05 - Gestionar Depozit - Planul de Prevenire Si Protectie

July 10, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download


Description

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE GESTIONAR – DEPOZIT Nr. crt.

Riscuri evaluate

0 0 1

1 1

1

Actiuni in scopul realizarii masurilor

Masuri tehnice

Masuri organizatorice

2

3 2

F11 Flăcări, flame - datorate aprinderii materialelor combustibile (hârtii), fumatului în locuri nepermise, din joaca cu focul a colegilor sau a acţiunilor răuvoitoare.

3 Întocmirea planului de acţiune, responsabilităţi şi evacuare SU. Verificarea şi completarea stingătoarelor de incendiu conform normelor.

Masuri igienico -

4 4

Termen de realizare

Persoana care raspunde

6

7

Masuri de alta natura

5 5

6 Imediat

7 Lucrator

Cu ocazia Persoană instructajului desemnată SSM periodic Director

Instruirea angajaţilor asupra celor de mai sus. 2

F13 Contact direct cu curentul electric prin atingerea prizelor defecte şi a unor conductori neizolaţi sau cu izolaţia deteriorată, intervenţie în interiorul aparaturii electrice inclusiv înlocuirea corpurilor de iluminat;

verificarea şi repararea conductorilor de alimentare;

Instruirea angajaţilor cu privire la interdicţia de a intervenii în instalaţii pentru care nu este şcolarizat şi autorizat.

realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare;

Afişarea de instrucţiuni proprii scrise şi avertismente cu privire la interdicţia intervenţiei în instalaţii, echipamente şi tablouri electrice a persoanelor neautorizate ca electricieni.

verificarea vizuală a integrităţii legării la

Imediat

Lucrator

Cu ocazia Persoană instructajului desemnată SSM periodic Director

0

1

1

2

3

4

5

6

7

pământ a carcaselor aparatajelor, din zona de lucru ;

3

F4

Răsturnare a materiale depozitate necorespunzator in stive sau rafturi aflate în poziţii nesigure sau neasigurate;

Verificarea ordinii, aranjării şi înălţimii de depozitare. Verificarea ancorării şi stabilităţii a rafturilor şi dulapurilor.

Imediat

Lucrator

Cu ocazia Persoană instructajului desemnată SSM periodic Director

Verificarea accesului pe căile de circulaţie şi instruirea angajaţilor. Întocmirea instrucţiunilor proprii. 4

F38 Utilizare de încălţăminte neadecvată (cu toc înalt şi subţire şi/sau călcâi neasigurat);

Instruirea personalului asupra pericolului pe care îl reprezintă neconştientizarea riscului. Promovarea purtării de încălţăminte corespunzătoare.

5

F39 Deplasări cu pericol de cădere (dezechilibrare, alunecare, împiedicare) în curtea instituţiei datorate neîntreţinerii ei (în special în anotimpul rece necurăţarea ghieţii sau a zăpezii);

Numirea persoanei responsabile cu curăţarea şi degajarea căilor de circulaţie în anotimpul rece. Dotarea cu scule necesare de curăţire a zăpezii şi ghieţii.

Imediat

Lucrator

Cu ocazia Persoană instructajului desemnată SSM periodic Director Imediat

Lucrator

Cu ocazia Persoană instructajului desemnată SSM periodic Director

0

1

1

6. F43 Neefectuarea instructajului SSM conform legislaţiei în vigoare, expunerea factorilor de risc, a incidentelor şi a accidentelor şi a măsurilor luate;

2

3 Efectuarea instructajelor conform legislaţiei în vigoare şi instruirea angajaţilor inclusiv cu privire la riscurile evaluate şi măsurile ce trebuie luate.

4

5

6 Imediat

7 Lucrator

Cu ocazia Persoană instructajului desemnată SSM periodic Director

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF