Jutsus

February 23, 2018 | Author: ritcherbr | Category: Fictional Superhuman Features Or Abilities, Mythopoeia, Media Franchises, Mythology, Mercenary
Share Embed Donate


Short Description

Download Jutsus...

Description

Jutsus

1

Sumário Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

Souryuu • Tensakai....................................................................................................................33 Souryuu • Dai Yanagi Shou.......................................................................................................33 Souryuu no Mai.........................................................................................................................33 Soushouryuu..............................................................................................................................34 Buki no Shouheki......................................................................................................................34 Senbon Jutsu..................................................................................................................................34 Hariitsuba..................................................................................................................................34 Shikomishindan.........................................................................................................................34 Fukumi Nori..............................................................................................................................34 Senbon Oto Jutsu......................................................................................................................35 Outros Estilos.................................................................................................................................35 Katana chakra Ryuu..................................................................................................................35 Futae no chakra Ryuu................................................................................................................35 Taitataki Ryuu...........................................................................................................................35 Bandages Ryuu..........................................................................................................................35 Outros Ataques...............................................................................................................................36 Manda Shi no Mukatte..............................................................................................................36 Guilhotine Drop........................................................................................................................36 Elbow........................................................................................................................................36 Lariat.........................................................................................................................................36 Double Lariat............................................................................................................................36 Kanadzuchi Dageki...................................................................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha..................................................................................................37 Kyoumeisen..............................................................................................................................37 Shippo Tetsu Rendan.................................................................................................................37 Hien...........................................................................................................................................37 Hidden Taijutsu Ougi - Sennen Goroshi...................................................................................37 Kongouriki................................................................................................................................37 Taren Ken / Taren Kyaku..........................................................................................................38 Raiken.......................................................................................................................................38 Evasion......................................................................................................................................38 Bijuu Ryuu.....................................................................................................................................38 Ichibi Taijutsu............................................................................................................................38 Nibi Taijutsu..............................................................................................................................38 Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri.....................................................................................39 Sanbi Taijutsu............................................................................................................................39 Yonbi Taijutsu...........................................................................................................................39 Shichibi Taijutsu........................................................................................................................39 Hachibi Taijutsu........................................................................................................................39 Rari Atto....................................................................................................................................39 Happonme.................................................................................................................................40 Kyuubi Taijutsu.........................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Tate.............................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu........................................................................................................40 Kyuubi no Chakra Ne...............................................................................................................40 Ninjutsu..............................................................................................................................................41 Tipos de Ninjutsus.........................................................................................................................41 Rasengan........................................................................................................................................41 Bunshin no Jutsu............................................................................................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu..............................................................................................................41 Tajuu Rinji Bunshin..................................................................................................................42 Hyakka Ninpou - Saihou Bunshin............................................................................................42 Ninpou • Sumi Bushin..............................................................................................................42 4

Kage Bunshin Bakuretsu...........................................................................................................42 Karasu Bunshin no Jutsu...........................................................................................................43 Kage Bunshin no Jutsu.............................................................................................................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu....................................................................................................43 Uzumaki Naruto Rendan...........................................................................................................43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan................................................................................................43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan.............................................................................................44 Shikon Bunshin no Jutsu...........................................................................................................44 Henge no Jutsu...............................................................................................................................44 Harem no Jutsu..........................................................................................................................44 Henge • Kongounyoi.................................................................................................................45 Kage Kagami Shinten no Hou..................................................................................................45 Konbi Henge no Jutsu...............................................................................................................45 Kongou Rouheki.......................................................................................................................45 Oiroke no Jutsu.........................................................................................................................45 Oiroke - Onna no Konna no Jutsu.............................................................................................46 Oiroke - Otoko no Doushi no Jutsu..........................................................................................46 Oiroke - Onna no ko Doushi no Jutsu.......................................................................................46 Puri Puri no Jutsu......................................................................................................................46 Kakuremino no Jutsu.....................................................................................................................46 Kawarimi no Jutsu.........................................................................................................................46 Hyakka Ninpou - Kaika Kawarimi...........................................................................................47 Kakero Daja..............................................................................................................................47 Kabenobori.....................................................................................................................................47 Kinobori.........................................................................................................................................47 Mizu no Kinobori......................................................................................................................48 Nawanuke no Jutsu........................................................................................................................48 Nujinko no Jutsu............................................................................................................................48 Shunshin no Jutsu..........................................................................................................................48 Konoha Shunshin no Jutsu........................................................................................................48 Karasu Shunshin no Jutsu.........................................................................................................49 Kemuni Shunshin no Jutsu........................................................................................................49 Ninpou • Sumigasumi...............................................................................................................49 Touton no Jutsu..............................................................................................................................49 Douka no Jutsu...............................................................................................................................49 Douka • Sabaku Kyuu...............................................................................................................50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu.............................................................................................50 Douka • Sabaku Sousou............................................................................................................50 Douka • Tajuu Kage Bunshin....................................................................................................50 Douka • Yahumuki....................................................................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou..........................................................................................................51 Douka • Iwadan Sensha.............................................................................................................51 Douka • Iwa Fubuki..................................................................................................................51 Ninpou...........................................................................................................................................51 Ninpou - Taren Niku.................................................................................................................51 Ninpou - Mazeru no Jutsu.........................................................................................................51 Jishuku Ninpou - Denji Genmu................................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga.............................................................................................................52 Ninpou • Sumi Reo..............................................................................................................52 Ninpou • Sumi Taka.............................................................................................................53 Ninpou • Sumi Hebi.............................................................................................................53 Ninpou • Sumi Ratto............................................................................................................53 Ninpou • Sumi Shawau........................................................................................................53 5

Ninpou • Sumi Narashi.........................................................................................................53 Ninpou- Doku Kiri....................................................................................................................54 Ninpou - Jouro Senbon.............................................................................................................54 Ninpou - Hari Jizou...................................................................................................................54 Ninpou - Kaeru no Jutsu...........................................................................................................54 Ninpou - Kabenuke no Jutsu....................................................................................................54 Ninpou - Kawara Shuriken no Jutsu.........................................................................................55 Ninpou - Kuchiyose no Jutsu....................................................................................................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai............................................................................................55 Ninpou - Kuro Tatsumaki..........................................................................................................55 Ninpou - Yoraishin....................................................................................................................55 Ninpou - Kosui..........................................................................................................................55 Hana Ninpou.............................................................................................................................56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou.................................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran............................................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou..............................................................................................56 Hana Ninpou • Hanahoshi....................................................................................................57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura.........................................................................................57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki....................................................................................57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu.........................................................................................57 Iryo Ninjutsu..................................................................................................................................58 Chakra no Mesu........................................................................................................................58 Bakunretsu Chakra no Mesu.....................................................................................................58 Shijutsu: Shindan......................................................................................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu............................................................................................................59 Ranshinshou..............................................................................................................................59 Chiyute no Jutsu........................................................................................................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu......................................................................................................59 In'yu Shoumetsu........................................................................................................................60 Masei Seijutsu...........................................................................................................................60 Ninpou - Souzou Saisei.............................................................................................................60 Shikon no Jutsu.........................................................................................................................60 Shikon Bunshin no Jutsu......................................................................................................61 Shikei Seppun...........................................................................................................................61 Shiki Tenshin.............................................................................................................................61 Shousen no Jutsu.......................................................................................................................61 Chakra Ken: Daikoushou..........................................................................................................62 Icha Shushon.............................................................................................................................62 Souzou Pein no Rikudo.............................................................................................................62 Tensei no Jutsu...............................................................................................................................62 Fushi Tensei..............................................................................................................................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu....................................................................................................63 Kishou Tensei............................................................................................................................63 Ninpou - Shisha Kugutsu..........................................................................................................63 Jujutsu............................................................................................................................................63 Jujutsu - Mugen Shiki...............................................................................................................64 Jujutsu - Shijihyouketsu............................................................................................................64 Kami no Jutsu................................................................................................................................64 Kami Shuriken..........................................................................................................................64 Kibaku Kami.............................................................................................................................64 Kibaku Ta Kami........................................................................................................................64 Kami Bunshin...........................................................................................................................65 Kami Ta Bushin.........................................................................................................................65 6

Karada no Kami........................................................................................................................65 Kami Moku...............................................................................................................................65 Kami no Chissokushi................................................................................................................66 Shikigami no Mai.....................................................................................................................66 Kami no Ken.............................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida................................................................................................................66 Kami no Dai Ken Ermida..........................................................................................................66 Kami Fuyu.................................................................................................................................67 Kami no Tsubasa.......................................................................................................................67 Tsubasa no Mai.....................................................................................................................67 Hijutsu: Kami Tenshi................................................................................................................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços......................................................................................68 Nenkin no Yoroi........................................................................................................................68 Kumomayu................................................................................................................................68 Kumonendo...............................................................................................................................68 Kumonenkin..............................................................................................................................69 Kumosenkyuu • Suzaku............................................................................................................69 Kumoshibari..............................................................................................................................69 Kumosouiki...............................................................................................................................69 Kumosouka...............................................................................................................................69 Kumosoukai..............................................................................................................................69 Amegumo..................................................................................................................................70 Ninjutsus Próprios de Pain.............................................................................................................70 Banshou Tein'in.........................................................................................................................70 Chibaku Tensei..........................................................................................................................70 Tenbaku no Jutsu.......................................................................................................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei...................................................................................................71 Naraku Kinshou Tensei.............................................................................................................71 Tadikaru Jigyaku Tensei............................................................................................................71 Yatai Kuzushi no Dan...............................................................................................................72 Kawara Kuzushi no Dan...........................................................................................................72 Yatai Dai no Kai........................................................................................................................72 Nanchou Chakra Joutouhei.......................................................................................................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu.........................................................................................................72 Shinra Tensei.............................................................................................................................73 Rikudou no Kuuin.....................................................................................................................73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa.................................................................................................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical.....................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan.............................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light.........................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu......................................................................................................................74 Hiraishin no Jutsu......................................................................................................................74 Jikuukan Kekkai........................................................................................................................74 Kekkai no Jutsu..............................................................................................................................74 Kekkai: Tengai Houjin..............................................................................................................74 Kekkai: Gama Hyourou............................................................................................................75 Kekkai Houjin...........................................................................................................................75 Shishi Enjin...............................................................................................................................75 Ningu Kekkai - Gyakuun Roku no Jin......................................................................................75 Jiongu Ninjutsus............................................................................................................................76 Jiongu Shinzoma.......................................................................................................................76 Jiongu Moji Retsu.....................................................................................................................76 Jiongu Harishigoto....................................................................................................................76 7

Jiongu Gouken..........................................................................................................................76 Jiongu Henge.............................................................................................................................76 Jiongu no Tsubasa.....................................................................................................................76 Zankuuha.......................................................................................................................................77 Zankuukyokuha.........................................................................................................................77 Zankyokuhaana.........................................................................................................................77 Kenjutsu.........................................................................................................................................77 Konoha Ryuu - Mikazuki no Mai.............................................................................................77 Oto Ninjutsu...................................................................................................................................77 Kyoumeisen..............................................................................................................................78 Saundosheru..............................................................................................................................78 Koukyou Hokyou.................................................................................................................78 Koukyou Subarashii.............................................................................................................78 Sousai no Ne.........................................................................................................................79 Furuuto Shindou........................................................................................................................79 Shindou Atsuryoku...............................................................................................................79 Mateki.......................................................................................................................................79 Mateki • Genbusoukyoku.....................................................................................................79 Nami no Oto.........................................................................................................................80 Kasumi no Oto......................................................................................................................80 Makyou no Ran....................................................................................................................80 Koto no Jutsu............................................................................................................................80 Ongaku Chuudoku................................................................................................................80 Zankuuha...................................................................................................................................81 Zankuukyokuha.........................................................................................................................81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas).......................................................................81 Santouka....................................................................................................................................81 Shanbondama Douka................................................................................................................81 Kibakuhou.................................................................................................................................82 Yami Chakra..................................................................................................................................82 Dauku-shu.................................................................................................................................82 Dauku-ha...................................................................................................................................82 Dauku-bouei..............................................................................................................................82 Nikutai Kassei no Jutsu.............................................................................................................83 Kasseiken..............................................................................................................................83 Chou Kasseiken....................................................................................................................83 Outros ninjutsus.............................................................................................................................83 Gentoshin no Jutsu....................................................................................................................83 Menoshibaki no jutsu................................................................................................................83 Chakra Kuuin no Jutsu..............................................................................................................84 Houshi no Jutsu.........................................................................................................................84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu..........................................................................................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu....................................................................84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu............................................................84 Rangi Shigami no Jutsu.............................................................................................................85 Jigyaku no Jutsu........................................................................................................................85 Shou Jutsu.................................................................................................................................85 Kagero.......................................................................................................................................85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu.............................................................................................85 Kanashibari no Jutsu.................................................................................................................86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu..............................................................................................86 Katsuyu Dai Bunretsu...............................................................................................................86 Sennou Sousa............................................................................................................................86 8

Kisei Kikai no Jutsu..................................................................................................................86 Kugutsu no Jutsu.......................................................................................................................87 Nan no Kaizou..........................................................................................................................87 Ningu Kekkai - Gyakuun Roku no Jin......................................................................................87 Raigou Senjusatsu.....................................................................................................................87 Ryuuga Garian Tou...................................................................................................................88 Shikoku Fuuin...........................................................................................................................88 Shoushagan no Jutsu.................................................................................................................88 Shouten no Jutsu.......................................................................................................................88 Sou Shuu Jin..............................................................................................................................88 Sou Shuriken........................................................................................................................88 Tanukineiri no Jutsu..................................................................................................................89 Toomegane no Jutsu..................................................................................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou...................................................................................................89 Houshi no Jutsu.........................................................................................................................89 Karada no Kuuin.......................................................................................................................89 Jinkaku Bumon.........................................................................................................................90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi........................................................................................90 Ondas Sonoras...........................................................................................................................90 Buku no jutsu............................................................................................................................90 Karadagakure no Jutsu..............................................................................................................90 Tsuchi Kurenai..........................................................................................................................91 Nagai Kami no Chouku.............................................................................................................91 Koura no Dionei........................................................................................................................91 Bodi Henkou - Yuuki Baindau..................................................................................................91 Suna...............................................................................................................................................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu...........................................................................................................92 Suna Ryuuna no Jutsu...............................................................................................................92 Gokusamai Sou.........................................................................................................................92 Sabaku Saitachi.........................................................................................................................92 Suna Mihui................................................................................................................................92 Suna Souzou..............................................................................................................................93 Daisan no Me............................................................................................................................93 Henge Toshu-Shukaku..............................................................................................................93 Suna no Mesou..........................................................................................................................93 Dai Suna no Mesou...................................................................................................................93 Ryuusa Bakuryuu......................................................................................................................94 Sabaku Fuyuu............................................................................................................................94 Sabaku Kyuu.............................................................................................................................94 Sabaku Rou...............................................................................................................................94 Dai Sabaku Rou........................................................................................................................94 Sabaku Sousou..........................................................................................................................95 Mesabaku Sou...........................................................................................................................95 Sabaku Taisou...........................................................................................................................95 Saikyou Zettai Hougeki - Shukaku no Houkou........................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo - Shukaku no Tate.................................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo - Dai Sabaku no Tate.............................................................................96 Sajin Sougeki............................................................................................................................96 Suna no Tate..............................................................................................................................96 Suna no Muya...........................................................................................................................96 Suna no Yoroi............................................................................................................................96 Suna Shigure.............................................................................................................................97 Suna Shuriken...........................................................................................................................97 9

Suna Raishin.............................................................................................................................97 Suna Kuzuchi............................................................................................................................97 Suna Taifuu...............................................................................................................................97 Rendan Suna-Shigure................................................................................................................98 Satetsu............................................................................................................................................98 Satetsu Suigen...........................................................................................................................98 Satetsu Bakuryuu......................................................................................................................98 Satetsu Bakuryuu......................................................................................................................99 Satetsu Fuyuu............................................................................................................................99 Satetsu Kyuu.............................................................................................................................99 Satetsu Sousou..........................................................................................................................99 Satetsu Kaihou..........................................................................................................................99 Satetsu Shigure..........................................................................................................................99 Satetsu Hi................................................................................................................................100 Satetsu Varen Shou..................................................................................................................100 Jouki no Jutsu...............................................................................................................................100 Kemuri.........................................................................................................................................100 Enbakurou ..............................................................................................................................100 Enryuu ....................................................................................................................................101 Maengan .................................................................................................................................101 Enjuu Bunshin ........................................................................................................................101 Mei Endan ..............................................................................................................................101 Ninjutsu elementais..........................................................................................................................101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra)..............................................................................101 Doton - Nentsuchi Otoshi.......................................................................................................102 Tsuchi Bunshin no Jutsu..........................................................................................................102 Iwa Bunshin no Jutsu..............................................................................................................102 Doton - Doroku Gaeshi...........................................................................................................102 Doton - Doryou Dango...........................................................................................................102 Doton - Otoshi Buta................................................................................................................102 Doton - Doryuuheki................................................................................................................103 Doton - Doryuu Jouheki..........................................................................................................103 Doton - Doryuu Taiga.............................................................................................................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu................................................................................................103 Doton - Iwa Yado Kuzushi......................................................................................................103 Doton - Ganban Kyuu.............................................................................................................103 Doton - Domu.........................................................................................................................104 Doton - Retsudo Tenshou........................................................................................................104 Doton - Yomi Numa................................................................................................................104 Doton - Doryuukatsu[1]..........................................................................................................104 Tsuchi Shunshin no Jutsu........................................................................................................104 Doton - Moguragakure no Jutsu..............................................................................................105 Doton - Domu.........................................................................................................................105 Doton - Dochuu Senkou..........................................................................................................105 Doton - Ari Jigoku...................................................................................................................105 Ninpou - Daijigoku no Jutsu...................................................................................................105 Doton - Doryuudan.................................................................................................................105 Doton - Doryuusou..................................................................................................................106 Doton - Ganchuusou...............................................................................................................106 Doton - Doro Houshi...............................................................................................................106 Doton - Tsuchi Kairou.............................................................................................................106 Doton - Gansetsukon...............................................................................................................106 Doton - Iwagakure No Jutsu...................................................................................................107 10

Doton - Uitenpen.....................................................................................................................107 Doton Soseijutsu - Shishi Dojo...............................................................................................107 Ninpou - Iwa Nadare...............................................................................................................107 Doton - Ganchuurou no Jutsu.................................................................................................107 Doton - Dochikyryuu..............................................................................................................107 Doton - Kajuugan no Jutsu......................................................................................................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva)..........................................................................................108 C1 • Kikkai.........................................................................................................................108 C1 • Kibaku........................................................................................................................108 C2 • Doragon......................................................................................................................108 Doragon Senpairyuu......................................................................................................109 Kibaku Ushi........................................................................................................................109 Dai Kibaku Ushi............................................................................................................109 C2 • Tori.............................................................................................................................109 C3 • Nendoshin...................................................................................................................109 C4 • Karura.........................................................................................................................110 Kibaku Kugutsu.......................................................................................................................110 Kibaku Bunshin.......................................................................................................................110 CO • Kyukyoku Geijutsu........................................................................................................110 Nendo Bunshin........................................................................................................................110 Nendo Kawarimi.....................................................................................................................111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento)............................................................................111 Fuuton - Shinkuuha.................................................................................................................111 Fuuton - Shinkuugyoku...........................................................................................................111 Fuuton - Shinkuudaigyoku......................................................................................................112 Fuuton - Shinkuurenpa............................................................................................................112 Fuuton - Reppushou................................................................................................................112 Ninpou - Kamaitachi no Jutsu.................................................................................................112 Ninpou - Dai Kamaitachi no Jutsu..........................................................................................112 Ninpou - Ookamaitachi...........................................................................................................113 Fuuton - Tatsu no Oshigoto.....................................................................................................113 Fuuton - Atsugai......................................................................................................................113 Fuuton - Kazekiri no Jutsu......................................................................................................113 Fuuton - Gama Teppou............................................................................................................113 Fuuton - Juuha Shou................................................................................................................114 Fuuton - Juuha Reppuu Shou..................................................................................................114 Fuuton - Fuusajin....................................................................................................................114 Fuuton - Kaze Bunshin no Jutsu.............................................................................................114 Fuuton - Rasengan...................................................................................................................114 Fuuton - Rasenshuriken......................................................................................................115 Fuuton - Renkuudan................................................................................................................115 Fuuton - Kaze no Yaiba...........................................................................................................115 Fuuton - Toppa no Jutsu..........................................................................................................115 Fuuton - Daitoppa no Jutsu.....................................................................................................115 Fuuton - Mugen Sajin Daitoppa..............................................................................................116 Fuuton - Hanachiri Mai...........................................................................................................116 Fuuton - Kaze Shuriken...........................................................................................................116 Fuuton - Suiran Reppu............................................................................................................116 Fuuton - Kaze no Tate.............................................................................................................116 Fuuton - Kami Oroshi.............................................................................................................117 Fuuton - Kamikaze..................................................................................................................117 Fuuton - Goukuhou.................................................................................................................117 Fuuton - Kaze Gaeshi..............................................................................................................117 11

Fuuton - Kaze Kiri...................................................................................................................117 Fuuton - Kujaku Senpuu.........................................................................................................117 Fuuton - Kujaku Senpuu Sen..................................................................................................118 Fuuton - Senmoufuu................................................................................................................118 Hibaku Jutsu • Zan..................................................................................................................118 Fuuton - Kaze Kaiten..............................................................................................................118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo)...............................................................................118 Katon - Endan..........................................................................................................................119 Katon - Daiendan....................................................................................................................119 Katon - Kibaku Fuu Fuuda no Shuu........................................................................................119 Katon - Gamayuendan.............................................................................................................119 Gamayuendan..........................................................................................................................119 Katon - Gamayudan................................................................................................................119 Katon - Kanhoudan.................................................................................................................120 Katon - Goukakyuu no Jutsu...................................................................................................120 Katon - Gouryuuka no Jutsu...................................................................................................120 Katon - Haisekishou................................................................................................................120 Katon - Housenka no Jutsu.....................................................................................................120 Katon - Karyuu Endan............................................................................................................121 Katon - Ryuuka no Jutsu.........................................................................................................121 Katon - Zukokku.....................................................................................................................121 Katon - Shiruko.......................................................................................................................121 Katon - Keshi Makuga Hara...................................................................................................121 Katon - Bakuhatsu En Shoto...................................................................................................122 Katon - Gouen Rasengan........................................................................................................122 Katon - Karyuudan..................................................................................................................122 Katon - Kasumi Enbu no Jutsu...............................................................................................122 Katon - Hibashiri.....................................................................................................................122 Ninpou - Hibashiri..................................................................................................................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)..............................................................................123 Kirin .......................................................................................................................................123 Chidori....................................................................................................................................123 Raikiri.................................................................................................................................124 Raikiri Nirentutsu...............................................................................................................124 Chidori Raimei........................................................................................................................124 Chidori Nagashi......................................................................................................................124 Habateku Chidori....................................................................................................................124 Chidori Senbon.......................................................................................................................125 Habateku Chidori Senbon.......................................................................................................125 Chidori Eisou..........................................................................................................................125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana.......................................................................................125 Raiton - Gian................................................................................................................................125 Raiton no Yoroi............................................................................................................................126 Raiton - Raigaa Boomu...........................................................................................................126 Raigyaku Suihei......................................................................................................................126 Raiton - Shichuu Shibari.........................................................................................................126 Raiton - Juurokuchuu Shibari.................................................................................................126 Raiton - Inakibari Bunshin no Jutsu........................................................................................127 Raiton - Kangekiha.................................................................................................................127 Ninpou - Raigeki no Yoroi......................................................................................................127 Ninpou - Rairyuu no Tatsumaki..............................................................................................127 Ninpou - Ikazuchi no Kiba......................................................................................................127 Ikazuchi no Utage...................................................................................................................127 12

Raiton - Raikyuu.....................................................................................................................128 Purazuma Booru......................................................................................................................128 Raijingu Sandaa......................................................................................................................128 Raiton - Jibashi........................................................................................................................128 Torunēdo Raitoningu...............................................................................................................128 Raimu Raito............................................................................................................................129 Kaminari Shibari.....................................................................................................................129 Raiton - Sandaa Saaburu.........................................................................................................129 Raiton - Hiraishin....................................................................................................................129 Sonoichi: Raiton - Raiunkuuha...............................................................................................129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água).............................................................................129 Suiton - Goshokuzame............................................................................................................130 Ninpou - Kirigakure no Jutsu..................................................................................................130 Mizu Bunshin no Jutsu............................................................................................................130 Mizu Kawarimi.......................................................................................................................130 Gufuu Suika no Jutsu..............................................................................................................130 Suika no Jutsu.........................................................................................................................131 Suiton - Gousuiwan no Jutsu..................................................................................................131 Suiton - Suishouha..................................................................................................................131 Suiton - Baku Suishouha.........................................................................................................131 Suiton - Daibaku Suishouha...............................................................................................131 Suiton - Daibakufu no Justu....................................................................................................131 Suiton - Hahonryu...................................................................................................................132 Suiton - Mizurappa..................................................................................................................132 Suiton - Mizu Kamikiri...........................................................................................................132 Suiton - Suijinheki..................................................................................................................132 Suiton - Suirou no Jutsu..........................................................................................................132 Suiton - Suirou Same Odori no Jutsu......................................................................................133 Suiton - Suiryuudan no Jutsu..................................................................................................133 Suiton - Suikoudan no Jutsu....................................................................................................133 Suiton - Daikoudan no Jutsu...................................................................................................133 Suiton - Suigadan....................................................................................................................133 Suiton - Suishi no Jutsu...........................................................................................................133 Suiton - Mizuame Nabara.......................................................................................................134 Houmatsu Rappa.....................................................................................................................134 Suiton - Takitsubo no Jutsu.....................................................................................................134 Suiton - Teppoudama..............................................................................................................134 Suiton - Suisahan....................................................................................................................134 Suiton - Ukojizai no Jutsu.......................................................................................................134 Mizu no Muchi........................................................................................................................135 Mizu no Tatsumaki..................................................................................................................135 Mizukiri no Yaiba....................................................................................................................135 Suiton - Haran Banshou..........................................................................................................135 Suiton - Ja no Kuchi................................................................................................................135 Suiton - Taihoudan..................................................................................................................136 Suiton - Kokuu no Jutsu..........................................................................................................136 Suiton - Suiryuuben................................................................................................................136 Suiton - Suishuu Gorugon.......................................................................................................136 Suiton - Daibakuryuu no Jutsu................................................................................................136 Nensuikai................................................................................................................................137 Suiton - Suihashu....................................................................................................................137 Hijutsu - Kirisame...................................................................................................................137 Suiton - Uramiame..................................................................................................................137 13

Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)................................................................137 Santouka.............................................................................................................................137 Shanbondama Douka..........................................................................................................138 Kibakuhou..........................................................................................................................138

14

Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres), e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. Por isso, taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo, sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. No entanto, misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta, e muito, a eficiência e o poder dos golpes, como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage, Tsunade, e de sua pupila, Haruno Sakura. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus, como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai, e de seu pupilo, Rock Lee.

Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo, capaz de esmagar uma pedra.

Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior.

Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui,Koori Haku, Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate, tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. No caso de Haku as agulhas são de gelo. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos.

Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi,Koori Haku, Rock Lee, Jiraya, Danzou, Hatake Kakashi , Uzumaki Naruto, Momochi Zabuza,Sakura,Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo, fazendo ele voar longe com ossos fraturados.

Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai, Rock Lee, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake, Senju Tsunade, Haruno Sakura, Ryuudoin Genshou, Uzumaki Naruto, Morino Idate

15

Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra.

Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee, Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo, Rock Lee fica com uma velocidade espetacular, capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados. No caso de Idate Morino, ele tira os pesos para correr muito mais rapido.

Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa, fazendo seu oponente desmaiar.

Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate, o shinobi pode atirar uma kunai como distração, para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora.

Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito, Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos, executando um ataque maior.

Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio

Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário, que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele.

16

Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute, similar ao Shishi Rendan.

Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu, porém o chute é bem mais forte, Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade, dando um chute poderoso no inimigo.

Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou. Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados, depois junta seus nunchakus formando um bastão, logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo, criando uma grande cratera onde cai, deixando o inimigo gravemente ferido.

Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai, Rock Lee, Kakashi Hatake, Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente, aplicando o Konoha Shoufuu, que leva o outro para o alto. Com um movimento rápido, o shinobi aparece por detrás dele, para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. Gai, Lee e Kakashi executam a Omote Renge, Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez, o shinobi se abaixa, dando uma rasteira no outro e o chutando para longe.

Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade, o shinobi aplica um chute na altura da cabeça, em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. Objetiva acertar em cima, forçando o oponente a se agachar, e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar.

Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai

17

Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu, que joga o inimigo para o alto com diversos chutes.

Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai, Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu, o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo, parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo.

Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai, Sasuke Uchiha, Uzumaki Naruto, Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque. Geralmente precede o Kage Buyou

Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes, sendo que o último chute o atira para longe.

Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri, Nurari e Kiho. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário, através do chakra do mesmo, podendo se defender e atacar em plena escuridão, ou de olhos fechados.

Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu, Sasuke lança o inimigo no ar. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário, para aplicar a sequência de golpes chamada combo. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu, e criou o Naruto Uzumaki Rendan, classificado oficialmente como Ninjutsu.

Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan, Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima, ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força

18

no chão, é similar a Omote Renge.

Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo,e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco,propagando o dano para todos os lados, desde destruir montanhas e enormes crateras no chão.

Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade , Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe, se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera.

Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar, o shinobi dá um golpe no chão. Onde o chakra foi concentrado, abre-se uma cratera.

Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés.

Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco. Apesar de ser simples, quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos.

Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente, variado do Gouken Ryuu. Com este estilo, o usuário exibe golpes realmente fortes, que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência. Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos., ou as vezes usa golpes com o ombro. Dificilmente s eusa os pés com este estilo.

19

Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta, criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros.

Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo. Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão.

Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho.

Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro.

Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente.

Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima.

Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário.

20

Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai, Rock Lee, Kakashi Hatake, Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão, isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra, deixando-o limitado. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu, pode-se abrir alguns desses portões, facilitando maior uso e força desse chakra. Porém, tal ação impõe tensão nos músculos, e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência, Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio, onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge. Quanto mais portões abertos maior a força, mas o resultado disso é a imobilidade do usuário, através do despedaçamento das fibras musculares. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior, uma força temporária maior do que a de um Hokage, mas depois essa pessoa irá morrer. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge, Gorai Renge e Ura Renge. Os Oito Portões de chakra - Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial, localizado do lado direito do cérebro. Abrindo-se este portão, o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. O corpo sofre uma paralisação parcial, sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. Depois é a vez do Portão da Energia, que localiza-se do lado esquerdo do cérebro. Abrindo-se o segundo portão, o chakra flui mais rapidamente, aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem, não obedecendo, assim, ao corpo. Em seguida vem o Portão da Vida, que está entre os pulmões. No momento que é liberado, o usuário já começa a correr risco de morrer. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. Logo após se abre o Portão da Dor, que fica abaixo do terceiro portão. Ao abri-lo, o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação, sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. A força e velocidade ficam sem limites. Depois se libera o Portão da Ferimento, abaixo do quarto portão. Ao "destravar" este portão, o usuário fica em situação delicada, seus músculos entram em total desgaste. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. Os demais são: Portão da Visão, abaixo do quinto portão. O usuário tem seu poder aumentado novamente, mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. Após o uso deste portão, o usuário desmaia imediatamente. Portão da Insanidade, localizado abaixo do sexto portão. Ao abrí-lo, o usuário não tem mais controle do corpo, ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. E por fim, o Portão da Morte, que está no coração. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo, superando um Hokage. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. Após a liberação deste portão, o usuário morre.

Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute, depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes, então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão, tamanha velocidade do golpe, forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir, causando danos criticos no inimigo.

21

Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão), aumentando seu chakra. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos, com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas, com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras, todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos, enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu, tão brilhante quanto o nascer do sol, tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão.

Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506, 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame, se sabe que raramente ele utilizou esta técnica, e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki), tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente.

Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços, junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário.

Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee, Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal, só que machuca o corpo seriamente. Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial, quebrando o limite natural de força que o corpo impõe, aumentando seu poder e velocidade, o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa, desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele, o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão, matando o inimigo na hora, o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão.

Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu. Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as

22

carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo, ainda no alto, em seguida enrola duas correntes em seus punhos, então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão, abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente.

Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. Para usá-lo, é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais, o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto, em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura, e o puxa, lhe acertando um chute e um tapa no corpo, que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera, matando instantantanêamente o inimigo.

Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso.

Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo, mandando-o para o alto.

Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê, Lee fica bêbado, mas fica muito mais rápido, forte e imprevisivel, sua sensibilidade aumenta, aumentando as chances de se esquivar do inimigo.

Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken, Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo, tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar, em alta velocidade e com tanta força que o destrói.

Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee

23

Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai, no 4° filme. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto, logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento.

Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga)

Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu, sua escrita certa é Juuken Ryuu, de acordo com o silabário japonês, talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu, tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu. Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga, tido como o taijutsu mais forte que existe. O Byakugan vê o fluxo de chakra. O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. Como não se pode treinar essa parte do corpo, é impossível se defender. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus, pontos por onde o chakra circula e é regulado, num total de 361. Eles fecham alguns desses Tenketsus, evitando que o oponente use chakra. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. Eles usam uma posição de batalha única, batendo com a palma das mãos, com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra, cortando o interior da pessoa, o que permite mata-la com apenas um toque, caso acerte um órgão como o coração, por exemplo. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional, sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. Além disso, este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa, pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo, e não só pelas mãos ou pelos pés, um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra, como, por exemplo, o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru, cortando suas teias com o chakra, teias estas que, segundo o próprio Kidoumaru, mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes, não arrebentam.

Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos, Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã, Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten, só que em uma escala demasiadamente maior, como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten, misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou, criando uma esfera gigante de lâminas de chakra, que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão.

Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken, mas numa quantidade muito maior, formando em cada mão uma face de leão. O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto, contra Pein, mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão, se machucando seriamente.

24

Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas, 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou, com menos ataques. Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque, campo de alcance (Hakke), o ataque começa. Com o Byakugan, o shinobi pode ver os Tenketsus, que é onde ele ataca, para fechar 32 dos 361 Tenketsus, paralisando a circulação de chakra por um tempo, e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno, por ser menos golpes. • • • • •

Dois golpes - Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes - Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes - Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes - Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes - Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou)

Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas, 64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga, Hyuuga Hiashi, Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente, ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque, campo de alcance (Hakke), o ataque começa. Com o Byakugan, o shinobi pode ver os Tenketsus, que é onde ele ataca, para fechar 64 dos 361 Tenketsus, paralisando a circulação de chakra por um tempo, e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna. A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • •

Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes, totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes, um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes, fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes, totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou, San (Três/3) x Juu (Dez/10)

PS.: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena, logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32). •

Por fim mais trinta e dois golpes, chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou, Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64)

Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas, 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente, ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji, Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou, uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga. Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques. Com o Byakugan, o shinobi pode ver os Tenketsus, e com isso ataca: • • • • • • •

Dois golpes - Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes - Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes - Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes - Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes - Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes - Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes - Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou)

25

Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus, pressionando-os com 128 ataques, fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos, distribuindo ataques entre eles.

Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas, 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga, a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum, e desfere um poderoso soco de mão aberta, e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra, fechando todos o Tenketsus com um único golpe, podendo assim matar o oponente. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro.

Hakke Hasangeki (8 Trigramas, Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga, Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos, e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra, semelhante a uma rajada. Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo, devido ao impacto, assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque, pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe.

Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos, Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji, Hyuuga Hinata, Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui, essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga, o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra, criando uma assim uma defesa absoluta.

Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos, Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi, Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten, porém, seu giro é mais intenso, devido a uma quantidade maior de chakra, sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso.

Hakke Kuushou (8 Trigramas, Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga, Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos, após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken, é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão, sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som.

Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas, Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S

26

Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou, porém possui mais quantidade de chakra, sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. Tem poder suficiente para destruir uma montanha. Tem velocidade muito superior a do som.

Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou, porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou, então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros, totalizando Quatro Golpes Aéreos.

Zesshou - Hachimon Hougeki (Último Recurso, Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi, Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu. Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente, matando-o instantaneamente. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa, e por ser muito cruel

Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken, concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata.

Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave - 8 Trigramas, 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si, onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem, e atacam o inimigo, esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten, por ter um efeito defensivo e movimento circular, mas não tem mesmo efeito, e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou, já que quando ela inicia os movimento ela, ao mesmo tempo, ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou, através das finas linhas de Chakra. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante, para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si, sem abrir qualquer buraco, sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata, usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques, e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou, mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques, além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata.Hinata aprendeu esse jutsu sozinha,assim podendo apenas ela o usa-lo.

Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe, foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo,dando vários furtos causando uma explosão,podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos

27

Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe,porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância

Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento , parecido com um furacão no inimigo

Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A,por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu,mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga,que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los.Guren usou este jutsus

Hakke Hiasangi (8 Trigramas, Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji,que ensinou para Hyuuga Hinata.Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente, e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra.

Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos,pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus, essa tecnica faz destruir todos os tenketsus, matando o oponente.

Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya)

Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas, joelhos, cotovelos, e escapulas, e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal.

28

Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço, o rádio, porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada, e com ela pode executar fortes movimentos.

Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco, sua caixa torácica, suas escápulas, suas vértebras, porém altera suas formas, dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque.

Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. Com sua Kekkei Genkai, ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo. Se isso não funcionar, ele pega um osso de seu antebraço, tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana), e ataca seu oponente.

Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral, podendo essa servir com um chicote, para perfurar o inimigo, ou então, como uma forma de contê-lo.

Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru, Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço, aumentando seus tamanhos e formas, até que esse possam atingir, em conjunto, a forma de uma broca, que pode matar o inimigo. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya, pois esse é seu osso mais resistente.

Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea, com seu ossos se projetando do chão. Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance, e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos, surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança, com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo, pode também perfurar o inimigo imediatamente.

29

Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi)

Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi, que se transformará em uma espécie de esfera, começa a rotacionar seu prórprio corpo. Essa rotação pode servir tanto para o ataque, onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo, ou para retiradas, onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira, e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia.

Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha, onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas, e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal, além de aumentar a velocidade da rotação, já que as Kunais auxiliam na impulsão.

Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula, das Três Pílulas Proibidas, o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema,queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento, devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução.

Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu, o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo, onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi.

Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka)

Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato, os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos. A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka, assim é possível destinguir clones do inimigo do real, também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo.

30

Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking. Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu - Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. Como o rodopio é muito mais intenso, o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão, por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo, que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio, se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio.

Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru, Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou - Juujin Bunshin, ambos, membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro, executam o Jutsu Tsuuga, duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem, ao aproximar seus Tsuuga's, unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga, com poder muito maior do que quando estavam separados.

Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio, onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra, devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado. Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar, como ao encontrar o solo cria uma grande cratera.

Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu, o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga. Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga, porém com muito mais força de destruição, e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu, pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. Ao final da técnica, só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente.

Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones)

Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu, os clones de Naruto se jogam ao ar, rodando e atacando.

31

Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal, caindo no chão chutando o ombro do oponente. Isso causa uma grande margem de danificação.

Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. Ele se joga em cima do Gaara. Antes de ser atingido, usa Kage Bunshin no Jutsu, e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele. Ele usa Kage Bunshin no Jutsu, e seus clones o agarram, o jogam, repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente.

Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá. Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. Depois de atordoar o oponente, atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute.

Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten, Kotetsu Hagane, Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação, o Kuchiyose • Buki, pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas.

Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos, pode invocar Kunais, Shurikens, Fuuma Shuriken's, esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu.

Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. Também chamado de barra tripla (sansetsukon), pois é dividido em três barras, ligados pela corrente,pode desferir golpes bem fortes ou até mortais.

32

Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair, pois as armas vem incessantemente. Essa técnica tem esse nome pela sua forma.

Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo, porém fácil de se utilizar. O usuário atira um pergaminho para cima de si, girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final. Ao invocá-la, o usuário pode direcioná-la contra o oponente, esmagando-o e destruindo o solo.

Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor, invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. Ao invocá-las, o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo.

Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa. Para realizá-la, o usuário atira ao céu, um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. Ao dizer o nome da técnica, o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos, que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. Quando as armas tocam o solo, ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. Ao fim da chuva de armas, o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas.

Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão.

Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. O usuário, no ar gira um grande pergaminho ao seu redor, invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente, e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente.

33

Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos, o shinobi levanta do chão se enrolando neles, e com a invocação, chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices, kunais, shurikens). Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos.

Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto,e depois de um selo de mão,começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo,assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão.

Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune, Hyuuga Hinata, Haku Koori, Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções.

Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui, Hyuuga Hinata Koori Haku, Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo,e Hinata usa essa técnica com o elemento agua. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate, tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. No caso de Haku as agulhas são de gelo.No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos.

Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço, Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta. Quando acertam seu alvo, o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo, tal como o coração. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas.

Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente, elas são quase invisíveis e estão envenenadas. Ela usa

34

esta técnica caso sua máquina esteja quebrada, mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas, usando sua bandana para repeli-las.

Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo, mas uma delas está com um guizo que produz um som, então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo, mas esquece das outras levando o dano delas. Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu.

Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível, que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar, pode facilitar no treinamento deste estilo de luta, que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. Dependendo de como o chakra é colocado na mesma, ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas, somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto, ou até mais que o mesmo), isto é, e também serve como defesa, mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance. Isto depende da quantidade de chakra introduzida, pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto, e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul, mostrando exatamente que a entidade na espada, é chakra puro.

Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos. O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto, porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada, o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto, dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". É um golpe muito poderoso, que não só quebra ossos, mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido, por meio do chakra do usuário, a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe, podendo até ser mortal. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi.

Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos, joelhos e cotovelos, para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido, tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim.

Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. Rank: -

35

Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha.

Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. Aparição: Episódio 95. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda. Manda quando invocado por Orochimaru, entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya, porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda.

Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente, devido sua força descomunal e a armadura de raiton, que amplifica mais o dano do ataque.

Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo.

Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi. Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário, com uma força tal que abre o abdomen do inimigo, deixando o interior do corpo exposto, causando enormes danos.

Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando.

36

Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas

Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken, assim a arremeça, aumentando o grau de acerto.

Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço, as Brocas Vibradoras, Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som, e com seu chakra o som pode alterar sua direção, podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo, podendo deixá-lo surdo, atordoado ou até mesmo matá-lo.

Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro, usada ao entrar no boneco Hiruko, sua marionete principal, ou quando ele transformar seu corpo em marionete, criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko, tendo uma grande capacidade de ataque/defesa, além da grande quantidade de veneno que ela possui, tornando até mesmo o menor arranhão, fatal.

Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi, Nara Shikamaru, Sora, Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma, o Shinobi aumenta o tamanho da mesma, deixando-a 10x mais poderosas, e um golpe da mesma pode ser mortal. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler.

Hidden Taijutsu Ougi - Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha - Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. Também pode-se improvisar, usando uma kunai no lugar de um dedo. O golpe é inspirado no kancho, uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados.

Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade, Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles, podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente, podendo esmagá-lo sem problemas.

37

Taren Ken / Taren Kyaku (Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken (Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion ( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu (Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu (Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu (Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri (Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu (Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu (Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu (Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu (Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto (Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme (Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu (Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate (Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu (Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne (Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術, Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. Ao contrário do genjutsu, que faz com que o oponente veja ilusões, os efeitos do ninjutsu são reais. Variam largamente em propósito, sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa, ou permitir que se esquive a ataques. Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente, que as pode usar à sua vontade. Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos, servindo os propósitos de, respectivamente, curar os outros ou manipular o vento e a água.

Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais, usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos, os elementos são: Doton (Terra); Suiton (Água); Katon (Fogo); Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). Além desses, existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. Também há os Ninjutsus de Selamento, os chamados Fuuinjutsus, a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado), de Orochimaru; e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos), os Kinjutsus, como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.

Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto, Jiraiya, Yondaime Hokage, Hatake Kakashi, Sarutobi Konohamaru. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só, um em cada palma. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica, depois faz ele girar, e por último, o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando), quando é atingido.

Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode, Cobra, Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias), para fins de distração, pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque.

Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração, para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada, se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi, Kira Hachi. Oque mostra que de fato, Kisame não fora

41

morto pelo Raikage e por Kira Hachi.Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez, e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso. Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características, técnicas e habilidades. Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques, diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe. E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja, este possui 100% de suas habilidades.

Zetsu

Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá. Usuários: •

Zetsu

Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele. Os clones só foram feitos, pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles, mas não lutou com eles, pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir. Outra diferença é que nessa variação, Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou - Yuuki Baindau.

Hyakka Ninpou - Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas - Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: •

Yuuhi Kurenai

Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. O clone, então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas. O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe. Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma.

Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga. Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio, esta técnica de clonagem é característa de Sai. Este clone, Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra, é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real, tornando-se difícil de se perceber. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas, infiltração e assasinato, esta técnica é extremamente útil.

Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: •

Uchiha Itachi

Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo.

42

Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi

Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos, esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos, que após o ataque saem voando.

Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B

1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins

Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser,isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja,Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke,porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone,já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura. Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee. Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra,ou no caso de Sakura,Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra,pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones. Estes clones podem até auxiliar em jutsus, como o rasengan de Uzumaki Naruto, e também fazer jutsus independentemente, pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra.

Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: •

Nota: É um Kinjutsu.

Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu, criando centenas de clones de sombra. Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso.

Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: •

Uzumaki Naruto

Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke, Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu. Os quatro atacam o oponente, o levantando no ar, falando em ordem U - ZU - MA - KI, e no ar Naruto dá o golpe final, falando NARUTO RENDAN. Este é o estilo taijutsu de Naruto.

Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79

Rank: B

43

Naruto Usuários: Uzumaki Naruto

Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu, Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan, só que com os múltiplos clones.

Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan, Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu, criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan, que golpeia usando mãos e pés.

Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2.

1ª aparição: Usuários: •

Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou, ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos, eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas.

Yakushi Kabuto

Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin

• • • •

Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico, quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência, se escondendo, enganando os outros, mas se o usuário for atingido, o jutsu será desfeito.

Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto, Moegi, Udon, Konohamaru

Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu), fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua, constituindo assim um harém, que pode distrair facilmente certos indivíduos.

44

Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage, o rei dos macacos, Enma, se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma, o rei bastão tão duro quanto o diamante. Ele pode se estender, criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou, além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão, podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma.

Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 - Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro

Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras, com três semi-circulos de pedra dentro, faz as devidas posições de mão, e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro, após se fixam na superfície da pele de Tahuro, que ganha a aparência de Shione o chakra. Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito, nem mesmo com a morte do indivíduo.

Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta; Inuzuka Kiba com Akamaru; Quarteto do Som

Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou - Kuchiyose no Jutsu, o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser, ou ambos, em algo que seja necessário para a luta. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna

Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma, o rei Com o Henge • Kongounyoi, Enma se divide, criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante, protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente.

Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki, Naruto, Konohamaru, Moegi, Udon.

Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto, essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. Ao invés de virar outra pessoa, ele vira uma mulher nua.

45

Oiroke - Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru

Rank: E Inventada por Konohamaru, essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu, transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias". Sátira ao termo Yuri.

Oiroke - Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru

Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. Usada contra Sakura, Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la. Sátira ao termo Yaoi.

Oiroke - Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher,e os dois ficam trocando caricias.Nome similar a Sátira ao termo Hentai.

Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru, Moegi e Udon, consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes, mas vestidas, os três balançam seus seios para derrubar o inimigo. Konohamaru, Moegi , Udon. • •

Inuzuka Ryuu - Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton - Moku Henge no Jutsu

Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica, vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa, se confundindo com alguma parede.

Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição

46

1ª aparição: Naruto, Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica, quase todos os shinobis usam

Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi,Javali,tigre Quando em perigo, o ninja põe algo no lugar dele, não se machucando. Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja, ou qualquer outra coisa.

Hyakka Ninpou - Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou - Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: •

Yuuhi Kurenai

Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser, caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo. Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido.

Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • •

• •

Orochimaru Manda Kabuto

Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica, pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques, e o indivíduo sai ileso, pela boca, do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área.

Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi

Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão, o ninja pode se prender em qualquer superfície, como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão.

Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica,

Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés, o ninja pode escalar árvores, paredes,

47

além de outras superfícies, sem usar as mãos e sem cair, pois fica com os pés grudados.

quase todos os shinobis usam

Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica, usada por Concentrando chakra nas solas do pés, o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão, diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água.

Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas.

Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake, consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos, ou cães farejadores, ou doujutsu como o Byakugan.

Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto, episódio 12. Usuários: Técnica básica

Rank: E O ninja concentra chakra nos pés, e pode pular a longas distâncias, dependendo da quantidade de chakra usado.

Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto, episódio

Rank: D

48

64. Usuários: Hatake Kakashi

Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas.

Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi; Aoba Yamashiro

Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos. Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos.

Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri, Kiho

Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça.

Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou - Choujuu Giga. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47. Usuários: •

Sai

Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra, e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores... Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate, teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana, como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu. Quando criada em torno do corpo de Sai, ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios.

Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma, Jiraya, Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto. Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar.

Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki

49

Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus. Às vezes a técnica sai imperfeita.

Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação - Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare

Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara, e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu,só que usado com rochas.

Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou - Mazeru de Zetsu. Nagare Com esta técnica, o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades. Por exemplo, se tocou perto pedra, o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada.

Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação - Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare

Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara, e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas.

Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação - Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu, Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela, a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem.

Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação - Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra, Nagare ataca com inúmeras rochas.

50

Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação - Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare

Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra, e se ele for quebrado pode se juntar de novo.

Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare

Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente.

Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação - Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A

Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate.

Ninpou - Taren Niku Tradução: Arte Ninja - Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: •

Zetsu

Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon, Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou - Yuuki Baindau em direção ao oponente, caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo, quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração.

Ninpou - Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários:

Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.

51Zetsu

Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira. Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro. Usando este jutsu, o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades, para evitar qualquer dano. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu. Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo, da flora e viajar a uma velocidade muito alta. Sua casca de plantas insectívoras, como tem a capacidade de fundir-se com o solo, pois é tingida com seu chakra. Então, usando a rede subterrânea de matéria orgânica, que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água, ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia. Uma vez fundidas, sua presença é totalmente escondido, o que torna quase impossível detectá-lo, até mesmo por ninja tipo sensorial, como Karin. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem .

Jishuku Ninpou - Denji Genmu Jishuku Ninpou - Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética - Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: •

Rigae

Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários, começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro, do sandaime kazekage, que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo.

Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja - Pegaminho da Super Besta Rank: B

1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: •

Sai

É uma técnica do misterioso ninja Sai. Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer. No momento em que o pincel, através do qual o chakra flui, é removido e o desenho terminado, as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne, há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente. Esta técnica, característica de Sai, que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto, pode ser sua salvação. Imitando a vida, as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel, essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada, vários efeitos podem ser obtidos. É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne, competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu

Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja - Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden

Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga. Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai, além de atacar em grupo caso haver mais de 1

52

leão. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho. Desenhando várias imagens, o número de feras personificadas também aumenta.

Usuários: •

Sai

Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja - Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: •

Sai

Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas, uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras, bico e asas afiados. Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos, de reconhecimentos a viagem em alta velocidade. Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra.

Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja - Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: •

Sai

Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém. Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas, elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los. Quando em grupo, elas executam o Sumi Narashi. A cobra é um animal traidor, traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança, Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho.

Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja - Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: •

Sai

Por não usar estradas para viajar, o rato é imperceptível, tornando-o mais adequado, não apenas para buscas, mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos. Além disso, se desenhar um elevado número de ratos, torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as. Caso não haja o cheiro do inimigo, os ratos se espalham por uma área considerável. Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos, embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal. Os ratos expressam curiosidade, sentimento que Sai coloca neles.

Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja - Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: •

Sai

Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta, mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome, pois é como a água cai do chuveiro ou do céu. Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. Em seguida, Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo.

Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja - Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados

Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma

53

tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o. Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu,não vai adiantar,pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele.Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra.Este jutsu pode ser feito até na água,onde Sai usou,isso se deve Gozu. ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água,é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta. •

Sai

Ninpou- Doku Kiri Tradução: Arte Ninja - Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: •

Shizune

Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e, em seguida, transformado em substâncias químicas especiais. E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar, ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete, mas com uma arma e não com um jutsu.

Ninpou - Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja - Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato; Rokusho Aoi; Shigure Guren

Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica. Um guarda-chuva é jogado para o alto, liberando centenas de agulhas que, guiadas pelo chakra, acertam o adversário sem chance de erro.

Ninpou - Hari Jizou Tradução: Arte Ninja - Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya

Rank: C Sem a utilização de selos, o cabelo do Jiraya cresce, virando espetos, que o protege de ataques e perfura o que tocar.

Ninpou - Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya

Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado.

Ninpou - Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: •

Rock Lee

Rank: Nota: É considerado Taijutsu. O primeiro ninjutsu usado por Lee, que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela. Lee pode atravessar paredes com esse jutsu.

54

Ninpou - Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage; Orochimaru; Kabuto

Rank: C Selos: Tigre, Dragão, Rato, Tigre. O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens.

Ninpou - Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários:

Ninjutsu do tipo Ninpou, permite que um ninja invoque animais, objetos e mortos para lutar no lugar deles. O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal, o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas. A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada. Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar, fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto. Ver artigo principal: Invocação (Naruto)

Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação - Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari

Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai, criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que, em conjunto com o vento, pode destruir uma floresta inteira.

Ninpou - Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja - Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga, só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão. Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar.

Ninpou - Yoraishin Ninpou - Yoraishin Tradução: Arte Ninja - Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário.

Ninpou - Kosui Tradução: Arte Ninja - Spray de Perfume

55

1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin

Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto.

Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka; (Exclusivo do anime):Yurinojou, Kikujou, Yuuhi Kurenai

Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa. Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou). Normalmente são usadas flores venenosas, o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente), pétalas para imobilizações e etc...

Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou, Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai

Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades. As flores serão lançadas então no alvo. Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas, então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as.

Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai

Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las). Após ter cercado o oponente com flores, o usuário inflamará as flores com um selo. Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo. Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água.

Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai

Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar, porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana.

56

Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai

Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente. Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela, logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens, ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição. É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou.

Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai

Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância, a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue, assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo.

Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai

Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou - Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais. Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente.

Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai

Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo.

Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • •

Ver outros Ninpous

Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou - Eadas Tedoura Hana Ninpou - Shoshingan Shikumi Hana Ninpou - Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou - Saihou Bunshin Hyakka Ninpou - Kaika Kawarimi

• • • • • • • • • • • • • • • •

57

Kagerou Ninpo - Utakata Fuuma Ninpou - Jibako Mandara Ninpou - Kazakumo Ninpou - Daijigoku no Jutsu Ninpou - Kage Mane no Jutsu Ninpou - Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou - Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou - Raigeki no Yoroi Ninpou - Rairyuu no Tatsumaki Ninpou - Kage Nui Ninpou - Kageyose no Jutsu Ninpou - Souja Sousai no Jutsu Ninpou - Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou - Shikyaku no Jutsu Ninpou - Shindanshin no Jutsu Ninpou - Shinranshin no Jutsu

• • • • • • • • • • • •

Ninpou - Shinraiju no jutsu Ninpou - Shintenshin no Jutsu Ninpou - Shinten no Jutsu Hana Ninpou - Hana Nenshou Hana Ninpou - Kekka Giji Hana Ninpou - Shosingan Shikumi Hana Ninpou - Eadas Tedoura Hana Ninpou - Piganrimi Ninpou - Hyakka Ryoran Ninpou - Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton - Tsuiga no Jutsu Ninpou - Shisha Kugutsu

Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade, Hyuuga Hinata, Shizune, Yakushi Kabuto, Haruno Sakura, Fuuka, Chiyo, Inuzuka Hana ,Shii, Rin, Bijuus e Anbu. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi. Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos, como transplantes e curas. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu, nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute, aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen, mas nele o próprio organismo se cura, ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura, em outras palavras: o prepara. E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular. São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar. Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S.

Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A

1ª aparição: Usuários: •

Yakushi Kabuto

Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada. Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas. Ao contrário de bisturis regular, o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta, limitando os riscos de uma infecção. O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente, embora exija grande precisão para ser eficaz. Devido a esse requisito, usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar. No combate, mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal, mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares, tornando-o alvo imóvel. Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade. Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves. Essa técnica pode até matar, caso atingir o coração ou a garganta. Essa tecnica não deixa danos externos. Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar.

Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto

Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu, eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio, feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo.

58

Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: •

Após usar o chakra roxo de Orochimaru, Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior, mais largo e com aparência roxa. Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. Caso o inimigo escape, Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo. Em todo o caso, o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele.

Yakushi Kabuto

Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • •

Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. Para esse tratamento médico, o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre, um pilar principal é vital. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte, as células dessa parte são alteradas, e a parte perdida é regenerada. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células, este jutsu requer um grande período de tempo.

Esquadrão Médico, Kabuto

Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: •

Senju Tsunade

Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade, cria-se um campo elétrico. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário, fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto, ultilizada como um ninjutsu medico. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro, mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. Por ser uma especialista em tratamentos médicos, Tsunade foi capaz de dominar essa técnica.

Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune, Yakushi, Kabuto, Sakura Haruno, Ino Yamanaka, Shii e ninjas médicos

Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos, forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos. A técnica nutre as células para melhor funcionamento, parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário, pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células.

Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura,Tsunade,

Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo, venenos, bactérias vírus, ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano, podem ser rastreados. Usando globo de água a parte afetada e cortada e, em sequida a toxina e retirada em quanto que

59

o ferimento é tratado simultaneamente. Essa técnica é considerada extremamente difícil, mesmo entre os shinobis médicos. Geralmente após o tratamento com essa técnica, um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada, habilidade para operar precisamente, junto com um exelente controle de chakra, sao necessários para ultilizar essa técnica.

Shizune e Shii

In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: •Calculando onde o ataque do inimigo atingirá, e começando a Meiose (mutiplicação celular), antes mesmo que o ataque se conclua, os danos podem ser reduzidos ao mínimo. Previsao precisa do ataque, tomar decisoes instanteneamente, e uma alta taxa de recuperação, sao necessárias para esse jutsu. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for, mais chakra se usará para se recuperar. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime. Mesmo usando a técnica, Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma, apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee. Já na versão original, Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru.

Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade

Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: •

Kusuna

Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo, voltando para a pele. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente.

Ninpou - Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja - Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu

1ª aparição: Usuários: •

Tsunade

O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante. Criado pela maior dos ninjas médicos, Tsunade, é a sua técnica de regeneraçao suprema. Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez, a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada, reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto. O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu, envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros.

Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários:

Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru, este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto. O corpo se transforma em uma

60fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. Logo depois, quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo). O ninja pode animar o corpo de um morto, mudando sua aparência, e o controlando. O jutsu faz o coração bater por algumas horas, podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado. Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou, depois selando os mesmo no pergaminho, ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos, ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga.

Yakushi Kabuto

Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu

Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: •

Fuuka

Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão, Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo, para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin.

Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: •

Fuuka

Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo, ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram, e sua natureza de Chakra se altera. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele, e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original.

Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • •

Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii

Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada, essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo, mas nele o próprio organismo se cura, ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura, em outras palavras: o prepara. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo, além disso pode-se prender alguem em um estado de coma, enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo, colocando sua circulaçao normal fora de ordem. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa. Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu.

61

Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2. Usuários: Shizune

Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força, em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente, dando a semelhança de um x. Logo depois, o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto.

Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai, Hyuuga Hinata, Todos ninjas médicos

Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica, entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal. Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos, até os mais graves com ingredientes raros. Dizem que quem é curado com essa dita pomada, fica com mais saúde e disposição.

Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein, Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam, mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio), o jutsu termina e o corpo cai realmente morto.

Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain, Eremita dos Seis Caminhos, Orochimaru,Sasuke Uchiha,Clã Fuuma e Chiyo. Rank: S Nota: É um Kinjutsu. Descrição: Jutsus ligados à alma, que por exemplo ressuscitam pessoas, por serem tão obscuros, são todos proibidos, exceto os do Clã Fuuma.

Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo, não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos. Quando o usuário entra no corpo de alguém, parte da personalidade original do novo corpo se mantém. Depois de trocar de corpo, o usuário possui um limite de tempo por corpo, uma média de três anos, pois o novo corpo começa a se desintregar, Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se

62

regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra. Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica, ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta, porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas, com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula, mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa, sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos, e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro, incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces, a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca, já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido.

Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou, Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si, mas que foi recuperado por Naruto. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's, o sétimo Pein, Nagato, possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte, podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia, Uzumaki Naruto.

Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete, mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto, desde que esse não esteja muito tempo morto. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado, morrendo ao final do processo, porém, se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica, mas fica beirando a morte.

Ninpou - Shisha Kugutsu (Arte Ninja - Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. Nota²: É um Hijutsu. Descrição:Fuuma Arashi, após ser modificado por experimentos de Orochimaru, absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma, Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo. Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos, ou ainda, pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar.

Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços, normalmente ligados à Religião Jashin, religião de Hidan.

63

Jujutsu - Mugen Shiki (Técnica Mágica - Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal, para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente.

Jujutsu - Shijihyouketsu (Técnica Mágica - Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor, mudando drasticamente de aparência, ficando semelhante a um esqueleto. Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele.

Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade, Konan pode manipular origamis, para ataques, criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original), e qualquer outro tipo de arma ofensiva.

Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan

Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu, cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real).Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta.As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte.É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo,as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo.

Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan

Konan usando o Origami no Jutsu,cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha,ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo.É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo.

Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos

64

1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan

Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu,cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele.Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami.

Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan

Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo. Konan usando o Kami no Jutsu, cria um clone seu de papel, que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido, se desfaz em muitos papéis, que podem se reagrupar depois.Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda - Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo.

Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan

Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo. Konan usando o Kami no Jutsu, cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota.Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara.

Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan

Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu, transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo...eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan, porém ela ainda fica com resquícios de papel.Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade.Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser,ou seja, não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel.

Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª

Rank: S

65

aparição: Usuários: Konan

Konan usando o Origami no Jutsu, cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques.

Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan

Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu.

Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan

Konan usando o Origami no Jutsu, se transforma em diversos pedaços de papéis, que podem se espalhar ao vento, e assim Konan pode ver uma grande área, ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo,ou seja, espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo.Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi.

Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan

Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu,cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o.Usado em conjunto com o Shikigami no Mai.Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa.

Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu,cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa.

Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição:

Rank: S

66

Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP. Jogo accel 3 Usuários: Konan

Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu', depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu,cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa.

Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan

Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação. Uma variação do Kami no Tsubasa.

Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor.Apesar de seu poder denominado divino, Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido.

1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan

Konan usando o Origami no Jutsu, cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente. É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai.Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya, é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades.

Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509.Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu.É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan

Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar, no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado.Então, Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar.Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco.É uma combinação de outros jutsus.

67

Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu.Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade.

1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan

Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu. Konan Konan com sua técnica de papel final, que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente, fazendo-a cair dentro do abismo. Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo, ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior, para impedir uma reação do adversário. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo, Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu.

Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio )

Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz, Kidoumaru o expele pelos poros da pele, criando uma armadura tão resistente quanto o aço.

Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: B Usando teias de chakra, que só podem ser cortadas com armas de chakra, Kidoumaru prende o inimigo num casulo.

Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: C Usando sua teia de chakra, Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz.

68

Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar, como flechas ou kunais douradas.

Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos. Usando o Kumonenkin, Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. Ele atira, com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha, e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha, se necessário.

Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia, dando-lhe elasticidade, segurança e firmeza.

Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: D Como armadilha, Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias.

Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: C Usando uma teia mais forte, Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo.

Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários:

Rank: C Kidoumaru cria uma bola, que quando atirada se abre, prendendo em algum lugar como

69

uma rede, capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance.

Kidoumaru

Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru

Rank: B Kidoumaru, com o jyuuin nível 1, libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu, podendo morder o oponente com o veneno, prende-lo com o Kumoshibari, entre outras funções.

Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei, supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato, Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. Deus, Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente, enquanto essa o puxa.

Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S

1ª aparição: Usuários: Nagato, Pain Círculo de Deus, Eremita dos Seis Caminhos

Nota: Conforme o mangá 439, o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua, pois se tratava do Senpou - Chibaku Tensei ("Arte Eremita - Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. Porém Nagato não alcança esse poder, pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada. Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato, pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada. Nota³: È um kinjutsu. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro, impossível de ser destruida. Quando lançanda ao céu ela se expande, conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo, atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu, consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada, formando uma pequena lua. O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo.

Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea

70

Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato, Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan, que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida.

Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu.

1ª aparição: Usuários: Jigokudou

Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha, a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta), ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira, caso mintam, mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam, causando-lhe a morte. O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato, porém, não é necessário nenhum sacrifício humano. Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém, Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas.

Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S

1ª aparição: Usuários: Jigokudou

Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein, mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido, caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton - Rasenshuriken de Uzumaki Naruto, não havera como ressuscitálo. Esse jutsu é feito se algum Pein for morto.Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição, ao invocar Kohushi Baski, a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca, parecendo que foi devorado. Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado.

Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens

Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. Ao termino do jutsu, Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato, porém, não é

71

necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima.

Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição Rank: A

1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios

Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Pein Circulo dos Demônios, por ser uma especie de maquina, possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser, como misseis ou bombas, pelos braços, pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados.

Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios, por ser uma especie de maquina, possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original.

Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios

Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Pain Circulo dos Demônios, por ser uma especie de maquina, ao abrir sua nuca, uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente. É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão.

Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's.

Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan, como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança, os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência, ja no mangá 444 isso foi confirmado, quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato, ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original, dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias.

Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado

72

1ª aparição: Usuários: Nagato

Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram. Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram, posui as mesmas habilidades, as mesmas Kekkei Genkai's, os mesmos Jutsus, porém não ficam cansados.

Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo, ou seja, ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções; porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos), chegando a ser praticamente inexistente. Quanto mais forte o jutsu é usado, mais tempo demora para se usa-lo novamente. 1ª aparição: Usuários: Nagato,Pein Círculo de Deus, Eremita dos Seis Caminhos

Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei, especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu, pode facilmente quebrar a madeira,ossos ou pedra.Ao usar esta técnica como uma medida defensiva, todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados, não importa o tamanho ou a massa. A

Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion,sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios.Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas,é rank S.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial,poderoso e abrangente delas.O chakra delas nesses jutsus varia de cor,primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul.

Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion,sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz.A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém,como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente.A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare,assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente.

Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion. Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção.Muryou morreu ao receber esse rasengan.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul).O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança.

73

Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion,Miroku e o resto das Sacerdotisas. Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz,quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe.

Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara , Namikaze Minato , Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo,mais tais habilidades são desconhecidas. Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo. Ao manipular um ponto específico do espaço, o usuário pode se mover através do espaço dimensional, e se tele-transportar para outro local instantaneamente.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar. Tais como as “Ninpou - Kuchiyose no Jutsu” .

Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato. A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha", devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose, Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式, jutsu-shiki), e depois, ele pode ativar o jutsu para chegar à marca. Ele pode aplicar isso a uma arma, como uma kunai, e quando acionada ou usado, ele pode viajar instantaneamente a ela. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou, como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor. Não importa onde o adversário for, Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo.

Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas, Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele. Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai, Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local.

Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya,Quarteto do Som,Jin,Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear.

Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya

74

Rank: S . Nota: No Sennin Mode, Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro. No comando do usuário, a barreira da deteção pode expandir, agarrando tudo no quarto. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido.

Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B . Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku,esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo. Isolado do mundo exterior por uma barreira, o espaço dentro do estômago do sapo.O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme, que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele, junto com costas em torno do lago ácido, e nas formações que furam fora do lago. Prendido uma vez para dentro, um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque, e podido então facilmente ser derrotado.Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras.

Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. Quem entrar nessa área ativa a explosão, que é muito forte. Uma versão do Fuubaju Houjin.

Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado, com um em cada ponta, uma barreira sela o espaço dentro dessa área, fechando por baixo e em cima. Para evitar fugas, eles criam uma outra barreira que protege os quatro. Caso algum esteja machucado, sem condições de fazer a técnica, Kimimaro estaria apto a fazê-la.

Ningu Kekkai - Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas - Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin, Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin, Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular, onde o alvo fica bem no centro, eles cravam suas espadas no chão, e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras, essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem, e então atacam quem estiver no centro.

75

Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo, com isso, o usuário fica imortal, ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono, além de tomar a forma de uma máscara. Kakuzu faz isso 4 vezes, ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira, local de origem de Kakuzu.

Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate. Kakuzu toma a forma de um monstro, e libera seus quatro corações. Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu, com uma máscara. Especializado nos quatro elementos: Fuuton, Raiton, Suiton e Katon. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações, mais o seu próprio coração forem destruídos.

Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu, Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu, para diversos fins, seja atacar, ou reparar algo.

Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar, objetos ou seres. Os fios se adaptam a qualquer matéria, seja ela viva ou morta. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma.

Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu, Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos, ligados através dos fios, para desferir um poderoso soco na vítima, ou mesmo agarrar a garganta dela, matando-a sufocada.

Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra.Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo.

Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela).Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria.

76

Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato, Coelho, Cavalo, Cachorro, Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos, Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos,atordoando-os.Pode revidar jutsus.

Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha. É mais destrutivo e rápido. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira.É muito rápido e forte.

Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente,ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó.

Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou. Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo.Pode ser feito combo com espadas,defesas e alucinações...

Konoha Ryuu - Mikazuki no Mai (Estilo da Folha - Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate. Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada, o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o, atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo.

Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som)

Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. Rank: Depende da força. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som . Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta, ou flautas como Tayuya e

77

Shin, através de conchas modificadas com chakra como Menma, através do Koto como Kotohime Fuuma, através de guizos como Kin Tsuchi, ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som, ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa. Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi)

Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta

Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. A broca da melodia, um dispositivo poroso do metal situado em seu braço, é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. Gerando bastante som, Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido. Danificando a orelha interna da vítima, a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. Em primeiro lugar disto, Lee é atacado fisicamente pelo ataque. Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi, a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem, o mais é afetado por este; Chōji, usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo, foi derrotado imediatamente.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição,se ela não morrer fica surda e desmaiada.

Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma

Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou, Koukyou Subarashii e Sousai no Ne.

Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma

Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra, o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo, essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza, pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves.

Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma

Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo, sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado.

78

Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma

Rank: A É como o Koukyou Hokyou, mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação, jutsu de pressão...) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também, esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu.

Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin

Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku.

Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin

Rank: A Com sua flauta vibratória, Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede , que pode até quebrar, e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo. Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne.

Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A

1ª aparição: Usuários: Tayuya

Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos,pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta.Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada, que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo,ou seja,se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados,resumindo,o braço fica totalmente sem chakra.Entre outras funções,essas são as melhores. Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa, Mateki • Doki no Kouka.

Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya

Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose - Doki) que Tayuya invoca.Ela através de sua melodia,faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar,ele está certo,porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo.

79

Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários:

Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1, Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse. Como a vibração do som é muito forte, o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal.

Exclusivo do jogo •

Tayuya

Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Com o Selo Amaldiçoado nível 1, Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe.

Exclusivo do jogo Tayuya

Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya

Rank: S Depois de invocar seus demônios, com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo. Esse chakra especial não é atingido por nada.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo,ou seja,se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados,resumindo,o braço fica totalmente sem chakra.

Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma

Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku.

Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma

Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba, o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo, seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção, assim ela aproveita e executa o ataque final. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya.

80

Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi

Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos, Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos.

Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi

Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha. É mais destrutivo e rápido. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra.

Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas, como barreiras, clones, entre outras funções.

Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata cria diversas bolhas que, quando tocam em algo, fazem o objeto tocado queimar, pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor.

Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques, podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável.

81

Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente , as explosoes não são tão poderosas , mas dão dano .

Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas). Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva, ódio, inveja entre outros). Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida, destruída. O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal, além de proporcionar outros jutsus. Pode-se usar o chakra negro em forma condensada, comprimida, solta, expandida entre outras. O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda).

Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: •

Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas)

Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário, elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro.Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado.

Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi, com seu pensamento e sem selos, com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida, livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo.

Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: •

Rank: S

O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko.

82

Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: •

Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas)

Este é um nível elevado ninjutsu médico. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju, este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte, enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas.Quando combinado com Chakra negro, este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade, força, cura e poder. Também altera a aparência física da pessoa drasticamente, tornando-os aptos mais jovem e nos olhares.De acordo com Shinnō, esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. Compreender esta teoria, o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário, manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos.

Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: •

Rank: S

O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que, (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância, irá causar danos internos Caudas) tremendos.

Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: •

Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas)

Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan. Ao reunir chakra escuro na mão do usuário, o usuário pode criar uma esfera escura, com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica). O usuário, então, lavrar o orbe para o adversário, resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente). De acordo com Shinnō, esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro.

Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá. Assim, o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica, enquanto se concentra em outra atividade.

Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523

83

Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano, para embrulhar o inimigo, usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado, deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas.

Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão. Absorvendo o chakra, o oponente torna-se rapidamente enfraquecido, dando assim a chance de vitória do usuário.

Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Nesse jutsu, após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon, Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou - Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os, podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas.

GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito, a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. Nota²: Ao dar uma respiração profunda, o corpo ultra fino se expande novamente, e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima, o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível, Jiraya pode entrar em sombras. Se Jiraya entrar na sombra de alguém, poderá controlar essa pessoa até sair da mesma.

Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco, Cachorro, Pássaro, Macaco, Ovelha, Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama, deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto, e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage. Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki, chakra emanará dela. Num curto espaço de tempo, a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki, transformando-o de volta ao normal. A técnica também pode ser usada como um selo, para o Chakra do Bijuu não sair, neste caso, o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama, se o colar for destruído, o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou.

Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama

84

Rank: S Selos: Macaco, Cobra, Pássaro, Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu, que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. Através desse Jutsu, Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis, para manter a paz e a estabilidade dessas nações.

Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. Descrição: Após fazer o selo necessário, Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente, podendo se estender por metros, dividindo-se em várias partes, até chegar ao(s) alvo(s), fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo, prendendo-o, e se assim desejar, esmagando-o.

Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro, Serpente, Boi, Pássaro e Tigre. Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem, já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela, etc…). O oponente pego diz tudo o que o perguntarem, desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita.

Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu, que requer grande quantidade de chakra, o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente, sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei.

Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção, vendo o que acontece perto daquele lugar. Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável.

Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru, Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu, Ninpou - Mazeru no Jutsu, feita por Orochimaru através de experimentos. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi, ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se

85

locomover. Esta técnica não é perfeita.

Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU, Shizune, Hyuuga Hinata, Uchiha Sasuke, Orochimaru, Fuuka, Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu, por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo, e concentrando chakra nas agulhas, atinge pontos estratégicos, paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações.

Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns, o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais.

Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu, A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes, podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. Elas podem se recombinar.

Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu, o chamando sempre que quiser. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica, destruindo a agulha. Normalmente, quando o jutsu começa a falhar e a memória volta, o ninja afetado sofre dores constantes.

Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário, penetrando suas moléculas nele. Uma vez que tenha feito isso, Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora, matando-os lentamente. Entretando dentro de corpo alguém, eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro, teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos;como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka.

86

Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou, Sasori, Chiyo, Yomi, Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki , Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo, o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um, Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu , e que tenha a marionete, pode usar todas as marionetes.

Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru, Tsurugi Misumi, Touji Mizuki, Nurari, Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato , Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável, podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente.No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca,ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica.

Ningu Kekkai - Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas - Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin, Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin, Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular, onde o alvo fica bem no centro, eles cravam suas espadas no chão, e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras, essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem, e então atacam quem estiver no centro.

Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa. Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo, Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição, diferente de um Selo de Mão, a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem, e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku, mas não a executa com a mesma maestria. É uma técnica de alto nível e muito rápida, por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. Foi uma técnica de sua própria autoria. Para usá-la, Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão, sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. Logo, desperta o espírito do Deus Hindu Shiva, fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. No início, reagindo diretamente para com suas emoções, braços de cor vermelha escuro surgem, atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade. Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto, Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem, atacando em uma velocidade inigualável, chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. Pelo nome da técnica, estima-se que depois de usada em seu poder extremo, consiga desferir até mil socos por segundo.

87

Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu, a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção, devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. Essa espada reage ao Chakra, e o amplifica, fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão.

Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo, após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície, Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku.

Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru, Yakushi Kabuto, Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi. Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai.

Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa. Para utilizar esse jutsu, o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. Depois disso, o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo, com Kekkei Genkai, se tiver, e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original. Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre, o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada.

Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru, Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses, Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais, que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções, como se fossem jogadas individualmente muito rápido.

Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken, o usuario pode controlar seu caminho e movimento, usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. O braço que faz quase todo o trabalho de

88

redirecionalização da Fuuma Shuriken.

Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku, que é limitado quando seu hospedeiro está acordado. Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência.

Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage, Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal, Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. No caso de Guren, ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares.

Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu, seguido do Taijutsu Sennen Goroshi, depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu, após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin, Gamabunta, e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu, transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko, e finalizando, a utilização do Kyuubi Taijutsu, ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi.

Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Nesse jutsu, após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon, Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou - Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes, podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas.

Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Descrição: Zetsu é capaz de absorver, para dentro de si, corpos de cadáveres, geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus, ou dos próprios membros da organização, que forem eventualmente mortos. Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização.

89

Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou - Taren Niku. Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade, é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang), para obter vantagem em certas ocasiões. Como foi mostrado, na reunião dos cinco Kages. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só. Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon, já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio. Além disso, cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou - Yuuki Baindau.

Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru,Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi. Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima.

Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto, com o chakra da Kyuubi, pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho, podem anular qualquer tipo de jutsu, seja Katon, Suiton, etc.

Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki, Pain e Shichibi no Kabutomushi. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar,até agora ele é o único bijuu capaz de voar.

Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu. Rank: - . Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles.

90

Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém. Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido.

Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma. Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade, assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado.

Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu. Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo, Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles. Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria. Aparentemente no mangá, é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente.

Bodi Henkou - Yuuki Baindau (Modificação Corporal - Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados. Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida. Mas, ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin, Houshi no Jutsu e Ninpou - Taren Niku.

Suna (Areia)

Quem usa: Gaara, Sasori, Kazekages, Suna no Shukaku ,Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton, esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara. É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular, e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável, sem influência do seu Bijuu.

91

Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor, cortes, lesões ou fraturas na área atingida. Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou, até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço.

Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo. Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo.

Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar, morrerá ali.

Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto. Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam, eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos.

Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B Se Gaara for atacado, ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum.

92

Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia Rank:

1ª aparição: Usuários: •

Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui.

Gaara (na forma de MiniShukaku)

Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku, podem re-estabelecer o membro sacrificado.

Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • •

Gaara Sasori

Nota: Sasori só usa no Mangá. Concentrando areia em forma de esfera, o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa.

Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B

1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local, ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido. Gaara concentrando seu chakra, invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia, assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku, por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa).

Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo.

Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta

Rank: C

93

Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara, Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão.

contra Deidara Usuários: •

Versão melhorada do Shisuna, onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia, mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu, esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe.

Gaara

Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo. É praticamente indefensável.

Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: •

Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar.

Gaara

Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla, o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. Após seus uso, o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo.

Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu, só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. Ele cria uma esfera em volta do inimigo.

Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários:

Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou, que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia, cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio, quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente

94impossível para o oponente escapar.

Gaara

Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia, essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela. Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu", mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia.

Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu", o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente.

Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto. Bem parecido com o Sabaku Sousou, só que numa escala maior. Uma técnica que pára o movimento da areia, deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão.

Saikyou Zettai Hougeki - Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto - Lança do Shukaku Exclusivo do anime • •

Rank: A

Gaara Gaara junta areia na mão, criando uma lança muito afiada, podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma.

Saikyou Zettai Bogyo - Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta - Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • •

Gaara Suna no Shukaku

Rank: A Para parar um ataque, Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo, usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro.

95

Saikyou Zettai Bogyo - Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta - Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • •

Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra, Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala. Essa técnica serve também para proteger o usário. Requer uma grande quantidade de areia por perto, e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu".

Gaara Suna no Shukaku

Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente, para levantá-lo; e outro que vem em direção ao primeiro pilar. Quando os dois pilares se chocam, o inimigo é esmagado.

Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário. No caso de Gaara, a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se, mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa.

Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos, é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica. Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia, ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku.

Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário. A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate), e faz com que o corpo de usuário pese mais. A areia é capaz de ser quebrada, se bastante força for aplicada.. Só que para mantê-la ele gasta muito chakra, e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar.

96

Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente.

Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo.

Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme •

Gaara

Rank: A

Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem, formando pequenos pilares. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida, depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas.

Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: •

Gaara

Nota²: Como mostrado na luta, Gaara pode fazer até 3 misseis desse. O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância, se for necessário. Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu".

Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários:

Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los.

97

Exclusivo do filme •

Gaara

Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: •

Gaara

Rank: A Gaara usando sua areia, faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente.

Satetsu (Areia de Ferro)

Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna,Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. Nota²: Pelo que parece, Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro,a partir dos minerais presentes na terra ou no solo,assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu. Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage,Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro), que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio, criando assim a Areia de Ferro, além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas, Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna.

Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage

Rank: A Ao levantar uma das mãos, o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte.

Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: •

Sandaime

Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche

98

de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo, É praticamente indefensável. Kazekage

Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage

Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia, cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio, quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar.

Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage

Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar, tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela.

Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage

Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou".

Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage

Rank: A Após o Satetsu Kyuu, o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro.

Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: •

Sandaime Kazekage

Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades, o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar, muito fechadas. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas, impalando ou perfurando o inimigo. O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas. Para completar, o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados, tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal.

Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição:

Rank: A

99

Usuários: •

Sandaime Kazekage

Manipulando o Satetsu, o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças, e faz com que essas armas chovam sobre o alvo. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno, exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear.

Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: •

Sandaime Kazekage

Rank: C Manipulando o Satetsu, um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário, assim ele pode levitar e voar.

Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage; Sasori

Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário. Este movimento, tanto causa danos, como envenena o inimigo.

Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma, Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais. Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor),pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai.Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta,incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes.Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor.Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes.

Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes.

Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo, dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o.

100

Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força.

Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo.

Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda, esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem.

Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos.

Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton), terra (Doton), fogo (Katon), vento (Fuuton) e raio (Raiton).Os elementos podem se fundir e criar novos elementos, para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais.

Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi, Nagato, Sarutobi Hiruzen, Yamato, Deidara, Fudou, Jiraiya, Jiroubou, ANBU, Fuuka, Giita, Fuen, Kakuzu, Senju Hashirama, Tobi/Uchiha Madara, Orochimaru, Yakushi Kabuto, Touji Mizuki, Roushi, Yonbi no Saru, Juubi, Fuuma Kagerou, Onoki, Guren, Oboro, Kagari, Kyuubi, Mubi, Kurosuki Raiga, Zetsu,Nagato, Hoshigaki Kisame, Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato, Ninjas da Vila Oculta da Grama, Tsuchigumo Shiranami, Gozu,Nango e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra, para criar elevações na terra, se esconder nela, entre outras

101

funções. Tem grandes chances Suiton, mas perde para Raiton.

Doton - Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra - Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu.Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo.

Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen, Orochimaru, Uchiha Madara, Kabuto, Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama, que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus, mostram ser mais resistentes que os bunshins normais.

Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra. Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara.

Doton - Doroku Gaeshi (Estilo Terra - Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão, uma parede defensiva vai se levantar, protegendo o usuário e quem estiver atrás dela.

Doton - Doryou Dango (Estilo Terra - Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras, que é jogada contra o inimigo.

Doton - Otoshi Buta (Estilo Terra - Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente, que mesmo se sobrevivesse, difícilmente sairia dali.

102

Doton - Doryuuheki (Elemento Terra - Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen, Hatake Kakashi, Nagato, Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca. Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca. Quase instantaneamente, o barro se transforma em um imenso paredão sólido, onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga, ficando assim mais sucetível à ataques.

Doton - Doryuu Jouheki (Estilo Terra - Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato, Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha, para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu, criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens, ou então, esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque.

Doton - Doryuu Taiga (Estilo Terra - Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama, que arrasta o inimigo para onde o rio levar.

Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra - Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão, o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra. Depois, coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro, com o Chakra Kuuin Jutsu. Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula, o ninja a recupera.

Doton - Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra - Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen, Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra, o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto, esmagando o inimigo. No caso de Fuen, ela usa como armadilha para o Doton - Uitenpen.

Doton - Ganban Kyuu (Elemento Terra - Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B

103

Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários, o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente, juntando elas para esmagar o mesmo.

Doton - Domu (Elemento Terra - Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu, Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse. Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo, também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais.

Doton - Retsudo Tenshou (Elemento Terra - Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato, Deidara, Onoki Selos: Tigre, Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica, o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo.

Doton - Yomi Numa (Elemento Terra - Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco, Tigre Descrição: Um pântano aparece, afundando tudo o que estiver em cima. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar, controlando o chakra do pântano. Mesmo que seja puxado, o pântano não permite que seu criador afunde, a menos que seu criador queira ser afundado.

Doton - Doryuukatsu[1] (Elemento Terra - Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou, Yamato, Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho, Javali, Rato, Cavalo, Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo, que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. O comprimento, largura, direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário.

Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto, Hatake Kakashi, Kurosuki Raiga, Família Kurosuki, Uchiha Madara/Tobi, Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra. Com o Jiongu, Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra.

104

Doton - Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra - Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga. Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido, o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível.

Doton - Domu (Elemento Terra - Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários, Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton. Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes. Sofre com o Raiton.

Doton - Dochuu Senkou (Elemento Terra - Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão.

Doton - Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra - Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden, episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou, Senju Hashirama, Yamato, Uchiha, Madara, Ninjas de Iwagakure no Sato

Rank: C

O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o.

Ninpou - Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja - Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Variante do Ari Jigoku. O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente, sendo capaz de sugar muito mais coisas.

Doton - Doryuudan (Estilo Terra - Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B

105

Selos: Bode, Cavalo, Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá. Descrição: Após fazer o Donton - Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca,que pode ser usado com Karyuudan.

Doton - Doryuusou (Elemento Terra - Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama. Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo.

Doton - Ganchuusou (Elemento Terra - Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka, Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo.

Doton - Doro Houshi (Elemento Terra - Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi, porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. O jutsu vira uma cobra de lama. Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente.

Doton - Tsuchi Kairou (Elemento Terra - Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri, e o Fuuton: Kami Oroshi. Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra. Quando combinado com um jutsu de fogo, e um de vento, forma túneis repletos de fogo, praticamente matando quem estiver dentro.

Doton - Gansetsukon (Elemento Terra - Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha.

106

Doton - Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra - Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato, Senju Hashirama, Fudou, Yamato, Fuuka, Fuen, Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O usuário entra em rochas, escapando de alguns ataques.

Doton - Uitenpen (Elemento Terra - Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco, Cachorro, Pássaro, Macaco, Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale, o ninja faz selos, muda totalmente o relevo do local, criando um vale de rochas e montanhas, o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas. Sobe para S quando ele renasce os zumbis.

Doton Soseijutsu - Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra - Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Selos: Porco, Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua, mas com toda a sua racionalidade, destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir. Se a técnica for desativada, os cadáveres imediatamente viram pó. Os cadáveres agem como zumbis de verdade.

Ninpou - Iwa Nadare (Arte Ninja - Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá. Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo, Serpente, Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco, para fugir ou atacar o oponente.

Doton - Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra - Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: Após fazer os selos necessários, o ninja cria vários pilares de terra, fazendo um prisão.

Doton - Dochikyryuu (Estilo Terra - Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato

107

Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca. Uma versão Doton do Suiton - Suiryuudan no Jutsu.

Doton - Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra - Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. Descrição: Após os selos necessários, Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas, Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica.

Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara, Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá. Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha, ele pega argila de uma mochila e a remodela, criando algo. Ele pode criar uma aranha, um pássaro, porco, entre outros. Com o chakra necessário, essa forma ganha vida e é controlada por Deidara, explodindo quando o artista quiser. Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte, até mesmo o seu especial #C3, que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito.

C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro, Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo, Deidara cria pequenos pássaros e insetos, que possuem um poder de explosão pequeno, mas útil dependendo do objetivo.

C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra,e nestas minas a uma porção absurda de Argila. O oponente, ao tocar no solo, ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão.

C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara.

108

Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo, Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara), é uma das especialidades de Deidara.

Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. Tem efeito maior que o C1.

Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo, que parece mais com um porco com asas, com poder maior de explosão.

Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo, que parece mais um porco com asas, maior que o C2 Kibaku Ushi, tem maior poder de explosão.

C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade, podendo se multiplicar como quiser.

C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo, Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão, é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. É a especialidade de Deidara.

109

C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode, Pássaro, Cachorro, Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele, a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode, e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que, uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário, explodem após o comando de Deidara. A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular, transformando o corpo do indivíduo em pó. As micro bombas não entram no corpo de Deidara.

Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki, Sasori. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente, além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. Com isso, Deidara ainda pode formá-los como quiser, criando novas marionetes do tamanho que quiser. Como o C1, C2, etc., também podem explodir, a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada.

Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara, comendo argila explosiva C4, mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode, destruindo grande parte da área, Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. Diferente do nendo Bunshin, esse explode muito rápido, como um C4.

CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito, e então coloca nessa boca toda a argila que possui. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara, após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara, até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras, após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra, que ao atingir seu tamanho mínimo explode, gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável, a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe.

Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que, se machucado, se transforma em argila pura, podendo

110

prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. Esse é diferente do kibaku bunshin, pois esse não explode.

Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. Semelhante a um Shunshin no Jutsu. Deidara primeiro come argila explosiva, então depois ele cospe um pequeno clone escondido. O clone, se machucado, se desfaz em argila totalmente, diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe, seja qual for, o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento.

Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari, Fuuka, Kakuzu, Onoki, Sabaku no Gaara, Naruto Uzumaki, Hatake Kakashi, Sarutobi Asuma, Sora, Fuuka, ANBU, Uchiha Madara, Baki, Setsuna, Kyaku, Jin, Seimei, Kazekages, Kyuubi, Orochimaru, Koori Haku,Hyuuga Hinata,Hyuuga Neji,Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku, Juubi, Nagato, Shimura Danzou, Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Tem grande vantagem contra Raiton, mas perde para Katon.

Fuuton - Shinkuuha Tradução: Elemento Vento - Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto, capítulo 477. Usuários:Shimura Danzou

Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante.

Fuuton - Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento - Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto, capítulo 477. Usuários: Shimura Danzou

Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário, o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante.

111

Fuuton - Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento - Grande Esfera de Vácuo Rank: S

1ª aparição: Naruto, capítulo 479. Usuários: Shimura Danzou

Selos: Tigre, Cachorro Depois de completar os selos necessários, o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido. Esta esfera tem um grande poder destrutivo.

Fuuton - Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento - Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto, capítulo 479. Usuários: Shimura Danzou

Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo.

Fuuton - Reppushou Tradução: Estilo Vento - Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden, episódio 128. Usuários: • •

Nagato Oonoki

Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai, Oonoki também é capaz de realizar essa técnica. Ao juntar as mãos, o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe. Quando usado em força extrema, esmaga o alvo da rajada, devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo.

Ninpou - Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto, episódio 43. Usuários: Temari

Rank: C Temari usa seu leque, com a 3ª lua aberta, para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente.

Ninpou - Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja - Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto, Rank: B episódio 125. Usando seu leque, com a 3ª lua aberta, Temari produz um vento poderoso, que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques. Temari usou contra Tenten, que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais.

112

Ninpou - Ookamaitachi Ninpou - Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja - Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto, capítulo 466. Usuários: Temari

Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes. Este ataque pode ser uma versão mais poderosa, variante do Ninpou - Kamaitachi no Jutsu.

Fuuton - Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento - Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto, episódio 43. Usuários: Temari

Rank: A Temari, faz com que caia sobre o oponente um tornado e, com pressão do vento, vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente), e também o prende, pois em volta deste estará uma enorme ventania.

Fuuton - Atsugai Fuuton - Atsugai Tradução: Estilo Vento - Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden, episódio 84. Usuários: •

Kakuzu

Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva. Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente. Também pode ser usado em combinação com Katon - Zukkoku.

Fuuton - Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento - Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden, episódio 160. Usuários: •

ANBU

Rank: B Selos: 9º cavalo, coelho, cachorro, cabra, dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton - Shichuu Shibari. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa.

Fuuton - Gama Teppou (Elemento Vento - Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá. Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação

113

(Gamatatsu), unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton), gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo.

Fuuton - Juuha Shou Tradução: Elemento Vento - Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden, episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela, assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo. do anime Sora

Fuuton - Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento - Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden, episódio 57 É como o Juuha Shou, só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante. anime Sora

Fuuton - Fuusajin (Elemento Vento - Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Usando seu leque, com a 1ª lua aberta, Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca, cegando temporariamente seu oponente. Também serve de defesa, que com esse vento, Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente, além de causar a poeira.

Fuuton - Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento - Clone de Vento) Quem usa: ANBU, Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton, o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto.

Fuuton - Rasengan (Elemento Vento - Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal. Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto. Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra, o Vento

114

(Fuuton). Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta, tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo, mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes. Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal, porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor, o que lembra uma pequena Shuriken. Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton.

Fuuton - Rasenshuriken (Elemento Vento - Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. Nota²: No Modo Sennin, Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo. Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan, o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra, muda também sua natureza, colocando chakra do elemento vento. Assim como o Oodama Rasengan, o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin, um para liberar o chakra, outro para moldá-lo, e o último para adicionar o elemento fuuton. Com o elemento vento, ele cria quatro lâminas em sua volta, que lembra uma Shuriken, por isso o nome do ataque. Se for estudar o ataque microscopicamente, se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo, destruindo seus tenketsus (pontos de chakra). Um ataque muito poderoso, mas que causa danos ao usuário, pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células. O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken. Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin.

Fuuton - Renkuudan (Elemento Vento - Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado, Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu, só que ao invés de fogo, é utilizado ar.

Fuuton - Kaze no Yaiba (Elemento Vento - Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão, o usuário corta o ar, criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo.

Fuuton - Toppa no Jutsu (Estilo Vento - Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka, Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi, Minato Namikaze, Gaara, Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão.

Fuuton - Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento - Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru, Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico

115

Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton - Toppa. Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos.

Fuuton - Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento - Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado, Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar, exalando no inimigo, atirando-o bem longe e lhe causando graves danos, dependendo da situação do adversário pode mata-lo. Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa.

Fuuton - Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento - Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden, episódio Selos: Dragão 61. Usuários:Exclusivo do Com este poder, pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar. Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez.

Fuuton - Kaze Shuriken (Elemento Vento - Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento, o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção, e alterar suas direções.

Fuuton - Suiran Reppu (Libertação do Vento - Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas.

Fuuton - Kaze no Tate (Elemento Vento - Escudo de vento) Quem usa: Kyaku; Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento, assim fazendo um campo de chakra em volta dele,

116

conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus

Fuuton - Kami Oroshi (Elemento Vento - Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Kairou, e o Katon - Hibashiri. Descrição: Cria um ciclone horizontal, que em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e o Katon - Hibashiri, cria um túnel cheio de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Fuuton - Kamikaze (Elemento Vento - Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Fuuton - Goukuhou (Elemento Vento - Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções.

Fuuton - Kaze Gaeshi (Elemento Vento - Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento, voltando-o contra seu inimigo.

Fuuton - Kaze Kiri (Elemento Vento - Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar

Fuuton - Kujaku Senpuu (Elemento Vento - Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken, ele solta uma poderosa rajada de vento, semelhante a

117

um furacão mas na horizontal.

Fuuton - Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento - Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão.

Fuuton - Senmoufuu (Elemento Vento - Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho, e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante, porém mais poderoso.

Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami, Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos.

Fuuton - Kaze Kaiten (Elemento Vento - Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto, na forma de Kyuubi, libera várias raposas de dentro de si, e cria um furacão que é quase impossível de escapar. O único que escapou foi Pein, com seu Shinra Tensei.

Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha, Namikaze Minato, Sarutobi Hiruzen, Jiraiya, Fuuma Kagerou, Juubi, Nibi no Nekomata, Yugito Nii, Gamakichi, Yakushi Kabuto, Giita, Shizuku, Hanzou, Aoba Yamashiro, Hatake Kakashi, Sarutobi Asuma, Kakuzu, Fuuka, Mitarashi Anko, Roushi, Nagato, Gamakichi, Tsuchigumo Shiranami, Kyuubi, Eremita dos Seis Caminhos, Kigiri, Houki, Orochimaru, Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo. Para usar o Katon, o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito, para liberá-lo de uma vez só, no formato que desejar. Tem grande vantagem contar Fuuton, mas perde para Suiton.

118

Katon - Endan (Elemento Fogo - Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos, o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso.

Katon - Daiendan (Elemento Fogo - Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo. Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior. Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente, enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas. Não requer selos.

Katon - Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo - Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369. Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba, esses papéis bomba são mais fortes que o normal, sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo, os papéis parecem vivos, e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo, e ao explodir, gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável, a explosão é tão forte que destrói toda a região, não sobrando nada.

Katon - Gamayuendan (Elemento Fogo - Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya,Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo, ou algo que possa atear fogo, portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica, alem de só usar no anime. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta, o rei dos sapos, solta óleo pela boca em grande quantidade, e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo, derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado.

Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon, então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia, então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu.

Katon - Gamayudan (Elemento Fogo - Bomba de fogo do óleo de sapo)

119

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan (Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu (Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu (Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou (Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha

Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan (Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu (Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku (Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko (Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara (Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto (Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan (Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan (Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu (Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri (Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri (Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio) Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin (Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori (Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake, Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro, Coelho, Macaco. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo.

Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento, consiste em duplicar o dano no adversário. Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. Pode ser um ataque letal.

Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região. Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5.

Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão, essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque, em adição, se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber, o que dá a técnica uso defensivo. Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi, Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica.

Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco, Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada, jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim, onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto, além de derrotá-lo.

124

Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado, com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara, quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke, o uso dessa técnica as desativou. A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo, causando dano a nível celular. Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal.

Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori, usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2, diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori.

Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura, comprimento ou espessura, tornando-a uma poderosa arma. Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros, como mostrado na luta contra Deidara, e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho, como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden.

Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada, conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte, Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru, é uma versão mais fraca do Chidori Eisou.

Raiton - Gian (Elemento Trovão - Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas. Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo.

125

Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá. Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton, o Raikage ativa seus reflexos, fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. Enquanto estiver usando esta técnica, sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze, tornando difícil, senão impossível, mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. A armadura também aumenta a sua defesa, o que torna impossível, mesmo para o Chidori completamente perfurar ele.

Raiton - Raigaa Boomu (Elemento Trovão - Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton - Raiton Yoroi, o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto. Em seguida usando sua força extrema, esmaga-os de cabeça para o chão. Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto. Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes, e Sasuke se não utiliza-se Susano'o, ele poderia ter sido morto por ele. O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o.

Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá. Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi, o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal, podendo matar o adversário.

Raiton - Shichuu Shibari (Elemento Trovão - Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre, Porco, Cachorro, Galo, Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários, o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton, é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga.

Raiton - Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão - Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre, Galo Macaco, Cabra, Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original, mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante.

126

Raiton - Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão - Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra, porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton, quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade.

Raiton - Kangekiha (Elemento Trovão - Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki. Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu.

Ninpou - Raigeki no Yoroi (Arte Ninja - Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques.

Ninpou - Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja - Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Usando seu chakra, um dragão de trovão é formado. Ele captura seus oponentes, soltando uma grande descarga elétrica.

Ninpou - Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja - Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Juntando suas duas espadas, Raiga faz com que raios caiam do céu, que fica negro, e atinjam o oponente.

Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Juntando as suas espadas, a eletricidade começa a crepitar. Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra. Quando a corrente aproxima o seu objetivo, ele pode partir-se

127

em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente.

Raiton - Raikyuu (Elemento Trovão - Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada, sendo jogada depois nos inimigos.

Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel, Ranke forma uma barreira elétrica, que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela.

Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin, Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Usando a Pedra Gelel, Temujin concentra o seu poder na sua espada, podendo lançar energia verde pura no seu oponente. Se concentrar um pouco mais, pode criar uma barreira, que impede ataques.

Raiton - Jibashi Tradução: Elemento Trovão - Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden, Selos: Porco, Cabra, Serpente episódio 60. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi, o usuário faz os selos necessários, fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética, que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário, se não o deixa inconsciente.

Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel, Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta.

128

Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito, Tou'u, Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu, os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo. Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte, Sul, Leste, Oeste), energizando seus Chakras de Elemento Trovão. Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida, devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área, quando isso acontecer toda a área será destruida, sendo totalmente incinerada.

Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá. Descrição: No ar, seu cajado se divide em três. Quando cai no chão, forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais). Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão", e cada um é ligado com um tipo de campo de força. O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir, ou usando Shunshin no Jutsu, ou pulando para fora da prisão.

Raiton - Sandaa Saaburu (Elemento Trovão - Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo.

Raiton - Hiraishin (Elemento Trovão - Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente, o ninja levanta o seu braço para o ar. O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente.

Sonoichi: Raiton - Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão - Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade.

Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato,Hatake Kakashi,Uzumaki Naruto,Senju Tobirama, Kakuzu, Yamato, Senju Hashirama, Kamizuki Izumo, Nagato, Momochi Zabuza,Hoshigaki Kisame, Hozuki Suigetsu, Kagari, Fuuka,

129

Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira, Gamariki, Gama Bunta, Gama Tatsu, Mei Terumi, Utakata, Irmãos Demônios, Akado Yoroi, Uchiha Itachi, Darui,Nurari, Tsuchigumo Hotaru, Hisame, Murasame, Kirisame, Suien, Amachi, Isaribi, Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas, seja como proteção, clonagem ou outros fins. Tem vantagem contra Katon, mas perde para Doton.

Suiton - Goshokuzame (Elemento Água - Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha, Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água.Então, Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. Depois de fazer os selos necessários, aparecem tubarões sedentos por sangue, atacando quem estiver por baixo da água.

Ninpou - Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja - Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi, Momochi Zabuza, Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Hozuki Suigetsu, Uchiha Madara, Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa, deixando o inimigo com visibilidade zero, vulnerável a ataques.

Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi, Senju Tobirama, Momochi Zabuza, Hoshigaki Kisame, Hozuki Suigetsu, Uchiha Itachi, Uchiha Madara , Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro, Kagari e Mubi só usam no anime. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água, que possuem 10% do poder original, mas que não podem se distanciar muito do ninja original. Dentro da água, o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente.

Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu, Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido, assim não recebendo danos dos golpes. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido.

Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton - Hahonryu de Yamato e do Fuuton - Rasengan de Uzumaki Naruto. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo.

130

Suika no Jutsu (Torrente,Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura. Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas, diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele. Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela.Com essa habilidade,Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques,e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido.Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai.

Suiton - Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água - Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu, o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo, com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água.

Suiton - Suishouha (Elemento Água - Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece, e acerta os inimigos com grande força.

Suiton - Baku Suishouha (Elemento Água - Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Hozuki Suigetsu, Senju Tobirama, Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local, podendo matar o oponente por afogamento. Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha.

Suiton - Daibaku Suishouha (Elemento Água - Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama. Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi, E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage. Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha.

Suiton - Daibakufu no Justu (Elemento Água - "Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza, Hoshigaki Kisame, Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi

131

Rank: A Selos: Tigre, Boi, Macaco, Coelho, Bode, Porco, Boi, Cavalo, Macaco, Tigre, Cachorro, Tigre, Serpente, Tigre, Boi, Macaco, Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente.

Suiton - Hahonryu (Elemento Água - Água Ruidosa) Quem usa: Yamato, Senju Hashirama e Senju Tobirama. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente, logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água.

Suiton - Mizurappa (Elemento Água - Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko, Kurotsuchi, Utakata, Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão, Boi, Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre, Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya, a Yahiko. Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada.

Suiton - Mizu Kamikiri (Elemento Água - Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku, Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover. Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage, quando foi invocado por Orochimaru, mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica.

Suiton - Suijinheki (Elemento Água - Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama, Uchiha Madara/Tobi, Hozuki Suigetsu, Hatake Kakashi, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame , Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre, Serpente, Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior. Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques.

Suiton - Suirou no Jutsu (Elemento Água - Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza, Hoshigaki Kisame, Uchiha Itachi, Uchiha Madara, Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre, Cavalo, Coelho, Tigre, Cavalo, Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme, que possui resistência maior que o aço. O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo, ele morre por falta de ar.

132

Suiton - Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água - Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água, persegue seu oponente e o segura, e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota, após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar.

Suiton - Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água - Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi, Shizuku, Momochi Zabuza, Yagura, Shibuki, Senju Tobirama, Hoshigaki Kisame, Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi, Macaco, Coelho, Rato, Porco, Boi, Cavalo, Rato, Tigre, Cachorro, Tigre, Cobra, Boi, Bode, Cobra, Porco, Bode, Boi, Rato, Macaco, Dragão, Boi, Cavalo, Bode, Tigre, Cobra, Rato, Macaco, Coelho, Porco, Dragão, Bode, Rato, Boi, Macaco, Rato, Porco, Tigre. Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta, ganhando a forma de um dragão, que parte para atacar o inimigo.

Suiton - Suikoudan no Jutsu (Elemento Água - Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki, Hatake Kakashi Selos: Tigre, Boi, Dragão, Coelho, Pássaro, Dragão, Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta, toma a forma de um tubarão e ataca.

Suiton - Daikoudan no Jutsu (Elemento Água - Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta, toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário. Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido, tornando a técnica do oponente inutil, isto é, quanto mais poderosa a técnica usada, mais poder o missil obtem.

Suiton - Suigadan (Elemento Água - Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando.

Suiton - Suishi no Jutsu (Elemento Água - Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar, por exemplo, para

133

apagar incêndios.

Suiton - Mizuame Nabara (Elemento Água - Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário, o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca. Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Se o oponente pisa na água, os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo. Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície, ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade.

Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade. Não necessita de selos.

Suiton - Takitsubo no Jutsu (Elemento Água - Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato, Senju Hashirama e Senju Tobirama. Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira, se estiver em cima de um lugar alto, e por isso, geralmente é usado em conjunto com o Doton - Doryuu Joheki.

Suiton - Teppoudama (Elemento Água - Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta, Gamatatsu, Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos, o sapo atira bolas de água pela boca.

Suiton - Suisahan (Elemento Água - Maremoto de Água) Quem usa: Yamato, Hozuki Suigetsu, Senju Hashirama, Yagura, Uchiha Madara/Tobi, Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local. Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo, matandoo devido à pressão da água.

Suiton - Ukojizai no Jutsu (Elemento Água - Técnica da Chuva Rastreadora)

134

Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro, Rato, Boi, Macaco, Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local, fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva, sabendo de imediato quando a algum intruso.

Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame, Hisame, Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Descrição: O ninja cria um chicote de água que, ao envolver o adversário, comprime o corpo do mesmo, podendo lhe quebrar alguns ossos.

Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Descrição: Usando seu chakra, Shibuki pode mover o elemento vento, misturando com um pouco de água, e criando um imenso tornado em volta do seu corpo, podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários, ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo.

Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki, Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Descrição: Uma espada feita 100% de água, controlada pelo chakra do shinobi. Mesmo sendo uma espada feita de água, faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal.

Suiton - Haran Banshou (Elemento Água - Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela, e depois passa a frente inundando todo o local.

Suiton - Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água - Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden, Selos: Porco, Tigre, Cavalo, Dragão episódio 60. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi, porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. O jutsu vira uma cobra de lama. também suado com o Raiton - Jibashi para a corrente

135

Exclusivo do anime •

elétrica ficar mais poderosa. Fuuka faz os selos necessários, emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água, sendo que a mesma parece uma "boca de cobra", atingindo o adversário podendo até afogá-lo.

Fuuka

Suiton - Taihoudan (Elemento Água - Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe, ele pode lançar água de sua boca.

Suiton - Kokuu no Jutsu (Elemento Água - Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece. Se o adversário usar jutsus Katon, ele explodirá.

Suiton - Suiryuuben (Elemento Água - Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku, ANBU da Vila Oculta da Névoa, Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja), que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente.

Suiton - Suishuu Gorugon (Estilo Água - Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme. Descrição: Após o uso do Suiryuuben, Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo. Esta serpente é oca por dentro, porém com um simples movimento de mão, Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro, provavelmente matando instantaneamente.

Suiton - Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água - Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi, Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários, um vórtice de água vai se formar, sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo.

136

Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada, e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo. Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou.

Suiton - Suihashu (Elemento Água - Mão de Água) Quem usa: Yamato, Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote

Hijutsu - Kirisame (Técnica Secreta - Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus, exceto se o ninja quiser.

Suiton - Uramiame (Elemento Água- Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá. Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido, fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais.

Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas, como barreiras, clones, entre outras funções.

Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata

137

Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata cria diversas bolhas que, quando tocam em algo, fazem o objeto tocado queimar, pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor.

Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques, podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável.

Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente , as explosoes não são tão poderosas , mas dão dano .

138

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF