EL-KULUBÜ'D-DARİA

Share Embed Donate


Short Description

Download EL-KULUBÜ'D-DARİA...

Description

IÇINDEKILER

. TAKDIM.................................................................................................................24 . MUKADDIME.........................................................................................................26 PEYGAMBER EFENDIMIZE AIT BAZI DUALAR . . HERHANGI BIR VAKTE BAGLI OLMAYAN DUALAR..........................................36 SABAH DUALARI..................................................................................................45 AKSAM DUALARI..................................................................................................52 RASID HALIFELERIN DUALARI . . HZ. EBU BEKIR (R.A.)'IN BIR MÜNACATI...........................................................56 . . HZ. EBU BEKIR (R.A.)'IN BIR DUASI...................................................................57 . . HZ. EBU BEKIR (R.A.)'E AIT SON DUA...............................................................58 HZ. ÖMER (R.A.)'IN DUALARI..............................................................................59 MÜNACATÜ'L KUR'AN - HZ. OSMAN (R.A.)........................................................62 . . HIZBÜ'S SEYF - HZ. ALI (R.A.).............................................................................77 . . . . . HZ. ALI (R.A.)'NIN BIR HIZBI................................................................................85 . HAFTALIK DUALAR - HZ. ALI (R.A.)....................................................................86 CUMA GÜNÜ DUASI......................................................................................86 . CUMARTESI GÜNÜ DUASI...........................................................................86 PAZAR GÜNÜ DUASI....................................................................................87 . PAZARTESI GÜNÜ DUASI............................................................................87 SALI GÜNÜ DUASI........................................................................................88 CARSAMBA GÜNÜ DUASI............................................................................88 PERSEMBE GUNU DUASI............................................................................88 . DUAÜ'L FEREC - HZ. ALI (R.A.)...........................................................................89 . . . HZ. ALI (R.A.)'NIN BIR DUASI..............................................................................90 . . . HZ. ALI (R.A.)'NIN BIR MÜNACATI......................................................................91 . . . EL - KASIDETÜ'L - MECDIYYE HZ. ALI (R.A.)....................................................91

BÜYÜK EVLIYADAN BAZILARININ DUALARI HZ. HASAN (R.A.)'NIN BIR DUASI.......................................................................94 HZ. HÜSEYIN (R.A.)'NIN BIR DUASI...................................................................94 HZ. MUHAMMED IBN HANEFI (R.A.)'NIN BIR SALAVATI..................................95 IMAM ZEYNÜLABIDIN HAZRETLERI (R.A.)'NIN MÜNACATLARI ...................103 1- MÜNACATÜ'T - TAIBIN..............................................................................103 2- MÜNACATÜ'S - SAKIN..............................................................................105 3- MÜNACATÜ'L - HAIFIN.............................................................................106 4- MÜNACATÜ'R - RACIN.............................................................................106 5- MÜNACATÜ'R - RAGIBIN..........................................................................107 6- MÜNACATÜ'S - SAKIRIN..........................................................................108 7- MÜNACATÜ'L - MUTIIN LILLAH...............................................................109 8- MÜNACATÜ'L - MÜRIDIN.........................................................................110 9- MÜNACATÜ'L - MUHIBBIN.......................................................................111 10- MÜNACATÜ'L - MÜTEVESSILIN..............................................................112 11- MÜNACATÜ'L - MÜFTEKIRIN..................................................................113 12- MÜNACATÜ'L - ARIFIN............................................................................114 13- MÜNACATÜ'Z - ZAKIRIN.........................................................................115 14- MÜNACATÜ'L - MU'TASIMIN...................................................................116 15- MÜNACATÜ'Z - ZAHIDIN.........................................................................116 DUAÜ'L - ISTIHAZE - ZEYNÜLABIDIN HAZRETLERI (R.A.).............................117 SABAH VE AKSAM DUALARI - ZEYNÜLABIDIN HAZRETLERI (R.A.).............118 AREFE GÜNÜ DUASI - ZEYNÜLABIDIN HAZRETLERI (R.A.)..........................121 CEVSENÜ'L - KEBIR..........................................................................................132 SIKINTI VE DARLIK HALLERINDE - CAFER - I SADIK (R.A.)..........................157 CAFER - I SADIK (R.A.)'IN BIR DUASI..............................................................158 EMNIYET VE SELAMET TALEBI DUASI - CAFER - I SADIK (R.A.).................158

HAFTALIK ISTIAZELER - CAFER-I SADIK (R.A.)...............................................159 1- AFET VE HASTALIKLARDAN KORUNMAK IÇIN.......................................159 2- NAZARDAN KORUNMAK VE SEYTANIN DEFOLMASI IÇIN....................161 3- BÜYÜCÜ, SEYTAN, ZALIM VE CIN SERRINDEN KORUNMAK IÇIN.......162 4- DÜSMAN, MUSIBET VE TUZAK GIBI KÖTÜLÜKLERE KARSI................164 5- GECE - GÜNDÜZ ANSIZIN GELEBILECEK BELALAR VE ......................165 HABIS RUHLARA KARSI 6- INSAN, CIN, HASTALIK VE GÖNUL DARLIGINA KARSI..........................167 7- NAZARDAN KORUNMA, MAKBULIYET, HEYBET, NUSRET, .................168 EMNIYET VE LÜTUFLARA MAZHARIYET IÇIN VIRDIN HITAMI...............................................................................................169 MUSA KAZIM (R.A.)'IN BIR DUASI.....................................................................170 ÜVEYS EL-KARANI (K.S.)'NIN BIR VIRDI..........................................................170 ÜVEYS EL-KARANI (K.S.)'NIN BIR MUNACATI................................................172 HAFTALIK ISTIGFAR HIZBI - HASAN EL-BASRI (R.A.)....................................173 CUMA GÜNÜ ISTIGFARI...............................................................................173 CUMARTESI GÜNÜ ISTIGFARI....................................................................176 PAZAR GÜNÜ ISTIGFARI.............................................................................179 PAZARTESI GÜNÜ ISTIGFARI.....................................................................181 SALI GÜNÜ ISTIGFARI.................................................................................183 CARSAMBA GÜNÜ ISTIGFARI.....................................................................186 PERSEMBE GÜNÜ ISTIGFARI.....................................................................188 MÜNACATTÜ'S - SEHERIYYE - RABIATÜ'L - ADEVIYYE (K.S.)......................191 IMAM-I AZAM EBU HANIFE (R.A.)'IN BIR DUASI..............................................192 IMAM-I AZAM EBU HANIFE (R.A.)'IN BIR KASIDESI.........................................193 IBRAHIM IBN ETHEM (K.S.)'IN BIR DUASI........................................................195 IBRAHIM IBN ETHEM (K.S.)'IN BIR MÜNACATI................................................197 DÜNYA VE AHIRET SIKINTILARI IÇIN - MARUF EL - KERHI (K.S.).................198

KESFE MAZHAR VE MURADA NAIL OLMAK IÇIN - MARUF EL-KERHI (K.S.).199 VIRDÜ'L - FEREC - MARUF EL-KERHI (K.S.)....................................................199 MARUF EL-KERHI (K.S.)'NIN BIR DUASI..........................................................200 AFET VE BELALARDAN KORUNMAK IÇIN DUA - IMAM SAFI (R.A.)..............201 EBU YEZID EL - BISTAMI (K.S.)'NIN BIR DUASI...............................................202 IMAM AHMED IBN HANBEL (R.A.)'IN BIR DUASI.............................................203 ES - SALATÜ'L - VASFIYYE - CÜNEYD EL - BAGDADI (K.S.)..........................203 HIZBÜ'L - HASIN - IMAM GAZALI (K.S.).............................................................207 HIZBÜ'L - MASUN - IMAM GAZALI (K.S.)...........................................................209 HIZBÜ'L - IHTICAB - IMAM GAZALI (K.S.)..........................................................218 HÜSN-Ü AKIBET DUASI - IMAM GAZALI (K.S.).................................................220 CENNETÜ'L - ESMA - IMAM GAZALI (K.S.).......................................................220 ALLAH'IN BIRLIGINI ILAN IÇIN......................................................................220 TEVBENIN KABULU VE MAGFIRETIN TALEBI IÇIN....................................220 AF TALEBI IÇIN..............................................................................................220 DUALARIN KABULÜ VE IHTIYACLARIN GIDERILMESI IÇIN.......................221 DUANIN KABULE KARIN OLMASI IÇIN.........................................................221 ILIM VE HIKMETE NAIL OLMAK IÇIN............................................................221 DÜSMANLARA KARSI YARDIMA MAZHAR VE FETHIN MUYESSER ........221 OLMASI IÇIN ZALIMLERI DIZE GETIRMEK VE SULTANLARIN GÖZÜNDE......................221 HEYBETLI GÖRÜNMEK IÇIN KATI KALPLERIN YUMUSAMASI IÇIN..........................................................221 DÜSMANLARDAN VE BELALARDAN KURTULMAK IÇIN............................222 DÜSMANLARA GALIP GELMEK IÇIN...........................................................222 DÜSMANI YENMEK VE ZARARINDAN KORUNMAK IÇIN...........................222 DÜSMANDAN VE TUZAKLARINDAN KORUNMAK IÇIN..............................222 RIZKIN BOLLASMASI IÇIN.............................................................................223

ÇOCUK SAHIBI OLMAK IÇIN........................................................................223 SAYGIN VE ITIBARLI OLMAK IÇIN...............................................................223 ITIBARLI VE NIMETE MAZHAR BIRI OLMAK IÇIN.......................................223 GÖNLÜN HUZURA ERMESI VE VAKAR SAHIBI OLMAK IÇIN....................223 KALPTEN ÜZÜNTÜYÜ ATMAK IÇIN.............................................................223 KALP INSIRAHI IÇIN......................................................................................223 GAM, KEDER VE ACININ DEF'I IÇIN............................................................223 AÇLIK VE SUSUZLUGUN GIDERILMESI IÇIN.............................................224 YAGMUR YAGMASI IÇIN..............................................................................224 IHTIYAÇLARIN GIDERILMESI IÇIN..............................................................224 KIN, NEFRET VE DÜSMANLIK DUYGULARINA KARSI...............................224 SIHRIN BOZULMASI VE ZARARININ DEF'I IÇIN..........................................224 ZORLUKLARIN KOLAYLASMASI VE ISTEKLERIN......................................224 GERCEKLESMESI IÇIN HASTALIKTAN SIFA BULMAK IÇIN..............................................................225 HASTALIKLARIN DEF'I IÇIN..........................................................................225 TAUN TÜRÜ BULASICI VE TEHLIKELI HASTALIKLARDAN........................225 KORUNMAK IÇIN MÜNKIRLERIN INKARINI DEF IÇIN..............................................................225 DÜSMANLARIN HAKKINDAN GELMEK IÇIN...............................................225 DÜSMANLARIN AGZINI BAGLAMAK ICIN...................................................225 DÜSMANLARDAN GIZLENMEK IÇIN...........................................................225 KÖTÜLERIN DIL VE BASIRETLERININ BAGLANMASI IÇIN.......................225 CEHENNEM AZABINDAN KORKULDUGUNDA...........................................226 ÖLÜM SEKERATININ KOLAY OLMASI IÇIN................................................226 BIR HALDEN DAHA GÜZEL BIR HALE GEÇMEK IÇIN...............................226 IYILIK VE LÜTFA MAZHAR OLMAK IÇIN.....................................................226 SIKINTI VE HAPISTEN KURTULMAK IÇIN..................................................226

DALALETTEN KURTULUP SELAMETE ERMEK IÇIN................................226 NIMETIN SÜKRÜNÜ EDA VE MAZHAR OLUNAN LÜTFUN.......................226 ARTMASI IÇIN EL-KASIDETÜ'L - MÜNFERICE - IBNU'N - NAHVI (K.S.)...................................227 FÜYUZAT-I RABBANIYE - GAVS-I AZAM ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).......229 HIZBÜ'L - HIFZ - GAVS-I AZAM ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).......................242 HIZBÜ'L - CELALE - GAVS-I AZAM ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).................244 EL - HIZBÜ'L - KEBIR - GAVS-I AZAM ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).............246 EL - MÜNACATÜ'S - SEHERIYYE - ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).................257 ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.)'NIN BIR MÜNACATI..........................................258 SALATÜ'L - KIBRITI'L - AHMER - ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).....................259 HIZBÜ'N - NASR - ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.).............................................263 ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.)'NIN BIR DUASI.................................................264 HIZBÜ'L - FETH - ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.)..............................................265 ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.)'NIN BIR VIRDI...................................................270 ESMA - I HÜSNA KASIDESI - ABDÜLKADIR GEYLANI (K.S.)...........................272 SEYH AHMED ER - RUFAI (K.S.)'NIN BIR VIRDI...............................................275 HIZBÜ'L - IHLAS - SEYH AHMED ER - RUFAI (K.S.).........................................279 EDELLI'L - HAYRAT DUASI - MAHMUD EL - KÜRDI (K.S.)...............................286 HAFTALIK VIRD - FAHRETTIN RAZI (R.A.)........................................................288 SALATÜ'L - MESISIYYE - IBN - I MESIS (K.S.)..................................................289 HAFTALIK VIRDLER - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.).......................................290 PAZAR GÜNÜ VIRDI.......................................................................................290 PAZARTESI GÜNÜ VIRDI...............................................................................294 SALI GÜNÜ VIRDI...........................................................................................296 ÇARSAMBA GÜNÜ VIRDI..............................................................................298 PERSEMBE GÜNÜ VIRDI...............................................................................299 CUMA GÜNÜ VIRDI........................................................................................303

CUMARTESI GÜNÜ VIRDI.............................................................................304 HIZBIN HATIMESI..........................................................................................306 HAFTALIK GECE VIRDLERI - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.)...........................307 PAZAR GECESI VIRDI....................................................................................307 PAZARTESI GECESI VIRDI............................................................................309 SALI GECESI VIRDI........................................................................................311 ÇARSAMBA GECESI VIRDI...........................................................................312 PERSEMBE GECESI VIRDI............................................................................314 CUMA GECESI VIRDI.....................................................................................315 CUMARTESI GECESI VIRDI..........................................................................317 MIKNATISÜ'L - ED'IYE HIZBI - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.).........................319 HIZBÜ'T - TEFRIC - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.)..........................................320 HIZBÜ'T - TEVHID - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.)..........................................321 HIZBÜ'D - DEVRI'L - A'LA - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.)...............................323 DUANIN IHTITAMI...........................................................................................327 I'TISAMÜ'D - DEVRI'L - A'LA - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.)...........................327 SALATÜ FEVATIHI'L - HAKIKA - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.)......................328 SALATÜ'L KUTB - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.).............................................330 SALATÜ'S SIR - MUHYIDDIN IBN ARABI (K.S.).................................................332 EL - HIZBÜ'L - KEBIR - IMAM SAZILI (K.S.)........................................................332 HIZBÜ'L - FETIH - IMAM SAZILI (K.S.)................................................................341 HIZBÜ'L - HAMD - IMAM SAZILI (K.S.)...............................................................345 HIZBÜ'L - LÜTF - IMAM SAZILI (K.S.).................................................................356 HIZBÜ'T - TAMS - IMAM SAZILI (K.S.)................................................................360 HIZBÜ DARBI'T - TAMS - IMAM SAZILI (K.S.)....................................................361 HIZBÜ'L - IHFA - IMAM SAZILI (K.S.)..................................................................365 HIZBÜ'L - HUCUB - IMAM SAZILI (K.S.).............................................................366

HIZBÜ'L - HIFZ - IMAM SAZILI (K.S.)..................................................................367 HIZBÜ'N - NASR - IMAM SAZILI (K.S.)...............................................................371 HIZBÜ'L - HARS - IMAM SAZILI (K.S.)...............................................................373 IMAM SAZILI (K.S.)'NIN BIR HIZBI.....................................................................374 HIZBU'S - SEKVA - IMAM SAZILI (K.S.).............................................................375 HIZBÜ'L - ED'IYE - IMAM SAZILI (K.S.)..............................................................382 EL - VIRDÜ'L - KEBIR - MEVLANA CELALEDDIN - I RUMI (K.S.).....................389 HIZBÜ'T - TUHR - IMAM SADETTIN KONEVI (K.S.)..........................................406 EBU'L - FEREC EL-BEDEVI (K.S.)'NIN BIZ HIZBI..............................................407 SECERETÜ'L - ASL SALAVATI - AHMED EL-BEDEVI (K.S.)............................412 HIZBÜ'L - HIFZ - IMAM NEVEVI (K.S.)...............................................................413 HIZBÜ'L - HUCUB - SIHABÜDDIN AHMED IBN MUSA EL - YEMENI (K.S.).....415 MÜNACATÜ'L - HIKEM - IBN ATAULLAH ES - SEKENDERI (K.S.)..................417 MUHAMMED VEFA (K.S.)'NIN BIR DUASI.........................................................421 EVRAD - I FETHIYE - ALI IBN SIHAB EL - HAMEDANI (K.S.)...........................422 VIRDIN HITAMI...............................................................................................432 SURUTUN FETHIYYE....................................................................................433 EVRAD - I KUDSIYE - MUHAMMED BAHAÜDDIN NAKSIBENDI (K.S.)...........435 TEHECCÜD VAKTI DUASI - ALI VEFA (K.S.)....................................................448 HIZBÜ'L - KELIMATI'L - ARS - ALI VEFA (K.S.).................................................449 HIZBÜ'N - NECAT - ALI VEFA (K.S.)..................................................................450 HACI BAYRAM VELI (K.S.)'NIN BIR VIRDI.........................................................451 HIZBÜ'L - FELAH - MUHAMMED IBN SÜLEYMAN EL - CEZULI (K.S.)............457 ES - SALATÜ'N - NACIYE - SAZILI SEYHI MUHAMMED VEFA (K.S.).............458 IMAM - I RABBANI (K.S.)'NIN BIR DUASI..........................................................460 HIZBÜ'N - NASR - IMAM ABDULLAH IBN ALEVI EL - HADDAD (K.S.).............462 IMAM ABDULLAH IBN ALEVI EL - HADDAD (K.S.)'IN BIR KASIDESI..............465 ABDÜLGANI EN - NABULUSI (K.S.)'NIN VIRDLERI..........................................466

SALAVAT - I - SERIFE - ABDÜLGANI EN - NABULUSI (K.S.)...........................482 SEHER VAKTI VIRDI - MUSTAFA EL - BEKRI ES - SIDDIKI (K.S.)...................489 GURUB VIRDI - MUSTAFA EL - BEKRI ES - SIDDIKI (K.S.).............................496 EL - MÜSEBBEATÜ'L - ARS - AHMED ED - DERDIR (K.S.)..............................500 SALAVAT - I SERIFE - AHMED ED - DERDIR (K.S.).........................................501 EL - KASIDETÜ'L - HÜCRIYYE - SULTAN 1. ABDÜLHAMID (K.S.)...................519 CALIYETÜ'L - EKDAR VE'S - SEYFUL BETTAR - HALID BAGDADI (K.S.).......520 ÜSTAD BEDIÜZZAMAN SAID - I NURSI (K.S.)'NIN BIR DUASI.........................540 ÜSTAD BEDIÜZZAMAN SAID - I NURSI (K.S.)'NIN KALBI BIR TAZARRUU....542 HÜVE'L - BAKI KASIDESI - ÜSTAD BEDIÜZZAMAN SAID - I NURSI (K.S.).....544 HAFTALIK VIRDLER - MUHAMMED IBN ÜSAME (R.A.)...................................544 CUMA GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'L - HAMD.........................................................544 CUMARTESI GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'L - ISTIGFAR........................................548 PAZAR GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'T - TESBIH.....................................................552 PAZARTESI GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'T - TEVEKKÜL.......................................558 SALI GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'S - SELAM..........................................................561 ÇARSAMBA GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'T - TEHLIL.............................................564 PERSEMBE GÜNÜ VIRDI - VIRDÜ'D - DUA.................................................566 ISMAIL IBN MUHAMMED EL - HALVETI (K.S.)'NIN BIR HIZBI.........................572 HIZBIN HATIMESI...........................................................................................596 HIZBÜ'L - FERDANIYYE - MUHAMMED ES - SADAT (K.S.).............................602 EBU'S - SUUD (K.S.)'UN BIR DUASI..................................................................602 ASHAB - I BEDIR - ABDÜLLATIF ES - SAMI (K.S.)...........................................603 HAFTALIK VIRD VE HIZIBLER CUMA GÜNÜNE MAHSUS BIZ HIZB..................................................................617 GÜNLÜK TEHLIL VE MÜNACATLAR.................................................................619 CUMA GÜNÜ DUASI......................................................................................619

CUMARTESI GÜNÜ DUASI.....................................................................622 PAZAR GÜNÜ DUASI..............................................................................622 PERSEMBE GÜNÜ DUASI......................................................................623 ÇESITLI KONULARLA ILGILI HIZIBLER HIZBÜ'T - TEVECCÜH - SEHER VAKTI.............................................................626 HIZBÜN SERIF....................................................................................................627 HIZBÜ'S - SUKR..................................................................................................630 HIZBÜ'N - NECAT...............................................................................................632 HIZBÜ'T - TESHIR...............................................................................................634 HIZBÜ'L - AYAT, DÜSMANI MAGLUP ETMEK VE ESKIYALARI.......................635 DIZE GETIRMEK ICIN MÜNACATÜ'L - FATIHA......................................................................................637 DUAÜ'N - NUR.....................................................................................................640 DUAÜ'S - SAADE.................................................................................................641 EVLIYALARIN KALKANI DUASI..........................................................................641 BÜTÜN MESAYIHIN EVRADI..............................................................................641 EVLIYALARIN KALKANI VIRDI...........................................................................650 VIRD - I AZIM, ZARARIN DEF'I IÇIN...................................................................650 VIRDÜ'L - HIFZ VE ISMET...................................................................................651 EFENDIMIZE (S.A.V.) SALAT - Ü SELAMLAR SALAVAT - I SERIFE...........................................................................................654 BINBIR SALAT - Ü SELAM..................................................................................655 ES - SALATÜ'L - MI'RACIYYE.............................................................................658 ES - SALATÜ'L - EMNIYYE.................................................................................661 ZÜBDETÜ'S - SALAVAT......................................................................................664 PAZARTESI GECESI HIZBI............................................................................664 SALI GECESI HIZBI........................................................................................669 ÇARSAMBA GECESI HIZBI............................................................................673

PERSEMBE GECESI HIZBI....................................................................678 CUMA GECESI HIZBI.............................................................................683 CUMARTESI GECESI HIZBI...................................................................688 PAZAR GECESI HIZBI............................................................................692 ESMA - I HÜSNA VE ISM - I AZAM DUALARI ESMA - I HÜSNA VIRDI......................................................................................696 ISM - I CELIL DUASI...........................................................................................698 ISM - I AZAM DUALARI......................................................................................698 HZ. ENES IBN MALIK (R.A.)'IN RIVAYETI..............................................698 HZ. SA'D IBN EBI VAKKAS (R.A.)'IN RIVAYETI.....................................699 HZ. BUREYDE (R.A.)'NIN RIVAYETI.......................................................699 HZ. ESMA BNT. ZEYD (R.ANHA)'IN RIVAYETI......................................699 HZ. MUAZ IBN CEBEL (R.A.)'IN RIVAYETI.............................................699 HZ. EBU ÜMAME EL - BAHILI (R.A.)'NIN RIVAYETI..............................699 HZ. ABDULLAH IBN ABBAS (R.A.)'IN RIVAYETI...................................699 HZ. EBÜ'D - DERDA (R.A.)'NIN RIVAYETI.............................................699 HZ. AISE (R.ANHA)'NIN RIVAYETI........................................................699 HZ. MUAVIYE (R.A.)'NIN RIVAYETI.......................................................699 HZ. UBADE IBN SAMIT (R.A.)'IN RIVAYETI..........................................700 HZ. IMAM ET - TABERANI (R.A.)'NIN RIVAYETI...................................700 ENBIYA, SAHABE VE BAZI BÜYÜK ZATLARIN DUALARI PEYGAMBERAN - I IZAM (A.S.)'IN TESBIHAT VE DUALARI............................701 HZ. ADEM (A.S.)'IN TESBIHATI..............................................................701 HZ. ADEM (A.S.)'IN DUALARI.................................................................701 HZ. NUH (A.S.)'IN TESBIHATI................................................................702 HZ. IBRAHIM (A.S.)'IN TESBIHATI.........................................................702 HZ. ISMAIL (A.S.)'IN TESBIHATI............................................................702 HZ. ISHAK (A.S.)'IN TESBIHATI.............................................................702

HZ. ISHAK (A.S.)'IN DUASI............................................................................702 HZ. EYYÜB (A.S.)'IN TESBIHATI....................................................................703 HZ. SALIH (A.S.)'IN TESBIHATI......................................................................703 HZ. YUNUS (A.S.)'IN TESBIHATI...................................................................703 HZ. YAKUB (A.S.)'IN DUASI...........................................................................703 HZ. YUSUF (A.S.)'IN TESBIHATI...................................................................703 HZ. YUSUF (A.S.)'IN DUASI...........................................................................703 HZ. MUSA (A.S.)'IN TESBIHATI.....................................................................704 HZ. HARUN (A.S.)'IN TESBIHATI..................................................................704 HZ. YAHYA (A.S.)'IN TESBIHATI...................................................................704 HZ. ISA (A.S.)'IN TESBIHATI.........................................................................704 HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'IN TESBIHATI......................................................704 HZ. MUHAMMED (S.A.S.)'IN DUASI.............................................................705 HZ. AZRAIL (A.S.)'IN TESBIHATI..................................................................705 HZ. MIKAIL (A.S.)'IN TESBIHATI..................................................................705 BAZI SAHABE, TABIIN VE EVLIYANIN DUALARI..............................................706 HULEFA - I RASIDINI SEVMEK VE SEVGILERINE MAZHARIYET ICIN.....706 HZ. HAMZA (R.A.)'IN BIR DUASI..................................................................706 KORKU KARSISINDA - HZ. ABDULLAH IBN MES'UD (R.A.)......................706 HZ. ENES IBN MALIK (R.A.)'IN BIR VIRDI...................................................706 MURADA ERMEK IÇIN - HZ. ABDULLAH IBN ABBAS (R.A.)......................709 ENTRIKALARA KARSI - HZ. EBÜ'D - DERDA (R.A.)...................................709 DÜNYEVI SIKINTILARDAN KURTULMAK ICIN - HZ. KABISA (R.A.)..........709 UHREVI SIKINTILARA MARUZ KALMAMAK ICIN - HZ. KABISA (R.A.)......710 PEYGAMBER EFENDIMIZIN (S.A.V.) EHL - I BEYTININ DUASI.................710 SUFYAN - I SEVRI (R.A.) - MAGFIRETE NAILIYET VE KUSURLARIN.......710 SETRI ICIN BÜZÜKVAR (K.S.)'IN BIR DUASI..................................................................711

MUHAMMED EL - MEDENI (R.A.) - SIFA IÇIN............................................711 MÜNACAT - I MUDARIYYE................................................................................711 KASIDE - I MUDARIYYE - IMAM BUSIRI (K.S.).................................................712 KASIDE - I BURDE - IMAM BUSIRI (K.S.)..........................................................714 M. FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDI'NIN DUALARI.....................................723 ESMA - I HÜSNA'NIN EBCED SAYILARI...........................................................748

‫س‬ ‫‪ .........................................................................................................................................................................................‬ج‬ ‫‪ ......................................................................................................................................................................................‬خ‬

‫أَد ِ‬ ‫ْ ٌَ َْ‬ ‫َ‬ ‫أ ْذ َכ ُ‬ ‫אر ا َّ‬ ‫َ‬ ‫أ ْذ َכ ُ‬ ‫אر ا ْ َ‬

‫اَ ْ َ ْد ِ ُ ا ْ َ ْ ُ َر ُة َ ْ َر ُ ِل ا ِ ‪‬‬ ‫َ‬

‫ِ ْ ٍ ِ ا ْ َو َ ِ‬ ‫אت ‪١ ..........................................................................................................‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ ْ َ َّ َ‬ ‫אح ‪١٠ ................................................................................................................................................................‬‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪١٧ ..................................................................................................................................................................‬‬ ‫َ‬

‫ِ أَد ِ ِ ا ْ ُ َ َ ِ‬ ‫אء ا َّ ا ِ ِ َ رِ ْ َ ا ُن ا ِ َ َ א َ‬ ‫ْ ْ َ‬

‫َ‬ ‫َ َْ ِ ْ أ ْ َ‬

‫ِ‬ ‫َ‬

‫ُ َא َ א ُة أَ ِ َ ْכ ٍ ا ِّ ِّ ِ ‪٢١ ............................................................................................................................ ‬‬ ‫אء ِ َ ِ َ ْכ ٍ ا ِّ ِّ ِ ‪ ُ َ َّ َ ‬ا َّ ِ ‪ِ ‬إ َّ ُאه‪٢٢ .............................................................................‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ُّ‬ ‫אء ٰأ َ ِ َ ِ َ ْכ ٍ ا ِّ ِّ ِ ‪٢٣ ................................................................................................................. ‬‬ ‫د‬ ‫َُ ٌ ُ‬ ‫אب ‪٢٤ ................................................................................................... ‬‬ ‫ِ ْ أَ ْد ِ ِ َ ِ ِ َא ُ َ ْ ِ ا ْ َ َّ ِ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫אن ْ ِ َ َّ אن ‪٢٧ .......................................................................................... ‬‬ ‫ُ َא َ א ُة ا ْ ُ ْ ٰأ ِن َ ِّ َא ُ ْ َ َ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ِ ِ َ ِ ِ َא َ ِ ٍ َכ َم ا ُ َو ْ َ ُ ‪٤٢ ..........................................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ب ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ َכ َم ا ُ َو ْ َ ُ ‪٥٠ ...............................................................................................................‬‬ ‫ْ ٌ‬ ‫ّ َّ‬ ‫اَ ْ َ ْد ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ ‪٥١ ............................................................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُد َ ُאء ا ْ َ ِج ْ ِ َ אم َ ٍ َכ َم ا ُ َو ْ َ ُ ‪٥٤ .................................................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫ّ َّ‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ َכ َم ا ُ َو ْ َ ُ ‪٥٥ ..................................................................................................................‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ّ َّ‬ ‫وب َوا ْ ُ ُ ِم ‪٥٦ ......................................................................‬‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ ‪ ِ ِ ْ َ ِ ‬ا ْ ُכ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬

‫اَ ْ َ ِ َ ُة ا ْ َ ْ ِ َّ ُ ِ َ ِ ِ َא ا ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ ‪٥٦ ............................................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫أَوراد ِכ אرِ ا ْ َ א ِ ِ وا ْ َو ِ ِ‬ ‫אء رِ ْ َ ا ُن ا ِ َ َ א َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُ َ‬ ‫َ ْ َ‬

‫אء ِ َ ِّ ِ َא ا ْ َ َ ِ ْ ِ‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫אء ِ َ ِّ ِ َא ا ْ ُ َ ْ ِ ْ ِ‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ِ ا ِ‬ ‫ة ِ‬ ‫َ َ ٌ ُ َ َّ ْ ِ ْ َ َ َّ‬

‫َ‬ ‫َ َْ ِ ْ أ ْ َ‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫َ ِ ٍ ‪٥٩ ................................................................................................................ ‬‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ ٍ ‪٥٩ .............................................................................................................. ‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ ‪٦٠ .........................................................................................................................‬‬

‫َ َ ةٌ ِ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ِ ْ ِ ا ْ َ َ ِ ِ ‪٦٦ ......................................................................................................... ‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ْ َ ِאم َز ْ ِ ا ْ َ א ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ا ْ ُ َ ِ ‪٦٨ .......................................................................‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫אء ِ ا ْ ِ ْ ِ َ א َذ ِة ِ َ ا ْ َ َכאرِ ِه ِ َ ْ ِ ا ْ َ א ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ ا ْ ُ َ ِ ‪٨٢ ........................‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫אء‬ ‫ُد َ ٌ‬

‫ُد َ ُאء‬ ‫اَ ْ َ ْ‬ ‫אء‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫אء‬ ‫ُد َ ٌ‬

‫ِ‬ ‫אء‬ ‫ِ ْ َ ا َّ َ ِ‬ ‫אح َوا ْ َ َ‬ ‫ِم َ َ ِ ِ ا ْ א ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ َ َ ْ‬ ‫َ ُ ا ْ َכ ِ ‪٩٧ ............................................................................................................................................................‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِ ّ َ ِة َوا ْ ُכ َ ِ ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪١٢٢..........................................................................‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪١٢٣.................................................................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ْ ِ اْ‬ ‫َ َ ِ ِّ‬

‫َ א ِ ِ َ َ ِ ِّ‬ ‫ْ ِ اْ ُ َ ْ ِ‬

‫ْ ِ ا ْ ُ َ ِ ‪٨٣ ....................................‬‬ ‫ْ‬ ‫‪٨٦ .................................................................. ‬‬

‫ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪١٢٣....................................................... ‬‬ ‫َ‬ ‫ِ ٌ ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪١٢٤.................................................................................. ‬‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َכא ِ ِ ‪ِ َ َ ْ ِ ‬ص ِ َ ا ِّ ْ ِ ِو ْر ٌد ِ ُ َو ْ ٍ ا ْ َ ِ ِ ‪١٣٥..........‬‬ ‫َ ّ‬ ‫‪..............................................................................................................................‬‬ ‫اْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫َ ّ‬

‫ُد َ ُאء َ َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ا ْ َ א َذ ٌة أ ْ‬ ‫د ِ‬ ‫َُ ٌ‬ ‫אء ُ َ‬ ‫ِور ٌد ِ ُو ٍ‬ ‫ْ َْ‬ ‫ُ َא َ אةٌ ِ ُ َو ْ ٍ ا ْ َ ِ ِ ‪١٣٧..............................................................................................................................‬‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ ْ َ אرِ ا ْ ُ‬ ‫ِ ْ َ َ ِ ا ْ ْ ِ ِ ّي ‪١٣٨...................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ّ‬ ‫َا ْ ُ َא َ א ُة ا َّ َ ِ َّ ُ ِ ا ِ َ َ ا ْ َ َ ِو َّ ِ ‪١٥٦....................................................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫د ِ ِ‬ ‫ِ َ َ ا ُّ ِ‬ ‫אن ‪١٥٧..................................................................................‬‬ ‫אء ْ ِ َ אم ا ْ َ ْ َ ِ أَ ِ َ‬ ‫َُ ٌ‬ ‫ْ َ‬

‫َ ِ َ َ ‪١٥٨........................‬‬

‫ِ‬ ‫אر َכ ُ ا ُّ ْ َ א ِ ُ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ ْ َ ِ أَ ِ‬ ‫اَ ْ َ َ ُة ا ْ َ ْ ُ َ ُ ا ْ ُ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫אء ِ ِ ْ ا ِ ْ ِ أَ ْد َ ‪١٦٠..........................................................................................................................‬‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫َُ ٌ َ َ‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ِ ْ ا ِ ْ ِ أَ ْد َ ‪١٦٢..................................................................................................................... ‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫د‬ ‫אء ِ َ ِ ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ة ْ ِ َ אم َ ْ وف ا ْ َכ ِ ‪١٦٣........................................................ ‬‬ ‫َُ ٌ ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫وف ا ْ َכ ِ ِ ‪١٦٤.................................‬‬ ‫אء ِ َכ ْ ِ ا ْ ُ ِب و ا ِاد ِ ِ ِאم‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ُ‬ ‫َ َْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫وف ا ْ َכ ِ ِ ‪١٦٤........................................................................................... ‬‬ ‫ِورد ا ج ِ ِ ِאم‬ ‫ْ ُ ََْ ِ ْ َ َ ُْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ أَد ِ ِ‬ ‫وف ا ْ َכ ِ ِ ‪١٦٥.................................................................................................................‬‬ ‫ْ ْ َ َُْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِا ِ‬ ‫אل ِ ِف ا ْ ٰ َ ِ‬ ‫אت ِ ْ ِ َ ِאم ا َّ א ِ ِ ِ ‪١٦٦.................................................................................... ‬‬ ‫ْ َ ٌ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫אء ِ َ ِ َ ِ َ ا ْ ِ ْ َא ِ ِ ‪١٦٧....................................................................................................................‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ّ‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم أَ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ٍ ‪ِ َ َّ ِ ‬אة َ ْ َم ا ْ ِ א َ ِ ‪١٦٨...............................................................‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اَ َّ َ ُة ا ْ َ ْ ِ ُ ِ َّ ِ ا ْ ُ َ ِ ا ْ ْ َ ِاد ِ ّي ‪١٦٨............................................................................. ‬‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪١٧٢....................................................................................................... ‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ُ ِن ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪١٧٤........................................................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫אب ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪١٨٣..................................................................................................‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ َ ِ‬ ‫ّ‬ ‫אء ِ ُ ْ ِ ا ْ َ א ِ َ ِ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪١٨٥.......................................................................................... ‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪١٨٥............................................................................................................ ‬‬ ‫ُ َّ ُ ا ْ ْ َ‬ ‫ّ‬ ‫َا ْ َ ِ َ ُة ا ْ ُ ْ َ ِ َ ُ ِ ْ ِ ا َّ ْ ِ ِ ّي ا ْ َ ْ ِ ِ ِ ‪١٩٢............................................................................ ‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫אت َر َّא ِ ٌ ِ أَ ْو َر ٍاد َ ِאدرِ َّ ٍ ِ ْ َ ْ ِث ا ْ َ ْ َ ِ َ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪١٩٤..... ‬‬ ‫ُُ َ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ ب اْ ِ ْ ِ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ِ ب اْ َ َ ِ‬ ‫ْ ُ َ‬

‫ا ِ ب ا כِ‬ ‫َْ ْ ُ ْ َ ُ‬

‫ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٠٧......................................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ َ ْ ِة ا ْ َ ْ ِث ا ْ َ ْ َ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٠٩.............................. ‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ َ ْ ِث ا ْ َ ْ َ ِ َ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ‪٢١١................................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬

‫اَ ْ ُ َא َ א ُة ا َّ َ ِ َّ ُ ِ َّ ِ ا ْ َ אرِ ِف ِא ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٢٢................................ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ُ َא َ אةٌ ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٢٣........................................................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫َ َ ُة ا ْ ِכ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٢٤.................................................. ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ َ ْ َ َא َ ا ْ َ אدرِ ا ْ َכ َ ِ ‪٢٢٨............................................................................ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫د‬ ‫אء ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٢٩................................................................................‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َُ ٌ ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٣٠...................................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِو ْر ٌد َכ ِ ِ َ ْ َ َא ا َّ ِ َ ا ْ َ אدرِ ا ْ َכ َ ِ ‪٢٣٥.................................................................‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ ّ‬ ‫َ ِ ُة أَ ِ‬ ‫אء ا ِ ا ْ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪٢٣٧..........................‬‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ ْ ب ا ْ ا َ ِ وا ُّ د‪ِ َ ْ ِ ،‬‬ ‫אن ا ْ َ אرِ ِ َ أَ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ٍ ا ِ َ א ِ ِ ‪٢٤٠............ ‬‬ ‫ُ َُ َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ّ ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ َ ِص أَ ِو ا ْ ِ ْ ُب ا ْ َכ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ْ َ َ ا ِ َ א ِ ِ ‪٢٤٤................................... ‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ِ ب أَد ّ ِل ا ْ َ ِ‬ ‫ات ِ َ ْ ُ ٍد ا ْ ُכ ِد ِ ّي ‪٢٥١ .....................................................................................‬‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫اَ ْ ِ ْر ُد ا ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َ ِאم ا ازِ ِ ّي ‪٢٥٣...................................................................................................... ‬‬ ‫َّ‬ ‫ُ ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ َ ُة ا ْ ِ ِ‬ ‫‪٢٥٤............................................................................. ‬‬ ‫َّ ُ َ ْ ا َّ َ م ْ ِ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َا ْ َ ْو َر ُاد ا ْ ُ ْ ِ ُ ِ َ ْ َ َא ا َّ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٥٥...................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ ّ‬ ‫أَ ْو َر ُاد ا َّ א ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ا ْ َ ْכ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٧٢.......................... ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ِ ا ْ َ ْכ ِ ُ ْ ِ ا ّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٨٤........................ ‬‬ ‫ا َد‬ ‫ِ ْ ُب ِ ْ َא‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ا ْ َ ْכ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٨٥..................................................‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َא ا َّ ِ ُ ْ ِ ا ّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٨٦............................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْورِ ا ْ َ ْ َ ِ َّ ِ ا ْ َ ْכ ِ ُ ْ ِ ا ّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٨٨................................... ‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אم ا َّ ْورِ ا ْ َ ْ َ ِ َّ ِ ا ْ َ ْכ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٩٢............................... ‬‬ ‫اْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ َ ُة َ َ ا ِ ِ ا ْ َ ِ َ ِ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٩٣...................................................................‬‬ ‫َ ّ‬

‫َ َ ُة ا ْ ُ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٩٥...................................................................................... ‬‬ ‫َ ّ‬ ‫َ َ ُة ا ِّ ِ ِ ُ ْ ِ ا ِّ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪٢٩٧............................................................................................ ‬‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ‬ ‫َا ْ ِ ْ ُب ا ْ َכ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٢٩٧......................................................................... ‬‬ ‫ُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ אذ ِ ‪٣٠٦............................................................................. ‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣١٠........................................................................... ‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ُّ ْ ِ ِ َّ ِ أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٢١......................................................................... ‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ َّ ِ أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ אذ ِ ‪٣٢٥........................................................................‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب َ ِب ا َّ ْ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٢٦...................................................... ‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ َ אء ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٣٠.....................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ُ ُ ِ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ ُ ْ ِ أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ אذ ِ ‪٣٣١....................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٣٢...........................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٣٦............................................................................. ‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ِس ِ َ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ אذ ِ ‪٣٣٨........................................................................ ‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ب ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٣٩.............................................................................................. ‬‬ ‫ْ ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْכ َ ى ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ‪٣٤٠...................................................................... ‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ْد ِ ِ ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ َ ِ ا َّ אذ ِ ‪٣٤٧..........................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َا ْ ِ ْر ُد ا ْ َכ ِ ‪َ َ ْ َ ِ ،‬א َ َ ِل ا ِّ ِ ا ُّ و ِ ِ ‪٣٥٤.......................................................................... ‬‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ُّ ْ ِ ِ ْ ِ َ אم َ ْ رِ ا ّ ِ ا ْ ُ َ ِ ِ ّي ‪٣٧١............................................................................. ‬‬ ‫ِ‬ ‫ب ِ َ ِ ِ َא أَ ِ ا ْ َ ِج أَ ْ َ َ ا ْ َ ِو ِ ّي ‪٣٧٢................................................................................... ‬‬ ‫ْ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُة َ َ ِة ا ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ا ْ َ َ ِ ِ ّي ا َّ ِ ِ أَ ْ َ َ ا ْ َ ِو ِ ّي ‪٣٧٧...................................‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ ْ ِ َ אم ا َّ َ ِو ِ ّي ‪٣٧٨............................................................................................................ ‬‬

‫אب ا ِّ ِ أَ ْ َ َ ْ ِ ُ َ ا ْ َ ِ ِ ‪٣٨٠.......................... ‬‬ ‫ِ َّ ِ ِ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ ِ َ ِ‬ ‫אء ا ِ ا َّ َכ ْ َ رِ ِ ّي ‪٣٨٢..............................................................................‬‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ َ َّ ْ َو َ א ‪٣٨٦.......................................................................................................................‬‬

‫ِ ْ ُب ا ْ ُ ُ ِ‬ ‫َא َ א ُة ا ْ ِ َכ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ٌة ِ َ ِ ِ ي‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫اد َ ْ ِ ٌ َّ ِ ا‬ ‫أَ ْو َر ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ا َوراد ا ِ ِ‬ ‫َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ َّ ُ َّ ْ‬ ‫َو ِ َ ٌ ِ ُّ ُ ِ ا ْ َ ِ ِ‬ ‫ِ ب ا ْ َכ ِ ِ‬ ‫אت ا ْ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِאة أَو ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُب ا َّ َ ْ‬

‫אب ا ْ َ َ َ ا ِ ِ ‪٣٨٧................................................. ‬‬ ‫َّ ِ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫אء ا ِّ ِ ا َّ ْ َ ْ ِ ِ ّي ‪٤٠٠...............................................‬‬ ‫ِ ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ا َّ ِ ِ َ ِ ِ ي َ ِ ْ ُ َو َ א ‪٤١٣....................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ِ َ ِ ِ ي َ ْ ُ َو َ א ‪٤١٤........................................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ ُب ا ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ ي َ ِ ْ ُ َو َ א ‪٤١٥........................................................ ‬‬ ‫ّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ ْ َאن ‪٤١٦.................................................................................................................... ‬‬

‫ِو ْر ٌد ِ َ א ِ َ ْام‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُب ا ْ َ َ ِح ُ َ َّ‬ ‫اَ َّ َ ُة ا َّא ِ ُ ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم ا َّ َّא ِ ِّ‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ ْ ِ َ ِאم‬

‫אن ا ْ َ ُ و ِ ِ ‪٤٢٢........................................................................‬‬ ‫ِ ْ ِ ُ َْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ا ْ َ َ ا ِ ِ ا َّ ِאذ ِ ِ ا ْ َ َ ِאئ ‪٤٢٣..............................................................‬‬ ‫ّ‬ ‫َ אر ِ‬ ‫وق ا َّ َ ْ ِ ِ ّي ‪٤٢٥.....................................................................................‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ا ِ ْ ِ َ َ ِ ٍ ّي ا ْ َ َّ ِاد ‪٤٢٧................................................................. ‬‬ ‫ْ‬

‫َ ِ َ ٌة ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ا ِ ْ ِ َ َ ِ ٍ ّي ا ْ َ َّ ِاد ‪٤٣٠................................................................................ ‬‬ ‫ْ‬ ‫اد ِ َ ْ َ َא َ ِ ا ْ َ ِ ِ ا َّא ُ ُ ِ ِ ‪٤٣١................................................................................................ ‬‬ ‫أَ ْو َر ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ات َ ِ َ ٌ ِ َ ْ َ َא َو َ ِ ِ َא ا ْ ُ ْ َ ِאذ َ ِ ا ْ َ ِ ِ ا َّא ُ ُ ِ ِ ‪٤٤٧.............................. ‬‬ ‫َ ََ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِو ْر ُد ا َّ َ ِ ِ ُ ْ َ َ ا ْ ْכ ِ ِ ّي ا ِّ ِّ ِ ِ ‪٤٥٤................................................................................‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫وب ِ ُ ْ َ َ ا ْ ْכ ِ ِ ّي ا ِّ ّ ِ ِ ‪٤٦١............................................................................ ‬‬ ‫ِو ْر ُد ا ْ ُ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ِ أَ ْ َ َ ا َّ ْرد ِ ‪٤٦٥................................................................................... ‬‬ ‫אت ا‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ‬ ‫ات ِ َّ ِ ِ أَ ْ َ َ ا َّ ْر ِد ِ ‪٤٦٦.......................................................................................................... ‬‬ ‫َ ََ ٌ‬ ‫ّ‬ ‫اَ ْ َ ِ َ ُة ا ْ ِ ُ ِ ْ َ ِ‬ ‫אن َ ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ َّو ِل ‪٤٨٤...............................................................‬‬ ‫ُ ْ َّ ُّ‬ ‫ْ‬

‫א ِ ُ ا ْ َ ْכ ارِ وا ُ ا ْ אرِ ِ ا َ ِة َ ا ْ ْ אرِ ‪َ َ ِ ‬א ِ ِ‬ ‫אء‬ ‫ُ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ َّ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٤٨٥‬‬ ‫ا ِّ ِ َ א ِ ِ ا ْ ْ َ ِاد ِ ّي ا َّ ْ َ ْ ِ ِ ّي ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪............................................................................................‬‬

‫אل ِ ْ ُ َ ِאذ ِ ِ ا َّ ِ‬ ‫אن َ ِ ٍ ا ُّ ْر ِ ِ ‪٥٠٥................................................. ‬‬ ‫َ َ ُّ ٌع َوا ْ ِ َ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ٌع َ ْ ِ و َא אةٌ ِ ْ ُ َ ِאذ ِ ِ ا َّ ِ‬ ‫אن َ ِ ٍ ا ُّ ْر ِ ِ ‪٥٠٧.................................. ‬‬ ‫ٌّ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ َ ُة " ا ْ א ِ " ِ ْ ُ َ ِאذ ِ ِ ا َّ ِ‬ ‫אن َ ِ ٍ ا ُّ ْر ِ ِ ‪٥٠٩..................................... ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َُ َ‬ ‫ّ‬ ‫اد أُ ْ ِ ٌ ِ َ ْ ِة ُ َ َّ ِ ْ ِ أُ َ א َ َ ‪٥٠٩................................................................................‬‬ ‫أَور‬ ‫ْ َ ٌ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ب َ ِ ِ ِ ْ َ א ِ َ ْ ِ ُ َ َّ ٍ ا ْ َ ْ َ ِ ِ ‪٥٣٧.......................................................................‬‬ ‫ْ ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ا אد ِ‬ ‫ات ‪٥٦٧................................................................................. ‬‬ ‫َّ َ‬ ‫ْ ُب ا ْ َ ْ َدا َّ َ ّ ي ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ب ِ َ ِ ا ُّ ُ ِد ‪٥٦٧....................................................................................................................................‬‬ ‫ْ ٌ‬ ‫אب ْ رٍ رِ ْ ا ُن ا ِ َ ِ أَ ِ ِ َّ ِ َ ِ ا َّ ِ ِ ا َّ א ِ ِ ‪٥٦٨ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ْ ْ َ َ‬ ‫أَ ْ َ ُאء أَ ْ َ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬

‫اب َوا ْ َ ْو َر ُاد ا ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُ‬ ‫اَ ْ َ ْ َ ُ‬

‫ِ ب‬ ‫אص ِ ْ ِم ا ْ ُ ُ َ ِ ‪٥٨٢............................................................................................................................‬‬ ‫ْ ٌ َ ٌّ َ‬ ‫ت َو ُ َא َ אةٌ أُ ْ ِ ٌ‪٥٨٤............................................................................................................................‬‬ ‫َْ ِ َ ٌ‬ ‫ُ َّ‬

‫َ‬ ‫اد ُ َ َ ِّ َ ٌ‬ ‫اب َوأَ ْو َر ٌ‬ ‫أْ َ ٌ‬

‫ِ ْ ُب ا َّ َ ُّ ِ َو ْ َ ا َّ َ ِ ‪٥٩١...........................................................................................................................‬‬ ‫ِ‬ ‫ب َ ِ ٌ ‪٥٩٢............................................................................................................................................................‬‬ ‫ْ ٌ‬ ‫ِ ْ ُب ا ُّ ْכ ِ ‪٥٩٥..............................................................................................................................................................‬‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ َ ِאة ‪٥٩٧..............................................................................................................................................................‬‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ ‪٥٩٩.........................................................................................................................................................‬‬ ‫אت ِ َכ ِ ا ْ َ ِاء و َ ِ ا ْ َ ْ ِ ِ‬ ‫ِ ب اْ ٰ ِ‬ ‫אء ‪٦٠٠.............................................................................‬‬ ‫ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬

‫ُ َא َ א ُة ا ْ َ א ِ َ ِ ا َّ ِ َ ِ ‪٦٠٢....................................................................................................................................‬‬ ‫ُد َ ُאء ا ُّ رِ ‪٦٠٥....................................................................................................................................................................‬‬

‫אد ِة‪٦٠٦..............................................................................................................................................................‬‬ ‫ُد َ ُאء ا َّ َ َ‬ ‫د אء ِ ا ْ َو ِ ِ‬ ‫אء َ َّ َس ا ُ أَ ْ َار ُ ‪٦٠٦................................................................................................‬‬ ‫ُ َ ُ ُ َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫أَ ْو َر ُاد َ ِ ِ ا ْ َ َ א ِ ِ َ َّ َس ا ُ أَ ْ َار ُ ‪٦٠٦....................................................................................‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ِورد ِ ِ ا ْ َو ِ ِ‬ ‫אء َو ُ َّ ُ ُ َ َّ َس ا ُ أَ ْ َار ُ ‪٦١٥.....................................................................‬‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِو ْر ٌد َ ِ ِ َ ْ ِ ا ْ َ َ ِة‪٦١٥...............................................................................................................................‬‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ِو ْر ُد ا ْ ِ ْ ِ َوا ْ ِ ْ َ ِ ‪٦١٦........................................................................................................................................‬‬

‫ات َ َ ا ْ َ ِ ِ ا ْ ُ ْ َ َ‬ ‫َ ََ ٌ‬

‫ِو‬ ‫َ َ ا‬ ‫ُ َ َ ْ َ َ َّ َ‬

‫ات ا َّ ِ َ ُ ‪٦١٩.................................................................................................................................................‬‬ ‫اَ َّ َ َ ُ‬ ‫أَ ْ ُ أَ ْ ِ َ َ ٍة َ ِ َ ٍ ‪٦٢٠...................................................................................................................................‬‬ ‫اَ َ ُة ا ْ ِ ا ِ ُ َ ا َّ ِ‬ ‫ات ا ْ َ ْ ِ ِ ‪٦٢٣.......................................................................................‬‬ ‫ْ َ َّ َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َا َ ُة ا ْ َ ِ ُ َ ا َّ ِ‬ ‫ات ا َّ ِ َ ِ ‪٦٢٦......................................................................................................‬‬ ‫ْ َّ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُز ْ َ ُة ا َ َ ات ا ْ ُ‬ ‫‪٦٢٩.............................................................................................................................‬‬ ‫َّ‬ ‫ْ ُ َّ‬

‫ِ ِ‬ ‫أَ ْد ِ َ ُ َوأَ ْو َر ُاد أَ ْ َ אء ا ا ْ ُ ْ َ‬

‫אء أَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا ِ ا ْ ُ ْ َ ‪٦٦١......................................................................................................................‬‬ ‫و ْر ُد ُد َ ْ َ‬ ‫ُد َ ُאء ا ْ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪٦٦٣..................................................................................................................................................‬‬ ‫ات ا ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ِ ‪٦٦٣.....................................................................................................................................‬‬ ‫َد َ َ ُ‬

‫ات ا ْ َ ْ ِ َ ِאء َوا َّ َ א َ ِ َوا َّא ِ ِ َ رِ ْ َ ا ُن ا ِ َ َ א َ‬ ‫َد َ َ ُ‬

‫َ‬ ‫َ َْ ِ ْ أ ْ َ‬

‫ِ‬ ‫َ‬

‫َ ِ אت ا ْ َ ْ ِ ِ‬ ‫אء َو َد َ َ ا ُ ُ ‪٦٦٦............................................................................................................. ‬‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ات َ ْ ِ ا َّ َ א َ ِ َوا َّא ِ ِ َ ا ْ ِכ ِام رِ ْ َ ا ُن ا ِ َ َ א َ َ َ ِ أَ ْ َ ِ َ ‪٦٧١.......‬‬ ‫َد َ َ ُ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫اَ ْ ُ َא َ א ُة ا ْ ُ َ ِ َّ ُ ‪٦٧٦..................................................................................................................................................‬‬ ‫َا ْ َ ِ َ ُة ا ْ ُ َ ِ َّ ُ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ ِ ِ ِ ّي ‪٦٧٧.......................................................................................... ‬‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ َ ُة ا ْ َد ِة ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ ِ ِ ِ ّي ‪٦٧٩......................................................................................................‬‬ ‫ُ‬ ‫ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ٌ ِ‬ ‫َد َ َ‬ ‫ات ْ ُ ْ َאذ ُ َ َّ‬ ‫אء ا ا‬ ‫ي‬ ‫ا ول ا‬ ‫َْ‬

‫ا‬

‫ُ َ ْ ‪٦٨٨...............................................................................................‬‬ ‫‪٧١٣............................................................................................‬‬

‫‪‬‬ ‫ب ا אر "‬

‫"ا‬

‫כ אب ُ‬ ‫ا‬

‫ا د‬

‫ا‬

‫אرات‬ ‫ٌ‬ ‫ا ُכ ُ ْ א ي ‪-‬و‬ ‫אء ا‬ ‫اب"‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أ اء و ّ א א "‬ ‫أ אء إ اد‬

‫رو‬

‫ا כ אب כ‬ ‫ا א‬

‫א‬ ‫ا‬

‫ا‬

‫ار אك‬

‫ا אرئ ُ ل ا‬ ‫أ اس א‬ ‫ا אت‬

‫وأُدر‬

‫‪ ُ -١‬ل ا‬ ‫د ‪ ،‬وإ أ‬ ‫ر‬

‫ا‬

‫ا‬

‫אدر‪.‬‬

‫ا‬ ‫אء أ‬

‫اب‬

‫‪ -٢‬و‬

‫و ّ‬

‫ا א‬ ‫ا‬

‫א א‪-‬‬

‫אت ا א‬

‫ا‬

‫‪ -٣‬أُ‬

‫وا‬

‫ا‬

‫‪-‬‬

‫إ‬

‫أ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫כ‬

‫כ ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫ة א‬

‫אذ‬

‫ا‬

‫أ‬

‫أد‬

‫رة‬

‫و‬

‫ا ا‬

‫ا و אت" وأذכאر ا‬ ‫‪ ،‬ود אء‬ ‫و‬

‫أد‬

‫بإ‬

‫אح وا‬ ‫א‬

‫إ‬

‫אن‬

‫ا‬

‫אص‬

‫د‬

‫ا‬ ‫دة‬

‫ا‬ ‫"‬

‫אت ا א ‪،‬‬ ‫ا‬

‫ا כ‬ ‫ا‬

‫אء‪ ،‬א‬ ‫ا‬

‫א‬ ‫ج‬

‫ي‪،-‬‬

‫"‬

‫‪ ،‬و א אة‬

‫ان "أد‬ ‫أد‬

‫ان‪ " :‬א אة ا آن"‪ ،‬ود אء‬ ‫‪ ،‬وا‬

‫اب"؛‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫א إ‬

‫وכאن‬ ‫ا د‬

‫ا א‬ ‫"د אء אت"‬ ‫‪- ‬ا ارد כ אب "إ אف ا אدة ا ّ‬ ‫ا ‪ ،‬وا א אة ا‬ ‫ير‬ ‫ةا‬ ‫ة ا دة وا‬ ‫و‬ ‫أ‬

‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ود אء‬

‫ا ا ع‪ .‬כ א أ‬

‫و אت وأ ال‬ ‫َّ‬ ‫إن כ אب "ا ب ا אر " כ אب أوراد‪.‬‬ ‫إ א‬

‫لإ‬

‫ا אدر ا כ‬

‫دة‬

‫َ‬

‫ا אو ‪،‬‬

‫أ א و א אة ز ا א‬

‫فا כر‬

‫ا د‬

‫و‬

‫ِ‬

‫ن‪.‬‬

‫ا د‬ ‫وا‬

‫א אت‪.‬‬

‫ا‬

‫ورد‬

‫ا א‬

‫وا‬

‫אدر ا‬

‫כא‬

‫ا כ ار‪،‬‬

‫أذوا‬

‫رج‬

‫و א ا‬

‫ا‬ ‫ا‬

‫א‬

‫عإ‬

‫ا‬

‫א ‪-‬‬

‫אئ وا و אء‬

‫ء‬

‫ا אدق و ب ا‬ ‫ا‬

‫دي ذ כ إ‬ ‫ا‬

‫א‬

‫ا‬

‫ات כ‬

‫دي إ‬

‫أدر א ا‬

‫و ا‬

‫أن أوراد‬

‫ا אل‪-‬‬

‫ا‬

‫ا ما ي א‬ ‫و‬

‫אء ا‬

‫ا‬

‫ا ا כ אب‪ ،‬و‬

‫ي‪-‬‬

‫وأ ا‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫אذ‬

‫ا د‬

‫ا‬

‫ةا‬

‫إ‬

‫א‬

‫אا‬

‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫وا‬

‫אء ا‬

‫ا כ ‪ ،‬وا وراد ا‬ ‫אن‬

‫ا‬

‫ا ول‪ ،‬ود אء‬

‫ة‬

‫אذ‬

‫ا אن ا ُّ ْر‬

‫و‬ ‫رو‬ ‫إ‬

‫ا‬

‫ا ا‬

‫ا‬

‫אء ا ا‬

‫ا כ אب‬

‫כ‬ ‫اد א و‬ ‫أن‬

‫و‬

‫כا‬

‫ا د‬

‫؛‬ ‫أ‬

‫"ا‬

‫أ‬

‫"‬

‫אم‬

‫ر ا‬

‫إ‬

‫אذ‬

‫ه و א‬ ‫يا‬

‫ا‬ ‫ا‬

‫ي‪ ،‬وذ כ‬

‫ةا‬

‫ا א‬

‫ه ا‬

‫א א ا‬

‫ا‬

‫ةا‬ ‫ا‬

‫‪،‬‬

‫כ‬

‫‪ ..‬و א أ‬ ‫ّ اد ‪،‬‬

‫‪،‬‬ ‫כ‬

‫אرة "‬

‫ع‬

‫א‬ ‫כא‬

‫َّ‬

‫إ‬

‫ه ا‬

‫ة ‪ ..‬وכ כ‬ ‫א‬

‫‪ ..‬و כ ا‬ ‫"‬

‫‪،‬‬ ‫ِ‬

‫ي‪ ،‬و"ا رد ا כ "‬ ‫يا‬

‫ا ْر‬ ‫ا אن‬ ‫אب ا כ رة أ ه‬

‫و‬

‫ا‬

‫أ‬

‫אت‬ ‫ّ‬

‫כم‬

‫כ כ" با‬

‫אذ‬

‫اد ا‬

‫وا ذכאر‬

‫א‬

‫"‬

‫ا و ‪،‬‬

‫آ‬

‫‪ ...‬و و‬

‫ا وراد وا ذכאر ا‬

‫אم‬

‫ا‬

‫و‬

‫ا ي أ‬

‫ا د‬

‫ا כ "‪ ،‬א‬

‫" ب ا‬

‫رة‬

‫ا‬

‫‪ ..‬א‬

‫اد‪.‬‬

‫אت‪ .‬כ א أ‬ ‫ا‬

‫وأر א‬

‫أ‬

‫‪.‬و‬

‫ا‬

‫א א א‬

‫أن ا‬

‫אت ا א ‪ ،‬و‬

‫ة‬

‫ا‬

‫אء ا ا‬

‫ّه إ‬

‫ا כ אب‪ ،‬إ א‬

‫‪ ...‬ر‬

‫‪ ..‬א‬ ‫אأ‬

‫ا‬

‫אم ا א ‪ ،‬و‬

‫‪ ،‬وا‬ ‫ةا ُ‬ ‫א א ا ادي‪،‬‬

‫ل ا‬ ‫ع وا אل"‬

‫אم "‬

‫כ כ ‪..‬‬

‫و א אة"‬

‫אرات‬

‫اب"‬

‫ا‬

‫ف ا כ אب‪.‬‬ ‫و כ ا‬ ‫א‬

‫אذ ا‬ ‫ا ا ‪-‬‬

‫اف ‪-‬‬ ‫אدة ا‬

‫א‬ ‫وا‬

‫ا‬

‫و‬

‫אر ا د‬

‫ا כ אب أ אء إ اد כ‬ ‫وا א‬

‫و‬

‫ا כ‬ ‫ّ‬

‫ا‬

‫و‬

‫اا‬

‫אم‬

‫أن כ ن‬

‫אن وا ر אد‪ .‬و‬

‫لا‬

‫َر‬ ‫وأن כ ن‬ ‫با א ئ إ ا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬ ‫أن‬

‫و כ כ‬ ‫אئ ا‬

‫אو‬

‫אو‬ ‫א‬

‫ا‬

‫أن‬

‫א‪ ،‬כ א אم‬ ‫א‬

‫א‬

‫‪.‬‬ ‫ا ا כ אب‬

‫א‬

‫ده ا אرכ‬

‫ّ א‬

‫ر‬ ‫ّ وا‬

‫א‬

‫را و اء رواح ر אل ا‬ ‫اءة‬

‫ه ا وراد‬ ‫ا‬

‫ها‬

‫ةا‬

‫أ אق‬

‫א‪،‬‬

‫زادا‬ ‫א ‪ ،‬وأن כ ن ً‬ ‫‪.‬‬

‫دار ا‬ ‫ح‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪‬‬ ‫אؤכ ۚ‪)‬ا ُ َ אن‪(٧٧:‬‬ ‫د ۨ‬ ‫א ۨ ا ِכ ر ِ‬ ‫א ‪:‬‬ ‫אل ا‬ ‫‪‬و ِإ َذا‬ ‫ْ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ُْ َ ََْ ُ ُْ َ ّ َْ َ ُ ُ ُْ‬ ‫אن َ ْ ْ َ ِ ا ِ َو ْ ْ ِ ُ ا ِ‬ ‫ِ ِאدي َ ِ ّ َ ِ ِّ َ ِ ٌ ۘ أُ ِ ُ َد ْ َ َة ا َّ ا ِع ِإ َذا َد َ ِ ۙ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ون‪)‬ا َ َ َ ة‪  (١٨٦:‬اُد ا ر ُכ َ َ א و ُ ْ ً ۘ ِإ َّ َ ِ ا ْ ِ ۚ ۝ و َ ُ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َْ ُ‬ ‫ُّ ً َ َ ُ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ‬ ‫ْ ُ َ َّ ْ‬ ‫ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ‪)‬ا اف‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ِن‬ ‫إ‬ ‫א‬ ‫ۘ‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫ه‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫إ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ً َّ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ َ ُ ْ‬ ‫ا ْ ْر َ ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪(٥٦-٥٥‬‬ ‫‪ ‬أَ َّ ْ ُ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ َّ ِإ َذا َد َ ُאه َو َ ْכ ُ ا ُّ ۤ َء َو َ ْ َ ُ ُכ ْ ُ َ َ َאء ا ْ َ ْرضۘ َء ِإ ٰ ٌ‬ ‫ون‪)‬ا َّ ْ ‪ َ َ َ   (٦٢:‬א َ ُ ُ ُ ُ َ ِ ا ْ َ َ א ِ ِ َ ْ ُ َن َر َّ ُ َ ْ ً א‬ ‫َ َ ا ِۘ َ ِ ً َ א َ َ َّכ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ة‪(١٦:‬‬ ‫)ا‬ ‫‪‬وا ْ َئ ُ ا ا َ ِ َ ْ ِ ِ ‪)‬ا אء‪َ ْ َ َ   (٣٢:‬‬ ‫َو َ َ ً א۬ َو َّ א َر َز ْ َא ُ ْ ُ ْ ُ َن‪َ  َ ْ َّ ‬‬ ‫ن‪)‬ا א אت‪(١٤٤-١٤٣ :‬‬ ‫אن ِ َ ا ْ ُ َ ِّ ِ َ ۙ ۝ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ۪ ۤ ِإ َ َ ْ ِم ُ ْ َ ُ َ‬ ‫‪‬و َ א َכ َ‬ ‫أَ َّ ُ َכ َ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫אن ا ُ‬ ‫‪‬د ْ ٰ ُ ِ َ א ُ َ א َ َכ ا ّٰ ُ َو َ ِ ُ ُ ِ َ א َ َ ٌ ۚم‬ ‫ُ َ ِ ّ َ ُ ْ َو ُ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ َ‬ ‫ون﴾)ا אل‪َ  (٣٣:‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪(١٠:‬‬ ‫‪)‬‬ ‫َو ٰأ ُ َد ْ ٰ ُ ْ أَن ا ْ َ ْ ُ َر ِّب ا ْ َ א َ َ‬ ‫‪ ْ َ :‬أَ َ ِ ْ ِ َ א ِ ٍכ‬ ‫ة وأ ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا اכ وا ا‬ ‫و אل‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ي(‬ ‫ا‬ ‫)رواه‬ ‫أن‬ ‫‪ ‬و ا אن‬ ‫אدة«‬ ‫‪َّ ‬‬ ‫‪ ِ َ ‬ا َّ ِ ِّ ‪َ َ ‬אل‪» :‬ا ُّ َ ُאء ُ ُّ ا ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ِ ْ َ ُכ ۘ إ َِّن‬ ‫ر ل ا ‪ ‬אل‪» :‬اَ ُّ َ ُאء ُ َ ا ْ َ َ‬ ‫﴿و َ َאل َر ُّ ُכ ُ ْاد ُ‬ ‫אد ُة‪ َّ ،‬أ‪َ :‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ة‪‬‬ ‫אد ِ َ ْ ُ ُ َن َ َ َّ َدا ِ ِ َ ﴾) א ‪  «(٦٠:‬و أ‬ ‫ا َّ ِ َ َ ْ َ ْכ ِ ُ َ‬ ‫ون َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אل‪ :‬אل ر ل ا ‪» ‬اُ ْد ُ ا ا َ َوأَ ْ ُ ْ ُ ُ َن ِא ْ ِ َ א َ ‪َ ،‬وا ْ َ ُ ا أَ َّن ا َ َ َ ْ َ ِ ُ‬ ‫ر لا ‪‬‬ ‫א כ אل‪:‬‬ ‫ُد َ ًאء ِ ْ َ ْ ٍ َ א ِ ٍ َ ٍه«)رواه ا ي( ‪ ‬و أ‬ ‫אن‬ ‫ت َ َכ َ َ َ א َכ َ‬ ‫ل‪ » :‬אل ا א ‪َ " :‬א ا ْ َ ٰأ َد َم‪ِ ،‬إ َّ َכ َ א َد َ ْ َ ِ َو َر َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ‬ ‫أن ر ُ َل ا אل‪ُ ُ » :‬ل ا َ א ‪:‬‬ ‫ِ ْ َכ َو َ أُ َא ِ «)رواه ا ي( ‪ ‬و أ‬ ‫ة ‪َّ ،‬‬ ‫أَ َא ِ ْ َ َ ِّ َ ِ ي ِ ‪َ ،‬وأَ َא َ َ ُ ِإ َذا َذ َכ ِ ‪ْ َ ،‬ن َذ َכ ِ ِ َ ْ ِ ِ ‪َ ،‬ذ َכ ُ ُ ِ َ ْ ِ ‪َ ،‬وإ ِْن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫«)‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫( ‪ ‬و ْ أ ا ّ رداء ‪ ‬אل‪ :‬אل ر ُل‬ ‫כ‬ ‫ذ‬ ‫ٍ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َذ َכ َ ِ ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُْْ‬ ‫ا ِ ‪» :‬أَ َ أُ َ ِئُ ُכ ِ َ ِ أَ ْ َ א ِ ُכ ‪َ ،‬وأَ ْز َכא َ א ِ ْ َ َ ِ ِכ ُכ ‪َ ،‬وأَ ْر َ ِ َ א ِ در א ِכ ‪ ،‬و‬ ‫ّ ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ َ ُْ َ ٌَْ‬ ‫َ ُכ ِ ْ ِإ ْ َ ِ‬ ‫אق ا َّ َ ِ َوا ْ ِ َّ ِ ‪َ ،‬و َ َ ُכ ِ ْ أَ ْن َ ْ َ ْ ا َ ُ َّو ُכ ‪ ُ ِ ْ َ َ ،‬ا أَ ْ َא َ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ٌْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫»ذ ْכ ا ِ‬ ‫و ْ ِ ا أَ َא ُכ ؟« א ا‪ ، َ :‬אل‪ِ :‬‬ ‫ي(‬ ‫א َ «)رواه ا‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ََ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫ي‪‬‬ ‫ا‬ ‫‪ ‬אل‪ ُ َ َ » :‬ا ي َ ْ ُכ ُ َر َّ ُ َوا َّ ِ ي َ َ ْ ُכ ُ ُه‪ ُ َ َ ،‬ا ْ َ ِّ‬ ‫ِ )رواه ا אري(‬ ‫َوا ْ َ ِ «‬ ‫אن ‪ ‬אل אل ر ل ا ‪ُّ َ َ » :‬د ا ْ َ َ َر ِإ َّ ا ُّ َ ُאء‪،‬‬ ‫‪‬و‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َو َ َ ِ ُ ِ ا ْ ُ ُ ِ ِإ َّ ا ْ ِ ُّ «)رواه ا אכ ( ‪‬‬

‫َ َ َ َכ‬ ‫َ َ َّ ُ ْ‬ ‫ُ وا ِ‬

‫خ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ر אب "ا‬

‫אر "‬

‫با‬

‫)‪(١‬‬

‫ا‬ ‫إ‬

‫ا‬

‫אء א אرِ‬

‫ا‬

‫ا ي‬

‫ا‬

‫ّ ا‬ ‫א‬

‫ورة ز‬

‫כ إ אن ا‬

‫אء‬

‫ع‪ ،‬و‬

‫ا‬ ‫و‬

‫اء و‬ ‫ا رض و‬

‫ا‬

‫א‬

‫وأذכאر‬ ‫إ‬

‫و‬ ‫وأد‬

‫‪ .‬وا‬

‫اا‬ ‫א‬

‫إ‬

‫כא‬

‫ا‬

‫אده‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫ه‪.‬‬

‫ا‬

‫إ‬

‫اכ ‪ ،‬و‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫و ح‬

‫א وراء ا אوات‪ ،‬و ٌ ور‬ ‫ا אب ا ي‬ ‫א‬ ‫آ أو ‪ ،‬و‬ ‫ا‪ .‬و‬

‫إ‬

‫ا ي‬

‫א‬

‫و‬

‫א‬

‫אء‬

‫א א‬

‫אوي‪ ،‬وכ‬ ‫و‬

‫א و‬

‫اا‬

‫א ‪،‬‬

‫אت ا و א‬ ‫א ده و א‬

‫אء‬ ‫نا‬

‫אه‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫אء‬

‫إ ‪.‬‬

‫ا‬

‫אء‪،‬‬

‫אح‬

‫ن‬

‫כ‬

‫אء أ‬ ‫ا‬

‫כ ةا‬ ‫אء‬

‫ةا‬

‫ا‬ ‫ُ ِّ‬

‫ا‬

‫אء‬

‫ا‬

‫אء‬ ‫ها‬

‫ا‬

‫ا‬

‫אئ ‪ ،‬و‬

‫אכ‬

‫اء وا‬

‫ورات ا א ‪.‬‬

‫***‬

‫ة وכ ة ا‬

‫אم‬

‫ّى ا‬

‫إ اد ا وح‬ ‫‪.‬و‬

‫א ت ودروس ا‬

‫כ‬

‫رات و‬

‫***‬

‫ا رادة א‬ ‫ت‬

‫ا‬

‫ِ ِ‬ ‫َ ّ‬

‫ُ أ رٍ‬ ‫אب‪.‬‬

‫اء ا وح‪ .‬و‬

‫ات ا‬

‫***‬

‫ائ‬

‫ا َ ‪ ،‬وآ‬ ‫وا‬

‫)‪(١‬‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫‪ ،‬وا‬

‫***‬

‫ا‬

‫א رو א‬

‫‪،‬‬

‫وا‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫أ א‬

‫هو هو‬

‫‪ ،‬و ِض א‬

‫آ م‪ .‬وا ا‬

‫א א‪ ،‬ا כ ن‬

‫ل‬

‫رك‬

‫כאن ا رض‬

‫ور‬

‫إ‬

‫ال‬

‫ه‬

‫‪،‬‬

‫اا‬

‫***‬ ‫***‬ ‫אذ‬

‫د‬

‫ُّ‬

‫אوز ا‬

‫اء‬

‫א‬

‫אت‪،‬‬

‫ا وام‪.‬‬

‫ها ةإ ّا‬ ‫ا‬

‫ا‬

‫אب وا‬

‫د ؛‬

‫وو‬

‫او ن‬ ‫כ‬

‫ذن‬

‫ا‬

‫אء‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אء‬

‫ا‬

‫ا‬ ‫ا‬

‫وإ אر ا‬

‫אب ا א‬

‫إن‬ ‫אوز ا‬

‫כّ‬

‫ا‬

‫***‬

‫دا א و אر א‬ ‫و‬

‫د‬

‫ا אدي وا‬ ‫و‬ ‫وا א‬ ‫وإن ْ ا א‬ ‫و‬ ‫ُ ه ‪ْ .‬‬ ‫أن‬ ‫א‬ ‫ى‪ ،‬و‬ ‫إن ا رواح ا‬ ‫أ ا‬ ‫ا‬ ‫وا‬

‫و‬

‫ا د‬ ‫و‬

‫ا כ‬

‫א‬

‫אو‬

‫ا‬

‫א א‬

‫ا אכ ا‬

‫ا‬

‫אو‬

‫א‬ ‫כ‬

‫ا‬

‫إ‬

‫ا‬

‫و‬

‫ه‬

‫ا وام‬ ‫إ אر‬

‫א ا‬

‫‪ ،‬و ون أن‬

‫رא‬

‫אل‬

‫ا ا‬

‫ا ي‬

‫ع أ رא‬ ‫כאن א א‬

‫ا‬

‫א ون و‬ ‫و‬

‫***‬

‫ا‬ ‫ن‬

‫אء و‬

‫א ن‪،‬‬

‫ا وام‬

‫ى آ א‪ ،‬و‬

‫ى‬

‫ه دون‬

‫أن‬

‫َر‬

‫ّ ا‬ ‫دات‬

‫ه‬

‫ه‪ ،‬و‬

‫כ‬

‫כ‬

‫א‬

‫د ‪ .‬وا‬

‫اء و‬

‫ّ‬

‫אل‪ ،‬وا אرف‬

‫א‪ ،‬ا כאن‬

‫د وأ‬

‫وأ َ إ‬ ‫אن א א‪ ،‬و ع א א א‪ ،‬و‬

‫ا כ ‪،‬و‬

‫‪.‬‬

‫ء أدب‪.‬‬

‫א‬ ‫א‬

‫ا‬

‫ء‪ .‬ا‬ ‫إ‬

‫אء أ‬

‫אو‬

‫إ إ‬

‫أن‬

‫ور אئ ‪.‬‬

‫כ د و א ‪.‬‬

‫א ‪،‬و‬

‫א‬

‫آא‬

‫אو א‬

‫א א אا‬

‫ء‬

‫ا‬

‫אو‬

‫ص‬

‫אب ا אد‬

‫أ אق‬

‫***‬

‫ه א אو‬

‫ا‬

‫‪ ،‬و ُ ِه א‬ ‫أن‬

‫ه ا رواح‬

‫א‪ ،‬و א‬

‫ه‪ ،‬وذ כ א‬ ‫א‬

‫אب‬

‫ا ر ‪-‬‬

‫אن و َ َ ْ א אدات‪،‬‬ ‫א‪ .‬ا‬ ‫دات و‬

‫א ا‬

‫כّ ا‬ ‫‪،‬و‬

‫א א א ور א א وا‬ ‫כאو‬

‫أن‬

‫***‬

‫إ‬ ‫و‬

‫ا‬

‫ى وق ة ا‬

‫אر ن إ‬ ‫ّ‬

‫أ بإ‬

‫‪،‬و ّ‬

‫אم أ‬

‫‪،‬و‬

‫א‬

‫رك أن ا אدات‬

‫א ‪،‬‬

‫اا ب‬

‫א‬

‫ى‪ .‬و א‬ ‫‪،‬‬

‫כ‬

‫ر ‪-‬ا ي‬

‫א ‪ .‬وא‬

‫و‬

‫אء‪.‬‬

‫َאء أ‬

‫نا‬

‫رة ا אري‬

‫ي‪.‬‬ ‫ر‬

‫ا‬

‫אد‬

‫א‬

‫כ‬

‫أن כ ا‬

‫אن א א א ا‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫‪.‬‬

‫***‬ ‫ذ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ذכ ا‬

‫إن‬ ‫ا‬ ‫و‬

‫أ ىا‬

‫ل إ‬

‫א‬

‫א ‪.‬‬

‫َ َאئ‬ ‫ةٌ אرכ‬

‫وذ‬

‫‪ ،‬إن ا‬

‫אכا‬

‫وا‬

‫ذي أ ار‬ ‫ا‬

‫‪ ،‬إن ا اכ ‪ ،‬وا‬ ‫א‬

‫ٍ ذات أ ار‪ ،‬و‬

‫כ‬

‫أي א إن כ وا ا‬ ‫ا‬

‫ا د‬

‫ا‬ ‫ُ‬

‫ً א‪،‬‬

‫أن‬

‫א‬

‫إ‬

‫כ כ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫َو‬ ‫)‪(٢‬‬

‫א‬

‫ةأ‬ ‫אت أ اب‬

‫א‬

‫א و‬

‫ا‬

‫اق أ א‬

‫כ‬

‫א‬

‫و َوى‬

‫א כ ا‬ ‫א وا‬

‫ا כ ة‪،‬‬

‫‪ ..‬و א إن‬ ‫ّ‬

‫ا‬

‫א وا‬

‫‪ ..‬و א إن כ‬

‫رأت و أذن‬

‫ّ‬

‫כ ‪ ..‬و א إن‬ ‫ّ‬

‫אن‬

‫כ א‬

‫أو א כ ا‬

‫א أ ً א" כ‬ ‫כ ن"‬ ‫אو כ ‪،‬‬ ‫א ُ‬ ‫و א إن כ ن א כ ر א כ ه أو אت را כ ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أر אء ا א‬ ‫ا‬ ‫כ ‪ ..‬و א إن‬ ‫أ אم ا ادث ا‬ ‫כ‬

‫אن‬

‫‪ َ ‬א ْذ ُכ و ِ ۤ أَ ْذ ُכ ُכ ‪) ‬ا‬ ‫ا‬ ‫ْ ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪.‬‬ ‫إ ا‬ ‫א وا‬ ‫إ ا ة‬ ‫ّل ا‬ ‫وا כ ‪ ..‬و א إن‬ ‫ככ א‬ ‫א כ وا אدة‪،‬‬

‫אכ ا‬

‫ذل ا‬ ‫ّ‬

‫أا‬

‫ة‪(١٥٢:‬‬

‫א ر‬ ‫כ‬

‫א إن‬ ‫وا‬

‫ا رواح‪،‬‬

‫وا א אة‪،‬‬

‫אכ‬

‫‪،‬‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫زاد‬ ‫אم ا אذب ٌ‬

‫אن‬

‫ا כ‪،‬‬

‫אره‬

‫اا‬

‫وج ا‬

‫***‬

‫ّ‬ ‫إن ا‬

‫א‬

‫אن‬

‫ا‬

‫إ إ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ا ب وا אوراء‪.‬‬

‫אء א‬

‫א ًא‬

‫***‬

‫رائ‬

‫ا‬

‫ان א כ وا‬

‫د‪.‬‬

‫א‬ ‫כ ا‬

‫א‬ ‫ء ا‬

‫כ آن‪ ،‬وכ ن ا‬

‫‪ ،‬إن ذכ ا‬ ‫ر وا‬

‫ق وأ‬

‫لإ‬

‫א ‪.‬و و‬

‫نإ‬

‫ا‬

‫ا اد وا‬

‫اب‪..‬‬

‫إ כ أ אم ا‬ ‫ّ‬

‫ن‬

‫א ‪،‬‬

‫أ אכ ‪،‬‬

‫)‪ ..(٢‬و‬

‫و‬

‫دون‬

‫ا‬

‫ّ أכ‬ ‫א‬ ‫و ‪ ،‬وإذا א‬ ‫ا כ و لا‬ ‫اכ א כ و א‬ ‫‪‬وا ْ ُכ وا ِ‬ ‫ا‬ ‫א א ا א ‪ .‬وإن ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ا ا وا‬ ‫‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ْכ ُ ِ‬ ‫ون‪) ‬ا ة‪ّ (١٥٢:‬כ‬ ‫ا כ وا כ ‪ ،‬أي ا‬ ‫ه ا ائ ة ا א‬ ‫ُ‬ ‫ا כ إ ا כ و إ ا כ‪.‬‬ ‫ا‬

‫‪:‬ا‬

‫אري‪ ،‬ء ا‬

‫‪،٨‬‬

‫ة‪ ،‬ا‬

‫رة ا‬

‫ر‬

‫‪٣٥‬؛‬

‫‪،‬ا‬

‫אن ‪ ،٣٩‬ا‬

‫ا‬

‫‪.٦ ،٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أ כ‬

‫ا כ אب وا‬ ‫ا כ ‪.‬و‬

‫وا‬ ‫ا‬

‫***‬

‫ا‬

‫ةإ‬

‫وآ אر ا‬ ‫ا‬

‫ا א أ ا أכ وا‬ ‫ً‬ ‫א ا وح وا م‬

‫إن ا כ‬

‫ا‬ ‫ا אدات‪،‬‬

‫אد‪...‬‬ ‫؛ א‬

‫כ ا و‬ ‫َّ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‪ ،‬أ א ذכ ا‬ ‫‪ ،‬و אك أو אت ُכ ه א ا‬ ‫أو אت‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫نا‬ ‫ال‪ ،‬כ א‬ ‫ً ا ي אل ا‬ ‫أ اء ا אن‪ ،‬و‬ ‫ا‬ ‫َّ‬ ‫ان‪(١٩١:‬‬ ‫ون ا َ ِ א ً א َو ُ ُ ًدا َو َ َ ُ ُ ِ ِ ‪) ‬آل‬ ‫اכ‬ ‫‪‬ا َّ ِ َ َ ْ ُכ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ ز א ًא و א ً ‪.‬‬ ‫وإن أ ِ ّء ا‬ ‫ء‬ ‫و‬

‫عإ‬

‫ّ‬

‫א وا‬

‫ّ‬

‫***‬

‫א‬

‫وة ا آن وا‬

‫ةا‬

‫***‬

‫ن א ً אئ‬ ‫اع ا د כ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫א‬

‫כ‬

‫ب أ ِ ّ ُء ا‬

‫א‬

‫כ ا ‪،‬‬

‫ة ا אدات و אد‬

‫وراد وا ذכאر‪ ،‬و‬ ‫م‬

‫م‪،‬‬

‫ار ا‬

‫***‬

‫ّ‬

‫ا‬ ‫א‬

‫ا‬

‫نإ‬

‫אم‬

‫ورة‬ ‫ن‬

‫א ؛‬

‫כ إ אن‪.‬‬ ‫א إ‬

‫אد א ا‬

‫ز א אا א‬

‫ه כא م ي ا وق‪ ،‬و َ ُّ وا ا‬ ‫و‬ ‫‪ ،‬إذ ل إ א ك و‬ ‫א‬ ‫ا م‪ .‬אل ذ כ‪:‬‬ ‫وا ًة‪ ،‬د ًאء ّ‬ ‫ٍ‬ ‫‪،‬‬ ‫אو ة‬ ‫‪ ،‬وأ‬ ‫א‬ ‫إ אه ر ل ا ‪ ‬وو ّ אه ‪ .‬و ّ أ‬ ‫ّ‬ ‫כ‬ ‫و אل‪ :‬و‬ ‫כا‬ ‫א ا ارج‪ّ .‬כ ه أ‬ ‫א‬ ‫ا وان ا‬ ‫כ ا !‪.‬‬ ‫‪:‬و‬ ‫ا ؟ אل‬ ‫‪ ،‬כאن ذכ ا‬ ‫‪ .‬כא‬

‫ا‬

‫وכאن ا‬ ‫א‬ ‫ا‬ ‫ذכ ا‬

‫א‬ ‫כ‬

‫ص‬ ‫ا‬ ‫ت‪ .‬ن ا‬ ‫اا‬

‫ذכ ه ي‬

‫א‬

‫ًا‬

‫ً‬

‫ا أز א ًא‬

‫א א‪،‬‬

‫و‬

‫ا‬ ‫א כ‬

‫כא م ا אري‬

‫وا رب وا‬

‫داد ا‬ ‫ُ‬ ‫אت ا כ و ُ‬ ‫ا אم وا כאة‪ ...‬وכא‬

‫ذכ ا‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫כ אو‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫אد‬ ‫ا‬

‫אد وا‬

‫وق כ‬ ‫ز‬

‫אدة‪ ...‬و‬

‫و א אت‬

‫ا‬

‫א‬

‫א ‪.‬‬

‫و‬

‫ا‬

‫ات ا اכ ة‬

‫ب כא אء ا‬

‫ر‬

‫إ‬

‫א‬

‫إ‬

‫نا‬

‫כ כ‬

‫אئ ‪ .‬כאن‬ ‫כ ز אن‪.‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫כ‬ ‫א‬

‫ء‬

‫א‬

‫ذכ ا ‪ ،‬و‬

‫إ ذכ ا ‪ .‬وإن ا‬ ‫א א‬

‫ً ا‪ ،‬و ُ‬ ‫و‬

‫أراد أن ى‬ ‫و‬

‫ا‬

‫ًئא א א אة وا ّ‬ ‫ا אء‪ ،‬وآداب ا‬

‫ا‬

‫اכ‬

‫א ‪ .‬כאن ا‬

‫‪،‬‬ ‫وإن‬

‫אإ‬

‫ا‬ ‫ة أو‬

‫وا ُّ‬

‫ا‬

‫أن כ ن כ‬ ‫ؤه‬

‫أو‬

‫إ כ‪،‬‬ ‫ا ا אت ٌّ‬ ‫دي ا כ‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫أ ى"‪.‬‬ ‫و‬

‫ا‬

‫أ ُ ًא‬

‫אن א‬

‫ا‬

‫אء أ א ً א‬

‫وردا‬ ‫אء ً‬

‫א ‪ ،‬و אر دو ً א‬ ‫‪،‬و‬

‫כ‬

‫ًא‬

‫אء אد ًא‬

‫ها‬ ‫ا‬

‫ار‬

‫وا‬ ‫ا‬

‫ا ح ا אئ‬ ‫אכ ٍ‬ ‫ٍ‪ ،‬و‬

‫***‬

‫כ أ ا א‪ ،‬و َ ْ َ א إ أכ َّ ا ال‪ ،‬و َ א إ‬ ‫ٍ‪ ،‬و‬ ‫ا א وأول‬ ‫ال‬

‫و‬

‫א ‪.‬‬ ‫א‬

‫א‬

‫אء‪ ،‬و א כ‬

‫***‬

‫א‬

‫أ ا َ א وآ َ א‪...‬‬ ‫ةا ا‬ ‫ا‬

‫ر א‬

‫إ‬

‫د אء‪ .‬و َ ْ غ כ‬ ‫‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫אن‬ ‫أ ً ا‪ .‬כאن ر َ‬ ‫ٍ د ٍ ّي‪ ،‬وإ َ‬ ‫‪ ،‬ا אدة وا אء‪.‬‬ ‫אل ‪ ،‬و‬

‫ا ي‬

‫ا‬

‫َ‬

‫َאر‪،‬‬

‫אة ر ل ا ‪.‬‬

‫‪...‬‬

‫وزع ر ل ا ‪ ‬ا‬ ‫ا‬

‫אا‬

‫ًא‬

‫ذ כ‪!..‬‬

‫***‬

‫‪،‬و‬

‫ر اכ‬

‫ءإ‬

‫אو‬

‫ذכ ا و ك ا وراد وا ذכאر رث א‬ ‫א ‪..‬‬

‫ً‬

‫א‬

‫ًא‪...‬‬

‫و‬

‫כ ن‬

‫ا م‪.‬‬

‫ة ار א א‬

‫***‬

‫وراد وا ذכאر و ك ا‬

‫***‬

‫روا‬

‫אء‪ ،‬ن‬

‫***‬

‫أوراد وأذכאر؛‬ ‫ة‪ ،‬وأن أ ل‬ ‫أداؤه‬

‫אدة‬

‫ائ وا‬

‫ا‪" :‬وا أ אه‪ ...‬א א ا م ٌن‬ ‫‪،‬‬

‫أن أ‬ ‫اا‬

‫ا אس ا ْ َ ا‬ ‫ز אد ًة أ َّ‬ ‫ِ‬ ‫دوام ا‬ ‫َ‬ ‫כ‬

‫א‬

‫ة ا ر אط א‬ ‫‪،‬و‬

‫ض‬

‫أن כ ن‬

‫‪،‬‬

‫ا وراد وا ذכאر‪،‬‬

‫ر در‬

‫‪ ،‬כ ا أ ل‪ ،‬و כ ا أ‬

‫س‬

‫!"‪.‬‬

‫ورة اءة أوراد‬

‫‪ " :‬א دام‬

‫ها‬ ‫‪ ،‬أن ُכ‬

‫ار א‬

‫ا ‪...‬‬

‫و‬

‫‪.‬و‬ ‫ّ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ة‬

‫أن‬

‫ِّ‬

‫‪ .‬وإ‬

‫א ‪ً ،‬‬ ‫אإ‬

‫ا‬

‫و‬

‫ً א‬ ‫ّ ِم ا ب‪ ،‬ا ي‬

‫ا אداة وا‬ ‫ا‬

‫أ ى‪ ...‬ن‬

‫א أدى א‬

‫***‬

‫أن ض أ א َ א‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫وا אح‬

‫ا‬

‫ٍّ‬

‫אح و‬ ‫وا‬

‫ص ا ات‪،‬‬

‫ا אس إ‬

‫دوا‬

‫رؤ‬

‫א‬

‫و‬

‫א ًא و‬

‫אل‬

‫ا‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.‬ذ כ‬

‫ق‬

‫ا א وأ א א כ ورات‬ ‫ه‪ ،‬و‬

‫כ ى‬

‫אر‬

‫ه‪.‬‬

‫ً‬

‫ا‬

‫ق‬ ‫أ أن‬ ‫ٍ‬ ‫אت‬

‫ّ َأ‬ ‫اه א ‪ ،‬و‬

‫אء‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫و‬ ‫כ ٍّ‬

‫א‬ ‫ِ‬

‫א אت ا‬ ‫א إ و ه‪ ،‬ه أ ً ا‬ ‫د ُ ‪،‬و َ‬ ‫ر أن‬ ‫ا ء أن ض א‬ ‫‪،‬‬ ‫آ ً‬ ‫א‪ .‬وإن כאن ُ‬ ‫ه‪،‬‬ ‫א‬ ‫وإن ض ا‬ ‫כ‬ ‫ا ‪ ،‬ئ‬ ‫اوي ا ‪ْ .‬‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫א‬ ‫و ره و‬ ‫כ אل‬ ‫ق‪ ،‬و‬ ‫ا אر אم ا‬ ‫אح دائ א‬ ‫ٍ‬ ‫אل ا‬

‫ا‬

‫ت‪ ،‬و‬

‫ا‬ ‫ُ َ ِّ‬ ‫א‬ ‫َ‬

‫ِ‬

‫אم‪ ،‬و ُض أ‬ ‫لا‬

‫ذ ًא‬

‫ار إ‬

‫ا ار‬

‫أ ا כ א‪،‬‬

‫כ ا‬

‫رכא‬ ‫ت‪،‬‬ ‫ً‬

‫ا‬

‫ا‬

‫אت إ‬ ‫دوا ِ َ‬

‫א ِع‬

‫***‬

‫ى ْ َ ا‬ ‫أא‬ ‫ر ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪،‬و ٌ כ ا‬ ‫ا‬ ‫ُ ٌّ‬ ‫ا‬ ‫ا ء‬ ‫م أن‬ ‫و ّ ‪.‬و‬ ‫و ّ‬ ‫א ‪،‬‬ ‫ا אء‬ ‫ق אد ‪ ،‬אئ ً و ّ ا‬ ‫ا א‬ ‫אس‬ ‫ء أن َ ُ ا ٌؤ כ ‪ ،‬א ًא دوا إ ر ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ا ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وإن ا‬ ‫ٍ‬ ‫כאء ا يء وأ‬ ‫ُ‬ ‫א ‪،‬‬

‫ات‬ ‫أ‬

‫ن א‬

‫ل إذا اכ‬

‫ًدا؛‬

‫כ أن‬

‫أن כ‬

‫ا‬

‫***‬

‫اכ ‪.‬و‬

‫أ أد‬

‫اכ ‪.‬‬ ‫ش‬

‫وأوراد‬

‫כ‬

‫ز ٍ‬ ‫אن‬

‫א ً ؛ ّن‬ ‫ا‬ ‫‪،‬و‬ ‫و‬

‫ازات‬ ‫ر‬

‫َ ُ ُ כ َّ ا‬ ‫‪ .‬إن ا ا אدق ا ي ف‬ ‫כ‬ ‫أ بإ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ًارا ودائ ً א‪ ،‬و‬ ‫و ص ذا‬ ‫אة‬ ‫ُ כ ه ود ا‬ ‫َ‬ ‫כ אئ ‪ ،‬و َ ْ ُس و َ כ إزاء אع‬ ‫אو א א‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ْ ُ‬ ‫أ ا‬ ‫ا אن أو ا אل‪ ،‬אر‬ ‫אل‬ ‫ضإ‬ ‫‪.‬و‬ ‫אء‬

‫ء‬

‫دوا‬

‫ال‪،‬‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫!‬ ‫ّ ا אء‬

‫ٍ أ ى‪.‬‬

‫إ‬

‫َ‬ ‫‪،‬‬

‫اه و‬

‫م א ا אس‬ ‫ّز‬

‫אم‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أא‬

‫أن‬

‫أ‬

‫ذ ‪،‬و‬ ‫ا و‬

‫ا ؤأ‬

‫ّ‬ ‫‪،‬‬

‫ح א‬ ‫ه א‪ ،‬و‬

‫***‬

‫و‬

‫وذ‬

‫أن‬ ‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬ ‫כ‬

‫‪،‬‬

‫א א وا‬ ‫و‬

‫א‬

‫أن‬ ‫ب‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬ ‫ا ا‬

‫ا‬

‫ئכ ؛‬ ‫‪.‬‬

‫ر‬

‫ُ َ ِ ره‬ ‫ّ‬ ‫אل‬

‫ُ ر ّ َم ا א‬ ‫"ُ َ ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫َכ َ َ‬ ‫ّ َ َ َ‬ ‫َ ُف‬ ‫ل‬ ‫رب أَ ُف ّ إذا َ‬ ‫א אء ا ُ ْ‬ ‫ل א ِّ‬ ‫أن َ‬ ‫ُ א כ ا א وأ א أَ‬ ‫ِ ا ل‪:‬‬ ‫אع‬ ‫(‪.‬‬ ‫א כ ا َم")‬ ‫إّ‬ ‫ُ‬ ‫א א أن‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ت כا‬ ‫ت"‪ ،‬و‬ ‫ت‪ ،‬و כ‬ ‫َت‬ ‫" ي‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ًא‬ ‫ذ כ‪ ،‬أ ّن ا אن إذا‬ ‫אئ ً א ب وا א א‪ .‬وزِ د‬ ‫ا‬ ‫أو ا ر‬ ‫أو ا‬ ‫ا‬ ‫א‬ ‫א אه َذ א ذ א‪،‬‬ ‫ً ً‬ ‫א‬ ‫ذاك‪ ،‬ورا‬ ‫إ‬ ‫أ אم ا‬ ‫ا אئ ‪،‬‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫؛ إذ‬ ‫ان א ا‬ ‫כאف‬ ‫ا‬ ‫ا אب ذ כ ا م‪ ،‬ن‬ ‫و‬ ‫ٍم‪ ،‬أن‬ ‫כ‬ ‫ا אل‬ ‫א ‪،‬כ א‬ ‫دوا َ א وأ א َ א أ אم ا‬ ‫ء‪ ،‬وأن‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫אح א א‬

‫و ا‬

‫א‬

‫ا‬

‫כ‬

‫وا و ‪.‬‬ ‫א א‪ ،‬و‬ ‫א‬

‫אع‪ .‬وכאن‬

‫وأد‬

‫وا‬

‫"أ‬ ‫ما‬ ‫ُ‬ ‫ر َّ‬

‫א‬ ‫ا‬

‫ا‬ ‫אر وا‬

‫"‪،‬‬

‫א‬

‫א‬ ‫َ‬

‫ا‬

‫ا אذ‬

‫אت ا‬ ‫ٍאد‪ ،‬و‬

‫‪.‬‬

‫ا‬

‫ٍم‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫أن‬

‫أ אم‬

‫א‬

‫و א‬

‫א‬

‫אء‬ ‫ن‬

‫ب ا אر "‪،‬‬ ‫ا‬

‫א‬

‫وا‬

‫כما و‬ ‫ّ‬

‫‪،‬و‬

‫אر‬ ‫ا‬

‫ا אدق ‪ ،‬أ‬ ‫اب وأوراد وأذכאر‬ ‫ٌ‬ ‫ات و‬

‫و‬

‫אכ‬ ‫"أ‬

‫"ا‬

‫ى‬

‫‪،(‬‬

‫ت ) ائ‬

‫م‪.‬‬

‫‪ :‬כאن ا‬

‫ا‬

‫ي‪‬‬

‫"ا‬

‫אر‪ .‬ذا اכ‬

‫ا‬

‫ع‬

‫ّ‬

‫أ‬

‫أ‬

‫أ ا‪ ،‬و‬ ‫כ ات כ‬ ‫ّ‬ ‫ر ل ا ‪ ،‬إ‬ ‫א ‪،‬‬ ‫ّ و ّ‬ ‫כ‬ ‫ا و אف ل ا אء‪ .‬وإ כ‬ ‫م‪ .‬و أ‬

‫وا א‬

‫א אة אئ ة‬

‫אت‪،‬‬

‫وا אم‬

‫אذة و א‬

‫أون أ اء‬ ‫اءة ٍء כ َّ‬ ‫وا‬

‫أ‬

‫‪ ،‬وأن‬

‫إ‬

‫عا‬

‫وا א‬

‫א‪.‬‬

‫أون ا وراد وا ذכאر‬

‫وأ‬

‫ٍ‬ ‫אل‬

‫مأ‬ ‫ه ا او إ‬

‫أن أ ّ ء ا‬ ‫ا‬

‫א אت‬

‫ا حا א‬

‫اا‬

‫أن ا‬

‫א אة أ‬

‫ذا‬

‫א‪ ،‬و‬

‫א‪ ،‬و‬

‫أ אم ا‬ ‫א‬

‫ص‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫א إ أُ ُ ا‬ ‫وכ ار כ أ‬

‫ا‬

‫אب‪،‬‬

‫כ‬

‫כ אت ا‬

‫ا‬

‫ا‬ ‫م‬

‫‪ ،‬כ‬

‫وا‬

‫وآ َ‬ ‫وا כ‬

‫أ‬

‫ي ‪‬؛‬ ‫ئ وأ‬

‫א‬

‫ذ‬

‫‪ .‬כن א ا‬

‫אر‪.‬‬

‫‪ ،‬ا ي ُ ْ َ‬ ‫ة وا‬ ‫ا‬

‫ل‬

‫ْ ا‬ ‫م‬

‫א‪،‬‬ ‫ِّ ر َل ا ‪ ‬אل‬ ‫ُ‬ ‫אرٍ‬ ‫א‬ ‫ة وا م‬ ‫‪ ِّ َ ُ ،‬ا‬ ‫ٍ א ٍ وا أ אم ا‬ ‫כ‬ ‫כ ًة أ ى‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ا‬

‫ً‬ ‫أداء‬

‫ةا‬

‫ا‬

‫ً ا و َ َ ً ا‪ ،‬و‬ ‫ّ‬ ‫א ‪ .‬אدي‬ ‫ا‬

‫ة‬

‫א אي‪ ،‬وار‬ ‫و ُ َّ ت‬ ‫و‬

‫و‬

‫ا‬

‫ة وا‬

‫א ا‬

‫אر א‬ ‫َ‬

‫ا א‬

‫أ‬

‫א‬

‫اب‪ ،‬و َّ‬ ‫אد ا‬

‫ا‬

‫כ ا‬

‫ذ ًّ‬

‫ا כ אت‬

‫ا‬

‫ًّ‬ ‫ار אه‬

‫ت‬ ‫אدك ا‬

‫وذ‬

‫أ אب ا‬ ‫ا‬

‫אر‬

‫ا כ م‪ ،‬و‬

‫و א‬

‫ا يا‬

‫ة‬

‫ذا َ و א ُ َ ْ َ ‪.‬‬ ‫ذ ‪ ،‬وإ‬

‫אب ا‬ ‫א ة‪ ،‬כ َ َ َق َ‬ ‫‪ ،‬ا وف‬ ‫ا אدر ا כ‬ ‫ء‬

‫ة وا‬

‫م‬

‫א ‪ ،‬ا‬

‫א א ‪ :‬א‬

‫م‬ ‫ء‬

‫ل إن‬

‫א א‪ ،‬א אر‪ ...‬و א א آ א‬ ‫اا‬

‫ءإ ا‬

‫‪ُ ُِ ،‬ا‬ ‫م‬ ‫‪ ،‬כ‬

‫دوا‬

‫ا و‬

‫כ د ٍ‬ ‫אء ُ َّ و ُ ْ ُ א‬ ‫إ אد א‬ ‫ا ل‬

‫ا ‪ ،‬و אر‬

‫د ‪-‬‬

‫אداة ا‬

‫ب وا‬

‫‪-‬‬

‫م א‬ ‫א‬

‫ا‬

‫אئ‬

‫א‬

‫א‬

‫‪،‬و‬

‫اب و א‬

‫أ ى‪،‬‬

‫כا‬

‫ّء ا‬

‫وכ أد ر‬

‫إ‬

‫اب‬ ‫ٌل و ٌ‬

‫دران‬

‫‪ ،‬א אر‪ ...‬ا‬ ‫ص‪ ،‬و א‬

‫آ אر א כ ا‬

‫ا‬ ‫ا‬

‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬

‫אن و א אت ا א وا א ‪.‬‬ ‫وود אن ا‬ ‫إ אذ‬ ‫ِ ‪ ،‬و َכ ْ ُة ا ْ א ِ‬ ‫כ כ‬ ‫خ‪ :‬כ ُ ! اه ل‪ِ " :‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ُّ ُ ُب أَ ْ َ َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אب َ ْ ِ ِ َכ‬ ‫אب َر ْ َ ِ َכ‪َ ،‬وأُ َ ِאدي ِ َ ِ‬ ‫أَ ْ َ َ ْ ‪َ ،‬و َّ ُة ا ْ َ ْ َ أَ ْ َ َ ْ َ ْ ‪ُ َ ،‬د ُّق َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ْ ِت َ ِّ ِ ي َو َ َ ِ ي ا َّ ْ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ ْ َ ِ ِّ َو ِ َ ِائ ِ ا ْ َ ْ ُ ِل ا ْ َ ْ ُ ِس ِ ْ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ت ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ (...) ،‬و َא‬ ‫ا ْ َ َّ ِ‬ ‫اب ِب‪َ :‬א َ ْ َو ِ َ ْ َر ْ َ ُ ُ ُכ َّ َ ْ ء‪َ ،‬و َא َ ْ ِ َ ِ ۪ه َ َ ُכ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِب‪ ،‬و א َ َّ אر ا ُّ ُ ِب‪ ،‬ا ْ ِ ِ‬ ‫אر ا‬ ‫אب‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُذ ُ ِ ‪َ ،‬و ْار َ ْ َ ْ َ א َ ْ َ َ ْ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ََ‬ ‫َ َّ َ ْ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫اب‪َ ،‬و َ َ َّ َ َ ِ ُ ُ ُك َ ِ ِ أَ ْ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫اب‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ْ أَ َّא ُ ُ‬ ‫َو ُ ّ َ ْ ُدو َ ُ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و َא‬ ‫َو َ ْ ُ ُ َرا ِ َ ٌ ِ َ ِאد ِ ا ْ َ ْ َ ِ َوا ْ َ ْ ِ ِ َو َد ِ ِ ا ْ ِ ْכ ِ َ ِ‬ ‫אب‪ َ َ ،‬א َ ْ ِإ َذا ُد َ أَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ار‬ ‫‪،‬‬ ‫אب‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ه‬ ‫אؤ‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ َ اْ ِ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ ُ ْ‬ ‫ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َّ‬ ‫אب‪َ َ ،‬‬ ‫אؤ ُه"‪.‬‬ ‫ِ َ ُ ُ ‪َ ،‬و َ ِ َي َ َ ُؤ ُه‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ْ َ ُ ُه َو َر َ ُ‬ ‫ض‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا‬

‫وإن ا א‬

‫ا ي‬

‫א‬

‫‪،‬‬

‫ف‬

‫ء‪ ،‬و‬ ‫اا‬

‫ل‬

‫ب أروا‬

‫‪،‬و‬

‫‪":‬אأ‬

‫ا‬

‫أردد א‬ ‫א‬ ‫א‪،‬‬ ‫! وإذ أر כ‬ ‫اا‬ ‫أن ّ‬ ‫اب ب ا‬ ‫ا‬ ‫‪ّ .‬ن כ ا א‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫אب آ א‬ ‫آ אم‬ ‫אت‪،‬‬ ‫ا ال وا אل وا‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫ًئא‬ ‫אف أ אف א ّ و ذ א‪،‬‬ ‫א ّ ث אص أ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫رف أ ّء ا‬ ‫א ا وا وا כ‬ ‫َ כّ‬ ‫א ن ذاك ا‬ ‫إ א اه א ! وכ‬ ‫أن‬

‫ج ة وا‬

‫***‬

‫ةإ‬

‫آ אق‬ ‫ار כ א‬

‫با‬

‫ل"‪ .‬وا אل إن כ‬ ‫وو‬ ‫ا ا‬

‫اب‬ ‫‪.‬و‬

‫ا رب‬

‫ا‬ ‫إ‬

‫ا‬

‫כ ن‬ ‫כّ‬ ‫‪ ،‬إذا א زاغ‬ ‫اش ا‬

‫‪.‬‬

‫أ‬ ‫ت!‬

‫وכ آ أن כ ن ا ُ אد وا ُّ ّ אد ا م‬ ‫ّ‬ ‫אد ‪،‬‬ ‫ز אد א‪ ،‬وز אدة ذכ ا א ‪ .‬כ א א ذכ א ا כ ا‪ ،‬و א زد א‬ ‫ً‬ ‫و‬ ‫ل‪‬‬ ‫ا‬ ‫ا כ‪ .‬כ‬ ‫َّ‬ ‫ا אدة‪ .‬א زاده إ‬ ‫‪،‬وכ‬ ‫ر‬ ‫ا אدة أ ً א‪،‬‬ ‫‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫כ‬ ‫ا אدة أ א‪ ،‬ل‬ ‫‪،‬ا‬ ‫א زاده إ‬ ‫ة‪ّ " :‬‬ ‫و ّ‬ ‫َ‬ ‫"‪،‬‬ ‫ة‬ ‫؟ אل‪" :‬ا‬ ‫אل‪ :‬א ر ل ا أي ا אء أ‬ ‫زدت"‪ .‬وروي أ א أن ر‬ ‫َ‬ ‫אد‬

‫אل‪ :‬أ‬

‫ا‬

‫ة‬

‫ا‬

‫א وا‬ ‫א‬

‫وا‬

‫ا‬

‫ة‬

‫ي(‪.‬‬

‫لا‬

‫כ؟ אل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ىا‬

‫ة")رواه ا‬ ‫ا‬

‫אئ‬ ‫ة وا‬

‫م‬

‫ّ‬

‫نا כ‬

‫כ؟ אل ‪" :‬إذا ُכ‬ ‫ة‬ ‫אد ا‬ ‫אك ‪-‬כ א‬

‫بإ‬

‫א و א ‪،‬إ‬ ‫ر‬

‫א‬

‫אئ ‪ ،‬و‬

‫‪،‬‬

‫ون‬

‫"‪ ،‬אل‪ :‬أ‬

‫אد‬

‫ا‬

‫ائ‬

‫אذ‬ ‫ا א"‬

‫ا ر‬ ‫ا ا‬

‫‪-‬و‬

‫אن‬

‫ا‬

‫"‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ط‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اَ ْ َد ِ‬ ‫ْ‬

‫ُ ا ْ َ ْ ُ َر ُة‬ ‫َ‬

‫َ ْ َر ُ ِل ا ِ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫َ ِ‬ ‫أ ْد َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َّ‬

‫ِ ْ ٍ ِ ا ْ َو َ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬

‫‪‬‬

‫] َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ )‪ِ َ  [(١٠٠‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َو ْ َ ُه َ َ ِ َכ َ ُ ‪ُ َ ،‬‬ ‫ا ْ ُ ْ ُכ َو َ ُ ا ْ َ ْ ُ ‪ ‬أَ ْ َ ُ أَ ْن َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوأَ ْ َ ُ أَ َّن ُ َ َّ ً ا َ ُ ُه‬ ‫ْ‬ ‫َو َر ُ ُ ُ ‪ ‬أَ ْ َ ُ أَ ْن َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َو ْ َ ُه َ َ ِ َכ َ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ أَ َّن‬ ‫ُ َ َّ ً ا َ ُ ُه َو َر ُ ُ ُ ‪َ ،‬وأَ َّن ِ َ َ ُ ا ِ َوا ْ ُ أَ َ ِ ۪ َو َכ ِ َ ُ ُ أَ ْ َ א َ א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אن ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر َ ٌّ ‪َ َ ْ ُ ] ‬‬ ‫ِإ َ َ ْ َ َ َو ُر ٌ‬ ‫وح ْ ُ ‪َ ،‬وأ َّن ا ْ َ َّ َ َ ٌّ ‪َ ،‬وا َّ َ‬ ‫אن ا ِ َو ِ َ ْ ِ ۪ه َ َ َد‬ ‫אن ا ِ ا ْ َ ِ ِ )‪َ َ ْ ُ  [(١٠٠‬‬ ‫َو ِ َ ْ ِ ۪ه ُ ْ َ َ‬ ‫אن ا ِ َ َ َد َ ْ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫َ ْ ِ ۪ َورِ َ א َ ْ ِ ۪ َوزِ َ َ َ ْ ِ ۪ َو ِ َ َاد َכ ِ َ א ِ ۪ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫אن ا ِ ِ َ اد َכ ِ א ِ ۪‬ ‫אن ا ِ زِ َ َ َ ْ ِ ۪ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫אن ا ِ رِ َ א َ ْ ِ ۪ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ِ َ د א َ َ َ ِ‬ ‫אن ا ِ َ د א َ َ َ ِ‬ ‫אء‪َ ،‬و ُ ْ َ َ‬ ‫‪َ َ ُْ ‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ا َّ َ‬ ‫אن ا ِ َ َ َد َ א َ ْ َ ٰذ ِ َכ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و ُ ْ َ َ‬ ‫אن ا ِ َ َ َد َ א ُ َ َ א ِ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫َد א َ َ َ ِ‬ ‫َد א َ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬اَ ُ أ ْכ َ ُ َ َ َ‬ ‫ا َّ َ אء‪َ ،‬وا ُ أ ْכ َ ُ َ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬وا ُ أَ ْכ َ َ َد َ א َ َ ٰذ ِ َכ‪َ ،‬وا ُ أَ ْכ َ َ َد َ א ُ َ َ א ِ ٌ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫وا ْ ُ ِ ِ َ د א َ َ َ ِ‬ ‫אء‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َد‬ ‫َ َ َ‬ ‫ا َّ َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َد َ א َ َ ٰذ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َد‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ِ َ ‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ َ َد َ א َ َ َ‬ ‫ا َّ َ אء‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ َ َد َ א َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ْرض‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ َ َد َ א َ ْ َ ٰذ َכ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ َ َد َ א ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ َ د א َ َ َ ِ‬ ‫אء‪َ ،‬و َ َ ْ َل‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ א ٌ ‪َ ‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ا َّ َ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ َ د א َ َ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ ْرض‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫א َ ََ ِ‬ ‫َ‬ ‫َא ُ َ َ א ِ ٌ‬

‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َد َ א َ ْ َ ٰذ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫אن ا ِ َ َ َد َ א َ َ َ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫אن ا ِ ِ ْ َء َ א َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫א ِ‬ ‫אن ا ِ ِ ْ ء א ِ‬ ‫אء‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ْ ْرض َوا َّ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫אن ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َא ُ ُ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ُْ َ‬ ‫אن ا َ َ َد َ א أ ْ َ‬ ‫אن ا ِ ِ ْ َء ُכ ّ ِ َ ٍء ‪ ‬اَ ْ‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫אن ا ِ َ َ َد ُכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ א َ َ َ ‪َ ،‬ا ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َء َ א َ َ َ ‪َ ،‬ا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َد َ א‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‪ ،‬اَ ْ ُ ِ ِ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َوا َّ َ‬ ‫ْ َء َ א ا ْ ْرض َوا َّ َ אء‪ ،‬اَ ْ َ ْ‬

‫َ َ َد َ א ُ َ َ א ِ ٌ ‪‬‬ ‫אن ا ِ َ َ َد‬ ‫ََ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫אء‪،‬‬ ‫ا ْ ْرض َوا َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َא ُ ُ ‪،‬‬ ‫ْ َء َ א أ ْ َ‬

‫ُ‬

‫َ ْ ُ‬ ‫ِ اْ‬ ‫ِِ‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫ِ َ َ َد‬ ‫َ ْر ِض‬ ‫َ َد َ א‬

‫ِכ א ‪ ،‬اَ ْ ُ ِ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َא ُ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َد ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُُ‬ ‫ْ َء َ א أ ْ َ‬ ‫أْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ٍء‪ ،‬اَ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َء ُכ ّ ِ َ ٍء ‪ ‬اَ ُ أَ ْכ َ َ َد َ א َ َ َ ‪ ،‬اَ ُ أَ ْכ ِ ْ َء‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ د א ِ ا ْ َر ِض وا אء‪َ ،‬ا أَ ْכ ِ ْ ء א ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ א َ َ َ ‪َ ،‬ا ُ أ ْכ َ ُ َ َ َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ُ َُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َא ُ ُ ‪ ،‬اَ ُ أَ ْכ ِ ْ َء َ א‬ ‫ا ْ ْرض َوا َّ َ אء‪ ،‬اَ ُ أ ْכ َ ُ َ َ َد َ א أ ْ َ‬ ‫َُ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َא ُ ُ ‪ ،‬اَ ُ أَ ْכ َ َ َد ُכ ّ ِ َ ٍء‪ ،‬اَ ُ أَ ْכ ِ ْ َء ُכ ّ ِ َ ٍء ‪‬‬ ‫أْ َ‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אن ا ِ وا ْ ُ ِ ِ و َ ِإ ٰ ِإ َّ ا وا أَ ْכ )‪]  [(١٠٠‬ر ِب ا ِ‬ ‫]ُْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ ّ ْ ْ‬ ‫ُ َ ُ َُ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اب ا ِ )‪َ ]  [(١٠٠‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫ِإ כ أَ ا‬ ‫ِ و‬ ‫َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َوأَ ُ ُب ِإ َ َכ )‪  [(١٠٠‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ا ْ َ ْ َ َوا ْ َ א ِ َ ِ ا ُّ ْ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ٰ ِ ِة ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ ا ْ ُ َ א َ א َة َوا ْ َ א َ ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ة‪َ ،‬א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ام ‪َ ْ َ  ‬א ا ُ َو ْ ا ْ َ כ ُ ‪،‬‬ ‫أَ ْر َ ا ا‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫‪ ِ ‬ا ْ َ و ِ ا َّ ِ ‪ ،‬و َ َ َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ ِ ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ َ َْ َ ْ َ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ِإ ْ َ ا ِ ۪ ِ َ ا َّ ِ ِ َ َوا ْ ُ َ ِ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َد َ ْ َכ‪َ ،‬ورِ َ א َ ْ َכ‪َ ،‬وزِ َ َ َ َכ‪َ ،‬و َ َاد َכ َ א َכ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و َ َ ٰأ ِ ۪ َ َ َد َכ ِ‬ ‫אل ا َو َכ َ א َ ِ ُ َِכ َ א ِ ۪ ‪،‬‬ ‫َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َכ َ ِ َوا ْ َ ِم‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ِ ا َّאرِ ‪،‬‬ ‫َوا ْ َ ْ ِم َوا ْ َ ْ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ِّ ْ َ ا ْ َ ‪َ ،‬و َ ِّ ْ َ ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ْ َ ِّ ْ َ ا ْ َ‬ ‫אل ‪َ ‬ا ّٰ ا ْ ِ ْ َ َא אي ِ ِ‬ ‫אء ا َّ ْ ِ وا ْ ِد‪ ،‬و َ ِّ َ ْ ِ ِ‬ ‫ا َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ا ْ َ َא א َכ א َ َّ ا َّ ب ا ْ َ ُ ِ ا َّ َ ِ ‪ ،‬و א ِ ْ ِ‬ ‫َو َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫אي َכ َ א َא َ ْ َت َ َ ا ْ َ ْ ِ ِق َوا ْ َ ْ ِ ِب ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫َ َא َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫اب ا ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ِ َ ا ْ َ ْ ِ َوا ْ َכ َ ِ َوا ْ ُ ْ ِ َوا ْ َ ِم‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אت ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ْ َ ِة‬ ‫َوأ ُ ُذ َِכ ْ ْ َ ا ْ َ ْ َ א َوا ْ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ ِ َوا ْ َ َ ِ َوا ِ ّ َّ ِ َوا ْ َ ْ َכ َ ِ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ْ ِ َوا ْ ُכ ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ وا ِ ِ‬ ‫ِ وا ْ َכ ِ‬ ‫وا ْ ُ ِق وا ِ ِ‬ ‫אق وا‬ ‫אء‪ ،‬وأَ ذ ِכ ِ ا‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ّ َ َ ُّ ْ َ َ ّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ‬ ‫َوا ْ ُ ُ ِن َوا ْ ُ َ ِام َو َ ِّ ِ ا ْ َ ْ َ ِאم ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ ُכ ِإ َ ْ َכ َ ْ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫אس ‪َ ‬ا ّٰ ٰأ ِت َ ْ ِ‬ ‫َ ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َّ ‪َ ،‬و َّ َ َ ‪َ ،‬و َ َ ا َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َو َز ِّכ َ א أَ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َز َّכא َ א‪ ،‬أَ ْ َ َو ِ ُّ َ א َو َ ْ َ َ א ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫ِ ْ ِ ْ ٍ َ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ْ ٍ َ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ْ ٍ َ َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫אب َ א ‪َ ‬ا ّٰ ِإ ِّ أَ ُذ َِכ ِ َ ِ א ِ‬ ‫ْ ّ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َد ْ َ ة َ ُ ْ َ َ ُ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ ِ َ א َ أَ ْ َ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ ِ َ א َ ِ ْ ُ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ أَ ْ َ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َزو ِ‬ ‫ال ِ ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ ُّ ِل َ א ِ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ َة ْ َ َכ‪َ ،‬و َ ِ َ َ َכ‪َ ،‬א َر ْ ٰ ُ َא َر ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل‬ ‫ُ‬ ‫َوا ْ ِ ْכ ِام‪َ ،‬א َ َא َ ُّ ُم ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ْ ِم‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ َ ا َّ ِ ّدي‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ِق َوا ْ َ ِق َوا ْ َ ِم‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ ْ أَ ْن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ ِ ا َّ َא ُن ِ ْ َ ا ْ َ ْ ِت‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ ْ أَ ْن أَ ُ َت َ ِ ًא ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ‬ ‫אل وا ْ َ ِاء وا ْ َدواءِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ُ ُذ َِכ ْ ُ ْ َכ َ ات ا ْ َ ْ َ ق َوا ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ َ ِ ا َّ ْ ِ ‪َ ،‬و َ َ ِ ا ْ َ ُ ِّو‪َ ،‬و َ َ א َ ِ ا ْ ِ ِאد ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ِّ َوا ْ َ َ ِن‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ َوا ْ َכ َ ِ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ ِ‬ ‫وا ْ ْ ِ ‪ ،‬و َ ْ ِ ا َّ ِ و َ َ ِ ا ِ ِ‬ ‫אل ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ِ ْ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ ّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َ ‪،‬وِ َْ ٍ َ ْ َ ‪،‬وِ د ٍ‬ ‫אء َ ُ ْ َ ُ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ْ ٍ َ‬ ‫ُ َ ْ َُ‬ ‫َْ ُ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ ‪َ ،‬و ِ َ ا ْ ُ ِع َ ِ َّ ُ ِْئ َ ا َّ ِ ُ ‪َ ،‬و ِ َ ا ْ ِ א َ ِ َ َ ِْئ َ ا ْ ِ َא َ ُ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ َ ا ْ َכ َ ِ َوا ْ ُ ِ َوا ْ ْ ِ ‪َ ،‬و ِ َ ا ْ َ ِم‪َ ،‬و ِ ْ أَ ْن أُ َر َّد ِإ َ أَ ْر َذ ِل‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ِ ‪ ،‬و ِ ِ ْ َ ِ ا َّ ِ‬ ‫אت ‪‬‬ ‫אل َو َ َ ِ‬ ‫ُُ َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫اب ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ْ َ ا ْ َ ْ َ א َوا ْ َ َ‬ ‫َا ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ُ ُ ًא أَ َّوا َ ً ُ ْ ِ َ ً ُ ِ ً ِ َ ِ ِ َכ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ َ ا َ א‪،‬‬ ‫أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ‪َ ،‬و ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ ‪َ ،‬و ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ َ ُ َכ ِ ِ‬ ‫אت َر ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ ِائ َ ْ ِ ِ َכ‪َ ،‬وا‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َ ِ َ َ ِ ْ ُכ ّ ِ ِ ٍ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َز ِא ْ َ َّ ِ ‪َ ،‬وا َّ َ א َة ِ َ ا‬ ‫ّ‬ ‫ُذ ُ ِ ‪ِ َ َ ،‬ئ و ِ ي ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ِ َכ ِ‬ ‫ْ َْ‬ ‫َ َْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َِכ ِ َ ِ َ ْ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ا ْ ِ ْ ِ وا ِ وار ُز ْ ِ وا ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ ُْ َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫اْ َ ْ ِ‬ ‫אل َوا ْ َ ْ َ ِق‪ ِ ْ َ َ ،‬ي ِ َ א ِ ِ َ א َو َ َ ْ ِ ُف َ َِئ َ א ِإ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ ُ َ ِام َوا ْ َ َ ِص َو َ ِّ ِ ا ْ َ ْ َ ِאم ‪ ‬اَ‬ ‫ِ ِ ِّ ي َو َ ْ ِ َو َ َ ِئ َو َ ْ ِ ي‪َ ،‬و ُכ ُّ ٰذ ِ َכ ِ ْ ِ ي‪َ ،‬و َ‬ ‫َכ َ א أَ َ ِ ‪ ،‬و َ َ ْ ِ ِ ّ ِ‬ ‫ِ ‪ ‬ا ّٰ ا ِ‬ ‫َא َ َ ْ َ‬ ‫ََ َ ْ َْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ ْ ْ‬ ‫َو ُ ْ َ َא َو َ ْ َ َא َو ِ َّ َא َو َ ْ َ َא َو َ َ َ َא َو ُכ َّ ٰذ ِ َכ ِ ْ َ َא‬

‫َّ َ َ َ ِ ْ ُכ ّ ِ ِإ ْ ٍ ‪،‬‬ ‫אرِ ‪ ‬اَ ّٰ ا ْ ِ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْر َ ِ أَ ْ ِ ي‪َ ،‬وأَ ُ ُذ‬

‫ِ َ אِ ِ‬ ‫َّ أَ ْ َ ‪‬‬ ‫ّٰ ا ِ‬ ‫ُ َّ ْ ْ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ْ ْ‬

‫َ َא ُذ ُ َ َא‬

‫‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ِ ِ ِ‬ ‫ُ أَ ِ ي‪ ،‬وأَ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אي ا َّ ِ ِ َ א‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ُد ْ َ َ‬ ‫أ ْ ْ د َ ا َّ ي ُ َ ْ َ ْ‬ ‫א ِ ‪ ،‬وأَ ِ ِ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ א ِאدي‪ ،‬وا ِ ا ْ א َة زِ אد ًة ِ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪َ ،‬وا ْ َ ِ ا ْ َ ْ َت َرا َ ً ِ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪َ ‬ا ّٰ ُ أَ ْ ِ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫َכא َ ِ ا ْ َ َ א ُة َ ْ ً ا ِ ‪َ ،‬و َ َ َّ ِ ِإ َذا َכא َ ِ ا ْ َ َ א ُة َ ْ ً ا ِ ‪َ ‬ر ِّب أَ ِ ِ ّ‬ ‫َو َ ُ ِ ْ َ َ ‪َ ،‬وا ْ ُ ِ َو َ َ ْ ُ َ َ ‪َ ،‬وا ْ ُכ ِ َو َ َ ْ ُכ َ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫ْ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ْ َ َ َ َ ‪َ ‬ر ِّب‬ ‫َوا ْ ِ ِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ ا ْ ُ َ ى ‪ ،‬وا‬ ‫َ ْ ُ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫אرا‪َ َ ،‬כ َر َّ א ًא‪َ َ ،‬כ ِ ْ َ ا ً א‪َ َ ،‬כ ُ ْ ِ ًא‪،‬‬ ‫אرا‪َ َ ،‬כ َ َّכ ً‬ ‫ا ْ َ ْ َ َכ َذ َّכ ً‬ ‫ِإ َ َכ أَ َّوا ً א ُ ِ א ‪َ ‬ر ِّب َ َ ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬وأَ ِ ْ َد ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ ِ ْ ُ َّ ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ِّ ْد ِ َ א ِ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ ْ رِ ي ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫אت ِ ا ْ َ ِ ‪ ،‬وأَ َ ُ َכ ا ْ ِ َ ِ ا ْ ‪ِ،‬‬ ‫ِ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ ا َّ َ َ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ُّ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אد ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ ِ َ א ًא َ ِאد ً א َو َ ْ א‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ُ ْכ َ ْ َ َכ َو ُ ْ َ َ َ‬ ‫ً‬ ‫َ ِ ً א‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ ِ َ א َ ْ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ ِ ْ َ ِ َ א َ ْ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ْ ِ َك ِ َ א َ ْ َ ‪ِ ،‬إ َّ َכ أَ ْ َ َ َّ ُم ا ْ ُ ِب ‪ ‬اَ ّٰ ُ أَ ْ ِ ْ ُر ْ ي‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وأَ ِ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ِإ ّ أَ َ ُ َכ َ ا ْ َ ِ‬ ‫ات‪َ ،‬و َ َك‬ ‫ْ َ ِّ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אכ ِ ‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ ِ َ ِ َو َ ْ َ َ ِ ‪َ ،‬و ِإ َذا أَ َر ْد َت ِ ْ َ َ‬ ‫ا ْ ُ ْ َכ َ ات‪َ ،‬و ُ َّ ا ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ َ َ‬ ‫ا َّאس َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ن‪َ ،‬وأ ْ ُ َכ ُ َّ َכ‪َ ،‬و ُ َّ َ ْ ُ ُّ َכ‪َ ،‬و ُ َّ‬ ‫ِכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ِّ ْ ِ ِ َ ْ ِ َو َ َ ِ ي‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ َ א‬ ‫َ َ ٍ ُ َ ِّ ُ ِ ِإ َ ُ ّ َ‬ ‫َّ‬ ‫ث ِ ِ ّ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ْ ُ ِ َ ْرِ ي ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫ا ْ َ ارِ َ‬ ‫َ ُاه ا ْ ُ ُن‪َ ،‬و َ ُ َ א ِ ُ ُ ا ُّ ُ ُن‪َ ،‬و َ َ ِ ُ ُ ا ْ َ ا ِ ُ َن‪َ ،‬و َ ُ َ ِ ُه‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫َא ِ َ ا ْ ِ ِ‬ ‫אل‪َ ،‬و َ َכא ِ َ‬ ‫ا ْ َ َ ِاد ُ‬ ‫ث‪َ ،‬و َ َ ْ َ ا َّ َوائ َ ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ِ َ אرِ ‪ ،‬و َ َ َد َ ْ ِ ا ْ َ َאرِ ‪ ،‬و َ َ َد ور ِق ا ْ َ ْ َ אرِ ‪ ،‬و د א أَ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ َ ََْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אء َ َ ًאء‪َ ،‬و َ أَ ْر ٌض‬ ‫אر‪َ ،‬و َ ُ َ ارِ ي َ َ ٌ‬ ‫َ َ ْ ا َّ ْ ُ َوأ ْ َ َق َ َ ْ ا َّ َ ُ‬ ‫أَ ْر ً א‪َ ،‬و َ َ ْ َ א ِ َ ْ ِ ۪ه‪َ ،‬و َ َ ٌ َ א ِ َو ْ ِ ۪ه؛ ِا ْ َ ْ َ ُ ُ ِ ي‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِٰ‬ ‫אك ‪ ‬اَ ّٰ ُ َאرِ ْك‬ ‫َ َ ا َ ُ ‪َ ،‬و َ ْ َ أَ َّא َ ْ َم أَ ْ َ َ‬ ‫أ َ ُه‪َ ،‬و َ ْ َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ ِد ِ ا َّ ِ ي ُ َ ِ ْ َ ُ أَ ْ ِ ي‪َ ،‬و ِ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِإ َ َ א َ ِ ِ ي‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫و ِ د ْ אي ا َّ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ًة ِ ِ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪،‬‬ ‫َ א َ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ِ ا ْ َ َ א َة زِ َ َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ ِ ا ْ َ ْ َت َرا َ ً ِ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ِ َ ً َ ِ ً ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ًرا‪،‬‬ ‫َو ِ َ ً َ ِ َّ ً ‪َ ،‬و َ َ ًّدا َ ْ َ ُ ْ ٍ َو َ َ א ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ا ْ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫وا ْ ِ َ ُכ را‪ ،‬وا ْ ِ ِ‬ ‫ِ ا‪ ،‬و ِ أَ ِ ا ِ‬ ‫אس َכ ِ ا؛‬ ‫ْ ُ َّ‬ ‫َ ً َ‬ ‫ً َ ْ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َْ‬ ‫ً‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َر ِّب ا ْ ِ َو ْار َ َوا ْ ِ ِ ا َّ ِ َ ا ْ َ ْ َ َم؛ َ ُ ُر َك َ َ َ ْ َ َ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ‪َ ُ ْ ِ َ ُ َ ،‬כ َ َ َ ْ َت َ َ َכ ا ْ َ ْ ُ ‪َ َ َ َ ْ َ َ ،‬ك َ َ ْ َ ْ َ‬ ‫َ َ َכ ا ْ َ ْ ُ ؛ َر َّ َא َو ْ ُ َכ أَ ْכ ُم ا ْ ُ ُ ِه‪َ ،‬و َ א ُ َכ أَ ْ َ ا ْ َ ِאه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אع َر َّ َא َ َ ْ ُכ ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ َ ْ ‪،‬‬ ‫َو َ َّ ُ َכ أَ ْ َ ُ ا ْ َ َّ َوأَ ْ َא َ א‪ُ َ ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َو ُ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و َ ْכ ِ ُ ا ُّ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ا َّ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ا َّ ْ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ ْ ُ ا َّ ْ َ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ ِ ي ِ ٰ َ ِئ َכ أَ َ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ُ ُ ِ ْ َ َ َכ َ ْ ُل َ ِאئ ٍ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ ْ ً א َא ً א‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ْ ْ ٍ َ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ ً ُ َ َ ً ‪َ ‬ا ّٰ ُ ا ْ َ ْ أَ ْو َ َ رِ ْز ِ َכ َ َ ِ ْ َ ِכ ِ ِ ِ ّ َوا ْ ِ َא ِع‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ي ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ َ ا ْ َ َ ِ ‪ ،‬و َ ا ُّ ِ‬ ‫אح‪،‬‬ ‫אء‪َ ،‬و َ ْ َ ا َّ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َْ‬ ‫אت‪ ،‬و َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ ا َّ َ ِ‬ ‫َ ّْ‬ ‫اب‪َ ،‬و َ ْ َ ا ْ َ َ אة‪َ ،‬و َ ْ َ ا ْ َ َ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ‪ ،‬وا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ ْ َ َ ازِ ‪َ ،‬و َ ّ ْ ِإ َ א ‪َ ،‬و ْار َ ْ َد َر َ ‪َ ،‬و َ َ َّ ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ِ َئ ِ ‪ ،‬وأَ َ ُ َכ ا َّ ر ِ‬ ‫אت ا ْ ُ َ ِ َ ا ْ َ َّ ِ ‪ٰ ،‬أ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫أَ ْ َ ُ َכ َ َ ا ِ َ ا ْ َ ِ َو َ َ ا ِ َ ُ َو َ َ ا ِ َ ُ َوأَ َّو َ ُ َو ٰأ ِ ُه َو َא ِ ُه َو َא ِ َ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وا َّ ر ِ‬ ‫אت ا ْ ُ َ ِ َ ا ْ َ َّ ِ ‪ٰ ،‬أ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ َ َ א ٰأ ِ ‪،‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫َو َ َ א أَ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ א أَ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ א أُ ْ ِ ُ ‪َ ،‬و َ َ א أُ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אت ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا َّ ر ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ا ْ َ َّ ‪ٰ ،‬أ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ ُ َכ أَ ْن َ ْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِذ ْכ ِ ي‪َ ،‬و َ َ َ ِو ْزرِ ي‪َ ،‬و ُ ْ ِ َ أَ ْ ِ ي‪َ ،‬و ُ َ ِ ّ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ َ ِّ َ َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אت ا ْ َ ِ ا ْ ‪ِ،‬‬ ‫و ُ َ ِ ر َ ْ ِ ‪ ،‬و َ ْ ِ ِ َذ ْ ِ ‪ ،‬وأَ َ ُ َכ ا َّ ر ِ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ي‪ ،‬و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ أَ ْن ُ אرِ َك ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ‪َ ،‬و َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אي‪ ،‬و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫رو ِ ‪ ،‬و ِ َ ْ ِ ‪ ،‬و ِ‬ ‫ُ ُ ‪َ ،‬و أ ْ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫אت ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אِ ‪ ،‬وِ‬ ‫َא ِ ‪ ،‬وأَ َ ُ َכ ا َّ ر ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ ‪َ ،‬و َ َ َّ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ْ َ َّ ِ ‪ٰ ،‬أ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َّو ُل َ َ َ ْ َء َ ْ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ ٰ ِ ُ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫َ ْ َء َ ْ َ َك‪ ،‬أَ ُ ُذ َِכ ْ َ ِّ ُכ ّ ِ َدا َّ َא َ ُ َ א ِ َ َك‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ َ‬ ‫ا ْ ْ َ ِ وا ْ ْ ِم ‪َ ‬ا ّٰ َ ِّ ِ ِ‬ ‫אي َכ َ א ُ َ َّ ا َّ ْ ُب ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ْ َ َא َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אي َכ َ א َא َ ْ َت َ َ ا ْ َ ْ ِ ِق‬ ‫َ ا َّ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َא ْ َ ْ َو َ ْ َ َ َא َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ ْ ِ ِب‪ َ ٰ ،‬ا َ א َ َ َ ُ ُ َ َّ ٌ َر َّ ُ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ِ ّ ِ ِ َ ا َّאرِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ِ ًة ِא َّ ِ َوا َّ َ אرِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ َل ا َّ א ِ َ ‪ٰ ،‬أ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ً א ِ َ ا َّאرِ َ א ِ ً א‪َ ،‬وأَ ْد ِ ْ ِ ا ْ َ َّ َ ٰأ ِ ًא ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َ ا ْ َ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ َ ا ْ َ ِ َ ‪َ ،‬א َ ْ َ ُ َ ا ُ ِא ْ َ ِ َ َو َ َ ْ ُכ ا ّ ْ َ ‪َ ،‬א َ َ َ‬ ‫אوزِ ‪َ ،‬א َوا ِ َ ا ْ َ ْ ِ َ ِة‪َ ،‬א َא ِ َ ا ْ َ َ ْ ِ ِא َّ ْ َ ِ ‪َ ،‬א َ א ِ َ ُכ ّ ِ‬ ‫ا َّ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ى‪َ ،‬א ُ ْ َ َ ُכ ّ ِ َ ْכ َ ى‪َ ،‬א َכ ِ ا َّ ْ ِ ‪َ ،‬א َ ِ ا ْ َ ِّ ‪َ ،‬א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئ ا ِ ّ َ ِ َ َ ا ْ ِ ْ َ א ِ َ א؛ َא َر َّ َא‪َ ،‬و َא َ ِ َ َא‪َ ،‬و َא َ א َ َ َر ْ ِ َא‪،‬‬ ‫َُِْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪،‬‬ ‫أَ ْ َ ُ َכ َא اَ ُ أَ ْن َ َ ْ ِ َي َ ْ ِ ِא َّאرِ ‪ُ ُ َ ،‬ذ ِא ِ ِ ْ َ َ ِ‬

‫َ ُذ ِא ِ ِ ا ْ ِ َ ِ א َ ِ ْ א و א َ ‪ُ َ ،‬ذ ِא ِ ِ ِ ْ َ ِ ا َّ ِ‬ ‫אل‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ََ َ ََ َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫אء‪ ،‬و ِء ا ْ َ َ אء‪ِ،‬‬ ‫ِ ا ْ َ ِء‪ ،‬ودر ِك ا َّ َ ِ‬ ‫ِإ א ذ ِכ ِ‬ ‫‪‬ا‬ ‫َ َْ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ّٰ ُ َّ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ‬ ‫َو َ َ א َ ِ ا ْ َ ْ َ ِاء ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َא ُ َ ِّ َف ا ْ ُ ُ ِب‪ْ ِّ َ ،‬ف ُ ُ َ َא ِإ َ‬ ‫َא َ ِ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َא ُ َ ِّ َ ا ْ ُ ُ ِب‪ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِّ َ ،‬د ِ َכ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ا ْ ِ َ َא وار َא وار َض א و َ َ ْ ِ א‪ ،‬وأَد ِ ْ َא ا ْ َ ‪ ،‬و َ ِ َא ِ‬ ‫َ َّ َ َّ َّ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ّ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ا َّאرِ ‪َ ،‬وأ ْ ْ َ َא َ َ َא ُכ َّ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ زِ ْد َא َو َ َ ْ ُ ْ‬ ‫ُ ِ َّא‪َ ،‬وأَ ْ ِ َא َو َ َ ْ ِ ْ َא‪َ ،‬و ٰأ ِ َא َو َ ُ ْ ِ َ َ َא‪َ ،‬وأَ ْر‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫אد َכ‬ ‫َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ َّא َ َ ذ ْכ ِ َك َو ُ ْכ ِ َك َو ُ ْ ِ َ َ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ أَ ْ ِ ْ َ א ِ َ َא ِ ا ْ ُ ُ رِ ُכ ِّ َ א‪َ ،‬وأَ ِ َא ِ ْ ِ ْ ِي ا ُّ ْ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َو َ َ ِ‬ ‫اب ا ْ ٰ َ ة ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ا ْ ْ َ َא ْ َ ْ َ َכ َ א َ ُ ُل ِ َ ْ َ َא َو َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪ ،‬و ِ ا ْ ِ ِ א ُ ِ ُن ِ ۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ א َכ‪َ ،‬و ْ َא َ َכ َ א ُ َ ّ ُ َא ِ َ َّ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َא َ َ ِאئ َ ا ُّ ْ א‪َ ،‬و َ ِّ ْ َא ِ َ ْ َ א ِ َא َوأَ ْ َ אرِ َא َو ُ َّ ِ َא َ א أَ ْ َ َא‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫وا ْ ا ْ ارِ َ ِ‬ ‫ث َّא‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ْ َر َא َ َ َ ْ َ َ َ َא‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َא َ َ َ ْ‬ ‫َ ْ َ ُ َ‬ ‫אدا َא‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ُ ِ َ َ َא ِ ِد ِ َא‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ ا ُّ ْ َ א أَ ْכ َ َ َ ِّ َא‪َ ،‬و َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ ِ ْ ِ َא‪َ ،‬و َ ُ َ ِّ ْ َ َ َא َ ْ َ َ َ ُ َא ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ َ אت َر ْ َ َכ‪َ ،‬و َ َ ائ َ َ ْ َ َכ‪َ ،‬وا َّ َ َ َ ْ ُכ ّ ِ ِإ ْ ٍ ‪َ ،‬وا ْ َ َ َ‬ ‫ِ ْ ُכ ّ ِ ِ ٍ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َز ِא ْ َ َّ ِ ‪َ ،‬وا َّ َ א َة ِ َ ا َّאرِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ َ َ ْع َ َא َذ ْ א‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َّ َ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ ًّ א ِإ َّ َ َّ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َد ْ ًא ِإ َّ َ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ א َ ً ْ‬ ‫ِائ ِ ا ُّ ْ א وا ْ ٰ ِ ِة ِ َ َכ رِ ً א ِإ َّ َ َ א‪ ،‬א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ َ َ َ ْ َ َ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪‬‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ٰأ َא ا ُّ ْ َ א َ َ َ ً ‪َ ،‬و ا ْ ٰ َ ة َ َ َ ً ‪َ ،‬و َא َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ْ َ ْ ِ َ א َ َ َ َכ ْ ُ َ ِ ُّ َכ ُ َ َّ ٌ ‪َ ،‬و َ ُ ُذ َِכ ْ‬ ‫َ ِ َ א ا ْ َ َ א َذ َك ِ ْ ُ َ ِ ُّ َכ ُ َ َّ ٌ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ ُ ْ َ َ א ُن‪َ ،‬و َ َ َכ ا ْ َ ُغ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أَ ُ ُذ َِכ ْ أَ ْن أ ُ ْ ِ َك َِכ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ًئא َوأَ َא أَ ْ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ِ َك ِ َ א َ أَ ْ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َر َّب ا َّ ِ ِ ُ َ َّ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫َא‪َ ،‬وأَ ْכ ِ ْ َא َو َ‬ ‫ِ َא َو ْار َض َ َّא‪،‬‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِا ْ ِ ِ َذ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ْذ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ِ ِ ِ ْ ُ ِ َّ ِت ا ْ ِ َ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َو َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ ‪َ ،‬و َ ْ‬ ‫ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ ‪‬‬ ‫ََ‬ ‫َ‬

‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫אح‬ ‫אر ا َّ َ ِ‬ ‫أ ْذ َכ ُ‬

‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر ْכ َ َو َ َ א َ َ َא َذا ا ْ َ َ ِل‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ أ ْ َ ا َّ َ ُم‪َ ،‬و ْ َכ ا َّ َ ُم‪َ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫אن ا ِ َوا ْ َ ْ ُ ِ َو َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوا ُ أَ ْכ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل‬ ‫َوا ْ ِ ْכ َ ِام ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫َُ‬ ‫َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ‬اَ ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ اَ ْ َ ُّ ا ْ َ ُّ ُ ۚم َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ض َ ْ َذا ا َّ ي‬ ‫َ ْ ُ ُ ُه ِ َ ٌ َو َ َ ْ ٌ ۘم َ ُ َ א ا َّ ٰ َ ات َو َ א ا ْ َ ْر ۘ‬ ‫َ ْ َ ُ ِ ْ َ ه ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ِ ۘ َ ْ َ َ א َ َ أَ ْ ِ ِ َو َ א َ ْ َ ُ ۚ َو َ ُ ِ ُ َن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ٍء ِ ِ ْ ِ ۪ ِإ َّ ِ א ۚ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر َ ۚ‬ ‫ض َو َ َ ۧ ُ ُد ُه‬ ‫ْ‬ ‫ۤ‬ ‫َ‬ ‫אء َو َ ُכ ْ ُّ ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا )‪َ ] ،[(٣٣‬ا ْ َ ْ ُ )‪،[(٣٣‬‬ ‫ِ ْ ُ ُ َ אۚ َو ُ َ ا ْ َ ِ ُّ ا ْ َ ِ ُ ‪َ َ ْ ُ ]  ‬‬ ‫]اَ أَ ْכ )‪ِ َ ]  [(٣٣‬إ ٰ ِإ َّ ا )‪  [(١٠٠‬أَ ُذ ِא ِ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫אن‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َُ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ ،‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪] ،‬ا ّٰ ُ َّ أَ ْ َ َر ِّ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫َ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬وأَ َא َ ُ َك‪َ ،‬وأَ َא َ َ َ ْ ِ َك َو َو ْ ِ َك َ א ا ْ َ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ِ א َ ‪ ،‬أَ ء َ َכ ِ ِ ِ َכ َ ‪ ،‬وأَ ء َ َכ ِ َ ْ ِ ‪ َ ،‬א ْ ِ‬ ‫َ َّ َ ُ ُ‬ ‫ْ ّ َ َ ْ ُ ُ ُ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫‪ ُ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ،‬ا ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ )‪ ْ ِ ]  [(٣‬ا ا َّ ي َ َ ُ ُّ َ َ‬ ‫ا ْ ِ ۪ َ ٌء ِ ا ْ َ ْر ِض َو َ ِ ا َّ َ ِאء‪َ ،‬و ُ َ ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ )‪  [(٣‬أَ ُ ُذ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אت ا ِ‬ ‫אت ِ َ ِ א َ َ َ و َذرأَ و أَ ‪ ‬أَ ُذ َِכ ِ ِ‬ ‫אت ا ِ ا א ِ‬ ‫َِכ ِ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ّ َ‬ ‫َّ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ََ‬ ‫ا א ِ ‪ُ ِ ،‬כ ّ ِ َ َ ٍ‬ ‫אن َو َ א َّ ٍ ‪َ ،‬و ِ ْ ُכ ّ ِ َ ْ ٍ َ َّ ٍ ‪] ‬أَ ُ ُذ ِא ِ ا َّ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ِ ِ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫אن ا ِ ِ )‪ ِ ِ  [(٣‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪َُ‬ا ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ِ ي ِإ ٰ ِإ َّ ۚ א ِ ا ْ َ ِ وا َّ ِ‬ ‫َُ َ ُ ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫אد ۚة ُ َ ا َّ ْ ٰ ُ ا َّ ُ ۝ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وس ا َّ َ ُم ا ْ ُ ْ ُ ا ْ ُ َ ْ ُ ا ْ َ ِ ُ‬ ‫ا ُ ا َّ ي ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ َا ْ َ ُכ ا ْ ُ ُّ ُ‬ ‫ئ‬ ‫אر ا ْ ُ َ َכ ِّ ُ ۘ ُ ْ َ َ‬ ‫אن ا ِ َ َّ א ُ ْ ِ ُכ َن ۝ ُ َ ا ُ ا ْ َ א ِ ُ ا ْ َ אرِ ُ‬ ‫ا ْ َ َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِ ۚ‬ ‫ا ْ ُ َ ِّ ُر َ ُ ا ْ ْ ُאء ا ْ ُ ْ َ ۘ ُ َ ِّ ُ َ ُ َ א ا َّ ٰ َ‬ ‫ض َو ُ َ‬ ‫ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ‪ َ ُ ْ ُ ]  ‬ا ُ أَ َ ٌ ۚ ۝ َا ُ ا َّ َ ُ ۚ ۝ َ َ ِ ْ َو َ ُ َ ْ ۙ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫۝ و َ ُכ َ ُכ ُ ا أَ ٌ ‪ ْ ُ ]  [(٣) ‬أَ ُذ ِ ِب ا ْ َ َ ِ ۙ ۝ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ً َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ْ َ ّ‬ ‫א َ َ َ ۙ ۝ و ِ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا و َ ۙ ۝ و ِ َ ِ ا َّ א َ ِ‬ ‫אت ِ ا ْ ُ َ ِ ۙ ۝‬ ‫َ َ َ ْ ّ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ّ‬ ‫َو ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا َ َ َ ‪ ْ ُ ]  [(٣) ‬أَ ُ ُذ ِ ِّب ا َّ ِ ۙ‬ ‫אس ۝ َ ِ ِכ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِس ِ‬ ‫ِ‬ ‫אس ۝ ِإ ٰ ِ ا َّ ِ ۙ‬ ‫ا َّ ِ ۙ‬ ‫אس ۝ ِ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ِاس ا ْ َ َّ ِ ۙ‬ ‫אس ۝ َا َّ ي ُ َ ْ ُ‬ ‫ّ‬ ‫אن ا ِ ِ‬ ‫אس ۝ ِ ا ْ ِ ِ وا ِ‬ ‫ُ ُ ورِ ا َّ ِ ۙ‬ ‫אس‪َ َ ْ ُ َ   [(٣) ‬‬ ‫َّ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض َو َ ِ ًّא‬ ‫ُ ْ ُ َن َو َ ُ ْ ِ ُ َن ۝ َو َ ُ ا ْ َ ْ ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫َو ِ َ ُ ْ ِ ُ َ‬ ‫ون ۝ ُ ْ ِ ُج ا ْ َ َّ ِ َ ا ْ َ ِّ ِ َو ُ ْ ِ ُج ا ْ َ ِّ َ ِ َ ا ْ َ ِّ‬ ‫َِכ أَ ْ ْ َא‬ ‫َو ُ ْ ِ ا ْ َ ْر َض َ ْ َ َ ْ ِ َ א َو َכ ٰ ِ َכ ُ ْ ُ َن‪  ‬ا ّٰ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ت َو ِإ َ َכ ا ُّ ُ ُر ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي‬ ‫َو َِכ أَ ْ َ ْ َא َو َِכ َ ْ َ א َو َِכ َ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫أَ ْ א َא َ ْ َ َ א أَ َ א َ َא َو ِإ َ ِ ا ُّ ُ ُر‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ َ َ ِ َכ َ َכ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ‪َ ‬ا ّٰ زِ د ِ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ ا ّٰ ُ َّ أَ ْ َ ْ ُ َك َ ْ ِ َوأَ ْ َ ُ َכ َر ْ َ َ‬ ‫ُ َّ ْ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ ً א‪َ ،‬و َ ُ ِ ْغ َ ْ ِ َ ْ َ ِإ ْذ َ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ ْ‬ ‫ْ َ ُ ْ َכ َر ْ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِٰ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫أ ْ َ ا ْ َ َّ ُ‬ ‫אب ‪] ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ ِّ َא ُ‬ ‫َכ َ א َ َّ َ َ َ َ ِ ِ َא ِإ ْ ا ِ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ِإ ْ ا ِ ِإ َّ َכ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِٰ‬ ‫ِ‬ ‫َ ٌ )‪َ ]  [(١٠‬ا ّٰ ُ َّ َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ ِّ َא ُ‬ ‫אر ْכ َ َ َ َ ِّ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ‬ ‫َכ َ א َ َ‬ ‫َ ِ ٌ )‪]  [(١٠‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ ْ ُ أُ ْ ِ ُ َك َوأُ ْ ِ ُ َ َ َ َ َ ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ِئ َכ َ َכ َو َ ِ َ َ ْ َכ‪َ َّ َ ِ ،‬כ أَ ْ َ ا ُ ا َّ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬وأَ َّن‬ ‫ُ َ َّ ً ا َ ُ َك َو َر ُ ُ َכ )‪َ َ  [(٣‬כ ا ّٰ ُ َ َכ‪َ َ ،‬כ َو َ ْ َ ْ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َّ َّ ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا ْ َ ِ‬ ‫َ َ ْ َכ‪َ ،‬و ْ َכ َو ِإ َ ْ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ א ُ ْ ُ ْ َ ْ ٍل‪ ،‬أَ ْو َ َ ْ ُ‬ ‫َ ُْ‬ ‫ٍ‬ ‫ت ِ ْ َ ْ رٍ ‪ ،‬أَ ْو َ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ ٍ ‪َ ِ َ َ ،‬ئ ُ َכ َ َ َ َ ْي‬ ‫ِ ْ َ ِ ‪ ،‬أَ ْو َ َ ْر ُ‬ ‫ْ‬ ‫אن َو َ א َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُכ ْ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ‬ ‫ٰذ ِ َכ ُכ ِّ ۪ ‪ َ ،‬א ِ ْئ َ َכ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِכ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ א َ َّ ْ ُ ْ َ َ ة َ َ َ َ ْ‬ ‫َ َّ َ ‪َ ،‬و َ א َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ‪ِ ،‬إ َّ َכ َو ِ ِ ِ ا ُّ ْ א‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ ٰ ِ ِة‪ ً ِ ْ ُ ِ َّ َ َ ،‬א َوأَ ْ ِ ْ ِ ِא َّ א ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا א‪ ،‬و د ا‬ ‫ا ِ א‬ ‫َ ْ َ ا ْ َ ْ ت‪َ ،‬و َ َّ َة ا َّ َ ِ ِإ َ َو ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ّ َ َْ َ َْ َ َ َْ َ ْ َْ‬ ‫َو َ ْ ً א ِإ َ ِ َ ِאئ َכ‪َ َ ِ َ ْ ِ ،‬اء ُ ِ ٍة‪َ ،‬و َ ِ ْ َ ٍ ُ ِ َّ ٍ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫أَ ْن أَ ْ ِ أَ ْو أُ ْ َ ‪ ،‬أَ ْو أَ ْ َ ِ َي أَ ْو ُ ْ َ َ ى َ َ ‪ ،‬أَ ْو أَ ْכ ِ َ َ ِ َئ ً أَ ْو َذ ْ א‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ِة‪َ ،‬ذا‬ ‫َ ُ ْ َ ُ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ א َ ا َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‪ َ ،‬א َ ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ‬ ‫ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام؛ َ ِ ِّ أَ ْ َ ُ ِإ َ َכ ِ ٰ ِ ِه ا ْ َ ِאة ا ُّ ْ א‪َ ،‬وأُ ْ ِ ُ َك‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫ً ِإ َّ َכ‬ ‫َ َّ ٍ ‪،‬‬ ‫َ ِ ٌ‬ ‫َ َّ ٍ ‪،‬‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪١٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َِכ َ ِ ً ا‪ِ ،‬إ ِّ أَ ْ َ ُ أَ ْن َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ َو ْ َ َك َ َ ِ َכ َ َכ‪،‬‬ ‫َو َכ َ‬ ‫َ َכ ا ْ ُ ْ ُכ َو َ َכ ا ْ َ ْ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ؛ َوأَ ْ َ ُ أَ َّن‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ً ا َ ْ ُ َك َو َر ُ ُ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ أَ َّن َو ْ َ َك َ ٌّ ‪َ ،‬و َ َאء َك َ ٌّ ‪َ ،‬وا َّ א َ َ‬ ‫ٰأ ِ َ ٌ َ َر ْ َ ِ َ א‪َ ،‬وأَ َّ َכ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ا ْ ُ ُ رِ ‪َ ،‬وأَ َّ َכ إ ِْن َ ِכ ْ ِ ِإ َ‬ ‫َ ْ ِ َ ِכ ْ ِ ِإ َ َ ْ ٍ َو َ ْ َر ٍة‪َ ،‬و َذ ْ ٍ َو َ ِ َئ ٍ ‪َ ،‬و ِإ ِّ َ أَ ِ ُ ِإ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َכ‪ َ ،‬א ْ ِ ِ‬ ‫ُذ ُ ِ ُכ َّ َ א‪ِ ،‬إ َّ ُ َ َ ْ ُ ا ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬و ُ ْ‬ ‫َِ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫اب ا ِ ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي َ َ َ ا َّ ْ َم َوا ْ َ َ َ ‪،‬‬ ‫ِإ כ أَ ا‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َا ْ َ ْ ُ ا َّ ي َ َ َ َ א ً א َ ِ ًّא‪ ،‬أ ْ َ ُ أ َّن ا َ ُ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ِ ٌ ‪ ‬أَ ْ َ ْ َא َوأَ ْ َ َ ا ْ ُ ْ ُכ َ َّ َو َ َّ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫אر َو َ א َ ْ ُכ ُ‬ ‫‪َ ،‬وا ْ כ ْ ِ َ ُאء َوا ْ َ َ َ ُ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ َوا َّ ْ ُ َوا َّ َ ُ‬ ‫ِ ِ א ِِ‬ ‫َو ْ َ ُه ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ا ْ َ ْ أَ َّو َل ٰ َ ا ا َّ َ אرِ َ َ ً א‪َ ،‬وأَ ْو َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ א‪ ،‬و ٰأ ِ ه َ א א‪ ،‬أَ َ ُ َכ َ ا ُّ ْ א وا ْ ٰ ِ ِة‪ ،‬א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ً َ َُ َ ً ْ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ ْ َ َ َّ‬ ‫‪] ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ِ َوا ْ َ َ ِن‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َכ َ ِ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ َ ا ْ ُ ْ ِ َوا ْ ُ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ْ َ َ َ ا َّ ْ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ ِ ا ِّ َ אل )‪  [(٣‬أَ ْ َ ْ َא َوأَ ْ َ َ ا ْ ُ ْ ُכ َ َ ِ َכ َ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ‬ ‫و ِإ َ ِ ا ُّ ُ ر ‪َ ] ‬ا ّٰ َ א ِ ا אو ِ‬ ‫ِإ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪ َ ،‬א ِ َ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ُ َ َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫אد ِة‪َ ،‬ر َّب ُכ ّ ِ َ ٍء َو َ ِ َכ ُ ‪ ،‬أَ ْ َ ُ أَ ْن َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪ ،‬أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫َوا َّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ِ َ ْ ِ و َ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫אن َو َ ِכ ۪ ‪َ ،‬وأَ ْن أَ ْ َ ِ َف َ َ َ ْ ِ ُ ًءا أَ ْو‬ ‫َ ّ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫أَ ْن أَ ُ َّ ُه َ َ ُ ْ )‪َ  [(٤‬א َ ُّ َא َ ُّ ُم‪َ َ ْ َ ِ ،‬כ أَ ْ َ ُ ‪ ،‬أَ ْ ْ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ َ ْ ِ ُכ َّ ‪ ،‬و َ َ ِכ ْ ِ ِإ َ َ ْ ِ‬ ‫َ ْ َ َ َ ْ ٍ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ أَ ْ َ أَ َ ُّ َ ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُذכ َ ‪َ ،‬وأَ َ ُّ َ ْ ُ ِ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َ ِ ا ْ ُ َ ‪َ ،‬وأَ ْرأَ ُف َ ْ َ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُد َ ْ‬ ‫ُ ِئ َ ‪َ ،‬وأَ ْو َ ُ َ ْ أَ ْ َ ؛ أَ ْ َ ا ْ َ ِ ُכ َ َ ِ َכ َ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُد َ ِ َّ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫אع ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ ُ ْ َ ِإ َّ‬ ‫َ َכ‪ُ ،‬כ ُّ َ ْ ء َ א ٌכ ِإ َّ َو ْ َ َכ‪َ َ ُ ْ َ ،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫אع َ َ ْ ُכ ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ َ ْ ِ ‪ ،‬أَ ْ ُب َ ِ ٍ َوأَ ْد َ َ ِ ٍ ‪،‬‬ ‫ِ ْ َכ؛ ُ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ ْ َ ُد َ‬ ‫אر‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫ون ا ُّ ُ س‪َ ،‬وأ َ ْ َت ِא َّ َ ا ‪َ ،‬و َכ َ ْ َ ا ْ َ َ‬ ‫ا ْ ٰ َ َאل؛ اَ ْ ُ ُ ُب َ َכ ُ ْ ِ ٌ‪َ ،‬وا ِّ ُّ ِ ْ َ َك َ َ ِ ٌ‪ ،‬اَ ْ َ َ ُل َ א أَ ْ َ ْ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َ َ ُام َ א َ َّ ْ َ ‪َ ،‬وا ِّ ُ َ א َ َ ْ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ َ א َ َ ْ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ‬ ‫وف ا ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ُ َכ ِ ُ رِ َو ْ ِ َכ‬ ‫ك‪ ،‬وأَ ا ا ؤ‬ ‫כ‪ ،‬وا‬ ‫َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ َّ ُ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ُض‪َ ،‬و ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍّ ُ َ َ َכ‪َ ،‬و ِ َ ِّ‬ ‫ا َّ ِ ي أَ ْ َ َ ْ َ ُ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ا َّ ِאئ ِ َ َ َ َכ‪ ،‬أَ ْن ُ ِ َ ِ ِ ٰ ِ ِه ا ْ َ َ ِاة َو ِ ٰ ِ ِه ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ْن‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ ِ ِ‬ ‫َ ا َّאرِ ِ ُ ْ َر َכ ]‪ َ ِ ْ َ ‬ا ُ۬ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۘ َ َ ْ َ َ َّכ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫]ر ِ َא ِא ِ َر ًّא‪َ ،‬و ِא ْ ِ ْ َ ِم ِد ًא‪،‬‬ ‫َو ُ َ َر ُّب ا ْ َ ْ ش ا ْ َ ‪َ  [(٧)‬‬ ‫َو ِ ُ َ َّ ٍ َر ُ ً ؛ َر ِ ُ ِא ِ َر ًّא‪َ ،‬و ِא ْ ِ ْ َ ِم ِد ًא‪َ ،‬و ِ ُ َ َّ ٍ َ ِ ًّא )‪[(٣‬‬

‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َ א أَ ْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ٍ أَ ْو ِ َ َ ٍ ِ ْ َ ْ ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِ َכ َ َכ‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َو َ َכ ا ُّ ْכ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ْ َ ْ َة ا َّ ِّ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ‬ ‫َو َ א ِ ٍ َو َ ْ ٍ ‪َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ،‬כ َ َ َو َ א ِ َ َכ َو َ ْ َك ِ ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬ر ِّ ا ُ‪َّ َ َ ،‬כ ْ ُ َ َ ا ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪َّ َ َ ْ َ َ ،‬כ ْ‬ ‫َ‬

‫َ ِ ْ َכ َو ْ َ َك‪َ ،‬‬ ‫أَ ْ َ ُ َכ ِ ْ َ ْ َ ِة‬ ‫ِ َכ ِ ِ ٍ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ْ َ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪١٤‬‬

‫ُّ ْ א َوا ْ ٰ ِ ِة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َو ُ َ َر ُّب‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ا ِ ‪ ‬א אء ا כאن‪ ،‬و א‬ ‫َ ُّ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫אط‬ ‫‪‬وأَ َّن ا َ َ ْ أَ َ َ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫َر ِّ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ َ َ ،‬כ َ َ َّכ ْ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬

‫ا ْ َ ْ ِش ا ْ َ ِ ِ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ا ْ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ ُכ ْ ‪ ،‬أَ ْ َ ُ أَ َّن ا َ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ْ ء ِ ْ ً א‪  ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ‬ ‫אن‪َ ،‬و َ א َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُכ ْ ‪َ ،‬‬ ‫َوأَ ْ َ َر ُّب ا ْ َ ْ ِش ا ْ َ ِ ِ ‪ َ ،‬א َ َאء ا ُ َכ َ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ ِ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ‬ا ّٰ ِإ ِ أَ ذ ِכ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َْ َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ َّ ّ ُ ُ َ ْ َ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط‬ ‫َ ْ ‪َ ،‬و ْ َ ِّ ُכ ّ ِ َدا َّ أَ ْ َ ‪ٰ ‬أ ٌ ِ َא َ َ אۘ إ َِّن َر ِّ َ‬ ‫َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ َ ‪  ‬أ ْ َ ْ َא َوأ ْ َ َ ا ْ ُ ْ ُכ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ‪َ ،‬و َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ‬ ‫َو ْ َ ُه َ َ ِ َכ َ ُ ‪ ُ َ ،‬ا ْ ُ ْ ُכ َو َ ُ ا ْ َ ْ ُ َو ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ر ِب ِإ ِّ أَ َ ُ َכ َ א ِ‬ ‫َ ا ا ْ ِم و َ א َ ه‪ ،‬وأَ ُذ َِכ ِ‬ ‫ٰ‬ ‫َْ َ َْ َ َْ ُ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫َْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ َ א ِ ٰ َ ا ا ْ ْ ِم َو َ ِ َ א َ ْ َ ُه ‪َ ‬ر ِّب أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َכ َ ِ َو ُ ِء‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪َ ،‬و َ َ ٍ‬ ‫ا ْ כ ِ ‪َ ‬ر ِّب أَ ُ ُذ َِכ ْ َ َ ٍ‬ ‫اب ا ْ َ ْ ِ ‪] ‬ا ّٰ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِإ ِ أَ ذ ِכ ِ‬ ‫ِإ ِ أَ ذ ِכ ِ ا כ ِ وا ِ ‪ ،‬ا‬ ‫اب ا ْ َ ِ‬ ‫ّ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّٰ ُ َّ ّ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ‬ ‫אِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אِِ ِ‬ ‫َ َ ‪ ،‬اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ )‪]  [(٣‬اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫אن ا ِ‬ ‫َ ْ ِ ‪ ،‬اَ ّٰ ُ َّ َ א ِ ِ ِ َ َ ِ ي‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ )‪َ َ ْ ُ  [(٣‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫אن و א َ َ ْ َ ُכ ْ ‪ ،‬أَ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو ِ َ ْ ه‪َ َّ ُ َ ،‬ة ِإ َّ ِא ‪ َ ،‬א َ َאء ا ُ َכ َ َ َ ْ َ‬ ‫َُْ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ ً א‪ ‬‬ ‫אط‬ ‫أَ َّن ا َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪،‬‬ ‫‪‬وأَ َّن ا َ َ ْ أَ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أ َ ْ ْ َא َ َ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ة ا ْ ْ َ م َو َכ َ ا ْ ْ َ ص‪َ ،‬و َ َ د ِ َ ِ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫אن ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِכ َ ‪‬‬ ‫‪َ ،‬و َ َ ِ َّ ِ أَ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ َ ِ ً א ُ ْ ِ ً א َو َ א َכ َ‬ ‫َا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َכ َ ِ َوا ْ َ ِم َو ُ ِء ا ْ ِכ ِ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ِ ا ُّ ْ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ْ ُכ ِ ِ ر ِب ا ْ א َ ِ‬ ‫َ‬ ‫وَ َ ِ ِٰ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫اب ا ْ َ ة‪ ،‬أ ْ َ ْ َא َوأ ْ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ َ ْ َ ٰ َ ا ا ْ َ ْ م‪َ ُ َ ْ َ ،‬و َ ْ َ ُه َو ُ َر ُه َو َ َ َכ َ ُ َو ُ‬ ‫َِכ ِ ْ َ ِّ َ א ِ ِ َو َ ِّ َ א َ ْ َ ُه ‪ِ َ ‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوا ُ أَ ْכ َ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ‬ ‫ا ُ َو ْ َ ُه‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ َ ِ َכ َ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ ُ ا ْ ُ ْ ُכ َو َ ُ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َو َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ א ِ َ ِ ا ُّ ْ א وا ْ ٰ ِ ِة ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ ا ْ ْ وا ْ א ِ َ ِ ِد ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫אي َوأَ ْ ِ َو َ א ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ا ْ ُ َ ْ َرا ِ َو ٰأ ِ ْ َر ْو َ א ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َو ُد ْ َ َ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا َ ِْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ َي و ِ َ ْ ِ‬ ‫َو َ ْ َ א َو ْ‬ ‫ْ َ ْ َ َّ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ْ َ‬ ‫אن ا ِ َو ِ َ ْ ِ ۪ه‬ ‫َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ ِ َ َ َ ِ َכ أَ ْن أُ ْ َ َאل ِ ْ َ ْ ِ ‪َ َ ْ ُ ] ‬‬ ‫אن ا ِ‪ ،‬اَ ْ َ ْ ُ ِ ِ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ‪،‬‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫אن ا ِ ا ْ َ ِ ِ )‪َ َ ْ ُ ]  [(١٠٠‬‬ ‫אن‪ ،‬و ِإ א ًא ِ‬ ‫اَ أَ ْכ )‪  [(١٠٠‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ ِ ً ِ ِإ ٍ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ُ َُ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ُ ٍ ‪َ ،‬و َ َ א ً א َ ْ ُ ُ َ َ ٌح‪َ ،‬و َر ْ َ ً ِ ْ َכ َو َ א ِ ً ‪َ ،‬و َ ْ ِ ًة ِ ْ َכ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ‪َ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُاه‪ ،‬وأَ‬ ‫َ‬

‫ُ َّ‬ ‫ُ ُذ‬

‫אن َو َز ِّ ْ ُ ِ ُ ُ ِ َא‪َ ،‬و َכ ِ ْه ِإ َ َא‬ ‫َورِ ْ َ ا ًא ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ِّ ْ ِإ َ ْ َא ا ْ ِ َ َ‬ ‫ّ ْ‬ ‫אن‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא ِ َ ا ا ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ا ْ ُכ ْ َ َوا ْ ُ ُ َق َوا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ً א َِכ ُ ْ َ ِئ َّ ً ‪ِ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ ،‬אئ َכ‪َ ،‬و َ َ ِ َ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ِ َ َ ِאئ َכ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫] َا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ أَ ْن أُ ْ ِ َك َِכ َ ًئא َوأَ َא أَ ْ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ِ َك ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫א ِ َא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ أَ َ ُ )‪  [(٣‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ ْ َ َ َ‬ ‫ا ْ ُ ُ رِ ُכ ّ َ א‪َ ،‬وأَ ِ ْ َא ْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و َ ٰأ ِ ۪‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ْ ِي ا ُّ ْ א َو َ َ ِ‬ ‫اب ا ْ ٰ َ ة ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ א ِ ۪ أَ ْ َ َ ‪ٰ ،‬أ َ َوا ْ َ ْ ُ َر ِّب ا ْ َ א َ َ ‪‬‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪١٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אء‬ ‫أ ْذ َכ ُ‬ ‫אر ا ْ َ َ‬

‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر ْכ َ َو َ َ א َ َ َא َذا ا ْ َ َ ِل‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ أ ْ َ ا َّ َ ُم َو ْ َכ ا َّ َ ُم‪َ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫אن ا ِ َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َو َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوا ُ أَ ْכ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل‬ ‫َوا ْ ِ ْכ َ ِام ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫َُ‬ ‫َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ‬اَ ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ اَ ْ َ ُّ ا ْ َ ُّ ُ ۚم َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ض َ ْ َذا ا َّ ي‬ ‫َ ْ ُ ُ ُه ِ َ ٌ َو َ َ ْ ٌ ۘم َ ُ َ א ا َّ ٰ َ ات َو َ א ا ْ َ ْر ۘ‬ ‫َ ْ َ ُ ِ ْ َ ه ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ِ ۘ َ ْ َ َ א َ َ أَ ْ ِ ِ َو َ א َ ْ َ ُ ۚ َو َ ُ ِ ُ َن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء َو َ ُכ ُّ ُ ا َ َّ ٰ َ ات َوا ْ َ ْر َ ۚ‬ ‫ِ َ ٍء ِ ْ ِ ْ ِ ۪ ۤ ِإ َّ ِ َ א َ ۚ‬ ‫ض َو َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ۧ ُ ُد ُه ْ ُ ُ َ אۚ َو ُ َ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ُ ‪َ َ ْ ُ ]  ‬‬ ‫אن ا )‪] ،[(٣٣‬اَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ِ )‪] ،[(٣٣‬اَ ُ أَ ْכ )‪ِ َ ]  [(٣٣‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ )‪  [(١٠٠‬اَ ّٰ ُ َא‬ ‫َّ‬ ‫َُ‬ ‫َ ِّ ا ْ ُ ُ ِب‪َ ُ ُ ْ ِ َ ،‬א َ ِد ِ َכ ‪] ‬أَ ُذ ِא ِ ِ ا َّ َאنِ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ا ِ ِ ‪ ِ ْ ِ ،‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ )‪  [(١٠‬أَ ْ َ َא َوأَ ْ َ ا ْ ُ ْ ُכ ِ ِ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ ْ ُכ ِ ‪ِ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ِ َכ َ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َو ِإ َ ْ ا ْ َ ُ ‪ ‬أ ْ َ ْ َא َوأ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ا ْ َر ِض ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ۪ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ُ ُذ ِא ا َّ ي ُ ْ ُכ ا َّ َ َאء أَ ْن َ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ّ‬ ‫אن‪ ،‬و ِإ א ًא ِ‬ ‫א َ َ َ و َذرأَ و أَ ‪َ ‬ا ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ ِ ً ِ ِإ ٍ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َ َ ََ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ُ ٍ ‪َ ،‬و َ َ א ً א َ ْ ُ ُ َ َ ٌح‪َ ،‬و َر ْ َ ً ْ َכ َو َ א ً ‪َ ،‬و َ ْ ًة ْ َכ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ات وا ْ َر ِض‪ ،‬א ِ ا ْ َ ِ وا َّ אدة‪ِ،‬‬ ‫ورِ ْ ا ًא ‪] ‬اَ ّٰ َ א ِ ا אو ِ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ء و כ ‪ ،‬أَ‬ ‫أَن ِإ ِإ أَ ‪ ،‬أَ ذ ِכ‬ ‫رب כ‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ ُ ّ ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٰ َ َّ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ّ‬ ‫אن و َ ِכ ۪ ‪ ،‬وأَ ْن أَ ْ ِ َف َ َ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ًء أَ ْو أَ ْن‬ ‫َْ ِ و ِ ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ّ َّ ْ َ َ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ُ َّ ُه َ َ ُ ْ ِ ٍ )‪َ ]  [(٣‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ُ أُ ْ ِ ُ َك‪َ ،‬وأُ ْ ِ ُ َ َ َ َ‬ ‫َ ْ ِ َכ َو َ َ ِئ َכ َ َכ َو َ ِ َ َ ْ ِ َכ‪َ َّ َ ِ ،‬כ أَ ْ َ ا ُ ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ‬ ‫أَ ْ َ َو ْ َ َك َ َ ِ َכ َ َכ‪َ ،‬وأَ َّن ُ َ َّ ً ا َ ُ َك َو َر ُ ُ َכ )‪ [(٣‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِٰ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ْ ُ َכ ا ْ َ א َ َ ا ُّ ْ َ א َوا ْ َ ة ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ْ ُ َכ ا ْ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫وا ْ א ِ َ ِ ِد ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אي َوأَ ْ َو َ א ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ا ْ ُ ْ َ ْ َرا ‪َ ،‬و ٰأ ْ‬ ‫َو ُد ْ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َر ْو َ א ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َّي‪َ ،‬و ِ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ ِ َ א ِ ‪َ ،‬و ْ َ ْ ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ ِ َ َ َ َכ أَ ْن أُ ْ َ َאل ْ َ ْ ‪‬‬ ‫]ر ِ َא ِא ِ َر ًّא‪َ ،‬و ِא ْ ْ َ ِم ِد ًא‪َ ،‬و ِ ُ َ َّ ٍ َر ُ ً ؛ َر ِ ُ ِא ِ َر ًّא‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َو ِא ْ ِ ْ َ ِم ِد ًא‪َ ،‬و ِ ُ َ َّ ٍ َ ِ ًّא )‪]  [(٣‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ ُכ ْ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِإ ِ أَ ذ ِכ ِ‬ ‫وا ِ ‪ ،‬ا‬ ‫اب ا ْ َ ِ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ )‪ [(٣‬‬ ‫َ ْ َ ْ َ ّٰ ُ َّ ّ ُ ُ َ ْ َ َ ِ ْ‬ ‫ِ‬ ‫אِِ ِ‬ ‫אِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אِِ ِ‬ ‫َ ْ ‪ ،‬اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫َ َ ‪ ،‬اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫]اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫אن ا ِ َو ِ َ ْ ِ ۪ه‪َ َّ ُ َ ،‬ة ِإ َّ ِא ِ‪،‬‬ ‫َ َ ِ ي‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ )‪َ َ ْ ُ  [(٣‬‬ ‫אن َو َ א َ َ َ ْ َ َ ُכ ْ ‪ ،‬أَ ْ َ أَ َّن ا َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‬ ‫َ א َ َאء ا ُ َכ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ ً א‪  ‬أَ ْ َ َא َ َ ِ ْ ِة‬ ‫‪‬وأَ َّن ا َ َ ْ أَ َ َ‬ ‫אط ُ‬ ‫َ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و َ ِ َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ْ ْ َ م‪َ ،‬و َכ َ ا ْ ْ َ ص‪َ ،‬و َ َ د ِ َ ِ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫אن ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِכ َ ‪َ ‬א َ َא َ ُّ ُم‪،‬‬ ‫أَ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ َ ِ ً א ُ ْ ِ ً א َو َ א َכ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ َכ أَ ِ ُ ‪ ،‬أَ ِ ِ َ ْ ِ ُכ َّ ‪ ،‬و َ َ ِכ ْ ِ ِإ َ َ ْ ِ‬ ‫َْ َ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َِ ْ َ‬ ‫َ ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ أَ ْ َ أَ َ ُّ َ ْ ُذ ِכ ‪َ ،‬وأَ َ ُّ َ ْ ُ ِ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ِ ا ْ ُ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْرأَ ُف َ ْ َ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُد َ ْ ُ ئ َ ‪َ ،‬وأَ ْو َ ُ َ ْ أَ ْ َ ؛ أَ ْ َ ا ْ َ ُכ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪١٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אع‬ ‫َ ِ َכ َ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُد َ َّ َ َכ‪ُ ،‬כ ُّ َ ْ ء َ א ٌכ ِإ َّ َو ْ َ َכ‪َ َ ُ ْ َ ،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אع َ َ ْ ُכ ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ِإ َّ ِ ِ ْذ َכ‪َ ،‬و َ ْ ُ ْ َ ِإ َّ ِ ْ َכ‪ُ َ ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ون ا ُّ ُ ِس‪َ ،‬وأَ َ ْ َت ِא َّ َ ا ِ ‪،‬‬ ‫أَ ْ َ ُب َ ِ ٍ ‪َ ،‬وأَ ْد َ َ ِ ٍ ‪ُ َ ْ ُ ،‬د َ‬ ‫ٰ‬ ‫אر‪َ ،‬و َ َ ْ َ ا ْ ٰ َ َאل؛ َا ْ ُ ُ ُب َ َכ ُ ْ ِ ٌ‪َ ،‬وا ِّ ُّ ِ ْ َ َك‬ ‫َو َכ َ ْ َ ا ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ِ ٌ؛ َا ْ َ َ ُل َ א أَ ْ َ ْ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ُام َ א َ ْ َ ‪َ ،‬وا ِّ ُ َ א َ ْ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫وف‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ َ א َ َ ْ َ ؛ اَ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َك‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ُ ا َّ ُؤ ُ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ُض‪،‬‬ ‫ا َّ ِ ُ ؛ أَ ْ َ ُ َכ ِ ُ رِ َو ْ ِ َכ ا َّ ِ ي أَ ْ َ َ ْ َ ُ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍّ ُ َ َ َכ‪َ ،‬و ِ َ ِّ ا َّ ِאئ ِ َ َ َ َכ‪ ،‬أَ ْن ُ ِ َ ِ ِ ٰ ِ ِه ا ْ َ َ ِاة‬ ‫َو ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِه ا ْ ِ ِ ‪ ،‬وأَ ْن ُ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ٰ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ ا َّאرِ ِ ُ ْ َر َכ ‪ َ ِ ْ َ ] ‬ا ُ۬‬ ‫َ‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۘ َ َ ْ ِ َ َ َّכ ْ ُ َو ُ َ َر ُّب ا ْ َ ْ ِش ا ْ َ ِ ِ ‪  [(٧) ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ‬ ‫َر ِّ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ َ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬وأَ َא َ ُ َك‪َ ،‬وأَ َא َ َ َ ْ ِ َك َو َو ْ ِ َك‬ ‫ْ‬ ‫َ א ا ْ َ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ ِ َ א َ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ُ ُء َ َכ ِ ِ ْ َ ِ َכ َ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوأَ ُ ُء َ َכ ِ َ ْ ِ ‪ َ ،‬א ْ ْ ‪ ُ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ،‬ا ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ ‪ِ َ ‬إ ٰ َ‬ ‫ِإ َّ ا ُ َوا ُ أَ ْכ َ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َو ْ َ ُه‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ َ ِ َכ َ ُ ‪َ ،‬‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ ُ ا ْ ُ ْ ُכ َو َ ُ ا ْ َ ْ ُ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َو َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِ ۪ َ ء ِ ا ْ َر ِض و َ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ْ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِא ‪ ْ ِ ] ‬ا ا َّ ي َ َ ُ ُّ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا َّ َ אء‪َ ،‬و ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ )‪]  [(٣‬أَ ُ ُذ َِכ َ אت ا ا َّא َّ אت ْ‬ ‫אن ا ِ ِ َ ُ ْ ُ َن َو ِ َ ُ ْ ِ ُ َن ۝‬ ‫َ ِّ َ א َ َ َ )‪َ َ ْ ُ َ   [(٣‬‬ ‫وَ اْ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون ۝ ُ ْ ِ ُج‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض َو َ ِ ًّא َو ِ َ ُ ْ ِ ُ َ‬ ‫ا َّ ٰ َ‬ ‫َ ُ َ ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪١٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ َ ِ َ ا ْ َ ِ ِ َو ُ ْ ِ ُج ا ْ َ ِ َ ِ َ ا ْ َ ِ َو ُ ْ ِ ا ْ َ ْر َض َ ْ َ َ ْ ِ َ אۘ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫כ‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫أ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ن‬ ‫כ‬ ‫إ‬ ‫َو َכ ٰ َ ُ ْ َ ُ َ‬ ‫ُْْ ُ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ‬ ‫َ َٰ‬ ‫ْ َ َْ َ ْ َ‬ ‫ِإ َّ ا ُ َو ْ َ ُه‪َ ِ َ َ ،‬כ َ ُ ‪ ُ َ ،‬ا ْ ُ ْ ُכ َو َ ُ ا ْ َ ْ ُ ‪َ ،‬و ُ َ َ َ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ٍء َ ِ ‪َ ‬ر ِّب ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ َ َ א ِ ٰ ِ ِه ا َّ َ ِ َو َ َ א َ ْ َ َ א‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ ِ َ א ِ ٰ ِ ِه ا َّ َ ِ َو َ ِ َ א َ ْ َ َ א ‪َ ‬ر ِّب أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اب‬ ‫اب ِ ا َّאرِ َو َ َ ٍ‬ ‫ِ َ ا ْ َכ َ ِ َو ُ ِء ا ْ ِכ ِ ‪َ ،‬ر ِّب أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ِ ا ْ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ِإ ِّ أَ ُذ َِכ ِ ا ْ َכ ِ وا ْ ِم و ِء ا ْ ِכ ِ و ِ َ ِ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ََ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫اب ا ْ َ ِ ‪ ‬أَ ْ َ َא َوأَ ْ َ ا ْ ُ ْ ُכ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ا ُّ ْ א َو َ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ َ ٰ ِ ِه ا َّ َ ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ א َو َ ْ َ א َو ُ َر َ א َو َ َכ َ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ َ ا َ א‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ْ َ ِّ َ א َ א َو َ ِّ َ א َ ْ َ َ א ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ِّ ْ‬ ‫אن‪،‬‬ ‫אن َو َز ِّ ْ ُ ِ ُ ُ ِ َא‪َ ،‬و َכ ِّ ْه ِإ َ ْ َא ا ْ ُכ ْ َ َوا ْ ُ ُ َق َوا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫ِإ َ ْ َא ا ْ ِ َ َ‬ ‫وا ْ َ א ِ ا ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ َ ْ ً א َِכ ُ ْ َ ئ َّ ً ‪ُ ْ ُ ،‬‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َ َ ِ َ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ِ َ َ ِאئ َכ ‪‬‬ ‫ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ أَد ِ‬ ‫ْ ْ‬

‫ِ اْ ُ َ َ ِ‬ ‫אء ا ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬

‫رِ ْ َ ا ُن ا‬

‫َ‬ ‫َ َْ ِ ْ أ ْ َ‬

‫َ َא َ‬

‫َ‬

‫‪‬‬ ‫ُ َא َ א ُة أَ ِ‬

‫َ ْכ ٍ ا ِّ ِّ ِ ‪‬‬

‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫اد َ ِ ْ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ْ ْכ َא ِإ ٰ ِ ‪َ ُ َ ْ َ ،‬ز ٌ‬ ‫ْ ِ ِא ِ ْ ِق ْ ِ ِ ْ َ א َِכ א ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ ٌ‬ ‫ا ِ‬ ‫َذ ْ ُ َذ ْ ٌ َ ِ َ א ْ ِ ِ ا‬ ‫ُ‬ ‫َّ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ َذ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ُ َ ْ ٌ َ ٌ ُ ْ ٌ َ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ ْ َ א ٌن َو ْ َ א ٌن َو َ ْ ٌ َ ْ َ َ ْ ْ‬ ‫ِإ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا ْ َ ِ‬ ‫ْ َכ ِإ ْ َ א ٌن َو َ ْ ٌ َ ْ َ ْ‬ ‫َ َאل َא َر ِّب ُذ ُ ِ ِ ْ َ َر ْ ٍ َ ُ َ ْ‬ ‫َ א ُ ِ ّ ُכ َّ َذ ْ ٍ وا َ ِ ا ْ ا ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َכ ْ َ َ א ِ َא ِإ ٰ ِ ‪ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ،‬ا ْ َ َ ْ‬ ‫ء أَ א ِ َכ ِ َزاد َא א ِ َ ِ‬ ‫ٌ ُ َ‬ ‫ُ ُ ْ َ‬ ‫א ِ ِ ِ ُכ ّ ِ د ٍاء وا ْ ِ ِ ّ א ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ ِ اْ ِ‬ ‫إ َِّن ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ًא َ ً א أ ْ َ َ ْ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٢١‬‬

‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ ْ ِ َאرِ ي اُ ْ ِدي َא َر ِّب ِ َ ِّ َכ َ א‬ ‫ُ‬ ‫ُ ْ َ ُ ْ َא א َאر اُ ِدي ِ‬ ‫َ ُ ُْ‬ ‫أَ ْ َ َ א ِ أَ ْ َ َכא ِ ِ ِ ِ‬ ‫אت ا ْ ُ ُ ْر‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ أَ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أ ْ َ َر ِّ أ ْ َ َ ْ‬ ‫َر ِّب َ ْ ِ כ‬ ‫أَ و אب כ ِ‬ ‫َ ْ َ َ ْ ٍ ْ َ َ َّ ٌ َ ْ‬ ‫أَ ِ ِ א ِ َ ِ ِ ي د َّ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َא ُ ْ ًכא َכ ِ ا َ ِ ّ َא ِ َّ א َ َ ْאف‬ ‫ً‬ ‫ر َא ِإ ْذ أَ ْ َ َ א ِ‬ ‫َ َّ‬ ‫َوا ْ ُ‬ ‫أَ ْ َ ُ َ أَ ْ َ ِ َ أَ ْ َ َ ْ أَ ْ َ ُ ْح‬ ‫َ‬ ‫ِ )‪(٣‬‬ ‫أَ ْ َ َא ِ ِّ ُ َ אد ْق ُ ْ ِإ َ ا ْ‬

‫َ ِّ ا ْ َ ِ ْ‬ ‫ِ ْ َ ا ْ َ ِכ ْ‬ ‫َ ْ َ ا َّ ِ ْ‬ ‫َ ِאدي َ ْ َ ِئ ْ‬ ‫َ ْ َ اْ َ ِ ْ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ َ ِ‬ ‫ُد َ ٌ‬

‫َ ْכ ٍ ا ِّ ِّ ِ ‪ ُ َ َّ َ ‬ا َّ ِ ‪ِ ‬إ َّ ُאه‬ ‫ُّ‬

‫‪‬‬

‫ِِ‬ ‫ٍ ‪ِ ِ ‬כ‪ ،‬و ِ ِ א ِإ ا ِ‬ ‫ِِ َ َ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ إ ّ أ ْ ُ َכ ِ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َ ّ َ َ َ ّ َ َْ َ‬ ‫َ ِ ِ َכ‪َ ،‬و َ ِ ِ َא ُ َ ‪َِ ِ َ ‬כ‪َ ،‬و َ ِ ِ َא ِ َ ‪َ ‬כ ِ َ ِ َכ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُرو ِ َכ ‪َ ‬و َِכ َ م َ ِ َא ُ َ ‪َ ،‬و ِإ ْ ِ ِ َ ِ َא َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ّ ِ َو ْ ٍ‬ ‫ود ‪َ ،‬و ُ ْ َ אن َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ  ‬و ُ‬ ‫َو َز ُ رِ َ ِّ َא َد ُاو َ‬ ‫أَو ‪ ،‬أَو َ َ ٍ‬ ‫אء َ َ َ ُ ‪ ،‬أَ ْو َ ِאئ ٍ أَ ْ َ َ ُ ‪ ،‬أَ ْو َ ِ ٍ أَ ْ َ َ ُ ‪ ،‬أَ ْو َ ِ ٍ‬ ‫ْ ََُْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫)‪(٣‬‬

‫أ‬

‫ا دة إ ا‬

‫ا‬

‫ة " َ א ِ "‪ ،‬و כ‬

‫ُ أ " َ ِאد ْق" أد ًא‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ْ َ َ ‪ ،‬أَو َ ّ ٍ‬ ‫אل َ َ ْ َ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ ِא ْ ِ َכ ا َّ ِ ي أَ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ْ ُ ْ‬ ‫ّ‬ ‫ُ َ ‪َ  ‬وأَ ْ َ ُ َכ ِא ْ ِ َכ ا َّ ِ ي ُ َ ِ ُ ِ ۪ أَ ْر َز َاق ا ْ ِ ِאد ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِא ْ ِ َכ ا َّ ِ ي َو َ ْ َ ُ َ َ ا ْ َ ْر ِض َ א ْ َ َ ْت ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ ِא ْ ِ َכ ا َّ ِ ي‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ َ ُ َ َ ا َّ َ َאوات َ א ْ َ َ َّ ْ ‪َ ‬وأَ ْ ُ َכ ِא ْ َכ ا َّ ي َو َ ْ َ ُ‬ ‫َ َ اْ ِ ِ‬ ‫אل َ َ ْر َ ْ ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ ِא ْ ِ َכ ا َّ ِ ي ا ْ َ َ َّ ِ ۪ َ ُ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا ْ ِ ْ ِ ا ْ ْ ِل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫‪َ ‬وأ ْ ُ َכ ِא ْ َכ ا َّא ِ ا ْ ُ َ َّ ِ ا ْ َ ا َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫כ َא َِכ ْ َ ُ ْ َכ َ ا ُّ رِ ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ‬وأَ ْ ُ َכ ِא ْ َכ ا َّ ي َو َ ْ َ ُ‬ ‫אر‪َ ،‬و َ َ ا َّ ِ َ َ ْ َ ‪َ ،‬و ِ َ َ َ ِ َכ َو ِכ ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و ِ ُ رِ‬ ‫َ َ ا َّ َ אرِ َ א ْ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫و ِ َכ ‪ ‬أَ ْن َ ُز َ ِ ا ْ ُ ٰأ َن ا ْ ِ وا ْ ِ ْ ‪ ،‬و َ ْ ِ َ ِ َ ِ و َ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ْ ِ َو َ َ ِ ي‪َ ،‬و َ ْ َ ْ ِ َ ِ ۪ َ َ ِ ي‪َ ِ ْ َ ِ ،‬כ َو ُ َّ ِ َכ‪َ ُ َّ ِ َ ،‬‬ ‫َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ َِכ‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬

‫‪‬‬ ‫د אء ٰأ‬ ‫َُ ٌ َ ُ‬

‫ِ َِ‬

‫َ ْכ ٍ ا ِّ ِّ ِ ‪‬‬

‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ِ א ٍ ِכ ِإ ِ ‪،‬‬ ‫ِإ כ ا ْأت ا‬ ‫ا‬ ‫َ ّٰ ُ َّ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫َ ِ َ ِ َ ِ ً א ِ ِ ِ و َ ِ ً א ِ ِ ِ ‪َ ،‬א ْ ِ ِ ِ ِ و َ َ ْ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אو‬ ‫ا‬ ‫ِإ כ‬ ‫ِ َّ ِ ِ ‪ ‬ا‬ ‫أَن‬ ‫َ ّٰ ُ َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ‬ ‫َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ًّא َو َ ِ ً ا َو َ ِ ًّא َو َر ِ ً ا‪ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ ،‬א ِ ِإ َ َכ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُכ ُّ َ ْ ٍ َ َ أَ ْن َ ْ ُ َ א‪ِ َ َ ،‬‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ِإ َّ َכ َ َ א َ ْכ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ َ א ِ َّ א َ ِ ْ َ ‪ َ ،‬א ْ َ ْ ِ ِ َّ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ِ َא َ ِ َכ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ إ َِّن أَ َ ً ا َ‬ ‫َ َ ُאء َ َّ َ َ َאء‪ َ ،‬א ْ َ ْ َ ِ َئ َ َכ أَ ْن أَ َ َאء َ א ُ َ ِ ُ ِ ِإ َ ْ َכ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ّ‬ ‫َכ ِ‬ ‫ِإ כ رت‬ ‫אت ا ْ ِ َ ِאد‪ُ َّ َ َ َ َ َ ،‬ك َ ٌء ِإ َّ َכ َ א َ َّ ْر َت‪ َ ،‬א ْ َ ْ‬ ‫َّ َ َ َّ ْ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫اك ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ َّ َכ َ َ ْ َ ا ْ َ ْ َ َوا َّ َّ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ َ َכא ِ ِ َ ْ َ َ‬ ‫َوا ِ ٍ ِ ْ ُ َ א َ א ِ ً َ ْ َ ُ ِ ۪ ‪ َ ،‬א ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ا ْ ِ ْ َ ْ ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِإ َّ َכ َ َ ْ َ ا ْ َ وا אر‪ ،‬و ْ َ ِ ُכ ّ ِ وا ِ ٍ ِ ْ א أَ ً ‪ َ ،‬א ْ ِ‬ ‫ُ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ َّ َ َ َ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫אن ِ َכ ‪َ ‬ا ّٰ ِإ َّ َכ إ ِْن أَرد َت ِ َ ٍم ا َّ َ َل و َ ْ َ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ َّכ ِ َ َّ‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ُ ور ‪ َ ،‬א ْ ح ْ رِ ي ِ ْ ِ ِ‬ ‫אن َو َز ِّ ْ ُ ِ َ ْ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّ َכ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ُْ‬ ‫َّ‬ ‫َد َّ ْ َت ا ْ ُ ُ َر‪ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ،‬א ِإ َ ْ َכ‪ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ،‬ا ْ َ ْ ِت َ َ א ًة َ ِّ َ ً‬ ‫َو َ ِ ْ ِ ِإ َ َכ ُز ْ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ْ أَ ْ َ َوأَ ْ َ ِ ور‬ ‫אؤ ُه َ َك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َُُ َ َ َ ُ َْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫َ ِ َّ َכ َ َو َر َ אئ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ا ْ َ ِّ ا ْ َ‬

‫‪‬‬ ‫אب ‪‬‬ ‫ِ ْ أَ ْد ِ ِ َ ِ ِ َא ُ َ ْ ِ ا ْ َ َّ ِ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬

‫اَ ْ َ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي أَ َ َّ َא ِא ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا َא َ ُ َ ا َّ َ َ ‪َ ،‬و َ‬ ‫َو َ َ َ َא َ َ َ ُ ِّو َא‪َ ،‬و َ َّכ َ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ََ ْ َ ُ ا َ َ َ ٰ ه ا ّْ َ‬ ‫َ َِّن ا َ َ ْ َ َ َ َא ا ْ َ ْ َ ِא‬ ‫ا دة إ ا‬

‫َ ِم‪ ،‬وأَ ْכ َא ِא ْ ِ ِ‬ ‫אن‪َ ،‬و َر‬ ‫َ ََ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َא ِ ۪ ِ ا َّ ِ‬ ‫אت‪َ ،‬وأَ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َא ِ ا ْ ِ َ ِد‪َ ،‬و َ َ َ َא ِ ۪ ِإ ْ‬

‫ِ َ َא ِ َ ِ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ُ ُ ِ َא‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ا ًא ُ َ َ א ِ ّ َ ‪،‬‬

‫ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ُ ا ْ َ ِ َ ِ َ א‪َ ،‬وا ُّ ْכ َ َ َ א‪،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫َ א َ َ َא ‪َ ‬ا ّٰ ا َ ْ ِ‬ ‫َّ ْ ِ َ َ َ ْ‬ ‫ُ َّ ْ‬ ‫‪٢٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِא ْ ِ َ ِم َ ِאئ א‪ ،‬وا َ ْ ِ ِא ْ ِ َ ِم َ א ِ ً ا‪ ،‬وا َ ْ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫ً َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ُ ْ ْ ِ َ َ ُ ًّوا َو َ َ א ً ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ائ ُ ُ ِ َ َك‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ْ ُכ ّ ِ َ ٍّ َ َ ائ ُ ُ ِ َ َك ‪ ‬اَ ّٰ ُ‬ ‫ا َّ َ ُّכ َ َوا َّ َ ُّ َ ِ َ א َ ْ ُ ُه ِ َ א ِ ِ ْ ِכ َא َِכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َ ُ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ َ َ‬ ‫ِ َ َ א ِ ِ ‪َ ،‬وا َّ َ َ ِ َ َ ِאئ ِ ۪ ‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ِ ٰ ِ َכ َ א َ ِ ُ ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ٍء َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك َوأَ ُ ُب ِإ َ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ َك ُכ ِّ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ َ ِ َ א أَ ْ َ ٰأ ٌ ِ َא َ א‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ َ ا ْ َ ِ ا َّ ي‬ ‫َُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫אح‪َ ،‬و ِ َ ا ْ َ א ِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ْار ُز ْ ِ َ ْ َ ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِإ ِّ َ ِ ٌ َ َ ِ ِ ّ ِ َ ْ ِ َא َ ِ َכ ِ ُ َ ا َ َ ِ ا ْ َ ِّ ا ْ ِ َ َאء َو ْ ِ َכ َوا َّ ارِ‬ ‫ّ‬ ‫ا ْ ٰ ِ ِة‪ ،‬وار ُز ْ ِ ا ْ ِ ْ َ َ وا ِ ّ َّ َة َ َ أَ ْ َ ِائ َכ وأَ ْ ِ ا َّ َ אر ِة وا ِ ّ َ ِ‬ ‫אق‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫ِ َ ِ ُ ْ ٍ ِ ِ ّ َ و َ ا ِ َ ٍاء َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ َ ِ‬ ‫ُْ َ ْ‬ ‫ٌ َ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ٍف و َ َ ِ ٍ و َ رِ ٍ‬ ‫ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫وف‬ ‫ِ َ َ ِائ ِ ا‬ ‫ِ‬ ‫אء َو َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ ً ْ َْ َ َ‬ ‫َْ ُْ‬ ‫ُ ْ َ ٍ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ أَ ْ َ ِ ِ ٰ ِ َכ َو ْ َ َכ َوا َّ َار ا ْ ٰ ِ َ َة ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אل‪ ،‬و ِذ ْכ ا ْ ِت ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َכ ُ ا ْ َ ْ َ َوا ّ ْ َ אن‪ ْ ِ ْ َ َ ،‬ذ ْכ َ َك َ َ ُכ ّ ِ َ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫אط‬ ‫ُכ ّ ِ ِ ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ َ ِ ٌ َ ِ ا ْ َ َ ِ ِ َא َ ِ َכ‪ْ َ ،‬אر ُز ْ ِ ا َّ َ َ‬ ‫ِ َ א َوا ْ ُ ْ َر َة َ َ َ א ِא ِ ّ ِ ا ْ َ َ َ ِ ا َّ ِ َ َ ُכ ُن ِإ َّ ِ ِ َّ ِ َכ َو َ ْ ِ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َכ‪ ،‬وا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ِّ ْ ِא ْ َ ِ َوا ْ ِ ِّ َوا َّ ْ َ ى‪َ ،‬وذ ْכ ِ ا ْ ُ َ אم َ ْ َ َ َ ْ‬ ‫َ ََ‬ ‫ِ ْ َכ؛ َو ْار ُز ْ ِ ا ْ ُ ُ َع ِ َ א ُ ِ َכ َ ِ ّ ‪َ ،‬وا ْ ُ َ א َ َ ِ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫و ِإ َ ح ا א ِ‬ ‫אت‪َ ،‬وا ْ َ َ َر ِ َ ا ُّ َ אت ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ َ َ ُب ِإ َ َכ‬ ‫َ ْ َ َّ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِא ْ ِ ْ‬ ‫َ ُ َכ ِ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٥‬‬

‫َ ِم َرا ِ ً ا‪،‬‬ ‫ُכ ّ ِ َ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ار ُز ْ ِ‬ ‫َّ ْ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ۪‬ ‫ِ ِ ِ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وأَ َّ א‬ ‫ِ َ ّ َ ِ ّ َِכ َو َ َّ ٰأ َאئ َوכ َ אرِ رِ َ א َ ِ َّ َכ َ ُ ُل َو َ ْ ُ َכ ا ْ َ ُّ َ‬ ‫אن‬ ‫אن َ ْ َ ُ َכ ْ ٌ َ ُ َ א َو َכ َ‬ ‫אن ِ ُ َ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ا ْ َ ِ َ ِ َو َכ َ‬ ‫ا ْ ِ َ ُار َ َכ َ‬ ‫أَ א א ِ א‪ ْ ِ َ ‬א ِ َ ِح أَ ِ ِ א‪ َ ،‬א َ ِ ا ّٰ َ ِ َכ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُ َ َ ً‬ ‫َ َُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫אرا ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ أَ ْ َ ا َّ ا ِ َ ُ ْ ِ ُ‬ ‫َ ّ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ا ْ ْ َ َא ِإ َّ َכ ُכ ْ َ َ َّ ً‬ ‫ا َّ א َّ َ ‪َ ،‬و َ َ َ ُع ا ْ َכ ِ َة ِ َ ْ َ ٍ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ْ َ َع ا َّ ِ ‪َ ،‬و َر َّق‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫أَ ِ‬ ‫ا ْ َכ ِ ‪َ ،‬و ْار َ َ َ ِ ا َّ ْכ َ ى‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ْ َ ا ِّ َوأَ ْ َ ‪ ‬ا‬ ‫َ ّٰ ُ َّ ْ ُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َر ْو ِح ا ِإ َّ ا ْ َ ْ ُم‬ ‫ِ َ א َכ َ ْ َ أ ْن َ ْ َ ُ ا َ َ ْ َ ُכ ا َ ـ‪ِ ‬إ َّ ُ َ َ ْ َئ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َכא ِ ُ َ‬ ‫ون‪َ  ‬ا ّٰ ُ َّ َ ِّ ْ َא َ َ أَ ْ ِ َك‪َ ،‬وا ْ ْ َא ِ َ ْ َכ‪َ ،‬و ْار ُز ْ َא ْ‬ ‫َ ْ ِ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ أَ ْن َ ُز َ ِ ا ْ َכ َ ِ ا ْ َو َ ِ‬ ‫אت‪َ ،‬و ِإ ْ َ َح‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫ا א ِ‬ ‫אت ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ا ْ َ ْ َ َ ِ ُכ َّ ُ َ א ِ ً א‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ َ َכ َ א ِ ً א‪َ ،‬و َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אي‪،‬‬ ‫َ ْ َ ْ َ ْ ِ َك ْ ُ َ ْ ًئא ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ُ ُذ َِכ ْ ُ ْ َ ْ َכ ِإ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫وم‪،‬‬ ‫َوأ ْ ُ َכ ا ْ َ א َ َ ْ ُ ْ ِإ َّא ُ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ أ َرى َ ْ ًئא َ ا ُّ ْ َ א َ ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َو َ أَ َرى َ א ً َ א َ ْ َ ُ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ا ْ َ ْ أَ ْ ُ َ א ِ ْ ٍ ‪َ ،‬وأَ ْ ُ ُ‬ ‫ِ ِ َכ ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ُ ْכ ِ ِ ِ َ ا ُّ ْ א َ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ ُ ِ َّ ِ ِ ْ َ א َ َ ْ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ة‪َ ،‬و َ‬ ‫َ ِ َّ ُ َ א َ َّ َو َכ َ َ ْ ٌ َّ א َכ ُ َ َوأَ ْ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ َ َ ْ‬ ‫َ ْ ُ ْ ِ َ َ ِ ٍة‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ْ ً ِ َ ِ ِ َכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َو َو َ א ًة ِ َ َ ِ َ ِ َِכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َر ُ ٍ َ َّ َ َכ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِِ‬ ‫َر ْכ َ ً ‪ ،‬أَ ْو َ ْ َ ًة َوا ِ َ ًة ُ َ א ُّ ِ ِ َ א ِ ْ َ َك َ ْ َم ا ْ ِ َ א َ ِ ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ة وا ِ ة ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫ا َّ ِ ي َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َر ُ ٍ َ َ َ‬ ‫َ ْ َ ً َ َ ً َ ُ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ْ َ ى َ َ א ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ א َ ِ ‪ْ َ َ ،‬ر ِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َك َא َا ُ ِ َ א‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫א א ِ ‪َ َ َ ْ َ ،‬ت ِ ور ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫ُ ْ ً א ُ ْ ِ ً א ُ ْ َ ِ ًא ُ ْ َ َ ً‬ ‫ْ‬

‫َِ ‪،‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫אن ِ َّ ٍ‬ ‫אن ‪‬‬ ‫ُ َא َ א ُة ا ْ ُ ْ ٰأن َ ِّ َא ُ ْ َ َ ْ َ‬ ‫‪‬‬

‫اَ ْ َ א ِ َ ُ‪َ :‬א اَ ُ ‪َ ‬א َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ‬א َر‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ا ْ َرض ِ‬ ‫َ ْ م ا ّ ِ ‪ ‬اَ ْ َ َ َ ُة‪َ :‬א َ ْ َ َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ا َّ َ אء َ ًאء‪َ َ ْ َ َ ،‬ج ِ َ ا َّ َ َ ات ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْرض َ ً א‪ َّ ُ ،‬ا ْ َ َ ى ِإ َ ا َّ َ אء َ َ َّ ا ُ َّ َ ْ َ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ ‬א‬ ‫ٰأدم ا ْ َ אء כ א‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪ِ ،‬إ َذا َ َ أَ ْ ا َ ِ َّ َ א‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ا ْ َ َ ئ َכ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ً‬ ‫َ ُ ُل َ ُ ُכ ْ َ ُכ ُن ‪َ ‬א َ ْ ُ ِ ُّ ا َّ َّ ا ِ َ َو ُ ِ ُّ ا ْ ُ َ َ ِ ّ ِ َ ‪َ ‬א‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ ِ ا אو ِ‬ ‫ْ‬ ‫ات‬ ‫َ ُّ َא َ ُّ ُم‪ُ ُ ُ َ َ ،‬ه َ ٌ َو َ َ ْ ٌم ‪َ ‬א َ ْ َو َ ْ ُّ ُ َّ َ َ‬ ‫ان‪َ :‬א‬ ‫ود ُه ِ ْ ُ ُ َ א‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ِ ُّ ا ْ َ ِ ُ ‪ٰ ‬أ ُل ِ ْ َ َ‬ ‫َوا ْ َ ْر َض‪َ ،‬و َ َ ُ ُ‬ ‫אن ِא ْ َ ِّ ُ َ ِّ ً א ِ َ א َ ْ َ َ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َل ا َّ ْ َرا َة َوا ْ ِ ْ ِ َ‬ ‫َ ْ أَ ْ َ َل ا ْ ُ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ َ ء ِ ا ْ َر ِض و َ ِ‬ ‫‪ ‬א‬ ‫אء‪ َ ُ ،‬ا َّ ِ ي‬ ‫ْ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا َّ َ‬ ‫َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ‬ ‫ُ َ ِّ ُر ُכ ِ ا ْ َ ْر َ ِאم َכ َ َ َ ُאء‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ‪َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ אء‪ ،‬و ُ ُِّ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ אء‪ ،‬و َ ْ ِ ع ا ْ ْ َכ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א َכ ا ْ ُ ْ כ‪ ْ ُ ،‬ا ْ ُ ْ َכ َ ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ َ ُ ُ‬ ‫َ ْ َ َ ُאء‪َ ،‬و ُ ِ ُّل َ ْ َ َ ُאء‪َ ِ ِ ،‬ك ا ْ َ ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َر‬ ‫ا ً א‪َ ،‬وا َّ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٧‬‬

‫ِ ‪َ ‬א َ א ِ َכ‬ ‫ُ‬ ‫َ َאء ِ َ ًאء‪َ ،‬وأَ ْ َ َل‬ ‫َ َ َ َ َא א ِ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ َאوات‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ََ َ ُْ ََ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ُ ِ ا َّ َ ِ ا אرِ ‪ ،‬و ُ ِ ا אر ِ‬ ‫ا َّ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ُج ا ْ َ َّ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ُ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ُج ا ْ َ ِ َ ِ َ ا ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ ُز ُق َ ْ َ َ ُאء ِ َ ِ ِ َ ٍ‬ ‫אب ‪َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ان َ َ ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ‬א‬ ‫َ ِ ا ْ َ َ ٰأ َد َم َو ُ ً א َو ٰأ َل ِإ ْ َ ا ِ َ َو ٰأ َل ِ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُאء‪َ ،‬و ُ َ ّ ُب َ ْ َ َ ُאء‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ُ ُر ا َّ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ُ ِ ُّ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ِ ْ َ ُه ُ ْ ُ ا َّ َ ِ‬ ‫اب ‪َ ‬ا ِ ّ َ ُאء‪َ :‬א َ ْ َ‬ ‫َ ْ ِ ِ ْ َ َאل َذ َّر ٍة‪َ ،‬وإ ِْن َ ُכ َ َ َ ً ُ َ א ِ ْ َ א‪َ ،‬و ُ ْ ِت ِ ْ َ ُ ْ ُ أَ ْ ا‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ُ َ ًّא َ ً ا‬ ‫َ ِ ً א ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ א ا َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‪َ ،‬و َכ َ‬ ‫‪ ‬اَ ْ َ ِאئ َ ُة‪َ :‬א َ ْ َ ْ ُכ َ א ُ ِ ُ ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َل ا َّ ْ َرا َة ِ َ א ُ ً ى‬ ‫ُ‬ ‫אن‪ُِ ْ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ََ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َو ُ ٌر‪ُ ْ َ ،‬כ ُ ِ َ א ا َّ ِ ُّ َن ا َّ َ أ ْ َ ُ ا ‪َ ‬א َ ْ َ َ ُاه َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ْ َ َ َ ُאء ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُ ْ ُכ ا َّ َ َאوات َوا ْ ْرض َو َ א ِ َّ ‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫َ َ َ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر َض‪،‬‬ ‫אم‪َ :‬א َ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪ ‬اَ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫و َ ا ُّ ُ ِ‬ ‫אت َوا ُّ َر ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ِ َא َو َ ْ َא‪َ ،‬و َ ْ َ َ א‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ א َכ ِ ا َّ ِ وا אرِ ‪ ،‬و ا ِ ا ِ‬ ‫َ ْ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ‬ ‫ْ َ َّ َ‬ ‫َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ِ ْ َ ُه َ َ א ِ ُ ا ْ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ א ِإ َّ ُ َ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ א ِ ا ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َْ ّ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ُُ ِ‬ ‫אت‬ ‫א‪ ،‬و‬ ‫ِ ور ٍ ِإ‬ ‫َوا ْ ْ ِ ‪ ،‬و א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ‬ ‫ا ْ َ ْر ِض ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ ْ ُع ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ ا ْ َ ُّ ‪َ ،‬و َ ُ ا ْ ُ ْ ُכ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫م َْ ُ ِ‬ ‫אد ِة‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ِכ ا ْ َ ِ ‪‬‬ ‫ا ُّ رِ ‪ َ ،‬א ُ ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫אح‪َ ،‬و َ َ َ ا َّ َ َ َכ ًא‪َ ،‬وا َّ ْ َ َوا ْ َ َ ُ ْ א ًא‪ٰ ،‬ذ ِ َכ‬ ‫َא َ א ِ َ ا ْ ِ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر‪،‬‬ ‫אر‪َ ،‬و ُ َ ُ ْ رِ ُك ا ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ ْ ُ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ رِ ُכ ُ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َو ُ َ ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ِ ا ْ َ ا ِ َ ِ ‪َ ،‬و َ ُ ُّد َ ْ ُ ُ َ ِ ا ْ َ ْ ِم‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬ا ْ َ ْ َ ُاف‪َ :‬א َ ْ َ َّ َم ا ْ َ َ ا ِ َ َ א َ َ َ ِ ْ َ א َو َ א َ َ‬ ‫ات وا ْ َر َض ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ِ ْ َ َوا ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ِّ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ َ َאو َ ْ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אر ْכ َ‬ ‫أ َّאم‪ َّ ُ ،‬ا ْ َ َ ى َ َ ا ْ َ ْ ش ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ ‪َ َ َ ،‬‬ ‫َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ُ َد ًّכא ‪َ ‬ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫אل‪َ :‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُّ ا ْ َ َّ َِכ َ א ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َدا ِ َ ا ْ َ א ِ َ ‪َ ‬א ُ َ َכ ْ ا ْ َ א ِ َ‬ ‫‪ ‬اَ َّ ْ َ ُ‪َ :‬א َ ْ ُ ْ َ א َ ُ َ َّ א ُ ْ ِ ُכ َن ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َ ِ َّ ُ ِإ ْذ أَ ْ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ۪ ْ‬ ‫ا َّ َ َכ َ ُ وا ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُ ا َّ ْ َ َ َ ْ َ אده َو َ ُ ُ ا َّ َ َ אت َو ُ َ‬ ‫اب ا ِ ‪َ ‬א َ ِ ا ْ َ ى ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ أَ ْ ُ َ ُ َوأَ ْ َ ا َ ُ ِ َ َّن‬ ‫ا‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َّ ُ َّ ُ‬ ‫َ‬ ‫אب َ َ ا َّ ِ ِ َوا ْ ُ َ א ِ ِ َ َوا ْ َ ْ َ אرِ ‪َ ‬א َ‬ ‫َ ُ ُ ا ْ َ َّ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا אو ِ‬ ‫ات‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬ر ُّب ا ْ َ ْ ش ا ْ َ ِ ‪َ : ُ ُ ُ ‬א َ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫وا ْ َر َض ِ ِ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ أَ َّאم‪ َّ ُ ،‬ا ْ َ َ ى َ َ ا ْ َ ْ ش‪ ُ ِّ َ ُ ،‬ا ْ َ ْ َ ‪ َ ،‬א ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ِ ٍ ِإ َّ ِ ْ َ ْ ِ ِإ ْذ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ ْ َ ِ ًאء‪َ ،‬وا ْ َ َ ُ ًرا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َّ ُة‬ ‫َو َ َّ َر ُه َ َאزِ َل‪ ُ َ ْ َ ،‬ا َ َ َد ا ّ َ َوا ْ َ َ‬ ‫َ اْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אכ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ً א‪َ ،‬و ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُכ ُ ‪َ ،‬و ُ َ ْ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ون و א ِ ُ َن‪ِ ،‬إ َّ ِ ِ َ ِ‬ ‫ات ا ُّ ُ ورِ ‪َ ‬א‬ ‫ُ ُد‪َ :‬א َ ْ َ ْ َ ُ َ א ُ ُّ َ َ َ ُ ْ‬ ‫ُ َ ٌ‬ ‫אن ُ َ ا ْ ِ‬ ‫ات وا ْ َر َض ِ ِ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪‬‬ ‫َّ أَ َّאم‪َ ،‬و َכ َ َ ْ ُ َ‬ ‫َ ْ َ َ َ ا َّ َ َאو َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َ َ ا ْ ُ َ ى َو َ َא َ ٌ‪ ،‬إ َِّن أَ ْ َ ُه أَ ٌ َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‪َ ،‬و ِإ َ ْ ُ ْ َ ُ ا ْ َ ْ ُ ُכ ُّ ُ ‪َ : ُ ُ ُ ‬א َ ْ‬ ‫ُ ِ ُ ِ َ ْ َ ِ ۪ َ ْ َ َ ُאء‪َ ،‬و َ ُ ِ ُ أَ ْ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َאل َ‬ ‫َ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫َא‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َئ ُ ِ ْ َر ْو ِح ا ِ ِإ َّ ا ْ َ ْ ُم ا ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫ون ‪َ ‬א َ ْ َ ٌ َ א َ َ ُאء‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ا ْ َ ِ ا ْ َ ِכ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُّد َ ْ ُ ُ َ ِ ا ْ َ ْ ِم ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬ا ْ ُ ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ر َ ا אو ِ‬ ‫ات ِ َ ِ َ َ ٍ َ ْو َ َ א‪ ُ ،‬ا ْ َ َ ى َ َ ا ْ َ ِش‪،‬‬ ‫َא َ ْ َ َ َّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ا ْ َر َض‪ ،‬و َ ِ א روا ِ‬ ‫ٰ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ ِّ ُ ا ْ َ ْ َ ‪ ُ ّ َ ُ ،‬ا ْ َאت ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫وأَ ْ אرا‪ ،‬و ِ ُכ ّ ِ ا َّ ِ‬ ‫ات ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ َ א َ ْ ِ ُ ُכ ُّ أُ ْ َ َو َ א‬ ‫َ َ ً َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫אم َو َ א َ ْ َد ُاد‪َ ،‬و ُכ ُّ َ ٍء ِ ْ َ ُه ِ ِ ْ َ ارٍ ‪ َ ،‬א ِ ُ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ ُ ا ْ َ ْر َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِي ِ‬ ‫وا َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ُه ا ْ َق َ ْ ً א َو َ َ ً א‪،‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫אدة ا ْ َ ِ ُ ا ْ ُ َ َ אل ‪َ ‬א َ ْ ُ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫אب ا ّ َ َאل ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِّ ُ ا َّ ْ ُ ِ َ ْ ه‪َ ،‬وا ْ َ َ ئ َכ ُ ْ‬ ‫َو ُ ْ ُ ا َّ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِאد ُ َن ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫َ ‪َ ،‬و ُ ْ ُ ا َّ َ ا َ َ ُ ُ ِ َ א َ ْ َ َ ُאء‪َ ،‬و ُ ْ ُ َ‬ ‫ا ِ‪ ،‬و ُ َ ِ ُ ا ْ ِ ِ‬ ‫אل ‪َ ‬א َ ْ ِ ِ ْכ ِ ۪ه َ ْ َ ِئ ُّ ا ْ ُ ُ ُب‪ ُ ْ َ ،‬ا ُ َ א‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُכ ‪ْ ُ ِ َ ِّ َ ُ َ ،‬כ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫َ َ ُאء َو ُ ْ ِ ُ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ُه أُ ُّم ا ْ ِ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر َض‬ ‫َو ُ َ َ ِ ُ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אب ‪ِ ‬إ ْ َ ا ُ ‪َ :‬א َ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ِא ْ ِّ ‪ ،‬و َ َאل إ ِْن َ ْ ْ ِ ُכ و ْ ِت ِ َ ْ ٍ ِ ٍ ‪ ،‬و א ٰذ ِ َכ َ ا ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ ُ ْ ْ ََ‬ ‫אر‪،‬‬ ‫ِ َ ِ ٍ ‪َ ،‬وإ ِْن َ ُ ُّ وا ِ ْ َ َ ا ِ َ ُ ْ ُ َ א‪ ،‬إ َِّن ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫אن َ َ ُ ٌم َכ َّ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫אء‪ ،‬ر َא ا ْ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ِّب ا ْ َ ْ ُ َ ا َّ َ ة َو ْ ُذ ِّر َّ ‪َ ،‬ر َّ َא َو َ َ َّ ْ ُد َ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َو َ ا َ َّي َو ْ ُ ْ َ َ ْ َم َ ُ ُم ا ْ َ ُ‬ ‫אب ‪َ ‬ا ْ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ َ אء ُ ُ و ً א‪َ ،‬و َز َّ َ َ א َّא ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ٰأ َ ُ َ َّ ً ا َ ْ ً א َ‬ ‫وح‬ ‫ا ْ َ َא ِ َوا ْ ُ ْ ٰأ َن ا ْ َ ِ َ ‪َ ‬ا َّ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ ُ َ ِّ ُل ا ْ َ َ ِئ َכ َ ِא ُّ ِ‬ ‫َ ِ ِ ِ۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ ‪‬א ِ‬ ‫אء ْ َ אد ه ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ‬ ‫ْ أَ ْ ِ ه َ َ َ ْ َ ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫ا אو ِ‬ ‫ون ‪‬‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض ِ ْ دا َّ ٍ َو ا ْ َ َ ِئ َכ ُ َو ُ ْ َ َ ْ َ ْכ ِ ُ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ اْ َ َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ ِא ْ َ ْ ِل َوا ْ ِ ْ َ אن َو ِإ َאء ذي ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ون ‪ ‬إ َِّن ا َ َ َ ا َّ ِ َ ا َّ َ ْ ا‪،‬‬ ‫َوا ْ ُ ْ َ ِ َوا ْ َ ْ ِ ‪َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ِ َ ،‬כ ُ َ‬ ‫ِ ُ َن ‪َ ‬ا ْ ِ اء‪ :‬א أَ ى ِ ِ ۪ه َ ً ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َّ َ ُ ْ ُ ْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َْ ْ‬ ‫ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ْכ َא َ ْ َ ُ ‪ٰ ْ ِ ُ َ ِ ُ ِ ،‬أ َא ِ َא ‪َ ‬א‬ ‫ا ْ َ َ ام ِإ َ ا ْ َ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ا َّ ي َ َ‬ ‫ات ا َّ ْ ُ َوا ْ َ ْر ُض َو َ ْ ِ ِ َّ ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ‬ ‫َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ُ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ود َز ُ ًرا ‪َ ‬א َ ْ َכ َم َ ِ ٰأ َد َم‪،‬‬ ‫َ ْ َ ا َّ ِ ِّ َ َ َ َ ْ ‪َ ،‬و ٰأ َ َد ُاو َ‬ ‫َّ‬ ‫و َ ِ ا ْ ِ وا ْ ِ ‪ ،‬ور َز َ ِ ا َّ ِ ِ‬ ‫אت‪َ ،‬و َ َّ َ ُ َ َ َכ ِ ٍ‬ ‫َّ َ َ ْ َ َ ُْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ َ ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َّ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ ً ‪َ ‬א َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ ً ا ‪َ ْ َ ‬م ا ْ ِ א َ ِ َ َ א ً א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء َو َر ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و َ‬ ‫َ ْ ُ ًدا ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َل َ ا ْ ُ ْ ٰأن َ א ُ َ َ ٌ‬ ‫ِِ‬ ‫אرا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َّ ِ ْ َو َ ً ا‪َ ،‬و َ َ ُכ ْ َ ُ َ ِ ٌכ‬ ‫َ ِ ُ ا َّא َ ِإ َّ َ َ ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ا ْ ُ ْ ِכ‪َ ،‬و َ َ ُכ ْ َ ُ َو ِ ِ َ ا ُّ ّ ِل‪َ ،‬و َכ ِ ُه َ ْ ِ ا ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ ‪َ :‬א‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ّْ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ُك ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ أَ ْ َ َل َ َ َ ْ ه ا ْ َ َ‬ ‫אب َو َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً א ‪َ ‬א َ ْ ُ‬ ‫ُ ْכ ِ ۪ أَ َ ً ا ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ َ ِذي ا ْ َ َ ِ َو ٰأ َ ُאه ِ ْ ُכ ّ ِ َ ٍء َ א ‪‬‬ ‫ًَ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ أَ ْر َ َ ُرو َ ُ ِإ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ א َ َ ً ا َ ِ ًّא ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ َ א ِ ا ُّ رِ ا ْ ْ َ ِ َو َ َّ َ ُ َ ًّא ‪َ ‬א َ ْ َر َ َ إ ِْدرِ َ‬ ‫אدى ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ א ًא َ ًّא ‪َ : ٰ ٰ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْر َض َوا َّ َ َאوات ا ْ ُ َ ‪َ ،‬ا َّ ْ ٰ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض َو َ א‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ َ ا ْ َ ْ ش ا ْ َ َ ى ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِ‬ ‫َ ْ َ ُ َ א َو َ א َ ْ َ ا َّ َ ى ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُ ا ّ َّ َوأَ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ‬ ‫اْ َ‬ ‫ات ِ ْ ٰ ِ ‪ِ ُ َ ْ َ َ َ ،‬إ َّ َ ْ ً א ‪ ‬ا ْ َ ِ אء‪ :‬א‬ ‫َ ْ َ ُ َ َ ْ ََُْ‬ ‫ْ َ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َل ا َّ َ אء َوا ْ َ ْرض‪َ ،‬و ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ا אو ِ‬ ‫אد ِ ِ َو َ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و َ ْ ِ ْ َ ُه َ َ ْ َ ْכ ِ ُ َ‬ ‫ون َ ْ َ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ون ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ ْ َ‬ ‫َْ َ ْ ِ ُ َ‬ ‫אر َ َ ْ ُ ُ َ‬ ‫ون‪َ ُ ِّ َ ُ ،‬ن ا َّ ْ َ َوا َّ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫وا ْ َ ‪ُ ،‬כ ٌّ ِ‬ ‫وا אر وا‬ ‫َ َ כ َ ْ َ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ َ َ ُ‬ ‫َ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ‬ ‫أَ ِ ِ ا ِ‬ ‫ان ِא ْ ِ ْ ِ ‪ً َ ٌ ْ َ َ ْ ُ َ َ ،‬ئא ‪ ‬ا‬ ‫‪ :‬א‬ ‫اْ ِ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِِ‬ ‫אن ا ْ ِ أَ ْن َ ُ ْ ِ ْك ِ َ ًئא‪ ،‬و َ ِ ِ ِ ِ ِ‬ ‫َّאئ َ َوا ْ َ אئ َ‬ ‫َ َ َ َْ‬ ‫ْ َ ّ ْ َْ َ‬ ‫ِد‪ ،‬وأَ ِ ّذ ْن ِ ا ِ‬ ‫אس ِא ْ َ ِّ َ ْ ُ َك رِ َ א ً ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َل‬ ‫َّ‬ ‫َوا ُّ َّכ ِ ا ُّ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪ِ ،‬‬ ‫ة‪ ،‬إِن ا‬ ‫אء אء‬ ‫ِ ا‬ ‫ِ ا َرض‬ ‫َ َّ َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ ً َّ َ َ ٌ َ ٌ ْ َ‬ ‫ا ْ َ ْ َ َو ِ ْ ا َّ ِ ‪ ‬اَ ْ ُ ْ ِ ُ َن‪َ :‬א َ ْ ُ ْ ِ َو ُ ِ ُ ‪َ ،‬و َ ُ ا ْ ِ َ ُف‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ِ َوا َّ َ אرِ ‪ ،‬أَ َ َ َ ْ ُ َن ‪ َ َ َ ‬א َ ا ُ ا ْ َ ُכ ا ْ َ ُّ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪‬‬ ‫َر ُّب ا ْ َ ش ا ْ َ ِ ‪َ ‬א َر ِّب ا ْ َو ْار َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ا ا‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ْ ِ ‪۪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ََ َ‬ ‫اَ ُّ ُر‪َ :‬א َ ْ َ َ َ ُכ َّ َدا َّ ْ َ אء‪ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ أَ ْر َ ٍ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ َ رِ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ْ ُ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫َو ْ ُ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫ُ َ ِ ُ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ ‬اَ ْ ُ َ א ُن‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ َل ا ْ ُ ٰأ َن َ َ َ ِ ۪ه ِ ُכ َن‬ ‫ْ َ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אح ُ ْ ا َ َ َ َ ْي َر ْ َ ‪َ ،‬وأ ْ َ َل‬ ‫ِ ْ َ א َ ِ َ َ ِ ا ‪ ‬א أر ا ِ‬ ‫َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ً ْ‬ ‫ً‬ ‫َ َ َ ِ اْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء َ َ ا‪ َ َ ُ َ َ َ َ ،‬א‬ ‫َ ا َّ َ אء َ ًאء َ ُ ًرا ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫אر ِ ْ َ ً ِ َ ْ أَ َر َاد أَ ْن َ َّ َّכ أَ ْو أَ َر َاد‬ ‫َو ْ ً ا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ ْ َ َوا َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُכ ًرا ‪َ ‬ا ُّ َ ُاء‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ ِ ا ْ َ ْر ِض ِ ْ ُכ ّ ِ َز ْو ٍج َכ ِ ٍ ‪َ ‬א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َة א ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ْ أ ْ َ ا َّ َ َ َ‬ ‫َ ‪ َ ،‬א ُ ا أ َ َّא ِ َ ِّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ،‬ر ِّب ُ َ‬ ‫ون ‪َ ‬א َ ْ أَ ْز َ َ ا ْ َ َّ َ ِ ْ ُ َّ ِ َ ‪َ ،‬و ُ ِ َز ِت ا ْ َ ِ ِ ْ َ ِאو َ ‪َ ‬א‬ ‫َو ٰ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫وح ا ْ َ ِ ِ ‪َ ‬ا َّ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ ُ ْ ِ ُج‬ ‫َ ِ ُ ‪َ ‬א َر ِ ُ ‪َ ‬א َر َّب ا ُّ ِ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ َ ء ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و َ ْ َ َ א ُ ْ ُ َن َو َ א ُ ْ ِ ُ َن ‪َ ‬א‬ ‫ْ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ا ْ َر َض َ ارا‪ ،‬و َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אرا‪َ ،‬و َ َ َ َ َ א َر َوا ِ ‪،‬‬ ‫َ َ َא أ ْ َ ً‬ ‫ْ‬ ‫َ ً َ َ َ‬ ‫َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َو َ َ َ َ ْ َ ا ْ َ ْ َ ْ ِ َ א ِ ً ا ‪َ ‬א َ ْ ُ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ َّ ِإ َذا َد َ ُאه‪َ ،‬و َ ْכ ِ ُ‬ ‫ا ء‪ ،‬و ِ ي ِ ُ ُ ِ‬ ‫אت ا ْ ِ َوا ْ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َ ُכ َّ َ ٍء ِ ُ ْ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ُّ َ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ َ َ ِ ِ َ א َ ْ َ ُ َن ‪َ ‬ا ْ َ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ ُ ُّ َ َ ا َّ َ ا ْ ُ ْ ُ ا‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ُ ْ أَئ َّ ً ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ُ ُ ا ْ َ ارِ َ ‪َ ‬א َ ْ َر َ َ َ َ‬ ‫َ ْ ِ أُ ِ ّم ُ َ ِ َ ُכ َن ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ ُ ِ ا ْ ُو َ‬ ‫أَ‬ ‫ت‪ :‬א‬ ‫َوا ْ ٰ ِ ِة‪َ ،‬و َ ُ ا ْ ُ ْכ ‪َ ،‬و ِإ َ ِ ُ َ ُ َن ‪ ‬ا‬ ‫ُ‬ ‫َْ َ ْ َُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ א وأَ אب ا ِ َ ‪ِ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ א ِ‬ ‫ُ ُ ورِ ا ْ َ א َ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َّ‬ ‫ً َ ْ َ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ اْ َ ِ‬ ‫وم‪َ :‬א َ ْ ُ ْ ُ ْ‬ ‫َو َ َ َ َ א ٰأ َ ً ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ ا ْ ُ ْ‬ ‫َ ‪ ‬اَ ُّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َو ْ َ ْ ُ ‪َ ،‬و َ ْ َ ئ َ ْ َ ُح ا ْ ُ ْ ُ َن ِ َ ْ ِ ا ‪ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ،‬אء‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ُ ا َّ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ أُ ا ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُه‪َ ،‬و ُ َ أَ ْ َ ُن َ َ ْ ‪َ ،‬و َ ُ‬ ‫ا ْ َ ُ ا ْ َ َ ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ‪ َ ْ ُ ‬א ُن‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َא َ ْ أَ ْ َ َ َ َא ِ َ َ ُ َא ِ ًة َو َא ِ َ ً ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ِ ً ‪ُ ُّ َ ْ َ ُ ،‬ه‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِإ َ َ َ ٍ‬ ‫اب َ ِ ٍ ‪َ ‬א َ ْ ِ ْ َ ُه ِ ْ ا َّ א َ ِ ‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُل ا ْ َ َ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ א‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ِة ا ْ َ ِ َ ا ِ ‪َ ‬א‬ ‫ا ْ َ ْر َ אم ‪َ ‬ا َّ ْ َ ُة‪َ :‬א َ א َ ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ُכ َّ َ ٍء َ َ َ ‪ ،‬و َ أَ َ ْ َ ا ْ ِ ْ ِ‬ ‫אن ِ ْ ِ ٍ ‪َ َ َ َّ ُ ،‬‬ ‫َ ْ أَ ْ َ َ‬ ‫ُ ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ אء َ ِ ٍ ‪َ ‬ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫اب‪َ :‬א َ ْ َ ُ ُل ا ْ َ َّ ‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ي ا َّ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َر َّد ا َّ َ َכ َ ُ وا ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َא ُ ا َ ْ ً ا ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫أَ ْر َ َ ُ َ َّ ً ا ‪ َ ‬א ِ ً ا َو ُ َ ِ ّ ً ا َو َ ِ ً ا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ،‬وأَ َ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ُ َ ِ ا ‪َ :ٌ َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ ُ ِ ا ْ ٰ ِ ِة ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُ ا ِ ْز َق‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ َ َ ُאء َو َ ْ ِ ُر‪َ ،‬و ُ َ َ ا ازِ ِ َ ‪ َ ‬א ِ ‪َ :‬א َ ْ َ ِ ُ ِ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ات و َ ِ‬ ‫אن ِ ِ ه ِ َ ء ِ ا אو ِ‬ ‫א אء ‪ ‬א‬ ‫אכ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ ُْ َُ ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج ُכ َّ َ א‪ َّ ِ ،‬א‬ ‫ا ْ َ ْرض ‪َ ‬א َ ُ ‪َ ،‬א َ ُ ‪َ : ۤ ٰ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْز َو َ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ا ْ َ ْر ُض‪َ ،‬و ِ ْ أَ ْ ُ ِ ِ ‪َ ،‬و ِ َّ א َ َ ْ َ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َر ِ ْ َ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا ْ ِ َאم و ِ ر ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َאزِ َل‪َ َ َّ َ ،‬‬ ‫אد َכא ْ ُ ْ ُ ن ا ْ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ ْ‬ ‫َ َ َ َ ٌ‬ ‫َز ا אء ا ُّ ْ א ِ ِ َ ٍ ۽ا ْ َ ِ‬ ‫اכ ِ ‪َ ،‬و ِ ْ ًא ِ ْ ُכ ّ ِ‬ ‫‪ ‬اَ َّ ۤ א َّ ُ‬ ‫אت‪َ :‬א َ ْ َّ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫אر َ‬ ‫ون‪َ ،‬و َ َّ א ُ َ א َو َ ْ َ ُ َ א َ‬ ‫َ ْ َאن َ אرِ د ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َو َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِِ ِِ‬ ‫ا ْ َ ِب ا ْ ِ ِ‬ ‫ص‪َ :‬א َ ْ‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ْ َכ َ ُ ُ َ אده ا ْ ُ ْ َ َ ‪ۤ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود ا ْ ِ َ َאل‪ِ ُ َ َ َ ْ ِّ َ ُ ،‬א ْ َ ِّ َوا ْ ِ ْ َ اق ‪َ ‬א َ ْ ٰأ َ‬ ‫َ َّ َ َ ُاو َ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ِ َ َ ْ ِ ي‬ ‫אب ‪ ‬א‬ ‫ود ا ْ ِ ْכ َ َ َو َ ْ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َد ُاو َ‬ ‫َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ّ‬ ‫َ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ِ ه ُر َ ًאء َ ْ ُ أَ َ َ‬ ‫אب ‪ ‬اَ ُّ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ ْ ُ ا ُّ ُ َب َ ً א‪ِ ،‬إ َّ ُ ُ َ‬ ‫ات‬ ‫ا ْ َ ُ ُر ا َّ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ا ْ َ ْر ُض َ ِ ً א َ ْ َ ُ ُ َ ْ َم ا ْ ِ َ א َ ِ ‪َ ،‬وا َّ َ َאو ُ‬ ‫ِْ ٌ ِ ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫אت ِ َ ‪ َ ْ ُ ،‬א َ ُ َو َ َ א َ َ َّ א ُ ْ ِ ُכ َن ‪ ‬اَ ْ ُ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אب‪ِ ،‬ذي ا َّ ْ ِل‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪،‬‬ ‫َ א ِ ا َّ ْ ِ ‪َ ،‬و َ א ِ ُ ا َّ ْ ِب‪ ُ ِ َ ،‬ا ْ ِ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ور ‪‬‬ ‫ِإ َ ْ ا ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُ َ אئ َ َ ا ْ َ ْ ُ ِ َو َ א ُ ْ ا ُّ ُ ُ‬ ‫אو ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ات ِ َ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ْو َ ِ ُכ ّ ِ‬ ‫ُ ّ َ ْ ‪َ :‬א َ ْ َ َ א ُ َّ َ ْ َ َ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫אء أَ ْ َ א ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُذو َ ْ ِ ٍة‪َ ،‬و ُذو ِ َ ٍ‬ ‫אب أَ ِ ٍ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُ ّ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ا‪ ،‬و‬ ‫ِ א‬ ‫ِل ا‬ ‫ء ِ ‪ ‬ا رى‬ ‫ى‪ :‬א‬ ‫َ ْ ُ ٌ َ ُّ َ َ َ ْ ُ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫َر ْ َ َ ُ ‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ِ ا ْ َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ َ א َ َ ُאء‪ُ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ ،‬אء‬ ‫ُّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫אء ا כ ر ‪ ‬ا‬ ‫ف‪ :‬א ر ِ אده‬ ‫ِإ א א‪ ،‬و‬ ‫َ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ُّ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫َ َق ٍ در ٍ‬ ‫אت‪ ً ْ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َّ ِ ،‬א ُ ْ ِ ًّא‪َ ،‬و َر ْ َ ُ ُ َ ِ َّ א‬ ‫ََ َ‬ ‫ْ َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٌْ‬ ‫ور א ِ‬ ‫َ ْ َ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُ ِ ِ ِאد ۪ه و ا ‪،‬‬ ‫َّ َ‬ ‫َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ ُ َُ ََ ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ِإ ٰ ٌ‪َ ،‬و ِ ا ْ َ ْر ِض ِإ ‪ ،‬و ا ِכ‬ ‫َ ْכ ُ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ا َّ َ‬ ‫ٌٰ َ َُ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ُ ‪َ ‬ا ُّ َ א ُن‪َ :‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ِ َو ُ ُ ‪َ ،‬ر ُّ َא َو َر ُّب ٰأ َאئ َא ا ْ َ َّو َ‬ ‫אن‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ ِ ِإ ْ ِائ َ ِ َ ا ْ َ َ ِ‬ ‫اب ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ،‬ن‪ِ ،‬إ َّ ُ َכ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ِ ِ ِאد ۪ه א ِ ا אواتِ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ א ً א َ ا ْ ُ ْ ِ َ ‪ ‬اَ ْ َ א َ ُ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ َ‬ ‫َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض َ ِ ً א ‪َ ‬א َ ْ ٰأ َ َ ِ ِإ ِائ ا ِ אب وا כ‬ ‫ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ُّ ُ َّ َة‪َ ،‬و َر َز َ ُ ْ َ ا َّ ِّ َ אت‪َ ،‬و َ َّ َ ُ ْ َ َ ا ْ َ א َ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ‬ ‫ا ْ ِ ِ אء ِ ا אو ِ‬ ‫אف‪:‬‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ُ ‪ ‬اَ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫אن ِ َ ا ِ َ ْ ِ ِإ ْ َ א ًא‪ ُ ْ َ َ َ ،‬أُ ُّ ُ ُכ ً א‪َ ،‬و َو َ َ ْ ُ ُכ ً א‬ ‫َא َ ْ َو َّ ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪ ‬א أَ َ َכ א َ ِ ا ْ ُ ى‪ ،‬و َف ا ْ ٰ ِ‬ ‫אت‪َ ُ ِ َ ُ َّ َ َ ،‬ن‬ ‫َ َ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ َْ ُْ َ َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ َ َ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر َض‪َ ،‬و َ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َّ ‪َ : ٌ َّ َ ُ ‬א‬ ‫‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َא َو َ ْ َ ا َא ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ َ َ‬ ‫אد ُه َ َّ َ ْ َ َ ا ْ ُ َ א َ‬ ‫ِ ْ ُ وا א ِ ِ ‪ ،‬و أ َ‬ ‫אر ُכ ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ ِ ُ َ َّ ٍ ‪‬‬ ‫ْ َ َّ‬ ‫َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َ ْ ً א ُ ِ ًא ‪َ ‬وأَ َ ِ ْ َ َ ُ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ُه َ ْ ا َ ِ ً ا ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُ ُ ُد‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و َכ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫אن ا ُ َ ً א َ כ ً א ‪َ ‬א َ ْ َ َאل َ‬ ‫‪‬ر َ ا ُ‬ ‫َ ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ِإ ْذ ُ א ِ ُ َ َכ َ ْ َ ا َّ َ ِة َ َ ِ َ א ِ ُ ُ ِ ِ َ َ ْ َ َل‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِכ َ َ َ َ ِ َوأَ َא َ ُ َ ْ ً א َ ِ א‪َ  ‬א َ ْ أَ ْر َ َ َر ُ َ ُ ِא ْ ُ َ ى‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ات‪:‬‬ ‫َو ِد ِ ا ْ َ ِّ ِ ُ ْ ِ َ ُه َ َ ا ّ ِ ُכ ّ ‪َ ،‬و َכ َ ِא َ ِ ً ا ‪َ ‬ا ْ ُ ُ َ ُ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن َو َز َّ َ ُ ِ ُ ُ ِ َא‪َ ،‬و َכ َّ َه ِإ َ ْ َא ا ْ‬ ‫َא َ ْ َ َّ َ ِإ َ ْ َא ا ْ ِ َ َ‬ ‫ِ اْ ْ ِ‬ ‫אن‪ ،‬أُو ٰ ِئ َכ ُ ُ ا َّ ا ِ ُ َ‬ ‫َوا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫ون ‪َ ‬א َ ْ ُ ُّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ْ َ ا َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‪َ ،‬و ُ َ َ ٌ ِ َ א َ ْ َ ُ َن ‪ۤ ‬ق‪َ :‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫اْ ِ ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ‬ ‫אر ًכא‪َّ َ ِ َ َ ْ َ َ ،‬אت َو َ َّ َ‬ ‫َ َّ َل َ ا َّ َ אء َ ًאء ُ َ َ‬ ‫אن‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ א ُ َ ْ ِ ُس ِ ۪ َ ْ ُ ُ ‪َ ،‬و ُ َ أَ ْ َ ُب ِإ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ‬ ‫َ َ َ اْ ِ ْ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ا ْ َ رِ ِ ‪ َ ،‬א ُ َ َّ ُل ا ْ َ ْ ُل َ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ א ُ َ ِ َ َّ م ِ ْ َ ِ ِ ‪ ‬اَ َّ ارِ َ ُ‬ ‫אت‪َ :‬א َ ْ‬ ‫أَ َ َ ِ ْ َ ْ َن َو ُ ُ َد ُه‪ ِ ْ ُ َ َ َ َ ،‬ا ْ َ ِّ َو ُ َ ُ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ أَ ْر َ َ َ َ‬ ‫َ ٍאد ا ِ َ ا ْ َ ِ ‪ َ ،‬א َ َ ُر ِ ْ َ ٍء أَ َ ْ َ َ ِ ِإ َّ َ َ َ ْ ُ َכא ِ ِ ‪َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ُ‪ ،‬إ َِّن ا َ ُ َ ا َّز ُاق ُذو ا ْ ُ َّ ة ا ْ َ ُ ‪ ‬اَ ُّ ُر‪َ :‬א َر َّب ا ُّ رِ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َو ِכ َ ٍ‬ ‫אب َ ْ ُ رٍ ‪َ ِ ،‬ر ّق َ ْ ُ رٍ ‪َ ،‬وا ْ ا ْ َ ْ ُ رِ ‪َ ،‬وا َّ ْ ا ْ َ ُ ِع‪،‬‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫اب َر ّ َِכ َ َ ا ِ ٌ ‪َ ‬א َ ُّ ‪َ ‬א‬ ‫َوا ْ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ رِ ‪َ ‬א َ ْ َ َאل إ َِّن َ َ َ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ُ ‪ ‬اَ َّ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ ُ َ َ ُ ا ْ ُ َ ى‪ُ ،‬ذو َّ ة َ א ْ َ َ ى ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫אؤوا ِ َ א َ ِ ُ ا‪َ ،‬و َ ْ ِ َي ا َّ ِ َ أَ ْ َ ُ ا ِא ْ ُ ْ َ ‪‬‬ ‫َ ْ ِ ي ا َّ ِ َ أَ َ ُ‬ ‫َא َ ْ َ َ َ ا َّ ْو َ ِ ا َّ َכ َوا ْ ُ ْ َ ‪ِ ٍ َ ْ ُ ْ ِ ،‬إ َذا ُ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אء ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אء‬ ‫َ ً‬ ‫אدا ا ْ ُو َ ‪َ ،‬و َ ُ َد َ َ א أَ ْ َ ‪ ‬اَ ْ َ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ أَ ْ َ َ‬ ‫اب ا َّ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ َ ٍ ‪َ ،‬و َ َّ َ ا ْ َ ْر َض ُ ُ ًא‪ َ ،‬א ْ َ َ ا ْ َ ُאء َ َ أَ ْ ٍ َ ْ ُ َر ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ َّ ا ْ ُ ٰأ َن ِ ِ ّ ْכ ِ ‪ِ َّ ُ ْ ِ ْ َ َ ،‬כ ٍ ‪َ ‬א َ ْ َ َّ ٰأ َل ُ ٍط ِ َ َ ٍ ‪َ ‬א‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ أَ َ َ ٰأ َل ِ َ ْ َن أَ ْ َ َ ِ ٍ ُ ْ َ ِ رٍ ‪َ ‬ا ْ ٰ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َّ ا ْ ُ ٰأ َن‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ان‪،‬‬ ‫אن‪ ُ َ َّ َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َ َ اْ ِ ْ َ َ‬ ‫אن ‪َ ‬א َ ْ َر َ َ ا َّ َ َאء‪َ ،‬و َو َ َ ا ْ ِ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْر َض َو َ َ َ א ْ َ َאم ‪َ ‬א َذا ا ْ َ َ ل َوا ْ ِ ْכ َ ام ‪َ ‬ا ْ َ ا َ ُ‪َ :‬א َ ْ‬ ‫ُ ْ َوا ْ ُ ُ َق‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪َ ‬א َ ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ْ ُ ُ ِ ِ ِאد ۪ه َ א ُ ْ ُ َن‪َ ،‬و َ ْ َر ُع َ א َ ْ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َ َ َة ا َّאرِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ כ َ ًة‪َ ،‬و َ َא ً א ْ ُ ْ ِ َ ‪َ ْ ٌ ِ ْ َ ،‬ر ِّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ‬ا ْ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ‬ ‫ِ ِ א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِضۚ َو ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ‪َ  ‬א‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ َאل ‪َ َ َّ َ ‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫أَر َ ُ א و ِإ ا ِ ‪ ،‬و َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ُذ ِّر َّ ِ َ א ا ُّ ُ َّ َة َوا ْ َ َ‬ ‫ً َ َْ َ َ َ َ‬ ‫َ ْ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِه ا ْ َ ْ ُ ‪ُ َ َ ْ َ ْ ُ ،‬אء‪َ ،‬وا ُ ُذو ا ْ َ ْ ِ ا ْ َ ِ ‪َ ‬ا ْ ُ َ אد َ ُ‪َ :‬א‬ ‫َ‬ ‫ات و א ِ ا ْ َر ِض‪ ،‬א ُכ ُن ِ َ ى َ َ َ ٍ‬ ‫َ א ِ ا אو ِ‬ ‫ََ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ ْ َْ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِإ َّ ُ َ َرا ِ ُ ُ ْ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ٍ ِإ َّ ُ َ َ ِאد ُ ُ ْ ‪َ ،‬و َ أَ ْد َ ِ ْ ٰذ ِ َכ َو َ‬ ‫أَ ْכ َ ‪ِ ،‬إ َّ ُ َ َ َ ُ ‪َ ‬و َא َ ْ َכ َ َ َ َ ْ ِ َّ أَ َא َو ُر ُ ِ ‪ ،‬إ َِّن ا َ َ ِ ٌّي‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫אب ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ٌ ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ َج ا َّ َ َכ َ ُ وا ْ أَ ْ ِ ا ْ َ ِ ْ‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬ ‫د َאرِ ْ َ َّول ا ْ َ ْ ِ ‪ َ ،‬א َ َ ْ ُ ْ أَ ْن َ ْ ُ ُ ا ‪َ ‬א اَ ُ ‪َ ‬א َر ْ ٰ ُ‬ ‫ا ِ ا ِ כ ا وس ا م ا ِ ا‬ ‫ِ ا ِ ا אر ا כ ِ‬ ‫َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُّ ُ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ א ِ ُ ا ْ َ אرِ ُ‬ ‫ئ ا ْ ُ َ ِّ ُر ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ כ ُ ‪ ‬اَ ْ ُ ْ َ َ ُ‪َ :‬א َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ‬ ‫ِ ِאد ۪ه َ ْ َم ا ْ ِ א َ ِ ‪َ ،‬وا ُ ِ َ א َ ْ َ ُ َن َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ،‬א َ ُ ُر ‪َ ‬א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א ِ ُ َن ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ۪ א‪ ،‬כ َ‬ ‫َ‬ ‫َر ُ ‪ ‬اَ َّ ُّ ‪َ :‬א َ ْ ُ ُّ ا َّ َ ُ‬ ‫َ ًّ َ َّ ُ ْ‬ ‫ُ ْ א ٌن َ ُ ٌص ‪َ ‬א َ ْ أَ َّ َ ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا َ َ َ ُ ِّو ِ ‪ ُ ْ َ َ ،‬ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ‪ ،‬ا ِ‬ ‫َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ْ ُ ُ َ ُ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ ِ ا ُ ِ ِ ر‬ ‫ْ ّ ّ َ َ ُ ً ْ ُ ْ َْ ُ َ َْ ْ‬ ‫ا ْ ِ אب وا ْ ِ ْכ َ ‪ ،‬وإ ِْن َכא ُ ا ِ َ ُ َ ِ‬ ‫ٰأ א ِ ۪ ‪ ،‬و ِכ ِ ‪ ،‬و ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ َُ ّ ْ َ َُ ّ ُ ُ ُ‬ ‫َ َ ٍل ُ ِ ٍ ‪َ ‬א َ ْ ِ َ ِ ِه ا ْ َ ْ ُ ‪ُ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ،‬אء‪َ ،‬وا ُ ُذو ا ْ َ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِائ ا אو ِ‬ ‫اْ ِ ِ‬ ‫ات‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ ا َّ ازِ َ ‪َ ‬ا ْ ُ َא ُ َن‪َ :‬א َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْرض ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ِ ِ َ א َ ْ َ ُ َن ‪َ ‬ا َّ َא ُ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ ُ ا ْ ُ ْ ُכ‬ ‫ٌ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍء ِ‬ ‫כ‬ ‫‪،‬و‬ ‫و ا‬ ‫َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ ْ َ ٌ‬ ‫َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ א ُ ِ ُّ َ‬ ‫ون َو َ א ُ ْ ِ ُ‬ ‫َא َ ِ ‪َ ،‬א َ ُכ ُر ‪ ‬א א ِ ا‬ ‫َ َ َ ْ َْ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َا َّ َ ُق‪َ :‬א َ ْ َ َ َ ُ ّ ِ َ ْ ء َ ْ ًرا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َ ْ َ‬ ‫אط‬ ‫َو ِ َ ا ْ َ ْر ِض ِ ْ َ ُ َّ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ٌ ‪َ ‬و َ ْ أَ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫אس‬ ‫ِ ُ ّ ِ َ ْ ء ْ ً א ‪ ‬اَ َّ ْ ِ ُ ‪َ :‬א َ ْ أ َ َّ َ אده َ ً‬ ‫אرا َو ُ ُد َ א ا َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫אر ُة ‪َ ‬א َ ْ َ َب َ َ ً ِ َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا ‪ ‬اَ ْ ُ ْ ُכ‪َ :‬א َ ْ ِ ِ ِه‬ ‫َوا ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ ُכ‪َ ،‬و ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْ َت َوا ْ َ َ א َة‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ َ א ِ ا‬ ‫ُ‬ ‫ِ َِ ِ‬ ‫ات ا‬ ‫ن‪ ،‬وا‬ ‫َ َ ُ َ ٌ‬ ‫אد ِة ا ْ َ ِ َ ا ْ‬ ‫ِ َوا َّ َ َ‬

‫אو ِ‬ ‫ات‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ُّ ُ ورِ ‪‬‬ ‫َ ِכ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫אواتٍ‬ ‫َ َ َ‬

‫ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ُ ُر ‪َ ‬א َ ْ َز َّ َ ا َّ َ َאء ا ُّ ْ א ِ َ َ א ِ َ ‪َ ،‬و َ َ َ َ א ُر ُ ً א‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب ا َّ ِ ‪ ‬اَ ْ َ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ ُ َ أَ ْ َ ُ ِ َ ْ‬ ‫َّ َ א ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َ ْ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ ْ َ ُ ِא ْ ُ ْ َ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ْ رِ ُج ا ْ ُ َכ ّ ِ َ‬ ‫ِ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َن ‪ ‬اَ ْ א َّ ُ‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ َכ َ ُ َد ِא َّא ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ً‬ ‫אدا ِ ِ ٍ َ ْ َ ٍ َ א َ ‪َ ‬א َ ْ أ َ َ ُ ْ أ ْ َ ًة ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ِئ ٍ َ َ א ِ َ ٌ ‪ ‬اَ ْ َ َ אرِ ُج‪َ :‬א َذا ا ْ َ َ אرِ ِج‪ُ ُ ْ َ ،‬ج ا ْ َ َ ِئ َכ ُ‬ ‫אن َ ُ ً א‪ِ ،‬إ َذا َ َّ ُ ا َّ ُّ َ ُ و ً א ‪‬‬ ‫وح ِإ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫َوا ُّ ُ‬ ‫אو ٍ‬ ‫ات ِ א ً א‪َ ،‬و َ َ َ ا ْ َ َ ِ ِ َّ ُ ًرا‪،‬‬ ‫ُ ٌح‪َ :‬א َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو َ َ َ ا َّ ْ َ ِ َ ا ً א ‪َ ‬ا ْ ِ ُّ ‪َ :‬א َ ْ َ َ א َ َ ُّ ُه‪ َ ،‬א ا َّ َ َ َ א ِ َ ً‬ ‫َو َ َو َ ً ا ‪َ ‬ا ْ ُ َّ ِّ ُ ‪َ :‬א َر َّب ا ْ َ ْ ِ ِق َوا ْ َ ْ ِ ِب‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪ َ ،‬א َّ ِ ْ ُه‬ ‫َ َ ِ ِ َ ِ ا אرِ أَ ْ َ א ً و ِ א‪ ،‬و َ א א َذا ُ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ً َ َ ً‬ ‫َوכ ً ‪َ ‬א َ ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ َ ا ًא أَ ِ ً א ‪َ ‬ا ْ ُ َّ ِّ ‪َ :‬א َر َّب ا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬وا َّ ِ ِإ ْذ أَ ْد َ ‪َ ،‬وا ُّ ِ ِإ َذا‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ْ ِ ِة ‪َ ‬ا ْ ِ א ُ‪ :‬א رب ا ْ ِ א ِ‬ ‫َ َ َ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫אق ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ ْو َ ْ ِ‬ ‫َ ُ‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أ ْ َ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أ ْ ُ ا َّ ْ َ ى َوأ ْ ُ ا ْ َ‬ ‫ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َّ ْ ا َّ َّ ا َ ‪َ ‬א َ ْ ِإ َ ْ َ ْ َ ئ ا ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ َכ َ َوا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و ُ َ َ אد ٌر َ َ أَ ْن ُ ْ ِ َ ا ْ َ ْ َ ‪َ ‬ا ْ ِ ْ َ א ُن‪َ :‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َ َ اْ ِ ْ َ َ‬ ‫אن ِ ْ ُ ْ َ ٍ أَ ْ َ ٍ‬ ‫אج‪ ً َ ُ َ َ َ َ ، َ ْ َ ،‬א َ ً ا ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ אء ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َ َّ ْ َ א ِ َ َ َ َ َوأَ ْ َ ً َو َ ً ا ‪َ ‬א َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫ت‪َ :‬א َر َّب‬ ‫َر ْ َ ِ ۪ ‪َ ،‬وا َّא ِ ِ َ أَ َ َّ َ ُ ْ َ َ ا ًא أَ ِ ً א ‪ ‬اَ ْ ُ ْ َ َ ُ‬ ‫ات َ ْ ا‪ َ ،‬א ْ َ אرِ َ ِ‬ ‫ً א‪ ،‬وا א ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫ا ْ ُ ْ َ َ ت ُ ْ ً א‪ َ ،‬א ْ َ א َ אت َ ْ‬ ‫ً‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ُه أَ ْز َوا ً א‬ ‫َ ْ ً א‪ َ ،‬א ْ ُ ْ َ אت ذ ْכ ً ا‪ً ْ ُ ،‬را أَ ْو ُ ْ ًرا ‪ ‬اَ َّ َ ُ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אت‪َ :‬א َر َّب‬ ‫אر َ َ א ً א ‪ ‬اَ َّאزِ َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ ْ َ َ א ً א‪َ ،‬وا َّ َ َ‬ ‫א‪ َ ،‬א א ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫ا َّאزِ َ אت َ ْ ً א‪َ ،‬وا َّא َאت َ ْ ًא‪َ ،‬وا َّ א ِ َ אت َ ْ ً‬ ‫َّ‬ ‫ً א‪ َ ،‬א ْ َ ِ ِ‬ ‫ات أَ ْ ا ‪َ ‬א َ ْ َر َ َ َ ْ َכ َ א َ َ َّ ا َ א‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ َ َ א‪،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ُ َّ‬ ‫אن ِ ْ ُ ْ َ ٍ ‪َ َّ َ َ ُ َ َ َ ،‬ر ُه‪،‬‬ ‫َوأَ ْ َ َج ُ َ א َ א ‪َ : َ َ َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫ُ ا َّ ِ َ َ َّ ُه‪ ُ ،‬أَ َ א َ ُ َ َ ْ ُه‪ِ ُ ،‬إ َذا َ َאء أَ ْ َ ُه‪َ ،‬כ َّ َ َّ א َ ْ ِ َ א‬ ‫َّ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أَ َ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ َّ ا ْ َ َאء َ ًّ א‪ َّ َ ُ ،‬ا ْ ْر َض َ ًّ א‪ َ َ ْ َ ،‬א َ ًّ א‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ َ א َو َ ْ א َو َز ْ ُ ًא َو َ ْ ً ‪ ‬اَ َّ ْ ِ ‪َ :‬א َ ْ َכ َّ َر ا َّ ْ َ ‪َ ،‬و َכ َّ َر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫אر ‪َ ‬א َر َّب ا ْ ُ َّ ِ ا ْ َ َ ارِ ا ْ ُ َّ ِ ‪َ ،‬وا َّ ِ ِإ َذا‬ ‫ا ُّ ُ َم‪َ ،‬و َ َّ َ ا ْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ا אء‪ ،‬و‬ ‫َ ْ َ َ ‪َ ،‬وا ُّ ِ ِإ َذا َ َ َّ َ ‪ ‬ا ْ ِ ِ אر‪ :‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ‬ ‫ِِ‬ ‫اכ ‪ ،‬و َ ا ْ ِ אر‪ ،‬و َ א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ا ْ ُ ُ رِ ‪َ ‬ا ْ ُ َ ّ َ ‪َ :‬א َ ْ‬ ‫َ َ ََْ َ َ‬ ‫ْ َ َ َ َ َّ َ‬ ‫َ ِכ אب ا ْ ُ אرِ ِ ِ ِ ٍ ‪ ،‬و ِכ אب ا ْ َ ارِ َ ِ ِ ِ‬ ‫ّ ِ ّ َ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ا ْ َ ْ َ َار ْ َر ٍ َ ْ ُ م‪َ ،‬א ُ ُ ْ ٌכ ‪َ ‬ا ْ ْ َ ُ‬ ‫אق‪َ :‬א َ ْ َ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا َّ َ َאء‪َ ،‬و َ َّ ا ْ َ ْر َض ‪َ ‬א َر َّب ا َّ َ ِ ‪َ ،‬وا َّ ِ َو َ א َو َ َ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ِ ِإ َذا‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِد‪ ،‬و َ א ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אء َذ ِ‬ ‫ات ا ْ ُ ُ ِ‬ ‫وج‪َ ،‬وا ْ َ ْ م ا ْ َ ْ ُ‬ ‫ا َّ َ َ ‪َ ‬ا ْ ُ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫وج‪َ :‬א َر َّب ا َّ َ‬ ‫ِ ُ ِ‬ ‫ود‪،‬‬ ‫ِ ‪،‬و‬ ‫َو َ ْ ُ ٍد ‪ ‬א‬ ‫ئ َو ُ ُ ‪َ ،‬و ُ َ ا ْ َ ُ ُر ا ْ َ ُد ُ‬ ‫َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ٌ َ ُ َ ُْ‬ ‫ُذو ا ْ ِش ا ْ ِ ُ ‪ِ ٌ َ ،‬‬ ‫َ َ َ اْ ِ ْ َ ِ‬ ‫אن ْ‬ ‫אل َ א ُ ِ ُ ‪َ ‬ا َّאرِ ُق‪َ :‬א َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ אء َدا ٍ ‪ُ ُ ْ َ ،‬ج ْ َ ْ ِ ا ُّ ْ ِ َوا َّ َ ائ ِ ‪َ ‬ا ْ َ ْ َ ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫َ َ َّ ى‪َ ،‬و َ َّ َر َ َ َ ى‪َ ،‬وأَ ْ َج ا ْ َ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ا ِّ َوأَ ْ َ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫اَ ْ َא ِ ُ‪َ :‬א َ ْ َر َ َ ا َّ َ َאء‪َ ،‬و َ َ َ ا ْ ِ َאل‪َ ،‬و َ َ َ ا ْ َ ْر َض ‪َ ‬א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِإ َ ِ ا ْ ِ אب‪ ،‬و َ َא ا ْ ِ אب ‪ ‬اَ ْ َ ‪ :‬א رب ا ْ َ ِ ‪ ،‬و َ אلٍ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ ُ َ َ َّ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ ُ َ َ ْ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫َ ْ ٍ ‪َ ،‬وا َّ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وا َّ ِ ِإ َذا َ ْ ِ ‪ٰ ِ ْ َ ،‬ذ ِ َכ َ َ ِ ِ ي ِ ْ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ّ ُب َ َ ا َ ُ أَ َ ٌ ‪َ ،‬و َ ُ ُ َو َא َ ُ أَ َ ٌ ‪ ‬اَ ْ َ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ‬ ‫אن ِ َכ َ ٍ ‪ ،‬أَ َ ْ َ ُ أَ ْن َ ْ َ ْ ِ َر َ َ ْ ِ أَ َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫َ َ َ اْ ِ ْ َ َ‬ ‫ِْ ِْ ِ‬ ‫אن َ َ ِ ‪َ ،‬و ِ َ א ًא َو َ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ُاه ا َّ ْ َ ْ ِ ‪ ‬اَ َّ ْ ُ ‪َ :‬א َر َّب‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ا َّ ْ ِ َو ُ َ א َ א‪َ ،‬وا ْ َ َ ِ ِإ َذا َ َ َ א‪َ ،‬وا َّ َ אرِ ِإ َذا َ َّ َ א‪َ ،‬وا َّ ِ ِإ َذا‬ ‫ْ‬ ‫אف‬ ‫َ ْ َ א َ א ‪َ ‬א َ ْ َ َאل َد ْ َ َم َ َ ْ ِ ْ َر ُّ ُ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َّ ا َ א‪َ ،‬و َ َ َ ُ‬ ‫ُ ْ َ א َ א ‪ ‬اَ َّ ْ ُ ‪َ :‬א َر َّب ا َّ ْ ِ ِإ َذا َ ْ َ ‪َ ،‬وا َّ َ אرِ ِإ َذا َ َ َّ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ َ ْ ِ ا ْ ُ َ ى‪َ ،‬و َ ُ ا ْ ٰ ِ َ ُة َوا ْ ُو َ ‪َ ‬ا ُّ َ ‪َ :‬א َر َّب ا ُّ َ ‪َ ،‬وا َّ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اح‪َ :‬א َ ْ َ َح‬ ‫َ ِ َّ ُ َ َّ َ ْ َ ‪َ ‬ا ْ ْ َ ُ‬ ‫ِإ َذا َ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ِ ِ ۪ َ ْ َر ُه‪َ ،‬و َو َ َ َ ْ ُ ِو ْز َر ُه ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َ َ ا ْ ُ ْ ِ ُ ْ ا ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫אن ِ‬ ‫َا ِّ ُ ‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ َ ِ ُ رِ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َ َ ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫אن َ א َ َ ْ َ ‪‬‬ ‫أَ ْ َ ِ َ ْ ِ ٍ ‪َ ‬ا ْ َ َ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َّ َ ِא ْ َ َ ِ ‪ َ َّ َ ،‬ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ أَ ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ أَ ْ َ َل‬

‫َא َ ْ ِإ َ ِ ا ُّ ْ َ ‪َ ‬ا ْ َ ْ ُر‪َ :‬א َ ْ َ َ َ َ َ َ ا ْ َ ْ رِ َ ا‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ًْ‬ ‫ِ‬ ‫وح ِ َ א ِ ِ ْذ ِن َر ِّ ِ ‪َ ‬ا ْ ِ َ ُ‪َ :‬א‬ ‫َ ْ ٍ ‪ُ َّ َ َ ،‬ل ا ْ َ َ ئ َ ُ َوا ُّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ ُ ً א ُ َ َّ ًة‪ َ ِ ،‬א ُכ ُ ٌ َ ِ َ ٌ ‪َ ‬ا ِّ ْ َ ُال‪َ :‬א َ ْ ُ َ ْ ِ ُل ا ْ َ ْر َض َ ْ َم‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‪ :‬א رب ا ْ ِאد ِ‬ ‫َ‬ ‫אت َ ً א‪،‬‬ ‫ا ْ َ א َ َو ُ ْ ِ ُج أ ْ َ א َ َ א ‪َ ‬ا ْ َ אد َ ُ َ َ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُن ِ ِراد ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ א ْ ُ رِ َאت َ ْ ً א‪ َ ،‬א ْ ُ َ ات ُ ْ ً א ‪َ ‬ا ْ َ אرِ َ ُ‪َ :‬א َ ْ َ‬ ‫אل َכא ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِش ‪‬‬ ‫אس َכא ْ َ َ ِاش ا ْ َ ْ ُ ِث‪َ ،‬و َ ُ ُن ا ْ ِ َ ُ‬ ‫ا َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫אد ُه َ ْ َ ِئ ٍ َ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫اَ َّ َ א ُ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ ْ َ ُل َ َ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ َ ِ ُ ْ ٍ ‪َ ‬وأَ َ َ َא ِא ْ َ ِّ َوا َّ ْ ِ ‪ ‬اَ ْ ُ َ َ ُة‪َ :‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫ا ْ ُ َ َ َة‪ ،‬اَ َّ ِ َ َّ ِ ُ َ َ ا ْ َ ْ ِئ َ ِة ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َ א َ َ أَ ْ َ ِائ ۪ ُ ْ َ َ ًة‪،‬‬ ‫כ‬ ‫ِ َ َ ٍ ُ َ َّ َد ٍة ‪ ‬ا ِ ‪ :‬א أَ כ أَ אب ا ِ ‪ ،‬و‬ ‫َْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אر ٍة ِ ْ ِ ِ ّ ٍ ‪‬‬ ‫َ ْ ٍ ‪َ ،‬وأ ْر َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ً ا أ َא ِ َ ‪َ َ ِ ْ ِ ْ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫אد ُه ِ ْ ُ ٍع‪َ ،‬و ٰأ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ٍف ‪ ‬اَ ْ َ א ُ ُن‪:‬‬ ‫ُ َ ْ ٌ ‪َ :‬א َ ْ أ َ ْ َ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َ ‪ ،‬اَ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ א ُ َن‪ ،‬اَ َّ َ‬ ‫ون‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َن ا ْ َ א ُ َن ‪ ‬اَ ْ َ ْ َ ‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ ُ َ َّ ً ا‬ ‫ُ ْ ُ َ ُاؤ َ‬ ‫ُ‬ ‫ون‪َ :‬א َ ْ أَ ْ َ َכ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫ا ْ َ ْ َ َ ‪َ ،‬وأَ َ َ ُه ِ َ ْن ُ َ ِّ َ َو َ ْ َ َ ‪ ‬اَ ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫ون ‪َ ‬ا َّ ْ ُ ‪َ :‬א َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ً ا ‪َ ‬و َ َ َ َ ُ َ َ‬ ‫َو َ א َכא ُ ا َ ْ ُ ُ َ‬ ‫אن َ ُ َ َّ ا ًא ‪َ : ْ َ ‬א َ ْ أَ ْ َ َכ أَ َא َ َ ٍ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُه‬ ‫َ ُ ِّو ۪ه ‪َ ‬א َ ْ َכ َ‬ ‫َّ‬ ‫ات َ َ ٍ ‪َ ‬ا ْ ِ ْ َ ُص‪َ :‬א أَ َ ُ ‪َ ‬א َ َ ُ ‪َ ْ ِ َ َ ،‬و َ ُ َ ْ ‪،‬‬ ‫אرا َذ َ‬ ‫َ ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ َ ُכ ْ َ ُ ُכ ُ ً ا أَ َ ٌ ‪َ ‬ا ْ َ َ ُ ‪َ :‬א َر َّب ا ْ َ َ ِ ‪ ،‬أَ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫אت ِ ا ْ َ ِ ‪ ،‬و ِ‬ ‫َ َ ْ َ ‪ ،‬و ِ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا و َ ‪ ،‬و ِ َ ِ ا َّ א َ ِ‬ ‫َ َ َ ْ ّ َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ ّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٤١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ٍ‬ ‫َ ‪َ ‬ا אس‪ :‬א رب ا ِ‬ ‫אس‪َ ِ َ ،‬כ ا‬ ‫َّ ُ َ َ َّ َّ‬ ‫َ ِّ َ א ِإ َذا َ َ‬ ‫ِس ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ِ ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ِّ ا ْ َ ْ َ اس ا ْ َ َّאس‪ ،‬اَ َّ ي ُ َ ْ ُ‬ ‫ِ ا ْ ِ ِ وا ِ‬ ‫אن َر ّ َِכ َر ِّب ا ْ ِ َّ ِة َ َّ א‬ ‫אس ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫َّ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ا ْ ُ َ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ْ‬

‫אس‪ِ ،‬إ ٰ ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫אس‪،‬‬ ‫َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ ورِ ا ِ‬ ‫אس‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ ُ َن‪َ ،‬و َ َ ٌم‬

‫‪‬‬ ‫ِ با‬ ‫ْ ُ َّ ْ‬

‫ِ‬

‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא َ ٍّ َכ َّ َم ا ُ َو ْ َ ُ‬

‫‪‬‬

‫َّ أَ ْ َ ا ْ َ ِ ُכ ا ْ َ ُّ‬ ‫َْ ِ‬ ‫ُ ًء َو َ َ ْ ُ‬ ‫ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬א‬

‫ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪ ،‬أَ ْ َ َر ِّ َوأَ َא َ ُ َك‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ‪ َ ،‬א ْ ِ ْ ِ ُذ ُ ِ َ ِ َّ ُ َ‬ ‫َ ُ ُر َא َ ُכ ُر َא َכ ِ َא َ ِ َא َر ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َ ْ ِ أَ ْ ٌ َ َ َ א َ َّ ْ َ ِ ْ َ َ ا ِ‬

‫اَ ّٰ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َِْ ا‬ ‫ُ‬ ‫اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ُ َك وأَ ْ َ ِْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ا َ ِאئ ِ ‪ ،‬وأَو ْ َ ِإ َ ِ َ َ ِאئ ِ ا َ ِאئ ِ ‪ ،‬وأَو َ ِ ِ ۪ ِ‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِإ ْ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ َّ ْأ َ ِ ِ ۪ ِ ْ َ ِ َّ ِ ا ِّ ْ ِق ِ ْ َ َك‪َ ،‬وأَ َ ْ َ ِ ِ ۪ ِ ْ ِ َ ِ َכ‬ ‫ا ْ َ ا ِ َ ِ ِإ َ َّ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ِإ َ َّ ِ ُכ ّ ِ َو ْ ٍ ِ ِ ا ْ ِ َ א ِع ا ْ َ ِ َّ ِ َ ِ ّ‬ ‫َوا َّ ْ ِ ِ ِ َوا ْ ِ َ א َ ِ ِ ُ َ ِאئ ِ َ أُ َ ِאد َכ َدا ِ א َوأُ َא ِ َכ َرا ِ א‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َوأَ ْد ُ َك ُ َ אرِ ً א ُ َ א ِ א‪َ ،‬و ِ َ أَ ْر ُ َك َ َ ِ ُ َك ِ ا ْ َ َ ا ِ ِ ُכ ِّ َ א‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אرا‪َ ،‬و ا ْ ُ ُ رِ َא ا َو َא ا‪َ ،‬و ْ َ َא َא‬ ‫אرا َ א ً ا َ ًّא َ ًّ‬ ‫َ ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َوا ُّ ُ ِب َ א ِ ً ا‪َ ،‬و ِ ْ ُ ُ ِب َ א ِ ً ا‪ ْ َ ،‬أَ ْ َ ْم ِإ ْ َ א َ َכ َو َ ْ َ َכ َ ِ ّ‬ ‫َو ِ َك َو َ َك ِ َ َ َ َ ٍ ُ ْ ُ أَ ْ َ ْ َ ِ َد َار ا ْ ِ ْ ِ אرِ َوا ْ ِ ْכ ِ َوا ْ ِ ْ ِ אرِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ َ ْ ُ َ א أُ َ ِّ ُم ِإ َ َכ ِ َ ارِ ا ْ َ ارِ ‪َ َ َ ،‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אر وا ْ َ ّ ِ‬ ‫אل َوا ْ َ َ ِאئ ِ َوا ْ َ َ ِאئ ِ‬ ‫ا ْ َ َ ِّ َ َ‬ ‫ا َّ ِ َ ْ אور ْ ِ ِ א ا ْ ُ م ِ אرِ ِ أَ َ ِ‬ ‫وب‬ ‫אف ا ِء و‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َْ َ َ ُ ُ‬ ‫ِ اْ َ َ ِ‬ ‫אء ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬أَ ْذ ُכ ُ ِ ْ َכ ِإ َّ ا ْ َ ِ َ ‪َ ،‬و َ ْ أَ َر ِ ْ َכ ِإ َّ‬ ‫َْ‬ ‫ا َّ ْ ِ َ ‪َ َ ،‬ك ِ َ א ِ ٌ ‪َ ،‬و ُ ْ ُ َכ ِ َכא ِ ٌ ‪َ ،‬و ُ ْ ُ َכ ِ َכא ِ ٌ ‪،‬‬ ‫ُْ‬ ‫َو َ ْ ُ َכ َ َ ُ َ َ ا ِ ‪َ ،‬و ِ َ ُ َכ ِ ْ ِ ي ُ َّ ِ َ ٌ‪ َ ِ ِ ِ ْ ُ َ ،‬ارِ ي‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َّ ْ َ َر َ אئ ‪َ ،‬و َ א َ ْ َ أَ ْ َ אرِ ي‪َ ،‬وأَ ْכ َ ْ َ أَ ْ َ אرِ ي‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫أَ ْ ا ِ ‪َ ،‬و َ א َ َ أَ ْو َ א ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ِإ َ ُ ْ َ َ ِ و اي‪ ،‬و‬ ‫ْ‬ ‫َ ََْ َ ََْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫ر א ِ ‪ ،‬و َכ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אدا ِ ‪،‬‬ ‫َ َْ‬ ‫َ َّ َ ْ َ َ‬ ‫ُ ْ ْ ِ أ ْ َ ائ ‪َ ،‬و َر َ ْ َ َ ْ َ َ‬ ‫َ َ ْ ِ ي َ َכ َوا ِ ٌ َو َ َ ِאئ َ َכ ُ َ َ ا ِ َد ِائ ِ َ ا َّ ْ ِ ِإ َ ا َّ ْ ِ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َْ ِ‬ ‫ْכ ِ َك‬ ‫ان ا َّ ْ ِ ِ َوا َّ ْ ِ ِ َوا َّ ْ ِ ِ َوا َّ ْ ‪ َ ،‬א ً א‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫אض ا ِ ِ‬ ‫و ِ א َ َכ ِ َא ِ ِ ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َو ِإ ْ َ ص ا َّ ْ ِ َو ِإ ْ َ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َ َ ْ ًّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ ِل ا ِ وا ِ ِ ‪ِ ُ َ ،‬‬ ‫אر ْك ِ أُ ُ ِ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫ُ ْ َر َכ‪َ ،‬و َ ْ ُ َ َ‬ ‫َّ َ ُّ َ َّ ْ‬ ‫َّ‬ ‫כ ن ِ َ ِ‬ ‫כ ِאئ و א ِ‬ ‫ِ ِ א ِ א‪ ،‬و‬ ‫אء ا‬ ‫و‬ ‫َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ٌ َ َ َّ ٌ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ً َ َ ْ‬ ‫ُ א ِإ َذا ِ ِ ا ْ َ ْ אء َ ا ْ ِائ ِ ا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت‪ ،‬و َ َ َ ِ‬ ‫ََ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ َْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ودا ِ َ َ َ ِ َכ؛ َ‬ ‫אم ُ ُ َ ا ْ ُ ُ ِب ِإ َ ْ َכ َ َ ْ َ َ ْ َכ َ ْ ُ ً‬ ‫ا ْ َ ْو َ ُ‬ ‫َ ُ ُ َכ ُ ْ ُ ا ْ ِ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َא ُ َכ َ ْ ُص ا ْ ِ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ ِإ כ‬ ‫ْ‬ ‫َْ َ َ َ ُ‬ ‫אت‬ ‫ا َّא ِ ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ ُ و ِ َכ‪ِ ،‬ا ْر َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ا ْ َ ْ ُ ِ َ ِ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِذ ْכ ِ ا َّ ِ‬ ‫اכ ِ َ ِכ ِ َ ُאء َ َ َ ِ َכ‪ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ ،‬א أَ َر ْد َت‬ ‫ُ ْ َر َכ‪َ ،‬و َ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ُ َכ َא َ ْ َ َي ِ ْ َ ِ ِ‬ ‫َوا َّ َ ازِ ِب َوا َّ َ ازِ ِم َوا ْ ُ ُ ِم‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ْن َ ْ َد َاد‪َ ،‬و َ َ ْ َد ُاد َ א أَ َر ْد َت أَ ْن َ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬و َ ِ َّ َ ِ َ َك ِ َ َ َ َت‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ ِ َّ َ َ َك ِ َ َ ْأ َت ا ُّ ُ َس‪َ ،‬כ َّ ِ ا ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ت ا ْ ُ ُ ُل َ ْ ُכ ْ َ ْ ِ َ َכ‪َ ،‬و َכ ْ َ ُ َ ُ ُכ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫وس ا َّ ِ ي َ َ َ ْل أَ َز ِ ًّא‬ ‫َ َכ َא َر ُّب َوأ ْ َ ا ُ ا ْ َ ُכ ا ْ َ َّ ُ‬ ‫אر ا ْ ُ ُّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫أَ َ ِ ًّא َ ْ َ ِ ًّא َد ِائ ً א ِ ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬و ْ َ َك َ َ ِ َכ َ َכ‪ َ ْ َ ،‬أَ َ ٌ‬ ‫אت‬ ‫َ ْ ُ َك‪َ ،‬و َ ْ َ ُכ ْ ِإ ٰ ٌ ِ َ َ‬ ‫אر ْت ِ ِ َ אرِ َ َ ُכ ِ َכ َ ِ َ ُ‬ ‫اك‪َ َ ،‬‬ ‫َ ا ِ ِ ا ْ ِכ ِ ‪ ،‬و َ ا َ ِ ا ْ ُ ُك ِ ِ َכ‪ ،‬و َ ِ ا ْ ه ِ ِ َّ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ََْ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ُכ ُّ َ ءٍ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ِ َכא َ ِ ِ ِ ِ َכ‪ ،‬وا ْ َ אد ُכ ُّ َ ء ِ‬ ‫ِ כ‪ ،‬وا‬ ‫َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ََ َ َ ْ َْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ون ٰذ ِ َכ َ ِ ا ُّ َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫אب‪َ ،‬و َכ َّ ُد َ‬ ‫ُ ْ َر َכ‪َ ،‬و َ َ َ ْ َ َכ ا ِّ َ ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫אت‪َّ َ َ َ ،‬כ ِ ِ‬ ‫و َ َّ َא ِ َכ ا ْ ِ ِ َ אرِ ِ ا ِ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ٰذ َכ َر َ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ُ‬ ‫َ ْ ُ ُ ِإ َ ْ ِ َ ِ ً ا َو َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ًא َو َ َ ُّכ ُ ُه ُ َ َ ِّ ً ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ َכ ا ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وم َو َ‬ ‫َ ْ ً ا َכ ً ا َدائ ً א ُ َ َ ا ً א ُ َ َ ا ً ا ُ َّ ً א ُ َّ ً א ُ ْ َ ْ ً א َ ُ ُ‬ ‫ِ ُ ‪ٍ ُ ْ َ ،‬د ِ ا ْ َ ُכ ِت‪ ،‬و َ ْ ٍس ِ ا ْ א ِ ِ ‪ ،‬و َ ِ ٍ‬ ‫َ َُْ‬ ‫َْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ِ اْ ِ َ ِ‬ ‫אن‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َ َ َ َכאرِ ِ َכ ا َّ ِ َ ُ ْ َ ِ ‪‬ا َّ ِ ِإ ْذ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ إِذا أَ َ ‪ ‬و ا ْ ِ وا ْ ِ אرِ وا ْ ُ ُ ِو وا ْ ٰ ِ‬ ‫أَد ۝ وا‬ ‫אل َوا ْ َ ِّ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َّ َ َ َ‬ ‫ّ َ َ‬ ‫ْ َ َ َ ُّ ْ‬ ‫َوا ْ ِ ْ َכאرِ َوا َّ ِ ِة َوا ْ َ ْ َ אرِ ‪َ ،‬و ِ ُכ ّ ِ ُ ْ ٍء ِ ْ أَ ْ َ ِاء ا َّ ِ َوا َّ َ אرِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِ َ ْ ِ ِ َכ َ ْ أَ ْ َ ْ َ ِ ا َّ َ א َة‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ ِ ْ َכ ِو َ َ َ‬ ‫ا ْ ِ ْ َ ِ ‪ َ َ ،‬أَ ْ ْح ِ ْ َכ ِ ُ ِغ َ ْ َ ِאئ َכ َو َ َא ُ ِ ٰأ َ ِئ َכ‪ ْ َ ،‬و ً א‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا אع‬ ‫ا‬ ‫َ َכ ِ ا ِ ّد َوا ْ ْ َא ِع‪ً ُ ْ َ ،‬א َ َכ‬ ‫‪،‬و‬ ‫َََْ َ َّ ِ َّ ََْ‬ ‫َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ َכ ِّ ْ ِ َ ْ َق َא َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َض َ ِ ّ ِإ َّ َא َ ِ ‪َ َّ ِ َ ،‬כ أَ ْ َ ا ُ ا َّ ِ ي‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ْ ِ َ َ ،‬و َ َ ِ ُ َ ْ َכ َ ِאئ ٌ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ َ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ ِ ا ْ َ אت َ א َّ ٌ‪ِ ،‬إ َّ َ א أَ ْ َك ِإ َذا أَ َر ْد َت‬ ‫َ א ِ ٌ‪َ ،‬و َ ْ َ ِ َّ َ ْ َכ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ًئא أَ ْن َ ُ َل َ ُ ُכ ْ َ ُכ ُن‪ ،‬أَ ْ َك אض َو ُ ْכ ُ َכ َ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ون‪ ،‬و َ َك ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ْ َ َ א َ ْ َت ِ َ ْ َ َכ َو َ َّ َ َك ِ ا ْ َ א ُ َ َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ون‪ ،‬و َّ َ َכ ِ ِ ا ْ ِّ ُ َن‪ ،‬و َّ َכ ِ ِ‬ ‫ا ْ ُ َ ِّ ُ َ‬ ‫ون‪َ ،‬و َכ َّ َ َك ِ ا ْ ُ َכ ِّ ُ َ َ َ‬ ‫َُ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُכ َن َ َכ ِ ِ ّ و ِ ي ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫ا ْ ُ َ ّ ُ َن‪َ ،‬و َ َّ َ َכ ِ ا ْ ُ َ ِّ ُ َن‪َ َّ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ اْ אِ ِ ‪ ،‬وَ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ْ َ َ ْ ٍ َوأَ َ َّ ْ ٰذ َכ ْ ُ َ ْ َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫אس ا ْ אرِ ِ ‪ ،‬و َ ِ‬ ‫أَ َ ِ‬ ‫אف ا ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ ِ ‪ ،‬و َ ْ ِ ِ أَ َ ِ‬ ‫אء‬ ‫َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َُ ّ َ َ ُ‬ ‫َ ِ ِ ا ْ ُ َ ِّ ِ َ َوا ْ ُ َ ِّ َ َوا ْ ُ َ ِّ ِ َ ‪َ ،‬و ِ ْ َ َ א أَ ْ‬ ‫ب ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ َכ ُכ ِّ ِ‬ ‫ب َو َ ْ ُ ٌ‬ ‫َ ْ ُ ٌد َو َ ْ ُ ٌ‬ ‫ات‪ ،‬وأَر َ ِإ َ َכ ِ‬ ‫َכ ِ א أَ ْ َ ْ ِ ِ ۪‬ ‫وا ْ אد ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ ْ ُ ْ‬ ‫ِّ َכ‪ ،‬وأَ َ א و ْ َ ِ‬ ‫ِ ۪ ِ‬ ‫َ ْ َ َ َ َ‬ ‫أَ ْ َ َ َ א َכ َّ ْ َ ِ ْ َ‬ ‫ِا َ ْأ َ ِ ِא ِ ّ ِ َ ْ ً و َ ً ‪ ،‬وأَ َ ِ ِא ُّ ْכ ِ ًّ א و ْ ً ‪ ،‬وو ْ َ ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َْ‬ ‫َ ِ أَ ْ א ً א و ِ ً ا‪ ،‬وأَ َ ِ ِ رِ ْز ِ َכ ا ْ ِ אرا ورِ ً א‪ ،‬و َ ْ ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ََ‬ ‫َ ً َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ْ ُ ْכ ا ِ ا ِ ا‪ِ ،‬إ ْذ َ ِ و א َ ِ ِ‬ ‫ِ ا ِء‪ ،‬و‬ ‫َّ ْ َ َ َ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ‬ ‫ً َ ً َ ً‬ ‫ُ ِ ِ ِ ِء َ َ ِאئ َכ و َ ِئ َכ‪ ،‬و ْ َ ْ ِ ا ْ א ِ َ ‪ ،‬وأَو َ ِ‬ ‫َ َ َ ْ َْ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ْ ْ َ َ َوا َ َאء‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ِ أَ ْ َ ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ א َ ْ َ ِ أَ ْ َف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ ا َّ ِ َ ِ ‪ ،‬و َّ ْ ِ ِ ۪ و َّ َ ِ ِ ۪‬ ‫ََ َ‬ ‫ا ْ َ ْ ِ َ א َو َ ْ َ ِ َ ا ْ َ َ َّ‬ ‫ََ ْ‬

‫َ ِ۪ אِ‬ ‫َ‬ ‫ِ ا‬ ‫ْ َ ْ ََ‬ ‫ِ ْ َ ْ ِ َك‪ َ َ ،‬א‬ ‫ِ ۪ َ َ ُ ْכ ِ َك‪،‬‬

‫ٌ َو ُ َ‬ ‫اَ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ا َّ ر ِ ا ِ ِ ‪ ،‬وا َ َ ِ ِ َ َ ِ ا ِ ِ د ًة‪ ،‬وأَر َ ِ‬ ‫َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ّ َ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ِ ِ ْ َ َ א َ ً ‪َ ،‬وأَ ْو َ ِ ِ ْ ُ َّ ً ‪ َّ َ ٍ َّ َ ُ ،‬ا ُ َ‬ ‫ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ ر ِة أَ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ َو َ ْ‬ ‫ََ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ اْ َِْ ِ‬ ‫אء َوا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ا ْ ِ ْ ِ َ א َ‬ ‫َو َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אو ُز َك َو َ ْ ُ َכ‪،‬‬ ‫َ ْ َ ُ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ُ ِإ َّ َ ْ ُ َك‪َ ،‬و َ ُ َכ ّ ُ ُه ِإ َّ َ َ ُ‬ ‫َو َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ٰ َ ا َو َ َ ِ ٰ ِ ِه َو َ ْ ِ ي ٰ َ ا َو َ َ ِ ٰ ِ ِه َ ِ ًא‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِאد ً א ُ َ ِّ ُن َ َ َ َ ِאئ َ ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ة َوأَ ْ َ ا َ ُ َ א‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُ ِإ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ َ ِ ّ ُ ِ ِ َ א ِ ْ َ َك‪َ ،‬و ْ‬ ‫ْ َ َك ا ْ َ ْ َ َة‪َ ،‬و َ ّ ْ ا ْ َכ َ ا َ َ ْ‬ ‫اכ ُ ْ‬ ‫ِ ْ ِ َك‪َ ،‬وأَ ْوزِ ْ ِ ُ ْכ َ َ א أَ ْ َ ْ َ ِ ۪ َ َ َّ ‪َ َّ ِ َ ،‬כ أَ ْ َ ا ُ ا ْ َ ا ِ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ ُ ا َّ َ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ‬ ‫ئ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪ ،‬اَ َّ ي َ ْ َ‬ ‫ِ َ ْ ِ َك َ ْ َ ٌ َو َ َ ْ َ َ ِאئ َכ َ ْ َ ٌ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ أَ َّ َכ َر ِّ َو َر ُّب ُכ ّ ِ َ ٍء‬ ‫ْ‬ ‫َ א ِ ا אو ِ‬ ‫אد ِة ا ْ ِ ا ْ َכ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫אل‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض א ِ ا ِ وا‬ ‫ُ َّ َ َ‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُّ‬ ‫ا ِ ‪ ،‬وا כ‬ ‫אت ِ ا ْ َ ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ا َّ َ َ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ ُّ ْ َ‬ ‫َ َ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ ْ رِ ُכ ّ ِ َ ِאئ ٍ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ُכ ّ ِ َא ٍغ‪َ ،‬و َ َ ِ ُכ ّ ِ‬ ‫א ِ ٍ ‪ ،‬و ْכ ِ ُכ ّ ِ ِ‬ ‫אכ ٍ ‪َ ،‬و َכ ْ ِ ُכ ّ ِ َכ ِאئ ٍ ‪َ ،‬و َ ْ رِ ُכ ّ ِ َ ِאدرٍ ‪َ ،‬و َ َ א َ ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ ِ‬ ‫אك أَر و َ َ ا ْ َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אء‬ ‫َכא ٍ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َِכ أ ُ ُل َ َ ا ْ ْ َ اء‪َ ،‬و ِإ َّ َ ْ ُ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْو َ אء‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َ َ َ א َ أَ ْ َ ُ ِإ ْ َ َאء ُه َو َ َ ْ َ ُه ْ‬ ‫ِائ ِ َ ْ ِ َכ و ارِ ِف رِ ْز ِ َכ وأَ ْ ِ‬ ‫ان َ א أَ ْو َ َ ِ ِ ۪ ِ ْ أَ ْر َ ِאد َك‪َ َّ ِ َ ،‬כ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫أَ ْ َ ا ُ ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬ا ْ َ א ِ ِ ا ْ َ ْ ِ َ ْ ُ َك‪َ ،‬ا ْ َ א ِ ُ‬ ‫ِ َد َر َ ً ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ‬ ‫א‬ ‫َ َ َ ْ‬ ‫َ َو َ َّ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ ُ ِإ َّ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אز ُع ِ ُ ْ َא ِ َכ َو ُ ْ ِכ َכ‬ ‫אد ِ ُ ْכ ِ َכ‪َ ،‬و َ ُ َ َ‬ ‫ِא ْ ُ ِد َ َ َك‪ُّ َ ُ َ ،‬‬ ‫َوأَ ْ ِ َك‪ُ ِ ْ َ ،‬כ ِ َ ا ْ َ َ ِאم َ א َ َ ُאء‪َ ،‬و َ َ ْ ِ ُכ َن ِ ْ َכ ِإ َّ َ א ُ ِ ُ ‪‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫وس ِ ُ رِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ أ ْ َ ا ْ ُ ْ ُ ا ْ ُ ْ ُ ا ْ َ אد ُر ا ْ َ א ُ ا ْ ُ ْ َ ُر ا ْ ُ ُّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِس‪َّ َ َ ،‬د ْ َ ِא ْ ِّ َوا ْ َ َ ء‪َ ،‬و َ َ َّز ْر َت ِא ْ َ َ َ ِ َوا ْ ِכ ْ ِ َאء‪َ ،‬و َ َ َّ ْ َ‬ ‫אء‪ ،‬و َ َّ ْ ِא ْ א ِ وا ْ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אء‪َ َ ،‬כ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ِ ‪َ ،‬وا ُّ ْ َא ُن‬ ‫ِא ُّ رِ َوا ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ا َّ א ِ ُ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ ُכ ا ْ َ ِאذ ُخ‪َ ،‬وا ْ ُ ُد ا ْ َ ا ِ ُ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َر ُة ا ْ َכא ِ َ ُ‪َ ،‬وا ْ ِ ْכ َ ُ‬ ‫ا ْ َ א ِ َ ُ‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َ َ َ א َ َ ْ َ ِ ِ ْ أُ َّ ِ ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬و ُ َ أَ ْ َ ُ‬ ‫ِ ا َّ ِ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ ِ ٰأ َد َم ا َّ ِ َ َכ ْ َ ُ َو َ َ ْ َ ُ ِ ا ِ وا ِ ورز‬ ‫َْ ّ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َو َ َّ ْ َ ُ َ َ َכ ِ ٍ ِ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ ً ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ َ ِ ً א َ ِ ا‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫َِ‬ ‫אن ِ‬ ‫ِ א ِ א אِ א אً ‪ ،‬وَ َ ْ َِْ ُِْ ٍ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ً َ ًّ َ ً ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َא ِ َכ‪ ،‬و َ َ َ ِ‬ ‫אي‪َ ،‬و ُ ْ َ َ ِ ِ َכ ِ ْ ِ ي‪َ ،‬و َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َכ َ ا َ َ َכ ِإ َّ َ‬ ‫َ ْ ْ ْ‬ ‫َ َ ِאئ ِ َכ َ َ َّي َو َ ْ َ ِאئ َכ َ َ ِ ا ُّ ْ َ א َوا ْ ٰ ِ َ ِة رِ ْز ً א‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ِ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ْ ً א َ ْ َ ُ أ َא َכ‪َ ،‬و َ ْ ً‬ ‫َכ ِ ٍ ِ ْ َ ْ ِ َכ َ ْ ِ ً ‪َ ْ َ َ َ ،‬‬ ‫אن َِכ‪َ ،‬و َ َ ا َ ى ُ ْ َر َ َכ‪َ ،‬و ُ َ ًادا َ ْ ِ ُف َ َ َ َ َכ‪َ ،‬و َ ْ א‬ ‫َْ َ ُ اْ ِ َ َ‬ ‫ً‬ ‫ً َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ َ ِ َ َك‪َ ِ ْ َ ِ ِّ ِ َ ،‬כ َ א ِ ٌ ‪ ،‬و َ َכ َ ْ ِ‬ ‫אכ ٌة َو ِ َ ِّ َכ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ََْ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ א ِ َ ٌة‪َ َّ ِ َ ،‬כ َ ٌّ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪َ ،‬و َ ٌّ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪َ ،‬و َ ٌّ َ ْ َ ُכ ّ ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫أ ِ ّي‬ ‫َ ِّ ٍ ‪َ ،‬و َ ٌّ َ ْ َ ِ ِث ا ْ َ َ א َة ِ ْ َ ٍّ ‪َ ،‬و َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َك َ ّ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫אت ا ِ ّ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ َ ِ ّ َد َ ِאئ َ ا ْ ِ َ ِ ‪،‬‬ ‫َو ْ ‪َ ،‬و َ ْ ُ ْ ِ ْل ِ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َّ َو َ ِאئ َ ا ِ ّ َ ِ ‪ ْ َ ْ َ َ ،‬أَ ْذ ُכ ْ ِ ْ ِإ ْ َ א ِ َכ ِإ َّ َ ْ َ َك َ ِ ّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫وا ِ َ ِ وا ْ ِ ِ א َ ِ ُ ِאئ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َ‬ ‫َ َر َ ْ ُ َ ْ‬ ‫َ َّ ْ‬ ‫رَِ‬ ‫و َ ِ ِ َك و َ ِ ِ َك‪ ،‬و ِإ َّ ِ َ ْ ِ ِ َك َ ْ ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ َّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫אن ِ‬ ‫ُ َر ِ ‪َ ،‬و ِإ َّ ِ ِ ْ َ ِ ا ْ َ ْر َز ِاق ِ َ َ َّ ْر َ َ א ِ ‪َ َ ،‬כ َ‬ ‫ت ِ ا ِّ َ ِ ا ْ‬ ‫َ ْ َ ُ ُ ْכ ِ ي َ ْ َ ْ ِ ي‪َ َ ،‬כ ْ َ ِإ َذا َ َّכ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َ َ َّ ُ َ א َو َ أَ ْ ُ ُ ُ ْכ َ َ ْ ء ْ َ א‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َ َ َد َ א َ َ ُ‬ ‫ِ ْ ُ َכ‪َ ،‬و َ َ َد َ א َو ِ َ ْ ُ َر ْ َ ُ َכ‪َ ،‬و َ َ َد َ א أَ َ א َ ْ ِ ۪ ُ ْ َر ُ َכ‪،‬‬ ‫ِ‬

‫ِ َ ْ ِ ِ َك‬ ‫ََ ْ َ ْ َ‬ ‫ٰذ ِ َכ َ א‬ ‫ِ َ ِאم ا َّ ِ‬

‫ِ َא‬

‫אف َ א َ ْ َ ْ ِ ُ ُ َ ِ ُ َ ْ ِ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ َ ِّ ْ ِإ ْ َ א َ َכ ِإ َ‬ ‫َوأَ ْ َ َ‬ ‫َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ي‪َ ،‬כ َ א أَ ْ َ ْ َ ِإ َ ِ َ א َ َ ِ ْ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َك َو َ ْ َכ َوכ ِ َאئ َכ‬ ‫َك َو َ ْ‬ ‫َوأ َ َ َّ ُ إ َ ْ َכ ِ َ ْ‬ ‫َك َو َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َכ َ א ِ َכ َو َ ْכ ِ ِ َك َو َ ْ ِ ِ َכ َو ُ رِ َك َو َر ْأ َ ِ َכ َو َر ْ َ ِ َכ َو ُ ُ ِّ َك‬ ‫َو َو َ אرِ َك َو َ ِ ّ َכ َو َ َ ِאئ َכ َو َ َ א ِ َכ َو َ َ ِ َכ َو ُ ْ َא ِ َכ َو ُ ْ َر ِ َכ‬ ‫َو ِإ ْ َ א ِ َכ َوا ْ ِ َא ِ َכ َو َ ِ َِכ َو ِ ْ ِ ِ ا َّא ِ ِ َ ‪ ،‬أَ ْن َ َ ْ ِ َ ِ رِ ْ َ َك‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ َ َכ َو َ َ א َ َכ َو َ َ ِائ َ َכ َ ا َ א ِ َכ‪َ ِ َ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ،‬כ ِ َכ ْ َ ِة َ א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫۪ ِ‬ ‫د َك ا ْ ِ ِ‬ ‫َ َ ْ َت ِ َ ا ْ َ َא َא َ َ ائ ُ ا ْ ُ ْ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ُ ُ َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ْכ ِ ِ ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ ُ َ َ ِائ َ َכ َ َ ا ِ َכ ا ْ ُ َّ ِ َ ُ‪َ ،‬و َ ُ َ ِّ ِ ُ ِد َك‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِإ ْ َ ٍق‬ ‫אف‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ِ כ ا ِאئ ا ِ ا ِ ‪ ،‬و‬ ‫َ ُ َ َْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ‬ ‫َ ُ ْכ ِ َي‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ َכ َ ْ ُف َ َ ٍم َ ْ ُ َ ِ ْ ُ ِد َك َ ُ َ ْ ِ َכ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اَ ّٰ ُ ْار ُز ْ ِ َ ْ א َ א ِ ً א َ א ِ ً א َ אرِ ً א‪َ ،‬و َ َ ًא َ א ِ ا‪َ ،‬و َ ِ ًא َ ِאد ً א‪،‬‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِ َ א ًא َذاכ ا َو َ א ً ا‪َ ،‬ورِ ْز ً א َوا ً א‪َ ،‬و ْ ً א َא ً א‪َ ،‬و َو َ ً ا َ א ً א‪،‬‬ ‫ً‬ ‫َّ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٤٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو ِ ًّא َ ِ ً ‪َ ،‬و َ ْ َ ً‬ ‫َ َ ً َ ِّ ً א‪َ ،‬و َ ُ َ‬ ‫ِ َك‪ ،‬و َ ُ َ ِ ّ ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ِכ‪َ ،‬و َ‬ ‫َوأَ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ َכ َو َ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫و ُכ ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫أَ ً א ْ ُכ ّ ِ َر ْو َ َو َو ْ‬ ‫و َ ِ ِ ِ ُכ ّ ِ ِ ٍ و ٰأ َ ٍ ‪ ،‬و ُ ٍ و ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ‪ ‬اَ ّٰ ُ ْار َ ْ ِ َو َ َ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ْاد َ ْ َ ِ ّ َو َ َ ْ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ُ ْ ُ اْ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َوأَ ْ ِ ِ َو َ َ ْ ِ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ْכ ِ ْ ِ َو َ ُ ِ ِ ّ ‪َ ،‬وزِ ْد ِ َو َ َ ْ ُ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َو ْار َ ْ ِ َو َ ُ َ ِ ّ ْ ِ ‪َ ،‬وا ْ ُ ِ َو َ َ ْ ُ ْ ِ ‪َ ،‬و ٰأ ِ ِ َو َ ُ ْ ِ َ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫َوا ْ ُ ِ َو َ َ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ َو َ ُ َ ِ ْ ِ ‪َ َّ ِ َ ،‬כ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ ا َّא ِِ‬ ‫َ ٌ ‪َ ،‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ‬ ‫َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ א‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ْر َت ِ ِ ْ أَ ْ ٍ َو َ َ ْ ُ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ َכ َو َ ْ ِ ِ َك‪ِ َ ْ َ ِ ِ ُ ْ ِّ َ َ ،‬‬ ‫ِه ُכ ِّ א وأَ َ ِ א وأَ ِ א‪َ َّ ِ َ ،‬כ َ א َ َ אء َ ِ و ِא ْ ِ א ِ‬ ‫اْ ُ ُ‬ ‫َ َ ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ات َوا ْ َ َر ُ َن ِ َ ْ ِ ۪ه‪َ ،‬א َ ْ ‪ُ ِ ْ ُ ‬כ‬ ‫َ ِ ٌ ‪َ ،‬א َ ْ َ א َ ِ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ا َّ َאء أَ ْن َ َ َ َ َ ا ْ َ ْر ِض ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ۪ ‪َ ،‬א َ ْ ‪‬أَ ْ ه إِذا أَ َر َاد َ ًئא أَ ْن‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ت ُכ ّ ِ َ ٍء و ِإ َ ِ‬ ‫َ ُ َل َ ُ ُכ ْ َ َ ُכ ُن ۝ َ ُ ْ َ َ‬ ‫אن ا َّ ِ ي ِ َ ِ ۪ه َ َ ُכ ُ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ و ِ ِ ِ‬ ‫ُ ْ َ ُ َن‪َ  ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫ّ َ َ َْ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ َوأَ ْ َ א ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪] ‬ا أَכ‬ ‫َ ُ َُْ‬ ‫َُْ‬ ‫ِّ ِ ّ‬ ‫ِ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪،‬و א ِ‬ ‫אכ‬ ‫ًَ َ ًَْ َ َ‬ ‫َ ْכ َ َك‪َ ،‬و َ‬ ‫َر ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و‬

‫‪٤٩‬‬

‫ً ‪َ ،‬و َ َ ً َ א ِ ً א‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ رِ ْز ً א‬ ‫ُ ْ ِ ِ ِذ ْכ َ َك‪َ ،‬و َ َ ْכ ِ ْ َ ِ ّ‬ ‫َ ُ ِ ّ ْ ِ ِ ْ َכ َ ِ َכ َو ِ َ ارِ َك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َر ْ َ ِ َכ َو َر ْو َכ‪،‬‬ ‫ُ َ ِّ ْ‬ ‫َ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ِ ِ ْ ُכ ّ ِ َ َ َכ ٍ ‪،‬‬ ‫ْ َ ٍ َو ِ َّ ٍة ِ ا َّ َار ْ ِ ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َا ُ أَ ْכ َا ُ أَ ْכ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوا ُ أَ ْכ ‪َ ،‬ا ُ أَ ْכ َو ِ ِ ا ْ َ ْ ُ )‪ [(٣‬‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬ ‫َُ‬

‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ب ْ ِ َ אم َ ٍّ َכ َّ َم ا ُ َو ْ َ ُ‬ ‫ْ ٌ‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ِ ا ا ْ َ כ ا ْ َ ِّ ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا َ אد ُق ا ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َوا ْ َ ٰۤ ِئ َכ ُ َوأُوۨ ُ ا ا ْ ِ ْ ِ ِאئ ً א‬ ‫ا ْ َ ُ ‪ َ ِ َ ‬ا ُ أَ َّ ُ‬ ‫ِא ْ ِ ْ ِ ۘ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ‪ ‬إ َِّن ا ِّ َ ِ ْ َ ا ِ ا ْ ِ ْ َ ُم‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫اَ ُ َ א ُ ُ رٍ َو ْכ َ َو َ ْ ل َو ُ َّ ة َو ُ ْ َ אن َو ُ ْ َرة َو ُ ْ َאن ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ َ ْ ُ ُ ه ِ َ ٌ و َ َ م‪ َ ،‬א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض؛ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ ْ ٌ ُ َ‬ ‫ا ‪ٰ ،‬أدم ِ ا ِ؛ َ ِإ ٰ ِإ َّ ا ‪ ُ ،‬ح َ ِ ا ِ؛ ِإ ِإ ا ‪ِ ،‬إ ا ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ٰ َ َّ ُ ْ َ ُ‬ ‫ٌ ُّ‬ ‫ُ َ ُ َ ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ُ ا ؛ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ‪ِ ،‬إ ْ َ א ِ ُ َذ ِ ُ ا ؛ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ‪ٌ َّ َ ُ ،‬‬ ‫ر ُل ا ِ ‪ ِ ِ ‬ا ِ و ِא ِ و ِ ا ِ و ِإ َ ا ِ‬ ‫‪‬و َכ َ ِא ِ َ ِ א‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ َ ‬א ِ ْئ ُ ِ ِ ا ِّ ْ ۘ إ َِّن ا َ َ ِ ُ ُ ۘ إ َِّن ا َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ُ ِ ّ َ ْ ‪‬‬ ‫‪ِ  ‬إ َذا ا َّ ْ ُ ُכ ِّ َر ْت‪َ ‬و ِإ َذا ا ّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪َ ،‬‬ ‫‪‬و ِإ َذا ا ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ َذا ا ْ ُ ُ ُش ُ ِ ْت‪َ ‬و ِإ َذا ا ِّ ْ َ َ َ ْ ‪،‬‬ ‫َو ِإ َذا ا ّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ َذا ا ْ َ ْ ۧ ُء َد ُة ُ ِئ َ ْ ‪‬‬ ‫‪‬و ِإ َذا ا ُّ ُ ُس ُز ِّو َ ْ ‪َ ‬و ِإ َذا ا ّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و ِإ َذا‬ ‫َو ِإ َذا ا ّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪ّ ِ ِ  ،‬ي َذ ْ ٍ ُ َ ْ ‪َ ‬و ِإ َذا ا ّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ َذا ا ْ َ ِ ُ ِ ّ ْت‪َ ‬و ِإ َذا‬ ‫ا ُّ ُ ُ ُ َ ْت‪َ ‬و ِإ َذا ا ّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪َ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ َذا ا ْ َ َّ ُ أُ ْز ِ َ ْ ‪َ ‬و ِإ َذا ا ِّ ْ ُ َ َ َ ْ ‪ْ َ ِ َ  ،‬‬ ‫ا ّ ْ ُ َ ََ ْ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َْ ٌ‬ ‫و ِ‬ ‫َ ُْ‬ ‫‪ ‬اَ‬

‫ِ‬ ‫َ َ ْت‪َ ‬و ِإ َذا ا ّ‬ ‫َ ‪َ ،‬و ِإ َذا ‪َ ‬אء ا ْ َ‬

‫א أَ ْ‬ ‫ُ اْ א ِ‬ ‫َ‬ ‫ّٰ ُ أَ ْ ِ ِ ا‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ א َאت‪َ ،‬وا‬

‫اْ ُ ْ‬ ‫وا ْ ِ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ ْ َل َو َ‬

‫ِ‬ ‫َو ْ‬ ‫ُ َّ َة ِإ‬

‫َ َ ْ ‪ ،‬و ِ ُّ ا ا ْ َّ َِכ ِ א ِ ۪‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫َُ‬ ‫َ‬ ‫אن َز ُ ً א‪‬‬ ‫ُّ َو َز َ َ ا ْ َ א ِ ُ ۘ إ َِّن ا ْ َ א ِ َ َכ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫ُ َو َ ِّ ْ ُ َ ْ َ א ِ ٰ ه ا َّ َ َ‬ ‫َ ا ا ُّ ِ‬ ‫אت وا ْ א ِ‬ ‫אء ِ ُכ ّ ِ ا ْ ٰ َ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ َ َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬

‫ِ‬ ‫ّ ْ َ َو َכ ِّ ْ‬ ‫ْ َ ْ َא ِ َ‬ ‫ُכ ّ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫اض َوا ْ ِ َ ِ ‪ِّ َ ِ ،‬‬ ‫َْ‬ ‫َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫َ ِّ َכ َא َכ ِ ُ ‪َ ‬و َ‬

‫‪‬‬ ‫َا ْ َ ْد ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ّ‬

‫ُد َ ُאء َ ْ ِم ا ْ ُ ُ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ا ِכ ِ ِ‬ ‫وت وا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ِ‪ ،‬و‬ ‫אء وا‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََُْ ْ َ َُ‬ ‫َو َ ِ ُכ ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ِ ِة‪َ ،‬ر ُّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אت‪ِ ،‬‬ ‫ِائ ِ ا ْ ْכ ُ َ ِ‬ ‫و אر ا ْ א ِ ِة‪ ِ ،‬ي ا ْ َ ِ ِ‬ ‫אت‪ ،‬و ِ ا‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ ْ ُ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫وت‪ َ ِ ٌ ِ َ ،‬א َ َ ُאء ‪ ‬اَ ُ أَ ْכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‬ ‫ا ْ َ َ ُכ ِت‪ ِ ،‬ا‬ ‫َُ ْ‬ ‫َ ُ ْ ََُ‬ ‫ْ‬ ‫َو ٰأ ِ ُه‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪ ُ َ ْ َ َ َ ،‬ا ْ ُ ُ ُب‪ ِ ِ ْ َ َ ،‬ا ْ ُ ُ رِ ِ َ ُاه‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ُ َ ِّ ُ َ َ אد َ َ א َ ْ ُ ُه‪َ ،‬و َ َ ُّ َ ْ ٌء ُدو َ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ אد ُر ا ْ َ ُ ‪ ،‬اَ َّ ُ‬ ‫ا ْ َכ ِ ُ ‪ َ ْ ُ ،‬א َ ُ َ َّ َو َ َ ‪ َ ،‬א أَ ْ َ َ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬وأَ َ َّ َ َ ُ و َ ُ ‪ُ ِّ َ ُ ،‬‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ ً א‪،‬‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ُכ ُّ ُ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َّ ُ َن ِ ْ ُ ‪َ ،‬و َ َ َ َّ ُ َن َ ُ ‪ ،‬أَ َ َ‬ ‫אط ُ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ُכ َّ َ ٍء َ َ ًدا ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُد َ ُאء َ ْ ِم ا َّ ْ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫ا ِ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِة‪ ،‬وو ِ‬ ‫َّ َ َ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ِّ ُ ا ْ ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٥١‬‬

‫‪َ ‬ا ُ أَ ْכ َ ُ أَ ْ ُ‬ ‫ا ْ َ ِ َوا ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫אب‪َ ،‬و ِإ ٰ ُ ا ْ ٰ ِ َ ِ ‪،‬‬ ‫َ ِ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫رب ا אو ِ‬ ‫ات ا َّ ِ َو َر ُّب ا ْ َ ِش ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬أَ َّو ُل ُכ ّ ِ َ ٍء َو ٰأ ِ ُه‪،‬‬ ‫َ ُّ َّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ات وا ْ َر ِض‪ ،‬א ِ ُ ا ْ َ ِئ َכ ِ‬ ‫و َ א ِ ُ ا ْ َ ْ ِ ورازِ ُ ‪ َ ،‬א ِ ا אو ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אع‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ء َ ‪،‬‬ ‫ُر ُ ً أُو أَ ْ َ َ ْ َ َو ُ َ َ‬ ‫ث َو ُر َ َ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْد ُ َك َوأَ ُ ُذ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ث ا َّ ِ َوا َّ َ אرِ ‪‬‬ ‫َِכ ِ َ ا ْ َ ْ ِ َو َ َ ُّ ا ْ َ ْ ِ َو ْ َ ِّ َ א َ ْ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ َ ِאئ َכ َو ُ َ َ ِאئ َכ ِ َ ا َّאرِ ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُد َ ُאء َ ْ م ا ْ َ َ ‪ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ ا ّٰ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِ َ ْ ِ َك‪َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َ ْ َر َ َ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ َ ْ َכ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ ُ ْ َر َכ‪،‬‬ ‫َورِ َ א َ ْ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ أَ ْ ُ ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ َ ُّ ِא ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ْو َ ِ ۪ ِ ْ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َ َ ُدو َ َכ ُ َ ِّ ‪َ ،‬و َ ِإ َ َ ِ َك ُ ْ َ ً ‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ِאئ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا َّ ِ ي ِ‬ ‫אن ا َّ ِ ي ِ ا ْ َ ْر ِض‬ ‫ُכ ِّ َ א ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫אء َ ْ ُ ُ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ا َّ َ‬ ‫אن ا َّ ِ ي ِ ا ْ ْ ِ َ ِ ُ ُ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ُ ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ْ َ َاء‬ ‫َ ْ ُ ُ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ُ َ ِّכ ْ ُ ْ ِ ِ ّ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ أَ ْ ِ َ ُ ْ َ ِ ّ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ َ َ ِد ِ ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫ْ َ ُ َّ‬ ‫ِ כ‪ ،‬وا ِ‬ ‫ِإ ِ‬ ‫ِ ا אِ ِ‬ ‫כ ِ ا ِ ِ ِאدك ِ‬ ‫ّ ََْ ُ َ ً ْ َ َ َ َ ّ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ‬ ‫ِ ِإ َّ َכ أَ ْ َ ا ْ َ ُ ُر ا ِ ‪‬‬ ‫َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُد َ ُאء َ ْ ِم ا ْ ِ ْ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪َ ‬ا ْ َ ْ ُ ا َّ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ ِ ُ ُ ِّ ۪ه‪َ ،‬و َ َ ِ َ ْ ِ ه‪َ ،‬وأَ َ َّ ِ ُ َّ ‪َ ،‬و َ ا ّ َوا ْ َ َ َ ‪َ ،‬ر َّ َא‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َכ ا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ُאء َوا ْ َ َ َ ُ َوا ْ כ ِ َ ُאء‪ ُ َ ،‬ا َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ُ َّ ة ا ْ َ َ ‪َ ،‬ر ُّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و َ א ُכ ا ِ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬‬ ‫ُذو ا ْ َ ْ ِ ا َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ َ א ِ‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ َ א ِ ُ ا ْ َ אرِ ُ‬ ‫ئ ا ْ ُ َ ِّ ُر َ ُ ا ْ َ ْ َ ُאء ا ْ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٥٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض َو ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ا ْ ِ ْ َ ِ ّ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫ا َّ ٰ َ‬ ‫و ْכ ا ْ ِ‬ ‫אכ ِ َ َو َ ْ َر ا ْ َ ِאئ ِ َ ‪ ِّ ِ َ ،‬أَ ْ ْ ُ ُ َ َ ِ ًزا َِכ َ أَ ْ ِ ُכ َ א‬ ‫ََ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫أَ ْر ُ َو َ أَ ْ َ ِ ُ َد ْ َ َ א أَ ِ ُ ‪َ ،‬א َ אرِ َج ا ْ ُ ُ ِم‪َ ،‬و َא َכא ِ َ ا ْ ُ ُ ِم‪،‬‬ ‫َو َא ُ ِ َ َد ْ َ ِة ا ْ َ ْ ُ ِم‪َِ ِ ْ ّ ِ َ ُ َ ،‬כ ْ ِة ُذ ُ ِ ‪ َ ،‬א ْ ِ ِ َو ْار َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َوإ ِْن ُ َ ِ ّ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ‪َ ،‬وإ ِْن َ ْ ِ ِ َ ِ َّ َכ أَ ْ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ כ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ِّب‬ ‫ُد َ ُאء َ ْ ِم ا ُّ َ َאء‪ ِ ْ ِ :‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ا ْ َ א َ ِ َ َ ْ ً ا َכ ِ ً ا َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ َכ َ ِم َو ْ ِ ِ َو ِ ِّ َ َ ِ ۪ ‪َ َ َ ،‬‬ ‫ِ۪‬ ‫אب ِ ِ َّ ِ ۪ ‪ ِ َ َ َ َ ،‬ا ْ َ ْ ُ ُ ِ َ َ א ِ ِ ۪ه‪،‬‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ُ ْ َر ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َ ا ْ َ ْر َ َ‬ ‫ات َو َ َ ِ ا ْ ُ ُ ُه ِ َ ِ ۪ ‪ ‬ا ّٰ ِإ כ‬ ‫َو َ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َْ‬ ‫َ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ‬ ‫אت ا ْ ُ ُ ِب و َ ِאئ َ َ ا ْ َ ِ و א ُ ْ ِ‬ ‫ِائ ِ ‪ ،‬و َ َئ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ِ وا‬ ‫ُْ ََ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫אث ُכ ّ ِ َ ْכ ٍ‬ ‫اכ ِ ْ‬ ‫وب‪َ ،‬و ْ‬ ‫ور‪ُ ْ ِ ِ ّ ِ َ َ ،‬כ ّ ِ َכ ْ ٍب‪ ،‬أَ ْ َ ِ َ ُ‬ ‫ا ُّ ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫وِ‬ ‫ِ כ א أَر‬ ‫و ِ א‪ِ ،‬‬ ‫ٍء ر‬ ‫כ‬ ‫َ ِّ ا‬ ‫ُّ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ‬ ‫ا ا ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ َ َ ا ُ ُ َو َ ْ ِ َ א ُ ُ َ َ َ ِ ِ ۪ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪‬‬ ‫ّ ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َر ِّب‬ ‫ُد َ ُאء َ ْ م ا ْ ْر ِ َ אء‪ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫‪ ‬اَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ א َ ِ َ َ ْ ً ا َכ ِ ا‪ ،‬اَ َّ ِ ي ا ْ َ ْ َ َ َ َ َא أ ْن َ ْ َ َ ُه َو َ ْ ُכ ُه َو َ ْ َ ُه‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ً ا َدائ ً א َא ً א َ َ ْ َ ُ أَ َّو ُ ُ َو َ َ ْ َ ٰأ ُ ُه‪ ً ْ َ ،‬ا َכ ً ا َכ َ א ُ َ أَ ْ ُ ُ‬ ‫ات‪ ،‬وا ِ ْف ِ ّ ا ْ ْכ و ِ‬ ‫ِّ ا ْ ر ِ‬ ‫אت‪َ ،‬و َ ِّ ْج َ ِ ّ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ا ْ ُ ْ َ‬ ‫َْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ ِ َِْ۪‬ ‫ِ َכ א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪َ ،‬و َ َّ ا ُ َ‬ ‫ا ْ َ ْכ ُ و َאت ِ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُد َ ُאء َ ْ ِم ا ْ َ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َر َّ َא َ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٥٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اْ َ‬ ‫כ ُّ ‪ ،‬و ِإ כ‬ ‫כ ُّ ‪ ،‬و כ ا כ כ ُّ ‪ ،‬و ِ ِ ك ا‬ ‫ا‬ ‫ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َْ َ ُْ َ ُ ْ ُ‬ ‫אن ِذي ا ْ ُ ْ ِכ‬ ‫ُכ ُّ ُ ‪َ ُ ُ َ ِ َ َ ،‬و ِ ُّ ُه‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ ْ َ َ ا َّ ْ ِن ُכ ِّ ۪ ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ِذي ا ِ ِة وا‬ ‫אن ا ْ َ ِ ا َّ ِ ي َ‬ ‫وت‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫َوا ْ َ َ ُכ ِت‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ْ َّ َ ْ َ َ ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َُ ُ‬ ‫ت‪َ ْ ُ ،‬‬ ‫אن ا ْ َ כ ا ْ َ ِ ‪َ ْ ُ ،‬‬ ‫אن ا ا ْ َ ا ا ْ َ ‪َ َ َ ،‬‬ ‫אر َك ا ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ُ ا ْ َ א َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ُ ُذ َِכ َ ا ْ ُכ ْ ِ َ ْ َ ا ْ ِ َ אن‪َ ،‬و َ‬ ‫ا َّ َ َ ِ َ ا ْ َ ى‪ ،‬و ِ ا ْ ِ‬ ‫ان َ ْ َ ا ْ َכ ا َ ِ ‪َ ،‬و ِ َ ا ُّ ّ ِل َ ْ َ ا ْ ِ ِّ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ ََ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ َ ا ْ ِ َ ِف َ ْ َ ا ْ َ ُ ِل ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َّو ُل َ َ ْ َ َ ْ َ َכ َ ْ ٌء‪َ ،‬وأَ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ٰ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َك َ ْ ٌء‪َ ،‬وأَ ْ َ ا َّא ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َכ َ ْ ٌء‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ א ُ‬ ‫َ ِ‬ ‫אء َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ َ ْ َ ُدو َ َכ َ ْ ٌء‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ א ِ ُ َ ْ َق ِ َ ِאد َك‪َ ،‬وا ْ َ א ِ َ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر ْכ َ َو َ َ א َ َ َ َّ א َ ُ ُل ا َّא ِ ُ َن‬ ‫َوأ ْ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ כ ُ ‪ َ ْ ُ ،‬א َ َכ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُ ًّ ا َכ ِ ا‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ ْ ً ا َכ ِ ا‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫ً َ‬ ‫ً‬ ‫َ َّ‬ ‫َو َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ا ْ כ ام ا ْ َرة أ ْ َ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬

‫‪‬‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ُد َ ُאء ا ْ َ َ ِج ْ ِ َ אم َ ٍّ َכ َّ َم ا ُ َو ْ َ ُ‬ ‫‪‬‬

‫ِإ ٰ ِ‬ ‫َ َ َّ َ ْ‬ ‫اْ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪ ُ ،‬ح اْ ٰ ِ‬ ‫אل َ ْ َ א َ ْ ِإ َّ‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫ِإ َّ َ َ َכ‪َ ،‬و َ َ ا ِ ُ ا ُّ ُ ِس‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َو ِإ َ ْ َכ ا ْ ُ ْ َ َ א ‪َ ‬א أ ْכ َ َم َ ْ ُ‬ ‫‪٥٤‬‬

‫َ َ ْ َכ‪َ ،‬و ُ ُכ ُف ا ْ ُ ُ ِم َ ْ‬ ‫َ ْ َ َّ ْ ِإ َّ ِإ َ ْ َכ‪َ ْ َ َ ،‬‬ ‫ُ ٍ‬ ‫ٍ َ‬ ‫ول‪ُ ْ َ َ ،‬‬ ‫د َوأ ْ َ َد َ ْ‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אل ا ُّ ُ ِب‪ َ ،‬א ْ ِ ْ َ א َ ْ َ ْ ِ ي ‪ ‬א ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِإ َ ْ َכ ِ َ ْ ‪ ،‬أ َ ْ ُ ِ ْ َ‬ ‫َ َ ِإ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َِ‬ ‫ا ْ َ אد َ َ أ ُ َ א ً א ِإ َ ْ َכ ِإ َّ َ ْ ِ َ ِ َّ َכ أ ْכ َ ُم َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ون‪َ ،‬وأَ َ َ َ א َ َ ْ ِ ا ا ِ َن ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ ُ َن ِ َ ْ ِ َ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ا ْ ُ ْ َ ُّ َ‬ ‫َّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َوأَ ْ َ َ ا ْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ۪ه‪َ ،‬و َ َ َ َ א ا ْ َ َّ ِ ۪ َ َ ِ ِאد ۪ه ِכ َ ًאء ِ َ ْ ِد َ ِ َ ِّ ۪ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َد ً ‪،‬‬ ‫َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ م ِإ َ َ ْ ِ َ ِ ً ‪َ ،‬و َ ْ َ א ِ َ َ َ َ‬ ‫َوا ْ ِ ِ ِ َ ٍ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬

‫‪‬‬ ‫د ِ ِ ِ‬ ‫َُ ٌ‬ ‫אء ْ ِ َ אم َ ٍّ َכ َّ َم ا ُ َو ْ َ ُ‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد َ ُ ‪َ ،‬و َא ُذ ْ َ َ ْ َ ُذ ْ َ َ ُ ‪َ ،‬و َא َ َ َ َ ْ َ َ َ َ‬ ‫אد َ ْ َ َ َ‬ ‫َא َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ‪َ ،‬و َא ْ َز ا ُّ َ َ אء‪َ ،‬و َא َכ ْ َ ا ْ ُ َ َ اء‪َ ،‬و َא َ َ ا ُّ َ אء‪َ ،‬و َא ُ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‪ ،‬و א ِ‬ ‫َد ْ َ ة ا ْ ُ ْ َ ِّ َ ‪َ ،‬و َא َכא َ ا ُّ ء‪َ ،‬و َא َ َ ا َّ َ‬ ‫َ َ ُْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و َא ُ ْ ِ َ ا ْ َ ْ َכ ‪َ ،‬א ُ ْ ِ ُ َא ُ َ ِّ ُ َא ُ ْ ُ َא ُ ْ ِ ُ ‪ ،‬أَ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫אع ا َّ ْ ِ َو َ ِ ُ‬ ‫ا َّ ي َ َ َ َ َכ َ َ ُاد ا َّ ْ ِ َو َ ْ ُء ا َّ َ אرِ َو ُ َ ُ‬ ‫ا َّ ِ ود ِوي ا ْ ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א اَ ُ‪َ ،‬א اَ ُ ا َّ ِ ي َ َ ُכ ْ َ َ ُ َ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُه‬ ‫َ َ َ ُّ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ا ِ َכ ا َّ ِ ي ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ُ َ א َ ٌ َو َ َ ٌّ ‪َ ،‬و َ ُכ ْ ٌ َو َ ٌّ ‪ْ َ ْ ُ ِ ،‬‬ ‫אه‪ ،‬اَ ْ َ ِ ي ِא ْ ِכ ِ ِ‬ ‫ا ْ ٰد ِ ِ‬ ‫אء َوا ُّ رِ َوا ْ َ َ َ ِ ‪ ِ ِّ َ ُ ،‬ا ْ َ َ ِאئ ِ ‪،‬‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ّ َ ََْ ُ ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫وم ِ ِ ا ْ َ َ א ُة ا َّ ِائ َ ُ ا ْ َ َز ِ َّ ُ‬ ‫َو ُ ْ ِ ا ّ ْ ك َوا ْ َ َ ائ ِ ‪َ ،‬و ِא ْ ْ ا َّ ي َ ُ ُ‬ ‫ا َّ ِ َ َ ْ َت َ َ َ א َو َ َ َ َאء‪َ ،‬و ِא ُّ ِ‬ ‫وح ا ْ ُ َ َّ َ ِ ا ْ َכ ِ َ ِ ‪َ ،‬و ِא َّ ْ ِ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٥٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اْ َא‬ ‫َو َدارِ‬

‫אج ا ْ َ َ אرِ ‪َ ،‬و َ א َ ِ ا ُّ َّ ِة‪َ ،‬و َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ِ ا َّא ِ ِ ‪َ ،‬و َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אل‪َ ،‬א اَ ُ‪َ ِ َ َ ،‬כ َ َכ ‪‬‬ ‫ا ْ َ َ َ ان‪َ ،‬و ُ ُ رِ ا ْ َ َ‬

‫‪‬‬ ‫وب َوا ْ ُ ُ ِم‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ ‪ ِ ِ ْ َ ِ ‬ا ْ ُכ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫َ ُאء ِ ُ ْ َر ِ ۪ َ ِ ٌ ‪َ ‬א‬ ‫ْ َّ‬ ‫َ ُ ِ ُ رِ َ َ ِ ۪ ُ ْ ِ َ ٌ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ כ َ ُر ْ ِ ا ْ َ אئ َ‬

‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ْ ُ َכ َא َ א َ ا ْ َ َّ ‪َ ‬א َ ِ ا َّ‬ ‫َ ِ ا ْ َ ْر ُض ِ ِ َّ ِ ۪ َ ْ ِ َّ ٌ ‪َ ‬و َא َ ِ ا َّ ْ ُ َوا ْ َ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ َئ ٌ ‪َ ‬و َא ُ ْ ِ ً َ َ ُכ ّ ِ َ ْ َزכ َّ ‪َ ‬و َא ُ‬ ‫َوأَ ْ ِ ا ْ َ ِ َّ ِ ‪َ ‬و َא َ ْ َ َ ِائ ُ ا ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ُه َ ْ ِ َّ ٌ ‪َ ‬و َא َ ْ َ َّ ُ ُ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אدى‪َ ،‬و َ َ א ِ ٌ ُ ْ َ ‪،‬‬ ‫اب ُ َ َ‬ ‫‪ َ ‬ا ْ َ ْ َّ ‪َ ‬و َא َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ ٌ‬ ‫َو َ َوزِ ٌ ُ ْ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ُه َر ٌّب ُ ْ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ َد ُاد َ َ َכ ْ َ ِة ا ْ َ َ ِائ ِ‬ ‫ِإ َّ َכ ً א َو ُ ًدا ‪ ‬أَ ْن ُ َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪‬‬ ‫ِإ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ء َ ‪َ ‬א َ َא َ ُّ ُم‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا‬ ‫ٌ‬ ‫َ َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫اَ ْ َ ِ َ ُة ا ْ َ ْ ِ َّ ُ ِ َ ِ ِ َא ا ْ ِ َ ِאم َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫َ َכ ا ْ َ ْ ُ َא َذا ا ْ َ ّ ُذو ا ْ َ‬ ‫ِإ ٰ ِ َو َ َّ ِ َو ِ زِ ي‬ ‫ْ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫َ אر ْכ ُ ِ‬ ‫َ ْ َ َ ُאء َو َ ْ َ ُ‬ ‫َ َ َ ْ‬ ‫ِإ َ َכ ِ ِ ي ا ْ ِ ْ َ אرِ َوا ْ ْ ِ أَ ْ َ ُع‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬

‫ْ ِ َوا ْ ُ َ‬ ‫و ِئ ِ‬ ‫ََْ‬ ‫‪٥٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َّ ْ و ْ َ ِ َئ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪َ ،‬ئ ْ َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬ئ ْ أَ ْ َ ُ َ ْ ِ ُ ْ َ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ َ ،‬ى א ِ و َ ْ ِ ي و َ א َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪َ ْ َ ْ َ َ َ ،‬ر َ אئ َو َ ُ ِ ْغ‬ ‫ِإ ٰ ـ ِ ـ ‪ِ َ ،‬ئ َ ِ أَو َ د َ ِ‬ ‫ْ َّ ْ َ‬ ‫ْ َْ‬ ‫َ ا َِכ ِإ َّ ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ِ ِ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ـ ِ ـ ‪َ ،‬و ٰأ ـ ْ ـ ـ ِ َ ْ ِ ُ َّ‬ ‫َّ ِ أَ ْ ـ َ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ـ ِ ـ ‪َ ،‬ئ ْ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ِذ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ِ َك َ ْ َم َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ ،‬إ َذا َ َ َ ِ ُכ ْ ُ َ ِאئ ً א‬ ‫ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬ئ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ ٍ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬ئ ْ َ َّ ْ ُ ِ َ َ ِ ا ُّ َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ُ ،‬ذ ُ ِ َ َאز ِت ا َّ ْ َد َوا ْ َ َ ْ‬ ‫ت َ ْ ً َ َא َ َ א‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬ئ ْ أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ ِ َ ،‬ذ ْכ َ ِ َכ َ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ْ َ َوا ْ ُ َ ْ َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ِ ْ ِ ِ ْ َכ َر ْو ً ــא َو َرا َ ـ ً‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬ئ أَ ْ ِ أَو أَ ْ ِ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ َْ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ُ ِ ،‬ا ْ ِ ِא َّ ِ א ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ْ َ ٌ‬ ‫ــכ َرا ِ ـ ــא‬ ‫َو ُכ ـ ُّ ـ ُ ـ ُ َـــ ْ ُ ـــ َـــ َ ا َـ َ‬ ‫ً‬ ‫ِإ ٰ ـ ِ ـ ‪ ِ ّ ِ ،‬ر ـ ِ‬ ‫ـאئ ـ َ ـ َ َ ـ ً‬ ‫َ َ‬ ‫َُ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ُ َك َ ْ َذ ْ ِ أ َ ـ ُّ َوأ ْو َ ـ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ א أ َ َא ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َر ْوض ا َّ َ ا َ أ ْر َـ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َوأ ْ ـــ َ ُ َא َ א ا ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ‬ ‫ُ َ ِادي َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ُ د َك َ ْ َ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ א َ َא َر ِّب أ ْم َכ ْ َ أ ْ َ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِ‬ ‫َ‬ ‫أ ٌ َذ ٌ َ אئ ٌ ْ َכ أ ْ َ ُ‬ ‫אن ِ ِ‬ ‫ِإ َذا َכ َ‬ ‫ا ْ َ ْ ِ َ ْ ً ى َو َ ْ َ ُ‬ ‫َ ـ ـ ُّ ر ـ ِ‬ ‫ـאئ ـ ِ ـ ْ ـ َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫ـכ َ َ َ َ َّ ُ‬ ‫َــ ُــ َن َو َ َ ٌ‬ ‫ـــאل ُ ـ َــא ِـ َ‬ ‫ـכ َـ ْ ـ َ ـ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َوإ ِْن ُכ ْ َ َ ْ َ א َ َ ْ ُ أُ َ َّ ُ‬ ‫ِ ِ ٍء ِ‬ ‫ا ْ َ َ ى َ َ َ َّ ُ‬ ‫ََ ْ ُ‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ א أ َــא ِإ ْ ـــ َ ا ْ ـ َ ـ ْ ـ ِ أ ْ ـ ُ ـ َوأ ْ ـ َ ـ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ ُ َכ َ ْ َذ ْ ِ أ َ ُّ َوأ ْر َ ُ‬ ‫َر َ ْ ُ َכ َ َّ ِ َ َ א ُ َ َ ْ َ ُع‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َوذ ْכ ُ ا ْ َ َא َא ا ْ َ ْ َ ّ ُ ْ ُ‬ ‫َ ــــ ِ ِّــــ ـــ ِ ـــ َ ـ ِ‬ ‫ــאئـــ ٌ ُ ـــ َـــ َ ـــ ِ ُع‬ ‫ُ ٌّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اب َ ْ َכ أ ْ ُع‬ ‫َ َ ْ ُ ِ َى أْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ א َ َא َر ُّب أ ْم َכ ْ َ أ ْ َ ُ‬ ‫ُ َא ِ َو َ ْ ُ ‪َ ،‬وا ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ْ َ َכا ْ ُ ْ َ َو ا ْ ُ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َو ُـــ ْ ـــ ُ َ ـ ـ ـ َـئــא ـ َ ـ َ ـ َّ ُـ َ ـ َّـ ُ‬ ‫‪٥٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِإ ٰ ِ ‪ َ ،‬ـ ِْن َ ْ ِ َ َ ْ ُ َك ُ ْ ِ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫إ ٰ ـ ِ ـ ‪ ِ ،‬ـ َ ـ ّ ا ْ ـ َ ــא ـ ـ ِّ ُ َ َّ‬ ‫ِإ ٰ ِ َ א ْ ُ ِ َ َ ِد ِ أَ ْ َ َ ا‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ـ َ َ ْ ِ َ ّ َــא إ ٰ ـ ِ ـ َو َ ـ ـ ي‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ــــ ّ ِ َ ـ َ ـ ْ ـ ِ َ ــא َد َ ـ َ‬ ‫ـــאك ُ ـ َ ّ ـ ٌ‬

‫ا دة إ ا‬

‫َو ِإ َّ َ ـ ِ ــא ـ َّ ْ ـ ِ ا ْ ـ ُ ـ َ ِّ ـ ِ أُ ْ ـــ ُع‬ ‫َ‬ ‫ـכ أَ ْ ـــ ُع‬ ‫َو ُ ـ ْ َ ـ ِ ِإ ْ ـ َ ا ِ ـ ـ َ ِ ـ ِّـ َ‬ ‫َ‬ ‫ـ ِ ـ ـ ــא َ ـ ِ ـ ــא َ ــא ِ ـ ًــא َـ َ َ‬ ‫ــכ أ ْ ـ َ ـ ُ‬ ‫ًّ‬ ‫ُ ً‬ ‫َ َ א َ َ ُ ا ْ ُכ ْ َ ى َ ـ َ َ‬ ‫اك ا ْ ُ َ َّ ُ‬ ‫و َـــא َ ـ َ َ‬ ‫ــאر ِ ـ َ ــא ِـ َ‬ ‫ـכ ُر َّכـــ ُ‬ ‫َ‬ ‫ــאك أ ْ ـــ َ ـ ٌ‬

‫‪٥٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَوراد ِכ אرِ ا ْ َ א ِ ِ وا ْ َو ِ ِ‬ ‫אء‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫رِ ْ َ ا ُن ا ِ َ َ א َ‬

‫َ‬ ‫َ َْ ِ ْ أ ْ َ‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ َ ِ ِ َא ا ْ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫د‬ ‫َُ ٌ ّ‬ ‫ّ‬

‫اَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َر َ َאء َ ْ َر‬

‫ِ‬

‫ِ ِ‬ ‫ا َّ ي َ َ ْ َ‬ ‫َ ُאه ‪‬‬

‫َ ْ َذ َכ َ ُه‪َ ،‬و َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َد َ ُאه‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ َ ِ ِ َא ا ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫د‬ ‫ْ‬ ‫َُ ٌ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ أَ ْ َ ِ َ ِ ِ ُכ ّ ِ َכ ْ ٍب‪َ ،‬وأَ ْ َ َر َ אئ ِ ُכ ّ ِ ِ َّ ة‪َ ،‬وأَ ْ َ‬ ‫ِ ِ ُכ ّ ِ أَ ْ ٍ َ َ َل ِ ِ َ ٌ َو ُ َّ ٌة‪َ َ ،‬כ ِ ْ َ ٍ َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ِ ا ْ ُ َ ُاد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫و َ ِ ُّ ِ ِ ا ْ ِ َ ُ‪ ،‬و ْ ُ ُل ِ ِ‬ ‫ا َّ ُ ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ‬ ‫ا ْ َ ُ ُّو‪ ،‬أَ ْ َ ْ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َِכ‪َ ،‬و َ َכ ْ ُ ُ ِإ َ ْ َכ‪َ ،‬ر ْ َ ً ِ ِ ّ ِإ َ ْ َכ َ َّ ْ ِ َ َ‬ ‫اك‪َ ُ َ ْ َّ َ َ ،‬و َכ َ ْ َ ُ‬ ‫َو َכ َ ْ َ ِ ِ ‪َ َ ْ َ َ ،‬و ِ ُّ ُכ ّ ِ ِ ْ َ ٍ ‪َ ،‬و َ א ِ ُ ُכ ّ ِ َ א َ ٍ ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ ُכ ّ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ْ َ ؛ َوأَ ْ َ ا َّ ي َ ْ َ ا ْ ُ َ َم ِ َ َ ِح أَ َ َ ْ ‪ َ ،‬א ْ َ ْ ِ َ א َ ْ َ ُ‬ ‫ِ ۪ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ً ِ ْ َ ْ ِم ا َّא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ َر ْ َ ً َ ْ ِ ي‬ ‫َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٥٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ َ א َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ِ َ א أَ ْ ِ ي‪َ ،‬و َ ُ ُّ ِ َ א َ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ُ ِ َ א َ ِאئ ِ ‪،‬‬ ‫و ُ ِّכ ِ א ِ ‪ ،‬و ُ ْ ِ ِ ِ א ر ْ ِ ي‪ ،‬و َ ُّد ِ א أُ ْ َ ِ ‪ ،‬و َ ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ٍء ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ ا ْ َ َز ِ ا ْ َ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‪َ ،‬و ُ ُ َل ا ُّ َ َ ِاء‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ א ْ ُכ ّ ِ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א ِ َא ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ َ ا ُّ َ َ اء‪َ ،‬وا َّ ْ َ َ َ ا ْ َ ْ َ اء ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ ْ َ َ َ‬ ‫اب ا ْ ٰ ِ ِة ‪ ‬اَ ّٰ ُ َوأَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ا ْ ُ ُ رِ ُכ ِّ َ א‪َ ،‬وأَ ِ َא ِ ْ ِ ْ ِي ا ُّ ْ א َو َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ّ ِ ا ْ ٍ ُ َ َ َכ َ َّ َ ُ כ َא َِכ‪ ،‬أَ ْو َ َّ ْ َ ُ أَ َ ً ا ْ َ ْ َכ‪ ،‬أَ ِو‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا َ ْ َ َت ِ ۪ ِ ِ ْ ِ ا ْ َ ِ ِ ْ َ َك‪ ،‬وأَ َ ُ َכ ِא ْ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫אن َ ًّ א َ َ ْ َכ أَ ْن ُ ِ َ ‪ ،‬أَ ْن ُ َ ِّ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬ا َّ ِ ي ِإ َذا ُ ِئ ْ َ ِ ۪ َכ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وأَن ِ‬ ‫َא َ ِ ‪‬‬ ‫َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل ِ ِ א‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ‬

‫‪‬‬ ‫َ َ ٌة ِ ُ َ َّ ِ ْ ِ ا ْ َ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫َّ‬

‫‪‬‬

‫َا ّٰ ُ ا ْ َ ْ أَ ْ َ َ َ َ َ ا ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْכ َ َ َ ِ א ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ ْ ِ َ א ِ َכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ ا ْ َ א ِ ِ ِ ُّ َّ ِة َو َ א ِ ِ َ א‪ِ َ َ ِ ْ َ ،‬אء ا ِ َ א َ ِ ‪ ،‬اَ ُّ رِ ا ْ َ رِ ‪ ،‬وا ِ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َْ َ ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِض وا ْ َכ َ ِ ‪ ،‬وا َّ َ א ِ م ا ْ َ ِ ‪ِ ِ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ا ْ ْ َ ِ‪ َ ،‬א ِ ا ْ َ ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ ْ ِ ِאء و َ ِ‬ ‫ِ ا ْ ِّ َ ا ْ َ ْ ِ ‪ِ َ ْ ،‬‬ ‫אن‬ ‫َ َ‬ ‫אدات ا ْ َ َ כ َوا ْ َ َ ِ ‪َ َ َّ ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ُْ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ٍ ر ِل ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ْ َ אء‪َ ِ ِ َ ،‬ر ِّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ِّ َ ،‬א َو َ ْ َ َא َ ْ َ ة ُ َ َّ َ ُ‬ ‫َ ِ و َ ٰأ ِ ۪ وأَ א ِ ۪ و ُذ ِر ِ ۪ وأَ ْزوا ِ ۪ أُ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ َّ ا ُ َ َ א َ َ ْ َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ ّ َّ َ َ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا َّא ِ ِ َ ِإ َ َ ْ ِم ا ِّ ِ ‪ ،‬رِ ْ َ ا ُن ا ِ ِ أَ ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ُ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ا ْ َ ْ َ َאء‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ً َ ْ ِ‬ ‫ا ْ َ ‪ ،‬أَ ِ ِ ۪ ِ َא وأَ א َא ٰأدم‪ ،‬و ّ ِ َ أُ ِ א اء‪ َ ،‬ات ا ِ‬ ‫ّ َ َ َّ َ َ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ ََ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ َ א ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ أَ ْو َ ْ َ‬ ‫ِإ َ ِ ا ْ ُ ُ َم‪َ ،‬و َ َכ َّ ِ َ ْ َ ا ِع ا ْ ُ ُ ِم‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא ِ َ ا َّ ِ ُ َ ِاو َي‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُכ ُ ِم‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ات ا َ َ َ ِ ّ َא َو َ َ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َو َ َ َ ْ َر َ ْ َ ُ َ َכא ًא َ ِ ًّא‪َ ،‬وأَ ْو َ َ ِإ َ ِ ُ ُ ً א َوا ِ ً ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َة‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا ِ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ َא‬ ‫إ ِْدرِ َ ا َّ ِ ِّ َ َ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ أَ ْر َ ْ َ ُ ِإ َ أَ ْ ِ ا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ُ ِ َ ا ْ َכ ِب ا ْ َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ۪ َ َّ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ِإ ْ َ ا ِ َ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َ َة ُ ٍح ا َّ ِ ِّ‬ ‫ا َّ ِ ِ ا َّ ِ ي َ َאل ‪ ِ ْ ِ ‬ا ِ َ ْ َ א َو ُ ٰ َ אۘ إ َِّن َر ِّ َ َ ُ ٌر َر ِ ‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ّ َא َو َ َ ْ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َو َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َر ُ ً َ ِ ًّא‪َ ،‬وا َّ َ ْ َ ُ َ ِ ً ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ُ ِ ْ َאرِ َ ُ ِّو ۪ه‬ ‫ْ‬ ‫אن ِ َ ِ ًّא‪،‬‬ ‫ِإ ْ َ ًאء َ ِ ًّא‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َ َة ِإ ْ َ ا ِ َ ا َّ ِ ي َ َאل ‪ِ ‬إ َّ ُ َכ َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ّ َא َو َ َ ْ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ ‪ِ  ،‬إ َّ ُ َכ َ‬ ‫אن َ אد َق ا ْ َ ْ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ‬ ‫ً ا ِ ُذ ِر ِ ٰذ ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ ‪ ،‬أَ ِ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ َّ‬ ‫ِ ْ ٍ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ ّ َ َא ُ َ َّ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫َ ِّ َ َא ِإ ْ َ א ِ َ ا َّ ُ َل ا ْ َ ِإ ْ َ ا ِ َ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ِ ُذ ِر ِ ِ‬ ‫َو َ َ ْ ِ َ א ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ َ َ‬ ‫ْ ّ َّ‬ ‫אق ا َّ ِ ِ ‪ِ ،‬إ َ َאم‬ ‫ا ْ َ ْ ِ َ َאء َو َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ً ى ِ ْ َ ْ ِ َ ِאء‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َ َة ِإ ْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ا ْ َ ْو ِ َ אء‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ۪ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ َ ُ َو َ َ َو َ ِ ِه ا ْ َכ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אق ِ ِإ ا ِ ‪ َ ،‬ات ا ِ‬ ‫أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِّ َ َא َ ْ ُ َب ا َّ ِ َّ ا ْ َ ِإ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ‬ ‫َ َ ْ َ ُ ا ْ َכ ِ َ ْ َ ا ْ َכ ِ ِ ْ ِ ا ْ َכ ِ ِ ْ ِ ا ْ َכ ِ ِ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِّ َ َא ُ ُ َ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ا َّ ِ ا ْ َ َ ْ ُ َب ْ ِ ِإ ْ َ َ‬ ‫אق ْ ِ ِإ ْ َ ا ِ َ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ أَ َ َ ْ َ ُ ِא ْ َ ْ وف‬ ‫ّ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ا ْ ْ َכ ِ ِא ْ ِ وا ْ ِ ِ ‪َ َ َ ،‬אل‪ َ  :‬أَ َّن ِ‬ ‫ِכ ُ َّ ًة أَ ْو ٰأ ِ ۤوي‬ ‫َو َ َ א ُ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُْ‬ ‫ِإ َ ر ْכ ٍ َ ِ ٍ ‪ ،‬أَ ِ ِ ۪ ْ َة ُ ٍط ا ِ ِ ا ِ ِ َ ات ا ِ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ ّ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ أَ ْ َ َر‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ُ ِא ْ َ ْ َ ِאف‪َ ،‬و َ َّ َ ُ َوأُ َّ َ ُ َ ا ِ ِ ا ْ َ ِ ِא ْ َא َ َوا ْ َ ْ َאف‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِّ َ َא ُ ًدا ا َّ ِ َّ َذا ا ْ َ ْ ِل َوا ْ ِ ْ َ ِאف‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ َ ِّ ِ َא َو َ َ ْ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ أَ ْ َ ْ َ‬ ‫אن‬ ‫َ ُ ا َّא َ َ ِ َ ا َّ ْ َ ِة َوا ْ َ ْ ُم َ ْ َ َ ُ و َ א‪َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ،‬و َכ َ‬ ‫ٰذ ِ َכ َ ْ َ َ َ َ ِ أَ َّ ٍאم ِ َ ا ْ َ ِ ِ ِ ا َّ ِ َ ِ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא َ א ِ ً א‬ ‫ّ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ا َّ ِ َّ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫אن َوا ِ ًא َو َ ِ א ِ َ ْ ِ ۪ ِ َ َر ْ ٍ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َכ َ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪‬‬ ‫ا َّ ُ َل ا َّ ِ َّ َ ْ َ َة ُ َ ْ ٍ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ِ ا ْ َ َ ْ َ ُ ِ ِ َ א َ َכ‪َ ،‬وأَ ْر َ ْ َ ُ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن و َ אر َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون ِ ٰ َא َכ‪َ ،‬و ٰأ َ ْ َ ُ ا َّ ْ َرا َة َ َ ا ُّ رِ ‪َ ،‬و َ‬ ‫ِإ َ ْ َ ْ َن َو َ א َ َ َ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ً ى َ ِإ ْ َ ائ َ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ ا ُّ ُ َ אت ِإ َ ا ُّ رِ ‪ ،‬أ ْ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ ْ َ َة ُ َ ْ ِ ِ ْ َ َ‬ ‫ان‪َ ِّ ِ َ َ َ ،‬א َو َ َ ْ أ ْ َ ُ َ َ َ ات ا َّ ْ ٰ‬ ‫َا ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ أَ ْ َכ َ َ َ ِ ا َّ َ َ ا ْ ِ ْ َ ِإ ٰ ً א‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َ َّ ِإ ْ َכאرٍ ِ‬ ‫ِ َ ِ ۪‬ ‫אر َ‬ ‫ون ا َّ ِ ِّ‬ ‫َ ا ْ َ ْ َ َ ُ ا ْ َכ ُ ‪ ،‬أ ْ ِ َ ْ َ َة َ ِّ َא َ ُ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫اْ َ ِ ِ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا ِ‬ ‫אس‪َ ،‬و ٰأ َ َ ُ َز ُ ًرا‪،‬‬ ‫ُ َ َّ َو َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ ْ ُכ َ ِא ْ ْ َ ْ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫ود ا َّ ِ ِّ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫َو َ َ ْ َ ُ َ ِ ا ْ َ َ ُاه ُ ًرا‪ ،‬أَ ْ ِ َ ْ َ َة َ ِّ َא َد ُاو َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ‬ ‫ِ۪‬ ‫و َ َ ْ ًכא َ ْ ِ ِ َ ٍ ِ‬ ‫اب‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ْ َ ْ ه‪َ ،‬و َ َّ ْ َت َ ُ ا َّ َ َ ْ ِ َوا َّ َو َّ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َْ‬ ‫َوا ُّ َر َوا ِ َ ‪َ َ َّ َ ،‬אء ُه ا ْ ُ ْ ُ ُ ِ ْ َ ٍ ِ َ ٍ َ ِ ٍ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪‬‬ ‫َ ْ َ َة ُ َ ْ َ َ‬ ‫אن ا َّ ِ ِّ ا ْ َ ِ ِ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ ‪ِ ‬إ َّא َو َ ْ َ ُאه َ א ِ ا‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫ْ َ ا ْ َ ْ ُ ِإ َّ أ َّو ٌ‬ ‫اب‪ ،‬اُ ْر ُכ ْ ِ ِ ْ َכ ٰ َ ا ُ ْ َ َ ٌ َאرِ ٌد َو َ َ ٌ‬ ‫۪ ِ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫اك ‪‬أَ ِّ َ َّ ِ ا َّ َא ُن ِ ُ ْ ٍ َو َ َ ٍ‬ ‫אد َ‬ ‫َ َכ َ ْ َ َ א ِ ْ ُ ٍّ ِإ ْذ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אب‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא َ ْ َة‬ ‫َو ٰأ َ ْ َ ُ أ ْ َ ُ َر ْ َ ً ْ ْ َك ِإ َّ َכ أ ْ َ ا ْ َ َّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫אب ‪‬‬ ‫أَ ُّ َب ا َّ ِ ِ ‪َ ِ ِ َ َ َ ،‬א َو َ َ ِ ا َّ َ ُة َوا َّ َ ُم ِ َ ا ِّب ا ْ َ َّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِت ِ َ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ َ َّ َ َכ َ ْ ِ ا ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ا ِ‬ ‫כ ِإ ِّ ُכ ْ ُ ِ َ ا َّא ِ ِ ‪َ ،‬‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ َ ِإ َّ ۤ أَ ْ َ ُ َ א َ َ ۠‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ ََُْ َ ْ َ ّ‬ ‫ََُْ‬ ‫ِ َ َא‬ ‫ّ‬ ‫ِ‪‬‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اب َ ْ َ ْ ِ ۪ َو َ َّ ْ َ ُ ْ ِإ َ ِ ٍ َو َ ْ َ א ُ ا " َא َ ُّ ِ َ َ‬ ‫َو َכ َ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ ‪َ ،‬و َא َ ُ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و َא َ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ "‪،‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ َא َو َ َ ‪‬‬ ‫أَ ْ ِ ِ َ ْ َ َة ُ ُ َ ا َّ ِ ِّ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫אن َر ِ ً א ِ َכ ِ ِ َכ ِ َ َ َ َم‬ ‫َا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َכ َ‬ ‫َ َ ِ‬ ‫אت َ ِ َك ا َّ ِ ي َ َّ ْ َ ُ ِ ْ ً א ِ ْ َ ُ ْ َכ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא َ ْ َة‬ ‫ََ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِّ ِ َא َو َ َ ْ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ‬ ‫ُ َ َ ا َّ ِ ِّ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ ِא ْ َ َ ِאة َو َ َ ْ َ ُ ِ َ ا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬و ُ ْ َ‬ ‫َ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אس ا َّ ِ ِ ‪،‬‬ ‫‪ٌ َ َ ‬م َ إ ِْل َא َ ‪ ،‬أ ْ ِ َ ِّ َ َא َ ْ َ َة ِإ ْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ ْ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َّ ْ َ َ ُ ِא ْ َ َ אة‪َ ،‬و ٰأ َ ْ َ ُ َر ْ َ ً ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َכ ْ ً א‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِ َ ِ‬ ‫אت‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِّ َ َא َ ْ َ َة َ ِ ٍ ا َّ ِ ِّ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ‬ ‫ُ ْ َ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِ ِ ِ‬ ‫َ َ َ ِّ َא َو َ َ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ ُ َ ْ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ‬ ‫ا ْ ُ َّ َ ُ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِّ َ َא َ ْ َ َة ا َّ ِ ِّ اَ ْ َ َ َ َ َ َ ُ‬ ‫َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َכ ْ َ ُ ِא ُّ َّ ِة‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َوا ْ َ ْ ِ ‪ ،‬أَ ْ ِ َ ْ َ َة َ ِّ َא ا َّ ِ ِّ ذي ا ْ כ ْ ِ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ِّ َא َو َ َ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ ٰأ َ ْ َ ُ‬ ‫אن‪ ْ َ َ ،‬ج א ِ ا ْ ُ ِة ِ ا ْ َ ارِ ا ْ ِ َכ ِ ِ ِإ َ ا ْ ِ ِ‬ ‫אن‪،‬‬ ‫ا ْ ِ ْכ َ َ َوا ْ َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ َ ْ َ‬ ‫ات ا ِ َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ‬ ‫أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َ َة َ ِّ ِ َא ُ ْ َ َ‬ ‫אن‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ِ َ ا ْ َ ْ ِ ِאء‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َة‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ‬ ‫َ ِّ ِ َא ا َّ ِ ِّ أَ ْ َ َאء‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אد َ‬ ‫اك ِ َ ًاء َ‬ ‫َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ َ َ‬ ‫ِ َ ُ ْ َכ و ِ א ۝ ِ ُ ِ و ِ ُ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ث ْ ٰأل َ ْ ُ َب َوا ْ‬ ‫ََ‬ ‫َ ًّ َ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ َא َو َ َ ِ ‪‬‬ ‫ِ ۪ َ ْ َ َة َ ِّ ِ َא ا َّ ِ ِّ َز َכ ِ َّא‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ ٰأ َ ْ َ ُ ا ْ ُ ْכ َ َ ِ ًّא‪َ ،‬و َ َّ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َو َ ْ َم ُ َ ُ َ ًّא‪،‬‬ ‫‪‬و َ َ ٌم َ َ ْ ِ َ ْ َم ُو ِ َ َو َ ْ َم َ ُ ُ‬ ‫َ َ ْ ِ َ ْ َכ َ‬ ‫ْ‬ ‫ات ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ‬ ‫أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َ َة َ ِّ ِ َא َ ْ َ ا َّ ِ ِّ ْ ِ َز َכ ِ َّא‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ َ א ُ ْכ َ ًة َو َ ًّא ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ‬ ‫وح ا ْ َ ِ ِ ِ َ َ َ َّ َ‬ ‫َ َכ َّ َ ِ ا ْ َ ْ ِ َ ِ ًّא‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َت َ َ َ ُه ِ ْ َ ْ ِ ا ُّ ِ‬ ‫َ َ ا َ ِ ًّא‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ ٰأ َ َ ُ ا ْ ِ ْ ِ َ َو َ َ ْ َ ُ َر ُ ً ِإ َ َ ِ ِإ ْ ِائ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ َא‬ ‫َو ُ َ َ ِّ ُ َא َ ْ َ ُة َ ْ ِ َ ْ َ َ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫אن َ ِ ًّא‬ ‫َو َ َ ْ ِ َ א ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ا ْ َ א ِ ِ َو َ َ َ ْ َכ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬أَ ِ ِ ۪ ِ َ َא ْ ِة َ א ِ ِ ِ ِ َ ٍ‬ ‫אن ا ْ َ ْ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ِّ َא ُ َ َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ َ َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِّ ِ َא َو َ َ ْ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ا ِّ َ א َ َ ‪َ ،‬وأَ َّ ْ َ ُ ِא َّ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ َوا ْ َכ ْ َ ِ َوا َّ َ א َ ِ ‪ُ ،‬ر ِ‬ ‫وح َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َכ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ َ َ אة ا َّ َار ْ ِ ‪َ ،‬ا َّ ي ا ْ َ َّ ْ ْ ُ ا ْ َ ْ َ ُار‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ْ ْ ُ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ُار‪ ،‬اَ ُّ رِ ا ْ َ ْ َ رِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ْ ُ ِم ا ْ ُ َ َّ ِب ا ْ َ ِ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ِ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫אط ِ ِ ا َ ِאئ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ِ ا ْ َ َ ِئ ِ ُ ُ ًّ ا َو ُ ْ ً ‪َ ،‬وأَ ْכ َ ِ َ ِ َ ْ ُ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אت ُرو ً א َو ِ ًّ ا‪َ ،‬ا ْ ُ ْ َ ِّ ِא ْ ُ ِّ ا َّ ا ِ ِ ا ْ ِ ٰ ِ ِ ‪َ ،‬ا ْ ُ ْ َ َ‬ ‫ُْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ ِّ ِ َא َو َ َ ْ ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ًّא‪َ ْ َ ِ ،‬כ ‪ْ َ َ ‬‬ ‫ْ ر ِب ر ِ א‪ ،‬أَ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ َ ّ َ ًّ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِج ِ ِ ِ‬ ‫אب‬ ‫ُ َ َّ َ‬ ‫אج َ َ אء ‪َ َ ‬‬ ‫َ ْ َم ا ْ َ َ ِاء‪َ ،‬و َ ِ ِ‬

‫ا ْ َّ ‪ِ ُ ،‬ة أَ ِ ا ْ َ ْ ِ ِאء‪ِ َ ،‬‬ ‫אن ا ْ َ ْ ِ َ ِאء‪َ ،‬ا ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َّ ْ ُ‬ ‫َ ُْ‬ ‫ِ أَو أَد َ ‪ ِ ِ َ ،‬ا ُّ َ ِאء ِ َّ َ א ِ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ َ ‪ ،‬أ ْ َ ِ ُر ُ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ّ َ ،‬א َو َ ْ َ َא َ ْ َ ة ُ َ َّ‬ ‫ر ِل ا ِ‪ِ ،‬אد ِق ا ْ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬و َ ٰأ ِ ۪ وأَ א ِ ۪ وأَ ِ ِ ۪ وأَ ْزوا ِ ۪‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ َ َ ْ َْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َو ُذ ِّر َّ ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ َو ُ ِ ِّ ِ َو َ ِ ِ أُ َّ ِ ۪ ِإ َ َ ْ ِم ا ِّ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫َ َ ٌة ِ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ِ ْ ِ ا ْ َ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫‪‬‬

‫َا ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َכ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َو ْ َِכ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ أَ ْ ِ ِאئ َכ‪َ ،‬ا ْ َ ِכ ا ْ َכ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ِ ،‬‬ ‫‪‬ذي ُ َّ ٍة ِ ْ َ ِذي ا ْ َ ِش‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫وح ا ْ َ ِאة ِא ْ ِ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ َوا ْ ِ ْ َ ِאم‪ َ ،‬א ِ ِ َ ِش‬ ‫َ ِכ ٍ ‪َ ،‬א ِ ِ ُر ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ُ ُ ِم‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ا ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ َّ ِم‪َ ِ ِ َ ،‬א َ ْ ِة ِ ِ َ ا ْ َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ِ ِ َא و َ ِ أ َ ْ َ ُ ا ِ ِ‬ ‫אت َوا َّ َ ِم ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ َ َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ْ َو َّכ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ا ُّ رِ َو َ ِ ِ ا ْ َ ا ِ ِ َوا ُّ َ رِ ‪َ ،‬א ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ث‬ ‫ا َّ ْ ِح ا ْ َ ْ ُ ِظ ِ َ א َכ َ َ ُ ا ْ َ َ ُ ‪َ ،‬و ُ َ ا َّ ي َכ َ‬ ‫אن َ َ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫اح ِא ْ ِ ا َّא ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ُ ‪ ِ َ ْ َ ،‬ا ْ ْ ِ ا ْ َ ِّ ا ْ َ ُّ م‪َ ،‬א ِ ا ْ َ ْر َو ِ َّ‬ ‫ا ْ ُ ُ ِم‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ِ ا ْ َ َ َכ ا ْ َ ِ َ ا ْ َ ِ َ َ ْ َ َة َ ِّ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ َ َ َ ُ‬ ‫ات ا ا ْ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َ َ َ ْ َכ ْ َ ُ ِ ُ َِכ‪َ ،‬و َو َّכ ْ َ ُ َ َ أَ ْر َز ِاق ِ ِאد َك‪ َ َ ُ َ ،‬א ِ ُ َ ِش‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫اْ َْ ِ‬ ‫ات ِ َ ا ْ ِ ْ َ א ِ ِ َوا ْ َ ْذ َو ِاق‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ْ َة َ ِ ِ َא ِ َכ ِאئ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا َ َ َ ِّ ِ َא َو َ َ ْ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ‬ ‫َ ْ َ ِ ا ْ ْ ِ ا َّ َّز ِاق‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫اح ِ ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ َ ْ َو َّכ ْ َ ُ ِ َ ْ ا ْ َ ْر َو ِ َ‬ ‫اْ ُ ْ َ‬ ‫َو َ ْ ِ ِ ا ْ َכא ِ ِ َ َوا ْ ُ ْ ِ ِכ َ ‪ ،‬أَ ْ ِ ِ ۪ َ ِ َ َא ا ْ َ َ َכ ا ْ َ ِ َ َ ْ َر ِائ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا ِ ا ْ َ ِכ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ َא‬ ‫َ َ َ ِّ ِ َא َو َ َ ْ ِ َ َ َ ُ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ون ِ ْ َ َ ِئ ِ ‪،‬‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ا ْ َ َ ِئ َכ ِ ا َّ ِ َ َ ْ ِ ُ َن ا ْ َ ْ َش‪َ ،‬و َ ْ َ ْ ِ ُ َ‬ ‫אب‪ ،‬اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ َ َ َ َכ َو َ َ َ َכ‬ ‫َو َ َّ ْ َ ُ ِ ُ َّ ِة َכ َ ِ َכ أُ ِ ّم ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ّ ِ َ ا ْ َ ِئ َכ ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ َ‬ ‫َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ ْ َא َو َّ ُ‬ ‫אب ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ِ َ ِא ْ ِ ْ ِ َّ ِ ا ْ ِ ٰ ِ ِ ا ْ ُ ْכ ِ َ ‪َ ُ ِ َ ْ َ َ َ ،‬ن ِ َ ُاه ُ َ א َ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫א ِ ۪ و َ ِ ‪۪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ُ َ ِ ُ َن ِإ َّ ِإ َّ ُאه‪َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ،‬ن‬ ‫َ َ‬ ‫أ ْ َ ارِ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫َو َ َ أَ ْ َ ا ِ ِ ْ َو ُ ُ ِ ِ ْ ُ ُ ُب ا ْ َ ْ َ اد ا ْ ُ َ َّ ِ َ َ ا ْ َ َ ِ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ا ِ َو َ ِ َّ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ ْ أَ ْ َ ِ َ ِإ َ ا ْ َ ْ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ‬ ‫َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ا ْ َ َ َכ ْ ِ ا ْ َכ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ َ َ ْ ِ ا ْ َ ْכ َ َ ْ ِ ‪ َ :‬א ِ ِ‬ ‫ان‪ ِ ِ َ َ ،‬א و َ ِ َ ات ا ِ‬ ‫اب‪َ ِ ِ ،‬א رِ ْ ٍ‬ ‫َ ِش ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ ِ‬ ‫َّ َ َ ْ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ْ‬ ‫אن؛ و א ِ ِ ِش ا ْ ِ ِ ِ‬ ‫אب‪َ ِ ِ ،‬א א ِ ٍכ‪َ ِ ِ َ َ ،‬א و َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ َّ َ َ‬ ‫َوا ْ َ ِ َ ّ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ َ ْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و َ ا ْ َ ِئ َכ ِ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫ات ا َو َ َ ُ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ أَ ِ ا אو ِ‬ ‫ات‬ ‫ا ْ ُ َ َّ ِ َ َوا ْ َכ ُّ و ِ َ َوا ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َوا ْ َ َر ِ َ ‪َ ،‬و َ َ ا ْ َ َ َכ ِ ا ْ َכ ِ َ ِ ا ْ َכא ِ ِ ا َّ א ِ َ ْ ِ ا ْ َ ِאد َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫אت وا א ِ َאتِ‬ ‫ات ا ِ َ َ ِ ِ َא و َ ِ א‪ ،‬و َ ا אزِ ِ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫َ َّ‬ ‫َّ َ‬ ‫ّ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אت وا ْ َ ِ ِ‬ ‫אت وا א ِ ِ‬ ‫وا ْ ْ ِ ِ‬ ‫ات وا ْ َ ِئ َכ ِ ا ْ َّ َ ِة ِ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫אل‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ا ْ َ َ ِئ َכ ِ ا ْ ُ َ َّכ ِ َ ِـ‪ ۤ ٰ ‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫אب‪َ ،‬و‪‬ا ۤ ‪َ ،‬و‪‬ا ۤ ‪َ ،‬و‪‬ا ۤ ۤ ۤ ‪َ ،‬و‪‬ا ۤ ‪،‬‬ ‫َ ْ ِ ا ْ ُ ٰأ ِن‪َ ،‬وأُ ِ ّم ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ۤ‬ ‫ۤ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َو‪‬ا ۤ ‪َ ،‬و‪‬ا ۤ ‪َ ،‬و‪‬כۤ ٰ ۤ ۤ ‪َ ،‬و‪ ٰ ‬۝ ۤ ۤ ۤ ‪َ ،‬و‪، ٰ ٰ ‬‬ ‫ۤ‬ ‫ٰ‬ ‫ٰ‬ ‫ٰ‬

‫َو‪َ ، ۤ ٰ ‬و‪َ ، ۤ ٰ ‬و‪َ ، ۤ ٰ ‬و‪َ ، ٰ ‬و‪َ ، ٰ ‬و‪، ٰ ‬‬ ‫ۤ‬ ‫ۤ‬ ‫ۤ‬ ‫ۤ‬ ‫ۤ‬ ‫ات‬ ‫َو‪َ ، ۤ ٰ ‬و‪َ ، ۤ ٰ ‬و‪َ ، ۤ ٰ ‬و‪َ ، ۤ ٰ ‬و ۤ‬ ‫‪‬ق‪َ ،‬و‪ۤ ‬ن‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ا ِ َو َ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ َא َو َ َ ْ ِ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ا ْ َ َכ ِ ا ْ ِאئ َ ِ ا ْ ْ َכ ِ ا َّ ا ِ َ ِ ِ ا ْ ُ رِ ِ َ ِ‬ ‫ال ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ َْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ْار َ ْ َא َو ْارأَ ْف ِ َא َر ْأ َ َ ا ْ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ۪ ِ ْ َ ا َّ َ ِائ ِ َو ُ ُ و ِ َ א‪َ ،‬وأَرِ ْ َא‬ ‫ِ ا ُّ ْ َ א َوا ْ ُ ُ رِ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َ ى ِ ْ َ ا ْ َ ْ ِ َوا ُّ ُ رِ ‪َ ،‬و ُכ ْ َ َא ِ َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ال‪َ ،‬א ُ َ َ אل ْار َ ْ ُذ َّ َא َو َ َ ُّ َ َא‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ َ ْ َכ َ א أَ ْ َ َ ُ‬ ‫أَ ْ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ َא ِ َ ْ ِ َכ َ א َ ْ ُ َ ُ أَ ْ ٌ ‪َ ،‬وا ْ ُ َ َّא َو ْار َ ْ َא‪،‬‬ ‫‪‬أَ ْ َ َ ْ ٰ َא َ א ْ ُ َא َ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכא ِ ِ َ ‪َ  ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ َ ٍ َ َכ‬ ‫ٰ َ ا ا ْ َ א َ ْ َ أ َد َم َ َ َر ُ َכ‪َ ،‬و ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ٰأ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ِ ْ َ א ُن ا ْ َכא ُ ‪ َ ،‬א ُ ا ْ َ ْ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ُ ا ْ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ َ‬ ‫َو َ ْ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ْ َ ِאم َز ْ ِ ا ْ َ א ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ا ْ ُ َ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬

‫‪َ ُ -١‬א َ א ُة ا َّ ِאئ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ َو ِ ِ ا ْ ِ َ א َ ُ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫‬‫َّ‬ ‫َّ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אس َ ْ َכ َ ِ ‪،‬‬ ‫أ ْ َ َ ْ ا ْ َ َא َא َ ْ َب َ َ َّ ‪َ ،‬و َ َّ َ ا َّ َ א ُ ُ ْ َכ َ َ‬ ‫אت َ ْ ِ َ ِ ِ َא َ ِ ‪َ ْ ِ ٍ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ،‬כ َא أَ َ ِ َو ُ ْ ِ َو َא‬ ‫َوأَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫اك َ א ِ ا‪َ ،‬و َ أَ َرى‬ ‫ُ ْ ِ َو ُ ْ َ ِ ‪َ ِ َّ ِ َ َ ،‬כ َ א أَ ِ ُ ِ ُ ُ ِ ِ َ َ‬ ‫ً‬ ‫ت ِא ْ ِ ِ َכא َ ِ‬ ‫ِ َכ ْ ِ ي َ ْ َ َك َ א ِ ً ا‪َ ،‬و َ ْ َ َ ْ ُ ِא ْ ِ َא َ ِ ِإ َ ْ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ َכ‪ِْ َ ،‬ن َ ْد َ ِ ِ ْ َא َِכ َ ِ َ ْ أَ ُ ُذ‪َ ،‬وإ ِْن َر َد ْد َ ِ َ ْ َ َא َِכ‬ ‫َ‬ ‫ءِ‬ ‫َ ِ أَ ُذ‪ َ ،‬ا أَ َ אه ِ َ َ ِ وا ْ ِ َ א ِ ‪ ،‬ووا َ َ אه ِ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ُ ْ ُ‬ ‫َ ِ وا ْ ِ ا ِ ‪ ،‬أَ َ ُ َכ א َ א ِ ا َّ ْ ِ ا ْ َכ ِ ِ ‪ ،‬و א َ א ِ ا ْ ْ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ َ אت ا ْ َ ائ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ُ َ َ َ א َ אت ا َّ ائ ِ ‪،‬‬ ‫ا ْ َכ ِ ‪ ،‬أَ ْن َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِد ْ ِ َك و ُ ْ ا ِ َכ‪ ،‬و َ ُ ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬ ‫و َ ُ َ ِّ ِ ِ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َא َ ْ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אم َر ْ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ ِ َ ْ َכ َو َ ْ ِ َك ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ُ َ َ ْ ّ َ ،‬ذ ُ ِ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אب َر ْأ َ ِ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ُ ِ ْ َ ْ َ ،‬ا ْ َ ْ ُ‬ ‫َوأَ ْر ْ َ َ ُ ُ ِ َ َ َ‬ ‫ا ْ ٰ ِ ُ ِإ َّ ِإ َ َ ْ َ ُه‪ ،‬أَ ْم َ ْ ُ ِ ُه ِ ْ َ َ ِ ِ أَ َ ٌ ِ َ ُاه ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن‬ ‫إ ِْن َכ َ‬ ‫אن ا َّ َ ُم َ َ ا َّ ْ ِ َ ْ َ ً َ ِ ّ َو َّ َכ َ ا َّאد َ ‪َ ،‬وإ ِْن َכ َ‬ ‫ا ْ ِ ِ ْ َ אر ِ ا ْ َ ِ َئ ِ ِ‬ ‫ِِ ‪ ،‬כا‬ ‫ِِ כ ِ ا‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ً َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ‬ ‫َ َّ َ ْ َ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ ُ ِ ،‬ر ِ َכ َ َ ُ ْ َ َ ‪َ ،‬و ِ ِ ْ ِ َכ َ ِ ّ اُ ْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِ ّ ‪َ ،‬و ِ ِ ْ ِ َכ ِ اُ ْر ُ ْ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ا َّ ِ ي َ َ ْ َ ِ ِ ِאد َك َא ًא‬ ‫َ‬ ‫ِإ َ َ ْ ِ َك‪" ُ َ ْ َّ َ ،‬ا َّ ْ َ َ " َ ُ ْ َ ‪ ُ  :‬ا ِإ َ ا ِ َ ْ َ ً َ ُ ً א‪َ َ ‬‬ ‫ُ ْ َر ِ َ ْ أَ ْ َ َ ُد ُ َل ا ْ َ ِ‬ ‫אن ُ ْ ُ ا َّ ْ ِ‬ ‫אب َ ْ َ َ ْ ِ ۪ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬إ ِْن َכ َ‬ ‫אك‬ ‫ِ ْ َ ْ ِ َك َ َ ُ ْ ُ ا ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َك ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬א أَ َא ِ َ َّو ِل َ ْ َ َ َ‬ ‫َ ُ َ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َض ِ َ ْ و ِ َכ َ ُ ْ َت َ َ ِ ‪َ ،‬א ُ ِ َ ا ْ ُ ْ َ ِ َא‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכא َ ا ُّ ِّ َא َ َ ا ْ ِ ِّ َא َ ً א ِ َ א ا ّ ِّ ‪ ،‬ا ْ‬ ‫َو َכ ِ َכ ِإ َ َכ‪َ ،‬و َ َّ ْ ُ ِ َ َא َِכ َو َ ُّ ِ َכ َ َ ْ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و َ ُ َ ِ ِ َכ ر ِאئ ‪ ،‬و َ َ ْ َ ِ ‪ ،‬و َכ ِّ َ ِ َئ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َّ ْ َ‬ ‫ّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ُ -٢‬א َ א ُة ا َّ אכ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫‬‫ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ِ ،‬إ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫אر ًة‪َ ،‬و ِإ َ ا ْ َ ِ َئ ِ ُ ِאد َر ًة‪َ ،‬و ِ َ َ א ِ َכ ُ َ َ ً ‪،‬‬ ‫أ ْ ُכ َ ْ ً א ِא ُّ ء أ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ َ َ ِ َכ ُ َ َ ِ َ ً ؛ َ ْ ُ ُכ ِ َ َ א ِ َכ ا ْ َ َ א ِ ِכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ِ ِ ْ َ َك‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ َن َ א ِ ٍכ؛ َכ َة ا ْ َ ِ ‪ َ َ ِ َ ،‬ا ْ َ َ ِ ؛ إ ِْن َ َّ َ א ا َّ ُّ َ ْ َ ُع‪،‬‬ ‫َ‬ ‫א ا ْ َ َ َ ؛ א َ ٌ ِإ َ ا َّ ِ ِ وا َّ ِ ‪ ُ ،‬ء ٌة ِא ْ َ ْ َ ِ‬ ‫َ ْ َْ َ‬ ‫َوإ ِْن َ َّ َ‬ ‫ْ ُ ْ ُ َ َّ‬ ‫َوا َّ ْ ِ ؛ ُ ْ ِ ُع ِ ِإ َ ا ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُ ِ ِא َّ ْ َ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ ُכ‬ ‫ِإ َ َכ َ ُ ًّوا ُ ِ ُّ ِ ‪َ ،‬و َ َא ًא ُ ْ ِ ِ ‪ِ َ َ َ ْ َ ،‬א ْ َ ْ َ ِاس َ ْ رِ ي‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َّ ا ُّ ْ א‪،‬‬ ‫َوأ َ א َ ْ َ َ ا ُ ُ ِ َ ْ ِ ‪ َ ُ ،‬א ُ َ ا ْ َ َ ى‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ُ ُل َ ِ َو َ ا َّא َ ِ َوا ُّ ْ َ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ِ ،‬إ َ َכ أَ ْ ُכ َ ْ א َ א ِ א‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِاس َ ِّ א‪ ،‬و ِא ِ وا َّ ِ َ ِ א‪ ،‬و א ِ ا ْ َכ ِ‬ ‫אء‬ ‫ُ َ ً َ َّ ْ َ ْ ُ َ ّ ً َ َ ْ ً َ‬ ‫َ َ اْ َ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َل ِ‬ ‫ْ َ ْ َכ َ א َ ًة‪َ ،‬و ِإ َ َ א َ ُ ُّ َ א َא َ ً ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ْ َ َ ،‬‬ ‫َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِ ُ ْ َر ِ َכ‪َ ،‬و َ َ َ א َة ِ ِ ْ َ َכאرِ ِه ا ُّ ْ א ِإ َّ ِ ِ ْ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ُ َכ ِ َ َ ِ ِ ْכ َ ِ َכ َو َ َ ِאذ َ ِ َئ ِ َכ أَ ْن َ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ُ ِد َك‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َ ِ ً א‪َ ،‬و َ ُ َ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ ً א‪َ ،‬و ُכ ْ ِ َ َ ا ْ َ ْ َ اء َא ِ ا‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِب א ِ ا‪ ،‬و ِ ا ْ َ א وا ِ א‪ ،‬و ِ ا ْ א ِ‬ ‫َو َ َ ا ْ َ َ אزِ ي وا‬ ‫َ ً َ َ َ َ َ ً َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ ُُ‬ ‫َ א ِ ً א‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ ِ ُ ِد َك‬ ‫َ א ْ َ ِ ْ ُد َ ِאئ‬ ‫ِ َ ِ ّ َכ َو َر ْ َ ِ َכ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‬‫‪َ ُ -٣‬א َ א ُة ا ْ َ ِאئ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ َ َ َ‬ ‫اك َ ْ َ‬ ‫ا ِ אر ِ‬ ‫اْ ِ ِ‬ ‫אن َِכ ُ ِ ّ ُ ِ ‪ ،‬أَم َ َ ُ ِ ِإ َ ِ ِ َ‬ ‫אك ُ َ ّ ُ ‪ ،‬أ ْم َ َ ْ َ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ْ ِ َك ُ ْ ِ ُ ِ ‪ ،‬أَ ْم َ ْ َ َر َ ِאئ َر ْ َ َ َכ َو َ ْ َ َכ َ ْ ِ ُ ِ ‪ َ ،‬א َ א‬ ‫ِ ِ ي أَ ِ َّ َ ِ‬ ‫אء َو َ َ ْ ِ أُ ِّ ‪ ،‬أَ ْم‬ ‫ِ َ ْ ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ أَ ْن ُ َ ِّ َ ِ ‪َ ْ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אء ر ِ ‪ ،‬و َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ِة َ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و ِ ُ َِכ‬ ‫َ َْ‬ ‫ْ َ َ َ َّ ْ‬ ‫َ ْ ُ أَ ْ أَ ْ ِ ا َّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َو ِ َ ارِ َك َ َّ ْ َ ِ َ َ َ َّ ِ ٰ ِ َכ َ ْ ِ َو َ ْ َ ِئ َّ َ ُ َ ْ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ْ َ ،‬‬ ‫ُ ِ د و א َ ت א ِ ًة ِ َ ِ َכ‪ ،‬أَو ُ ْ ِ س أَ ْ ِ ً َ َ َ ِא َّ ِ‬ ‫אء‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّ ُ ُ ُ ً َّ ْ َ َ َ َ‬ ‫َ َ َ ْ ِ َك َو َ َ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو َ ْ ُ َ َ ُ ُ ٍب ا ْ َ َ ْت َ َ َ َ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ ُّ أَ ْ َ א ً א َ َ َّ َذ ْت ِ َ َ א ِع ذ ْכ ِ َك إ َِر َاد َכ‪ ،‬أَ ْو َ ُ ُّ أَ ُכ ًّ א َر َ َ ْ َ א‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اْ ٰ َ ُ‬ ‫אل ِإ َ ْ َכ َر َ َאء َر ْأ َ َכ‪ ،‬أَ ْو ُ َ א ُ أَ ْ َ ا ًא َ َ ْ ِ َא َ َכ َ َّ‬ ‫ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫אد ِ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ א َ َ َכ‪ ،‬أ ْو ُ َ ّ ُب أ ْر ُ ً َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب َر ْ َ ِ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ٌ ْ َ ،‬أَ ْ َ ْز َ َ א ِ َ ْ ِ ِ َك‬ ‫ُ ْ ْ َ َ ُ َ ّ َכ أَ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ْ َ ُ ُّ َ א ِ َ َ א َ ْ َ ا َכ‪َ ،‬و َ ٌ ا ْ َ َ َ َ َ َ َ َّد َכ َכ ْ َ ُ ْ ِ ُ ُ‬ ‫ِכ َو َ ِ ِ َ َ ِ َכ‪َ ،‬א‬ ‫ِ َ َ َار ِة َאرِ َك ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ِ ْ ِ ِ ْ أَ ِ ِ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אر‪،‬‬ ‫אر َא َ َّ ُ‬ ‫َ َّא ُن َא َ َّא ُن َא َر ُ َא َر ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َ َّ ُ‬ ‫אر َא َ َّ ُ‬ ‫אر َא َ َّ ُ‬ ‫אر‬ ‫َ ِ ّ ِ ِ ْ َ ِ َכ ِ ْ َ َ ِ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪َ ،‬و َ ِ َ ِ ا ْ َ אرِ ‪ِ ،‬إ َذا ا ْ َ َ‬ ‫אز ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ا ْ َ ْ ارِ ‪َ ،‬و َ א َ ِ ا ْ َ ْ َ ُال‪َ ،‬و َ א َ ِ ا ْ َ ْ َ ُال‪َ ،‬و ُ ِ َب ا ْ ُ ْ ِ ُ َن‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و ُو ِّ ْ ُכ ُّ َ ْ ٍ َ א َכ َ ْ َو ُ َ ُ ْ َ ُ َن‪ ‬‬ ‫و ِ ا ِ ون‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ََُّ ُْ ُ َ َ َ‬ ‫‪َ -٤‬א َ א ُة ا ا ِ َ ‪ ِ ِ :‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ِإ َذا َ َ ُ‬ ‫ُ‬‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ٌ أَ ْ َ ُאه‪َ ،‬و ِإ َذا أَ َّ َ َ א ِ ْ َ ُه َ َّ َ ُ ُ َ ُאه‪َ ،‬و ِإ َذا أَ ْ َ َ َ ِ َ َ ُ َوأَ ْد َ ُאه‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٧١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َو ِإ َذا َ א َ َ ُه ا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫אن َ َ َ َ َ َذ ْ ِ َو َ َّ ُאه‪َ ،‬و ِإ َذا َ َ َّכ َ َ َ ْ أَ ْ َ َ ُ‬ ‫َو َכ َ ُאه ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ َ ،‬ذا ا َّ ِ ي َ َ َل َِכ ُ ْ َ ِ ً א ِ َ َ‬ ‫اك َ َ א أَ ْ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ ْ‬ ‫אخ ِ َ א َِכ ُ ْ َ ِ ً א َ َ َ‬ ‫َذا ا َّ ِ ي أَ َ َ‬ ‫اك َ َ א أَ ْو َ ْ َ ُ ‪ ،‬أَ َ ْ ُ ُ أَ ْن أَ ْر ِ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫אن َ ْ ُ ً א‪،‬‬ ‫َא َِכ ِא ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ و ً א َو َ ْ ُ أَ ْ ِ ُف َ ْ ً ِ َ َ‬ ‫اك ِא ْ ِ ْ َ‬ ‫َכ ْ َ أَ ْر ُ َ ْ َ َك َوا ْ َ ْ ُ ُכ ُّ ُ ِ َ ِ َك‪َ ،‬و َכ ْ َ أُ َؤ ِّ ُ ِ َ َ‬ ‫اك َوا ْ َ ْ ُ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ َכ‪ ،‬أَأَ ْ َ ُ َر َ ِאئ ِ ْ َכ َو َ ْ أَ ْو َ َ ِ َ א َ أَ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫أ ْم َכ ْ َ ُ ْ ُ ِإ َ ْ َوأ َא أ ْ َ ُ ِ َ ْ َכ‪َ ،‬א َ ْ َ َ ِ َ ْ َ‬ ‫אك َو َ َ َ ْل‬ ‫ون‪َ ،‬و َ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ ا ْ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ‬ ‫ا ْ َא ِ ُ َ‬ ‫ون‪َ ،‬כ ْ َ أَ ْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َذاכ ِ ي‪َ ،‬و َכ ْ َ أَ ْ ُ َ ْ َכ َوأَ ْ َ ُ َ ا ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ِ ْ َ ِ ،‬כ َ َכ أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َ ِ ي‪َ ،‬و ِ َ ِ َ َ ِאئ َכ َ َ ْ ُ أَ َ ِ ‪ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ ،‬א ِ َ ِ َ ْ ِ ِ َك‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ْ َ ة َ ِ َك‪َ ،‬א َ ْ ُכ ُّ َ אرِ ٍب ِإ َ ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و ُכ ُّ َא ٍ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ِإ َّ ُאه َ ْ َ ِ ‪َ ،‬א َ ْ َ َ ْ ُ ٍّ َو َא أَ ْכ َ َم َ ْ ُ ٍّ ‪َ ،‬א َ ْ َ َ ُ ُّد َ ِאئ َ ُ َو َ‬ ‫ُ َ ِ ُ ٰأ ِ َ ُ ‪َ ،‬א َ ْ َא ُ ُ َ ْ ُ ٌح ِ َ ا ِ ِ ‪َ ،‬و ِ َ א ُ ُ َ ُ ٌع ِ ا ِ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َِכ ِ َכ أَ ْن َ ُ َّ َ َ ِ ْ َ َ ِאئ َכ ِ َ א َ َ ُّ ِ ۪ َ ِ ‪َ ،‬و ِ ْ َر َ ِאئ َכ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ َ ِئ ُّ ِ ۪ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ِ َ ا ْ َ ِ ِ َ א ُ َ ِّ ُن ِ ۪ َ َ َ َ ِאئ َ ا ُّ ْ َ א َو َ ْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ۪ َ ْ َ ِ ِ ِ َ َאو َة ا ْ َ َ ‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫‬‫אن َ َّ‬ ‫‪َ ُ -٥‬א َ א ُة ا َّ ا ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬إ ِْن َכ َ‬ ‫אن‬ ‫َز ِادي ِ ا ْ َ ِ ِ ِإ َ ْ َכ‪ِ ّ ِ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ،‬א َّ َ ُّכ ِ َ َ ْ َכ؛ َوإ ِْن َכ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ْ أَ َ א َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ ُ َ َכ‪َِّ َ ،‬ن َر َ אئ َ ْ أَ ْ َ َ ِא ْ َ ْ ِ ْ‬ ‫ُْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ِ ِ ِ َ א َِכ‪ٰ ْ َ َ ،‬أ َذ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ כ؛ وإِن כאن ذ ِ‬ ‫ُ ْ ُ َ‬ ‫ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ ِ ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ ا َِכ؛ َوإ ِْن َכ َ‬ ‫אن أَ َא َ ْ ا ْ َ ْ َ ُ َ ِ ا ْ ْ ْ َ اد َ אئ َכ‪ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ،‬‬ ‫א ِ و כ طا ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن‬ ‫ا ِ ِכ ِ כ و ٰأ ِئכ؛ وإِن أَو‬ ‫ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ‬ ‫אن‪ٰ ْ َ َ ،‬أ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا ُّ ْ ِ‬ ‫אت‬ ‫ُ ْ َ ى ا ْ ُ ْ َ ان َوا ِّ ْ َ ان؛ أَ ْ َ ُ َכ ِ ُ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و ِ َכ وأَ ْ ارِ ُ ْ ِ َכ‪ ،‬وأَ ِ ُ ِإ َ َכ ِ ا ِ ِ ر ِ َכ و َ َאئ ِِ‬ ‫َ َْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א أُ َؤ ّ ُ ُ ْ َ ِ ِ إ ِْכ ا َכ َو َ ِ ِإ ْ َ א َכ‬ ‫َر ْأ َ َכ‪ ،‬أَ ْن ُ َ ّ َ َ ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ َכ وا ُّ ْ َ َ َ َכ‪ ،‬و א أَ َא َذا ِ ٌض ِ َ َ ِ‬ ‫אت َر ْو ِ َכ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫اْ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ََُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אك‪،‬‬ ‫אر ِ ْ َ َ ِ َכ ِإ َ رِ َ َ‬ ‫َو َ ْ َכ‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ٌ َ ْ َ ُ د َك َو ُ ْ َכ‪ٌّ َ ،‬‬ ‫ا ِ ِכ‪ِ ،‬‬ ‫אرِ ب ِ כ ِإ כ‪ ،‬راج أَ‬ ‫א כ‪ ِ ،‬ل‬ ‫َ ٌ ْ َ َْ َ َ ٍ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ٌ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ٌ‬ ‫ِإ َ رِ א ِ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬א َ ْأ َت ِ ۪ ِ َ ْ ِ َכ َ ِ ‪ ،‬و א و َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ّ ْ ُ َ َ َ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َכ َ َכ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ‪َ ،‬و َ א َ َ ْ َت َ َ َّ ِ ْ َכ َ َ َ ْ ْכ ُ ‪َ ،‬و َ א َ ْ َ ُ‬ ‫ت َِכ‬ ‫ِ ْ َ ِ ٍ َ َ َّ َ א ْ ِ ْ ُه ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬ا ْ َ ْ َ ْ ُ َِכ ِإ َ ْ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ِ ْ َכ‪ ،‬أَ َ ْ ُ َכ َא ِ ً א ِ ِإ ْ َ א ِ َכ‪َ ،‬را ِ ً א ِ ا ْ ِ َא ِ َכ‪ ً ِ ْ َ ْ ُ ،‬א َوا ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אم َ ْ ِ َכ‪َ ،‬א ِ א َ َ א َ َכ‪ ً ِ ُ ،‬ا َو ْ َ َכ‪َ ،‬אرِ ً א‬ ‫َ ْ َכ‪ ً ْ َ ْ ُ ،‬ا َ َ َ‬ ‫ً ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ َכ‪ َ ،‬א ً ا َ َא َ َכ‪َ ،‬وارِ ًدا َ ِ َ َ رِ ْ َك‪ ً َ ْ ُ ،‬א َ َّ ا ْ َ ْ َ ات ْ‬ ‫ِ ْ ِ َك‪َ ،‬وا ِ ً ا ِإ َ َ ْ َ ِة َ َ א ِ َכ‪ِ َ ْ ُ ،‬כ ًא ِ َ َ َ ِ َכ َو َ َ ِ َכ‪ َ ،‬א ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ َ א أَ ْ َ أَ ْ ُ ُ َ ا ْ َ ْ َ ة َوا َّ ْ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ َ א أَ َא أَ ْ ُ ُ َ‬ ‫اب َوا ِ ّ ْ َ ِ ‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫اْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ا ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْذ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‬‫َ‬ ‫‪َ ُ -٦‬א َ א ُة ا َّ אכ ِ َ ‪ ْ ِ :‬ا ا َّ ْ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء َ َ ِאئ َכ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ِإ َ א َ ُ ْכ ِ َك َ َא ُ ُ َ ْ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ‬ ‫َ ْ ِإ ْ َ‬ ‫َ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ َ ِ َ ْ ِذ ْכ ِ َ َ א ِ ِ َك َ ُاد ُف َ َ ِائ ِ َك‪َ ،‬وأَ ْ א ِ َ ْ َ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ِ‬ ‫אء‬ ‫ُ ْכ ِ َ َ ارِ َכ َ َ ا أ َאد َכ‪َ ،‬و ٰ َ ا َ َ ُ‬ ‫אم َ ِ ا ْ َ َ َف ِ ُ ُ ِغ ا َّ ْ َ‬ ‫و َ א َ א ِא َّ ْ ِ ِ ‪ ،‬و َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ۪ ِא ْ ِ ْ ِ‬ ‫אل َوا َّ ْ ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وف ا ِ ا ْ ا ْ َכ ِ ‪َ ،‬ا َّ ِ ي َ َ ِ َ א ِ ِ ِ‬ ‫َو َ َ ْ ُ ُد َ ْ‬ ‫ُ ّ ُ‬ ‫ا َّ ُؤ ُ َّ ُ َ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫אل‬ ‫אل ا ا ِ َ ‪َ ،‬و ِ َ ْ َ ِ َכ َ ِ ُ ٰأ َ ُ‬ ‫ِ َ ِאئ ۪ ٰأ ِ ِ ِ ‪ َ ِ ،‬א َ ِ َכ ُ َ ُّ رِ َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ ‪ َ ُ َ َ ،‬א ِ ْ ٰأ א َ َא ِא ْ ِ ِ وا ْ ِ ِ‬ ‫אس‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ ْ َא ِ َ َאل‬ ‫َّ‬ ‫اْ ُ ْ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ُ ُ ِط َوا ْ ِ ْ َ ِس ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ َ ،‬א َ ِ ْ َ َ َ א ُ ِ ٰأ َ ِئ َכ ُ ْכ ِ ي‪َ ،‬و َ َ َאء َل‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ إ ِْכ ا ِ َכ ِإ אي َ َ ِאئ و َ ْ ِ ي‪َ ِ ِ ْ َ َّ ،‬כ ِ أَ ْ ارِ ا ْ ِ אنِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ً ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ َ َ ِאئ ُ ِ ِ َك ِ َ ا ْ ِ ِّ إ ِْכ ِ ً ‪َ ،‬و َ َّ َ ْ ِ ِ َ ُ َכ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٌ َ َ ِ אِ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ئ َ َ ُ َ ُّ ‪َ ،‬و َ َّ َ ْ أ ْ َ ا ً א َ ُ َ ُّ ‪ُ َ َ ،‬ؤ َك َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫إِدر ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اכ َ א َ ْ ً َ ِ ا ْ ِ ْ َ ِאئ َ א‪،‬‬ ‫َ ْ ِإ ْ َ אئ َ א‪َ ،‬כ َ ٌة َ ُ َ ْ‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫אك َ ْ َ ِ ِإ َ ُ ْכ ٍ ‪ُ َ ،‬כ َّ َ א‬ ‫َ َכ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ا ُّ ْכ ِ ‪َ ،‬و ُ ْכ ِ ي ِإ َّ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ْ ُ " َ َכ ا ْ َ ْ ُ " َو َ َ َ َ ِ ٰ ِ َכ أَ ْن أَ ُ َل " َ َכ ا ْ َ ْ ُ " ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َכ َ א َ َّ ْ َ َא ِ ُ ْ َכ َو َر َّ ْ َ َא ِ ُ ْ َכ َ َ ّ ْ َ َ ْ َא َ َ ا ِ َ ا ّ َ ‪َ ،‬و ْاد َ ْ‬ ‫َ َّא َ َכאرِ َه ا ِ ّ َ ِ ‪َ ،‬و ٰأ ِ َא ِ ْ ُ ُ ِظ ا َّ َار ْ ِ أَ ْر َ َ َ א َوأَ ْ َ َ َ א َوأَ َ َّ َ א‬ ‫َ א ِ ً َو ٰأ ِ ً ‪َ ،‬و َ َכ َ َ ُ ْ ِ َ َ ِئ َכ َو ُ ُ ِغ َ ْ َ ِאئ َכ َ ْ ً ا ُ َ ا ِ ُ‬ ‫اك‪َ ،‬א َ ِ َא َכ ِ ‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ‬ ‫رِ َ َ‬ ‫אك‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ي ا ْ َ ِ َ ِ ْ ِ ِّ َك َو َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‬‫‪َ ُ -٧‬א َ א ُة ا ْ ُ ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ اِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‬ ‫أَ ْ ِ ْ َא َא َ َ َכ‪َ ،‬و َ ّ ْ َא َ َ א َ َכ‪َ ،‬و َ ّ ْ َ َא ُ ُ َغ َ א َ َ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب‬ ‫رِ ْ َ ا َכ‪َ ،‬وأَ ْ ْ َא ُ ْ ُ َ َ ِ َא َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ْ َ َ אئ ِ َא َ َ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אب‪َ ،‬وأَ ْز ِ ِ‬ ‫اכ ِ ْ َ ْ ُ ُ ِ َא أَ ْ ِ َ ا ْ ِ َ ِ َوا ْ ِ َ ِ‬ ‫ا ْ ِ ْر ِ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ א ِ َ َ ْ َ َ ِאئ ِ َא‪َ ،‬وأَ ْ ِ ِ ا ْ َ َّ ِ َ ِائ ِ َא‪َِّ َ ،‬ن ا ُّ ُכ َك َوا ُّ ُ َن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ا ِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و َכ ِّ ر ٌة ِ ْ ِ ا ْ َ ِאئ ِ وا ْ ِ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ا ِ ْ َא ِ‬ ‫ُ َّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َ َ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِכ‪َ ،‬وأَ ِذ ْ َא‬ ‫אض ُ ّ َ‬ ‫ُ ُ ِ َ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ ِّ ْ َא ِ َ ِ ِ ُ َא َ א ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْورِ ْد َא ِ َ َ‬ ‫َ و َة و ِد َك و ُ َِכ‪ ،‬وا ْ ِ אد َא ِ َכ‪ ،‬و َא ِ‬ ‫َא َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ َ ُ ّ َ ْ‬ ‫َوأَ ْ ِ ْ ِ א ِ َא ِ ُ َ א َ َ ِ َכ‪َّ ِ َ ،‬א َِכ َو َ َכ‪َ ،‬و َ َو ِ َ َ َ َא ِإ َّ َِכ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ا ْ َ ْ אرِ ‪ ،‬وأَ ْ ِ ْ ِ ِא א ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َ ْ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬ا ْ َ ْ‬ ‫َ اْ ُ ْ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ارِ ‪ ،‬اَ َّ א ِ َ ِإ َ ا ْ َ ْכ ُ َ אت‪ ،‬اَ ْ ُ َ אرِ َ ِإ َ ا ْ َ ْ َ ات‪ ،‬اَ ْ َ א َ‬ ‫אت‪ ،‬اَ א ِ ِإ َ ر ِ ِ ا َّ ر ِ‬ ‫אت ا א ِ ِ‬ ‫ِْאِ ِ‬ ‫אت‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪‬‬ ‫َو ِא ْ ِ َ א َ َ ‪َ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا‬ ‫ٍء‬ ‫ٌ َ‬ ‫َ ْ َ ٌ‬ ‫َ َّ‬ ‫‬‫‪َ ُ -٨‬א َ א ُة ا ْ ُ ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ َ ُ ‬א َ َכ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ َ ا ُّ ُ َق َ َ َ ْ َ ْ َ ُכ ْ َد َ ُ ‪َ ،‬و َ א أَ ْو َ َ ا ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ‬ ‫َ ِ َ َכ! ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ُ َ ْ َ َ ،‬כ ُ َ ا ْ ُ ُ ِل ِإ َ َכ‪َ ،‬و َ ِّ َ َא ِ أَ ْ ِب‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ُّ ِق ِ ْ ُ ُ ِد َ َ َכ‪ْ ِ َ ،‬ب َ َ َא ا ْ ِ َ ‪َ ،‬و َ ِ ّ ْ َ َ َא ا ْ َ ِ ا َّ ِ َ ‪،‬‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِא ْ ِ َ ارِ ِإ َ َכ אرِ َن‪ ،‬و א َכ َ ا َّ وامِ‬ ‫وأَ ْ ِ ْ َא ِ ِ ِאد َك ا َّ ِ‬ ‫ََ َ َ‬ ‫ْ َُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אك ِ ا َّ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ‬ ‫َ ْ ُ ُ َن‪َ ،‬و ِإ َّ َ‬ ‫ون‪َ ،‬و ُ ْ ْ َ ْ َ َכ ُ ْ ُ َن‪َ ،‬ا َّ َ‬ ‫َ َّ َ َ ُ ا ْ َ َ אرِ َب‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ ا َ ِאئ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ َ ُ ا ْ َ َא ِ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِכ‪،‬‬ ‫ْت َ ُ ْ َ َ ِאئ َ ُ ْ ِ ْ ُ ّ َ‬ ‫َو َ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ْ ِ َכ ا ْ َ َئאرِ َب‪َ ،‬و َ َ َ‬ ‫ِכ ِإ َ َ ِ ِ ُ َא َ א ِ َכ َو َ ُ ا‪َ ،‬و ِ ْ َכ‬ ‫َو َر َّو ْ َ ُ ْ ِ ْ َ א ِ َ َ ا َِכ‪َ َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ א ِ ِ ِ َ َّ ُ ا؛ َ א َ ْ ُ َ َ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ َ َ ِ ُ ْ ِ ٌ ‪،‬‬ ‫أْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِذ ْכ ِ ۪ه ر ِ‬ ‫و ِא ْ ْ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ ِ ْ َ אئ ٌ ُ َ َ ّ ٌ ‪َ ،‬و ِא ْ َא َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫۪‬ ‫ود َ ُ ٌف‪ ،‬أَ ْ َ ُ َכ أَ ْن َ ْ َ َ ِ ِ ْ أَ ْو َ ِ ِ ِ ْ َכ‬ ‫َو ِ َ ْ ِ ِ ْ ِإ َ َא ِ َو ُد ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ َכ ْ ِ ً ‪ ،‬وأَ ِ ِ ِ و ِد َك َ ِ א‪ ،‬وأَ ْ َ ِ ِ ِ‬ ‫َ ًّא‪ ،‬وأَ‬ ‫َ ْ َ ْ ْ ُ ّ‬ ‫َ‬ ‫ً َ‬ ‫َ ْ َ ُْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ِ َ ِ َכ َ ِ א‪ ِ َ َ ،‬ا ْ َ َ َ ْ ِإ َ َכ ِ َّ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ َ ْ َ َك َر ْ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اك ِ ي و ِאدي‪ ،‬و ِ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ َك ِادي‪ ،‬و َ َכ َ ِ ِ‬ ‫אؤ َك ُ ُة‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ُْ َُ‬ ‫َ َ ُ َّ‬ ‫אك‬ ‫اك َ َ א َ ِ ‪َ ،‬ورِ َ َ‬ ‫َ ْ ِ ‪َ ،‬و ِإ َ ْ َכ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ِ َ َ َّ ِ َכ َو َ ِ ‪َ ،‬و ِإ َ َ َ َ‬ ‫ُ ْ ِ َو َ א َ ِ ‪َ ،‬و ِ َ ُار َك َ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ُ َכ َ א َ ُ ُ ْ ِ ‪َ ،‬و ِ ُ َא َ א ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫أُ ْ ِ َو َرا َ ِ ‪َ ،‬و ِ ْ َ َك َد َو ُاء َ َ ِ ‪َ ،‬و َ ُد َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َכ ْ ُ ُכ َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُכ ْ أَ ِ ِ ِ َو ْ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ِ َ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ א ِ َز َّ ِ ‪َ ،‬و َ א ِ َ َ ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو ُ ِ َ َد ْ َ ِ ‪َ ،‬و َو ِ ِ ْ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ َ א َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َכ َو َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫َو َ َّ ‪ ،‬و א א כ د אي و ٰأ‬ ‫ُ َ ِ ّ ْ ِ ِ ْ َכ‪َ ،‬א َ א ِ َ َ‬ ‫َ َ َ َ َُْ َ َ َ‬ ‫‬‫‪َ ُ -٩‬א َ א ُة ا ْ ُ ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ َ ،‬ذا‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ا َّ ِ ي َذ َاق َ َ َو َة َ َ ِ َכ َ َام ِ ْ َכ َ َ ً ‪َ ،‬و َ ْ َذا ا َّ ِ ي أَ ِ َ ِ ُ َِכ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ א ْ َ َ َ ْ َכ ِ َ ً ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬א ْ َ ْ َא ِ َّ ِ ا ْ َ َ َ ُ ِ ُ َِכ َو ِو َ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ ِ ّد َك َو َ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ ِإ َ ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َر َّ َ ُ ِ َ َ אئ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫אك‪َ ،‬وأَ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َك َو ِ َ َك‪َ ،‬و َ َّ ْأ َ ُ َ ْ َ َ ا ِّ ْ ِق‬ ‫َو َ َ ْ َ ُ ِ ِ َ َ‬ ‫ِ ِ َ ِ َכ‪ ،‬وأَ ْ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ‬ ‫אد َכ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ َ ارِ َك‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ َ ْ‬ ‫ِכ‪َ ،‬و َر َّ َ ُ ِ َ א‬ ‫ِ ِ َر َاد ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ َو ْ َ ُ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ُ َ َاد ُه ِ ُ ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َك‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ُ ذ ْכ َ َك‪َ ،‬وأَ ْو َز ْ َ ُ ُ ْכ َ َك‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ِ َא َ َכ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ‬ ‫ٌ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٦‬‬

‫وف‪،‬‬ ‫َر ُؤ ٌ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ْ َ א ِ ِ َ ِ َّ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ ُ ِ ُ َא َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُכ َّ َ ٍء‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا א ِ د ْأ ا ِ ر ِ‬ ‫אح ِإ َ َכ َوا ْ َ ِ ُ ‪،‬‬ ‫َ ْ َ ُ ُ َ ْ َכ ‪ ‬ا‬ ‫َ ّٰ ُ َّ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ‬ ‫َو َد ْ ُ ا َّ ْ ُة َوا ْ َ ِ ُ ‪ ِ ،‬א ُ ُ َ א ِ َ ٌة ِ َ َ َ ِ َכ‪َ ،‬و ُ ُ ُ َ א ِ ٌة‬ ‫ُ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و ُد ُ ُ ُ َ אئ َ ٌ ْ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬و ُ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ ٌ ِ َ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َوأَ ْ ِئ َ ُ ُ ُ ْ َ ِ َ ٌ ِ ْ َ َ א َ ِ َכ‪َ ،‬א َ ْ أَ ْ َ ُار ُ ْ ِ ۪ ِ َ ْ َ אرِ ُ ِ ِ ِ َر ِائ َ ٌ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫אت َو ْ ِ ۪ ِ ُ ُ ِب َ אرِ ِ ۪ َ ِאئ َ ٌ‪َ ،‬א ُ َ ُ ُ ِب ا ْ ُ ْ َא ِ َ ‪َ ،‬و َא‬ ‫َو ُ ُ َ ُ‬ ‫َ א َ ٰأ ِ‬ ‫אل ا ْ ُ ِ ِّ َ ‪ ،‬أَ ْ َ ُ َכ ُ َّ َכ‪َ ،‬و ُ َّ َ ْ ُ ِ ُّ َכ‪َ ،‬و ُ َّ ُכ ّ ِ َ َ ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫اك‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ َ َ‬ ‫ُ ِ ُ ِ ِإ َ ُ ْ َِכ‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ َ َ َכ أَ َ َّ ِإ َ َّ ِ َّ א ِ َ َ‬ ‫אك َ ِאئ ً ا ِإ َ رِ ْ َ ا ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ ِ ِإ َ َכ َذ ِائ ً ا َ ْ ِ ْ א ِ َכ‪،‬‬ ‫ُ ِّ ِإ َّ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫وا ْ ُ ِ ِ ا ْ ِد وا ْ ْ ِ ِإ َ و َ َ ِ ْف ِ ّ و َכ‪ ،‬وا ْ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ُ ّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫أَ ْ ِ ا ْ ِ ْ َ ِאد َوا ْ َ ْ َ ِة ِ ْ َ َك‪َ ،‬א ُ ِ ُ ‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫‪َ -١٠‬א َ א ُة ا ْ َ ِ ِ َ ‪ ِ ِ :‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫‪ُ -١٠‬‬ ‫ُ َ ّ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫ِ َو ِ َ ٌ ِإ َ َכ ِإ َّ َ َ ا ِ ُ َر ْأ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ ِ َذرِ َ ٌ َ َ ْ َכ ِإ َّ َ َ ارِ ُف‬ ‫ْ‬ ‫َر ْ َ ِ َכ َو َ َ א َ ُ َ ِ َِכ‪ ِ ِ َ ،‬ا ْ َ ِ َو ُ ْ ِ ِ ا ْ ُ َّ ِ ِ َ ا ْ ُ َّ ِ ‪ َ ،‬א ْ َ ْ ُ َ א‬ ‫ّ‬ ‫ّ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ א ِإ َ َ ِ ُ ْ ا َכ‪َ ،‬و َ ِ ُ َ א‬ ‫ُو ْ َ ً ِإ َ ا ْ َ ْ زِ ِ ِ ْ َ ا َכ‪،‬‬ ‫ًَ‬ ‫ْ‬ ‫ّْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ َ َّ َر َ ِאئ ِ َ ِم َכ ِ َכ‪َ ،‬و َ َّ َ َ ِ ِ ِ َאء ُ ِد َك‪َ ِ ْ ِّ َ َ ،‬כ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ‪ ،‬وا ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ا ِ أَ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫أ َ ‪َ ،‬وا ْ ْ ِא ْ َ ْ ِ َ َ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫َאزِ َل ا ِ ْ ِق ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ ُ َ َ َ َّ َכ‪َ ،‬و َ َّ أ َ ُ ْ َد َار َכ َ ا َ َכ‪َ ،‬وأ ْو َر ْ َ ُ ْ َ‬ ‫ّ‬ ‫ون‬ ‫ون َ َ أَ ْכ َ َم ِ ْ ُ ‪َ ،‬و َ َ ِ ُ ا ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫ِ َ ارِ َك‪َ ،‬א َ ْ َ َ ِ ُ ا ْ َ ا ِ ُ َ‬ ‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ْر َ َ ِ ْ ُ ‪َ ،‬א َ ْ َ َ ْ َ َ ِ ۪ َو ِ ٌ ‪َ ،‬و َא أَ ْ َ َ‬ ‫ِ ْ ِ َك َ د ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َ ي‪َ ،‬و ِ َ ْ ِ َכ َ َכ أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِإ َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אن‪ ،‬و َ َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ِא ْ ْ َ‬ ‫ِא ْ َ ْ َ َوا ْ ُ ْ َ ان‪َ ،‬א َ‬ ‫‪َ -١١‬א َ א ُة ا ْ ْ َ ِ ِ َ ‪ ِ ِ :‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫‪ُ -١١‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ ْ ُه ِإ َّ ُ ْ ُ َכ َو َ َא ُ َכ‪َ ،‬و َ ْ ِ ي َ ُ ْ ِ ِ ِإ َّ َ ْ ُ َכ َو ِإ ْ َ א ُ َכ‪،‬‬ ‫ُُ‬ ‫ِכ ُ א ِإ َّ أَ א ُ َכ‪ ،‬و ِذ َّ ِ َ ِ ُّ א ِإ َّ ْ َא ُ َכ‪ ،‬وأُ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ‬ ‫َو َر ْو َ َ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َّ‬ ‫َ ُ ِّ ُ ِ َ א ِإ َّ َ ْ ُ َכ‪َ ،‬و َ َّ ِ َ َ ُ ُّ َ א ِإ َّ َ ْ ُ َכ‪َ ،‬و َ א َ ِ ِإ َ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ َ א َ ْ ُ َك‪َ ،‬و َכ ْ ِ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ى َر ْ َ َכ‪َ ،‬و َ ِّ ي َ َ ْכ ُ ُ‬ ‫ِّ ِ‬ ‫אؤ َك‪ ،‬و َ ِ‬ ‫َ ْ ُ َر ْأ َ ِ َכ‪َ ،‬و ُ َّ ِ َ ُ ْ ِ ئُ َ א ِإ َّ ِ َ ُ‬ ‫ِإ َ ْ َכ َ ُ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ون ُد ُ ِّ ي ِ ْ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ِ َ َ ُّد َ א‬ ‫ِإ َّ ُ َא َ א ُ َכ‪َ ،‬و َ َ ارِ ي َ َ ِ ُّ ُد َ‬ ‫ُ‬ ‫ِإ َّ َر ْو ُ َכ‪َ ،‬و ُ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ِإ َّ ِ ُّ َכ‪َ ،‬و َ ِّ َ ُ ِ ُ ُ ِإ َّ ُ ُ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫و ِ‬ ‫َ ُ ِ ئُ ُ ِإ َّ َ ْ ُ َכ‪َ ،‬و َر ْ ُ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ُه ِإ َّ َ ْ ُ َك‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ُْ‬ ‫َو َو ْ َ ُاس َ ْ رِ ي َ ُ ِ ُ ُ ِإ َّ أَ ْ ُ َك‪ َ َ ،‬א ُ ْ َ َ أَ َ ِ ا ْ ٰ ِ ِ َ ‪َ ،‬و َא َ א َ َ‬ ‫ُ ْ ِل ا َّ ِאئ ِ َ ‪َ ،‬و َא أَ ْ َ ِ ْ ِ ا َّא ِ ِ َ ‪َ ،‬و َא أَ ْ َ َر ْ ِ ا ا ِ ِ َ ‪َ ،‬و َא‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ ِאئ ِ َ ‪َ ،‬و َא ُ ِ َ َد ْ َ ِة ا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬و َא‬ ‫َو ِ ا َّ א ِ ِ َ ‪َ ،‬و َא أَ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ‪ ،‬و א َא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫אث‬ ‫ا‬ ‫א‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫אئ‬ ‫ا‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ُذ ْ َ ْ ُ ْ‬ ‫َ ََ َ َ ُْْ َ َ ََ‬ ‫َ َ َ ََْ َْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אכ ِ ‪َ ،‬و َא أَ ْכ َم ا ْ َ ْכ ِ َ ‪َ ،‬و َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫َ َ ائ ِ ا ْ ُ َ َ اء َوا ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ َכ َ َ ُّ ِ و ْ ِ ‪ ،‬و ِإ َ َכ َ َ ِ وا ِ א ِ ‪ ،‬أَ َ ُ َכ أَ ْن ُ ِ َ ِ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫َ ْ‬ ‫אب َכ ِ َכ َوا ِ ٌ ‪،‬‬ ‫َر ْو َح رِ ْ َ ا ِ َכ َو ُ ِ َ َ ِ َ ا ْ ِ َא ِ َכ‪َ ،‬و َ א أَ َא ِ َ ِ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وََِ ِ‬ ‫אت ِ ِّ َك ُ َ َ ِّ ٌض‪َ ،‬و ِ َ ْ َכ ا َّ‬ ‫ُ ْ َ ٌ ‪َ ،‬و ِ ُ ْ َو َכ ا ْ ُ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬

‫ا دة إ ا‬

‫‪٧٨‬‬

‫أَوى ِإ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َכ ِّ ‪َ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ ا ُّ َ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬כ ْ ِ ي‬ ‫َ ِ ٌ‪،‬‬ ‫ُ ِّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ َ َ ِّ ٌכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ِ ،‬ا ْر َ َ َ َك ا َّ ِ َ ‪َ ،‬ذا‬ ‫ْ ْ‬ ‫اכ ُ ْ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َכ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ْ‬ ‫َכ ِ َא َ ِ ُ ‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫‪-١٢‬‬ ‫‪َ ُ -١٢‬א َ א ُة ا ْ َ אرِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ِ ُ َ ،‬ت‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ِغ َ َאئ َכ َכ َ א َ ُ ِ َ َ َכ‪َ ،‬و َ َ َ ت ا ْ ُ ُ ُل َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫אر ُد َ‬ ‫ون ا َّ َ ِ ِإ َ ُ ُ َ‬ ‫إ ِْد َراك ُכ ْ َ َ א َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ت ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ َ ِ ً א ِإ َ َ ْ ِ َ َכ ِإ َّ ِא ْ َ ْ ِ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر ا َّ ْ ِق ِإ َ َכ‬ ‫َ ْ ِ َ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬א ْ َ ْ َא َ ا َّ َ َ َ َّ َ ْ أ ْ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِכ ِ א ِ‬ ‫ِِ ‪،‬‬ ‫ِ َ َ ِائ ِ ُ ُ ورِ ِ ‪ ،‬وأَ ت‬ ‫ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ ُ ْ‬ ‫َن‪ ،‬و ِ رِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אض ا ْ ُ ِب َوا ْ ُ َכא َ َ ِ َ َ ُ َن‪،‬‬ ‫أَ ْو َכאرِ ا ْ َ ْ َכאرِ َ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وِ ِ ِ‬ ‫אض ا ْ َ َ ِ َِכ ْ ِس ا ْ ُ َ َ َ ِ َ ْכ ُ َن‪َ ،‬و َ ِائ َ ا ْ ُ َ א َ ِאة‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ُد َ‬ ‫ون‪ُ ْ َ ،‬כ َ ا ْ َ ُאء َ ْ أَ ْ َ אرِ ْ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ا َّ ْ ِ َ ْ‬ ‫َ َ ِאئ ِ ِ َو َ َ ِאئ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ ُ َ א َ َ ُ ا َّ ِّכ َ ْ ُ ُ ِ ِ َو َ ِائ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ور ‪ ،‬و َ ْ ِ ِ ا אد ِة ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َوا ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ِ َ ُ ُ ُ ْ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫‪،‬و َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا َّ َ َ‬ ‫אب َ ْ‬ ‫אدة َ ُ ُ ْ ‪َ ،‬و َ ُ َب َ ِ ا ْ ُ َ א َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ ُّ ُ ‪َ ،‬وأَ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ا ْ َ َ א َ ِ ِ ُ ُ ‪َ ،‬وا ْ َ َ َّ ْ ِא ُّ ُ ِع‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ َ َر ِّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب أَ ْ ُ ُ ُ ْ ‪َ ،‬و َ َ َّ َ ْ ِא ْ َ ْ زِ َوا ْ َ َ ِح أَ ْر َوا ُ ُ ْ ‪َ ،‬و َر ِ َ ْ‬ ‫ا א ِא ٰ ِ ِة ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ُ ُ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬א أَ َ َّ َ َ ا ِ ا ْ ِ ْ َ ِאم ِ ِ ْכ ِ َك‬ ‫َ ْ ِ ُّ ْ َ ْ َ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬و َ א أَ ْ َ ا ْ َ ِ ِإ َ َכ ِא ْ َ ْو َ ِאم ِ َ َ א ِ ِכ ا ْ ُ ِب‪،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ‪َ ،‬و َ א أَ ْ َ َب ُ َب ُ َِכ‪َ ْ َ َ ،‬א ْ َ د َك‬ ‫َو َ א أَ ْ َ َ َ ْ َ ُ ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا ِّ ِ‬ ‫אن ا ْ َכ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ْ َ ِ ِّ َכ ا َّ ِ ِ ‪َ ،‬א‬

‫‪٧٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫َא‬

‫َ אرِ ِ َכ‪،‬‬ ‫ِ א ِ‬ ‫َ ُ َ َ‬

‫َوأَ ْ َ ِ َ א ِ ِ َכ‪،‬‬ ‫ُ َא َכ ِ َא ُ ِ ُ ‪،‬‬ ‫ُ‬

‫َو ِإ ْ َ ِאد َك‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא ِ ْ أَ َ‬ ‫َ ِאئ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ِ ِ ِאد َك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َو َ ِ ّ َכ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ -١٣‬א א ُة ا َّ ِ‬ ‫اכ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ َ ،‬‬ ‫‪َ ُ -١٣‬‬ ‫אك‪ َ َ ،‬أَ َّن ِذ ْכ ِ ي‬ ‫ا ْ َ ا ِ ُ ِ ْ َ ُ ِل أَ ْ ِ َك َ َ َّ ْ ُ َכ ِ ْ ِذ ْכ ِ ي ِإ َّ َ‬ ‫َ َכ ِ َ ْ رِ ي َ ِ َ ْ رِ َك‪َ ،‬و َ א َ َ أَ ْن َ ْ ُ َ ِ ْ َ ارِ ي َ َّ أُ ْ َ َ َ َ ًّ‬ ‫ِ َ ْ ِ ِ َכ‪َ ،‬و ِ ْ أَ ْ َ ِ ا ِ ّ َ ِ َ َ َא َ َא ُن ِذ ْכ ِ َك َ َ أَ ْ ِ َ ِ َא‪َ ،‬و ِإ ْذ ُ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ َوا ْ َ َ ‪،‬‬ ‫َ َא ِ ُ َ ِאئ َכ َو َ ْ ِ ِ َכ َو َ ْ ِ ِ َכ‪َ ْ ِ ْ َ َ ،‬א ذ ْכ َك‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َّ ِ َوا َّ َ אرِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ َ ِن َوا ْ ِ ْ ارِ ‪َ ،‬و ِ ا َّ اء َوا َّ اء‪َ ،‬و ٰأ ْ َא‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِא ِ ّ ْכ ِ ا ْ َ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ْ َא ِא ْ َ َ ِ ا כ ‪ ،‬وا‬ ‫ِ ‪َ ،‬و َ אزِ َא‬ ‫اْ‬ ‫َّ ِّ َ َّ ْ ِ َ ْ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِא ْ ِ َ ِ‬ ‫ان ا ْ َ ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َِ ،‬כ َ א َ ا ْ ُ ُ ُب ا ْ َ ا َ ُ‪َ ،‬و َ َ َ ْ ِ َ َכ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُ َ ا ْ ُ ُ ُب ا ْ ُ َ َ א ِ َ ُ‪ َ ْ َ َ َ ،‬ئ ُّ ا ْ ُ ُ ُب ِإ َّ ِ ْכ ِ َك‪َ ،‬و َ َ ْ ُכ ُ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َכ ٍ‬ ‫אن‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ُد ِ ُכ ّ ِ‬ ‫ا ُّ ُ ُس ِإ َّ ْ َ َ אئ َכ‪ ،‬أَ ْ َ ا ْ ُ َ َّ ُ‬ ‫َ‬ ‫د ِ‬ ‫אن‪ ،‬وا ْ َّ ِ‬ ‫ِכ ّ ِ ِ ٍ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َز َ אن‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ُ‬ ‫ُכ ّ ِ أ َوان‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ‬ ‫َ ُ َ ُ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ٍ‬ ‫אك‪َ ،‬و ِ ْ ُכ ّ ِ َرا َ ٍ ِ َ ِ‬ ‫אن؛ َوأَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ْ ُכ ّ ِ َ َّ ٍة ِ َ ْ ِ رِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫أُ ْ ِ َכ‪َ ،‬و ِ ْ ُכ ّ ِ ُ ورٍ ِ َ ِ ُ َِכ‪َ ،‬و ِ ْ ُכ ّ ِ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َא َ ِ َכ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ُ ْ َ َو َ ْ ُ َכ ا ْ َ ُّ ‪ ‬א أَ ُّ َ א ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا ا ْذ ُכ وا ا َ ِذ ْכ ا‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َכ ِ ً اۙ ۝ َو َ ِّ ُ ُه ُ ْכ َ ًة َوأَ ِ ً ‪َ ،‬و ُ ْ َ َو َ ْ ُ َכ ا ْ َ ُّ ‪ َ ‬א ْذ ُכ ُ و ِ ۤ‬ ‫أَ ْذ ُכ ُכ ‪َ َ َ َ َ ،‬א ِ ِ ْכ ِ َك َو َو َ ْ َ َא َ َ ِ أَ ْن َ ْ ُכ َא َ ْ ِ ً א َ َא َو َ ْ ِ ً א‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ذاכ ون כ א أَ א َ ِ א א و א‪ ،‬א أَذכ‬ ‫و ِإ א א‪ ،‬و א‬ ‫َ ْ َ ً َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ ََ‬ ‫‪٨٠‬‬

‫َوأَ ْ َ ِق‬ ‫ِ ْ َ ِ َכ‬ ‫َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا َّ ِ‬ ‫اכ ِ َ َو َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫‪-١٤‬‬ ‫‪َ ُ -١٤‬א َ א ُة ا ْ ُ ْ َ ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َא‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ َذ ا َّ ِئ ِ ‪ ،‬و א א َذ ا ْ ِאئ ِ ‪ ،‬و א ْ ِ ا ْ א ِ ِכ ‪ ،‬و א א ِ‬ ‫َ ََ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ אئ َ ‪َ ،‬و َא َرا َ ا ْ َ َ אכ ِ ‪َ ،‬و َא ُ ِ َ ا ْ ُ ْ َ ِّ َ ‪َ ،‬و َא َכ ْ َ‬ ‫ا ْ ْ ِ ِ ‪ ،‬و א א ِ ا ْ ْ َכ ِ ِ ‪ ،‬و א ْوى ا ْ ْ َ ِ ِ ‪ ،‬و א א ِ‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫ُ َ َ ََ َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ ْ َ َ ‪َ ،‬و َא ُ ِ َ ا ْ َ אئ َ ‪َ ،‬و َא ُ َ ا ْ َ ْכ ُ و ِ َ ‪َ ،‬و َא ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ِ ئ َ ‪ ،‬إ ِْن َ ْ أَ ُ ْ ِ ِّ َك َ ِ َ ْ أَ ُ ُذ‪َ ،‬وإ ِْن َ ْ أَ ُ ْ ِ ُ ْ َر َכ َ ِ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ُ ُذ‪ ،‬و َ ْ أَ ْ َ ْ ِ ا ُّ ُ ب ِإ َ ا َّ َ ِ ِ َ ْذ ِ‬ ‫אل َ ْ ِ َك‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫اب ْ ِ َכ‪ ،‬ود ِ ا ْ ِ אء ُة ِإ َ ا ْ ِ َא َ ِ‬ ‫ا ْ َ َא א ِإ َ ا ِ ْ َ ِ َ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫َ َ‬ ‫אح أ ْ َ ِ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫אء ِ ِّ َك‪َ ،‬و َ َ َ ْ ِ ا ْ َ َ א َ ُ ِ ْ ِ ْ َ ِ َכ َ َ ا َّ َ ُّ ِכ ِ ُ َو ِة َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫אر ِ ِ ِّ َك‬ ‫َو َ א َ ُّ َ ِ ا ْ َ َ َ ِ َ ْ َכ أ ْن ُ ْ َ َل‪َ ،‬و َ َ ُ ِ َ ِ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬ ‫أَ ْن ُ ْ َ َ أَ ْو ُ ْ َ َ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ ُ َ َ ،‬א ْ َ א َ َכ‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ َא ْ‬ ‫رِ َ א َ ِ َכ‪َ ،‬و ُر َّد َא َ ْ َ َ ارِ ِد ا ْ َ َ َכ ِ َ ِ َّא ِ َ ِ َכ َو ِ َכ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ْ‬ ‫אت‪ ،‬و ُ ِ ّ َא ِ ا ْ ٰ َ ِ‬ ‫أَ ْن َ َ َ َא وا ِ ً ُ ْ ِ َא ِ ا ْ َ َכ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ْ َ َ ْ َ َ‬ ‫َو ُ ِכ ُّ َא ِ ْ َد َوا ِ ا ْ َ َ ِאئ ِ ‪َ ،‬وأَ ْن ُ ْ ِ َل َ َ َא ِ ْ َ ِכ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْن‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ ِ ُو ُ َ َא ِ َ ْ َ ارِ َ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْن ُ ْ ِو َ َא ِإ َ َ ِ ِ ُر ْכ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْن‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ َא ِ أَ ْכ َ ِ‬ ‫אف ِ ْ َ ِ َכ‪ْ ِ ،‬أ َ ِ َכ َو َر ْ َ ِ َכ‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫‪-١٥‬‬ ‫‪َ ُ -١٥‬א َ א ُة ا َّ ا ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َכ ْ َ َא‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َد ًارا َ َ ْت َ َא ُ َ َ ْכ ِ َ א‪َ ،‬و َ َّ َ ْ َא ِ َ ْ ِ ي ا ْ َ َא َא ِ َ ِאئ ِ َ ْ رِ َ א‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ َ َכ َ ْ َ ِ‬ ‫َ ا ْ ْ ارِ ِ َ َ אرِ ف‬ ‫א‪ ،‬و ِכ‬ ‫ْ َ َכאئ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ َ َ َ ََْ ُ‬ ‫َ‬ ‫‪٨١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫زِ َ ِ א‪ َّ ِ َ ،‬א ا ْ ِ َכ ُ ُ َّ א‪َ ،‬ا ْ ِ َ ُ َّ َ א‪َ ،‬ا ْ ُ ُة ِא ْ ٰ َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫ُْ‬ ‫ُ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ ُْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َّ‬ ‫َا ْ ْ َ ُ ِא َכ ِ‬ ‫אت ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ْ ِّ َ َ ،‬א ِ َ א َو َ ِّ ْ َא ِ ْ َ א ِ َ ْ ِ ِ َכ‬ ‫َ ُ‬ ‫َّ َ‬ ‫َو ِ ْ َ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ ِ ْع َ َّא َ َ ِ َ ُ َ א َ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ َّل أُ ُ َر َא ِ ُ ْ ِ ِכ َ א َ ِ َכ‪،‬‬ ‫ِכ‪،‬‬ ‫َوأَ ْو ِ ْ َ ِ َ َא ِ ْ َ َ ِ َر ْ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ ِ َ َ َא ِ ْ َ ْ ِ َ َ ا ِ َ‬ ‫وا ْ ِ س ِ أَ ِئ ِ א أَ‬ ‫אر َ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ َ َא أَ ْ َ َار َ ْ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬و ْار ُز ْ َא‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ ْ َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َو َة َ ْ ِ َك َو َ َّ َة َ ْ َ َכ‪َ ،‬وأ ْ ِ ْر أ ْ ُ َ َא َ ْ َم َ אئ َכ‪َ ،‬وأ ْ ِ ْج ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ُّ ْ َ א ْ ُ ُ ِ َא َכ َ א َ َ ْ َ ِא َّ א َ ْ َ ْ َ َכ َوا ْ َ ْ َ ارِ ْ‬ ‫َ א َّ ِ َכ‪َ ِ َ ْ َ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ َ ا َّ ا ِ ِ َ ‪َ ،‬و َא أَ ْכ َ َم ا ْ َ ْכ َ ِ َ ‪َ ‬و َ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ا ُ َ َ َ ِ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ أَ ْ َ َ ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ َو َ ْ‬ ‫ا ا ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ َّ َ ْ ِ ً א ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬

‫ِ‬ ‫د ِ‬ ‫َُ ٌ‬ ‫אء ا ْ ْ‬ ‫ِ ِ اْ אِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬

‫ِ َ א َذ ِة‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ ْ‬

‫ِ َ اْ‬ ‫ِ اْ ُ‬

‫َ َכאرِ ِه‬ ‫َ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫אن ا ْ ِ ِص‪ ،‬و َ ر ِة ا ْ َ َ ِ ‪ ،‬و َ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ َّא َ ُ ُذ َِכ ْ َ َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫אح‬ ‫ا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ا َّ ْ ِ ‪َ ،‬و ِ َّ ِ ا ْ َ َא َ ِ ‪َ ،‬و َ َכא َ ِ ا ْ ُ ُ ِ ‪َ ،‬و ِإ ْ َ ِ‬ ‫ا َّ ِة‪ ،‬و َ َכ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و א ِ ا ْ ى‪ ،‬و َ א َ َ ِ ا ْ َ ى‪ ،‬و ِ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َْ ََ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َّ َ ُ َ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ א ا ْ ُכ ْ َ ‪َ ،‬و ِإ َאرِ ا ْ َ א ِ َ َ ا ْ َ ِّ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ َ ارِ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ َ ِل ا َّא َ ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْכ َאرِ ا ْ َ ْ ِ ِ ‪َ ،‬و ُ א َ ِאة ا ْ ُ ْכ ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ِ ْز َر ِاء َ َ ا ْ ُ ِ ِّ َ ‪َ ،‬و ُ ِء ا ْ ِ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ أَ ْ َא‪َ ،‬و َ ك ا ُّ ْכ ِ‬ ‫ْ‬ ‫‪٨٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ِ ا ْ َ َ َ ا ْ َ אرِ َ َ ْ َ َא؛ أ ْو أ ْن َ ْ ُ َل َ‬ ‫ِ ٍّ ‪ ،‬أَو َ ُ َل ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ْ ِ َ ْ ِ ْ ‪َ ‬و َ ُ‬ ‫َوا ْ ِ َ אرِ ا ِ ِة‪ ،‬وأَن‬ ‫אا‬ ‫ِذ‬ ‫َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ‬ ‫أَو َ ِ َא ا ْ َא ُن ‪ ‬و َ ُذ َِכ ِ َ َאو ِل ا ْ ِ ِاف‪ ،‬و ِ ِ ْ َ ِ‬ ‫ان‬ ‫َ ْ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ َْ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ا ْ َכא ِ ‪ ‬و َ ُذ َِכ ِ َ א َ ِ ا ْ َ ِاء‪ ،‬و ِ ا ْ َ ْ ِ ِإ َ ا ْ َ ْכ َ ِ‬ ‫אء‪،‬‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو ِ ْ ِ َ ٍ ِ ِ َّ ٍة َو ِ َ ٍ َ َ َ ِ ُ َّ ٍة ‪َ ‬و َ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ َ ْ ِة‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب‬ ‫ا ْ ُכ ْ ى‪َ ،‬وا ْ ُ ِ َ ِ ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و ِ َ ا َّ َ אء ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و ِ ْ ُ ء ا ْ َ َئ ِ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫اب‪َ ،‬و ُ ُ ِل ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אن ا َّ َ ِ‬ ‫َو ْ َ‬ ‫אب ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َو ٰأ ِ ۪ ‪َ ،‬وأَ ِ ْ َא ِ ْ ُכ ّ ِ ٰذ ِ َכ ِ ْ َ ِ َכ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬

‫َ‬ ‫ْ ُ ً א‪ ،‬أ ْو َ ُ َّم َ א َ ْ َ‬ ‫ُذ َِכ ِ ْ ُ ِء ا َّ ِ ِة‬ ‫َ‬ ‫َא ُن‪ ،‬أَ ْو َ ْ ُכ َ َא ا َّ َ א ُن‪،‬‬ ‫َ َא‬

‫אء ِ ْ َ ا َّ َ ِ‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫אح َوا ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ا ْ َ א ِ َ َ ِّ ْ ِ ا ْ ُ‬

‫ِ‬ ‫אء‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِِ ِ‬ ‫אر ِ ُ َّ ِ ۪ ‪َ ،‬و َ َ َ َ ُ َ א ِ ُ ْ َر ِ ۪ ‪،‬‬ ‫اَ ْ َ ْ ُ ا َّ ي َ َ َ ا َّ ْ َ َوا َّ َ َ‬ ‫َّ ْ‬ ‫و َ ِ ُכ ّ ِ وا ِ ٍ ِ‬ ‫ودا‪ُ ُ ِ ُ ،‬כ َّ‬ ‫ودا‪َ ،‬وأَ َ ً ا َ ْ ُ ً‬ ‫ْ ُ َ א َ ًّ ا َ ْ ُ ً‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َوا ِ ٍ ِ ْ ُ َ א ِ َ א ِ ِ ۪ ‪َ ،‬و ُ ِ ُ َ א ِ ُ ِ ۪ ‪ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِ ٍ ِ ْ َ ِ ،‬אد ِ َ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ۪ ؛ َ َ َ َ َ ا َّ َ ِ ُכ ُ ا ِ ۪ ِ‬ ‫َכ ِ‬ ‫و ِ۪ و ِئ‬ ‫אت‬ ‫ُ ُ ْ َْ‬ ‫َ ْ ُ ُ ْ َ ُْ ُ ُ ْ َ ْ‬ ‫ْ ََ‬ ‫ِ ‪ ،‬و َ ِ א א‪ ْ ِ ،‬ا ِ را ِ ۪ و َא ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َ ََ‬ ‫َ َ َ ُ َ ً‬ ‫ا َّ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َ אت ا َّ َ‬ ‫َ َُ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫אر‬ ‫َ َ ُכ َن ٰذ َכ َ َ א ً א َو ُ َّ ًة‪َ ،‬و َ َא ُ ا ِ َ َّ ًة َو َ ْ َ ًة؛ َو َ َ َ َ ُ ُ ا َّ َ َ‬ ‫‪٨٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ ِ ا ِ َ ُ ا ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ۪ ‪َ ،‬و ِ َ َ ا ِإ َ رِ ْز ۪ ‪َ ،‬و َ ْ ُ ا ِ أَ ْر ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ْ ً َْ‬ ‫َ َّ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِכ ّ ِ‬ ‫َ َ ً א ِ َ א ِ ِ َ ْ َ ا ْ َ א ِ ِ ِ ْ ُد ْ َ א ُ ْ َو َد ْر َك ا ْ ٰ ِ ِ ِ أُ ْ َ ا ُ ْ ‪ُ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ أَو َ ِ‬ ‫אت‬ ‫כ‬ ‫أَ אر ‪ ،‬و‬ ‫ْ ‪،‬و‬ ‫ذ ِכ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ َْ َ ُ ْ‬ ‫אؤا ِ َ א‬ ‫َא َ ِ ۪ ‪َ ،‬و َ َאزِ ِل ُ ُ و ِ ۪ ‪َ ،‬و َ َ ا ِ ِ أَ ْ َכא ِ ۪ ‪َ ِ ْ َ ِ  ،‬ي ا َّ ِ َ أَ ۧ ُ‬ ‫َ ِ ُ ا َو َ ْ ِ َي ا َّ ِ َ أَ ْ َ ُ ا ِא ْ ُ ْ َ ‪َ  ‬ا ّٰ ُ َّ َ َ َכ ا ْ َ ْ ُ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪ ِ‬ ‫َ א َ َ ْ َ َ َא ِ َ ا ْ ِ ْ َ ِ‬ ‫אح‪َ ،‬و َ َّ ْ َ َא ِ ْ َ ْ ء ا َّ َ אرِ ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ َא ْ‬ ‫ات‪ ،‬وو َ َא ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא ِ ِ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫ْ َ َ ارِ ِق ا ْ ٰ َ אت ‪ ‬أَ ْ َ ْ َא َوأَ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אؤ א وأَر ُ א‪ ،‬و א َ ْ ِ ُכ ّ ِ وا ِ ٍ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ُאء ُכ ُّ َ א ِ ُ ْ َ ِ َ א َ َכ‪َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ :‬‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ א‪ِ ،‬‬ ‫אכ ِ ۪ َو ُ َ َ ِ ِכ ۪ ‪َ ،‬و ُ ِ ِ ۪ َو ُ َ א ِ ِ ۪ ‪َ ،‬و َ א َ َ ِ ا ْ َ َ ِاء‪َ ،‬و َ א‬ ‫ُ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َכ َّ َ ْ َ ا َّ ى ‪ ‬أَ ْ ْ َא ِ َ َ ِ َכ‪َ ِ ْ َ ،‬א ُ ْ ُכ َכ َو ُ ْ َא ُ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ُ ُّ َא َ َئ ُ َכ‪َ ،‬و َ َ َ َّ ُف َ ْ أَ ْ ِ َك‪َ ،‬و َ َ َ َّ ُ‬ ‫َ ْ ِ ِ َك‪َ ْ َ ،‬‬ ‫َ َא ِ َ ا ْ َ ْ ِ ِإ َّ َ א َ َ َ ‪َ ،‬و َ ِ َ ا ْ َ ِ ِإ َّ َ א أَ ْ َ َ ‪َ ،‬و ٰ َ ا َ ْ ٌم‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ث َ ِ ٌ ‪َ ،‬و ُ َ َ َ َא َ א ِ ٌ َ ِ ٌ ‪ ،‬إ ِْن أَ ْ َ َّא َو َّد َ َא ِ َ ْ ٍ ‪َ ،‬وإ ِْن‬ ‫َ ِאد ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ۪‬ ‫َ ْ‬ ‫אر َ َא ِ َ ّم ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو ٰأ ‪َ ،‬و ْار ُز ْ َא ُ ْ َ‬ ‫أ َ َא َ َ‬ ‫ِء َ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫אب َ ِ ٍة‪ ،‬أَ ِو ا ْ ِ ِاف‬ ‫ِאر ِ َכ ِ‬ ‫אر َ ‪ْ ،‬‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ َ א َ َ ‪َ ،‬وا ْ ْ َא ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אت‪ ،‬وأَ ْ ِ َא ِ ِ ِ ا َِئ ِ‬ ‫ِ ٍة أَو َכ ِ ٍة‪ ،‬وأَ ِ ْل َ َא ِ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َّ ّ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ َא َ א َ َ َ َ ِ َ ْ ً ا َو ُ ْכ ا‪َ ،‬وأَ ْ ا َو ُذ ْ ا‪َ ،‬و َ ْ ً َو ِإ ْ َ א ًא‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ِّ َ َ ا ْ ِכ ِام ا ْ َכא ِ ِ َ َ ُ و َ َ َא‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َא ِ ْ َ َ َא ِ َא‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِאئ َ َא‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ َא ْ َ ُ ِ ُ ء أَ ْ َ א َא ‪َ ‬ا ّٰ ُ ا ْ َ ْ َ َא‬ ‫ُכ ّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫‪٨٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫א ٍ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ אد ً א ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َْ ِ أْ‬ ‫ْ‬

‫ِ ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫אد ِ َכ‪َ ،‬و َ ِ א‬ ‫َ א َ א َ ًّא ْ َ َ‬ ‫ً‬ ‫َ َ ِئ َכ ِ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َو ْ َ ْ َא َو َ ْ أَ ْ َ א َא َو َ ْ‬

‫ِ ْ ُ ْכ ِ َك‪َ ،‬و َ א ِ ً ا‬ ‫ُ َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא‬ ‫َ َ ِאئ ِ َא َو ِ ْ َ ِ ِ‬

‫َ َ ا ِ َא ِ ْ ًא َ א ِ ً א ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َכ‪ِ َ ،‬אد ًא ِإ َ َא َ ِ َכ‪ً ِ ْ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ِ َ َ ِ َכ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ ‪َ ،‬و َو ِّ ْ َא ِ َ ْ ِ َא ٰ َ ا‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אل ا ِ ‪ ،‬و ِ‬ ‫و َ َ ِ َא ِ ۪ه‪ ،‬و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ أَ א ِ َא‪ِ ِ ِ ،‬‬ ‫ان ا َّ ِ ‪،‬‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ َْ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،‬و א ِ ا ِ ع‪ ،‬وا ْ َ ِ ِא‬ ‫و כ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬وا ِ אع ا‬ ‫وف َوا َّ ْ ِ‬ ‫َ ُ ْ ّ َ َ ّ َ ِ ُّ َ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ا ْ ْ َכ ِ ‪ ،‬و ِ א َ ِ ا ْ ِ َ ِم‪ ،‬وا ْ ِ َ ِ‬ ‫אض ا ْ א ِ ِ َو ِإ ْذ َ ِ ۪ ‪َ ،‬و ُ ْ ِة‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫אل‪ ،‬و אو َ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ،‬وإِدر ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اك ا َّ ِ ِ ‪‬‬ ‫َ َْ‬ ‫ا ْ َ ِّ َو ِإ ْ َ ازِ ه‪َ ،‬وإ ِْر َ אد ا َّ ّ َ ُ َ َ‬ ‫َ َ ْ ٍم‬ ‫ْ َא ِ‬ ‫َ‬

‫ِ‬ ‫ٍ ِٰ۪‬ ‫َ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َوأ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ أ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َאه‪ ،‬و َ و ْ ٍ ِ ِ ِ‬ ‫َ ْ َא ‪َ ،‬وا ْ‬ ‫َא ٍ َ ْ ُ َ َْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫אر ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َכ ِ ِ ِ َ א أَ ْو َ َ ِ ْ ِ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ َ ْ ا َّ ْ ُ َوا َّ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ِ ِ ِ َ א َ ْ َ ِ ْ َ ِائ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْو َ ِ ِ َ َّ א َ َّ ْر َت ِ ْ َ ْ َِכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أُ ْ ِ ُ َك َو َכ َ‬ ‫َِכ َ ِ ً ا‪َ ،‬وأُ ْ ِ ُ َ َ َאء َك َوأَ ْر َ َכ َو َ ْ‬ ‫أَ ْ َכ ْ َ ُ َ א ِ ْ َ َ ِئ َכ ِ َכ َو َ ِאئ ِ َ ْ ِ َכ ِ َ ْ ِ ٰ َ ا‪َ ،‬و َ א َ ِ ٰ ِ ۪ه‪،‬‬ ‫َو َ ْ َ ِ ٰ ِ ۪ه‪َ ،‬و ُ ْ َ َ ِّ ي ٰ َ ا‪ِ ،‬إ ِّ أَ ْ َ ُ أَ َّ َכ أَ ْ َ ا ُ ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ‬ ‫وف ِא ْ ِ ِאد‪ َ ،‬א ِ ُכ ا ْ ُ ْ ِכ‪،‬‬ ‫أَ ْ َ ‪ِ َ ،‬אئ ٌ ِא ْ ِ ْ ِ ‪ٌ ْ َ ،‬ل ِ ا ْ ُ ْכ ِ ‪َ ،‬ر ُؤ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َر ِ ِא ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ َّن ُ َ َّ ً ا َ ُ َك َو َر ُ ُ َכ َو ِ ُ َכ ِ ْ َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ ْ َ ُ رِ َ א َ َ َכ َ َ َّدا َ א‪َ ،‬وأَ َ َ ُ ِא ُّ ْ ِ ُ َّ َ َ َ َ َ َ א ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫‪٨٥‬‬

‫َ ِ ْ َ ُאه‪َ ،‬وأَ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ أ ْر َ َ ْ َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ َ ِّ‬ ‫و ٰأ ِ ۪‬ ‫َ‬ ‫ََْ‬

‫اْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِ ِ‬ ‫ّ‬

‫َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ ‪ ،‬أَ ْכ َ َ א َ َّ َ َ َ أَ َ ٍ ِ ْ َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ َّא أَ ْ َ َ َ א ٰأ َ َ أَ َ ً ا ِ ْ ِ ِאد َك‪َ ،‬وا ْ ِ ۪ه َ َّא أَ ْ َ َ َوأَ ْכ َم َ א‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫أُ ِ ۪ ‪ِ ،‬إ َّ َכ أَ ْ َ ا ْ א ُن ِא ْ ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َא ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ أ َ ً ا ْ أ ْ ِ َ אئ َכ َ ْ َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و ٰأ ِ ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ‪َ ،‬وأ ْ َ أ ْر َ ُ ْ ُכ ّ ِ َر ‪َ ِّ َ َ َ ِ ّ َ َ ،‬א ُ َ َّ َ‬ ‫َ ا َّא ِ ِ َ ا ْ َ ْ אرِ ا ْ َ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬

‫ُد‬ ‫ِ ِ اْ אِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬

‫َ ُאء َ ْ ِم‬ ‫َ َ ِ ِّ‬

‫ََََ‬ ‫ْ ِ اْ ُ َ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اَ ْ ُ ِ ِ ر ِب ا ْ א َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ َ َכ ا ْ ُ ‪ ِ ،‬ا אو ِ‬ ‫ات‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َ َّ َ َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َوا ْ َ ْر ِض َא َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪َ ،‬ر َّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و ِإ ٰ َ ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍه‪َ ،‬و َ א ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍق‪َ ،‬و َوارِ َ‬ ‫ث ُכ ّ ِ َ ْ ء‪َ َ ْ َ ،‬כ ْ َ ْ ٌء‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ُب َ ْ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ْ ُ َ ْ ٍء‪َ ،‬و ُ َ ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ْ ء ُ ِ ٌ ‪َ ،‬و ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َر ِ ٌ ‪ ‬أَ ْ َ‬ ‫ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ ُ ا ْ ُ َ َ ِ ّ ُ ا ْ َ ْ ُد ا ْ ُ َ َ ِّ ُد ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ‬ ‫أَ ْ َ ا ْ َכ ِ ُ ا ْ ُ َ َכ ِّ ُم ا ْ َ ِ ُ ا ْ ُ َ َ ِ ّ ُ ا ْ َכ ِ ُ ا ْ ُ َ َכ ِّ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ُ َ‬ ‫אل‪ ،‬ا َّ ِ ُ ا ْ ِ ِ‬ ‫ِإ ٰ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫אل ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُّ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ْ ٰ ُ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ا ْ َ כ ُ ‪َ ‬وأ ْ َ ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا َّ ُ‬ ‫ِإ ِإ أَ ا כ ِ ا ْ َכ م ا ِائ‬ ‫ا ِ ا ِ ا ِ ‪ ‬وأَ ا‬ ‫ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ٰ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ‬ ‫ا ْ َ ْد َو ُم ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َّو ُل َ ْ َ ُכ ّ ِ أَ َ ٍ َوا ْ ٰ ِ ُ َ ْ َ ُכ ّ ِ‬ ‫‪٨٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ ِ ۪ه وا ْ א ِ‬ ‫َ ٍد ‪ ‬وأَ ْ َ ا َ ِإ ٰ ِإ َّ أَ ْ َ ا َّ ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ُذو ا ْ َ َ אء َوا ْ َ ْ ِ َوا ْ ِכ ْ ِ َאء َوا ْ َ ْ ِ ‪َ ‬وأَ ْ َ‬ ‫ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا َّ ِ ي أَ ْ َ ْ َت ا ْ َ ْ َאء ِ ْ َ ِ ِ ٍ ‪َ ،‬و َ َّ ْر َت َ א‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫אل‪ ،‬وا َ َ ا ْ َ ِ‬ ‫ر َت ِ َ ِ ِ َ ٍ‬ ‫אت ِ َ ا ْ ِ َ اء ‪ ‬أَ ْ َ ا َّ ِ ي‬ ‫َُْ َ‬ ‫َ َْ ْ‬ ‫َ َّ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ َّ ْر َت ُכ َّ َ ٍء َ ْ ِ ا‪َ ،‬و َ َّ َت ُכ َّ َ ٍء َ ِ ا‪َ ،‬و َد َّ َت ُכ َّ َ א‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ ً‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُدو َ َכ َ ْ ِ ا ‪ ‬أ ْ َ ا َّ ي َ ُ ْ َכ َ َ َ ْ َכ َ ِ ٌכ‪َ ،‬و َ ُ َ ازِ ْر َك‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ أَ ْ ِ َك َوزِ ‪َ ،‬و َ َ ُכ ْ َ َכ ُ َ א ِ ٌ َو َ َ ‪ ‬أَ ْ َ ا َّ ي أَ َر ْد َت‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫אن‬ ‫אن َ ْ ً א َ א أَ َر ْد َت‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ َכ َ‬ ‫َ َכ َ‬ ‫אن َ ْ ً َ א َ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ َכ ْ َ َ َכ َ‬ ‫ِ ْ ً א َ א َ َכ ْ َ ‪ ‬أَ ْ َ ا ُ ا َّ ِ ي َ َ ْ ِ َכ َ َכא ٌن‪َ ،‬و َ َ ُ ِ َ ْ ِ َכ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ُ ْ َא ٌن‪َ ،‬و َ َ ِ َכ ُ َ א ٌن َو َ َ א ٌن ‪ ‬أَ ْ َ ا َّ ِ ي أَ ْ َ َ ُכ َّ َ ٍء‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ًدا‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ ُכ ّ ِ َ ْ ء أَ َ ً ا‪َ ،‬و َ َّ ْر َت ُכ َّ َ ْ ء َ ْ ً ا ‪ ‬أَ ْ َ‬ ‫ِت ا َو אم ذا ِ ِ כ‪ ،‬و‬ ‫ا َّ ِ ي‬ ‫ِت ا َ אم כ ِ ِ כ‪ ،‬و‬ ‫َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ودا‪،‬‬ ‫אر َ ْ َ أَ ْ َّ َכ ‪ ‬أَ ْ َ ا َّ ي َ ُ َ ُّ َ َ ُכ َن َ ْ ُ ً‬ ‫ُ ْ رِ ك ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َو َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ُכ َن َ ْ ُ ًدا‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ْ َ َ ُכ َن َ ْ ُ ًدا ‪ ‬أَ ْ َ ا ُ ا َّ ِ ي َ‬ ‫ِ َّ َ َ َכ َ َ א ِ َ َك‪َ ،‬و َ ِ ْ َل َ َכ َ َכא ِ َك‪َ ،‬و َ ِ َّ َ َכ َ َ אرِ َ َכ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫أَ ْ َ ا َّ ِ ي ا ْ َ َ أَ َوا ْ َ َ َع‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َ‬ ‫ث َوا ْ َ َ َع‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ُ ْ َ َ א َ َ َ‬ ‫ِ ُد ُ ِّ ۪ه ‪‬‬

‫‪ َ ُ ‬א َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫‪ َ ُ ‬א َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أ ْ َ َ َכ ‪ُ ‬‬

‫ْ‬

‫َ א أَ َ َّ َ ْ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َכא َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ َع ِא ْ َ ِّ ُ َ א َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ِ ٍ א أَ ْ َ َ َכ‪ ،‬ور ُؤ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وف َ א أَ ْرأَ َ َכ‪َ ،‬و َ ِכ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ א َ َכ ِ ْ َ ِ ٍכ َ א أَ ْ َ َ َכ‪َ ،‬و َ َ ٍاد َ א أَ ْو َ َ َכ‪َ ،‬و َر ِ ٍ‬ ‫‪٨٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫א أَر َ َכ‪ُ ،‬ذو ا ْ ِ‬ ‫אء َوا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وا ْ ِכ ِ‬ ‫ََ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِא ْ َ ْ َ ات َ َ َك‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ا ْ ِ َ ا َ َ ْ‬ ‫ُد ْ א َو َ َ َك ‪ َ ُ ‬א َ َכ َ َ َ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ون ِ َכ‪ ،‬وا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ א د‬ ‫َ َ‬ ‫אد َّ ْ‬ ‫َ ََ َ َ ُ َ َْ‬ ‫َ ُ َ ُّ َو َ ُ َ ُّ َو َ ُ َ ُّ َو َ‬

‫ِ‬ ‫אء َوا ْ َ ْ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ َك‪ ِ َ َ ،‬ا ْ َ َ‬ ‫َ ْ َ َى ِ ِ ْ‬ ‫ِ ِ َ َכ ُכ ُّ َ ْ ِ َכ ‪ َ ُ ‬א َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫אط َو َ ُ َ ُ‬ ‫אد َو َ ُ َ ُ‬ ‫אط َو َ‬ ‫ُ َכ ُ‬

‫َ א َ َכ َ َ ْ َ‬ ‫َ َכ ِ ِ ٍ أَ ْو‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪َ ،‬و َ َ َ‬

‫אد ُع َو َ‬ ‫ُ َא َ ُ َو َ ُ َ َ‬ ‫אرى َو َ ُ َ א َ ُ َو َ ُ َ َ‬ ‫אرى َو َ ُ َ َ‬ ‫אز ُع َو َ ُ َ َ‬ ‫אכ ‪ َ ُ ‬א َ َכ َ ِ ُ َכ ُ َ ٌد‪َ ،‬وأَ ْ َك َر َ ٌ ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ َ ٌ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َُ َُ‬ ‫ٌّ‬ ‫אؤ َك َ ْ ٌ ‪َ ،‬وإ َِر َاد ُ َכ َ ْ ٌم ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َ ْ ُ َכ ُ ْכ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ُ‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬ ‫אت‪ ،‬א ِ‬ ‫א َ َכ א ِ ا ْ ٰ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َر َّاد َ َئ َכ‪َ ،‬و َ ُ َ ّ َل َכ َ א َכ ‪َ ْ ُ ‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا אو ِ‬ ‫وم ِ َ َوا ِ َכ ‪‬‬ ‫ات‪َ ،‬אرِ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ئ ا َّ َ َ אت ‪َ َ ‬כ ا ْ َ ْ ُ َ ْ ً ا َ ُ ُ‬

‫َو َ َכ ا ْ َ ْ ُ َ ْ ً ا َ א ِ ً ا ِ ِ ْ َ ِ َכ ‪َ ‬و َ َכ ا ْ َ ْ ُ َ ْ ً ا ُ َ ازِ ي ُ ْ َ َכ‬ ‫‪َ ‬و َ َכ ا ْ َ ْ ُ َ ْ ً ا َ ِ ُ َ َ رِ َ َ‬ ‫אك ‪َ ‬و َ َכ ا ْ َ ْ ُ َ ْ ً ا َ َ‬ ‫ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ًا َ ْ ِ‬ ‫َ ْ ُכ ّ ِ َ א َو ُ ْכ ً ا َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْכ ُ ُכ ّ ِ َ אכ ٍ ‪ْ َ ‬‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِإ َّ َ َכ‪َ ،‬و َ ُ َ َ َّ ُب ِ ِإ َّ ِإ َ ْ َכ ‪ ً ْ َ ‬ا ُ ْ َ َ ُام ِ ا ْ َ َّو ُل َو ُ ْ َ ْ َ‬ ‫ِ ۪ َد َو ُام ا ْ ٰ ِ ِ ‪ ً ْ َ ‬ا َ َ َ א َ ُ َ َ ُכ ورِ ا ْ َ ْز ِ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َ ا َ ُ أَ ْ َ א ً א‬ ‫ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َ اد َ ً ‪ ً ْ َ ‬ا َ ْ ِ ُ َ ْ ِإ ْ َ אئ ا ْ َ َ َ ُ‪َ ،‬و َ ِ ُ َ َ َ א أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ِכ َא َِכ ا ْ َכ َ ُ ‪ ً ْ َ ‬ا ُ َ ازِ ي َ َ َכ ا ْ َ ِ َ ‪َ ،‬و ُ َ ِאد ُل ُכ ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ا ِ َ ‪ ً ْ َ ‬ا َ ْכ ُ ُ َ َ ْ َכ َ َ ا ُ ُ ‪َ ،‬و َ ْ َ ْ ِ ُق ُכ َّ َ َ ٍاء َ َ ُاؤ ُه ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬‬ ‫ْ ِق ا‬ ‫ا‬ ‫َ ْ ً ا َא ُ ُه ِو ْ ٌ َ א ‪َ ،‬و َא ُ ُ ِو ْ ٌ‬ ‫َ ْ ً َْ‬ ‫ّ َّ‬ ‫‪٨٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ْ َ ْ َك َ ْ ٌ ِ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ ْ ِ ُف أَ َ ٌ ِ َ َ‬ ‫اك َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َق َ א ِ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫ا َ ِ‬ ‫َ ْ ه‪َ ،‬و ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ً‬ ‫ََْ‬ ‫َْ َ‬ ‫َ א َ َ ْ َ ِ َ ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ُ َ א أَ ْ َ َ א ِ ُ ُ ِ ْ َ ْ ُ ‪ ً ْ َ ‬ا َ َ ْ َ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫أَ ْ َ ُب ِإ َ َ ْ َכ ْ ُ ‪َ ،‬و َ أَ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ َك ِ ‪ ً ْ َ ‬ا ُ ِ ُ‬ ‫َِכ ِ َכ ا ْ َ ِ َ ِ ُ ُ رِ ۪ه‪َ ،‬و َ ِ ُ ُ ِ َ ِ ٍ َ ْ َ َ ِ ٍ َ ْ ً ِ ْ َכ ‪ ً ْ َ ‬ا‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ُ ِ َכ ِم َو ْ ِ َכ‪َ ،‬و ُ َ א ِ ُ ِ َّ َ َ ِ َכ ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ َא ُ َ َّ ا ْ ُ ْ َ َ ِ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ َ َ ا ْ ُ َכ َّ م ا ْ ُ َ َّ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ا ْ َ ِب‪ ،‬أَ‬ ‫ِ أَ‬ ‫כא ِכ‪ ،‬و‬ ‫ا ِכ‪ ،‬و אرِ ك‬ ‫ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫أَ ْ َ َ ُّ َ א ِ َכ ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ًة َز ِ‬ ‫اכ َ ً َ َ ُכ ُن َ َ ٌة أَ ْز َכ ِ ْ َ א‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ ْ ِ َ َ ًة َא ِ َ ً‬ ‫ُ َ َّ َ‬ ‫َ َ ُכ ُن َ َ ٌة أَ ْ َ ِ ْ َ א‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ ِ َ َ ًة َرا ِ ً َ َ ُכ ُن َ َ ٌة‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ َ א ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َ َ ًة ُ ْ ِ ِ َو َ ِ ُ‬ ‫אك َ ُ ‪َ ،‬و َ ّ ِ‬ ‫َ َ رِ َ ُאه‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ ْ ِ َ َ ًة ُ ْ ِ َכ َو َ ِ ُ َ َ رِ َ َ‬ ‫َ َ ْ ِ َ َ ًة َ َ ْ َ َ ُ ِإ َّ ِ َ א‪َ ،‬و َ َ َ ى َ ْ َ ُه أَ ْ ً َ َ א ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ‬ ‫َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َ َ ًة ُ َ ِאو ُز رِ ْ َ ا َ َכ‪َ ،‬و َ َّ ِ ُ ا ِّ َ א ُ َ א‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ אئ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ َכ َ א َ َ ْ َ ُ َכ َ א ُ َכ ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِٰ۪‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َ َ ِئ َכ ِ َכ َوأَ ِ ِאئ َכ َوأَ ْ ِ ِאئ َכ َو ُر ُ ِ َכ‬ ‫َو َ َ أ َ َ ًة َ ْ َ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ات ِ َ ِאد َك ِ ْ ِ ِ ّ َכ َو ِإ ْ ِ َכ َوأَ ْ ِ‬ ‫َوأ ْ ِ َא َ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ َ َ َ‬ ‫َذر ْأ َت و ْأ َت ِ أَ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אف‬ ‫ِإ َ א َ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ات ُכ ّ ِ َ ْ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ ََ‬ ‫‪ ً ْ َ ‬ا ُ َ א ُن َ ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫‪ً ْ َ ‬ا َ ْ َ ُ‬

‫‪٨٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِכ ّ ِ‬ ‫َ ْ ِ َכ ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َ َ ًة ُ ِ ُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ة َ א َ َو ُ ْ َ ْ َ َ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ ْ َو َ َ ٰأ َ َ ًة ُ ْ َ ً َ َכ َو َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א ِ ْ َכ ا َ ِ‬ ‫ات‬ ‫ُدو َ َכ‪َ ،‬و ُ ْ ُ َ َ ٰذ َכ َ َ َ ات ُ َ א ُ َ َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ًة ِ َ َ א ِ َ َ ُ ْ ِ َ א َو َ‬ ‫ْ َ َ א‪َ ،‬و َ ِ ُ َ א َ َ ُכ ُ ورِ ا ْ َ َّאم زِ َ َ‬ ‫َ ُ ُّ َ א َ َك ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ أَ َא ِ ِ أَ ْ ِ َ ِ ِ ا َّ ِ َ ا ْ َ َ ُ ِ َ ْ ِ َك‪،‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُْ‬ ‫و‬ ‫َ َ َ َ ِ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ َ َ ِد ِ َכ‪َ ،‬و ُ َ َ َאء َك ِ أَ ْر ِ َכ‪،‬‬ ‫َ َ ََُْ ْ‬ ‫َو ُ َ َ َכ َ َ ِ ِאد َك‪َ ،‬و َ َّ َ ُ ِ َ ا ِ ْ ِ َوا َّ َ ِ َ ْ ِ ا‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ِ َِر َاد ِ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ُ ا ْ َ ِ َ َ ِإ َ ْ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َכ ِإ َ َ َّ ِ َכ ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ‬ ‫َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َ َ ًة َ ْ ِ ُل َ ُ ِ َ א ِ ْ ِ َ ِ َכ َو َכ ا َ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ َכ ِّ ُ ِ َ א َ ُ ُ ا ْ َ ْ َ ِ ْ َ َא َ َ‬ ‫אك َو َ َ ا َכ‪َ ،‬و ُ َ ّ ُ َ َ ْ ِ ُ ا ْ َ َّ ْ‬ ‫َ َ ِائ ِ َك َو َ َ ِائ ِ َك ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ ِ َو َ َ ِ َ َ ًة َ أَ َ َ ِ أَ َّو ِ َ א‪،‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ َ א َ َ ِ َ َ ِ َ א‪َ ،‬و َ ِ َ א َ َ ِ ٰ ِ ِ َ א ‪َ ‬ر ِّب َ ّ ِ َ َ ِ زِ َ َ َ ِ َכ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ א ُدو َ ُ ‪َ ،‬و ْ َء َ َ َאوا َכ َو َ א َ ْ َ ُ َّ ‪َ ،‬و َ َ َد أَ َر َכ َو َ א َ ْ َ ُ َّ‬ ‫َو َ א َ ْ َ ُ َّ ‪ً َ َ ،‬ة ُ َ ِّ ُ ُ ْ ِ ْ َכ ُز ْ َ ‪َ ،‬و َ ُכ ُن َ َכ َو َ ُ ْ رِ ً ‪َ ،‬و ُ َّ ِ َ ً‬ ‫ِ َ َ ِאئ ِ ِ َّ أَ َ ً ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ ٰ َ ا َ ْ ُم َ َ َ ‪ٌ ْ َ ،‬م َ ْ َ ُ َو َכ ْ َ ُ َو َ َّ ْ َ ُ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ َ َت ِ ِ َر ْ َ َ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ َك‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ َכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ َ َّ ْ َ ِ ۪ َ َ ِ َ ِאد َك ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َوأَ َא َ ْ ُ َك ا َّ ِ ي أَ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪َ ،‬و َو َّ ْ َ ُ‬ ‫َ ْ َכ َ ُ َو َ ْ َ َ ْ َכ ِإ َّ ُאه‪ُ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ َ ،‬‬ ‫ِ َ ِّ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْد َ ْ َ ُ ِ ِ ْ َِכ‪َ ،‬وأَ ْر َ ْ َ ُ ِ ُ َ ا َ ِة‬ ‫ْ‬ ‫‪٩٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ‬ ‫אد ِاة أَ ْ َ ِائ َכ‪ ُ ،‬أَ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َز َ َ ُ َ َ َ ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫أَ ْو َ אئ َכ َو ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َو َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َכ َ َ א َ َ أَ ْ َ َك ِإ َ َ ْ َِכ‪ َ ُ َ ،‬א َ َ ًة َ َכ َو َ‬ ‫ِ‬ ‫אرا َ َ ْ َכ‪َ ْ َ ،‬د َ ُאه َ َ ُاه ِإ َ َ א َز َّ ْ َ ُ َو ِإ َ َ א َ َّ ْر َ ُ ‪َ ،‬وأَ َ א َ ُ‬ ‫ا ْ ْכ َ ً‬ ‫َ َ ٰذ ِ َכ َ ُ ُّو َك َو َ ُ ُّو ُه‪َ َ ْ َ َ ،‬م َ َ ِ َ אرِ ً א ِ َ ِ ِ َك‪َ ،‬را ِ א ِ َ ْ ِ َك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אن أَ َ َّ ِ ِאد َك َ َ َ א َ َ ْ َ َ َ ِ أَ ْن َ َ ْ َ َ ‪َ ،‬و َ א‬ ‫אوزِ َك‪َ ،‬و َכ َ‬ ‫َوا ً א ِ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َכ‪ ،‬א ِ ا َذ ِ ً َ א ِ א َ א ِ א َ ِאئ ً א‪ ً ِ َ ،‬א ِ ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫أ َא َذا َ ْ َ َ ْ‬ ‫َ ً‬ ‫ِ َ ا ُّ ُ ِب َ َ َّ ْ ُ ُ ‪َ ،‬و َ ِ ٍ ِ َ ا ْ َ َא َא ا ْ َ ْ ُ ُ ‪ ِ َ ْ ُ ،‬ا ِ َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬

‫ِ‬ ‫ِ َכ‪ً ِ ،‬א أَ َّ َ ِ ِ ِ ْ َכ ِ ‪ ،‬و َ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ٌ َ َْ ُ‬ ‫َ ئ ًا ِ َ ْ َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا ْ َف ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ ك‪ ،‬و‬ ‫َ‬ ‫َ א ٌ ‪ َ ِ َّ َ َ ْ ُ َ ،‬א َ ُ ُد ِ َ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ْ َ َ ُّ َ َ ُ ْ َ َّ‬ ‫ِ َ א َ ُ ُد ِ ۪ َ َ َ ْ أَ ْ َ ِ َ ِ ۪ه ِإ َ ْ َכ ِ ْ َ ْ ِ َك‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َ َ ِ َ א َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َ َכ ِ ُ ْ ا ِ َכ‪ ،‬وا ْ ِ‬ ‫۪‬ ‫َ‬ ‫ٰ َا‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ َ א َ ُ َכ أ ْن َ ُ َّ ِ َ َ َ ْ َّ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אل ِ ۪ ًّא ِ رِ ْ ا ِ َכ‪ ،‬و َ َ د ِ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ِم َ ِ ً א أَ َ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ً ا َّ א َ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ ا ْ ُ َ َ ِّ ُ َ‬ ‫ون َ َכ ْ َ אد َك‪َ ّ ِ َ ،‬وإ ِْن َ ْ أُ َ ّ ْم َ א َ َّ ُ ُه َ‬ ‫ا אِ ِ‬ ‫אت َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ ِ َ َك َو َ ْ ا ْ َ ْ َ ِاد َوا ْ َ ْ َ ِاد َوا ْ َ ْ ِאه‬ ‫َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اب ا َّ ِ أَ َ َت أَ ْن ُ ْ َ ِ ْ َ א‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ِإ َ َכ‬ ‫َ ْ َכ‪َ ،‬وأَ َ ُ َכ ِ َ ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ َ א َ َ ْ ُب أَ َ ٌ ِ ْ َכ ِإ َّ ِא َّ َ ُّ ِب ِ ۪ ‪ ُ ،‬أَ ْ ْ ُ ٰذ ِ َכ ِא ْ ِ َא َ ِ ِإ َ َכ‪،‬‬ ‫َّ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َوا َّ َ ُّ ِ َوا ْ ْ َכא َ َ َכ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ا َّ ِّ َِכ‪َ ،‬وا ّ َ ِ َ א ْ َ َك‪َ ،‬و َ َّ ْ ُ ُ‬

‫ِ ْ َכ‬

‫ِ َ ِאئ َכ ا َّ ِ ي َ َّ َ א َ ِ ُ َ َ ِ َرا ِ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ َכ َ ْ َ َ َ ا ْ َ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ً َو َ َ ُّ ً א َو َ َ ُّ ًذا‬ ‫ا َّ ِ ا ْ אئ ا ْ َ ِ ا ْ َ אئ ا ْ ُ ْ َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪٩١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َ َ ُّ ًذا‪َ َ ِ ً ِ َ ْ ُ َ ،‬כ ُّ ِ ا ْ ُ َ َכ ِّ ِ َ ‪َ ،‬و َ ُ َ َ א ِ ً א ِ َ ا َّ ِ ا ْ ُ ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ‬ ‫ُ َ َ ِّ ًא ِ َ َ א َ ِ ا َّ א ِ ِ َ ‪َ ،‬وأَ َא َ ْ ُ أَ َ ُّ ا ْ َ َ ِّ َ ‪َ ،‬وأَ َذ ُّل ا ْ َ َذ ِّ َ ‪َ ،‬و ِ ْ ُ‬ ‫ا َّ َّر ِة أَ ْو ُدو َ َ א ‪ َ ‬א َ ْ َ ُ َ א ِ ُ ا ْ ُ ِ ِئ َ ‪َ ،‬و َ ُ َא ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُء‬ ‫َو َא َ ْ َ ُ ُّ ِ َ א َ ا ْ َ א ِ َ َو َ َ َ َّ ُ ِ ْ َאرِ ا ْ َ א ئ َ ‪ ،‬أ َא ا ْ ُ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ ِ ُف ا ْ َ א ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ ِ ُف ا ْ َ א ِ ‪ ،‬أَ َא ا َّ ِ ي أَ ْ َ َم َ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ َ ِ‬ ‫אر َز َك‪،‬‬ ‫ُ ْ َ ِ ئًא‪ ،‬أَ َא ا َّ ِ ي َ َ َ‬ ‫אك ُ َ َ ّ ً ا‪ ،‬أ َא ا َّ ي ا ْ َ ْ َ א ْ َ אد َك َو َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد َك َوأَ ِ َ َכ‪ ،‬أَ َא ا َّ ِ ي َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َכ َو َ ْ َ َ ْ‬ ‫אب َ َ‬ ‫أَ َא ا َّ ي َ َ‬ ‫َ َ ْ ِ ۪ ‪ ،‬أ َ َא ا ْ َ ِ ِ ِ ۪ ‪ ،‬أ َ َא ا ْ َ ِ ُ ا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‪ ،‬أَ َא‬ ‫َ ْ َ َכ‪ ،‬أَ َא ا ْ َ א َ‬ ‫ََ‬ ‫ُ ْ َ ُ َ َّ‬ ‫ا َّ ِ ُ ا ْ ِ‬ ‫אء‪ِ َ ِ ،‬אه َ ِ ا ْ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َכ َو ِ َ ِ ا ْ َ َ َ ُ ِ َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ِّ َ ِ ا ْ َ ْ َت ِ ْ َ ِ َّ ِ َכ َو َ ِ ا ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ َכ‪َ ْ َ ِّ َ ِ ،‬و َ ْ َ‬ ‫َא َ َ ُ ِ َא َ ِ َכ َو َ ْ ِ َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ ا َ َ ُ ِ ُ َ ا َ ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫و ُ ْ َ אدا َ ِ אدا ِ َכ‪ِ ِ ْ َ َ ،‬‬ ‫ُ َ َ ُ ُ َ َ‬ ‫ٰ َ ا ِ َ א َ َ َ َّ ُ ِ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ َر ِإ َ ْ َכ ُ َ َ ِّ ً ‪َ ،‬و َ א َذ ِא ْ ِ ْ َ אرِ َك َ ِאئ ً א ‪َ ‬و َ َ َّ ِ ِ َ א َ َ َ َّ ِ ۪ أَ ْ َ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ َכ َوا ُّ ْ َ َ َ ْ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َכא َ ْ َכ ‪َ ‬و َ َ َّ ْ ِ َ א َ َ َ َّ ُ ِ َ ْ‬ ‫َو َ ِ َ ْ ِ َك‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِ َذا ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َ א ِ َ ْ َ א ِ َכ ‪َ ‬و َ‬ ‫ِכ‪ ،‬و َ ِّ ي َ رِ ي ِ‬ ‫ُ َا ِ ْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ود َك‪َ ،‬و ُ َ َאو َز ِة‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َْ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج َ ْ َ َ َ ِ َ َ א‬ ‫أَ ْ َכא َכ ‪َ ‬و َ َ ْ َ ْ رِ ْ ِ ِ ْ َ ئ َכ َ ا ْ ْ َر َ‬ ‫َْ‬ ‫ِ ْ َ ُه‪َ ،‬و َ َ ْ ْכ َכ ِ ُ ُ ِل ِ ْ َ ِ ۪ ِ ‪َ ‬و َ ِ ْ ِ ِ ْ َر ْ َ ِة ا ْ َא ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِ َ ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ ْ َ ا ْ َ ْ ُ و َ ‪َ ‬و ُ ْ ِ َ ْ ِ ِإ َ َ א ا ْ َ ْ َ ْ َ‬ ‫‪٩٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ْ َت ِ ِ ا ْ ُ َ َ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ْ َت ِ ِ ا ْ ُ َ َ ِאو ِ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ّ ِ ْ َכ‪ ،‬و ُّ ِ‬ ‫وأَ ِ ْ ِ ِ א א ِ ُ ِ‬ ‫َ ْ َכ‪َ ،‬و َ ُ ُل َ ْ َو َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ ُ‬ ‫َّ ُ َ‬ ‫א أُ ِאو ُل َ َ َכ ‪ ‬و ِ ْ ِ‬ ‫א ِ َכ ا ْ َ ِ‬ ‫ات ِإ َ ْ َכ‪َ ،‬وا ْ ُ َ א َ َ َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫ُ أَ َت‪ ،‬وا ْ َ א َ ِ א َ א أَرد َت ‪ ‬و َ َ ْ ِ‬ ‫ِإ א ِ‬ ‫َ َ َ َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ْ َ ْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُ َ ا ْ ُ ْ َ ّ َ ِ َ א أَ ْو َ ْ َت ‪َ ‬و َ ُ ْ ْכ َ َ َ ْ‬ ‫ِ ْ ِ َכ ‪ ‬و َ ُ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ا ْ ُ ْ َ ِ َ‬ ‫ُ ْ ُכ َ ا ْ ُ َ َ ِّ َ َ‬ ‫َ َّْ‬ ‫ِ ِ َכ ‪ ‬و َ ِ ِ ِ‬ ‫ات ا ْ ِ َ ِ ‪ ‬و َ ِّ ِ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ْ ََ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ْ َََ‬ ‫ا ْ ْ َ ى ‪َ ‬وأَ ِ ِ ِ ْ أَ ْ ِ ا ْ ِ ْ َ ِء ‪َ ‬و ُ ْ َ ِ َو َ َ َ ُ ٍّو ُ ِ ُّ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫اض َ ْ َ‬ ‫َو َ ً ى ُ ِ ُ ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ ٍ ُ ْ ِ ُ ِ ‪َ ‬و َ ُ ْ ِ ْض َ ِ ّ ِإ ْ َ َ‬ ‫ِכ ‪ ‬و َ ُ ْ ِ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ כ‪ِ َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َُْ َْ َ َ َ َ‬ ‫َْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ َ َ َّ‬ ‫ط ِ ْ َر ْ َ ِ َכ ‪َ ‬و َ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ َ א َ َא َ َ ِ ِ ۪ ‪ َ ِ ِ َ َ َ َ ،‬א‬ ‫اْ ُ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ ِّ ُ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َכ ‪َ ‬و َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ك إِر אل‬ ‫َّ‬ ‫ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪َ ،‬و َ َ א َ َ َِכ ِإ َ ْ ‪َ ،‬و َ ِإ َא َ َ َ ُ ‪َ ‬و َ َ ْ م ِ َر ْ َ َ ْ َ َ َ ْ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ رِ َ א َ َכ‪َ ،‬و َ ِ ا ْ َ َ َ َ َ ْ ا ْ ْ ُي ْ ْ َك ‪ َ ِ ْ ُ ْ َ ‬ي ْ‬ ‫ْ َ ِ ا ْ ِد ‪ ،‬وو َ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و َز َّ ِ ا ْ ْ ورِ ‪ ،‬وور َ ِ‬ ‫ََُ ّ َ َ َ ْ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫ََُّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫אت ِ ِ َك و ِإ ِאئ َכ ‪ ‬و ِّ ْ ِ‬ ‫ا ْ א ِ ِכ ‪ ‬و א ِ ِ ِ א ا َ َ ِ ۪ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ْ َ ْ‬ ‫َ א ِ َ َ ْ ُ ِ َ ِ ۪ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ َ َ ِ ‪َ ،‬و َر ِ َ َ ْ ُ ‪ ً ِ َ ُ َ ْ َ َ َ ،‬ا‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ًا ‪ ‬و َ ِ ْ ِ‬ ‫َ َق ا ْ ِ ْ َ ِع א ِ ُ ا ْ َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ َّ ُ ْ‬ ‫َو َ َ َّ ْ َ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫אت ‪ ‬وأَ ِ‬ ‫َ ِאئ ِ ا َِئ ِ‬ ‫ِא ْ َכ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫ا ِ ز ِد אر‬ ‫َو َ ْ َ ُ‬ ‫َ ْ ْ َِْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ‬ ‫َّ ّ‬ ‫ََ‬ ‫‪٩٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت ‪َ ‬و َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ א َ أُ ْدرِ ُכ ُ ِإ َّ َِכ َ َّ א َ‬ ‫َو َ َ ا ِ ا ْ َ ْ َ‬ ‫ُ ِ َכ َ ِ ّ َ ُه ‪َ ‬وا ْ َ ْع ِ ْ َ ْ ِ ُ َّ ُد ْ א َد ِ ٍ َ ْ َ َ َّ א ِ ْ َ َك‪،‬‬ ‫ً َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُْ‬ ‫و َ ُّ ِ ا ِ َ ِ‬ ‫אء ا ْ ِ َ ِ ِإ َ َכ‪ ،‬و ُ ْ ِ ُ ِ ا َ ِب ِ ْ َכ ‪ ‬و َز ِ ِ‬ ‫َ ُ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ُّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ً ُْ ِ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ا َّ َ ُّ َد ِ ُ َא َ א َכ ِא َّ ْ ِ َوا َّ َ אرِ ‪َ ‬و َ ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ِ َ ْ ُر ُכ ِب َ َ אرِ ِ َכ‪َ ،‬و َ ُ ُّכ ِ ِ ْ أَ ْ ِ ا ْ َ َ ِאئ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ِ ا ْ ِ ِ دَ ِ ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ‪َ ‬وأَ ْذ ِ ْ َ ِ ّ َد َر َن ا ْ َ َא َא‪،‬‬ ‫َو َ ْ َ َّ َ ْ َ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫و ِِْ ِ ِ ِ‬ ‫אل َ א ِ َ ِ َכ‪َ ،‬و َر ِ ّد ِ رِ َد َاء ُ َ א َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ ِّ ْ ِ َ َ ا ِ َ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ ْ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َא ِ َ َ َّي َ ْ َ َכ َو َ ْ َ َכ ‪َ ‬وأَ ِّ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ َכ َو َ ْ ِ ِ َك‬ ‫ْ‬ ‫‪َ ‬وأَ ِ ِ ّ َ َ َ א ِ ِ ا ِ ّ َّ ِ َو َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ِل َو ُ ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ‬ ‫ّ‬ ‫ون ِ َכ و ُ ِ َכ‪ ،‬و َ ُ ْ ِ ِ م َ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ْ َ‬ ‫َכ ْ ِإ َ َ ْ َو ُ َّ ُد َ َ ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ ْي أَ ْو ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ ِ ِذ ْכ َ َك‪َ ،‬و َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ّ ُ ْכ َك‪ ْ ،‬أَ ْ ِ ِ ِ ِ أَ ِ‬ ‫ال ا َّ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ِت‬ ‫َ‬ ‫ُْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ َ ِ ٰ َ ِئ َכ ‪َ ‬وأَ ْوزِ ْ ِ أَ ْن أُ ْ ِ َ َ َכ ِ َ א أَ ْو َ َ ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ِ َف‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ َ א أَ ْ َ ْ َ ُ ِإ َ ‪َ ‬وا ْ َ ْ َر ْ ِ ِإ َ َכ َ ْ َق َر ْ ِ ا ا ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ي‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אك َ ْ َق َ ْ ا ْ َ א َ ‪َ ‬و َ َ ْ ُ ْ‬ ‫ْ َ َ א َ ِإ َ ْ َכ ‪َ ‬و َ‬ ‫ِإ َّ َ‬ ‫ُ ْ ِ ْכ ِ ِ َ א أَ ْ َ ْ ُ ُ ِإ َ َכ ‪َ ‬و َ َ ْ ْ ِ ِ َ א َ ْ َ ِ ِ ا ْ ُ َ א ِ ِ َ َ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ِّ َ َכ ُ ْ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ أَ َّن ا ْ ُ َّ َ َ َכ‪َ ،‬وأَ َّ َכ أَ ْو َ ِא ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُد‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن‪َ ،‬وأَ ْ َ أَ ْ ُ ا َّ ْ َ ى َوأَ ْ ُ ا ْ َ ْ َ ة‪َ ،‬وأَ َّ َכ ِ َ ْن َ ْ ُ َ أَ ْو َ‬ ‫ِא ْ ِ ْ َ‬ ‫ِ ْ َכ ِ َ ْن ُ א ِ ‪ ،‬وأَ َّ َכ ِ َ ْن َ أَ ْ ب ِ ْ َכ ِإ َ أَ ْن ُ ْ ِ ‪ِ ِ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َُ َ ُ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪٩٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ َ ٰأ ِ‬ ‫א ًة َ ِ ً َ ْ ِ ِ א أُرِ ُ ‪ ،‬و َ ُ ُ ِ א أُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ُ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُّ ْ َ ْ‬ ‫ََ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ْכ ه‪ ،‬و َ أَر َ ِכ א َ َ ْ ‪ ،‬وأَ ِ ِ ِ‬ ‫َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ْ‬ ‫َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُر ُه َ ْ َ َ ْ‬ ‫َو َ ْ َ ِ ِ ۪ ‪َ ،‬و َذ ِّ ْ ِ َ َ َ َ ْ َכ‪َ ،‬وأَ ِ َّ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ ِ ِإ َذا‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِאد َك‪ ،‬وأَ ْ ِ ِ‬ ‫ت ِכ‪ ،‬وار ِ‬ ‫َ ِ ِ ّ ‪ ،‬وزِ د ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َّ ْ ُ َ ٌّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِإ َ َכ َ א َ ً و َ ْ ا‪ ،‬وأَ ِ ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َ א َ ا ْ َ ْ َ اء‪َ ،‬و ْ ُ ُ ل ا ْ َ َ ء‪َ ،‬و َ‬ ‫َ ً َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ُّ ّ ِل وا ْ ِ‬ ‫אء‪َ ،‬و َ َ َّ ْ ِ ِ َ א ا َّ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ّ ِ َ א َ َ َ َّ ُ ِ ِ ا ْ َ ِאد ُر‬ ‫َ ََ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ا ْ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ‪َ ،‬وا ْ ٰ ِ ُ َ َ ا ْ َ ِ ِة َ ْ َ أَ َא ُ ُ ‪َ ،‬و ِإ َذا أَ َر ْد َت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ٍم ِ ً أَو ء َ ِ ِ ِ א ِ ا ًذا َِכ‪ ،‬و ِإ َذا َ ُ ِ ِ َ אم َ ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ْ َْ ْ ُ ً َ ّ‬ ‫ْ ْ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ‬ ‫אك َ َ ُ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُ ِ ٰأ ِ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ أَ َو ِائ َ ِ َ ِ َכ‬ ‫ِ ُد ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ َوا ِ ِ َ א‪َ ،‬و َ ِ َ َ ِائ ِ َك ِ َ َ ِاد ِ َ א‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ْد ِ َ ًّ ا َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ً َ ْ ُ َ َא‬ ‫َو َ َ ْ َ ْ ِ َ אرِ َ َ ْ َ ُ ِ َ א َ َ אئ ‪َ ،‬و َ َ ُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ رِ ي‪َ ،‬و َ َ َ ً ُ ْ َ ُ ْ أ ْ َ א َ َכא ‪َ ،‬و َ َ ُ ْ َر ْو َ ً أ ْ ُ‬ ‫ِ َ א‪َ ،‬و َ ِ َ ً أَ ْو َ ُ ُدو َ َ א ‪َ ‬وا ْ َ ْ َ ِ ِ َو ِ ِ َك‪َ ،‬و َ َ رِ ي‬ ‫َْ‬ ‫َ ِ ِ ِ َא ِ‬ ‫ِ ْ ِإ ْ َ ارِ َك َو ِإ ْ َ ارِ َك‪َ ،‬و َر ْ ِ ِ ِ و ِة ٰأ א ِכ‪ ،‬وا‬ ‫َ‬ ‫َْ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َ َכ‪ ،‬و ِإ ْ َ ِ‬ ‫ال‬ ‫אد ِ َכ‪َ ،‬و َ َ ُّ ِدي ِא َّ َ ُّ َ َכ‪َ ،‬و َ َ ُّ دي ِ ُ ُכ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫אك ر َ ِ ِ‬ ‫אك ِ ِ כ ِ‬ ‫َ ِائ ِ‬ ‫אر ِ ِ َّ א‬ ‫אز َ ِ ِإ َّ َ‬ ‫َِכ‪َ ،‬و ُ َ َ‬ ‫ْ َאرِ َك‪َ ،‬و ِإ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ا َِכ ‪ ‬و َ َ َ ر ِ ِ ُ ْ א ِ א ِ א‪ ،‬و َ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫أَ ْ ُ َ א ْ َ‬ ‫َ ً َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ א ِ א َ َّ ِ ٍ ؛ َو َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ً ِ َ ِ ا َّ َ َ ‪َ ،‬و َ َ َכא ً ِ َ ِ ا ْ َ ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ْ ُכ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْل ِ‬ ‫َو َ ْ َ ً َ ْ َ َ ؛ َو َ َ ْ ُכ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َא‬

‫‪٩٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ْ ً א‪َ ،‬و َ َ َّ ِ ْ ِ ُ ُ ًوا‬ ‫ِ َ ْ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ ُ ْ َ ِ ًא ِإ َّ‬ ‫َو َ َ َو َة َر ْ َ ِ َכ َو َر ْو ِ َכ‬

‫َ ِ ي‪ ،‬و َ ُ َ ِ ِ ا א‪ ،‬و َ ُ ِّ ْل ِ‬ ‫َ‬ ‫ّْ َ ْ ً َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ ًّא َ َכ‪َ ،‬و َ ُ َّ ِ ً א ِإ َّ‬ ‫ِא ْ ِ ْ ِ َ ِאم َ َכ ‪َ ‬وأَ ْو ِ ْ ِ َ َد َ ْ ِ َك‬ ‫ْ‬ ‫َ ا ْ َ ا ِغ ِ א ُ ِ‬ ‫ور א ِ َכ و ِ َ ِ ِ َכ‪ ،‬وأَ ِذ ْ ِ‬ ‫ِ ٍ ِ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ َכ وا ْ ِ ِ ِאد ِ א ِ ُ َ َ َכ و ِ ْ َ َك‪ ،‬وأَ ْ ِ ْ ِ ِ َ ٍ ِ‬ ‫َ َْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ِ َرا ِ َ ً َو َכ ِ َ َ א ِ ٍة‪َ ،‬وأَ ِ ْ ِ َ َ א َ َכ‪،‬‬ ‫ُ ُ َ א َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ ِّ ْ ِ ِ ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ َ ْ َ ً َ ُ ً א‪ َ َ َ ِ ُ َ ،‬א ُذ ُ ًא َ ِ ًة‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ َכ ِ ًة‪َ ،‬و َ َ َ ْر َ َ َ א َ َ ِ ً َو َ َ ِ ًة‪َ ،‬وا ْ َ ِع ا ْ ِ َّ ِ ْ َ ْ رِ ي‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ،‬و ُכ ْ ِ َכ َ א َ ُכ ُن‬ ‫ِ א ِ ِ ‪ ،‬و ِّ ِ‬ ‫אن ِ ْ ٍق ِ‬ ‫ِ ْ َ َ ا ْ ُ َّ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ِ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫‪،‬و א ِ‬ ‫ا ْ َא ِ ِ ‪ ،‬و ِذ ْכ ا َא ِ א ِ ا ْ ٰ ِ ِ ‪ ،‬و ِ‬ ‫غ ِ ِכ‬ ‫ً‬ ‫َ َ َ ّ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ‬ ‫َ َ ً‬ ‫اِ‬ ‫ِכ ِإ َ ‪،‬‬ ‫َכ ا َ א ِ َ א َ َ َّي‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ َ ِائ ِ ك ي‪ ،‬و כ ِائ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ‬ ‫و ِאور ِ ا ْ َ ْ ِ ِ أَو ِ ِאئ َכ ِ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אن ا َّ ِ َز َّ ْ َ َ א ِ َ ْ ِ ِאئ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ْ َ‬ ‫َ َ ْ َ‬ ‫אت ا ْ َّ ِة ِ َ ِ ِאئ َכ ‪ ‬وا ْ ِ‬ ‫و ِّ ْ ِ َ ِائ َ ِ ِ َכ ِ ا ْ َ א ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ َ َك ِ ً ٰأ ِوي ِإ َ ِ ْ ِئ ًّא‪ ،‬و َא ً أَ َ ُؤ א وأَ َ ًא ‪ ‬و َ ُ َ א ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫َ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ‬ ‫ِ َ َ ِאئ ِ ا ْ َ ِائ ِ ‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ ْכ ِ َ ْ َم ُ َ ا َّ ِائ ‪َ ‬وأَزِ ْل َ ِ ّ ُכ َّ َ ٍّכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫و ُ ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ِ ا ْ ِّ َ ِ ً א ِ ُכ ّ ِ ر ٍ ‪ ‬وأَ ِ ْل ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َْ َ ْ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אن ِ ْ ِإ ْ َ א ِ َכ ‪‬‬ ‫ا ْ َ َ ا ِ ِ ِ ْ َ َ ا ِ َכ‪َ ،‬و َو ِّ ْ َ َ ُ ُ َ‬ ‫ظ اْ ِ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ ْ ِ َوا ِ ً א ِ َ א ِ ْ َ َك‪َ ،‬و َ ّ ُ ْ َ ْ ِ ً א َ א ُ َ َ َכ ‪‬‬ ‫‪٩٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َوا ْ‬ ‫اْ ُ ُ‬

‫َْ‬ ‫ِل‬

‫ِ ِْ‬

‫ِ א َ ِ ُ ِ۪‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫َא َ َ َכ ‪َ ‬وا ْ َ ْ‬ ‫َوا َّ َ َ َوا ُّ َ ْ ِ َ َ‬

‫َوا ِّ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُ َא ْ َ ْ‬ ‫‪َ ‬و ُ ْ َو ْ ِ‬ ‫اِْ ِ‬ ‫אس َ א ِ ْ َ‬ ‫َ‬

‫َ א َّ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْب َ ْ ِ ِ ْ َ ُذ ُ ِل‬ ‫אف َوا َّ َ َ َوا ْ ُ َ א َ א َة‬ ‫ِ ا ْ ِ َ َوا ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ א ِ َ ‪َ ‬و َ ُ ْ ِ ْ َ َ َא ِ َ א‬ ‫َ‬ ‫ُ ِ ِ א ِ ُض ِ ِ َ َ ِ‬ ‫אت ِ ْ َ ِ َכ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َْ‬ ‫ِإ َ أَ َ ٍ ِ َ ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ،‬و ِد ِ َ ِ‬

‫ِ ِ כ‪ ،‬و‬ ‫َ َ َ َ َْ‬ ‫َ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ ‪ ‬و َ َ ْ ِ ِ َّא ِ ِ‬ ‫ِ ا‪ ،‬و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ ً َ َ َُْ‬ ‫َ َ َ ْ ِ ِכ َא َِכ َ ً ا َو َ ِ ً ا ‪َ ‬و ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ أَ ْ َ ُ ِ َ א َ ً‬ ‫َِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب َ ْ َ ِ َכ َو َر ْ َ ِ َכ َو َر ْأ َ ِ َכ َورِ ْز ِ َכ‬ ‫ِ َ א‪َ ،‬وا ْ َ ْ‬ ‫أَ ْ َ َ‬ ‫ا ْ َ ا ِ ِ ‪ِ ،‬إ ِّ ِإ َ َכ ِ َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬وأَ ْ ِ ِ ِإ א כ ِإ כ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא ِ ُ ُ ِ ي ِ ا ْ َ ِّ َوا ْ ُ ْ ِة ا ْ َ َ َאء َو ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وا َّ َ ُم َ َ ِ َو َ َ ِ أَ َ َ ا ْ ٰ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫ا‬ ‫ا כِ‬ ‫َْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ‬

‫)‪(٤‬‬

‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ אئ َכ َא اَ ُ ‪َ ‬א َر ْ ٰ ُ‬ ‫َא َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِכ ‪َ ‬א َ ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫אن‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫)‪(٤‬‬

‫ز‬

‫ا א‬

‫ا‬

‫‪)‬‬

‫ا‬

‫‪٩٧‬‬

‫‪َ ‬א َر ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َא ُ ِ ‪َ ‬א َכ ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪١‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ّ ْ َא َ َّ‬

‫اب(‪.‬‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ِّ َ ا َّ َ‬ ‫אدات ‪َ ‬א ُ ِ َ ا َّ َ َ ات ‪َ ‬א َو َّ ا ْ َ َ َאت ‪َ ‬א َر َ‬ ‫אت ‪ ‬א دا ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫אت ‪ ‬א َ א ِ ا ْ َ ِ َئ ِ‬ ‫אت ‪ ‬א ِ ا ْ َכ ِ‬ ‫ا َّ ر ِ‬ ‫אت ‪‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ََ‬ ‫ِ‬ ‫ات ‪ ‬א ِ ا ْ ُ و َ ِت ‪ ‬א א ِ ا ِ ِ وا ْ َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אت ‪‬‬ ‫َ َ َ ّ ّ َ‬ ‫َ ُْ َ َ ْ‬ ‫َא َ א َ ا ْ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ا אرِ ‪٢‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫א َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬א َ ا א ِ ِ ‪ ‬א َ ا ْ ِ‬ ‫אכ ِ َ ‪ ‬א‬ ‫َ ْ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ َ‬ ‫َ ََْ‬ ‫َ َْ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ ‪ ‬א َ ا َّ ِ‬ ‫اכ ِ َ ‪َ ‬א َ ا ْ َ ارِ ِ َ ‪َ ‬א َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫َא َ ا ازِ ِ َ ‪َ ‬א َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ َّ‬ ‫ا אرِ ‪٣‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫אل ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ ُ ْ ُכ َوا ْ َ َ ُل ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ ُ ْ َر ُة‬ ‫َא َ ْ َ ُ ا ْ ِ ُّ َوا ْ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َכ َ ُ‬ ‫אل ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ا ْ َכ ِ ُ ا ْ ُ َ َ אل ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ُ ا ْ َ אل ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ِ ُ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫ُ َ َ ِ ُ اْ ِ َ ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ْ َ ُه ُ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫אب ا ِ ّ َ َאل ‪‬‬ ‫اب ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ْ َ ُه أُ ُّم ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ا َّ َ ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ا َّ َ َ‬ ‫ا אرِ ‪٤‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ َّא ُن ‪َ ‬א َ َّא ُن ‪َ ‬א َد َّא ُن ‪َ ‬א ُ ْ ا ُن ‪َ ‬א ُ َ א ُن ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אن ‪ ‬א َذا ا ْ َ ِ‬ ‫א ُن ‪ ‬א َ א ُن ‪ ‬א َذا ا ْ ِ وا ْ ِ‬ ‫אن ‪‬‬ ‫َא ُ ْ َא ُن ‪َ ‬א ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ َ ََ‬ ‫ا אرِ ‪٥‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא َ ْ َ َ ا َ َ ُכ ُّ َ ٍء ِ َ َ َ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ِ ا ْ َ ْ َ ُכ ُّ َ ٍء ِ ُ ْ َر ِ ۪ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َذ َّل ُכ ُّ َ ٍء ِ َّ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ُכ ُّ َ ء َ ْ َ ‪َ ‬א َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫אد ُכ ُّ َ ٍء ِ ُ ْ َכ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َد‬ ‫ان ُכ ُّ َ ء ِ ْ َ َ א َ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ِ‬ ‫َ‬ ‫اْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪٩٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ات ِ َ ْ ِ ۪ه ‪َ ‬א َ ِ‬ ‫َא َ ْ َ א َ ِ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ْ َ َ ْ َ ِ ي َ َ أَ ْ ِ َ ْ َ َכ ِ ۪ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫اْ ََ َ َ‬

‫אل ِ ْ َ ْ ِ ۪ ‪‬‬ ‫ا ْ َ َّ ِ ا ْ ِ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ َّ ت ا ْ َ ْر ُض ِ ِ ْذ ‪َ ‬א َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫َא َ א ِ ا ْ َ َא َא ‪َ ‬א َכא ِ َ ا ْ َ َא ‪َ ‬א ُ ْ َ َ ا َ א َא ‪َ ‬א ُ ْ ِ َل‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ َ َא َא ‪َ ‬א َوا ِ َ ا ْ َ َ ا َא ‪َ ‬א َرازِ َق ا ْ ا َא ‪َ ‬א َ א ِ ا ْ َ َא َא ‪‬‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אرى ‪‬‬ ‫َא َ א َ ا َّ َכא َא ‪َ ‬א َא َ ا َّ َ ا َא ‪َ ‬א ُ ْ َ ا ْ ُ َ َ‬ ‫ا אرِ ‪٧‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫אء ‪ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ وا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َذا‬ ‫َא َذا ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َאء ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ‬ ‫َ ََ‬ ‫َ‬ ‫אء ‪ ‬א َذا ا ْ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫אء ‪ ‬א َذا ا ْ ْ ِ وا ِ َ ِ‬ ‫ا ْ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ ّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ َ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ َوا ْ ٰ َ ِء ‪‬‬ ‫َوا ْ َ َ אء ‪َ ‬א َذا ا ْ َّ ة َوا ْ َ َ אء ‪َ ‬א َذا ا ْ ُ د َوا َّ ْ َ‬ ‫ا אرِ ‪٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َوأ ْ ُ َכ ِ ْ َ אئ َכ َא َ א ُ ‪َ ‬א َدا ُ ‪َ ‬א َא ُ ‪َ ‬א َ א ُ ‪َ ‬א َرا ُ‬ ‫‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َوا ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٩‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ٍع ‪ ‬א َ א ِ َ ُכ ّ ِ ْ ُ ٍق ‪ ‬א رازِ َق ُכ ّ ِ ُز ٍ‬ ‫وق ‪‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َא َ א َ ُכ ّ ِ َ ْ‬ ‫َْ‬ ‫وب ‪َ ‬א َ אرِ َج ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍم ‪‬‬ ‫َא َ א ِ َכ ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍك ‪َ ‬א َכא ِ َ ُכ ّ ِ َ ْכ ٍ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ٍم ‪ ‬א َא ِ ُכ ّ ِ ْ ُ ٍ‬ ‫ول ‪َ ‬א َ א ِ ُכ ّ ِ َ ْ ٍب ‪‬‬ ‫َא َرا َ ُכ ّ ِ َ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َא َ ْ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍم ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪١٠‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫‪٩٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫א َّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫و َِ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ْ َ ُכ‬

‫ر ِאئ ِ ْ َ ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ ْ َ ِ ‪َ ‬א َو ِ ِّ ِ ْ َ‬ ‫ا ْ ِ َ אرِ ي ‪َ ‬א َ ْ َ ِئ‬

‫ِ ْ َ ِ َّ ِ ‪َ ‬א‬ ‫‪َ ‬א َ א ِ ِ ِ ْ َ‬ ‫َ ِ ‪َ ‬א ِ َ א ِ ِ ْ َ‬ ‫ِ ْ َ َ ِ ‪ ‬אدِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬

‫‪ ‬א ِِ‬ ‫َِْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ ِ ‪ ‬א َכא ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ ْ َ ا ْ ِ ارِ ي ‪‬‬ ‫َ‬

‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א ِ ِ‬ ‫‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َْ ََْ‬ ‫ا אرِ ‪١١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫אف‬ ‫אر ا ْ ُ ُ ِب ‪َ ‬א َכ َّ َ‬ ‫אر ا ُّ ُ ِب ‪َ ‬א َ َّ َ‬ ‫َא َ َّ َم ا ْ ُ ُ ِب ‪َ ‬א َ َّ َ‬ ‫وب ‪َ ‬א ُ َ ِّ َ ا ْ ُ ُ ِب ‪َ ‬א ُ َ ِّ َ ا ْ ُ ُ ِب ‪َ ‬א ُ َ ِّ َر ا ْ ُ ُ ِب ‪‬‬ ‫ا ْ ُכ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َא َ ِ َ ا ْ ُ ُ ِب ‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ ُ ُ ِب ‪َ ‬א أَ ِ َ ا ْ ُ ُ ِب ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪١٢‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َو ِכ ُ ‪َ ‬א َכ ِ ُ ‪‬‬ ‫َא َد ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُכ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪١٣‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َא َد ِ َ ا ْ ُ َ َ ِّ ِ َ ‪َ ‬א ِ َ َ‬ ‫אث ا ْ ُ ْ َ َ ‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ ُ ْ َ ْ ِ َ‬ ‫אر ا ْ ُ ْ َ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ا ْ َ א ِ َ ‪َ ‬א َ א ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫‪َ ‬א َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫אכ ِ ‪َ ‬א أَ ِ َ ا ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َא أ َ َ َ‬ ‫אن ا ْ َ אئ َ ‪َ ‬א َرا َ ا ْ َ َ‬ ‫َא ُ ِ َ َد ْ َ ِة ا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ا אرِ ‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אن ‪ ‬א َذا ا ْ َ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫אن ‪ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ وا ْ ِ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َא َذا ا ْ ُ د َوا ْ ِ ْ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َذا ا ْ ُ ْ س َوا ُّ ْ َ אن ‪َ ‬א َذا ا ْ ْכ َ َوا ْ َ َ אن ‪َ ‬א َذا ا َّ ْ َ‬ ‫‪١٠٠‬‬

‫ِ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن ‪ ‬א َذا ا ْ َ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫ِ وا ْ َ ِ‬ ‫وا ِ ْ ِ‬ ‫אن ‪َ ‬א َذا‬ ‫ان ‪ ‬א ذا ا‬ ‫َ َ َ ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ‬ ‫ان ‪ ‬א َذا ا ْأ َ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫ا ْ ْ ِ وا ْ ُ ْ ِ‬ ‫אن ‪‬‬ ‫َ َ‬ ‫َّ َ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪١٥‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َر ُّب ُכ ّ ِ َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِإ ٰ ُ ُכ ّ ِ َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ א ِ ُ ُכ ّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ َق ُכ ّ ِ َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ א ُ ُכ ّ ِ َ ء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ אد ُر ُכ ّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ א ُ ُכ ّ ِ َ ء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ َو َ ْ َ ُכ ُّ َ ء ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪١٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא ُ ْ ِ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِ ُ ‪َ ‬א ُ َכ ِّ ُن ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َא ُ ِ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُن ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِ ّ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُن ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُن ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪١٧‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪ ِ‬ ‫ُ ْ כ ُ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ٍء ِ‬ ‫אِ۪ ِ ‪ ‬א‬ ‫ِכ‬ ‫ِ ۪ه ر ِ ‪ ‬א‬ ‫ُ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ُ ِّ َ ْ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُאه َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُאه َכ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ ِאد ِ ۪ه َ ِכ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُ ْכ ِ ۪ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُ ْ ِ ۪ َ ِ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ا אرِ ‪١٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫‪ ‬א‬ ‫אف ِإ‬ ‫‪ ‬א‬ ‫َא َ ْ َ ُ َ ِإ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ‬ ‫وم ِإ َّ ُ ْ ُכ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِإ َّ ِ ُّ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ َئ ُ ِإ َّ َ ْ ُ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ َ ُ ُ‬ ‫אن ِإ َّ ُ ْ َא ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ َ َ‬ ‫َ ُ ْ َ َ‬ ‫אن ِإ َّ ُ ْ َ א ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ َو ِ َ ْ‬ ‫‪١٠١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ُכ َّ َ ْ ء َر ْ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪١٩‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא َ אرِ َج ا ْ َ ِ ‪َ ‬א َכא ِ َ ا ْ َ ِ ‪َ ‬א َ א ِ ا َّ ْ ِ ‪َ ‬א َ א ِ َ ا َّ ْ ِب ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫א َ א ِ َ ا ْ َ ْ ِ ‪ ‬א ِאد َق ا ْ ِ ‪ ‬א رازِ َق ا ِ ّ ْ ِ ‪ ‬א ِ ا ْ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ُ َ َْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ َ ‬א َ א ِ ا ِ ّ ِ ‪ َ ‬א َ א ِ َ ا ْ َ ِّ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ا אرِ ‪٢٠‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ِ ‪َ ‬א َو ِ ‪َ ‬א َو ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪‬‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫َא َز ِכ ‪َ ‬א َر ِ ‪َ ‬א َ ِ ُّي ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ُّي ‪‬‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ا אرِ ‪٢١‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َא َ ْ أ َ ْ َ َ ا ْ َ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َ َ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ا ِ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אوزِ‬ ‫ِא ْ َ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ ُכ ا ّ ْ َ ‪َ ‬א َ َ ا ْ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ َ َ ا َّ َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َوا ِ َ ا ْ َ ْ ِ ِة ‪َ ‬א َא ِ َ ا ْ َ ْ ِ ِא ْ َ ِ ‪َ ‬א َ א ِ َ ُכ ّ ِ َ ْ َ ى‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫‪َ ‬א ُ ْ َ َ ُכ ّ ِ َ ْכ َ ى ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٢٢‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא َذا ا ِ ّ ْ َ ِ ا َّ א ِ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ِ ا ْ َ ا ِ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ ِ ْכ َ ِ ا ْ א ِ َ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َא َذا ا ْ ُ ْ َر ِة ا ْ َכא ِ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ ُ َّ ِ ا ْ َ א ِ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ َכ ا َ ِ ا َّא ِ ِة ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َذا ا ِّ َ ِ ا ْ َ א ِ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ ِ َّ ِة ا َّ ِائ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ ُ َّ ة ا ْ َ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َא َذا ا ْ ِ َّ ِ ا َّ א ِ َ ِ ‪‬‬ ‫َ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ْ َر ْ َ ُ ُ َ َ‬ ‫ُ ُ‪‬‬

‫‪١٠٢‬‬

‫אط‬ ‫َ َ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ أ َ َ َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن َ ِّ ْ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫א أَ َכ ا ْ ِ‬ ‫אכ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ َل ا ْ َ ِאد ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ َق ا َّ ِאد ِ َ ‪‬‬ ‫َ ْ َ َ‬ ‫َא أَ ْ َ ا َّא ِ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ ا َّא ِ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َא أَ ْ َع ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ َ ا َّ א ِ َ ‪َ ‬א أَ ْכ َم ا ْ َ ْכ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ َ ا َّ א ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫ا אرِ ‪٢٤‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫אت ‪ ‬א را ِ‬ ‫אت ‪ ‬א א ِ ا ْ َ ِ ِ‬ ‫ات ‪ ‬א א ِ َ ا ُّ ُ ِ‬ ‫א ِ ا אو ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ات ‪ ‬א َכא ِ َ ا ْ ِ ِ‬ ‫ات ‪ ‬א א ِ ا ْ ر ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت ‪ ‬א ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ا‬ ‫ات‬ ‫َ َ َ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ْ َ َْ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ َََ‬ ‫אت ‪ ‬א َ ِ َ ا َ ِ‬ ‫אت ‪ ‬א ْ ِ َل ا ْ َכ ِ‬ ‫‪ ‬א َ א ِ َ اْ َ ِ‬ ‫אت ‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ََ‬ ‫ا אرِ ‪٢٥‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא ُ َ ِّ ُر ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُر ‪َ ‬א ُ َ ِ ّ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُر ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َא ُ َ ِّ ُم ‪َ ‬א ُ َ ِ ّ ‪َ ‬א ُ ِّ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ُر ‪َ ‬א ُ ِ ّ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٢٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫‪٢٣‬‬

‫א رب ا‬ ‫َ َ َّ ْ َ ْ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ َ‬ ‫א رب ا ْ ِ‬ ‫َ َ َّ‬

‫ِ ا ْ َ َ ِام ‪َ ‬א َر َّب ا َّ ْ ِ ا ْ َ َ ِام ‪َ ‬א َر َّب ا ْ َ ْ ِ ِ ا ْ‬ ‫ِ ا ْ َ َ ِام ‪َ ‬א َر َّب ا ُّ ْכ ِ َوا ْ َ َ ِאم ‪َ ‬א َر َّب ا ْ َ ْ َ ِ ا ْ‬ ‫ّ ِ َوا ْ َ ِم ‪َ ‬א َر َّب ا ُّ رِ َوا َّ َ ِم ‪َ ‬א َر َّب ا َّ ِ ِ َوا‬ ‫َّ‬ ‫َ‬

‫َא َر َّب ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام ‪‬‬ ‫َ‬ ‫אن ا ْ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد َ ُ ‪َ ‬א َ َ َ َ ْ َ‬ ‫אد َ ْ َ َ َ‬ ‫َא َ َ‬ ‫‪١٠٣‬‬

‫َ ِام ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ ِام ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ِم ‪‬‬

‫אن َ ِّ ْ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫ََ َ‬ ‫ذ‬ ‫‪ ‬אذ‬ ‫َ ََ َُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ‬ ‫‪٢٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אث َ ُ ‪َ ‬א ِ َز َ ْ َ ِ َز‬ ‫אث َ ْ َ ِ َ َ‬ ‫َ ُ ‪َ ‬א ِ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ َ َ ُ ‪َ ‬א َّ َ ْ َ َّ َ ُ ‪َ ‬א ُ َ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ أ َ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٢٨‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫אכ ‪ ‬א א ِ‬ ‫وأَ َ כ ِ َ ِאئכ א ِאئ ‪ ‬א د ِائ ‪ ‬א را ِ ‪ ‬א ِ‬ ‫َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َ א ِ ‪َ ‬א َ א ِ ‪َ ‬א َ א ِ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٢٩‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َא َ א ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َ ُ ‪َ ‬א َرا ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َ ُ ‪َ ‬א َא ِ َ َ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ُه ‪َ ‬א َ א ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َ ُ ‪َ ‬א ُ ْכ ِ َم َ ِ ا ْ َ ْכ َ ُ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא ُ ْ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َ ُه ‪َ ‬א ُ َ َ ِ ا ْ َ َ א َ ُ ‪َ ‬א ُ َ َ ِ ا ْ َ َא َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َ ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُ ‪َ ‬א َ א ِ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُه ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٣٠‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא َכ ِ َ ا َّ ْ ِ ‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ َ ِّ ‪َ ‬א َכ ِ َ ا ْ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ِ َ ا ُّ ْ ِ ‪َ ‬א َد ِائ َ ا ُّ ْ ِ ‪َ ‬א َא ِ َ ا ْ َכ ْ ِب ‪َ ‬א َכא ِ َ‬ ‫ا ُّ ِ ‪َ ‬א َ א ِ َכ ا ْ ُ ْ ِכ ‪َ ‬א َ א ِ א ِא ْ َ ِّ ‪‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ا אرِ ‪٣١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אم ‪َ ‬א َ ِאئ ً א َ‬ ‫אم ‪َ ‬א َ ً א َ ُ َ ُام ‪َ ‬א َر ً א َ َ َ ُ‬ ‫َא َ ِ ً ا َ ُ َ ُ‬ ‫ول ‪َ ‬א َא ِ א َ َ ْ َ ‪‬‬ ‫ت ‪َ ‬א َ ِ ًכא َ َ ُ ُ‬ ‫ت ‪َ ‬א َ ًّא َ َ ُ ُ‬ ‫َُ ُ‬ ‫ً‬ ‫َא َ א ِ ً א َ َ ْ َ ُ ‪َ ‬א َ َ ً ا َ ُ ْ َ ‪َ ‬א َ ِ ًّא َ ُ ْ َ ُ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ‬ ‫َِ‬ ‫َ َ ُ ‪َ ‬א أ َ‬

‫‪١٠٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َو ا ِ ُ ‪َ ‬א َو ا ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪‬‬ ‫אر ‪َ ‬א َא ِ ُ ‪َ ‬א َ ِאدي ‪‬‬ ‫َא َرا ِ ُ ‪َ ‬א َא ِ ُ ‪َ ‬א َوارِ ُ‬ ‫ث ‪َ ‬א َ ُّ‬ ‫‪٣٢‬‬

‫ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َא أَ ْر َ ُ ِ ْ ُכ ّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫‪َ ‬א أَ ْ َ ُم ْ‬

‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫َא أَ ْ َ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪َ ‬א أَ ْכ ُم ِ ْ ُכ ّ ِ َכ ِ ٍ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ٍ ‪َ ‬א أَ ْ َכ ُ ْ ُכ ّ ِ َ כ ٍ ‪َ ‬א أَ ْ َ ُ ْ ُכ ّ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْכ َ ُ ْ ُכ ّ ِ َכ ِ ٍ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ْ ُכ ّ ِ َ ٍ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ْ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪َ ‬א أَ ْ َ ُ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٣٤‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ه َو ٌّ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َو َ אئ َ ِ ٌّي ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ُ َّ ِ ۪ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُ ُ ِّ ۪ه َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُ ِ ۪ َ ِ ٌ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ َّ ِ ۪ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ َ َ َ ِ ۪ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ ۪ه َ ِ ٌ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ا אرِ ‪٣٥‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ُכ ُّ َ ْ ء َ א ٌ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُכ ُّ َ ْ ء َכאئ ٌ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ُ َ ُכ ُّ َ ْ ء َ ْ ُ ٌد َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُכ ُّ َ ْ ء ُ ٌ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ُכ ُّ َ ٍء َ ِאئ ٌ ِ ْ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُכ ُّ َ ٍء ُ َ ِّ ٌ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُכ ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ُכ ُّ َ ءٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َ ْ ء َ אئ ٌ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُכ ُّ َ ْ ء َ א ٌ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِאئ ِإ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُכ ُّ َ ٍء َ א ِ ٌכ ِإ َّ َو ْ َ ُ ‪‬‬ ‫ٌ ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪٣٣‬‬

‫‪١٠٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ‬ ‫وأَ َ ُ َכ ِ َ ِאئ َכ א َכא ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫א א ِ ‪ ‬א د ا ِ ‪ ‬א را ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬

‫َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫‪ ‬א َ א ِ ‪ ‬א وا ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬א َא ِ ‪ ‬א א ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬

‫ِ َ ا َّאرِ‬ ‫‪َ ‬א ُ َ א ِ ‪‬‬ ‫‪َ ‬א َ ِאدي ‪‬‬ ‫‪٣٦‬‬

‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫َ ْ َ َ َ َّ ِإ َّ ِإ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َ َع ِإ َّ ِإ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َ َ ِإ َّ‬ ‫ِ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ َ َّכ ُ ِإ َّ َ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َ َ ِإ َّ ِإ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫َ ِإ َّ ِإ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ُ ِإ َّ ِإ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ ُ ِإ َّ ِإ َّ ُאه ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫۪‬ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َ א ُن ِإ َّ ِ ْ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٣٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫‪٣٧‬‬

‫َא‬

‫ِإ‬

‫َْ‬

‫َْ‬

‫َא‬

‫َא‬

‫اْ َ‬ ‫اْ َ‬

‫ِ ‪ ‬א‬ ‫ا‬ ‫ََْ َْْ ُ َ َ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ و َ ‪َ ‬א َ ْ َ ا ْ َ‬ ‫כ رِ ‪ ‬א ا‬ ‫ْ ُ َ َ ََْ َْ ُْ‬

‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ى ‪‬‬ ‫ا ْ َ ْ َ ى ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ِ ا ْ َ ْ َכ‬

‫ِ ‪ ‬א‬ ‫ا‬ ‫ِ ‪ ‬א‬ ‫ا‬ ‫َ َْ ُْ َ َ ََْ َْْ ُ َ َ ََْ‬ ‫ْ ُ ِد َ ‪َ ‬א َ ا ْ َ ْ ُכ رِ َ ‪ ‬א‬ ‫َْ‬ ‫َ ََْ‬ ‫ِ َ ‪َ ‬א َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ا ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ا אرِ ‪٣٩‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ َّ َر َ َ َ ى ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْכ ِ ُ‬ ‫َ ُ ا َّ ْ َ ى ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ِ ُ ا ْ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ ا ْ َ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬

‫אت وأَ ْ א ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ ْ َ َכ َوأَ ْ َכ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ َ َّ َوأَ ْ َ ى ‪‬‬ ‫أَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٤٠‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ א ِ ‪َ ‬א َ א ِ ‪َ ‬א َ א ِ ‪َ ‬א َ ِאد ُر ‪َ ‬א َא ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪١٠٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אכ ‪ ‬א ذ ِ‬ ‫א אِ ‪ ‬א ِ‬ ‫اכ ‪َ ‬א َא ِ ‪َ ‬א َ א ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ‬ ‫ا אرِ ‪٤١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫א ْ ُ ِ ا ْ ِ وا ْ ْ ِ ِ ُ ‪ ‬א ْ ُ ِ ا ْ ٰ َ ِ‬ ‫אق ٰأ َא ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ ُ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ ِ‬ ‫ُ َ ا ْ َאت ُ ْ َ א ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ا ْ َ َ אت ُ ْ َر ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫אب‬ ‫ا ْ ُ رِ ِ َّ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ا ْ ِ א َ ِ ِ ْ َכ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ اْ ِ َ ِ‬ ‫אؤ ُه ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ا ْ َ َّ ِ َر ْ َ ُ ُ ‪‬‬ ‫ان َ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ِ ا َّאرِ َ َ ا ُ ُ ‪‬‬

‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ِإ َ ِ َ ْ ُب ا ْ َ ِאئ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِإ َ ِ َ ْ َ ُع ا ْ ُ ْ ِ َن ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ِإ َ ِ َ ْ ِ ُ ا ْ ُ ِ َن ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِإ َ ِ َ ْ َ ُ ا ْ َ א ُ َن ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ُ ا ْ َ א ئُ َن ‪‬‬ ‫َא َ ْ ُ َ ِإ َ ْ َ ْ َ ُ ا َّ ا ُ َ‬ ‫ون ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ون ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن ‪‬‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ُ ِ ِ ا ْ ُ ِ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ َ ِ َ َ َ َّכ ُ ا ْ ُ َ َ ِّכ ُ َن ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ ُכ ُ ِ ِ ا ْ ُ ِ ُ َن ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٤٣‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫َא أَ ْ َ ُب ِ ْ ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪َ ‬א أَ ْ َ ُ ِ ْ ُכ ّ ِ‬ ‫ِ ٍ ‪ ‬א أَ ُّ ِ ُכ ّ ِ ِ ٍ ‪ ‬א أَ ْ ى ِ ُכ ّ ِ َ ِ ٍي ‪ ‬א أَ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ٍاد ‪ ‬א أَرأَ ُف ِ ُכ ّ ِ ر ُؤ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫وف ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ٍّ ‪َ ‬א أ ْ َ ُد ْ ُכ ّ ِ َ َ‬ ‫َא أَ ْر َ ِ ْ ُכ ّ ِ َر ِ ٍ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٤٤‬‬ ‫אن أَ ِ َא ِ‬ ‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫‪٤٢‬‬

‫‪١٠٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ِ ُ ‪َ ‬א َر ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪‬‬ ‫َא َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א ُ ِ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٤٥‬‬ ‫אن أَ ِ َא ِ‬ ‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ א ِ א َ َ ْ ُ ٍب ‪َ ‬א َ א ً א َ َ ْ ُ ٍع ‪َ ‬א َ א ً א َ َ ْ ُ ٍق‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ً َْ‬ ‫‪َ ‬א َ א ِ ًכא َ َ ْ ُ ٍك ‪َ ‬א َ א ِ ا َ َ ْ ُ رٍ ‪َ ‬א َرا ِ ً א َ َ ُ ٍع ‪‬‬ ‫َْ ْ‬ ‫ً َْ‬ ‫َْ‬ ‫َא َ א ِ ًא َ ْ َ ْ ُ ٍظ ‪َ ‬א َא ِ ا َ ْ َ ْ ُ رٍ ‪َ ‬א َ א ِ ً ا َ ْ َ ِאئ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ً َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ِ א َ َ ‪‬‬ ‫ً َْ‬ ‫ا אرِ ‪٤٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫َא ُ َر ا ُّ رِ ‪َ ‬א ُ َ ِّ َر ا ُّ رِ ‪َ ‬א ُ َ ِّ َر ا ُّ رِ ‪َ ‬א َ א ِ َ ا ُّ رِ ‪‬‬ ‫َא ُ َ ِّ َر ا ُّ رِ ‪َ ‬א ُ َ ِّ َ ا ُّ رِ ‪َ ‬א ُ ًرا َ ْ َ ُכ ّ ِ ُ رٍ ‪َ ‬א ُ ًرا َ ْ َ ُכ ّ ِ‬ ‫ُ رٍ ‪َ ‬א ُ ًرا َ ْ َق ُכ ّ ِ ُ رٍ ‪َ ‬א ُ ًرا َ َ ِ ْ َ ُ ُ ٌر ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٤٧‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َ َ ُ‬ ‫אؤ ُه َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ْ ُ ُ َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ٌ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِإ ْ َ א ُ ُ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ َ ٌّ ‪َ ‬א َ ْ َو ْ ُ ُه ِ ْ ٌق ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُه‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ٌ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ا ُ ُ َ ْ ٌل ‪َ ‬א َ ْ ذ ْכ ُه ُ ْ ٌ ‪َ ‬א َ ْ أُ ْ ُ ُ َ ٌ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٤٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא ُ َ ِّ ُل ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ ِّ ُل ‪َ ‬א ُ َ ِ ّ ُ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َא ُ َ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُل ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُل ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ َכ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪‬‬ ‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫‪١٠٨‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َא َ ْ َ َ ى َو َ ُ َ ى ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ َو َ ُ ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ِ ي َو َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ َ ى ‪َ ‬א َ ْ ُ ْ ِ َو َ ُ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ ْ ُ َو َ ُ ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُכ ُ َو َ‬ ‫אر ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ِ َو َ ُ ْ َ‬ ‫ُ ُ َو َ ُ َ ُ‬ ‫ُ ْ َכ َ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ِ ْ َو َ ُ َ ْ ‪َ ‬و َ َ ُכ ْ َ ُ ُכ ُ ً ا أَ َ ٌ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ا אرِ ‪٥٠‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא ْ َ ا ْ َ ِ ُ ‪َ ‬א ْ َ ا َّ ِ ُ ‪َ ‬א ْ َ ا ْ َ ُ ‪َ ‬א ْ َ ا ْ َ ِ ُ‬ ‫‪َ ‬א ِ ْ َ ا َّ ِ ُ ‪َ ‬א ِ ْ َ ا ْ ُ ِ ُ ‪َ ‬א ِ ْ َ ا ْ َ ِ ُ ‪َ ‬א ِ ْ َ ا ْ َ ِכ ُ‬ ‫‪َ ‬א ِ ْ ا ْ َ ْ َ ‪َ ‬א ِ ْ ا َّ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٥١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ور ا ْ َ אرِ ِ َ ‪َ ‬א أَ ِ َ ا ْ ُ ِ ِ َ ‪َ ‬א ُ ِ َ ا ْ ُ ْ َא ِ َ ‪‬‬ ‫َא ُ ُ َ‬ ‫َא َ ِ َ ا َّ َّ ا ِ َ ‪َ ‬א َرازِ َق ا ْ ُ ِ ِّ َ ‪َ ‬א َر َ َאء ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َכא ِ َ‬ ‫ا ْ َ ْכ و ِ َ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ً א َ ِ ا ْ َ ْ ُ ِ َ ‪َ ‬א ُ َ ِ ً א َ ِ ا ْ َ ْ ُ و ِ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َא ِإ ٰ َ ا ْ َ َّو ِ َ َوا ْ ٰ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٥٢‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ َّ َوا َّאرِ ‪َ ‬א َر َّب ا َّ ِ ِّ َ َوا ْ َ ْ َ אرِ ‪َ ‬א َر َّب ا ّ ّ َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ارِ ‪َ ‬א َر َّب ا ِّ َאرِ َوا ْ ِכ אرِ ‪َ ‬א َر َّب ا ْ ُ ِب َوا ْ َ ْ َ אرِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫אرى وا ْ ِ َ אرِ ‪ ‬א رب ا ْ ِ ِ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ ْ َ אرِ َوا ْ َ ْ َ אرِ ‪َ ‬א َر َّب ا َّ َ َ َ‬ ‫َ َ َّ َ‬

‫َوا ْ َ ْ ارِ ‪َ ‬א َر َّب ا ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ‬

‫ْ‬ ‫ِإ‬

‫َ ِن َوا ْ ِ ْ َ ارِ ‪َ ‬א َر َّب ا َّ ْ ِ‬ ‫אن أَ ِ َא ِ‬ ‫َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫‪١٠٩‬‬

‫َوا َّ َ אرِ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٥٣‬‬ ‫َ َّ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َא َ ْ‬ ‫ََ َ ْ‬

‫َ ِ َ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ ُ ُ ‪َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِإ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء ُ ْ َر ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ُ ا ْ َ َ ِئ ُ ُ ْכ َ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ‬

‫ٍ‬ ‫َ ْ ََ َ ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ْ ء َ َ ُ ُه ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اْ َ ُ‬ ‫אد َ ْ َ َאء ُه ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ ُ ْ‬ ‫אم َ َ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫ُ ْ رِ ُك ا ْ َ ْ َ ُ‬

‫َ َْ ُ‬ ‫ََ ُ‬ ‫אم ُכ ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ِ ا ْ َ َ َ ُ َوا ْ ِכ ْ ِ َ ُאء رِ َد ُاؤ ُه ‪َ ‬א َ ِ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫אل ا ْ َ ْو َ ُ‬ ‫אؤ ُه ‪‬‬ ‫אؤ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ َ َّ َز ِא ْ ِ ِّ َ َ ُ‬ ‫َوا ُّ ْ َא ُن َ َ ُ‬ ‫ا אرِ ‪٥٤‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫אت ا ْ ُ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ ٰ ِ ُة‬ ‫َא َ ْ َ ُ ا ْ َ َ ُ ا ْ َ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ِ ّ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫אر َوا َّ َ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َوا ْ ُو َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ َّ ُ ا ْ َ َوى ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا َّ ُ‬ ‫ا כ‬ ‫אت ا ْ ُכ ى ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ َ ُאء ا ْ ُ ْ َ ‪ ‬א‬ ‫َ ُ اْ ٰ َ ُ‬ ‫َ َ ْ َُ ْ ُ ْ ُ‬ ‫َْ‬ ‫َ َאو ُ‬ ‫ات ا ْ ُ‬ ‫ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ‬

‫َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ُش َوا َّ ى ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٥٥‬‬ ‫אن أَ ِ َא ِ‬ ‫َ אن ا ْ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫ود ‪َ ‬א َ ُכ ُر ‪‬‬ ‫َ ُ ُر ‪َ ‬א َو ُد ُ‬

‫َوا ْ َ َ א ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ‬ ‫َو أَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ُ ُّ ‪َ ‬א‬ ‫وس ‪َ ‬א َ ‪َ ‬א َ ُّ ُم ‪‬‬ ‫َא َ ُ ُر ‪َ ‬א َر ُؤ ُ‬ ‫وف ‪َ ‬א َ ُ ُف ‪َ ‬א ُ ُّ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ا אرِ ‪٥٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ٰ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ا َّ َ אء َ َ َ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ا ْ ْرض أ َא ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َ ٍء َد َ ِئ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ا ْ ِ َ אرِ َ َ ِאئ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ ُؤ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ אل َ َ ائ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ أ ْ َ َ ُכ َّ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُه ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ ٍء َ َ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ِإ َ ِ ُ َ ُ ا ْ َ ْ ُכ ُّ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُف ا ْ َ َ ئ َ ُ ْ َر َ ُ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫‪١١٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫َא َ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א َ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א ُ ِ َ َ ْ‬ ‫َ ُ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א َ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א َر ِ َ َ ْ َ َر ِ َ َ ُ ‪‬‬ ‫َא َ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א ُ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ ُ ‪َ ‬א َد ِ َ َ ْ َ‬ ‫َد ِ َ َ ُ ‪َ ‬א َ ِאئ َ َ ْ َ َ ِאئ َ َ ُ ‪َ ‬א َرا ِ َ ْ َ َرا ِ َ ُ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٥٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن أَ ِ ْ َא َ َّ‬ ‫َא َכא ِ َ ِ ا ْ َ ْכ َ ُאه ‪َ ‬א َ ِאد َي َ ِ ا ْ َ ْ َ ُاه ‪َ ‬א َכא ِ َ ِ ا ْ َ ْכ َ ُه ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َא َدا ِ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُאه ‪َ ‬א َ א ِ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُאه ‪َ ‬א َ א ِ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُאه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ا ْ َ ْ َ ُאه ‪َ ‬א ُ َ ِّ َي َ ِ ا ْ َ ْ َ ُاه‬ ‫ِ ا אه ‪ ‬א‬ ‫‪ ‬א‬ ‫َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُ َ‬ ‫‪َ ‬א َو ِ َ ِ ا ْ َ ْ َ ُه ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫ا אرِ ‪٥٩‬‬ ‫אن أَ ِ َא ِ‬ ‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא أَ َّو ُل ‪َ ‬א ٰأ ِ ُ ‪َ ‬א َא ِ ُ ‪َ ‬א َא ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ‬ ‫‪َ ‬א َرازِ ُق ‪َ ‬א َ ِאد ُق ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ ِאئ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪‬‬ ‫‪٥٧‬‬

‫ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َوا ُّ َر ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫َ ْ َ َّ ِ ْ َ א ِ َ ً‬

‫َ א َ َכ א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن أَ ِ َא‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا ُّ ُ ِ‬ ‫אت‬ ‫אر ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ّ ُ ا َّ ْ َ َوا َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا ّ َّ َوا ْ َ ُ َ‬ ‫ور ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ ا َّ ْ َ َوا ْ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْ َت َوا ْ َ َ א َة ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َو َ ً ا ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُכ ْ َ ُ َ ِ ٌכ ا ْ ُ ْ כ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُכ ْ َ ُ‬ ‫َو ِ ِ َ ا ُّ ّ ِل ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ ُل َوا ْ ُ َّ ُة ‪‬‬ ‫ٌّ‬ ‫‪٦٠‬‬

‫‪١١١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َاد ا ْ ُ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُכ َ َ ائ َ ا َّ אئ َ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ أَ ِ َ ا ْ َ ا ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ى ُ َכ َאء ا ْ َ ِאئ ِ ‪ ‬א‬ ‫َ َ َ ْ ََُْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ א ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ى َ َ َم ا َّ ِאد َ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َر ا َّאئ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ِ ُ أ َ ْ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ ِب ا ْ َ אرِ ِ َ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫‪٦١‬‬

‫َא‬ ‫ا‬

‫َْ‬ ‫َא‬

‫َא‬

‫َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אء ‪ ‬א وا ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫ِ ا َّ ِ‬ ‫אء ‪ ‬א ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬

‫אن‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אء ‪ ‬א َ א ِ ا ْ َ َ ِ‬ ‫א د ِائ ا ْ َ ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َ א ِ َ ا ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َכא ِ َ ا ْ َ ِء ‪َ ‬א‬ ‫‪َ ‬א َرا َ ا َّ َ‬ ‫َ‬ ‫אء ‪ ‬א َכ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ َ َ ِاء ‪‬‬ ‫ا َّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٦٣‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫אر‬ ‫אر ‪َ ‬א َ َّ ُ‬ ‫אر ‪َ ‬א َ َّ ُ‬ ‫אر ‪َ ‬א َ َّ ُ‬ ‫אر ‪َ ‬א َ َّ ُ‬ ‫َوأ ْ ُ َכ ِ ْ َ אئ َכ َא َ َّ ُ‬ ‫اب ‪‬‬ ‫‪َ ‬א َر َّز ُاق ‪َ ‬א َ َّ ُ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ َّ ُ‬ ‫אح ‪َ ‬א َ َّ ُم ‪َ ‬א َو َّ ُ‬ ‫‪٦٢‬‬

‫אن َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫أَ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ََِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َّ ا ‪َ ‬א َ ْ َر َز َ َو َر َّא ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َא َ ْ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ א ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ َوأَ ْد َא ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ َو َכ َ א ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ ِ َ ِ َو َכ َ ِ ‪َ ‬א َ ْ َو َّ َ ِ َو َ َ ا ِ ‪َ ‬א َ ْ أَ َ َّ ِ وأَ ْ َא ِ ‪‬‬ ‫َא َ ْ أَ َ א َ ِ وأَ ْ א ِ ‪َ ‬א َ ْ ٰأ َ َ ِ َو ٰأ َوا ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٦٥‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ّ‬ ‫‪٦٤‬‬

‫‪١١٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َא َ ْ ُ ِ ُّ ا ْ َ َّ َِכ ِ َ א ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ِّ َ ِ ُ ْכ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ َر َّاد‬ ‫ِ َ َ ِאئ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُل َ َ ا ْ َ ِء َو َ ْ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ا َّ ْ َ َ َ ْ ِ ِאد ۪ه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אت ِ ِ ِ ۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َ ُ ا َّ َ א َ ُ ِإ َّ ِ ِ ْذ ‪ ‬א ا אوات ِ‬ ‫َ َ ِ َّ َ َ ُ َ ْ َّ ٌ َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ ْ َ ِ َ ْ َ َّ َ ْ َ ِ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ُ ا ْ ُ ِ َ ْ ِ ۪ه‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫אح ُ ْ ا َ َ َ َ ْي َر ْ َ ِ ۪ ‪‬‬ ‫َوا ْ َ َ ِئ َכ ُ ِ ْ ِ َ ِ ۪ ‪ ‬א‬ ‫ِ ا ِ‬ ‫َ َ ْ ُْ ُ ّ َ َ ً ْ‬ ‫ا אرِ ‪٦٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫אدا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫אدا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ ِ َ َאل أَ ْو َ ً‬ ‫َא َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْر َض َ ً‬ ‫ا َّ ْ َ ِ ا ً א ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ َ َ ُ ًرا ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ َ ِ א ً א‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫אر َ َ א ً א ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ ْ َم ُ َ א ًא ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا َّ َ َ‬ ‫َ ا ِ‬ ‫َ‬ ‫אدا ‪‬‬ ‫אر ْ َ ً‬ ‫ا َّ َ َאء ِ َ ًאء ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْ َ َאء أ ْز َوا ً א ‪َ ‬א َ ْ َ َ َّ َ‬ ‫ا אرِ ‪٦٧‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َر ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪‬‬ ‫َא َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א َ ِ ‪َ ‬א ُ ْ َ ِ ُر ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٦٨‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ُّ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ٍّ ‪َ ‬א َ ُّ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ٍّ ‪َ ‬א َ ُّ ا َّ ي َ ُ ْ ِ ُ ُ‬ ‫אرِ כ‬ ‫َ ٌء ‪َ ‬א َ ا َّ ِ ي َ َ َכ ِ ْ ِ ۪ َ ‪َ ‬א َ ا َّ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ َ ُ ُ َ ٌّ‬ ‫ُّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אج ِإ َ َ ٍ ‪َ ‬א َ ا َّ ي ُ ُ ُכ َّ َ ٍ ‪‬‬ ‫‪َ ‬א َ ُّ ا َّ ي َ َ ْ َ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َא َ ا َّ ِ ي َ ُز ُق ُכ َّ َ ٍ ‪َ ‬א َ ا َّ ِ ي ُ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ‪ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ت‪‬‬ ‫ا َّ ِ ي َ َ ُ ُ‬ ‫‪١١٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ َ א َ َכ َא‬ ‫ْ‬ ‫َא َ ْ َ ُ ِذ ْכ ٌ َ‬ ‫ُ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ول ‪‬‬ ‫ُ ْ ٌכ َ َ ُ ُ‬ ‫אت‬ ‫َא َ ْ َ ُ ِ َ ٌ‬ ‫ُ َ א َ َכ َא‬ ‫ْ‬ ‫א رب ا ْ א َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َ‬

‫َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אء َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ َ ٌ‬

‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ‬ ‫ُ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُ ٌر َ ُ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َُ ُُ ٌ‬ ‫ت َ ُ َ َّ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ٌ َ ُ َ ُّ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ‬ ‫אء َ ُ ُّد ‪‬‬ ‫َא َ ْ َ ُ َ َ ٌل َ ُ َכ َّ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ َ ٌ‬ ‫َ‬ ‫אل َ ُ ْ َر ُك ‪‬‬ ‫َ ُ َ َّ ُل ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َכ َ ٌ‬ ‫ا אرِ ‪٧٠‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ א َכ َ ْ م ا ّ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ ُّ ا َّ א ِ ِ َ‬ ‫‪٦٩‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ ُّ ا َّ َّ ا ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ ُّ ا ْ ُ َ َ ِ ّ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ ُّ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ا َّא ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ُْ‬ ‫ُْ‬ ‫َ ا َّ ِ‬ ‫אכ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ ْ َ ِא ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫א‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ْ َُ ُْ‬ ‫ا אرِ ‪٧١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫ئ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪‬‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא ُ ْ ِ ُ‬ ‫َא َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُّ ‪َ ‬א ُ ِ ُّل ‪‬‬ ‫אن ا ْ‬ ‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ ٍّ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ٌد ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِو ْ ٌ ِ َ َ ْ ٍ ‪َ ‬א َ ْ‬

‫ُ َ א َ َכ َא‬ ‫ْ‬ ‫َא َ ْ ُ َ أ َ َ ٌ ِ َ‬ ‫َ ْ ٍ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َ ٌّ ِ َ َ ْ ٍ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ ْ ٍ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ ُ ٌد ِ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ‬

‫ُ ْ َא ٌن ِ َ‬ ‫ِْ ٍ ‪‬‬

‫אن َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫ََ َ‬ ‫َ ِ ٍ ّ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ ٌ ِ َ‬ ‫ُ َ َر ٌّب ِ َ َوزِ ٍ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫َ ْ ٍل ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ِ ٌכ ِ َ‬ ‫‪٧٢‬‬

‫אن َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ اْ ََ َ‬ ‫‪١١٤‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬

‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬

‫ِذ ْכ ه َ ٌف ِ َّ ِ‬ ‫اכ ِ‬ ‫ُُ َ‬ ‫ُه َ ْ ِ ْ א ِ ِ‬ ‫َ ْ ُ ٌ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َא ُ ُ َ ْ ُ ٌح َّא ِ َ‬ ‫ٰأ َא ُ ُ ُ َ א ٌن ِ َّא ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ْ ُ ُه َ ْ َ ٌ ْ ُ ْ ِ َ‬

‫ُ ْכ ه َ ٌز ِ َّ ِ‬ ‫אכ ِ َ ‪‬‬ ‫ُُ ْ‬ ‫َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َא َ ُ ُ َ َ אةٌ ِ ْ ُ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ِ ُ ُ َوا ِ ٌ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِכ َא ُ ُ َ ْ ِכ ٌة ِ ْ ُ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ ُ َ َر ْ َ ُ ُ َ ِ ٌ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٧٤‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ اْ ََ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬

‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ‬ ‫אؤ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫אر َك ا ْ ُ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ َ א َ َ ُّ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َ َ ُ‬ ‫َא َ ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫אؤ ُه ‪َ ‬א َ ِ ا ْ َ َ َ ُ‬ ‫وم َ َ ُ‬ ‫ِإ ٰ َ َ ْ ُ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ َ َّ َ ْ أ ْ َ ُאؤ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُ‬ ‫אؤ ُه ‪َ ‬א َ ِ ا ْ ِכ ْ ِ َ ُאء رِ َد ُاؤ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ َ ٰأ َ ُؤ ُه ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫ََ ُ‬ ‫אؤ ُه ‪‬‬ ‫ُ َ ُّ َ ْ َ ُ‬ ‫ا אرِ ‪٧٥‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ אئ َכ َא ُ ُ ‪َ ‬א ُ ِ ُ ‪َ ‬א أَ ُ ‪َ ‬א َ כ ُ ‪َ ‬א َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َر ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪َ ‬א َ ِ ُ ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٧٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َא َذا ا ْ َ ِش ا ْ َ ِ َ ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِل ا َّ ِ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ ا ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َא َذا ا ْ ْ ِ ا َّ ِ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ِ ِ ‪َ ‬א َ ِ א َ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ً َْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ ِ َ َّ ٍم ِ ْ َ ِ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أَ ْ ُب ِإ َ ِ ِ ْ َ ِ ا ْ َ رِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٧٧‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ّ‬ ‫‪١١٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َא َ ْ َ َ ِ َכ َ ُ َو َ َوزِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ِ َ َ ُ َو َ َ ِ َ ‪َ ‬א َ א ِ َ‬ ‫ا َّ ْ ِ َوا ْ َ َ ِ ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ا ْ َ ِאئ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ‬א َرازِ َق ا ِ ّ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ِ ِ ‪َ ‬א َرا ِ ا َّ ِ ا ْ َכ ِ ِ ‪َ ‬א ْ َ َ ا ْ َ אئ ا ْ ُ ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ِ َ אده َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ َ َ ائ ِ ا ْ َ אد َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٧٨‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ّ‬ ‫َא َذا ا ْ ُ ِد َوا ِ ّ َ ِ ‪َ ‬א َذا ا ْ َ ْ ِ َوا ْ َכ ِم ‪َ ‬א َذا ا ْ ْ ِس َوا ِ ّ َ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ئ ا َّ ِّر َوا َّ َ ِ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ا ْ َ ِب‬ ‫َא َ א ِ َ ا َّ ْ ِح َوا ْ َ َ ِ ‪َ ‬א َאرِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ َ ‪َ ‬א َכא َ ا ُّ ِّ َوا ْ َ َ ‪َ ‬א َ א َ ا ّ ِّ َوا ْ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ‬ ‫ا ْ ُ َوا ْ َ ُم ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ُ ُ ا ْ َ ْ َאء ِ َ ا ْ َ َ ِم ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٧٩‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ّ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ِאد ُل ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َכא ِ ُ‬ ‫‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َכא ِ ُ ‪َ ‬א َ א ِ ‪َ ‬א َא ِ ُ ‪َ ‬א َ ْ ُ ُب ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٨٠‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ّ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ۪‬ ‫אد ِ ُ ْ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َّ َز‬ ‫َא َ ْ أَ ْ َ َ ِ َ ْ ‪َ ‬א َ ْ أَ ْכ َ َم ِ َ ْ ‪َ ‬א َ ْ َ َ‬ ‫َכ ِ ْ ِ ِ ۪ه ‪ ‬א د ِ ِ ْ ِ ۪‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ ُ ْ َر ‪َ ‬א َ ْ َ َّ َر ِ ْכ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫َ َ ْ َ َّ َ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َ َאو َز ِ ِ ْ ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َد א ِ ُ ُ ِّ ۪ه ‪َ ‬א َ ْ َ َ ِ ُد ُ ِّ ۪ه ‪‬‬ ‫ا אرِ ‪٨١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َא َ ْ َ ْ ُ ُ َ א َ َ ُאء ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ ُ َ א َ َ ُאء ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ِ ي َ ْ َ َ ُאء ‪‬‬ ‫‪١١٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َא َ ْ ُ ِ ُّ َ ْ َ َ ُאء ‪َ ‬א َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ُאء ‪َ ‬א‬ ‫ُ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ ُ ُب َ َ َ ْ َ َ ُאء ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِّ ُر ِ ا ْ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َ ِ ُ ِ ا ِ א אء ‪ ‬א‬ ‫ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ‬ ‫ا אرِ ‪٨٢‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َא َ ْ َ َ َّ ِ ْ َ א ِ ً َو َ َو َ ً ا ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ ِ ُك ِ ُ ْכ ِ ۪ أَ َ ً ا‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ْ ًرا ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ َ ْل َر ِ ً א ‪َ ‬א َ א ِ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ َ אء ُ ُ و ً א ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫ا ْ َ َ ِئ َכ ِ ُر ُ ً ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ‬ ‫َ ِ اْ ِ‬ ‫אء َ َ ا ‪َ ‬א َ ْ أَ ْ َ ُכ َّ َ ٍء‬ ‫ا ْ َ ْر َض َ َ ًارا ‪َ ‬א َ ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ ً א ‪‬‬ ‫َ َ ًدا ‪َ ‬א َ ْ أَ َ َ‬ ‫אط ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٨٣‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َ ُد ‪َ ‬א ِو ْ ‪َ ‬א أَ َ ُ ‪َ ‬א َ َ ُ ‪َ ‬א أَ ْ َ ُ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َא أَ َ ُّ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ‪َ ‬א أَ َ ُّ ‪َ ‬א أَ َ ُ ‪‬‬ ‫َ ْ ُ َ ِ ّ ُب َ ْ َ َ ُאء‬ ‫َ ْر َ ِאم َכ َ َ َ ُאء ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ِ ۪ َ ْ َ َ ُאء ‪‬‬

‫َא‬

‫َא‬

‫َא‬

‫َא‬

‫َא‬

‫َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫ْ ُכ َر َ ْ َ َכ ُه ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ُ َد َ ْ َ َ ُ ‪‬‬ ‫َ‬

‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ‬ ‫‪ ‬א‬ ‫وف‬ ‫َُْ َ َ ْ َََُ َ َُْ‬ ‫َ ْ ُכ َر َ ْ َذ َכ َ ُه ‪َ ‬א َ ْ ُ‬ ‫ب أَ ‪ ‬א‬ ‫ف و ه‪ ‬א‬ ‫َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ‬ ‫َد ْ أَ‬ ‫אب ِإ َ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َْ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫אن َ ِ ّ َא‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد‬ ‫اْ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ َכ ِإ َّ ُ ْ ُכ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ اْ ََ َ‬ ‫אن َ ِ ّ‬ ‫َد َ ْ َ َ َ ُه ‪َ ‬א َ‬ ‫َد َ ْ َ ِ َ ُه ‪َ ‬א‬

‫‪١١٧‬‬

‫‪٨٤‬‬

‫ُ َب َ ْ أَ َر َاد ُه ‪‬‬

‫ِ َ ا َّאرِ‬ ‫َ َאء ُه ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫‪٨٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ِ ُ ا ْ َ َ ِئ ُ‬ ‫ُ ُ ا ْ َ אم ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َْ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ا ْ ِ ْ َ א ُن‬ ‫ُכ ّ ِ َ ٍء ٰأ َא ُ ُ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫אن َ ِ ّ َא‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َא َ ِ َ ا ْ َ َّכ ِאئ َ ‪َ ‬א َ َ َ ا ْ ُ َ َ ِّכ ِ َ ‪َ ‬א َ ِאد َي ا ْ‬ ‫ا ْ ْ ِ ِ ‪ ‬א أَ ِ ا َّ ِ‬ ‫اכ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ َر ا ْ َ ِאدرِ َ ‪‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ‬

‫אر َכ َ א َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫َ َ َ ُ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ رِ ُك ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ א ِ ۪ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َ ُ‬ ‫אر ِכ ْ ِ َ َאء ُه ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫אل ا ْ َ َכ ُ‬ ‫َ ِ‬ ‫‪ ‬א‬ ‫د ا ِ אد אءه ‪ ‬א‬ ‫ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ‬

‫ِ َ ا َّאرِ‬ ‫ِ ِّ ‪ ‬א و ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َא أَ ْ َ َ ا َّא ِ َ‬ ‫‪َ ‬א أَ ْ َ ا ْ َ א ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َع ا ْ َ ْ ُ ِ َ ‪َ ‬א أَ ْ َ ا َّא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا אرِ ‪٨٧‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ ُכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא ُ ْכ ِ ُم ‪َ ‬א ُ َ ِ ّ ‪َ ‬א ُ َ ِ ّ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪٨٦‬‬

‫ئ ‪َ ‬א ُ ِ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ُ ‪‬‬ ‫َא ُ ْ ِ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٨٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ِ ّ َא َ َّ‬ ‫َא َכא ِ ُכ ّ ِ َ ٍء ‪َ ‬א َ ِאئ ً א َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ُ َ ٌء ‪َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ َِ ُ‬ ‫ْ َ َ ائ َ ْ ٌء ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ُ ْ כ َ ْ ٌء ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ٌء ‪َ ‬א َ ْ َ ْ َ َכ ِ ْ ِ ۪ َ ٌء ‪َ ‬א َ ْ ِ َ ِ ۪ه َ َ א ِ ُ ُכ ّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ٍء ‪َ ‬א َ ْ َو ِ َ ْ َر ْ َ ُ ُ ُכ َّ َ ء ‪َ ‬א َ ْ َ َ َو َ ْ َ ُכ ُّ َ ء ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٨٩‬‬ ‫אن َ ِ َא ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫אن ا ْ َ َ ّ‬ ‫َא َ ْ َ َ ْ َ ا ْ َ َ ِإ َّ ُ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ ِ ُف ا ُّ َء ِإ َّ ُ َ ‪‬‬ ‫ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َ ُ َ ِّ ُ ا ْ َ ْ َ ِإ َّ ُ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ ُ ا ُّ ُ َب ِإ َّ ُ َ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫‪١١٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ‬ ‫ُ‬

‫ِ‬

‫اْ‬

‫ُ َ ِّ ُ ا ْ ُ ُ َب ِإ َّ ُ َ ‪َ ‬א‬ ‫ُّ ا ِ ّ ْ َ َ ِإ َّ ُ َ ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫َ ِْ‬ ‫َ ْ َ ِإ َّ ُ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ‬

‫َ ْ َ َ ْ ُ ُ ا ْ َ ْ َ ِإ َّ‬ ‫ُ َ ِّ ُل ا ْ َ َ ِإ َّ ُ َ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ا َّ ْ ِ ِإ َّ ُ َ‬

‫ُ َ ‪َ ‬א َ ْ َ‬ ‫َא َ ْ َ ُ ْ ِ‬ ‫‪‬‬

‫אن َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َכא ِ ُ ‪َ ‬א َ אرِ ُج ‪َ ‬א َ א ِ ُ ‪َ ‬א َא ِ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َא َ א ِ ُ ‪َ ‬א ٰأ ِ ‪َ ‬א َא ِ ‪َ ‬א َر َ א ‪َ ‬א ُ َ َ א ‪َ ‬א َ ِ ا َ א ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ‬ ‫ا אرِ ‪٩١‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫اْ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪‬‬ ‫ََ‬ ‫َא ُ َ ا ُّ َ َ אء ‪َ ‬א َכ ْ َ ا ْ ُ َ َ اء ‪َ ‬א َ א َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪َ ‬א َכא ِ َ‬ ‫َא َא َ ا ْ ْو َ אء ‪َ ‬א َ א َ ا ْ ْ َ اء ‪َ ‬א َرا َ ا َّ َ‬ ‫אء ‪ ‬א ِإ ٰ ا ْ َ ْ ِ ِ‬ ‫אء ‪ ‬א ِ ا ْ َ ْ ِ ِ‬ ‫ا ْ َ ِء ‪ ‬א أَ ِ ا ْ َو ِ ِ‬ ‫אء ‪‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ا אرِ ‪٩٢‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא أَ َّو َل ُכ ّ ِ َ ٍء َو ٰأ ِ ُه ‪َ ‬א ِإ ٰ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َو َ א ِ َ ُ ‪َ ‬א َرازِ َق ُכ ّ ِ َ ٍء‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ء َو َ َכ ُ ‪َ ‬א َ א ِ َ ُכ ّ ِ َ ء َو َא َ ُ ‪‬‬ ‫و אِ ‪ ‬א א‬ ‫َ َ َُ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ئ ُכ ّ ِ َ ٍء َو ُ ِ َ ُه ‪َ ‬א ُ َ ِّ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َو ُ َ ِّ َر ُه ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُכ ّ ِ‬ ‫َא ُ ْ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ٍء َو ُ َ ِّ ُه ‪َ ‬א ُ َכ ِّ َر ُכ ّ ِ َ ٍء َو ُ َ ِّ َ ُ ‪َ ‬א ُ ْ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء َو ُ ِ َ ُ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪٩٠‬‬

‫َא‬

‫َو َ‬

‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫ْ ُכ رٍ ‪َ ‬א‬

‫ُ َ א َ َכ َא‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ َذاכ ٍ َو َ‬ ‫ٍِ‬ ‫ٍ‬ ‫ْ ُ د ‪َ ‬א َ ْ َ א َو َ‬

‫אن َ ِّ ْ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫اْ ََ َ‬ ‫אِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ َ אכ ٍ َو َ ْ ُכ رٍ ‪َ ‬א َ ْ َ َ‬ ‫داع و ٍ ‪ ‬א‬ ‫ْ ُ ٍد ‪ ‬א‬ ‫َ ََْ َ ٍ َ َْ ُّ َ ََْ‬ ‫‪٩٣‬‬

‫‪١١٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אب ‪َ ‬א َ ُ ِ ٍ َوأَ ِ ٍ ‪َ ‬א َ َ א ِ ٍ َو َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫ُ ِ ٍ َو ُ َ ٍ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫َא َ َ ْ ُ ٍد َو َ ْ ُ ٍب ‪َ ‬א َ َ ِ ٍ َو َ ْ ٍب ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َْ‬ ‫َْ‬ ‫ا אرِ ‪٩٤‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ ُ َ َ ْ َد َ ُאه ُ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ْ أ َא َ ُ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ َ ْ أَ َ ُ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ َ ْ أَ َر َاد ُه َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ َ ْ َر َ ُאه‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َכ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ُאه َ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ِ ِ ْ ِ ۪ َ ِכ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْכ َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َא َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ َ َر ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ِ ِإ ْ َ א ِ ۪ َ ِ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ا אرِ ‪٩٥‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא ُ َ ِ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِ ُب ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ َ ِّ ُ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא ُ َ ِّ ُر ‪َ ‬א ُ ِّ ُ ‪َ ‬א ُ ّ ُ ‪َ ‬א ُ َ ّכ ‪َ ‬א ُ َכ ِّ ُن ‪َ ‬א ُ َ َכ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ا אرِ ‪٩٦‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫َא َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ٍ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ِ ْ ٌ َ ْ ِ ْ ٍ ‪‬‬ ‫َא‬

‫َא‬

‫َא‬

‫َא‬

‫َא‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ ٌل َ ْ َ ْ ل ‪َ ‬א َ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َ ٌال َ ْ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ور ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ُ ِإ ْ َ ُ‬ ‫אح ا ْ ُ ّ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ َح ِא ْ ِ ْ َ م ُ ُ َ‬ ‫ِ ۪‬ ‫ب ا ْ ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ِ ُ َ ْ ُ ُ ِب ا ْ ُ ْ َא ِ َ ‪‬‬ ‫َ ْ أَ َ َ‬ ‫אب ِ ْכ ِ ه ُ ُ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ َ َ א َ ُ ُ ِاد ا ْ ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ٌء ِ ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ا אرِ ‪٩٧‬‬ ‫אن َ ِّ َא ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ א ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َو ْ ُ ُه َ אد ٌق ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ‬ ‫‪١٢٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َא ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ أ ْ ُ ُه َ א ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ כ َא ُ ُ ُ ْ َכ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אؤ ُه َכאئ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ٰأ ُ ُ َ ِ ٌ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ُ ْ ُכ ُ َ ٌ ‪َ ‬א َ ْ‬ ‫ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ِ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ِ ‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ا אرِ ‪٩٨‬‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ّ ْ َא َ َّ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ا ْ َ َ َ َ‬ ‫אب ‪ ‬א ِ‬ ‫اب ‪َ ‬א ُ َ ِّ َ ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א ُ َ ِّ َ ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫َ ُْ َ‬ ‫אب‬ ‫اب ‪َ ‬א ُ ْ ِ َ ا َّ َ ِ‬ ‫اب ‪َ ‬א ُ ْ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫ا َّ َ ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫اب ‪‬‬ ‫‪َ ‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ُ ُر َא َ َّ ُ‬ ‫אب ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ ِ َ ُ‬

‫אن َ ِّ ْ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ ِאئ َכ َא َر َّ َא ‪َ ‬א ِإ ٰ َ َא ‪َ ‬א َ ِ َ َא ‪َ ‬א َ ْ َ َא ‪َ ‬א َא ِ َא ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َא َ א ِ َ َא ‪َ ‬א َ ِאد َر א ‪َ ‬א َرازِ َ َא ‪َ ‬א َد ِ َ َא ‪َ ‬א ُ ِ َ َא ‪‬‬ ‫‪٩٩‬‬

‫אن َ ِّ ْ َא ِ َ ا َّאرِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫َا ّٰ ُ َر َّ َא َ ِّ ْ َא َوأَ ِ َא َو َ ِ ّ َא ِ َ ا َّאرِ ‪َ ،‬و َ א ِ َא َوا ْ ُ َ َّא َوأَ ْد ِ ْ َא‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ‬ ‫ا ْ َ َّ َ َد َار ُ ْ َכ َ َ ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ِ ْ َ ِ ،‬ك َא ُ ُ ِ َ ْ َכ َא َ َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا ْ َכ ِ ِ ا َّ ِ َ ِ ‪ ،‬وا ِ َ ِ‬ ‫ِ ِِ َ‬ ‫אت ا ْ َ ِ َ ِ ا َّ ِ َ ِ ‪ ،‬أَ ْن‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ ّ ٰ ه اْ ْ َ‬ ‫‪١٠٠‬‬

‫ُ َ ِّ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ْ ِ ‬ا ‪ َ ِ ْ َ ،‬ا ُ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ‬ ‫אر َك ا ُ‪ َ َ ،‬א َ‬ ‫ا ُ‪َ ،‬ر ِّ َ ا ُ‪َ َ َ ،‬‬ ‫ا ُۚ َو ُ َ ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ ۘ‪ ‬‬ ‫ُْ‬ ‫ُ‬

‫ِٰ۪‬ ‫۪‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت ُ َ َّ ٍ ‪‬‬ ‫أ َو َ ْ ِ ‪ َ َ ِ ،‬د َ َ‬ ‫ِإ َّ ا ُ‪ َ ِ َ ،‬ا ُ‪ َ ُ ْ ُ ،‬ا ُ‪ َ ،‬א َ َאء‬ ‫ا ُ‪َّ َ َ ،‬כ ْ ُ َ َ ا ِ‪  ،‬כ ِ כ‬ ‫ََ َ ْ َُ ُ‬ ‫אن‪،‬‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ א َ َכ َא َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ا ْ َ َ َ‬ ‫‪١٢١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ أُ ْ ِ َ َ ًאء َ َ َכ أَ ْ َ َכ َ א أَ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬א َا ُ‪َ ،‬א ُ َ ‪َ ،‬א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َر ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َر ِ ‪َ ،‬א َ ُ ُر‪َ ،‬א َ ُכ ُر؛ أَ ْ َ ُ َכ ِ َ א أَ ْ َ َ ُ َ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ أَ ِאئ َכ ا ْ َ ‪ ،‬و ِ َ א ِ َכ ا ْ ْ א‪ ،‬و َכ ِ א ِ َכ ا א ِ ‪ ،‬أَ ْن َ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ َّ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ُ َ َ َ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫אت‪ ،‬وا ْ ِ ِ‬ ‫ِ و ِ ا ِ َ ي و ِ ُ ِאذي و ِ ِ ِ ا ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫َ َ َّ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ُْ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوا ْ ُ ْ َ אت‪ ،‬اَ ْ َ ْ َ אء ْ ُ ْ َوا ْ َ ْ َ ات؛ َو َ ْ َ َ َא َر ْ َ ً ُ ْ َא ِ َ א َ ْ‬ ‫ر ِ‬ ‫ْ ِ כ‪ ،‬وأَن ِ‬ ‫ِ اك ِ‬ ‫َ َ ِائ َ َא‪َ ،‬و ُ ْ ِ َא ُ َ ا َ َא‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אد ِة َوا ْ َכ ا َ ِ َوا ْ ْ ى‬ ‫אدة َوا َّ َ َ‬ ‫ا ُّ ْ َ א َوا ْ ٰ َ ة‪َ ،‬و َ ْ َ َ َא ِא َّ َ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ َ ِ ِاق ا ُّ ْ א‪َ ،‬و َ ْ ِ َي ُ َ َّ ً ا ‪َّ َ ‬א َ א ُ َ أَ ْ ُ ُ َو ُ ْ َ َ ُّ ُ ‪َ ،‬وأَ ْن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ْ َכ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ َא‬ ‫َ َכ َ َא ِإ َ أ ْ ُ َא َ ْ َ َ َ ْ ٍ َو َ ِإ َ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אم‪َ ،‬و َ ْ َ َ َא ِ ْכ ِ َכ ا َّ ِ ي َ ُ ُام‪،‬‬ ‫َ َ َא‪َ ،‬وأ ْن َ ْ ُ َ َא ِ َ ْ َכ ا َّ َ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َא َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ ِ َف َ َّא َو َ َّ ْ ُ ِّ َ َ َ ِ ٰ ِ ِه ا ْ َ ْ َ ُאء‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأ َ َ ا ْ ِ ِ وا ْ ِ ْ ِ وا َّ א ِ ِ ‪ ،‬و َز ْ َ َ َ ا ْ َرض و َد ْכ َ َכ َ ا ْ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ارِ ِح و אئِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪ ٰ‬ ‫َ ْ َ ‪َ ،‬وأ َ َ ا َّא ُ ن َوا ْ َ َאء َو َ ْ َ ا ُّ ء َو َو َ َ َ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫اْ ٰ َ ِ‬ ‫وا א ِ وا‬ ‫אت‪َ ،‬و َ ْ َ َ َא ِ ْ ُכ ّ ِ َ ٍ َو ُ ٍء‪ ،‬و ز א ا‬ ‫َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ا ُّ ْ َ א َوا ْ ٰ ِ َ ِة‪َ ِ َ ْ َ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ َ ا َّ ا ِ ِ َ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ‬ ‫َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ ِ ّ َ ِة َوا ْ ُכ َ ِ ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬‬

‫َا ّٰ א َّ ِ‬ ‫ُ َّ َ ُ‬

‫ِ ْ َ ِ َّ ِ ‪ ،‬و א َ ِ‬ ‫ََ ْ‬ ‫‪١٢٢‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ُכ ْ َ ‪ ،‬اُ ْ ُ ْ‬

‫ِ‬

‫ِ َ ِ َכ‬ ‫ْ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا َّ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫وأَ‬ ‫َ‬

‫اכ ُ ْ ِ ِ ْכ ِ َכ ا َّ ِ ي َ ُ ُام‪َ ،‬و ْار َ ْ ِ ِ ُ ْ َر ِ َכ َ َ ‪،‬‬ ‫אم‪َ ،‬و ْ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫אف‬ ‫أَ ْ ِ ُכ َوأَ ْ َ َر َ ِאئ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ َّ َכ أَ ْכ َ ُ َوأَ َ ُّ َوأَ ْ َ ُر ِ َّ א أَ َ ُ‬ ‫ْ َ ُر ‪َ ‬ا ّٰ ُ َِכ أَ ْد َرأُ َ ُ ِّوي ِ َ ْ ِ ۪ه َوأَ ْ َ ِ ُ َِכ ِ ْ َ ِ ۪ه ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫َ‬

‫اَ ّٰ أَ ِ ِ‬ ‫ُ َّ ْ‬

‫ِ ً ا‪ ،‬وأَ ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬

‫َ ِ ً ا‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬

‫‪‬‬ ‫ُد َ ُאء َ َ ِ ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬

‫َا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ أَ ْ ًא َو ِإ َ א ًא َو َ َ َ ً َوإ ْ َ ً א َورِ ْز ً א َو ِ ً ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ ِ َ ًة َ ُ َאد ُر َذ ْ ً א ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ ا ْ ُ َ ى َوا ُّ َ َوا ْ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אب‪،‬‬ ‫אب‪َ ،‬و َא َ ْ َ َ ْ ُد َ َ א ْ َ َ َ‬ ‫َوا ْ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ْ ُ د َي َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ َ ُכ ّ ِ ُ َ َ ِ ّ ٍ َ َ َכ‪َ ،‬و َא أَ ِ َ ُכ ّ ِ‬ ‫َو َא َ ْ َ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ‬ ‫ُ َ َ ِّ ٍب َ ْ ُ َِכ‪َ ،‬א َ ِ ا ْ َכ َ ُم ِ ْ ِ َ ِ أَ ْ َ א ِ ۪ ‪َ ،‬وا ْ َכ ِ ُ ِ ْ أَ َ ّ ِ‬ ‫أَ ِאئ ۪ ‪ ،‬أَ ِ ْ ِ وأَ ِ ِ א َכ ِ ‪َ ‬ا ّٰ أَ ِ ِ ِ ا אرِ ‪ ،‬وار ُز ْ ِ‬ ‫َ َّ َ ْ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر‪،‬‬ ‫ُ ْ َ َ ا ْ َ ْ َ אرِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ْ َم ا ْ َ א َ‬ ‫َ ا ْ َ ْ َ ارِ ‪ِ ،‬إ َّ َכ َوا ٌ َ َّ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫אر ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ ُ ْ َ ِ َك َ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ُ َك‬ ‫אر‪ٌ َّ َ ٌ ِ َ ،‬‬ ‫َ ٌכ َ َّ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ِ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ُ َכ َ َ ِ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ُ َכ َ َ ِ ِ ّ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ْ ِ ُ َك َ َ ْ ِ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َو ُ ْ َ ْ ِ َك َ א ْ ُ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ زِ ُ َכ َ ْאر ُز ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ُ َك َ َ ْر ِ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪١٢٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אכ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َو ُ ْ َ ْ ِ ُ َכ َ א ْ ِ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ْ ِ َכ َ א ْ ِ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ْכ ِ َכ َ ْ‬ ‫َ ‪ ،‬و ْ ِ َك َ א ْ ِ ِ‬ ‫َو ُ ْ َ ِ ُ َכ َ ْאر َ ْ ِ ‪ ،‬و ِ כ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُذ ُ ِ ‪ِ ،‬إ َّ ُ َ َ ْ ُ ا ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ َ َ ُ ُّ َك ا ْ َ ْ َ ُ‪َ ،‬و َ‬ ‫ُ ْ ِ ُ َכ ا ْ َ ْ ِ ُة‪ِ ،‬ا ْ ِ ِ َ א َ َ ُ ُّ َك‪َ ،‬و َ ْ ِ َ א َ ُ ْ ِ ُ َכ‪ِ ،‬إ َّ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب َر ِ ٌ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو ٰأ َو َ ّ ْ َ ْ ً א َכ ً ا ِإ َ‬ ‫َو َّ ٌ‬ ‫َ ْ ِم ا ِّ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ِا ْ ِ َ א َذ ٌة أُ ْ ِ ٌ ِ ْ ِ َ ِאم َ ْ َ ا َّ ِאد ِق ‪‬‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬

‫ِ‬ ‫‪ ِ -١‬אب ِ ْ ٰ َ ِ‬ ‫אت َوا ْ ِ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪َ ‬ا ْ َ ْ ُ‬ ‫ َ ٌ‬‫ِ ِ ا َّ ِ ي َ َ ْ َ َ ْ َذ َכ ُه َو َ ُ َ ِ ُ َ ْ َد َ ُאه ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ َ َّכ َ َ َ ْ ِ َכ َ ُאه ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ا َّ ِ ي َ ْ َو ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِכ ْ ُ ِإ َ‬ ‫أَ ٍ ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ِإ ْ َ א ًא‪َ ،‬و ِא َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ُاه ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ا َّ ي َ ْ ِ ي ِא ْ ِ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ א ًة‪ ،‬و ِא َِئ ِ‬ ‫אت َ ْ ً ا َو ُ ْ ا ًא ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي َ ْכ ِ ُ ُ َא‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ْ َ ْ ِ ُכ َ ِ َא ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي ُ َ ِ ُج َ َّ َא َو َ ْ َ ُ ا ْ َ َء َ َّא ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ا َّ ي ُ َ َر َ א َא َ َ ُ ُء ُ ُ ُ َא ِ ْ َ א َא ‪َ ‬و‪‬ا ْ َ ْ ُ‬

‫ا َّ ِ ي َ َ َّ ِ ْ َو َ ً ا َو َ َ ُכ ْ َ ُ َ ِ ٌכ ِ ا ْ ُ ْ ِכ َو َ َ ُכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ا‪،‬‬ ‫ِ َ ا ُّ ّ ِل َو َכ ِّ ْ ُه َ ْכ ِ ً ا‪ ‬اَ ُ أَ ْכ َ ُ َכ ِ ً ا‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ُ ْכ َ ًة َوأَ ً ‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ا ْ َ ِّ ا ْ َ ِ ِ ‪ٰ ‬أ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ت ِא ْ ِ ِ َوا َّא ُ ِت‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ْכ ُ ِא ْ ُ َو ِة‬ ‫ِא ا ْ َ ِ ِ َو ْ َ ُه َو َכ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وِ‬ ‫ْ َ ُ َ ٌّ‬ ‫אن‬ ‫َو ُ ْ َ َ‬

‫‪١٢٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ َِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫אدة أَ ْن َ ِإ ٰ َ‬ ‫اْ ُ ْ َ َ اْ َ َ‬ ‫אم َ َ א َوا ُ َ ٌ َ ٌ ‪َّ َ َ ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َْ ِ‬ ‫ِإ َّ ا ُ َوأَ َّن ُ َ َّ ً ا َر ُ ُل ا ‪َ ‬وأَ ْ َ ْز ُ‬ ‫َو َ َّ ْ ُ َ א ِא َر ِّ‬ ‫‪َ ‬و ُ ِ ُ َ ْ أَ َ א ِ َوأَ ْ ا ِ َو َ ْ ِ ي َو َ َ ِ ي ِא ِ ا ْ َ ا ِ ِ ا ْ َ َّ אرِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬و َر َ ْ ُ َ ْ َر َ א ِ ِ ُ ء ِ َ ْ ِ " َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ا ْ َ ِ ِّ‬ ‫ا כ א‬ ‫ا ْ َ ِ ِ " ‪ ‬ا ِ אل ا אس إِن ا אس‬ ‫َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ‬ ‫א ا و ِ ا ْ ِכ ُ ۝ َ א ْ َ َ ا ِ ِ ٍ ِ ا ِ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ َ َاد ُ ْ ِإ َ א ًא۠ َو َ א ُ ا َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫و‬ ‫ان ا ِۘ َوا ُ ُذو َ ْ ٍ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫ٌء َوا َّ َ ُ ا رِ ْ َ َ‬ ‫َ َ ْ ٍ َْ َْ َ ْ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫‪‬و َ ْ َ َ َ َّכ ْ‬ ‫‪ِ ُ ْ َّ َ َ ‬א َ ْ ًא‪َ ،‬و َ َ َّכ ْ ُ َ َ ا َ ْ ً א َ‬ ‫َ َ ا ِ َ ُ َ َ ْ ُ ۘ إ َِّن ا َ َא ِ ُ أَ ْ ِ ۪ ۘه َ ْ َ َ َ ا ُ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ْ ًرا‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ א‬ ‫‪‬ا ْ َ ۧ ُ ا ِ َ א َو َ ُ َכ ّ ُ ن‪ ،‬وو ا ل‬ ‫ا‬ ‫َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ات وا ْ َر َض ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ ْ ُ َن‪ ،‬إ َِّن َر َّ ُכ ُ ا ُ ا َّ ي َ َ َ ا َّ ٰ َ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أ َّאم ُ َّ ا ْ َ َ ى َ َ ا ْ َ ْ ش ُ ْ ا َّ ْ َ ا َّ َ َ‬ ‫אر َ ْ ُ ُ ُ َ ًאۙ َوا َّ ْ َ‬ ‫ٍ َ ۪ َ‬ ‫אر َك ا ُ َر ُّب‬ ‫َوا ْ َ َ َ َوا ُّ ُ َم ُ َ َّ َ ات ِ ْ ِ ۘه أ َ َ ُ ا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ ۘ َ َ َ‬ ‫ا ْ َ א َ ِ َ ۝ اُ ْد ُ ا َر َّ ُכ ْ َ َ ُّ ً א َو ُ ْ َ ً ۘ ِإ َّ ُ َ ُ ِ ُّ ا ْ ُ ْ َ ِ َ ۝ َو َ‬ ‫ُ ْ ِ ُ وا ِ ا ْ َ ْر ِض َ ْ َ ِإ ْ َ ِ َ א َو ْاد ُ ُه َ ْ ً א َو َ َ ً אۘ إ َِّن َر ْ َ َ‬ ‫אب ِא ِ‬ ‫ا ِ َ ِ ٌ ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪  ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ا ْ ا ِ ِ ا ْ َ אرِ ِ َ ِ א ُכ ُن ِא َّ ِ وا אرِ ‪ ،‬و ِ َ ِ ‪ ‬א ِ ِ‬ ‫َ ْ ّ َ َ ُ‬ ‫ْ َ َّ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ ّ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬ر ِّب‬ ‫ا ْ َ ْرض َو َ א َ ْ ُ ُج ْ َ א َو َ א َ ْ ِ ُل َ ا َّ אء َو َ א َ ْ ُ ُج َ א‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َ ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات ا َّ א ِ ِ ۝‬ ‫‪‬ر ِّب أَ ُ ُذ َِכ ْ َ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ا ْ َ ْ م ا َّא َ ‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ون‪َ َ  ،‬אل ُ َ َ א ِ ْئ ُ ِ ا ّ ْ ۘ إ َِّن‬ ‫وأَ ذ ِכ ر ِب أَن‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ ُ َ َ ّ ْ َ ْ ُ‬ ‫‪١٢٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا َ َ ِ ُ ُ ۘ إ َِّن ا َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ  ‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة‬ ‫ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َّ ِא ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ َ ِ -٢‬אب ِ ْ ِن و َ ِد ا َّ א ِ ِ ‪ ِ ِ :‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫‬‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َ‬ ‫ٌ ُُ‬ ‫َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ۚا‬ ‫אب ِא ِ ا َّ ِ ي ‪ِ ‬إ ِإ‬ ‫‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ٰ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُّ‬ ‫ا ْ َ ۚم َ َ ْ ُ ُ ه ِ َ ٌ و َ َ ۘم َ א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫ض‬ ‫ُ‬ ‫ْ ٌ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ ُ‬ ‫ا َّ ٰ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َذا ا َّ ي َ ْ َ ُ ْ َ ه ِإ َّ ِ ِ ْذ ۘ َ ْ َ َ א َ َ أَ ْ ِ َو َ א َ ْ َ ُ ۚ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اتِ‬ ‫َو َ ُ ِ ُ َن ِ َ ٍء ِ ْ ِ ْ ِ ۪ ۤ ِإ َّ ِ َ א َ ۚ‬ ‫אء َو َ ُכ ْ ُّ ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫ض و َ ۧ ُ ده ِ ْ ُ אۚ و ا ْ ِ ا ْ ِ ‪  ‬وأُ ِ ُ َ ْ ِ‬ ‫َوا ْ َ ْر َ ۚ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ‬ ‫אب ِא ِ ا ْ َ َ ِ ا ْ َ ِد ا َّ َ ِ ا َّ ِ ي ‪َ ْ ِ َ َ ‬و َ ُ َ ْ ۙ‬ ‫َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫۝ َو َ َ ُכ ْ َ ُ ُכ ُ ً ا أَ َ ٌ ‪ َ ِ َ ْ ِ  ،‬א َ َ َ ۝ َو ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ۝ َو ْ َ ِ ا َّ َّ א َאت ا ْ ُ َ ۝ َو ْ َ ِ َ א ِإ َذا َ َ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אس ۝‬ ‫אب ‪ِّ ِ ‬ب ا َّאسۙ ۝ َ כ ا َّ ۙ‬ ‫‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א َ ٰ َ ا ا ْ כ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِاس ا ْ َ ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ا ِ ۙ ِ‬ ‫אسۙ ۝ اَ َّ ِ ي ُ َ ْ ِ ُس ِ ُ ُ ورِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אس ۝ ْ َ ِّ ا ْ َ ْ َ‬ ‫אس ۝ ِ ا ْ ِ ِ وا ِ‬ ‫ا َّ ِ ۙ‬ ‫אب‬ ‫אس‪َ  ‬وأُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َّ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِא ِ َ א ِ ِכ ا ْ ُ ْ ِכ ‪ ِ ْ ُ ‬ا ْ ُ ْ َכ َ ْ َ ُאء َو َ ْ ِ ُع ا ْ ُ ْ َכ ِ َّ ْ َ ُ ۬‬ ‫אء‬ ‫و ِ‬ ‫ٍء ِ‬ ‫כ‬ ‫אء ِ ِ ك ا ۘ ِإ כ‬ ‫ۘ‬ ‫אء و ِ ُّل‬ ‫َ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ّ ِ َ ْ َ ٌ‬ ‫۝ ُ ِ ا َّ َ ِ ا אرِ و ُ ِ ا אر ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ْ ِ ۬ َو ُ ْ ِ ُج ا ْ َ َّ َ‬ ‫ُ َّ َ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫אب‪،‬‬ ‫ا ْ َ ِ ِ َو ُ ْ ِ ُج ا ْ َ ِ َ ِ َ ا ْ َ ِ ۬ َو َ ُز ُق َ ْ َ ُאء ِ َ ِ ِ َ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِ ۚ‬ ‫ض َ ْ ُ ُ ا ِّ ْز َق َ ْ َ ُאء َو َ ْ ُ ۘر ِإ َّ ُ‬ ‫‪ َ َ ُ َ ‬א ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪  ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אب ِא ِ ا ْ َ ِ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٢٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و ِ َ ِאئ ِ ا َّ ِ َ ِ ا ْ َכא ِ َ ِ ا ْ אر َכ ِ ا ْ ْ و َ ِ ا ْ ْכ ُ َ ِ ا َّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫אب َوا َّ ِ ا ْ َ َא ِ َوا ْ ُ ٰأ ِن‬ ‫َ َ َ َ َאو ُز ُ َّ َ ٌّ َو َ َ א ِ ‪َ ،‬و ِ ُ ِ ّم ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫אت ا َّ ِ ِ‬ ‫ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و ِא ْ ِ ِ ا ْ َ َ ِ ا ْ َ ْכ ِ ‪ ،‬و َِכ ِ א ِ ِ ا א ِ‬ ‫אت‪َ ،‬و ِא َّ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ُ ْ ُכ ا َّ َ َאء أَ ْن َ َ َ َ َ ا ْ َ ْرض ِإ َّ ِ ِ ْذ ‪َ ،‬و ِ ُ رِ َو ْ ِ َو ِّ‬ ‫ات َز اۙ ۝ َ א א ِ ِ‬ ‫אت ًّ אۙ ۝ َ א ا ِ ِ‬ ‫َ ِ ۪ ‪‬وا ۤ א َّ ِ‬ ‫אت ِذ ْכ اۙ ۝ إ َِّن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َّ َ‬ ‫ً‬ ‫ْ ً‬ ‫َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ٰ َ ُכ َ َ ا ٌ ۘ ۝ َر ُّب ا َّ ٰ َ ات َوا ْ َ ْرض َو َ א َ َ ُ َ א َو َر ُّب ا ْ َ َ אرِ ِ ۘ‬ ‫ق‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אن אرِ ۚدٍ‬ ‫۝ ِإ َّא َز א ا אء ا ُّ ْ א ِ ِ َ ٍ ۽ ا ْ َכ ِ‬ ‫اכ ِ ۙ ۝ و ِ ْ ًא ِ ُכ ّ ِ َ َ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َّ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫۝ َ َ َّ َّ ُ َن ِإ َ ا ْ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َو ُ ْ َ ُ َن ِ ْ ُכ ّ ِ َ א ِ ٍ ۝ ُد ُ ًرا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אب َא ِ ٌ ‪،‬‬ ‫اب َوا ٌ ۙ ۝ ِإ َّ َ ْ َ َ ا ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ٌ‬ ‫َو َ ُ ْ َ َ ٌ‬ ‫ِإ ا ِ‬ ‫َ ِ ً ‪َ ،‬و ُ َ َכ ِ ً א‪َ ،‬و ِ َ َ ِ ًّא‪َ ،‬و ُ َ َّ ً ا‬ ‫َو ِא َّ ِ ي ا‬ ‫َّ َ َ ْ َ َ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ََ ُ‬ ‫ات ا َ َ ْ َو َ َ ْ ِ ْ َ ِ ً א؛ َو ِ ْ " َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِّ ا ْ َ ِ " ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ َو َ َّ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ ِ‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ا َّ َ ة َوا َّ א ِ َوا َّ َ َ َوا ْ ِّ ‪:‬‬ ‫‪ٌ َ -٣‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫אب ِא ِ ا َّ ِ ي‬ ‫ِ ْ ِ ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ات ا ْ ُ َ ۘ ۝ َا ْ ٰ ُ َ َ ا ْ َ ِش ا ْ َ َ ى‬ ‫‪ َ َ َ ‬ا ْ ْ َ َ َّ ٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫۝ َ א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض َو َ א َ َ ُ َ א َو َ א َ ْ َ ا َّ ى‬ ‫ُ َ‬ ‫ا َّ ٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۝ َوإ ِْن َ ْ َ ْ ِא ْ َ ْ ل َ ِ َّ ُ َ ْ َ ُ ا ّ َّ َوأَ ْ َ ۝ َا ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۘ َ ُ‬ ‫ا ْ َ אء ا ْ َ ‪ُ ِ َ ِ ،‬כ ّ ِ َ َ ٍ‬ ‫אن َ ِ ٍ ‪َ ،‬و َ َّ אرٍ َ ِ ٍ ‪َ ،‬و ِ ِ ّ ٍّ‬ ‫ْ ُ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ٍ ‪َ ،‬و ِ ْ ُכ ّ ِ ذي ْ َ ٍ َא‬ ‫‪َ ،‬و ْ َ ِّ ُכ ّ ِ‬ ‫ذ َرا َ ْ ِא ْ َ‬ ‫‪١٢٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אכ َ ٍ ِ‬ ‫אכ ٍ و ِ‬ ‫א ِ ٍ و א ِ ٍة و ِ‬ ‫ا ْ َ ِّ َوا ْ َ ْ ِ َوا ْ ٰ َכאم َوا ْ ٰ َ אم َو َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِل‪ ،‬و ِ َ ِ ُכ ّ ِ ِإ ْ ِ ٍ َא ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا ْ ُ ُ د‪َ ،‬و ْ‬ ‫ُ َ ُ ِא ْ َ ْ ش َوا ْ ُ ُ‬ ‫َ ْ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫אر‪َ ،‬و َ ْ ِإ َذا‬ ‫َ ِّ َ ْ َ َ َ َّ ُض ِא ْ َ ْ َ אد َو َ ْ َ ْ َ ِ ُق ا َّ ْ َ َوا ْ َ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אص َ َ ا َّאرِ ‪َ ‬وأُ ِ ُ‬ ‫ُذכ َ ا ُ َذ َ‬ ‫اب َכ َ א َ ُ ُ‬ ‫وب ا ْ َ ُ َوا َّ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا ْ ِ ِ‬ ‫ود‬ ‫َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אب ِא ا ْ َ َّ ِ َ َّ‬ ‫אن ا َّ ي َ َّ َ َ ُاو َ‬ ‫ا ِ אل و ِ‬ ‫אن ا ِ َ وا ْ ِ وا ْ ِ ْ ‪ِ ‬إ َّ ِ ْ َ َ و ِإ َّ ِ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْٰ َ ُ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ْ َ َ َ ُ َْ َ َ ّ‬ ‫ا ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ۝ أَ َّ َ ْ ُ ا َ َ َّ َو ْأ ُ ِ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬‬ ‫‪‬כ َ َ ا ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ َ ْ َ َّ أ َא َو ُر ُ ۘ إ َِّن ا َ َ ِ ٌّي َ ِ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫‪‬و َ ْ َ َ َ َّכ ْ َ َ ا َ ُ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ۪‬ ‫‪‬وا ُ ْ‬ ‫َ ْ ُ ُ ۘ إ َِّن ا َ َא ُ أ ْ ِ ۘه َ ْ َ َ َ ا ُ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ْ ًرا‪َ ،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ٰأ ٌن ِ ٌ ۝ ِ‬ ‫َ ْ ٍح َ ْ ُ ظ‪َ ‬و َ َ َّכ ْ ُ‬ ‫َورائ ِ ْ ُ ٌ ۝ َ ْ ُ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ت َ ْ ِ ي ِإ َ ا ِ ‪َ ‬א َ ْ َ א أَ ِ ا َدا ِ ا ِ َو ٰأ ِ ُ ا‬ ‫َ َ ا َوأَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َو ُ ِ ُכ ِ ْ َ َ ٍ‬ ‫ِ۪ ِ כ ِ ذ‬ ‫‪‬כ ُّ َ ْ َ َ َ א‬ ‫اب أَ ِ ٍ ‪ُ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ ْ ْ َ ُْ ْ ُُ ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אدى‬ ‫‪‬و َز َכ ِ َّۤא ِإ ْذ َ َ‬ ‫َ אن ۝ َو َ ْ َ َو ْ ُ َر ّ َِכ ُذو ا ْ َ َ ل َوا ْ ِ ْכ َ ام‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر َّ ُ َر ِّب َ َ َ ْر َ ْ ًدا َوأَ ْ َ َ ْ ُ ا ْ َ ارِ َ ۝ َ א ْ َ َ ْ َא َ ُ ۬ َو َو َ ْ َא َ ُ‬ ‫وأَ َ َא َ َزو ۘ ِإ َّ َכא ُ ا אرِ َن ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ات َو َ ْ ُ َ َא‬ ‫َُ ُ‬ ‫َ َْ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ُْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ر َ א ور אۘ و َכא ُ ا َ َא َ א ِ ِ‬ ‫َ ‪ٰ  ‬أ َ ْ ُ ِא ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ْכ ُ‬ ‫َ ً َ َ ًَ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت ا ا א ِ‬ ‫ُ ِ ِ ا ا ْ ِ ِ و َכ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َّ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِא ْ ُ ْ َوة ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ‬ ‫َْ‬ ‫ُכ ِّ َ א ِ ْ َ ِ َ א َ َ َ ِ َ ْ ِ " َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ "‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫‪ ،‬و َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ،‬و ِ ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ّ َ َ َْ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ َ א َ ِ ِ ا ْ َ ْכ ِ َ ِإ َ َ ْ ِم ا ِّ ِ ‪َ ،‬و َ َّ َ ْ ِ ً א َכ ِ ا ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫‪١٢٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪ ِ -٤‬אب ِ َ ْ ِ ا ْ ُ ِو وا ْ َ ِء وا ْ ْכ ِ وا ْ ِ ِ وا ْ ٰ َ ِ‬ ‫אت‬ ‫‬‫َ َ َ‬ ‫َ ٌ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ّ َ َ‬ ‫אب‬ ‫َوا ْ ُ ِل‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אد ِة ُ َ ا ْ ٰ ُ ا ِ ‪،‬‬ ‫ِא ا َّ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َ א ُ ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ‬ ‫َّ ُ‬ ‫َّ‬ ‫اَ َّ ِ ي َ َ َّ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ َد ًّכא َو َ ُ َ َ ِ ً א‪ُ ِ َ ْ ِ ،‬כ ّ ِ َ א ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫و א ِ ٍة و ِ ِ ّ ٍ و ِ ِ ّ ٍ و ُ ٍل و ُ َ ٍ ‪ ،‬و ِ َ ِ ِإ ِ و ُ ِد ۪ه وأَ ْ א ِ ۪‬ ‫َ ْ ّ ْ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ ّ َ َّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ א ِ ۪ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ِّ ُכ ّ ِ َ َّ אرٍ َو َ َّ אرٍ َ ِ ٍ ‪َ ،‬و ِ ْ َ ِّ ُכ ّ ِ َدا َّ ٍ أَ ْ َ ‪ٰ ‬أ ِ ٌ‬ ‫َ ِ ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اط ُ ْ َ ِ ٍ ‪َ  ‬وأُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا‬ ‫ِ َא َ َ אۘ إ َِّن َر ِّ َ‬ ‫َ‬ ‫אب ِא ِ ا ْ َכ ِ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אل‪َ ،‬ر ِّب ا ْ َ َ ِئ َכ ِ ا َّ َ א ِ َ ِ َوا ْ َ ْ ِش ا َّ ِ ي َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َ َ َ ُك‪َ ،‬وا ْ ُכ ْ ِ ِ ا َّ ِ ي َ َ ُ ُ‬ ‫ب ََ‬ ‫ول‪َ ،‬و ِא ْ ْ ا َّ ي ُ َ َ ْכ ُ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِاد َ ِ‬ ‫אت ا ْ َ ْ ِش َوا ْ َ َ ِאء َوا ْ َ َ َ ِ ‪َ ،‬و ِא ْ ِ ْ ِ ا َّ ِ ي ُ ْ ِ ِ ِ ا ْ َ ْ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫َو ُ ِ ُ ِ ِ ا ْ َ ْ َאء‪َ ،‬و ِא ْ ِ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و ِ َ ْ َ ِאئ َכ ا ْ ُ ْ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِ َ א أَ ْ َ َ ا ُ َ َ ا ْ َ ْ ِ َ אء‪َ ،‬و ِ َ א أَ ْ َ َل ا ُ َ َ ا َّ ِ ِّ ُ َ َّ ‪ْ ،‬‬ ‫َ ِ ا َّ א ِ ِ َوأَ ْو ِ ِאئ ِ َو َ َ َ ا ِ ِ َوا ْ ِ ْ َ َازا ِ ِ َو ُ ورِ ِ َورِ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ور ِ ِ ِ و َ ِ ِ و ِ ِ و َ ِد ِ ‪ ،‬و ِ َ ِ َّכ ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِاء َوا َّ ْ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُُ ِ‬ ‫אت ا ْ ِ وا ْ ِ ‪ ،‬و ِ َ ِ َ ِة ا ِ ّ ِ‬ ‫ان‬ ‫َوا ْ َ َ ِ َو َ ْ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ ْ َ ْ ّ ََ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ‬

‫َوا‬ ‫)‪(٥‬‬

‫و‬

‫ِن وا ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُُ‬ ‫اب َوا‬ ‫َّ َو ِّ‬

‫ِאه‪َ ،‬و َ ْ َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ِاق َو َ ُכ ُن َ َ ا ْ ُ ُ ِش‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب‬ ‫אכ ِ ا ْ ٰ َכ ِאم َوا ْ ٰ َ ِאم َوا ْ َ ِ‬ ‫ّ َ א ِع‪َ ،‬و ْ َ ِّ َ‬ ‫َ‬

‫ٍ ِ‬ ‫ز אدة‪ :‬و ِ ٰ ِ א َ ا ِ א أَ ُذو َ ِ َ‬ ‫اي‪.‬‬ ‫אوث ٰأل َ َّ َ‬ ‫אي أ ْ َ ُ‬ ‫َ ًّ َ ًّ‬

‫‪١٢٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫َوا ْ ُ ْ َ ان َو َ ْ‬ ‫ا ْ َכ ِ ِ ا ْ َכ ِ ِ ا ْ‬

‫ِ‬ ‫ِس ِ‬ ‫ُ ُ ورِ ا َّאس َو َ ْ‬ ‫َُ ْ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ْ َ ا َّ ي ُ َ َ ْכ ُ ٌ‬ ‫ب ََ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر َوا َّ‬ ‫ا َّ ي َ َ َ ِ ا ْ َ َّ َ َوا َّ َ‬

‫ا ْ َ ِאئ ِ ‪ ،‬و ِא ْ ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אب ِא ْ ِ ْ ِ ا َّ ِ ي أَ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אء ا ْ ِ َ ِאم َوا ْ َ ْ ِش ا َّ ِ ي َ‬ ‫ا ْ ْر ُض‪َ ،‬و ِא ْ ْ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫אت ا َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ْ َ ‪َ ،‬وأ ْ َ אئ َכ ا ْ ُ ْ‬ ‫َوا َّ َ َ‬ ‫ِإ א ً ‪ ،‬و ِא ْ ِ ِ ا ْ ْכ ُ ِن ا ْ ْ ُ ِ‬ ‫ون ا ْ َ َ ّ ِ‬ ‫َ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫ْ‬

‫ُ ا ْ َ َ َ‪ ِ ِ ،‬ا ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِاد ِق ا ْ َ ْ ِش ا َّ ِ ِ‬ ‫אر ‪َ ‬وأُ ِ ُ‬ ‫َ َوا َّ َ َ‬

‫ْ ِ ِ ا ُّ ُ ُم َوا ْ َ َ ِت‬ ‫َّ‬ ‫ام‪ ،‬و ِא ْ ٰ ِ‬ ‫אل ا ْ ُ ْ א‪،‬‬ ‫َُ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َوأَ ْو َ ِ َ א َوأَ ْ ِ َ א‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ا َّ ي‬

‫ِכ ّ ِ ا ٍ ِ‬ ‫د َ ۪‬ ‫ُ ِ ُّ َو َ ْ َ‬ ‫َ َّ ْ َ َ‬ ‫אك ِ ‪َ ،‬و ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َّ ُ رِ َوا ْ ُ ْ َ אن ا ْ َ ِ ‪ ‬أَ ْ َ ُ َכ أَ ْن َ ْ َ َ َ א َ ٰ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ אرٍ ِ ٍ ‪ ،‬و ِ ِ ّ ٍ َ ِ ٍ ‪ِ َ ،‬אئ ٍ أَو َ א ِ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َو َ ْ ُ َ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ‬ ‫ت‪َ ْ َ َ " ِ ْ َ ِ ،‬ل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ‬ ‫َْ َ َ‬ ‫אن‪َ ،‬و ِ ْ َ ِّ َ א أَ ْ َ ْ ُ َو َ א أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ "‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َو ْ َ ُه ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫وب وا ْ ُ ِد ا ْ َ ِ َ ‪ِ:‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‬‫אب َ َ ارِ ق ا َّ ْ ِ َوا َّ َ אرِ َوا ْ ُכ ُ ِ َ ُ‬ ‫‪ٌ َ -٥‬‬ ‫אب ِא ِ‬ ‫ِ ْ ِ ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אل‬ ‫ا َّ ِ ي َ א َ ِ ا ْ َ ْر ُض ِ ُ ْכ ‪َ ،‬و َ َ ت ا ُّ ُ ُم ِ َ ْ ِ ه‪َ ،‬و ُ ِّ َ ت ا ْ ِ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫وا‬ ‫ات َو َ ْ ِ ا ْ َ ْر ِض وا‬ ‫ِ ِ ْذ ‪ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ‬ا َّ ٰ َ‬ ‫َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ‬ ‫َّ َ ِ‬ ‫אس وכ ِ‬ ‫اب َو َכ ِ ِ َ ا َّ ِ ۘ‬ ‫َوا ُّ ُ ُم َوا ْ ِ َ ُ‬ ‫אل َوا َّ َ ُ َوا َّ و ُّ‬ ‫َ َ ٌ َ َ ْ‬ ‫ٌ‬ ‫א אء‪ ‬و‪ ‬כ‬ ‫اب َو َ ْ ُ ِ ِ ا ُ َ َ א َ ُ ِ ْ ُ ْכ ِ ٍ ۘم إِن ا‬ ‫اْ َ َ ُ ۘ‬ ‫َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫َ א ُ ِ ُ ‪َ  ‬وأُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אب ِא ِ ِ ْ َ ِّ َ א َ َ َ‬ ‫‪١٣٠‬‬

‫ا َّ ْ َر ِاة‬

‫َوا ْ ِ ْ ِ ِ‬ ‫אب‬ ‫َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ٍ ‪ِ َ ،‬אئ ٍ أَ ْو‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َذ َرأَ َو َ أَ‪َ ،‬و ِ ْ َ َ ارِ ِق ا َّ ِ َوا َّ َ אرِ ِإ َّ َאرِ ً א َ ْ ُق ِ ْ َכ ِ َ ٍ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط ُ ْ َ ِ ٍ ‪،‬‬ ‫َو ْ َ ِّ ُכ ّ ِ َدا َّ أَ ْ َ ‪ٰ ‬أ ٌ ِ َא َ َ אۘ إ َِّن َر ِّ َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و ِإ َذا َ ْأ َت ا ْ ُ ٰأ َن َ َ ْ َא َ َ َכ َو َ َ ا َّ ِ َ َ ُ ْ ِ ُ َن ِא ْ ٰ ِ ِة‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ א ًא َ ْ ُ ًرا ۝ و א‬ ‫ه و ِ ٰأذا ِ ِ‬ ‫ِ ِ أَ ِכ أَن‬ ‫َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َّ ً ْ َ ْ َ ُ ُ َ ۤ َ ْ‬ ‫َو ْ اۘ َو ِإ َذا َذ َכ َت َر َّ َכ ِ ا ْ ُ ٰأ ِن َو ْ َ ُه َو َّ ْ ا َ أَ ْد َאرِ ِ ُ ُ ًرا‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪ ‬أَ ت أَ א כ وأَ‬ ‫אر ُכ َو ُ َّ َ ُכ ِ َ ْ ِ ا ِ َو َ َ ِ ۪ه َو ُ َّ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ‬ ‫ت َ ِ َو َ َ ُכ ِ ِ ْ ِ ا ُّ َّ ِة ا َّ ِ ي ا ْ َ َ ِ ِ ا ْ َ ْ ِ ُאء َوا ْ َ ْو ِ ُאء‬ ‫و‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ َ َ َّ ْ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َ َ ات ا ْ َ َ א ِ َ ة ا ْ َ َ ا َ ‪ َ ْ َ ،‬ائ ُ َ ْ َ ‪َ ،‬و َכאئ ُ َ ْ‬ ‫ِ َ א ِ ‪َ ،‬و َ ْ َر ِائ ُ َو َر ِائ ‪َ ،‬و ُ َ َّ ٌ ‪ ‬أَ َ א ِ ‪َ ،‬وا ُ ُ َّ ِ ٌ َ َ َ ُ ُل‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َ ْ َو َ ْ َ ا ْ َ ْ م ا َّא َ َ‬ ‫‪‬و َ ْ َ َ َ َّכ ْ َ َ ا َ ُ َ َ ْ ُ ُ ۘ إ َِّن ا َ‬ ‫ون‬ ‫َא ِ ُ أَ ْ ِ ۪ ۘه َ ْ َ َ َ ا ُ ِ ُכ ّ ِ َ ْ ٍء َ ْ ًرا‪ِ  ،‬إ َّ ُ ْ َ ُ ُ ا ْ َ ْ ُ ُر َ‬ ‫۝ َوإ َِّن ُ ْ َ َא َ ُ ُ ا ْ َא ِ ُ َن‪ َ ِ َ  ،‬ا ُ أَ َّ ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۙ َوا ْ َ ٰۤ ِئ َכ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأُوۨ ُ ا ا ْ ْ ِ אئ ً א ِא ْ ْ ۘ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ כ ُ ۝ إ َِّن ا ّ َ‬ ‫ِ ْ َ ا ِ ا ْ ِ ْ َ ُم‪ ْ ُ  ،‬أُ ۧو ِ ِإ َ أَ َّ ُ ا ْ َ َ َ َ َ ِ َ ا ْ ِ ِّ َ َ א ا ِإ َّא‬ ‫ٌ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َ ِ ْ َא ُ ٰأ ًא َ َ א ۝ َ ْ ۪ ۤ ي ِإ َ ا ُّ ْ َ ٰ َ َّא ِ ۘ َو َ ْ ُ ْ ِ َك ِ ِّ א أَ َ ً ا‪‬‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ ُ ا َ َ א ٌ َو َ َ ْ ُ ْ ُ َ אرِ ٌ‬ ‫ب َو ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪ ،‬إ َِّن ا َ‬ ‫َ َ ا َّ ِ َ ا َّ َ ْ ا َوا َّ ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َن‪َ ‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ‬ ‫َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ َو َ َّ ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪١٣١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪ ِ -٦‬אب ِ َ ْ ِ ا ْ ِ ْ ِ وا ْ ِ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫‬‫اض َو ِ ِ ا َّ ْ رِ ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫َ ٌ‬ ‫ّ َ َْ‬ ‫אب ِא ِ‬ ‫ِ ْ ِ ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אت ا ْ אر َכ ِ‬ ‫אت ا ْ ْ ِ ِ‬ ‫אت ا َّ ِ ِ‬ ‫ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ ِإ َّ ‪ ،‬و َِכ ِ א ِ ِ ا א ِ‬ ‫אت‬ ‫َ‬ ‫َُ َ‬ ‫َّ َّ‬ ‫َُ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َ‬ ‫אت ا ْ ْ و َ ِ‬ ‫ا ْ ْכ ُ َ ِ‬ ‫אب‬ ‫אت ا َّ ِ َ َ َ َ َאو ُز ُ َّ َ ٌّ َو َ َ א ِ ‪َ ،‬و ِ ُ ِ ّم ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َّ ِ ا ْ َ َא َوا ْ ُ ٰأ ِن ا ْ َ ِ ‪َ ،‬و ِא َّ ي َ َאل َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬ا ْئ ِ א َ ْ ً א أَ ْو َכ ً א َ א َ א أَ َ َא אئ َ ‪َ  ‬وأُ ُ ُ َ א ْ َ ِ َ א َ ُכ ُن‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ ا ْ ُ ُ ب و َ اه ا ْ َ ‪ ‬وأُ ِ ُ א ِ‬ ‫ِא وا אرِ ‪ ،‬و א ا‬ ‫ُ َ ْ‬ ‫ُ َ َ ُ ُْ ُ َ‬ ‫َّ ْ ِ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ‬ ‫َ ِّ ا ْ ِ ِّ َوا ْ ِ ْ ِ ِא ْ َ ا ِ ِ ا ْ َ َّ אرِ ‪ ْ ُ ‬أَ َ א َّ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُدو ِ ۪ ۤ أَ ْو ِ َאء َ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُכ َن َ ْ ُ ِ ْ َ ْ ً א َو َ َ ًّ ا‪ ْ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ُ َ ا ْ ُ ْ َ ىۚ َو َ ْ‬ ‫ون‪ ْ َ  ،‬أَ ْ َ ْ َא ٰ َ ا ا ْ ُ ْ ٰأ َن َ َ َ َ ٍ‬ ‫ُ ْ ِ ْ َ ُوۨ ٰۤ ِئ َכ ُ ُ ا ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫אل َ ْ ِ א ِ ِ‬ ‫אس‬ ‫َ َ أَ ْ َ ُ َ א ِ ً א ُ َ َ ِّ ً א ِ ْ َ ْ َ ِ ا ِۘ َو ِ ْ َכ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ُ َ َّ‬ ‫ون‬ ‫ون‪ ِ ْ ِ  ‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ْ ُ ‬א أَ ُّ َ א ا ْ َכא ِ َ ۙ‬ ‫َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّכ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫۝ أَ ْ ُ َ א َ ْ ُ َ ۙ‬ ‫ون ۝ َو أَ ْ ُ ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫ون א أَ ْ ُ ُ ۚ ۝ َو أَ َ ۨא َ א ِ ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ون א أَ ْ ُ ۘ ۝ َ ُכ ِد ُ ُכ َو ِ ِد ِ ‪ ‬‬ ‫َ א َ َ ْ ُ ْ ۙ ۝ َو أَ ْ ُ ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ ِ ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪ َ ُ ْ ُ ‬ا ُ أَ َ ٌ ۚ ۝ اَ ُ ا َّ َ ُ ۚ ۝ َ ْ َ ِ ْ‬ ‫ُכ ْ َ ُכ ُ ا أَ َ ٌ ‪ ِ ِ  ‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ً‬ ‫َو َ ْ ُ َ ْ ۙ ۝ َو َ ْ َ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫‪ ْ ُ ‬أَ ُ ُذ ِ ِّب ا ْ َ َ ِ ۙ ۝ ِ ْ َ ِ َ א َ َ َ ۙ ۝ َو ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و َ ۙ ۝ و ِ َ ِ ا َّ א َ ِ‬ ‫אت ِ ا ْ ُ َ ِ ۙ ۝ َو ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا َ َ َ ‪‬‬ ‫َ ْ ّ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا ِ ِ ‪ ْ ُ ‬أَ ُذ ِ ِب ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫אس ۝‬ ‫אسۙ ۝ َ ِ ِכ ا َّ ِ ۙ‬ ‫َ ّ َّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ْ ِ ‬ا ا َّ ْ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫ِاس ا ْ َ ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ا ِ ۙ ِ‬ ‫אسۙ ۝ َا َّ ِ ي ُ َ ْ ِ ُس ِ ُ ُ ورِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אس ۝ ْ َ ِّ ا ْ َ ْ َ‬ ‫‪١٣٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אس ۝ ِ ا ْ ِ ِ وا ِ‬ ‫ا َّ ِ ۙ‬ ‫אس‪ِ  ،‬إ َّ ُ ْ َ ِכ ُ َ‬ ‫ون َכ ْ ً ا ۝ َوأَ ِכ ُ‬ ‫َّ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬ر َّ א أَ ْ ِ ْغ َ َ ْ َא َ ْ ً ا َو َ ِّ ْ‬ ‫َ َ ِ ّ ِ ا ْ َכא ِ َ أ ْ ِ ْ ُ ْ ُر َو ْ ً ا‪َ ،‬‬ ‫َوا ْ ُ َא َ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכא ِ ِ َ ‪ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ ‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אب ِ َ א ا ْ َ َ א َذ ِ ۪ أَ ُ ا ْ َ ِ َو ِ ٌ َو ُ ٌح‬ ‫أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫אق‬ ‫َو َ א ِ ُ َو ُ ٌ‬ ‫ود َو ُ َ ْ َ א ُن َو ِإ ْ َ ا ِ ُ َو ِإ ْ َ ُ‬ ‫ط َوإ ِْدرِ ُ َو َ א ٌ َو َد ُاو ُ‬ ‫وِ‬ ‫وزכ ِ א و ِإ אس وا ِ‬ ‫و‬ ‫و بو‬ ‫و‬ ‫َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫َو ُ َ ْ ٌ َو ُ َ َّ ٌ َ َّ ا ُ َ َ ْ ِ َو َ َ ْ ِ ْ أَ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ِ " َ َ ْ َل َو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُ َّ َة ِإ َّ ِא ا ْ َ ِّ ا ْ َ " َو َ ْ ُ َא ا ُ َو ْ َ ا ْ َ כ ُ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ‬ ‫َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْכ ِ َ ِإ َ َ ْ ِم ا ِ ‪ ،‬و‬ ‫ّ‬ ‫ّ ِ َ َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ً א‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ َر ِّب ا ْ َ א َ َ ‪‬‬ ‫‪ ِ --٧‬אب ِ ْ ِ و ِ ْ َ ِل وا ْ ِ وا ُّ ِة وا ْ َ ِ وا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫אف‪:‬‬ ‫َ ََْ َ ْ َ َ ْ َ‬ ‫َ ٌ َْ َ ُ‬ ‫אب ِא ِ ا َّ ِ ي‬ ‫ِ ْ ِ ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ‬أُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِإ ٰ ِإ َّ ا ْ ا ْ َ م א ِ ُכ ا ْ ْ ِכ ُذو ا ْ َ ِل وا ْ ِ ْכ ِام‪ُ ،‬ذو ا ْ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َ ُّ ُّ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫אن ا ِ ِ َوا ْ ُ ْ َر ِة ا ْ َ א ِ ِة َوا ْ ِ َّ ِة ا ْ َא ِ ِ ‪ ُ َ ،‬ا ْ ُ ُد‬ ‫َ ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َوا ْ َ ُאء َوا ِ ْ َ ُ َوا َّ َ ُאء‪ ،‬اَ ْ َ ا ِ ُ ا ْ َ ا د ا‬ ‫ا אر ا כ ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ّ ُ‬ ‫אب ِא ِ ِ ْ َ ِ ُכ ّ ِ َ ٍ َא ِ ٍة‪َ ،‬وأُ ُذ ٍن‬ ‫‪َ ‬وأُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ א ِ َ ٍ ‪َ ،‬وأَ ْ ٍ َא ِ َ ٍ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ٍام َ א ِ ٍ ‪َ ،‬و ُ ُ ٍب َوا ِ ٍ ‪َ ،‬و ُ ُ ورٍ َ ِאو َ ٍ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َوأَ ْ ُ ٍ َכא ِ َ ٍة‪َ ،‬و َ ِ ٍ َ زِ َ ٍ ‪َ ،‬א ِ َ ٍة َو َא ِ َ ٍ ‪ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ‬ا ْ ٰ َن َ ِ ْ‬ ‫َ ُ ِ َ א ًא َر َ ً ا‪َ  ‬وأُ ِ ُ َ ْ ِ َو َ א ِ َ ٰ َ ا ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אب ِא ِ ا ْ ٰ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ا ِ ِ َ‬ ‫אر َك ا ُ َر ُّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ  ‬وأُ ِ ُ ُ َ א‬ ‫‪‬أ َ َ ُ ا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ ۘ َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َכ ً ا ۝‬ ‫ْ‬ ‫أ َ ْ َ ا َ َא‬ ‫ِ ِ ‪‬‬

‫‪١٣٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אرى َوا ْ ُ ِد‪،‬‬ ‫ْ َ ِّ َ َ َ ا ْ َ َ ِب َوا ْ َ َ َوا ُّ ْ ك َوا َّ ْ َ َوا َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط ُ ْ َ ِ ٍ ‪‬‬ ‫َو ْ َ ِّ ُכ ّ ِ َدا َّ َر ِّ ‪ٰ ‬أ ٌ ِ َא َ َ אۘ إ َِّن َر ِّ َ‬ ‫َ‬ ‫אب َ א ِ ٍ ‪ ،‬و ٍ א ِ ٍ ‪ ،‬و ٍ‬ ‫אء‬ ‫‪َ ‬وأُ ِ ُ ُ َ א ِ ِّب َ ٍ َ א ِ ٍ ‪َ ،‬و ِ َ ٍ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت ا ْ َ َ ِإ َ ا ْ َ ِ ‪ٰ ،‬ذ َכ‬ ‫َ אرِ س‪َ ،‬و َ ْ ٍ َدا ؛ َا ْ َ ْ ُ ِא ْ َ ْ ِ َر َد ْد ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אن‬ ‫‪‬و َ ْ ُ َ א ِ ِ ا َ َو َر ُ َ ُ َ َِّن ا َ َ ِ ُ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אب‪ ‬أَ ْ َ ْ ِ ُ ا َ ُ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫َ‬ ‫ا َوا ْ َ ْ ُ‬ ‫َو َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوا ُ أ ْכ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫אن َو َ א َ َ َ ْ َ َ ُכ ْ ‪ ،‬أَ ْ َ أَ َّن‬ ‫ا ْ َ ِ ِّ ا ْ َ ِ ِ ‪ َ ‬א َ َאء ا ُ َכ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ ً א‪،‬‬ ‫‪‬وأَ َّن ا َ َ ْ أَ َ َ‬ ‫אط ُ‬ ‫ا َ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫‪‬وأَ ْ َ ُכ َّ َ ٍء َ َ ًدا‪ِ  ‬ـ‪‬כۤ ٰ ۤ ۤ ‪ِ ‬ـ‪ِ  ٰ ٰ ‬ـ‪ِ  ۤ ٰ ‬ـ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ٰ ۤ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫۝ ۤ ۤ ۤ ‪ْ ِ ُ َ ْ َّ َ َ ‬ئ َ َ ِ َّ َכ َ ْ ُ ٌر ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אم ا ْ ِ ْ ِ َ א َذ ِة‪ ٰ ُ ْ َ َ :‬ه ا ْ َ َ אכ َ ا َّ ْ َ َ ِ َ א َ ا ا ْ َ ِ‬ ‫اْ َ ُ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ات أَ ْن َ َ َ َ َ ا ْ َ ْر ِض ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ا َّ ي َ َ َ ِ َ َ أ ْ َאرِ ا َّ ٰ َ‬ ‫ود ‪ِ  ‬إ َّ ُ ِ ْ ُ َ ْ ٰ َ َو ِإ َّ ُ ِ ْ ِ ا ِ ا ْ ٰ ِ‬ ‫َو ِ َ א َ ِ ُ َ ْ َ َ‬ ‫אن ْ ِ َد ُاو َ‬ ‫َّ‬ ‫ا ِ ِ ۝ أَ َّ َ ُ ا َ و ْأ ُ ِ‬ ‫ِ ِ َ ‪ ،‬و ِ َ א َ ِ َ ٍ ‪ ‬أَ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫إ َِّن أَ ْو َאء ا َ َ ْ ٌف َ َ ْ ِ ْ َو َ ُ ْ َ ْ َ ُ َن‪ ،‬إ َِّن ا َ َو َ ٰۤئ َכ َ ُ‬ ‫ُ َ ُّ َن َ َ ا َّ ِ ِ ۘ א أَ ُّ َ א ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا َ ُّ ا َ َ ِ َو َ ِّ ُ ا َ ْ ِ ً א‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫אن َر ّ َِכ َر ِّب ا ْ ِ َّ ِة َ َّ א َ ِ ُ َن ۝ َو َ َ ٌم َ َ ا ْ ُ َ ِ َ ۝‬ ‫‪َ َ ُْ‬‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ ْ َ ِ َכ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫)‪(٦‬‬

‫و‬

‫ز אدة‪ ُ َ ٍ ُّ َ َ ِ :‬رٍ ‪.‬‬ ‫ْ‬

‫‪١٣٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪‬‬ ‫ا ْ َכא ِ ِ ‪ِ َ َ ْ ِ ‬ص ِ َ ا ِّ ْ ِ‬

‫د ِ‬ ‫َُ ٌ‬ ‫אء ُ َ‬

‫‪‬‬

‫א אِ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ َ‬ ‫ا ْ َ ْ ت‪ ،‬أ ْ‬ ‫ا ْ َ ْכ ُ ِن‪ ،‬اَ َّ ِ ي‬ ‫َْ‬ ‫َ َ ْ ى َ ْ أ َ َא ِ ۪ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ًدا‪ْ ِ َ ،‬ج َ ّ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫َ ُכ ّ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َכ ِ ْ‬

‫ْ ٍت‪َ ،‬و َא َכא ِ َ ا ْ ِ َ ِאم َ ْ ً א‪َ ،‬و َא ُ ْ ِ َ َ א َ ْ َ‬ ‫ِאئ َכ ا ْ َ ‪ ،‬و ِא ِ َכ ا ْ َ َ ِ ا ْ َ ْכ ِ ا ْ ْ ُ ِ‬ ‫ون‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َّ ِ ْ َ َ ِ أَ َ ٌ ِ َ ا ْ َ ْ ُ ِ َ ‪َ ،‬א َ ِ ً א َذا أَ َ ٍאة‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َא َذا ا ْ َ ْ ُ وف ا َّ ي َ ْ َ ْ َ ْ أ َ ً ا َو َ ُ ْ َ‬

‫‪‬‬ ‫ِو ْر ٌد ِ ُ َو ْ ٍ ا ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫َ ّ‬

‫‪‬‬

‫ٍ و אرِ ك و ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل ِ ِ א‬ ‫َ ّ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ّ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َِכ ا ْ َ َ ْ ُ َ َ ّ ‪َ ،‬و َِכ ا ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ‪َ ،‬و َ َ ْ َכ َ َ َّכ ْ ُ‬ ‫אכ ِ ِ ؛ א َכא ِ ْ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫اכ ا ْ ُ ِ َّ אت أَ ْ ِ ا ُّ ْ َ א َوا ْ ٰ َ ة‪َ ،‬و َא َر ْ ٰ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ِ ِة َو َر ِ َ ُ َ א‪ ،‬أَ َא َ ُ َك ِ א َِכ‪ِ َ ،‬אئ ُ َכ ِ א َِכ‪َ ،‬ذ ِ ُ َכ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ א َِכ‪ ،‬أَ ِ َك ِ א َِכ‪َ ُ ِ َ ،‬כ ِ א َِכ‪ِ ْ ِ ،‬כ ُ َכ ِ א َِכ‪َ ُ ِ ْ ُ ،‬כ ِ א َِכ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אث ا ْ ُ ْ َ َ ‪َ ُ ُ ْ َ ،‬כ ِ א َِכ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ א َ َ ؛ اَ َّא ُ ِ َ א َِכ َא َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َכא ِ َ ُכ ِ‬ ‫وب ا ْ َ ْכ ُ و ِ َ ‪ َ ،‬א َכ ِ َ א َِכ َא َא َ ا ْ َ ِّ‬ ‫אر َ ‪ ،‬اَ ْ ُ ُّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ‪َ ،‬ا ْ َ א ُ ِ א َِכ َא َ א ا ْ ُ ْ ِ َ ‪َ ،‬ا ْ ُ ْ َ ِ ُف‬ ‫ِ א َِכ َא أَ ْر َ ا ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫‪١٣٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ُء‬ ‫َوأَ َא‬

‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ א َِכ َא َر َّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ،‬ا َّא ُ ِ َ א َِכ َא َ ُ َل ا َّא َ ‪َ ،‬ا ْ ُ‬ ‫ي أَ ا א ِ‬ ‫ِ א َِכ‪ ،‬اَ ْ ِאئ ُ ا ْ َ א ِ ُ ِ א َِכ‪ِ ،‬ا ْر َ ْ ِ ؛ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َء ِإ َّ ا ْ َא ‪َ َ ْ َ ‬ي َ ْ َ َي أَ ْ َ ا ُّب‬ ‫ُء َ َ ْ َ ْ َ ُ ا ْ ُ‬ ‫اْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َوأَ َא ا ْ َ ُ ‪ َ َ ْ َ َ ،‬ا ْ َ َ ِإ َّ ا ُّب ‪َ َ ْ َ ‬ي َ ْ َ َي أَ ْ َ ا ْ َ א ِ ُכ‬ ‫ْ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َوأَ َא ا ْ َ ْ ُ ُك‪ ُ َ ْ َ ْ َ َ ،‬ا ْ َ ْ ُ َك ِإ َّ ا ْ َ א ِ ُכ ‪َ َ ْ َ ‬ي َ ْ َ َي أَ ْ َ‬ ‫ا ْ َ ِ ُ َوأَ َא ا َّ ِ ُ ‪ َ َ ْ َ َ ،‬ا َّ ِ َ ِإ َّ ا ْ َ ِ ُ ‪َ َ ْ َ ‬ي َ ْ َ َي‬ ‫ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ا ْ َ ِ ُّي َوأَ َא ا َّ ِ ُ ‪ َ َ ْ َ َ ،‬ا َّ َ ِإ َّ ا ْ َ ِ ُّي ‪َ َ ْ َ ‬ي‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ ْ َ َي أَ ْ َ ا ْ َכ ِ َوأَ َא ا َّ ِئ ‪ َ َ ْ َ َ ،‬ا َّ ِئ ِإ َّ ا ْ َכ ِ ‪َ َ ْ َ ‬ي‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وق ِإ َّ ا َّز ُاق‬ ‫وق‪ ُ َ ْ َ ْ َ َ ،‬ا ْ َ ْ ُز َ‬ ‫َ ْ َ َي أَ ْ َ ا َّ َّز ُاق َوأَ َא ا ْ َ ْ ُز ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫אر َوأَ َא ا ْ ُ ْ ِ ُ ‪ ُ َ ْ َ ْ َ َ ،‬ا ْ ُ ْ ِ َ ِإ َّ‬ ‫‪َ َ ْ َ ‬ي َ ْ َ َي أ ْ َ ا ْ َ َّ ُ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אن ْ‬ ‫אر ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أ ْ َ ا ْ َ َّא ُن َوأ ْ َ ا ْ َ َّא ُن ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ َ‬ ‫ا ْ َ َّ ُ‬ ‫אن ِ ْ َ َ ِ‬ ‫ال ُ ْ َכ ٍ َو َ ِכ ٍ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ ْ َ ِ ا ْ ُ ُ رِ َو ِ ِ َ א ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫אن ِ ْ َ َو ْ َ ِ ا ْ ُ رِ َو َ ْ ِ َ א َو ِ َّ ِ َ א‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َو َ ْ َ ِ ِ َ א ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫אن ِ ْ َ ُار ُه َ ْ ِ َ أَ ْ َ َ َ ٍ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫אن ِ َ ْ ٍم َכ َ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ‬ ‫ات و ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن م ْ َ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ْ َ َ َ َ‬ ‫ا َّ َ َאو َ َ ْ‬ ‫ا ُّ رِ َ َ ِ َع َ ْ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ْ َ ُ‬ ‫אن َ ْ َم ُز ْ ِ َ ِ ا ْ َ ْر ُض‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْر ِض ِإ َّ َ ْ َ َאء ا ُ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ْ َم َ ْ ِ ي ا َّ َ َאء َכ َ ِ ا ِّ ِ ّ ِ ِ ْ ُכ ُ ِ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫زِ ْ َ ا َ َ א ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ات‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ْ َم ُ َ َّ ُل ا ْ َ ْر ُض َ ْ َ ا ْ َ ْر ِض َوا َّ َ َאو ُ‬ ‫אن ‪َ ْ َ ‬م َ ْ ُ ا ْ َ ُء‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َو َ َ ُزوا ِ ِ ا ْ َ ا ِ ِ ا ْ َ َّ אرِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪١٣٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن‬ ‫َ א َ َّ َ ْ َ َ ُاه َو َ ُ ُل ا ْ َכא ِ ُ َא َ ْ َ ِ ُכ ْ ُ ُ َ ا ًא‪ِ  ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫אل َو َ َ ُ َنۙ ۝ ِإ َّ َ ْ أَ َ ا َ ِ َ ْ ٍ َ ِ ٍ ۘ‪‬‬ ‫אن ‪َ ْ َ ‬م َ َ ْ َ ُ َ ٌ‬ ‫اْ ََ َ‬ ‫ِ‬ ‫َْ ِ‬ ‫אن ا ْ َ ِش‪" :‬أَ ْ َ ا ْ َ א ُ َن‪،‬‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ‬ ‫אن َ ْ َم ُ َ َ‬ ‫אدى ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ ِאئ ُ َن‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ א ِ ُ َ‬ ‫ون؟!" ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ‬ ‫ِر ِ ‪ ،‬و َ َ א ِ َ َ ِ ِ‬ ‫ِْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ُ َ َ‬ ‫َ ْ َ ُ ِّ ي َو َ َ َ َ א ْ َ ْ َ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫אن ِ َכ ْ ِة ا ُّ ُ ِب وا ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬ا ْ َ אن ا ْ َ‬ ‫אن‬ ‫אن ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ َ َ‬ ‫َ ْ ْ َ‬ ‫َ َ َ َ َ ْ َ‬ ‫אن ِ َ َ ِ א ِ‬ ‫אن ِ ْ َכ ْ َ ِة ا ُّ ْ ِ َوا ْ َ َ א ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫اْ ََ َ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ْ ُّ َ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ‬ ‫אن ِ َ ْ ِ ا ْ ْ ِ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫אن ا ْ َ َ َ ْ‬ ‫אن ْ‬ ‫ودة ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ َ‬ ‫אن ِ َ ا ْ َ َ ى ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫אن ا ْ َ َ َ‬ ‫َ ْ ِ َ ا ْ َ ْ ُ َ ِ ِ ا ْ َ َ ى ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ‬ ‫ْآه ِ َ ا ْ َ َ ى‪ ،‬أَ ِ ْ ِ َא ُ ِ ُ ِ ْ َ َ َ ُّ ِ َ א ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ َ ُ َك‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ ُم ا ْ ُ ْ ِ ُ ‪ ،‬أَ ِ ِ ِ َ ا َّאرِ ] َא ُ ِ )‪  [(٣‬اَ ّٰ ُ إ ِْن‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ ِ َ َ ْ َ أَ ْ ٌ ‪َ ،‬وإ ِْن ُ َ ِ ّ ْ َ َ َא أَ ْ ٌ ‪ْ َ ،‬אر َ ْ َא أَ ْ َ ا َّ ْ َ ى‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ْ َ ْ ة‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا‬ ‫َ ‪َ ،‬و َא َ ْ َ ا َّא ِ َ ‪ َ ِ ْ َ ‬ا ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِ َِْ۪‬ ‫َو ْ َ ا ْ َ כ ُ ‪ َ ْ ،‬ا ْ َ ْ َ َو ْ َ ا َّ ُ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬

‫‪‬‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ُ َو ْ ٍ ا ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫َ ّ‬

‫‪‬‬

‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ َر ِّ َوأَ َא ا ْ َ ْ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ َ א ِ ُ َوأَ َא ا ْ َ ْ ُ ُق ‪َ ‬وأَ ْ َ‬ ‫‪١٣٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ َّز ُاق َوأَ َא ا ْ َ ْ ُز ُ‬ ‫وق ‪َ ‬وأ ْ َ ا ْ َ א ُכ َوأ َא ا ْ َ ْ ُ ُك ‪َ ‬وأ ْ َ ا ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ َא ا َّ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ َ ُّ َوأَ َא ا ْ َ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ َ ُّ َوأَ َא ا ْ َ ِّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ْ َ א َوأَ َא ا ْ َ א ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ َכ ِ ُ َوأَ َא ا َّئ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ ُ ْ ُ‬ ‫وأَ َא ا ْ ِ ء ‪ ‬وأَ ا ر وأَ א ا ِ ‪ ‬وأَ ا ِ وأَ א ا ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ ْ َ ْ َُ ُ َ َ ُْ ْ ُ َ ْ َ َْ ُ َ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ‬وأَ ْ ا ْ َ ِ ي وأَ َא ا َّ ِ ُ ‪ ‬وأَ ْ ا ْ ِ‬ ‫َوأَ َא ا َّ אئ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُّ َ‬ ‫َ ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ُ َوأَ َא ا ْ َ אئ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ َ َ ُاد َوأَ َא ا ْ ْ כ ُ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا ْ ُ ِ ُ‬ ‫َوأَ َא ا َّ ا ِ ‪َ ‬وأَ ْ َ ا َّ א ِ َوأَ َא ا ْ َ ِ ُ ‪ َ ‬א ْ ِ ِ ُذ ُ ِ َو َ َ َאو ْز‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ّ ‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ ُ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ ْ َ אرِ ا ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ ِ ا ْ ْ ِ ِ ّي ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ‬

‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا ْ ُ ُ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ِ َي َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ َ א ِ َ ِ َכ‪َ ،‬و َא َ ْ ُ ُ ْ َر ِ ِ َ ْ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِا ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אس ِ َ ْ ِ َك‪،‬‬ ‫ْ َ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ْ ِإ َ ْ َ ي ِ َ َ رِ ْز َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫وا َّ َכ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ َכ َ أَ א ِכ‪ ،‬وو ِ‬ ‫ْ ِכ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫ِ ِ ْ ِ َכ‪ ،‬و ْ ِ ِ‬ ‫כ ِم و ِ כ و ِ ك ‪‬‬ ‫َ َ َّ ُ‬ ‫َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ‪ ،‬أَ ْو ُ ْ ِإ َ َ َ َכ‪ ،‬أَ ْو َ ُ ِ ِإ َ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ْ ُ ِإ َ َ َ َ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫َ א َ َ َ ِ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ْو ُ א ِ ُ ِ َ َّ א َد َ ْ َ ِ ِإ َ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫‪١٣٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ َِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا ْ َ َ ْ ُ ِإ َ ْ أَ َ ً ا ْ َ ْ َכ ِ َ َ ا َ ‪ ،‬أَ ْو َ َ ْ ُ ُ‬ ‫َ َ َّ ْ ُ ُ ِ ُ َ א َ ِ َ ‪َ ،‬و َز َّ ْ ُ َ ُ ِ ْ ُ َ א َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ ِ ُ َכ َ ً ا ِ َ ْو َزارِ ي‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ ارٍ‬ ‫َ ارِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ אرِ‬ ‫َوأ ْو َز َ َ أ ْو َز ي ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ْ ُ ِإ َ‬ ‫ا ْ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ِ ُّ َ ِ ا ُّ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ِ ُّ ا ْ َ ْ ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ا َّא ِ َ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ُ ا ِ ّ ْכ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ ِ ُّ ا ْ َ َ َد ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ِ ِ ارِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ت َ َ ًאء ِ ْ ِ َ ِאد َك ِ َ ْ ِ َك‪ِ َ ْ ِ َ َ ،‬إ َّ‬ ‫ِ َ ْ ِ َو َ َ אرِ ي‪َ ،‬و َ ِ ا ْ َ َ ْ ُ‬ ‫َ א َ َ ْ َ ِ ِ ۪ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َر َ َ ِ ِ ِ أَ ْ َ ِائ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َ ِ ِ‬ ‫َ ْ כ َو َ َ כ ‪َ َ ْ َ َ َ ،‬כ ْ َ ُ ْ َ ّ ‪َ ،‬و َ ْ ُ ْ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َכ َ ّ َ َכ ُ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َ َّ َכ َ ّ َ َכ َو ٌّ ‪َ َ َ ِ َ ،‬‬ ‫َא َر ِّب أَ ْ ِ َو ُ ْ ِ ُ ِ ‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َو َ َכ ا ُّ ْכ ‪َ ،‬و َא َ َ א َ َ ُ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ُ َ ا ِ ْ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ َכ َ َ ُ ِء ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ ‪ُّ َ َ ،‬ي ُ ْכ ٍ ِ ْ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُء ْ َ َك ِ ْ َ ْ َ َכ َ َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫َّ‬ ‫‪١٣٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َכ ِ َ ِ‬ ‫ِإ َ َכ َ ِ ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ْ ُ ‪َ ،‬و َوا َ ْ ُ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َِכ‪َ ،‬وأ َ ْ ُ ِ َ ِ ّ َِכ ُ َ َّ‬ ‫َ َّ ْ ُ ْ‬ ‫ت َ َ َ ْ ِ ِ ٰ ِ َכ أَ ْو ِ َ َאء َك ِ ْ ِ َ ِאد َك أَ ِّ َ ْ ُ َ ِאئ ٍ ِإ َ‬ ‫‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ِ ِ َכ‪ َّ َ َ ،‬א َ َ َ ِ ِإ َ ِ َِכ ِ ِه ا َّ َא ُن‪َ ،‬و َ َאل ِ ِإ َ ِ ا ْ ِ ْ َ ُن‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َ ًאء ْ אد َك‪ ُ ،‬أَ ًة‬ ‫אن وا‬ ‫ِإ ا‬ ‫ِ ِ ‪َ ،‬و َد َ ْ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ْ َ َ ْ ََْ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َכ‪ ،‬وأَ َא أَ َ أَ َّ َ ْכ ُ ُ ِ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ُ‬ ‫ْ َכ ْ ٌ َو َ َ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُ َ‬ ‫ّ َ ْ‬ ‫َ َ َك ِ ّ ِ‬ ‫אب؛ َ َ א َ ْ ُ َכ ِ ا ْ َ ْ ِ ِ ِإ َ َ א َ َ َ ِ َ ْ ُ ‪ َ ُ ،‬א‬ ‫َ َ‬ ‫َ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َכ َ ْ َ ا ِّ ْ َ ِ ّ ‪َ ،‬و َ َאو ْ َ ِ أَ ْو ِ َאء َك َ َّ َכ َ ِّ َ أَ َز ُال َ َכ ُ ِ ً א‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِإ َ أَ ْ ِ َك ُ ْ ِ ً א‪َ ،‬و ْ َو‬ ‫َك َ אزِ ً א‪َ َ ُ ْ َّ َ َ ،‬‬ ‫َ אد َك‪َ ،‬و َ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ُ َك‪ ْ َ ، ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ،‬أَ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ْ َ ِ ِ ‪َ ِ ٰ ِ ِ َ ْ َّ َ ُ ،‬כ َ َ ِ َ َّ َכ َ ِّ ِ ْ َ َك ِ َد َر َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ א‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اك ِإ َّ ِ ِ ْ َכ َو َ ْ ِ ْ َ َכ َ ْ ً َ َ ‪َ َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َא َ ْ َ َي‪،‬‬ ‫َذ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ ِ ا ُّ ْ א َ َ َ ْ َ ِ ِ ۪ م ا ْ ِ א ِ‬ ‫َ َ َ ُכ א اَ כ א‬ ‫ْ‬ ‫َْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫ِ אرِ‬ ‫َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ت‬ ‫أَ ْ َ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ِ َ َ ِ ِ َ َّ ِ ِ ا َّ َ ِّ ِ ِ ْ א ِ ۪ ‪َ ،‬وا َّ َ ُّ ِ ِإ َ ُو ُ ِد ۪ه‪ِ َّ َ ،‬إ َذا‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אك‬ ‫ت ِإ َ ْ َכ ِ ِ ْ َ ِ ا َّ א ِ ِ َ ‪َ ،‬وأَ َא ُ ْ ِ ٌ ِ َ َف رِ َ َ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אرِ‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ א َ َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِْ ْ ِِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ‬

‫‪١٤٠‬‬

‫َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ُه ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ َوا ْ‬ ‫أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ۪‬ ‫ِ ِ ۪ و ِ א ِ أَو ِ ِאئכ‪ ،‬أَو‬ ‫ت ِ َ ُ ًّوا ْ أَ ْ َ ائ َכ‪ ،‬أَ ْو َ َכ َّ ْ ُ‬ ‫َ َ َ ًّ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ‬ ‫ِ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َّ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو َ َ ْ ُ ِ ِ ِإ َ َ ْ ِ َא َ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو َذ َ ْ ُ ِ ِ ِإ َ‬ ‫َ ْ ِ أَ ْ ِ َك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫ث ا َّ َ َאء‪،‬‬ ‫َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ رِ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ ُّ ا ْ َ َ َء‪َ ،‬و ُ ْ ُ ا ْ َ ْ َ َاء‪َ ،‬و َ ْכ ُ ا ْ َ َאء‪َ ،‬و َ ْ ِ ُ ا ْ َ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ا َّ َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫א َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْ َ א َ َّ َ ْ َ‬ ‫ِإ َ ِ ‪َ ،‬وأَ َ َ ِ ِ ۪ ‪ ،‬أَ ْو َ َ َ ِ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ْو َد َ ْ َ ِ َ َ ِ ‪ َّ ِ ،‬א ِ ِ ا ْ َ ُّ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ا ْ ُ ِب ْ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫כ‪ ،‬و ِإ‬ ‫َوا ْ ُ ُغ ِإ َ رِ אك‪ ،‬وا אع‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َ ّ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ‬ ‫َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا َّ ْ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ِ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ َאو ْ ُ ِ ۪ َ َ ْ َّ ُ ‪َ ،‬و َ א َ ُ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫َ َ َ َ ُ َ َ ‪َ ،‬و َ ْ ُ ُ ِإ َ َכ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َِ ِ‬ ‫אت‬ ‫ُ‬ ‫ََْ ُ‬

‫‪١٤١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ْ َכ َ َ ا ْ ِ َ ِאئ ۪ َ ِ َ ا ْ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ َّ ْ ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ ِ َوأَ ْ ْ َ َ َ ِ ْ ا َ َ ٰأ ُل ِ َ ْ ِכ ۪ َ ِ ّ ُ ْ ً ا ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫َ‬ ‫ً ْ‬ ‫َّ‬ ‫َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َ َ א َ ْ ُ َכ ِإ َ ‪َ ،‬و َ َّ ْر َ ِإ َّ ُאه‬ ‫ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫َ َ َ ْ ُ َ َ ِ ‪ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ،‬‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪ ،‬أَو ِ ُّ ِ ِ ْ َכ‪ ،‬أَو ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ْ ِ ُف َ ّ َر ْ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ْ َ ْ ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َכ َ ا َ َ َכ‪ ،‬أَ ْو ُ ِ ُ َ ِ ّ ِ ْ َ َ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ت ِ ۪ أَ َ ً ا ِ ْ َ ْ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو َ ْ ُ ُ ِ ْ ِ ْ ِ أَ َ ٍ ِ ْ َ ِ َّ ِ َכ‪،‬‬ ‫َذ ْ ٍ َ َّ ْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫ُ َ َ َّ ْ ُ َ َ ِ َوا ْ َ َ ْכ ُ ُ ُ أَ ًة ِ ِ ّ َ َ َכ ‪‬‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ُ ِإ َ َכ ِ ْ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ِ ۪ َ א ْ َ ْ ُ ِ ْ َכ َوأَ َא‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫ت ِإ َ ِ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫כ ِ و‬ ‫َ َ ِ ‪َ ،‬و َر ِ ُ َכ َوأَ َא ِ ِ ‪ ،‬ا‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אت أَ ِ א َ ا ْ َא ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ِإ ِّ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ َ َ َ َْ‬ ‫‪١٤٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْء ََُُْ َِ َ ِ َْ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ َّر َك َ َ َّ ‪َ ،‬و َو َ َ‬ ‫א ْ ُ َכ َ ِ ‪ ،‬أَو ْ ٍ َ ْ ُ َ َכ‪ ،‬أَو ِذ ٍ ٰأ َ ِ א ِ َ ِ َכ َ ِ َ ٍ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َّ ْ ُ َ‬ ‫َ ْ ْ َ َ ُ‬ ‫ٰذ ِ َכ ِ َ ِ َ ور ٍة َ ِ ِ ِ ِ ‪ ِ ،‬ا َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ْ َכ‪ُ ْ َ َ َّ ُ ،‬‬ ‫َ ْ ََ‬ ‫ُ َ َْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ِ اْ َ ِ‬ ‫אء ِ َ א ا ْ َ ‪َ ،‬وا ْ َ َ َّ ِ َ ْ رِ َ א َ ِ َ א ا ْ َ َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אت أَ ِ א َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ َ َ َ َْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ِ َ א َ َ َّ ‪ُ ْ َّ َ َ َ ،‬‬ ‫ِ َ א َ َ َ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ א َ ْ ُ ِ َ א أَ ْ َك‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ُ ِ َ א َ َ َو ِ ِ َك ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ٍ،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ אرِ‬ ‫ٰ ِ‬ ‫َ ّ ِ َא َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ َ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َّ ْ ُ ِ ِ َ ْ َ ِ َ َ َא َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َو َ ْ ُ َ א‬ ‫ت‬ ‫َ َ أ ْ ِ َك‪ْ َ ،‬ر َ ْ ُ َ ْ‬ ‫َِ َ َ‬ ‫َو ٰأ َ ْ ُ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ َכ‪ِ ،‬إ ْذ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َِכ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ِإ َ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َ ارِ َك‪َ ،‬و َ َ َّ ْ َ‬ ‫َ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ َك‪َ ِ ْ َ ْ َ َ ،‬ك ا ّٰ ُ َوأَ ُ ُب ِإ َ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ِ‬ ‫אرِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ َو َ ْك َ َ َ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ُه ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ِ ْ ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ُ أَ ْو َذ َכ ُ ُ ‪ ُ ُ ْ َّ َ َ ،‬أَ ْو‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ ُ ‪َ ،‬و ُ َ ِ َّ א َ أَ ُ ُّכ أَ َّ َכ ُ َ ِאئ ِ َ ْ ُ َوأَ َّن َ ْ ِ ِ ۪ ُ ْ َ َ َ ٌ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫َ َ ْ َכ‪َ ،‬وإ ِْن ُכ ْ ُ َ ْ َ ِ ُ ُ َو َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِ ‪‬‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ٍ‬

‫‪١٤٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا ْ َ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َوا َ ْ ُ َכ ِ ِ َو َ ْ أَ ْ َ ْ ُ أَ َّ َכ َ ا ِ َ َ ِ ‪ ُ ْ َ َ َ ،‬أَ ْن أَ ُ َب‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِإ َ َכ ِ ْ ُ َوأُ ْ ِ ُ أَ ْن أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ْ ُ ‪ ،‬أَ ْ َ א ِ ُ ا َّ َא ُن ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ُه ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אت أَ ِ א َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ َ َ َ َْ‬ ‫ِ َ ِ ّ ِ َכ أَ َّ َכ َ ُ ِ ّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ َذ ْ ٍ َد َ ْ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ۪ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ ْ ‪َ ،‬و َر َ ْ ُ َכ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ‪َ ،‬و َ ْ َ َّ‬ ‫ِ َِ‬ ‫َِכ ِ َכ أَ ْن َ َ ْ َ َ ِ ِ ۪ َ ْ َ ِإ ْذ َ َ َ ُ َ َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אت أَ ِ א َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ َ َ َ َْ‬ ‫ِ ۪ ِ َכ رد ا ُّ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אن ا ْ ِ َ א َ ِ ‪،‬‬ ‫אء‪َ ،‬و ِ ْ َ َ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا ْ َ ْ َ ْ ُ‬ ‫ْ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫َو َ ْ َ َ ا َّ َ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ‬ ‫אع ا َّ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ‬ ‫َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِم ا ْ ِ א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ رِ ُ‬ ‫ثاْ َ ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫אم َوا َّ َ ‪َ ،‬و ُ ُ ا ّ َ َ َوا ْ َ َ ‪َ ،‬و َ ُכ ُن َ ْ‬ ‫َ ْ َ ًة َو َ َ ً א ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ْ ِ ُ ا ْ َ ْ َة‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ث ا َ ا َ ‪ ،‬و ِ ا ِ ْز َق‪ ،‬و ُّد ا ُّ אء ‪ ِ ّ َ ‬א ر ِب و ِّ‬ ‫َ َ‬ ‫َو ُ رِ ُ َّ َ َ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ّ َ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ َُ‬ ‫‪١٤٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ْ ُ ُ ِ ِ َ א ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ ُ ِ َ َא ِ ‪ ،‬أَ ْو َ َّ ْ ِإ َ ِ َ ْ ِ ‪ ،‬أَ ْو‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫أَ ْ ُّ ُ ِ ِ َ א ِ ‪ ،‬أَ ْو أَ َ ُ ُ ِ ِ َ א ِ ‪ ،‬أَ ْو َכ َ ُ ُ ِ ِ ي‪ ،‬أَ ِو ْار َ َכ ُ ُ ِ ِ َّ ِ ‪ ،‬أَ ْو‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫אد َك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ‬ ‫َز َّכ ْ ُ ِ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫ت ِ۪ ِ َ ِ‬ ‫َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫و َ אرِ ي‪ ،‬وأَر َ َ ِ ِ‬ ‫ا َ‬ ‫אر َ ُ َ َ ا ِ ِ ِ ِإ َّ أَ ْ َ َא‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َّ ْ ْ َ َ ْ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِכ َ ِ َ ِ َכ وا ْ ِ ِ‬ ‫אכ‬ ‫אر‪ْ َ ،‬אر َא َ ْ َ ْ ِ ِ ِ و ت‬ ‫َ َ‬ ‫َ َّ ُ‬ ‫ُ ْ‬ ‫َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ‬ ‫َ ُ ِ ُ ْ ِ ا َّ ِّ ِ َכ‪ ِ ْ َ ِ ْ َ َّ َ َ ،‬ا ْ ِ ْ َ َام َ َ ِ ‪َ َ َ ،‬א َ אرِ ٌف‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ ِ ِ‬ ‫ِ אرِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا ْ َ ْ َ ْ ُ ُ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َوا ْ َ ْ َ ُ ُ َوا ْ َ ْכ ُ ُ ‪ ،‬أَ ْو َر َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ت ِ ۪ ِإ َ‬ ‫ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْ َ ْ ُ ِ ِ أَ َ ً ا ِ ْ َ ْ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو أَ َ ْ ُ‬ ‫أَ ٍ ِ ِ ِ َכ‪ ،‬أَو َز َ ِ َ ْ ِ ‪ ،‬أَو أَ َ ُ ۪‬ ‫ت ِ ِإ َ َ ْ ِ ي‪ ،‬أَ ْو َد َ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َّ ْ ُ‬ ‫ْ َ َّ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ت َ َ ِ ِ َ ْ ِ ي‪ ،‬أَ ْو أَ َ ْ ُ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ‪‬‬ ‫َ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ي‪ ،‬أَ ْو أَ ْ َ ْر ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ ِ َא َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٤٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ َ‬ ‫َ ْ ِ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ْ ُ ِ ِ َ ِ َ‬ ‫أ َ א َ ‪ ،‬أ ْو َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ُ‬ ‫ت ِ ۪ َ َ َ َ ِ ‪ ،‬أَ ْو َ َّ ْ ُ ِ ِ َ َ َכ َ ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫َ ْ ِ ‪ ُ َ ْ ِ ،‬أَ ْو أَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ت ِ ِ َ َّ ِ ‪ ،‬أَ ْو َ َ ُ ِ ِ ِ َ ِ ي‪ ،‬أَ ِو ا ْ َ ْ َ ْ ُ ِإ َ ِ َ ْ َא َ َ ِ ‪،‬‬ ‫أَ ْو ٰأ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ‬ ‫ت َ َ ِ َ ْ َ א َ ِ ‪ ،‬أَو‬ ‫ت ِ ِ َ ْ َ א َ َ ِ ‪ ،‬أَو‬ ‫أَ ْو َכא َ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َْ ُ َ ْ‬ ‫ْ ََْ ُ ْ‬ ‫ِ ِ َ ِ ‪ ،‬أَ ِو ا ْ َ َ َّ ِ ِإ َ ْ ِ َ ْ ِ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا ْ ِ ْ َ ْ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫ِכ‪ ،‬أَ ِو‬ ‫أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ِ َ ٍ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ َ‬ ‫ا‬ ‫ت ِ َ ِ ۪ َ َ أَ ْ ِ َא َ ِ َכ‪ ،‬أَ ِو ا ْ َ َ ْ ُ ِ ۪ أَ َ ً ا ِ ْ َ ْ ِ َכ‬ ‫ْ َ َْْ ُ ْ‬ ‫َ ِ ِ ِ אِ‬ ‫ِ ِ َכ‪ ،‬أَو ر ُ ُ ور َاء ُ ِ ۪ ِ َ َ‬ ‫ِإ‬ ‫אد َك‪ ،‬أ ْو َ َّ ْ ُ َ ْ ْ َ‬ ‫ْ ُْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ َ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َכ َ َّ ِ َ أُرِ ُ َك‪َ ،‬وا ْ ُ َ ُاد ِ َ ْ َ ُ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َ ى ُ ْ َ ِ ٌف ِ َ ْ‬ ‫َא َ ِ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َכ َ ْ َ ُ َ َ ِ َ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ أَو ِ ْ ٍ أَو َ אء أَو ِ א َ ٍ‬ ‫ٍ َכ َ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫אن ّ ِ َ ْ أ ْو رِ َאء أ ْو ُ ْ َ ْ‬ ‫ْ َْ َ ْ َ‬ ‫أَ ْو ُ َ َء أَ ْو َ ٍح أَ ْو َ ٍح أَ ْو َ ٍح أَ ْو ِ َ ٍאد أَ ْو َ َ ٍ أَ ْو أَ َ ٍ أَ ْو َ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אء أَو ر ٍ‬ ‫ِ ٍ أَو َ َ ٍ أَو رِ َ ٍ‬ ‫אء أَو ُ ٍ أَو َ אءٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫أ ْو َ َّ أ ْو َ َ َّ ْ‬ ‫ّ ْ َ‬ ‫أَ ْو َ ْ َ َאء أَ ْو ُ ْ ٍ أَ ْو ِ َ ٍ أَ ْو َ ِ َ ٍ أَ ْو َכ ِ ٍب أَ ْو ِ ٍ أَ ْو َ ْ ٍ أَ ْو َ ْ ٍ‬ ‫َ‬ ‫‪١٤٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ْو َ ِ َ ٍ أَ ْو َ ِ ٍ أَ ْو َ ْ ٍع ِ َ ا ْ َ ْ َ ا ِع ِ َّ א ُ ْכ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ِ ا ُّ ُ ُب‪،‬‬ ‫َو َ ُכ ُن ِ ا ِّ َ א ِ ِ ا ْ َ َ ُ َوا ْ ُ ُب ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ َاء َك‪ ،‬أَ ْو‬ ‫َ َ‬ ‫َذ ْ ٍ َر ْ ُ‬ ‫أَو َ َאء َك‪َ ،‬و َوا َ ْ ُ‬ ‫אد ْ ُ‬ ‫اك‪َ ،‬و َ َ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫ِכ ‪‬‬ ‫َ َ ْ ُ أَ ِ َّ َאء َك‪َ ،‬و َ َ َّ ْ ُ ِ َ ْ ٍء ِ ْ َ َ َ‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َכ أَ ّ َ א ُ ُ ِ ُ ْ َر َכ ا َّ َ رت ِ א َ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ َ‬ ‫َ ْ َ َ َ َّ‬ ‫َو َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ْ‬ ‫אت أَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ُ ِإ َ َכ ِ ْ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫َو َ َ َכ‪ ُ ،‬أ ًة ّ َ َ َכ‬ ‫א‬ ‫ا‬ ‫ُ َّ ُ ْ ُ‬ ‫َو َ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْد َא ِ ِ ْ َ َ ا َِכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫أَ ْو أَ ْ ٰ ِ ِ ْ َ َ ا َِכ‪ ،‬أَ ْو َ َ َ َ ِ ّ َر ْ َ َ َכ‪ ،‬أَ ْو َכ َّ َر َ َ ِ ْ َ َ َכ ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫َ ّ ِ َא َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ َ‬ ‫ت‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ْ ُ ِ ۪ َ ْ ً ا َ َ ْد ُ ُ ‪ ،‬أَ ْو َ َ ْد ُ‬ ‫‪١٤٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ َْ ِ‬ ‫ِ ۪ ْ ًا َ ْ ِ َ ٍ‪ ،‬و ْ ُ َ َ ِ َ ِ ِ ِ‬ ‫ُِْ ُ‬ ‫ُ ٌّ‬ ‫َ‬ ‫َ ُُ ْ َ ُ ُ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ِ۪ א ا‬ ‫ا أَ ِ ‪ ،‬أَو‬ ‫َ ْ ً ْ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ً َ ْ ً َ ْ َ ُّ ُ َ ّ ِ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا ْر َ َכ ُ ُ ِ ُ ُ ِل َ א َכ‪ ،‬أَ ْو َ َ َّכ ْ ُ ْ ُ ِ َ ْ ِ ْ َ َכ‪ ،‬أَ ْو‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت ِإ َ َ ي ِ َ א ِ ِ رِ ْز َכ‬ ‫َ َ َّ ْ ُ ِ ۪ َ َ َد ْ ِ ْ َ َכ َ ّ ‪ ،‬أَو د‬ ‫ْ ََ ْ ُ ْ‬ ‫َْ ِ‬ ‫ت ِ ۪ و َכ ا ْ َכ ِ ‪ َ َ ،‬א َ َ ِ ِ ِ‬ ‫َ َ َّ ‪ ،‬أَ ْو َ ْ ٍ أَ َر ْد ُ‬ ‫ُ ُّ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ אرِ‬ ‫ِ َ א َ ْ َ ِ ِ رِ َ َ‬ ‫אك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫أَ ِ א َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ د א ِ ِإ َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ َ َ َ َْ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫ا َّ ُّ ُ َوا ْ ِ ُص َ ِ ُ ِ ِ َو َ َّ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ א ُ َ ُ َ ٌم ِ ْ َ َك ‪‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ٍ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ِ‬ ‫אرِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ّ ِ َא َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َْ‬ ‫اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ِ َ َ َ ْ ِ َכ َو َ َ ْ ُ ْب َ ْ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫ت ِ ِ‬ ‫‪‬‬ ‫َ א ْ َ َ ْ ُ َכ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ِ ُ َّ ُ ْ ُ‬ ‫َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ّ ِ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا ُّ َ َאء‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ت ِإ َ ِ ِ ِ ي‪ ،‬أَو َ َ َّ ْ ُ ُ ِ َ ِ ي‪،‬‬ ‫ت ِإ َ ِ ِ ِ ْ ِ ‪ ،‬أَو د‬ ‫ِכ ذ‬ ‫َ‬ ‫ْ ََ ْ ُ ْ َ‬ ‫ُ ِّ َ ْ ٍ َ َ ْ ُ ْ‬ ‫أَ ْو أَ ْ َ ُ ِإ َ ِ ِ ُ ُذ ِ ‪ ،‬أَ ْو َ َ َ ِ ۪ ِ َ א ِ ‪ ،‬أَ ْو أَ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ א َر َز ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ۪‬

‫‪١٤٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ َ َز ْ ُ َכ َ َ ِ ْ א ِ َ َز ْ َ ِ ‪ ُ ،‬ا ْ َ َ ْ ُ ِ ِ ْز ِ َכ َ َ ِ ْ א ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אد ِة‬ ‫َ َ َ ْ َت َ َ َّ ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ َכ ا ِّ َ َ‬ ‫אد َة َ َ ْ َ ْ ِ ْ ‪ َ َّ ُ ،‬א َ ْ ُ َכ َ ْ َ ا ِّ َ َ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ‪ َ ،‬أَز ُال ِ ا َ‬ ‫ُال ِאئ ا َ‬ ‫ِ ِ כ‪ ،‬و َ‬ ‫َ َ ُ ًّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ َّ‬ ‫ِ ِ ْ ِ َכ َو َכ َ ِ َכ َא أَ ْכ َ َم ا ْ َ ْכ َ ِ َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُه أَ َ َ ا َِכ‪َ ،‬و ُ ُّ ِ َכ ِ ُه َ َ َ א َِכ‪،‬‬ ‫ذ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ ُ‬ ‫َو ِ ِإ ْ א ِ ۪ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و ِ ا ْ ِ ْ ارِ َ َ ِ َز َو ُال ِ ْ َ ِ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ِّب َو َ ّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ۪‬ ‫َ‬ ‫ِإ ِ أَ‬ ‫أ‬ ‫ك כ ذ‬ ‫اك‪ ،‬و‬ ‫ّ ْ َ ْ ُ َ ُ ّ ِ َ ْ ٍ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ‬ ‫أَ َ ٌ َ َك‪ َّ ِ ،‬א َ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ِإ َّ َ ْ ُ َك‪َ ،‬و َ َ َ ُ ُ ِإ َّ َ ْ ِ ُ َכ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ و َ َ ٰألِ‬ ‫َو ْ ُ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ِ ُ ا ِ ّ َ َ ‪َ ،‬و ُ ِ ُّ‬ ‫ث ا َّ َ َم‪َ ،‬و ُ ِ ُ ا َّ َ ‪َ ،‬و ُ َ ِ ّ ُ ا ْ َ َ ‪‬‬ ‫ا ِ ّ َ َ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ُכ ا ْ ُ ُ َم‪َ ،‬و ُ رِ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ ِ َא َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ اْ َ ِ‬ ‫אت‪ ،‬و َ א ِ ُ ا َِئ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َُ‬ ‫َّ ّ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫אت‪ ،‬و ْ ِ َכ א رب ا אو ِ‬ ‫و ِ ُّ ا َ ِ‬ ‫ات ‪‬‬ ‫َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ َ‬ ‫َُ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ ِّ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫‪١٤٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْ َ أَ َ ُّ ِ َ ْ ِ ِ ۪ ِإ ْذ ُכ ْ َ أَ ْو َ ِ َ ْ ِ ۪ه‪َ َّ ِ َ ،‬כ أَ ْ ُ ا َّ ْ َ ى‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫َوأَ ْ ُ ا ْ َ ْ ِ َ ِة ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ْ ُ ِ ۪ َو ِ ًّא‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ْ أَ ْو َ אئ َכ ُ َ א َ َ ًة َ ْ َ ائ َכ َو َ ْ ً َ َ أَ ْ ِ َ ْ َ َכ َ َ أَ ْ ِ‬ ‫َא َ ِ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא‬ ‫َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪ ،‬وا‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْ ِ َכ ْ ُة ا ْ ِ אכِ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ د َر ْ َ َכ‪ ،‬أ ْو َ َّ ِ ا ْ ُس َ ِ ا ُّ ُ ِع‬ ‫ذ َّ ً ‪َ ،‬وأ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ِإ َ َא َ ِ َכ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ ُ ِ َو ُ ِء َ ِ ّ ِ َ ْ ِ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ُه ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪ ،‬وأَد َ َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ أَ ْو َر َ ا ْ َ َ َכ َ َ ْ َ ْ ُ َכ َو َر ْ َ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫אد َك ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫َد َار ا ْ َ َ ارِ َ ْ َ ْ َ ُ َכ‪َ ،‬و َ َ َכ ِ َ ِ َ ا ْ َ ِّ َ ْ َ إ ِْر َ ُ‬ ‫َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫אء‪ ،‬ورد ا ُّ אء‪ِ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ُכ ُن ا ْ َ ائ َ ْ ُ ا َّ َ َ َ ُّ َ‬ ‫َو َ َ ُار ُد ا ْ َ ِء‪َ ،‬و َ ُاد ُف ا ْ ُ ُ ِم‪َ ،‬و َ َ א ُ ُ ا ْ ُ ُ ِم ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫ُ‬

‫‪١٥٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا ْ َ ْر ِ َ אء‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ُّد َ ْ َכ ُد َ ِאئ ‪َ ،‬و ُ ِ ُ ِ َ َ ِ َכ َ َ ِאئ ‪َ ،‬و ُ َ ِّ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َכ ِ أَ َ ِ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ِ ُ ا ْ َ ْ َ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا כ ‪،‬و‬ ‫و ِ ا כ ب‪ ،‬و‬ ‫ا َّ ْ َ َ‬ ‫אن‪َ ،‬و ُ ْ ُ ا َّ ْ ٰ َ‬ ‫َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُْ‬ ‫‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ْ َ وا ْ ْ َאت أَ‬ ‫א‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ُ‬ ‫ْ َ َ َ ََْ‬ ‫ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ْ ِ ُ ا ْ ْ َس ِ ْ َر ْ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ْ َ َ َ א ْ َ َك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫َوا ْ ُ ُ َ‬ ‫ط ِ ْ َ ْ ِ َ َכ‪َ ،‬وا ْ ْ َ َ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫أَ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ُّ َ ْ ِ‬ ‫ت َ َכ‬ ‫َ َ ْ ِ ِإ ْ َ ً َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫אد ِ ا ْ َ َ ى ِإ َ ُ َ َאو َد ِ ۪ ‪،‬‬ ‫َ ت‪،‬‬ ‫ا َ ِ ْ ‪،‬و َْ כاْ ْ‬ ‫َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ‬ ‫َ َ ً א ِ َ َ ِ َر ْ َ ِ َכ َو َכ َ ِم َ ْ ِ َك‪َ ،‬א ِ ً א ِ َ ِ ِ َك‪َ ،‬را ِ ً א ِ َ ِ ِ‬ ‫َو ْ ِ َك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ َ َא‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اد ا ْ ِ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َא ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ِ ُ َ َ َ َ ْ‬ ‫‪١٥١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِائכ‪ِ ،‬إذ أَ‬ ‫َ َ ْ َْ َ َْ ُ ُ ْ‬ ‫يو‬ ‫ِإ כ‬ ‫َ َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ ْ‬ ‫َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ َ َא‬ ‫َ ُ‬

‫ِ ِ‬ ‫َ ْ َم َ ْ َ ُّ ُو ُ ُه أَ ْو َ אئ َכ َو َ ْ َ ُّد ُو ُ ُه أَ ْ‬ ‫َ َ َ ْ ٍ َ َ َ َو ُ َن َ َ ُ ُل ‪ ُ ِ َ ْ َ َ ‬ا‬ ‫ِא ْ َ ِ ِ ‪َ ِ ّ َ  ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َא ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ ْ ُ ُ َو ُ ْ ُ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ْ رِ ي و ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ۪‬ ‫ِِ ‪ِ ،‬כ‬ ‫َ َ ًאء ْ َכ ْ َ ذ ْכ ِ ه‪َ ،‬و َכ َ ْ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ُ ّ َ َّ َ َ ْ َ ُ‬ ‫ا ِّ َّ َوأَ ْ َ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ِ ّ ُ ِ ِإ َ ِ ِאد َك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫و َ ِّ ِ ّ أَو ِ אء َك‪ ،‬و ِ ُ ِ ِ أَ ِ َא ِ َכ ِ َ ِ ا ْ א ِ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫َُ ُ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َُ‬ ‫َو ُر ُכ ِب ا ْ ُ ِب َو ْار ِ َכ ِ‬ ‫אب ا ُّ ُ ِب ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ث ا ْ َ ْ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ُ ا ْ ُ ْ ‪،‬‬ ‫َذ ْ ٍ َ ْ ُ ِإ َ ا ْ ُכ ْ ِ ‪َ ،‬و ُ ِ ُ ا ْ ِ ْכ َ ‪َ ،‬و ُ رِ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫א ر ِب و ِ‬ ‫‪‬‬ ‫ا‬ ‫ا ِ ‪ ،‬و ِכ ا ِ ‪ ،‬و‬ ‫و‬ ‫َ َ ُ ُّ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ّ ِ َ َ ّ َ َ ّ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ِ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ ْ ِ ا ْ ٰ َ َאل‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ا ْ ٰ َ َאل‪َ ،‬و َ ِ ُ ا ْ َ ْ َ َאل ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ا ْ َא ِ َ ‪‬‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٥٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ‬ ‫אر َ ْ ِم ا ْ َ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫اْ َْ ُ‬ ‫أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ َ ِّ ُ ِ ِ ّ َ א َ َّ َ ُ ‪َ ،‬و َ ْכ ِ ُ َ ِ ّ َ א َ َ َ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אرِ‬ ‫َو ُ َ ِّ ُ ّ َ א َز َّ ْ َ ُ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫אل ِ ۪‬ ‫أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ُ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫وم‬ ‫אع َ َ َ‬ ‫َ ْ ُ َك‪َ ،‬و َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْار َ ُ‬ ‫ِכ‪َ ،‬و َ َ ْ ِ ُل ِ َر ْ َ ُ َכ‪َ ،‬و َ َ ُ ُ‬ ‫َ َ ُ ِ ْ َ ُ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أَ ْ َ ْ ُ َك ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ا ْ َ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אد ْر ُ َכ ِ ۪ ِ ُ ْ َ ِ ا َّ ِ ُ أَ ًة ِ ِ ّ َ َ َכ‪،‬‬ ‫َ ْ ء ا َّ َ אرِ َ ْ َ אد َك‪َ ،‬و َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ أَ ِّ أَ ْ َ أَ َّن ا ِّ ِ ْ َ َك َ َ ِ ٌ‪َ ،‬وأَ َّن ا ْ ُ ْ َ ِ ْ َ َك َאرِ َز ٌة‪َ ،‬وأَ َّ َכ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِ ِ ْ َכ א ِ ‪ ،‬و َ ْ َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ْ َ َك ْ َ אل َو َ َ َ ‪ِ ،‬إ َّ َ ْ‬ ‫َ ٌ َ َ ُ‬ ‫َْ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫אك ِ َ ْ ٍ ِ ٍ‬ ‫ِ אرِ‬ ‫أَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ّ ْ َو َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬وا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ث‬ ‫أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ُ رِ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِّ َ ِ ِ‬ ‫אدى ِ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫אن ْכ ِ َك‪ ،‬أَ ْو ُ ْ ُ ا ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َك‪ ،‬أَ ْو َ َ َ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ ْ َ ْכ ِ َك‪ ،‬أَو ُ ْ ِ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ א ِ ْ َ َك ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫‪١٥٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ َכ ِ ا ِ ِ‬ ‫אس ا ِ ْز ِق َ ‪ ،‬و ِ َכא ِ‬ ‫َذ ْ ٍ َ ِ َ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ ِ ََ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫و ِإ ا ِ‬ ‫َ ْ َכ‪َ ،‬و َ ِ ِإ َ ِ ِאد َك ِא ْ ِ ْ ِ َכא َ ِ َ ُ َوا َّ َ ُّ ِع ِإ َ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َْ‬ ‫َو َ ْ أَ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ َכ ِ ُ ْ َכ ِ ِכ َא َِכ ‪ َ َ ‬א ا ْ َ َכא ُ ا ِ ِّ ِ َو َ א‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ َ َّ ُ َن‪َ ِ ّ َ  ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ‬ ‫א َ ا ْ َא ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ُכ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َْ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫اك‪ ،‬أَ ِو ا َ دت ِ َ ٍ‬ ‫ا ْ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ א ِ َ ْ ِ َك‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ א ِ ِ َ َ‬ ‫ْ َْ ْ ُ َ‬ ‫ِ َ א ُدو َ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َ َ َ ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ ُف‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ْ َכ‪ ،‬أَ ِو ا ْ َ َ א َ ِإ َ‬ ‫ْ َ ْ ِ َك‪ ،‬أَ ْو َد َ א ِإ َ ا َّ َ ُّ ِع ِ َ َ‬ ‫ت َא َ َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َכ ا ْ ِ ْ َ ًא ِ َ א‬ ‫ا َّ َ ِ ِ َ א ِ ْ َ َ ْ ِ َك‪ُ ْ َ ٰ َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ َ َ ْ ِ ‪َ ،‬وأَ َא أَ ْ َ ِ َ א َ ِ ِإ َ َכ‪َ ،‬כ َ א َ ِ َ ِ َ ْ َכ ‪َ ِ ّ َ ‬א‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َر ِّب َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ ُ ْ َ َوا ْ ُ ْ َאت أَ ْ َ َ َא َ ْ ا ْ َא ِ َ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ ِّ أَ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ َّ َ ْ ِإ َ َ ْ ِ ا ِ َ ‪ ،‬و رت ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫ْ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫אر ُه‪َ ،‬و َ َّ َ ْ ُ َ َّ َو َّر َ ْ ِ ِ ِ ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ‬ ‫اْ ْ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ ْ ُه ‪َ ،‬وا ْ ْ ْ ُ ْ َ‬ ‫وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ْ ِ ُ َك ِ ُכ ّ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫‪١٥٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אط ِ ۪ ِ ْ ُ َכ ِ َو َ َ ِإ َ ٰأ ِ ِ ُ ُ ِ ي‪،‬‬ ‫َذ ْ ٍ َ َ ى ِ ۪ َ َ ُ َכ‪َ ،‬وأَ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َو ِ َ ِ ِ ُذ ُ ِ ُכ ِّ َ א أَ َّو ِ َ א َو ٰأ ِ ِ َ א‪ َ ِ ْ َ ،‬א َو َ َ ِ َ א‪ َ ِ ِ َ ،‬א َو َכ ِ ِ َ א‪،‬‬ ‫َ ِ ِ َ א َو َכ ِ ِ َ א‪َ ،‬د ِ ِ َ א َو َ ِ ِ َ א‪ َ ِ ِ َ ،‬א َو َ ِ ِ َ א‪ َ ِ ِ ،‬א َو َ ْ ِ َ א‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ ِ َ א َو َ َ ِ ِ َ א‪َ ،‬و ِ َ א أَ َא ُ ْ ِ ٌ ِ َ ِ ِ ُ ُ ِ ي ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬وا ْ ِ ُه ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא َ ْ َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫أَ ْ ِ َك ِ ُכ ّ ِ َذ ْ ٍ ِ ‪ ،‬وأَ َ ُ َכ أَ ْن َ ْ ِ ِ‬ ‫َא ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َא أ ْ َ ْ َ ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫َ َ ا ْ ِ ِאد َ ِ ‪َِّ َ ،‬ن ِ ِ ِאد َك َ َ ُ ُ ً א َو َ َא ِ َوأَ َא ِ َ א ُ َ َ ٌ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫اَ ّٰ ُ َوإ ِْن َכא َ ْ َכ ِ ًة َ ِ َّ َ א ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ َك َ ِ ةٌ ‪ ‬اَ ّٰ ُ أَ ُّ َ א‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ٍ ِ ِ ِ‬ ‫ْ َ אد َك أَ ْو أَ َ ْ ِإ َ אئ َכ َכא َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ ي َ ْ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ َ א ِ أَ ْر ِ ۪ أَ ْو َ א ِ ۪ أَ ْو ِ ِ ۪ أَو ِ ۪ אت أَو אب أَو‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫ُ َ أَ ْو َ ْ ُ ُ ُ َא ِ ِ ِ َ א َو َ أَ ْ َ ِ ْ أَ ْن أَ ُر َّد َ א َ َ ِ َو َ أَ ْ َ ْ ِ ْ َ א‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ ُ ‪َ ُ َ ْ َ َ ،‬כ َِכ َ ِ َכ َو ُ ِد َك َو َ َ ِ َ א ِ ْ َ َك أَ ْن ُ ْ ِ َ ُ ْ َ ِ ّ ‪َ ،‬و َ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ًئא َ ْ ُ ُ َ َ َא ِ ‪َِّ َ ،‬ن ِ ْ َ َك َ א ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ّ‬ ‫َو َ ْ َ ِ ْ ِ ي َ א ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ّ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ َ ْ َم ا ْ ِ َ א َ ِ ِ َ ّ َِئא ِ ِ ْ َ َ‬ ‫َ َ َא ِ َ ِ ً ‪َ ِ ّ َ ‬א َر ِّب َو َ ِّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٍ ‪ ،‬و ا ْ ِ ه ِ ‪ ،‬و ا ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫אت أَ ْ َ ِ َ َא‬ ‫ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ا ْ َא ِ ِ َ ‪] ‬أَ ْ َ ْ ِ ا َ ا ْ َ ِ ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ َ ا ْ َ ُّ َم‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫وأَ ُ ب ِإ َ ِ )‪ ،[(٣‬ا ِ ْ َ אرا ِ ُ ِ ُכ ّ ِ َ َ ِ ٍ و َ ِ ِכ َ َ ٍ‬ ‫ْ َْ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ً َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫‪١٥٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ َئ َ أَ ْ ِ أَ ْ ِ ِ ٍ‬ ‫אء ا ِ ا َّ ِ ي َ‬ ‫وم َ َ َد َوام ا َو َ ْ َ َ َ َ‬ ‫ْ َُ ُ‬ ‫َ َ َאء َو َ َز َو َال َو َ ا ْ ِ َ َאل ِ ُ ْ ِכ ۪ أَ َ َ ا ْ ٰ ِ ِ َ َو َد ْ ا َّ ا ِ ِ َ َ َ ً ا‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ َ ٍ ‪ِ ،‬ا ْ َ ِ ْ َא ُ َ َא َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ ُ ُد َ ًאء‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َ َ ِإ َ א َ ً ‪َ ،‬و َ ْ َئ َ ً َوا َ َ ْ ْ َכ َ ً ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ء َ ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ‪ً َ َ ،‬ة َدائ َ ً‬ ‫ون ِ ْ ِ َכ َو َ ُ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫ِ َ َوا ِ َכ َא ِ َ ً ِ َ َ ِאئ َכ َ ُ ْ َ َ َ َ א ُد َ‬ ‫َ َ ًة ُ ِ ِ َو َ َ ِ َ א َ ِ ّ َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ،‬و َ ِّ َ ْ ِ ً א َכ ٰ ِ َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن َر ّ َِכ َر ِّب ا ْ ِ َّ ِة َ َّ א َ ِ ُ َن ۝‬ ‫َ َ ٰذ ِ َכ ‪َ َ ْ ُ  ‬‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ‬ ‫َو َ َ ٌم َ َ ا ْ ُ َ ِ َ ۝ َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫اَ ْ ُ َא َ א ُة ا َّ َ ِ َّ ُ ِ ا ِ َ َ ا ْ َ َ ِو َّ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫اب ا ْ ُ ُ ِك‪،‬‬ ‫אرت ا ُّ ُ ُم‪َ ،‬و َא َ ا ْ ُ ُ ُن‪َ ،‬وأُ ْ َ ْ أ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ِ ِ ِ َ ا ُّ ْ א‬ ‫َو َא ُ َכ َ ْ ُ ٌح ِ َّ ِאئ ِ َ ‪ِ ‬إ ٰ ِ َو َ ِّ ِ ي! َ א َכ َ‬ ‫َ‬ ‫אن َ ِ ِ ِ َ ا ْ ُ ْ أَ ْ َ َ ُ ِ ُ َ ِאة ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫أَ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ ُכ َّ אرِ ‪َ ،‬و َ א َכ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ أُرِ ُ ِ َ ا ُّ ْ א ِإ َّ ِذ ْכ َك‪َ ،‬و َ ِ َ ا ْ ُ ْ ِإ َّ ُر ْؤ َ َ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ ِ ا ْ َ ْ َ ى‪َ ،‬و َ أَ ْ ُכ َ ا ْ َ ْ َ ى‪ َ ُ ،‬ادي ْ َכ َא ُ ْ ِ َ‬ ‫َ ٍّ َو َ َ ْ َ ى‪َ ،‬وإ ِْن أَ ْ َ ْ َ ِ ا ُّ ْ َ א َوإ ِْن أَ ْ َ ْ َ ِ ا ْ ُ ْ َ ‪ َ َ ،‬أَ ْر َ‬ ‫ِ َ ا َّ َار ْ ِ ِإ َّ ُر ْؤ َ َ ا ْ َ ْ َ ‪‬‬ ‫‪١٥٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ ْ َ ِ أَ ِ‬ ‫ُد َ ٌ‬

‫ِ َ َ ا ُّ ِ‬ ‫אن ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬

‫‪‬‬

‫اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ِ َ َ ِد َ ْ ِ َכ‪َ ،‬وزِ َ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬ورِ َ א َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫و ِ ُ رِ و ِ َכ‪ ،‬و َ ِ ِ ْ ِ َכ‪ ،‬و َ א ِ ُ ِ َכ‪ ،‬و ِ ُ ْ ر ِ َכ‪ ،‬و ِ َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََْ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ّ ِ‬ ‫ِכ ّ َّ َذا َכ‪َ ،‬و ُ‬ ‫ُ ْכ ِ َك‪َ ،‬و ُ ْ َ َ َر ْ َ َכ‪َ ،‬و ِ ِْد َراك َ َئ َכ‪َ ،‬و ُ‬ ‫ِ َ א ِ َכ‪َ ،‬و ِ َ َ ِאم َو ْ ِ َכ‪َ ،‬و ِ َ א َ ِ أَ ْ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و ِ َ ْכ ُ ِن ِ ِّ َك‪َ ،‬و ِ َ ِ ِ‬ ‫ِد َك‪ ،‬و ِ ْ ِ ِ‬ ‫אل ِ ّ َכ‪ ،‬و ِ َ ِ‬ ‫ْ ِ َك‪ ،‬و ِ ِ ِ ِ ِ َك‪ ،‬و َِכ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِכ‪ ،‬و ِ א ِ ِ ر ِ َכ‪ ،‬و ِ َ َ ِاد َכ ِ א ِ َכ‪ ،‬و ِ َא ِ ُ ِ َכ‪ ،‬و ِ ْ ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ دا ِ ِ َכ‪ ،‬و َ ِ ِ و ا ِ ِ َכ‪ ،‬و ِ َ ِ‬ ‫אء َ َ ِאئ َכ‪َ ،‬و ِ َ َ ِ َّ ِ ٰأ َ א ِ َכ‪،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ َ َّ‬ ‫ْ َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َو ِ ِ َّ ِة ُر ُ ِ ِ َכ‪َ ،‬و ِ َ אرِ َّ ِ َכ‪َ ،‬و ِ َ ْ ِ َك‪َ ،‬و ِ َ ْ ِ َك‪َ ،‬و ِ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬و ِ ِ ِ َك‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫و ِ ِ ْ א ِ َכ‪ ،‬و ِ ِ ْ א ِ َכ‪ ،‬و ِ َ ِّ َכ‪ ،‬و ِ َ ِّ َ ِّ َכ؛ َ َ ُ َכ ا ّٰ ُ أ ْنَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫אء وا ْ َ ِء وا ْ َ אءِ‬ ‫َ َ َ א ِ َ אء و ْ א ِ ا ْ ِم وا ْ ُ ِم وا ْ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ً ََ َ ً َ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ‬ ‫אت وا ْ א ِ‬ ‫و ِ ِ اْ ٰ َ ِ‬ ‫אت ِ ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ِ ِة‪َ ،‬و ِ َ ِّ ﴿כۤ ٰ ۤ ۤ ﴾‪،‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ َ ِّ ﴿ ٰ ٰ ﴾ َو﴿ ٰ ۤ ﴾‪َ ،‬و ِ َ ِّ ﴿ ٰ ۝ ۤ ۤ ۤ ﴾‪َ ،‬و ِ َ ِّ ﴿ ِإ َّא َ َ ْ َא َ َכ‬ ‫ۤ‬ ‫ِ َכ א أَر ا ا ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ار ُز ْ ِ ِ ْ א ِ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ُ َّ ْ‬ ‫َ ْ ً א ُ ِ ًא﴾‪َ ْ َ ِ ،‬‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫אد ًة ِ ا ْ ِ ْ ِ ‪َ ،‬و ِכ َ א َ ً ِ ا ِّ ْز ِق‪َ ،‬و ِ َّ ً ِ ا ْ َ َ ِن‪َ ،‬و َ ْ َ ً‬ ‫ا ّ ِ ‪َ ،‬وزِ َ َ‬ ‫َ ْ َ ا ْ َ ْ ِت‪َ ،‬و َرا َ ً ِ ْ َ ا ْ َ ْ ِت‪َ ،‬و َ ْ ِ َ ًة َ ْ َ ا ْ َ ْ ِت‪َ ،‬و َ َ א ًة ِ ْ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ‬ ‫اْ ِ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬و َ َ ًازا َ َ ا ّ َ اط‪َ ،‬א َذا ا ْ َ ْ ِ َوا ْ ِ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫َ ‪َ ،‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ـ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ َو َ َّ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫‪١٥٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫אر َכ‬ ‫َا ْ َ َ ُة ا ْ َ ْ ُ َ ُ ا ْ ُ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ ِ َ אم ا ْ َ ْ َ ِ أَ ِ َ‬

‫ُ ا ُّ ْ َ א ِ َّ ُ‬ ‫ََ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫א ِ َ ا ـ ــאد ِ‬ ‫ات ِ ْئ ُ َכ َ א ِ ً ا‬ ‫َّ َ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫وا ِ ــא َ ـ ـ ا ْ ـ َ ـ َ ِئ ـ ِ إ َِّن ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـכ ُ ْ ٌم‬ ‫ـכ ِإ َّـ ـ َـ َ‬ ‫َو ِ ـ َ ـ ِّ َ ــא ـ َ‬ ‫َ‬ ‫أَ ْ َ ا َّ ِ ي َ ـ ْ َ َك َ א ُ ِ َ ا ْ ٌؤ‬ ‫ُ‬ ‫أَ ْ َ ا َّ ِ ى ِ ْ ُ رِ َك ا ْ َ ْ ُر ْ‬ ‫اכ َ َ‬ ‫أَ ْ َ ا َّ ِ ى َ َّ א ُر ِ ْ َ ِإ َ ا َّ َ א‬ ‫ــכ َ َ א‬ ‫أَ ْ ـــ َ ا َّـــ ِ ى ـــאداك ر ـ‬ ‫َ َ َ َ ُّ َ ْ ً‬ ‫أَ ْ ـــ َ ا َّـــ ِ ي ِ َא َ ـ َ ْ ـ َ َ َ א َ ً‬ ‫أَ ْ ـــــ َ ا َّـــــ ِ ي َــ َّ ــא َـــ َ َّ ـــ َ ٰأ َد ُم‬ ‫ِ‬ ‫ـאر ُه‬ ‫َو ِـ َ‬ ‫ـכ ا ْ َ ُ َد َ ــא َ ـ َ ـ َ‬ ‫ـאد ْت َـ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َو َد َ ـ َ‬ ‫ــــــــאك أَ ُّـــــــ ُب ــــ ُ ــــ ٍّ َ ـــ َّ ـــ ُ‬ ‫َو َِכ ا ْ َ ِ ُ أَ َ َ ِ ا ُ ْ ِ ا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َو َכـــ َ ا ُ ـ َ ـ َ ـ َـــ َ ْل ُ ـ َ ـ َ ِ ّ ًـ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْ ـ ِ ـ ــא َو ُכ ـ ُّ َ ْ ٍ ـ ا ْ ـ َ َرى‬ ‫َ‬ ‫ات أَ ْ َ َ ْت ُכ َّ ا ْ َ َرى‬ ‫َ َכ ُ ْ ِ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ـכ ُ ْ ِ ًא‬ ‫اع ِ ـ ُ ـ ِّ ـ ۪ َـ َ‬ ‫َ ـ َ ـ َ ا ــــ ّ َر ُ‬ ‫َوا ِ ّ ْئ ُ َ َאء َك َوا ْ َ َ ا َ ُ َ ْ أَ َ ْ‬

‫אכא‬ ‫أَ ْر ُ ـ رِ َ ـ َ‬ ‫ـאك َوأَ ْ َ ِ ِ ِ َ َ‬ ‫اכــא‬ ‫وم ِ ــ َ َ‬ ‫َ ـ ْ ـ ً ــא َ ـ ُ ـ ً ــא َ َـــــ ُ ُ‬ ‫اכـــــא‬ ‫َوا ُ َـــ ْ ـــ َ ـــ ُ أَ َّــــ ِ ــــ أَ ْ ـــــ َ َ‬ ‫َכـــ َّ َو َ ُ ـ ِ ـ َ ا ْ ــــ َ َرى َ ـ ْ َ َכــא‬

‫אכא‬ ‫َوا ـ َّ ـ ْ ـ ُ ُ ـ ْ ـ ِ َ ـ ٌ ِ ـ ُ ـ رِ َ َ َ‬ ‫اכא‬ ‫ِـ َ‬ ‫ـכ َ ـ ْ َ َ ْ َو َ َ َّ َ ْ ِ ُ َ َ‬ ‫ـאכــא‬ ‫ـــــאد َ‬ ‫اك ِـــ ُ ـــ ْ ِـــ ۪ َو َ ـ َّـ َ‬ ‫َو َـــ َ ـــ ْ َـ َ‬ ‫اכــא‬ ‫اك َر ُّـ َ‬ ‫ــــאد َ‬ ‫ـכ ـ ْ ِ ـ َ َ‬ ‫ـــכ َـــ ْ َـ ُ‬ ‫َـ َ‬ ‫ــאכــא‬ ‫ِ ـــ ْ َز َّــــ ٍ ِـ َ‬ ‫ـــאز َو ُ ــــ َ أَ َ َ‬ ‫ــכ َ ـ َ‬ ‫אכא‬ ‫َـــ ْ ًدا َو َ ـــ ْ َ ـ ِ ـ َ ْت ِ ـ ُـ رِ َ َ َ‬ ‫ـאכــא‬ ‫َ ـ ُزِ ـ َ َ ـ ْ ـ ُ ا ـ ُّ ـ ُّ ِ ـ ـ َ َد َ ـ َ‬ ‫ِ َכ ـ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ـאد ً ــא ِ ُ َ َכא‬ ‫َ‬ ‫ِ َ אت ُ ْ‬ ‫אכא‬ ‫ِـ َ‬ ‫ـכ ِ ا ْ ِ َ א َ ِ ُ ْ َ ً א ِ ِ َ َ‬ ‫اכא‬ ‫َوا ـ ُّ ْ ـ ُ َوا ْ َ ْ ـــ َ ُك َ ْ َ ِ َ َ‬ ‫و َـ َ ـ ِ‬ ‫אכא‬ ‫ـאئ ـ ُ َ ـ َّ ـ ْ َ ـ َ ـ ْ ـ َ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ـאכــא‬ ‫َوا ـــ َّ ـــ ُّ َ ـــ ْ َ ـ َّ ـ َ‬ ‫ـאك ِ ـ ـ َ أَ َـ َ‬ ‫אכא‬ ‫ِـ َ‬ ‫ـכ َ ْ َ ِ ُ َو َ ْ َ ِ ِ ِ َ َ‬ ‫‪١٥٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َכ َ ا ا ْ ُ ُ ُش أَ َ ْ ِإ َ ْ َכ َو َ َّ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ـכ ُ ِ َ ً‬ ‫ـאرا أَ َ ـ ْ ـ َ‬ ‫َو َد َ ـــ ْ َت أ ْ ـ َ ـ ً‬ ‫َوا ْ َ ُאء َ َ‬ ‫אض ِ َ ا َ َ ْ َכ َو َ َّ َ ْ‬ ‫َو َ َ َכ َ َّ َ ِ ا ْ َ َ א َ ُ ِ ا ْ َ َرى‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫اك َ أ َ َ ْ َِכ ا َّ ى‬ ‫َو َכ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫و َ َ َ َذا ا ْ א ِ‬ ‫אت ِ ْ أَ ْ ا ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َو َر َد ْد َت َ ْ َ َ ـ َـ َ‬ ‫ـאد َة َ ْ َ ا ْ َ َ‬ ‫َو َכ ـ َ ا ُ ٌ َوا ْ ـ ُ َ ْ ا َ ْ َ َ א‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫و ـــــ ِ ـــــ ِ ــــــ ر ــــــــ ٍ‬ ‫ـــــ‬ ‫ـ‬ ‫ـــــ‬ ‫ـ‬ ‫او‬ ‫د‬ ‫َ َ‬ ‫َ َْ َ ُ‬ ‫ْ ََ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ ْ َ َر َّ َכ ا ْ ِ َ א ِ ٍ َ ْ َ َ א‬ ‫َو َ َ ْ َ َ א ًة ِ ُ ِ ّم َ ْ ٍ َ ْ َ َ א‬ ‫َ‬ ‫אم ا ْ َ ْ ِ َر َّ َכ ُ ْ ِ ًא‬ ‫َو َد َ ْ َت َ َ‬ ‫אدوا ِإ َ‬ ‫َو َد َ ْ َت ُכ َّ ا ْ َ ْ ِ َ א ْ َ ُ‬ ‫َو َ َّ ْ َ ِد َ ا ْ ُכ ْ ِ َא َ َ ا ْ ُ َ ى‬ ‫َ‬ ‫אدوا ِ ا ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ‬ ‫أَ ْ َ َ‬ ‫اك َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ـכ‬ ‫ِ ـ َـــ ْ ِم َـــ ْ رٍ َ ـ ْ أَ َ ـ ْ ـ َ‬ ‫ـכ َ ـ َ ِئـ ٌ‬ ‫ـאء َك َ ـ ْ َم َ ْ ِ َכ َ َّכ َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ َ ـ َ‬ ‫ـאك َ َ َّ َ‬ ‫ُ ـ ٌد َو ُ ـ ُ ـ ُ ِ ـ ْ َ ـ َ ـ َ‬ ‫َ ُ ْ א ‪ ِ  ٰ ‬اْ َِْ ِ‬ ‫אء‬ ‫ْ‬ ‫ٰ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َא ‪ ٰ ‬ـ ۤ ‪َ َ ْ ‬כ َ ـ ْ َ ُכ ْ‬ ‫ـ و ـ ِ ــכ ا ـ ـ ـ اء ــא ـ ِ ـ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ ُ َ ُ َّ ّ ُ‬ ‫‪١٥٩‬‬

‫اכــא‬ ‫َو َ َכ ا ْ َ ِ ُ ِإ َ ْ َכ ِ َ َر َء َ‬ ‫اכــא‬ ‫َو َ ـــ َ ـــ ْ ِإ َـــ ْ ـ َ‬ ‫ــכ ُ ـ ِ ـ ـ َ ـ ً ِ ـ ِ ـ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َ ُّ ا ْ َ َ א ِא ْ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َوا ْ ـ ِ ـ ْ ُع َ ـ َّ ِإ َ ـ َכ ـ ِ ـ ِ ِ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َوا َّ ْ ُ َ ْ َ א َ ْ ِ ۪ َ َ َ َ‬ ‫اכא‬ ‫ْت ُכ َّ ا ْ َ ْر ِض ِ ْ َ ْ َو َ‬ ‫َو َ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َوا ْ ـــ َ ا ْ ـ ُ ـ َ ـ ْ ـ ِ َ َ ْ َ ُ ِ ِ َ َ‬ ‫اכــא‬ ‫ُ ـ ِ َ ــא َ َ ْ َ ُ َ א ِ ـ َ ـ ْ ـ ِ َ ـ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫ِ ـ َ ـ ْ ـ َـ َ َـ ُ ـ ِ ـ َ ِ ِ ِ َ َ َ‬ ‫ــאכـــא‬ ‫ــאه َو َ ــــ ْ أَ ْر َ ـ َ‬ ‫أَ ْن َ ـ َ‬ ‫ــאت أَ ْ ـــ َ ـ ُ‬ ‫אכא‬ ‫َ َ َ ْ َ ـــ َ َّر ْت ِ ـ ْ ِ َ א ُر ْ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َ א ْ َ َّ َ ْ ُ ا ُّ ْ ِ ِ َ ُد َ َ‬ ‫اכــא‬ ‫َد ْ ـــــ َ َ‬ ‫اك َ ـ ْ ً ــא َ ــא ِ ـ ِ ـ ـ َ ِ ـ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َو َر َ ـ ْ ـ َ ِد ـ َـ َ‬ ‫ـאم ُ َ َ‬ ‫ـכ َ ــא ْ ـ َـ َ ـ َ‬

‫אכא‬ ‫َ ْ َ َو َ ْ ُ ِ ُ ا ا ِّ َ א ِ َ َ َ‬ ‫اכــא‬ ‫ِ ـ ْ ِ ـ ْ ـ ِ َر ِّـ َ‬ ‫ـــכ َ ــא َ ـ َ ـ ْ أَ ْ ـ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫َوا َّ ْ ِ ا ْ َ ْ ـ َ ِ‬ ‫اب َ ْ َوا َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אכא‬ ‫אء‬ ‫אل‬ ‫َو َ َ ُ ُ ُ َ‬ ‫ْ َ َ َ َ‬ ‫اכـــא‬ ‫ُــــ ًّ ا َ ـ ُ ـ ْ ـ َ ـ َ‬ ‫ـאن ا َّــــ ِ ي أَ ْ ـــ َ َ‬ ‫אכא‬ ‫ِ ـ ا ْ ـ َ ــא َـ ِ ـ ـ َ َو َ ــــ ِّ َ ـــ ْ َ َّ َ‬ ‫وا و َכ ُّ ا ِ ِ َ ِ‬ ‫אت ُ َ َכא‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َِכ ُ ْ ِ ا‬ ‫ِإ ْ ِ ُ ِ َ َ ْ أَ َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫َ א َذا َ ُ ُل ا ْ َ אد ُ َن َو َ א َ َ‬ ‫َوا ِ ـــ أَن ا ـ ِ ـ ــאر ِ ـــ اد ـــ‬ ‫َ ْ َّ ْ َ َ َ ُ ُ ْ‬ ‫َ ـ َ ـ ْ ـ ِ رِ ا ـ َّـ َ ـ َ ِن َ َ ُّ َ َـــ ْ َر ٍة‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـכ ـ ُ َ ٌ ُ ـ ْ ـ ٌم َــא َ ـ ِ ـ ي‬ ‫ِـ َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ ُّ ُ‬ ‫َو ِإ َذا َ َכ ُّ َ َכ َ ْ‬ ‫َو ِإ َذا َ ِ ْ ُ َ َ ْ َכ َ ـ ْ ً َ ِ א‬ ‫ًّ‬ ‫א א ِ ِכ ُכ َ א ِ ِ ِ َ א َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َــא أَ ْכـــ َم ا َّ َ َ ِ َــא َכ ْ َ ا ْ ــ َ َرى‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َא َא ٌ ِא ْ ُ د ْ َכ َو َ ْ َ ُכ ْ‬ ‫אك َ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ א ِ ۪‬ ‫َََ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ـــ َ َ ْ ـــ َ أَ ْכــــ َ ُم َ ــא ِ ـ ٍ َو ُ ـ َ ـ َّ ـ ٍ‬ ‫اك َ َ א ً ِ ِ َ ٍ‬ ‫َא ْ َ ْ ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ َ َכ ا ُ َא َ َ ا ْ ُ َ ى‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ َ َ َ א َ ِ َכ ا ْ ِכ ِام َ ِ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬

‫ِ‬ ‫אب أَ َ ـ ِ َ ْ ِح ِ َ َכא‬ ‫َو َ َא ا ْ כ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫אכא‬ ‫אب ِ ـ ْ َ ْ َ َ‬ ‫أ ْن َ ْ َ َ ا ْ ُכ َّ ُ‬ ‫اכــא‬ ‫َوا ـ ُّ ـ ْ ـ َ أَ ْ ــــ َ ٌم ُ ـ ِ ـ ْ ـ َ ِ ـ َ َ‬ ‫اכــــא‬ ‫أَ َــــ ً ا َو َ ـــא ا ْ ـ َــא ُ ـ ا َـــ ُ إ ِْد َر َ‬ ‫اכـــא‬ ‫َو ُ ـــ َ ـــא َ ـــ ٌ َ ـــ ْ ـــ ُ ـــ َّ ةٌ ِـــ َ ـــ َ َ‬ ‫ـאכــא‬ ‫َو ِإ َذا َ ـ َ ـ ْ ـ ُ َ ــــ َ ْ ــــ َ ُح ُ ـ ْ ـ َ ـ َ‬ ‫ت َ ـ َ ــא أَ َرى ِإ َّ َכــــא‬ ‫َو ِإ َذا َـــ َـــ ْ ُ‬ ‫ـאכــא‬ ‫ِإ ِّــــ َ ـ ِ ـ ـ ٌ ِ ـــ ا ْ ـــــ َ َرى ِ ـ ِ ـ َـ َ‬ ‫אכא‬ ‫ُ ْ ِ ِ ُ ِد َك أَ ْر ِ ِ ِ ِ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ ِ ـ ا ْ َ َـ ِ‬ ‫اכــא‬ ‫ـــאم ِ ـ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِـــ َ‬ ‫اכــא‬ ‫ـכــא ِ ـ ُ ـ َ َ‬ ‫َ ـ َ ـ َ ـ ْ َ ــــ َ ا ُ ـ َ ـ َ ـ ِّ ـ ً‬ ‫ـאכــא‬ ‫ـאك َـ َ‬ ‫َو َ ـــ ِ ا ْ َ َ א ِ ـ ِ ـ َ ـ َ‬ ‫ـאل َو َ ـ َ‬ ‫اכא‬ ‫َ َ َ أَ ُכ ْ ِ ا ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َ‬ ‫اכــא‬ ‫َ ـــא َ ــــ َّ ُ ـــ ْ ـــ َـ ٌ‬ ‫ــאق ِإ َــــ َ ـ ْ ـ َ َ‬ ‫َوا ـ َّــא ِ ـ ِ ـ ـ َ َو ُכـــــ ّ ِ َ ـــ ْ َوا َ َכـــــא‬

‫אء ِ ِ ْ ا ِ ْ ِ أَ ْد َ ‪‬‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫َُ ٌ َ َ‬

‫‪‬‬ ‫) أ ما‬

‫א ً א و ًאء أو‬

‫ً א(‬

‫‪‬‬

‫َ َא‬ ‫ْ ً‬ ‫َا م ِ‬ ‫ٰ َْ ُ‬

‫ِ ْ ِم ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وا ُّ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َכא ِ ِ َوا َّ ِ ِ ‪َ ُ ْ َ ،‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ا َّ ِ‬ ‫‪ ‬اُ ْכ ُ ْ َ َא َ א َ ُ ُل‪ ِ ْ ِ " :‬ا ا ْ َ‬ ‫‪١٦٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اْ د ِ‬ ‫ود ا ْ َ ِ‬ ‫אل ِ َ ْ ِ ۪ َ א ُ ِ ُ ؛ أَ ْ ْ ُ ِא ِ ُ ْ ِ ًא‪َ ،‬و ِ ِ َ ِאئ ۪ ُ َ ِّ ً א‪،‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ ُ َّ ِ ۪ ُ ْ َ ِ ً א‪َ ،‬و ِ ْ َذ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ا‪َ ،‬و ِ ُ ِ ِ ا ِ َ א ِ ً א‪َ ،‬و ِ ِ َ ى‬ ‫ُ َّ‬ ‫ً‬ ‫ا ِ ِ ا ْ ِ ٰ ِ ِ א ِ ا‪ ،‬و ِإ َ ا ِ َ ِ ا‪ ،‬و َ ا ِ‬ ‫ِّכ ً ‪ ،‬و ِإ َ ا ِ‬ ‫ً َ َ‬ ‫َّ َ ً َ‬ ‫َ‬ ‫ََُ‬ ‫ِ א ‪ ‬أُ ْ ِ ُ ا وأُ ْ ِ ُ َ ِئ َכ وأَ ْ ِ אءه ور َ و َ َ ِ ۪‬ ‫َو َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ ً‬ ‫َُ َ َ َُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ُ َو َ ْ ُ َ َ א ُ ُ ‪ َ ُ ُ َّ َ ِ ،‬ا ُ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َو ْ َ ُه َ َ ِ َכ َ ُ ‪،‬‬ ‫َوأَ َّن ُ َ َّ ً ا َ ْ ُ ُه َو َر ُ ُ ُ َ َّ ا ُ َ َ ْ ِ َو َ َّ َ َ ْ ِ ً א‪َ ،‬وأَ َّن ا ْ َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫אر َ ٌّ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َض َ ٌّ ‪َ ،‬وا َّ َ א َ َ َ ٌّ ‪َ ،‬و ُ ْ َכ ا َو َ ِכ ا‬ ‫َ ٌّ ‪َ ،‬وأ َّن ا َّ َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ ٌّ ‪َ ،‬و َو ْ َ َك َ ٌّ ‪َ ،‬و َو ِ َ َك َ ٌ ‪َ ،‬و ِ َ َאء َك َ ٌّ ‪َ ،‬و‪‬ا َّ א َ َ ٰأ ِ َ ٌ َ‬ ‫ِ ا ْ ُ رِ ‪"‬؛ َ ٰذ ِ َכ أَ א‪ ،‬و َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َر ْ َ َ אۙ َوأَ َّن ا َ َ ْ َ َ َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫َْ َ َ ْ‬ ‫أَ ُ ُ‬ ‫ت‪َ ،‬و َ َ ْ ِ أُ ْ َ ُ إ ِْن َ َאء ا ُ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ َر ِّ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫َ َ ْ َ ِ َوأَ َא َ ُ َك َوأَ َא َ َ َ ْ ِ َك َو َو ْ ِ َك َ א ا ْ َ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫ْ‬ ‫ا ّٰ ُ ِ ْ َ ِ ُכ ّ ِ ِذي َ ٍ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ ِ َ א ْ ِ ِ ُذ ُ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ َّ ُ َ َ ْ ِ ا ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬وا ْ ِ ِ ِ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ِق َ ِ َّ ُ َ َ ْ ِ ي‬ ‫ُ‬ ‫ِ َ ْ َ ِ َ א ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ،‬وا ْ ِ ْف َ ِ ّ َ ّ َِئ َ א َ ِ َّ ُ َ َ ْ ِ ُف َ ّ َِئ َ א ِإ َّ‬ ‫أَ ْ َ ‪َ َ ‬כ َو َ ْ َ ْ َכ َوا ْ َ ُכ ُّ ُ ِ َ ْ َכ‪ ،‬أَ َא َ َכ َو ِإ َ َכ‪ ،‬أَ ْ َ ْ ِ َك‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ ْ‬ ‫ُْ‬ ‫ُ‬ ‫َوأَ ُ ُب ِإ َ َכ ‪ٰ ‬أ َ ْ ُ ا ّٰ ُ ِ َ א أَ ْر َ ْ َ ِ ْ َر ُ ٍل‪َ ،‬و ٰأ َ ْ ُ ا ّٰ ُ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب‪ َّ َ ،‬ا ُ َ َ ُ َ َّ ا َّ ِ ِ َو َ َ ٰأ َو َ َّ َ ْ ً א‬ ‫أَ ْ َ ْ َ ِ ْ כ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َכ ِ ا‪ َ ،‬א َ ِ َכ َ ِ َو ِ ْ َא ِ ۪ ‪َ ،‬و َ َ أَ ْ ِ ِאئ ۪ َو ُر ُ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪ٰ ،‬أ ِ َ َא‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر َّب ا ْ َ א َ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ أَ ْورِ ْد َא َ ْ َض َ ِ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ،‬وا ْ َא َِכ ْ ُ ًא‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا َא‬ ‫ز‬ ‫َر ِو ًّא َ ِאئ ًא َ ِ ًئא َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُه أَ َ ً ا‪َ ،‬وا ْ ُ َא‬ ‫َْ‬ ‫َُْ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٦١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫وَ َ ِ‬ ‫אכ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ُ ْ َא ِ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ِ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ٍب َ َ ْ َא َو َ‬ ‫َ‬ ‫َ א ِّ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ا ْ ِ ْ ِ ِ ْ ِ َ ِ ا ُّ ْ א‪َ ،‬و َو ِّ ْ ِ ِ َ א ُ ِ ُّ َو َ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫وأَ ِ ِ َ ْ ِ ُכ َّ ‪ ،‬و َ ِ ِ ِא ْ َ ِل ا َّא ِ ِ ِ ا ْ ِאة ا ُّ ْ א و ِ‬ ‫ُ َ ّْ‬ ‫َ ْ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א‬ ‫אכ א‬ ‫ا ْ ٰ ِ ِة‪َ ،‬و َ ُ َّ َوإ ِْن ُכ ْ ُ َא ً א ‪‬‬ ‫َא‬ ‫ُ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫אر ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫َאرِ ُ‬ ‫אن َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ئ َא َر ُ َא َ ِ ُ َא َ َّ ُ‬ ‫אن َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ا ْ ِ َ ُ‬ ‫ِ َ ْכ َא ِ َ א ‪َ ‬و ُ ْ َ َ‬ ‫אل ِ َ ْ َ ا ِ َ א ‪َ ‬و ُ ْ َ َ‬ ‫אن َ ْ‬ ‫אن َ ْ َ َ ْ َ ُ ا ْ ِ َא ُن ِ ُ َא ِ َ א‬ ‫אر ِ َ ْ َ ا ِ َ א ‪َ ‬و ُ ْ َ َ‬ ‫َ َّ َ ْ َ ُ ا ْ ِ َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ‬و ُ ْ َ َ‬ ‫אء ِ َ ْ َ ا ِ َ א ‪َ ‬و ُ ْ َ َ‬ ‫אن َ ْ‬ ‫אن َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ا ُّ ُ ُم ا َّ َ‬ ‫ُ ِ‬ ‫אر ِ َ א َو ِ َ אرِ َ א ‪َ ‬و ُ ْ َ َ‬ ‫אن َ ْ َ َّ َ ْ‬ ‫َ َّ َ ْ َ ُ ا َّ َ ُ ِ ُ َ א َو َ َ َ‬ ‫ات ا َّ ُ َوا ْ َ َر ُ َن ا َّ ُ َو َ ْ ِ ِ َّ َو َ ْ َ َ ِ َّ ‪‬‬ ‫َ ُ ا َّ َ َאو ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫אن َ ْ َ َّ َ َ ُ ُכ ُّ َ ْ ء‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ‬ ‫ِ כ כ‪ ،‬כ א و ت‪ ،‬وأَ‬ ‫ت ‪َ ِ ِ ‬ك‬ ‫و ك‬ ‫َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ٌّ َ َ ُ ُ َ‬ ‫ا ْ َ ۘ ِإ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ ‬‬ ‫ٌ‬ ‫ُْ‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ ِ ْ ا ِ ْ ِ أَ ْد َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫‪‬‬

‫ِإ ٰ ـــ ِ ـــ ‪ ،‬أَ ْ ــــ َ ُذو َ ـ ْ ـ ٍ َو َ ــــ ٍّ‬ ‫ــכ َـــא َر ِّب َ ـ ِ ـ ـ ٌ‬ ‫َ ـــ َـــ ِ ّـــ ِ ـــ ـ َ‬ ‫ِإ ٰ ـــــ ِ ـــــ ‪ُ َ ،‬ــــ َ ــــ ِ ّ ْ ــــ ِ ــــ‬

‫َ ــــ ِ ِّــــ‬

‫***‬ ‫‪١٦٢‬‬

‫َ ـ ِ ِّ ـ ُذو َ ـ َــא َــא َ ــא ْ ـ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ـ َ ـ ّ ـ ْ َــא ِإ ٰ ـ ِ ـ ‪ ُ ،‬ـ ْ ـ َ‬

‫َ ـ ِ ّـ‬ ‫َ ـ ِ ّـ‬

‫ــــאن ِ ـــ ِ ّـــ‬ ‫ُ ـــ ِ ـــ ٌّ ِــــא َّــــ ِ ي َ ـــــ ْ َכـ َ‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ــאس ِـــ‬ ‫َــ ُــ ُّ ا ـــ َّـ ُ‬

‫َ ـــ ـــ ا َ ــ ِ ِّــ‬ ‫ْ ً‬

‫اכא‬ ‫ت ا ْ َ ْ َ ُـ ًّ ا ِ َ َ َ‬ ‫َ َْ ُ‬ ‫َو َـــ ْ َ َّ ْ َ ِ ِ ـ ا ْ ـ ُ ـ ِّ إ ِْر ًـــא‬ ‫ـאכــא‬ ‫ـאو ْز َ ـ ْ َ ـ ِ ـ ـ ٍ َ ـ ْ أَ َـ َ‬ ‫َـ َ ـ َ‬ ‫אכא‬ ‫َوإ ِْن َـ ُ‬ ‫ـכ َא ُ َ ْ ِ ُ َ ـ ْ َ َ َ‬ ‫ـאכــא‬ ‫ِإ ٰ ـــ ِ ـــ ‪ َ ،‬ـــ ْ ـــ ُ َك ا ْ ـ َ ــא ِ ـ أَ َـ َ‬ ‫اכــא‬ ‫َ ــــ ِْن َ ـ ْ ـ ِ ـ ْ َ ـــ َ ْ ـــ َ أَ ْ ــــ ٌ ِ ـ َ َ‬

‫***‬

‫أَ َ ـ ُّ ا ْ َ ْ ِ إ ِْن َ ـ ْ َ ْ ُ‬

‫َوأَ ْ ـــ َـــ ْ ـــ ُ‬ ‫َ ـ َ ــא َ ـــ َّ‬

‫َ ِّ‬

‫اכــــא‬ ‫ا ْ ــ ِ ــ َ َ‬ ‫ـכ ـ ْ أَ َر َ‬ ‫ــאل ِـ َ‬ ‫اכـــא‬ ‫ا ْ ــــ ُ ــــ َ ُاد ِإ َــــ ِ ـــ َ َ‬

‫اכـــא‬ ‫ــــــאء َرا ِ ــــ ً ــــא َــــ ْ ُ ــــ َـــ َ َ‬ ‫َو َ ـ َ‬ ‫اכـــא‬ ‫َ ـــ َ ـــ ْ َ ـ ْ ـ ُ ـ ْ ِ ـ َ ـ ْ ـ ُ ـ ٍد ِ ـــ َ َ‬ ‫ــאכـــא‬ ‫ُ ـــ ِ ـــ ًّ ا ِـــא ـــ ُّ ُـــ ِب َو َ ـــــ ْ َد َ ـ َ‬ ‫اכــא‬ ‫َوإ ِْن َ ـ ْ ـ ُ ْد َ ـ َ ـ ْ َ ـ ْ َ ـ ْ ِ ـ َ َ‬ ‫***‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ـ ُכ ـ ّ ِ ا ْ א ِ‬ ‫ـــــאء ِـــ ْ ـــ َ ـــ َ ِص‬ ‫ِإ ٰ ـ ِ ـ ‪ْ ُ ْ ُ ،‬‬ ‫ِـــــ ِ ْ ـــــ َ ص َر َ ـ ً‬ ‫َ َ‬ ‫ِ َ ْ ِ َכ ـ م ـ ْ َ ـ ُ ِא ا ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫أَ ِ ـ ْ ـ ِ ـ َــא ِ ـ َ ـ َ‬ ‫ـאث ا ْ ُ ْ َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ ْ َ ُ‬

‫‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫وف ا ْ َכ ِ ِ ‪‬‬ ‫אء ِ َ ِ ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ِ ِة ِ ِ ِאم‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫َُ ٌ ّ‬ ‫َ ْ َ َُْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫ِ ا ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אي‪ ِ ْ َ ،‬ا ُ ا ْ َכ ِ ِ َ א أَ َ َّ ِ ‪،‬‬ ‫‪ َ ِ ْ َ ،‬ا ُ ُ َْ َ‬ ‫َ ْ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ ا ُ ا ْ َ ِ ا ْ َ ِ ُّي ِ َ ْ َ َ َ َ ‪ ِ ْ َ ،‬ا ُ ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ ُّي‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وف‬ ‫אد ِ ُ ء‪ َ ِ ْ َ ،‬ا ُ ا َّ ُ ْ َ ا ْ َ ْ ت‪ َ ِ ْ َ ،‬ا ُ ا َّ ُؤ ُ‬ ‫َ ْ َכ َ‬ ‫ِ ْ َ ا ْ َ ْ َ َ ِ ِ ا ْ َ ْ ِ ‪ ِ ْ َ ،‬ا ُ ا ْ َכ ِ ِ ْ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אب‪ َ ِ ْ َ ،‬ا ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا َّ ُ ْ َ ا ْ َ ان‪ َ ِ ْ َ ،‬ا ُ ا ْ َ ُ ْ َ ا ّ َ اط‪ َ ِ ْ َ  ،‬ا ُ۬‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۘ َ َ ِ َ َ َّכ ْ ُ َو ُ َ َر ُّب ا ْ َ ِش ا ْ َ ِ ِ ‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٦٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אء‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ِْ‬

‫ِ َכ ْ ِ ا ْ ُ ِب َو‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫وف ا כ‬ ‫ِ ِאم‬ ‫ْ َْ‬ ‫َ َُْ‬

‫َْ‬ ‫ِ ِّ‬

‫ِ‬

‫ا ْ ُ ِاد‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אج َذ ِ ٌ ‪َ ،‬وأَ ْ َ‬ ‫]اَ ّٰ ُ َّ َא َ ُ أَ ْدرِ ْכ ِ ُ ْ َכ ا ْ َ ِّ ‪ ،‬أَ َא ُ ْ َ ٌ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ُ ُر‪،‬‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ُّي ا ْ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َא َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫و א ر ِ ‪ ،‬و א َ א ِ َ ُכ ّ ِ َ ء‪ ،‬א َ א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬א‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ ُ ََ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א ِ َ ا ْ َ ِّ َوا َّ َ ى‪َ ،‬א َ א ِ َ ا ْ ِ ْ َ ِ‬ ‫אح‪َ ،‬א َو َّ ا ْ َ َ َאت‪َ ،‬א َدا َ‬ ‫ات‪ ،‬א א ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫אت‪ ،‬א א ِ ا ْ ر ِ‬ ‫ا َِئ ِ‬ ‫אت‪ ،‬א َ א ِ ا ْ َ ِ َئ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ َ َ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ّ‬ ‫َ َ َ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫א ِ َ اْ َ ِ‬ ‫ات‪ ،‬א َ ِ ر ا ْ َر ِض وا אو ِ‬ ‫ات‪ ،‬א ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ات‪،‬‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َ ُ ّ َ ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ُ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِا ْ ِ א ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ٰ ه ا َّ א َ אت‪َ ،‬א ِإ ٰ َ ا ْ َ َّو َ َوا ْ ٰ ِ َ ‪َ ،‬א َ َ‬ ‫ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ َر ِ َ ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ٍ ِ۪‬ ‫ِ َכ א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫َ ‪َ ،‬و ِ ُ ْ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو ٰأ َو َ ْ‬ ‫َِ ْ َ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫أَ ْ َ ِ َ َא اَ ُ )‪ [(١٤‬‬

‫‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫وف ا ْ َכ ِ ِ ‪‬‬ ‫ِو ْر ُد ا ْ َ ِج ِ ْ ِ َ ِאم‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫אن ا ْ َ ِّ ِ‬ ‫ُْ َ َ ُ‬

‫ُ ٍ‬ ‫ون‬ ‫َ ْ ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍن ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫אن ا ْ ُ َ ِّ ِج َ ْ ُכ ّ ِ َ ْ‬ ‫‪١٦٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אن ا ْ َ ِّ ِ‬ ‫َ ْ ُכ ّ ِ َ ْ‬ ‫‪ُ َ َ ُْ ‬‬ ‫אن َ ْ َ َ َ‬ ‫ا ْ ِ َ אرِ َوا ْ ُ ُ ِن ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫أَ ْ ا َ ِ َّ َ א‬ ‫אن ا َّ ِ ي ‪ِ ‬إ َذا َ‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫ً‬ ‫ت ُכ ّ ِ َ ٍء و ِإ َ ِ‬ ‫ا َّ ِ ي ِ َ ِ ۪ه َ َ ُכ ُ‬ ‫ْ َ ْ‬

‫ِي ا ْ ِ‬ ‫אء ِ‬ ‫ُ ٍن ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫אن ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َכ ِ‬ ‫ِِ ۪‬ ‫אف َوا ُّ ِن ‪‬‬ ‫ْ َ َ َ ائ َ ْ َ‬ ‫אن‬ ‫َ ُ ُل َ ُ ُכ ْ َ َ ُכ ُن‪َ َ ْ ُ َ   ‬‬ ‫ُ َ ُ َن‪ ‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ِ أَد ِ ِ‬ ‫وف ا ْ َכ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ ْ َ َُْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫ار‬ ‫ٍ‪ ،‬ا‬ ‫َ َّ َ ّٰ ُ َّ ْ َ ْ‬ ‫ِإ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ إ َِّن‬ ‫ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ٰذ َכ ِ ِ َ א َ ُכ ْ‬

‫ٍ‬ ‫ُ ِ‬ ‫َ ِ ُ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ أ ْ ْ أ َّ َ ُ َ َّ ‪ ،‬اَ ّٰ ُ َّ َ ِّ ْج َ ْ أ َّ ُ‬ ‫ِ ا‬ ‫ِ אو‬ ‫أُ َّ َ ُ َ َّ ٍ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُّ َّ َ َ‬ ‫ُ ُ َ َא َو َ َ ارِ َ َא ِ َ ِ َك َ ْ ُ َ ِّ ْכ َא ِ ْ َ א َ ْ ًئא‪َ ِ َ ،‬ذا َ َ ْ‬ ‫أَ ْ َ َو ِ َّ ُ َ א ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ ُ ِل ا ْ َ َ ِ ‪َِّ َ ،‬ن ُ َل ا ْ َ َ ِ‬ ‫אن ا ِ وا ْ ُ ِ ِ و ِإ ِإ ا ‪ ،‬وأَ ِ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ْ َ اْ َ َ ِ ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ َ ٰ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ‬ ‫ا َ‪َ ،‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ِ ْ َ ْ ِ َכ َو َر ْ َ ِ َכ َ ِ َّ ُ َ א ِ ِ َك‪ُ ِ ْ َ َ ،‬כ ُ َ א‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אج َذ ِ ٌ ‪،‬‬ ‫أَ َ ٌ ِ َ َ‬ ‫اك ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َא َ ُ أَ ْدرِ ْכ ِ ُ ْ َכ ا ْ َ ِّ ‪ ،‬أَ َא ُ ْ َ ٌ‬ ‫אب‪َ ،‬א‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ْ َ ِ ُّي ا ْ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َא َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُر َو َא َر ِ َو َא َ א َ ُכ ّ ِ َ ء‪َ ،‬א َ א ا َّ َ َאوات َوا ْ َ ْرض‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אت‪ ،‬א دا ِ‬ ‫ِ‬ ‫אح‪ ،‬א و ِ ا ْ َ ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َא َ א َ ا ْ َ ِّ َوا َّ َ ى‪َ ،‬א َ א َ ا ْ ِ ْ َ ِ َ َ َّ َ َ‬ ‫ات‪ ،‬א א ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫אت‪ ،‬א א ِ ا ْ ر ِ‬ ‫אت‪ ،‬א َ א ِ ا ْ َ ِ َئ ِ‬ ‫ا َِئ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ َ َ َْ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ّ‬ ‫َ َ َ َ َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא ُ َ ا ْ َ َ ات‪َ ،‬א ُ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ات‪َ ،‬א ُ َ ِّ َر ا ْ َ ْرض َوا َّ َ َאوات؛‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪١٦٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِا ْ ِ‬ ‫ا َّ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ َ‬

‫َو ِ َ وا ْ ٰ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِام؛ َو َ َّ‬

‫א ِ ِ‬ ‫ِ ِه ا א ِ‬ ‫אت‪َ ،‬א ِإ ٰ َ ا ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫אو ِ‬ ‫ِل وا ْ ِ כ‬ ‫ات وا ْ َر ِ ‪ ،‬א ذا ا‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ‬ ‫َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َّ ٍ َو ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ] ،‬א اَ ُ )‪ [(٣‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ‪َ ،‬א َ َ‬ ‫ا ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫َو ِ ُ َ ِ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫אل ِ ِف ا ْ ٰ َ ِ‬ ‫ِا ِ‬ ‫אت ِ ْ ِ َ ِאم ا َّ א ِ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ َ ٌ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫ُ ـــ َ ـــ ُ ا ـــ َّـــ َ ِائـــ ِ َوا ـــ َّ ـــ َ ِائـــ ْ‬ ‫و ِإ َــــ ــــ ِ أَ ـــــ ا ْ ـــ َ ـــ َ ِئـــ ِ ـ ِ‬ ‫ـאئ ـ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ْ ُ‬ ‫ــــ ــــ ُ َــــ َــــ ه ـــــ ــــ َ ــــאددِ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َ َ ْ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ ــــ َ ـ ا ْ ـ َ ـ َ ـ ُ‬ ‫ـכ ـ ت َوا ـــ ْ‬ ‫ِــــــ ۪ َوأَ ْ ــــــــــ َ َ ــــ َ ــــ ْ ــــ ِ َ ــــא ِ ــــ ْ‬ ‫ا ْ ـــ َ ـــ ْ ـــ ِ َ ـــــ ْ َو َـــــــ ٍ َو َوا ِـــــــ ْ‬ ‫َوا ْ ــــــــ ُ ــــــــ ِ ُّل ِـ ُ‬ ‫ــــכـــــ ّ ِ َ ــــא ِ ــــ ْ‬ ‫ُ ــــ ــــ ُ ــــ َ ــــא َ ـــ ْ ـــ ِـــ ُـــــ َـــــאرِ ْد‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َـــא َ ــــ ْ َــــ ُ ُ ـــ ْ ـــ ُ ا ْ ـــ َ ـــ َ ائـــ ْ‬ ‫ِـــــ ۪ َ ـــ َ ـــ ا ــــ َّ َ ــــ ِ ا ْ ـــ ُ ـــ َ ـــא ِـــ ْ‬ ‫َوا ْ ــــ ُ ــــ َ ــــ ِ ّ ــــ ُ َوا ْ ــــ ُ ــــ َ ــــא ِ ــــ ْ‬ ‫َـــــــא ِإ ٰ ــــــــ ِ ــــــــ ‪ُ َ ،‬ـــــ َ ـــــא ِ ـــــ ْ‬

‫َــــــא َ ـــــــ ْ ُـــــ َ ـــــ ُّ ِـــــــ ِ ْכـــــــ ِ ۪ه‬ ‫ــכـــ‬ ‫َــــא َ ـــــ ْ ِإ َـــــ ْ ـــــ ِ ا ْ ـــ ُ ـــ ْ ـــ َـ َ‬ ‫َـــــــא َ ـــــــــ َـــــــא َ ـــــــ ُّـــــــ ُم َــــא‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ـ َ ـ ا ْ ـ ِ ـ ــאدِ‬ ‫أَ ْ ــــ َ ا ـ َّ ـ ـ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ــــــ َ ا ْ ـــ َ ـــ ـــ ـــ ُ ِـــ َ ـــא ُ ـ ـ ـ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ــــــــ َ ا ْ ـــــ ُ ـــــ َـــــ َّ ُه َـــــא َــــ ــــ َ‬ ‫ــכ‬ ‫أَ ْ ــــ َ ا ْ ـ ُ ـ ِ ـ ُّ ِ ـ َ ـ ْ أَ َـــא َ ـ ْ‬ ‫ــــכ َوا ْ ــــ ُ ــــ ُ ــــ ُم‬ ‫ِإ ِّـــــــ َد َ ـــــ ْ ُـ َ‬ ‫ـــــــــ ِ ج ِــــ ــــ ِ‬ ‫ــــכ ُכـــ َـــ ِ ـــ‬ ‫َ ّ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫ــכ ُـــ ْ ـــ َـــ َ ـــא ُن‬ ‫َ ـــ َ ـــ ِ ـــ ُّ ُـــ ْ ـــ ِ ـ َ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ـــــ َ ا ْ ـــ ُ ـــ َ ـــ ّ ـــ ُ َوا ْ ـــ ُ ـــ َ ـــ ِّـــ ُ‬ ‫َـــــ ِّ ـــــ َــــ َــــא َ ـــــ ً ـــــא َ ـــ ِ ـــ ـــא‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٦٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُכـــ ْ َرا ِ ـــ ِ ـــ َ ـ َ ـ َ ـ ْ‬ ‫ُـــــ ا ــــ َّ ــــ َ ُة َ ـــ َ ـــ‬ ‫َّ‬ ‫و ــــ َ ــــ ا ـــ ـــ ـــא ـــ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ َ َ‬

‫أَ ِـــ ْ ـــ ُ‬ ‫ا ـــ َّـــ ِ ـــ ِّ‬ ‫ُכـــ ِّـــ ِ ـــ‬

‫ِ ـــــ َ ا ْ َ َ ـــــــــــאرِ ِب َوا ْ َ َــــــא ِ ــــــ ْ‬ ‫َو ٰأ ِــــــــــــ ِ ا ْ ــــــ ُــــــ ِّ ا ْ َ َ ـــــــא ِ ـــــــ ْ‬ ‫َ ــــא َ ـــــ َّ ِـــ ـــ َّ ْ ـــ ٰ ـــ ِ َ ـــא ِ ـــ ْ‬

‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ َ ِ‬ ‫ُد َ ٌ‬

‫َ ِ َ ا ْ ِ ْ َא ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬

‫َا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ َو َ َّ ا ُ َ َ‬ ‫ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ ر ِة أَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ َو َ ْ‬ ‫ََ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ْ ِ وأَ ِ و א ِ‬ ‫ِ َ َوام ُ ْ כ ا ‪ُ َّ َ ‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ََ‬

‫َ‬

‫ِ‬ ‫ٍ و َ ٰأ ِ ِ‬ ‫ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫אت ا ِ‬ ‫‪َ ،‬د ُ ِ‬ ‫َ َ َ َْ َ‬ ‫ِ‬ ‫אب‬ ‫َو َ א َ َ َ َو َ َ‬ ‫ِ ِ ْ ِ ٰذ ِ َכ ِא ْ َ ِّ‬

‫ت َ ْ ِي‬ ‫ت‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ُ‬ ‫َ ِ ّ ِא ْ َ ِّ ا َّ ِ ي َ َ ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אح‬ ‫ا ْ َ ُّ م‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ ُ َوأَ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ َ ارِ ا ا َّ ي َ ُ َ ُام َو َ ُ ْ َ َ ُ‬ ‫ْכ ِ و ِة ا ِ‬ ‫و ِ ِذ ِ ۪ و َ א ِ ِ ا َّ ِ ي َ ْ ِ َ َ ِ ۪‬ ‫َ‬ ‫אن َ ْ ه‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ا ْ ْ َ ر ِ ور ِب ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض ‪ِ ‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َ א َّ ِ ْ ُه َو ِכ ً ‪‬؛‬ ‫َ ّ َ َ ّ َّ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َّכ ْ ُ َ َ ا ِ‪َ ،‬وا ْ َ َ ْ ُ ِא ِ‪َ ،‬و َ َّ ْ ُ أَ ْ ِ ي ِإ َ ا ِ‪ ْ ِ ،‬ا ْ َ ِאد ُر‬ ‫َ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫א ِ ًא۞ و أَر ا ا ِ ِ‬ ‫اَ ُ ‪ َ ‬א ُ َ ْ ٌ َ‬ ‫َ ‪َ ‬و َ َ ْ َ َّ‬ ‫َ ُ َ ْ َ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ َ د َ ْ ِ ۪ ورِ َ א َ ْ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِّ ا ْ َ ِ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َوزِ َ َ َ ِ ۪ َو ِ َ َاد َכ ِ َ א ِ ۪ ‪ ِ ْ ِ ‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ْ َ َ ‬אءכ‬ ‫َ ُْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ۧ‬ ‫َر ُ ٌل ِ ْ أَ ْ ُ ُכ َ ِ ٌ َ َ َ א َ ُّ َ ِ ٌ َ َ ُכ ِא ْ ُ ْ َ َر ُؤ ٌف‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َر ِ ۝ َ ِْن َ َ َّ ا َ ُ ْ ] َ ْ ِ ا ُ۬ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۘ َ َ َ َ َّכ ْ ُ َو ُ َ َر ُّب‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫‪١٦٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ش ا ْ َ ِ )‪َ  [(٧‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ ‪ٰ ،‬أ ِ َ َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ََ‬ ‫َ‬

‫‪‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ِאة م ا ْ ِ א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُد َ ٌ ِ ِ َ‬ ‫אء ْ ِ َ אم أ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ ‪َ َ َ ْ َ َ َّ ‬‬

‫‪‬‬

‫אن ا ْ َ ِد ا َّ َ ِ ‪،‬‬ ‫אن ا ْ َ ا ِ ِ ا ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫אن ا ْ َ َ ِ ِ ّي ا ْ َ َ ِ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫َ ُْ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن ر َ ا אو ِ‬ ‫ات ِ َ ِ‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫אن َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ א َ ً َو َ َو َ ً ا‪َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫َ َ ٍ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫אء َ َ ٍ ‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫אن َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْ َ‬ ‫אن َ ْ َ َ َ ا ْ َ ْر َض َ َ َ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ ِ۪ ِ‬ ‫َ‬ ‫َوأَ ْ َ א ُ ْ َ َ ًدا‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫אن َ ْ َ َّ َ ا ْ ْر َز َاق َ ْ َ َ אده‪َ ،‬و ْ َ ْ َ َ ْ َ‬ ‫אن َ ْ َ ا ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ُف َ َכא ِ ‪َ ،‬و َ ُز ُ ِ َو َ َ ْ َ א ِ ‪‬‬ ‫ِ ْ ُ ْ أَ َ ً ا‪َ َ ْ ُ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬

‫‪‬‬ ‫اَ َّ َ ُة ا ْ َ ْ ِ ُ ِ َّ ِ ا ْ ُ َ ِ ا ْ ْ َ ِاد ِ ّي ‪‬‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ أَ ْ َ َ َوأَ ْ َ َ َوأَ ْ َ َ َوأَ ْ َ َ َوأَ ْ َ‬ ‫َوأَ ْכ َ َم َوأَ َ َّ َوأَ ْ َ َ َوأَ ْ َ َف َوأَ ْ َ َوأَ ْز َכ َوأَ ْ َ َك َوأَ ْ‬ ‫َوأَ ْو َ َوأَ ْכ َ َوأَ ْز َ َ َوأَ ْر َ َوأَ ْر َ َ َوأَ ْد َو َم َ َ ِ َכ؛‬ ‫َ‬ ‫َو َر ْ َ ً َورِ ْ َ ا ًא َو َ ْ ً ا َو ُ ْ َ ا ًא‪َ ُّ َ ْ َ ،‬و َ ِ ُ ِ َ ا ِ ِ َ‬ ‫ِد َك و َכ ِ َכ‪ ،‬و َ ِ و َ ْ ِ َ َ ِאئ ِ َ ِائ ِ َ َ ِאئ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُّ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬

‫)‪(٧‬‬

‫و‬

‫أ ًא‬

‫אم أ‬

‫وأَ‬ ‫وأَ‬ ‫َ َ ْ َ َ َ َ َّ‬ ‫َ َ َ َ َ ا ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬

‫َ َ ًة‬ ‫ِאئ ِ‬ ‫ُ ِْ‬

‫َو َ َ ً א‬ ‫َ َا ِ ِ‬ ‫ُ ِد َك‬

‫‪.‬‬

‫‪١٦٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ون ِ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ‬ ‫َو ِ َ ِ َכ‪َ ،‬د ِائ َ ً ِ َ َوا ِ َכ‪َ ،‬א ِ َ ً ِ َ َ ِאئ َכ‪ َ َ َ َ ْ ُ َ ،‬א ُد َ‬ ‫ُ ْ َ َ ِ َ َ ُّ ِ ِ ْ ِ َכ ِ َ ْ ُ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ َ א َ َ َو َ ٰأ ِ ِ َ َ ِאئ َכ َو َ َ رِ َك‬ ‫َ‬ ‫َو ُ ْ ِ َכ َو ِ َא َ ِ َכ َو ُ ْ َ ِ َכ ِ ِ َ ِאد َك‪ ،‬أَ َز ِ َّ ً ِ َ َز ِ َّ ِ َכ َ َ ُ ُ‬ ‫ول‪ ،‬أَ َ ِ َّ ً‬ ‫ِכ ُ َ َّ ٍ ‪‬‬ ‫ِ َ َ ِ َّ ِ َכ َ َ ُ ُل‪َ ِ ْ َ َ َ ،‬ك َو َ ِ ّ َِכ َو َر ُ ِ َכ َو َ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ِאم ْ ِ َכ‪ ،‬و ِ ِ‬ ‫ِ כ‪ ،‬و‬ ‫אن‬ ‫وس َ ْ َ َכ ِ َכ‪َ ،‬ا ْ ِ ِّ ا َّ א ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َّ َ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا ُّ رِ ا ْ א ِ ا א ِ ا َّ ِ ‪ ،‬وا ْ َ ِ‬ ‫אن ا َّא ِ ا ْ َ א ِ ‪َ ،‬وا ْ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُْ‬ ‫ِ ا ْ ا ِ ِ ‪ ،‬وا ْ ْ ِة ا ْ א ِ ِ ِ ْ َכאرِ ِم ا ْ َ ِאئ َ ‪ِ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ا ِ ا ْ َ ا ِ ‪َ ،‬وا َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ‬ ‫وأَ ْ رِ ا ْ َ ْ ارِ ا ْ ْ ُ َ ِ ا ِائ َ ِ ‪ ،‬و ِ ِن ا ْ ِ َכ ِ وا ْ َ ارِ ‪ ،‬و ِ ازِ َّ ِ‬ ‫َ ْ َ َ َ ُ‬ ‫ََْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِد‪ ،‬و َذ ِ ِة ا ْ ِ ِכ ا ْ د ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ا ْ َ َ ِאئ ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ا ْ َ َ אرِ ‪َ ،‬و ُد َّرة َ َ َ ا ْ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء وا ْ ِد‪ ،‬אج כ ِ ا ِכ ‪ ،‬و ِإ ِ‬ ‫אن ِ أَ ِ‬ ‫אن َ ْ ِ‬ ‫َوا ْ َכ َ م َوا ْ َ َ َ ُ‬ ‫َ ِ َ ْ َ َ َّ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ‬ ‫ِد‪ ،‬اَ ُؤ ِ‬ ‫ا ِ ِ‬ ‫وف ا َّ ِ ِ َِכא َّ ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ِ ّ ْ َ ِ ا ْ َ ا ِ َ ِ َ َ‬ ‫اْ ُ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ ئ ِ أَ ْ َ َ ‪َ ،‬و َر ْ َ ِ ا ا ْ َ א ِ َ ِ ِ ْ َ א َ ِ َ ؛ َ َ َ َכ ا َّ ِ َ َّ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ َ ِ َذا ِ َכ َ َ ْ ِ ‪َ ،‬و ِ َ א أَ ْ َ ْ َ َوأَ ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و ِ َ َ אئ ِ َ א َ ْ أَ ْכ َ ْ َ‬ ‫َوزِ ْد َت َو َ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َ ْ َ ِن ِ ْ ِ ۪ َو ُ ُ ِم ِ َ ا َ ِ ۪ ؛ َ َ ًة‬ ‫ُ َ ِّ ُ ِ َ א أَ ْ َ َ َא‪َ ،‬و َ ُ ُّر ِ َ א أَ ْر َزا َ َא‪َ ،‬و ُ َ ِ ّ ُ ِ َ א أَ ْ َ ا َ َא‪َ ،‬و ُ َ ِّכ ِ َ א‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ور َא‪َ ،‬و ُ َ ِ ّ ِ َ א ُ ُ َ َא‪،‬‬ ‫أ ْ َ א َ َא‪َ ،‬و َ ْ ُ ِ َ א ُذ ُ َ َא‪َ ،‬و َ ْ َ ُح ِ َ א ُ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫َو ُ ِّ ِ َ א أُ ُ َر َא‪َ ،‬و ُ ِّو ُح ِ َ א أَ ْر َوا َ َא‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُس ِ َ א أَ ْ َار َא‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُه ِ َ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ا ِ َא وأَ ْ َכאر َא‪ ،‬و ُ ِّ ِ א ُכ ُ ور ِ‬ ‫ات َ א ِ أَ ْ ارِ َא‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُر ِ َ א‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אر َא‪َ ،‬و َ ْ ِ ِ َ א أَ ْ ا َ َא‪،‬‬ ‫אر َא‪َ ،‬و ُ َ ّ ُ ِ َ א أ ْو َא َ َא َود َ َ‬ ‫َ َ אئ َ َא َوأ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر َא‪َ ،‬و َ ْ َ ُ ِ َ א أَ ْ َ َאل ُ ُ ِ َא ِ ُ رِ ا ْ َ ْ ِ ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ،‬א‬ ‫َو ُ ْכ ُ ِ َ א أ ْ َ َ‬ ‫‪١٦٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ْכ َم ا ْ َ ْכ ِ َ ‪َ ،‬و َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ؛ َ َ ًة ُ ْ ِ َא ِ َ א ِ ْ َ ْ ِل َ ْ ِم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ۪‬ ‫۪‬ ‫ود َא َ َ ُاد َא َ ِ َ ا ْ َ ِ َא‬ ‫ا ْ َ א َ َو َ َ ِ َو َز َ زِ َو َ َ ِ ‪َ ،‬א َو ُد ُ‬ ‫َّ‬ ‫اب‬ ‫اط ا ْ ُ ْ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ِ َא ِ َ א ِ ْ َ َ ِ‬ ‫َכ ِ ُ ؛ َ َ ًة َ ْ ِ َא ِ َ א ا ِّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ُ َא ِ َ א ِ َدارِ ا َّ ِ ِ ‪َ ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ،‬א َא ِ َא‬ ‫ُ‬ ‫َ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ُ َ َّ ‪َ َ َ ،‬‬ ‫ُ ِ ُ ‪َ ُ َ ْ َ ‬כ ا ّٰ ُ َّ ِ َ ْ َ ارِ َ َ َ ا ِ َכ َ َ َ ِ َ‬ ‫ا ْ ِ ْ ِ َ א َ ِ ِ َ َ ِאئ ِ ُ ْ ِ َכ‪َ ،‬و َ َ א ِ ِ أُ ْ ِ َכ‪ َ َ ،‬أَ َر ِائ ِכ ُ َ א َ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َو َ َ ّ َ אت َ َאزِ َכ‪َ ،‬وا ِ َ ِ َ َ َ אت ُ ُ َ אت أَ ْ َ ارِ َذا َכ‪َ ِ ّ َ َ ُ ،‬‬ ‫ِ َ ْ َ ِق َ ِאئ ِ د َ ِאئ ِ ِ َ א ِ َכ‪ ،‬و ٰأ َאرِ َכ ِ‬ ‫ِכ‬ ‫אت أَ ْ َ א ِ َכ ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אل ا َّ ا ِ ِ وا ْ َ ِل ا ْ َ א ِ ِ وا ْ َכ ِ‬ ‫אل‬ ‫َ َ‬ ‫َو َ َכ َو َ ّ َِכ َو َد َכ‪ ،‬اَ ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ ‪َ ،‬وا ِ َ ِ ِ ْ ِ ا ُّ َّ ِة‪َ ،‬و ُ َّ ِ َز َّ אرِ ا ْ َכ ِم َوا ْ ُ ُ َّ ِة‪َ ،‬وا ُّ رِ ا ْ َא ِ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ْ ِ ا َّ ا ِ ِ ‪َ ِ ِ َ ،‬א َو َ ِ ِ َא َو َ ِ ِ َא َو َ َא ا ْ ُ َ َّ ِ َא‪، َّ َ ُ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا‬ ‫‪ ،‬و ِ ر ِب ا א ‪ ،‬ا ل‬ ‫ا ّ ْכ ِ ا ْ ُ ِ ِ‬ ‫َ ّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ّ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َْ‬ ‫אك ِإ َّ َر ْ َ ً ِ ْ َ א َ ِ َ ‪  ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫‪‬و א أَ ْر َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ ا ْ َ َ ِ ا ْ َ ْכ ِم‪َ ،‬وا ْ َ َ ِّ ا ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِف ا ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْر َ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِذي ا ْ ِ ِّ ا َّ א ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ا ْ ِאذ ِخ‪َ ،‬وا ُّ رِ ا َّ א ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ِّ ا ْ َ ا ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ‪ ،‬و ِ ِ ا ْ ْ ِכ وا ْ َ ُכ ِت‪ ،‬و َد ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ال ا َّ َ َ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ْ ُ ْ כ‪َ ،‬و َ אء ا َّ ْ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِت‪ ،‬و ِ ِ ا ْ َ ا ِ ‪ ،‬و َد ِ‬ ‫ال ا ْ ِ َ ا َ ِ ‪َ ،‬و َ ِم‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َوأ ا ْ َ َ ُ وت‪َ ،‬و َ אء ا َّ َ ُ‬ ‫اْ َْ َ ِ‬ ‫אف ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬و ُ ِن ا ْ ِ َ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و ِ ا ْ ِ َא ِ ‪ ،‬و َכ ِ‬ ‫אف ا ْ ِכ َ א َ ِ ‪،‬‬ ‫َّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َّ َ َ ْ‬ ‫و ِ‬ ‫אء ا ْ َ ِ ‪ ،‬و ِ‬ ‫אف ا ْ ُ ِ ‪ ،‬و َ ِ‬ ‫אء ا ِ אد ِة‪ ،‬و َ ِ‬ ‫אء ا ْ ُ َو ِة‪َ ،‬و َ ِאد‬ ‫َّ َ َ َ‬ ‫ّ َ َ َ‬ ‫َْ َ‬ ‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اي ا אد ِة‪ ،‬و ِ ِ ا َّ ا َ ‪ِ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ْ َ ‪َ ،‬و َ אد ا ّ َ אء‪َ ،‬و َ אء ا ْ َ ْ زِ ‪َ ،‬و َز ِ َّ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫‪١٧٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אء‪ ،‬و َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا ُّ ُ رِ ‪َ ،‬و َو ِاو ا ْ ِ َ א َ ِ ‪،‬‬ ‫َو َאء ا َّ ْ َ ‪َ ،‬و َאء ا ْ َ َ َכ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ا ْ َ َ َ‬ ‫و ِ ِ ا ْ א َ ِ‪ ،‬و َ ِ‬ ‫ال ا َّ ِ ِة‪ ،‬أَ ْ ُ ا ْ ِ َ ِ وا ْ ِ ِ َ ِ‬ ‫אء ا ْ ِ ِة‪ ،‬و َذ ِ‬ ‫אن‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َو َ َ ٰأ ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ َ ْ أَ ْ َ ا ِّ ُ ِ ِ ِ ِ زٍ َ ِ ٍ ؛ َ َ َ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬ا ْ َ َ َ ِ َ ِل א ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ ‪ ،‬وا ْ َכ ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ِ ِ َ َ ا َכ‪َ ،‬دائ َ ً ِ َ َوام ُ ْ כ َכ‪ َ ،‬א ً ِ ُ ُ ِّ رِ ْ َ َכ؛ َ َ ًة َ ُ ُق‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ ُ ُ َو َ ِ ُ ِ َ ْ ِ َك َو َכ ِ َכ َو َ َ َ َכ؛ َ َ ًة أَ ْ َ َ َ א أَ ْ ٌ َא‬ ‫َ‬ ‫ِכ‪َ ،‬و َ ْ رِ‬ ‫ِכ ِ َ ِ َ‬ ‫َ ِ ُ ‪َ ،‬و ُ َ َ َ א أَ ْ ٌ َא َכ ِ ُ ؛ َ َ ًة َ َ َ ْ رِ ُ ّ َ‬ ‫ُ ِّ ۪ َ َכ‪َ ،‬و َ ْ رِ ُ ِّ ا ْ َ א َ ِ َ َ َכ َو َ ُ ؛ َ َ ًة َ ُ َ َّ ُر َ ْ ُر َ א َو َ ُ ْ َ ُ‬ ‫ُכ ْ ُ َ א‪َ ،‬כ َ א َ ْ ِ ِ َ ِف رِ َ א َ ِ ۪ َو ُ َّ ِ ۪ َو َ ِ ِ َ ْ رِ ۪ه‪َ ،‬و َכ َ א ُ َ َ َ א‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ٌ ؛ َ َ ًة ُ َ ِّ ُج ِ َ א َ َّא ُ ُ َم َ َ اد َ‬ ‫ث َ َ ارِ ض ا ْ ْ َ אرِ ‪َ ،‬و َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر َא َ َא َ ُّ ُم‬ ‫ِ َ א َ َّא ُذ ُ َب ُو ُ د َא ِ َ אء َ َ אء ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬א اَ ُ َא َ َّ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َذا ا ْ َ َ ل َوا ْ ِ ْכ َ ام‪َ ،‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ ا َّ ي ُ َ ُ ْ ُ‬ ‫אب ا ْ َ ْכ ُ ِن‬ ‫َر َ ا َّ ِ ِ َ َو ُ ْ َ ُ َد ِائ ِة ا ْ ُ َ ِ َ ‪ ،‬اَ ْ ُ َ א َ ُ ِ ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ ٍ‬ ‫َِ‬ ‫‪‬وإ َّ َכ َ َ َ ُ ُ َ ‪  ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ا َّ ِ ي ُ ُ ْ و ُة ا א ِ ِכ َ و ُ ُة َ ِ ا ْ אرِ ِ َ و ِ ُز ا ْ ُ ِ ِ َ ‪ ،‬اَ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ّّ‬ ‫َ َّ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫و ٰأدم ا ْ ِ‬ ‫אء َوا ِ ّ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َ َ ًة‬ ‫َ َ ُ َْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ ُّ ِ َ א ا ْ ُ َ َ ‪َ ،‬و ُ َ ِ ُج ِ َ א َ َّא ا ْ ُכ َب‪َ ،‬و ُ ِ ُ ِ َ א َ َ אرِ َع ا ْ ُ ُ ِم‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ُ ُ م َوا ْ َ ْ َ ان‪َ ،‬و ُ َ ّ ُ ِ َ א ا َّא َ َ א َ َ َ א َ َ َ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ‬ ‫َ َ َ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ِ َ َو َ َّ ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ َر ّب ا ْ َ א َ َ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪١٧١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫ِ ْ ِ ا ِ َ َ َ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ ،‬ا ِ َ َ ِ َא ِ ‪ ِ ْ ِ ،‬ا ِ َ َ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫اכ َ ْ ‪ ،‬و ِ‬ ‫ِ ْ ا َ َ أ َא ‪ ْ ِ ،‬ا َ َ َ ْ ‪ ْ ِ ‬ا ْ َ ُ َ‬ ‫ِ ْ زِ ِه ا ْ َ ِ ِ َد َ ْ ُ ‪َ ،‬و ِ ِ ْ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ َ ْ ُ ‪َ ،‬و ِ َ ْ َ ِאئ ِ ا ْ ُ ْ َ‬ ‫َ ْ ‪ ،‬و ِ ِ ِ أَ ْ ارِ ا ِ ِ ا ْ ِ ِ َ د ‪ ،‬و ِ ُ ِة ِإ َ ِاد أَ ارِ ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ْ ُ َ َّ ْ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫َ َْ ُ َ ّ َ ْ‬ ‫ت َو َ َ ُ أَ ْ َ ِائ ِ َ ا ْ ِ ِّ َوا ْ ِ ْ ِ َو َ ِאئ ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ّي ا ْ َ א ِ ِ َ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َوا ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ِ َ َوا ْ َ َ ْ ُ َو َ َ ْ ُ‬ ‫ت‪َ ،‬و ِ َ َ ل َ َ אء َ َ ْ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْכ ِ ا ْ َ ِ ا ْ َ ُّ ِم ِذي ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام َ َ َّر ْ ُ ‪َ ،‬و ِ َ ارِ ِق‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ َ ْ ُ َو َ َ َّ ْכ ُ ‪َ ،‬و ِ َ ِ ُ ْ ا ْ َ َ ِ‬ ‫أ ْ َ ارِ أ ْ َ ارِ َכ َ ا ْ َ‬ ‫ّ‬ ‫ت‪ َ ُ ،‬א َ ُ َو ِ َ ْ ِ ۪ه‬ ‫ت َوا ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ َ َ َّ ْ ُ ‪َ ،‬و ِ ُ ْכ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ّي ا ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫اد‬ ‫אح َ ٌ َא ٌ ُ ٌّ َ َ ٌ‬ ‫‪َ َ ْ َ ‬כ ْ َ ْ ٌ ۚء َو ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪ٌ َّ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫אء‬ ‫َכ ِ ٌ َ ٌّ َ ٌ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ْ ُ َכ ِא ْ َכ َ אت ا َّא َّ אت‪َ ،‬وا ْ ْ َ‬ ‫אت‪ ،‬وا ْ ُכ ِ ا ْ ْ َ ِت‪ ،‬وا ْ ٰ ِ‬ ‫אت‪ ،‬وا ْ َ ِف ا ُّ را ِ ِ‬ ‫ا ْ َّ ِ‬ ‫אت‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫اْ ِ َ ِ‬ ‫אت َ ِ َכ ا ْ َ ِ ِ ِ َ ا ْ َ ِ َوا ْ َ َ ِل‬ ‫ِاد‬ ‫אت ِ א وارد‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا ْ ُ ْ ر ِة وا ْ َ ِ ‪ ،‬و ِ א أَود َ ِ‬ ‫َ‬ ‫اص‬ ‫َ َ َ َ َ َ ْ َْ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ُ ُ وف َوا ْ ْ َ אء َ ا ْ َ َ ّ‬ ‫ات ا ْ َ ِ‬ ‫وا ْ َ ارِ ِא ْ ْ ِة ا َّ ِ َ ِ وا َّ ِ ِ ا ْ َ ِة وا َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ َ َ َّ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اص ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ َ‬ ‫ِאد َك ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ َא َر ِّب ِ َ א‬ ‫َوا ّ َ אل ا ْ ْ َ ارِ َوا َّ ْ َ ْ َ َ ّ‬ ‫ْ َ‬ ‫אؤ َك‪َ ،‬و ِ َ א ُ َ ِ ُ َכ َو ُ َ ِ ّ ُ َك َ َ َ ُ َ ِ َכ َوا ْ ُ َ ُ َن‬ ‫َد َ َ‬ ‫אك ِ ۪ أَ ْ ِ َ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫‪١٧٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ َ َ ئ َכ َכ‪ ،‬أَ ْن َ ْ َ َ ُ َ َّ ًא َ ْ ُ ًא ْ ُכ ّ ِ َ ُ ٍّو َ ا ْ ِ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا ْ ِ ْ ِ‬ ‫ِ ْ א و א َ أَ َ ‪ ،‬وأَد ِ ْ ِ ِ‬ ‫َو َ אئ ِ ا ْ َ َ ا ِ َ א َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُכ ّ ِ ء‪ٍ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِّ ِإ ْ َ اد أَ ْ َ ارِ َ َ ائ ِ ْ زِ َك ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ‪ً ُ ْ َ ،‬א َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫وح ا ْ ُ ُ ِس ‪َ ‬و ُכ ِ‬ ‫َ ْ ُ ً א ِ َ ْ ٍ ِ ْ ُ رِ َ ْ َ ِ َכ‪ ً َّ َ ُ ،‬ا ِ ْ َכ ِ ُ ِ‬ ‫ا ّٰ ُ ِ َو ِ ًّא َو َא ِ ا َو َכ ِ ً َو َو ِכ ً َو َ ِ א َو َ ِ ًא ِ ْ َ ِ َכ‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ َכ َو َ ّ َכ َو َ ْ َכ؛ َوا ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ א َכ َ ْ َع َ ي‪ َ ،‬א ًכא‬ ‫أَزِ َّ َ ُ ُ ِ ِ ‪ً ْ َ ،‬א ِ ْ َ ُ ‪ً َّ َ ُ ،‬زا ُ َכ ً א ُ َ א ًא َ َ ْ ُ َن أَ ْ ِ ي‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ وا ْ ُ ْ َ ِ‬ ‫و َ أَ َ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אل ْ ُ ْ َ ْכ ُ و ً א أ َ ً ا‪ ً ُ ْ َ ،‬א ْ أ َذا ُ ْ ِ َّ ة ا ْ َ َ َّ َ‬ ‫َوا ْ َ َ َّد ِة؛ َوا ْ َ ْ ِ ِ ٰذ ِ َכ َ ِ א ِ ْ َ ْ ِ َכ ا َّ ِ َ ِ ‪ً ِّ َ َ ُ ،‬כא‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ِא َّ ِ ِ ا ْ َ ِة‪ ِّ َ ،‬א ِ ْ ُ ِم وا ْ ِ ْכ ِ ا َّ ِ َ ْ ِ ُ א ِ َ ْ ِ َכ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ َ ُ َ ً ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ وا ْ ِכ ِ وا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِْ ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫אء‬ ‫ْ َ ْ أ ْ َ ارِ َك ‪َ ‬وا ْ َ ْ ا ّٰ ُ َّ َ ا ْ ُ ْ َ ْ َ ّ َ‬ ‫وا ِ ّ َ ِ‬ ‫אق َوا ِ ّ ِك ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ ِ ّ ِ ِ َ ا َّ َ ِ َوا َّ َّ ِت َوا ْ ُ ِب‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ا ْ َ א ِ َ ِ َوا َّא ِ ِة‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ٰأ ِ ًא ِ ْ َ َ ِ‬ ‫اب ا ْ َ ْ ِ َو ِ ْ َ ِ ۪ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫כا‬ ‫‪ ،‬وأ‬ ‫אد َك‬ ‫َא َ َכ‪َ ،‬و َ ِ ّ ْ‬ ‫ْ َ َّ ُ ّ ِّ َ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ال وا ِ ِّ ِ ‪ ،‬وا ْ ِ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ כ א أَر‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ َ‬ ‫ا َّ א َ َوا ْ ْ َ َ ّ‬ ‫ُْْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ‬ ‫ا َّ ا ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ א ِ ِ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ِ َّ ٍ ‪َ ،‬و َ ِ ّ ِ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ْ َכ ٍ ‪َ ،‬و َ‬ ‫َ ْ َ ْ ِ ِ َ ا َّ א ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ ِ ِ َכ ْ ً א َر ِو ًّא ِ ْ َ ِ‬ ‫اب َ َ َّ ِ َכ‪َ ،‬و َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِْ ِ‬ ‫َ ا ْ َ א َ ‪َ ] ،‬א ُ )‪َ [(٣‬א ٰأ ًّא َ َ ا ًّא‪َ ،‬א َذا ا ْ ُ َّ‬ ‫ْ َ‬ ‫ا ْ א ِ َ ِ ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ َ ِ َوا ْ ُ ْ َر ِة‪َ ،‬א َ َא َ ُّ ُم‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫وأ َ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬א أَ ْ َ َ َ ْ َ َכ َوأَ َ َّ ُ ْ َא َ َכ‪َِ ،‬כ ا ّٰ‬ ‫ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ‬ ‫‪١٧٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬و َِכ ا ْ َ َ ْ ُ َوأَ ْ َ َ ْ ُ ا َّא ِ ِ َ ‪َ ،‬و َِכ ا ْ َ َ ْ ُ ِإ َ‬ ‫َ ُכ ّ ِ ْכ ٍ‬ ‫وه‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُد َ ِאئ‬ ‫אכ ِ ِ ا ّٰ‬ ‫ِ َ ا ِ َכ ا ْ ُ ْ َ ِ ِ ؛ َ ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َّ َّ‬ ‫ا ُّ ْ ِ وا ِ א ِ وا ْ ِ َ ِ ا ْ ِ ِאم وا َ ِّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َ ْ ُ و ًא ِ ِ َ א َ َכ َ َ‬ ‫َ ّ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ا ْ ِכ ِام و َ ِّ ِ‬ ‫אب‪،‬‬ ‫אت ا ْ ُ ُ ِل ِإ َ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ِّ ْ ِ ِ َ َ א ِع ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ات َ َ‬ ‫َא َ ِ ُ َא َ ُ َא َر َ ا َّ َر َ אت‪َ ،‬א َ א َ ا ْ ْ َ‬ ‫ا ْ ِ َ ِف ا ُّ َ ِ‬ ‫אت‪ ،‬أَ ْ َ ُ َכ ا ْ ِ ْ َ َ َوا ْ َ ْ َ َوا َّ َ َ َ َوا ُّ ْ َ َوا ْ َ َ َכ َ‬ ‫اك‪َ ] ،‬א أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ )‪،[(٣‬‬ ‫َوا ْ َ َא َ َ ‪َ ،‬وأَ ْ ِ َא ِ َ ْ ِ َכ َ َّ ْ ِ َ َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ات ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫]‪ٌ َ َ ‬م َ ْ ً ِ ْ َر ٍّب َر ِ ٍ ‪َ ،[(١٩) ‬و َ َ َ ُ‬ ‫َ ّ َّ‬ ‫ِِ‬ ‫ٍ ا ِ ِ ا ْ َכא ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ و َ ٰأ ِ ۪ وأَ א ِ ۪‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َّ ّ‬ ‫وأَ ْزوا ِ ۪ و ُذ ِر א ِ ۪ ‪ َ ،‬د ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫אت وا ْ َ ْ ِ وا א َ ِ‬ ‫אس وا َّ َ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ّ َّ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫אت‪ُ ،‬כ َّ א َذ َכ ه ا َّ ِ‬ ‫و ِ ِ א ِ ا ْ َכ ِאئ َ ِ‬ ‫ون َو َ َ َ َ ْ ِذ ْכ ِ ِه‬ ‫اכ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َא ِ ُ َن‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ُ ِن ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫‪ ِ ْ ِ‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫َّ‬ ‫ا ِ ِ ۙ ۝ א ِ ِכ ِم ا ِّ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط ا َّ ِ‬ ‫اْ ُ ْ َ َۙ ۝ َ َ‬ ‫ا َّ ۤ א ِّ َ ‪َ  ،‬ا ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ‬

‫ِ ِ ۝ اَ ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ۙ ۝ َا ْ ٰ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط‬ ‫אك َ ْ َ ُ ۘ ۝ ا ْ َא ا ّ َ َ‬ ‫אك َ ْ ُ ُ َو ِإ َّ َ‬ ‫ِ ۘ ۝ ِإ َّ َ‬ ‫َ أَ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ۙ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِب َ َ ْ ِ ْ َو َ‬ ‫ات وا ْ َر َض و َ ا ُّ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ي َ َ َ ا َّ ٰ َ‬ ‫َ‬ ‫‪١٧٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َوا ُّ َ ۘر ُ ا َّ ِ َ َכ َ وا ِ ِّ ِ َ ْ ِ ُ َن‪َ َ َ  ،‬ر ُادوا‬ ‫ُ َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫‪‬و َ َّ َ ُאه ِ َ ا ْ َ ِ ۘ َو َכ ٰ ِ َכ ُ ْ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ َ ‪،‬‬ ‫اْ ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ۘ ِ ِ ِ‬ ‫َ ْ ِ َف َ ْ ُ ا ُّ ۤ َء َوا ْ َ ْ َ‬ ‫אء ِإ َّ ُ ْ َ אد َא ا ْ ُ ْ َ َ ‪ ُ ٰ َ َ  ،‬ا ُ‬ ‫َِئ ِ‬ ‫אت َ א َ َכ وا‪ َ  ،‬א ُ ِ א ِ ِ ِ ‪ ِ َ َ  ،‬ا ْ َ ْ َ َכ ِא ْ ُ َو ِة ا ْ ُ ْ َ ۠‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و َ َ ُ ُل َ ُ ْ أَ ْ ِ َא ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫אم َ َ אۘ َوا ُ َ ٌ َ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫َ اْ َ َ‬ ‫ً‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ٰذ ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و َ ْ א ِإ َ َ א َ ُ ا ْ َ َ ٍ َ َ َ ْ َ ُאه َ ًאء َ ْ ُ ًرا‪َ ،‬‬ ‫כ َ ًّ א َ َ َא‬ ‫َ ٰۤ ۨ ُؤا ا َّא ِ ِ َ ‪ُ ّ ِ َ ُ ُ  ،‬ر ُ َ َא َوا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا َכ ٰ ِ َ ۚ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ َ ِ وِ َ ِْ۪ َ ُ َ ِ‬ ‫אت ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ُ ْ ِ ا ْ ُ ْ َ ۟‪ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٌ َ ّ َ ُ ُ َ  ،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫‪‬وإ َِّن َ ُ‬ ‫‪‬و ِإ َّא َ ُ َ َ א ُ َن‪ِ  ،‬إ َّ ُ َ ُ و َ ّ َ ‪َ ،‬‬ ‫أ ْ ِ ا ۘ‪َ ،‬‬ ‫ِ ْ َ َא َ ُ ْ َ َو ُ ْ َ َ ٰ ٍب‪ ‬‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫אب‪،‬‬ ‫ط َ َ ٍ‬ ‫‪َ ْ ِ ْ َ َ َّ َ َ ‬ر ُّ َכ َ ْ َ‬ ‫‪‬و َ َ َّ َ ْ ِ ِ ُ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ابۙ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫اب‪ ،‬و ْ َא َ ُ را ِ ِ ۪‬ ‫وم ِ َ ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫‪ َ ٌ ْ ُ ‬א ُ َא َכ َ ْ ُ ٌ‬ ‫ُ ً َْ‬ ‫ِ ا ِ‬ ‫אش ِ ِ َ א ٰ َ ا‬ ‫אس‪ َّ َ َ  ،‬א َرأَ ْ َ أَ ْכ َ ْ َ ُ َو َ َّ ْ َ أَ ْ ِ َ ُ َّ َو ُ ْ َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ اۘ إ ِْن ٰ ا ِإ َّ َ َ ٌכ َכ ِ ‪ َ  ،‬א ُ ا َא ِ َ َ ْ ٰأ َ َك ا ُ َ َ َא‪ ،‬إ َِّن‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َ ا ْ َ ٰ ُ َ َ ْ ُכ ْ َو َز َاد ُه َ ْ َ ً ا ْ ْ ِ َوا ْ ِ ْ ِ ۘ َوا ُ ُ ْ ُ ْ َכ ُ َ ْ‬ ‫و ٰ ِإ َ ِ ٍ‬ ‫ِ ِ ِ۪ ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫‪‬و ٰأ َ ُאه‬ ‫َ ُאء‪ َ  ،‬אכ ً ا َ ْ ُ ۘ ا ْ َ ٰ ُ َ َ ُ‬ ‫َ اط ُ ْ َ ‪َ ،‬‬ ‫ِ ۪ َכ ً ا َ َ َ ْ َא‬ ‫ْ‬ ‫‪‬כ ٰ‬ ‫ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬‬

‫‪١٧٥‬‬

‫ُ ُ‬ ‫ِ َכ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫‪‬و َכ َ‬ ‫אن ِ ْ َ‬ ‫‪‬و َ َّ ْ َ ُאه َ ِ ًّא‪َ ،‬‬ ‫‪‬و َر َ ْ َ ُאه َ َכא ًא َ ًّא‪َ ،‬‬ ‫ا ُ ا ْ ُ ْ َכ‪َ ،‬‬ ‫۪ ِ‬ ‫ت َو َ ْ َم ُ َ ُ َ ًّא‪ ‬‬ ‫‪‬و َ َ ٌم َ َ ْ ِ َ ْ َم ُو ِ َ َو َ ْ َم َ ُ ُ‬ ‫َر ِّ َ ْ ًّא‪َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אل ا ء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫‪‬وإ ِْن ُ ِ وا أَ ْن َ ْ َ ُ َك َ َِّن َ ْ َכ ا ُۘ ُ َ ا َّ ِ ۤ ي أَ َّ َ َك ِ َ ْ ِ ۪ه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِא ْ ُ ْ َ ۙ ۝ َوأَ َّ َ َ َ ُ ُ ِ ِ ۘ َ ْ أَ ْ َ ْ َ َ א ا ْ َ ْرض َ ً א א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َّ ْ َ َ َ ُ ُ ِ ِ َو ٰ ِכ َّ ا َ أَ َّ َ َ َ ُ ۘ ِإ َّ ُ َ ِ ٌ َ כ ‪ ُ  ،‬ا ْ َ ُ ُّو‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אرا ْ َ ِب أَ ْ َ َ َ א ا ُۙ‪،‬‬ ‫َ א ْ َ ْر ُ ْ ۘ َ א َ َ ُ ُ ا ُ‪ُ ،‬‬ ‫‪‬כ َّ א أ ْو َ ُ وا َ ً‬ ‫ْ‬ ‫אؤ ِ َ َ ٍ ِ َ ا ِ‪  ،‬א‬ ‫‪‬و ُ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ا ِ ّ َّ ُ َوا ْ َ ْ َכ َ ُ َو ۧ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ََ ُُ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وإِذا أَ َر َاد ا ُ ِ َ ْ ٍم ًءا‬ ‫َ َ ٌ ْ َر ِّ ِ ْ َوذ َّ ٌ ا ْ َ ٰ ة ا ُّ ْ َ א‪َ ،‬‬ ‫َ َ َّد َ ُ ۚ‪  ،‬א ِ أَ‬ ‫אر ُ َ َ ُ ُ ِذ َّ ٌ‪ ْ َ  ،‬أَ ْ َ ْ َא ٰ َ ا ا ْ ُ ٰأ َن‬ ‫ْ‬ ‫َ ًَ ْ َ ُ ْ ْ‬ ‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ ٍ َ أَ ْ َ ُ َ א ِ ً א ُ َ َ ِّ ً א ِ ْ َ ْ ِ ا ِۘ‪ِ َ َ َ َ  ،‬ئ ْ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫‪‬و َ َ ُכ‬ ‫َّ א َ ْ ُכ ُ َ‬ ‫ون‪ َّ ِ َ  ،‬א َ ْ َ َ َّ‬ ‫َכא ُ ا َ ْ َ ُ َن‪َ ،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِכ َ ِ َّא ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ ِ ُ َنۙ‪ِ  ،‬إ َّא َכ َ ْ َ َ‬ ‫אك ا ْ ُ ْ َ ْ ِ ئ َ ۙ‪ٌ َ َ َ  ،‬م َ َכ ْ‬ ‫אب ا ْ ِ ِ ‪ ،‬أَ ْ ِ ْ َو َ َ َ ْ ۗ ِإ َّ َכ ِ َ ا ْ ٰ ِ ِ َ ‪ۗ ْ َ َ َ  ،‬‬ ‫أَ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫אف َد َر ًכא َو َ َ ْ َ ‪َ  ،‬‬ ‫َ َ ْ َت ِ َ ا ْ َ ْ ِم ا َّא ِ ِ َ ‪ُ َ َ َ  ،‬‬ ‫אف َ َ َّي ا ْ ُ ْ َ ُ َن۠‪َ ْ َ َ َ  ،‬و َ َ ْ َ ْنۗ‪َ  ،‬‬ ‫َ َ ْ ِإ ِّ َ َ َ ُ‬ ‫َ َ א א ِإ َّ ِ َ َ ُכ א أَ ْ َ ُ َوأَ َرى‪ِ ْ َ َ َ  ،‬إ َّ َכ أَ ْ َ ا ْ َ ْ َ ‪،‬‬ ‫‪َ ِ َ ‬ذا ا َّ ِ ي َ َ َכ َو َ َ ُ َ َ َاو ٌة َכ َ َّ ُ َو ِ َ ِ ‪ ،‬إِذا أَ ج ه‬ ‫ْ َ َ ََ ُ َْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫‪‬وأَ َ َّ ُ ا ُ َ َ‬ ‫ْ ٍ َو َ َ َ َ َ َ ْ َو َ ْ ِ َو َ َ َ‬ ‫َ َכ ْ َ ٰ َ אۘ‪َ ،‬‬ ‫‪١٧٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫َ ۪‬ ‫َ َ َ َ ِ ۪ه ِ َ َאو ًةۘ‪َ ُ َ ِ  ،‬‬ ‫‪‬و َ َ ُ ا ْ َ ْכ ُ ا َّ ِّ ُ‬ ‫وق َو َ َאل أ ْ ِ ه‪َ ،‬‬ ‫ُ ِ‬ ‫َ ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫‪‬وا ُ َ ْ ُ َכ َ‬ ‫ِإ َّ ِ ْ ۘ‪َ ،‬‬ ‫ات َّ ْ ٰ ِ ‪َ ،‬‬ ‫‪‬و َ َ َ ا ْ ْ َ‬ ‫ا ِ‬ ‫وك َ ًئא‪ِ  ،‬إ َّא َ ُ ْ ِ َ َ َכ َ ْ ً َ ِ ً ۘ‪،‬‬ ‫אس‪ ،‬‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َ ُ ُّ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אك‬ ‫‪‬و َ ْ أَ ْن َ َّ ْ َ َ‬ ‫‪ َ ‬א ْ ِ ْ ُ ْכ َر ّ َِכ‪ َ  ،‬א ْ ِ ْ َ ْ ً ا َ ً ‪َ ،‬‬ ‫َ َ ْ ِכ ْ َت َ َכ ُ ِإ َ ِ َ ًئא َ ِ ً ‪ْ ِ ْ َ َ  ،‬ض َ ْ ُ َو َ َ َّכ ْ َ َ ا ِۘ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫אف ه‪ ،‬و أَ ُق ِ ا ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َو َכ َ ِא ِ َوכ ً ‪ ،‬أَ َ َ ا ُ َِכ‬ ‫ََ ْ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و َ ْ ُ َك ا ُ َ ْ ا َ ِ ً ا‪ ‬‬ ‫ً ‪َ ،‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫‪‬وا ُ أَ َ ُّ َ ْ ً א‬ ‫‪ ۚ َ ُ ْ َ ‬أ ْ َ َ א ُ ا أُ ُ وا َو ُ ّ ُ ا َ ْ ً ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و ٰذ َכ َ ٰۤ ۨ ُؤا ا َّא َ ۚ‪ِ  ،‬إ َّ َכ ا ْ َ ْ َم َ َ ْ َא َ כ ٌ‬ ‫َوأ َ ُّ َ ْ כ ً ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫َِ‬ ‫‪‬وأَ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َכ َ َ َّ ً ِ ِ ّ ۚ‪ِ  ،‬إ ِّ‬ ‫‪‬و َر َ ْ َא َ َכ ذ ْכ َ َك‪َ ،‬‬ ‫أ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫ا َ َ َכ َ ا ِ‬ ‫אس ِ ِ א َ ِ و َِכ َ ِ ۬‪ِ  ،‬إ ِّ א ِ ُ َכ ِ ِ‬ ‫אس‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ُْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِإ َ א ً א‪ِ  ،‬إ َّא َ َ ْ َא َ َכ َ ْ ً א ُ ِ ًא‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬‬

‫‪َ ‬ذ َ َ‬ ‫َُْ َ‬ ‫َُْ َ‬

‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫َ ا ُ َ َ ُ ُ ِ ِ َو َ َ َ ْ ِ ِ ۘ َو َ أَ ْ َ אرِ ِ ِ َ َאو ٌة۬‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ا ِ رِ ِ و َ َכ ِ ُ ُ ٍ‬ ‫כ‬ ‫אت َ ِ ون ۝‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ ُْ‬ ‫ُ ْ ُ َ ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ ٌ‬ ‫‪‬כ ِ ُ ا َכ َ א ُכ ِ َ ا َّ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ ‪ َ  ،‬א‬ ‫َ ْ ِ ُ َنۙ‪ُ ،‬‬ ‫َ ْ َ َْ ُ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ون‪ِ  ،‬إ َّא ْ َא ِ ۤ أَ َא ِ ِ أَ ْ َ ً َ ِ ِإ َ ا ْ َ ْذ َ ِ‬ ‫אن‬ ‫ُْ ِ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫‪١٧٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אك َ ً א ِ َ ا ْ َ َא ِ َوا ْ ُ ٰأ َن ا ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ٰأ‬ ‫َ ُ ُ ْ َ ُ َن‪ ،‬و‬ ‫َ َ َ ْ َْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬أُوۨ ٰۤ ِئ َכ ا َّ ِ َ َ َ ا ُ َ َ ُ ُ ِ ِ َو َ ْ ِ ِ َوأَ ْ َ אرِ ِ ۚ َوأُوۨ ٰۤ ِئ َכ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُذ ِّכ ِ ٰ ِ‬ ‫َ‬ ‫אت َر ِّ ۪ ُ أَ ْ َض َ ْ َ אۘ ِإ َّא‬ ‫ُ ُ ا ْ َא ُ َن‪َ ،‬‬ ‫‪‬و َ ْ أ ْ َ ُ َّ ْ َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و َ َ ْ َא َ َ ُ ُ ِ ِ ْ أَ ِכ َّ ً أَ ْن َ ْ َ ُ ُه َو ِ ۤ‬ ‫َ ا ْ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ ُ َن۟‪َ ،‬‬ ‫ٰأ َذا ِ ِ و ْ اۘ و ِإ َذا َذ َכ َت ر َכ ِ‬ ‫أَد אرِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ ٰأن َو ْ َ ُه َو َّ ْ ا َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ َ ً َ‬ ‫َْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬وإ ِْن َ ْ ُ ُ ْ ِإ َ ا ْ ُ َ ى َ َ ْ َ ْ َ وا ِإ ًذا أَ َ ً ا‪ ،‬أَ َ َ أَ ْ َ َ ِ‬ ‫ُ ُ ًرا‪َ ،‬‬ ‫ا َّ َ َ ِإ ٰ َ ُ َ ٰ ُ َوأَ َ َّ ُ ا ُ َ َ ِ ْ ٍ َو َ َ َ َ َ َ ْ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َو َ َ َ‬ ‫َ َ َ َ ِ ۪ه ِ َ َאو ًةۘ‪ ِ َ َ  ،‬د ِائ ُة ا َّ ْ ِ ۚء َو َ ِ َ ا ُ َ َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אכ ُ ُ ۘ‪،‬‬ ‫‪‬د َّ ا ُ َ َ ِ ۬‪ ُ َ ُ  ،‬ا‬ ‫‪ ُ َ ْ َ ‬ا َ ُ ى ِإ َّ َ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و ٰذ ِ َכ َ ٰۤ ۨ ُؤا‬ ‫َو َ ُّ ا َכ ٌ ْ ُ ْ ۘ‪َ ،‬‬ ‫‪‬وا ُ أ ْر َכ َ ُ ْ ِ َ א َכ َ ُ اۘ‪َ ،‬‬ ‫ِِ‬ ‫‪‬و َ ْ َ َّ ِ ا َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً אۙ ۝ َو َ ْ ُز ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ‬ ‫ا َّא َ ۚ‪َ ،‬‬ ‫َ َ ْ َ ِ ُ ۘ َو َ ْ َ َ َ َّכ ْ َ ا ِ َ ُ َ َ ْ ُ ۘ‪َ ِ َ  ،‬ذا َ ْأ َت ا ْ ُ ٰأ َن‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ א َ ِ ْ ِא ِ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫אن ا ِ ِ ‪ ،‬و ُ ْ ر ِب أَ ْد ِ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ قٍ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َوأَ ْ ِ ْ ِ ُ ْ َ َج ِ ْ ٍق َوا ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َכ ُ ْ َא ًא َ ِ ً ا‪ْ ُ  ،‬‬ ‫ٰ ِ ر ِ ۤ ِإ َ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫اط ُ ْ َ ِ ٍ ۚ‪ ،‬إ َِّن َ ِ َر ِّ َ ْ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ِإ َّ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪َ َ َ ‬ر ِّ ۤ أَ ْن َ ْ ِ َ ِ َ َاء ا َّ ِ ِ ‪ ،‬إ َِّن َو ِ ِ ا ُ ا َّ ِ ي َ َّ َل‬ ‫َّ‬ ‫َّ ا א ِ ِ ‪ ،‬ر ِب َ ْ ٰأ َ ِ ِ ا ْ ْ ِכ و َّ ِ‬ ‫ا ْ ِכ َ َ ۬‬ ‫َ َ َْ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫אب َو ُ َ َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ِ ِْ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض أَ ْ َ َو ِ ۪ ِ ا ُّ ْ א‬ ‫ْ َ و ِ ا ْ َ אد ۚ َ א َ ا َّ ٰ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫אن َ ًא‬ ‫َوا ْ ٰ ِ ِ ۚة َ َ َّ ِ ُ ْ ِ ً א َوأَ ْ ِ ْ ِ ِא َّ א ِ ِ َ ‪ ،‬أَو כ‬ ‫ََ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ا َّאس‪ ،‬و אل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ُאه َو َ َ ْ َא َ ُ ُ ًرا َ ْ‬ ‫َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ‬ ‫‪١٧٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِכ َو َ ِ ٌ‪ َ  ،‬א ُ ا‬ ‫ت ِ ِ ِכ ِ ر‬ ‫إ َِّن ٰأ َ َ ُ ْ ِכ ۪ ۤ أَ ْن َ ْ ِ َ ُכ ُ ا َّא ُ ُ‬ ‫َ ٌَ ْ َّ ُْ‬ ‫َّ‬ ‫َر َّ א أَ ْ ِ ْغ َ َ َא َ ا َو َ ِ ْ أَ ْ َ ا َ َא َوا ْ ُ َא َ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכא ِ ِ َ ۘ‪،‬‬ ‫ًْ ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫اد‬ ‫ا כ א‬ ‫ا אس إِن ا אس‬ ‫‪‬ا ِ אل‬ ‫َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ‬ ‫ِإ َ א ًא۠ َو َ א ُ ا َ ْ َא ا ُ َو ِ ْ ا ْ َ ِכ ُ ۝ َ א ْ َ َ ا ِ ِ ْ َ ٍ ِ َ ا ِ و‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ٍ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٌءۙ‪ ْ ُ  ،‬أَ َ ا أَ َّ ُ َو ًّא َ א ِ ا َّ ٰ َ ات َوا ْ َ ْرض‪،‬‬ ‫َْ َ ْ ُ ْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ًכא أَ ْ َ َ א ُכ ْ ُ ۞‪،‬‬ ‫‪ِ ‬إ َّ ُ َכ َ‬ ‫אن ِ َ ًّא‪َ ،‬‬ ‫‪‬و َ َ َ َ ِ ًّאۙ ۝ َو َ َ َ ُ َ َ‬ ‫‪‬و َ א َ ْ ِ ِ ۤ ِإ َّ ِא ِۘ َ َ ِ َ َ َّכ ْ ُ َو ِإ َ ِ أُ ِ ُ ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫َ ِ ُ َن‪  ،‬و ْכ ِ ا ُّ ُ ِ‬ ‫כ‬ ‫‪‬‬ ‫אتۘ‪،‬‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ُ ٌّ ُ ْ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ‬ ‫ُ ٌّ َ ُ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪َ ُ َ ْ َ ‬ن أ َ א ِ َ ُ ْ ۤ ٰأ َذا ِ ْ َ ا َّ َ ا ِ َ َ َر ا ْ َ ْ تۘ‪َ ،‬‬ ‫‪‬و َ ْ‬ ‫‪‬و ٰذ ِ َכ َ ٰۤ ۨ ُؤا ا َّא ِ ِ َ ‪ِ  ،‬إ א و ِ כ‬ ‫َ ى ِإ ْذ َ ِ ُ ا َ َ َ ْ َت‪َ ،‬‬ ‫َّ َ َ ُّ ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ا ور ُ وا َّ ِ ٰأ ُ ا‪ ،‬و א ُ ِ ِ ٍ ِ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ َ ُ ُ َ‬ ‫ِכ ْ ْ ْ َ َ َ ا ‪َ ،‬‬ ‫‪‬و ُ َ‬ ‫ا ْ َ א ِ َ ْ َق ِ ِאد ۪ه َو ُ ِ ُ َ َ ُכ َ َ َ ً ۘ‪  ،‬א أَ ُّ َ א ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا َ א ِ ُ ا‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אرِ‬ ‫‪‬و َ א ُ ُ ْ َ َّ َ‬ ‫ا َّ َ َ ُ َ ُכ ْ َ ا ْ ُכ َّ َو ْ َ ُ وا ُכ ْ ْ َ ً ۘ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و َ ْ َ ِئ ٍ َ ْ ُح ا ْ ُ ْ ِ ُ َ ۙن ۝ ِ َ ْ ِ ا ِۘ َ ْ ُ َ ْ َ ُאءۘ‪،‬‬ ‫َ ُכ َن ْ َ ٌ‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ُ ِ َ ُ ‬ا ُ ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا ِא ْ َ ْ ِل ا َّא ِ ِ ِ ا ْ َ ِة ا ُّ ْ א َو ِ ا ْ ٰ ِ ِةۚ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫ُ و َא ِ ه ِ ِ ِ ِ‬ ‫אب א ِ ُ ِ ِ‬ ‫‪َ ِ ُ َ ‬ب َ ْ َ ُ ْ ِ ُ رٍ َ ُ َ ٌ ۘ َ ُ‬ ‫ا َّ ْ َ َ‬ ‫ُُ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وا ُ أَ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ِائ ُכ ْ ۘ َو َכ َ‬ ‫‪‬وا ُ ْ َورائ ِ ْ ُ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫ابۘ‪َ ،‬‬ ‫اْ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ب‬ ‫ِא َو ًّא۠ َو َכ َ ِא َ ً ا‪َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ  ،‬وا ْ َ ْ ‪ٌ ُ ُ  ،‬‬ ‫‪١٧٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍِ‬ ‫َ‬ ‫אر َ א َ א ِ َ ٌ‪ َ ِ ُ ِ ُ  ،‬א َ َ ُ ا َ אرِ َ ٌ‪،‬‬ ‫َ ْ َ ئ َوا ِ َ ٌۙ ۝ أ ْ َ ُ‬ ‫ُ ْ‬ ‫‪‬כ َ َّ ُ ُ ُ ٌ ُ َ َّ َ ٌة‪،‬‬ ‫‪‬و َ א َ ْ ُ ٰۤ ۨ ُ ِء ِإ َّ َ َ ً َوا ِ َ ًة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ون א‬ ‫‪‬أَ َو َ ْ َ َ ْوا أَ َّن ا َ ا َّ ِ ي َ َ َ ُ ْ ُ َ أَ َ ُّ ِ ْ ُ ْ ُ َّ ًةۘ‪ُ ْ َ َ َ  ،‬כ ُ َ‬ ‫أَ ُ ُل َ ُכ ۘ َوأُ َ ِّ ُض أَ ْ ۪ ي ِإ َ ا ِۘ‪ ،‬وإِن ِ وا و ا‬ ‫כ‬ ‫َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُّ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ۤ‬ ‫ال و ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َכ ْ ُ ُ ْ َ ْ ًئאۘ‪َ َّ ُ  ،‬ر َد ْد َא َ ُכ ُ ا ْ َכ َّ َة َ َ ْ ِ ْ َوأَ ْ َ ْد َ ُ‬ ‫אכ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ َن ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫و َ َْ ُ َ‬ ‫אכ ْ أ ْכ َ َ َ ً ا‪َ ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫‪‬وا ْذ ُכ وا ِإ ْذ أ ْ ُ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אس َ ٰ ٰو ُכ ‪  ،‬א أَ ُّ َ א ا َّ َ ٰأ َ ُ ا‬ ‫ا ْ ْرض َ َ א ُ َن أ ْن َ َ َ َّ َ ُכ ُ ا َّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْذ ُכ ُ وا ِ ْ َ َ ا ِ َ َ ْ ُכ ْ ِإ ْذ َ َّ َ ْ ٌم أَ ْن َ ْ ُ ا ِإ َ ْ ُכ ْ أَ ْ ِ َ ُ ْ َ َכ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אس ا ْذ ُכ ُ وا ْ َ َ ا َ َ ْ ُכ ْ ۘ َ ْ ْ‬ ‫أ ْ َ ُ ْ َ ْ ُכ ْ ۚ‪  ،‬א أ ُّ َ א ا َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫אء َوا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫ض ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۬‪َ َ  ،‬‬ ‫َ א َ ْ ُ ا َ ْ ُز ُ ُכ ْ َ ا َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َر ُّ ُכ ْ أ ْن ُ ْ َכ َ ُ َّو ُכ ْ ‪ َ َ  ،‬ا ُ أ ْن َ ُכ َّ َ َس ا َّ َ َכ َ ُ واۘ َوا ُ‬ ‫أَ َ ُّ ْ א‪ ،‬و َכ وا و َכ ا ۘ وا َ ا ْ ِ‬ ‫‪‬و َ ْכ أُوۨ ٰۤ ِئ َכ‬ ‫אכ ِ َ ۟‪،‬‬ ‫َ ً‬ ‫ََ ُ ََ َ ُ َ ُ ُْ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ا ْ ُ ُ ب ا َّ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ َ ُ ُر‪ َ َّ ِ َ  ،‬א َ َ ْ َ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫אر َو ٰ כ ْ َ ْ َ‬ ‫ا ُّ ُ ورِ ‪ُ َ ْ َ  ،‬م ا ْ َ ْ ُ َو ُ َ ُّ َن ا ُّ ُ ‪َ ْ َ َ َ  ،‬א ُ أَ ْ َ َ ِ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫כ ِ‬ ‫ْ ِ رٍ ‪  ،‬א ِ ا ِ‬ ‫ج و ِכ ِ ِ ِ כ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ ٍ َ ٰ ْ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ‬ ‫َو ِ ُ ِ َّ ِ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُכ ْ ‪ٰ  ،‬ذ ِ َכ َ ْ ِ ٌ ِ ْ َر ّ ُ‬ ‫ِכ ْ َو َر ْ َ ٌ‪َ  ،‬ا ْ ٰئ َ‬ ‫ِכ ُ ا ْ ُ ْ َ َو َ‬ ‫َ َّ َ ا ُ َ ْ ُכ ْ َو َ ِ َ أَ َّن ِ ُכ ْ َ ْ ً אۘ‪ ُ ِ ُ  ،‬ا ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُِ ُ ُ‬ ‫ِכ ُ ا ْ ُ ْ َ ۬‪ ْ ُ  ،‬إ َِّن ُ َ ى ا ُ َ ا ْ ُ َ ىۘ‪ُ ْ ُ  ،‬כ ْ כ ْ َ ْ ِ ْ‬ ‫َر ْ َ ِ ۪ َو َ ْ َ ْ َ ُכ ُ ًرا َ ْ ُ َن ِ ۪ ‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٨٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ٰذ ِ َכ َ ٰۤ ۨ ُؤا ا َّא ِ ِ َ ‪ ِ َ َ  ،‬د ِائ ُة‬ ‫‪‬و َ א َ ُ ْ ْ َא ِ َ ‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫ا َّ ْ ِءۘ‪،‬‬ ‫‪‬د َّ ا ُ َ َ ِ ‪ ،‬أُوۨ ٰۤ ِئ َכ ِ ا ْ َ َذ ِّ َ ‪ َ َ  ،‬א ا ْ َ َא ُ ا‬ ‫ْ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ْ ِ ٍאم َو َ א َכא ُ ا ُ ْ َ ِ ِ َ ۙ‪ ،‬إ َِّن ا َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِو ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰأ ا‬ ‫‪‬وأَ َّن ا َ َ َ ْ ي َכ َ ا ْ אئ َ ‪ َ  ،‬א ا‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ْ َ ُ ا َא ِ َ ‪ ،‬إ َِّن ا َ ُ َ ا ُ َ ِ ا َّ َ أ ُ اۘ‪َ ْ َ  ،‬‬ ‫ُ ُر ُ َ َ أَ ْ ِ ِ َو ِ َ ْ َ א ِ ِ ‪ ،‬اَ ُ َ ِ ٌ َ َ ِ ‪ ،‬‬ ‫ُ َ َُْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫‪‬و ُ ْ ْ َ َ ٍع َ ْ َ ئ ٰأ ُ َن‪ ،‬أُوۨ ٰۤئ َכ َ ُ ُ ا ْ َ ْ ُ‬ ‫َو ُ ْ ُ َ ٍب‪َ ،‬‬ ‫َو ُ ْ ُ ْ َ ُ َ‬ ‫ون۟‪ ،‬أُوۨ ٰۤ ِئ َכ ا َّ ِ َ َ َ ى ا ُ َ ِ ُ ٰ ُ ُ ا ْ َ ِ ْهۘ‪َ َ  ،‬‬ ‫א أُ ْ ِ َ ِ ُ ِة أَ ٍ ۚ‪ِ  ،‬إ َّۤא أَ ْ َ א ِ َ א ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ ُ َْ ٌ‬ ‫ْ َ ُْ‬ ‫َ ُ ْ ْ َّ ْ ُ‬ ‫ِذ ْכ ى ا َّ ارِ ۚ ۝ َو ِإ َّ ُ ِ ْ َ َא َ ِ َ ا ْ ُ ْ َ َ َ ا ْ َ ْ אرِ ‪ ،‬و א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ََْ َُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ْ َ َ ا ْ َ א َ َ ‪،‬‬ ‫‪‬و َ َ ا ْ َ ْ َא ُ ْ َ َ‬ ‫َِ َ‬ ‫אن ْ ق َ ًّא‪َ ،‬‬ ‫‪‬وا א و َ א ِإ َ ِ ٍ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫‪‬و ٰأ َو ْ َא ُ א ِإ َ َر ْ َ ٍة‬ ‫َ اط ُ ْ َ ‪َ ،‬‬ ‫َ ْ ََْ َ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وإ َِّن ُ ْ َ َא َ ُ ُ ا ْ َא ُ َن‪ َ  ،‬א ْ َ َ ُ ا ِ ْ َ َ‬ ‫َذات َ َ ارٍ َو َ ٍ ۟‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِو‬ ‫‪‬و َ ْ َ ُ‬ ‫ٌءۙ‪ِ  ،‬إ َّ ً َ َ ً א َ َ ً א‪َ ،‬‬ ‫َ َ ْ ٍ َْ َْ َ ْ ُ ْ‬ ‫َ ِ۪‬ ‫وراۘ‪ ‬‬ ‫ِإ أ ْ َ ْ ُ ً‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אل ا ء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫‪‬و َ א َ ْ ُ ٰۤ ۨ ُ ِء ِإ َّ َ َ ً َوا ِ َ ًة َ א َ َ א ِ ْ َ َ ٍاق‪ ،‬و א‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َّ ْ َ ُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ َّ ُ َ َّ ق‪ٰ ْ ِ ِ ُ َ  ،‬أ َא َא ا ْ ٰ َ אق َو ۤ أَ ْ ُ ِ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ أَ َّ ُ‬ ‫‪١٨١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ٍ‬ ‫اط ُ ْ َ ِ ٍ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ۧ‬ ‫אب ْ‬ ‫َ ْ َ ُؤ َن ا ْ כ َ َ‬ ‫ِ ۙ‪  ،‬أُ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ ُ‬

‫ا ْ َ ُّ ‪ َ  ،‬א ْ َ ْ ِ ْכ ِא َّ ۪ ۤ ي أُ ۧو ِ ِإ َ َ ۚ‬ ‫כ ِإ َّ َכ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫‪ِْ َ ‬ن ُכ ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ّכ َّ ۤ א أَ ْ َ ْ א ِإ َ ْ َכ َ ْ َئ ِ ا َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ َۚ‬ ‫כ َ َ ْ َאء َك ا ْ َ ُّ ْ َر ّ َِכ َ َ َ ُכ َ َّ َ ا ْ ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ َّ ُ َ ُ ً ى َو َر ْ َ ٌ‬ ‫ِ َ َ ا ِ ا ُّ ُ ۙم ۝ َو ِإ َّ ُ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ َن َ ٌ ۙ‪َ ،‬‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت ُ ْ َכ َ ٌ‬ ‫אب ِ ْ ُ ٰأ َ ٌ‬ ‫אت ُ َّ‬ ‫ْ ُ ْ َ ‪ َ ُ  ،‬ا َّ ۤ ي أَ ْ َ َل َ َ ْ َכ ا ْ כ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِ‬ ‫أُ ُّم ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫אت ا َ ْ ُ َ א َ َ ْ َכ ِא ْ َ ِّ ۚ َ ِ َ ِ ّي َ ِ ٍ َ ْ َ‬ ‫אب‪َ ْ ِ  ،‬כ ٰأ َ ُ‬ ‫َو ٰأ َא ِ ۪ ُ ْ ِ ُ َن‪ِ ٰ  ،‬כ ِ ا ُ َ ْ َ ُ ِ א أَ ْ َ َل ِإ َ ْ َכ أَ ْ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ ۪ ۚ َوا ْ َ ٰۤ ِئ َכ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ُ َۘ‬ ‫‪‬و َכ َ ِא ِ َو ِ ًّא۠ َو َכ َ ِא ِ َ ِ ا‪،‬‬ ‫ون َو َכ َ ِא َ ِ ً ا‪َ ،‬‬ ‫ً‬ ‫ِ َ ادا ِ َכ ِ ِ‬ ‫אت‬ ‫כאن ا‬ ‫אن ا ُ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء ُ ِ ًא‪ ،‬‬ ‫‪‬و َכ َ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُْ َْ َ َ َْ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫אت َر ِّ َو َ ْ ِ ْئ َא ِ ِ ْ ِ ۪ َ َ ًدا‪ ‬‬ ‫َر ِّ َ َ ِ َ ا ْ َ ْ ُ َ ْ َ أَ ْن َ ْ َ َ َכ ِ َ ُ‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ُ َ ْ َ َ َ ‬ن َ ْ أَ ْ َ ُ َא ً ا َوأَ َ ُّ َ َ ًدا‪َ ُ َ ْ َ َ َ  ،‬ن َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و َ ْ‬ ‫‪‬و َ َ ْ َא َ ْ כ ِ ْ َ ْ ً ا‪َ ،‬‬ ‫ُ َ َ ٌّ َ َכא ًא َوأ ْ َ ُ ُ ْ ً ا‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬وأَ ْ ِ َ א ِ َ ِ ِ َכ َ ْ َ ْ َ א َ َ ُ اۘ ِإ َّ َ א َ َ ُ ا‬ ‫ُ ْ ا ِإ ًذا أ َ ً ا‪َ ،‬‬ ‫ِ אو‬ ‫َכ ُ َ א ِ ٍ ۘ َو َ ُ ْ ِ ُ ا َّ א ِ َ ُ أَ َ ‪ ،‬‬ ‫َ ْ َ ُُ ْ َ ً َ ُُ ُُ ْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ ۘ‪ ،‬إ َِّن ٰۤ ۨ ُ ء ُ َ َ א ُ ِ ِ َو َא ِ ٌ َ א َכא ُ ا َ ْ َ ُ َن‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٌ‬ ‫‪‬و َ ِ ُ َא ِ َכ ا ْ ُ ِ ُ َن‪ ،‬أَ ْم َ ْ َ ُ أَ َّن أَ ْכ َ ُ َ ْ َ ُ َن أَ ْو‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ ُ َ ۘن إ ِْن ُ ِإ َّ َכא ْ َ ْ َ ِאم َ ْ ُ أَ َ ُّ َ ِ ً ۟‪ ،‬أُوۨ ٰۤ ِئ َכ َכא ْ َ ْ َ ِאم‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬כ ٰ َכ َ ْ ُ ا ُ َ َ ُ ُ ِب‬ ‫َ ْ ُ ْ أَ َ ُّ ۘ أُوۨ ٰۤئ َכ ُ ُ ا ْ َא ُ َن‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫‪١٨٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا َّ ِ َ َ َ ْ َ ُ َن‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫أ ْ َ ُاؤ َא َ ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ َ َ ِإ‬ ‫ْ‬

‫ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫אل ا ِء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و َو َ َ ا ْ َ ْ ُل َ َ ْ ِ ْ ِ َ א َ َ ُ ا َ ُ ْ َ َ ْ ُ َن‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬وا ُ‬ ‫أَ ْر َכ َ ُ ِ َ א َכ َ اۘ‪َ ُ ِ ْ َ َ ُ َ  ،‬ن‪ َ ُ  ،‬ا َّ ۪ ۤ ي أَ َّ َ َك ِ َ ْ ِ ۪ه‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ًدا َو َ َ ً א َ ِإ‬ ‫אر ُכ‬ ‫ۙ ۝ َوأَ َر ُادوا‬ ‫َو ِא ْ ُ ْ َ ۙ‪َ ْ ُ  ،‬א َא َ ُ‬ ‫ْٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ٍ‬ ‫۪‬ ‫اط ُ ْ َ ِ ٍ ‪،‬‬ ‫ِ َכ ْ ً ا َ َ َ ْ َא ُ ُ ا ْ َ ْ َ ِ َ ۚ‪ ،‬إ َِّن َر ِّ َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬وا ُ ِ ْ َور ِائ ِ ُ ِ ٌ ۚ ۝ َ ْ ُ َ ُ ٰأ ٌن َ ِ ٌ ۙ ۝ ِ َ ْ ٍح َ ْ ُ ٍظ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫أَ َ ُاؤ َא َ ِ ُ ا ِإ َ َא ِא ْ ِ و َ ِא ْ ا ِ َ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אل ا ء ِإ َ َא ِ ٍ‬ ‫אل ِ ا ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ال ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ُ ْ َر َة َ ُ ْ َ َ ِإ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َّ ا ُ َ َ ِّ َא ُ َ َّ ا َّ ِ ِّ ا ْ ُ ّ ِّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ َو َ َّ َכ ِ ا ِإ َ َ ْ ِم ا ِّ ِ ‪،‬‬ ‫َ ً‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫אب ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ َ ِ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫اْ‬ ‫ا َّ א ِ‬ ‫َא ِ א‬ ‫ً‬

‫َ َ ُ ِ ُ رِ َو‬ ‫ْ‬ ‫ِ ‪َ ،‬و َر َ ْ ُ َ ْ‬ ‫َ َ أَ ْ ِ ۪ه‪َ ،‬و َא‬

‫ْ ِ ا ِ اْ َ ِ ِ‬ ‫َ َ َ َ َّ ِ َ‬ ‫َ ِאئ ً א َ ْ َق َ‬ ‫‪١٨٣‬‬

‫ا ْ َכא ِ ِ ‪َ ،‬و َ‬ ‫ِ ا ِو ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ْ ِ ۪ ‪َ ،‬و َא َ ِאئ‬

‫ِ ِ ِ ا ِ‬ ‫َ َّ ْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ا ْ َ א ِ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َא‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ ِء و َ ْ ِ ‪۪،‬‬ ‫ً َْ َ َ ْ َ‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫א َ َא َ َ ِ ِ ۪ ِ أ َ ٍ‬ ‫ْ ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو ْ َ ا َّ ْ َאن َو َ ْ ‪َ ،‬و َ ْ َ َ‬ ‫ُ َْ‬ ‫أَ ِ‬ ‫وأَ‬ ‫אر ُ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ أَ ْ ِ َ ُ َوأَ ْر ُ َ ُ ‪،‬‬ ‫ِ ِ ِאدك‪ ،‬כ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ ِ َو َ َ ُ َ ًّ ا ِ ْ ُ رِ َ َ َ ِ َכ‪َ ،‬و ِ َ א ًא ِ ْ ُ َّ ِ َכ‪َ ،‬و ِ ًزا‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ ْ َא َכ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ ٌّ َ אد ٌر ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ َ َ أَ ْ َ אرِ ا َّא ِ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫أَ אرِ ِ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ‬ ‫أ َر ّد ا ْ َ َ ارِ د‪َ ،‬و َ ّ َ َ أ ْ َ אرِ ا َّ َ َ َ َّ َ أ َא َ َ ْ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫אر إ َِّن ِ ٰذ ِ َכ‬ ‫אد َ َא َ ِ ۪ َ ْ َ ُ ِא ْ َ ْ َ אرِ ۘ ۝ ُ َ ِّ ُ ا ُ ا َّ َ َوا َّ َ َ ۘ‬ ‫‪َ َ ‬כ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ ًة ِ ُوۨ ِ ا ْ َ ْ َ אرِ ‪ ِ ْ ِ  ‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪‬כۤ ٰ ۤ ۤ ‪ ‬‬ ‫ٰ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ ‪ ٰ ‬۝ ۤ ۤ ‪َ ٍ َ ،‬‬ ‫אء‬ ‫ۤ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬כ אء أ ْ َ ْ َ ُאه َ ا َّ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫ۤ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َא ْ َ َ َ ِ ۪ َ َ ُ‬ ‫وه ا ِّ َ ُ‬ ‫אت ا ْ َ ْرض َ ْ َ َ َ ً א َ ْ ُر ُ‬ ‫אحۘ‪ َ ُ  ،‬ا ُ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ِ ۚة ُ َ ا ْ ٰ ُ ا ِ ‪،‬‬ ‫ا َّ ي ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ َ א ُ ا ْ َ ْ ِ َوا َّ َ َ‬ ‫َّ ُ‬ ‫َّ‬ ‫م ا ْ ٰزِ َ ِ إ ِِذ ا ْ ُ ُ ب َ َ ى ا ْ َא ِ ِ َכא ِ ِ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ ۘ َ א َّא َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬وأ ْ ْر ُ ْ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ت ۝ أُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א أَ‬ ‫ۘ‬ ‫ْ َ ٍ َو َ َ ٍ ُ َ ُ‬ ‫אعۘ‪ٌ ْ َ ْ َ َ  ،‬‬ ‫ْ َ َ ْ َ ْ ُ‬ ‫ِא ْ ُ َّ ِ ۙ ۝ اَ ْ َ َ ارِ ا ْ ُכ َّ ِ ۙ ۝ َوا َّ ِ ِإ َذا َ ْ َ َ ۙ ۝ َوا ُّ ِ ِإ َذا َ َ َّ َ ۙ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אق‪ َ ‬א ِ‬ ‫‪‬ص وا ْ ُ ٰأ ِن ِذي ا ِ ّ ْכ ِ ۘ ۝ ِ ا َّ ِ َכ َ وا ِ ِ َّ ٍة و ِ َ ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ۤ َ ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر َو َכ َّ ِ ا ْ َ ْ ُ ُ ‪، ِ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ،‬‬ ‫ا ْ ُ ُ ُه َو َ َ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َْ ْ ْ ْ ْ ْ‬ ‫َو َ‬ ‫َو ُ‬

‫َّ ُ ْ‬ ‫َ ا َّ‬

‫ا َّא ِ ِ‬

‫َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ْ ‪َ ،‬و َ א َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ا ْ َ ُ ۘ‪َ ‬و َ َّ ا ُ‬ ‫َ و ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ ر ِة أَ‬ ‫َ ََ َ‬ ‫َ َ‬

‫אن َ َ أَ ْכ َא ِ ِ‬ ‫َْ َ َ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ‬

‫‪١٨٤‬‬

‫ِ‬ ‫ْ ‪ْ َ َ َ ‬כ َכ ُ ُ ا ُۚ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אء ِ ُ ْ ِ ا ْ َ א ِ َ ِ ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪‬‬ ‫ُد َ ٌ‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬ ‫) أ‬

‫ا‬

‫و‬

‫א(‬

‫ِ ا ِ ِ ‪ ‬א א َ م‪ ،‬א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪،‬‬ ‫ِ ْ ِ ا ِا‬ ‫َ َ ُّ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ َ‬ ‫َّ ْ ٰ َّ‬ ‫َא َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ أَ ْن ُ ْ ِ َ ْ ِ ِ ُ رِ َ ْ ِ َ ِ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أَ َ ً ا ] َא َا ُ )‪َ ،[(٣‬א َر ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َر ِ ‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫ُ َ‬ ‫َ َّ‬

‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אء ِ ْ ِ َ ِאم ا ْ َ َ ا ِ ِ ‪‬‬ ‫ُ َّ ُ ا ْ ْ َ‬ ‫ّ‬

‫ِ ِ ِ‬ ‫َّ ْ‬ ‫َوا َّ ْ‬ ‫وس‪َ  ،‬‬ ‫َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َو ُ ِ ُ ‪ ‬‬

‫م כ‬ ‫ِ ِ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ‪ ،‬د‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ َ ُّ ٌ َ َ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ َ ُ ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪ِ   ‬إ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ُ ْ ۪‬ ‫ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ‪ ،‬د‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫ا‪ َ   ‬א ِِ‬ ‫ٍ‬ ‫َْ َ ُ ْ ُْ ً‬ ‫אب َو ٰأ َ َ ‪ِ  ،‬إ َّ َכ أَ ْ َ‬ ‫ْ َ َ‬

‫ِ َ ِل ا َّ ْ َ ِ َو َ َ ِ ا ْ َ ْ ِ ِة‪ ِ ْ ِ :‬ا‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ا َّ ْ ِ و َ א ِ ِ ا ِب‪ ،‬و ِإ ِّ َ َ َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ ْ‬ ‫אر َ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وا‬ ‫اب ا َّ ِ ُ ‪ ،‬إ َِّن ا َ َכ َ‬ ‫אن َ َّ ا ًא َر ً א‪َ ،‬‬ ‫ا َّ َّ ُ‬ ‫אن َ ُ را ر ِ א‪ ّ ِ َ  ،‬ه ِ ْ ِ‬ ‫َ َ ْ ُכ ْ ‪ ،‬إ َِّن ا َ َכ َ‬ ‫ً َ ً‬ ‫َ ْ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ ًة وأَ ا ِ‬ ‫‪ٌ َ ْ َ ْ ُ َ ‬ة َوأَ ْ ٌ َכ ِ ٌ ‪َ ً ْ َ َ َ ْ ُ ْ  ،‬‬ ‫ِ َ َ ِ اْ َ ْ ِ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ‪ ،‬د‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫)‪(٨‬‬

‫"أ א ا‬ ‫אإ‬

‫)‪(٨‬‬

‫َ ُ ا آن وو‬ ‫ّ‬ ‫ا א إن אء ا‬

‫ا אت א‬ ‫ت‬ ‫א "‪) .‬ا אم ا ا (‬

‫‪١٨٥‬‬

‫א אت وا‬

‫ُ ُ ِ ُ أَ ْن َ ُ َب‬ ‫ٍة َوأَ ْ ٍ َכ ِ ٍ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ً א‪ ‬‬

‫َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬

‫ادات‪ ،‬و‬

‫אכ‬

‫כ ن‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ْ ٍ ُ ْ ا‪َِّ َ   ‬ن ا‬ ‫ً‬ ‫ِل ا ْ א ِ‬ ‫אت‪ِ ِ :‬‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا‬ ‫ُّ ٌ‬ ‫َ‬

‫אن ُ ا َ ِ‬ ‫َ َכ َ َ ًّ‬ ‫ا ِا ْ ٰ ِ ا‬ ‫َّ‬ ‫ُ َْ َ ُ ْ ٍ ُْ‬ ‫ُ ْ ِ ِ َ َُا‬

‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات و‬ ‫ْ َ א َ ا َّ َ َ‬ ‫َ َُ‬ ‫َ ْ ٌد َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ‬ ‫‪‬و َ َאل َر ُّ ُכ ْاد ُ ِ ۤ أَ ْ َ ِ ْ َ ُכ ‪ْ َ  ،‬אد ُ ُه‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َد َة ا َّ ا ِع ِإ َذا َد ِ‬ ‫ُِ‬ ‫אنۙ َ ْ ْ َ ِ ا ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬أ ُ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ َ א ِعا ُّ َ ِאء َو َ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن َ ً א َ ا‪ ‬‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪  ‬إ َِّن ا َ َכ َ‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫ً‬ ‫ِ َ َ ِ ا ْ ِ ْ ِ َوا ْ ِ ْכ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪   ‬כ‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َُُّ ُُ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ َِ ِ‬ ‫אب َوا ْ ِ ْכ َ َ ‪ ،‬وا‬ ‫ات ا ُّ ُ ورِ ‪ ‬‬ ‫ا ْכ َ َ‬ ‫َ ُ َ ٌ‬ ‫ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ ِ َوا ُّ ْ ِة َ َ ا ْ َ ْ َ ِاء‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ِ   ‬إ َّא َ َ ْ َא‬ ‫َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِإ َّ ِ ِ ْ ِ‬ ‫‪‬و َ ْ ُ َك ا ُ َ ْ ا َ ِ ً ا‪ ،‬و א ا‬ ‫ْ‬ ‫َ َכ َ ْ ً א ُ ِ ًא‪َ ،‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫‪‬وا ُ ُ َ ِّ ُ ِ َ ْ ِ ۪ه َ ْ َ ُאء‪  ،‬א א‬ ‫ا ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ כ ‪َ ،‬‬ ‫َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪ َ  ،‬א ْ َ ْ َ ِ َو َ َ ُ َ ْ ً א‪ َ َ  ،‬ا ُ أَ ْن َ ْ ِ ِא ْ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫‪‬وا ْ َ ْ َ َא ِ ْ َ ُ ْ َכ َ ِ ا‪َ َ  ،‬אل َر ِّب ا ْ ُ ِ ِ َ א َכ َّ ُ ِن‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ْ ِ ِ ا ْ َ َّ אرِ َ َوا ْ َ َ א َ ِ ِ َ ْ ِ ا َّ َ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ‬ ‫ا َّ ‪ٌ ْ َ ،‬د َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫‪‬و َ َ ِ ا ْ ُ ُ ُه ِ ْ َ ِ ا ْ َ ُّ ِم‪ ‬‬ ‫ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫ّ‬ ‫ِ َ ْ ِ ِ ا ْ ُ ُ ِب ا ْ َ א ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫‪١٨٦‬‬

‫ا‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫ِ ِ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ا‪ ‬‬ ‫ً‬ ‫ِّ َ ‪،‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬وإِن ا ِכ‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ َّ َ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ ۧ ُؤ ٌف َر ِ ‪ ‬‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َّ َ ِאة ِ َ ا ْ َ ْ َ اء َوا ْ َ َ ِص ِ َ ا ْ َ ء‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫‪‬ر ِّب‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫َ ْ ٌد َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َ ِِ ِ‬ ‫‪‬و ُ َ ِ ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ ا ْ َ ْ م ا َّא َ ‪َ ْ َ َ  ،‬ت َ ا ْ َ ْ م ا َّא َ ‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אز ِ ‪ُ َ َّ َ َ  ،‬אه َوأَ ْ َ ُ َ ا ْ َכ ِب ا ْ َ ِ ‪ ‬‬ ‫ا ُ ا َّ َ ا َّ َ ْ ا ِ َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ َ َ ِ َ َ ا ْ َ ْ َ ِاء َوا ْ ُ ُ ِم‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬إ َِّن ْ َب‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ُ ُ ا ْ َא ُ َن‪ ُ ُ َ  ،‬ا ُ َא َכ َوا ْ َ َ ُ ا َ א ِ َ ‪ ،‬إ َِّن َر َّ َכ ُ َ‬ ‫ا ْ َ ِ ُّي ا ْ َ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْכ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َכ ِ ِ ‪ ‬‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،‬د‬ ‫ِ َ َ ِك ا ْ َ ْ َ ِاء َو َد ْ ِ َ َ ِ ‪ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫َّ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ ْ ُ ُ‬ ‫ً‬ ‫ا ْ َ ْ ُאء َوا َّ َّ ۤ ُاء‪ِ  ،‬إ َّۤא أَ ْر َ ْ َא َ َ ْ ِ ْ َ א ِ ً א‪ ،‬أَ َ ْ َא ُ ْ أَ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت‬ ‫‪‬و َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ُ‬ ‫اب َ ٌ ‪َ ،‬‬ ‫َ ِ ٍ ُ ْ َ رٍ ‪َ ٌ َ َ ْ ِ ْ َ َ  ،‬و َ ُ ْ َ َ ٌ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َכ ٍ‬ ‫אن‪ ُ َ َ َ َ  ،‬ا ْ ْ َم ٰ ُ َא َ ِ ‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ ا ْ َ ْ َ ِاء َو َכ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ِ   ‬‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ ْ َ‬ ‫وِ‬ ‫ا ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ‪َ ْ َ  ،‬א ا ُ َو ِ ْ ا ْ َ ِכ ُ ‪ ِ  ،‬ا‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َْْ َ َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אن َ َ ُכ َر ِ א‪،‬‬ ‫אن ا ُ َ َ ُכ ّ ِ َ ء َر ِ א‪ ،‬إِن ا כ‬ ‫‪‬و َכ َ‬ ‫ا َّ ُ ‪َ ،‬‬ ‫َّ َ َ َ ْ ْ ً‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫‪ َ ‬א ُ ا ُ َ א َ َכ أَ ْ َ َو ِ ُّ َא‪ ،‬إ ِْن ُכ ُّ َ ْ ٍ َ َّ א َ َ َ א َ א ِ ٌ ‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪١٨٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫م כ‬ ‫ِ َ َ ِ ا ِ ْز ِق َوا ْ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ َ ُّ ٌ َ َ ٌ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫‪‬و َ ُز ُق َ ْ َ ُאء‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وأَ ْ َ ْ َא َ َ א رِ ْز ً א َכ ِ ً א‪،‬‬ ‫َِ ِ ِ َ ٍ‬ ‫אب‪ َ  ،‬א ْ َ ُ ا ْ َ ا ا ِّ ْز َق‪َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ َ ‬א ْ َ َ ا ِ ِ ْ َ ِ َ ا َو َ ْ ٍ ‪ ،‬إ َِّن ا َ ُ َ ا ْ َ ِ ا ْ َ ِ ُ ‪ ‬‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ ِ اْ َ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ُ ْ َכ َو ًّא ۝‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪ْ َ   ‬‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫َ ِ ُ ِ ‪ُ ُ ِ ْ ُ  ،‬כ ِ ْ ً ُ ِ َ ُ ُ ا‪ ‬‬ ‫َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ ِ ا ْ ِ ِّ َوا َّ ْو َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫م כ‬ ‫ِ‪ ،‬د‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ َ ُّ ٌ َ َ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ُ َ ْ َ ُّ ُ   ‬אء َو ُ ُّل‬ ‫َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ ْ َ ُאء‪ َ َ َ ْ َ  ،‬ا ُ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ْ ًرا‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ ُ ِل ا ْ َ ْ ِ َ ِ َو ُ ُ ِل ا ِ ّ ْ َ ‪ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫‪ٌ َ ،‬د‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫‪ َ َ َ ‬א َ ا ُ ا ْ َ ِ ُכ ا ْ َ ُّ ‪ ‬‬ ‫ِ َّ ِכ َ ِ َوا ْ َ َ אرِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪َ َ ْ َ   ‬ل ا ُ َ כ َ َ ُ َ َ ‪ ‬‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫م כ‬ ‫ِ َ ْ ِ ا ْ ُ ْ ِن َ ِ ا ْ َ ْ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ َ ُّ ٌ َ َ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ُ ُ ُ ْ َ َ ‬ا ْ َ َ ُعا ْ َ ْכ ‪‬‬ ‫َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫َُ‬ ‫ِ َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪َ ُ   ‬ز ُ َنۙ ۝ َ ِ ِ َ ِ א ٰأ ٰ ُ ‪ ‬‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ِ َ ْ ِ ا ْ َ ِ َوا ْ َ َ ِ َوا ْ َ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫‪١٨٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫‪‬و ِإ َّא َ َ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ون‪ ‬‬ ‫َذ َ ٍ‬ ‫אب ِ ۪ َ َ ِאد ُر َ‬ ‫ِ َ ْ ِ ا ْ ُ ِع َوا ْ َ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ   ‬ا َّ ي ُ َ‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و َ ٰ ُ َر ُّ ُ َ ا ًא َ ُ ًرا‪ ‬‬ ‫ُ ْ ُ َو َ ْ ِ ‪َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِْ ِ ِ َ ِ‬ ‫אء‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ْ ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وا َّ ي َ َّ َل َ ا َّ אء ًאء‪ ‬‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫َِ َ ِ‬ ‫م כ‬ ‫אء ا ْ َ א َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ َ ُّ ٌ َ َ ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ا‪ِ   ‬إ َّ א ً ِ َ ْ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ا‬ ‫وس‪ ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ َ ْ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ ُْ ً‬ ‫َ ْ ُ َب َ ٰ َ א‪ ‬‬ ‫ِ َّ ْ ِ ِ َوا ْ ْ ِ َوا ْ َ َ َاو ِة‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫َ ٍ ا‪َ َ   ‬אل َ ا ِ ُاق ِ‬ ‫ا‬ ‫وس‪ ،‬‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ٰ َ َْ‬ ‫َ َ ْ َ ُ َُْ ُ ْ ُْ ً‬ ‫َو َ ِ َכ‪،‬‬ ‫‪‬وأَ ْ َ َא َ َ ُ ا ْ َ َ َاو َة َوا ْ ْ َ َאء‪َ ْ ْ َ َ  ،‬א َ َ ُ ا ْ َ َ َاو َة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ ْ ْ ُ‬ ‫ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن َ َ َ ْ ُ َא َ َ َ ْ ٍ ‪ ‬‬ ‫‪ َ َ ْ َ ‬ت ا ْ َ ْ ُאء ْ أ ْ َ ا ِ ْ ‪َ ْ َ  ،‬‬ ‫ِِ َ ِ‬ ‫אل ا ِّ ْ ِ َو َد ْ ِ ا ْ َ َ ِة‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬

‫‪‬و َ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ِ ا אِ‬ ‫ُ أَ َ ‪ ِ َ ِ  ،‬ا َّ א َ ِ‬ ‫אت ِ ا ْ ُ َ ِ ‪ ‬‬ ‫ْ ّ َّ‬ ‫ُ ْ ُ َّ ُ َ ْ‬ ‫ِ َ ِ ِ ا ْ ُ ْ ِ َو ُ ُ ِل ا ْ َ ْ ُ ِب‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫َ ْ ٌد َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫אن ٰذ ِ َכ َ َ ا ِ َ ِ ا‪ ‬‬ ‫‪‬כ َ‬ ‫‪ ُ َ ْ َ َ ‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ ،‬‬ ‫ً‬ ‫‪١٨٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ ِ‬ ‫אء ِ ا ْ َ ِ‬ ‫اض‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫ّ َ َ َْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אء‪ ‬‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪ٰ َ َّ   ‬أ َ ُ ا ُ ً ى َو ٌ‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫ِ َ ْ ِ ِ ِاْ َ ِ‬ ‫م כ‬ ‫اض‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ َ ُّ ٌ َ َ ٌ‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אر ُכ ِ َ ًدا َو َ َ ً א‪‬‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ ‬א َ ُ‬ ‫َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ ا َّא ُ ِن‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ٌّ‬ ‫אن َ ًא َ َ ْ َ ُאه‪ ‬‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬أَو כ‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫َْ‬ ‫ََ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ َ ْ ِ ِإ ْ َכאرِ ا ْ ُ ْ ِכ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫‪‬و ُ ُّ ا ُ‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫ا ْ َ َّ َِכ ِ َ א ِ ۪ ‪ ‬‬ ‫ِ َ ْ ِ ا ْ ِ ْ ِ َ ِאم ِ َ ا ْ َ ْ َ ِاء‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬د‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ ٌ َ ٌّ‬ ‫‪‬و َ ْ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫אد َ ْ َ ِ ا ُ ِ ْ ُ ‪ ‬‬ ‫َ َ َ ُ‬ ‫ِ َ ْ ِ َ ِ ا ْ َ ْ َ ِاء‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬اَ ْ ْ َم َ ْ َ أ ْ َ ا ِ ‪ ‬‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ِِْ ْ َ ِ‬ ‫אء ِ َ ا ْ َ ْ َ ِاء‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ َ   ‬א‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ ْ َ َْ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ون‪ ‬‬ ‫َ ُ ْ َ ُْ ِ ُ َ‬ ‫ِ ْ ِ ا ِّ ِ‬ ‫אن َوا ْ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫כ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ُ ٌّ ُ ْ ٌ‬ ‫ً‬ ‫ُ ْ َ ُ َ َ ْ ِ ُ َن‪ ‬‬ ‫ٌ ْ‬ ‫‪١٩٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اب َ َ َّ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ِ ْ َ ْ ِف ِ ْ َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫‪‬ر َّ َא ا ْ ِ ْف‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫اب َ َ َّ ‪ ‬‬ ‫َ َّא َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ َכ ِ‬ ‫ات ا ْ َ ْ ِت‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم‬ ‫ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫‪‬و َאء ْت‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً ا‪َ  ‬‬ ‫َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ ْכ ُة ا ْ َ ْ ِت ِא ْ َ ِّ ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‪،‬‬ ‫אل أَ ْ َ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫ْ ْ َ ِب ْ َ אل ِإ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬

‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫َ ْ ٌد َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫‪َ َ َ ‬ر ُّ א أَ ْن ُ ِ َ َא َ ا‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ًْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َ ِ ا ْ ِ ْ َ אن‪ ْ ِ :‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫‪ٌ َ ،‬د َ َ ُّ ٌم َ َכ َ ْ ٌل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪  ‬أ ْ ْ َכ א أ ْ َ َ ا ُ ِإ َ َכ‪ ‬‬ ‫ُ ُّ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ َכ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِ َ َو َ َ ِص ا ْ َ ْ ُ ِ َ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِ ِ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ‬ ‫ا َّ ‪ٌ ْ َ ،‬د َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫אك َ ْ َ ِ ُ ‪ ‬‬ ‫אك َ ْ ُ ُ َو ِإ َّ َ‬ ‫ُ ْ ً ا‪ِ   ‬إ َّ َ‬ ‫ِ ْ ِ ْ ِ َ ِاء ِ َ ا َّ َ َ ِ ِإ َ َ ِ ِ ا َّ َ َ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫َ ْ ٌد َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫اط ا ْ ُ ْ َ ِ ‪ ‬‬ ‫‪‬ا ْ ِ َא ا ِّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ َد ِاء ُ ْכ ِ ا ِ ّ ْ َ ِ َو َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ِ ْ ِ :‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ٌ َ ،‬د‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وس‪ ُ َ ْ َ  ،‬ا ُ َ ْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ا‪ ‬‬ ‫َ ٌّ َ ُّ ٌم َ َכ ٌ َ ْ ٌل ُ ُّ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫‪‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪١٩١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اَ ْ َ ِ َ ُة ا ْ ُ ْ َ‬ ‫أَ ِ ا ْ َ ْ ِ ُ ُ َ‬

‫ِ َ ُ ِ ْ ِ ا َّ ْ ِ ِ ّي‬ ‫ْ ِ ُ َ َّ ٍ ا ْ َ ْ ِ ِ ِ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِا ْ ـــــ َـــــ ِّ ي أَ ْز َ ــــــــ ُ َـــ ْ ـــ َ ـــ ِ ِ ـــ‬ ‫َو َــــــــ َ ُم ا ـــ َّـــ ـــ ِ َـــــ ُ ُ ـــــ ٌج‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫و ــــ ــــאب ا ـــ ـــ ـــ ِ ــــ ـ ـ‬ ‫َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٌ‬ ‫َو َ ـــــــ َ ِائـــــــ ُ َ ــــــ ْ َ َــــــא ُ ـــ َ ـــ ٌ‬ ‫َو َـــــ َ ـــــא أَ َر ٌج ُ ــــ ْ ــــ ٍ أَ َـــــــ ً ا‬

‫َ ـــــ ْ ٰأ َذ َن َـــ ـــ ُـ ِ‬ ‫ــכ ِـــא ْ ـــ َ ـــ َ ـــ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ــאه أَ ُـــــ ا ـــ ُّ ـــ ِج‬ ‫َ ـــ َّـــ َـــ ْ ـــ َ ـ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ـــــאء ا ْ ِ َّــــــــــא ُن َ ـ ِ ـ‬ ‫َ ــــــــ ِ َذا َ ـ َ‬ ‫ِـــ ُ ـــ ُ ِ‬ ‫وح ا ْ َ ْ ـــ ُ ـــ ِ َوا ْ ـ ُ ـ َ ـ ِ‬ ‫اك ا ْ َ َر ِج‬ ‫َ ــא ْ ـ ِ ـ ْ َ ـ ْ ـ َ ــא َذ َ‬ ‫ِ ـ ُ ـ ُ ـ رِ ا ْ ـــ َ ـــ ْ ِج ِ ـــ َ ا ُّ َ ِ‬ ‫َ ــــــ َ ُوو َ ـــ َ ـــ ٍ َو َذ ُوو َ ــــ ِج‬ ‫َ‬ ‫َ ــــ ِ َــــ َد َر ٍك َو َ ــــ َ ــــ َد َر ِج‬ ‫َ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ِج‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـא‬ ‫ـ‬ ‫ِ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـــ‬ ‫ُـ َّ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ِ‬ ‫َ ـــ ِ ـــ ُ ـــ ْ ـــ َـــ ِ ـــ ٍ َو ِــــ ُ ــــ ْ ــــ َ ــــ ِ ِج‬ ‫َ ــא َ ـ ْ ِــא ْ َ ْ ـ ِ َ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َ ـــ َ ـــ َ ـــ َ ـــــ ْ ُכـــــ َز ِـــــ ۪ َ ـــ ُ ـــ ِ‬ ‫َ ـــא ْ ـــ َ ـــ ْ ِـــ َ ـــ َ ِائـــ ِ ـــ َ ـــא َو ِــــ ِ‬ ‫اك ِ ـــ َ ا ْ ـ َ ـ ِج‬ ‫َ ـــא ْ ـــ َ ْر ِإ ْذ َذ َ‬ ‫َ‬ ‫ـכ ا ْ ـ ُ ـ ِج‬ ‫َ ــא ِ ـ ْـئ ـ َ ِإ َـــ ِ ـ ْ ـ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ـــ ِ ـــ ُ ـــ ْ ـــ َـــ ِ ـــ ٍ َو ِــــ ُ ــــ ْ ــــ َــــ ِ ــــ ِ‬

‫ـــــאض ا ْ ـــ َ ـــ ْ ـــ ـــא‬ ‫َ ـــ َ ـــ ُ َّـــ َـــ َ ـــא َ ـ َ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ ـــ َ ـــ ْ ـــ ُ َ ـ ِ ـ ـ ً ــא ِ ـــ َــــ ِ ۪ه‬ ‫و ــــــ و ــــــ ــــــ و ــــ ــــ ــــ ــــ‬ ‫َُ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ‬ ‫و ـــ ـــא ِـــ ـــ ـــ و ـــ ا ِ ـــ ـــ ـــ‬ ‫ََ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِـ َ‬ ‫ـכـ ٌ ُـ ِ ـ َ ـ ْ ِ ـ َ ـ َ َכ َ ْ‬ ‫َ ـــ ِ َذا ا ْ ـ َ ـ َ ـ َ ْت ُ ـ َّ ا ْ َ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ـــ ِ ـــ َ ْت ِ ـ َ ـ َ ــאئ ـ ِ ـ َ ــא ُ ـ َ ـ ٌ‬ ‫ورِ ً ـــــــא ِـــ َ ـــ َ ـ ِ‬ ‫ــאء ا ِ ِ ـ ً ــא‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اب ُ ـ ً ى‬ ‫َو ِإ َذا ا ْ َ َ َ ْ أ ْ ــــ َ ُ‬ ‫ــــאو ْ ـــــ َ ِـــ َ ـــא َـــ َـــ َ ـــא‬ ‫َو ِإ َذا َ ـ َ‬ ‫ــכـــ َن ِ ـــــ َ ا ـــ ُّ ـــ ـ ِ‬ ‫ــאق ِإ َذا‬ ‫ِـــ َـ ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ ـــ ُ ـــ َـ َ‬ ‫ــאك ا ْ ـــ َ ـــ ْ ـــ ُ َو َـــ ْ ـــ َ ـــ ُـــ ُ‬ ‫‪١٩٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو ِإ َذا َ ـــא ِ ـ ْ ـ َ ِإ َذ ْن َ ـ ِ ـ ِ‬ ‫َــــ ْ َدا ُن ِ ـ ِ ي ا ْ ـ ُ ـ ُـ ِ ا َّ ِ ِ‬ ‫أَ ْ ــــــــــــ َ ُار َ ـــــ َ ـ ٍ‬ ‫ــــאح ُ ـــ ْ ـــ َ ـــ ِ ـــ ِ‬ ‫َـــ ْ ـــ َ ـــ ْ ِـــא ْ ـــ ُ ـــ رِ َو ِـــא ْ ـــ ُـــ َـــ ِ‬ ‫ــכـــ ُن َـ ِ ـ‬ ‫ــאه َ ــــ ً ا َو َـ ُ‬ ‫َـــ ْ َ ـ ُ‬ ‫ُ ــــ ْ ٍن َو ِـــ ـــ ٍت ِ ـ ـ ِ َ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ــא ْذ َ ـ ْ ِ َ א ِــא ْ ـ َ ـ ْ ـ ِ َو ـِ‬ ‫َـــــ ْ ِت ا ْ ـــــ ِ ـــــ َد ْو َس َو َـــ ْ ـــ َ ـــ ِ ِج‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ ـــ ْ ـــ َـــ ِ ً ـــא َو ِــــ ُ ــــ ْ ــــ َــــ ِ ِج‬ ‫َو َ ــــــ ً ى ُ ــــ َــــ َ ّ ٍل َ ـــ ْ ـــ ُ ُ ـ ِ ـ‬ ‫ِـــ ُ ـــ ُ ـــ ِل ا ْ ـــ َ ـــ ْ ـــ ِ ِـــ ُ ـــ ْ ـــ َ رِ ِج‬ ‫َو ِ ـ َ ا ُ ـ ُ ِ ـ ْ َ ـ َ ـ ِ ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ ْ َ ْع ِ ا ْ َ ْ ِب ِ َ ا َّ َ ِ‬ ‫َ ـــא ْ ـــ َ ـــ ْ َ ــــــ ْ ًدا َ ـــــ ْ َق ا ـ َّ ـ َ ـ ِ‬ ‫أَ َــــ ً ــــא ِـــא ـــ َّ ـــ ْ ِق ا ْ ـ ُ ـ ْ ـ َ ـ ِ ـ ِ‬ ‫ـאم ا َّ ْ ِכ َ َ ا ْ َ َ ِ‬ ‫َو َـ َ ـ ُ‬ ‫ِـــ َ َ ـــא َـــ ِ ـــ َ ـــא َــــ ْ ــــ َ ا ــــ َّ ــــ ِج‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ ـــ َ ـــ ُق َ ِ ِإ َـــ ا ْ ـ َ ـ ِج‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ـאس ِإ َـــ ا ـ َّـ َ ـ ِ‬ ‫ا ْ ـــ َ ـــאدي ا ـ َّـ َ‬ ‫و ِـــــ ـ ِ‬ ‫ــــאن َ ـــ َ ـــא َـــ ِ ـــ ۪ ا ـــ َّـــ ِ ـــ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ـــ ـــ َّ ـــ َ ــــאرِ َــــ َ ا ْ ـ َ ـ ـ ِ‬

‫ــאل ِإ َذا َر َכــــ َ ْت‬ ‫َ ـ ِ ـ ِ ا ْ َ ْ ـــ َ ـ َ‬ ‫َو َ ـــ َ ـــא ِ ـــ ا ِ َ ـ َ ــא َ ـ ُ ـ َ ــא‬ ‫َو ِــــ َــــא َ ــــ ِ ــــ ۪ َو َ ـــ ـــא َ ـــ ِ ـــ َ ـــא‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ـ ْ َ ْ ُ ْ ُ ـ َر ا ْ ُ ْ ِ َ א‬ ‫ــכـــ ِ ا ْ ـــ َ ـــ ِ ـــ َ ـ َ ــא ِ ـ ُ ـ ً ـ‬ ‫َـ ُ‬ ‫ْ َّ‬ ‫َوا ْ ــــــ ُ ا ْ ـــــ ُ ـــــ ٰأ َن ِـــ َ ـــ ْ ـــ ٍ ِذي‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ــــــــ َ ُة ا ـــ َّـــ ـــ ِ َ ـ َ ــא َ ـ ُ ـ َ ــא‬ ‫ْ‬ ‫َو َـــــ َ َّ ـــــ ْ ـــــ َ ـــــא َو َ ــــ َ ــــא ِــــ ــــ َ ــــא‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ ـــــــ ْب َ ـ ْ ـ ِ ـ ـ ُ ـ َ ـ َّ ـ ِ َ ــא‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ُ ـــــ ِ َح ا ْ ـ َ ـ ْ ـ ُ ا ْ ـــ ـــ ُ ـــ ً ى‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ــــــאب ا رِ َـــــא َ ـــــ ُـــــ ُ‬ ‫َوכـــــــ َـ ُ‬ ‫و ِ ــــ ــــאر ا ـــ ـــ ـــ ِ ـــ ا ـــ ـــ‬ ‫َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ‬ ‫َو ِإ َذا ُכـــ ْ ـــ َ ا ْ ــــ ِ ــــ ْ ــــ َ َام َ ـــ َ‬ ‫َ‬ ‫ــאر ُ ـــ ً ى‬ ‫َو ِإ َذا أ ْ ــــ َ ــــ ْ َت َ ـــ َـ َ‬ ‫َو ِإ َذا ا ْ َא َ ْ َ ْ ٌ َو َ ـ َ ْت‬ ‫ــכــ ٌ‬ ‫َو َـــ َـــא َـــא ا ْ ـــ َ ـــ ْ ـــ َـــא َ ــא ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ـאب ا ْ َ ْ ـــــ َ ارِ ا ْ َ َ َ ْ‬ ‫َو ـ َ ـ ُ‬ ‫وا ـــــ ِ ْ ـــــ ُ ـــــــ ُ وم ِــ ــא ِ ــ ِــ ۪‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ات ا ِ َ ـ َ ـ ا ْ ـ َ ـ ْ ـ ِ ِ ّي‬ ‫َ ـ َـ َ ُ‬ ‫ـــכــــ ٍ ِ ـــــ ِ ـــ ـــ ِـــ ۪‬ ‫َوأَ ِـــــــــ َـ ْ‬ ‫َ‬ ‫وأَ ِــــــــ ــــ ْ ــــ ٍ و َכــــ ا ــــ ِ ــــ ۪‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬

‫‪١٩٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َوأَ ِـــــ َ ـــ ْ ـــ ٍ و ِذي ا ـ ُّ ـ َر ْ ـ ِ‬ ‫َوأَ ِــــ َ ـ َ ـ ٍ ِ ـ ا ْ ـ ِ ـ ْ ـ ِ ِإ َذا‬ ‫َو َ ـــ َ ـــ ا ـ ِّ ـ ـ َ ـ ـ ِ َوأُ ِّ ـــ ِ ـــ َ ـــא‬ ‫ْ ْ‬ ‫و ـــــ ـــــא ـــــ ِ ـــــ ۪ و َ ــــــ ا ــــــ ِ ــــــ ۪‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ــــ َ ــــ ُـــ ـــא ـــ ِ ـــ ا ْ ـــ ُ ـــ َ ـــ َ ـــא‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ـــــא ر ِب ِـــــ ِ ـــــ و ِـــــ ٰ ِـــــ ِ ـــــ ِ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو ْار َ ــــ َــא أَ ْכــــ َم َ ـ ْ َر ِ ـ َ ــא‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ـــ ِ ـــ َ ـ َ ـ ـ ِ ـ َ ـ َ ا ـ ـ َ ــא‬ ‫ْ‬ ‫ٰـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ــכـــ ِ ّـــ ِـــــ ُ ـــــ د َك ُ ـــ ْ ـــ َـــ ِ ٌف‬

‫ا ْ ُ ْ َ ْ ِ ا ْ ُ ْ َ ْ َא ا ْ َ ِ ِ‬ ‫وا َ ــــــ ِـــ ـــ ـ ِ‬ ‫ــאئـــ ِ ـــ ۪ ا ْ ـــ ُ ـــ ُـــ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ـــ ـــ ـــ ِ ا ْ ٰل ِـــ ُ ـــ ْ ـــ َ رِ ِج‬ ‫و ُـــــ َ ـ ِ‬ ‫ــــאة ا ْ َ ْ ـــــــــ ِ ِـــــ َ ِ ـــــ َ ِج‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِـــــ َ ـــــ َ ارِ ف د ـــ ـــ ُ ـــ ُ ا ْ ـــ َ ـــ ِ ـــ ِ‬ ‫َ ـــ ِ ّ ـــ ْ ِــא ــ َّ ـ ْ ـ ِ َو ِـــא ْ ـــ َ ـــ ِج‬ ‫َ‬ ‫ــכ َــــ ْ َ ـ ُ ـ ِ‬ ‫َ ـــ ْ ـــ ً ا َ ــــ ْ َـــא ِـ َ‬ ‫ِ َ ُכ ـ َن َ ـ ً ا ِ ا ْ َ ْ ِ َ ِ‬ ‫َ ــא ْ ـ ـ ْ ِ ـ ـ ـ ِ‬ ‫ـאذ ـ ِ ي ِ َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِا ْ ـــــ َـــــ ِّ ي أَ ْز َ ــــــــ ُ َـــ ْ ـــ َ ـــ ِ ـــِ‬

‫ــכ َ ـ َ‬ ‫ــאق ا ْ َ ْ ــــ ُ َ ـ ُ ـ ْ‬ ‫َو ِإ َذا ِـ َ‬

‫אت َر َّא ِ َّ ٌ‬ ‫ُُ َ ٌ‬ ‫ِ ْ َ ِث ا ْ َ َ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬

‫ِ أَور ٍاد َ ِאدرِ ٍ‬ ‫ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ِ ْ ِ ‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ۝ َا ْ َ ْ ُ‬ ‫َر ِّب ا ْ َ א َ َ ۙ ۝ َا َّ ْ‬ ‫و ِإ אك ِ ۘ ۝ ِا ِ א ا ِ‬ ‫ا ِ ِ ۙ ۝ َ א ِ ِכ ِم ا ِ ۘ ۝ ِإ אك‬ ‫َ ْ ّ ِ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ّ َ‬ ‫َّ‬ ‫اْ ُ ْ َ ِ َۙ ۝ ِ َ َ‬ ‫اط ا َّ ِ َ أَ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ۙ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِب َ َ ْ ِ ْ َو َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب َ َر ْ َ ۚ ۛ ۚ ۛ ُ ً ى ْ ُ َّ َ ۙ ۝ َا َّ َ‬ ‫ا َّ ۤ א ّ َ ‪ ،‬ا ۤ ۤ ۚ ۝ ٰذ َכ ا ْ כ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ ُ َن ِא ْ َ ْ ِ َو ُ ُ َن ا َّ ٰ َة َو َّ א َر َز ْ َא ُ ْ ُ ْ ُ َ ۙن ۝ َوا َّ َ‬

‫ٰ ِ‬ ‫اط‬ ‫َ‬

‫‪١٩٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٰ ِ ِة ُ ُ ِ ُ َنۘ ۝‬ ‫َ ْ‬ ‫‪‬و ِإ ٰ ُ ُכ ْ ِإ ٰ ٌ‬ ‫َن‪َ ،‬‬

‫ُ ْ ِ ُ َن ِ א أُ ْ ِ َل ِإ َ ْ َכ َو א أُ ْ ِ َل ِ ْ َ ْ ِ َכۚ َو ِא ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أُوۨ ٰۤئ َכ َ َ ُ ً ى ْ َر ِّ ِ ْ َوأُوۨ ٰۤئ َכ ُ ُ ا ْ ُ ْ ُ‬ ‫ۚا‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ ٰ ُ ا ِ ‪ ،‬اَ ُ ِإ ِإ‬ ‫َوا ِ ٌ‬ ‫َّ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ٰ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُّ‬ ‫ا ْ َ ۚم َ َ ْ ُ ُ ه ِ َ ٌ و َ َ ۘم َ א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫ض‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ ٌ ُ َ‬ ‫ُّ ُ‬ ‫ا َّ ٰ َ‬ ‫َ ْ َذا ا َّ ِ ي َ ْ َ ُ ِ ْ َ ه ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ۪ ۘ َ ْ َ َ א َ َ أَ ْ ِ ِ َو َ א َ ْ َ ُ ۚ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫و َ ِ ُ َن ِ َ ٍء ِ ِ ْ ِ ۪ ِإ َّ ِ א ۚ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫ْ‬ ‫ۤ‬ ‫َ‬ ‫אء َو َ ُכ ْ ُّ ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ ْر َ ۚ‬ ‫ض َو َ َ ۧ ُ ُد ُه ِ ْ ُ ُ َ אۚ َو ُ َ ا ْ َ ِ ُّ ا ْ َ ِ ُ ۝ إ ِْכ َ َاه ِ ا ِّ ِ َ ْ‬ ‫َ َ ا ُّ ْ ُ ِ َ ا ْ َ ِ ۚ َ َ ْ َ ْכ ُ ِא َّא ُ ِت َو ُ ْ ِ ْ ِא ِ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َכ‬ ‫َ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אم َ َ אۘ َوا ُ َ ِ ٌ َ ِ ۝ اَ ُ َو ِ ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا‬ ‫ِא ْ ُ ْ َوة ا ْ ُ ْ َ ۠ َ ا ْ َ َ‬ ‫ٌ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ ا ُّ ُ ِ‬ ‫ت‬ ‫אت ِإ َ ا ُّ رِ ۘ َوا َّ ِ َ َכ َ وا أَ ْو ِ ۨ ُ‬ ‫אؤ ُ ُ ا َّא ُ ُ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ُْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ ُ َ ُ ِ َ ا ُّ رِ ِإ َ ا ُّ ُ ِ ۘ ِ َ‬ ‫אب ا َّאرِ ۚ ُ ِ َ א‬ ‫אت أُوۨ ٰۤئ َכ أ ْ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ون‪ َ ِ َ  ،‬ا ُ أَ َّ ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َوا ْ َ ٰۤ ِئ َכ ُ َوأُوۨ ُ ا ا ْ ِ ْ ِ ِאئ ً א‬ ‫َא ِ ُ َ‬ ‫ِא ْ ِ ْ ِ ۘ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ۝ إ َِّن ا ِّ َ ِ ْ َ ا ِ ا ْ ِ ْ َ ُ ۗم‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب ِإ َّ ِ ْ َ ْ ِ َ א َאء ُ ا ْ ِ ْ َ ْ א‬ ‫َو َ א ا ْ َ َ َ ا َّ َ أُ ۧو ُ ا ا ْ כ َ َ‬ ‫ُ ً‬ ‫ُ‬ ‫ْכ ُ ِ ٰ ِ‬ ‫אب ۝ َ ِْن א ُّ َك‬ ‫אت ا ِ َ َِّن ا َ َ ِ ُ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ ۘ َو َ ْ َ ْ َ‬ ‫و ِ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ أَ َ‬ ‫אب َوا ْ ُ ّ ۪ ّ َ‬ ‫َو َ ِ ا َّ َ َ ِ ۘ َو ُ ْ َّ َ أُ ۧو ُ ا ا ْ כ َ َ‬ ‫َُ ْ ْ ُ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َءأ ْ َ ْ ُ ْ ۘ َ ِْن أ ْ َ ُ ا َ َ ا ْ َ َ ْواۚ َوإ ِْن َ َ َّ ْ ا َ ِ َّ َ א َ َ ْ َכ ا ْ َ َ ُۘغ َوا ُ‬ ‫ات وا ْ َر َض ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ٌ ِא ْ َ אد‪ ،‬إ َِّن َر َّ ُכ ُ ا ُ ا َّ ي َ َ َ ا َّ ٰ َ‬ ‫َ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أ َّאم ُ َّ ا ْ َ َ ى َ َ ا ْ َ ْ ش ُ ْ ا َّ ْ َ ا َّ َ َ‬ ‫אر َ ْ ُ ُ ُ َ ًא َوا َّ ْ َ‬ ‫‪١٩٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َّ ٍ‬ ‫وا م‬ ‫وا‬ ‫ات ِ َ ْ ِ ۪ ۘه أَ َ َ ُ ا ْ َ‬ ‫َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ א َ َ ۝ اُ ْد ُ ا َر َّ ُכ ْ َ َ ُّ ً א َو ُ ْ َ ً ۘ ِإ َّ ُ‬ ‫ُ ْ ِ ُ وا ِ ا ْ َ ْر ِض َ ْ َ ِإ ْ َ ِ َ א َو ْاد ُ ُه َ‬ ‫َ ِ ٌ ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪ْ ِ ُ  ،‬اد ُ ا ا َ أَ ِو ْاد ُ ا ا ْ ٰ َ ۘ أَ ًّא َ א َ ْ ُ ا‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ُ ا ْ َ ْ ُאء ا ْ ُ ْ َ ۚ َو َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َכ َو َ ُ َ א ْ ِ َ א َوا ْ َ ِ َ ْ َ‬ ‫ٰذ ِ َכ َ ِ ً ۝ َو ُ ِ ا ْ َ ْ ُ ِ ِ ا َّ ِ ي َ َ َّ ِ ْ َو َ ً ا َو َ َ ُכ ْ َ ُ َ ِ ٌכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ا ْ ُ ْ ِכ َو َ َ ُכ ْ َ ُ َو ِ ِ َ ا ُّ ّ ِل َو َכ ِ ُه َ ْכ ِ ا‪ ‬اَ ُ أَ ْכ َכ ِ ا‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َُ ً‬ ‫ً‬ ‫ّْ‬ ‫ٌّ‬ ‫ِ‬ ‫אن ا و ِ َ ِ ۪ه ْכ ًة وأَ ِ ً ‪ِ ِ ‬‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ ْ ً ا َכ ِ ً ا‪َ ،‬و ُ ْ َ َ‬ ‫َ ْ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אت ًّ אۙ ۝ َ א ا ِ ِ‬ ‫ِ ا ِ ِ ‪‬وا ۤ א َّ ِ‬ ‫ات َز اۙ ۝ َ א א ِ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ا ا َّ ْ ٰ‬ ‫َّ َ‬ ‫ْ ً‬ ‫َّ َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض َو َ א َ َ ُ َ א َو َر ُّب‬ ‫ذ ْכ ً اۙ ۝ إ َِّن ِإ ٰ َ ُכ ْ َ َ ا ٌ ۘ ۝ َر ُّب ا َّ ٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫ق ۝ ِإ َّא َز א ا אء ا ُّ ْ א ِ ِ َ ٍ ۽ ا ْ َכ ِ‬ ‫ا ْ َ َ אرِ ِ ۘ‬ ‫اכ ِ ۙ ۝ َو ِ ْ ًא ِ ْ ُכ ّ ِ‬ ‫َّ َّ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ٍ‬ ‫אن َ אرِ ٍ ۚد ۝ َ َ َّ َّ ُ َن ِإ َ ا ْ َ َ ِ ا ْ َ ْ َ َو ُ ْ َ ُ َن ِ ْ ُכ ّ ِ َ א ِ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אب‬ ‫۝ ُد ُ ًرا َو َ ُ ْ َ َ ٌ‬ ‫اب َوا ٌ ۙ ۝ ِإ َّ َ ْ َ َ ا ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ٌ‬ ‫َא ِ ٌ ۝ َ א ْ َ ْ ِ ِ ْ أَ ُ ْ أَ َ ُّ َ ْ ً א أَ ْم َ ْ َ َ ْ َאۘ ِإ َّא َ َ ْ َא ُ ْ ِ ْ ِ ٍ‬ ‫َ زِ ٍب‪َ  ،‬א َ ْ َ ا ْ ِ ِّ َوا ْ ِ ْ ِ إ ِِن ا ْ َ َ ْ ُ أَ ْن َ ْ ُ ُ وا ِ ْ أَ ْ َאرِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون ِإ َّ ِ ْ َ ٍ‬ ‫ِכ َ א‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض َ א ْ ُ ُ واۘ َ َ ْ ُ ُ َ‬ ‫אنۚ ۝ َ ِ َ ِ ّي ٰأ ء َر ّ ُ‬ ‫ا َّ ٰ َ‬ ‫ُ‬ ‫اظ ِ َאرٍ و ُ אس َ َ َ ْ َ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫انۚ ۝ َ ِ َ ِ ّي‬ ‫ُ َכ ّ َאن ۝ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُכ َ א ُ َ ٌ ْ‬ ‫َ َ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ٰ ِ‬ ‫ِכ א ُ َכ ِ ّ ِ‬ ‫אن‪ ِ ْ ِ  ‬ا ِ ا ْ ٰ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ‬ ‫َ‬ ‫أ ء َر ّ ُ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َوأ َ َ َّ ُ ِإ َ ْ َכ َوأ َ َ َّ ُ ِإ َ ْ َכ َوأ َ َ َّ ُع ِإ َ ْ َכ ِ ْ َ אئ َכ ا ْ ُ ْ َ ‪َ ُ ،‬‬ ‫אر َك ا ُ َر ُّب‬ ‫ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ ۘ َ َ َ‬ ‫َ ُ ِ ُّ ا ْ ُ ْ َ ِ َ ۝ َو َ‬ ‫ا ِ‬ ‫ْ ً א َو َ َ ً אۘ إ َِّن َر ْ َ َ‬

‫‪١٩٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ُ ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ‬ ‫وس ‪ ،‬اَ‬ ‫اَ ْ ُ ُّ ُ‬

‫َّ ُ َ ‪ ،‬اَ َّ ْ ٰ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َّ َ ُم ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ُ‬ ‫َ َכ ِّ ُ ‪َ ،‬ا ْ َ א ِ ُ‬

‫‪َ ،‬ا ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،‬اَ ْ ُ َ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـــ َ ـــ ِ‬ ‫ْ‬ ‫‪َ ،‬ا ْ ـــ َ ـــאرِ ُ‬ ‫ئ ‪َ ،‬ا ْ ُ َ‬ ‫ُ‬

‫ـכ ‪،‬‬ ‫‪ ،‬اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ُ‬

‫ـــ ُ ‪،‬‬ ‫ِّ ُر ‪،‬‬

‫َا ْ ـ َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫ـאر ‪َ ،‬ا ْ ُ‬ ‫ــאح ‪،‬‬ ‫אب ‪ ،‬اَ ـــــ َّ َّز ُاق ‪ ،‬اَ ْ ـــ َ ـــ َّـ ُ‬ ‫ـאر ‪ ،‬اَ ْ َ َّ ُ‬ ‫ـאر ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫اَ ْ ـ َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ـــ ا ِ ـــ ُ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُّ‬ ‫ـכ ـ ‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ل‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫َا ْ ـــ ُ ـــ ِ ـــ ُّ‬ ‫َ َّ ُ‬ ‫َْ ُ‬ ‫َْ َ َ ُ‬ ‫ََْ ُ‬ ‫اَ ْ ـــ َ ـــ ْ ُل ‪ ،‬اَ َّ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ـ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ـכ ـ ِ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ َ ُ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ـ َ ـ ُ ـ ُر ‪ ،‬اَ َّ ُכ ُر ‪ ،‬اَ ْ ــ َ ــ ِ ــ ‪ ،‬ا ـ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ـכ ـ ِ ـ ‪َ ،‬ا ـ ِ ـ ـ ُ ‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫َا ْ ُ ِ ُ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ُ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ُ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ُ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ا ُ ‪ ،‬اَ ْ َ כ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـــــ َ ُد ُ‬ ‫اَ ْ א ِ ُ ‪ ،‬اَ َّ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ــــ َ ــــ ُّ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ِכ ـ ـ ُ ‪ ،‬اَ ْ ــــ َ ــــ ِ ُّي ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ئ ‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ـــ‬ ‫ـ‬ ‫ـــ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫َْ ُ ْ ُ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫َْ ُ ْ‬ ‫َا ْ ـ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُّ‬ ‫اَ ْ ُ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ِ ‪ ،‬اَ ْ ُ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ــــ َ ــــ ‪ ،‬اَ ْ ـــ َ ـــ ُّـــ ُم ‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫اَ ْ ـ َ ا ِ ـ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ا ِ ـ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ َ ــــــ ُ ‪ ،‬اَ ـ َّ ـ َ ـ ُ ‪،‬‬ ‫َا ْ ـــ َ ـ ِ‬ ‫ــאد ُر ‪َ ،‬ا ْ ُ ْ َ ِ ُر ‪َ ،‬ا ْ ُ َ ِّ ُم ‪َ ،‬ا ْ ُ َ ِ ّ ‪َ ،‬ا ْ َ َّو ُل ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫اَ ْ ٰ ِ ــــــ ‪ ،‬اَ ـ َّــא ِ ـ ‪ ،‬اَ ْ ـ ــא ِ ـ ‪ ،‬اَ ْ ـــ ا ِـــ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ‬ ‫אل ‪،‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ َ ‪ ،‬اَ ْ ـ ُ ـ ْ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ ـــ َ ـــ ُ ـــ ُّ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ــــــ َ ــــــ ُّ ‪ ،‬اَ ـ َّ ـ َّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ــــכ ا ْ ــــ ــــ ْ ـ ِ‬ ‫ـــכ ‪ُ ،‬ذو ا ْ ـ َ ـ َ ِل َوا ْ ِ ْכــــ ِام ‪،‬‬ ‫َا َّ ُؤ ُ‬ ‫وف ‪ َ ،‬ـــــא ِـ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫اَ ـــــــ ُّب ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـــ َـــ ِ ـــ ‪ ،‬اَ ْ ـ ُ ـ ْ ـ ِ ـ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ــאر ‪ ،‬اَ ـ َّــא ـ ُ ‪ ،‬اَ ـــــ ُّـــــ ُر ‪،‬‬ ‫اَ ْ ُ ْ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ــא ـ ُ ‪ ،‬اَ ـــ َّ ـ ُّ‬ ‫َا ْ ـ ـ ِ‬ ‫ث ‪َ ،‬ا ـ ِ ـ ـ ُ ‪،‬‬ ‫ـאدي ‪َ ،‬ا ْ ـ َ ـ ِ ـ ُ ‪َ ،‬ا ْ ـ َ ــא ِ ـ ‪َ ،‬ا ْ ـــ َ ارِ ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫‪١٩٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َا َّ ُ ُر ‪ َ ُ  ‬ا ُ ا ْ َ ا ِ ُ ا ْ َ َ ُ ا ْ َ ْ ُد ا َّ َ ُ ا َّ ِ ي َ ْ َ َّ ِ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א َ ً َو َ َو َ ً ا‪َ ْ َ ْ َ  ،‬و َ ْ ُ َ ْ ۙ ۝ َو َ ْ َ ُכ ْ َ ُ ُכ ُ ً ا أَ َ ٌ ‪ُ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫אت ا ْ ْ א و َ ا ْ َ ُ ا ْ َ َ و َ א ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫ا ْ ْ َ ُאء ا ْ ُ ْ َ َوا ّ َ ُ ُ َ َ ُ َ‬ ‫ا אو ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض َو ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ ِכ ‪َ َ َ ‬כ ِ ْ ِ ۪ َ ٌءۚ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر َو ُ َ ُ ْ رِ ُك ا ْ َ ْ َ َ ۚ‬ ‫ا‬ ‫و ا‬ ‫‪ ْ ُ َ  ،‬رِ ُכ ُ ا ْ َ ْ َ ُ ۬‬ ‫אر َو ُ َ‬ ‫َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ‬ ‫ِכ ّ ِ‬ ‫ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ ُ ‪ َ ُ  ،‬ا ْ َ َّو ُل َوا ْ ٰ ِ ُ َوا َّא ِ ُ َوا ْ َ א ِ ُ ۚ َو ُ َ ُ‬ ‫َ ٍء َ ِ ٌ ‪ٰ  ،‬أ َ َّא ِא ِ َو א أُ ْ ِ َل ِإ َ ْ َא َو א أُ ْ ِ َل ِإ ِإ ْ ٰ ِ َ َو ِإ ْ ٰ ِ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِإ ْ ٰ َ َو َ ْ ُ َب َوا ْ َ ْ אط َو א أُ ۧو ُ َ َو َ َو א أُ ۧو ا َّ ِ ُّ َن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬ر َّ א ٰأ َ َّא ِ א‬ ‫ْ َر ِّ ِ ْ ۚ َ ُ َ ِّ ُق َ ْ َ أ َ ْ ُ ْ ۬ َو َ ْ ُ َ ُ ُ ْ ُ َن‪َ ،‬‬ ‫אכ َא ا َّ א ِ ِ ‪ٰ ،‬أ א ِא ِ و َ ِئ َכ ِ ۪ و ُכ ِ ۪‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫أَ ْ َ ْ َ َوا َّ َ ْ َא ا َّ ُ َل َ ْ ُ ْ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َو ُر ُ ِ ۪ َوا ْ ْ ِم ا ْ ٰ ِ ِ َو ِא ْ َ َ رِ َ ِ ۪ه َو َ ِ ۪ه ُ ْ ِ ۪ه َو ُ ِ ۪ه ِ َ ا ِ َ َ א َ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ ِّ َذا َכ‬ ‫َر َّ َא ٰأ َ َّא َِכ َو ِ ْ َ אئ َכ َو َ א َכ َو َ א أ ْ َ ِ َ ْ ُ ٌف‬ ‫َכ َ א َ ْ ِ ِ َ َ ِل َو ْ ِ َכ َو َ א أَ ْ َ َ ُ أَ ْ ٌ ِ َ ِ ِ ُر ُ ِ ِ َכ َو َכ َ א‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ا َّ ِئ ُ َِכ ِ َכ ِ‬ ‫ِכ ُ َ‬ ‫אل أُ ُ ِ َّ ِ َכ‪ٰ ،‬أ َ َّא َِכ َو ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِכ َو ُر ُ َכ َو ِ ُ َ َّ‬ ‫‪َ ِ َ ‬ك َو َر ُ ِ َכ َو ِ َ א َ َאء ِ ۪ ِ ْ ِ ْ ِ َك َ َ ُ ِاد َك َو ُ ِاد َر ُ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو َכ َ א ُ ِ ُّ َو َ َ ‪َ ،‬و َ َ َ א ُ َ ِ ِ ْ ِ َכ ا ْ َ ‪ ،‬א א ِ ا ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َْ َ َ َ ّ ّ‬ ‫ِ‬ ‫وأَ ْ َ ‪ ،‬א َ م ا ْ َر ِض وا אء ‪ ‬ا ّٰ ِإ א א ِ ون א ِ‬ ‫ون ُ َء ُاء‬ ‫َ ُّ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َ ُ َّ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ‬ ‫ِإ َ ْ َכ ِ َ ا َّ ْ ِ َوا َّ َ ِ ‪َ ُ ِ ُ ،‬ن ِ َ א أَ َ ْ َت ِ ۪ ِ ْ َ ْ ٍل َو ِ ْ ٍ َو َ َ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ َ َ َ ‬א َ ا ُ ا ْ َ ُכ ا ْ َ ُّ ۚ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ َر ُّب ا ْ َ ْ ش ا ْ َכ ِ ‪ َ ْ ُ  ،‬א َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ض أَ כ ن و و‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫َو َ َ א َ َ َّ א َ ُ َن ۝ َ ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫َّ َ ُ ُ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ‬ ‫‪١٩٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪  ‬اَ ّٰ ُ َ َ ْ ِ َא‬ ‫َ ُכ ْ َ ُ َ א ِ َ ٌۘ َو َ َ َ ُכ َّ َ ْ ٍ ۚء َو ُ َ ُ‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ٰذ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ِ ْ َא َ َ ٰذ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא َ َ ٰذ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ ِ َא ِ َ َ ِאئ ِ ٰذ ِ َכ‪،‬‬ ‫َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ،‬א َ ْ ُ َ ا ْ َ َّو ُل َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬وا ْ ٰ ِ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ون ُכ ّ ِ َ ء‪َ ،‬وا ْ َ א ُ َ ْ َق ُכ ّ ِ‬ ‫َوا َّא ِ ُ َ ْ َق ُכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ ،‬وا ْ َ א ِ ُ ُد َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ٍء‪َ ،‬א ُ َر ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ،‬א َ א ِ ا ْ َ ْ ارِ ‪َ ،‬א ُ َ ِّ ا َّ ِ َوا َّ َ אرِ ‪َ ،‬א َ ِ ُכ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫א ِ א َ אر‪ ،‬א ر ِ א ودود א َ َّ אر‪ ،‬א َّ م ا ْ ُ ِب‪ ،‬א َ ِّ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ‬ ‫ُ َ َ َ ُ‬ ‫אر ا ُّ ُ ِب ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫אر ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬א َ َّ َ‬ ‫ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬א َ َّ َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َ ْ ِ َك َو َر ُ ِ َכ ا َّ ِّ ِ ا ْ َכא ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ‪ ُ ،‬رِ َك ا ْ ُ ِ ِ‬ ‫َو َر ُ ِ َכ ا َّ ِאد ِق ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬ا ّٰ ُ َّ َو ٰأ ِ ِ ا ْ َ ِ َ َ َوا ْ َ ِ َ َ َوا َّ َ א َ َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ا ْ َ َ َאم ا ْ َ ْ ُ َد ا َّ ِ ي َو َ ْ َ ُ ‪َ ،‬ا َّ ِ ِ ا ْ ُ َ َ ‪َ ،‬وا ُ ِل‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ ْ ِ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َכ َ א َ َّ ْ َ َ َ ِإ ْ َ ا َ َو َ َ‬ ‫ِإ ا ِ‬ ‫ٰأ ِل ِإ ْ ا ِ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ כ א אرכ‬ ‫ََ َ َ ْ َ ََ َْ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ א َ َ ِإ َّ َכ َ ٌ َ ِ ٌ ‪َ َ َ ،‬د َ ْ َכ َورِ َ א‬ ‫َو َ َ ٰأ ِل ِإ ا‬ ‫َْ َ‬ ‫َ ْ ِ َכ َوزِ َ َ َ ِ َכ َو ِ َ َاد َכ ِ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َو َ ِّ َ ْ ِ ً א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ِ ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ِ َ ْ َ אئ َכ ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و َ א َכ ا ْ ُ ْ א‪َ ،‬و َכ َ א َכ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ا ْ ُ ْ َ َ ‪َ ،‬و ِכ َא َِכ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ِ َ ِ َא ُ َ َّ ‪َ َ ‬ك‬ ‫ِכ ُ َ‬ ‫ا َّא َّ אت‪َ ،‬و ُ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א ُ َ ِّ َل ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َو َر ُ ِ َכ؛ َא َر َّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َر ِ َא َر ْ ٰ ُ َא َ ِ ُ َא ُ ِ ُ َא َ َّא ُن َא َ َّא ُن‬ ‫ِإ َذا ُد َ أَ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ًَ وِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َذا ا ْ َ َ ل َوا ْ ِ ْכ َ ام َא َ ُّ َא َ ُّ ُم َ‬ ‫‪‬ر َّ א ٰأ َא ا ُّ ْ َ א َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪  ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ا ْ ُ َ ى َوا ُّ َ‬ ‫ا ْ ٰ َ ة َ َ َ ً َو َא َ َ َ‬ ‫‪١٩٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ا ْ َ ِء‪ ،‬ودر ِك ا َّ َ ِ‬ ‫وا אف وا ِ ؛ و ذ ِכ ِ‬ ‫אء‪،‬‬ ‫َ َْ‬ ‫َ ََْ َ َ ْ َ ََُ ُ َ ْ َْ َ‬ ‫اْ َ َ ِ‬ ‫אء‪ ،‬و َ א َ ِ ا ْ َ َ ِاء ‪ ‬اَ ّٰ ِإ َّא َ َ ُ َכ ِ ا ْ َ ِ ُכ ِّ ۪‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َو ٰأ ِ ِ ۪ َ א َ ِ ْ َא ِ ْ ُ َو َ א َ َ ْ َ ‪َ َ ،‬כ ا ْ َ ْ ُ َوأَ ْ َ ا ْ ُ ْ َ َ א ُن َو َ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ا ُّ ْכ َ ُن‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ َِכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ ُ َכ ْ َ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ َכ ِ ْ ُ َ ُ َك َو َ ِ ُّ َכ َ ِ ُ َא ُ َ َّ ٌ ‪َ ،‬و َ ُ ُذ َِכ ْ َ ِ َ א‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ א َذ َك ْ ُ َ ْ ُ َك َو َ ِ ُّ َכ َ ِّ ُ َא ُ َ َّ ٌ ‪]  ‬اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ َر ِّ ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ‬ ‫ِإ َّ أَ ْ َ ‪َ ِ َ ْ َ َ ،‬وأَ َא َ ُ َك‪َ ،‬وأَ َא َ َ َ ْ ِ َك َو َو ْ ِ َك َ א ا ْ َ َ ْ ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ ِ َ א َ َ ْ ُ ‪ ،‬أَ ُ ُء َ َכ ِ ِ ْ َ ِ َכ َ َ ‪َ ،‬وأَ ُ ُء ِ َ ْ ِ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َ א ْ ِ ِ ُذ ُ ِ ‪ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ َ ،‬ا ُّ ُ َب ِإ َّ أَ ْ َ َא َ ُ ُر )‪  [(٤‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫אت ا ْ ِ ْ ِ َو َد َو َام ا ْ ِ ْכ ِ ‪،‬‬ ‫ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ُ ْ َ َ ا ْ َ ْ ِف َو َ َ َ َ ا َّ ْ ِق َو َ َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ ُ َכ ِ ِّ ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ،‬ا ْ َ א ِ َ ا ْ َ ْ َ ارِ ‪ُ َ َ َّ َ ،‬כ َن َ َא َ َ‬ ‫ا ُّ ُ ِب َوا ْ ُ ِب َ ٌار‪َ ،‬و َ ِ ْ َא َوا ْ ِ َא ِ ْ ِ ْ ِ َوا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬و َز ِّ َّא ِ ٰ ِ ِه‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا ْ َכ َ אت ا َّ َ َ ْ َ َ א َ َ َ אن َر ُ َכ ُ َ َّ ‪َ ‬وا ْ َ َ ْ َ ِ ِ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ْ َ ‪ِ ‬إ ِّ א ِ ُ َכ ِ ِ‬ ‫אس ِإ َ א ً אۘ َ َאل‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِإ ْ َ ا َ َ َ َכ ‪َّ ُ َّ َ َ َ ‬‬ ‫אل ِ ي ا َّא ِ ِ ‪ َ  ‬א ْ َא ِ ا ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ْ‬ ‫َو ْ ُذ ِّر َّ ۘ َ َאل َ َ َ ُ َ ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ ْ ُذ ِّر َّ ِ ۪ َو ِ ْ ُذ ِّر َّ ِ ٰأ َد َم َو ُ ٍح ‪َ ‬وا ْ ُ ِכ ا ّٰ ُ ِ َא َ ِ َ أَ ِئ َّ ِ ا ْ ُ َّ ِ َ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ِ ْ ِ ا ِ َو ِ َ ا ِ َو ِإ َ ا ِ ‪‬و َ َ ا ِ َ ْ َ َ َّכ ِ ا ْ ُ ْ ِ ُ َن‪ِ ْ َ  ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ا ُ‪ ،‬أ َ ْ ُ ِא ‪َ ،‬ر ُ ِא ‪َّ َ َ ،‬כ ْ ُ َ َ ا ‪َّ َ ْ َ َ ،‬‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ َ ِإ َّ ۤ أَ ْ َ ُ َ א َ َ ۠‬ ‫כ ِإ ِّ ُכ ْ ُ ِ َ ا َّא ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ِ َא َ ِ َא‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ َא َ ُ َא َ ُ َא َ ُ َא ُ َ ِّ ُ َא َ ُ َא َ ُّ َא َ ُّ ُم َא َر ْ ٰ ُ‬ ‫َو ُ‬ ‫َא ِ‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫ِء‬ ‫ِ۪‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر َك‬ ‫َא َر ُ َא َ ْ ] ُ َ )‪َ [(٣‬א ُ َ َא أ َّو ُل َא ٰأ ُ َא َא ُ َא َא ُ ‪َ َ َ ‬‬ ‫ا ْ َر ّ َِכ ِذي ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪َ  ‬ا ّٰ ُ ا ْ ِ َא ِ ُ رِ َك ِإ َ َכ‪َ ،‬وأَ ِ ْ َא‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ْ ِق ا ْ ُ ِد َّ ِ َ َ َ َ ْ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ أَ ْ ِ َ َ َא َر ْ ً ِ ِ ْכ ِ َك‪َ ،‬و ُ ُ َ َא‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ ِ َ ً ِ َ ْ ِ َك‪َ ،‬و ُ ُ َ َא َ ْ ُ َء ًة ِ َ ْ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْر َوا َ َא ُ َכ َ ً ِ ُ َ א َ َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫אك‪َ ،‬و َ ِ ً ا َ َ ْ َכ‪ِ ،‬إ َّ َכ‬ ‫َوأَ ْ َ َار َא ُ َ َّ َ ً ِ ُ ْ َِכ‪َ ،‬و ْار ُز ْ َא ُز ْ ً ا ِ ُد ْ َ َ‬ ‫َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ؛ َא َ ْ َ َ ْ ُכ ُ َ ْ ٌ ِإ َّ ِ ُ ِ ۪ َو َ ارِ ۪ه‪ ،‬و‬ ‫َ َ َ َْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ٌ ِإ َّ ِ ُ ْ َو ِإ ْ َ ارِ ه‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُو ُ ٌد ِإ َّ ِ ِ ْ َ اده َو ِإ ْ َ אرِ ه‪َ ،‬א َ ْ‬ ‫ٰأ َ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫אر‪َ ُ ِ ،‬א َ א ِ ۪ َوأَ ْ ارِ ۪ه‪َ ،‬א‬ ‫َ َ‬ ‫אد ُه ا ْ َ ْ َ َار‪َ ،‬وأ ْو َ َאء ُه ا ْ ُ َ َّ ِ َ ا ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫و ى وأَ‬ ‫وأَ‬ ‫وأَ‬ ‫وأَد وأَ‬ ‫أَ אت وأَ א وأَ‬ ‫َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ َوأَ ْ َ َو َ א َ َو َ َّ َر َو َ َ ‪ُ ،‬כ ٌّ ِ َ ِ ِ ُ ْ ِ َ ْ ِ ِ ۪ه َو َ א ِ ِ‬ ‫ِإ ِ‬ ‫אب أَ‬ ‫אب أَ ْ ِ ُ َ َא َِכ‪َ ،‬وأَ َّي َ َ ٍ‬ ‫ِإ ْ َ ارِ ۪ه ‪َ ‬ر ِّب أَ َّي َ ٍ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َא َِכ‪ ،‬أَ ْ َ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ َِכ ‪َ ‬ر ِّب ِإ َ َ ْ‬ ‫أَ ْ ِ ُ َوأَ ْ َ ا ُّب ا ْ َ ْ ُ ُد‪َ ،‬و ِإ َ َ ْ أَ َ َ َّ ُ َوأَ ْ َ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ْ ُد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َوأ ْ َ َ א ُ ا ْ َכ م َوا ْ ُ د ‪ ‬ر ِب‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ َذا ا َّ ي ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ َ ٌ َ َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫أَن أَ ِכ ِإ ِإ כ‪ ،‬و زِ م‬ ‫כ‪ ،‬א‬ ‫أَن أَ כ ِإ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ‬ ‫َ َ َ َّכ ُ ا ْ ُ َ َ ِّכ ُ َن‪َ ،‬א َ ْ ِإ َ ْ ِ َ ْ َ ُ ا ْ َ ِאئ ُ َن‪َ ،‬א َ ْ َِכ َ ِ ۪ َو َ ِ ِ‬ ‫ِِ۪‬ ‫ِ ْ َ ِ‬ ‫אن َ ْ ِ ۪ه َو َ ِ ِ َر ْ َ ِ ۪ َو ِ ِ ۪ه‬ ‫َ َ ائ ه َ َ َ َّ ُ ا َّ ا ُ َن‪َ ،‬א َ ْ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ون‪َ ،‬א َ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ ِאئ ۪ َو َ ِ ِ َ ْ ِ ۪ َو َ ْ َ ِאئ ۪ ُ ْ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ ُّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ي و َ ُ ا ِאئ ُ َن ‪ ‬ر ِب ا ْ ِ ِ‬ ‫َّ ْ َ َ َّכ َ َ َ ْ َכ‪َ ،‬و ٰأ ْ‬ ‫َ ّ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َ َ َ َ ْ َכ‪َ ،‬א‬ ‫َ ْ ِإ َذا َو َ ْ ُ ِإ َ َכ‪َ ،‬و َ ُ َ ِ ْ َر َ אئ ِإذا‬ ‫َ ْ ُ ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫‪٢٠١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ِ ُ َא ُ ِ ُ َא َ ِ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ א ُّ َن َ א ْ ِ َא‪َ ،‬و ِإ َّא ُ َ ُاء َ َ ْ ِ َא‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َو ِإ َّא ُ َ َ ُאء َ َ ِّ َא‪َ ،‬و ِإ َّא ُ ْ ِ َن َ א ْ ِ َ َא‪َ ،‬א ُ ُر َא َ ِאدي َא َ ِ َא َ ِ ُّي‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫وح ِ ْ ِ ْ ِ َك أَ ِّ ْ َא‪َ ،‬و ِ ْ ِ ْ ِ َכ ا ْ َ ْכ ُ ِن‬ ‫َא َ ُ ُر َא َر ِ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ ِ ُ ٍ‬ ‫َ ِّ ْ َא‪َ ،‬و َ َ ِد ِ َכ ا َّ ِ ي ْار َ َ َ ُ َ ِ ْ َא‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא ِ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َכ‬ ‫ْ ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ٌة ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ َوزِ َ َ‬ ‫ا ُّ ْ َ א َא َ َ َכ َوا ْ َ َار َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ِ َכ‪َ ،‬و ِ ا ْ ٰ ِ ِة כ ورؤ כ وا‬ ‫ِ כ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َאئ ِ ‪ ،‬وا ْ َא ْ َ ا َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ال‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫َ َ ْ َ‬ ‫أ ْ ِ َא ُ ْ َ َאئ َ ‪َ ،‬و َ َ َّ َא ُ ْ‬ ‫א ِ ِ ‪ ،‬وا א ِ‬ ‫ْ ا ِכ‬ ‫אب ِא ْ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא َ ْ َم ا ْ َ َ ِع ا ْ َ ْכ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ‬ ‫ٰأ ِ ِ ‪ ،‬و َ ِ ْ أَ ْ َ ا َא َ ا ِ ِ‬ ‫اط ا ْ ُ ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ْد ِ ْ َא ِ ْ َ ِ َכ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ‬ ‫و َכ ِ َכ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب ا ْ َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫אت ا َّ ِ ِ ‪َ ،‬و َ ِ ّ َא ِ َ ْ ِ َك َو ِ ْ ِ َכ ِ َ ا ْ َ َ ِ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫َא َ ُّ َא َر ِ َא َ ِ َא َכ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ َّא أَ ْ ْ َא َ َ ْ ِ ُכ ِ َ ْ ُ ِ َא‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َد ْ ً א َو َ َر ْ ً א َو َ َ ا َو َ َ ْ ً א‪َ َ ُ ،‬اء َ َ َء َ َא‪َ َ َ ُ ،‬אء َ ُ َّ َة َ َא‪،‬‬ ‫ًّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ْ َ ُכ ُّ ُ ِ َ ْ َכ َوأَ ْ ُכ ّ ِ َ ٍء َرا ِ ٌ ِإ َ َכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َو ِّ ْ َא‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ א ِ ۪ أَ َ َ َא‪َ ،‬وأَ ِ َّא َ َ َ א ِ ۪ َכ َّ ْ َ َא‪َ ،‬وأَ ْ ِ َא َ ْ ُכ ّ ِ َ ٍء ِ َ ْ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ َא و א َ َ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت َّא ِ َא َ َכ َو َכ َ َכ‪َ ،‬وأَ ِّ ْ َא ِא َّ َ ُّ‬ ‫َو َر ْ َ َכ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ ْ َ َ َ‬ ‫ِإ َ َכ ِ َ ْ ِ َכ َو ُ َّ ِ َכ‪َ ،‬א َ ِ ُכ َא َ ِ َא َ ِ ُ َא َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ א‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ُ َ ْ ُ َر ْأ ُ َא َو َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َא ِ ْ َ ٍ َو َ ْ َ ُ أَ َ ً ا ِ ْ َ ْ ِ َכ‪ ،‬أَ ْو‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أَ َ ً ا ْ َ אد َك‪َّ ِ َ ،‬א َ ْ َ ُ ِإ َ ْ َכ ‪َ ،‬و َ ْ ُ َכ ُ‬ ‫َ ْ ٍ أْ َ ُ ْ‬ ‫ِ ْ َ ِ َכ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ ُכ ِإ َ َכ َ ْ َ ُ َّ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َّ َ َ ‪َ ،‬و َ َ ا َ َ ا ْ َ ْ ُ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ أَ ْر َ ا ا‬ ‫َ ‪ ،‬أَ ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫‪٢٠٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ‬ ‫َ ْ َכ ُ ‪ِ ،‬إ َ َ‬ ‫َ َ َ َ ٌ ِ ْ َכ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫כ‬ ‫ِ َ َّ‬ ‫ْ ََ‬ ‫ْ أَ ْن َ ْ ِ َل َ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو‬

‫ِ‬

‫ٍ َ َ َ َّ ُ ِ ‪ ،‬أَ ْم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ أُ َא ‪َ ،‬و ٰ כ ْ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫ِ ِ ا ُّ ُ َ ُ‬ ‫َ ُ َכ‪ ،‬أَ ْو َ ِ َّ‬ ‫ُ َّ َة َ َא ِإ َّ َِכ‬

‫َر ُّب ا ْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َوأَ ْ َ َر ِّ ‪ِ ،‬إ َ‬ ‫َ‬ ‫ِإ َ َ ُ ٍّو َ َّ ْכ َ ُ أَ ْ ِ ي‪ ،‬إ ِْن َ ْ َ ُכ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ ُ َك أَ ْو َ ُ ‪ ،‬أَ ُ ُذ ِ ُ رِ َو ْ‬ ‫َ ِ أَ ا ُّ ْ א وا ْ ٰ ِ ِة‪ِ ،‬‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ َ ْ ُْ‬ ‫כ‪ ،‬כ ا‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ‬ ‫‪َ ‬ر ِّب ِإ ِّ أَ ْ ُכ ِإ َ ْ َכ َ َ ُّ َن أَ ْ َ ا ِ ‪َ ،‬و َ َ ُّ َ ُ َ ا ِ ‪َ ،‬א َ ْ َ َ َّ َ ْ‬ ‫ِ ُ ْ ِ َכ ِ ۪ َو َ ِ ِ َ َ ِائ ِ ۪ه ٰأ َ א ِ ‪َ ،‬א َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ א ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ْ َ ْ َ َ א َ أَ ْ ِ ي َو َ ٰ ‪ ‬ر ِب إِن א‬ ‫ِ َ ْ َכ‪َ ،‬وأُ ُ رِ ي ُכ َّ َ א‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ّ َّ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ا َ ْ ُ َ ٌ‬ ‫َرا َ ٌ إ َ ْ َכ‪َ ،‬وأ ْ َ ا َ َ ْ َ َ َ ْ َכ‪َ ،‬و ُ ُ‬ ‫اכ ِ َئא ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ َم َ َ א ِ ‪ ،‬و כ ر َ‬ ‫َ َ ْ َכ‪ َ ُ َّ َ ْ َ ،‬א ِ ‪َ ،‬و َ ُ َ ْ‬ ‫َ َ َ َّ َ َ َّ‬ ‫َ ْ ُ َ َ ا ِ ‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ِ َوأَ ْو َ א ِ ‪َ ،‬و َ َ َّ َ َ ِ ّ َ ْ ِ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ِ َو َ ْ ِ ُ ِإ ْ َא ِ َو ِ َא ِ ‪ ،‬א ِإ‬ ‫َو َ ِ ‪َ ،‬א َ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َ َ ْ َْ َ ْ‬ ‫َو َ ْ َ ُ َ َ ا ِ َ ِ ِّ ي َو َ َ ِ َ َ ِ َא ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ א ِ َّ َ أَ َ ِ َو َ ِ َ َ‬ ‫َ ٰ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ْ َ َ َ ْ َ ،‬ت ُ ْ َر ِ ‪َ ،‬و َ َّ ْ ِ َ ِ ‪َ ،‬و َ ُ َ ْ ُ َّ ِ ‪،‬‬ ‫َو َא َ ْ ِ ْכ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ َכ َ ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َאء ْت َ א َ ِ ‪َ ،‬و َ ُ َ ْت أُ ْ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ُ َ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ َ א َ َ ْت َز ْ ِ ‪َ ،‬وا َّ َ َ َ ْכ ُ ُن َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ‪ ،‬وأَ ْ َ ْ ِئ وو ِ َ ِ ‪ ،‬و ِإ َ َכ أَر َ ِ ّ و ِ‬ ‫و א‬ ‫ْ ُ َ َ ُْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ َ ْ ََْ‬ ‫َو ِ َכא َ ِ ‪َ ،‬وأَ ْر ُ َك ِ َ ْ ِ ُ ِ َّ ِ ‪َ ،‬א َ ْ َ ْ َ ِ ِ ي َو َ َ ِ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ ّ‬ ‫ول ِ َّ ِאئ ِ ‪َ ،‬و ِإ َ َכ ُ ْ َ َ ا َّ ْכ َ ى‬ ‫َא ُ َכ َ ْ ُ ٌح ِ َّ ِאئ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ُ َכ َ ْ ُ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫و َ א ُ ا ْ ِאئ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ِ ،‬ار د ِ ا ِאئ َ ‪ ،‬و ِ ِ ا א ِ َ ‪ ،‬و א ِ‬ ‫َ ْ َ َّ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫ْ َ ْ َ ْ َ َّ‬ ‫َ َ َ‬ ‫‪٢٠٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ َ ِאئ َ ‪َ ،‬و َ א ِ ا ْ َ ِאئ َ ‪َ ،‬א َ ْ ِإ َ ِ َر ْ ُ ا َّ ْכ َ ى‪ ،‬א א ِ ا ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ ّ ّ‬ ‫َ َ‬ ‫َوا َّ ْ َ ى‪َ ،‬א َ ْ َ ْ َ ُ َو َ ى َو َא َ ْ ُ َ ِא ْ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬א َر َّب‬ ‫َ‬ ‫‪ ،‬א א ِ ا و ِام وا ْ َ אءِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ْرض َوا َّ َ אء‪َ ،‬א َ ْ َ ُ ا ْ ْ َ ُאء ا ْ ُ ْ َ َ َ‬ ‫َ َّ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫אب‪َ ،‬و ُ ّ َ ْ ُدو َ ُ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫‪َ ‬א َر ِّب‪َ ُ ْ َ ،‬ك َ ْ َ א َ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אب‪،‬‬ ‫َو َ َ َّ َر َ َ ِ ُ ُ ُك َ ِ ِ أَ ْ ِ ا َّ َ ِ‬ ‫اب‪َ ،‬و َز َاد ِ ا ْ َ ُّ َوا ْ َ ُّ َوا ْ ْכ َئ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ َ ُ ْ ُه َو َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِإ َ َ ِ ْ َכ ا ْ َ َ ات َو َ َא ِ ا َّ ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ أَ א وا ْ را ِ ٌ ِ‬ ‫ِאد ِ ا ْ َ ْ َ ِ ود ِِ‬ ‫ِ‬ ‫אب‪َ ،‬وا ْ َ َ َ‬ ‫َوا َّ ا َ אت َ ٌ‬ ‫َّ ُ ُ َ َّ ُ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫ِإ َذا د ِ‬ ‫ا ْ ِ ْכ ِ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ ُ ُّ ِ َכ ْ ِ ٰ َ ا ا ْ ُ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫אب‪ ،‬א כ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ ا ْ َ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َر َّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫أَ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫د ِ ‪ ،‬و َ َ د ََِ ‪ ،‬و َ َ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َא َو َّ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ َ ْ‬ ‫אب ‪َ ‬ر ِّب َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ‬ ‫ِ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ِכ ْ ِ ِإ َ َ ْ ِ َو ُ َّ ِ ‪َ ،‬و ْار َ ْ َ ْ ِ ي َو َ א َ ِ ‪ْ َ َ ،‬‬ ‫ت ِ أَ ْ ِ ي‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ א ِ ِ ِ ِ ي‬ ‫َ َ‬ ‫אق َ ْ رِ ي َو َ َאه ِ ْכ ِ ي َو َ َ َّ ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫َو َ ْ ِ ي‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُכ ِ َ ْ ِ َو َ ِ ي‪ ،‬اَ ْ َ ِאد ُر َ َ َ ْ ِ ِ َכ ِ َو َ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אؤ ُه‪َ ،‬و َכ ُ َ َد ُاؤ ُه َو َ َّ‬ ‫ُ ْ ِ ي ‪َ ‬ر ِّب ْار َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َو َ َّ َ ُ‬ ‫َد َو ُاؤ ُه‪َ ،‬و َ ُ َ ْ ِ َ ُ ُ َو َ ِ َي َ َ ُؤ ُه‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ْ َ ُ ُه َو َر َ ُ‬ ‫אؤ ُه َو َ ْ ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫אؤ ُه‪،‬‬ ‫אؤ ُه‪َ ،‬و َو ِ َ ا ْ َ ِ َّ َ ُ ُد ُه َو َ ْ َ ُ‬ ‫אد َ ْ ُ ُ َو َ َ ُ‬ ‫َو ِ َ ُ‬ ‫אؤ ُه‪َ ،‬א َ ْ َ َّ ا ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ א أَ َא َ ْ ُ َك‪ٌ َ ْ ُ ،‬‬ ‫אج ِإ َ َ א ْ َ َك‪َ ُ ُ َ ْ َ ٌ َ ،‬د َك َورِ ْ َ َك‪ٌ ْ ُ ،‬‬ ‫אن‪،‬‬ ‫َ ْ َ ُل ِ ْ َכ ا ْ َ ْ َ َوا ْ ُ ْ َ َ‬ ‫ان‪ِ َ ،‬אئ ٌ َ ْ ُ ُ ِ ْ َכ ا َّ ْ َ َوا ْ َ َ َ‬ ‫ِ ء ٍ‬ ‫ا ِ אء ِة وا ِ‬ ‫ِ‬ ‫אص‬ ‫אن‪ِ َ ،‬אئ ٌ َא ِ ٌ‬ ‫ٌ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ َ َْ َ ٌ َْ ُ َُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِي ا ْ َ א َ ا ْ ُכ ّ َّ َ ْ ُ ُ ْ َכ ا ْ ُ َد َوا ْ ِ ْ َ َ‬ ‫אن‪ٌ ُ ْ َ ،‬ن ُ َ َّ ٌ َ َ َ‬ ‫‪٢٠٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ُّכ َ ُ ه‪ ،‬و ْ َ ُ ِ ِ ِ ِ א ِ ۪ ِإ َ َ ِ ِ َ ِ‬ ‫ات ا ُّ ُ ِد‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ َُ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫وا ْ ِ ِ‬ ‫אن‪ِ َ ،‬אئ ٌ َ אرٍ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ‬ ‫اب ا َّ ْ ِ ِ َو ُ ْכ َ ِ ْ ُ َ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ِ َ אن‪ُ ٰ ْ َ ،‬ن َ ْ ٰ ُن َ ْ ٰ ُن َوأَ ُّي َ ْ ٰ َن َ َ َ َّ ُ‬ ‫أَ ْ َ אئ َ ِ ُ‬ ‫ا ِّ ِ‬ ‫اب ا ْ ُ ِّ ‪،‬‬ ‫ان‪ُ ْ َ َ َ َ ،‬د َ ْ ُ ِ ا ُن ا ْ َכ ِب‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫אم‬ ‫َو َ ْכ َ ُع ْ َכא َ אت ا ْ ُ ْ ِب‪َ ،‬و َ ْ َ ُ َ ْ ُ ا ْ ُ ْ ُس َوا ْ َ ُم َوا ْ َ ْ َ ُ‬ ‫َوا ْ َ ْ َ ا ُن‪َ ،‬و ُ َ َّ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ ۪ َوأَ َ ِ ۪ ‪َ ،‬و ُ ْ َ ِ ْ َ ِ ۪ َو َ َ ِ ۪ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ َ ُ َ‬ ‫ول َ א ِ ۪ َכאئ ًא َ א َכ َ‬ ‫אب َ ْ َ ُ َ‬ ‫אن ‪ َ ‬א أ َא َ ْ ٌ َאء َ ِ ٌ ‪ٌ َ ُ ،‬‬ ‫ِ ا ْ َ ْ ِ وا ْ َو َ ِ‬ ‫אن‪ُ ُ َ َ َ َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ول َ ْ ُ ٰ َ ا ا َّ َ ُ َوا َّ َ א‪َ ،‬و َ ُ ُد َ ُ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ ُب َوا ّ َ א‪َ ،‬و َ َ َ َاءى َ ُ ا َّ ْ ُ َوا َّ َ א‪َ ،‬و َ ُ ُح َ ُ ا ْ َ ْ ُ َوا ْ َ א ُن‪َ ،‬و َ َא ُ ُ‬ ‫ا ُّ ْ ُ َوا ْ ِ ْ َ א ُن‪َ ،‬و َ ِ ُّ َ َ ِ ا ْ َ ُ َوا ِ ْ َ ا ُن‪َ ،‬א َ ِ َא َ َّא ُن‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ْ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َכ ِ َא َر ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َ א ِ َ ا ْ ُ د َوا ْ ِ ْ َ אن َوا ْ َ َوا ْ ُ ْ ان‪َ ] ،‬א‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫اَ א رب )‪ ،[(٣‬ارِ‬ ‫َ א َ ْ َ ِ ا ْ َ ْכ ا ُن‪ ،‬و َ ْ ِ ا َّ َ َ ن‪ِ،‬‬ ‫ُ َ َ ُّ‬ ‫ْ َ ْ َ ْ‬ ‫َ ْ ُ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫אن َ ْ َ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫ان‪َ ،‬وأَ ْ َ َ ِ ً א َو َ ْ َכ َ‬ ‫َو َ ْ أَ ْ َ َ َوأَ ْ َ ُ َ َّ ً א َ ْ َ َ‬ ‫אن‪ ِ ْ ،‬א َ ْ ِو ِ َכא ٌن‪ ً ِ َ ،‬א َ ْ ِ ِ‬ ‫ِ۪ و ِ۪‬ ‫وا ْ َو َ ِ‬ ‫ُ َ ً‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ ّ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ِ ْ ٍ و َ א ٍّن ‪ ‬ر ِب ْ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َ‬ ‫ُُ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ْز َ אن‪ ً ْ َ ْ ُ ،‬א َ َ َ ُ‬ ‫اك َ ُ ْ َ ‪ ،‬أَ ْم ِ ا ْ َ ْ َ َכ ِ ِإ ٰ ٌ َ ْ ُ َك َ ُ ْ َ ‪ ،‬أَ ْم َ ْ‬ ‫ا ْ ُ ُ ِد َر ٌّب ِ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫اك َ ُ ْ َ َل ِ ْ ُ ا ْ َ ْ ُ‬ ‫اد ِ َ َ‬ ‫َכ ِ ٌ َ ْ ُ َك َ ُ ْ َ َ ْ ُ ا ْ َ َא‪ ،‬أَ ْم َ ْ َ َّ َ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫אכ ٌ َ ْ ُ َك َ ُ ْ َ َ ِإ َ ْ ِ ا َّ ْכ َ ى‪ ،‬أَ َ َّ َ ْ ُ َ ُ‬ ‫אل ا ْ َ ْ ُ‬ ‫َوا َّ ْ َ א‪ ،‬أَ ْم َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُ ا ْ َ ُכ ُّ و ُ َ ا ْ א ُ ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ ْ ُ َ َ‬ ‫אت ِإ َ ْ ‪َ ْ َ َ ،‬‬ ‫ا ْ َ ُ َ َ ْ ‪ ،‬أ ْم َ ْ َ َّ َ ْ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر‬ ‫ِإ َّ َכ َ ُ َכ َو ُ ُد َك‪َ ،‬א َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِإ َّ ِإ َ ْ ‪َ ،‬א َ ْ ُ ُ َو َ ُ َ ُ‬ ‫‪٢٠٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اد َ ْ َ َل ِ ْ ُ ا ْ َ َא ‪‬‬ ‫ِ اك‬ ‫َ َ ِ ‪ ،‬أَ ٰ ُ َא َכ ِ َ َك َ َ ‪ ،‬أَم‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َ َ ٌ ُ‬ ‫ٌ ْ ُ ُْ‬ ‫َر ِّب َ ْ َ َ א ِ ا ْ َ ِ ُ ‪َ ،‬و َ َّ ِ ا َّ ِ ُ ‪َ ،‬و َ ِ َ ِ ا ْ َ ُ ُّو َوا ِ ُ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫وف‬ ‫ؤ‬ ‫ا‬ ‫َوا ْ َ َّ ِ َ ا ْ َכ ْ ُب َوا َّ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ا ْ َ ُد ُ‬ ‫ود ا ْ َ ِ ُ ‪ُ ُ ْ ُ ُ َّ َ ،‬‬ ‫أَ כ א ِ وأَ ا ِ ا ِאدر‪ ،‬أَم ِ أَ ِ‬ ‫‪ ‬ر ِب ِإ‬ ‫َ ّ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْ َ ا ْ َ ُّ ا َّא ُ ‪ ،‬أَ ْم ِ َ ْ أَ ْ َ ُ َوأَ ْ َ ا ْ َ ُّ ا َّא ُ ‪ ،‬أَ ْم ِإ َ َ ْ‬ ‫أَ ْ َ ِ ُ َوأَ ْ َ ا ْ َכ ِ ا َّ א ِ ‪ ،‬أَ ْم َ ْ َذا ا َّ ِ ي َ ْ َכ ْ ِ ي َوأَ ْ َ ِ ْ ُ ُ ِب‬ ‫ُ‬ ‫ُُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ذ ِ وأَ ا‬ ‫َ א ِ ‪ ،‬أَ ْم َ ْ َذا ا َّ ِ ي‬ ‫ا ْ َ א ‪َ ،‬א َ א ً א‬ ‫َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ א ا َّ َ ائ ِ ‪َ ،‬א َ ْ ُ َ ا ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْכ ُ ن ا َّ َ אئ ِ ‪َ ،‬א َ ْ ُ َ‬ ‫َ ْ َق ِ ِאد ۪ه َ א ِ ‪َ ،‬א َ ْ ُ َ ا ْ َ َّو ُل َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َوا ْ ٰ ِ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ َ ُ َכ َא َر َّب ُכ ّ ِ َ ء‪َ ْ ُ ِ ،‬ر َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ء‪ ،‬أَن‬ ‫ُכ َّ‬ ‫ْ َْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َ ْ ء‪ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ ،‬ء‪َ ،‬א َ ْ ِ َ ه َ َ ُכ ُ‬ ‫ت ُכ ّ ِ َ ْ ء‪َ ،‬א َ ْ‬ ‫َ َ ُ ُّ ُه َ ٌء‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ُ َ ٌء‪َ ،‬و َ َ ْ ِ ُ َ ٌء‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ُب َ ْ ُ َ ٌء‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫وَ‬ ‫ود ُه َ ٌء‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ِ َ ء‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ ُ َ ٌء َ ْ َ ء‪َ ،‬و َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َُ ُ ْ‬ ‫ُ ْ ِ ُ ُ َ ٌء‪َ ،‬و َ ُ ْ ِ ُ ُه َ ٌء‪َ ،‬א َ ْ ُ َ ٰأ ِ ٌ ِ َא ِ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و ِ ِ ۪ه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ א ِ ُכ ّ ِ َ ٍء‪ِ ،‬ا ِ ْف ِ ُ ُכ ّ ِ َ ٍء‪ ،‬و ِ ْ ِ ُכ َّ َ ء‪ٍ،‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ َ َ ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء‪ ،‬و َ ُ א ِ ِ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء‪ ،‬و َ ُ َ ا ِ ْ ِ‬ ‫و אرِ ْك ِ‬ ‫ِכ ّ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ََ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ء‪َ ،‬و َ ِّ ْ ِ ُכ َّ َ ء‪َ ،‬و َ ْ ِ ُכ َّ َ ء‪َ ،‬وأَ ْ ِ ِ َ ْ َ ُכ ّ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫ء‬ ‫اכ ِ ِ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬א أَ َّو َل ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و َא ٰأ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و َא‬ ‫َ ْ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍء‪ ،‬و ِ‬ ‫ٍء‪ ،‬و א א ِ כ ّ ِ‬ ‫َא ِ כ ّ ِ‬ ‫ُכ ّ ِ‬ ‫ٍء‪ ،‬و َق כ ّ ِ‬ ‫َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و ُ ِ ًא‬ ‫َ ْ ٍء‪َ ،‬و ُ ْ ِ َ‬ ‫ئ ُכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ ،‬و ُ ِ َ ُכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ ،‬و َ ِ ً א ُ‬ ‫ْ‬ ‫‪٢٠٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و َ ِ ا‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و َ ِ ً ا َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‪َ ،‬و َر ِ ً א َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ث ُכ ّ ِ َ ٍء‪،‬‬ ‫ِכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ ،‬و َوارِ َ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ ،‬و َ ِ ً ا ُ‬ ‫ُכ ّ ِ َ ْ ٍء‪َ ،‬و َ ِ ً א ُ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ت ُכ ّ ِ َ ٍء‪ِ ،‬ا ْ ِ ِ ُכ َّ َ ٍء‬ ‫َو َ אئ ً א َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء‪َ ،‬א َ ْ ِ َ ِ ۪ه َ َ ُכ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ َّ َכ ٰأ ِ ٌ ِ ْ ُכ ّ ِ َ ٍء َو ُכ ُّ َ ٍء‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِאئ ٌ ِ ْ َכ‪َ ِ َ ِ َ ،‬כ ِ ُכ ّ ِ َ ٍء و َ ِف ُכ ّ ِ َ ٍء ِ ْ َכ‪ِ ،‬ا ْ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ت ُכ ّ ِ َ ٍء‪،‬‬ ‫ُכ َّ َ ْ ء‪ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ ،‬ء‪َ ،‬א َ ْ ِ َ ِ ۪ه َ َ ُכ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َא َر َ َאء ا ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َر َ َאء َא‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َو َא ِ َ َ‬ ‫אث ا ْ ُ ْ َ َ أَ ْ َא‪َ ،‬و َא َ ْ َن ا ْ ُ ْ َ أَ َّא‪َ ،‬و َא َ ِ َ ا َّ َّ ا ِ َ‬ ‫َ َא و َ ِ ِאد َك ا ْ ِ ِ َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ َ و َא َ ِ‬ ‫ُ ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ أ ْ َ َ ‪ َ ِ ،‬אه َ ِّ ا ْ ُ ْ َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِ ِ َ ا ْ ُ ْ َ َ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ِ ِ َ ،‬ر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ٰ ،‬أ ِ َ ا ّٰ ُ ٰأ ِ َ ‪َ ،‬א‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬إ َِّن ا َ َو َ ٰۤ ِئ َכ َ ُ ُ َ ُّ َن َ َ ا َّ ِ ِ ۘ א أَ ُّ َ א ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُّ ا َ َ ِ َو َ ِّ ُ ا َ ْ ِ ً א‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ َ َو َ ْ ِ ا ْ כ ام ا ْ َرة أَ ْ َ َ ‪‬‬ ‫ّ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن َر ّ َِכ َر ِّب ا ْ َّ ة َ َّ א َ ُ َن ۝ َو َ َ ٌم َ َ ا ْ ُ َ َ ۝‬ ‫‪َ َ ُْ‬‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫َا ّٰ إ َِّن َ ْ ِ‬ ‫ُ َّ‬

‫ِ َ ٌ ِאئ ٌة ِ ِ אرِ ُ َ ِ‬ ‫אن ا ْ ِ ر َاد ِة َ ُ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫‪٢٠٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َ َ ْ َ ِ ْ َכ ِإ َّ ِإ َ َכ‪ َ ،‬א ْ َ ِ ا ّٰ ُ ‪ ِ ْ ِ ‬ا ِ َ ْ َ א َو ُ ٰ َ אۘ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َ ِ‬ ‫َ ْ َכ َ َّ‬ ‫إ َِّن َر ِّ َ َ ُ ٌر َر ٌ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ا ّٰ ُ َّ َِכ َ َّ ْ ْ َ‬ ‫ِ ِ ۪ ِ ْ ‪ ،‬وا ِ ِ ا ّٰ ِ ا ْ َ ْ אرِ ‪ ،‬و ِّ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َّ َ‬ ‫َ أ ْ َ َכ َ א َ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ٌ َ ْ ْ‬ ‫ا ّٰ ِ ا ْ َ ْכ َ ارِ ‪ ،‬وا َ ْ ِ‬ ‫َ أَ ُכ ِإ َ َ ٍء ِ א ِ ْ َ ِ ۪‬ ‫َ َّ‬ ‫ُ َّ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫אر‪َ ،‬وا ْذ ُכ ْ ا ّٰ ُ َّ ِ َ א َذ َכ ْ َت ِ َא ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫אد َك ا ْ ُ ْ َ َ ْ َ ا ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ْ َ ُ ِد ا ْ ارِ د ِ‬ ‫ات ِא ْ ِ ْ ِ ْ َ ِاد‬ ‫ِإ ْذ ُ َ א ِ ا ْ َאرِ ‪َ ،‬وأَ ِّ ْ ِ ا ّٰ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ وا‬ ‫َ َ ِ ْ ِ َ אرِ ا ِ א ِ ا‬ ‫َوا ْ ِ ِ ْ َ אرِ ‪َ ،‬وأَ ِ ْ‬ ‫ْ َ َ ْ ُ َ َّ َّ َ ْ َ َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ا ِّ ِّ ِ ِ َ א ا ْ َ َر َج ِ ۪ ِ ُ َ ِ َ א ِ ِ ُ ِن ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اכ ِ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْ‬ ‫َ ْ َ ِّ َك ا ْ َ ْכ ُ ن ا ْ َ ِّ َوا ْ ْ ْ َ אرِ ‪َ ،‬و ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ ِ أَ ْ ارِ أَ ْ َ ِك ا َّ ْ ِو ِ ِ َ َ ا ِ ا َّ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ُכ ّ ِ َ َ ٍכ ِ َ א‬ ‫ّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود ا ْ َ ِאئ ِא ْ ْ لِ‬ ‫أَ َ ْ َ ُ َ ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ ا ْ َ َّ ا ْ َ َ ا ْ َ ْ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫אط ِ ِ َ א َ ِ ‪ ِ َ ِ ‬ا ْ ُ ْ ُכ ا ْ ْ َ ۘم‬ ‫َ ْ َ ا ْ َ ْ ِف َوا ْ ِ ْ ِ َ ُ ِ َ َو َ أُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אم‪ِ َّ ِ ،‬‬ ‫ا ْ َ ا ا ْ َ َّ אرِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ ا ّٰ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ٰ َ ا ا ْ َ َ َ‬ ‫ْار َ َ َ ْ َ َכא َ ُ ُ َ َ ُ ُدو َ َ א ُכ ُّ َ ٍام‪َ ،‬و َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َو َ ِّ ِ ا ّٰ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫א َ م א َذا ا ْ َ ِل وا ْ ِ ْכ ِام ‪ ‬أَ َ ُ َכ ا ّٰ أَ ْن َ َ َ َא ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َא َ ُّ َ ُّ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ ّ ِ َ א َ َو َ ْ َ َو َ ْ َ َ ْ ِ ُف ِ َ א أَ ْ ُ ا َّ َ َאوات َوأَ ْ ُ ا ْ َ َر َ‬ ‫אن‪ ،‬أَ ْ َ أَ ْ ِ َ َ ٍة َ َ‬ ‫َو ُכ ُّ َ ْ ٍء ُ َ ِ ِ ْ ِ َכ َכ ِאئ ٌ أَ ْو َ ْ َכ َ‬ ‫َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ َو ِإ ْ َ ا ِ ۪ ِ َ ا َّ ِ ِّ َ ‪ُ ،‬כ ُّ َ َ ٍة َ‬ ‫َ א َ َ َ َ א َو َ ا ْ ِ َ َאء‪ً َ َ ،‬ة ُ َّ ِ َ ً ِא ْ َ َ ِ َّ ِ ا َّ َ ِ َّ ِ ‪َ ،‬و ُכ ُّ َ َ ٍة‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ُق َو َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ِة ا ْ ُ َ ِّ َ َכ َ ْ ِ ۪ َ َ َ ِ َ ْ َכ َא‬ ‫‪٢٠٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَر ا ا ِ ِ‬ ‫َ ‪ ِ ْ ِ ‬ا ‪‬כۤ ٰ ٰ ۤ ۤ ‪ُ ‬כ ُ‬ ‫ْ َ َ َّ‬ ‫َو ُ َ ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ ۘ‪ ِ ْ ِ ،‬ا ِ ‪ ٰ ‬۝ ۤ ۤ ۤ ‪‬‬ ‫ۤ‬ ‫ُ‬ ‫و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ ِ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ِ ِ ،‬ا ِ ا ْ َ ِ ِ ُ ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ْ َ ِ َ َ א ِإ َّ ۘ و َ א ِ ا ْ ِ وا ْ ِ ۘ و א َ ُ ُ ِ ور َ ٍ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َُ ََْ ُ َ‬ ‫َّ َ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َْ ُ‬ ‫ْ‬ ‫אت ا ْ َر ِض و َ ر ْ ٍ و َ א ِ ٍ ِإ َّ ِ‬ ‫ٍ ِ ُُ ِ‬ ‫ِإ‬ ‫אو‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ‬ ‫אب ِ ٍ ‪ ِ ِ ،‬ا ِ ا ْ ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬وا ُ َ ْ َ َوأَ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َن‪،‬‬ ‫ُّْ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫כَ ٍ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫‪‬و َر َّد ا ُ ا َّ ِ َ َכ َ وا ِ َ ِ ِ َ َ َא ُ ا َ اۘ‬ ‫ِ ْ ا ا ْ َ ِ ِ ّي ُ ِّ ُ َ‬ ‫ْ ْ ْ‬ ‫ًْ‬ ‫ُ‬ ‫אن ا ُ َ ِ ًّא َ ِ ً ا‪  ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ‬ ‫َو َכ َ ا ُ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ا ْ ِ َ َאل َو َכ َ‬ ‫אط َو َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َو َ ِّ ‪‬‬ ‫َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ا َّ ِ ي َ َ َق ِ َ ْ َכ ِ ِ ا ْ ِ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْ ِ ُ ْ َ َכ ِ أُ ُ رِ ي َوأُ ُ رِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ٰ ،‬أ ِ َ ‪‬‬

‫ِ‬ ‫‪ْ َ َ َ ‬כ َכ ُ ُ ا ُۚ‬ ‫ُ ِ ُ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ْ َ ُه َ َ א ُ‬ ‫ُ َ‬

‫ِ ب اْ َ َ ِ‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫ِ َ ْ ِة ا ْ َ ْ ِث ا ْ َ ْ َ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ِא ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِאئ ِ ا َّ ِ ي َ ْ َ َ ْ َ ُ َ א ِ ٌ ‪َ ،‬و ِא َّ َ ْ ِ‬ ‫وح‪َ ،‬وأَ َ ْ َت‬ ‫ا َّ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َ א ا ْ َ ْ َ َار‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ َ א َ ْ َ ا ْ َ ْ ِ َوا ُّ ِ‬ ‫ا ْ ا ِ َ ‪ ،‬و ِא ْ ِ‬ ‫ِ َכ ِ‬ ‫אء ا ْ ُ ِ َ ِ ِא ْ ُ ُ ِم ا ْ َ َ ا ِ ِ وا‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ ْ ِ َא ا ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ َُْ َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َوا َّ َ ا ِ ‪َ ‬وأ ْ ُ َכ ا ّٰ ُ َّ ِא ْ َכ ا ْ َ ا ْ َ ْ َ ُ َ ا ُ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ا ِ ا ْ ِ ُכ ا ْ ُ ُّ وس ا َ م ا ْ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ ُ ُ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا َّ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا َّ ْ ٰ ُ َّ ُ َ‬ ‫‪٢٠٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ِ ا ْ ِ ا ْ אر ا ْ َכ ِ ا ُّ ر ا ْ ِאدي ا ْ ِ ا ْ َ ِאدر ا ْ َ א ِ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ ْ ُ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ّ ُ‬ ‫ة ِ‬ ‫‪،‬و‬ ‫ع‪ ،‬و‬ ‫אر ‪ ،‬و‬ ‫ا َّ ِ ي‬ ‫َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ً ْ َ َ ِ َ َ َ َّ َ َ َ َّ‬ ‫ُ َ َ ِ ً א ِ َ ا ْ َ َ ِع‪ ،‬أَ ْ َ ا ُ ا ْ ِ ٰ ُ ا ْ َ ْכ ُم ا ْ َ َز ِ ا َّ َ ِ ُّي ا َّ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫َ ْ َ ُ ِ ْ ُ ا ْ ُ ُ ُل ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ ِ ِ ِ ِ ِ ا َّ ِ ي ُ َ أَ ْ َ َو َ ْ َت‬ ‫َّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ُ‬

‫ِ ۪ ُ ُ َب أَ ْ ِ ا ِ ّ ْכ ِ ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ أ ْ َ ارِ َك‪َ ،‬وا ْ‬

‫َ ْ ِ َ ِ َכ ِא ْ ِ ْכ ِ ‪ِ ،‬ا ْ ِ ْ ِ ] َא َا ُ )‪[(٣‬‬ ‫ْ أَ ْ ارِ َك‪َ ،‬و َ ِّכ ِ ّ ِ َכ َو ِ ْ َכ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ْ ُ ا ْ ُ ُ ُل ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ إ َِّن َ ْ‬ ‫َو َא ِ ِ ي َ ْ َ ُ َ َכ ِא ْ َ ْ َ ا ِ ِ ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫א ُ )‬ ‫א (‪َ ،‬א َ ْ‬ ‫َא اَ ُ َ َ‬

‫ِ ِ َ َ َ ِن‬ ‫ّ‬ ‫َ ْ َِْ ِ‬

‫َوأَ ْ َ ُ َכ ا ْ ُ ُ َل ِא ِّ ِّ ا َّ ِ ي َ ْ‬ ‫و ِي و ِ ِي و ِي و א ِ ِ‬ ‫َ ّ َ َْ‬ ‫ََ‬ ‫ََ َ‬ ‫ِا ْ َ ْ ِ أُ َ א ِ ُ ا ْ ُ ْ َر َة ا ُّ َرا ِ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ُْ َ‬ ‫אث ِ ِإ َذا ُ َم ا ْ ُ ُ ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ ُ ِ ِإ َذا ُ َم ا َّ ُ ‪َ ،‬و ُ ْ َ َ ُ‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫َ‬ ‫اب ا ْ ُ ُ ِك ا ْ ُ َ َ ُ‪َ ،‬و َ َ ْ ُ ا ْ ُ ُ ُب ا ْ َא ِ َ ُ‪،‬‬ ‫ِ ِإ َذا ُ ّ َ ْ أ ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِا ْ َ َ َ ا َ ُאء ِإ َّ ِ ْ َכ‪َ ،‬و ُ َّ ِت ا ُّ ُ ُق ِإ َّ ِإ َ ْ َכ‪َ ،‬و َ א َ ِ ا ْ ٰ َ ُ‬ ‫אل ِإ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫]وا َ ْ َ ُאه )‪َ ![(٣‬ا ْ َ َ َ ا ْ َ َ َ ! َا ْ ِ َ א َ َ ا ْ ِ َ א َ َ ! أَ ِ ْ َد ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫َכ‪َ ،‬‬ ‫وا ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َ ِ ِّ‬ ‫ا َّא ِ‬ ‫ا ِّ ِ‬ ‫)‪(٩‬‬

‫و‬

‫اכ ِ ْ‬ ‫َ א َ ِ ‪َ ،‬و ْ‬ ‫اْ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ َو َ ْ ِ ا ْ כ َ ام ا ْ َ َ َرة أَ ْ‬ ‫‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫َ ْ َ‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫ِ‬

‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫َ ِ َ ‪َ ،‬و َ َّ َ ْ ِ ً א ِإ َ َ ْ ِم‬ ‫َ‬

‫ز אدة‪ٍ ُ َ ْ َ :‬ش َ ْ َ ُ ٍش‪.‬‬

‫‪٢١٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َا ْ ِ ْ ُب ا ْ َכ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ ْ َ ْ ِث ا ْ َ ْ َ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِ ِ‬ ‫ِ ا ِ ِ ۝ اَ ْ ُ ِ ِ ر ِب ا ْ א َ ِ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫‪ ْ ِ ‬ا ا َّ ْ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫אك َ ْ َ ِ ُ ۘ ۝ ِا‬ ‫אك َ ْ ُ ُ َو ِإ َّ َ‬ ‫ا َّ ِ ِ ۙ ۝ َ א ِ ِכ َ ْ ِم ا ِّ ِ ۘ ۝ ِإ َّ َ‬ ‫اْ ُ ْ َ ِ َۙ ۝ ِ َ َ‬ ‫اط ا َّ ِ َ أَ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ۙ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِب َ َ ْ ِ ْ َو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ۤ א ِّ َ ‪ ِ ِ ‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫אب َ َر ْ َ ۚ ۛ ِ ِ ۚ ۛ‬ ‫‪‬ا ۤ ۤ ۝ ٰذ َכ ا ْ כ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و‬ ‫ن ِא‬ ‫ى ِ ِ ۝ا‬ ‫ة و א رز א‬ ‫نا‬ ‫ُ ً ْ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ َ َّ ٰ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫ُ ْ ِ ُ َن ۝ َوا َّ ِ َ ُ ْ ِ ُ َن ِ א أُ ْ ِ َل ِإ َ َכ َو א أُ ْ ِ َل ِ ْ َ ِ َכۚ َو ِא ْ ٰ ِ ِة‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُ ِ ُ َن ۝ أُوۨ ٰۤ ِئ َכ َ َ ُ ً ى ِ ْ َر ِّ ِ َوأُوۨ ٰۤئ َכ ُ ا ْ ُ ْ ُ َن‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ ٰ ُ ُכ ْ ِإ ٰ ٌ َوا ٌ‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا َّ ْ ٰ ُ ا َّ ُ ‪ ،‬اَ ُ ِإ ٰ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َّ ُ َ ۚ اَ ْ َ ا ْ َ ُّ ُ ۚم َ َ ْ ُ ُ ُه َ ٌ َو َ َ ْ ٌ ۘم َ ُ َ א ا َّ ٰ َ ات َو َ א‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ِ‬ ‫א‬ ‫ه ِإ ِ ِ ذ ۘ‬ ‫ض َ ْ َذا ا َّ ي‬ ‫ِ ا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫َ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫و א َ ْ َ ۚ و َ ِ ُ َن ِ َ ٍء ِ ِ ْ ِ ۪ ِإ َّ ِ א ۚ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ۤ‬ ‫َ‬ ‫אء َو َ ُכ ْ ُّ ُ‬ ‫ََ‬ ‫ُْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ض و َ ۧ ُ ده ِ ْ ُ אۚ و ا ْ ِ ا ْ ِ ۝ إ ِْכ اه ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ا َّ ٰ َ ات َوا ْ َ ْر َ ۚ َ َ ُ ُ‬ ‫ُ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ‬ ‫ْכ ُ ِא َّא ُ ِت و ْ ِ ِא ِ َ َ ِ‬ ‫ا ِ‬ ‫ِ ا ۚ‬ ‫ا‬ ‫َُ ْ‬ ‫ّ ِ َ ْ َ َ َّ َ ُّ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ‬ ‫ِ ۝ا وِ‬ ‫ِ‬ ‫۠ ا ِ אم אۘ وا‬ ‫כ ِא و ِة ا‬ ‫ا‬ ‫ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ ٌ َ ُ َ ُّ‬ ‫ِ ا ُّ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت ِإ َ ا ُّ رِ ۘ َوا َّ ِ َ َכ َ وا أَو ِ ۨאؤ‬ ‫ا َّ َ ٰأ َ ُ اۙ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُ ُ‬ ‫ت ْ ِ ُ َ ُ ِ َ ا ُّ رِ ِإ َ ا ُّ ُ ِ ۘ ِ َ‬ ‫אب ا َّאرِ ۚ‬ ‫אت أُوۨ ٰۤئ َכ أ ْ َ ُ‬ ‫ا َّא ُ ُ ۙ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ۙ۝ا‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َא ا ّ‬

‫‪٢١١‬‬

‫ْ ٰ ِ‬ ‫اط‬ ‫َ َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُْ‬ ‫َא‬ ‫َ ْ‬ ‫رِ ۪‬ ‫َّ‬

‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ض َوإ ِْن ُ ُ وا‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫ِ َא َ א ِ ُ َ‬ ‫ون‪ َ  ،‬א ا َّ ٰ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ۤ أَ ْ ُ ِ ُכ أَ ْو ُ ْ ُ ُه ُ َ א ِ ُכ ِ ِ ا ُۘ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُאء َو ُ َ ِ ّ ُب‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ُل ِ א أُ ْ ِ َل ِإ َ ِ ِ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ُۘ‬ ‫ْ ْ‬ ‫אء َوا ُ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ۝ أ َ َ ا َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫۪‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫َوا ْ ُ ْ ُ َ ۘن ُכ ٌّ ٰأ َ َ ِא َو َ ٰۤئ َכ َو ُכ ُ ِ َو ُر ُ ۘ َ ُ َ ِّ ُق َ ْ َ َ‬ ‫ُر ُ ِ ۪ ۗ َو َ א ُ ا َ ِ ْ َא َوأَ َ ْ َא ُ ْ َ ا َ َכ َر َّ َא َو ِإ َ ْ َכ ا ْ َ ِ ُ ۝ َ‬

‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫اכ َ َ َ ْ ۘ َر َّ َא َ‬ ‫ُ َכ ِّ ُ ا ُ َ ْ ً א ِإ َّ ُو ْ َ َ אۘ َ َ א َ א َכ َ َ ْ َو َ َ ْ َ א َ א ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ ا ْ א إ ِْن َ א أَ ْو أَ ْ َ َאۚ َر َّ َא َو َ َ ْ ْ َ َ ْ א ِإ ْ ً ا َכ َ א َ َ ْ َ ُ‬ ‫َ َ ا َّ ِ َ ِ ْ َ ِ َאۚ َر َّ َא َو َ ُ َ ِّ ْ َא َ א َ َא َ َ َ َא ِ ۪ ۘ َوا ْ ُ َ َّאۗ‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ ِ َ َאۗ َو ْار َ ْ َאۗ أَ ْ َ َ ْ ٰ َא َ א ْ ُ َא َ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכא ِ ِ َ ‪ ‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫اَ ّٰ ُ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ْار َ ْ َא ‪ ْ َ َ ‬אءכ ر ل ِ أَ ِ כ‬ ‫َ ُْ َ ُ ٌ ْ ُْ ُْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ۧ‬ ‫رؤف ر‬ ‫כ ِא‬ ‫א‬ ‫۝ َ ِْن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ٌ َ ٌ‬ ‫َ َ َّ ْ ا َ ُ ْ َ ْ ِ ا ُ۬ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۘ َ َ ِ َ َ َّכ ْ ُ َو ُ َ َر ُّب ا ْ َ ِش‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אن‬ ‫اْ َ ِ ِ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫َو َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َوا ُ أ ْכ َ ُ ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫אن ا َوا ْ َ ْ ُ‬ ‫אن ا ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ‬أَ ْ َ ْ ِ ا َ‪ ،‬اَ ّٰ ُ َא َ َא َ ُّ ُم‪َ ،‬א‬ ‫ا ِ َو ِ َ ْ ِ ۪ه ُ ْ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬א َ א ِ َכ ا ْ ُ ْ ِכ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪،‬‬ ‫َ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َא َ َّא ُن َא َ َّא ُن‪َ ِ َ ْ ِ ،‬כ أَ ْ َ ِ ُ ‪ ‬أَ ْ َ ُ َכ ا ّٰ ُ أَ ْن ُ َ ِّ َر َ ْ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ ُ رِ َ ْ ِ َ ِ َכ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ َوأَ َ َ َّ ُ ِإ َ َכ ِא ْ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اْ ِ ِ‬ ‫אر ِك ا ْ َ ِ ا ْ َ ُّ ِم‬ ‫ا ْ َ ْ َ ا َّ ِّ ِ ا َّא ِ ا ْ ُ َ َّ ِ ا ْ ُ َ َّ س ا ْ ُ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ِذي ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪َ ،‬א َا ُ ا ْ َ ْ ُ ُد ِ ُכ ّ ِ ِ َ א ِ ۪ ‪ ،‬أَ ْن‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢١٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ِ َ ِ َכ ا ْ َ ِ ِ ِ‬ ‫ُ ْ ِ َ ِ ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ ‪ ،‬وأَن ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ‬ ‫َ ِائ ِ َ ْ ِ َכ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬א َذا ا ْ َ ْ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬وأَ ْن َ َ ِ ِ َכ ِ ْ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِإ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ َ َ ِ ِ ْ أَ ْ ِ ي َ ً א َو َ ْ ً א‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْن َ ُز َ ِ ِ ْ َ َ ِائ ِ ا ْ َ ِ رِ ز א‬ ‫א אرכא‪ ،‬وأَن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ً َ َ ً َُ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ََْ‬ ‫אك وأَ ْ ر ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫اض َ ِ ّ ‪َ ،‬א‬ ‫َ َ ا َ ُ ‪َ ،‬و َ ْ َ أ َّא َ ْ َم َ אئ َכ َوأ ْ َ َ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬وأَ ْ َ ُ َכ ا ّٰ ُ َوأَ َ َ َّ ُ ِإ َ َכ ِ َ ْ ُ ِع أَ ْ َ ِאئ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ ْ َ א َو َ א َ أَ ْ َ ‪َ ،‬א َا ُ ‪َ ،‬א َر ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َر ِ ‪َ ،‬א َ ِ ُכ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وس ‪َ ،‬א َ َ ُم ‪َ ،‬א ُ ْ ُ ‪َ ،‬א ُ َ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪،‬‬ ‫َא ُ ُّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ئ ‪َ ،‬א ُ َ ِّ ُر ‪،‬‬ ‫ـאر ‪َ ،‬א ُ َ َכ ِّ ُ ‪َ ،‬א َ א ِ ُ ‪َ ،‬א َאرِ ُ‬ ‫َــא َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫אح ‪،‬‬ ‫אب ‪َ ،‬א َر َّز ُاق ‪َ ،‬א َ َّ ُ‬ ‫ـאر ‪َ ،‬א َو َّ ُ‬ ‫ـאر ‪َ ،‬ــא َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫َــא َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫َــא َ ِ ‪َ ،‬א َ א ِ ُ ‪َ ،‬א َא ِ ُ ‪َ ،‬א َ א ِ ُ ‪َ ،‬א َرا ِ ُ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪َ ،‬א َ َכ ‪،‬‬ ‫َـــא ُ ـــ ِ ـــ ُّ ‪َ ،‬ــא ُ ـ ُّل ‪َ ،‬א َ ُ ‪ ،‬א‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َــא َ ـــ ْ ُل ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ‪َ ،‬א َ ِ ‪َ ،‬א َ ِ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َא َ ُ ُر ‪َ ،‬א َ ُכ ُر ‪َ ،‬ــא َ ِ ‪َ ،‬ــא َכ ِ ‪َ ،‬א َ ُ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫َא ُ ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א َ ُ ‪َ ،‬א َכ ِ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َא َر ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א ُ ِ ُ ‪َ ،‬א َوا ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِכ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ود ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א َא ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬ــא َ ـــ ُّ ‪،‬‬ ‫َא َو ُد ُ‬ ‫َא َو ِכ ُ ‪َ ،‬א َ ـ ِ ُّي ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬ــא َو ِـــ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ئ ‪َ ،‬א ُ ِ ُ ‪َ ،‬א ُ ْ ِ ‪َ ،‬א ُ ِ ُ ‪،‬‬ ‫َא ُ ْ ِ ‪َ ،‬א ُ ْ ِ ُ‬ ‫َـــא َ ــــ ‪َ ،‬א َ ُّ ُم ‪َ ،‬א َوا ِ ُ ‪َ ،‬א َ א ِ ُ ‪َ ،‬א َوا ِ ُ ‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬

‫‪٢١٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ُ ‪ ،‬ــא َ ـ ِ‬ ‫َ‬ ‫ــאد ُر ‪َ ،‬א َ א ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َــא أ َ ــــ ُ ‪َ ،‬ـــא َ ــــ ْ ُد ‪َ ،‬א َ َ‬ ‫ُ‬ ‫َא ُ ْ َ ِ ُر ‪َ ،‬א ُ َ ِّ ُم ‪َ ،‬א ُ َ ِ ّ ‪َ ،‬ــא أَ َّو ُل ‪َ ،‬ــא ٰأ ِ ـــ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َא َא ِ ‪َ ،‬א َא ِ ُ ‪َ ،‬א َوا ِ ـ ‪َ ،‬א ُ َ َ אل ‪َ ،‬ـــــא َــــــ ُّ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وف ‪َ ،‬א َ א َכ ا ْ ُ ْ כ ‪،‬‬ ‫اب ‪َ ،‬א َ ُ ُّ ‪َ ،‬א ُ ْ َ ُ ‪َ ،‬א َر ُؤ ُ‬ ‫َא َ َّ ُ‬ ‫َא َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام ‪َ ،‬ــא َر ُّب ‪َ ،‬א ُ ْ ِ ُ ‪َ ،‬א َ א ِ ُ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـאر ‪،‬‬ ‫َــא َ ـ ـ ُّ ‪َ ،‬א ُ ْ ‪َ ،‬א ُ ْ ‪َ ،‬א َ א ُ ‪َ ،‬ــא َ ـ ُّ‬ ‫َــא َــא ِ ـ ُ ‪َ ،‬ـــא ُــــ ُر ‪َ ،‬א َ ِאدي ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬ــא َא ِ ‪،‬‬ ‫ث ‪َ ،‬א َر ِ ُ ‪َ ،‬א َ ُر ‪ َ ُ  ‬א َ َכ َא َ ْ َ َ َّ َس‬ ‫َא َوارِ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َא ِ اْ َ َ ِ‬ ‫אل ِ َ א ُ ُ ‪‬‬ ‫َ ِ ا ْ َ ْ َ אه َذا ُ ُ ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ َ َ َّ َه َ ْ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫א َ َכ א وا ِ ُ َ ِ ِ َّ ٍ‬ ‫ِ۪‬ ‫ْ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ْ َ ِ َ ْت ِ ُ ُ ِ َّ ٰأ َא ُ ُ ‪َ ْ ُ ‬‬ ‫َ َ‬ ‫‪ َ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ُ ُد َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ َ ْ ُ ٌد ِ ْ َ ِ ِ َّ ٍ ‪ َ ُ ‬א َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫وف ‪ َ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ُ َ ِא ْ ِ ْ َ אن َ ْ ُ ٌف ‪‬‬ ‫َא َ ْ ُ َ ِא ْ ِ ِّ َ ْ ُ ٌ‬ ‫ْ‬ ‫وف ِ َ َ א َ ٍ ‪ َ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ُ ُف ِ َ ِ َ א َ ٍ ‪‬‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא َ ْ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫א َ َכ א ٰأ ِ ِ َ ا ْ ِ ٍ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫אء ‪ َ ُ ‬א َ َכ‬ ‫ُ ْ َ א َ َכ َא أَ َّو ُل ِ َ ا ْ َ اء ‪َ ْ ُ ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ِ ُ َ ا ُ ا ْ َو َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َא َ ْ َ ُ ْ َ ُ ِإ َ ْ ا ْ َ ُ َن ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ُכ ُّ ا ْ ْ ُ َ ِ‬ ‫אت َ ْ َ َ ْ ِ‬ ‫َو َ ُ ِ ُ ُ ا ّ ُ َن ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ۪ َِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪ َ‬ ‫َ َ َ ‪َ ،‬وأ ْ ُ ُه َ ْ َ ا ْ َכאف َوا ُّ ن ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ِ ْכ ِ ه أ َ‬ ‫َ ى أَ َ َא ِ ۪ ِإ َ ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اط ا ْ َ ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ُ ْ ُ َن ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫ّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫אح َ ْ ِ َ َ َّ َ َّאت ا َّ ِ ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ‬ ‫‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ أَ َ َ‬ ‫َ ى َ َכ َ أَ ْر ُ ِ ا َّ ْ ِ ِ ا َّ ِ ا ْ ِ ِ ‪ َ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ َ ْ َ َ َ َد‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢١٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ا َّ ِאئ ِ‬ ‫أَ ْ َ ِ‬ ‫אس ْ ُ َ א ِ ۪ ِ ِ ْ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ‬ ‫‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ُ َ ّ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫۪‬ ‫ِ ُه ا ْ ُ ِ‬ ‫۪‬ ‫َ ْ ِ ه ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ‬ ‫َو ْכ ِ ه ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ‬ ‫ُ َ ِّ ُ ُ ا ْ َ ْ ُ ِ ِ ِّ ۪ه َو َ ْ ِ ۪ه ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ُ َ ُ ِ ٌ ِ َ َ ِ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ۪ه َو َ ْ ِ ۪ه ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ َ ْ َ ِئ ُّ ا ْ ُ ُ ُب ا ْ َ ِ َ ُ‬ ‫ِ ِ ْכ ِ ۪ه َو َכ ْ ِ ُ ِ ۪ه ‪ َ ُ ‬א َ َכ َא َ ْ ‪ٰ ْ ِ ‬أ َא ِ ۪ ۤ أَ ْن َ ُ َم ا َّ ُאء‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ء ْ ً א‪ ‬‬ ‫َوا ْ َ ْر ُض ِ َ ْ ِ ۪هۘ‪ َ ْ ُ  ‬א َ َכ َא َ ْ ‪‬أَ َ َ‬ ‫אط ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ א َ َכ َא َ ْ َ َ ُذ ُ َب ا ْ ُ ْ ِ ِ َ َכ ً א ِ ْ ُ َو ِ ْ ً א ‪ َ ُ ‬א َ َכ َא‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اכ َא ا ُّ َء‬ ‫َ ْ ‪َ َ ْ َ ‬כ ْ َ ْ ٌ ۚء َو ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪  ‬اَ ّٰ ُ َّ ْ‬ ‫وא ِ‬ ‫א אء ِ ‪ ،‬א ِ ا‬ ‫ِ َ א ِ ْئ َ َو َכ َ ِ ئ ِإ כ‬ ‫ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ًאء َ َ َכ أَ ْ َ َכ َ א أَ ْ َ َ َ َ َ ْ َכ‬ ‫ا َّ ُ ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َ أُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫אر َك َو َ َّ َ َ ُ‬ ‫אؤ َك‪ ُ َ ْ َ ،‬ا ُ َ א َ َ ُאء ِ ُ ْ َر ِ ۪ َو َ ْ ُכ ُ َ א ُ ِ ُ‬ ‫َ َّ َ ُ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫א َ م א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬א َ א ِ َכ ا ْ ُ ْ ِכ َא‬ ‫ِ َّ ‪َ ،‬א َ ُّ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ َ‬ ‫ِכ ِ و ِ‬ ‫ا ِכ‬ ‫َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪ِ ،‬‬ ‫ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אث ا ْ ُ ْ َ ِ َ أ ْ َא ‪ِ َ ‬إ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ِ َ אه َ ِّ َא ُ َ َّ ‪ِّ ِ َ ‬‬ ‫َא ِ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ا َّ ْ َ ‪ ،‬أَ ْ َא َא َر ْ ٰ ُ َא َر ُ ‪َ ،‬א َ ْ ‪َ ْ َ ْ َ ‬و َ ْ ُ َ ْ ۙ ۝ َو َ ْ َ ُכ ْ‬ ‫َ ُ ُכ ُ ً ا أَ َ ٌ ‪َ  ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ ْ َ ُאء ا ْ ُ ْ َ ‪َ ‬א َ ْ َ ُ ا ْ َ َ ُ ا ْ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ِ ْ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ َ َאوات َوا ْ ْرض َو ُ َ ا ْ َ ِ ُ ا ْ َ כ ُ ‪َ ‬א َ ْ ‪َ ْ َ ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ‬ا ْ َو ُل وا ْ ٰ ِ وا א ِ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ ْ ٌ ۚء َو ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ُ ‪َ  ‬א َ ْ ُ َ‬ ‫ُ َ َّ ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ٰ   ‬أ َ َّא ِא ِ َو א أُ ْ ِ َل ِإ َ َא َو א أُ ْ ِ َل‬ ‫َوا ْ َ א ِ ُ ۚ َو ُ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ُ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِإ ِإ ْ َ ا ِ َ َو ِإ ْ َ א ِ َ َو ِإ ْ َ َ‬ ‫אق َو َ ْ ُ َب َوا ْ ْ َ אط َو א أو َ ُ َ‬ ‫‪٢١٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َو א أُو َ ا َّ ِ ُّ َن ْ َر ِّ ِ ْ ۚ َ ُ َ ِّ ُق َ ْ َ أَ َ ْ ُ ْ ۬ َو َ ْ ُ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬ر َّ א ٰأ َ َّא ِ א أَ ْ َ ْ َ َوا َّ َ ْ َא ا َّ ُ َل َ ْ‬ ‫אכ ُ ْ َא َ َ‬ ‫ُ ْ ُ َن‪َ ،‬‬ ‫ا َّ א ِ ِ َ ‪ٰ ‬أ َ َّא ِא ِ َو َ َ ِئ َכ ِ ۪ َو ُכ ُ ِ ۪ َو ُر ُ ِ ۪ َو ِא ْ ْ ِم ا ْ ٰ ِ ِ َو ِא ْ َ َ رِ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ٌف ِ ۪‬ ‫َ‬ ‫ٰ‬ ‫َ ْ ِ ه َو َ ِّ ه‪َ ،‬ر َّ َא أ َ َّא َِכ َو ِ ْ َ אئ َכ َو َ א َכ َو ِ َ א أ ْ َ َ ْ ُ‬ ‫ِ ُ ُ ِّ َذا ِ َכ َو َכ َ א َ ْ ِ ِ َ َ ِل َو ْ ِ َכ َو ِ َ ِ ِ ُ ْ َא ِ َכ َو ِ َ א ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َכ‬ ‫َو َ א أَ ْ َ َ ُ أَ ْ ٌ ِ َ ِ ُر ُ ِ َכ َو َכ َ א ُ َ ا َّ ئ ُ َِכ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫אء‪ ،‬א א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ْ َ ‪َ ،‬א َ א َ ا ّ ِّ َوأ ْ َ ‪َ ،‬א َ ُّ َم ا ْ ْرض َوا َّ َ َ َ‬ ‫ا و ِام وا ْ َ ِ‬ ‫ون َ א ِ ُ َ‬ ‫אء ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ َّא َ א ِ ُ َ‬ ‫ون ُ َ َء ُاء ِإ َ ْ َכ ِ َ ا َّ ْ ِ‬ ‫َّ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫۪ ِ‬ ‫ٍ َ ِ َ‬ ‫ِ َ‬ ‫َوا َّ َ ِ ‪َ ُ ُ ،‬ن َ א أ َ ْ َت ِ ْ َ ْ ل أ ْو ْ ٍ أ ْو َ َ ٍ ‪ َ َ َ  ،‬א َ ا ُ‬ ‫ا ْ َ ِ ُכ ا ْ َ ُّ ۚ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ َر ُّب ا ْ َ ْ ِش ا ْ َכ ِ ِ ‪ َ ْ ُ  ،‬א َ ُ َو َ َ א َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِ ۘ‬ ‫ض أَ َّ َ ُכ ُن َ ُ َو َ ٌ َو َ ْ َ ُכ ْ‬ ‫َ َّ א َ ُ َ ۟ن ۝ َ ُ ا َّ ٰ َ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ۝ ٰذ ِ ُכ ا ُ َر ُّ ُכ ۚ‬ ‫َ ُ َ א ِ َ ٌۘ َو َ َ َ ُכ َّ َ ْ ٍ ۚء َو ُ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ َ א ِ ُ ُכ ّ ِ َ ٍء َ א ْ ُ ُ ۚ‬ ‫وه َو ُ َ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َو ِכ ٌ ۝ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אر َو ُ َ ُ ْ رِ ُك ا ْ ْ َ َ ۚ‬ ‫ُ ْ رِ ُכ ُ ا ْ َ ْ َ ُ ۬‬ ‫אر َو ُ َ ا َّ ُ ا ْ َ ِ ‪  ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِא‬ ‫ِ א‬ ‫ذ ِכ‪ ،‬ا ّٰ و ِ א ِإ ذ ِכ‪ ،‬ا ّٰ‬ ‫ذ ِכ‪ ،‬ا ّٰ‬ ‫َ ْ َ َ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ّ ْ َ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ّ ْ َ َ َ ٰ َ َ ُ َّ‬ ‫ا ْ ُ َא َ َ ٰذ ِ َכ َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ‬א َ ْ ُ َ ا ْ َ َّو ُل َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ا ْ ٰ ِ َ ْ َ ُכ ّ ِ َ ء‪َ ،‬א َ ْ ُ َ ا َّא ِ َ ْ َق ُכ ّ ِ َ ء‪َ ،‬א‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ون ُכ ّ ِ َ ء ‪َ ‬א ُ َر ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ،‬א َ א ِ ا ْ َ ْ ارِ ‪َ ،‬א‬ ‫َ ْ ُ َ ا ْ َ א ِ ُ ُد َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אر‪َ ،‬א َر ْ ٰ ُ َא‬ ‫אر َא َ َّ ُ‬ ‫ُ َ ِّ َ ا َّ ْ ِ َوا َّ َ אرِ ‪َ ،‬א َ א ُכ َא َ ِ ُ َא َ َّ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر‬ ‫َر ُ َא َو ُد ُ‬ ‫אب‪َ ،‬א ُ َ ّ َ ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬א َ َّ َم ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬א َ َّ َ‬ ‫ود َא َو َّ ُ‬ ‫‪٢١٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ْ ٍب‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ َِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو ُ ِد َك‬

‫אف ا ْ ُכ ِ‬ ‫وب‪َ ،‬א َ ِ َ ُכ ّ ِ‬ ‫אر ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬א َכ َّ َ‬ ‫ا ُّ ُ ِب‪َ ،‬א َ َّ َ‬ ‫ُ‬ ‫َא ُ ْ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ُ ٍب ‪ ‬أَ ْ َ ُ َכ ا ّٰ ُ َّ ِ َ א ِ َכ ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬أَ ْن َ‬ ‫اب َر ْ َ ِ َכ َو َ ْ ِ َכ َو َכ ِ َכ‬ ‫ِ ُ ُ ِ َو َ ْ ِ ِ ي َ ْ أَ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َو َ َ א ِ َכ َ ْ ُ ًא َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َو َאرِ ْك‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ور ِ َכ ا ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ِّ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ َ ْ َك َو َ ِ ّ َِכ َو َ ِ َ َ َ ُ‬ ‫َّ ّ‬ ‫ا ْ َכא ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ‪ ُ ،‬رِ َك ا ْ ُ ِ ِ َو َر ُ ِ َכ ا َّ ِאد ِق ا ْ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫اَ ّٰ ُ َو ٰأ ِ ِ ا ْ َ ِ َ َ َوا ْ َ ِ َ َ َوا َّ َر َ َ ا ِ َ َ ِ ا ْ َ َّ ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود َوا ّ َ َاء ا ْ َ ْ ُ َد ا َّ ي‬ ‫אم ا ْ َ ْ ُ َد‪َ ،‬و ٰأ ا ْ َ ْ َض ا ْ َ ْ ُر َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ْ َ ُ ‪َ ،‬א َ ْ َ ُ ْ ُ ا ْ َ َ‬ ‫אد ‪ ‬اَ ْ َ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ َ َوا َّ ُ‬ ‫و ِ‬ ‫ا ْ ُ َ َ َوا ُ ُل ا ْ ُ ْ َ َ َوا َّ ِ ا ْ ُ ْ َ َ ‪ ‬ا‬ ‫َ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ ّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َو َ َ ٰأ َوأ ْ َ א ِ أ ْ َ َ ‪،‬‬ ‫ُכ ّ ِ َو ْ َو ٍ ‪َّ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ث ا ْ َ ْر َض َو َ ْ َ َ ْ َ א َوأ ْ َ َ ْ ُ ا ْ َ ارِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ا ْ َ ْ أ ْ َ َ‬ ‫َِ َ‬ ‫َ َ َ ا ِ َכ أَ َ ً ا‪َ ،‬وأَ ْز َכ َ ِ א ِ َכ َ َ ً ا‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َכא ِ َכ َ ْ ً َو َ َ ًدا‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ أَ ْ ِف ا ْ َ َ ِئ ِ ا ْ ِ ْ َ א ‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ا ْ َ َ אئ ا ْ َ א ‪َ ،‬و ُ رِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫وس ا ْ َ َכ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِّ ِ‬ ‫א ِ ِ‪ ،‬و‬ ‫אت ا ْ ِ ْ َ א ِ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ارِ ا‬ ‫َ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ ْ َ َّ َ َ ُ‬ ‫ا َّא ِ ِ ‪َ ،‬و َوا ِ َ ِ ِ ْ ِ ا َّ ِ ِّ َ ‪َ ،‬و ُ َ َّ ِم َ ْ ِ ا ْ ُ َ ِ َ ‪َ ،‬و َ ِאئ ِ َر ْכ ِ‬ ‫َّ َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ِ אء ا ْ ُ َכ ِ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ِ ا ْ َ ْ ِ أَ ْ َ ِ َ ‪ َ ،‬א ِ ِ ِ َ اء ا ْ ِ ِّ ا ْ َ ْ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َو َ א ِ ِכ أَزِ َّ ِ ا ْ َ ْ ِ ا ْ َ ْ َ ‪ َ ،‬א ِ ِ أَ ْ ارِ ا ْ َ َز ِل‪َ ،‬و ُ َ א ِ ِ أَ ْ َ ارِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫אن ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ ِ‬ ‫אن ا ْ ِ َ ِم‪َ ،‬و َ ْ ِ ا ْ ْ ِ َوا ْ ِ ْ ِ َوا ْ ِ َכ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ا َّ َ ا ِ ا ْ َول‪َ ،‬و َ ْ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ ا ُّ رِ ا ْ ْ ِئ ِ وا ْ ُכ ِّ ِ ‪ ،‬و ِإ ْ ِ‬ ‫אن َ ِ ا ْ ُ ُ ِد ا ْ ُ ْ ِ ِ ّي َوا ُّ ْ ِ ِ ‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫ُ ّ َ‬ ‫ّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢١٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫وح َ َ ِ ا ْ َכ ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ َ َ ِאة ا َّ َار ْ ِ ‪َ ،‬ا ْ ُ َ َ ِّ ِ ِ َ ْ َ ُر َ ِ‬ ‫ُر ِ‬ ‫ا ْ ِد ِ ‪ ،‬وا ْ َ ِّ ِ ِ َ ْ َ ِق ا ْ َ א ِ‬ ‫אت ا ْ ِ ِ َ ِאئ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ِ‬ ‫ُ ُ َّ َ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َوا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ْכ ِم َوا ُ ِل ا ْ ُ َ َّ ِ َوا َّ ِ ِ ا ْ ُ ْ َ َ ِ ‪َ ِ ِ َ ،‬א َو َ ْ َ َא‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ِ ْ ِ َ ِ ا ْ ِ َ ِ ا ْ ُ َّ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َ َ אئ ِ ا ْ َ ْ ِ אء َوا ْ ُ َ ِ َ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫و َ ا ْ َ ِئ َכ ِ ا ْ َ ِ ‪ ،‬و َ أَ ِ َא ِ َכ أَ ِ ‪ ،‬و َ ِ אدِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َّ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ أَ ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوأَ ْ ِ ا ْ َ َر ِ َ ‪ُ ،‬כ َّ َ א َذ َכ َك‬ ‫ا ا َّ א َ ْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِ‬ ‫ون َو َ َ َ َ ْ ِذ ْכ ِ َك ا ْ َא ِ ُ َن‪َ ،‬و َ ِّ َ ْ ِ ً א َכ ِ ا ِإ َ َ ْ ِم‬ ‫اכ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫אف ٰذ ِ َכ َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ا ِّ ِ ِ ُכ ّ ِ َ ْ َ ٍ أَ ْ َ أَ ْ ِ َ َّ ٍة َوأَ ْ َ َ‬ ‫اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ َ َ َ ا ِ َכ َو َر َ َ א ِ َכ َو َ َכא ِ َכ َو َ َ ِאئ َ َכ َو َ ِ א ِ َכ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‪ ،‬و َא َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ٰ‬ ‫َ‬ ‫َوأ َ َء َك َو َرأ َ َ َכ َو َ َ َ َכ‪َ ِّ َ َ َ ،‬א ُ َ َّ َ ِّ ا ْ ُ ْ َ‬ ‫ا َّ ِ ِ َ ‪َ ،‬و ِإ َ ِאم ا ْ َّ ِ َ ‪َ ،‬و َ ِאئ ِ ا ْ ُ ِ ا ْ َ َّ ِ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ِ ا ْ َ َ ِئ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِכ ور ِ َכ‪ِ ،‬إ אمِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫أ ْ َ َ ‪َ ِّ َ ،‬א َو َ ْ َ َא ُ َ َّ َ ْ َك َو َ ِ ّ َِכ َو َ ِ َ َ َ ُ‬ ‫ا ْ َ ِ َو َر ُ ِل ا ْ َ ِ َو َ ِ ِ ا ْ ُ َّ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َوا ْ َ ْ ُ َ َ א ً א َ ْ ُ ًدا‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ون ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫َ ْ ِ ُ ُ ِ ِ ا ْ َ َّو ُ َن َوا ْ ٰ ِ ُ َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر ْכ َ‬ ‫َو َ ْ َ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َכ َ א َ َّ ْ َ َو َ َّ ْ َ َو َ َ‬ ‫َ َ َ ِّ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ِإ ْ َ ا ِ َ ِ ا ْ َ א َ ِ َ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ‬ ‫ِ ٌ ‪ َ ،‬د َ ْ ِ َכ ورِ َ א َ ْ ِ َכ ُכ َّ א َذ َכ َك ا َّ ِ‬ ‫اכ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ون َو َ َ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً ا ‪ ‬أَ ْ َ َ א َ َ َכ ِ ۪‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ذ ْכ ِ َك ا ْ َא ُ َن ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َوأ ْ َ ّ َ َא ُ َ َّ‬ ‫أَ َ ٌ ِ ْ َ ْ ِ َכ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َوأَ ْ ِ َ ِّ َ َא ُ َ َّ ً ا ‪ ‬أَ ْ َ َ َ א أَ ْ َ‬ ‫ول َ ُ ِإ َ َ ْ ِم ا ْ ِ א َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َو َ َ ْ َ َ א َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ا ْ ُכ ى‬ ‫َْ ُ ٌ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َْ‬ ‫‪٢١٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو ْار َ ْ َد َر َ َ ُ ا ْ ُ ْ َ א ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َو ٰأ ِ ۪ ُ ْ َ ُ ِ ا ْ ٰ ِ َ ِة َوا ْ ُو َ َכ َ א ٰأ َ ْ َ‬ ‫ِإ ْ َ ا ِ َ َو ُ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َא َر َّب َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َ ّ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ ْ َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َوا ْ ِ َ ِّ َ َא ُ َ َّ ً ا َ َّא َ א ُ َ أَ ْ ُ ُ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ َو ٰأ ِ ِ ا ْ َ ِ َ َ َوا َّ َر َ َ ا ْ َ א ِ َ َ ا ِ َ َ ِ ا ْ َ َّ ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود َوا ّ َ َاء ا ْ َ ْ ُ َد ا َّ ي‬ ‫אم ا ْ َ ْ ُ َد َو ٰأ ا ْ َ ْ َض ا ْ َ ْ ُر َ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ا ْ َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫َو َ ْ َ ُ َא َ ْ َ ُ ْ ُ ا ْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ َوأَ ْو َ ِد ۪ه َوأَ ْز َوا ِ ۪ َوأَ ْ ِ َ ِ ۪ َوأَ ْ َ אرِ ۪ه‬ ‫ْ‬ ‫وأَ אرِ ۪ه وأَ ْ אرِ ۪ه وأَ ْ א ِ ۪ وأَ ْ א ِ ۪ و ِ ِ ِ و א ِ ِ ِ و ِ ِ ۪ و ِ ِ ۪‬ ‫َ ُ ّ َ َُ‬ ‫َ ْ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ َ َْ‬ ‫ا اِ ِ‬ ‫َ ًة َ َ ُ ا אو ِ‬ ‫ات‬ ‫א أَر‬ ‫وأُ ِ ۪ و א‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‪َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ‬ ‫אن َو َ َ َد َ א َ ُכ ُن َو َ َ َد َ א ُ َ َכ ِאئ ٌ ِ ُ ْ ِכ َכ‬ ‫َوا ْ َ َر ِ َ ‪َ َ َ ،‬د َ א َכ َ‬ ‫אف أَ ْ ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ َوأَ ْ َ َ‬ ‫אف ٰذ ِ َכ ِ َ ا ْ َ َز ِل ِإ َ ا ْ َ َ ِ ُכ َّ َ ْ َ ٍ أَ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫אف أَ ْ ِ‬ ‫אف ٰذ ِ َכ َא أَ ْر َ َ ا َّ ا ِ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ‬ ‫أَ ْ ِ َ َّ ٍة َوأَ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ِّ َو َאرِ ْك َ َ َ ِ ِ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ ٍ َ ِ ِ ا ْ َ ِ أَ َّو ً َو ٰأ ِ ا‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ّ َّ‬ ‫َو َא ِ ا َو َא ِ ًא َو َ َ ٰأ ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪ً َ َ ،‬ة َ ُ ُّ ِ َ א ُ ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫َو ُ َ ِ ُج ِ َ א ُכ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ُ ِ ِ َ א ِ ْ َو ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ِ َ א َ א َ ِ َא‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫أَ ْر َ َ ا َّ ا ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َכ َ א َ َّ ْ َ‬ ‫ِ ِ َא ِإ ا ِ و َ ٰأ ِل ِ ِ א ِإ ا ِ ِإ כ ِ‬ ‫ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫ََ َ ّ َْ َ َ َ‬ ‫َ ّ َ ْ َ َ َّ َ َ ٌ َ ٌ َ ُ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ْכ َ َ َ‬ ‫َو َאرِ ْك َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َכ َ א َ َ‬ ‫َ ِّ ِ َא ِإ ْ ا ِ َ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ِإ ْ ا ِ َ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ َ ِ ٌ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ َ َّ ْ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ َא ُ َ َّ َכ َ א َ َ َّ ْ َ َ َ‬ ‫‪٢١٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ِّ ِ َא ِإ ْ ا ِ َ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ِإ ْ ا ِ َ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ َ ِ ٌ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو َ َ َّ ْ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َכ َ א َ َ َّ ْ َ َ َ‬ ‫َ ِّ ِ َא ِإ ْ ا ِ َ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ِإ ْ ا ِ َ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ َ ِ ٌ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َو َ ِّ ْ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َכ َ א َ َّ ْ َ َ َ‬ ‫َ ِ ِ َא ِإ ْ ا ِ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ِإ ْ ا ِ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ َ ِ ٌ ‪َ َ َ ،‬د َ ْ ِ َכ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون‬ ‫َورِ َ א َ ْ َכ َوزِ َ َ َ ْ َכ َو َ َاد َכ َ א َכ‪ُ ،‬כ َّ َ א َذ َכ َ َك ا َّ اכ ُ َ‬ ‫َو ُכ َّ َ א َ َ َ َ ْ ِذ ْכ ِ َك ا ْ َא ِ ُ َن‪َ ،‬و َ ِّ ْ َ ْ ِ ً א َכ ِ ً ا ِإ َ َ ْ ِم ا ِّ ِ‬ ‫אف ٰذ ِ َכ א أَر ا ا ِ ِ‬ ‫אف أَ ْ ِ‬ ‫ِ ُכ ّ ِ َ ْ َ ٍ أَ ْ َ أَ ْ ِ َ َّ ٍة َوأَ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫ِ ا ُؤ ِ‬ ‫‪ ‬ا ّٰ ِإ ِ أَ‬ ‫وف ا ِ ِ ‪ ،‬أَ ْن‬ ‫ِإ כ ِ ِאه ِ ِכ ِ ا‬ ‫َّ‬ ‫َ ُ َّ ّ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ّ َ َ ِّ َّ ْ َ َّ‬ ‫ُ َ ِّ َو ُ َ ِّ َو ُ אرِ َك َ َ ِ ِ َכ ِ ْ َ ْ ِ َכ َ َ َ ِ ِ َא َو َ ْ َ َא‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُذ ُ ِ َو َ ا َ َّي‬ ‫‪ ،‬وأن‬ ‫ُ َ َّ َو َ َ ٰأ َوأ ْ َ א ِ أ‬ ‫ْ َ َ َ ْ َْ َ‬ ‫אت‪ ،‬وأَ ْن َ ْ َ ِ‬ ‫אت وا ْ ْ ِ ِ وا ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫و ِ ِ ِ ا ْ ِ ِ وا ْ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َ َ ُْ َ‬ ‫َ َ ُ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ ْ َכ ِ َ ْ َ ِ ‪ِ ‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ٍء َ ِ ‪ َ َ ْ ِ َ َ ‬ا ِ ِ َ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ أ ْ ِي َ ًא‬ ‫ا ْ َ ِ ِ َو ِ ْ َ َ ِائ ِ َ ْ ِ َכ ا ْ َ ‪َ ،‬وأ ْن َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و ْ א‪ ،‬وأَ ْن َ ُز َ ِ ِ‬ ‫אر ًכא‪،‬‬ ‫ََ َ ً َ‬ ‫ْ َ َ ائ ِ ا ْ َ ْ ِ رِ ْز ً א َ َ ًא َوا ً א ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫אك‬ ‫َوأَ ْن َ ْ َ َ َ ْ َ أَ ْ َ א ِ َ َ ا ِ َ َ א َو َ ْ َ أَ َّא ِ َ ْ َم ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬وأَ ْ َ َ‬ ‫وأَ ْ ر ٍ‬ ‫اض َ ِ ّ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬א َ ِ ِ ي َא ُ َ َّ ُ ‪ ،‬א ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ا ْ َ ِ ‪ِ ،‬إ ِّ َ َ َّ ْ ُ َِכ ِإ َ َر ِّ ِ َ א َ ِ ٰ ِ ِه ِ ُ ْ َ ِ ‪ ،‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ ِّ ْ ُ ِ َو ْار َ ْ ِ َوا ْ ِ َ א َ ِ َوأَ ِ ْ َد ْ َ ِ َو َ َ َّ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ َ ْ َ َ ِ َא أَ ْر َ َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ِ ِ َ א ِ َכ ا ْ ُ ْ َ א‪َ ،‬ا ُّٰ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫‪٢٢٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِإ َّא َ َ ُ َכ َِכ ِ א ِ َכ ا א ِ‬ ‫אت‪ ،‬ا ّٰ ِإ א َ כ ِِכ א ِכ ا‬ ‫ِل‪ ،‬ا ّٰ‬ ‫َّ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َّ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ‬ ‫ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ِِכ َא َِכ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ِ ُ َ َّ ٍ َر ُ ِ َכ ‪َ ،‬א‬ ‫َّ‬ ‫ِإ َذا د ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ِ َ ا ْ ِ َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א ُ َ ِّ َل ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫َر َّب ا ْ َ ْر َ ِ‬ ‫אب‪َ ،‬א َ ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫א א ُن א א ُن א ِ ا אو ِ‬ ‫ات‬ ‫أَ َ َ‬ ‫אب‪َ ،‬א َر ُ َא َ ِ ُ َא ُ ِ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ‬ ‫َوا ْ َ ْر ِض َא َ א ِ َכ ا ْ ُ ْ ِכ َא َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام َא َ َא َ ُّ ُم ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫اب ا َّאرِ ‪‬‬ ‫‪‬ر َّ א ٰأ َא ا ُّ ْ َ א َ َ َ ً َو ا ْ ٰ َ ة َ َ َ ً َو َא َ َ َ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ َ‬ ‫אف َوا ْ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ َّא َ ُ ُذ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ ا ْ ُ َ ى َوا ُّ َ َوا ْ َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َِכ ِ َ ا ْ َ ْ ِ َوا ْ َ ِء ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ َ ا ْ ُכ َ ِ ِ ا ْ ُ َ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َכ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ِإ ِّ أَ ُذ َِכ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ِإ ّ أ ُ ُذ َِכ َ ا ْ َ ْ َوا ْ َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ ِّ َك ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َر ِ ّد َك ‪ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ ُ ْ ِ َك‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ْ َ ْכ ِ َك ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أ ُ ُذ َِכ ْ َ َ ئ َכ ‪‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أ ُ ُذ َِכ َ ا ْ َ َوا ْ َ َ ن ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أ ُ ُذ َِכ َ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َכ َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أ ُ ُذ َِכ َ ا ْ ُ ِ َوا ْ ْ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أ ُ ُذ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َِכ ِ ْ َ َ ِ ا َّ ْ ِ َو َ ْ ِ ا ِ َ אل ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ّ أ ُ ُذ َِכ ْ ْ ا َכ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫אك ‪ ‬اَ ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ ِإ ْ ا ِ َכ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِإ ِّ أَ ُ ُذ َِכ ِ ْ َ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫‪ ِ ِ ‬ا ِ ا ْ َ א ِ ِ ا ْ َ ْכ ِ ِ ٌز ِ ُכ ّ ِ َ ِאئ ٍ ‪َ َ ،‬א َ َ ِ ْ ُ ٍق ا ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َّ َو َ َّ ‪ ِ ْ ِ ‬ا َ א َ َאء ا ُ‪َ َّ ُ َ ،‬ة ِإ َّ ِא ‪ ِ ْ ِ ‬ا َ א َ َאء ا ُ‪،‬‬ ‫א ِ ْ ِ ٍ ِإ َّ ِ َ ا ِ ‪ ِ ِ ‬ا ِ א َ אء ا ‪َ ،‬ا ْ َ ُכ ُّ ِ َ ا ِ ‪ِ ِ ‬‬ ‫ُْ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُف ا ء ِإ َّ ا ‪ ِ ِ ‬ا ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫ُّ َ‬ ‫ُ‬ ‫ا َ א َ َאء ا ُ‪ْ َ َ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫‪ ْ ُ ‬أَ ُ ُذ ِ ِّب ا ْ َ َ ِ ۙ ۝ ِ ْ َ ِ َ א َ َ َ ۙ ۝ َو ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا َو َ َ ۙ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٢١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫۝ و ِ َ ِ ا َّ א َ ِ‬ ‫אت ِ ا ْ َ ِ ۙ ۝ و ِ ْ َ ِ َ א ِ ٍ ِإ َذا َ َ ‪ِ ِ  ‬‬ ‫َ ْ ّ َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫אس ۝ ِ ِכ ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫אسۙ ۝ ِإ ٰ ِ ا َّ ِ ۙ‬ ‫אس‬ ‫َّ‬ ‫‪ ْ ُ ‬أ ُ ُذ ِ َ ِّب ا َّ ۙ َ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫ُ ورِ ا ِ ۙ ِ‬ ‫ِس ِ‬ ‫ِ‬ ‫۝ ِ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ِاس ا ْ َ َّ ِ ۙ‬ ‫َّ‬ ‫אس ۝ َ‬ ‫ُ‬ ‫אس ۝ اَ َّ ي ُ َ ْ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ۝ اَ ْ َ ْ ُ َر ِّب ا ْ َ א َ َ ۙ‬ ‫ا ْ ِ َّ ِ َوا َّאس‪ ِ ْ ِ   ‬ا ا ْ ٰ ِ ا‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אك َ ْ َ ُ ۘ ۝‬ ‫אك َ ْ ُ ُ َو ِإ َّ َ‬ ‫۝ َا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ِ ِ ۙ ۝ َ א ِ ِכ َ ْ م ا ّ ِ ۘ ۝ ِإ َّ َ‬ ‫اط ا َّ ِ َ أَ ْ َ ْ َ َ َ ِ ۙ َ ِ ا ْ َ ْ ُ ِب‬ ‫اط ا ْ ُ ْ َ ِ َ ۙ ۝ ِ َ َ‬ ‫ِا ْ ِ َא ا ِّ َ َ‬ ‫ْ ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ِ و َ ا َّ ۤ א ِّ َ ‪ ِ ِ  ‬ا ِ ا ْ ِ ا ِ ِ‬ ‫אب‬ ‫‪‬ا ۤ ۤ ۝ ٰذ َכ ا ْ כ َ ُ‬ ‫ْ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫َ َر ْ َ ۚ ۛ ِ ِ ۚ ۛ ُ ً ى ِ ْ ُ َّ ِ َ ۝ اَ َّ ِ َ ُ ْ ِ ُ َن ِא ْ َ ِ َو ُ ِ ُ َن ا َّ ٰ َة‬ ‫ْ‬ ‫ْ ِ ُ َن ِ א أُ ْ ِ َل ِإ َ َכ و א أُ ْ ِ َل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو َّ א َر َز ْ َא ُ ْ ُ ْ ُ َن ۝ َوا َّ َ ُ‬ ‫َ ِ َۚ‬ ‫כ َو ِא ْ ٰ ِ ِة ُ ُ ِ ُ َن ۝ أُوۨ ٰۤ ِئ َכ َ َ ُ ً ى ِ ر ِ ِ وأُوۨ ِئכ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ َ ّ ْ َ ٰۤ َ ُ ُ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ُ َن‪ ‬‬

‫َا ْ ُ َא َ א ُة ا‬ ‫ِ َّ ِ ا ْ אرِ ِف ِא ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ْ‬

‫َّ َ ِ َّ ُ‬ ‫ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِ َّ ِאئ ِ َ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪،‬‬ ‫ُم ا َّ ِ ي َ َ ْ ُ ُ ُه‬

‫ِإ ٰ ِ ‪ ِ َ َّ َ ،‬ا ْ ُ ُ ُك أَ ْ َ ا َ َ א‪َ ،‬و َא ُ َכ َ ْ ُ ٌح‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אرت ا ُّ ُ ُم‪َ ،‬و َא َ ا ْ ُ ُ ُن‪َ ،‬وأ ْ َ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ُّ‬ ‫ِ َ ٌ َو َ َ ْ ٌم ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ِ َ ِ ُ ،‬ا ْ ُ ُش َو َ َ ُכ ُّ َ ِ ٍ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِ‬ ‫َ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬إ ِْن‬ ‫َ ِ ُ ا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وأ ُ ا ْ ُ ْ َ ْ‬ ‫‪٢٢٢‬‬

‫َ ِ ِ ۪ ‪َ ،‬وأَ ْ َ‬ ‫َ دَِ‬ ‫َْ‬ ‫َ ْ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫אب َ ْ أَ ْ َ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬إ ِْن َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َא َِכ‬ ‫َא َِכ َ ِ َ َ ِ‬ ‫َ ْ أَ ْر َ ِ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬إ ِْن َ َّ ْ َ ِ َ ِ ِّ ُ ْ َ ِ ٌّ ِ ْ َ َ ِ‬ ‫اب َوا ِ ّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َت َ ّ َ ْ َ أ ْ ُ ا ْ ُ د َوا ْ َכ َ م ‪َ ‬א َ ِّ ي َ َכ أ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون‪َ ،‬א‬ ‫אب ا ْ ُ َ ِّ ُ َ‬ ‫ا ْ َ אرِ ُ َن‪َ ،‬و ِ َ ْ َכ َ َ א ا َّ א ُ َن‪َ ،‬و ِ ُ ْ َ ا َכ أَ َ َ‬ ‫َ ِ َ ا ْ َ ْ ِ أَ ِذ ْ ِ َ َد َ ْ ِ َك َو َ َ َو َة َ ْ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬وإ ِْن َ أَ ُכ ْ ِ ٰ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ً ‪َ َّ ِ َ ،‬כ أَ ْ ُ ا َّ ْ َ ى َوأَ ْ ُ ا ْ َ ْ ة ‪‬‬ ‫َ‬ ‫אب‬ ‫َ ََ َ‬ ‫ِ ‪َ ،‬وإ ِْن‬

‫‪‬‬ ‫ُ َא َ א ٌة ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫َ ْ َ ِ َدا ِ ِ ِאد َك‬ ‫َ َ‬ ‫َو َ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َא أَ َ َ א‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ،‬و ِ َّ ِ َכ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ أَ ْ َ َو َّ ْ َ ‪َ ،‬و َ َ َא َِכ أَ ْو َ ْ َ ‪َ ،‬و َ‬ ‫ِإ כ‪ ،‬ودا ِ ِ כ כ؛ وا א إِن وا‬ ‫َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ‬ ‫ِ ‪ ،‬و א َ َ א إ ِْن َ ِ ْ و َ د َ ِ‬ ‫إ ِْن َ َ ْ َ ُ ْ َو َ َ ْ َ‬ ‫َُْ َ َْ‬ ‫ََ َ‬ ‫َو َ َ ِ َכ َ ْ َ ِ ْ ُ أَ ِّ َ أَ ْ ُ ُ ِ ِ ْ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ أَ َא أَ ْ ٌ ِ َ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب ِ ْ أَ ْ ِ ِو َد ِاد َك‪َ ِ ،‬כ ْ ِة ُ ِ ا ْ َ א ِ ِ َ ْ ِ ِאد َك؛‬ ‫َو َ أ َא َ ْ ُ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ِة ا ْ ُ َ ِّ ِ ا َّ ِ ي َ ُ َّ َ َ ُ ‪َ ،‬وا ْ ُ َ ِّ ِط ا َّ ِ ي َ‬ ‫ٰ כ ّ َرأَ ْ ُ ْ َ َ‬ ‫اك‬ ‫ُ ْ َر َ ُ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ا ْ ٰ ِ ِ َ ْ َ ِّ ِ ۪ه‪ِ ،‬إ َذا أَ َر َاد ُ َ َאو َد َة َ ِّ ِ ۪ه َوا ْ ِ ْ َر َ‬ ‫َ َد ُه‪ ِ ِ ُ َ َ ِ ْ َ ،‬ي َ ٍאه َ َ َ َّ ُ َ ُ ِ ْ َ ُه‬ ‫أَ ْ ِ ۪ه َو َ َ ُ‬ ‫אف َ َ َ ُ َو َ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אء ِإ َ َכ َوا ْ َ ِ َّ ِاء َ َ َכ‪،‬‬ ‫َو َ ْ َ ُ ِإ َ ِ ِ ِ ‪َ ِ ٰ ِ َ ،‬כ ِ ْئ ُ َכ ِ ٰ ُ َ ِء ا‬ ‫ْ‬ ‫ُّ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ودا‬ ‫ِن أَכ‬ ‫َ ْ َ ِ ْ َ ُ ‪َ ،‬وإ ِْن أَ ُכ ْ َ ْ ُ و ً א َ َ َ َّ ْق ِ َ َ‬ ‫َ ْ ُ ْ َ ُْ ً ََْ‬ ‫‪٢٢٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ْ َر ِ ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ َכא ْ َ ْ ِس َد َ َ ا َّ ْ َ َ َ َّ ا َّ ْ ُ َو َ‬ ‫ٍ‬ ‫א َ ٌ‪ ،‬و َכא َّ ِ أَ َ אء ْت ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אس‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َو َכ ِ ْ َ ة َכ َ ْ َ ْ َ َ א َو َ ُ ْ َ‬ ‫َ ْ ِ א ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ِ ،‬אد ِة ا ْ َכ ِ ِ ِإ َذا د א ا אس ِإ َ دارِ َכ ا ِ ۪‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَ َّ ُ َ ْ َ ْ ِ أَ ْن َ ُ َّد ُ َ ْ ًّא َو َ ْ َ َ ْ כ ًא‪َ ،‬وأَ ْ َ أَ ْכ َ ُم ا ْ َ ْכ َ َ‬ ‫ا ا ِ ِ َ ‪ْ َ ،‬אر َ ْ َא َא َر ْ ٰ ُ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪‬‬ ‫َ َّ‬ ‫َّ‬

‫َ ْح‪،‬‬ ‫ْ َْ‬ ‫ِ ِ ْ ِاق‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ِ۪‬ ‫َ َ‬ ‫وأَر‬ ‫َ ْ َ ُ‬

‫‪‬‬ ‫َ َ ُة ا ْ ِכ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫َا ّٰ ُ ا ْ َ ْ أَ ْ َ َ َ َ َ ا ِ َכ أَ َ ً ا‪َ ،‬وأَ ْ َ َ َכא ِ َכ َ َ ً ا‪َ ،‬وأَ ْز َכ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ א ِ َכ َ ْ ً و َ دا؛ َ أَ ْ ِف ا ْ َ َ ِئ ِ ا ْ ِ ْ א ِ ِ ‪ ،‬و ِ ِن ا َّ َ אئ ِِ‬ ‫َ َ ً َ‬ ‫َ َّ َ َ ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ِ א ِ ِ ‪ ،‬و ُ رِ ا ِّ ِ‬ ‫אت ا ْ ِ ْ َ א ِ ِ ‪َ ،‬و َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ ارِ ا ْ َ א ِ ِ ؛‬ ‫َ َّ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َوا ِ َ ِ ِ ْ ِ ا َّ ِ ِ َ ‪َ ،‬و ُ َ َّ ِم َ ِ ا ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ِ ا ْ َ َ ِئ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ُْ‬ ‫أَ ْ َ ِ َ ؛ َ א ِ ِ ِ َ ِاء ا ْ ِ ِّ ا ْ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ א ِ ِכ أَزِ َّ ِ ا َّ ِف ا ْ َ ْ َ ؛‬ ‫َ‬ ‫אن ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِِ َ‬ ‫ِِ َ‬ ‫אن‬ ‫َ‬ ‫َ א أ ْ َ ارِ ا ْ َزل‪َ ،‬و ُ َ א أ ْ َ ارِ ا َّ َ ا ِ ا ْ َول؛ َ ْ ُ َ‬ ‫ا ْ ِ َ ِم‪َ ،‬و َ ْ َ ِ ا ْ ِ ْ ِ َوا ْ ِ ْ ِ َوا ْ ِ َכ ِ ؛ َ ْ َ ِ ِ ِّ ا ْ ُ ِد ا ْ ُ ْ ِئ ِّ‬ ‫وا ْ ُכ ِّ ِ ‪ ،‬و ِإ ْ ِ‬ ‫وح َ َ ِ ا ْ َכ ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫אن َ ْ ِ ا ْ ُ ُ ِد ا ْ ُ ْ ِ ِ ّي َوا ُّ ْ ِ ِّ ؛ ُر ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ِ َ ِאة ا َّ َار ْ ِ ؛ اَ ْ ُ َ َ ِّ ِ ِ َ ْ َ ُر َ ِ ا ْ ُ ِد َّ ِ ‪َ ،‬وا ْ ُ َ َ ِّ ِ ِ َ ْ ارِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َ א َ אت ا ْ ْ َ אئ َّ ؛ َ ِّ ا ْ َ ْ َ اف َو َ א ِ ا ْ َ ْو َ אف‪ ،‬اَ ْ َ ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِص ِ َ َ ا ْ ا ِ ِ وا ْ َ א ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ا ْ ْ َ َوا ْ َ ِ ِ ا ْ ْכ َ م؛ َا ْ َ ْ ُ‬ ‫ََ‬ ‫‪٢٢٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َوا ْ ُ َ َّ ِ ِ َ ْو َ ِ ا ْ َ ا ِ ِ َوا َّ َ َ ِت‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ رِ ِא ُّ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫وا ْ ِ ِ‬ ‫ات؛ َا ْ َ ْ َ ِ ا َّ ِ ِ ا ْ َ َ ِ ِ ّي‪َ ،‬وا ُّ رِ ا ْ َ ِ ِ ا َّ َ ِ ِ ّي‬ ‫َ ُْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِא َّ َ ُّ ِ ؛ َ ِ ِ َא َو َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪َ ،‬ا ْ َ ْ ُ ِد ِ ا ْ ِ َ ِאد َوا ْ ُ ُ ِد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫َا ْ َ א ِ ِ ِ ُכ ّ ِ َ א ِ َو َ ْ ُ د‪ِ َ ْ َ ،‬ة ا ْ ُ َ א َ َ ِة َوا ُّ ُ ِد؛ ُ رِ ُכ ّ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َ ْ ء َو ُ َ ُاه‪َ ،‬و ِ ِّ ُכ ّ ِ ِ ٍّ َو َ َ ُאه؛ َا َّ ِ ي ا ْ َ َّ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ُار‪َ ،‬وا ْ َ َ َ ْ‬ ‫ِ ْ ا ْ َ ْ ار؛ اَ ِ ِ ا ْ א ِ ِ وا ُّ رِ ا َّא ِ ِ ‪ ،‬اَ ِ ِ ا ْ َכא ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ ّ ّ َ‬ ‫َّ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َّو ِل ا ْ ٰ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ا َّא ِ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ا ْ َ א ِ ‪ ،‬اَ َّא ا ْ ٰ ِ ‪ ،‬اَ َّא ِ‬ ‫אכ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ِ ا َّ ِ‬ ‫ا א ِ ِ ‪ ،‬اَ א ِ ِ ا َّ ِ‬ ‫اכ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ا ْ َ א ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ِ ِ ا ْ َ א ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ ُ َ َ ِّכ ِ ا َّ ا ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ِאئ ِ ا َّא ِ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ِّ‬ ‫ا ْ ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ‬ ‫אن ا ْ ُ َّ ِ ‪ ،‬اَ ْ ُ َא ِع ا ْ ُ ْ َאرِ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ِ ا ْ َ א ِ ‪ ،‬ا ِ‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫ِ ََْ ّ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ِّ ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ٰ ٰ ،‬و ٰ ۤ ‪ ،‬اَ ْ ُ َّ ِّ ِ ا ْ ُ َّ ِّ ِ ؛ َ ِ ِ ا ْ ُ َ ِ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َو ِإ َ ِאم ا ْ ُ َّ ِ َ ‪َ ،‬و َ א َ ِ ا َّ ِ ِّ َ ‪َ ،‬و َ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ؛ اَ َّ ِ ِ ا ْ ُ ْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،‬اَ ْ َכ ِ ا ْ ْ ِل ا ْ ِכ ِ ا ْ ِ ِ ا ُؤ ِ‬ ‫وف ا ِ ‪ِ،‬‬ ‫َوا ُ ِل ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ْ ََ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِא َّ َ ُّ ِ ‪َ ،‬و ا َכ ا ْ ُ ْ َ ‪ ِ ّ َ ‬ا ّٰ ُ َ َ َ ِ َא‬ ‫ُ رِ َك ا ْ َ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َ ِ َك َو َر ُ ِ َכ َو َ ِ َِכ َو َ ِ ِ َכ َو َد ِ ِ َכ َو َ ِ َِכ َو ُ ْ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َو َذ ِ َ ِ َכ َو ِ َ َ ِ َכ‪َ ،‬و ِإ َ ِאم ا ْ َ ْ ِ َو َ ِאئ ِ ا ْ َ ْ ِ َو َر ُ ِل ا َّ ْ َ ِ ‪َ ،‬ا َّ ِ ِّ‬ ‫ا ْ ُ ِّ ِّ ا ْ َ َ ِ ِّ ا ْ ُ َ ِ ِّ ا ْ َ א ِ ِ ِّ ا ْ َ ْ َ ِ ِّ ا ْ َ ِّכ ِّ ا ْ َ َ ِ ِّ ا ِّ َ א ِ ِّ‬ ‫ا َّ א ِ ِ ا ْ َ ْ ُ ِد ا ْ َ ِ ِّ ا ْ ُ َ َّ ِب ا َّ ِ ِ ا ْ َ ْ ُ ِد ا ْ َ ِ ِ ا َّ ِ ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ا ِ ِ ا ْ ِ ِ ا ْ ِ ِ ا ْ ا ِ ِ ا ْ ِ ِ ا َّ ِ ِ ا ْ ُ ِف ا ْ َ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫وق ا ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ا ْ َ َ اد ا ْ َכ ِ ا َّ ِّ ِ ا ْ ُ َ َ‬ ‫אرك ا ْ َ כ ِ ا َّ אدق ا ْ َ ْ‬ ‫‪٢٢٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ِאئ َ ِ ُ َّ ِ َ א‪،‬‬ ‫َوأَ ْد َ َ ُ َر ِ א‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ُّ ُ َّ َة‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َا َّ ا ِ ِإ َ ْ َכ ِ ِ ْذ ِ َכ‪َ ،‬ا ِّ َ ِ‬ ‫اج ا ْ ُ ِ ا َّ ي أَ ْد َر َك ا ْ َ‬ ‫אق ا ْ َ َ ِئ َ ِ َّ ِ َ א‪َ ،‬و َ َ ْ َ ُ َ ِ א‪َ ،‬و َא َ َ ُ َ ِ א‪،‬‬ ‫َو َ َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫אر َة َوا ِ ّ َ َار َة َوا‬ ‫َو َ َ ْ َ ِ ا ِّ َ א َ َ َوا َّ َ َ َ َوا ْ ِ َ َ‬ ‫ِא ُّ ْ ِ ‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ ِא ُّ ُ ِ ‪َ ،‬و َر َد ْد َت َ ُ ا َّ ْ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ ُ ا ْ َ َ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اع َوا ْ َ َ َ َوا ْ َ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ ْ َ َ ُ ا َّ َّ َوا َّ ْ َ َوا ّ ْئ َ َوا ْ ِ ْ َع َوا ّ َر َ‬ ‫َوا ْ َ َ َر َوا َّ َ ‪َ ،‬وأَ ْ ْ َ ِ ْ أَ َ א ِ ِ ِ ا ْ َ َאء ا ُّ َ َل‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ِ َ ا ْ ُ ْ ِن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِْ‬ ‫ِ َ ِ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ אم ا ْ َ ْ ِب َوا ْ َ ْ ِ َوا ِ َ ا ْ َ ْ َوا ْ َ َ ِ َ א ْ َ ْ َ َ ُ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ا ْ َ ْ ُ َوا َّ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ َوا َّ ْ ُ َوا َّ ْ ُ َوا ْ َ َ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ً َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و ِإ َ ا אو ِ‬ ‫ات ا ْ ُ َ ِإ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ا ْ َ ْ ِ ا ْ َ َ ام ِإ َ ا ْ َ ْ ِ ا ْ َ ْ َ َ‬ ‫ِ ْ َر ِة ا ْ ُ ْ َ َ ِإ َ َ ِ‬ ‫אب َ ْ َ ْ ِ أَ ْو أَ ْد َ ‪َ ،‬وأَ َر ْ َ ُ ا ْ ٰ َ َ ا ْ ُכ ْ َ ى‪َ ،‬وأَ َ ْ َ ُ‬ ‫ا ْ َא َ َ ا ْ ُ ْ َ ى‪َ ،‬وأَ ْכ ْ َ ُ ِא ْ ُ َ א َ ِ َوا ْ ُ ا َ ِ َوا ْ ُ َ א َ َ ِ َوا ْ ُ َ א َ َ ِة‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ُ َ א َ َ ِ ِא ْ ِ ِة‪َ ،‬و َ َّ ْ َ ُ ِא ْ َ َ ا ْ َ ْ َراء‪َ ،‬وا َّ َ א َ ا ْ ُכ ى‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِ ا ْ َכ ِ ِ و ا ِ‬ ‫َ ْ َم ا ْ َ َ ِع ا ْ َ ْכ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ َ‬ ‫ا ْ ِ َכ ِ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ أُ َّ َ ُ َ ا ْ ُ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َت َ ُ َ א َ َ َّ َم ِ ْ َذ ْ ِ ۪ َو َ א‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ َّ ؛ اَ َّ ِ ي َ َّ َ ا ِ َ א َ َ ‪َ ،‬وأَ َّدى ا ْ َ َ א َ َ ‪َ ،‬و َ َ َ ا ْ ُ َّ َ ‪َ ،‬و َכ َ َ ا ْ ُ َّ َ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َو َ َ ا ُّ ْ َ َ ‪َ ،‬و َ א َ َ ِ َ ِ ِ ا ِ‪َ ،‬و َ َ َر َّ ُ َ َّ أَ َ ُאه ا ْ ِ ُ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ون ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ َوا ْ َ ْ ُ َ َ א ً א َ ْ ُ ًدا َ ْ ِ ُ ُ ِ ِ ا ْ َ َّو ُ َن َوا ْ ٰ ِ ُ َ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِ ّ ِ ا ُّ ْ א ِ ِ َ ِء ِذ ْכ ِ ۪ه و ِإ ْ אرِ ِد ِ ۪ و ِإ َ ِ‬ ‫אء َ ِ َ ِ ۪ ‪َ ،‬و ِ ا ْ ٰ ِ ِة‬ ‫َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ َ َא ِ ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫أُ َّ ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْل أَ ْ َ ُه َو َ ُ َ َ ُ ‪َ ،‬وأَ ِّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ا ْ َ َّو َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ ٰ ِ َ َو َ ْ َ ُ َ َ َכא َّ ا ْ ُ َ َّ ِ َ ا ُّ ُ د ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ َ َّ ْ َ َ א َ َ ُ‬ ‫‪٢٢٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ُכ ى‪َ ،‬و ْار َ ْ َد َر َ َ ُ ا ْ ُ ْ א‪َ ،‬وأَ ْ ِ ۪ ُ ْ َ ُ ِ ا ْ ٰ ِ ِة َوا ْ ُو َ ‪َ ،‬כ َ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫أَ ْ َ َ ِإ ْ ا ِ َو ُ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ا ْ َ ْ ُ ِ ْ أَ ْכ ِم ِ ِאد َك َ َ َכ َ ً א‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ا‪ ،‬وأَ כ ِ ِ‬ ‫و ِ أَر ِ ِ ِ ك در ‪ ،‬وأَ ِ ِ‬ ‫א ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ُ َّ‬ ‫َ ِ ّ ُ َ א َ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ ُ َّ َ ُ ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ِ أَ ْ ِ َ ِ ۪ َو ُذ ِّر َّ ِ ۪ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ أ ْ ِ ْ ُ ْ ُذ ِّر َّ َوأ َّ َ א ُ ُّ ِ َ ْ َ ُ ‪َ ،‬وا ْ ِ ه َ ْ َ َ א َ َ ْ‬ ‫َ ِ ًّא َ ْ أُ َّ ِ ۪ ‪َ ،‬وا ْ ِ ا ْ َ ْ ِ َ َאء ُכ َّ ُ ْ َ ْ ً ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ‬ ‫و ِ‬ ‫ٍ د א א‬ ‫ِِא‬ ‫ا َ אر و ِ ا ٰذان‪ ،‬و‬ ‫َ ّ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ّ ِ َ َ ّ ْ‬ ‫َ َ ِ َ َ َد َ ْ َ َّ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ ِ ِ َ َ ِد َ ْ َ ُ َ ّ ِ َ َ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ‪ ،‬و ّ ِ و ِّ‬ ‫َو َ ّ ِ َو َ ّ َ َ َכ َ א ُ ُّ َو َ َ أَن‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ כ א أَ א أَن‬ ‫أَ ْن‬ ‫כ א‬ ‫و‬ ‫‪،‬و‬ ‫َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ‬ ‫ّ ِ و ِّ َ ِ و َ ٰأ ِ ۪ د َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا ِ و ِإ ْ َ א ِ ۪‬ ‫ُ َ َّ َ َ ْ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ ْ َ‬ ‫َ ِ و َ ٰأ ِ ۪ وأَ א ِ ۪ وأَو َ ِد ۪ه وأَ ْزوا ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫و ُذ ِر א ِ ۪ وأَ ِ ِ ۪ و ِ ِ ۪ و ِ ِ ۪ وأَ אرِ ۪ه وأَ א ِ ۪ وأَ ْ א ِ ۪ وأَ ْ א ِ ۪‬ ‫َ ّ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ אرِ ۪ه‪ ِ َ َ َ ،‬أَ ْ ارِ ۪ه َو َ َ ِאد ِن أَ ْ َ ارِ ۪ه َو ُכ ُ زِ ا ْ َ َ ِאئ ِ َو ُ َ ِاة ا ْ َ َ ِئ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ُ م ا ْ ُ َ ى َ ِ ا ْ َ َ ى‪َ ،‬و َ ّ ْ َ ْ ً א َכ ً ا َدائ ً א أَ َ ً ا‪َ ،‬و ْار َض َ ْ‬ ‫ُכ ّ ِ ا َّ َ א َ ِ رِ ً א َ َ ً ا َ َ َد َ ْ ِ َכ َوزِ َ َ َ ِ َכ َورِ َ א َ ْ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫و ِ اد כ ِ א ِכ‪ ،‬כ א ذכ ك ذ ِ‬ ‫اכ َو َ َ א َ ْ ِذ ْכ ِ َك َ א ِ ٌ ‪ً َ َ ،‬ة َ ُכ ُن‬ ‫َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ٌ‬ ‫َ َכ رِ َ ًאء َو ِ َ ِّ ۪ أَ َد ًاء َو َ َא َ َ ً א‪َ ،‬و ٰأ ِ ِ ا ْ َ ِ َ َ َوا ْ َ ِ َ َ َوا َّ َر َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אم ا ْ َ ْ ُ َد َوأَ ْ ِ ِ ا ِّ َ َاء ا ْ َ ْ ُ َد َوا ْ َ ْ َض‬ ‫ا ْ َ א َ َ ا َّ َ َ َوا ْ َ ْ ُ ا ْ َ َ َ‬ ‫ود ‪َ ‬و َ ّ ِ َא َر ِّب َ َ َ ِ ِ ِإ ْ َ ا ِ ۪ ِ َ ا َّ ِ ِ َ َوا ْ ُ َ ِ َ ‪،‬‬ ‫ا ْ َ ْ ُر َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫‪٢٢٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ات ا ِ َ َ ِ أَ ْ َ ِ َ ‪‬‬ ‫َو َ َ َ ِ ِ ا ْ َ ْو ِ َ אء َوا َّ א ِ ِ َ ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ ا َّ א ِ ْ َ ْ ُ ُر ُه‪َ ،‬ا َّ ْ َ‬ ‫ِ ْ َ א َ ِ َ ُ ُ ُر ُه‪َ َ َ ،‬د َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َכ َو َ ْ َ ِ َ َو َ ْ َ ِ َ‬ ‫ِ ْ ُ ْ َو َ ْ َ ِ ؛ َ َ ًة َ ْ َ ْ ِ ُق ا ْ َ َّ ‪َ ،‬و ُ ِ ُ ِא ْ َ ِّ ؛ َ َ ًة َ َ א َ َ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ ‪ِ،‬‬ ‫َ א و َ ا ْ ِ אء‪ ،‬و َ أَ َ َ א و َ ا ْ ِ َ אء؛ َ َ َכ ا َّ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َ َ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ًة َ ْ ُ و َ ً َ َ ْ َو َ ْ ُ َ ً َ َ ْ ؛ َ َ ًة َدائ َ ً ِ َ َوا َכ‪َ ،‬و َא َ ً‬ ‫ِ َ َ ِאئ َכ‪ َ َ َ َ ْ ُ َ ،‬א ُد َ‬ ‫ون ِ ْ ِ َכ؛ َ َ ًة ُ ْ ِ َכ‪َ ،‬و ُ ْ ِ ِ ‪َ ،‬و َ ْ َ‬ ‫ِ َ א َ َّא؛ َ َ ًة َ ْ َ ُ ا ْ َ ْر َض َوا َّ َ َאء‪ً َ َ ،‬ة َ ُ ُّ ِ َ א ا ْ ُ َ َ ‪َ ،‬و ُ َ ِ ُج‬ ‫ّ‬ ‫ِ َ א ا ْ ُכ َب‪َ ،‬و َ ْ ِ ي ِ َ א ُ ْ ُ َכ ِ ْ أَ ْ ِ ي َوأُ ُ رِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬و َאرِ ْك‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ا َّ َوام‪َ ،‬و َ א َא َوا ْ َא َوا ْ َ ْ َא ٰأ َ ‪َ ،‬و َ ّ ْ أُ ُ َر َא َ َ َّ َ‬ ‫ِ ُ ُ ِ َא َوأَ ْ َ ا ِ َא‪َ ،‬وا َّ َ َ ِ َوا ْ َ א ِ ِ ِ ِد ِ َא َو ُد ْ א َא َو ٰأ ِ ِ َא‪َ ،‬و َ َ َّ َא‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ َّ ْ َ ِ َ َ ٍ‬ ‫َ َ ا ْ ِכ َ ِ‬ ‫اب َ ْ ِ ُ‬ ‫אب َوا ُّ َّ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא َ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫اض א‪ ،‬و َ َ ُכ ِ א‪ ،‬وا ْ ِ َ א ِ َ ٍ ِ َכ و א ِ ٍ ِ َ ِ ٍ‬ ‫وأَ ْ ر ٍ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ‬ ‫אن َر ّ َِכ َر ِّب ا ْ ِ َّ ِة َ َّ א َ ِ ُ َن ۝ َو َ َ ٌم َ َ‬ ‫أَ ْ َ ِ َ ‪َ َ ْ ُ  ‬‬ ‫ا ْ ُ َ ِ َ ۝ َوا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا َّ ْ ِ ِ َ ْ َ َא َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫اَ ّٰ ُ ا ْ َ ْ أَ َ َ أَ َ ِ أَ ْ َ ِائ ‪َ ،‬و َ ِّ ِ ا ّٰ ُ َ ْ َ ُ َوأَ ْ ُ ‪،‬‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫‪٢٢٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ِّ ْق َ ْ َ ُ ْ ‪َ ،‬وا ْ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ ‪َ ،‬و َ ّ ْل أَ ْ‬ ‫وأَ ِכ َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ُ ْ ‪َ ،‬و َ ِّ ْب ٰأ َ א َ ُ ْ ‪َ ،‬و َ ّ ْ أَ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אر ُ ْ ‪َّ َ ،‬‬ ‫אر ُ ْ ‪َ ،‬و َ ِّ ْ ٰأ َ א َ ُ ْ ‪َ ،‬و َ ِّ ْب ُ ْ َ א َ ُ ْ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ٰأ َ َ‬ ‫َو َ ِّ ْ أ ْ َכ َ‬ ‫َ َ َ َ ُ َא ِ ٌ‪َ ،‬و َ َ ِ ُ وا َ ُ َوا ِ ً ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ا ِ ِ َوأَ ْ ُ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ْار ِ ِ َ َ ا ِ ا ْ َ א َכ‪َ ،‬وا ْ ْ ِ ِ َ ْ ً א َ ً ا‪َ ،‬و ُ ْ ُ أَ ْ ً ا‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ ِِ‬ ‫َ ِ ً ا‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ّ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ أَ ْ َ ُ ُ َو َ أَ ْر َ ُ ُ ِإ َّ َِכ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ ْ َ ُ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫אك َ ْ ُ ‪،‬‬ ‫ِ ُ ُ رِ ِ ‪َ ،‬و َ ُ ُذ َِכ ِ ْ ُ ورِ ِ ‪ ،‬א א ِכ ِم ا ِ ِإ‬ ‫ْ َ َ َ َ ْ ّ ِ َّ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫אك َ ْ َ ِ ُ َ َ ِ ‪ ِ ْ َ ُ ِّ َ َ ،‬ا‪َ ،‬و َ ِ ُ َ ْ ِ ا‪ َ ،‬א ْ َ ْ ُ َ ًאء‬ ‫َو ِإ َّ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ّْ ْ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ْ ُ ًرا‪ٰ ] ،‬أ َ )‪َ ] ،[(٣‬א اَ ُ )‪ ْ ِ  [(٣‬ا ا َّ ْ ٰ ِ ا َّ ‪َ ْ ُ ِ ،‬‬ ‫َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ِ ْ َ َك‪َ ،‬و ِ ُ َ ِ َכ ِ ْ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ‪ ،‬أَ ْن َ ْ ُ َא ِ ا ُّ ْ א‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫َوا ْ َ ة‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ ُכ ّ ِ َ ْ ء َ ٌ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ِ ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ‬ ‫َو َ ْ ِ ِ ا ْ ِכ ِام ا ْ َر ِة أَ ْ َ ِ َ َو َ َّ َ ْ ِ ً א َכ ِ ا ِإ َ َ ْ ِم ا ِّ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َا َ ُ‬ ‫אر‬ ‫َ َ‬

‫ِ َ‬ ‫ْ ‪َ ،‬و َ ّכ ْ أ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ ‪َ ،‬و َز ْ ِ ْل أ ْ َ ا َ‬

‫ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ ‪،‬‬ ‫ْ‬

‫‪‬‬ ‫אء ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫د‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َُ ٌ ّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫َ ِ‬ ‫אم َوا ْ ُ َّ َ ‪َ ،‬وا ا ِ َوا ِ َ ‪َ ،‬وأَ ِّ ْ َ َ ُ ُ ِ ِ‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ أ ْ ِ ا ْ ِ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ َّ‬ ‫َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ‪ ‬ا ّٰ أَ ا א ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ات‪َ ،‬و ْاد َ ْ َ َّ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ‬ ‫َ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫ْ‬

‫‪٢٢٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِائ ِ א َ ِ א‪ ،‬وأَ ا א ِ ِ ِ א א ِ א‪ ،‬وأَ ا א ِ‬ ‫َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ُُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َْ ُ‬ ‫א‬ ‫א‪ ،‬وأَ ا א ِ ِ ِائ ِ א א ِ א‪،‬‬ ‫א‬ ‫َ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َْ‬ ‫َ ْ ِ ْ َא َ ُ أَ َ َ َא‪َ ،‬وأَ ِ َّ َא ِא َّא َ ِ َو َ ُ ِ َّ َא ِא ْ َ ْ ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اك‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َّא ُכ َّ َ א ٍ َ ْ َ ُ َא َ ْ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ َא ذ ْכ َك‬ ‫َِכ َ َّ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אن و א َ َ ْ‬ ‫َو ُ ْכ َ َك َو ُ ْ َ َ َ‬ ‫אد َכ‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ ا ُ‪ َ ،‬א َ َאء ا ُ َכ َ َ َ ْ َ‬ ‫َ َ ُכ ْ ‪َ ْ َ َ ،‬ل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ِ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪َ ِ َ ُ َ ،‬א ِ َ ْ َ ٍ ‪،‬‬ ‫ّْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫و َ َ ْ ُ ْ َא َ ِ‬ ‫‪‬ر َّ َא َ ُ َ ا ِ ْ א إ ِْن َ א أَ ْو أَ ْ َ ْ َאۚ َر َّ َא َو َ‬ ‫َ‬ ‫َّ ة َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ِ ْ َ َ א ِإ ْ ا َכ َ א َ َ ْ َ ُ َ َ ا َّ ِ َ ِ ْ َ ِ َאۚ َر َّ َא َو َ ُ َ ِّ ْ َא َ א‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫َ َא َ َ َ َא ِ ۪ ۚ َوا ْ ُ َ َّאۗ َوا ْ ِ ْ َ َאۗ َو ْار َ ْ َאۗ أَ ْ َ َ ْ ٰ َא َ א ْ ُ ْ َא َ َ‬ ‫ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכא ِ ِ َ ‪ ‬‬ ‫ِ ُ ِ َא‬ ‫ُ‬ ‫َ َא َو َ‬

‫‪‬‬ ‫ِ ْ ُب ا ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫ِ ْ ِ ا ِ َو ِ ۪ َ ْ َ ِ ُ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ا ْ ُ ِإ َ َא ِ َ ِ ِ َא َ ِ َכ ‪َ ‬א َا ُ‪َ ،‬א‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َّ‬ ‫אن ا ِ َ ْ ِ ً א‬ ‫َ ْ َ َي‪َ ،‬א َ ِאد ُر‪َ ،‬א َ א ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ ،‬א َ ِ ُ ‪َ َ ْ ُ ‬‬ ‫ِ َ ِאئ ۪ َ د ا ْ ُ ِ‬ ‫אت‪ ،‬وا ْ ُ ِ ِ ا ْ َכ ِ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫אل ُ ِ ِئ‬ ‫َ َ َ ْ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫אب ا ْ ِ َא ِ‬ ‫اْ ْ ُ َ ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫אت‪َ ،‬و َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ َ ْ ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ أَ ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوا ُ أَ ْכ َ ُ َ ْכ ِ ً ا َ َ َכ َو َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ ِא ا ْ َ ِّ ا ْ َ‬

‫َ ِ َכ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ َכ ْ ِ‬ ‫‪٢٣٠‬‬

‫ْ ء ا ْ َر ِض وا אو ِ‬ ‫ات‪َ ،‬و َ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ا ْ َ ِ وا אد ِ‬ ‫ات ‪ِ ‬إ ٰ َ َא َ َכ‬ ‫ْ َ َّ َ َ‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫اْ ِ‬

‫ِاد و َ ا ِ ِ َכ‪ ،‬و َ َכ ْ َא ُن ا ْ ِ ِ ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ْ َّ‬ ‫ِכ أَو‬ ‫אم ا ْ א ِ ِ َ َ ْ ُ ُ ِغ ِ َ א ِ َכ‪،‬‬ ‫ُْ َ ْ َ ُ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ ِ َכ و َ ِ َכ ‪ِ ‬إ ٰ َא َ א ْ ِ َא ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ‬

‫אء ا ْ َ ِل ِ‬ ‫ََ ُ َ‬ ‫ُر ُ ِ َّ ِ َכ‪ْ َ ُ َ ،‬ت َ َ‬ ‫َ‬ ‫אب ا ْ َ אرِ‬ ‫َو َ َ َّ َ ْت أ ْ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ج ِ ا ُّ ْ א و ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ٍ ْ ُ رِ َ ْ َ َכ َ َّ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ْ َ َכ‪َ ،‬و َ א ِ ْ َא ِ ُ رِ ا ْ َכ ا ْ َ ْכ ُ ن‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُو ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ون‪ َ َ َّ َ ،‬ى ا ْ َכ َ َאل ا ْ ُ ْ َ َ َوا ّ َّ ا ْ ُ‬ ‫ا ْ ُ ْ َ ِ ا ْ َ ُ ِن‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ َא َ َ א ِ َ ِ ِّ َك َو َ ِّ ْ َא‬

‫َد َو ِام‬

‫ُرو ِ َא‬ ‫َد َא ِ ُ‬

‫אت‬ ‫ُ َא َ ُ‬ ‫ُ ِد ِ ِ َك‬ ‫ّ‬ ‫ا ْ َ ْכ ُ ِن‬

‫َّ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ ُ ْ ِ َכ ِ‬

‫ْ َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ُّ ٍ َو َ ُ ُ ٍن‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َא َ َ ًدا ُرو َ א ِ א َ ْ ِ ُ َא ِ ۪ ِ َ ا ْ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ًّ‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ِن‪َ ،‬وأَ ْدرِ ْכ َא ِא ُّ ْ ِ ا ْ َ ِ ِ ا َّ ِ ي ُ َ أَ ْ ُع ِ ْ َ ِ ا ْ ُ ُ ِن‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوأَ ْو ِ ْ َא َ َ ا ِ َ ا ْ ِ ِّ َوا ْ ُ َא َ ِ ا ْ ُ ن‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ َא ا ْ َ َّ ا ْ َ ‪َ ،‬א‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َא َر ْ ٰ ُ َא‬ ‫ِي א ِ ‪ ،‬א ِ א ِ א כ ِ ‪ ،‬א ر א‬ ‫َ ُّ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ِد َك ِ ا ْ َ ْכ ِ‬ ‫ان‪َ ،‬و َ ِّ ْر‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َر ُ ‪ِ ‬إ ٰ َ َא َ ْ ْ َ َ ُو ُ د َא َ ْ َ‬ ‫אض ا ْ א ِ ِ‬ ‫אن‪ ،‬وأَد ِ ْ َא ِ رِ ِ‬ ‫و د َא ِ ُ رِ و ِد َك ِ‬ ‫ُכ ّ ِ ا ْ َ ْ َ ِ َ ْ‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َوا ْ َ אن‪َ ،‬א َ َّא ُن َא َ َّא ُن‪َ ،‬א َر ُّب َא َر ُ َא َر ْ ٰ ُ ‪َ ،‬א َذا ا َّ ْ َ‬ ‫ان‪ ،‬א َذا ا ْ ِ َّ ِة وا ْ َ ِ‬ ‫وا ْ ُ ْ ِ‬ ‫אن‪ ،‬א َذا ا ْ َ ِ وا ْ َ ِ‬ ‫אن‪َ ،‬א َذا ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ َ َ ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُْ‬ ‫َ‬ ‫ِل وا ْ ِ כ ِام‪ ،‬א ِ‬ ‫ِ‬ ‫א م‪ ،‬א ذا ا‬ ‫אن‪ ،‬א‬ ‫א ِ‬ ‫َوا ْ ِ ْ َ‬ ‫َ َ ُّ َ َ ُّ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ َ َא أَ ْ ِ ْ َא َ َ ِ َ ُ ْ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ َ َ َא ِ َ َא ِ َכ َو َ ْ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ ِ ْ َא‬ ‫ْ‬ ‫َכ و َ َכ‪ ،‬وا ِ َא ِ ُ رِ َك ِإ َ َכ‪ ،‬وأَ ِ َא ِ ِ ْ ِق ا ْ ِد ِ‬ ‫ا ِ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ ُ َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ َّ ْ َ َ َ َ ْ‬ ‫אت ا ْ ِ ِ ِ ُ ُ ِ َא‪ ،‬وا ْ ُ ُ ر ا ْ ِ ِ‬ ‫َ َכ‪ ،‬وأَ ْ ِ ج ُ ُ ِ‬ ‫َ ْ َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫‪٢٣١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َ ْ ِ ِ ِ َא‬ ‫ِ ‪َ ،‬و َ ِّ ْ َא‬ ‫َא َ ُ ُر َא‬

‫ِ أَ ْ ارِ َא‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ َא ُ ْ َ ا ْ ِ אرِ َك َ َא‪ُ َ َّ َ ،‬כ َن َ א‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אر ُه َ َא أَ َ َّ ِإ َ َא ِ ْ أَ ْ ُ ِ َא‪َ ،‬وا ْ ِ َא ِإ َ ا ْ َ ِّ ا ْ ُ ِ‬ ‫َو َ ْ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ْ ِ ْ ِ ا ْ ِ ِ ‪َ ،‬א َ ِ َא َ ِ َא َ ِ ‪َ ،‬א َ ِ َא َכ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ ‪َ ،‬א َر ْ ٰ ُ َא َر ‪َ ،‬א َ ُ َא َ ِ ‪ِ ‬إ ٰ َ َא َ ْ َ ُ َכ ِ َ َ ِل‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ ِ‬ ‫אء ُ رِ َك ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َכ َא‬ ‫אل َو ْ ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ ‪َ ،‬و ِ ِ َ אء َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ‪ ،‬أ ْن ُ َ ِّ َل َ َ ُ ُ ِ َא ْ ُ رِ ا ّ ْכ ِ َوا ْ ْכ َ َ א َ ُ ِא ْ ّ‬ ‫َ َא و ا ِ ّ ِ‬ ‫وا א ِة‪،‬‬ ‫ِ כ أَ ا‪ ،‬وا‬ ‫אك و‬ ‫َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ‬ ‫وا ِ ِق وا ْ ِ ْ َ ِص وا ْ ُ ُ ِع وا ْ ِ‬ ‫אء َوا ْ َ ِ َوا ْ ُ ا َ ِ َوا ُّ رِ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َْ‬ ‫َ ََ‬ ‫אط وا ِ ِ وا ِ‬ ‫وا َ ِ‬ ‫ِ وا ْ َ א ِ وا ْ ِ‬ ‫אن َوا ْ َ ْ ِ ِ ا ْ ُ ٰأ ِن‪،‬‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ‬ ‫ْ‬ ‫َو ُ َّ َא ِא ْ َ َ ِ َوا ْ ِ ْ ِ َ ِאئ ِ َوا َّ ْ ِ ِ ‪َ ،‬و ُכ ْ َ َא َ ْ ً א َو َ َ ا‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א‬ ‫و ادا و ِ א א و א و ا‪ ،‬א‬ ‫َא َ ِ ُ َא‬ ‫א‬ ‫َ َُ ً َ َ ً َ ًَْ َ ًَ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ‬ ‫א ِ ‪َ ‬ا ّٰ ِإ َّא َ َ ُ َכ ِ ا ِ ِ أَ ارِ أَ ِאئ َכ‪ ،‬و ِ َ َ ِאئ ِ‬ ‫َِ ُ َ ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َא ِ ِ ِ َ א ِ َכ‪َ ،‬و ِ ِ َ ِم ُو ُ ِد َذا ِ َכ‪ ،‬أَ ْن ُ َ ِّ َر ُ ُ َ َא ِ ُ رِ ِ َ ا َ ِ َכ‪،‬‬ ‫َوأَ ْن ُ ْ ِ َ َא ُ َّ َ ْ ِ َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ ُ َ َ َ ْ َא ِ َ ْ ِ ِ َ א َ ِ َכ‪َ ،‬وأَ ْن َ ْ َ َ‬ ‫أُ ْ َ َא َِכ َو َ ْ َ َא ِإ َ ْ َכ َو َ ْ َ َא ِ ْ َכ‪ َ ُ ْ َ َ َّ َ ،‬أَ َ ً ا َ ْ َ َك‪َ ،‬و َ‬ ‫ارز א ا ِ ِ אد כ‪ ،‬وا ِ ِ‬ ‫אد ِإ َ َכ‪،‬‬ ‫َ ْ َ أَ ا ِ اك ‪ ‬ا‬ ‫َ ً َ َ َ ّٰ ُ َّ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪ ،‬أَ ْ َ رب ا אو ِ‬ ‫ات‬ ‫َ ُّ َّ َ َ‬ ‫َכ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ َب ْ َכ‪َ ،‬وا ْ َ َد َب َ َ‬ ‫َوا ْ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫אؤ َك‬ ‫אر َك َو َ ُ َ َ ْ ُ َכ َو َ َّ َ َ ُ‬ ‫אؤ َك َو َ َ َّ َ ْ أَ ْ َ ُ‬ ‫َوا ْ َ ْرض‪ُ َ َّ َ ،‬‬ ‫ِכ ِّ ِ َא‬ ‫و ِإ‬ ‫ك‪ ِ ،‬א و ِ ِد א وכ ِ و ِ ِ א א وو ِ א‬ ‫َ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ّ ْ َ َ َ ّ ْ َ َ َ َ ّ ْ َ َ ّ ْ ْ َ َ َ َ َ ّ ْ َ ُ َّ‬ ‫‪٢٣٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫و أَ ِ ذ ِכ‪ ] ،‬א ِ‬ ‫ِכ א ِإ أَ ِ א‬ ‫ِإ כ‪ ،‬و‬ ‫َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ٍ َ َ َ َّ ْ ٰ َ َ ْ َ‬ ‫ا ْ ُ ِ ُ )‪َ ،[(٣‬و َ ِّ ْ َא ِإ َ ِ َ ِאئ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َ َّא ُכ َّ َ א ِ ٍ َ ْ َ ُ َא‬ ‫َ ْ َכ‪َ ،‬و َ ِ ْ َא ِإ َذا أَ ْ َ ْ َ َא َوا ْ ْب ِ َّא ِإ َذا َ ْ َ َא‪َ ،‬و َ ِّ ْ َא ِإ َذا َ ِ ْ َא‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא‬ ‫َو َ ِ ّ ْ َא ِإ َذا َ َّ ْ َ َא‪َ ،‬א أَ َّو ُل َא ٰأ ِ א א א א ِ א ر א‬ ‫ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َر ُ َא َ ْ َ َي َא َ א ُ َא َ ُ َא َ ِ ُ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ َ ْ َ ،‬א َ ِ ْ ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ت َ ا ِ ‪ ،‬و َ َ א َذ َכ ُ ِ‬ ‫أَ ْ ِ ي א כ‬ ‫ت ْ أَ ْو َزارِ ي َ א َ َאل َ אئ ُ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ َْ ُ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ا ‪ ِ ْ َ ،‬ا ّٰ ُ َّ ُ َ َّ َאت ا ْ َ َ َ ات ِ ُ ْ َ َ ت ا ْ َ َ َ ات‪َ ،‬و َ ْ‬ ‫אت ِ َ ِ ِ ا ْ َ ِ‬ ‫َכ ِ ا َِئ ِ‬ ‫אت ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ ِ ا ْ َ َ א ِ ِ َ א ِ ‪،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫َ َ א ِ ِ ْ َو ِ َ ٍ ِ ْ َ َ ٍ َو َ َ ِ ٍ ِ َ ى ا َ ‪ ،‬א‬ ‫ْ َ ِ َ َ ْ َ ْ‬ ‫ِد َك و َכ ِ َכ‪ ،‬وأَ ْ َ ِ‬ ‫ا ْ َכ ُ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ ْ ِ ا ْ َ ُ ِ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫אت ْ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ِئ‬ ‫אت َ َ َ ْ ِ َك َو َ ْ ِ ِ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬إ َِّن َر َ ِאئ َ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َכ َوإ ِْن‬ ‫َّ ّ َ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪َ ،‬כ א أَ َّن َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُْ‬ ‫َ ُ َ ا ِ ُ َوإ ِْن أ َ ْ ُ َכ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ َ ،‬أ ْ َ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ً َ ْ َ ْ ِ ِ َכ ِإ َّ ِ ِ ْ َ ِ َכ َو َ ُ َّ َة ِ َ َ ا َّא َ ِ ِإ َّ ِ َ ْ ِ ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫אف‪َ ،‬و ِ ْ َد ِائ ِ إ َِر َاد ِ َכ‬ ‫‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ،‬ك َכ ْ َ َ َ َ ُ‬ ‫أَ ْ َ َ ْ َ ُ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أَ َא َ ْ ُ ُب ا ْ ِ َر َاد ِة‪ َ ،‬א ِ ٌ َ ِ ا ْ َ ْ ِل َوا ْ ُ َّ ِة‪،‬‬ ‫أَ ْ ُכ ِإ َ ْ َכ َ ْ َ ُ َّ ِ َو ِ َّ َ ِ َ ِ َو َ َ ا ِ َ َ ا ْ َ ْ ُ ِ َ َوأَ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫رب ا ْ א َ ِ ‪ ،‬وأَر ا ا ِ ِ‬ ‫َ ‪َ ،‬و َر ُّب ا ْ ُ ْ َ ْ َ َ ‪َ ،‬ر ِّ ِإ َ َ ْ‬ ‫َ ُّ َ‬ ‫َ َ ْ َ ُ َّ‬ ‫َ ِכ ُ ِ ‪ِ ،‬إ َ َ ُ ٍّو َ ِ ٍ َ َ َ َّ ُ ِ أَ ْم ِإ َ َ ِ ٍ َ ِ ٍ َ َّ ْכ َ ُ أَ ْ ِ ي‪ ،‬إ ِْن‬ ‫َ َ ُכ ْ َ َכ َ َ ٌ َ َ ِ ْ َכ َ َ أُ َא ِ َو ٰ ِכ ْ َ א ِ ُ َכ ِ أَ ْو َ ُ ِ ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫‪٢٣٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ُ ُذ ِ ُ رِ َو ْ ِ َכ ا ْ َכ ِ ِ ِ ْ أَ ْن َ ْ ِ َل ِ َ َ ُ َכ‪ ،‬أَ ْو َ ِ َّ‬ ‫َ َّ َ َ ‪َ ،‬و َ َ ْ َل َو َ ُ َّ َة ِإ َّ َِכ‪َ ،‬א‬ ‫כ‪ ،‬כ ا‬ ‫َ َ ُ َ َ َ ْ َُْ‬ ‫ْ‬ ‫َא َ ِ ‪َ ‬ر ِّ َ َ ْ ُ ْ َد ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َّد َ ْ َ َ ِ َو ِ ْ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ََ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُ َّ ‪َ ،‬و ْار َ َ ْ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ ْ َ ‪َ ،‬و َ َכ ْ ِإ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َو َ ْ ِ ي َو َ א َ ِ ‪َ ،‬وا ْ َכ ْ ِ ي َوأَ ِ ْ ِ ِ ْ ُذ ِّ َو َ א َ ِ ‪َ ] ،‬א َا ُ )‪[(٣‬‬ ‫ُْ‬ ‫ان‪ ] ،‬א اَ )‪ [(٣‬א َذا ا ْ ُ ِة وا ْ َ ِ‬ ‫ِ وا ْ ُ ْ ِ‬ ‫אن‪َ ] ،‬א اَ ُ )‪[(٣‬‬ ‫َא َذا ا َّ ْ َ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אن‪َ ] ،‬א اَ ُ )‪[(٣‬‬ ‫َא َذا ا ْ َّ ة َوا ُّ ْ َאن‪َ ] ،‬א اَ ُ )‪َ [(٣‬א َذا ا ْ َ ْ ِ َوا ْ ِ ْ َ‬ ‫َא َ َא َ ُّ ُم َא َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪ ،‬أَ ْ َ ا َّ ِ ي َو ِ ْ َ ُכ َّ َ ٍء‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫َر ْ َ ً َو ِ ْ ً א‪َ َ َ ْ ُ َ ،‬א ِ َ ْ ِ َכ َو ِإ ْ َ א ِ َכ ِ َّ ً َو ِ ْ ً א‪َ ،‬א ُ ْ ِ ُ َא‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ א َ َ ِّ ُ א َذا ا َّ ِل وا ِ ّ ِ ‪ ،‬א َذا ا َّ ِ‬ ‫ال‪َ ،‬و َא َذا‬ ‫ُ ْ ُ َא ُ َ ّ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ُ ِد َوا ْ َכ ِم‪َ ،‬א َ ِ َא َ ِ ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ ِش ا ْ َ ِ ِ ‪َ ُ َ ْ َ ،‬כ ا ّٰ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِא ِ َכ ا ْ ِ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ا ْ َכ ِ ِ ا ْ َ ْכ َ ِ ا َّ ي َ ْ أَ ْ َ ْ َ ُ َو َر ْ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ ِ‬ ‫۪‬ ‫أَ ْ َ ْ َ ُ أَ ْن َ ْ ُ َ َك ِ ‪َ ،‬و ِ َ َ א ا ْ ِّ ْ َ ْ َכ‪َ ،‬و ِ ُ ْ َ َ ا َّ ْ َ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫כ َא َِכ‪َ ،‬و ِ ُ رِ َو ْ ِ َכ ا ْ َ ْכ َ م‪َ ،‬و َِכ َ א َכ ا َّא َّ אت‪ ،‬أَ ْن َ ْ َ َ َא َ‬ ‫ِ وا ْ ْ ِ ِة א ُ ِ ِ ۪ َ ْ َ َא ُכ َّ ‪ ،‬وأَ ْن ُ ِ َא א ًة َ ِ ً ِ‬ ‫ا َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ْ َ ََ‬ ‫ِ اْ َ ِ‬ ‫أَر َ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫אء َ א ِ ٌ ‪َ ،‬א‬ ‫َوأَ ْ َ ُאه‪َ ،‬א َ א ُ ‪َ ،‬א َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ال َ َ ا َ ِ‬ ‫ِ ا َّ ِ‬ ‫ال‪َ َّ َ َ َ ،‬א َא َ ْ َ َא َ َ ْ َ ِ َא أَ ْو َ ِ َّא‪َ ،‬א َ ِאد ُر‬ ‫ُّ‬ ‫ُْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َא َ ْ َ َي َא َ א ِ َא َ ِ ُ َא َ ِ ‪ِ ‬إ ٰ َ َא َ א ْ َ ْ َא ِ َ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫]و ْار َ َא ِ ِ َ א َ َכ )‪َ [(٢‬وا ْ َ ْ َא‬ ‫َو َّ ْ َ َ َכ ا َّ ِ َ ْ أ ْ ِ ا ْ َ ِ ‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُّ‬ ‫َو َ‬

‫‪٢٣٤‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ َ ْأ َ َכ َ ُכ َن َ ا ْ ٰ َ ‪َ ،‬وأَ ْر ْ َא ِإ َ َ ِ َכ َ ُכ َن َ ا ْ َ א َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫אب َو ُ َ َ َ َ َّ ا َّ א ِ ِ َ ‪[(٣) ‬‬ ‫ا ْ َ א َ ]‪‬إ َِّن َو ِّ َ ا ُ ا َّ ي َ َّ َل ا ْ כ َ َ‬ ‫‪ َ ‬א ُ َ َ א ِ ًא َو ُ َ أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ  ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ٌْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َ ِّ ا ْ ُ ْ َ َ ‪ ،‬اَ ْ ُ َ ّ ِق ِ ُ ُ َّ ة ا ْ َ ْ َ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ث َر ْ َ ً‬ ‫ِ ْ َ א َ ِ َ ‪َ َ َ ،‬د َ ْ َ َ َّ َم ِ َ ا ْ َ ْ ِ َو َ ْ َ َ َّ ‪ ِ َ َ َّ َ ْ َّ ِ ،‬ا ْ َ ْ ُل‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ْ َ َ َّכ ‪ً َ َ ،‬ة َ ْ ُ و َ ً ِא ْ َ ِ َوا َّ َ ِم‪ِ ً َ ُ ْ َ ،‬א ْ َ ِل‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫َوا َّ َو ِام‪ً َ َ ،‬ة َد ِائ َ ً ِ َ َو ِام ا َّ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِد‪َ ،‬א ِ ً ِ َ אء أَ ْ َכ ِאم‬ ‫َ َ‬ ‫ِِ‬ ‫۪‬ ‫ِ۪‬ ‫۪‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ُ ُ د‪َ ،‬و َ َ ٰأ َوأَ ْ َ א ِ َوأَ ْو َ ده َوأَ ْز َوا ِ َو ُذ ِّر َّ ا َّ ِّ ِ َ‬ ‫ا َّא ِ ِ َ َو َ ْ َ َ َّ َم‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َ א أَ ْ َ ‪َ ،‬א َ ِ ُ َא َ ِ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬

‫‪‬‬ ‫ِو ْر ٌد َכ ِ ِ َ ْ َ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪‬‬

‫اَ ّٰ ِإ ِّ أَ َ ُ َכ ِإ א ًא ُ ِ ْ ِض َ َכ‪ ،‬و ِإ َ א ًא َ ِ ُ ِ ۪ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َ َ ْ ُ َْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َכ‪ ،‬و َ ً ُ ْ ِ ُ َא ِ א ِ ور َ ِ‬ ‫אت ا ُّ ُ ِب‪َ ،‬و َر ْ َ ً‬ ‫َ ْ َ َ‬ ‫ا ْ َא َ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ َ ِ ّ َא ِ َ א ِ ْ َد َ ِ ا ْ ُ ِب‪َ ،‬و ِ ْ ً א َ ْ َ ُ ِ ۪ أَ َوا ِ َك َو َ َ ا ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ ً א‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ ِ َכ َ ُ َא ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא ا ُّ ْ א َوا ْ ٰ ة ْ أَ ْ ِ َو َ َ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ا َ َכ‪َ ،‬وا ْ ُ ْس أَ ْ َ َام أَ ْ َכאرِ َא ْ َ َ ا ِ َ َ ا ِ‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ُ َ َא ِ ِ ْ‬ ‫אت‪ ،‬وا َ ُ ر ُ ُ ِ َא ِ ا ْ ُ ِع ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אت‪،‬‬ ‫َ אك ُ ِ َ אت ا ُّ ُ َ‬ ‫ا ُّ ُ َ‬ ‫َ ْ ْ ُ َ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫وأَ ِ َא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َ אم ا َّ َ ة َ َ َ ْ ك ا َّ َ َ ات‪َ ،‬وا ْ ُ ُ ُ َر َ ّ َِئא َא ْ‬ ‫َ َّ‬ ‫‪٢٣٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِائ ِ أَ א ِ َא ِ َ ِ ي ا ْ َ ِ‬ ‫אت‪َ ،‬و ُכ ْ َ َא َ ُ َ ْ َ ِ ُ ا َ ُאء ِ َّא ِإ َذا‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ََ‬ ‫َّ‬ ‫أَ ْ َض أَ ْ ُ ا ْ ُ ُ ِد ِ ُ ُ ِ ِ َ َّא َ َّ َ ْ ُ َ ِ ُ َ ِ ا ُّ ُ ِد‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َرا ِ ِ َ أَ ْ َ א َ َא ِإ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َ ْ ُ ِد‪َ ،‬وأَ ِ ْ َ ْ َ َك ا َّ ِ َ َ َ َ א أَ ِ َ‬ ‫ِ َ ا َّ ْ َ ِة َوا َّ َ ِ ‪َ ،‬و َو ِّ ْ ُ َوا ْ َ א ِ ِ َ ِ َ א ِ ِ ا ْ َ ْ ِل َوا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬وأَ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫َ َ َ א َ א َ ْ َ ُ ِ ا َّ א ُ ‪َ ،‬و َ ْ رِ ُف َ ُ ا ْ َ َ ا ُ ‪َ ،‬و َ ُ َ ُ َ ْ ُ‬ ‫ا ْ َ א ِ ِ ‪َ ،‬وا ْ ِ َ ُ َو ِ ْ َ א ِ ِ َ َو ِ ُכ ّ ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ א َ ِ َ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ُ ُد َك َد َّ َ َ َכ‪َ ،‬و ِإ ْ َ א ُ َכ َ َ ِإ َ َכ‪ُ ْ َ َ ،‬כ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َ َכ َ א َ َ ْ َ َ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ُ ُ ْ َכ َ א َ َ ْ ُ َ َ َכ‪َ ُ ْ ،‬כ‬ ‫ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ אِ ِْ ِ‬ ‫َ ا ِ ‪ ‬اَ ّٰ َ َ ِ َ ِאئ ٍ َ ْ ِ ه‪ ،‬و َ ِ َא ٍِ‬ ‫َ‬ ‫َ ُُ َ‬ ‫ُ َّ ْ‬ ‫َ ْ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ٍِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ ّכ ُ ُه‪َ ،‬و َ ِ َאئ ُ ْ ُ ُ ‪َ ،‬و َ ِ َ א ِ ٍ َ ْ ُ ُ ُه ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪َ َ َ ،‬א َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ي ِإ َ ْ َ א َ َ َ ْ ُ َ א َ َכ َوأَ َא َ ْ ُ َك‪َ َ ،‬כ ْ َ َ ْ َ َ ْ‬ ‫َ ّ َِئא َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אכ َ َ ْ أَ ْ َ ا ِ َא‬ ‫َِ َ‬ ‫אك َ ْ َ א َوأ ْ َ َر ِّ ‪ِ ‬إ ٰ ِ ‪ ،‬أ َ ْ َ َא أ ْن َ َ ُ َّد ا ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אכ ُ َכ َ َ َ ُ َّد َא َ ْ َא َِכ َא َכ ِ ُ ‪َ ،‬وأَ َ ْ َ َא أَ ْن َ َ َ َّ َق َ َ‬ ‫َو َ ْ ُ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ אب ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َ ائ َא َو َ ْ ُ ُ َ َ ُاؤ َك َ َ َ َّ ْق َ َ ْ َא‪َ ،‬وأَ َ ْ َ َא أَ ْن ُ ْ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ ْ ِכ َא َ َ ْ ِ ْ َא ِ َ ا َّאرِ َא َر ِ ُ ‪َ ،‬وأَ َ ْ َ َא أَ ْن َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َא َو َ ْ‬ ‫َ َ ْ َא أَ ْ ُ َ َא َ א ْ ُ َ َّא ِ ْ َ ِ َכ َא أَ ْر َ ا ا ِ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ َّא َ ُ ُذ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ َ ْ ِ َכ ِ ْ َ ِّ َك‪َ ،‬و ِ ُ َِכ ِ ْ َ ِد َك‪ َ ،‬א ْ َ ْ َא ِ ْ أَ ْ ِ َא َ ِ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫رِ ِ‬ ‫َِ ِ‬ ‫َو ْ َك‪َ ،‬وأ ّ ْ َא ُ ْכ ِ َك َو َ ْ َك ‪َ ‬و َ َّ ا ُ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ِ ِ ا ِכ ِام ا ر ِة أَ ِ و‬ ‫َو َ َ ٰأ ِ ِ ا َّ ِ ِ َ ا َّא ِ ِ و‬ ‫ّ‬ ‫َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ِ ً א َכ ِ ا ِإ َ َ ْ م ا ّ ِ ‪‬‬ ‫ً‬ ‫‪٢٣٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ‬ ‫َ ِ َ ُة أَ ْ َ אء ا ا ْ ُ ْ َ‬ ‫ِ َ ِ ِ َא ا َّ ِ َ ِ ا ْ َ ِאدرِ ا ْ َכ َ ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫َ ـ َ ْ ـ ُ ِ َ ْ ِ ِ ا ْ ِ ٰ ـــ ِ ُ َ ْ ِ ً‬ ‫َوأَ ْ ــــ َ ــــ ُ أَ َّن ا َ َ َر َّب َ ــ ــ ُه‬ ‫ْ ُ‬ ‫َوأَ ْر َ ـ َ ِ َא أَ ْ َ َ ا ْ َ َّ ُ ْ َ ً ى‬ ‫َ ـ ـ َّ ـ ـ ــא ِ ــــ ُכـــــ ّ ِ َ ـــ ـــ ٍ ـــ َ ـــ ٍ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ ُ َّ‬ ‫َ ـ َ ــא َــא ِ ـ ً ــא ِ ــــ ًّ ا َو َכـــ ْ ـــ ً ا َورِ ْ ـــ َ ـــ ً‬ ‫ـכـ ــאرٍ ـ ـ َ ُـ ـ ٍ و ُ ـ ـ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ َْ‬ ‫َ ـ ُ ـ ْ ِــא ْ ـ َ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ا َّ ِ‬ ‫ِ َ ّ َכ َא َر ْ ٰ ُ ِא َّ ْ َ‬ ‫و א ِ ُכ ُ ـ ُّ وس َ ـ ِّ س ِ ِ‬ ‫ََ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َو َــא ُ ْ ِ ُ َ ـ ْ ِ أَ َ א ًא ُ َ َّ ً א‬ ‫َ ْ ِ ا ُّ َّل وا ِ ِ‬ ‫َ ِ ً ا أَ ْ‬ ‫زِل َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َو َ ـ ْ ُ ْ َ َ ا ْ َ ـــ ِاء א כ ِ‬ ‫ْ َ َ َُ َُّ‬ ‫ِ‬ ‫אء زِ د َ َ ِ ٍ‬ ‫َو َא َאرِ َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ئ ا َّ ْ َ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ر ُ َכ א َ َّ אر َ א ْ ْ ِ َ ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َ َْ‬ ‫ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫אب ِ ْ ً א َو ِ ْכ َ ً‬ ‫َو َ ْ َ َא َو َّ ُ‬ ‫و ِــא ْ ـ َ ـ ـ ِ ــא َ ـ ــאح َـــ ِ ر ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َّ ُ ّ ْ َ َ‬ ‫ُכ ّ ِ א ِ ٍ‬ ‫َو َא َ א ِ ُ ا ْ ِ ْ َ ْ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫‪٢٣٧‬‬

‫َ َ ْ ِ ُ ِא ِ ّ ْכ ِ ا ْ َ ِ ِ ُ َ َّ َ‬ ‫َـ َـ َّ َه َ ـ ْ َ ْ ِ ا ْ ُ ُ ِل َ َכ ُّ َ‬ ‫۪‬ ‫ــאم ا ْ ـــ ُ ُ ـــ ُد َو َ ـــ ْ َ ـ َ‬ ‫َـ ِ ـ ًّــא ِ ـ َ ـ َ‬ ‫َوأَ ْ َ َ ِ َא ا ْ ِ ْ َ َوا ْ ِ ْ َ َوا ْ َ َ‬ ‫ِ ـــ ا ِ َ ـــאد ـــ ِ ـ َ ـ ـ ِ‬ ‫ـאئ ـ ِ ا ْ ـ ُ ـ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُ ْ َ‬

‫ـכ ا ـ ّٰ ـ ُ ـ َّ َ ـ ْ ـ ً ا ُ َ َّ َ‬ ‫َ ـ َ ْ ـ َ ُـ َ‬ ‫أَ َ א َ ْ َ ُכ ْ ِ َא َر ِ ُ ُ َ ِّ َ‬ ‫َو َ ِّ ْ ُو ُ ِدي َא َ َ ُم ِ َ ا ْ َ َ‬ ‫َو ِ ـ ْ ـ ً ا َ ِ ً َא ُ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫אر ِ َّ א َכـ َ‬ ‫ـאن ُ ْ ِ َ‬ ‫ِ ِّ َك َא َ َّ ُ‬ ‫َو َא َ א ِ ُ ُ ْ ِ َ ِ ا َّ ِّ َ ْ ِ َ‬ ‫أَ َ ـ ْ ـ َ َ ـ َ ـ ْ ـ َــא َــא ُ ـــ َ ـــ ِّ ُر أَ َّو َ‬ ‫אر َ ْ َא ِ ا ْ ـ ُ َ‬ ‫ِ َ ْ ِ َك َא َ َّ ُ‬ ‫َ‬ ‫َو ِ ِّ ْز ِق َא َر َّز ُاق ُכ ْ ِ ُ َ ِ ّ َ‬ ‫َو ِ ـ ْ ـ ً ــא أَ ِ ـ ْ ـ ِ ـ َــא َ ـ ِ ـ ـ ُ َ َ ُّ َ‬ ‫َو َא َא ِ ُ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ارِ َك ا ْ ُ َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو א َ א ِ ُ ا ْ ِ ْ َ ْ َر ُכ ّ ِ ُ َא ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ــכ ِ ـــــ ًّ ا ـــא ـــ ِ ـــ ُّ ِ َ ـــ ِ ـــ ۪‬ ‫َ ـــ َ ْ ـــ ُـ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ِ ْ َכ َכ ٍ‬ ‫אف َא َ ِ ُ َ ُכ ْ ِإ َذ ْن‬ ‫ُ‬ ‫ـכـ ــא ـــ ْ ً َ ِ ً א ِ َ ْ ِ ۪‬ ‫َ ـ َ ــא َ ـ َ ً َ‬ ‫َ ِ ْ َכ َ ِ ي א ِ و َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ُ َ ُْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ـאر َ ـ َ ـ ُכـــ ّ ِ ُ ـ ْ ـ ٍ‬ ‫َ ـ ُ ـ ٌر َو َ ـ َّـ ٌ‬ ‫ـ ِ ـ و َ ــــ ْ أَ ـــ َ ـــ ـــ َ ـــאم ـ ِ ـ ـ ِ ـ ۪‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ٌّ َ‬ ‫ت ِِْ ِ۪‬ ‫َ ِ ٌ َ ـ َ َ ـــ ْ َء َ ـ ُ ـ ُ‬ ‫َ َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َכ َ ْ ِ َא َ ُ َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪َ ،‬כ ِ أَ ْ َ َ َ ْכ ِ ْم َ َ ا ِ ِ‬ ‫ٌ‬ ‫ِ‬ ‫َد َ ْ ُ َכ َא َ ْ َ ُ ِ ً א َ ْ َد َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ِ َ ،‬כ أَ ْ َ َ َ ْ ِכ َ َ א ِ ِ ي‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫َ ِ ٌ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ٌ َ َ ا ْ َ ْ ِאء َ ِ ْ َ َ א ِ ِ ي‬ ‫َ ّ‬ ‫ائ ِِ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ،‬و ِכ ٌ أَ ْ َ َ א ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ وُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ٌ ََّْ َ َْ َْ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ ِ ْ ُ َכ َא َ ْ َ َ ِ ً ا ُ َ َّ ً ا‬ ‫ئ ا ْ َ ْ ِ ِ أَ ْ َ َوا ْ ُ َ ى‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ُ ِ ْ ُ ،‬‬ ‫ـכ َــא ُ ـ ْ ـ ِ ـ َ ـ َ ــא ًة َ ِ َئ ً‬ ‫َ ـ َ ْ ـ ُـ َ‬ ‫َو َא َ أَ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ْכ ِ َك ا ْ ــ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫و א وا ِ ـ ا ْ َ ـ ارِ أَو ِ ـ‬ ‫َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ‬

‫َو َא َرا ِ ُ ْار َ ْ ِ ِ َ ْو ِ َכ أَ ْ َ َ‬ ‫ـכ ـ َ‬ ‫ُ ـــــ ِ ٌّل أَ ِذ َّل ا ـ َّــא ِ ـ ِ ـ ـ َ ُ ـ َـ ِّ‬ ‫َـ ِ ـ ـ ً ا ِ ـ َ ــא ِـ ُ ْ ِ ً א ُ َ َ ِّ َ‬ ‫َ ِ ً ا ِ َ א َ ْ َ َو َ א ُ َ ُ ْ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ َ ِ ٌ ُ ْ ُ ُ ِد َك َ ْ َ َ‬ ‫َ ُכ ٌر َ َ أَ ْ َ א ِ ۪ ُכ ْ ُ َ ِّ َ‬ ‫َכ ِ ٌ َכ ِ ُ ا ْ َ ْ ِ َوا ْ ُ ِد ُ ْ ِ َ‬ ‫ُ ِ ٌ ُ ِ ُ ا ْ َ ْ َ أَ ْ َ َوأَ ْ َ َ‬ ‫َوأَ ْ َ َ ِ ٌ ُכ ْ ِ َ ْ ِ ُ َ ِّכ َ‬ ‫َو ُכ ـ ْ ِـ َ ـ ُ ِّوي َא َر ِ ُ ُ َ ْ ِ َ‬ ‫َ ِ َ ا ْ َ َא َא َوا ِ َ ا ْ ُ ِد ِ ا ْ َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ود َ ـ َ ـ ُّ َ‬ ‫َ ـــــ ُ ُّد َك ـــ ْ ـــ ي َـــא َو ُد ُ‬ ‫َو َא َא ِ ُ ا ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ي ُ َ ْ ِو َ‬ ‫َو َ ِّ ْ ِ َא َ ُّ ا ْ َ َ ارِ َد َ ْ َ َ‬ ‫َو َ ْכ ِ ِإ َذا َכـ َ‬ ‫ـאن ا ْ ـ َ ـ ِ ُّي ُ َ َّכ َ‬ ‫ـــאك َ َ ُّ َ‬ ‫أَ ِ ـــ ْ َــא َو ِـــ ُّ َ ـ ْ َد َ َ‬ ‫َو ُ ْ ِ َز َّ ِت ا ْ َ َرى ُכ ْ ُ َ ِّ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد أَ ْو َ َ‬ ‫ُ ٌ َ א ا ْ َכ ْ ن إ ِْن َ َ‬ ‫ُ ِ ُ أَ ِ ْ أَ ْ ـ َ َاء ِد ِ ُ َ ِ ّ َ‬ ‫ــ َ ِ ِ َو ُכ ْ َ ُّ َم ِ ـ ِّ َي ُ َ ِّ َ‬ ‫َو َא َ א ِ َ ا ْ َ ْ ـ َ ارِ ُכ ْ ِ ُ َ َّ َ‬

‫‪٢٣٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫َو َــــא َوا ِ ـــــ ُ َ ـــא َـــ‬ ‫و א َ ِאدر َذا ا ْ ْ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ـــــ ّ ْم ــ ــ ِ ي َــא‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫א‬ ‫ات‬ ‫وأَ ِ א ا‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫َ َّ ُ َّ ً‬ ‫َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ‬ ‫و א َא ِ أ َ ْ ِ ِ‬ ‫אرِ َ َכ ا َّ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َو َــא َوا ـ أ ْول أ ْ ـ َ َــא ُכـ َّ َא ٍ‬ ‫َو َא َ ُّ َא َر َّب ا ْ ا َא َو ُ ِ َ ا ْ ـــ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُُ ِ‬ ‫َو َــא ُ ْ َ ِ ً א ِ ـ ْ َא‬ ‫ْ‬ ‫وف ِــא ْ ـ ِ ـ ـ ِ‬ ‫َ ـ ُ ـ ٌف َر ُؤ ٌ‬ ‫ـאد ُ ْ ِ ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ِ ْ َ َא َــא َذا ا ْ ـ َ ـ َ ِل َ َ َ ً‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َא ُ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ ا ْ َ ِّ ُ ْ َ‬ ‫ِإ ٰ ِ ‪ ِ َ ،‬أَ ْ َ َ َ ْذ ِ ِ َ א َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ٌّ‬ ‫و א א ِ ا َ ِ ِ ا َّ ْ ِ َ א ْ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ ُ ْ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ َ ِّ ً א‬ ‫ـאر ُכ ْ ْ َ א‬ ‫َو َــא َ ـ ُّ‬ ‫َو َא ُ ُر ِ ْ َכ ا ُّ ُر ِ ُכ ّ ِ َ א َ َ ا‬ ‫ِ َ ِ ُ ِْ۪‬ ‫ِ ا اא‬ ‫َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ‬ ‫ارِث ا ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ا ْ ُ ٰأ ِن َوارِ ًא‬ ‫َو َא َو ُ‬ ‫ْ‬ ‫ـ ـ ر و ـــ ـ‬ ‫ــאر َ ـ َ ـ ِ ـ ْ َ ـ ِ ـ َ ـ ِ ـ‬ ‫َ ُ ٌ َ َ َّ ٌ ّ‬ ‫ِ َ ْ َ ِאئ َכ ا ْ ُ ْ َ َد َ ْ ُ َכ َ ِ ِ ي‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ــכ ا ـ ّٰ ـ ُ ـ َر ِّــــ ِ َ ْ َ א‬ ‫َ ـــ َ ْ ـــ َ ُـ َ‬ ‫َّ‬ ‫اכ ِ ِ‬ ‫َو َ א ِ ْ َر َ ِאئ ِא ِّ َ ِ ْ َכ َو ْ‬ ‫ِإ َّ ُو‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫أَ ْ ْכ‬ ‫ُ ـــ َ ـــ ِّ ُم‬

‫ُ ـــــ ُد ُه‬ ‫َ ُ َّو َא‬ ‫َ ــא ِ ـ ِ ـ‬

‫‪٢٣٩‬‬

‫ـאم ا ْ ـ ُ ُ ـ ُد ِ ۪ َو َ َ‬ ‫َو َــא َ َ ُ َ ـ َ‬ ‫و ـــ ْ ـــ ـــ ِ ر َ ــــ ِّ ر ِ ـ ـ ـ ِ‬ ‫ـאد َــא ا ْ ـ َ ـ َ‬ ‫َ ُ َ ُ‬ ‫ْ ُ َّ‬ ‫ِ َ ا ُّ ِّ َ ْ ً َא ُ َ ِ ّ ُ َذا ا ْ ُ َ‬ ‫ت ُ َ ِّ َ‬ ‫َو َא ٰأ ِ ـ ُ ا ْ ِ ْ ِ أَ ُ ـ ُ‬ ‫ِ َ א ِ ِ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ِ َא َא ِ ُ َو َ‬ ‫وא َ ِ‬ ‫אل أَ ْر ِ ْ َوأَ ْ ِ ْ َ ُ ا ْ َ َ‬ ‫ََ ُ َ‬

‫اب ُ ْ َ َ ْ َא َو َ َ َّ َ‬ ‫ــ َ َא َא َو َא َ َّ ُ‬ ‫اك َ ُ ٌّ أَ ْ ـ َ َ א ْ ِ ْ َ َ ُّ َ‬ ‫ِـ َ َ‬ ‫ِ َ ْ َ ْ َد َ א َא َ א ِ َכ ا ْ ُ ْ ِכ ِا ْ ِ َ‬ ‫َ ُ ُد َك ِא ْ ِ ْכ َ ِام َ א َز َال ُ ْ ِ َ‬ ‫َو َא َ א ِ ُ ا ْ َ ْ ِ َ ا ْ َכ َ א َ ِت ِ ا ْ َ َ‬ ‫َو ُ ْ ٍ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ א َ َ‬ ‫َ ِ ا ُّ ِء ِ َّ א َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ‬ ‫َو َא َא ِ ُ ا ْ َ ْ ِ ِ ـ ُ ٍ‬ ‫وح ُ َ َّ َ‬ ‫َو َא َ ِאدي ُכ ْ ِ ُّ رِ ِ ا ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ‬ ‫و َ ـ َ ِإ َّ أَ ْ ـ َ ـ ٍ‬ ‫ـאق َـ ُ ا ْ ـ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ُر ْ ـــ ً ا أَ ْ َــא َر ـ ـ ُ َ َ ُّ َ‬ ‫َ َ ا َّ ْ ِ َوا ْ َ ْ ِ َ ا ْ ِ َ ًאرا ُ َ ِّ َ‬ ‫َو ٰأ َא ِ َכ ا ْ ُ ْ َ ا ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ‬ ‫َ َ ِّ ْ َ َא ِ ْ َכ ا ْ َכ َ َאل ُ َכ ِّ َ‬ ‫وف َز ٍ‬ ‫ت ِ ِ ُ َ ِّ َ‬ ‫אن ِ ْ ُ‬ ‫ُ ُ َ َ‬ ‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫أَ ِ ْ وا ْ ِ ِ ِ د ِاء َ ْ ِ وا ِ ِ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِإ ٰ ـ ِ ـ َ ــאر ـ وا ِــــ َ ي و ِإ ْ ـ ـِ‬ ‫َ ْ َ ْ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ٌ ِـ َ ــאدرٍِ‬ ‫ِ ا َ ـــ‬ ‫أَ ــא ا‬ ‫َ ْ َ َ ُّ ْ ْ ِ َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ ِ َ َ َ ّ ي ا ْ َ ِ ِ ُ َ َّ‬ ‫אب َ ْ ً א ُ َ َّ ً ا‬ ‫َ َ ا ْ ٰ ِل َوا ْ َ ْ َ ِ‬

‫ِإ َ ا ْ َ ِ وأَ ِ א ِ ْ ِ‬ ‫ْ َ ْ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َو َ ْ ِ ٰ ه ا ْ َ ْ َ אء َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُد ُ ِ ُ ْ ِ ا ّ ِ َد ْو َ‬ ‫ِ َ ْ َ َ َ ٍم ِ ا ْ ُ ُ ِد َوأَ ْכ َ َ‬ ‫َو َ ـ ْ ـ ُ َ ـ َ ـ ْ ـ ُ ا ِ َ ـ ْ ـ ً ــא َوأَ َّو َ‬ ‫َ َ ُّ َ‬ ‫ُ َ ِّ َ‬ ‫ِا ْ ُ َ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُب ا ْ ُ َ ا َ َ َوا ُّ ُ د‪َ ْ ُ ،‬אن ا ْ َ אرِ َ‬ ‫أَ ْ َ َ ْ ِ َ ِ ٍ ا ْ َ ِّכ ِ ا ْ ُ َ ِ ِ ا ِ َ א ِ ِ ‪‬‬ ‫ْ ّ ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِ‬ ‫ارِ ِ ِ ِ ا ا ِ ِ‬ ‫ظ ا ْ ُ ِد‪،‬‬ ‫اَ ّٰ ُ َّ ا ْ َ ْ َא َّ ْ َر َّכ ْ َ َ َ َ َ‬ ‫ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َوأ َ ْ َ َ َ َ َ ائ ِ ْ َ ا ْ ُ َ א َ َ ة َد َ אئ َ ا ُّ ُ د‪ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ،‬أ ْ ُ‬ ‫وِ א‬ ‫ا‬ ‫ا ِ ِ َ َ ا ْ ِ ِאم َوا ْ ُ ُ ِد‪ ،‬כ ا رؤو‬ ‫ََ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُّ ُ د‪ ،‬و َ ُ ا َ ط ُذ ّ ِ َ َ َא َِכ َ ا ا ْ ُ ُ ود‪َ ،‬‬ ‫َ ْ َْ َ ُ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ْ َ ِ َכ َ א َ َ ا ْ َ ْ ُ ِد‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ ِّ ‪ ‬اَ ّٰ ُ ْار ُز ْ َא ِ ْ َכ ُ َل ا ُّ ْ ِ ‪َ ،‬و َد َو َام ا ْ ِ ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وم ا ْ ُ ا َ ِ ‪،‬‬ ‫َو ْ َ ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و ُ ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫و َ َّ َة ا ْ ْ ِ ِة‪ ،‬و ِ ْ َق ا ْ َ ِ‬ ‫אن‪َ ،‬و‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אد ا ْ َ ْ ِ ‪َ ،‬و َ َ ُّ َ ا َّ َ ِ ‪َ ،‬و ُ ُ َغ ا ْ َ َ ِ ِ َ א ِ ِ ا ْ َ َ ِ ‪،‬‬ ‫ا ْ َ ْ ‪َ ،‬وا ْ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ ِ َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َ ْ ِ ا ْ َ َ ِ َو َ ّ ْ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َא َ ْ أَ ْ َ ى َ َ َّ َ ُ‬ ‫َوأُ ْ َ ا َّא‬ ‫َ ِ َ َ ا َّ َ ُّכ‬

‫‪٢٤٠‬‬

‫َ ِ ‪َ ،‬و َ َ َو َة‬ ‫ِ ‪َ ،‬و َ َ َאء ا ْ‬

‫ا ْ ُ َא َ ِאة‪،‬‬ ‫ُ ِ ّد‪َ ،‬و َو َ َאء‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ َ َ אرِ ي ا‬ ‫أَ ْ ِ َא ا ّٰ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫اْ ُ ْ َ َ‪َ ،‬‬ ‫ُ َ ِ اْ ُ َא َ‬ ‫ِ َ ا ْ ِ َ ِع َوا‬

‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ م َ ا ْ ُ ْ َא َ ‪َ ،‬و َ َ َ َ َ َ ات ا َّ ّכ ِ ُ‬ ‫ان ا ِ ِّ ِ ‪ ،‬وا ُ ْכ ِ َא َ َכ أُو ِ‬ ‫ِد ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َّ ُ ْ ِ َ َ َ ا ِ َ َא ِ ْ َ َ ِאئ ِ ا ْ ُ َ ا َ َ ِ َو َ ُ َز‬

‫ْ ِ اْ ِ ِ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ِم ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِא ْ َ َאئ ِ ْ‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب ا ْ َ َر ِع ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ِ ْ َא‬ ‫َ ‪َ ،‬وأَ ْ ِ ْ َא ا ّٰ ُ َّ ِ ِّ َك ِ ْ َ َ‬ ‫אك ِ ِ ْ ِق ا ْ َ א َ ِ َوا ْ ِ ْ ِ َ ارِ‬ ‫َّ َ ِل ا ْ َ ِ ِ ‪َ َ ْ َ َ ْ َ َ ،‬‬ ‫وا ْ ِ ْ َ ِع َ ِ ا ْ َ َא א ِא ْ ِ ِ ْ َ אرِ ‪ ‬أَ َ َא ا ّٰ ِא َ ِ‬ ‫ال َ َא َ ْ َכ‬ ‫ُ َّ ُّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ُ ُ َא ِא ْ ِ ْ ِכ אرِ ‪ ،‬و َ َ ْت ِإ َ َכ َ ُ ا ْ َ ارِ ِ ْ َ ِ‬ ‫אن ا ْ ِ ْ ِ َ אرِ ‪ َ ،‬א ْ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ا ّٰ ُ ُذ َّل ا ْ ِכ َ אرِ َא ِ ُ ْ ِ ا ْ ِ ْ ِ َ ارِ ‪َ ،‬و َ ِ ّ َא ا ّٰ ُ ا ْ ِ ْ َار ِ ْ ُ ُ ِن‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ ارِ ‪َ ُ ْ َ َّ َ ،‬כ ِ َא ُ ُ َ أُو ا ْ َ ْ م َ ا ْ َ ْ َ אرِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ ا ْ َ ْ َ אرِ َو َ ّ ْ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َא َ ْ‬ ‫َ َ أَو ِ אءه َ َ ا ُّ ِ ا ُّ ِ‬ ‫ِ َ ْ ِ َ ِ ا َّ ِ ِ وا ْ ِ ْ ِ ِ‬ ‫אق‪ ،‬ور‬ ‫אق‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ َُ‬ ‫َ‬ ‫َ َََُْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫אط ا ْ ِ و ُ ِ ا ْ َ ْ َ ِق‪ ،‬وأَ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َوأَ ْ َ َ ُ ْ َ‬ ‫َّ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ََ ََ َ ْ‬ ‫اْ ٰ ِ‬ ‫אق‪َ ،‬و َ ْ َ َ أَ ْ َ َار ُ ُ ِس ا ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ُ ُ ِ ِ َכ ِق‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َْ‬ ‫ا َّ ِ ِ ْ َ ا ْ ِ ْ ِاق‪ ،‬و َכ َ َ َ ْ ُ ِ ِ َ َ ِאدس ا ُّ ِ وأَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ ََ ُْ‬ ‫ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ َ ْ ِ ا ْ ُ ُ ِب وا ّ ِ‬ ‫אل ا ْ َ ْ م َوا ُّ َ ْ َ َو ُ ُ ِّ ا ْ ِ َ ِ ‪ِ ّ َ ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َْ َ َ ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ אد ِ‬ ‫ات ا ْ َ ِ َو َ ِّ ‪‬‬ ‫َ َ َ ِّ َא ُ َ َّ َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫اَ ّٰ ُ أَ ْر ِ ْ َ َ َא َ א ُ َ ِ ُ َא ِإ َ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ َ َ َא َ א ُ א ِ ُ َא َ ْ َכ‪َ ،‬وأَ ْ ِ َא‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِא ْ ِ ْ َ אرِ ِإ َ َכ َو َ ُ ْ َא ِא ْ ْ ْ َאء َ ْ َכ‪َِ ،‬כ َכ أَ ْ ْ أَ ْ َ א َ َא‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ِ َِر َاد ِ َכ ا ْ َ ْ َא َ ْ َ ُ َِכ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ ِ َ אه أَ ْ ِ ا ْ َ אه‪َ ،‬و ِ َ َ ّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُْ َ ِ‬ ‫ِّ ۪‬ ‫אب ا ْ َ َ ّ ِ ‪َ ،‬و ِ ُ َ ِ أَ ْ َ ِ‬ ‫أَ ْ َ ِ‬ ‫אب ا ْ ُ ْ َ ‪َ ،‬و ِ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫‪٢٤١‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ُ ور َא ِא ْ ِ َ ا ِ وا ْ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫אن‬ ‫‪‬أ َ ْ َ ْ َ ْح َ َכ َ ْ َر َك‪ ،‬ا ْ َ ِح ا ّٰ ُ َّ ُ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ َ א َ َ ْ َ َ ْ َر ُه‪َ ،‬و َ ّ ْ أُ ُ َر َא َכ َ א َ َّ ْ َت أَ ْ َ ُه‪َ ،‬و َ ّ ْ َ َא ْ‬ ‫َא ِ َכ َ ِ ً א َ ً ‪ ،‬و َ ُ َ ا ِ ْ َא َ ا ْ ِ ِة وا ْ َ ْ َ ِ ‪ ،‬وا ِ ْ َא ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫أَ ِאم ا ْ َ ِ ِ א َ ِ َא ِإ َ َכ و ِ‬ ‫ُْ‬ ‫َّ‬ ‫َכ َ َّא‪َ ،‬و َ ّ ِ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َ ُ ّ ُ ْ َ ُْ‬ ‫َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ ْ ِ ۪ َو َ ِّ ‪ ‬اَ ّٰ ُ أَ ْ ِ ْ أَ ْ ِ َ َ َא ِ ِ ْכ ِ َك‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫اك‪َ ،‬و َر ِّو ْح أَ ْر َوا َ َא ِ َ ِ ِ ُ َِכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ أَ ْ َار َא‬ ‫َو َ ِ ّ ْ ُ ُ َ َא َ َّ א ِ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ َ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ ِ َ َ ِאئ َא ِ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ِ ِאد َك‪َ ،‬وأَ ِّ ْ أَ ْ ُ َ َא ِ ِ ْ ِ َכ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َכ‪َ ،‬و َ ِ ْ ُכ ّ َ َא ِإ َ َ َא َِכ‪َ ،‬و َ ّ ْ أَ ْ َار َא‬ ‫َوا ْ َ ْ ُ ُ َ‬ ‫ور َא ِ َ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ ُ ُ א َ א و َ ع ا ْ َכ ِ ر و ِ ُف َ ْ ر ا ْ א ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ََ ُ‬ ‫َ ََْ‬ ‫َ َ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ َא َّ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َِכ َכ ِ ً ِ َ ُכ َن َ و ِכ ً ‪ ،‬وو ِّ ْ َא ِ َ ِ ِ‬ ‫َو َ ْ ُכ ُ َ َ ْ َ א َو َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אر ْכ َ َو َ َ א َ ْ َ‬ ‫َ َ َ َכ‪َ ،‬و ْار ُز ْ َא َ َّ َة ا َّ َ ِ ِإ َ َو ْ ِ َכ ا ْ َכ ِ ‪َ َ َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َذا ا ْ َ َ ل َوا ْ ِ ْכ َ ام‪َ ،‬א َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ُ ْ َ א َ َכ‪ ُ َ ْ َ ،‬أَ ْن َ ِإ ٰ َ‬ ‫ِإ َّ أَ ْ َ َو ْ َ َك َ َ ِ َכ َ َכ َوأَ َّن ُ َ َّ ً ا َ ْ ُ َك َو َر ُ ُ َכ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ ّ أَ ْ َ ُ َכ ِ َ َ َّ َذا َכ َو َو ْ َ ا َّ أَ ْ َ אئ َכ‪ ،‬أَ ْن ُ ْ َ َא َ ْ َ ًة ْ‬ ‫َ َ ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ً ِ ْ َ َ א ِ َכ‪َ ،‬و َ ْ َ ً ِ ْ َכ َ א ِ َכ‪َ ِ َ ِ َّ َ َّ َ ،‬כ‬ ‫ُو ُ ُد َא‪َ ،‬و َ ْ َ ِ َ َ َ َכ ُ ُ ُد َא‪َ ،‬و َ َّ ِ َ َ َ َ َ ا ِ ِ َא ِ َ ْ ُ ِد َא‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ‬أَ ْ ِ ِ ا ّٰ ِ‬ ‫ِ َ ِ َכ‪ ،‬و َ ِ ر أُ ُ َ ِ َא ِ ُ رِ ِ‬ ‫אن‬ ‫َ ّْ‬ ‫َ ْ ِ َכ ْ َא َ ْ َ َ ْ‬ ‫ََ‬ ‫َْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ َכ‪ ،‬وا ِ ْכ أَ ْ א َ َא ِ‬ ‫ِ ْכ َ ِ َכ‪َ ،‬و َز ِّ ْ َ َ َאء ُ ُ ِ َא ِ ُ ُ ِم‬ ‫َ ْ َْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ِ ْ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ْق َ ْ ِ َא ِ َ ْ ِ َכ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ِ ْ إ َِر َاد َ َא ِ إ َِر َاد ِ َכ‬ ‫َ‬ ‫‪٢٤٢‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ٍ ِِ‬ ‫‪ ‬وا ْ َא ا ّٰ َ َכ ِ ً ا ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُכ ّ ِ َ َ אم َ אئ َ ِ ُ ُ د َّ َכ‪َ ِّ َ َ ُ ،‬‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ِ ُ ُ ِ ِ َכ‪َ ِ ِ ُ ِ َ ِ ُ ْ َ ،‬כ‪َ ِ َ ْ َ َ ،‬כ َ َ ً א َو َ َ َ ُع َ َ َכ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ا ً א ‪َ ‬ر ّ َא ا ّٰ ُ ِ َ א َ َ ‪َ ،‬وا ْ ُ ْ ِ َא َ א َ ْ ِ ُل َ ا ْ َ َ א‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אئ َכ أَر ً א‪ ،‬وأَر ِ َא وأَ ْ َא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َوا ْ َ ْ َא َ א َ ْ ِ ُل َ ا َّ ْ َ ْ َ َ‬ ‫َ َ ِ َכ ُכ ًّ َو َ ْ ً א ‪ ِ ّ ِ َ ‬ا ّٰ ُ ِ َכ َ ا َ َא‪َ ،‬و َ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َك‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ِ َ א َ َא‪َ ،‬وأَ ْذ ِ ْ ِ َ ا َّ ِ َ א َ ْ َ َא َوأَ َ א َ َא ‪َ ُ َ ْ َ ‬כ ا ّٰ ُ ِ َ ْכ ُ ِن‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ َ אئ ِ ‪،‬‬ ‫ِإ‬ ‫ٰ ِ ِه ا َّ ِائ ِ ‪ ،‬א‬ ‫َ ِّ َ َ َ ّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ات‪ ،‬و ِاد ا ْ ِ راد ِ‬ ‫ا אد ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات‪َ ِ َ ،‬‬ ‫َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ِכ ا ْ ُ َכ َّ م‪َ ،‬و َ ِ ّ َِכ ا ْ ُ َ َّ ‪َّ َ ُ ،‬‬ ‫َ َُ‬ ‫ا َّ ِ ِ ا ْ ُ ِّ ِ ‪َ ،‬وا ُ ِل ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َو َ ِّ ْ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َ أُ ا ْ ُ وف‪،‬‬ ‫ِإ ِّ أَ ْ ُ َכ ِא ْ َ ا ْ َ ْ ُ ف‪َ ،‬و ِא ُّ ْ َ ا َّ‬ ‫َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫אء ا ْ ِאة‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫אء‪ ِ ِ ِ ،‬ا ْ َ َ ِ ‪ِ ِ ،‬‬ ‫אء ا َّ ِ‬ ‫אء ا ْ ِ ِ ‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء‬ ‫َ‬ ‫ِ َ אء ا ْ َ َ אء‪َّ َ ِ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ال ا َّ َ َ ِ ‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫ا ْ َ ِف‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫اي ا ُّ ْ َ ‪ِ ِ ِ ،‬‬ ‫ال ا ِ ّ ْכ ِ ‪ِ َ ِ ،‬اء ا ُّ ُ ِ َّ ِ ‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫אء ا َّא ِ ‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫אء‪ِ َ ِ ،‬אد ا َّ ِ ِ ‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫אء‪ ِ ِ ِ ،‬ا ُّ ْכ ِ ‪ِ ِ ،‬אد ا َ ِ‬ ‫אء‬ ‫ا َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫אء ا ْ َ ِ‬ ‫אء‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫ا ُّ ْ ِ ‪ ِ ِ ،‬ا ْ ِ א ِ ‪ ِ َ ِ ،‬ا ْ َ ِ‬ ‫אف ا ْ ُ ْ ر ِة‪َِ ،‬כ ِ‬ ‫אء‪ِ َ ِ ،‬‬ ‫אف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ ِכ َ א َ ‪ َ ِ ،‬م ا ُّ ْ ‪ ِ ِ ،‬ا ْ َ ْ ِ ‪ِ ُ ِ ،‬ن ا َّ ْ ِ ‪ َ ِ ،‬אء ا ْ ُ ُ ‪ِ َ ِ ،‬او‬ ‫َّ‬ ‫ِء‪ِ ِ ،‬‬ ‫ا‬ ‫אء ا ْ ِ ِ ‪ِ َ ِ ،‬م أَ ِ ِ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ َو ْ َ َك َ َ ِ َכ َ َכ َوأَ َّن‬ ‫َْ َ َ َ‬ ‫ُ َ َّ ً ا َ ُ َك َو َر ُ ُ َכ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ِ ا ْ َ ْ ِ َ ْ ُ َك‪ ،‬اَ ْ א ِ ُ ِא ْ ُ ِد‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫אز َع ِ ُ ْ َא ِ َכ َو ُ ْ ِכ َכ َوأَ ْ ِ َك‪،‬‬ ‫אد ِ ُ ْכ ِ َכ َو َ َ َ ُ‬ ‫َ َ َك‪َّ َ َ َ ،‬‬ ‫َ ْ ِ ُכ ِ َ ا ْ َ َ ِאم َ א َ َ ُאء َو َ َ ْ ِ ُכ َن ِإ َّ َ א ُ ِ ُ ‪َ ‬ا ّٰ ُ ِإ ِّ أَ ْ َ ُ َכ‬ ‫َّ‬ ‫‪٢٤٣‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫َوأَ َ َ َّ ُ ِإ َ ْ َכ ِ َ ِאه َ ِ ّ َِכ ُ َ َّ ‪َ ،‬وأَ ْ َ ُ َכ ا ّٰ ُ َّ ِ َ ْ َ ِאئ َכ ا ْ ُ ْ َ‬ ‫َو ِא ْ ِ َכ ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ِ ا َّ ِ ي َد َ ْ ُ َכ ِ ۪ أَ ْن ُ َ ِّ َ َ َ ا َّ ِ ِّ ا ْ ُ ِّ ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ َ َّ ا ُ َ َ א َ َ َ ْ َو َ َ ٰأ ا َّ ِّ ِ َ ا َّא ِ َ َو َ ْ‬ ‫ِ وا ْ َو ِ ِ‬ ‫ِ ا َِ ِ‬ ‫ا ِכ ِام ا ر ِة أَ ِ ‪ ،‬و‬ ‫אء‬ ‫אء وا‬ ‫ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ‬ ‫َوا َّ א ِ ِ َ ‪َ ‬و َ َ ٌم َ َ ا ْ ُ َ ِ َ ‪َ ‬وا ْ َ ْ ُ ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫ْ‬

‫ِ ْ ُب ا ْ ِ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫َ ّ‬

‫ْ َ ِص أَ ِو ا ْ ِ‬ ‫َא أ َ َ ا ِ َ א ِ‬ ‫ْ َ ّ‬

‫ب ا כِ‬ ‫ْ ُ ْ َ ُ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ّ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ِ ِ‬ ‫ِ ا ِ ِ ۝ َا ْ ُ ِ ِ ر ِب ا ْ א َ ِ‬ ‫َ ّ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫‪ ْ ِ ‬ا ا َّ ْ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫אك َ ْ َ ِ ُ ۘ ۝ ِا‬ ‫אك َ ْ ُ ُ َو ِإ َّ َ‬ ‫ا َّ ِ ِ ۙ ۝ َ א ِ ِכ َ ْ ِم ا ِّ ِ ۘ ۝ ِإ َّ َ‬ ‫اْ ُ ْ َ ِ َۙ ۝ ِ َ َ‬ ‫اط ا َّ ِ َ أَ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ۙ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ ِب َ َ ْ ِ ْ َو َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫אب َ َر ْ َ ۚ ۛ ۚ ۛ ُ ً ى ْ ُ َّ َ ۝ اَ َّ َ‬ ‫ا َّ ۤ א ّ َ ‪ ،‬ا ۤ ۤ ۝ ٰذ َכ ا ْ כ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ ُ َن ِא ْ َ ْ ِ َو ُ ُ َن ا َّ ٰ َة َو َّ א َر َز ْ َא ُ ْ ُ ْ ُ َن ۝ َوا َّ َ‬ ‫כ َو ِא ْ ٰ ِ ِة ُ ُ ِ ُ َن ۝‬ ‫ُ ْ ِ ُ َن ِ א أُ ْ ِ َل ِإ َ َכ َو א أُ ْ ِ َل ِ ْ َ ِ َ ۚ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‬و ِإ ٰ ُ ُכ ْ ِإ ٰ ٌ‬ ‫أُوۨ ٰۤئ َכ َ َ ُ ً ى ْ َر ِّ ِ ْ َوأُوۨ ٰۤئ َכ ُ ُ ا ْ ُ ْ ُ َن‪َ ،‬‬ ‫َوا ِ ٌ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ ٰ ُ ا ِ ‪ ،‬اَ ُ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ۚ اَ ْ َ ا ْ َ ُّ ُ ۚم‬ ‫َّ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ض َ ْ َذا ا َّ ي‬ ‫َ َ ْ ُ ُ ُه ِ َ ٌ َو َ َ ْ ٌ ۘم َ ُ َ א ا َّ ٰ َ ات َو َ א ا ْ ْر ۘ‬ ‫َ ْ َ ُ ِ ْ َ ه ِإ َّ ِ ِ ْذ ِ ۪ ۘ َ ْ َ َ א َ َ أَ ْ ِ ِ َو َ א َ ْ َ ُ ۚ َو َ ُ ِ ُ َن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ ٍء ِ ْ ِ ْ ِ ۪ ۤ ِإ َّ ِ َ א َ ۚ‬ ‫ض َو َ َ ۧ ُ ُد ُه‬ ‫אء َو َ ُכ ُّ ُ ا َّ ٰ َ ات َوا ْ َ ْر َ ۚ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ۙ۝ا‬ ‫َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َא ا ّ‬

‫‪٢٤٤‬‬

‫ْ ٰ ِ‬ ‫اط‬ ‫َ َ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِضۘ‬ ‫ْ ُ ُ َ אۚ َو ُ َ ا ْ َ ُّ ا ْ َ ُ ‪ َ  ،‬א ا َّ ٰ َ‬ ‫َوإ ِْن ُ ُ وا َ א ِ ۤ أَ ْ ُ ِ ُכ أَ ْو ُ ْ ُ ُه ُ َ א ِ ُכ ِ ِ ا ُۘ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ُאء‬ ‫ْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫َو ُ َ ِ ّ ُب َ ْ َ ُ ۘ‬ ‫אء َوا ُ َ َ ُכ ّ ِ َ ء َ ِ ۝ ٰأ َ َ ا ُ ُل ِ א أُ ْ ِ َل‬ ‫ٌ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِإ َ ِ ِ ْ َر ِّ ۪ َوا ْ ُ ْ ِ ُ َ ۘن ُכ ٌّ ٰأ َ َ ِא ِ َو َ ٰۤ ِئ َכ ِ ۪ َو ُכ ُ ِ ۪ َو ُر ُ ِ ۪ ۘ َ ُ َ ِ ُق‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫أَ ٍ ِ ر ِ ۪ ۗ و א ا ِ א وأَ א ا כ ر א و ِإ כ ا ِ‬ ‫َْ َ َ‬ ‫ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ‬ ‫א ِإ و אۘ א א כ‬ ‫۝ َ ُ َכ ِّ ُ ا‬ ‫اכ َ َ ْ ۘ َر َّ َא‬ ‫و א א‬ ‫ُ َ ْ ً َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ َ ا ْ א إ ِْن َ א أَ ْو أَ ْ َ َאۚ َر َّ َא َو َ َ ْ ْ َ َ ْ א ِإ ْ ً ا َכ َ א َ َ ْ َ ُ‬ ‫ا ِ ِ‬ ‫אۗ وا ِ‬ ‫ِ א א א א ِ ۪ ۚ وا‬ ‫ِ אۚ ر א و‬ ‫َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ْ‬ ‫]و ْار َ ْ َאۗ )‪ [(٣‬أَ ْ َ َ ْ ٰ َא َ א ْ ُ َא َ َ ا ْ َ ْ ِم ا ْ َכא ِ ِ َ ‪ ‬‬ ‫َ َאۗ َ‬ ‫ْ‬ ‫َא َ ْ ُ َ ا ُ ا َّ ِ ي َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ُ َ ا ْ ٰ ُ ‪ ،‬اَ ِ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُכ ‪،‬‬ ‫َّ ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وس ‪ ،‬اَ ـ َّ ـ َ ُم ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ُ ‪ ،‬اَ ْ ُ َ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ُ ُّ ُ‬ ‫ْ‬ ‫ئ ‪ ،‬اَ ْ ُ َ ِّ ُر‪،‬‬ ‫ــאر ‪ ،‬اَ ْ ُ َ َכ ِّ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ــאرِ ُ‬ ‫اَ ْ ـــ َ ـــ َّ ـ ُ‬ ‫אح ‪،‬‬ ‫אب ‪َ ،‬ا ــــ َّ َّز ُاق ‪َ ،‬ا ْ َ َّ ُ‬ ‫ـאر ‪َ ،‬ا ْ َ َّ ُ‬ ‫ــאر ‪َ ،‬ا ْ ـ َ ـ َّ ـ ُ‬ ‫َا ْ ـــ َـــ َّ ـ ُ‬ ‫اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ا ِ ُ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،‬اَ ْ َ َכ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ـــ ُ ـــ ِ ـــ ُّ ‪ ،‬اَ ْ ـــ ُ ـــ ُّل ‪ ،‬اَ َّ ُ ‪ ،‬ا‬ ‫ُ‬ ‫ََْ ُ‬ ‫َا ْ ــــ َ ــــ ْ ُل ‪َ ،‬ا َّ ِ ُ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ـכ ـ ِ ـ ـ ‪ ،‬اَ ْ َ ُ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ـ َ ـ ُ ـ ُر ‪ ،‬اَ َّ ُכ ُر ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ‪ ،‬ا ـ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ‪،‬‬ ‫ـכـ ِ ـ ‪ ،‬ا‬ ‫اَ ْ ُ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُ ‪ ،‬ا ـ‬ ‫َْ َ ُ‬ ‫َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ود ‪َ ،‬ا ْ َ ِ ُ ‪،‬‬ ‫َا ْ ُ ِ ُ ‪َ ،‬ا ْ َ ا ُ ‪َ ،‬ا ْ َ כ ُ ‪َ ،‬ا ْ ــــ َ ُد ُ‬ ‫اَ ْ ـ ــא ِ ـ ُ ‪ ،‬اَ َّ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ـ ُّ ‪ ،‬اَ ْ َ ِכ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُّي ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫‪٢٤٥‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ئ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ـ َ ـ ِ ـ ـ ُ ‪ ،‬اَ ْ ــــ َ ِــــ ُّ ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ِ ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ِ ُ‬ ‫َا ْ ـ ُ ـ ِ ـ ـ ُ ‪َ ،‬ا ْ ُ ْ ِ ‪َ ،‬ا ْ ُ ِ ُ ‪َ ،‬ا ْ ــــ َ ــــ ‪َ ،‬ا ْ َ ُّ ُم ‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫اَ ْ ـــ َ ا ِ ـــ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ ا ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ َ ـــــ ُ ‪ ،‬اَ َّ َ ُ ‪،‬‬ ‫اَ ْ ــــ َ ـ ِ‬ ‫ـــאد ُر ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ َ ِ ُر ‪ ،‬اَ ْ ُ َ ِّ ُم ‪ ،‬اَ ْ ُ َ ِ ّ ‪ ،‬اَ ْ َ َّو ُل ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫َا ْ ٰ ِ ــــــــ ‪َ ،‬ا ـ َّــא ِ ـ ‪َ ،‬ا ْ א ِ ‪َ ،‬ا ْ ـــ ا ِـــ ‪َ ،‬ا ْ َ ِ‬ ‫אل ‪،‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫وف ‪،‬‬ ‫اب ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ َ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـــ َ ـــ ُ ـــ ُّ ‪ ،‬اَ َّ ُؤ ُ‬ ‫اَ ْ ـــــ َ ــــ ُّ ‪ ،‬اَ ـ َّ ـ َّ ُ‬ ‫َ א ِ ُכ ا ْ ُ ْ ِכ ‪ُ ،‬ذو ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام ‪ ،‬اَ ْ ُ ْ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ َ א ِ ُ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ــאر ‪َ ،‬ا َّא ُ ‪،‬‬ ‫َا ْ ـــ َـــ ـــ ُّ ‪َ ،‬ا ْ ُ ْ ‪َ ،‬ا ْ َ א ُ ‪َ ،‬ا ـــ َّ ـ ُّ‬ ‫اَ ـــــ ُّـــــ ر ‪ ،‬اَ ْ ـ ـ ِ‬ ‫ث ‪،‬‬ ‫ـאدي ‪ ،‬اَ ْ َ ِ ُ ‪ ،‬اَ ْ ـ َ ــא ِ ـ ‪ ،‬اَ ْ َ ارِ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫اَ ـ َّ ِ ـ ـ ُ ‪ ،‬اَ َّ ُ ُر ‪ ،‬اَ َّ ِ ي َ َ َّ َ ْ َ ِ ا ْ َ ْ َ ِאه َذا ُ ُ ‪َ ،‬و َ َ َّ َ ْ‬ ‫َא ِ اْ َ َ ِ‬ ‫אل ِ َ א ُ ُ ‪َ ،‬و َ ِ َ ْت ِ ُ ُ ِ َّ ِ ۪ ٰأ َא ُ ُ ‪َ ،‬و َد َّ ْ َ َ‬ ‫َ ْ ُ ََ‬ ‫ْ‬ ‫َو ْ َ ا ِ ِ ۪ َ ْ ُ َ א ُ ُ ‪َ ،‬وا ِ ٌ َ ِ ْ ِ َّ ٍ ‪َ ،‬و َ ْ ُ ٌد َ ِ ْ ِ َّ ٍ ‪ِ ،‬א ِ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ ّ‬ ‫ِ‬ ‫َُْ ٌ‬ ‫אن َ ْ ُ ٌف‪ٌ ُ ْ َ ،‬‬ ‫وف ِ َ َ א َ ٍ ‪َ ،‬و َ ْ ُ ٌف ِ َ‬ ‫وف‪َ ،‬و ِא ْ ِ ْ َ‬ ‫ِ ِ َ اْ ِ ٍ‬ ‫ِإ َ ِ‬ ‫אء‪،‬‬ ‫ِ א ٍ ‪ ،‬أَول ِ ِ ا ِ ٍاء‪ ،‬و ٰأ ِ כ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ُْ َ ُ ْ‬ ‫َ َ َّ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ٌ ُ ٌ‬ ‫אت‪ ،‬و َ ُ ِ ُ ا ِ ُ َن‪ُ ،‬כ ُّ ا ْ ْ ُ َ ِ‬ ‫ا ْ ُ َن‪ ،‬و َ ْ ِ ِ َ َ اور ا ْ َو َ ِ‬ ‫אت‬ ‫َ‬ ‫ُ ُ ْ‬ ‫ُ ّ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ ‪َ ،‬وأَ ْ ُه َ َ ا ْ َכאف َوا ُّ ن‪َ ،‬و ِ ْכ ِ ه أَ َ ا ْ ُ ْ ُ َن‪،‬‬ ‫ُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َو ِ ُ ْؤ َ ِ ۪ َ َ ُّ ا ْ ُ ُ ُن‪َ ،‬و ِ َ ْ ِ ه ا ْ َ َ َ ا ْ ُ َ ِّ ُ َن‪ َ َ ،‬ى أَ ْ َ َא َ ِإ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ د أَ ْ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ۪‬ ‫ِ ٍ‬ ‫אس‬ ‫אح َ ْ ِ َ َ َّ َ َّאت ا َّ ِ ‪َ ،‬و َ َ َ َ‬ ‫َ اط ُ ْ َ ‪َ ،‬وأَ َ َ‬ ‫َכ ِ‬ ‫َ ْ ُ َא ِ ۪ ِ ِ ْ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬و ى‬ ‫אت أَ ْر ُ ِ ا َّ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ا َّ ْ ِ‬ ‫َ ََ َ َ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و ُ َ ِّ ُ ُ ا َّ ِאئ ُ ِ َو ْכ ِ ۪ه‪َ ،‬و ُ َ ِ ّ ُ ُه ا ْ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ۪ه‪ٌ ِ ُ ،‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ ِِ‬ ‫۪‬ ‫ِ۪‬ ‫۪‬ ‫ِ ِ اْ ِ ِ ۪‬ ‫ِ‬ ‫ِّ ه َو َ ْ ِ ه‪َ ،‬و َכ ٌ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ه َو َ ْ ِ ه‪َ ،‬و َ ْ َ ئ ُّ‬ ‫ََ‬ ‫َْ‬ ‫۪‬ ‫ا ْ ُ ُ ب ا ْ ِ َ ُ ِ ِ ْכ ِ ۪ه و َכ ْ ِ‬ ‫‪‬و ِ ْ ٰأ َא ِ ۪ ۤ أَ ْن َ ُ َم ا َّ ُאء‬ ‫ُ ِّ ه‪َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫ُ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َوا ْ َ ْر ُض ِ َ ْ ۪ه‪ ،‬أَ َ َ‬ ‫אط ُ‬ ‫ِכ ّ ِ َ ْ ء ْ ً א‪َ ،‬و َ َ َ ُذ ُ َب ا ْ ُ ْ ِ َ‬ ‫اכ ِ َא‬ ‫َכ َ ً א َو ِ ْ ً א‪َ َ ْ َ  ،‬כ ِ ْ ِ ۪ َ ْ ٌ ۚء َو ُ َ ا َّ ِ ُ ا ْ َ ِ ُ ‪َ  ‬ا ّٰ ُ َّ ْ‬ ‫ا ُّ َء ِ َ א ِ ْئ َ َو َכ ْ َ ِ ْئ َ ‪ِ ،‬إ َّ َכ َ َ َ א َ َ ُאء َ ِ ٌ ‪َ ،‬א ِ ْ َ ا ْ َ ْ َ‬ ‫َل و َ ُ َة ِإ َّ ِא ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َא ْ َ ا َّ ُ ‪ َ ْ ُ ،‬ا َ َכ َر َّ َא َو ِإ َ ْ َכ ا ْ َ ُ ‪َ ،‬و َ َ ْ َ َّ‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ َ ْ ُ ‬א َ َכ َ ُ ْ ِ َ َ ًאء َ َ ْ َכ‪ ،‬أَ ْ َ َכ َ א أَ ْ َ ْ َ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ا א אء ِ ر ‪ ،‬و כ‬ ‫אرك‪،‬‬ ‫و כ‪ ،‬و‬ ‫ِ כ‪،‬‬ ‫َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫ِ ِ۪‬ ‫א َ م‪ ،‬א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ ْر ِض‪َ ،‬א َ א ِ َכ‬ ‫َ א ُ ِ ُ ِ َّ ؛ َא َ ُّ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ َ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِכ‪َ ،‬א َذا ا ْ َ َ ِل َوا ْ ِ ْכ ِام‪ِ َ ،‬إ ٰ َ ِإ َّ أَ ْ َ ِ ْ َ ِ َכ َ ْ َ ِ ُ ؛‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫אث ا ْ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ أ ْ َ ‪ َ ِ ،‬אه َ ِ َא ُ َ َّ ‪ ‬א أر‬ ‫َא ِ َ َ‬ ‫َ ْ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ا ا ِ ِ و ِّ ْ َא؛ א أَر ا ا ِ ِ َ ِ‬ ‫‪‬ر ْ َ ُ ا َو َ َ َכא ُ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ أ ْ ْ َא‪َ ،‬‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ َ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫כ‬ ‫َ َ ُכ أ ْ َ ا ْ ۘ ِإ َّ ُ َ ٌ َ ٌ ‪ِ  ،‬إ א ِ ا‬ ‫َْ‬ ‫ْ ْ‬ ‫َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ‬ ‫ا ِ ْ َ أَ ْ َ ا ْ ِ َو ُ َ ِ ّ ُכ َ ْ ِ ا‪  ‬إ َِّن ا َ َو َ ٰۤ ِئ َכ َ ُ ُ َ ُّ َن‬ ‫َ ْ‬ ‫َْ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫َ َ ا َّ ِ ِ ۘ א أَ ُّ َ א ا َّ ِ َ ٰأ َ ُ ا َ ُّ ا َ َ ْ ِ َو َ ِّ ُ ا َ ْ ِ ً א‪  ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ّ َ ُ َ َّ َ َ َ‬ ‫َ ّ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِٰ ِِ ِ ِ‬ ‫ِِ ِ ِ‬ ‫אرِ‬ ‫َ َ َ ّ َא إ ْ َ ا َ َو َ َ أل َ ّ َא إ ْ َ ا َ ‪َ ،‬و َ ْك َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫אر ْכ َ َ َ َ ِ ِ َא ِإ ْ ا ِ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא‬ ‫َو َ َ ٰأل َ ِّ َא ُ َ َّ َכ َ א َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِإ ْ ا ِ ِ ا ْ َ א َ ِ َ ِإ َّ َכ َ ِ ٌ َ ِ ٌ ‪َ َ َ ،‬د َ ْ ِ َכ َورِ َ א َ ْ ِ َכ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون َو َ َ َ َ ْ ذ ْכ ِ َك‬ ‫َوزِ َ َ َ ْ َכ َو َ َاد َכ َ א َכ‪ُ ،‬כ َّ َ א َذ َכ َ َك ا َّ اכ ُ َ‬ ‫‪٢٤٧‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ َא ِ ُ َن ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ أَ ْ َ َ َ َ ٍة َ َ أَ ْ ِف َ ْ ُ َ א ِ َכ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ َو َ ّ ‪َ َ َ ،‬د َ ْ ُ َ א َכ َو َ َاد َכ َ א َכ‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫כ א ذכ ك ا ِ‬ ‫ّ ِ و ِّ‬ ‫اכ ون و‬ ‫ذכ ِ ك ا א ن ‪ ‬ا‬ ‫ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ّٰ ُ َّ َ َ َ ْ‬ ‫ٍ ِ َك و َ ِ َِכ ور ِ َכ ا ِ ِ ا ْ ُ ِ ِ و َ ٰأ ِ ۪‬ ‫ِِא‬ ‫ّّ َ َ‬ ‫َ ّ َ َ ُ‬ ‫َ َ َ ّ َ ُ َ َّ َ ْ‬ ‫َّ ّ‬ ‫ِ ۪ و ِّ ‪ َ ،‬د א ِ ا אو ِ‬ ‫ات َو َ א ِ ا ْ َ ْر ِض َو َ א َ َ ُ َ א‪،‬‬ ‫َو َ ْ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َوأَ ْ ِ ُ ْ َ َכ ِ أُ ُ رِ َא َوأُ ُ رِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ أَ ْ َ ِ َ َא َر َّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬ ‫اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ َو َ ِّ ‪َ َ َ ،‬د‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ‬ ‫َ א َכ َ‬ ‫אن َو َ َ َد َ א َ ُכ ُن َو َ َ َد َ א ُ َ َכאئ ٌ‬ ‫اح‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ َ ِ ۪ه‬ ‫وح َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ِ ا ْ َ ْر َو ِ‬ ‫َو َ ِّ ْ َ َ ُر ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ا ِ۪ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫אء ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ‬ ‫ا ْ َ ْ َ אد‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫اْ ْ َ‬ ‫َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َ א ِ ِ ا ْ َ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ َ א ِ ا َّ َ א َ َوا ْ َכ َ ا َ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َ א ِ ِ ا ُّ َّ ِة َوا ِ َ א َ ِ ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ا َّ ِ ي‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ َ أَ ْ َ ِ َ ا َّ ْ ِ َوا ْ َ َ ِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ َ َ َد‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ ِ َא‬ ‫אن َو َ ْ َ َر‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ‬ ‫אت أَ ِ َ ْכ ٍ َو ُ َ َ َو ُ ْ َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ َد َ ِ‬ ‫אت ا ْ َ ْر ِض َوأَ ْو َر ِاق ا َّ َ ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ‬ ‫ُ َ َّ َ َ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ٍ ا َّ ِ ِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬א ِ ِ ا ْ َ ِאم ا ْ َ َ وا ِّ ِ‬ ‫אن ا ْ َ ِ ِ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ‬ ‫َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ٍ ا َّ ِ ي אء ِא ْ ِ ْכ ِ وا ْ ِ َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ َْ‬ ‫‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َوا ْأ َ ِ َوا ْ َ ِ َو َ َ ٰأ ِ ۪ َو َ ْ ِ ۪ أَ ْ َ َ َ َ ِ َכ َو َ َ ِ َכ َ َ َد‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ون َو َ َ َ َ ْ ذ ْכ ِ َك‬ ‫َ ْ ُ َ א َכ َو َ َاد َכ َ א َכ‪ُ ،‬כ َّ َ א َذ َכ َ َك ا َّ اכ ُ َ‬ ‫‪٢٤٨‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ٍ‬ ‫ا ْ َא ِ ُ َن ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ‪َ ِ ْ َ ،‬ك ا َّ ِ ي َ َ ْ َ‬ ‫ِכ‬ ‫אت ا ُّ ُ ِس‪َ ،‬و َ ِ ّ َِכ ا َّ ِ ي َ َّ ْر َت ِ ۪ َ َ َم ا ْ ُ ُ ِب‪َ ،‬و َ ِ َ‬ ‫ِ۪ َ َ َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َّ ي ا ْ َ ْ َ ُ َ َ ُכ ّ ِ َ ِ ٍ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫ا َّ ِ ي َ َאء ِא ْ َ ِّ ا ْ ُ ِ ِ ‪َ ،‬وأَ ْر َ ْ َ ُ َر ْ َ ً ِ ْ َ א َ ِ َ ‪َ ،‬و َ ِ ِ ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪،‬‬ ‫م م ا‬ ‫אس ِ ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ َ‬ ‫و ِ‬ ‫ُ َ َّ ٍ َכ َ א َ ْ ِ ِ َ ِف ُ َّ ِ ۪ َو ِ ِ َ ِ َ ْ رِ ِه ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬و‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ ِّ َ َ ّ ْ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫۪‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ َ َّ َ ْ رِ ه َو ْ َ ارِ ه ا ْ َ ِ ‪َ ،‬و َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ‬ ‫و ِ‬ ‫َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ا ُ ِل ا ْ َכ ِ ِ ا ْ ُ َא ِع ا ْ َ ِ ِ ‪ ‬ا‬ ‫َ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ ّ ْ‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬و َ أَ ِ ِ ِإ ا ِ ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬و َ أَ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ّ َא ُ َ َّ‬ ‫َْ َ‬ ‫وح ا ِ ِ َ ا ْ َ ِ ِ ؛ َو َ َ َ ِ َك َو َ ِ َِכ‬ ‫ُ َ ا ْ َכ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َ ُر ِ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ِ ِ اْ َِْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫אء َوا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬و َ َ‬ ‫ُ َْ َ َ‬ ‫אن‪َ ،‬و َ َ أَ ِ َد ُاو َ‬ ‫ود‪َ ،‬و َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫أَ ِ َא ِ َכ أَ ِ ِ أَ ِ ا אو ِ‬ ‫ات َوا ْ َ َر ِ َ ‪ُ ،‬כ َّ َ א َذ َכ َك‬ ‫ْ َ َ ْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِ‬ ‫ون‪َ ،‬و َ َ َ َ ْ ِذ ْכ ِ َك ا ْ َא ِ ُ َن ‪ ‬اَ ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َو َאرِ ْك‬ ‫اכ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫وس‬ ‫ا ِ א ِ ‪ ،‬وز ا ِ א ِ ‪ ،‬وכ ِ ا ِ ا ِ ‪ ،‬و ِ ازِ ا ِ ‪ ،‬و‬ ‫َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ُ‬ ‫ا ْ َ َכ ِ ‪ ،‬و َ ِ ا َّ ِ ِ ‪ ،‬و ِ ِ‬ ‫אن ا ْ ُ َّ ِ ‪َ ،‬و َ ِ ِ ا ْ ُ َّ ِ ‪َ ،‬و ِإ َ ِאم‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ‬ ‫ٰأدم و ح و ِإ ا ِ‬ ‫ٍ‪ ،‬و‬ ‫ا ْ َ ْ ِة‪َ ،‬و َ ِ ِ ا ْ َ ِ ‪ ،‬أَ ِ א‬ ‫ْ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ٍ َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ّ َّ‬ ‫ِ‬ ‫وح ا ِ َ ا ْ َ ِ ِ ‪،‬‬ ‫ا ْ َ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َ أَ ِ ِ ُ َ ا ْ َכ ِ ِ ‪َ ،‬و َ َ ُر ِ‬ ‫אن َو َز َכ ِ َّא َو ُ َ ٍ ‪َ ،‬و َ َ ٰأ ِ ِ ‪ُ ،‬כ َّ َ א َذ َכ َك‬ ‫ود َو ُ َ ْ َ َ‬ ‫َو َ َ َد ُاو َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ا َّ ِ‬ ‫ون‪َ ،‬و َ َ َ َ ْ ِذ ْכ ِ َك ا ْ َא ِ ُ َن ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َא َد ِائ َ ا ْ َ ْ ِ َ َ‬ ‫اכ ُ َ‬ ‫ا ْ ِ ِ ‪ ،‬א א ِ َ ا ْ َ ِ ِא ْ ِ ِ ‪ ،‬א א ِ ا ْ ا ِ ِ ا ِ ِ ‪ ،‬א א ِ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ََ‬ ‫َ َّ َ َ‬ ‫َّ َّ َ َ َ‬ ‫‪٢٤٩‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا َّ ْ ِ َوا ْ َ ِ َّ ِ ‪َ ِ ّ َ ،‬و َ ِّ ْ َ َ َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ َ ْ ِ ا ْ‬ ‫و َ ٰأ ِ ۪ وأَ א ِ ِ ا ْ ر ِة ا ِ ِ ‪ ،‬وا ْ ِ َ َא א ر َא ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ َّ‬ ‫َ َ َ َّ َّ َ ْ‬ ‫َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ِ ‪ِ ،‬إ ْ َ ا ِ ُ َ ِ ُ‬ ‫و א َ ِذي و ُذ ْ ِ ي أَ ْ َ َ ْכ ِ ِ‬ ‫َא َ ِ ِ ي َא َر ُ َل ا ِ َא َ َ ِ ي‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ا ‪‬‬ ‫َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ‪ِ ،‬إ ا‬ ‫َْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ث ا َّ ِ‬ ‫ُ َ َ َ ا ْ َ ْ ِ ْאء َא َ ْ َ ا ْ َכ ْ ِن‬ ‫אن َو َא‬ ‫َא َ א َ ا ْ َ ْ َא َ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ِ ‪ِ ،‬إ ْ ا ِ َ ِ ُ ا ِ ‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َא َرا ِ َ ا ُّ َرى َو َא َ ْ َ َ ا ْ ُ َ ِاء‬ ‫َوأَ ْ َ َ ْ ُ ا ْ َ َرى َא َ א َ ا ْ َ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ ا ‪‬‬ ‫َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ‪ِ ،‬إ ا‬ ‫َْ ُ‬ ‫ـכــא ِ ـ ـ ِ ـ‬ ‫َ َ ْ ُ َ ْ َح َر ُ ِل ا ِ ُ ْ َ َ ِ ي‬ ‫ـכـ ِ ـ ـ ِ ـ ُـ َ‬ ‫َ ـ َ ـ َّ ـ ُ ِ ـ ْ ـ َ َـ ْ‬ ‫َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ِ ‪ِ ،‬إ ْ ا ِ َ ِ ُ ا ِ ‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ِـ َ ـ ْ ـ ِـ ۪ ِ ـ ْ ـ َ َ ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِإ َذا أَ َـــא ـــ َ ـ ـ ـ ٌ َوا َّـــــ ي َ ـ َ ـ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ِ ‪ِ ،‬إ ْ ا ِ َ ِ ُ ا ِ ‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ و َ ٌ ِ َ َ א َ أَ ْ َ ْ ِ‬ ‫َوأَ ْ ـــ ُ أَ ْ ـــ ِ َ ـــ َ ٍة َـ ْ ـ َ َ ــא ِ َئ ٌ‬ ‫َ ْ َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ‪َ ٌ َّ َ ُ ،‬ر ُ ُل ا ِ ‪ِ ،‬إ ْ ا ِ َ ِ ُ ا ِ ‪‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫َّ ا َ َ ِ و َّ َ َ ا ُّ رِ ا ْ ِ ِ ‪ ،‬أَ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ّ‬ ‫ُ ْ َ َ َ‬ ‫ِ َ ‪ ،‬و َ َ ٰأ ِ ۪ و ْ ِ ۪ أَ ْ ِ َ ‪ ،‬א اَ א ر ْ ‪ِ ،‬ار َ ِ‬ ‫َ ُ َ َ ٰ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫اْ ُ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ْ ُ ْ ِ ِ َ ‪ ‬أَ ْ ُ َ َ ٍة َوأَ ْ ُ َ َ ٍم َ َ ا ِّ ِّ ا ْ َ ِ ِ ‪ ،‬أَ ْ َ َ‬ ‫َ َرى َ ِ ً ‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ٰ ِ ِه ا ْ َ ْ ِ ِ ؛‬ ‫َّ‬ ‫ا ِ‪‬‬

‫ا ْ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ا ْ َ א َ ِ َ ‪َ ،‬و َ َ ٰأ ِ ۪ َوأَ ْ َ א ِ ۪ أَ ْ َ ِ َ ‪َ ‬א َ َّא ُن َא‬ ‫ّ‬ ‫مِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّא ُن‪َ َّ َ ،‬א َ ا ْ ِ ِ‬ ‫َو َ َ‬ ‫אن‪َ َ ،‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ ْ رِ ا َّ َ אم ِإ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪٢٥٠‬‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ا ْ ِ א ِ و ِ ُ ِل ا َّ ِ‬ ‫ات ا ِ َ َ‬ ‫אن ‪ُ َ َ َ ‬‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ َ َّ ٍ ا ْ ُ َ َّ ِ ِא ْ َ َ א َ ِ ‪َ ‬א ُ ْ َ َ َ ًئא‬ ‫ْ‬ ‫َא ُ ْ َ َ َ ًئא ِ ِ‪َ ،‬א َ ً א ِ ْ َ ِ ا ِ؛‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ًرا ِ ْ ُ رِ ا ‪َ ‬א ُ َ َ ّ ا ْر َ ُذ ّ َא‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َــא َر ُ ــــ َل ا ِ َ ـ ْ ًــא َو َ ــــ َ ًدا‬ ‫َא َ ِ َ ا َ َ ْ َכ ا ْ ُ ْ َ َ ُ‬ ‫َـــא َ ـ ِ ـ ا ِ ُכـــ ْ َ ـ َــא َ ــא ِ ـ ً ــא‬ ‫أَ ْ ـــــ َ َوا ِ َ ـ ِ ـ ـ ٌ َ ُــــ ُّد‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َא َر ِّب أَ ْ َ ا ُ َ ّ ْ َ َא ْ َ " َ ِإ ٰ َ ِإ َّ ا ُ ُ َ َّ ٌ َر ُ ُل ا "‪َ ،‬و َ ّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ِّ ْ ِ َ َ ِ َכ َ َ أَ ْ َ ِف ُ رِ َ ِ ِ ا ْ َ ْ ِ َ אء َوا ْ ُ ْ َ ِ َ ‪َ ،‬وا ْ َ ْ ُ‬ ‫ِ ِ َر ِّب ا ْ َ א َ ِ َ ‪‬‬

‫َ ْ َ ُ ا َّ א َ ُ‪ُ َ َ َ ،‬‬ ‫ِ ِ‪َ ،‬א ِ ا ِ ْ ِ ِ ا ِ؛‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫َא ُ ْ َ َ َ ًئא ِ ِ‪َ ،‬א‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ ِ‬ ‫אل أَ ْ ِ ْ َ א ‪‬‬ ‫ُ َ‬

‫‪‬‬ ‫ِ ب أَد ّ ِل ا ْ َ ِ‬ ‫ات ِ َ ْ ُ ٍد ا ْ ُכ ِد ِ ّي ‪‬‬ ‫ْ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َْ‬ ‫‪‬‬

‫ِّ ِ َא َو َ ْ َ‬ ‫و ِ‬ ‫َ ِّ َ َ ّ ْ‬ ‫ْ ِ ا ِ ‪ ‬اَ‬

‫اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ‬ ‫ُ َ َّ ٍ ِ َ َ ِد َر ْ َ ِ ا ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ِ َ َ ِد َ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِٰ‬ ‫َو َ ْ َ َא ُ َ َّ َو َ َ أل َ ِّ َא ُ َ َّ ِ َ‬ ‫ٍ و َ ٰأ ِل ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو َ ّ ْ َ َ َ ِّ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ َ َ‬ ‫َ ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ‪ ‬اَ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ِّ َא َو َ ْ َ َא ُ َ‬ ‫و ِ‬ ‫ٍ ِ َ ِد َכ ِ ِ‬ ‫אت ا ِ ‪ ‬ا‬ ‫ُ َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َ َ ّ ْ‬ ‫َ‬

‫‪٢٥١‬‬

‫ٍ‬

‫َو َ َ ٰأ ِل‬ ‫ِ َא َو َ ْ َ َא‬

‫َא ُ َ َّ‬ ‫ِ‬ ‫ََ َ ّ‬ ‫ّٰ ُ َ ّ ِ َو‬ ‫َّ‬ ‫َ ِد َ ْ ِ ا‬ ‫َא‬

‫َّ‬

‫ََ‬

‫ٍ‬

‫َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ُ َ َّ‬ ‫َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬

‫َ ِّ ْ َ َ‬ ‫ِ ‪ ‬ا ّٰ‬ ‫َ ُ َّ‬ ‫ُ َ َّ ٍ ِ َ َ ِد‬ ‫ِٰ‬ ‫َو َ َ أل َ‬

‫َ ِّ‬ ‫ِِْ‬ ‫ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫َ ِ ِ َא َو َ ْ َ َא‬ ‫ّ‬

‫‪FIHRISTE DÖNÜS‬‬

‫ِ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِٰ‬ ‫ُ َ َّ َو َ َ أل َ ِّ َא ُ َ َّ ِ َ َ د َכ َ ا َ אت ا ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ‬ ‫ِ‬ ‫وف َכ‬ ‫ٍ ِ ِد‬ ‫َ َ َ ِ ِ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل ِ ِ א‬ ‫ّ‬ ‫َ ّ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ‬ ‫ا ِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َ ّ ِ َو َ ِّ َ َ َ ِ ِ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ َ َّ ِ َ َ د ذ ْכ ِ ا ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ّ ْ َ َ َ ّ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ‬ ‫َو َ َ ٰأ ِل َ ِّ ِ َא ُ َ َّ ٍ ِ َ َ ِد َ ْ ِ ا ْ َ ْ َאرِ ‪َ ‬ا ّٰ ُ َّ َ ّ ِ َو َ ِّ ْ َ َ‬ ‫َ ِ ِ َא َو َ ْ َ َא ُ َ َّ ٍ َو َ َ ٰأ ِل َ ِ ِ َא ُ َ َّ ٍ ِ َ َ ِد أَ ْو َ