Kürt Aydını Üzerine Düşünceler

June 27, 2016 | Author: Mavi Hüzün | Category: Types, Research, Literature
Share Embed Donate


Short Description

Download Kürt Aydını Üzerine Düşünceler...

Description

ıs

L BESİ Cl KURT AYDINI

UZE

İNE

DÜŞÜNCELER

TU. YURT KITAP-YAYIN

Vedat Aydın'ın ve

tüm Kürdistan şehitlerinin ışıklı anılarına...

YURT KİTAP-YAYIN: 41

İSMAİL BEŞİKÇİ BÜTÜN ESERLER: 10 Birinci Baskı : Temmuz 1991

İkinci Baskı

: Aralık 1991

Dizgi

: Yurt Kitap-Yaym

Baskı

: Aydınlar Matbaası

Montaj : Mehmet Aydın

YURT KİTAP-YAYlN

GMK Bulvan Onur Işhara Tel: 117 35 49

Kat: 7 No: 176

KİZİLAY ANKARA

İSMAİL BEŞİKÇİ

KÜRT AYDİNİ

ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

W YURT KiTAP-YAYIN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

7

I. ENTERNASYONALİST KÜRTLER

13

A. Komünist Enternasyonarci Kürtler

13

B. islamcı Enternasyonaiistier

25

II. KÜRTLERİN DE KÜRDİSTAN'I SÖMÜRGELEŞTİREN

MİLLETLER GİBİ MÜSLÜMAN OLMALARI NE GİBİ

SONUÇLAR DOĞURUYOR?

39

III. MUSA ANTER'İN ANILARI

43

IV. BİR VARSAYIM

49

V.

KÜRT TOPLUMU ÇÜRÜMÜŞ-ÇÜRÜTÜLMÜŞ BİR TOPLUMDUR.

KÜRT TOPLUMUNU YENİDEN KURMAK GEREKİR. YENİ TOPLUM İÇİN YENİ İNSAN GEREKİR VI. PKK'NIN DÜŞÜNCESİ VE EYLEMİ Bir PKK'iı

55 ....:

VII. PKK'YA ELEŞTİRİ VIII.

52

60

65

ULUSAL KURTULUŞ SONRASININ

İKİ ÖNEMLİ SİYASAL BİÇİMİ

IX. KÜRTLERİN AYMAZLIĞI 1 .

Türkiye'deki Amerikan Barış Gönüllüleri ve Kürtler

2.

3.

70

.....73

Filistinlilere Karşı Tutum

74

'... 75

Emperyalizm ve Sömürgecilik Kavramları! Kürtlerin Sosyalist ve Komünist Devletlere Karşı Tavrı

81

4. Kürtlerin Türk İşçi Hareketine Karşı Tavır ve Davranışı, Türk işçi Hareketinin Kürt Hareketine Karşı Tavır ve Davranışı

5. Milliyetçilik Kavramı Üzerine

X. SONUÇ

87

90

93

THE FUND FOR FREE EXPRESSİON

(İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAKFI)'NIN Birinci Mektubunun Orjinali

97

Birinci Mektubun Türkçesi

98

Birinci Mektuba Cevap

99

ikinci Mektubunun Orjinali

113

ikinci Mektubun Türkçesi

114

ikinci Mektuba Cevap

115

UĞUR MUMCU'NUN YAZISI

UĞUR MUMCU'YA MEKTUP..

122

.125

ÖNSÖZ

Aydınsız bir toplum

düşünülemez. Her toplum aydınını üret¬

miştir. Fakat, Kürt toplumu aydınına sahip olmayan bir toplumdur. Kürdistan, emperyalist ve sömürgeci müdahalelerle bölünmüş, parçalanmış ve paylaşılmış bir ülkedir. Kürt ulusu, bölünmüş, par¬ çalanmış ve paylaşılmıştır. Bu emperyalist ve sömürgeci müdahale¬ ler, Kürt toplumunu çürütmüştür. Kürt toplumu çürümüş bir toplum¬ dur.

Kürt toplumu yoksul bir toplumdur. Kürtlerin burjuvazisi oluşamamıştır. Feodal sınıf burjuvalaşmadan ajanlaştınlmıştır. Böylece,

ulusallık iddia edebilecek temel bir sınıf çürütülmüştür. Kürt toplu¬ munun aydınları da yoktur.

Kürt toplumunu yeniden kurmak gerekir. Yeni toplum için yeni insanlar gerekir. Yeni insan nasıl yetişecektir? PKK'nın düşüncesi ve eylemi yeni insanın nasıl oluşacağı konusunda önemli ipuçları vermektedir. Yeni insanın önemli niteliklerinden biri, "ulus için fedal
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF