Consilium Tablero c i

Share Embed Donate


Short Description

Consilium Tablero c i Fg5000 Manual 2012...

Description

FG5000 Fire Detection System Configuration Manual

Consilium Säkerhet Syd AB Telefon:  040-36 50 60   Consilium Säkerhet Väst AB Telefon:  031-710 79 00   Consilium Säkerhet Öst AB Telefon:  08-563 052 00   Innehållet i det här dokumentet är föremål för förändring utan förvarning på grund av ändrad metodik, design och tillverkning. Consilium kan aldrig hållas ansvarig för fel eller skador som på något sätt har ett samband med användandet av det här dokumentet.   December 2012 Document no. 5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C Part no. 5100355 © Copyright 2012, Consilium Säkerhet

Table of contents

1

2

3

Introduction ......................................................................................

1

1.1

About this manual ............................................................................

1

1.2

Symbols used in the manual ............................................................

1

1.3

Introduction to the Configuration program ....................................

2

Configuration Program Installation ...............................................

3

2.1

Chapter Overview .............................................................................

3

2.2

System Requirements .......................................................................

3

2.3

Installing the Configuration program .............................................

3

2.4

Running the Configuration program ..............................................

3

2.5

Exit the Configuration program ......................................................

4

How to make a System Configuration .............................................

5

3.1

Chapter overview ..............................................................................

5

3.2

Functional Description ....................................................................

5

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Section overview ............................................................................ The Fire Detection System ............................................................. The Configuration Program ...........................................................

5 5 5

The Program Main Window ............................................................

6

3.3

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7

About the Main window ................................................................ Main menu ..................................................................................... File menu ....................................................................................... Edit menu ....................................................................................... Command menu ............................................................................. Help menu ...................................................................................... Tool bar ..........................................................................................

6 7 8 9 9 10 10

3.4

Options Window ............................................................................... 10

3.5

User Access Window ........................................................................ 13 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

About the User Access Window .................................................... Adding a new user ......................................................................... Modifying an existing user ............................................................ Deleting a user ...............................................................................

13 13 14 14

3.6

Zones Window .................................................................................. 14

3.7

Show/Control Window ..................................................................... 15

3.8

System Bus Settings Window ........................................................... 18

3.9

Cause/Effect Window ....................................................................... 19

3.10 Modbus TCP/IP Window ................................................................. 20 3.11 Central .............................................................................................. 22 3.11.1 About the Central Window ............................................................ 3.11.2 Adding a Central ............................................................................

22 22

Table of contents

3.11.3 3.11.4 3.11.5 3.11.6 3.11.7 3.11.8 3.11.9 3.11.10 3.11.11 3.11.12 3.11.13 3.11.14 3.11.15 3.11.16 3.11.17 3.11.18 3.11.19

Adding Modules ............................................................................. Salwico Language window ............................................................ Configuring the Power Control Module - ChangeOver M Ext ...... Configuring the Power Control Module - Charger M ................... Configuring the Control Module - Control M 4.3 ......................... Configuring the Control Module - Control M 2.2 ......................... Configuring the Control Module - Control M X ........................... Configuring the Input Analogue Module 0-20 - IAM020 ............. Configuring the I/O Module - I/O M 70 ........................................ Configuring the I/O Module - I/O M 700 ...................................... Configuring the Output Solenoid Module M 14 - OSM14 ............ Configuring the Loop Module - Loop M X ................................... Configuring the Loop Module - Loop M X Slave ......................... Configuring the Multiplexer Module 16 - MuxM16 ..................... Configuring the I/O Module - Relay M 8 ...................................... Configuring the Repeater Module - RM ........................................ Configuring the Mini Repeater Module - MN400 .........................

24 25 26 28 32 43 44 44 44 45 49 49 53 54 55 57 60

3.12 Importing Configuration Information from Excel ......................... 61 3.12.1 Introduction .................................................................................... 3.12.2 Importing Loop Module Information ............................................. 3.12.3 Description of the columns in the Loop Board template ...............

61 61 62

3.13 Defining Extended Panel Text ......................................................... 63 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4 3.13.5

Introduction .................................................................................... Prepare an Excel file with Extended Panel Texts .......................... Description of the columns in the Extended Panel Text template . Importing the Excel file with Extended Panel Texts ..................... Verification of Extended Panel Text ..............................................

63 63 64 65 65

3.14 Downloading a configuration file from the fire detection system .. 65 3.14.1 Downloading a configuration file to a USB Memory Stick ..........

65

3.15 Uploading a configuration file to the fire detection system ........... 66 3.15.1 Uploading a configuration file from the USB Memory Stick ........

4

66

The Salwico Language ..................................................................... 69 4.1

About the Salwico Language ........................................................... 69 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

4.2

73 76

Summary Input Commands ........................................................... Input Command Description ..........................................................

76 79

Timers ............................................................................................... 93 4.4.1 4.4.2

4.5

Command Tree ............................................................................... Command Reference ......................................................................

Inputs ................................................................................................ 76 4.3.1 4.3.2

4.4

69 69 73 73

Command Overview ......................................................................... 73 4.2.1 4.2.2

4.3

Introduction .................................................................................... General Syntax ............................................................................... The order of evaluation in expressions .......................................... Explanatory Text ............................................................................

Summary Timer Commands .......................................................... Timer Command Description .........................................................

93 94

Outputs ............................................................................................. 98 4.5.1 4.5.2

Summary Output Commands ......................................................... Output Command Description .......................................................

98 99

Table of contents

4.6

Application Examples ...................................................................... 112 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.6.6

5

Section Overview ........................................................................... Fire Alarm Outputs ........................................................................ Surveillance .................................................................................... Management of External Controls ................................................. Management of Detectors from Input ............................................ Other Examples ..............................................................................

112 112 113 113 115 116

The CCP Workbench ....................................................................... 117 5.1

About the CCP Workbench .............................................................. 117 5.1.1 5.1.2

5.2

Workflow of configuration ............................................................... 119 5.2.1

5.3

Projects ........................................................................................... 120 Create a new CCP Workbench project ........................................... 120

Start program PLC code .................................................................. 123 5.4.1 5.4.2

5.5

Description ..................................................................................... 119

Starting CCP Workbench ................................................................. 120 5.3.1 5.3.2

5.4

Introduction .................................................................................... 117 General Syntax and semantics Overview ...................................... 117

Create a program in your CCP Workbench project ....................... 123 Explanation of a FBD diagram ...................................................... 123

Making application code .................................................................. 124 5.5.1

Output Files .................................................................................... 125

5.6

Going online with the CCP Workbench .......................................... 125

5.7

Simulate the project in the CCP Workbench .................................. 126

5.8

Performance tricks ........................................................................... 126

5.9

Execution order ................................................................................ 126

5.10 Backup .............................................................................................. 126 5.11 Other sources of documentation ..................................................... 126 5.12 RAQ – Rarely asked questions ........................................................ 127 5.12.1 5.12.2 5.12.3 5.12.4

Ooops… I need an old version of my CCP Workbench project? .. I need support what files to enclose? ............................................. I am desperately low on disk space!? ............................................ I have arrived at a system without any configuration files!? .........

127 127 127 127

5.13 Predefined CCP blocks .................................................................... 128 5.13.1 5.13.2 5.13.3 5.13.4 5.13.5 5.13.6 5.13.7 5.13.8 5.13.9

General ........................................................................................... CCP Disablements section ............................................................. CCP Fault alarm section ................................................................ CCP Fire alarm section .................................................................. CCP IO section .............................................................................. CCP Miscellaneous section ............................................................ CCP Pre-alarm section ................................................................... CCP Warning-alarm section ........................................................... Migrate from Salwico language to PLC ........................................

128 129 133 136 139 144 150 151 152

Index ................................................................................................. 156

Table of contents

Configuration Manual

1 Introduction

1 Introduction 1.1 About this manual This manual consists of a functional description of the configuration program, where the emphasis is put on how to work with the different program windows and how to program the external controls using the Salwico language. Chapter Introduction to the Configuration program, page 2 gives a brief introduction to the configuration program. Chapter Configuration Program Installation, page 3 helps you through the program installation. Chapter How to make a System Configuration, page 5 describes how to make a system configuration using the configuration program. In chapter The Salwico Language, page 69 you will find a complete description of the Salwico language commands and examples on how to use them. In chapter The CCP Workbench, page 117 you will find a description of the CCP Workbench and how to use it. Section Predefined CCP blocks, page 128 describes the predefined CCP blocks delivered as standard with the CCP fire alarm system. We also recommend that you read the Fire detection system User Guide. This manual has been reviewed for program version 1.6.0.

1.2 Symbols used in the manual DANGER! Risk of serious or fatal injury to the user, and/or severe damage to the product, if the instructions are not followed. WARNING! Risk of personal injury and/or damage to the product if the instructions are not followed. CAUTION! Risk of minor or moderate personal injury. Risk of equipment damage, loss of data, extra work, or unexpected results, if the instructions are not followed. NOTE! Note symbols alert you to important facts and conditions. Hint! Tip symbols direct you to specific instructions, such as where to find additional information and tell you how to perform a certain operation in an easier way.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

1

1 Introduction

Configuration Manual

1.3 Introduction to the Configuration program The configuration program is especially designed for creating a system configuration file for a fire detection system. Before a fire detection system can be used, it must be both physically and functionally configured. The configuration program is designed to run on a computer that can support Microsoft Windows NT, XP, 2000, Vista or Windows 7. Update all software to the latest version to ensure correct function.

2

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

2 Configuration Program Installation

2 Configuration Program Installation 2.1 Chapter Overview This chapter describes the system requirements for using the program, installing the configuration program, and running the program.

2.2 System Requirements Minimum system requirements: • Pentium 200 • Windows NT, XP, 2000, Vista or Windows 7 • 128 MB RAM • 20 MB available hard disk space • CD drive (CD drive only required if a program disc is used during installation. The setup files for the configuration program can also be downloaded.) • USB or Ethernet port (Ethernet only required when configuring Control M X)

2.3 Installing the Configuration program To install the configuration program, start Microsoft Windows and follow this procedure: 1

Obtain the program and locate the CCP Tools setup file.

2

Run the installer program and follow the instructions.

2.4 Running the Configuration program To start the configuration program, follow the procedure below: 1

Start the program from the shortcut in either the start meny or on the desktop.

2

The program starts and the window, as shown in the figure below, opens.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

3

2 Configuration Program Installation

Configuration Manual

Figure 1. Start window

The Configuration program and all application windows are explained in chapter How to make a System Configuration, page 5.

2.5 Exit the Configuration program

4

1

Choose File in the main menu.

2

Select Exit in the file menu.

3

If you have changed a parameter in the Configuration program, the program will ask you to save the changes (unless they have already been saved). The saved configuration file will have the extension .ccp.

Do not use a filename with more than 64 characters. This is due to restrictions of the transfer protocol which does not allow large filenames. The file name will be concatenated if the length is above 64 characters.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

3 How to make a System Configuration 3.1 Chapter overview This chapter describes creating a system configuration and downloading the configuration file to a fire detection system. The basic structure of the configuration program is the six main application windows: Options, User Access, Zones, Show/Control, System Bus, Cause/Effect and Central module tree. When making a configuration file, you can interrupt at any time, save the configuration to file and continue later.

3.2 Functional Description 3.2.1 Section overview It is easier to work with the Configuration program once you know how the detection system functions. The following section gives you a brief description of the system functions and the configuration program function.

3.2.2 The Fire Detection System A fire detection system is defined before it is used. • Physical Which kind of modules, detectors, etc. does the system consist of? The physical configuration is defined to achieve fault supervision of the different system components such as zones, loop units, modules, etc. The system configuration must be changed if the physical configuration is changed. • Functional How do you want the system to function? Is it an industrial or a marine system? Which zone will each detector belong to? • Supplementary text Each system unit can be assigned descriptive text that explains the unit's location. Descriptive text is displayed on the control panel. • I/O Defines how the inputs and outputs of the system react. For example: “Bells on deck 3 are activated when there is a fire alarm in zone 4”.

3.2.3 The Configuration Program The configuration program is divided into six functionally and well-defined main application windows; Options, User access, Zones, Show/Control, System Bus, Cause/Effect and Central module tree. These windows are used to define the fire detection system both physically and functionally. After the configuration has been performed, the Main menu is used to manage a configuration file, to load a file into the program, and to save a configuration file update. The modules are defined by entering different settings. Modules are defined one at a time. Information about the modules can be found later in this chapter.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

5

3 How to make a System Configuration

Configuration Manual

The Options window includes information about the current configuration file and text fields in which the name and reference of the project is entered. Give the installation a specific name to make it easier to document each installation. A number of other global system settings can be set from the options window: marine or industrial installation, language, revision history, etc. The User Access window is used to handle new and existing users of the fire detection system. In the Zones window, there is a list of all zones defined in the system. It is possible to name the zones. In the Show/Control window, modules and zones are dedicated to groups, and group status for the control modules is defined. The System Bus window is used to change the system bus settings. The Cause/Effect window is used to switch between Salwico Language and PLC. In the Central window, the centrals are defined physically and functionally. Modules and Salwico Language programs are added and defined in the central. The physical configuration handles the definition of centrals, serial communication ports, zones, loops and loop units, and supplementary texts. The functional configuration defines how the inputs and outputs of the system should react. The commands are written in the Salwico language, as described in the chapter The Salwico Language, page 69. When creating the configuration file, the system is built up “from the inside out”. Below is a rough description of the order in which to perform the configuration: 1

Add the central.

2

Add the modules and define them.

3

Complete the Zone window.

4

Fill in the Salwico Language window including Salwico commands.

5

Perform the grouping in the Show/Control window.

3.3 The Program Main Window 3.3.1 About the Main window The main window, as shown in the figure below, is displayed when you start the program and it is from here that you select the application windows you want to work with. Use the main window when you want to update, load or save a configuration file.

6

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

Figure 2. The main window

The name of the current configuration file is displayed at the top of the window. The parts in the main window are: • The main menu • The toolbar • The module tree view • The space for module editor boxes Below is a brief description of each part.

3.3.2 Main menu The main menu provides commands to save a configuration file and copy texts in the configuration program.

Figure 3. The main menu

The main menu includes: • The File menu • The Edit menu • The Command menu • The Help menu

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

7

3 How to make a System Configuration

Configuration Manual

3.3.3 File menu

Figure 4. The file menu

New: Create a new configuration file. Open: Open an existing configuration file. Save: Save the current configuration file. Save as: Save the current configuration file under a new name. Import from Excel: Import loop configuration data from an Excel file. For more information, refer to Importing Loop Module Information, page 61. NOTE! The imported data replaces loop information already entered into the configuration program. Extended Panel Text: Extended panel text can be used to define custom texts for individual panels in the CCP Fire Detection System. For more information, refer to Defining Extended Panel Text, page 63 • Export to Excel • Import from Excel • Remove All Texts Recently used file list: Displays up to eight of the most recently used configuration files. Exit: Closes the current configuration file and exits the programme.

8

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

3.3.4 Edit menu

Figure 5. The edit menu

Undo: Undo the latest command. Cut: Cut out marked text and add it to the clipboard. Copy: Copy marked text to the clipboard. Paste: Paste text from the clipboard into the selected field. Delete Module: Delete the selected central, module or Salwico Language sheet from the module tree.

3.3.5 Command menu

Figure 6. The command menu

Verify Configuration: The program will verify the entire configuration file to ensure that there are no faults or conflicts. If any faults are discovered, an error message is generated, as shown in the figure below.

Figure 7. Example error message

Launch CCP Workbench: The menu alternative becomes available if CCP Workbench PLC, and a project directory has been chosen in the Cause/Effect window.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

9

3 How to make a System Configuration

Configuration Manual

3.3.6 Help menu

Figure 8. The help menu

About: Displays the version number of the configuration program.

3.3.7 Tool bar

Figure 9. The tool bar

The tool bar buttons are short cuts to commands found in the Main menu. The New, Open and Save commands are found in the File menu. The Delete Module, Cut, Copy, Paste and Undo commands are found in the Edit menu. These commands can also be executed through keyboard short cuts, as shown in figure The edit menu. The Verify Configuration and Launch CCP Workbench commands are found in the Command menu.

3.4 Options Window In the options application window, as shown in the figure below, specify basic data about the installation, such as the installation name and reference number.

10

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

Figure 10. The options window for marine installations

Figure 11. The options window for industrial and tranport installations

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

11

3 How to make a System Configuration

Configuration Manual

Configuration file information: Revision history is a free text field used to enter revision history information, such as date of original installation, installer company, date of updates, changes made in the configurations and by whom, etc. Please enter all data you think is of significance for engineers. Saved in format: Information about the format that the configuration file is saved in. Created by: Information about who or which company that created the configuration. Saved at: Information about the time and date of the latest update of the configuration file. Build: A running number telling you how many times the file has been updated (e.g. saved). Global system settings: Makers label: Select a label or write an optional text that will be shown in the control panel’s text display. Installation type: Choose whether the installation is a marine, industrial or transport type. This affects how the system will function to comply with the different regulations for marine, industrial and transport applications. Language: Choose from available languages: English, Swedish, Danish, English Non Fire, Norwegian and Chinese. The English Non Fire alternative implies that the system is used for patient alarms instead of fire alarms. Time Zone: Select the desired geographical time zone or GMT time zone from the drop down list. NMEA update interval: Specify the time interval with which the system automatically sends a total system status update on all serial-ports defined with NMEA protocol. The detailed configuration of serial outputs is made under each module in the central. Max disablement time: By entering a time value in this field, the alternative “permanent disablement” in the control panel under menu » 3. Disablements will be replaced by an alternative with the entered disablement time. NOTE! The Max disablement time setting affects permanent disablements for 'Zones' , 'Detectors & Manual Call Points' and 'Alarm Delay'. No other disablements are affected (such as Alarm Transfer, Alarm Device, External Controls or commands entered in Cause/Effect sheets). Buzzer: When the checkbox is ticked, the buzzer in the panel is turned off when the door/lock is open.

12

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

WARNING! When the checkbox is ticked, the central will not comply with the EN-54 fire standard. Customer Ranges: Select the desired cusomer ranges for loop devices from the drop down list. Customer Logo: Selects a logo that will be displayed on the standby home view screen. This function requires a security code to be unlocked.

3.5 User Access Window 3.5.1 About the User Access Window System users are managed in the user access window, as shown in the figure below. System users can be listed, added and deleted.

Figure 12. The User Access window

3.5.2 Adding a new user Click in the fields and enter the following information: 1

Enter the name of the user.

2

Choose a unique 4-digit password.

3

Enter an access level for that user. Detailed information about the available access levels are found in the User Guide.

4

Press Enter.

The new user is added to the user list.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

13

3 How to make a System Configuration

Configuration Manual

3.5.3 Modifying an existing user Just click in the field you want to edit.

3.5.4 Deleting a user

Figure 13. User list: Delete user

1

Click on the grey field to the left of the user you want to delete, as shown in the figure above.

2

Press Delete.

3

Confirm by clicking OK in the dialogue box.

A dialogue box opens.

3.6 Zones Window In the zones window, as shown in the figure below, you will find a list of all defined zones in the fire detection system. Zones are defined in the Central described later in this chapter. From here it is possible to add text that names and describes the zones.

14

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

Figure 14. The Zones window

Description of columns and buttons in the Zones window: Zone: The number of the zone shown in the control panel in case of a fire. Text 1: Free text field (max. 37 characters - word spaces are counted as characters). This text will be shown at the control panel below the fire zone information in case of a fire. Text 2: Additional free text field (max 37 characters - word spaces are counted as characters). Shown in the same way as Text 1. Information Window: When you click on one of the zones in the zone list, the information window will show in which central and on which module and address the zone is defined.

3.7 Show/Control Window Each module and zone in a fire detection system can be dedicated to one or several groups. For each control module, it is possible to define which groups it should control and/or display. If any control module in the system is missing or broken for some reason, all the other control modules and repeater modules will automatically get full access to everything.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

15

3 How to make a System Configuration

Configuration Manual

Figure 15. The Show/Control window

Description of fields and buttons in the Show/Control window: Groups In the Groups field it is possible to add and delete groups, and to determine which zones and modules should belong to each group. Number: Choose which group to handle. Text: Free text field (max 37 characters - word spaces are counted as characters) that describes the group. New: Create a new group. As shown in the figure below, specify the group number in the dialogue box (only vacant numbers are available in the list) and describe the group in the Text field.

Figure 16. New Group dialogue box

Delete: Delete the group with group number specified in the Number field.

16

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

3 How to make a System Configuration

Edit: Edit a group. As shown in the figure below, specify a new group number in the dialogue box if desired (only vacant numbers are available in the list) or give the group a new description in the Text field.

Figure 17. Edit Group dialogue box

Zones defined in system: Lists all zones in the system. Modules defined in system: Lists all modules in the system. Zones in group: Lists the zones in the group selected in the Number field. Modules in group: Lists the modules in the group selected in the Number field. Add -> (Two buttons with similar function): Adds a zone or a module to the group selected in the Number field. The zone or module must be marked in the Zones/Modules defined in system list. OUT 1.1.2;

Output 2 on system module 1 is activated if the alarm delay function is true, i.e. the ALARM DELAY indicator is not lit. Output 2 is not active if the ALARM DELAY indicator is lit. Related Commands: Table 6. AD [x S] [, Conditions]

Specifies the alarm delay function for a marine installation.

MESSAGE ALARM DELAY {ON, OFF, ON/OFF}

Is used to change status of alarm delay function.

AH [x] S, [y] S, Input [, Condition]

Specifies the alarm delay function for an industrial installation.

4.3.2.2 ALARM TRANSFER OFF The command is true if outputs of type alarm transfer are disconnected. Example: ALARM TRANSFER OFF => OUT 1.1.2;

4.3.2.3 BATTERY FAULT The BATTERY FAULT command is true if there is a battery fault in the system. Syntax: BATTERY FAULT

Example: BATTERY FAULT => OUT 1.3.1;

Output 1 on system module 3 is active as long as there is a battery fault in the current central. Related Commands: Table 7. NET FAULT

Is true if there is a net fault in the system.

4.3.2.4 CONTROLS OFF The CONTROLS OFF command is true if one or more outputs of the types General, Door, Fire, Fault, Ventilation or Indication hatch are switched off in the current central. Syntax: CONTROLS OFF

Example: CONTROLS OFF => OUT 1.3.4;

80

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Output 4 on system module 3 is active as long as there are outputs of the types General, Door, Fire, Fault, Ventilation or Indication hatch switched off. Related Commands: Table 8.

Is true if one or more outputs of the type Alarm device (bell) are switched off.

EXTALARM OFF

4.3.2.5 CU z.x DOOR Specifies if the door is open on panel x. The input CU z.x DOOR is true if the door of the specified panel is open. Syntax: CU z.x DOOR

Parameters: Table 9. z

Specifies a central address.

x

Specifies a panel address.

Examples: CU 1.5 DOOR => OUT 1.3.2;

In this example, the command is true if the door is open on the panel in central 1 configured as 5.

4.3.2.6 DISC [ORDER] The DISC command is true when there is a disablement (disconnection) in the system. • DISC ADD is true for a short while when any disablement is added. • DISC CHD is true for a short while when any disablement is added or removed. • DISC REM is true for a short while when any disablement is removed. Syntax: DISC DISC ADD DISC CHD DISC REM

Example 1: DISC CHD => SET FLAG 8; FLAG 8 : TIMER 5 S => RESET FLAG 8;

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

81

4 The Salwico Language

Configuration Manual

FLAG 8 => OUT 1.4.1;

In this example, output 1 on system module 4 is activated for 5 seconds if a disablement is added or removed. Example 2: DISC => OUT 1.4.1

In this example, output 1 on system module 4 is activated as long as there is a disablement in the system.

4.3.2.7 DISC ZONE x ADDRESS y Syntax: DISC ZONE x ADDRESS y

Any disablement activated with the command on the same zone where “ADDRESS y” belongs to activates the output. NOTE! The instruction DISC ZONE x ADDRESS y should never be called with the same arguments more than once. If doing so the result may become very nondeterministic. If the result is needed more than once, FLAG should be used. However, you can of course use the same instruction with different input commands several times, such as: DISC ZONE 12 ADDRESS 5 => DISC ZONE 12 ADDRESS 6 =>

CAUTION! Due to the complexity of the instruction DISC ZONE x ADDRESS y the system will suffer a lot of processing power if too many are used. This slowdown will be noticed whenever a disablement is either added or removed. It is therefore recommended to not have more than 200 instances of this instruction in the configuration. Example: DISC ZONE 159 ADDRESS 30 => OUT 1.55.7;

In this example, command ADDRESS 30 is a smoke/heat detector; however a disablement of MCP(s) in the same zone (ZONE 159) will activate the output.

4.3.2.8 EXTALARM OFF The EXTALARM OFF command is true if one or more outputs of the type Alarm device (bell) are switched off in the current central. Syntax: EXTALARM OFF

82

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Examples: EXTALARM OFF => OUT 1.3.2;

Output 2 on system module 3 is active as long as there are outputs of the type Alarm device (bell) switched off. Related Commands: Table 10.

Is true if one or more outputs of the types General, Door, Fire, Fault, Ventilation or Indication hatch are switched off.

CONTROLS OFF

4.3.2.9 FAULT IN SYSTEM Reads the fault status in the system. The FAULT IN SYSTEM command is true if one or more faults are present in the system. The command is true until all faults have been reset. Syntax: FAULT IN SYSTEM

Examples: FAULT IN SYSTEM => OUT 1.1.2;

Output 2 on system module 1 is active if a fault is present in the system. Related Commands: Table 11. UNMUTED FAULT

Reads the unmuted fault status in the system.

4.3.2.10 FIRE IN SYSTEM Reads the fire alarm status in the system. The FIRE IN SYSTEM command is true if there are one or more fire alarms in the system. The command remains true until all fire alarms have been reset. Syntax: FIRE IN SYSTEM

Example 1: FIRE IN SYSTEM & NOT OPEN DOOR => OUT 1.3.7;

In this example, output 7 on system module 3 is activated if a fire alarm is detected and no panel door is open. This output may, for example, be connected to the fire brigade. Example 2: FIRE IN SYSTEM > 1 => OUT 1.3.8;

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

83

4 The Salwico Language

Configuration Manual

In this example output 8 on system module 3 is activated if there is at least two fire alarms in the system. Useful for example when making “2-detector dependency” commands. Related Commands: Table 12. ZONE x-y [Type]

Reads the status of the fire alarms in zone/zones.

4.3.2.11 FLAG x / SYSTEM VIO x The FLAG command is a macro command. You can use the FLAG command to replace long expressions of input commands. A total of 255 different FLAG configurations can be present at the same time. SYSTEM VIO is used to configure menus connected to customer shortcuts on the panels. See user menu under Custom Keys Tab, page 36 for more info. CENTRAL VIO is used to define custom faults and alarms within a central. See VIO tab under Description of the fields and buttons in the Central window, page 23 for more info. Syntax: FLAG x [SYSTEM] VIO x CENTRAL VIO x

Parameters: Table 13. x

Select a number between 1 and 255.

Examples FLAG: ZONE 1 DET 1-17 & ZONE 2 DET 5-19 & ZONE 3 DET 6-36 => FLAG 35;

In this example, FLAG 35 is used to define a fire zone, consisting of several zones. ZONE 4 | FLAG 35 => OUT 1.3.3; ZONE 5 | FLAG 35 => OUT 1.3.9;

The FLAG 35 is then used to activate output 3 on system module 3 in central 1 if a fire alarm is detected in zone four or in the defined fire zone. The FLAG is also used to activate output 9 on system module 3 in central 1 if a fire alarm is detected in zone 5 or in the configured fire zone. Example SYSTEM VIO: SYSTEM VIO 1 => OUT 1.5.2;

84

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

When custom shortcut 1 on Control Panel M 4.3 is pressed, user menu 1 is displayed. If row 1 in the user menu is pressed, output 2 on system module 5 will be activated (VIO 1 is set, as shown in the figure below).

Example CENTRAL VIO: CENTRAL VIO 3 => OUT 1.1.2;

An expression with command CENTRAL VIO is used in the same way as SYSTEM VIO. Related Commands: Table 14. RESET FLAG x

It is possible to add functionality to the macro command FLAG with this command. Used only as an output command.

SET FLAG x

It is possible to add functionality to the macro command FLAG with this command. Used only as an output command.

Comments: - VIO can also be controlled in the Cause/Effect sheets, to give indications in the user menu. In this case, Indication only (refer to the figure above) must be selected.

4.3.2.12 IN z.x.y CAUTION! It is only allowed to use this command to control module outputs on the same central, and should never be used to control other central’s outputs. True if input y on system module x on central z is activated. Syntax: IN z.x.y

Parameters: Table 15. z, x, y

z specifies the central, x specifies system module address, y specifies input number.

Example:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

85

4 The Salwico Language

Configuration Manual

IN 1.4.1 => OUT 1.5.2

Output 2 on system module 5 on central 1 is active if input 1 on system module 4 on central 1 is active. Related Commands: Table 16. ZONE x IN y.z

The command reads the input status of a control module.

4.3.2.13 MINI RESET alt MINIREPEATER RESET This input follows the status of the output mini reset. Example: MINI RESET => OUT 1.1.6;

Output 6 on module 1 in central 1 is activated if output in mini reset is true.

4.3.2.14 MUTE MINI alt MUTE MINIREPEATER True for 20 seconds when a mini repeater that has control privileges is muted. Example: FIRE IN SYSTEM & MUTE MINIREPEATER => SET FLAG 2

Sets flag 2 when fire in system and minirepeater with control privileges are muted.

4.3.2.15 NET FAULT The command NET FAULT is true if there is a net fault in the current central. Syntax: NET FAULT

Examples: NET FAULT => OUT 1.4.4;

Output 4 on system module 4 in central 1 is active as long as there is a net disturbance in the system. Related Commands: Table 17. BATTERY FAULT

Is true if there is a battery fault in the current central.

4.3.2.16 OUT z.x.y Specifies the output y on system module x on central z. Syntax: OUT z.x.y

86

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Parameters: Table 18. x, y, z

x specifies system module address, y specifies output number, z specifies the central.

Example: OUT 1.4.1 => CU 1.7 LED 4

LED 4 on panel 7 is lit if output 1 on module 4 in central 1 is activated. Related Commands: Table 19. ZONE x OUT y.z [MSK n]

The command reads the output status of a control module.

4.3.2.17 PRE-ALARM IN SYSTEM The PRE-ALARM IN SYSTEM command is true if one or more pre-alarms are present in the system. The command is true until all pre-alarms are removed. Syntax: PRE-ALARM IN SYSTEM

Examples: PRE-ALARM IN SYSTEM => OUT 1.1.2;

Output 2 on system module 1 in central 1 is active if a prealarm is present in the system.

4.3.2.18 TCMS_STATUS x.y Input specific for train protocols. Syntax: TCMS_STATUS x.y

4.3.2.19 TCMS_STATUS_BYTE 0xYYYYYYYY Input specific for train protocols. Syntax: TCMS_STATUS_BYTE 0xYYYYYYYY

4.3.2.20 SYSTEM VIO x See FLAG x, page 101.

4.3.2.21 UNMUTED FAULT Reads the fault status of the system. The UNMUTED FAULT command remains true until all faults in the system are muted.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

87

4 The Salwico Language

Configuration Manual

Syntax: UNMUTED FAULT

Examples: UNMUTED FAULT : TIMER 60 S => OUT 1.4.1;

In this example output 1 on system module 4 is activated if the fault is not muted during the time delay. Related Commands: Table 20. FAULT IN SYSTEM

Reads the fault status in the system.

4.3.2.22 UNMUTED FIRE IN SYSTEM Like FIRE IN SYSTEM but only true if one or more fire alarms in the system are unmuted. Syntax: UNMUTED FIRE IN SYSTEM

4.3.2.23 UNMUTED MINI alt UNMUTED MINIREPEATER True for 20 seconds if a reset order fails on a mini repeater. Example: (NOT FIRE IN SYSTEM | UNMUTED MINIREPEATER) & FLAG 2 => RESET FLAG 2;

If flag 2 is set, it is reset if there is no fire in the system or a reset on a minirepeater fails.

4.3.2.24 UNMUTED ZONE [Type] Like ZONE [Type] but only true when there is at least one unmuted fire alarm of the specified detector type. Syntax: UNMUTED ZONE [Type]

4.3.2.25 UNMUTED ZONE x [Type] [y[-z]] Like ZONE x [Type] [y[-z]] but only true when there is at least one unmuted fire alarm of the specified Type within the address interval y-z in zone x. Syntax: UNMUTED ZONE x [Type][y[-z]]

88

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

4.3.2.26 UNMUTED ZONE x-y [Type] Like ZONE x-y [Type] but only true when there is at least one unmuted fire alarm of the specified Type within the zone interval x-y. Syntax: UNMUTED ZONE x-y [Type]

4.3.2.27 WARNING IN SYSTEM The WARNING IN SYSTEM command is true if one or more warnings are present in the system. The command is true until all warnings are removed. Syntax: WARNING IN SYSTEM

Examples: WARNING IN SYSTEM => OUT 1.1.2;

Output 2 on system module 1 is active if a warning is present in the system.

4.3.2.28 ZONE [Type] Specifies detector types that may indicate fire alarm. The ZONE command is true when there is a fire alarm of the specified type. Syntax: ZONE [Type]

Parameters: Table 21.

Type

Specifies the detector type. One of the following types can be used: Type

Explanation

ADDRESS ALL DET FD HD M.CALL SD SDHD SPR

All fire detectors, including manual call points. All fire detectors, including manual call points. All automatic fire detectors, excluding manual call points. Flame detectors. Heat detectors, both maximal and rate-of-rise. Manual call points. Smoke detectors. Smoke/heat detectors. Sprinklers.

Comments: - Default values: The default value for Type is ALL. - Type: The functions of the types ALL and ADDRESS are identical.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

89

4 The Salwico Language

Configuration Manual

NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Example: ZONE => OUT 1.4.3;

All alarms from all zones in the central make output 3 on system module 4 in central 1 active.

4.3.2.29 ZONE x [Type] [y[-z]] Specifies detectors in different zones that may indicate fire alarm. The ZONE command is true when there is a fire alarm of the specified Type within the address interval y-z in zone x. Syntax: ZONE x [Type][y[-z]]

Parameters: Table 22. x

The zone number. All zones in one central unit are specified if you omit the zone number. The zone number is a number between 1- 65534.

Type

Specifies the detector type. One of the following types can be used:

y, z

Type

Explanation

ADDRESS ALL DET FD HD M.CALL SD SDHD SPR

All fire detectors, including manual call points. All fire detectors, including manual call points. All automatic fire detectors, excluding manual call points. Flame detectors. Heat detectors, both maximal and rate-of-rise. Manual call points. Smoke detectors. Smoke/heat detectors. Sprinklers.

Specifies a single detector address or a detector address interval. y and z can be set to any number between 1-65534.

Comments: - No parameters: The command reacts on all alarms on all zones in the central unit if you do not specify any parameter. - Default values: The default value for x is all zones. The default value for Type is ALL. - Type: The function of the types ALL and ADDRESS are identical. NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item.

90

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Examples: ZONE 3 => OUT 1.4.8;

All alarms from zone 3 makes output 8 on system module 4 active. ZONE 3 SD 2 => OUT 1.4.11;

A fire alarm on smoke detector 2 in zone 3 makes output 11 on system module 4 in central 1 active. ZONE 3 DET 2-8 => OUT 1.4.7;

An alarm from any automatic detector in the interval 2-8 in zone 3 makes output 7 on system module 4 in central 1 active.

4.3.2.30 ZONE x-y [Type] Specifies different zones where detectors may indicate fire alarm. The ZONE command is true when there is a fire alarm of the specified Type within the zone interval x-y. Syntax: ZONE x-y [Type]

Parameters: Table 23. x, y

The a single zone number or a zone number interval. All zones in one central unit are specified if you omit the zone number. The zone number is a number between 1- 65534.

Type

Specifies the detector type. One of the following types can be used: Type

Explanation

ADDRESS ALL DET FD HD M.CALL SD SDHD SPR

All fire detectors, including manual call points. All fire detectors, including manual call points. All automatic fire detectors, excluding manual call points. Flame detectors. Heat detectors, both maximal and rate-of-rise. Manual call points. Smoke detectors. Smoke/heat detectors. Sprinklers.

Comments: - No parameters: The command reacts to all alarms in all zones in the central unit if you do not specify any parameter. - Default values: The default value for x is all zones. The default value for Type is ALL. - Type: The functions of the types ALL and ADDRESS are identical.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

91

4 The Salwico Language

Configuration Manual

NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item.

4.3.2.31 ZONE [Type] FAULT [FAULT TYPE] Specifies faults. The command is true when a fault of the specified FAULT TYPE is present on a detector of the specified Type. Syntax: ZONE [Type] FAULT [FAULT TYPE]

Parameters: See table for the ZONE [Type] parameters. Comments: See comments for the ZONE [Type]. Example: ZONE FAULT => OUT 1.4.7

Output 7 on system module 4 is activated when any fault is reported from any zone.

4.3.2.32 ZONE x [Type] [y-[z]] FAULT [FAULT TYPE] Specifies faults. The command is true when a fault of the specified FAULT TYPE is present on a detector of the specified Type in the address interval y-z in zone x. Syntax: ZONE x [Type] [y[-z]] FAULT [FAULT TYPE]

Parameters: See table for the ZONE x [Type][y[-z]] parameters. Comments: See comments for the ZONE x [Type][y[-z]]. Examples: ZONE 8 FAULT 128 => OUT 1.4.7

Output 7 on system module 4 is activated when fault no. 128 “no answer” is reported from any unit in zone 8. ZONE 7 ALL 9-9 FAULT => OUT 1.5.2

Output 2 on system module 5 is activated when a fault is reported from loop unit 9 in zone 7.

92

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

4.3.2.33 ZONE x-y [Type] FAULT [FAULT TYPE] Specifies faults. The command is true when a fault of the specified FAULT TYPE is present on a detector of the specified Type in the zone interval x-y. Syntax: ZONE x-y [Type] FAULT [FAULT TYPE]

Parameters: See table for the ZONE x-y [Type] parameters. Comments: See comments for the ZONE x-y [Type].

4.3.2.34 ZONE x IN y.z The command reads the input status of a control module. Syntax: ZONE x IN y.z

Parameters: Table 24.

x

Specifies the zone number. All zones in one central unit are specified if you omit the zone number. The zone number is a number between 165534 depending on the configuration of the central unit.

y, z

Specifies a single input address, y can be 1-65534 and z 1-8.

Examples: ZONE 1 IN 1.5.1 => OUT 1.4.1;

Output 1 on system module 4 in central 1 is activated if input address 5.1 on zone 1 is set. Related Commands: Table 25. IN z.x.y

Specifies the input y on system module x in central z.

ZONE x OUT y.z [MSK n]

Sets an output on a control module.

4.4 Timers 4.4.1 Summary Timer Commands This is a brief description of all the timer conditions. For further information on each command, see Timer Command Description, page 94. A total of 196 timer expressions are allowed in the system.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

93

4 The Salwico Language

Configuration Manual

NOTE! Timer expressions must be preceded by a colon (:). AD [x S] [Conditions] - Marine installation

Specifies an alarm delay time for the last inputs specified before the AD command. Each usage of the AD command consumes one of the 32 timer expressions per central that are allowed. Can be overridden by a Manual Call Point. AH [x] S, [y] S, Input [, Conditions] - Industrial Installation

Specifies an alarm mute and reset time for the inputs before the AH command. Each usage of the AH command consumes two of the 32 timer expressions per central that are allowed. TIMER [x S] [, Conditions]

Specifies an alarm delay time for the inputs before the TIMER command. Each usage of the TIMER command consumes one of the 32 timer expressions per central that are allowed.

4.4.2 Timer Command Description 4.4.2.1 AD [x S] [, Conditions] - Marine Installation Specifies an alarm delay time for the last inputs specified before the AD command. The time delay acts on the inputs specified before the AD command. The function of this command is closely related to the setting of the alarm delay function on the control panel of the central. The delay time of the AD command is ignored if the ALARM DELAY indicator on the control panel is lit. The AD command is ignored if a manual call point is activated in any zone of the central unit. The time delay function may be overruled if you specify an input in the AD command and this input becomes true during the time delay or by activation of a manual call point. The output is then activated immediately because the input preceding the AD command is true. If no time delay is entered in the menu, the system will use the default value 2 minutes. This value is adjustable from the system menu. Each usage of the AD command consumes one of the 32 timer expressions allowed. NOTE! The delay time should be configured in increments not exceeding 1 minute up to a maximum of 10 minutes. Syntax: : AD [x S] [, Conditions]

Parameters:

94

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Table 26. [x S]

Specifies the alarm delay time in seconds. Do not forget to write a capital S (seconds) when a time is specified. System settings for default time will be used, if the variable x is omitted.

Conditions

Specifies any input.

Comments: - ALARM DELAY on the control panel: The alarm delay function is ignored if the ALARM DELAY indicator on control panel is lit. - Manual call points: The AD command is ignored if a manual call point is activated in any zone of the central unit. - Default time: The default time is 30 seconds, if no time is specified. - If no time is specified, it is possible to set the time delay from a control panel. Time is then set in increments of 1 minute. Hint! Limits: Only one Input command can be specified. However, flags can be used. NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Examples: In the following examples, the ALARM DELAY indicator on the control panel is not lit. ZONE : AD => OUT 1.3.5;

Control of all outputs in the system are time delayed for 30 seconds, default time (ignored for a manual call point). ZONE : AD 90 S => OUT 1.2.13;

Control of all outputs in the system are time delayed for 90 seconds (ignored for a manual call point). ZONE 4 : AD 45 S, IN 1.2.3 => OUT 1.5.2;

Control of all outputs in zone 4 are time delayed for 45 seconds (ignored for a manual call point). If input IN 1 becomes true during the time delay the output OUT 2 on system module 5 in central 1 is activated immediately. Related Commands: Table 27. AH [x] S, [y] S, Input [, Conditions]

Specifies the alarm delay function for an industrial installation.

ALARM DELAY ON

Reads the status of the alarm delay function on the control panel for a marine installation.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

95

4 The Salwico Language

Configuration Manual

MESSAGE ALARM DELAY {ON, OFF, ON/OFF}

Will disable or enable alarm delay in own central.

TIMER [x S] [, Conditions]

Specifies the alarm delay time for the inputs. No relation with the alarm delay function on the control panel.

If you want the manual callpoint to override the alarm delay, see the last example in TIMER [x S] [, Conditions], page 97.

4.4.2.2 AH [x] S, [y] S, Input, Conditions - Industrial Installation Specifies an alarm mute and reset time for the inputs. The mute time acts on the inputs specified in front of the AH command. The ALARM HOLD function is ignored if the indicator ALARM DELAY on the control panel is not lit. Each usage of the AH command consumes two of the 32 timer expressions allowed. Syntax: : AH [x] S, [y] S, Input, Conditions

Parameters: Table 28.

[x] S

(Mute time)

[y] S

(Reset time)

Specifies the mute time in seconds. Do not forget to write a capital S (seconds) when the mute time is specified. System settings for default time will be used, if the variable x is omitted. If the x time has elapsed (not muted) then the timer command becomes true. Specifies the time to investigate and reset the fire alarm. Do not forget to write a capital S (seconds) when the reset time is specified. System settings for default time will be used, if the variable x is omitted.

Input

Specifies the mute input.

Conditions

Specifies the input conditions that will interrupt the time delay and activate the expression that is specified immediately before the AH command. A Condition is an expression that may consist of Inputs, System Status Inputs, Zone Generated Inputs and logical operators.

Comments: - The time y can only be specified if the time x is specified. - ALARM HOLD indicator: The ALARM HOLD function is ignored if the indicator ALARM DELAY on the control panel is not lit. - Limits: Only one mute input can be specified. - Default time: If no time is specified, the default mute time is 30 seconds and the default reset time is 180 seconds. If no time is specified, it is possible to set the time delay from a control panel. Time is then set in increments of 1 minute.

96

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Example: FIRE IN SYSTEM : AH 53 S , 600 S, IN 1.1.2, ZONE M.CALL | ZONE HEAT => OUT 1.4.11;

In this example, output 11 on system module 4 is activated if you do not mute the alarm by using input 2 on system module 1 in central 1 during the mute time (53 seconds). If the alarm is muted, you will have 10 minutes to investigate the cause of the alarm and to reset it. Output 11 on system module 4 in central 1 is activated if the alarm is not reset during the reset time. If there is an alarm from a manual call point or a heat detector during the mute time or the reset time, Output 11 on system module 4 in central 1 is activated immediately and both the mute time and the reset time are disregarded. Related Commands: Table 29. AD [x S] [, Conditions]

Specifies the alarm delay function for a marine installation.

MESSAGE ALARM DELAY {ON, OFF, ON/OFF}

Is used to to enable or disable alarm delay. Repeater settings is controlled by CE.

TIMER [x S] [, Conditions]

Specifies the alarm delay time for the inputs. This has no relation to the alarm delay function on the central panel.

ALARM DELAY ON

Reads the status of the alarm delay function on the control panel for a marine installation.

4.4.2.3 TIMER [x S] [, Conditions] Specifies an alarm delay time for the inputs. The inputs specified before the TIMER command are time delayed. The time delay function may be overruled if you specify an input in the TIMER command and this input becomes true during the time delay. Since the input preceding the TIMER command also is true the output is activated immediately. Each usage of the TIMER command consumes one of the 32 timer expressions allowed. Syntax: : TIMER [x S] [, Conditions]

Parameters: Table 30. [x S]

Specifies the alarm delay time in seconds. Always type S when a time is specified.

Conditions

Immediately specifies the input conditions that will interrupt the time delay and control the output.

Comments:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

97

4 The Salwico Language

Configuration Manual

- Default time: The default time for x is 30 seconds. NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Examples: ZONE 3 : TIMER 90 S, IN 1.3.1 => OUT 1.4.1;

In this example a setting of the output in zone 3 is time delayed for 90 seconds. However, if input 3.1 is active, out 4.1 is activated immediately. ZONE 3 : TIMER 100 S => FLAG 1; ZONE 3 & NOT FLAG 1 => OUT 1.4.5;

If there is a fire alarm in zone 3 then output 5 on system module 4 is activated for 100 seconds. ZONE 3 : TIMER 120 S, NOT ALARM DELAY ON => OUT 1.4.6;

If you only want the delay when alarm delay is active. Related Commands: Table 31. AD [x S] [, Conditions]

Specifies the alarm delay function for a marine installation.

AH [x] S, [y] S, Input [, Conditions]

Specifies the alarm delay function for an industrial installation.

4.5 Outputs 4.5.1 Summary Output Commands This is a brief description of all output conditions. For further information on each command, see Output Command Description, page 99. NOTE! All Output commands must be terminated by a semicolon (;). CU z.x LED y

The command is used to set LEDs on the panels. FLAG x

The command is a macro command. You can use the FLAG command to replace long expressions of input commands. MESSAGE ALARM DELAY [x] {ON, OFF, ON/OFF}

Activates or deactivates the ALARM DELAY function.

98

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

MESSAGE ALARM TRANS [x] {ON, OFF, ON/OFF}

Activates or deactivates the ALARM TRANS function. MESSAGE ZONE x TYPE y-z ON/OFF

Reconnects or disconnects an interval of detectors in a zone. MESSAGE ZONE x SD y-z [ORDER]

Sets smoke detector sensitivity in an interval of a zone. MESSAGE BOARD x.y TEMP UPDATE

The command activates transmission of temperature for all heat detectors on the selected loop. MINI RESET alt MINIREPEATER RESET

Remove control privileges from a minirepeater. OUT x.y

Specifies the outputs in the central unit. The specified outputs are controlled by the active inputs. RESET FLAG x / SYSTEM VIO x

It is possible to add functionality to the macro command FLAG/VIO with this command. Used only as an output command. SET FLAG x / SYSTEM VIO x

It is possible to add functionality to the macro command FLAG/VIO with this command. Used only as an output command. SYSTEM VIO x

SYSTEM VIO is used to configure menus connected to customer keys on the panels. ZONE x OUT y.z [MSK n]

The command sets an output on a control module.

4.5.2 Output Command Description 4.5.2.1 CU z.x LED y The CU z.x LED y command is used to set LEDs on the panels. Syntax: [SET/RESET] CU z.x LED y [COLOR] [FLASH]

Parameters:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

99

4 The Salwico Language

Configuration Manual

Table 32. z

Central address

x

Panel address

y

LED number (1-4). (LED no. 4 only available on industrial panel).

(only on industrial panel)

LED number 1-3. RED (blank=red), YELLOW LED number 4. RED (blank=red)

FLASH

FLASH

COLOUR

Examples: FIRE IN SYSTEM => CU 2 LED 1;

LED 1 at panel 2 is set as long as there is a fire in the system. FIRE IN SYSTEM => CU 2 LED 3 YELLOW FLASH;

LED 3 at panel 2 is flashing with a yellow light (green & red parts of the LED are lit at the same time) as long as there is a fire in the system. LED locations: The LEDs are located on the control panels. See illustrations below. LED 1 = LED in the top custom shortcut LED 2 = LED in the middle custom shortcut LED 3 = LED in the lower custom shortcut LED 4 = LED for Alarm transmitter activated “Larmsändare aktiverad” (industrial panel only)

Figure 85. LED 1-3 on a control panel for marine applications

100

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Figure 86. LED 1-4 on a control panel for industrial applications

4.5.2.2 FLAG x The FLAG command can be used both as input and output command. For description and examples, see FLAG x / SYSTEM VIO x, page 84.

4.5.2.3 LARMORG MUTE The command is only available in industrial applications and will mute all connected Repeater modules running in LARMORG mode. Example: IN 1.1.2 => LARMORG MUTE;

All LARMORG Repeater modules will be muted as soon as input 1.1.2 is activated.

4.5.2.4 MESSAGE ALARM DELAY [x] {ON, OFF, ON/OFF} The message alarm delay ON/OFF is used to activate or deactivate the alarm delay function. Syntax: MESSAGE ALARM DELAY [x] {ON, OFF, ON/OFF}

Parameters: x

x has to be a central number. If none is supplied the function will be disabled in the entire system.

Comments: The commands that include ON/OFF function as follows: • If the input condition is true, the first argument is valid (ON). • If the input condition is false, the second argument is valid (OFF). Example 1:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

101

4 The Salwico Language

Configuration Manual

IN 1.1.3 => MESSAGE ALARM DELAY 9 ON;

When input 3 on module 1 is active the alarm delay function is activated in central 9. Example 2: NOT IN 1.1.3 => MESSAGE ALARM DELAY 9 OFF;

When input 3 on module 1 is turned off the alarm delay function is deactivated in central 9.

4.5.2.5 MESSAGE ALARM TRANS [x] {ON, OFF, ON/OFF} The message alarm trans ON/OFF is used to disable or enable outputs of category alarm transfer. Syntax: MESSAGE ALARM TRANS [x] {ON, OFF, ON/OFF}

Parameters: x

x has to be a central number. If none is supplied the function will be disabled in the entire system.

Comments: The commands that include ON/OFF function as follows: • If the input condition is true, the first argument is valid (ON). • If the input condition is false, the second argument is valid (OFF). Example: IN 1.1.3 => MESSAGE ALARM TRANS 7 ON;

When input 3 on module 1 is active the outputs of category alarm transfer are enabled in central 7.

4.5.2.6 MESSAGE ZONE x TYPE y[-z] ON/OFF The command is used to reconnect or disconnect an interval of detectors in a zone. Syntax: MESSAGE ZONE x TYPE y-z ON/OFF

Parameters: Table 33.

102

x

Specifies a zone between 1 and 65534.

y

Specifies a detector between 1 and 65534.

z

Specifies a detector between 1 and 65534.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

Type

y, z

4 The Salwico Language

Specifies the detector type. One of the following types can be used: Type

Explanation

ADDRESS ALL DET FD HD M.CALL SD SDHD SPR

All fire detectors, including manual call points. All fire detectors, including manual call points. All automatic fire detectors, excluding manual call points. Flame detectors. Heat detectors, both maximal and rate-of-rise. Manual call points. Smoke detectors. Smoke/heat detectors. Sprinklers.

Specifies a single detector address or a detector address interval. y and z can be set to any number between 1-65534.

Comments: The ON/OFF command functions as follows: • If the input condition is true, the first argument is valid (ON). • - If the input condition is false, the second argument is valid (OFF). NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Example: IN 1.4.2 => MESSAGE ZONE 1 DET 1-5 ON/OFF;

Detectors 1-5 in zone 1 are switched off as long as input 2 on system module 4 is activated.

4.5.2.7 MESSAGE ZONE x SD y-z [ORDER] The command is used to set smoke detector sensitivity in an interval of a zone. Syntax: MESSAGE ZONE x SD [y[-z]] NORMAL SENSE MESSAGE ZONE x SD [y[-z]] HIGH SENSE MESSAGE ZONE x SD [y[-z]] NORMAL/HIGH SENSE

Parameters: Table 34. x

Specifies a zone between 1 and 65534.

y

Specifies a detector between 1 and 65534.

z

Specifies a detector between 1 and 65534.

Comments:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

103

4 The Salwico Language

Configuration Manual

The NORMAL/HIGH command functions as follows: • If the input condition is true, then the first argument is valid (NORMAL). • If the input condition is false, then the second argument is valid (HIGH). NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Examples: IN 1.4.1 => MESSAGE ZONE 1 SD 5-10 NORMAL SENSE; NOT IN 1.4.1 => MESSAGE ZONE 1 SD 5-10 HIGH SENSE;

Smoke detectors 5-10 will have normal sensitivity as long as input 1 on system module 4 is active. IN 1.4.2 => MESSAGE ZONE 5 SD NORMAL/HIGH SENSE;

All smoke detectors in zone 5 will have normal sensitivity as long as input 2 on system module 4 is active.

4.5.2.8 MESSAGE BOARD z.x.y TEMP UPDATE The command activates transmission of temperature for all heat detectors on the selected loop. Example: FLAG 1 | NOT FLAG 1 => MESSAGE BOARD 1.11.1 TEMP UPDATE;

Activates the temperature update from all heat detectors on loop 1 on module 11 in central 1.

4.5.2.9 MINI RESET alt MINIREPEATER RESET The command removes control privileges from minirepeater. Example: FIRE IN SYSTEM & NOT CU 1.7 DOOR => MINIREPEATER RESET;

4.5.2.10 MUTE_ALL [FIRE/FAULT] Based on input expression the system performs a mute operation on all items in the specified list, FIRE or FAULT list. Mute is always performed on a root user level, all fault or fires are affected, no show/control rights are checked. Syntax: MUTE_ALL [FIRE/FAULT]

Examples: IN 1.20.1 => MUTE_ALL FIRE

104

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

IN 1.20.2 => MUTE_ALL FAULT

4.5.2.11 NEWCMPROFILE [CENTRAL].[CARD] [SHOW MASK] [CONTROL MASK] CAUTION! It is only allowed to use this command for system changes on the same central, and should never be used to change rights for other centrals. Based on input expression the system changes the show and control masks of the CM with address [CENTRAL].[CARD]. The address [CENTRAL].[CARD] must be the address of a configured CM may not be a broadcast/group address. The [SHOW MASK] and [CONTROL MASK] are numbers in either decimal or hexadecimal. For hexadecimal numbering use the prefix '0x'(ex. 0xABCDEF). The [SHOW MASK] and [CONTROL MASK] numbers are used as bitmasks, where bit identifies a group specified in the CCP Conf program. A set bit indicates that the mask includes the group. There are a maximum of 32 groups in the system. The group number from CCP Conf identifies the bit position representing the group. To create a mask including groups 1,7,8,20 and 27 use the approach below: Group number

Corresponding 32 bit binary value

Group 1:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0001

Group 7:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0100

0000

Group 8:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1000

0000

Group 20:

0000

0000

0000

1000

0000

0000

0000

0000

Group 27:

0000

0100

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Sum of all:

0000

0100

0000

1000

0000

0000

1101

0001

Corresponding Hexadecimal:

0

4

0

8

0

0

D

1

Mask value to use in C/E rule: 0x040800D1 Syntax: NEWCMPROFILE [CENTRAL].[CARD] [SHOW MASK] [CONTROL MASK];

Examples: IN 1.20.5 => NEWCMPROFILE 1.1 0x040800D1 0x040800D1; IN 1.20.6 => NEWCMPROFILE 1.2 67633361 67633361;

4.5.2.12 OUT z.x.y [PATTERN] Specifies the outputs on the system modules. The specified outputs are controlled by the active inputs. Syntax:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

105

4 The Salwico Language

Configuration Manual

[SET/RESET] OUT z.x.y [PATTERN]

Parameters: Table 35. z, x, y

PATTERN

z = central address, x = system module address, y = output number GA71

seven short, 1 long

FLASH

1s on, 1s off

PATTERN 1 HZ

0.5s on 0.5s off

PATTERN 1 THIRD

1.5s on 1.5s off

PATTERN FINLAND

2s on, 1s off

PATTERN GAS

0.5s on, 0.5s off, 0.5s on, 1.5s off

PATTERN POLAND

1.5s on, 1.5s off, 1.5s on, 1.5s off, 3.5s on, 1.5s off

PATTERN PRE-ALARM

0.5s on, 1.5s off

PATTERN 10

1.5s on, 1,5s off, 6s on, 1.5s off

PATTERN 11

6s on, 3s off

PATTERN 12

1s on, 1s off 4s on, 1s off

PATTERN 13

1s on, 1s off, 2s on, 1s off

PATTERN CANADA

5s on, 30s off

PATTERN PULSE

5s on, 1s off

All patterns repeat forever with the exception: PATTERN PULSE

only one time

Comments: NOTE! Items enclosed in square brackets are optional. Do not type the brackets when including an optional item. Examples: FIRE IN SYSTEM & NOT OPEN DOOR => OUT 1.4.11;

If there is a fire in the system and there are no open doors then output 11 on system module 4 in central 1 is activated. UNMUTED FAULT & NOT OPEN DOOR => OUT 1.4.12;

If there is an unmuted fault in the system and there are no open doors then output 12 on system module 4 in central 1 is activated. UNMUTED FAULT => OUT 1.4.12;

If there is an unmuted fault in the system then output 12 on system module 4 in central 1 is activated. IN 1.1.3 => SET OUT 1.2.3; NOT IN 1.1.3 & IN 1.1.4 => SET OUT 1.2.3 FLASH;

106

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

NOT (IN 1.1.3 | IN 1.1.4) => RESET OUT 1.2.3;

If input 3 on system module 1 in central 1 is activated then output 3 on system module 2 in central 1 remains on. However, if input 4 on system module 1 in central 1 is activated and input 3 on system module 1 in central 1 is inactive then output 3 on system module 2 in central 1 is activated with an intermittent signal (1 sec. on, 1 sec. off). If neither input is activated the output is reset. FIRE IN SYSTEM => OUT 1.3.8 GA71;

If there is a fire in the system, output 8 on system module 3 in central 1 will be set with the pattern 7 short (1.5 sec. on, 1.5 sec. off) and 1 long (7 sec.) ZONE 1 ADR 8 => OUT 1.3.147;

If address 8 in zone 1 is activated, output 147 (= LED 147) on system module 3 in central 1 (in this case a ZB with MUX software). The LED number can be in the interval of 1-254. Related Commands: Table 36. ZONE x OUT y.z [MSK n]

Sets an output on a control module.

4.5.2.13 Rate of Rise C/E rules Rate of Rise functionality allows for setting of a different alarm threshold and temperature rise threshold for heat detectors. By using C/E commands it is possible to vary the temperature threshold between 30 - 84 deg Celcius and set the alarm to trigger when the temperature rise is between 3 to 7 deg Celcius per minute. CAUTION! Maximum limit to be set for heat rise is 7 degree Celsius per minute. Detector Support The following detectors are supported by this function: • CN/EV-H • CN/EV-PH • NS-AH • NS-AOHS C/E Rules The Rate of Rise rule is defined as follows: Syntax: [EXPRESSION] => [/SET/RESET] PARAMETER ZONE [#Z] [TYPE] [#ADR-#ADR] ALIMIT [#ALIMIT] ROR [#ROR_LIMIT];

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

107

4 The Salwico Language

Configuration Manual

CAUTION! Take care not to define overlapping rules!! If this is done, the system may become choked by setting and clearing Rate of Rise rules each C/E run. This will result in caotic/unpredictable system behaviour. Parameters: [EXPRESSION]

Your regular C/E expression to control the Rate of Rise expression.

[/SET/RESET]

This argument is optional and can be left out. If the argument is left out the Rate of Rise settings will follow the [EXPRESSION]. If [EXPRESSION] evaluates to true then the Rate of Rise rule will be set. If [EXPRESSION] evaluates to false the Rate of Rise rule will be cleared. If the argument is "SET" then the Rate of Rise rule will be explicitly set when the [EXPRESSION] argument evaluates to true. If the argument is "RESET" then the Rate of Rise rule will be explicitly cleared when the [EXPRESSION] argument evaluates to true.

[#Z]

Zone number

[TYPE]

Detector type "HEAT", "SMOKE" etc.

[#ADR-#ADR]

Address range, detector address #from - #to.

[#ALIMIT]

Heat alarm threshold in tenths of degrees Celcius.

[#ROR_LIMIT]

Heat rise alarm threshold in tenths of degrees Celcius.

For more examples, please see [SET/RESET] PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r, page 109.

4.5.2.14 RESET_ALL [FIRE/FAULT] Based on input expression the system performs a reset operation on all items in the specified list, FIRE or FAULT list. Reset is always performed on a root user level, all fault or fires are affected, no show/control rights are checked. Syntax: RESET_ALL [FIRE/FAULT]

Examples: IN 1.20.3 => RESET_ALL FIRE IN 1.20.4 => RESET_ALL FAULT

4.5.2.15 RESOUND_ALL [FIRE/FAULT] Broadcasts a resound all fire alarms or fault messages in the system. Syntax: RESOUND_ALL [FIRE/FAULT]

Examples:

108

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

VIO 1 => RESOUND_ALL FIRE; VIO 2 => RESOUND_ALL FAULT;

4.5.2.16 SET PARAMETER ZONE x SD y-z AAA SENSE Sets the sensitivity value for smoke devices in specified zone and address range. Note that SET must be specified and that no reset of the sensitivity value will be made unless adding another sensitivity expression. Syntax: SET PARAMETER ZONE x SD y-z AAA SENSE

Parameters: x

Zone number

y-z

Address range, to-from

AAA

Sensitivity level; LOW, NORMAL or HIGH

4.5.2.17 PARAMETER ZONE x SD y-z NORMAL/AAA SENSE Switches the sensitivity value between NORMAL and AAA for smoke devices in specified zone and address range. Note that specifying SET or RESET is not possible since it is a two-state rule following the result of the evaluated input. Syntax: PARAMETER ZONE x SD y-z NORMAL/AAA SENSE

Parameters: x

Zone number

y-z

Address range, to-from

AAA

Inactive sensitivity level; LOW or HIGH

4.5.2.18 [SET/RESET] PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r SET PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r

Set parameter rule will set the Rate of Rise and Heat alarm thresholds when the input expression is true. The setting will not be cleared at any time by this rule. RESET PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r

Reset parameter rule will clear the Rate of Rise and Heat alarm thresholds when the input expression is true. The setting will not be set at any time by this rule. Parameters: x

Zone number

TYPE

Detector type, ”HEAT”, ”SMOKE” etc.

y-z

Address range, to-from

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

109

4 The Salwico Language

Configuration Manual

a

Alarm level for heat alarm (1/10 deg Celcius)

r

Alarm level for rate of rise alarm (1/10 deg Celcius per minute)

For more explanation, see Rate of Rise C/E rules, page 107

4.5.2.19 PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r Rule will clear the Rate of Rise and Heat alarm thresholds when the input expression is true. The setting will not be set at any time by this rule. Syntax: PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r

Parameters: x

Zone number

TYPE

Detector type, ”HEAT”, ”SMOKE” etc.

y-z

Address range, to-from

a

Alarm level for heat alarm (1/10 deg Celcius)

r

Alarm level for rate of rise alarm (1/10 deg Celcius per minute)

For more explanation, see Rate of Rise C/E rules, page 107

4.5.2.20 SET/RESET FLAG x / SYSTEM VIO x It is possible to add functionality to the macro command FLAG or SYSTEM VIO with the SET and RESET FLAG/VIO commands. If you want FLAG to change status on different events, use the SET FLAG/VIO and RESET FLAG/VIO commands (the commands run parallel to each other). The command SET will lock the FLAG/VIO in a true condition. It will stay true until a RESET command has been performed. Syntax: SET FLAG x RESET FLAG x SET [SYSTEM] VIO x RESET [SYSTEM] VIO x

Parameters: Table 37. x

Select a number between 1 and 255.

Examples:

110

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 9 | ZONE 14 => SET FLAG 1, FLAG 2; NOT FLAG 2 & IN 1.3.1 => RESET FLAG 1; FLAG 1 => OUT 1.3.1;

FLAG 1 will be set to true if there are one or more fire alarms in the zones 1, 2, 9 or 14. FLAG 1 will remain true even if the fire alarms in the zone are reset. FLAG 1 will change status to false when input 1 on system module 3 is activated. FLAG 2 will ensure that it is not possible to RESET the FLAG as long as there are one or more fire alarms in the zones. Output 1 on system module 3 will be activated as long as FLAG 1 is true and it will be deactivated when it is false. Related Commands: Table 38. FLAG x

You can use the FLAG command to replace long expressions of input commands.

4.5.2.21 SYSTEM VIO x The SYSTEM VIO command can be used both as an input and an output command. For description and examples, see FLAG x / SYSTEM VIO x, page 84.

4.5.2.22 ZONE x OUT y.z [MSK n] The command sets an output on a control module. Syntax: ZONE x OUT y.z [MSK n]

Parameters: Table 39. x

Specifies the zone number. The zone number is a number between 165534 depending on the configuration of the central unit.

y, z

Specifies a single output address, y can be 1-65534 and z 1-8.

MSK

EV-ABS

Sounder mask = 0x18 Beacon mask = 0x20

EV-SB

Sounder mask = 0x8F Beacon mask = 0x20

EV-SB-DSCI

Sounder mask = 0x8F Beacon mask = 0x20

MSK can only be used for the following loop units: n

n can be 0x1-0xFF.

Example: FIRE IN SYSTEM => ZONE 7 OUT 8.2 MSK 254;

If there is a fire in the system then output 2 on address 8 on zone 7 is activated. Related Commands:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

111

4 The Salwico Language

Configuration Manual

Table 40. OUT x.y

x = system module address, y = output number

ZONE x IN y.z

Reads the input status of one or more control modules.

4.6 Application Examples 4.6.1 Section Overview This section includes a description of some common problems and how you may solve these problems when configuring the system.

4.6.2 Fire Alarm Outputs Example 1: When a fire alarm occurs anywhere in the system, the outputs remain active if they have not been muted. UNMUTED FIRE IN SYSTEM => OUT 1.4.9;

A fire alarm makes output 9 on system module 4 in central 1 active, and the output remains active until all fire alarms are muted. Example 2: This is the same problem as in Example 1, but you need some time to investigate the alarm before the output should be activated, although the output should be made active immediately if a manual call point is activated. UNMUTED FIRE IN SYSTEM : AD 120 S => OUT 1.4.4;

If a detector alarm, from anywhere in the system, is not muted within 120 seconds output 4 on system module 4 in central 1 is activated, and it remains active until the fire alarm is muted. The output is not activated at all if the fire alarm is muted within 120 seconds. Output 4 on system module 4 in central 1 is activated immediately if a manual call point is activated. Example 3: The same problem as in Example 1, but you need some time to investigate the alarm before the output is activated. The output should not be made active if a manual call point is activated. UNMUTED FIRE IN SYSTEM : TIMER 120 S, NOT ALARM DELAY ON => OUT 1.4.4;

If a fire alarm anywhere in the system is not muted within 120 seconds, output is activated. It remains active until the fire alarm is muted. The output is not activated at all if the fire alarm is muted within 120 seconds. Output 4 on system module 4 in central 1 is activated immediately if the ALARM DELAY indicator on the control panel is lit. Output 4 on system module 4 in central 1 is not activated if a manual call point is activated. Example 4:

112

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

It is possible to let the audible alarm sound with different patterns, for example FLASH or GA (seven short-one long). IN 1.1.3 => SET OUT 1.2.3; NOT IN 1.1.3 & IN 1.1.4 => SET OUT 1.2.3 FLASH; NOT (IN 1.1.3 | IN 1.1.4) => RESET OUT 1.2.3;

If input 3 on system module 1 in central 1 is activated then output 3 on system module 2 in central 1 remains on. However, if input 4 on system module 1 in central 1 is activated and input 3 on system module 1 in central 1 is inactive then output 3 on system module 2 in central 1 is activated with an intermittent signal (1 sec. on, 1 sec. off). If neither input is activated the output is reset.

4.6.3 Surveillance Example 5: /* FAULT OUTPUT VIA RELAY ON CM-MODULE */ NOT FAULT IN SYSTEM => ZONE 34 OUT 19.1;

If there is no fault in the system, output 1 on control module address 19 in zone 34 will be activated. Example 6: The Salwico language can be used to replace a relay circuit. UNMUTED FIRE IN SYSTEM : AD 60 S => FLAG 1; ( FLAG 1 ¦ FLAG 2 ) & FIRE IN SYSTEM => FLAG 2; FLAG 2 => OUT 1.4.4;

If a detector alarm, anywhere in the system, is not muted within 60 seconds output 4 on system module 4 in central 1 is made active, and it remains active until the detector alarm is reset. The output is not activated if the fire alarm is muted within 60 seconds. If a manual call point is made active output 4 on system module 4 in central 1 is activated immediately. FLAG 2 becomes true when FLAG 1 becomes true. FLAG 2 is true as long as FLAG 1 and FIRE IN SYSTEM are true. Example 7: Outputs initiated by system faults. ZONE 2 SPR 50 FAULT 159 => OUT 1.4.6;

Output 6 on module 4 in central 1 will be activated if fault 159 (cable break) is reported from sprinkler address 50 in zone 2.

4.6.4 Management of External Controls Example 8:

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

113

4 The Salwico Language

Configuration Manual

/* DOOR CLOSING GROUP 2 */ ZONE 51 SD 2 | ZONE 51 ALL 4-34 => OUT 1.2.2;

If there is a fire at detector 2 (at the smoke part) or address 4 to 34 (of any type) on zone 51, then output 2 on module 2 in central 1 will be activated. Example 9: /* FAN STOP ACCO */ ZONE 1 & ZONE 2 => OUT 1.4.5;

If there is a fire in zone 1 and in zone 2, then output 5 on module 4 in central 1 will be activated. Example 10: If there is a fire alarm from the selected zones the outputs shall only be active as long as the outputs are not muted. (UNMUTED ZONE 1 | UNMUTED ZONE 2 ) => OUT 1.4.2;

A fire alarm in zone 1 or 2 makes output 2 active, and the output remains active until all fire alarms are muted. Example 11: The output shall be active as long as there is a fire in the selected zones. ZONE 3 | ZONE 4 => OUT 1.4.5;

A fire alarm in zone 3 or 4 makes output 5 on system module 4 in central 1 active, and the output remains active until all fire alarms are reset. Example 12: An output is made active after a specified time if the alarm is not muted. UNMUTED ZONE 19 ADDRESS 22-30 : AD 60 S => OUT 1.4.6;

Output 6 on system module 4 in central 1 is activated if a detector alarm from zone 19 address 22 - 30 is not muted within 60 seconds, and the output remains active until the fire alarm is muted. The output is not activated if the detector alarm is muted within 60 seconds. Output 6 on system module 4 in central 1 is activated immediately if a manual call point is activated. Example 13: An output is activated when a manual call point is activated anywhere in the system. ZONE M.CALL => OUT 1.4.5;

Output 5 on system module 4 in central 1 is made active when a manual call point is activated from anywhere in the system.

114

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

4 The Salwico Language

Example 14: An output is activated when a detector, anywhere in the system, indicates a fire alarm. ZONE DET => OUT 1.4.6;

Output 6 on system module 4 in central 1 is made active when there is a fire alarm from any detector in the system (manual call points excluded). Example 15: An output is activated when one manual call point in a group of addresses is activated. ZONE 1 M.CALL 1-15 => OUT 1.4.5;

Output 5 on system module 4 in central 1 is made active when one of the manual call points in the address interval is activated. Example 16: An output is activated when there is a fire alarm from one of the detectors in a group of addresses. ZONE 1 DET 1-15 => OUT 1.4.6;

Output 6 on system module 4 in central 1 is activated when one of the detectors in the address interval is activated (manual call points excluded). Example 17: The output shall only be active when there are two or more detectors in alarm. The output should not be active if there is only one detector in alarm. ZONE 2 ADDRESS 5-20 > 1 => OUT 1.4.6;

Two or more detector alarms from zone 2 address 5 - 20 activate output 6 on system module 4 in central 1.

4.6.5 Management of Detectors from Input Example 18: /* INHIBIT OF SMOKE DETECTORS ON CAR DECK 3 */ IN 1.4.1 => MESSAGE ZONE 2 SD 70-78 ON/OFF; IN 1.4.1 => MESSAGE ZONE 2 SD 80-124 ON/OFF;

If input 1 on system module 4 is active then smoke detectors with addresses from 70-78 and 80-124 in zone 2 are inhibited. When the input goes back to inactive status the smoke detectors become active again.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

115

4 The Salwico Language

Configuration Manual

4.6.6 Other Examples Example 19: /* IN 1.2.1 IS PRIORITY FOR GA-SIGNAL */ NOT IN 1.2.1 & UNMUTED FIRE IN SYSTEM : AD 120 S => OUT 1.4.4; NOT IN 1.2.1 & UNMUTED FIRE IN SYSTEM :AD 240 S =>OUT 1.4.5;

Example 20: /* NET FAULT OR BATTERY FAULT NORMALLY ACTIVATED */ NOT NET FAULT & NOT BATTERY FAULT => OUT 1.4.8;

116

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

5 The CCP Workbench 5.1 About the CCP Workbench 5.1.1 Introduction An essential part of configuring a fire detection system is to specify its reaction for certain events, for example what will happen when a manual call point is pressed. To help you make these configurations we have developed the CCP Workbench. The CCP Workbench uses FBD (Function Block Diagram) which is a language for logic supported by standard IEC 61131-3 for PLC (Programmable Logic Controller). The PLC can be chosen in Cause/Effect.

CAUTION! CCP Workbench has to be considered a special tool; you have to have this first before you could do any changes to the configuration. In general to run the system bus on a public network will always be a great security threat and should be avoided. If a public network is used please consider a VPN solution or similar.

5.1.2 General Syntax and semantics Overview Let us examine the nature of the FBD (Function Block Diagram) language. The language is based on the general form: A function block diagram is a diagram that describes a function between input variables and output variables. A function is described as a set of elementary blocks. Input and output variables are connected to blocks by connection lines. An output of a block may also be connected to an input of another block: Inputs and outputs of the blocks are wired together with connection lines, or links. Single lines may be used to connect two logical points of the diagram: • A variable and an input of a block. • An output of a block and an input of another block. • An output of a block and a variable.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

117

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

The connection is oriented, meaning that the line carries associated data from the output to the input. The output of a block may have several connection lines attached, an input can only have one. Example In this example we would like to read the state of a board input in the system. We use the pre-defined function: IsInputState, page 140. Assuming this is central 1, board 11 and input 3. If the input is active, the output parameter is TRUE, otherwise it's FALSE.

118

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

5.2 Workflow of configuration

Figure 87. Workflow of configuration.

The CCP Configuration program is used to define what boards, units etc are present and how they are connected in the system. The CCP Workbench program is used to define the behaviour of the system i.e. which outputs should be activated under which circumstances. The output from the CCP Configuration program is a .ccp file which contains the complete setup and is downloaded to all centrals in the system. Both programmes runs on a PC in Windows environment.

5.2.1 Description Start with the CCP Configuration program and describe “physically” the system i.e. what boards, detectors, centrals etc. are present in the system and how they are connected.  

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

119

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

After this use the CCP Workbench program. Inside the CCP Configuration program it is possible to start the CCP Workbench program via a direct link in the cause/effect folder. After that the programming is done in the CCP Workbench; however the CCP Configuration program always generates the output for the system.  

5.3 Starting CCP Workbench The CCP Workbench is normally started from inside the CCP Configuration program. It is also possible to start it from the “CCP Tools | CCP Workbench” program group in Windows.

5.3.1 Projects Each CCP Workbench project is stored under a project folder. In this folder the CCP Workbench stores all files connected to the project. The project folder has the same name as the project name. We recommend using the directory C:\Projects for your CCP projects. In this folder create a folder for each CCP project. Then in this directory save the file from the CCP Configuration program (.ccp) as well as your CCP Workbench project (directory).

Figure 88. Example directory.

In this example there are three CCP projects “Proj_1”, “Proj_2” and “Proj_3”. Under “Proj_1” the configuration file ( .ccp ) generated by the configuration program is saved. Here also the CCP Workbench project is stored in folder PLC_Proj_1. NOTE! We strongly recommend using the hierarchy previously described, this because the CCP Configuration program uses files from the CCP Workbench. And the CCP Workbench needs the CCP Configuration file.

5.3.2 Create a new CCP Workbench project There are several ways to start a new CCP Workbench project. Create an empty one or base a new one on an existing project. In both cases it is assumed that the CCP Configuration file (.ccp) exist.

120

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

5.3.2.1 Create an empty project from the CCP Configuration program In the CCP Configuration program under the Cause/Effect tab select PLC and the directory for the PLC Workbench project. Then select “Launch Workbench” if there is no project found at the selected path, CCP Configuration program offers to create a empty program.  

Figure 89. The start screen.

Hint! An example project with a lot of different types of functions is installed together with the program in C:\projects\CCP_Example, both for inspirational and cut-and-paste purposes. Hint! It's possible to cut and paste (with Windows standard commands ctrl+c and ctrl+v) parts of one project to another. Just don't forget to also copy the variables.

5.3.2.2 Create an empty project from the CCP Workbench To create an empty project from the CCP Workbench, follow the procedure below: 1

In Windows, start the CCP Workbench from the “CCP Tools | CCP Workbench” program group.

2

When the program starts there is a dialog, select the “Create an empty project” and press OK.

3

When the Project Wizard is shown, select an empty project.

4

For the “Destination folder” select the same folder as where the .ccp file is located.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

121

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

5

Enter a project name, normally the same name as the for the .ccp file beginning with an additional “PLC_”.

6

Press Next and the project is created and opened in the CCP Workbench ready for editing.

5.3.2.3 Create a new project based on an existing one This could be done in two different ways: From inside the CCP Workbench or in Windows file system. 5.3.2.3.1 From inside the CCP Workbench 1

In Windows, start the CCP Workbench from the “CCP Tools | CCP Workbench” program group.

2

When the program starts there is a dialog, select the “Open a recent project” if the project you want to base it on is in the list (if not press cancel), select it and press OK.

3

Choose “File | Save Project | As” to save the current project (the one the new project should be based on) under a second name.

4

Select save as “Project”.

5

For the “Destination” select the same folder as where the .ccp file is located.

6

Enter a project name normally the same name as the for the .ccp file beginning with an additional “PLC_”.

7

Press OK and the project is created and opened in the CCP Workbench ready for editing.

If cancel was selected, choose “File | Open Project | From Disk” and open the project you want the new project to be based on.

5.3.2.3.2 From Windows file system 1

Copy the old CCP Workbench program including all files and subdirectories to the new CCP Project.

2

Change the name to the new project name and start the CCP Workbench program from the CCP Configuration program.

NOTE! In most cases above; after closing the CCP Workbench the CCP Configuration program needs to be updated with the link to the new CCP Workbench project. NOTE! When coping projects the build number (used mainly for version control) continues from its current position.

122

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

5.4 Start program PLC code 5.4.1 Create a program in your CCP Workbench project 1

Select “File | New Program”.

2

Enter a program name, description and select “FBD – Functional block diagram”.

FBD is the program language supported in CCP.

3

Press OK.

The new program is now shown to the left in a tree view of the “Workspace” window.

4

Double click on the program name in the “Workspace” window.

The program opens and is now ready for editing in the centre window.

Figure 90. Start new program window.

All functions are entered as blocks into the program. CCP has a number of specific blocks that are found in the “Block Selection” window to the right. The CCP blocks are grouped into groups named CCP IO, CCP Fire etc. To enter a block in the editor window from the “Block Selection” list, mark the block in the list and drag and drop it into the wanted position in the editor window.

5.4.2 Explanation of a FBD diagram

Figure 91. FBD diagram.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

123

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

The example above contains two blocks, IsFireType, page 137 and SetOutput, page 142. The “IsFireType” and its parameters TYPE_SMOKE and SEL_UNMUTED means that the “IsFireType” block will search for a fire alarm of type “Smoke” that are un-muted in the system. If one (or several) alarm(s) of this type are found, it will return true on the Q output. The Q output is then connected to the condition input on the “SetOutput” block. The “SetOutput” and its parameters 1, 5, 7, PATTERN_STEADY and Q (Cond) means that an output will be activated/deactivated in central 1 on board with address 5 and output number 7. Activation or deactivation depends on Q (Cond). There will be no pattern on output since PATTERN_STEADY is used, the output will be solely on or off. The Q output on the “SetOutput” block is not used but has to be connected to a dummy variable in order to avoid compiler errors.

5.5 Making application code When all changes are made, it is necessary to generate the application code for the project. This is done by selecting the menu “Project | Build Project”. All programs in the projects are now compiled. If there is an error in the compilation process this is shown in the “build window”. For most errors it is possible to double-click on the message and go to the place, i.e. program – block where the error was generated. When the compilation process is error free the program asks if it should perform a check for double defined outputs (i.e. two blocks writing to the same output), and that the used outputs are defined in the system.

Figure 92. Output check window.

If yes is chosen, the program needs to know which .ccp file to check against. For this to work it is necessary that there have been a file saved in the CCP Configuration program that have the correct link to the CCP Workbench project. Any double defined output or usages of undefined outputs are shown as warnings in the build window. Even if there are warnings there is an output generated. However please consider twice before running it, undefined outputs are generally ok to have in the program but double defined should definately be fixed. Hint! Due to the very structure of a PLC language, like a parameter to a block could be changed at runtime. These checks never cover all cases but for normal usage they are very helpful.

124

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

5.5.1 Output Files Information for the advanced user: The output files after a successful compilation are stored in \CCP. There are two files created, t5.cod which is the compiled PLC code and the t5.xml which is a copy of the complete project. These files are then used by the CCP Configuration program when building the .ccp file which is the final output to be downloaded to the system.

5.6 Going online with the CCP Workbench CAUTION! CCP Workbench has to be considered a special tool. In general to run the system bus on a public network will always be a great security threat and should be avoided. If a public network is used please consider a VPN solution or similar. The CCP Workbench has a very powerful debug function. To use this feature it is necessary to go online with a network connection to the fire alarm panel. The simplest way to do this is to have an USB-Ethernet adapter. (D-link has one DUB-E100 that works with most Windows versions). Set up this adapter to use the IP-adress (computer side) 192.168.200.160 and mask 255.255.255.0. It is of course also possible to use any built in network adapter in the PC. However you have to change the settings every time you want to connect to a different network. In some versions of windows there is also the possibility to set up an alternative IP-address that could be used. The master fire alarm central normally have the IP address 192.168.200.161 but it could have been set up differently in the CCP Configuration program. Enter the IP address of the fire alarm central to connect to, in the CCP Workbench. It is done in the menu “Tools | Communication parameters” and select it. The selected IP address is now shown in the status bar in the bottom right of the CCP Workbench. Connect a network cable from the fire alarm panel (connector at the back) to the USB-Ethernet adapter (or network adapter). Press

(On line) in the CCP Workbench to go online.

NOTE! When doing online changes it is only the central and board (CM) connected that receives the changes. So please carefully consider this. Normally it is logical to connect to a board that is master and “owns” the outputs currently debugged. If you are debugging a central which has a redundancy CM installed it could be a good idea to turn this CM of during the debug phase. NOTE! When ready with online changes, the CCP Configuration program has to be updated and a new .ccp file saved and downloaded to the system. If this is not done all changes will be lost after the next restart.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

125

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

5.7 Simulate the project in the CCP Workbench There is no simulation possibility for the CCP blocks in the CCP Workbench. However it is possibly to compile a CCP project error free for the Workbench simulator. Thereby it is possible to simulate all logic around the CCP blocks i.e. most PLC standard blocks. Press

(Simulation) in the CCP Workbench to start simulation.

5.8 Performance tricks In very large systems with many centrals performance could be slightly improved by some simple considerations. Any output in the system is in reality only activated by the central that physically “owns it” (physically connected to). All centrals in the system are running the same PLC code. It is therefore in some centrals not necessary to run the PLC code for certain outputs. There is a CCP block, ThisCentral, page 149, that returns the central number where the PLC code currently is executed. A suggestion is to write a PLC “sub-program” for each central. Then in the beginning of each “sub-program” test if “ThisCentral” is equal to the central where the outputs are “located”, if not stop execution of this “sub-program” and continue with next. To achieve this, use "jump" and "label".

5.9 Execution order In most PLC programs the execution order (i.e. in what order blocks, variables etc. are evaluated) is of low importance. If something is not done in the current program loop it will be done the next time the program runs. However there are situations where both the response time and/or the function of the program are crucially depending upon the execution order. Generally you could say that a FBD program is evaluated left to right, top to bottom. To help the user determine the execution order there is a tool in the toolbar in the FDB editor. Press (Show execution order) in the toolbar on the left side of the editor window and the numbered execution order are shown in the FDB editor.

5.10 Backup If you follow the previous instructions and default locations you need only to make a backup of “C:\Projects” and all of its contents. A daily backup procedure is strongly recommended.

5.11 Other sources of documentation The CCP workbench has a thorough online documentation. Press F1 in the CCP Workbench to access the help. Besides this there are numerous of books and

126

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

documents about PLC (IEC 61131-3) programming. A good starting point could be http://www.plcopen.org/.

5.12 RAQ – Rarely asked questions 5.12.1 Ooops… I need an old version of my CCP Workbench project? Every time the project is built without compiler errors a copy of the current project is saved in the \Backup folder. The complete project is saved in .xml file format. At the end of each file name a build number is also added. If you want to open an old backup copy please select “File | New Project | XML import” from the CCP Workbench. NOTE! You have to create a new project (with a new name (or place)) from the backup file. Please see Create a new project based on an existing one, page 122 for more information.

5.12.2 I need support what files to enclose? Please enclose the current .ccp file together with your email request describing the problem in detail. If the project do not compile error free do an .xml export “Tools | Export | Project XML” and enclose it.

5.12.3 I am desperately low on disk space!? Simply remove the contents of the \Backup folder. Of course after this there is no possibility to open older versions of your project.

5.12.4 I have arrived at a system without any configuration files!? Download the current .ccp file from the system with the help of an USB stick. Place the .ccp file on your PC in a project folder and open it as shown below. 1

In the CCP Configuration program under the Cause/Effect tab select PLC and the directory for the PLC Workbench project.

2

Select “Extract project files from configuration” and the necessary files are extracted.

3

Select “Launch Workbench” and the Workbench is started with the extracted files.

NOTE! Before leaving the system create backups and distribute them.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

127

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

5.13 Predefined CCP blocks 5.13.1 General This chapter describes the basic function of the predefined CCP blocks delivered as standard with the CCP fire alarm system.

5.13.1.1 Input parameters If nothing else is stated. Table 41. Input parameters

Parameter

Range

Explanation

Cent:

1-30

Central address

Board:

1-125

Board address within a central

IO:

1-255

Input number/ Output number

Type:

0-255

See defined device types in CCP Workbench

Flag:

1-999

Flag number

Fault:

0-255

See defined fault codes in CCP Workbench

Warn:

0-255

Follows basically the fault codes

Zone:

0-64999

The logical zone number

ZoFr:

1-64999

The logical zone number from (and including)

ZoTo:

1-64999

The logical zone number to (and including)

Adr:

0-9999

The logical loop unit address

AdrFr:

1-9999

The logical loop unit address from (and including)

AdrTo:

1-9999

The logical loop unit address to (and including)

Sel:

1-3

1 = Select unmuted alarms (SEL_UNMUTED) 2 = Select muted alarms (SEL_MUTED) 3 = Select all alarms (SEL_ALL)

Cond:

True/False

This is the switch for enable/disable outputs disablements etc.

When 0 is a valid expression, it's treated as a wildcard, covering the whole range.

5.13.1.2 Output parameters If nothing else is stated. Table 42. Output parameters

Paramete Range r

Explanation

Q:

True/False Function result

No:

1-64999

Number of counted alarms etc.

5.13.1.3 Functions vs. function blocks There are two kinds of blocks: 1. Functions and 2. Function blocks.

128

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

1. A function calculates a result according to the current value of its inputs. Unlike a function block, a function has no internal data and is not linked to declared instances. A function has only one output: the result of the function. 2. To use a function block, you have to declare an instance of the block as a variable, identified by a unique name. Each instance of a function block has its own set of private data and can be called separately. A call to a function block instance processes the block algorithm on the private data of the instance, using the specified input parameters. The user also has the possibility to create user defined blocks in the CCP Workbench. These blocks could contain a subset of the predefined CCP blocks. Please refer to the workbench online manual for more information about this under the section: “IEC 61131-3 Programming Environment -> Libraries -> Libraries of sub-programs and UDFBs”

5.13.2 CCP Disablements section If for example a search key of “TYPE_ALL” is used and there is a disablement in the list of type “TYPE_SMOKE” this will not return a match. However if example a search key of “TYPE_SMOKE” is used and there is a disablement in the list of type “TYPE_ALL” this will return a match. The function is done in this way to make sure when there is a match that the unit is disabled.

5.13.2.1 DisaCeBoIo Disable a board output. Function name: DisaCeBoIo Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. NOTE! Please take care that the selected IO is defined as an output in the configuration program. Related command: IsDisaCeBoIo, page 131

5.13.2.2 DisaCentType Disable a type on a central level. Function name:  DisaCentType Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

BOOL:

Cond

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

129

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Function name:  DisaCentType Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. Example of “Type” parameter: TYPE_ALARM_DELAY NOTE! Currently only one type is implemented. Related command: IsDisaCentType, page 131

5.13.2.3 DisaType Disable board output(s) of a certain type in the entire system. Function name: DisaType Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. Valid "Type" parameters: TYPE_OUTPUT_GRP: TYPE_OUTPUT_DOOR: TYPE_OUTPUT_FIRE: TYPE_OUTPUT_FAULT: TYPE_OUTPUT_VENT: TYPE_OUTPUT_INDICATION: TYPE_OUTPUT_BELL: TYPE_OUTPUT_ATRANS: TYPE_OUTPUT_FIRM

NOTE! A central must be selected where the action is performed. However the disablement is global and distributed to all centrals. Related command: IsDisaType, page 131

5.13.2.4 DisaZoAdAdTy Disable loop unit(s) of a certain type within an address interval. Function name: DisaZoAdAdTy

130

Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Function name: DisaZoAdAdTy Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. Related command: IsDisaType, page 131

5.13.2.5 IsDisaCeBoIo Reads disablements for a board output. Function name: IsDisaCeBoIo Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if the output is disabled. NOTE! If the IO parameter is equal to zero there is a search for a disablement of a complete board only. Related command: DisaCeBoIo, page 129

5.13.2.6 IsDisaCentType Checks if there are disablements for a “type”. This is done on a central level. Function name: IsDisaCentType Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if the type is disabled in the central. Example of “Type” parameter: TYPE_ALARM_DELAY NOTE! Currently only one type is implemented. Related command: DisaCentType, page 129

5.13.2.7 IsDisaType Reads disablements for a type. Function name: IsDisaType Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

131

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Output parameter returns true if there is the type is disabled. NOTE! If type TYPE_OUTPUT_GRP is used, the function will return true if TYPE_OUTPUT_GRP is disabled (controls off) and/or if any of the following categories are disabled; TYPE_OUTPUT_DOOR, TYPE_OUTPUT_FIRE, TYPE_OUTPUT_FAULT, TYPE_OUTPUT_VENT or TYPE_OUTPUT_INDICATION. Related command: DisaType, page 130

5.13.2.8 IsDisaZoAdAdTy Reads disablements for a type within an address interval in a zone. Function name: IsDisaZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if the whole specified interval is disabled. Since the whole interval must be covered it can sometimes be a good idea to divide the search into several separate blocks. Related command: DisaZoAdAdTy, page 130

5.13.2.9 IsDisaZoType Reads disablements for a type within a zone. Function name: IsDisaZoType Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if at least one unit of the correct type in the zone is disabled. NOTE! There is no related command such as “DisaZoZoType”. If needed to disable several zones, several calls to example “DisaZoAdAdTy” has to be made. Related command: DisaZoAdAdTy, page 130

5.13.2.10 NoDisaZoAdAdTy Reads the number of disablements in the system for a type within a zone and with an address interval.

132

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Function name: NoDisaZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of matched disablements in the system. NOTE! When all in parameters are set to zero the output parameter will return the total number of disablements in the system. Related commands: ---

5.13.2.11 SensZoAdAdTy Sets sensitivity for detector(s) of a certain type within in an address interval in a zone. Function name: SensZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sens

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. Example of “Sens” parameter: CMD_HIGH_SENSITIVITY_AUTO NOTE! This function will override the sensitivity set in the Configuration program. Related command: ---

5.13.3 CCP Fault alarm section In general for all search operations for the fault alarms (Is….. blocks). There is the possibility to set the “Fault” input to zero. This is then treated as a wildcard and will match all fault types in the system.

5.13.3.1 FaultMuteGlobal Mutes all un-muted fault alarms in the system. Function block name: FaultMuteGlobal Input parameter:

BOOL:

Mute

Output parameter:

BOOL:

Q

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

133

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

This is done once when the “Mute” input is activated (positive flank). The function is enabled again after the “Mute” input has been low for at least one PLC cycle. The output parameter is not used. Related command: FaultUnMuGlobal, page 134

5.13.3.2 FaultResGlobal Resets all resettable faults in the system. Function block name: FaultResGlobal Input parameter:

BOOL:

Reset

Output parameter:

BOOL:

Q

This is done once when the “Reset” input is activated (positive flank). The function is enabled again after the “Reset” input has been deactivated for at least one PLC cycle. The output parameter is not used. Related command: ---

5.13.3.3 FaultUnMuGlobal Un-mutes all muted fault alarms in the system. Function block name: FaultUnMuGlobal Input parameter:

BOOL:

UnMute

Output parameter:

BOOL:

Q

This is done once when the “UnMute” input is activated (positive flank). The function is enabled again after the “UnMute” input has been low for at least one PLC cycle. The output parameter is not used. Related command: FireMuteGlobal, page 136

5.13.3.4 IsFaultCeBoIo Checks for a fault on a board. Function name: IsFaultCeBoIo Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Input parameter:

UINT:

Fault

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching fault in the system.

134

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

With IO set to 0 the function checks the whole board for the specified fault. If Fault is set to 0 it checks for any fault. Related command: ---

5.13.3.5 IsFaultType Checks for a fault on a specific unit type in the system. Function name: IsFaultType Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Fault

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching fault in the system. The parameter "Type" can be set to 0. In that case it checks every unit type in the system. The parameter "Fault" can also be set to 0, in that case it checks for any kind of fault. Setting both to 0 means that the function will detect any fault in the system, similar to the "FAULT IN SYSTEM" function in the Salwico language. Related command: ---

5.13.3.6 IsFaultZoAdAdTy Checks for a fault on a specific unit type within an address interval. Function name: IsFaultZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Fault

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching fault in the system. Related command: ---

5.13.3.7 IsFaultZoZoType Checks for a fault on a specific unit type within an address interval. Function name: IsFaultZoZoType Input parameter:

UINT:

ZoFr

Input parameter:

UINT:

ZoTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Fault

Input parameter:

UINT:

Sel

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

135

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Function name: IsFaultZoZoType Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching fault in the system. Related command: ---

5.13.4 CCP Fire alarm section 5.13.4.1 FireMuteGlobal Mutes all un-muted fire alarms in the system. Function block name: FireMuteGlobal Input parameter:

BOOL:

Mute

Output parameter:

BOOL:

Q

This is done once when the “Mute” input is activated (positive flank). The function is enabled again after the “Mute” input has been low for at least one PLC cycle. The output parameter is not used. NOTE! One and only one instance of this function block is allowed in a system. NOTE! This is a function block and needs a variable to hold its status. Related command: FireUnMutGlobal, page 137

5.13.4.2 FireResetGlobal Resets all resettable fire alarms in the system. Function block name: FireResetGlobal Input parameter:

BOOL:

Reset

Output parameter:

BOOL:

Q

This is done once the “Reset” input is activated (positive flank). The function is enabled again after the “Reset” input has been deactivted for at least one PLC cycle. The output parameter is not used. NOTE! One and only one instance of this function block is allowed in a system. NOTE! This is a function block and needs a variable to hold its status. Related command: ---

136

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

5.13.4.3 FireUnMutGlobal Un-mutes all muted fire alarms in the system. Function block name: FireUnMutGlobal Input parameter:

BOOL:

UnMute

IOutput parameter:

BOOL:

Q

This is done once when the “UnMute” input is activated (positive flank). The function is enabled again after the “UnMute” input has been low for at least one PLC cycle. Output parameter is not used. NOTE! One and only one instance of this function block is allowed in a system. NOTE! This is a function block and needs a variable to hold its block status. Related command: FireMuteGlobal, page 136

5.13.4.4 IsFireType Checks for fire alarms from a specific unit type. Function name: IsFireType Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching fire in the system. NOTE! Parameter “Type” equal to zero (0) is a special case. The function will then detect any fire in the system. Similar to the “FIRE IN SYSTEM” function in the Salwico language. Related command: NoFireType, page 138

5.13.4.5 IsFireZoAdAdTy Checks for fire alarms from a specific unit type within an address interval. Function name: IsFireZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

137

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Output parameter returns true if there is a matching fire in the system. Related command: NoFireZoAdAdTy, page 138

5.13.4.6 IsFireZoZoType Checks for fire alarms from a specific unit type within a zone address interval. Function name: IsFireZoZoType Input parameter:

UINT:

ZoFr

Input parameter:

UINT:

ZoTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching fire in the system. Related command: NoFireZoZoType, page 139

5.13.4.7 IsFireXCentral Checks for any fireX alarm in the system. FireX also known as the Basic Alarm is the hardware alarm function in the backbone bus. Function name: IsFireXCentral Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a FireX alarm in the system. NOTE! The input parameter “Cent” is not used (it could be any value). It is only for compatibility reasons. FireX always search any fireX alarm in the system. Related command: ---

5.13.4.8 NoFireType Checks the number of fire alarms from a specific unit type. Function name: NoFireType Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of alarms. Related command: IsFireType, page 137

5.13.4.9 NoFireZoAdAdTy Reads the number of fire alarms for a specific unit type within an address interval.

138

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Function name: NoFireZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of alarms. Related command: IsFireZoAdAdTy, page 137

5.13.4.10 NoFireZoZoType Reads the number of fire alarms for a specific unit type within a zone address interval. Function name: NoFireZoZoType Input parameter:

UINT:

ZoFr

Input parameter:

UINT:

ZoTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Sel

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of alarms. Related command: IsFireZoZoType, page 138

5.13.5 CCP IO section 5.13.5.1 IsCentralVIO Reads the value of a central VIO flag. Function name: IsCentralVIO Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Flag

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns the status of the corresponding central VIO flag. NOTE! The statuses of the central VIO flags are distributed within each central only. Therefore it is possible to read a central VIO flag only in the same central as where it has been set. Related command: SetCentralVIO, page 141

5.13.5.2 IsGlobalVIO Reads the value of a global VIO flag.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

139

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Function name: IsGlobalVIO Input parameter:

UINT:

Flag

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns the status of the corresponding global VIO flag. NOTE! GlobalVIO is the VIO type that the custom keys in the panels use. NOTE! The status of the global VIO flags are distributed to all centrals in the system. Related command: SetGlobalVIO, page 142

5.13.5.3 IsInputState Reads the state of a board input in the system. Function name: IsInputState Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Output parameter:

BOOL:

Q

Returns true if the input is active. Related command: ---

5.13.5.4 IsKeyActivated Reads the state of the key input on a control panel. Function name: IsKeyActivated Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Output parameter:

BOOL:

Q

Returns true if the key is turned. NOTE! Only used in industrial applications. Related command: ---

5.13.5.5 IsLoopInput Reads the state of a loop unit input in the system. Function name: IsLoopInput

140

Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

Adr

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Function name: IsLoopInput Input parameter:

UINT:

IO

Output parameter:

BOOL:

Q

Returns true if the input is active. Related command: ---

5.13.5.6 IsLoopOutputSta Reads the state of a loop unit output in the system. Function name: IsLoopOutputSta Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

Adr

Input parameter:

UINT:

IO

Output parameter:

BOOL:

Q

Returns true if the output is active. NOTE! After changing the status of a loop output. There could be several PLC cycles before “IsLoopOutputSta” reflects the same status. This due to the time needed for loop communication. Related command: SetLoopZoAdTy, page 142

5.13.5.7 IsOutputState Reads the state of a board output in the system. Function name: IsOutputState Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Output parameter:

BOOL:

Q

Returns true if the output is active. Related command: SetOutput, page 142 and SetOutputInt, page 143

5.13.5.8 SetCentralVIO Sets a central VIO flag. Function name: SetCentralVIO Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Flag

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

141

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Output follows the condition input. NOTE! The statuses of the central VIO flags are distributed within each central only. Therefore it is possible to read a central VIO flag only in the same central as where it has been set. Related command: IsCentralVIO, page 139

5.13.5.9 SetGlobalVIO Sets a global VIO flag. Function name: SetGlobalVIO Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Flag

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Output follows the condition input. NOTE! GlobalVIO is the VIO type that the custom keys in the panels use. NOTE! The status of the global VIO flags are distributed to all centrals in the system. Related command: IsGlobalVIO, page 139

5.13.5.10 SetLoopZoAdTy Activates a loop unit output of a certain type. Function name: SetLoopZoAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

Adr

Input parameter:

UINT:

Sub

Input parameter:

UINT:

Mask

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Valid “Type” parameter: TYPE_LOOP_IO: Output parameter follows the condition input. Related command: IsLoopOutputSta, page 141

5.13.5.11 SetOutput Activates a board output.

142

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Function name: SetOutput Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Input parameter:

UINT:

Patt

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. Related command: IsOutputState, page 141

5.13.5.12 SetOutputInt Activates an interval of board outputs. Function name: SetOutputInt Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IoFr

Input parameter:

UINT:

IoTo

Input parameter:

UINT:

Patt

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter follows the condition input. NOTE! Maximum eight (8) outputs in an interval. Related command: IsOutputState, page 141

5.13.5.13 SetPanelLED Activates a LED on a control panel CM 4.3. Function name: SetPanelLED Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

LED

Input parameter:

BOOL:

Red

Input parameter:

BOOL:

Yell

Input parameter:

BOOL:

Flash

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Input parameters LED 1 - 4. Output parameter follows the condition input.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

143

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Related command: ---

5.13.6 CCP Miscellaneous section 5.13.6.1 AlarmLimitRoR Sets the Alarm limit and the rate of rise derivation on some specific detectors. Function block name: AlarmLimitRoR Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Alim

Input parameter:

UINT:

RoR

Input parameter:

UINT:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

Description Rate of Rise functionallity allows for setting of a different alarm threshold and temperature rise threshold for heat detectors. By using AlarmLimitRoR blocks it is possible to vary the temperature threshold between 30 - 84 deg Celcius and set the alarm to trigger when the temperature rise is between 3 to 7 deg Celcius per minute. CAUTION! Maximum limit to be set for heat rise is 7 degree Celsius per minute. Detector Support The following detectors are supported by this function: • CN/EV-H • CN/EV-PH • NS-AH • NS-AOHS Input parameters Alim - Heat alarm threshold in tenths of degrees Celcius (300 – 840). RoR - Heat rise alarm threshold in tenths of degrees Celcius (30 – 70). Block function The new parameters are loaded on “Cond” positive flank. The old parameters are loaded back again on “Cond” negative flank. NOTE! Change of input values are only allowed when “Cond” is false.

144

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

NOTE! Take care not to define overlapping intervals between different AlarmLimitRoR blocks. If this is done, the system may become choked by setting and clearing Rate of Rise rules each PLC run. This will result in chaotic/unpredictable system behaviour. Related command: ---

5.13.6.2 BuzzerLocalOff NOTE! This function is not implemented name is only reserved for future use. Table 43.

Function block name: BuzzerLocalOff Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

NOTE! This function is not implemented name is only reserved for future use. Related command: BuzzerOff, page 145

5.13.6.3 BuzzerOff NOTE! This function is not implemented name is only reserved for future use. Function name: BuzzerOff Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

NOTE! This function is not implemented name is only reserved for future use. Related command: BuzzerLocalOff, page 145

5.13.6.4 CcpStatus This block is only used in combination with customer specific protocols. Function name: CcpStatus Input parameter:

UINT:

RegNr

Input parameter:

UINT:

BitNr

Input parameter:

BOOL:

BitSt

Output parameter:

BOOL:

Q

Please refer to separate train protocols documentation for usage of this block.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

145

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Related command: CcpStatusByte, page 146

5.13.6.5 CcpStatusByte This block is only used in combination with customer specific protocols. Function name: CcpStatusByte Input parameter:

UINT:

RegNr

Input parameter:

UINT:

RegVal

Output parameter:

BOOL:

Q

Please refer to separate train protocols documentation for usage of this block. Related command: CcpStatus, page 145

5.13.6.6 GetAdTimes Gets the changeable alarm delay times from a central. Function block name: GetAdTimes Input parameter:

UINT:

Cent

Input/Output parameter: TIME:

Mute

Input/Output parameter: TIME:

Reset

Output parameter:

Q

BOOL:

Output always returns true. NOTE! The Mute and Reset parameters must be connected to a variable before connected to any other block. Related command: DisaCentType, page 129

5.13.6.7 IsCentralBooted NOTE! This function is not implemented name is only reserved for future use. Function block name: IsCentralBooted Input parameter:

UINT:

Cent

Output parameter:

BOOL:

Q

Output returns true if all boards in configuration within central are up and running (booted) else false. NOTE! This function is not implemented name is only reserved for future use. Related command: ---

5.13.6.8 IsMaster Check if the running board is master.

146

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Function name: IsMaster Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if the running board (Control M) is master. NOTE! One and only one Control M board within a central is master at a time. NOTE! This function is mainly to check if the board you have connected to is the master. Related command: ThisCentral, page 149 and ThisBoard, page 149

5.13.6.9 MiniRepeater Handles the MiniRepeaters of type RepeaterM. Often used in combination with the alarm delay function. Function name: MiniRepeater Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

BOOL:

Block

Input parameter:

BOOL:

Spare

Output parameter:

BOOL:

MutBut

At a fire alarm the mini-repeaters will display the alarm and sound the buzzer. When the user mutes the alarm, the output “MutBut” will be activated. At any time it is possible to block the mini-repeater by activating the “Block” input. When the “Block” input is activated it is no longer possible to reset any alarms from the RepeaterM and the Larmorg Transfer button lights up. Spare is not used. Related command: ---

5.13.6.10 MiniRepeaterMN Handle the MiniRepeaters of type MN30X0. Often used in combination with the alarm delay function. Function name: MiniRepeaterMN Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

BOOL:

Block

Input parameter:

BOOL:

Spare

Output parameter:

BOOL:

MutBut

At a fire alarm the mini-repeaters will display the alarm. When the user mutes the alarm the output “MutBut” will be activated. At any time it is possible to block the mini-repeater by activating the “Block” input. When the “Block” input is activated it is no longer possible to reset any alarms from the MN30X0. For the MN30X0 most outputs have to be set by the PLC specifically as follows;

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

147

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Output

MN3000

MN3010

x.y.1

Operational

Operational

-----

More alarms

More alarms

x.y.3

Muted

------------

x.y.4

Fire brigade called

------------

x.y.5

Out 1

Out 1

x.y.6

Out 2

Out 2

x.y.7

Out 3 + internal buzzer (1 Hz)

Out 3 + internal buzzer (1 Hz)

Related command: ---

5.13.6.11 NewCmProfile Changes the show/control privileges on a specific control module. Function name: NewCmProfile Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UDINT:

Show

Input parameter:

UDINT:

Cont

Input parameter:

BOOL:

Cond

Output parameter:

BOOL:

Q

The system changes the default show and control masks of the control module (CM) with address [Cent] and [Board]. The address [Cent] and [Board] must be an address of a configured CM. The [Show] and [Cont] are numbers in either decimal or hexadecimal. For hexadecimal numbering use the prefix '0x' (i.e.. 0xABCDEF). The [Show] and [Cont] numbers are used as bitmasks, where a bit identifies a group specified in the CCP Conf program. A set bit indicates that the mask includes the group. There are a maximum of 32 groups in the system. The group number from CCP Conf identifies the bit position representing the group. To create a mask including groups 1, 7, 8, 20 and 27 use the approach below:

148

Group number

Corresponding 32 bit binary value

Group 1:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0001

Group 7:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0100

0000

Group 8:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

1000

0000

Group 20:

0000

0000

0000

1000

0000

0000

0000

0000

Group 27:

0000

0100

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Sum:

0000

0100

0000

1000

0000

0000

1101

0001

Hex:

0

4

0

8

0

0

D

1

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Use value [Show = 0x040800D1] and [Cont = 0x040800D1] for making the CM with address [Cent] and [Board] have show and control privileges in groups 1, 7, 8, 20 and 27. The new show and control masks are in use when "Cond" is true. When the “Cond” is false the show and control masks defined in configuration are set.

5.13.6.12 TcmsStatus This block is only used in combination with customer specific protocols. Function name: TcmsStatus Input parameter:

UINT:

RegNr

Input parameter:

UINT:

BitNr

Output parameter:

UINT:

BitSt

Please refer to separate train protocols documentation for usage of this block. Related command: TcmsStatusByte, page 149

5.13.6.13 TcmsStatusByte This block is only used in combination with customer specific protocols. Function name: TcmsStatusByte Input parameter:

UINT:

RegNr

Output parameter:

UINT:

RegVal

Please refer to separate train protocols documentation for usage of this block. Related command: TcmsStatus, page 149

5.13.6.14 ThisBoard Get the running boards address. Function name: ThisBoard Output parameter:

UINT:

Board

Output parameter returns the board address for the board running the PLC. Related command: ThisCentral, page 149

5.13.6.15 ThisCentral Get the central address where the CM board is running the PLC.   Output parameter returns the central adress where the PLC runs. Function name: ThisCentral Output parameter:

UINT:

Cent

Related command: ThisBoard, page 149

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

149

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

5.13.7 CCP Pre-alarm section 5.13.7.1 IsPreType Reads the pre alarms for a specific unit type. Function name: IsPreType Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching pre alarm in the system. Related command: NoPreType, page 150

5.13.7.2 IsPreZoAdAdTy Reads pre alarms for a specific unit type within an address interval. Function name: IsPreZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching pre alarm in the system. Related command: NoPreZoAdAdTy, page 151

5.13.7.3 IsPreZoZoType Reads pre alarms for a specific unit type within a zone address interval. Function name: IsPreZoZoType Input parameter:

UINT:

ZoFr

Input parameter:

UINT:

ZoTo

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching pre alarm in the system. Related command: NoPreZoZoType, page 151

5.13.7.4 NoPreType Reads the number of pre alarms for a specific unit type. Function name: NoPreType Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of pre alarms.

150

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Related command: IsPreType, page 150

5.13.7.5 NoPreZoAdAdTy Reads the number of pre alarms for a specific unit type within an address interval. Function name: NoPreZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of pre alarms. Related command: IsPreZoAdAdTy, page 150

5.13.7.6 NoPreZoZoType Reads the number of pre alarms for a specific unit type within a zone address interval. Function name: NoPreZoZoType Input parameter:

UINT:

ZoFr

Input parameter:

UINT:

ZoTo

Input parameter:

UINT:

Type

Output parameter:

UINT:

No

Output parameter returns the number of pre alarms. Related command: IsPreZoZoType, page 150

5.13.8 CCP Warning-alarm section 5.13.8.1 IsWarnCeBoIo Reads warnings for a board IO. Function name: IsWarnCeBoIo Input parameter:

UINT:

Cent

Input parameter:

UINT:

Board

Input parameter:

UINT:

IO

Input parameter:

UINT:

Warn

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching warning in the system. Related command: ---

5.13.8.2 IsWarnType Reads warnings for a specific unit type in system.

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

151

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Function name: IsWarnType Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Warn

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching warning in the system. Related command: ---

5.13.8.3 IsWarnZoAdAdTy Reads warnings for a specific unit type within an address interval. Function name: IsWarnZoAdAdTy Input parameter:

UINT:

Zone

Input parameter:

UINT:

AdrFr

Input parameter:

UINT:

AdrTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Warn

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching warning in the system. Related command: ---

5.13.8.4 IsWarnZoZoType Reads if there is a specific warning for a unit type, within an address interval. Function name: IsWarnZoZoType Input parameter:

UINT:

ZoFr

Input parameter:

UINT:

ZoTo

Input parameter:

UINT:

Type

Input parameter:

UINT:

Warn

Output parameter:

BOOL:

Q

Output parameter returns true if there is a matching warning in the system. Related command: ---

5.13.9 Migrate from Salwico language to PLC This is a list that could be helpful when migrating from the Salwico language to the CCP Workbench PLC. Inputs Salwico language expression

Primary Workbench function

Secondary Workbench functions

FIRE IN SYSTEM

IsFireType

IsFireZoAdAdTy IsFireZoZoType

152

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Salwico language expression

Primary Workbench function

Secondary Workbench functions

UNMUTED FIRE IN SYSTEM

IsFireType

IsFireZoAdAdTy IsFireZoZoType

MUTE ALARM

FireMuteGlobal

UNMUTED FAULT

IsFaultType

IsFaultCeBoIo IsFaultZoAdAdTy IsFaultZoZoType

PRE-ALARM IN SYSTEM

IsPreType

IsPreZoAdAdTy IsPreZoZoType

WARNING IN SYSTEM

IsWarnType

IsWarnCeBoIo IsWarnZoAdAdTy IsWarnZoZoType

FLAG x CENTRAL VIO X

IsCentralVIO

VIO x or SYSTEM VIO X

IsGlobalVIO

DISC

IsDisaType

DISC [EVENT] ZONE

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy IsFireType

UNMUTED ZONE

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy IsFireType

ZONE x

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy

ZONE TYPE

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy IsFireType

ZONE x TYPE

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy

ZONE x TYPE y

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy

ZONE x TYPE y-z

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy

ZONE x-y TYPE

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy

ZONE x-y

IsFireZoZoType

IsFireZoAdAdTy

ZONE x IN y.z

IsLoopInput

IsFireZoAdAdTy

CU x.y DOOR

IsKeyActivated

IN x.y.z

IsInputState

FAULT IN SYSTEM

IsFaultType

BATTERY FAULT

IsFaultType

NET FAULT

IsFaultType

ALARM DELAY ON

IsDisaCentType

CONTROLS OFF

IsDisaType

EXTALARM OFF

IsDisaType

ALARM TRANSFER OFF

IsDisaType

OUT x.y.z

IsOutputState

MINI RESET (block the mini repeater)

MiniRepeaterMN

MUTE MINI

MiniRepeaterMN

UNMUTED MINI LARMORG MUTE

MiniRepeater

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

153

5 The CCP Workbench

Configuration Manual

Salwico language expression

Primary Workbench function

Secondary Workbench functions

LARMORG TRANSFER

MiniRepeater

ZONE FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultZoZoType

IsFaultZoAdAdTy

ZONE TYPE FAULT [FAULT-TYPE] IsFaultZoZoType

IsFaultZoAdAdTy

ZONE TYPE y-z FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultZoZoType

IsFaultZoAdAdTy

ZONE x FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultZoZoType

IsFaultZoAdAdTy

ZONE x TYPE FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultZoZoType

IsFaultZoAdAdTy

ZONE x TYPE y-z FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultZoZoType

IsFaultZoAdAdTy

BOARD FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultCeBoIo

IsFaultType

BOARD x.y.z FAULT [FAULT-TYPE]

IsFaultCeBoIo

IsFaultType

TCMS_STATUS x.y

TcmsStatus

TCMS_STATUS_BYTE 0xYYYYYYYY

TcmsStatusByte

Outputs Salwico language expression

Primary Workbench function

MESSAGE ALARM DELAY ON/OFF MESSAGE ALARM TRANS ON/OFF

DisaCentType DisaType

MESSAGE CARD x.y.z SEND TEMPERATURE MESSAGE CARD x.y.z ORDER

SensZoAdAdTy

MESSAGE ZONE x SD y-z ORDER replaced by PARAMETER SET PARAMETER ZONE x SD y-z SENS AAA

SensZoAdAdTy

PARAMETER ZONE x SD y-z SENS SensZoAdAdTy AAA/BBB SET PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r RESET PARAMETER ZONE x [TYPE] [y-z] ALIMIT a ROR r MESSAGE ZONE x TYPE y ON/OFF

DisaZoAdAdTy

MESSAGE ZONE x TYPE y-z ON/OFF

DisaZoAdAdTy

ZONE x OUT y.z

SetLoopZoAdTy

ZONE x OUT y.z MSK g

SetLoopZoAdTy

UFLAG x replaced by VIO FLAG x

154

Secondary Workbench functions

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

Configuration Manual

5 The CCP Workbench

Salwico language expression

Primary Workbench function

VIO x

SetGlobalVIO

NEWCMPROFILE x.y [show] [control]

NewCmProfile

MUTE_ALL FIRE

FireMuteGlobal

MUTE_ALL FAULT

FaultMuteGlobal

RESET_ALL FIRE

FireResetGlobal

RESET_ALL FAULT

FaultResGlobal

RESOUND_ALL FIRE

FireUnMutGlobal

RESOUND_ALL FAULT

FaultUnMutGlobal

MINI RESET

MiniRepeaterMN

LARMORG MUTE

MiniRepeater

BUZZER OFF

BuzzerOff

CU x.y LED z [COLOR] [FLASH]

SetPanelLed

CU x.y LOCAL MUTE

BuzzerLocalOff

OUT x.y.z [PATTERN]

SetOutput

CCP_STATUS x.y

CcpStatus

CCP_STATUS_BYTE 0xYY 0xZZ

CcpStatusByte

Secondary Workbench functions

BuzzerLocalOff

SetOutputInt

AH AD

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

155

Index

Index A Add Salwico Language sheet, Salwico Language module.................................................................... Add central, central module................................... Add module, central module.................................. Advanced tab, Loop M X.......................................

26 22 24 52

 

C Cause/Effect module .............................................. Central Window ..................................................... ChangeOver M Ext ................................................ Charger M .............................................................. Command menu, configuration program............... Configure loop units, Loop M X............................ Configure user menu, Control M 4.3 ..................... Control M 4.3......................................................... Control M 2.2......................................................... Control M X........................................................... Custom keys tab, Control M 4.3 ............................

19 22 26 28 9 50 37 32 43 44 36

 

D Delete system user, user access module................. Download configuration file ..................................

14 65

 

E Edit menu, configuration program......................... Excel, importing configuration information ......... Excel, Loop Board template .................................. Exit, configuration program................................... Export to Excel ...................................................... Extended Panel Text ..............................................

9 61 62 4 63 63

 

F File menu, configuration program ......................... Fire detection system, definition............................ Fire alarm outputs, application examples .............. Function AlarmLimitRoR...................................... Function BuzzerLocalOff ...................................... Function BuzzerOff ............................................... Function CcpStatus ................................................ Function CcpStatusByte......................................... Function DisaCeBoIo............................................. Function DisaCentType ......................................... Function DisaType ................................................. Function DisaZoAdAdTy....................................... Function FaultMuteGlobal..................................... Function FaultResGlobal ....................................... Function FaultUnMuGlobal................................... Function FireMuteGlobal....................................... Function FireResetGlobal ...................................... Function FireUnMutGlobal ................................... Function GetAdTimes............................................ Function IsCentralBooted ...................................... Function IsCentralVIO...........................................

156

8 5 112 144 145 145 145 146 129 129 130 130 133 134 134 136 136 137 146 146 139

Function IsDisaCeBoIo.......................................... Function IsDisaCentType....................................... Function IsDisaType .............................................. Function IsDisaZoAdAdTy.................................... Function IsDisaZoType.......................................... Function IsFaultCeBoIo......................................... Function IsFaultType ............................................. Function IsFaultZoAdAdTy................................... Function IsFaultZoZoType .................................... Function IsFireType ............................................... Function IsFireXCentral ........................................ Function IsFireZoAdAdTy..................................... Function IsFireZoZoType ...................................... Function IsGlobalVIO ........................................... Function IsInputState ............................................. Function IsKeyActivated ....................................... Function IsLoopInput............................................. Function IsLoopOutputSta..................................... Function IsMaster .................................................. Function IsOutputState .......................................... Function IsPreType ................................................ Function IsPreZoAdAdTy...................................... Function IsPreZoZoType ....................................... Function IsWarnCeBoIo ........................................ Function IsWarnType............................................. Function IsWarnZoAdAdTy .................................. Function IsWarnZoZoType .................................... Function MiniRepeater .......................................... Function MiniRepeaterMN.................................... Function NewCmProfile ........................................ Function NoDisaZoAdAdTy.................................. Function NoFireType ............................................. Function NoFireZoAdAdTy................................... Function NoFireZoZoType .................................... Function NoPreType .............................................. Function NoPreZoAdAdTy.................................... Function NoPreZoZoType ..................................... Function SensZoAdAdTy ...................................... Function SetCentralVIO ........................................ Function SetGlobalVIO ......................................... Function SetLoopZoAdTy ..................................... Function SetOutput ................................................ Function SetOutputInt............................................ Function SetPanelLED........................................... Function TcmsStatus.............................................. Function TcmsStatusByte ...................................... Function ThisBoard ............................................... Function ThisCentral ............................................. Functions vs. function blocks ................................

131 131 131 132 132 134 135 135 135 137 138 137 138 139 140 140 140 141 146 141 150 150 150 151 151 152 152 147 147 148 132 138 138 139 150 151 151 133 141 142 142 142 143 143 149 149 149 149 128

 

H Help menu, configuration program........................

 

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

10

Index

I

S

I/O M 70................................................................. 44 I/O M 700............................................................... 45 I/O tab, Control M 4.3............................................ 38 I/O tab, I/O M 70 ................................................... 45 I/O tab, I/O M 700 ................................................. 47 Import from Excel.................................................. 65 Import loop module information............................ 61 Input Analogue Module 0-20................................. 44 Input parameters..................................................... 128 Input tab, Repeater M ............................................ 58 Installation, configuration program ....................... 3

Salwico Language editor box, Salwico Language module.................................................................... 26 Salwico Language window .................................... 25 Salwico Language, application examples .............. 112 Salwico Language, command overview ................ 73 Salwico Language, inputs ...................................... 76 Salwico Language, outputs .................................... 98 Salwico Language, syntax overview...................... 69 Salwico Language, timers...................................... 93 Serial tab, Control M 4.3........................................ 33 Show/Control window ........................................... 15 Starting, configuration program............................. 3 Supervision tab, ChangeOver M Ext .................... 28 Supervision tab, Charger M ................................... 30 Supervision tab, different modules ........................ 42 Supervision tab, different modules ........................ 45 Supervision tab, different modules ........................ 48 Supervision tab, different modules ........................ 52 Supervision tab, different modules ........................ 54 Supervision tab, different modules ........................ 55 Supervision tab, different modules ........................ 57 Supervision tab, Repeater M ................................. 59 Surveillance, application examples........................ 113 System requirements.............................................. 3 System bus setting window.................................... 18 System users........................................................... 13

 

L Logging tab, Control M 4.3 ................................... Loop Board template, Excel .................................. Loop tab, Loop M X .............................................. Loop M X............................................................... Loop M X Slave..................................................... LoopSlave tab, Loop M X Slave............................

32 62 49 49 53 53

 

M Main menu, configuration program ....................... 7 Main window, configuration program ................... 6 Management of detectors from input, application examples ................................................................ 115 Management of external controls, application examples ................................................................ 113 Mini Repeater M (MN400).................................... 60 Modbus TCP/IP Window....................................... 20 Modify system user, user access module ............... 14 Multiplexer unit ..................................................... 54 MuxM .................................................................... 54

 

 

T Tool menu, configuration program ........................

10

 

U Upload configuration file....................................... User access window...............................................

66 13

 

N Network tab............................................................

41

Z Zones window........................................................

 

14

 

O Options window ..................................................... 10 Output parameters.................................................. 128 Output Solenoid Module M 14 .............................. 49 Outputs tab, Relay M 8 .......................................... 56 Outputs tab, ChangeOver M Ext............................ 27 Outputs tab, Charger M.......................................... 31 Outputs tab, Control M 4.3 .................................... 34 Outputs tab, Repeater M ........................................ 58

 

R Relay M 8............................................................... Repeater M.............................................................

55 57

 

5100355_FG5000_Configuration Manual_I1_EN_2012_C

157

 

 

Consilium Säkerhet - vår erfarenhet, din säkerhet!   Consilium Säkerhet är marknadsbolag inom Consiliumkoncernen. Tillsammans marknadsför och säljer vi brand- och gaslarm utvecklade av Consilium.      Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Consilium är världsledande inom brandlarm på den marina marknaden.      Consilium Säkerhet, med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, kan erbjuda allt från projektering och försäljning till installation och service.   Kundanpassad service Vi på Consilium Säkerhet kan erbjuda dig som kund flertalet olika lösningar för service och avtal med allt från löpande service, inplanerad underhållsservice eller fullservice samt givetvis akut service. Utöver detta kan vi även erbjuda månads- och kvartalsprov för automatiska brandlarmsystem enligt SBF 110:6.

    Som certiferad anläggarfirma kan vi garantera att samtliga leveranser och installationer utförs enligt fastställda myndighets-, kvalitets- och säkerhetsnormer.      Så oavsett om du behöver ett enklare brandskydd eller ett stort integrerat brand- och gaslarmsystem, är vårt mål alltid detsamma, att förse dig som kund med en lösning efter ditt behov, uppbackad av vår engagerade och välutbildade personal!

Consilium Säkerhet Syd AB 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB 08-563 052 00

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF