Pojmovi i Dijagnoze Na Latinskom Jeziku Za Studente Medicine i Stomatolog

September 10, 2017 | Author: Dukana Dancula | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Pojmovi i Dijagnoze Na Latinskom Jeziku Za Studente Medicine i Stomatolog...

Description

POJMOVI I DIJAGNOZE NA LATINSKOM JEZIKU ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE ZA ISPIT I opšta patologija Parenhimatozna degeneracija - Degeneratio parenchymatosa Vakuolna ili hidropsna degeneracija - Degeneratio hydropica Sluzna degeneracija - Degeneratio mucosa Hijalina degeneracija - Degeneratio hyaloides, Hyalinosis Amiloidoza - Degeneratio amyloides, s. Amyloidosis Prosta masna infiltracija - Infiltratio adiposa Masna degeneracija - Degeneratio adiposa Kalcifikacija - Calcificatio Metastatske kalcifikacije - Calcificationes metastaticae Distrofijske kalcifikacije - Calcificationes dystrophicae Atrofija - Atrophia Marantička atrofija - Atrophia marantica Neuropatska atrofija - Atrophia neuropathica Atrofija zbog neaktivnosti - Atrophia ex inactivitate Atrofija zbog pritiska - Atrophia e compressione Antrakoza - Anthracosis Mrka induracija pluća - Induratio fusca pulmonum Hemohromatoza - Haemochromatosis Nekroza - Necrosis Karioliza - Karyolysis Kariopiknoza - Karyopiknosis Karioreksija – Karyorrhexis Koagulaciona nekroza - Necrosis coagulationis Kolikvaciona nekroza - Necrosis colliquationis Gangrena - Gangraena Kazeozna nekroza - Necrosis caseosa Suva gangrena - Gangraena sicca Vlažna gangrena - Gangraena humida Gasna gangrena - Gangraena gaseosa, s. emphysematosa Hipertrofija - Hypertrophia Hiperplazija - Hyperplasia Metaplazija- Metaplasia Displazija - Dysplasia Nekroza masnog tkiva - Steatonecrosis Apoptoza - Apoptosis Neoplazma- Neoplasma Karcinom- Carcinoma Anaplazija- Anaplasia Sarkom- Sarcoma Polip- Polypus Papilom- Papilloma Adenom- Adenoma Maligni tumor pločastog epitela- Carcinoma planocellulare Maligni tumor žlezdanog epitela m- Adenocarcinoma Maligni tumor prelaznog epitela- Carcinoma transitiocellulare Bazeocelularni karcinom- Carcinoma baseocellulare

Benigni tumor vezivnog tkiva- Fibroma Benigni tumor glatkog mišića- Leiomyoma Benigni tumor masnog tkiva- Lipoma Benigni tumor koštanog tkiva- Osteoma Benigni tumor hrskavice- Chondroma Benigni tumor krvnih sudova- Haemangioma Maligni tumor vezivnog tkiva- Fibrosarcoma Maligni tumor hrskavice- Chondrosarcoma Maligni tumor koštanog tkiva- Osteosarcoma Maligni tumor glatkog mišića- Leiomyosarcoma Horistom- Choristoma Hamartom- Hamartoma Teratom- Teratoma Metastaze- Metastasis Nefrotski sindrom- Syndroma nephroticum Anemija- Anaemia Anoreksija- Anorrhexia Kaheksija- Cachexia Dugački prsti – Arachnodactylia Produžena lobanja – Dolichocephalia Udubljena grudna kost – Pectus excavatus Kokošja prsa – Pectus carinatum Aterom – Atheroma Ksantom – Xanthoma Neurofibromatoza – Neurofibromatosis Smanjenje količine kiseonika – Hypoxia Mnogokrvnost tkiva i/ili organa – Hyperaemia Malokrvnost tkiva i/ili organa – Anaemia Nekroza dela tkiva ili organa nastala kao posledica dovoda arterijske krvi - Infarctus Zaživotno zgrušavnje krvi u krvnim sudovima ili srcu – Thrombosis Izlazak krvi iz krvnih sudova ili srca – Haemorrhagia Funkcijski slom cirkulacije izazvan različitim etiološkim agensima – Shock Povećanje količine krvi – Hyperaemia Mnogokrvnost kao posledica povećanja venske krvi – Hyperaemia venosa s. passiva Mnogokrvnost kao posledica povećanja arterijske krvi – Hyperaemia arterialis s. activa Opšta venska mnogokrvnost – Hyperaemia venosa universalis Lokalna venska hiperemija – Hyperaemia venosa localis Cijanoza – Cyanosis Ćelije srčane mane – Cellulae vitii cordis Intersticijalna difuzna fibrosa pluća- Fibrosis interstitialis diffusa pulmonum Edem pluća – Oedema pulmonis Hronično zapaljenje venskih sudova – Phlebitis chronica Hemoragijska infarkcija creva – Infarctio haemorrhagica intestini Uklještena kila – Hernia incarcerata Angioneurotska mnogokrvnost – Hyperaemia angioneurotica Postanemijska arterijska mnogokrvnost – Hyperaemia arterialis postanaemica Inflamatorna arterijska mnogokrvnost – Hyperaemia inflammatoria Opšta anemija – Anaemia universalis Lokalna anemija – Anaemia localis Beli infarkt – Infarctus anaemicus

Crveni infarkt – Infarctus haemorrhagicus Beli infarkt sa hemoragičnim rubom- Infarctus anaemicus cum margine haemorrhagico Razmekšanje područja infarkta u srcu – Myomalacia cordis Ishemijska nekroza u mozgu – Encephalomalacia Postinfarktni ožiljak – Cicatrix postinfarctum Tromb – Thrombus Zapaljenje endokarda – Endocarditis Proširenje venskih krvnih sudova – Phlebectasia, Varices Potpuni zastoj krvi – Stasis Povećanje broja uobičajenih elemenata krvi – Leukaemia, Polycythaemia, Thrombocythaemia Migrirajući tromboflebitis – Thrombophlebitis migrans Obturativni tromb – Thrombus obturationis Parijetalni tromb – Thrombus parietalis Embolus – Embolus Trombna embolija – Embolia thrombotica Ortogradna embolija – Embolia orthograda Retrogradna embolija – Embolia retrograda Paradoksna embolija – Embolia paradoxa Otvoren foramen ovale – Foramen ovale apertum Defekt na komornom septumu srca – Defectus septi interventricularis Gasna embolija – Embolia gaseosa Masna embolija – Embolia oleosa Tkivna embolija – Embolia syncytialis Krvarenje – Haemorrhagia Spoljašnje krvarenje – Haemorrhagia externa Unutrašnje krvarenje – Haemorrhagia interna Indirektno spoljašnje krvarenje – Haemorrhagia indirecta externa Arterijsko krvarenje – Haemorrhagia arterialis Vensko krvarenje – Haemorrhagia venosa Kapilarno krvaranje – Haemorrhagia capillaris Krvarenje iz srca – Haemorrhagia cardialis Krvarenje kao posledica prskanja krvnog suda – Haemorrhagia per rhexin Krvarenje u mozgu – Haemorrhagia cerebri Krvarenje zbog razjedanja zida krvnog suda – Haemorrhagia per diabrosin Dijapedezno krvarenje – Haemorrhagia per diapedesin Sklonost ka krvarenju – Diathesis heamorrhagica Hemofilija – Haemophilia Hipoprotrombinemija – Hypoprothrombinaemia Hiperfibrinogenemija – Hyperfibrinogenaemia Masivno krvarnje – Haemorrhagia massiva Tačkasto krvarenje – Haemorrhagia punctata Mnogobrojna tačkasta krvarenja – Purpura Krvarenje u meka tkiva – Haematoma Masivno moždano krvarenje – Apoplexia cerebri Krvarenje izmeñu periosta i kosti lobanje – Kephalhaematoma Krvarenje izmeñu kosti i tvrde moždane opne – Haematoma epidurale Krvarenje izmeñu meke i tvrde moždane opne – Haematoma subdurale Krvarenje izmeñu mekih moždanica – Haemorrhagia subarachnoidalis Krvarenje u moždane komore – Haematocephalus

Krvarenje u grudnu duplju – Haemothorax, Haematothorax Krvarenje u perikardnu kesu – Haematopericardium, Tamponade cordis Krvarenje u trbušnu duplju – Haematoperitoneum, Haemascos Krvarenje u kapsulu zgloba – Haemarthros Krvarenje u duplju materice – Haematometra Krvarenje iz nosa- Epistaxis Krvarenje iz bronha – Bronchorrhagia Krvarenje iz pluća – Pneumorrhagia Krvarenje iz želuca – Gastrorrhagia Povraćanje krvi – Haemathemesis Pojačano menstrualno krvarenje – Menorrhagia Krvarenje nezavisno od menstruacije – Metrorrhagia Krv u stolici – Melaena Krv u mokraći – Haematuria Krv u bubrežnoj karlici– Haematonephrosis Anoksična encefalopatija – Encephalopathia anoxica Prskanje ogoljene bazalne membrane tubula bubrega – Tubulorrhexis Anasarka – Anasarca Gubitak belančevina putem mokraće – Proteinuria Nakupljanje bistre tečnosti u grudnoj duplji – Hydrothorax Nakupljanje tečnosti u trbučnoj duplji – Ascites Nakupljanje tečnosti u perikardu - Hydropericardium Transudat - Transsudatum Smrzotina- Congelatio Opekotine – Combustio Kontuzija, nagnječenje – Contusio Abrazija, oguljotina – Abrasio Laceracija, razderotina – Laceratio Incizija, rezna rana - Incisio

II specijalna patologija Svež (akutni) infarkt miokarda – Infarctus myocardii anaemicus recens (acutus) Infarkt miokarda u organizaciji – Infractus myocardii in cursu organisationis Postinfarktni ožiljak miokarda – Cicatrix post infarctum myocardii Krv u perikardnoj kesi – Haematopericardium (Tamponade cordis) Kardiogeni šok - Shock cardiogenes Parijetalni tromb – Thrombus parietalis Reumatska bolest srca – Carditis rheumatica Reumatski perikarditis – Pericarditis rheumatica Reumatski miokarditis – Myocarditis rheumatica Reumatski endokarditis (tipični verukozni) – Endocarditis rheumatica (verrucosa typica) Stenoza venskog (arterijskog) otvora – Stenosis ostii venosi (arteriosi) Insuficijencija venskog (arterijskog) otvora – Insufficientia ostii venosi (arteriosi) Hipertrofija miokarda leve(desne) komore – Hypertrophia myocardii ventriculi sinistri (dextri) Dilatacija miokarda leve(desne) komore – Dilatatio myocardii ventriculi dextri (sinistri) Infektivni endokarditis – Endocarditis infectiva Bakterijski endokarditis (akutni, subakutni) – Endocarditis bacterialis (acuta, subacuta) Nebakterijski endokarditis (trombotični) – Endocarditis abacterialis (thrombotica)

Endokarditis u SLE (atipični verukozni) – Libman-Sacks endocarditis (verrucosa atypica) Kalcificirajuća stenoza aorte – Stenosis aortae calcificans Miksoidna degeneracija mitralne valvule – Degeneratio myxoidea valvulae mitralis Dilatativna kardiomiopatija – Cardiomyopathia dilatativa Hipertrofična kardiomiopatija – Cardiomyopathia hypertrophica Restriktivna kardiomiopatija – Cardiomyopathia restrictiva Akutno zapaljenje miokarda – Myocarditis acuta Akutno zapaljenje perikarda – Pericarditis acuta Hronično zapaljenje perikarda s konstrikcijom – Pericarditis chronica constrictiva Srasline perikarda s okolinom – Pericarditis adhaesiva Miksom srca – Myxoma cordis Rabdomiom srca – Rhabdomyoma cordis Sarkom srca – Sarcoma cordis Metastaza malignog tumora u srce – Tumor malignus metastaticus cordis Maligni tumor porekla mezotelnih ćelija perikarda – Mesothelioma malignum pericardii Defekt pretkomornog septuma – Defectus septi interatrialis Defekt komornog septuma – Defectus septi interventricularis Tetralogija Falo – Tetralogia Fallot Transpozicija velikih krvnih sudova – Transpositio aortae et arteriae pulmonalis Koarktacija aorte – Coarctatio aortae Stenoza plućne arterije – Stenosis arteriae pulmonalis Prolazni ovalni otvor – Foramen ovale apertum Zapaljenje arterija – Arteritis ili Arteriitis Hijalina arterioloskleroza – Arteriolosclerosis hyalinea Hiperplastična arterioloskleroza – Arteriolosclerosis hyperplastica Nekrotično zapaljenje arteriola – Arteriolitis necroticans Kalcificirajuća ateroskleroza – Atherosclerosis calcificata Ulcerotrombotična ateroskleroza – Atherosclerosis ulcerothrombotica Gigantocelularni arteritis – Arteritis gigantocellularis Nodozni poliarteritis – Polyarteritis nodosa Obliterantni trombangitis – Thrombangitis obliterans Aterosklerotska aneurizma – Aneurysma atheroscleroticum Luetična (sifilitična) aneurizma – Aneurysma lueticum (syphiliticum) Disekantna aneurizma – Aneurysma dissecans Prava aneurizma – Aneurysma verum Lažna aneurizma – Aneurysma spurium Prsnuta aneurizma – Aneurysma ruptum Zapaljenje vene sa stvaranjem tromba – Thrombophlebitis Tromboza vene – Phlebothrombosis Proširene i izvijugane vene – Varix, Varices Zapaljenje portne vene – Pylephlebitis Benigni tumor krvnih sudova porekla endotelnih ćelija – Haemangioma Benigni tumor porekla limfnih sudova – Lymphangioma Benigni tumor porekla glomus ćelija – Glomangioma Benigni tumor porekla pericita – Haemangiopericytoma Maligni tumor krvnih sudova – Angiosarcoma Maligni tumor limfnih sudova - Lymphangiosarcoma Kosna srž - Medulla ossium Hipoplazija kosne srži - Hypoplasia medullae ossium Smanjenje broja ćelija sve tri loze – Pancytopenia

Hiperplazija kosne srži - Hyperplasia medullae ossium Hlorom - Chloroma Mijeloproliferativni sindrom - Syndroma myeloproliferativum Prava policitemija - Polycythaemia rubra vera Akutno zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis acuta Akutno gnojno zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis purulenta Hronično zapaljenje limfnog čvora- Lymhadenitis chronica Granulomatozno zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis granulomatosa Tuberkulozno zapaljenje limfnog čvora - Lymhadenitis tuberculosa Toksoplazmoza limfnog čvora – Toxoplasmosis lymphonodi Sinus histiocitoza - Sinus histiocytosis Maligni limfomi - Lymphoma malignum Hodgkinova bolest - Morbus Hodgkin Multipli mijelom - Myeloma multiplex Zapaljenje krajnika - Tonsillitis Angina -Angina Akutno zapaljenje krajnika - Tonsillitis acuta Hipersplenizam - Hypersplenismus Hiperplazija timusa – Hyperplasia thymi Tumor timusa - Thymoma Zapaljenje slezine - Splenitis Akutno zapaljenje slezine - Splenitis acuta Hronično zapaljenje slezine - Splenitis chronica Specifično zapaljenje slezine - Splenitis specifica Aplazija slezine - Aplasia lienis Prekobrojna slezina - Lien accessorius Akutno zapaljenje lakuna krajnika - Tonsillitis acuta lacunaris Akutno parenhimatozno zapaljenje krajnika - Tonsillitis acuta parenchymatosa Hronično nespecifično zapaljenje krajnika - Tonsillitis chronica nonspecifica Hronično specifično zapaljenje krajnika - Tonsillitis chronica specifica Vegetacije limfnog tkiva obložene cilindričnim ili višeslojnopločastim epitelom Vegetationes adenoideae Hronično zapaljenje bronhija – Bronchitis chronica Bronhijalna astma – Asthma bronchiale Zapaljenje bronhiola – Bronchiolitis Nepotpuno suženje lumena bronha – Bronchostenosis Potpuno suženje lumena bronha – Bronchoobstructio Ireverzibilno proširenje lumena bronha – Bronchiectasia Cistična fibroza – Fibrosis cystica Bronhopulmonalni sekvestar – Sequestrum bronchopulmonalis Aktivna arterijska mnogokrvnost pluća – Hyperaemia activa pulmonum Pasivna venska mnogokrvnost pluća – Hyperaemia passiva pulmonum Idiopatska plućna hemosideroza – Haemosiderosis pulmonum idiopathica Embolija plućne arterije – Embolia arteriae pulmonalis Crveni infarkt pluća – Infarctus haemorrhagicus pulmonis Akutni/hronični edem pluća – Oedema acutum/chronicum pulmonum Bolest hijalinih membrana pluća – Membranae hyaloideae pulmonum Fetalna ili kongenitalna atelektaza pluća –Atelectasis fetalis seu congenitalis pulmonum Opstruktivni/resorptivni kolaps pluća – Collapsus ex obstructione s. C. resorptionis

pulmonum Kompresivni kolaps pluća – Collapsus e compressione pulmonum Centrolobularni/panlobularni emfizem pluća – Emphysema centrolobulare/panlobulare pulmonum Lobarna/krupozna pneumonija – Pneumonia lobaris/ crouposa Bronhopneumonija – Bronchopneumonia Aspergiloza pluća – Aspergillosis pulmonum Gangrena pluća – Gangraena pulmonum Hronična progredijentna tuberkulozna kaverna – Caverna tuberculosa chronica progrediens Hronična stacionarna tuberkulozna kaverna – Caverna tuberculosa chronica stationaria Antrakoza pluća – Anthracosis pulmonum Silikoza pluća – Silicosis pulmonum Azbestoza pluća – Asbestosis pulmonum Berilioza pluća – Berylliosis pulmonum Idiopatska difuzna intersticijalna fibroza pluća – Fibrosis idiopathica interstitialis diffusa pulmonum Lipoidna pneumonija – Pneumonia lipoides Mikrocelularni karcinom – Carcinoma microcellulare Nakupljanje krvi u pleuralnom prostoru – Haematothorax Nakupljanje gnoja u pleuralnom prostoru – Pyothorax (Empyema pleurae) Nakupljanje limfe u pleuralnom prostoru – Chylothorax Suvi pleuritis – Pleuritis sicca Maligni tumor pokrovnih ćelija pleure – Mesothelioma malignum pleurae Gnojno zapaljenje plućne maramice – Pleuritis purulenta Rascep usne – Cheiloschisis Jendostrani ili obostrani rascep gornje usne – Labium leporinum Rascep nepca – Palatoschisis Rascep nepca udružen sa rascepom usne – Cheilognatopalatoschisis Rascep uvule – Uvula fissa Rascep lica – Prosoposchisis faciei Rascep jezika – Lingua bifida Režnjeviti jezik – Lingua plicata s. scrotalis Medijalni romboidni glositis – Glossitis rhomboidea mediana Nedostatak jezika – Aglossia Uroñeno mali jezik – Microglossia Makroglosija – Macroglossia Crno prebojen jezik prekriven dlakama – Melanotrichia Struma jezika – Struma lingualis Hipoplazija mandibule – Micrognathia Mikroglosija i zapadanje jezika u orofarings - Glossoptosis Zapaljenje sluzokože usne duplje – Stomatitis Zapaljenje usana – Cheilitis Zapaljenje desni – Gingivitis Zapaljenje jezika – Glossitis Akutni kataralni stomatitis – Stomatitis catarrhalis acuta Herpesni gingivostomatitis – Stomatitis vesiculosa Zapaljenje usne izazvano herpes virusom - Herpes labialis Slinavka sluzokože usne duplje – Stomatitis epizootica Aftozni stomatitis – Stomatitis aphthosa

Gnojni stomatitis – Stomatitis purulenta Ulceronekrotični stomatitis – Stomatitis ulceronecrotica Stomatitis sa širenjem u meka tkiva poda usne duplje, vrata i medijastinuma – Angina Ludovici Ulceronekrotični stomatitis sa širenjem u bukalnu sluznicu i ždrelo – Angina Vincenti Ragade na uglovima usana – Cheilitis angularis Atrofični gingivitis u starijih – Gingivostomatitis atrophica senilis Razdvajanje ćelija suprabazalnog sloja pločastoslojevitog epitela – Acantholysis Bulozna epidermoliza – Epidermolysis bullosa Bule nastale na koži i sluzokoži usled preosetljivosti na lekove – Epidermolysis toxica Leukoplakija – Leukoplakia Nikotinski stomatitis - Stomatitis nicotinica Pseudoepiteliomatozna hiperplazija – Hyperplasia pseudoepitheliomatosum Nekrotizirajuća sijalometaplazija – Sialometaplasia necroticans Papilomatoza usne duplje – Papillomatosis mucosae oris Celularni fibrom – Fibroma mollae Vezivni fibrom – Fibroma durum Fibroepitelijalni papilom – Papilloma fibroepithelialis Piogeni granulom – Granuloma pyogenicum Granularni mioblastom – Myoblastoma granulare Gigantocelularni epulis – Epulis gigantocellularis Karcinom usne duplje – Carcinoma oris Karcinom jezika – Carcinoma linguae Sarkom usne duplje – Sarcoma oris Verukozni planocelularni karcinom – Carcinoma planocellulare verrucosum Potpuni nedostatak zuba – Anodontia Delimični nedostatak zuba – Hypodontia Spajanje dva zuba u toku razvoja – Dentes confusi Prekobrojni zub – Dens accessorius Uroñeno mali zubi – Microdontia Uroñeno veliki zubi – Macrodontia Anomalije položaja zuba – Dystopia dentis Zaostalo izbijanje zuba – Dentes retenti Zubi iznikli pri roñenju – Dentes natales Hipoplazija gleñi – Hypoplasia substantiae adamantinae Nasledna hipoplazija gleñi – Amelogenesis imperfecta Hipoplazija dentina – Dentinogenesis imperfecta Fluoroza – Fluorosis Poremećaj pigmentacije zuba – Discoloratio dentium Zubni karijes – Caries dentium Gnojno zapaljenje pulpe – Pulpitis purulenta acuta Hronično zapaljenje pulpe – Pulpitis chronica Polip pulpe – Polypus pulpae Radikularna cista – Cysta radicularis Alveolarna pioreja – Pyorrhoea alveolaris Hronično zapaljenje ruba gingive – Gingivitis marginalis Odontogena cista – Cysta odontogenes Neodontogena cista – Cysta nonodontogenes s. fissuralis Dentigerozna cista – Cysta dentigerosa Fisuralna cista – Cysta fissuralis Cista incizivnog kanala – Cysta canalis incisivi s. nasopalatini

Cista incizivne papilae - Cysta papillae incisivae Globulomaksilarna cista – Cysta globulomaxillaris Cista srednje linije nepca – Cysta palatina medialis Srednja mandibularna cista – Cysta mandibularis mediana Odontogeni fibrom – Fibroma odontogenes Cementom – Cementoma Ameloblastom – Ameloblastoma Maligni ameloblastom- Ameloblastoma malignum Kalcificirajući epitelni odontogeni tumor – Tumor odontogenes calcificans epithelialis Kalcificirajuća odontogena cista – Cysta odontogenes calcificans Ameloblastni fibrom – Fibroma ameloblasticum Nedostatak dela ili cele pljuvačne žlezde – Agenesia glandulae salivaris Zapaljenje pljuvačnih žlezda – Sialoadenitis Nespecifično zapaljenje pljuvačnih žlezda – Sialoadenitis nonspecifica Akutni gnojni sijaloadenitis – Sialoadenitis purulenta acuta Epidemijski parotitis – Parotitis epidemica Hronični sijaloadenitis – Sialoadenitis chronic Benigna limfoepitelna lezija – Laesio lymphoepithelialis benigna Suvoća usta – Xerostomia Suvoća konjuktiva – Kerataoconjunctivitis sicca Specifični sijaloadenitis – Sialoadenitis specifica Heerfordtov sindrom – Febris uveoparotidea Mukokela – Mucocele ili Mucocoele Obična cista – Cysta simplex Kalkuloza pljuvačne žlezde – Sialolithiasis Pleomorfni adenom – Adenoma pleomorphe Mešoviti tumor – Tumor mixtus Adenolimfom – Adenolymphoma Oksifilni adenom – Oncocytoma Maligni onkocitom – Oncocytoma malignum Svetloćelijski adenom – Clear cell adenoma Mukoepidermoidni tumor – Tumor mucoepidermoides Acinocelularni tumor – Tumor acinocellularis Adenocistični karcinom – Carcinoma adenocysticum Atrezija nosa – Atresia nasi Krvarenje iz nosa – Epistaxis Kiesselbachov lokus - Locus Kiesselbachi Strana tela nosa – Corpora aliena nasi Rinolit – Rhinolith Zapaljenje sluzokože nosa - Rhinitis Akutno zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis acuta Virusno zapaljenje sluzokože nosa – Common cold rhinitis Gnojno zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis purulenta Fibrinozno zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis fibrinosa ili Rhinitis pseudomembranacea Hronično nespecifično zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis chronica nonspecifica Hronično hiperplastično zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis chronica hyperplastica Atrofični rinitis – Rhinitis chronica atrophica Hronični polipozni rinitis – Rhinitis chronica polyposa Alergijsko zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis allergica Specifično zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis specifica

Tuberkulozno zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis tuberculosa Sifilitično zapaljenje sluzokože nosa – Rhinitis syphilitica Rinosklerom – Rhinoscleroma Maligni melanom – Melanoma malignum Olfaktorni neuroblastom - Neuroblastoma olfactorium Plazmocitom – Plasmocytoma Zapaljenje sluzokože paranazalnih šupljina – Sinusitis Akutni sinuzitis – Sinusitis acuta Sluz u paranazalnim šupljinama – Mucocoele ili Mucocele Gnoj u paranazalnim šupljinama – Pyocoele ili Pyocele Hronični sinuzitis – Sinusitis chronica Zapaljenje svih ili većine sinusa- Pansinusitis Nedostatak ždrela – Atresia pharyngis Zapaljenje sluzokože ždrela – Pharyngitis Akutno zapaljenje sluzokože ždrela – Pharyngitis acuta Ulceromembranozno zapaljenje sluzokože ždrela – Pharyngitis ulceromembranacea s. Angina Plaut-Vincenti Hronično zapaljenje sluzokože ždrela – Pharyngitis chronica Hronično kataralno zapaljenje sluzokože ždrela – Pharyngitis catarrhalis chronica Hronični hiperplastični faringitis – Pharyngitis hyperplastica chronica Hronični atrofični faringitis – Pharyngitis chronica atrophica Specifični faringitis – Pharyngitis specifica Tuberkulozni faringitis – Pharyngitis tuberculosa Karcinom ždrela – Carcinoma pharyngis Prisustvo većeg broja ušnih školjki – Polyotia Hronični perihondritis ušne školjke – Chondrodermatitis helicis chronica Giht – Gicht Otomikoza – Otomycosis Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva i mastoida – Otitis media purulenta et mastoiditis purulenta acuta Hronično zapaljenje srednjeg uva i mastoida – Otitis media chronica et mastoiditis chronica Holesteatom – Cholesteatoma Ceruminozni adenom – Adenoma ceruminosum Paraganliom – Paraganglioma Atrezija jednjaka – Atresia oesophagi Atrezija jednjaka sa fistulom izmedju donjeg dela dušnika i jednjaka - Atresia oesophagi cum fistula tracheo – oesophageali Aplazija jednjaka – Aplasia oesophagi Idiopatska dilatacija jednjaka – Achalasia Otežano gutanje – Dysphagia Hijatus hernija – Hiatus hernia Skraćenje ezofagusa – Brachyoesophagus Dijafragmalna hernija – Hernia diaphragmalis Heterotopija – Heterotopia Proširenje lumena jednjaka – Diverticulum Pulsioni divertikulum – Diverticulum pulsionis Trakcioni divertikulum – Divertuculum tractionis

Putridno zapaljenje medijastinuma – Mediastinitis putrida Variksi jednjaka – Varices oesophagi Zapaljenje jednjaka – Oesophagitis Korozivno zapaljenje jednjaka – Oesophagitis corrosiva Strano telo u ezofagusu – Corpus alienum oesophagi Planocelularni karcinom jednjaka – Carcinoma planocellulare oesophagi Adenokarcinom jednjaka – Adenocarcinoma oesophagi Ezofagobronhijalna fistula – Fistula oesophagobronchialis Zapaljenje želuca – Gastritis Gnojno zapaljenje želuca – Gastritis phlegmonosopurulenta acuta Akutno kataralno zapaljenje želuca – Gastritis catarrhalis acuta Akutno hemoragično zapaljenje želuca – Gastritis haemorrhagica acuta Hronični superficijalni gastritis – Gastritis chronica superficialis Hronični preatrofični gastritis – Gastritis chronica praeatrophica Hronično atrofično zapaljenje želuca – Gastritis chronica atrophica Hronično folikularno zapaljenje želuca – Gastritis follicularis chronica Grizlica ili ulkus želuca– Ulcus ventriculi Akutna peptička grizlica – Ulcus pepticum acutum Hronična peptička grizlica – Ulcus pepticum chronicum Proliferativni endoarteritis – Endarteritis proliferans Karcinom želuca – Carcinoma ventriculi Karcinom ćelija tipa prstena pečatnjaka – Signet ring cell carcinoma Želatinozni karcinom – Carcinoma gelatinosum Pokretno slepo crevo – Coecum mobile Hemoragijska infarkcija creva – Infarctio haemorrhagica intestini Dinamički ileus – Ileus dynamicus Mehanički ileus – Ileus mechanicus Hernija ili kila – Hernia Spoljašnja hernija – Hernia externa Unutrašnja hernija – Hernia interna Otvor kile – Porta herniae Kilna kesa – Saccus herniae Sadržaj hernije – Contentum herniae Reponabilna kila – Hernia reponabilis Kila sa priraslicama – Hernia accreta Ireponabilna kila – Hernia irreponabilis Preponska kila – Hernia inguinalis Femoralna kila – Hernia femoralis Kila prednjeg trbušnog zida – Hernia ventralis Pupčna kila - Hernia umbilicalis Uklještena kila –Incarceratio herniae Zapaljenje creva- Enteritis Zapaljenje tankog i debelog creva – Enterocolitis Zapaljenje želuca, tankog i debelog creva – Gastroenterocolitis Zapaljenje duodenuma – Duodenitis Zapaljenje jejunuma – Jejunitis Zapaljenje ileuma – Ileitis Zapaljenje slepog creva – Typhlitis Zapaljenje crvuljka – Appendicitis

Zapaljenje sigme – Sigmoiditis Zapaljenje rektuma – Proctitis Akutni kataralni enterokolitis – Enterocolitis catarrhalis acuta Pseudomembranozni enterokolitis – Enterocolitis pseudomembranacea Trbušni tifus – Typhus abdominalis Dizenterija – Dysenteria Ulcerozni kolitis – Colitisa ulcerosa Regionalni enteritis – Enteritis regionalis Primarna tuberkuloza creva – Tuberculosis primaria intestini Aktinomikoza – Actinomycosis Flegmonozno-gnojno zapaljenje crvuljka – Appendicitis phlegmonoso-purulenta acuta Gnojno apscedirajuće zapaljenje crvuljka – Appendicitis purulenta acuta abscedens Gangrenozno zapaljenje crvuljka – Appendicitis gangraenosa acuta Lokalno zapaljenje trbušne maramice – Peritonitis localis Fibrinozni periapendicitis – Periappendicitis fibrinosa Periapendikularni apsces – Abscessus periappendicularis Difuzno zapaljenje trbušne maramice – Peritonitis diffusa Subfrenični apsces – Abscessus subphrenicus Hronično fibrozirajuće zapaljenje crvuljka – Appendicitis chonica fibrosa Mukokela apendiksa- Mucocoele appendicis ili Mucocele appendicis Pseudomiksom peritoneuma – Pseudomyxoma peritonei Juvenilni polip – Polypus juvenilis Polipoza – Polyposis Karcinom debelog creva – Carcinoma intestini coli Adenokarcinom debelog creva – Adenocarcinoma intestini coli Nakupljanje limfe u trbušnoj duplji – Chylascos Nakupljanje žuči u trbušnoj duplji – Cholascos Nakupljanje vazduha u trbušnoj duplji – Pneumascos Karcinoza peritoneuma – Carcinosis peritonei Infarkt jetre – Infarctus hepatis Pelioza jetre – Peliosis hepatis Budd-Chiarijev sindrom – Syndroma Budd-Chiari Zapaljenje jetre – Hepatitis Gnojno zapaljenje jetre – Hepatitis purulenta Apscedirajuće gnojno zapaljenje jetre - Hepatitis purulenta abscedens Pileflebitični apscesi – Abscessus pylephlebiticus Negnojno zapaljenje jetre – Hepatitis non purulenta Hronično zapaljenje jetre – Hepatitis chronica Hronično perzistentno zapaljenje jetre – Hepatitis chronica persistens Ciroza jetre – Cirrhosis hepatis Makronodularna ciroza jetre – Cirrhosis macronodularis hepatis Mikronodularna ciroza jetre – Cirrhosis micronodularis hepatis Kriptogena ciroza jetre – Cirrhosis criptogenes hepatis Alkoholna ciroza jetre – Cirrhosis alcocholica hepatis Postnekrotična ciroza jetre – Cirrhosis postnecrotica hepatis Bilijarna ciroza jetre – Cirrhosis biliaris hepatis Zastojna ciroza jetre – Cirrhosis cardiaca hepatis Hemohromatoza jetre – Haemochromatosis hepatis Splenomagalija – Splenomegalia Proširenje vena jednjaka – Varices oesophagi

Benigni tumor porekla hepatocita – Adenoma hepatocellulare Benigni tumor porekla epitela žučnih vodova - Adenoma cholangiocellulare Maligni tumor porekla hepatocita – Carcinoma hepatocellulare Maligni tumor porekla epitela žučnih vodova – Carcinoma cholangiocellulare Zapaljenje žučne kese – Cholecystitis Akutno zapaljenje žučne kese - Cholecystitis acuta Flegmonozno zapaljenje žučne kese – Cholecystitis phlegmonosa-purulenta acuta Apscesno zapaljenje žučne kese – Cholecystitis purulenta acuta abscedens Gangrenozno zapaljenje žučne kese – Cholecystitis gangraenosa acuta Ascendentno zapaljenje malih i velikih žučnih vodova – Cholangitis et cholangiolitis ascendens Hronično zapaljenje žučne kese- Cholecystitis chronica Hronično zapaljenje žučne kese sa stvaranjem ožiljnog tkiva – Cholecystitis chronica cicatricans Kalkuloza žučne kese – Cholelithiasis Nagomilavanje sluznog tečnog sadržaja u žučnoj kesi – Hydrops vesicae felleae Gnoj u žučnoj kesi – Empyema vesicae felleae Mehanički ikterus ili žutica – Icterus mechanicus Zapaljenje pankreasa – Pancreatitis Akutno zapaljenje pankreasa – Pancreatitis acuta Hemoragijska nekroza pankreasa – Necrosis haemorrhagica acuta pancreatis Pseudocista pankreasa – Pseudocystis pancreatis Hronično zapaljenje pankreasa – Pancreatitis chronica Cistična fibroza pankreasa – Mucoviscidosis (Fibrosis cystica) Cistadenoma pankreasa – Cystadenoma pancreatis Adenokarcinom pankreasa – Adenocarcinoma pancreatis Pokretni bubreg - Ren mobile Potkovičasti bubrezi – Ren concretus (arcuatus) Policistična bolest bubrega – Ren polycysticus Mikrocistični bubreg – Ren microcysticus Makrocistični bubreg – Ren macrocysticus Aterosklerotska nefroskleroza – Nephrosclerosis atherosclerotica Arteriolosklerotska nefroskleroza – Nephrosclerosis arteriolosclerotica Dijabetična glomeruloloskleroza – Glomerulosclerosis diabetica Infarkt bubrega – Infarctus renis Tromboza bubrežne vene – Thrombosis venae renalis Degenerativno-nekrotični proces tubula bubrega - Nephrosis Nefrotoksična nefroza – Nephrosis nephrotoxica Hemoglobinurijska nefroza – Nephrosis haemoglobinurica Ruptura bazalne membrane tubula bubrega – Tubulorrhexis Holemijska nefroza – Nephrosis cholaemica Vakuolarna nefroza – Nephrosis vacuolaris Multipli mijelom – Myeloma multiplex Zapaljenje bubrega – Nephritis Primarno zapaljenje glomerula – Glomerulonephritis Primarno zapaljenje intersticijuma bubrega – Nephritis interstitialis Poststreptokokni glomerulonefritis – Glomerulonephritis poststreptococcica Pojava eritrocita u mokraći – Haematuria Membranoproliferativni glomerulonefritis – Glomerulonephritis membranoproliferativa

Membranozna nefropatija – Nephropathia membranosa Primarno zapaljenje pijelona i intersticijuma - Pyelonephritis Akutni pijelonefritis – Pyelonephritis acuta Hronični pijelonefritis – Pyelonephritis chronica Uremija – Uraemia Angiolejomiom – Angioleiomyoma Adenosarkom bubrega (Wilms-ov tumor) – Adenosarcoma renis Zapaljenje uretera – Uretheritis Papilarni karcinom uretera – Carcinoma papillare uretheris Odsustvo mokraćne bešike – Agenesia vesicae urinariae Dupla mokraćna bešika – Vesica urinaria duplex Fokalno proširenja lumena bešike – Diverticulum vesicae urinariae Akutni gnojni urocistitis – Urocystitis purulenta acuta Akutno zapaljenje mokraćne bešike – Urocystitis acuta Hronično zapaljenje mokraćne bešike – Urocystitis chronica Masa neutrofilnih granulocita u mokraći – Pyuria Fibrinozno-hemoragično zapaljenje mokraćne bešike – Urocystitis fibrinosohaemorrhagica Gangrenozni urocistitis – Urocystitis gangraenosa Cistični urocistitis – Urocystitis cystica Folikularni urocistitis - Urocystitis follicularis Malakoplakija – Malakoplakia Benigni papilarni tumor mokraćne bešike – Papilloma vesicae urinariae Zapaljenje uretre – Urethritis Gnojno zapaljenje uretre – Urethritis purulenta acuta Hronično zapaljenje uretre – Urethritis chronica Karunkul uretre – Caruncula urethrae Šiljati kodilomi – Condylomata acuminata Dvostruki ureter – Ureter duplex Hipospadija – Hypospadia Epispadija – Epispadia Fimoza – Phimosis Hidrokela – Hydrocele Hematokela- Haemoatocele Spermatokela – Spermatocele Varikokela – Varicocele Torzija testisa-Torsio testis Hemoragijska infarkcija testisa-Infarctio haemorrhagica testis Zapaljenje testisa-Orchitis Akutno zapaljenje testisa- Orchitis acuta Akutno gnojno zapaljenje testisa-Orchitis purulenta acuta Serozno zapaljenje testisa-Orchitis serosa acuta Hronično zapaljenje testisa-Orchitis chronica Granulomatozno netuberkulozno zapaljenje testisa- Orchitis granulomatosa Tuberkulozno zapaljenje testisa- Orchitis tuberculosa Upala testisa tokom sifilisa- Orchitis luetica Guma testisa - Gumma testis Seminom - Seminoma testis Embrionalni karcinom - Carcinoma embryonale Teratokarcinom testisa- Teratocarcinoma testis Horiokarcinom testisa - Choriocarcinoma testis

Akutno zapaljenje prostate - Prostatitis acuta Gnojno zapaljenje prostate sa stvaranjem apscesa -Prostatitis purulenta acuta abscedens Hronično zapaljenje prostate - Prostatitis chronica Granulomatozno netuberkulozno zapaljenje prostate - Prostatitis granulomatosa Hiperplazijsko-hiperplastični procesi prostate-Adenomyomatosis prostatae Kompletni zastoj mokraće- Retentio urinae completa Adenokarcinom prostate-Adenocarcinoma prostatae Karcinom prostate-Carcinoma prostatae Zapaljenje epididimisa-Epididymitis Akutno gnojno zapaljenje epididimisa- Epididymitis purulenta acuta Hronično zapaljenje epididimisaEpididymitis chronica Tuberkulozno zapaljenje epididimisa- Epididymitis tuberculosa Obična bradavica - Verruca vulgaris Plantarna bradavica – Verruca plantaris Anogenitalna bradavica - Condyloma acuminatum Pljosnata bradavica – Verruca plana Lihen sklerozus – Lichen sclerosus Botrioidni sarkom vagine – Sarcoma botryoides vaginae Ektropijum - Ectropion Akutno zapaljenje grlića materice – Cervicitis acuta Hronično zapaljenje grlića materice – Cervicitis chronica Upalni polip – Polypus inflammatorius Uroñena anomalija u kojoj nedostaje uterus – Agenesia uteri Dvostruka materica - Uterus didelphus ili Uterus didelphys Stapanje dve zasebne endometrijalne šupljine - Uterus duplex Jedna materica čija je šupljina pregrañena - Uterus septus Materica sa dva materična roga i zajedničkim vratom materice - Uterus bicornis Akutno zapaljenje endometrijuma – Endometritis acuta Hronično zapaljenje endometrijuma – Endometritis chronica Gnoj u šupljini materice - Pyometra Endometrioza - Endometriosis Prosta, obična hiperplazija - Hyperplasia simplex Kompleksna hiperplazija - Hyperplasia complex Atipična hiperplazija - Hyperplasia atypica Maligni tumor endometrijuma- Adenocarcinoma endometrii Stromalni sarkom endometrijuma – Sarcoma stromalis endometrii Zapaljenje tube - Salpingitis Pseudomiksom peritoneuma - Pseudomyxoma peritonei Serozni cistadenom ovarijuma – Cystadenoma serosum ovarii Mucinozni cistadenom ovarijuma– Cystadenoma mucinosum ovarii Serozni cistadenokarcinom – Cystadenocarcinoma serosum Mucinozni cistadenokarcinom – Cystadenocarcinoma mucinosum Endometriodni karcinom – Carcinoma endometrioides Svetloćelijski karcinom – Carcinoma lucidocellulare Dermoidna cista (teratom) – Cysta dermoides Disgerminom – Dysgerminoma Embrionalni karcinom – Carcinoma embryonale Tumor granuloza ćelija – Tumor granulosocellularis Parcijalna hidatidna mola – Mola hydatidosa partialis Kompletna hidatidna mola – Mola hydatidosa completa

Zapaljenje plodovih ovojnica – Chorioamnionitis Zapaljenje resica – Villitis Galaktokela – Galactocele ili galactocoele Ginekomastija – Gynaecomastia Fibrocistična bolest – Dysplasia fibrocystica Duktektazije - Ductectasiae Fibroadenom dojke- Fibroadenoma mammae Intraduktalni papilom – Papilloma intraductale Komedokarcinom – Comedo carcinoma Papilarni karcinom – Carcinoma papillare Medularni karcinom – Carcinoma medullare Mucinozni karcinom – Carcinoma mucinosum Lobularni karcinom – Carcinoma lobulare Karcinom in situ – Carcinoma in situ Filodni tumor – Phyllodes tumor Maligni filodni tumor - Cystosarcoma phyllodes mammae Kraniofaringeom - Craniopharyngeoma Agenezija štitaste žlezde - Agenesia glandulae thyreoideae Aplazija štitaste žlezde - Aplasia glandulae thyreoideae Hipoplazija štitaste žlezde - Hypoplasia glandulae thyreoideae Cista tireoglosalnog kanala - Cysta colli medialis Akutno zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis acuta Subakutno zapaljenje štitaste žlezde - Thyreoiditis subacuta Hronično(limfomatozno) zapaljenje štitaste žlezde – Struma Hashimoto(Thyreoiditis lymphomatosa) Fibrozno invazivno zapaljenje štitaste žlezde - Struma Riedel (Thyreoiditis fibrosa invasiva) Nodozna struma štitaste žlezde- Struma nodosa s. adenomatosa glandulae thyreoideae Folikularni adenom - Adenoma folliculare Papilarni adenom - Adenoma papillare Folikularni karcinom - Carcinoma folliculare Anaplastični karcinom - Carcinoma anaplasticum Hipoparatireoza – Hypoparathyreosis Hiperparatireoza- Hyperparathyreosis Neuroblastom - Neuroblastoma Ganglioneurom – Ganglioneuroma Feohromocitom – Pheochromocytoma Šećerna bolest - Diabetes mellitus Tumor Langerhansovih ostrvaca - Nesidioadenoma Alopecija-alopecia Akne- Acne vulgaris Vašljivost- Pediculosis Ihtioza- Ichthyosis Pemfigus vulgaris – Pemphigus vulgaris Bulozni pemfigoid – Pemphigoid bullosa Herpetiformni dermatitis – Dermatitis herpetiformis Multiformni eritem – Erythema multiforme Bulozna epidermoliza – Epidermolysis bullosa Eritematoidni lupus – Lupus erythematodes

Lihen planus - Lichen planus Indurativni eritem – Erythema induratum Skleroderma – Sclerodermia Sarkoidoza – Sarcoidosis Nodozni eritem – Erythema nodosum Bazocelularni karcinom- Carcinoma baseocellulare Planocelularni karcinom – Carcinoma planocellulare Maligni melanom – Melanoma malignum Kapošijev sarkom – Sarcoma Kaposi Fungoidna mikoza – Mycosis fungoides Bovenoidna papuloza – Papulosis bowenoides Seboroična keratoza – Keratosis seborrhoica Solarna keratoza – Keratosis solaris s. actinica Trihofolikulom – Trichofolliculoma Trihoepiteliom – Trichoepithelioma Pilomatriksom – Pilomatrixoma Siringom – Syringoma Siringocistadenom papiliferni – Syringocystadenoma papilliferum Hidradenom svetlih ćelija – Hydradenoma lucidocellulare Hidradenom papiliferum – Hydradenoma papilliferum Cilindrom – Cylindroma Sebacealni nevus – Naevus sebaceus Sebacealni adenom – Adenoma sebaceum Ahondroplazija – Achondroplasia Osteopetroza – Osteopetrosis Enhondomatoza – Enchondromatosis Pseudoartroza – Pseudoarthrosis Osteonekroza – Osteonecrosis Disekantni osteohondritis- Osteochondritis dissecans Zapaljenje kosti i kosne srži- Osteomyelitis Koštani sarkofag - Involucrum Sekvestar - Sequestrum Brodijev apsces – Abscessus Brodiei Tuberkulozni spondilitis (Pottova bolest) – Spondylitis tuberculosa Tuberkulozno zapaljenje zgloba – Arthritis tuberculosa Ankiloza – Ankylosis Osteoporoza – Osteoporosis Rahitis – Rachitis Osteomalacija – Osteomalacia Promene kostiju u hiperparatireoidizmu - Osteitis fibrosa cystica generalisata Osteitis deformans(Pagetova bolest)- Osteitis deformans Izravnanje baze lobanje – Platybasia Osteoid osteom – Osteoid osteoma Osteoblastom – Osteoblastoma Enhondrom – Enchondroma Hondroblastom – Chondromblastoma Osteohondrom - Osteochondroma Hondromiksoidni fibrom – Fibroma chondromyxoides Osteogeni sarkom – Osteosarcoma Ewingov sarkom – Sarcoma Ewing Osteoartritis – Osteoarhtritis

Reumatoidni artritis – Arthritis rheumatoides Ankilozirajući spondilitis – Spondylarthritis ankylopoetica Giht – Arthritis uratica ili Arthritis urica Pigmentirani vilonodozni sinovitis – Synovitis villonodularis pigmentosa Nodularni fascitis – Fasciitis nodularis Fibromatoza – Fibromatosis Fibrosarkom – Fibrosarcoma Maligni fibrozni histiocitom – Histiocytoma fibrosum malignum Liposarkom – Liposarcoma Rabdomiosarkom – Rhabdomyosarcoma Embrionalni rabdomiosarkom – Rhabdomyosarcoma embryonale Botrioidni embrionalni rabdomiosarkom – Rhabdomyosarcoma botryoides Alveolarni rabdomiosarkom – Rhabdomyosarcoma alveolare Pleomorfni rabdomiosarkom – Rhabdomyosarcoma pleomorphe Sinovijalni sarkom - Sarcoma synoviale Anencefalija – Anencephalia Spina bifida – Spina bifida Meningokela – Meningocele ili Meningocoele Rahishiza – Rachischisis Polimikrogirija – Polymicrogyria Pahigirija – Pachygyria Lisencefalus – Lissencephalus Holoprosencefalus – Holoprosencephalus Hidrocefalus – Hydrocephalus Astrocitom – Astrocytoma Anaplastični astrocitom – Astrocytoma anaplasticum Multiformni glioblastom – Glioblastoma multiforme Oligodendrogliom – Oligodendroglioma Ependimom – Ependymoma Papilom horioidnog pleksusa – Papilloma plexus chorioidei Meduloblastom – Medulloblastoma Gangliom – Ganglioma Meningeom – Meningeoma Kraniofaringeom – Craniopharyngeoma Pineocitom – Pineocytoma Hemangioblastom – Haemangioblastoma Švanom – Schwannoma Neurofibrom – Neurofibroma Blefaritis- Blepharitis Ksantelazma – Xanthelasma Arkus senilis – Arcus senilis Starovidnost – Presbyopia Kratkovidnost – Myopia Pingvekula – Pinguecula Pterigium – Pterygium Egzoftalmus – Exophthalmus Konjunktivitis – Conjunctivitis

Početna katarakta - Cataracta incipiens Zrela katarakta - Cataracta matura Prezrela katarakta - Cataracta hypermatura Glaukom – Glaucoma Edem papile optičkog nerva – Papilloedema Edem optičkog diska – Oedema disci nervi optici Retinoblastom- Retinoblastoma

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF