Regulamin piechoty. Cz. 3, Kompania karabinów maszynowych - 1937

July 14, 2017 | Author: Eugen Pinak | Category: Rifle, Infantry, Military, Military Science, Firearms
Share Embed Donate


Short Description

Download Regulamin piechoty. Cz. 3, Kompania karabinów maszynowych - 1937...

Description

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

REGULAMIN P I E C H O T Y c z ę s c

III

KOMPANIA KARABINÓW MASZYNOWYCH WALKA

W A R CBW

www.cbw.pl

S Z A W A

1 9 3 7

CBW

www.cbw.pl

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

REGULAMIN P I E C H O T Y CZĘŚĆ

III

KOMPANIA KARABINÓW MASZYNOWYCH WALKA

CBW

www.cbw.pl

W

A

R

S

Z

A

W

A

1 9 3 7

UtlSTERSIWO SPMIIWIJSKOWTU DEPARTAMENT PIECHOTY

Licz. dz. 2800-23/Reg. Warszawa,

dnia 25.11.1937 r.

ROZKAZ WPROWADZAJĄCY. Wprowadzam do użytku służbowego „Regulamin piechoty część III. Kompania karabinów maszynowych. Walka" R -1 III. 1937

W związku z tym unieważniam: 1. „Regulamin

piechoty.

karabinów maszynowych"

Kompania

P 2 ^

2. Instrukcję taktycznego użycia plutonów broni towarzyszącej p.p. (projekt). 1929. Szt. Gł. O. III. L. 1045/Wyszk. I WICEMINISTER SPRAW WOJSKOWYCH

GŁUCHOWSKI generał brygady.

CBW

•*. Druk. „Nowoświecka", Warszawa, Nowy Świat 57.

www.cbw.pl

W

fv

T R E Ś Ć . Rozdział

A.

PODSTAWOWE CZYNNIKI WALKI CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH. Str.

/;>•*"-W i 'O'

5fe.oo< ^

.

1

Ogólne zasady użycia karabinów maszynowych.

9. Rodzaje stanowisk ogniowych i ich dobór .

CBW www.cbw.pl

1

.

2 3 3 4 4 5 7

B.

POJEDYNCZY CIĘŻKI KARABIN MASZYNOWY. 1. Postanowienia ogólne. ciężkiego 10. Charakterystyka obsługi pojedynczego karabina maszynowego

(HIS

9

11. Skład obsługi pojedynczego ciężkiego karabina maszynowego 12. Karabinowy 13. Obsługa ciężkiego karabina maszynowego . . 14. Podział i podległość ciężkich karabinów maszynowych 15. Zadanie ciężkiego karabina maszynowego . . 16. Rodzaj ogni 17. Sposób strzelania 18. Sposób użycia ognia . . . . 19. Skuteczność ognia 2.

dalekim.

Szyki Chwila przejścia w szyk luźny . . . . . . Zachowanie się w szyku luźnym Dowódca, rozkazywanie, łączność . . . . . Natarcie do chwili

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

12 12 12 13 13 14

Natarcie.

Ruch w ogniu 20. ; 21. 22. 23.

9 10 11

14 14 14 15

36. Walka wewnątrz ugrupowania nieprzyjaciela. 37. Pościg na polu bitwy 3.

Zajęcie podstawy wyjściowej do natarcia Rozkaz do natarcia Ruszenie z podstawy wyjściowej . . Wykonanie ruchu • Wsparcie natarcia . Stanowiska w natarciu Gospodarka amunicją i wodą . . . . . Natarcie w nocy

Obrona.

38. 39. 40. 41.

Ogólnie Podział zadań Rodzaje stanowisk ogniowych Zaskoczenie .

•42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Obowiązki karabinowego . . . • • ; Przygotowanie obronty . . . . . Wyszukanie stanowiska . . Przygotowanie stanowisk ogniowych . Przygotowanie ogni . . . : Gotowość bojowa Łączność z dowódcą Amunicja, woda . . . . . . . . . . . Rozmieszczenie obsługi .

Przygotowanie

szturmu. .

• . • • . .

15 15 16 1(5

16 19 20 22

51. 52. 53. 54. 55. 56.

57. Sposób wycofania się . 32. Ciężkie karabiny maszynowe wspierające . . 33. Przygotowanie szturmu 34. Zachowanie się w czasie nieudałego szturmu . www.cbw.pl r 35. Zachowanie się po szturmie , ... . , : . .

CBW

22 22 23 23

..'

^4 24 24 25

25

26 27 27 -28 29 30 31 31

walki.

Chwila otwarcia ognia . . . . 32 Prowadzenie ognia • '32 Zachowanie się w czasie szturmu 34' Karabiny maszynowe przeciwszturmowe . . 34 Zachowanie się wobec broni pancernej . . . 35 Zachowanie się w wypadku dłuższego trwania ' obrony . . ' . •• $5 Wycofanie

Szturm.

.

obrony.

Prowadzenie .

23 23

się z

walki.

. , , ,

;.

4. Łuzowanie. 58. Przeprowadzenie luzowania

.

.

.;

36 ;V

.

.

:

37

5.

Placówka.

Wypad. 80. Wykonanie

59. 60. 61. 62.

Zadania karabina na placówce Zaciąganie stanowiska Służba na placówce Wycofanie się z placówki 6.

63. 64. 65. 66. 67. 68. . 69. 70.

38 38 39 39

39 40 41 41 42 43 43 43

48 C.

PLUTON KARABINÓW MASZYNOWYCH. 1. 8-3. 34. 35. 86. 67. 83.

Postanowienia ogólne.

Skład plutonu Dowódca plutonu Zastępca dowódcy plutonu Obserwator Oceniacz odległości Pomocnik rusznikarski Podległość plutonu 2.

44 44

•73. Obrona lasu

44 uliczne.

74. 75. Natarcie Obrona

Rozwinięcie

przeprawy. 46 46 46 47

49 49 51 51 51 52 52

Natarcie. i ruch w ogniu

dalekim.

89. Wykonanie ruchu 90. Dowódca, rozkazywanie, łączność Natarcie

45 46

76. Zadanie karabinów maszynowych . . . . . 77. Obowiązki karabinowego 78. Wsparcie przeprawy www.cbw.pl 79. Przeprawa . . :. .. . . . . . . . . .

CBW

81. Działanie

leśna.

71. Przebywanie lasów w obliczu nieprzyjaciela. 72. Spotkanie i natarcie .

Walka o

kawalerią.

/

7. Walka w szczególnych warunkach.

i walki

47

Rozdział

Marsz podróżny i postój Dbałość o konia Marsz ubezpieczony Gotowość bojowa w marszu ubezpieczonym . Miejsce i obowiązki karabinowego . . . . . Posuwanie się Wsparcie szpicy Łączność

Walki o miejscowości

.

Walka z

Marsze i postoje.

Walka

.

do chwili

52 54

szturmu.

91. Ogólnie 92. Rozkaz do natarcia 93. Zajęcie i wsparcie z podstawy wyjściowej . . 94. Wsparcie natarcia 95. Wykonanie ruchu 9
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF