8

September 29, 2017 | Author: info6074 | Category: Tire, Truck, Controlled Access Highway, Road Transport, Transport
Share Embed Donate


Short Description

Download 8...

Description

PÄRM 8 1 X-Vilka veckodagar sker flest dödsolyckor i trafiken där de omkomna är yngre än 30 år? A Onsdagar och torsdagar B Fredagar, lördagar och söndagar C Måndagar och tisdagar

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

2

F2 Hur lång sträcka kör du i 3 sekunder när hastigheten är 110 km/h? A. 90 meter. B. 60 meter. C. 130 meter. D. 150 meter

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

3 F3 AHMAD F 26

Olika körsätt innebär att körningen påverkar miljön olika mycket. Körsättet varierar också med kombinationen av förare och passagerare. Med vilken av dessa kombinationer är det troligt att körsättet påverkar miljön mest negativt? A Både föraren och passagerarna är unga kvinnor. B Föraren är en medelålders man och passagerarna är kvinnor. C Föraren är en medelålders kvinna och passagerarna är män. D Både föraren och passagerarna är unga män www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 4 Får en ambulans med sirener och blåljus påslagna passera en trafiksignal som lyser rött? A Ja B Nej

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 5 X-Varför bör du ur miljösynpunkt inte tvätta bilen på en asfalterad garageuppfart som lutar ut mot gatan? A Gatubrunnar blir tilltäppta av feta oljerester från biltvätten. B Bilschampot skadar den kemiska processen i reningsverket när vattnet i gatubrunnarna kommer dit. C Smutsvatten och oljerester rinner ut i gatubrunnarna och vidare ut i vattendragen. D Asfalten löses upp av tvättmedlet

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 6 Vilken av de här förarna löper störst risk att dödas i trafiken? A En 18 årig kvinna B En 30 årig kvinna C En 45 årig kvinna D En 60 årig kvinna

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 7 När du för första gången får körkort har du en prövotid. Hur lång är den? A. 1 år B. 2 år C. 3 år D. 4 år E. 5 år

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

8 Vad innebär linjen mitt på vägen? A Den markerar körbanans mitt B Den anger att högsta tillåtna hastighet är 70km/h C Den förvarnar om spärrlinjen längre fram D Det är förbjudet att överskrida linjen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 9 Du ska svänga vänster och kör på en enkelriktad väg. Vilket körfält ska du ta? A. Vänstra körfältet B. Högra körfältet C. Du kan välja antigen högra eller vänstra körfältet

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 10 Vilken av dessa personer kan lättast påverkas av grupptryck vid bilkörning? A Den som har bra självförtroende B Den som har lång erfarenhet av bilkörning C Den som har dåligt självförtroende

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

11

Du tänker köra om cyklisten. Hur ska du göra? A Jag väntar efter backkrönet med att köra om B Jag kör om direkt om jag kan göra det utan att överträda mittlinjen. C Jag kör om direkt men ser till att lämna tillräckligt vingelutrymme för cyklisten D Jag tutar för att uppmärksamma cyklisten på att jag tänker köra om

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 12 Vad ska du kontrollera för trafiksäkerheten efter du har tvättat din bil på biltvätt? A. Elsystemet. B. Bromsarna. C. Servosystemet. D. Kylarvätskan.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 13 I vilken av de här situationerna får du inte stanna för att släppa av en passagerare? A Bild A B Bild B C Bild C

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

14 Hur kan ditt avstånd till framförvarande fordon öka trafiksäkerheten?

PÄRM 8

A Ett kort avstånd ökar säkerheten när jag ska göra en omkörning B Långt avstånd underlättar omkörning för trafik bakom mig C Ett kort avstånd hindrar farliga omkörningar

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 15 Du ska till kiosken som ligger 2 km längre bort. Hur ska du ta dig dit om du ska tänka på miljön? A Jag tar min bil som har haft motorvärmare B Jag cyklar C Jag tar min eldrivna moped D Jag åker med min granne som också ska dit

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

16 Vad är riktigt om katalysatorn i en bensindriven bil? A Den renar inte avgaserna från koldioxid B Den renar avgaserna effektivast när motorn är kall C Den renar avgaserna från alla skadliga ämnen D Den gör att bränslet används effektivare.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

PÄRM 8 17 Många gående skadas på övergångställe i tätort under mörker. Vad kan orsaken vara? A. Gående har svårt att upptäcka bilar under mörker B. Förare har svårt att bedöma avstånd under mörker C. Förarna tror att de ser alla gående och är därför inte uppmärksamma.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 18 Du kommer till ett obevakat övergångställe där en grupp dagisbarn just skall gå över. Hur ska du uppträda? A Om det finns en lucka mellan barnen, så får jag passera med stor försiktighet. B Jag har väjningsplikt och stannar och väntar tills alla barn passerat. C Jag stannar och vinkar fram barnen.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

19 Du ska köra in till en cirkulationsplats, vad gäller?

PÄRM 8

A. Jag måste alltid stanna på en cirkulationsplats B. Fordonen i cirkulationsplatsen har väjningsplikt till mig C. Jag har väjningsplikt till fordonen i cirkulationsplatsen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 20 X-Grupptrycket kan påverka hur du uppträder som förare. Är det bra eller dåligt? A. Det är alltid dåligt med grupptryck B. Det är alltid bra med grupptryck C. Gruppens värderingar avgör om det är bra eller dåligt med grupptryck

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 21 För att minska risken att få en pisksnärtsskada (whiplash) måste du ha huvudstödet (nackskyddet) rätt inställt. Vad krävs dessutom? A Att bilen är utrustad med krockkudde. B Att bilen har ABS-bromsar C Att jag använder bilbälte på rätt sätt. D Att bilen har antisladdsystem.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 22 Kan man få körkortet återkallat om man upprepade gånger omhändertas av polisen för fylleri, även om man inte kört bil i berusat tillstånd? A Ja, körkortet kan återkallas. Sid 209 B Nej, körkortet kan enbart återkallas om man kör bil i berusat tillstånd.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

23

Många unga förare omkommer i trafiken på helgnätter under sommaren. Vilken är den vanligaste orsaken? A. Att de har druckit alkohol. B. Att de omkommer i en omkörningsolycka . C. Att de råkar ut för en viltolycka. D. Att de är trötta.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 24 Vilket påstående är sant om katalysatorn i en bensindriven bil? A. Katalysatorn renar avgaserna effektivast när motorn är kall. B. Katalysatorns höga arbetstemperatur gör att lättantändliga föremål i närheten kan börja brinna C. Katalysatorn gör att bränslet används effektivare. D. Katalysatorn kan lätt överhettas om motorns tomgångsvarvtal är felinställt

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

25

Kamraterna till en ung man visar tydligt att de inte accepterar att han kör bil när han är onykter. Den unge mannen påverkas av deras åsikter och kör därför aldrig mer bil när han är berusad. Vad kallas detta? A Imitationsinlärning B Bortträngning C Sannolikhetsinlärning D Grupptryck

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 26 Var kan denna skylt finnas och vilken information ger den. A. Skylten kan finnas vid vägarbeten och anger alternativ färdväg för vissa tunga fordon förbi vägarbetet B. Skylten placeras på tunga fordon och anger fordonets vikter C. Skylten placeras på fordon lastade med farligt gods och anger lastens innehåll D. Skylten kan sitta som tilläggstavla och anger rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 27 Du stannar vid en järnvägkorsning där bommarna är på väg ner. Tåget som ska passera är ett mycket långt godståg. Hur bör du göra med tanke på miljön? A. Stänga av motorn B. Ha motorn på tomgång och ettans växel ilagd C. Ha kopplingen i dragläge för att snabbt komma igång när tåget passerat. D. Ha motorn på tomgång, växeln i friläge och parkeringsbromsen åtdragen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 28 Hur stor andel av de förare som har dödats i singelolyckor har varit alkoholpåverkade? A Ca en fjärdedel B Ca en tredjedel C Ca två tredjedelar D Ca hälften

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 29 Är det någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller risken att få nackskador av pisksnärtstyp (whiplash) vid en trafikolycka? A Ja, män löper större risk att få nackskador. B Nej, det är ingen skillnad C Ja, kvinnor löper större risk att få nackskador.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 30 Vem är det som till sist avgör om du ska köra bil eller inte, när du använder ett läkemedel? A Apotekspersonal som lämnat ut läkemedlet. B Jag själv som använder läkemedlet. C Läkaren som skrivit ut läkemedlet.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 31 Alkohol kan påverka synen även om alkoholhalten i blodet är mindre än 0.2 promille. Vad innebär detta för föraren? A Känsligare för bländning B Synfältet ökar C Mörkerseendet förbättras D Synskärpan ökar

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

32

Hur lång bör en person minst vara för att sitta på en plats i framsätet där det finns krockkudde (airbag) A 100 cm B 120 cm C 140 cm D 160 cm

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

33

Hur ska bilbältet sitta för att göra mest nytta? A Bältet ska sitta löst mot kroppen B På axeln ska bältet ligga så långt från halsen som möjligt C Bältet ska vara väl åtdraget mot kroppen D Jag ska helst ha en vadderad jacka mellan mig och bältet

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 34 Hur kan du med ditt vägval minska påverkan på miljön? A Jag väljer en väg där jag ofta måste köra med låga växlar. B Jag väljer en väg där jag får stanna ofta så att motorn får gå på mycket tomgång. C Jag väljer en väg där jag måste växla mycket D Jag väljer en väg där jag kan hålla jämn fart och där jag behöver stanna få gånger.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

35

Du kör bil på en väg med heldragen kantlinje. Du upptäcker att bilen bakom försöker köra om dig på en plats där det är förbjudet att köra om. Vad ska du göra för att minska faran? A Jag placerar bilen nära kantlinjen för att underlätta omkörningen. B Jag placera bilen nära mittlinjen för att visa att omkörningen inte är lämplig. C Jag ökar farten för att förhindra omkörningen.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

36

Får du svänga till höger när trafikljuset ser ut som på bilden? A Ja, men du måste först stanna eftersom det finns en stoppskylt. B Nej, du måste vänta på att extrasignalen lyser grönt. C Ja, jag får svänga utan att Stann eftersom huvudsignalen lyser grönt.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

37

Vad gäller vid körning på motorväg? A Det är tillåtet att köra moped klass I B Det är inte tillåtet att köra med lägre hastighet än 40km/h. C Den högsta tillåtna hastighet på motorväg är 110km/h om inget annat anges.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

38

Vilken insats från oss förare skulle öka trafiksäkerheten mest? A. Om alla körde nya bilar B. Om alla anpassade hastigheten till varje situation C. Om alla gjorde säkerhetskontroll före varje körning. D. Om alla fixerade blicken långt fram vid körning

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

39

Vad ska du fylla på i bilbatteriet om nivån är för låg i någon av cellerna? A. Svavelsyra. B. Destillerat vatten. C. T-sprit D. K-sprit E. Glykol.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

40

Vad betyder vägmärket? A Vägvisning till en riksväg B Vägnummermärke vid omledning av trafiken C Nummer på trafikplatsen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

41

Varför är det stor risk att älgar finns nära vägarna under sommarmånaderna maj-juni? A. Älgjakten börjar B. Förra årets älgkalvar stöts bort av älgkorna C. Tillgången på mat ökar D. Värmen gör att älgarna söker sig till öppna ytor

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

42

Hur ska du göra när du kör om ett väghållningsfordon som används vid ett vägarbete? A. Jag ska alltid köra om till vänster B. Jag ska alltid köra om till höger C. Jag får köra om antigen till vänster eller till höger beroende på situationen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

43

X-Vad innebär den siffra som anges på en personbils kontrollmärke? A. Den månad som bilen ska besiktigas B. Den månad som bilens trafikförsäkring ska betalas C. Den månad som bilens fordonsskatt ska betalas

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

44

Hur kan du minska bränsleförbrukningen på din bil? A. Jag kör med lågt lufttryck i däcken B. Jag blandar karburatorsprit i bensinen vintertid C. Jag stänger av luftkonditioneringen när den inte behövs

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

45

Finns det ett samband mellan innebörden av detta vägmärke och miljöpåverkan? A. Ja, här kan jag tanka biobränsle B. Ja, här finns särskilt anordnade parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafik C. Ja, här finns parkeringsplatser med anslutningar till motorvärmare D. Nej, vägmärket betyder parkeringsplats enbart för taxibilar

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

46

Vilket är det mest miljövänliga transportmedlet när du ska åka 30 mil? A. Flyg B. Motorcykel C. Personbil D. Tåg

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

47

En person har köpt en ny personbil som uppfyller kraven för miljöklass El. Vilken kostnad slipper personen de fem första åren genom detta val av bil? A. B. C. D.

Kostnad för fordonsskatt Kostnad för kontrollbesiktning Kostnad för trafikförsäkring Kostnad för helförsäkring

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

48

Du kör på en motorväg och ser en person som liftar vid vägkanten. Får du stanna för att ta upp liftaren? A. Ja, om jag slår på varningsblinkern B. Nej, det är förbjudet att stanna på en motorväg C. Ja, om hastigheten på motorvägen inte överstiger 90 km/h

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

49

Du ska svänga höger i korsningen på bilden. Hur ska du göra? A. Jag får köra utan att stanna vid stopplinjen B. Jag ska stanna vid stopplinjen och får köra när signalen visar grönt ljus C. Jag får köra även om signalen visar rött ljus, men jag måste först stanna vid stopplinjen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

50

Vilken typ av fordon har du framför dig? A. Ett fordon lastat med farligt gods B. En lastbil med totalvikt över 3,5 ton med tillkopplad släpvagn C. En lastbil med totalvikt över 3,5 ton utan tillkopplad släpvagn D. Ett långsamtgående fordon SLUT 7 FRÅGA 7 www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

51

Vad betyder det när den här kontrollampan tänds under körning? A. De låsningsfria bromsarna är inkopplade B. Det är något fel på de låsningsfria bromsarna C. Bromsvätskenivån i de låsningsfria bromsarna är för låg

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 52 Varför är det viktigt att du som bilförare har bra självkontroll? A Jag kan förutse andras misstag och därmed undvika olyckor. B Jag kan reagera snabbt med bromsen när det är nödvändigt. C Jag kan bevara mitt lugn även i stressiga trafiksituationer.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 53 Du har hamnat på avfarten av misstag i stället för att köra rakt fram till nästa avfart. Hur ska du göra? A Fortsätta på avfarten. B Öka farten och köra över spärrområdet för att komma tillbaka till körfältet rakt fram. C Backa för att komma tillbaka till körfältet rakt fram. D Bromsa kraftigt och försiktigt köra tillbaka till körfältet rakt fram. www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 54 Vilket är det lämpligaste sättet att vända i korsningen på bilden? A Jag svänger vänster i korsningen, stannar och backar rakt genom korsningen. B Jag svänger vänster i korsningen, stannar och backar rund hörn A. C Jag svänger höger i korsningen, stannar och backar rakt genom korsningen. D Jag kör rakt fram i korsningen, stannar och backar runt hörn B. www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 55 Du vill parkera där vägmärkena gäller. Klockan är 19.00 och bilen ska stå parkerad två timmar. Vad gäller? A Jag får parkera här utan att betala avgift. B Jag får parkera här men jag ska betala avgift. C Jag får inte parkera här.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 56 Personbilen på bilden är av 1996 års modell. När får den automatiskt körförbud om ägaren inte betalar fordonskatt i tid? A 1 februari. B 1 mars. C 1 oktober. D 1 december.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 57 X-En del personer söker efter äventyr och spänning i livet. Hur brukar sådana personer bete sig när de kör bil? A De samspelar tydligt med sina medtrafikanter. B De följer alltid trafikreglerna korrekt. C De planerar sin körning för att undvika kraftiga inbromsningar. D De tar större risker och visar mindre hänsyn än andra.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

58 Hur bör du köra för att minska bilens avgasutsläpp?

A Jag undviker onödiga stopp genom att planera körningen B Jag använder motorbromsning så lite som möjligt C Jag kör med kort avstånd till framförvarande D Jag accelererar snabbt och med full gas efter varje växling

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 59 Bilar ska besiktas inom en viss period. Inställelsemånaden bestäms av sista siffran i registreringsnumret. Hur lång är besiktningsperioden? A Inställningsmånaden + 2 månader före + 2 månader efter B Enbart inställelsemånaden C Inställelsemånaden + 2 månader före D Inställelsemånaden + 1 månad före + 1 månad efter

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 60 X-Du kommer som första person fram till en trafikolycka. Vad är det första du bör göra? A Varna andra B Överblicka situationen C Larma 112 D Ge första hjälpen åt skadade

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 61 X-Signalen visar blinkande gult sken. Vad innebär det? A Signalen förstärker varningen för spårvagn B Signalen gäller endast för spårvagnsföraren C Jag måste stanna innan jag passerar korsningen D Jag får inte passera förrän signalen släcks. Bok12 S57

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 62 Vilken är den vanligaste påföljden för den som kör bil och har något narkotiskt ämne i blodet? A Prövotiden på körkortet förlängs med ett år B Böter eller fängelse och återkallat körkort C Återkallat körkort i högst en månad D Varning i körkortsregistret

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 63 X- Du ska på landsväg svänga till vänster i en fyrvägskorsning. Vilka fordon är det störst risk att du krockar med? A Mötande fordon B Fordon från vänster C Fordon bakifrån D Fordon från höger SLUT 8 FRÅGA 22

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 64 X-Du kör i 50 km/h. Hur många meter rullar ditt fordon på en sekund? A Ca 5 m B Ca 9 m C Ca 14 m D Ca 24 m

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 65 X-Nästan hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 kilometer. Påverkar resans längd mängden avgasutsläpp per kilometer? A Nej, resans längd gör ingen skillnad på mängden avgasutsläpp per kilometer B Ja, en kort bilresa medför större mängd avgasutsläpp per kilometer än en lång bilresa C Ja, en lång bilresa medför större mängd avgasutsläpp per kilometer än en kort bilresa

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 66 X-Vilken av de här förarna visar exempel på säkert samspel i trafiken? A En förare som saktar in för att visa att han har väjningsplikt B En förare som alltid håller på sin rätt enligt reglerna C En förare som överträder hastighetsgränsen för att följa trafikrytmen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 67 Vilken av dessa åtgärder är den bästa om du vill minska utsläppen av koldioxid från din bil? A Jag kör på lägsta möjliga växel B Jag kör på högsta möjliga växel C Jag kör med lågoktanig bensin D Jag kör med högoktanig bensin

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 68 En person säger om sig själv att han aldrig gör misstag i trafiken. Vilket begrepp anger den förare som beskriver sig själv på detta sätt? A Mogen B Impulsiv C Defensiv D Omogen Liknande

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

69

Vilken tid på dygnet sker flest dödsolyckor? A 00.00 – 02.00 B 06.00 – 08.00 C 11.00 – 14.00 D 18.00 – 20.00 LIKNANDE

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 70 Hur länge bör du använda motorvärmare innan du startar bilen när temperaturen är 0o C? A Ca 1 timme B Ca 3 timmar C Ca 5 timmar D Ca 10 timmar

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 71 Du ska köra från Malmö till Göteborg med din bil av årsmodell 2004. Det är mars månad och väglaget är som på bilden. Vilka däck får du ha på bilen? A Dubbdäck med 2 mm mönsterdjup B Sommardäck med 6 mm mönsterdjup C Odubbade vinterdäck med 4 mm mönsterdjup

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

72

Var går minsta gränsen för rattfylleri om polisen skall straffa dig? A 0.2 promille B 0.5 promille C Oavsett hur mycket alkohol du har i blodet så kan polisen straffa dig om du kör på ett sätt som innebär risk för andra trafikanter. LIKNANDE www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

73

Vid vilken situation gäller hastigheten 110km/h? A I situation på bild A B I situation på bild B C I båda situationerna

A

Liknande

B

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

74

Nya frågor ! Det finns nya frågor efter facit. Läs de!!

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

75 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

C

D

X X X X X X X X X X X

61.. A 68.. D

X X X X 62.. B 69.. A

www.abojihad.se

A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B

C

D

A

X X X X X X X X X X X X

63.. C 70.. A

X X X

E 64.. C 71.. C

JULI 22

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

B

C

D

X X X X X X X X X X X X X X X

65.. B 72.. C

66.. A 73.. C

A 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

C

D

X X X X X X X X X X X X X X

67.. B

031-330 41 50

B

X

PÄRM 8 X-Hur påverkas körningen om du pratar i mobiltelefon när du kör bil? 76

A Reaktionstiden blir kortare B Jag gör mindre och lugnare rattrörelser ÆC Jag har sämre uppsikt bakåt i sidospeglarna D Stoppsträckan blir kortare

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 77 EJ_X__Hur påverkas körningen när du pratar i mobiltelefonen? ÆA Reaktionstiden blir längre B Stoppsträckan blir kortare C Föraren har bättre uppsikt i backspegeln D Rattrörelserna blir mer stabila

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

78 Vilket påstående om reaktionstiden är riktig? ÆA Den blir längre när föraren måste välja mellan olika alternativ. B Den blir kortare i låga hastigheter C Den blir längre i halt väglag

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

PÄRM 8 79 Du hör och ser en ambulans under utryckning som närmar sig bakifrån. Vad ska du göra? A Jag måste alltid köra in till kanten och stanna. ÆB Jag måste lämna fri väg. Det kan jag göra genom att minska hastigheten, köra åt sidan eller stanna om det behövs. C Jag ska stanna omedelbart. D Jag ska köra på som vanligt för att inte förvirra föraren i utryckningsfordonet.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 80 Bilderna visar baksidan på olika vägmärken. Vilket vägmärke anger stopplikt vid vägkorsning? ÆA Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 81 Partiklar i luften är ett allvarligt miljöproblem i tätorterna. Partiklarna kommer bland annat från vägbanan och frigörs när bildäck nöter på vägen. Vilken typ av däck sliter loss mest partiklar? A Högfartsdäck B Friktionsdäck ÆC Dubbdäck D Sommardäck E Allrounddäck

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

82

Du ska köra rakt fram. Gäller högerregeln i någon av situationerna? ÆA Ja, men enbart i situation A B Ja, men enbart i situation B C Ja i båda situationerna D Nej www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

83 Vad måste du ha med dig när du kör personbil? A Bilens registreringsbevis ÆB Körkortet C Försäkringshandlingar för bilen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

84

P4 f 17 Vilka får trafikera körfält A där vägmärket gäller? ÆA Fordon i linjetrafik och cyklister B Bussar och tunga lastbilar C Endast bussar D Endast fordon i linjetrafik

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 85 På de här vägarna är hastigheten begränsad till 90 km/h. På vilken väg är det mest motiverat att hålla lägre hastighet därför att vilda djur kan springa ut på vägen? A Vägen på bild A ÆB Vägen på bild B C Vägen på bild C D Vägen på bild D

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

86

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

87 Vad kännetecknar förare som kör impulsivt? A De har god handlingsberedskap B De kör hindrande långsamt C De planerar sin körning ÆD De handlar först och tänker sedan

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

PÄRM 8 88 Vilken av följande utrustningar i bilen är viktigast för att minska risken att du blir skadad om du blir påkörd bakifrån? A Antisladdsystem ÆB Huvudstöd (nackstöd) C Krockkudde (airbag) D ABS-bromsar

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

89 Vad ska du göra med kontrollmärket till din bil? A Sätta fast det på bilens vindruta så att det syns tydligt ÆB Sätta fast det på bakre registreringsskylten C Förvara det i bostaden på ett säkert ställe D Sätta fast det på registreringsbeviset

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

PÄRM 8 90 Hur kan du säkert veta om du kan använda en viss medicin när du ska köra bil? ÆA Jag måste fråga läkaren eller apotekspersonalen B Om medicinen är receptfri går det alltid bra att använda den C Det räcker att kontrollera att det finns någon varningstext om bilkörning på förpackningen D Det räcker att jag kontrollerar det inte finns en röd triangel på förpackningen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 91 Är du skyldig att underrätta polisen om du kört och skadat en älg? A Nej, inte om älgen kan springa från platsen ÆB Ja, jag måste alltid underrätta polisen C Ja, men enbart om älgen dödas vid krocken

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 92 Bilen framför dig är parkerad på denna plats och du ser ingen förare i närheten. Får du köra förbi bilen? A Ja, men enbart om jag inte överskrider spärrlinjen med något hjul. ÆB Ja, med låg fart och om jag inte hindrar mötande C Nej, jag måste stanna och vänta

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

93

Du ser att det inte kommer något tåg. Måste du ändå stanna innan du passerar järnvägen i någon av situationerna? ÆA Ja, men enbart i situation A B Ja, men enbart i situation B C Ja, i båda situationerna D Nej www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 94 Du upptäcker under körning att kontrollampan med den här symbolen tänds. Vad betyder det? A

Batteriet är överhettat

B

Batteriet laddas inte tillräckligt

C

Det har blivit kortslutning i någon elkrets

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

95 Vad är mest avgörande för hur allvarliga följderna av en trafikolycka blir? A B C D

Fordonets skick Fordonets hastighet Fordonets tyngd Fordonets ålder

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

96

Vilken av dessa personer löper normalt störst risk att bli en fara i trafiken? A

Den som har självkontroll

B

Den som tillåter andra förare att göra misstag

C

Den som har gott självförtroende

D

Den som söker spänning och äventyr

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

97

Vad är viktigast för trafiksäkerheten när du kör i tät dimma på en landsväg? A

Att jag har dimljusen framtill tända

B

Att jag håller tillräckligt långt avstånd till framförvarande

C

Att jag kör nära framförvarande så jag kan följa baklyktorna

D

Att jag har helljuset tänt

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 98 Du har kört och skadat ett rådjur som sedan springer in i skogen Vad ska du göra? A

Jag ser till att någon kontaktar polisen och är därför skyldig att stanna på platsen tills polisen kommer

B

Jag märker ut olycksplatsen och kontaktar därefter polisen

C

Jag åker till närmaste samhälle där jag kontaktar polisen

D

Eftersom rådjuret sprang in i skogen behöver jag inte göra någonting

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8 99 En ung förare reagerar i allmänhet långsammare när det händer något oväntat i trafiken än vad en erfaren förare i 50-årsåldern gör. Vad kan det bero på? A

Unga förare är oftast osäkra på sig själva

B

Erfarna förare är oftast mera beredda på att dat kan hända något oväntat

C

Erfarna förare kör oftast betydligt långsammare

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

100

Bilen är parkerad. Är bilen parkerad rätt i någon av situationerna? A B C D

Ja, men enbart i situation A Ja, men enbart i situation B Ja i både situationerna Nej

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 8

101 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

C

D

X X X X X X X X X X X

61.. A 68.. D

X X X X 62.. B 69.. A

www.abojihad.se

A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B

C

D

A

X X X X X X X X X X X X

63.. C 70.. A

X X X

E 64.. C 71.. C

JULI 22

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

B

C

D

X X X X X X X X X X X X X X X

65.. B 72.. C

66.. A 73.. C

A 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

C

D

X X X X X X X X X X X X X X

67.. B

031-330 41 50

B

X

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF