Fordon_D

October 4, 2017 | Author: Oscar Buss Malmerengen-Samuelsson | Category: Diesel Engine, Turbocharger, Hybrid Vehicle, Machines, Mechanical Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Hur fordonet fungerar str...

Description

,"- ,:{..r::1.I:*:

ffiree.#*remffi 4 ffi*f*rpt # H3'Ssgr*fmm*fl # ffispff+w*rf*rereg f

rf3:e*$

-**ft #*ie;ft

# S*p'r*per*rrc*f

* fr3 a:$qe*cflfl 3# #r*effis$ysf#ffi g 3 ffiy*fg*flt"r#st?s#r' E# Fge*#rireg 5# #fsy*f*sffi**

gd# ffi*$vssr*m6 +*fu ssflfsx*r gS #urdg asfr*s*mrru$

g# ff*r#*mmfs g

#rffi?e*ss*mmr

H ffiesstu#mrmg

g#

S*mmmmfumpp$rmff

*v

f*s*fusf rp*ft sdep

@

4 Motorn

@

Motortekniska be$repp

@

@ Sp6nning

Strtim

Inom fordonstekniken anvdnds minga begrepp. Hiir redovisar vi de vanligaste.

Elektricitet Spiinning [r det elektriska tryck som driver strcimmen runt Enheten for spiinning iir volt (V).

i

en sluten krets.

Striim

2ir styrkan eller det fl
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF