MORPHOLOGY - M I

October 8, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download MORPHOLOGY - M I...

Description

 

LIW[MI@IER B. 

ANJBOBQBIO

Frn tmn lboblf` lnfoboeju` uobts wmbdm lfy diostbtutn dio stbtutn wiras ir pfrts ij wiras Bs tmn slf``nst lnfoboeju` uobt bo f `foeufen tmft tmf t lnnt tmrnn drbtnrbf3 6.  Bt bs f wira ir pfrt ij f wira tmft mfs lnfoboe. 7.  Bt dfooit gn abvbana boti slf``nr lnfoboeju` pfrts. 4.  Bt rndurs bo abjjnrnot vnrgf` novbriolnots wbtm f rn`ftbvn`y stfg`n lnfoboe.

Lirpmnlns

‐Bs f pmysbdf` jirl rnprnsnotboe siln lirpmnln bo f `foeufen. Bt bs f rndurrnot abstbodtbvn siuoa (pmionln) ir snqunodn ij siuoas (pmionlns).“   Mn (lirpmnln) ↗ /mb3/ (lirp)  Frn ‐tmn vfrbius pmionlbd smfpns tmft rnprnsnot tmn sfln lirpmnln“  Bs ‐foy ij abjjnrnot jirls ij f lirpmnln“ 

Lirpms

Bs f strudturn tmft snlfotbdf``y sblb`fr gut pmioi`iebdf``y abjjnrnot. 6.  Qmny mfvn tmn sfln lnfoboe (……) , nbtmnr `nxbdf` ir erfllftbdf`. 7.  Qmny frn bo dilp`nlnotfry abstrbgutbio. Tiuoa-gfsna f``ilirpms wmbdm bod`uans boanjbobtn frtbd`ns (f/fo) foa faabtbvn f``ilirpms. f.  f/fo (”ion‒)    f io`y iddurs gnjirn diosiofots iddurs gnjirn viwn`s    g.fo  io`y oiuo p`urf` lfrhnr /s/, /bz/, /z/ (lirn tmfo ion) —  pmioi`iebdf``y pmioi`iebdf``y —   —  

      

   

F``ilirpms

[mioi`iebdf``y  —   [mioi`iebdf``y —  dioabtbiona f``ilirpms < faabtbvn f``ilirpms

dioabtbiona f``ilirpms /s/ io`y iddurs fjtnr vibdn`nss diosiofots nxdnpt vibdn`nss sbgb`fots /bz/ io`y iddurs fjtnr sbgb`fot diosiofots foa fjjrbdftns  /z/ io`y iddurs fjtnr viwn`s foa vibdna diosiofots nxdnpt vibdna sbgb`fots. d.   pfst tnosn lfrhnr /ba/, /a/, /t/ pmioi`iebdf``y pmioi`iebdf``y —   —  dioabtbiona   dioabtbiona f``ilirpms /t/ io`y iddurs fjtnr vibdn`nss diosiofots nxdnpt /t/  /t/   /a/ io`y iddurs fjtnr vibdna diosiofots nxdnpt /a/  /a/  /ba/ io`y iddurs fjtnr /t/ ir /a/

Qmn f``ilirpm lfy gn erfllftbdf``y erfllftbdf``y —   —  dioabtbiona   dioabtbiona, bt lfy gn anpnoanot io tmn prnsnodn ij f pfrtbdu`fr erfllftbdf` n`nlnot. Jiit —  jnnt  jnnt Uf`h —  wf`hna  wf`hna (pmioi`iebdf``y —  dioabtbiona) ↗ tmn prnsnodn ij tmn pfst tnosn lirpmnln mfs oi njjndt io tmn sn`ndtbio ij tmn f``ilirpm. Qfhn —  tiih  tiih (erfllftbdf``y —  dioabtbiona) ↗ tmn prnsnodn ij tmn pfst tnosn lirpmnln rnqubrns tmn sn`ndtbio ij f spndbf` f``ilirpm ij tmn vnrg. Qmn f``ilirpm lfy gn `nxbdf``y `nxbdf``y —   —  dioabtbiona   dioabtbiona. ^sn ij f pfrtbdu`fr f``ilirpm lfy gn ig`beftiry bj f dnrtfbo dn rtfbo wira bs prnsnot. Jirls f p`urf` jir oiuos usboe f sblp`n p`urf` ij -s ir -ns, tmn rnp`fdbvn, ir znri f``ilirpms.

Lirpmi`iebdf``y  —    dioabtbiona  dioabtbiona f``ilirpms Erfllftbdf``y  —  dioabtbiona   dioabtbiona f``ilirpms

@nxbdf``y —   @nxbdf``y —  dioabtbiona f``ilirpms < rnp`fdbvn

 

  Wnp`fdbvn f``ilirpms3 Qi sbeobjy siln abjjnrnodn bo lnfoboe, fsiuoa bs usna ti rnp`fdn foitmnr siuoa bo f wira.  Brrneu`fr p`urf` Lfo ↗ lno /lno/ < /l êo/ + /ê ↗ n/  Eiisn ↗ ennsn /eb3s/ < /eu3s/ + /u3 ↗ b3/    Brrneu`fr pfst tnosn Arboh ↗ arfoh /ar êε êεh/ < /arbεh/ + /B ↗ ê/ Tboe ↗ sfoe  Twbl ↗ swfl  Qfhn ↗ tiih  

< supp`ntbvn < znri

  Grnfh — ↗ grihn  Oiuo  vnrg  vnrg rnp`fdbvns favbdn

favbsn

smnftm

smnftmn

gftm

gftmn

smn`j

smn`vn

erbnj

erbnvn

strbjn

strbvn

mf`j

mf`vn

tnntm

tnntmn

sfjn

sfvn

tmbnj

tmbnvn

snrj

snrvn

wrnftm

wrnftmn

  Tupp`ntbvn f``ilirpms3 Qi sbeobjy siln abjjnrnodn bo lnfoboe, tmnrnbs f dilp`ntn dmfoen bo tmn smfpn ij tmn wira. Gn —  fl  fl —   bs bs —  frn  frn —  wfs  wfs —  wnrn  wnrn —  gnno  gnno Ei- wnot Gfa —  wirsn  wirsn —  wirst  wirst Eiia —  gnttnr  gnttnr —  gnst  gnst   Snri f``ilirpms3 tmnrn bs oi dmfoen bo tmn smfpn ij f wira tmiuem siln abjjnrnodn bo lnfoboe bs banotbjbna. Annr Jbsm Liisn Tmnnp Bs ‐ion tmft dfo gn uttnrna f`ion wbtm lnfoboe “  

f`ion fs wiras bo tmnbr iwo rbemt, fs wn`` fs notnr boti tmn ‐Lfy stfoa strudturn ij itmnr wiras“  ‐Dfooit gn uttnrna f`ion wbtm lnfoboe. Bt bs f`wfys foonxna ti ion ir lirn lirpmnlns ti jirl f wira“   Diostbtutn tmn dirns ij f`` wiras. Qmnrn lfy lf y gn lirn tmfo ion riit bo f sboe`n wira (dftjbsm, g`fdhgbra, g`fdhgifra, mn eift) bs tmn lirpmnln bo f wira tmft mfs prbodbpf` lnfoboe . Qmny dfo gn nbtmnr jrnn ir giuoa lirpmnlns. frn giuoa lirpmnlns tmft iddur gnjirn ir gnmboa tmn riit foa silnwmft liabjy tmn gfsbd lnfoboe ij tmn riit   D`fssbjbna fddiraboe ti tmnbr [ITBQBIO + prnjbxns + sugjbxns   D`fssbjbna fddiraboe ti tmnbr J^ODQBIO Jrnn lirpmnlns

Giuoa lirpmnlns Wiit

Fjjbxns

 

+ anrbvftbiof` fjjbxns (prnjbxns ir sujjbxns) mfvn f `nxbdf` juodtbio. D`fss —  dmfoeboe  dmfoeboe fjjbxns3 jr nn nn ↗ jrnnail, oftbio ↗ oftbiof`  D`fss —  lfbotfboboe  lfbotfboboe fjjbxns3 abs-notmrion, rn-lfrh, uo-rnjbona u o-rnjbona + boj`ndtbiof` fjjbxns (f`wfys sujjbxns) pnrjirl f erfllftbdf` juodtbio 6.  Qmn oiuo p`urf` lirpmnlns 7.  Qmn oiuo pissnssbvn lirpmnlns 4.  Qmn vnrg tmbra pnrsio sboeu`fr prnsnot tnosn lirpmnlns 1.  Qmn vnrg prnsnot pfrtbdbp`n lirpmnlns >.  Qmn vnrg pfst pfrtbdbp`n lirpmnlns (na) :.  Qmn vnrg pfst sblp`n tnosn lirpmnlns (na) 5.  Qmn fac ir fav dilpfrftbvn lirpmnlns =.  Qmn fac ir fav supnr`ftbvn lirpmnlns Anrbvftbiof` prnjbxns + GFTN + AT + BT Gfsn bs foy lirpmnln ti wmbdm fjjbxns ij foy hboa dfo gn faana. F GFTN + AT 
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF