Magento Instrukcja.original

September 8, 2017 | Author: Zofia Kartofel | Category: Online Shopping, Search Engine Optimization, Cascading Style Sheets, Cache (Computing), Technology
Share Embed Donate


Short Description

Download Magento Instrukcja.original...

Description

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski

www.openway.com.pl 2010

SPIS TREŚCI Na wstępie… _______________________________________________________________ 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego ___________________________________ 7 Witryny i sklepy ________________________________________________________________ 7 Witryny _______________________________________________________________________ 7 Sklepy ________________________________________________________________________ 8 Widoki sklepu __________________________________________________________________ 8 Interfejs ______________________________________________________________________ 10 Tematy ______________________________________________________________________ 10 Bloki_________________________________________________________________________ 11

Rozpoczęcie pracy ze sklepem internetowym ____________________________________ 13 Wymagania systemowe _________________________________________________________ 13 Wprowadzenie do panelu administracyjnego ________________________________________ 14 Tworzenie wielu witryn WWW i Sklepów ___________________________________________ 15 Strona WWW _________________________________________________________________ 15 Rys. 2.4 Tworzenie nowej strony. _________________________________________________ 16 Sklep ________________________________________________________________________ 16 Widok sklepu _________________________________________________________________ 17 Uprawnienia __________________________________________________________________ 18 Dodawanie nowej roli __________________________________________________________ 19 Dodawanie nowego Użytkownika _________________________________________________ 20 Zarządzanie cache ______________________________________________________________ 21

Konfigurowanie katalogu produktów __________________________________________ 22 Konfiguracja domyślna __________________________________________________________ 22 Tworzenie kategorii ____________________________________________________________ 28 Przypisywanie produktów na poziomie kategorii _____________________________________________ 33 Przypisywanie indywidualnego wyglądu na poziomie kategorii __________________________________ 34 Używanie bloków statycznych z kategoriami ________________________________________________ 36

Cechy ________________________________________________________________________ 38 Produkty _____________________________________________________________________ 49 Tworzenie produktu prostego ____________________________________________________________ 50 Tworzenie produktu konfigurowalnego _____________________________________________________ 60

2 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Dodawanie produktu grupowego _________________________________________________________ 65 Produkty powiązane, Produkty alternatywne, Sprzedaże krzyżowe ______________________________ 67 Porównywania produktu ________________________________________________________________ 70 Nawigacja warstwowa __________________________________________________________________ 71 Przypisywanie projektu graficznego na poziomie produktu _____________________________________ 72

Zarządzanie magazynem ________________________________________________________ 73 Tworzenie domyślnych ustawieo zarządzania magazynem _____________________________________ 73 Zarządzanie magazynem z poziomu produktu _______________________________________________ 76

Aktualizacje wsadowe __________________________________________________________ 77 Przekierowania URL ____________________________________________________________ 78 Ustawienia konfiguracji _________________________________________________________________ 79 Edycja przekierowao URL ________________________________________________________________ 80 Tworzenie przekierowao URL _____________________________________________________________ 82

Przygotowanie do sprzedaży _________________________________________________ 84 Proces zamówienia _____________________________________________________________ 84 Ustawienia lokalizacji ___________________________________________________________ 90 Ogólne ustawienia lokalizacji _____________________________________________________________ 91 Waluta _______________________________________________________________________________ 91 Ustawienia importu ____________________________________________________________________ 93 Kursy walut ___________________________________________________________________________ 94 Powiadomienia RSS o zamówieniu ________________________________________________________ 94

Podatki ______________________________________________________________________ 95 Stawki podatku ________________________________________________________________________ 95 Klasy podatku _________________________________________________________________________ 97 Klasy podatku dla klienta ________________________________________________________________ 97 Klasy podatku dla produktów _____________________________________________________________ 98 Reguły podatku ________________________________________________________________________ 99

Opcje dostawy _______________________________________________________________ 100 Ustawienia dostawy ___________________________________________________________________ 100 Pochodzenie _________________________________________________________________________ 101 Opcje _______________________________________________________________________________ 101 Formy dostawy _______________________________________________________________________ 102 Płaska stawka ________________________________________________________________________ 102 Tabele stawek ________________________________________________________________________ 104 Darmowa dostawa ____________________________________________________________________ 106

Przyjmowanie pieniędzy ________________________________________________________ 107 Sposoby płatności i konta PayPal _________________________________________________________ 108 Zapisane karty ________________________________________________________________________ 108 Zamówienie z zerową podsumą __________________________________________________________ 110 Czek / przelew ________________________________________________________________________ 112 Wykup zamówienie ___________________________________________________________________ 113 Authorize.net ________________________________________________________________________ 115 Payflow Pro __________________________________________________________________________ 118 PayPal Express________________________________________________________________________ 121 PayPal Pro – Płatności bezpośrednie ______________________________________________________ 124

3 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

PayPal Standard ______________________________________________________________________ 126 PayPal UK Express _____________________________________________________________________ 129 PayPal UK Direct ______________________________________________________________________ 131 Płatnośd Google Checkout ______________________________________________________________ 133 Obliczone przez sprzedawcę ____________________________________________________________ 136 Obliczone przez dostawcę ______________________________________________________________ 136

Promocja, marketing i strony ________________________________________________ 136 Personalizacja klienta __________________________________________________________ 136 Lista życzeo __________________________________________________________________________ 136 Porównywane produkty ________________________________________________________________ 138 Najczęściej oglądane / porównywane produkty _____________________________________________ 139 Nowe produkty _______________________________________________________________________ 139 Kanały RSS ___________________________________________________________________________ 140

Ceny liniowo zmienne (Tier Pricing) _______________________________________________ 142 Reguły katalogu ______________________________________________________________ 143 Warunki _____________________________________________________________________________ 144 Operacje ____________________________________________________________________________ 145

Reguły koszyka _______________________________________________________________ 146 Warunki _____________________________________________________________________________ 148 Operacje ____________________________________________________________________________ 148

Newsletter___________________________________________________________________ 150 Konfiguracja newslettera _______________________________________________________________ 150 Szablony newslettera __________________________________________________________________ 151 Kolejka newslettera ___________________________________________________________________ 152 Subskrybenci newslettera ______________________________________________________________ 154

Bloki statyczne _______________________________________________________________ 154 Strony statyczne ______________________________________________________________ 156 Informacje ogólne (rys. 5.21) ____________________________________________________________ 156 Indywidualny wygląd __________________________________________________________________ 157 Dane Meta __________________________________________________________________________ 158

Ankiety _____________________________________________________________________ 159 Wyszukiwanie synonimów i przekierowao _________________________________________ 161 Szybkie wyszukiwanie __________________________________________________________________ 161 Dodawanie fraz wyszukiwania po stronie klienta ____________________________________________ 162 Dodawanie frazy wyszukiwania z poziomu administratora sklepu _______________________________ 162 Wyszukiwanie zaawansowane ___________________________________________________________ 163

Klienci __________________________________________________________________ 164 Standardowe opcje klienta______________________________________________________ 164 Opcje kontaktu i emaile ________________________________________________________ 167 Edycja szablonów wiadomości email ______________________________________________________ 167 Nadawca wiadomości __________________________________________________________________ 168 Skontaktuj się z nami __________________________________________________________________ 169

4 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Tworzenie kont klientów _______________________________________________________ 169 Tworzenie konta po stronie klienta _______________________________________________________ 169 Logowanie ___________________________________________________________________________ 170 Tworzenie konta podczas składania zamówienia ____________________________________________ 170 Tworzenie konta klienta w panelu administracyjnym _________________________________________ 170

Grupy klientów _______________________________________________________________ 173 Tworzenie grupy klientów ______________________________________________________________ 173 Zarządzanie grupami klientów ___________________________________________________________ 173

Wsadowe aktualizacje klientów__________________________________________________ 174 Funkcjonalność konta klienta po stronie sklepu. ____________________________________ 175 Konsola konta ________________________________________________________________________ 175 Dane konta __________________________________________________________________________ 176 Książka adresowa _____________________________________________________________________ 176 Moje zamówienia _____________________________________________________________________ 176 Moje recenzje produktów ______________________________________________________________ 176 Moje tagi ____________________________________________________________________________ 176 Subskrypcje newslettera _______________________________________________________________ 176 Moja lista życzeo ______________________________________________________________________ 176 Moje produkty do ściągnięcia ___________________________________________________________ 176

Funkcjonalność konta klienta w panelu administracyjnym. ____________________________ 177 Widok klienta (rys. 6.15) ________________________________________________________________ 177 Dane konta __________________________________________________________________________ 177 Adresy ______________________________________________________________________________ 177 Zamówienia __________________________________________________________________________ 177 Koszyk ______________________________________________________________________________ 178 Lista życzeo __________________________________________________________________________ 178 Newsletter___________________________________________________________________________ 178 Recenzje produktu ____________________________________________________________________ 178 Tagi produktów _______________________________________________________________________ 178

Kliencie online________________________________________________________________ 178

Raporty i Google Analytics __________________________________________________ 179 Raporty _____________________________________________________________________ 179 Sprzedaże ___________________________________________________________________________ 179 Koszyk ______________________________________________________________________________ 180 Produkty ____________________________________________________________________________ 180 Klienci ______________________________________________________________________________ 181 Recenzje ____________________________________________________________________________ 182 Tagi ________________________________________________________________________________ 182 Frazy wyszukiwania ___________________________________________________________________ 182

Konsola _____________________________________________________________________ 182 Google Analytics ______________________________________________________________ 183

Zarządzanie zamówieniami _________________________________________________ 184 Przegląd funkcjonalności zamówienia _____________________________________________ 184 5 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Składanie zamówienia – dostęp do strony zamówienia _______________________________ 184 Dostęp poprzez zakładkę Sprzedaże ______________________________________________________ 184 Dostęp poprzez zakładkę Klienci _________________________________________________________ 184

Składanie zamówienia – szczegóły ________________________________________________ 185 Faktury, wysyłki i noty kredytowe ________________________________________________ 186 Tworzenie faktury _____________________________________________________________________ 186 Faktury wypełnione ___________________________________________________________________ 186 Tworzenie dostawy ____________________________________________________________________ 187 Wypełnione formularze dostawy _________________________________________________________ 187 Faktury korygujące ____________________________________________________________________ 188 Uzupełnione faktury korygujące _________________________________________________________ 189

Zarządzanie zamówieniami i edytowanie zamówienia. _______________________________ 189 Wstrzymaj (Hold) _____________________________________________________________________ 189 Anuluj (Cancel) _______________________________________________________________________ 189 Edytuj (Edit)__________________________________________________________________________ 189 Ponowne zamówienie (Reorder) _________________________________________________________ 189 Aktualizacje wsadowe zamówieo (Hold) ___________________________________________________ 190

Treści / opinie generowane przez klientów _____________________________________ 190 Oceny ______________________________________________________________________ 190 Recenzje ____________________________________________________________________________ 192

Tagi ________________________________________________________________________ 193

6 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Na wstępie… Niniejsza instrukcja została stworzona aby wspomóc proces tworzenia Państwa sklepu internetowego. Podręcznik użytkownika rozpoczyna wprowadzenie do instalacji i konfiguracji podstawowych ustawień sklepu, a następnie opisuje kolejne kroki procesu konfigurowania bardziej zaawansowanych opcji, dostosowania modułu płatności, tworzenia i edytowania produktów i kategorii oraz dużo więcej.

Elementy i terminologia sklepu internetowego Sklep internetowy składa się z kilku różnych elementów, które definiują funkcjonalność, wygląd oraz logikę biznesową Państwa witryny. W celu prawidłowego zrozumienia niniejszej instrukcji ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z terminologią opisującą elementy oferowanego systemu sklepu internetowego. Terminologia wprowadzona w tym rozdziale jest najprawdopodobniej obca Użytkownikowi, dlatego zaleca się dokładne zapoznanie się z przedstawionymi tu pojęciami. Rozdział ten stanowi jedynie wprowadzenie podstawowych definicji, które zostaną omówione dokładnie w dalszej części tego podręcznika.

Witryny i sklepy Jedną z najpotężniejszych cech oferowanego systemu jest zdolność zarządzania wieloma stronami internetowymi i sklepami poprzez jeden panel administracyjny. Pozwala to właścicielom zarządzać sklepami z różnymi adresami URL, wyświetlać opis produktu w różnych językach pod tym samym adresem sklepu oraz dokonywać wielu innych ustawień konfiguracyjnych. Jeżeli Użytkownik sprzedaje swoje produkty tylko za pomocą sklepu jednojęzycznego z jednym adresem URL, nie będzie potrzebował tych funkcjonalności. Jednakże zdolność oferowanego rozwiązania do łatwego dodawania nowych tłumaczeń sklepu sprawia, że system jest skalowalny w miarę rozwoju przedsiębiorstwa Użytkownika.

Witryny Witryna internetowa składa się z jednego lub więcej sklepów, które współdzielą te same informacje dotyczące konsumentów, zamówień oraz stanu koszyka. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które może być odpowiednio dostosowane do potrzeb konkretnego sprzedawcy. 7 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Sklepy Sklepy internetowe można konfigurować na wiele różnych sposobów. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli sklepy są częścią tej samej witryny, będą dzielić się niektórymi informacjami.

Widoki sklepu Widoki sklepu są używane głównie w celu przedstawienia sklepu w różnych językach. Dla przykładu: kiedy Użytkownik chce posiadać sklep w wersji polskiej i angielskiej, powinien stworzyć jedne sklep oraz dwa różne widoki dla tego sklepu. Istnieje kilka podstawowych scenariuszy definiujących różne użycie witryny, sklepu oraz widoku sklepu:

Witryna

mojawitryna.com

Sklep

tanie produkty

przeciętne produkty

z wyższej półki

Widok sklepu

tanie produkty

przeciętne produkty

z wyższje półki

Rys. 1.1 Jedna witryna z wieloma sklepami.

8 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Witryna

mojawitryna2.com

Witryna

mojawitryna1.com

Sklep

moje produkty 2

Sklep

moje produkty 1

Widok sklepu

polski

angielski

Widok sklepu

polski

angielski

Rys. 1.2 Dwa sklepy z dwoma widokami każdy.

Witryna

mojawitryna.com

Sklep

moje produkty

Widok sklepu

moje produkty

Rys. 1.3 Jedna witryna z jednym sklepem i widokiem sklepu.

Najczęściej wykorzystywaną konfiguracją jest jedna witryna z jednym sklepem. Zrozumienie funkcjonowania ustawienia z wieloma witrynami i sklepami, pomoże Użytkownikowi zrozumieć, dlaczego pewne wartości są zdefiniowane jako wartości globalne a dlaczego inne są przypisane tylko określonej witrynie internetowej lub poziomowi sklepu.

9 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Interfejs Interfejs jest zbiorem tematów, który determinuje oprawę wizualną i funkcjonalność sklepu internetowego. Interfejs może być przypisany do jednego z poziomów witryny, sklepu bądź poziomu witryny i sklepu poprzez panel administracyjny. Proces przypisywania interfejsu zostanie omówiony w dalszej części tego podręcznika.

Tematy Temat to dowolna kombinacja układu graficznego, szablonu i/lub pliku skórki która tworzy wizualne wrażenie sklepu Użytkownika. System, na którym oparty jest oferowany sklep, jest w stanie pomieścić wiele tematów jednocześnie. Tematy są rozróżnione na dwa rodzaje:

Tematy domyślne Każdy interfejs istnieje z tematem o nazwie „domyślny”, który jest głównym tematem interfejsu. Kiedy użytkownik przypisuje interfejs do sklepu, aplikacja automatycznie poszukuje tematu „domyślnego” i wczytuje go do frontalnej części sklepu internetowego, widzianej przez konsumenta. Aby dostosować projekt graficzny sklepu, można modyfikować owy temat lub stworzyć inny niestandardowy temat i wczytać go do sklepu obok tematu „domyślnego”. Temat domyślny musi zawierać wszystkie wymagane układy graficzne, szablony i skórki oraz musi być najniższym tematem w hierarchii tematów, aby mógł być uruchomiony bez błędów. Tematy niestandardowe Temat niestandardowy może zawierać tyle plików ile wymaga tego pomysł Użytkownika. Ten typ tematu jest przeznaczony do tworzenia tymczasowych sezonowych widoków graficznych sklepu bez konieczności tworzenia nowego domyślnego tematu. Poprzez stworzenie kilku obrazków i aktualizację niektórych elementów CSS, można w sposób łatwy i szybki zmienić nudny wygląd sklepu w wyróżniający się wygląd sklepu, tematycznie związanego np. z Bożym Narodzeniem.

Do elementów tematu należą:

Układy graficzne Układy graficzne to podstawowe pliki XML, które definiują strukturę bloku dla różnych stron sklepu oraz kontrolują metadane i kodowanie strony. Pliki układu 10 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

graficznego są rozdzielona na podstawowe moduły, przy czym każdy moduł zawiera swój własny plik układu graficznego. Szablony Szablony są plikami PHTML, które zawierają (X)HTML-owe znaczniki oraz niezbędne elementy PHP, tworzące logikę dla wizualnej prezentacji informacji i cech. Skórki Skórki są to pliki Javascript specyfikujące bloki, CSS oraz obrazów, które uzupełniają (X)HTML-a zawartego w szablonie.

Bloki Bloki są sposobem, dzięki któremu system oferowanego sklepu wyróżnia szereg funkcjonalności oraz tworzy modułowy sposób zarządzania z wizualnego i funkcjonalnego sposobu widzenia. Istnieją dwa typy bloków, które współpracują ze sobą oraz tworzą końcowy wygląd wizualny strony sklepu.

Bloki strukturalne Są to bloki tworzone wyłącznie w celu powiązania struktury wizualnej ze stroną sklepu. Przykładem może być nagłówek, lewa kolumna, główna kolumna oraz stopka pokazane na rys. 1.4.

11 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

NAGŁÓWEK GŁÓWNA KOLUMNA

LEWA KOLUMNA

STOPKA Rys. 1.4 Przykład bloków strukturalnych.

Bloki zawartości Są to bloki, które tworzą właściwą zawartość wewnątrz każdego bloku strukturalnego. Są reprezentacją każdej cechy funkcjonalnej na stronie oraz wykorzystują pliki szablonów do generowania (X)HTML-a, którego należy umieścić wewnątrz rodzicielskiego bloku strukturalnego (bloku, do którego należy dany blok zawartości).

12 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

LINKI NAGŁÓWKU STRONY NAWIGACJA WITRYNY LISTA KATEGORII

LISTA PRODUKTÓW

OBJAŚNIENIE ZNACZNIKI PRODUKTÓW

LISTA PODKATEGORII

PORÓWNYWALNE PRODUKTY DOŁĄCZENIE DO SUBSKRYPCJI

LINKI W STOPCE STRONY

OBJAŚNIENIE

Rys. 1.5 Przykład bloków strukturalnych zawierających bloki zawartości.

O ile Użytkownik nie będzie projektował i rozwijał oferowanego systemu sklepu internetowego, o tyle nie potrzebuje żadnej dodatkowej wiedzy poza tą przedstawioną w rozdziale.

Rozpoczęcie pracy ze sklepem internetowym W

tym

rozdziale

zostaną

przedstawione

ogólne

mechanizmy

panelu

administracyjnego, które pomagają Użytkownikowi w zarządzaniu jego witrynami i sklepami internetowymi. Są to podstawowe funkcje, które należy poznać przed zagłębianiem się w tematykę dalszych rozdziałów opisu funkcjonalności sklepu internetowego.

Wymagania systemowe Na poziomie podstawowym sklep wymaga następującego oprogramowania:

13 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Linux, Windows, Unix lub inny zgodny Apache Web Server (1.x lub 2.x) PHP w wersji 5.2.0 lub nowszej, z następującymi rozszerzeniami / dodatki: o o o o o o o o

PDO / MySQL MySQLi mcrypt mhash SimpleXML DOM curl gd

MySQL w wersji 4.1.20 lub nowszej Sendmail-compatible Mail Transfer Agent (MTA) Polecamy również korzystanie z APC w bytecode cache dla podniesienia wydajności. Jest on dostępny w archiwach PECL pod adresem:

http://pecl.php.net/package/APC.

Obecnie inne systemy bytecode nie są obsługiwane.

Wprowadzenie do panelu administracyjnego Aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego należy dodać frazę /admin do końca podstawowego adresu URL sklepu internetowego Użytkownika w oknie przeglądarki. Np. jeśli podstawowy adres URL sklepu to example.com, kompletny adres do panelu administracyjnego będzie miał postać: http://www.example.com/admin.

Rys. 2.1 Widok logowania do panelu administracyjnego,

Aby zalogować się do panelu administracyjnego, należy użyć nazwy użytkownika i hasła, które zostały podane Użytkownikowi podczas szkolenia przeprowadzonego przez pracownika firmy OpenWay. Po wpisaniu prawidłowych danych należy wcisnąć przycisk Zaloguj. Kolejne podrozdziały zawierają szczegółowy opis najważniejszych funkcji, które będą potrzebne do skonfigurowania profilu administratora. Inne funkcje, takie jak dodawanie 14 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

produktów, formy płatności i ustawienia wysyłki, zostaną omówione w następnych rozdziałach.

Tworzenie wielu witryn WWW i Sklepów Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany stworzeniem wielu stron WWW, sklepu lub widoku sklepu, może to zrobić przechodząc do zakładki System  Zarządzaj sklepami (Rys. 2.2).

Rys. 2.2 Zakładka System w panelu administracyjnym.

Strona WWW Aby utworzyć nową witrynę, kliknij Utwórz stronę w prawym górnym rogu (rys. 2.3). Każda nowo tworzona strony powinna mieć unikatowy kod. Ten kod powinien mieć format tekstu, ale nie może zawierać odstępów i znaków specjalnych.

15 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 2.3 Widok na prawy górny róg panelu po kliknięciu na System  Zarządzaj sklepami.

Jeżeli nazwa witryny Użytkownika to Nowa Witryna, dobrą zasadą będzie użycie nowa albo nowawitryna jako kod witryny. Można wyznaczyć porządek sortowania witryny poprzez panel administracyjny. Jeśli nie wskazano, która witryna ma być wyświetlana kiedy adres index.php jest żądany przez wyszukiwarkę, konsumenci będą automatycznie kierowani do domyślnej witryny, którą wybrano poprzez zaznaczenie Ustaw jako domyślna w panelu administracyjnym.

Rys. 2.4 Tworzenie nowej strony.

Sklep Aby utworzyć nowy sklep, należy kliknąć Utwórz sklep w prawym górnym rogu. Następnie należy wybrać witrynę, z którą połączony będzie ten sklep oraz pole Kategoria podstawowa, które będzie powiązane z tym sklepem. W konfiguracji kategorii, można utworzyć wiele pól Kategoria podstawowa, z których każde będzie powiązane z innym sklepem. Podkategorie i produkty powiązane z tymi kategoriami będą wyświetlane tylko w

16 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

tym sklepie, z którym powiązane jest pole Kategoria podstawowa. Jeśli Użytkownik nie chce tworzyć różnych pól Kategoria podstawowa , aby wyświetlić je w różnych sklepach, może wybrać to samo pole Kategoria podstawowa dla wszystkich sklepów. Kategorie zostały omówione bardziej szczegółowo w następnym rozdziale podręcznika.

Widok sklepu Jak wyjaśniono w rozdziale pierwszym, widoki sklepów są najczęściej używane aby wyświetlić sklep w wielu językach. Aby utworzyć nowy widok sklepu należy kliknąć Utwórz widok sklepu w prawym górnym rogu. Kolejnym krokiem jest wybór sklepu, do którego ma się odnosić widok sklepu. Pola Kod i Porządek sortowania działają tak samo jak w przypadku witryn. Dla widoku sklepu, który ma być widoczny dla Użytkownika, musi być zaznaczone pole Dostępny. Istnieje możliwość usunięcia widoku sklepu z części widzianej przez konsumenta poprzez wybranie opcji Niedostępny.

Rys. 2.5 Karta Ogólne w zakładce System  Konfiguracja z rozwinięta listą „Aktualny zakres konfiguracji”.

Dla każdego widoku sklepu można utworzyć unikalne ustawienia regionalne. W tym celu w zakładce System  Konfiguracja należy wybrać kartę Ogólne, znajdującą się po lewej stronie ekranu (rys. 2.5). W polu Aktualny zakres konfiguracji znajduje się rozwijana lista widoków sklepów – należy wybrać jedną z pozycji. Następnie należy odznaczyć opcję Użyj witryny, znajdującą się w Opcje lokalizacji zakładki Ogólne (rys. 2.6), oraz wybrać 17 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

lokalizację, która będzie przypisana do wybranego widoku. Stworzone powiązanie będzie miało zastosowanie tylko do modyfikowanego widoku.

Rys. 2.6 Opcje lokalizacji w zakładce Ogólne.

Uprawnienia Moduł uprawnień jest narzędziem elastycznym i intuicyjnym. Użytkownik może tworzyć predefiniowane (w pełni spersonalizowane) role, które determinują określony dostęp do części zarządzanej sklepu (części po stronie administratora). Po zdefiniowaniu ról Użytkownik może stworzyć użytkowników i przypisać im rolę jaką „odgrywają” w sklepie internetowym.

Rys. 2.7 Zakładka System  Uprawnienia w panelu administracyjnym. 18 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Dodawanie nowej roli Aby utworzyć rolę należy przejść do zakładki System  Uprawnienia  Role użytkowników (rys. 2.7), a następnie kliknąć w przycisk Dodaj nową rolę (rys. 2.8).

Rys. 2.8 Dodawanie nowej roli.

Po kliknięciu w przycisk należy wypełnić pole Nazwa roli (rys. 2.9). Następnie należy określić dostęp do zasobów dla tworzonej roli. Dostęp do zasobów jest rozwijaną listą z dwiema pozycjami – Wszystkie i Indywidualne. Jeżeli Użytkownik wybierze opcję Wszystkie, dla danej roli zostanie przypisany dostęp do wszystkich zasobów sklepu. W przypadku wyboru opcji Indywidualne, Użytkownik zaznacza zasoby z listy, która pojawi się po wyborze opcji na dole rozwijanej listy. Po zakończeniu wyboru należy kliknąć na przycisk Zapisz rolę (rys. 2.9).

Rys. 2.9 Proces tworzenia roli – Informacje o roli.

Po zapisaniu roli, u dołu pod Zasoby roli pojawi się nowa zakładka – Użytkownicy roli. Zakładka ta przedstawia (rys. 2.10) Użytkowników sklepu, którzy są połączeni z daną rolą. Aby zobaczyć listę wszystkich Użytkowników, należy kliknąć w przycisk Resetuj filtr. Następnie należy zaznaczyć kwadracik przy każdym Użytkowniku, który ma być przypisany do danej roli i ponownie wcisnąć przycisk Zapisz rolę.

19 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 2.10

Dodawanie nowego Użytkownika Aby utworzyć nowego Użytkownika sklepu, należy przejść do zakładki System  Uprawnienia  Użytkownicy i kliknąć w przycisk Dodaj nowego użytkownika (rys. 2.11).

Rys. 2.11 Dodawanie nowego użytkownika.

Następnie należy podać wszystkie niezbędne informacje (rys. 2.12) o tworzonym Użytkowniku. Pole Nazwa użytkownika i Hasło będą używane przy logowaniu do panelu administracyjnego sklepu. Aby Użytkownik miał dostęp do panelu administratora, musi posiadać status Aktywny. Można uniemożliwić dostęp do panelu Użytkownikowi, bez konieczności usuwania jego konta, poprzez zmianę jego statusu na Nieaktywny. Po wypełnieniu niezbędnych pól dotyczących tworzonego Użytkownika, należy przejść do zakładki Rola użytkownika i wybrać rolę (rys. 2.12), która ma być powiązana z danym Użytkownikiem. Użytkownik może być powiązany tylko z jedną rolą w systemie. Po skończonym procesie konfiguracji należy wcisnąć przycisk Zapisz użytkownika.

20 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 2.12 Proces dodawania nowego użytkownika.

Zarządzanie cache Zarządzanie pamięcią cache (podręczną) jest dostępne poprzez wybranie zakładki System  Zarządzanie cache (rys. 2.13). Może zostać włączone w celu zwiększenia efektywności

systemu sklepowego. Podczas modyfikacji źródeł

sklepu (w fazie

deweloperskiej) należy wyłączyć tę opcję. Można również ustawiać cache’owanie na odpowiednie elementy sklepu.

Rys. 2.13 Zakładka System  Zarządzanie cache. 21 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Konfigurowanie katalogu produktów Po przeprowadzeniu podstawowej konfiguracji sklepu, nadszedł czas na stworzenie serca witryny – katalogu. Katalog jest najważniejszym elementem każdej witryny eCommerce, a za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik może go w pełni kontrolować.

Konfiguracja domyślna Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie konfiguracji systemowych ustawień katalogu. W tym celu należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z lewej kolumny wybrać kartę Katalog (rys. 3.1).

Rys. 3.1 Widok na kartę Katalog w zakładce System  Konfiguracja.

Wygląd układu graficznego produktów w katalogu definiuje zakładka Sklep od strony klienta (rys. 3.1, druga pozycja po prawej od góry). Dozwolona i domyślna liczb produktów na stronie (widok siatki/ listy) Są to pierwsze cztery pola w zakładce Sklep od strony klienta, które definiują graficzny rozkład produktów na stronie katalogu. Konsumenci będą mogli samodzielnie zmieniać liczbę wyświetlanych produktów, podaną w opisywanych polach, lub wyświetlić wszystkie produkty. Tryb listy

22 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

o Tylko siatka – produkty zostaną wyświetlone w postaci siatki, a Użytkownik nie ma prawa zmieniać trybu wyświetlania struktury. o Tylko lista - produkty zostaną wyświetlone w postaci listy, a Użytkownik nie ma prawa zmieniać trybu wyświetlania struktury. o Siatka (domyślnie) / lista – domyślnie produkty zostaną przedstawione w postaci struktury siatki, lecz Użytkownik będzie mógł zmienić tryb wyświetlania na listę. o Lista (domyślnie) / siatka – domyślnie produkty zostaną przedstawione w postaci struktury listy, lecz Użytkownik będzie mógł zmienić tryb wyświetlania na siatkę.

W zakładce Powiadomienia o produktach (rys. 3.1) Użytkownik może zdefiniować politykę informowania swoich konsumentów o zmianach dotyczących oferty handlowej. Istnieją dwa typy powiadomień o produktach, do których konsument może dokonać subskrypcji poprzez wiadomość e-mail. Są to powiadomienia o zmianie ceny oraz powrocie do stanu magazynowego (rys. 3.2).

Rys. 3.2 Powiadomienia o produktach.

Oba rodzaje powiadomień mają swoje szablony wiadomości, jednakże współdzielą nadawcę powiadomienia. Aby uzyskać więcej informacji o tym jak skonfigurować szablony wiadomości i adresy nadawców, proszę przejść do rozdziału Konsumenci. Aktywacja powiadomienia o zmianie ceny utworzy na każdej stronie produktu odnośnik zatytułowany Zapisz się aby śledzić cenę. Klikając na ten odnośnik konsument dokonuje subskrypcji, przez co będzie informowany o wszelkich zmianach w cenie wybranego produktu. Opcja ta obejmuje również dodanie lub zmianę specjalnej ceny promocyjnej dla produktu.

23 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Aktywacja powiadomienia o stanie magazynowym utworzy na każdej stronie produktu odnośnik zatytułowany Zapisz się by uzyskać informację kiedy produkt wróci do magazynu. Klikając na ten odnośnik konsument dokonuje subskrypcji, przez co będzie informowany o wszelkich zmianach w stanie magazynowym wybranego produktu. Dla każdego produktu istnieje zakładka z listą konsumentów subskrybowanych do jednego z powiadomień. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części tego rozdziału.

Rys. 3.3 Ustawienia wysyłania powiadomień.

W zakładce Ustawienia wysyłania powiadomień (rys. 3.1) znajdują się ustawienia (rys. 3.3) związane z częstością sprawdzania przez system sklepu zmian statusu ceny i stanu magazynowego produktów. Częstotliwość Określa jak często system ma sprawdzać zmiany statusów. Dozwolone wartości to Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc. Czas rozpoczęcia Określa porę dnia (w cyklu 24 godzinnym), w której system ma dokonać aktualizacji danych o produktach. Odbiorca e-maila o błędzie Pole zawiera adres email odbiorcy, na który zostanie wysłana wiadomość o błędzie, który może pojawić się podczas aktualizacji danych. Nadawca e-maila o błędzie Pole zawiera adres email nadawcy, z którego zostanie wysłana wiadomość o błędzie, który może pojawić się podczas aktualizacji danych. Szablon e-maila o błędzie

24 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Użytkownik może wybrać szablon wiadomości o błędzie z rozwijanej listy szablonów. Zakładki Obrazki zastępcze produktu oraz Ostatnio oglądane/porównywane produkty, znajdujące się na karcie Katalog, zostaną omówione w dalszej części tego podręcznika, ponieważ nie dotyczą początkowej domyślnej konfiguracji sklepu.

Rys. 3.4 Wybór zakresu cen katalogu.

W zakładce Cena (rys. 3.1) znajduje się rozwijana lista poziomów (rys. 3.4) współdzielenia cen w sklepach Użytkownika. W przypadku wyboru opcji Globalne, ceny będą współdzielone przez wszystkie witryny Użytkownika. Wybór opcji Strona powoduje, że ceny mogą różnić się pomiędzy witrynami, jednakże nadal pozostają współdzielone pomiędzy widokami tego samego sklepu internetowego (witryny).

Rys. 3.4 Optymalizacja dla wyszukiwarek.

Kolejną istotną opcją przy konfiguracji podstawowej wersji sklepu jest zakładka Optymalizacja dla wyszukiwarek (rys. 3.1) dostępna po wybraniu zakładki Katalog w System  Konfiguracja. Pozwala ona dokonać ustawień, które będą przyjazne mechanizmom wyszukiwarek internetowych (takich jak Google, Yahoo, itp.). Popularne frazy

25 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Włączenie tej opcji powoduje pojawienie się u doły strony sklepu, bloku zawierającego popularne frazy wpisywane w oknie wyszukiwarki przez konsumenta. Jest to jeden z elementów SEO (z ang. Search Engine Optimization, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych), ponieważ każda wpisana fraza traktowana jest jako odnośnik do strony Użytkownika i jest rejestrowana przez mechanizm wyszukiwarki. Wygenerowana automatycznie mapa strony Włączenie tej opcji powoduje pojawienie się u doły strony sklepu, odnośnika kierującego konsumenta do automatycznie wygenerowanej mapy witryny sklepu Użytkownika. Mapa zawiera listę wszystkich istniejących kategorii. Oprócz automatycznie wygenerowanej mapy serwisu, system oferuje integrację mapy z Mapą Strony Google. Więcej informacji na ten temat pojawi się w dalszej części tego rozdziału. Sufiks URL produktu / kategorii (wymagane odświeżanie cache) To ustawienie wpływa na to, w jaki sposób są generowane nadpisywane adresy URL. Wartość wpisana w tych polach (standardowo .html), będzie automatycznie dodawana na koniec adresu URL wygenerowanego dla produktu / kategorii. Użyj ścieżek kategorii dla adresów produktu To ustawienie wpływa na to, w jaki sposób są generowane nadpisywane adresy URL. Jeżeli Użytkownik wybierze opcję Tak, adres URL dla produktów będzie zawierał również powiązana z nimi kategorię, a oddzielne adresy będą generowane dla każdej powiązanej kategorii. W przypadku wyboru opcji Nie, adresy URL będą zawierały jedynie nazwę produktu i będzie występowało tylko jedno przypisanie, bez względu na to z iloma kategoriami dany produkt jest powiązany. Separator tytułu strony Wpisanie znaku w tym polu powoduje umieszczenie go pomiędzy różnymi META danymi strony tytułowej, które są wyświetlane u góry w przeglądarce internetowej (tytuł strony, etc.). Jeżeli Użytkownik zamierza zintegrować sklep z Mapami Stron Google, musi przejść do zakładki System  Konfiguracja i wybrać w lewej kolumnie pozycję Mapa Strony Google. Po wybraniu tej pozycji po prawej stronie pojawi się kolumna z opcjami konfiguracji (rys. 3.5), w której każde z opcji są rozwijane za pomocą kliknięcia w pasek tytułowy opcji. Pierwsze trzy ustawienia mapy strony (Opcje kategorii, Opcje produktów, Opcje stron CMS – rys. 3.5) mogą zostać skonfigurowane indywidualnie.

26 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Częstotliwość Te ustawienie determinuje jak często Mapa Strony Google ma sprawdzać co zmieniło się na stronie sklepu. Priorytet Te ustawienie określa priorytet , który otrzymuje każdy z trzech rodzajów strony podczas aktualizacji Mapy Strony Google.

Rys. 3.5 Integracja z Mapą Strony Google.

Ostatnie ustawienie w zakładce Mapa Strony Google (rys. 3.6) dotyczy budowania mapy strony.

Rys. 3.6 Ustawienia budowania mapy w Mapa Strony Google.

Włączone 27 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Aktywacja tej opcji (wybranie wartości Tak z rozwijanej listy) prowadzi do włączenia automatycznego generowania i aktualizacji Mapy Strony Google. Czas rozpoczęcia Określa (w 24 godzinnym cyklu) kiedy Mapa Strony Google ma dokonać aktualizacji. Częstotliwość Określa czy Mapa Strony Google ma być aktualizowana Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc. Ta wartość może różnić się od okresu, w którym Mapa Strony Google faktycznie będzie aktualizowana (jak określono powyżej). Błąd adresata To pole zawiera adres email, na który zostanie wysłana wiadomość o błędzie dotyczącym automatycznej aktualizacji. Błąd nadawcy To pole zawiera adres email, z którego zostanie wysłana wiadomość o błędzie dotyczącym automatycznej aktualizacji. Błąd szablonu email To pole określa jaki szablon zostanie wykorzystany do wygenerowania wiadomości o błędzie aktualizacji.

Tworzenie kategorii Aby utworzyć i edytować kategorie, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzanie kategoriami (rys. 3.7).

Rys. 3.7 Widok na menu Katalog. 28 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Po środku strony pojawi się blok zawierający pola dotyczące nowo tworzonej kategorii (rys. 3.8). Proces tworzenia kategorii zawarty jest w kilku krokach opisanych poniżej:

Rys. 3.8 Widok na zakładkę Nowa kategoria.

Na początku Użytkownik powinien podać nazwę kategorii. Będzie ona wyświetlana po stronie klienta sklepu. Kolejnym krokiem jest wybór miejsca, w którym zostanie stworzona kategoria. W tym celu z rozwijanego drzewa katalogów (po prawej stronie ekranu, rys. 3.9) należy wybrać odpowiednią lokalizację. Domyślna lokalizacją jest Root Catalog (katalog główny), a każda stworzona w nim kategoria będzie podporządkowana katalogowi głównemu (oczywiście nazwa Root Catalog dla katalogu głównego nie jest zastrzeżona – chodzi jedynie o pokazanie nadrzędności w hierarchii kategorii). Posiadanie wielu Root Catalog (katalogów głównych) jest przydatne, gdy Użytkownik pragnie posiadać odmienne struktury kategorii w różnych sklepach. Posiadanie takiej struktury w pojedynczym sklepie jest niezalecane. Każda nowo utworzona kategoria w Root Catalog będzie nadrzędna w pasku nawigacyjnym, widzianym przez konsumenta. Istnieje możliwość pozwolenia konsumentom dokonania subskrypcji do listy kategorii nadrzędnych poprzez kanały RSS (więcej na ten temat znajduje się w rozdziale „Promocja, marketing i treść witryny”). 29 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.9 Drzewo kategorii w zakładce Nowa kategoria.

Jeżeli istniejąca kategoria nadrzędna (np. Root Catalog) jest zaznaczona w drzewie katalogów (rys. 3.9), nowa kategoria zostanie utworzona jako podkategoria i zostanie wyświetlona w pasku nawigacyjnym jako jedna z pozycji w rozwijanym menu. Jeżeli kategoria jest tworzona w ramach kategorii drugiego poziomu, menu kategorii zostanie rozszerzone do prawej o kolejną pozycję, itp.

Rys. 3.10 Widok „ścieżki kategorii” widzianej przez klienta.

Ponadto gdy klient przegląda stronę Użytkownika, poziomy kategorii będą wyświetlane u góry strony, poniżej paska nawigacyjnego w postaci oddzielonych kolejno nazw kategorii („ścieżki kategorii”) (rys. 3.10). Bieżąca kategoria będzie wyświetlona w ścieżce jako zwykły tekst – inne nazwy będą odnośnikami do konkretnych kategorii. To samo tyczy się stron produktów – w tym przypadku ostatnią nazwą będzie nazwa produktu, a pozostałe nazwy będą odnośnikami do kategorii powiązanych z tym produktem. „Ścieżka kategorii” pozwala klientowi sklepu zapamiętać drogę, którą przeszedł aby dostać się do danej strony i pozwala mu łatwo wrócić do poprzednich stron sklepu.

30 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Kolejnym krokiem w procesie tworzenia kategorii jest stworzenie opisu. W polu Opis (rys. 3.8) Użytkownik podaje skróconą informację o kategorii. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika i nie będą wyświetlane po stronie klienta sklepu. Następnie w polu Zdjęcie należy wcisnąć klawisz Przeglądaj i wybrać plik z grafiką, która będzie wyświetlana po stronie klienta na każdej stronie kategorii, pomiędzy nazwą kategorii a zawartością. Kiedy kategoria zostanie zapisana z obrazem, mała ikona z przypisanym obrazkiem zostanie wyświetlona obok przycisku Przeglądaj. Ponadto pojawi się opcja Usuń obraz, która pozwala usunąć powiązany obraz kategorii. W dalszej części Użytkownik wypełnia pola Tytuł strony, Słowa kluczowe oraz Opis strony Meta.

Rys. 3.11 Opcje wyświetlania kategorii.

Pola Display Mode oraz CMS Block odnoszą się do używania bloków statycznych w kategoriach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części tego rozdziału. W dalszej kolejności Użytkownik w polu Is Anchor wybiera opcję Tak lub Nie. Wybór ten ma następujący wpływ na kategorie: Zakotwiczone kategorie będą pokazywały na swojej stronie wszystkie produkty powiązane ze wszystkimi kategoriami- dziećmi (wszystkimi podrzędnymi i należącymi do

31 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

danej zakotwiczonej kategorii w hierarchii kategorii), wraz z produktami związanymi bezpośrednio z kategorią nadrzędną. Zakotwiczone kategorie będą pokazywały wszystkie filtrowalne atrybuty produktów pokazywanych na stronie kategorii (czyli produkty związane z tą kategorią i jej kategoriami podrzędnymi) w lewej kolumnie menu warstwy nawigacyjnej po stronie klienta. Warstwa nawigacyjna została opisana dokładniej w dalszej części tego podręcznika. Wybranie opcji Tak w polu Is Active (w zakładce na rys. 3.8) powoduje, że kategoria będzie widoczna po stronie klienta sklepu. Wybór opcji Nie sprawia, że kategoria oraz jej wszystkie podkategorie nie będą dostępne poprzez pasek nawigacyjny po stronie klienta. Nazwa tej kategorii będzie wyświetlana w kolorze jasno szarym w lewej kolumnie kategorii w panelu administracyjnym. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pola URL key (rys. 3.8). Klucz URL dodaje relatywną ścieżkę URL, którą można wprowadzić w miejsce standardowej ścieżki docelowej. Jest to opcja przyjazna mechanizmowi wyszukiwarek internetowych, ponieważ może używać nazw kategorii zamiast identyfikatorów w postaci ID#. Jeżeli Użytkownik pozostawi to pole puste, zostanie ono automatycznie wygenerowane z nazwy kategorii podczas jej tworzenia. W przypadku wypełniania tego pola nie można używać spacji. Po lewej stronie w kolumnie znajduje się pole Wybierz widok sklepu, które zawiera rozwijaną listę pozycji (rys. 3.9). Domyślna opcją na tej liście jest Wszystkie widoki sklepu. Jeżeli jest ustawiona, Użytkownik będzie miał możliwość przejrzenia domyślnych opcji dla każdej kategorii. Jeżeli zostanie wybrany konkretny widok sklepu, Użytkownik będzie miał możliwość przejrzenia opcji każdej kategorii, specyficznych dla tego widoku. Tylko niektóre opcje mogą różnić się pomiędzy widokami sklepu. Opcje, które nie mogą się zmieniać i są takie same dla wszystkich widoków, mają charakter globalny i posiadają etykietę [GLOBAL] obok wartości danego pola (danej opcji). Te opcje, które mogą się różnić pomiędzy widokami sklepu, mają obok wartości pola etykietę [STORE VIEW]. Dodatkowo należy wiedzieć, że produkty przypisane do kategorii, dostępne za pośrednictwem zakładki Produkty kategorii (rys. 3.11, ostatnia zakładka), nie są globalne. W ten sposób można wybrać opcję wyświetlania różnych produktów dla każdego widoku sklepu.

32 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Poniżej pola Wybierz widok sklepu znajduje się drzewo kategorii (rys. 3.12), które zawiera wszystkie istniejąca kategorie i relacje nadrzędności pomiędzy nimi. Dla przykładu, gdy jedna kategoria jest podkategorią dla innej, zostanie wyświetlona bezpośrednio pod nią z odpowiednim wcięciem z lewej strony. Obok każdej kategorii w drzewie znajduje się liczba w

nawiasach,

pokazująca

ile

produktów

zawiera dana kategoria. Ponieważ produkty te są powiązane na poziomie sklepu, liczby w nawiasach będą się różnić w zależności od tego, który widok sklepu został wybrany w polu Wybierz widok sklepu. Aby Użytkownik mógł edytować istniejącą kategorię, musi wybrać ją i zaznaczyć w drzewie kategorii – jej opcje ukażą się na środku strony, zastępując wcześniej opisywaną sekcję Nowa kategoria. Podczas edycji kategorii, kategoria nadrzędna nie będzie dostępna. W celu przypisania danej kategorii do innej kategorii nadrzędnej należy Rys. 3.12 Rozwinięte drzewo kategorii.

ją przeciągnąć i upuścić we wskazane miejsce w drzewie kategorii. Aby powrócić do nowego

widoku kategorii, należy wybrać kategorię z drzewa kategorii i wcisnąć przycisk Dodaj podkategorię (rys. 3.9). Spowoduje to automatycznie powiązanie wybranej kategorii jako kategorii nadrzędnej w drzewie kategorii. Przypisywanie produktów na poziomie kategorii Produkty mogą być dodane do kategorii podczas jej tworzenia lub kiedykolwiek później. Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię i przejść do zakładki Produkty kategorii (rys. 3.13). Można zauważyć, że w tej zakładce w skrajnie lewej kolumnie znajduje się rozwijana lista. Domyślnie na tej liście wybrana jest opcja Tak (rys. 3.13, po lewej), co oznacza, że siatka wyświetla jedynie pozycje już związane z kategorią. Dlatego nowe kategorie będą miały zawsze pustą siatkę produktów. W celu znalezienia istniejącego 33 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

produktu do włączenia do danej kategorii, należy z listy rozwijanej wybrać opcję Nie (co pozwoli wyświetlić jedynie produkty nie powiązane z kategorią) lub Dowolny (co spowoduje wyświetlenie powiązanych i niepowiązanych produktów), a następnie kliknąć przycisk Szukaj. Można zawęzić kolejne wyniki przeszukiwań poprzez filtrację pozycji (rys. 3.13) ID, Nazwa, SKU, Cena lub Pozycja (chociaż filtr pozycji działa jedynie z produktami już związanymi z daną kategorią). W celu powiązania danego produktu z kategorią, należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się przy jego ID w kolumnie po lewej. Jeżeli Użytkownik chce usunąć powiązanie produktu, powinien odznaczyć kwadrat należący do produktu. Po tym jak produkt jest zaznaczony jako powiązany, pole Pozycja jest gotowe do edycji, a Użytkownik może wprowadzić wartość sortowania, która będzie kontrolowała kolejność wyświetlania produktów po stronie klienta sklepu, niezależnie od kolejności w tej siatce.

Rys. 3.13 Widok na zakładkę „Produkty kategorii”.

Przypisywanie indywidualnego wyglądu na poziomie kategorii Użytkownik może dostosować wygląd każdej kategorii poprzez odpowiednie ustawienia w zakładce Indywidualny wygląd (rys. 3.14). Opcje te kontrolują wygląd strony kategorii, włączając strukturę i obiekty w niej zawarte. Proces dostosowania wyglądu podzielony jest na kilka etapów:

34 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.14 Opcje indywidualnego wyglądu strony kategorii.

Pierwszym krokiem jest wybór projektu z listy w polu Niestandardowy projekt. Jeżeli Użytkownik pozostawi to pole puste, automatycznie zostanie użyty projekt wpisany w polu Nazwa obecnego pakietu (rys. 3.15) w zakładce System  Konfiguracja po wybraniu pozycji Wygląd w lewej kolumnie. Wpisanie danej nazwy indywidualnego wyglądu w polu Nazwa obecnego pakietu spowoduje powiązanie tego projektu ze wszystkimi kategoriami, które nie zostały ujęte w innym projekcie.

Rys. 3.15 Umiejscowienie pola „Nazwa obecnego pakietu”.

Kolejnym polem w zakładce Indywidualny wygląd (rys. 3.14) jest Zastosuj do, zawierające rozwijaną listę pozycji. Pozycja Tylko ta kategoria oznacza, że projekt będzie dotyczył jedynie tej jednej strony kategorii. Pozycja Ta kategoria i jej produkty wyłącznie oznacza, że projekt będzie powiązany z tą stroną kategorii i ze wszystkimi stronami produktów powiązanych z tą kategorią. Jeżeli produkt jest powiązany z wieloma kategoriami, każdą z innym wyglądem graficznym, graficzny rozkład elementów będzie zależał od projektu strony kategorii, z której klient przeszedł do tego produktu. Ta kategoria wraz ze 35 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

wszystkimi jej podkategoriami oznacza, że projekt będzie miał zastosowanie na tej stronie kategorii oraz wszystkich podkategorii, podkategorii tych podkategorii, itd. Ta kategoria wraz ze wszystkimi jej elementami oznacza, że projekt będzie miał zastosowanie do tej kategorii, jej podkategorii oraz produktów z nimi powiązanych. Pola Active From (aktywny od) oraz Active To (aktywny do) służą do wyznaczenia okresu w jakim kategoria automatycznie przełączy dany projekt graficzny, a następnie powróci do poprzedniego, kiedy dany okres przeminie. Jest to idealna opcja na wakacje – Użytkownik może stworzyć indywidualny wygląd stron na wakacje i nie martwi się o przełączenie wyglądu do poprzedniej wersji strony. Kolejnym polem jest Page Layout (układ strony), które definiuje strukturę strony (rozkład jej elementów). Pozycja Brak aktualizacji układu strony jest wartością domyślną. Pusty powoduje wyświetlenie strony bez żadnych elementów z wyjątkiem treści (tylko produktów lub bloków statycznych), nazwy kategorii i opcji widoku (liczba produktów na stronie, wygląd siatki / listy, opcje sortowania). 1 kolumna powoduje wyświetlenie treści, nazwy kategorii i opcji widoku, jak również nagłówka, stopki, pola wyszukiwarki produktów i paska nawigacyjnego. 2 kolumny z lewą belką dodaje kolumnę do lewej, która domyślnie zawiera wybór waluty oraz nawigację warstwy. Pozycja 2 kolumny z prawą belką dodaje kolumnę po prawej, która domyślnie zawiera widok koszyka, listę życzeń, listę porównywanych produktów, ankietę oraz pole subskrypcji. Pozycja 3 kolumny powoduje wyświetlenie lewej i prawej kolumny, opisanych powyżej. Pole Custom Layout Update jest zasadniczo blokiem statycznym z kilkoma różnicami: zamiast HTML, struktura musi zostać zapisana formacie XML, uaktualnienie zostanie wyświetlone na dole strony, pod produktami, natomiast blok statyczny zostanie wyświetlony nad produktami (jeżeli takowy jest ustawiony dla wyświetlania z produktami) uaktualnienie zostanie wyświetlone na stronie tylko podczas okresu podanego w polach Active From i Active To. Używanie bloków statycznych z kategoriami Jeżeli Użytkownik chce, aby klienci jego sklepu po wybraniu kategorii byli przenoszeni do innej niż standardowa (zawierająca listę produktów) strony, mogą tego 36 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

dokonać poprzez aktywacje bloków statycznych na stronie kategorii. Opcja ta jest konfigurowana w zakładce Display Settings (ustawienia wyświetlania, rys. 3.16).

Rys. 3.16 Ustawienia wyświetlania dla kategorii.

W polu Display Mode (tryb wyświetlania, rys. 3.16) Użytkownik wybiera jaka zawartość ma być wyświetlana na stronie kategorii. Pozycja Tylko produkty oznacza, że będą wyświetlane tylko produkty powiązane z kategorią, bez żadnych bloków statycznych. Pozycja Tylko blok statyczny oznacza, że będzie wyświetlany tylko wybrany blok statyczny, bez żadnych produktów. Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy Użytkownik pragnie podekscytować klientów daną kategorią, przed pokazaniem jej produktów lub gdy istnieje specyficzna treść, która ma być pokazana klientom sklepu (wskazówka: Użytkownik powinien stworzyć tą stronę jako zakotwiczoną kategorię i powinien pozwolić klientom użyć nawigacji warstwy do wyszukania produktów po obejrzeniu specjalnej strony, która została wyświetlona). Pozycja Bloki statyczne i produkty oznacza, że blok statyczny zostanie wyświetlony z produktami, bezpośrednio pod nimi. Jest to przydatne, kiedy Użytkownik chce posiadać kilka stron kategorii, gdzie potrzebny jest ten sam blok statyczny, ale różne cechy produktów. W kolejnym polu o nazwie CMS Block (blok CMS, rys. 3.16) znajduje się lista bloków statycznych, które Użytkownik może wykorzystać do wyświetlenia na stronie kategorii. Są to bloki, które mogą zostać stworzone za pomocą wbudowanego managera,

37 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

który znajduje się w sekcji CMS  Bloki statyczne. Więcej informacji na temat tworzenia bloków można znaleźć w rozdziale 5.

Cechy W sklepie internetowym oferowanym przez OpenWay cechy są wymiernym i opisowym aspektem produktu, od koloru, poprzez producenta po liczbę SKU. W proponowanym rozwiązaniu istnieją dwa typy cech: cechy proste i cechy systemowe. Domyślnie sklep zawiera wszystkie niezbędne cechy systemowe – nie mogą one zostać usunięte, a każdy produkt musi posiadać każdą z tych cech. Dlatego też, wszystkie zestawy cech muszą zawierać te produkty (więcej na temat zestawów cech w dalszej części tego rozdziału). Cechy systemowe to zawierają w sobie m.in. nazwę, cenę i SKU, bez których produkt nie istnieje.

Rys. 3.17 Zarządzanie cechami.

Cechy proste natomiast są tworzone przez Użytkownika (właściciela sklepu). Będą najprawdopodobniej bardziej specyficzne dla indywidualnych produktów, przez to nie muszą być ujęte w każdym zestawie cech. Dla przykładu: jeżeli Użytkownik tworzyłby cechę pod nazwą kolor z wartościami takimi jak żółty, zielony, niebieski, itp., może zechcieć zastosować ją w zestawie cech dla koszulek, które sprzedaje w różnych kolorach, ale prawdopodobnie nie będzie chciał jej użyć w zestawie cech opisujących płyty DVD (kolor odgrywa w tym przypadku sprawę marginalną). Aby stworzyć cechę prostą, należy przejść do zakładki Katalog  Cechy  Zarządzaj cechami i następnie kliknąć przycisk Dodaj nową cechę (rys. 3.17, w prawym górnym rogu).

38 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.18 Dodawanie cechy prostej – właściwości cech.

Kod cechy Jest to nazwa cechy używana przez system. Zostanie ona wyświetlona na liście cech w kolumnie Kod cechy (rys. 3.17, pierwsza kolumna z lewej strony) i będzie używana w trakcie zarządzania zestawami cech. Te pole jest nie wyświetlane w widoku sklepu po stronie klienta. Każda stworzona cecha musi posiadać unikalną nazwę, która nie zawiera znaków spacji. Zakres To pole zawierające rozwijaną listę, która determinuje poziom współdzielenia wartości danej cechy. Tworząc produkt, Użytkownik będzie mógł widzieć Zakres (rys. 3.18) po prawej stronie każdej cechy. Każdej cesze można nadać zakres Globalny, Witryna lub Widok sklepu. Zakres Globalny oznacza, że wartość tej cechy dla danego produktu musi być taka sama dla całej witryny. Zakres Witryna oznacza, że wartość tej cechy dla danego produktu może różnić się pomiędzy witrynami, jednak musi być taka sama dla różnych widoków sklepu dla jednej witryny. Zakres Widok sklepu oznacza, że wartość tej cechy dla danego produktu może być różna dla różnych witryn i różnych widoków sklepu. Dla przykładu: jeżeli Użytkownik chce stworzyć cechę o nazwie kolor, z zakresem widoczności Widok sklepu, mógłby ustawić wartość tej cechy na zielony dla produktu w jednym widoku sklepu i niebieski w innym. Typ pola dla właściciela sklepu To pole opisuje jakiego rodzaju dane cechy będą przechowywane. Wartość tutaj ustawiona determinuje, określa sposób wprowadzania danych dla tej cechy. Dla przykładu: cecha o nazwie opis mogłaby używać Pole tekstowe (rys. 3.18), aby Użytkownik mógł ręcznie wpisać informację o danym produkcie, podczas gdy cecha o 39 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

nazwie kolor mogłoby wykorzystywać Lista rozwijana, aby Użytkownik wybierał z listy określoną pozycję. Domyślna wartość Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wpisać wartość w tym polu, każdy nowo powstały produkt z tą cechą będzie posiadał wartość tu wpisaną. Jednakże, Użytkownik zawsze ma prawo edytować wstępnie wypełnione wartości. Te pole nie zostanie wyświetlone, jeżeli Użytkownik w polu Typ pola dla właściciela sklepu wybrał z listy pozycję Wielokrotny wybór, Lista rozwijana lub Obrazek mediów. Jeżeli w polu Typ pola dla właściciela sklepu wybrano wartość Lista rozwijana lub Wielokrotny wybór, Domyślna wartość musi zostać wybrana po kliknięciu w Zarządzaj etykietami/opcjami (rys. 3.19)

Rys. 3.19 Zakładka Zarządzaj etykietami/opcjami.

. Unikalna wartość Jeżeli Użytkownik wyznaczy taką wartość dla cechy, oznacza to, że wartość wybrana bądź wpisana w tym polu dla tej cechy, dla każdego produktu musi być inna. Jeżeli cecha kolor jest unikalną wartością, to tylko jeden produkt może być zielony, jeden może być niebieski, itd. Wartości wymagane Jeżeli Użytkownik wymaga jakiejś wartości, musi wybrać wartość dla tej cechy, dla każdego produktu, który tworzy. Nie będzie można zapisać produktu, jeżeli pole to pozostanie nie wypełnione. Sprawdzanie poprawności danych dla właściciela sklepu Pole to kontroluje wprowadzane dla danej cechy wartości. Jeżeli Użytkownik wybierze opcję Nie, będzie można wpisywać jakiekolwiek informacje jako wartość dla tworzonej cechy. Dla przykładu: jeżeli wybrano E-mail, system upewni się czy 40 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

wpisana wartość ma postać adresu email. Jeżeli tak nie będzie, Użytkownik otrzyma ostrzeżenie od systemu. Zastosuj do Pole to decyduje jakie typy produktów obejmuje ta cecha. Możliwe wartości dla tego pola to: Simple Product (, Grouped Product, Configurable Product, Virtual Product, Bundle Product i Downloadable Product. Więcej informacji o typach produktów znajduje się w dalszej części tego rozdziału.

Rys. 3.20 Pole Użyj do tworzenia konfigurowalnego produktu.

Użyj do tworzenia konfigurowalnego produktu Ta rozwijana lista pojawi się jedynie wówczas, gdy w polu Zakres wybrano Globalny a w polu Typ pola dla właściciela sklepu wybrano pozycję Lista rozwijana (taką konfigurację przedstawia rys. 3.20). W przypadku gdy Użytkownik wybierze opcję Tak, bieżąca cecha będzie cechą konfigurowalną. Podczas tworzenia produktu konfigurowalnego, kolejnym krokiem po wyborze zestawu cech i typu produktu jest wybór cechy konfigurowalnej dla tego produktu. Użytkownik będzie wtedy widział listę wszystkich konfigurowalnych cech powiązanych z zestawem cech. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat przy danej cesze, będzie ona cechą konfigurowalną dla tego produktu. Jeżeli kwadrat pozostanie pusty, ta cecha (chodź nadal konfigurowalna w ustawieniach cech) nie będzie konfigurowalna dla tego produktu. W przypadku gdy cecha jest konfigurowalna, oznacza to, że klient będzie mógł wybrać wartość tej cechy z rozwijanej listy – jest ona konfigurowalna po stronie klienta. Więcej informacji na temat konfigurowalnych produktów znajduje się w dalszej części tego rozdziału. Uwaga: ta lista nie jest powiązana z menu pola Zastosuj do. Cecha może być konfigurowalna nawet jeśli nie jest stosowany z konfigurowalnym produktem. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł wybrać tą

41 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

cechę jako konfigurowalna podczas tworzenia produktu, lecz nie będzie mógł jej zobaczyć wśród innych cech na stronie tworzenia nowego produktu.

Dalszej konfiguracji cechy dokonuje się w zakładce Ustawienia sklepu od strony klienta.

Rys. 3.21 Ustawienia sklepu od strony klienta – dodawanie cechy produktu.

Zastosuj w szybkim wyszukiwaniu Jeżeli Użytkownik wybierze w tym polu wartość Tak, system sklepu będzie wyszukiwał wszystkich wartości produktów dla tej cechy, kiedy klient sklepu użyje paska wyszukiwania w nagłówku strony (wyszukiwarka produktów). W przypadku gdy cecha kolor będzie stosowana w szybkim wyszukiwaniu, klienci będą mogli wpisać zielony lub niebieski i znaleźć produkty pasujące do tych kolorów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 5. Zastosuj w zaawansowanym wyszukiwaniu Jest to pole bardzo podobne do poprzedniego. Jednakże, w szukaniu zaawansowanym, każda cecha ma swoje pole zamiast współdzielić jedno wprowadzające. Jeżeli zostanie wybrana opcja Tak, zostanie stworzone pole dla tej cechy dla strony zaawansowanego wyszukiwania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 5. Porównywalne w sklepie 42 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Jeżeli zostanie wybrana opcja Tak, system stworzy wiersz dla tej cechy w oknie pop-up porównywanych produktów. Więcej w rozdziale 5. Używane w warstwowej nawigacji Nawigacja warstwowa pozwala klientom sklepu na filtrację produktów, używając jakiejkolwiek cechy, która jest filtrowalna dla nawigacji warstwowej. Menu nawigacji warstwowej pojawi się w lewej kolumnie na stronie kategorii i będzie zawierało wszystkie cechy, które są filtrowalne. Pod każdą cechą będzie wyświetlona jej wartość. Kliknięcie jednej z tych wartości spowoduje przefiltrowanie listy produktów na tej stronie kategorii, tak że tylko produkty pasujące do tej wartości cechy zostaną wyświetlone. Istnieją dwa rodzaje filtrowalnych cech, które można wybrać z rozwijanej listy w tym polu: Filtrowalne (z wynikami) i Filtrowalne (bez wyników). Wybór determinuje, jakie wartości będą wyświetlane w menu nawigacji warstwowej. Jeżeli Użytkownik wybierze opcję Filtrowalne (z wynikami), tylko wartości odpowiadające produktom w tej kategorii zostaną wyświetlone w menu (czyli tylko takie wartości, które generują wynik w przypadku użycia filtra cech). W przypadku wyboru opcji Filtrowalne (bez wyników), wszystkie wartości, które zostały stworzone w zakładce Zarządzaj Etykietami/opcjami (rys. 3.19) zostaną przedstawione, bez znaczenia czy odnoszą się do konkretnych produktów na tej stronie kategorii (obejmuje to również wartości, które nie generują wyników podczas używania filtra cech). Jeżeli nie będzie żadnych filtrowalnych cech w konkretnej kategorii, menu nawigacji warstwowej nie zostanie wyświetlone. W celu utworzenia cechy filtrowalnej, pole Typ pola dla właściciela sklepu (rys. 3.20) musi mieć wartość Lista rozwijana, Wielokrotny wybór albo Cena. Użyj do warunków reguł cenowych Jeżeli zostanie wybrana opcja Tak, system będzie używał tej cechy podczas tworzenia reguł cenowych dla produktów. Pozycja To pole ma wpływ na pozycję cechy w menu nawigacji warstwowej w odniesieniu do innych filtrowalnych cech. Zezwól na tagi HTML po stronie klienta To pole ma wpływ na widoczność tagów HTML po stronie klienta.

Widoczne na karcie produktu To pole pojawi się dla cech prostych. Na stronie produktu po stronie klienta znajduje się sekcja zwana Dodatkowe informacje, która wyświetlana jest poniżej sekcji Opis produktu. Nazwa cechy i jej wartość dla wszystkich widocznych cech prostych są wyświetlane właśnie w tej sekcji. Jeżeli produkt nie posiada żadnych 43 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

widocznych cech prostych (lub gdy produkt nie posiada żadnych wartości, wybranych dla swoich cech prostych), sekcja Dodatkowe informacje nie pojawi się po stronie klienta sklepu. Użyte w listach produktów To lista rozwijana, która wpływa na użycie bieżącej cechy w liście produktów. Użyte dla sortowania produktów na listach To lista rozwijana, która wpływa na użycie bieżącej cechy podczas sortowania listy produktów.

Rys. 3.22 Zarządzaj Etykietami/opcjami – zarządzanie tytułami.

Kolejną sekcją, służącą konfiguracji cechy, jest zakładka Zarządzaj Etykietami/opcjami (rys. 3.19). W zależności od poprzednio wykonanej konfiguracji cechy, w bieżącej zakładce można wyróżnić pola: Zarządzaj tytułami W polu Admin (rys. 3.22) należy wpisać nazwę cechy, jaka będzie widoczna w panelu sterowania po stronie administratora sklepu. Dla każdego widoku sklepu, Użytkownik może stworzyć unikalną nazwę dla tej cechy. Jest to przydatna cecha, gdy wykorzystuje się zarządzanie wieloma widokami sklepów z różnymi językami strony. Jeżeli Użytkownik pozostawi którekolwiek pole widoku sklepu puste, system automatycznie uzupełni je nazwą z pola Admin. Zarządzaj opcjami Ta sekcja pojawi się tylko wówczas, gdy cecha ma charakter rozwijanej listy bądź wielokrotnego wyboru. W celu stworzenia menu na stronie produktu w postaci rozwijanej listy lub wielokrotnego wyboru, należy wcześniej zdefiniować odpowiednie wartości dla tego menu. To właśnie te pole przechowuje dane wartości (jak na rys. 3.23 dla przykładowej cechy koloru). Sekcja Zarządzaj opcjami działa bardzo podobnie jak opisywana powyżej. Dla każdej nowo tworzonej wartości, Użytkownik musi kliknąć przycisk Dodaj opcję. Każda wartość w polu Admin musi mieć unikalną nazwę oraz można nadać jej odmianę dla różnych widoków sklepu. Użytkownik ma również możliwość ustalenia, która z tych wartości ma być domyślna (kolumna Jest domyślny, rys. 3.23). W kolumnie Pozycja ustala się porządek 44 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

sortowania pozycji w menu, wpisując odpowiednie liczby całkowite dla każdej z podanych wartości cech. Dla listy rozwijanej Użytkownik może wskazać jedną wartość domyślną, dla wielokrotnego wyboru – wiele takich wartości.

Rys. 3.23 Zarządzaj Etykietami/opcjami – zarządzanie opcjami.

Bardzo istotną rzeczą podczas zarządzania sklepem jest umiejętne wykorzystanie zestawów cech. Zestaw cech jest kolekcją cech, dostosowaną do określonego rodzaju produktu. Wszystkie zestawy cech muszą zawierać wszystkie systemowe cechy sklepu, ale mogą zawierać różne zestawienia cech prostych. Dla przykładu: jeżeli Użytkownik sprzedaje różne rodzaje koszulek w swoim sklepie, powinien stworzyć zestaw cech dla koszulek, który współdzieliłby wszystkie cechy charakterystyczne dla tej grupy produktów. Mogą to być cechy takie, jak: kolor, rozmiar, płeć czy marka. Po utworzeniu każdej z podanych cech prostych, można skojarzyć je z jednym zestawem cech. Produkt jest wiązany z danym zestawem cech podczas dodawania produktu, a zestaw prostych cech pojawi się na stronie nowo tworzonego produktu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł ustawić określone wartości dla tego zestawu cech. Aby utworzyć zestaw cech, należy przejść do zakładki Katalog  Cechy  Zarządzaj zestawami cech, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj nowy zestaw, który pojawi się po prawej stronie w górnej części ekranu (rys. 3.24).

45 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.24 Ekran zarządzania zestawami cech.

Przed konfiguracją zestawu cech, należy podać dla niego nazwę oraz zestaw cech, na którym będzie bazowała nowo utworzona kolekcja. Nazwa będzie używana wyłącznie po stronie administratora sklepu, aby mógł on rozróżnić bieżący zestaw od innych. Nawet jeśli wcześniej nie utworzono żadnego zestawu, można z rozwijanej listy zestawów (rys. 3.25) wybrać pozycję Default (zestaw dostarczany z systemem sklepu), jako zestaw do którego tworzona kolekcja cech będzie się odnosić.

Rys. 3.25 Przed konfiguracją nowego zestawu cech.

Zestaw Default zawiera wszystkie cechy systemowe, zorganizowane w grupy według ich funkcjonalności. Może być również modyfikowany jak każdy inny stworzony przez Użytkownika. Po wypełnieniu pola Nazwa (rys. 3.25) oraz wybraniu odpowiedniej pozycji z listy w polu Bazujący na, należy wcisnąć przycisk Zapisz zestaw cech. Zestaw zostanie utworzony, a Użytkownik zostanie przekierowany do części konfiguracyjnej.

46 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.26 Konfiguracja nowego zestawu cech.

Na rys. 3.26 pokazano trzy sekcje, występujące w konfiguracji zestawu: Nazwa To pole zawiera wartość wpisaną we wcześniejszym kroku przez Użytkownika. Grupy Grupy są podobne do folderów, które zawierają cechy. Każda grupa odnosi się do innej karty w zakładce tworzenia produktu. Pomaga to podzielić cechy według ich funkcjonalności w systemie. System sklepu dostarcza standardowo sześć grup cech: General (główna), Prices (ceny), Meta Information (meta informacje), Images (obrazy), Description (opis) oraz Design (wygląd). Grupy te zawierają różne cechy systemowe, oznaczone ikonami z czerwonym kółkiem (rys. 3.26). Cechy systemowe nie mogą być usuwane z zestawu, jednakże mogą być przeniesione do innej grupy. Dlatego też Użytkownik może usuwać kolejne grupy, tak długo, jak nie ma w nich cech systemowych. Porządek grup i cech może ulec zmianie poprzez klikniecie i przeniesienie obiektu (grupy, cechy) w inne miejsce drzewa grup. Wpływa to odpowiednio na porządek cech na stronie produktu. Użytkownik może również stworzyć nową grupę, do której przeniesie cechy systemowe i z którą powiąże cechy proste. Aby to zrobić, należy kliknąć w przycisk Dodaj nowe (rys. 3.27) i podać nazwę grupy w pojawiającym się okienku (rys. 3.27).

47 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.27 Dodawanie grupy cech.

Nieprzypisane cechy Lista ta (rys. 3.26, po prawej stronie ekranu) zawiera wszystkie cechy proste, które zostały stworzone przez Użytkownika. Można dokonać powiązania danej cechy z zestawem, poprzez klikniecie w jedną z nich oraz przeciągnięcie do określonej grupy. Po powiązaniu, dana cecha nie będzie już wyświetlana w tej liście. W celu rozłączenia cechy z zestawem, należy przenieść ją z powrotem na listę opisywanego pola. Po skończonej konfiguracji należy ponownie wcisnąć przycisk Zapisz zestaw cech (rys. 3.26, prawy górny róg). Zestaw cech jest teraz gotowy do powiązania go z produktem. Podczas tworzenia produktu, najpierw Użytkownik musi przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami i następnie kliknąć w przycisk Dodaj produkt. Po tych krokach pojawi się pole z zawartością jak na rys. 3.28. Z listy Zestaw cech należy wybrać dany zestaw, w celu połączenia go z produktem. Dalszy etap procesu dodawania produktów zostanie omówiony w kolejnej części tego rozdziału.

Rys. 3.28 Łączenie zestawu cech z produktem.

48 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Produkty Przed przystąpienie do tworzenia nowego produktu, który będzie oferowany w sklepie, Użytkownik powinien zaznajomić się z rodzajami produktów, oferowanymi przez system sklepu. Są to produkty: Simple (proste), Grouped (grupowe), Configurable (konfigurowalne), Virtual (wirtualne), Bundle oraz Downloadable (ściągalne). Produkty typu Simple zostaną omówione jako pierwsze, z racji ich podstawowej funkcjonalności w systemie sklepu. Produkty proste (Simple) są, jak sama nazwa wskazuje, podstawową wersją produktu, sprzedawanego w sklepie Użytkownika. Posiadają cechy systemowe oraz mogą posiadać dodatkowo cechy proste. Przykładem produktu prostego jest marynarka, reprezentowana w sklepie jako odrębny obiekt, o np. zdefiniowanym przez Użytkownika kolorze czarnym, z trzema guzikami z przodu. Kiedy klient przybywa do sklepu, widzi stronę tego produktu, podającą informacje o kolorze kurtki i liczbie guzików. Jedyną rzeczą jaką może zrobić klient jest zakup bądź nie oglądanego produktu. Produkty konfigurowalne (Configurable) oferują dużo więcej interakcji z klientem sklepu. Dla przykładu: opisany wcześniej przykład prostego produktu w postaci marynarki, może być bazą dla produktu konfigurowalnego. Wystarczy, że Użytkownik będzie oferował marynarki w wersji z czteroma guzikami oraz w kolorach: czarnym i morskim, w następujących konfiguracjach: czarna z trzema guzikami, morska z trzema guzikami, czarna z czteroma guzikami, morska z czteroma guzikami. Jeżeli zostaną użyte tylko produkty proste, Użytkownik będzie posiadał cztery różne strony z produktami, widzianymi po stronie klienta. Używając produktów konfigurowalnych, można połączyć wszystkie cztery strony produktów w jedną, tak, że konsument ma zagwarantowane znalezienie odpowiedniej marynarki dla siebie, nawigując po stronie sklepu tak prosto jak to tylko możliwe. Po utworzeniu czterech prostych marynarek, można utworzyć marynarkę konfigurowalną, i powiązać ją z poprzednio utworzonymi produktami prostymi. Użytkownik nie ustawia dla takiej marynarki ani koloru ani liczby guzików, dokonuje tego klient podczas szukania odpowiedniej opcji dla siebie. Jest to produkt konfigurowalny, ponieważ klienci mogą samodzielnie konfigurować jego cechy. Użytkownik może więc skorzystać z wyświetlenia jednej strony z konfigurowalnym produktem, zamiast czterech stron z produktami prostymi. Kiedy klienci przybędą na taką stronę, zamiast widzieć cechy danego produktu, zobaczą rozwijaną listę dla koloru (z opcjami czarny, morski) oraz listę dla liczby guzików (trzy, cztery). Kombinacja, jaką wybiorą, determinuje jaka marynarka zostanie wyświetlona. Cechy wskazują na dany produkt prosty, 49 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

tak więc system sklepu wie, który produkt prosty ma być pokazany. Produkt konfigurowalny nie jest zatem wcale produktem, lecz raczej funkcjonalnością sklepu, używaną do bardziej elastycznego wyświetlania wielu produktów prostych na stronie produktu. W tym sensie produkt grupowy (Grouped) jest bardzo podobny do poprzednio opisywanego. Jest to również jedynie funkcjonalność wyświetlania wielu produktów prostych na jednej stronie produktu. Jednakże, są one wyświetlane w inny sposób. Ponownie opisywana wcześniej mrynarka, będzie przykładem opisującym zastosowanie tego typu produktu, lecz w wersji z pierwszego produktu prostego – czarna z trzema guzikami. Użytkownik może chcieć sprzedawać w swoim sklepie, obok tej marynarki, również pasujące spodnie i kamizelki, tworzące w sumie trzy częściowy garnitur. Za pomocą tylko produktów prostych, Użytkownik pozostaje z trzema oddzielnymi stronami, po jednej dla każdego elementu. Jednak prawdopodobnie w takiej sytuacji lepszym rozwiązanie jest sprzedawanie tych produktów razem, ponieważ każdy z nich jest częścią kompletnego garnituru. Można tego łatwo dokonać za pomocą produktu grupowego – Użytkownik tworzy jeden produkt grupowy o nazwie garnitur i łączy z nim dane trzy produkty – marynarkę, spodnie oraz kamizelkę. Na stronie klient sklepu będzie widział produkt grupowy w postaci trzech produktów prostych, wyświetlonych na jednej stronie w osobnych sekcjach, z własnym stanem magazynowym. W ten sposób, klienci są powiadamiani o obecności danego kompletu w sklepie, a co więcej, taki sposób wyświetlana zachęca do zakupów rzeczy w kompletach, nawet gdy istnieje możliwości kupowania ich osobno (jest również opcja wymuszająca zakup wszystkich trzech produktów jednocześnie, ale o tym w dalszej części tego podręcznika). DOPISAĆ

POZOSTAŁE

RODZAJE:

Virtual

(wirtualne),

Bundle

oraz

Downloadable (ściągalne). Tworzenie produktu prostego Przed rozpoczęciem tworzenia produktów, należy upewnić się czy zostały stworzone wszystkie potrzebne cechy oraz zestawy cech dla produktów. Nie można zmienić zestawu cech danego produktu, po tym jak został on stworzony (chociaż można dodać cechy do zestawu cech już utworzonego produktu). Aby utworzyć produkt prosty należy postępować zgodnie z podanym dalej schematem: 1. Należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami.

50 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

2. Następnie należy kliknąć w przycisk Dodaj produkt. 3. Kolejnym krokiem jest wybranie zestawu cech. Z listy rozwijanej (rys. 3.28) wybiera się odpowiednią pozycję. W przypadku braku dodatkowych zestawów, należy wybrać pozycję Default. 4. W polu Typ produktu (rys. 3.28) należy wybrać opcję Simple. 5. Następnie wciskamy przycisk Kontynuuj. W tym kroku Użytkownik musi wypełnić pola związane z opisem produktu. Po skonfigurowaniu początkowych opcji produktu, Użytkownik zostanie przeniesiony do strony zawierającej szczegółowe pola z danymi o produkcie. Rodzaj i liczba tych pól zależeć będzie od wybranego zestawu cech (można pozbyć się wagi, a podać np. liczbę megapikseli). Jeżeli Użytkownik uzmysłowi sobie, że chce dodać cechę do tego produktu, przed jego stworzeniem, może posłużyć się przyciskiem Utwórz nową cechę (rys. 3.29). Kliknięcie w przycisk powoduje pojawienie się okna z ekranem dodawani nowej cechy. Po wypełnieniu wszystkich pól związanych z nową cechą, Użytkownik powinien wcisnąć przycisk Zapisz cechę. Cecha zostanie automatycznie powiązana z zestawem cech edytowanego na bieżąco produktu, z grupą, w której aktualnie Użytkownik się znajdował. Automatycznie zostanie wyświetlona na dole strony tworzenia produktu. W przypadku zarządzania wieloma sklepami bądź widokami sklepów, obok każdej cechy zostanie wyświetlony jej zasięg. Możliwe wartości tej opcji to: [GLOBAL], [WEBSITE] lub [STORE VIEW]. Ma to związek z poziomem, na którym dana cecha jest współdzielona. Dla przykładu: jeżeli cecha kolor ma zasięg [WEBSITE], Użytkownik będzie mógł nadać produktowi dwa różne kolory na każdej stronie. Jednak, w obrębie każdej witryny, wszystkie różne widoki sklepu muszą mieć ten sam kolor. Zasięg może być zdefiniowany dla każdej cechy, co było wyjaśnione wcześniej.

51 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.29 Dodawanie produktu – zakładka Ogólne.

Zakładka Ogólne (rys. 3.29) zawiera standardowo następujące pola: Nazwa Nazwa produktu, pojawiająca się po stronie klienta. SKU Tzw. SKU produktu (w marketingu jednostka magazynowa). System używa SKU jako unikalny identyfikator produktu, poprzez wszystkie sklepy i witryny. SKU ma charakter globalny, co oznacza, że jeśli Użytkownik zmieni SKU produktu w jednym sklepie, jego wartość zmieni się we wszystkich pozostałych. Weight Waga produktu zwykle używana przy obliczaniu kosztów transportu. Status Lista zawierająca pozycje: Włączone, Wyłączone. Włączone powoduje wyświetlenie produktu po stronie klienta sklepu. Opcja Wyłączone powoduje, że produkt jest niewidoczny dla kleinta. Klasa podatku Pole to determinuje która reguła opodatkowania będzie powiązana z tym produktem. Więcej na ten temat w rozdziale czwartym. URL key

52 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Identyfikator URL z rodziny przyjaznych mechanizmom wyszukiwarek internetowych. Dodaje relatywną ścieżkę URL w miejsce standardowej ścieżki do produktu. Pozostawiając to pole puste, zostanie ono automatycznie uzupełnione nazwą produktu po zakończeniu procesu jego dodawania do sklepu. Widoczność Użytkownik może zdecydować, czy produkt będzie wyświetlony na stronie związanych z nim kategorii, wyświetlany, gdy konsument będzie szukał tego produktu za pomocą wyszukiwarki, czy też w ogóle nie będzie wyświetlany. Opcja ta może być użyteczna w przypadku ukrywania niektórych produktów przed konsumentami, jeżeli produkty te są powiązane z produktem konfigurowalnym czy grupowym. Są wtedy widoczne tylko poprzez strony produktów podanych wcześniej typów.

Allow Gift Message Jeżeli Użytkownik aktywował poziom tzw. gift messages produktu na stronie konfiguracji (o czym więcej w czwartym rozdziale tego podręcznika), może , poprezz wybór opcji Tak, pozwolić klientowi sklepu na wpisanie wiadomości dla specyficznego produktu w trakcie finalizacji transakcji. Wybór opcji Użyj konfiguracji, spowoduje użycie wartości z pozycji wybranej z listy Allow Product Level Gift Messages w zakładce konfigurowania systemu. Opcja ta różni się od opcji Order Level Gift Messages, ponieważ klient może dodać różne wiadomości dla każdego produktu, który ma aktywna tę opcję. Jest to przydatne, gdy produkty stanowią jedno zamówienie, ale są wysyłane na różne adresy. Set Product as New from/to Date W tych polach (rys. 3.29) Użytkownik ustawia okres, w którym produkt będzie promowany jako nowy. Kolejną sekcją, którą należy wypełnić przed utworzeniem produktu, jest zakładka Prices (rys. 3.30).

53 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.30 Zakładka Prices.

Cena Pole zawierające wartość produktu, pokazaną po stronie klienta. Jeżeli są aktywne promocje lub przeceny, ta cena jest ceną oryginalną. Cost Pole to nie wymaga wartości i jest na potrzeby wewnętrzne sklepu. Tier Price Cena liniowo zmienna. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale piątym. Special Price W tym polu można wprowadzić specjalną cenę dla produktu. Po stronie klienta, cena ta będzie się znajdować poniżej pierwotnej ceny, która będzie przekreślona. Cena specjalna wyświetla się w kolorze czerwonym. Dodatkowo można informować klientów sklepu o nowych cenach specjalnych poprzez kanały RSS. Więcej na ten temat w rozdziale piątym. Special Price From/To Date Pola te służą ustawieniu okresu, w jakim cena specjalna będzie aktywna. Jeżeli te pola pozostaną puste, cena specjalna będzie aktywna do czasu jej ręcznego usunięcia. Is product available for purchase with Google Checkout Pole to określa czy produkt jest dostępny do kupna poprzez Google Checkout. 54 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.31 Sekcja Meta Information – dodawanie produktu.

Kolejną sekcją po Prices jest sekcja Meta Information (rys. 3.31), składająca się z trzech pól: Meta Title Pole to określa tytuł strony produktu, który będzie wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki internetowej. Słowa kluczowe W tym polu określa się słowa kluczowe dla bieżącego produktu. Będą one zawarte w nagłówku strony w źródle pliku HTML i są wykorzystywane przez mechanizmy wyszukiwarek internetowych. Opis strony Meta Użytkownik może opisać każdy z dodawanych i istniejących produktów. Opis ten będzie wykorzystany przez wyszukiwarki internetowe i wyświetlany jako skrócony opis strony. Kolejnym krokiem jest dodanie obrazka do produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Obrazki, po czym ukaże się po prawej stronie ekranu widok jak na rys. 3.32.

55 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.32 Dodawanie obrazka podczas tworzenia produktu.

Domyślnie, w procesie dodawani produktu wymagane jest wyznaczenie trzech obrazków: Thumbnail (miniaturka), Small (mały), i Base (bazowy). Te obrazki powiązane są z różnymi miejscami w sklepie, w których będą wyświetlane klientowi. Tworząc produkt po raz pierwszy, Użytkownik nie będzie posiadał żadnych obrazków, dlatego wszystkie trzy będą ustawione na No image. Oznacza to, że system będzie korzystać z globalnego wizerunku dla produktów. Aby skonfigurować globalny wizerunek, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i w lewej kolumnie w sekcji Katalog wybrać pozycję Katalog. Następnie należy w środkowej części ekranu należy poszukać pozycji Obrazki zastępcze produktu. W tej sekcji wybiera się globalne wizerunki dla każdego z trzech typów obrazków. Aby dodać obrazek do produktu, należy kliknąć w przycisk Browse Files (rys. 3.32) i zlokalizować właściwy obrazek. Należy wykonać to tyle razy, ile wymaga tego produkt. Po dodaniu wszystkich obrazków, należy kliknąć w przycisk Upload Files. Wszystkie obrazki zostaną wyświetlone pod sobą w kolumnie. Domyślnie, wszystkie dodane obrazki będą wyświetlane po stronie klienta w sekcji Więcej widoków (MORE VIEWS). Sekcja ta znajduje się na stronie produktu pod jego głównym zdjęciem, a kliknięcie w jakiekolwiek zdjęcie powoduje pojawienie się dodatkowego okna przeglądarki, które pozwala nawigować po wszystkich obrazkach związanych z produktem. Do każdego obrazka w panelu administratora, Użytkownik może dodać etykietę w polu Etykieta (rys. 3.32), która będzie wyświetlana nad obrazkiem w opisanym wcześniej oknie przeglądarki. Dodatkowo można również podać porządek sortowania poprzez wpisanie w pole Porządek sortowania liczby całkowitej określającej pozycją obrazka w sekcji Więcej widoków oraz dodatkowym oknie 56 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

przeglądarki. Użytkownik może połączyć każdy z wczytanych obrazków z typem obrazka, charakteryzującym jego wyświetlanie, przy czym może istnieć tylko jedna miniaturka, jeden mały obrazek oraz jeden obraz bazowy. Obrazy produktów po połączeniu z typem, zostaną automatycznie dostosowane względem wymiarów. Obraz bazowy działa jednak nieco inaczej. Jest to bowiem główny obraz produktu, wyświetlany na jego stronie. Zostanie on przeskalowany do rozmiarów okna, lecz kiedy przekracza jego wymiary, klienci sklepu będą mogli dokonać przybliżenia lub oddalenia obrazka, a kiedy klikną na niego – otworzy się w nowym oknie, z rozmiarem adekwatnym do wcześniejszego poziomu przybliżenia. Jeżeli Użytkownik chce posiadać jedynie jeden obrazek produktu, zamiast sekcji Więcej widoków, może zaznaczyć kwadrat Exclude. Do usunięcia obrazka, należy zaznaczyć kwadrat Usuń (rys. 3.32).

Rys. 3.33 Dodawanie znaku wodnego do obrazków produktu.

Oprócz tych funkcji, system sklepu pozwala dodać znak wodny (patrz rys. 3.33) Użytkownika do obrazków na stronie, aby powstrzymać klientów sklepu przed nielegalnym kopiowaniem obrazków z witryn sklepu. Aby dodać znak wodny, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z lewej kolumny wybrać pozycję Wygląd. Dla każdego typu obrazka (rys. 3.33) można dodać inny znak wodny, określając jego wielkość oraz pozycję względem obrazka produktu. Po sekcji Obrazki, znajduje się pozycja Opis, posiadająca dwa pola. Pole Opis zawiera opis produktu, który będzie wyświetlony w głównej sekcji na stronie produktu. Pole

57 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Short Description jest specyficzne dla danego pakietu, wybranego w ogólnej konfiguracji. Ten opis zostanie wyświetlony na górze strony produktu oraz wylistowanych pozycjach produktów w widoku listy. Pomijając sekcję Wygląd, która zostanie omówiona bardziej dokładnie w dalszej części tego podręcznika, Użytkownik przechodzi do zakładki Magazyn (rys. 3.34).

Rys. 3.34 Funkcje zakładki Magazyn – dodawanie produktu.

Ustawienia magazynu (rys. 3.34) mogą być definiowane indywidualnie dla każdego produktu, jednak istnieje wiele bardzo ważnych globalnych ustawień konfiguracji magazynu. Dodatkowo, wiele z indywidualnych ustawień produktu może być dostosowane do ustawień domyślnych. Dlatego też, korzystnie jest rozpatrywać wspólnie ustawienia produktu oraz ustawienia globalne. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do dalszej części tego rozdziału. Kolejną pozycją na liście zakładek w procesie dodawani produktu do sklepu, jest zakładka Witryny. Jeżeli Użytkownik zarządza wieloma witrynami, może wybrać witrynę, z którą dany produkt ma być związany, klikając obok danej witryny w kwadrat zaznaczenia. Każda witryna zostanie wyświetlona w tej sekcji razem ze wszystkimi swoimi sklepami i widokami sklepów, aby Użytkownik miał świadomość, o którą witrynę chodzi.

58 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.35 Wybór kategorii produktu.

Po przejściu do zakładki Kategorie, zostanie wyświetlone globalne drzewo kategorii (rys. 3.35), w którym każda kategoria ma obok kwadrat zaznaczenia. Wybierając dany kwadrat, Użytkownik dokonuje powiązania między bieżącym produktem a daną kategorią – może takich powiązań stworzyć bardzo wiele. Dla kategorii wyświetlanych na stronie głównej sklepu, należy upewnić się, czy produkt jest dodany do kategorii poniżej tzw. kategorii głównej, rozpoczynającej drzewo kategorii. Jeżeli nie stworzono żadnych kategorii, poniżej kategorii głównej, należy tego dokonać w tym momencie. Kolejnymi zakładkami, przez które przechodzi Użytkownik podczas dodawani produktu, to zakładki Produkty powiązane, Produkty alternatywne oraz Sprzedaże krzyżowe. Każda z tych pozycji zawiera listę produktów, z których Użytkownik może wskazać: produkty powiązane z bieżącym, produkty alternatywne dla danego lub sprzedaże krzyżowe dla tego produktu. Więcej na ten temat znajduje się w dalszej części tego rozdziału. Ważną zakładką jest zakładka Powiadomienia o produktach. W przypadku gdy Użytkownik zaznaczył jeden rodzaj bądź dwa rodzaje powiadomienia o produktach, ta sekcja pojawi się z listą klientów dopisanych do powiadomienia o zmianach cen i stanu magazynowego produktu. Dla każdego zapisanego klienta, oba powiadomienia pokazują nazwę, email oraz datę wpisania do listy subskrypcji, czas ostatniego wysłania zgłoszenia oraz liczbę wysłanych zgłoszeń. Dla powiadomienia o zmianie ceny, pojawi się dodatkowa kolumna, która będzie posiadać cenę jaką miał produkt w momencie dopisania się klienta do listy powiadomień (uwzględnia to również promocje). Więcej o tym jak dokonać konfiguracji powiadomienia o zmianie ceny, w dalszej części tego rozdziału.

59 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Zakładka Recenzje produktów została omówiona w dalszej części tego podręcznika. W skrócie zawiera ona listę wszystkich recenzji dodanych do bieżącego produktu. Zakładka Tagi produktów, również zawiera konfiguracje, które w fazie pierwszego dodawania produktu są opcjonalne i nie wymagają jak na razie wyjaśnienia. W tej zakładce znajdują się wszystkie znaczniki dla tego produktu wpisywane przez klientów oraz liczba, określająca ile razy dany znacznik był wykorzystany. Więcej informacji na temat zarządzania znacznikami, znajduje się w dalszej części tego podręcznika. Zakładka Produkt otamowany przez klienta, zawiera siatkę pokazującą: imię, nazwisko, email i znacznik, użyty przez konkretnego klienta sklepu. W przypadku gdy Użytkownik dodał jakiekolwiek cechy proste, może je również skonfigurować podczas tworzenia produktu. Cechy mogą być porozrzucane pomiędzy istniejące zakładki lub można stworzyć nową zakładkę, aby je połączyć. To wszystko związane jest z konfiguracją zestawu cech. Kiedy Użytkownik dokona już odpowiednich wpisów konfiguracyjnych na niezbędnych zakładkach, powinien wcisnąć przycisk Zapisz. Nowy produkt prosty jest w tym momencie gotowy do użycia. Tworzenie produktu konfigurowalnego Z natury rzeczy, produkt konfigurowalny jest bezużyteczny do czasu, gdy nie istnieją żadne produkty proste. Dlatego pierwszym krokiem w tworzeniu produktu konfigurowalnego jest utworzenie dwóch lub więcej produktów prostych, zawierających różne cechy, które klient będzie mógł wybrać na stronie produktu. Tworząc jeden produkt prosty, można łatwo dodać kolejny poprzez przycisk Klonuj (rys. 3.34 – trzeci przycisk na górze od prawej). Po stworzeniu sklonowanej kopii produktu, należy dokonać zmian w jego wartościach cech, co pozwoli klientowi dostosować szukany produkt do swoich potrzeb. Uwaga: wartość SKU nie zostanie zmieniona dla utworzonej kopii, tak więc należy dokonać jej zmiany ręcznie. Nowo powstały produkt będzie posiadał status Wyłączony. Jeżeli Użytkownik zapomniał utworzyć wszystkich produktów prostych przed utworzeniem produktu konfigurowalnego, będzie miał taką możliwość podczas dodawania tego ostatniego. 1. Aby utworzyć produkt konfigurowalny, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami i wcisnąć przycisk Dodaj produkt.

60 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

2. Następnie należy wybrać odpowiedni zestaw cech oraz z listy Typ produktu wybrać pozycję Configurable Product (jak na rys. 3.36), a następnie zatwierdzić wszystko przyciskiem Kontynuuj.

Rys. 3.36 Dodawanie produktu konfigurowalnego.

3. W kolejnym kroku dokonuje się wyboru cech konfigurowalnych. Aby cecha mogła być wyświetlone na ekranie selekcji, musi być wcześniej powiązana z zestawem cech, wybranym na początku oraz nie może być cechą systemową. Zasięg tej cechy musi mieć wartość Globalny, pole musi być typu Lista rozwijana i cecha musi mieć zaznaczoną na Tak opcję Użyj do stworzenia produktu konfigurowalnego. Jeżeli dana cecha została wybrana, nie będzie konfigurowalna w panelu administracyjnym, lecz pojawi się w postaci menu z rozwijaną lista wartości po stronie klienta sklepu. Pozycje jakie będą zawarte w menu, zależą od tego jakie produkty proste zostały powiązane z tym produktem konfigurowalnym. Jeżeli Użytkownik nie zaznaczył tych cech podczas tworzenia produktu, będą one ustawiane w panelu administratora jak zwykłe cechy produktu prostego. Po zaznaczeniu odpowiednich cech (rys. 3.37), należy wcisnąć przycisk Kontynuuj.

Rys. 3.37 Wybieranie cech konfigurowalnych podczas tworzenia produktu.

61 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

4. Teraz należy wypełnić wszystkie niezbędne pola związane z konfiguracją, jak miało to miejsce podczas dodawania produktu prostego. Jest to prawie identyczny proces, jak poprzednio opisany, z kilkoma jednakże zasadniczymi różnicami. Pierwszą z różnic jest cecha Weight. Kiedy klient sklepu kupuje w nim produkt konfigurowalny, nie zamawia właściwie tego produktu, lecz jeden z produktów prostych z nim powiązanych. Dlatego też, nie ma cechy Weight dla produktu konfigurowalnego, ponieważ waga zależy indywidualnie od każdego produktu prostego.

Rys. 3.38 Zakładka Magazyn na stronie dodawani produktu konfigurowalnego.

Podobnie jak waga, również opcje magazynowe dla produktów konfigurowalnych zależą indywidualnie od produktów prostych z nimi powiązanych. W zakładce Magazyn podczas tworzenia produktu konfigurowalnego, można ustawić jego obecność lub brak w magazynie, lecz nic poza tym. Jeżeli Użytkownik wybierze w polu Dostępność towaru (rys. 3.38) opcję W magazynie, zostanie on wyświetlony ze statusem W magazynie po stronie klienta sklepu, lecz każda cecha będzie możliwa do kupienia tylko w przypadku obecności w magazynie konkretnego produktu prostego. Jeżeli klient wybierze cechę posiadającą status Brak na magazynie i doda ją do koszyka, otrzyma komunikat, że ten produkt jest obecnie niedostępny. Jeżeli Użytkownik wybierze w zakładce Magazyn opcję Brak na magazynie, produkt konfigurowalny zostanie wyświetlony z tym statusem po stronie klienta i nie będzie można dodać go do koszyka, bez względu na dostępność magazynową każdego z powiązanych z nim produktów prostych. Dodatkową zakładką na stronie dodawania produktu konfigurowalnego jest zakładka Powiązane produkty, znajdująca się na samym dole w lewej kolumnie opcji (rys. 3.39). Ta karta nie istnieje dla produktów prostych. Po kliknięciu na tę kartę, na środku strony (rys. 3.39) pojawi się u dołu lista produktów, z której Użytkownik może dokonać powiązania lub rozłączenia danego produktu prostego z bieżącym produktem konfigurowalnym. Kiedy na 62 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

podaną stronę Użytkownik wszedł po raz pierwszy, będzie ona wyświetlać jedynie bieżące połączone produkty. Wciskając przycisk Resetuj filtr (rys. 3.39), wywoła się wyświetlenie wszystkich produktów, powiązanych bądź nie, które należą do tego samego zestawu cech (produkt prosty musi należeć do tego samego zestawu cech co produkt konfigurowalny aby można było je skojarzyć). Należy wybrać kwadrat zaznaczenia dla wszystkich produktów, które mają być powiązane z bieżącym. Lista produktów pokazuje niektóre istotne informacje na temat produktów prostych. Po prawej stronie kolumny Magazyn (rys. 3.39), znajdują się kolumny cech konfigurowalnych, wybranych w pierwszej fazie dodawania produktu konfigurowalnego. Wartości tych cech w kolumnach będą opcjami produktu, które Użytkownik wybrał podczas tworzenia produktów prostych. Aby wyświetlić produkty proste na tej liście, należy zaznaczyć opcję dla każdej konfigurowalnej cechy.

Rys. 3.39 Powiązane produkty dla produktu konfigurowalnego.

Nad listą produktów będzie wyświetlona lista wszystkich cech konfigurowalnych, podobnie jak na rys. 3.39. W celu posortowanie cech w kolejności wyświetlanej po stronie klienta sklepu, należy kliknąć i przeciągnąć pomarańczowe strzałki widoczne obok nazwy cechy. Pole Nazwa cechy (rys. 3.39) będzie wstępnie wypełnione wartością, jaką podano w polu Etykieta, tworząc daną cechę. Jednakże można to zmienić w bieżącym polu, tak aby nazwa cechy była inaczej wyświetlana po stronie klienta. Pod każdą cechą pojawi się lista wszystkich opcji istniejących dla tego produktu. Za każdym razem kiedy Użytkownik łączy nowy produkt z unikalną opcją, zostaje ona dodana do listy. Dla każdej z opcji, można podać pozytywną lub negatywną wartość Cena (rys. 3.39), która będzie dodawana lub odejmowana od ceny produktu konfigurowalnego, w postaci stałej lub procentowej.

63 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.40 Opcja dodawania powiązanych produktów prostych z poziomu produktu konfigurowalnego.

Jeżeli Użytkownik nie stworzył jeszcze wszystkich potrzebnych produktów prostych, może tego dokonać na karcie przedstawionej na rys. 3.40, która znajduje się ponad listą wszystkich cech konfigurowalnych produktu. W sekcji Utwórz prosty powiązany produkt, znajduje się przycisk Utwórz pusty. Kliknięcie w ten przycisk spowoduje otwarcie dodatkowego okna, identycznego jak strona wyświetlana podczas dodawania produktu prostego. Wszystkie pola w tym oknie będą puste, a Użytkownik będzie proszony o podanie wartości dla wszystkich cech konfigurowalnych (tak, aby produkt prosty mógł zostać powiązany z produktem konfigurowalnym). Po kliknięciu przycisku Zapisz, system utworzy nowy prosty produkt, powiązany z tym samym zestawem cech co produkt konfigurowalny oraz automatycznie dokona połączenia utworzonego produktu z tworzonym produktem konfigurowalnym. Wszystkie

cechy

konfigurowalne,

wybrane

podczas

tworzenia

produktu

konfigurowalnego, będą widzialne po stronie klienta w postaci sekcji menu z rozwijaną listą opcji. Jeżeli Użytkownik podczas tworzenia produktu konfigurowalnego wciśnie przycisk Zapisz i kontynuuj edycję (rys. 3.40, po dodaniu produktów prostych), ujrzy dwie nowe opcje w bieżącej zakładce. Pierwszą z nich jest przycisk kopiuj z konfigurowalnego (w zakładce Powiązane produkty, rys. 3.40). Jest to opcja podobna do tej wywoływanej przyciskiem Utwórz pusty, z tym że wypełnia ona wiele pól produktu prostego, powiązanych z produktem konfigurowalnym. Wiele z tych pól, jednakże musi być mieć albo charakter 64 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

unikalny, albo nie ma zastosowania do bieżącego produktu konfigurowalnego i ich wartości muszą zostać wprowadzone ręcznie. Są to: pole SKU, pole Weight, wszystkie cechy konfigurowalne oraz wszystkie informacje o magazynie. Gdy Użytkownik kliknie na przycisk Zapisz, nowy produkt prosty zostanie utworzony i powiązany z produktem konfigurowalnym. Drugą nową opcją jest sekcja Szybkie tworzenie prostych produktów pokazana na rys. 3.40. Sekcja ta zawiera jedynie niektóre pola cech, z których wszystkie są obowiązkowe. Pod polami Name i SKU znajduje się opcja kwadratu zaznaczenia o nazwie Generuj automatycznie. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, system użyje wartości Name oraz SKU produktu konfigurowalnego przy tworzeniu produktu prostego. Dane te będą postaci: [Name/SKU]-[cecha konfigurowalna 1]-[cecha konfigurowalna 2] itd. Kiedy Użytkownik wciśnie przycisk Zapisz, produkt prosty zostanie utworzony, ze wszystkimi informacjami o cechach, nie podanymi w tej sekcji, oraz zostanie automatycznie powiązany z bieżącym produktem konfigurowalnym. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól i powiązaniu produktów prostych, Użytkownik może kliknąć w przycisk Zapisz (rys. 3.40). Nowy produkt konfigurowalny jest gotowy do użycia. Dodawanie produktu grupowego

Rys. 3.41 Tworzenie produktu grupowego.

1. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku produktu konfigurowalnego, produkt grupowy jest również bezużyteczny, kiedy nie ma żadnych produktów prostych z nim powiązanych. 2. Aby utworzyć produkt grupowy, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami oraz na ekranie, który się ukaże, wcisnąć przycisk Dodaj produkt. 3. Następnie należy wybrać odpowiedni zestaw cech (np. Default, jak na rys. 3.41) oraz typ produktu: Grouped Product (rys. 3.41), po czym wcisnąć przycisk Kontynuuj. 65 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

4. Teraz należy wypełnić wszystkie niezbędne pola związane z konfiguracją, jak miało to miejsce podczas dodawania produktu prostego. Jest to prawie identyczny proces, jak dodawanie produktu prostego, z kilkoma jednakże zasadniczymi różnicami.

Pierwszą z różnic jest, podobnie jak w przypadku produktów konfigurowalnych, cecha Weight. Kiedy klient sklepu kupuje w nim produkt grupowy, nie zamawia właściwie tego produktu, lecz jeden z produktów prostych z nim powiązanych. Dlatego też, nie ma cechy Weight dla produktu grupowego, ponieważ waga zależy indywidualnie od każdego produktu prostego. W odróżnieniu od produktów prostych czy konfigurowalnych, produkty grupowe nie mają swoich własnych cen. Pomimo wyświetlania na jednej stronie, każdy produkt prosty jest dodawany do koszyka jako oddzielny produkt. Nie ma cen stosowanych do produktów jako grupy. Dlatego, na stronie dodawania produktu grupowego, nie ma zakładki Prices. Jeżeli Użytkownik chce dać zniżkę klientowi, który kupuje wiele produktów z produktu grupowego, może ustawić odpowiednia regułę koszyka dla tej czynności. Więcej o regułach koszyka znajduje się w rozdziale piątym.

Rys. 3.42 Dodawanie powiązanych produktów do produktu grupowego.

Podobnie jak waga, stan magazynowy poszczególnych produktów prostych determinuje dostępność produktu grupowego. Jeżeli klient wybierze produkt posiadający status Brak na magazynie i doda go do koszyka, otrzyma komunikat, że ten produkt jest obecnie niedostępny. Jeżeli Użytkownik wybierze w zakładce Magazyn opcję Brak na magazynie, produkt grupowy zostanie wyświetlony z tym statusem po stronie klienta i nie

66 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

będzie można dodać go do koszyka, bez względu na dostępność magazynową każdego z powiązanych z nim produktów prostych. Kojarzenie produktów prostych z produktem grupowym jest dużo prostsze niż to miało miejsce w przypadku produktów konfigurowalnych. Produkty grupowe nie muszą być w tym samym zestawie cech co produkty proste z nimi powiązane, dlatego podczas dodawania takiego produktu, nie ma w ogóle funkcjonalności cech. Można dodać jakikolwiek produkt do produktu grupowego, poprzez zaznaczenie kwadratu w pierwszej kolumnie listy (rys. 3.42). Kiedy produkt jest zaznaczony, odblokowują się do edycji dwie kolumny (rys. 3.42): Domyślna ilość oraz Pozycja. Poprzez wpisanie liczb w odpowiednich wierszach kolumny Pozycja, Użytkownik może kontrolować kolejność produktów na stronie. Podobnie jak w przypadku każdego sortowania w systemie, produkt z najniższą wartością w polu Pozycja będzie miał najwyższą pozycję na stronie. Użytkownik może również wprowadzić domyślną liczebność produktu w magazynie w kolumnie Domyślna ilość, która będzie wyświetlana po stronie klienta. Po skończonej edycji wszystkich informacji o produkcie, Użytkownik powinien wcisnąć przycisk Zapisz. Tak oto nowy produkt grupowy jest gotowy do użycia. Produkty powiązane, Produkty alternatywne, Sprzedaże krzyżowe

Rys. 3.43 Widok na produkty powiązane na przykładowej stronie produktu.

Istnieją trzy typy relacji pomiędzy produktami: Produkty powiązane, Produkty alternatywne oraz Sprzedaże krzyżowe. Widoczne na stronie przedmiotu (jak na rys. 3.43), produkty powiązane mają być zakupione w zamyśle jako dodatkowe produkty do produktu, 67 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

oglądanego przez klienta. Menu z produktami powiązanymi zawiera produkty proste z kwadratem zaznaczenia przy każdej nazwie danego produktu, tak aby klient sklepu mógł łatwo i szybko dodać je do koszyka. Kiedy klient doda do koszyka główny produkt, na którego stronie widnieją produkty powiązane, wszystkie z tej listy, mające zaznaczony kwadrat, zostaną również dodane do koszyka.

Rys. 3.44 Widok sekcji produktów altenratywnych dla przykładowego produktu.

Produkty konfigurowalne i grupowe nie posiadają kwadratu zaznaczenia, ponieważ klient musi podać dla nich specyficzne ustawienia, zanim doda je do koszyka. Jak pokazano na rys. 3.34, produkty alternatywne to produkty, które klient sklepu najchętniej kupiłby zamiast produktu, który obecnie ogląda na stronie. Mogą mieć lepszą jakość, generować lepszy margines zysku, być bardziej popularne, itd. Na stronie produktu pojawią się w postaci sekcji zatytułowanej Mogą cię również interesować następujące produkty (rys. 3.44), która wyświetli się u dołu strony produktu obecnie oglądanego. Produkty alternatywne wyświetlą się z odnośnikiem do danego produktu, aby klient mógł szybko przenieść się do docelowej strony sklepu. Pokazane w koszyku klienta, sprzedaże krzyżowe działają trochę jak zakup impulsywny, tak jak gazety czy słodycze przy kasie w sklepach spożywczych. Zazwyczaj, są to przedmioty, z których klient kupując dany produkt będzie zadowolony. Jeżeli w koszyku klienta jest wiele elementów, każdy ze swoimi sprzedażami krzyżowymi, sprzedaże krzyżowe 68 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

będą ulegały rotacji za każdym razem, gdy klient odświeży koszyk. Sprzedaże krzyżowe mogą być bardzo efektowne w zwiększaniu sprzedaży akcesoriów i przedmiotów highendowych.

Rys. 3.45 Widok przykładowej sekcji sprzedaży krzyżowych w koszyku klienta.

Produkty powiązane, produkty alternatywne oraz sprzedaże krzyżowe są powiązane z głównym produktem w ten sam sposób. Aby stworzyć takie powiązanie, należy przejść od zakładki Katalog  Zarządzaj produktami, zlokalizować produkt, do którego ma być stworzone powiązanie i kliknąć w napis Edytuj (po prawej stornie ekranu z siatką produktów). Z lewej kolumny należy wybrać odpowiednio pozycję Produkty powiązane/ Produkty alternatywne/ Sprzedaże krzyżowe. 1. Z siatki produktów, która pojawi się po wykonaniu powyższych czynności, należy sprawdzić produkty do zaznaczenia jako Produkty powiązane/ Produkty alternatywne/ Sprzedaże krzyżowe. Należy wcisnąć przycisk

69 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Resetuj filtr, który znajduje się po prawej stronie nad siatką. Pozwoli to zobaczyć wszystkie produkty. 2. Kiedy dany produkt zostanie zaznaczony, pole Pozycja zostaje otwarte (w ostatniej kolumnie po prawej). Wartość tu wpisana determinuje porządek sortowania na stronie produktu/ koszyku klienta. Uwaga: dla sprzedaży krzyżowych pole Pozycja pojawi się jedynie wówczas, gdy w koszyku jest jeden element. Kiedy jest ich wiele, będą ulegać rotacji, bez stosowani się do wartości Pozycja. 3. Po dodaniu odpowiednich produktów, należy wcisnąć przycisk Zapisz.

Porównywania produktu Jedną z własności cech produktu jest możliwość jej porównania po stronie klienta sklepu. Jeżeli co najmniej jedna cecha danego produktu jest porównywalna po stronie klienta, to klient będzie miał możliwość dodania tego produktu do menu porównywanych produktów. Zarówno cechy proste jak i systemowe mogą mieć charakter porównywalnych. Po dodaniu do menu produktów porównywanych, klient będzie miał możliwość obejrzenia tychże strona po stronie i podjąć świadomą decyzję zakupu. Jest to bardzo potężna własność: jeżeli klient tylko zechce, może porównać krzesło, telewizor i parę butów do biegania. Te typy produktów nie muszą mieć wiele cech wspólnych (prawdopodobnie jedynie SKU, ceną i nazwę), ale w tym właśnie leży siła tej funkcjonalności sklepu: aby pozwolić klientom dostosować sklep pod swoje zakupy. Więcej na temat porównywania produktów znajduje się w rozdziale piątym. Można kontrolować, które dane zostaną pokazane w porównaniach produktu. Każda z cech posiada flagę zwaną porównywalny po stronie klienta, która może być ustawiona na Tak bądź Nie. Aby tego dokonać, należy: 1. Przejść do zakładki Katalog  Cechy  Zarządzaj cechami. 2. Na siatce cech, należy znaleźć a następnie kliknąć żądaną cechę, aby ją edytować. Uwaga: proszę zmienić ostatnią kolumnę Porównywalny (rys. 3.46) na Tak lub Nie aby zobaczyć wszystkie cechy, które mogą się pojawić przy porównaniu produktów. 3. Na stronie edycji cechy, w sekcji Ustawienia sklepu po stronie klienta, z listy rozwijanej Porównywalne w sklepie należy wybrać Tak lub Nie. 70 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

4. Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku Zapisz cechę.

Nawigacja warstwowa Klienci przeszukujący witrynę sklepu Użytkownika, powinni znaleźć interesujący ich produkt tak szybko jak to możliwe. Aby uchronić ich przed frustrującym doświadczeniem przeszukiwania kategorii zawierającej 60 produktów na jednej stronie, Użytkownik powinien dać klientom możliwość filtrowania wyników. Z nawigacją warstwową, klienci mogą szukać produktów poprzez ich filtrowalne cechy, co ułatwia przy tym przeglądanie docelowych wyników.

Rys. 3.46 Przykładowe menu nawigacji warstwowej.

Menu nawigacji warstwowej (rys. 3.46) składa się zasadniczo z dwóch części: filtrów kategorii i filtrów cech produktu. Nawigacja kateogrii

71 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Jeżeli kategoria posiada kategorie podrzędne, to zostaną one wyświetlone w menu nawigacji warstwowej. Każda kategoria podrzędna zostanie wyświetlona jako odnośnik z liczbą w nawiasach, oznaczającą liczebność produktów tej kategorii. W menu zostaną wyświetlone tylko bezpośrednie kategorie podrzędne – kategorie położone jeszcze niżej w hierarchii nie zostaną wyświetlone. Filtry cech produktów Aby cechy filtrowalne produktów zostały wyświetlone w menu nawigacji warstwowej, kategoria musi być kategorią zakotwiczoną (z polem Is Anchor ustawionym na wartość Tak – o tym we wcześniejszej części tego podręcznika). Dla kategorii zakotwiczonych, wszystkie filtrowalne cechy będą posiadały sekcję w menu nawigacji warstwowej, z odnośnikiem dla każdej wartości. Klikając na jedną z nich, klient dokona filtracji wyników poprzez wyświetlenie na stroni kategorii tylko tych produktów, do których pasują ustawione wartości cech. Dla każdej wynikowej wartości pojawi się jeden odnośnik. Od podanej reguły nie ma odstępstw, jednakże istnieje jeden wyjątek. Cena, będąca cechą systemową, domyślnie jest filtrowalna (może to być oczywiście zmienione). Zamiast wyświetlać oddzielne odnośniki dla każdej ceny, wartości filtra cenowego będą przedstawione w postaci przedziałów cenowych. System automatycznie ustali wielkość danego przedziału, bazując na cenach produktów tej kategorii (każdy przedział będzie posiadał taką samą wielkość), maksymalnie wyznaczając dziesięć przedziałów cenowych.

Przypisywanie projektu graficznego na poziomie produktu Użytkownik może kontrolować wygląd każdej strony produktu indywidualnie poprzez zakładkę Wygląd (rys. 3.47), znajdującą się na stronie produktu w panelu administracyjnym. Jest to bardzo podobna funkcjonalność jak dla kategorii. Jeżeli strona produktu posiada inny wygląd niż strona kategorii, z którą produkt jest związany, to wygląd na poziomie produktu zastąpi wygląd strony kategorii. Z listy pola Niestandardowy projekt (rys. 3.47) należy wybrać dany wygląd. Jeżeli to pole pozostanie nie wybrane, zostanie mu automatycznie przypisana wartość z pola Bieżąca nazwa pakietu. Można to edytować w zakładce System  Konfiguracja, z kolumny po lewej stronie wybierając zakładkę Wygląd. Następnie należy wpisać nazwę projektu graficznego w polu Bieżąca nazwa projektu, a projekt ten zostanie przypisany do wszystkich produktów, dla których nie dostosowano innego wyglądu strony. Poprzez pola Active From i Active To, można określić ramy czasowe, w których kategoria automatycznie przełączony projekt graficzny strony, a 72 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

następnie powróci do poprzedniego. Jest to idealne rozwiązanie na wakacje, kiedy

Użytkownik

może

przygotować

indywidualny

wygląd

strony,

automatycznie zmieniający się w czasie.

Rys. 3.47 Wybór projektu graficznego na poziomie produktu.

Pole Custom Layout Update jest właściwie blokiem statycznym, z kilkoma różnicami: o Jego struktura musi być opisana XML-em (zamiast HTML-em). o Będzie wyświetlany na stronie produktu, poniżej informacji o nim, podczas gdy statyczne bloki będą wyświetlane tylko na stronie kategorii o Będzie wyświetlany wyłącznie w okresie ustawionym w polach Active From i Active To.

Zarządzanie magazynem Zdolność Użytkownika do zarządzania szczegółami magazynu produktów jest bardzo elastyczna i rozbudowana. Użytkownik ma możliwość kontroli nie tylko liczebności czy dostępności, ale również zamówień oczekujących oraz maksymalnej i minimalnej liczby produktów, które mogą zostać kupione przez klienta. Dodatkowo można stworzyć ustawienia o charakterze ogólnym lub indywidualnie dla każdego produktu. Tworzenie domyślnych ustawień zarządzania magazynem 73 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.48 Ustawienia zakładki Magazyn.

1. Aby dokonać ustawień magazynu, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z kolumny po lewej stronie wybrać pozycję Magazyn. 2. W sekcji Opcje bilansu Użytkownik może ustawić ogólne opcje reakcji systemu na zakup produktu przez klienta. Pierwsze pole (rys. 3.48 na samej górze) określa, czy produkt ma być dostępny ponownie po anulowaniu zamówienia. Druga opcja jest odpowiedzialna za aktywację funkcji zmniejszającej stan magazynowy produktów po złożeniu zamówienia. 3. W sekcji Opcje bilansu produktu (rys. 3.48) pole Zarządzaj bilansem, określa czy system ma zarządzać opcjami bilansu magazynu. 4. Pole Rezerwacje służy do określenia statusu zamówień oczekujących. a. Jeżeli wybrano opcję Bez rezerwacji, to klient sklepu nie będzie mógł zamówić większej liczy produktów, niż aktualnie dostępna. b. Jeżeli wybrano opcję Zezwól na ilość mniejszą niż 0, to klient sklepu będzie mógł zamówić liczbę produktów większą, niż aktualnie dostępna, ale nie zostanie powiadomiony, że pewna ich liczba zostanie przeniesiona do zamówień oczekujących.

74 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

c. Jeżeli wybrano opcję Zezwól na ilość mniejszą niż 0 i powiadom klienta, to klient sklepu będzie mógł zamówić liczbę produktów większą, niż aktualnie dostępna i będzie powiadomiony, że pewna ich liczba zostanie przeniesiona do zamówień oczekujących. 5.

Następnie należy wypełnić pole Maksymalna ilość dozwolona w koszyku. Ta wartość ogranicza liczbę każdego produktu, którego klient może zamówić przy pojedynczej transakcji.

6. Kolejnym polem jest Ilość produktu zmieniająca status na Brak w magazynie. Wartość ta determinuje przy jakiej liczebności dostępność produktu zmieni się z W magazynie na Brak w magazynie. Przykładowo ustawiając wartość 20, Użytkownik będzie miał zawsze co najmniej 20 sztuk produktu w magazynie. 7. Wypełniając pole Minimalna ilość dozwolona w koszyku, Użytkownik określa minimalne zamówienie jakie może złożyć klient.

Rys. 3.49 Strona wyboru czytnika kanału RSS.

8. Ostatnie pole Powiadamiaj o ujemnej wartości służy do określenia pewnego poziomu liczebności. Jeżeli liczba produktu spadnie poniżej tego poziomy, system automatycznie powiadomi o tym właściciela sklepu poprzez kanał RSS. Zdolność ta działa w połączeniu z opcją Zmniejsz stan magazynowy po złożeniu zamówienia (rys. 3.48), ponieważ system nie poinformuje Użytkownika o tym statusie, jeżeli nie będzie śledził redukcji stanu magazynowego. W celu ustawienia kanału RSS, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami i kliknąć w odnośnik RSS powiadomień o produktach na wyczerpaniu, który znajduje się nad listą produktów na linii przycisków Szukaj i Resetuj filtr. Po kliknięciu w odnośnik, Użytkownik

75 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

zostanie poproszony o podanie loginu i hasła – są to identyczne dane jak te, wprowadzane podczas logowania do panelu administratora. Następnie po wypełnieniu danych, zostanie przeniesiony na stronę (rys. 3.49), na której można dokonać wyboru czytnika kanału RSS. 9. Po dokonaniu wszystkich ustawień, należy wcisnąć przycisk Zapisz. Zostanie wtedy ustawiona charakterystyka magazynu dla wszystkich produktów.

Zarządzanie magazynem z poziomu produktu Aby dostosować ustawienia magazynu do indywidualnego produktu, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami, wybrać odpowiedni produkt lub utworzyć nowy i następnie wybrać z lewej kolumny, na stronie konfiguracyjnej produktu, pozycję Magazyn. Uwaga: ustawienia te istnieją jedynie dla produktu prostego (Simple Product).

Rys. 3.50 Ustawienia magazynu na poziomie produktu.

1. Pierwsze pole na rys. 3.50 określa, czy system ma indywidualnie zarządzać stanem magazynowym produktu. Można wybrać opcję z listy bądź wybrac ustawienia konfiguracyjne, zaznaczając kwadrat u dołu listy. 2. Pole Ilość określa stan magazynowy produktu. 3. Pole Qty for Item’s Stastus to become Out of Stock określa wartość liczebności produktu, która będzie powodowała zmianę jego statusu z W 76 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

magazynie na Brak w magazynie. W tym przypadku również można użyć ustawień ogólnych, opisanych wcześniej. 4. Minimalna ilość dozwolona w koszyku określa dolny limit produktów w koszyku klienta. 5. Maksymalna ilość dozwolona w koszyku określa górną granicę liczebności dla każdego produktu w pojedynczej transakcji kupna. 6. Ilość używa liczb niecałkowitych mówi o tym, czy liczebność może być podana w postaci liczb z przecinkiem o niepełnych wartościach. 7. Rezerwacje służą do określenia statusu zamówień oczekujących. 8. Powiadamiaj o ujemnej ilości determinuje, czy właściciel sklepu otrzyma informację o ujemnym stanie magazynowym produktu. 9. Dostępność towaru jest listą rozwijaną, z której Użytkownik może wybrać status magazynowy produktu, wyświetlany po stronie klienta. 10. Po skończonej edycji należy kliknąć w przycisk Zapisz.

Aktualizacje wsadowe Produkty mogą być importowane bądź eksportowane w panelu administratora za pomocą silnika DataFlow. Jednakże, w tej części podręcznika zostanie omówione tworzenie aktualizacji wsadowych dla produktów. Funkcja ta oszczędza czas, pozwalając na zmiany atrybutów wielu produktów jednocześnie. Istnieje wiele podobnych funkcji w innych częściach systemu sklepu, każda zostanie przedstawiona w odpowiednim rozdziale. 1. Zaczynając konfigurację aktualizacji, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami. 2. Następnie należy zaznaczyć produkty, dla których ma być dokonana aktualizacja. Na górze listy produktów znajduje się opcja Zaznacz wszystko (rys. 3.51) lub Wybierz widoczne (zostaną wybrane produkty widoczne na bieżącej stronie). Można również dokonać ręcznego wyboru konkretnych produktów, klikając na kwadraty zaznaczenia.

77 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

3. Po wybraniu odpowiednich produktów, z listy rozwijanej o nazwie Operacje, widocznej na rys. 3.51 po prawej stronie, należy wybrać odpowiednią akcje z menu. a. Opcja Usuń powoduje usunięcie wybranych produktów z katalogu, po kliknięciu na przycisk Wyślij. b. Wybranie opcji Zmień status powoduje pojawienie się dodatkowej listy o nazwie Status, z której można wybrać wartości Włączone i Wyłączone. Zmiany akceptuje się przyciskiem Wyślij. c. Po wybraniu opcji Uaktualnij cechy i wciśnięciu przycisku Wyślij, Użytkownik zostanie przeniesiony do strony z cechami produktu. Na tej stronie zostanie wyświetlonych wiele cechy systemowych oraz prostych, współdzielonych z zaznaczonymi produktami. Pominięte zostaną cechy takie jak SKU czy URL key, które są unikalne dla danego produktu. Zakładki Magazyn i Witryny będą podobne do widoku charakterystycznego przy edycji produktu. Wszystkie pola cech będą początkowo nieaktywne, tak więc przed edycją wartości Użytkownik mus zaznaczyć kwadrat Zmień. Po skończonych zmianach, należy wcisnąć przycisk Zapisz – spowoduje to rozpoczęcie aktualizacji wsadowej zaznaczonych produktów. Uwaga: zaznaczenie kwadratu Zmień i pozostawienie pola niewypełnionego, spowoduje usunięcie wartości dla tej cechy.

Rys. 3.51 Widok na listę Operacje.

Przekierowania URL 78 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Strona zarządzania przekserowaniami URL jest narzędziem, które można stosować do adresów URL kategorii i produktów. Zamiast posiadając wszystkie adresy w domyślnym formacie, który używa kategorii i ID produktu, Użytkownik może za pomocą tego narzędzia tworzyć bardziej opisowe adresy URL, sprawiając że są łatwiejsze do znalezienia przez mechanizmy wyszukiwarek internetowych. Podczas tworzenia nowej kategorii czy produktu, nowy wpis zostanie dodany do listy, dla każdego istniejącego widoku sklepu. Ustawienia konfiguracji Przed skorzystaniem z tej funkcji, są dwie ważne rzeczy, które Użytkownik musi skonfigurować. W tym celu należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z lewej kolumny wybrać pozycję Sieć.

Rys. 3.52 Opcje URL.

Dodaj kod sklepu do URL Pole to (rys. 3.52) decyduje o tym, czy ID sklepu (dodatkowo z ID kategorii lub ID produktu) będzie używane w adresach URL witryny sklepu Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zarządza wieloma sklepami, funkcja ta spowoduje utworzenie oddzielnych URL dla każdego sklepu.

79 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.53 Opcja Używaj przekierowań serwera.

Używaj przekierowań serwera Pole (rys. 3.53) decyduje o tym, czy system ma generowań przekierowania automatycznie. Aby Użytkownik posiadał dostęp do listy aktualnych przekierowań, pole to musi mieć wartość Tak.

Edycja przekierowań URL

Rys. 3.54 Zarządzanie przekserowaniami adresów – widok listy.

W tym momencie Użytkownik jest gotowy, aby zobaczyć listę przekierowań URL. Aby uzyskać do niej dostęp, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzanie przekserowaniami adresów. Klikając na napis Edytuj (rys. 3.54), będzie można zmienić niektóre informacje o danym przekierowaniu.

80 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.55 Edycja przekierowania URL.

Typ Dla przekierowań utworzonych automatycznie, te pole (rys. 3.55) będzie miało wartość System. Dla przekierowania utworzonego ręcznie, pole będzie miało wartość Indywidualne. Nie można zmienić tych wartości. Sklep Nazwa widoku sklepu, dla którego tworzone jest przekierowanie. Ponieważ oddzielne przekierowania są tworzone dla różnych widoków sklepu, tego ustawienia nie można zmieniać. Ścieżka ID Będzie wyświetlana w postaci {Typ}/{ID#}. Jeżeli Typ ma wartość System, pole to będzie dodatkowo specyfikowało jako jedna z kategorii czy jeden z produktów. Dla produktów, może wystąpić po standardowym wyglądzie dodatkowo /{powiązana_kategoria_ID#}. To pole nie może być zmienione. Ścieżka polecenia To adres URL przyjazny mechanizmom wyszukiwarek, który może zostać zmieniony. Zostanie automatycznie wygenerowany z nazwy kategorii lub produktu. Jeżeli jest to produkt, może zawierać również kategorię powiązaną albo suffix (np. .html), jeżeli opcja ta została ustawiona w konfiguracji katalogu. Jednakże, 81 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Użytkownik może zmienić format tego adresu, na dowolny inny. Jest to te same pole wyświetlane dla indywidualnego produktu albo kategorii, które ma nazwę URL key. Aby znaleźć te pole, należy przejść do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami/ Zarządzaj kategoriami i edytować produkt / kategorię. Bez znaczenia czy Użytkownik dokona modyfikacji pola URL key, czy zmieni wartość dla Ścieżka polecenia, gdyż daje to identyczny efekt. Uwaga: Ścieżka polecenia musi być unikalna dla każdego przekierowania. Ścieżka docelowa Jest to właściwy adres URL, który wskazuje na stronę. To ścieżka względna, automatycznie wygenerowana w pewnym formacie, którego nie można zmienić. Przekierowanie Jeżeli Użytkownik wybierze opcję Tak, to adres URL zostanie przełączony na ścieżkę docelową, kiedy ścieżka polecenia zostanie wpisana w pasek adresowy. W przypadku opcji Nie, URL pozostanie w formacie ścieżki polecenia. Opis To pole ma charakter informacyjny i jest używane wyłącznie w panelu administratora. Po skończonej edycji należy wcisnąć przycisk Zapisz. Tworzenie przekierowań URL Oprócz edycji, Użytkownik może również tworzyć nowe przekierowania URL. Ponieważ strony kategorii i produktów podczas tworzenia automatycznie generują przekierowania, jest to najbardziej użyteczne w przypadku dodawania wielu ścieżek polecenia wskazujących na tą samą ścieżkę docelową. Dodatkowo, można tworzyć przekierowania do stron CMS, takich jak strona FAQ (najczęściej zadawane pytania). W celu dodania nowego przekierowania URL należy: 1. Przejść do zakładki Katalog  Zarządzanie przekierowaniami adresów i wcisnąć przycisk Add Urlrewrite 2. Następnie wybrać odpowiedni typ przekierowania z listy rozwijanej (rys. 3.56).

82 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 3.56 Dodawanie nowego przekierowania URL.

Dla kategorii Po wybraniu tej opcji, Użytkownik będzie zobligowany do wybrania z drzewa kategorii, kategorii, dla której chce stworzyć przekierowanie. Należy kliknąć w drzewie na daną kategorię, co spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę, zawierającą pola jak na rys. 3.55. Z listy rozwijanej będzie można wybrać sklep, do którego należy kategoria. Podobnie jak to miało miejsce przy edycji istniejącego przekierowania, można wprowadzać zmiany w polu Ścieżka polecenia (która będzie uzupełniona nazwą kategorii), Przekierowanie oraz Opis. Po skończonej edycji, należy wcisnąć przycisk Zapisz. Dla produktu Po wybraniu tej opcji, Użytkownik będzie zobligowany do wybrania z listy produktów, produktu, dla którego chce stworzyć przekserowanie, a następnie zostanie przeniesiony na stronę zawierającą kateogire. Należy kliknąć w drzewie na daną kategorię, co spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę, zawierającą pola jak na rys. 3.55. Na górze tej strony będzie wyświetlona nazwa produktu w postaci odnośnika do jego strony informacyjnej. Z listy rozwijanej będzie można wybrać sklep, do którego należy kategoria. Podobnie jak to miało miejsce przy edycji istniejącego przekierowania, można wprowadzać zmiany w polu Ścieżka polecenia (która będzie uzupełniona nazwą kategorii), Przekierowanie oraz Opis. Po skończonej edycji, należy wcisnąć przycisk Zapisz. Indywidualne

83 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Po wybraniu tej opcji, Użytkownik zostanie natychmiast przeniesiony na stronę, zawierającą pola jak na rys. 3.55. Jednakże, ponieważ nie można wybrać ścieżki docelowej z listy kategorii lub produktów, trzeba będzie ręcznie wprowadzić wartości dla pól Ścieżka ID i Ścieżka docelowa, tak by wskazywały na żądaną stronę CMS. Z listy rozwijanej będzie można wybrać sklep, do którego należy kategoria. Podobnie jak to miało miejsce przy edycji istniejącego przekierowania, można wprowadzać zmiany w polu Ścieżka polecenia, Przekierowanie oraz Opis. Po skończonej edycji, należy wcisnąć przycisk Zapisz.

Przygotowanie do sprzedaży Proces zamówienia W tym rozdziale zostaną omówione szczegóły dotyczące procesu zamówienia, włączając w to lokalizacje, podatki, koszty wysyłki i formy płatności. Jednak przed zagłębieniem się w poszczególne aspekty tego procesu, zostanie od przedstawiony w całości, wraz z niektórymi podstawowymi ustawieniami transakcji. Tym sposobem, Użytkownik lepiej zrozumie jak lokalizacja, podatek, wysyłka oraz płatność wpasowują się w proces zamówienia, dając każdej sekcji nieco więcej treści.

Rys. 4.1 Opcje zamówienia w zakładce System  Konfiguracja.

Zamówienie zaczyna się w momencie, gdy klient doda produkt do koszyka. Może zostać do niego przeniesiony za każdym razem, gdy doda nowy produkt lub pozostając na stronie produktu, kliknąwszy w jeden z różnych odnośników do sklepu. Można skonfigurować tą funkcjonalność, poprzez przejście do zakładki System  Konfiguracja, następnie wybranie pozycji Zamówienie (w lewej kolumnie) i ustawienie odpowiedniej opcji 84 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

w polu Po dodaniu produktu przekieruj do koszyka (rys. 4.1). System automatycznie przechowuje zawartość koszyka klienta, lecz Użytkownik może określić limit w postaci liczby dni, w polu Czas przechowywania zawartości koszyka (dni). Jeżeli klienci będą kontynuować zakupy, będą posiadali szybki podgląd koszyka w prawej kolumnie na wszystkich stronach kategorii, produktów i CMS, które zawierają w swoim projekcie graficznym prawą kolumnę (można to skonfigurować indywidualnie w ustawieniach wyglądu).

Rys. 4.2 Widok koszyka podczas zakupów.

W górnej części widoku koszyka znajduje się podsumowanie z liczbą produktów. Może zostać wyświetlona liczba oddzielnych produktów lub łączna liczba wszystkich elementów koszyka. Opcję tą można ustawić w sekcji Link do mojego koszyka (rys. 4.1) w polu Wyświetl podsumowanie koszyka. Gdy klienci przybywają do sklepu, widzą każdy produkt w liście w oddzielnym wierszu. Każdy produkt jest tu określany jako oddzielna pozycja. Dla każdej pozycji, klienci mają w każdej chwili możliwość dodania ilości danego produktu, lub usunięcie określonej liczby produktów z koszyka. Obraz wyświetlony dla każdej pozycji jest miniaturką produktu. Dla produktów grupowych i konfigurowalnych, Użytkownik ma możliwość użycia miniaturki produktu grupowego i konfigurowalnego, lub miniaturki danego produktu prostego, powiązanego z nadrzędnym. Jest to wyznaczane w zakładce Koszyk (rys. 4.1) w polach Obrazek grupowanego produktu i Obrazek konfigurowalnego produktu. W koszyku klienta znajduje się również odnośnik Kontynuuj zakupy (rys. 4.3), który przenosi go z powrotem na zakupy. Jeśli klient posiada kupon rabatowy z kodem, musi go podać w sekcji

85 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

KODY RABATOWE (rys. 4.3), aby zniżka była brana pod uwagę podczas zliczania należności.

Rys. 4.3 Widok koszyka.

Kiedy klient po podaniu kodu rabatowego wciśnie przycisk Zastosuj kupon (rys. 4.3), kupon zostanie dodany do koszyka i pojawi się w podsumowaniu zamówienia. Klienci mogą również przed procesem zamówienia szacować koszty wysyłki i podatku. Muszą w tym celu podać w sekcji PRZYBLIŻONY KOSZT DOSTAWY I PODATEK (rys. 4.3) odpowiednie wartości dla pól Kraj, Województwo i Kod pocztowy. Dostępne koszty wysyłki pojawią się bezpośrednio pod spodem (rys. 4.4). Klienci mogą wcisnąć przycisk Aktualizuj sumę (rys. 4.4),przez co wybrana forma wysyłki wraz z podatkiem (jeśli jej dotyczy) zostanie ujęta z podsumowaniu zamówienia po prawej stronie (rys. 4.4). Klienci mogą w każdej chwili zmienić koszty wysyłki i odświeżać zawartość zamówienia przyciskiem Aktualizuj sumę. Podsumowanie zawiera Podsumę, Rabat, Koszt wysyłki, Stawkę podatku oraz Sumę łączną. Można skonfigurować kolejność tych kwot, poprzez przejście w zakładkę System  Konfiguracja, wybranie z lewej

86 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

kolumny pozycji Sprzedaże i odpowiednim wypełnieniu pól zakładki Kolejność wyświetlania sum zamówienia.

Rys. 4.4 Uwzględnienie kosztów dostawy w podsumowaniu zamówienia.

Wysokość podatku zależy od ustawień dokonanych przez Użytkownika. Proszę przejść do zakładki System  Konfiguracja i kliknąć w sekcji Sprzedaże (lewa kolumna) w pozycję Podatek. Można w niej ustawić wartości pola Zastosuj podatek po zniżce (rys. 4.5). Jeżeli Użytkownik wybierze opcję Tak, podatek będzie obliczony jako procent od obniżonej ceny, a nie dla podsumy. Pole Klasa podatku dla dostawy, określa czy koszty wysyłki zostaną dodatkowo obciążone podatkiem. Wreszcie, za pomocą pola Podatek bazujący na (rys. 4.5), można skalkulować wysokość podatku uzależniając wyliczenia od adresu dostawy, adresu płatnika lub pochodzenia dostawy (adresu sklepu bądź magazynu Użytkownika, który można zdefiniować w zakładce Ustawienia dostawy, w sekcji Sprzedaże). Jeżeli wybrano opcję bazowania na adresie pochodzenia dostawy, który jest stały, zostanie ustalona wysokość podatku oraz a opcja Ceny katalogowe z podatkiem, będzie ustawiona na wartość Tak. W takim wypadku, system będzie odejmował podatek od sprzedaży od ceny produktu podanej w katalogu. Dla przykładu: wyświetlana cena produktu 87 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

ma wysokość 110 zł, a podatek ma wartość 10% ceny. Zamiast obciążać klienta 10% podatkiem na początku, przez co zapłaci 121 zł łącznie, można podać mu cenę 110 zł jako cenę brutto. Rzeczywista cena produktu będzie zatem wynosić 100 zł, a dodatkowe 10 zł będzie przeznaczone na VAT. Cena 100 zł będzie wyświetlana w koszyku jako cena jednostkowa nie zawierająca VAT.

Rys. 4.5 Ustawienia podatku – rozwinięte pola: Klasy podatku i Obliczenie.

Kiedy klienci mają już w koszyku wszystkie potrzebne produkty, klikają na przycisk Proceed to Checkout (rys. 4.4), znajdujący się w koszyku. Po wciśnięciu, jeżeli klient nie będzie zalogowany, ukaże się strona jak na rys. 4.6, zawierająca opcje: Złóż zamówienie jako gość, Zarejestruj się i Zaloguj.

Rys. 4.6 Ekran opcji zamówienia niezalogowanego klienta. 88 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Jeżeli klient zdecydował się złożyć zamówienie jako gość, będzie musiał podać wszystkie niezbędne informacje, jednakże w momencie zakończenia złożenia zamówienia nie zostanie dla niego utworzone konto w systemie. Użytkownik może uniemożliwić klientowi opcję składania zamówienia jako gościa. W tym celu należy przejść do zakładki System  Konfiguracja, kliknąć w lewej kolumnie na pozycję Zamówienie, a następnie w polu Zezwól na zamówienia składane przez gości wybrać opcję Nie. Klient może również wybrać podczas składania zamówienia (rys. 4.6) opcję Zarejestruj się. Wtedy to będzie zobligowany do podania wszystkich niezbędnych informacji (włączając hasło), co pozwoli utworzyć dla niego konto po złożeniu zamówienia. Jeśli klient zechce się zalogować przed złożenie zamówienia, musi podać swój adres e-mailowy oraz hasło, jakie ustalił w procesie rejestracji konta. Po zalogowaniu, w zamówieniu pojawią się wszystkie dane konta klienta i będzie on musiał uzupełnić jedynie te dane, które nie zostały zapisane podczas rejestracji.

Rys. 4.7 Wiadomości prezentowe – ustawienia ogólne.

Niezależnie od tego, którą opcję klient wybierze, zrealizuje zamówienie za pomocą jednej strony internetowej, przez co cały proces jest na tyle prosty jak to tylko możliwe. Wszystkie informacje zawarte są na jednej stronie, podzielonej na sekcje tematyczne (rys. 4.6). Pierwsza sekcja Informacje o płatności, zawiera dane teleadresowe klienta oraz opcje dodania innego adresu dostawy. Kolejną sekcją są Informacje o dostawie, w której klient może również zmienić lub dodać adres dostawy. Jeżeli w pierwszej sekcji klient wskazał, że adres dostawy jest taki sam jak ten, który podał, druga sekcja zostanie pominięta. Trzecia sekcja Metody dostawy, zawiera wszystkie możliwe opcje wysyłki, jakie może wybrać klient, jak również opcję wysłania tzw. wiadomości prezentowe. Wiadomości te mogą być skojarzone z całym zamówieniem lub indywidualnie z każdym produktem. W celu konfiguracji wysyłania tych wiadomości, należy przejść do zakładki System  89 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Konfiguracja i kliknąć w lewym menu na pozycję Sprzedaże. Opcja Zezwól na wiadomość prezentową na poziomie zamówienia (rys. 4.7) kontroluje czy jedna wiadomość prezentowa ma być ustawiona dla całego zamówienia. Opcja Zezwól na widomość prezentową dla produktów

zamówienia

określa,

czy

jedna

wiadomość

prezentowa

ma

być

przyporządkowana dla każdego produktu. Można wybrać obie opcje lub tylko jedną. W sekcji Metoda dostawy (na stronie zamówienia), wiadomość prezentowa na poziomie zamówienia będzie posiadała pola Od, Do oraz Wiadomość. Wiadomość prezentowa dla produktu zamówienia będzie posiadała takie same pola, jak również wskazanie z jakimi produktami jest powiązana ta wiadomość. Pola Od i Do zostaną automatycznie uzupełnione danymi z Informacji o płatności oraz Informacji o dostawie. Sekcja piąta zawiera opcje płatności. Ostatnia sekcja zamówienia (Podgląd zamówienia) zawiera ogólne informacje o zamówieniu i przycisk Place Order, do akceptacji i złożenia zamówienia w sklepie.

Ustawienia lokalizacji Ta część konfiguracji dotyczy umiejscowienia sklepu Użytkownika. Ustawienia te zawierają wybór kraju, strefy czasowej oraz waluty. To, że ta konfiguracja została przeprowadzona podczas instalacji, nie oznacza, że Użytkownik nie ma dostępu do tych informacji kiedy zechce (mogą być one zmienione w każdej chwili).

Rys. 4.8 Ogólne ustawienia lokalizacji.

90 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Ogólne ustawienia lokalizacji Można zmienić ustawienia strefy czasowej i kraju, przechodząc w zakładce System  Konfiguracja do pozycji Ogólne. Na tej stronie znajdują się dwie sekcje (rys. 4.8), zawierające ustawienie kraju oraz lokalizacji i jej strefy czasowej. Domyślny kraj (rys. 4.8) Za każdym razem, kiedy obecna jest lista krajów (w panelu administratora czy po stronie klienta), zostanie automatycznie wypełniona wartości wybraną w tym polu. Opcja ty wybrana powinna być widoczna w liście krajów dopuszczonych. Dopuść kraje Za każdym razem, kiedy obecna jest lista krajów, tylko wartości wybrane w tej pozycji będą dostępne w liście wyboru krajów. Strefa czasowa Kontroluje wszystkie ustawienia czasu w sklepie Użytkownika, jakie jak znaczniki czasu lub automatyczne procesy. Lokalizacje Definiuje domyślny język witryny sklepu. Pierwszy dzień tygodnia Wyznacza początek tygodniowego cyklu pracy. Dni wolne W tym polu można wybrać dni wolne od pracy.

Waluta Inne ustawienia lokalizacji – waluty – może być skonfigurowana w innym miejscu. Oprócz jedynie możliwości wyboru, która waluta ma być walutą domyślną, istnieje wiele innych opcji waluty, które Użytkownik może skonfigurować. Aby dokonać takiej konfiguracji, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z lewej kolumny wybrać pozycję Ustawienia waluty.

91 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 4.9 Ustawienia waluty.

Waluta bazowa Pole to wskazuje na walutę, do której wszystkie inne dozwolone waluty będą konfigurowane. Można ustawić różne waluty bazowe dla różnych stron (tak długo jak zasięg ceny produktu jest ustawiony na [WEBSITE]). Na każdym poziomie strony, waluta bazowa będzie posiadała własny wiersz na stronie Ustawienia waluty. Pomimo tego, że istnieje możliwość prezentowania ceny produktu w różnych walutach, waluta bazowa jest używana w taksacjach płatności przez bramki płatności online (tylko jeśli udostępniono jedną bądź więcej metod płatności online). Domyślna wyświetlana waluta Jest to waluta, która zostanie wybrana po stronie klienta, kiedy ten przybędzie na stronę sklepu, przed zmianą waluty poprzez listę Wybierz swoją walutę. Jeżeli Użytkownik wybrał jedną walutę na stronie, bieżąca waluta będzie identyczna z dopuszczoną. Jeżeli wybrano wiele walut dopuszczonych na stronie, można wybrać, która z nich będzie domyślną. Dopuszczone waluty Z tej listy należy wybrać waluty, w których klienci sklepu będą mogli składać zamówienia. To ustawienie może być unikalne dla każdej witryny bądź widoku sklepu. Waluty wyświetlone na tej liście, są właściwie określone na innej liście walut. W zakładce System  Konfiguracja w lewej kolumnie znajduje się pozycja System, po której kliknięciu ukaże się strona z ustawieniami systemu. W zakładce Waluta znajduje się lista (rys. 4.10) zainstalowanych w systemie walut, na której znajduje się wiele przestarzałych pozycji z dwudziestego wieku. Domyślnie, tylko bieżące waluty są zaznaczone na tej liście, i tylko te pozycje będą wyświetlane na liście Dopuszczone

92 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

waluty. Ma ona charakter filtru dla dopuszczonych w sklepie walut. Użytkownik może oczywiście wybrać inne pozycje, z listy dostępnej na rys. 4.10.

Rys. 4.10 Lista zainstalowanych w systemie walut.

Ustawienia importu Ta sekcja (rys. 4.11) służy do konfiguracji automatycznych aktualizacji kursów walut poprzez zewnętrzne serwisy walutowe. Można ręcznie zmienić kurs waluty przy użyciu zewnętrznego dostawcy kursów na stronie zarządzania walutą.

Rys. 4.11 Ustawienia importu kursów walut.

Włączone To pole (rys. 4.11) określa czy automatyczny proces aktualizacji kursów walut jest włączony Usługa

93 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu należy wybrać zewnętrznego dostawcę kursów walut, z którym ma się dokonywać aktualizacja. System jest skonfigurowany by dane o walutach uzyskiwać od Webservicex. Czas rozpoczęcia W tym polu należy określić czas, w którym nastąpi rozpoczęcie aktualizacji Częstotliwość Określa czy aktualizacje mają być wykonywane w trybach: Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc. Odbiorca e-mail o błędzie W tym polu podaje się adres e-mail odbiorcy, do którego zostanie wysłana wiadomość o błędzie podczas aktualizacji kursów walutowych. Nadawca e-mail o błędzie W tym polu podaje się adres e-mail nadawcy, z którego zostanie wysłana wiadomość o błędzie podczas aktualizacji kursów walutowych. Szablon e-mail o błędzie W tym polu podaje się szablon dla wiadomości o błędzie, wysłanej podczas aktualizacji kursów walutowych.

Kursy walut Kursy walut mogą być skonfigurowane, poprzez zakładkę System  Zarządzaj kursami walut. Po kliknięciu w podaną opcję, ukaże się strona, zawierająca tabelę podstawowych i dopuszczonych walut, z relatywnymi wartościami dla każdej z nich, w porównaniu do waluty bazowej. Każda bazowa waluta posiada swój wiersz w tabeli, a każda waluta dopuszczona – własną kolumnę. Kiedy wartość w wierszu i kolumnie jest taka sama, współczynnik wynosi 1.0000. Wszystkie pozostałe kursy w tym samym wierszu będą wyliczone w stosunku do podanego wyżej. Użytkownik może ręcznie podać kurs lub zaimportować go z zewnątrz poprzez Usługę importu. Powiadomienia RSS o zamówieniu Jeżeli Użytkownik sobie zażyczy, system może automatycznie poinformować go poprzez kanał RSS o utworzeniu nowego zamówienia, w panelu administracyjnym lub po 94 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

stronie klienta. Aby włączyć tę usługę, należy przejść w głównym pasku nawigacji do zakładki Sprzedaże  Zamówienia, a następnie kliknąć w odnośnik Nowe zamówienie RSS (u góry strony, rys. 4.12). Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła (identycznych jak w procesie logowania do panelu administratora). Następnie zostanie przekierowany do strony RSS, w celu wybrania czytnika kanału RSS dla danej usługi.

Rys. 4.12 Zakładka Sprzedaże  Zamówienia.

Podatki

Stawki podatku Oferowany sklep umożliwia pełną kontrolę nad stawkami podatku, od jednej na całe województwo po rozdrobnienie na kody pocztowe. Prawidłowa definicja stawki podatku, zdefiniowanej w tym sklepie, jest używana do opisu zestawu pięciu indywidualnych stawek, które będą stosowane do różnych kombinacji klas podatkowych klienta oraz produktu, podczas tworzenia zasad podatkowych w sklepie. Te cechy podatku zostaną omówione bardziej skrupulatnie w dalszej części tego rozdziału. Aby zdefiniować stawki podatkowe, należy przejść do zakładki Sprzedaże  Podatek  Zarządzaj strefami i stawkami podatku i kliknąć w przycisk Dodaj nową stawkę podatku (rys. 4.13).

Rys. 4.13 Zarządzanie strefami i stawkami podatku.

95 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 4.14 Dodawanie nowej stawki podatku.

Identyfikator podatku (rys. 4.14) W tym polu podaje się unikalną nazwę stawki podatku, która będzie identyfikowana przez system sklepu. Kraj Te pole wskazuje na kraj powiązany z bieżąca stawką podatku. System zlokalizuje odpowiednią stawkę podatku porównując adres podany przez klienta z krajem danej stawki. Dla przykładu: jeśli wybrano Polskę, wszyscy klienci, którzy posiadają adres do wysyłki w Polsce, będą objęci stawką podatku odpowiednią dla tego kraju. Województwo Jeżeli kraj ma różne stawki podatku dla różnych stanów (województw), można określić specyfikę dla danego stanu, używając tej listy rozwijanej. Domyślnie, lista ma wybraną opcję gwiazdki. To oznacza, że bieżąca stawka podatku zostanie zastosowana dla wszystkich klientów z danego kraju, niezależnie od województwa (stanu). Dla większości krajów, lista ta będzie nieaktywna, więc nie będzie można wybierać w niej żadnej opcji. Istnieje sześć krajów, dla których można wybrać w tym polu stany (landy, regiony): Austria, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria i Stany Zjednoczone. Kod pocztowy W przypadku gdy kraj lub województwo mają różne stawki podatku dla różnych kodów pocztowych, Użytkownik może wpisać w tym polu dany kod pocztowy. Uwaga: można określić kod pocztowy nawet, gdy nie określono województwa. Domyślnie, pole to zawiera gwiazdkę, co oznacza, że bieżąca stawka podatkowa będzie stosowana dla wszystkich klientów z danego kraju lub województwa, bez względu na kod pocztowy. Stawka

96 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Gdy określono, dla jakiego województwa ma zastosowanie bieżąca stawka podatku, można podać jej wysokość. Stawki podatku stosuje się na poziomie przedmiotu, ponieważ mogą się różnić w zależności od klasy podatku dla produktu. Stawka będzie obliczana jako procentowa część ceny każdego przedmiotu. W zakładce Sprzedaże  Podatek  Importuj / Eksportuj stawki podatków Użytkownik może utworzyć nową partię stawek podatkowych. Może zaimportować do sklepu plik .csv, zawierający kolumny dla kraju, województwa, kodu pocztowego i stawki podatku. Pierwszym krokiem będzie znalezienie tego pliku (po kliknięciu na przycisk Przeglądaj (rys. 4.15), a następnie kliknięcie na przycisk Import Tax Rates. Jest to przydatna funkcja, gdy Użytkownik ma określonych wiele regionów, dla których musi stosować różne stawki podatkowe, ponieważ nie trzeba tworzyć indywidualnie za każdym razem nowej stawki podatkowej. Można również dokonać eksportu stawek do pliku .csv. Jest to wygodne, gdy stawki są tworzone w początkowej fazie zakładania sklepu. Można wtedy utworzyć jedną stawkę, eksportować całość do pliku .csv, dokonać ręcznego wpisania w tabeli pozostałych stawek, a następnie zaimportować zmodyfikowany zestaw do sklepu.

Rys. 4.15 Importowanie / Eksportowanie stawek podatków.

Klasy podatku W połączeniu ze stawkami podatku, klasy podatku definiują reguły podatkowe. Istnieją dwa typy klas podatku: dla produktu oraz dla klienta. Każdy typ klasy może być tworzony poprzez podanie jego nazwy. Klasy podatku dla klienta będą związane z indywidualnymi klientami, klasy podatku dla produktu – z produktami. System sam określi, która stawka stosuje się do danego przedmiotu w zamówieniu, bazując na kombinacji klasy podatku dla klienta i klasy podatku dla produktu zawartej w regułach podatku.

Klasy podatku dla klienta Klasy podatkowe dla klientów są związane z klientami, poprzez grupy klientów. Domyślnie system zawiera jedną klasę podatku dla klienta: Retail Customer (klienta 97 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

detalicznego). Ta klasa podatku jest związana z dwiema grupami klientów: General i NOT LOGGED IN (więcej informacji na temat grup klientów zawiera rozdział szósty). Jeżeli istnieją inne reguły podatkowe dla klientów hurtowych, będzie potrzebne stworzenie nowej klasy podatku dla klienta. 1. Aby zdefiniować klasę podatku dla klienta, należy przejść do zakładki Sprzedaże  Podatek  Klasy podatku dla klienta. 2. Następnie należy kliknąć w przycisk Add New. 3. Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy dla danej klasy i kliknięcie w przycisk Zapisz klasę.

Klasy podatku dla produktów Klasy podatkowe dla produktów są powiązane z produktami. Domyślnie system oferuje jedną klasę podatku dla produktu: Taxable Goods (towar podlegający opodatkowaniu). Jeżeli istnieją inne reguły podatkowe dla różnych produktów, będzie potrzebne stworzenie nowej klasy podatku dla klienta. 1. Aby zdefiniować klasę podatku dla produktu, należy przejść do zakładki Sprzedaże  Podatek  Klasy podatku dla produktów. 2. Następnie należy kliknąć w przycisk Add New. 3. Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy dla danej klasy i kliknięcie w przycisk Zapisz klasę.

Rys. 4.16 Klasy podatku dla dostawy.

98 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Uwaga: jeżeli Użytkownik chce, aby koszty dostawy również były obciążone podatkiem, powinien stworzyć klasę podatku dla produktu, która będzie używana wyłącznie do konfiguracji podatku od usługi dostawy. System traktuje wysyłkę jako odrębny przedmiot zamówienia, więc musi on być powiązany z klasą podatku dla produktu. Można skojarzyć go z jedną z tych samych klas podatku, użytych dla produktów, lub stworzyć oddzielną, która była by unikalna dla podatku od usługi dostawy. W tym celu należy przejść do zakładki System  Konfiguracja, kliknąć w lewej kolumnie na pozycję Podatek, a następnie z pierwszej zakładki w polu Koszty podatku dla dostawy wybrać odpowiednią klasę podatku. Jeżeli wybrano opcję Brak, dostawa nie będzie opodatkowana. Jeżeli wybrano daną klasę, stawka zostanie obliczona na podstawie reguł podatkowych, podobnie jak w przypadku każdego przedmiotu w zamówieniu. Reguły podatku Teraz, gdy stawki i klasy podatku zostały ustalone, Użytkownik jest gotowy do zdefiniowania swoich reguł podatkowych. Jeżeli Użytkownik chce posiadać różne stawki podatku dla różnych kombinacji klas podatku dla klientów i produktów, może zdefiniować regułę podatku dla każdego scenariusza. Niech początkowy scenariusz ma postać: klienci detaliczni (Retail Customers) kupują produkty podlegające opodatkowaniu (Taxable Goods).

Rys. 4.17 Tworzenie reguły podatku.

99 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Aby utworzyć nową regułę dla tego scenariusza, należy: 1. Przejść do zakładki Sprzedaże  Podatek  Zarządzaj regułami podatków. 2. Kliknąć w przycisk Dodaj nową regułę dla podatku. 3. W polu Nazwa (rys. 4.17) podać unikalną nazwę dla reguły. 4. W polu Klasa podatku dla klienta wybrać odpowiednią klasę (w tym przypadku – Retail Customer). 5. W pole Klasa podatku dla produktów wybrać odpowiednią klasę (w tym przypadku – Taxable Goods) 6. W polu Stawka podatku wybrać żądaną stawkę. 7. Kliknąć w przycisk Zapisz regułę.

Opcje dostawy

Ustawienia dostawy

Rys. 4.18 Ustawienia dostawy.

Konfiguracji dostawy dokonuje się przechodząc do zakładki System  Konfiguracja i wybierając z lewej kolumny pozycję Ustawienia dostawy.

100 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Pochodzenie W tej sekcji (rys. 4.18) należy podać Kraj, Region / województwo, Kod pocztowy oraz Miasto, z którego wysyłane będą przesyłki (np. lokalizacja magazynu bądź siedziby firmy Użytkownika). Te wartości będą stanowić połowę równania, użytego do kalkulacji wysokości kosztów dostawy dla zewnętrznych firm kurierskich (takich jak UPS czy DHL). Adres klienta stanowi drugą połowę tego równania. Dodatkowo, jeżeli zdecydowano się na obliczenie podatku w zamówieniu, bazując na pochodzenie przesyłki, system użyje adresu z pól sekcji Pochodzenie. Opcje Pozwól na dostawę do wielu adresów (rys. 4.18) Jeżeli wybrano opcję Nie, klienci mogą jedynie podać jeden adres dostawy na każde zamówienie. Jeżeli wybrano opcję Tak, klienci będą posiadali opcję dostawy do wielu adresów. W koszyku pojawi się opcja Zamówienie z wieloma adresami. W celu skorzystania z tej metody dostawy, klient musi posiadać konto w sklepie, nawet gdy wybrał metodę wysyłki jako gość. Na tej stronie zamówienia, każdy przedmiot będzie zostanie podzielony (rys. 4.19). Klienci mogą na niej zmieniać liczbę zamówionych produktów oraz wybrać różne adresy dla każdego z nich.

Rys. 4.19 Zamówienie z wieloma adresami.

Maksymalna ilość dozwolona dla dostawy pod wiele adresów W tym polu można określić maksymalną liczbę, jaką klient może wpisać w polu Ilość dla każdego z produktu. Kiedy przycisk Zmień ilość i adresy zostanie kliknięty, 101 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

liczebność produktów zostanie podzielona, tak ,że istnieje oddzielna linia na każdą jednostkę. Podając limit na liczebność, Użytkownik zabezpiecza się przed wpisywaniem przez klienta bardzo dużych liczb (np. 1000000), co potencjalnie może spowodować przeciążenie serwera. Kiedy zamówienie z wieloma adresami jest kompletne, zostanie podzielone na wiele zamówień. Będzie istniało jedno zamówienie na jeden unikalny adres dostawy, a klient dostanie oddzielne e-maile dla każdego adresu dostawy. Dzieje się tak, ponieważ w panelu administratora może istnieć jedynie jeden adres dostawy na każde zamówienie. Ponieważ zamówienie jest dzielone, każde zamówienie jest wypełnione w ten sam sposób co normalne zamówienie. Formy dostawy Aby skonfigurować formy dostawy, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z lewej kolumny wybrać pozycję Formy dostawy. Płaska stawka

Rys. 4.20 Płaska stawka.

102 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Włączone (rys. 4.20) Wybranie w tym polu opcji Tak spowoduje dodanie tej metody dostawy do listy dopuszczonych metod. Tytuł W tym polu należy podać tytuł tej formy dostawy, który będzie wyświetlana w liście po stronie klienta. Wszystkie indywidualne metody dostawy zawarte w tym tytule będą wyświetlone pod nim, z kwadratem zaznaczenia obok. Nazwa metody W tym polu należy nazwę tej formy dostawy, która będzie wyświetlana w liście po stronie klienta. Obok nazwy po stronie klienta będzie widoczny kwadrat zaznaczenia. Typ Jeżeli wybrano opcję Na zamówienie, cena jaką podał Użytkownik poniżej tego pola, będzie kosztem dostawy dla całego zamówienia. Jeżeli wybrano opcję Za sztukę, cena zostanie wymnożona przez liczebność każdego produkt w zamówieniu. Cena Dla stawki płaskiej, podaje się wysokość kosztów dostawy, jakie ponosi klient sklepu. Oblicz koszt przygotowania przesyłki Jeżeli Użytkownik określił wartość w polu Opłata manipulacyjna, te pole determinuje jak ta opłata będzie traktowana przez system. Może mieć postać wartości stałej lub procentu od całkowitego kosztu dostawy. Opłata manipulacyjna Można dodać tę opłatę do ceny dostawy. W zamówieniu nie ma żadnych wskazówek, czy do kosztów dostawy została dodana dodatkowo opłata manipulacyjna. Wyświetlany błąd Jeżeli ta forma dostawy jest niedostępna, ponieważ klient nie spełnia wymogów stawianych przez filtr krajów, znajdujący się w kolejnym polu tej sekcji, ta wiadomość zostanie wyświetlona zamiast nazwy metody i kwadratu zaznaczenia. Dostawa do dozwolonych krajów Należy wybrać, którzy klienci mogą korzystać z tej formy dostawy. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą korzystać z tej formy dostawy. 103 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Dostawa do wybranych krajów Ta lista jest nieaktywna, dopóki Użytkownik nie wybierze opcji Wybrane kraje w polu Dostawa do dozwolonych krajów. Funkcja ta działa w zasadzie jak filtr, który powoduje, że bieżąca forma dostawy jest dostępna dla klientów, którzy jako adres dostawy podali jeden ze znajdujących się na liście krajów dozwolonych. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wyboru wielu form dostawy, te pole determinuje pozycję na liście metody wyświetlonej po stronie klienta sklepu.

Tabele stawek

Rys. 4.21 Tabela stawek.

Włączone (rys. 4.21) Wybranie w tym polu opcji Tak spowoduje dodanie tej metody dostawy do listy dopuszczonych metod. Tytuł W tym polu należy podać tytuł tej formy dostawy, który będzie wyświetlana w liście po stronie klienta. Wszystkie indywidualne metody dostawy zawarte w tym tytule będą wyświetlone pod nim, z kwadratem zaznaczenia obok. 104 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Nazwa metody W tym polu należy nazwę tej formy dostawy, która będzie wyświetlana w liście po stronie klienta. Obok nazwy po stronie klienta będzie widoczny kwadrat zaznaczenia. Warunek Określa, które aspekty dostawy będą użyte, aby wybrać odpowiednią cenę przesyłki. Tabela stawek musi być wyliczona na podstawie adresu docelowego, jednakże adres docelowy można obliczyć w powiązaniu z wagą przesyłki, ceną lub liczbą przedmiotów. W zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika, format csv, który jest wymagany, będzie zawierać kolumny definiujące adres docelowy, a dodatkowo kolumnę wagi, ceny lub liczby produktów. Eksport Ta opcja może być widziana tylko na poziomie witryny – nie jest opcją globalną. Aby ją użyć, Użytkownik musi najpierw wybrać daną witrynę z listy Aktualny zakres konfiguracji, która znajduje się po lewej stronie, nad kolumną zawierającą wszystkie pozycje w zakładce System  Konfiguracja. Opcja ta generuje plik .csv w formacie niezbędnym do wprowadzenia tabeli stawek. Import Ta opcja może być widziana tylko na poziomie witryny – nie jest opcją globalną. Aby ją użyć, Użytkownik musi najpierw wybrać daną witrynę z listy Aktualny zakres konfiguracji, która znajduje się po lewej stronie, nad kolumną zawierającą wszystkie pozycje w zakładce System  Konfiguracja. Opcja ta służy do wczytania pliku .csv z ustawieniami tabeli stawek, zdefiniowanymi przez Użytkownika. Oblicz koszt przygotowania przesyłki Jeżeli Użytkownik określił wartość w polu Opłata manipulacyjna, te pole determinuje jak ta opłata będzie traktowana przez system. Może mieć postać wartości stałej lub procentu od całkowitego kosztu dostawy. Opłata manipulacyjna Można dodać tę opłatę do ceny dostawy. W zamówieniu nie ma żadnych wskazówek, czy do kosztów dostawy została dodana dodatkowo opłata manipulacyjna. Wyświetlany błąd Jeżeli ta forma dostawy jest niedostępna, ponieważ klient nie spełnia wymogów stawianych przez filtr krajów, znajdujący się w kolejnym polu tej sekcji, ta wiadomość zostanie wyświetlona zamiast nazwy metody i kwadratu zaznaczenia.

105 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Dostawa do dozwolonych krajów Należy wybrać, którzy klienci mogą korzystać z tej formy dostawy. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą korzystać z tej formy dostawy. Dostawa do wybranych krajów Ta lista jest nieaktywna, dopóki Użytkownik nie wybierze opcji Wybrane kraje w polu Dostawa do dozwolonych krajów. Funkcja ta działa w zasadzie jak filtr, który powoduje, że bieżąca forma dostawy jest dostępna dla klientów, którzy jako adres dostawy podali jeden ze znajdujących się na liście krajów dozwolonych. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wyboru wielu form dostawy, te pole determinuje pozycję na liście metody wyświetlonej po stronie klienta sklepu.

Darmowa dostawa

Rys. 4.22 Darmowa dostawa.

106 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Włączone (rys. 4.22) Wybranie w tym polu opcji Tak spowoduje dodanie tej metody dostawy do listy dopuszczonych metod. Tytuł W tym polu należy podać tytuł tej formy dostawy, który będzie wyświetlana w liście po stronie klienta. Wszystkie indywidualne metody dostawy zawarte w tym tytule będą wyświetlone pod nim, z kwadratem zaznaczenia obok. Nazwa metody W tym polu należy nazwę tej formy dostawy, która będzie wyświetlana w liście po stronie klienta. Obok nazwy po stronie klienta będzie widoczny kwadrat zaznaczenia. Minimalna wielkość zamówienia W tym polu należy podać minimalną wysokość (w walucie) zamówienia, od której będzie aktywna darmowa dostawa zamówienia dla klienta. Wyświetlany błąd Jeżeli ta forma dostawy jest niedostępna, ponieważ klient nie spełnia wymogów stawianych przez filtr krajów, znajdujący się w kolejnym polu tej sekcji, ta wiadomość zostanie wyświetlona zamiast nazwy metody i kwadratu zaznaczenia. Dostawa do dozwolonych krajów Należy wybrać, którzy klienci mogą korzystać z tej formy dostawy. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą korzystać z tej formy dostawy. Dostawa do wybranych krajów Ta lista jest nieaktywna, dopóki Użytkownik nie wybierze opcji Wybrane kraje w polu Dostawa do dozwolonych krajów. Funkcja ta działa w zasadzie jak filtr, który powoduje, że bieżąca forma dostawy jest dostępna dla klientów, którzy jako adres dostawy podali jeden ze znajdujących się na liście krajów dozwolonych. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wyboru wielu form dostawy, te pole determinuje pozycję na liście metody wyświetlonej po stronie klienta sklepu

Przyjmowanie pieniędzy

107 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W oferowanym systemie sklepu istnieją zarówno metody płatności online jaki i offline. Metody online są wspierane przez system poprzez integrację z istniejącymi bramkami internetowymi firm pośredniczących w wymianie gotówki, także informacje o karcie kredytowej klienta są automatycznie wysyłane przez bramę po zakończeniu zlecenia. Aby skonfigurować ustawienia płatności, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i w lewej kolumnie kliknąć w pozycję Sposoby płatności. Każda metoda płatności posiada swoją sekcję (rys. 4.23). Istnieje kilka metod płatności PayPal. Ponieważ niektóre z nich współdzielą informacje o koncie, w lewej głównej kolumnie istnieje oddzielna pozycja nazwana Konta PayPal, w której Użytkownik może podać dane dotyczące konta dla odpowiednich metod PayPal, które zostały aktywowane w zakładkach pozycji Sposoby płatności. Dla płatności online Google Checkout istnieje również oddzielna sekcja, zwana Google API, tak więc w sekcji Sposoby płatności nie ma żadnych ustawień dla płatności online Google’a.

Rys. 4.23 Oferowane sposoby płatności.

Sposoby płatności i konta PayPal

Zapisane karty Jeżeli Użytkownik nie posiada bramki płatności, lecz chce nadal akceptować karty kredytowe dla płatności offline, może pobrać dane dotyczące karty kredytowej, używając metody płatności zwanej zapisane karty (rys. 4.24).

108 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 4.24 Ustawienia metody Zapisane karty.

Włączone (rys. 4.24) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Rodzaje kart kredytowych Należy wybrać wartości, które pojawią się po stronie klienta na liście rozwijanej z typami kart kredytowych. Weryfikacja karty kredytowej Należy wybrać czy klient ma podać numer weryfikacyjny swojej karty kredytowej podczas dokonywania płatności. 109 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie mniejszą niż podana w tym polu. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie większą niż podana w tym polu. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod.

Zamówienie z zerową podsumą

Rys. 4.25 Zamówienie z zerową podsumą.

110 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Jeżeli klient składa zamówienie, w którym podsuma jest równa zero, sklep może zaoferować mu tę formę płatności, w której nie będzie musiał podawać żadnych informacji o płatności. W przeciwieństwie do innych metod płatności, w których można ustawić filtr zamówienia, ta metoda zwiera wewnętrzny filtr zamówienia, który powoduje, że metoda nie będzie wyświetlana dla klienta do momentu, aż podsuma zamówienia nie będzie wynosić zero. Włączone (rys. 4.25) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Automatycznie zafakturuj wszystkie przedmioty Ta opcja określa, czy system ma fakturować wszystkie przedmioty w zamówieniu w momencie wybrania tej formy płatności. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Kolejność sortowania

111 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod.

Czek / przelew

Rys. 4.26 Opcje formy płatności Czek / przelew.

Włączone (rys. 4.26) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy 112 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Czek wypłacany dla Wartość wpisana w tym polu będzie widoczna, gdy klient wybierze tę formę płatności. Wyślij czek do Wartość wpisana w tym polu będzie widoczna, gdy klient wybierze tę formę płatności. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie mniejszą niż podana w tym polu. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie większą niż podana w tym polu. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod.

Wykup zamówienie

113 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 4.27 Wykup zamówienie.

Włączone (rys. 4.27) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów

114 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie mniejszą niż podana w tym polu. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie większą niż podana w tym polu. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod.

Authorize.net

Rys. 4.28 Płatności Authorize.net

115 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Włączone (rys. 4.28) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. ID logowania API W tym polu należy podać login Użytkownika, który może być odnaleziony w ustawieniach konta usługi Authorize.net. Płatność Authorize.net jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. Klucz transakcji W tym polu należy podać klucz transakcji, który może być odnaleziony w ustawieniach konta usługi Authorize.net Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Tryb testowy W tym polu należy wybrać, czy zamówienia składane z użyciem tej formy płatności będą zamówieniami testowymi. Przed tym jak strona zacznie funkcjonować, należy upewnić się, że tryb testowy ma wartość Nie. Adres URL bramy W tym polu podaje się adres URL, na który zostanie wysłane zamówienie klienta. Debuguj Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie transakcje pomiędzy sklepem a usługą Authorize.net będą zapisywane w bazie danych systemu sklepowego. 116 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Wyślij wiadomość do klienta Należy określić, czy Authorize.net ma wysyłać e-maile do klientów na zakończenie transakcji. Nie ma to wpływu na emaila potwierdzającego zamówienie ani inne emaile transakcyjne wysyłane przez system. E-mail kupca Należy określić, czy Authorize.net ma wysyłać e-maile do Użytkownika (właściciela sklepu) na zakończenie transakcji. Rodzaje kart kredytowych Należy wybrać wartości, które pojawią się po stronie klienta na liście rozwijanej z typami kart kredytowych. Weryfikacja karty kredytowej Należy wybrać czy klient ma podać numer weryfikacyjny swojej karty kredytowej podczas dokonywania płatności. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie mniejszą niż podana w tym polu. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie większą niż podana w tym polu. Kolejność sortowania

117 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod.

Payflow Pro

Rys. 4.29 Płatność Payflow Pro.

Włączone (rys. 4.29) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. URL To pole zawiera adres URL bramny, pod który zostaną wysłane dane zamówienia klienta. VERBOSITY Poziom nadmiarowości kontroluje szczegółowość wyników transakcji (takich jak odmowa czy błąd), które są zwracane przez Payflow Pro. Jeżeli zostanie wpisana wartość LOW, system dokona normalizacji wyników transakcji , poprzez redukcję wariantów wiadomości wynikowych do zbioru dziewięciu możliwych. Jeżeli

118 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Użytkownik wpisze wartość MEDIUM, system nie będzie dokonywał normalizacji wyników. Dla celów bezpieczeństwa zaleca się wpisanie wartości LOW. Płatność Payflow Pro jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. TENDER Należy podać kod adekwatny do metody płatności, która będzie akceptowana przez Payflow Pro. System jest skonfigurowany do obsługi kodu typu C (karty kredytowe). Status zamówień - wyłudzeń W tym polu należy określić wartość, dla transakcji, które nie zostały zrealizowane. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Partner Ta wartość jest obsługiwana, kiedy Użytkownik zapisze się do Payflow Pro. Login kupca Ta wartość jest obsługiwana, kiedy Użytkownik zapisze się do Payflow Pro. Użytkownik Ta wartość jest obsługiwana, kiedy Użytkownik zapisze się do Payflow Pro Hasło Ta wartość jest obsługiwana, kiedy Użytkownik zapisze się do Payflow Pro Debuguj Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie transakcje pomiędzy sklepem a usługą Payflow Pro będą zapisywane w bazie danych systemu sklepowego.

119 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rodzaje kart kredytowych Należy wybrać wartości, które pojawią się po stronie klienta na liście rozwijanej z typami kart kredytowych. Weryfikacja karty kredytowej Należy wybrać czy klient ma podać numer weryfikacyjny swojej karty kredytowej podczas dokonywania płatności. Użyj Proxy Należy określić czy system ma korzystać z serwerów pomocniczych (proxy). Adres Proxy W tym polu należy podać adres serwera proxy, który ma być przydzielony do płatności. Port Proxy W tym polu należy podać port serwera proxy, na którym serwer będzie nasłuchiwał połączeń transakcji. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie mniejszą niż podana w tym polu. Minimalna suma zamówienia Pole to również działa jak filtr. Ta metoda płatności będzie wyświetlana tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia na kwotę nie większą niż podana w tym polu. 120 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod.

PayPal Express Ta forma płatności jest nieobsługiwana w zamówieniach wieloadresowych.

Rys. 4.30 Płatność PayPal Express

Włączone (rys. 4.30) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Akcja płatności PayPal Express jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. Nowy status zamówienia

121 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod. Informacje o koncie Aby aktywować tę formę płatności, Użytkownik musi posiadać konto Website Payments Pro. Aby zdobyć jedno, należy przejść na stronę www.paypal.com i dokonać darmowej rejestracji usługi płatności. Dane dotyczące konta, należy ustawić w zakładce Konta PayPal sekcji Podpis API Website Payments Pro and Express Checkout (rys. 4.31).

122 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 4.31 Zakładka Podpis API Website Payments Pro and Express Checkout.

o Użytkownik API Należy podać w tym polu login z konta PayPal Użytkownika. o Hasło API Należy podać w tym polu hasło z konta PayPal Użytkownika. o Podpis API Należy podać w tym polu podpis z konta PayPal Użytkownika. o Styl strony Ta wartość musi zostać uzupełniona danymi z konta PayPal Użytkownika o Host proxy W tym polu należy podać adres serwera Proxy o Port proxy W tym polu należy podać port serwera proxy o Flaga Sandbox (tryb testowy) Dla testowania, należy zaznaczyć opcję Tak. o Flaga debug Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie przesyłania danych pomiędzy systemem a PayPal będą odnotowane w bazie danych systemu. o Używaj proxy 123 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Dla testowania, należy zaznaczyć opcję Tak. o PayPal URL To pole zawiera adres usługodawcy płatności.

PayPal Pro – Płatności bezpośrednie

Rys. 4.32 PayPal Pro – Płatności bezpośrednie.

Włączone (rys. 4.32) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu.

124 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Akcja płatności PayPal Pro jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. Typy kart kredytowych Należy wybrać wartości, które pojawią się po stronie klienta na liście rozwijanej z typami kart kredytowych. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod. Informacje o koncie Aby aktywować tę formę płatności, Użytkownik musi posiadać konto Website Payments Pro. Aby zdobyć jedno, należy przejść na stronę www.paypal.com i dokonać darmowej rejestracji usługi płatności. Dane dotyczące konta, należy ustawić w zakładce Konta PayPal sekcji Podpis API Website Payments Pro and Express Checkout (rys. 4.31). o Użytkownik API Należy podać w tym polu login z konta PayPal Użytkownika. o Hasło API 125 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Należy podać w tym polu hasło z konta PayPal Użytkownika. o Podpis API Należy podać w tym polu podpis z konta PayPal Użytkownika. o Styl strony Ta wartość musi zostać uzupełniona danymi z konta PayPal Użytkownika o Host proxy W tym polu należy podać adres serwera Proxy o Port proxy W tym polu należy podać port serwera proxy o Flaga Sandbox (tryb testowy) Dla testowania, należy zaznaczyć opcję Tak. o Flaga debug Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie przesyłania danych pomiędzy systemem a PayPal będą odnotowane w bazie danych systemu. o Używaj proxy Dla testowania, należy zaznaczyć opcję Tak. o PayPal URL To pole zawiera adres usługodawcy płatności.

PayPal Standard

126 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 4.33 PayPal Standard

Włączone (rys. 4.33) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Akcja płatności PayPal Standard jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. Typ To pole decyduje o tym jaką metodą zostaną wysłane dane transakcji do PayPal. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Typ transakcji 127 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

To pole określa poziom szczegółów zamówienia wysyłanego do PayPal. Opcja Zbieraj zamówienie spowoduje wysyłanie zamówienia, zawierającego podsumowanie dla wszystkich produktów. Opcja Pojedynczy produkt spowoduje wysyłanie bardziej szczegółowych informacji o produktach i ich liczebności. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod. Informacje o koncie Aby aktywować tę formę płatności, Użytkownik musi posiadać konto Website Payments Pro. Aby zdobyć jedno, należy przejść na stronę www.paypal.com i dokonać darmowej rejestracji usługi płatności. Dane dotyczące konta, należy ustawić w zakładce Konta PayPal sekcji Website Payments Standard (rys. 4.34).

Rys. 4.34 Zakładka Payments Standard w Konta PayPal.

o Nazwa firmy (rys. 4.34) Należy podać w tym polu nazwę firmy, która widnieje w danych konta PayPal Użytkownika. 128 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

o Konto biznesowe Należy podać w tym polu konto biznesowe, które widnieje w danych konta PayPal Użytkownika. o URL dla logo PayPal Należy podać w tym polu adres URL logo obrazka, który ma być wyświetlany zamiast loga PayPal. o Flaga Sandbox (tryb testowy) Dla testowania, należy zaznaczyć opcję Tak. o Flaga debug Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie przesyłania danych pomiędzy systemem a PayPal będą odnotowane w bazie danych systemu.

PayPal UK Express

Rys. 4.35 PayPal UK Express.

Włączone (rys. 4.35) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Akcja płatności 129 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

PayPal UK Express jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod. Informacje o koncie Aby aktywować tę formę płatności, Użytkownik musi posiadać konto Website Payments Pro. Aby zdobyć jedno, należy przejść na stronę www.paypal.com i dokonać darmowej rejestracji usługi płatności. Dane dotyczące konta, należy ustawić w zakładce Konta PayPal sekcji Website Payments Pro (rys. 4.36).

Rys. 4.36 Zakładka Website Payments Pro w Konta PayPal.

o URL (rys. 4.36) 130 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu należy podać adres URL, na który system sklepu wyśle dane dotyczące płatności. o Partner W tym polu należy podać nazwę usługodawcy płatności. o Użytkownik W tym polu należy podać login z konta PayPal Użytkownika. o Vendor W tym polu należy podać dane z konta PayPal Użytkownika. o Hasło W tym polu należy podać hasło z konta PayPal Użytkownika. o Flaga debug Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie przesyłania danych pomiędzy systemem a PayPal będą odnotowane w bazie danych systemu.

PayPal UK Direct

Rys. 4.37 Płatność PayPal UK Direct.

Włączone (rys. 4.37)

131 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Tytuł Należy wprowadzić nazwę metody, która będzie wyświetlona na liście płatności. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. Płatność PayPal UK Direct jest płatnością typu online, dlatego karty kredytowe muszą być autoryzowane przez bramy płatności, kiedy zamówienie jest w stanie przetwarzania, aby proces płatności został ukończony. Jednakże, Użytkownik może wybrać opcję Tylko autoryzacja lub Autoryzuj i przekaż (płatność podczas tworzenia zamówienia). Jeżeli zostanie wybrana druga opcja, automatycznie zostanie utworzona faktura dla wszystkich przedmiotów zamówienia. Typy kart kredytowych Należy wybrać wartości, które pojawią się po stronie klienta na liście rozwijanej z typami kart kredytowych. Płatność z odpowiednich krajów Należy wybrać którzy klienci mogą korzystać z tej formy płatności. Opcja Wszystkie dozwolone kraje oznacza, że wszyscy klienci z listy domyślnych krajów mogą używać tej metody płatności. W celu ograniczenia dostępności metody, należy wybrać opcję Wybrane kraje, co oznacza, że tylko klienci, których adres dostawy jest zawarty w jednym z wybranych krajów w polu Płatność z wybranych krajów, mogą skorzystać z tej formy płatności. Płatność z wybranych krajów Lista ta jest nieaktywna, do momentu wybrania przez Użytkownika opcji Wybrane kraje w polu Płatność z odpowiednich krajów. W zasadzie lista ta działa jak filtr, tak, że forma płatności będzie pokazywana na liście dostępnych tylko dla klientów, których adres dostawy znajduje się w którymś, z wybranych krajów. Kolejność sortowania Jeżeli wybrano możliwość wybrania wielu form płatności, te pole determinuje kolejność bieżącej metody na liście wszystkich dostępnych metod. 132 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Informacje o koncie Aby aktywować tę formę płatności, Użytkownik musi posiadać konto Website Payments Pro. Aby zdobyć jedno, należy przejść na stronę www.paypal.com i dokonać darmowej rejestracji usługi płatności. Dane dotyczące konta, należy ustawić w zakładce Konta PayPal sekcji Website Payments Pro (rys. 4.36). o URL (rys. 4.36) W tym polu należy podać adres URL, na który system sklepu wyśle dane dotyczące płatności. o Partner W tym polu należy podać nazwę usługodawcy płatności. o Użytkownik W tym polu należy podać login z konta PayPal Użytkownika. o Vendor W tym polu należy podać dane z konta PayPal Użytkownika. o Hasło W tym polu należy podać hasło z konta PayPal Użytkownika. o Flaga debug Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie przesyłania danych pomiędzy systemem a PayPal będą odnotowane w bazie danych systemu.

Płatność Google Checkout Konfiguracja Google Checkout wymaga bardziej szczegółowych ustawień w porównaniu z innymi formami płatności. Oprócz konfiguracji ustawień w systemie sklepu, Użytkownik musi również dokonać ustawień w swoim koncie Google Checkout, tak aby można go było zintegrować ze sklepem. Podczas wdrożenia płatności Google Checkout, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach: 1. Strona sklepu musi obsługiwać standardowe porty (80 i/lub 443) 2. Jeżeli Użytkownik korzysta PHP CGI, musi być aktywne ustawienie mod_rewrite.

133 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

3. Jeżeli Użytkownik włączy opcję Przelicznik Wysyłki, waga całkowita paczki będzie ograniczona do 150lb.

Pierwszym krokiem do integracji Google Checkout z systemem sklepu jest konfiguracja konta Google Checkout. Należy w nim wypełnić wszystkie dane według zaleceń Google’a, po czym przejść do ustawień sklepu internetowego. Ustawienia Google Checkout w systemie sklepu znajdują się w zakładce System  konfiguracja, w pozycji Google API (lewa kolumna). Główne ustawienia sklepu znajdują się w zakładce Google Checkout (rys. 4.38).

Rys. 4.38 Ustawienia Google Checkout w zakładce Google API.

Włączone (rys. 4.38) Należy wybrać opcję Tak, jeżeli metoda ma być wyświetlona w sekcji informacji o płatności w zamówieniu. Środowisko testowe Jest to nazwa testowego interfejsu zamówień Google opcję Nie, przycisk płatności będzie kierował dane Zamówienia tam wysłane są prawdziwe i dokonują się przelewów gotówki. Jeżeli wybrano opcję Tak, przycisk

Checkout. Jeżeli wybrano do checkout.google.com. z udziałem prawdziwych płatności będzie kierował 134

www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

dane do sandbox.google.com/checkout. Jest to środowisko do przeprowadzania testów dotyczących tej formy płatności. Secure Callback URL To pole jest wymagane dla prawdziwych transakcji z Google Checkout. Flaga debug Jeżeli wybrano opcję Tak, wszystkie przesyłania danych pomiędzy systemem a Google Checkout będą odnotowane w bazie danych systemu. ID sprzedawcy Ta wartość jest udostępniana przez Google’a jako unikalny identyfikator konta Użytkownika. Klucz sprzedawcy Ta wartość jest udostępniana przez Google’a jako unikalny klucz Użytkownika. Styl obrazka Te pole kontroluje styl przycisku Google Checkout, który pokaże się po stronie klienta na liście dostępnych form płatności. Lokalizacja To pole wskazuje jaki typ konta Google Checkout posiada Użytkownik. Aktualnie wspierane kraje do USA i Wielka Brytania. Nowy status zamówienia W tym polu wybiera się status zamówienia dla nowych zamówień, stworzonych poprzez bieżącą formę płatności. Rekomendowanym statusem jest status Oczekuje, jako mający zastosowanie do zamówień, które nie zostały potwierdzone, jednak istnieje możliwość zmiany tego statusu. URL kontynuowania zakupów Kiedy klient zakończył składanie zamówienia w Google Checkout i kliknął w przycisk Return to…, zostanie przekserowany na adres podany w tym polu. Ukryj zawartość koszyka podczas procesu zamówienia Ta opcja pozwala ukryć zawartość koszyka klienta, gdy ten jest na stronie płatności Google Checkout i kliknąć przycisk Powrót (w przeglądarce), aby powrócić do strony sklepu. Disable Default Tax Tables 135 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Należy wybrać opcję Tak, jeżeli żądanie zamówienia jest zbyt duże i zostało ucięte. Kolejnym krokiem jest ustawienie opcji kosztów wysyłki, a jest ich 3. Obliczone przez sprzedawcę

Rys. 4.39 Google Checkout. Koszty wysyłki Obliczone przez dostawcę.

Enable Merchant Calculated (rys. 4.39) Jeżeli wybrano opcję Tak, ta forma będzie dostępna na liście po stronie klienta. Allowed Methods Za każdym razem gdy Użytkownik kliknie w przycisk Add Shipping Method, będzie mógł wybrać z listy rozwijanej formę dostawy i wpisać domyślną cenę kosztów tej opcji.

Obliczone przez dostawcę

Promocja, marketing i strony Personalizacja klienta W celu maksymalnego zwiększenia promocji produktów Użytkownika sklepu, system oferuje klientom klika świetnych sposobów do śledzenia produktów i zmian na witrynie sklepu. Umożliwienie kontroli wybranych aspektów sklepu internetowego, dostarcza klientom bardziej osobistych doświadczeń podczas zakupów i zachęca w zaangażowanie do przeglądania witryny sklepu Użytkownika. Lista życzeń Lista życzeń jest jednym z najbardziej znanych sposobów promocji. Pozwala on klientom określić produkt, który zamierzają kupić (lub ktoś zamierza kupić go dla nich) w 136 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

późniejszym terminie. Dając możliwość klientom zapisu produktów na liście życzeń, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że zapamiętają oni produkty, które ich interesują. Aby włączyć listę życzeń na witrynie sklepu, należy przejść do zakładki System  Konfiguracja, z kolumny po lewej stroni wybrać pozycję Lista życzeń i z listy rozwijanej Włączone (w zakładce Opcje ogólne) wybrać opcję Tak.

Rys. 5.1 Widok listy życzeń po stronie klienta.

Dla każdego dodanego produktu do listy życzeń, istnieje pole Komentarz (rys. 5.1), w którym klienci sklepu mogą dodawać swoje uwagi. Ponad to widnieje data dodania produktu do listy oraz odnośnik Dodaj do koszyka, który dołącza produkt z listy życzeń do koszyka klienta. U dołu listy życzeń znajdują się przyciski: Dodaj wszystko do koszyka (rys. 5.1) oraz Podziel się listą życzeń. Opcja Podziel się listą życzeń jest narzędziem do promowania produktów, które podobają się klientowi, wśród jego znajomych i przyjaciół, lub które chcieliby otrzymać od nich w prezencie. Konfiguracja tej opcji znajduje się na tej samej stronie panelu administratora, co opcja włączenia listy życzeń (System  Konfiguracja  pozycja Lista życzeń w lewym menu. Pod zakładką Opcje ogólne znajduje się sekcja Opcje współdzielenia. Należy wybrać w niej szablon e-mail, który ma być użyty dla tego typu wiadomości oraz konto nadawcy, z którego zostanie wysłana wiadomość o zawartości listy 137 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

życzeń danego klienta sklepu. Więcej informacji na temat konfiguracji tych szablonów i adresów, znajduje się w rozdziale szóstym. Na stronach CMS, kategorii i produktu w prawej kolumnie znajduje się szybki podgląd zawartości listy życzeń, gdzie klienci mogą zobaczyć podsumowanie dla produktów oraz dodać każdy z nich do koszyka. Lista życzeń zawiera dodatkowo kilka cech (kanały RSS, przenoszenie produktów pomiędzy listą a zamówieniem), które zostały omówione w dalszej części tego podręcznika. Porównywane produkty Opcja Porównaj produkty jest przydatną metodą porównywania przez klientów produktów, które chcą zakupić w sklepie. Odnośnik Dodaj do porównania znajduje się na stronie kategorii i produktu. Po kliknięciu na niego, klient sklepu nie zostaje przeniesiony na stronę porównywania produktów - produkt zostaje dodany do porównywarki, której status pokazany jest w prawej kolumnie w sekcji PORÓWNYWANIE PRODUKTÓW (rys. 5.2). Dopiero po kliknięciu w odnośnik Porównaj produkty (rys. 5.2), klient zostanie przeniesiony na stronę, która przedstawia przeglądaną ofertę.

Rys. 5.2 Przykładowy widok statusu porównywarki produktów.

Strona porównywanych produktów na postać tabeli, w której każdy z produktów znajduje się w osobnej kolumnie, a każda cecha (ze statusem Porównywalna po stronie klienta) określona przez Użytkownika – w osobnym wierszu. Produkty nie muszą należeć od tego samego zestawu cechy. Jeżeli jeden produkt nie posiada wartości dla danej cechy, wiersz w tabeli pozostanie pusty. Funkcjonalnie porównywanie produktów jest podobne do listy życzeń klienta. Uwaga: tylko produkty proste, mogą być dodawane do porównywarki.

138 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Najczęściej oglądane / porównywane produkty

Rys. 5.3 Sekcje: OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY i OSTATNIO PORÓWNYWANE PRODUKTY.

Gdy klient usuwa przedmiot z listy porównywania produktów, system kontynuuje śledzenie ścieżki tego przedmiotu, tak aby klienci mogli w prosty sposób znaleźć go, jeśli zdecydują się na zakup tego produktu później. U dołu w prawej kolumnie, po stronie klienta znajduje się sekcja OSTATNIO PORÓWNYWANE PRODUKTY (rys. 5.3). Zawiera ona odnośniki do produktów, które zostały ostatnio usunięte z porównywarki. Powyżej znajduje się również sekcja OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY (rys. 5.3), w której znajdują się odnośniki do ostatnio przeglądanych produktów. Każda z tych sekcji może być osiągalna również w zamówieniu klienta, podobnie jak poprzednio opisane funkcje. W celu konfiguracji zasięgu omawianych sekcji, należy przejść w panelu administratora do zakładki System  Konfiguracja, następnie wybrać pozycję Katalog (lewe menu) i kliknąć na sekcje Ostatnio oglądane / porównywane produkty. Z listy Pokazuj dla bieżącego należy wybrać zasięg produktów. Dla przykładu: jeżeli zostanie wybrana opcja Widok sklepu, listy z ostatnio oglądanymi / porównywanymi produktami będą zawierać pozycję tylko z tego samego widoku sklepu. Nowe produkty Wraz z opisanymi wcześniej opcjami, system oferuje dodatkowe narzędzie promocji nowych produktów w sklepie. Proces dodawania i ustawiania statusu nowych produktów został omówiony w trzecim rozdziale tego podręcznika. Sekcja Nowe produkty będzie wyświetlana na stronie sklepu powyżej dwóch poprzednio opisanych. Dodatkowo można

139 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

nieco zmodyfikować stronę produktu, dodać mu kilka nowych cech i ustawić status jako nowy, tak żeby wzbudzić nim zainteresowanie klientów. Kanały RSS Po stronie klienta, istnieją trzy różne miejsca gdzie można dokonać subskrypcji do kanału RSS. Jeżeli Użytkownik przejdzie w panelu administracyjnym do System  Konfiguracja, kliknie w pozycję Kanały RSS (w lewej kolumnie strony) a następnie z zakładki Konfiguracja RSS wybierze w polu Włącz RSS opcję Tak (rys. 5.4), wówczas po stronie klienta ukaże się odnośnik subskrypcji do kanału RSS w postaci logo w stopce strony. Jest to jedna z trzech lokalizacji na stronie, przez którą klient może dokonać subskrypcji do kanału RSS. Po kliknięciu w ten odnośnik, klient zostaje przekierowany na stronę subskrypcji, która zawiera opcje pobrania wybranych kanałów RSS. Opcje pobrania ustawia się w panelu administracyjnym po kliknięciu w pozycję System  Konfiguracja  Kanały RSS (rys. 5.4). Jeżeli żadna z opcji w sekcji Katalog (rys. 5.4) nie ma wybranej wartości Włącz, wówczas strona z subskrypcją będzie pusta.

Rys. 5.4 Konfiguracja dostępu do kanałów RSS.

Drugą lokalizacją, gdzie klient może dokonać subskrypcji do kanału RSS, jest lista życzeń. Aby udostępnić opcję subskrypcji klientom, należy w sekcji Kanały RSS (rys. 5.4) wybrać w zakładce Lista życzeń, wartość Włącz dla opcji Włącz RSS. Aktywacja tej opcji 140 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

utworzy na liście życzeń klienta, odnośnik do subskrypcji kanałów produktów na liście. Jednakże, ponieważ klienci sklepu mają dostęp bezpośredni do swojej listy życzeń produktów, opcja subskrypcji do kanału RSS dla listy może posłużyć współdzieleniu jej zawartości innym (znajomym, rodzinie). Jeżeli klient chce udostępnić opcję subskrypcji do listy życzeń, musi podczas współdzielenia się listą z innymi, zaznaczyć kwadrat obok „Zaznacz to pole jeśli chcesz dodać link do wątku RSS do twojej listy” (rys. 5.5). Po zaznaczeniu tego pola i wysłania wiadomości do wybranych adresów, odbiorcy wiadomości otrzymają w mailu odnośnik do subskrypcji do danej listy życzeń.

Rys. 5.5 Współdzielenie się listą życzeń poprzez kanał RSS.

Trzecim miejscem, gdzie klient może dokonać subskrypcji do kanału RSS, jest strona z zamówieniem na konkretne produkty. Aby udostępnić tę opcję klientom sklepu, Użytkownik musi aktywować ją poprzez wybranie wartości Włącz dla opcji Powiadomienie o statusie zamówienia w sekcji Zamówienia (Kanały RSS, rys. 5.4). Jeżeli opcja jest włączona, klient sklepu w na stronie Moje zamówienia (Moje konto) będzie miał możliwość pobrania kanału RSS ze statusem danego zamówienia, poprzez kliknięcie w odnośnik Subskrybuj status zamówienia (rys. 5.6). Za każdym razem gdy zmieni się status danego zmówienia, klient zostanie o tym poinformowany poprzez RSS.

141 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 5.6 Opcje subskrypcji kanału RSS do statusu zamówienia.

Ceny liniowo zmienne (Tier Pricing)

Ceny liniowo zmienne są narzędziem promocji dla właściciela sklepu, które pozwalają dostosowywać ceny produktu do liczby przedmiotów zakupionych przez klienta. Jest to efektywny sposób podniesienia atrakcyjności oferty dla klientów, którzy dokonują większych zakupów. Kiedy klient doda odpowiednią liczbę produktu do koszyka, cena produktów zmieni się adekwatnie do ustawionego rabatu. Ustawienie cen liniowo zmiennych odbywa się poprzez wykonanie kilku kroków konfiguracyjnych:

Rys. 5.7 Ustawianie cen liniowo zmiennych dla produktu.

1. Należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami. 2. Następnie należy wybrać odpowiedni produkt z listy produktów dostępnych do edycji. 142 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

3. Zlokalizować zakładkę Prices (rys. 5.7), znajdującą się w kolumnie po lewej stronie. 4. Następnie kliknąć w przycisk Dodaj poziom (rys. 5.7). 5. W tym kroku należy określić, na jakich stronach sklepu będą dostępne tworzone poziomy cen. Wyboru dokonuje się poprzez listę w kolumnie Strona www. 6. Następnie należy określić docelową grupę klientów, którzy będą mogli skorzystać z tych cen. Wyboru dokonuje się poprzez listę w kolumnie Grupa klientów. 7. Kolejnym krokiem jest określenie w polu Ilość liczby produktów, od której pojawi się cena liniowo zależna. 8. W polu Price określa się cenę produktu o podanej liczebności. Cena dotyczy jednej sztuki przy zamówieniu liczby podanej w polu Ilość. 9. Więcej poziomów cen dodaje się poprzez przycisk Dodaj poziom. Poziomy cen mają swoje priorytety. Dla przykładu: jeżeli określono cenę liniowo zależną przy liczbie produktów 5 oraz 10, a klient doda do koszyka 5,6,7,8 i 9 przedmiotów, to otrzyma rabat w wysokości podanej dla poziomu 5 produktów. Jednak gdy doda 10 przedmiotów, rabat z liczebnością 5 przedmiotów zostanie zastąpiony rabatem na poziomie 10 przedmiotów. 10. Ostatnim krokiem jest kliknięcie w przycisk Zapisz. Procentowa kwota jaką zaoszczędziłby klient kupując określoną liczbę przedmiotów produktu, zostanie wyświetlona na jego stronie informacyjnej.

Reguły katalogu W oferowanym sklepie istnieją dwa rodzaje reguł cenowych: reguły koszyka oraz reguły katalogu. Reguły katalogu są połączone z ceną produktu, przed tym jak zostanie on dodany do koszyka, podczas gdy reguły koszyka są powiązane z cenami produktów już dodanych do koszyka klienta. Aby utworzyć nową regułę katalogu, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Promocje  Reguły katalogu i kliknąć w przycisk Dodaj nową regułę. 143 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 5.8 Informacje ogólne reguły katalogu.

W kilku krokach należy wypełnić pola w sekcji Informacje ogólne (rys. 5.8): 1. Początkowo należy wypełnić pola Nazwa reguły oraz Opis. 2. Następnie należy włączyć tworzoną regułę poprzez wybór wartości Aktywny w polu Status. 3. Kolejnym krokiem jest wybór witryn, na których dana reguła będzie obowiązywać (pole Witryny). 4. Następnie należy wybrać grupę klientów, których będzie dotyczyć nowa reguła (pole Grupy klientów). 5. W kolejnych polach: Od daty i Do daty, można określić okres, w którym będzie obowiązywać dana reguła. Jeżeli pozostawi się te pola puste, reguła zaczyna obowiązywać od momentu powstania. 6. Określenie priorytetu (pole Priorytet) jest pomocne, gdy Użytkownik ma aktywne dwie reguły katalogu jednocześnie. Poprzez wartość podaną w tym polu określa się kolejność obliczania cen produktu.

Warunki 144 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 5.9 Określanie warunków reguły katalogu.

Jeżeli wypełniono sekcję Informacje ogólne, można przystąpić do ustawienia warunków reguły. Jeżeli Użytkownik chce stworzyć regułę, która wymaga dwóch warunków (przykładowo – rys. 5.9: producentem ma być Eglo, a cena musi przekraczać 100 zł), musi wybrać opcję Jeżeli WSZYSTKIE z tych warunków jest PRAWDA. Jeśli reguła ma zadziałać gdy producentem jest Eglo lub, gdy cena przekroczy 100 zł, Użytkownik musi wybrać opcję Jeżeli DOWOLNY z tych warunków jest PRAWDA. Dodawanie warunków odbywa się poprzez wciśnięcie zielonego przycisku ze znakiem „+” pod bieżącym warunkiem (rys. 5.9 – zielony przycisk „+” u dołu). Operacje

Rys. 5.10 Operacje dla reguły katalogu.

Gdy określono warunki dla reguły, można dodać odpowiednie operacje, które mają być wykonane. W tym miejscu określa się wartość zniżki oferowanej klientowi. Konfiguracja operacji dokonuje się w trzech krokach: 1. W polu Zastosuj należy wybrać odpowiednią wartość w odniesieniu do produktu. Różnica w wybieranych wartościach dotyczy sposobu obliczania nowej ceny po ustaleniu rabatu. 2. W polu Wartość zniżki podaje się numeryczną wartość zniżki, która będzie miała charakter procentowy bądź stałej wartości określonej waluty. 3. Jeżeli Użytkownik ma wiele aktywnych promocji, i chce zaniechać nachodzenia innych promocji na bieżącą, powinien w polu Zaniechaj

145 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

przetwarzania kolejnych reguł wybrać opcję Tak. Taki wybór powoduje ignorowanie innych promocji przez system sklepu.

Po skończonej konfiguracji, Użytkownik może zachować ustawienia wciskając przycisk Zapisz i zastosuj lub Zapisz regułę. Opcja Zapisz i zastosuj aktywuje regułę natychmiast po jej utworzeniu, przez co natychmiast zmieniają się ceny określonych produktów na stronie sklepu. Opcja Zapisz regułę nie powoduje jej aktywacji. Po kliknięciu w tę opcję, Użytkownik może wrócić do danej reguły później i aktywować ją poprzez przycisk Zapisz i zastosuje, lub poprzez przycisk Zastosuj reguły. Klienci sklepu mogą być informowani o nowych regułach katalogu poprzez subskrypcję do kanału RSS.

Reguły koszyka Innym rodzaje reguł cenowych są reguły koszyka, które mają zastosowanie gdy klient sklepu dociera do koszyka swoich zakupów. Reguły te mogą zostać wprowadzone w życie z lub bez kuponu rabatowego, i zawierają cechy niespotykane w standardowych narzędziach rabatowych. Reguły koszyka są podobne do reguł katalogu, z kilkoma dodatkami i zmianami. Aby utworzyć nową regułę koszyka, należy przejść w panelu administracyjnym do sekcji Promocje  Reguły koszyka a następnie kliknąć w przycisk Dodaj nową regułę.

Rys. 5.11 Zakładka „Informacje ogólne” – Reguła ceny koszyka. 146 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W kilku krokach należy wypełnić pola w sekcji Informacje ogólne (rys. 5.11): 1. Początkowo należy wypełnić pola Nazwa reguły oraz Opis. 2. Następnie należy włączyć tworzoną regułę poprzez wybór wartości Aktywny w polu Status. 3. Kolejnym krokiem jest wybór witryn, na których dana reguła będzie obowiązywać (pole Witryny). 4. Następnie należy wybrać grupę klientów, których będzie dotyczyć nowa reguła (pole Grupy klientów). 5. Kolejnym polem jest Kod kuponu. Jeżeli nie zostanie wypełnione, reguła wejdzie w życie, gdy klient dotrze do koszyka bez podjęcia jakichkolwiek akcji. Jeżeli kod został wprowadzony, klient musi go podać w momencie dotarcia do koszyka, aby mógł uzyskać odpowiednią zniżkę. 6. Następnie w polu Zastosowania wg kuponów należy podać maksymalną łączną liczbę użyć bieżącego kuponu przez klientów sklepu. Pole to ma zastosowanie bez względu na to czy podano kod kuponu. Jeżeli to pole pozostanie puste, reguła ma zastosowanie ciągłe. 7. W polu Zastosowania wg klientów należy podać maksymalną łączną liczbę użyć bieżącego kuponu przez danego klienta sklepu. Pole to ma zastosowanie bez względu na to czy podano kod kuponu. Jeżeli to pole pozostanie puste, reguła ma zastosowanie ciągłe. 8. W kolejnych polach: Od daty i Do daty, można określić okres, w którym będzie obowiązywać dana reguła. Jeżeli pozostawi się te pola puste, reguła zaczyna obowiązywać od momentu powstania. 9. Określenie priorytetu (pole Priorytet) jest pomocne, gdy Użytkownik ma aktywne dwie reguły katalogu jednocześnie. Poprzez wartość podaną w tym polu określa się kolejność obliczania cen produktu. 10. Ostatnim polem jest pole Publiczne w kanale RSS. Należy dokonać w nim wyboru, czy klienci sklepu mają być informowani o nowych regułach koszyka poprzez kanał RSS.

147 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Warunki

Rys. 5.12 Określenie warunków reguły koszyka.

Sekcja ta znacznie różni się od tej w regułach katalogu, jednakże istnieją pewne wspólne cechy. Wspólną własnością jest główny warunek, widoczny u góry listy (rys. 5.12). Opcjami dodatkowymi są podarunki pojawiające się po kliknięciu w zielony przycisk „+” (rys. 5.12), które dotyczą produktów znajdujących się w koszyku. Operacje

Rys. 5.13 Operacje dla reguły koszyka.

Gdy określono warunki dla reguły, można dodać odpowiednie operacje, które mają być wykonane. W tym miejscu określa się wartość zniżki oferowanej klientowi. Konfiguracja operacji dokonuje się w kilku krokach: 1. W polu Zastosuj (rys. 5.13) należy wybrać odpowiednią wartość w odniesieniu do produktu. Różnica w wybieranych wartościach dotyczy sposobu obliczania nowej ceny po ustaleniu rabatu.

148 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

2. W polu Wartość zniżki podaje się numeryczną wartość zniżki, która będzie miała charakter procentowy bądź stałej wartości określonej waluty. 3. Pole Maksymalna zniżka ilościowa jest stosowana dla służy do określania limitu dla liczebności danego przedmiotu. Dla przykładu: gdy podano wartość 5 , każdy z przedmiotów o liczebności w koszyku większej niż 5, otrzyma zniżkę tylko do 5 produktów – ceny pozostałych zostaną obliczone wg normalnej stawki. 4. Pole Kroki ilości zniżek (kup X) działa wyłącznie w oparciu o opcje wybranej w polu Zastosuj. Jeżeli w polu Zastosuj wybrano opcję Procent zniżki dla ceny produktu, to bieżące pole określa liczebność zakupionego produktu, jaką klienci sklepu będą musieli osiągnąć, aby otrzymać zniżkę. Jeżeli w polu Zastosuj wybrano opcję Kup X dostań Y za darmo (zniżkową wartością jest Y), wówczas ilość produktów, jaką klienci będą musieli zakupić, aby otrzymać określona liczbę produktów za darmo. Dla przykładu: jeśli Użytkownik chce, aby klienci otrzymali za każde 5 kupionych produktów 2 za darmo, powinien wpisać w to pole wartość 5, a w polu Wartość zniżki wpisać liczbę 2. 5. W polu Darmowa dostawa określa się połączenie pomiędzy zniżką a darmową dostawą zakupionych produktów. Można wybrać opcję Dla produktów spełniających kryteria, aby udostępnić tę formę dostawy określonym produktom. Można również wybrać opcję Dla dostawy i produktów spełniających kryteria, aby udostępnić darmową dostawę na całe zamówienie, jeśli określone przedmioty są obecne w koszyku. 6. Jeżeli Użytkownik ma wiele aktywnych promocji, i chce zaniechać nachodzenia innych promocji na bieżącą, powinien w polu Zaniechaj przetwarzania kolejnych reguł wybrać opcję Tak. Taki wybór powoduje ignorowanie innych promocji przez system sklepu. 7. W sekcji Zastosuj regułę do produktów w koszyku spełniających następujące warunki (rys. 5.13), wybiera się, które przedmioty w koszyku maja otrzymać rabat zdefiniowany powyżej. Pozostawienie tego pola pustego, powoduje zastosowanie zniżki do wszystkich produktów. 8. Po skończonej konfiguracji należy wcisnąć przycisk Zapisz. 149 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Newsletter Konfiguracja newslettera Pierwszym krokiem utworzenia newslettera jest konfiguracja jego ustawień dla strony sklepu Użytkownika. Aby dokonać ustawień, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki System  Konfiguracja i z pozycji w lewej kolumnie wybrać opcję Newsletter.

Rys. 5.14 Ustawienia konfiguracji newslettera.

Nadawca wiadomości wypisującej / wiadomości o powodzeniu / wiadomości potwierdzenia (rys. 5.14) W tych polach Użytkownik podaje adresy z jakich zostaną wysłane podane powyżej wiadomości do klientów sklepu. Szablon wiadomości wypisującej / wiadomości o powodzeniu / wiadomości potwierdzenia W tych polach Użytkownik podaje szablon wiadomości podanych powyżej, jakie zostaną wysłane do klientów sklepu. Wymaga potwierdzenia Należy zaznaczyć czy klienci będą musieli wysyłać wiadomość potwierdzającą, w celu wypisania się z newslettera. Ustaw ścieżkę powrotu 150 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Należy zaznaczyć czy dla wiadomości ma być ustawiona ścieżka powrotu.

Szablony newslettera Przed wysłaniem newslettera do klientów, należy utworzyć jego szablon. Użytkownik może utworzyć tyle szablonów, ile potrzebuje (na każdą okazję) – bezwzględu czy będzie to informacja o specjalnej bożonarodzeniowej ofercie, czy cotygodniowy przegląd nowości w sklepie. Aby utworzyć szablon newslettera, należy w panelu administratora przejść do zakładki Newsletter  Szablony newslettera, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj nowy szablon.

Rys. 5.15 Dodawanie nowego szablonu newslettera.

Nazwa szablonu (rys. 5.15) W tym polu określa się nazwę szablonu, która będzie używana w systemie. Tytuł szablonu Jest to tytuł wiadomości, która zostanie wysłana do klientów sklepu przy użyciu bieżącego szablonu. Nazwa nadawcy Jest to nazwa nadawcy wiadomości, która zostanie wysłana do klientów sklepu przy użyciu bieżącego szablonu Zawartość szablonu 151 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu określa się treść szablonu. Może być ona napisana w formacie HTML. Jeżeli Użytkownik chce dołączyć do szablonu blok statyczny, musi użyć w zawartości kod w postaci pokazanej na rys. 5.16.

Rys. 5.16 Wstawianie bloku statycznego do szablonu.

Wszystkie nowe szablony zostaną automatycznie udostępnione, jednakże można je w każdej chwili usunąć. Jeżeli Użytkownik podczas tworzenia nowego szablonu kliknie w przycisk Konwertuj na tekst niesformatowany, zobaczy zawartość szablonu bez tagów HTML. Klikając następnie w przycisk Zwróć wersję HTML, Użytkownik będzie miał ponownie dostęp do wersji z tagami HTML. Jest to dobry sposób do sprawdzenia tekstu, bez przeszukiwania go w formacie znaczników HTML. Aby podejrzeć tworzony szablon w oknie przeglądarki, należy kliknąć w przycisk Szablon podglądu. Po skończonej edycji należy kliknąć w przycisk Zapisz szablon. Kiedy szablon pojawi się na liście, można kliknąć w jego nazwę, co spowoduje przejście do okna edycji tego szablonu. Opcja Zapisz jako pozwala duplikować szablony, które mogą nieznacznie różnić się zawartością czy opcjami. Kolejka newslettera Po utworzeniu szablonu newslettera, można rozpocząć jego rozpowszechnienia klientom przez tzw. kolejkę. Przechodząc do zakładki Newsletter  Szablony newslettera, Użytkownik przeniesiony do strony z listą wszystkich szablonów. Po znalezieniu odpowiedniego szablonu, w kolumnie Operacja (rys. 5.17) należy wybrać pozycję Kolejka newslettera.

Rys. 5.17 Przejście do kolejki newslettera na liście szablonów newslettera.

152 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 5.18 Podłączenie newslettera do kolejki.

Start kolejki (rys. 5.18) Ta opcja pozwala wysyłać wiele newsletterów w określonym czasie. Jeżeli Użytkownik nie poda konkretnej daty, newsletter zostanie wysłany natychmiast. Subskrybenci od Należy wybrać subskrybentów, do których zostanie wysłany newsletter. Temat To pole zostanie uzupełnione danymi wprowadzonymi podczas tworzenia szablonu, jednakże mogą zostać zmienione. Nazwa nadawcy To pole zostanie uzupełnione danymi wprowadzonymi podczas tworzenia szablonu, jednakże mogą zostać zmienione. Email nadawcy To pole zostanie uzupełnione danymi wprowadzonymi podczas tworzenia szablonu, jednakże mogą zostać zmienione. Wiadomość To pole zostanie uzupełnione danymi wprowadzonymi podczas tworzenia szablonu, jednakże mogą zostać zmienione. Klikając w przycisk Zapisz newsletter, Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę kolejki newslettera. Wyświetla ona wszystkie bieżące kolejkowane

153 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

newslettery. Z tej strony, Użytkownik może zobaczyć, które newslettery zostały wysłane, a które oczekują na wysłanie. System sam zarządza wysyłką, w przypadku dużej liczby szablonów. Dla przykładu: jeżeli w systemie istnieje 1000 odbiorców newslettera, system może wysłać 100 email co 15 minut. Subskrybenci newslettera Aby zobaczyć

listę

subskrybentów

newslattera,

należy przejść

w

panelu

administracyjnym do zakładki Newsletter  Subskrybenci newslettera. Różne newslettery mogą być wysyłane do różnych odbiorców, w zależności od widoku sklepu. W kolumnie zatytułowanej Typ sprecyzowany jest charakter odbiorcy, który może być albo Gościem albo Klientem. Klienci mają kilka możliwości zapisania się do newslettera. Jedną z nich jest kwadrat zaznaczenia obecny podczas tworzenia konta klienta, lub na głównej stronie jego konta. Wszyscy odwiedzający sklep mogą również dokonać subskrypcji, podając swój adres email w lewej kolumnie na pozycji newslettera. Klienci zalogowani do sklepu, mogą podać alternatywny adres email do otrzymywania wiadomości z kolejki newslettera. Jeżeli nie są zalogowani, otrzymają biuletyn informacyjny w charakterze gościa. Z pozycji listy subskrybentów można dokonać zbiorowego wypisania odbiorców biuletynu. W tym celu należy wybrać odpowiednich odbiorców, zaznaczając w każdym wierszu listy kwadrat po lewej stronie, a następnie po lewej stronie na pozycji Operacje, z listy rozwijanej wybrać opcję Zrezygnuj i potwierdzić wybór klikając w przycisk Wyślij. Użytkownik może zobaczyć raporty błędów jakie zostały wygenerowane podczas wysyłania newslettera. W tym celu musi przejść w panelu administracyjnym do zakładki Newsletter  Problemy z wysyłką newslettera.

Bloki statyczne Korzystając z bloków statycznych, Użytkownik może tworzyć specjalne zawartości strony kategorii, które pomogą wypromować określony produkt lub poinformują klientów o specjalnych ofertach w bardziej atrakcyjny sposób, niż zwykła lista / siatka produktów.Aby utworzyć blok statyczny, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki CMS  Bloki statyczne i kliknąć w przycisk Bloki statyczne.

154 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 5.19 Tworzenie nowego bloku statycznego.

Tytuł bloku (rys. 5.19) W tym polu należy podać nazwę dla bloku statycznego, która będzie widoczna na liście wszystkich dostępnych bloków. Identyfikator To pole nie może zawierać żadnych znaków spacji. Kiedy Użytkownik chce umieścić dany blok na stronie CMS lub w treści newslettera, powinien użyć jego identyfikatora wraz z kodem pokazanym na rys. 5.20.

Rys. 5.20 Kod do wstawiania bloku statycznego.

Widok sklepu W tym polu należy wybrać z jakim widokiem sklepu będzie powiązany bieżący blok statyczny. Status To pole determinuje, czy blok jest Włączony czy Wyłączony. Zawartość W tym polu wpisuje się zawartość bloku w formacie HTML.

155 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk Zapisz blok. Bloki statyczne można umieszczać na stronie kategorii w zakładce Katalog  Zarządzaj kategoriami  Display Settings poprzez wybranie określonego bloku w polu CMS Block.

Strony statyczne Strony statyczne zawierają złożone treści, które definiuje Użytkownik. Może to być zarówna jego strona główna jak również strona z regulaminem sklepu czy najczęściej zadawanymi pytaniami (tzw. FAQ). Aby utworzyć i edytować stronę statyczną, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki CMS  Zarządzanie stronami. W celu dodania nowej strony należy kliknąć w przycisk Dodaj nową stronę. Spowoduje to przeniesienie Użytkownika do strony, w której znajdują się trzy sekcje, dzielące tematycznie właściwości strony: Informacje ogólne, Indywidualny wygląd oraz Dane Meta (rys. 5.21).

Rys. 5.21 Tworzenie nowej strony statycznej.

Informacje ogólne (rys. 5.21) Tytuł strony Należy podać tytuł strony, który będzie wyświetlany w pasku tytułowym przeglądarki internetowej. Identyfikator adresu SEO Pole to pozwala tworzyć adresy URL, które będą bardziej odzwierciedlać zawartość konkretnych stron w sklepie. Widok sklepu

156 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu należy wybrać z jakim widokiem sklepu będzie powiązana strona statyczna. Status Aby udostępnić tworzoną stronę klientom sklepu, należy wybrać w tym polu opcję Włączone. Zawartość W tym polu należy wpisać zawartość strony w postaci kodu HTML. Można dodawać w tej sekcji bloki statyczne, wg zasady przedstawionej na rys. 5.20.

Indywidualny wygląd

Rys. 5.22 Indywidualny wygląd nowej strony statycznej.

W tej sekcji dokonuje się konfiguracji wyglądu strony. Jest to proces podobny do tworzenia indywidualnego wyglądu stron kategorii i produktów. Indywidualny motyw graficzny (rys. 5.22) W tym polu należy wybrać motyw graficzny, dostępny w sklepie. Opuszczenie tej opcji powoduje użycie przez system standardowych ustawień sklepu. Indywidualny motyw graficzny od / do Pola te definiują okres w jakim dany motyw będzie powiązany z tą stroną statyczną. 157 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Układ To pole zawiera listę dostępnych w systemie rozkładów elementów. Domyślnym rozkładem jest Pusty, który zawiera jedynie treść wpisaną w polu Zawartość. Jeżeli Użytkownik chce zachować treści nagłówka i stopki strony, musi w takim wypadku wpisać je ręcznie w polu Zawartość. Wszystkie inne rozkłady elementów, zawierają w sobie stopkę i nagłówek strony, więc nie trzeba ich dodawać bezpośrednio w polu Zawartość. Opcja 1 kolumna wyświetla zawartość strony, nagłówek i stopkę. Opcja 2 kolumny z lewą belką dodaje po lewej stronie kolumnę, w której znajduje się nawigacja warstwowa kategorii. Opcja 2 kolumny z prawą belką dodaje do jednokolumnowego rozkładu prawą kolumnę, w której standardowo znajduje się widok koszyka, lista życzeń, porównywarka produktów, ankieta i zapis do newslettera. Opcja 3 kolumny zawiera obie kolumny z przedstawioną zawartością. XML aktualizacji układu Jest to w zasadzie blok statyczny, z kilkoma różnicami: struktura opisana jest za pomocą XML-a, zawartość tej sekcji będzie wyświetlana na dole strony tylko w okresie podanym w polach Indywidualny motyw graficzny od / do.

Dane Meta

Rys. 5.23 Dane Meta strony statycznej.

W tej sekcji podaje się Słowa kluczowe (rys. 5.23) i Opis dla tworzonej strony. Po skończonej edycji wszystkich sekcji należy kliknąć w przycisk Zapisz stronę. Spowoduje to przeniesienie Użytkownika na stronę zawierającą listę wszystkich stron statycznych. Każda z nich może zostać wyświetlona bezpośrednio z tego miejsca, poprzez kliknięcie w liście w ostatniej kolumnie napisu Podgląd.

158 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Po utworzeniu kilku stron statycznych, należy wybrać, która z nich będzie stroną główną sklepu, a która ma być użyta w przypadku błędu HTTP 404. W tym celu należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki System  Konfiguracja i z lewej kolumny wybrać pozycję Sieć.

Rys. 5.24 Wybranie domyślnych stron sklepu.

W polu Domyślny URL sieciowy (rys. 5.24) należy podać ścieżkę do strony głównej, a w polu Strona główna CMS wybrać z listy docelową stronę statyczną. Dwa kolejne pola działają identycznie jak pierwsze, z tym że dotyczą błędu 404. Strona No Cookies CMS definiuje stronę statyczną, wyświetlaną po stronie klienta w przypadku, gdy ma on wyłączone ciasteczka w przeglądarce internetowej. Pole Pokaż ścieżki powrotu dla stron CMS włącza lub wyłącza ścieżki powrotu (tzw. „okruszki”) na stronach statycznych sklepu.

Ankiety Ankiety są potężnym narzędziem marketingowym, który pomaga Użytkownikowi śledzić trendy swoich klientów. Swoją potęgę zawdzięczają niewielkim obszarem zajmowanym na stronie sklepu oraz tym, że są w tej formie chętnie wypełniane przez ludzi. Wyniki ankiety są wyświetlane natychmiast po zagłosowaniu przez klienta. Aby aktywować ankiety w sklepie, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki System  Konfiguracja, wybrać z lewego menu pozycję Zaawansowane i sprawdzić, czy wartość Mage_Poll jest ustawiona na Włącz. 159 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W celu utworzenia ankiety, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki CMS  Zarządzanie ankietami i kliknąć w przycisk Dodaj nową ankietę.

Rys. 5.25 Informacje o ankiecie.

Pytanie o ankiety (rys. 5.25) Zawartość tego pola będzie wyświetlana po stronie klienta u góry ankiety, nad odpowiedziami. Status W tym polu definiuje się czy ankieta ma być widoczna na stronie (opcja Otwarty). Widoczny w To pole definiuje z jakim widokiem sklepu powiązana jest bieżąca ankieta.

Rys. 5.26 Dodawanie odpowiedzi do ankiety.

Kliknięcie w przycisk Dodaj nową odpowiedź (rys. 5.26) generuje utworzenie struktury pokazanej na rys. 5.26. W polu Tytuł odpowiedzi należy podać proponowaną odpowiedź. Pod spodem w polu Ilość głosów można podać startową liczbę odpowiedzi. Klienci mogą głosować tylko raz. Po głosowaniu mogą jedynie obejrzeć dotychczasowe wyniki ankiety. Jeżeli Użytkownik zdefiniował wiele ankiet, będą one losowo

160 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

pojawiały się na stronie sklepu, za każdym razem, gdy zostanie ona odświeżona w przeglądarce.

Wyszukiwanie synonimów i przekierowań W oferowanym systemie, Użytkownik posiada pełna kontrolę nad wyszukiwarką w sklepie. Ta własność zawiera w sobie możliwość wyznaczenia, które cechy produktów są dostępne dla wyszukiwarki, jak również zdolność instruowania wyszukiwarki do wyświetlania różnych wyników czy nawet różnych strony internetowych. Istnieją dwie opcje wyszukiwarki, dostępne w oferowanym systemie: Szybkie wyszukiwanie i Wyszukiwanie zaawansowane. Szybkie wyszukiwanie Ta opcja jest dostępna dla klienta sklepu internetowego, w postaci małego paska wyszukiwania w nagłówku strony. Podczas wyszukiwania, wyniki będą uzupełniane w oparciu o pasujące kryteria cech produktów, przy czym dostęp dla wyszukiwarki do cech produktów oraz całych produktów jest ustawiany w różnych częściach panelu administratora. Należy upewnić się czy produkt można przeszukiwać, poprzez wykonanie kilku kroków: W tym celu należy przejść w panelu administratora do zakładki Katalog  Zarządzaj produktami. Z listy dostępnych produktów, należy wybrać określony do edycji. W zakładce Ogólne na stronie produktu należy znaleźć pole Widoczność i wybrać w nim opcję Szukaj lub Katalog, wyszukiwanie. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Podobnie wygląda sytuacja z udostępnieniem do wyszukiwania określonych cech produktu. W tym celu należy: w panelu administratora do zakładki Katalog  Cechy  Zarządzaj cechami. Z listy dostępnych cech, należy wybrać określoną do edycji. W zakładce Właściwości na stronie cechy należy znaleźć pole Zastosuj w szybkim wyszukiwaniu i wybrać w nim opcję Tak. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz cechę. Kiedy klient wpisze w polu szybkiego wyszukiwania zbiór cech, system znajduje każde wystąpienie podanego łańcucha znaków w kolejności podanej przez klienta, 161 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

zlokalizowane w dowolnym miejscu nazwy cechy produktu. Dodatkową cechą szybkiego wyszukiwania jest fakt, że gdy klient wpisze dwa znaki w polu wyszukiwania, system zwróci od razu listę dziesięciu proponowanych przez niego haseł, zaczynających się na podany ciąg znaków. Wszystkie zapisane kryteria wyszukiwania są dostępne w panelu administratora w zakładce Katalog  Szukaj. Wszystkie frazy wpisane przez klientów, którzy poszukiwali jakiegoś produktu, zostaną zapisane na liście tej strony. Dodatkowo, można ręcznie wprowadzić frazy, które mogą być pomocne przy wyszukiwaniu określonych produktów w sklepie. Można tego dokonać zarówno po stronie sklepu, jak i z poziomu administratora. Dodawanie fraz wyszukiwania po stronie klienta Kiedy klient wpisze w polu szybkiego wyszukiwania daną frazę, a następnie kliknie w przycisk Wyszukaj, fraza zostanie zapisana jako nowa na liście dostępnych fraz, bez względu na to czy zwróci jakikolwiek wynik. Dodawanie frazy wyszukiwania z poziomu administratora sklepu

Rys. 5.27 Dodawanie frazy wyszukiwania z poziomu administratora sklepu.

W panelu administratora w zakładce Katalog  Szukaj należy kliknąć w przycisk Dodaj nową frazę wyszukiwania. Szukana fraza (rys. 5.27) W tym polu podaje się frazę, jaką ewentualnie mógłby wpisać klient sklepu, wyszukując określony produkt. Sklep W tym polu należy wybrać zasięg działania bieżącej frazy wyszukiwania. Synonim dla 162 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Te pole może być przydatne, w przypadku gdy klient nie wpisze poprawnie podanej frazy, a mimo to Użytkownik chce, aby wyszukiwarka wskazała odpowiednie wyniki dla tego zapytania. Wartość tu wpisana będzie synonimem dla szukanej frazy. Przekierowanie URL W tym polu należy wpisać adres strony, która ma być wyświetlana gdy wyszukiwarka mogła by przy podanej frazie zwrócić pustą stronę. Wyświetlaj w sugerowanych frazach Wartość w tym polu decyduje czy fraza będzie pokazywana w sugerowanych frazach podczas próby wyszukiwania produktu. Po zapisaniu frazy wyszukiwania, po kliknięciu w pozycję, na której znajduje się ona na liście fraz, pojawi się strona podobna do tej, na której dodaje się nowe frazy. Różni się ona jednak dwoma dodatkowymi polami: Ilość wyników (od ostatniego razu) Zawartość tego pola pokazuje ile wyników zostało wyświetlonych przy użyciu tej frazy. Wartość ta może zostać zmieniona ręcznie, jednak powróci do rzeczywistej wartości w momencie użycia bieżącej frazy w wyszukiwaniu po stronie klienta. Jest to opcja przydatna przy tworzeniu nowych fraz wyszukiwania, na podstawie analizy wpisywanych wcześniej fraz. Ilość zastosować Zawartość tego pola pokazuje ile razy klient sklepu wykorzystywał bieżąca frazę podczas wyszukiwania. Jak wspomniano powyżej, sugerowane frazy wyszukiwania zostają przedstawione klientowi sklepu w postaci listy dziesięciu pozycji. Pozycje te są uszeregowane od najbardziej znaczącej (o największej liczbie zastosowań). Można zatem ręcznie wpisać sugerowaną frazę na listę pozycji, podając w tym polu bardzo dużą liczbę zastosowań. Po skończonej edycji należy kliknąć w przycisk Zapisz wyszukiwanie. Wyszukiwanie zaawansowane W stopce strony sklepu znajduje się odnośnik do wyszukiwania zaawansowanego. Po kliknięciu w odnośnik klient zostaje automatycznie przeniesiony na stronę zawierającą złożone opcje wyszukiwania produktów. Dla każdej cechy produktu, która jest widoczna dla wyszukiwarki, istnieje oddzielne pole, w którym wybiera się lub podaje wartości atrybutu. Aby dana cecha była widoczna, należy w panelu administratora w zakładce Katalog  163 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Cechy  Zarządzaj cechami wybrać ja z listy wszystkich cech, a następnie dla pola Zastosuje w zaawansowanym wyszukiwaniu wybrać wartość Tak. Za pomocą wyszukiwarki zaawansowanej zostaną odnalezione tylko te produkty, które spełniają określone kryteria w postaci podanych wartości cech. W przypadku użycia tego mechanizmu, nie zostaną zapisane żadne frazy, które mogłyby być wyświetlone na liście sugerowanych fraz szybkiego wyszukiwania.

Klienci Standardowe opcje klienta Przed przystąpieniem do tworzenia kont klientów albo umożliwieniem tworzenia takich kont, należy dokonać konfiguracji ustawień klientów sklepu. W tym celu w panelu administracyjnym należy przejść do zakładki System  Konfiguracja i z kolumny po lewej stronie wybrać pozycję Konfiguracja klienta. Po kliknięciu na wybraną pozycję, po prawej stronie pojawi się sześć zakładek, opisanych szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.

Rys. 6.1 Opcje klientów online.

Długość sesji klientów (rys. 6.1) Te pole określa po jakim czasie bezczynności w sklepie system ma uznać, że klient sklep opuścił. Domyślna długość sesji to 5 minut.

164 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 6.2 Opcje udostępniania konta.

Udostępniaj konta klientów (rys. 6.2) Kiedy klient utworzy konto w danym widoku sklepu, będzie ono udostępnione w każdym widoku sklepu na bieżącej witrynie, w przypadku wyboru wartości Na witrynę. Jeżeli wybrano w tym polu wartość Globalny, konto będzie udostępniane dla wszystkich witryn we wszystkich widokach.

Rys. 6.3 Opcje tworzenia nowego konta.

Domyślna grupa (rys. 6.3) W tym polu wskazuje się domyślną grupę, do jakiej zostaną włączeni wszyscy nowi klienci sklepu, którzy utworzyli konto. Domyślna domena adresów email To pole jest wykorzystywane przede wszystkim podczas tworzenia zamówienia przez administratora. Jeżeli to pole pozostanie puste, system automatycznie 165 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

wygeneruje adres email połączony z zamówieniem. Format tego adresu będzie miał postać: [ID klienta]@[domyślna domena adresów email]. Domyślny email powitalny W tym polu podaje się szablon dla domyślnej wiadomości email, wysyłanej po utworzeniu nowego konta klienta w sklepie. Nadawca W tym polu podaje się adres, z którego zostanie wysłana wiadomość powitalna o utworzeniu konta klienta. Wymagaj potwierdzenia przez email Należy określić, czy utworzenie konta wymaga potwierdzenia dodatkową wiadomością wysłaną przez system. Link potwierdzający poprawność adresu e-mail W tym polu należy podać szablon, jaki ma być wykorzystany do wysyłania wiadomości o poprawności podanego adresu mail klienta. Email powitalny Szablon wiadomości, która zostanie wysłana klientowi po potwierdzeniu przez niego utworzenia nowego konta w systemie.

Rys. 6.4 Opcje hasła konta klienta.

Szablon wiadomości przypominającej o e-mailu (rys. 6.4) W tym polu podaje się szablon wiadomości, jaka zostanie wysłana do klienta w celu przypomnienia o e-mailu potwierdzającym. Nadawca wiadomości przypominającej o e-mailu

166 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu należy podać adres, z którego zostanie wysłana do klienta wiadomość przypominająca o e-mailu.

Opcje kontaktu i emaile W oferowanym systemie istniej możliwość wysyłania wiadomości email do klientów podczas różnych interakcji – od subskrypcji do newslettera po tworzenie faktury sprzedaży. Każda opcja wymaga podania szablonu wiadomości oraz adresu nadawcy. Każdy z tych dwóch aspektów jest konfigurowany w różnych częściach sklepu. Oprócz możliwości kontaktowania się klientów z właścicielem sklepu podczas różnych interakcji, istnieje dodatkowo opcja komunikacji e-mail za pomocą funkcji Skontaktuj się z nami. Edycja szablonów wiadomości email W celu utworzenia nowego szablonu wiadomości email, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki System  E-maile transakcyjne a następnie kliknąć w przycisk Dodaj nowy szablon.

Rys. 6.5 Dodawanie nowego szablonu wiadomości.

Szablon (rys. 6.5) To pole zawiera rozwijaną listę dostępnych szablonów wiadomości dostępnych w systemie. Kod języka W tym polu należy podać kod języka, używany w szablonach wiadomości email. Nazwa szablonu

167 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

To pole zawiera nazwę szablonu, jaka będzie widoczna na liście dostępnych szablonów podczas różnych interakcji systemu z klientem sklepu. Temat szablonu W tym polu podaje się tytuł wiadomości wysyłanej w formie bieżącego szablonu. Zawartość szablonu To pole stanowi zawartość szablonu przedstawioną w formacie HTML. Użytkownik może wykorzystać gotową zawartość wiadomości lub utworzyć swój własny niepowtarzalny wygląd. Jeżeli Użytkownik podczas tworzenia nowego szablonu kliknie w przycisk Konwertuj na tekst niesformatowany, zobaczy zawartość szablonu bez tagów HTML. Klikając następnie w przycisk Zwróć wersję HTML, Użytkownik będzie miał ponownie dostęp do wersji z tagami HTML. Jest to dobry sposób do sprawdzenia tekstu, bez przeszukiwania go w formacie znaczników HTML. Aby podejrzeć tworzony szablon w oknie przeglądarki, należy kliknąć w przycisk Obejrzyj szablon. Po skończonej edycji należy kliknąć w przycisk Zapisz szablon. Kiedy szablon pojawi się na liście, można kliknąć w jego nazwę, co spowoduje przejście do okna edycji tego szablonu. Nadawca wiadomości

Rys. 6.6 Adresy e-mail dla sklepu.

Aby skonfigurować adresy, z których będą wysyłane wiadomości do klientów, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki System  Konfiguracja a następnie w lewej kolumnie wybrać pozycję Adres e-mail dla sklepu. Istnieje pięć różnych nadawców (rys. 6.6), z którymi można skojarzyć adresy email: Kontakt ogólny, Przedstawiciel handlowy, Wsparcie dla klienta, Niestandardowy email 1 oraz Niestandardowy email 2. Dla każdego

168 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

z tych nadawców należy określić nazwę oraz adres, z którego zostanie wysłana wiadomość do klienta. Skontaktuj się z nami

Rys. 6.7 Aktywacja usługi „Skontaktuj się z nami”.

Jeśli Użytkownik chce umożliwić klientom wysyłanie zapytań poprzez wiadomości email, może tego dokonać poprzez opcję Skontaktuj się z nami. Aby ją aktywować, należy w panelu administratora przejść do zakładki System  Konfiguracja, wybrać z lewej kolumny pozycję Kontakty a następnie w zakładce Skontaktuj się z nami, w polu Włącz formularz kontaktowy (rys. 6.7) wybrać opcję Tak. Ta akcja spowoduje utworzenie w stopce strony odnośnika do formularza kontaktowego. Kiedy klient kliknie na ten odnośnik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę z formularzem kontaktowym, gdzie będzie mógł podać swoje dane teleadresowe oraz informacje, które chce przekazać właścicielowi sklepu. Kiedy klient kliknie w przycisk Wyślij, wiadomość zostanie przesłana na adres podany w polu Wysyłaj e-maile do (rys. 6.7). Pole Nadawca (rys. 6.7) determinuje adres email, z którego będą wysyłane wiadomość pod wskazany adres. Pole Szablon e-mail definiuje wybór szablonu wysyłanej wiadomości.

Tworzenie kont klientów Konta klienckie mogą być tworzone na wiele sposobów. Prawdopodobnie najbardziej naturalną metodą jest utworzenie takiego konta przez samego klienta sklepu. Jednakże, oferowany system sklepowy pozwala tworzyć takie konta z poziomu administratora. Tworzenie konta po stronie klienta

169 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W sklepie istnieją dwie sekcje, gdzie klient może utworzyć konto: podczas logowania oraz po kliknięciu w przycisk Przejdź do kasy (podczas składania zamówienia). Oba sposoby są bardzo podobne. Logowanie

Rys. 6.8 Tworzenie konta podczas próby zalogowania.

Na stronie sklepu widnieje odnośnik Zaloguj. Kiedy klient kliknie w ten odnośnik, zostanie przeniesiony na stronę, na której może się zalogować na swoje konto lub dokonać rejestracji, zakładając nowe konto klienckie. Kiedy klient kliknie w przycisk Utwórz konto, zostanie przeniesiony na stronę, w której będzie musiał podać informacje przedstawione na rys. 6.8. Na tej stronie znajduje się również opcja Zapisz się do newslettera, dzięki której klient będzie otrzymywał informacje o ofercie. Kiedy klient kliknie w przycisk Wyślij, konto zostanie utworzone a on sam zostanie przeniesiony na stronę swojego konta. Tworzenie konta podczas składania zamówienia Jeżeli klient nie jest zalogowany, po tym jak kliknie w przycisk Przejdź do kasy, będzie miał możliwość zalogowania się na swoje konto, złożenia zamówienia jako gość (jeśli ta opcja jest dostępna) lub utworzenia nowego konta, po kliknięciu w przycisk Zarejestruj się. Po kliknięciu w przycisk Zarejestruj się, klient zostanie przeniesiony na stronę zamówienia, na której w pierwszych polach formularza będzie musiał podać informacje adresowe, wykorzystane do wysyłki oraz utworzenia konta. Po podaniu wszystkich informacji w zamówieni i kliknięciu w przycisk Złóż zamówienie, system automatycznie utworzy konto klienckie wg danych pisanych w początkowych polach formularza zamówienia. Tworzenie konta klienta w panelu administracyjnym 170 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W celu utworzenia konta klienta w panelu administracyjnym, należy przejść do zakładki Klienci  Zarządzaj klientami i kliknąć w przycisk Dodaj nowego klienta. Jest to proces podobny do tego, przez jaki przechodzą klienci sklepu, tworząc swoje konto.

Rys. 6.9 Dodawanie nowego klienta do sklepu w panelu administracyjnym.

Associate to Website (rys. 6.9) To pole zawiera rozwijaną listę dostępnych powiązań tworzonego konta z wybraną witryną sklepu. Określa się tu stopień współdzielenia konta w systemie sklepowym. Jeżeli konta klienckie są widoczne globalnie, ograniczenia tu wybrane nie mają znaczenia. Prefiks W tym polu podaje się prefiks dla konta klienta. Imię W tym polu należy podać imię klienta. Sufiks W tym polu podaje się sufiks dla konta klienta. E-mail To pole zawiera adres email klienta. Grupa klientów 171 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu wybiera się docelową grupę klientów, w jakiej zostanie utworzone nowe konto. Date of birth (data urodzenia) To pole przechowuje datę urodzenia klienta. Konkretną datę wybiera się w kalendarzu, którego ikona znajduje się obok pola. Numer NIP W tym polu podaje się numer NIP klienta. Wyświetl wiadomość powitalną Ten kwadrat zaznaczenia determinuje, czy klient otrzyma wiadomość o pomyślnie ukończonym procesie tworzenia konta. Hasło W tym polu określa się hasło, które będzie używał klient sklepu podczas logowania. Można pominąć te pole i wybrać kwadrat zaznaczenia poniżej, opisany jako Wyślij automatycznie wygenerowane hasło. Kolejnym krokiem w procesie tworzenia konta jest podanie adresu do korespondencji / wysyłki zakupionych przedmiotów. Nowe adresy dodaje się w zakładce Adresy, którą wybiera się z lewej kolumny na stronie tworzenia konta. Aby dodać adres, należy kliknąć w przycisk Dodaj nowy adres, co spowoduje wyświetlenie strony jak na rys. 6.10.

Rys. 6.10 Dodawanie adresów podczas tworzenia konta klienta.

172 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Podczas wypełniania kolejnych pól po prawej stronie (rys. 6.10), lewa strona tabeli będzie automatycznie wypełniana wpisywanymi wartościami. Po podaniu wszystkich danych należy kliknąć w przycisk Zapisz klienta. Po utworzeniu konta klienta, Użytkownik będzie miał dostęp do większej liczby opcji, o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału.

Grupy klientów Dla każdego klienta, który posiada konto w sklepie, Użytkownik posiada możliwość konfiguracji grupy klientów. Grupy klientów powodują, że wiele cech może być zmienianych jednocześnie dla dużej liczby klientów, właśnie poprzez zorganizowanie ich w grupy. Ma to szerokie zastosowanie podczas ustalania dostępu do niektórych ofert katalogu lub tworzenia reguł koszyka tylko dla pewnej grupy klientów. Tworzenie grupy klientów Aby utworzyć grupę klientów, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Klienci  Grupy klientów, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj nową grupę klientów.

Rys. 6.11 Tworzenie nowej grupy klientów.

Nazwa grupy (rys. 6.11) W tym polu należy podać nazwę dla nowo tworzonej grupy klientów. Klasa podatku Każda grupa klientów posiada swoją klasę podatku. Z listy rozwijanej zawartej w tym polu należy wybrać odpowiednią klasę podatku, która widnieje w systemie. Domyślnie sklep dostarcza kilka grup klientów, które zostały skonfigurowane automatycznie. Grupa NOT LOGGED IN jest domyślną grupą dla klientów, którzy nie utworzyli konta w sklepie ale skorzystali z zamówienia jako gość sklepu. Grupa General jest domyślna grupą dla wszystkich nowo tworzonych kont klienckich. Po wypełnieniu wszystkich pól w pozycjach z rys. 6.11, należy kliknąć w przycisk Zapisz grupę klientów. Zarządzanie grupami klientów 173 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 6.12 Zmiana przynależności do grupy klientów.

Aby dodać określonego klienta do danej grupy, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Klienci  Zarządzaj klientami. Z listy klientów należy wybrać daną pozycję i kliknąć w odnośnik Edytuj, który znajduje się w pierwszej od prawej strony kolumnie o nazwie Operacja. Następnie z kolumny po lewej stronie (rys. 6.12) należy wybrać pozycję Dane konta. Spowoduje to wyświetlenie układu pól jak na rys. 6.12. W polu Grupa klientów należy wybrać szukaną pozycję.

Wsadowe aktualizacje klientów

Rys. 6.13 Wsadowe aktualizacje klientów.

Podobnie do aktualizacji wsadowych dla produktów, ta własność oszczędza czas, pozwalając zmieniać jedną własność dla wielu kont jednocześnie. Aby skorzystać z tej opcji, należy w panelu administratora przejść do zakładki Klienci  Zarządzaj klientami. Następnie z listy klientów wybiera się tych, dla których trzeba przeprowadzić aktualizację. Po dokonanym wyborze, z listy rozwijanej Operacje (rys. 6.13) należy wybrać określoną akcję. Usuń Ta operacja spowoduje usunięcie wybranych kont klientów z systemu. Zapisz się do newslettera / Wypisz z newslettera 174 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Wybór jednej z opcji spowoduje zapisanie / wypisanie wybranych klientów do / z newslettera. Przypisz grupę klientów Wybranie tej operacji spowoduje pojawienie się dodatkowej listy z grupami klientów, istniejącymi w systemie. Po wybraniu danej grupy, wszyscy zaznaczeni klienci zostaną automatycznie przeniesieni do wybranej pozycji.

Funkcjonalność konta klienta po stronie sklepu.

Rys. 6.14 Przykładowy widok konsoli konta klienta w sklepie.

Po założeniu konta i prawidłowym zalogowaniu się do sklepu, klient zostanie przeniesiony na stronę, której przykład przedstawiono na rys. 6.14. Na tej stronie zawarte są wszystkie informacje związane z kontem klienta. Konsola konta Na pierwszej pozycji w prawej kolumnie menu strony konta (rys. 6.14) znajduje się odnośnik Konsola konta. Jest to podsumowanie najważniejszych danych dotyczących konta, 175 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

włączając w to ostanie zamówienia, dane kontaktowe, status newslettera i książkę adresową. W przypadku gdy klient kliknie w jakikolwiek odnośnik Edytuj (rys. 6.14), zostanie przeniesiony na odpowiednią stronę zawierającą dane do edycji z wybranej zakładki. Dane konta W tym miejscu klient może dokonać edycji podstawowych danych konta. Książka adresowa Pokazuje domyślne adresy dostawy oraz domyślne adresy dla płatności oraz wszystkie dodatkowe adresy z możliwością ich edycji. Moje zamówienia Przedstawiają wszystkie złożone przez klienta zamówienia, z bardziej szczegółowymi informacjami w momencie kliknięcia w odnośnik Podgląd zamówienia. Jeżeli opcjonalnie podczas zamówienia została stworzona faktura, również w tym miejscu pojawi się odnośnik, kierujący klienta na stronę, która zwiera bardziej szczegółowe informacje. Moje recenzje produktów Wyświetla listę wszystkich utworzonych przez klienta recenzji określonych produktów. Moje tagi Przedstawia tagi utworzone przez klienta dla określonych produktów. Subskrypcje newslettera Wyświetla listę wszystkich newsletterów, do których klient jest zapisany. Moja lista życzeń Przedstawia listę wszystkich produktów dodanych do listy życzeń, z opcją dodania do każdego komentarza lub dodania przedmiotu do koszyka. Moje produkty do ściągnięcia Strona przedstawia listę produktów, jakie zostały wybrane do ściągnięcia dla klienta.

176 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Funkcjonalność konta klienta w panelu administracyjnym.

Rys. 6.15 Przykładowy widok konta po stronie administratora sklepu.

Po założeniu konta, w panelu administracyjnym Użytkownik może dokonać wglądu w szczegółowe informacje o danym koncie. Zawierają one wszystkie cechy strony konta klienta po stronie sklepu oraz kilka dodatkowych własności. Widok klienta (rys. 6.15) Strona ta stanowi podsumowanie danych klienta, zawierające ostatni czas logowania do sklepu, datę utworzenia konta, grupę klientów, podstawowy adres płatnika, statystyki sprzedaży, ostatnie zamówienia oraz aktualną zawartość koszyka i listy życzeń. Dane konta Ta sekcja zawiera podstawowe dane dotyczące konta (imię, nazwisko, itp.) i funkcjonalnie jest podobna do strony, na której tworzy się nowe konto klienta w panelu administratora. Adresy Ta sekcja zawiera wszystkie adresy, jakie zostały utworzone dla danego klienta. Zamówienia Strona zawiera listę wszystkich złożonych przez klienta zamówień. Kliknięcie w dane zamówienie na liście, spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę, zawierającą szczegółowe dane dotyczące zamówienia.

177 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Koszyk Ta sekcja przedstawia aktualną zawartość koszyka w postaci listy produktów z opcją usunięcia danego produktu. Kliknięcie na dany produkt spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę produktu w panelu administracyjnym. Lista życzeń Wyświetla listę produktów zawartych w liście życzeń klienta z opcją usunięcia danego produktu. Kliknięcie na dany produkt spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę produktu w panelu administracyjnym. Newsletter Na tej stronie można dokonać wpisania / wypisania klienta do / z newslettera. Recenzje produktu Na tej stronie zawarta jest lista wszystkich recenzji napisanych przez klienta. Kliknięcie na daną recenzję spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę recenzji w panelu administracyjnym. Tagi produktów Zawiera listę wszystkich tagów utworzonych przez klienta. Kliknięcie na dany Tag spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę tagu w panelu administracyjnym.

Kliencie online

Rys. 6.16 Podgląd klientów przebywających w sklepie.

W panelu administracyjnym, w zakładce Klienci  Klienci online znajduje się lista wszystkich aktualnie dostępnych w sklepie klientów. Zawiera ona również klientów nie zalogowanych na swoje konto. W Poli Imię będą oni wpisanie jako Gość (rys. 6.16), a wartość pola Typ będzie ustawiona na Odwiedzający. Dla każdego klienta wyświetlany jest 178 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

adres IP z którego łączy się ze sklepem, czas rozpoczęcia sesji, czas ostatniej aktywności w sklepie oraz ostatnio przeglądana strona (adres URL). Kliknięcie na jakiegokolwiek klienta na liście, spowoduje przeniesienie Użytkownika na jego stronę w panelu administracyjnym.

Raporty i Google Analytics Raporty Oferowany system zawiera kilka przydatnych raportów, które dostarczają aktualnych informacji o zawartości koszyka lub tagach dodawanych przez klientów. Wszystkie raporty są dostępne w panelu administratora w zakładce Raporty. Każdy z nich można eksportować do formatu CSV lub Excela. Aby dokonać eksportu, należy wybrać docelowy raport, a następnie na stronie, zawierającej dane wybranego raportu, wybrać w polu Eksportuj do (rys. 7.1) jeden z dostępnych formatów i kliknąć w przycisk Eksport. Sprzedaże

Rys. 6.17 Raport sprzedaży.

Raport sprzedaży (rys. 7.1) Ten raport podsumowuje informacje dotyczące sprzedaży w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Podatek Ten raport podsumowuje informacje dotyczące podatku w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Dostawa 179 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Ten raport podsumowuje informacje dotyczące złożonych zamówień w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Łącznie zafakturowano Ten raport podsumowuje informacje dotyczące wystawionych faktur w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Łącznie refundowano Ten raport podsumowuje informacje dotyczące łącznej refundacji w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Kupony Ten raport podsumowuje informacje dotyczące wykorzystania kuponów w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie.

Koszyk Produktu w koszyku Ten raport pokazuje listę wszystkich produktów w sklepie, która zwiera cenę dane go produktu, liczbę koszyków, które posiadają w sobie ten produkt oraz całkowitą liczbę złożonych zamówień, które zawierały ten produkt. Porzucone koszyki Ten raport podsumowuje informacje dotyczące porzuconych koszyków w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie.

Produkty Bestsellery

180 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Ten raport podsumowuje informacje dotyczące najlepiej sprzedających się produktów w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Zamówione produkty Ten raport podsumowuje informacje dotyczące wszystkich zamówionych w wybranym terminie produktów. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Najczęściej oglądane Ten raport podsumowuje informacje dotyczące najczęściej oglądanych produktów w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Mało produktów Ten raport podsumowuje informacje dotyczące produktów, których stan magazynowy jest bardzo niski.

Klienci Nowe konta Ten raport podsumowuje informacje dotyczące nowo utworzonych kont w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Klienci wg sumy zamówień Ten raport podsumowuje informacje dotyczące sumy zamówień złożonych przez klientów w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie. Klienci wg liczby zamówień Ten raport podsumowuje informacje dotyczące liczby zamówień złożonych przez klientów w wybranym terminie. Zakres może być definiowany w polach Od / Do. 181 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Obok pola Pokaż wg. (rys. 7.1) wybiera się szczegółowość raportu, poprzez wartości: Dzień, Miesiąc, Rok. Nazwy kolumny opisują wszystkie dane zawarte w bieżącym raporcie.

Recenzje Recenzje klientów Ten raport wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych klientów oraz liczbę utworzonych przez nich recenzji. Recenzje produktów Ten raport wyświetla listę wszystkich produktów, które posiadają recenzje. Lista zawiera liczbę recenzji, średnią ocenę klientów oraz datę ostatnio dodanej recenzji.

Tagi Klienci Ten raport wyświetla listę wszystkich klientów, którzy dodali tagi posiadające status Zaakceptowany. Produkty Ten raport wyświetla listę wszystkich produktów, dla których dodano tagi posiadające status Zaakceptowany. Popular Ten raport wyświetla listę wszystkich zaakceptowanych tagów, łącznie z liczbą użycia każdego tagu podczas wyszukiwania produktów w sklepie.

Frazy wyszukiwania Ten raport wyświetla listę wszystkich istniejących fraz przeszukiwania, włączając liczbę wyników, które zostały wyświetlone przy użyciu danej frazy.

Konsola

182 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Rys. 7.2 Przykładowy widok konsoli w panelu administracyjnym

Podczas gdy raporty dostarczają bardzo szczegółowych informacji o danej działalności sklepu, konsola (rys. 7.2) dostarcza szybkiego podsumowania dla niektórych najważniejszych informacji. Domyślnie, konsola jest pierwszą stroną, która pojawia się po zalogowaniu do panelu administracyjnego. W lewym górnym rogu konsoli znajduje się pole Wybierz widok sklepu (rys. 7.2), obok którego widnieje rozwijana lista wszystkich dostępnych widoków sklepu. Poprzez wybranie określonej pozycji, podobnie jak dla innych części sklepu, można przejrzeć podsumowanie dotyczące wybranego widoku lub wszystkich widoków sklepu. Dzięki konsoli można uzyskać szybkie informacje o sprzedaży w postaci wykresu dla wybranego przedziału czasu.

Google Analytics Oferowany sklep dostarcza możliwość integracji z kontem Google Analytics, co pozwala śledzić informacje o przeszukiwanych częściach sklepu Użytkownika. Po utworzeniu konta Google Analytics, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki System  Konfiguracja i w lewej kolumnie kliknąć na pozycję Google API. Następnie w zakładce Google Analytics należy w polu Włącz wybrać opcję Tak i wpisać w polu poniżej numer utworzonego konta Google Analytics. Po skończonej konfiguracji, należy kliknąć w przycisk Zapisz konfigurację, co spowoduje dodanie do każdej strony sklepu kodu trackera, który będzie śledzony przez roboty Google’a.

183 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Zarządzanie zamówieniami Przegląd funkcjonalności zamówienia W oferowanym sklepie, Użytkownik posiada możliwość składania zamówienia z poziomu administratora, tak jak klienci poprzez stronę sklepu. Jest to potrzebna właściwość, jeżeli Użytkownik posiada call center i składa zamówienia bezpośrednio od klientów. Użytkownik posiada takie same możliwość jak klient sklepu, włączając możliwość migracji produktów pomiędzy koszykiem, listą życzeń, listy ostatnio zamówionych produktów, listy porównywanych produktów, ostatnio oglądanych produktów oraz ostatnio porównywanych produktów.

Składanie zamówienia – dostęp do strony zamówienia Istnieją dwa sposoby dostępu do strony składania zamówienia. Użytkownik może się tam dostać poprzez zakładkę Sprzedaże  Zamówienia lub poprzez wybranie konkretnego klienta w zakładce Klienci  Zarządzaj klientami. Dostęp poprzez zakładkę Sprzedaże 1. W panelu administratora należy przejść do zakładki Sprzedaże  Zamówienia. 2. Następnie należy kliknąć w przycisk Utwórz zamówienie. 3. Kolejnym krokiem jest wybór klienta, dla którego ma być złożone zamówienie. Można również utworzyć nowe konto klienta poprzez kliknięcie w przycisk Utwórz klienta. 4. Następnie należy wybrać sklep, w którym będzie składane zamówienie. 5. W tym miejscu Użytkownik jest gotowy do wybrania odpowiednich produktów do zamówienia. Dostęp poprzez zakładkę Klienci 1.

W panelu administratora należy przejść do zakładki Klienci  Zarządzaj klientami.

2. Następnie z listy klientów należy kliknąć w klienta, dla którego ma być złożone zamówienie. 184 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

3. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk Utwórz zamówienie. 4. Następnie należy wybrać sklep, w którym będzie składane zamówienie. 5. W tym miejscu Użytkownik jest gotowy do wybrania odpowiednich produktów do zamówienia.

Składanie zamówienia – szczegóły

Rys. 8.1 Fragment widoku na stronę zawierającą wszystkie elementy nowego zamówienia.

Za pomocą tej strony Użytkownik ma dostęp do wszystkich aspektów składanego zamówienia. 1. W polu Waluta zamówienia (rys. 8.1) należy wybrać odpowiednią walutę dla zamówienia. 2. W lewej kolumnie (rys. 8.1) pokazane są produkty aktualnie znajdujące się w koszyku, na liście życzeń, na liście ostatnio zamówionych produktów, na liście produktów do porównania oraz w ostatnio oglądanych produktach. Poprzez kwadraty zaznaczenia, znajdujące się obok produktu, dokonuje się dodawania lub usunięcia z danej listy. Zmiany zapisuje się poprzez kliknięcie w przycisk Uaktualnij zmiany. 3. W celu dodania produktów nieznajdujących się w żadnej w wyżej wymienionych sekcji, należy kliknąć w przycisk Dodaj produkt (rys. 8.1). 4. Po wykonaniu punktu 3 poniżej wyświetli się lista wszystkich produktów w sklepie. Należy wybrać określone produkty, które mają być zakupione oraz 185 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

wpisać ich liczbę. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć w przycisk Dodaj wybrane produkty do zamówienia. 5. Sekcja zamówione produkty powinna zawierać teraz wszystkich produkty wybrane przez Użytkownika. Można w niej dokonać edycji ceny oraz liczby zamawianych przedmiotów, a także dodać lub zmodyfikować rabat. 6. W sekcji Dane konta można edytować adres email oraz przynależność do określonej grupy klientów. 7. Następnie należy wybrać adres płatności lub dostawy, lub dodać nowy adres określonego typu. 8. Kolejnym krokiem jest wybór formy płatności i metody dostawy. 9. Można również dodać komentarz do zamówienia w sekcji Historia zamówień. 10. W sekcji Sumy zamówień należy sprawdzić podsumowanie dla zamówienia. 11. Po dokonaniu rewizji należy kliknąć w przycisk Wyślij zamówienie.

Faktury, wysyłki i noty kredytowe Po utworzeniu zamówienia, Użytkownik ma możliwość skorzystania ze specjalnych funkcjonalności wypełniania zamówienia w panelu administracyjnym, które obejmują: tworzenie faktur, obsługi wysyłki oraz tworzenia not kredytowych (o zwrotach) dla każdego zamówienia. Tworzenie faktury Faktura może zostać utworzona po kliknięciu na przycisk Faktura, umieszczony u góry na stronie zamówienia. Dla zamówień z płatnościami on-line, ten przycisk nie będzie widoczny jeżeli Użytkownik w zakładce System  Konfiguracja  Formy płatności w polu Płatność wybierze opcję Autoryzuj i przechwyć. Kliknięcie w przycisk spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę faktury. Gdy dla zamówienia tworzona jest pierwsza faktura, zawiera ona koszty wysyłki, niezależnie od tego ile produktów znajduje się w tej fakturze. Gdy zaistnieje przypadek, że dla pierwszej faktury nie będą określone koszty wysyłki, każde kolejne faktury nie będą posiadały miejsca dla kosztów wysyłki. Faktury wypełnione 186 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Kiedy faktura zostanie uzupełniona, można do niej dotrzeć z dwóch lokalizacji. Na stronie zamówienia znajduje się zakładka Faktury, która zawiera listę wszystkich faktur powiązanych z zamówieniem. W zakładce Sprzedaże  Faktury znajduje się lista wszystkich faktur. Istnieje klika dodatkowych funkcjonalności dla wypełnionych faktur. Faktura korygująca Wypełnione faktury posiadają przycisk Faktura korygująca u góry strony, który pozwala tworzyć faktury korygujące do wystawionej faktury zamówienia. Anuluj Ta funkcjonalność pozwala anulować fakturę. Drukuj Ta funkcjonalność pozwala wydrukować stronę z fakturą.

Tworzenie dostawy Użytkownik może utworzyć wysyłkę dla zamówienia, klikając na stronie zamówienia w przycisk Dostawa. Strona tworzenia wysyłki jest wyglądem zbliżona do strony zamówienia. Po skończonej konfiguracji wysyłki, należy kliknąć w przycisk Wyślij przesyłkę. Wypełnione formularze dostawy Kiedy formularz dostawy zostanie uzupełniony, można do niego dotrzeć z dwóch lokalizacji. Na stronie zamówienia znajduje się zakładka Wysyłki, która zawiera listę wszystkich dostaw powiązanych z zamówieniem. W zakładce Sprzedaże  Wysyłki znajduje się lista wszystkich dostaw. Istnieje klika dodatkowych funkcjonalności dla wypełnionych formularzy dostaw. Wyślij informację o numerze przesyłki Ta funkcjonalność pozwala wysyłać wiadomości o aktualnym numerze przesyłki zamówienia. Drukuj Ta funkcjonalność pozwala wydrukować stronę z wypełnionym formularzem dostawy. Komentarze 187 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Klient ma możliwość dodania uwag do formularza dostawy. Jeżeli Użytkownik aktywował funkcję dodawania komentarzy do dostawy, klient sklepu otrzyma takowe w wiadomości email, która zostanie do niego wysłana podczas realizacji zamówienia.

Faktury korygujące Jeżeli w zamówieniu istnieje co najmniej jedna faktura, Użytkownik może skorzystać z opcji utworzenia faktury korygującej dla danego zamówienia. Przycisk Faktura korygująca, będzie dostępny tylko wówczas, gdy istnieje dla zamówienia jakakolwiek faktura. Strona dodawania faktury korygującej jest podobna do strony zamówienia, z kilkoma polami, które mogą być edytowane. Ilość do zwrotu Podobnie jak w przypadku faktury, każdy wiersz tej faktury zawiera pole Ilość do zwrotu, które zostało uzupełnione całkowita liczbą produktów zamówionych (opiewających na fakturze). Liczba ta jest jednocześnie zmniejszona o ilość produktów, które wcześniej zostały zwrócone. Jeżeli zmieniono wartość liczebności, należy kliknąć w przycisk Update Qty’s, aby zapisać zmiany na fakturze i ponownie naliczyć wartość zamówienia. W opisywanym formularzu istnieje również opcja Powrót do magazynu, która pozwala uzupełnić stan magazynu o liczbę przedmiotów, która została zwrócona. Zwrot kosztów dostawy Ta funkcjonalność pozwala dokonać zwrotu kosztów przesyłki, widniejących na fakturze zamówienia. Dostosowanie zwrotu Te pole zawiera wartość dodatkowego zwrotu, zafakturowanego dla bieżącego zamówienia. Wartość ta nie ma związku z innymi aspektami zamówienia (dostawy, liczby produktów, podatku). Dostosowanie opłaty Ta wartość zostanie odjęta od całkowitej wartości zwrotu. Po skończeniu uzupełniania pól faktury korygującej, należy kliknąć w przycisk Zwrot, co spowoduje stworzenie faktury korygującej dla bieżącego zamówienia.

188 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Uzupełnione faktury korygujące Kiedy faktura korygująca zostanie uzupełniona, można do niej dotrzeć z dwóch lokalizacji. Na stronie zamówienia znajduje się zakładka Faktury korygujące, która zawiera listę wszystkich faktur korygujących zawiązanych z zamówieniem. W zakładce Sprzedaże  Faktury korygujące znajduje się lista wszystkich faktur korygujących. Istnieje klika dodatkowych funkcjonalności dla wypełnionych faktur korygujących. Drukuj Ta funkcjonalność pozwala wydrukować stronę z wypełnioną fakturą korygującą. Komentarze Klient ma możliwość dodania uwag do danej faktury korygującej. Jeżeli Użytkownik aktywował funkcję dodawania komentarzy, klient sklepu otrzyma takowe w wiadomości email, która zostanie do niego wysłana podczas realizacji zamówienia.

Zarządzanie zamówieniami i edytowanie zamówienia. W oferowanym sklepie istnieje kilka opcji edycyjnych, związanych z wypełnionymi zamówieniami. Wstrzymaj (Hold) Ta opcja zmienia status zamówienia na Wstrzymane. W tym statusie nie są dopuszczane żadne zmiany w zamówieniu do momentu jego ponownego odblokowania przez Użytkownika. Anuluj (Cancel) Ta opcja anuluje wszystkie przedmioty, które nie zostały zafakturowane bądź wysłane do klienta. Jeżeli została włączona opcja informowania o statusie zamówienia, klient sklepu powinien otrzymać wiadomość email z informacją o statusie realizacji zamówienia. Edytuj (Edit) Ta funkcjonalność pozwala edytować zamówienie, pozostawiając jego poprzednią wersję w systemie sklepu. Ponowne zamówienie (Reorder)

189 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W każdym momencie zamówienia Użytkownik może stworzyć ponowne zamówienie, w oparciu o dane z bieżącego zamówienia. Formularz z danymi jest tożsamy do strony z nowym zamówieniem. Aktualizacje wsadowe zamówień (Hold) Ta funkcjonalność pozwala wykonać jedną operację na wielu zamówieniach jednocześnie. Mechanizm jest podobny do tego, który jest dostępny w przypadku aktualizacji wsadowych produktów. Dla opisywanej funkcjonalności dostępne są następujące operacje: Anuluj (Cancel) Anuluje wszystkie zaznaczone zamówienia. Wstrzymaj (Hold) Wstrzymuje wszystkie zaznaczone zamówienia. Kontynuuj (Unhold) Kontynuuje wszystkie zaznaczone zamówienia. Drukuj faktury Drukuje faktury dla wszystkich zaznaczonych zamówień. Drukuj dostawy (Cancel) Drukuje wszystkie zamówieniami.

informacje

o

dostawie

związane

z

zaznaczonymi

Drukuj faktury korygujące Drukuje faktury korygujące dla wszystkich zaznaczonych zamówień. Drukuj wszystko Drukuje faktury, faktury korygujące oraz informacje o dostawie dla wszystkich zaznaczonych zamówień.

Treści / opinie generowane przez klientów Oceny

190 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

System oceny produktów pozwala na elastyczne zarządzanie kategoriami oceny produktów. Opcje zarządzania ocenami dostępne są w panelu administratora w zakładce Katalog  Recenzje i oceny  Zarządzaj ocenami.

Rys. 9.1 Zarządzanie ocenami w panelu administracyjnym.

Aby utworzyć nową ocenę, należy kliknąć przycisk Dodaj nową ocenę (rys. 9.1). W tym momencie pojawi się strona z formularzem zawierającym dane:

Rys. 9.2 Tworzenie nowej oceny

Domyślna wartość (rys. 9.2) W tym polu należy podać nazwę dla nowej oceny, która będzie wyświetlana w panelu administratora. Widoki sklepów Dla każdego istniejącego widoku sklepu (w przypadku na rys. 9.2 istnieją dwa widoki) można utworzyć unikalną nazwę dla tej oceny. Będzie ona wyświetlana w sklepie. Jeżeli te pola pozostaną niewypełnione, system będzie wyświetlał w sklepie wartość podaną w polu domyślna wartość. Widoczny w

191 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym miejscu określa się widoczność dla nowej oceny. Standardowo jest ona widoczna we wszystkich widokach sklepu. Po skończonej edycji należy kliknąć w przycisk Zapisz ocenę. Od tej pory klienci będą mieli dostęp do nowej oceny, która będzie przez nich wartościowana w przedziale od 1 do 5 (w formie gwiazdek). Dodatkowo, wszystkie oceny będą uśrednione i wyświetlone na stronie produktów, razem z liczbą ocen oddanych w danej kategorii. Recenzje System recenzji produktów pozwala na elastyczne zarządzanie

recenzjami

utworzonymi dla produktów. Recenzje nie będą wyświetlane w sklepie do momentu ich akceptacji przez Użytkownika. Opcje dodawania recenzji dostępne są w panelu administratora w zakładce Katalog  Recenzje i oceny  Recenzje klientów  Wszystkie recenzje. W celu dodania nowej recenzji należy kliknąć w przycisk Dodaj nową recenzję (rys. 9.3).

Rys. 9.3 Dodawanie nowej recenzji

Z listy dostępnych produktów w sklepie należy wybrać pozycję, dla której ma być utworzona recenzja. Po kliknięciu na daną pozycję, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę, zawierającą formularz dotyczący nowej recenzji, który zawiera pola: Produkt Jest ono wypełnione przez nazwę produktu w postaci odnośnika do strony produktu. Ocena produktów To pole zawiera aktualną ocenę produktu lub napis „ocenianie niedostępne”, w przypadku, gdy ta opcja oceniania jest nieaktywna. Status 192 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu wybiera się status recenzji, który determinuje, czy zostanie ona odrzucona czy zaakceptowana i wyświetlona w sklepie. Widoczny w W tym polu ustala się widoczność oceny w obrębie widoków sklepu. Pseudonim W tym polu podaje się pseudonim klienta, dokonującego recenzji produktu. Podsumowanie recenzji W tym polu podaje się tytuł dla tworzonej recenzji. Recenzja W tym pole należy wpisać recenzję dla danego produktu. Po skończonej edycji należy kliknąć w przycisk Zapisz recenzję. Recenzja będzie wyświetlana w sklepie w momencie jej akceptacji (zmiana na status Approved). Funkcjonalność aktualizacji wsadowej pozwala wykonać jedną operację na wielu recenzjach jednocześnie. Mechanizm jest podobny do tego, który jest dostępny w przypadku aktualizacji wsadowych produktów. Dla opisywanej funkcjonalności dostępne są następujące operacje: Usuń Akcja powoduje usunięcie wybranych recenzji. Zmień status Akcja powoduje zmianę statusu dla danej recenzji. Można dzięki tej funkcji zaakceptować bądź odrzucić wiele recenzji jednocześnie. Ustaw widoczny w Ta akcja powoduje zmianę widoczności recenzji w obrębie widoków sklepu.

Tagi Tagi są jednosłownymi opisami, które funkcjonują podobnie jak słowa kluczowe. Mogą być dodawane do produktów przez zarejestrowanych klientów sklepu. Tagi pomagają zorganizować i zapamiętać produkty widziane przez klientów, usprawniając przy tym mechanizm wyszukiwarki sklepu. 193 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

Każdy dodany przez klienta tag, trafia do kolejki oczekujących na akceptację. W panelu administracyjnym Użytkownik może dokonać edycji tagów, utworzyć nowe tagi bądź odrzucić lub zaakceptować istniejące. W tym celu postępuje się podobnie, jak miało to miejsce w przypadku recenzji. W panelu administracyjnym w zakładce Katalog  Tagi  Wszystkie tagi, można utworzyć nowe tagi dla produktu. W zakładce Katalog  Tagi  Oczekujące tagi, znajduje się lista tagów, które wymagają akceptacji przez Użytkownika sklepu. Powiadomienia znajomych Ta opcja systemu pozwala na promocję sklepu poprzez klientów, którzy w wiadomościach email wysyłają informację o produktach, które ich interesują bądź które spełniły ich oczekiwania. Aby skonfigurowad opcję wiadomości do znajomych, należy w panelu administracyjnym przejśd do zakładki System  Konfiguracja, a następnie z menu po lewej wybrad opcję Wyślij znajomemu.

Rys. 9.4 Opcja „Wyślij do przyjaciela”.

Włączone (rys. 9.4)

W tym polu aktywuje się opcję powiadomienia znajomego. Wybierz szablon e-mail

W tym polu podaje się szablon wiadomości, które będzie wysłana do znajomego. Wysyłanie maili przez Gości

W tym polu można włączać / wyłączać wysyłanie maili przez gości sklepu (klientów niezarejestrowanych). Maksymalna ilośd odbiorców

194 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

W tym polu podaje się maksymalną dopuszczalną ilość odbiorców wysyłanej wiadomości. Wysłana maksymalna ilośd produktów w 1 godzinie

W tym polu określa się częstotliwość wysyłania nowych wiadomości o produktach. Ogranicz wysyłanie o

W tym polu podaje się sposób rozpoznawania przez system klienta sklepu. Można go rozpoznać po adresie IP, z którego łączy się ze sklepem, lub za pomocą ciasteczka. Ta druga metoda jest mniej bezpieczna, ponieważ klient może łatwo skasować dotychczasowe ciasteczka, co spowoduje, że będzie rozpoznawany przez system jako nowy klient.

Po skooczonej konfiguracji należy kliknąd w przycisk Zapisz konfigurację.

195 www.openway.com.pl/uslugi/e-commerce

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF