Al-Quran Dan Astronomi

April 8, 2021 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Al-Quran Dan Astronomi...

Description

1ahqiq: Muha.,..:''ddZuhair Asy-Syawisyi / Tahrij: ammad Nashiruddin Al AJI\~,

Al ;1:;.

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya ma/am dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal; (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bmni ( seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (Qs. Aali 'Imraan (3): 190-191)

Katakanlalz: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi." (Qs. Yuunus (10): 101) ,..

.,,,,.,

,

,

,,.

I

.,,

.,,

~

11 ~

")L.ji :,_'-'

J.

,..

;_
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF