Funkcionalna Hrana, Nutraceutici (1. Predavanje)(1)

June 12, 2019 | Author: Kanita Bakija | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

diatetika...

Description

FUNKCIONALNA HRANA I DIJETETSKI PROIZVODI Uvodno predavanje

Teme za seminarske radove 1.

Funkcionalna hrana s fitosterolima kao dopunska terapija statinima u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja

2.

Funkcionalna hrana kao nadopuna dijetoterapiji hiperholesterolemije

3.

Funkcionalna hrana i nutraceutici u tretmanu metaboličkog sindroma

4.

Nutraceutici u menadžmentu osteoartritisa

5.

Probiotici

6.

Čokolada kao funkcionalna hrana

RAZVOJ KONCEPT KONCEPTA  A 

 “Neka tvoja hrana bude tvoj tvoj lijek, a tvoj lijek  neka bude tvoja hrana”  (Hipokrat, 466-377 B.C.)

1900. Bolesti deficita 1950. Bioaktivne komponente 1970. 1990.

Bolesti suficita

 “Funkcionalna hrana” 

Starenje populacije

Zdravstvena osviještenost Promjene legislative Nove tehnologije

Zahtjevi tržišta

 Japan, 1984. – prva promocija koncepta 1991. FOSHU (Food for specified health uses)

brzo širenje na tržište Amerike, a zatim Evrope (konceptualni pristup)

FUNKCIONALNA HRANA   “Hrana koja pored osnovne nutritivne funkcije može ispoljavati i pozitivan efekat na zdravlje”   “Hrana izgledom slična konvencionalnoj hrani, namijenjena za konzumiranje u okviru

uobičajene prehrane, koja je modificirana s ciljem postizanja dodatne fiziološke uloge pored prostog zadovoljenja nutritivne potrebe” 

FUFOSE (EC Concerted Action on Functional Food Science in Europe):

 “proizvod koji uz osnovnu nutritivnu ulogu ima i koristan efekat na jednu ili više funkcija organizma, te na taj način poboljšava opšte i fizičko stanje i/ili smanjuje rizik nastanka bolesti. Konzumira se kao dio uobičajene prehrane. Ne dolazi u obliku pilula, kapsula ili bilo kojoj formi

dodatka prehrani.” 

Koncept funkcionalne hrane  

 

razumijevanje povezanosti prehrane i zdravlja novi pristup – postizanje optimalnog zdravlja i

mogućnosti sprečavanja rizika od bolesti obuhvaća sve grupe hrane razvoj proizvoda - kompleksan, skup i rizičan (tehnološki uslovi, zakonodavstvo, zahtjevi potrošača, prihvaćanje potrošača)

FUNKCIONALNA HRANA 

hrana koja pored nutritivnih efekata ima naučno  potvr đ  eno , pozitivno dejstvo na odreĎene funkcije organizmakonzumiranje kao dio prehrane

uobičajene

Problemi pri utvrĎivanju zdravstvenog djelovanja pojedinih sastojaka hrane: 

minimalna koncentracija potrebna za postizanjepovoljnog učinka dnevna doza aktivne komponente koju potrošač mora unijeti u organizamvremenski period kroz koji će pozitivan efekat na zdravlje biti vidljiv

Funkcionalna hrana u praksi 

Prirodna namirnica u kojoj je jedan od sastojaka obogaćen posebnim uslovima uzgajanjaNamirnica kojoj je dodat neki koristan sastojak (npr. probiotik)Namirnica iz koje je uklonjen neki sastojak tako da ta namirnica ima manje neželjenih efekata po zdravlje (npr. smanjen sadržaj zasićenih masnih kiselina)

Tipovi funkcionalne hrane 

Fortificirani proizvodi :

dodatno obogaćeni prirodno prisutnom bioaktivnom komponentom (npr. voćni sok s dodatkom vit. C).Obogaćeni proizvodi : dodati novi sastojci koji nisu prirodno prisutni (npr. margarin s fitosterolima)

Izmijenjeni proizvodi : štetni sastojci reducirani, eliminisani ili zamijenjeni supstancom s pozitivnim efektima na zdravlje (npr. vlakna ili mrkve umjesto masti u mesnim proizvodima)

Poboljšani proizvodi : korisni sastojci povećani putem genetske manipulacije, promjenom uslova kultivisanja/hranjenja (npr. jaja s omega-3 kiselinama)Namirnice prirodno bogate bioaktivnim komponentama s pozitivnim efektima na zdravlje?

 – FUFOSE: mogu se smatrati funkcionalnom hranom (npr. svježe, nepreraĎeno voće i povrće)...  – ali uz dokazanu djelotvornost → odobrenje za nutritivnu ili zdravstvenu tvrdnju

Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods 

Prehrambena tvrdnja –

svaka tvrdnja kojom se navodi ili sugeriše da hrana ima odreĎena posebna korisna prehrambena svojstva s obzirom na energetsku vrijednost ili sadržane nutrijente ili druge sastojke (npr. Sadrži vlakna,izvor vitamina E, bez trans-masnih kiselina i sl.)

Zdravstvena tvrdnja – bilo koja tvrdnja koja navodi ili sugeriše kategorije hrane, namirnice ili njenog sastojka i zdravlja

povezanost

Tvrdnja o smanjenom riziku –

navodi ili sugeriše da konzumiranje kategorije hrane, namirnice ili njenog sastojka značajno smanjuje rizik za nastanak  bolesti

 

navođenje tvrdnji ne smije biti pogrešno, dvosmisleno ili obmanjujuće zdravstvene tvrdnje moraju se temeljiti i potkrijepiti opće prihvaćenim

znanstvenim dokazima

REGULATION (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of  certain other substances to foods

Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (Sl. Glasnik BiH, 72/11)

Funkcionalna hrana? 

Mlijeko?Mlijeko s dodatkom vitamina?Jogurt s probioticima?Omega-3 kapsule?

Razvoj tržišta funkcionalne hrane nezadovoljstvo konzumenata cijenom lijekova i

konvencionalnom zdravstvenom zaštitom oskudne terapeutske alternative za hronične bolestitežnja ka personaliziranim lijekovima želja za odlaganjem efekata starenjafokus na prevencijipercepcija “prirodno je zdravo” EU tržište funkcionalne hrane 2004.

Nutraceutici (biološki aktivne komponente) 

nutrition + pharmaceutical (Stephen DeFelici, 1980)

 “ Hrana ili dio hrane koji ima pozitivan efekat na zdravlje, uključujući prevenciju i tretman bolesti”   izoliran ili prečišćen iz hrane  obično u dozirnoj formi  pokazano poželjno fiziološko djelovanje 

NUTRACEUTICI

NUTRITIVNI

NE-NUTRITIVNI

Nutritivni nutraceutici 

Makronutrijenti (ω-3, vlakna, proteini)Esencijalni mikronutrijenti (vitamini, minerali)Ne-esencijalne nutritivne komponente

(oligosaharidi, rezistentni škrob)

Ne-nutritivni nutraceutici 

Kulture mikroorganizama (probiotici)Fitonutrijenti/fitohemikalije (steroli, karotenoidi, terpeni, flavonoidi...)Ostali (glukozamin, hondroitin, koenzim Q10)

Područja primjene funkcionalne hrane • rast i razvoj • regulacija osnovnih metaboličkih procesa organizmu • kardiovaskularna fiziologija • odbrana protiv oksidativnog stresa • fiziologija GIT,

• kognitivne i mentalne osobine, raspoloţenje • fizičke performanse i fitness

Hrana za posebne prehrambene potrebe (Sl. Glasnik BiH 72/11) Namirnice izmijenjenog sastava namijenjene osobama sa posebnim potrebama u prehrani. a) b)

formule za dojenčad i formule nakon dojenja; preraĎena hrana na bazi žitarica i dječija hrana za dojenčad i malu djecu;

c)

hrana namijenjena za upotrebu u energetski-ograničenim

dijetama za smanjenje tjelesne težine; d)

e)

hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),

hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportiste,

f)

dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe;

g)

hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja

nepripada u kategorije navedene u tač. od a) do f) ovog člana

DIJETETSKI SUPLEMENTI  “ Dijetetski suplementi su namirnice koje dopunjuju normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala ili drugih supstanci sa hranljivim ili fiziološkim efektom, pojedinačno ili u kombinaciji, a u prometu su u doziranim oblicima dizajnirane da se uzimaju u odmjerenim pojedinačnim količinama (kapsule, pastile, tablete, pilule, kesice praška, ampule tečnosti, bočice za doziranje u kapima i sl.)” 

EU direktiva 2002/46/EC - definisana upotreba vitamina i mineralnih materija u dijetetskim suplementima. Ostali dijetetski suplementi  – preporuka za donošenje nacionalnih regulativa.

Odrednice tržišta funkcionalne hrane Zakonodavstvo

harmonizacija

zaštita interesa potrošača

TRŢIŠTE Potrošač

Industrija

percepcija

rast trţišta (≈28% godišnje)

razumijevanje

strategija marketinga

izbor 

istraţivanja inovacije

Izazovi u oblasti funkcionalne hrane Stimulirajući   

zdravstvena dobrobit

široka mogućnost razvoja tržišta viša cijena proizvoda (veći profit)

Destimulirajući 

 

visoka cijena i zahtjevan proces razvoja proizvoda

ograničenja kroz legislativu prihvaćenost od strane konzumenata

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF