Modelo Futbol Base Real Sociedad

December 24, 2018 | Author: WILLY FDEZ | Category: Association Football, Sociedad, Sports, Demography, Reality
Share Embed Donate


Short Description

Download Modelo Futbol Base Real Sociedad...

Description

@mfiam fi Cõvhma hlti Xila Tmdoiflf LJVIDIFIJVIT Al jiditoflf fi ialhmxlx yj `mfiam wlxl al mxkljouldoôj fia cõvhma hlti jldi fia fïcodov fividvlfm ij al itvxydvyxl cmx`lvosl ldvyla! |yi o`wofi l al Xila Tmdoiflf mwvo`oulx amt xidyxtmt |yi ti fitvojlj l al cmx`ldoôj fi eôsijit cyvhmaotvlt! dljlaoulfmt wxojdowla`ijvi l vxlsït fi amt dmjsijomt fi dmalhmxldoôj |yi `ljvoiji dmj al dlto vmvlaoflf fi amt dayhit fia Vixxovmxom* Fitfi |yi itvi Dmjtiem fi Lf`ojotvxldoôj dm`ijulxl ty `ljflvm! lwmtvô wmx yj wxmidvm fiwmxvosm cyjfl`ijvlfm ij ia vxlhlem fi dljvixl! ltwoxljfm l |yi al Xila Tmdoiflf vijkl wix`ljijvi`ijvi wix`ljijvi`ijvi yj wxo`ix i|yowm dm`wivovosm! dlwlu fi ltwoxlx l lavlt dmvlt fiwmxvoslt! dmj yjl hlti `lmxovlxol fi eyklfmxit cmx`lfmt ij ia cõvhma kyowyudmljm* Toijfm dmjtdoijvit fi al focodyavlf |yi ijvxlül al solhoaoflf fia wxmidvm wxitijvlfm! itvi Dmjtiem dmjtofixl o`wxitdojfohai o`wxitdojfohai  wxomxovlxom xifotiülx ia vxlhlem fi cmx`ldoôj xilaoulfm nltvl al cidnl! ialhmxljfm yj jyism `mfiam hltlfm ij al wmvijdolaoflf |yi mcxidi al lavl wijivxldoôj fia cõvhma ij jyitvxm Vixxovmxom! vljvm ij ia ì`hovm fi amt dijvxmt itdmalxit dm`m ij ia fi amt dayhit* Ia `mfiam lwyitvl wmx dmjdifix `lmx wxmvlkmjot`m ij ia wxmditm cmx`lvosm l ijvit ltmdolfmt m sojdyalfmt l al Xila  fitdijvxlaoulx ia vxlhlem fi cmx`ldoôj! wxojdowla`ijvi ij alt iflfit `ìt vi`wxljlt! fi`mxljfm al ojdmxwmxldoôj ficojovosl fi amt joümt l Uyhoivl* Vmfm iaam xilaoulfm hlem al tywixsotoôj  dmmxfojldoôj fi al itvxydvyxl vïdjodl fi al Xila Tmdoiflf* Yjm fi amt `mvosmt hìtodmt |yi mhaokl l yjl ximxkljouldoôj fi al dljvixl it al ismaydoôj fi al xilaoflf tmdom-fi`mkxìcodl tmdom-fi`mkxìcodl fi jyitvxm Vixxovmxom* Al xilaoflf nl dl`holfm  al mxkljouldoôj fia vxlhlem fi dljvixl fihi lflwvlxti l iti dl`hom2 ij dmjtidyijdol! dm`m l ti nl fodnm! it ojfotwijtlhai `mfocodlx ia `mfiam ldvyla wlxl wmfix tldlx ia `ì~o`m xijfo`oijvm la vxlhlem fi cmx`ldoôj* Ia dl`hom xlfodl cyjfl`ijvla`ijvi ij yj nidnm oxxicyvlhai5 al vltl fi jlvlaoflf kyowyudmljl nl fitdijfofm jmvlhai`ijvi ij amt õavo`mt lümt! tovyìjfmti ijvxi alt `ìt hlelt fia Itvlfm Itwlüma! fi Iyxmwl  fia `yjfm* Iaam nldi |yi alt i~widvlvoslt fi`mkxìcodlt l dmxvm  `ifom walum! ojdaytm dmjvljfm dmj yj wxmkxitosm ojdxi`ijvm fi al wmhaldoôj oj`okxljvi! jm ti lwxm~o`ij l amt àjfodit fi wmhaldoôj ij alt iflfit fia cõvhma cmx`lvosm fi nldi yjlt fïdlflt* Tovyldoôj! al fi nldi yjlt fïdlflt! fi al |yi it itvxydvyxla  dmjdiwvyla`ijvi nixifixl al ldvyla dmjcokyxldoôj fi al itvxydvyxl cmx`lvosl fia cõvhma kyowyudmljm* Al xilaoflf fitdxovl! vxltalflfl vx ltalflfl la itwidvxm Xila Tmdoiflf! xiwxitijvl yj fitdijtm o`wmxvljvi fia dmaidvosm fi joümt |yi ij dlfl kijixldoôj voijij wmvijdola`ijvi mwdomjit fi aaiklx l cmx`lx wlxvi fia wxo`ix i|yowm fi al Xila* Jm fihi`mt masoflx |yi ia mheivosm fia dayh it dm`wivox la `ì~o`m josia! l wmfix tix! dmj ia `ì~o`m jõ`ixm fi eyklfmxit cmx`lfmt ij al dljvixl kyowyudmljl* Wmx mvxm alfm! amt xidyxtmt wlxl al cmx`ldoôj fi cyvhmaotvlt tmj ao`ovlfmt* It yjl xilaoflf dmjvxltvlfl |yi yjl wlxvi o`wmxvljvi fi amt dayhit fi cõvhma fi Kowyubml fitvojlj tyt xidyxtmt `lvixolait! idmjô`odmt  ny`ljmt! wxomxovlxol`ijvi! l tyt wxo`ixmt i|yowmt! |yifljfm ij yj tikyjfm waljm ia vxlhlem fi cmx`ldoôj fi eyklfmxit* Itvl xilaoflf jm wltl fitlwixdohofl wlxl al Xila Tmdoiflf! l |yi ia mxokij wxo`mxfola fi al xialdoôj |yi `ljvoiji dmj tyt dayhit dmjsijofmt xlfodl ij dm`wxm`otm fi ïtvmt dmj ia vxlhlem fi cmx`ldoôj wlxl ia lavm xijfo`oijvm  jm vljvm ij ia josia dm`wivovosm fi amt xitwidvosmt wxo`ixmt i|yowmt! lyj|yi dyijvij dmj ia `ì~o`m xitwivm ! ij al `ifofl fi am wmtohai! ia lwmm fi al Xila Tmdoiflf*

Vmfm iaam mhaokl l xiwaljvilx al itvxydvyxl mxkljoulvosl fia cõvhma hlti kyowyudmljm! al cyjdoôj fi al Xila Tmdoiflf dmj Uyhoivl dm`m dijvxm fi cmx`ldoôj ij fodnm ijkxljlei! amt xidyxtmt fitvojlfmt l al cmx`ldoôj fi cyvhmaotvlt  al dljlaouldoôj fi alt xialdomjit ijvxi al Xila  alt mvxlt itvxydvyxlt fia cõvhma kyowyudmljm! l tilj dayhit m dijvxmt itdmalxit! l vxlsït fi ldyixfmt fi dmalhmxldoôj lflwvlfmt lflwvlfmt l alt ldvylait doxdyjtvljdolt* Dlhi tiülalx |yi ia `mfiam fotiülfm lcidvl i~daytosl`ijvi l al mxfijldoôj fia cõvhma hlti `ltdyaojm! l |yi ij itvmt `m`ijvmt! ia cõvhma ci`ijojm itvì oj`ixtm ij yj wxmditm fi ximxkljouldoôj ximxkljouldoôj fi ì`hovm vixxovmxola! ij ia dyìa! al Xila Tmdoiflf itvì wlxvodowljfm ldvosl`ijvi* ldvosl`ijvi*

[email protected] FIA @MFIAM Ldvyla`ijvi jldij! lwxm~o`lfl`ijvi! 4777 joümt la lüm ij Kowyubml* ½Dyìjvmt fi itvmt joümt aaiklxìj la wxo`ix i|yowm fi al Xila= Al vxlidvmxol notvôxodl jmt fodi |yi! toijfm mwvo`otvlt! ia jõ`ixm `ifom fi eyklfmxit |yi aaiklj  ti dmjtmaoflj ij ia wxo`ix i|yowm focàdoa`ijvi tywixl l yjm wmx kijixldoôj* Jm fihi`mt masoflx! lfi`ìt! |yi itvi xijfo`oijvm dmxxitwmjfi l ïwmdlt dmj yj smay`ij fi`mkxìcodm `y tywixomx la ldvyla fi 4777 joümt wmx lüm! wmx am |yi! fi `ljvijixti amt `ot`mt wxmdifo`oijvmt cmx`lvosmt! it wxisotohai |yi al docxl fi yj eyklfmx wlxl ia wxo`ix  i|yowm la lüm fitdoijfl dmjtofixlhai`ijvi! m |yi! fi `ljvijixti! al dlaoflf til ojcixomx l al fi ïwmdlt wxidifijvit* Fitfi al ôwvodl fi al Xila Tmdoiflf! ia `mfiam fi mxkljouldoôj fi al dljvixl fihi wixtikyox! lfi`ìt fi mvxmt tidyjflxomt! yj mheivosm wxojdowla5 mwvo`oulx amt xidyxtmt .`lvixolait  ny`ljmt/ fitvojlfmt l al cmx`ldoôj fi cyvhmaotvlt wlxl |yi aaikyij eyklfmxit kyowyudmljmt la wxo`ix i|yowm  |yi! lfi`ìt! am nlklj ij alt `iemxit dmjfodomjit wmtohait* Itvl itvxlvikol fi al Xila nldol al dljvixl it dm`wlvohai dmj ia ojvixït fiwmxvosm fi amt dayhit fi cõvhma fi Kowyubml dmj `lmx josia fiwmxvosm |yi! ij hyijl aôkodl! ti hijicodolxìj fi al cmx`ldoôj fi eyklfmxit wlxl ia lavm xijfo`oijvm |yi jm aaikyij la wxo`ix i|yowm fi al Xila! wixm |yi wyifij  fihij xidlalx ij tyt xitwidvosmt i|yowmt* L dmjvojyldoôj ti fitkxljl! wmx vxl`mt fi iflf! amt cyjfl`ijvmt  alt dlxldvixàtvodlt wxojdowlait fia `mfiam |yi wxmwmji al Xila Tmdoiflf wlxl al mxkljouldoôj fia cõvhma cmx`lvosm*

[email protected]ÀJ _ LAISÀJ .
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF