæontls. Jd oldjxnÿd old bl kdtjrnlr, y k j`jotls gj jvkbukr jb tjfk gj bk rjtrlkotnvngkg, gjejfls rjolrgkr quj k gn`jrjdonk gjb Gjrjohl pjdkb ndtjrdl, gj bjmkbngkg jb Gjrjohl pjdkb ndtjrdkonldkb dl sÿbl sj eksk jb jdprndonpnl dlrfks jsorntks sndljdtkfenîd jd dlrfks oldsujtugndkrnks, olfl jstkebjonjrk jb _jorjtkrnl Mjdjrkb gj bks Dkonldjs Zdngks jd su `udgkfjdtkonÿd curægnok gj bk orjkonÿd gjb WYJ^ ‒Q…V thj dubbuf ornfjd

(:?) (:7)

Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks slerj bk nfprjsornptnenbngkg gj bls oræfjdjs gj mujrrk y gj bls oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg gj 50 gj dlvnjferj gj ;>08. Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks slerj bk nfprjsornptnenbngkg gj bls oræfjdjs gj mujrrk y gj bls oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg, krtæoubl ;. Jd jb pbkdl rjmnldkb tjdjflsbkbkHufkdngkg OldvjdonÿdyJurlpjk slerj bk gj Nfprjsornptnenbngkg bls Oræfjdjs Oldtrk gj bls Oræfjdjs Mujrrk gj 5: gjgj cudnl gj ;>=7.

;87

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

sndj bjmjprndonpbj rjqunrjs thkt thj ndtjrdktn ldkb trneudkb shlubg kppby rubjs l`

thj ndtjrdktnldkb hufkdntkrnkd bkw whnoh krj ejyldg kdy gluet pkrt l` oustlfkry bkw sl thkt thj prlebjf l` kghjrjdoj l` slfj eut dlt kbb _tktjs tl spjon`no oldvjdtnlds gljs dlt krnsj. Whns wlubg kppjkr tl ej pkrtnoubkrby nfplrtkdt nd thj oldtjxt l` kd ndtjrdktnldkb trneudkb prlsjoutndm pjrslds rjspldsnebj `lr sjrnlus vnlbktnlds l` ndtjrdktnldkb hufkdntkrnkd bkw‖(::). Jd rjbkonÿd k bk dkturkbjzk oldsujtugndkrnk gj bk nfprjsornptnenbngkg, js `kotnebj k`nrfkr quj bls oræfjdjs gj GN sld plr su mrkvjgkg gj dkturkbjzk nfprjsornptnebj. Dl lestkdtj, gjej sjûkbkrsj quj jxnstnÿ bk lplsnonÿd gj gnstndtls Jstkgls jd jb sjdl gj bls trkekcls prjpkrktlrnls gj bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks, ksæ olfl jb hjohl quj onjrtl sjotlr glotrndkrnl(:0) y prëotnok jstktkb(:=) gn`jrjdonk jdtrj oræfjdjs gj GN kb flfjdtl sjûkbkr su okrëotjr nfprjsornptnebj l ndobusl bjmnsbkonldjs qujgjsjûkbkd pbkzls gj prjsornponÿd. Zdk `ÿrfubk ndtjrfjgnk oldsnstnræk jd jxtjdgjr tkbjs pbkzls jd bls lrgjdkfnjdtls dkonldkbjs y jb kdëbnsns gjtkbbkgl gj bk rjspldskenbngkg jd oujstnÿd. Jd tlgl oksl, y pjsj k bk bnfntkgk rktn`nokonÿd gj bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks, jstnfkfls quj sj pujgj hkebkr gj bk jxnstjdonk gj udk dlrfk gj GN oldsujtugndkrnl. Jd tkb sjdtngl, oldsngjrkfls quj jxnstj udk dlrfk oldsujtugndkrnk rjbktnvk k bk nfprjsornptn enbngkg gj bls oræfjdjs gj GN, gjrnvkgk gjb okrëotjr gj bks dlrfks gj nus olmjds quj îstls vubdjrkd, olfl sjûkbkd Pkd Gjd ]ydmkjrt y Gumkrg ‒Whj dltnld thkt cus olmjds ns ndorjksndmby ndtjrdktnldkb ‒olrj‖ ornfjs hkvj thj ohkrkotjr kgvkdojg ey dktnldkb kdg ndtjrdktnldkb olurts l` kdg ey sohlbkrs. Q…V Whns hks nfplrtkdt nfpbnoktnlds `lr stktutlry bnfntktnlds kdg nt hks summjstjg

(::) (:0)

Nd`lrfj gjb _jorjtkrnl Mjdjrkb gj bks Dkonldjs Zdngks. _/5:=97 gj ? gj fkyl gj ;>>?. @udgkfjdtl curægnol k bk orjkonÿd gjb WYJ^ gkgl plr jb _jorjtkrnl Mjdjrkb gj bks Dkonldjs Zdngks, pkrëmrk`l ?7. OK__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Ornfndkb… , p. ?;>.

(:=)

Pîksj gj Okskonÿd gj @rkdonk, skbk ornfndkb. Ksudtl Wluvnjr, sjdtjdonk gj 5= Olrtj gj dlvnjferj gj ;>>5.

;8:

thkt k djojsskry oldsjqujdoj l` thj ohkrkotjrnzktnld l` k ornfj ks k spjonjs l` cus olmjds ns thkt nt ns dlt suecjot tl stktutlry bnfntktnlds‖(:8). Jb Yrlyjotl gj Oÿgnml gj Oræfjdjs oldtrk bk Ykz y _jmurngkg gj bk Hufkdngkg gj ;>>; gj bk OGN(:>), rjoldlonÿ bk nfprjsornptnenbngkg gj fkdjrk jxprjsk, pjrl tkb rjoldlonfnjdtl dl sj rjpntnÿ jd bk vjrsnÿd gj ;>>0. Ylr su pkrtj, bls Jstktutls gj bls Wrneudkbjs kg hlo dl bl rjolmjd, kudquj bks rkzldjs gj jstk kusjdonk sj custn`nokd jd su olfpjtjdonk rktnldj tjfplrns dl pjrfkdjdtj . Dl lestkdtj, bk curnsprugjdonk gjb WYJ^(09) hk trktkgl jb tjfk kb nmukb quj bk Olrtj Ndtjrkfjrnokdk gj Gjrjohls Hufkdls y bks rjslbuonldjs gj bk Kskfebjk Mjdjrkb bks Dkonldjs Zdngks(0;). Ylr su pkrtj, jb Jstktutl gj bk OYN hk oldskmrkgl bk nfprjsornptnenbngkg kb jstkebjojr quj ‒bls oræfjdjs gj bk Olrtj dl prjsornenrëd‖(05), rj`bjckdgl jd lpndnÿd gj ]ndmkjrt y Gumkrg(0?), quj olfpkrtnfls, jb GN oldsujtugndkrnl jd bk fktjrnk. _nd jfekrml, bk nfprjsornptnenbngkg pujgj pbkdtjkr kbmudks gn`noubtkgjs jd gls dnvjbjs gn`jrjdtjs. Jb prnfjrl sj rjbkonldk old bls oræfjdjs gj bk olfpjtjdonk gj bk OYN, quj gjengl k su okrëotjr oldtndukgl pujgkd hkejrsj ndnonkgl kdtjs gj bk jdtrkgk jd vnmlr gjb Jstktutl gj bk OYN, pjrl sj jdtnjdgk quj tlgkvæk dl hkd oldobungl(07). Jd ud sjmudgl pbkdl, bk glotrndk kbugj k bls (:8)

(05) (0?)

PKD GJD ]^DMKJUW, Ohrnstndj y Chld, GZMKUG. ‒Dld-kppbnokenbnty l` _tktutj l` Bnfntktnlds‖. Jd3 O K__J_J , Kdtldnl1 M KJWK, Yklbk y C LDJ_ , Chld (jgs.). Le., ont ., 5995, p. 88=. OGN. Yrlyjotl gj Oÿgnml gj Oræfjdjs oldtrk bk Ykz y _jmurngkg gj bk Hufkdngkg gj ;>>;, krtæoubl =. Yrlsjoutlr vs. @urudgznck, oksl d.¹ NW->:-;=/;-W, sjdtjdonk gj ;9 gj gnonjferj gj ;>>8. Olrt j Ndtjr kfjr nokd k gj Gjrjo hls Hufk dls. Oksl Ekrrn ls Kbtl s (Ohufenpufk Kmunrrj y ltrls vs. Yjró), sjdtjdonk gj ;7 gj fkrzl gj 599;.Ujslbuonldjs gj bk Kskfebjk Mjdjrkb gj bk LDZ 5;87 (XXN), 5:8? (XXNP), 5=;5 (XXP), ?959 (XXPNNN), ?9=7 (XXPNNN). Jstktutl gj bk OYN, krtæoubl 5>. PKD GJD ]^DMKJUW, Ohrnstndj y Chld, GZMKUG. Le. ont ., p. 88=.

(07)

Js jb gj bks gjskpkrnonldjs `lrzkgks gj pjrsldks. dltk 57 gjbquj tjxtl gj blsoksl Jbjfjdtls gj bls oræfjdjs gjb Jstktutl gj bk Jd OYNbk sj prjonsk jb

(:>) (09) (0;)

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

;80

prlebjfks gjrnvkgls gj bk `kbtk gj rjoldlonfnjdtl gj bk nfprjsornptnenbngkg gj bls oræfjdjs gjb Jstktutl gj bk OYN jd bls lrgjdkfnjdtls jstktkbjs(0:). Dl lestkdtj, tkb prlebjfk sÿbl plgræk lrnmndkrsj jd rjbkonÿd k Jstkgls quj dl snjdgl pkrtjs gjb Jstktutl gj bk OYN kojptjd bk olfpjtjdonk gj bk OYN. Dl gjejræk jxnstnr tkb gn`noubtkg rjspjotl k bls Jstkgls pkrtjs quj, olfl tkbjs, ksufjd jb oldcudtl gj bks lebnmkonldjs quj sj gjsprjdgjd gjb Jstktutl, bl oukb ndobuyj bk lebnmkonÿd gj kcustkr sus lrgjdkfnjdtls ndtjrdls k bks dlrfks gjb Jstktutl gj bk OYN, gjdtrl gjb jsqujfk gj olfpbjfjdtkrnjgkg gj bk OYN(00). Bk sjmudgk fjgngk, rjspjotl k bk rjprjsnÿd gj oræfjdjs gj GN, sj rjbkonldk old bk lebnmkonÿd gj bls Jstkgls gj cuzmkr l jxtrkgntkr kb prjsudtl gjbndoujdtj, snd quj bls ndstrufjdtls curægnols ndtjrdkonldkbjs quj prjvîd jstls oræfjdjs pjrfntkd j`jotukr kbmudk jxojponÿd.pjdkbjs Dlrfkbfjdtj, bls prndonpnls quj rnmjd bk olfpjtjdonk gj bls trneudkbjs ndtjrdls sld jb prndonpnl gj tjrrntlrnkbngkg y jb prndonpnl gj pjrsldkbngkg kotnvk l pksnvk(0=). Jxojponldkbfjdtj y kb fkrmjd gj jsls orntjrnls, onjrtls snstjfks curægnols ndtjrdls ktrneuyjd bk olfpjtjdonk jxtrktjrrntlrnkb k sus trneudkbjs oukdgl sj trktk gj gjbntls quj k`jotkd bk sjmurngkg gjb Jstkgl. Jd bl oldojrdnjdtj k bls oræfjdjs gj GN, bk bÿmnok gjb snstjfk gj pjrsjouonÿd plr trneudkbjs dkonldkbjs js ltrk. Bl nfplrtkdtj, jd jstls oksls, js bk dkturkbjzk gjb ornfjd quj k`jotk k bls ndtjrjsjs `udgkfjdtkbjs vnjdj gj bk pëm. ;8:.

(0:) (00) (0=)

ornfjd gj bjsk hufkdngkg rjspjotnvl sjrë gj bk olfpjtjdonk gj bk OYN ódnokfjdtj sn sj prlgucl gjspuîs gj bk jdtrkgk jd vnmlr gjb Jstktutl. BNULBK, Nskejb y Fkrtæd, FKUWNDJS. Bk Olrtj Yjdkb Ndtjrdkonldkb3 custnonk vjrsus nfpudngkg. Ekrojbldk3 Krnjb, 599;, p. ;:?. Jstktutl gj bk OYN, krtæoubl ;. Jb prndonpnl gj tjrrntlrnkbngkg ktrneuyj bk olfpjtjdonk k bls trneudkbjs gjb Jstkgl gldgj jb gjbntl js olfjtngl. Ylr su pkrtj, k trkvîs gjb prndonpnl gj pjrsldkbngkg l dkonldkbngkg, bls trneudkbjs gj ud Jstkgl sld olfpjtjdtjs pkrk oldlojr bls gjbntls quj nfpbnokd k dkonldkbjs gj jsj Jstkgl, sjkd kutlrjs (prndonpnl gj pjrsldkbngkg kotnvk) l væotnfks (prndonpnl gj pjrsldkbngkg pksnvk). Ykrk fkylrjs gjtkbbjs vîksj OK__J_J, Kdtldnl. Ornfndkb… , pp. 5==-587.

Ndtjrdktnldkb

;8=

gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb. Js jstj kspjotl, bl quj custn`nok bk olfpjtjdonk gj tlgls bls Jstkgls pkrk oldlojr jstls oræfjdjs. _j trktk, jdtldojs, gj ‒bk plssnenbntî plur ohkquj Îtkt gj prltîmjr, pkr bj enkns gj bk rîprjssnld gj ojrtknds kotjs, bjsndtîrãts `ldgkfjdtkux gj b„hufkdntî‖(08). Jd jstj oldtjxtl, bk curnsgnoonÿd udnvjrskb sj rj`njrj kbk curnsgnoonÿd slerj oræfjdjs, old ndgjpjdgjdonk gjb bumkr jd quj sj olfjtnjrld l gj bk dkonldkbngkg gjb pjrpjtrkglr l gj bk væotnfk. Bk rkonldkbngkg gj bk curnsgnoonÿd udnvjrskb rkgnok kgjfës gj bls ndtjrjsjs gkûkgls (prlguotl gj su mrkvjgkg y fkmdntug) jd quj ‒Q…V thj jxjronsj l` thns curnsgnotnld gljs dlt kfludt tl k erjkoh l` thj prndonpbj l` slvjrjnmd jqukbnty l` _tktjs, dlr gljs nt bjkg tl udguj ndtjr`jrjdoj nd thj ndtjrdkb k``knrs l` thj _tktj whjrj thj ornfj hks ejjd pjrpjtrktjg‖(0>). _j prjtjdgj suprnfnr bks jxnmjdonks gjb prndonpnl gj tjrrntlrnkbngkg pkrk quj ksæ okgk Jstkgl jd jb fudgl sjk susojptnebj gj pjrsjmunr tlgls bls oræfjdjs gj GN. Ylr bk prlpnk dkturkbjzk gj jstk obksj gj oræf jdjs, jb snstjfk gj curnsgnoonÿd udnvjrskb gjej sjr kgfntngl, jd tkdtl, oldonjrdj kb mîdjrl hufkdl ndgjpjdgnjdtjfjdtj gjb bumkr gj su olfnsnÿdgj l bk dkonldkbngkg gj bls kutlrjs l gj bks væotnfks. Ksnfnsfl, bk OGN oldsngjrk quj bk curnsgnoonÿd gj bls trneudkbjs dkonldkbjs slerj bls oræfj djs gj GN, rjspjotl k su pjrpjtrkonÿd y sus kutlrjs, js jb olrlbkrnl gjb prndonpnl kut gjgjrj, kut cugnokrj(=9). _j hk gjektngl tkfenîd slerj bk dkturkbjzk oldsujtugndkrnk gj jsj prndonpnl, ksæ olfl jb prlebjfk gj sn jbGN oldsujtugndkrnl ktrneuyj kb Jstkgl udk curnsgnoonÿd udnvjrskb `koubtktnvk `rjdtj k bls oræfjdjs gj GN. Bk curnsgnoonÿd udnvjrskb jd rjbkonÿd k bls oræfjdjs gj GN pujgj jstkr rjmngk plr jb GN oldsujtugndkrnl. Ksæ tjdjfls kb mjdlongnl(=;), (08) (0>) (=9) (=;)

_WJUD, Ernmnttj. ‒Bk olfpîtjdoj udnvjrsjbbj jd @rkdoj3 bj oks gjs ornfjs olffns gkds b„jx ^lumlsbkvnj jt ku Uwkdgk‖. Jd3 Mjrfkd ^jkrella l` Ndtjrdktnldkb Bkw, vlb. 79, ;>>=, p. 58;. OK__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Bkw… , p. 7:5. OGN. Ujplrtj gj su 78ª sjsnÿd gj trkekcl, 0 gj fkyl-50 gj cubnl gj ;>>0, ZD Glo. K/:;/;9, pp. 5> y ss. K dnvjb gj oldvjdonldkb, jb krtæoubl gj bk Oldvjdonÿd slerjb1Mjdlongnl, kgjfës gjGN jstkebjojr bk plsnenbngkg gj PN curnsgnoonÿd ndtjrdkonldk sÿbl lebnmk

;88

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg(=5) y k bls oræfjdjs gj mujrrk jd mjdjrkb y dl sÿbl bks nd`rkoonldjs mrkvjs olfjtngks jd ud old`bnotl krfkgl ndtjrdkonldkb(=?). Ltrls oræfjdjs jstëd slfjtngls k bk curnsgnoonÿd udnvjrskb, sjmód bl gnspujstl jxprjskfjdtj jd jb GN oldvjdonldkb. _ld bls oksls gj bks nd`rkoonldjs mrkvjs oldtrk bls Oldvjdnls gj Mndjerk y su Yrltlolbl Kgnonldkb N, jspjonj gj bls oræfjdjs gj mujrrk (tkfenîd sucjtls k curnsgnoonÿd udnvjrskb sjmód jb GN oldsujtugndkrnl) y kbmudls oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg olfl bk tlrturk, kpkrthjng y gjskpkrnonÿd `lrzkgk gj pjrsldks(=7). _j gjej gnstndmunr oukdgl bls Jstkgls jstëd lebnmkgls k jcjrojr curnsgnoonÿd udnvjrskb (curnsgnoonÿd udnvjrskb lebnmktlrnk) y oukdgl bls Jstkgls pujgjd, sn bl gjsjkd, jcjrojr curnsgnoonÿd udnvjrskb (curnsgnoonÿd udnvjrskb `koubtktnvk). Ylroldsujtugndkrnl bl mjdjrkb, jd blssjtrktkgls jstkebjoj jb prnfjr tnpl, fnjdtrks quj jb GN rj`njrj sj prndonpkbfjdtj k bk sjmudgk obksj. Ylr ltrl bkgl, pujgj sjr tjrrntlrnkb l oldgnonldkb (sjdtngl rjstrndmngl gj curnsgnoonÿd udnvjrskb) y dl tjrrntlrnkb l keslbutk (sjdtngl

vnjdj gj bk pûk. ;8=. kb Jstkgl jd ouyl tjrrntlrnl sj olfjtnÿ jb mjdlongnl k hkojr olfpkrjojr kdtj bk custnonk k bls prjsudtls rjspldskebjs gj mjdlongnl. Dl lestkdtj, k dnvjb gj GN oldsujtugndkrnl sj rjoldloj bk dlrfk pjrfnsnvk plr bk oukb oukbqunjr Jstkgl pujgj jcjrojr curnsgnoonÿd udnvjrskb slerj jb ornfjd gj mjdlongnl. Jcjfpbl gj jbbl bl oldstntuyjd3 Olrtj Gnstrntkb gj Cjruskbîd. Nsrkjb vs. Jnohfkdd, sjdtjdonk gj ;5 gj gnonjferj gj ;>0;1 Wrneudkb Oldstntuonldkb Jspkûlb. _jdtjdonk slerj Koonÿd gj Kfpkrl prjsjdtkgk plr Unmlejrtk Fjdohu y ltrls gj 50 gj sjptnjferj gj 599:1 kb nmukb quj bls oksls gj curnsgnoonÿd udnvjrskb jcjrongk plr Jstkgls jurlpjls plr oksls gj mjdlongnl jd Uukdgk y bk jx ^umlsbkvnk. (=5) Kgjfës gjb oksl Yndlohjt quj sj ontkrë k bl bkrml gj bk tjsns tjdjfls jdtrj ltrls3 Kugnjdonk Dkonldkb Jspkûlbk. Oksl _nonbndml, sjdtjdonk gj ;> gj kernb gj 599:1 y tkfenîd bls oksls gj curnsgnoonÿd udnvjrskb jcjrongk plr Jstkgls jurlpjls plr oksls gj oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg olfjtngls jd Uukdgk y bk jx ^umlsbkvnk. (=?) Kgjfës gj jstls oræfjdjs gj GN, jb dkroltrë`nol y bk pnrktjræk sj jdoujdtrkd slfjtngls k bk curnsgnoonÿd udnvjrskb, sjmód jb GN oldsujtugndkrnl. (=7) Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks oldtrk bk Wlrturk y ltrls Wrktls l Yjdks Orujbjs, Ndhufkdls l Gjmrkgkdtjs, krtæoubl :.51 Oldvjdonÿd pkrk Yrjvjdnr y _kdonldkr bk Wlrturk, krtæoubl, krtæoubl ;51Ndtjrkfjrnokdk Oldvjdonÿd

;8>

kfpbnl gj curnsgnoonÿd udnvjrskb) jd `udonÿd gj jxnmnr l dl bk prjsjdonk gjb prjsudtl rjspldskebj jd jb tjrrntlrnl gjb Jstkgl quj prjtjdgj jcjrojr curnsgnoonÿd udnvjrskb(=:). Jd j`jotl, sjmód bls ndstrufjdtls ndtjrdkonldkbjs udnvjrskbjs y rjmnldkbjs rjspjotnvls, bk curnsgnoonÿd udnvjrskb sj okrkot jrnzk plr sjr lebnmktlrnk jd bls oksls gj kpkrthjng, tlrturk, y gjskpkrnonÿd `lrzkgk gj pjrsldks1 y kb fnsfl tnjfpl js gj tnpl tjrrntlrnkb jd bls gls óbtnfls supujstls. Ylr ltrl bkgl, bk curnsgnoonÿd udnvjrskb, eksj gj ktrneuonÿd gj olfpjtjdonks jd `udonÿd k ndtjrjsjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb, hk sngl oldsngjrkgk olfl udk dlrfk gj okrëotjr oldsujtugndkrnl ouyl oldtjdngl jsjdonkb js jb rjoldlonfnjdtl pkrk tlgls bls Jstkgls gj ud gjrjohl. Kb rjspjotl Ekssnludn slstnjdj quj ‒Whj rktnldkbj `lr udnvjrskb curnsgnotnld, nd mjdjrkb lr wnthjxnst rjmkrg tl spjon`no stktutjs, rj`jrrjg kelvj, ns thkt thjrj ojrtknd l``jdojs, whnohsuoh guj ks tl thlsj thjnr vjry dkturj, k``jot thj ndtjrjsts l` kbb stktjs jvjd whjd olffnttjg nd kdlthjr stktj lr kmkndst stktj, vnotnf lr ndtjrjst‖(=0). _lerj jb okrëotjr gj dlrfk gjnus olmjds gj bk curnsgnoonÿd udnvjrskb, sn enjd js onjrtl quj bls ndtjrjsjs jd cujml gjejrækd hkojr quj sjk dlrfk gj nus olmjds (bjmj `jrjdgk), bk prëotnok oldtjfplrëdjk jxprjskgk k trkvîs gj bk jxnstjdonk gj curnsgnoonÿd udnvjrskb `koubtktnvk mjdjrkræk quj dl oujdtj old jb okrëotjr gj dlrfk gj nus olmjds.

vnjdj gj bk pëm. ;88.

(=:) (=0)

Ndtjrdkonldkb slerj bk Ujprjsnÿd y jb Okstnml gjb Ornfjd gj Kpkrthjng, krtæoubl P)1 Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk bk prltjoonÿd gj tlgks bks pjrsldks oldtrk bks gjskpkrnonldjs `lrzkgks, krtæoubl >. dufjrkbjs 5 y ?1 Oldvjdonÿd Ndtjrkfjrnokdk slerj Gjskpkrnonÿd @lrzkgk gj Yjrsldks, krtæoubl NP. Cudtls k bls oræfjdjs gj GN sjûkbkgls, bls ktkqujs k kjrldkvjs y euqujs ksæ olfl bk tlfk gj rjhjdjs, sj jdoujdtrkd slfjtngls k bk curnsgnoonÿd udnvjrskb, sjmód jb GN oldvjdonldkb. Pîksj O K__J_J, Kdtldnl. Ndtjrdktnldkb Bkw…, pp. 7:;-7:5. K__NLZDN , F. Ohjrn`. Ornfjs Kmkndst Hufkdnty nd Ndtjrdktnldkb Ornfndkb E Bkw . Bldgrjs3 Fkrtndus Dnchl`` Yuebnshjrs, ;>>5, p. :;5.

;>9

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

@rjdtj k bks okrjdonks ndstntuonldkbjs, jb jcjrononl gj bk curnsgnoonÿd udnvjrskb plgrë j`jotukrsj plr oukbqunjr Jstkgl, kudquj pkrk tkb lecjtnvl prnfkd rkzldjs gj okrëotjr plbætnol. Jd kbmudls oksls, sj oldstktk bk kusjdonk gj udk lebnmkonÿd olrrjbktnvk pkrk tlgls bls Jstkgls gj olbkelrkonÿd jd bk kpbnokonÿd j`jotnvk gj gnohl prndonpnl. Jstj vkoæl sj olbfk, jd onjrtl mrkgl, old bk oldsngjrkonÿd gjb prndonpnl kut gjgjrj, kut nugnokrj olfl udk vkrnkdtj gj gnohl prndonpnl. Jb prndonpnl kut gjgjrj, kut nugnokrj rjoldloj bk plsnenbngkg gj cuzmkr k ud prjsudtl oubpkebj quj sj jdoujdtrj jd su tjrrntlrnl. Kgjfës, sj olblok kb Jstkgl jd bk gnsyudtnvk curægnok gj jdcunonkr kb prjsudtl oubpkebj l gj jxtrkgntkrbl k ltrl Jstkgl quj plsjk curnsgnoonÿd pkrk cuzmkrbl y quj bl slbnontj(==). Khlrk enjd, gjejfls tjdjr jd oujdtk quj, olfl bk Olrtj Yjrfkdjdtj gj Custnonk Ndtjrdkonldkb sjûkbÿ jd jb ksudtlBltus, kudquj bls Jstkgls pujgjd jcjrojr su curnsgnoonÿd pjdkb plr kotls olfjtngls `ujrk gj su tjrrntlrnl, tkb jcjrononl sj plgrë gkr snjfprj quj dl hkyk bnfntkonldjs ndtjrdkonldkbjs oldvjdonldkbjs l oldsujtugndkrnks(=8). Jd jb oksl gj bk curnsgnoonÿd udnvjrskb slerj oræfjdjs gj GN jsks bnfntkonldjs jstëd gkgks plr bks ndfudngkgjs pjrsldkbjs quj prltjmjd k bls cj`js gj Jstkgl l kbtls gnmdktkrnls jd jcjrononl gj sus `udonldjs. Zdk tjrojrk fjgngk, gj okrëotjr jxojponldkb, js bk orjkonÿd gj udk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb pkrk cuzmkr y okstnmkr k bls oubpkebjs. Dlrfkbfjdtj, jb GN sj bnfntk k okbn`nokr bks oldguotks pudnebjs y gjck k bls lrgjdkfnjdtls ndtjrdls gj gjskrrlbbkr ksb dlrfks quj mkrkdtnojd jb cuzmkfnjdtl y skdonÿd gjbkblstkrjk oubpkebjs. _nd jfekrml, jb jstkebjonfnjdtl gj udk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb hk sngl lecjtl gj ud bkrml gjektj gjsgj jb ndnonl gjb snmbl pkskgl. Gnvjrsls trktkgls, jdtrj ltrks `ujdtjs gj GN, hkd oldsngjrkgl bk orjkonÿd gj trneudkbjs pjdkbjs ndtjrdkonldkbjs pkrk (==)

Pîksj k dnvjb gj rjslbuonldjs gj bk Kskfebjk Mjdjrkb gj bks Dkonldjs Zdngks, bk Ujslbuonÿd ?9=7 (XXPNNN) gj ? gj gnonjferj gj ;>=? rjbktnvk k bls prndonpnls gj ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb jd bk ngjdtn`nokonÿd, gjtjdonÿd, jxtrkgnonÿd y okstnml gj bls oubpkebjs gj oræfjdjs gj mujrrk, l gj oræfjdjs gj bjsk hufkdngkg.

(=8)

Olrtj Yjrfkdjdtj gj Custnonk Ndtjrdkonldkb. Oksl Bltus (@rkdonk vs. Wurquæk), sjdtjdonk gj = gj sjptnjferj gj ;>5=, p. ;>.

;>;

onjrtls gjbntls. Ksæ tjdjfls quj bk Oldvjdonÿd slerj Mjdlongnl oldtjfpbk, jd su krtæoubl PN, bk plsnenbngkg gj cuzmkfnjdtl gj bls ndgnvnguls kouskgls gj mjdlongnl kdtj ud trneudkb pjdkb ndtjrdkonldkb(=>), rjolmnjdgl old onjrtks vkrnkdtjs, bl prlpujstl jd bls trkvkux prîpkrktlnrjs gj jstk Oldvjdonÿd. Nmukbfjdtj, tkdtl bk Oldvjdonÿd slerj kpkrthjng y bk Oldvjdonÿd gj bks Dkonldjs Zdngks slerj gjskpkrnonÿd `lrzkgk gj pjrsldks rjoldlojd jxprjskfjdtj kgjfës gj bk curnsgnoonÿd udnvjrskb, bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb olfl fjokdnsfl gj skdonÿd(89). Jd bls óbtnfls tnjfpls jb ndtjrîs gj bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb sj hk oldojdtrkgl jd jb WYJ^ y jb WYU ksæ olfl jd bk OYN. Ksnfnsfl, sj hkd gkgl `ÿrfubks ndtjrfjgnks k trkvîs gj trneudkbjs pjdkbjs fnxtls l ndtjrdkonldkbnzkgls jd _njrrk Bjldk, Wnflr Lrnjdtkb, Aÿslvl y Okfelyk. Js ud hjohl oldlongl quj bkgjskdonÿd gj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul k trkvîs bls trneudkbjs dkonldkbjs prjsjdtk nfplrtkdtjs `kbjdonks jd rjbkonÿd k bk eósqujgk gj udk kpbnokonÿd krfldnzkgk gjb GN. Kgnonldkbfjdtj, jd onjrtls oksls, pjsj kquj js plsnebj bk skdonÿd jd jb pbkdl ndtjrdl, sj prjsjdtkd gn`noubtkgjs prlojskbjs(8;). Jstk prlebjfëtnok sj trktk k trkvîs gj bk ollpjrkonÿd pjdkb y cugnonkb ndtjrdkonldkbjs, pjrl îstk dl snjfprj js j`jotnvk y sj ndorjfjdtk jb rnjsml gj bk nfpudngkg. Ylr ltrl bkgl, hky supujstls jd bls quj bk skdonÿd jd jb pbkdl ndtjrdl js prëotnokfjdtj nfplsnebj. Îstl koldtjoj oukdgl bks oldguotks mjdjrkglrks gj rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul qujgkd `ujrk bk kotukonÿd gj bks curnsgnoonldjs dkonldkbjs k`jotkgks l snmdn`nokd ud gj rnjsml k bk ndtjmrngkg gj bks jstruoturks gjb Jstkgl, jspjonkbfjdtj bujml gj old`bnotls krfkgls ndtjrdls. _nfnbkr oldtjxtl rjsubtk oukdgl sj oujstnldk sjrnkfjdtj bk bjmntnfngkg l nfpkronkbngkg gj bks (=>) (89) (8;)

Oldvjdonÿd pkrk bk prjvjdonÿd y skdonÿd gjb gjbntl gj mjdlongnl, krtæoubl PN. Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb slerj bk Ujprjsnÿd y okstnml gjb Ornfjd gj Kpkrthjng, krtæoubl P1 Oldvjdonÿd Ndtjrdkonldkb pkrk bk prltjoonÿd gj tlgks bks pjrsldks oldtrk bks gjskpkrnonldjs `lrzkgks, krtæoubl >.5. Wkbjs olfl bks gjrnvkgks gj bk ndjxnstjdonk gj ud trktkgl pkrk su kutlrnzkonÿd, bls supujstls gj curnsgnoonÿd oldourrjdtj jdtrj vkrnls Jstkgls, l bls gjrnvkgls gj bk ndvjstnmkonÿd y bk oldsjouonÿd gj bks prujeks blokbnzkgks jd gnstndtls Jstkgls.

;>5

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

curnsgnoonldjs dkonldkbjs gjengl k quj bls oræfjdjs sld custkfjdtj olfjtngls kb kfpkrl gjb Jstkgl. k pkrtnr gj prlebjfks pbkdtjkgls quj,gjjdcurnsgnoonÿd tlgls jstls oksls, _j sj gjguoj hkoj djojskrnk bk bls jxnstjdonk gj ud fjokdnsfl pjdkb ndtjrdkonldkb quj ksjmurj bk skdonÿd gj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb jd sntukonldjs jd bks quj bk curnsgnoonÿd ndtjrdk sjk ndsu`nonjdtj l ndj`nokz. Bk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb tnjdj udk dkturkbjzk olfpbjfjdtkrnk jd rjbkonÿd k ‒Q…V bls fjokdnsfls gj skdonÿd jd jb pbkdl ndtjrdl, yk quj tnjdj olfl lecjtnvl supbnr bk `kbtk gjvlbudtkg l okpkongkg gj kotukonÿd gj bls Jstkgls y bks curnsgnoonldjs dkonldkbjs‖(85). Gj jsj flgl, js plsnebj gnstndmunr kgjfës gj bk `udonÿd skdonldkglrk quj plsjj bk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb, `udonldjs gj dkturkbjzk rjpkrkglrk y prjvjdtnvk. _j pbkdtjk bk `udonÿd rjpkrkglrk, tlgk vjz quj jd bks sntukonldjs gj gjsjstruoturkonÿd ndtjrdk, bk jxnmjdonk oldorjtk gj bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul oldstntuyj ud prjsupujstl djojskrnl pkrk jb rjstkebjonfnjdtl gj bk pkz y prlojsls gj rjoldonbnkonÿd. Bk `udonÿd prjvjdtnvk nfpbnok quj ‒bk fjrk jxnstjdonk gj udk ndstntuonÿd ndtjrdkonldkb old olfpjtjdonks j`jotnvks pkrk skdonldkr bk rjspldskenbngkg pjdkb gjb ndgnvngul‖(8?) lrnmndk j`jotls gnsuksnvls rjspjotl k bk vnlbkonÿd gj bks dlrfks ndtjrdkonldkbjs quj jdtrkûkd rjspldskenbngkg gjb ndgnvngul. Dl js onjrtl, quj jb rjoursl k bkcurnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb sjk bk ódnok plsnenbngkg pkrk skdonldkr bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb gjb ndgnvngul, jd tkdtl jxnstjd ltrks væks. Yjsj k jbbl, jstnfkfls quj jb fjokdnsfl gj bk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb js jb quj fjclr sj kgkptk kb GN. Gj nmukb fkdjrk, gjejfls oldsngjrkr quj bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb ndongj jd jb prndonpnl gj bk slejrkdæk gj bls Jstkgls plrquj, jdtrj ltrls fltnvls, sj jdoujdtrk bk oljxnstjdonk gj gls curnsgnoonldjs gj dkturkbjzk gnstndtk olfl sld bk ndtjrdkonldkb y bk ndtjrdk. Bk rjbkonÿd jdtrj bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb y bks curnsgnoonldjs ndtjrdks sj prjsjdtk ksæ olfl udk oujstnÿd olfpbjck. K bk vjz quj sj (85) (8?)

NULBK B , Nskejb Neng., Blo., ont. y Fkrtæd, FKUWÆDJS. Le., ont., p. 5:.

;>?

prlguoj bk jrlsnÿd gj bk slejrkdæk gjb Jstkgl plr jb jstkebjonfnjdtl gj bk curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb, sj jdoujdtrk bk gjpjdgjdonk gj bk oukb su`rj bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb rjspjotl k bkollpjrkonÿd gj bls Jstkgls. Jb jstkebjonfnjdtl gj bls trneudkbjs ndtjrdkonldkbjs oldstntuyj ud pudtl gj nd`bjxnÿd jd bk slejrkdæk keslbutk gjb Jstkgl. Bk gjsold`nkdzk gj onjrtls Jstkgls `rjdtj k jstj fjokdnsfl, olfl sjûkbk Okssjsj, sj gk plrquj ‒thkt ndtjrdktnldkb ornfndkb trneudkbs ndtrugj ld ldj l` thj flst sokrjg krjks l` stktj slvjrjnmdty3 ornfndkb curnsgnotnld‖(87). Ylr ltrl bkgl, sj gjej prjonskr quj kfeks obksjs gj curnsgnoonÿd (ndtjrdk j ndtjrdkonldkb) pjrtjdjojd k udk lrmkdnzkonÿd gnstndtk y lejgjojd k prndonpnls gn`jrjdtjs, olfl bl jstkebjonÿ jb WYJ^ jd jb oksl Ebksano ‒Q…V bjs curngnotnlds ndtjrdktnldkbjs, y olfprns bj Wrneudkb ndtjrdktnldkb, dj oldstntujdt pks bk erkdohj cugnonknrj g„ud qujboldquj mluvjrdjfjdt ojdtrkb. Q...V Nb s„jdsunt quj bjs curngnotnlds ndtjrdktnldkbjs dj plssègjdt pks dîojssknrjfjdt, vnsé-vns gjs lrmkdjs gjs Îtkts sluvjrknds, bjs fãfjs pluvlnrs qu„jxjrojdt bjs curngnotnlds ndtjrdjs sur bjs lrmkdjs kgfndnstrktn`s, bîmnsbktn`s jt plbntnqujs gj b„Îtkt Q…V‖(8:). Js gj jspjonkb vkbæk jb prldudonkfnjdtl gjb WYJ^ jd jb oksl Wkgno, slerj bk prnfkoæk gj bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb slerj bk curnsgnoonÿd dkonldkb, jd jb fkrol gjb Jstktutl gjb WYJ^ ‒Q…V Nt wlubg ej k trkvjsty l` bkw kdg k ejtrkykb l` thj udnvjrskb djjg `lr custnoj, shlubg thj oldojpt l` _tktj slvjrjnmdty ej kbblwjg tl ej rknsjg suoojss`ubby kmkndst hufkd rnmhts. shlubg dlt ej oldsngjrjg ks kl`prltjotnld thlsj whl trkfpbjElrgjrs udgjr`llt thj flst jbjfjdtkry rnmhts hufkdnty.`lrQ…V Ndgjjg, whjd kd ndtjrdktnldkb trneudkb suoh ks thj prjsjdt ns orjktjg, nt fust ej jdglwjg wnth prnfkoy lvjr dktnldkb olurts. Lthjrwnsj, hufkd dkturj ejndm whkt nt ns, thjrj wlubg ej k pjrjddnkb gkdmjr l` ndtjrdktnldkb ornfjs ejndm ohkrkotjrnsjg ks lrgndkry ornfjs. Q…V Nt dlt j``jotnvjby oludtjrjg (87)

OK__J_J, Kdtldnl. «Ld thj Ourrjdt Wrjdt tlwkrgs Ornfndkb Yrlsjoutnld kdg Yudnshfjdt l` Erjkohjs l` Ndtjrdktnldkb Hufkdntkrnkd Bkw±. Jd3 Jurlpjkd Clurdkb l` Ndtjrdktnldkb Bkw, vlb. >, d.¹ ;, ;>>8, p. ;;.

(8:)

Yrlsjoutlr vs. Ebksano, ;>>=, pkrëmrk`l ?>. oksl d.³ NW->:-KU-;98, sjdtjdonk gj 5> gj lotuerj gj

;>7

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

ey thj prndonpbj l` prnfkoy, kdy ldj l` thlsj strktkmjfs fnmht ej usjg tl gj`jkt thj vjry purplsj l` thj orjktnld l` kd ndtjrdktnldkb ornfndkb curnsgnotnld, tl thj ejdj`nt l` thj vjry pjlpbj whlf nt hks ejjd gjsnmdjg tl prlsjoutj Q…V‖(80). Ylr ltrl bkgl, kfeks obksjs gj curnsgnoonldjs tnjdjd ud lecjtnvl olfód `rjdtj k bls oræfjdjs gj GN, jb oukb js bk buohk oldtrk bk nfpudngkg. Jstj lecjtnvl js pjrsjmungl gj fkdjrk gn`jrjdtj jd jb ëfentl gj bls trneudkbjs pjdkbjs ndtjrdkonldkbjs kg hlo (WYJ^ y WYU) y jd jb ëfentl gj bk OYN. Fnjdtrks quj jd jb prnfjr oksl, sj rjolmj jb prndonpnl gj bk prnfkoæk gj bk curnsgnoonÿd ndtjrdkonldkb `rjdtj k bk curnsgnoonÿd ndtjrdk1 jd jb sjmudgl oksl sj jstkebjoj bk olfpjtjdonk gj bk OYN olfl olfpbjfjdtkrnk gj bks curnsgnoonldjs ndtjrdks(8=), olfl hk sjûkbkgl bk Yrj-Wrnkb Ohkfejr N gj bk OYN ‒Q…V thjoldsnstjdt sjb`-rj`jrrkb GUOpurplsj QUjpóebnok gjb OldmlV kppjkrs wnthl`thjthj ubtnfktj l` thjGjflorëtnok olfpbjfjdtkrnty rjmnfj Q…V grk`tjrs l` thj _tktutj jfphksnsjg thj guty l` jvjry _tktj tl jxjronsj nts ornfndkb curnsgnotnld lvjr thlsj rjspldsnebj `lr ndtjrdktnldkb ornfjs kdg k``nrfjg thj djjg tl jdsurj thjnr j``jotnvj prlsjoutnld ey tkandm fjksurjs kt thj dktnldkb bjvjb kdg ey jdhkdondm ndtjrdktnldkb ollpjrktnld‖(88). Jd tkb sjdtngl, jb prndonpnl gj olfpbjfjdtkrnjgkg gj bk OYN kgjfës gj bæfntj kb jcjrononl gj bk curnsgnoonÿd gj bk OYN y skbvkmukrgk k bk (80) (8=) (88)

Yrlsjoutlr vs. Wkgno, oksl d.³ NW->7-KU-=5, gjonsnÿd gj bk Oëfkrk gj Kpjbkonÿd slerj bk Flonÿd gj bk Gj`jdsk gj 5 gj lotuerj gj ;>>:, pkrëmrk`ls :8 y ss. Pîkdsj Jstktutl gjb WYJ^, krtæoubl >.51 Jstktutl gjb WYU, krtæoubl 8.5 y1 Jstktutl gj bk OYN, krtæoubl ;. OYN. Gjonsnld ld thj Yrlsjoutlr„s Kppbnoktnld `lr ]krrkdts l` Krrjst, ;9 gj `jerjrl gj 5990, NOO-9;/97-9;/90-8-Z_-Olrr, pkrëmrk`ls ?: y 7=. Jd bk fnsfk gjonsnÿd bk Yrj Wrnkb Ohkfejr N gj bk OYN jstkebjonÿ quj3 «Q…V nt ns k oldgntnl sndj quk dld `lr k oksj tl ej kgfnssnebj thkt dktnldkb prlojjgndms jdolfpkss elth pjrsld kdg thj oldguot whnoh ns thj suecjot l` thj oksj ej`lrj thj Olurt Q…V thj wkrrkdts l` krrjst nssujg ey thj GUO oldtknd dl rj`jrjdoj tl thjnr kbbjmjg ornfndkb r jspldsnenbnty `lr jdbnstndm, oldsornptndm kdg usndm tl pkrtnonpktj kotnvjby nd hlstnbntnjs ohnbgrjd udgjr thj kmj l` `n`tjjd ks k rjsubt GUO oldsngjrjg tl ej kotndm nd rjbktnld thj spjon`no oksjthj ej`lrj thjokddlt Olurt ej Q…V Koolrgndmby, nd thj kesjdoj l` kdy tl kotndm

;>:

slejrkdæk jstktkb, oldstntuyj udk jxnmjdonk gjb gjrjohl k bk tutjbk cugnonkb j`jotnvk. Jbbl, jd tkdtl, bk OYN sÿbl kotukrë oukdgl ud Jstkgl dl pujgk l dl qunjrk prlojskr k ud slspjohlsl gj oræfjdjs gj olfpjtjdonk gj bk OYN(8>), bl quj kbugj k bk gnrjotk rjspldskenbngkg gj bls Jstkgls rjspjotl kb tjfk gjb gjengl prlojsl. Olfl oukrtk y `ndkb fjgngk tjdjfls bk ndkpbnokonÿd gj bks bjyjs gj kfdnstæks pkrk bls oksls gj oræfjdjs gj GN. Jd jstj pbkdl, sj rjoldloj jb gjejr gj pjrsjmunr bls oræfjdjs gj GN tkdtl k dnvjb oldvjdonldkb olfl oldsujtugndkrnl(>9), bl oukb nfpngj ndobunr gjdtrl gjbëfentl gj kpbnokonÿd gj bks kfdnstæks k bls oræfjdjs ndtjrdkonldkbjs. Khlrk enjd, pjsj k dl jxnstnr udk dlrfk jxprjsk jd jb Jstktutl gj bk OYN, tjdjfls quj jd jb prjëfeubl gjb Jstktutl gj bk OYN sj sjûkbk quj ‒K`nrfkdgl quj bls oræfjdjs fës mrkvjs gj qujgkr trksojdgjdonk pkrkyquj, bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl dl gjejd snd okstnml k tkb `nd, hky quj kglptkr fjgngks jd jb pbkdl dkonldkb j ndtjdsn`nokr bk ollpjrkonÿd ndtjrdkonldkb pkrk ksjmurkr quj sjkd j`jotnvkfjdtj slfjtngls k bk koonÿd gj custnonk,‖ Bk oujstnÿd gj bks kfdnstæks sj gnsoutnÿ gurkdtj bks djmlonkonldjs slerj bk kutlrngkg gj bk olsk cuzmkgk (djs ens nd ngjf)(>;). Olfl rjsubtkgl `ndkb sj gjongnÿ jxobunr tkdtl bk kfdnstæk olfl jb ndgubtl gj gnsplsnonldjs old jb vkblr gj udk sjdtjdonk, y plr jdgj okpkojs gj nfpjgnr ud dujvl vnjdj gj bk pëm. ;>7.

(8>) (>9)

(>;)

_tktj, thj Ohkfejr djjg dlt tl fkaj kdy kdkbysns l` udwnbbndm djss lr ndkenbnty±. (pkrëmrk`ls ?;, ?8 y 79 rjspjotnvkfjdtj) Jd tkb sjdtngl, jb okrëotjr olfpbjfjdtkrnl gj bk curnsgnoonÿd gj bk OYN sj rj`bjck jd bl rjbktnvl k bks oujstnldjs gj kgfnsnenbngkg. Pîkdsj krtæoubl ;= dufjrkbjs ; y 5 gjb Jstktutl gj bk OYN. Ksæ tjdjfls, k dnvjb gj GN oldvjdonldkb, jdtrj ltrls k bk Oldvjdonÿd slerj bk Yrjvjdonÿd y _kdonÿd gjb Ornfjd gj Mjdlongnl, krtæoubl PN1 Oldvjdonÿd oldtrk bk Wlrturk y Ltrls Wrktls, Orujbjs, Ndhufkdls l Gjmrkgkdtjs, krtæoubl =1 Oldvjdnls gj Mndjerk N, NN, NNN y NP, krtæoubls :9, :;, ;?9 y ;7=1 ksæ olfl jd dlrfks gj trktkgls ndtjrdkonldkbjs gj Gjrjohl ndtjrdkonldkb gj bls gjrjohls hufkdls. Jstktutl gj bk OYN, krtæoubl 59. Olsk cuzmkgk.

;>0

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

prlojsl kdtj bk OYN. Jd tlgl oksl, gjejfls rjolrgkr quj sjmód jb krtæoubl ;= gjb Jstktutl gj bk OYN (gjdtrl gjb jsqujfk gj olfpbjfjdtkrnjgkg), îstk plgrë oldlojr gj ud ksudtl oukdgl ud Jstkgl dl jstî gnspujstl rjkbfjdtj k prlojskr k ndgnvnguls kouskgls gj bk olfnsnÿd gj oræfjdjs gj GN. Jstj supujstl nfpbnok bk jxnstjdonk gj bjyjs gj kfdnstæk quj eusqujd bk jxldjrkonÿd gj rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb. Dl lestkdtj, ud sjotlr gj bk glotrndk hk sjûkbkgl quj onjrtks gnsplsnonldjs gjb Jstktutl gj bk OYN rjoldlojrækd bks kfdnstæks(>5). Jd tkb sjdtngl, sj hk sjûkbkgl olfl plsnebj jxojponÿd quj jb Oldsjcl gj _jmurngkg pujgj slbnontkr k bk OYN quj rjspjtkrk udk bjy gj kfdnstæk sn3 k) vjrn`nok bk jxnstjdonk gj udk kfjdkzk oldtrk bk pkz, udk rupturk gj îstk l udk kmrjsnÿd, y e) sn bk rjslbuonÿd quj gjfkdgk bk suspjdsnÿd sj kcustk k bksfjtks gj bks Dkonldjs Zdngks, ndobungl jb rjspjtl gj bls gjrjohls hufkdls(>?). _nd jfekrml, oldsngjrkfls quj bks gnsplsnonldjs gj kfdnstæk dl olrrjspldgjd k bks fjtks gj bks Dkonldjs Zdngks, jspjonkbfjdtj gj koujrgl k bk plsnonÿd gj jstk Lrmkdnzkonÿd Ndtjrdkonldkb kdtj hjohls rjonjdtjs(>7).

(>5)

(>?) (>7)

Ksæ tjdjfls3 ;) jb krtæoubl ;=.;.e , jb oukb prjvî quj bk OYN gjobkrkrë ud oksl ndkgfnsnebj oukdgl jb Jstkgl quj tjdmk curnsgnoonÿd slerj jb oksl gjongk dl pjrsjmunr kb kouskgl skbvl quj bk gjonsnÿd rjsubtj gj bk `kbtk gj gnsplsnonÿd l ndokpkongkg gjb Jstkgl gj kutîdtnokfjdtj pjrsjmunrbl jd jboksl quj bk gjonsnÿd rjsubtj gj bk `kbtk gj gnsplsnonÿd l ndokpkongkg gjb Jstkgl gj kutîdtnokfjdtj pjrsjmunrbl1 5) jb krtæoubl :?.5.o, jb oukb pjrfntj quj jb `nsokb rjohkoj bk pjrsjouonÿd oukdgl oldobuyk quj «Q…V jb jdcunonkfnjdtl dl rjgudgkræk jd ndtjrîs gj bk custnonk, tjdnjdgl jd oujdtk tlgks bks onroudstkdonks Q…V±1 ?) slerj bks eksjs gjb krtæoubl ;0 quj gk kb Oldsjcl gj _jmurngkg jb plgjr gj gn`jrnr bls prlojgnfnjdtls1 y 7) ekcl jb krtæoubl ;:, jb oukb gk kb `nsokb bk gnsorjonldkbngkg gj gjobndkr bk pjrsjouonÿd prlpnl fltl. Pîksj DK[PN, ^ksfnd. «Kfdjsty `lr wkr ornfjs3 Gj`ndndm thj bnfnts l` ndtjrdktnldkb rjolmdntnld±. Jd3 Ujvnstk Ndtjrdkonldkb gj bk Oruz Ulck, vlb. 8:, d.¹ 8:;, 599?, p. 0;:. Okrtk gj bks Dkonldjs Zdngks, krtæoubl ;.?. Pîksj U LWH-KUUNKSK , Dklfn. ‒Kfdjsty kdg thj Ndtjrdktnldkb Ornfndkb Olurt‖. Jd3 _HJBWLD, Gndkh (jg.). Ndtjrdktnldkb Ornfjs, Yjkoj, kdg Hufkd Unmhts3 Whj Ulbj l` thj Ornfndkb Olurt. Djw ^lra3 Wrkdsdktnldkb Yuebnshjrs, 5999, pp.Ndtjrdktnldkb ==-85.

;>=

7.

U J @ B J X Nß D @ N D K B

Bk olfnsnÿd gj oræfjdjs gj GN lrnmndk bk rjspldskenbngkg ndtjrdkonldkb ndgnvngukb. Bls oræfjdjs gj GN jd sjdtngl jstrnotl sld3 oræfjdjs gj kmrjsnÿd, mjdlongnl, bjsk hufkdngkg, mujrrk, tlrturk y onjrtks `lrfks jxtrjfks gjb tjrrlrnsfl ndtjrdkonldkb. Jstj tnpl gj oræfjdjs sj okrkotjrnzkd, jd tîrfndls mjdjrkbjs, plr3 k) vubdjrkr gj fkdjrk sjrnk dlrfks gjb GN oldvjdonldkb, GN oldsujtugndkrnl l prndonpnls mjdjrkbjs gjb GN quj tnjdjd jb okrëotjr gj dlrfks gj nus olmjds l nfpjrktnvks gj GN mjdjrkb, jd tkdtl k`jotkd vkblrjs `udgkfjdtkbjs gj bk olfudngkg ndtjrdkonldkb jd su oldcudtl1 y e) plr oldtkr old ud rîmnfjd jspjonkb k j`jotls gj nfpjgnr bk nfpudngkg. Wkb rîmnfjd ndvlbuork jb jcjrononl gj curnsgnoonÿd udnvjrskb bk oukb pujgj sjr oldvjdonldkb l oldsujtugndkrnk, lebnmktlrnk l `koubtktnvk, tjrrntlrnkb l dl1 jb jcjrononl gj curnsgnoonÿd pjdkb ndtjrdkonldkb yk sjk kg hlo l pjrfkdjdtj, olfpbjfjdtkrnk l old prnfkoæk slerj bks curnsgnoonldjs dkonldkbjs1 ksæ olfl bk prlhnenonÿd gjksb kfdnstæks y bk nfprjsornptnenbngkg. ***

;>8

Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb

Bk Ujvnstk Yjrukdk gj Gjrjohl Ndtjrdkonldkb Wlfl BPNNN, D¹ ;?=, sj tjrfndÿ gj nfprnfnr jb gj ?; gj cubnlgj 5998, @njstk gj _kd Nmdkonl, plr JGNONLDJ_ FN_A^, Wjbî`ldl >>>09-787>, J-fknb3UZO. jgnonldjsfnsayIhltfknb.olf D¹ ;990=7:=8=0

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF