90297308182

June 11, 2019 | Author: Ceder Mike | Category: Business
Share Embed Donate


Short Description

9029730818...

Description

Sid 1 (2)

Avs: Telia Sverige AB, A171, 971 74 Luleå

Håkan Sellstedt Folkja 402 872 98 NORASTRÖM

Fakturadatum: 2018-05-14 Fakturanr: 90297308182 Kundnr: 7002059462 B0001155990

UTMÄRKT TV Med ett tv-paket som passar dig får du nöje på alla skärmar. För tredje året i rad har vi Sveriges nöjdaste privatkunder inom digital-tv (SKI 2017).

LOGGA IN PÅ MITT TELIA På Mitt Telia kan du se dina tjänster och abonnemang, och göra ändringar på egen hand. Logga in med lösenord eller bankID på telia.se/mitt-telia

AUTOMATISK E-FAKTURA Vilket är det bästa betalningssättet? Vårt allra bästa tips är e-faktura med automatisk betalning. Läs mer om hur det funkar på telia.se/efaktura på telia.se/efaktura

Bankgironr.

820-0040

OCR-nr.

90297308182

Vänd för att se din specifikation >

Tack! Tillsammans kan vi vara snällare mot miljön. Du kan se dina fakturor både i din internetbank och på Mitt Telia.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Sid 2 (2)

Fakturadatum: 2018-05-14 Fakturanr: 90297308182 B0001155990

Kr inkl moms

Bredband

1 3 1 7 ,0 0

Belopp

1 317,00

Beloppet avrundas till närmaste krona Varav (25%) moms: 263,40 kr beräknat på 1 053,60 kr

Installationsadress: Folkja 402

Bredband Mån.avg inkl moms

Bredband 30 Wifi-router

Faktura för en längre period Om fakturan är högre än väntat kan det bero på att du nyligen bytt eller gjort en ändring av ditt abonnemang, så att fakturan därför avser en längre period än 1 månad. Läs mer på telia.se/faktura

4 3 9 ,0 0 0 ,0 0

Nyligen gjorda ändringar Om du nyligen har ändrat eller avslutat en tjänst kan det hända att ändringen inte hunnit läggas in på denna faktura. Betala fakturan som vanligt, så kommer beloppet att rättas till på nästa faktura.

Period

Kr inkl moms

10 m aj - 9 aug 201 8 10 m aj - 9 aug 201 8

1 3 1 7 ,0 0 0 ,0 0

Summa bredband

1 317,00

Fakturan på Mitt Telia På Mitt Telia kan du se dina fakturor, beställningar, bindningstid, betalstatus, ändra din fakturaadress, söka anstånd att betala senare, och mycket mer. Logga in på telia.se/mitt-telia

Har du frågor om fakturan? Se information på telia.se/faktura telia.se/faktura,, ring kundtjänst på 90 200, 200, eller kontakta oss på telia.se/kontakt   r   e   p   p   a   p    ö    j

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF