lab 1

November 23, 2017 | Author: Emil Sjödin | Category: Sodium Hydroxide, Chemistry, Physical Sciences, Science, Physics & Mathematics
Share Embed Donate


Short Description

asd...

Description

Energiomvandling Syfte: Att identifiera vilka energiomvandlingar som förekommer i olika processer Materiel: stearinljus, tändstickor, ficklampa, kaustiksoda Säkerhet: Kaustiksoda är frätande, blanda lösningen vid en diskbänk, använd solglasögon. Hypotes Jag tror att experimenten kommer att omvandla eller överför energi från ett material till ett annat. Utförande Beskriv följande händelser ur energisynpunkt: a) En bok Ligger på ett bord Detta ger ingen energiöverföring b) En pulka glider nerför en skidbacke När pulkan börjar glida på grund av tyngd och gravitationslagen omvandlas lägesenergin till rörelseenergi samtidigt om friktion uppstår och bildas värmeenergi. c) Ett flygplan startar och lyfter från ett flygfält Den kemiska energin som förbrukas skapar rörelseenergi samtidigt som värmeenergi också uppstår. d) En curlingsten glider med konstant fart på en blank is Resultatkraften är noll och därmed omvandlas ingen energi, dock så skapas värmeenergi av friktionen mellan isen och curlingstenen. e) En cyklist ökar farten i en uppförsbacke Cyklisten skapar rörelseenergi vilket överförs till cykeln som sedan får den att röra sig framåt. En rulltrappa i ett shoppingcentrum leder till andra planet. Tänk dig att du själv tar rulltrappan upp, medan din kompis tar trapporna. Gör du eller din kompis av med mest energi på förflyttningen till andra planet. Din kompis valde trapporna. Innebär kompisens val av trapporna att shoppingscentrumet kommer få lägre elräkning än de skulle ha fått, om han också hade tagit rulltrappan? Kompisens val av trapporna kräver en större ansträngning då energiförbrukningen stiger när man rör på sig rörelseenergi omvandlas eller överförs. Står man stilla i en rulltrappa blir ansträngningen mindre. Det krävs större krafter från rulltrappan ju fler personer som åker med den samtidigt, om inte rulltrappan går med konstant hastighet och kraft vilket innebär att energiåtgången blir lika stor i oavsett mängden passagerare. Stearinljuset Ta fram stearinljuset och tändstickorna. Tänd ljuset! Beskriv vilka energiomvandlingar som äger rum. Rörelseenergi omvandlas till värme/kemisk energi när tändstickan tänds mot asken. När den tända stickan förs mot ljuset sprids värmeenergin och kemisk energi till det nya materialet. Ficklampan Ta fram ficklampan och sätt på den. Placera ficklampan lysande nedåt rakt på en fönsterbänk av sten eller på en spisplatta med lampan mot ytan. Låt den står där i två minuter! Stäng av ficklampan och känn med fingrarna på ytan där lampan stod. Beskriv vilka

energiomvandlingar som har ägt rum. Den kemiska energin som kommer från batteriet omvandlas till elektrisk energi som får ficklampan att lysa. Ljuset överför värmeenergi till plattan vilket gör den varm. Ballongen Blås upp en ballong utan att knyta den. Släpp ballongen fri! Beskriv vilka energiomvandlingar som äger rum. Luft pressas in i ballongen och när värmeenergi bildas. Rörelseenergin från luftmolekylerna och dess massa får ballongen att töja sig. När ballongen släpps söker sig molekylerna ut i en väldig fart, varpå ballongen som är elastisk återgår till sin vanliga form och skjuts iväg åt motsatt håll. PROPPLÖSAREN Fyll ett glas med 100 ml kallt vatten. Blanda i 10 ml kaustiksoda i vattnet och rör sakta om. OBS! Använd handskar, eftersom kaustiksoda är frätande. Beskriv vad som händer och vilka energiomvandlingar som äger rum. Häll ut propplösaren i avloppet och spola med varmt vatten, så får du dessutom ett renare avlopp! Kaustiksodan reagerar med vattnet och bildar en kemisk reaktion med kemisk energi och överskottet av energi som blir av reaktionen omvandlas till värmeenergi.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF