Multi Grade Semi-Detailed Lesson Plan

April 1, 2019 | Author: teachersmanual | Category: Plants, Leaf, Root, Trees, Flowers
Share Embed Donate


Short Description

A semi-detailed lesson plan for grades 1-3, with a subject on Science: Plants....

Description

Umnbnuunoj O`qlfb Zontjq{nw~ Wfdw" Ftjozj" Lfonbf

[jln,Gjwfnbjg Bj{{`o Ubfo No Lzbwn,Iqfgj Kbf{{ -[knjokj.

[zalnwwjg a~3

Jlofkj" Qzajb~o U/ NNN,; AJKJg

[zalnwwjg w`3

Uq`d/ Kmfqnw` B`ujs Fgtn{jq [jln, Gjwfnbjg Bj{{`o Ubfo no [knjokj Bjtjb3 Iqfgj 6"1 E ;

N/ @acjkwntj 6/ Ngjown Ngjownd~ d~ {`lj {`lj ufqw{ ufqw{ `d wmj ubfow{ ubfow{ 1/ K`lufq K`lufqjj wmj gnddjq gnddjqjow jow hnog hnog{{ `d ubfo ubfow{ w{ ;/ [m`y fuuqjknfwn`o fuuqjknfwn`o w` w` wmj ufqw{ ufqw{ `d wmj ubfow{ ubfow{ a~ wjbbn wjbbnoi oi nw{ nlu`qwfokj

NN/ NN/ [zac [zacjk jkww Lfww Lfwwjq  jq  W`unk3 Ufqw{ `d wmj Ubfow{ K`okjuw3 6/ Ubfow{ mftj gnddjqjow ufqw{ -q``w{" {wjl{" bjftj{" dqznw fog db`yjq. 1/ Wmj gnddjqjow hnog{ `d wmj ubfow mf{ f {ujkndnk y`qh fog nw{ z{j{ No{wqzkwn`ofb Lfwjqnfb{3 Kzw `zw unkwzqj{" fkwntnw~ {mjjw Qjdjqjokj3

6/ J}ub`qnoi J}ub`qnoi fog Uq`wjk Uq`wjkwnoi wnoi @zq Y`qbg Y`qbg 6 -Kfqljb -Kfqljbnwf nwf K/ K/ K`q`ojb" K`u~qnimw 155:. 1/ [knjokj [knjokj [ujkwqzl [ujkwqzl 6 -Ojonwf -Ojonwf M/ Fu`bnofqn`" Fu`bnofqn`" K`u~qnimw K`u~qnimw 1557. ;/ Wmj [knjokj [knjokj K`oojkwn`o K`oojkwn`o 1 -Jb`n{f -Jb`n{f @ujof" @ujof" Qnkfqg` Qnkfqg` Wfbf~" Wfbf~" K`u~qnimw 1555. 7/ [knjokj [knjokj D`q D`q ^`zoi ^`zoi Lnog{ Lnog{ ; -Wjqj -Wjqj{nw {nwff F/ Flfq`b" Flfq`b" K`u~qnimw 1556.

NNN/

Uq`kjgzqj

Wjfkmjq{ Fkwntnw~

F/

Uqjbnl Uqjbnlnof nofq~ q~ Fkwntn Fkwntnw~ w~

6/6 [noi [noi f [`oi [`oi

-Wmj wjfkmjq ynbb {noi dnq{w wmj {`oi/ Fdwjqyfqg{ wmj {wzgjow{ ynbb {noi wmj {`oi.

‒Wmj Dfqljq Ubfow{ wmj [jjg{“ -Wzoj3 Wmj Dfqljq no wmj Gjbb.

Wmj dfqljq ubfow{ wmj {jjg{" wmj dfqljq ubfow{ wmj {jjg{/ Mn,m`" wmj gfnq~,`" wmj dfqljq ubfow{ wmj {jjg{/

Wmj qfno ajino{ w` dfbb" wmj qfno ajino{ w` dfbb Mn,m`" wmj gfnq~,`" wmj qfno ajino{ w` dfbb/

Wmj {zo ajino{ w` {mnoj" wmj {zo ajino{ w` {mnoj Mn,m`" wmj gfnq~,`" wmj {zo ajino{ w` {mnoj

Wmj ynog{ ajino{ w` ab`y" wmj ynog ajino{ w` ab`y Mn,m`" wmj gfnq~,`" wmj ynog ajino{ w` ab`y a b`y

Wmj ubfow ajino{ w` iq`y" wmj ubfow ajino{ w` iq`y Mn,m`" wmj gfnq~,`" wmj ubfow{ ajino{ w` iq`y

A/

Gjtjb`uljowfb Fk Fkwntnw~

‒G` ~`z mftj ubfow{ fw m`lj0 Ymfw fqj wm`{j ubfow{ ~`z {jj no ~`zq {zqq`zognoi0 Fqj wmj ubfow{ z{jdzb w` z{0

‒No `zq a`g~" yj mftj gnddjqjow ufqw{/ Ymfw fqj wmj ufqw{ `d `zq a`g~0 ‒Bnhj `zq a`g~" wmj ubfow{ fb{` mftj gnddjqjow ufqw{/ Ubfow{ fb{` mftj nw{ kmfqfkwjqn{wnk{ fog z{j{/ ‒D`q z{ w` ho`y l`qj fa`zw wmj ubfow{" yj fqj i`noi w` mftj fo fkwntnw~/

-Wmj wjfkmjq ynbb gntngj wmj kbf{{ now` wmqjj fkk`qgnoi w` wmjnq bjtjb/ Jfkm iq`zu ynbb aj intjo fo fkwntnw~ w` y`qh `o.

Iq`zu 6 -Ngjownd~noi wmj ufqw{ `d wmj ubfow{. Fkwntnw~3 Fqqfoij wmj uzssbjg ubfow fog bfajb jfkm ufqw ymjo nw n{ d`ql/ Iq`zu 1 -Dzokwn`o{ `d wmj ufqw{ `d wmj ubfow. Fkwntnw~3 Ngjownd~ wmj ufqw{ `d wmj ubfow fkk`qgnoi w` wmj intjo z{j{/ K`lubjwj wmj ln{{noi bjwwjq/ Iq`zu ; -K`lufqnoi ufqw{ `d wmj ubfow. Fkwntnw~3 Ngjownd~ wmj kmfqfkwjqn{wnk{ `d wmj intjo ufqw{ `d wmj ubfow fkk`qgnoi wmjnq k`b`q" {nsj fog {mfuj/ Ufqw `d wmj ubfow 6/

1/

;/

7

K`b`q

[nsj -Ani [lfbb.

[mfuj

:/

-Fdwjq wmj fkwntnw~" jfkm iq`zu ynbb u`{w wmjnq y`qh `o wmj a`fqg fog gn{kz{{ ymfw wmj~ g`oj.

3 Gn{kz{{n`o ‒Wmj fkwntnw~ ~`z mftj g`oj w`gf~ n{ fbb fa`zw Ufqw{ `d wmj ubfow/ Fifno" ymfw fqj wmj ufqw{ `d wmj ubfow{0

‒Wmj k`ll`o ufqw{ `d wmj ubfow fqj q``w{" {wjl" bjftj{" db`yjq{ fog dqznw/ [`lj ubfow{ fb{` mftj `wmjq ufqw{ o`w k`ll`o k` ll`o w` `wmjq ubfow{ bnhj aqfokmj{" db`yjq{ fog dqznw{/

-Wmj wjfkmjq ynbb gn{kz{{ wmj ubfow{ ufqw{ fog nw{ dzokwn`o{. ‒Wmj q``w{ m`bg wmj ubfow{/ Wmj~ ijw yfwjq fog ozwqnjow{ dq`l wmj {`nb/ ‒Wmj {wjl m`bg{ wmj bjftj{" db`yjq{ fog dqznw{/ Nw kfqqnj{ yfwjq dq`l wmj q``w{ w` wmj bjftj{/ ‒Wmj bjftj{ lfhj d``g d`q wmj ubfow/ Wmj bjftj{ ijw fnq fog {zobnimw w` lfhj d``g/ ‒Wmj db`yjq{ lfhj {jjg{/ Nw fb{` lfhj{ wmj ubfkj k`b`qdzb fog ajfzwndzb/ ‒Wmj dqznw m`bg{ wmj {jjg{/ Wmj {jjg uq`wjkw{ wmj afa~ ubfow/

-Wmj wjfkmjq ynbb gn{kz{{ wmj gnddjqjow kmfqfkwjqn{wnk{ `d ubfow ufqw{ fkk`qgnoi w` wmjnq  {nsj" {mfuj fog k`b`q.

‒Wmj q``w{ mftj mfnq~" dnoj q``w{ iq`ynoi ojfq wmj {`nb `q `oj ani q``w ymnkm iq`y{ gjju g jju g`yo wmj {`nb/ Wqjj{ mftj ani fog dnoj q``w{ wmfw m`bg {wq`oi w` wmj iq`zog/

‒Wmj {wjl" ubfow{ mftj ani fog {lfbb a`g~/ [`lj ubfow{ fqj y``g~/ Y``g~ ubfow{ bnhj wqjj{ bntj d`q lfo~ ~jfq{ d`q wmj~ mftj {wq`oi" ani fog mfqg {wjl{/ [`lj ubfow{ o`o, y``g~ {wjl" wmjnq {wjl{ fqj {`dw fog kfo jf{nb~ aj kzw z{noi wmj dnoijq{/ [lfbb ubfow{ mftj o`o,y``g~ {wjl/ ‒Wmj bjftj{ mftj gnddjqjow {nsj{ fog {mfuj/ ‒Wmj dqznw mftj gnddjqjow {mfuj{/ [`lj fqj ani fog {lfbb/ Wmj~ fb{` gnddjq no k`b`q{/ ‒Wmj db`yjq{ fqj d`zog no wmj ifqgjo/ Wmjqj fqj ani db`yjq{ fog {lfbb `oj{/ Db`yjq{ fqj fb{` no gnddjqjow k`b`q{/

‒Wmjqj fqj lfo~ ubfow{ fq`zog z{/ Yj kfo {jj gnddjqjow ubfow{ no `zq {zqq`zognoi{/ Ubfow{ mftj gnddjqjow ufqw{ fog dzokwn`o{/ Wm`zim ubfow{ mftj gnddjqjokj{" ubfow{ fqj nlu`qwfow w` z{/ F ubfow intj{ z{ `}~ijo fog fb{` nw intj{ dqj{m fnq/ Nw fb{` intj{ d``g{ w` jfw/ Ubfow{ fb{` ajfzwnd~ `zq jotnq`oljow/ Yj lz{w wfhj i``g kfqj `d wmj ubfow{ yj mftj fog intj{ wmjl nlu`qwfokj/

K/ Fuub uubnkfw nkfwnn`o

Iq`zu 6 Fkwntnw~3 Lfwkm wmj k`qqjkw fo{yjq  F

A

6/

f/ bjftj{

1/

a/ dqznw

;/

k/ q``w

7/

g/ {wjl

:/

j/ db`yjq 

d/ {jjg Iq`zu 1 Bfajb wmj ufqw{ `d wmj ubfow ajb`y

Iq`zu ; F/ Km``{j Km``{j wmj aj{w aj{w fo{y fo{yjq  jq 

6/ Ymnkm ufqw ufqw `d wmj ubfow ubfow g`j{ o`w ajb`oi ajb`oi w` wmj wmj iq`zu0 Zogjqbnoj Zogjqbnoj ~`zq ~`zq fo{yjq/ fo{yjq/

f/

 a/

k/

g/

1/ Ymnkm Ymnkm bjfd bjfd ajb` ajb`oi{ oi{ w` w` f k`k`oz k`k`ozww wqjj0 wqjj0

f/

a/

k/

g/

;/ Ymnk Ymnkm m ubfow ubfow iq`y iq`y{{ {wq` {wq`oij oijq0 q0

f/

a/

k/

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF