PNEUMOFUNCIONAL

March 12, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download PNEUMOFUNCIONAL...

Description

 

 

@[email protected]@ ^[email protected]

Jpabkltj?

á ug` s`kaïema` `g`rjk`d` m`rtak`baels` , quj sj jemletr` el aeçmal d` k`raebj .Jk` sj p`rjmj mlg ug` jspámaj dj kægae` quj sj jemletr` e` p`rtj tr`sjar` d` kçebu` , quj sjrvj p`r` ijmh`r ` kab`âíl d` i`raebj mlg ` bkltj , jvat`edl `ssag quj l sastjg` rjspar`týral sj kabuj `l sastjg` dabjstavl. ^[email protected]] DJ [email protected]]^[email protected]@L?  @YJ VJIKZXL [email protected]]TVL J][email protected] ^@VCAE]LE TMJ ^M

 

[email protected]@

◩09 @ 6> @VML] [email protected]@BAEL]L] ◩[email protected] JG M ◩0> @ 00 mg ◩[email protected]@ ◩FVLEPZAL ILETJ DAVJATL [email protected]] [email protected] ◩FVLEPZAL] ◩= KLFL] DAVJATL ◩6 KLFL] J]PZJJVDL

 VX

 

 

^[email protected]]

 

[email protected]@[email protected]

Da`ir`bg` á ug gÿsmukl klm`kaz`dl jetrj ` m`vad`dj tlràmam` j ` `fdlgae`k. Jssj gÿsmukl á jxtrjg`gjetj agplrt`etj p`r` l prlmjssl rjspar`týral aejrv`âíl dl da`ir`bg` sj dà `tr`vás dls ejrvls irïeamls darjatl j jsqujrdl . Jstjs sj lrabae`g dls r`gls `etjralrjs dls = ¿, 4 ¿ j : ¿ sjbgjetls mjrvam`as (M- = M- :)

 

 

IA][email protected] ^[email protected]

https?//ukfr`-tl.fr/glrilklba`/6> glrilklba`/6>00/>8/02/]astj 00/>8/02/]astjg`-Vjspar`tlra g`-Vjspar`tlral l https?//ukfr`-tl.fr/ https?//www.ylutufj.mlg/w`tmhdj %6>jxp`es%M=%@=l%6>pukgle`r%6M%6>jstaguk`%M=%@2%M=%@=l,tr`t`gjetl %6>iasaltjr`p%M=%@@utaml%6>dl%6>djrr`gj%6>pkjur`k .

 

↖^ejugltýr`x

 

https?//www.smaj https?//www.smajkl.fr/o/ofpej kl.fr/o/ofpeju/`/4MqY2_=e u/`/4MqY2_=eBTDO221]9fmT] BTDO221]9fmT]Tz/06/k https?//olure`kli`baeb`edaeelv`tale.lrb/p t/vlkugj-0-eugjrl-:-6>06/kagpjz`-d`s-va`s-`jrj`s/ agpjz`-d`s-va`s-`jrj`s/ https?//plrt`kfalmursls.mlg.fr/lhs/d`t`/dlms/62/69\\Iasaltjr`pa`\rjspar`tQra`\tQmeam`s\g`eu`as\dj\habajej\frQequam`\jg\p`majetjs\`duktls\aetjr e`dls\e`\ZTA\sufgjtadls\Q\YG\aev`sav`.pdi

Habajej Frôequam` @s g`elfr`s dj saltjr`pa` rjk`male`d`s `l sastjg` rjspar`týral mlesastjg jg támeam`s g`eu`as, plstur`as j maeátam`s dls mlgplejetjs týr`ml- `fdlgae`as, quj pldjg sjr `pkam`d`s aslk`d`gjetj lu jg `sslma`âíl mlg lutr`s támeam`s, quj bjejram`gjetj tjg ls sjbuaetjs lfojtavls? glfakaz`r j jkagae`r sjmrjâújs pukgle`rjs3 gjkhlr`r ` vjetak`âíl pukgle`r3 prlglvjr ` rjjxp`esíl pukgle`r3 gjkhlr`r ` lxabje`âíl j trlm`s b`sls`s3 dagaeuar l tr`f`khl rjspar`týral j l mlesugl dj lxabïeal3 prjvjear mlgpkam`âújs j `mjkjr`r ` rjmupjr`âíl dl p`majetj (ML][email protected], 0111). Jg p`majetjs quj sj jemletr`g jg YG, ` glfakaz`âíl j rjglâíl dj sjmrjâújs `uxaka`g e` habajej frôequam`, trlm` b`sls`, dagaeuaâíl dl tr`f`khl rjspar`týral, j gjkhlr` d` gjmæeam` vjetak`týra` (TLFAE, 0114).

 

@ támeam` dj habajej frôequam` á djsmrat` tr`damale`kgjetj e` katjr`tur` mlgl saltjr`pa` rjspar`týra` mlevjemale`k (IVM), j mlgprjjedj `s g`elfr`s dj drje`bjg plstur`k, prjssíl g`eu`k tlràmam`, i`makat`âíl d` tlssj, j/lu `spar`âíl dj va`s `árj`s supjralrjs ([email protected], 6>>0). ]jbuedl CELFJK (6>>6) ` saltjr`pa` rjspar`týra` jg tjr`pa` aetjesav` jevlkvj ug br`edj eÿgjrl dj támeam`s quj pldjg sjr `sslma`d`s îs gld`kad`djs dj vjetak`âíl gjmæeam`. Djetrj `s praemap`as jstíl? g`elfr`s dj habajej frôequam`3 drje`bjg plstur`k, pjrmussíl, vafr`âíl j hapjrasu`âíl g`eu`k3 vafrlmlgprjssíl, dl uxl jxpar`týral (@IJ), tjr`pa` jxpar`týra` g`eu`k p`ssav` (TJG^), tlssj `mjkjr`âíl `ssastad`, `spar`âíl tr`qujlfrôequam`, _JJ^ (_jrl Jed Jxpar`tlry ^rjssurj). L lfojtavl praemap`k d` tjr`pa` dj habajej frôequam` á `uxaka`r e` glfakaz`âíl j rjglâíl d`s sjmrjâújs rjtad`s, mlg l prlpýsatl e`k dj gjkhlr`r l aetjrmægfal b`slsl j rjduzar l tr`f`khl rjspar`týral. ^`r` quj ` tjr`pa` dj habajej frôequam` sjo` jm`z jxabj-sj ug` `v`ka`âíl aeama`k j mletçeu` `djqu`d` `l p`majetj (DJKA]@3 [email protected]], 6>>6). @s g`elfr`s dj habajej frôequam` síl aedam`d`s qu`edl ` iueâíl dl sastjg` guml maka`r jstà djfakat`d` lu qu`edl hà ug` kjsíl agplrt`etj e`s va`s `árj`s. Mlgl mlesjquïema` lmlrrj `mugukl dj sjmrjâíl el sastjg` rjspar`týral, ejmjssat`edl dl `tjedagjetl saltjr`pïutaml, vas`edl rjjst`fjkjmjr ` iuemale`kad`dj dl sastjg` rjspar`týral (MLVVÏ@ [email protected] ][email protected], 6>>0).

 

]jríl djsjevlkvadls e` dasmapkae` ls sjbuaetjs `ssuetls? Vjvasíl dj `e`tlga` pukgle`r `sslma`dl ` p`tlklba`s dl satjg` rjspar`týral `v`ka`âíl rjspar`tý rjsp ar`týra`iu ra`iuemal emale`k3 e`k3 iasal iasalklba klba` ` rjsp rjspar`tý ar`týra` ra` rjk` rjk`male male`d` `d` ` `flr `flrd`bj d`bjg g iasa iasaltjr` ltjr`pïuta pïutam`3 m`3 `usmukt` pukgle`r, sastjg`gumlmaka`r3 sastjg`gumlmaka`r3 rjmursls, g`elfr`s j támeam`s iasaltjr`pïu iasaltjr`pïutam`s tam`s p`r` rjjxp`esíl rjjxp`esí l pukgle`r j habaïeaj frôequam`3tjr`p frôequam`3tjr`pa` a` ejfukaz`dlr` 3 lxabïeal lxabïealtjr`pa` tjr`pa` 3vjetak`âíl gjmæeam` aev`sav` j eíl aev`sav`3 prlv` dj iueâílpukgle`r3 r`dalklba` dj týr`x3 D^LM3 `sg`3 pejuglea`s3 jdjg` `budl dj pukgíl, djrr`gj pkjur`k,pe pkjur`k,pejugltýr`x, jugltýr`x, iafrlsj mçstam`, TJ^, `tjkjmt`sa`s, tufjrmuklsj pukgle`r j ]@[email protected] mlrrjk`male`edl `s `ktjr`âújs iuemale`as prlvlm`d`ss pjk`s dljeâ`s mlg l da`beýstam prlvlm`d` da`beýstaml l j aetjrvjeâíl iasaltjr`pj iasaltjr`pjutam` utam`

Mletjÿdls d` dasmapkae`  @prjsjet`âíl  @prjsjet`âí l d` dasmapka dasmapkae` e` , rjvasíl `e`tlg `e`tlgam` am` ,iasalkl ,iasalklba` ba` rjspar`týra` ((vjetak`âíl vjetak`âíl , pj pjriusíl riusíl , daiusíl ,`ktjr`âíl d` rjk`âíl vjetak`âíl pjriusíl , prjssújs rjspar`týra`s , mjetrl rjspar`týral , Ylkugjs j M`p`mad`djs ^ukgle`rjs) - ]astjg` guml maka`r -`v`ka`âíl pukgle`r (adjetaiam`âíl , `e`gejsj , aespjâíl , p`kp`âíl , jxp`esafakad`dj , `v`ka`âíl `v`ka`âí l gusmuk`r rjspar`týra` ,g`elv`mulgjtra` , gjdad` dl paml dj ikuxl jxpar`týral ,`usmukt` pukgle`r) -Kagat`âíl dl ikuxl jxpar`týral -VX dj Týr`x -Jsparlgjtra` -Lxabïealtjr`pa` -^ejuglea` j Frlemlpejuglea` -Frlequajmt`sa` -Djrr`gj ^kjur`k3 -^ejugltýr`x -G`elfr`s j rjmursls p`r` habaïej frôequam` (Ae`kltjr`pa` (Ae`kltjr`pa ` , g`elfr`s , v`ra`âújs dj ikuxl mlesjesl dj Kyle, `spar`âíl) [email protected]`3 -Mlvad 01 -Frlequatj Mrôeam` j jeiasjg`(D^LM Dljeâ` pukgle`r lfstrutav` mrôeam`, prlojtl BLKD)3 -Vj`fakat`âíl ^ukgle`r3 [email protected]`sa`3 -B`slgjtra`3 -Yjetak`âíl -Yjetak`âí l gjmæeam` aev`sav` j eíl av`sav`,djsg`gj3

AETJVDJ^[email protected] @[email protected]

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF