Deákné B Katalin Anya taníts engem

August 10, 2017 | Author: leo_king2912 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

korrektúrázott, javított...

Description

1

Előszó Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb." Szophoklész szavait, azt hiszem, mindenki akkor érti meg, mikor néhány napos újszülöttjét hazaviszi, s a kiságy mellett állva rácsodálkozik az ismeretlenből jött emberkére. Vajon milyen élet vár a csöppségre? Szerencsés csillagzat alatt született vagy élete a küzdelem jegyében telik el? Ki tudja? A csillagok állását, a szerencsét a szülők nem befolyásolhatják. Gyermekükért azonban nagyon sokat tehetnek. A gyermekvállalás egy hatalmas vállalkozás, melyben óriási sikereket lehet elérni, s amibe sajnos bele is lehet bukni. Pedagógusként mindkét esetre számtalan példát látok. Tapasztalataim azt mutatják, ahol a szülőknek van elég akaratuk és kitartásuk ahhoz, hogy gyermeküket tanulásra ösztönözzék és segítsék, ott az eredmény nem marad el. A tanulás-tanítás azonban nem az iskola padjaiban kezdődik. Az iskoláskor előtti hat évben rengeteg ismeretet, hasznos tapasztalatot tud a gyermek felhalmozni. Ezért tanítását, bár hihetetlennek tűnhet, a születése utáni napokban már el lehet kezdeni. Ez a tanítás a szülők feladata. Miért van szükség a csecsemő „tanítására"? - kérdezhetik joggal. A választ egy Amerikában elvégzett kísérletsorozat eredménye adja meg. „Chicagóban vizsgálatot végeztek azonos korú gyermekeken. A vizsgált gyermekeket két csoportba osztották, és azt vizsgálták, hogy a kísérlet végeztével intelligenciahányadosuk (IQ) milyetén módon változik. Az egyik csoport gyermekeivel az anyák naponta 1 órán át foglalkoztak, míg a másik csoportban erre nem került sor. A gyermekeket kétévi kísérlet után összehasonlították, és azt tapasztalták, hogy a foglalkoztatott csoport IQ-ja átlagosan 16 ponttal múlta felül az anyjuk által nem oktatott csoport tagjaiét." (Dr. Genevierel Painter: Tanítsuk a kisbabát!) Az eredmény önmagáért beszél. Önöknek ki kell használniuk a lehetőséget, hogy gyermeküket egy sikeres életúton indítsák el! Sokat hangoztatott álláspont szerint az iskolára való felkészítés az óvoda feladata. Ez így nem helyes. A szülőknek nagy részt kell vállalniuk gyermekük 2

tanításából! De hogyan tanítsák, hogyan foglalkozzanak vele? Ehhez szeretnék Önöknek ebben a könyvben segítséget nyújtani. Pszichológusok, pedagógusok véleményét és saját tapasztalataimat felhasználva megpróbáltam egy mindenki számára érthető", szinte semmilyen anyagi befektetést nem igénylő, a gyermek számára élvezetes fejlesztő programot összeállítani. A program hat éven keresztül hónapról hónapra nyújt a gyermek életkorának megfelelő fejlesztő, gyakorló feladatokat. A feladatok további ötleteket adhatnak Önöknek a gyermekükkel való foglalkozáshoz. Miért tartom fontosnak, hogy a szülök iskoláskor előtt is „tanuljanak" gyermekükkel? Sok érvvel alátámasztható ez. Talán a legfontosabb azonban az, hogy ezek a foglalkozások kellőképpen elmélyítik az anya-gyermek kapcsolatot. A foglalkozások időtartama alatt ugyanis az anya kizárólag a gyermekre, a gyermek pedig az anyára és a feladatra figyel. így közöttük olyan kommunikációs rendszer alakul ki, ami a későbbiek során is rendkívül jól kamatoztatható. Másik nagyon fontos érv, hogy az iskolában elért eredményeknek tagadhatatlanul nagy szerepük van. Nem mindegy, hogy a gyermek az iskola első néhány évét milyen sikeresen éli meg. Az iskoláskor előtt elsajátított ismeretanyag, a figyelem- és koncentrálóképesség fejlettsége lehetővé teszi, hogy az alsóbb osztályokban a gyermek sikeresen dolgozzon. A jó eredmények ösztönzően hatnak későbbi tanulmányi munkájára is. Atöbb ismeretanyaggal és a megfelelő készségek kialakításával akár felnőtt élete is megalapozható.Hiszen a célunk az, hogy gyermekünk sikeres, jó döntéseket hozó, az életben könnyen eligazodó, kötelességtudó, boldog felnőtté válljon.

3

Útmutató a programhoz A fejlesztő programot a baba 2-3 hetes korától tanácsos elkezdeni. Akkor, amikor a mama-baba kapcsolat kezd stabilizálódni, s kialakul már a napi időbeosztás. Az első néhány hónapban a foglalkozásokat a baba ébrenléti idejére időzítse! Soha ne ébressze fel a játék kedvéért! Alkalmas időpont a tisztábatevés időszaka. Később a fürdetést és az ébrenléti szakaszokat használja fel! 4-5 hónapos kortól a nap azonos szakában, pl. a délutáni órákban, célszerű a közös játékot végezni. Eleinte csak néhány percet fordítson a feladatokra, majd hónapról hónapra próbálja növelni a közös Játékidő" hosszát! A feladat megoldásának sikertelenségéért soha ne korholja gyermekét! A sikert azonban jutalmazza cuppanós puszival, tapssal, később apró figyelmességekkel! Örüljenek együtt a sikereknek, de a teljesítmények bemutatására csak a szűk családi kört használja fel! Amikor a gyermek fáradt vagy beteg, ne erőltesse a feladatokat! Amelyik feladat nem megy, azt piros ponttal jelölje meg a könyvben és később térjen rá vissza! Ha egy-egy hét kimarad a foglalkozásból, azt is jelölje meg, és dolgozzák fel egy későbbi időpontban. Azt a feladatot is célszerű valamilyen jelöléssel ellátni, amelyik elnyeri a gyermek tetszését. így az ismétléskor újabb öröm átélésére van lehetőség. Előfordulhat, hogy a tevékenység elkezdése után a gyermek másféle útra tereli a feladat menetét. Ilyenkor ne erőltesse az általam leírt feladatot, legyen partner a gyermek ötletének kibontásában! A könyvet lehetőség szerint elérhető helyen tartsa, hogy bármikor belepillanthasson, belelapozhasson! Tapasztalni fogja, hogy a program nem annyira feszített, hogy néhány napi kihagyás gondot jelentene. Sőt! Azért nem növeltem az l-l hónapra jutó feladatok számát, hogy legyen idő a visszatérésre, ismétlésre, játékra. 4

Bízom benne, hogy könyvem ötletei segítséget nyújtanak Önnek abban, hogy kellemes perceket töltsön gyermekével, miközben a kicsi értelmi, érzelmi élete egyre gazdagodik. Az első néhány hónapra (0-4) nem adok lebontott programot. Ön válogasson naponta a feladatok közül! A 4. hónaptól kéthavonta kap feladatsort napi lebontásban a gyermek 14 hónapos koráig. Innentől kezdve évente 10 feladatsort talál napi tennivalókkal. Ezekben a gyermek fejlődéséhez igazodva kapnak hónapról hónapra feladatokat. Később, az óvodába lépés időpontjától három éven át, havi programokkal segítek Önnek. Az első három évben csak akkor kövesse az általam leírt program szakaszonkénti lebontását, ha a gyermeknek megfelelő ez az ütem. Ha sok feladatban lemarad, akkor alkosson neki a feladatok közül más programot! Amennyiben a feladatokat könnyen, jól megoldja, kellő ismétlés, begyakorlás után bátran nyúljon a következő feladatsorhoz. Tanulmányozza a tartalomjegyzéket, így könnyen megérti a könyv felépítését! Ne csüggedjen, ha az általam leírt feladatok gyermekének nehéznek tűnnek! Egyik gyermek előbb, másik később érik meg egy-egy feladatra. Meg fogja látni, befektetett munkája nem marad eredménytelen! Sok sikert, örömet és jó játékot kívánok!

5

Hasznos tanácsok, észrevételek a gyermek neveléséhez, tanításához Csak akkor vállaljanak gyermeket, ha már nagyon vágynak rá! Erezzék, hogy gyermekük nevelése, tanítása életük legnagyobb vállalkozása! Születése pillanatától úgy neveljék, hogy ő sikeres ember lesz! Tanuljanak meg lemondani a gyermek javára! A nevelés legfőbb útmutatója a szeretet legyen! A tanítás legfőbb irányítója az akarat! Tartsák többre a belsó' értékeket, mint a külsőségeket! Szabad idejük nagy részét fordítsák a gyermekkel való foglalkozásra! Viseljék el, hogy ő más, mint Önök, sőt örüljenek ennek! Éljenek példamutatóan! Soha ne mondják: Te ezt még nem érted! Legyenek mindenben rugalmasak, de következetesek! Mindig higgyenek a gyermeküknek! Ne erőltessék azt, amire a gyermek még nem érett! Ne tanítsanak a gyermeknek semmit csak azért, hogy dicsekedni lehessen vele! Elkényeztetett gyermek nincs, csak rosszul nevelt van! Mindig a gyermek jó tulajdonságait hangsúlyozzák! A rossz tulajdonságok leküzdésére dolgozzanak ki haditervet! Engedjék, hogy másokkal kapcsolatot teremtsen! Segítsék kibontakozni a gyermeki kritikát! A kisgyerek nem tud vitatkozni, csak akar! Ne hasonlítgassák saját gyermeküket másokéhoz! Tiszteljék gyermekükben az embert!

6

A feladatok jelölései az első 3 évben A testérzés, a mozgás fejlesztésére szolgáló gyakorlatok: Bőrön keresztül szerezhető információk, kézügyességet fejlesztő gyakorlatok: A látást tökéletesítő gyakorlatok: Hallás által szerzett ismeretanyag: Az érzelmi élet gazdagodását célzó feladatok: Az önálló játék fejlesztésére vonatkozó tanácsok: A környezet megismerését szolgáló feladatok: Az utánzóképességet fejlesztő játékok: Beszédfejlesztő gyakorlatok: Az értelmi képességek, a tartalmi tudás növelésére szolgáló feladatok:

7

Lehetőségek az I. hónapban Az első hónapokban a tanításban az érzékszerveken keresztül szerzett információké a fő szerep. Az újszülött életét a feltétlen reflexek irányítják. Ezek veleszületett élettevékenységek, amelyek lehetővé teszik, hogy lélegezzen, táplálkozzon, ürítsen. A tanulás — az érzékszerveken át szerzett információkból kiindulva - feltételes reflexláncok sokaságán keresztül valósul majd meg. Az elsó' időszakban ezeknek a reflexláncoknak az elindítása lesz a feladat. Természetesen mindig tekintettel kell lenni a baba hangulatára. A legfontosabb teendő', hogy a külvilághoz való alkalmazkodása minél zökkenó'mentesebb, simább legyen. Az újszülött tapasztalatszerzését testének helyzetváltozásával, látásának tökéletesítésével és hallásán keresztül fejlesztheti. Fontos információkat kaphat legnagyobb felületű érzékszervén, a bőrén keresztül is. Nézzük, mit tehet az információszerzése érdekében!

A testérzés fejlesztése: - Fordítsa a babát oldalára (rövid időre)! - Fordítsa hasára néhány percre! - Simogassa gyengéden hátát, karját, lábait! - Gyengéden masszírozza ugyanezen testrészeit! - Fürdetés után, megfelelő hőmérséklet mellett, hagyja testét szabadon! - Lábacskáit gyengéden nyújtogassa, csípőjét combjai gyengéd széthúzásával lazítsa! Ne erőltesse!

8

- Fürdetését nagy körültekintéssel végezze, hogy kellemes perceket tölthessen a baba az optimális hőmérsékletű vízben! - Öltöztesse puha anyagú, kényelmes ruhába (ha a hőmérséklet engedi, vegye ki a pólyából)! A látás tökéletesítése: Az újszülött a látást is tanulja, élete első napjaiban a szem képalkotása még nem tökéletes. - Változtassa a baba helyzetét a kiságyban! - Változtassa a szoba megvilágítását! (A félhomály után legyen világos!) - Az erős fénytől - napsugárzás, lámpa fénye — védje a szemét! A hallás fejlesztése: - Óvja a babát a hangoskodástól, a hirtelen zajoktól! - Ébrenlétei alkalmával kedvesen beszéljen hozzá! - Megnyugtatására dúdolgasson, énekeljen neki! - Halk kellemes zene szólhat a szobájában, de csak napi 1/4-1/2 órán át! Az érzelmek alakítása: - Az időjárástól függően töltsenek a szabadban néhány percet, esetleg 1/2-3/4 órát! Ez mindkettőjüknek segíthet közérzetük javításában. - Mosolyogjon rá sokat! Becézgesse, kedves szavakkal nyugtatgassa! - Ne engedje a látogatóknak, hogy a gyermek nyugalmát megzavarják! - Ne hagyja sírni! Az első néhány hónapban kövessen el mindent, hogy a baba mielőbb megnyugvást, vigaszt találjon!

9

Fejlesztési lehetőségek 1-3 hónapos korig Az egy hónapos vagy kicsivel idó'sebb gyermek már kommunikatív lény. Amennyiben sikerült megfelelő* szokásrendet kialakítaniuk, bizonyára sokat oldódtak a kezdeti feszültségek. Ebrenléti szakaszaiban a kisbaba már érdeklődik az őt körülvevő világ dolgai iránt. Ezeket a megnyilvánulásokat kell kihasználni a fejlesztő gyakorlatok során. A testérzés fejlesztése: - Folytassa az előző hónap során megkezdett masszírozást, hasra, oldalra fordítást! Mindezt kiegészítheti egy kis tornával. - A tornára legalkalmasabb a fürdetés utáni időpont. - Megfelelő hőmérséklet mellett a meztelen babával végezze a gyakorlatokat! Eleinte csak egyszer-kétszer, majd kétszer-háromszor ismételjék őket, ha a kicsi élvezi. - A fekvő baba karját nyújtsa a feje mellé, majd húzza le teste oldalához! - Háton fekve - térdét óvatosan hajlítva - nyomja combjait a hasa irányába, húzza szét a combokat, majd a csípő ellazítása után nyújtsa a lábakat egyszerre! - Fektesse hasára, két ujját gyengéd mozdulattal húzza végig a baba gerincén néhányszor! - Meztelenül fektesse saját vagy apja meztelen felsőtestére!

10

- Simogassa megnyugtatásként testének egyes pontjait (pl. orrát, szemöldökét, tokáját, fülét)! Tapasztalja ki, melyiket szereti igazán!

A látás fejlesztése: - Fektesse hasra a kiságyban úgy, hogy különböző irányokba láthasson! - A kiságy oldalára terítsen nagy alakos színes sálat, terítőt stb.! - Lepedője is lehet mintás. (Alkalmas erre bármilyen ágyneműhuzat is.) - Függesszen a kiságy oldalára csillogó tárgyat pl. papírból készült karácsonyi díszt! - Kössön a kiságyra a baba fölé lógó színes, illetve csillogó tárgyakat! - Játékszerrel próbálja figyelmét koncentrálni, s rávenni őt, hogy szemével kövesse oldalra, felfelé a tárgyat! - A baba kezét helyezze látóterébe, hogy észrevegye. Ezután mozgassa oldalra! - A baba két kezét tegye össze a szeme előtt, majd nyissa szét! - Tegyen könnyű tárgyat a kezébe, próbálja többször is a kicsi figyelmének középpontjába helyezni! - Vigye az ablakhoz, majd sétáljon vele a lakás sötétebb helyiségeibe! Majd lassan térjenek vissza a világosra! A tárgyakkal történő tevékenység feltétele a szem és a kéz koordinációja. Ezért fontosak azok a feladatok, amelyek a két érzékszerv közötti kapcsolatteremtést felgyorsítják. A hallás fejlesztése: 11

- Beszéljen hozzá akkor is, ha nem látja Ont! - Bármit tevékenykedik a baba körül, beszéljen hozzá kedvesen! - Játsszanak „bújócskát"! Kiságyánál más-más helyeken tűnjön fel, és szóljon hozzá kedvesen: „kukucs"! Ne ijessze meg! - Naponta 1/2—1 órán át szólhat szobájában a rádió. (A 1/2-1 óra több alkalommal 15-20 percet jelent!) - Csörgő segítségével irányítsa figyelmét! A más-más helyen megszólaló csörgő hangjára fejmozgással válaszol.

Az érzelmek fejlesztése: - Egyre többet tartózkodjanak a szabadban! - Fürdetésével ne kapkodjon, engedje, hogy élvezze! - Mosolyogjon rá gyakran! - Beszédét, gügyögését utánozza, pürrögjön, gurgulázzon neki!

Az önálló játék: Az 1—3. hónap között elérkezik az az időpont, mikor az etetés után a baba már nem zuhan azonnal álomba.Ekkor, ha magára marad és nem foglalkoznak vele, könnyen elkeseredik és sírásával hívja vissza ,játszópartnerét". Ilyenkor elegendő, ha a felnőtt csak a kiságyánál áll és beszél hozzá, már ettől is megnyugszik. Kitartóan kell törekednie arra, hogy a kicsi figyelmét az őt körülvevő tárgyak, ha rövid időre is, de lekössék. Ellenkező esetben egyetlen szabad percet se engedélyez Önnek a későbbiek során. Az önálló játékra a babát következetesen és kitartóan meg kell tanítani! Nézzük a lehetőségeket! - A kiságy fölé húzott szalagra akasszon színes, mozgatható figurákat, csörgőt! (Mielőtt magára hagyja a babát, 12

irányítsa figyelmét a játékokra! Nyugodt játékát ne zavarja meg se Ön, se másoknak ne engedje ezt!) - Fordítsa a babát oldalra, s elérhető távolságra tegyen műanyag állatkát vagy színes rágókát a keze ügyébe! (Ha ezt megunta, próbálkozzon új helyzetekkel!) - Fordítsa hasára, s tegye a játékokat tőle távolabb, hogy jól láthassa, de kezével ne érje el! - Vigye át a babát másik helyiségbe, ott fektesse hanyatt, hagyja magára, hogy nézelődhessen! - Kiságya mellé akasszon könnyen levehető színes képet! - Ne zsúfolja össze a kiságyba az összes játékot! A nyöszörgő, unatkozó babát ne kapkodják fel! Ebren-léti időszakai egyre hosszabbak lesznek, s később nagyon fárasztó lesz az Ön számára az állandó szórakoztatás. Fokozatosan szoktassa gyermekét az önálló játékra

Fejlesztési lehetőségek 4 hónapos kortól felülésig (4-7 hónapos korig) A gyermekek eltérő időpontokban tanulnak meg átfordulni, mászni, felülni. Szükségtelen gyermeke fejlődését hasonló korú társaihoz hasonlítgatni. Az egészségesen fejlődő gyermek mozgásai egyre ügyesebbek. Hihetetlen az a fejlődés, ami ebben az időszakban lezajlik. Élvezzék együtt az egyre jobban ügyesedő gyermek változásait és folytassák a közös foglalkozásokat! A játék idejét egyre jobban megnyújthatják. A napi 1/4-1/2 óra már sok tanulásra ad lehetőséget! A foglalkozásokat a pokrócon vagy heverőn, de ne kiságyában végezzék! (Naponta ugyanabban az időpontban.) Néhány biztonsági intézkedés erre az időszakra: - Ne hagyja fenn a gyermeket semmilyen magasabb fekhelyen! - Ha már próbálkozik a mászással, a földről távolítson el minden veszélyt rejtő tárgyat: így az üvegeket, vegyszereket, mosóporokat! - Ne tegyen az asztalokra lelógó asztalterítőt, amit a mászó gyermek elérhet! - A konnektorokat lássa el vakdugóval! 13

- Zárja el székekkel vagy egyéb módon a veszélyes helyeket (pl. kályha, üveges szekrény, virágtartó, ingatag polc, lépcső')! A gyakorlatok közé ebben a korban belép, majd a továbbiakban egyre hangsúlyozottabbá válik a kisgyermek értelmi képességeinek, figyelmének, gondolkodásának alakítása. A fejlesztésre továbbra is érzékszervein keresztül, a játék eszközével van módja. Az eredmény, a foglalkozások jutalma, nem marad el. Tapasztalni fogja, hogy gyermeke mennyivel nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb hasonló korú társainál. A közös tevékenység az önálló játékot is megalapozza. A sokoldalúan foglalkoztatott gyermek valószínűleg nem lép a folyton unatkozó, nyöszörgő, nyűgösködő babák sorába.

Lássuk a közös tevékenykedés lehetőségeit! Bőrön keresztül szerezhető információk: - Ismertessék meg a különböző tapintású anyagokat! Adjon kezébe selyem- és pamuttextíliát, durvább szövésű vásznat! Simogassa kezecskéjét ezekkel az anyagokkal! Cirógassa kezét, arcát tollal! - Adjon kezébe puha labdát, rongybabát, majd kemény tapintású tárgyat (pl. kanalat, építőkockát)! - Tegyen egyik kezébe puha, a másikba kemény tárgyat! - Ismertesse meg érdekes tapintású tárgyakkal (pl. ragtapasszal, papnral, alufóliával, szivaccsal)! - Kisméretű labdát forgasson a kezében, hogy érezze a sima, gömbölyű felületet! - Szögletes tárgyat forgasson a kezében, húzza végig csöpp kezét az éleken! - Mutassa meg és engedje, hogy a különböző tárgyakkal üsse az asztalt! - Meztelen testtel fektesse a babát puha takaróra, majd durvább vásznú heverőre! - Gyengéden vakargassa hátát, hasát, kezét, lábát! - Puszilgassa meztelen testének különböző pontjait! Jó játékot! Ne csiklandozza!!! - A baba kezével simogassa meg a baba fejét, haját! A látás fejlesztése: 14

- Adjon a baba kezébe színes játékot, vigye a szeme elé a kezét! - Mozgassa a baba karját, próbálja rávenni, hogy szemével kövesse azt! - Akasszon kiságyára úgy játékot, hogy elérhesse, üthesse! - Terítsen a kiságy oldalára érdekes mintázatú terítőt! - Akasszon a lámpára könnyű, színes papírból készült figurákat (pl. halakat, madarakat, melyeket a légmozgás megmozdít)! - Tegyen játékot az asztalra, késztesse, hogy elvegye! - Kisebb és nagyobb tárgyak kézbeadásával próbálkozzanak az egy-, illetve kétkezes fogással!

A hallás fejlesztése: - Csörgővel irányítsa figyelmét különböző irányokba! - Játsszanak sípoló állatfigurával! - Koccantson össze előtte műanyagból, fából és fémből készült tárgyakat! Adja kezébe a tárgyakat, segítse őket koccantani! - Ha teheti, lepje meg valamilyen zenélő játékkal, mely kedves, megnyugtató dallamot játszik! - Énekeljen neki naponta! - Hallgassanak rádióból zenét, beszélgetést! (Ha egész nap szól a rádió, akkor nem irányítható vele a gyermek figyelme!) - Hívja fel figyelmét a hangokra! Pl. „Hallod? - Megy az autó!", vagy „Hallod? - Zúg a repülőgép!", vagy „Hallod? Ugat a kutya!" - Fokozatosan ismertesse meg vele a háztartási eszközök (pl. porszívó, mosógép, turmixgép) hangját! Ha megijed vagy fél a hangoktól, kapcsolja ki a készüléket! Az érzelmek alakítása: 15

Az 1-3 hónapos kornál leírtak továbbra is érvényesek. A közös, önfeledt játék a mamának, babának egyaránt érzelmi feltöltődést ad. Lássunk néhány lehetőséget! - Feküdjenek egymással szemben az oldalukon! - Vágjon grimaszokat, próbálja a babát megnevettetni! - Játsszanak nyelvöltögetőt, figyelje, hogy a gyermek visszacsúfolja-e? - Dugja ujját a baba szájába, ha megharapja, jajongva nevessen! (Előtte mosson kezet!) - Adjon markába kendó't, húzogassa, mintha el akarná venni! Ez a „kötélhúzás" jó játék lesz! - Játsszanak „dögönyözést"! Bújjanak össze, rágcsálja óvatosan a pici testrészeket! - Vágjon nevetős, majd komoly arcot!

- Süssenek a csöpp kezekkel pogácsát! - Játsszák el ujjain: „Elment vadászni, meglőtte, hazavitte, megsütötte, iciri-piciri mind megette!" „Kerekecskegombocska, erre fut a nyulacska!" - Játsszák; „Zsip-zsup kenderzsup, ha megázik, kidobjuk. Zsupsz!" - Táncoljanak együtt zenére! - Minden hancúrozást gyengéd, egymáshoz bújó pihenés zárjon. Simogassa gyengéden, dúdoljon megnyugtató dalocskát!

A környezet megismerését szolgáló feladatok: - Tegye

a kicsit pokrócra, a földre a lakás különböző helyiségeiben! - Jó időben játsszanak kint a szabadban, takarón! - Nézzenek tükörbe! Mosolyogjon rá a tükörképből! - Húzza kezénél fogva ülő helyzetbe, de ültetését ne erőltesse! 16

- Vigye másokhoz vendégségbe, de ne bízza felügyeletét gyermekekre! - Szabadban gyűrjön össze száraz levelet, hogy hallja a hangját! - Adjon kezébe kisebb gyümölcsöt: diót! - Koccantsanak össze köveket! - Engedje fürdővizét locsolni! Az utánzóképesség fejlódését segító feladatok: Cél: a babát rávenni az Ön által végzett tevékenység utánzására. Nem könnyű feladat, ne csüggedjen, ha nem sikerül egyik napról a másikra! A feladatoknál kérje a babát pl.: „Mosolyogj te is!" - Mosolyogjon, majd vágjon komoly arcot! - Dugja ki nyelvét, mozgassa, majd húzza vissza!

- Fordítsa fejét oldalra, majd nézzen szembe a babával, mondja: „kukk"! - Utánozzon hangokat (pl. „g" vagy „r")! Próbálkozzon szótagokkal: „eh", „ah", „uk"! - Berregjen a babának! - Cuppantson feléje puszit! - Vágjon csodálkozó arcot!

Az önálló játék fejlesztése: A 4-5 hónapos gyermek egyre több idót tölt ébren. Egyre nehezebb feladat az ébrenlét idejét játékkal kitölteni. Iktasson be napirendjükbe délelóttre vagy délutánra önálló játékidót! Ilyenkor hagyja, hogy saját eró'feszítései segítségével tapasztalatokat szerezzen! Hogyan játsszon a baba? 17

Mindenképp vegye ki a kiságyból, tegye járókába vagy a földre szivacsra, pokrócra! Környezetébe tegyen olyan tárgyakat, melyeket még nem ismer! Ne sokat - egyet, kettót. Nagyon ügyeljen, se lenyelni, se magát megsérteni, balesetet okozni ne tudjon velük! Ezek a tárgyak lehetnek játékok, de választhat a lakás érdekességei közül is. így például megismertetheti a kiürült műanyag flakonnal (átlátszó változatába kisebb tárgyat helyezve remek játékszert készíthet), derelyevágóval, lemosott májkrémes dobozzal, cérnagurigával, stoppolófával, billenős villanykapcsolóval stb. Bármilyen tárgy, amellyel nem tud önmagában kárt okozni, hasznos információkat rejt a gyermek számára. Megtapasztalhatja általa a hideg, meleg, puha, kemény, merev, mozgatható stb. tulajdonságokat. Gondolkodjon, milyen tárgyakból válna jó játék! Végezzék a feladatokai a napi lebontásban összeállított feladatsorok alapján! (H - hétfő, K - kedd, Sz - szerda, Cs - csütörtök, P péntek)

Napi program 4-5 hónapos korú gyermek számára a/ Adjon kezébe: madártollat, selymet, papírt! b/ Késztesse a kezébe adott tárgy nézésére! K: a/ Adjon kezébe rongybabát, kanalat, műanyag kockát! b/ Adjon kezébe úgy tárgyat, hogy lássa a kezét! Ha nem fedezi fel, mutassa meg neki! Sz: a/ Ismertesse meg érdekes anyagokkal! " Például ragtapasszal, szivaccsal, papírral, alufóliával! b/ Akasszon játékot a kiságyára úgy, hogy kezével elérje! Cs: a/ Adjon kezébe pingponglabdát vagy golyót, majd kockát! b/Tegyen alá mintás lepedó't, fordítsa hasra! P: a/ Ütögessenek tárgyakat az asztalhoz: labdát, kockát! b/ Kiságyra akasztott játékát mozgassa eló'tte, ha nyúl érte, adja kezébe! H:

18

a/ Feküdjenek a szőnyegre, hallgassanak együtt zenét! b/Adjon kezébe sípoló gumifigurát! Játsszanak vele! K: a/ Vigye körbe karján a lakásban és engedje, hogy egyes tárgyakat megérintsen! b/Énekeljen neki! Ritmusra üsse össze csöpp kezei Sz: a/ Nézzenek tükörbe! b/ Játsszanak csörgővel: különböző irányokban csörgesse, figyelje, keresi-e! Cs: a/ Mondjon mondókákat, mozgassa rá őt ütemre! b/Fekvő helyzetből húzza őt ülő helyzetbe! P: a/Gyűrjön össze papírt! b/ Tegyen az asztalra játékokat! Engedje, hogy elvegye őket! H:

a/ Ismertesse a porszívóval! b/ Fektesse hanyatt, tolja ki nyelvét, figyelje, utánozza-e. K: a/ Csörgővel irányítsa figyelmét! b/ Vigye vendégségbe! Sz: a/ Hallgassanak zenét, „táncoljanak" ütemre! b/ Utánzás: mosolyogjon, komolyodjon el! Cs: a/ Játék állattal játszva fejlessze figyelmét! (Elbújik, előjön.) b/ Szabadban zörgessen levelet! P: a/ Énekeljen neki, közben ütemre érintse lábait a földhöz: Zsip-zsup...! b/Utánzás: fordítsa fejét oldalra, figyelje, utánozzae! H:

H:

a/ Játsszák az utánzó gyakorlatokat: fejfordítás, nyelvöltögetés! 19

b/ Asztalnál ülve tegyen messzebb tárgyakat, hogy ő nyújtózzon értől Húzza eló'tte lassan! K: a/ Nézzenek tüköi'be, nevezzek meg testrészeit! b/Kezdjék el a beszédgyakorlatokat: gurgulázzanak! Sz: a/ Tegye a földre, a takaróra, játsszanak állatfigurákkal! b/ Énekeljen neki, tapsolják a ritmust kezeivel! Cs: a/ Végezzen hangutánzást: ah, eh, uh szavakkal! b/ Csörgővel .játszva fejlessze figyelmét! P: a/ Utánozzák mosolyukat, komolyságukat! b/ Adjon kezébe púba, kemény, selymes, érdes tárgyat!

Az 5. hónapban azokat a gyakorlatokat ismételjék, melyekben nem értek el megfelelő eredményt! Állítsa össze Ön a fejlesztő programot, vagy végezzék el újból a feladatsort!

Napi program 6-7 hónapos korú gyermek számára a/ Adjon neki egymás után édes, savanyú ételt! b/ Utánozzon nyelvkidugást! K: a/ Tükör előtt nevezzék meg az arc részeit! b/ Játsszák: „Süti, süti pogácsát"! Sz: a/ Építsen neki kockából várat! H:

b/ Énekeljen neki dalokat, kezével üssék a ritmust! Cs: a/ Játsszon kisautóval, repülővel, utánozza a hangját! b/ Tegyen kekszet az asztalra, hadd próbálja felvenni! 20

P:

a/ Ütögessen össze tárgyakat! Próbálja meg ő is! b/ Táncoljon vele zenére!

a/ Adjon kezébe puha, kemény, rugalmas tárgyakat! b/ Simogassák kezével arcukat, hajukat! K: a/ Mutassa meg és nevezze meg a saját arcán a szemet, szájat stb.! b/ Játsszanak: Zsip-zsup játékot! Sz: a/ Játsszon előtte kisautóval, tegye „garázsba"! Adja kezébe az autót! H:

b/ Énekeljen neki! Cs: a/ Szagoltasson vele virágot, mondja: „hapci"! b/ Építsen neki várat, engedje, hogy összedöntse! P: a/ Játsszon ujjával: Elment vadászni...! b/ Játsszanak labdával! Gurítsák, másszanak utána!

a/ Fürdőjében mutassa neki a hideg és a meleg közti különbséget! b/ Kérdésekkel tanítsa igen-nem! („Pisis vagy? Igen?") Fejmozgással mutassa! K: a/ Játsszanak: kukucs játékot! b/ Tanítsa kisebb tárgyat nagyobbra tenni! Sz: a/ Ejtse le a játékokat, „fel, le"! b/ Csörgővel fejlessze hallását! - „Keresd; honnan jön a hang?" Cs: a/ Játsszon játékbabával: Jár a baba, jár"! b/ Utánozzák a szomorú, vidám arcot! P: a/ Integessenek az ablakból: „Pápá pipi!", „Pápá kutyus!" b/ Takarjon le tárgyakat, kérje, hogy vegye le a kendőt! H:

21

a/ Építsen akadálypályát, késztesse a bujkálásra! b/ Cuppantson puszit, kérje, hogy utánozza! K: a/ Tanítsa a testrészeket kérdés alapján: „Hol a fejed?" stb. b/ Játsszanak eldugósat! Tanítsa itt-ott! (Dugja a tárgyat háta mögé és más-más oldalon vegye elő!) Sz: a/ Játsszanak a konyhai edényekkel! b/ Nézegessenek képeskönyvet, meséljen neki! Cs: a/ Építsen Ön alakzatokat (pl. tornyot, vonatot) kockából! H:

P:

b/ Kérdezzen, fejmozdulattal várja a választ! a/ Állatfigurákkal játsszon el jelenetet! b/ Utánozzanak állathangokat! - „Mit mond a kutyus?" - „Vau-vau".

A 7. hónapban azokat a gyakorlatokat ismételjék, melyekben nem értek el megfelelő eredményt! Állítsa össze Ön a fejlesztő programot, vagy végezzék el újból a feladatsort!

Fejlesztési feladatok felüléstől totyogásig (7-14 hónapos korig) A gyermekek 6-8 hónapos koruk körül megtanulnak felülni, de legalábbis hosszabb ideig képesek már megülni. Ettől kezdve tágabb lehetőségek kínálkoznak a foglalkozás terén. Az ülés lehetővé teszi a kezek felszabadulását, így egyre több feladat megoldása válik lehetővé. A kézügyesség fejlesztése is megkezdhető ebben az időszakban.

22

Az érzékelés fejlesztése: - Adjon kezébe különböző tulajdonságú tárgyakat, melyeket szájába is bevehet! - Egy alkalommal puha-kemény, máskor rugalmas-merev, hideg-meleg stb. tulajdonságú tárgyakat kapjon! - Kóstoltasson vele különböző ízű ételeket, melyeket egyedül szopogathat! Pl.: savanyú uborkát (savanyú), sós kiflit (sós), babapiskótát, nyalókát (édes) rágcsálhat.

- Fürdés közben töltsön poharakba hideg és meleg vizet! Dugja a gyermek kezét az egyikbe, mondja meleg, majd a másikba, mondja hideg! Magyarázni nem kell! Többször ismételjék ezt a játékot! - Fürdőjében adja az üres poharat a kezébe, mondja „könnyű", majd merítse tele vízzel, mondja „nehéz"! - Ha már tud ülni, akkor is fektesse el a kádban, engedje benne mászni, hasra fordulni, játszani! Fürdőjében egy pillanatra se hagyja egyedül! - Mászni tudó gyermek számára építsen székekből, asztalból akadálypályát, ami alatt át tud bújni! - Vakargassa, simogassa egyes testrészeit (pl. hátát, hasát, karját, lábát)! Ilyenkor nevezze meg a testrészeket! A látás, a gondolkodás fejlesztése: - Tükörben ismertesse meg arcával s annak részleteivel! - Ültesse szembe önmagával, mutassa meg saját arcán a szemet, fület, szájat, fogat, nyelvet, hajat! - Fogja be szemét gyengéden kezeivel, majd vegye el, s mondja: „kukucs"! - Tanítsa a testrészeket! „Hol a fejed, orrod, szád, lábad, kezed stb.?" - Tegyen fel kérdéseket, s várja a választ! „Éhes vagy?", „Almos vagy?" stb. Fejmozgással várja az „igen" és „nem" jelzéseket! - Ismertesse meg vele a lakás helyiségeit! „Gyere, megyünk a fürdőszobába!", „Menj apához a szobába!" - Engedje konyhai eszközökkel játszani! 23

- Nevezze meg neki őket! „Itt a pohár!", „Tessék, a kanál!" - Engedje lépcsőn mászni! Lefelé csak háttal másszon! - Tanítsa a fel-le szavak jelentését! A leesett játéknál mondja: „le". Mikor felveszi, mondja: „fel"! - Tegyen az asztalra kekszet!

Kérje a babát, vegye el! - Tegye a kekszet messzebb,hogy nehezebb legyeb elérni - Tegye a kekszet pohárba! - A pohárban lévő kekszet mutassa meg neki, majd takarja le zsebkendővel! Mondja: „Hol a keksz? Keresd meg!" - 9-12 hónapos kor körül kezdje az utasítások tanítását! „Add ide anyának!", „Tedd bele a dobozba!", „Vedd ki!", „Menj oda!", „Hozd ide!" stb. - Engedje játszani a szabadban található tárgyakkal! Pl. kavics, bot, homok, falevél. - Engedje fürdőjében játszani! Mutassa meg a víz mérését és kiöntését! - Tegyen fürdőjébe lebegő és lemerülő játékokat! Kérje, keresse meg őket!

A környezet megismerésére szolgáló feladatok: - Adjon kezébe érdekes tulajdonságú tárgyakat: ragtapaszt, dörzspapírt, fürdőjében a szappant! Engedje fogkrémes, mustáros tubusból kinyomni a benne levő anyagot! Biztassa ezek óvatos kóstolására!

Engedje, hogy veszélytelen állatot simogasson! 24

- Mutasson neki minél több kis állatkát, s nevezze meg őket! Pl.: katicabogár, csiga, hangya. - Adjon kezébe falevelet, hogy eltéphesse; füvet, terméseket, melyeket sétájuk során gyűjtenek (pl. makkot, gesztenyét)!

Hallgattasson vele madárhangot! - Télen adjon kezébe havat, jeget! - Adjon kezébe száraz gallyat, hogy eltörhesse! Mondja: reccs! - Engedje, hogy a gyümölcsöket egyedül „malackodva" egye! Pl. őszibarackot, banánt, paradicsomot. - Engedje, hogy az őt érdeklő tárgyakat megfogja, tapintsa! - Legyen következetes! Ha csak azért kér valamit, hogy ledobhassa, ne adjon a kezébe semmit, tegye vissza a játszóhelyére! Tudatosítsa a „nem szabad" kifejezést!

Az érzelmi élet befolyásolása:

- Az esti lefektetésre fordítson gondot! Meséljen, énekeljen gyermekének! Ne engedje, hogy sírva aludjon el! - Játsszon, hancúrozzon vele sokat! Dögönyözze, huzakodjanak, birkózzanak, nevessenek együtt!

25

- Bármilyen baj éri, vigasztalja meg! Ne hagyja bajában magára még akkor se, ha a gyermek hibás a „balesetért"! - Képeskönyvet nézegetve találjon ki rövid, kedves történeteket! Ne meséljen szomorú meséket! - Kérje a gyermeket: „Szeresd meg a macit, apát, anyát"! - Engedje gyakran „odabújni"! Simogassa, dédelgesse, puszilgassa! - Erős akaratú gyermekkel szemben lépjen fel határozottan! Büntetésül rakja vissza játszóhelyére! Ne engedje, hogy hisztériás jelenetekkel mindig elérje, amit akar! Később ebből sok konfliktus származhat! - Kezdje el gyermeke tudatos nevelését! Gondolkozzon rajta, mik azok a tevékenységek, melyeket megenged gyermekének! Amelyeket nem tart helyénvalónak, azokat tiltsa következetesen! - Legyen határozott, de mindig kedves és türelmes gyermekéhez! Az utánzóképesség fejlesztése: - Cuppantson feléje puszit! Kérje, utánozza Önt! - Intsen „pápá"-t! - Játsszanak: „Süti, süti pogácsát"! - Vágjon szomorú és vidám arcot! - Dugja ki a nyelvét! - Simogassa kezével mindkettőjük haját! Kérje arra, tegye ezt egyedül is! - Szagoljanak virágot, mondja: „hapci!" - Ütögessen össze tárgyakat, adja az ő kezébe, segítse összeütögetni! - Köhögjön! Mondja: „kuc-kuc"! - Játsszon az ujjain: Elment vadászni...!

Gyakorlatok a beszéd fejlesztésére: - 7-8 hónapos kortól napi 5-10 percet szánjon ezekre a gyakorlatokra! - Közös játék közben kisautót tologatva berregjen! - Sétáltasson játék babát: „Jár a baba, jár!" - Dugja el a játékot, mondja, mikor előveszi: „itt", „ott"! 26

- Ablaknál integessen „pápá"-t! - Beszéljen játék telefonba: „Halló"! - Adja kezébe a telefont, hátha próbálkozik ó'is! - Képeskönyvben nézegessék a képeket! Egy-egy szóval nevezze a látott élőlényt vagy tárgyat! - Ismételjen gyakran egy szótagú szavakat (pl. hipp-hopp, kit-kat, tik-tak)! Az önálló játék kialakítása: Az önálló játék fejlesztése ebben a korszakban fontos igazán. Az egyre rövidebb alvásidők, a meghosszabbodott ébrenléti szakaszok nagy megpróbáltatásokat okoznak azokban a családokban, ahol a gyermek nem tudja napi 1/2-1 órán keresztül önálló játékkal elfoglalni magát. Sokszor tapasztaltam már, hogy a játékoktól hemzsegő járókában áll és sír a gyermek azt követelve, hogy foglalkozzanak vele! Más esetben játékideje addig tartott, míg az összes játékot kiszórta. Mi lehet ennek az oka, és mi a megoldás? Ha a gyermek napról napra ugyanazokkal a játékokkal találkozik, azokat megunja. Érdeklődését nem kelti fel egy idő múlva egyik sem. A rengeteg játéktól, amelyekkel nem tud mit kezdeni, ideges lesz, kiszórja őket. A megoldás: szedje össze az összes játékot, amivel a család rendelkezik. (A játékként szolgáló háztartási eszközöket is!) Csoportosítsa 4-5-ösével dobozokba, kosarakba! Ezek az ún. foglalkoztató csomagok. Minden nap másik kosarat adjon be a gyermeknek az önálló játék idejére! így ő a játékokat újdonságnak találja, szívesebben ismerkedik, játszik velük. Ha mindent kiszór, csak egy játékot adjon neki. Ha ezt is kidobja, hagyja kicsit unatkozni!

Néhány ötlet a dobozok tartalmának összeállításához: 1.doboz műanyag pohár; csörgőkocka; ruha zsebkendő; kisautó 27

2. doboz nagy kupakú flakon, melyet csavargatni lehet; tárgy, mely belefér a flakonba; sípoló játékfigura; kemény táblás képeskönyv 3. doboz felnyitható fedelű doboz; labda; járókára gumival felkötött játék; kisebb tárgyak, melyek beleférnek a dobozba 4. doboz két egymásba rakható pohár; pingponglabda (2 db); csörgő; pici állatfigurák vagy babák 5. doboz kevés cérnát tartalmazó orsó; műanyag tál; kartonlap, ujjméretű lyukakkal (mutassa meg, hogyan tudja kidugni és mozgatni az ujját); kanál; pohár Hetente variálja át a dobozok tartalmát, újítsa fel a játékkészletet! Ne vásárlással, hanem saját ötleteivel! Az önálló játék idejére kapcsolja be a rádiót vagy tegyen a magnóba zenés gyermekkazettát! Végezzék a feladatokat a napi felbontásban összeállított feladatsorok alapján!

Napi feladatok 8-9 hónapos körű gyermek számára H:

a/ Tegyen tálkába zizit vagy apró ételdarabokat, hagyja, hogy felszedegesse és egye! 28

b/ A mászni tudó gyermeknek adjon nagyobb autót! Tegyen bele néhány tárgyat! K: a/ Hallgassanak zenét, mozgassa karján ütemre! b/ Nézegessenek kemény lapú könyvet! Sz: a/ Meztelen testét cirógassa selyemmel, vászonnal! b/ Üljön le az ülő gyermek mögé, s hol egyik irányban, hol a másikban bújjon elő! Mondja: „kukk"! Cs: a/ Tanítsa a Csipp-csipp csóka című játékot! b/ Adjon fürdőjébe játékként pingponglabdákat, melyek úsznak! P: a/ Utánozzanak állathangokat! Játék állatokat vagy képeskönyvet használjanak! PL: tehén - mű; kacsa - háp-háp; kiscsirke - csip-csip stb. b/ Szabadban adjon kezébe faleveleket, hogy gyűrhesse, eltéphesse!

a/ Rakjon egymás után sorba kockákat! Adjon kezébe egyet, mutassa meg, hová tegye! b/ Játsszon előtte két játékfigurával, beszéljen a játékok helyett! (A téma: a testrészek.) K: a/ Gurítsanak labdát! Másszanak utána! b/ Tanítsa játékból köhögni, tüsszögni! Sz: a/ Tegyen az asztalra távolabb ennivalót! Figyelje, hogyan próbálja elérni! Engedje, hogy a terítővel magához húzza vagy nyújtózzon! b/ Menjenek vendégségbe, hogy barátkozhasson idegenekkel! Cs: a/ Tornáztassa! Fektesse hanyatt, hajlítgassa, nyújtsa kezeit, lábait! b/ Tegyen eléje poharat, kanalat, tányért! Kérje, adja oda őket egyenként! H:

29

P:

a/ Ismételjék a testrészeket! Tegye jobb kezét a megfelelő helyre! „Itt a fejed!", „Ez a hajad, a lábad, kezed, hasad!" b/ Szabadban koccantsanak össze követ!

a/A mászni tudó gyermekkel játsszon vadászatot! Tegyen le a szobában néhány játékfigurát! Ön is másszon! Igyekezzen megelőzni a gyermeket, de hagyja, hogy ő érje el előbb a játékot! b/ Utánozzanak állathangokat! K: a/ Tegyen tálra apró ételdarabokat, engedje, hogy kézzel egye! b/ Adjon kezébe kendőt! Huzakodjanak rajta! Sz: a/Ültesse nagyobb játék autóba vagy dobozba, és húzza! b/ Mondjon mondókát! Pl. „Kipp-kopp, kopogok! Találd ki, hogy ki vagyok?" Cs: a/ Fürdőjében adjon neki ruha zsebkendőt! Mutassa meg, ha kiemeli a vízből, csurog belőle a víz! b/ Engedje be homokozóba, adjon kezébe lapátot! Segítse vödörbe, talicskába rakni a homokot! P: a/ Adjon kezébe papírlapot, hogy összegyűrhesse, széttéphesse! Szedegessék fel a darabokat! Kérje, tegye az Ön kezébe! b/ Építsen előtte néhány kockából várat! H:

H:

a/ Az ülő gyermek fejére tegyen üres papírdobozkát, hogy egyensúlyozzon! 30

b/ Próbáljanak tárgyakat (pl. három műanyag poharat) egymásba rakni! K: a/ Mutasson neki nagy kupakú flakont, melynek teteje csavargatható! b/Másszanak akadálypályán! (Székkel szűkített helyen.) Sz: a/ Mondjanak mondókát! Üsse össze a kezét ütemre! „Hoppá, hoppá, áll a baba, hoppá, feláll Böbe maga. Tippen, toppan, Böbe megáll, tippen, toppan állni tud lám." b/Tornáztassa! Fektesse hanyatt, emelgesse kezeit, lábait! Fektesse oldalára, így is emelgesse karját, lábát! Cs: a/ Játsszon el rövid jelenetet játék állatokkal! (Beszélgessenek arról, hogy mit ettek!) b/ Fűzzenek botra különböző' méretű karikákat! P: a/ Játsszák: Elment vadászni, meglőtte...! b/ Játsszanak utánzást! Egymással szemben ülve billegessék a fejüket, felsőtestüket, dugják ki nyelvüket! A 9. hónapban azokat a gyakorlatokat ismételjék, melyekben nem értek el megfelelő eredményt! Állítsa össze Ön a programot, vagy végezzék el újból a feladatsort!

Napi feladatok 10-11 hónapos 31

korú gyermek számára a/ Ültesse be a nyitott ajtó belsó' oldalára a földre! Játsszanak „kukucs"-ot! b/ Hallgassák az óraketyegést! Mondják, utánozzák a hangját, mozogjanak ütemre! K: a/ Tornáztassa a háton, majd a hason fekvó' gyermeket! b/ Nézegessenek könyvet, újságot! Sz: a/ Lóbálja hónaljánál fogva a következő' mondókára: „Pink, pink, pöttöm pink, Sírdogál a pöttöm pink. Pink, pink, pink pöttöm fiam nincs." b/ Nézegessenek képeskönyvet! A tárgyra, élőlényre rámutatva, nevét csak egy-egy szóval jelezze! Cs: a/ Nézzenek tükörbe, nevezzék meg a testrészeket! „Mutasd, hol a fejed!" stb. b/Játsszanak nagyobb autóval, rakjanak bele tárgyakat! Tolják, berregjenek! P: a/ Kössön kiságyára szélesebb gumival játékot, hogy nyújtogathassa! b/Köhögjenek, tüsszögjenek, csúfolkodjanak játékból! H:

H:

K:

a/ Tegyen pohárba apró kekszeket, mutassa, hogyan öntse ki a tálba! Gyakorolják! Pattintsák szét a kekszeket! b/ Játsszanak egymásba rakható tárgyakkal! a/ Adjon elé műanyag tálat, benne kekszet, fedje le fedővel!

b/ Hallgassanak zenét! Gyengéden szorítsa magához és táncoljanak!

32

Sz: a/ Építsenek kockából! b/ Mondjanak mondókát, kezével tapsolja ritmusát!

„Hull a, hull a, hull a hó, hinti, hinti Hóapó. Hali, hali, halihó hűha, hűha, hull a hó." Cs: a/ Tegyen fejére könnyű könyvet, újságot, hogy egyensúlyozzon! b/ Labdával gurigázzanak, mászva vadásszanak rá! P: a/ Ebédjénél adja kezébe a kanalat, engedje, hogy egyedül próbálkozzon! b/ Villany kapcsolgatásával tanítsa: sötét - világos!

a/ Bábozzon neki játékfigurákkal! (A téma: betegség, orvos.) b/ Fürdőjében gyakorolják a hideg-meleg fogalmakat! K: a/ Szabadban koccantsanak össze köveket! Tegyék kis vödörbe! Éreztesse vele, hogy nehéz! b/ Engedje a konyhaszekrényben lévő veszélytelen dolgokkal játszani! Nevezze meg a tárgyakat! Sz: a/ Tegyen fejére könnyű kispárnát, hogy egyensúlyozza! b/ Adjon kezébe ételt, kérje, adjon belőle! Cs: a/ Huzakodjanak kendővel, dögönyözze meg kicsit! b/ Gyakoroljanak puszit cuppantani, pápát inteni! P: a/ Énekeljen neki dalocskákat! b/ Adjon egyik kezébe kekszet vagy babapiskótát, másikba savanyú uborkát! Mondja, mikor megízleli: édes - savanyú! H:

33

a/ Kössön madzagra valamilyen játékot, a madzag végét tegye be a járókába, a játék kívül legyen! Ha nem cselekszik, mutassa meg neki, hogyan húzhatja oda a játékot! b/ Építsen „alagutat", ami alatt a kisautó áttolható! Mutassa, hogyan kell áttolni úgy, hogy ne dőljön össze! Engedje próbálkozni! K: a/ Tornáztassa kezeit, lábait! Néhány másodpercig lógassa fejjel lefelé! Hónaljánál fogva pörögjön vele kicsit! b/ Nézegessenek könyvet, kérdezze a kép tárgyairól! „Hol az asztal?..." stb. Sz: a/ Menjenek el ismerősökhöz, engedje, hogy játsszon az idegenjátékokkal! b/ Gyakorolják a testrészeket! Ismerje, hol a feje, haja, keze, lába, hasa! Cs: a/ Mászassa akadálypályán, szűkítse le e helyeket! Figyelje, keres-e más utat! b/ Képeskönyvet nézegetve beszélgessenek arról, hogy ki, mit csinál! P: a/ Gyakorolják: „Hozd ide!", „Add ide!", „Tedd bele!" utasításokat! b/ Utánozzák egymást! Ülve dülöngéljenek, nyújtsák magasra a kezüket, hajtsák le a fejüket! Játsszanak „kukucs" játékot! H:

A 11. hónapban azokat a gyakorlatokat ismételjék, melyekben nem értek el megfelelő eredményt! Állítsa össze Ön a fejlesztő programot, vagy végezzék el újból a feladatokat!

34

Napi feladatok 12-13 hónapos korú gyermek számára a/ Rakjanak egymásba kisebb-nagyobb tárgyakat! b/ Beszélgessenek játéktelefonon! K: a/ Vigye el állatkereskedésbe, ahol halat, madarat láthat! (Ha nincs rá lehetőség, könyvből nézegessenek ilyen állatokat!) b/ Engedje, hogy zizit, kalácsdarabokat stb. csipegessen! Sz: a/ Építsenek együtt építőkockából! Engedje, hogy próbálkozzon! b/ Tegyen tálcára kisebb tárgyat, biztassa, hogy vigye! Cs: a/ Nézegessenek képeskönyvet, melyben állatok láthatók! Mondja el, mit mondanak az állatok! b/ Szűk szájú pohárba tegyen kekszet, hogy nehéz legyen kivenni! P: a/ Mondjanak mondókát, üssék a ritmusát! Kérje, tapsoljon ő is! „Fánk, fánk, sül a fánk, süti, süti anyukánk, Fánikának, Sárikának Katinkának, Antikának." b/ Fürdőjében kis nyílású flakonból spricceljenek vizet! H:

a/ Énekeljen neki dalocskákat! b/ Játsszon neki bábfigurával vagy sípoló állatkákkal mesét! (A téma: alvás, tisztálkodás.) H:

35

a/ Engedje, hogy szűrővel, lábassal, kanállal, fedővel játsszon! Kérje tőle egyenként a tárgyakat, ellenőrizze, ismeri-e a nevüket! Ha nem, nevezze meg őket Ön! b/ Adjon kezébe nedves ruhát, hogy a padlót törölhesse! Mossanak fel együtt! Sz: a/ Építsenek garázst! Tolják be az autókat! b/ Lapozzanak újságot! Ne engedje összegyűrni! Cs: a/ Adjon egyik kezébe könnyű, másikba nehezebb tárgyat! Kérdezze: Nehéz? Könnyű? b/ Átlátszó flakonba tegyen játékot! Engedje, hogy játsszon vele, tanítsa a kupakot lecsavarni, a játékot kiönteni! P: a/ Hallgassanak óraketyegést: tik-tak! Ismételje előtte többször! Magasra nyújtott kézzel, mozgásokkal kövessék az ütemet! b/ Ismételjék a testrészeket! Nézzenek tükörbe: „Hol a hajad, szemed, füled?" stb. K:

a/ Tornázzanak, huzakodjanak, dögönyözze kicsit! b/ Kérje utasítások teljesítésére! „Add ide! Kérlek!", „Hozd ide!", „Tedd bele!" Figyelje, fejlődött-e e téren az elmúlt alkalom óta! K: a/ Adjon elé felnyitható fedelű ládikát, dobozt! Legyen benne kisebb játék! b/ Tegyen le kisebb törülközőt a földre, tekerjen fel bele egy játékot! Figyelje, hogyan lát hozzá a kereséshez! Tanítsa a törülköző feltekerését! Sz: a/ Tegyen befőttesüvegbe zizit! Csavarja rá lazán a tetejét! Mutassa meg, hogy tudja lecsavarni! b/ Hallgassanak fekve zenét! Ha felkel, próbálja simogatással, vakargatással megnyugtatni! Cs: a/ Adjon kezébe kanalat, engedje, hogy az evéssel próbálkozzon! Krémtúrót, habot adjon, hogy megálljon a kanálon! b/ Terítsen a gyermekre kendőt! Játsszanak „kukucs"-ot! P: a/ Labdázzanak! Gurítsák„ vadásszanak rá! b/Szabadban figyeljék a járműveket! 36 H:

A 13. hónapban végezzék el újból a feladatsort!

A gyermek jellemzői az 1. életév végén Magassága: cm Testsúlya: kg Tulajdonságai:

Jellemző tevékenységei:

Legkedvesebb játékai:

Kedvenc ételei:

37

A 14-24 hónapos korú gyermek fejlesztési gyakorlatai Az egyéves korú gyermekek nagyon különböző fejlettségi szinten állnak. Némelyik már biztonságosan jár, míg társa most próbálkozik a felállással. Értelmi képességeik is különbözők, bár vannak feladatok, melyeket az e korú gyermekek többsége meg tud oldani. Afeladatsor, mely 10 hónapra készült (a gyermek 2 éves koráig), a közepes fejlettségi szintű gyermeket veszi alapul. Természetesen a még mászó gyermekkel is végezhető a fejlesztés, de azokat a feladatokat, melyekhez az állás, járás tudása szükséges, el kell hagyni! Nem kötelező csak a megjelölt hónap feladatait végezni! Nyugodtan visszatérhet az előző korszak teendőihez is. Tekinthet előre is. Válogasson a következő feladatsorból, ha a gyermek képes azok elvégzésére! A napi foglalkozási idő 1/2 óránál ne legyen kevesebb! Ezen belül 2-3 feladatot végezzenek el, melyből egy feltétlenül a könyvből való mesélés vagy a bábozás legyen! A mese feldolgozása ne felolvasás formájában, hanem kötetlen beszélgetésben, habozásban valósuljon meg! Ne csak Ön meséljen! Kérdésekkel vonja be a gyermeket a kép nézegetésébe! PL „Hol a cica? Melyik a cica tálkája?" Nem szükséges a feladatokkal egymás után foglalkozni, külön alkalmakkor is végezhetik. A játékidő végén néhány percet szánjanak a hónap feladatára! 38

Minden hónapnál 20 elvégzendő feladatot adok a munkanapok számához igazodva! Szombaton és vasárnap játsszanak, sétáljanak kötetlenül. Ezeken a napokon ne tartson foglalkozást! Ha akadnak napok, amikor valamilyen okból nem érnek rá, akkor jelölje meg a feladatokat, és végezzék el Őket más időpontban

A foglalkoztatás területei Ebben az életkorban a gyermek fejlődésében már nincsenek olyan jól elhatárolható korszakok, mint az első életévben voltak. Kialakult bizonyos életritmusa, napjai pedig - ha egészséges - megszokott rendben telnek. A napirend csúszásai sem okoznak olyan problémákat, mint eleinte. Táplálása is könnyebb, hiszen már csaknem mindent elfogyaszthat, amit a felnőttek esznek. Az önálló járás megtanulásával a szülőktől nagy figyelmet igényel minden mozdulata. Az 1—2 év közötti gyermek fejlődése négy síkon mozog. Amozgás tökéletesedése, a beszéd kialakulása, a gondolkodás fejlődése és érzelmi életének gazdagodása jellemző rá. Amozgás fejlesztésében, a járás tanításában tehetjük a legkevesebbet. Üteme a gyermek csontozatának, izomzatának és egyensúlyérzékének fejlődésétől függ. Bátorítsa gyermeke önálló törekvéseit! Felesleges azonban a még állni sem tudó gyermeket hosszú időn keresztül járatni. Míg nem áll biztosan, addig az önálló járás elsajátítása lehetetlen. Nézzünk néhány gyakorlatot, mellyel lábai erősíthetők, kezei ügyesebbé tehetők:

39

Mozgásfejlesztés: - Kezét fogva ütemes mondókára táncoltassa! („Sétálni, sétálni, egy kis dombra lecsücsülni, csüccs!") - Érdekes tárggyal felkeltve érdeklődését ösztönözze a járásra! - Gurigázzon vele golyókkal, labdával! - Lapos tárgyak (keksz, korong) felszedegetésével ügyesit- se ujjait! - Építőkockából építsenek együtt várat! (Gyakran tegyék ezt, mert a korszak játéka: a gyakorlójáték! Az építés és ledöntés a tapasztalást szolgálja!)

- Próbálkozzon egymásba illeszthető' tárgyak összerakásával. (Három pohár is megfelel!) - Lejtőn gurítson golyót! - Próbálgassák a formafelismerési gyakorlatot! Építőkocka elemeit (kocka, gúla, hasáb) kemény dobozra rajzolja körbe, vágja ki! Mutassa meg, melyik tárgy hozzáillő, s dobják bele a lyukba! Próbálkozzanak együtt, majd később a gyermek önállóan is tud vele játszani! (1,5 éves kortól ajánlott!) - Fűzzenek botra különböző méretű karikákat! - Adjon kezébe ceruzát, szabadban tégladarabot, tanítsa firkálni! - Adjon lehetőséget gyurmával, agyaggal való munkára! - Legyen akkora kisautója, amelybe tud ki-be rakodni! - Kapjon összeilleszthető építőjátékot, de még ne Lego-t! - Adjon módot rá, hogy kanállal, villával önállóan egyen! - Engedje pohárból egyedül inni! - Tanítsa a nehéz, könnyű fogalmát! Emeltesse meg vele az üres bevásárlókosarat, s olyat, melyben valami van! 40

- Tanítsa számára a nyitható-csukható szerkezetek működését (pl. ajtók, szekrények ajtaja, fiókok becsukása stb.)! Sok baleset előzhető meg így! - Tanítsa meg az „állj meg" felszólítás betartására! Gyakorolják sokat, balesetek előzhetők meg, ha a gyermek feltétel nélkül teljesíti a felszólítást. Amíg nem áll meg a felszólításra, tegye vissza az utcán kocsijába! - Homokozóban tanítsa a lapát, szita használatát, a „tapiskolást"! - Vadásszanak morzsára, papírszeletekre! - Tegyen fejére kockát vagy kisebb tárgyat, hogy egyensúlyozzon vele! - Bízza meg egyensúlyozási feladatokkal (pl. vízzel félig telt poharat vigyen egyik helyről a másikra)!

Beszédfejlesztés: Fontos, hogy sokat beszéljenek a kicsihez, de a legfontosabb, hogy őt is meghallgassák! Az érdeklődő figyelem sokkal ösztönzőbb, mint a felszólítás. Sose tanítsa így a beszédre: „Itt a kakaód! Mondd: kakaó!" Ez a katonás módszer nem kisgyermekeknek való. A beszédtanítást is foglalják játékba! Eleinte rövid szótagokat ismételgessenek: - Hallgassák az óra ketyegését: tik-tak! Fejmozdulattal utánozzák! Próbálja rávenni őt is a játékra! - Kopogjanak az ajtón: „Kipp-kopp. Ki kopog?" - Folytassák az állathangok utánzását! Képeskönyvek és műanyag állatfigurák is alkalmasak a feladat végzésére! - Használjon 1-2 szavas utasításokat! így: „Add ide!", „Vedd fel!", „Kérem!", „Köszönöm!", „Hozd ide!", „Gyere ide!", „Állj meg!" - A beszédtanításban kiemelkedő helyet foglal el a vers és a mondóka. Elevenítse fel azokat a mondókákat, versikéket, énekeket, melyeket ismer! Gyermeke hálás közönségnek bizonyul majd! - Néhány ötlet: Csiga-biga, gyere ki!, Süss fel nap..., Kiskacsa fürdik..., Lánc, lánc, eszterlánc..., Csipp-csipp csóka..., Egyedem, begyedem..., Ecc-pecc kimehetsz... stb. 41

- Nagy lehetőségek rejlenek a beszéd- és gondolkodásfejlesztés terén a habozásban. Elegendő 1-2 db, akár saját készítésű bábfigura. A 1,5-2 éves gyermek már jól megérti a bábokkal bemutatott rövid történeteket. A kezére húzott báb arra ösztönzi, hogy ő is megszólaltassa a játékot. - A zene- és mesekazettának a hallgatása folytatódjék ebben a korszakban is! - Rövid ideig, napi 10-15 percig nézhet tévét, videót. Kizárólag erőszakmentes rajzfilmet válasszon számára! - Naponta nézegessenek könyvet, melyben állatok, emberek, tárgyak láthatók! Ne csak a tárgyat nevezzék meg, hanem meséljen a kép cselekményéről is!

Ne használjon bébinyelvet, tanítsa a tárgyak felnőttek által használt nevét! Felesleges a gyermeket „két nyelven" tanítani. Az autó ne legyen „tütü", a szép „csecse" stb.!

Az értelmi képességeinek fejlesztése: 42

Az értelmi képességek fejlesztése a gondolkodás, a figyelem és az emlékezőképesség fejlesztésével, valamint a gyermek kreativitáskészségének kialakításával valósítható meg. A figyelem a tanulás alapfeltétele. A figyelem koncentrálásával, tartósságának növelésével a befogadóképesség mind mennyiségileg, mind minőségileg növelhető. Fejlesztése emiatt fontos. Az emlékezőképesség a már megtörtént, megismert dolgok felidézése, az emléknyomok összerendezése. Kisgyermekeknél az emlékezőképesség fejlesztésének módja a felidézés és az ismétlés. Ajátékok, a feladatok ismétlése mélyebb emléknyomokat hagy, melyeknek későbbi felelevenítése így biztosabb. A kreativitás, más szóval alkotóképesség, a mai kor elengedhetetlen követelménye. A sémákban való gondolkodáson túl a többféle megoldásra törekvést kell kialakítani a gyermekben! Ösztönözni kell „más utak" keresésére, kipróbálására!

Gyakorlatok: - Kedvenc játékát szeme láttára takarja le kendövei! Ha nem veszi le a kendőt, „leplezze le" Ön a játékot! - Dugja háta mögé a játékot úgy, hogy lássa, hová rejtette! Kérje, keresse meg! - Nyitott tenyerébe tegyen apró tárgyat, majd csukja be öklét, figyelje, keresi-e a tárgyat! Ha nem érdekli, mutassa meg neki újból, majd rejtse el! - Két doboz közül az egyikbe tegyen a gyermek előtt kisebb tárgyat, majd takarja le őket! - Játsszák a feladatot három dobozzal! - A letakart doboz helyét változtassa meg! Ösztönözze a tárgy keresésére! Ha sikerül megtalálnia így is a tárgyat, dicsérje meg, mert nagy figyelem kellett hozzá! - Kössön zsinórra karikát játékot, kérje, hogy húzza oda magához! - A járókán, kiságyon kívül tegyen le érdekes tárgyat, s adjon a gyermek kezébe botot vagy kampót, amivel elérheti! Ha nem jön rá a megoldásra, akkor segítsen neki! - Tegyen az asztalra két dobozt és eltérő tulajdonságú tárgyakat (pl. kockákat és golyókat)! Mutassa meg, 43

hogyan lehet szétválogatni! Egy idő után lehet, hogy ő is megpróbálkozik vele. - Kétféle, eltérő színű tárgycsoporttal (pl. piros és sárga színű gombokkal, korongokkal) is gyakorolják a szétválogatást! - Tárgyakból (pl. gombokból) rakjon ki előtte alakzatokat:

- Számolják háromig a tárgyakat (pl. kockákat, hengereket stb.)!

Tanítsa a testrészeket a gyermeken: „Hol a fejed?", „Hol a nyakad?", „Hol a hasad?" stb.! Ha segítségre szorul, a gyermek kezét tegye a megfelelő helyre! Képeken látható embereken folytassák a gyakorlást! Az első időszakban tanítandó testrészek: fej, nyak, has, mell, kar, láb. Később gyakorolják be az apróbb részleteket is: orr, szem, száj, fog, nyelv, haj, könyök, csukló, ujjak, köröm, térd, boka, lábfej, köldök!

44

Tanítsa a lakás berendezési tárgyainak a nevét! A 1,5-2 éves gyermek már megérti az egyszerű utasításokat. Használja ki segítőkészségét, bízza meg egyszerű feladatokkal! PL „Tedd be a hűtőbe!", „Vidd a kádhoz!", „Tedd a fiókba!" - Engedje, hogy a házimunkában segédkezzen! így is sok hasznos tapasztalatot szerez, és nem nyafog, unatkozik. Segíthet virágot öntözni, port törölni, mosni, mosogatni, felmosni, tésztát gyúrni stb.

- Ismertesse meg vele a környezet anyagait! Tudja, mi a föld, a homok, a kavics! - Játsszon vele a homokban! Tanítsa meg kupacot építeni, azt meglapogatni, üreget vájni bele, rajzolni rá és lenyomatot készíteni bele! Tanítsa lapátolni, szitálni, gereblyézni, „sutit sütni"! - Vigye a kertbe vagy a piacra! Adja kezébe és nevezze meg a zöldségeket, gyümölcsöket! Ismereteit képeskönyvből is ellenőrizheti! Melyik az alma? Melyik a répa? stb.

45

- Séták alkalmával ismerje meg, mi a virág, levél, fű, fa, bokor! - Mutasson neki hangyát, csigát, bogarakat, pillangót, békát, szöcskét, tücsköt, verebet, fecskét, gólyát, galambot stb.! - Vigyék vízpartra, ahol figyelheti a víz mozgását! Engedje, hogy beledobjon valamit! - Strandon, fürdőhelyen adjon neki poharat, vödröt, amivel merheti a vizet! - Nevezze meg előtte a közlekedési eszközöket: autó, kamion, villamos, busz, kerékpár, motor, hajó, repülőgép, helikopter, metró stb.! - Ismertesse meg vele a lakóhely környékét! Sétáljanak gyakran ugyanazon az útvonalon! Nevezze meg a látnivalókat! - Koncentrálja figyelmét apró dolgokra! Nézegessenek akváriumban halakat! Figyeljék együtt a kutya, a macska viselkedését! Figyeljenek hangyabolyt, bogarakat néhány percen keresztül! - Kreativitás fejlesztésére olyan eszközök a legmegfelelőbbek, amelyek önmaguk is variálhatók. A legmegfelelőbb eszközök erre az építőjátékok.

Tanítsa gyermekét tudatosan építeni! Nevezze meg előre, hogy mi készül majd, s az egyszerű alakzatokat e szerint rakja! Eleinte Ön is építsen! - Óriási lehetőségek rejlenek a gyurmázásban. Kezdetben alkossa Ön az egyszerű figurákat (pl. giliszta, csigabiga, kis tál)! Használjanak a díszítéshez gombokat, gyufát, szegfűszeget, borsot, kukoricát, szárazvirágot stb.! - Vágjon ki újságból, képeslapból, régi könyvből képeket! Engedje a gyermeknek rakosgatni, majd alkossanak 46

ragasztással egy új képet a darabokból! Beszélgessenek a képről, találjanak ki hozzá történetet! - Kezdje el a gyermek „rajztanítását" is! Adjon kezébe grafitceruzát, zsírkrétát, szabadban tégladarabot, hogy kedvére firkálhasson vele! Egész egyszerű vonalakat rajzoljon, kérje a gyermeket, ő is próbálkozzon! Ha kedvük van, firkáljanak együtt egy szép színes képet! - Mutassa meg gyermekének az árnyjátékot! Használja ki a napfény vagy villanyfény adta lehetőséget, s vetítsenek kezükkel a falra árnyakat! Minél több információt szerez a gyermek a környezetéről, később annál határozottabbá, konstruktívabbá, kezdeményezőbbé válik. Ez a tudásvágy, ismeretszerzés, a játékból, felfedezésből merített öröm a későbbiekben is nagy motiváló erőt jelent majd! Az érzelmek gazdagítása: Az 1 év körüli gyermek sokféle érzelmet tud kifejezni nem verbális kommunikációs csatornáin keresztül. A járás elsajátításával megkezdődik a gyermek önálló élete. Az anya már kevesebbszer emeli fel, csökken az anyagyermek közötti testi kontaktus. Ritkábban cuppan a puszi, mint az első életév során. A gyermek viselkedésével (pakolás, mozgékonyság) kapcsolatos konfliktusok is az érzelmek változásához vezethetnek. Az anya szeretetét a gyermeknek percről percre éreznie kell még konfliktushelyzetekben is!

Néhány szó az agresszióról. Az egyéves korú gyermeknél kell szólni erről? — kérdezhetik. Igen, mert ebben a korban csattannak el az első kézre, popsira, esetleg arcra ütések. A tettlegességet mindenképp el kell kerülni! A gyermek általában az indulatok áldozata. A gyermekkel szembeni agresszió visszaélés az ő testi gyengeségével és kiszolgáltatottságával. Az agresszióval, veréssel nevelt gyermeknél a veszély több oldalról is 47

fenyeget. Általa a szülőtől való eltávolodás felerősödhet, amitől később a gyermek nehezen nevelhetővé válik. Másfelől a gyermek szemében a szülői viselkedés útmutatás a társadalomban való eligazodáshoz. Az a gyermek, aki vétségeiért a verést kapja megtorlásul, ő társai között sem tud más utat találni a problémák, konfliktusok feloldására. Ne válassza tehát ezt a visszataszító fegyelmezési eszközt! Természetesen tiltani szükséges, a vétségekért büntetni kell! Használja a szó és az emberi értelem fegyverét! Magyarázzon gyermekének türelemmel, ha kell tiltson határozottan (vegye el játékát, tegye szobájába stb.), de ne üsse meg!

Tanácsok az érzelmi élet gazdagításához, a kiegyensúlyozottság megteremtéséhez - Vigye tükör elé, ha tiszta, szép ruhába öltöztette! - Ha csak teheti, hancúrozzon vele az ágyban! Simogassa, szeretgesse, „rágcsálgassa"! Jó feloldódás lehet mindkettejük számára. - Kezdje rendszeresíteni az „esti mesét"! A rövid altató ének, a kedves dúdolgatás közbeni anyai vagy apai simogatás nyugtatja idegrendszerét. A nyugodt elalvás és alvás kiegyensúlyozottabbá teszi a gyermeket. - Ebben az életkorban a gyermek már jó hangulatmegérző képességgel rendelkezik. Érzelmi élete alakításában vegye ezt figyelembe! Törekedjenek arra, hogy a családban a nyugalom, a jókedv és a szeretetteljes légkör uralkodjon! - Ne lásson a tévében izgató, erőszakos, hangos jeleneteket!

- Családi nézeteltéréseiket ne az ő jelenlétében rendezzék! - Tanítsa meg a szeretetét kimutatni mások iránt! Ne nevessék ki, ha pajtását megöleli, megpuszilja! 48

- Vegye fel, valahányszor felkéredzkedik, mert megnyugvásra vágyik! - Játékaikban kapjon szerepet a szeretet kifejezése! (A játék állatok találkozásukkor puszilják meg egymást!) -Mutasson példát az öröm kifejezésére! Ha valamit Önnek ad, ajándékoz, akkor köszönje meg. - Kapjon simogatást, puszit érte és mosolyogjon rá kedvesen! - Ünnepekkor öltöztesse ünnepi ruhába! - Sugallja minden mozzanat, hogy a születésnapja vagy a karácsony más, mint a többi nap! Nem fontos, hogy ő bármit is értsen a történésekből. A hangulat varázsa őt is megigézi majd! Ne fosszák meg önmagukat ezektől a kellemes élményektől! - Nevelje arra, hogy az újat, szépet értékelje, megbecsülje! - Ne engedje, hogy homokozzon, játsszon olyan ruhában, ami arra nem alkalmas! - Legyen értéke egy szép képeslapnak, könyvnek! A könyvekbe ne engedje belefirkálni vagy azt összegyűrni! Ha ezzel próbálkozik, vegye el tőle! -Miután szobáját rendbe tette, hívja fel rá a kicsi figyelmét is! így veszi majd észre gyermeke a szép, tiszta, igényes dolgokat. - A napi programba egyre többször iktassa be a képekről történő mesélést! - A mese tolmácsolásakor ügyeljen a hangszínváltásra, a hangerőre és a mimika alkalmazására! Ezen elemek a történet megértését, hangulati közvetítését is elősegítik. - Többségében örömet, boldogságot tükröző meséket válasszon! -Később a történeteken keresztül ismertesse meg vele a szomorúság, együttérzés, sajnálat fogalmát is!

Az önálló játék megvalósítása: 49

Az önálló játékidót a járni tudó gyermeknél is célszerű megtartani. Amennyiben járókájából már kinó'tt, célszerű a szobája elé egy rácsot szerelni, hogy játékidejére ide visszavonulhasson. Az önálló játékra továbbra is szüksége van. Az anyának sem mindegy, hogy nyugodtan dolgozhat vagy örökké keresztül kell lépkednie a lába alatt játszadozó gyermeken.

Nagyobb konyha, nappali esetén az egyik sarkot is elrekeszthetik önálló játszóhely-lyé. Az 1-2 év közötti, jól szoktatott gyermek már egészen el tud merülni játékában. Az anya feladata azonban nem könnyű, hiszen napról napra érdemes ötleteket tartalékolni, amivel az önálló játékot kezdeményezi. Az egész szobát birtokló gyermeknek már nem szükséges foglalkoztató dobozokat szervezni, hiszen játékaihoz szabadon hozzáférhet. Azt tanácsolom azonban, hogy havonta vizsgálja át a játékok körét, szedje le a polcról a tárgyak többségét. 10-15 féle játéknál több ne maradjon a szobában! A többit tegye el dobozba, s néhány hét múlva gyermeke újdonságként fog vele játszani! Milyen játékok kötik le a legjobban a kicsiket? Ez már nagyon függ a gyermek egyéniségétó'l, szokásaitól. Feltétlenül maradjon a szobában építőjáték, apróbb állatfigurák, 1-2 baba, nagyobb méretű autó, dömper, melybe rakodni lehet, húzható állatfigura, csavargatható, forgatható játékok, vödör, egymásba rakható játékkészlet, kemény táblájú könyv! Naponta színesíthető a játékok köre háztartási eszközökkel: műanyag flakonok, dobozok, kanál, felcsipegethető zizi, ruhacsipesz, villanykapcsoló, szappantartó, levesszűrő, fazék + fedő stb. A játék idején továbbra is szólhat a zene. A népdalok, gyermekdalok kerüljenek előtérbe! Az önálló játékidő 1/2-1 óra legyen! Természetesen, ha a gyermek nem talál örömet a játékban, ne erőltesse! Próbálkozzon vele együtt elkezdeni egy tevékenységet, majd ha már „belejött", hagyja magára! Semmiképp ne 50

engedje azonban azt, hogy a kicsi egész nap a lakásban lósson-fusson csatateret hagyva maga után! Az a gyermek, aki nem tanul megjátszani, nehezen viseli majdan a közösségi kötöttséget. Ha van mód rá, akkor játsszon a gyermek a szabadban, de ott is legyen tevékenységének célja, ne csak romboljon és rohangáljon! A gyermek pszichés fejlődéséhez hozzátartozik, hogy önállósodása játékában is megmutatkozzon. Egyre több cselekvésben (evés, öltözködés) próbálkozik az önálló megvalósítással, érdekes módon a játékban mégis társaságra vágyik. Valóban, hiszen a kötetlen tevékenységben való együttlét megnyugvással, elégedettséggel tölti el. Próbálkozások, szoktatás által azonban rá kell bírni arra, hogy önállósága a játékában is megnyilvánuljon. Akár egy cipő fűzögetésével vagy egy doboz tartalmának kipakolásával is rávezethetjük a szülői társasághoz nagyon ragaszkodó gyermeket az önálló játékra. Ne engedjünk folyton követeléseinek! Kedvesen, de határozottan bírja rá, hogy Önnek is engedélyezzen egy kis szabadidőt! Ezt tudatosítani kell a család többi tagjában is, nehogy mástól követelje ki a foglalkoztatást, a közös játékot. A gyermek személyiségjegyeitől és a környezet tudatos nevelési stílusától függ, hogy a kisebb konfliktusokból ki kerül ki vesztesen. Nem kell mindig a szülőnek engednie! Kellenek korlátok az egészségesen fejlődő gyermeknek, hogy biztonságosan eligazodjon az elvárások között. Ha egyszer engedünk, másszor nem, úgy elbizonytalanítjuk őt. Játszmákba kezd velünk, amit végül megnyer. Természetesen, ha játékidejét sírással tölti, az nem tekinthető eredménynek. Szeretettel és megfelelő határozottsággal kell megoldani a jelentkező problémákat. Fel kell rá készülni, s az ösztönös cselekvés, engedés helyett a nehezebbnek bizonyuló, tudatos utat kell választani.

Feladatsorok 14-24 hónapos korú gyermek részére 51

l. feladatsor 14 (13-15) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: tíz játék felismerése a tárgy neve alapján. Válasszon ki három tárgyat, majd kérje: „Add ide a babát!" Tartsa a játékokat egy helyen, hogy a hónap folyamán gyakorolhassanak velük! (H - hétfő, K - kedd, Sz - szerda, Cs - csütörtök, P - péntek) H:

Kezét fogva, ütemesen, mondókára járjanak! (Sétálni, sétálni..., Jár a baba,jár...) K: Gurigázzanak labdával! Sz: Játssza ujjain: Elment vadászni...! Cs: Beszélgessenek játék telefonon! „Halló, halló, szia..." P: Játsszanak keksszel! Tegye azt az asztalon lévő poharak egyikébe! Takarja le a kekszet pohárral!

H:

Fürdőjében engedje játszani, pohárral meríteni s azt másik edénybe tölteni! K: Kommunikáljanak fejmozgással (igen, nem)! Sz: Játsszanak nyelvkidugást! Utánozzák egymást! Cs: Hallgassák az óra ketyegését, mondják: Tik-tak! Mozgással utánozzák az ütemet! P: Építsen gyermekének egyszerű várat! Engedje, hogy ő is rakja a kockákat!

H:

Gyakorolják a testrészeket! Hol a fejed, kezed, lábad, hasad, szemed, orrod, szád, füled? 52

K: Énekelje: Csiga-biga gyere ki..., Csipp-csipp csóka...! stb. Sz: Másszanak, szedjék a földről a morzsát, papírszeleteket! (Ha nincs ilyen, tépjen szét kisebb papírdarabot és dobja le!) Cs: Tanítsa a háztartási eszközök nevét! Rakjon a földre műanyag kanalat, poharat, tányért, szűrőt stb.! Kérje a gyermektől: „Add ide a poharat!" stb. P: Játsszanak egymásba rakható tárgyakkal!

H:

Játsszanak bábfigurával bújócskát! Mikor előtűnik, mondja: „Itt, ott"! Intsenek ablaknál „pápá"-t! K: Engedjen kézzel enni kenyérdarabokat, zizit stb.! Sz: Szabadban figyeljenek meg csigát, bogarat! Mutassa meg, mi a föld, a kavics, a bot! (Adja a kezébe!)

Cs: Vágjanak egymásnak grimaszokat, utánozzák egymást! P: Hallgassanak jó zenét, táncoljanak rá!

2. feladatsor 15 (14-16) hónapos korú gyermek számára 53

A hónap feladata: a pohárból való ivás gyakorlása

H: K:

Tanítsa kupakok le- és felcsavarását műanyag flakonon! Köhögjön, mondja: kuc-kuc! Tüsszentsen, mondja: hapci! Kérje a gyermeket, hogy utánozza Önt! Sz: Gyakorolják a lakás helyiségeinek nevét! „Menj a szobába!", „Itt vagyok, gyere a konyhába!", „Vidd ezt a fürdőbe!" stb. Cs: Képeskönyvből állatokat nézegetve utánozzák az állatok hangját! A háziállatokat válasszák! P: Énekeljen kedves gyermekdalokat! Mozogjanak a dal lüktetésére!

H:

Gyurmázzanak! (Tésztával is végezhető.) Mutassa a gyurma golyóvá gyúrását és a lapogatást! K: Dugja el a tárgyat maga mögé úgy, hogy a gyermek lássa az eseményt! Kérje, keresse meg azt! Sz: Építsenek garázst a kisautóknak! Cs: Bábokkal játsszon el rövid jelenetet! (A műanyag állatfigurák is megfelelők. A téma lehet a mozgás [áll, fekszik, fut].) P: Tükörbe nézve nevezzék meg arcuk részeit! A gyermek az Ön arcán mutassa meg a szemet, orrot stb.! „Hol van anya szeme?" Egész alakot mutató tükörben mozgassák és nevezzék meg a testrészeket is!

H:

Válogassa szét Ön az építőkockákat! Egyik csoportba a hengereket, a másikba a kockákat tegye! 54

K:

A gyermeket is vonja be a válogatásba! Fűzzenek botra különböző méretű karikákat! (Kapható készen is ilyen jellegű játék.) Ne fűzzék még nagyság szerint!

Sz: Gurigázzanak labdával! Nagyobb labdára fektesse rá, gördítse vele együtt! Cs: Ülve tegyen fejére párnát, hogy mozgás közben egyensúlyozzon! P: Emeltessen vele könnyű és nehéz tárgyakat! Mondja: „Nehéz, könnyű"! Tolja a kisautót lassan, majd lökje el gyorsan! Mondja: „Lassú, gyors"!

H: K:

Hallgassanak kazettát, táncoljanak együtt! Kérje, hogy a házimunkában segítsen! Törölgethet, nedves ruhával padlót törölhet. Sz: Adjon kezébe ceruzát vagy krétát, hogy firkálhasson! Cs: Kopogtassanak az ajtón: kipp-kopp! Tapsoljanak: csit-csat! P: Ha az időjárás megfelelő, építsenek homokvárat! Lapátolják össze a homokot, lapogassák az oldalát, tűzzenek rá levelet, virágot!

3 feladatsor 55

16 (15-17) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: a kanállal történő evés gyakorlása H:

Vágjon ki újságból szép, színes képeket! Engedje, hogy rakosgassa Őket, de ne engedje összegyűrni! Ragassza fel egy lapra a legjobbakat, díszítsék vele a szoba falát! K: Séta közben figyeljenek meg apró állatokat: pókot, katicát, gyíkot! Sz: Fürdőjében ismételjék meg a „hideg-meleg" játékot! Tegyen a vízbe lebegő és lemerülő tárgyakat, szedesse össze a gyermekkel! Cs: Hallgassanak zenét, dobolják az ütemét! (0 még nem tudja, fogja a kezét és segítse!) P: Kapcsolgassák este a villanyt! Mondja: sötét, világos!

H: K:

Tornázzanak! Tanítsa kezével körözni, hajlítgatni! Guggoljanak és álljanak fel! Járjanak négykézláb! Mondjon mondókákat (pl. Egyedem-begyedem)! (Keressen könyvekben kedves gyermekmondókákat!)

Sz: Válogassanak babot, rakosgassák kis tálakba külön a fehéreket, külön a sötéteket! Cs: Játsszanak kisautókkal! Berregjen! Játsszon el rövid jelenetet az autó és utasai segítségével! P: Menjenek vendégségbe! Engedje idegenekkel barátkozni!

H:

Gyurmázzanak! 56

Tanítsa a golyót gömbölyíteni! Készítsen Ön gilisztát, perecet!

K: Engedje a házimunkában segíteni: mosni, rakodni! Sz: Szórjon le gombokat, nagy papírdarabokat, kérje, hogy dömperébe szedje bele! Cs: Adjon kezébe ceruzát vagy krétát, hogy rajzolhasson! P: Kérje feladatok teljesítésére! Pl. „Tedd az asztalra!", „Hozd ide a kosarat!", „Vidd oda apának az almát!"

H:

Tegyen elé savanyú uborkát, ízleltesse meg! Majd kockacukrot kóstoltasson vele! Nevezze meg számára az ízeket! K: Séta közben szedjenek leveleket, botot! Mutassa meg, hogyan lehet bottal a földre firkálni! Sz: Gyakorolják veszélytelen helyen az „Állj meg!", „Gyere ide!" felszólításokat! Cs: Építsenek építőkockából minél magasabb építményt! P: Tegyen elé 2 poharat, rakjon egyikbe kekszet úgy, hogy láthassa, majd takai'ja le őket! Figyelje meg, hogy első alkalommal megtalálja-e! Gyakorolják háromszor, négyszer!

4 feladatsor 57

17 (16-18) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: játék állatokon a testrészek nevének gyakorlása H:

Lógassa pár másodpercig fejjel lefelé, hogy így is lássa a világot! K: Válogassanak szét gombokat színek szerint! (Csak két színt válasszon!) Sz: Utánozzák egymást! Simogassa meg a haját, kérje simogassa meg ó' is Önt! Vágjon mosolygós és komoly arcot! Cs: Szagoltasson vele öblítőt, parfümöt, ecetet vagy halat! Mondja: jó szagú, illatos, büdös! P: Engedje, hogy szobájában takarítson, port töröljön, kiságya rácsát nedves ruhával letörölje! Ha tehetik, menjenek el vendégségbe, ahol hasonló korú gyermekkel találkozhat!

H:

Építsenek kockákból vonatot! Tolják vigyázva, hogy ne menjen szét! K: Meséljenek képeskönyvből! Kérdezze a gyermeket a látottakról! Tanulgassák a cselekvést jelentő szavakat! Melyik állat fut, fekszik, úszik? Sz: Szórjon az asztalra rizs- vagy lencseszemeket! Kérje, szedegesse bele kis tálkába! Cs: Tornázzanak! Hanyatt fekve emeljék lábukat, kezüket, kalimpáljanak velük! P: Ereszkedjenek négykézlábra, utánozzanak állatokat! Nyomják szemből egymás fejét, másszanak egymás után, kergetőzzenek! „Mi vagyunk a kutyusok." Ugassanak, kukorékoljanak, röfögjenek!

H:

Nézzenek tükörbe, grimaszoljanak! 58

K:

Tanítsa puha lapú könyvet lapozni! Nézegessék a könyvet! Nevezze meg egy-egy szóval a látottakat! Sz: Gyurmázzanak! Készítsenek golyókat, tegyék egymásra! Az elkészített hóembert díszítsék borssal, szegfűszeggel! Kalapja lehet akár gyógyszeresdoboz teteje is. Cs: Játsszanak el néhány mondókát! Válasszon csiklandozósat is! („Kerekecske, gombocska...") P: Hallgassanak zenét, táncoljanak!

H:

Mutassa meg az ajtók, szekrényajtók, fiókok balesetmentes nyitását, csukását! K: Gyakorolják a tárgyak egymásba illesztését! Sz: Ceruzával húzzanak „egyenes" vonalakat! Rajzoljanak így ketten kerítést! Cs: Gyakorolják az „Állj meg!", „Gyere ide!" felszólítást! P: Cuppantsanak puszit, mondjanak egyszerű hangutánzó szavakat: kipp-kopp, tik-tak, hipp-hopp, csing-ling, piff-puff!

5 feladatsor 59

18 (17-19) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: a szoba berendezési tárgyainak megismerése. Eleinte: „Elhúzzuk a függönyt."„Tegyük az ágyra." Később: „Húzd el a függönyt!"„Tedd az ágyra!" stb. H: K:

Adjon kezébe ceruzát, színeseket, hogy firkálhasson! Sétáljanak víz közelébe! Figyeljék mozgását, dobjanak bele követ! Szagoljanak virágokat! Sz: Dugjon el tárgyakat, hogy kereshesse a gyermek! Tegye a játékot kendő alá vagy a háta mögé, szekrényre, fiókba! Gyakorolják az ajtók, fiókok csukását is! Cs: Játsszák: „Ez elment vadászni, meglőtte..." Számolgassák a kéz ujjait (ötig)! P: Ellenőrizze, ismeri-e már a testrészeit! Hol a fejed, kezed, hasad, lábad, nyakad, füled, hajad, orrod, szemed?

H:

Építsenek építőkockából házat, játsszanak benne babákkal, autókkal, állatokkal! K: Nézegessenek a gyermek által ismert képeskönyvben állatokat, ellenőrizze felismerésüket kérdéssel, gyakorolják az állathangokat! Sz: Tegyen a gyermektől távolabb játékot, ételt, hogy ne érhesse el! Adjon a kezébe olyan segédeszközt (pl. botot, vonalzót, kanalat), amellyel a dolgokat megszerezheti! Ha nem próbálkozik, mutassa meg, hogy érheti el célját! Cs: Kapcsolgassák a villanyt: sötét, világos! Mutasson neki árnyékot a falon, koncentrálja figyelmét az árnyra! P: Gurítsanak labdát, golyót lejtőn! Dobják a labdát maguk elé, valamint egymásnak nagyon közelről!

H:

Gyurmázzanak! Készítsenek kígyócsaládot! 60

Mutassa meg, hogyan lehet a kilapított gyurmát ceruzával, gyufával „megböködni"! K: Lapozzanak képes újságot, beszélgessenek a látottakról! Sz: Válasszanak ki az építőkockából három hengert, három gúlát, három téglatestet! Építsenek három ugyanolyan „építményt"!

Cs: Rajzolja körbe kartonra a hengert és a kockát! (A hengernél a kis körlapot). Vágja ki, tegye a kartont a doboz fölé, s mutassa meg a gyermeknek, hogyan lehet beledobni a tárgyakat! Ez a formafelismerési gyakorlat kezdete. P: Koncentrálja figyelmét apró dolgokra! Figyeljenek halakat akváriumban, csigát vagy hangyabolyt!

H:

Tornázzanak zenére! Nagyon egyszerű karkörzéseket, hajolásokat, továbbá körben járást, mászást gyakoroljanak! K: Rakjon elé három poharat úgy, hogy láthassa, egyikbe tegyen kekszet, majd takarja le őket! Figyelje, elsőre megtalálja-e! Gyakorolják háromszor, négyszer! Sz: Énekeljenek dalocskákat! Üsse össze csöpp kezeit a dal lüktetésére! Cs: Engedje, hogy fürdőjében vizet merjen, a kád aljáról tárgyakat szedegessen! P: Vonja be a házimunkába! Engedje port törölni, nedves ruhával felmosni stb.!

61

6. feladatsor 19 (18-20) hónapos gyermek számára A hónap feladata: a lépcsőn járás gyakorlása H:

Kezdjen ismerkedni a színekkel! Válogassanak szét sárga és piros gombokat, játékokat! Nevezze meg a színeket gyakran, majd kérdezzen rájuk! K: Tegyen játékfigurát a szoba különböző helyeire akkor, mikor a gyermek nem figyel oda! Kérje a feladatok teljesítését! „Hozd ide a macit az asztalról!", „Vedd el a nyuszidat a fotelból!" stb. Sz: Séta alkalmával mutasson a gyermeknek kis rovarokat, húzzanak ki fűcsomót, figyeljenek madarakat! Cs: Ismerjék meg a testrészeket! „Itt a könyököd, a bokád, a szemöldököd.", „Hol van a könyököd?", „Hol a te bokád?" P: Menjenek el látogatóba ismerősökhöz! Használja nyugodtanidegen helyen is a „nem szabad" kifejezést!

H:

Vágjon ki képes újságból 3-4 kisebb állatokról és autókról készült képet! Ragasszák fel együtt rajzlapra! Engedje, hogy a gyermek a képkialakításban segítsen! K: Rakjanak gombokat sorba, egymás után: egyet ő, egyet Ön! Sz: Tanítsa párnát, zsinórt, játékot átlépni, esetleg átugrani! Cs: Séta közben figyeljék a járműveket! Nevezze meg és mutassa meg neki a teherautót, személyautót, kerékpárt, motorkerékpárt, villamost, buszt! P: Hallgassanak zenét, táncoljanak játék állatokkal!

H:

Gyakorolják az előző hónapban elkezdett formafelismerési gyakorlatot! (Csak kétféle formát válasszon!) 62

K:

Gyurmázzanak! Gyúrjon gombócokat, sodorjon hengereket, s engedje, hogy teletűzködje szegfűszeggel, babérlevéllel!

Sz: Kertben, piacon ismerkedjenek a zöldségfélékkel! Kínálja nyersen a paradicsomot, paprikát, sárgarépát, uborkát! Cs: Pihenjenek együtt, s játsszanak kezük árnyékával a falon! Fogja a gyermek kezét, s mozgassa úgy, hogy felismerje saját kezének árnyékát! P: Nézegessenek képeskönyvet, beszélgessenek a látottakról! Mondjon rövid mondatokat, melyben a cselekvést is megjelöli! Pl. A madár röpül.

H:

K:

Játsszanak a játékokkal! Tegyen három játék állatot az „asztal" köré, s rakjanak mindegyik elé tányért, szalvétát, süteményt, kiskanalat! Számoljanak meg mindent külön-külön! Rajzoljanak! Rajzoljon Ön felhó't, napocskát, virágokat! Engedje a gyermeket is firkálni! Nagyobb lapot válasszon, hogy ketten is „dolgozhassanak" rajta!

Sz: Tornázzanak zenére! Mutassa meg, hogyan kell leguggolni, helyben ugrálni, fejjel körözni, lábat lengetni! Cs: Tegyen elé három poharat! Egyikbe rakjon kekszet, csokoládédarabot! Takarja le mindhármat, majd változtassa meg a pohár helyét! Figyelje, megtalálja-e! Gyakorolják! 63

P:

Szabadban szedjenek kavicsot, esetleg gesztenyét, diót, mak kot! Rakjanak belőlük hosszú sort, kupacot! Menjenek végig közöttük úgy, hogy ne lépjenek rájuk!

7 feladatsor 20 (19-21) hónapos gyermek számára A hónap feladata: építőkockából mindennap más építmény alkotása H:

Kössön zsinórra játékot, mutassa, hogyan húzhatja magához! Engedje, hogy húzza akár utcán is maga után! K: Gyakorolják a formafelismerést! Még mindig csak kétféle formát válasszon, de mást, mint az előző hónapban! így pl. KÖR és HÁROMSZÖG alakú tárgyat rajzoljon körül! Sz: Építsenek várat kitartó munkával az összes építőkockából! Cs: Könyvben nézegessék, nevezzék meg a közlekedési eszközöket! Mérje fel, mennyire ismeri őket! P: Nézegessenek kártyát! Rakosgassák: egyet neki, egyet Önnek! Tegyék őket kettesével, majd rakják őket egymáshoz képest más-más módon! Pl.egymás után, egymás mellé, lépcsősen egymásra!

H:

Játsszanak utánzást! Vágjon komoly, majd vidám arcot! Dugja ki nyelvét, meressze szemét! Várjon, míg a gyermek utánozza! Ön is utánozza őt! K: Vonja be a házimunkába, adjon neki utasításokat! „Hozd ide...!", „Vidd oda...!", „Tedd az asztalra!" stb. Sz: Hallgassanak együtt zenét, üssék a ritmust az ágyon, asztalon! Nevessenek, hancúrozzanak együtt! Cs: Gyurmázzanak! Engedje, hogy két színt összegyúrjon! 64

P:

Gyakorolják a színeket! Ismeri már a sárgát, pirosat, most ismerjék meg a kéket! Színes kartonlapokat vágjon darabokra, s válogassák szét a kis formákat színek szerint! Ragasszon az alakzatokból egy színes montázst!

H:

Sétájukon figyeljenek meg apró állatokat, különböző' leveleket, szagoljanak virágokat! Vigye olyan helyre, ahol szedhet virágot! Tanítsa meg szálanként leszakítani, a tövénél megfogni! K: Nézegessenek képeskönyvet, melyben tárgyak láthatók! Ellenőrizze, mennyire ismeri őket! Sz: Játsszanak játék állatokkal! Építsenek számukra lakóhelyet, utaztassák őket autóval, vigyék el orvoshoz, etessék meg Őket! Szavakkal keltsék életre a játékokat! Cs: Színes szemű cukorkát vásároljon! Adjon a gyermeknek tálkákat, hogy válogassa, rakosgassa őket! P: Kertben, piacon ismerkedjenek a gyümölcsökkel, zöldségekkel! Engedje, hogy nyersen fogyasszon káposztát, karalábét s egyéb zöldséget, gyümölcsöt!

H:

Menjenek vendégségbe, biztassa, hogy másokkal kommunikáljon! K: Gurigázzanak labdával! Próbálják közelről vödörbe dobni! Sz: Tegyen elé három poharat és három kiskanalat! Engedje, hogy játsszon velük! Rakjanak a poharakba változó számú kanalakat, számolják őket!

65

Cs: Keressen elő különböző méretű cipőket, kicsi, kinőtt és felnőtti ábbeliket! Kérje, hogy próbálja fel őket, járjon bennük! Hasonlítsák nagyságukat, gyakorolják a kicsi, nagy szavakat! P: Rajzolja meg a „Pont, pont, vesszőcske" versike alapján a basát! Kélje, próbálja ő is!

8. feladatsor 21 (20-22) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: újság, puha lapú könyv lapozása H:

K:

Sz: Cs: P:

H: K: Sz:

Keressen elő nyitható, csukható tetejű tárgyakat! Pl. csavaros tetejű krém, fogkrémes tubus, befőttesüveg, tegye ezeket a gyermek elé! Kérje, nyissa ki, majd zárja le őket! Nézegessenek újságban nőket, férfiakat, nevezzék meg ruhadarabjaikat! Gyakorolják a ruhadarabok felismerését, megnevezését! Hallgassanak zenét, táncoljanak rá! On dúdolja a dallamot! Játsszanak játék állatokkal, babákkal az előző hónaphoz hasonlóan! Amelyiket lehet, öltöztessék át, ültessék bilire! Gyakorolják a testrészeket! Tanulják meg a csukló, a térd, a köldök helyét!

Építójátékból válogassák ki a kockákat, téglatesteket, s építsenek hosszú vonatot! Ültessenek rá játékfigurákat, próbálják tolni! Fürdőjébe tegyen eddig nem használt játékokat, kis poharakat, tölcsért, gombokat! Engedje, hogy szedegesse őket, játsszon velük! Folytassák a formafelismerési gyakorlatot! Ha jól megy a kétfelé válogatás, készítsen három jól elhatárolható, de egyszerű formáról sablont! 66

Cs: P:

H: K: Sz:

Cs: P:

H: K: Sz:

Gurítsanak golyókat, csúsztassanak kockákat különböző hajlásszögű lejtőn! Piros, sárga, kék színű lap szétdarabolásával készítsenek egy szép madarat, pl. pávát. Ragasszák fel rajzlapra, tegyék fel a falra, csempére!

Szabadban hallgassák a különféle hangokat! „Hallod, hogy susognak a fák? Hallod, hogy fütyül a rigó? Hallod, hogy dübörög a villamos?" Tegyen a lakás különböző' helyiségeibe központi helyre jól észrevehetően játékokat! Kérje a gyermeket, szedje össze őket: „Menj a fürdőszobába a macidért!" Tálkára tegyen elé kis darab ételeket (pl. kockacukrot, almadarabot, parizert, paprikát, csokoládét)! Adjon még egy tányért, kérje, rakja át azokat, amelyeket meg szeretne enni! Komoly engedelmességet kíván, hogy ne vegye el, és ne egye meg nyomban!

Rakjon ki gombokból virágot! Tegyék a gombokat egymásra, míg el nem dől a „torony"! Ha van rá mód, vetítsen számára diavetítővel mesét. Amennyiben erre nincs lehetőség, olvasson neki képeskönyvből rövid történetet.

Építsenek a rendelkezésre álló építőjáték elemeiből! Használják fel a tárgyakat szituációs játékra! (Vásárlás, otthonkialakítás.) Gyurmázzanak! Lapogassák el a gyurmát, s a szélét hajtsák fel, hogy tálkát kapjanak! Bökdöséssel, karcolással díszítsék, rakjanak bele színes gyurmatojásokat! Tornázzanak! Tanítsa terpeszbe állni, előre hajolni, kart lengetni le, föl! 67

Cs: P:

Rakjon elé számára elérhetetlen távolságra tárgyakat, s engedje, hogy bottal, egyéb segédeszközzel magához piszkálja! Utánozzák egymás mozdulatait! (Pl. vakarják a fejüket, pislogjanak, intsenek nemet, igent!)

9 feladatsor 22 (21-23) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: a játékidő' végén egy dal éneklése H:

Tegyen ki három dobozt vagy poharat, mindegyiken legyen tető! Rakjon egyikbe kis tárgyat, takarja le, majd változtassa meg a helyét! A gyermektől kitartó figyelmet igényel, hogy megtalálja azt! K: Gyakorolják a testrészeket képeken! „Hol a néni nyaka, füle, könyöke, bokája, szeme?" stb. Sz: Építsenek várat, melynek három vagy négy oldala van, s így az udvarban is lehet játszani! Tegyenek állatfigurákat az udvarba! Cs: Olvassanak könyvből rövid versikéket! P: Tornázzanak: forgassák fejüket, emelkedjenek lábujjra, guggoljanak le, végezzenek kargyakorlatokat! Feküdjenek oldalra, hemperegjenek!

H: K:

Végezzenek formafelismerési gyakorlatot 2-3 tárggyal! Játsszanak a kezükkel, ujjaikkal! Más-más ujjacska bújjon ki az ökölbe szorított kézből! Sz: Fűzzenek botra különböző méretű karikákat! Próbálják kiválasztani a legnagyobbat, s nagyság szerint rakják fel őket! Cs: Egyensúly-gyakorlatokat végezzenek! Tegyen fejére kispárnát, könyvet, kérje, menjen így! Adjon kezébe vízzel telt poharat (ne legyen csurig!), s kérje, vigye másik helyiségbe! P: Készítsenek szárazvirágból ikebanát! 68

Engedje, hogy az általa megformált gyurmába a virágokat beletűzködje! Segítse próbálkozásait!

H: K: Sz:

Cs: P:

H: K: Sz:

Építsenek építójátékból ágyat, széket játék állatok, babák részére! Játsszanak velük! Játsszanak utánzást, majd bújócskát! Hang után kerestesse meg magát! Takarja le, s keresse meg Ön is ót! Dolgozzanak zsírkrétával! Mutassa meg, hogyan lehet egyszerű formát kiszínezni!

Játsszanak állatutánzást! Ereszkedjenek négykézlábra, s utánozzák az állathangokat! Kutyát, macskát, malacot, tehenet, kecskét, tyúkot, kakast. Válogassanak cukorkát vagy gombot! Színüket vagy nagyságukat figyeljék!

Játsszanak babákkal, állatokkal! Vigyék őket orvoshoz, utaztassák játék autókon! Ha az idó' engedi, játsszanak a homokozóban, tanítsa gombócot gyúrni nedves homokból! Építsenek várat! Játsszanak eldugósat! Tegye a játékot a szoba különböző' pontjaira, s mondja meg a gyermeknek, hol keresse! 69

Cs: P:

Pl. „A fotel mögött találod." Játsszanak el mondókákat (pl. Csipp-csipp csóka..., Nyuszi Gyuszi fekszik árokban...)! Szabadban figyeljék meg apró állatok mozgását!

10. feladatsor 23 (22-24) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: utasítások végrehajtásának gyakorlása. 2-3 feladatot adjon a foglalkozási idő végén! Pl. „Tedd vissza a játékot a polcra.'", „Hozd a cipődet!" H: K: Sz: CS: P:

H: K: Sz: Cs:

Utánozzák egymás mozdulatait, mimikáját! Tátogjanak, mint a halak, forgassák szemüket, bólintsanak, nevessenek, vágjanak komoly arcot! Adjon a gyermek elé több tárgyat, puhák vagy kemények legyenek! Nyomkodják és nevezzék meg, melyik puha, melyik kemény! Kérje a gyermeket, adja oda a puhákat! Végezzenek formafelismerési gyakorlatot három új tárggyal Legyen pl. kör, négyzet , háromszög alakú. Olvassanak versikéket, mondókákat könyvekből! Takarítsanak, rakodjanak együtt! Adjon kezébe nedves ruhát, seprűt stb.!

Beszélgessenek játék telefonon! Ragasszanak képet kivágott formákból! Engedje, hogy ó' is rakosgassa őket! Egy nagyméretű pillangó a falat is jól díszítené. Játsszanak labdával! Gurítsák, kergessék! Tegyen elé tálra kis ételdarabkákat! Kérje, hogy ne egye meg! Rakja külön, amelyiket meg szeretné enni! Nevezzék meg az ízeket! 70

P:

Gyurmázzanak! Tanítsa az ellapogatott gyurmát ceruzával még vékonyabbra sodorni, majd feltekerni! Engedje életlen késsel a gyurmát szeletelni!

H:

Játsszanak babával! Öltöztessék téli vagy nyári ruhába! Vigyék sétálni, majd fektessék ágyba!

K:

Építsenek kockákból házat, melynek négy oldala van! 4-5 sornál ne legyen magasabb! Csináljanak ablakokat, ajtót! Nézegessenek ki a játékok! Tornázzanak! Ugráljanak, szökdeljenek, tanítsa bukfencezni! Cs: Színezzenek kifestőkönyvben! Válogassanak gombokat különböző' szempontok szerint! Színük, nagyságuk legyen a szempont! Rakjanak belőlük sort! Fehér-piros-fehér vagy kicsi-nagy-kicsi-nagy.

Sz: P:

H: K: Sz: Cs:

Hallgassanak gyermekdalokat! Táncoljanak, lépegessenek egy irányba úgy, hogy szemben állva fogják egymás kezét! Tegyen elé kisméretű és nagyméretű tárgyakat! Kérje, adjon egy kicsit, majd egy nagyot! (Gyurmagolyó is megfelel.) Válogassák ki mesekártyák közül az egyformákat! Rakosgassák a lapokat többféle sorba! Építsen Ön kártyavárat! Fújják el! Fürdőjébe tegyen úszó játékokat! Engedje, hogy játsszon velük! Flakonokkal „buborékoljanak", spricceljenek! 71

P:

Vadásszanak morzsára, papírszeletekre! Gyűjtsék vödörbe, kisautóba!

A gyermek jellemzői az 2. életév végén Magassága: cm Testsúlya: kg Jellemző tulajdonságai:

Jellemző tevékenységei:

72

A gyermek jellemzői az 2. életév végén Beszédfejlettsége :

Jellemző tevékenységei:

Legkedvesebb játékai:

73

Kedvenc ételei:

Mit kell tudnia, mire óvodába megy?

Program a 24-36 hónapos gyermek készségei fejlesztésére A gyermek második születésnapja után érdemes elgondolkodni azon, milyen ismeretekre, viselkedésformákra van szüksége ahhoz, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen be az óvodai közösségbe. Az óvodakezdés minden kisgyermek számára nagy dolog. Még akkor is próbatétel, hajárt bölcsődébe és ismeri a közösségi szokásrendet. Sokat tehet ebben az egy évben a szülő azért, hogy a gyermeke sikerként élje meg az óvodakezdést, és később is szeressen odajárni. Az otthon töltött utolsó év a felkészítés jegyében teljen! Bölcsődés gyermekekkel is célszerű feladatokat elvégezni, hiszen az ott végzett felkészítő munka megerősítése kedvező hatású. A továbbiakban az előző évhez hasonlóan vesszük sorra a fejlesztés lehetőségeit. A mozgás, a beszéd, a gondolkodás és az érzelmei fejlesztése a fő feladat. A témánkénti összegzés után tíz hónapra szóló fejlesztési programot talál, napi lebontásban. Minden nap szánjanak időt a hónap feladatára! 74

Jó játékot, jó munkát!

A mozgásfejlesztés lehetőségei:

A kétéves korú gyermekek többsége biztonságosan jár és fut. Néha a megállás jelent gondot a nagy iramú futás után. Figyelmeztesse erre! A mozgások feloszthatók ún. nagymozgásokra és finom mozgásokra. A nagymozgások fejlesztésében akkor tesz a legtöbbet, ha engedi szabadon futkosni, mozogni. Afutkározás azonban csak az állóképességet javítja. Fejlessze a gyermek mozgáskultúráját sokoldalúan! - A labdázás kiváló lehetőségeket nyújt. A labda elkapá-sa nagy ügyességet kíván. Játsszanak gurigázást, dobálási, célba dobást, passzolást, kapura rúgást! A kislányokat is tanítsák focizni! - Ha van rá lehetőség, 3-4 autógumi segítségével építsenek akadálypályát, melyen egyensúlyozva végigmenni és belebújni egyaránt lehet! - Vigyék strandra, uszodába, tanítgassák úszni! - Tanítsák bukfencezni! - Engedjék és segítsék fára mászni!

75

(Fokozottan figyelmeztesse, hogy a veszélyes gyakorlatokat csak az Ön jelenlétében gyakorolhatja! Ha vét a szabályok ellen, akkor vonja meg tőle a játék jogát!) - Mozgásai fejlesztésére heti 1-2 alkalommal tornázzanak! Végezzék a következő gyakorlatokat: menetelés zenére, ütemre; lábujjhegyen állás, járás; csámpás menés (kifelé, befelé fordított lábfejekkel); guggolásból ugrálás; guggoló járás; négykézláb járás; féllábon állás (gólyaállás); kargyakorlatok, hajlítás, körzés; törzshajlítgatás előre, hátra, oldalra; egyensúlyozás szőnyeg szélén járdaszegélyen; hanyatt fekve kar- és lábemelgetés; hason fekve kar- és lábemelések; négykézlábra ereszkedve fej lehajtása, emelése, láblen-getések! - Táncoljanak ütemre! - Engedje biciklizni! - Tanítsa meg hintázni! - Türelemmel segítse öltözködni, ruhát hajtogatni! Finom mozgások fejlesztése: Az óvodai foglalkozások keretében már kiscsoportban is nagy szerepet kapnak a manuális tevékenységek. A jól felkészített gyermekek szép sikereket érnek el ezeken a foglalkozásokon. A kéz finom mozgásai nem velünk születtek, hanem tanulhatók. Azok a kisgyermekek, akik sokat és sokféle tevékenységre használják kezüket, ujjaikat, iskoláskorukban is könnyebben tanulnak meg szépen írni, tisztán, gondosan dolgozni. A 2-3 éves gyermekek kedvelik a csavargatható, kapcsolgatható szerkezeteket. Ha módjában áll, kedveskedjen neki egy rossz rádióval, órával, különálló villanykapcsolóval vagy egyéb csavargatható, tekergethető', kapcsolgatható játékkal! Fejlesztő gyakorlatok: - A felhúzós játékok most értékesek igazán! - Játsszanak együtt gyöngyfűzést! 76

- Segítsen a gyermek babot, rizst válogatni vagy borsót fejteni, esetleg morzsát szedni! - A Pötyi játék is jó kézügyesség-fejlesztő', s emellett a képlátást is segíti. Rakjanak ki egyszerű mintákat! - Engedje játszani csavarokkal, nagyobb szegekkel, melyeket lyukakba illeszthet! (Vigyázat! Ebben a korban zárják kulccsal magukra az ajtót! .g^ Ha lehetséges, ne tartsanak \=í? kulcsokat a zárban!) - Kezdjék el az összerakó játékokkal való ismerkedést! Képeslapot vágjon két, majd három részre, kérje, illeszsze össze a darabokat! - Gyurmázzanak gyakran! - Tanítsa, engedje a szerszámok használatát! Megismerkedhet a csavarhúzóval, a kiskalapáccsal és az ollóval is felügyelet mellett. - Adjon neki papírlapot, amit ollóval vagdoshat!

- Kezdjék el a fogmosás tanulását! Az esti fogmosásra fordítsanak gondot! - A kéz ügyessége szükséges a tiszta evéshez is. Ne engedje az ételbe kézzel belenyúlni! Tanítsa folyamatosan a kanál, villa helyes fogását, a tiszta evést! Ismerje meg a szalvéta használatát! - Próbálkozzanak az önálló öltözéssel, vetkőzessél, a ruhák gombolásával! - A legjobb kézügyesség-fejlesztő gyakorlat a rajzolás. Kezdje tanítani a gyermeket a rajzolásra! Adjon neki sémákat, melyeket utánozhat! A legegyszerűbb formákat válassza (pl. ház, fej, hal, giliszta stb.)! Felezzék el a rajzlapot, egyik oldalra rajzoljon Ön, a másikra a gyermek! Engedje egyedül is alkotni! Ebben a korban még nem a rajz szépsége számít, hanem a ceruzafogás és a kitartás teszi próbára a gyermek türelmét. - Engedje vízfestékkel festeni! Ezáltal megismeri a színeket, az ecsetfogást és tapasztalatokat szerez a színek keveredéséről is. 77

Próbálkozzanak kivágott képek felragasztásával! Jó figyelemkoncentráló feladat! (A ragasztó használatát is tanítani kell!) - Engedje játék zongorán játszani!

A beszéd fejlesztése: A 2-3 év közötti gyermekek eltérő szinten állnak beszédfejlettségük tekintetében. Van, aki ekkor kezdi a szavakat mondatokká fűzni, de akad olyan gyermek is, aki már mondókákat, versikéket szaval. Azokat a gyermekeket, akik bátortalanok, feltétlenül bátorítani kell a beszédre. Sosem szabad a rossz kiejtéséért kinevetni, kigúnyolni. Nem szerencsés a szavak kimondására felszólítani, így elbizonytalanodhat. A feladat ebben a korban, hogy kedvet kapjon a közlésre. Ezt úgy érheti el, ha figyel rá és sokat beszél hozzá. Beszédfejlesztési lehetőségek: - Beszélgessenek játék telefonon! Hívják fel játékból az apát, a mamát, az ismerősöket! - Játsszanak szituációs játékokat állatfigurákkal, babákkal, bábokkal! Adja meg a szituációt néhány szóval, s 78

a gyermek legyen az egyik szereplő, Ön pedig a másik! Pl. a mackó elmegy az orvoshoz, mert fáj a foga. Zsuzsi baba a boltba megy bevásárolni. - Nézegessenek könyvet! Beszélgessenek a képekről! Sorolják el a szereplőket, elemezzék a kép cselekményét! - Olvasson gyermekének rövid történeteket! Engedje, hogy kérdésével, észrevételével félbeszakítsa! - Tanítsa másokkal kommunikálni! Tudnia kell a legalapvetőbb megszólítási szabályokat! Használja ki, ha többen vannak! Kérje fel egyszerű feladatokra! Pl. vidd oda Marika néninek, és mondd: „Tessék." - Kérd el apától az újságot! Mondd: „Apa, légy szíves, add ide az újságot!" - Amikor kap valamit, köszönje meg! Szituációs játékokban jól begyakorolható! - Figyelmeztesse a köszönésre! Elég, ha felnőtteknek „csókolomot", gyerekeknek „sziát, szervuszt" köszön! - Már naponta legyen esti mese! Nem baj, ha egy mesét többször kér! Azért kéri, mert szereti, tetszik neki. Tanuljanak meg néhány versikét, mondókát! Ne a szereplés kedvéért, hanem saját örömükre! Hiba azt gondolni, hogy a 3 éves gyermek, ha több és hosszabb verset tud, kiemelkedő' képességű lesz. Memorizáló képességét azonban érdemes más téren is kihasználni. A lényeg, hogy szeresse a verset, a mesét, és szívesen forgasson könyveket! A mondókák kiválasztásánál a kedves, ízléses versikéket válassza! Gyakorta trágár, gyermekszájból ízléstelenül hangzó mondókákat tudnak a gyermekek. Legyen Ön e téren is igényes! - Tűzze célul a jól beszélő gyermek szókincsének gazdagítását, s a megtanítandó verseket is eszerint válassza ki! Gyakran hallgassanak mesés és zenés kazettákat! - Énekeljenek Ön által ismert dalokat! - A könyvekben található képekről egyre bővebben beszélgessenek! Az egyszerű mondatokat bővítse jelzőkkel, határozókkal! Pl. a madár nagyon magasan repül az égen. - Figyeljen arra, hogy a már jól beszélő gyermek mondatai nyelvtanilag is helyesek legyenek! Ismételje meg Ön helyesen a mondatát, de ne kérje, hogy ő is mondja 79

vissza! A gyakori, beidegződött hibánál azonban irányítsa rá a figyelmét és ismételtesse meg vele is a helyes mondatot!

Ki ez a csodabogár? (Beszélgessenek a képről!)

A gondolkodás fejlesztése: A gondolkodás fejlesztéséhez stabil ismeretanyagra, alkalmazható ismeretekre van szükség. Csak megfelelő' mennyiségű ismeretanyag birtokában fejleszthető kombinatorikai, problémamegoldó képessége. Feladatok, követelmények: - Ismerje a testrészek nevét, saját testén tudja megmutatni őket! - Tudja nevét, korát, lakcímét, szülei és testvérei nevét! - Ismerje a lakás helyiségeinek és berendezési tárgyainak nevét! - Értse az alábbi helyhatározó szókat: itt, ott, elöl, hátul! Tudja értelmezni a mellett, felett, alatt, előtt, mögött névutókkal meghatározott térbeli helyeket! - Ismerje fel és tudja megnevezni az alábbi színeket: piros, sárga, kék, zöld, barna, fehér, fekete! - A kisebb-nagyobb fogalmának kialakítására rendezzenek sorba gombokat, korongokat, kockákat a kisebbtől a nagyobb felé! Beszéljék meg, melyik a legkisebb, melyik a legnagyobb! 80

- Válogassanak tárgyakat alakjuk szerint (pl. hengereket, kockákat, gömböket)! - Válogassanak színek szerint! Tartozzanak egy csoportba a pirosak, másikba a sárgák, harmadikba a kékek stb.! - Mértani formákkal alkossanak szimbolikus alakzatokat! - Rakjanak mértani formákat aszimmetrikus alakzatokba!

Két darab 10x15-ös kartonlapból az egyikre rakjon fel gombokból, korongokból mértani alakzatokat tetszőleges szisztéma szerint! Kérje a gyermeket, ő is rakja ki ugyanazt az alakzatot! - Gyakorolják a mozaik-összerakást! Képet, képeslapot vágjon 2-3, esetleg 4 részre. Próbálkozzanak az összeillesztéssel! - Gyermekkártya segítségével 3-4 lapból a gyermek válassza ki az ugyanolyanokat! (Más segédeszközzel is játszható!) - Késztesse, hogy a gyermek keressen csoportosítási szempontokat (pl. állatok közül a szelídek, vadak; ételekből a finomak, savanyúak stb.)! - Válasszák ki a hasonlókból a különbözőt! Pl. tegyen elé három kockát, egy hengert! Melyik a különböző? Pl. a képen két nagyobb kutya és egy kisebb van. Melyik a különböző, miért? - Próbálja ráirányítani figyelmét a ragok értelmére! Pl. Tedd a dobozba! Tedd a dobozra!

81

- Adjon olyan utasításokat gyermekének, amelyekben a helyhatározót névutós névszóval fejezi ki! „Tedd a szék mellé! Tartsd a fejed fólé! Rakd az asztal alá!" stb. - Képeskönyvek segítségével tudatosítsa: a fiú és lány fogalmakat! - Ismerős gyermekek kapcsán említse a testvér, nővér, öcs, húg, báty fogalmakat! - Kötetlen beszélgetéskor vagy könyvnézegetés közben térjenek ki az ellentétes fogalmakra: új - régi szép - csúnya csukva - nyitva lent - fent jó - rossz csendes - hangos kemény - puha hosszú - rövid okos - buta meleg — hideg kövér - sovány nehéz - könnyű széles — keskeny tiszta - piszkos kicsi - nagy Amelyeknél lehetséges, azt rajzban is jelenítsék meg.

Játsszanak „hideg-langyos-meleg" el dugós játékot! - Játsszanak lovacskázást! Gyakorolják: „Állj - indulj!" - Nevezze meg gyakran a napszakokat! Pl. Déleló'tt bevásárolunk, délután sétálni megyünk. - Használja sokszor a ma, tegnap, holnap szavakat! Hosszú időbe telik, mire a szavak jelentésével tisztában lesz. - Kezdje kialakítani a most, rögtön és a majd szavak jelentését! - Nevezze meg az étkezéseket: „Jó étvágyat! Itt a reggelid." stb.! - Kezdje el a számtani fogalmak kialakítását! - Apró tárgyakból (cukorkából) egyet válasszon ki, a többit hagyja egy csoportban! Kérdezze, melyiket választaná? Melyik a több? Melyik a kevesebb? Osszák szét a cukorkát egyenlően! „Egy a tiéd, egy az enyém!" Engedje, hogy ő ossza! Többszöri ismétléssel 82

tanítsa meg a számok nevét tízig! Számlálgassák az ujjaikat! Számoljanak meg mindent, amiből több van! Eleinte csak 3-5-ig, majd e felett is biztassa számlálásra! Pl. számolják meg a tányér szélén a virágokat, a képen a kutyusokat, a tyúkokat, a katicán a pöttyöket! - Nézegessenek olyan könyveket, melyek sokféle információt tartalmaznak! Ezekből ne felolvasson, hanem a gyermek számára érthető módon beszélgessenek az adott témáról! A gyermek kérdései segíteni fogják a magyarázatot. A képek elemzésekor térjenek ki a tárgyak megnevezésére, de állapítsák meg azt is, ki, mit csinál! A jelzők felsorolása a szókincsfejlesztést szolgálja.

Az érzelmi élet fejlesztése A kisgyermek érzelmi élete tapasztalások útján gazdagodik. Saját élményei, a család eseményei mind többféle érzelem megismerését, átélését teszik lehetővé. A pozitív érzelmek: az öröm, a meglepetés, a nyugalom és a szeretet arra ösztönzik, hogy az eseményeket, melyekből ezek az érzelmek fakadtak, megismételje. Játékaiban szívesen játssza el azokat a pillanatokat, melyek jó érzéssel töltötték el. Egy jól sikerült játék is elegendő ahhoz, hogy a kisgyermek boldognak érezze magát. Keressék és ha lehet, ismételjék meg azokat a helyzeteket, eseményeket, melyek a gyermekből örömet, megelégedettséget váltanak ki! - Az óvodáskor előtt keresni kell azokat a lehetőségeket, ahol a gyermek közösségben vagy legalább társsal lehet. 83

- A 3 éves korú gyermekek, ha egymás társaságában vannak sem játszanak feltétlenül együtt. Az, hogy egymás mellett, ugyanakkor külön-külön tevékenykednek, elegendő ahhoz, hogy jól érezzék magukat. A közös játékok alkalmával Ön is segítse a társakhoz való viselkedésében! Próbálja rávenni a lemondásra a másik javára, ugyanakkor ne engedje, hogy erőszakos gyerekek állandóan érvényesítsék akaratukat a szelídebb gyermek rovására! Ha sérelem éri, védje meg, s tanítsa megvédeni magát! - Semmiképp ne engedje, hogy konfliktusokat verekedéssel oldjon meg! Ez az óvodában komoly problémákat okozhat. - Ne nevelje azonban áldozattá! Tanítsa meg, hogyan védheti meg magát társai gonoszkodásaitól! Leghelyesebb, ha Ön minden helyzetben „mögötte áll", segíti a felmerülő problémákat megoldani. így a példákon keresztül megtalálja majd a helyes megoldást akkor is, ha Ön nem segíti. - Tanítsa meg bocsánatot kérni, ha másnak fájdalmat, problémát okoz! Legyen ez természetes gesztus, ne érezze a gyermek büntetésnek!

Néhány szót a félelemről. A félelem először 8 hónapos kor körül jelentkezik. Ekkor az anyától való elszakadás a félelem tárgya. A 2-3 év körüli gyermek, aki addig semmitől nem félt, váratlanul sokféle félelemre panaszkodhat. Leggyakoribb a sötétségtől való félelem. A sötétben az ismeretlentől, a magára hagyatottságtól, az egyedülléttől fél. 84

Hasonló ez az állapot a 8 hónapos kori elszakadástól való félelemhez. „Amit nem látok - az nincs" - véli tapasztalatai alapján. Úgy gondolja, a sötétben nem biztos, hogy ott vannak a tárgyak, ahol voltak, s az is lehet, hogy van valami más is a szobában. Félelme nem kitalálás, vegye komolyan! Tegyen meg mindent félelme eloszlatására! Pl. égjen szobájában gyenge fényű lámpa; hagyja nyitva szobája ajtaját; nézzen be hozzá többször, hogy érezze, vigyáznak rá! Esetleg rövid ideig üljön ágya mellett, simogassa, nyugtatgassa! így érzi, hogy félelmeivel sem hagyta magára. - Soha ne ijesztgesse se Ön, se más megfoghatatlan dolgokkal (pl. zsákos emberrel, mumussal)! Abból fakadó félelme, hogy ezektől még Ön sem tudja megvédeni, komoly félelemérzetté válhat. - Az öröm, a vidámság megélésére olvasson gyermekének sok mesét! Kedveseket, vidámakat válasszon (pl. Micimackó)! - Ismertesse meg vele a klasszikus meséket is (pl. Piroska és a farkas, A hét kecskegida, Jancsi és Juliska)! Az ilyen feszültséget hordozó mesékről beszélgessenek el! Próbálja feloldani a gyermekben a konfliktusok okozta frusztrációt! A tévében csak korának megfelelő műsort nézhessen! Napi 1/2 óránál hosszabb időt ne töltsön a tévé előtt! - Ha van rá lehetőség, vigyék el színházba, bábelőadásra! - Énekeljenek együtt sokat! Ünnepek előtt tanítson neki az ünnephez kapcsolódó dalocskákat! - Továbbra is hallgassanak gyermekkazettákat! (Az önálló játékidőben is.) - A rajzban a gyermek kivetíti érzelmeit, gondolatait. Ösztönözze a rajzolásra! Érdeklődését felkeltheti a rajzolás iránt, ha nem rajzlapra, hanem nagyméretű kartonra engedi rajzolni! A csaknem gyermeki méretű lapra rengeteg minden ráfér. Ha van rá mód, rakják fel a kartont az ajtóra vagy a konyhában a csempére, hogy több napon keresztül visszatérhessen ide dolgozni. - Ha teheti, vigye el kiállításokra, tárlatokra! Nem kell, hogy magyarázza neki a látnivalót! Elég, ha rácsodálkozik egy-egy szép szoborra, festményre, művészi alkotásra. 85

- Fejezze ki elégedettségét minden olyan cselekvésért, amit helyénvalónak, megfelelőnek talál! Pl. „Nagyon örülök annak, hogy visszatetted a játékaidat a polcra." - Kisebb-nagyobb mértékben minden gyermek átesik az ún. dackorszakon. Főleg boltokban kellemetlen a gyermek erőszakos, „akarom" viselkedése. A helyzet kezelése Öntől kellő határozottságot kíván. Fontos azonban, hogy a pillanatnyi megoldásért se folyamodjon hazugsághoz, a gyermek megtévesztéséhez. Pl. „Majd holnap megveszem neked azt a macit." Ehelyett így válaszoljon: „Tudom, hogy nagyon szeretnéd azt a macit, de most nem tudom neked megvenni. Kérlek, szeresd meg és tegyük vissza a polcra!" Egy-egy helyzetben néhány pillanatig gondolja át, hogy miért is mond nemet. Előfordulhat, hogy egy csokoládé kérésére is rögtön elutasítással válaszol, majd a gyermek unszolására mégiscsak beadja a derekát. Szerencsésebb, ha döntése megalapozott és ettől a későbbiekben sem tér el. Ugyanis ha a gyermek megtapasztalja, hogy a szülő „megtörése" csak idő kérdése, hosszú csatáknak néznek elébe.

Legyen tehát a körülményekhez képest engedékeny, ám határozott! Elutasítását fogalmazza meg úgy, hogy a gyermek értse, nem személye, hanem valamilyen más, rajta kívül álló ok miatt nem teljesíti az anya a kérését. Helytelen például így elutasítani a kérést: „Nem veszem meg, mert tegnap rossz voltál." A gyermek a tegnap fogalmát sem érti, így nem tudja, hogy kérése miért nem talál meghallgatásra. - Amikor csak teheti, ölelje magához, simogassa, szeret-gesse élete legnagyobb kincsét. Játsszanak, hancúrozzanak közösen az apával is! így érezheti magát gyermekük kelló' biztonságban. Az önálló játék fejlesztése: Az a 2—3 éves korú gyermek, aki kellően támogató és nyugodt légkörben nevelkedik, ő szinte mindennel tud játszani. Kerüljön kezébe bármilyen tárgy, fantáziája 86

megindul, s kezdi a játékot! Véleményem szerint felesleges a gyermeket értékesnél értékesebb játékokkal elhalmozni. A legtöbb ugyanis néhány nap alatt elveszíti újdonság jellegét, s a gyűjtőkosárba kerül. Ajánlott játékok: háromkerekű vagy pótkerekes kerékpár, homokozó garnitúra, labda (egy kisebb és egy nagyobb), formafelismerési játék (a tárgy a körvonalának megfelelő résbe illeszthető), gyurma (színes és egyszínű csomag), nagyobb méretű autó ki- és berakodásra, fűzőkészlet (gyöngyök), gyermekkártya, Lego, gyermeknyomda, kisautók, babák, műanyag állatfigurák. A játékok kiválasztásánál törekedjen arra, hogy a játékkal valóban lehessen játszani, s az ne csak szobadísz legyen! Vegye figyelembe a gyermek szokásait, de néha válasszon olyan játékot, amely az újdonság erejével hat majd! Lehetőleg ne vásároljon játék kardot és pisztolyt, puskát, mert ezekkel csak az erőszakot lehet eljátszani! A játék katonák, lovak már lehetőséget adnak kreatívabb

játékra, de ha a gyermek nem igényli, ne vásároljon ilyen játékot se! Ne küldje így játszani: „No menj, játssz valamit!" Az önálló játékidőre ajánljon a gyermeknek alternatívát a rendelkezésre álló játékok közül. Pl. „Építs a Lego embereknek lakást építőkockából vagy a lovaknak istállót! Játssz a kisautókkal autóversenyt! Építs alagutat a kisvasút fölé! Fektesd le a kutyust aludni! Vidd el a babát sétálni! Gyurmázz csigamamát, csigapapát, csigagyereket! Nyomdázz és színezd ki! Fújj szappanbuborékot! Hallgass zenét és dobolj! Fésüld meg Zsuzsi babát! Rajzolj apunak valami szépet!" Nem sorolom tovább a lehetőségeket, hiszen a rendelkezésre álló játékokból kell kínálni a gyermeknek. Ha vonakodik az önálló játéktól, segítsen a játék megkezdésében, majd hagyja magára. Néhány szó arról, ha több hasonló korú gyermek játékát kell irányítania. 87

Az otthon lévő kismamák gyakran bízzák egymásra gyermekeiket, míg ügyes-bajos dolgaikat intézik. 2—3 gyermek felügyelete nem könnyű dolog, főleg ha nem tudnak együtt játszani, s az időt azzal töltik, hogy nyafognak a másiknál lévő játékért. Célszerű, ha Ön is beáll közéjük játszani, s irányító hiányában Ön diktálja a játékszabályokat. Sose kínáljon a közös játékhoz alternatívát! Pl. Mit játsszunk? Boltost vagy doktorost? Biztos, hogy valamennyien mást választanak. Ehelyett vezesse be a játékot így! Játsszunk boltost! Én leszek az eladó, ti pedig a vevők. Mindig olyan játékot válasszon, amelyben valamennyi gyermek részt vehet! Ha a játéknak vége szakad, meséljen nekik vagy énekeljenek. További ötletek a közös játékhoz: papás-mamás babákkal, doktoros, bevásárlás, utazás, szerelős, állatkerti látogatás, állatorvoslás, állatetetés, építkezés stb.

Feladatsor a 24-36 hónapos korú gyermek részére 1. feladatsor 24 (23-25) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: az alapos kézmosás begyakorlása. Mindennap foglalkozás előtt és után szappannal mossanak kezet! H: Gyurmából készítsenek tortát! Díszítsék magvakkal, majd ajándékozzák meg vele a gyermek legkedvesebb játékát! K: Tornázzanak! Ugráljanak, fekvő' helyzetben emelgessék karjukat, lábukat, biciklizzenek a levegőben! Legyenek kirándulók, keskeny pallón kell végighaladniuk! Húzzon ki a szőnyegen két szál fonalat, azok között menjenek végig! 88

Sz: Képeskönyvből ellenőrizze, hogy mennyire ismeri az őt körülvevő tárgyakat! Ha már beszél, így kérdezze: „Ez mi?",ha még nem, akkor így: „Hol van a seprű?" Cs: Gyakorolják a fehérneműket, a zoknit egyedül felvenni! P: Ismételjék a színek felismerését! Színezzenek pirossal, sárgával, kékkel! Újságban nézegessék a különböző színű tárgyakat, ruhákat!

H: Adjon kezébe csavarható kupakú tárgyakat, hogy játszhasson vele! K: Beszélgessenek játék telefonon! Sz: Hallgassanak zenét, táncoljanak rá! Cs: Építsenek nagyon magas tornyokat!Tanítsa, hogy alulra nagyobb alapot készítsen, s fokozatosan csökkenjen az építőelemek mérete! P: Játsszák: „Elment vadászni, meglőtte..."! Nevezze meg az ujjait! H: 15 építőelemből válogassák ki a kockákat, a hengereket, a gúlákat! Rakják őket külön csoportokba! K: Képeskönyvben nézegessenek távoli tájakon élő állatokat (pl. csimpánzt, oroszlánt, elefántot, zsiráfot), nevezzék meg őket!

89

Sz: Játsszanak bújócskát! Bújjon el Ön, s a hang alapján kerestesse meg magát! Kérje, bújjon el ő is! Cs: Színezzenek kifestőkönyvben színes ceruzával, zsírkrétával! P: Szabadban rakosgassanak kavicsokból, botokból alakzatokat!

H: Adjon kezébe csavart anyával, hogy kezét ügyesítse! K: Játsszanak szituációs játékot babákkal, játék állatokkal! Vigyék őket kirándulni, tegyenek ennivalót is nekik! Nevezzék meg, melyik mit eszik! Sz: Játsszanak eldugóst! Dugjon el nagyobb tárgyat úgy, hogy kis darabkája kilógjon a fiókból, függöny, ágy alól! Nevezze meg, hol van! (Helyhatározók gyakorlása.) Cs: Séta közben figyeljék az égboltot! Nézzék a madarakat, felhőket, mutassa meg a Napot! P: Meséljen neki rövid, a gyermek saját életéről szóló mesét!

2. feladatsor 25 (24-26) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: naponta tornázás, labdázás H: Nézegessék meg a csecsemőkori fényképeket! Nevezzék meg a képen látható ismerősöket! Engedje, hogy a képeket megfogja, de ne engedje, hogy összegyűrje! K: Kézügyessége fejlesztésére fűzzenek fel damilra gombokat! Ne gyöngyökkel kezdjék a fűzést, mert ott nagy felületen kell átdugnia! Sz: Tanítsa ingét, blúzát felvenni, gombolni, levetni, esetleg összehajtogatni! Ne sürgesse! Cs: Gyurmából sodorjanak gilisztát! 90

P:

Engedje, hogy játék késsel szeletelje! Séta közben nézegessék a virágokat! Szagolják meg őket, szedjenek kis csokrot! Mutassa meg újból, hol kell megfogni és letépni!

H:

Gyakorolják a piros, a sárga és a kék színt! Színezzenek virágokat, tárgyakat pirosra, sárgára, kékre! Korongokkal, gombokkal végezzék a kék és piros különválogatását! K: Figyeljen a kanál, villa helyes fogására! Etessék meg a játék állatokat, babákat is! Sz: Készítsenek házat, könyvből tegyenek rá tetőt, erre építsenek még egy szintet! Kisebb dobozokból ágy készíthető, ahol a játékok pihenhetnek. Cs: Adjon kezébe játék ollót, papírt, hogy vagdoshasson! A szemetet szedjék „kukásautóba"! A darabokból ragasszanak egy képet! P: Gyakorolják a feladatok teljesítését! Pl. „Vidd apához, mondd: tessék!" „Hozd ide a lapátot!" H: Rajzoljanak, firkáljanak bottal homokba, földre!

K:

Számlálgassák az egyik kezén lévő ujjakat 1-5-ig! Nevezzék meg az ujjakat! Sz: Lovacskázzanak! Vessen vállára kantárt, gyakorolják: „Állj, indulj"! Legyen Ön is ló, hadd gyakorolja ő is a vezényszavakat!

91

Cs: Tornázzanak! Tanítsa csámpásan menni, guggolásban járni,nyújtózva járni, bukfencezni, hátrahajolni! P: Végezzenek formafelismerési gyakorlatot három alakzattal!

H: Gyakorolják a testrészeket! „Hová kössem a szalagot: a könyöködre, bokádra, homlokodra? Hol a könyököd?" stb. K: Játsszanak fonallal! Vágjanak le hosszú és rövid darabokat! Rakják külön a rövideket, külön a hosszúakat! Mondja és mutassa: rövid, hosszú! Mutassa meg, hogyan kell valahová felkötni! Sz: Hallgassanak zenét, próbálják tapsolni a ritmust! Segítsen a gyermeknek! Cs: Gyakorolják a sárga, kék szétválogatását színes lapból vágott négyszögekkel! Ragasszanak belőlük képet, miközben gyakorolják velük az alá, fölé, mellé, közé névutókat! P: Látogassanak el az állatkertbe vagy múzeumba! Olyan helyre menjenek, ahol a gyermek még nem járt!

3. feladatsor 26 (25-27) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: a színek gyakorlása. Mindennap színezzenek kifestó'könyvben, de csak háromféle színt használjanak! Pl. sárgazöld-piros, piros-kék-sárga. H: Adjon kezébe ceruzát! Húzzanak egyenes hosszú vonalakat!Rajzoljanak kígyót! Firkálják össze a lapot úgy, hogy a ceruzát sokáig nem veszik el a lapról! K: 10x15-ös lapra rakjon gombokat, korongokat meghatározott alakzatban!Kérje a gyermeket, hogy a saját lapján is rakja ki ugyanezt! 92

Sz: Játsszanak forma-felismerési gyakorlatot négy vagy több tárgy segítségével! Cs: Gyakorolják a nadrág felvételét, levetését! P: Rakjanak egymásba és egymásra poharakat, kockákat! A nagyobbra tegyék a kisebbet! Fordítva rakva építsenek belőlük tornyot!

H: Építsenek újra emeletes házat! Az alsó szinten is legyen ajtó, ablak vagy akár csak három oldala legyen. Tegyenek állatokat a földszintre és az emeletre is! K: Játsszanak: Ki ér előbb oda a tévéhez, a mosógéphez, a hűtőhöz, a videóhoz, az éjjeli lámpához? Gyakorolják a háztartásban található tárgyak nevét! Sz: Képeskönyvből nézegessenek embereket! Nevezzék meg az emberek által végzett cselekvést! Cs: Tornázzanak! Tanuljanak menetelni mondókára, saját énekre! Hanyatt fekvésben emelgessék karjukat, lábukat! P: Engedje, hogy ollóval vagdosson! Ragassza fel kivágott alakzatait lapra! Ismételjék az alá, fölé, közé, mellé szavak értelmét! H: Ismerkedjenek meg a zöld színnel! Kivágólapból vágjon ki piros, zöld és sárga alakzatokat (pl. holdat, madarakat, virágokat)! Válogassák szét őket színek, formák szerint!Ragasszák fel őket lapra valamelyik csoportosítás alapján! K: Utánozzanak állathangokat (pl. kacsát, kígyót, oroszlánt,majmot)! Próbálják a viselkedését is eljátszani! Sz: Kapcsolja be a rádiót!Szóljon halkan, majd egyre hangosabban!Mondja: halk, hangos! Beszéljenek Önök is halkan, hangosan: Fülük legyen a hangosítógomb! Cs: Játsszanak szituációs játékot!Vigyék el az állatokat, babákat vendégségbe!Tegyenek eléjük asztalt 93

P:

(doboz), asztalterítőt (szalvéta), kis vázába (gyógyszeres üveg) virágokat, tányérkákat, kanalat,amit gyufaszál is helyettesíthet! Beszélgessenek arról, hogy kinek mit tálalnak! Olvassanak mesét! Tanuljanak rövid versikét!

H: Gyurmázzanak! Készítsenek sündisznót (gyurmagolyó, fél szál gyufákkal megtűzködve), fákat (henger gyurmából, gyufaszálak az ágai), kígyót gyurmából! Játsszanak velük! K: Menjenek vízpartra, ha lehet engedje köveket dobálni! Mutassa meg, hogyan kell dobni! Sz: Keressen egy rossz órát, engedje, hogy csavargassa! Szedjék le a gombokat és a levehető alkatrészeket és illesszék is vissza! Játsszanak szerelőt! Cs: Színezzenek zsírkrétával! Kifestőkönyvben használják a kék, piros, sárga, zöld, barna színt! P: Olvasson fel egy rövid mesét! Rajzolják le azokat, akik a mesében szerepeltek!

4 feladatsor 27 (26-28) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: naponta gyermekdal hallgatása kazettáról H: Tegyen befóttesüvegbe színes rágógumi golyókat! Tegye rá a fedelét, engedje a gyermeket játszani vele! K: Vegyék eló' a két db 10x15-ös kartonlapot, rakjanak fel mintát! Sz: Ismerkedjenek meg néhány ellentétes fogalommal: nyitva-csukva, sovány-kövér, alacsony-magas, keskeny-széles!Rajzoljanak olyan képeket, amelyeken az ellentétek jól láthatók! 94

Cs: Nézegessenek olyan könyvet, melyben gyümölcsök, zöldségfélék vannak! Nevezzék meg őket! P: Újság képeiben rajzolják át az emberek szemét, kezét, valamint kerek és szögletes tárgyakat! Gyakorolják a ceruzafogást!

H:

Rakjanak sort építőkockákból, kisautókból! A legnagyobbakkal kezdjék, a legkisebb legyen a végén! Legalább 5-6 elem legyen benne! K: Tanítsa virágot öntözni! Kevés vizet tegyen a kannába, engedje, hogy gyakorolja a kiöntést! Sz: Labdázzanak: gurigázzanak! Próbálkozzanak az elkapással is! Cs: Gyurmázzanak! Ceruzával sodorjanak 2-3 lapos tálat, gyúrjanak rá gömbölyű gombócokat! Gyakorolják: lapos, gömbölyű! P: Hallgassanak zenét! Tapsolják a ritmusát!

H: Fürdőjében elevenítsék fel a pohárba tett víz segítségével a hideg, meleg fogalmakat! Mutassa meg, milyen a langyos! A tele pohárra mondja: nehéz, mert tele van. A másikról állapítsák meg: könnyű, mert üres! K: Tegyen kinyújtott kezére, széttárt tenyerére műanyag tányért, bele néhány falat ételt! 0 legyen a pincér, vigye azt a megjelölt helyekre! Egyensúlyozzon! Sz: Pakolják ki a konyhaszekrényt együtt! Nevezzék meg a látott tárgyakat, mondja el, melyik mire való! Lásson reszelőt, darálót, citromcsavarót, lábast, fazekat! Engedje, hogy keresse a megfelelő nagyságú fedőket! Cs: Szabadban húzzanak fel fűcsomót! Mutasson neki bokrot, tegye fel egy 95

P:

kisebb fára! Válasszák szét korongok, építőjátékok segítségével a háromféle (kék, piros, sárga) színt! Ellenőrizze tudását!

H: Tornázzanak! Tanítsa talicskázni, páros lábbal ugrani, négykézláb menni! K: Utánozzák egymás mozdulatait! Tegyék kezüket a fejükre, a szemük elé; álljanak egy lábra; hajtsák előre kezük segítségével saját fülkagylóikat stb.! Sz: Játsszanak eldugósat, majd bújócskát! Cs: Gyakorolják az ütemre járást! Alkossanak „vonatot"! Ön legyen elöl! Énekelje: „Megy a gőzös..."! Lépjenek egyszerre, ne zokogjon a vonat! P: Menjenek olyan helyre vendégségbe, ahol a gyermek kevésbé ismerős! Késztesse őt arra, hogy a felnőttekkel kommunikáljon!

5 feladatsor 28 (27-29) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: 1-3 mondóka megtanulása. Mindennap ismételjék el a kiválasztottat néhányszor! H: Tegyen néhány szem cukrot olyan dobozba, melyen akkora nyílás van, hogy a keze nem fér be! A dobozt így szétnyitni nem tudja, de az elfordított vagy felfordított dobozból kigurulnak a csemegék. Engedje kísérletezni, gyakorolni! K: Adjon kezébe ollót, s engedje, hogy próbálkozzék! Sz: Engedje tevékenykedni a házban és a ház körül található szerszámokkal! Mutassa meg a kapa, gereblye, öntözőkanna vagy a kalapács, fogó használatát! Ismételje 96

többször a tárgyak nevét! Kérje, adja oda egyiket, másikat!

Cs: Gyurmázzanak! Sodorjanak kígyókat, tekerjék fel csigáknak! Beszélgessenek a csigák az időjárásról! P: Gurigázzanak, labdázzanak! Tanítsa a földre pattintani, valamint feldobni! (Természetesen, elkapni még nem tudja!)

H: Építsenek kör alaprajzú építményt! A gömbölyödő sarkokat ékkel pótolják ki! K: Vágjon ketté képeslapot, s mutassa, hogyan kell összeilleszteni! Engedje, hogy a gyermek egyedül is próbálkozzék! 2-3 képeslapot is elvághat! Sz: Gyakorolják állatfigurák segítségével a helymeghatározást! Használják a helyhatározó gyakoribb névutóit: között, mellett, előtt, mögött! CS: Séta alkalmával szedjenek faleveleket! Otthon préseljék le! A száraz levelet gyűrjék meg, hallgassák a hangját! Törjön el száraz faágat, mondja: „recseg-ropog"! P: Hallgassanak zenét, meneteljenek ütemre! (Gyermekdalok legyenek!)

H: Tornázzanak! Bukfencezni, ugrálni (páros és egy lábon) és futni, megállni tanítsa! K: Adjon eléje szegeket, csavarokat, lyuggatott táblát, hogy játszhasson vele! Emelje meg a táblát, s a csavarokra segítse rácsavarni az anyákat! (Csak felügyelet mellett játsszon vele!) Sz: Tanítsa felvenni és levetni a cipőjét! Tanítsa cipőkötőn az első alapkötést! (A masnit még ne!) 97

Cs: Próbálkozzanak gyufaszálak rakosgatásával! Ön építhet alakzatokat, a gyermeket engedje velük tetszőlegesen játszani! P: Utánozzák az állatok hangját, találják ki a nevüket!

H: Bábokkal játsszon el a gyermeknek rövid jelenetet! (Báb helyett állatfigura is jó.) A jelenet témája a reggeli felkelés, mosakodás, öltözködés legyen! K: Rajzoljanak állatokat egyszerű vonalakkal! Sz: Sétájuk során figyeljék a járműveket! Nevezzék meg a látottakat! Cs: Fürdővizébe tegyen szűk szájú flakont, amivel bugyborékoltathatja, spriccelheti a vizet! P: Játsszanak az ujjaikkal, nevezzék meg őket! Rajzoljon mutatóujjára kis emberfigurákat!

6 . feladatsor 29 (28-30) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: a WC-használat szabályainak kialakítása. Papír használata kislányoknál pisilés után is! A WC-lehúzás, a kézmosás begyakorlása! H: Tegyen elé egymásba rakható kisebb-nagyobb tárgyakat, legalább négy darabot! Össze kell tudnia rakni a játékot! K: Végezzenek formafelismerési gyakorlatot! Három alakzattal már tudnia kell elvégezni! Növelje az alakzatok számát!Nehezítse a feladatot szabálytalan alakú tárgyakkal! 98

Sz: Hallgassanak zenét, üssék a ritmust ágyon, asztalon! Cs: Szedjenek szabadban érdekes terméseket, leveleket (gesztenyét, amikor érik, diót stb.)! P: Rajzoljanak cérnákat (hosszú, rövid vonalakat): közben mondják: hosszú... rövid! Rajzoljanak a cérnákra színes gyöngyöket! A kitöltést, színezést körkörös mozgással végezzék!

H: Tornázzanak! Utánozzák az egyes állatok mozgását! Nyúljanak és tekeredjenek össze, mint a kígyó; másszanak, mint a pók; ugorjanak, mint a béka stb.! K: Fűzzenek damilra gyöngyöket! (Nagyméretűek, nagy lyukúak legyenek!) Sz: Könyvben nézegessenek erdó't, nevezzék meg az ott élő állatokat (pl. róka, sün, medve), beszélgessenek életmódjukról, táplálkozásukról! Cs: Építőkocka elemeiből rakjon ki fektetve alakzatokat, kérje a gyermeket, ő is építse ki ugyanezeket! P: Vegyenek egy zacskó cukrot, számoljon ki 6-8 szemet! Osszák szét: egy a tiéd, egy az enyém! Számlálják meg, mennyi jutott! Osszák többféleképpen! Gyakorolják többször! H:Rakják össze a szétvagdalt képeslapokat! (Ne függőlegesen, hanem ferdén vágja szét!) K: Adjon kezébe rossz órát, hogy játszhasson vele! Sz: Vigye el múzeumba, kiállításra! Cs: Bábozzanak el rövid jelenetet! A témát a gyermek életéből vegye! Engedje, hogy az egyik bábot ő mozgassa, beszéltesse! P: Konyhában mutassa meg neki az egyes fűszereket (pl. paprika, só, cukor, köménymag, szegfűszeg, bors)! Szagolják, ízleljék! Engedje, hogy gyurmába tűzködjön belőlük!

99

H: Tanulják a gyermek nevét, apja, anyja nevét és lakcímét! K: Játsszanak eldugósat úgy, hogy ha még messze jár „hideget" mond, ha közeledik „langyosat", ha közel ér „meleget"! Ha nem érti, játsszák úgy, hogy az eldugott tárgy „kilógjon"! Sz: Táncoljanak zenére! Cs: Játsszanak „pirospapucsot" (pirospecsenyét)! Kézfejüket tenyérrel fordítsák össze! A felsőnek olyan gyorsan kell elrántania a kezét, hogy a másik ne tudjon ráütni. P: Nézegessenek képeskönyvben vízben élő állatokat (cápát, bálnát, tengeri csillagot, medúzát, halakat, piócát stb.)! Nevezzék meg őket!

7 feladatsor 30 (29-31) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: két játék állat vagy baba segítségével jelenet rögtönzése. Mindennap más témát válasszon! H: Rajzoljanak fát, bokrot, virágokat! K: Ismerkedjenek meg a fekete és a fehér színnel! Kockás lapon néhányat hagyjanak fehérre, másokat színezzenek feketére! Sz: Számlálgassák a gyermek ujjait ötig! Játsszanak pici tárggyal: melyik kezembe dugtam? Cs: Válogassanak aprópénzt! A gyermek szedje a 2 Ft-osokat! (Utána mossanak kezet!) 100

P: Gyermekkártyából rakjanak ki 3-4 lapot, figyeljék, van-e köztük azonos!

H: Utánozzák egymás mozdulatait! Álljanak fél lábra; guggoljanak le; álljanak négykézlábra, vágjanak grimaszokat! K: Ha az időjárás engedi, szedjenek színes virágokat, figyeljék meg a lepkéket, kicsi bogarakat! Sz: Tegyen a gyermek fejére könyvet, hogy egyensúlyozza! Elég, ha áll vele! Párnával a haladást is gyakorolhatja! Cs: Menjenek a fürdőszobába, kérdezze a tárgyak nevét! Ismerje a szappan, törülköző, szivacs, körömkefe, fogkefe, fogkrém stb. szavakat! Beszéljék meg, mire valók! P: Tanítsa begombolkozni, öltözni, vetkőzni, s ruháját gondosan lerakni! H: Ha van hangszeren játszó ismerősük, látogassák meg! Kérjék meg, zenéljen Önöknek! K: Végezzenek formafelismerési gyakorlatot a gyermek tudásától függően! Sz: Újság nézegetésével ismételjék a színeket! Melyik a piros, a sárga, a zöld, a barna, a kék, a fehér, a fekete? Vagy „ez milyen színű?". Cs: Tornázzanak! Tegye fel rúdra, hogy függeszkedjen! Guggolásból ugorjanak; végezzenek karkörzéseket, törzshajlításokat! P: Tanuljanak meg egy rövid mondókát!

H: Játsszanak eldugósat, ha lehet a hideg-meleg játékkal! 101

K: Hallgassanak zenét, vezényeljék az ütemét! Sz: A két db 10x15-ös kartonra rakjon fel korongokat, gombokat, s a gyermeket kérje az utánzásra! Engedje, hogy a gyermek is adjon feladatot!

Cs: Beszélgessenek bábok, játék állatok közvetítésével! Ajáték témája a vásárlás legyen! P: Gyurmázzanak! Ceruzával sodorják ki a gyurmát ujjnyi vastagra. Késsel vágják le a széleket! Díszítsék szárazvirággal, magvakkal, tollal vagy egyéb apró tárggyal!

8. feladatsor 31 (30-32) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: az önálló öltözködés gyakorlása H: Rajzoljanak együtt házat, kerítést, virágot, embert! K: Színes papírra rajzoljanak körbe sablonokat! (Ön készítsen egyszerű alakzatokat: kört, négyzetet, autót, virágot, madáralakot stb.!) Vágják ki! 4-5 féle színű madárcsoportból szép képet ragaszthatnak! Sz: Tornázzanak! Fekvő'helyzetben emelgessék karjaikat, lábaikat, biciklizzenek, talicskázzanak! Cs: Koccantsanak össze különböző anyagból készült tárgyakat (pl. üveget, műanyagot, fémet, fát)! Nevezzék meg az anyagokat! 102

P: Séta közben figyeljék a járműveket! Beszéljék meg, melyikben hányan utaznak (sok, kevés)!

H: A nap folyamán számlálgassanak meg mindent, amiből több van! (Ötnél több tárgyat ne válasszon!) Számolják a tányérokat, kanalakat, szalvétákat, székeket stb.! K: Rakjanak rendet a gyermek szekrényében, mutassa meg az egyes ruhadarabok hajtogatási módját! Sz: Tanuljanak mondókát, versikét! (Lásd 216. oldal!) Cs: Játsszanak játék kártyával! Rakják ki az összesét, keressék a párokat! P: Gyurmázzanak! Készítsenek százlábút, százorrút! A százlábúnál gilisztát sodorjanak, s fél gyufaszálakat tűzzenek bele! A százorrút golyó alakzatból készítsék! Az egyikbe, amelyik a fej lesz, két ujjal csipkedjenek apró orrocskákat! Sokat-sokat! H: Fűzzenek gyöngyöt! Próbálják a három színből álló sort újból kirakni! K: Hallgassanak zenét! Ismételjenek néhány elemből álló mozdulatsort ugyanarra a zenére! Sz: Nézegessenek könyvet, melyben háziállatok vannak! Nevezzék meg az állatokat, utánozzák a hangjukat! Cs: Szabdaljon képeslapot, újságból képet 2-3-4 részre! Engedje, hogy a gyermek az összerakásával próbálkozzon! P: Gyakorolják szalagon a kötést! Próbálkozzanak meg a masnikötéssel is!

H: Építsenek fa építőből több helyiségből álló házat!

103

Ne legyen két sornál magasabb! Rakjanak bele kisjátéktárgyakat, ami jelzi a helyiség funkcióját! Játsszanak vele! K: Bábozzanak! A téma a tisztálkodás legyen! Sz: Ismerkedjenek meg a festékkel! Két színnél többel ne engedje festeni! Tanítsa az ecset mártását, lehúzását, fogását! Cs: Nézegessenek újságot, beszéltesse a látottakról! P: Labdázzanak! Tanítsa a földre lepattintani és elkapni! Próbáljanak kisebb labdával vödörbe beletalálni!

9. feladatsor 32 (31-33) hónapos korú gyermek számára

A hónap feladata: naponta egy-két egyszerű rajz készítése (fejet, pálcikaembert, labdát, kalapácsot, gombát, fagyit stb.). H: Játsszanak Pötyi játékot! Ha nincs ilyen játékuk, rakjanak gombokból, korongokból sort! Próbálják a 3 színű sorozat újbóli kirakását! K: Nézegessenek könyvet, melyben épületek láthatók! Használja a kunyhó, 104

házikó, palota, kastély szavakat! Sz: Gyakorolják a gyermek személyi adatait! Nevét, apja, anyja, testvére nevét, lakhelyüket, életkorát! Cs: Menjenek el vendégségbe, látogatóba! Ösztönözze, hogy az ismerős felnőttet megszólítsa, tőle kérjen, kommunikáljon vele! Segítse a megfogalmazást! P: Rakjon össze mintát építőkockából, kérje a gyermeket, hogy utánozza! H: Hancúrozzanak! Szeretgesse, simogassa, játsszanak felszabadultan! K: Számolják a kéz ujjait ötig! Tegyen ki cukorkákat, korongokat, hogy a gyermek számlálgassa! Sz: Mérje fel, hogy mennyire ismeri a gyermek a napszakokat! Nem baj, ha még nem tudja megkülönböztetni őket! Az estéről meséljen neki, így alakítsa ki a fogalmat! Cs: Adjon utasításokat a gyermeknek! Figyelje meg, milyen biztonsággal tájékozódik a lakás helyiségeiben, s hogy mennyire ismeri a helyhatározókat! P: Tegyen ki gyermekkártyából 3-3 képet, melyből kettő egyforma! Kérje a gyermeket, hogy válassza ki a különbözőt! H: Rajzolják meg tárgyak, személyek segítségével a következő ellentétes fogalmakat: kicsi-nagy, kerek-szögletes, sírós-nevetős, széles-keskeny, hosszú-rövid! K: Könyvben nézegessenek gyümölcsöket! Csoportosítsák édes-savanyú, szeretem-nem szeretem szempontok szerint! Sz: Bábozzanak! Ön meséljen a reggelről! Majd engedje, hogy a gyermek válasszon témát!

105

Cs: Séta közben figyeljenek pillangókat, bogarakat, rovarokat! P: Hallgassanak zenét! Táncoljanak, vigadjanak!

H: Beszélgessenek játék telefonon! Hívják fel az apát, a nagyit! K: Rakjanak egymásra építőkockákat jó magasra! Sz: Az újságból kivágott képeket ragasszák fel lapra! Segítse a körbevágást, a ragasztást! Cs: Tornázzanak! Meneteljenek zenére, végezzenek karés törzsgyakorlatokat! Tornáztassák az ujjaikat! P: Kopogjon ceruzával nagyon egyszerű ütemet 3-4 koppantással! Kérje a gyermeket, hogy kopogja ő is ugyanazt!

1O. feladatsor 33 (32-34) hónapos korú gyermek számára A hónap feladata: idegenekkel, felnőttekkel való kommunikálás gyakorlása. Bízza meg boltban vásárlással, vigye játszótérre! H: Gyakorolják a cipófűzést, kötést! 106

K: Labdázzanak! Rúgják, dobálják egymásnak! Rúgjanak „kapura"! (Nagyobb doboz, láda is megfelel.) Sz: Gyurmázzanak ufót, készítsenek ürmanót! Az elkészítést a fantáziájuk segíti. Cs: Gyakorolják a gyermek személyi adatait! Nevét, korát, lakcímét, apja, anyja, testvére nevét! Kézfogással próbáljon bemutatkozni! P: Hajtogassanak lapot négy részre, a felálló részeket hajtsák vissza, a csúcsos véget vágják le, így tölcsért kapnak ! Engedje, hogy a kádban vizet töltsön bele!

H: A lepréselt leveleket ragasszák fel rajzlapra!

K: Végezzenek formafelismerési gyakorlatot! Sz: Engedje 2-3 színnel festeni! Rajzlapra rajzoljon három háromszöget. Kérje, hogy kettó't ugyanazzal a színnel fessen ki! Cs: Hívjon vendégségbe hasonló korú gyermeket, figyelje meg saját gyermeke viselkedését! Segítse a kapcsolatteremtést! P: Építsenek a gyermek ötlete alapján! Készülhet kiegészítésképpen egy lejtó', melyen állatok és autók csúszhatnak le! H: Adjon kezébe ollót, hogy vagdoshasson! A vonal melletti vágást is kezdjék gyakorolni! K: Tornázzanak! Tapsra álljon meg, és guggoljon le a gyermek! Bukfencezzen, hemperegjen! Sz: Hallgassanak zenét! Olyan gyermekdalt válasszon, melyet jól ismer! Énekeljék a kazettával együtt! Cs: Teremtsen lehetőséget, hogy gyermekek között játszhasson! P: Tanuljanak meg egy rövid versikét! 107

H: Fordítsanak kicsit több időt a bevásárlásra! Mutasson a gyermeknek különböző árucikkeket pl. mosóport, tejet, szappant, szalámit, kenyeret, szörpöt! Kérdezze meg a nevüket!

K: Nézegessenek fényképeket, nevezzék meg a családtagokat! Beszélgessenek róla, ki kinek az anyukája, apukája, ki kinek a gyermeke! Sz: Gyakorolják a testrészeket! Válasszon egy játék állatot, ugráltassa a gyermek testrészein! „Hová ugrott a nyuszi?" Cs: Rakják össze a 3-4 részre vágott képeket! (Mozaikösszerakó) P: Játsszanak kártyával! Húzzanak lapokat, válogassák össze a párokat!

Mérőlap 34-36 hónapos korú gyermek A hónap feladata: a gyermek fejlettségi szintjének felmérése. Húzza alá a jellemzőt! H: Az önálló öltözködés életkorának megfelelő' - nagyfokú segítségre szorul önállótlan 108

K: A színek felismerése (piros, kék, sárga, zöld, barna, fehér, fekete) valamennyi felsorolt színt felismeri - néhányat felismer egyet sem ismer fel Sz: Személyi adatok ismerete (név, kor, lakcím, apa, anya, testvér neve) valamennyi adatot ismeri - néhányat tud - csak a nevét tudja Cs: Utasítások, kérések megértése („Add ide!", „Gyere ide!", „Tedd az asztalra!", „Menj a szobába!", „Hozd ki a macidat!") mindent megért és teljesít - megérti, de nem mindig teljesíti - nem reagál a kérésekre P: Formafelismerési gyakorlat (szabályos és szabálytalan alakzat) bármely tárgyat beilleszt a megfelelő körvonalba — csak próbálkozással találja el az alakot - nincs türelme ehhez a feladathoz

H: A mondókák, versikék ismerete a tanult mondókákat hiba nélkül tudja - a versikéket segítséggel tudja - nem tud mondókákat K: Építőjáték szívesen, hosszasan épít - véletlenszerűen rakja az építőelemeket rövid ideig - nem szeret építeni

Sz: A háziállatok és hangjuk ismerete megnevezi az állatokat és utánozza hangjukat - felismeri a név alapján az állatokat, hangjukat utánozza — összekeveri az állatokat és hangjukat Cs: Labdázás, rúgás a gurított labdát visszagurítja, dobja, rúgja — az álló labdát gurítja, rúgja — a labdába nehezen tud belerúgni P: Önálló étkezés önállóan, tisztán eszik, iszik - önállóan eszik, iszik, de az ételből az asztalra és ruhájára is jut - még etetni kell 109

H: Számok ismerete három tárgyat könnyen számlálja - csak az egyet és a kettőt ismeri — nincs még a mennyiségekről ismerete K: Tornázás ügyesen utánozza a mozdulatokat - nem tudja a mozdulatokat önállóan utánozni - nem tornázik Sz: Lakókörnyékének ismerete („Vezess el a boltig, mondd, mit látunk!") az utcán jól tájékozódik, ismeri, mi hol van - önállóan eltévedne a már ismert úton - tájékozódása teljesen bizonytalan Cs: Képösszerakó a 4 db-ból álló képet össze tudja rakni - a két darabból álló képet össze tudja rakni — nem érdekli ez a játék P: Kommunikálás ismerősökkel, idegenekkel bárkivel beszédbe elegyedik - csak az ismerősökkel kommunikál - csak a családtagokkal mer beszélni

H: Gyurmázás szívesen gyurmázik, s igyekszik alakot formálni — a gyurmát csak véletlenszerűen gyúrogatja - nem köti le a gyurmázás K: Meseolvasás - (kérje meg, hogy most ne szóljon bele!) a rövid mesét türelemmel végighallgatja - a mese érdekli, de kérdéseivel, észrevételeivel megszakítja a mesélést -nem köti le a mese Sz: Rajzolás — színezés rajzában fellelhetők kezdetleges formák - rajza firkálás -nem rajzol Cs: Könyvnézegetés - képelemzés szívesen lapoz könyvet, cseveg a látnivalóról - rövid ideig nézeget könyvet, önállóan nem beszél a képről, csak kérdésekre válaszol - nem köti le ez a tevékenység P: Zene — tánc 110

szereti a dalokat, szívesen táncol - szívesen hallgatja a dalokat, de ő maga nem aktív - a zene nem érdekli

A feladatlap kizárólag Önnek készült azért, hogy gyermekéről reális képet alkothasson. Semmiképp nem kell messzemenő következtetéseket levonni a felmérésből. Az egyetlen dolog, amire oda kell figyelnie, ha sokszor választotta a 3. pontot. Ez arra figyelmezteti Önt, hogy több időt kell szentelni gyermekére és a közös játékokra. Az együtt végzett feladatok, cselekvések irányítják érdeklődését, fejlesztik koncentrálóképességét és kitartását. Fontos, hogy soha ne szidja, korholja, ha valamihez nincs kedve. Próbálja kitapasztalni, mely területen tevékenykedik szívesen, s abba a tevékenységfajtába próbálja beleszőni, beilleszteni a kevésbé kedvelt feladatokat! Pl. szeret a gyermek gyurmázni, de számlálgatni kevésbé. Ilyenkor készítsenek golyókat és számlálgassák őket! Ne feledje, legtöbbször a mennyiségi változások sorozata (ismétlés, gyakorlás) csap át minőségi változásba (egyszercsak tudja, amit addig nem tudott)! A következő hónapban azokat a területeket erősítse, ahol nem elégedett a gyermeke eredményeivel! Játékuk ne görcsös, eredménycentrikus tanulás, sokkal inkább sokféle ötlettel átszőtt próbálkozás legyen! Jó szórakozást, jó játékot!

A feladatok jelölése 3-6 éves Matematikai jellegű feladatok: Környezetismereti feladatok:

111

A beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok: A kézügyességet fejlesztő feladatok: Az érzelmek fejlesztését célzó tennivalók: A mozgást fejlesztő gyakorlatok: Ismétlő feladatok: Önálló játékok: Családi játékok: Illemszabályok: Zenei fejlesztő gyakorlatok: A gondolkodást vagy memóriát fejlesztő feladatok. Balesetvédelmi tanácsok: Az óvoda

Az óvoda fontos helyet tölt be a gyermek életében. Ha van választási lehetősége, válasszon jó intézményt gyermekének! Kérdezősködjön szülőktől, hallgassa meg véleményüket arról a helyről, ahová az ő gyermekük jár! Minél több lehetőséget kínál az óvoda (pl. nyelvtanítás, néptáncoktatás), annál vonzóbb. Ne a távolság legyen a mérvadó! Gyermeke 3 éven keresztül napja nagy részét az 112

óvodában tölti, nem mindegy-, milyen közegben telik el az idő. Beiratkozás előtt nézzen körül a leendő óvodában, kérje meg a vezetőnőt, mutassa be az óvónőt, aki a gyermekkel foglalkozik majd! Amennyiben a tárgyi adottságok vagy az óvónő személye nem nyerte meg tetszését, látogasson el másik helyre! Kezelje a kérdést kiemelt fontossággal! Ha kiválasztotta a megfelelő intézményt, látogasson el oda a gyermekkel is. A modern gondolkodású óvónő ezt nem tartja tolakodásnak. Természetesen falun más a helyzet, hiszen egy óvoda működik, esetenként körzetesítve. így a gyermekek autóbusszal utaznak oda reggelente. Ez nagyon megterhelő a 3-4 éves csöppségeknek. Ennek ellenére azt javaslom, hogy középső csoporttól akkor is járjon a gyermek közösségbe (csak délelőttre), ha Ön otthon dolgozik, mert az óvodák oktatási, nevelési programja az iskolára való felkészítés jegyében született. Az első néhány hónap a beilleszkedés, szoktatás eseményei körül zajlik. A megfelelő szemlélettel nevelt gyermek, kit nem ijesztgettek az óvodával, hamar beilleszkedik, gyorsan megtanul igazodni a rendszabályokhoz. A közösségben való ténykedés és megmérettetés sok örömet rejt a kicsi számára. Fontos, hogy az óvónő és Ön között őszinte, bizalmas kapcsolat alakuljon ki. Ezt leginkább Ön kezdeményezheti. Hetente egy-két alkalommal kérjen véleményt a gyermekről! Ne csak arról érdeklődjön, eszik-e, alszik-e, hanem viselkedéséről, játékairól, aktivitásáról, barátairól is kérjen információt! Figyeljen oda az óvónő véleményére, s a gyermekkel beszélgessen az általa felvetett problémákról! A programban a fejlesztés módszere továbbra is a játék marad. A szempontokat, a fejlesztés síkjait azonban már az óvodai programhoz igazítottam. Nem úgy, hogy otthon át kellene ismételni az ott tanultakat! Az óvoda munkaterve gyermekközösség számára készül, melyben természetesen a gyermekek egyéni fejlesztése is megvalósul. Olyan feladatokat igyekeztem a fejlesztési programba összeválogatni, melyek az ottani oktatást kibővítik, a gyermek ismereteit kiszélesítik, megerősítik. 113

A gyermek 3-4 éves korától jóval kevesebb időt tölt otthon, mint eddig. A dolgozó szülőnek is kevesebb ideje marad a gyermekkel való foglalkozásra. A továbbiakban a program havi lebontásban kínálja a fejlesztés lehetőségeit. így elegendő, ha hetente egy-két alkalommal fordít időt a feladatok elvégzésére, a játékra. A havi tennivalókat ne egy alkalomra sűrítse össze! Folyamatos, felszínen tartott ismeretátadásra törekedjen! Akár naptárába is feljegyezheti azokat a témákat, amelyeket az adott hónapban érinteni szeretne. így séták, beszélgetések, spontán játékok ideje alatt is átismételhetik a havi tennivalókat. Jó tanulást, szórakozást kívánok!

Fejlesztési lehetőségek a 3-4 éves korú (kiscsoportos) gyermeknél Szeptember Az óvodába lépó' gyermeknek illik ismernie saját személyi adatait! Készítsenek még az óvoda megkezdése eló'tt személyi igazolványt a gyermek részére! 114

Néhány lap összekapcsolásával könnyen elkészül. Kívülre írja rá: Igazolvány (mintának a sajátját is megmutathatja a gyermeknek). A gyermek rajzolja bele saját arcképét! Firkálással kitöltheti a belsó' lapok egy részét. Közben azonban gyakorolják újra a legfontosabb adatait! Ezek: neve, életkora, neme, lakcíme, apja, anyja neve és foglalkozásuk. Berajzolhatja az igazolványba a család tagjait, a házat, amelyben laknak. Készítsenek nyomdapárna segítségével ujjlenyomatokat is! A jól sikerült igazolványt a gyermek hátitáskájában magával viheti.

Beszélgessenek ismerőseik családjáról! Ki az apa, az anya, hogy hívják őket? Magyarázza, hogy a nagymamák a szülőit anyukái, a nagypapák pedig apukák. Rajzolják meg saját családjuk felépítését!

Ha a rajzolás nem érdekli, csak szóban beszélgessenek róla néhányszor!

Színek! Az előzőekben már többször sor került a színek gyakorlására. Most felidézésképp fessenek vagy színessel rajzoljanak közösen egy szép nyári képet! Arajzban On is segítsen, hogy a gyermek feladata leginkább a színezés legyen! 115

Egy strandolási jelenetben vagy a réten, erdőben tett séta felelevenítésével valamennyi megismert szín alkalmazását ellenőrizheti. A következő színek szerepeljenek a rajzon: piros, sárga, kék, zöld, barna, fehér, fekete! Ha több színt is felismer, az már szép eredmény!

Október Többször beszélgettek már a testrészekről. Itt az alkalom a gyermek ismereteinek ellenőrzésére! Nagyméretű csomagolópapírra fektesse rá a gyermeket! Rajzolja körbe testét! Neveztesse vagy mutattassa meg vele a fejet, a törzset (mellet, hasat), kezeket, lábakat! 116

Segítse berajzolni a szemet, szájat, fület, orrot, hajat, körmöket! Engedje, hogy a munkát a gyermek irányítsa! (Kérdezze a könyök, csukló, térd, boka, váll helyét!) Festhetik, színezhetik a rajzot. Ha egy nap alatt nem végeznek, vágja ki, s ragassza fel az ajtóra, vagy konyhában a csempére, hogy a gyermek később is dolgozhasson rajta! Jó mulatság lesz, ha kalapot, fülbevalót, nyakkendőt, nyakláncot rajzolnak vagy ragasztanak rá kiegészítésképpen.

A matematika gyakorlásához vegyen elő sok (kb. 15-20 db) gombot! - Kérje a gyermeket, válasszon ki egyet. - „Melyik csoportot kéred a játékhoz?" - Ismerje fel az egy-sok közötti viszonyt! - Válasszon ki öt különböző nagyságút, kérje a gyermeket, rendezze nagyság szerinti sorrendbe! - Válogattassa ki pl. a fehéreket! Számlálja meg, mennyi van belőle! - Válassza ki a 4 lyukúakat vagy egyéb apró tulajdonságban eltérőket! - Tegye a gombokat 3-as csoportba!

Énekeljenek el együtt néhány dalocskát! Az óvodában tanultak közül is választhatnak! Kérje a gyermeket, tapsolja az énekkel a ritmust! Hallgassanak zenés gyermekkazettát, legyen a gyermek dobos, dobolja a ritmust kézzel vagy ceruzával! November Ismételjék többször és tanulják meg sorba a napok nevét! Mutasson neki naptárt, melyben a hét napjai találhatók a lapon! Számolják meg, hány nap van egy héten! Rajzoljanak ágyat, mosolygós napot vagy egyéb jelet a szombathoz, vasárnaphoz, mert akkor nem kell 117

dolgozni és óvodába menni! Tanulják meg ezt a versikét! Hétfőn hentereg, csütörtökön csak csücsül, kedden kecmereg, pénteken párnájára dűl, szerdán szendereg, szombaton szundít szorgosan, vasárnap horkol hangosan. Gyakoroltassa a hónap folyamán többször a napok sorolását!

Páros fogalmának alapozása Páros az, amiből kettő van. Melyek a páros testrészek? Az előző hónapban készített rajz alapján is végezheti a feladatokat! Miért rossz, ha páros testrészből csak egy van? Fogja be egyik szemét, fülét! Mutasson képet azon az oldalon, ahol nem lát; súgjon a befogott fülébe valamit! Bontasson ki vele fél kézzel csokoládét! Ugráltassa fél lábon! Keressenek a kiválasztott tárgyaknak párokat (pl. kettő fésű, kettő pohár, kettő ceruza)!

Gyakoroljanak képösszerakást! Próbálja ki, hány szétdarabolt részből képes a gyermek a képet összerakni. Az 5-6 vagy ennél több részlet összerakása már szép eredmény. December Az ünnepek jegyében teljen el! A Télapó- és karácsonyvárásnál teremtsenek mesebeli hangulatot! A gyermekek ebben a korban különös hangulatban élik meg ezeket az ünnepeket. Ne sajnálja a készüló'désre 118

fordított idó't! Csak a gyermek képes csodaként megélni ezeket a napokat. Ne fossza meg ettől a csodálatos élménytől! A Télapó érkezése előtti napokban énekeljenek, hallgassanak Télapó-váró dalokat! Pl. Télapó itt van, hó a subája... Hull a pelyhes fehér hó... Suttog a fenyves zöld erdő... Segítsen kitisztítani kis csizmáját! Az érzelmi nevelés nagy lehetősége a karácsony. Beszéljen a gyermeknek az ünnep keletkezéséről, Jézus születéséről! Ha Ön nem vallásos, akkor is látogassanak el karácsony valamely napján a templomba! Meséljen Jézus személyéhez kapcsolódó történeteket! Énekeljék együtt a karácsonyi dalokat: Kiskarácsony, nagykarácsony... A zöld fenyőfán kigyúltak a gyertyák...! Rajzoltassa le, mit szeretne karácsonyra! Avassa be az ünnepi készülődésbe: süteménykészítés, szalvétahajtogatás stb.! (A fa díszítését titokban végezzék!) Az ünnepek alatt játsszanak együtt a kapott játékokkal! Hancúrozzanak, szánkózzanak, pihenjenek közösen! A lehető legtöbb idó't töltsék a gyermekkel, hiszen az óvoda megkezdése óta kevés felhőtlen együttlétben volt részük!

Mivel utazhatnak az emberek? A járművek vízen, földön, levegőben közlekedhetnek. Ha vízen közlekedőt hallasz, feküdj hasra, ha szárazföldit, ülj le, ha levegőben repülőt, maradj állva, repkedj a kezeddel! 119

Vonat, helikopter, motorcsónak, kamion, teherhajó, repülőgép, metró, űrhajó, szárnyashajó, tengeralattjáró, teve - a sivatag hajója. Amelyik közlekedési eszközt nem ismeri, arról meséljen neki bővebben! (Legalább két alkalommal térjenek vissza erre a játékra!)

Készítsenek olyan képet, melyben a föld alatt megy a metró, felette villamos, a levegőben egy helikopter! Egy másik rajzon ábrázolják a víz alatt a tengeralattjárót, a vízen a hajót s a levegőben egy utasszállító repülőgépet! Könyveket is használhatnak a rajzhoz segítségnek! Január 7X A hónap témája a tél. - Gyakorolják az évszakok nevét! - Rajzoljanak együtt téli rajzot, s beszélgessenek az alábbi témákról! 120

- Miért rajzoljuk csupaszra a téli fát? (A levelei lehullanak, mert nincs elég napsütés.) - A hóemberrajzolásnál gyakorolják a nagy-kicsi-kisebb fogalmát! - Beszéljék meg, miért nem láthatunk ilyenkor bizonyos állatokat. (Elbújtak, alszanak. A gólyák, fecskék elköltöztek melegebb vidékre, Afrikába.) Hogyan védekeznek az itthon maradt állatok a hideg ellen? (Vastagabb bundát növesztenek, több a szőrük, behúzódnak rejtett zugokba, kevesebbet mozognak.) - Az emberek hogyan öltöznek télen? Öltöztessenek fel egy babát téli ruhába, vigyék magukkal sétálni! - Kísérletezzenek a hóval! Gyúrjanak picike hóembert, vigyék be a lakásba! Ha elolvadt, tegyék ki újra megfagyni, figyeljék meg, milyenné válik!

Játsszanak egyszerű társasjátékkal! Néhány alkalommal számolja meg ő a dobókockán a pontokat, és lépjen ő a bábukkal is! Kártyázzanak! Nem fontos, hogy betartsák a játékszabályokat! A lényeg, hogy a gyermek keresse a hasonlókat, s ki tudja választani a különbözőket!

Próbálják megkeresni az ellentétes fogalmakat! A feladatot rajzban végezzék! Osszanak fel egy lapot függőleges vonallal két egyenlő részre! A vonal egyik oldalára Ön rajzoljon olyan képet, 121

melynek ellentétes párját a gyermekkel szeretné megrajzoltatni! A rajzokat mindig nevezzék meg! Pl. sovány ember kövér ember kicsi labda nagy labda magas fa alacsony fa rövid ceruza hosszú ceruza sok-sok gyöngyszem kevés gyöngyszem

Február Kik végzik az alábbi feladatokat? 122

Beszélgetés, játék foglalkozásokról. Azokat válassza, melyről a gyereknek már van tapasztalata! A többi foglalkozásról Ön mesélhet neki! Ki oltja el a tüzet? (tűzoltó) Ki gyógyítja meg a beteg gyerekeket? (doktor bácsi) Ki ápolja a beteg gyermekeket a kórházban? (ápoló néni) Ki süti a kenyeret? (a pék) Ki termeli meg a búzát? (a parasztember) Ki gyógyítja a beteg fogat? (a fogorvos) Kitol veszed a szalámit? (az eladótól) Ki építi a házat? (a kőműves) Ki vigyáz az utca rendjére? (a rendőr) Ki írja az újságot? (újságíró) Ki gyógyítja meg a beteg malacokat? (az állatorvos) Ki mondja a híreket a tévében? (a bemondó) Ki vigyáz az erdőben élő állatokra? (az erdész) Ki irányítja a hajókat? (a hajóskapitány) Kik fedezik fel az új gyógyszereket? (a tudósok) Ki javítja meg az utót? (az autószerelő) (Legalább két alkalomra ossza el a feladatot!) Játék a kézzel! Lapra helyezve rajzolja körbe a gyermek kezét! Nevezzék meg az ujjakat! 123

Néhányszor mondják el az alábbi mondókát! Hüvelykujjam almafa, Gyűrűs ujjam hazavitte, Mutatóujjam megrázta, A legkisebb mind megette, Középső' ujjam felszedte, Megfájdult a hasa tőle! (A pocakdögönyözés ne maradjon el!) Rajzolja meg saját és gyermeke mutatóujjait emberfigurákká! Az ujjak tenyér felőli oldalára a felső ujjbegyre rajzoljon hajat, szemet, fület, szájat, orrot, nyakkendőt stb.! Kis ruhadarabból készítsen szoknyát, s kezdődhet a bábjáték! Helyhatározók gyakorlása: „Legyél robot!" Vegyen elő egy dobozt, és keressen belehelyezhető tárgyat! Kérje a gyermeket, ő legyen a robot, és végezze az utasításokat! Beszéljen Ön is „robothangon"! (A robotnyelv szótagoló, döcögős beszéd.) „Tedd a ce-ru-zát a doboz-ba! Tedd a doboz elé! Tedd a doboz mögé! Vidd a dobozt a szekrényajtó elé, vedd ki a ceruzát, tedd a fiókba!"

Március Ház körül élő állatok (A feladathoz többször térjenek vissza a hónap folyamán!) 124

A gyermek ötletei alapján rajzoljanak le 3-4 állatot (pl. tyúk, macska, nyúl, sertés), amelyeket a gyermek már látott! - Beszéljék meg, hogy melyik állatnak van tolla, farka, szőre, csőre, karma, patája! Tegyen fel erre vonatkozó egyszerű kérdéseket! Pl. Melyiknek van tolla? Melyiknek van farka? - Ismertesse meg azt is gyermekével, hogy a lerajzolt állatok mivel táplálkoznak (pl. moslék, táp, lucerna, hús, magvak)! Az ismeretátadásban segítenek az egyszerű kérdések. Pl. Melyik eszik moslékot? Melyik eszik tápot? - A gyermek a képre mutatással válaszolja meg a kérdéseket! (Az ismeretlen fogalmakat beszéljék meg!) Nehezebb, ha a gyermektől várjuk a választ a kérdésre, de próbálkozzon meg vele! Hol él a tyúk, a macska, a nyúl, a sertés? Milyen hangot adnak? Hogy hívják a kicsinyüket, az apa- és anyaállatot? Más alkalmakkor ugyanezen szempontok alapján az alábbi állatokat dolgozzák fel: szarvasmarha, kutya, kacsa, pulyka, ló, juh, egér, kecske, galamb, lúd!

Hogyan öltözködnek a kisfiúk és a kislányok? 125

Divatlap nézegetésével a gyermekkel beszélgessenek arról, hogy milyen ruhákban járnak a nó"k, milyenben a férfiak! Milyen furcsaságok születnek, ha nóknek bajuszt, szakállat, kalapot, férfiaknak díszes nyakláncot, fülbevalót rajzolnak! Újságokba rajzoljanak a fényképekre ilyen furcsaságokat! Nevessenek rajta együtt! Öltöztessék fel az újságban lévó állatokat is! Egy-egy szemüveg, kalap, hátitáska, cipó' vagy a tehén lábára rajzolt karóra mókás perceket szerezhet! FóTtént a gyermek rajzoljon!

Dúdoljon a gyermek által ismert dalt! Az ó' feladata, hogy felismerje és szöveggel elénekelje. Játsszák el fordítva is. A gyermek dúdoljon, s Önnek kelljen felismerni!

Április 126

Ismerkedjenek meg a kör, a háromszög és a négyzet fogalmával! Különböző színű színes papírból (az iskolában használatos enyvezett színes papír a legjobb) vágjon ki különböző nagyságúakat. Véletlenszerűen adjon a gyermeknek 4-5 alakzatot, kérje, rakjon össze belőle valamit s azt nevezze is meg! A kész művet ragasszák fel! Később engedje, hogy ő válogasson a síkidomokból és rakjon ki belőlük valamilyen képet! Figyelje meg, hogy mennyire merül bele a munkába! Felezzenek el egy lapot! Az egyik oldalára Ön tegyen ki egy idomot s kérje a gyermeket, hogy ugyanezt rakja ki ő is, azért, hogy ikerkép legyen! Munka közben nevezze meg többször a síkidomokat (kör, háromszög, négyzet)!

Az ember születik, él és meghal. Nézegessék meg kiskori fényképeit, videofelvételeit! Engedje, hogy kérdezzen, s meséljen neki a kiskorában történtekről! Meséljen arról, hogy Ön is volt gyermek, mondja el gyermekkora néhány érdekes történetét! Beszéljen róla, hogy ő is felnőtt lesz majd, s neki is lesznek gyermekei, akiket nagyon fog szeretni! Említse meg azt is, hogy az öreg emberek, akik már nagyon elfáradtak, meghalnak! Ültessenek magvakat kis edénykékbe (bab, borsó), figyeljék meg fejlődésüket!

Amennyiben az időjárás engedi, kiránduljanak! 127

Labdázzanak, futkározzanak! Figyeljék meg az éledező természetet! Keressenek rovarokat, csigákat, ebihalat! Szedjenek mohapárnát, virágokat! Figyelmeztesse, hogy a természetet oktalanul ne rongálja! Ne tépkedje a fák leveleit, ne kínozza az állatokat!

Május 128

Zöldségfélék megismerése Kertes házban lakók a kertben, egyéb helyen élők a piacon vagy képeskönyvből végezzék a zöldségfélék megismerését! Amelyeket meg kellene ismerni: sárgarépa, petrezselyem, káposzta, karfiol, karalábé, hagyma, retek, saláta, uborka, paradicsom, paprika, borsó, burgonya! Ha van rá mód, tegyen egy tányérra egyet-egyet ezekből a zöldségfélékből, s egyenként vizsgálják meg őket! A gyermek szagolja, ízlelje meg valamennyit! Csoportosítsák őket különböző szempontok szerint (pl. színük vagy alakjuk alapján)! Vágják ketté a zöldségeket, s így is vizsgálják meg őket!

Játék: Válasszon ki a tányéron lévő zöldségekből hármat, négyet! Tegye ki őket az asztalra, a gyermek nevezze meg! Majd a gyermek forduljon háttal az asztalnak, Ön pedig egy zöldséget helyezzen vissza a tányérra! A gyermek feladata, hogy visszaemlékezzen, melyek voltak előzőleg az asztalon, s a tálról elvegye a visszatett zöldséget! Engedje, hogy a zöldségfélékkel játsszon, főzzön, s közben gyakoroltassa a nevüket! Engedje műanyag késsel szeletelni, így keménységükről is információt szerez!

129

Rajzoljon oválisokat, melyek emberi fejet ábrázolnak majd! Egészítsék ki együtt orral, szájjal, szemmel, hajjal, füllel! Próbálják kitalálni, milyen kedve van a megrajzolt embernek! Adjanak nekik hozzájuk illó' nevet!

Játsszanak „királyosdit"! A játék ideje alatt a gyermek legyen a király. Minden az ő kedve, parancsa szerint történjék! Szólítsák őfelségének, hajoljanak meg előtte! Legyen koronája, palástja és jogara! Természetesen a korona lehet műanyag virágcserép, a palást egy nagy kendő, a jogar egy főzőkanál. Bolondozzanak, énekeljenek neki, tréfálkozzanak vele, de vegyék őt királyi mivoltában komolyan! Az enni- és innivalóját szolgálják fel tálcán! Kóstolják elő az ételeket! Nagy táncmulatsággal vessenek véget a vigasságnak! Néhány gyermeket is hívhatnak a királyi fogadásra!

130

Június Ismertesse meg vele a nyár folyamán a gyümölcsöket! Ízleljen a következő gyümölcsökből: alma, körte, szőlő, szilva, ribizli, eper, málna, őszibarack, sárgabarack, cseresznye, meggy, dinnye! A gyümölcs fogyasztásakor az alábbi szempontokat beszéljék meg: (Vágja félbe fogyasztás előtt!) - A gyümölcs színe, íze, magjainak száma? - Mi készíthető belőle? (leves, mártás, lekvár, kompót) - Hol terem? (fán, tőkén, bokron, földön) Játsszanak találós kérdést! Melyik gyümölcs az? Apró, piros szemű, kissé savanyú, de finom szörp készíthető belőle? (ribizli) A gyermeknek is engedjen találós kérdéseket feltenni!

Rajzoljon három labdát, s kérje a gyermeket, az elsőre rajzoljon egy pöttyöt, a másodikra eggyel többet, a harmadikra még eggyel többet! Melyiken van a legtöbb pötty? Melyiken a legkevesebb? Rajzolja fel az alábbi rajzot a lapra!

A gyermek feladata, hogy annyi vonalat húzzon a labda alá, ahány pötty van azon! - Rajzoljon labdákat, húzzon alá vonalakat! A gyermek rajzoljon annyi pöttyöt, ahány vonalat lát! (Háromnál több vonal ne legyen a labda alatt!) A hónap folyamán legalább kétszer végezzék el a feladatot! Játsszanak képösszerakót! Kapjon 10-16 db-ból álló puzzle összerakót! Segítsen Ön is az első néhány összerakásnál! Egy alkalommal csak egyszer rakják össze! 131

A nyár Július és augusztus hónapra nem készítettem programot. A családok ilyenkor szabadabban mozognak, kötetlenebbül élnek, utaznak, nyaralnak. Amennyiben mégis van kedvük a közös játékhoz, munkához, válogassanak az év során elvégzett feladatokból! Arra az esetre, ha Ön is szeretne kicsit saját hobbijának hódolni, néhány ötlet, melyet kínálhat a gyermek önálló játékához. Önálló játékok: - Adjon gyermekének egy színes, képes újságot, ollót, kartonlapot vagy rajzlapot, ragasztót! Ó majd kitalálja, mit kezdjen vele! - Tegye ki szó nélkül a szoba közepére az építőkockákat, néhány kisautót vagy kicsi babákat! - Felejtsen egy csomag gyurmát, néhány gombot, fűszermagot (bors, szegfűszeg, mustármag, köménymag) az asztalon! - Rajzolásához kínáljon témát: tó, benne halak; forgalmas út; a nagy gomba, mely alatt állatok laknak stb.! - Engedje tűvel öltögetni! - Szedjen virágot! - Építsen homokvárat! - Készítsen magának kunyhót takaróból! - Játsszon mozaik-összerakót! - Dobáljon célba! - Segítsen a házimunkában: töröljön port, vizes ruhával törölje le a csempét, söpörjön, mossa ki a zokniját stb.! - Labdázzon, biciklizzen, legózzon! - Készítsen ikebanát a konyhaasztalra száraz vagy élő virágból! Tűzze a virágokat gyurmába! - Engedje, hogy barátokat hívjon és velük játsszon! Ám ne engedje, hogy unatkozzon, folyton tévét nézzen vagy buta játékokat játsszon!

132

Családi játékok: - Melyik állat vagyok? - hangutánzás vagy külső és életmódbeli tulajdonságok körülírása. - Mit csinál a papa, a mama, Peti? Felteszik a kérdést: „Mit csinál a papa?" pantomim mozdulatokkal mutassák, a gyermek próbálja kitalálni. A gyermek is mutasson cselekvéseket! Ötletek: borotválkozik, fogat mos, újságot olvas, cipőt köt, eszik, autót vezet, szerel, mosogat, tévét néz, kutyát simogat, épít. - Szituációs játékok. Nagyon jó kommunikációfejlesztő játék. (A játék során tanítsa a köszönést, a megszólítást, a magázódást s a különböző illemszabályokat!) Játékhelyzetek: vásárlás - zöldségboltban, ruházati üzletben; viselkedés orvosnál, vendégségben (kínálás, kérés), utazásnál; tudakozódás a másik ember neve, úticélja, családja iránt. Ajáték során engedje, hogy a gyermek konfliktushelyzeteket is eljátsszon, segítse a helyzetek feloldásában! - Játsszanak bújócskát! - Kiszámolóval kezdve játsszanak fogócskát a játékszabályok tisztázásával! - Folytasd a mesémet! Kezdjen el egy tetszőleges, kedves történetet, majd a gyermek vegye át a mese fonalát, majd újra Ön meséljen, s váltogassák egymást! - Válaszd ki a kakukktojást! Mesélje el a játék megkezdése előtt, hogy a kakukk olyan madár, mely más madár fészkébe teszi a tojását!

Az ilyen tojások mellé odatojja az ő ilyen tojását, ami nem illik a fészekbe. Azt a szót válaszd ki, amelyik nem illik a többiek közé! Pl. Kalap, cipő, sült csirke — a harmadik étel, a másik kettő ruhadarab.

133

Gyümölcstorta, villanykörte, dinnye - a második tárgy, nem étel. Ló, szamár, kanna - a harmadik nem állat. Csákány, ceruza, toll - az első nem íróeszköz. Katica, csiga, pillangó - a második nem tud repülni. Szék, fotel, lámpa - a harmadikra nem lehet ráülni. Ügyes gyermeknél nehezítse a feladatot több gondolkodást igénylő feladvánnyal! Amennyiben nem az Ön által gondolt választ adja, de indoklása logikus, feltétlenül fogadja el, amit mond! Dicsérje meg, és ismertesse a saját elgondolását is! A feladat képek segítségével is megoldható! Húzd át a kakukktojást!

134

A 4 éves gyermek jellemzői Magassága: cm Testsúlya: kg Mozgásai: Jellemző tulajdonságai:

Jellemző tevékenységei:

Beszédfejlettsége:

Legkedvesebb játékai:

Kedvenc ételei:

135

Fejlesztési lehetőségek a 4-5 éves (középső csoportos) gyermeknél A nyári szabadság után, szeptembertől az élet visszatér a dolgos hétköznapokhoz. Gyermeke a nyár folyamán bizonyára sokat fejlődött testileg, szellemileg egyaránt. Folytassa képzését, növelje a világban való tájékozottságát az előző évhez hasonlóan! A 4-5 éves gyermek szellemi befogadóképessége meglepően nagy. Rengeteg információt szerez az óvodában társaitól, a televízióból. Ez a tudásanyag azonban labilis. Sok benne a bizonytalanság, a félreértés. Az együtt végzett játék, ismétlés, tanulás megerősíti, kijavítja az ismereteket. A szülővel folytatott tevékenység közben a gyermeknek lehetősége van a kérdezésre, a szülőnek pedig a helyes információ megadására. Ezért fontos, hogy a foglalkozás időtartama alatt csak egymásra figyeljenek! Ezek az együttlétek rengeteg többlettel látják el a gyermeket nemcsak szellemileg, de érzelmileg is. A továbbiakban szintén havi programot kínálok. A feladatok számát azonban a gyermek megnövekedett teljesítőképességében bízva, megnöveltem. Minden hónapra egy illemszabályt is beiktattam, melyre a hónap folyamán fokozottan figyelniük kell! A cél a helyes szokásrendszer kialakítása legyen! Beszélgessenek el az illemszabály betartásának fontosságáról, teremtsen olyan helyzeteket, hogy a gyermek ezeket gyakorolhassa! Megnövekszik a gondolkodtató s a koncentrálóképességet igénylő feladatok száma is. Továbbra is úgy végezzék a feladatokat, hogy heti 1—2 alkalommal 1-2 feladatot oldjanak meg, s a hónap folyamán térjenek vissza legalább még egyszer ugyanarra a témára! Amelyik témakör nehézkesen megy, jelölje meg piros ponttal, majd egy későbbi időpontban, akár hónapokkal később, térjenek vissza rá! Jókedvet és vidámságot a feladatokhoz! 136

Szeptember Illemszabály: Ismerősöknek köszönjön a megfelelő módon! Tisztelettel szólítsa meg a felnőtteket! Pl. - „Óvó néni, kérem!", „Kati néni, legyen szíves!" Szituációs játékokba építsék be a köszönés, megszólítás gyakorlását!

A szeptember hónap fő feladata a közlekedés „tanítása" legyen! Tanítsa körülnézni! Gyakorolják együtt: először balra néz, majd jobbra, majd újra balra! Az úttesten tempósan haladjon át, de ne fusson! Nevelje óvatosságra, de vigyázzon, ne alakuljon ki benne a közlekedéstől való félelem! Engedje, hogy séták alkalmával ő vezesse otthonukhoz! Ha módjuk van rá, más-más irányokból térjenek haza, hogy a különböző útvonalakat is jól megismerje! Segítse a tájékozódását támpontokkal! Pl. Látod, itt az újságosbódénál kell átmenni a túloldalra. Nagyvárosokban, ahol lámpák irányítják a közlekedést, fokozottan fontos, hogy a gyermekekben kialakuljon a lámpa figyelése. Helytelen az az utasítás, hogy akkor induljon el, ha a felnőttek indulnak. Sok felnőtt felelőtlen, s a piroson is átmegy. A lámpa színeit már ismeri, így nem jelenthet gondot kis gyakorlással a szabályok megtanítása.

137

Beszélgessenek sokat az óvodáról! Kérdezgesse az óvoda napirendjéről, a társakról! Tudakolja meg kedvenc játékait, s azt is, mit nem kedvel az óvodai életben! Hallgassa türelmesen, engedje beszélni, mesélni! Rövid kérdésekkel segítse gondolatmenetét!

Egymás mellett ülve tegyenek maguk elé tükröt! Vizsgálják meg mindkettejük arcát! Keressék meg a szemöldököt, a szempillát! Nézzék meg, milyen színű a szemük! Vizsgálják az orrukat is! Mondja el, hogy az orrban lévő' szőrök azért kellenek, hogy tiszta, pormentes levegő érkezzen a tüdőbe! (Mutasson a mellkasra!) Fogja be az orrát! — „Ugye milyen rossz, ha nem kapsz levegőt? Ezért nem szabad semmit az orrodba dugni!" A nyelv megfigyelése után térjenek rá a fogak vizsgálatára! Kopogtassák meg, milyen kemény! Egyenek a tükör előtt egy darabka csokoládét! Az első fogakkal harapunk, a hátsókkal rágunk. Figyeljék meg, mennyi csokoládé marad a fogakon, miután lenyelik! Hívják segítségül Kefe Kázmért, hogy végezzen nagytakarítást! Tanítsa meg a helyes fogmosás szabályait! Többször próbálják ki tükör előtt, hogyan kell fogat mosni!

138

Játék: Hogyan mozognak az állatok? Ha az említett állat repül, legyezzen a kezével, ha ugrik, ugorjon, ha mászik, lépkedjen, másszon négykézláb! (Mozgás nélkül, szóban is játszható!) pillangó repül kacsa totyog nyúl ugrik gólya lépked, repül béka ugrik csiga mászik katicabogár mászik, repül kutya lépked,szalad hangya mászik hal úszik fecske repül tigris lépked, szalad szöcske ugrik, repül egér szalad légy repül harkály repül veréb ugrik, repül kígyó siklik, úszik gyík mászik malac lépked, szalad Két alkalomra elosztva játsszák!)

Ének: Volt egyszer egy kemence...

139

Október Illemszabály: Evés előtt mindig mosson kezet! Engedje családi étkezéseknél teríteni, saját tányérjába meríteni! A kés és a villa használatát is gyakorolják!

Készítsenek nagyméretű kartonlapra térképet! Az utak olyan szélesek legyenek, hogy matchbox-szal végig lehessen rajta autózni! A környék jellemző épületeit rajzolják meg! Fákat, bokrokat is rajzolhatnak! Kerüljön a térképre ABC, óvoda, orvosi rendelő stb.! Játsszanak együtt az elkészített térképen! A Lego emberek megfelelő méretűek ehhez a játékhoz.

Vegyen egy zacskó cukorkát, melyben különböző színű golyók vannak! Kérje a gyermeket, válogassa szét őket színek szerint! (Nem baj, ha be-bekap egy-egy szemet.) Adjon annyi pohárkát, tálkát, amennyi szín van! - Minden színből 3-3 legyen a tálkában! - Kérje, ossza el a hármat kettőjüknek igazságosan! Vegye észre a gyermek, hogy ezt nem lehet! Ön mondja: „Igen, mert a három páratlan." Tegyék ugyanezt 4 és 5 cukorral is. Rögzítsék, hogy melyik páros és melyik páratlan! - Rakjon ki három színből egy sorozatot (pl. piros-sárgakék, piros-sárga-kék), s kérje a gyermeket, folytassa a sort ugyanúgy! - Rakják ki a cukrokból a számok pontképét kis lapocskákra!

Majd Ön kérdezze, melyiken van 2,4,1,5,3? (Nem baj, ha elhibázza, mert most kezdi tanulni!) A munka végeztével jó étvágyat a cukorhoz! 140

Rajzoljunk verset! A foglalkozás megkezdése előtt keressen olyan verset, melyben könnyen megrajzolható szereplők vannak! Olvassa fel a verset lassan, hangsúlyosan! Kérje a gyermeket, hogy rajzoljon a versről bármit, ami eszébe jut. Engedje, hogy munka közben beszéljen a versről, a témáról! Tudakolja meg, hogy tetszett-e neki az! Szomorú volt vagy vidám?

Játék: Tanítsa egyszerű találós kérdések megfejtésére! Kérje, alkosson ő is ilyeneket, s Ön próbálja kitalálni az elrejtett fogalmat! Egyszerűekkel kezdjék, hogy kedvet kapjon hozzá! Melyik állatra gondolok? Szőrös, szereti a húst, némelyik harapós, (kutya, farkas) Vízben él, pikkelyes, jól úszik, (halacska) Nagyon szereti a sárgarépát, (nyuszi) Áfák doktora, (harkály) Hosszú nyaka segítségével magas ágakon legelész, (zsiráf) Melyik az a növény? Földön terem, piros és nagyon szereted, (eper) Ebből a növényből készül a hasábburgonya, (krumpli, burgonya) stb.

141

November Köhögésnél, tüsszentésnél tegye kezét a szája, orra elé! Ne engedje, hogy piszkálja az orrát, ronda szokássá válhat! Figyelje, nem rágja-e a körmét, feltétlenül szoktassa le róla!

Színes ceruzával tegyen egy-egy pontot a középső'négy karikába az ábrába beírtak szerint! A gyermek feladata az, hogy a festékek közül ugyanazzal a színnel fesse be a karikát, amilyen színű pontot abban lát. Majd a „nagy festő" keverje a színeket az ábra szerint, és fesse ki a kapott színnel a közös karikát (pl. kék-piros= lila)! Ha még maradt kedve a festéshez, akkor Ön rajzoljon egy nagyobb lapra kisfiút és kislányt, s engedje, hogy a gyermek a kevert színeket használva kifesse az inget, szoknyát, nadrágot!

142

Játsszanak boltost! A boltban játékokat lehessen vásárolni valódi pénzért! (Csak egyforintosokat használjanak!) A játék lényege, hogy a gyermek minél többet számlálgassa a pénzeket! Ne a kezében rakosgassa, hanem tegyék a pénzt az asztalra, s lehetőleg az előző hónap pontképei szerint rakják le!

Intézze úgy, hogy az „egyforintos" játékból többet vigyen, s ki kelljen számolnia, mennyit fizet! (Nehéz számolással ne vegye el a kedvét!)

Kérje, mesélje el Önnek az óvodai mesék közül azt, amelyik neki a legjobban tetszik! (A legjobb meséló'hely az ágy.)

Játék: Mit szeret enni a ló? - zabot, lucernát a malac? - moslékot, tápot a harkály? - hernyót a kutya? — húst a nyúl? - répát, káposztát a tyúk? - magvakat a í'óka? - nyulat a béka? — szúnyogot, legyet a fecske? - legyet, bogarat a katicabogár? - levéltetveket és Pistike???

Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. (Gyakorolják az ütemes járást!)

143

December Ebben az évben is az ünnepi készülődés jegyében teljen el a december! Az előző évhez hasonlóan meséljen neki az ünnep keletkezéséről, a népszokásokról! Akkor érzi igazán sajátjának az ünnepet, ha engedi tevékenykedni. Bízza meg egyszerű feladatokkal! Hozz két db tojást! Keverd egy kicsit ezt a krémet! Takarítsd le az asztalt! Énekeljenek a Télapóról, a télről, a karácsonyról szóló dalokat! Keltse fel érdeklődését az ünnep iránt! Természetes, hogy a gyermeknek az ajándék a legfontosabb az ünnepben. Akialakított meghitt hangulat azonban sokáig elkíséri, s felnőttkorában sokat fog meríteni ezen karácsonyok hangulatából. A csengő hívó hangja, a gyertya fényénél elfogyasztott vacsora, a nyugodt, békés éneklés és zenehallgatás nagy érzelmi töltéssel látja el, akár egész életére. A kapott ajándékok is akkor értékesek igazán, ha együtt játszanak vele. Most is azt tanácsolom, hogy az ünnepek alatt a lehető legtöbb időt a gyermekkel való játékra, szánkózásra, sétára fordítsák!

Tanítsa meg masnit kötni és fonni! (A kisfiúkat is!) A masnikötést asztal vagy szék lábára kötött szélesebb szalaggal próbálják! Haladjanak lépésről lépésre! 1. Mutassa meg, hogyan kell a szálakat keresztezni, és meghúzással a tárgyra ráfeszíteni! 2. Segítse a hurok kialakítását, a másik szálat hurkolja rá, majd a megfelelő nyíláson húzza ki! 3. Feszítse meg a masnit, s igazítsák el a „füleket"! Ha nem megy egyik-másik lépés, ne erőltesse, térjen vissza rá 1—2 hónap múlva! 144

A fonást két szállal, gyurmából készített „gilisztán" mutassa be! Ha ez jól megy, próbálják meg a hármas fonást! Alegjobb, ha három különböző színű gyurmacsíkot választanak. Azt magyarázza csupán a gyermeknek, hogy mindig a különálló szálat helyezze a másik kettő közé! A szélső szál így újra felszabadul, s ezt kell majd a kettőközé helyezni! Másik alkalommal vastag fonállal is próbálhatják a fonást!

Játék: Mondj rá valamit! A feladat: képzettársítás. Megadott szóhoz mondjon jelzőt vagy másik főnevet, esetleg cselekvést, ami épp az eszébe jut! Jó agytorna! Ha a gyermek fáradt, ne erőltesse a játékot, mert nem leli benne örömét! Pl. karácsony - ajándék kisautó - berreg, piros gyertya - világít hó - fehér, hideg kalács - finom Természetesen más témából is választhat szavakat (pl. kutya, hal, tévé, pipa, pohár)!

Hallgassanak karácsonyi dalokat! Énekek: A zöld fenyőfán... Kiskarácsony, nagykarácsony... Hull a hó, hull a hó... Jézus ágyán nincsen paplan... Jaj, de pompás fa... Pásztorok, pásztorok örvendezve. Te szép zöld fenyő... Mennyből az angyal...

145

Január Tanítsa a zsebkendő megfelelő használatát! Orrfújásnál ügyeljen, hogy hol az egyik, hol a másik orrnyílást fújja a másik befogásával! Szoktassa rá a használt papírzsebkendő eldobására!

Alkossanak sorozatokat! Hajtson rajzlapot vagy gépíró lapot harmonikaszerűen négy részre. A sorok elejére rajzolja elő az egyszerű formákat! Pl.

Ha kedveli az ilyen feladatokat, akkor találjon ki Ön is egyszerű sorozatokat!

Hajtogassanak szalvétát! Hajtsák kétszer átlósan, húzzák szét, hajtsák fel az egyik oldalát, s kis tartót kapnak. Szekrény oldalára feltűzve apró tárgyak, papírkivágások tartója lehet! Díszíthetik rajzolással, ragasztással!

négyrétegű szalvéta

ragasztás 146

Hajtogassák meg a szalvétát legyezöszerüen1. Középen szalaggal átkötve színes pillangókat készíthetnek, melyeket a szobai lámpára felkötve szép díszt kapnak.

A hajtogatást úgy végezzék, hogy a gyermek Ön mellett üljön . Egy-egy rész hajtása után várjon, míg6is megpróbálja! Csak akkor segítsen, ha úgy érzi, bonyolult a feladat számára! Engedje próbálkozni!

Ellopom a mesédet! Mindkettejük által jól ismert mesét válasz-szanak! Kezdje Ön a mesét, s ha a gyermek az Ön szájára helyezi a kezét, neki kell azt folytatnia! így lopkodják egymás „szájából" a mesélés jogát! Ön engedje, hogy hosszabban me-éljen, de játékosan próbálja lefogni a kezét, hogy Ön mesélhessen tovább! Mulassanak jól ezen a játékon, játsszák gyakran ezt a fajta mesélést!

Játék: ellentétek keresése

147

Gyermek mondja én kemény vagyok szoros nehéz okos jó meleg szép alacsony fehér kicsi

Ön mondja Ha én puha vagyok laza könnyű buta rossz hideg csúnya magas fekete nagy

Próbálkozzon meg az alábbi játékkal is! Ha a gyermek nem érti még, ne csüggedjen, térjen vissza rá máskor. A feladat a foglalkozás és személynév alliterálása, vagyis a foglalkozás és a személynév kezdőbetűjének azonossága. A játék: Hogy hívják a vasutast? - Vili. kalauzt? - Kati. rendőrt? - Robi. pilótát? - Pisti, asztalost? - Anti.

Hallgassanak gyerekkazettát! Halász Judit, 100 Folk Celsius, Fábián Éva kazettáit ajánlom. 148

Február Fokozottan hívja fel a figyelmét, hogy a segítséget, az ételt vagy bármilyen figyelmességet illendően megköszönjön! A hónap folyamán kövesse nyomon, fejlődik-e e téren! Ne csak egyszerűen felszólítsa, vagy megkérdezze, hogy „megköszönted?". Néhány esetet elemezzenek együtt! Irányítsa rá a figyelmét, hogy mások szívességét, ha másképp nem, kedves szóval, esetleg még mosollyal is viszonozni illik!

A február a legtöbb óvodában a farsang jegyében telik. Sok gondot okoz a szülőknek a farsangi jelmez megalkotása. Néhány nagyon könnyen megvalósítható ötlettel szeretnék Önnek segíteni. - „Csupa masni": Kislányok ruhájára selyemszalagból, fényes díszítő szalagokból, csipkéből sok-sok masnit varrjon fel! Kössön masnit a hajába, a csuklójára, a bokájára stb.! - „Csupa szív": Bármilyen ruhára piros vagy arany színű kartonból különböző nagyságú szíveket varrjon fel! - Nagyon mutatós jelmez készíthető egy nagyobb dobozból, ha díszes csomagolópapírral bevonjuk, szélesebb szalaggal „átkötjük". A gyermek fejére masnit kössünk! így lesz belőle ajándék. - „Pompon": Pizsamára vagy szabadidőruhára sokszínű pomponokat varrjon! A pompon elkészítésének módja: Kartongyűrűre tekerjen fel kis motring fonalat, majd a külső szélénél vágja fel, középen kösse össze! 149

„Harangocska": Saját bő szoknyájába varrjon bele egy hulahoppkarikát! A szoknya gumizott derékrésze a gyermek nyakánál vagy hónalja alatt is lehet! - „Szalagocska": Több színes krepp-papírból vékony csíkokat vágjon, s ezeket varrja, kösse rá a gyermek ruhájára, kalapjára, kezére! A futkosó gyermek üdítő látvány! - Nagy furcsaság tél közepén fürdőruhában járni. Jól fűtött óvodában nyári jelmezeket is választhatnak. Pl. sikerre számíthat a fürdőruhában, úszógumival megjelenve vagy békaemberként.

Szükséges: 10 db kicsi fehér, 5 db kicsi fekete, 5 db nagy fekete, 5 db piros, 5 db nagy fehér gomb. Rakja sorba a gombokat, bizonyos szabályok szerint! (Pötyi játék is jó!) A gyermek feladata a logikai sor folytatása: 2 fehér kicsi 1 fekete kicsi 1 fehér kicsi - 1 fekete kicsi - 1 piros 1 nagy fehér - 1 kicsi fekete (itt már a színre és a nagyságra is figyelni kell) 2 nagy fekete - 1 kicsi fekte 2 nagy fekete - 1 kicsi fehér

Keressen a lakásban olyan tárgyakat, amelyekben tartanak valamit! Hordja össze egy takaróra, majd kendővel takarják le, és húzzanak belőle felváltva! Nevezzék meg a tárgyat és azt is, amit tartanak benne! Majd aki amit húzott, tegye vissza az eredeti helyére! Ellenőrizzék egymást! Ön próbálja néha becsapni! Gyűjthető tárgyak: körömlakk, spray-k, fogkrém,gyufásdoboz, gyógyszeres doboz, virágváza, tolltartó, krémes tégelyek, videokazetta, szemüvegtok,stb. 150

Beszélgessenek a télen űzhető sportokról! Tévében néhány alkalommal keressen olyan műsort, ahol a gyermek téli sportokról láthat közvetítést! Beszélgessenek a témáról, engedje a gyermeket kérdezni! Külföldi adókon (pl. Eurosport) gyakran láthatnak ilyen műsort. Említheti a korcsolyaszámokat, a műlesiklást, a sáncugrást, a jéghokit, a sífutást.

Nagyon jókedvű játék! Végezzenek polcrendezést az alábbiak szerint: Szalaggal kössék össze bal-jobb kezüket, és bal-jobb lábukat! Az Ön jobb kezét az ő bal kezéhez. (Ha balkezes a gyermek, akkor fordítva!) A játék neve: Kettőnknek van két keze... Az összekötözött kezükkel nem nyúlhatnak semmi után, csak a szabad kezükkel rakodhatnak. Természetesen az összekötözött láb is nagyban megnehezíti a munkát. Végezzenek így kisebb feladatokat (pl. ágyazás, mosakodás, fogmosás, ruhahajtogatás, söprés)!

Március 151

Figyelmeztesse, ne tolakodjon mások elé, sőt legyen udvarias! Gyakoroljon Önnel! Engedje ki Önt az ajtón először, s ha ő megy ki, tartsa meg az ajtót! Tömegközlekedési eszközön még ne várjon el tőle udvariasságot!

Képeskönyvben nézegessenek madarakat! Hazánk legjellemzőbb madarai: veréb, cinege, harkály, bagoly, gólya, kakukk, szarka, vörösbegy, fecske (a fajnevek pontos tanítása ebben a korban még felesleges). A hónap folyamán 2-3 alkalommal beszélgessenek a témáról! Egyszerre három madarat vizsgáljanak, lehetőleg olyanokat, amelyeket már látott (pl.: 1. fecske - bagoly — gólya 2. veréb - cinege - harkály)! A feldolgozás szempontjai: - Mutasd meg, melyik mekkora lehet a valóságban! - Melyik a legkisebb, melyik a legnagyobb? - Melyik madár mit eszik? (fecske - rovarokat; bagoly — egeret, rágcsálókat; gólya - békát, gyíkot; veréb - magvakat; cinege - magvakat, rovarokat; harkály - káros férgeket) Ezzel a kérdéssel párhuzamosan beszéljék meg melyek hasznosak, melyek károsak! Meséljen a harkályról, mint a fák doktoráról, a szarkáról, a tolvajról, a kakukkról, aki mással nevelteti fel fiókáját!

152

Kártyázzanak! Gyerekkártyával játsszanak! Ha már ismeri a párosítást, ismerkedjenek meg a játékszabályokkal! Nem baj, ha eleinte kiterített lapokkal játszanak! így ön tudja segíteni az ő játékát, s a gyermek is tanul az ön döntéseiből. Többször is vegyék elő a kártyákat! A nyerni akarás és a győzelem az érzelmi életet is jól aktivizálja. Lassan, sok tapasztalatszerzés után a gyermeknek a vesztes helyzetével is meg kell ismerkednie.

Hogyan működnek a gépek? Ne gondoljon nagy dolgokra! Mutassa meg gyermekének, hogyan működik a húsdaráló vagy diódaráló! Szedje szét alkatrészekre, s meséljen az egyes részek funkciójáról! Engedje, hogy kipróbálja őket! Hívja fel figyelmét a balesetveszélyre!

Figyeltesse meg vele, hogyan működik a kerékpárja! Fordítsa fejtetőre, s engedje, hogy hajtsa a pedállal a kereket! Mutassa és engedje meg a tévé, a rádió, a magnó, a videó bekapcsolását! Ne engedje viszont, hogy feleslegesen kapcsolgassa, tekergesse! Ha ezt teszi, tiltsa meg a ki- és bekapcsolást is! 153

Találós kérdések: Ha feldobják fehér, ha leesik sárga. Mi az? (tojás) Zöld házikóban, fekete lovacskák piros szénát esznek. Mi az? (dinnye) Vékonyabb a nádszálnál, magasabb a toronynál. Mi az? (eső) Szó', fon, nem takács. Mi az? (pók) Hol kaszálják a füvet? (a tövénél) Mi van az üres kancsóban? (levegő) Két füle van, mégsem hall. Mi az? (fazék) Fejjel alá, lábbal fel, a kis ágyban így áll fel. Mi az? (hagyma) Szalad lába nélkül, mindent elnyel torok nélkül.Ágya van, de nem alszik, mi az? (folyó) Fekete bika, vörös nyelvét nyújtogatja. Mi az? (tűz) Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.Mi az? (felhő) Fehér pokróc egész földön, nem itt szövik, az égből jön. Mi az? (hó) Lába földbe, ága égbe, nyulacska a közepébe. Mi az? (bokor) Kismalacom zöld kötélen hízik. Mi az? (tök) Elföldelik, eltemetik - a föld alatt sokasodik. Mi az? (krumpli) Száz szeme van, mégse lát. Mi az? (kukoricacső) Fehér ház, fél lábon áll. Mi az? (gomba) Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. Mi az? (dió) Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. Ki az? (tücsök) Melyik a legerősebb állat a világon? (csiga, mert a hátán hordja a házát)

154

Április Ne szemeteljen az utcán! Tanítsa meg a szemétládák használatát! Ne engedje, hogy azt fogdossa vagy belehajoljon! Otthon is bízza meg a szemétnek szeméttartóba való elhelyezésével!

Harmonikaszerűen hajtsa a rajzlapot három részre! írásban alkossanak sorozatot! A 2., 3. sorban besegíthet, ha a gyermek ezt kéri! Ha a kicsi könnyen fárad, elég, ha a formákat körberajzolja a megfelelő' színnel! k — kék, p - piros, s - sárga

Mely állatok élnek hazánkban szabadon? Miért vannak állatkertek? Képeskönyv alapján beszélgessenek a szarvasról, őzről, vaddisznóról, mókusról, sünről, rókáról! A beszélgetés szempontjai. - Hol laknak? - Mivel táplálkoznak ezek az állatok? szarvas, őz - növényevő (fű, aljnövényzet) vaddisznó — mindenevő (növényeket, rovarokat egyaránt elfogyaszt)

mókus — rágcsáló (növényeket, magvakat rágcsál) 155

róka - húsevő' (rágcsálókat fogyaszt)

Az állatkertekben más tájakon élő állatok élnek vagy olyanok, melyeket hazánkban nehéz megfigyelni. Az állatkerti állatoknál csak azt érdemes említeni, hideg, avagy meleg tájon élnek-e s mivel táplálkoznak?

Rendezzenek otthon színházat! Amennyiben módjukban áll, hívja-' nak otthonukba 2-3 gyermeket, s kérjék meg őket, készüljenek vers- vagy mesemondással, énekléssel, esetleg más produkcióval! Kanapé vagy ágy legyen a színpad, a többiek a földön ülve tapsolhatják meg a produkciókat! Utána kötetlen játékkal, táncolással szerény gyermekzsúrt rendezhetnek.

Tapsoljon tetszőleges ritmust! A gyermek feladata, hogy a hallottakat visszatapsolja. Tapssal kísérve énekeljenek el néhány ismert, kedves dalt! Dúdoljon egy dallamot, s a gyermek próbálja Ön után dúdolni!

Május 156

Hívja fel a figyelmét, hogy az ó't körülvevő világban tartson rendet! Játékait, ruháját rendezetten rakja a megfelelő helyre! Gyakorolják a ruhák hajtogatását!

Menjenek el erdőbe, mezőre kirándulni! A nyár folyamán többször kerekedjenek fel hosszabbrövidebb portyákra! Keressenek vadvirágokat! Néhányat, melyeket On ismer, nevezzen meg! Leggyakoribbak: gyermekláncfű (pitypang), ibolya, nefelejcs, szulák, harangvirág, kamilla, búzavirág, pipacs, kankalin, lóhere, margaréta. (A gyermekláncfűből készíthetnek koszorút.) Szedjenek szét néhány virágot! Keressék meg a belsejében a termőt és a porzót! A porzóban levő virágpor miatt látogatják a méhecskék a virágokat. Erdőben járva nevezze meg az ön által felismert fákat! Leggyakoribbak: a tölgy, a bükk, a fenyő, az akác, a hárs, a juhar, a platán. Próbálják átölelni a fát! Figyeljék meg az állatokat is! Keressenek bogarat, szöcskét, tücsköt, sáskát, csigát! Ne engedje, hogy az állatokat kínozza!

157

Játsszanak ujjbábozást! Mutatóujjaikat rajzolják meg emberfigurává! Adjanak nevet a szereplőknek! Játsszanak el rövid jeleneteket! A témát lehetőleg bízza a gyermekre, de segítheti ötletekkel (pl. találkozás ismerőssel, beszélgetés óvodáról, testvérekről, nagyszülőkről, tévében látott mesefilmekről, vásárlásról, utazásról)! A gyermek rajzaiból választhatnak hátteret! Rajzlapra kis ablakokat vágva a ház lakóinak beszélgetését is eljátszhatják ujjaikkal. Gyurmázzanak együtt! Tetszőleges témát válasszanak! Ha nincs ötletük, fonjanak hármas fonással kosarat vagy fészket! Gyúrjanak bele tojásokat! Egyszerű állatfigurákat készítsenek, így pl. kacsákat (nagyot, kicsiket), csigát, siklót, nyulat! Keltsék életre a gyurmafigurákat! Beszélgessenek az állatok nevében! Gyufaszálból készíthetnek -\ nádast, kerítést

Játék: Dolgozzatok legények, Holnap lesz a vásár, Kifizetlek benneteket, Ha eljön a császár. Repül a, repül a... Játékszabály: a mondóka végén fel kell tennie a kezét, ha olyan élőlény, tárgy nevét hallja, mely valóban repülhet! Engedje, hogy ő is „vezényeljen"! Repül a, repül a...hajó, papagáj, szék, virág, repülőgép, nyuszi, veréb, fecske, kanál, helikopter stb. 158

Június Strandolásnál tekintettel kell lenni másokra! Illetlenség lelocsolni, labdával megdobni másokat. Ha mégis előfordul, elnézést kell kérni! A gyermek nyugodtan mondhatja: „Ne tessék haragudni, hogy lelocsoltam!"

Játsszanak turistát! Saját lakóhelyükön sétáljanak úgy, hogy a gyermek a turista, ön pedig az idegenvezető. Látogassák meg a környék nevezetes épületeit, ellátóegységeit! így például sétáljanak el a Polgármesteri Hivatalhoz, az orvosi rendelőhöz, az ABC-hez, a posta, a gyógyszertár, a könyvtár épületéhez. Tekintsék meg az út során a szobrokat, a templomokat! Irányítsa a gyermek figyelmét a szép építészeti meg-^ oldásokra, a díszesen festett üvegekre stb.! Egyik-másik alkalommal cseréljenek szerepet, s a gyermek legyen az idegenvezető, ön pedig a turista!

A séta élményeiből merítve engedje, hogy temperával ablaküvegre, csempére fessen! De festhet befőttesüveg-re, tükörre, fadarabra vagy textilre. Figyelmeztesse, hogy csak az ön által kijelölt helyen festhet! A fő hangsúlyt a színekre fektessék!

159

Tanítsa meg gyermekét dominózni! Ajátékot kezdhetik figurás dominókkal is, de a kártyázni már tudó gyermek a pontozott dominón is hamar felismeri az azonosakat! Ne kérdezgesse folyton, hány pötty van a dominón, de néha, főleg öt vagy ötnél kevesebb pontnál kérdezzen rá: „Hányat is kell tennem?" így a szám pontképe jól rögzül a gyermekben.

Milyen zöldség vagy gyümölcs szükséges az alábbi ételekhez? A gyermek a szakács, ön a kiskukta, aki a piacra megy zöldséget, gyümölcsöt vásárolni a főzéshez. Ön olvassa az étlapot, a gyermek sorolja a zöldségeket vagy a gyümölcsöket, amelyek az ételek elkészítéséhez szükségesek! Ételek: paradicsomos káposzta - paradicsom, káposzta hasábburgonya - burgonya gombapaprikás — gomba finomfőzelék - sárgarépa, zöldborsó plutyka - kelkáposzta darás tészta - semmilyen uborkasaláta - uborka cicege - burgonya spenót — spenót (paraj) töltött paprika - paprika, paradicsom cseresznyés rétes - cseresznye nokedli - semmilyen ribizliszörp - ribizli diós kalács - dió sült csirke – semmilyen 160

Július Beszéljék meg a sorban állás szabályát! Figyelmeztesse, hogy ne tolakodjon, fegyelmezetten várja ki, míg rá kerül a sor! Engedje, hogy önállóan vásároljon

Mi készül búzából? Országjáró útjukon mutassanak gyermeküknek búzatáblát, s hangsúlyozzák, milyen fontos növényt látnak! A kalászból vegyenek ki búzaszemeket, zúzzák össze kövekkel! így dara állapotú anyagot kapnak. Ha még tovább őrölnék, abból lenne a liszt. (A hántolásról is szóljon!) Aliszt vízzel, tojással vagy élesztővel való elegyítésével nagyon sokféle tészta, étel készíthető. Próbáljanak minél többet összegyűjteni az így készülő ételek közül. Pl.: kenyér, kifli , zsemle, perec, bukta, briós, kalács , túrós bugyor, pogácsa, palacsinta, valamennyi száraztészta. Otthon engedje, hogy egy rész lisztből, egy rész sóból és vízből formázzon kalácsot, kiflit! A nyár folyamán készülő tésztafélék elkészítésébe is vonja be!

Mit látsz, mit hallasz?' A játékot a gyermek némán játssza! Ha olyan tárgy nevét hallja, melyre a látnivaló a jellemző, a szemére mutasson, ha olyat, melyre a hang jellemző, a fülét hajtsa kissé előre! Mutassa meg ön, hogyan jelezzen! 161

telefon - hallás sípszó - hallás számítógép - látás gitár - hallás madárfütty - hallás virágcsokor - látás képeskönyv - látás fülhallgató - hallás

repülőgép - hallás szivárvány — látás lónyerítés - hallás távcső - látás rádió - hallás tévé - látás, hallás csengőszó - hallás nagyító - látás

Rajzoljon egy lapra fagylalttölcsért, s kérje a gyermeket, rajzoljon még négyet! Hány gyereknek jut fagylalt? Képzeletben vásároljanak minden gyereknek fagylaltot! Rajzolják a gombócokat a tölcsérre! Tervezzék el előre, ki hány gombócot ehet, s színezzék ki a fagylalt színének megfelelően! (Ötnél több gombóc ne legyen!) Pl.:

Adjon rá módot, hogy a gyermek homokozzon! Készüljenek fel a játékra! Kislányok rajzolhatnak vagy szedhetnek apró virágokat, leveleket a torták, sütemények díszítéséhez! Fiúk hurkapálcára ragasztott zászlókat készítsenek a vár tornyaira! Több gyermek játékánál a vár elfoglalására is törekedhetnek. Két csapat legyen! Ha a vár elkészült, álljanak ellentétes oldalra, ellentétes zászlókkal a kezükben! Homokbombákkal ostromolják a várat! Aki a kijelölt helyen belül találja el azt, az tűzhet zászlót a becsapódás helyére! Az a csapat győz, amelyiknek több zászlaja van a váron pl. 10 dobásból! (Felnőtt irányítsa a játékot!)

162

Augusztus Alakítsanak ki szeptembertől jól alkalmazható szokásrendet! Reggelente legyenek meg a gyermek feladatai: WC önálló használata, mosakodás, reggelizés, fogmosás, öltözködés, ágyazás. (Nem kell a szeptembertől esedékes, korai időpontban felkelteni!) Építőkocka-készletükhöz igazodva rajzolja meg egy vár elölnézeti képének rajzát! A gyermek építész lesz, aki a tervező rajza szerint megépíti a várat! A vár legalább 20-25 db elemből álljon! Koncentrált figyelem kell a feladat megoldásához, így fejezze ki elégedettségét, ha sikerül a feladatot megoldania. A rajzot Ön úgy is elkészítheti, hogy előre megépíti a tervezett várat, s így rajzolja meg a tervrajzot, majd összedönti, és a gyermek építi újjá. Ha könnyűnek bizonyul a feladat számára, rajzolja meg a vár jobb és bal oldali szárnyának képét is, s a gyermek építse hozzá ezt is az eredeti építményhez! A színeket Ön ne betűvel, hanem színezéssel, esetleg egy színes csíkkal jelölje!

Játék: Mi tartozik a tárgyhoz?

163

Játék: Mi tartozik a tárgyhoz? A feladat: Az ön által megnevezett tárgyhoz a gyermeknek meg kell neveznie annak valamilyen részét! Néhány példa után a gyermek biztosan megérti a játékot! PL: óra — mutató rádió - kapcsoló toll — hegy, kupak papucs - masni, talp könyv — betű asztal - láb, terítő' ajtó - kilincs, kulcs fül – fülbevaló esernyő — nyél

cserép - virág, föld fogkefe - szőr, fogkrém lépcső - korlát kerékpár — pedál rendőrautó - sziréna tévé — antenna, képernyő kosár – fül

Hallgassanak kazettán ismert dalokat! Énekeljenek együtt! A feladat: rajzkiegészítés. A gyermek dolga, hogy fantáziáját felhasználva az ön által megrajzolt egyszerű formát valamivé kiegészítse! Néhány példát mutasson meg, mert a feladat nem is olyan egyszerű!

164

Az 5 éves gyermek jellemzői

Magassága: cm Testsúlya: kg Mozgásai:

Jellemző tulajdonságai:

Jellemző tevékenysége:

165

Beszédfejlettsége:

Legkedvesebb játékai:

Kedvenc ételei:

166

A fejlesztés lehetőségei 5-6 éves kor között (A nagycsoportos óvodás) Az utolsó év, melyben lehetőség nyílik a gyermek iskolára való felkészítésére. Az óvodák nagyon sokat tesznek azért, hogy a gyermekek megszerezzék a kellő ismereteket, készségeket az iskola megkezdéséig. A nagycsoportban tartott foglalkozások (matematika, környezetismeret, nyelv és kommunikáció) eljuttatják a gyermeket a tudás egy bizonyos szintjére. A csoportos foglalkozás során azonban az óvodában nincs mindig mód az egyes gyermekek hiányosságainak feltárására, a gyermek egyéni fejlesztésére. Ez a feladat a szülőkre hárul. Ha a szülő nem ismeri fel foglalkoztatás híján gyermeke hiányosságait, akkor azok csak az első osztályban derülnek ki. Ez az első év azonban rendkívül fontos. Azok a gyermekek, akik az első tanévet megelégedettséggel, sok sikerrel, büszkeséggel élik meg, a későbbi nehézségeknél is sokat merítenek a sikeresség élményéből. Ha ez nem történik meg, a gyermek számára az iskolába járás és a tanulás csak szükséges rossz és kötelesség lesz. Az első osztály sikertelensége évekre elveheti a kedvét a tanulástól. A rendszeresen foglalkoztatott gyermek már nagyon sokat tud a világ dolgairól. A program nyújtotta ismereteken túl a tévéből, könyvekből rengeteg hasznos információval rendelkezik. Az utolsó év feladatait igyekeztem úgy összeválogatni, hogy a gyermek kis ízelítőt kapjon a tudományok világából is, s mindez motiválja további ismeretek megszerzésére. Talán kitartóan birkózik majd az írás, olvasás, számolás tudományával, ha megérti, mindezek elsajátítása eszköz ahhoz, hogy megismerje az őt érdeklő dolgokat. Nagyon fontos a nagycsoportos gyermek fejlesztésénél figyelmének koncentrálása. Ehhez olyan feladatok kellenek, melyekhez kedvet érezve, hosszú időn át képes velük foglalkozni.Elengedhetetlen emlékezetének, logikus gondolkodásának fejlesztése is. Áldozzon ebben az évben még több időt a gyermekkel való foglalkozásra! Ragadjon meg minél több alkalmat a feladatok 167

elvégzésére, ismétlésére! A hazafelé vezető' sétákat, a fürdetés utáni törölközést és a vasárnapi pihenést is használja fel az építő jellegű játékokra! Természetesen fáradt gyermeket a feladatmegoldással terhelni helytelen dolog. A feladatokat ne kötelességszerűen, hanem kedvtelésből végezzék! Mindig válassza meg a saját és a gyermeke hangulatához megfelelő játékot! A havi programban már ötféle feladat szerepel, ezek sokféle tevékenységet kínálnak. Hetente legalább két napon kellene idó't fordítani a gyermekkel való foglalkozásra! Olvassa el a havi programot! Naptárába jegyezze le, mely napokon lenne jó a feladatok elvégzése! Lehetőleg ugyanazokat a napokat válassza hétről hétre, így a gyermekben is kialakul bizonyos rendszeresség! Azokat a feladatokat, melyek nehéznek bizonyulnak, jelölje meg, s egy későbbi időpontban térjen rá vissza. A gyermek elutasítását ne fogadja el minden alkalommal! A következő évtől a kötelező feladatok alól már nem lehet kibújni. Érdemes tehát rászokatni, hogy akkor is tegye a dolgát, ha éppen nincs hozzá kedve. Remélem azonban, hogy ez ritkán fordul elő, s ön és gyermeke egyaránt szívesen végzik majd a feladatokat. Jókedvet, jó munkát kívánok hozzá!

168

Szeptember Balesetvédelmi tanácsok: Tanítsa meg a gáztűzhely meggyújtására, felügyelet mellett! Magyarázza el a gázszivárgás veszélyeit!

Szerinted melyik több? (Becslés) A feladathoz gombra, pénzre, cukorkára vagy más apró tárgyra van szükség. Legalább 20 db-ot vegyen eló'! Ötletszerűen válassza szét két csoportra, s a gyermek becsülje meg, melyik csoportban van több tárgy! Számlálják meg, jól gondolta-e! Kérje ó't, alkosson három közel egyforma csoportot! Számlálják meg ezt is, majd osszák szét igazságosan! Erre a legjobb módszer, ha a tárgyakat a számok pontalakja szerint rakják ki. Rakjon sorba hat pénzdarabot! A gyermek rakjon ki eggyel hosszabb sort, számlálja meg, így mennyi tárgy volt szükséges!

Rakják a pénzdarabokat dominóalakzatba!

Rakjon ki ötnél kevesebb tárgyat a pontalakzatok szerint!

A gyermek feladata, hogy számlálás nélkül, azonnal mondja meg, hány tárgyat lát! Gyakorolják sokat! 169

Mi történik testünkben a lenyelt táplálékkal? Mesélje el a táplálék útját! Vázlat: Pl. A vajaskenyeret a fogaink megdarálják, a nyelvünk a nyállal pépessé keveri, hogy könnyebben lecsússzon egy hosszú csövön, amit nyeló'csó'nek hívunk. Tegye a gyermek kezét a gégéhez, így nyelésnél érzi annak mozgását! Tegye kezét a bordái alá — nevezze meg a gyomrot! Ha sokat eszel vagy rosszul esik az étel, a gyomrod fáj. A hasunkban belek vannak, azokban tovább pépe-sedik, bomlik a vajaskenyér. Ami a szervezetünknek nem kell, mert emészthetetlen anyag, az kikakiljuk. (Ennél mélyebben a téma tárgyalása felesleges.) Próbáld piros ceruzával megrajzolni az étel útját!

A memóriát fejlesztőjáték Rakjon az asztalra három tárgyat (pl. toll, radír, gomb)! Takarja le Őket kendővel! Míg a gyermek elfordul, kimegy a helyiségből, változtassa meg a tárgyak sorrendjét! Ha a három tárgy helyzetének megjegyzése nem okozott gondot, akkor játsszák négy, esetleg próbálkozzon öttel, de ez már tényleg nehéz! Ha ezt is képes megjegyezni, fejezze ki elégedettségét, s dicsérje meg teljesítményéért. 170

Mondd helyettem helyesen! A feladatban először csak szavakat, majd 2-3 szavas mondatokat mondjon „helyesírási hibával"! A gyermek feladata, hogy a helytelen szavakat javítsa! (Használja bátran a „rövid és hosszú" hangzójú fogalmat!) gólya - gólya tócsa - tócsa mező - mező katan - kattan papír – papír hajó - hajó épit - épít patog - pattog szölö - szőlő betű - betű A nyul nagyot ugrik. - A nyúl nagyot ugrik. Ez a toll szépen ir. - Ez a toll szépen ír. A kő hangosat kopant a betonon. - A kő hangosat koppant a betonon. Píros csörü libát látam. - Piros csó'rű libát láttam.

Sétára vigyenek magukkal ceruzát, rajzfüzetet! Képzeljék azt, hogy az útjukba kerülő állatokkal azért találkoztak, mert képet szeretnének rajzoltatni magukról! Keressenek csigát, katicabogarat, pillangót, földigilisztát stb.! Tegyék rá egy fehér lapra, és próbálják lerajzolni! Közben beszélgessenek a portréalannyal! Vállalja fel ön az állatok szerepét! Rajzukat tréfás elemekkel, de értékes tudnivalókkal egészítsék ki! így pl. a csigának rajzoljanak szemüveget, mert homályosan lát! Katica kisasszonynak hat tűsarkú piros cipőt, hogy ne mezítláb legyen a rajzon! Pillangó úrnak kalapot, mert csápjait lobogtatja a szél.

171

Október

Magyarázza el az árammal működő háztartási eszközök veszélyességét! Hívja fel a figyelmét, hogy egyedül nem dughatja konnektorba a dugót! Vizes kézzel ne kapcsoljon villanyt, ne fogdossa a földön heverő vezetékeket, mert kitört szigetelőknél áramütést okozhat!

Zsuzsi baba születésnapja Gyurmából készítsenek tortát! Díszítsék festéssel, gombokkal, egyéb apró tárgyakkal! Ültessék az asztalhoz Zsuzsi babát és k Mackót! Lássuk, mennyi jut nekik! Tegyék eléjük a fél-fél tortát! Mikor épp nekilátnának, Nyuszi és Fáni érkezik. Rakják vissza a tortát, osszák el . újra! Hány részre kell most osztani? Vágják Inégy részre s tegyék a játékok elé! Mikor jutott több, ha ketten voltak vagy ha négyen? S ha Önök is ennének, több vagy kevesebb jutna Zsuzsinak, Mackónak s a többieknek? Nem fontos a „fél" és „negyed" fogalmának megnevezése. Elég, ha azt érti, hogy ugyanannyiból kevesebb jut, ha több részre osztjuk, több, ha kevesebb szeletre kell elosztani. Írólapra egyszeri tollvonással rajzoljon egy 172

tekergő kígyót! De ez nem igazi kígyó, mert nincs teste! A gyermek feladata a kígyó másik oldalának megrajzolása. Figyelmeztesse, hogy a kígyó mindenhol körülbelül egyforma vastag, csak a farkánál vékonyodik el! Ha kész, rajzoljanak rá mintázatot! Színezzék ki! Amennyiben van még kedvük a rajzoláshoz, ugyanígy rajzoljanak még kisebb kígyókat, akár egy egész kígyócsaládot! Adjanak nevet is a kígyónemzetség tagjainak! Kigyi, Sziszi és Csörgi bizonyára örülnek nevüknek!

Ismerkedjenek meg a térképpel! Bármilyen Magyarország-térkép jó, de az a legjobb, amelyik a legkevesebb jelölést tartalmazza. Az első alkalommal elegendő, ha a határt járják körül. Rajzolják le a levegőben az ország alakját! Nézzék meg, hol folyik a Duna és a Tisza, keressék meg a Balatont! Mutassa meg Budapest és a saját lakhelyük helyét! Ennél több információ felesleges. Engedje, hogy a gyermek beszéljen és kérdezzen a térképről! Rajzoljanak együtt egy mesebeli térképet! Adjanak neki nevet, rajzoljanak neki zászlót! Pl. Meseország, Tündérország, Tini Nindzsák birodalma. A megrajzolásnál használják a valódi térkép jelöléseit! Az országhatárt húzzák át pirossal, a folyókat, tavakat jelöljék kékkel! A városok is kapjanak nevet (négynél több ne legyen), s jelöljék a gyermek ötletei szerint! Játsszanak összerakó játékot! 173

Mesekockákkal vagy készen vásárolt puzzle játékkal, esetleg szétvagdosott képpel játsszák! A cél a kitartó figyelem fejlesztése. Érdemes növelni az összerakható darabok számát!

Játék: Mit csinál Vazul? - Vacsorázik. Vegyenek eló' naptárt! Olvassák a névnapokat, melyek azon a héten vannak. A név kezdőbetűit megfigyelve válaszoljanak a „mit csinál" kérdésre! Néhány példával segítse a gyermeknek a feladatot megérteni! Nem is olyan egyszerű feladat a gyermek számára, mint ön gondolná! Mit csinál? Alajos — alszik Paulina - pancsol Zoltán - zongorázik Iván - iszik János – játszik Vilmos - vízisízik Bence - beszél Ilona - integet Dorina - dobol Rózsa - rollerezik

November 174

Tanítsa meg, bárhová belép, ahol lábtörlőt talál, törölje le a lábát! Az üzletek, intézmények előtt található vasrácsot is használják!

Dominójuk közül válasszon ki 10-15 db-ot! Hasonló nagyságú kis kártyákra írja fel a dominó pontszámát számalakkal! Kezdjék játszani a játékot, de úgy, hogy mindenkinek két dominót kell választani, vagyis a pontos dominónak meg kell keresni a számos párját! Lehetőleg kisebb pontú dominókat válasszon (0-5-ig)! A két dominósort külön rakják!

Ragasszon vagy rajzoljon nagyobb méretű lapra négy állatfigurát! Rajzoljon a négy állat közé vonalzóval utakat! Az út 0,5 cm-nél ne legyen szélesebb! Rajzoljon egy tavat is, ahová az állatok inni járnak! Ide is vezessen néhány út! Az állatok járkáljanak egymáshoz és a tóhoz inni! Az út szélére lépni, vagy a már megrajzolt vonalat érinteni nem szabad! Minden állatnak más-más színe legyen! Jó kézügyesség- és figyelemfejlesztő gyakorlat! 175

A játék addig tart, míg az állatok el tudnak menni az utakon anélkül, hogy az útról letérnének vagy a már megrajzolt útvonalat érintenék! Figyelem! Amelyik állattól félnek, arra nem mennek!

Gyakorolják az alábbi versikét! (Ha kedvük van hozzá, tanulják meg!) Beszéljék meg a szavak jelentését! A bandzsa maharadzsa Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy maharadzsa, bandzsa volt az istenadta. Benn lakott a dzsungelben, dzsámi mellett egy helyen. folyton-folyvást vadászgatott, halandzsázott, halászgatott, dzsessznótákat dudorászott, bendzsózott és énekelt, a dzsungel életre kelt. Találjon ki rövid történetet! 176

A történetben szereplő tárgyakról, személyekről készítsen rajzot, vagy kivágott képekhez találjon ki egy kurta mesét! A képeket ne mutassa meg a gyermeknek, mielőtt elmondja a történetet! Annyit mondjon el a történet előtt, hogy figyelje meg jól a szereplőket, tárgyakat! (Ötnél több képet ne válasszon!) Pl.: 5x5 cm-es képeken kalapács, lakat, kulcs. A történet: Egyik nap furcsa eset történt velem. Elindultam a kertbe, s mikor az ajtóhoz értem, akkor vettem észre, hogy lakat van rajta. Az ajtó mellett ott hevert a régóta keresett kalapácsom. Felvettem, de nem vertem le vele a lakatot, hanem visszaballagtam a kulcsért a házba. A gyermek feladata, hogy a képeket olyan sorrendbe rendezze, ahogy azok a történetben egymás után szerepeltek. (Hosszú történetet ne válasszon, mert a mese eseményei elvonják figyelmét a feladatról!)

Mikor veszed fel? A nagycsoportos gyermeknek már illik ismernie az évszakokat és azok jellemzőit! Ha még tudása bizonytalan, négy képecskére rajzoljon fel egy-egy jellemző rajzot (pl. nyár — nap, ősz - sárgult levél, tél - hóember, tavasz virágzó ág). Sorolja az alábbi ruhadarabokat, s a gyermek válassza ki, hogy melyik évszakban veszi fel őket! kötött sapka - tél rövid ujjú póló - nyár pulóver - tavasz, tél, ősz harisnya - ősz, tél szandál - nyár sál - tél dzseki - ősz (tavasz) meleg kabát - tél fürdőruha – nyár csizma — tél rövidnadrág - nyár pizsama - minden este rövid ujjú blúz — nyár bundacipő - tél ünneplő ruha - ünnepkor napszemüveg - nyár szalmakalap - nyár kesztyű – tél

177

December Tanítsa az ajándék illendő átadására! Készítsenek óvó néniknek, dajka néniknek kis karácsonyi ajándékcsomagot! Gyakoroltassa az illendő átadást! Pl. „Tessék elfogadni tőlem ezt a kis ajándékot! Boldog karácsonyt kívánok!" Engedje, hogy kínálja a vendégeket: „Tessék megkóstolni, nagyon finom!" (Ne csak a tálcát tartsa!)

Ismerkedjenek a naptárral! A hónapok hetekből, a hetek napokból állnak! Tanulják meg a hónapok nevét! Hósoroló Január hideg ám, csúszós úton fut a szán. Csikorgó még a táj bundában jár február,

július van gyerekek Rekkenő a meleg, Augusztus még meleg de a tanév közeleg.

A tavaszt hozom én, a március friss legény. Húsvétkor locsolok, áprilisi szél vagyok.

Szeptember szüretel, de már fázik az ember. Röpköd a falevél, októberben csíp a dér.

A május elseje a dolgozók ünnepe. Június, itt a nyár, a szünidő minket vár.

Zúzmara - köd csorog a zord november vacog. Didereg az ember fenyőfát gyújt december. Az újév hozzon hát egészséget, jó munkát!

178

Készüljenek a karácsonyra olyan versekkel és dalokkal, melyeket a fa alatt közösen elénekelnek majd! Pl. Mennyből az angyal... A zöld fenyőfán kigyúltak a gyertyák... Pásztorok, pásztorok örvendezve... Kiskarácsony, nagykarácsony... Jaj de pompás fa... Ó, szép fenyő... (0 Tannenbaum...) Kirje, kirje kisdedecske....

Mutassa meg, hogyan kell fenyőfát, gyertyát, hóembert s egyéb szimmetrikus formát rajzolni úgy, hogy On megrajzolja az egyik felét, ő pedig a másikat! A választóvonalat rajzolja meg! PL:

179

Hogyan csúszhat le a szánkó? Minél több utat válasszanak!

Játék: Találós kérdések 1. Éjjel-nappal hálót szövök, és azon át föl-le jövök, (pók) 2. Füvet, falevelet eszem, erszényemben a gyermekem. (kenguru) 3. Északon a jéghegyeken cammogok és fókát eszem. (jegesmedve) 4. Tejet, húst, agancsot adok, az eszkimók tehene vagyok. (rénszarvas) 5. A füledbe zizegek, meg is csíplek, ha lehet, (szúnyog) 6. A leglustább ló vagyok, a Nílusban gázolok. (víziló) 7. Pálmafalevelet eszem, mert a nyakam hosszú nekem. (zsiráf) 8. Cserregek és csörrögök, minden fényeset gyűjtök. (szarka) 9. Sziklákon fészkelek én, magas szirtek tetején, (sas) 10. Déli-sarkon jéghegyeken totyogok és halat eszem. (pingvin) 180

Január Vigyék el moziba! Beszélgessenek az idevonatkozó illemszabályokról! (A film elkezdése eló'tt!) Zörgéssel, mocorgással, beszéddel nem illik zavarni a körülöttük ülőket! Moziban nem illik bekiabálni és tapsolni!

Tanulják és gyakorolják a sorszámneveket! Olvassa el az alábbi verset! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesebolt, abban volt egy mesepolc, azon hét kis törpe volt. A legelső' szende volt (Szende), a második szundizott (Szundi), a harmadik mindent tudott (Tudor), a negyedik bohóckodott (Vidor), az ötödik hapcizott (Hapci), a hatodik meg morgott (Morgó), a hetedik sose beszélt (Kuka), nem is mondta meg a nevét, ezért aztán a gyerekek kinevették ezt az egyet. Rakjanak sorba játékokat, gyakorolják a sorszámneveket!

Nézegessék Európa térképét! Az 5 éves gyermekek már hallották, hogy valaki Németországba, Olaszországba, Ausztriába utazik. Országos méretekben viszont nem tudnak gondolkodni. Próbálja meg elképzeltetni vele, hogyan helyezkednek el Európában ezek az országok! 181

Mondja el, hogy a térképen kicsiben rajzolták le azt, ami a valóságban hatalmas terület! - Keressék meg a térképen hazánkat! Nevezzen meg néhány, a gyermek által már hallott országot! Beszélgessenek róla, milyen nyelven beszélnek ott! Mondjon egy-két szót a nyelvükön! Ha az óvodában tanul nyelvet, keressék meg, milyen messze vannak tőlünk azok az országok, ahol az általa tanult nyelven beszélnek! Engedje, hogy nézegesse a térképet, keressenek zászlókat, válaszoljon a gyermek kérdéseire!

Rajzoljanak tenyerükre bábfigurát filctollal! Játsszanak el kitalált történetet! (A filctollal rajzoltakat az ecetes víz leoldja.)

182

Hogyan, miből készülnek ételeink? Mondja el a gyermekének, miből készül a kakaó, az olaj, a szalámi! Evés közben beszélgessenek róla! „Emlékszel, mit meséltem, miből készül a kenyér? Arra is emlékszel, hogyan? A kakaót tehéntejből s a trópusokról hozott kakaóból készítem neked. Az olaj a napraforgó magjából készül. A szalámiban darált, pépesített húshoz sót, fűszereket kevernek." Rajzolják meg, vágják ki, keverjék össze, keressék a párokat!

Játék: Találós kérdések 1. Hátam tüskesor fedi, mégis szeret mindenki, (sün) 2. Ágról ágra ugrálok, diót, mogyorót rágok, (mókus) 3. Legyet, szúnyogokat eszem, de a gólyát nem szívlelem. (béka) 4. Lábamon nem járok, mégis továbbállok. (kígyó, giliszta, hal) 5. Fák baját kikopogom, kukacokkal táplálkozom. (harkály, fakopács) 6. Föld alatt, sötétben ásom éjjel-nappal a lakásom. (vakond) 7. Barlang mélyén alszom télen, nyáron málnán, mézen élek. (medve) 8. Lassan, vánszorogva mászom, a házamat sose látom. (csiga) 9. Szeretem a meleget és a pólyás gyereket, (gólya)

183

Február Másik ember beszédébe ne szóljon bele! Kedvesen, de határozottan utasítsa rendre, ha Ön mással beszél, ó' pedig beleszól! Tanítsa meg a másik embert meghallgatni! Adjuk össze, amink van! Kis tálba 10 db gombot tegyen, takarja le kendővel! Rakjon ki egy zacskó cukorkát is, amivel a pontokat jelzik majd! - Mindketten nyúljanak be a tálba, vegyenek ki a gombokból, majd játsszák el a következő jelenetet: - Szervusz Péter! - Hogy vagy Pál? - Jól lennék, ha lenne legalább 5 (6, 8) gombom. - Adjuk össze, amink van! Mindketten markukból középre teszik a gombot, pontalak szerint felrakják, s ha a tippelő játékos (aki az ötös számot mondta) eltalálta a gombok számát, akkor kap egy szem cukrot a zacskóból. Az győz, aki többször jó tippet mond! A gombokat mindig a szám pontalakjának megfelelően rakják ki! Keressen olyan könyvet, melyben régebbi korok ruhájába öltözött emberek, hintók, kastélyok stb. láthatók! Nézegessék! Beszélgessenek róla, hogy előttünk is éltek már emberek! Ók másféle házakat építettek, más ruhákban jártak, másképpen szórakoztak, mint mi.

184

Volt idő, mikor még nem ismerték a villanyt és gyertyával világítottak esténként. A kenyeret otthon sütötték kemencében. Voltak szegények és gazdagok, egyszerű munkásemberek és grófok, bárók, hercegek. A szegények kunyhóban éltek és a gazdagoknak dolgoztak, akik palotákban, kastélyokban laktak. Meséljen róla, hogy az ön gyermekkora mennyiben különbözik az ő gyermekkorától!

Az ellentétes fogalmakról már több feladatban ejtettünk szót. Most ellenőrizze rajzos feladat formában a gyermek ismereteit! A gyermek rajzolja a „választ"! keskeny út -széles út hosszú-rövid egyenes-görbe előre-hátra gömbölyű-szögletes helyes-tompa

magas-alacsony kövér-sovány fekvő-álló könnyű-nehéz vékony-vastag fékör-egész kör

185

Mondd tovább! Afeladat a következő. Mondjon egy egyszerű mondatot, s felváltva bővítsék egy-egy szóval addig, míg egy lélegzetvétellel el tudják mondani! (A gyermek számára nem egyszerű. Ha kell, kérdéssel segítse! Pl. Mit ír?) Kati ír. Kati levelet ír. Kati hosszú levelet ír. Kati Petinek hosszú levelet ír. Kati Petinek nagyon hosszú levelet ír stb.

Körzővel vagy pénzdarab körülrajzolásával rajzoljon 3-5 kört. A feladat: valamely élőlény fejét kialakítani a körből. Lehet az nő, bajuszos férfi, macska, malac, mackó, elefánt, kendős öreganyó, copfos kislány, kalapos fiú, egérke stb. De kinek a feje?

186

Március Hívja fel a gyermek figyelmét a virágba boruló fákra, a zöldellő' fűre, bokrokra! Kérje, hogy feleslegesen ne tépkedje le a fák leveleit, ne törje le a vékony ágakat, mert a levelek adják a friss, oxigénben gazdag levegőt! (Nem baj, ha az oxigén fogalmát nem érti!)

Mennyi kell még? Válasszanak a rendelkezésre álló játékok közül hét játék állatot! Játsszák azt, hogy valamennyien iskolába járnak! Tegyenek az állatok elé szalvétát, arra rakják majd a szükséges felszerelést! Kis papírszeletkék lehetnek a füzetek, gyufaszálak a ceruzák, mokkacukor a tízórai. A tárgyakból mindig kevesebbet adjon, mint ahány állat van, s kérdezze a gyermeket: Mennyi kell még? Az összehajtott szalvétába rakják be a felszerelést, kössék fel szalaggal a játék állat hátára, s kezdődhet az iskolásdi! Tartsanak énekórát, szavalóversenyt!

Riporter kerestetik (vagy hírek a tévében) Egyszerű stoppolófa vagy kiürült samponos flakon lehet a mikrofon. A gyermek játssza a riportert, ön legyen a riportalany! Ha a gyermek tétova, adjon ön ötletet a beszélgetés témájához. Pl. Beszélgessenek a háziállatokról (kutyáról, macskáról), autókról, bevásárlásról, otthoni munkákról, kertről vagy bármiről, ami a családot e napokban foglalkoztatta! Ha ügyes és talpraesett, mondhat híreket a tévében. A feladat célja a kérdéskultúrájának és fogalmazóképességének fejlesztése.

187

Egér és elefánt! Kicsinyíts és nagyíts! Ez a rajzos feladat nem egyszerű a gyermek számára. Ön rajzolja meg a közepes méretű tárgyat! A gyermek feladata ugyanebből kisebbet és nagyobbat varázsolni. Egyik az egéré, a másik az elefánté lesz.

Színezhetik is az elkészült rajzot, az egyes nagyságokat különböző színnel!

Játék: Játsszanak társasjátékkal! (Az apukák is vegyenek részt ezekben a játékokban!) Jó lehetőség ez a játék a kudarc megélésére. Ezt is „gyakorolni" kell! Az iskolában nagy jelentősége van annak, hogy a gyermek hogyan viseli el a sikertelenséget. 188

Beszélgetés a Napról, a Holdról, a bolygókról és a Földről! A játékhoz 3 labda szükséges! Nevezze ki a közepes méretűt Földnek, a legnagyobbat Napnak, a legkisebbet Holdnak. Játsszák el a mozgásokat! A Föld forog a tengelye körül és kering a Nap körül. A Nap is forog a saját tengelye körül! Mozgassa körbe körülötte a Földnek nevezett labdát!

A Föld körül a Hold kering. Játsszák ezt a mozgást is! Jó memóriájú gyermeknek tanítsa meg a Naptól távolodva a bolygók nevét! A bolygók neve: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Hangsúlyozza, hogy a Nap meleg, sugarai nélkül nem lehetnének a Földön fák, bokrok, virágok, állatok és emberek sem! Esti órákban figyeljék meg a csillagokat, a Holdat!

Játék: Menjenek el kirándulni, szaladgáljanak, labdázzanak! Családi játék: Játékvezető egyet tapsol - megállás kettőt tapsol - leülés hármat tapsol - lefekvés. (Szobában is játszható!)

189

Április Tanítsa meg ágyának bevetésére! Hasznos lesz, ha napirendjébe már most beépíti reggeli tevékenységei közé az ágyazást! Ezzel is rendszerességre és az önállóságra szoktatja gyermekét!

Írógéplapból levágott hosszabb csíkra rajzoljon kockákat, írja bele a számokat 1-tól 6-ig vagy 1-tól 12-ig. Két különböző' színű gombbal játsszanak! Aki jó számra teszi a gombot, vagyis jól tippel a leendő dobásra, az kapjon egy jutalompontot (pl. egy szem cukorkát vagy egy Ft-ot)! Akkor írják a számokat 12-ig, ha a gyermek szívesen adja össze a két dobókocka pontjainak összegét. Ezt csak olyan gyermekkel játssza, aki a pontalakról egyből felismeri a számot! Az iskolakezdésig játsszák gyakran ezt a játékot! (Akkor is jár a jutalom, ha a másik játékos számát tippeli jól!)

Rajzolja meg kb. 2 cm-es nagyságban a gyermek nevének betűit! A feladat a betűk életre keltése, azaz emberfigurává történő varázsolása. (Nyomtatott nagybetűkkel írjon!) A rajzolásban ne, de az ötletek kiötlésében segítsen a gyermeknek! Pl.

190

Tegye a gyermek kezét az ő szívére, hogy érezze mellkasának bal oldalán a szívdobogást! Nevezze meg, hogy ez testének a bal oldala! A szív oldalán lévő kéz a bal kéz, ezen az oldalon van a bal láb, a bal szem és a bal fül stb. A másik oldal a jobb oldal. Álljanak ki a szoba közepére egymás mögé, majd kérdezgesse, próbálják a tanult új ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni! Pl. Melyik oldalon van a tévé, a fotel, a könyvespolc stb.? Mindig emeljék fel a megfelelő oldali kezüket és lábukat! A gyermek nevezze meg az irányt! Játsszák ezt a játékot is gyakran, hogy tisztában legyen a jobb-bal iránnyal!

Bizonyára ismerik az „Ecc-pecc kimehetsz" című kiszámolót. Próbálják a kiszámolót eltapsolni! Minden szónál annyiszor kell tapsolni, ahány szótagra bontható a szó! Ecc-pecc ki-me-hetsz stb... Próbálkozzon ezzel a versikével is! Soronként olvassa fel a gyermeknek, ő pedig tapsolja le a vers „ritmusát"! Hangya, varangy, gyíkgyerek, gyalogúton őgyeleg, hangya mondja: hegynek fel, varangy mondja: völgynek le. A gyíkgyerek merre megy, egyikük se tudja meg.

191

192

Május Bizonyára tud már gyermeke kétkerekű kerékpáron közlekedni. Hívja fel figyelmét a kerékpározás veszélyeire! Ne csak saját magára, másokra is vigyázzon! Beszéljenek meg egy útvonalat, ahol kerékpározhat, ahol ó't sem fenyegeti veszély, s ő sem veszélyeztet másokat!

Ismertesse meg az autó felépítésével! Főképp a fiúkat érdekli ez a téma, de sok kislány is szívesen kipróbálja a gombok, karok kapcsolgatását. Csak leállított autót engedjen tanulmányozni! Mutassa meg, melyik kapcsoló mire való, beszéljen a kilométeróráról, az irányjelzó', a fényszóró, a gáz-, fékpedál, a kézifék stb. szerepéről!

Amennyiben a gyermeket érdekli, az ő szintjén a motor működéséről is beszélhet. Elegendő, ha azt tudja, hogy a benzin a csöveken a motorba jutva elég, így ott nagy erőt fejt ki, ami lehetővé teszi a kerekek mozgását. Hívja fel figyelmét, hogy az Ön jelenléte nélkül az autóban semmihez, de különösen az indítókulcshoz és a kézifékhez nem nyúlhat, mert abból komoly baleset származhat!

Biztosan tud mutatni gyermekének hímzett terítőt, fonott kosarat, égetett cserépedényt. Magyarázza el ezeknek a kézimunkáknak az értékét! Ha lehetőségük van rá, készítsenek ilyen tárgyakat! 193

Készítsen kis kártyákat! (A gyermek segíthet az elkészítésében!) A kártyák egy részére a számok pontalakja, a másikra a szám írott képe kerüljön! - Rakják sorba a képalakokat, a pontalakok legyenek lefordítva! A gyermek húz a pontalakos kártyák közül, s anélkül, hogy megszámlálná (lehetőleg így végezzék) a kártyát a számalak mellé helyezi. - Ketten játsszák a játékot, egyiküknél a számalak, másikuknál a pontalak legyen! Egyikük húzzon a másikéból egy lapot, saját lapjai között keresse meg a párját, s tegye középre kettőjük közé! A számok pontalakját az alábbiak szerint rajzolják meg:

194

Válasszák ki a kakukktojást! Indokoltassa meg a választást! apa, autó, szilva, kemény, kék, vitorlás, zsiráf, fecske, sampon, zongora,

anya, kerékpár, piskóta, hideg, mosolygós, sárkányrepülő', kolibri, bálna, fogkefe, hegedű,

szomszéd repülőgép szőlő meleg piros vízibicikli papagáj sirály szappan fakanál

Készüljenek körültekintően az óvodai búcsúztatóra! Tanítsa meg gyermekének Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél című versét! A gyermek ajándéka legyen valamilyen igényesen, a tőle telhető legnagyobb gonddal elkészített rajz, festmény. Természetesen készíthet bármilyen más ajándékot is. Fontos, hogy a gyermekben tudatosuljon, hogy ez a nap élete egyik állomása. Beszélgetéseikben mindenképp térjen ki arra is, hogy a gyermek sokat köszönhet az óvó néniknek, a dajka néniknek abban, hogy felkészülten indul az iskolába!

195

Június Sok gyermek szenved attól, hogy társai csúfolják. Segítse tanáccsal e téren is gyermekét! Mondja el, hogy a leghelyesebb, ha ezekre a csúfolódásokra nem reagál. Néha azonban elkerülhetetlen, hogy a gyermek ne válaszoljon társa évódéseire. Ilyenkor célszerű, ha tudatosítja a másikban, hogy neki is van csúfolható tulajdonsága. Semmiképp nem helyes azonban, ha azt a tanácsot adja, hogy csúfolja ki ó' is társát.

Amennyiben módjukban áll, látogassanak meg egy hangszerboltot.Olyan időpontot válasszanak, mikor az eladóknak nincs sok dolguk, s ráérnek felelni a gyermek kérdéseire. Ha ilyen lehetőségük nincs, akkor könyvbői nézegessék meg, és beszélgessenek az alábbi hangszerekről: zongora, hegedű, dob, cselló, trombita, fuvola, klarinét, furulya stb.! Említse meg, hogy vannak billentyűs, fúvós, ütős, húros hangszerek! Próbálja a felsorolt hangszereket a gyermekkel ezekbe a csoportokba besoroltatni (pl. billentyűs: zongora; fafúvós: fuvola, klarinét, furulya; rézfúvós: trombita; ütős: dob; húros: cselló, hegedű)!

2-3 alkalommal beszélgessenek a témáról! Hallgassanak olyan zenét, amit zenekar játszik!

196

A téma: a víz. Vízparton sétálva vagy akár fürdés közben beszélgessenek róla, mi történne, ha a Földről „eltűnne" a víz. Próbálja a gyermeket rávezetni a víz fontosságára. Szomjunkat oltjuk, ételeinket készítjük vele, mosdunk, fürdünk benne. Víz nélkül elpusztulnának a növények, így sok állatnak nem lenne élelme, s elpusztulnának az állatok. Növények és állatok nélkül élelem liányában az emberek sem élhetnének sokáig. A víz eső, hó formájában hullik a « földre, majd összegyűlik a hegyekből lefolyva, s a patakokban, folyókban, folyamokban folytatja útját a tengerek, az óceánok felé. Onnét újra felszáll a magasba, a szél befújja falvak városok, szántóföldek fólé. A felhőből kihull az eső és a folyamat kezdődik elölről. Mesélje el gyermekének ezt folyamatot. Kifestőkönyvben válasszanak ki egy rajzot, kérje a gyermeket, színezze ki! Figyelmeztesse, hogy a ceruzát a kezdő iránnyal megegyező irányba mozgassa! így a vonalak gondosan fekszenek egymás mellett. Segítse a megfelelő irány megválasztását is! Lehetőleg rövid vonalakból álljon a színezés, de a mintázat miatt eltérhetnek ettől a szabálytól. Pl. Mutassa meg a virágszirom színezését!

A gyermek valószínűleg így kezd hozzá. A szirom erezettségét viszont a függőleges irány fejezi ki jobban.

197

Színek árnyalatait - sötétebb-világosabb is gyakorolják!

Rövid szavakat „tépjenek" betűkre! Segítse a gyermeknek a szavakban a betűk felismerését! Mondják felváltva a szóban szereplő betűket (pl. baba — b, a, b, a; hab, óra, kép, olló, tű, cica, tea, sál, kutya, süti, nyúl)!

Mivel utaznak az állatok?

198

199

200

Iskolaérettség Az ősszel megkezdődő iskolába járás nagy kihívás a gyermek számára. A szülőknek fel kell mérniük, hogy gyermekük alkalmas lesz-e a tanulással járó terhek elviselésére. Az iskolaérettség több szempontnak megfelelő fejlettséget feltételez. így elengedhetetlen a megfelelő testsúly és magasság, a finommozgásokhoz szükséges izmok, csontok megfelelő állapota, az érzékszervek épsége és a beszéd helyessége. Az értelmi, érzelmi tényezők közül szükséges a logikus gondolkodás, a kitartó figyelem, megfigyelőképesség, analizáló-szintetizáló képesség, kíváncsiság, tudásvágy, kötelességtudat megfelelő foka. Az iskolaérettség feltétele a szocializációs tulajdonságok kellő fejlettsége is (beilleszkedési képesség, közösség elfogadása, viselkedési normák betartása). A feladatsor segít önnek, hogy eldönthesse, gyermeke alkalmas-e a szeptemberi iskolakezdésre. Apróbb hiányosságok természetesen minden gyermeknél előfordulnak. Azonban, ha azt tapasztalja, hogy a gyermeknek nincs kedve és türelme a feladatok elvégzéséhez vagy azokat magas hibaszámmal oldja meg, feltétlenül vegye fontolóra az iskolakezdés elhalasztását! Újabb egy esztendő alatt a gyermekek sokat változnak, „érnek", okosodnak. A feladatlapok mindegyikén öt feladat található. Ezek 20 —40 perc alatt megoldhatók. Érdemes a gyermek munkatempóját is figyelni s azt fokozni!A feladatlapok megoldásában Önnek csupán annyi a szerepe, hogy felolvassa a feladatot, valamint elolvassa a megértést segítő információkat! Az esetleges hibákért, hiányosságokért ne rója meg a gyermeket! Mérje fel, mely területeken szorul segítségre, s a nyár folyamán térjen vissza olyan feladatokhoz, amelyekkel a hiba leküzdhető! Arra törekedjen, hogy a feladatot egyszeri elmondás után rögzítse! Az iskolában sok hiba fakadhat a feladat félreértéséből! A feladatlapok megoldásának idejére biztosítson a gyermek körül nyugalmat! A szóbeli feladatokat +; - jellel értékelje! Amun-ka végeztével javítsa ki a feladatlapokat, összesítse a pontokat! Remélem, hogy elégedett lesz az eredménnyel! Jó munkát, jó játékot, sikeres iskolakezdést kívánok! 201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF