5

September 29, 2017 | Author: info6074 | Category: Controlled Access Highway, Trailer (Vehicle), Truck, Acceleration, Motor Vehicle
Share Embed Donate


Short Description

Download 5...

Description

PÄRM 5 1 Du ser ett fordon med ett hängande skylt där bak. Vad betyder skylten? A Det finns en olycka. B Det är en grönsaksbil. C Det är ett långsamgående fordon D Detta är ett släpfordon

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

2 Vilken fordonskombination ska ha denna skylt baktill? A Buss med släpvagn B Lastbil med släpvagn C Personbil med släpvagn D Traktor med släpvagn

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

PÄRM 5

3

För vilket av följande fordon eller fordonskombinationer är hastigheten begränsad till 80 km/h på en väg där dessa vägmärken finns uppsatta? A Lätt lastbil B Tung lastbil C Personbil med tillkopplad bromsad släpvagn D Buss med totalvikt över 3,5 ton Sid 155 bok 1 www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 4 Du kopplar en lätt släpvagn som är försedd med bromsar till den personbil. Vilken är högsta tillåtna hastighet? A 30 km/h B 80 km/h C 90 km/h D 110 km/h

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 5 Vilken högsta tillåtna hastighet gäller för närmast framförvarande fordon? A. 70 km/h B. 80 km/h C. 90 km/h D. 110 km/h

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

6

X-Vad menas med situationsanpassad hastighet? A Att köra sakta genom alla korsningar B Att anpassa hastigheten till bakomvarande trafik, även om jag då överträder hastighetsbegränsningen. C Att alltid köra i högsta tillåtna hastighet. D Att köra i den hastighet som trafiksäkerheten kräver, utan att överträda gällande hastighetsbegränsning. Sid156 bok 1 www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

7

Vad är oftast orsaken till att en singelolycka inträffar? A Att det är halt väglag. B Det regnar eller snöar kraftigt. C Att föraren inte anpassar körningen efter förhållandena. D Att däcken är slitna.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

8

Vad är mest förrädisk i denna situation? A Utfarten på vänster sida från gårdsplanet B Utfarten från höger före ladan C Utfarten från höger efter ladan

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

9

Risken för fartblindhet är bl.a beroende av miljön. Vilket av nedanstående trafikmiljö ökar risken? A Vid körnings av tyst bil. B Vid körnings på kvällstid C Vid körnings i tätort

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

10

Hur påverkas du av fartblindhet? A Jag kör fortare än vad jag är medveten om. B Jag upplever att trafiken i min omgivning kör långsammare än vad jag själv gör. C Jag kör långsammare än vad jag är medveten om.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

11

Hur påverkas förmågan att utnyttja periferiseendet om du ökar hastigheten? A Jag får lättare att upptäcka föremål som kommer från sidan B Det påverkar inte C Jag får svårare att upptäcka föremål som kommer från varje sidan

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 12 X-Kan risken för tunnelseende påverkas av hastigheten? A Nej, hastigheten har inget samband med tunnelseende. B Nej, tunnelseende beror på sjuklig förändring i ögat. C Ja, hög hastighet ökar risken för tunnelseende D Ja, hög hastighet minskar risken för tunnelseende.

Sid 160 bok 1

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

13

Du ska svänga vänster ut på vägen. Lastbilen blinkar till höger. Hur ska du uppträda? A Jag kan köra direkt eftersom lastbilen blinkar till höger B Jag väntar till att lastbilen har genomfört svängen C Jag kör när lastbilen påbörjat svängen eftersom jag då kan vara säker att den inte ska fortsätta rakt fram.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

14

Vilket alternativ beskriver bäst hur du ska uppträda när du svängt in på en huvudled där högsta tillåtna hastigheten är 90km/h?

A Jag är särskilt uppmärksammad bakåt och accelererar. B Jag accelererar försiktigt för att inte skada miljön oavsett hur trafiksituationen ser ut. C Jag använder alltid vägrenen som accelerationsfält.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 15 Vilken är den lämpligaste placeringen vid högersväng i korsningen på bilden? A Jag ska placera bilen väl till höger på vägrenen. B Jag ska placera bilen nära mittlinjen. C Jag ska placera bilen väl till höger i körfältet. D Jag ska placera bilen mitt i körfältet.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

16

Du ska svänga till Hult. Vad ska du göra? A Jag placerar mig intill mittlinjen för att svänga till vänster B Jag placerar mig mitt på körfältet för att kunna svänga vänster eller höger C Jag placerar mig till kantlinjen för att svänga till Hult

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

17

Du har råkat hamna i det vänstra körfältet. Din avsikt var egentligen att köra rakt fram. Hur ska jag göra i den här situationen?

A Svänga till vänster. B Byta körfält och köra rakt fram. C Fortsätta rakt fram

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

18

Du tänker köra in på vägen till vänster. Vad är lämpligast i denna situation? A Eftersom sikten är begränsad svänger jag till höger, vänder och kör rakt fram över korsningen B Jag blinkar till vänster i god tid och placerar mig nära mitten för att svänga in på vägen C Jag kör nära högra kanten, stannar och därefter svänger vänste

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

19

Du ska köra in på vägen till vänster. Vilket alternativ är det säkraste sättet i den här situationen? A Att jag kör nära höger kanten, stannar där och sen svänga vänster. B Att jag svänger till vänster enligt skylten. C Att jag fortsätter vägen rakt fram, vänder och gör en högersväng. D Att jag saktar in, släpper förbi bakomvarande trafik och därefter svänger jag till vänster.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 20 Du kör på en smal och krokig landsväg, med mycket trafik och upptäcker att du måste vända. Vilket är vanligtvis säkraste sättet att vända i denna situation? A Att göra en U-sväng på landsvägen. B Att svänga in på en mindre väg och vända där. C Att svänga in på en mindre väg och sedan backa ut på landsvägen. D Att från landsvägen backa in på en korsande väg. www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

21

Du närmar dig en korsning på landsväg och ska svänga vänster. Vilket mötande fordon är det svårast att bedömda hastigheten på? A Traktor B Motorcykel C Lastbil D Personbil SID 166, BOK1

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

22

Du kör på en landsväg och tänker köra om en lastbil. Vilket påstående beskriver bäst hur du ska förbereda omkörningen? A Jag placerar mig tätt bakom lastbilen för att minska omkörningssträckan. B Jag placerar mig närmare mittlinjen och håller ett tillräckligt avstånd till lastbilen för att kunna se långt fram. C Jag blinkar med helljuset för att varna mötande trafik. D Jag ger ljudsignal för att få lastbilen att gå ut på vägrenen. www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

23

X-Vilket påstående om vägrenen är riktigt? A Vägrenen är avsedd för bl.a. oskyddade trafikanter. B Vägrenen är ett körfält. C Samtliga trafikkanter får använda vägrenen men ingen har skyldighet att göra det. D Jag är alltid skyldig att använda vägrenen om jag blir omkörd.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

24 Sid 116 bok 1

Hur kan du som nybliven körkortstagare på bästa sätt undvika att hamna i risksituationer? A Jag kör i intensiv trafik för att träna på svåra situationer. B Jag kör långsamt hela tiden. C Jag har stora säkerhetsmarginaler. D Jag bromsar ofta.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

25

sid 169 bok 1 X__Vilken är den vanligaste orsaken till påkörning bakifrån? A För kort avstånd mellan fordonen B Onormalt lång reaktionstid hos föraren C Dåliga bromsar D Dåliga däck eller fel typ av däck

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

26

Sid 169 bok 1 –261 BOK 2

Många farliga situationer uppstår när förare gör omkörning trots att det finns mötande trafik. Vad kan orsaken vara? A Svårt att bedöma hur långt bort och hur fort mötande fordon kör. B Svårt att bedöma hur fort framför varande fordon kör. C Svårt att bedöma den egna hastigheten.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

27 Sid 170 bok 1

Du tänker köra om lastbilen. Vad gäller? A Jag måste ge ljudsignal B Lastbilen måste köra ut på vägrenen C Jag måste vänta med att köra om tills det blir fritt från mötande trafik D Mötande måste köra ut på vägren

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 28 Du har börjat köra om lastbilen. Vad ska du göra i den här situationen? A Jag ökar farten för att köra om så fort som möjligt. B Jag avbryter omkörning och kör tillbaka till högra körfältet. C Jag ska blinka med helljuset för att varna mötande trafik.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

29

Får du köra om strax före backkrön där sikten är skymd om vägen har ett körfält i vardera riktning? A Nej B Ja, om fordonet jag vill köra om ger tecken att det inte finns mötande trafik. C Ja, om fordonet jag vill köra om är en traktor med släp.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

30

Du tänker köra om bilen framför. När kan du börja omkörningen? A-När bilen som jag vill köra om blinkar åt höger B-När bilen som jag vill köra om kör ut på vägrenen C-När bilen som jag vill köra om sänker hastigheten D-När jag själv förvissat mig om att det är klart för omkörningen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

31

Du tänker köra om lastbilen. Får du köra över mittlinjen med vänster hjulpar samtidigt som du har mötande trafik? A-Nej B- Ja eftersom mötande bilar kan köra ut på vägrenen C-Ja eftersom lastbilen kör på vägrenen

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

32

Du kör 90 och detta är högsta tillåtna hastighet på vägen. Får du andvända vägrenen för att underlätta för omkörningen? A Ja efter jag ِöverblicka vägen framför mig. B Nej det är endast tillåtet på vägerna där hastigheten är 70 km/h C Nej eftersom bilarna bakom kör fortare än tillåtet hastighet www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

33

Du kör i 80 km/h och bilen bakom dig vill köra om dig. Vad bör du göra? A Placera bilen på vägrenen B Öka farten C Placera bilen intill kantlinjen D Bromsa

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

34

Hur ska du uppträda när du blir omkörd? A Jag är skyldig att försöka hindra omkörningen eftersom den som kör om uppträder omdömeslöst och bryter mot trafikreglerna B Jag är skyldig att köra ut på vägrenen om jag blir omkörd C Jag är skyldig att underlätta omkörningen även om han som kör om uppträder omdömeslöst och bryter mot trafikreglerna

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 35 Vilken av dessa situationer är det lämpligt att använda vägrenen för att underlätta en omkörning? A Bild A B Bild B C Bild C D Bild D

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 36 Du ser att en bil kör i körfältet till höger om ditt. Ni kör med samma hastighet. Vad gäller när körfälten strax går ihop? A Pilarna i mitt körfält betyder att jag har väjningsplikt mot den andra bilen. B Jag har enligt högerregel väjningsplikt mot den andra bilen. C Pilarna i mitt körfält betyder att jag ska köra före den andra bilen. D Vi ska visa varandra hänsyn och anpassa körningen för ett säkert samspel. www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

37

Du kör på vägrenen. Vilken regel gäller om du ska in på körbanan igen? A Jag har väjningsplikt mot fordonen på körbanan. B Fordon på körbanan har väjningsplikt mot mig när jag blinkar vänster.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 38 Vilken regel gäller när en förare ska köra in på körbanan från vägrenen? A Högerregeln ska tillämpas. B Kugghjulsprincipen ska tillämpas. C Förare på vägrenen har väjningsplikt. D Förare på körbanan har väjningsplikt.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

39

I vilken av situationerna är omkörning förbuden? A I situation A B I situation B C I situation C

A

B

D I situation D

C

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

D

PÄRM 5

40

X__Du kör på motorväg. Vid vilket tillfälle får du inte köra om? A Då en bakomvarande påbörjat en omkörning B Strax före en kurva C Strax före backkrön

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

41

Du bogserar en bil med bogserlina. Vilket vägmärke visar vilken väg som du inte får köra in på? A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C D Vägmärke D SLUT 7 FRÅGA 4 www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 42 Vilket av följande vägmärken innebär bland annat att det är förbjudet att vända? A Vägmärke A B Vägmärke B C Vägmärke C

A

B

D Vägmärke D

C www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

D

PÄRM 5

43

Vad är viktigt att veta när du planerar att köra om fordonet på bilden? A Fordonet framför mig är en lastbil utan släpvagn B Fordonet framför mig är en lastbil med släpvagn C Fordonet framför mig är ett långsamt gående fordon

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

44

Finns det några skillnader mellan en motortrafikled och en motorväg? A Ja, på motortrafikled är det tillåtet at stanna. B Ja, på motortrafikled är det tillåtet att vända. C Ja, på motortrafikled kan mötande trafik förekomma på samma körbana. D Ja, på motortrafikled kan det finnas korsningar på samma plan. E Nej, det finns inga skillnader. www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

45

Du lämnar en motorväg och kommer in på väg som är försedd med detta vägmärke. Vad innebär det för dig? A Att mötande trafik får förekomma på samma körbana. B Cykel och moped trafik får förekomma. C Korsande trafik får förekomma.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

46

Du kör på en motorväg och ser en person som liftar vid vägkanten. Får du stanna för att ta upp liftaren? A Nej, det är förbjudet att stanna på en motorväg. B Ja, om jag slår på varningsblinkern. C Ja, om hastigheten på motorvägen inte överstiger 90km/h

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

47

Vilken högsta tillåtna hastighet gäller när du passerar detta vägmärke om inget annat anges A- 50 km/h B- 70 km/h C- 90 km/h D- 110 km/h

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

48

Vilka av samtliga fordon får köra på motorväg? A Tung lastbil, bil och lätt motorcykel B Buss, bil och traktor C Tung motorcykel, bil och traktor D Bil, lastbil och moped

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

49

Du kör på motorväg och närmar dig en anslutning till ett accelerationsfält som en förare är på väg att lämna. Vad gäller? A Jag behöver inte anpassa hastigheten för att inkörningen underlättas. B Jag måste byta till vänster körfält C Jag måste anpassa hastigheten för att inkörningen underlättas.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 50 Du ska från motorvägen bogsera en bil till närmaste avfart. Får du använda vägrenen? A Ja, men enbart om båda bilarna har varningsblinkers påslagen. B Nej, det är enbart bärgningsbil som får använda vägrenen. C Nej, jag får aldrig köra på vägrenen på motorväg. D Ja, jag måste använda vägrenen.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

51

Du möter en bil som kör på fel sida av vägen. Hur bör du göra? A Jag styr åt till vänster för att undvika kollision B Jag bromsar och styr till höger

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 52 Vad bör du i första hand ha beredskap för i den här situationen? A Möte med omkörande fordon B Gående efter vägkanten C Cyklisten i mitt körfält

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 53 Vilken högsta tillåtna hastighet gäller för lastbilen framför dig när den kör på motorväg?

A - 50 km/h B - 70 km/h C - 90 km/h D - 110 km/h

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

54

Du kör på en påfart till en motorväg. Hur skall du uppträda här? A Jag accelererar på påfartssträckan så att jag anpassar hastigheten till motorvägstrafikens hastighetstempo. B Jag väntar med att öka farten tills jag lämnat accelerationsfältet. C Jag minskar farten för att kunna stanna på slutet av accelerationsfältet.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

55 Du närmar dig backkrönet på bilden. Var ska du placera bilen i den här situationen? A Nära vägens mitt för att inte riskera att köra på gående och cyklister på vägens högra sida. B Väl till höger för att ha god marginal i sidled om jag får möte. C Placeringen har ingen betydelse om jag anpassat hastigheten efter situationen?

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

PÄRM 5 56 Du kör i en kö och bilen bakom håller för kort avstånd. Vad är det bästa du kan göra för att öka säkerheten? A Jag ökar farten så att avståndet till bilen bakom mig blir längre. B Jag bromsar kraftigt så att föraren i bilen bakom mig förstår att han eller hon ska öka avståndet till min bil. C Jag lättar på gasen och ökar avståndet till bilen framför mig.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 57 Får du i den här situationen köra om fordonet som kör sakta framför dig? A. Ja, eftersom det inte kommer mötande trafik B. Ja, eftersom fordonet kör långsamt C. Ja, eftersom fordonet är försett med LGF-skylt D. Nej

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5 58 Bilen framför dig kör mycket långsamt. Får du köra om i denna situation? A. Ja, eftersom bilen hindrar trafiken genom sitt körsätt B. Ja, om jag inte överskrider spärrlinjen med något hjul C. Nej

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

59

Innebär något av vägmärkena att högsta tillåtna hastigheten är 110 km/h om inget annat anges A. Ja, men enbart vägmärke A B. Ja, men enbart vägmärke B C. Ja, i både vägmärkena D. Nej Bok12 S106

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

60 Du kör i 90 km/h en solig sommardag.

PÄRM 5

Ungefär hur stort avstånd bör du minst hålla till framförvarande fordon? A 90 m B 50 m C 30 m Bok12 S80-81

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

61

LÄS INTE FRÅGOR EFTER FÖRSTA FACIT www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

PÄRM 5

62 A B C D 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C D X X X X X X X X X X X X X X X

A B 31 X 32 X 33 34 35 X 36 37 X 38 39 40 X 41 X 42 X 43 X 44 45 X

C D X X X X X

X

PÄRM 5

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

A B 46 X 47 48 X 49 50 51 X 52 X 53 54 X 55 X 56 57 58 59 X 60 X

C D X X X X X X X

PÄRM 5

63

Du kör på motorväg. Får du köra om flera fordon på en följd? A Ja, det är tillåtet. B Nej, bara ett fordon åt gången. C Ja, men bara om jag ger ljudsignal.

www.abojihad.se

JULI 22

031-330 41 50

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF