PAPER B11

May 27, 2016 | Author: Hasmie Sohaini | Category: Types, School Work
Share Embed Donate


Short Description

EXAM...

Description

PAPER B11 (Based pada tanggungjawab sebagai OC Admin) SOALAN WAJIB TUDM memerlukan anggota yang mempunyai sikap disiplin, terlatih dan efektif di dalam arus perubahan. Oleh yang demikian Doktrin Sumber Manusia ini diperlukan bagi memenuhi matlamat orgasnisasi. HR TUDM terbahagi kepada dua ketumbukan iaitu 1. Core force yang terdiri combatant group dan non combatant group. - Combatant Group : Aircrew, ADO, ATC, Eng , Nav, FE, Technician AQM CAR , SAR Combat Logistic Personnel. - Non Combatant Group : Bomba, Provos, Materiel, Admin, Clerk, Driver Pay , Cooks, - with in service for pilot. 2. Reserve force yang terdiri dari Regular Force dan Volunteer Reserve. Ratio 3:1 of regular to reserve forces. - Regular Force : ex RMAF personnel, call up setahun sekali. - Volunteer Reserve : - have a civilians with trade skill to combat support group. - Boleh diserap ke simpanan tetap (kerahan sepenuh masa). SOALAN PILIHAN JAWATANKUASA PENYELARASAN KEMATIAN 1. Rujukan. a. PU 5203 Jilid 7 – Pentadbiran Kemalangan Dan Kematian. b. PU 5207 - Kebajikan. c. PMAT 18/68 – Penyelarasan Barang-Barang Simati. d. PMAT 18/68(A) – Pindaan Kadar Bantuan. e. PMAT 11/93 – Pindaan Perbelanjaan Pengkebumian. f. Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap (Pencen, Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982. g. Akta Angkatan Tentera 1972 (Lembaga Siasatan). PMAT 2/03 – FGCR. i. PMAT 9/08 – Ex-Gratia. 2. Pengenalan. Apabila berlakunya apa-apa kejadian atau kemalangan yang melibatkan kematian pegawai dan anggota LLP, unit adalah bertanggungjawab menguruskan semua keperluan samada pengkebumian, pergerakan, penyelarasan kematian dan barang-barang serta berkaitan kebajikan. 3. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Kematian a. Komander Pangkalan/Pegawai Memerintah unit bertanggungjawab untuk menubuhkan satu jawatankuasa penyelarasan kematian bagi menyelaraskan segala barangbarang persendirian dan tentera kepunyaan simati. b. Ajutan Pangkalan, selaku orang kanan kepada Komander Pangkalan hendaklah melantik 1 x Kapt TUDM dan setaraf (YDP), dan 1 x Lt/Lt M (Ahli) bagi penubuhan jawatan kuasa kematian.

4. Perbah Satu Jawatankuasa Penyelarasan Kematian a. Apabila nama YDP dan Ahli-ahli diperolehi, Kerani Pejabat Tatatertib dikehendaki istiharkan di dalam PERBAH 1 pasukan. Contoh PERBAH 1 adalah seperti di Bendera A bilangan 1. b. Kandungan yang mesti terkandung di dalam PERBAH 1 adalah seperti berikut: (1). Tempat bersidang. (2). Tarikh bersidang. c. Masa bersidang. d. Nama YDP dan Ahli. e. Tanggungjawab Jawatankuasa Penyelarasan. f. Jangkamasa menyiapkan Lembaga Penyelarasan. g. Salinan buku Lembaga Penyelarasan. 5. Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa Penyelarasan Kematian a. Pengesahan Kematian (1) Memastikan daripada Pegawai Memerintah kejadian-kejadian yang membawa kepada kematian. (2) Mendapatkan butiran peribadi simati dan juga tempatnya berlaku kejadian. Fotostat sijil kelahiran, BAT C 10 isteri/suami, sijil kelahiran anak, sijil nikah dan sebagainya. Contoh adalah seperti di Bendera A bilangan 2. (3) Laporan perubatan dan pengesahan perakuan pegawai perubatan mengenai sebab-sebab kematian. Perakuan tersebut hendaklah diberikan kepada waris simati. (4) Permit menguburkan simati hendaklah diperolehi daripada Balai Polis yang berdekatan. Permit tersebut digunakan untuk diberikan kepada penjaga tanah perkuburan. (5) PERBAH 2 berkenaan okeransi meninggal dunia dan tuntutan jenazah perlu juga diperolehi. b. Surat Perlantikan Jawatankuasa Dan Ucapan Takziah. Menghantar surat dengan serta merta kepada waris simati memberitahu mengenai penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan serta memberi ucapan takziah. c. Pentadbiran Barang-Barang Persendirian Dan Tentera. Memungut semua barang-barang persendirian simati dan barangan tentera pada masa berlakunya kematian. Tindakan lanjut ke atas barangan persendirian dan tentera:

di sisi undang-undang sebelum mendapat kebenaran daripada Pegawai Memerintah. (2) Jika isteri tinggal bersama anggota semasa kematiannya, barangan tersebut boleh diserahkan kepada isterinya tanpa memohon kelulusan dari Pegawai Memerintah. (3) Serahkan barangan persendirian simati kepada Cawang Material dengan penuhkan Lampiran 6 kepada PMAT Bil 18/68. (4) Sekiranya senjata api ditemui, serahkan kepada Balai Polis. Jawatankuasa Penyelarasan hendaklah membuat catitan mengenai perkara tersebut ke dalam Buku Laporan jawatankuasa penyelarasan kematian. Barang-Barang Tentera (1) Kembalikan semua pakaian dan peralatan tentera yang telah dikeluarkan kepada simati kepada Cawang Material. (2) Dapatkan baucer hutang sekiranya terdapat kekurangan pada barang-barang tentera yang dipulangkan. Baucer hutang hendaklah dihantar terus kepada UGAT dan salinan surat kepada Markas TUDM (UP: Jabatanarah Perkhidmatan (3) Dapatkan surat akuan penyelesaian dari Ketua Cawang Material(Lampiran 4 kepada PMAT 18/68). Surat Wasiat (1) Jawatankuasa Penyelarasan Kematian perlu menentukan dikalangan anggota di pangkalan simati ada membuat wasiat atau sebarang suratan lain yang berupa seperti surat wasiat. (2) Jika wasiat atau surat-surat demikian dijumpai, buat 7 salinan dan simpan sehingga tugas selesai. Catitkan ke dalam laporan jawatankuasa penyelarasan samada wasiat atau surat-surat dijumpai atau tidak. e. Simpanan Bank Atau Lain-Lain Institusi Jawatankuasa Penyelarasan Kematian bertanggungjawab untuk menyiasat mengenai kedudukan simpanan wang simati di dalam Bank, Syarikat Kewangan, Koperasi atau mana-mana agensi kewangan. (2) Hantar surat kepada Institusi Kewangan berkaitan bagi Mendapatkan butir-butir akaun simpanan serta jumlah simpanan untuk membuat tuntutan ke atas harta simati. Perkara ini boleh di rujuk di Lampiran 12 kepada PMAT 18/68.

Barang-Barang Persendirian Barangan simati hendaklah dikumpul, dibungkus, dimeteri dan diserahkan kepada Pegawai Kanan Bekalan untuk disimpan. (1) Barangan tersebut tidak boleh dijual atau dipulangkan terus kepada waris atau wakil peribadi yang sah

f. Polisi Insuran Nyawa (1) Jawatankuasa Penyelarasan bertanggungjawab untuk menyiasat apa-apa insuran yang dimiliki oleh simati dengan menghantar surat kepada syarikat-syarikat insuran berkenaan bagi mendapatkan pengesahan berikut: i.

Pengesahan butir insuran serta nombor polisi.

ii.

Penama yang akan mewarisi pampasan insuran.

iii.

Tatacara membuat tuntutan pampasan insuran.

Tanggungan Hutang Jawatankuasa juga bertanggungjawab membuat pengesahan samada simati mempunyai sebarang tanggungan hutang dengan mana-mana agensi kewangan atau individu. Butirbutir hutang hendaklah dimaklumkan kepada MTU - BSM untuk tindakan lanjut. Surat Akuan Penyelesaian PegawaiMemerintah Dapatkan surat akuan mengesahkan samada anggota bertanggungjawab ke atas mana-mana kumpulan wang kerajaan atau bukan kerajaan.

b.Bayaran Ex-Gratia (36 bulan x Gaji pokok bagi kemalangan udara dan kadar minima sebanyak RM 10000 – PU 5203).). c. Derma Tabung Amanah Perwira & Pertahanan Negara (RM 18,000 – PU 5203). d. Derma kerajaan negeri (Tertakluk kepada budibicara EXCO negeri – PU 5203). Derma Tabung Kebajikan TUDM (RM 500 – PU 5207). f. Bayaran pengkebumian (RM1000 – PU 5203) g. Derma Tabung Tanggungan (RM 500 – PU 5207). h. Sumbangan Mes Wira Angkasa (RM 1000 – PU 5203. i. Pampasan Skim Insuran Kelompok (RM 3000 Khairat Kematian dan Jumlah Unit Insuran Simati. 1 Unit Bersamaan RM 17,600 – PU 5207) j. Lembaga Tabung Angkatan Tentera (Jumlah caruman pencarum sahaja dan faedah skim kematian – PU 5207).

Tindakan dan dokumentasi. Apabila seorang THTC menjadi tgjawab spnuhnya PM berkenaan mlaksanakan tindakan dan dokumentasi. 1. a) b)

c)

ii) 1 salinan ke PTT yg mnyemak brg2.

Penyediaan Laporan

iii) 1 salinan dimasukan dlm beg brg2,

4. THTC. Prosidur dari mula absent sampai habis. (1) Jawatankuasa Penyelarasan Kematian adalah dikehendaki menyelesaikan urusan penyiasatan dan penyediaan laporan dalam tempoh 14 hari dari tarikh kematian.

Definisi. Seseong pegawai atau anggota tentera dianggap melakukan kesalahan THTC mengikut S.55 AAT 1972 dlm keadaan2 yg tersebut dibawah. a)

6. AGIHAN LAPORAN JAWATANKUASA PENYELARASAN KEMATIAN (a). Laporan Jawatankuasa yang telah siap hendaklah dibuat 7 Salinan termasuk yang asal dan agihkan kepada yang berkenaan: (1). (b). (c). (d). (e). (f). (g).

b) c) d)

Markas TUDM (UP: Perkhidmatan) -1 salinan. Markas TUDM (UP: BSM) -1 salinan. Jabatanarah Rekod & Pencen -1 salinan. Jabatanarah Urusan Gaji AT -1 salinan. Bhg Perkhidmatan Kesihatan AT -1 salinan. Markas 1 Div Udara - 1 salinan. Fail Peribadi Anggota - 1 salinan.

Tidak hadir di sesuatu perbarisan ataupn tugas yg telah ditetapkan, jika keadaan ini berterusan dianggap THTC. Tidak hadir yg melebihi 6 jam pd sesuatu hari maka satu hari gaji akan dilucutkan Tidak hadir itu adalah dengan niat ataupun atas sebab dlm kawalannya sendiri. Tidak hadir dan tidak pula diberi cuti serta tanpa penjelasan yg memuaskan.

Keadaan THTC dianggap tamat apabila: a) b) c) d)

7. FAEDAH-FAEDAH KEWANGAN KEPADA WARIS ANGGOTA TENTERA YANG MENINGGAL a. Pencen dan Ganjaran (Tidak boleh kurang daripada gaji akhir simati – PMAT 9/08).

iv) 1 salinan difailkan

13. THTC

(2) Laporan yang telah siap disusun hendaklah diserahkan kepada Pegawai Memerintah dalam 7 salinan.

1/5

Cari 4 salinan BAT D 109 dan edarkan spt berikut. i) 1 salinan balai pegawal ii) 1 salinan pejabat odeli pasukan iii) 1 salinan PWP iv) 1 salinan utk difailkan Sediakan BAT L 79 (record of kit handed into store) dan edarkan i) 1 salinan stor pakaian(scaf)

Diletakkan dlm tangkapan tentera Apabila ditangkap oleh konstabel polis kerana disyaski THTC mengikut s.174 AAT 1972. Menyerah diri sbg THTC kpd seorang pegawai polis tentera atau konstabel Pegawai atau LLP yg THTC atau tggal tugas tidak lagi dikira THTC setelah menyerah diri atau ditangkap oleh pihak berkuasa sivil atau tentera kecuali apabila menyerah diri atau ditangkap oleh pihak berkuasa negeri asing.

2 a) b) c) d)

Laporan THTC dan agihkan kpd yg berkenaan JRP utk potong gaji Ishtiharkan dlm PERBAH 2 Simpan brg anggota

a)

Buat laporan berkenaan

a)

Majukan lampiran A kpd PMAT 50/59 kpd pihak berkuasa tentera dan awam.

a)

utusan ABSEIGHT ke Jabatanarah Gaji menunjukkan pktn “MASIH THTC HARI KE LAPAN”, salinan ke JRP dan pihak berkuasa atasan. PERBAH 2 okeransi THTC. Salinan laporan dikepilkan utk JRP 1 salinan utusan dikepilkan degn PERBAH 2 kpd peg gaji pasukan Mbuat lapotan THTC dan edarkan.

3-6 THTC

dan

agihkan

kpd

yg

7

8

b) c) d) 9-22 a) b) c)

utusan “MASIH TIDAK HADIR TANPA CUTI”. Perbah 2 okeransi THTC hari yang ke-22 mengkut arahan AKTUJA NO 2. Antara hari 22-24, perintah lembaga penyiasatan oleh PM dlm PERBAH SATU

25 a)

BOI diadakan

5. Audit. SPU - berdasarkan kepada arahan spu baru yang dikeluarkan oleh perkhidmatan tahun 2011. Keanggotaan Kumpulan SPU. Setiap kumpulan SPU mempunyai keanggotaan tidak melebihi 15 anggota termasuk Ketua Kumpulan yang terdiri dari kalangan pegawai dan anggota yang berpangkat Kapt TUDM dan ke bawah. Fasilitator Kumpulan SPU di Pangkalan/ Skn. Sebagai langkah pemantauan dan bimbingan, seorang Fasilitator perlu dilantik bagi memantau perjalanan sesebuah kumpulan SPU. Fasilitator ini boleh juga dilantik bagi mengawasi beberapa kumpulan SPU yang lain. Sekiranya berlaku kekurangan Pegawai Kanan di sesebuah Skn/Unit/Seksyen, pegawai dari bahagian lain boleh dilantik untuk menjalankan tugas sebagai Fasilitator.

Cadangan Tajuk-Tajuk Yang Dibincangkan Semasa Perjumpaan SPU Secara Berkala a. Kepimpinan (Pengetahuan) b. kebajikan/Rekreasi/Sosial/ Keagamaan (Penglibatan) c. Pengurusan Tatatertib (Kepekaan) d. Senggara Kompleks (Penglibatan) e. Pengurusan Kesihatan (Pengetahuan) f. Pentadbiran Anggota (Pengetahuan/Keprihatinan) g. Pengurusan Mes dan Kelab (Penglibatan) h. Pengurusan Pasukan/Individu (Pengetahuan) i. Keselamatan Domestik (Keprihatinan/penglibatan) j. Projek (Pengetahuan/penglibatan) k. Pengetahuan Am (Pengetahuan) l. Kecekapan individu (Pengetahuan/Penglibatan) Perkara-perkara yang Tidak Boleh Dibincangkan Semasa Persidangan SPU. a. Dasar negara/ATM/TUDM. b. Politik. c. Syarat-syarat perkhidmatan yang telah ditetapkan d. oleh ATM. e. Isu agama yang ekstrim. f. Perlantikan ke sesuatu jawatan. g. Dasar kenaikan pangkat. h. Tindakan tatatertib yang dikenakan.

7. TCI. Sape yg perlu menghadiri tci.komposisi tci bg peg dan llp.tempoh sah laku sijil tci. Exam tci terbahagi kpd brp bahagian. 8. PMAT 1/09 dan pindaannya. Terma-terma dan syarat2 perlantikan dan pentauliahan. Baca semua. CMO (pu 5202) 9. Jenis-jenis senggaraan.Proses serah menyerah bangunan (ada warranty/ xde warranty). Perbezaan lembaga penjadualan dan lembaga tender. *dlm bab cmo ni, kol shimah ambil semua tajuk dlm pu tu..dia ambik sikit2. So, kesimpulannya kena baca semua. 10. PU 5013 dan PMAT 4/03 – Sistem penilaian prestasi. Fasilitas 11. Arahan penswastaan sajian mes ahli udara. 12. Ada soalan terbuka yg dia akn tny opinion. Tp dia xbgtau skop soalan apa.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF