ŚPIEWNIK NEOŃSKI

Share Embed Donate


Short Description

Download ŚPIEWNIK NEOŃSKI...

Description

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN ŚPIEWY DLA WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH

Uwzględnia nowości i niuanse wydania Centrum Neokatechumenalnego w Lublinie „Pascha 97” wyemitowanego w czasie Paschy 1998

Naszym katechistom: Adamowi i Eli, Andrzejowi i Teresie oraz Elżbiecie

Warszawa-Włochy, Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Adwent 1998

Od wydawcy Z różnych powodów, o których tutaj wspominał nie będę, przez ostatnie lata używałem śpiewnika przepisanego ręcznie i składanego przeze mnie osobiście. Był w formacie A5 — w Europie standardowym. Kartki wchodziły w typowe koszulki i dawały się wpinać w segregator. Dzięki koszulkom foliowym śpiewnik dawał się łatwo kartkować, był trwalszy i dużo dłużej estetyczny. Kiedy dostałem na Paschę 1998 nowe wydanie „Pascha 97”, nie miałem czasu na aktualizację mojego rękopisu. Usiłowałem przez kilka miesięcy używać tego kwadratowego, kartonowego wynalazku. Miesiące paranoicznego szukania pieśni w plączących się kartkach, ciągłe poszukiwanie zagubionych i pomieszanych z innymi kartek z indeksem. . . i „wisząca gołębica” na koniec. Okropność! Pytania wszystkich, którzy używali z różnych powodów przez te lata kopii mojego śpiewnika: „Czy już naniosłeś poprawki zgodne z wydaniem lubelskim?” — przynagliły mnie do porównania obydwu tekstów i naniesienia poprawek na mój rękopis. Owocem tych prac jest niniejszy tekst. Uwzględniłem w nim prawie wszystkie zmiany ze śpiewnika lubelskiego. Jedynie zawisłej i psalmodiującej Gołębicy musiałem się oprzeć. Przypominając sobie słowa Stefana: „Posłuszeństwo swoją drogą a szkatułka gdzie?” doszedłem do wniosku, że nic nie zwalnia mnie z myślenia. Czuję się jednak zobowiązany do umieszczenia noty znajdującej się w śpiewniku lubelskim. Pragnę zaznaczyć, że cytuję notę dosłownie, gdyż sam nie potrafiłbym chyba czegoś takiego stworzyć: We włoskim wydaniu PASCHA 1992, będącym podstawą niniejszego wydania, Sekretariat Centrum Neokatechumenalnego w Rzymie umieścił notę, która jest aktualna także dla wspólnot w Polsce: Wydanie PASCHA 1992 zostało przejrzane i zaktualizowane, zostało poprawione wiele błędów; różne punkty zostały ponownie zbadane przez Kiko, który chciał sprecyzować niektóre akordy i słowa, które poprzednio zapisane były inaczej; może jeszcze zdarzyć się jakiś nie zauważony błąd w druku, ale uwaga: pewne akordy tworzą dysonanse, które dla uszu tego, kto zna trochę muzykę mogą budzić podejrzenia, ale są one umieszczone tam specjalnie, żeby dać pewne efekty, chciane świadomie przez Kiko. Dlatego Kantorzy, którzy są wezwani, aby czynić posługę dla liturgii naszych wspólnot, także jeśli mają nagrania różnych wersji tej samej pieśni, wszystkie śpiewane i grane przez Kiko przy różnych okazjach, są zaproszeni do naśladowania z pokorą tekstu wydrukowanego w tym śpiewniku, ponieważ jest to wersja, którą Kiko wybrał: w ten sposób także różne wspólnoty, zgromadzone okazjonalnie na liturgie, mogą zachować jedność w śpiewie. Ci kantorzy, którzy mieliby zastrzeżenia odnośnie akordów lub słów, są zaproszeni, by zakomunikować je szybko Centrum Neokatechumenalnemu, żeby skontrolować, czy ewentualnie w druku zdarzyły się jeszcze błędy, zawsze możliwe. Dziękujemy za współpracę — Pokój z Wami — Sekretariat Centrum. Skład zrobiłem systemem składu TEX∗ . Śpiewnik ten dostępny jest w postaci elektronicznej do samodzielnego wydrukowania. Ze względu na brak marginesów nie nadaje się do drukowania na drukarkach atramentowych. Śpiewnik niniejszy jest moim prywatnym rękopisem. Bez zgody Centrum Neokatechumenalnego w Lublinie nie wolno go publikować. Każdy, kto otrzyma ten tekst w postaci elektronicznej by go wydrukować na drukarce powinien pamiętać, że jest to równoważne przepisaniu mojego tekstu (z zastosowaniem urządzeń może bardziej skomplikowanych, niż długopis) jednak bez prawa do publikacji, szczególnie w celach komercyjnych. Wszelkie uwagi przyjmę z wdzięcznością: Andrzej Odyniec Wspólnota I, Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa-Włochy e-mail: [email protected], tel. domowy: (22) 6292405

Wydruk na prawach rękopisu ∗ Dokładniej, systemem składu T X z zestawem makr L AT X oraz z pakietem platex dostosowującym E E go do języka polskiego; nuty złożyłem zestawem makr MusiXTEX. Oprogramowanie to jest dostępne w public domain a więc bezpłatnie.

ii

Pascha ’97 — 27 II 2002

Notacja Tonacje muzyczne Każda pieśń opatrzona jest symbolami tonacji, dzięki czemu można było zrezygnować z odnośników treści: „położyć poprzeczkę na trzecim progu”. • Symbole tonacji umieszczone są z lewej strony tuż ponad tytułem. • Tonacja zapisu ujęta jest w nawiasy trójkątne. • Jeżeli tonacja zapisu została automatycznie przekształcona z tonacji oryginalnej, to liczba kwint czystych o które pieśń przetransponowano umieszczona jest w nawiasach kwadratowych. Znak minus przed tą liczbą oznacza transpozycję w dół koła kwintowego∗ . • Jeżeli zalecana jest inna tonacja jako obowiązkowa, to wystąpi ona zaraz po tonacji zapisu bez nawiasów. • Tonacje proponowane lecz nieobowiązkowe ujęte są w nawiasy okrągłe. • Jeżeli na liście nie ma tonacji nie ujętej w nawiasy, to obowiązującą jest tonacja zapisu. • Jeżeli obowiązująca lub proponowana tonacja daje się wywieść z tonacji zapisu poprzez postawienie poprzeczki poniżej VI progu, to po symbolu tonacji umieszczono dwukropek, tonację źródłową i numer progu, na którym należy położyć poprzeczkę. Jeżeli jednak poprzeczkę należałoby postawić na progu VI lub wyżej, zaproponowana zostanie inna wygodna tonacja, dla której poprzeczkę można postawić poniżej VI progu. Oczywiście, w takim przypadku wszystkie akordy należy przełożyć z tonacji zapisu do tonacji wskazanej. Tak więc symbolika: „hai[−2], h: aII , (f ]: eII ), (g]: eIV )” oznacza, że: zapis w tonacji a-moll powstał z automatycznej transpozycji o jedną kwintę w dół (a więc z tonacji h-moll), należy grać w tonacji h-moll kładąc poprzeczkę na drugim progu, a można też grać w tonacji fis-moll przekładając wszystkie akordy do tonacji e-moll i kładąc poprzeczkę na drugim progu lub w tonacji gis-moll (także od e-moll, lecz na czwartym progu). Mechanizm składu przygotowałem tak, by w prosty sposób zmieniać tonację zapisu automatycznie tłumacząc wszystkie akordy. Bez większych kłopotów można więc w kolejnych edycjach zmieniać tonacje poszczególnych pieśni bez jakiegokolwiek nakładu pracy (np. dla konkretnego kantora). Przytoczona powyżej przykładowa transpozycja mogła mieć na celu albo umożliwienie wykonywania pieśni o ton niżej niż tonacja włoska albo uproszczenie układu akordów — nie wykluczając możliwości grania w tonacji oryginalnej przy pomocy poprzeczki. Transpozycję stosuję w składach personalizowanych — dedykowanych dla konkretnego kantora. ∗ Koło kwintowe to postęp — od dołu do góry — następujących tonacji: F [, C[, G[, D[, A[, E[, B, F , C, G, D, A, E, H, F ], C], G], D], A], E], H] 27 II 2002 — Pascha ’97

iii

Oznaczenia roli Zastosowałem następujące oznaczenia roli dla poszczególnych części pieśni: K Kantor. W Wszyscy czyli Wspólnota: raczej razem z Kantorem. KW W śpiewniku lubelskim: K+W. Nie wiadomo dokładnie, co to znaczy. Jeżeli miałoby to oznaczać: Kantor razem ze Wszystkimi, to W powinno oznaczać śpiew Wspólnoty bez Kantora. Tak jednak chyba nie jest. Ponieważ w wielu pieśniach napotykałem K+W, tamże stosuję konsekwentnie notację KW, nie wiedząc dokładnie, „co autor miał na myśli”. Niekiedy oznacza to śpiew kombinowany, naprzemienny lub „na dwa chóry” ale najczęściej wynika z „bezhołowia”. P Prezbiter. K,W (P,W) Najpierw Kantor (Prezbiter) a po nim jeszcze raz to samo Wszyscy. Taki zapis umożliwił skrócenie zapisu wielu pieśni lub zrezygnowanie z klamer z adnotacją „drugi raz wszyscy”. D Dziecko: występuje jedynie w pieśni: „Co takiego jest innego w tej nocy?” N Niewiasty: występuje jedynie w Ps 123: „Do Ciebie wznoszę moje oczy”. M Mężczyźni. Podobnie jak N. S Skrzypce (instrument solowy): występuje jedynie w Ps 18: „Kocham Cię Panie”. kursywa w tekście – Wszyscy: dotyczy to fragmentów, których nie można było umieścić w oddzielnym wierszu poprzedzonym W.

Numeracja stron Zachowałem oryginalną numerację stron. Jednak w kilku przypadkach udało mi się zmieścić pieśń oryginalnie rozłożoną na dwie strony — na stronie jednej. Wtedy tak uwolnioną stronę zajmowałem jakimiś śpiewami, które ze śpiewnika w tej edycji wyrzucono. Format A5 jest mniejszy od włoskiego „kikowskiego kwadratu” o około 20%. Z tego powodu kilka pieśni — bardzo obszernych — złożyłem pismem dziesięciopunktowym. Uzupełniłem też śpiewnik o kilka pieśni wyrzuconych i psalmów w starszych wersjach — może starych, ale jeszcze ciągle śpiewanych. Pieśni te są na stronach o numerach powyżej 500.

iv

Pascha ’97 — 27 II 2002

Wstęp Jeśli psalm modli się, módlcie się; jeśli wzdycha, wzdychajcie; jeśli dziękuje, radujcie się; jeśli ufa, ufajcie; jeśli się lęka, lękajcie się. (Św. Augustyn — Komentarz do Psalmów)

Widzimy dziś, że na drodze neokatechumenalnej pojawia się pokorna i fundamentalna posługa kantora. Na tej drodze wychowania do Wiary zadaniem kantora jest pomaganie w tworzeniu liturgicznego zgromadzenia albo, lepiej jeszcze, w jego odbudowywaniu; niejednokrotnie przekształcanie wielości we wspólnotę kultu, mającą jeden głos, jedno serce i jedną duszę. Kult duchowy, który wyraża się w liturgii wspólnoty. Kult duchowy, który jest na tej konkretnej drodze niewyczerpalnym źródłem tego, co w niej najbardziej autentyczne: poczucia naszego grzechu oświeconego przez niewymowną miłość Kogoś, kto nas tak umiłował, kto nas kocha, chociaż byliśmy jego nieprzyjaciółmi; źródłem nawrócenia i źródłem Wiary. Celem niniejszego wydania jest nie tyle rozpowszechnianie śpiewów, ale to, by przekazać kantorom Wspólnot Neokatechumenalnych oryginalne teksty i akordy muzyczne, aby lepiej dostosowali się do otrzymanej ustnej tradycji. Stąd uważaliśmy za słuszne ułożenie pieśni zgodnie ze stopniowym postępowaniem drogi, bądź według tego, jak się rodziły w ciągu lat, bądź według tego, jak towarzyszą naszej Drodze, poczynając od katechez wstępnych poprzez różne jej etapy. Podzieliliśmy kartki ze śpiewami na różne kolory, aby wskazać na owo stopniowe postępowanie, podzielone rytmem różnych skrutyniów, podczas których zostają „wręczone” niektóre pieśni: 1. kolor pomarańczowy dla śpiewów liturgii (s. 1–30); 2. kolor szary dla pieśni na łamanie Chleba (s.s. 207–208, 273–274, 283–284); 3. kolor biały dla pieśni Prekatechumenatu (s. 31–200); 4. kolor zielony dla pieśni Katechumenatu (s. 201–260); 5. kolor niebieski dla pieśni Wybrania (s. 261–300). Dla łatwiejszego odnalezienia pieśni zamieszczono ogólny spis treści (w którym podaliśmy więcej tytułów dla każdej pieśni, według utrwalonej już pewnej tradycji), spis biblijny (ponieważ prawie wszystkie nasze pieśni zostały wzięte z Pisma) oraz inny spis, wskazujący pieśni zgodnie z okresami liturgicznymi i okolicznościami celebracji, zwłaszcza Eucharystii.

27 II 2002 — Pascha ’97

I

Papież Paweł VI do wspólnot neokatechumenalnych∗ „. . . inna grupa, jest to grupa księży i świeckich reprezentujących ruch, ruch — oto rzeczy posoborowe — wspólnot neokatechumenalnych. Jakąż radość i jaką nadzieję daje nam wasza obecność i wasza działalność! Wasze zamierzenie, gdy dla was jest świadomym i autentycznym sposobem przeżywania powołania chrześcijańskiego, staje się także skutecznym świadectwem dla innych, robicie apostolat tylko dlatego, że jesteście tym, czym jesteście, zachętą do odkrywania i odzyskania prawdziwych, autentycznych, rzeczywistych wartości chrześcijańskich, które inaczej mogłyby pozostać prawie że ukryte, uśpione i jakby rozmyte w zwyczajnym życiu. Nie. Wy je uwypuklacie, ukazujecie je i dajecie im blask moralny naprawdę wzorowy nie przez co innego, jak przez przeżywanie w tym duchu chrześcijańskim tej naszej wspólnoty katechumenatu pochrzcielnego, który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do chrztu. Wy czynicie to po chrzcie. Przed czy po jest — powiedziałbym — rzeczą drugorzędną. Faktem jest, że wy zmierzacie do autentyzmu, do pełni, do konsekwencji, do szczerości życia chrześcijańskiego. I to jest — powtarzam — ogromna zasługa, która nas niezwykle pociesza i która sugeruje nam i podsuwa pozdrowienia, życzenia i jak najobfitsze błogosławieństwa dla Was, dla tych, którzy o Was się troszczą i wreszcie dla tych, których możecie pozdrowić z naszej strony waszym orędziem”.

Papież Jan Paweł II do wspólnot neokatechumenalnych∗∗ „My najdrożsi, żyjemy w okresie, w którym czuje się i doświadcza jakiejś radykalnej konfrontacji — a mówię o tym, ponieważ doświadczałem tego przez wiele lat — radykalnej konfrontacji, która jest obecna wszędzie. Nie istnieje tylko jeden jej rodzaj; jest ich w świecie wiele: wiara i antywiara, Ewangelia i antyewangelia, Kościół i antykościół, Bóg i antybóg, jeśli tak można powiedzieć. Nie istnieje żaden antybóg, nie może istnieć, ale może istnieć antybóg w człowieku, w człowieku może zrodzić się radykalna negacja Boga. Otóż przeżywamy to doświadczenie historyczne, i to o wiele mocniej niż epoki poprzednie. W tej naszej epoce potrzebujemy odkrycia wiary radykalnej: radykalnie rozumianej, radykalnie przeżywanej i radykalnie realizowanej. Potrzebujemy takiej właśnie wiary. Myślę, że wasze doświadczenie narodziło się właśnie w takiej perspektywie i że będzie prowadziło do zdrowej radykalizacji naszego chrześcijaństwa, naszej wiary, do autentycznego radykalizmu ewangelicznego. Dlatego jest nam potrzebny wielki duch, wielka samokontrola, a także jak powiedział wasz główny katechista — wielkie posłuszeństwo Kościołowi. Tak działo się zawsze, takie świadectwo dawali Święci. Tę próbę przeszedł święty Franciszek, tę próbę przeszli również rozmaici charyzmatycy w różnych epokach Kościoła. Trzeba tego radykalizmu, tej — powiedziałbym radykalizacji wiary, tak, ale musi być ona zawsze włączona w całość Kościoła, życie Kościoła, kierownictwo Kościoła, gdyż to Kościół w swojej całości otrzymał Ducha Świętego od Chrystusa, w osobie apostołów, po Jego zmartwychwstaniu . . . Ta radość, którą widzi się w waszych środowiskach, w waszych śpiewach, w waszym zachowaniu, ta radość może być na pewno także oznaką waszego południowego temperamentu, ale ufam, że jest to owoc Ducha i życzę wam, by tak było. Tak, Kościół potrzebuje radości, bo radość w swoich rozmaitych przejawach jest wyrazem szczęścia. To tu człowiek znajduje się w obliczu swego fundamentalnego powołania, powołania — powiedziałbym — naturalnego: człowiek został stworzony po to, by być szczęśliwym, dla szczęścia. To szczęście widać, spotyka się je w przejawach radości; od nich może się zacząć droga. Ale i tu muszę wam powiedzieć: śpiewy, owszem, wyrazy waszej radości, zgoda, jednak na tej drodze tym, który daje początek, jest Duch”.

∗ Podczas

audiencji ogólnej 8 V 1974 r. wizytacji parafii Matki Bożej Najświętszego Sakramentu i Św. Św. Męczenników Kanadyjskich 2 XI 1980 r. ∗∗ Podczas

II

Pascha ’97 — 27 II 2002

Spis treści Pieśni Liturgiczne Litania Pokutna krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anafora Liturgii Pokutnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwała Bogu na wysokości (Gloria mszalne) . . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest święty (Święty na czas Wielkiego Postu) . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty (Święty na Okres Zwykły) . . . . . . . . . . . . . . Święty jest nasz Pan (Święty na czas Adwentu) . . . . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty — Hosanna Palm (Święty na czas Paschalny) . . . Święty, święty, święty (1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty (1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsekracja i Doksologia (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego . . . . . . . . . . . Orędzie Paschalne (Exultet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . Już dźwięczny głos (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII) . . Głosy proroków (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII) . . . . Z przepastnych głębin śmierci (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) Na wieczerzy Baranka (Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia) . . . . Wstąpił Dobry Pasterz (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . Przyjdź Duchu Stworzycielu (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) . . . . . Dzień bezkresnej radości (Hymn na Jutrznię Pentecoste) . . . . . . . . . Przybądź, o Duchu Święty (Sekwencja na Pentecoste) . . . . . . . . . . . Prefacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsekracja i Aklamacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . Słowa po Konsekracji (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . Alleluja paschalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alleluja na Aklamację do Ewangelii (Melodia pierwsza) . . . . . . . . . . Alleluja na Aklamację do Ewangelii (Melodia druga) . . . . . . . . . . . . Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście (Melodia pierwsza) . . . . . . Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście (Melodia druga) . . . . . . . . Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieśni Prekatechumenatu Zmartwychwstał Pan (1 Kor 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ku tobie miasto święte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciężka droga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Jozuego (Joz 24, 2–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 103: Błogosław duszo moja Jahwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 13: Jak długo jeszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahwe, tyś Bogiem mym (Iz 25, 1–8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiewajmy, śpiewajmy (Wj 15, 1–2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 119, 169–176: Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie . . . . . . . . Psalm 133: Zobaczcie, jak jest pięknie (Melodia pierwsza, na dwa chóry) Psalm 133: O jak pięknie, ile radości (Melodia druga, najstarsza) . . . . . Psalm 133: Zobaczcie, jak jest piękna (Melodia trzecia) . . . . . . . . . . Psalm 136: Dzięki Ci, Jahwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1) (Dn 3, 52–57) . . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2) (Dn 3, 57–88) . . . . . Psalm 148: Chwalcie Pana z niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 150: Chwalcie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 25 26

31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39 40 41 42 43

III

Psalm 27: Pan jest światłem i zbawieniem moim . . . . . . . . . . . Hevenu Szalom alehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Już nadchodzi Królestwo (Ap 19, 6–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . Abba, Ojcze (Rz 8, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kto nas odłączy (Rz 8, 33–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwielbia dusza moja Pana mego moc (Magnificat: Łk 1, 46–55) . . Psalm 116: Podniosę kielich zbawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 126: Kiedy Pan sprawił, że powrócili . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Zachariasza (Benedictus: Łk 1, 67–80) . . . . . . . . . . . . O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? (1 Kor 15, 1–8.52–57) . . . . Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie (Iz 45, 8) . . . . . . . . . . . . . . . Pentecoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto ja niebawem przyjdę (Ap 22, 12–16) . . . . . . . . . . . . . . . Przyjdź, Synu Człowieczy (Ap 22, 17nn) . . . . . . . . . . . . . . . . Abraham (Rdz 18, 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Mojżesza (Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 117: Wysławiajcie Pana wszystkie ludy na ziemi . . . . . . . Psalm 114: Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 24: Bramy podnieście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 23: Jahwe Pan jest mym pasterzem . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 137: Nad rzekami Babilonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 51: Zmiłuj się nade mną, Boże . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 51: Misericordia, Deus, misericordia . . . . . . . . . . . . . . Jezus Chrystus jest Panem (Hymn o kenozie: Flp 2, 1–11) . . . . . Zdrowaś Maryjo (Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave Maria (1984) (Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, maluczka Maryjo (Hymn do Dziewicy Maryi) . . . . . . . . Psalm 121: Wznoszę me oczy ku górom . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew wyzwolonych (Iz 12, 4–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 95: Jeśli dziś usłyszycie Jego głos . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 95: Śpiewajmy radośnie Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dajen` u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barankowi Paschalnemu (Sekwencja na Paschę) . . . . . . . . . . . Jutrzenka barwi purpurą niebo (Hymn na Paschę) . . . . . . . . . . Jasny jakiś głos (Hymn adwentowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ur`ı, ur`ı, ur` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Już idzie mój Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amen, Amen, Amen (Ap 7, 12–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 127: Jeśli Pan nie wybuduje domu . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 34: Skosztujcie i zobaczcie (Melodia psalmu responsoryjnego) Psalm 122: Dla miłości moich braci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 40: Zaufałem, zaufałem Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 57: Tobie chcę śpiewać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 2: Dlaczego buntują się narody? . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 42—43: Tak jako łania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 100: Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi . . . . . . . . Wołajcie radośnie (Iz 12, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 17: Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie . . . . Śpiew dzieci w Noc Paschalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 118: Nie umrę, nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwokacja do Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew przed posiłkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powiedzcie zatrwożonym w sercu (Iz 35, 4nn) . . . . . . . . . . . . . Psalm 63: O Boże, Tyś jest mym Bogiem . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 47: Pan wstępuje wśród okrzyków . . . . . . . . . . . . . . . . Naród kroczący w ciemnościach (Iz 9, 1–5) . . . . . . . . . . . . . .

IV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67 67 68 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87 87 88

Pascha ’97 — 27 II 2002

Psalm 146: Daj chwałę Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew Balaama (Lb 23, 7–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 138: W obliczu aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Izrael był dziecięciem (Oz 11, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . To jest Pascha Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Każda rzecz ma swój czas (Koh 3, 1–15) . . . . . . . . . . . . . . . Błogosław duszo moja Pana (Kantyk Tobiasza: Tb 13, 9–18) . . . Psalm 84: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie . . . . . . . . . . . Nadchodzi Pan, przyodziany w blask . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzień odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocieszajcie mój lud (Iz 40, 1–3.10–11) . . . . . . . . . . . . . . . Byli dwaj aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 116: Miłuję Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyjdźcie do mnie wy wszyscy (Mt 11, 28–30) . . . . . . . . . . . Psalm 65: Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie . . . . . . . . . Psalm 11: Jeżeli w Panu znalazłem schronienie . . . . . . . . . . . Psalm 68, 12–16.33.34: Pan potężny ogłasza dobrą nowinę . . . . . Psalm 134: Błogosławcie wszyscy Pana . . . . . . . . . . . . . . . Córki jerozolimskie (Marsz żałobny: Łk 23, 28.31.34.43.46) . . . . Psalm 32: Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem . . . . . . . . . . . Maryja, Matka Kościoła (1983) (J 19, 26–34) . . . . . . . . . . . . Stabat Mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamentacje Pana (Wielki Piątek, Adoracja Krzyża) . . . . . . . . Psalm 8: O nasz Panie, o nasz Boże . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyś jest błogosławiona, Maryjo (Łk 1, 42–44) . . . . . . . . . . . . Witaj, Królowo niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziewico, tak bardzo przedziwna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Domie Błogosławieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 34: Błogosławić będę Pana w każdym czasie (1986) . . . . . Żniwo narodów (J 4, 31–38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 110: Rzekł Pan do Pana mego . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 1: Szczęśliwy człowiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 45: Tyś najpiękniejszy (San Diego de Compostella 1990) . Psalm 128: Szczęście dla człowieka (1990) . . . . . . . . . . . . . . Psalm 68, 2.4–7: Niech wstanie Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruszajmy już pasterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria de Jasna Góra (Hymn do Madonny Częstochowskiej) . . . . Psalm 142: Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc . . . . . . . . Wyrasta różdżka z pnia Jessego (Iz 11, 1–10.16) . . . . . . . . . . Psalm 25: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę . . . . . . . . . . Psalm 141: Do Ciebie wołam (Przeciwko uwodzeniu przez grzech) Psalm 123: Do Ciebie wznoszę moje oczy . . . . . . . . . . . . . . Psalm 6: O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie . . . . . . . . . Gloria, gloria, gloria (Denver 1993: Iz 66, 18–22) . . . . . . . . . . Carmen ’63 (Tagore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 129: Bardzo mnie prześladowali . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 33: Radujcie się sprawiedliwi w Panu . . . . . . . . . . . . . Psalm 18: Kocham cię Panie (Loreto 1995) . . . . . . . . . . . . . Caritas Christi (2 Kor 5,14-15.17.21) . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Matko drogi gorejącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlom lech Mariam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noli me tangere (J 20, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwiodłeś mnie Panie (Jer 20, 7–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie, wspomagaj mnie, o Panie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 89 90 91 91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 129 130 131 132 133 134 135 136 137

V

Pieśni Katechumenatu

201

Siedź samotnie i w milczeniu (Lm 3, 1–33) . . . . . . . . . . . Tak mówi Amen (Ap 3, 14–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Królowie Cię ujrzą (II Pieśń Sługi Jahwe: Iz 49, 1–16) . . . . Jakub (Rdz 32, 23–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debora (Sdz 5, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widzę nieba otwarte (Ap 19, 11–20) . . . . . . . . . . . . . . . Pan podarował mi (III Pieśń Sługi Jahwe: Iz 50, 4–10) . . . . Ten, co wygniata winogrona w tłoczni (Iz 63, 1–6) . . . . . . . Siewca (Mk 4, 3nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie (Łk 4, 18–19; Iz 61, 1–3) Oto zwierciadłem naszym jest Pan (XIII Oda Salomona) . . . Jak poryw gniewu (VII Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . Niech błogosławiony będzie Bóg (Ef 1, 3–13) . . . . . . . . . . Psalm 139: Panie, Ty mnie badasz i przenikasz . . . . . . . . . Psalm 22: Eli, Eli, lamm` a sabahtani? . . . . . . . . . . . . . . . Nikt nie może służyć dwom panom (Mt 6, 24–33) . . . . . . . . Psalm 131: O, Panie, moje serce nie ma już pretensji . . . . . . Pragnę pójść do Jeruzalem (Pieśń Sefardytów) . . . . . . . . . Szema Izrael (Pp 6, 4–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn o krzyżu chwalebnym (Hymn z III wieku) . . . . . . . . Przyobleczcie się w zbroję Bożą (Ef 6, 11nn) . . . . . . . . . . Psalm 87: Jego fundamenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aked` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz 53, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieśni Wybrania Psalm 37: Nie unoś się gniewem . . . . . . . . . . . . . Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–13) . . . . . . . . . . . . . Ten sam Bóg (2 Kor 4, 6–12) . . . . . . . . . . . . . . . Jakby skazani na zabicie (1 Kor 4, 9–13) . . . . . . . . Jezus obchodził wszystkie miasta (Mt 9, 35—10, 42) . . Nie opierajcie się złu (Mt 5, 38 nn) . . . . . . . . . . . . Całuj mnie (Pnp 1, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moja miła, moja miła jest dla mnie (Pnp 1, 13nn) . . . Przyjdź z Libanu (Pnp 4, 8nn) . . . . . . . . . . . . . . Kiedy jeszcze spałam (Pnp 5, 2nn) . . . . . . . . . . . . Ty, która mieszkasz w ogrodach (Pnp 8, 10b–14) . . . . Baranka Boża (Mt 1—2; Łk 1—2) . . . . . . . . . . . . Nie ma w Nim żadnego wdzięku (IV Pieśń Sługi Jahwe: Pieśń Baranka (Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . . . . Kim jest ta (Pnp 8, 5–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głos mego ukochanego (Pnp 2, 8–17) . . . . . . . . . . Gołębica spoczęła (XXIV Oda Salomona) . . . . . . . . Jak sączy się miód (XL Oda Salomona) . . . . . . . . . O Jezu, miłości moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weź mnie do nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyś jest moją nadzieją, o Panie (XXIX Oda Salomona) Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12) . . . . . . . . . . Rozciągnąłem moje ręce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homilia Paschalna Melitona z Sardes . . . . . . . . . . .

VI

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 210 211 212 213 214 216 217 217 218 219 220 221 222

261 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

Pascha ’97 — 27 II 2002

Pieśni Wyrzucone Psalm 8: Usta dzieci i niemowląt . . . . . . . . Psalm 16: Nie zostawisz mego życia w grobie . Psalm 18: Wzywam Jahwe . . . . . . . . . . . Psalm 27: Ukryj mnie . . . . . . . . . . . . . . Psalm 43: Boże, jesteś moją ucieczką . . . . . . Psalm 63: Błogosławię Cię, Panie . . . . . . . . Psalm 130: Z głębokości serca . . . . . . . . . . Nowe przymierze (Jer 31, 31–34) . . . . . . . . Kantyk Jonasza (Jon 2) . . . . . . . . . . . . . Kantyk Symeona (Nunc dimittis: Łk 2, 29–32) Chwała Bogu (Ef 2, 4–10) . . . . . . . . . . . . Haggadah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

501 . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

VII

VIII

Pascha ’97 — 27 II 2002

Indeks alfabetyczny VII Oda Salomona (Jak poryw gniewu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Oda Salomona (Oto zwierciadłem naszym jest Pan) . . . . . . . . . . . . . . XXIV Oda Salomona (Gołębica spoczęła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX Oda Salomona (Tyś jest moją nadzieją, o Panie) . . . . . . . . . . . . . . XL Oda Salomona (Jak sączy się miód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Pieśń Sługi Jahwe (Królowie Cię ujrzą: Iz 49, 1–16) . . . . . . . . . . . . . . . III Pieśń Sługi Jahwe (Pan podarował mi: Iz 50, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . . IV Pieśń Sługi Jahwe (Nie ma w Nim żadnego wdzięku: Iz 53, 2nn) . . . . . . . . A ja się nie oparłem (Pan podarował mi: Iz 50, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . . . A pokój niech będzie z nami (Hevenu Szalom alehem) . . . . . . . . . . . . . . . . Abba, Ojcze mój (Rozciągnąłem moje ręce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abba, Ojcze (Rz 8, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abraham (Rdz 18, 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aked` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście (Melodia pierwsza) . . . . . . . . . . . Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście (Melodia druga) . . . . . . . . . . . . . Aklamacja po podniesieniu (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . . . . . . . Aklamacja po podniesieniu (Konsekracja i Aklamacja (2)) . . . . . . . . . . . . . Albowiem będzie tam droga prosta (Powiedzcie zatrwożonym w sercu: Iz 35, 4nn) Albowiem miłość prawdziwa (Hymn o miłości: 1 Kor 13, 1–13) . . . . . . . . . . Ale jest Pan u mego boku (Uwiodłeś mnie Panie: Jer 20, 7–18) . . . . . . . . . . Alleluja na Aklamację do Ewangelii (Melodia pierwsza) . . . . . . . . . . . . . . . Alleluja na Aklamację do Ewangelii (Melodia druga) . . . . . . . . . . . . . . . . . Alleluja paschalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amen, Amen, Amen (Ap 7, 12–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anafora eucharystyczna, Aklamacja (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . . Anafora eucharystyczna, Aklamacja (Konsekracja i Aklamacja (2)) . . . . . . . . Anafora eucharystyczna, Doksologia (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . . Anafora eucharystyczna, Konsekracja (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . Anafora eucharystyczna, Konsekracja (Konsekracja i Aklamacja (2)) . . . . . . . Anafora eucharystyczna (Prefacja (1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anafora Liturgii Pokutnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego . . . . . . . . . . . . . . . . Ave Maria (1984) (Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave Maria, wersja starsza (Zdrowaś Maryjo: Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . Aż do tej chwili (Jakby skazani na zabicie: 1 Kor 4, 9–13) . . . . . . . . . . . . . Baranek Boży przychodzi (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII) . . . . Baranka Boża (Mt 1—2; Łk 1—2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barankowi Paschalnemu (Sekwencja na Paschę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bardzo mnie prześladowali (Ps 129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benedictus (Kantyk Zachariasza: Łk 1, 67–80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beracha (Śpiew przed posiłkiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betlejemskie (Święty, święty, święty — Hosanna Palm) . . . . . . . . . . . . . . . Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii (Caritas Christi: 2 Kor 5,14-15.17.21) . . Biegnij mój kochany (Ty, która mieszkasz w ogrodach: Pnp 8, 10b–14) . . . . . . . Błogosław duszo moja Jahwe (Ps 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosław duszo moja Pana (Kantyk Tobiasza: Tb 13, 9–18) . . . . . . . . . . . . Błogosławcie Jahwe (Debora: Sdz 5, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosławcie wszyscy Pana (Ps 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosławić będę Pana w każdym czasie (1986) (Ps 34) . . . . . . . . . . . . . . . Błogosławić będę Pana w każdym czasie (Skosztujcie i zobaczcie: Ps 34) . . . . . Błogosławię Cię, Panie (Ps 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty (Oto ja niebawem przyjdę: Ap 22, 12–16) . Błogosławienie Wody (Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego) . . Błogosławieństwo chwałę i mądrość (Amen, Amen, Amen: Ap 7, 12–14) . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211 210 277 281 278 203 207 273 207 44 283 45 55 222 25 25 9 22 86 262 136 24 24 24 74 9 22 9 9 22 8 3 10 65 65 264 15 272 71 129 50 85 6 132 271 34 93 205 103 113 75 506 54 10 74

IX

Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela (Kantyk Zachariasza: Łk 1, 67–80) . . . . . . . 50 Błogosławiony jesteś Panie (Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1): Dn 3, 52–57) 40 Bo gdy się wyrusza (Kiedy Pan sprawił, że powrócili: Ps 126) . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bo moje jarzmo jest słodkie (Przyjdźcie do mnie wy wszyscy: Mt 11, 28–30) . . . . . . . . 99 Bo wielkim Bogiem jest Pan (Śpiewajmy radośnie Panu: Ps 95) . . . . . . . . . . . . . . . 69 Bóg mnie zaprowadził w ciemności (Siedź samotnie i w milczeniu: Lm 3, 1–33) . . . . . . . 201 Bóg pełen dobroci i łaski (Chwała Bogu: Ef 2, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Bowiem wszyscy w nim się narodzili (Jego fundamenty: Ps 87) . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Eli, Eli, lamm` a sabahtani?: Ps 22) . . . . . . 214 Boże, jesteś moją ucieczką (Ps 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Bramy podnieście (Ps 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Była jeszcze noc (Aked` a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Byli dwaj aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Byli zwykłymi ludźmi (Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Było upalnie owego dnia (Abraham: Rdz 18, 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Byśmy byli Jego chwały uwielbieniem (Niech błogosławiony będzie Bóg: Ef 1, 3–13) . . . . 212 Całuj mnie (Pnp 1, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Caritas Christi (2 Kor 5,14-15.17.21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Carmen ’63 (Tagore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Chwała Bogu na wysokości (Gloria mszalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Chwała Bogu (Ef 2, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Chwalcie Boga (Ps 150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Chwalcie Pana z niebios (Ps 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Chwalcie Pana, bo jest wierny (Śpiew wyzwolonych: Iz 12, 4–6) . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Chwalebny krzyż (Hymn o krzyżu chwalebnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Cicha Maryjo (Maryjo, Matko drogi gorejącej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie (Ps 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ciężka droga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Co takiego jest innego w tej nocy? (Śpiew dzieci w Noc Paschalną) . . . . . . . . . . . . . . 83 Co za radość i wesele (Ruszajmy już pasterze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Córki jerozolimskie (Marsz żałobny: Łk 23, 28.31.34.43.46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Cóż mogę oddać Panu (Podniosę kielich zbawienia: Ps 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Częstochowa 1992 (Maria de Jasna Góra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Czyż nie mówicie (Żniwo narodów: J 4, 31–38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Daj chwałę Panu (Ps 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Dajen` u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Dalekie to jest od nas (Kantyk Jozuego: Joz 24, 2–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 De profundis (Z głębokości wołam do Ciebie: Ps 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Debora (Sdz 5, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Denver 1993 (Gloria, gloria, gloria: Iz 66, 18–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Dla miłości moich braci (Ps 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Dlaczego buntują się narody? (Ps 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Dlatego śpiewajmy (O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo?: 1 Kor 15, 1–8.52–57) . . . . . . 51 Długa Litania Pokutna (Litania Pokutna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Do Ciebie wołam (Przeciwko uwodzeniu przez grzech: Ps 141) . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Do Ciebie wznoszę me ręce (Błogosławię Cię, Panie: Ps 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Do Ciebie wznoszę moje oczy (Ps 123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Do Ciebie, który wysłuchujesz modlitwy (Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie: Ps 65) 100 Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc (Ps 142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę (Ps 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Do Pana należy cała ziemia (Bramy podnieście: Ps 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Doksologia (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie (Łk 4, 18–19; Iz 61, 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Dwa chóry (Zobaczcie, jak jest pięknie: Ps 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Dziecina maleńka narodzi się (Ur`ı, ur`ı, ur` a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

X

Pascha ’97 — 27 II 2002

Dzięki Ci, Jahwe (Ps 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziękujcie Panu, bo jest dobry (Nie umrę, nie: Ps 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzień bezkresnej radości (Hymn na Jutrznię Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzień odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziewica Maryja (Baranka Boża: Mt 1—2; Łk 1—2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziewico, tak bardzo przedziwna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eli, Eli, lamm` a sabahtani? (Ps 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exultet (Orędzie Paschalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fale śmierci ogarniały mnie (Kocham cię Panie: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie (Ps 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdyby Święty do nas nie przyszedł (Haggadah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdybym mówił językami aniołów (Hymn o miłości: 1 Kor 13, 1–13) . . . . . . . . . . . Gdyśmy doszli do rzek Babilonii (Nad rzekami Babilonii: Ps 137) . . . . . . . . . . . . Gdzie, gdzie jest miejsce Jego chwały (Byli dwaj aniołowie) . . . . . . . . . . . . . . . . Gdzież jest, o śmierci . . . (O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo?: 1 Kor 15, 1–8.52–57) Gdzież się oddalę przed Twym Duchem (Panie, Ty mnie badasz i przenikasz: Ps 139) . Gloria mszalne (Chwała Bogu na wysokości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gloria, gloria, gloria (Denver 1993: Iz 66, 18–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głos mego ukochanego (Pnp 2, 8–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głosimy Twoją śmierć, o Jezu (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . . . . . . . . Głosimy Twoją śmierć, o Jezu (Konsekracja i Aklamacja (2)) . . . . . . . . . . . . . . . Głosy proroków (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII) . . . . . . . . . . . . Godzien jesteś Baranku zabity (Pieśń Baranka: Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . . . . Godzien jesteś wziąć Księgę (Pieśń Baranka: Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołębica spoczęła (XXIV Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołębica zawisła (XXIV Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem (Ps 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haggadah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hevenu Szalom alehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homilia Paschalna Melitona z Sardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hosanna Palm (Święty, święty, święty — Hosanna Palm) . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn adwentowy (Jasny jakiś głos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn adwentowy (Nadchodzi Pan, przyodziany w blask) . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn do Dziewicy Maryi (Maryjo, maluczka Maryjo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn do Madonny Częstochowskiej (Maria de Jasna Góra) . . . . . . . . . . . . . . . Hymn na Jutrznię do Pentecoste (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . . . . Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia (Z przepastnych głębin śmierci) . . . . . . . . Hymn na Jutrznię Paschy (Hymn na Paschę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn na Jutrznię Pentecoste (Dzień bezkresnej radości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII (Już dźwięczny głos) . . . . . . . . . . . Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII (Głosy proroków) . . . . . . . . . . . . . Hymn na Nieszpory do Pentecoste (Przyjdź Duchu Stworzycielu) . . . . . . . . . . . . . Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia (Na wieczerzy Baranka) . . . . . . . . . . . . Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia (Wstąpił Dobry Pasterz) . . . . . . . . . . . . . Hymn na Paschę (Jutrzenka barwi purpurą niebo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn o kenozie (Jezus Chrystus jest Panem: Flp 2, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn o krzyżu chwalebnym (Hymn z III wieku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn z III wieku (Hymn o krzyżu chwalebnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I nie pojmował (Kiedy Izrael był dziecięciem: Oz 11, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . I uczyniłeś z nich dla naszego Boga (Pieśń Baranka: Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . I w tym płomieniu twej miłości, ciemnym (O Panie, wspomagaj mnie, o Panie) . . . . Iloma dobrami nas wszystkich Pan obdarzył (Dajen` u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwokacja do Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izrael będzie twe imię (Jakub: Rdz 32, 23–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izraelu, Izraelu (Kiedy Izrael był dziecięciem: Oz 11, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 84 19 95 272 111 214 12 131 82 512 262 61 97 51 213 4 128 276 9 22 15 274 274 277 277 105 512 44 284 6 72 95 66 121 17 16 71 19 15 15 18 16 17 71 64 219 262 219 91 274 137 70 85 204 91

XI

Ja ustanowiłem Go mym królem (Dlaczego buntują się narody?: Ps 2) . . . . . . . . . . Ja wierzyłem, nawet gdy mówiłem (Podniosę kielich zbawienia: Ps 116) . . . . . . . . . Ja zaklinam was, córki jerozolimskie (Kiedy jeszcze spałam: Pnp 5, 2nn) . . . . . . . . Jahwe Pan jest mym pasterzem (Ps 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahwe, tyś Bogiem mym (Iz 25, 1–8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak długo jeszcze (Ps 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak jabłoń pośród drzew (Moja miła, moja miła jest dla mnie: Pnp 1, 13nn) . . . . . . Jak nazwą Go? Emmanuel (Ur`ı, ur`ı, ur` a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak poryw gniewu (VII Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak sączy się miód (XL Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakby skazani na zabicie (1 Kor 4, 9–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakie Jego imię? (Widzę nieba otwarte: Ap 19, 11–20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakub (Rdz 32, 23–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakże są miłe Twe przybytki, Panie (Ps 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jasny jakiś głos (Hymn adwentowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jego fundamenty (Ps 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerozolima odbudowana (Błogosław duszo moja Pana: Tb 13, 9–18) . . . . . . . . . . . Jerozolima, Jerozolima (Błogosław duszo moja Pana: Tb 13, 9–18) . . . . . . . . . . . . Jeruzalem, Jeruzalem, znowu odbudowane (Dla miłości moich braci: Ps 122) . . . . . . Jeśli dziś słowo Jego usłyszycie (Jeśli dziś usłyszycie Jego głos: Ps 95) . . . . . . . . . Jeśli dziś usłyszycie Jego głos (Ps 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli jesteś, jeśli jesteś blisko (Pan podarował mi: Iz 50, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . Jeśli na grzechy pomnisz (Z głębokości serca: Ps 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli Pan nie wybuduje domu (Ps 127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli słyszysz jakiś podmuch z nieba (Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jest czas narodzin i czas umierania (Każda rzecz ma swój czas: Koh 3, 1–15) . . . . . . Jest to wiedza zbyt tajemnicza dla mnie (Panie, Ty mnie badasz i przenikasz: Ps 139) Jesteś głodny (Haggadah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie pora żniwa (Żniwo narodów: J 4, 31–38) . . . . . . Jeżeli w Panu znalazłem schronienie (Ps 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jezus Chrystus jest Panem (Hymn o kenozie: Flp 2, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . Jezus Chrystus zmartwychwstał (Alleluja paschalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jezus obchodził wszystkie miasta (Mt 9, 35—10, 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jutrzenka barwi purpurą niebo (Hymn na Paschę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jutrznia od Wniebowstąpienia (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . Jutrznia Paschy (Hymn na Paschę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jutrznia Pentecoste (Hymn na Jutrznię Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jutrznia w czasie Adwentu (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII) . . . . . . Jutrznia w czasie Adwentu (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII) . . . . . . Jutrznia Zesłania Ducha Świętego (Hymn na Jutrznię Pentecoste) . . . . . . . . . . . . Jutrznia (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Już dźwięczny głos (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII) . . . . . . . . . . Już idzie mój Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Już nadchodzi Królestwo (Ap 19, 6–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Już tę ścieżkę odnalazłem (Pragnę pójść do Jeruzalem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Balaama (Śpiew Balaama: Lb 23, 7–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Daniela (Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1): Dn 3, 52–57) . . . . Kantyk Daniela (Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2): Dn 3, 57–88) . . . . Kantyk Elżbiety (Tyś jest błogosławiona, Maryjo: Łk 1, 42–44) . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Jonasza (Jon 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Jozuego (Joz 24, 2–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Maryji (Uwielbia dusza moja Pana mego moc: Łk 1, 46–55) . . . . . . . . . . . Kantyk Mojżesza, krótszy (Śpiewajmy, śpiewajmy: Wj 15, 1–2) . . . . . . . . . . . . . Kantyk Mojżesza (Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Sefardytów — żydów hiszpańskich (Pragnę pójść do Jeruzalem) . . . . . . . . . Kantyk stworzeń (Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1): Dn 3, 52–57) . . .

XII

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 48 270 60 35 35 268 73 211 278 264 206 204 94 72 221 93 93 76 68 68 207 507 75 53 92 213 512 114 101 64 24 265 71 17 71 19 15 15 19 16 15 73 45 217 89 40 41 110 509 34 47 36 56 217 40

Pascha ’97 — 27 II 2002

Kantyk stworzeń (Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2): Dn 3, 57–88) . . . . Kantyk Symeona (Nunc dimittis: Łk 2, 29–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Tobiasza (Błogosław duszo moja Pana: Tb 13, 9–18) . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1) (Dn 3, 52–57) . . . . . . . . . . . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2) (Dn 3, 57–88) . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Zachariasza (Benedictus: Łk 1, 67–80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Każda rzecz ma swój czas (Koh 3, 1–15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenoza (Jezus Chrystus jest Panem: Flp 2, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Izrael był dziecięciem (Oz 11, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu (Ps 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Izrael zwołuje zgromadzenie (Debora: Sdz 5, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy jeszcze spałam (Pnp 5, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Pan sprawił, że powrócili (Ps 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim jest ta (Pnp 8, 5–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kocham cię Panie (Loreto 1995: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konia i jeźdźca jego, pogrążył (Kantyk Mojżesza: Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . Konsekracja i Aklamacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsekracja i Doksologia (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsekracja, słowa po (Słowa po Konsekracji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Królowie Cię ujrzą (II Pieśń Sługi Jahwe: Iz 49, 1–16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krótka Litania Pokutna (Litania Pokutna krótka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kto nas odłączy (Rz 8, 33–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kto zachowuje moje słowo (Dzień odpoczynku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Któż jest Ten, co przybywa z Edomu (Ten, co wygniata winogrona w tłoczni: Iz 63, 1–6) Ku tobie miasto święte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamentacje Jeremiasza (Siedź samotnie i w milczeniu: Lm 3, 1–33) . . . . . . . . . . . . Lamentacje Pana (Wielki Piątek, Adoracja Krzyża) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le onde della morte (Kocham cię Panie: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lecz skarb ten nosimy w naczyniach glinianych (Ten sam Bóg: 2 Kor 4, 6–12) . . . . . . Lecz w moim sercu był ogień płonący (Uwiodłeś mnie Panie: Jer 20, 7–18) . . . . . . . . Litania Pokutna długa (Litania Pokutna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loreto 1995 (Kocham cię Panie: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludu mój ludu (Lamentacje Pana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mą mocą i mą pieśnią (Kantyk Mojżesza: Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnificat (Uwielbia dusza moja Pana mego moc: Łk 1, 46–55) . . . . . . . . . . . . . . Maranatha, Maranatha (Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie: Iz 45, 8) . . . . . . . . . . . . . Maria de Jasna Góra (Hymn do Madonny Częstochowskiej) . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria, Sancta Maria (Maria de Jasna Góra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marsz żałobny (Córki jerozolimskie: Łk 23, 28.31.34.43.46) . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryja, Baranka bez zmazy (Homilia Paschalna Melitona z Sardes) . . . . . . . . . . . . Maryja, Matka Kościoła (1983) (J 19, 26–34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo z Jasnej Góry (Maria de Jasna Góra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, córko Twego Syna (Dziewico, tak bardzo przedziwna) . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Domie Błogosławieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, maluczka Maryjo (Hymn do Dziewicy Maryi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Matko drogi gorejącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Matko moja (Maryja, Matka Kościoła (1983): J 19, 26–34) . . . . . . . . . . . . Maryjo, Święta Maryjo (Maria de Jasna Góra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, szczęśliwa Maryjo (Tyś jest błogosławiona, Maryjo: Łk 1, 42–44) . . . . . . . . . Matko drogi gorejącej (Maryjo, Matko drogi gorejącej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matko, Matko, miasto Boga (Jego fundamenty: Ps 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melodia druga, najstarsza (O jak pięknie, ile radości: Ps 133) . . . . . . . . . . . . . . . Melodia druga (Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście) . . . . . . . . . . . . . . . . . Melodia druga (Alleluja na Aklamację do Ewangelii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 510 93 40 41 50 92 64 91 58 205 270 49 275 131 56 22 9 23 203 1 46 95 208 32 201 108 131 263 136 2 1 2 131 108 56 47 52 121 121 104 284 106 121 111 112 66 133 106 121 110 133 221 37 25 24

XIII

Melodia pierwsza, na dwa chóry (Zobaczcie, jak jest pięknie: Ps 133) . . . . . . . . Melodia pierwsza (Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście) . . . . . . . . . . . . Melodia pierwsza (Alleluja na Aklamację do Ewangelii) . . . . . . . . . . . . . . . . Melodia psalmu responsoryjnego (Skosztujcie i zobaczcie: Ps 34) . . . . . . . . . . . Melodia trzecia (Zobaczcie, jak jest piękna: Ps 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miej litość nad nami, o Panie (Do Ciebie wznoszę moje oczy: Ps 123) . . . . . . . . Miej nadzieję w Panu, odwagi (Pan jest światłem i zbawieniem moim: Ps 27) . . . Miłość Chrystusa przynagla nas (Caritas Christi: 2 Kor 5,14-15.17.21) . . . . . . . Miłosierdzia, Boże, miłosierdzia (Ps 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miłuję Pana (Ps 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miserere (Miłosierdzia, Boże, miłosierdzia: Ps 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miserere (Zmiłuj się nade mną, Boże: Ps 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misericordia, Deus, misericordia (Miłosierdzia, Boże, miłosierdzia: Ps 51) . . . . . Modlitwa Eucharystyczna II (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . . . . . . . . . . Modlitwa Eucharystyczna II (Konsekracja i Aklamacja (2)) . . . . . . . . . . . . . . Modlitwa Eucharystyczna II (Prefacja (1)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modlitwa Eucharystyczna II (Prefacja (2)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modlitwa Eucharystyczna II (Słowa po Konsekracji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modlitwa kończąca liturgię pokutną (Anafora Liturgii Pokutnej) . . . . . . . . . . . Modlitwa pokutna długa (Litania Pokutna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modlitwa Pokutna krótka (Litania Pokutna krótka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moja miła, moja miła jest dla mnie (Pnp 1, 13nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na próżno zrywacie się przed świtem (Jeśli Pan nie wybuduje domu: Ps 127) . . . . Na ramionach jego spoczęła władza (Naród kroczący w ciemnościach: Iz 9, 1–5) . . Na wieczerzy Baranka (Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . Naczynia gliniane (Ten sam Bóg: 2 Kor 4, 6–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nad rzekami Babilonii (Ps 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadchodzi Pan, przyodziany w blask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naród kroczący w ciemnościach (Iz 9, 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narody wszystkie, klaskajcie w dłonie (Pan wstępuje wśród okrzyków: Ps 47) . . . . Nie dotykaj mnie (Noli me tangere: J 20, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie ma w Nim żadnego wdzięku (IV Pieśń Sługi Jahwe: Iz 53, 2nn) . . . . . . . . . Nie omijaj mnie, proszę (Abraham: Rdz 18, 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie opierajcie się złu (Mt 5, 38 nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie otrzymaliśmy ducha niewolników (Abba, Ojcze: Rz 8, 15–17) . . . . . . . . . . . Nie umrę, nie (Ps 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie unoś się gniewem (Ps 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie zostawisz mego życia w grobie (Ps 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie (Iz 45, 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niech błogosławiony będzie Bóg (Ef 1, 3–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie (Ps 119, 169–176) . . . . . . . . . . . . . . . Niech odstąpią nienawidzący Syjonu (Bardzo mnie prześladowali: Ps 129) . . . . . Niech się cieszą zastępy aniołów (Orędzie Paschalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niech wstanie Bóg (Ps 68, 2.4–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niechaj Pan idzie z nami (Maryjo, maluczka Maryjo) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieszpory od Wniebowstąpienia do Pentecoste (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) Nieszpory Wniebowstąpienia (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . . . . Nieszpory Zesłania Ducha Świętego (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) . . . . . . . Nieszpory (Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieustannie nosząc w naszym ciele (Ten sam Bóg: 2 Kor 4, 6–12) . . . . . . . . . . Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niewiasto, oto Twój Syn (Maryja, Matka Kościoła (1983): J 19, 26–34) . . . . . . Niewiasto, powiedz czemu płaczesz (Noli me tangere: J 20, 15–17) . . . . . . . . . . Nikt nie może służyć dwom panom (Mt 6, 24–33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noc już zapadła, gdy Jakub powstał (Jakub: Rdz 32, 23–29) . . . . . . . . . . . . . Noli me tangere (J 20, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 25 24 75 38 126 44 132 63 98 63 62 63 9 22 8 21 23 3 2 1 268 75 88 16 263 61 95 88 87 135 273 55 266 45 84 261 502 52 212 36 129 12 119 66 18 17 18 16 263 282 106 135 216 204 135

Pascha ’97 — 27 II 2002

Nowe przymierze (Jer 31, 31–34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nunc dimittis (Kantyk Symeona: Łk 2, 29–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Boże, Tyś jest mym Bogiem (Ps 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O jak pięknie, ile radości (Melodia druga, najstarsza: Ps 133) . . . . . . . . . . . . . O jakże piękne Twe namioty (Śpiew Balaama: Lb 23, 7–24) . . . . . . . . . . . . . . . O Jezu, miłości moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O nasz Panie, o nasz Boże (Ps 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie mój, nie omijaj mnie, proszę (Abraham: Rdz 18, 1–5) . . . . . . . . . . . . . O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie (Ps 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie, pozwól, by Twój sługa odszedł w pokoju (Kantyk Symeona: Łk 2, 29–32) . . O Panie, wspomagaj mnie, o Panie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie, ześlij Twego Ducha (Inwokacja do Ducha Świętego) . . . . . . . . . . . . . . O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? (1 Kor 15, 1–8.52–57) . . . . . . . . . . . . . . O śmierci, gdzie jesteś śmierci? (Zmartwychwstał Pan: 1 Kor 15) . . . . . . . . . . . O, Panie, moje serce nie ma już pretensji (Ps 131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oda Salomona, VII (Jak poryw gniewu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oda Salomona, XIII (Oto zwierciadłem naszym jest Pan) . . . . . . . . . . . . . . . Oda Salomona, XXIV (Gołębica spoczęła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oda Salomona, XXIX (Tyś jest moją nadzieją, o Panie) . . . . . . . . . . . . . . . . Oda Salomona, XL (Jak sączy się miód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpoczynku dzień i uświęcenia czas (Dzień odpoczynku) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ofiara paschalna (Sekwencja na Paschę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On będzie jak drzewo zasadzone (Szczęśliwy człowiek: Ps 1) . . . . . . . . . . . . . . On odpuszcza wszystkie twoje winy (Błogosław duszo moja Jahwe: Ps 103) . . . . . On wygniata, sam wygniata w tłoczni (Widzę nieba otwarte: Ap 19, 11–20) . . . . . . Orędzie Paschalne (Exultet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto biały rumak (Widzę nieba otwarte: Ap 19, 11–20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto Bóg jest moim zbawieniem (Wołajcie radośnie: Iz 12, 1nn) . . . . . . . . . . . . Oto ja niebawem przyjdę (Ap 22, 12–16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto już idzie mój Bóg (Już idzie mój Bóg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto nadchodzą dni, oto nadchodzą dni (Nowe przymierze: Jer 31, 31–34) . . . . . . . Oto teraz mnie błogosławić będą (Uwielbia dusza moja Pana mego moc: Łk 1, 46–55) Oto wyszedł siewca, żeby siać (Siewca: Mk 4, 3nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto zwierciadłem naszym jest Pan (XIII Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . Otoczyli mnie (Nie umrę, nie: Ps 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan Jahwe otworzył mi ucho (Pan podarował mi: Iz 50, 4–10) . . . . . . . . . . . . . Pan jest światłem i zbawieniem moim (Ps 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan podarował mi (III Pieśń Sługi Jahwe: Iz 50, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan potężny ogłasza dobrą nowinę (Ps 68, 12–16.33.34) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan wstępuje wśród okrzyków (Ps 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panie, jeżeli go przeniosłeś Ty (Noli me tangere: J 20, 15–17) . . . . . . . . . . . . . Panie, Panie Jezu (Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie: Ps 119, 169–176) . . . . . Panie, pozwól, by Twój sługa odszedł w pokoju (Kantyk Symeona: Łk 2, 29–32) . . . Panie, Ty mnie badasz i przenikasz (Ps 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentecoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieśń Baranka (Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieśń Maryji (Uwielbia dusza moja Pana mego moc: Łk 1, 46–55) . . . . . . . . . . . Pieśń nową zaśpiewam (Śpiewajmy, śpiewajmy: Wj 15, 1–2) . . . . . . . . . . . . . . Pieśń o drodze (Powiedzcie zatrwożonym w sercu: Iz 35, 4nn) . . . . . . . . . . . . . Pieśń Sefardytów (Pragnę pójść do Jeruzalem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieśń Sługi Jahwe II (Królowie Cię ujrzą: Iz 49, 1–16) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieśń Sługi Jahwe III (Pan podarował mi: Iz 50, 4–10) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieśń Sługi Jahwe IV (Nie ma w Nim żadnego wdzięku: Iz 53, 2nn) . . . . . . . . . . Po tamtej stronie rzeki (Kantyk Jozuego: Joz 24, 2–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocieszajcie mój lud (Iz 40, 1–3.10–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pod jabłonią cię obudziłem (Kim jest ta: Pnp 8, 5–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508 510 87 37 89 279 109 55 127 510 137 85 51 31 217 211 210 277 281 278 95 71 116 34 206 12 206 81 54 73 508 47 209 210 84 207 44 207 102 87 135 36 510 213 53 274 47 36 86 217 203 207 273 34 96 275

XV

Podnieście bramy (Bramy podnieście: Ps 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podniosę kielich zbawienia (Ps 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pogrążył w wodach morza (Kantyk Mojżesza: Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . . Pokutna, Litania krótka (Litania Pokutna krótka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokutna, Litania, długa (Litania Pokutna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiędzy lwami przebywam (Tobie chcę śpiewać: Ps 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . Popatrzcie na ptaki w powietrzu (Nikt nie może służyć dwom panom: Mt 6, 24–33) . . Posłuchajcie, wyspy dalekie (Królowie Cię ujrzą: Iz 49, 1–16) . . . . . . . . . . . . . . Postaw, Panie, przy moich ustach wartownika (Do Ciebie wołam: Ps 141) . . . . . . . Potem wielki znak się ukazał (Niewiasta obleczona w słońce: Ap 12) . . . . . . . . . . . Powiedz mi ty, o miły memu sercu (Całuj mnie: Pnp 1, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . Powiedzcie zatrwożonym w sercu (Iz 35, 4nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powróć, duszo moja, do swego pokoju (Miłuję Pana: Ps 116) . . . . . . . . . . . . . . Powstań, przyjaciółko moja (Głos mego ukochanego: Pnp 2, 8–17) . . . . . . . . . . . . Pozyskam me Królestwo (Carmen ’63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pragnę pójść do Jeruzalem (Pieśń Sefardytów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja Paschalna (Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego) . . . . . . . . . . . . Przechodząc przez dolinę płaczu (Jakże są miłe Twe przybytki, Panie: Ps 84) . . . . . Przeciwko uwodzeniu przez grzech (Do Ciebie wołam: Ps 141) . . . . . . . . . . . . . . Przed Nim zakrywa się swą twarz (Nie ma w Nim żadnego wdzięku: Iz 53, 2nn) . . . . Przerażały mnie trąby Beliala (Kocham cię Panie: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie (Konsekracja i Doksologia (1)) . . . . . Przybądź, o Duchu Święty (Sekwencja na Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przybyli uczniowie i rzekli mu (Żniwo narodów: J 4, 31–38) . . . . . . . . . . . . . . . . Przybywam by zgromadzić (Gloria, gloria, gloria: Iz 66, 18–22) . . . . . . . . . . . . . Przyjdź Duchu Stworzycielu (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . Przyjdź i szukaj Twego sługi (Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie: Ps 119, 169–176) Przyjdź z Libanu (Pnp 4, 8nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyjdź, Synu Człowieczy (Ap 22, 17nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyjdźcie do mnie wy wszyscy (Mt 11, 28–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyobleczcie się w zbroję Bożą (Ef 6, 11nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przypatrzcie się liliom na polu (Nikt nie może służyć dwom panom: Mt 6, 24–33) . . . Psalm responsoryjny (Skosztujcie i zobaczcie: Ps 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabbuni (Noli me tangere: J 20, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radość, gdy mi powiedziano (Dla miłości moich braci: Ps 122) . . . . . . . . . . . . . Radujcie się sprawiedliwi w Panu (Ps 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbłyska słońce Paschy (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . . Rozciągnąłem moje ręce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozraduj się, Dziewico Maryjo (Witaj, Królowo niebios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruszajmy już pasterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzekł Pan do Pana mego (Ps 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Są zerane moje więzy (Carmen ’63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomona, Oda VII (Jak poryw gniewu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomona, Oda XIII (Oto zwierciadłem naszym jest Pan) . . . . . . . . . . . . . . . . Salomona, Oda XXIV (Gołębica spoczęła) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomona, Oda XXIX (Tyś jest moją nadzieją, o Panie) . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomona, Oda XL (Jak sączy się miód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salve Regina (Witaj, Królowo niebios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Diego de Compostella 1990 (Tyś najpiękniejszy: Ps 45) . . . . . . . . . . . . . . . . Ścieżka (Pragnę pójść do Jeruzalem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sefardytów — żydów hiszpańskich, kantyk (Pragnę pójść do Jeruzalem) . . . . . . . . . Sekwencja na Paschę (Barankowi Paschalnemu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekwencja na Pentecoste (Przybądź, o Duchu Święty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 48 56 1 2 78 216 203 125 282 267 86 98 276 129 217 8 21 14 14 94 125 273 131 9 20 114 128 18 36 269 54 99 220 216 75 135 76 130 16 283 110 120 115 129 211 210 277 281 278 110 117 217 217 71 20

Pascha ’97 — 27 II 2002

Shlom leck Mariam (Szlom lech Mariam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siedź samotnie i w milczeniu (Lm 3, 1–33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siewca (Mk 4, 3nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skądże mi to, że mojego Pana matka (Tyś jest błogosławiona, Maryjo: Łk 1, 42–44) . Skazani na śmierć (Jakby skazani na zabicie: 1 Kor 4, 9–13) . . . . . . . . . . . . . . Skosztujcie i zobaczcie (Melodia psalmu responsoryjnego: Ps 34) . . . . . . . . . . . . Sławić będę Twoje Imię (W obliczu aniołów: Ps 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowa po Konsekracji (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słuchaj Izraelu (Szema Izrael: Pp 6, 4–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słyszeliście, że powiedziano (Nie opierajcie się złu: Mt 5, 38 nn) . . . . . . . . . . . . Śmierć i życie spotkały się ze sobą (Sekwencja na Paschę) . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew Balaama (Lb 23, 7–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew Baranka (Pieśń Baranka: Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew dzieci w Noc Paschalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew Jozuego (Kantyk Jozuego: Joz 24, 2–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew Ozeasza (Kiedy Izrael był dziecięciem: Oz 11, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew przed posiłkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew wyzwolonych (Iz 12, 4–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie (Pan wstępuje wśród okrzyków: Ps 47) . . . . . . . . . . Śpiewajcie Panu pieśń nową (Radujcie się sprawiedliwi w Panu: Ps 33) . . . . . . . . Śpiewajmy na cześć Pana (Kantyk Mojżesza: Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . Śpiewajmy radośnie Panu (Ps 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiewajmy, śpiewajmy (Wj 15, 1–2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabat Mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staliśmy się śmieciem (Jakby skazani na zabicie: 1 Kor 4, 9–13) . . . . . . . . . . . . Święta, święta Maryjo (Szlom lech Mariam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty (1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty betlejemskie (Święty, święty, święty — Hosanna Palm) . . . . . . . . . . . . . Święty jest nasz Pan (Święty na czas Adwentu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest Pan, Pan Bóg wszechświata (Święty (1983)) . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest święty (Święty na czas Wielkiego Postu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty na czas Adwentu (Święty jest nasz Pan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty na czas Paschalny (Święty, święty, święty — Hosanna Palm) . . . . . . . . . . Święty na czas Wielkiego Postu (Święty jest święty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty na Okres Zwykły (Święty, święty, święty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty nowe (Święty, święty, święty (1988)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty z baraków (Święty jest nasz Pan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty — Hosanna Palm (Święty na czas Paschalny) . . . . . . . . . . Święty, święty, święty (1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty (Święty na Okres Zwykły) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swoim pierwszym przyjściem (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII) . . . . Szczęście dla człowieka (1990) (Ps 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczęśliwy człowiek (Ps 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczęśliwy, kto mieszka w Twym domu (Jakże są miłe Twe przybytki, Panie: Ps 84) Szema Izrael (Pp 6, 4–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlom lech Mariam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szukajcie Królestwa Bożego (Nikt nie może służyć dwom panom: Mt 6, 24–33) . . . . Szukałam miłości mojego życia (Przyjdź z Libanu: Pnp 4, 8nn) . . . . . . . . . . . . . Tagore (Carmen ’63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak jako łania (Ps 42—43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak mówi Amen (Ap 3, 14–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te Deum (Ciebie, Boże, chwalimy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten sam Bóg (2 Kor 4, 6–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten, co wygniata winogrona w tłoczni (Iz 63, 1–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To by wystarczyło nam (Dajen` u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To jest Pascha Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134 201 209 110 264 75 90 23 218 266 71 89 274 83 34 91 85 67 87 130 56 69 36 107 264 134 7 6 6 7 5 6 6 5 5 7 6 6 7 5 15 118 116 94 218 134 216 269 129 80 202 26 263 208 70 91

XVII

Tobie chcę śpiewać (Ps 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Tobie śpiewają wszyscy aniołowie (Te Deum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tobie ufam, o Panie (Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę: Ps 25) . . . . . . . . . . . . . 124 Trąby Beliala (Kocham cię Panie: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Tu eres hermoso (Tyś najpiękniejszy: Ps 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Ty chwytasz mnie z tyłu (Panie, Ty mnie badasz i przenikasz: Ps 139) . . . . . . . . . . . 213 Ty jesteś chlebem ubogich (Śpiew przed posiłkiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ty jesteś drogą (VII Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Ty okryłeś śmierć wstydem (Homilia Paschalna Melitona z Sardes) . . . . . . . . . . . . . 284 Ty, która mieszkasz w ogrodach (Pnp 8, 10b–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Ty, który jedyny znasz nasze grzechy (Litania Pokutna krótka) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tyś jest „owym miejscem obok mnie” (Maryjo, maluczka Maryjo) . . . . . . . . . . . . . . 66 Tyś jest błogosławiona, Maryjo (Łk 1, 42–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Tyś jest moją nadzieją, o Panie (XXIX Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Tyś najpiękniejszy (San Diego de Compostella 1990: Ps 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Ubodzy już śpiewają (Ruszajmy już pasterze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Uchodź mój kochany (Ty, która mieszkasz w ogrodach: Pnp 8, 10b–14) . . . . . . . . . . . 271 Ukarał mnie (Nie umrę, nie: Ps 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Ukryj mnie (Ps 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Ur`ı, ur`ı, ur` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Usta dzieci i niemowląt (Ps 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Ustami dzieci i niemowląt (O nasz Panie, o nasz Boże: Ps 8) . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Uwielbia dusza moja Pana mego moc (Magnificat: Łk 1, 46–55) . . . . . . . . . . . . . . . 47 Uwiodłeś mnie Panie (Jer 20, 7–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 W jednej chwili (O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo?: 1 Kor 15, 1–8.52–57) . . . . . . . 51 W obliczu aniołów (Ps 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Walka Jakuba (Jakub: Rdz 32, 23–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Veni Creator (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Weź mnie do nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Wezmę, podniosę kielich zbawienia (Podniosę kielich zbawienia: Ps 116) . . . . . . . . . . 48 Widzę nieba otwarte (Ap 19, 11–20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Wiedza tak wzniosła, że jej nie rozumiem (Panie, Ty mnie badasz i przenikasz: Ps 139) . . 213 Wielki Piątek, Adoracja Krzyża (Lamentacje Pana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Wierzę, że kiedyś na pewno (Pan jest światłem i zbawieniem moim: Ps 27) . . . . . . . . . 44 Witaj, Królowo niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wniebowstąpienie Pańskie (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . . . . 17 Wniebowstąpienie, Jutrznia przed (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) . . . . . . . . 16 Wniebowstąpienie, Nieszpory przed (Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia) . . . . . . 16 Wody Błogosławienie (Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego) . . . . . . . 10 Wołajcie radośnie (Iz 12, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Wspominając śmierć i zmartwychwstanie (Słowa po Konsekracji) . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wstąpił Dobry Pasterz (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wszystkie dzieła Pańskie (Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2): Dn 3, 57–88) 41 Wydobyłeś mnie z głębokości Szeolu (XXIX Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Wygnany daleko z oczu Twoich (Kantyk Jonasza: Jon 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Wygniatający w tłoczni (Widzę nieba otwarte: Ap 19, 11–20) . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Wyrasta różdżka z pnia Jessego (Iz 11, 1–10.16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi (Ps 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Wysławiajcie Pana wszystkie ludy na ziemi (Ps 117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry (Nie umrę, nie: Ps 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Wysłuchaj, Panie mej modlitwy (Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie: Ps 17) 82 Wznieście ku Niemu ręce (Błogosławcie wszyscy Pana: Ps 134) . . . . . . . . . . . . . . . 103 Wznoszę me oczy ku górom (Ps 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Wzywam Jahwe (Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Z Aramu sprowadził mnie (Śpiew Balaama: Lb 23, 7–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Z głębokości serca (Ps 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

XVIII

Pascha ’97 — 27 II 2002

Z głębokości wołam do Ciebie (Ps 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Z przepastnych głębin śmierci (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) . . . . . . . . . . 16 Z tą samą miłością (Jezus Chrystus jest Panem: Flp 2, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Z weselem czerpać będziecie (Wołajcie radośnie: Iz 12, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Za grzechy popełnione zatwardziałością serc naszych (Litania Pokutna) . . . . . . . . . . . 2 Zabierz mnie ze sobą, pójdziemy (Całuj mnie: Pnp 1, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Zakrywa się przed Nim twarz (Nie ma w Nim żadnego wdzięku: Iz 53, 2nn) . . . . . . . . . 273 Zaśpiewajcie Bogu (Niech wstanie Bóg: Ps 68, 2.4–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zaśpiewam Jahwe, memu Bogu (Jak długo jeszcze: Ps 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zaufaj Bogu, zaufaj Bogu (Tak jako łania: Ps 42—43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Zaufaj swemu Panu, postępuj dobrze (Nie unoś się gniewem: Ps 37) . . . . . . . . . . . . 261 Zaufałem, zaufałem Panu (Ps 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zbroja Boża (Przyobleczcie się w zbroję Bożą: Ef 6, 11nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Zdrowaś Maryjo (Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zdrowaś Maryjo (Szlom lech Mariam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Zgrzeszyliśmy, zatwardzając nasze serca (Litania Pokutna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ziemia zeschła i spalona, bez wody (O Boże, Tyś jest mym Bogiem: Ps 63) . . . . . . . . . 87 Zmartwychwstał Pan (1 Kor 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Zmiłuj się nad nami (Litania Pokutna krótka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Zmiłuj się nade mną Panie (O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie: Ps 6) . . . . . . . . 127 Zmiłuj się nade mną, Boże (Ps 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną (Tobie chcę śpiewać: Ps 57) . . . . . . . . . . . . . . 78 Żniwo jest wielkie (Jezus obchodził wszystkie miasta: Mt 9, 35—10, 42) . . . . . . . . . . . 265 Żniwo narodów (J 4, 31–38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Zobaczcie, jak jest piękna (Melodia trzecia: Ps 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zobaczcie, jak jest pięknie (Melodia pierwsza, na dwa chóry: Ps 133) . . . . . . . . . . . . 37 Zwycięstwo śmierć pochłonęło (O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo?: 1 Kor 15, 1–8.52–57) 51 Żył będzie z pracy rąk swoich (Szczęście dla człowieka (1990): Ps 128) . . . . . . . . . . . 118

27 II 2002 — Pascha ’97

XIX

XX

Pascha ’97 — 27 II 2002

Indeks analityczny Pieśni Biblijne Stary Testament Księgi Historyczne Rdz 18, 1–5 Rdz 32, 23–29 Wj 15, 1–2 Wj 15, 1–18 Lb 23, 7–24 Pp 6, 4–9 Joz 24, 2–13 Sdz 5, 1nn Tb 13, 9–18

Abraham . . . . . . . . . . . Jakub . . . . . . . . . . . . Śpiewajmy, śpiewajmy . . . Kantyk Mojżesza . . . . . . Śpiew Balaama . . . . . . . Szema Izrael . . . . . . . . . Kantyk Jozuego . . . . . . . Debora . . . . . . . . . . . . Błogosław duszo moja Pana

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kantyk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tobiasza)

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

55 204 36 56 89 218 34 205 93

Szczęśliwy człowiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlaczego buntują się narody? . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie . . . . . . . . . . O nasz Panie, o nasz Boże . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usta dzieci i niemowląt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeżeli w Panu znalazłem schronienie . . . . . . . . . . . . Jak długo jeszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie zostawisz mego życia w grobie . . . . . . . . . . . . . Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie . . . . . Kocham cię Panie (Loreto 1995) . . . . . . . . . . . . . . Wzywam Jahwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eli, Eli, lamm` a sabahtani? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahwe Pan jest mym pasterzem . . . . . . . . . . . . . . . Bramy podnieście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę . . . . . . . . . . . Pan jest światłem i zbawieniem moim . . . . . . . . . . . . Ukryj mnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem . . . . . . . . . . . . Radujcie się sprawiedliwi w Panu . . . . . . . . . . . . . . Błogosławić będę Pana w każdym czasie (1986) . . . . . . Skosztujcie i zobaczcie (Melodia psalmu responsoryjnego) Nie unoś się gniewem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaufałem, zaufałem Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak jako łania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boże, jesteś moją ucieczką . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyś najpiękniejszy (San Diego de Compostella 1990) . . . Pan wstępuje wśród okrzyków . . . . . . . . . . . . . . . . Miłosierdzia, Boże, miłosierdzia . . . . . . . . . . . . . . . Zmiłuj się nade mną, Boże . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tobie chcę śpiewać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosławię Cię, Panie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Boże, Tyś jest mym Bogiem . . . . . . . . . . . . . . . . Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie . . . . . . . . . . Niech wstanie Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan potężny ogłasza dobrą nowinę . . . . . . . . . . . . . Jakże są miłe Twe przybytki, Panie . . . . . . . . . . . . . Jego fundamenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 79 127 109 501 101 35 502 82 131 503 214 60 59 124 44 504 105 130 113 75 261 77 80 505 117 87 63 62 78 506 87 100 119 102 94 221

Psalmy Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps

1 2 6 8 8 11 13 16 17 18 18 22 23 24 25 27 27 32 33 34 34 37 40 42—43 43 45 47 51 51 57 63 63 65 68, 2.4–7 68, 12–16.33.34 84 87

27 II 2002 — Pascha ’97

XXI

Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps

95 95 100 103 104, 30 110 114 116 116 117 118 119, 169–176 121 122 123 126 127 128 129 130 130 131 133 133 133 134 136 137 138 139 141 142 146 148 150

Jeśli dziś usłyszycie Jego głos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiewajmy radośnie Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi . . . . . . . . . . . Błogosław duszo moja Jahwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwokacja do Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzekł Pan do Pana mego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miłuję Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podniosę kielich zbawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysławiajcie Pana wszystkie ludy na ziemi . . . . . . . . . . Nie umrę, nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie . . . . . . . . . . . . . Wznoszę me oczy ku górom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dla miłości moich braci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Ciebie wznoszę moje oczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Pan sprawił, że powrócili . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli Pan nie wybuduje domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczęście dla człowieka (1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bardzo mnie prześladowali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z głębokości serca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z głębokości wołam do Ciebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, Panie, moje serce nie ma już pretensji . . . . . . . . . . . . O jak pięknie, ile radości (Melodia druga, najstarsza) . . . . Zobaczcie, jak jest piękna (Melodia trzecia) . . . . . . . . . . Zobaczcie, jak jest pięknie (Melodia pierwsza, na dwa chóry) Błogosławcie wszyscy Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzięki Ci, Jahwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nad rzekami Babilonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W obliczu aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panie, Ty mnie badasz i przenikasz . . . . . . . . . . . . . . . Do Ciebie wołam (Przeciwko uwodzeniu przez grzech) . . . . Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc . . . . . . . . . . . . Daj chwałę Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwalcie Pana z niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwalcie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 69 81 34 85 115 58 98 48 57 84 36 67 76 126 49 75 118 129 507 33 217 37 38 37 103 39 61 90 213 125 122 88 42 43

Każda rzecz ma swój czas . . . . . Całuj mnie . . . . . . . . . . . . . . Moja miła, moja miła jest dla mnie Głos mego ukochanego . . . . . . . Przyjdź z Libanu . . . . . . . . . . Kiedy jeszcze spałam . . . . . . . . Kim jest ta . . . . . . . . . . . . . Ty, która mieszkasz w ogrodach . .

Księgi Dydaktyczne Koh Pnp Pnp Pnp Pnp Pnp Pnp Pnp

3, 1–15 1, 2nn 1, 13nn 2, 8–17 4, 8nn 5, 2nn 8, 5–7 8, 10b–14

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

92 267 268 276 269 270 275 271

Naród kroczący w ciemnościach . . . . . . . Wyrasta różdżka z pnia Jessego . . . . . . . Wołajcie radośnie . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew wyzwolonych . . . . . . . . . . . . . . Jahwe, tyś Bogiem mym . . . . . . . . . . . Powiedzcie zatrwożonym w sercu . . . . . . Pocieszajcie mój lud . . . . . . . . . . . . . Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie . . . . . . . Królowie Cię ujrzą (II Pieśń Sługi Jahwe) . Pan podarował mi (III Pieśń Sługi Jahwe)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

88 123 81 67 35 86 96 52 203 207

Księgi Prorockie Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz Iz

XXII

9, 1–5 11, 1–10.16 12, 1nn 12, 4–6 25, 1–8 35, 4nn 40, 1–3.10–11 45, 8 49, 1–16 50, 4–10

Pascha ’97 — 27 II 2002

Iz 53, 2nn Iz 61, 1–3 Iz 63, 1–6 Iz 66, 18–22 Jer 20, 7–18 Jer 31, 31–34 Lm 3, 1–33 Dn 3, 52–57 Dn 3, 57–88 Oz 11, 1–11 Jon 2

Nie ma w Nim żadnego wdzięku (IV Pieśń Sługi Jahwe) Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie . . . . . . . . . . . Ten, co wygniata winogrona w tłoczni . . . . . . . . . . Gloria, gloria, gloria (Denver 1993) . . . . . . . . . . . . Uwiodłeś mnie Panie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe przymierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siedź samotnie i w milczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1) . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2) . . . . Kiedy Izrael był dziecięciem . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Jonasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

273 210 208 128 136 508 201 40 41 91 509

Baranka Boża . . . . . . . . . . . . . Nie opierajcie się złu . . . . . . . . . Nikt nie może służyć dwom panom . Jezus obchodził wszystkie miasta . . Przyjdźcie do mnie wy wszyscy . . . Siewca . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave Maria (1984) . . . . . . . . . . . Zdrowaś Maryjo . . . . . . . . . . . . Tyś jest błogosławiona, Maryjo . . . Uwielbia dusza moja Pana mego moc Kantyk Zachariasza (Benedictus) . . Baranka Boża . . . . . . . . . . . . . Kantyk Symeona (Nunc dimittis) . . Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie Córki jerozolimskie (Marsz żałobny) Żniwo narodów . . . . . . . . . . . . Maryja, Matka Kościoła (1983) . . . Noli me tangere . . . . . . . . . . . .

Nowy Testament Ewangelie Mt 1—2 Mt 5, 38 nn Mt 6, 24–33 Mt 9, 35—10, 42 Mt 11, 28–30 Mk 4, 3nn Łk 1, 28nn Łk 1, 28nn Łk 1, 42–44 Łk 1, 46–55 Łk 1, 67–80 Łk 1—2 Łk 2, 29–32 Łk 4, 18–19 Łk 23, 28.31.34.43.46 J 4, 31–38 J 19, 26–34 J 20, 15–17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Magnificat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

272 266 216 265 99 209 65 65 110 47 50 272 510 210 104 114 106 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 46 264 262 51 31 263 132 212 511 220 64 202 274 74 282 45 206 54 54

Księgi Pozaewangeliczne Rz 8, 15–17 Rz 8, 33–39 1 Kor 4, 9–13 1 Kor 13, 1–13 1 Kor 15, 1–8.52–57 1 Kor 15 2 Kor 4, 6–12 2 Kor 5,14-15.17.21 Ef 1, 3–13 Ef 2, 4–10 Ef 6, 11nn Flp 2, 1–11 Ap 3, 14–22 Ap 5, 9nn Ap 7, 12–14 Ap 12 Ap 19, 6–9 Ap 19, 11–20 Ap 22, 12–16 Ap 22, 17nn

27 II 2002 — Pascha ’97

Abba, Ojcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kto nas odłączy . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakby skazani na zabicie . . . . . . . . . . . . Hymn o miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? . . . . . Zmartwychwstał Pan . . . . . . . . . . . . . . Ten sam Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caritas Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . Niech błogosławiony będzie Bóg . . . . . . . . Chwała Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyobleczcie się w zbroję Bożą . . . . . . . . Jezus Chrystus jest Panem (Hymn o kenozie) Tak mówi Amen . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieśń Baranka . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amen, Amen, Amen . . . . . . . . . . . . . . Niewiasta obleczona w słońce . . . . . . . . . Już nadchodzi Królestwo . . . . . . . . . . . . Widzę nieba otwarte . . . . . . . . . . . . . . Oto ja niebawem przyjdę . . . . . . . . . . . . Przyjdź, Synu Człowieczy . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIII

Ody Salomona VII Oda Salomona (Jak poryw gniewu) . . . . . . . . . . XIII Oda Salomona (Oto zwierciadłem naszym jest Pan) XXIV Oda Salomona (Gołębica spoczęła) . . . . . . . . . XXIX Oda Salomona (Tyś jest moją nadzieją, o Panie) . XL Oda Salomona (Jak sączy się miód) . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

211 210 277 281 278

Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście (Melodia pierwsza) . . . Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście (Melodia druga) . . . . . Alleluja na Aklamację do Ewangelii (Melodia pierwsza) . . . . . . . Alleluja na Aklamację do Ewangelii (Melodia druga) . . . . . . . . . Chwała Bogu na wysokości (Gloria mszalne) . . . . . . . . . . . . . Konsekracja i Aklamacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . Konsekracja i Doksologia (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . Prefacja (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . Prefacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego . . . . . . . . . . . . . . Słowa po Konsekracji (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . Święty (1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest nasz Pan (Święty na czas Adwentu) . . . . . . . . . . . . Święty jest święty (Święty na czas Wielkiego Postu) . . . . . . . . . Święty, święty, święty — Hosanna Palm (Święty na czas Paschalny) Święty, święty, święty (1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty (Święty na Okres Zwykły) . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

25 25 24 24 4 22 9 8 21 14 23 7 6 5 6 7 5

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

284 273 207 274 283 208

Anafora Liturgii Pokutnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 1 2

Śpiewy Liturgiczne Śpiewy Mszalne

Śpiewy na Łamanie Chleba Homilia Paschalna Melitona z Sardes . . . . . . . . . . . . Nie ma w Nim żadnego wdzięku (IV Pieśń Sługi Jahwe) . Pan podarował mi (III Pieśń Sługi Jahwe) . . . . . . . . Pieśń Baranka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciągnąłem moje ręce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten, co wygniata winogrona w tłoczni . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Śpiewy Liturgii Pojednania

Hymny Liturgiczne Ave Maria (1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barankowi Paschalnemu (Sekwencja na Paschę) . . . . . . . . . . . . Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzień bezkresnej radości (Hymn na Jutrznię Pentecoste) . . . . . . . Głosy proroków (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII) . . Jasny jakiś głos (Hymn adwentowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jutrzenka barwi purpurą niebo (Hymn na Paschę) . . . . . . . . . . . Już dźwięczny głos (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII) Kantyk Symeona (Nunc dimittis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Zachariasza (Benedictus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na wieczerzy Baranka (Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia) . . Przybądź, o Duchu Święty (Sekwencja na Pentecoste) . . . . . . . . . Przyjdź Duchu Stworzycielu (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) . . .

XXIV

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

65 71 26 19 15 72 71 15 510 50 16 20 18

Pascha ’97 — 27 II 2002

Uwielbia dusza moja Pana mego moc (Magnificat) . . . . . . . . . . . . . Witaj, Królowo niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstąpił Dobry Pasterz (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . Z przepastnych głębin śmierci (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) Zdrowaś Maryjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

47 110 17 16 65

Śpiewy Liturgii Paschalnej Alleluja paschalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego . Orędzie Paschalne (Exultet) . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego . . . . . . . Święty, święty, święty — Hosanna Palm (Święty na czas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paschalny)

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

24 10 12 14 6

Melodie Hebrajskie Byli dwaj aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dajen` u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzień odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haggadah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hevenu Szalom alehem . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pragnę pójść do Jeruzalem (Pieśń Sefardytów) . . . Śpiew dzieci w Noc Paschalną . . . . . . . . . . . . . Święty jest święty (Święty na czas Wielkiego Postu) Zobaczcie, jak jest piękna (Melodia trzecia) . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

97 70 95 512 44 2 217 83 5 38

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

103 97 73 120 83 73

Ave Maria (1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baranka Boża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziewico, tak bardzo przedziwna . . . . . . . . . . . . . . . Maria de Jasna Góra (Hymn do Madonny Częstochowskiej) Maryja, Matka Kościoła (1983) . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Domie Błogosławieństwa . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, maluczka Maryjo (Hymn do Dziewicy Maryi) . . . Maryjo, Matko drogi gorejącej . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabat Mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlom lech Mariam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyś jest błogosławiona, Maryjo . . . . . . . . . . . . . . . . Witaj, Królowo niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdrowaś Maryjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

65 272 111 121 106 112 66 133 107 134 110 110 65

Pieśni dla dzieci Błogosławcie wszyscy Pana . Byli dwaj aniołowie . . . . . . Już idzie mój Bóg . . . . . . Ruszajmy już pasterze . . . . Śpiew dzieci w Noc Paschalną Ur`ı, ur`ı, ur` a . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Pieśni Maryjne

27 II 2002 — Pascha ’97

XXV

Inne Aked` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmen ’63 (Tagore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciężka droga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn o krzyżu chwalebnym (Hymn z III wieku) . . Inwokacja do Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . Ku tobie miasto święte . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamentacje Pana (Wielki Piątek, Adoracja Krzyża) Nadchodzi Pan, przyodziany w blask . . . . . . . . . O Jezu, miłości moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie, wspomagaj mnie, o Panie . . . . . . . . . . Pentecoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew przed posiłkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . To jest Pascha Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weź mnie do nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXVI

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

222 129 32 219 85 32 108 95 279 137 53 85 91 280

Pascha ’97 — 27 II 2002

Indeks źródłowy Andrea Selloni Chwalcie Boga (Ps 150) . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Symeona (Nunc dimittis: Łk 2, 29–32) . . . Śpiewajmy radośnie Panu (Ps 95) . . . . . . . . . . Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi (Ps 100)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

43 510 69 81

Antonio Voltaggio Kantyk Jozuego (Joz 24, 2–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Franco Voltaggio Pan jest światłem i zbawieniem moim (Ps 27)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Guglielmo Amadei Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie (Iz 45, 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Giuliano Bonomi Dajen` u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Giacomo Calabresse Daj chwałę Panu (Ps 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kiedy Izrael był dziecięciem (Oz 11, 1–11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 To jest Pascha Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Gigi De Lazzaro Pentecoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Giorgio Filippucci Szema Izrael (Pp 6, 4–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Giuseppe Gennarini Byli dwaj aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dla miłości moich braci (Ps 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzięki Ci, Jahwe (Ps 136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzień odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest święty (Święty na czas Wielkiego Postu) . . . . . . . . . . Zobaczcie, jak jest pięknie (Melodia pierwsza, na dwa chóry: Ps 133) Śpiewajmy, śpiewajmy (Wj 15, 1–2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

97 76 39 95 5 37 36

Giorgio Ricci Śpiew wyzwolonych (Iz 12, 4–6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kiko Arg¨ uello Abba, Ojcze (Rz 8, 15–17) . . . . Abraham (Rdz 18, 1–5) . . . . . . Aked` a . . . . . . . . . . . . . . . . Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Alleluja na Aklamację do Ewangelii Alleluja na Aklamację do Ewangelii Alleluja paschalne . . . . . . . . . Amen, Amen, Amen (Ap 7, 12–14) Anafora Liturgii Pokutnej . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poście (Melodia pierwsza) Poście (Melodia druga) . . (Melodia pierwsza) . . . . (Melodia druga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

45 55 222 25 25 24 24 24 74 3

XXVII

Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego . . . . . . . . . Ave Maria (1984) (Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baranka Boża (Mt 1—2; Łk 1—2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barankowi Paschalnemu (Sekwencja na Paschę) . . . . . . . . . . . . Bardzo mnie prześladowali (Ps 129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosław duszo moja Jahwe (Ps 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosław duszo moja Pana (Kantyk Tobiasza: Tb 13, 9–18) . . . . . Błogosławcie wszyscy Pana (Ps 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Błogosławić będę Pana w każdym czasie (1986) (Ps 34) . . . . . . . . Bramy podnieście (Ps 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Całuj mnie (Pnp 1, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caritas Christi (2 Kor 5,14-15.17.21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmen ’63 (Tagore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chwała Bogu na wysokości (Gloria mszalne) . . . . . . . . . . . . . . Chwalcie Pana z niebios (Ps 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciebie, Boże, chwalimy (Te Deum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie (Ps 65) . . . . . . . . . . . . Córki jerozolimskie (Marsz żałobny: Łk 23, 28.31.34.43.46) . . . . . . Dajen` u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debora (Sdz 5, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlaczego buntują się narody? (Ps 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Ciebie wołam (Przeciwko uwodzeniu przez grzech: Ps 141) . . . . Do Ciebie wznoszę moje oczy (Ps 123) . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc (Ps 142) . . . . . . . . . . . Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę (Ps 25) . . . . . . . . . . . . . Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie (Łk 4, 18–19; Iz 61, 1–3) . . . . Dzień bezkresnej radości (Hymn na Jutrznię Pentecoste) . . . . . . . Dziewico, tak bardzo przedziwna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eli, Eli, lamm` a sabahtani? (Ps 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie (Ps 17) . . . . . . . Gloria, gloria, gloria (Denver 1993: Iz 66, 18–22) . . . . . . . . . . . . Głos mego ukochanego (Pnp 2, 8–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głosy proroków (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII) . . Gołębica spoczęła (XXIV Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem (Ps 32) . . . . . . . . . . . . . . Homilia Paschalna Melitona z Sardes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn o krzyżu chwalebnym (Hymn z III wieku) . . . . . . . . . . . . Hymn o miłości (1 Kor 13, 1–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inwokacja do Ducha Świętego (Ps 104, 30) . . . . . . . . . . . . . . . Jahwe Pan jest mym pasterzem (Ps 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . Jahwe, tyś Bogiem mym (Iz 25, 1–8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak długo jeszcze (Ps 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak poryw gniewu (VII Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak sączy się miód (XL Oda Salomona) . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakby skazani na zabicie (1 Kor 4, 9–13) . . . . . . . . . . . . . . . . Jakub (Rdz 32, 23–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakże są miłe Twe przybytki, Panie (Ps 84) . . . . . . . . . . . . . . . Jasny jakiś głos (Hymn adwentowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jego fundamenty (Ps 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli dziś usłyszycie Jego głos (Ps 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeśli Pan nie wybuduje domu (Ps 127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeżeli w Panu znalazłem schronienie (Ps 11) . . . . . . . . . . . . . . Jezus Chrystus jest Panem (Hymn o kenozie: Flp 2, 1–11) . . . . . . Jezus obchodził wszystkie miasta (Mt 9, 35—10, 42) . . . . . . . . . . Jutrzenka barwi purpurą niebo (Hymn na Paschę) . . . . . . . . . . . Już dźwięczny głos (Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII)

XXVIII

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 65 272 71 129 34 93 103 113 59 267 132 129 4 42 26 100 104 70 205 79 125 126 122 124 210 19 111 214 82 128 276 15 277 105 284 219 262 85 60 35 35 211 278 264 204 94 72 221 68 75 101 64 265 71 15

Pascha ’97 — 27 II 2002

Już idzie mój Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Już nadchodzi Królestwo (Ap 19, 6–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk Mojżesza (Wj 15, 1–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1) (Dn 3, 52–57) . . Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2) (Dn 3, 57–88) . . Kantyk Zachariasza (Benedictus: Łk 1, 67–80) . . . . . . . . . . . . Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu (Ps 114) . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy jeszcze spałam (Pnp 5, 2nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy Pan sprawił, że powrócili (Ps 126) . . . . . . . . . . . . . . . Kim jest ta (Pnp 8, 5–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kocham cię Panie (Loreto 1995: Ps 18) . . . . . . . . . . . . . . . . Konsekracja i Aklamacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . Konsekracja i Doksologia (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . Królowie Cię ujrzą (II Pieśń Sługi Jahwe: Iz 49, 1–16) . . . . . . . Kto nas odłączy (Rz 8, 33–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ku tobie miasto święte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamentacje Pana (Wielki Piątek, Adoracja Krzyża) . . . . . . . . . Litania Pokutna krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litania Pokutna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria de Jasna Góra (Hymn do Madonny Częstochowskiej) . . . . . Maryja, Matka Kościoła (1983) (J 19, 26–34) . . . . . . . . . . . . . Maryjo, Domie Błogosławieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maryjo, maluczka Maryjo (Hymn do Dziewicy Maryi) . . . . . . . . Maryjo, Matko drogi gorejącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miłosierdzia, Boże, miłosierdzia (Ps 51) . . . . . . . . . . . . . . . . Miłuję Pana (Ps 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moja miła, moja miła jest dla mnie (Pnp 1, 13nn) . . . . . . . . . . Na wieczerzy Baranka (Hymn na Nieszpory do Wniebowstąpienia) . Nad rzekami Babilonii (Ps 137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadchodzi Pan, przyodziany w blask . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie ma w Nim żadnego wdzięku (IV Pieśń Sługi Jahwe: Iz 53, 2nn) Nie opierajcie się złu (Mt 5, 38 nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie umrę, nie (Ps 118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie unoś się gniewem (Ps 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nie zostawisz mego życia w grobie (Ps 16) . . . . . . . . . . . . . . Niech błogosławiony będzie Bóg (Ef 1, 3–13) . . . . . . . . . . . . . Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie (Ps 119, 169–176) . . . . . . Niech wstanie Bóg (Ps 68, 2.4–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikt nie może służyć dwom panom (Mt 6, 24–33) . . . . . . . . . . . Noli me tangere (J 20, 15–17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Jezu, miłości moja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O nasz Panie, o nasz Boże (Ps 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie (Ps 6) . . . . . . . . . . . . O Panie, wspomagaj mnie, o Panie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? (1 Kor 15, 1–8.52–57) . . . . O, Panie, moje serce nie ma już pretensji (Ps 131) . . . . . . . . . . Orędzie Paschalne (Exultet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oto ja niebawem przyjdę (Ap 22, 12–16) . . . . . . . . . . . . . . . Oto zwierciadłem naszym jest Pan (XIII Oda Salomona) . . . . . . Pan podarował mi (III Pieśń Sługi Jahwe: Iz 50, 4–10) . . . . . . . Pan potężny ogłasza dobrą nowinę (Ps 68, 12–16.33.34) . . . . . . . Pan wstępuje wśród okrzyków (Ps 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . Panie, Ty mnie badasz i przenikasz (Ps 139) . . . . . . . . . . . . . Pieśń Baranka (Ap 5, 9nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocieszajcie mój lud (Iz 40, 1–3.10–11) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 45 56 40 41 50 58 270 49 275 131 22 9 203 46 32 108 1 2 121 106 112 66 133 63 98 268 16 61 95 273 266 84 261 502 212 36 119 282 216 135 279 109 127 137 51 217 12 54 210 207 102 87 213 274 96

XXIX

Powiedzcie zatrwożonym w sercu (Iz 35, 4nn) . . . . . . . . . . . . . . . . Pragnę pójść do Jeruzalem (Pieśń Sefardytów) . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja (1) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja (2) (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . . . . . . Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . Przybądź, o Duchu Święty (Sekwencja na Pentecoste) . . . . . . . . . . . Przyjdź Duchu Stworzycielu (Hymn na Nieszpory do Pentecoste) . . . . . Przyjdź z Libanu (Pnp 4, 8nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyjdź, Synu Człowieczy (Ap 22, 17nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyjdźcie do mnie wy wszyscy (Mt 11, 28–30) . . . . . . . . . . . . . . . Przyobleczcie się w zbroję Bożą (Ef 6, 11nn) . . . . . . . . . . . . . . . . Radujcie się sprawiedliwi w Panu (Ps 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciągnąłem moje ręce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruszajmy już pasterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzekł Pan do Pana mego (Ps 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siedź samotnie i w milczeniu (Lm 3, 1–33) . . . . . . . . . . . . . . . . . Siewca (Mk 4, 3nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skosztujcie i zobaczcie (Melodia psalmu responsoryjnego: Ps 34) . . . . . Słowa po Konsekracji (Modlitwa Eucharystyczna II) . . . . . . . . . . . . Śpiew Balaama (Lb 23, 7–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Śpiew dzieci w Noc Paschalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabat Mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty (1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest nasz Pan (Święty na czas Adwentu) . . . . . . . . . . . . . . . Święty jest święty (Święty na czas Wielkiego Postu) . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty — Hosanna Palm (Święty na czas Paschalny) . . . Święty, święty, święty (1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Święty, święty, święty (Święty na Okres Zwykły) . . . . . . . . . . . . . . Szczęście dla człowieka (1990) (Ps 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczęśliwy człowiek (Ps 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlom lech Mariam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak jako łania (Ps 42—43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tak mówi Amen (Ap 3, 14–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten sam Bóg (2 Kor 4, 6–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten, co wygniata winogrona w tłoczni (Iz 63, 1–6) . . . . . . . . . . . . . Tobie chcę śpiewać (Ps 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ty, która mieszkasz w ogrodach (Pnp 8, 10b–14) . . . . . . . . . . . . . . Tyś jest błogosławiona, Maryjo (Łk 1, 42–44) . . . . . . . . . . . . . . . . Tyś jest moją nadzieją, o Panie (XXIX Oda Salomona) . . . . . . . . . . Tyś najpiękniejszy (San Diego de Compostella 1990: Ps 45) . . . . . . . Ur`ı, ur`ı, ur` a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwielbia dusza moja Pana mego moc (Magnificat: Łk 1, 46–55) . . . . . Uwiodłeś mnie Panie (Jer 20, 7–18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W obliczu aniołów (Ps 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weź mnie do nieba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widzę nieba otwarte (Ap 19, 11–20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Witaj, Królowo niebios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wołajcie radośnie (Iz 12, 1nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstąpił Dobry Pasterz (Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia) . . . . . Wyrasta różdżka z pnia Jessego (Iz 11, 1–10.16) . . . . . . . . . . . . . . Wysławiajcie Pana wszystkie ludy na ziemi (Ps 117) . . . . . . . . . . . . Wznoszę me oczy ku górom (Ps 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z głębokości wołam do Ciebie (Ps 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z przepastnych głębin śmierci (Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia) Zaufałem, zaufałem Panu (Ps 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdrowaś Maryjo (Łk 1, 28nn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 217 8 21 14 20 18 269 54 99 220 130 283 120 115 201 209 75 23 89 83 107 7 6 5 6 7 5 118 116 134 80 202 263 208 78 271 110 281 117 73 47 136 90 280 206 110 81 17 123 57 67 33 16 77 65

Pascha ’97 — 27 II 2002

Zmartwychwstał Pan (1 Kor 15) . Zmiłuj się nade mną, Boże (Ps 51) Żniwo narodów (J 4, 31–38) . . . . Zobaczcie, jak jest piękna (Melodia

. . . . . . . . . . . . . . . trzecia:

. . . . . . . . . . . . . . . Ps 133)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

31 62 114 38

Paolo Marciani Każda rzecz ma swój czas (Koh 3, 1–15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O jak pięknie, ile radości (Melodia druga, najstarsza: Ps 133) . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Pino Manzari Pentecoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Paolo Rita O Boże, Tyś jest mym Bogiem (Ps 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Podniosę kielich zbawienia (Ps 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Roberto Rende Naród kroczący w ciemnościach (Iz 9, 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Autorzy nieznani Błogosławię Cię, Panie (Ps 63) . . Boże, jesteś moją ucieczką (Ps 43) Chwała Bogu (Ef 2, 4–10) . . . . . Ciężka droga . . . . . . . . . . . . Hevenu Szalom alehem . . . . . . . Śpiew przed posiłkiem . . . . . . . Ukryj mnie (Ps 27) . . . . . . . . Usta dzieci i niemowląt (Ps 8) . . Wzywam Jahwe (Ps 18) . . . . . . Z głębokości serca (Ps 130) . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

506 505 511 32 44 85 504 501 503 507

Pieśni spoza Drogi Neokatechumenalnej Haggadah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Kantyk Jonasza (Jon 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Nowe przymierze (Jer 31, 31–34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

27 II 2002 — Pascha ’97

XXXI

XXXII

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Litania Pokutna krótka e K Ty, któryś ślepemu wołającemu do Ciebie a wzrok przywrócił, H7 a H7 W zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy grzesznikami, C H7 Zmiłuj się Panie! K Ty, który wszedłeś do domu Zacheusza niosąc zbawienie, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, któryś ze śmierci wezwał Łazarza, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, któryś przebaczył cudzołożnicy, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, któryś nigdy nie odmówił jedzenia z prostytutkami i grzesznikami, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, któryś z krzyża przebaczył dobremu łotrowi, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, który jedyny znasz nasze grzechy, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, któryś kochał Judasza aż do końca, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, który jedyny kochasz nieprzyjaciół, W zmiłuj się nad nami . . . K Ty, któryś umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, W zmiłuj się nad nami . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

1

hei

Litania Pokutna e a K Za grzechy popełnione zatwardziałością serc naszych, H7 a H7 W zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy grzesznikami! C H7 Zmiłuj się Panie! K Za grzechy popełnione publicznie lub prywatnie,∗ za grzechy popełnione przez nieroztropność, za grzechy popełnione zaniedbaniem i lenistwem, za grzechy popełnione z ignorancji, za grzechy popełnione z premedytacją i złośliwością, za grzechy popełnione stosowaniem przemocy, za grzechy popełnione przyzwoleniem, by nami owładnęły niskie namiętności, za grzechy popełnione okazywaniem pogardy rodzicom i nauczycielom, za grzechy popełnione w naszej pracy, za grzechy popełnione chęcią górowania nad innymi, za grzechy popełnione naszą chciwością, za grzechy popełnione pychą i arogancją, za grzechy popełnione znieważaniem bliźniego,∗∗ za grzechy popełnione mówieniem kłamstwa, za grzechy popełnione lekkomyślnymi rozmowami, za grzechy popełnione oczernianiem bliźniego, za grzechy popełnione naszą seksualnością, za grzechy popełnione bezwstydnymi spojrzeniami, za grzechy popełnione zazdrością, za grzechy popełnione obżarstwem i pijaństwem, za grzechy popełnione nieodpowiedzialnością, za grzechy popełnione rozsiewaniem kąkolu, za grzechy popełnione szemraniem w naszym sercu, za grzechy popełnione zasmucaniem Ducha Świętego, za grzechy popełnione opieraniem się woli Bożej.∗∗

∗ Po

każdym wersecie Wszyscy odpowiadają: zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy grzesznikami! odpowiadają: zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy grzesznikami! Zmiłuj się Panie!

∗∗ Wszyscy

2

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, (h: aII )

Anafora Liturgii Pokutnej G a P Pan z wami. G a W I z duchem Twoim. F E P W górę serca. F E W Wznosimy je do Pana. E7 a P Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. G a G a W Godne to i sprawiedliwe, Godne to i sprawiedliwe. a d a E a P Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne d a składać Tobie dzięki zawsze i na każdym miejscu, E a wszechmogący i miłosierny Boże, F a który w sposób cudowny stworzyłeś człowieka F E i jeszcze cudowniej go odkupiłeś; a G a Ty nie opuszczasz grzesznika, ale go szukasz z ojcowską miłością. G a Ty w męce Twego Syna zwyciężyłeś grzech i śmierć, G a a w Jego zmartwychwstaniu przywróciłeś nam życie. G Ty wlałeś do naszych serc Ducha Świętego, a by uczynić nas Twoimi synami i dziedzicami. G a Ty nas zawsze odnawiasz przez sakramenty zbawienia. a G P,W Abyśmy, uwolnieni z niewoli grzechu, F E zostali przemienieni na podobieństwo Twojego Syna. a G P Błogosławimy, uwielbiamy Cię, Panie, a w jedności z całym Kościołem, G za te cuda Twojego miłosierdzia a F G a śpiewamy, śpiewamy, hymn Twojej chwały. Następuje „Święty” Okresu Zwykłego 27 II 2002 — Pascha ’97

3

hDi

W

K

W K

W K

W

K

W

4

Chwała Bogu na wysokości Gloria mszalne D A Chwała Bogu na wysokości, G A a na ziemi pokój ludziom, których kocha Bóg. D A Chwalimy Cię, błogosławimy, G A wielbimy, dzięki Ci składamy za wielką Twoją chwałę. G f] Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący, e Panie, Synu Jednorodzony, A Jezu Chryste! G f] Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. e Ty, który gładzisz grzechy świata, A zmiłuj się nad nami! G f] Ty, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. e Ty, który siedzisz po prawicy Ojca, A zmiłuj się nad nami! G f] Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, e tylko Tyś Najwyższy, A Jezu Chryste! A Z Duchem Świętym D w chwale Boga Ojca. D G D Amen, amen!

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Święty jest święty Święty na czas Wielkiego Postu e W Święty jest święty, Święty jest święty, G Święty jest święty, Święty jest święty, a e Święty jest święty, Jahwe Sabaoth. e a e a e K,W Niebiosa i ziemia wypełnione są Tobą. e a e ae K,W Hosanna na wysokości, hosanna! e W Święty jest święty . . . e a e K,W Błogosławiony Ten, który idzie, a e który idzie w imię Pana. e a e ae K,W Hosanna na wysokości, hosanna! e W Święty jest święty . . . hai, c: aIII

Święty, święty, święty Święty na Okres Zwykły  a  W Święty, święty, święty,  2× G a   Święty, święty, święty. G a K Niebiosa i ziemia G a są wypełnione, są wypełnione Tobą. F E F E W Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, F G F E Hosanna, hosanna, na niebie wysokim! F E F E Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, F G a Hosanna, hosanna, na niebie wysokim! G a K Błogosławiony Ten, który idzie. G a Błogosławiony, który idzie w imię Pana. W Hosanna, hosanna, . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

5

hAi

Święty jest nasz Pan A E W Święty, święty, święty, A święty jest nasz Pan, E Pan Bóg wszechświata, A święty jest nasz Pan! F K Pełne są niebiosa E i ziemia Twojej chwały. F Hosanna, hosanna, hosanna, E hosanna na wysokościach. A E W Święty, święty, święty . . .

Święty na czas Adwentu a K Błogosławiony Ten, który idzie, E idzie w Imię Pana. E7 Błogosławiony Ten, który idzie, a idzie w Imię Pana. W Hosanna na wysokościach! E Błogosławiony Ten, który idzie, E7 błogosławiony Ten, który idzie, A idzie w Imię Pana. A E W Święty, święty, święty . . .

hdi

Święty, święty, święty — Hosanna d W Święty, święty, święty, g święty, święty, święty, A Święty, święty, święty! g A Święty jest nasz Pan g A Jahwe Sabaoth, g A Jahwe Sabaoth. d g d K Niebiosa i ziemia g są wypełnione, A są wypełnione Tobą!

6

Palm

Święty na czas Paschalny

d  W Hosanna, hosanna,  2× A7   hosanna, hosanna. g Hosanna na niebie wysokim, A Hosanna, hosanna! d g K Błogosławiony d jest Ten, który idzie, g jest Ten, który idzie, A idzie w Imię Pana. d W Hosanna, hosanna . . . 

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, h: aII

W

K,W K,W W

K,W K,W W

K W

Święty, święty, święty (1988) a G a Święty, święty, święty! a G a Święty, święty, święty! a G a Niebiosa i ziemia są pełne Twojej chwały! F E7 Hosanna na niebie wysokim! a G a Święty, święty, święty! a G a Święty, święty, święty! a G a Błogosławiony, który idzie, który idzie w Imię Pana! F E7 Hosanna na niebie wysokim! a G a Święty, święty, święty! a G a Święty, święty, święty! F E7 Święty, święty, święty! F E7 Święty, święty, święty!

hai, h: aII

Święty (1983) a  Święty, święty, święty,  2× G a   święty jest Pan, G a Pan Bóg wszechświata! F E d E Niebo i ziemia są pełne Twojej chwały. a d Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna E na niebie wysokim. a Błogosławiony Ten, który idzie, d E który idzie w Imię Pana, d E który idzie w Imię Pana! a Hosanna! Hosanna! . . . 

W

K W

K

W 27 II 2002 — Pascha ’97

   

7

hai, h: aII

P W P W P W P

P,W

P

Prefacja (1) Modlitwa Eucharystyczna II G a Pan z wami. G a i z duchem twoim. F E W górę serca. F E Wznosimy je do Pana. E7 a Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. G a G a Godne to i sprawiedliwe. Godne to i sprawiedliwe. G a Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, C a abyśmy Tobie, Ojcze Święty G zawsze i wszędzie składali dziękczynienie a przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. G a On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś, C a Jego nam zesłałeś, jako Zbawiciela i Odkupiciela, G który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego a i narodził się z Dziewicy. F E F E On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty a G gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, F aby śmierć pokonać E i objawić moc zmartwychwstania. a G a Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi G a głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Następuje „Święty” danego Okresu Liturgicznego

8

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Konsekracja i Doksologia (1) d P On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, Ojcze, Ojcze, F błogosławił, g łamał

Modlitwa Eucharystyczna II g A7 P Oto wielka tajemnica wiary: d W Głosimy Twoją śmierć, o Jezu, g wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. A7 g A7 Maranatha! Maranatha! Maranatha! d K Maranatha!

P (Kontynuuje recytując . . . aż do:) C Przez Chrystusa, d G i rozdawał swoim uczniom mówiąc: z Chrystusem i w Chrystusie, A7 C „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, d a E to jest bowiem ciało moje, w jedności Ducha Świętego, A7 d a które za was będzie wydane”. wszelka cześć i chwała F E P Podobnie po wieczerzy przez wszystkie wieki wieków. A wziął kielich W Amen, amen, amen! f] i ponownie dzięki Tobie składając, Amen, amen, amen! E A Ojcze, Ojcze, Amen, amen, amen! F E błogosławił Błogosławieństwo, chwałę i mądrość g A i podał swoim uczniom, mówiąc: i dziękczynienie oddajmy Bogu. d A „bierzcie i pijcie z niego wszyscy: Amen, amen, amen! A7 f] to jest bowiem kielich krwi mojej Amen, amen, amen! d E A nowego i wiecznego przymierza, Amen, amen, amen! A7 która za was i za wielu będzie wylana d na odpuszczenie grzechów. A7 d to czyńcie na moją pamiątkę”. 27 II 2002 — Pascha ’97

9

hei

Anafora na Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego e a H7 P O Boże, poprzez znaki sakramentalne, e Ty dokonujesz niewidzialną mocą cudów zbawienia. a D C Ty w ciągu dziejów w wieloraki sposób przygotowałeś wodę, H7 Twoje stworzenie, aby stała się znakiem chrztu. e a H7 Od początku Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. e a H7 A także w wodach potopu dałeś nam obraz chrztu, e aby dzisiaj, tak jak wtedy, D C H7 woda oznaczała koniec grzechu i początek nowego życia. e D Tyś wyzwolił z niewoli synów Abrahama, e przeprowadzając ich suchą nogą przez Morze Czerwone, D e aby stali się obrazem przyszłego ludu ochrzczonych. D A na końcu, gdy nadeszła pełnia czasów, e D Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu e został namaszczony przez Ducha Świętego. D C H7 Podniesiony na krzyżu wylał ze swego boku krew i wodę. e D C H7 W Podniesiony na krzyżu wylał ze swego boku krew i wodę.

10

Pascha ’97 — 27 II 2002

. . . kontynuacja e D e P A po swym zmartwychpowstaniu nakazał uczniom: D e „Idźcie, głoście Ewangelię wszystkim narodom D C H7 i chrzcijcie je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. e D C H7 W I chrzcijcie je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. e D P A teraz, teraz Ojcze wejrzyj z miłością na Twój Kościół C H7 i spraw, by dla niego wytrysnęło źródło Chrztu Świętego. e D C Wylej na tę wodę za sprawą Ducha Świętego H7 łaskę Twego Jedynego Syna, e D aby poprzez sakrament chrztu e D człowiek stworzony na Twój obraz był obmyty ze zmazy grzechowej, C H7 i z wody, i z Ducha Świętego odrodził się jako nowe stworzenie. e a H7 Niech zstąpi, Ojcze, w tę wodę za sprawą Twego Syna a H7 potęga i moc Ducha Świętego, e D aby wszyscy ci, którzy w niej otrzymają chrzest, e D pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, razem z Nim powstali, C H7 powstali do życia nieśmiertelnego. e D C H7 W W śmierci razem z Nim powstali, powstali do życia nieśmiertelnego. e P Przez Chrystusa naszego Pana. e D e W Amen, amen, amen!

27 II 2002 — Pascha ’97

11

hai, c: aIII

Orędzie Paschalne

Exultet

a G a K Niech się cieszą zastępy aniołów w niebie. C a Niech się cieszy zgromadzenie niebieskie, G a a hymn pochwalny niech przywita tryumf Pana Zmartwychwstałego! F E F E Niech się cieszy ziemia zanurzona w nowym świetle. a G F E Wspaniały blask Króla zwyciężył ciemności, ciemności tego świata! a G F E W Wspaniały blask Króla zwyciężył ciemności, ciemności tego świata! a G K Niech się cieszy Matka Kościół, a C a jaśniejąca blaskiem niezmiernej chwały swojego Pana. G W tym zaś miejscu niech zabrzmi jednogłośny śpiew a ludu radującego się świętem. G a P Pan z wami. G a W I z duchem twoim. F E P W górę serca. F E W Wznosimy je do Pana. a P Dzięki składamy Panu, Bogu naszemu! G a G a W Godne to i sprawiedliwe, Godne to i sprawiedliwe. G a C a K Zaprawdę godne to i sprawiedliwe wyrażać śpiewem uniesienie ducha G i wysławiać Ojca Wszechmogącego a oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. G a On to spłacił za nas dług Adama Przedwiecznemu Ojcu, C a G a a krwią swoją przelaną z miłości zmazał skazujący wyrok starodawnej winy. F E F E Oto Święto Paschy, gdy zabija się Baranka. F E F E Oto właśnie ta noc, gdy uwolniłeś naszych ojców z niewoli egipskiej. F E F E Oto właśnie ta noc, która nas wyrywa z ciemności zła. F E F E Oto właśnie ta noc, w której On zwyciężył ciemności grzechu!

12

Pascha ’97 — 27 II 2002

. . . kontynuacja  a G  W To jest ta noc, w której Chrystus skruszył więzy śmierci 2× F E  i z otchłani powraca zwycięski! a G a K O jak przedziwna wyrozumiałość Twej darmowej łaski, C a G a jak niepojęta czułość Twej miłości: by wyzwolić niewolnika, poświęciłeś Syna! F E F E Bez grzechu Adama Chrystus by nas nie odkupił! o a G a W Szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel, szczęśliwa wina! 2× a G a K O nocy, zaiste błogosławiona, któraś poznała godzinę zmartwychwstania Chrystusa! G a O nocy, zaiste błogosławiona, któraś ograbiła Egipcjan, by wzbogacić Izraela! G a O nocy, która zło zwyciężasz, obmywasz winy! G F E O nocy, naprawdę chwalebna, która łączysz człowieka z jego  Bogiem! a G  W To jest ta noc, w której Chrystus skruszył więzy śmierci 2× F E  i z otchłani powraca zwycięski! a G a K W tę noc pełną łaski przyjmij Ojcze Święty ofiarę pochwalną, C a którą Kościół Tobie składa rękami Twoich sług, G a w uroczystej liturgii paschalnej świecy, znaku nowego światła. F E Prosimy Cię, o Panie, a G a aby ta świeca ofiarowana na cześć Twojego Imienia rozbłysła światłem. G Niech się wzniesie do Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy z gwiazdami nieba. G F E Niech ją znajdzie zapaloną gwiazda poranna, ta gwiazda, która nie zna zachodu. a G F E Chrystus, Twój Syn, powstały z martwych, jaśnieje swoim pogodnym światłem! a G a W Amen, amen, amen! a G a Amen, amen, amen!

27 II 2002 — Pascha ’97

13

hai, h: aII

P W P W P W P

P,W

P

Prefacja Eucharystii Czuwania Paschalnego G a Pan z wami. G a i z duchem twoim. F E W górę serca. F E Wznosimy je do Pana. E7 a Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. G a G a Godne to i sprawiedliwe. Godne to i sprawiedliwe. a d a E a Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, d a abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, E a F a a zwłaszcza tej nocy uroczyściej głosili Twoją chwałę, F E gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. a G On bowiem jest prawdziwym Barankiem, a który zgładził grzechy świata. G a On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą G a i zmartwychwstając przywrócił nam życie. a G On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą F E i zmartwychwstając przywrócił nam życie! a G Dlatego pełnią łask paschalnych a radują się wszystkie ludy na całej ziemi. G Również chóry Aniołów i zastępy Świętych a F G a śpiewają, śpiewają, hymn ku Twojej chwale nieustannie wołając: Następuje „Święty” na czas Paschalny

14

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Już dźwięczny głos Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu do 16 XII a G W Już dźwięczny głos się rozlega a my pokornie błagajmy a o miłosierdzie nad nami. i brzmi wśród nocnych ciemności: K Gdy Pan powtórnie nadejdzie G niech miną senne złudzenia, i trwoga świat opanuje, a niech nas nie karze za błędy, bo Chrystus z nieba jaśnieje. lecz przebaczeniem obdarzy. K Niech się przebudzą umysły W Choć jeszcze w czasu granicach przez grzech dotkliwie zranione, jesteśmy wszyscy zawarci, bo nowej gwiazdy promienie już teraz pieśnią radosną uleczą wszelkie słabości. wielbimy Trójcę przedwieczną. W Baranek Boży przychodzi, G a by łaską winy przeważyć, W Amen hai

Głosy proroków a G W Głosy proroków a ogłaszają Pana,

Hymn na Jutrznię w czasie Adwentu po 16 XII

G który przynosi wszystkim ludziom a podarunek pokoju. K Oto nowe światło rozbłyska o poranku, jakiś glos rozbrzmiewa: nadchodzi Król chwały! W Swoim pierwszym przyjściem Chrystus przybył nas zbawić, by zagoić rany ciała i ducha. K Na końcu czasów powróci jako Sędzia;

27 II 2002 — Pascha ’97

da obiecane Królestwo swoim wiernym sługom. W Oto na naszej drodze światło Jego rozbłyska: Jezus słonce laski wola do nowego życia. K Ciebie, Chryste szukamy; Ciebie chcemy poznawać, by chwalić Cię na wieki w błogosławionej ojczyźnie. W Tobie chwała, Panie, zrodzony z Maryi Dziewicy, Ojcu i Duchowi Świętemu przez wszystkie wieki wieków. G a Amen.

15

hhi

Z przepastnych głębin śmierci h A W Z przepastnych głębin śmierci h Chrystus powstaje zwycięski G F] razem z dawnymi ojcami.

Hymn na Jutrznię do Wniebowstąpienia

h A K Rozbłyska słońce Paschy, h rozbrzmiewa niebo śpiewem, G F] radością unosi się ziemia.

K O Jezu, królu nieśmiertelny, przyłącz do Twego zwycięstwa we chrzcie odrodzonych. W Z przepastnych głębin śmierci . . . K Rozpromień Twój Kościół światłem Twojej Paschy: rękojmią miłości i pokoju. W Z przepastnych głębin śmierci . . .

W Z przepastnych głębin śmierci . . . K Obok pustego grobu na próżno czuwa strażnik: Jezus Chrystus zmartwychwstał. W Z przepastnych głębin śmierci . . .

KW Chwała i cześć Chrystusowi Ojcu, Duchowi Świętemu teraz i na wieki wieków. h G h Amen! Amen! Amen!

hhi

W

K

W K

16

Na wieczerzy Baranka Hymn na a G Na wieczerzy Baranka, W a K odziani w białe szaty, F przebywszy Morze Czerwone, E śpiewamy Chrystusowi Panu. W a G K Jego ciało zapalone miłością a na stole jest chlebem żywym; G Jego krew na ołtarzu a W kielichem Nowego Przymierza. K Na wieczerzy Baranka . . . W ten wspaniały wieczór wracają starodawne cuda: potężne ramię nas wybawia od anioła niszczyciela. W

Nieszpory do Wniebowstąpienia Na wieczerzy Baranka . . . Cichy Baranek ofiarny Chrystus nasza Pascha; Jego ciało uwielbione jest prawdziwym chlebem przaśnym. Na wieczerzy Baranka . . . Opromieniaj swój Kościół paschalną radością Panie; przyłącz do Twego zwycięstwa we chrzcie odrodzonych. Na wieczerzy Baranka . . . Chwała i cześć Chrystusowi zwycięzcy śmierci, Ojcu i Duchowi Świętemu teraz i na wieki wieków. G a Amen Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Wstąpił Dobry Pasterz Hymn na Nieszpory Wniebowstąpienia a G W Wstąpił Dobry Pasterz∗ a na prawicę Ojca, G czuwa mała trzódka a z Maryją w wieczerniku. K Z blasków wiekuistych spływa krzyżmo prorocze, namaszczając apostołów na heroldów Ewangelii. W Wstąpił Dobry Pasterz na prawicę Ojca, czuwa mała trzódka z Maryją w wieczerniku. K Przyjdź, o Boski Duchu ze świętymi darami i uczyń nasze serca świątynią Twojej chwały. W Wstąpił Dobry Pasterz na prawicę Ojca, czuwa mała trzódka z Maryją w wieczerniku. K O światło wiekuistej mądrości odsłoń nam tajemnicę Boga w Trójcy jedynego, źródło wiecznej miłości. G a W Amen.

∗ Jest

to także Hymn na Jutrznię od Wniebowstąpienia do Pentecoste

27 II 2002 — Pascha ’97

17

hai

Przyjdź Duchu Stworzycielu Hymn na Nieszpory do Pentecoste a G W Przyjdź, Duchu Stworzycielu, a nawiedź nasze umysły, G napełnij Twoją miłością, a serca, które stworzyłeś. K O słodki Pocieszycielu, darze Ojca najwyższego, wodo żywa, ogniu miłości, święte duszy namaszczenie. W Palcu ręki Boga, obiecany przez Zbawiciela, ześlij Twoich siedem darów, wzbudź w naszych sercach słowo. K Bądź światłem dla rozumu, płomieniem palącym w sercu, ulecz nasze rany balsamem Twojej miłości. W Broń nas od nieprzyjaciela, przynieś nam w darze pokój, Twoje zwycięskie prowadzenie niech nas zachowa od złego. K Światło wiekuistej mądrości, odsłoń nam wielką tajemnicę Boga Ojca i Syna zjednoczonych jedną miłością. G a W Amen.

18

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Dzień bezkresnej radości Hymn na Jutrznię Pentecoste a G W Dzień bezkresnej radości a w mieście naszego Boga: G płomień Ducha Świętego a jaśnieje w wieczerniku. K Odnawiają się cuda starodawnych proroków, mistyczne upojenie ogarnia języki i serca. W Dzień bezkresnej radości . . . K O błogosławiony czasie narodzin Kościoła: on przyjmuje w swe łono pierwociny ludów. W Dzień bezkresnej radości . . . K Oto jubileusz roku pięćdziesiątego: uwalnia niewolników i obwieszcza przebaczenie. W Dzień bezkresnej radości . . . K Ześlij na nas, Panie, dar Twojego Ducha, udziel wzburzonemu światu sprawiedliwości i pokoju. W Dzień bezkresnej radości . . . K O światło wiekuistej mądrości odsłoń nam tajemnicę Boga w Trójcy jedynego, źródło wiecznej miłości. G a W Amen. 27 II 2002 — Pascha ’97

19

hCi

Przybądź, o Duchu Święty Sekwencja na Pentecoste C F W Przybądź, o Duchu Święty, E ześlij Twoje światło. C F K Przybądź, Ojcze ubogich, E przybądź dawco darów. C F Przybądź, światłości serc, E Pocieszycielu najlepszy. W Przybądź, o Duchu Święty . . . K Słodki gościu duszy, słodkie pokrzepienie, odpocznienie w trudzie, pocieszenie w płaczu. W Przybądź, o Duchu Święty . . . K O światłości błoga napełń nasze serce, bez Twojego tchnienia nie ma nic w człowieku. W Przybądź, o Duchu Święty . . . K Obmyj to, co brudne, zroś to, co jest suche, ulecz to, co krwawi, zegnij, co oporne. W Przybądź, o Duchu Święty . . . K Ogrzej to, co zimne, sprostuj, co skrzywione, udziel Twoim wiernym Twoich świętych darów. W Przybądź, o Duchu Święty . . . K Daj męstwo i nagrodę, daj nam świętą śmierć, daj wieczystą radość. Amen! Alleluja! W Przybądź, o Duchu Święty . . . 20

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, h: aII

P W P W P W P

P,W

Prefacja (2) Modlitwa Eucharystyczna II a G a Pan z wami. G a I z duchem twoim. G W górę serca. a Wznosimy je do Pana. G a Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. G a Godne to i sprawiedliwe. G a Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, G a abyśmy dziękowali zawsze i wszędzie Tobie, Ojcze święty G a przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. G a On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś, F a Jego nam zesłałeś, jako Zbawiciela i Odkupiciela, G który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego a i narodził się z Dziewicy. G a On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, G a G a gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać G a i objawić moc Zmartwychwstania.

P Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi G a głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Następuje „Święty” danego Okresu Liturgicznego

27 II 2002 — Pascha ’97

21

hdi

Konsekracja i Aklamacja (2) Modlitwa Eucharystyczna II P (recytując): Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. P (śpiewając): d On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, Ojcze, Ojcze, F g d błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: A7 „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: d A7 d to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane”. d P Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, Ojcze, Ojcze, F g d błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: A7 „bierzcie i pijcie z niego wszyscy: d d A7 to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, A7 d która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A7 d To czyńcie na moją pamiątkę”. g A7 P Oto wielka tajemnica wiary: d W Głosimy Twoją śmierć, o Jezu, g wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. A7 g A7 Maranatha! Maranatha! Maranatha! d K Maranatha!

22

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Słowa po Konsekracji

Modlitwa Eucharystyczna II

G e P Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, a e ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia a e i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. G h Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, a e przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. G e Pamiętaj Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. a e Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem (N.), a e naszym Biskupem (N.) oraz całym duchowieństwem. G Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, h którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, a e i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. G h e Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. G e Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi a i daj nam udział w życiu wiecznym e z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, a ze świętymi Apostołami i wszystkimi Świętymi, e którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, G abyśmy z nimi wychwalali Ciebie h A e przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. G P Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, h Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, a w jedności Ducha Świętego, e wszelka cześć i chwała, G przez wszystkie wieki wieków. h A e W Amen, amen, amen!

27 II 2002 — Pascha ’97

23

hDi

K W K W

Alleluja paschalne D A D A D Jezus Chrystus zmartwychwstał! K Jezus Chrystus jest Panem! A D A D Alleluja, alleluja, alleluja!∗ W Alleluja, alleluja, alleluja! A D A D Jezus Chrystus zmartwychwstał! Alleluja, alleluja, alleluja! A D Alleluja, alleluja, alleluja!

hDi

Alleluja na Aklamację do Ewangelii Melodia pierwsza D G A7 D KW Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 2×  h A h ∗∗   K Daję wam przykazanie nowe, mówi Pan: 2× A h   abyście się wzajemnie miłowali, jakja was umiłowałem. D G A7 D KW Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 2×

hei, g: eIII

Alleluja na Aklamację do Ewangelii Melodia druga e De KW Alleluja, alleluja, alleluja. 2× e a e K Daję wam przykazanie nowe, mówi Pan: ∗∗ a e abyście się wzajemnie miłow ali, jak ja was umiłow ałem. e De KW Alleluja, alleluja, alleluja. 2×

∗ Refren ∗∗ Tekst

24

powtarza się, śpiewając na głosy. przykładowy. Należy dopasować melodię do tekstu aktualnego. Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście Melodia pierwsza D G A KW Chwała Tobie o Chryste, Królu wiecznej chwały, G D Królu wiecznej chwały. h K Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; ∗ A każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. D G A KW Chwała Tobie o Chryste, Królu wiecznej chwały, G D Królu wiecznej chwały.

hei, g: eIII

Aklamacja do Ewangelii w Wielkim Poście Melodia druga D G KW Chwała i cześć, chwała i cześć, chwała Tobie A7 D Panie Jezu, Panie Jezu. h K Ja jestem zmartwychwstanie i życie, ∗ A kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. D G KW Chwała i cześć, chwała i cześć, chwała Tobie A7 D Panie Jezu, Panie Jezu.

∗ Tekst

przykładowy. Należy dopasować melodię do tekstu aktualnego.

27 II 2002 — Pascha ’97

25

hCi

Ciebie, Boże, chwalimy C K Ciebie, Boże, chwalimy. G Ciebie, Panie, wysławiamy. a Tobie, Ojcu Przedwiecznemu E wszystka ziemia cześć oddaje. C W Tobie śpiewają wszyscy aniołowie∗ G i wszystkie niebieskie moce: a Święty, Święty, Święty, E Święty, Święty, Święty, E7 Pan Bóg Zastępów. K Niebiosa i ziemia są pełne Twojej chwały. Ciebie wysławia chór Apostołów, męczenników zastęp świetlany. K Głosy proroków zgodnie Ciebie wielbią; Kościół święty głosi Twoją chwałę, wysławia Twego Jedynego Syna i Świętego Ducha Pocieszyciela. K O Chryste, Królu chwały, odwieczny Synu Ojca, zrodzony z Dziewicy Matki dla zbawienia człowieka.

∗ Wszyscy

26

Te Deum

K Zwycięzco śmierci, otworzyłeś wierzącym Królestwo Niebios. Zasiadasz po prawicy Boga w ojcowskiej chwale, przyjdziesz sądzić świat na końcu czasów. K Dopomóż swoim synom Panie, których odkupiłeś swoją cenną Krwią. Przyjmij nas w Twojej chwale do zgromadzenia świętych. K Zachowaj lud swój Panie, prowadź i strzeż Twoich synów. Każdego dnia Ciebie błogosławimy, wysławiamy Twoje Imię na wieki. K Racz dzisiaj Panie ustrzec nas od grzechu. Niech zawsze będzie z nami Twoje miłosierdzie, w Tobie ufność pokładamy. K Zmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się nad nami. Tyś jest naszą nadzieją, nie będziemy zawstydzeni na wieki.

mogą powtarzać refren po jednej, dwóch lub trzech zwrotkach, zależnie od okoliczności. Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Zmartwychwstał Pan a W Zmartwychwstał Pan, G zmartwychwstał Pan, F zmartwychwstał Pan, E alleluja! a Alleluja, G alleluja, F alleluja, E zmartwychwstał Pan! a K O śmierci, G gdzie jesteś śmierci? F Gdzie jest moja śmierć? E Gdzie jest jej zwycięstwo? a W Zmartwychwstał Pan, . . . a K Radujmy się, G radujmy się bracia, F jeśli dzisiaj się miłujemy, E to dlatego, że On zmartwychwstał. a W Zmartwychwstał Pan, . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

(1 Kor 15) a K Dzięki, G dzięki niech będę Ojcu, który nas prowadzi do swego F Królestwa, E gdzie się miłością żyje! a W Zmartwychwstał Pan, . . . a K Jeśli z Nim umieramy, G z Nim także żyjemy, F z Nim razem śpiewamy, E alleluja! a W Alleluja, G alleluja, F alleluja, E zmartwychwstał Pan! a Zmartwychwstał Pan, G zmartwychwstał Pan, F zmartwychwstał Pan, E alleluja!

31

hai, (e)

Ku tobie miasto święte a E a W Ku tobie, miasto święte, Ty jesteś naszą drogą, E7 a G ku tobie, ziemio Zbawiciela: Tyś jest nadzieją naszą, G F F jak pielgrzymi wędrujący, Tyś jest ubogich bratem. E E przychodzimy do Ciebie. Amen! Alleluja! a a E K Jesteśmy Twoim świętym ludem, W Ku tobie, miasto święte, G E7 a który dziś wędruje zjednoczony. ku tobie, ziemio Zbawiciela: F G F Przychodzisz między nas, jak pielgrzymi wędrujący, E E Twa miłość nas prowadzi. przychodzimy do Ciebie.

hai, (e)

Ciężka droga a E a K Ciężka droga, straszny skwar, E7 a bardzo wolny marsz. E a Mojżesz, Izraela wódz, E a on wyzwoli lud. A7 d W Wysłuchaj, Ojcze, E7 a wołania Twego ludu, F a wysłuchaj, Ojcze, E7 a Zbawiciela daj.

32

a E a K Lud pragnie życia i pokoju, E7 a zmartwychwstania chce. E a Mojżesz, Izraela wódz, E a on wyzwoli lud. A7 d W Wysłuchaj, Ojcze, E7 a wołania Twego ludu, F a wysłuchaj, Ojcze, E7 a Zbawiciela daj.

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, (c: aIII )

Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie a F E7 a G K Z głębokości wołam do Ciebie: Dusza moja oczekuje Pana, F E7 F a Panie, wysłuchaj mego głosu! bardziej niż straże oczekują jutrzenki. a F E7 a Niech Twe uszy będą otwarte Izrael oczekuje Pana, F E7 F E7 na głos mojej modlitwy! bardziej niż straże oczekują jutrzenki. F E7 7 Albowiem w Panu jest miłość, a F E a W Z głębokości wołam do Ciebie: F a u Niego jest przebaczenie. F E7 Panie, wysłuchaj mego głosu! F E7 7 a F E a W Albowiem w Panu jest miłość, Niech Twe uszy będą otwarte F a F E 7 (a) tylko u Niego jest przebaczenie. na głos mojej modlitwy! G K Jeśli zachowasz pamięć F a o grzechach, Panie,

K Pan Bóg odkupi Izraela. E7 W Pan Bóg odkupi Izraela a ze wszystkich Jego grzechów.

F E7 któż się ocali, któż się ocali? F E7 Lecz Ty udzielasz przebaczenia, K Pan7 Bóg odkupi Izraela. E F a W Pan Bóg odkupi Izraela bo Ty jesteś pełen miłości. a F E7 ze wszystkich Jego grzechów. W Lecz Ty udzielasz przebaczenia, a F a K Aj, aj, aj, aj, bo Ty jesteś pełen miłości. d aj, aj, aj, aj, G a K Pokładam ufność w Panu, aj, aj, aj, aj, F a a a dusza moja ufa Jego słowu. aj, aj, aj, aj!

27 II 2002 — Pascha ’97

33

hei

Kantyk Jozuego e D K Po tamtej stronie rzeki W e D wybrałem waszych ojców K C D i z niepłodnego starca H7 rozmnożyłem potomstwo. E g] W Dalekie to jest od nas, W C] f] by opuścić naszego Boga, K A który dokonał E przeogromnych cudów H7 E na naszych zdumionych oczach. W K Naród niewolników wywiodłem z egipskiej ziemi, a ramieniem potężnym otworzyłem Morze Czerwone.

(Joz 24, 2–13) Dalekie to jest od nas . . . Latami na pustyni karmiłem was manną, a na skrzydłach orła przeniosłem was na drugą stronę gór. Dalekie to jest od nas . . . I dałem wam piękną ziemię, miasta nie budowane przez was, winnice przez was nie sadzone, studnie tryskające wodą żywą. Dalekie to jest od nas, by opuścić naszego Boga, który dokonał przeogromnych cudów na naszych zdumionych oczach.

hai, h: aII

Psalm 103: Błogosław duszo moja Jahwe a E d W Błogosław, duszo moja, Jahwe, On oddaje ci sprawiedliwość, a a śpiewaj święte Imię Jego. broni najpokorniejszych, E E Błogosław, duszo moja, Jahwe, Mojżesza nauczył dróg swoich, a a nie zapominaj Jego miłości. Izraelowi pokazał swe dzieła. d a E K On odpuszcza wszystkie twoje winy, W Błogosław, duszo moja, Jahwe, a a leczy wszystkie twe niemoce, śpiewaj święte Imię Jego. E E życie twe wybawia od śmierci, Błogosław, duszo moja, Jahwe, a a wypełnia cię łaską i miłością. nie zapominaj Jego miłości.

34

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, h: aII

Psalm 13: Jak długo jeszcze a K Jak długo jeszcze

E7 W Zaśpiewam Jahwe . . .

E będziesz, Jahwe, zapominać mnie K E7 i twe oblicze a przede mną będziesz skrywać?! E7 W Zaśpiewam Jahwe, a memu Bogu! W E Zaśpiewam Jahwe, a K On mym Odkupicielem! a K Spojrzyj na mnie, E odpowiedz Jahwe, Panie mój, E7 oświeć me oczy, a bym się nie pogrążył w śmierci. W

a By mój wróg E nie mógł mówić: „zwyciężyłem go!” E7 ani ciemiężcy a nie tryumfowali, gdy upadnę. E7 Zaśpiewam Jahwe . . . a Ale ja E zaufałem Twemu miłosierdziu, E7 Twoim zbawieniem a rozraduje się me serce. E7 Zaśpiewam Jahwe . . .

hai, h: aII

Jahwe, tyś Bogiem mym (Iz 25, 1–8)  a E7  a F W Jahwe, Tyś Bogiem mym,  K Zniweczysz śmierć na zawsze, 2× a G F   osuszysz łzy na wszystkich twarzach, będę wielbić Cię. a F E7 na wszystkich twarzach. K Będę Twe Imię sławić. E7 F Będę Twe Imię sławić. W Jahwe, Tyś Bogiem mym . . . a F E7 K J uż słychać kroki ub ogich, Będę Twe Imię sławić.  a E7  G F W Jahwe, Tyś Bogiem mym,  kroki pokornych, kroki pokornych. 2× E7 a   Oto Reszta Jakuba! będę wielbić Cię. E7 W Jahwe, Tyś Bogiem mym . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

35

hAi

Śpiewajmy, śpiewajmy (Wj 15, 1–2) A E A D K Pieśń nową zaśpiewam W Śpiewajmy, śpiewajmy D E A E Jahwe, memu Panu, Panu naszemu. A E D A który w sposób potężny On wroga zwyciężył, D E A G swoją chwałę okazał. On Królem na wieki. A D D Śpiewajmy, śpiewajmy, Śpiewajmy Panu; A E E7 D to Bóg mego Ojca. On wroga zwyciężył. A D H7 śpiewajmy, śpiewajmy, Śpiewajmy Panu; A G E7 J ahwe Jego Imię. On Królem na wieki. A E K Pieśń nową zaśpiewam . . . hai, h: aII

Psalm 119, 169–176: Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie a F E K Panie, Panie, Jezu! a Niech dotrze moja modlitwa do Ciebie, F niech z ust mych popłynie nowa pieśń; G niech język mój śpiewa Twe Słowo, F E Duszo moja, Jezu! a Niech ze mną będzie Twa ręka ku mojej pomocy, F oczekuję od Ciebie wyzwolenia; G niech język mój śpiewa Twą chwałę: F E wejrzyj na mnie, jestem zgubiony. a G W Przyjdź i szukaj Twego sługi, F E przyjdź, o Panie Jezu! a G Przyjdź, gdyż gubię się bez Ciebie, F E przyjdź, o Panie Jezu! 36

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 133: Zobaczcie, jak jest pięknie Melodia pierwsza, na dwa chóry e e a e H7 KW Zobaczcie, jak jest pięknie przebywać razem z braćmi.∗ e C D G h e Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi. e a e H7 e Jest to jak olej, co spływa na głowę Aarona. e C DG he Tak jak olej na głowę Aarona. e a e H7 e Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu. e C DG he Tak jak rosa na górach Syjonu. e a e H7 e Tam Jahwe Pan udzielił swego błogosławieństwa. e C DG h e Tam udzielił swego błogosławieństwa. e a e H7 e Tam Jahwe podarował życie aż na wieki. e CD G h e Podarował życie aż na wieki. e a e H7 e Zobaczcie, jak jest pięknie przebywać razem z braćmi. e C D G h e Jak jest pięknie przebywać razem z braćmi. hai

Psalm 133: O jak pięknie, ile radości Melodia druga, najstarsza a d a E a d aE a (G) W O jak pięknie, ile radości, kiedy bracia żyją razem! F G F G F E K,W Jest to jak olej, który z głowy spływa aż na brodę Aarona. W O jak pięknie, ile radości . . . K,W Jest to jak olej, który z głowy spływa aż na skraj jego płaszcza. W O jak pięknie, ile radości . . . K,W Jest to jak rosa, co z Hermonu spływa aż na góry Syjonu. W O jak pięknie, ile radości . . . K,W Tam błogosławi nam Pan z wysoka, daje nam życie na wieki. W O jak pięknie, ile radości . . .

∗ Śpiewa

się na dwa chóry, każdy werset powtarzając dwa razy.

27 II 2002 — Pascha ’97

37

hei, (g: eIII )

Psalm 133: Zobaczcie, jak jest piękna Melodia trzecia C H7 e W To jest jak rosa z góry Hermonu, W Zobaczcie, jak jest piękna, skosztujcie, jak jest słodka C H7 miłość między braćmi. e Zobaczcie, jak jest pięknie, skosztujcie, jak jest słodko, C H7 gdy bracia są razem. a H7 K Jak olej, co spływa na głowę, a H7 spływa na głowę Aarona.

co spada na Syjon. e Zobaczcie, jak jest piękna . . . a H7 K Bo tam Pan użycza a H7 swojego błogosławieństwa. C H7 W Bo tam nasz Pan użycza

C H7 W To jest jak olej pachnący, co spływa K na brodę Aarona. e Zobaczcie, jak jest piękna . . . W a H7 K Jak rosa z góry Hermonu, a H7 Co spada na górę Syjonu.

38

swej wielkiej miłości. e Zobaczcie, jak jest piękna . . . a H7 Bo tam Pan nam daje a H7 życie na wieki. C H7 Bo tam nasz Pan nam daje swe własne życie. e Zobaczcie, jak jest piękna . . .

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

W

K W K W KW

Psalm 136: Dzięki Ci, Jahwe e D e D e Dzięki Ci, Jahwe, alleluja. e D e D e Dzięki Ci, Jahwe, alleluja. a e a e Dzięki Ci, Jahwe, alleluja. a e H7 e Dzięki Ci, Jahwe, alleluja. e C D G Dziękujmy Bogu naszemu, e C D G bo na wieki Jego wielka miłość. G h e On sam jeden czyni wielkie cuda. Dzięki Ci, Jahwe, . . . e C D G On w mądrości niebiosa uczynił, – bo na wieki Jego wielka miłość.∗ G h e On utwierdził ziemię nad wodami. – Dzięki Ci, Jahwe. . . On uczynił przeogromne światła, – bo na wieki Jego wielka miłość. Słońce, księżyc, by władały czasem. – Dzięki Ci, Jahwe. . . On uderzył Egipt w jego synach, – bo na wieki Jego wielka miłość. Wyprowadził z niewoli Izraela. – Dzięki Ci, Jahwe. . . On podzielił morze na dwie części, – bo na wieki Jego wielka miłość. Przeprowadził środkiem lud wybrany. – Dzięki Ci, Jahwe. . . On zatopił wojsko nieprzyjaciół, – bo na wieki Jego wielka miłość. I prowadził lud swój przez pustynię. – Dzięki Ci, Jahwe. . . Dał nam według swojej obietnicy, – bo na wieki Jego wielka miłość. Ziemię mlekiem i miodem płynącą. – Dzięki Ci, Jahwe. . . W naszej klęsce On nas nie opuszcza, – bo na wieki Jego wielka miłość. On nas uwalnia od naszych gnębicieli. – Dzięki Ci, Jahwe. . . Daje pokarm wszelkiemu stworzeniu, – bo na wieki Jego wielka miłość. Dziękujmy Bogu naszemu. – Dzięki Ci, Jahwe. . .

∗ Słowa

pisane kursywą śpiewają Wszyscy.

27 II 2002 — Pascha ’97

39

hGi

Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (1) G f] E K Błogosławiony jesteś Panie, G A H Boże ojców naszych. e D e W Godny czci i chwały, D C H7 e godny chwały na wieki.

(Dn 3, 52–57)

K Błogosławione Imię Twe święte, Imię Twe chwalebne. W Godne czci i chwały . . . K Błogosławiony jesteś Panie, w Twej świętej, chwalebnej świątyni. W Godny czci i chwały . . . K Błogosławiony jesteś Panie, na tronie Twego królestwa. W Godny czci i chwały . . . K Błogosławiony jesteś, który wzrokiem przenikasz przepaści i siedzisz na cherubach. W Godny czci i chwały . . . K Błogosławiony jesteś Panie, na firmamencie nieba. W Godny czci i chwały . . . G f] E K Wszystkie dzieła Pańskie, G A H W błogosławcie Pana. e D e K Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki. D C H7 W Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!

40

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym (2) (Dn 3, 57–88) a K Wszystkie dzieła Pańskie K Góry i pagórki∗ 7 E a Wszystkie rośliny na ziemi W Błogosławcie Pana. I wy, źródła E7 Morza i rzeki K Chwalcie Go! Potwory morskie i wszystko, a W i na wieki wysławiajcie! co się porusza w wodzie Ptaki powietrzne K Aniołowie Pańscy∗ Zwierzęta dzikie i domowe I wy, niebiosa Synowie ludzcy Wszystkie wody ponad niebem E K Niech Izrael błogosławi Pana. Wszystkie potęgi Pańskie W Niech Go chwali Słońce i księżycu i wysławia na wieki! Gwiazdy na niebie Deszcze i rosy K Kapłani Pańscy∗ O, wszystkie wichry Słudzy Pańscy Ogniu i żarze Duchy i dusze sprawiedliwych Chłodzie i upale Święci i pokornego serca Roso i szronie Ananiaszu, Azariaszu, Miszaelu Mrozie i zimno K Chwalcie Go Lody i śniegi W i na wieki wysławiajcie! Dni i noce recytacja: Światło i ciemności K Błogosławmy Ojca i Syna Chmury i błyskawice E z Duchem Świętym! K Niech ziemia błogosławi Pana. W Chwalmy Go W Niech Go chwali i na wieki wysławiajmy! i wysławia na wieki! K Błogosławiony jesteś Panie na firmamencie nieba! W Godny czci i chwały na wieki!

∗ Po każdym wersecie Wszyscy odpowiadają: Błogosławcie Pana. Kantor kolejne wersety rozpoczyna od kolejnych dźwięków trójdźwięku tonicznego a. 27 II 2002 — Pascha ’97

41

hAi, (C: AIII )

Psalm 148: Chwalcie Pana z niebios A K Chwalcie Pana z niebios: W Chwalcie Go! f] K Chwalcie Go na wysokości nieba: W Uwielbiajcie Go! KW Chwalcie Go wszyscy Jego Aniołowie, – Chwalcie Go!∗ chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. – Uwielbiajcie Go! Chwalcie Go słońce i księżycu, – Chwalcie Go! chwalcie Go wszystkie gwiazdy błyszczące. – Uwielbiajcie Go! Chwalcie Go nieba najwyższe – Chwalcie Go! i wody ponad niebami. – Uwielbiajcie Go! Niech wszyscy Imię Pana wychwalają, – Chwalcie Go! On bowiem powiedział i zostały stworzone. – Uwielbiajcie Go! Utwierdził je na zawsze, na wieki. – Chwalcie Go! Nadał im prawo, które nie przemija. – Uwielbiajcie Go! Chwalcie Pana z ziemi, – Chwalcie Go! Potwory morskie i wszystkie otchłanie. – Uwielbiajcie Go! Ogniu i gradzie, śniegu i mgło, – Chwalcie Go! Gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego Słowo. – Uwielbiajcie Go! Góry i wszelkie pagórki, – Chwalcie Go! Drzewa rodzące owoce i wszystkie cedry. – Uwielbiajcie Go! Dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, – Chwalcie Go! To, co pełza po ziemi i ptactwo skrzydlate. – Uwielbiajcie Go! Królowie ziemscy i wszystkie narody, – Chwalcie Go! władcy i sędziowie na ziemi. – Uwielbiajcie Go! Młodzieńcy i dziewczęta, – Chwalcie Go! Starcy razem z dziećmi. – Uwielbiajcie Go! Chwalcie Imię Pana, – Chwalcie Go! bo tylko Jego Imię jest wzniosłe. – Uwielbiajcie Go! Jego chwała jaśnieje na ziemi i w niebie. – Chwalcie Go! On pomnaża moc swojego ludu. – Uwielbiajcie Go! Jest to pieśń pochwalna dla wszystkich Jego wiernych, – Chwalcie Go! dla synów Izraela, ludu, który On miłuje. – Uwielbiajcie Go! ∗ Słowa

42

pisane kursywą śpiewają Wszyscy. Pascha ’97 — 27 II 2002

hAi

Psalm 150: Chwalcie Boga E A D A D AE W Alleluja, alleluja, alleluja. A D A E D E Alleluja, alleluja, alleluja. E A D A K Chwalcie Boga w Jego świętym przybytku, D A E chwalcie na wysokim firmamencie, A D A E chwalcie Go za wielkie Jego dzieła, D E chwalcie Jego wzniosły majestat. W Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. K Chwalcie Go przy dźwięku donośnej trąby, chwalcie Go na harfach i gitarach, chwalcie bębenkami, chwalcie wśród tańców, chwalcie Go na strunach i na fletach. W Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. K Chwalcie Go przy wtórze dźwięcznych cymbałów, chwalcie Go na cymbałach brzmiących; wszystko, co żyje, niech wielbi Pana. Chwalcie i wysławiajcie Boga. W Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.

27 II 2002 — Pascha ’97

43

hdi

Psalm 27: Pan jest światłem i zbawieniem moim d G A7 K Pan jest światłem Miej nadzieję w Panu, odwagi! d d i zbawieniem moim, Miej nadzieję w Panu! B C d K O jedno tylko proszę mego Pana, czego mam się lękać? tego poszukuję, G d bym w domu Pana mógł przebywać Pan podporą jest mojego życia, B C d po wszystkie moje dni. przed kim mam się trwożyć? W Wierzę, że kiedyś . . . d K Pan mnie chroni W Wierzę, że kiedyś na pewno g pod skrzydłami swymi, dobroć Twą, Panie, zobaczę. gdy rozgorzeje bitwa. A7 Pan wyciąga ku mnie swoją rękę, Miej nadzieję w Panu, odwagi! będę szedł bezpiecznie. d Miej nadzieję w Panu, odwagi! W Wierzę, że kiedyś . . .

hdi

Hevenu Szalom alehem d K Hevenu Szalom alehem. g W Hevenu Szalom alehem. A d Hevenu Szalom alehem. A7 Hevenu Szalom, Szalom, d Szalom alehem. K A pokój niech będzie z nami. W A pokój niech będzie z nami. A pokój niech będzie z nami. Hevenu Szalom, Szalom, Szalom alehem.

44

K E sia la pace con noi . . . (jak wyżej) Et la paix soit avec nous . . . Y sea la paz con nosotros . . . Und sei der Friede mit uns . . . And the peace be with us . . . Da mir wsiegda budiet s nami . . . A pokoj neh wˇzdy je s nami . . . Chaj zawżdy myr bude z namy . . . K Głosimy pokój dla świata. W Śpiewamy pokój dla świata. Niech nasze życie będzie radosne, a pozdrowienie „Pokój” niech połączy nas.

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei, (a: eV )

Już nadchodzi Królestwo e (D7 ) G H7 W Alleluja, alleluja, alleluja. G H7 e Alleluja, alleluja, alleluja H7 K Już nadchodzi Królestwo e Pana i Jego Chrystusa. H7 Nadchodzi Królestwo e (D7 ) Pana, naszego Boga. W Alleluja . . . K Dajmy Mu chwałę, bo zbliżyły się gody; dajmy Mu chwałę, to gody naszego Boga.

(Ap 19, 6–9) W Alleluja . . . K Błogosławieni zaproszeni na gody, zaproszeni na gody Baranka. W Alleluja . . . K Błogosławieni zaproszeni na gody, na gody naszego Pana. W Alleluja . . .

hai

Abba, Ojcze C G F C W Abba, Ojcze, Ojcze! a K Nie otrzymaliśmy d a ducha niewolników F E by znowu żyć w bojaźni, F E by znowu żyć w bojaźni. a W Sam Duch Chrystusa d a wspiera swym świadectwem

27 II 2002 — Pascha ’97

(Rz 8, 15–17) F E naszego Ducha, E7 a że jesteśmy dziećmi Boga, G7 a jeżeli dziećmi, C to i dziedzicami, E7 współdziedzicami Chrystusa, a dziedzicami Boga. C G F C Abba, Ojcze, Ojcze!

                   

45

hai

Kto nas odłączy  a   W Kto nas odłączy,    

G 2× kto nas odłączy     F E  od miłości Boga?  a K Może Jezus Chrystus, Ten, który umarł,

(Rz 8, 33–39) a W Kto nas odłączy, G kto nas odłączy F E od miłości Boga? E7 a K I jesteśmy pewni,

           

że ani śmierć, ani życie,

G Ten, który zmartwychwstał, F Ten, który po prawicy Boga E za nami się wstawia?  a   W Kto nas odłączy,     G 2× kto nas odłączy     F E  od miłości Boga?  E a K Utrapienie, G ucisk czy prześladowanie, F głód, pragnienie czy nagość?

ani teraźniejszość, ani przyszłość, G ani co wysokie, ani co głębokie, F ani żadne inne stworzenie E nie zdoła nas odłączyć od Boga. a W Nie zdoła nas odłączyć, G nie zdoła nas odłączyć F od miłości Boga E objawionej w Chrystusie Jez usie.  a   K Kto nas odłączy,     G 2× Jeśli we wszystkim tym zwyciężamy, kto nas odłączy     E F E  to dzięki temu, że On nas kocha. od miłości Boga? 

46

Pascha ’97 — 27 II 2002

hAi

Uwielbia dusza moja Pana mego moc Magnificat (Łk 1, 46–55) D E W Uwielbia dusza moja Pana mego moc. D Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. D E Uwielbia dusza moja Pana mego moc. D (A E A) Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. A E K,W Oto teraz mnie błogosławić będą A wszystkie pokolenia ziemi. A7 D A K,W Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, E A Jego Imię jest święte. A E K,W Okazuje moc ramienia swego A i rozprasza wyniosłych sercem. A7 D A K Możnowładcom wywraca trony, E A a wywyższa uniżonych. A7 D A W Głodnych nasyca swoimi dobrami, E A a bogaczy odprawia z niczym. A E K,W Podnosi swego sługę Izraela, A pomny na swoje miłosierdzie. A7 D A K,W Jak obiecał Abrahamowi E A i jego potomstwu. D E W Uwielbia dusza moja Pana mego moc. D Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. D E Uwielbia dusza moja Pana mego moc. D (A E A) Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. 27 II 2002 — Pascha ’97

47

hDi

Psalm 116: Podniosę kielich zbawienia D f] K Ja wierzyłem, nawet gdy mówiłem: D7 e „Jestem bardzo nieszczęśliwy!” G A D Mówiłem w swoim utrapieniu: „Człowiek jest fałszywy!” f] Ale Pan wyprowadził mnie ze śmierci, D7 e pomnąc na swoje miłosierdzie, G A D a teraz wróć do swego odpoczynku, o, duszo moja. G A h G A W Cóż mogę oddać Panu za wszystko, czym mnie obdarzył?  D G f] G f]  Wezmę, podniosę, wezmę, podniosę kielich zbawienia  2× h E7 A   i będę wzywał imienia Pańskiego. K Tobie złożę ofiarę dziękczynną, wzywając imię Twe, o Panie, ponieważ wszedłeś w mą niedolę i mnie zbawiłeś. Moją modlitwę zanoszę do Ciebie razem z całym Twym Kościołem. Będę chodził przed Twoim obliczem w krainie żywych. G A h G A W Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego synów. D Wezmę, podniosę . . . K Więzy śmierci już mnie otoczyły, zaskoczyły sidła piekieł. Wezwałem imienia Pańskiego i mnie wybawił. Duszo moja wróć do swego odpoczynku, będziemy chodzić przed obliczem Pana, po dziedzińcach domu Twego Boga, Boga żyjących. W Cóż mogę oddać Panu za wszystko, czym mnie obdarzył? Wezmę, podniosę . . .

48

Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Psalm 126: Kiedy Pan sprawił, że powrócili D D K Kiedy Pan sprawił, K Rzeczy wielkich e e że powrócili rzeczy cudownych D D wygnańcy dokonał dla nas Pan; e e Syjonu, dlatego D D wydawało nam się to snem. trwamy w uniesieniu. e Nasze usta G W Bo gdy się wyrusza . . . D były pełne śmiechu, e D a język K Ci, którzy sieją D (D7 ) e — pełen pieśni. pogrążeni G D W Bo gdy się wyrusza, są w smutku, A D e idzie się z płaczem, ale gdy żniwują, e D rzucając wykrzykują z radości. D nasiona. G G W Bo gdy się wyrusza . . . A gdy się wraca, A D wraca się ze śpiewem, e przynosząc D pełne snopy.

27 II 2002 — Pascha ’97

49

hei

Kantyk Zachariasza

W K W K

W K

W 50

Benedictus (Łk 1, 67–80) e a e Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela, e bo nawiedził i odkupił swój lud, a e H7 e wzbudzając potężnego Zbawiciela w domu Dawida, swojego sługi. a e Zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane w dawnych czasach a e przez usta Jego świętych proroków, H7 że nas wybawi od naszych wrogów e i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. a e Wypełnił tak swoje miłosierdzie, a e które okazał ojcom naszym, H7 pamiętając o swoim świętym przymierzu e i przysiędze złożonej ojcu naszemu Abrahamowi, a e że da nam, byśmy uwolnieni od strachu a e i wyrwani z ręki naszych wrogów, H7 służyli Mu w świętości i sprawiedliwości e przed Jego obliczem przez wszystkie dni nasze. e Błogosławion niech będzie Pan . . . a e A ty, Dziecino, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, a e bo pójdziesz przed Panem przygotować Jego drogi, H7 obwieszczając ludowi zbawienie e i odpuszczenie jego grzechów. a e Dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga naszego a e nawiedzi nas Słońce wschodzące z wysoka, H7 e by oświecić tych, co żyją w ciemności i w cieniu śmierci, H7 e by skierować nasze kroki na drogę pokoju. e Błogosławion niech będzie Pan . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi, G: DV

O śmierci, gdzie jest twe zwycięstwo? (1 Kor 15, 1–8.52–57) d K W jednej chwili, w jednym oka mgnieniu a D7 na głos trąby ostatecznej, albowiem zabrzmi trąba, G h a umarli powstaną w nieskazitelności, C F] a my będziemy przemienieni. D W Dlatego śpiewajmy: Zwycięstwo śmierć pochłonęło! Alleluja, alleluja. F] Gdzież jest, o śmierci, twe zwycięstwo? Alleluja, alleluja. h Gdzież jest, o śmierci, oścień twój? Alleluja, alleluja. A K Ościeniem śmierci jest grzech, G a siła grzechu leży w prawie; ale my zwyciężyliśmy

F] w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. D A G F] W Dlatego śpiewajmy . . . Alleluja, alleluja, alleluja. D A K Przypominam wam, bracia, Ewangelię, G którą wam ogłosiłem, F] którą też sam otrzymałem: D że Chrystus zmarł za grzechy, W tak jak mówią Pisma! F] K i że powrócił z martwych, W tak jak mówią Pisma! h K i że ukazał się Piotrowi, A a potem Dwunastu,

G a potem naraz ponad pięciuset braciom, F] a na końcu ukazał się mnie. G W Dlatego śpiewajmy . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

51

hai

Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie a W Niebiosa, F deszcz z góry spuśćcie; G o chmury, a Świętego ześlijcie. E O ziemio, a otwórz się ziemio E7 a i Zbawiciela daj. a K Jesteśmy pustynią, G jesteśmy zgliszczem: E G E W Maranatha, Maranatha!

(Iz 45, 8)

K Jesteśmy ciemnością, nikt nas nie prowadzi: W Maranatha, Maranatha! K Jesteśmy pętami, nikt nas nie uwalnia: W Maranatha, Maranatha! Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie . . . K Jesteśmy zimnem, nikt nas nie okrywa: W Maranatha, Maranatha! K Jesteśmy głodem, nikt nas nie karmi: W Maranatha, Maranatha! Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie . . .

K Jesteśmy łzami, nikt nas nie osusza: W Maranatha, Maranatha! K Jesteśmy bólem, nikt nas nie dostrzega: E G E W Maranatha, Maranatha! W Maranatha, Maranatha! Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie . . . Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie . . . a K Jesteśmy wiatrem, G nikt nas nie słyszy:

52

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Pentecoste d F K Byli zwykłymi ludźmi jak ja, jak ty, B zarzucali swe sieci w jezioro, F A7 lub ściągali podatki w bramach miasta. d wśród nich — o ile pamiętam — F nie było żadnego uczonego, B a ten, którego nazywali Mistrzem, F A7 umarł też i został pogrzebany. d C W Jeśli słyszysz jakiś podmuch z nieba, d A jakiś wicher, który trzęsie drzwiami, d C posłuchaj: to jest głos, który woła, d A wezwanie, by pójść daleko. d G To jest płomień, który powstaje A d w tym, który czeka, F w tym, który żywi A7 d nadzieję miłości. d F K Mieli serce w piersi jak ja, jak ty, B które ręka lodowata ściskała; F A7 mieli oczy wypłakane z łez d i oblicze szare z gorączki i strachu; F myśleli zapewne o utraconym przyjacielu, B o kobiecie zostawionej na progu domu, F A7 o krzyżu zatkniętym na szczycie pagórka.

27 II 2002 — Pascha ’97

d W Jeśli słyszysz . . . d K A wicher uderzył w bramę domu, F wpadł jak szalony do wieczernika; B mieli oczy i głosy pełne płomienia F i wyszli na plac, A7 by krzyczeć z radości. d Człowiecze, który czekasz ukryty w cieniu, F głos, który mówi, jest właśnie dla ciebie; B przynosi ci radość, dobrą nowinę: F Królestwo Boże A7 już nadeszło. d W Jeśli słyszysz . . .

53

hEi

Oto ja niebawem przyjdę A K Oto ja niebawem przyjdę, E ze mną idzie ma zapłata, H7 którą dam każdemu E według czynów jego. E7 A Jestem Alfa i Omega, E jestem Pierwszy i Ostatni, H7 jestem Pierwszy i Ostatni, E Jam Początek, Jam Koniec.

(Ap 22, 12–16) A W Błogosławieni,

        E   którzy płuczą swe szaty,  2× H7     aby otrzymać prawo     E   do drzewa życia.

C] K Jam jest f] Dawidowy korzeń i potomek. C] Jam gwiazda f] E świecąca poranna. A W Błogosławieni, . . . 2×

hei

Przyjdź, Synu Człowieczy (Ap 22, 17nn) e a K Oblubienica K Przyjdź, Synu Człowieczy! mówi: Przyjdź! H7 e Ten, kto słucha, Przyjdź, Panie Jezu! niech mówi: Przyjdź! e a Przyjdź,∗ sługo ubogich!∗ K Vieni,∗ Figlio dell’uomo∗ H7 ∗ e ∗ Vieni,∗ Signore Ges`u!∗ Przyjdź, Panie Jezu! Ven,∗ Hijo del hombre∗ C Ven,∗ Se˜nor Jesus!∗ K Duch Święty Viens,∗ Fils de l’homme∗ e Viens,∗ Seigneur Jesus!∗ mówi: Przyjdź! C Come,∗ son of the man∗ Ten, kto słucha Come,∗ Lord Jesus!∗ H7 Prijdi,∗ Synu Czełowieczy∗ niech mówi: Przyjdź! Prijdi,∗ Gospodi Jisus!∗ e ∗ a ∗ Przyjdź, miłości moja! Przyjdź,∗ Synu Człowieczy∗ 7 H e H7 Przyjdź,∗ Panie Jezu!∗ Przyjdź . . . ∗ Przyjdź . . . ∗ Maranatha e Panie Jezu! ∗ Wszyscy

54

powtarzają. Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Abraham (Rdz 18, 1–5) a d a E K Było upalnie owego dnia, K Przyniosę trochę wody, E kiedy Abraham wy zaś obmyjecie sobie nogi, a a siedział przed swoim namiotem. a potem odpoczniecie w cieniu. a d E Było upalnie owego dnia, Przyniosę kęs chleba, E kiedy Abraham abyście się pokrzepili, a a siedział po dębem Mamre. zanim pójdziecie dalej. G F G Podniósłszy oczy popatrzył, Nie przez przypadek E F a oto trzej mężowie przechodziliście dzisiaj a E stali przed nim. obok mojego domu. E Zaledwie ich ujrzał, a a W O Panie m ój, pochylił się do ziemi i powiedział: G G nie omijaj mnie, proszę, O Panie mój, F F chciej się zatrz ymać, nie omijaj mnie, proszę, E E chciej się zatrz ymać! chciej się zatrzymać! a a W Chciej się zatrzymać! Chciej się zatrzymać, G G Nie omijaj mnie, proszę, nie omijaj mnie, proszę, F F chciej się zatrzymać! chciej się zatrzymać! E E Chciej się zatrzymać! Chciej się zatrzymać!

27 II 2002 — Pascha ’97

55

hFi

Kantyk Mojżesza F C K Śpiewajmy na cześć Pana, K A7 śpiewajmy na cześć Pana, D7 który się okrył chwałą,

(Wj 15, 1–18)

7

chwałą, chwałą. G7 Pogrążył w wodach morza C7 konia i jeźdźca jego. C7 F W Mą mocą i mą pieśnią A7 jest Pan potężny. D7 On jest zbawieniem moim,

W K

W K

Bogiem moim, G7 uwielbiać będę Go. C7 Pogrążył w wodach morza

W K

konia i jeźdźca jego, konia i jeźdźca jego. F C7 K Pan jest mocarzem wojny, A7 Jahwe jest imię Jego; D7 rydwany faraona

W K

i wojsko nieprzyjaciół G7 pogrążył w wodach morza.

W K

W Pogrążył w wodach morza konia i jeźdźca jego, konia i jeźdźca jego, Mą mocą i mą pieśnią . . .

W

56

Prawica Twa, o Panie, okryta blaskiem chwały, prawica Twa, o Panie, skruszyła nieprzyjaciół, skruszyła nieprzyjaciół. Pogrążył w wodach morza . . . Nieprzyjaciel powiedział: będę ich ścigał, dopadnę, dobędę mego miecza, ma ręka ich pochwyci, ma ręka ich obłupi. Pogrążył w wodach morza . . . Wionęło Twoje tchnienie, przykryły ich wody, zatonęli jak ołów w wodach głębokich, w odmętach śmierci. Pogrążył w wodach morza . . . Któż równy Tobie pośród bogów, któż równy Tobie, Panie, w blasku świętości, straszliwy w czynach, działający cuda?! Pogrążył w wodach morza . . . Wiodłeś lud swój, o Panie, lud, który wykupiłeś swym potężnym ramieniem na zawsze, w miłości, aż do Twego mieszkania. Pogrążył w wodach morza . . . Wprowadziłeś go i osadziłeś na górze Twej obietnicy, gdzie Ty, Panie, królujesz, królujesz na wieki, królujesz na zawsze. Pogrążył w wodach morza . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hGi

Psalm 117: Wysławiajcie Pana wszystkie ludy na ziemi G a W Wysławiajcie Pana C wszystkie ludy na ziemi, H7 narody dajcie mu chwałę. G a K Bo mocna jest Jego miłość do nas, C a Jego wierność trwa na wieki, H7 narody, wysławiajcie Pana G a W Wysławiajcie Pana C wszystkie ludy na ziemi, H7 narody dajcie mu chwałę. G a K Bo wielka jest Jego miłość do nas, C a Jego miłosierdzie jest wieczne, H7 narody, dajcie mu chwałę. G a W Wysławiajcie Pana C wszystkie ludy na ziemi, H7 narody dajcie mu chwałę.

27 II 2002 — Pascha ’97

57

hei

Psalm 114: Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu e F e K Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, e F e dom Jakuba od ludu obcego, E F K,W Juda stał się Jego przybytkiem, E Izrael Jego własnością. a K Ujrzało to morze i uciekło, G F] F a Jordan bieg swój odwrócił, skakały góry jak baranki, E pagórki niby jagnięta. a W Czemu, morze, uciekasz, G F] F a ty, Jordanie, czemu płyniesz do tyłu? A wy góry skaczecie jak baranki, E pagórki niby jagnięta? A Zadrżyj ziemio, zadrżyj F] h przed Panem Bogiem, On przechodzi, D A przed Panem Bogiem Jakubowym. G F] On ze skały wodę wyprowadza. f] G f] K Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu,∗ f] G f] dom Jakuba od ludu obcego, F] G K,W Juda stał się Jego przybytkiem, F] Izrael Jego własnością. ... ∗ Powtarza

58

się całość ponownie lecz o ton (dwa progi) wyżej. Pascha ’97 — 27 II 2002

hEi

K,W K,W K W

K

K,W K W K,W K,W K W

K,W K,W K W K,W K W 27 II 2002 — Pascha ’97

Psalm 24: Bramy podnieście E Do Pana należy cała ziemia. G I wszystko to, co ją napełnia. A H Świat i jego mieszkańcy. E G Bramy podnieście wasze podwoje, A E podnieście je wyżej, aby wkroczył Król chwały, Król chwały. e a e Kto wstąpi na górę świętą Pana? a e Kto wejdzie do Jego świętego miejsca? h Kto ma ręce niewinne i serce bez skazy. G A Ten, kto się nie zwraca ku marności. H Ku marności. e h My zaś jesteśmy jego Kościołem, e h który dziś przychodzi przed Twoją obecność, G A który szuka Twego oblicza, Boże Jakubowy. H Boże Jakubowy. E Bramy podnieście . . . e a e Kto jest owym Królem chwały? h To jest Pan potężny mocarz. G A To jest Pan niezwyciężony w boju. H Niezwyciężony w boju. e h To jest Pan nad zastępami. G A To On jest Królem chwały. H Królem chwały! E Bramy podnieście . . . 59

hai, c: aIII

K

W

K

W K

60

Psalm 23: Jahwe Pan jest mym pasterzem a F a F Jahwe Pan jest mym pasterzem, W Jahwe Pan jest mym pasterzem, E E nie brak mi niczego, nie brak mi niczego, E7 E7 na łąkach świeżej trawy do wód życiodajnych a a odpocząć mi daje. mnie prowadzi. a F G Jahwe Pan jest mym pasterzem, K Zastawiasz dla mnie stół, E F nie brak mi niczego, stół biesiadny, 7 E E do wód życiodajnych na oczach moich przeciwników, a G F mnie prowadzi. namaszczasz moją głowę olejkiem, G E Pokrzepia moje siły a puchar mój jest pełen po brzegi. F i mnie wiedzie a F W Jahwe Pan jest mym pasterzem, E drogą miłości. E nie brak mi niczego, G Pokrzepia moje siły E7 do wód życiodajnych F i mnie wiedzie a mnie prowadzi. E na chwałę Swego Imienia. G F a K Tak, radość i Twa miłość Jahwe Pan . . . E G towarzyszyć mi b ędą. Choćbym miał kroczyć F G F mroczną doliną, W Tak, ja będę żył E E nie będę się lękał, w twym domu aż na wieki. E7 a F bowiem Ty, bowiem Ty, W J ahwe Pan jest mym past erzem, a E bowiem Ty jesteś ze mną. nie brak mi niczego, G E7 Twój kij i Twoja laska do wód życiodajnych F a mnie pocieszają, mnie prow adzi. E oto mnie pocieszają. Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 137: Nad rzekami Babilonii e a e W Gdyśmy doszli do rzek Babilonii, H7 e wspominając ciebie, usiedliśmy, aby płakać; a e na wierzbach zawiesiliśmy nasze gitary, H7 e wspominając ciebie, usiedliśmy, aby płakać. a e W „Śpiewajcie”, mówili nam nasi wrogowie. a e „Śpiewajcie”, mówili nam nasi ciemiężcy. H7 e Prosili, aby śpiewać pieśni radosne. D e K Jakże śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi? H7 e Jeśli o tobie zapomnę, niech uschnie moja prawica; a e niech mi język przyschnie do podniebienia, H7 e jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, w mojej największej radości. e a e W O Panie, zażądaj rachunku od naszych wrogów. e a e O Panie, zażądaj rachunku od naszych ciemiężców. H7 e Albowiem powtarzali: „Zburzymy ją aż do fundamentów”. D e K Stolico zbrodniczej Babilonii! D e Kto ci odpłaci za zło nam wyrządzone? H7 e Kto chwyci i roztrzaska twoje dzieci o skałę? e a e W Gdyśmy doszli do rzek Babilonii, H7 e wspominając ciebie, usiedliśmy, aby płakać; a e na wierzbach zawiesiliśmy nasze gitary, H7 e wspominając ciebie, usiedliśmy, aby płakać.

27 II 2002 — Pascha ’97

61

hei

Psalm 51: Zmiłuj się nade mną, Boże e a e K Zmiłuj się nade mną Boże, w miłosierdziu swoim; a e W w ogromie swej miłości zgładź moją nieprawość. K Obmyj mnie zupełnie z mojej winy W i oczyść mnie z grzechu mojego. K Uznaję bowiem nieprawość moją, W a grzech mój jest zawsze przede mną. K Przeciwko Tobie, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem W i uczyniłem, co złe jest w Twoich oczach. K Dlatego okazujesz się sprawiedliwy w Twoich wyrokach W i prawy w swoim sądzie. K Oto urodziłem się obciążony winą W i jako grzesznika poczęła mnie matka. K Ale Ty masz upodobanie w szczerości serca W i w moim wnętrzu uczysz mnie mądrości. K Oczyść mnie hyzopem, a stanę się czysty; W obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. K Spraw, bym odczuł radość i wesele, W rozradują się kości, które skruszyłeś. K Odwróć swój wzrok od moich grzechów W i zmaż wszystkie moje przewinienia. K Stwórz, Boże, we mnie serce czyste W i odnów we mnie moc ducha. K Nie odrzucaj mnie od swego oblicza W i nie odbieraj mi Świętego Ducha Twego. K Przywróć mi radość z Twojego zbawienia W i odnów we mnie ducha ofiarnego. K Będę błądzących nauczał dróg Twoich W i wrócą do Ciebie grzesznicy. K Uwolnij mnie od krwi, Boże, Boże mojego zbawienia, W język mój będzie sławić Twoją sprawiedliwość. K Panie, otwórz wargi moje, W a usta moje będą głosić Twoją chwałę. K Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, W a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. K Moją ofiarą dla Boga jest duch skruszony, W pokornym i skruszonym sercem, Ty, o Boże, nie wzgardzisz. K Okaż Syjonowi łaskę w swej miłości, W odbuduj mury Jeruzalem. K Wówczas przyjmiesz przepisane ofiary, W całopalenia i obiatę. K Wtedy składać będą żertwy ofiarne W na Twoim ołtarzu. 62

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

W K

W K

W K

W K

W K

Psalm 51: Misericordia, Deus, misericordia e D e Misericordia, Deus, misericordia. W Misericordia, Deus, . . . e D e K Stwórz, Boże, we mnie serce czyste Misericordia, Deus, misericordia.∗ i odnów we mnie moc ducha. e Nie odrzucaj mnie od swego oblicza Zmiłuj się nade mną, Boże, i nie odbieraj mi a w swoim miłosierdziu, Świętego Ducha Twego. W Misericordia, Deus, . . . w swej wielkiej dobroci K Przywróć mi radość e z Twojego zbawienia zgładź moją nieprawość. i odnów we mnie ducha ofiarnego. a Obmyj mnie zupełnie z mojej winy Będę błądzących e nauczał dróg Twoich i oczyść mnie z grzechu mojego. i wrócą do Ciebie grzesznicy. Misericordia, Deus, . . . W Misericordia, Deus, . . . Uznaję bowiem moją winę, K Uwolnij mnie od krwi, Boże, a grzech mój Boże mojego zbawienia, jest zawsze przede mną. język mój będzie sławić Przeciwko Tobie, przeciwko Tobie Twoją sprawiedliwość. samemu zgrzeszyłem Panie, otwórz wargi moje, i uczyniłem, a usta moje co złe jest w Twoich oczach. będą głosić Twoją chwałę. Misericordia, Deus, . . . W Misericordia, Deus, . . . Dlatego sprawiedliwy jesteś K Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, w swoich wyrokach a całopalenia, i prawy w swoim sądzie. choćbym dał, nie przyjmiesz. Oto urodziłem się Moją ofiarą dla Boga obciążony winą jest duch skruszony, i jako grzesznika pokornym i skruszonym sercem, poczęła mnie matka. Ty, o Boże, nie wzgardzisz. Misericordia, Deus, . . . W Misericordia, Deus, . . . Ale Ty chcesz szczerości serca K Okaż Syjonowi łaskę w swej miłości, i w moim wnętrzu odbuduj mury Jeruzalem. uczysz mnie mądrości. Wówczas przyjmiesz przepisane Oczyść mnie hyzopem, ofiary, całopalenie i obiatę. a stanę się czysty, Wtedy składać będą żertwy ofiarne obmyj mnie, na Twoim ołtarzu. a nad śnieg wybieleję. W Misericordia, Deus, . . . Misericordia, Deus, . . . Spraw, abym poczuł radość i wesele, rozradują się kości, które skruszyłeś. Odwróć swój wzrok od moich grzechów, zmaż wszystkie moje przewinienia.

∗ Refren

można ewentualnie śpiewać po polsku: Miłosierdzia, Boże, miłosierdzia.

27 II 2002 — Pascha ’97

63

hei

Jezus Chrystus jest Panem e K Z tą samą miłością, H7 w tym samym duchu, e z tym samym nastawieniem. e Niczego z rywalizacji, H7 ani dla próżnej chwały, e ale wszystko z pokorą. G Dostrzegając pragnienia innych,

Hymn o kenozie (Flp 2, 1–11) e K Jezus Chrystus jest Panem! W Alleluja! D K Jezus Chrystus jest Panem!

W Alleluja! C K Jezus Chrystus jest Panem! H7 W Alleluja! Alleluja! e Alleluja, alleluja, alleluja. H7 D poważając ich więcej niż samego siebie, Alleluja, alleluja, alleluja. e C z tym samym nastawieniem, co Jezus. Alleluja, alleluja, alleluja! G H7 On, mimo iż był Bogiem, Alleluja! H7 e nie miał względu na swoją godność, K Jezus Chrystus jest Panem! a nawet wyniszczył samego siebie, W e stając się człowiekiem, K G a stawszy się człowiekiem, W H7 przyjął postać sługi, K e będąc posłuszny aż do śmierci. W G a e I jakiej śmierci, śmierci złoczyńcy. a e H7 Śmierci grzesznika, śmierci krzyżowej! e G a Dlatego Bóg Go wywyższył, wskrzesił z Go martwych H7 i dał Mu Imię ponad wszelkie imiona.

64

Alleluja! D Jezus Chrystus jest moim Panem! Alleluja! C Jezus Chrystus jest twoim Panem! H7 Alleluja! Alleluja! e Alleluja, alleluja, alleluja! D Alleluja, alleluja, alleluja! C Alleluja, alleluja, alleluja! H7 Alleluja!

Pascha ’97 — 27 II 2002

hCi

Zdrowaś Maryjo C Ea K Zdrowaś Maryjo, C E a łaski pełna, F E Pan jest z Tobą! a Błogosławionaś między niewiastami d i błogosławiony owoc E łona Twego Jezus.

(Łk 1, 28nn) C Ea W Święta Maryjo, C E a Matko Boga, F E módl się za nami, a bo jesteśmy grzesznikami; d módl się teraz E i w godzinę naszej śmierci. a F E a Amen, amen, (amen).

hai

Ave Maria (1984) C EF E K A v e Maria, CE F E pełna łaski, F E Pan jest z Tobą, F błogosławionaś E między niewiastami F i błogosławion owoc Twego łona, E Jezus!

27 II 2002 — Pascha ’97

(Łk 1, 28nn) CE F E W Ś w i ę t a Maryjo, CE F E Matko Boga, F E módl się za nami, F bo jesteśmy E grzesznikami, F módl się teraz i w godzinę E F naszej śmierci! E Amen!

65

hDi

Maryjo, maluczka Maryjo Hymn do Dziewicy Maryi D f] D f] K Maryjo, maluczka Maryjo, K Maryjo, maluczka Maryjo, G e e6 qq G A7 powiewie łagodny Eliasza, Córko jerozolimska, A7 D D f] Tyś tchnieniem Ducha Bożego. Matko wszystkich narodów, f] G A7 Tyś krzakiem płonącym Mojżesza, Dziewico z Nazaretu. G A7 D który nosi Pana i się nie spala. Tyś jest obłokiem, D F] F] Tyś jest „owym miejscem obok mnie”, który osłania Izraela, G D G D które Pan pokazał Mojżeszowi. Namiotem Spotkania, G D G D Tyś jest ową skalną szczeliną, Arką, która nosi Przymierze, A którą Bóg przykrył swoją ręką, miejscem, G D A gdy przechodziła Jego Chwała. gdzie przebywa Pan, G A D F] Świąt ynią J ego Szekin a. W Niechaj Pan idzie z nami, G D jeśli znaleźliśmy łaskę w Jego oczach. W Niechaj Pan idzie z nami. . . G D To prawda, że jesteśmy grzesznikami, KW Tyś jest „owym miejscem. . . ” A lecz Ty błagaj za nami, G A D a będziemy Jego dziedzictwem.

66

Pascha ’97 — 27 II 2002

hGi

Psalm 121: Wznoszę me oczy ku górom G h K Pan jest twoim stróżem, K Wznoszę me oczy ku górom: cieniem, który cię osłania. C D G Za dnia nie porazi cię słońce, skądże nadejdzie ratunek? ani w nocy księżyc. C G Ratunek przychodzi od Pana, W Wznoszę me oczy . . . D C G co stworzył niebo i ziemię. K Pan od każdego zła cię chroni, On chroni twoje życie. G h Pan z nieba czuwa nad tobą, K Nie pozwoli potknąć się twej nodze, C D G gdy wychodzisz i gdy wracasz. twój stróż nie drzemie. KW Pan z nieba czuwa nad tobą C G teraz i na wieki. KW Nie drzemie i nie odpoczywa W Wznoszę me oczy . . . D C G stróż Izraela. KW Ratunek przychodzi od Pana, W Wznoszę me oczy . . . co stworzył niebo i ziemię.

hCi

Śpiew wyzwolonych (Iz 12, 4–6) C G FE a W Alleluja, alleluja, alleluja. K Śpiewajcie Panu wdzięcznie, C G FE a bo uczynił wielkie rzeczy; Alleluja, alleluja, alleluja. niechaj będzie to wiadome C G na całej naszej ziemi. K Chwalcie Pana, bo jest wierny, 7 W Alleluja . . . F E Jego imienia wzywajcie. K Krzycz z radości i wesela C G mieszkanko Syjonu, Obwieszczajcie Jego dzieła F E7 bowiem wielki się okazał pośród wszystkich ludów ziemi. w tobie Święty Izraela. C W Alleluja . . . W Alleluja . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

67

hEi

W

K

W K

W K

W K

W 68

Psalm 95: Jeśli dziś usłyszycie Jego głos E f] Jeśli dziś usłyszycie Jego głos, H7 E nie zatwardzajcie waszego serca. c] f] Przyjdźcie, wysławiajmy głośno Pana, H7 E chwalmy skałę naszego zbawienia. c] G] Przystąpmy do Niego, by Mu dziękować, c] E radośnie śpiewajmy pieśni i psalmy. E Jeśli dziś . . . c] f] Albowiem wielkim Bogiem jest Pan, H7 E wielkim Królem nad wszystkimi bogami. c] G] W Jego ręku są głębiny ziemi, c] E Jego jest morze, On je uczynił. E Jeśli dziś . . . c] G] Przyjdźcie, padnijmy na twarze, c] zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. f] H7 E On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem, c] G] c] E jesteśmy Jego trzodą, którą On prowadzi, ludem Jego pastwiska. E Jeśli dziś . . . c] G] c] Obyście, obyście dziś usłyszeli mój głos i nie zatwardzali serca, f] H7 E jak w Meriba, jak w dniu Massa, na pustyni, c] G] gdzie wasi ojcowie wystawili mnie na próbę, c] mimo że widzieli moje dzieła, zmusili mnie do pełnienia swojej woli. f] H7 E Przez lat czterdzieści odczuwałem wstręt do tego pokolenia. c] G] I rzekłem: „Są ludem o sercu zbłąkanym, c] E nie znają moich dróg, dlatego nie wejdą do mego odpoczynku!” E Jeśli dziś . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

W

K

W K

W K

W 27 II 2002 — Pascha ’97

Psalm 95: Śpiewajmy radośnie Panu D Śpiewajmy radośnie Panu, A pochwalmy skałę naszego zbawienia.  G D  Przystąpmy do Niego, by Mu dziękować,  2× A D  śpiewajmy Mu głośno pieśń uwielbienia.  e Bo wielkim Bogiem jest Pan, D wielkim Królem nad wszystkimi bogami. e W Jego ręku są głębokości ziemi, A (D) i szczyty gór są Jego własnością. e Jego jest morze, to On je uczynił A A7 D i ziemia, ją rzeźbiły Jego ręce. D Śpiewajmy . . . e Pójdźcie, padnijmy na twarz, D przed Panem, który nas stworzył. e On jest Tym, który nas wiedzie na pustyni. A (D) Posłuchajmy dziś Jego głosu. e Nie zatwardzajmy serc naszych, A D jak to czynili nasi ojcowie. D Śpiewajmy . . . e Na pustyni kusili mnie wasi ojcowie, D chociaż dzieła moje widzieli. e Przez czterdzieści lat znosiłem A D to przewrotne pokolenie. e Przeto przysiągłem w mym gniewie: A D Nie wejdą do mego odpoczynku. D Śpiewajmy . . . 69

hei

Dajen` u e a e K Iloma dobrami nas wszystkich Pan obdarzył!∗ e D C e W Iloma dobrami nas wszystkich Pan obdarzył! 7 a H e K Gdyby Chrystus nas wyprowadził z Egiptu, a nie wymierzył sprawiedliwości faraonowi: D C e D C e W To by wystarczyło nam, to już by nam wystarczyło! Dajenu `, dajenu `, dajenu `. D C H7 e K Gdyby wymierzył sprawiedliwość faraonowi, a nie uwolnił nas od wszystkich idoli,∗∗ Gdyby uwolnił nas od wszystkich idoli, a nie darował nam ich bogactwa,∗∗ Gdyby nam darował ich bogactwa, a nie otworzył przed nami morza,∗∗ Gdyby otworzył przed nami morze, a nie zatopił naszych ciemiężycieli,∗∗ Gdyby zatopił naszych ciemiężycieli, a nie dał nam drogi przez pustynię,∗∗ Gdyby nam dał drogę przez pustynię, a nie nakarmił nas chlebem życia,∗∗ Gdyby nakarmił nas chlebem życia, a nie podarował nam dnia Pańskiego,∗∗ Gdyby nam podarował dzień Pański, a nie zawarł z nami Nowego Przymierza,∗∗ Gdyby zawarł z nami Nowe Przymierze, a nie wprowadził nas do Kościoła,∗∗ Gdyby nas wprowadził do Kościoła, a nie zbudował w nas swojej Świątyni,∗∗ Gdyby w nas zbudował swoją Świątynię, a nie napełnił jej swoim Duchem Świętym,∗∗ e a e K Tym więc bardziej powinniśmy składać dzięki Panu!∗ e D C e W Tym więc bardziej powinniśmy składać dzięki Panu! e a e K Bo nas wyprowadził z niewoli egipskiej.∗ e a e Bo wymierzył sprawiedliwość faraonowi.∗ e D C e Bo nas uwolnił od wszystkich nieprzyjaciół.∗ Bo nam podarował wszystkie ich bogactwa.∗ Bo otworzył morze, morze przed nami.∗ Bo w nim zatopił ciemiężycieli naszych.∗ Bo nam darował drogę przez pustynię.∗ Bo nas nakarmił chlebem życia.∗ Bo nam podarował święty dzień Pański.∗ Bo nam podarował Nowe Przymierze.∗ Bo nas wprowadził do swego Kościoła.∗ Bo zbudował w nas swoją Świątynię.∗ D C H7 e K I napełnił ją swoim Duchem Świętym, odpuszczająconam grzechy. e D C e W Chrystus nasza Pascha zmartwychp owstał dla n as! 3× o e D C e Alleluja! Alleluja! Alleluja! 3×

∗ Wszyscy ∗∗ Wszyscy

70

powtarzają werset. odpowiadają refrenem: To by wystarczyło nam . . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, d: aV

Barankowi Paschalnemu Sekwencja na Paschę a A7 d E K Barankowi Paschalnemu „Widziałam grób mojego Pana pusty, d E niech się wzniesie dzisiaj chwałę Pana i żywego Chrystusa, d F E święta ofiara uwielbienia: aniołów, opaski i całun”. q F 7] q q d albowiem On odkupił Bowiem Chrystus, ma nadzieja, E E swą owczarnię, zmartw ychwstał d F 7] q q q F E niewinny pojednał nas K,W i nas wyprzedza do Galilei. E d E grzeszników z Ojcem. K,W Tak, jesteśmy pewni: F E a A7 K Śmierć i życie Chrystus naprawdę zmartwychwstał! F E spotkały się ze sobą K,W I nas wyprzedza do Galilei. d a W (B arankowi Paschalnemu . . . ) w przedziwnym pojed ynku. F 7] q q q E F Twórca życia był qumarły, K Ty, Królu nieśmiertelny, E d F 7] q q E daj nam Twoje zbawienie! a teraz jest żywy i tryumfuje. A7 Opowiedz nam, Mario, coś zobaczyła na drodze: hci

Jutrzenka barwi purpurą niebo Hymn na Paschę c c K Jutrzenka barwi purpurą niebo, K Ciężki kamień zamykał rozbrzmiewa w przestworzach G7 echo pieśni chwały. Tryumfując świat się raduje, c struchlałe z lęku piekło drży:  c f    W Podczas gdy Król,  

Jego grobowiec,

G7 liczne straże go pilnowały,

lecz Chrystus tryumfuje Chwalebny c i ze śmierci, ze śmierci  budzi się: f   W Koniec żalu, boleści,        c     koniec pł aczu.  Chrystus uwalnia wszystkich    7 2× G  c  2×  Zmartwychwstał Pan,  z przepastnej celi      c  G7       zmartwychwstał P an! śmierci wiecznej,     c  by nas prowadzić do życia.  27 II 2002 — Pascha ’97 71

hai

Jasny jakiś głos Hymn adwentowy a K Jasny jakiś głos rozprasza swymi echami ciemności; ustąpcie udręki. E Jezus jaśnieje już! a Niech się zbudzi dusza odrętwiała E i przestanie pełzać po ziemi: a wschodzi nowa gwiazda! d Oto On nam posyła baranka, a aby darmo złożył okup za nasze winy, E pójdźmy do Niego ze łzami, a prośmy Go wszyscy o przebaczenie. d Tak aby, gdy pojawi się chwalebny a w swoim drugim przyjściu E i świat wypełni strachem, a osłonił nas litościwie. d W Dlatego a śpiewamy tę pieśń pochwalną E Ojcu, Synowi i Duchowi, którzy niech żyją, a Amen!

72

                         

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Ur`ı, ur`ı, ur` a 7

e H W Ur`ı, ur`ı, uri, ur`a,  2× e   ur`ı, ur`ı, uri, ur`a, H7 ur`ı, ur`ı, uri, ur`a, pam pam, pam pam, e pam parapam pam, pam pam, pam pam, H7 pam parapam pam, e la rala la lala la.

H7 K,W Dziecina maleńka narodzi się, e dziecina malusieńka.

H7 K Jak nazwą Go? Emmanuel. e W Jak nazwą Go? Emmanuel. H7 Jak nazwą Go? Emmanuel. e Przyjdź Dzieciąteczko, przyjdź. e H7 W Ur`ı, ur`ı, uri, ur`a, . . . H7 K,W Matka Maryja jest w Betlejem e wraz z Jego ojcem cieślą. H7 K Jak nazwą Go? Emmanuel. W Jak nazwą Go? . . . e H7 ` ` W Urı, ur`ı, uri, ura, . . .

hei

Już idzie mój Bóg e W Już idzie mój Bóg, H7 już idzie mój Król. Już idzie mój Bóg, e już idzie mój Król.

K Jego oczy mówią o miłości, mówią o Ojcu, mówią o Bogu. Już idzie, już idzie mój Zbawiciel, już idzie, już idzie mój Król. W Już idzie mój Bóg . . .

H7 K On umarł na krzyżu pełen boleści, Już idzie, już idzie mój Zbawiciel, umarł za ludzi pełen miłości. e Już idzie, już idzie mój Zbawiciel, już idzie, już idzie mój Król. już idzie, już idzie mój Król. e K Jest on robotnikiem, W Już idzie mój Bóg . . . H7 zrodzonym w Betlejem, K On wszedł w śmierć, wszedł mój Bóg, Jego matką Maryja już idzie, już wstaje, e a Józef jest ojcem. już nadchodzi Pan. H7 Śpiewajcie, wołajcie: Już idzie, już idzie mój Zbawiciel, zmartwychwstał Pan! e już idzie, już idzie mój Król. On zwyciężył, zwyciężył miłością. W Już idzie mój Bóg . . . W Już idzie mój Bóg . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

73

hAi, (C: AIII )

Amen, Amen, Amen A W Amen, amen, amen! f] Amen, amen, amen! E A Amen, amen, amen! W Błogosławieństwo, E chwałę i mądrość, i dziękczynienie A oddajmy Bogu. A Amen, amen, amen! f] Amen, amen, amen! E A Amen, amen, amen! D c] K Cześć i moc, i wszystką potęgę, D c] E cześć i moc oddajmy Bogu A W Błogosławieństwo, E chwałę i mądrość, i dziękczynienie A oddajmy Bogu. A Amen, amen, amen! f] Amen, amen, amen! E A Amen, amen, amen!

74

(Ap 7, 12–14) D c] K Kim są i skąd przychodzą? D c] E Kim są i skąd przychodzą? A W To ci, którzy przychodzą E A (E) z wielkiego utrapienia. A To ci, którzy przychodzą E A z wielkiego utrapienia, D i opłukali swe szaty, c] i je wybielili D c] we krwi Baranka, D c] (E) we krwi Baranka. A To ci, którzy przychodzą E A (E) z wielkiego utrapienia. A To ci, którzy przychodzą E A z wielkiego utrapienia. A W Amen, amen, amen! f] Amen, amen, amen! E A Amen, amen, amen!

Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Psalm 127: Jeśli Pan nie D h G KW Jeśli Pan nie wybuduje domu, K,W A na próżno się trudzą ci, D którzy go wznoszą. KW h F] K Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, K h G nadaremnie czuwa strażnik, F] jeśli Pan nie ustrzeże miasta.

wybuduje domu G Bóg daje go F] swym przyjaciołom we śnie. Jeśli Pan nie wybuduje domu . . . h F] Darem Pana są synowie, są jak strzały w ręku wojownika h G synowie zrodzeni w młodości.

KW Jeśli Pan nie wybuduje domu . . . Szczęśliwy mąż, który napełnił h F] F] G K Na próżno zrywacie się przed świtem, nimi swój kołczan: F] późno idziecie na spoczynek, nie będzie się bał swoich wrogów. h G by zapracować na chleb. KW Jeśli Pan nie wybuduje domu . . . hei, f ]: eII

Psalm 34: Skosztujcie i zobaczcie  e a H7 W Skosztujcie i zobaczcie,  K 2× C7 H7   jak dobry jest Pan. a K Błogosławić będę Pana H7 W w każdym czasie, a K na moich ustach zawsze H7 Jego chwała. C H7 Będę chlubił się w Panu, C niech mnie słyszą pokorni H7 i weselą się. W W Skosztujcie i zobaczcie . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

Melodia psalmu responsoryjnego Uwielbiajcie ze mną Pana, wysławiajmy razem Jego Imię. Szukałem Pana i mi odpowiedział i od wszelkiej trwogi mnie uwolnił. Skosztujcie i zobaczcie . . . Patrzcie na Niego, a rozpromienicie się i oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak woła, a Pan go wysłuchuje i wybawia go ze wszystkich jego ucisków. Skosztujcie i zobaczcie . . .

75

hei, f ]: eII

Psalm 122: Dla miłości moich braci e a W Dla miłości moich braci, e dla miłości moich przyjaciół, a będę mówił, będę mówił: H7 e pokój niech będzie tobie. e K Radość, gdy mi powiedziano: a e pójdźmy do domu Pana. e W Już stoją nasze stopy H7 e W twych bramach miasto święte. e a e W Jeruzalem, Jeruzalem, znowu odbudowane! H7 e Jeruzalem, Jeruzalem, znowu odbudowane! a e Jeruzalem, Jeruzalem, znowu odbudowane! H7 e Jeruzalem, Jeruzalem, znowu odbudowane! e W Dla miłości . . . K Tam wstępują razem pokolenia Pana. W Według prawa Izraela, aby wielbić Pana. W Jeruzalem, Jeruzalem . . . W Dla miłości . . . K Proście o pokój, proście o pokój dla Jeruzalem. W Niech mają pokój, niech mają pokój ci, którzy Cię kochają. W Jeruzalem, Jeruzalem . . .

76

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, h: aII

W

K

W K

W K

W K

W K,W

K

W

Psalm 40: Zaufałem, zaufałem Panu a e Zaufałem, zaufałem Panu, a e a On nade mną się pochylił F E i wysłuchał mego krzyku, F E z dołu śmierci mnie wydobył! a e Z dołu śmierci mnie wydobył, a e z błotnistego grzęzawiska, F E na skale utwierdził moje stopy, F E pewnymi uczynił moje kroki. Zaufałem . . . W moje usta włożył nową pieśń, uwielbienie dla naszego Boga; wielu zobaczy i odczuje bojaźń i położy swoją ufność w Panu. Zaufałem . . . Błogosławiony, kto zawierzył Panu, i nie staje po stronie ludzi pysznych, ani tych, którzy idą drogą kłamstwa. Błogosławiony, kto zawierzył Panu. Zaufałem . . . Ileż cudów dla nas uczyniłeś, ileż planów, w których nikt Ci nie dorówna; gdybym chciał je wypowiedzieć, jest ich więcej, niż by można zliczyć. Zaufałem . . . Krwawych ofiar ani obiat Ty nie pragniesz; w zamian za to otworzyłeś moje uszy. Całopalenia za grzech nie wymagałeś, dlategom powiedział: „Oto idę, by pełnić Twoją wolę”. W zwoju księgi o mnie napisano, że mam pełnić, Panie, Twoją wolę; Boże mój, tego właśnie pragnę: Twego prawa w głębi mego serca. Zaufałem . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

77

hDi

W

K

W K

W K

W K

W K

W K

78

W

Psalm 57: Tobie chcę śpiewać D f] Tobie chcę śpiewać, Tobie pragnę śpiewać, G przebudź się, przebudź się me serce, A D zbudźcie się, harfo i cytro. D f] Zmiłuj się, zmiłuj się nade mną o Boże, G moja dusza ucieka się do Ciebie e i w cieniu Twych skrzydeł się chronię, A D póki nie przeminie nieszczęście. Tobie chcę śpiewać . . . Wezwę Boga, Boga Najwyższego, Boga, który czyni mi dobro; niech ześle pomoc, by mnie wybawić z ręki tych, którzy mnie dręczą. Tobie chcę śpiewać . . . Pomiędzy lwami, pomiędzy lwami przebywam, co pożerają synów ludzkich; ich zęby to włócznie i strzały, a język ich to miecz ostry. Tobie chcę śpiewać . . . Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną, gdyż zastawili sieć na moje nogi, przede mną dół wykopali, ale sami weń wpadli. Tobie chcę śpiewać . . . Ufne jest moje serce, ufne jest moje serce, Boże, Tobie chcę śpiewać, Tobie hymny zanosić, chcę obudzić jutrzenkę. Tobie chcę śpiewać . . . Sławić cię będę wśród ludów, o Boże, Tobie śpiewać hymny wśród narodów, bo dobroć Twa sięga aż niebios, a wierność Twoja obłoków. Tobie chcę śpiewać . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 2: Dlaczego buntują się narody? e a K,W Dlaczego buntują się narody, e a ludy knują daremne zamysły? a Powstają królowie ziemi, H7 a książęta spiskują wraz z nimi e przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi:

a K „Rozerwijmy ich mocne kajdany i odrzućmy od siebie ich p ęta”. H7 Drwi z nich Ten, który mieszka w niebiosach, naigrawa się z nich Pan z wysoka.

W

K

W K

e Mówi do nich w Swym uniesieniu i przeraża ich swym gniewem. a e   „Ja ustanowiłem Go mym kr ólem    7 H 2× na świętej mej górze, Syjonie,    e   na świętej mej górze, Syjonie”. e a Ogłoszę postanowienie P ana. H7 e On mi powiedział: „Tyś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem. a Żądaj ode mnie, a dam Ci narody7 na własność, H krańce świata w Twe posiadanie. e Żelaznym berłem je porozbijasz, jak naczynia gliniane je pokruszysz”. a „Ja ustanowiłem . . . ” a H7 A teraz, królowie, bądźcie mądrzy, nauczcie się, sędziowie ziemi.

e Służcie Bogu w bojaźni i ze drżeniem się weselcie; a by się nie rozgniewał, a wy drogę zgub icie, H7 gdyż gniew Jego nagle wybucha. e Szczęśliwy, kto się do Niego ucieka. a W „Ja ustanowiłem . . . ” 27 II 2002 — Pascha ’97

79

hEi

Psalm 42—43: Tak jako łania E K Tak jako łania pragnie wody źródlanej, f] tak samo dusza moja pragnie Ciebie, o Boże. H7 Dusza moja jest spragniona Boga, Boga żywego, E kiedyż zobaczę oblicze Boga? Łzy stały się moim chlebem we dnie i w nocy, podczas gdy moi wrogowie mówią mi dzień cały: f] „Gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest twój Bóg? H7 O tym rozmyślam i ściska mi się serce i dusza, E G] jak kroczyłem wśród pierwszych w świątecznym orszaku.

W K

W

K

Czemu się smucisz, o duszo moja? c] Czemu się trwożysz i jęczysz we mnie? f] H7 E Zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, a jeszcze Go będziesz chwalić. c] C] f] Bowiem On jest zbawieniem mego życia: H7 c] A G] On jest mym Bogiem. On jest mym Bogiem. A G] A H (H B A) Zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, zaufaj Bogu, A G] a jeszcze Go będziesz chwalić. E Ileż razy mówiłem: „Moja skało, czemuś mnie opuścił?” f] Dlaczego chodzę smutny, dręczony przez mych wrogów? H7 Kości we mnie się łamią, gdy słyszę dzień cały: E „Gdzie jest twój Bóg? Gdzie jest twój Bóg?” Panie, ześlij Twoją światłość i Twą prawdę, f] niech one mnie zaprowadzą do Twojej świątyni, H7 a wtedy będę mógł Ci śpiewać pieśń radosną, E G] pieśń świąteczną na mojej gitarze. Czemu się smucisz . . .

80

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 100: Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi e a e W Wysławiajcie Pana mieszkańcy całej ziemi, G A H7 z radością cześć należną mu oddajcie. e H7 K Przystąpcie do Niego e z uwielbieniem. W Wysławiajcie Pana . . . K Wyznajcie, że Pan jest Bogiem, On nas stworzył, jesteśmy Jego ludem. W Wysławiajcie Pana . . . K Przestąpcie Jego progi z hymnami dziękczynienia, chwalcie i błogosławcie Jego Imię. W Wysławiajcie Pana . . . K Bo dobry jest Pan, Jego miłość trwa na wieki. W Wysławiajcie Pana . . . hai

Wołajcie radośnie a W Wołajcie radośnie,

      

(Iz 12, 1nn) G Wysławiajcie Pana, F Jego imię wzywajcie,

G 2× bo wielki jest wśród nas,     F E E   Święty Izraela! głoście ludom Jego cuda. E K Oto Bóg jest moim zbawieniem, W Wołajcie radośnie . . . a E Jemu zaufam i nie ulęknę się, K Śpiewajcie hymny Panu, śpiewajcie, F G a bo mocą moją i pieśnią jest Pan, bo uczynił z nami rzeczy wielkie. F E G On moim Zbawicielem. Wołajcie radośnie, F W Wołajcie radośnie . . . bo Pan was kocha. E a E K Z weselem czerpać będziecie wszyscy mieszkańcy Syjonu! E a wodę ze zdrojów zbawienia. W Wołajcie radośnie . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

81

hci

Psalm 17: Gdy się zbudzę, nasycę się obliczem Twym, Panie c W Gdy się zbudzę,∗ A[ c nasycę się obliczem Twym, Panie f gdy się zbudzę, c nasycę się obliczem Twym, Panie. f c K Wysłuchaj, Panie mej modlitwy, f c zważ na moje wołanie, G nadstaw ucha na moje błaganie: A[ G bo moje wargi nie są zdradliwe, o Panie; A[ G niech wyjdzie od Ciebie wyrok, f niech Twoje oczy widzą, niech Twoje oczy widzą G słuszną sprawę. c W Gdy się zbudzę . . . f c K Zbadaj, Panie, me serce, f c zbadaj mnie nocą, Panie, wypróbuj mnie w ogniu, G wypróbuj mnie w ogniu, A[ G bo Ty wiesz, że nie ma złości we mnie. A[ Moje usta nie kłamią, G jak to czynią ludzie, f bo szedłem za Twym słowem, G wystrzegałem się ścieżek gwałtownika; A[ G do Twojej drogi dostosowałem moje kroki f G i nie zachwieję się, i nie zachwieję się. c W Gdy się zbudzę . . .

∗ Lepiej

82

f K Do Ciebie krzyczę, Panie, c odpowiedz mi, f c nadstaw ucha, wysłuchaj mego głosu, G okaż mi cuda Twej miłości, A[ G bo Ty zbawiasz ufających Tobie, A[ bo Ty pomagasz G szukającym wsparcia Twej prawicy; f G jak źrenicę Twego oka ochraniaj mnie, f G w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj, A[ G zobacz, że chcą mnie zabić. c W Gdy się zbudzę . . . f c K Zobacz ich, zamknięci są w pysze, f c mówią wyniośle ich usta; G nacierają na mnie, nacierają na mnie! A[ G Pomóż mi Ty, o Panie, A[ G uwolnij mnie od ludzi tego świata, f od ludzi, którym zależy G tylko na tym życiu; A[ G napełnij ich Twymi dobrami, Panie, A[ G niech nasycą się nimi też ich synowie A[ G i niech zostanie jeszcze dla ich dzieci, f a ja gdy się przebudzę, ja gdy się przebudzę, G nasycę się Twoim obliczem, Panie. c W Gdy się zbudzę . . .

jest grać w a na III progu. Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, c]: aIV

Śpiew dzieci w Noc Paschalną a D Co takiego jest innego w tej nocy d a od wszystkich innych nocy? d a W Od wszystkich innych nocy? D Bo w inne noce idziemy spać wcześnie d a i nie zostajemy ze starszymi. d a W I nie zostajemy ze starszymi. d a D A tej tu nocy, a tej tu nocy E a jesteśmy z wami razem. d a W A tej tu nocy, a tej tu nocy E a jesteśmy z wami razem. D Co takiego jest innego w tej nocy od wszystkich innych nocy? W Od wszystkich innych nocy? D Bo w inne noce idziemy spać wcześnie zaraz po kolacji. W Zaraz po kolacji. D A tej tu nocy, a tej tu nocy wszyscyśmy pościli. W A tej tu nocy, tej tu nocy wszyscyśmy pościli.

27 II 2002 — Pascha ’97

D Co takiego jest innego w tej nocy od wszystkich innych nocy? W Od wszystkich innych nocy? D Bo w inne noce idziemy spać wcześnie i nie czekamy na nic. W I nie czekamy na nic. D A tej tu nocy, a tej tu nocy na coś czekamy. W A tej tu nocy, a tej tu nocy na coś czekamy. a D Co takiego jest innego w tej nocy d a od wszystkich innych nocy? d a W Od wszystkich innych nocy? d D Że jesteśmy z wami razem, a że wszyscy pościmy, E a że na coś czekamy. d W Że jesteśmy z wami razem, a że wszyscy pościmy, E a że na coś czekamy.

83

hei, (c: aIII )

Psalm 118: Nie umrę, nie e K Nie umrę, nie, W lecz będę żył C K i ogłaszał

)

K W K W 7 H W wielkie dzieła Pana! K ) W e K Ukarał mnie. 2× K W Ukarał mnie. W C K K Ale mnie W H7 W na śmierć nie wydał! K G K K Wysławiajcie Pana, bo jest dobry. C H7 W W Miłosierdzie Jego trwa na wieki. K K Niech mówi dom Izraela: W W Miłosierdzie Jego trwa na wieki. K K Niech mówi dom Aarona: W W Miłosierdzie Jego trwa na wieki. K K Niech mówi, kto się boi Pana: W W Miłosierdzie Jego trwa na wieki. K K W udręce wołałem do Pana. W W Odpowiedział mi Pan i mnie ocalił. K K Pan jest ze mną, więc się nie lękam. W W Cóż mi może zrobić człowiek? K K Pan jest ze mną, jest mą pomocą. K W Stawię czoła moim wrogom. W C H7 K K Lepiej się uciec do Pana, W W niż ufność pokładać w człowieku. K K Lepiej się uciec do Pana, W W niż ufność pokładać w możnych. K K Otoczyli mnie. 2× W W Otoczyli mnie, K K lecz w imię Pana W ich pokonałem! W K Osaczyli mnie. 2× K W Osaczyli mnie, W K lecz w imię Pana K W ich pokonałem!

84Opadli mnie zewsząd jak pszczoły, palili jak ogień buchający wśród cierni. Uderzono mnie i pchnięto, abym upadł, ale Pan stał się mą pomocą. Mą mocą i mą pieśnią jest Pan, On stał się moim zbawieniem. Okrzyki radości i zwycięstwa w namiotach ludzi sprawiedliwych. Prawica Pańska jest podniesiona, uczyniła dla nas cudowne rzeczy. Nie umrę, nie, . . . Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę w nie, by złożyć dzięki Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wchodzą sprawiedliwi. Dzięki Ci składam, że mnie wysłuchałeś, że stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym. Oto jest dzieło Pana, cudem jest w naszych oczach. Oto jest dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy! Nie umrę, nie, . . . Daj nam, Panie, Twoje zbawienie, daj, Panie, Twoje zwycięstwo! Błogosławiony Ten, który idzie w imię naszego Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego, Pan, Bóg jest naszym światłem. Ustawcie orszak z gałązkami zielonymi aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, więc Ci dzięki składam, Jesteś moim Bogiem, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, miłosierdzie Jego trwa na wieki. Nie umrę, nie, . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Inwokacja do Ducha Świętego e W O Panie, a e ześlij Twego Ducha D G By odnowił e a e aD e oblicze ziemi.

hCi

Śpiew przed posiłkiem C W Ty jesteś chlebem ubogich, G jesteś radością dla wszystkich. C O, Panie, dzięki Ci. Ty karmisz ptaki niebieskie, F posyłasz deszcz swój C i dajesz wzrost trawie. G C O, Panie, dzięki Ci, G C o, Panie, dzięki Ci.

27 II 2002 — Pascha ’97

85

hai

Powiedzcie zatrwożonym w sercu (Iz 35, 4nn) a d K Powiedzcie zatrwożonym w sercu, a powiedzcie to, powiedzcie to ubogim: F E odwagi, nie bójcie się, F E wasz Bóg przychodzi, by was zbawić. a d K I wtedy otworzą się oczy ślepych, a będą słyszeć uszy głuchych, F E i wtedy chromy skakać będzie jak jeleń, F E zakrzyczą z radości języki niemych. C e C W Albowiem będzie tam droga, e a droga zbawienia, C e a droga zbawienia dla ubogich e a K i po niej idąc powracać będą wyzwoleni przez Pana, e a W i po niej idąc powracać będą wyzwoleni przez Pana. e a K Wszyscy biedni, ślepi, chromi, oddaleni od Pana, e a W wszyscy biedni, ślepi, chromi, oddaleni od Pana, e K i grzesznicy. F E W I śpiewać będą z wielkiego szczęścia! F E I śpiewać będą z wielkiego szczęścia! F E Alleluja, alleluja! F E Alleluja, alleluja!

86

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

W

K

W K

Psalm 63: O Boże, Tyś jest mym Bogiem a d O Boże, Tyś jest mym Bogiem, W O Boże . . . a szukam Cię od świtania; K Do Ciebie lgnie dusza moja, F E a wspiera mnie z siłą Twa prawica, tak pragnie Ciebie dusza moja. kiedy wspominam Ciebie, F E a kiedy myślę o Tobie Tak pragnie Ciebie dusza moja, w czasie mych czuwań. d E tęskni za Tobą moje ciało: a W O Boże . . . ziemia zeschła i spalona, F E a ziemia zeschła i spalona, bez wody. K Obfitością syci się moja dusza, radośnie chwalą Cię moje usta, O Boże . . . bo stałeś się dla mnie pomocą Cenniejsza jest niż życie Twoja miłość, i w cieniu Twoich skrzydeł sławić Cię będą moje wargi; się weselę. tak Cię błogosławię, w Imię Twoje podnoszę moje ręce. W O Boże . . .

hai

Psalm 47: Pan wstępuje wśród okrzyków  a d  W Pan wstępuje wśród okrzyków  W Pan wstępuje . . . 2× a a d   przy donośnym dźwięku trąby, K Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, d a K Narody wszystkie, klaskajcie w dłonie, W śpiewajcie Bogu, śpiewajcie! a a d W narody wszystkie, klaskajcie w dłonie! Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie, d a Narody wszystkie, klaskajcie w dłonie, śpiewajcie Bogu, śpiewajcie! a narody wszystkie, klaskajcie w dłonie! W Pan wstępuje . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

87

hCi

Naród kroczący w ciemnościach (Iz 9, 1–5) C a a C a K Naród kroczący w ciemnościach W Na ramionach jego spoczęła władza. F a G] G zobaczył światłość wielką. i nazwany będzie, i nazwany będzie: G C a Nad mieszkańcami przedziwny i wierny doradca, a F a krainy mroków Bóg potężny, odwieczny Ojciec, G a G a G a zabłysło potężne światło. Książę pokoju. Książę pokoju. C a K Albowiem jarzmo, które lud uciskało, Pomnożyłeś im radość, jarzmo, które gniotło jego barki, F a spotęgowałeś ich wesele, rózgę dręczyciela G a złamałeś jak w dzień Madianu. rozradowali się przed Tobą, I tak każdy but przemocy G a i wszelki płaszcz krwią zbroczony jak radują się we żniwa, G pójdą na spalenie, na pastwę ognia, jak weselą się bo Dziecię nam się narodziło a i Syn został nam zesłany. przy dzieleniu łupu. W Na ramionach jego . . . hGi

W

K

W K

88

Psalm 146: Daj chwałę Panu G D e hD do prochu wraca, kiedy umiera, Alleluja, alleluja. rozwiewają się w tym dniu G D C H7 wszystkie jego zamiary. Alleluja, alleluja. W Alleluja, alleluja . . . G D Daj chwałę Panu, duszo moja K Ale w Tobie, Panie, e który otwierasz oczy ślepym, ty, serce moje, który świadczysz h D sprawiedliwość uciśnionym, Jego świętemu Imieniu; G D w Tobie, który dajesz przez całe życie chwalić będę Pana, chleb zgłodniałym C i jeńców wypuszczasz na wolność. śpiewać będę memu Bogu, 7 W Alleluja, alleluja ... H jak długo będę żył. K Szczęśliwy, kto zawierzył Panu, Alleluja, alleluja . . . w Bogu Abrahama złożył ufność. Nie pokładam ufności w możnych, Króluje Pan na zawsze, w człowieku, Bóg Syjonu na wieki. w którym nie ma zbawienia: W Alleluja, alleluja . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hei, g: eIII

K

W

K

W

Śpiew Balaama (Lb 23, 7–24) e D e D K Co takiego ty wyprawiasz? Z Aramu sprowadził mnie e e D ty go przecież błogosławisz; Balak, król Moabu, e D chodź ze mną na inne miejsce, ze wschodnich wzgórz: e D e może stamtąd Bóg go przeklnie. przyjdź i przeklnij mi Jakuba, G D D e Posłuchaj, synu Sippora, przyjdź i prorokuj przeciw Izraelowi. G h e G D nakłoń ucha, królu Balaku; Jakże mam przeklinać, D Gh e Bóg nie jest jak człowiek, jeśli Bóg mi nie pozwala? e G D co mówi, a potem żałuje: Jakże mam prorokować, D e Gh e gwiazda wschodzi z Jakuba, jeśli Bóg tego nie chce? D e D e słyszę okrzyki dla króla, Z wysokości tej skały ja go widzę, D e D e Bóg, Bóg jest Jego ojcem: z wysokości tej góry podziwiam go: D e D kładzie się jak lew, Ten lud jest inny, D e e przeciąga jak lwica, niż wszystkie narody!  D e D    O jakże piękne Twe namioty,  n ikt nie zdoła go por uszyć.     e   W O jakże piękne . . . o jakże piękne, Izraelu. 2× G D D    K Ni ech moja śmi erć O jakże piękne Twe namioty,      e G h e   będzie jak śmierć Sprawiedliwego, o jakże piękne, Izraelu. D La la la la . . . W niech me życie G D e Któż może zliczyć będzie tam gdzie On, G h e D wielką twoją rzeszę, niech me życie D e e Jakubie, Jakubie. będzie tam gdzie On. D e Jakubie, Jakubie? O jakże piękne . . . O jakże piękne . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

89

hCi, F: CV

Psalm 138: W obliczu aniołów C E d97− q qq W W obliczu aniołów pragnę Cię uwielbiać, G E w obliczu aniołów chcę Ci psalmy śpiewać; d97− q qq sławić będę Twoje imię F E za Twą wierną miłość do mnie. K Dzięki Ci, Panie, z całego serca, ponieważ Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę; gdy Cię wzywałem, Tyś mi odpowiedział, pomnożyłeś moc i odwagę mojej duszy. W W obliczu aniołów . . . K Chwalić Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich i śpiewać będą na drodze Pańskiej powiedzą, jak wielka jest Twa miłość. W W obliczu aniołów . . . K Pan jest Najwyższy, widzi pokornego, poznaje pysznego, patrzy nań z daleka; ale gdy ja chodzę pośród utrapienia wyciągasz rękę, Twoja prawica mnie zbawia. W W obliczu aniołów . . . K Pan dopełni we mnie swego dzieła, bo wielka i wieczna jest Jego miłość; On nie opuszcza dzieła rąk swoich Panie, nie opuszczaj nas! W W obliczu aniołów . . .

90

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

K

W

W

K

W

Kiedy Izrael był dziecięciem (Oz 11, 1–11) d g d Kiedy Izrael był dziecięciem, K Dlatego powrócisz ja go kochałem do ziemi egipskiej. g d Król Asyrii wytępi twoich synów, i z Egiptu jako syna go wezwałem, albowiem mój lud B nie chce się nawrócić. lecz im bardziej Go wołałem, W I nie pojmował . . . tym bardziej d K Ale jakże mógłbym Cię opuścić, oddalał się ode mnie. o Efraimie? F Moje serce wzrusza się we mnie. I nie pojmował, C d Nie zniszczę cię, że troszczyłem się o niego. bo jestem Bogiem, C d a nie człowiekiem. Izraelu, Izraelu. W I nie pojmował . . . C d Izraelu, Izraelu. K Jak lew zaryczę i powrócą Efraima ja uczyłem chodzić, jego synowie zza morza, przyciągałem go więzami dobroci przylecą z Egiptu jak ptaki, byłem dla nich jak ten, powrócą co podnosi niemowlę do policzka. z Asyrii jak gołębie. I nie pojmował . . . W I nie pojmował . . .

hai

To jest Pascha Pana a W To jest Pascha, przejście Pana: G a E wysławiajmy Go i śpiewajmy. a E Alleluja, alleluja. a E K To Bóg Abrahama, Izaaka, a to jest Bóg Jakuba.

W To jest Pascha . . . K To On przeprowadza przez pustynię i prowadzi nas na drodze. W To jest Pascha . . .

K To On posłał do nas swego Syna i wskrzesił Go z martwych. a W To jest Pascha . . . W To jest Pascha, przejście Pana: a E G a E K To On otworzył Morze Czerwone wysławiajmy Go i śpiewajmy. a a E i myśmy przez nie przeszli. Alleluja, alleluja.

27 II 2002 — Pascha ’97

91

hai

Każda rzecz ma swój czas (Koh 3, 1–15) a e K Każda rzecz ma swój czas, F C E7 każda sprawa pod niebem ma swą godzinę. a e K Jest czas narodzin i czas umierania, F C czas sadzenia i czas zbierania, a e czas zabijania i czas uzdrawiania, F C czas burzenia i czas budowania. d a W Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, d E7 czas pocałunków lub ich odmawiania. K Czas gubienia rzeczy i czas ich szukania, zbierania dzisiaj, by wyrzucić jutro; czas rozdzierania i czas zeszywania, czas mówienia i czas milczenia. W Czas miłowania i czas nienawiści, czas staczania wojen i czas pojednania. K Co ma za zysk ten, który pracuje, z całego trudu, jakim się mozoli? Jest na pewno piękne, przychodzi w swoim czasie to, co Bóg uczynił dla synów człowieczych. W Czucie wieczności wlał w serce człowieka, lecz ten nie widzi głębin Jego planów. K Wiem, że dla człowieka nic nie pozostaje, jak się radować owocami znoju; to, co je i pije za dni swego życia, nie jest niczym innym jak darem jego Boga. d a W Nic nie można ująć, nic nie można dodać, d E7 do tego, co Ojciec już ustanowił a na początku czasów. 92

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, (e)

Błogosław duszo moja Pana a G K Błogosław duszo moja Pana, błogosław duszo moja a wielkiego Króla,

Kantyk Tobiasza (Tb 13, 9–18) G Pokolenia radować się będą, a wszystkie narody śpiewać ci będą G i w niej imię Twego Wybranego a będzie na zawsze, będzie na zawsze.

G albowiem będzie odbudowana a Jerozolima, Jerozolima. W a G W Jerozolima, Jerozolima, K a Jerozolima, Jerozolima, G Jerozolima odbudowana, a Jerozolima na zawsze. G K Twoje bramy będą odbudowane a z szafiru i ze szmaragdu, G z cennych kamieni twoje mury, a twoje wieże z czystego złota. G Twoje place błyszczą rubinem, a twe ulice złotem z Ofiru, G w twoich bramach będzie radość, a w twoich domach zabrzmi śpiew: W Jerozolima . . . a K Twoje światło dotrze G aż do krańców ziemi, a przyjdą do ciebie liczne ludy, G mieszkańcy wielu narodów do miejsca, gdzie przebywa a twe imię. 27 II 2002 — Pascha ’97

Jerozolima . . . a Przeklęci, którzy mówią ci G słowa okrutne; a przeklęci, którzy cię niszczą, G którzy burzą twoje mury a i równają z ziemią twoje wieże. G Ale błogosławieni, a błogosławieni na zawsze G ci, którzy cię odbudowują, a ci, którzy cię wznoszą na nowo, G błogosławieni, którzy cię miłują, a którzy cieszą się z twego pokoju.

G Bo w twoich bramach będzie radość, a w twoich domach zabrzmi śpiew. G W W twoich bramach będzie radość, a w twoich domach zabrzmi śpiew. Jerozolima . . . a G a W Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, G a alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

93

hCi, E: CIV

K

W

W

K

94

Psalm 84: Jakże są miłe Twe przybytki, Panie C e a Jakże są miłe Twe przybytki, C e Panie, Panie zastępów! F C Dusza moja pożąda i pragnie G (C e a) żyć w przedsionkach Pana. C e a Także wróbel znajduje schronienie, C e jaskółka wije gniazdo F C przy Twoich ołtarzach, Panie, G C mój Królu i mój Boże, mój Królu i mój Boże. F C Szczęśliwy, kto mieszka w Twym domu, G C zawsze śpiewa Twoją chwałę, zawsze śpiewa Twoją chwałę. F C Szczęśliwy, kto znajduje w Tobie siłę G C i postanawia w swym sercu odbyć świętą podróż.  e a    Przechodząc przez dolinę płaczu,     C e    zamienia ją w źródło życia;     F C     rośnie w drodze jego siła,     G C    aż osiągnie Syjon, aż osiągnie Syjon.    F C 2× Jeden dzień w Twych przedsionkach, Panie,     G    jest mi droższy niż innych tysiące,     C     jest mi droższy niż innych tysiące.     F C    Lepiej stać na progu Twego domu,      G C  niż zamieszkiwać pałace ludzi możnych.

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

hei, f ]: eII

Nadchodzi Pan, przyodziany w blask  d g  W Nadchodzi Pan, przyodziany w blask,  d  2× przepasany mocą, obleczony w chwałę.  g K Utwierdza świat, tak że się nie zachwieje, d Twój tron niewzruszony, Tyś jest od wieków; g domowi Twemu przystoi świętość, d W domowi Twemu przystoi świętość! W Nadchodzi Pan . . . d g K Temu, który nas kocha i uwalnia od grzechów, d i uczynił nas królestwem kapłańskim, g K,W Jemu niech będzie chwała i moc, d przez wszystkie wieki wieków, W Nadchodzi Pan . . . d g K Oto przychodzi, przychodzi na obłokach, d oto przychodzi i wszyscy go zobaczą, g także ci, także ci, co Go przebodli, d wszystkie narody całej ziemi! W Nadchodzi Pan . . .

Dzień odpoczynku  e a e e   K Kto zachowuje moje słowo, W Odpoczynku dzień    a 2× nigdy go nie dotknie śmierć. i uświęcenia czas    e   ludowi swemu dałeś. W Tyś jest Jedyny, a e a e K Abraham dzień ten zobaczył Jedyny, który trwa w radości. a e W i w Izaaku się rozradował. Któż jest jak nasz Pan? a a e K, W Jakub i synowie jego K Ten dzień jest wieńcem zbawienia, e a e w dniu tym odpoczęli. W pamiątką radości i wesela. W Odpoczynku dzień . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

95

hei, f ]: eII

Pocieszajcie mój lud (Iz 40, 1–3.10–11) e K Pocieszajcie mój lud, a H7 mówcie do serca Jerozolimy i wołajcie, że skończona e niewola jej. W Pocieszajcie mój lud, a H7 mówcie do serca Jerozolimy i wołajcie, że skończona e niewola jej. G K Oe! woła głos na pustyni, AH 7 głos woła: a przygotujcie ścieżkę Panu, H7 e wyrównajcie drogę Mu. a e W Albowiem Pan przychodzi z wielką mocą, H7 On nagrodę z Sobą przynosi. a e Jak dobry pasterz gromadzi trzodę, H7 e nosi jagnięta na piersi. a e K Jak dobry pasterz łagodnie prowadzi H7 matki z jagniętami. a Jak dobry pasterz na ramionach dźwiga H7 owieczkę zbłąkaną. W Pocieszajcie . . .

96

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

K

W

K

W

Byli dwaj aniołowie a d a Byli dwaj aniołowie, d a jeden pyta drugiego: d a „Gdzie, gdzie E a jest miejsce Jego chwały”? d a „Gdzie, gdzie E a jest miejsce Jego chwały”? a d Oto w błogosławieństwie, a oto w błogosławieństwie, d oto w błogosławieństwie, E a jest miejsce Jego chwały. a d Oto w błogosławieństwie, a oto w błogosławieństwie, d oto w błogosławieństwie, E a jest miejsce Jego chwały.

b e[ b K Byli dwaj aniołowie . . . ∗

∗ Powtarza

się całość kilkakrotnie, za każdym razem modulując o pół tonu (tonacje a, b, h itd.).

27 II 2002 — Pascha ’97

97

hGi

Psalm 116: Miłuję Pana G h K Miłuję Pana, albowiem słucha C krzyku mojej modlitwy. a D7 Nakłonił ku mnie swe ucho G w dniu, w którym go wzywałem. G Ściskały mnie więzy śmierci, h znajdowałem się w okowach piekła, C a męczyły mnie smutek i udręka, D7 wezwałem imienia Pańskiego: G „Błagam Cię, Panie, ratuj mnie”. G h W Powróć, duszo moja, do swego pokoju, C a D7 albowiem Pan wyświadczył ci dobro;  C G   On cię wybawił od śmierci, 2× D G   uchronił Twoje nogi od upadku. G h K Ja wierzyłem, nawet gdy mówiłem: „Jestem nazbyt nieszczęśliwy”; C a D7 powiedziałem z goryczą: G „Człowiek jest fałszywy”. Cóż oddam Panu za wszystko, h co mi wyświadczył? C a Podniosę kielich zbawienia D7 i będę wzywał Imienia Pańskiego. G W Powróć, duszo moja . . .

98

Pascha ’97 — 27 II 2002

hCi, E[: CIII

Przyjdźcie do mnie wy wszyscy (Mt 11, 28–30) C K Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, E a którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, F E a ja was ochłodzę, F E a ja was ochłodzę. C Weźcie moje jarzmo na siebie, E i uczcie się ode mnie, a że jestem cichy i pokorny sercem, F E a znajdziecie ukojenie dla siebie, F E a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. C E W Bo moje jarzmo jest słodkie, F bo moje jarzmo jest słodkie, E a moje brzemię lekkie. F Bo moje jarzmo jest słodkie, E a moje brzemię lekkie.

27 II 2002 — Pascha ’97

99

hdi, g: dV

Psalm 65: Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie d A7 K Ciebie, Panie, należy wielbić na Syjonie, d Tobie dopełniać ślubów w Jerozolimie. g d Do Ciebie, który wysłuchujesz modlitwy, A7 przychodzi wszelki śmiertelnik, d przychodzi wszelki śmiertelnik. B A7 W Do Ciebie, który wysłuchujesz modlitwy, B przychodzi wszelki śmiertelnik, A7 przychodzi wszelki śmiertelnik. d A7 K Przygniatają nas nasze przewiny, d ale Ty przebaczasz nasze grzechy. A7 Szczęśliwy, kogo wybrałeś i przygarnąłeś, d mieszkać będzie w Twoich przedsionkach. g d W Do Ciebie, który wysłuchujesz modlitwy, A7 przychodzi wszelki śmiertelnik, d przychodzi wszelki śmiertelnik. B A7 Do Ciebie, który wysłuchujesz modlitwy, B przychodzi wszelki śmiertelnik, A7 przychodzi wszelki śmiertelnik. d A7 K Nasycimy się dobrami Twego domu, d świętością Twego przybytku. A7 Cudami Twojej miłości do nas przemawiasz, d cudami Twojej sprawiedliwości nam odpowiadasz. g W Do Ciebie . . . 100

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 11: Jeżeli w Panu znalazłem schronienie G H7 W Jeżeli w Panu znalazłem schronienie, e jak możecie mi mówić, jak możecie mi mówić, C7 H7 bym uciekał niby wróbel ku górom, C7 H7 bym uciekał niby wróbel ku górom. C H7 K Ja wiem, że bezbożni napinają łuki C H7 i zakładają strzały na cięciwy, C7 H7 by ugodzić w ciemności prawych sercem. a H7 Lecz kiedy wstrząśnięte są fundamenty, a H7 co może zdziałać sprawiedliwy, a H7 co może zdziałać sprawiedliwy? G H7 e Ale Pan, ale Pan jest w swym świętym przybytku, C H7 Pan ma swój tron na niebie, C7 H7 Jego oczy są otwarte na świat, C7 H7 Jego źrenice badają każdego człowieka. G H7 e Bo Pan przenika sprawiedliwych, C7 H7 Pan przenika także bezbożnych, H7 C7 Panu Bogu nie podoba się przemoc, C7 H7 Panu Bogu nie podoba się przemoc. G H7 W Jeżeli w Panu . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

101

hei

Psalm 68, 12–16.33.34: Pan potężny ogłasza dobrą nowinę G e W Pan potężny ogłasza dobrą nowinę, a e e zwiastunów niezmierzone zastępy; a e królowie nieprzyjaciół uciekają, uciekają, G h e a piękna pani domu rozdziela zdobycze. G K Podczas gdy wy śpicie, h pomiędzy zagrodami owiec a pokrywają się srebrem e skrzydła gołębicy, a e a jej pióra odblaskami złota. G A wraz z nią spada śnieg h na górę, A e na górę cienistą. G W Pan potężny . . . G K Śpiewajcie hymny Panu, h śpiewajcie hymny Panu; a Pan przemierza niebiosa, e niebiosa odwieczne. g d Jego potęga ponad chmurami. G Oto grzmi Jego głos, h Jego głos, A e Jego głos potężny. G W Pan potężny . . . 102

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi, e: dII

Psalm 134: Błogosławcie wszyscy Pana A B A KW Allelu-, Allelu-, Alleluja, B A Allelu-, Allelu-, Alleluja! d K Błogosławcie wszyscy Pana, błogosławcie wszyscy Pana, A błogosławcie słudzy Pańscy. Błogosławcie wszyscy Pana, błogosławcie wszyscy Pana, d którzy trwacie na czuwaniu w domu Pańskim. W Wznieście ku Niemu ręce, wznieście ku Niemu ręce A i błogosławcie Pana, którzy trwacie w domu Pana, swego Boga, d czuwając nocami! A B A KW Alleluja, Alleluja, Alleluja, d A B A Alleluja, Alleluja, Alleluja! B A Allelu-, Allelu-, Alleluja, B A Allelu-, Allelu-, Alleluja!

27 II 2002 — Pascha ’97

103

hai

Córki jerozolimskie Marsz żałobny (Łk 23, 28.31.34.43.46) a W Córki jerozolimskie, F a nie płaczcie, nie płaczcie nade mną. F K Jeśli się czyni to z drzewem zielonym, G a z suchym co się stanie, F E a z suchym co się stanie? Aj! a W Córki jerozolimskie . . . a K Ojcze, przebacz im, F a bo nie wiedzą, co czynią; F E a przebacz im, przebacz im! Aj! a W Córki jerozolimskie . . . F E K Ja cię zapewniam: F E dziś będziesz ze mną w raju! a W Córki jerozolimskie . . . a F K Ojcze, Ojcze, G a w Twoje ręce powierzam ducha mego. F E a Aj, aj, aj! a W Córki jerozolimskie . . .

104

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Psalm 32: Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem a d KW Grzech mój, Panie, Tobie wyznałem, a winy mojej nie zataiłem; G a rzekłem: Panu wyjawię nieprawość moją, G a a Ty odpuściłeś złość mojego grzechu. a d K Toteż każdy wierny modli się do Ciebie a w czas udręczenia; G a choćby nawet uderzały wielkie wody, G a nie będą go mogły dosięgnąć. a KW Grzech mój, Panie . . . a d K Szczęśliwy ten, komu odpuszczona jest wina, a komu grzech został darowany! G a Szczęśliwy ten, komu Bóg nie poczytuje żadnego zła, G a w którego sercu nie ma zdrady! a KW Grzech mój, Panie . . . a d K Póki milczałem, schnęły kości moje a od jęków mych przez cały dzień; G a dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, G a topniały siły moje jak od upałów lata; d lecz grzech mój, Panie, Tobie wyznałem, a winy mojej nie zataiłem; G a rzekłem: Panu wyjawię nieprawość moją, G a a Ty odpuściłeś złość mojego grzechu. a KW Grzech mój, Panie . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

105

hai

Maryja, Matka Kościoła (1983) E K Niewiasto, oto Twój Syn,

(J 19, 26–34)

Niewiasto, oto Twój Syn, oto Twój Syn, oto Twój Syn! a d E Oto Twoja Matka, oto Twoja Matka. q qq 9 a G6+1− a KW Maryjo, Matko moja, Maryjo, Matko nasza, G E przyjdź i zamieszkaj ze mną tu, G F wejdź doq domu mego 7 q q E4+ F 7] q q q E i naucz nas kochać Twego Syna, tak jak Go kochałaś Ty. 2× E K „Pragnę, o jak pragnę, VI

III

wszystko się spełniło, wszystko się spełniło, wszystko się spełniło”. a KW Maryjo, Matko moja . . . F K A potem przyszli żołnierze, a widząc, że już umarł, nie złamali Mu nóg, ale jeden z nich włócznią przebił mu bok 7] q q E F4]+ i natychmiast wypłynęła krew i woda, krew i woda. q qq 9 a a G6+1− KW Maryjo, Matko moja, Maryjo, Matko nasza, G E jesteś Matką Kości oła, 7 q qq E4+ F 7] q q q E on rodzi się z boku Chrystusa: Oblubienica — nowa Ewa. 2× a Maryjo, Matko moja . . . VI

III

106

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Stabat Mater d KW Stabat Mater dolorosa q q C 7 qq qq B 7 qq qq iuxta crucem lacrimosa A7 dum pendebat filius. d K Duszę jej tak bolejącą q 7 qqq qq C B 7 qq qq zasmuconą, wzdychającą A7 przebił miecz. KW Stabat Mater . . . K O jak smutna i strapiona była ta Błogosławiona, Matka Syna Jedynego! KW Stabat Mater . . . K Kto by nie zapłakał, widząc Matkę Chrystusa w tak wielkim cierpieniu! KW Stabat Mater . . . K Widzi Jezusa cierpiącego, biczowaniem dręczonego za grzechy swego ludu! KW Stabat Mater . . . K Widzi Syna tak słodkiego, w śmierci samotnego, kiedy daje swego Ducha! KW Stabat Mater . . . K O Chryste, kiedy ja będę umierał, przez Twą błogosławioną matkę daj mi dojść do palmy zwycięstwa! d B7 A7 K Amen, amen, amen! KW Amen, amen, amen! III

III

27 II 2002 — Pascha ’97

107

hei

Lamentacje Pana Wielki Piątek, Adoracja Krzyża e KW Ludu mój, ludu, ludu, mój ludu, cóż złegom ci uczynił, a cóż złegom uczynił i w czym cię zasmuciłem, daj mi odpowiedź, H7 w czym cię zasmuciłem? a K To ja wywiodłem cię z Egiptu, to ja wywiodłem cię z Egiptu, H7 a ty, a ty przygotowałeś mi krzyż! e KW Ludu mój, ludu . . . a K Za to, że wiodłem cię czterdzieści lat przez pustynię, za to, że twój głód koiłem manną, i wprowadziłem cię do Ziemi Obiecanej, H7 ty, ty przygotowałeś mi krzyż! e KW Ludu mój, ludu . . . a K Co jeszcze miałem ci uczynić, a nie zrobiłem? Ja ci śpiewałem: „winnico moja ukochana”, H7 a ty, a ty stałaś się gorzka! Hagios Te`os, W Sanctus Deus, K Hagios Ischyr`os, W Sanctus Fortis, K Hagios At`anatos, W eleison hym`as, K Sanctus Immortalis, W miserere nobis! e KW Ludu mój, ludu . . . 108

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Psalm 8: O nasz Panie, o nasz Boże e KW O nasz Panie, o nasz Boże, G jakże wielkie jest Twe imię, H7 na całej ziemi, Twoje imię, a H7 ponad niebiosa wznosi się twa miłość. a H7 K Ustami dzieci i niemowląt a H7 potwierdzasz swą potęgę, o Panie, C H7 by zmusić do milczenia wrogów i buntowników. e KW O nasz Panie . . . a H7 K Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, a H7 na księżyc i na gwiazdy, które utwierdziłeś; C H7 czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, C H7 czym syn człowieczy, że o niego się troszczysz? G H7 A jednak, a jednak C uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, H7 chwałą i czcią go uwieńczyłeś, C H7 poddałeś wszystko pod Jego stopy. e KW O nasz Panie . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

109

hai, h: aII

Tyś jest błogosławiona, Maryjo (Łk 1, 42–44) a G a K Tyś jest błogosławiona, Maryjo, G a między niewiastami, Maryjo! G a i błogosławiony owoc, Maryjo, G a owoc łona twego, Jezus. F E Maryjo, Tyś uwierzyła!  a  W Skądże mi to, że mojego Pana matka  2× G a   przychodzi do mnie, skądże mi to? a E K Oto skoro usłyszałam Twój głos, d E coś poruszyło się we mnie, d E moje dziecko poruszyło się z radości!  a F   W Maryjo, szczęśliwa Maryjo, 2× E   Tyś uwierzyła, że się spełni słowo Pana! a W Skądże mi to . . . hai

Witaj, Królowo niebios  a d a  K Witaj, Królowo niebios, Witaj, wieczna służebnico,  2× G F E a   o Pani, Pani Aniołów. proś Chrystusa za nami. a G F Witaj, Korzeniu; K I . . . i . . . i ... E Witaj, Bramo! Witaj, Korzeniu; E7 E Ty . . . Ty . . . Ty . . . Witaj, Br amo! a 7 E otwarłaś bramę dla naszego światła. Ty . . . Ty . . . Ty . . . a a E otwarłaś drogę dla naszego świ atła. W Rozraduj się, Dziewico Maryjo, a a E ze wszystkich najpiękniejsza. W Rozraduj się, Dziewico Maryjo . . .

110

Pascha ’97 — 27 II 2002

hhi, d]: hIV

Dziewico, tak bardzo przedziwna h e h W Maryjo, córko Twego Syna, e h Matko Jezusa i Matko nasza, G F] Dziewico tak bardzo przedziwna. h e h K Maryjo, Tyś jest stworzeniem, e h które wydało na świat Stworzyciela; G F] Tyś służebnicą, która poczęła Swego Pana. h e h W Maryjo, córko Twego Syna . . . h e h K Maryjo, utworzona z ziemi, e h Tyś jest pełnym chwały, G F] pełnym chwały obrazem nieba. h e h W Maryjo, córko Twego Syna . . . h e h K Maryjo, Ty będąc najmniejszą, e h jesteś niewiastą największą G F] i będąc córką Boga, jesteś Jego Matką, e F] będąc córką Boga, jesteś Jego Matką. G F] Dziewico tak bardzo przedziwna. h e h W Maryjo, córko Twego Syna, e h Matko Jezusa i Matko nasza, G F] Dziewico tak bardzo przedziwna.

27 II 2002 — Pascha ’97

111

hai, c]: aIV

Maryjo, Domie Błogosławieństwa a d a W Maryjo, Domie Błogosławieństwa, d a Zbawienie naszego wieku, E Przybytku ziemski Pokornego. d E K Ty, jak w Kanie Galilejskiej d E dostrzegłaś, że brakło nam wina, F że nasze święto nie było świętem, że nasze życie nie było życiem, E albowiem śmierć panowała nad nami. a d a W Maryjo, Domie Błogosławieństwa, d a Zbawienie naszego wieku, E Przybytku ziemski Pokornego. d E K Ty przywiodłaś nas do Swego Syna d i nauczyłaś nas posłuszeństwa, E i czynić wszystko, co On nam mówi, F E aby przemienił naszą wodę w nowe wino. F G W Zwycięstwo, zwycięstwo, F E życie wieczne w Chrystusie Zmartwychwstałym! a G a Alleluja, allelu-, alleluja. a G a Alleluja, allelu-, alleluja!

112

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Psalm 34: Błogosławić będę Pana w każdym czasie (1986) d KW Błogosławić będę Pana w każdym czasie, C A na moich ustach zawsze Jego chwała; B A będę chlubić się w Panu, B A niech usłyszą pokorni i weselą się. d K Śpiewajcie wraz ze mną Panu, C A śpiewajmy razem Jego imieniu, B A bo szukałem Pana i mi odpowiedział B A i od wszelkiej trwogi mnie uwolnił. KW Błogosławić będę Pana . . . K Anioł Pański stawia obóz warowny wokół tych, co się Go boją, i ich zbawia; oto biedak woła, a Pan go wysłuchuje i wybawia ze wszystkich jego ucisków. KW Błogosławić będę Pana . . . d C A K,W Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, B A szczęśliwy człowiek, który chroni się u Niego. KW Błogosławić będę Pana . . . K Wiele jest prób, które czekają sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go uwalnia; wołają do Niego, a Pan ich wysłuchuje i wybawia ze wszystkich ucisków. KW Błogosławić będę Pana . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

113

hhi, d]: hIV

Żniwo narodów

(J 4, 31–38)

h K Przybyli uczniowie i rzekli mu: e F] e F] „Rabbi jedz, Rabbi jedz!” G F] A On odpowiedział: „mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. G F] Moim pokarmem jest czynić wolę Tego, który mnie posłał, e F] by wypełnić Jego dzieło”. h F] KW Czyż nie mówicie: h „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie pora żniwa”? A G F] Czyż nie mówicie: h „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie pora żniwa”? e K Oto powiadam wam: A G „Podnieście wasze oczy i popatrzcie na pola, F] jak już bieleją gotowe na żniwo!” KW Czyż nie mówicie . . . G F] K Już się gromadzą żniwiarze G F] i odbierają zapłatę, i zbierają owoce na życie wieczne. G F] W Na życie wieczne! KW Czyż nie mówicie . . . e G F] K Ja was posłałem zbierać to, nad czym wyście się nie napracowali, G F] inni natrudzili się, a wy korzystacie z ich trudu, e F] żeby się radowali razem, kto sieje i kto zbiera. KW Czyż nie mówicie . . .

114

Pascha ’97 — 27 II 2002

hEi

Psalm 110: Rzekł Pan do Pana mego E c] G] K,W Rzekł Pan do Pana mego: K Pan przysiągł i żal mu nie będzie: G] A E „Siądź po mojej prawicy, „Tyś jest kapłanem na wieki A H7 E aż położę twych nieprzyjaciół na wzór Melchizedeka, E H7 E jak podnóżek pod twe stopy, na wzór Melchizedeka”. H7 E c] G] jak podnóżek pod twe stopy, Bowiem Pan jest po Twojej prawicy, H7 E H G] jak podnóżek pod twe stopy”. zniweczy wszystkich Twoich wrogów, A E c] G] będzie sądził narody, K Berło Twojej władzy H7 E H G] będzie sądził narody. rozpościera Pan z Syjonu: c] A E Bowiem w drodze ugasi „Panuj pośród swoich wrogów, G] H7 E pragnienie wodą z potoku panuj pośród swoich wrogów. H G] c] G] i podniesie głowę wys oko, Z łona jutrzenki A E H G] i podn iesie głowę wys oko, jako rosę cię zrodziłem, H7 E A E i podn iesie głowę wys oko. z łona jutrzenki 7 H E E jako rosę cię zrodziłem”. W Rzekł Pan do Pana mego: E G] W Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po mojej prawicy, G] A „Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół A E aż położę twych nieprzyjaciół jak podnóżek pod twe stopy, E H7 E jak podnóżek pod twe stopy, jak podnóżek pod twe stopy, H7 E H7 E jak podnóżek pod twe stopy, jak podnóżek pod twe stopy”. H7 E jak podnóżek pod twe stopy”.

27 II 2002 — Pascha ’97

115

hai

Psalm 1: Szczęśliwy człowiek a F a W Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, F a który na drodze grzeszników nie przystaje F a i nie siada w towarzystwie szyderców. G E K Ale znajduje upodobanie w Słowie Pana, G F E Jego psalmy szepcze dniem i nocą. a F a K,W On będzie jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, F E K które daje owoc w swoim czasie. F E Jego liście nigdy nie opadną, G F E a wszystko, co czyni, jest udane. G F E Powiodą się wszystkie jego dzieła. a W Nie tak bezbożni, nie tak. F a Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. F E K Nie ostoją się bezbożni na sądzie F E ani grzesznicy we wspólnocie świętych, G F E bo Pan czuwa nad drogą swoich wiernych, F E F E ale droga bezbożnych źle się kończy, źle się kończy. a W Szczęśliwy człowiek . . . G K Ale znajduje upodobanie . . .

116

Pascha ’97 — 27 II 2002

hEi

Psalm 45: Tyś najpiękniejszy San Diego de Compostella 1990 E W Tyś najpiękniejszy, Tyś najpiękniejszy, spośród synów Adama, spośród synów Adama; wdzięk się rozlał na twych wargach, jesteś błogosławiony, błogosławiony na zawsze. E W Tu eres hermoso, el mas hermoso de los hijos de Ad´an, de los hijos de Ad´an. La gracia est`a en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. c] G] K Przypasz mocarzu miecz do Twego boku A G] i wstąp na rydwan pełen łaski i blasku. f] G] Krocz w obronie prawdy, cichości i sprawiedliwości, A G] napnij swój łuk, który moc daje twej prawicy. f] G] Ostre są twe strzały; H A G] Poddają się Tobie narody. E W Tyś najpiękniejszy . . . c] G] K Z pałaców z kości słoniowej A G] cytry śpiewają dla Ciebie; f] G] córki królewskie twymi ulubienicami, H A G] K,W po twej prawicy stoi Królowa w złocie z Ofiru. E W Tyś najpiękniejszy . . . c] G] A G] K Słuchaj, córko, spójrz, nakłoń ucha, f] G] zapomnij o swym ludzie i o domu ojca, H A G] a królowi spodoba się twoja piękność; f] G] A G] on jest twym Panem, oddaj się Jemu, H A a zamiast ojców będziesz mieć synów, G] których uczynisz książętami nad ziemią. E W Tyś najpiękniejszy . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

117

hai, h: aII

Psalm 128: Szczęście dla człowieka (1990) a KW Szczęście dla człowieka, e a co boi się Pana; d97− q qq szczęście dla człowieka, F E który chodzi jego drogami d97− q qq E K Żył będzie z pracy rąk swoich, d97− q qq E szczęście posiądzie i dobrze mu będzie: F małżonka jego jak płodny szczep winny E pośrodku jego domu, F jego synowie jak pędy oliwek E dookoła jego stołu. a W Szczęście dla człowieka . . . E d97− q qq K Tak będzie błogosławiony mąż, co boi się Pana, d97− q qq E niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu! F E Abyś zobaczył pomyślność Jeruzalem! F E Abyś zobaczył dzieci twoich synów! a W Szczęście dla człowieka . . .

118

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Psalm 68, 2.4–7: Niech wstanie Bóg E KW Zaśpiewajcie Bogu, hymnem chwalcie jego imię, d97− q qq zaśpiewajcie Bogu, wyrównajcie drogę E cwałującemu na obłokach „Pan” jest Jego imię, d97− q qq radujcie się przed Jego obliczem: K Bowiem Ojcem jest dla sierot i dla wdów jest Opiekunem E — Bóg. d97− q qq Tym najbiedniejszym E daje mieszkanie w swoim domu d97− q qq E i uwięzionych On uwalnia z radością. E KW Niech wstanie Bóg, Jego wrogowie niech pierzchają, sprawiedliwi niech weselą się i śpiewają z radości!

27 II 2002 — Pascha ’97

119

hei

Ruszajmy już pasterze e H7 W Ruszajmy już pasterze! Pójdźmy do Betlejem! e Dziś przyszło na świat Dziecię, nazwane: Emanuel, H7 nazwane: Emanuel, nazwane: Emanuel; e H7 eH7 e ruszajmy już pasterze! Pójdziemy do Betlejem! a H7 e K Ubodzy już śpiewają, a mali się radują! a H7 e W Ubodzy już śpiewają, a mali się radują! a H7 e KW Co za radość i wesele, co za radość i wesele, a H7 e Co za radość i wesele, dziś zrodzony Zbawca nasz! e H7 W Ruszajmy już pasterze! Pójdźmy do Betlejem! e Dziś przyszło na świat Dziecię, nazwane: Emanuel, H7 nazwane: Emanuel, nazwane: Emanuel; H7 ruszajmy już pasterze! Pójdziemy do Betlejem! e a H7 K Jego Matką Maryja, Jego ojcem jest Józef. a H7 e W Jego Matką Maryja, Jego ojcem jest Józef. a H7 e KW Co za radość i wesele, co za radość i wesele, e H7 e Co za radość i wesele, dziś zrodzony Zbawca nasz!

120

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Maria de Jasna Góra Hymn do Madonny Częstochowskiej H KW Maria de Jasna Góra, Mater abscondita et semper sollicita, a Tu, Redemptoris Mater, H ora pro nobis. H Maryjo z Jasnej Góry,∗ Matko ukryta, a zawsze troskliwa, a Ty, Matko Odkupiciela H módl się za nami. e K Powstań tak jak Debora, a zbaw nas tak jak Judyta, śpiewaj dla nas tak jak Anna, H wstaw się za nami jak Estera. H W Maria . . . e K Niewiasto niebieska, a naucz nas chodzić śladami Chrystusa, śladami Sługi, pokornego Syna, pokornej Matki, H zawsze Dziewicy Maryi. H W Maria . . . ∗ Można

śpiewać również: Maryjo, Święta Maryjo

27 II 2002 — Pascha ’97

121

hai, h: aII

Psalm 142: Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc a d W Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc, a Ciebie, Panie, moim krzykiem błagam, E7 przed Tobą, Panie, wylewam mój lament, F E przed Ciebie moją udrękę zanoszę. d K Czuję, że duch we mnie ustaje, E7 ale Ty znasz moją ścieżkę. a d Spójrz, Panie, że na drodze, a spójrz, zastawili na mnie sidła; E E7 Zobacz, że po mej prawicy nie ma nikogo, F E nikogo, kto by mnie rozpoznał; d opuszcza mnie wszelka pociecha, E7 bo nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie. F G W Do Ciebie wołam, o Panie. E7 Tobie mówię: tylko Tyś mym schronieniem. F Tyś moim udziałem na tej ziemi, E jedynym moim szczęściem. d E K Słuchaj, Panie, ja płaczę, d E bo jestem w wielkiej depresji. F G Uwolnij mnie Ty od wrogów, E co są mocniejsi ode mnie; F G wyrwij moją duszę z tego więzienia, E a złożę dzięki Twemu Imieniu; F wtedy otoczą mnie sprawiedliwi, E radować się będą Twą miłością do mnie. W Do Ciebie, Panie, głośno wołam o pomoc . . . KW Do Ciebie wołam, o Panie . . . 122

Pascha ’97 — 27 II 2002

hGi

Wyrasta różdżka z pnia Jessego (Iz 11, 1–10.16) G e C W Wyrasta różdżka z pnia Jessego, K Krowa i niedźwiedzica G G Odrośl z jego korzeni. przestawać będą razem, C G C G Spoczywa na Nim Duch Pana, lew żywić się słomą jak wół, D G D Duch mądrości i rozumu, niemowlę igrać będzie D G G Duch rady i męstwa, na norze kobry, C G C Duch wiedzy i pobożności, dziecko włoży rękę D G G Duch bojaźni Pańskiej. do kryjówki jadowitego węża. D C G Bo zła nie będzie się już K Nie będzie sądzić z pogłosek, G D więcej cz ynić. lecz pomoże D G KW Albowiem poznanie Pana wszystkim uciśnionym. G C wypełni ziemię. Jego słowo będzie rózgą H7 G K Alb owiem w owym dniu dla gwałtownika D korzeń Jessego wzniesie się I tchnieniem ust swoich e G jak chorągiew dla nar odów uśmierci bezbożnika. a H7 C G i ludy pójdą za nim z bojaźnią. Wilk zamieszka z barankiem, C C G W owym dniu Pan pantera leżeć z koźlęciem, H7 D G wyciągnie swoją rękę. lew i cielę razem paść się będą, C H7 C G Bo droga się otworzy, a mały chłopiec je poprowadzi, C H7 D G droga dla narodów, mały chłopiec je poprowadzi. a H7 którą wskaże Dziewica. G G W Wyrasta różdżka . . . W Wyrasta różdżka . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

123

hai

Psalm 25: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę a E KW Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, dF E do Ciebie, o mój Boże. a E K Tobie ufam, o Panie, dF E niech nie triumfują nade mną moi wrogowie. a E Pokaż mi, Panie, Twoją drogę, dF E naucz mnie, Panie, Twojej ścieżki. a E KW Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, dF E do Ciebie, o mój Boże. a E K Wspomnij, Panie, na Twoją miłość, dF E na Twoje współczucie, które jest wieczne. a E Moich grzechów, Panie, nie wspominaj, d F E pamiętaj, Panie, żeś jest miłosierdziem. F E Podaruj mi, Panie, Twoje miłosierdzie, F E zanurz mnie w Twoim miłosierdziu. a E KW Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, dF E do Ciebie, o mój Boże.

124

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 141: Do Ciebie wołam Przeciwko uwodzeniu przez grzech e H7 KW Do Ciebie wołam, do Ciebie wołam, o Panie, a H7 przybądź, pospiesz się, e posłuchaj mego głosu — do Ciebie wołam. e H7 Niech moja modlitwa będzie jak kadzidło, e wzniesienie rąk moich — jak ofiara wieczorna. D G H7 K Postaw, Panie, przy moich ustach wartownika, D C H7 straże przy bramie warg moich; a H7 niech moje serce nie skłania się do złego, a H7 do popełniania czynów przestępczych. G e H7 e Sprawiedliwy niech uderza mnie, bo kocha i koryguje, C H7 aby olejek niegodziwego nie perfumował mojej głowy, a H7 bo ja zepsułbym się jego grzechami, C H7 bo ja zepsułbym się jego grzechami. KW Do Ciebie wołam . . . D G H7 K Na Ciebie, Panie, patrzą moje oczy, D C H7 w Tobie się chronię, nie zostawiaj samej mojej duszy! a H7 Ustrzeż mnie Ty od sidła, które na mnie zastawili, a H7 od pułapek licznych wrogów. G e H7 Niech wpadną oni, każdy do swojej sieci, C H7 a ja zjednoczony z Tobą przejdę bez szkody, a H7 a ja zjednoczony z Tobą przejdę bez szkody. KW Do Ciebie wołam . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

125

hdi, e: dII

Psalm 123: Do Ciebie wznoszę moje oczy d A7 K Do Ciebie wznoszę moje oczy, g A7 do Ciebie, który mieszkasz w niebie. d A7 KW Do Ciebie wznoszę moje oczy, g A7 do Ciebie, który mieszkasz w niebie. d K Jak oczy sług A7 są wpatrzone w ręce ich panów, g jak oczy niewolnicy A7 w ręce jej pani, B A tak nasze oczy są w Panu, B A7 ufając, że się zmiłuje, B A7 ufając, że się zmiłuje. d A N Miej litość nad nami, o Panie. B A M Miej litość nad nami, o Panie. d A N Nasza dusza jest nasycona pogardą. B A M Bo nazbyt nas wypełnili szyderstwem. d A N Pogardą ludzi pysznych. B A M Szyderstwem prześmiewców. d A KW Miej litość nad nami, o Panie. B A Miej litość nad nami, o Panie.

126

Pascha ’97 — 27 II 2002

hhi

Psalm 6: O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie F] F]9[ q q G 4 KW O Panie, nie karć mnie w swoim gniewie G F] i nie karz w swej zapalczywości. h A F] K Zmiłuj się, zmiłuj się nade mną, Panie, bo niknę; h A F] ulecz mnie Ty, o Panie, bo drżą moje kości. G F] Strwożona cała jest dusza moja, A F] K,W a Ty, o Panie, jak długo jeszcze? G F] K Powróć, o Panie, uwolnij moją duszę. G F] Wybaw mnie Ty, o Panie, przez Twoje miłosierdzie. A F] K,W Bo nikt z umarłych Cię nie wspomni. A F] K Ani w szeolu nie śpiewa Twojej chwały. F]9[ q q 4 KW O Panie . . . h K Wycieńczyły mnie moje jęki, A h każdej nocy zraszam łzami moje łoże; G F] moje oczy wypłakuję w smutku, e F] starzeję się pośród wielu wrogów. A F] Odstąpcie ode mnie złoczyńcy, A F] bo Pan słyszy mój lament, A F] bo Pan przyjmuje moją modlitwę. F]9[ q q 4 KW O Panie . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

127

hEi

Gloria, gloria, gloria Denver 1993 (Iz 66, 18–22) E K,W Przybywam by zgromadzić A E K,W Wszystkie narody F] H K Przybędą i zobaczą moją chwałę. A E W Przybędą i zobaczą moją chwałę. A E A E H7E KW Gloria, gloria, gloria. A E A E H7E Gloria, gloria, gloria. c] K Położę na nich znak A E i wyślę ich do narodów najd alszych, H7 E aby głosili moją chwałę. 2× KW Gloria . . . G] A K I zgromadzą wszystkich waszych braci E ze wszystkich narodów, H E jako dar dla Pana. 2× c] G] I wezmę spośród nich H G] kapłanów dla siebie, A E kapłanów, by głosili moją chwałę, H7 E kapłanów, by głosili moją chwałę. KW Gloria . . . c] K Albowiem tak, jak nowe niebiosa G] i nowa ziemia, które Ja uczynię, H G] trwać będą na zawsze, A E H7 E tak będzie trwać ich potomstwo na zawsze. KW Gloria . . .

128

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Carmen ’63 a E F K Są zerwane moje więzy, d E zapłacone moje długi, F moje bramy pootwierane, E oto idę w każdą stronę. d E K Oni skuleni w swoim kącie d przędą nadal bladą E tkaninę swoich godzin; F lub na powrót zasiadają w kurzu, E aby przeliczać swoje monety

Tagore F E i wołają mnie, i wołają mnie, F E abym zawrócił. a e Ale już mój miecz jest wykuty, a e włożyłem już zbroję, G H już mój koń się niecierpliwi, D A F] a ja pozyskam me Królestwo, h G F] a ja pozyskam me Królestwo.  D A   W Pozyskam me królestwo,     D A 2× pozyskam me królestwo,     E A  oto idę w każdą stronę. 

hdi

Psalm 129: Bardzo mnie prześladowali d K Bardzo mnie prześladowali A7 od mojej młodości; bardzo mnie prześladowali, d niech mówi Izrael.

A7   K Ale Pan jest sprawiedliwy, 2× d   On połamał jarzmo występnych. A7 W Niech odstąpią nienawidzący Syjonu, d niech odstąpią nienawidzący Syjonu. 

W Bardzo mnie prześladowali A7 od mojej młodości;

K Niech staną się jak trawa, A7 co rośnie na dachach,

bardzo mnie prześladowali, d ale nie przemogli. A7 K,W Na mym grzbiecie orali oracze, na mym grzbiecie a wydłużyli bruzdy. ∗ Carmen

d która, zanim ją wyplenią, usycha.

Nie napełni nigdy nią kosiarz A7 swojej ręki, d ni zanadrza ten, co zbiera snopy. d W Bardzo mnie prześladowali . . .

’63 w nowym śpiewniku jest na niebieskich kartkach — etap Wybrania.

27 II 2002 — Pascha ’97

129

hGi

Psalm 33: Radujcie się sprawiedliwi w Panu G e KW Radujcie się sprawiedliwi w Panu, C G świętym przystoi uwielbienie. e Uwielbiajcie Pana na cytrze, C G przy harfie dziesięciostrunnej Jemu śpiewajcie. a H7 K Śpiewajcie Panu pieśń nową, a H7 zagrajcie na cytrze najpiękniej i wykrzykujcie, C albowiem prawe jest Słowo Pana, D H7 prawdą każde jego dzieło. C W nim są sprawiedliwość i Prawo, D H7 Jego miłości pełna jest ziemia. G W Radujcie się . . . a H7 K Słowo Pana uczyniło niebo a H7 i tchnienie Jego ust, Jego zastępy. C Pan udaremnia zamiary narodów, D H7 wniwecz obraca zamysły ludów. C Ale zamiar Pana, D H7 zamiar Pana trwa na wieki. G e W Radujcie się sprawiedliwi w Panu, C G świętym przystoi uwielbienie. e Uwielbiajcie Pana na cytrze, C G Przy harfie dziesięciostrunnej Jemu śpiewajcie 130

Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

K

W

S W

Psalm 18: Kocham cię Panie Loreto 1995 F] D F] K Wołałem Pana w moim udręczeniu, Kocham Cię, Panie, h mego Boga, Tyś moją skałą. h G mego Boga przyzywałem; Tyś mym Wybawicielem, A G F] i usłyszał mój głos ze swej świątyni, Tyś moim Bogiem. F] G F] i dotarł do Jego ucha mój krzyk; Kocham Cię, kocham Cię, Panie. G F] D h i zi emia poruszyła się i zachw iała, ∗ Fale śmierci ogarniały mnie, G F] G D zadrżały fundamenty gór przerażały mnie trąby Beliala, G F] A G b owiem obniżył niebiosa i zst ąpił. ściskały mnie pęta Szeolu, A F] D I ukazało się dno morza pochwycony byłem w sidła śmierci. A F] i fundamenty świata się odsłoniły, Melodia a) + W: Refren G i wyciągnął swą rękę, D h Le onde della morte mi avvolgevano, i mnie pochwycił, G D F] mi spaventavano le trombe di Belial, wydźwignął mnie z głębokości wód. A D D F] mi stringevano i lacci dello Sheol, W Kocham Cię, Panie, . . . D D ero presso nei ceppi della morte. W Fale śmierci. . . S Melodia b) + W: Refren

44 hà ÃÁ à ÂÂà a) G 2 4 `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 G G ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘

F]

A

G Ä Ã ÂÂÃ É Ä ÃÁ à `ˇ Éǡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G F] 44 GÃà ÂÂ É ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ( ˇ ˇ3 ˇ ˇ ˇ

44 b) G 2 4

∗ Refren

2.

1.

h h à   7 ĹĹ ˇ à ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˘ ˇ F] G à à à Á à ŤŤ ˇ ŤŤˇ : `ˇ ˇ ˇ ¡ > ˇ : ˇ ˇ ˇ

à ÃÁ à ÂÂà ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ

A

h

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

Č Č ˇ F]

P

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

można śpiewać po włosku, zwłaszcza po solowej partii skrzypiec.

27 II 2002 — Pascha ’97

131

hai

W

K

W K

Caritas Christi (2 Kor 5,14-15.17.21) a C E Caritas Christi urget nos! F E Caritas Christi urget nos! a C E Miłość Chrystusa przynagla nas, świadomych tego; F E Miłość Chrystusa przynagla nas, świadomych tego, a C że skoro jeden umarł za wszystkich, E wszyscy są umarli; F że skoro Chrystus umarł za wszystkich, E wszyscy są umarli. d E A umarł On za wszystkich, aby ci, co żyją, d E nie żyli już więcej dla siebie,q F d97− q q ale dla Tego, który umarł G E i zmartwychwstał za nich. a Caritas Christi . . . d Jeśli ktoś jest w Chrystusie, E jest nowym stworzeniem. d E To co stare minęło, a oto wszystko jest n owe. F d97− q qq Tego, który nie znał grzechu,

uczynił Bóg grzechem, G E abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w Nim. a W Caritas Christi . . . a A7 d97− q qq K Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! E a Biada mi! Biada mi! a W Caritas Christi . . . ∗ Caritas

132

Christi w nowym śpiewniku jest na niebieskich kartkach — etap Wybrania. Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Maryjo, Matko drogi gorejącej D h G E K Maryjo, matko drogi gorejącej, G D Ty nas uwalniasz od ognia namiętności A D rosą Twojego wstawiennictwa.

   

h G E A W Cicha Maryjo, wszystka niepokalana, G D aniele stróżu trzeciego milenium, A D skarbnico wszelkich łask, G D obrazie każdej cnoty, A D Twe piękno wyśpiewuje Jerozolimę niebieską. h G E K Ty ukazałaś nam drogę, G D pod krzyżem przyjęłaś nas. A D Matko drogi gorejącej, G D pod krzyżem przyjęłaś nas. A D Jakże powiedzieć: nie, Twemu Synowi, gdy kona. h W Cicha Maryjo, . . .

∗ Maryjo, Matko drogi gorejącej w nowym śpiewniku jest na niebieskich kartkach — etap Wybrania. 27 II 2002 — Pascha ’97

133

hei

Szlom lech Mariam e e H W Szlom lech Mariam H7 e Maliat tai buta C H7 Maran, Maran amech C H7 Maran, Maran amech. e K Zdrowaś Maryjo 7

Pełna łaski C H7 Pan, Pan jest z Tobą. C H7 Błogosławionaś Ty między niewiastami C a H7 i błogosławiony owoc łona Twego, Jezus. e W Święta, Święta Maryjo

K

W K

W W ∗ Szlom

134

Matko, Matko Boga, C H7 módl się, módl się za nami, C H7 bo jesteśmy, bo jesteśmy grzesznikami. a H7 Maryjo, nie płacz, a H7 Maryjo, Maryjo, Maryjo, rozraduj się. e Święta, Święta Maryjo . . . G H7 Maryjo, dopomóż nam, a H7 Maryjo, dopomóż nam, a H7 Dziewico Maryjo, dopomóż nam, a H7 Dziewico Maryjo, niech wypełnia się w nas Jego Słowo. e Święta, święta Maryjo . . . e H7 e Szlom lech Mariam . . .

lech Mariam w nowym śpiewniku jest na niebieskich kartkach — etap Wybrania. Pascha ’97 — 27 II 2002

hCi

Noli me tangere

(J 20, 15–17)

C K Niewiasto, powiedz czemu płaczesz? F Niewiasto, powiedz czemu płaczesz? C G C Kogo szukasz? Kogo szukasz? Kogo szukasz? C W Panie, jeżeli Go przeniosłeś ty, F Panie, jeżeli Go przeniosłeś ty, C powiedz mi, gdzie Go złożyłeś, G C G C a ja zabiorę Go, a ja zabiorę Go. f K Mario! c W Rabbuni! f K Mario! c C W Rabbuni! B C B C K Noli me tangere, nie dotykaj mnie, B C bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. f c K,W Lecz idź ogłosić moim braciom, A[ G K,W że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, A[ G K,W Boga mego i Boga waszego, f c K,W że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, f c K,W Boga mego i Boga waszego; A[ G K że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, A[ G Boga mego i Boga waszego; C W Panie, jeżeli Go przeniosłeś ty . . .

∗ Noli

me tangere w nowym śpiewniku jest na niebieskich kartkach — etap Wybrania.

27 II 2002 — Pascha ’97

135

hhi

K,W

K

K,W

W K

Uwiodłeś mnie Panie (Jer 20, 7–18) h F]9[ q q 4 Uwiodłeś mnie Panie, h a ja pozwoliłem się uwieść. F]9[ h q q 4 Zmagałeś się ze mną i zwyciężyłeś; G F] ujarzmiłeś mnie i przemogłeś! h h F]9[ q q 4 Kiedy mówię, muszę krzyczeć: „Przemoc!”, „Ciemiężenie!” F]9[ h q q 4 Tak Twoje słowo jest kpiną i zniewagą dla mnie. F] h Powiedziałem sobie: nie będę już myślał o Nim, F]9[ q q h 4 nie będę już mówił w Jego Imię. F]9[ q q 4 Lecz w moim sercu był ogień płonący, G F] który nurtował w moich kościach. h Uwiodłeś mnie Panie. . . h F]9[ q q 4 Przeklęty dzień, gdy się urodziłem!

Przeklęty człowiek, który powiadomił mojego ojca: h „Urodził ci się syn, chłopiec!” F] F]9[ q q 4 Dlaczego wyszedłem z łona mej matki, F] gdy tylko muszę oglądać cierpienie i ból? D A D K,W Ale jest Pan u mego boku jako mocarz potężny. h F] h K Śpiewajcie hymny Panu, wysławiajcie Pana, G F] bo wyzwolił życie tego ubogiego. q

q

q mogą być przydatne dla tych, którzy nie mogą śpiewać w tonacji Chwyty H49[ q q q i E49[ oryginalnej h (nie sięgają a dwukreślnego) i chcą zejść odpowiednio do tonacji e lub jedynie o ton (dwa progi niżej) do tonacji a.

136

Pascha ’97 — 27 II 2002

hhi

O Panie, wspomagaj mnie, o Panie h A h W O Panie, wspomagaj mnie, o Panie! A h O Panie, wspomagaj mnie, o Panie, F] ażebym nie zwątpił w Ciebie! h A h O Panie, wspomagaj mnie, o Panie, G F] ażebym nie zwątpił nigdy w Twoją miłość! A7 D K Twoja łaska, obdarowując, h G F] zostawiła moje serce kwitnące e F] tysiącami niepokojów miłości, e F] tysiącami niepokojów miłości. A G F] Nic więcej nie mogę, jak cierpieć, G F] jak tylko żyć w jęczeniu. D A KW I w tym płomieniu twej miłości, ciemnym, D w tym płótnie, co owija moją duszę i dusi ją, G F] czuję jak me serce się przemieszcza, G F] otwiera się i wylewa, G F] jak woda, co zalewa Twój ogród. h A h W O Panie, wspomagaj mnie, o Panie! A h O Panie, wspomagaj mnie, o Panie, F] ażebym nie zwątpił w Ciebie! h A h O Panie, wspomagaj mnie, o Panie, G F] ażebym nie zwątpił nigdy w Twoją miłość!

27 II 2002 — Pascha ’97

137

138

Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Siedź samotnie i w milczeniu (Lm 3, 1–33) D f] K Bóg, Bóg mnie zaprowadził, h D mnie zaprowadził w ciemności. f] Sprawił dla mnie jarzmo i ścisnął moją głowę, h D moją głowę i szczękę. f] Bóg napiął swój łuk h D i uczynił mnie celem swoich strzał. f] Nawet gdy jęczę i krzyczę, On tłumi, h D On tłumi moją modlitwę. e Widzieć, do czego mnie doprowadził A w mym życiu zbłąkanym: D jest piołunem i żółcią. F] h Co ja pocznę, jeśli mnie opuści nadzieja, A G nadzieja, która przychodzi od Pana, F] (A G F]) która przychodzi od Pana. D f] W Siedź samotnie i w milczeniu, h D skoro Bóg ci to nałożył. f] Schyl w proch twoje usta, h D może jest nadzieja. e A7 Nadstaw policzek temu, kto cię bije: G A bo Pan, bo Pan na zawsze nie odrzuca, G A nawet gdy zasmuca, okazuje potem litość, A7 D według wielkiej swej miłości. 27 II 2002 — Pascha ’97

   

201

hei

Tak mówi Amen e W Tak mówi Amen, C D7 świadek prawdomówny i wierny, początek e stworzenia Bożego. e K Znam twoje postępowanie, G nie jesteś zimny ani gorący. D Obyś był zimny albo gorący, H7 nie zaś letni, gdyż chcę cię wyrzucić e z ust moich. e W Tak mówi Amen . . . e K Mówisz: jestem bogaty, niczego mi nie brak, G a nie zdajesz sobie sprawy, D7 że jesteś nieszczęśliwy, H7 godny współczucia, e ubogi, ślepy i nagi.

202

(Ap 3, 14–22) G K Radzę ci u mnie zakupić D7 złota wypróbowanego w ogniu, H7 białe szaty,

balsam na oczy e abyś mógł przejrzeć. e W Tak mówi Amen . . . e K Tych, których kocham, doświadczam, G bądź więc gorliwy D i opamiętaj się, H7 słuchaj mego głosu, e słuchaj mojego głosu. K Oto stoję przed drzwiami i pukam, G jeśli ktoś usłyszy mój głos D7 i drzwi otworzy, H7 wejdę do jego domu, e będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. e W Tak mówi Amen . . .

Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Królowie Cię ujrzą II Pieśń Sługi Jahwe (Iz 49, 1–16) A7 K Posłuchajcie, wyspy dalekie, narody wszystkie, tak mówi Pan, Święty Izraela: D „Do tego, kto ma życie sponiewierane f] G F] i jest wzgardą ludów, do sługi panujących”.  D   W Królowie Cię ujrzą, staną zdumieni,      f]   książęta całej ziemi 2× G    na twarz upadną,     F]  bo ja Cię wybrałem, ja Cię wybrałem.  D K W dzień zbawienia wysłucham Ciebie, f] G w dzień łaski wspomogę, wspomogę Ciebie, F] bo uczyniłem Cię przymierzem dla narodów. W Królowie Cię ujrzą . . . D K Powiesz uwięzionym: Wychodźcie! f] G powiesz niewidomym: Przejrzyjcie! F] Poprowadzisz ludy do źródeł życia. W Królowie Cię ujrzą . . . h e h K Lecz Syjon mówi: „Jahwe mnie opuścił e h Pan zapomniał o mnie”. G F] Czyż zapomni matka o swym niemowlęciu? G F] Czyż matka przestanie kochać rodzone dziecko? D (f ]) G W „Choćby jakaś matka zapomniała o swym dziecku, F] Ja nie zapomnę Ciebie. G F] Popatrz, na moich dłoniach mam cię wypisaną. 2× W Królowie Cię ujrzą . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

203

hai

Jakub a K Noc już zapadła, gdy Jakub powstał, F zabrał swe żony E7 i wszystkie swe dzieci, i przeprawił się a przez bród Jabboku.

(Rdz 32, 23–29) G K Zostaw mnie, a bo już wstaje jutrzenka. C D K,W Ja nie wypuszczę Cię, F E jeśli mnie nie pobłogosławisz. E7 a K A Bóg go zapytał: „Jakie jest Twe imię”

Kiedy już ich zabrał

„Jakie jest Twe imię” F i przeprawił przez potok, „Jakub” odpowiedział on, F E przeniósł potem „Jakub” odpowiedział on. E E7 a całe swe mienie: Nie będziesz zwał się dłużej Jakubem. a G a i pozostał sam jeden. W Izrael, Izrael, G a G a K,W Wtedy ktoś zmagał się z nim. Izrael będzie twe imię. G G a K Wtedy ktoś zmagał się z nim Izrael: poznałeś swoją bezsilność. a G a aż do jutrzenki. Izrael: Bóg będzie twoim oparciem, G a A widząc, Izrael: potężny w Bogu, F G a że nie może go przemóc, Izrael: będziesz zwyciężać. G a uderzył w staw biodrowy, Izrael: poznałeś swoją bezsilność. E G a a staw Jakuba się zwichnął Izrael: Bóg będzie twoim oparciem. a G a w czasie walki z nim. K Izrael, Izrael, G G K,W Zostaw mnie, Izrael, Izrael a a bo już wstaje jutrzenka. będzie twe imię.

204

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Debora

(Sdz 5, 1nn)

7

D K Kiedy Izrael zwołuje zgromadzenie,

W

W

W W

K,W K,W K W

a lud dobrowolnie zgłasza się do walki: e F E Błogosławcie Jahwe, błogosławcie Jahwe, e F E błogosławcie Jahwe, memu Panu śpiewać chcę. a F E Przebudź się, Deboro, przebudź się, Deboro, zaśpiewaj pieśń! a F E Przebudź się, Deboro, przebudź się, Deboro, powstań, Baraku! D7 D7 Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaeli, D7 znikły gromady podróżnych, D7 nie można już było chodzić po drogach, D7 bowiem Izrael poszukał sobie obcych bogów. D7 Gdy wojna była już u bram, D7 nie znalazł się wybawiciel w Izraelu, D7 ani jedna włócznia wśród dziesięciu tysięcy. e F Błogosławcie Jahwe . . . D7 Kiedyś wychodził z Seiru, Jahwe, mój Boże, D7 gdy kroczyłeś przez pola Edomu, D7 ziemia zadrżała, niebo się poruszyło, D7 oberwały się chmury, D7 góry skakały przed Tobą, D7 przed Tobą, Boże Izraela. D7 Gwiazdy walczyły na wysokościach niebios. D7 Na wysokościach niebios walczyły przeciw Siserze. D7 D7 Potok Kiszon, święty potok Kiszon ich porwał. e F Błogosławcie Jahwe . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

205

hai

K

K W

K

K,W

K

W

K 206

Widzę nieba otwarte (Ap 19, 11–20) E F Widzę nieba otwarte: a oto biały rumak, G F i Ten, co go dosiada, odziany w szatę, E całą we krwi, całą we krwi. E F Jego oczy — płomienie ognia, G F z Jego ust wychodzi miecz, E by nim ranić, by nim ranić.  C   Jakie Jego imię? Jakie Jego imię?     E 2× Jego imię jest, Jego imię jest:     a   Słowo Boga. E F Widzę bestię i proroka, G F E zebranych po to, by stoczyć bój, by stoczyć bój, E F przeciwko Temu, który siedzi na rumaku, G F E odziany w szatę we krwi skąpaną, we krwi skąpaną. a On wygniata, sam wygniata w tłoczni E a zapalczywego gniewu Bożego. C E Oto bestia jest pochwycona, a a z nią razem jej fałszywy prorok E przez Tamtego, który siedzi na rumaku a odziany w szatę we krwi skąpaną. E Alleluja, alleluja, a alleluja, alleluja, E a alleluja, alleluja, alleluja. C Jakie Jego imię? . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hhi

Pan podarował mi III Pieśń Sługi Jahwe (Iz 50, 4–10) h C h K Pan podarował mi język ucznia, C h abym mógł nieść strudzonemu jakieś słowo pokrzepienia. C h Poranek po poranku budzisz moje ucho, C h abym umiał słuchać, jak uczeń.  D f] G  W Pan Jahwe, Pan Jahwe, Pan Jahwe  2× F]   otworzył mi ucho. D f] K Dlatego ja, ja się nie oparłem, ja się nie oparłem. D G F] Podałem mój grzbiet tym, którzy mnie bili. D f] W A ja, ja się nie oparłem, ja się nie oparłem. D G F] K Podałem moje policzki tym, którzy rwali mi brodę. D f] W A ja, ja się nie oparłem, ja się nie oparłem. D G F] K Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. h C h Albowiem już wiedziałem, że przyjdziesz mi z pomocą, C h dlatego uczyniłem moje oblicze twarde jak skała: C h bo byłem pewny, że Ty mnie będziesz podtrzymywał. D f] G W Jeśli jesteś, jeśli jesteś blisko, jeśli zbawiasz, F] kto wieść ze mną będzie spór? D f] Jeśli wspomagasz, jeśli mi pomagasz, G F] jeśli zbawiasz, kto potępi mnie? h C h K Wy wszyscy, którzy boicie się Boga, słuchajcie głosu jego sługi: C h jeśli ktoś jest w ciemnościach, niech pokłada ufność w Nim, C h niech Imieniu Jego zaufa. D W Jeśli jesteś . . . 27 II 2002 — Pascha ’97

207

hei

Ten, co wygniata winogrona w tłoczni (Iz 63, 1–6) e W Któż jest Ten, co przybywa z Edomu? a e Któż jest Ten, co idzie w szatach szkarłatnych, H7 e wspaniały w swym odzieniu i kroczy z wielką swą mocą? D e K To Ja, to Ja, który mówię sprawiedliwie: H7 e to Ja potężny w wybawianiu. W Dlaczego szkarłatna jest twa szata? a e Jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni? H7 e Dlaczego? Dlaczego? D e K Sam jeden, sam jeden, wygniatałem w tłoczni, H7 e z mego ludu nikogo nie było ze mną. D Rozglądałem się, rozglądałem, nie było nikogo, e kto by mi pomagał; H7 e zdumiewałem się, bo nikt nie podtrzymywał. a e I wtedy moje ramię mnie ocaliło, H7 moja siła, moja siła mnie podtrzymała: e albowiem nadszedł dzień pomsty. a e Deptałem, deptałem narody, H7 — ich krew spłynęła na ziemię e i poplamiła wszystkie moje szaty. e W Któż jest Ten . . .

208

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Siewca

K,W

K

W K,W K W K,W K W K,W K W K

K,W K,W K,W K W

27 II 2002 — Pascha ’97

(Mk 4, 3nn) e D Oto wyszedł siewca, żeby siać, e a gdy siał, jedno padło na drogę. G I przyleciały ptaki, A H7 i wydziobały je, i wydziobały je. e I wydziobały je. Oto wyszedł siewca, żeby siać, a gdy siał, jedno padło na skałę. Gdy wzeszło słońce, wysuszyło je, bo nie miało ziemi. Nie miało ziemi. Oto wyszedł siewca, żeby siać, a gdy siał, jedno padło między ciernie. Razem z ziarnem wybujały ciernie i zagłuszyły je. I zagłuszyły je. Oto wyszedł siewca, żeby siać, a gdy siał, jedno padło na ziemię i wydało plon: jedni trzydzieści, a inni sześćdziesiąt, a inni sto. a e a H7 Kto ma uszy i chce zrozumieć, e niech słucha, niech słucha. a e Żebym nie był drogą. a e Żebym nie był skałą. a e Żebym nie był cierniem. a H7 Lecz żebym był ziemią. a H7 Dobrą ziemią. e H7 e Na której Jezus mógłby wzrastać. 2× 209

hai

Duch Pana, Duch Pana ogarnął mnie (Łk 4, 18–19; Iz 61, 1–3) a E a E K,W Duch Pana, Duch Pana W Duch Pana, Duch Pana a a ogarnął mnie. ogarnął mnie. G a G K On mnie namaścił, On mnie namaścił, F F On mnie posłał, On mnie posłał, E E bym przepowiadał zbawienie. bym przepowiadał zbawienie: a a W Bym przepowiadał zbawienie, K by ślepi przejrzeli, G G bym przepowiadał zbawienie by chromi chodzili, F F ubogim, trędowaci wyzdrowieli, E E których serce jest złamane. bym przepowiadał zbawienie. a W Duch Pana, . . . hdi

Oto zwierciadłem naszym jest Pan (XIII Oda Salomona) d K Oto: zwierciadłem naszym jest Pan! a Otwórzcie oczy, przeglądajcie się w Nim g A7 i uczcie się, jakie jest wasze oblicze. d     W Alleluja, alleluja, alleluja.     g   K Alleluja, alleluja, alleluja. 2× A7    W Dajcie chwałę Jego Duchowi.       Dajcie chwałę Jego Duchowi. 

d K I usuńcie brud z waszych twarzy. a Kochajcie Jego świętość i obleczcie się w nią, g A7 a będziecie zawsze przed Nim niepokalani. d W Alleluja, . . . d Dajcie chwałę Jego Duchowi! 210

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, c: aIII

K

W

K

W K

W K

W

Jak poryw gniewu (VII Oda Salomona) C a d Jak poryw gniewu na nieprzyjaciela, G C jak poryw miłości do ukochanego, a A7 d taki jest mój poryw ku Tobie, G C Ty nieśmiertelny, pełnio światów. a E Ty jesteś drogą, jakże to cudowne! a Ty jesteś drogą, jesteś miłością. G a Ty jesteś drogą, drogą jedyną. G a Ty jesteś drogą, Ty jesteś życiem. G F Ty jesteś drogą, Ty jesteś prawdą, E Ty jesteś życiem. C a d Oddałeś się mnie bez zastrzeżeń, G C pełen słodyczy, uczyniłeś małą swoją wielkość, aA7 d tak abym nie zadrżał ujrzawszy Ciebie. G C Ty nieśmiertelny, pełnio światów. Ty jesteś drogą . . . C a d Ty stałeś się jak ja, bym Ciebie nauczył się poznawać, G C w wyglądzie podobny mnie, aby mógł Cię przyjmować, a A7 d Ty stałeś się grzechem dla mnie, pełen miłosierdzia, G C aby grzechy nie oddaliły mnie już nigdy od Ciebie. Ty jesteś drogą . . . C a d Bóg, co mnie stworzył, zanim jeszcze byłem, G C znał wszystko to, co miałem uczynić, a A7 d dlatego zlitował się nade mną i w swym miłosierdziu G C sprawił, bym wypraszał Jego naturę. Ty jesteś drogą . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

211

hDi

Niech błogosławiony będzie Bóg (Ef 1, 3–13) D e D e K Niech błogosławiony K Niech błogosławiony . . . A7 D F] będzie Bóg K W Nim mamy e h i Ojciec odkupienie. A7 D F] Jezusa Chrystusa. Przebaczenie grzechów F] h Który nas wybrał według bogactwa Jego miłości, h A G przed stworzeniem świata. aby w pełni czasów F] F] Który nas pobłogosławił Chrystus był wszystkim we wszystkich! h h wszelką miłością, W Byśmy byli . . . A D e byśmy byli święci K Niech błogosławiony . . . G F] i niepokalani K W Nim także i my, F] h w miłości. gdyśmy usłyszeli Słowo prawdy, h W Byśmy byli Jego chwały uwielbieniem, A chwały Jego darmowej łaski, G łaski jego wielkiej miłości, którą nas ukochał F] w Jezusie Chrystusie.

212

F] Dobrą Nowinę h o naszym zbawieniu, A zostaliśmy opieczętowani pieczęcią G przez Ducha Świętego, F] który uczynił z nas swój lud. h W Byśmy byli . . .

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Psalm 139: Panie, Ty mnie badasz i przenikasz d g K Panie, Ty mnie badasz i przenikasz, d Ty wiesz, kiedy się kładę spać i gdy powstaję. g Z daleka poznajesz moje myśli: (A) d Tobie są dobrze znane moje drogi. C7 F Choć jeszcze nie mam słowa na języku, A d Ty już Panie, znasz je w całości. C7 F Ty chwytasz mnie z tyłu, atakujesz mnie z przodu, A d a jednocześnie położyłeś na mnie swą rękę: g A jest to wiedza zbyt tajemnicza dla mnie, g A wiedza, której nie mogę pojąć, g A wiedza tak wzniosła, że jej nie rozumiem. F a W Gdzież się oddalę przed Twym Duchem, B gdzież od Twego oblicza uciec mam? A K Gdy wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, B A W gdy zejdę w śmierć, tam Cię znajdę. F a Ty chwytasz mnie z tyłu, atakujesz mnie z przodu, B K a jednocześnie położyłeś na mnie swą rękę: A W jest to wiedza zbyt tajemnicza dla mnie, B A K wiedza, której nie mogę pojąć, B A W wiedza tak wzniosła, że jej nie rozumiem. d g K Panie, Ty mnie badasz i przenikasz, d Ty wystawiasz na próbę moje serce, g bym już nie chodził drogą obłudy (A) d i bym się nie oddalił nigdy od Twojej ścieżki. 27 II 2002 — Pascha ’97

213

hei

Psalm 22: Eli, Eli, lamm` a sabahtani? e a e W Eli, Eli, lamm`a sabahtani? Boże mój, Boże mój, a e czemu mnie opuściłeś? H7 K Jakże dalekie twoje zbawienie od mego jęku, wołam cię w dzień, a nie odpowiadasz, krzyczę i nocą, e a nie zaznaję spoczynku. a A przecież Ty jesteś Święty, Ty, który mieszkasz e w uwielbieniu mego ludu. H7 Tobie zaufali moi ojcowie, zaufali, a Tyś ich wyzwolił; do Ciebie krzyczeli i ich wybawiłeś, e Tobie zaufali i nie zostali zawiedzeni. a Ale ja? Dlaczego mi nie pomagasz? e Czyż nie jestem człowiekiem? H7 Oto jestem robakiem!

e Ty mnie wydobyłeś z łona mej matki. H7 Od mego narodzenia Ty mnie przyjąłeś, od łona mojej matki jesteś moim Bogiem. Zostałem powierzony Tobie, e gdy się rodziłem. e a e W Eli, Eli, lamm`a sabahtani? Boże mój, Boże mój, a e czemu mnie opuściłeś? H7 K Nie stój z dala ode mnie, bo udręka jest bliska e i nikt mi nie pomaga! H7 Otaczają mnie byki niezliczone, osaczają mnie byki Baszanu.

Pośmiewisko ludzi! Wzgarda ludu!

Rozwierają przeciw mnie swoje paszcze e jak lew drapieżny i ryczący. a Jestem brudną wodą, do wylania. e Są rozłączone wszystkie moje kości. H7 Jak wosk jest moje serce,

Szydzą ze mnie ci,

topnieje pośród mych wnętrzności.

którzy na mnie patrzą, krzywią usta, potrząsają głową i mówią: „Zaufał Panu, e niech go wybawi, jeśli tak go miłuje”. Przecież Ty mnie kochasz, a tak Ty mnie miłujesz!

214

Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia, e położyłeś mnie w prochu śmierci. e a e W Eli, Eli, lamm`a sabahtani? Boże mój, Boże mój, a e czemu mnie opuściłeś?

Pascha ’97 — 27 II 2002

. . . kontynuacja H7 K Sfora psów mnie opada,

H7 nie wzgardził tym nędzarzem,

osacza mnie zgraja złoczyńców;

nie ukrył przed nim swojego oblicza,

przebodli moje ręce i moje nogi,

ale wysłuchał jego krzyku o pomoc, e usłyszał jego krzyk; a teraz wiem, że ubodzy się nasycą, e że ktokolwiek Cię szuka, znajdzie; H7 że ich serce, ich serce

policzyć mogę wszystkie moje kości. Wpatrują się we mnie, obserwują mnie: dzielą między siebie moje szaty, e o moją suknię los rzucają. a A Ty, o Panie, nie stój z daleka, mocy moja, mocy moja, e spiesz mi na pomoc. H7 Ocal mnie od miecza, z psich pazurów wyrwij moje życie, wybaw mnie, wybaw mnie z paszczy, e z paszczy lwa i od bawolich rogów. e a e W Eli, Eli, lamm`a sabahtani? Boże mój, Boże mój, a e czemu mnie opuściłeś? C H7 K Będę głosił Twoje imię moim braciom, C H7 chwalić Cię będę pośród zgromadzenia i powiem: C H7 chwalcie Pana wy, co się Go boicie, C H7 śpiewajcie Panu potomstwo Jakuba, e oddajcie Mu chwałę potomstwo Izraela; bowiem On nie brzydzi się a tym biedakiem, e Jedyny, który mną się nie zgorszył,

27 II 2002 — Pascha ’97

żyć będzie, żyć będzie wiecznie, e żyć będzie na zawsze. C H7 Powrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, pokłon Mu oddadzą e wszystkie rodziny narodów. Bo królestwo, bo królestwo a należy do Pana, e On panuje nad wszystkimi narodami. H7 Tylko Jemu pokłon oddadzą wszyscy śpiący pod ziemią, zegną się przed Nim wszyscy, e którzy w proch zstępują. Bowiem ja, ja żyć będę, a żyć dla Niego, e jemu służyć będzie moje potomstwo. H7 Opowie o Panu pokoleniu, które przyjdzie; zwiastować będą to, co uczynił ze mną; ludowi, który się narodzi, powiedzą: e „Oto dzieło Pana!”

215

hai, (e)

Nikt nie może służyć dwom panom (Mt 6, 24–33) a G F K Nikt nie może, nie może służyć dwom panom, G F a bo kochając jednego, wzgardzi drugim. d (G 7 ) F E Nie możecie służyć Bogu i pieniądzowi! a G F Dlatego wam mówię: Nie martwcie się o swoje życie, G F a co będziecie jedli, co będziecie pili, w co się ubierzecie; d F E czy życie nie znaczy więcej niż jedzenie? d F E A może wasze ciało nie znaczy więcej niż ubranie? C e K,W Popatrzcie na ptaki w powietrzu: E7 F7 F nie sieją i nie żniwują, E a jednak wasz Ojciec je żywi! a G F K A któż z was, choćby nie wiem jak się starał, G F a może przedłużyć o chwilę swoje życie? d F E A o ubranie czemu się martwicie? C e K,W Przypatrzcie się liliom na polu: E7 F 7F nie przędą i nie tkają, E Salomon nie ubierał się jak one! C e K Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, F7 E7 a wszystko będzie wam dane. F E Nie możecie służyć Bogu i pieniądzowi! C e W Szukajcie Królestwa Bożego, E7 F 7F a wszystko będzie wam dane. E Nie możecie służyć dwom panom! K Nikt nie może, . . . W (Powtórzyć trzy refreny) 216

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Psalm 131: O, Panie, moje serce nie ma już pretensji e a e K,W O, Panie, moje serce nie ma już pretensji a H7 i nie wznoszę w pysze mego wzroku, nie gonię za tym, co jest wielkie, e ani za tym, co przewyższa moje siły. a K Uspokoiłem, wyciszyłem moją duszę, e tak jak dziecko w ramionach swej matki, H7 tak jak dziecko nasycone jest mój duch, e tak jak dziecko we wnętrzu mym. a e W O, Panie, moje serce nie ma już pretensji . . . a e K Ufaj Izraelu swemu Panu, teraz i zawsze, a e ufaj Izraelu swemu Panu, teraz i zawsze. hai

Pragnę pójść do Jeruzalem E a K Pragnę pójść matko K dE do Jeruzalem, Jeruzalem, a by spożywać zioła, d E aby nasycić się nimi, nasycić się nimi. F a W Już tę ścieżkę odnalazłem, F a już tą ścieżką pielgrzymuję, dE już na ścieżce W całego świata, całego świata.

27 II 2002 — Pascha ’97

Pieśń Sefardytów E a Daj mi je spożywać, d E abym nasycił nimi me pragnienia; to są pragnienia przyjaźni, to są pragnienia łagodności, dE to są pragnienia, to są pragnienia posłuszeństwa. F a Już tę ścieżkę odnalazłem . . . E La la, la la la . . .

217

hai, c]: aIV

Szema Izrael (Pp 6, 4–9) a G K Szema Izrael, szema Izrael, F a Adonaj Elohenu, Adonaj Ehad. a G W Szema Izrael, szema Izrael, F a Adonaj Elohenu, Adonaj Ehad. a W Słuchaj Izraelu,∗ — Szema Izrael G Słuchaj Izraelu, — Szema Izrael F Pan jest naszym Bogiem, — Adonaj Elohenu a Pan jest jedyny. — Adonaj Ehad a a K Będziesz kochał Pana, K Wpoisz je twym synom, Boga twego Izraelu, F a F a całym twoim sercem, będziesz o nich mówił F a F a całym twym umysłem, W domu i w podróży, F E F E ze wszystkich twoich sił. idąc spać i wstając rano. a d a d Połóż te moje słowa Oto pierwsze przykazanie życia, G a G a jako znak na twoich rękach, a drugie jest mu podobne: d d jak ozdobę między oczy, kochaj bliźniego jak siebie samego, G G na odrzwiach domu zachowaj je, E E i na twoich bramach. a będziesz żył na wieki. a a W Słuchaj Izraelu∗ W Słuchaj Izraelu∗ — Szema Izrael . . . — Szema Izrael . . . a G K Szema Izrael, szema Izrael, F a Adonaj Elohenu, Adonaj Ehad. ∗ Śpiewa

218

się na dwa chóry Pascha ’97 — 27 II 2002

hEi

Hymn o krzyżu chwalebnym E G] W Chwalebny krzyż

Hymn z III wieku

c] zmartwychwstałego Pana f] jest drzewem G] mojego zbawienia; E G] on moim pokarmem, c] on moją rozkoszą, f] H7 w jego korzeniach wzrastam, E w jego gałęziach odpoczywam. G] A K Jego rosa mnie ożywia, G] jego powiew mnie użyźnia, f] w jego cieniu postawiłem G] mój namiot. A On w głodzie jest pokarmem, w pragnieniu źródłem wody, G] moim okryciem w nagości. f] G] Stroma ścieżka, moja droga wąska, f] drabina Jakuba, łoże miłości, G] gdzie nas poślubił Pan. E W Chwalebny krzyż . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

G] A K W trwodze tyś obroną, G] w potknięciu podporą, A w zwycięstwie koroną, G] w walce tyś nagrodą. f] G] Drzewo życia wiecznego, f] G] podpora wszechświata, A kościec ziemi, twój wierzchołek sięga nieba, a w twoich ramionach otwartych G] jaśnieje miłość Boga. E W Chwalebny krzyż . . .

219

hdi

K

KW

K

KW

K

KW

K

KW

220

Przyobleczcie się w zbroję Bożą (Ef 6, 11nn) d g Przyobleczcie się w zbroję Bożą, A d nosząc na sobie oręż światłości. B A Bo nasza walka nie jest przeciw stworzeniom z ciała i krwi, B A ale przeciwko duchom zła, które zamieszkują ten świat ciemności. d A Przepasawszy biodra wasze prawdą, d przobleczeni w sprawiedliwość krzyża, B A która nie opiera się złu, B A lecz bierze na siebie grzechy innych. d A Obuwszy nogi w gotowość głoszenia Ewangelii, d miejcie przede wszystkim tarczę wiary, B A że Chrystus kocha cię naprawdę, B A że umarł na krzyżu za ciebie, B A gdy byłeś złoczyńcą i grzesznikiem. d A Weźcie też miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, d a na głowę hełm zbawienia, B A bo Jezus Chrystus zmartwychwstał, B A bo On jest Panem, g bo On powróci, bo On powróci A i nas zabierze ze Sobą. d A Alleluja, allelu-, allelu-, alleluja, d A Alleluja, allelu-, allelu-, alleluja.

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, c: aIII

Psalm 87: Jego fundamenty a F K Jego fundamenty są na swiętych górach, Pan miłuje bramy Syjonu E H7 bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. O Tobie głoszą rzeczy wspaniałe, E o miasto Boga! a F Przywołam Rahab i Babilonię, Filistynię, Tyr i Etiopię,

K,W K,W K,W K

kiedy ktoś się w nich rodzi, E H7 mówi się: „on się tam urodził!” E Ale o Syjonie mówi się: „Matka”! a d E a Bowiem wszyscy w nim się narodzili, d F E Pan — On sam go stworzył i zbudował! a G F E Matko, Matko, miasto Boga! a F Pan zapisuje w swojej księdze: E H7 „Ten się tam urodził”; i tańcząc zaśpiewają:

E „W Tobie są wszystkie moje źródła”! a d E a K,W I śpiewaniem i tańcem ogłaszają: d F E K,W „W Tobie są wszystkie me źródła”. a G F E K,W Matko, Matko, miasto Boga!

27 II 2002 — Pascha ’97

221

hai

Aked` a

a d97− q qq K Była jeszcze noc, kiedy Abraham,

W

K

W K

a przygotowywał się, by złożyć syna w ofierze; d97− q qq obydwaj patrzyli sobie długo w oczy E i wtedy Izaak powiedział: a d97− q qq a Aked`a, aked`a, aked`a, aked`a. a d97− q qq Zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno a ojcze mój, bym się nie opierał! a d97− q qq Zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno, ojcze mój, a bym czasem z lęku się nie opierał d97− q qq i wtedy nieważna będzie twoja ofiara, E i obydwaj będziemy odrzuceni! a Aked`a . . . a Przyjdźcie i zobaczcie wiarę na ziemi, d97− q qq zobaczcie wiarę na ziemi:

oto ojciec, który poświęca jedynego syna, E a jego syn najdroższy nadstawia swą szyję! a d97− q qq a W Aked`a, aked`a, aked`a, aked`a. a d97− q qq Zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno a ojcze mój, bym się nie opierał!

222

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Psalm 37: Nie unoś się gniewem a F W Nie unoś się gniewem na złoczyńców, E7 ani nie zazdrość niesprawiedliwym. d E7 Oni tak znikną, jak niknie trawa F (7) E7 i zwiędną, jak świeża zieleń. a F K Zaufaj swemu Panu, postępuj dobrze, E7 mieszkaj w swojej ziemi, zachowaj wierność. d E7 Niech Pan Bóg będzie dla ciebie rozkoszą, F E7 On da ci to, czego zapragnie twoje serce. K Powierz swoją drogę Panu, Jemu zaufaj, zaufaj Jemu, On będzie działał; sprawi, że zabłyśnie twoja sprawiedliwość, słonecznym blaskiem twoja wierność. W Nie unoś się gniewem na złoczyńców . . . K Zostań w milczeniu przed Panem, Jemu zaufaj, nie unoś się gniewem, że ktoś tryumfuje, że tryumfuje, mówiąc kłamstwa; zaufaj Panu, miej w Nim nadzieję. W Nie unoś się gniewem na złoczyńców . . . K Zaniechaj gniewu, złóż oburzenie, nie rozdrażniaj się, byś zła nie czynił, kto czyni zło, będzie wykluczony, ale kto ufa Panu, posiądzie ziemię. K Zaczekaj krótką chwilę, a już przewrotny zniknął, spójrz na jego miejsce, już go tam nie ma. Za to cisi posiądą ziemię, cieszą się pokojem, wielkim pokojem. W Nie unoś się gniewem na złoczyńców . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

261

hCi, (A: GII )

Hymn o miłości C K Gdybym mówił językami aniołów, F a miłości bym nie miał: G jestem niczym! C Gdybym miał dar prorokowania a i znał wszystkie tajemnice, C gdybym miał taką wiarę, a iżbym góry przenosił, F a miłości bym nie miał: G jestem niczym! C Gdybym cały mój majątek rozdał ubogim, a a ciało wystawił na spalenie, F lecz miłości bym nie miał: G jestem niczym! C W Albowiem Miłość, a Miłość, C Miłość

262

(1 Kor 13, 1–13) C nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, a pełna godności: F nie szuka własnej korzyści, G nie unosi się gniewem, C nie pamięta złego, a nie pamięta złego, F nie cieszy się z niesprawiedliwości, G lecz raduje się prawdą.  C   Wszystkiemu wierzy,      a    wszystkiemu ufa,    C 2× wszystko wybacza,       przetrzyma wszystko,       

przetrzyma wszystko. Albowiem Miłość, a Miłość C albowiem Miłość

jest cierpliwa,

jest Bogiem,

chętna do usług, a nie zna zawiści,

jest Bogiem, jest Bogiem!

Pascha ’97 — 27 II 2002

hhi

K

K,W K,W K,W

K

Ten sam Bóg (2 Kor 4, 6–12) D F] Ten sam Bóg, który rzekł: h „Niech światłość świeci w ciemności”, F] jest tym, który zajaśniał w naszych sercach, h aby rozjaśnić światło poznania swej chwały, A h która jest na obliczu Chrystusa. F] Lecz skarb ten nosimy w naczyniach glinianych. h by się okazało, A h że ta przemożna moc miłości jest od Boga, G F] jest od Boga, a nie z nas samych. F] Zewsząd ucisk znosimy, lecz nie jesteśmy zmiażdżeni; prześladowani, lecz nie opuszczeni;

powaleni, lecz nie pokonani.  h    KW Nieustannie nosząc w naszym ciele      A   umieranie Jezusa; 2× h G     aby także objawiło się w nas     F]   jego zmartwychwstanie. F] K,W I tak kiedy my umieramy, wy otrzymujecie życie.  h    KW Nieustannie nosząc w naszym ciele      A   umieranie Jezusa; 2× h G     aby także objawiło się w nas     F]   jego zmartwychwstanie. 27 II 2002 — Pascha ’97

263

hai

Jakby skazani na zabicie (1 Kor 4, 9–13) a G K Aż do tej chwili znosimy nagość, a cierpimy pragnienie i głód. a G W Aż do tej chwili znosimy nagość, a cierpimy pragnienie i głód. G a K Prześladowani, na tułaczkę skazani. G a W Prześladowani, na tułaczkę skazani. G a K Gdy nam złorzeczą — błogosławimy, G a policzkowani — zamykamy usta, G a gdy nas oczerniają — odpowiadamy miłością. G a W Gdy nas oczerniają — odpowiadamy miłością. G G W Staliśmy się śmieciem, W Jakby skazani na zabicie, a a staliśmy się śmieciem, jakby skazani na zabicie, G G staliśmy się śmieciem, jakby skazani na zabicie, a a śmieciem tego świata jakby skazani na zabicie. G a i odrazą dla wszystkich. K Uznani G K Albowiem myślę, za widowisko, G a że dla nas, dla świata, a G apostołów dla Aniołów G F Bóg wyznaczył i dla ludzi, a E ostatnie miejsce. i dla ludzi. G W Jakby skazani na zabicie . . . a Staliśmy się śmieciem . . .

264

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Jezus obchodził wszystkie miasta (Mt 9, 35—10, 42) a F a C K Jezus obchodził wszystkie miasta, K A kto kocha ojca lub matkę F bardziej niż mnie, i od wioski do wioski G a W nie jest godzien mnie, przepowiadał Królestwo. a d E7 nie jest godzien mnie. A widząc tłumy, które za nim szły, C a K A kto kocha syna lub córkę wzruszył się; bardziej niż mnie, e G K,W bo były zmęczone, W nie jest g odzien mnie, F a bo były znękane, nie jest g odzien mnie. E C jak owce bez pasterza. K A kto nie bierze swego krzyża, a F a idzie za mną, K Wtedy Jezus rzekł G E7 W nie jest go dzien mnie, do swych uczniów: a a nie jest godzien mnie. Żniwo jest wielkie, C G K A kto szuka swego życia naprawdę wielkie, na tym świecie, a G G ale robotników jest mało. W utraci je, C a Proście zatem tego, utraci je. G C kto jest Panem żniwa, K A kto traci swoje życie a aby posłał robotników z miłości do mnie, G (a) G na swe żniwo. W odnajdzie je, C G a A oto ja was posyłam, odnajdzie je. a G G jak owieczki między wilki; K Kto słucha was, C G a bądźcie zatem roztropni jako węże W ten słucha mnie. a G G i prości jako gołębie, K Kto przyjmuje was, a a W jako gołębie. W przyjmuje mnie. C G G K Nie noście torby, ani pieniędzy, K Kto przyjmuje mnie, a G F ani bagaży, ani sandałów przyjmuje Boga, C G E i ogłaszajcie: Królestwo jest blisko, przyjmuje Boga! a G Jezus zmartwychwstał, przychodzi z nami, a W przychodzi z nami. 27 II 2002 — Pascha ’97 265

hDi

K

W

K

W

266

Nie opierajcie się złu (Mt 5, 38 nn) D D Słyszeliście, że powiedziano: K Słyszeliście, że powiedziano: h h oko za oko, ząb za ząb. Kochaj bliźniego swego, A A ja wam powiadam, nienawidź swego wroga. h A a ja wam powiadam: A ja wam powiadam, D h Nie opierajcie się złu, a ja wam powiadam: h D nie opierajcie się złu, kochajcie waszych wrogów, A h nie opierajcie się złu, czyńcie dobrze tym, co was nienawidzą, h A nie opierajcie się złu. módlcie się za waszych prześladowców, h h A jeśli ktoś uderzy cię błogosławcie waszym oszczercom. D G h w prawy policzek, Bądźcie doskonali, jak jest doskonały A h nadstaw mu także drugi. Ojciec wasz w niebie: G A A jeśli ktoś prawuje się z tobą, bo On jest dobry dla grzeszników, D G A7 by zabrać ci szatę, bo On jest dobry dla grzeszników. A h D daj mu także i płaszcz. W Nie opierajcie się złu . . . A h A jeśli zmusza cię ktoś, K A będziecie dziećmi D by iść z nim tysiąc kroków, waszego Ojca na niebie, h A idź dwa tysiące. który sprawia, że słońce wschodzi A h A jeśli ktoś zabiera, co twoje, nad dobrymi i nad złymi, h A h nie żądaj zwrotu. zsyła deszcz także na złych. D D Nie opierajcie się złu . . . W Nie opierajcie się złu . . .

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Całuj mnie

(Pnp 1, 2nn)

d K Całuj mnie pocałunkami twoich ust; B A słodsza niż wino jest twoja miłość; olejkiem rozlanym jest twe Imię, d oto dlaczego kochają cię dziewczęta. W Zabierz mnie ze sobą, pójdziemy, B A pociągnij mnie za sobą, biegnijmy! A7 Bardziej niż wino twa miłość nas upaja, d o, jak cudownie kochać ciebie! d Powiedz mi ty, o miły memu sercu, A powiedz, gdzie pasiesz twoją trzodę,

             abym już odtąd przestała być włóczęgą      d   przy trzodach innych pasterzy.

d K Jeśli tego nie wiesz, o najpiękniejsza z kobiet, B A to idź śladami moich owiec i paś tam też koźlęta swoje, d aż przy szałasach pasterzy. d W Zabierz mnie ze sobą, pójdziemy . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

267

hhi, c]: hII

Moja miła, moja miła jest dla mnie

(Pnp 1, 13nn)

G F] K Jak piękna jesteś kochana moja, G F] e o jakże piękna, o jakże pi moja miła jest dla mnie, ękna. e F] F] Oczy twe jak gołębice. 2× narcyz Saronu, G F] G F] W Jak jesteś piękny mój ukochany, róża rosnąca w dolinach. G F] o jak uroczy, o jak uroczy! h W Mój miły, e F] KW A nasze łoże jest z zieleni. 2× e mój miły jest dla mnie h e W Jak jabłoń pośród drzew leśnych F] jak zapach mirry, F] tak jest mój umiłowany, G F] spoczywa na mej piersi. G F] umiłowany wśród młodzieńców. h h e K Moja miła, W upragnionym jego cieniu usiadłam, e F] moja miła jest dla mnie, a owoc jego jest słodki, F] G F] jak lilia wśród cierni, o jakże słodki dla moich ust! G G F] tak moja miła Wprowadził mnie do komnaty z winem, F] e F] jest pośród dziewcząt. a jego sztandarem nade mną jest miłość; G F] wprowadził mnie do sali biesiadnej, h W Mój miły, e F] a jego sztandarem nade mną jest miłość; e mój miły jest dla mnie G F] lewa jego ręka pod moją głową, F] jak grono henny, G F] a prawą mnie obejmuje. G F] w winnicach En-gaddi. h A K Ja zaklinam was, o córki jerozolimskie, G F] K,W nie budźcie, nie rozbudzajcie mej miłej. h K Moja miła,

268

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Przyjdź z Libanu e D K Przyjdź z Libanu, oblubienico, e D e przyjdź z Libanu, przyjdź! e Twoim wieńcem będą D W szczyty górskie, e D e K wysokie szczyty Hermonu. e Serce mi zraniłaś, D serce mi zraniłaś, e D e siostro ma oblubienico. e D Przyjdź z Libanu, oblubienico, e D e przyjdź z Libanu, przyjdź! W e G A W Szukałam miłości mojego życia, K a e szukałam, lecz nie znalazłam; G A znalazłam miłość mojego życia, C pochwyciłam Go D e i nigdy już nie puszczę! K Ja przynależę do mego miłego, a On jest cały mój; Przyjdź, mój miły, wędrujmy po polach, spędzimy noc we wioskach.

27 II 2002 — Pascha ’97

(Pnp 4, 8nn) Pójdziemy o świcie do winnicy, zbierzemy tam owoce Ja przynależę do mego miłego, a on jest cały mój. Szukałam miłości mojego życia . . . Powstań szybko, ma ukochana, przyjdź gołębico, przyjdź! Bo oto zima już przeminęła, śpiew synogarlicy już słychać, kwiaty powróciły znowu na pola, słońce stało się upalne. Powstań szybko, ma ukochana, przyjdź gołębico, przyjdź! Szukałam miłości mojego życia . . . Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu, bo miłość jest jak śmierć potężna, wody jej nie ugaszą Oddać za nią wszystkie swoje bogactwa, oznacza mieć ją za nic. Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu.

W Szukałam miłości mojego życia . . .

269

hai

Kiedy jeszcze spałam C K Kiedy jeszcze spałam, E moje serce czuwało,

albowiem moja głowa

memu miłemu, E7 lecz go nie było, a już odszedł i zniknął. d Życie we mnie ustało, E7 ponieważ się oddalił;

pokryta jest rosą,

szukałam go,

a moje kędziory a kroplami nocy”. C Wsunął swą rękę

lecz nie znalazłam,

a usłyszałam mego miłego głos: d E7 „Otwórz mi, moja siostro, d E7 otwórz mi, gołąbko,

wołałam go, wołałam, a ale mi nie odpowiedział.

E przez szczelinę drzwi,

Spotkali mnie strażnicy, G którzy obchodzą miasto, F zdarli ze mnie suknię

a wtedy zadrżało me serce dla niego. d E7 Wstałam śpiesznie, by otworzyć,

i zranili mnie E strażnicy murów.

a dłonie moje ociekały mirrą i z palców moich spływała mirra a na uchwyt zasuwy. W Ja zaklinam was, G córki jerozolimskie, F gdy znajdziecie mego miłego, E powiedzcie, że umieram z miłości.

∗ Podczas

270

(Pnp 5, 2nn) C K Otworzyłam, otworzyłam

                  

W Ja zaklinam was . . . a K Ach!G Gdybyś był moim bratem, F mogłabym cię całować E tak, by się nie gorszono. W Ja zaklinam was . . . ∗

gdy Wszyscy śpiewają ostatni refren, Kantor kontynuuje: Ach, gdybyś był moim bratem . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

Ty, która mieszkasz w ogrodach (Pnp 8, 10b–14) a d K Ty, która mieszkasz w ogrodach∗ , F E gdzie druhowie nasłuchują twego głosu. F Daj mi go usłyszeć! E Daj mi go usłyszeć! A W Uchodź mój kochany, E biegnij jak gazela, f] niby młody jeleń E A schroń się na pachnące wzgórza∗∗ ! a d KW Jestem w Jego oczach a jako ta, która znalazła pokój. E a Moja winnica jest tu, tu przede mną. E a Moja winnica jest tu, tu przede mną. A W Uchodź mój kochany, E biegnij jak gazela, f] niby młody jeleń E A schroń się na pachnące wzgórza! a d K Ty, która mieszkasz w ogrodach . . .

∗ Kościół przez Chrzest został wprowadzony do ogrodów Królestwa, „gdzie druhowie nasłuchują Twego głosu”. Tam Kościół, który stał się matką i nauczycielką wszystkich narodów dzięki doświadczeniu miłości, jakiej doznał poprzez cierpienia, radości, upadki i powstania oraz — możemy powiedzieć — poprzez Historię Zbawienia, którą wyraża Pieśń nad Pieśniami, zostaje zaproszony przez Oblubieńca, aby słuchać jego głosu w ostatecznym pragnieniu. ∗∗ Oblubienica-Kościół odpowiada eschotologicznym krzykiem paschalnym: to czego doświadczyła, czego się dowiedziała o Oblubieńcu, rodzi w niej pragnienie ostatecznego wyjścia, ucieczki z Nim „na pachnące wzgórza”, to znaczy do Nieba, gdzie będzie wolna na zawsze. 27 II 2002 — Pascha ’97

271

hei, b: aI

Baranka Boża

(Mt 1—2; Łk 1—2)

e K Dziewica Maryja była a oblubienicą obiecaną Józefowi, C kiedy wpierw nim zamieszkali razem,

H7 stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

W

K

W K

W K

W K

272

W

e A Józef — mąż sprawiedliwy — a nie chcąc Jej zniesławić, C H7 postanowił oddalić Ją potajemnie. e O, jakże gorzkie są wody, Maryjo! C Baranko Boża, pokorna Baranko, e Ty, która nie opierasz się złu, a Matko Jezusa i 7Matko nasza, H módl się za nami, e módl się za nami! Maryja wydała na świat swego Syna, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w żadnej gospodzie. O, jakże gorzkie są wody, Maryjo! Baranko Boża . . . A wstawszy Józef, wziął ze sobą Dziecię i Jego Matkę i uciekł do Egiptu, bo Herod chciał zabić Dziecię! O, jakże gorzkie są wody, Maryjo! Baranko Boża . . . Płacz i krzyk słychać w Rama, aj, aj, aj. . . lament i zawodzenie wielkie, to Rachela, która opłakuje swoje dzieci i nie chce dać się pocieszyć, bo już ich nie ma. O, jakże gorzkie są wody, Maryjo! Baranko Boża . . . e I Anioł Pański ukazał się Józefowi w Egipcie i rzekł mu: a „Wstań i weź ze sobą 7Dziecię i Jego Matkę C H i wróć do ziemi Izraela, e albowiem z Egiptu wezwałem Mego Syna!” Baranko Boża . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hCi

Nie ma w Nim żadnego wdzięku IV Pieśń Sługi Jahwe (Iz 53, 2nn) C C K Nie ma w Nim żadnego wdzięku, W Przed Nim zakrywa się swą twarz. a a nie ma w Nim żadnego blasku, Przed Nim zakrywa się swą twarz. G7 G7 aby na Niego popatrzeć, Przed Nim zakrywa się swą twarz. C C ani wyglądu, by się nam podobał. Przed Nim zakrywa się swą twarz. C Wzgardzony, K Lecz On wziął a a przez ludzi odepchnięty, na siebie wszystkie nasze grzechy, C C mąż boleści lecz On wziął a a z cierpieniem oswojony. na siebie wszystkie nasze bóle. F C W Każdy z nas W Przed Nim zakrywa się swą twarz. G a obrócił się ku błędnej dr odze. Przed Nim zakrywa się swą twarz. C 7 G Udręczony, Przed Nim zakrywa się swą twarz. a C lecz sam dał się gnębić, Przed Nim zakrywa się swą twarz. C ust nie otworzył, a K Udręczony, jak baranek wiedziony na zabicie. a C poczytany za nic, W Prz ed Nim zakrywa się swą twarz. C a wzgardzony, Przed Nim zakrywa się swą tw arz. a G7 przez ludzi odepchnięty, Przed Nim zakrywa się swą tw arz. C C mąż boleści Przed Nim zakrywa się swą tw arz. a C C C z cierpieniem oswojony. Udręczony! Udręczony! Udręczony!

27 II 2002 — Pascha ’97

273

hdi

Pieśń Baranka

(Ap 5, 9nn)

d K Godzien jesteś wziąć Księgę g A7 i otworzyć jej pieczęcie, d albowiem Ty zostałeś zabity A7 i nabyłeś Bogu krwią swoją d ludzi z każdego pokolenia, języka i narodu. F a F I uczyniłeś z nich dla naszego Boga a F królestwo, królestwo kapłańskie, a W i królują i królują d na całej ziemi. d K Godzien jesteś Baranku zabity g A7 wziąć księgę d i otworzyć jej pieczęcie, A7 bowiem nabyłeś Bogu krwią swoją d ludzi z każdego pokolenia, języka i narodu. F W I uczyniłeś z nich . . .

274

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai, c]: aIV

Kim jest ta

(Pnp 8, 5–7)

a KW Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? F E Idzie wsparta na swoim oblubieńcu. F a Idzie wsparta na swym oblubieńcu. G a K Pod jabłonią cię obudziłem, G F a tam gdzie cię poczęła twoja matka, F E tam gdzie twoja matka cię zrodziła, F a tam, gdzie twoja matka cię urodziła. a KW Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? F E Idzie wsparta na swoim oblubieńcu. F a Idzie wsparta na swym oblubieńcu. G F a K Połóż mnie tak jako pieczęć na twym sercu, G F a jako tatuaż na twej ręce. F E Bowiem jak śmierć potężna jest miłość, F E jak płomień, co pochodzi od Pana, F E i wody jej nie ugaszą. F Gdybyś chciał oddać za miłość E wszystkie bogactwa swego domu, F E znalazłbyś jedynie pogardę. a KW Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? Kim jest ta, co wyłania się z pustyni? F E Idzie wsparta na swoim oblubieńcu. F a Idzie wsparta na swym oblubieńcu. 27 II 2002 — Pascha ’97

275

hCi, E: CIV

Głos mego ukochanego C a W K Głos mego ukochanego! F Oto nadchodzi, E K biegnie przez góry, F E skacze po pagórkach. C a Umiłowany mój podobny do gazeli, F albo do młodego jelenia, E umiłowany mój podobny do gazeli. C Oto zatrzymuje się a F za naszym murem, F patrzy przez okno, KW E zagląda przez kratę. C Teraz mówi mój kochany, K mówi do mnie: C E K,W Powstań, przyjaciółko moja, F E powstań, moja piękna i pójdź! d E K Bo oto zima już przeminęła, d E deszcze ustały i przeszły F kwiaty pojawiły się na polach, E powrócił czas śpiewania pi eśni, E d97− q qq głos synogarlicy już słychać, F drzewo figowe wydało pierwsze owoce

(Pnp 2, 8–17) C E Powstań przyjaciółko moja, F E powstań moja piękna i pójdź! d O gołąbko moja ukryta E w szczelinach skały, d E w kryjówkach skalnego urwiska, F daj mi twój głos usłyszeć, E daj mi go usłyszeć! C E Przegnajcie lisy, lisy malusieńkie, F E co pustoszą winnicę, G F E Bo nasza winnica jest w kwieciu, G F E bo nasza winnica jest w kwieciu! d E Mój umiłowany jest dla mnie, d E a ja jestem dla niego; d E nim wiatr wieczorny powieje d E i wydłużą się cienie śmierci a    Wróć miły,   G  2× wróć miły,    a   wróć miły!

E a winny krzew kwitnący wydaje woń przyjemną!

276

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Gołębica spoczęła (XXIV Oda Salomona) e H7 W Gołębica spoczęła∗ nad głową Pana, e śpiewała psalmy∗∗ nad Nim. H7 A Pan objawił zamiary swej miłości, e zamiary o niezrównanym blasku dla każdego. a H7 K I otwarły się otchłanie, a i dał się słyszeć straszliwy krzyk H7 jakby niewiast rodzących, C ale Pan zniweczył ciemności H7 jednym swym wejrzeniem. e W Gołębica spoczęła . . . a H7 K Lecz zamiary zatracono a H7 i aniołowie niebiescy płakali, a zamiary wobec tych wszystkich, H7 którzy nie szli za Jego prawdą. C H7 Albowiem Pan pokazał swoją drogę a i rozlał swoją łaskę H7 na tych, którzy za Nim idą; C i dał im wszystkim tę moc, H7 by ozdobili się Jego świętością. e W Gołębica spoczęła . . .

∗ W śpiewniku „Pascha 97” zarówno tytuł jak i pierwszy werset refrenu brzmią: ”Gołębica zawisła. . . ”. Tych, którzy potrafią być posłuszni temu nieporozumieniu zapraszam do takowego śpiewania. Mnie, obciążonemu maturą w polskiej szkole „zawisła” gołębica na tyle niedobrze się kojarzy, że nie chce przejść przez gardło ani przez klawiaturę. Proszę o wybaczenie. ∗∗ I znów. W wyżej wspomnianym wydaniu gołębica „psalmodiowała”. Mam wewnętrzny problem wprowadzać takie dziwaczne i, moim zdaniem, nikomu nie potrzebne makaronizmy. Posłusznych zachęcam do „psalmodiowania”. 27 II 2002 — Pascha ’97

277

hai, c]: aIV

Jak sączy się miód

W

K

W

W

K

K,W K,W W

278

(XL Oda Salomona) a d Jak sączy się miód z pszczelego plastra, E a a mleko płynie z matki kochającej swoje dzieci, d jak źródło wylewa spokojne wody, E a tak moje serce wylewa twoją chwałę. d E I moje usta wznoszą uwielbienie dla Niego, d E mój język napełniony słodyczą jego imienia, d E a moje członki rozkoszują się jego pieśniami. F E Ponieważ jego światło uspokaja zło we mnie, F E ponieważ jego proste spojrzenie miłości uzdrawia moje serce, F E ponieważ życie nieśmiertelne w nas zamieszk ało. F E Alleluja, alleluja, allelu-, allelu-, alleluja, 2× a d Jak sączy się miód z pszczelego plastra, E a a mleko płynie z matki kochającej swoje dzieci, d jak źródło wylewa spokojne wody, E a tak moje serce wylewa twoją chwałę. d E I moje oblicze weseli się jego radością, d E i mój duch raduje się jego miłością, d i moje serce wypełnia jego pogodne światło, E czuje jego miłosne spojrzenie. F E Ponieważ bojaźń ufność w Nim pokłada. F E Ponieważ zbawienie w Nim jest niezawodne. F E Ponieważ życie nieśmiertelne w nas zamieszk ało. F E Alleluja, alleluja, allelu-, allelu-, alleluja. 2×

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

O Jezu, miłości moja a F K O Jezu, miłości moja

W K W K W K W K W K

W K W K W K W K

W 27 II 2002 — Pascha ’97

jakże mnie ukochałeś, E jakże mnie ukochałeś! O Jezu . . . a G a O Jezu, Ty wziąłeś grzechy ode mnie, F E abym ja dostał przebaczenie od Ciebie. O Jezu . . . a G a Ty wziąłeś ciernie: pychę ode mnie, F E abym ja dostał pokorę i cichość od Ciebie. O Jezu . . . Ty wziąłeś razy i bicze: zmysłowość ode mnie, abym ja dostał czystość i miłość od Ciebie. O Jezu . . . Ty wziąłeś odarcie z szat: chciwość ode mnie, abym ja dostał wyrzeczenie się bogactw od Ciebie. O Jezu . . . Ty wziąłeś żółć do picia ode mnie, abym ja dostał słodycz od Ciebie. Ty wziąłeś obelgi, zniewagi ode mnie, abym ja dostał uległość od Ciebie. Ty wziąłeś gwoździe ode mnie, abym ja dostał posłuszeństwo od Ciebie. O Jezu . . . Ty wziąłeś krzyż ode mnie, abym ja dostał zbawienie od Ciebie. O Jezu . . . Ty wziąłeś śmierć ode mnie, abym ja dostał życie od Ciebie. O Jezu . . . Ty wziąłeś złożenie w grobie ode mnie, abym ja dostał zmartwychwstanie od Ciebie. O Jezu . . . a G a Ode mnie, Panie, wziąłeś śmierć i grzech, F E abym ja dostał od Ciebie Ciebie samego. F E Siebie samego całego mi oddałeś. O Jezu . . . 279

hEi

Weź mnie do nieba E c] G] K Weź mnie do nieba, weź mnie do nieba, o mój Panie! E Albowiem umrzeć, albowiem umrzeć c] G] jest dla mnie na pewno lepiej! A E Jest dla mnie na pewno lepiej H7 E przebywać z Tobą, przebywać z Tobą! E W Weź mnie do nieba . . . E K O to jedno Cię proszę, o to tylko Cię błagam: c] G] nie daj mi wątpić o Twej miłości, A E nigdy nie wątpić o Twej miłości, H7 E przebywać z Tobą, przebywać z Tobą! E W Weź mnie do nieba . . . K O jakże dobra, o jakże słodka c] G] była dla mnie miłość Twa, A E była dla mnie miłość Twa! H E O jakże dobra, o jakże słodka. E W Weź mnie do nieba . . .

280

Pascha ’97 — 27 II 2002

hdi

Tyś jest moją nadzieją, o Panie (XXIX Oda Salomona) c]o q q K Tyś jest moją nadzieją, o Panie, q B 7 qq qq A7 i nie zawiodę się. c]o q q W swojej chwale Ty nas stworzyłeś B7 A7 i w swym miłosierdziu nas wychowałeś. d A Wydobyłeś mnie z głębokości Szeolu, B7 A z paszczy śmierci mnie wyrwałeś. d A W Wydobyłeś mnie z głębokości Szeolu, B7 A z paszczy śmierci mnie wyrwałeś. d A I tak uwierzyłem w Twojego Mesjasza B7 A i że On jest Panem, ja wyznałem. g A K Panie, Ty dałeś nam wielki znak, g A tajemnicę zakrytą przed aniołami, B7 by toczyć wojnę mocą Twego Słowa B7 A i odnieść zwycięstwo nad narodami. d W Wydobyłeś mnie . . .   d A  W Tyś jest moją nadzieją, o Panie,  2×  B7 A   i nie zawiodę się.

q

Proponuję dla akordu septymowego zmniejszonego chwyt pełny wyprowadzony od układu: q q . Ma on tę przewagę, że jest klasyczny, zupełny i transponowalny do innych tonacji. Ciekawa własność akordu zmniejszonego septymowego z septymą zmniejszoną wynika z faktu, iż składa się on z czterech małych tercji — dzięki temu przesunięty o cztery półtony nie zmienia brzmienia i można go zawsze sprowadzić do pierwszych czterech progów. Akord ten należy grać arpeggio (trącać struny jedna po drugiej a nie razem). 27 II 2002 — Pascha ’97

281

hai

Niewiasta obleczona w słońce a W Potem wielki znak się ukazał, G znak wielki na niebie, a niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,

G a na jej głowie królewska korona z gwiazd dwunastu; F jest brzemienna i woła,

F został strącony na ziemię, E a z nim jego aniołowie. a W Potem wielki znak się ukazał . . . a G K Teraz, kiedy smok ujrzał,

E cierpiąc bóle i męki rodzenia. a G K I inny znak się ukazał na niebie, F oto wielki smok czerwony, E co siedem głów ma i dziesięć rogów. a I stanął smok przed Niewiastą, G która miała porodzić, F E ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. a I Niewiasta porodziła syna — mężczyznę, G przeznaczonego do rządzenia narodami ziemi; F i zaraz syn został porwany E do Boga i do jego tronu. a W Potem wielki znak się ukazał . . . G F a K I nastąpiła wojna na niebie, G Michał i jego aniołowie F walczyli przeciw smokowi, E walczyli przeciw smokowi; a G a smok walczył razem ze swymi aniołami, F ale nie przemógł E i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. a Wielki smok, wąż starodawny, którego nazywamy diabłem i szatanem, zwodziciel całej ziemi,

282

(Ap 12)

że został strącony na ziemię, F począł ścigać Niewiastę, E która porodziła mężczyznę. a Ale dano Niewieście G dwa skrzydła orła wielkiego, by leciała na pustynię, F gdzie jest żywiona przez czas, E dwa czasy i połowę czasu. a Wówczas smok G rozgniewał się na Niewiastę F i odszedł, by toczyć wojnę E przeciwko reszcie jej potomstwa; a G przeciwko tym, którzy strzegą F przykazań Boga E i są w posiadaniu świadectwa Jezusa. a Dlatego radujcie się niebiosa G i ich mieszkańcy, bo został strącony F E oskarżyciel naszych braci. a Lecz biada wam ziemio i morze,

ponieważ diabeł G został strącony na was, F jest pełen wściekłości, świadom, E że mało czasu mu zostało. a W Potem wielki znak się ukazał . . . Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

K

W

K

W K

W

27 II 2002 — Pascha ’97

Rozciągnąłem moje ręce D h G Rozciągnąłem moje ręce, E A rozciągnąłem moje ręce G D i modliłem się do Pana, A D modliłem się tak jak Pan. D h G Rozciągnąłem moje ręce, E A rozciągnąłem moje ręce G D i modliłem się do Pana, A D modliłem się tak jak Pan. F] G F] Abba, Ojcze mój, Abba, Ojcze mój, E A W Twoje ręce powierzam ducha mego. G D A D W Twoje ręce powierzam ducha mego. D h G Rozciągnąłem moje ręce . . . h E A Ponieważ rozpostarte ręce są znakiem Jego G D i trwam wyprostowany, A drzewo wywyższone, D drzewo wywyższone. D h G Rozciągnąłem moje ręce . . . F] Abba, Ojcze mój . . .

283

hdi

Homilia Paschalna Melitona z Sardes d A7 K,W Ty okryłeś śmierć wstydem, d Ty wtrąciłeś piekło w żałobę, A7 uderzyłeś niegodziwość, d niesprawiedliwość pozbawiłeś potomstwa, B A7 jak Mojżesz faraona, B A7 jak Mojżesz faraona. K Ty wyprowadziłeś nas z niewoli na wolność, z ciemności na światło, ze śmierci do życia. Ty jesteś paschą naszego zbawienia, Tyś jest barankiem zrodzonym z Maryi. A7 W Maryja, Baranka bez zmazy, d Maryja, niewinna Baranka. K Ty byłeś w Ablu zabity, Ty byłeś związany w Izaaku, sprzedany w Józefie, w Mojżeszu porzucony na wodach, prześladowany w Dawidzie, wyśmiany we wszystkich prorokach. Tyś jest barankiem, co ust nie otwiera, Tyś jest barankiem zrodzonym z Maryi. W Maryja, Baranka bez zmazy, Maryja, niewinna Baranka. K Ty byłeś wzięty od stada, prowadzony na ofiarę, ofiarowany wieczorem; pogrzebany nocą, Twoje ciało błogosławione nie doznało zepsucia. Ty z martwych powstałeś, Ty dałeś zmartwychwstanie ludzkości z otchłani grobu. Tyś jest barankiem, co ust nie otwiera, Tyś jest barankiem zrodzonym z Maryi. W Maryja, Baranka bez zmazy, Maryja, niewinna Baranka. 284

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

K

W

K

W K

W

27 II 2002 — Pascha ’97

Psalm 8: Usta dzieci i niemowląt a D a Usta dzieci i niemowląt chwałę Ci oddają E a na przekór Twoim wrogom. h C D Gdy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, h C D księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził na niebie: e a e Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, C D e czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? e D Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, e D uwieńczyłeś go chwałą i godnością. C D e Obdarzyłeś go władzą nad rąk Twych dziełami, C D e wszystko złożyłeś pod jego stopy. h C Gdy patrzę na niebo . . . e D Wszystkie trzody i zwierzęta ziemi, e D ptactwo w powietrzu i ryby w morzu, C D e wszystko, co tajemne szlaki wód przemierza. D e C Panie, nasz Boże, jak wielkie jest Twe imię. h C Gdy patrzę na niebo . . .

501

hai

Psalm 16: Nie zostawisz mego życia w grobie a G K,W Nie zostawisz mego życia w grobie, F E nie pozwolisz, bym uległ rozkładowi. E F K Panie, cząstko mego dziedzictwa, E w Twych rękach jest me życie. F Zawsze stawiam sobie przed oczy Pana; E stoi po mojej prawicy, nie mogę się zachwiać. a W Nie zostawisz . . . E F K Z tego weseli się me serce, E raduje się moja dusza, F również ciało moje spoczywa bezpiecznie, E bo nie pozostawisz życia mego w grobie. a W Nie zostawisz . . . a G K Ukażesz mi ścieżkę życia, F E w Twej obecności czeka mnie pełnia radości. a G Ukażesz mi ścieżkę życia, F E po Twojej prawicy słodycz bez końca. a W Ponieważ nie zostawisz . . .

502

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

K,W

K

W K

W K

W

27 II 2002 — Pascha ’97

Psalm 18: Wzywam Jahwe a Wzywam Jahwe, F wzywam Jahwe, G wzywam Jahwe C godnego chwały. a F G C A On wyciąga rękę z wysoka, aF G C a On wydobywa mnie z toni ogromnej. q d97− q q E Wyrywaq mnie od silniejszego wroga, d97− q q E od wszystkich, co mnie nienawidzą. a Wzywam Jahwe, . . . a F G C Bo Pan jest dla mnie obroną, a F G C wyprowadza mni e na mi ejsce przestr onne. d97− q qq E Ocala, bo mnie miłuje, d97− q qq E socala, bo mnie miłuje. a Wzywam Jahwe, . . . a F G C To Pan przepasał mnie mocą a F G C i nienagannąq uczynił mą drogę. E d97− q q tych, co doń się chr onią, On tarczą dla d97− q qq E On tarczą dla tych, co doń się chronią. a Chwała Panu, F chwała Panu, G chwała Panu, C Bogu naszemu.

503

hei

Psalm 27: Ukryj mnie e D W Ukryj mnie w głębi Twego namiotu, C H na Twoją skałę wydźwignij mnie. e C K Pan jest moim światłem i zbawieniem, H kogoż mam się lękać? e C Pan jest schronieniem mego życia, H czyż przed nim mam się trwożyć? e W Ukryj mnie . . . K Gdy nastają na mnie niegodziwcy, by pożreć moje ciało, to oni. moi wrogowie i przeciwnicy są tymi, którzy chwieją się i padają. e W Ukryj mnie . . . K Choćby powstało, choćby powstało przeciwko mnie wojsko moje serce się nie lęka. Choćby wybuchła wojna przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. e D O jedno tylko błagam Pana, C H jednego tylko poszukuję. e D Przebywać pragnę w domu Pana C H po wszystkie moje dni. e W Ukryj mnie . . . e D K On mnie ukryje, ukryje w swoim namiocie C H w dniu mego nieszczęścia. e D Ukryje mnie w głębi swego przybytku, C H na swoją skałę wyniesie mnie. e W Ukryj mnie . . . 504

Pascha ’97 — 27 II 2002

hai

K

W

K

W K

W

27 II 2002 — Pascha ’97

Psalm 43: Boże, jesteś moją ucieczką a d Boże, jesteś moją ucieczką, a dlaczego mnie odrzuciłeś? d Czemu chodzę smutny i prześladowany a przez Boga?  a C  Panie, ześlij Twoją wierność,  2× d a  Panie, ześlij Twoją światłość.  a d Ześlij światłość i wierność Twoją, a niech one mnie wiodą, d niech mnie zaprowadzą na Twoją świętą górę E i do Twoich przybytków. a G I przystąpię do ołtarza Bożego, a E do Boga, który jest moim weselem i radością. a G I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, F E Boże mój, Boże. a C Panie, ześlij Twoją wierność . . . a d Czemu zgubiona jesteś duszo moja a i czemu trwożysz się we mnie? d Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę, E d a On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem. a C Panie, ześlij Twoją wierność . . .

505

hGi

Psalm 63: Błogosławię Cię, Panie D G D W Błogosławię Cię, Panie G w moim życiu. C G Do Ciebie wznoszę me ręce, DG alleluja. g D K O Panie, Ty jesteś moim Bogiem, g szukam Cię od świtania, D Ciebie pragnie moja dusza, g za Tobą tęskni moje ciało e D G jak ziemia spękana bez wody, C G D W dlatego przyszedłem Cię zobaczyć. G D Błogosławię Cię, Panie . . . K Wolę Twoją miłość bardziej niż życie. Tobie śpiewają moje wargi, jakże Cię nie chwalić przez cały dzień, w Twoje imię podnoszę me ręce. Napełniłeś moją duszę obfitością, W dlatego przyszedłem Cię zobaczyć . . . K O Boże, w nocy opuszcza mnie sen, za dnia jesteś zawsze moją myślą, Ty jesteś moją jedyną pomocą, Twoja prawica wspiera mnie z siłą. Z Tobą jestem jak w cieniu, W dlatego przyszedłem Cię zobaczyć . . . K O Boże, zwyciężyłeś wszystkich moich wrogów, w głębinach mojego serca. pogrzebałeś wszystkie moje grzechy, oczyściłeś moje usta z kłamstwa. Byłeś mocniejszy ode mnie, W dlatego przyszedłem Cię zobaczyć . . . 506

Pascha ’97 — 27 II 2002

hDi

Psalm 130: Z głębokości serca D G W Z głębokości serca D A wołam do Ciebie, Panie. D G Miej uszy otwarte, D A wysłuchaj mnie, o Panie e h K Jeśli na grzechy pomnisz, e h któż się przed Tobą ostoi? G A Ale u Ciebie jest przebaczenie, G EA byśmy do Ciebie wrócili. D G W Z głębokości serca . . . e h K Serce me zaufało e h Twemu wszechmocnemu słowu, G A dusza moja wyczekuje Pana G E A bardziej, niż strażnik jutrzenki D G W Z głębokości serca . . . e h K U Boga jest miłosierdzie e h i obfituje łaska G A On przebaczy swemu ludowi G E A wszystkie jego grzechy. D G W Z głębokości serca . . .

27 II 2002 — Pascha ’97

507

hDi

W

W K W K

W K W K

W

W K W K

W

508

Nowe przymierze (Jer 31, 31–34) D A D Oto nadchodzą dni, oto nadchodzą dni, A G D (h) kiedy nowe przymierze, kiedy nowe przymierze zawrę z narodem Izraela. h e Był taki czas, były takie dni, h kiedy zawarłem przymierze z domem Izraela. e Był taki czas, były takie dni, h kiedy ująłem ich za ręce, by wyprowadzić z ziemi egipskiej, f] e h lecz oni, lecz oni moje przymierze złamali, f] e h mimo, że Ja, mimo, że Ja byłem ich władcą! e Przyjdzie taki czas, przyjdą takie dni, h kiedy odnowię przymierze z domem Izraela. e Przyjdzie taki czas, przyjdą takie dni, h kiedy wezmę ich za ręce, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. f] e h I Ja, i Ja będę im Bogiem, f] e h a oni, a oni będą mi narodem! D A G D (h) Wypiszę swe prawo, wypiszę swe prawo na dnie ich serca. D A G D (h) Umieszczę swe prawo, umieszczę swe prawo w głębinach ich jestestwa! h e Przyjdzie taki czas, przyjdą takie dni, h kiedy nie będą musieli wzajemnie się pouczać. e Przyjdzie taki czas, przyjdą takie dni, h kiedy wszyscy od najmniejszego do największego poznają Mnie! f] e h Bo Ja, bo Ja odpuszczę im występki, f] e h bo Ja, bo Ja zapomnę o ich grzechach! D A Oto nadchodzą dni, . . .

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

Kantyk Jonasza e K W utrapieniu moim wołałem, a w utrapieniu moim wołałem h do Jahwe, a a odpowiedział mi, e a odpowiedział mi, h e a odpowiedział mi. Z głębokości szeolu wzywałem, z głębokości szeolu wzywałem, pomocy, a usłyszałeś mój głos, a usłyszałeś mój głos, a usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębię, rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza i nurt ogarnął mnie, i nurt ogarnął mnie, i nurt ogarnął mnie. Wszystkie twe morskie bałwany, wszystkie twe morskie bałwany, i fale, przeszły nade mną, przeszły nade mną, przeszły nade mną.

27 II 2002 — Pascha ’97

(Jon 2) E7 a W Wygnany daleko z oczu Twoich, D G jakże mam dojrzeć miasto Twe? e a Wygnany daleko z oczu Twoich, H7 e jakże mam dojrzeć Cię. K To ja odszedłem od Ciebie, to ja odszedłem od Ciebie a ocean ogarnął mnie, ogarnął mnie, ogarnął mnie. Do dna zstąpiłem, do dna zstąpiłem a zawory ziemi zostały poza mną zostały poza mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś życie moje, ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści. O Jahwe, Panie mój, o Jahwe, Panie mój, mój Boże. W Gdy życie we mnie umierało, wspomniałem na Twe obietnice. Modlitwy mojej wysłuchałeś, wróciłeś mi życie.

509

hei

Kantyk Symeona Nunc dimittis (Łk 2, 29–32) e D C H7 K O Panie, pozwól, by Twój sługa odszedł w pokoju, e D C H7 bowiem moje oczy zobaczyły Twe zbawienie, a e C D7 światło dla pogan, chwałę Izraela. G C D7 W Alleluja, alleluja, G C D7 alleluja, alleluja. K Światło dla pogan, chwałę Izraela. W Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

510

Pascha ’97 — 27 II 2002

hei

W

K

W K

W

27 II 2002 — Pascha ’97

Chwała Bogu (Ef 2, 4–10) e a e H Chwała Bogu, alleluja, alleluja. e a e H Chwała Bogu, alleluja, alleluja. e D Bóg pełen dobroci i łaski, e przez wielką swą miłość ku nam, D nas umarłych na skutek występków e z Chrystusem przywrócił do życia. D Przez łaskę zbawieni, e z Nim zmartwychwskrzeszeni. D Posadził nas razem e na niebiosach z Nim. e a Chwała Bogu . . . e D Zbawieni jesteśmy przez wiarę, e nie pochodzi to z nas, ale z Boga. D Nie płynie to z naszych uczynków, e aby nikt nie mógł się chlubić sobą. D Jego dziełem jesteśmy e stworzeni w Jezusie D dla dobrych uczynków e przewidzianych przez Boga. e a Chwała Bogu . . .

511

hDi

Haggadah DA D G A W Jesteś głodny, K To jest chleb udręczenia, G A7 D G A przyjdź i Paschę z nami święć. chleb spożywany tam. G D F] G masz pragnienie, nie miał czasu, by fermentować, G A7 D E7 A przyjdź i Paschę z nami święć. bo w pośpiechu zbawiał Pan. DA D DA D Wczoraj w niewoli, W Jesteś głodny, . . . G A7 D G A zgięci pod ręką faraona, K Dzięki Ci, Panie, nasz Boże, G D G A dzisiaj wolni za kraj, który nam dałeś, G A7 D F] G z Panem naszym w Izraelu. za dar prawa i przymierza, G A E7 A K Gdyby Święty do nas nie przyszedł, które z nami uczyniłeś. G A DA D by nas z Egiptu uwolnić, W Jesteś głodny, . . . F] G G A my i nasze dzieci K Chwalimy i błogosławimy Tego, E7 A G A bylibyśmy w pętach wciąż. który to wszystko sprawił. DA D F] G W Jesteś głodny, . . . On nas z bólu do radości przeniósł, E7 A śpiewajmy Mu: Alleluja! DA D W Jesteś głodny, . . .

512

Pascha ’97 — 27 II 2002

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF