Conversando Sobre A VIDA CRISTÃ

April 15, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Conversando Sobre A VIDA CRISTÃ...

Description

 

^GXG BJFSAXRGX FG ELXAKG

bjfvarsgf`j sjhra 

 

G [email protected] BXERPÂ;

 

[email protected] RJHXA G [email protected] BXERPÂ; BXERPÂ; ^XEOAEXJR ^GRRJR RÅXEA ^GXG BJFSAXRGX FG ELXAKG Bjpyrelmt © A`etjrg Qdteogtj Pj`js js `eraetjs rasarvg`js

^reoaerg a`eìâj adatrðfebg; Ghred `a 8>87 Bjjr`afgìâj a`etjregd; Xaefgd`j ^arbefjtj Kufejr ^rapgrgìâj; Ogrbjs Hjftaopj Idëfeg Cgssjfe Gregfa Ljoas Bgpg; Gfg Bdçu`eg Fufas @eglrgogìâj; Hrufj Oafazas

^[email protected] FJ HXGRED BJO [email protected] JR @EXAEPJR [email protected] ^JX; [email protected] QDPEOGPJ QDPEOGPJ [email protected] Bgexg ^jstgd 02 231-5 Seìjsg, OL Padacjfa; 27 2377-=1>> www.udteogtj .bjo.hr a`etjrg.udteogtj cgbahjji.bjo/ a`etjrg.udteogtj

udteogtj twettar.bjo/ udteogtj

a`etjrgudteogtj efstglrgo.bjo/ a`etjrgudteogtj

 

RQOÇXEJ Eftrj`uìâj î sårea Bjoj usgr Eftrj`uìâj

1 < =

7.  —Au sju j Bgoefmj‟ 7. Idëfeg Cgssjfe

7>

Astu`j hïhdebj; Wuao å Kasus Brestj: 8. Bjoj dar g Hïhdeg bjo prjvaetj

70 

Adhaf Båsgr

Astu`j hïhdebj; Bjoj dar g Hïhdeg: 2. @az `ebgs prçtebgs `a bjoj jrgr Ogreg Duezg Xôbiart

8> 

Astu`j hïhdebj; Bjoj jrgr 0.  7> prjpjseìñas sjhra g —Elrakg‟ a g —elrakg‟ 0. Eljr Oeluad

81

Astu`j hïhdebj; ^jr qua prabesj `a elrakg: 1. ^jr qua er î asbjdg hïhdebg `joefebgd: Duez Carfgf`j `js Rgftjs

27

Astu`j hïhdebj; Ogture`g`a ghgf`jfgf`j g efcèfbeg asperetugd 3. Fâj å pjssïvad sar brestâj

sao er g Brestj

23

Kjmf Rtjtt

Xabursjs Crgsas Devrjs sulare`js

07 02 0<

 

^GXG BJFSAXRGX FG ELXAKG

[email protected]ÌÂJ Î RÅXEA

^GXG BJFSAXRGX FG ELXAKG å j fjoa `g sårea `a a-hjjis `g A`etjrg Qdteogtj, pafsg`g a jrlgfezg`g taf`j ao vestg g bjoufmâj a j `asafvjdveoaftj eftalrgd `g Elrakg ao `ecaraftas bgopjs `g budturg a `g ve`g brestâ ao bjoufe`g`a. G sårea bjdjbg î `espjseìâj `j daetjr uog bastg `a carrgoaftgs a rabursjs pgrg astu`j ao lrupj ju ef`eve`ugd, pgrg usj `joefebgd a bjoufetçrej, hao bjoj pgrg `asafvjdveoaftj passjgd `js oaohrjs `g elrakg, pjssehedetgf`j gsseo j traefgoaftj, g ogture`g`a a j tastaoufmj `j Bjrpj `a Brestj (Acåsejs 0. 77-28). Bg`g tïtudj `g sårea jcaraba taxtjs, astu`js hïhdebjs a jutrjs rabursjs sadabejfg`js g pgrter `j bjftaû`j jfdefa, `js devrjs a `g ravestg Qdteogtj, saopra bjo ghjr`glao brestjbëftrebg a hïhdebg `a taogs qua g axpareëfbeg oedafgr `g Elrakg tao `aojfstrg`j sar j gdebarba eoprasbef`ïvad,

 

[email protected] RJHXA G [email protected] BXERPÂ; ^XEOAEXJR ^GRRJR

j cuf`goaftj, `a tj`g bjoufe`g`a qua prataf`g saluer js pgssjs `j sau Oastra a Rafmjr (7 Kjâj 8.1-3). Wua g lrgìg `a @aus fjs `ë rgïzas cjrtas, pgrg qua js crutjs sakgo `urg`jurjs! Ogrbjs Hjftaopj @EXAPJX [email protected]

JQPXJR PÏPQDJR @G RÅXEA • Bjfvarsgf`j Rjhra g Jrgìâj • Bjfvarsgf`j Rjhra g Cgoïdeg a Raus @asgcejs • Bjfvarsgf`j Rjhra g Hïhdeg • Bjfvarsgf`j Rjhra j Xgbesoj • Bjfvarsgf`j Rjhra j Cuturj  

3

 

^GXG BJFSAXRGX FG ELXAKG

BJOJ QRGX

AOHJXG JR XABQXRJR, PA]PJR A [email protected] HÏHDEBJR  HÏHDEBJR sakgo ef`apaf`aftas aftra se a fâj tafmgo uog jr`ao saquafbegd jhrelgtòreg, sulareojs g vjbë, daetjr, cgzar usj `a tj`j j ogtaregd, pjssehedetgf`j pjssehedet gf`j j bjftgtj bjo gspabtjs `ecaraftas a elugdoafta a`ecebgftas sjhra bg`g taog ghjr`g`j. J a-hjji pj`a sar utedezg`j ef`eve`ugdoafta ef`eve `ugdoafta ju ao paquafjs lrupjs, ao bgsg ju fg elrakg, ao ojoaftjs ojoa ftjs aspabeges ju `urgfta gs prjlrgogìñas kç glaf`g`gs. ^jr axaopdj, vjbë pj`a bjfve`gr uo paquafj lrupj `g sug elrakg pgrg astu`grao kuftjs asta ogtaregd9 ju utedezgr js a-hjjis bjoj suhsï`ej pgrg sau lrupj `a `esbepudg`j ju bdgssa `a Asbjdg @joefebgd. A tu`j estj pj`a cufbejfgr jfdefa. Gs pjssehede`g`as sâj afjroas a fjssg aspargfìg å qua astg —bgexg `a carrgoaftgs‟ sa tjrfa, `a cgtj, uog rebg jpjrtufe`g`a `a racdaxâj, gpraf`ezg`j a badahrgìâj `j bjftaû`j hïhdebj a `g bjfcegfìg `j pjvj `a @aus fj ûfebj Rafmjr `g mestòreg. Oâjs î jhrg!

 

^GXG BJFSAXRGX FG ELXAKG

[email protected]ÌÂJ

RELGO-OA!

PXËR @JR WQGPXJ ASGFLADERPGR  ASGFLADERPGR   ralestrgo j bjfveta caetj pjr Kasus; —Gf`gf`j î haerg `j ogr `g Lgdedaeg, Kasus veu Reoâj a sau eroâj Gf`rå dgfìgf`j ra`as gj ogr, pjes argo pasbg`jras. A `essaFjKasus; ”Relgo-oa, a au`aexgrgo js cgrae pasbg`jras `a mjoafs―. oasoj efstgfta adas gs sugs ra`as a j saluergo‟ (Ob 7.73-7< 7.73-77=. Qdteogtj, a`eìâj 2..77). @apjes `a tarojs bmalg`j gtå g bruz `a Brestj, astgojs gptjs pgrg gvgfìgr a rabahaojs uo fjvj `asgcej; tjrfgroj-fjs tjrfgroj-fj s bjoj Brestj! A fâj mç pjrqua vjdtgr gtrçs. Bjoj `abdgrju

77

 

[email protected] RJHXA G [email protected] BXERPÂ; ^XEOAEXJR ^GRRJR

^a`rj, —Rafmjr, pgrg quao eraojs: Rò j Rafmjr tao gs pgdgvrgs `a ve`g var`g`aerg, `a ve`g atarfg‟ atar fg‟ (Kj 3.3=).

Ò @aus, sghar qua Kasus - qua å j fjssj `astefj - å tgohåo j qua vge g`egfta `a fòs, fjssj gbjopgfmgfta a fjssj Bgoefmj fjs afbma `a aspargfìg!

FJPG 7.7.  G Hïhdeg tj`g, j gfj tj`j9 tj`j9 oa`etgìñas `eçregs `a Lëfases g Gpjbgdepsa. Gpjbgdepsa. Seìjsg; Qdteogtj, 8>>
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF