Informe de Mermelada de Mango Ciruelo

July 17, 2019 | Author: Everth | Category: Alimentos, Concentración, Agua, Calidad (Negocios), Mercado (Economía)
Share Embed Donate


Short Description

El presente informe detalla la fabricación de una fábrica mermelada, donde en este caso hemos elegido al mango ciruelo. ...

Description

0>;<

DHCJETJ= Lkeey Pfgkrkcbçe Cbëvjz FETJOPKETJS= Dji ckgph Cbhiëe, Lrjddy Mkrk \kroks, Jisk Sbkhey Iikehs Cbëvjz, _kitjr Ifgky Tksfiik, Bj`jr Gkcbuck K`keth, Iuz Gkrijey Ghstkcjrh , Ifssy ^khik 

   Zefvjrsfdkd Ekcfheki Dj Ckmkgkrck

Jvkiukcfóe dj ik prhduccfóe

Gjrgjikdk Dj Gkeoh Cfrujih F.

FETPHDZCCFÓE= Ji prjsjetj felhrgj djtkiik ik lk`rfckcfóe dj uek lë`rfck gjrgjikdk, dhedj je jstj cksh bjghs jijofdh ki gkeoh cfrujih. Jstj lruth eh sj prhducj k orke jsckik chgh htrhs lruths dj`fdh quj js eh tke chgjrcfki y guy phch chehcfdh, sj djskrrhiik je pjqujûhs cuitfvhs dj ik zhek ehrtj dji pkçs chgh ^furk je ihs dfstrfths quj sj jecujetrke lujrk dj ik cfudkd dj Suiikek1 y htrk pkrtj je kiouehs kioue hs iuokrjs dj ik sjivk pjrukek. Ji ër`hi dhedj sj jxtrkj ji lruth gfdj jetrj ;> k ;:gts dj kiturk, che chpk rjdhedjkdk che rkgks bhrfzhetkijs h kscjedjetjs. Ihs lruths sj dfspheje je oruphs chioketjs, ckrehshs dj ;.: k 3 cg. She dj chihr vjrdj h kgkrfiih kekrkemkdh, chetfjeje dj 3 k 4 sjgfiiks keohstks dj ;.:cg dj ikroh1 che ue lujrtj sk`hr korfduicj, chgjstf`ij, su gkdurjz js dj Muifh k Hctu`rj. ^hr su ekturkijzk dj lruth sj kdkptk je cifgk su`trhpfckijs che tjgpjrkturks `kmks pjrh gkyhrjs quj ;0¾C, thijrk sujihs skifehs y pjrfhdhs sjchs, sus prfecfpkijs ushs she pkrk bjikdhs, muohs (Tjtrkpkca), gjrgjikdk, chesjrvks, bjikdhs y mkrk`js (pkrk ik ths) dj`fdh k su vkihr eutrfcfheki. Kpkrtj quj ik gkdjrk sfrvj pkrk ckmks dj jg`kikmj, gkdjrk pkrk pkifths dj lhslhrh, y puipk pkrk pkpji.

FF.

[email protected]\HS= h h

h h

h

h

^rhducfr Gjrgjikdk k `ksj dj lrutk ekturki (gkeoh) dj jxcjijetj ckifdkd. Chetkr che ue kg`fjetj kdjcukdh pkrk gketjejr je óptfgks chedfcfhejs ihs fesughs. Chetkr che gkqufekrfk dj vkeoukrdfk pkrk h`tjejr gkyhr prhductfvfdkd. Jstk`ijcjr iks chedfcfhejs y vçks dj dfstrf`ucfóe pkrk ik vjetk dj Gjrgjikdk y htrhs prhducths quj hlrjcj ik jgprjsk. Fevjrtfr je ji pjrsheki, ckpkcftëedhihs y djskrrhiiëedhihs pkrk gketjejrihs chestketjgjetj chestketjgjetj ghtfvkdhs, ihorkedh `rfedkr ue sjrvfcfh dj ckifdkd. Ghstrkr quj ik gjrgjikdk dj gkeoh phr sjr ue prhducth ekcfheki, ki ghgjeth dj chgjrcfkifzkrih tjedrë ik phsf`fifdkd dj rjcf`fr uek jxfthsk kcjptkcfóe phr pkrtj dji chesugfdhr, quj rjchehcj ik rfqujzk `htëefck quj phsjj eujstrh pkçs. Djghstrkr ihs `jejlfcfhs ekturkijs quj tfjej ik gjrgjikdk dj gkeoh, ki ghgjeth dj chesugfrih, yk quj ik skiud dj iks pjrsheks js prfghrdfki ki festketj dj lk`rfckr y chgjrcfkifzkr ik gjrgjikdk, dj`fdh k quj su prhduccfóe js je lhrgk ekturki.

Zefvjrsfdkd Ekcfheki Dj Ckmkgkrck FFF.

Jvkiukcfóe dj ik prhduccfóe

GKPCH TJÓPFCH= Ik gjrgjikdk dj lrutks js ue prhducth dj chesfstjecfk pksthsk h ojiktfehsk quj sj bk prhducfdh phr ik chccfóe y checjetrkcfóe dj lrutks skeks chg`feëedhiks che kouk y kzýckr. Sj ckrkctjrfzk phr ik feciusfóe dj puipk dj lrutk h dj lrutk jetjrk1 ik chelfturk dj lrutk jetjrk js k vjcjs iikgkdk chesjrvk y dflfjrj dj ik  mkijk je quj jstk ýitfgk shih usk ji zugh dj ik lrutk, ojejrkigjetj guy chikdh pkrk bkcjrik ih gës crfstkifek phsf`ij. Ik jik`hrkcfóe dj gjrgjikdks js bkstk kbhrk ueh dj ihs gæthdhs gës chguejs pkrk chesjrvkr iks lrutks y su prhduccfóe cksjrk js supjrfhr k ik prhduccfóe bjcbk gksfvkgjetj. Iks ckrkctjrçstfcks gës skitketjs dj ik gjrgjikdk js su chihr `rfiiketj y ktrkctfvh, kdjgës dj`j pkrjcjr ojiflfckdk sfe gucbk rfofdjz. Ik Gjrgjikdk dj lrutks cçtrfcks. Js ji prhducth prjpkrkdh che uek h uek gjzcik dj lrutks cçtrfcks y jik`hrkdks bkstk kdqufrfr uek chesfstjecfk kdjcukdk. ^ujdj sjr prjpkrkdh che ueh h gës dj ihs sfoufjetjs feorjdfjetjs= lrutk(s) jetjrk(s) h je trhzhs, quj pujdje tjejr thdk h pkrtj dj ik cësckrk jifgfekdk, puipk(s), puræ(s), zugh(s) (muoh(s), jxtrkcths kcuhshs y cësckrk quj jstëe gjzcikdhs che prhducths kifgjetkrfhs quj chelfjrje ue sk`hr duicj, che h sfe ik kdfcfóe dj kouk Jxfstje gjrgjikdks dj prëctfckgjetj thdhs ihs tfphs dj lrutks= cfrujik, gkezkek, lrjsk, piëtkeh, krëedkeh, ghrk, cjrjzk, ekrkemk, ifgóe, gjg`rfiih, gjihchtóe, ki`krfchquj, y ue sfelçe dj lrutks gës. Kuequj ik lrutk js ji chgphejetj `ësfch, kioueks gjrgjikdks tkg`fæe sj pujdje jik`hrkr che bhrtkifzks, chgh ji thgktj y ik zkekbhrfk. Ik gjrgjikdk bjcbk dj lrutk, je ik quj ik puipk if`rj dj bujshs y sjgfiiks sj cujcj che kzýckr h gfji.

TK^[email protected]Ë

Tkg`fæe chehcfdh je ji Ehrtj dji ^jrý chgh= ’ gkeoh cfrujih LKGFIFK= KEKCKPDFKCJKJ [email protected] CFJETFLFCH= Sphedfks duicfs ^krafeshe

‗ 

  

[email protected] CHGZE= ’Tkpjrf`k‗, ’Tkpjrf`ë‗

SFEHEFGHS @HTKEFCHS= Sphedfks cytbjrjk Sheejrkt \kihr eutrfcfheki je ;>> or. dj pkrtj chgjstf`ij= 

Jejroçk ^rhtjçek

:< Acki >.< or 

Orksk

>.3 or 

Ckr`hbfdrkths ;4.0 or  Lf`rk

>.< or 

Ckicfh

36 go

Lóslhrh

0? go

Bfjrrh

>.? go

Zefvjrsfdkd Ekcfheki Dj Ckmkgkrck

Jvkiukcfóe dj ik prhduccfóe

Pjtfehi

> go

Tfkgfek

>.>: go

Pf`hlikvfek

>.;6 go

Efkcfek

>.
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF