238592242-150-ds-22000-Thu-Nhap-1000usd-Tphcm

January 24, 2018 | Author: zhang89 | Category: Works, Vietnamese People, Vietnam
Share Embed Donate


Short Description

Ds 22000 thu nhap tren 100 usd...

Description

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1

A.KIỆT

CTY TNHH TÂN HÒANG KIỆT

0907979936

2

Ông Trần Hữu Tùng

3

Thủ Đức

Giám đốc

Cty Yên Vĩ Cổ Phần Hỗ Trợ Thiết Kế & Sản Xuất

0918015034

[email protected]

Thủ Đức

Ông Dương Thuận Long

Giám đốc

Cty Hợp Tác Trẻ TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903621791

[email protected]

Thủ Đức

4

Ông Nguyễn Hoàng Hưng

Giám đốc

Cty Blue Vent-Vpđd

0908024289

[email protected]

Thủ Đức

5

Ông Lê Minh

Giám đốc

Cty Tân Thanh TNHH TM Cơ Khí

0903805335

[email protected]

Thủ Đức

6

Ông Đoàn Như Thủy

Giám đốc

Cty Khang Thịnh TNHH Xây Dựng Cơ Khí

0908401854

[email protected] Thủ Đức m

7

Ông Nguyễn Lương Thiện

Giám đốc

Cty Du Lai TNHH Thương Mại

0903811129

[email protected] Thủ Đức

8

Bà Phan Thị Túy Nga

Giám đốc

Cty T.H.T TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ

0913741663

[email protected]; [email protected]

Thủ Đức

9

Ông Phan Quốc Hải

Giám đốc

Cơ Sở Thiên Ân Điêu Khắc

0983845859

[email protected]

Thủ Đức

10

Ông Đinh Hưng

Giám đốc

Cơ Sở Trần Phú Dệt Dây

0913808529

[email protected]

Thủ Đức

11

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Giám đốc

Cty Tân Gia Phan TNHH

0903748878

[email protected]

Thủ Đức

12

Bà Phan Thị Phụng

Giám đốc

Cty Suối Tiên TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0903702808

[email protected]

Thủ Đức

13

Bà Trần Kiều Loan

Giám đốc

Cty Việt Nam Top Vison Industries TNHH

0908006690

[email protected] Thủ Đức

14

Ông Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

Cty Lê Quốc TNHH Cơ Điện Lạnh

0903752805

[email protected]

Thủ Đức

15

Ông Sái Ngọc Tuyến

Giám Đốc

Cty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Công Nghiệp Sài Gòn

0903907192

[email protected]n

Thủ đức

16

Ông Hạng Hữu Tín

Giám đốc

Cty Quang Huy TNHH Thương MạiDịch Vụ

0982733432

[email protected]

Thủ Đức

17

Ông Lương Mậu Mân

Giám đốc

Cty Quang Đức TNHH Xây Dựng

0913802729

[email protected]

Thủ Đức

18

Ông Phạm Vĩnh Sơn

Giám đốc

Cty Gia Nghiêm Cổ Phần Hợp Kim Nhôm

0919039447

[email protected]

Thủ Đức

19

Ông Vũ Toàn Trung

Giám đốc

Cty Phương Quỳnh TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903814902

[email protected] Thủ Đức am.vn

20

Ông Hà Quang Hùng

Giám đốc

Cty Phan Thịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913746408

[email protected]

1

Thủ Đức

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

21

Bà Ngô Thị Châu Quyên

Giám đốc

Cty Nhật Minh TNHH

0903707428

[email protected]

22

Ông Triệu Xuân

Giám đốc

Cty Ngọc Thái An Cổ Phần Thương Mại

0983192979

[email protected] Thủ Đức oo.com

23

Hoaøng Tieán Duõng

0903802089

[email protected] Thủ Đức

24

Ông Trần Quang Đức

Giám đốc

Cơ Sở Minh Thái

0903674364

[email protected]

Thủ Đức

25

Bà Hoàng Thị Ngọc Hạnh

Giám đốc

Cty Nam Lục Tân TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

0909364041

[email protected]

Thủ Đức

26

Ông Hoàng Ngọc Tùng

Giám đốc

DNTN Đại Nam Hoa

0913918068

[email protected] Thủ Đức

27

Bà Lương Bạch Vân

Giám đốc

Cty Mỹ Đoàn TNHH Tin Học

0918436473

[email protected]

Thủ Đức

28

Ông Nguyễn Hữu Quảng

Giám đốc

Cty Maicom TNHH

0913119573

[email protected]

Thủ Đức

29

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Giám đốc

Cty Trung Hưng Thịnh TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0913916689

[email protected]; [email protected]; [email protected]

Thủ Đức

30

Ông Trịnh Châu Khánh

Giám đốc

Cty K.K TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh

0903835228

[email protected]

Thủ Đức

31

Ông Trần Xuân Thạc

Giám đốc

Cty Kim Quang TNHH

0903003176

[email protected]

Thủ Đức

32

Ông Nguyễn Như Lộc

Giám đốc

Cty Kim Đại Thành TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0913935864

kimda[email protected]

Thủ Đức

33

Ông Nguyễn Thiên Vũ

Giám đốc

Cty Khôn Linh TNHH Đông Lạnh & Điều Hòa Không Khí

0903679989

[email protected]

Thủ Đức

34

Ông Nguyễn Nam Thái

Giám đốc

Cty Trần Phong TNHH

0913920062

[email protected]

Thủ Đức

35

Bà Nguyễn Thị Thu Ba

Giám đốc

Nguồn Việt - Cty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ

0913769654

[email protected]; [email protected]

Thủ Đức

36

Bà Võ Thị Bích Loan

Giám đốc

Cty Hiệp Long TNHH

0903906921

[email protected]; [email protected]

Thủ Đức

37

Ông Phạm Văn Luật

Giám đốc

Cty Tân Vĩnh Sáng TNHH

0978181918

[email protected]

Thủ Đức

38

Ông Đàm Tử Lập

Giám đốc

Cty Bình An TNHH Hóa Keo

0913713395

[email protected]

Thủ Đức

39

Ông Lê Duy Trượng

Giám đốc

Cty Hàn Tân Việt TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ

0918353287

[email protected]

Thủ Đức

Giaùm ñoác Coâng ty VLXD Haï Long (TNHH)

2

Thủ Đức

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

40

Ông Nguyễn Đăng Tuấn

Giám đốc

Cty Giày Gia Định TNHH

0908104953

[email protected]

Thủ Đức

41

Bà Huỳnh Thị Thu Hương

Giám đốc

Quốc Khánh - Cty TNHH Thiết Bị Điện

0903912804

[email protected]

Thủ Đức

42

ĐIỀN THỊ LANPHƯƠNG

0903966892

[email protected]

Thủ Đức

43

Ông Đinh Quốc Bửu

Giám đốc

Duy Thái - Cty TNHH Tin Học Viễn Thông

0988881892

[email protected]; [email protected]

Thủ Đức

44

Bà Mai Thị Hoa

Giám đốc

Cty TNHH SX-TM Đặng Ân

0908246330

[email protected]

Thủ Đức

45

Bà Trang Mủi

Giám đốc

Cơ Sở Phong Lan Dệt Kim

0903927897

[email protected]

Thủ Đức

46

Bà Châu Hồng Nga

Giám đốc

Cty Thanh Hà TNHH Thương Mại Điện Tử & Tin Học

0908024648

[email protected]

Thủ Đức

47

Ông Trần Trang Quốc Dũng

Giám đốc

Cty Bình Chiểu TNHH Giấy

0913805506

Thủ Đức

48

Bà Đỗ Thị Oanh

Giám đốc

Cty Lâm Nghiệp Đường 9

0918221569

Thủ Đức

49

Ông Michael Tan Siak Song

Giám đốc

Cty Trương Huy TNHH Xây Dựng Phong Cảnh

0909501919

Thủ Đức

50

Ông Trần Văn Long

Giám đốc

Cửa Hàng Thanh Sơn Vải & May Màn

0913621602

Thủ Đức

51

Ho Mong Xuan Mai

0903350868

Thủ Đức

52

Nguyễn Thị Mỹ Kim

0903668248

Thủ Đức

53

A NÔ

CTY TNHH PHI HÙNG

0908321447

Thủ Đức

54

Bà Lao Tuyết Chánh

DNTN Trường An Lâm Sản

0909966977

Thủ Đức

55

A TÚ

CTY TNHH XINH VIỆT LONG(HN)

0977444979

Thủ Đức

56

Ông Huỳnh Minh Đức

Giám đốc

Cửa Hàng Bình Triệu Nông Cơ

0913123503

Thủ Đức

57

Bà Ngô Thị Phượng

Giám đốc

Cty Tân Đức Cường TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0903939516

Thủ Đức

58

A.HÙNG C.HẠNH

CTY TNHH MỘT TÁM

0903859608

Thủ Đức

59

Ông Lê Trung Dũng

Cơ Sở Thanh Mai Sản Xuất Pallet Gỗ

0913866262

Thủ Đức

GIÁM ĐỐC CTY TNHH PURATOS VN ĐIỀU HÀNH

Membership

Giám đốc

Giám đốc

3

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

60

C.HÒA

CN CTY TNHH VIỆT TRUNG

0908022480

Thủ Đức

61

Ông Nguyễn Văn Cựu

DNTN Nguyệt Trang Cường

0913885627

Thủ Đức

62

GIÁP

CTY TNHH BÌNH MINH TÂY

0907993737

Thủ Đức

63

Ông Quách Tuấn Khải

Giám đốc

Cty Đức Huy TNHH Sản Xuất Thương Mại

0913805047

Thủ Đức

64

Ông Vũ Tấn Thành

Giám đốc

Cty Lộc Anh Vũ TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

0903709257

Thủ Đức

65

Nguyễn Thị NgọcLiên

PGĐ Đối ngoại

Cty CP Kinh Đô

0903393264

Thủ Đức

66CTY TNHH ANH KHÔI

0913678750

Thủ Đức

67

Trần Đình Tri

Luật sư

0906174656

Thủ Đức

68

Bui Thi Kim Cuong

Membership

0989396969

Thủ Đức

69

Cao Thị Vân Anh

Luật sư

0906054600

Thủ Đức

70

Đào Nguyên Thoại

Luật sư

0908178989

Thủ Đức

71

C.THẠNH

CTY TNHH ĐẠI THỐNG

0985924145

Thủ Đức

72

Ông Liêu Thế Hùng

Cty Đại Thành Cổ Phần

0913840856

Thủ Đức

73

Hoàng Long

0909191668

Thủ Đức

74

Ông Nguyễn Đình Thắng

DNTN Lộc Tấn

0903678800

Thủ Đức

75

C HIỀN

CTY TNHH DUY NGHI

0937659157

Thủ Đức

76

C LINH

CN CTY TNHH VŨ VY

0903685240

Thủ Đức

77

Nguyễn Hữu Duy

0985627875

Thủ Đức

78

Cty TNHH DVBV Đại Trường Hải

0903672255

Thủ Đức

79

Phạm Thị Huệ

0903900124

Thủ Đức

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Luật sư

4

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

80

Nguyen Thi Xuan Huong

Membership

0918345933

Thủ Đức

81

Đoàn Thị Nhẫn

0938913898

Thủ Đức

82

Bà Lê Thị Hồng Quế

Giám đốc

Cty Tân Thịnh Phát TNHH

0903828624

Thủ Đức

83

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giám đốc

Cơ Sở Đức Dương

0913709880

Thủ Đức

84

Đào Đức Hoà

0913940308

Thủ Đức

85

Vuong Hoang Thuy

0908888889

Thủ Đức

86

Ông Nguyễn Văn Hà

0913745059

Thủ Đức

87

Hua Thi Dong Dao

0908150041

Thủ Đức

88

Ông Phan Vinh Việt

Giám đốc

Cty Phú Gia TNHH Sản Xuất Thương Mại Giấy - Nhựa-Cn

0903003456

Thủ Đức

89

Ông Trần Vĩnh Khang

Giám đốc

Nhà Hàng Cầu Mới

0918279536

Thủ Đức

90

Ông Hoàng Đức Thắng

Giám đốc

Lê Trọng Phát - DNTN Thương Mại

0903956892

Thủ Đức

91

Trần Thị Ngươn

0982579092

Thủ Đức

92

A HỌC

CTY TNHH THÀNH VIỆT

0983038881

Thủ Đức

93

Ông Lê Minh Phước

DNTN Đức Đạt Thương Mại

0903336476

Thủ Đức

94

A.THỌ A.THÔNG

CN CTY T.N.B

0913842635

Thủ Đức

95

Huỳnh Kim Ngoan

0907446635

Thủ Đức

96

Bà Lê Thị Bích Châu

Giám đốc

Cơ Sở Kim Lợi

0908115280

Thủ Đức

97

Ông Nguyễn Ngọc Hoài

Giám đốc

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dầu Việt Nam

0909879266

Thủ Đức nham so

98

Ông Nguyễn Đức Lộc

Giám đốc

Cty Nguyên Hồ TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918289340

Thủ Đức

Membership Giám đốc

Cty Nguyễn Trần TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

Membership

Giám đốc

Luật sư

5

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

99

C.LƯU

CTY TNHH LƯU HÒANG PHONG

0908300114

Thủ Đức

100

Ông Cao Trâm Anh

Giám đốc

Cơ Sở Quí Cường Cửa Lưới

0908249569

Thủ Đức

101

Nguyễn Thanh Nhàn

Luật sư

0977172885

Thủ Đức

102

Ông Nguyễn Giang Long

0907778833

Thủ Đức

103

Bui Huynh Yen Hung

0909633220

Thủ Đức

104

Bà Hà Dung

Giám đốc

Cty Anh Minh Quân TNHH

0908300419

Thủ Đức

105

Ông Hoàng Văn Được

Giám đốc

Cty Năng Động TNHH Dịch Vụ & Xúc Tiến

0908979399

Thủ Đức

106

Bà Hoàng Tuyết Mai

Giám đốc

Cty Anh Và Chánh TNHH

0903613914

Thủ Đức

107

Ông Diệp Hoàng Duy

Giám đốc

DNTN Xuân Lê Dịch Vụ Tin Học

0903151304

Thủ Đức

108

A.TÚ

CTY TNHH NGUYỄN TÚ

0909432431

Thủ Đức

109

Phan Thi Hong

0903999439

Thủ Đức

110

Ông Ngô Chí Hưng

Cty Nga Huỳnh TNHH Một Thành Viên

0913909340

Thủ Đức

111

A.BÌNH

CTY CP TIẾN THẮNG

0909486155

Thủ Đức

112

Bà Nguyễn Thị Hảo

Giám đốc

DNTN Karaoke Sóng Nhạc

0909023929

Thủ Đức

113

Ông Nguyễn Xuân Quang

Giám đốc

Cty Thiện Phúc TNHH

0918621288

Thủ Đức

114

Nguyễn Hoàng Long

0987265357

Thủ Đức

115

Bà Nguyễn Thị Hai

0903824868

Thủ đức

0903807656

Thủ đức

0903070016

Thủ Đức

0932070540

Tân Quý

116

Ông Cấn Văn Hải

117

Chị Lý Đoan Trang

118

CHỊ THU

Giám đốc

Cty My Uyên TNHH

Membership

Membership Giám đốc

Giám Đốc

Cty Thiện Nam TNHH

Chủ Doanh DNTN Trí Hải Nghiệp TIếN TRIểN VN CO., LTD

6

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Giám đốc

Cty V.N.E.P TNHH Thương Mại-Tư Vấn Lắp Đặt Cơ Điện Lạnh

0913915662

[email protected]

Tân Phú

Ông Andrew Wu

Giám đốc

Cty Vạn Minh Thịnh TNHH

0903865028

[email protected]

Tân Phú

121

ĐÀM TÚLIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CTY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VN

0918193661

[email protected]

Tân Phú

122 123 124

Ông Đinh Minh Trí Ông La Giám Huy Ông Nguyễn Thái Hòa

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

DNTN Việt Trung Sản Xuất Cty Việt Triển TNHH Cty Việt Phát TNHH Vỏ Ruột Xe

0903668790 0918418627 0913663138

[email protected] [email protected] [email protected]

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

125

Trần Viết Hoàn

Chief Executive Officer

Asian Dragon Golden IT Profession Services

0908111361

[email protected] Tân Phú vn

126

Ông Nguyễn Thanh Văn

Giám đốc

Cty Viễn Đông TNHH Thương Mại Sản Xuất Nhựa

0903839037

[email protected] Tân Phú

127

Ông Nguyễn Văn Triệu

Giám đốc

Cty Vạn Việt TNHH Kỹ Thuật Điện

0903750417

[email protected]

Tân Phú

128

Ông Yu Suo

Giám đốc

Cty Thiên Xứng TNHH Máy Tính

0913766626

[email protected]

Tân Phú

0913802449

[email protected]

Tân Phú

119

Ông Bùi Anh Trung

120

129

Ông Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc

Cty Trường Phúc TNHH Sản XuấtThương Mại

130

Ông Phạm Tiến Nam

Giám đốc

Cty Thanh Tùng TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ

0902448080

[email protected]

Tân Phú

131

Ông Biện Đức Tuấn

Giám đốc

Cơ Sở Trường Phát

0903822157

[email protected] m

Tân Phú

132

Ông Trương Mạnh Đỗng

Giám đốc

Cty Tre Việt TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0958876964

[email protected]

Tân Phú

133

Ông Phạm Văn Thiệt

Giám đốc

Cty T.T.H TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0903834685

[email protected]

Tân Phú

134

Ông Văn Đức Phát

Giám đốc

Cty Tín Uy TNHH Thương Mại Dệt Kim

0908999897

[email protected]

Tân Phú

135

Bà Hồ Thị Hải Liên

Giám đốc

Cty Tiến Hưng Cổ Phần Thương Mại

0903815946

[email protected]

Tân Phú

136

Ông Trương Văn Nhạn

Giám đốc

Cty Thu Quang TNHH Thương Mại Sản Xuất In (In UV)

0903935792

[email protected]

Tân Phú

137

Ông Trần Thanh Phong

Giám đốc

Cty Thanh Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật

0913711885

[email protected]

Tân Phú

138

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

Giám đốc

Cty Thới Vương TNHH

0918263375

[email protected]

Tân Phú

139

Ông Lê Trí Hùng

Giám đốc

Cty Tân Hiệp Lợi TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0903823628

[email protected]

Tân Phú

140

Ông Nguyễn Cảnh Lâm

Giám đốc

Cty Thiên Nhật Minh TNHH

0903833141

[email protected]

Tân Phú

7

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

141

Ông Tếnh Cống Trưởng

Giám đốc

Cty Thiên Nghi TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903934134

[email protected]

Tân Phú

142

Bà Ngô Thị Thùy Trang

Giám đốc

DNTN Thiên Nam

0903818123

[email protected]

Tân Phú

143

Đặng Thị Thanh Thảo

0903371739

[email protected]

Tân Phú

144

Ông Nguyễn Hữu Vinh

145

E-commerce Vĩ Tân E-commerce Company Consultant Giám đốc

Cty Thành Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903910252

[email protected] Tân Phú n

Ông Trần Bá Tuấn

Giám đốc

Cty Thạnh Mỹ TNHH Thương Mại

0903747628

[email protected]

Tân Phú

146

Ông Nguyễn Văn Thắng

Phòng tiếp thị

DẦU THỰC VẬT TÂN BìNH CO., LTD

0909430312

[email protected]

Tân Phú

147

Ông Nguyễn Khắc Thanh

Giám đốc

DNTN Tập Phong Sản Xuất Thương Mại

0903348290

[email protected]

Tân Phú

148

Ông Trần Văn Hiền

Giám đốc

Cty CP SX-TM-DV-XNK Tấn Phát Quốc Tế

0913855463

[email protected]

Tân Phú

149

Ông Jeel Tsai

Giám đốc

Cty Tân Nghệ Nam TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0903925795

[email protected]

Tân Phú

150

Ông Ryan Roswell Bird

Giám đốc

Cty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Phương Nam

0903935209

[email protected]

Tân Phú

151

Bà Trần Hồ Diễm Trang

Giám đốc

Cty Cổ Phần Thủy Đặc Sản

0903934929

[email protected]

Tân Phú

Saplastic Co., Ltd

0903813439

[email protected]

Tân Phú

General Director

152

Dương Quốc Thái

153

Ông Thái Ngọc Hùng

Giám đốc

Cty Ánh Dương TNHH Vật Liệu Xây Dựng

0903676316

[email protected]

Tân Phú

154

Ông Đặng Văn Thành

Giám đốc

Cty Hòa Bình TNHH Kính Trang Trí Nội Thất

0958837792

[email protected]

Tân Phú

155

Ông Nguyễn Văn Triệu

Giám đốc

Cty PTH TNHH Sản Xuất Kinh Doanh & Dịch Vụ

0903708180

[email protected]

Tân Phú

156

Bà Phó Ngọc Trâm

Giám đốc

Cty P.S.M TNHH

0909448833

[email protected]

Tân Phú

157

Ông Đỗ Thế Nguyên Vũ

Giám đốc

Cty Phương Đông TNHH Sản Xuất & Thương Mại Máy Chế Biến Gỗ

0903694594

[email protected]

Tân Phú

158

Ông Nguyễn Văn Thiện

Giám đốc

Quang Đăng - Cty TNHH-Cn

0903333696

[email protected]

Tân Phú

0907393993

[email protected] Tân Phú

159

Ông Lý Minh Đức

Giám đốc

Cty TNHH Sản Xuất TM-DV Da & Giả Da Phước Hải

160

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

Cty Phi Đạt TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0907390001

[email protected]

Tân Phú

161

PHẠM HOÀNGTHƯ

GĐ CN

PHƯƠNG NAM TRADING CO., LTD

0989191193

[email protected]

Tân Phú

162

Ông Lý Trung Tuấn

Giám đốc

Cty Pan Việt Nam TNHH Dệt

0913808158

[email protected]

Tân Phú

8

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

163

Ông Dương Đình Tiến

Giám đốc

Cty Đại Dương Địa Cầu TNHH

0903915328

[email protected]

Tân Phú

164

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

Giám đốc

Cty Đắc Hưng TNHH Nhựa

0903954327

[email protected]

Tân Phú

165

Ông Trần Văn An

Giám đốc

Cty Trung Ấn TNHH

0913777110

[email protected]

Tân Phú

166

Ông Phạm Văn Quang

Giám đốc

Cty Tuyết Sơn TNHH

0903731295

[email protected]

Tân Phú

167

Ông Lâm Thủ Nghi

Giám đốc

Cty Nguyên Xương Thịnh TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903804687

[email protected] Tân Phú .vn

168

Nguyễn Ngọc Đức

0903305124

[email protected] Tân Phú net

169

Trần Ngọc Lan

Managing Director

Asian Dragon Golden IT Profession Services

0903664299

[email protected]

Tân Phú

170

Ông Huỳnh Kiến Quốc

Giám đốc

Cty Ngân Hà TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế

0982221044

[email protected]

Tân Phú

171

Ông Bùi Thành Long

Giám đốc

Cty Lam Seng Hang-Vpđd

0903321090

[email protected]

Tân Phú

172

Ông Đỗ Văn Công

Giám đốc

Cty Nam Trân TNHH

0913603896

[email protected]

Tân Phú

173

Bà Lư Thúy Hằng

Giám đốc

DNTN Uyên Vy Mây Tre Lá

0903759909

[email protected]

Tân Phú

0913901601

[email protected]

Tân Phú

Vice General Thành Công Textile Co. manager

174

Ông Đỗ Minh Tân

Giám đốc

Cty Hoàng Long TNHH Sản XuấtThương Mại-Xuất Nhập Khẩu

175

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Giám đốc

Cty Minh Quang TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Sản Xuất Điện Máy

0908898979

[email protected] Tân Phú n

176

Ông Nguyễn Minh Đại

Giám đốc

Cty Đại Long Hải TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0913674749

[email protected]

177

Bà Nguyễn Thuận Minh Thư

Giám đốc

Cty Mêkông Việt Nam TNHH Du Lịch Thương Mại & Dịch Vụ

0913158777

[email protected] Tân Phú

178

Ông Đỗ Bảo Minh Văn

Giám đốc

Cty Hoàng Thanh TNHH May

0903838649

[email protected] Tân Phú n

179

Ông Nguyễn Minh Tân

Giám đốc

Cty Liên Hiệp TNHH

0903957907

[email protected]

Tân Phú

180

Ông Đỗ Đầy Đủ

Giám đốc

Cty Kim Tường TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa

0903813703

[email protected]

Tân Phú

181

Ông Trần Văn Hữu Tài

Giám đốc

Cty Kiến Hiệp Thành TNHH Sản Xuất Thương Mại

0983039686

[email protected]

Tân Phú

182

Ông Huỳnh Ngọc Oanh

Giám đốc

Cty Kiến Vĩnh Hưng TNHH Xây Dựng

0906881689

[email protected] m.vn; [email protected]

Tân Phú

9

Tân Phú

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

183

LÊ THỊ KIMXUYẾNCTY KIẾN TƯỜNG

0903007671

[email protected]

0903815301

[email protected] Tân Phú m

Tân Phú

184

Ông Nguyễn Hữu Quốc

Giám đốc

Cty Kiến Hùng TNHH Thương Mại & Sản Xuất

185

Ông Lương Thiệu Tấn

Giám đốc

Cty Watson Liên Doanh Nhựa TNHH

0903800592

[email protected]

Tân Phú

186

Bà Lý Thị Kiều Nga

Giám đốc

Cty K.E.Y TNHH Tin Học

0913110971

[email protected]

Tân Phú

0903709420

[email protected]

Tân Phú

187

Bà Bùi Thị Thanh Bình

Giám đốc

Cty TNHH Khoan Xây Dựng Đức Lượng

188

Ông Lê Thúc Đức

Giám đốc

Cty Vinh Nam Cổ Phần

0903707474

[email protected]; [email protected]

Tân Phú

189

Ông Võ Ngọc Châu

Giám đốc

Cty Thiên Hỏa TNHH

0909087656

[email protected], [email protected], [email protected]

Tân Phú

190

Ông Tăng Diệu Huy

Giám đốc

Cty Lưu Phúc TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học-Cn

0913603637

[email protected]

Tân Phú

191

Ông Nguyễn Hảo Triết

Giám đốc

Cty Duy Trang TNHH May Xuất Khẩu

0903866448

[email protected]

Tân Phú

192

Ông Dư Đức

Giám đốc

Cty Đá Đĩa Xanh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913666727

[email protected]; [email protected]

Tân Phú

193

Ông Nguyễn Hồng Khanh

Giám đốc

Cty TNHH Chìa Khóa Thương Hiệu

0903684692

[email protected]

Tân Phú

194

Ông Lâm Tuấn Thăng

Giám đốc

Cty Bình Sơn TNHH Sản Xuất & Thương Mại Điện

0903903765

[email protected]

Tân Phú

195

Ông Mừng

Giám đốc

Cty Rồng Châu Á TNHH Công Nghệ Thông Tin

0908111361

[email protected]

Tân Phú

196

Ông Trần Phú Bảo

Giám đốc

Cty Thịnh Gia Huy TNHH

0903905689

[email protected]

Tân Phú

197

Ông Lưu Quang Lộc

Giám đốc

Cty Việt Nguyên Phong TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0908272710

[email protected]

Tân Phú

198

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Giám đốc

Cty Hùng Nga TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại

0908803888

[email protected] m

Tân Phú

199

Ông Trần Diệp Tổng

Giám đốc

Cty Cổ Phần Đông Quang

0918844991

[email protected] Tân Phú

200

Ông Ngô Thành

Giám đốc

Cty Hoàng Nam TNHH Sản Xuất

0903903875

[email protected]

Tân Phú

201

Bà Lê Thị Thanh Lan

Giám Đốc

Cty Tiến Thành Phát TNHH

0903924695

[email protected]

Tân Phú

Giám đốc

Cty Hoàng Gia TNHH Một Thành Viên Gỗ

0909916768

[email protected]

Tân Phú

202

Bà Trần Đình Thiên Oanh

10

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

203

Ông Lê Thành Khương

Giám đốc

Cty Hoàng Nguyễn TNHH Thương Mại-Sản Xuất Thiết Bị Điện-Điện Tử

0903738657

[email protected]

Tân Phú

204

Ông Lê Quốc Việt

Giám đốc

Cty Toàn Đại Long TNHH

0913552369

[email protected]

Tân Phú

205

Ông Tôn Thất Cẩm Đằng

Giám đốc

Cty Cổ Phần Hóa Dầu Miền Nam

0903006904

[email protected]

Tân Phú

206

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc

Cty Quốc Tế Cao Khải TNHH

0903959423

[email protected]

Tân Phú

207

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Giám đốc

Cty Phúc Lâm TNHH Thương Mại May Mặc

0903915625

[email protected]

Tân Phú

208

Ông Lê Hữu Tâm

Giám đốc

Trường Hưng - Cơ Sở

0903622844

[email protected]

Tân Phú

209

Ông Lê Anh Bắc

Giám đốc

Flotech Controls - Cty-Vpđd

0903330306

[email protected]

Tân Phú

210

Ông Huỳnh Đức Thắng

Giám đốc

E.T.E.C - Cty TNHH Kỹ Thuật Tự Động

0903949582

[email protected]

Tân Phú

211 212

Ông Phùng Đăng Tuệ Ông Trương Trí Quang

Giám đốc Giám đốc

Cty Elite TNHH Cty Minh Nguyễn TNHH

0903908460 0907293534

[email protected] [email protected]

Tân Phú Tân Phú

213

Ông Phạm Kim Lân

Giám đốc

Cty Đông Cảng TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903888623

[email protected]

Tân Phú

214

Ông Phùng Quý Quyền

Giám đốc

Cty Hoàng Tín TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Điện

0903662282

[email protected]

Tân Phú

215

Bà Trần Thị Ngọc Chi

Giám đốc

Cty TNHH TM-DV Ý Thành

0918264302

[email protected] Tân Phú

216

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy

Giám đốc

Cty Đại Hùng Hưng TNHH

0903956165

[email protected]

Tân Phú

0913689826

[email protected]

Tân Phú

0903841073

[email protected]

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

217

Ông Hồng Khánh Lợi

Giám đốc

Cty Thành Đạt TNHH Kinh Doanh Máy Móc Thiết Bị

218

Ông Trần Quang Minh

Giám đốc

DNTN Cẩm Phát

219

Ông Nguyễn Văn Thu

Giám đốc

DNTN Ban Mai

0903727870

[email protected]; [email protected]

220

Ông Huang Tieng Guo

Giám đốc

Cty Bách Khoa TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện

0983717479

[email protected] m

221 222 223 224 225 226

Ông Tạ Phi Long Ông Vĩnh Thành ANH HOÀNG ANH KIỆT ANH HÙNG CHỊ BÉ

Giám đốc Giám đốc

Cty Ánh Minh TNHH Cty Anh Lê TNHH

227

Ông Trương Minh Lượm

Giám đốc

Cty Thiên Nam TNHH Thương Mại Dệt

0908878890 0903976187 0917345456 0925834686 01285960330 0983636957

[email protected] [email protected]

0903935052

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

11

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

228

Ông Phan Ngọc Lương

Giám đốc

229 230 231

CHỊ HƯƠNG ANH LONG A.THẮNG

232

Bui Thi Ngan

233

Ông Lâm Huy Vương

Giám đốc

234

Ông Trương Quốc Lộc

235

Ông Văn Khắc Tuấn

236 237 238

CHỊ THẢO ANH TRUNG PHƯƠNG

239

Ông Lê Ngọc Hoàng Lương

240

Cty Phong Vân TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0908130122

Tân Phú

0937122466 01226690849 0908606163

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

0903461456

Tân Phú

DNTN Yên Chính Sản Xuất Thương Mại

0903674706

Tân Phú

Giám đốc

Cty Ngọc Trung TNHH Vận Tải Thương Mại-Dịch Vụ

0903444169

Tân Phú

Giám đốc

DNTN Thành Huy Sản Xuất Thương Mại

0903839094

Tân Phú

01237250888 0903655460 0913827038

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

Cty Quốc Hoàng TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0908300444

Tân Phú

C.NGA

CTY CP CN GT MIỀN NAM

0909592007

Tân Phú

241

Ông Phan Mạnh Cường

Cty Thành Phát TNHH Dịch Vụ Vận Tải

0913991784

Tân Phú

242

C.PHƯỢNG

VPĐD CTY TNHH PHƯỢNG HÒANG

0913169610

Tân Phú

243 244 245 246 247 248 249 250

CHỊ HƯƠNG Ông Phạm Thế Hùng Nguyễn Quốc Toản A.QUÝT Nguyễn Anh Sơn Ông Nguyễn Ngọc Nam CHỊ NGUYÊN A.HÒANG

CTY CP HÒANG GIA ĐẠI PHÁT

0937469998 0918575207 0983886769 0913904365 0903656459 0903661916 0986202454 0938618564

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

251

Ông Nguyễn Vũ Nhân

Giám đốc

Cty Hiệp Phong Cổ Phần Phát Triển

0986971297

Tân Phú

252 253 254

Ông Trương Quốc Lộc HẬU C.THẢO

Giám đốc

Cty Tâm Độ TNHH CTY CP HẬU THẾ KỶ CTY CP SONG THẮNG

0903330054 0918636706 0903346843

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

255

Ông Nguyễn Mạnh Thông

Giám đốc

Cty Vạn Thịnh TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903152162

Tân Phú

256

Bà Trịnh Hiếu Khánh Vân

Giám đốc

Cty Hợp Phúc TNHH Cơ Khí Nhựa & Khuôn Mẫu

0908111411

Tân Phú

CTY TNHH ÁO DÀI Membership

CTY TNHH NGUYÊN KHA Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc Luật sư

Cơ Sở Thành Tâm Mộc CTY CP THỜI TRANG VIỆT

Luật sư Giám đốc

Cơ Sở Song Phụng Điêu Khắc

12

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

257 258 259 260 261 262

Bà Đặng Ánh Nguyệt Ông Lê Văn Hóa ANH ĐÔNG CHỊ XUYÊN ÔNG KHOÁI Ông Lâm Ngọc Thạnh

Giám đốc Giám đốc

Cty Muối A Thính (Tân Thành) Cty Nam Long TNHH

0908115152 0913603999 0918385355 0988222667 0932164775 0903821350

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

Giám đốc

Cơ Sở Tín Hùng Oanh

263

Bà Bùi Thị Tư

Giám đốc

DNTN Thành Việt Long Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903337889

Tân Phú

264 265 266

Bà Nguyễn Thị Nhuận CHỊ SƯƠNG Bà Phạm Thị Thuý Hồng

Giám đốc

Cty Tân Huy Phú TNHH

0903336068 0974318316 0903609736

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

Giám đốc

DNTN Bình Long Xăng Dầu Nhớt

267

Ông Nguyễn Tấn Lộc

Giám đốc

Cty Hoàng Long TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0983669306

Tân Phú

268

Bà Tô Thị Kim Dung

Giám đốc

Cty Tân Hải Thành TNHH Sản Xuất Thương Mại & In Bao Bì

0913866728

Tân Phú

269

Ông Thái Quốc Hoa

Giám đốc

Cty Vạn Trường Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Xăng Dầu

0958929339

Tân Phú

270

Ông Dương Tấn Lộc

Giám đốc

Cty Nguyễn Thành TNHH

0903705689

Tân Phú

Giám đốc

Cty Nam Việt Dương TNHH Xây Dựng

0918088422

Tân Phú

0908424534 0989111046

Tân Phú Tân Phú

271

Ông Hoàng Anh Dũng

272 273

ANH TÂM A.TÂN

274

Ông Phạm Ngọc Nhã

Giám đốc

DNTN Đại Phi Long Sản Xuất Thương Mại

0903980124

Tân Phú

275

Ông Dương Văn Ẩn

Giám đốc

Cty Hiền Vinh TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ

0903830818

Tân Phú

276

CÔ KIM ANH

0933405782

Tân Phú

Managing Director

Công ty TNHH Thiết bị tự động Mỹ Á

0903671215

Tân Phú

Giám đốc

Nhà Hàng Hoa Viên Nam Bộ

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

CTY TNHH THÀNH HUY Cty S.S TNHH Cơ Sở Công Nha Cty Hùng Phát TNHH Xây Dựng

0903554355 0903869669 0918340632 0903642200 0903661706 0908331021

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

CTY TNHH TÂN PHẠM

277

Châu Hồng Nga

278 279 280 281 282 283

Ông Đỗ Quang Đoán CHỊ PHƯỢNG C.ÁNH Ông Nguyễn Hữu Tâm Ông Huỳnh Duy Phương Bà Nguyễn Thị Hằng

284

Bà Nguyễn Thị Minh Phương

Giám đốc

DNTN Bình An Xăng Dầu

0907619292

Tân Phú

285

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Giám đốc

Cty Anh Phương TNHH

0908862155

Tân Phú

13

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

286

Ông Nguyễn Tấn Kiệt

Giám đốc

Cơ Sở Thành Tín Mái Hiên Di Động

0903306259

Tân Phú

287 288 289

A KIỆT Ông Nguyễn Văn Tư Ông Nguyễn Văn Trãi

Giám đốc Giám đốc

CTY TNHH HÀNH TINH XANH DNTN Phương Liên Thương Mại Cơ Sở Trần Võ

0983311561 0903902297 0903829016

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

290

Ông Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc

Cty Sun Tân TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0983877009

Tân Phú

291

CHỊ THẢO

0907898280

Tân Phú

Giám đốc

Cty Nam Hải TNHH Công Thương Nghiệp

0903829358

Tân Phú

CTY CP HUÙNG MINH CN CTY NHẤT TRÀNG AN

0989300273 0919174968

Tân Phú Tân Phú

Giám đốc

DNTN Trọng Khôi

0913928142

Tân Phú

0903761328

Tân Phú

Giám đốc

Cty Sao Nam Việt TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thương Mại Xây Dựng

0913608026

Tân Phú

0903615723 0909311879 0946024151 0902434514 0918336262

Tân Phú Tân Phú tân phú Tân Phú Tân Phú

0909123909

Tân Phú

0913184539 01222798712 0903636754 0938887862

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

Cty Đồng Đội TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903671053

Tân Phú

292

Ông Nguyễn Hữu Khoa

293 294

A.TUÂN C.NGHĨA

295

Bà Phan Thị Hồng Nhung

296

ANH QUANG

297

Ông Nguyễn Thành

298 299 300 301 302

Nguyễn Ngọc Quang ANH BẢY A.XUÂN C NGÂN ANH HÙNG

303

Le Thi Bich Nga

304 305 306 307

ANH SÁU CHỊ BA ANH TRƯỜNG CHỊ THANH

308

Bà Lê Thị Ngọc Thảo

309

C.NGA

CN CTY 1TV NƯỚC NGẦM SG

0908222327

Tân Phú

310

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Giám đốc

Tâm Minh Long - Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trang Trí Nội Thất Gỗ

0903391226

Tân Phú

311

Ông Nguyễn Văn Phú

Giám đốc

Cơ Sở Khánh Tâm Mộc

0918747516

Tân Phú

312

Ông Võ Văn Hùng

Giám đốc

Cty AP616 TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập khẩu

0916494252

Tân Phú

313 314

Phạm THị Kim VÂn Ông Nguyễn Văn Hải

Giám đốc

Cơ Sở Tuấn Thịnh

0908011674 0913916798

Tân Phú Tân Phú

CTY CP SƠN NGUYÊN CN CTY TNHH PTP Membership

Giám đốc

14

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

315 316

ANH CƯỜNG Ông Nguyễn Hải

Cơ Sở Vinh Phát Nhôm

0902699329 0919044153

Tân Phú Tân Phú

317

Ông Trương Công Thắng

Deputy General Director

MASSAN

0918031003

Tân Phú

318

Bà Lê Huỳnh Thảo Hương

Brand Manager

MASSAN

0918096000

Tân Phú

319 320

Ông Trần Võ Minh Mạnh A.TÙNG

Cơ Sở Duy Khang Bao Bì Nhựa CTY TNHH VINH ĐẠT

0903724736 0903819211

Tân Phú Tân Phú

321

Truong Anh Ngoc

0903721700

Tân Phú

322 323

C.ÂN Bà Huỳnh Mỹ Ngọc

Giám đốc

CN CTY TNHH NĂM GIAI DNTN Tân Toàn Hưng

0903983795 0903933804

Tân Phú Tân Phú

324

Ông Lâm Thiếu Quân

Giám đốc

Cty Vĩnh Hợp Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Ấn

0903877356

Tân Phú

325

CHỊ THẢO

0918508884

Tân Phú

Giám đốc

Cty Quốc Cường TNHH Xây Dựng Thương Mại

0903831312

Tân Phú

0903995610

Tân Phú

0918254638

Tân Phú

0913846821 0913919047 0975995356 0909520720

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

0903348212

Tân Phú

0909992882 0983363049

Tân Phú Tân Phú

Giám đốc

Giám đốc Membership

326

Ông Huỳnh Công Thành

327

Ho Thi Kieu My

328

Ông Lê Văn Tuyến

Giám đốc

329 330 331 332

Ông Trần Quốc Anh A.THANH CHỊ LUYẾN TUYẾT

Giám đốc

333

Bà Hà Mỹ Dung

Giám đốc

Cty Tân Quốc Phong TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

334 335

Bà Nguyễn Trinh Hiền Ngô Đăng Khoa

Giám đốc

DNTN Muối Gia Thành

336

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc

Cơ Sở Nguyên Phát Sản Xuất Hóa Chất

0903819721

Tân Phú

337

Ông Đào Duy Đạt

Giám đốc

Cty Minh Việt Trung TNHH

0908397496

Tân Phú

0904422423

Tân Phú

Membership DNTN F & F Thương Mại & Sản Xuất DNTN Tô Phước Cường CTY TNHH DIỆP THANH CN CTY ANH NGUYÊN

338

Ông Lương Hồng Kim

Giám đốc

Cty Ngư Long TNHH Thương Mại Sản Xuất (Lagos)

339

Ông Nguyễn Giang Long

Giám đốc

DNTN C-U

0903839971

Tân Phú

340

Ông Nguyễn Minh Hiếu

Giám đốc

Cty Dương Thành TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903326632

Tân Phú

341

CÔ VÂN

0913655314

Tân Phú

15

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

342

A TIẾN

CTY CP VĨNH KHANG

0908345092

Tân Phú

343

Ông Nguyễn Văn Duy Minh

Giám đốc

Cty Thịnh Vịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913918924

Tân Phú

344

Ông Phạm Quý Minh

Giám đốc

Cty Huy Sơn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

0908491115

Tân Phú

345 346

C.MAI-A.LỰC HẢI YẾN

CN CTY BẢO LẬP CTY TNHH YẾN PHƯƠNG

0906300005 0908271717

Tân Phú Tân Phú

347

Ông Võ Hữu Thuấn

Giám đốc

Cty Chăm TNHH Dệt May Thổ Cẩm

0903387541

Tân Phú

348

Pham Thi Ngoc Lan

Membership

0908240604

Tân Phú

349 350 351

Ông Huỳnh Trọng Hiếu A HẠNH CHỊ THU

Giám đốc

0903376829 0979638899 0903998047

Tân Phú Tân Phú Tân Phú

352

Bà Dương Xuân Minh

Giám đốc

0903900571

Tân Phú

353 354 355 356 357

VÂN CHỊ VÂN Bà Trần Như Thật Ông Nguyễn Tiến Huy Đàm ChấnTrung

0908383274 0932918227 0913747281 0902396068 0909088428

tân phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

358

Xian Luo Sheng

Công ty TNHH Điện Gia dụng Manon

0908803999

Tân Phú

359

Ông Phạm Nhật Tân

Giám đốc

Cơ Sở Tường Vy Sản Xuất Thương Mại

0913113052

Tân Phú

360

CHỊ NGUYỆT

0903882410

Tân Phú

Giám đốc

Cty Vĩ Phát TNHH Xây Dựng & Thương Mại

0903345616

Tân Phú

Cty Kim Minh Trung TNHH CTY CP HÒANG GIA ĐẠI PHÁT DNTN Thái Bình Dương Khoan Giếng CTY TNHH TÂN MINH

Giám đốc Giám đốc GĐ TGĐ

Cty Khởi Kiến TNHH May Cty Thư Ý TNHH Cty TNHH Điện gia dụng Manon

361

Ông Nguyễn Anh Tuấn

362

A NHẬT

CN CTY CP SÔNG LAM

0983915559

Tân Phú

363

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc

Cty Thanh Trí TNHH Tư Vấn & Kế Toán

0918102524

Tân Phú

364

Bà Võ Thị Bảo Trân

Giám đốc

DNTN Thế Duy Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0913907176

Tân Phú

365

CHỊ LIÊN

0943261632

Tân Phú

0903972172

Tân Phú

0908049847

Tân Phú

0913695761

Tân Phú

366

Ông D. J Kong

Giám đốc

Cty Cobico TNHH Sản Xuất Thương Mại

367

Ông Võ Văn Tiến

Giám đốc

Cty Trọng Trí TNHH Thương Mại Dịch Vụ

368

CHỊ CHI

16

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Cty Phước Linh TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại

0913821574

Tân Phú

CTY TNHH HÙNG THỊNH Gia Khương - Tổ Sản Xuất Nhôm

0903136400 0908270405

Tân Phú Tân Phú

Cty Vương Tuấn TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0909379139

Tân Phú

DNTN Vĩnh Thành CN CTY THIÊN PHÚ Cơ Sở Bảo Long Cơ Sở Biby Dép Xốp DUY LINH CO

0938777878 0908361656 0918290277 0903852506 0913710942 0916413885 0903821670 0989595899

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú

Giám đốc

HT Computer

0903910685

Tân Phú

Ông Trần Khắc Nguyên Ông Nguyễn Đức Hòa ANH DŨNG Ông Giang Minh Tuấn CHỊ LAN CHỊ HÂN

Giám đốc Giám đốc

DNTN Lê Huỳnh DNTN Gia Huỳnh

Giám đốc

Cty Thái Hiệp TNHH

0908454998 0983225773 01656590797 0903709678 0903039771 0903730085

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân phú Tân phú

388

Ông Parry John Israel

Giám đốc

Cty Thiên Lộc Phúc TNHH Một Thành Viên

0983614480

Tân Phú

389

Ông Lê Cảnh Bảo Quốc

Giám đốc

Cơ Sở Duy Tiến Xây Dựng

0908994333

Tân Phú

Cty Minh Thanh TNHH Thương Mại Dệt Thêu May

0903123995

Tân Phú

0903706093 0904493309 0989165179 0903830035 0903395159 0913664216 0908641724 0903870064

Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân Phú Tân phú Tân Phú Tân phú

0903718031

Tân Phú

0933648788 0913163832

Tân Phú Tân Phú

369

Ông Trần Lê

Giám đốc

370 371

A HÙNG Ông Nguyễn Hữu Thông

Giám đốc

372

Ông Nguyễn Tiến Phương

Giám đốc

373 374 375 376 377 378 379 380

ANH THÀNH Hoàng Quốc Việt ANH KHÔI Bà Huỳnh Thị Anh HÀO Ông Lê Minh Tuệ Ông Trần Duy Khánh Anh Trần Tuấn Duy

381

Ông Dương Phương Hồng

382 383 384 385 386 387

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

390

Bà Nhan Vị Quân

Giám đốc

391 392 393 394 395 396 397 398

Ông Ninh Hải Cường A.THIỆN C.THÙY ANH ĐÒAN Ông Derek Le A.LỢI Hoàng Thị Phương Thảo Dương Hòa Thuận

Giám đốc

Cty Hữu Thắng TNHH Công Nghệ VPĐD CTY TNHH LÊ VY CTY TNHH NGỌC YẾN LINH

Giám đốc

Cty Tuệ Mỹ TNHH In Bao Bì CTY TNHH VẠN PHÚ LỢI

399

Ông Nguyễn Bá Linh

Giám đốc

400 401

ANH HÙNG A.KHẢI

Cty Minh Phúc TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng CTY TNHH PHÚ KHẢI

17

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

402 403

Ông Trần Văn Phương Ngô Hoài Nhân

Giám đốc

Cơ Sở Thịnh Thành Mộc

0907108426 0902005649

Tân Phú Tân Phú

404

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám Đốc

Cty Trường Long TNHH Lọc Nước

0903912815

Tân Phú

405

Ông Viên Ngọc Sáng

Giám Đốc

Cty Tân Hiệp Phú TNHH

0903911043

Tân Phú

0903677478

Tân Phú

406

Ông Trần Văn Lành

Giám Đốc

Cty TNHH Bảo Hân Thương Mại & Sản Xuất

407

Bà Huỳnh Thị Phương Hiệp

Giám đốc

Cty Cổ Phần Kho Vận & Dịch Vụ Hàng Hóa-Cao Su

0903703601

Tân Phú

408

Bà Hà Mỹ Dung

Giám đốc

Cty Vũ Mừng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

0903914027

Tân Phú

409

Bà Lê Ngọc Phước

Giám Đốc

Cty Ngôi Sao Thời Trang TNHH

0903821421

Tân Phú

410

Bà Phạm Thị Lâm

Giám đốc

Cty Y.I.Hùng TNHH May

0913831839

[email protected]

Tân Bình

411

Ông Nguyễn Đại Hải

Giám đốc

Cty Xuyên Việt TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Điện

0903630116

[email protected]

Tân Bình

412

Ông Huỳnh Nhuận Tài

Giám đốc

Xương Đạt - Cty TNHH

0903842398

[email protected] Tân Bình .vn

413

Ông Nguyễn Văn Lập

Giám đốc

Cty Thành Nhân TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tin Học

0908120292

[email protected] m

Tân Bình

414

Ông Nguyễn Minh Tú

Giám đốc

Cty Uyển Phong TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Tin Học

0903725304

[email protected]

Tân Bình

415

Ông Lê Phước Tân

Giám đốc

Cty Vi Nam TNHH

0908000278

[email protected]

Tân Bình

416

Ông Nguyễn Gia Khánh

Giám đốc

Cty Vũ Khoa Tùng TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903813178

[email protected]

Tân Bình

417

Đinh Tuấn Vũ

Tamy Co., Ltd.,

0913743344

[email protected]

tân bình

0903837626

[email protected]

Tân Bình

Staff

418

Bà Vương Y Lan

Giám đốc

Cty Việt Thái Bình TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

419

Bà Võ Thị Cúc

Giám đốc

Cty Vĩnh Phát Thịnh TNHH Thương Mại

0903728522

[email protected]n.vn

Tân Bình

420

Ông Nguyễn Thanh Quang

Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư Minh Quyền

0909351298

[email protected]

Tân Bình

421

Ông Võ Văn Đức

Giám đốc

Cty Thuận Duyệt TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0908234621

[email protected]

Tân Bình

422

Ông Trần Trung Hiếu

Giám đốc

Cty Việt Thăng TNHH

0903909301

[email protected]

Tân Bình

18

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Assistant Operation manager FPT Telecom Online Game Center PTV Game Master Leader

423

Traần Vinh

0904007888

[email protected]

Tân BÌnh

424

Ông Võ Thanh Sơn

Giám đốc

Vĩnh Lợi Thông - Cty TNHH Thương Mại

0904428148

[email protected]

Tân Bình

425

Ông Trần Đức Cường

Giám đốc

Cty Liên Minh TNHH Giao Nhận Quốc Tế

0903914686

[email protected]

Tân Bình

426

Ông Nguyễn Hữu Thạch

Giám đốc

Cty Việt Trung Hiếu TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0988881461

[email protected] m.vn

Tân Bình

427

Ông Nguyễn Huy Chương

0988000789

[email protected]

Tân Bình

428

Ông Nguyễn Thành Vinh

Giám đốc

Nắng Đông Phương - Cty TNHH Dầu Nhớt

0903031716

[email protected]

Tân Bình

429

Bà Trương Thị Mỹ Dung

Giám đốc

Cty Cổ Phần Thương Mại & Du Lịch Kỳ Nghỉ Việt Nam-Cn

0907323088

[email protected] Tân Bình com

430

Bà Ðào Thị Bích Phượng

Giám đốc

Cty APP Timber-Vpđd

0903889485

[email protected]

Tân Bình

431

Ông Lê Văn Thành

Giám đốc

Cty Việt Huy TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903702113

[email protected]

Tân Bình

432

Huỳnh TrọngHiếu

Cty Tnhh Tm - Dv Việt Huy

0903702113

[email protected]

Tân Bình

0903724864

[email protected]

Tân Bình

0903724864

[email protected]

Tân Bình

Trưởng Đại VIETTEL diện

433

Leâ Coâng Vieät

Phoù giaùm ñoác Kinh doanh Coâng ty CP Coâng ngheä Tieân Phong

434

Lê Công Việt

Vice trading Tiên Phong Corporation. director

435

Ông Phạm Hữu Phúc

Giám đốc

Cty TNHH TM-DV Viễn Đạt

0903836277

[email protected]

Tân Bình

436

Vũ Hồng Đông Phương

IT Dept Secretary

FTS Fusione Technologies Vietnam Ltd.

0903629091

[email protected]

Tân Bình

19

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

437

STEVEN NGUYỄN VĂNDƯƠNG

EVENTS HOTEL EQUATORIAL MANAGER

438

Ông Châu Văn Ơn

Giám đốc

439

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến

440

0903691106

[email protected] Tân Bình

Cty Văn Minh AB TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0903711543

[email protected]

Tân Bình

Giám đốc

Cty Sao Sáng TNHH Giao Nhận

0908454965

[email protected]

Tân Bình

Ông Chư Cẩm Vinh

Giám đốc

Cty Hợp Nhất Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm

0909688689

[email protected]

Tân Bình

441

Ông Lâm Đình Dụ

Giám đốc

Cty United Engineers Việt Nam TNHH

0919172183

[email protected]

Tân Bình

442

Ông Đặng Vĩnh Thành

Giám đốc

Cty Tân Thành TNHH Điện Cơ

0903933445

[email protected]

Tân Bình

443

Ông Huỳnh Trọng Khương

Giám đốc

Cty Tân Phú Lợi TNHH

0913743235

[email protected]

Tân Bình

444

Ông Hà Hải

Giám đốc

Tùng Dương - Cty Cổ Phần

0903381522

[email protected]

Tân Bình

445

Bà Đào Thị Thanh Tâm

Giám đốc

Cty Việt Sơn TNHH Thương Mại-Du Lịch

0983580059

[email protected]

Tân Bình

446

LƯU NHẬTTUẤN

0905757757

[email protected]

Tân Bình

447

Bà Huỳnh Xuân Đào

Giám đốc

Cty Hồng Đạt TNHH

0903702458

[email protected]

Tân Bình

448

Ông Vương Hoàng Mỹ

Giám đốc

Cty T.S.B TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918335305

[email protected]

Tân Bình

449

Ông Đặng Thạch Quân

Giám đốc

Cty An Khang Thương Mại Dịch Vụ

0909235787

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

450

Ông Vũ Văn Đằng

Giám đốc

Cty Trung Thành Tín TNHH

0903709998

[email protected]

Tân Bình

451

Ông Nguyễn Khắc Vinh

Giám đốc

Cty Triệu Kim TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0908312928

[email protected]

Tân Bình

452

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc

Cửa Hàng Trí Anh

0903960552

[email protected] m

Tân Bình

453

Bà Nguyễn Phan Diệu Phương

Giám đốc

Cty Trần Thế TNHH Thương Mại

0903373232

[email protected]

Tân Bình

454

Ông Đoàn Thanh Hải

Giám đốc

Cty TNHH SX TM Trần Bích

0903904475

[email protected]

Tân Bình

455

Ông Nguyễn Ngọc Quang

Giám đốc

Cty Quang Đức TNHH Dịch Vụ Trợ Thính

0903746699

[email protected]

Tân Bình

456

Ông Huỳnh Thanh Văn Phong

Giám đốc

Cty Duy Nhất TNHH Công Nghệ Thông Tin

0903116626

[email protected]

Tân Bình

GIÁM ĐỐC VPIN ĐIỀU HÀNH

20

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

457

Ông Từ Vĩnh Thái

Giám đốc

Cty Toàn Thịnh TNHH Dệt May Lụa Tơ Tằm

0903810047

[email protected]

Tân Bình

458

Bà Đào Thị Thuỳ Trang

Giám đốc

Cty Cổ Phần Điện Nhẹ Viễn ThôngVpđd

0903388146

[email protected]

Tân Bình

459

Ông Đỗ Tư

Giám đốc

Cty Tín Nghĩa-Cn

0918264908

[email protected]

Tân Bình

460

Ông Đào Thiên Bình

Giám đốc

Cty Tiến Thành TNHH Thương Mại

0983874738

[email protected]

Tân Bình

461

Ông Ngô Minh Nhân

Giám đốc

Cty Tiên Phong TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa

0903702571

[email protected]

Tân Bình

462

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc

DNTN Tiến Cường Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0913921815

[email protected]

Tân Bình

463

Bà Châu

Giám đốc

DNTN Thụy Hưng

0903901485

[email protected]

Tân Bình

464

Ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân

Giám đốc

Cty Thuận Phát Hưng TNHH

0903002024

[email protected]

Tân Bình

465

Ông Trương Văn Tương

Giám đốc

Cty Châu Thiên Phú TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Văn Phòng

0903393488

[email protected]

Tân Bình

466

Ông Phan Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Phát Danh TNHH

0913834697

[email protected]

Tân Bình

467

Ông Lê Timothy Trọng

Giám đốc

Cty Việt Nhật Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin

0913123555

[email protected]

Tân Bình

468

Ông Lê Công Việt

Giám đốc

DNTN Thiên Ưng

0908368778

[email protected]

Tân Bình

469

Bà Hồ Thị Cẩm Hồng

Giám đốc

Cty Thiên Sơn TNHH Kỹ Thuật Thương Mại

0908139747

[email protected]

Tân Bình

470

Ông George Lim

Giám đốc

Cty Đà Sơn TNHH Cơ Điện Tin Học

0903326596

[email protected]

Tân Bình

471

Hồ Vũ Thiên Nhi

0903606679

[email protected]

Tân Bình

472

Ông Trần Thọ Huy

Giám Đốc

Cty Thiên Nam Cổ Phần Thang Máy

0913914399

[email protected]

Tân Bình

473

Ông Lê Xuân Lâm

Giám đốc

Cty Thiên Tiên Cổ Phần Dịch Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

0989043301

[email protected]

Tân Bình

474

Ông Huỳnh Thanh Nhàn

Giám đốc

Cty Thảo Nhân TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903717440

[email protected]

Tân Bình

475

Ông Trang Thành

Giám đốc

Cty Thảo Nguyên TNHH Thương Mại Sản Xuất & Dịch Vụ

0903927945

[email protected]

Tân Bình

Vice Director Dason Computer Electronic

21

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Software Development and Dr.-General Technology Promotion Company Director Misoft

0904203746

[email protected]

Tân Bình Tân Bình

476

Vũ Quốc Thaành

477

Ông Lê Thắng Cang

Giám đốc

Cty Thanh Tâm TNHH

0913696969

[email protected]

478

Bà Thái Ngọc Tuyền

Giám đốc

Cty Thành Phương Hóa Chất

0903943751

[email protected] Tân Bình com.vn

479

Ông Võ Lam Trường Hoài Phi

Giám đốc

Thành Hưng - Cty TNHH

0903814834

[email protected] Tân Bình t.vn

480

Ông Đỗ Minh Tâm

Giám đốc

Ttâm Đại Danh Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông

0918711685

[email protected] o.com

Tân Bình

481

Ông Lê Hoàng Chuyên

Giám đốc

Cơ Sở Ba Vinh In

0913769815

[email protected]

Tân Bình

482

Ông Phùng Trịnh Nguyên Hùng

Giám đốc

Cty Hoàng Minh Uy TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật

0903714838

[email protected]

Tân Bình

483

Bà Huỳnh Thị Kim Mai

Giám đốc

Cty Tân Ý TNHH Nhựa & Khuôn Mẫu

0903696393

[email protected]

Tân Bình

484

Ông Lý Văn Tâm

Giám đốc

Cty Tân Thiên Quang TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ

0903399290

[email protected]

Tân Bình

485

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Giám đốc

Cty Tân Phú TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0983616261

[email protected]

Tân Bình

486

Ông Lê Văn Lực

Giám đốc

Cty Tân Minh Hiển TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0913940198

[email protected]

Tân Bình

487

Ông Lầu Nhọc Sáng

Giám đốc

Cty Tân Hưng Thịnh TNHH

0903936343

[email protected] Tân Bình l.vn

488

Bà Đỗ Thị Tuyết Hương

Giám đốc

Cty Tăng Tiến TNHH

0903921225

[email protected] Tân Bình

489

Ông Nguyễn Phi Dũng

Giám đốc

Cty Tam Phát TNHH-Cn

0983392964

[email protected] Tân Bình

490

Ông Trương Quang Hải

Giám Đốc

Cty Tam Hợp TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại

0903344350

[email protected]

Tân Bình

491

Ông Nguyễn Huy Phương Nam

Giám đốc

Cty Xuân TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913905253

[email protected]

Tân Bình

0919669276

[email protected] Tân Bình com

0903602660

[email protected]

492

NGUYỄN PHISƠN

493

Ông Dương Nhật Hoan

CHUYÊN VIÊN PHÂN CTY XNK TỔNG HỢP SÀI GÒN TÌCH VÀ ĐẦU TU Giám đốc

Khu Nghỉ Mát Sasco Blue Lagoon Phòng Kinh Doanh

22

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

494

Ông Phạm Thái Hòa

Giám đốc

Cty Sinabo TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903713046

[email protected]

Tân Bình

495

Bà Lê Thị Mai Hương

Giám đốc

Cty Siêu Cường Cổ Phần-Vp Kinh Doanh

0903008767

[email protected]

Tân Bình

496

NGÔ TUẤN KHÔI

0903577855

[email protected]

Tân Bình

497

Ông Nguyễn Văn Hảo

Giám đốc

Cty Kiến Đỏ TNHH Tin Học

0903923929

[email protected]

Tân Bình

498

Ông Nguyễn Phan Thắng

Giám đốc

Cty TNHH Sài Gòn Kỹ Thuật

0913168632

[email protected]

Tân Bình

499

Bà Võ Thị Ánh Tuyết

Giám đốc

Cty TNHH Giao Nhận & Vận Chuyển Hàng Hóa Quốc Tế

0903393390

[email protected]

Tân Bình

500

Ông Nguyễn Minh Đình

Giám đốc

Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Thủy SảnVpđd

0913402661

[email protected]

Tân Bình

501

NGUYỄN THỊ SALY

0903773657

[email protected]

Tân Bình

502

Ông Nguyễn Đình Quý

Giám đốc

Cty Quốc Huy Anh Cổ Phần

0907576564

[email protected] vn; Tân Bình [email protected]

503

Ông Lương Chánh

Giám đốc

Cty Mây Tre Lá Trúc Xinh

0908014880

[email protected]

Tân Bình

504

Bà Vương Tuyết Ngân

Giám đốc

Cty Indo Trần Cổ Phần Giao Nhận & Vận Chuyển

0903301080

[email protected]

Tân Bình

505

Ông Nguyễn Xuân Sơn Hải

Giám đốc

Cty Hải Âu TNHH Thương Mại Kỹ Thuật

0913177547

[email protected]

Tân Bình

506

Bà Văn Thị Mỹ Lệ

Giám đốc

Cty Giai Nguyên Phong TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ

0903678099

[email protected]

Tân Bình

507

Ông Châu Giang

Giám đốc

Cty A.D.A TNHH

0903777700

[email protected]

Tân Bình

508

Ông Lê Văn Khiếu

Giám đốc

Cty Len Sài Gòn Cổ Phần Kinh Doanh

0903682588

[email protected] Tân Bình vn

509

Ông Lê Nghĩa Hiệp

Giám đốc

Cty Sài Gòn 2 Cổ Phần May

0903917812

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

510

Ông Nguyễn Minh Tài

Giám đốc

Cty Saco TNHH Dịch Vụ Du Lịch

0918228198

[email protected]

Tân Bình

511

Ông Chu Minh Châu

Giám đốc

Cty Gỗ Việt TNHH

0908262665

[email protected]

Tân Bình

DIRECTOR CTY SIEMCREATOR

MANAGING CTY FIRE LAND DIRECTOR

23

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

512

Ông Huỳnh Phương

Giám đốc

Cty Rồng Tiến TNHH Thiết Bị

0903947822

[email protected]

Tân Bình

513

Ông Dương Hoàng Việt

Giám đốc

Ruby Enterprises - Cty-Vpđd

0957872187

[email protected]

Tân Bình

514

Ông Hồ Hồ Rân

Giám đốc

Cty Recom TNHH Kỹ Thuật Lạnh

0903905775

[email protected]

Tân Bình

515

Ông Trần Văn Ty

Giám đốc

Cty Microlabs-Vpđd

0903918210

[email protected]

Tân Bình

516

Ông Võ Đình Dân

Giám đốc

Cty Quỳnh Phương TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903372372

[email protected]

Tân Bình

517

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc

Cty China Texmatech TNHH-Vpđd

0903805238

[email protected]

Tân Bình

518

Ông Hà Minh Trí

Giám đốc

Cty Quốc Thái TNHH Xây Dựng Thương Mại

0908191942

[email protected]

Tân Bình

519

Bà Lương Thị Thanh Thảo

Giám đốc

Cty Vương Tiên TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng

0903905794

[email protected]

Tân Bình

520

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên

Giám đốc

Cty TNHH TM-DV-XD Quang Tú

0903999316

[email protected]

Tân Bình

521

Ông Phan Điệt

Giám đốc

Thác Mơ - Cty TNHH Tin Học

0938064664

[email protected]

Tân Bình

522

Bà Đặng Thị Dung

Giám đốc

Cty Sỹ Vân TNHH Dệt May Xuất Khẩu

0903778783

[email protected]

Tân Bình

523

Bà Vũ Thị Lan Phương

Giám đốc

Cty Quang Trình TNHH Thương Mại

0913917320

[email protected]

Tân Bình

524

Ông Nguyễn Văn Thắng

Giám đốc

Cty Kim Cương TNHH

0903722443

[email protected]

Tân Bình

525

Ông Phạm Quốc Hùng

Giám đốc

Cty Nam Nhật TNHH

0903708041

[email protected]

Tân Bình

526

Ông Đoàn Văn Thủ

Giám đốc

Cty Phúc Uy Mỹ An TNHH

0903809117

[email protected]

Tân Bình

527

Ông Đinh Phước Lợi

Giám đốc

Cty P & T TNHH

0903392424

[email protected]

Tân Bình

528

Ông Nguyễn Đào Quốc Việt

Giám đốc

Cty P.S.D TNHH

0903684580

[email protected]

Tân Bình

529

Ông Nguyễn Quốc Phương

Passenger Sales & Marketing Dept.

VIETNAM AIRLINES

0908668779

[email protected] Tân Bình m.vn

530

Bà Nguyễn Thị Phương Giang

Giám đốc

Cty Phương Nam TNHH Giao Nhận

0903748175

[email protected] Tân Bình n

24

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

GĐ QUẢNG CÁO ĐỐI CTY TNHH THỦY LỘC NGỌAI

0982189945

[email protected] Tân Bình m.vn

Cty Phú Hòa Thịnh TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0983535094

[email protected]

Tân Bình

Giám đốc

Bách Sinh - Cty TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0908268111

[email protected]

Tân Bình

Giám đốc

Cty Thành Mỹ TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

0903900147

[email protected]

Tân Bình

0989970597

[email protected] Tân Bình hids.com.vn

Cty Phan Anh TNHH Thương Mại Xây Dựng Kỹ Thuật Điện

0903906613

[email protected]

Phạm Lê Minh

Director Head of Carrier Solutions

Siemens Ltd. VN Communication Services

0903960001

[email protected] Tân Bình

538

Bà Trầm Kim Thoa

Giám đốc

Cty Đông Phương T.B TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0983446679

[email protected]

Tân Bình

539

Ông Phan Đình Khương

Giám đốc

Cty Thân Tộc TNHH Vận Tải Giao Nhận

0903304383

[email protected]

Tân Bình

540

Hoàng Thanh Tùng

Eureka

0909583895

[email protected] Tân Bình

541

Ông Đặng Đình Thụy

Giám đốc

Cty Núi Sông TNHH

0903722899

[email protected]

Tân Bình

542

Ông Lâm Ngọc Hùng

Giám đốc

Phát Đạt - Cơ Sở Cửa Nhôm Cao Cấp

0938990717

[email protected]

Tân Bình

543

Ông Lưu Văn Vĩnh

Giám đốc

DNTN Nhật Mỹ Thương Mại & Dịch Vụ

0913928200

[email protected]

Tân Bình

544

Nguyễn Văn Thắng

Director

Advertisement Company

0958902103

[email protected]

Tân Bình

545

Ông Lâm Chí Kiên

Giám đốc

Cty N & G TNHH Công Nghệ Dinh Dưỡng Thú Y

0913910101

[email protected]

Tân Bình

546

Ông Trịnh Duy Hùng

Giám đốc

Nguyễn Thi - Cty TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0903923030

[email protected]

Tân Bình

547

Ông Võ Tấn Thịnh

Giám đốc

Cty Nguyễn Tấn TNHH

0903728287

[email protected]

Tân Bình

531

PHÙNG THỊ BÍCHVÂN

532

Ông Đặng Văn Thành

Giám đốc

533

Ông Thái Công Hùng

534

Ông Dương Công Đức

535

PHAN MINH DŨNG

536

Bà Trần Thị Yến Chí

Giám đốc

537

SALES DEPARTME CTY KIM NGÂN ORCHIDS NT

Director

25

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Cty Dòch vuï Haøng khoâng saân bay Taân Sôn Nhaát - Sasco

0903934455

[email protected] m; [email protected]

Cty Nguyên Anh TSSC TNHH

0903814519

[email protected] Tân Bình

0909129789

[email protected] Tân Bình vn

Phong Linh - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903987231

[email protected]

Giám đốc

Cty Thanh Thủy TNHH Sản Xuất Thương Mại-Cn

0903687396

[email protected] Tân Bình m

Ông Trần Diệu

Giám đốc

Liên Hiệp Khoa Học Sản Xuất Công Nghiệp Sinh Hóa Học-Men Keo Hiệu Rồng Đen

0903708772

[email protected]

554

Bà Huỳnh Minh Băng Nga

Consumer Product

DIETHELM & CO., LTD.

0913644404

[email protected] Tân Bình com

555

Ông Nguyễn Phú Quý

Giám đốc

Cty Mặt Trời Mới TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0908591737

[email protected]

Tân Bình

556

Ông Phạm Văn Long

Giám đốc

Cty NDC Cổ Phần

0908961978

[email protected]

Tân Bình

557

Ông Trương Viết Vũ

Giám đốc

Cty Nam Việt TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Điện

0903926303

[email protected]

Tân Bình

558

Bà Phạm Thị Bảo Châu

Giám đốc

Cty Nam Trinh Cổ Phần

0903841223

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

559

Ông Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

Cty Nam Phúc TNHH

0918306666

[email protected]

Tân Bình

560

Ông Lê Thành Viễn

Giám đốc

Cty Nagakawa Việt Nam Liên Doanh-Cn

0913968336

[email protected]

Tân Bình

561

Ông Cáp Trọng Tuấn

Giám đốc

Cty M.R.E TNHH Điện Lạnh & Thương Mại

0903841769

[email protected]

Tân Bình

562

Bà Phạm Thị Trâm

Giám đốc

Minh Nguyên Quang - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913758060

[email protected]

Tân Bình

563

Vuõ Theá Minh

0903808199

[email protected]

Tân Bình

564

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

0903765409

[email protected] Tân Bình m

548

Nguyeãn Quoác Danh

Giaùm ñoác

549

Ông Trần Thọ Huy

550

NGUYỄN ANHSƠN

551

Ông Đinh Đức Huân

Giám đốc

552

Ông Bành Phú Ninh

553

Giám đốc

BRAND HAL' S MANAGER

Giaùm ñoác Coâng ty Vieät Thaùi Döông GĐ

CTY MINH ĐĂNG QUANG

26

Tân Bình

Tân Bình

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

565

Vũ Thế Minh

566

Ông Lương Cẩm Thao

567

director

Thai Sơn Co.,Ltd.,

0903808199

[email protected]

Tân Bình

Giám đốc

Cty Miền Đông TNHH Thiết Bị Điện

0913902506

[email protected]

Tân Bình

Ông Lê Trung Tâm

Giám đốc

Cty Mê Kông Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng

0982769913

[email protected]

Tân Bình

568

Ông Phạm Gia Phúc

Giám đốc

Cty Phước Minh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh

0903927978

[email protected]

Tân Bình

569

Ông Nguyễn Vĩnh Quốc

Giám đốc

Lý Khanh - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0905132477

[email protected]

Tân Bình

570

Ông Nguyễn Thế Huy

Giám đốc

Cty Bình Minh TNHH Giao Nhận

0903746337

lon[email protected] Tân Bình om.vn

571

Nguyễn Lâm

Country Director

IDC-IDG Vietnam

0983917296

[email protected]

Tân Bình

572

Ông Nguyễn Trọng Dương

Giám đốc

Cty Bích Anh TNHH Thương Mại & Sản Xuất Nhựa

0903907262

[email protected]

Tân Bình

573

Ông Đào Văn Thạch

Giám đốc

Cty Sư Tử Toàn Cầu TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch

0908037728

[email protected]

Tân Bình

574

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Giám đốc

Cty Linh Thy TNHH

0903814212

[email protected]

Tân Bình

575

Ông Phan Trung

Giám đốc

DNTN Linh Anh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật

0908385377

[email protected]

Tân Bình

576

Ông Trần Gia Bửu

Giám đốc

Cty TNHH Công Nghệ Tiềm Năng

0903697687

[email protected]

Tân Bình

577

Ông Nguyễn Đình Quân

Giám đốc

Cty Quốc Đạt TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0903932682

[email protected]

Tân Bình

578

LÊ HOÀINAM

PHÓ TGĐ

CTY THỦY LỘC

0907128988

[email protected]

Tân Bình

579

Ông Đặng Văn Lương

Giám đốc

DNTN TM - DV L & C

0983575756

[email protected]

Tân Bình

580

Vũ Văn Lân

Production Director

VietShoes Joint-Stock Comp.

0903703915

[email protected]

Tân Bình

581

Ông Trần Hoài Hữu

Giám đốc

Cty Ngôi Sao Đất Việt TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0908116088

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

582

Ông Khổng Hữu Trình

Giám đốc

Cty Lâm Trường Huy TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903728509

[email protected] Tân Bình

583

Ông Phạm Thanh Sơn

Giám đốc

Cty Intertek Việt Nam TNHH

0913976911

[email protected] Tân Bình

584

Ông Nguyễn Bữu Châu

Giám đốc

Cty Khang Nguyên TNHH

0903999068

[email protected]

27

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

585

Ông Nguyễn Xuân Dũng

Giám đốc

Cty Kim Bửu TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903804230

[email protected]

586

Ông Vũ Quốc Dương

Giám đốc

DNTN Khách Sạn Kim Phát

0903908773

[email protected] Tân Bình

587

Ông Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc

Cty Kim Hân TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

0903767313

[email protected]

Tân Bình

588

Ông Khuất Tiến Trung

Giám đốc

Cty Kim Đại Hải TNHH Thương Mại - Dịch Vụ

0983845253

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

589

Võ Anh Kiệt

Assistant manager

Pointech Vietnam's Powerful IT Partner

0983003687

[email protected]

Tân Bình

590

Ông Vã Thế Phụng

Giám đốc

Cty Không Gian TNHH Phát Triển Công Nghệ Thông Tin

0918725444

[email protected] Tân Bình ai.com

591

Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Giám đốc

Cty Cổ Phần Tin Học Công Nghệ Cao-Ttâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế

0913680422

[email protected]; [email protected] Tân Bình n

592

Phạm Quang Khánh

Technical Manager

Sang tạo Corp.

0918154083

[email protected]

593

Lý Huy Khang

IT Supervisor

Vina Freight International

0918418150

[email protected] Tân Bình

594

Ông Phạm Hoàng Sơn

Giám đốc

Kai Lien - Cty TNHH-Vpđd

0903911722

[email protected]

Tân Bình

595

Ông Nguyễn Tiến Nam

Giám đốc

Cty Clipsal - Vtec Hợp Tác Kinh Doanh

0902731113

[email protected]

Tân Bình

596

Bà Đinh Thị Trường Giang

Giám đốc

Cty B2B TNHH-Cn

0903651162

[email protected]

Tân Bình

597

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga

Giám đốc

Cty Gold Fai Machinery TNHH-Vpđd

0908228067

[email protected]

Tân Bình

598

Ông Hoàng Đình Hạ

Giám đốc

Cty Cổ Phần Phụ Liệu May Nha Trang-Vpđd

0905490990

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

599

Bà Amenia Ward

Giám đốc

Cty Phan Ngô TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Bao Bì & Thiết Kế

0903640587

[email protected] Tân Bình m

600

Bà Bùi Thị Thu Hằng

Giám đốc

Cty Zwick Asia-Vpđd

0937000399

[email protected]

Tân Bình

601

Bà Lê Thị Mỹ Phượng

Giám đốc

Cty Việt Phát TNHH Thiết Bị Công Nghiệp

0918108191

[email protected]

Tân Bình

602

Ông Chu Hải Vân

Giám đốc

Cty Tân Long TNHH Cơ Điện Lạnh

0903718865

[email protected]

Tân Bình

603

Bà Đặng Thị Lan Anh

Giám đốc

Cty GTG TNHH Thiết Bị Công Nghiệp

0903849696

[email protected]

Tân Bình

28

Tân Bình

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

604

Ông Nguyễn Văn Liên

Giám đốc

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hà Thanh Thanh

0938118339

[email protected]

Tân Bình

605

Ông Nguyễn Viết Thanh

Giám đốc

Cty Mặt Trời Nha Trang Cổ Phần (NTS)

0903727027

[email protected]

Tân Bình

606

Bà Kit Ping Au Yeung

Giám đốc

Cty Nam Sơn TNHH Điêu KhắcTrang Trí

0989393080

[email protected]

Tân Bình

607

Ông Frederick Burke

Giám đốc

Cty Lạc Việt Cổ Phần Thương Mại Quảng Cáo Du Lịch

0913912626

[email protected]

Tân Bình

608

Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Giám đốc

Cty Cổ Phần Kỹ Nghệ Việt

0903846776

[email protected]

Tân Bình

609

Bà Tô Thị Kim Dung

Giám đốc

Cty TNHH Kingsmen Việt Nam

0913900169

[email protected]

Tân Bình

610

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Giám đốc

Cty Tín Thông Cổ Phần Công Nghệ

0903812552

[email protected]

Tân Bình

611

Ông Nguyễn Văn Hy

Giám đốc

Cty Hoa Thiên TNHH Thời Trang

0983204264

[email protected]

Tân Bình

612

Ông Vũ Đình Huy

Giám đốc

Cty Hồng Đức TNHH Kỹ Thuật Nền Móng & Xây Dựng

0913921731

[email protected]

Tân Bình

613

Ông Trần Mạnh Hùng

Giám đốc

Hàm Rồng - Cty Cổ Phần Du Lịch

0903023058

[email protected]

Tân Bình

614

Bà Nguyễn Thị Vân Trinh

Giám đốc

Cty Đông Á TNHH Gốm

0913123123

[email protected]

Tân Bình

615

Ông Trà Tấn Minh

Giám đốc

Cty Công Danh TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903778421

[email protected]

Tân Bình

616

Ông Lê Timothy Trọng

Giám đốc

Caty - Cty TNHH

0989109080

[email protected]

Tân Bình

617

Ông Nguyễn Thành Vũ

Giám đốc

Cty Đức Việt TNHH Vận Tải Dịch Vụ Thương Mại

0908880446

[email protected]; [email protected] Tân Bình com

618

Ông Trương Quang Vinh

Giám đốc

Cty Cao TNHH Dịch Vụ

0958839508

[email protected]

Tân Bình

619

Ông Vũ Trọng Đức

Giám đốc

Cty Anpha TNHH Sản Xuất-Dịch Vụ & Thương Mại

0918121810

[email protected]

Tân Bình

620

Ông Nhiêu Trân

Giám đốc

Cty An Pha Hữu TNHH Tin Học & Giải Pháp Công Nghệ

0983006108

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

621

Bà Trần Thị Lâm

Giám đốc

Cty Huy Hoàn TNHH

0913927887

[email protected]

Tân Bình

29

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

622

Bùi Quang Huy

Internet Centre Director of Area 3

Viettel Corporation Internet Company in HCm

0989222688

[email protected]

Tân Bình

623

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

Giám đốc

Cty Hữu Long TNHH

0903886597

[email protected]

Tân Bình

624

Bà Nguyễn Phương Hoài Hương

Product Manager

AVON COSMETICS LTD

0918771030

[email protected]

Tân Bình

625

Lyù Thò Minh

Cty TNHH TM&DV Höng Phaùt

0903950609

[email protected]

Tân Bình

626

Nguyeãn Maïnh Huøng

DNTN Cô Khí Thöông Maïi Huøng Minh

0913801782

[email protected]

Tân Bình

627

Ông Nguyễn Hiếu Đức

Giám đốc

Cty Dũng Hùng TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903844296

[email protected]

Tân Bình

628

Bà Vương Thị Bạch Tuyết

Giám đốc

Cty Bắc Nam TNHH Giao Thông Vận Tải

0903820103

[email protected]

Tân Bình

629

Ông Hà Phi Long

Giám đốc

Cty Đức Thành Đạt TNHH

0903954220

[email protected]

Tân Bình

630

Ông Huỳnh Kiến Quốc

Giám đốc

Cty TNHH TM - DV - SX Hưng Phú Thành

0903933336

[email protected]

Tân Bình

631

Ông Trần Hữu Nghĩa

Giám đốc

Cty Bát Tuấn TNHH Thương Mại

0918112532

[email protected]

Tân Bình

632

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Giám đốc

Cty Hồng Loan TNHH Vật Liệu Xây Dựng

0903862042

[email protected]

Tân Bình

633

Bà Lê Thị Hồng Loan

Marketing Executive

MEGA PRODUCTS LTD

0908030542

[email protected] Tân Bình

634

Bà Ngô Hoàng Cẩm

Giám đốc

Cty Hoàng Linh Xanh TNHH

0903662644

[email protected]

635

Ông Subhash

Giám đốc

Cty Netzsch Asia Pacific-Vpđd

0913710416

[email protected] Tân Bình

636

Bà Lưu Minh

Giám đốc

Cty Phú Hòa Bình TNHH

0913606941

[email protected]

Tân Bình

637

Ông Hoàng Tuấn

Giám đốc

DNTN Thanh Nhã Nước Chấm

0903931480

[email protected]

Tân Bình

638

Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Giám đốc

DNTN Đại Minh Dịch Vụ Tư Vấn

0903813545

[email protected]

Tân Bình

639

Ông Ung Thanh Dũng

Giám đốc

Cty Hoàng Hoa TNHH Hoa Lan

0913046602

[email protected].com Tân Bình

30

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

640

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

Giám đốc

Cty TNHH TM-DV-SX Thiên Lộc

0913791596

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

641

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giám đốc

Cty H.K TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật

0913741105

[email protected]

Tân Bình

642

Ông Lê Viết Dũng

Giám đốc

Cty Hauming Import & Export-Vpđd

0902998321

[email protected]

Tân Bình

643

Ông Trương Văn Quý

Giám đốc

Cty Tân Quang Vĩnh TNHH Thương Mại

0903815790

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

644

Bà Nguyễn Thị Lan Phương

Giám đốc

Cty E.C TNHH Xây Dựng

0903667152

[email protected]

Tân Bình

645

Ông Hứa Đình Việt

Giám đốc

Cty Quốc Tế An Na S.E.A TNHHVpgd

0903013949

[email protected]

Tân Bình

646

Ông Lê Ngọc Bích

Giám đốc

Cty Hải Châu TNHH Thủy Hải Sản

0989515998

[email protected]

Tân Bình

647

Ông Trần Sơn Ty

Giám đốc

Cty Hải Hiệp Phong TNHH Thương Mại Sản Xuất

0908111964

[email protected] Tân Bình m

648

Ông David Mitchell

Giám đốc

Cty H.A.I TNHH Tư Vấn Khảo Sát Xây Dựng Tổng Hợp

0903833649

[email protected]

Tân Bình

649

Ông Trần Huy Thế

Giám đốc

Cty Gia Phú Cường Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

0903868002

[email protected]

Tân Bình

650

Bà Phạm Thị Mỹ Trang

Giám đốc

Cty Toàn Phát Cổ Phần Công Nghiệp

0913853966

[email protected]

Tân Bình

651

Ông Ngô Văn Đời

Giám đốc

Cty Gia Xuân TNHH Thương Mại

0903839609

[email protected]

Tân Bình

652

Bà Trần Kim Nhu

Giám đốc

Cty Thành Nhân TNHH

0913905231

[email protected]

Tân Bình

653

Bà Lê Thị Thanh Huyền

Giám đốc

Gia Phú - Cty Cổ Phần

0907775550

[email protected]

Tân Bình

654

Bà Huỳnh Lệ Ngọc

Giám đốc

Cty Phú Sĩ TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh

0903910423

[email protected]

Tân Bình

655

Ông Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

Cty FDI TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa

0903838979

[email protected]

Tân Bình

656

Ông Đặng Lê Dũng

Giám đốc

Cty Tích Hợp TNHH Phần Mềm Tin Học Điện Tử

0903646141

[email protected]

Tân Bình

657

Ông Lê Thành Tâm

Giám đốc

Khách Sạn Bến Nghé-Cty TNHH Du Lịch Thương Mại Bến Nghé

0903815987

[email protected]

Tân Bình

658

Bà Hà Huệ Loan

Giám đốc

Cty Nam Hàn TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại

0903926674

[email protected]

Tân Bình

31

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

659

Ông Huỳnh Trọng Hải

Giám đốc

Cty Biển Đông TNHH Thương Mại & Vận Tải

0903654225

[email protected]

Tân Bình

660

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung

Giám đốc

Cty M.I.T TNHH

0908500678

[email protected]

Tân Bình

661

Ông Nguyễn Hồng Hải

Giám đốc

Cửa Hàng Quốc Dũng

0918631000

[email protected]

Tân Bình

662

Bà Huỳnh Thị Phương Hiệp

Giám đốc

Cty Trung Sơn TSSE Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật & Du Lịch

0903808976

[email protected]

Tân Bình

663

Ông Lê Xuân Hòa

Giám đốc

Cty Đức Mỹ Nhật TNHH

0913724751

[email protected]

Tân Bình

664

ĐẶNG THÀNHVINH

GIÁM ĐỐC CTY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

0903950716

[email protected] m.vn

Tân Bình

Senior Manager- IT Dept. Fusion Technologies Vietnam Ltd. Business Developmen t Dept

0908008232

[email protected]

Tân Bình

665

Đỗ Thị Thanh

666

Ông Vũ Bá Lân

Giám đốc

Cty Đỗ Xuân TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng

0983807289

[email protected]; [email protected] Tân Bình com

667

Ông Phạm Văn Thinh

Giám đốc

Cty C.S.Domen TNHH

0908838312

[email protected]

Tân Bình

668

Nguyễn Đoàn Hưng

President and Ceo

Sáng Tạo Corp.

0918729608

[email protected]

Tân Bình

669

Bà Trần Thị Bích Phượng

Giám đốc

Cty Hồng Lĩnh TNHH

0903631396

[email protected]

Tân Bình

670

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Giám đốc

Cty Ưu Việt TNHH Tư Vấn Kiểm Toán

0908404142

[email protected] Tân Bình

671

Ông Khuất Tiến Trung

Giám đốc

Cty Kim Phú Lộc TNHH Thương Mại

0918763964

[email protected]

672

Bà Nguyễn Phi Yến

Giám đốc

Cty Đạt Vĩnh TNHH Thương Mại Cơ Điện

0903818419

[email protected] Tân Bình

673

Ông Lâm Thái Tác

Giám đốc

Cty Thái Thành TNHH Thương Mại Xử Lý Môi Trường

0913924248

[email protected] Tân Bình

674

Ông Nguyễn Viết Thanh

Giám đốc

Cty Đăng Thành TNHH-Vpđd

0913209772

[email protected]

32

Tân Bình

Tân Bình

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

675

Ông Đặng Đề Di

Managing Director

676

DIỆP KHẮCDÂN

677

TÂN THỊNH CO., LTD

0903911914

[email protected]

Tân Bình

TP ĐỐI NGOẠI

CTY QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 24H

0909022424

[email protected]

Tân Bình

Ông Nguyễn Thành Rực

Giám đốc

Cty Dalim Special Vehicle TNHHVpđd

0919396615

[email protected]

Tân Bình

678

Ông Huỳnh Phước Thành

Giám đốc

Đại Phước - Cty TNHH SX & TM Cơ Khí Đại Phước

0903807635

[email protected]

Tân Bình

679

Ông Trần Võ Minh Mạnh

Giám đốc

Cty Đai P.A.C TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0918216187

[email protected]

Tân Bình

680

Ông Hoàng Kim Điểm

Giám đốc

Cty Đại Nhật TNHH Sản Xuất Thương Mại Du Lịch

0982224889

[email protected]at.com

Tân Bình

681

Ông Nguyễn Như Khoa

Giám đốc

Cty Thiên Ân TNHH

0903924030

[email protected]

Tân Bình

682

Ông Nguyễn Công Tuấn

Giám đốc

DNTN Đại Khánh Minh Sản Xuất Thương Mại

0903362891

[email protected] Tân Bình n

683

Bà Nguyễn Thị Nhung

Giám đốc

Cty Đại Huệ Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Hàng Không

0918186869

[email protected]

Tân Bình

684

Ông Lê Quang Trung

Giám đốc

Cty Đạt Hân TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918063334

[email protected]

Tân Bình

685

Nguyeãn Huøng Cöôøng

VP Maxxium Singapore

0903945191

[email protected]

Tân bình

686

Ông Nguyễn Lương Dũng

Giám đốc

Cty Cuộc Sống Số TNHH

0918206777

[email protected]

Tân Bình

687

Bà Lương Thị Xuân

Giám đốc

Cty Cổ Phần Xây Lắp 6

0903807243

[email protected]

Tân Bình

688

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Giám đốc

Cty Văn Khoa TNHH

0913808963

[email protected]

Tân Bình

689

Ông Nguyễn Ngọc Bằng

Giám đốc

Hắc Bửu - Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903701751

[email protected]

Tân Bình

690

Ông Nguyễn Ngọc Khiết

Giám đốc

Cty T&B TNHH TM-DV Tin Học

0913888306

[email protected]

Tân Bình

691

Ông Jeong Hae Sik

Giám đốc

Cty Hoàng Vinh TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất

0903949393

[email protected]

Tân Bình

692

Ông Lê Đức Thành

Giám đốc

Cty Chí Thành TNHH Cơ Điện Lạnh

0913901815

[email protected]

Tân Bình

693

Ông Nguyễn Thượng Hiền

Giám đốc

Cty Song Nguyễn TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu-Vpđd

0907758898

[email protected] Tân Bình

33

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

694

Ông Mã Văn Kiệt

Giám đốc

DNTN Kim Đạt

0908222523

[email protected]

Tân Bình

695

Ông Phạm Đình Tuấn

Giám đốc

Cty Thăng Long TNHH Quảng Cáo Hội Chợ Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại

0909288719

[email protected]

Tân Bình

696

Ông Colin Johnston

Giám đốc

Cty Cao Ngân TNHH Kỹ Thuật

0908363898

[email protected]

Tân Bình

697

Ông Nguyễn Vững

Giám đốc

Cty Shanghai Cmic TNHH Máy Móc & Thiết Bị Điện

0903766898

[email protected]

Tân Bình

698

Chung Chee Keong

General Manger

PICO HCM City LTD

0908781978

[email protected]

Tân Bình

699

Ông Phạm Ngọc Hảo

Giám đốc

Cty C & I TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913689616

[email protected]

Tân Bình

700

Ông Nguyễn Nam Thắng

Giám đốc

Cty TNHH TM-DV Mộc Phát

0903877679

[email protected]

Tân Bình

701

Ông Tô Thanh Tùng

Giám đốc

Cty Châu Ánh TNHH Sản Xuất & Dịch Vụ Thương Mại

0903805266

[email protected]

Tân Bình

702

Bà Đinh Thị Thanh Hằng

Giám đốc

Cty Cát Lâm TNHH Sản XuấtThương Mại

0903861967

[email protected]

Tân Bình

703

Ông Lý Đình Quốc Vũ

Giám đốc

Cty FC Korea TNHH-Vpđd

0958803595

[email protected]

Tân Bình

704

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Giám Đốc

Cty Kềm Nghĩa Cổ Phần

0913755338

[email protected]; [email protected]

Tân Bình

705

Ông Đỗ Thái Bình

Giám đốc

Cty Âu Lạc TNHH Thương Mại & Du Lịch-Cn

0903709880

[email protected]

Tân Bình

706

Ông Hồ Đắc Hương

Giám đốc

Cty BJ Phát Triển-Vpđd

0937146640

[email protected]

Tân Bình

707

Ông Nguyễn Văn Ân

Giám đốc

Cty Bình Nam Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất XNK

0913622993

[email protected]

Tân Bình

708

Ông Nguyễn Tôn

Giám đốc

Cty Bé Bình TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0983434772

[email protected]

Tân Bình

709

Bà Đặng Tố Nữ

Giám đốc

Cty BSC TNHH Phần Mềm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

0903983663

[email protected]

Tân Bình

710

Ông Ngô Trung Quân

Giám đốc

Cty A & V TNHH

0903648623

[email protected]

Tân Bình

711

Ông Trần Văn Phương

Giám đốc

Cty Việt Tân Tiến TNHH Công Nghệ

0918050607

[email protected]

Tân Bình

712

Nguyeãn Troïng Thieân Huaân

Cty TNHH XD - DV - TM - DL - AP

0903951929

[email protected]

Tân Bình

34

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Giám đốc

Cty An Thịnh TNHH Tin Học & Viễn Thông

0903726850

[email protected]

Tân Bình

0988960532

[email protected]

Tân Bình

Tân Bình

713

Ông Đỗ Văn Hưng

714

Vồng Kiệt Anh

715

Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Giám đốc

Cty Anh Ngọc TNHH Phần Mềm Tin Học

0913642933

[email protected]

716

Ông Trương Văn Phước

Giám đốc

Cty Nguyễn Quân TNHH

0913640726

[email protected] Tân Bình m

717

Bà Tạ Mỹ Bửu

Giám đốc

Cty TNHH On Time Worldwide Logistics (Việt Nam)

0913195195

[email protected]

Tân Bình

718

Bà Trần Thị Liên

Giám đốc

Cty Á Na TNHH Thời Trang

0908042600

[email protected]

Tân Bình

719

Ông Thái Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Air Tiger Express-Vpđd

0903803616

[email protected]

Tân Bình

720

Bà Võ Thị Mười

Giám đốc

Cty An Huy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0913801415

[email protected]

Tân Bình

721

Cao Thị Tường Khánh

0909729466

[email protected]

Tân Bình

722

Tô Thị Tố Trinh

Marketing Dept

ADT Décor

0903844733

[email protected]

Tân Bình

723

Ông Bùi Văn Từ

Giám đốc

Cty Nguồn Phước TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ-Vpđd

0909797462

[email protected]

Tân Bình

724

Ông Vũ Hoàng Trung

Giám đốc

Cty A.C.C TNHH Kế Toán & Tư Vấn Dịch Vụ

0918032546

[email protected]

Tân Bình

725

Ông Nguyễn Bảo Toàn

Giám đốc

Cty An Cường TNHH Sản XuấtThương Mại-Dịch Vụ

0903843728

[email protected]

Tân Bình

726

Bà Phan Thị Thu Hương

Giám đốc

Cty Cổ Phần DV TM Du Lịch A.C.C

0913775922

[email protected]

Tân Bình

727

Bà Trần Thị Lan Hương

Giám đốc

DNTN Hồng Thành

0908635666

[email protected]

Tân Bình

728

Ông Lê Duy Vương

Giám đốc

Cty Bừng Sáng TNHH Dịch Vụ & Thương Mại

0903720302

[email protected]

Tân Bình

729

CHỊ PHƯỢNG

0905837757

Tân Bình

730

CHỊ THỦY

0938027678

Tân Bình

Business Developmen FPT Software HCM t Executive

AGTEK- Association of Garment IT Specialist -Textile -Embroidery - Knitting In HCMc

35

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Cty Mai Anh TNHH Thương Mại

0903738597

Tân Bình

0913823638

Tân Bình

731

Bà Trần Thị Mỹ Linh

Giám đốc

732

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

733

Ông Nguyễn Huy Điền

Giám đốc

Cty Daewoo Hanel TNHH Điện TửCn

0903703535

Tân Bình

734

Ông Nguyễn Cao Thiên

Giám đốc

Cty Kum Kang-Vpđd

0903803898

Tân Bình

735

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giám đốc

Cty Hào Quang Việt Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin

0903229363

Tân Bình

736

ANH DŨNG

0903361957

Tân Bình

737

CHỊ HƯƠNG

0903837946

Tân Bình

738

Mr. Trần Ngọc Tú

THANH THủY

0903955089

Tân Bình

739

A.HOÀNG

CTY TNHH ĐẠI TAM LONG

0977756567

Tân Bình

740

CHỊ LAN

0908900119

Tân Bình

741

CHÚ DŨNG

0988440404

Tân Bình

742

Bà Đỗ Li Ly

Cty Thái Thịnh TNHH Vận Tải Giao Nhận

0903814946

Tân Bình

743

A.TRÍ

CTY CP TT DI ĐỘNG

0979848247

Tân Bình

744

Nguyễn Thu Thuỷ

0903172454

Tân Bình

745

Ông Diệp Vĩ Xương

XINH CHANG

0903782929

Tân Bình

746

Ông Huỳnh Thái Huy

Cty Nguyễn Xuân Dũng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0903626180

Tân Bình

747

CHỊ HUYỀN

0902347138

Tân Bình

748

Ta Thi No

0909555552

Tân Bình

749

CHỊ PHƯƠNG

0907418917

Tân Bình

750

Ông Nguyễn Quang Linh

0918179555

Tân Bình

Director

Giám đốc

Giám đốc

Membership

Giám đốc

Cty Phan Gia TNHH Thương Mại

36

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

751

Le Thi Thu Huong

752

Membership

0903308282

Tân Bình

ANH HUẤN

0983907725

Tân Bình

753

CHỊ LOAN

0918007727

Tân Bình

754

Ông Hà Thân Phúc Luân

0918019091

Tân Bình

755

CHỊ OANH

0906554466

Tân Bình

756

Nguyen Thi Huoi

0919662157

Tân Bình

757

A.HOÀNG

CTY TNHH HÒANG THIỊNH PHÁT

0903189263

Tân Bình

758

A QUANG

CN CTY TNHH NỤ CƯỜI

0903930684

Tân Bình

759

A.MẪN

CTY TNHH CAÁT VÀNG

0903737349

Tân Bình

760

CHỊ TUYẾT

0934115411

Tân Bình

761

Bà Đào Thị Thanh Tâm

Cty Nguyễn Đình TNHH Thương Mại

0903681314

Tân Bình

762

A.QUY

CTY TNHH NAM QUY

0913046327

Tân Bình

763

Phan Thi Chot

0903850966

Tân Bình

764

Ông Lê Nghĩa Hiệp

0908173059

Tân Bình

765

Tran Thi Oanh My

Membership

0909787577

Tân Bình

766

Duong Hong Ha

Membership

0913642842

Tân Bình

767

Nguyen Thi Hong

Membership

0903827531

Tân Bình

768

ANH CHÁNH

0913866046

Tân Bình

769

Do Thi Minh Ha

0909688601

Tân Bình

770

ANH TUẤN

0909939858

Tân Bình

Giám đốc

DNTN Nhị Lan

Membership

Giám đốc

Membership Giám đốc

Membership

DNTN Khách Sạn Hoàng Mai

37

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

771772

Ngo Thi Thu Huong

773

A. LIỆU

774

A PHƯỚC

775

Ông Đặng Văn Bình

776

CTY CP PHƯƠNG VŨ

0903737377

Tân Bình

0918484844

Tân Bình

CN CTY TNHH ÂU VIỆT

0908058883

Tân Bình

CTY TNHH PHƯƠỚC TIẾN

0903677619

Tân Bình

Giám đốc

Cơ Sở Minh Khương Điêu Khắc GỗShowroom

0908326725

Tân Bình

Ông Chung Văn Đạt

Giám đốc

Cửa Hàng Đức Tuân

0938659740

Tân Bình

777

Ông Ngô Trọng Hiền

Giám đốc

Cty Quốc Tế Mỹ Việt TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Khẩu

0903190911

Tân Bình

778

ÔNG HÒA

0905525932

Tân Bình

779

Nguyen Thi Mai

Membership

0903002923

Tân Bình

780

Hoang Ngoc Vy

Membership

0913804567

Tân Bình

781

CÔ THOA

0918687979

Tân Bình

782

A.HẢI

VPĐD AN ĐẮC SƠN

0983886911

Tân Bình

783

Ông Trần Văn Thành

DNTN Sinh Phát Thương Mại Thức Ăn Gia Súc

0918263383

Tân Bình

784

Hoàng Đức Thành

0983589589

Tân Bình

785

Phan Thi Ngoc Anh

0903902347

Tân bình

786

A.HÀ

CTY CP VIỆT NGA

0909347061

Tân Bình

787

A.HOÀN

CTY TNHH VI NA

0923667555

Tân Bình

788

Nguyen Thi Tham

Membership

0903956117

Tân Bình

789

Pham Thi Minh Chinh

Membership

0913921920

Tân Bình

790

Bà Thái Thị Châu

0903674423

Tân Bình

Membership

Giám đốc

Membership

Chủ tiệm

BĂNG CHÂU

38

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

791

CHỊ DUNG

0908599227

Tân Bình

792

A.BẢO

CTY TNHH VI NA

0902087132

Tân Bình

793

QUỐC

CTY TNHH DÂN AN

0903800737

Tân Bình

794

Ông Dương Quốc Bảo

Giám đốc

Cty Dương Việt Vương Cổ Phần

0918546090

Tân Bình

795

Ông Phạm Văn Thạch

Giám đốc

Cty Tri Hành TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Quản Lý

0918126541

Tân Bình

796

C.THU

CN CTY VIỆT TRUNG HIẾU

0903607240

Tân bình

797

C.DUNG

CTY TNHH MINH NHẬT

0903193238

Tân Bình

798

ANH CHƯƠNG

0948218172

Tân Bình

799

TÍM

CTY TNHH SG TÂN THỜI

0903831262

Tân Bình

800

C.HIỀN

CTY TNHH THIỀU LAM

0917569001

Tân Bình

801

Ông La Kiệt Văn

TUYỀN HƯNG PHÚ CO., LTD

0903928823

Tân Bình

802

Ông Phạm Văn Luật

Cty Việt Phát TNHH Xây Dựng Thương Mại

0903827796

Tân Bình

803

CHỊ HẠNH

0948262639

Tân Bình

804

Ông Phạm Công Nghĩa

0909130628

Tân Bình

805

Nguyen Minh Anh

0909539988

Tân Bình

806

Nguyễn Kiêm Linh

0917383497

Tân Bình

807

Phan HungSon

0903406699

Tân Bình

808

Bui Phuong Dung

Membership

0903767343

Tân Bình

809

Mourey Dominique

Membership

0918404254

Tân Bình

Giám đốc

Giám đốc

Cty Kim Hoàng Nguyên TNHH Thương Mại Sản Xuất

Membership

General Director

TRISTAR

39

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

810

Ông Trần Thanh Nhật

Marketing Dept

THỜI TRANG NGUYÊN TÂM

0903932123

Tân Bình

811

Bà Tạ Mỹ Bửu

Giám đốc

Cty Đỉnh Thành TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gỗ

0913433629

Tân Bình

812

Phạm Thị QuỳnhNhư

GĐĐH

Công ty CP TM - Công nghệ Khai Trí

0913620199

Tân Bình

813

Ông Dương Diễn Tân

Giám đốc

Cơ Sở Á Châu Sản Xuất Dây Điện Từ

0903906455

Tân Bình

814

Ông Nguyễn Văn Công

Giám đốc

Sang Trường Thịnh - Cty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải

0903682682

Tân Bình

815

Bùi Đức Quang

0913668820

Tân Bình

816

Ông Bùi Đức Thắng

0903869966

Tân Bình

817

Pham Ngoc Uyen Nghi

0903759751

Tân Bình

818

ANH TRUƯỜNG

0908369899

Tân Bình

819

Chị Ngọc Hạnh

Chủ tiệm

ÂU Á SALON

0988514890

Tân Bình

820

Ông Ô Lý Bổn

Giám đốc

Cty Schenker Việt Nam TNHH

0903707119

Tân Bình

821

Doãn Thị HảiAnh

GĐ Nhãn hiệu

Công ty TNHH TM - XD Thủy Lộc

0918637477

Tân Bình

822

Đào Thị BíchDiệp

GĐ tiếp thị

Công ty TNHH TM - XD Thủy Lộc

0989949833

Tân Bình

823

A TỊNH

CTY TNHH HOA PHÁT

0907445039

Tân Bình

824

CHỊ VINH

01217050422

Tân Bình

825

Ho Li Nuong

0989102797

Tân Bình

826

Ông Yoo Myeong-Sik

Giám đốc

Cty Tít TNHH

0913977199

Tân Bình

827

Ông Nguyễn Đình Phùng

Giám đốc

Cty Hải Phong TNHH Thương Mại Xây Dựng

0903901216

Tân Bình

828

A.PHONG

CTY LUẬT HÒA BÌNH

0913759059

Tân Bình

829

Ông Nguyễn Văn Ngoan

DNTN Thượng Điền

0903886039

Tân Bình

Luật sư Giám đốc

Cty Chu Anh TNHH Thương Mại

Membership

Membership

Giám đốc

40

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

830

Mai Tran Bao Nhi

Membership

831

A HUY

832

ANH HƯNG

833

Ngo Thuy Linh

834

C.BÍCH

835

MỸ ANH

836

Ông Su Yung Min

837

Lưu NamTường

838

CHỊ PHƯỢNG

839

Ông Huỳnh Minh Lục

840

0903614444

Tân Bình

0908507067

Tân Bình

0903611254

Tân Bình

0918456838

Tân Bình

CTYTNHH QUỐC PHÁT

0908283409

Tân Bình

CTY TNHH THỦY TÚ

0903637448

Tân Bình

Giám đốc

Cty Đình Khánh TNHH Thương Mại

0918304012

Tân Bình

TGĐ

Công ty TNHH XD - NĐ - TM Tường Phong

0903918765

Tân Bình

0908353666

Tân Bình

0908333446

Tân Bình

Lê Thị Tỉnh

0983116449

Tân Bình

841

Huỳnh Văn Tựu

0903855710

Tân Bình

842

ANH MINH

0903904011

Tân Bình

843

Ông Cao Văn Thắng

Giám đốc

Cty Ceva Freight (Thái Lan)-Vpđd

0903801493

Tân Bình

844

Bà Lê Ngọc Mai Phương

Account Executive

VIOLET CO.

0982172073

Tân Bình

845

Bui Tu Trinh

Membership

0913645526

Tân Bình

846

Bui Tu Trinh

Membership

0913645526

Tân Bình

847

C NHUNG

0908574777

Tân Bình

848

Huynh Thi Chau

0903951311

Tân Bình

849

Ông Huỳnh Tô Hà

0983334678

Tân Bình

CN CTY CP MAI THÀNH

Membership

Giám đốc

Cty Hoàng Gia Anh Tú TNHH Thương Mại Dịch Vụ

CTY TNHH PREMIER(PHAREMIENRI) Membership Giám đốc

Cty Ma Trận Số TNHH Giải Pháp Công Nghệ

41

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

850

ANH PHƯƠNG

0913806160

Tân Bình

851

ANH HÒA

0904466718

Tân Bình

852

Ông Trần Tiến Đức

0918327167

Tân Bình

853

Nguyen Thi Kim Tuyet

0909741020

Tân Bình

854

Nguyễn Minh Tuấn

0903828507

Tân Bình

855

Nguyen Ngoc Kim Han

0913928800

Tân Bình

856

A.SƠN

CTY TNHH GIAI MINH

0903977085

Tân Bình

857

A.BÌNH

CTY TNHH HOA LƯ

0913939123

Tân Bình

858

Ông Đoàn Định Khanh

Giám đốc

Ưng Bình Châu - Cty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình

0908107889

Tân Bình

859

Bà Hoàng Tuyết Mai

Giám đốc

Cty Thọ Lộc Thành TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903606306

Tân Bình

860

CHỊ DIỆP

0903901594

Tân Bình

861

Nguyen Thi Huong

0903843969

Tân Bình

862

ANH HÙNG

0906651889

Tân Bình

863

Bà Dư Thị Bích Phương

Giám đốc

Cty Hoàng Minh Cổ Phần

0908036567

Tân Bình

864

Ông Ngô Đình Thạnh

Giám đốc

Cty Viteco Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông-Cn Phía Nam

0903700914

Tân Bình

865

ANH NGHỊ

0909364395

Tân Bình

866

Ông Nguyễn Trọng Duy

Cty Việt Quang Cường TNHH

0913936787

Tân Bình

867

C.TRANG

CN CTY TNHH MINH MINH THƯ

0903132047

Tân Bình

868

A.THỦY

CTY CP NAM KHANG

0918135104

Tân Bình

869

A.TRÌNH

CTY CP VLXD TÍN LỢI

0908439739

Tân Bình

Giám đốc

DNTN Ngọc Thanh-Cn

Membership

Membership

Membership

Giám đốc

42

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

870

ANH ĐỨC

0903702876

Tân Bình

871

ANH NGHĨA

0903355589

Tân Bình

872

C.TRINH

CTY TNHH TẤN ĐẠT

0908670007

Tân Bình

873

Bà Đặng Thị Thu Hà

Giám đốc

Cty Đại Việt Cổ Phần Cơ Điện Lạnh

0909178178

Tân Bình

874

Ông Nguyễn Tâm Mạnh

Giám đốc

Cty Phương Nam TNHH Sản Xuất Sản Phẩm Da

0909123458

Tân Bình

875

Ông Nguyễn Thanh Văn

Giám đốc

Cty Anh Hoàng TNHH Thương Mại Xây Dựng

0918283873

Tân Bình

876

MINH

CTY TNHH QT KHẢI HÒAN

0909650858

Tân Bình

877

Dang My Lan

0903957985

Tân Bình

878

Ông Trương Côn La

0983674344

Tân Bình

879

Hoàng Thị Nguyên Hằng

0903801585

Tân Bình

880

Lê Hoàng Như Uyên

0903911390

Tân Bình

881

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

0903937296

Tân Bình

882

ANH BÌNH

0919775999

Tân Bình

883

Mr. Trần Tân Phương

Marketing Manager

DHL

0903733848

Tân Bình

884

Ông Tô Vĩnh Xương

Giám đốc

Cty Ong Số Cổ Phần

0903877586

Tân Bình

885

NGUYỄN MINHSƠN

0903909023

Tân Bình

886

Nguyễn Thế Hiên

0903624633

Tân Bình

887

Ông Bùi Ngươn Phong

Xn Hải Âu

0903938546

Tân Bình

888

A.LONG

CTY CP DV ĐT NGƯỜI MẪU P.L

0903666577

Tân Bình

Membership Giám đốc

Giám đốc

Cty Quang Phổ Cổ Phần Phần Mềm

Cty Tân Tỉ Cơ TNHH Sản Xuất Thủ Công Mỹ Nghệ & Thương Mại

DIRECTOR VIETHA PHARMA CORP

Giám đốc

43

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

889

A.LỘC

CTY CP NHÂN SỰ VIỆT

0913924377

Tân Bình

890

Mr. Phương

LONG HƯNG

0918283559

Tân Bình

891

Lê TháiVũ

Quang nam Silk Joint Stock Company

0903710379

Tân Bình

892

Ông Trần Kim Hà

Giám đốc

Cửa Hàng Thuận Lợi

0918193098

Tân Bình

893

Ông Võ Văn Hậu

Giám đốc

Cửa Hàng Hoàng Tuấn Điện Tử

0908503531

Tân Bình

894

Vu Ngoc Bao Khue

Membership

0918843002

Tân Bình

895

Ông Sú Say Sồi

0909279034

Tân Bình

896

CTY THANAH LIÊM

0918060601

Tân Bình

897

Lâm Trọng Nghĩa

0903385084

Tân Bình

898

ANH PHI

01698364954

Tân Bình

899

C.HÀ

CTY CP PHƯƠNG NAM VIỆT

0979747229

Tân Bình

900

Bà Võ Thị Ngọc Thu

Cty Minh Đức TNHH Nha Khoa

0913105561

Tân Bình

901

ANH TÍNH

0907239274

Tân Bình

Marketing Dept General Director

Giám đốc

Giám đốc

DNTN An Đức Thương Mại Dịch Vụ

902

Ông Nguyễn Thế Dinh

Product Manager OTC & Consumer Division

903

Ông Trần Minh Tâm

Marketing Manager

VN BREWERY CO.

0903768234

Tân Bình

904

Bà Mai Thanh Ngọc Khánh

Media Manager

VN BREWERY CO.

0903978989

Tân Bình

905

Bà Lê Duyên

Product Manager

DIETHELM & CO., LTD.

0913911643

Tân Bình

906

Mr. Paramjit Singh

General Director

MEGA PRODUCTS LTD

0903712976

Tân Bình

UNITED LAB

0903314364

Tân Bình

44

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

907

Bà Lan Anh

Admin

JEL COPORATION

0913807170

Tân Bình

908

Bà Nguyễn Thụy Hải Ngân

TÂN THỊNH CO., LTD

0908891291

Tân Bình

909

A.CƯỜNG

CTY TNHH CN VIỆT NHẬT

0903211689

Tân Bình

910

Hirahara Aya

0908275713

Tân Bình

911

A.TOÀN

CTY TNHH BẢO KIM PHÁT

0909023689

Tân Bình

912

A.SÁNG

CTY TNHH BAN MAI XANH

0909452211

Tân Bình

913

KHO XE

0982837777

Tân Bình

914

Ông Nguyễn Đại Hải

Giám đốc

Cty Cổ Phần Dược Phẩm Quảng Bình-Cn

0913928386

Tân Bình

915

Bà Hồng Mỹ Linh

Giám đốc

Cty Thiên Phú TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903615702

Tân Bình

916

Đặng Minh Truyền

0903672378

Tân Bình

917

Ha Thi Di

0903728029

Tân Bình

918

Nguyễn PhươngLan

Công ty TNHH Tư vấn thương mại dịch vụ L&V

0903946698

Tân Bình

919

A TÍN

CTY TNHH NAM TY

0909162981

Tân Bình

920

A TRƯỜNG

CTY TNHH ONG BÌNH AN

0919107799

Tân Bình

921

Ông Cao Vĩnh Hào

Giám đốc

Cty U.S Thuận Hiệp TNHH Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ

0908278587

Tân Bình

922

Ông Ðỗ Duy Lương

Giám đốc

Nhà Hàng Đông Phương

0903828259

Tân Bình

923

C LAN

CTY TNHH VŨ LAN

0903102789

Tân Bình

924

Ông Nguyễn Văn Thanh

DNTN Văn Tín Thương Mại

0913900522

Tân Bình

925

CHIỊ HIỀN

0908110062

Tân Bình

926

CHỊ TRINH

0907676268

Tân Bình

Marketing Admin

Membership

Membership GĐĐH

Giám đốc

45

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

ATP - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903738948

Tân Bình

CTY CP NƯỚC MẮM VIỆT

0922722227

Tân Bình

LEE'S FURNITURE

0913827430

Tân Bình

Phó chủ tịch Hội Marketing VN

0903809551

Tân Bình

Membership

0908406900

Tân Bình

0913920068

Tân Bình

Membership

0908193651

Tân Bình

Nguyen Thi Hai Thanh

Membership

0903651271

Tân Bình

935

Ông Nguyễn Tuấn Vũ

Giám đốc

0918672922

Tân Bình

936

Phạm Phú Bình

0903852578

Tân Bình

937

Ông Văn Khắc Thông

0903370737

Tân Bình

938

Trinh My Anh

0908665730

Tân Bình

939

Ông Khổng Hữu Trình

DNTN Phước Long Dệt May

0918181815

Tân Bình

940

A THÂN

CTY TNHH HÒANG THÂN

0913156093

Tân Bình

941

Le Thi Bich Ngoc

Membership

0903809438

Tân Bình

942

Nguyễn HoàngVũ

Managing Director

AZLOGIC Group Communications & Marketing

0907373700

Tân Bình

943

TRUNG CAN

CAMERAMA CTY HẢI ĐÔNG PHOTOGRAPHER N

0903905415

Tân Bình

944

Vu Thi Phuong

Membership

0919171551

Tân Bình

945

Vo Dang Dan Ha

Membership

0903825353

Tân Bình

946

Do Le Thi

Membership

0903973986

Tân Bình

927

Ông Lê Hùng Lâm

928

A.ĐẠT

929

Ông Hoàng Ngọc Điệp

930

Lê Phụng Hào

931

Pham Thi Linh

932

Đoàn Văn Minh

933

Nguyen Thi Thanh Nhan

934

Giám đốc

Phòng Marketing

Giám đốc

DNTN Nam Đào Xuất Nhập Khẩu

Cty Minh Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại

Membership Giám đốc

46

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

947

ANH

0989031021

Tân Bình

948

Ông Đinh Văn Hưng

Giám đốc

Cty Shine Resource TNHH-Vpđd

0909257024

Tân Bình

949

Bà Nguyễn Thị Kim Lang

Giám đốc

Cửa Hàng Công Thịnh

0903819595

Tân Bình

950

Bà Tuyết

Giám đốc

Cty Quang Anh TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903906558

Tân Bình

951

Ông Dương Thái Bình

Giám đốc

Cty Thiên Hà TNHH Dịch Vụ Du Lịch

0903955049

Tân Bình

952

Pham Thi Hoa Binh

0903915523

Tân Bình

953

Ông Hoàng Ngọc Khánh

Giám đốc

Cty Đắc Tiến TNHH Thương Mại

0903357777

Tân Bình

954

Bà Lý Muối

Giám đốc

Cty Nhật Ðức TNHH Thiết Bị Xây Dựng

0909528789

Tân Bình

955

Bà Tăng Thúy Phụng

Giám đốc

Cty Hoàng Phát TNHH Gốm Sứ

0903372788

Tân Bình

956

C.LƯƠC

CN CTY TNHH T&M VN

0909660132

Tân Bình

957

A.HẢI

CTY CP ANH NHẬT PHÁT

0903611039

Tân Bình

958

A.TUYẾN

CTY TNHH LÊ KHÔI

0983999737

Tân Bình

959

Tran Thi Phuong Anh

0903707964

Tân Bình

960

ANH HẬU

0903846049

Tân Bình

961

Đõ Văn Ngọc

0903718190

Tân Bình

962

A. TRÂN

0989010682

Tân Bình

963

ANH TUẤN

0913162636

Tân Bình

964

Ông Cao Thanh Long

Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư Phú Vinh

0903918848

Tân Bình

965

Ông Trương Nguyên

Giám đốc

Cty Hưng Lộ TNHH

0918048414

Tân Bình

Membership

Membership

CTY TNHH HÒANG VĂN

47

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Cty Phong Á Châu TNHH Vận Chuyển Hàng Hóa

0913917765

Tân Bình

VTY TNHH NHẬT TÂN

0903996321

Tân Bình

Cty Shandong China TNHH

0903869106

Tân Bình

0903805991

Tân Bình

VPĐD CTY THẦN NỮ

0908350477

Tân Bình

Cty Đại Trường Thọ TNHH

0982161868

Tân Bình

0903939873

Tân Bình

0937099616

Tân bình

0903700765

Tân Bình

0903814077

Tân Bình

0909727969

Tân Bình

0989064445

Tân Bình

Cty Tăng Hoàng Long TNHH

0903802002

Tân Bình

BTV VIET NAM

0913731274

Tân Bình

Cty Tấn Nguyên TNHH Thương Mại Sản Xuất Xây Dựng Dịch Vụ

0913151616

Tân Bình

VPĐD CTY TNHH KHÔNG GIAN MỞ

0908393112

Tân Bình

Membership

0903338302

Tân Bình

Vu Hoai Thu

Membership

0903832519

Tân Bình

984

Dang Kim An

Membership

0907515957

Tân Bình

985

Nguyễn XuânNhạn

0903753540

Tân Bình

966

Ông Phan Văn Dũng

967

A TRÁC

968

Ông David Mitchell

969

Truong Thi Bich Ngoc

970

C.HƯƠNG

971

Ông Lưu Quang Hải

972

Vu Thi Xuan Mai

973

ANH THÀNH

974

Ông Nguyễn Tấn Tài

975

Cty TNHH Đại Đức Tân (NR)

976

Ông Yu Jung Ho

977

Nguyễn Đình Nhân

978

Ông Vũ Đình Quyền

979

Ông Phạm Ngọc Minh

980

Ông Lưu Minh Thành

981

A.LINH

982

Luu Tammy

983

Giám đốc

Giám đốc Membership

Giám đốc Membership

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

CTHĐQT

DNTN Sanh Ký Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

Cty Ho San TNHH

Ampharco

48

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

986

Lồng A Chánh

0919222938

Tân Bình

987

Vuong Thi Lam

0914251975

Tân Bình

988

Ông Wang Tai Sheng

Giám đốc

Cty TNHH Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà Số 1

0903834507

Tân Bình

989

Ông Võ Trung Nghĩa

Giám đốc

Khách Sạn Ánh Thu

0919171802

Tân Bình

990

Ông Hồ Thạch Thảo

Giám đốc

Cty Đại Thạnh Phát TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0903676002

Tân Bình

991

C QUÝ

CTY TNHH LÊ NGUYỄN

0903771255

Tân Bình

992

Ho Thi Ai Loan

0908407904

Tân Bình

993

Liên Văn Ba

01286359757

Tân Bình

994

Bà Phạm Thị Hồng Hà

0907228083

Tân Bình

995

CTY HÙNG

0906933939

Tân Bình

996

Ông Phan Bảo Huân

0918274377

Tân Bình

997

ANH HOÀNG

0908902263

Tân Bình

998

ANH DŨNG

0914098023

Tân Bình

999

A.HIẾN

DNTN TP CHÍN SỐ CHÍN

0909989907

Tân Bình

1000

Ông Nguyễn Viết Túy

Cty Vạn An Thịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918101031

Tân Bình

1001

Nguyen Thi Be

0903644812

Tân Bình

1002

A.THAÀNH

CTY TNHH TÍN THÀNH

0908150212

Tân Bình

1003

Bà Lê Tuấn Mỹ Liên

Cty Sáu Tài TNHH

0913631953

Tân Bình

1004

CHỊ CƠ

0913900215

Tân Bình

1005

SƠN

0903711973

Tân Bình

Membership

Membership

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Cty Huê Dương TNHH Thương Mại

Cty Sao Thiên TNHH

Membership

Giám đốc

CTY AN PHƯỚC THỊNH

49

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1006

Nguyen Thi Tan

Membership

0903951311

Tân Bình

1007

Bà Nguyễn Thị Nhật Phượng

Giám đốc

Cửa Hàng Tân Phú Thịnh Két Sắt

0908798499

Tân Bình

1008

Bà Trần Ngọc Minh

Giám đốc

Cửa Hàng Phú Cường

0909321454

Tân Bình

1009

Trần Mông Điệp

0909581319

Tân Bình

1010

Phan Thi Thuan

0903837960

Tân Bình

1011

A.LUẬN C.BÌNH

0983676579

Tân Bình

1012

Ung Bich Ly

0913804855

Tân Bình

1013

Ông Diệp Phú Thuấn

0903525575

Tân Bình

1014

CHỊ TY

0903813313

Tân Bình

1015

Nguyen Thi Ngoc Diem

Membership

0903828346

Tân Bình

1016

Ông Huỳnh Chí Dũng

Giám đốc

Cty Thiên Ân Cổ Phần Phát Triển Ứng Dụng Tin Học Quản Lý

0918435095

Tân Bình

1017

Bà Ph? Thùy Châu

Mỹ PHẩM BESTINO

0958949720

Tân Bình

1018

A.LONG

CTY CP QUANG MINH

0903560577

Tân Bình

1019

C.LINH

CN CTY CP NHÀ TINH TÚY

0903088877

Tân Bình

1020

Nguyen Thi Ngoc Anh

Membership

0903731655

Tân Bình

1021

Le Hoai Anh

Membership

0903800881

Tân Bình

1022

Le Hong Yen

Membership

0903920358

Tân Bình

1023

ANH THÀNH

0913919797

Tân Bình

1024

C.THƯ

0908184840

Tân Bình

Membership CTY TP ATA-CN MIỀN NAM Membership Giám đốc

Cty Nhiệt Năng Cổ Phần Kỹ Thuật

CTY TNHH MAY VI NA

50

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1025

CHÚ NĂM KHANG

0907445482

Tân Bình

1026

ANH TƯ

0903953158

Tân Bình

1027

A TUẤN

0983689303

Tân Bình

1028

Bui Thi Xuan Sinh

0909839855

Tân Bình

1029

C.PHƯỢNG

CTY TNHH ĐẠI NAM

0902812693

Tân bình

1030

A.HUY

CN CTY TP TRÂM ANH

0908676926

Tân Bình

1031

Hoàng Quang Chức

0903915523

Tân Bình

1032

Vũ Ngọc Tiến

0903725048

Tân Bình

1033

Ông Bùi Hữu Hiệp

0903909000

Tân Bình

1034

Nguyen Thi Lan

0902018945

Tân Bình

1035

A.CHÁNH

CTY TNHH NGUYÊN ĐỨC

0908788433

Tân Bình

1036

Chị Trần Bích Hạnh

NGUYÊN MY SALON

0903787353

Tân Bình

1037

Ông Nguyễn Hữu Phi

Giám đốc

Cửa Hàng Vĩnh Thịnh

0903800164

Tân Bình

1038

Bà Trần Ngọc Sương

Giám đốc

Cty Việt Mai TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông

0907749256

Tân Bình

1039

Ông Trần Xuân Hộ

Giám đốc

DNTN Tiến Thảo Nga Vận Tải

0908022046

Tân Bình

1040

ANH NHÂN

0913194189

Tân Bình

1041

Ông Nguyễn Hữu Văn

Cty Bách Lợi Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Thương Mại

0989053068

Tân Bình

1042

Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Hiếu Trang

0909020292

Tân Bình

1043

Ông Trần Thế Phòng

Cty Tân Hồng Ngọc TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903919420

Tân Bình

CTY TNHH VÔ CỰC Membership

Giám đốc

Cty Thiết Bị Giáo Dục 1-Vpđd

Membership

Giám đốc

Giám đốc

51

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1044

Ông Hồng Võ

Giám đốc

Cty D.M.V Cổ Phần

0958815889

Tân Bình

1045

HÒANG

CTY CP SÁNG TẠO

0903753706

Tân bình

1046

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Giám đốc

Cty Tân Đình Tiến TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

0903828992

Tân Bình

1047

Ông Ngô Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc

Cty Vạn Phú Thọ TNHH

0908463125

Tân Bình

1048

LAN ANH

CTY CP THÀNH NAM

0918804032

Tân bình

1049

Đỗ Ngọc Thạch

0913713330

Tân Bình

1050

A THÂN

CTY CP VIỆT ĐỒNG TÂM

0902331779

Tân bình

1051

Ông Lê Minh Trí

Giám đốc

DNTN Nguyên Thảo In

0903700378

Tân Bình

1052

Ông Nguyễn Ngọc Tâm

Giám đốc

Cửa Hàng Quang Nguyệt

0903002149

Tân Bình

1053

CÔ QUỲNH

01697696869

Tân Bình

1054

Ông Võ Đức Duy

Giám đốc

Cty Xuân Quang Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông

0903939692

Tân Bình

1055

Ông Phạm Công Tú

Giám đốc

Cơ Sở Vĩ Thuận

0903716871

Tân Bình

1056

Le Thi Xuan Sanh

0903826009

Tân Bình

1057

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Xuân

DNTN Vĩnh Lợi

0908158017

Tân Bình

1058

C.CHI

CN CTY CP DA GIÀY VN

0913807328

Tân Bình

1059

A.KHAẢI

CN CTY XK TAM KỲ

0903802140

Tân Bình

1060

Le Quynh Nhung

0903744789

Tân bình

1061

Ch? Huệ/ Ch? Thúy

HảI ANH SALON

0908671968

Tân Bình

1062

Anh Võ Đức Thuận

THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀNG SƠN

0906554455

Tân Bình

1063

A.PHONG

CTY TNHH PHÚ GIA KHANG

0903686829

Tân Bình

Membership Giám đốc

Membership

Phó Giám Đốc

52

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1064

Nguyễn Minh Tuấn

1065

Ông Trần Thanh Phương

1066

Vũ Viết Đức

1067

Pham Hong Lam

1068

Ông Nguyễn Nhật Vũ

1069

Lê PHáp

1070

A.TRÍ

1071

Bà Phạm Thị Thiên Hương

1072

Nguyễn Hoàng Anh

1073

Ông Tô Bửu Trí

1074

A HUÂN

1075

Bach Thi Thanh Hong

1076 1077

Trần Minh Trí Nguyễn ĐìnhVũ

1078

Luu Tieu Van

1079

Nguyễn Thị Hồng Oanh

1080

C.Huệ

1081

Nguyễn Thị Diệu MaiCông ty TNHH Kềm Nghĩa

0903902187

Tân Bình

Cty San San TNHH

0903397939

Tân Bình

0908444954

Tân Bình

0918494227

Tân Bình

0913713576

Tân Bình

0903947830

Tân Bình

CN CTY TNHH NGÔI SAO

0913347312

Tân Bình

Cty Hào Min TNHH

0903336036

Tân Bình

0903817263

Tân Bình

Cty Quốc Tế Việt Mỹ TNHH Khoáng Sản-Vpđd

0903843604

Tân Bình

CTY TNHH GIA PHẠM

0909066992

Tân Bình

0918804064

Quận9

0909376377 0903722040

Quận8 Quận7

Membership

0913169502

Quận10

Conference and Banquet Caravelle Hotel Sales Director

0903828958

Giám Đốc

Membership Giám Đốc

Giám Đốc

Giám đốc

Cty Trung Tín Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Môi Trường

Membership Luật sư Director

IVI Company Limited

Trường Doanh Nhân Va Giám Đốc PACE

[email protected] QUận1 vnn.vn

0908899801

Quận. 1,

0903933670

Quận Thủ Đức

53

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1082

Anh Thảo

1083

TRẦN ĐÌNHPHÚ

1084

Quận Thủ Đức

0913803148 C.E.O

0909928688

Trần Ngọc Diễm

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Nam An

0983676700

Quận Tân Bình

1085

Vũ Minh Hiếu

Công Ty TNHH Doanh Thương Mai ích

0938700555

Quận Tân Bình

1086

Hồ Quang Lộc

0919039788

Quận Tân Bình

1087

C.nguyễn Thị Cúc

0903188889

Quận Tân Bình

0903804265

Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Quận Phú Nhuận, TP. HCMCty Cẩm Hưng

[email protected]

Quận Tân phú

NEW GENERATION, NEW TREND

1088

Nguyễn Văn Thịnh

Công ty TNHH TM – DV – SX Việt Á Châu

1089

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận

0918578157

1090

Hà Thân

Công ty Cổ Phần tin học Lạc Việt

0903719842

[email protected]

Quận Phú Nhuận, HCM

1091

TRẦN HUỲNH NGỌCHÀ

0945442994

[email protected]

Quận Phú Nhuận

1092

Phạm Hoàng Hữu Bắc

Công ty cổ phần dịch vụ Bất Động Sản Nhà Xanh

0986102065

Quận Phú Nhuận

1093

Lê Hồng Trứ

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Lê Gia

0903763787

Quận Phú Nhuận

Chief Executive Officer

PR A&Q CORPORATION MANAGER

54

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1094

Nguyễn Xuân Trúc

Công Ty Cổ Phần Ðầu Tư Phú Hòa Phát

0908058958

Quận Phú Nhuận

1095

Nguyễn Bảo

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB)

0909292493

Quận Phú NHuận

1096

TRẦN LÊ THU THẢO

CTY DONA

0903819953

1097

Võ Nguyên Kha

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ công nghệ Kha Thảo

0982386371

Quận Gò Vấp

1098

Nguyễn Hồng Sơn

Chi Nhánh 3 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Dịch Vụ - Thương Mại Huy Ðồng

0904333636

Quận Gò Vấp

1099

A.TUẤN

CTY CP MIỀN NAM

0903846480

Quận gò vấp

1100

Nguyễn Quang Toán

Developmen Công ty TNHH Đỉnh Quang (DQN t Business Co., LTD) Director

0903709604

1101

Ngô Thế Sơn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Kiến Ðoàn

0903975237

Quận Bình Thạnh

1102

Nguyễn Thanh Duy

Công Ty TNHH Siêu Thế Giới

0978030405

Quận Bình Thạnh

1103

Nguyễn Thị Lan Hương

Computer Division Leader

Phong Phu Textile Co.

0908135689

[email protected]

Quận 9

1104

Ông Bạch Xuân Hải

Giám đốc

Cty Kỷ Nguyên Xanh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913191087

[email protected]

Quận 9

1105

Nguyễn QuýThắng

Công ty liên doanh TNHH Hoa Việt

0903828666

Quận 9

1106

Nguyen Phuc Quynh Chi

Membership

0913920438

Quận 9

1107

Nguyen Quynh Trang Anh

Membership

0903920513

Quận 9

1108 1109 1110 1111

A.HÒANG Nguyễn Thị Thu Thảo A.TUẤN A.NAM

0908000189 0908755270 0918474054 0909144229

Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9

CT HĐQT

PTGĐ

CTY TNHH TRIỆU TÀI Luật sư CTY TNHH LONG VĨNH CN CTY CP BÁCH HƯNG SINH

[email protected]

[email protected]

55

Quận gò vấp

Quận Bình Thạnh, HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1112

Nguyen Hoang Yen Nhi

Membership

0907580150

Quận 9

1113

Nguyen Thi Thu Nga

Membership

0913725979

Quận 9

1114 1115 1116

Phạm Đình Chi Phạm Thị Thiên Thu A.THỌ

Luật sư Luật sư

0909096799 0939581368 0913701930

Quận 9 Quận 9 Quận 9

1117

Vo Thuy Thu Ha

0903045065

Quận 9

1118

Võ Mạnh Hiển

0983579373

Quận 9

1119

Phan Thi Hai

0913905277

Quận 9

1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130

A.HÀ A.CƯỜNG Phạm Lan Hương Võ Thị Thắm Nguyễn Văn Huy A.HƯNG A.ĐẠT Võ Văn Lộc Dương Thị Hoanh Nguyễn Hữu Đức NGÔ VINHTOÀN

0988665051 0913668970 0975627678 0909108887 0939676869 0909226321 0903728564 0913772218 0907766540 0902505999 0903659214

Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 9 Quận 8

1131

Đoàn KiềuDũng

1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140

Nguyễn Bình Minh Võ Bảo Huy ANH DUY ANH BÌNH ANH DANH Nguyễn Thị Thanh Xuân A.NHÂN DL PHƯƠNG MAI Mai hưng Phú

1141

Nguyen Thi Thu

1142 1143 1144

A.TÂN A.HỚN NHÀN

CTY TNHH TÂN KHÁNH Membership Công Ty Cổ Phần Ngọc Thiên Phúc Membership CTY CP TV-DV TRUNG NGUYÊN CTY TNHH TM HAN CHI Luật sư Luật sư Luật sư CTY TNHH MINH ĐẠT CTY TNHH BAẢO GIAO Luật sư

DIRECTOR VT IT CO., LTD GĐ

Tổ hợp QC - Sự kiện - Truyền thông & Thương hiệu Kỷ Nguyên

Luật sư Luật sư

Luật sư CN CTY TNHH DI GIA

Membership CTY TNHH AÁNH VIỆT DNTN HÙYNH HỚN CTY TNHH OAI KỶ

[email protected]

0953351898

Quận 8

0917639387 0903339863 0913912414 0903856060 0903759838 01228946125 0989508650 0908311276 903958073

Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8

0903426948

Quận 8

0909776899 0918706370 0908327632

Quận 8 Quận 8 Quận 8

56

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154

Mohamed Marijah Ngoc A CƯỜNG-C MAI Hứa Tú Hà A.QUYỀN A.ĐƯƠNG Trần Công Quyền Nguyễn Ngọc Thắng Đỗ Lê Tuyết Phương Đỗ Lê Minh Quyền Phan Anh Tuấn

1155

Luật sư

Luật sư Luật sư Luật sư Luật sư Luật sư

0908756418 0984160402 0913808245 0913818987 0979645131 0903376848 0985535549 0908538167 0918677198 0903944811

Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8

Truong Thi Thuy Tien

Membership

0903007827

Quận 8

1156

Tran Phuong Khanh Ngoc

Membership

0903975372

Quận 8

1157 1158 1159

Nguyễn Thị Hồng Hạnh A.MINH A LONG

0903023324 0903939328 0983939885

Quận 8 Quận 8 Quận 8

1160

Tran Kim Yen

0903835908

Quận 8

1161

A.HIẾU

0909585844

Quận 8

1162

Mai Nguyen Xuan Yen

0903380761

Quận 8

1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

C.MAI NGÔN A HÙNG Võ Đông Giang A.HIỀN Phan Thị Xuân Thiên Phan Thị Bình Phạm Tiến Dũng CHỊ CƠ Nguyễn Văn Phúc Lâm Thị Cúc

Luật sư Luật sư

0913641621 0903740005 0907818198 0938816867 0918942749 0903357455 0908318600 0908087789 0933123333 0917776199 0938041265

Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8

1174

Nguyen Phan Thu Hoan

Membership

0982882688

Quận 8

1175 1176 1177 1178 1179

A.TÚ A.HÙNG Nguyễn Hoàng Tiên Nguyễn Văn Tuấn Qúach Tuấn

0946963939 0903688168 0908316639 0903815776 0903666833

Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8 Quận 8

CTY TNHH BÌNH ĐÔNG Luật sư CTY TNHH NAM THÀNH CTY TNHH TM-DV TRUNG THỊNH

Luật sư CTY TNHH ĐẠI PHƯỚC HƯNG CTY CP VẠN PHÚC LONG Membership CTY TNHH BẢO NGUYỄN Membership CN CTY CHẤN VINH CTY CP VÒM TINH TÚ CTY TNHH TÂN VĨ THÀNH Luật sư CTY TNHH ĐẤT VIỆT Luật sư Luật sư Luật sư

DNTN ĐỒ RÊ MI CTY TNHH ĐẠI HÙNG Luật sư Luật sư

57

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1180

Tran Thi My Dung

Membership

0903709829

1181

Frank Huang

Special Tan Thuận Export Processing Zone Assistant to Development Corp President

0918030840

[email protected]

Quận 7

1182

Ông Nguyễn Đình Vũ

0903722040

[email protected]

Quận 7

1183

Bà Trần Thị Hoàng Thu

0958765781

[email protected]

Quận 7

1184

LƯƠNG QUANGTHI

0918039207

[email protected]

Quận 7

1185

Ngoâ Quang Thieän

Toång giaùm Coâng ty TNHH Baát ñoäng saûn ñoác Phaùt Höng

0903702199

[email protected] ; [email protected]

Quận 7

1186

PHAN THỊ THUHƯƠNG

PHÓ TỔNG GĐ NHÂN CTY THIÊN LONG SỰ

0903904285

[email protected]

Quận 7

1187

Ông Nguyễn Hưng Thịnh

PHU MY HUNG CORPORATION

0913702692

[email protected]

Quận 7

1188

NGUYỄN THỊ NGỌCHẠNH

HOÀNG HIẾU TRADING

0906465555

[email protected] m

Quận 7

1189 1190 1191

Haø Coâng Thaùi Traàn Höõu Phuùc Tieán Phạm Xuân Tú

Cty Khaùnh Haø Cty Vieät Nam Hôïp Ñieåm

0903923704 0903664163 0902381369

1192

Phạm HoàngMinhCông ty TNHH Dịch vụ - Địa ốc Lạc Anh Minh

0938258109

Quận 7

1193

Lê Quang HiểnCty TNHH Thiết kế - Xây dựng & TTNT Kiến Trúc Việt

0983272030

Quận 7

1194

A.MINH

CTY CP E RA TO

0908021604

Quận 7

1195

Lý ThyHạnh

Công ty TNHH TM-DV nhà đất Nam Thổ

0913766024

Quận 7

1196

Pham Thi Tuyet Nhung

Membership

0903038848

Quận 7

1197

Lana Vang

Membership

0918042205

Quận 7

1198

Tran Thi Cam Tu

Membership

0903852559

Quận 7

Director

I VI CO., LTD

Advertising and FORD VIETNAM Communicati on Specialist GIÁM ĐỐC THƯƠNG LAMBERET VN CO., LTD MẠI

Vice Manager GĐ

Luật sưQuận 8

[email protected] [email protected]

58

Quận 7 Quận 7 Quận 7

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1199

Ngo Thi Dung

1200 1201

ANH NĂM ANH TRỌNG

1202

Shin Hyeon Joo

1203 1204

A.TÂM Nguyễn Thị Mỹ Hòa

1205

Membership

0919666991

Quận 7

0908269565 0913931707

Quận 7 Quận 7

0958933856

Quận 7

Luật sư

0908869681 0908343717

Quận 7 Quận 7

Pham Thi Thu

Membership

0913640711

Quận 7

1206

Pham Thi Phuong

Membership

0913111888

Quận 7

1207

Dao Thuc To

Membership

0909222289

Quận 7

1208

Nguyễn VănLong

0903829113

Quận 7

1209

Hong Soo Youn

0958887512

Quận 7

1210

C NGỌC

0903994090

Quận 7

1211

Pham Tra My

Membership

0913926974

Quận 7

1212

Pham Nhan Thu

Membership

0919503838

Quận 7

1213

Dang Thi Xuan Hong

Membership

0919503838

Quận 7

1214

Phung Thi Tuyet Mai

Membership

0918855399

Quận 7

1215

Myeug Sook Cha

Membership

0909024500

Quận 7

1216

A.THANH

0917218411

Quận 7

1217 1218

C.SANG Khương Thủy Ngư

Luật sư

0955577935 0903352300

Quận 7 Quận 7

1219

Jamie Mai Khoi Donnelly

Membership

0903813981

Quận 7

1220

Le Thi Hoa

Membership

0903042681

Quận 7

Membership CTY TNHH VO VO

GĐĐH

Eight Lions Corporation

Membership CTY CP PHÚ MĨ PHÁT

CN 2 CTY CP NHÀ TÂN ĐOÀN VIỆT CN CTY CP TÂN ĐÒAN VIỆT

59

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1221

Doan Nguyen Luong

Membership

0903389469

Quận 7

1222

Ly Tuong Vy

Membership

989612377

Quận 7

1223

Ase Vattedal Eiksjoe

Membership

0908052303

Quận 7

1224

Tran Thi Phuong Thao

Membership

0984121339

Quận 7

1225

Dam Thi My Son

Membership

0913629360

Quận 7

1226

Nguyen Thi Mai Huong

Membership

908126975

quận 7

1227

Tran Phuong Hao

Membership

0912307186

quận 7

1228

A DŨNG

0913247020

Quận 7

1229

Nguyen Hai Anh

0903757240

Quận 7

1230

C PHƯƠNG

0909211001

Quận 7

1231

Cung Thi Minh Tu

Membership

0903466666

Quận 7

1232

Le Bao Linh

Membership

0903459999

Quận 7

1233

Nguyen Phuong Vi

Membership

0903649130

Quận 7

1234

Nguyen Le Xuan Tien

Membership

0909442299

Quận 7

1235

Do Thi My Hoa

Membership

0908019126

Quận 7

1236

Vo Thi Kim Huong

Membership

0913682912

Quận 7

1237

Le Hong Minh

Membership

0903636516

Quận 7

1238

Phung Tu Lien

Membership

0908687277

Quận 7

1239

Do Thi Ngoc Hoa

Membership

0903480162

Quận 7

CTY CP THÁI BÌNH DƯƠNG Membership CTY TNHH CƯƠNG LĨNH

60

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1240

Nguyen Ha Chi

Membership

0903390321

Quận 7

1241

Vo Thi Canh

Membership

0908840708

Quận 7

1242

Nguyễn Thị Xuân Diễm

Luật sư

0908432703

Quận 7

1243

Vuong Thi Van

Membership

0912818471

Quận 7

1244

Trần Ngọc Quỳnh Như

Luật sư

0908343324

Quận 7

1245

Huynh My Anh

Membership

0903833554

Quận 7

1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

A.CHÍNH A.HUY C.NGA Lê Khánh Phương Võ Thị Minh Trang A.HÒA A NHƠN

0983939044 0904185184 0903990828 0909760767 0906660405 0903743008 0903762961

Quận 7 Quận 7 Quận 7 Quận 7 Quận 7 Quận 7 Quận 7

1253

Tran Thi Thuy

0988996955

Quận 7

1254 1255

A.HÓA A.LIÊM

0909000445 0903820488

Quận 7 Quận 7

1256

Nguyen Thi Hong

0913991832

Quận 7

1257

ANH LINH

0983606139

Quận 7

1258

Nguyen Thi Ngoc Loan

0918032811

Quận 7

1259

C.HẠNH

0908288875

Quận 7

1260

Chu Quynh Anh

903775875

Quận 7

1261

C.THO

0909494924

Quận 7

1262

Nguyen Thi Ngo

Membership

0903800678

Quận 7

1263

Nguyen Thi Thanh Ngoc

Membership

0903714195

Quận 7

1264

Dang Thi Hong Lam

Membership

0913623757

Quận 7

1265

Lam Ngoc Lan

Membership

0903650792

Quận 7

CTY TNHH THANH LONG VPĐD CTY TNHH Á MỸ CTY TNHH TÂM QUANG Luật sư Luật sư CTY TNHH QUÊ VIỆT CTY CP TRUNG KIM Membership CTY TNHH THAẠNH PHÁT CTY TNHH TIẾN MINH HÙNG Membership

Membership CTY TNHH MVT AN TÒAN Membership CTY TNHH THẾ HỆ MỚI

61

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1266

Nguyen Huu Hanh

Membership

0903740506

Quận 7

1267

Le Minh Hien

Membership

0903806116

Quận 7

1268

Yu Thy Khuyen

Membership

0903806116

Quận 7

1269

A.QUỐC

0909999099

Quận 7

1270

Nguyen Thi Cam Ha

Membership

0918632224

Quận 7

1271

Lai Thi Them

Membership

909607193

Quận 7

1272 1273 1274

Nguyễn Thị Hiên Nguyễn Văn Vàng ANH HƯNG

Luật sư Luật sư

0903828886 0982122505 0903724176

Quận 7 Quận 7 Quận 7

1275

Vu Thi Cong Hoa

Membership

0903355578

Quận 7

1276 1277 1278 1279

A.HẢO C.LOAN A.HÙNG C.PHƯƠNG

0908284492 0988519419 0908865888 0902641218

Quận 7 Quận 7 Quận 7 Quận 7

1280

Dang Xuan Mai

Membership

0913998305

Quận 7

1281

Le Thi Be

Membership

0903176779

Quận 7

1282

Bin Young Eun

Membership

0908297399

Quận 7

1283

Lim Yan Sin

Membership

0918773328

Quận 7

1284

Vũ Cẩm Nhung

0918008604

Quận 7

1285

Nguyen Thi Hue Minh

0908108889

Quận 7

1286

C.HẰNG

0974342615

Quận 7

1287

Wu Jenny

Membership

0908989831

Quận 7

1288

Nguyen Ngoc Bich Tran

Membership

0908123800

Quận 7

1289

Thieu Thi Hue

Membership

0913929846

Quận 7

CTY TNHH QUỐC LONG

CN CTY CP NGỌC TÙNG VPĐD CTY CP TÍN VIỆT CTY TNHH ĐỈNH PHONG CTY CP HẢI PHÚ HƯNGCty CP Mỹ Phẩm Tenamyd Pharma

Membership CTY TNHH ĐỨC DUY

62

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1290

Tran Thi Thuy Tien

Membership

0909669366

Quận 7

1291

Jang One Jee

Membership

0955241010

Quận 7

1292

Kim Jung Il

Membership

0958010906

Quận 7

1293

Pham Thuy An

Membership

0903775959

Quận 7

1294

La Man Uyen

Membership

0918551195

Quận 7

1295

La Thu Thuy

Membership

0913905381

Quận 7

1296

ANH TÂM

0928888818

Quận 7

0903716892

Quận 7

Marketing Manager

1297

Anh Vũ Quốc Dũng

EIGHT LIONS CO.,LTD

1298

Đào Tân Dân

Luật sư

0903731371

Quận 7

1299

Pham Thi Viet

Membership

0909848075

Quận 7

1300

Huynh Boi Linh

Membership

0902930926

Quận 7

1301

Goh San Ni

Membership

0903707060

Quận 7

1302

Huynh Bich Hue

Membership

0903707060

Quận 7

1303

A.KHANH

0918042967

Quận 7

1304

Do Thanh Loan

Membership

0903703599

Quận 7

1305

Huỳnh Thị Ngọc Châu

Luật sư

0903341084

Quận 7

1306

Nguyen Hoai Thu

Membership

0983290780

Quận 7

1307

Trần Minh Khoa

Luật sư

0902790128

Quận 7

1308

Huỳnh Trần NguyênKhang

GĐ KD

0918997979

Quận 7

1309

Tran My Linh

Membership

0918010491

Quận 7

1310

Pham Tran Uyen Nhi

Membership

0918010491

Quận 7

1311

Tsai Yu Shan

Membership

0913658418

Quận 7

CTY TNHH SINH KIM

Công ty CP Vạn Phát Hưng

63

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1312

Nguyen Thi Hai Yen

Membership

0988524005

Quận 7

1313

Nguyen Thu Hien

Membership

0903911026

Quận 7

1314

A.SANH

0983772838

Quận 7

1315

Nguyen Thi Cuc

Membership

0908388222

Quận 7

1316

Vu Thu Huong

Membership

0903404977

Quận 7

1317

Vo Thi Ngoan

Membership

0903835086

Quận 7

1318

Bà Chung Cẩm Mỹ

0913692159

Quận 7

1319

Nguyen Hoang Khanh Minh

Membership

0913126687

Quận 7

1320

Nguyen Thi Phuong Huyen Membership

0913623825

Quận 7

1321

Ông Phạm Tâm Hoàng

0903909085

Quận 7

1322

Nguyen Minh Thu

Membership

0903309075

Quận 7

1323

Le Thuy Hai Ha

Membership

0903959558

Quận 7

1324

Lam Ngoc Thu

Membership

0988383969

Quận 7

1325

Trần Văn Út

1326

Nguyễn Kim Thượng

1327

Ñaëng Höõu Thaønh

1328

Nguyen Thi Huu Khanh

1329 1330 1331 1332

ANH NĂM CÔ NGÁT ANH THỌ Đặng Văn Hiện

1333

Trương Thị Thu Trang

DNTN TRƯƠỜNG SANH

Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Technical Manager

Cty Thành Trung TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bất Động Sản

DUOC TAN BINH CO. (Nam Hà)

0903639981

Quận 7

Binh Minh Plastic

0908267814

[email protected] Quận 6 om.vn

Cty TNHH Saûn Xuaát TM Nhaát Lôïi

0903836212

[email protected]

Quận 6

Membership

0907608008

Quận 6

Luật sư

0903933575 0934656124 0988833390 0983818134

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

0937152260

Quận 6

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Xuân Phát

64

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1334

Le Kim Van

Membership

0903820318

Quận 6

1335

Lu Nguyet San

Membership

0903831680

Quận 6

1336

ANH TUẤN

0933913689

Quận 6

1337

Tran Hoang Phu Xuan

0903310629

Quận 6

1338

A.VINH C.PHỤNG

0947920936

Quận 6

1339 1340

CTY TRUNG THUẬN ANH MINH

0903745359 0903836165

Quận 6 Quận 6

1341

Tang Tu Nga

0903851188

Quận 6

1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348

C.THÚY ANH THẮNG Nguyễn Thành Trí Phan Tấn Đô C ÁNH-C THU A.QUYỀN ANH MỸ

0908242341 0987955629 0918322811 0913603701 0913159883 0983616241 0903709907

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

1349

Le Thi Huyen

0903830004

Quận 6

1350 1351 1352 1353 1354 1355

C HÀ Nguyễn Ngọc Hương A.LIÊN CHỊ THƯƠNG ANH TY A.QUYỀN

0918480999 0908877096 0903919852 0903937754 01238833733 0918666818

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

1356

A NGHĨA

0908331479

Quận 6

1357

ANH DIỆU

0933337679

Quận 6

1358

THÁI

0903880911

Quận 6

1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365

Lê Học Lâm PHƯƠNG A.ĐỜI CHỊ THẢO CHỊ MAI CHÚ LONG ANH TUẤN

0903628224 0903748644 0909910037 01223694545 0913277767 0908002811 0908792076

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

Membership CTY TNHH CAO HƯNG THỊNH

Membership CTY TNHH QUỐC VĨNH Luật sư Luật sư CTY CP THẮNG PHONG CTY CP SÔNG BÔI Membership CN DNTN VẠN TUẤN MINH Luật sư CTY NGUYÊN HỒNG XƯƠNG

DNTN THIÊN DUYÊN CTY TNHH ÁNH DƯƠNG XANH(HĐ)

CTY TNHH 1TV VẠN PHỨƠC THÁI Luật sư CTY TNHH VINH CAO MÔN CTY TNHH KIM NGUYỆT

65

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1366 1367 1368 1369

Trần Huy Hải Phạm Văn Việt Hoàng C.THU C.NGỌC ANH

1370

Lam Nu

1371

Vo Kim Hoang

1372

Nguyễn Thanh Huấn

1373 1374

CHỊ HÒAI C.MAI

1375

Chị Huỳnh Nhã Công Tâm

1376

Cao Thi My Kieu

1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

C.HẠNH A.THUẬN BÉ BA chị yến Trương Lệ Châu C.HIỀN Dương Trường Thương

1384

Nguyen Thi Nam Lan

1385

Luật sư Luật sư

0903977333 0918338463 0903930769 0903815577

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

Membership

0919348782

Quận 6

Membership

0918119166

Quận 6

0903123468

Quận 6

CTY TNHH MAI LY

0903996689 0979835853

Quận 6 Quận 6

NI NI SPA

0909659808

Quận 6

0909604074

Quận 6

0918914201 0939348482 0937151586 0982634538 0908859979 0908291982 0903182910

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

Membership

0903908493

Quận 6

Duong Thi Nhuong

Membership

0913159081

Quận 6

1386

Truong Le Quyen

Membership

0918038969

Quận 6

1387

Ngo Thi Thanh Nhan

Membership

0903944763

Quận 6

1388 1389 1390 1391

C.CHI Đỗ Ngọc Lợi Huỳnh Minh Ân CHỊ NĂM

Luật sư Luật sư

0903380308 0979197901 0988511158 0938963644

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

1392

Tran Thi Hon

Membership

0903772019

Quận 6

1393

Ly Le My

Membership

0908132770

Quận 6

1394

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Luật sư

0909914440

Quận 6

CN CTY TNHH TAM LONG PHÁT CTY TNHH ĐẠI PHƯỚC THẠNH

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Trung Nam

Membership CTY TNHH TIẾN THẮNG CTY TNHH HOA LÂM CTY TNHH KHANG NGÂN LONG Luật sư CTY TNHH SX-TM-DV L&V

CTY TNHH VẠN THIÊN PHÁT

66

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1395 1396 1397 1398 1399 1400

Trần Ngọc Sương C.ÁNH A.HÙNG Lưu Văn Lâm A.TUẤN CÔ VÂN

1401

Tran Thi Bach

1402

0909588560 0919774756 0909797767 0982286659 0979710871 01225953171

quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

Membership

0903374554

Quận 6

Nguyen Thi Phuong Thuy

Membership

0903829155

Quận 6

1403

Pham Tran Nguyen Thuy Anh

Membership

0903829155

Quận 6

1404 1405 1406 1407 1408 1409

A MINH OÁNH ANH MINH Nguyễn Xuân Dũng Nguyễn Thị Lưu Ly A TÀI

0918765435 0903316315 0903851773 0908538514 0903855921 0903666093

Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6 Quận 6

1410

Oâng Traàn Tuaán Nghieäp

GÑ ñieàu haønh Cty CP Chaâu AÙHöõu Lieân

0913913389

[email protected]

Quận 5

1411

Oâng Phan Thôùi Duõng

GÑ ñieàu haønh Cty XD Trung Duõng

0903947784

[email protected]

Quận 5

1412

Trần Quý

RIPT- Research Institute of Posts and Telecoms

0918010090

[email protected] Quận 5 .vn

0919696000

[email protected] Quận 5 .vn

0907993426

[email protected]

Quận 5

0903706895

[email protected]

Quận 5

1413

Traàn Quyù

Luật sư DNTN KS KHÁNH LAM CTY TNHH KIẾN TẠO Luật sư CTY TNHH THANH PHÁT

CTY TNHH BÌNH PHƯƠNG CTY TNHH TÂN PHÚ Luật sư Luật sư CTY TNHH ĐỒNG HIỆP THÀNH

Deputy Director Phoù giaùm ñoác Vieän Khoa hoïc Kyõ thuaät Böu ñieänCô sôû 2

1414

Trương Mỹ Dung

Associate Professor Vice-Dean University of Science Vietnam Head of Dept National University HCMc - Faculty of of Information technology Foundation Informatics

1415

Nguyễn Thái

Sales Representati Espore ve

67

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1416

Quan Ñaéc Hieàn

Cty TNHH SX & TM Tam Höõu

0903916083

[email protected]

quận 5

0983638964

[email protected]

Quận 5

Asiasoft VN Co., Ltd.

0909396753

[email protected] n

Quận 5

Espore Vietnam Co.Ltd

0908188083

[email protected]

Quận 5

0907160933

[email protected] Quận 5 oo.com

0989063794

[email protected]

Quận 5

0903612260

[email protected]

Quận 5

0903706014

[email protected]

Quận 5

Sales Representati Espore ve

1417

Trần Sang

1418

Quách Đông Quang

1419

Andy Poh

1420

NGUYỄN HOÀNGMỸ

1421

Đặng Tấn Lộc

Sales and Marketing manager

1422

PHAN DIỆUHIỀN

TRỢ LÝ CTY TNHH CALIFORNIA WOW GIÁM ĐỐC XPERIENCE VN TIẾP THỊ

1423

Oâng Leâ Ñình Vieân

1424

DANER. FORT

GENERAL CTY TNHH CALIFORNIA WOW MANAGER XPERIENCE VN

0909008881

[email protected]

Quận 5

1425

Dương Anh Đức

Dean of the University of Science Vietnam faculty of IT National University HCMc

0903937827

[email protected]

Quận 5

1426

Döông Anh Ñöùc

Hieäu phoù Tröôøng ÑH Khoa hoïc Töï nhieân

0903937827

[email protected]

Quận 5

1427

Nguyễn Thái Huưng

0908278563

[email protected]

Quận 5

1428

CHÂU THỊ THÚYHẰNG

0903640181

[email protected]

Quận 5

1429

Phaïm Thò Thu Thuyû

0903955102

[email protected]

Quận 5

1430

Al Morgan

1431

Võ Thành Vinh

ED General Manager

PHÒNG KD CTY LỬA VIỆT Asiasoft VN Co., Ltd.

GÑ Cty Tröôøng Thaønh

Sales Director's Assistant

D.C Technology Company

PHÒNG LỮ HÀNH CTY LỬA VIỆT QUỐC TẾ DNTN Thöông Maïi Quoác Thaùi GĐ chuyên California Wow Xperience VN môn Công Ty TNHH Công Nghệ Tam Thành

0933110808

Quận 5

0914111444

Quận 5

68

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1432

Truong Thi An Na

1433

Ông Nguyễn Hồng Minh

1434

Trần Thanh Tuấn

1435

Nguyen Thi Ngoc Minh

1436

A.SÁU A.PHƯỚC

1437

C.YẾN

1438

Tran Thi Bich Nga

1439

C.NHƯ

1440

Duong Minh Xuan Anh

1441

C HẰNG

1442

Nguyen Thi Be

1443

Membership

0914007218

Quận 5

0913304113

Quận 5

Luật sư

0989030406

Quận 5

Membership

0918418685

Quận 5

CTY TNHH PHƯỚC TÀI

0909631365

Quận 5

CTY TNHH THIÊN ÂN

0913636639

Quận 5

0909887011

Quận 5

0908543666

Quận 5

0903964455

Quận 5

0903392778

Quận 5

Membership

0913802836

Quận 5

Nguyen Thi Nhu Y

Membership

0918849971

Quận 5

1444

Truong Thu Phan

Membership

0903313493

Quận 5

1445 1446 1447 1448

A.BÌNH Huỳnh Châu Khanh Huỳnh Thị Bực Đào Thị Bạch Tuyết

Luật sư Luật sư Luật sư

0913154246 0903819995 0918415180 0918724945

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1449

Le Hong Thuy

Membership

0903702207

Quận 5

1450

Le Thi Thanh Dao

Membership

0903783726

Quận 5

1451 1452 1453 1454

CẢNH C HƯNG Nguyễn Minh Tuân Phùng Văn Lân

Luật sư Luật sư

0904474468 0903661608 0918031472 0913643319

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1455

Luc Nhuoc

Membership

0908823788

Quận 5

1456

NGHIÊM

CN CTY NHÀ TÂN ĐÒAN VIỆT

0983764190

Quận 5

1457

Löông Phi Sôn

Cty Giaûi phaùp côn baõo kyõ thuaät soá

0918486788

Quận 5

1458CTY TNHH HƯNG PHÁT

0938201277

Quận 5

Phó Giám Đốc

THANH BÌNH SALON

Membership CTY TNHH QUÁN LỮ Membership CN CTY TNHH HÒANG NGÂN

CTY CP MỸ VIÊN

CTY TNHH ĐẤT QUỲNH DNTN ĐẠI CHÚNG

69

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1459

Le Thi Tuoi

Membership

0903830432

Quận 5

1460 1461 1462

Lâm Văn Vô LINH Lê Thị Ngọc Hân

Luật sư Luật sư

0913945536 0907799256 0908101418

Quận 5 Quận 5 Quận 5

1463

Jessica Du Phi To

Membership

0989111084

Quận 5

1464

Cindy Nguyen Thi Hau

Membership

0903009668

Quận 5

1465

Phạm Minh Tuân

Luật sư

0909040070

Quận 5

1466

Thang Hue Man

Membership

0908332328

Quận 5

1467

C.Châu Duy Khanh

0903347312

Quận 5

1468

Tran Hong Ai Nguyen

0909934357

Quận 5

1469 1470 1471 1472 1473

ANH TỶ A.LAI Lê Thị Khánh Trang A.PHÁT DIỆU

0907863775 0913719078 0903910684 0913632628 0903912965

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1474

Bach Kim Tuyen

0903323834

Quận 5

1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485

CHỊ PHƯỢNG A LONG A CHƯ Phạm Thị Thanh Trúc Phan Hồng Đức Nguyễn Lan Hương Đỗ Hoài Dương Ngô Thế Anh A.HẢI Đặng Văn Tịnh Trần Quốc Tuấn

Luật sư Luật sư

0908903009 0918301683 0903662948 0988896026 0903705878 0908687137 0902308493 0977765875 0903936329 0918277624 0903020268

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1486

OSHIO MIYUKI

Membership

0909327592

Quận 5

1487

Nguyễn Thị Thương Thu

0938383339

Quận 5

1488

Nguyen Thi Cuc

Membership

0903963619

Quận 5

1489

Ta Thi Truc Quyen

Membership

0908561565

Quận 5

CTY TNHH LÂM Y LINH

Marketing

TNHH Tiến Phước

Membership CTY TNHH CHẤN THÀNH Luật sư CTY TNHH NHÂẬT PHÁT DNTN TM DUNG CHI Membership DNTN THANH THIÊN LONG CTY CP NGỌC LAN ĐÌNH Luật sư Luật sư Luật sư Luật sư Luật sư CN CTY TNHH TIẾN ĐỒNG

70

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1490

Dinh Thi Bich Ngoc

Membership

0913735219

Quận 5

1491

Le Thi Tiet Hang

Membership

0903883937

Quận 5

1492 1493 1494 1495

C.TRANG Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Huy Trung A.TÔ

0939451775 0918326538 0903366200 0903930177

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1496

Ngo Sieu Huy

Membership

0918332888

Quận 5

1497 1498

Trần Thiện Vĩnh Quân Nguyễn Thị Hồng Thuyết

Luật sư

0903744246 0975333397

Quận 5 Quận 5

1499

Phung Thi Anh Thu

Membership

0908385766

Quận 5

1500

Tran Thi Nhu Ha

Membership

0908317170

Quận 5

1501

C NHUNG

0917566877

Quận 5

1502

Tran Thi Nhu Duyen

Membership

0913905504

Quận 5

1503

Tran Thi Nhu Thuan

Membership

0913905504

Quận 5

1504

A.TỨ

0903111759

Quận 5

1505 1506 1507 1508 1509 1510

Lê Thị Mai Hồng A.ĐIỀN Bà Mộng Thùy Phạm Đặng Ngọc Diễm A.THÀNH Chị Hồng Út

0988995504 0906631819 0983881145 0933689940 0913934034 0903920733

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1511

Anh Phan Thành Phúc

0918650262

Quận 5

1512

Bà Trần Thị Huê

Phó Giám Đốc

0903971209

Quận 5

1513

Tang Ngoc Lan

Membership

0903837690

Quận 5

1514

Nguyễn Minh Hoàng

0903772223

Quận 5

0908634482

Quận 5

1515

Nguyễn Thị Thúy

DNTN TM ĐIỆN VIỆT HƯNG Luật sư Luật sư DNTN TM LÊ HƯNG

CTY TNHH MAI TRANG

VPĐD CTY TNHH TM-DV-DL GIÁP Luật sư CTY TNHH HOA ĐIỀN BáCH QUANG CO Luật sư CN CTY THÀNH BƯỞI MỸ PHẨM HỒNG ÚT Bộ phận PR - Phòng Kế BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC Hoạch Phát TP.HCM Triển ĐẠI ĐỒNG TIẾN

Luật sư Công Ty TNHH Y Học Cổ Truyền Huê Hạ

71

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1516

KIM ANH

0908403688

Quận 5

1517

Jessica Siu

0903328228

Quận 5

1518

A.PHÚ

0903623988

Quận 5

1519

Nguyen Huu Ngan Tram

0903953254

Quận 5

1520 1521 1522 1523

Phạm Thanh Hoan C.ĐOAN C.HẰNG Đàm Thị Thúy

Luật sư

Luật sư

0913910193 0979849817 0908139733 0972860054

Quận 5 Quận 5 Quận 5 Quận 5

1524

Trieu Tuyet Huong

Membership

0918666218

Quận 5

1525

A.TUẤN

0903744448

Quận 5

1526

Do Thi Anh

Membership

0903909285

Quận 5

1527

Luong Yen Hung

Membership

0918010455

Quận 5

1528

Duong Kim Yen

Membership

983222287

Quận 5

1529

Ngo Tuyet Na

Membership

0903808682

Quận 5

1530

Le Thi Hong Van

Membership

0903615769

Quận 5

1531

Tran Ngoc Anna

Membership

0903951741

Quận 5

1532

C.THƯƠNG

0919222706

Quận 5

0907722783

Quận 5

0938690001 0913152382 0908096686

Quận 5 Quận 5 Quận 5

0908499999

Quận 5

Luật sư

0982379722 0908392396

Quận 5 Quận 5

Membership

0903819711

Quận 5

0935150620 0908535338

Quận 5 Quận 5

1533

Ông Phạm Thiên Vũ

1534 1535 1536

Nguyễn Du A.CHIẾN A MẪN

1537

Pham Thi Thanh Thuy

1538 1539

C.HỒNG Nguyễn Văn Đông

1540

Nguyen Thi Thin

1541 1542

C.MƯỜI Ông Triệu Hỷ

DNTN LÂM MINH Membership CN CTY QUÁCH HƯNG THẠNH Membership CN CTY THIÊN LỢI HÒA DNTN NHƠN THỌ

CTY TNHH MẶT TRỜI HỒNG

CTY TNHH THIÊN NIÊN KỶ Trợ lý Giám CALIFORNIA WOW XPERIENCE Đốc VN Luật sư DNTN ĐẠT TÂN DNTN HÀO KÍ Membership CTY TNHH AN PHÚ MỸ

CN CTY CƯ TB SG

72

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1543

Tran Ngoc Lan

Membership

0909901999

Quận 5

1544

A.THƯƠNG

0903916159

Quân 5

1545

Tran Thi Ya Li

Membership

0903813663

Quân 5

1546

Tran Ngoc Xuan Thuy

Membership

0903813663

Quân 5

1547

A.DUY

0983067263

Quân 5

1548

Thượng Đình Nho

Vice General VinaSugar II Director

0913803226

[email protected]

Quận 4

1549

Châu Hoàng Tiến Sĩ

Web Developmen A-Z Solution J.S.Co t manager

0903984104

[email protected]

Quận 4

1550

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

PGĐ

CTY TNHH HƯNG THỊNH

0907189997

[email protected] Quận 4 .vn

1551

Dương Quang Tú

Implemetn and Customer Services Manager

A-Z Solution J.S.Co

0903846364

[email protected]

Quận 4

1552

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Presale

A-Z Solution J.S.Co

0908113417

[email protected]

Quận 4

1553

Leâ Phong Dinh

0918281792

[email protected] [email protected]

Quận 4

1554

A.THỰC

1555

Chị Như Hoa

1556

Nguyễn Văn Hùng

1557

CTY TNHH NGỌC HÀ SANG

CTY TNHH HUỲNH HOA SEN

3D Networks VN CTY TNHH XUYÊN VIỆT

0988810801

Quận 4

0902338348

Quận 4

Luật sư

0903753380

Quận 4

Nguyen Quynh Chi

Membership

0909020354

Quận 4

1558

Phạm Mạnh Cường

Luật sư

0945878889

Quận 4

1559

Ngo Thi Luat

Membership

0988087121

Quận 4

1560

A.MINH

0903836333

Quận 4

1561

Nguyen Thi Phung

0982254450

Quận 4

1562 1563

C.MINH C.NHI

0909223999 0903995561

Quận 4 Quận 4

Phòng Hành VIET HAIR ACADEMY Chánh

CTY TNHH MINH UYÊN Membership CTY TNHH THU VÂN VÕ ĐẠO CTY TNHH LIÊN LỤC ĐỊA

73

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1564 1565

Trần Anh Huy Nguyễn Thanh Phong

Luật sư Luật sư

0919213979 0976320102

Quận 4 Quận 4

1566

Khau Thuy An Binh

Membership

0903987508

Quận 4

1567 1568 1569 1570 1571

Trần TrườngSơn C.HUYỀN A.CHIẾN C.TRAÂM A.THÀNH0903747936 0903623632 0903080088 0908460512 0903726768

Quận 4 Quận 4 Quận 4 Quận 4 Quận 4

1572

Vu Thi Kim Hong

Membership

0903961317

Quận 4

1573 1574 1575

Lê Minh Trung A.SƠN A.BÌNH

0903882230 0913805797 0907783110

Quận 4 Quận 4 Quận 4

1576

Nguyen Thi Thanh Mai

0909261130

Quận 4

1577 1578 1579 1580

A.LÀNH Trần Văn Gấm A.DŨNG Phạm Duy Linh

Luật sư

0913920153 0913834959 0903755243 0906728127

Quận 4 Quận 4 Quận 4 Quận 4

1581

Nguyen Thi Thanh

Membership

0913931921

Quận 4

1582 1583

A.HIẾU Lưu Anh Thư

0909174062 0909468686

Quận 4 Quận 4

1584

Le Thi Anh Lan

Membership

0903014480

Quận 4

1585

Phùng MinhSơn

Chairman

Công ty QC Minh Sơn

0903809640

Quận 4

1586

Vũ Trọng Hiếu

PHP Company LTD

0903423688

Quận 3 ( Room 605)

1587

VÕ DZƯƠNG HOÀNGYẾN

1588

Phạm Hoàng Nam

1589 1590 1591

Trần Đức Hoàng Oâng Tröông Vieát VUÕ NGUYỄN THỊ THUTHỦY

Công ty Thiên Hoà CTY TNHH HOA MẶT TRỜI CTY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG CTY CP ĐẶNG HÙYNH CTY CP ĐT HÀNG HẢI

Luật sư CTY CP TẦM NHÌN XANH CTY TNHH HƯNG PHÁT Membership Director

CTY TNHH PHÙ ĐỔNG Agribank CN CTY CP QUANG TIẾN

CTY NHẬT THÀNH MINHHUMAN RESOURCE SGS VN LTD S MANAGER Reporter

Vietnam News The National English Language Dialy

IT Specialist Blitz IT Consulants Pte Ltd. GÑ Cty döôïc Duy Taân PHÓ TGĐ CTY NAM DAO (WELLA)

0908543998

[email protected]

Quận 3

0913723593

[email protected]

Quận 3

0903656137 0903808090 0903847857

[email protected] [email protected] [email protected]

Quận 3 Quận 3 Quận 3

74

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1592

Trần Thanh Tùng

1593

Nguyễn Anh Tuấn

1594

Nguyễn Minh Tú

1595

Nguyeãn Minh Tuù

1596

Trần thế Hiệp

1597

Nguyễn Sơn Truường

1598

Ông Nguyễn Trung Thành

1599

Đặng Lê Kiều Trinh

1600

TRẦN MINHSƠN

1601

Lê Văn Toàn

1602

Nguyeãn Quoác Vieän

1603

Chị Trương Thụy Tuờng Vy

1604

NGUYỄN THỊ THUHƯƠNG

Manager R&D Dept

Saigon Postel Corp

0908134156

[email protected]

Quận 3

0989250402

[email protected]

Quận 3

0903815996

[email protected]

Quận 3

0903815996

[email protected]

Quận 3

0988217081

[email protected]

Quận 3

0913300869

[email protected]

Quận 3

VIETNAM ADVERTISING (ĐẤT VIỆT)

0903958640

[email protected] Quận 3 n

Paragon Solutions Vietnam

0903759396

[email protected]

0903667693

[email protected] Quận 3 com.vn

E-Viet Software

0903945938

[email protected]

Quận 3

Cty TNHH Phöôùc Yeân

0913763229

[email protected]

Quận 3

CÁT TIÊN SA

0908618966

[email protected]

Quận 3

0908183717

[email protected]

Quận 3

Art DirectorViet Nhật Communication Communicati Technology Corporation on Managing Director

SV Technologies Co., Ltd.

Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty SV Technologies

Technical Manager

IT and Telecom Service Corp.

MBA, Deputy Pythis Director Media Director Executive Assistant

MANAGING NHẬT VINH SOUTHERN CO., LTD DIRECTOR Sales Vice Director Sales & Marketing Manager

MARKETIN G VERA MANAGER

75

Quận 3

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Giaùm ñoác Trung taâm Ñieän toaùn truyeàn soá lieäu khu vöïc 2 (VDC II)

1605

Tröông Hoaøi Trang

1606

Huỳnh Thị Cao Thi

Managing Director

1607

Nguyễn Văn Thành

Managing Director

1608

Oâng Nguyeãn Ngoïc Thaønh

1609

Trần Anh Tuấn

1610 1611

Nguyeãn Ngoïc Taân Phan Taâm Tình

1612

Lê Hồng Anh

1613

Bà Nguyễn Xuân Quỳnh

1614

Bà Trần Bích Quân

1615

Ngô Quang Trưởng

1616

Ngoâ Huøng Phöông

1617

Ngô Hùng Phương

1618

Höùa Vaên Theá Phuùc

1619

Hứa Văn Thế Phúc

0903805555

[email protected]

Quận 3

HPT Vietnam Corporation

0903734165

[email protected]

Quận 3

Gensoft Software Co., Ltd.

0903727614

[email protected]

Quận 3

GÑ kinh doanh taäp ñoøan Electronic & Information

0903832309

[email protected]

Quận 3

0913283840

[email protected]

Quận 3

PCty AA Corporation Cty TNHH T.Q.M

0903707002 0903729753

[email protected] [email protected]

Quận 3 Quận 3

Vietco.com Corporation.

0958656679

[email protected]

Quận 3

Marketing Executive

STIEFEL LABORATORIES (PTE) LTD.

0903344557

[email protected]

Quận 3

Marketing Director

AN BÌNH BANK

0903886868

[email protected]

Quận 3

Journalist

Sài Gòn Giải Phóng News

0903617515

[email protected]

Quận 3

0903954016

[email protected]

Quận 3

0903954016

[email protected]

Quận 3

0903926410

[email protected]

Quận 3

0903926410

[email protected]

Quận 3

Vice General Saigon Tel ISP and Software manager Developemtn

Sales Director

Giaùm ñoác PSV Managing Director

Paragon Solutions Vietnam

Giaùm ñoác Coâng ty heä thoáng thoâng tin FPT - FIS 8 Director Solution Consulting Center

FPT Information System Company Ltd. Branch in HCMc

76

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1620

Nguyễn Dương Hồng Phát

Sales Manager

Blitz IT Consulants Pte Ltd.

1621

Phan Công Tú

Engineering Manager Vietsoftware HCMc Branch

1622

Ông Nguyễn Xuân Thương

Commercial VINAMILK Dept.

1623

Nguyễn Quốc Anh

1624

0903643537

[email protected]

Quận 3

0918338850

[email protected] Quận 3 om

0903153375

[email protected]

Quận 3

Technical Director

Casumina - Southern Rubber Industry Company

0903909457

[email protected]

Quận 3

Nguyễn Minh Châu

Reporter

Labour News

0908443644

[email protected]

Quận 3

1625

Nguyễn Hữu Quốc

Managing Director

NCS Saigon Corp

0903615987

[email protected] Quận 3

1626

Nguyễn Hoàng Tuấn Ly

0908053527

[email protected]

1627

Oâng Nguyeãn Döông Huøynh

0903924076

[email protected] Quận 3 n.vn

1628

Nguyễn Việt Hà

0908823925

[email protected] Quận 3 com

1629

Ông Ngô Chánh Thức

0908554303

[email protected]

Quận 3

0903103064

[email protected]

Quận 3

0909384859

[email protected]

Quận 3

R&D Diretor Saigon Tel ISP and Software Software Developemtn Dept Phoù GÑ Cty Seaprodex HCMBranch Vietsoftware Co., Ltd Director Brand Manager

HENKEL VIETNAM CO

Engineer of Computer and MHB Bank Information Technology

Quận 3

1630

Nguyễn Đình Lâm Nguyên

1631

Nguyen Cong Phuong Nam

1632

ĐINH THẾNAM

TP NHÂN SỰ - HÀNH TOÀN QUANG CO., LTD CHÍNH

0909521007

[email protected]

Quận 3

1633

Ông Cao Toan My

Director of Business VINAGAME Developmen t

0913174578

[email protected]

Quận 3

1634

MAI KHẮCTỈNH

0903804834

[email protected]

Quận 3

System Admin ManagerPythis

NINOMAXX

77

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Chief of BVGame Paying Dept

1635

Lê Thanh Minh

0908054005

[email protected]

Quận 3

1636

Lê Hồng Minh

0913875329

[email protected]

Quận 3

1637

NGUYỄN THỊ NGỌCTRÂM

0918410637

[email protected]

Quận 3

1638

Oâng Ñaëng Phuù Vinh

Thö kyù HÑQT Ngaân haøng ACB

0913625361

[email protected]

Quận 3

1639

Leâ Vónh Tröông

Cty PVS EVERGREEN

0908002098

[email protected]

Quận 3

1640

NGUYỄN QUANGCƯỜNG

0903819729

[email protected]

Quận 3

1641

Ông Đào Văn Kính

President

VIETNAM ADVERTISING (ĐẤT VIỆT)

0903805314

[email protected]

Quận 3

1642

Trần Văn Khánh

Deputy Manager

SSP-Art Design Dept.

0908153521

[email protected]

Quận 3

1643

Traàn Thanh Haûi

0909395599

[email protected]

Quận 3

1644 1645

HOÀNG BÁTHÍCH Phan Hoaøng Vuõ

CTY TÌNH BẠN Cty TNHH Soâng Maây

0908084579 0903705127

[email protected] [email protected]

quận 3 Quận 3

1646

Ông Nguyễn Quang Huy

TOSHIBA VIỆT NAM

0903832970

[email protected] Quận 3 vn

1647

Mai Hữu Huy

Developmen Paragon Solutions Vietnam t Director

0908926909

[email protected]

Quận 3

1648

Hà Hoàng Huy

Vice Director Saigon Software Park

0908329259

[email protected]

Quận 3

1649

NGUYỄN THỊ THANHHUYỀN

ACCOUNT CTY TOÀN QUANG MANAGER

0908194689

[email protected] Quận 3 m

0908829989

[email protected]

Quận 3

0913923068

[email protected]

Quận 3

0908015599

[email protected]

Quận 3

1650

Vương Thanh Huyền

1651

Nguyễn Minh Hùng

1652

Nguyễn Thu Hồng

Chairman

Vinagame

HUMAN RESOURCE MERCK PEPRESENTATIVE S OFFICE VN MANAGER

GIÁM ĐỐC NHÀ THUỐC LONG CHÂU

Giaùm ñoác Kyõ thuaät VinaGame HĐQT Sales & Marketing Manager

Director of Media Viet Nhật Communication Communicati Technology Corporation on General Manager

DTS Communication Technologies Corporation

Vice EditorPC World Vietnam in Chief

78

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1653

Huỳnh Ngọc Huy

Chief Executive Officer

Saigon Tel ISP and Software Developemtn

0919690547

[email protected]

Quận 3

1654

Nguyên Hữu Hiền

General manager

Saigon Software Park

0903802379

[email protected]

Quận 3

1655

Phạm Ngọc Khôi

Vice Chief Office

Saigon Water Corporation

0913808641

[email protected]

Quận 3

1656

Phạm Thị Lan Hương

Vinasa Branch in HCM

Vinasa

0904358888

[email protected]

Quận 3

1657

MAI VIỆTHÀ

0939181899

[email protected]

Quận 3

1658

Đỗ Bảo Minh Văn

ITSC Co., Ltd

0908023749

[email protected]

Quận 3

1659

Trương Viết Vũ

Công ty TNHH Dược phẩm Duy Tân

0903808090

[email protected]

Quận 3

1660

NGUYỄN DUYĐOÀN

0903810923

[email protected]

Quận 3

1661

Lê Phong Dinh

Account Manager

Datacraft Vietnam

0918281792

[email protected]

Quận 3

1662

Nguyễn Bạch Điệp

Deputy Manager

FPT Mobile

0903772332

[email protected]

Quận 3

1663

Löu Vinh Quang

0983812790

[email protected]

Quận 3

1664

Đỗ Hữu Phi Bảo

0953327332

[email protected]

Quận 3

0903246999

[email protected]

Quận 3

0903836148

[email protected]

Quận 3

0903836148

[email protected]

Quận 3

1665

Đặng Đình Hiệp

1666

Lưu Nghiệp Cường

1667

LƯU NGHIỆPCƯỜNG

MANAGING EURO AUTO DIRECTOR Managing Director GĐ

GĐ CHĂM SÓC KHÁCH EURO AUTO HÀNG

Toång giaùm Coâng ty CP Ñòa oác An Phuù ñoác Chief Rep.

Multi-tech Software Co., LTd

Engineer, JournalistChief of the VNPT- Information centre for post Southern and telecom Representati ve office

General Secretary

Association of Electronic and Information technologies Enterprises of HCMc.

PRODUCT SSP-SOFTWARE SOLUTIONS MANAGER CENTER

79

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Internet and Software Company

0903919713

[email protected] Quận 3

0907887058

[email protected]

Quận 3

0913903063

[email protected]

Quận 3

0983011800

[email protected]

Quận 3

0903848111

[email protected]

Quận 3

0908088618

[email protected] Quận 3 n

Vietco.com Corporation.

0913732102

[email protected]

Quận 3

Vinagame

0903968413

[email protected]

Quận 3

Giaûng vieân tröôøng Kent-Cbam

0903988958

[email protected]

Quận 3

Công ty Phú Quốc Land

0903604385

Quận 3

0938553885

Quận 3

0913733947

Quận 3

Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC

0903000978

Quận 3

Trưởng Đại Berli Jucker Public Company LTD diện

0913806820

Quận 3

Luật sư Luật sư

0918625382 0903373663 0909885078 0933925185 0903931031 0989888871

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

1668

Hoàng Mạnh Cường

1669

CLYDSPASCUAL

1670

Ngô Đức Chí

1671

Nguyễn Thanh Châu

1672

Baø Nguyeãn THò Sôn

Deputy Director

SALES VON CORPORATION (VN ONLINE DIRECTOR NETWORK) General Director

Global Cybersoft

Busines Unit No.1 HPT Vietnam Corporation Manager Hieäu tröôûng Tröôøng CBAM CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC CTY NAM DAO (WELLA) MARKETIN G

1673

BÙI QUANGVĨNH

1674

Phùng Minh Bảo

1675

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

1676

Baø Nguyeãn Hoøang Anh

1677

Thân Thanh Vũ

1678

ANH CƯỜNG

1679

Mai Thi Hanh

1680

Lê Thị ThúyNga

1681

Trần KimNga

1682 1683 1684 1685 1686 1687

Nguyễn Như Em Lê Kim Thủy Tống Thị Nhung A.PHƯƠNG Hoàng Minh Tiến Nguyễn Minh Cường

1688

Le Ngoc Minh

Membership

0903311988

Quận 3

1689

Le Thi Ngoc Ha

Membership

0903844337

Quận 3

General Director Phụ Trách Đối NgoạiMembership PGĐ TC

Luật sư PGĐ Luật sư

Ace Indochine Co., LTD CTY CP MINH HỘI

80

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1690

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Luật sư

0908880490

Quận 3

0907180281

Quận 3

0913926744

Quận 3

0913769077 0903030497 0902323589 0979665243 0908874259

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

0903704747

Quận 3

VIệT Hà BEAUTY SALON CTY TNHH LONG VÂN

0903861181 0903149048

Quận 3 Quận 3

Công ty Chứng khoán - Ngân hàng Công thương VN

0903392293

Quận 3

Membership

0903827368

Quận 3

Luật sư

0983431432

Quận 3

Membership

0903827977

Quận 3

0989233715 0909821617

Quận 3 Quận 3

Marketing Manager

1691

Ông Nguyễn Đăng Phương

VẠN PHÁT HƯNG CO.

1692

Vien Dieu Hoa

1693 1694 1695 1696 1697

Bà Lê Thị Phương Loan HIỂN Phạm Thị Kim Thúy ANH BA Nguyễn VănTú

1698

Do Pham Phuong Anh

1699 1700

Bà Tiểu My A.TRỢ

1701

Huỳnh MinhTrí

1702

Quach Phan Tuyet/Anh Quang

1703

Lê Quang Huy

1704

Do Dalena

1705 1706

ANH VINH ANH NGHĨA

1707

Le Kha Doanh

Membership

0913901144

Quận 3

1708

Tran Dinh Thu Thuy

Membership

0903930377

Quận 3

1709 1710 1711 1712

ANH ĐỨC Chị Thái Thị Ngọc Phú Dam PhiThanh A DŨNG

01256399081 0913673030 0908023023 0983379168

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

1713

Quach Phan Buu

Membership

0903932238

Quận 3

1714 1715

Nguyễn Hữu Hồng Bàng Nguyễn Hữu Quý

Luật sư Luật sư

0908084347 0903819255

Quận 3 Quận 3

1716

Ho Xuan Huong

Membership

0903808656

Quận 3

1717

Hoang Thi Kim Lan

Membership

0918113049

Quận 3

Membership

Marketing PGĐ

SWISSCARE VPĐD CTY NÓN TRÂN MỚI NTU design Nhịp cầu

Membership

Trưởng phòng ĐT

PGĐ

NGỌC PHÚ SALON Vision 21 Media Corporation CTY TNHH NAM TIẾN

81

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1718

Lê Thế Chuyết

1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729

A.HÙNG Anh Bùi Thế Dũng Lê Thị An Trinh ĐỨC Chị Lê Thị Hạnh Mai Thụy Vũ ANH SƠN Tô Thị Vui Bà Võ Thị Nhung A.MINH Nguyễn Thị Kim Hồng

1730

Nguyen Thi Anh Hong

1731 1732

Nguyễn Ngọc Thạch ANH THƯỢC

1733

Phó CT

Solunam Consultants Corporation

0907930794

Quận 3

CTY CP HƯNG THỊNH ĐÔNG NGHI CO., LTD

Luật sư

0903102971 0918030376 0908523650 0903655005 0988818819 0979398839 0919543649 0908881072 0908292940 0985559222 0913731328

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

Membership

0918121113

Quận 3

Luật sư

0903812233 0906688789

Quận 3 Quận 3

Phan Nguyen Lien Thanh

Membership

0983906911

Quận 3

1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741

Chị Lê Thị Minh Tâm Kim Yến Bùi Thị Lan Hương Trần Văn Tốt CHỊ LOAN A.TÂM ANH PHONG Nguyễn Trung Chính

GIáNG TIÊN SALON Phóng viên Báo Doanh nhân Sài Gòn GĐ LOGICO IT & AV CORP Luật sư

Luật sư

0918200965 0903311745 0918792289 0903347235 0903959012 0939188688 0903941273 0903928922

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

1742

Truong Thi Thuy Huong

Membership

0908160589

Quận 3

1743

Doan Nguyen Khanh Ha

Membership

0918042989

Quận 3

1744

Bà Nguyễn Thanh Vân

Chủ tiệm

0903666596

Quận 3

1745

Nguyen Thi Hong Lien

Membership

0903992998

Quận 3

1746

Nguyen Tam Minh Anh

Membership

0903633343

Quận 3

1747

Lê Thị MỹVân

0905333999

Quận 3

1748

Luong Ngoc Bao Anh

0918683399

Quận 3

Luật sư CTY TNHH HỒNG HẢI HOA MAI BEAUTY SALON Luật sư Luật sư MANMONT SHOP CTY TNHH HẢI VỊ

CTY CP VỆ TINH

Phó TGĐ Membership

THANH VÂN

Công ty CP Điện thoại di động Thành Công

82

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1749

Tran Thi Tu Le

1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756

A.HÀ Võ Phương Trang A.HƯNG A.CHỨC Vĩnh Thế Phạm Võ Ngọc Thành Bà Phan Thị Ngọc Thúy

1757

Dao Ngoc Khanh Van

1758

Pham Ngoc Van Ha

1759 1760

A.GIÀU Lê Công Danh

1761

Cao Mai Nhi

1762

A.TÚ

1763

Pham Mai Anh Phuong

1764

CTY THIÊN QUỲNH HƯƠNG

1765

A.HÂN

1766

Nguyễn XuânChâu

1767

Membership

0918819000

Quận 3

0982244500 0918304612 0909885825 0903708853 0903676796 0936399059 0906761317

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

Membership

0903825550

Quận 3

Membership

0903838775

Quận 3

Luật sư

0909155944 0903988269

Quận 3 Quận 3

Membership

0903813860

Quận 3

0903930034

Quận 3

0913924530

Quận 3

0903973020

Quận 3

0923137777

Quận 3

Tổng Giám Công ty CP Kinh doanh nhà Nova đốc

0907151545

Quận 3

Cao Thi Ngan Giang

Membership

0908789987

Quận 3

1768

Dang Ton Nu Hanh Thao

Membership

0983846008

Quận 3

1769 1770 1771

Ch? Thủy Tiên CÔ MAI Nguyễn Văn Quá

Luật sư

0907557997 0909990286 0983747820

Quận 3 Quận 3 Quận 3

1772

Ngo Trang Lam Vi

Membership

0958884488

Quận 3

1773

Trần Giang Khuê

Luật sư

0988301436

Quận 3

1774

Nguyen Thi Thu Ha

Membership

0913981822

Quận 3

1775 1776 1777

Phạm Thị Ngọc Phượng C.HƯƠNG Đàm Minh Dũng

0908221914 0983675836 0939345588

Quận 3 Quận 3 Quận 3

GĐ Media

CTY TNHH BA LE VietNam Marketing Center CTY TNHH HƯNG LINH CN CTY CP THANH NIÊN

Luật sư Luật sư TÓC TIÊN SALON

CTY TNHH THANH GIÀU

CTY TNHH HÒANG GIA PHÁT Membership

CN CTY TNHH HÒAN KIẾM

L & T SHOP

Luật sư CTY CP PHÚ AN KHANG Luật sư

83

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Chuû tòch HÑQT

Coâng ty CP Ñaàu tö - Kieán truùc Xaây döïng Toaøn Thònh Phaùt

0903903597

Quận 3

Tröôûng Ban Coâng ty CP Ñaàu tö - Kieán truùc ñaàu tö Taøi Xaây döïng Toaøn Thònh Phaùt chính

0913159395

Quận 3

0989024688

Quận 3

0903979876 0919691992 0913603685

Quận 3 Quận 3 Quận 3

1778

Huyønh PhuùKieät

1779

Voõ ThanhLaâm

1780

GM DAEWOO MATIZ GROOVE

1781 1782 1783

CHỊ HỒNG A.TRÍ HOA

1784

Le Thi Thanh Mai

Membership

0909344600

Quận 3

1785

Tran Thu Thao

Membership

0903001772

Quận 3

1786 1787 1788

A.TẤN Nguyễn Đình Thực A.AN

CTY TNHH ĐỨC CƯỜNG

0913803661 0975026048 0908300657

Quận 3 Quận 3 Quận 3

1789

Anh Hoàng Nguyên Anh Quân

KEM THIÊN LÝ

0908364525

Quận 3

1790 1791

Đoàn Thị ThanhPhúc Nguyễn Trọng Dũng

Cty TNHH SX-DV-TM Thời Trang

0908967799 0908434542

Quận 3 Quận 3

1792

Vo Hong Dieu Mai

Membership

909485626

Quận 3

1793

Nguyễn Lê Thịnh Đức

Luật sư

0908114466

Quận 3

1794

Chị Nguyễn Thị Phương Uyên

0908163436

Quận 3

1795

Ta Thi Thanh Nguyen

Membership

0918500737

Quận 3

1796

Truong Trinh Ngan

Membership

0913914353

Quận 3

1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803

CHỊ NGA C.TÌNH Ch? Vân Phạm ThịAn Trần Thị Đăng Lan Bùi Minh Thành Trần Đức Vũ

0903901334 0937974766 0909026606 0903004075 0918161415 0912529759 0988000777

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

CTY TNHH THẾ CƯỜNG CTY CP CAO NAM VIỆT

CTY CP LIÊN MINH Luật sư

GĐ Luật sư

LUY SALON & SPA

PGĐ Luật sư Luật sư Luật sư

CTY CP BĐS GP.HIGHLAND UK ACADEMY SALON Công ty CP TM DV Tâm An

84

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1804

Bà Trần Tiếu Quyên

Media Manager

VIETNAM ADVERTISING (ĐẤT VIỆT)

0903736236

Quận 3

1805

Ms. Irene Trinh

Producer

SÀI GÒN ECLIPSE

0907458436

Quận 3

1806

Do Pham Phuong Tam

Membership

0907289289

Quận 3

1807 1808 1809 1810 1811

Nguyễn Thị Lệ Thu Bùi Thanh Phong Nguyễn Thị Cẩm Vân Trịnh VĩnhTrinh Huỳnh Thị KimPhụng

Luật sư Luật sư Luật sư Chủ GĐ

0913570665 0974961364 0908535264 0903843336 0903705283

Quận 3 Quận 3 Quận 3 quận 3 Quận 3

1812

Marie Agnes Truong Vinh Duy

Membership

0909171484

Quận 3

1813 1814

Bùi Mạnh Hùng Nguyễn Văn Giáp

Luật sư Luật sư

0909337672 0937013234

Quận 3 Quận 3

1815

Phan Dinh Phuong Anh

Membership

0903314374

Quận 3

1816

Phan Dinh Tram Anh

Membership

0903945304

Quận 3

1817

Nguyen Thi Le My

Membership

0907909900

Quận 3

1818

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo

Media Buyer FCB ASIA PACIFIC

0903170234

Quận 3

1819

Quách ThuNguyệt

NXB Trẻ TPHCM

0903758790

Quận 3

1820

C.THẢO C.NGUYỆT

CTY CP LIÊN MINH THÀNH VIÊN

0902384668

Quận 3

1821 1822 1823 1824 1825 1826

ANH DỪNG ANH NAM A.TRUNG A.LỢI Ngô Thị Châu Mỹ Trương Thị Hiền

CTY TNHH LONG TRUNG CTY TNHH HIỆP LỢI

0903807571 0982594693 0937471488 0918771480 0908399085 0908549997

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

1827

C.PHƯƠNG

CTY TNHH NGUYÊN MINH TRUNG

0903977652

Quận 3

1828 1829

C DIỄM-LỘC Nguyễn Hữu Thục

CTY CP ĐIỀN KIM Luật sư

0908485322 0909991749

Quận 3 Quận 3

1830

Tran Thi Huong

Membership

0903992222

Quận 3

1831 1832 1833

HUYỀN CHỊ HOA Nguyễn Văn Sơn

0903931750 0908367551 0918253928

Quận 3 Quận 3 Quận 3

GĐ - TBT

Nhà hàng Tib Công ty Trường Phát

Luật sư Luật sư

CTY TNHH LỘC MINH MINH Luật sư

85

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1834

A.TÂM

CTY TNHH THIÊN HỒNG

0903906986

Quận 3

1835

Pham Thanh Tu

0903658869

Quận 3

1836

A.HẢI

0903811357

Quận 3

1837

La Phuong Dung

Membership

0903904989

Quận 3

1838

Luu Kim Nhung

Membership

0983644511

Quận 3

1839

A.HÂN

0903632638

Quận 3

1840

Dinh Cam Van

0908014797

Quận 3

1841 1842 1843 1844

Nguyễn Hữu Tuấn A.DUY A.SƠN Bà Phạm Thị Như

0938595559 0989011262 0918205257 0989007621

Quận 3 Quận 3 Quận 3 Quận 3

1845

Pham Nguyen Minh Phuong

0903704747

Quận 3

1846

Ông Nguyễn Đức Đông

Sales Manager

TIẾN LỘC CO.,

0913609241

[email protected]

Quận 2

1847

Hứa Hồng Ngọc

Customer Services Dept.

Thanks Art Printing Co.

0909694835

[email protected]

Quận 2

1848

Phaïm Maïnh Khoâi

cty Metro cash &carry

0903888747

[email protected]

Quận 2

1849

Đặng Thế Tài

CMC computer Communication

0903030614

[email protected]

Quận 2

1850

Huyønh Theá Huy

Cty TNHH Xaây döïng & Kinh doanh nhaø Ñoâng Nam

0909333438

[email protected]

Quận 2

1851

Bà Trần Th? Thái Bình

AA DECOR (NHà XINH)

0903602512

[email protected]

Quận 2

1852 1853 1854 1855 1856

C OANH C.CHÂU A.TRUNG A.VŨ Vũ Thị Lan

CN CTY CP GA LI CTY TNHH DV-TM ĐÔNG THÁI CTY TNHH CÔNG MINH CTY TNHH VŨ PHAN Luật sư

0988657899 0979865498 0905686053 0913726130 0908897268

Quận 2 Quận 2 Quận 2 Quận 2 Quận 2

1857

Pham Thi Ngoc Anh

Membership

0909547632

Quận 2

Membership CTY CP TAÂN VIỆT

CTY TNHH THIỆN TÂM Membership Luật sư

Giám đốc

CTY TNHH VIỆT PHƯƠNG CTY CP MAẮT BÃO NHƯ Ý SALON

Membership

Director Saigon branch ph.D

Marketing Manager

86

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1858

Tran Thi Thanh Thao

Membership

909322420

Quận 2

1859

Dinh Thi Viet Nga

Membership

0903710699

Quận 2

1860

Forwood Lucy

Membership

0918135764

Quận 2

1861

Huynh Thi Liem

Membership

0903680245

Quận 2

1862

Bùi Xuân Tùng

Luật sư

0906958686

Quận 2

1863

Van Thi Thu Thuy

Membership

0918228338

Quận 2

1864

Le Thi Bach Yen

Membership

0908124499

Quận 2

1865

Ngo Thi Nhu An

Membership

958988880

Quận 2

1866

How Jia Xin

Membership

0903913801

Quận 2

1867 1868

Lê Nguyễn Minh Thư Nguyễn Phương Thụy

Luật sư Luật sư

0958901119 0902453923

Quận 2 Quận 2

1869

Tran Thi Quynh Boi

Membership

903678723

Quận 2

1870

Tran Thi Bich Lien

Membership

0903010180

Quận 2

1871

Sawyer Samantha

Membership

0903175713

Quận 2

1872

Tam Carnerie

Membership

0907388476

Quận 2

1873 1874

C.LƯƠNG C.MINH

0908477021 0913122698

Quận 2 Quận 2

1875

Le Thi Truyen

Membership

0904930017

Quận 2

1876

Phạm Thị Thanh Huyền

Luật sư

0972255290

Quận 2

1877

Emma Jane Lawson

Membership

0908567895

Quận 2

1878

Nguyen Thi Hong Viet

Membership

0925705647

Quận 2

1879

Sim Qian Hui Nathalie

Membership

0903801476

Quận 2

1880

Le Thi Thanh Thoang

Membership

0903175075

Quận 2

CTY TNHH HÒANG MINH CTY TNHH ĐAẤT PHÁT

87

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1881 1882 1883 1884 1885

DiễmMy Trần Ánh Phượng A.TÂN C NGA Phan Đình Phước

Luật sư

0903825933 0918459009 0903030596 0907707079 0908377627

Quận 2 Quận 2 Quận 2 Quận 2 Quận 2

1886

Phạm Thụy Mộng Kiều Ngân

Luật sư

0903633515

Quận 2

1887

Nguyen Thi Dieu Hien

Membership

0983573574

Quận 2

1888

Trần Thị Liêm

Luật sư

01683859464

Quận 2

1889

Nguyen Thi Hong Phuong

Membership

0903988911

Quận 2

1890

A.HOÀNG

0902566667

Quận 2

1891

Nguyen Thi Thanh Binh

Membership

0903337736

Quận 2

1892

Lisa Mai

Membership

0913837696

Quận 2

1893

Vivian Vuong Mai

Membership

0918701251

Quận 2

1894

Hứa Văn Khánh

0913920799

Quận 2

1895

Nguyễn Thị Hoàng Yến

1896

Luật sư CN CTY CP XD-KD ĐỊA Ốc III CTY CP PHỐ ĐÔNG

CTY CP HÒANG VIỆT

Managing Director

GABB VN Co., Ltd.

0903191907

[email protected]

Quận 12

Võ Thị Diệu

D.Manager Thaái Tuấn Textile and Garment of IT Centre Company

0908199724

[email protected]

Quận 12

1897

Lê Sơn Tùng

System Developmen Aplis Vietnam Co., Ltd. t Dept.

0913736873

[email protected]

Quận 12

1898

Tröông Phuù Quoác

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Vónh Phuù

0903630737

[email protected]

Quận 12

1899

Trương Phú Quốc

Vinh Phu Company Ltd

0903630737

[email protected]

Quận 12

1900

Bà Nguyễn Thị Lành

Cty Thuận Hiền TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903705422

[email protected]

Quận 12

Director Giám Đốc

88

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1901

Nguyeãn Vaên Saùu

Hieäu tröôûng Tröôøng Saigon Tech

0903300351

[email protected] Quận 12 vn

1902

Hà Tấn Huưng

System Developmen Aplis Vietnam Co., Ltd. t Dept.

0989723613

[email protected]

Quận 12

1903

Nguyễn V Lưu

Executive Director, Education and Saigon Institute of Technology Engineering Developmen t

0919081698

[email protected]

Quận 12

1904

Luong Hao Quan Quan

System Developmen Aplis Vietnam Co., Ltd. t Dept.

0983998142

[email protected] Quận 12

Laâm Ng. Haûi Long

Tröôûng phoøng Xuùc tieán Thöông maïi vaø Ñaàu tö - Coâng ty Phaùt trieån Coâng vieân Phaàn meàm Quang Trung

0903953182

[email protected] Quận 12

0903953182

[email protected] Quận 12

1905

1906

Lâm Ng. Hải Long

Chief of Trade Stimulation Quang Trung Software Park and Investment Dept.

89

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1907

Vuõ Maïnh Tieán

Chuû tòch HÑTV Coâng ty TNHH TM&DV Tin hoïc Toaøn Caàu

1908

Đỗ Mạnh Tiến

Chairman of Global Technologies Co., Ltd BOD

0903937066

[email protected]

Quận 12

1909

Ha Ngoc Lan Anh Anh

System Developmen Aplis Vietnam Co., Ltd. t Dept.

0903198450

[email protected]

Quận 12

1910

Leâ Taán Huøng

Cty Trang Vaøng VN

0913919291

[email protected]

Quận 12

1911

Tröông Phuù Quoác

Cty TNHH Vónh Phuù - Vipcom

0903630737

[email protected]

Quận 12

1912

Bà Dương Thị Thu Hằng

Cty An Phúc TNHH Thiết Bị Điện

0913148783

[email protected]

Quận 12

1913

Leâ Haûi Bình

0918999988

[email protected]

Quận 12

1914

Lê Hải Bình

Director

Mắt Bão

0983000737

[email protected]

Quận 12

1915

Lê Hải Bình

Director

Storm Eyes Sofware Co., Ltd.

0913703638

[email protected]

Quận 12

1916

Lê Đình Thắng

Luật sư

1917

A HẢI

1918

Giám Đốc Giaùm ñoác Coâng ty Maét Baõo

0903937066

[email protected]

Quận 12

0903332276

Quận 12

CTY TNHH THANH TÀI(BD)

0903679678

Quận 12

A.TRANG

CTY TNHH NGUYỄN PHẠM

0908871679

Quận 12

1919

A.ÁI

CTY TNHH NAM HIỂN LONG

0983108789

Quận 12

1920

A.TÙNG

CTY TNHH THỊNH NĂNG

0903745493

Quận 12

1921

A.THẮNG

CTY CP TÒAN THẮNG

0903686763

Quận 12

1922

Lý Minh Hương

0983604168

Quận 12

Luật sư

90

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1923

A.NHO

1924

Luu Thanh Hong Diep

1925

A.HOỒNG

1926

CTY TNHH NGÔI NHÀ VIỆT

0918673338

Quận 12

0903010808

Quận 12

CTY HỒNG HÀ PHÁT

0903804319

Quận 12

A.THẾ ANH

CTY TNHH VIỆT ANH VŨ

0982725825

Quận 12

1927

QUANG

CTY TNHH HOÒANG QUÂN

0903006588

Quận 12

1928

ANH DĐỨC

0903869901

Quận 12

1929

C HUƯƠNG

CTY TNHH KIM VIỆT

0903928048

Quận 12

1930

A.SƠN

CTY TNHH THÀNH SƠN

0937769993

Quận 12

1931

Nguyễn Thị Yến

0937226862

Quận 12

1932

C.XUÂN

0909937887

Quận 12

1933

Nguyen Thi Ngoc Thanh

0903826188

Quận 12

1934

C HUYỀN

CTY TNHH HÀ LINH

0908615069

Quận 12

1935

A TRUNG

CH CTY TNHH NAM QUANG

0903925576

Quận 12

1936

Nguyễn Việt Phương

Công Ty TNHH Tình Anh Em

0903305673

Quận 12

1937

C.BÌNH

CTY TNHH S.G.M

0988516843

Quận 12

1938

A.HÒA

CN DNTN QUANG NGỌC THANH

0918295324

Quận 12

1939

Trần Nguyên Hải

0903914219

Quận 12

1940

A.HÊN

CTY TNHH LIÊN PHƯƠNG

0903987595

Quận 12

1941

THẠCH

CN 2 CTY LÊ THẮNG

0903954419

Quận 12

1942

C LIÊN

CN CTY TNHH ONG..

0903366599

Quận 12

Membership

Luật sư CTY TNHH ANH TRÂM Membership

Luật sư

91

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1943

A.ANH

1944

Dương Thanh Liêm

1945

DNTN NGUYỄN TẤN ĐẠT

1946

ÁNH

1947

CTY TNHH CÁT LÂN

0983001903

Quận 12

0908223499

Quận 12

0913728184

Quận 12

CN CTY HOA VĂN PARDO

0905184108

Quận 12

KIM SA

DNTN KIM KIM

0908284949

Quận 12

1948

C.THẢO

CTY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG

0986608688

Quận 12

1949

Nguyễn Thị Loan

0982680028

Quận 12

1950

Trang Lan AnhPhương

0909437438

Quận 12

1951

C LỢI A TÂM

0908202248

Quận 12

1952

Phạm Lan Anh

0982869610

Quận 12

1953

A.HÒANG

0938338378

Quận 12

1954

Luong Minh Thi

Membership

0908006443

Quận 12

1955

Luong Minh Thu

Membership

0908159411

Quận 12

1956

C.KHANH

0982080871

Quận 12

1957

Khổng Hùng Lân

0908163116

Quận 12

1958

A.CHINH

CTY TNHH NHÂN HÒA

0903767489

Quận 12

1959

A.TRUNG

CTY TNHHPHÚC AN

0918241117

Quận 12

1960

Lưu Ngọc Huy

0903370797

Quận 12

1961

A.TÂM

0903340295

Quận 12

1962

CHỊ THỦY

0933245518

Quận 12

Luật sư

Luật sư Vice Director FPT Telecom CTY TNHH TỊNH PHÁT Luật sư DNTN TM THIÊN Ý

CTY TNHH ĐỨC VŨ Luật sư

Luật sư CTY TNHH THANH THÚY

92

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1963

Ông Nguyễn Văn Sơn

Giám Đốc Cn

Cty Triệu Sắc TNHH-Cn

0903382774

Quận 12

1964

Ông Huỳnh Phương

Giám Đốc

Cty Huỳnh Phương TNHH Than

0903704302

Quận 12

1965

Nguyen Thi Ngoc Lai

Membership

0903339942

Quận 12

1966

Nguyen Thi Ngoc Luu

Membership

0903339942

Quận 12

1967

Do Minh Thu

Membership

0903339942

Quận 12

1968

Nguyen Thi Ngan Suong

Membership

0903356535

Quận 12

1969

Nguyen Thi Ngoc Lien

Membership

0903919202

Quận 12

1970

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giám Đốc

Cty Tiến Dũng TNHH Sản Xuất Thương Mại

0913926296

Quận 12

1971

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Giám Đốc

Cty Phúc Hảo TNHH Dịch Vụ-Sản Xuất-Thương Mại

0903700959

Quận 12

1972

Ông Nguyễn Văn Hà

Tổng Giám Cty Thiên Hương Cổ Phần Thực Đốc Phẩm

0903901091

Quận 12

1973

Nghiêm Sỹ Thắng

0913120170

[email protected] Quận 11 vn

1974

Oâng Leâ Anh Kieät

0903928891

[email protected]

Quận 11

1975

HOÀNG HỮUTHANH

0903831631

[email protected]

Quận 11

1976

Baø Phaïm Thò Daõ

0903941455

[email protected]

Quận 11

1977

NGUYỄN NGỌC HIẾU

0913177539

[email protected]

Quận 11

1978

Bà Ngô Thị Chân Phương

SÀI GÒN KYMDAN

0904429320

[email protected]

Quận 11

1979

Oâng Nguyeãn Dieäu Huøng

Vieän Tröôûng Vieän NC & PT Chaâu AÙ

0903821991

[email protected]

Quận 11

1980

Ngô Hoàng Hoa Phượng

1981

CHÚ LẬP

Director of IT Southern Bank Center Phoù Chuû tòch HÑQT Ngaân haøng Phöông Nam CHIEF REPRESEN C&P ASIA PTE LTD TATIVE Phoù Toång GÑ Cty neäm Kim Ñan VICE CTY ĐỨC QUẢNG DIRECTOR Marketing Dept.

Luật sư

0917564853

Quận 11

0908492826

Quận 11

93

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

1982

C.CHUYỆN

1983

ANH DŨNG

1984

A.AN

1985

DĐặng Trung

1986

Bác sỹ Nguyễn Mẹo

1987

Duong Thi Phung

1988

Ly Boi Tuyen

1989

CTY TNHH PHAN NGÔ

0908407202

Quận 11

0903902779

Quận 11

0987333989

Quận 11

0908279999

Quận 11

0908330062

Quận 11

Membership

0903808019

Quận 11

Membership

0903808019

Quận 11

Đào Thu Thủy

Luật sư

0983692169

Quận 11

1990

Luc Uyen Nhi

Membership

0903333682

Quận 11

1991

Nguyễn Thanh Tú

Luật sư

0938959399

Quận 11

1992

C.TRÂN

0906603039

Quận 11

1993

Nguyễn Hồng Thanh

0903815817

Quận 11

1994

ĐỨC

CTY TNHH PHÚC ĐỨC

0918026923

Quận 11

1995

C.PHƯƠNG

CTY TNHH TÂN LONG

0938077017

Quận 11

1996

Le Cat Uyen

0918474983

Quận 11

1997

A HẢI

0903984799

Quận 11

1998

Bùi Thị Thanh Loan

Luật sư

0913782459

Quận 11

1999

Lưu Thị Bích Hạnh

Luật sư

0918619419

Quận 11

2000

Le Gia Linh

Membership

0903953542

Quận 11

2001

A TÂM

0937113777

Quận 11

DNTN KS PHÚC AN

NHA KHOA HOA MỸ

CTY TNHH SÁNG KIẾN Luật sư

Membership CTY TNHH VĨ NHÂN

CTY CP ĐÒAN VIỆT

94

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2002

BÌNH

2003

BÀ PHƯỢNG

2004

Vo Ngoc Chau

2005

A.LONG

2006

Nguyen Ai Kinh

2007

Luu Phuong Phuong

2008

C.LOAN

2009

Bà Đặng Thị Xuân

2010

CTY TNHH NỤ CƯỜI VIỆT

0902464533

Quận 11

0903313924

Quận 11

0903733143

Quận 11

0903058191

Quận 11

Membership

0903326265

Quận 11

Membership

0903888743

Quận 11

CTY TNHH PHONG DỤ

0939060449

Quận 11

HƯNG THỊNH CO.

0908607770

Quận 11

Anh Bình

HUGO RESTAURANT

0909333386

Quận 11

2011

A.HÀO

CTY TNHH PHONG LỢI

0903717288

Quận 11

2012

Pham Thi Phuong Khue

Membership

0918274302

Quận 11

2013

Do Thi Bach Thanh

Membership

0903807759

Quận 11

2014

Huynh Tran Lynh Phuong

Membership

0918636636

Quận 11

2015

Lưu Thị Hương Ly

Luật sư

0908547410

Quận 11

2016

KHÁI

0918204634

Quận 11

2017

Le Nguyen Ngoc Chau

0909272299

Quận 11

2018

Oâng Tröông Ty

0903907778

Quận 11

2019

Phạm Hữu Phước

0975828497

Quận 11

2020

A.THỊNH

0918135130

Quận 11

2021

Trần Thị Tuyết Oanh

0908843978

Quận 11

Membership CN CTY TNHH TI TI

Phó Giám Đốc

CTY TNHH CỬU LONG GIANG Membership Chuû tòch HÑQT Ngaân haøng Phöông Nam Luật sư CTY NGÔI SAO ĐÔNG NAM Luật sư

95

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2022

C.TUẤN ANH

2023

Du My Chinh

2024

Võ Thị Mỹ Trinh

2025

C LINH

2026

CTY TNHH TÂN KHẢI KIỆT

0903396655

Quận 11

Membership

0903141888

Quận 11

Luật sư

0917171178

Quận 11

CTY TNHH HÒAN CẦU(HĐ-10%)

0939209207

Quận 11

A.HẬU

CTY CP THUẬN THIÊN PHÚ

0909513499

Quận 11

2027

TÂM

CTY TNHH NGHỆ MINH

0903862843

Quận 11

2028

Hồ Đức Minh

0983802228

Quận 11

2029

Anh Nguyễn Hoàng Lâm

0903738083

Quận 11

2030

Nguyen Dong Vy

0909166060

Quận 11

2031

A.PHẤN

0907790086

Quận 11

2032

Lê Thị Hồng

Luật sư

0975711988

Quận 11

2033

Ta Kim Thuy

Membership

0918234788

Quận 11

2034

Ngu Le Anh

Membership

0903749666

Quận 11

2035

A.THỦY

0982708138

Quận 11

2036

vương Nhất Minh

0903703407

Quận 11

2037

Lê Văn Nghe

0988655299

Quận 11

2038

A.CƯỜNG

CTY TNHH VĨNH NAM THIÊN

0903732888

Quận 11

2039

A.ĐỨC

CTY CHIÊU QUÂN

0989810438

Quận 11

2040

A.HOÀNG

CTY CP ĐAẠI THẾ GIỚI

0903703394

Quận 11

2041

Lê Quang Minh

0989071668

Quận 11

Luật sư Phụ trách quảng cáo

DV DU LịCH PHÚ THỌ CO

Membership CTY TNHH ĐẠI KHẢI HÒAN

CTY TÀI LỢI PHÁT

Luật sư

Luật sư

96

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2042

C.PHƯƠNG

2043

Lam Kieu

2044

Nguyen Yen Thao Kyra

2045

A LUÔN

2046

HUYỀN

2047

Nguyễn Văn Hiệp

2048

0908566318

Quận 11

Membership

0903937782

Quận 11

Membership

0903723085

Quận 11

CTY TNHH MINH AN

0939597888

Quận 11

DNTN KIM MINH HUY

0908993477

Quận 11

Luật sư

0907531931

Quận 11

Đàm Phúc Minh

Luật sư

0934014788

Quận 11

2049

Duong Nha Chi

Membership

0903781888

Quận 11

2050

Ma Thi Lan

Membership

0919043343

Quận 11

2051

Lâm Mạnh Dư

0903735303

Quận 11

2052

A.NGHĨA

0903719927

Quận 11

2053

Vũ Thị Ngọc Dung

0945900900

Quận 11

2054

Thái Huệ Phương

0903918373

Quận 11

2055

Nguyễn Tuấn Việt

2056

HÀ VIẾTCƯỜNG

2057

NGUYỄN THỊ LỆPHÚC

2058

Trần Hoàng Vũ

DNTN KHÁNH MỸ

CTY TNHH AN BÌNH Luật sư

Deputy Manager of CT-IN Joint Stock Company For telecomsTelecoms and Infomatics Infomatics Center

0918017902

[email protected]

Quận 10

CTCP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ TẤN LỘC

0906755758

[email protected]

Quận 10

DIRECTOR TRANS-PACIFIC ENTERPRISES OPORATION GROUP, LLC S

0909171797

[email protected]

Quận 10

Vietcomnet Co., Ltd

0909471923

[email protected]

Quận 10

PGĐ

97

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2059

Lê Phó Tường Vân

Sale Executive IT Viet Chance Co. Ltd. division

0919833351

[email protected]

2060

LÊ THỊ MINHTÂM

GIÁM ĐỐC SÀI GÒN ĐẸP TÀI CHÍNH

0903761308

[email protected] Quận 10 com.vn

2061

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

PR Leader

C.T GROUP

0903982903

[email protected]

2062

Ông Nguyễn Văn Ngoan

Marketing Manager

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO.,LTD

0908882299

[email protected] Quận 10 vn

2063

Nguyễn Chí Thành

Vietcomnet Co., Ltd

0918230222

[email protected]

Quận 10

2064

Cao Toàn Mỹ

Vinagame Ragnarok Online

0913174578

[email protected]

Quận 10

2065

TRƯƠNG ĐỨCHÒA

0908488373

[email protected]

Quận 10

2066

Bà Nguyễn Thị Hà Đoan

Marketing Manager

ABTEL CO., LTD

0903579909

[email protected]

Quận 10

2067

BÙI THỊ DUYÊNCHÂU

CT HĐQT

CTY VIỆT TOÀN THỊNH

0989054590

[email protected]

Quận 10

2068

Trần Quốc Bình

Managing Director

IT Developers

0908370772

[email protected]

Quận 10

2069

NGUYỄN THỊ HIẾU

MANAGING CTY AN THÁI DIRECTOR

0903653468

[email protected]

Quận 10

2070

Ho Thanh Truc

Membership

0913660034

Quận 10

2071

ANH PHONG

0903648376

Quận 10

2072

Bà Hoàng Đoàn Thị Thanh Thanh

0903959595

Quận 10

2073

Trần Thiện Phúc

0903641122

Quận 10

2074

A.ĐỨC

0908652277

Quận 10

2075

Nguyễn Thị Cảnh Hậu

0918229848

Quận 10

2076

C.THU

0903395678

Quận 10

Director Managing Director

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CTY CP-SX-TM-DV LÂM ĐẠI TIẾN QUẢN TRỊ

Marketing Manager

VMS

Luật sư CTY TNHH HÒANG HÀ GIA Luật sư DNTN KS TÔ MY

98

Quận 10

Quận 10

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2077

Bà Trần Kim Loan

2078

Nguyen Thi Tuyet Xuan

2079

A.ĐÔ

2080

Lê Phước Bốn

2081

Giám đốc

TIỂU HOA SALON

0906000090

Quận 10

0903651111

Quận 10

0917722246

Quận 10

Luật sư

0903902755

Quận 10

Nguyen Thi Nga

Membership

0918001011

Quận 10

2082

Phan Xuân Huy

Luật sư

0903828621

Quận 10

2083

A.THÀNH

0909047368

Quận 10

2084

Nguyen Thi Thu Thao

Membership

0913928106

Quận 10

2085

Nguyễn Đặng Mỹ Năng

Luật sư

0968236737

Quận 10

2086

A.QUANG

0903660868

quận 10

2087

Le Ngoc Diep

0918154850

Quận 10

2088

Trần NamTrung

0903888144

Quận 10

2089

Dang Thi Tha

Membership

0913660034

Quận 10

2090

Nguyen Thi Quynh Anh

Membership

0903808022

Quận 10

2091

Huỳnh Phước Lợi

Luật sư

0986363449

Quận 10

2092

A.CƯ

CTY MINH LONG THÀNH NGỌC

0908164261

Quận 10

2093

C.QuẾ

CTY TNHH ĐỈNH CAO

0903834299

Quận 10

2094

Nguyen Thi Kim Nghia

0903705866

Quận 10

2095

A.TRUNG

CN CTY KIỀU NHUNG

0913676537

Quận 10

2096

A VINH

CTY CP TƯỜNG VINH

0908464199

Quận 10

Membership CTY CP CAT THỦY

CTY CP SẮC MÀU Membership GĐ

Công ty truyền thông ABC

Membership

99

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2097

C HƯỜNG

CTY TNHH HUY LỢI

0903324132

Quận 10

2098

C.THỦY

VPĐD CTY CP HỢP THIÊN THÀNH

0958807251

Quận 10

2099

Kito Rika

0908642475

Quận 10

2100

Bà Ngô Thị Thu Trang

0918377322

Quận 10

2101

Nguyễn Hữu Trí

0903326822

Quận 10

2102

A.PHÚ

0903874388

Quận 10

2103

CHIỊ YẾN

0933226286

Quận 10

2104

A.HÒANG

CTY CP SAO VIỆT

0903743000

Quận 10

2105

A.DŨNG

CN CTY TNHH DUY TRÂM

0903744796

Quận 10

2106

Lê Thị Kim Phượng

Luật sư

0906926288

Quận 10

2107

Bùi Thị Kiều Oanh

Luật sư

0908878667

Quận 10

2108

Nguyễn Thị Giàu

Luật sư

0937907076

Quận 10

2109

Phan Tran Minh Tam

Membership

0918622567

Quận 10

2110

Nguyen Thi Hoa

Membership

0903640038

Quận 10

2111

ANH KỈ

0903696702

Quận 10

2112

Dang Ngoc Chau

Membership

0908961260

Quận 10

2113

Nguyen Hoang Phuong

Membership

0908414372

Quận 10

2114

Vu Khanh Huong

Membership

0912065991

Quận 10

2115

Le Thi Tuyet Hong

Membership

0903177898

Quận 10

2116

A.HƯNG

0903906390

Quận 10

Membership Chủ tiệm

T & T BEAUTY SALON

Luật sư CTY TNHH QC-TT KIM

CTY TNHH ĐẠI TRƯỜNG GIANG

100

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2117

Ah Lang Ang

2118

Anh Đào Duy Hoàng Hải

2119

Dao Thi Van Anh

2120

Bui Thi Van Nga

2121

Membership

0908824560

Quận 10

0983310267

Quận 10

Membership

0907910990

Quận 10

Membership

0908352873

Quận 10

Ninh Thị Kim Khánh

Luật sư

0918026878

Quận 10

2122

Ngô Thị Chí

Luật sư

0908222578

Quận 10

2123

Nguyen Thi Lang

Membership

0903393223

Quận 10

2124

Lê Anh Dũng

Luật sư

0908791988

Quận 10

2125

Le Cam Claribel

Membership

0903933555

Quận 10

2126

Kieu Phuong Thao

Membership

0903660537

Quận 10

2127

Khau Thi Thien Kim

Membership

0913920437

Quận 10

2128

Le Thi Kim Phuong

Membership

908682808

Quận 10

2129

Chị Thanh Tuyền

0908784927

Quận 10

2130

Nguyen Thi Thu Lan

Membership

0903903764

Quận 10

2131

Vo Thi Ngoc Nga

Membership

0908177300

Quận 10

2132

Ông Nguyễn Trung Hà

0983381789

Quận 10

2133

Nguyễn Thành Luân

0976234137

Quận 10

2134

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

0908197178

Quận 10

2135

Trần Nguyễn Khánh Linh

0913634260

Quận 10

2136

Bùi Minh Quốc Khoa

0907568713

Quận 10

Director

VIỆT PHÁP CO

THANH TUYỀN SALON

Nhóm Sản Phẩm VI

DƯợC PHẩM PHú YÊN

Luật sư PGĐ

Công ty TNHH An Khánh

Luật sư Công ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Toàn Cầu

101

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2137

A.ĐÁNG

CN CTY TNHH NGUYỄN DƯƠNG

0979833844

Quận 10

2138

A.CHÁNH

CN CTY TNHH SAO MAI

0913853580

Quận 10

2139

Nguyễn Văn Tiến

Luật sư

0953637842

Quận 10

2140

Trần Cường Đại

Luật sư

0903016138

Quận 10

2141

A.NHỨT

0914555789

Quận 10

2142

Ta Thi Thuy

Membership

0918872464

Quận 10

2143

Nguyễn Thị Hồng Châu

Luật sư

0909463662

Quận 10

2144

To Ky

Membership

0913704414

Quận 10

2145

C.NGỌC

0903984671

Quận 10

2146

Phan Thị Xuân Uyên

0907668546

Quận 10

2147

C.CHÍ

0918060277

Quận 10

2148

Doan Thuy Dung

0913801147

Quận 10

2149

Anh Đình Dũng

0958989889

Quận 10

2150

Nguyễn Hoàng Tân

Luật sư

0903715732

Quận 10

2151

Trần Mỹ Duyên

Luật sư

0918632908

Quận 10

2152

Dinh Hong Ngoc

Membership

0903352050

Quận 10

2153

Huỳnh Công Minh

Luật sư

0903921179

Quận 10

2154

A.THẮNG

CTY CP THÁI SƠN

0983293088

Quận 10

2155

C.NHUNG

CTY TNHH VŨ PHI LONG

0908197180

Quận 10

2156

Lê Văn Khiêm

0915780848

Quận 10

CTY TNHH HỒNG PHÚC

CN CTY CP XD-TM TỔNG HỢP Luật sư CTY CP GỖ SÀI LÝ Membership MK-VILAN

Luật sư

102

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2157

Bà Lê Thị Phương Anh

2158

C.HẠNH

2159

Đặng Hoàng Phương

2160

Lê Thị Thu Hường

2161

A.CƯỜNG

2162

Ch? Trần Th? Thanh Mai

2163

Nguyễn Thị Hồng Điệp

2164

A BẢO

2165

Tran Le Ngoc Huong

2166

A.TẤN

2167

Nguyen Thi Thao

2168

Trần Minh Trí

2169

C THẢO

2170

Nguyen Thi Kim Van

2171

Trần Minh Tuyết Anh

2172

A.CƯỜNG

2173

Nguyen Thi Hong Van

2174

C.PHƯƠNG

2175

Bùi Quốc Thanh

2176

Nguyễn Hoàng Nam

Director

ĐƯỜNG ANH NGUYỄN CO., LTD

0903823599

Quận 10

CTY TNHH TRUNG QUÂN

0989772807

Quận 10

Luật sư

0983670467

Quận 10

Luật sư

0906112959

Quận 10

CTY TNHH CƯỜNG THỊNH

0903733568

Quận 10

HồNG AN CO

0909902528

Quận 10

0919125007

Quận 10

0908861594

Quận 10

0918189895

Quận 10

0983966119

Quận 10

Membership

0908303059

Quận 10

Luật sư

0903350767

Quận 10

0909909282

Quận 10

0918030938

Quận 10

0908004421

Quận 10

0906677999

Quận 10

0903977772

Quận 10

0908663459

Quận 10

Luật sư

0908229294

Quận 10

Luật sư

0907478177

Quận 10

Luật sư CN CTY TNHH CON CỌP Membership CTY TNHH HÒA HẢO

CTY TNHH MA RA TÔNG Membership

CTY NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Membership CTY CP ĐT-XD KHANG ĐẠI

103

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2177

HOA

CTY ÁNH SÁNG TRANG TRÍ

0908869394

Quận 10

2178

Anh Tạ Công Thành

EVARRO SALON

0908543788

Quận 10

2179

Vũ Thị Thảo

2180

CÔ LOAN A.HOÀNG

0983868536

quận 10

0909140679

quận 10

2181

Le Thi Ngoc Diep

0918030808

Quận 10

2182

HỒNG ANH

0913115712

Quận 10

2183

Nguyen Tang Nguyet Thu

Membership

0903123449

Quận 10

2184

Nguyen Thi Viet Ha

Membership

0908000285

Quận 10

2185

Nguyễn Triệu Luật

Luật sư

0908270684

Quận 10

2186

Lê Cao QuỳnhThư

General Director

Royal Lighting Co., LTD

0903752509

Quận 10

2187

Chị Phạm Tú Trâm

LUNA SPA

0903330425

Quận 10

2188

Lê Thị Huê

Luật sư

0908445499

Quận 10

2189

Trịnh Quốc Khánh

Luật sư

0983809301

Quận 10

2190

Trương Nữ Trần Chung

Luật sư

0905008885

Quận 10

2191

A.TRÍ

CTY TNHH NHẬT HUY

0918333404

Quận 10

2192

A.THÔI

CTY CP NAM VIỆT

0908750791

Quận 10

2193

Ly Cao

0908332968

Quận 10

2194

Cao XuânHải

0903847475

Quận 10

2195

Phan Minh Thắng

0902447968

Quận 10

2196

Vu Thi Xuan

0903887262

Quận 10

Chủ tiệm Luật sư

CTY TNHH PHƯỢNG HÒANG Membership CTY TNHH SIÊU SIÊU NHỎ

Membership GĐ

Membership

Sai Gon Đẹp

104

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2197

Nguyễn Thị Thu Hiền

2198

Bà Trần Thị Bích Ngọc

2199

Luật sư

0902002524

Quận 10

BINGO MAKE UP

0908483345

Quận 10

Bà B?ch Ngọc

BINGO

0908483345

Quận 10

2200

ĐỨC

CTY CP VT XD NAM VIỆT

0983988498

Quận 10

2201

Nguyễn Thị Bạch Vân

0903848710

Quận 10

2202

CHỊ CHI

0938749709

Quận 10

2203

VÂN

0903111444

Quận 10

2204

CHÚ THÀNH

0903307020

Quận 10

2205

THI

0903932299

Quận 10

2206

ANH TUẤN

0982207174

Quận 10

2207

Nguyễn Ngọc Điền

Luật sư

0903661177

Quận 10

2208

Lã Hữu Vĩnh

Luật sư

0903939930

Quận 10

2209

A DŨNG

CN CTY TNHH DUŨNG HUY

0918052989

Quận 10

2210

Ông Trần Quang

Giám Đốc

Cty Á Châu TNHH Quảng Cáo Hội Chợ Triển Lãm

0903916464

Quận 10

2211

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Giám Đốc

Cty Trung Kiên TNHH

0913904459

Quận 10

2212

A.DŨNG

CTY TNHH BÉ BI

0909148145

Quân 10

2213

Thái QuốcMinh

Vina Private Capital Investment Co., LTD

0904057766

Quận 1, tầng 13, 1303

2214

Lê Anh Tú

La Giang Joint Stock Company

0903700665

Quận 1 ( lầu 2)

2215

Đặng HồngAnh

Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín

0905056789

Quận 1

Luật sư

CTY TNHH TM HUY BẢO

CTY TNHH THỜI TRANG XINH

TGĐ

Giám đốc TGĐ

105

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2216

Trần Trung Nghĩa

2217

Bà Xuân Yến

2218

Bà Phạm Lê Kim Yến

2219

Baø Lyù Thu Phong

2220

Phaïm Xuaân Laõng

GĐ tiếp thị

VPĐD Moet-Hennessy Asia Pacific

0903808055

Quận 1

0918098789

[email protected] Quận 1 vest.com.vn

SAMSUNG

0909726100

[email protected]

Quận 1

Tröôûng P. Kinh doanh Taäp ñoøan Hyosung VN

0913925321

[email protected]

Quận 1

Senior Media ZENITHOPTIMEDIA Planner Marketing Executive

Cty Dòch Vuï Saøi Goøn

0903843433

[email protected]

Quận 1

Country Manager

MOTOROLA REP. OFFICE

0913919595

[email protected]

Quận 1

2221

Ông Bùi Văn Hòa

2222

Phạm Văn Phú

Director

Vy Vy Soft Co., Ltd.

0903904756

[email protected]

Quận 1

2223

Chị Nguyễn Hoàng Vy

Business Manager

GENTING

0903744774

[email protected]

Quận 1

2224

Bà Đinh Vũ Thanh Uyên

Senior Media MINDSHARE Planner

0908271988

[email protected] Quận 1 eworld.com

2225

Bà Trần Thị Anh Vũ

Media Buyer ZENITHOPTIMEDIA

0909898519

[email protected] n

Quận 1

2226

Bà Vũ Thị Kim Hà

Sales Planning Manager

LG -VINA COSMETICS CO.

0903820509

[email protected]

Quận 1

2227

Trần Đức Thống

Sales Manager

Microsoft M.D.P Vietnam

0919695399

[email protected]

Quận 1

2228

Vương Trí Hiếu

0908466206

[email protected]

Quận 1

2229

Phan Tú Quyên

General Manager

Microsoft M.D.P Vietnam

0913521154

[email protected]

Quận 1

2230

Bà Hoàng Thị Bạch Tuyết

Sales and Marketing Manager

PHARMA LINK

0908001945

[email protected] Quận 1 nk.com

IT expertTechinical & Saigon Telecom Services Co. Services Dept.

0918796515

[email protected]

0903840971

[email protected] Quận 1

2231

To Dinh Vinh

2232

Oâng Nguyeãn Chí Vinh

Information Technology Bao Minh Insurance Corp. Division

GÑ tieáp thò Taäp ñoøan Holcim VN

106

Quận 1

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2233

Phạm Quỳnh Giang

2234 2235

Baø Toâ Myõ Haø Döông Coâng Ñöùc

2236

Hoaøng Quoác Vieät

2237

Ngô Trọng Vỹ

2238

Phạm Thiện Nghệ

2239

Traàn Ñöùc Tuyeân

Deputy General Manager

Vinexad

0903803437

[email protected] Quận 1

Phoù GÑ Cty Toøan Taâm-Vilube Cty TM&DV Ñieän thoaïi VN

0903999394 0903812979

[email protected] [email protected]

Quận 1 Quận 1

0903741254

[email protected] n

Quận 1

0918426982

[email protected]

Quận 1

0983947891

[email protected]

Quận 1

Tổng giaùm ñoác Coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Coâng ngheä Tin hoïc Nguyeãn Hoaøng

President and Ceo

Cyberworld

Chief of Vietnam Electronics Industries Representati Association South Representative ve Office GÑ Cty TNHH Dòch Vuï V&C

0903908609

[email protected]

Quận 1

0908023028

[email protected]

Quận 1

0983312831

[email protected]

Quận 1

Cuu Long Joint operating company

0903040019

[email protected]

Quận 1

Cty TNHH TM-DV-&Tin Hoïc VIETSPACE

0903931541

[email protected]

Quận 1

0908393915

[email protected] Quận 1 n

0903343549

[email protected] m

2240

Phạm Trần Anh

Partner Developmen Microsoft M.D.P Vietnam t Manager

2241

VÕ QUỐCUY

MANAGING TIC TAC DIRECTOR

2242

Nguyễn Văn Ung

2243

Traàn Vuõ Minh Thö

2244

Trần Văn Đạt

2245

Dương Tuyến

Deputy Project manager

Network LG VINA Cosmetics Co. Administrator Sales and Marketing Director

Vina Capital Real Estate Co.

107

Quận 1

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Deputy Editor-inChief

0913910024

[email protected] m.vn

Quận 1

0903732259 0903808055

[email protected] [email protected]

Quận 1 Quận 1

SACOMREAL

0903881686

[email protected] Quận 1 om

CTY QUẢNG CÁO ÁNH VIỆT

0983224105

[email protected] Quận 1 vn

Head of IT Team Technical Saigon Telecom Services Co. and Services Dept

0919080995

[email protected]

Quận 1

2246

Trương Tường Vy

2247 2248

NGÔ THANHTÙNG Traàn Trung Nghóa

2249

Ông Trương Thoại Hào

Marketing Director

2250

TRẦN TRƯỜNGGIANG

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Saigon Times Group

CHAIRMAN VILAF - HONG DUC Cty Moet-Hennessy VN

2251

Thiều Quang Trung

2252

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai

Managing Director

TK&L

0903958674

[email protected]

Quận 1

2253

TRẦN ĐỨCHÙNG

UV HĐQT

CTY CP PT HÀNG HẢI (VIMADECO)

0903907489

[email protected]

Quận 1

2254

Ông Nguyễn Trần Hưng Long

Associate Planning Director

MINDSHARE

0903302480

[email protected] Quận 1 hareworld.com

2255

Bà Trần Trân Châu

0908190401

[email protected] Quận 1 com

2256

Hồ Trần Tuấn

Sales Manager

Cisco Systems Vietnam Limited

0903824009

[email protected]

Quận 1

2257

Hồ Trần Tuấn

Sales Manager

Cisco Systems Vietnam Limited

0903824009

[email protected]

Quận 1

2258

Ông Nguyễn Hữu Tuấn Anh

Senior Business WRIGLEY ASIA LIMITED Developmen t Manager

0908182130

[email protected]

Quận 1

2259

Traàn Thò Quyeân

Phoù giaùm ñoác Coâng ty Thaønh Nhaân

0918770822

[email protected]

Quận 1

2260

Ông Nguyễn Hồ Duyên Thy

LASTA Co.

0903348989

[email protected]

Quận 1

2261

LÊ NGUYỄN THÙYVY

JOHN HENRY

0988648684

[email protected]

Quận 1

Media Buyer MAXUS

General Manager CTY T.M.G

108

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2262

Bà Lê Thúy Âu

Sales & Marketing Manager

KHAISILK CORPORATION

0918288286

[email protected]

Quận 1

2263

Lương Thị Lệ Thủy

Sales Manager

Cisco Systems Vietnam Limited

0903000182

[email protected]

Quận 1

2264

VÕ THỊ CẨMPHI

0903847471

[email protected]

Quận 1

2265

Bà Hoàng Thạch Thảo

0903776116

[email protected]

Quận 1

2266

Ông Nguyễn Thạch Thảo

0908896474

[email protected] m.vn

Quận 1

2267

Bà Lê Thị Thanh Vân

0909171978

[email protected]

Quận 1

2268

LÊ THANHLÂN

0908283895

[email protected] Quận 1

2269

Ông Nguyễn Trung Thành

Media Planner

DAIKO VIETNAM.

0989517217

[email protected] Quận 1

2270

Nguyễn Hà Thanh

Director

One Trade and IT Co.,Ltd -HCM branch,VN

0903906424

[email protected] Quận 1

2271

Voõ Ñoã Thaéng

Giaùm ñoác Coâng ty Athena

0903641298

[email protected]

Quận 1

2272

Võ Đỗ Thắng

Training and Athena Training and Education Project Network manager

0903641298

[email protected]

Quận 1

2273

NGUYỄN VĂNTHANG

RESEARCH &DEVELOP HUMAN CAPITAL MENT MANAGER

0907530774

[email protected] Quận 1 pital.com.vn

2274

Trần VănHiếu

0908249122

[email protected]

SENIOR BASF SINGAPORE PTE. LTD MANAGER Public Relations Manager

RENAISSANCE RIVERSIDE SAIGON

Group Head ZENITHOPTIMEDIA - Central Buy Assistant Manager Sales & Marketing

SAMSUNG

EVENT CTY MIO MANAGER

Cty Tnhh Môi Giới Bảo Hiểm Gras Savoye (Pháp)

109

Quận 1

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2275

Laâm Taán Ñöùc

Giaùm ñoác Coâng ty CPTMKTDV Taán Ñöùc

2276

Huỳnh Tấn Tâm

Officer

2277

Bà Lê Thị Thanh Mai

Media Analyst

2278

Tào VănNghệ

2279

Nguyeãn Taán Traøo

0903804622

[email protected]

Quận 1

Tấn Đức JSC.

0918045094

[email protected]

Quận 1

MAI THANH CO.

0983111345

[email protected]

Quận 1

Hotel Majestic Saigon

0903525354

[email protected] Quận 1

Cty may Taán Traøo

0903805443

[email protected]

Quận 1

KINH ĐÔ ESTATE CORPORATION

0913701111

[email protected]

Quận 1

BAYER HEALTH CARE

0908058700

[email protected] Quận 1 m.vn

0908509257

[email protected]

0913151211

[email protected] Quận 1 m.com

2280

Bà Phan Triều Quý Tâm

Marketing Manager

2281

Bà Trần Thị Minh Tâm

Brand Manager

2282

Bà Ngô Thị Minh Tâm

2283

Nguyễn Duy Trinh

Systems Supervisor

2284

Nguyễn Sỹ Hùng

Information Technology Section Rạng Đông Plastic Joint Stock Co. -Chief of Section

0903924575

[email protected]

Quận 1

2285

TRỊNH ĐÌNH NGÂNSƯƠNG

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TPHCM BAN QUẢN TRỊ CỔNG TMĐT

0958987755

[email protected]

Quận 1

2286

Phan Thanh Sơn

Technical Director

Cisco Systems Vietnam Limited

0903922244

[email protected]

Quận 1

2287

Ông Nguyễn Song Tâm

GOLDEN MEDIA

0903763290

[email protected]

Quận 1

2288

Nguyễn Anh Tuân

HT&Co.,Ltd

0908904109

[email protected]

Quận 1

2289

Võ Sĩ Hào

Representati Alcatel Singapore Pte Ltd ve in HCMc

0903196691

[email protected]

Quận 1

2290 2291

Baø Leâ Minh Trang Leâ Quyù Taøi

Phoù GÑ Cty Savimex-Savidecor Giaùm ñoác Coâng ty CP TM DV Saøi Goøn

0903819603 0903941414

[email protected] [email protected]

Quận 1 Quận 1

Marketing Communicati FV HOSPITAL on Assistant

Media Planner Solution consulator

Newworld Hotel Saigon

110

Quận 1

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2292

Sato Takashi

Deputy Representati DRJ Corporation ve Officer

0918346158

[email protected]

Quận 1

2293

Đặng Thị Thanh Bình

Assistant to Small Star Co., Ltd Director

0918287266

[email protected]

Quận 1

2294

Bà Huỳnh Sâm Cẩm Tuyến

BIZ EYES

0903710038

[email protected]

Quận 1

2295

Traàn Ngoïc Anh

Cty IT Solution Co, Ltd

0908135499

[email protected]

Quận 1

2296

Trần Thị Lệ

New World Hotel Saigon

0908400637

sales.micé@newworldvietna m.com

Quận 1

2297

Traàn Maïnh Chaâu

0908031278

[email protected]

Quận 1

2298

Bà Nguyễn Quỳnh Phương

0908266732

[email protected] Quận 1 shareworld.com

0903946040

[email protected]

Quận 1

0958823458

[email protected]

Quận 1

0908365536

[email protected]

Quận 1

0903885158

[email protected]

Quận 1

Account Executive Sales Executive -MICE

Toång giaùm Cty CP phaùt trieån Nam Saøi Goøn ñoác Media Planner

MINDSHARE

2299

Bà Vũ Phạm Quỳnh Chi

Advertising & Event Executive ABBOTT LABORATORIES S.A (PR & AD Division)

2300

DƯƠNG THỊ NGỌC QUỲNH

ADMINISTR MDV SOFTWARE JSC ATOR

2301

Hoàng Quốc Trường

Master of Science Head of IT Section -Telecom Dept.

2302

NGUYỄN QUYKHANG

PRODUCTI ON CTY SUPER STAR DIRECTOR

2303

Nguyễn Đức Quang

General ManagerCEO

Infomatics Service Provider Incorporation ISP

0903726868

[email protected]

Quận 1

2304

Hàn Nhật Quang

GPSG Project manager

IBM Vietnam Company

0903998388

[email protected]

Quận 1

2305

Đặng Thạch Quân

Director

Quang Dũng Technologies Co., Ltd

0903729111

[email protected]

Quận 1

HCMc Posts And Telecommunications

111

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2306

Ñaëng Thaïch Quaân

2307

Traàn Quaân

2308

Quách Hữu Danh

2309

Oâng Phan Xuaân Baùch

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH TM Coâng ngheä Quang Duõng

System Admin

0903729111

[email protected]

Quận 1

Sutrix Media

0903659655

[email protected]

Quận 1

South Vietnam Container Shipping Joint Stock Co.

0903771211

[email protected]

Quận 1

Giaùm Ñoác Cty IITS

0903707032

[email protected]

Quận 1

0903900125

[email protected]; [email protected]

Quận 1

Cty in bao bì quaûng caùo Taân AÙ Chaâu

0903850070

[email protected]

Quận 1

FPT MEDIA

0918658165

[email protected]

Quận 1 Quận 1

Giaùm ñoác Coâng ty CP Thieát bò Böu ñieän, chi nhaùnh mieàn Nam

2310

Nguyeãn Huyeàn Sôn

2311

Nguyeãn Troïng Ñöùc

2312

Ông Nguyễn Hồng Phương

2313

TỪ NGUYỄN PHƯƠNGLAN

MANAGING CTY QUÂN VIỆT DIRECTOR

0903748323

[email protected]

2314

Ông Lê Phương Lam

Planning MINDSHARE Group Head

0918013929

[email protected] Quận 1 rld.com

2315

Đào Thụy Minh Phương

0908910955

[email protected] Quận 1 tel.vnn.vn

0913952929

[email protected]

Quận 1

0903132630

[email protected]

Quận 1

Project Manager

Banquet Sales Manager

Caravelle Hotel

2316

Phùng Hưng

Deputy Manager of HCMc City Posts and Telecom Telecommunications Dept

2317

HUỲNH TƯPHÚ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

CTY ĐỒNG TÂM (NUTIFOOD)

112

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2318

ĐẶNG NGUYỄN TR. ÁNHTRÚC

2319

Nguyễn Đăng Phong

CHUYÊN VIÊN NHÂN HOÀNG QUÂN GROUP SỰ Director

PHAN MINHTIÊN

2321

Oâng Phan Quoác Coâng

2322

PHẠM THỊ MINHPHƯƠNG

2323

PETERNGO

D.G.D

2324

Patricia Trần

Associate

2325

Oâng Ngoâ Xuaân Löïc

Nguyeãn Xuaân Huøng

2327

Nguyễn Xuân Hùng

2328

Oâng Nguyeãn Ñöùc Lôïi

2329

NGUYỄN NỮ NHU KHUÊ

2330

Bà Nguyễn Thị Như Hồng

2331

NHƯTRẦN

2332

NGUYỄN THỊ MINHHẰNG

[email protected] Quận 1 vn

0903706773

[email protected]

Quận 1

0903362575

[email protected]

Quận 1

0903739670

[email protected]

Quận 1

0908450709

[email protected] Quận 1 epsico.com

ELITE

0903949999

[email protected]

Quận 1

IDG Ventures

0909631630

[email protected]

Quận 1

GÑ Cty Tieân Phong

0903702571

[email protected]

Quận 1

0913920201

[email protected]

Quận 1

Vietnam Telecom International, International Telecom Center No.2

0913920201

[email protected]

Quận 1

GÑ chi nhaùnh Cty ñòa oác Hoøang Quaân

0913968845

[email protected]

Quận 1

0903958640

[email protected]

Quận 1

0903316345

[email protected]

Quận 1

0913755141

[email protected]

Quận 1

0909781995

[email protected]

Quận 1

Fujinet

GĐ TIẾP THỊ KHÁCH UNILEVER VN HÀNG

2320

2326

0933063747

Giaùm ñoác tieáp thò Cty Smith Kline B, VN BRAND PEPSICO MANAGER

Giaùm ñoác Trung taâm Vieãn thoâng Quoác teá KV2 (VTI2)

Director

DEPUTY MANAGING DAT VIET MEDIA DIRETOR Media Director

YOUTH ADVERTISING CO.

BUSINESS DEVELOPM ELITE ENT MANAGER TP NHÂN SỰ

UNILEVER VN

113

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2333

NGUYỄN THỊ BÌNHSƠN

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

2334

Nguyễn Viết Hồng

Vice Mars Electronic Trading Chairman Communication Joint Stock General Company Director

2335

Nguyễn Ngọc Dzũng

2336

BÙI NGUYỄN ANPHƯƠNG

2337

Bà Bùi Nguyễn An Phương

0918645680

[email protected]

Quận 1

0903619042

[email protected]

Quận 1

0909099229

[email protected] Quận 1 com

0903956525

[email protected] Quận 1 hareworld.com

MINDSHARE

0903956525

[email protected] Quận 1 hareworld.com

Director of Business Developmen Siemens AG Representation t Vietnam Communicati on Networks

0903628603

[email protected]

0908298449

[email protected] Quận 1 si.com

0958868646

[email protected] m.vn

0913771929

[email protected] Quận 1 n

C.E.O

CTY UNILEVER

G.O.L company limited

BUYING CTY MINDSHARE DIRECTOR Associate Director Buying

2338

Nguyễn Việt

2339

Nguyễn Phương Lâm

2340

Đỗ Huy Nguyên

2341

Nguyeãn Ngoïc Haø

2342

NGUYỄN NGỌCTHỦY

PR WPP MARKETING MANAGER COMMUNICATIONS VN CO LTD

0903709761

[email protected]

2343

Bà Nguyễn Ngọc Phượng

Media Buyer MAXUS

0908156685

[email protected] Quận 1 global.com

2344

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc

GANNON

0908287307

[email protected]

Quận 1

2345

Bùi NgọcAnh

Cty Tnhh Tiếp Thị Truyền Thông Avc

0903429300

[email protected]

Quận 1

2346

HOÀNG MINHNGHIỆP

0913779528

[email protected]

Quận 1

IT Manager PEPSI CO International International Corperationa Saigon Postel Corp Dept. In Bao Bì Ngoïc Vaân

Brand Manager

FACTORY PHAN NAM MONTE ROSA DIRECTOR

114

Quận 1

Quận 1

Quận 1

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2347

Nguyễn Đình Thắng

General Manager Vice Chair man

Đan Phong Co.,Ltd

0903804109

[email protected]

Quận 1

2348

NGUYỄN ĐẠTQUANG

CT HĐTV

CTY CỘNG LỰC

0903366193

[email protected]

Quận 1

UK Brain Co.

0903746686

[email protected]

Quận 1

0903746686

[email protected]

Quận 1

0903745167

[email protected]

Quận 1

0913926872

[email protected] Quận 1 eworld.com

General Director

2349

Nguyễn Bách Khoa

2350

Nguyeãn Baùch Khoa

2351

Ngô Thị Bích Thủy

2352

Bà Trương Mỹ Phượng

2353

Phạm Thanh Mỹ

Analysing Finance Expert

IDG Ventures

0903000124

[email protected]

Quận 1

2354

Matine Teeselink

IT Trainee

Consulate General of the Neherlands

0905787021

[email protected]

Quận 1

2355

Bà Phan Minh Uyên

0908445092

[email protected] world.com

Quận 1

2356

Trần Thiện Minh

QD Tek Company, Ltd.

0918277577

[email protected]

Quận 1

2357

NGUYỄN MINHQUANG

CTY TNHH THỚI XUYÊN

0982322672

[email protected] Quận 1

2358

Hoàng Nguyên Minh

Hanoi Telecom

0903710801

[email protected]

Quận 1

2359

NGUYỄN VYMINH

CHAIRMAN

HÙNG VƯƠNG TRADINH PHARMACEUTICAL CO., LTD

0903330008

[email protected]

Quận 1

2360

HỒ THỊ NGỌCTHỦY

SALES QUÊ HƯƠNG LIBERTY JOINT EXECUTIVE STOCK COMPANY

0903195711

[email protected] Quận 1 n

2361

TRẦN VŨ PHƯƠNGHÀ

0903337499

[email protected]

Quận 1

2362

Bà Trần Thị Ngọc Mai

Brand Manager

LG -VINA COSMETICS CO.

0989070972

[email protected].vn

Quận 1

2363

Bà Phạm Thị Quỳnh Như

Quản Lý

Cao Ốc LTT

0903838332

[email protected]

Quận 1

Giaùm ñoác coâng ty LD UK Brain Director

Viễn Sơn Technology Development Co. Ltd.

Senior Media MINDSHARE Planner

Media Buyer MINDSHARE Sales Manager GĐ Project Manager

CHAIN STORES MẮT VIỆT MANAGER

115

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2364

ĐỖ TÚLONG

ACCOUNT & EVENT CTY KREAMOOD MANAGER

0907777990

[email protected]

Quận 1

2365

Chung-Chiang Shih

Vice HCMC Rep. Office, Chunghwa representativ Telecom e

0978692927

[email protected]

Quận 1

2366

Lucy Võ

2367

Sales and Marketing manager

Chan Chao Int'l Co. Ltd

0909787828

[email protected]

Quận 1

Nguyễn Ngọc Linh

Deputy Director

FPT Software Solutions

0903607174

[email protected]

Quận 1

2368

Bà Trần Thị Mỹ Linh

Marketing Manager

VIETNAMWORKS

0908383359

[email protected] Quận 1

2369

Lữ Hồng Chương

Vice General MISA Joint Stock Company manager

0903443775

[email protected] Quận 1

2370

Löõ Hoàng Chöông

Phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn MISA

0903443775

[email protected] Quận 1

2371

Lê Phương Nam

Deputy Chief of Satra Saigon Trading Froup Office

0903983139

[email protected] Quận 1 om

2372

Lê Văn Rang

SITA

0903822940

[email protected]

Quận 1

2373

Lê Thị Hương Giang

British Consulate General HCMc

0903038687

[email protected]

Quận 1

2374

Baø Leâ Phöông Lan

Giaùm Ñoác Cty Taân Phöông

0903946775

[email protected]

Quận 1

2375

Bà Thái Lan Khanh

MINDSHARE

0903310372

[email protected] Quận 1 rld.com

2376

Bà Hồ Ngọc Lan Anh

Media Dept. DAIKO VIETNAM.

0918981188

[email protected]

Quận 1

2377

Bà Dương Thi Kim Chi

Senior Media MEDIA COM Planner

0903766225

[email protected]

Quận 1

Centre Manager Trade and Investment Assistant Print & Internet Buying Manager

116

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

GENERAL VERO PUBLIC RELATIONS MANAGER

2378

KIỀUTHU

2379

Nguyễn Vũ Khoa

2380

Bà Lê Thị Thanh Khánh

2381

Ngoâ Nguyeân Kha

2382

Oâng Kalantar M. Mohamed

2383

PAULJOVANOV

2384

Trần Thanh Hải

Technical Director

2385

NGUYỄN THANHXUÂN

PHÓ GĐ

2386 2387

Leâ Nhö Ñoan Uyeân Huỳnh Văn Nam

2388

Nguyễn Huyền Sơn

2389

HÙYNH THỊ LỆLỘC

2390

TRẦN HỮUCAO

2391

Bà Nguyễn Lan Hương

2392

Bà Hoàng Thị Mai Hương

2393

Töø Phuù Höng

2394

Phạm Ngọc Hùng

2395

TRẦN XUÂNHÙNG

2396

Ngô Chí Hùng

2397

Hoàng Quốc Việt

0902825734

[email protected]

Quận 1

0903784589

[email protected]

Quận 1

0908434867

[email protected] Quận 1 igns.com

Cty Sony Ericsson

0903942843

[email protected]

Quận 1

GÑ chi nhaùnh Cty nhöïa-hoùa chaát Phuù Myõ VN

0903814966

[email protected]

Quận 1

0902765306

[email protected]

Quận 1

Vinagame

0909395599

[email protected]

Quận 1

UBNN TPHCM TT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

0903703544

[email protected] [email protected]

Quận 1

Director

Cty Myõ thuaät Hy Chi HCMc Television

0903728941 0903809644

[email protected] [email protected]

Quận 1 Quận 1

Director

Postef

0903900125

[email protected]

Quận 1

CTY TÂN HỮU TÀI

0908403377

[email protected]

Quận 1

0913912346

[email protected]

Quận 1

GOLDEN PEN COMMUNICATIONS

0909630787

[email protected] m.vn

Quận 1

SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING

0903807729

[email protected]

Quận 1

Cty Höng Ñöùc

0903736196

[email protected]

Quận 1

IBM Vietnam Company

0903929203

[email protected]

Quận 1

TT DU LỊCH TNXB

0913919130

[email protected]

Quận 1

Senior Trade Developmen New Zealand Consulate General t Manager

0909048666

[email protected]

Quận 1

0903741254

[email protected]

Quận 1

Trading Project Officer

FPT Information System Company Ltd. Branch in HCMc

Media Buyer XPR CO.

PR/ EVENTS CTY CP QUẢN LÝ TÀI SẢN (EMC MANAGER VINA CORP)

PGĐ

GIÁM ĐỐC CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ ĐIỀU HÀNH

Managing Director Account Manager PGĐ

General Manager

Nguyễn Hoàng Infomatics

117

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

CTY TNHH NESTLE VN

0908884889

[email protected] e.com

Quận 1

QUADRILLE & VERA

0903935460

[email protected]

Quận 1

Saigon Software Development Co., Ltd.

0908111361

[email protected]

Quận 1

MINDSHARE

0918760362

[email protected] Quận 1 world.com

0903956933

[email protected] m [email protected]

Quận 1

Banking Times TOSERCO TP.HCM

0904111951 0903737596

[email protected] [email protected]

Quận 1 Quận 1

TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN DỤNG

2398

HỒ THỤY NHÀN KHANH

2399

Bà Nguyễn Hồng Trang

2400

Traần Viết Hoàn

2401

Bà Phạm Hoàng Anh

2402

KIỀU THỊ KIMHOÀN

2403 2404

Vũ Hương Lan Ñoã Tuaán Anh

2405

Hoàng Lê Minh

Deputy Director

HCMc Dept of Posts and Telematics

0903703969

[email protected]

Quận 1

2406

Ông Trần Văn Hiếu

Brand Strategy Expert

S. TELECOM

0958868087

[email protected]

Quận 1

2407

NGUYỄN LÊHIẾU

TRỢ LÝ GĐKD

PARK HYATT SAIGON

0903972020

[email protected]

Quận 1

2408

PHAN XUÂNHIỆP

0909262830

[email protected]

Quận 1

2409

Hoàng Đình Lê Ngân

Fujinet

0918902345

[email protected]

Quận 1

2410

Nguyễn Thị Phương Dung

Bureau Chief

The HCMc Computer Association (HCA)

0903715743

[email protected]

Quận 1

2411

NGUYỄN HÀTRANG

HUMAN RESOURCE PHO24 CORPORATION S MANAGER

0903139391

[email protected] Quận 1

2412

Haø quoác Khaùnh

0913202767

[email protected]

Quận 1

0908364397

[email protected]

Quận 1

2413

Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh

Director Managing Director Media Planner

GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN NAVIGOS GROUP ĐÀO TẠO Journalist

DIRECTOR CTY DẤU ẤN VIỆT (VIETMARK) OF SALES software Engineer

Cty Keá toaùn Kieåm toaùn Tö vaán Vieät Nam Assistant to Director Fujinet Interpreter Team -leader

118

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2414

Haø Ngoïc Sôn

cty TNHH TN

0913525935

[email protected]

Quận 1

2415

Ñaëng Thanh Höông

Cty Goldsun

0903846434

[email protected]

Quận 1

2416

TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

TRỢ LÝ MARKETIN CTY TĂNG HỒNG VN G

0913859222

[email protected] Quận 1 .com.vn

2417

NGUYỄN THỊ HẢIDUYÊN

ASSISTANT HUMAN RESOURCE PHO24 CORPORATION S MANAGER

0903341355

[email protected] Quận 1 m.vn

2418

Đoàn Việt Hà

Vice Director

0903861237

[email protected]

Quận 1

2419

Ñoaøn Vieät Haø

Phoù Giaùm ñoác Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Heä thoáng Thoâng tin FPT - FIS 11

0903861237

[email protected]

Quận 1

2420

Đỗ Thu Hà

Journalist

Vietnam Digital Television Channel

0913931982

[email protected]

Quận 1

2421

Grant Chen

Chief Rep.

HCMc Rep. Office Chunghwa telecom

0903972369

[email protected]

Quận 1

2422

Bà Đặng Thị Thanh Hương

Managing Director

GOLDEN MEDIA

0903846434

[email protected]

Quận 1

2423

Oâng Nguyeãn Baù Quang

Tröôûng VPÑD Gie Ascom

0903927527

[email protected] Quận 1 n

2424

Baø Giao Thò Yeán

Toång GÑ Quyõ ÑT&PT Ñoâ thò TP

0903905892

[email protected]

Quận 1

2425

Vuõ Theá Döï

VP GfK Asia Pte..Ltd

0903944371

[email protected]

Quận 1

2426

Keun Sop Chang

Consul for Consulate General of the republic of labour Affairs Korea

0903842237

[email protected]

Quận 1

2427

Tran X. Sơn

ChairmanCEO

Vinetworks

0904337712

[email protected]

Quận 1

2428

Nguyễn Phương Thảo

Specialist

Food and Foodstuff Association

0909969827

[email protected]

Quận 1

HCMc Branch of FPT Informatic Centre No.11

119

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Huỳnh Thụy Phương Thaảo

Event Sales Legend Hotel Saigon manager

0903170198

[email protected] Quận 1 om

2430

Ñoã Baûo Minh Vaên

Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty ITSC

0908023749

[email protected]

Quận 1

2431

Nguyễn Khắc Dũng

Vietnam Technology and development Corporation

0903802359

[email protected]

Quận 1

2432

Bà Đặng Thị Ngọc Dung

HISAMITSU VIETNAM PHARMACEUTICAL CO., LTD

0907333448

[email protected] Quận 1

2433

Nguyễn Anh Dũng

Director

Hanoi Telecom

0903805163

[email protected] Quận 1

2434

Dương Công Đức

Director

Vietphone Vietnam Telephone Company

0903812979

[email protected]

Quận 1

2435

Nguyeãn Ñöùc Hy

cty Du lòch Fiditourist

0903732938

[email protected]

Quận 1

2436

Ông Thái Đức Huy

SAMSUNG

0903830444

[email protected]

Quận 1

2437

Döông Coâng Ñöùc

0903812979

[email protected]

Quận 1

2438

Nguyễn Chí Đức

Country Manager

Crown Systems Vietnam Co., Ltd

0903847999

[email protected]

Quận 1

2439

Nguyễn Thế Đông

Director

Athena Training and Education Network

0989181123

[email protected]

Quận 1

2440

VÕ THỊ THUĐÔNG

MANAGER SHERWOOD RESIDENCE

0913123600

[email protected] om

Quận 1

2441

ĐÀM NGUYỄN SƠN

TEAM MANAGER/ HANJIN SHIPPING (VN) CO., LTD SALES TEAM

0913806252

[email protected]

Quận 1

2442

Nguyễn Hữu Thống

Nghệ Tĩnh Business People Association in HCM

0983654475

[email protected]

Quận 1

2443

Bà Đinh Thị Thiện Yên

Branch Assistant

ANZ BANK

0903326755

[email protected]

Quận 1

2444

Đào Sĩ Huy

Senior Manager

Quantic Ltd.

0903755505

[email protected]

Quận 1

2429

General Director Marketing Manager

Brand Manager Giaùm ñoác Coâng ty Vietphone

Officer

120

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

ĐỊA ÓC SÀI GÒN THUONG TÍN

0905056789

[email protected] Quận 1 m

SACOMREAL

0905056789

[email protected] Quận 1 m

2445

ĐẶNG HỒNGANH

2446

Ông Đặng Hồng Anh

2447

Ñoã Ly Ly

TGĐ General Director

2448

Ông Phạm Minh Đức

Account Manager

2449

Bùi Huy Cường

Manager

2450

TRƯƠNG THỊ THUCÚC

2451

PHAN XUÂNTRƯỜNG

2452

PHẠM QUỐCTHUẬN

2453

Bà Lương Chung Thủy

2454

NGUYỄN VĂNCHINH

2455

Phạm Anh Chiến

2456

Trần Thị Ngọc Châu

Cty METAN

0903827977

[email protected]

Quận 1

DAIKO VIETNAM.

0903727161

[email protected]

Quận 1

Vinexad

0903696689

[email protected]

Quận 1

CTY VIỆT NAM CONSULTING GROUP

0903752062

[email protected] Quận 1 g.com

CREATIONS

0913805184

[email protected]

Quận 1

0913114456

[email protected] [email protected]

Quận 1

0903155728

[email protected] Quận 1 world.com

0903954475

chinhnguyen[email protected] Quận 1 .vn

0903650757

[email protected]

Quận 1

MANAGING CSR CO., LTD- VN DIRECTOR Media Planner

MINDSHARE

GROUP PLANNING ĐẤT VIỆT MEDIA MANAGER Vice General FPT Software Solutions manager Secretary

Saigon HiTech Park

0908559192

[email protected]

Quận 1

0908669217

[email protected]

Quận 1

0903339005

[email protected] Quận 1 vn

DPT- Dept. of Posts and Telematics HCMC

0918146530

[email protected]

Quận 1

Toång GÑ Cty May maëc Sôn Kim

0903767979

[email protected]

Quận 1

PNP

0903757598

[email protected]

Quận 1

FICO Investment and Building Materials Trading JSC

0903645713

[email protected]

Quận 1

DUY ANH FASHION AND COSMETICS CO., LTD

0903616647

[email protected]

Quận 1

0908154576

[email protected]

Quận 1

2457

Nguyễn Dđại Cẩn

Credit Card Service Vietcombank HCMC Branch Division

2458

PHẠM CAOĐÔNG

GIÁM ĐỐC CAODONG DESIGN CO., LTD

2459

Bùi Viết Dương

2460

Oâng Nguyeãn Hoøang Tuaán

2461

Buøi thò Chinh

2462

Lê Hoàng Minh

2463

Bà Nguyễn Thái Mỹ Bình

2464

Lai Tấn Bình

Meng

General Director Managing Director

Industry VNCI Vietnam Competitiveness Coordinator Initiative

121

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Deputy Director

HCMc Posts And Telecommuncications

0913800018

[email protected]

Quận 1

Associate Planning Director

MINDSHARE

0909469000

[email protected] eworld.com

Quận 1

Training Manager

Athena Training and Education Network

0958949494

[email protected]

Quận 1

Cty TNHH Sao Saùng

0903994301

[email protected]

Quận 1

0918130157

[email protected]

Quận 1

HSBC

0903910413

[email protected]

Quận 1

Vinexad

0903668228

[email protected] Quận 1 k

0958665575

[email protected]

0903847188

[email protected] Quận 1

0903929203

Quận 1

0913804234

Quận 1

0918559139 0919977823 0908201280 0918033936

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

2465

Võ Hòa Bình

2466

Bà Nguyễn Thị Bích Uyên

2467

Lê Ngọc Bảo

2468

Haøng Lieân Bang

2469

Bà Võ Thị Tuấn Anh

2470

Bà Bùi Tường Minh Anh

Manager, Trade Services

2471

Luương Diễm Thanh

Sales Manager

2472

NGUYỄN ĐẶNG VŨNHÂN

2473

Traàn Thò Thanh Baïch

2474

Phaïm Ngoïc Huøng

Account Manager Coâng ty IBM Vietnam

2475

DonLam

Giaùm ñoác

2476 2477 2478 2479

Nguyễn Ngọc Giáp C.DUNG ANH PHÁT Nguyễn Thị Kim Thanh

Marketing SHERATON SAIGON HOTEL AND Communicati TOWERS ons Manager

DESIGNER CTY TNHH QUẢNG CÁO TIN HỌC Cty TNHH A-B

Coâng ty Quaûn lyù quyõ VinaCapital

Luật sư CTY TNHH KIẾN TẠO Luật sư

122

Quận 1

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2480

Nguyeãn Vieät

2481

Trần Thị TrungThu

2482

Dominic Scriven

2483

Louis Nguyen

2484

Director of Business Developmen t Communicati on Networks, Siemens AG Representati on Vietnam

0903628603

Quận 1

MAST Industries Limited

0903779146

Quận 1

Giaùm ñoác

Coâng ty Quaûn lyù quyõ Dragon Capital

0903802236

Quận 1

Managing Director

VinaCapital Corporate Finance VN Ltd

0908834088

Quận 1

Ñaøo HoàngChaâu

Phoù toång Ngaân haøng TMCP Xuaát nhaäp giaùm ñoác khaåu Eximbank

0903829414

Quận 1

2485

Trần HữuĐức

Human Resources Director

Pepsico International-VietNam Company

0903714330

Quận 1

2486

Yoshiaki Manabe

Daiko VietNam

0903932381

Quận 1

2487

Andy Ho

0908035152

Quận 1

2488

LongKan

KreaMood Advertising

0983777759

Quận 1

2489

La Thị ThuHằng

Managing Director

Kivico

0903126758

Quận 1

2490

Phan Tuù Quyeân

General Manager Microsoft M.D.P Vietnam

0913521154

Quận 1

2491 2492 2493 2494

Đỗ Thị Hương Nguyễn Thị Thanh Trang Phùng Thị Dung Lê Ngọc Tuấn

Luật sư Luật sư Luật sư Luật sư

0986965254 0987933645 0983354168 0903129175

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

TGĐ

General Director

Giaùm ñoác Coâng ty Quaûn lyù quyõ ñaàu tö ñaàu tö Prudential Vieät Nam Creative Director

123

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2495 2496 2497 2498

NguyễnThắng Lê Thị Mỹ Quí A HÒA Lê Thị ThuHương

2499

Deboo Mohanty

2500

GĐ tiếp thị Luật sư

CTY TNHH PHƯƠNG LIÊN MindShare Vietnam

0903945095 0985015377 0903209933 0903338814

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

Planning Director

MindShare Vietnam

0909779643

Quận 1

Nguyễn ThanhTâm

Associate Business Director

Maxus

0903302435

Quận 1

2501

Bà Nguyễn Bảo Trâm

Marketing Manager

SINGAPORE TOURISM BOARD

0908344099

Quận 1

2502

Traàn ThanhTaân

Toång giaùm Coâng ty Quaûn lyù quyõ vaø Ñaàu ñoác tö chöùng khoaùn Vieät Nam (VFM)

0903807249

Quận 1

2503

Tröông Theá Kieät

Giaùm ñoác

0906898686

Quận 1

2504

Nguyen Van Anh

Membership

0913510004

Quận 1

2505

ĐÔNG

0913715309

Quận 1

2506

Nguyễn Văn Cương

Luật sư

0908953805

Quận 1

2507 2508

Nguyễn Thị Thương Hoàng Thị Xuân Đông

Luật sư Luật sư

0977382128 0903662686

Quận 1 Quận 1

2509

Trần Thanh Sang

0909166699

Quận 1

2510

Huỳnh BửuQuang

0903743783

Quận 1

2511 2512

Lê Trung Quyết Nguyễn Minh Khánh

Luật sư Luật sư

0903125099 0918759196

Quận 1 Quận 1

2513

Duong Ngoc Nhi

Membership

0918980501

Quận 1

2514 2515

C.THANH Buøi Ñöùc Quyønh

CTY TNHH HỮU MINH Cty HnH Info Tech

0909217872 0903383131

Quận 1 Quận 1

2516

Nguyen Do Trai

Edittorial Director

Điện máy & Thị trường

0985561051

Quận 1

2517

Nguyễn Công Đức

Technical Service Dept.

Ha Tien 1 Cement Company

0907798655

Quận 1

2518

Trương VănMinh

0903815152

Quận 1

GĐTC

NOKIA PTE. LTD

Coâng ty TNHH Tö vaán Ñaàu tö Caàu Noái Vieät

CTY CP ÂU LẠC

Giám đốc tiếp thị

VP Đại diện Wrigley Asia Limited

GĐ Nghiệp Ngân hàng HSBC - CN TPHCM vụ NH-TM

Trưởng ban Đài truyền hình TPHCM CT

124

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2519

Bà Ngyễn Hoàng Mỹ Phương

Quản Lý

2520

Dinh Ngoc Huong Vy

2521

Nguyen Thi Minh Xuan

2522 2523

Anh Phú Bà Nguyễn Thị Đức Hiền

2524

Ông Trương Thanh Hào

2525 2526

Mai Văn Hưởng CÔ KIỀU

2527

Ông Lê Trung Thành

Vice President Marketing

2528

Bà Nguyễn Thanh Hương

Marketing Operation Manager

2529 2530 2531

Dũng A THẢO Phạm MinhTuân2532

Truong Thi Lieu

Membership

2533 2534 2535

C.SANG CHỊ CHÂU C.TRANG

2536

Nguyễn MaiChi

2537

Trần Mạnh Huy

2538

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

2539

Ngô TháiUyên

2540

A HIẾU

0958902255

Quận 1

Membership

0908468089

Quận 1

Membership

0908102371

Quận 1

0918834227 0913053264

Quận 1 Quận 1

0903762516

Quận 1

0986011984 01228879771

Quận 1 Quận 1

PEPSI CO (IBC)

0903977965

Quận 1

PEPSI CO (IBC)

0913917789

Quận 1

VPBank cty cp hùng đại dương Savico - R

0913492357 0908202973 0903192468

Quận 1 Quận 1 Quận 1

0958808080

Quận 1

CTY TNHH ĐÔNG DƯƠNG

0903032867 0918579054 0958553422

Quận 1 Quận 1 Quận 1

MAC Corporation of VN - MCV

0983114877

Quận 1

0913904847

Quận 1

CTY TNHH THỚI XUYÊN

0989023973

Quận 1

NGO THAI UYEN INCORPORATION

0903030537

Quận 1

CTY TNHH NGỌC HƯNG

0903627401

Quận 1

Director

NHÀ HÀNG PIZZA INN

LẩU SUHA ĐẠT Á CO.

Head of Sales & VIỄN PHÁT CO., LTD Import Dept. Luật sư

DNTN NHUNG THANH

Media Director

Vice General Director - Mars Electronic Trading Vice Communication Joint Stock Chairman of Company BOD CT HĐQT CEO

125

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2541 2542

Trần Thành Dũng HUỲNH THỊ KIMLƯU

Luật sư TGĐ

2543

Pham Thi Hong Anh

2544

C.TRANG

2545

Lam Ngoc Tham

Membership

2546 2547 2548

Bà Mu Thị Loan CHỊ HẰNG ANH TUẤN

Chủ Tiệm

2549

Ông Trần Duy Điểm

2550

Bà Phan Kim Yến

0903821512 0908266666

Quận 1 Quận 1

0908003319

Quận 1

0909099225

Quận 1

0903707989

Quận 1

LÊ NA BEAUTY SALON

0903738346 0938753284 0903916408

Quận 1 Quận 1 Quận 1

HAKUHODO INC.

0903914454

Quận 1

THAI TRADE CENTER

0909654273

Quận 1

MINDSHARE

0903661583

Quận 1

CTY PHÚ GIA

Membership CTY CP VIỆT TÍN

Deputy General Director Account Director

2551

Bà Phạm Thị Hoài Nam

2552

Anh Bùi Quang Hiền

Phòng Marketing

SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NGUYỄN KIM

0903302316

Quận 1

2553

Nguyễn MạnhHùng

Phó Giám đốc

Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính kế toán & Kiểm toán AASC

0903747718

Quận 1

2554

Lê Thanh Tú

Giám đốc

Công ty DV lễ tân Xi Am

0937000105

Quận 1

2555

Nguyen Mai Trang

Membership

0913104443

Quận 1

2556

Duong Thi Minh Quy

Membership

0903715140

Quận 1

2557 2558 2559 2560

Bà Lê Trúc Linh Ông Võ Hiệp Phạm Ngọc Dũng Nguyễn Thị Mỹ Dương

Chủ tiệm

THẢO LINH BEAUTY SALON CHẢ CÁ HÀ NỘI

0913005434 0918209888 0908128847 0919533789

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

2561

Bà Vũ Thị Hiệp

Secretary

THAKRAL (INDO-CHINA) PTE LTD

0903847001

Quận 1

2562

Ngô Tấn Lộc

0984567098

Quận 1

2563

Bà Trần Thị Nga

0904011511

Quận 1

2564

Bà Nguyễn Thị Bình

Marketing Manager

CYWORLD VN CO.

0908044399

Quận 1

2565

Trần ViMỹ

Managing Director

ProEvents

0903815054

Quận 1

2566

Nguyễn Thị MinhChâu

MIO Communication

0913608276

Quận 1

Luật sư Luật sư

Luật sư Senior Brand GANNON Manager126

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2567 2568 2569

CÔ ÁNH Chung Hương Giang A.TÒAN

0984383129 0915222641 0903305999

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2570

Lam Thi Diep

Membership

0903729255

Quận 1

2571

Nguyen Thi My Dung

Membership

0903759255

Quận 1

2572

Bui Thi My Hanh

Membership

0907150474

Quận 1

2573 2574

Ông Trần Hữu Tùng Nguyễn Thị ThanhThúy

YEEBO Công ty Sen Restaurant JS

0903632818 0989007939

Quận 1 Quận 1

2575

Lê ThúyÂu

Khaisilk Corporation

0918288286

Quận 1

2576

Anh Đỗ Xuân Trường

XUÂN TRƯỜNG SALON

0913933686

Quận 1

2577

Dao Thi Thu

0903985722

Quận 1

2578 2579 2580

Nguyễn Khắc Thành Đạt PHƯƠNG A.ĐIỆN

0913922833 0958865826 0903691778

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2581

Voõ Vaên Chaâu

0918261009

Quận 1

2582

Phạm KhắcHa

Danh Son trading & Pharma Co.,Ltd

0918030473

Quận 1

2583

Lý XuânHải

Ngân hàng TMCP Á Châu

0908004158

Quận 1

2584

Do Thi Ngoc Oanh

0903818208

Quận 1

2585 2586 2587

C.LỆ C.KIM Nguyễn Cao Trí

0908278686 0908586879 0903806605

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2588

Ñaëng ToáLoan

0903220715

Quận 1

2589

Hoàng Minh Châu

0903888777

Quận 1

2590

Bà Sầm Hậu Ái

Vice Director VIỆT MỸ HOÀ PHONG

0908325608

Quận 1

2591

Nguyen Tran Kieu Uyen

Membership

0903643446

Quận 1

2592

Le Thi Thanh Thao

Membership

0908117190

Quận 1

CTY TNHH HOA LAN

Director TGĐ Sale & Marketing Manager

Membership Luật sư CTY CP GIA PHÁT HƯNG VPĐD CTY TNHH LỊCH HA SA Toång giaùm Ngaân haøng TMCP Phöông Ñoâng ñoác GĐ TGĐ Membership

TGĐ

CTY TNHH NHẬT TIẾN CTY TNHH HỒNG PHONG Công ty TNHH Bến Thành AA

Giaùm ñoác Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn chi nhaùnh Haø Noäi (SHBANK TPHCM) Director

FPT Corporation.

127

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2593 2594 2595 2596

Bà Thảo Trà Thị Kim Ánh Hoàng Hữu Nhân Trần Hà Bắc

Chủ tiệm Luật sư Luật sư Luật sư

2597

Bui Thi Kim Phuong

2598

Ông Trần Công Danh

Marketing Manager

2599

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh

2600 2601

TRACY SPA

0903664678 0903995598 0903339999 0903810361

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

0909479191

Quận 1

CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK CO.

0908169299

Quận 1

Marketing Expert

CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK CO.

0978636299

Quận 1

Ông Bùi Quốc Thắng

Product Manager

COLGATE CO.

0903741935

Quận 1

Đào Thị Thanh Thúy

Luật sư

0913690419

Quận 1

0913925168

Quận 1

Công ty TTT CTY CP MIỀN NAM

0903933456 0983926263

Quận 1 Quận 1

Membership

Manager Press Relations PRUDENTIAL CO. Corporate Developmen t

2602

Bà Mai Thị Ngọc Sương

2603 2604

Lê Bá Thông A.LUẬN

2605

Ông Trương Quang Thuận

Marketing Dept

A NAM CO LTD

0989007181

Quận 1

2606

Ms. Yu Jeong Ryeon

Marketing Manager

LG -VINA COSMETICS CO.

0903340355

Quận 1

2607

Bà Hà Quỳnh Chi

Product Manager

JOHNSON & JOHNSON GROUP

0903847640

Quận 1

2608

Ñoã VaênNhaân

Chuû tòch HÑQT

Coâng ty CP Lieân hieäp Vaän chuyeån

0903809686

Quận 1

2609

Bà Vương Thị Thanh Trúc

Mỹ PHẩM HồNG úT

0908251941

Quận 1

2610

ANH PHÚC

0918797564

Quận 1

0903708128

Quận 1

TGĐ

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Vận tải và dịch vụ hàng hải

2611

Nguyễn VănQuý

2612

Ong Thi Thanh Ha

Membership

0918276511

Quận 1

2613

Do Thi Minh Nguyet

Membership

0913929005

Quận 1

2614

A.DƯƠNG

0937068519

Quận 1

VPĐD CTY CP ĐT-VT MAXX

128

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

CN CTY CP PHƯƠNG TRINH(HN)

0982536639 0983001142 0989591103

Quận 1 Quận 1 Quận 1

0903824589

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

2615 2616 2617

Phan Văn Mười Nguyễn Thanh Minh A BÌNH

Luật sư Luật sư

2618

Le Thi Ngoc Mai

2619 2620 2621 2622

A.HÒA ANH HÒANG Ông Đỗ Văn Khoa Chị Nguyễn Thị Kim Chi

Group Head ZENITHOPTIMEDIA Group Head ZENITHOPTIMEDIA

0903749769 0918264567 0903654280 0903713840

2623

Chị Văn Hoài An

Media Buyer ZENITHOPTIMEDIA

0938001811

Quận 1

2624

Traàn Thò VieätAùnh

Toång giaùm Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn ñoác Coâng thöông

0903803179

Quận 1

2625 2626 2627

Trương Ngô Sen ĐỖ PHƯƠNGTÙNG Phạm Văn Hiến Minh

Luật sư Luật sư

0913689937 0933567893 0955990959

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2628

Tran Thi Phuoc Nhan

Membership

0908242377

Quận 1

2629

Nguyen Phuong Linh

Membership

0903902591

Quận 1

2630

Nguyen Thi Hong Van

Membership

0913948558

Quận 1

2631

Bà Mạnh Thanh Vọng

Chủ tiệm

MTV BEAUTY SALON

0909641606

Quận 1

2632

Ông Trần Hùng

Sales & Marketing Director

OPV

0913803337

Quận 1

2633 2634 2635 2636

Lê Văn Lợi A.DƯƠNG Mai ThanhHà Ông Quách Tuấn Khanh

CTY TỪ DŨ Công ty Mai Thành ÁNH SAO

0907809787 0989111006 0903704796 0903619522

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

2637

Marguerite O'Brien

Membership

0908250686

Quận 1

2638

Tran Thi Thanh Hang

Membership

0903037132

Quận 1

2639 2640

CHỊ HOA PhướcSang

0903918126 0903841626

Quận 1 Quận 1

2641

Nguyen Ngoc Suong

0903915935

Quận 1

2642

Ông Vũ Quỳnh

0958046501

Quận 1

Membership CTY TNHH GIA HÒA PHÁT

CTCP ĐỊA Ốc ACB

Luật sư GĐ Director

CTHĐQT

Công ty Giải trí Phước Sang

Membership Brand Manager

DUY ANH FASHION AND COSMETICS CO., LTD

129

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2643

Luong Bach Van

Membership

0908321223

Quận 1

2644 2645

Đào Tiến Long Phạm Văn Mạnh

Luật sư Luật sư

0908483430 0918200292

Quận 1 Quận 1

2646

A.Trẩn Trung Hiển

GD dieu hanh

A Nam QT Spa

0909906976

Quận 1

2647

Bà Huỳnh Khôn Oanh

CMB BEAUTY SALON

0918658080

Quận 1

2648

Nguyen Cao Duyen Anh

Membership

0918196555

Quận 1

2649

Ta Thi Phuong Dung

Membership

0903813951

Quận 1

2650

NGUYỄN NGỌCCHÂU

DIRECTOR CTY THỜI TRANG HẠ VÀNG

0903607173

Quận 1

0903620472

Quận 1

Marketing Executive

2651

Bà Nguyễn Dạ Quyên

APOLLO

2652

Tran Thi Viet

Membership

0903785353

Quận 1

2653

Đặng SĩThương

Vice Director Việt Phát Tiến

0955490386

Quận 1

2654

Nguyen Thi My Hanh

Membership

0903923571

Quận 1

2655

Pham Thi Ly

Membership

0907898610

Quận 1

2656

Tran Thi Loi

Membership

0909699969

Quận 1

2657 2658 2659

Chênh Hội Nguyễn Thị Mai Phương

Tổng thư ký Toà soạn Thanh Niên Online Toà soạn Thanh Niên Online Luật sư

0903834034 0918119455 0903856497

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2660

Nguyeãn ThòTaâm

Phoù toång giaùm ñoác, Ngaân haøng Kyõ Thöông giaùm ñoác Techcombank chi nhaùnh TPHCM

0903437277

Quận 1

2661 2662

Nguyễn Hùng Linh Nguyễn Hồng Phong

GĐ Luật sư

0908146229 0912288038

Quận 1 Quận 1

2663

Ông Nguyễn Tri Bửu Thuyết

Media & Public Relations Advisor

0903759005

Quận 1

Công ty Asian Destination

COCA-COLA SOUTHEAST ASIA, INC

130

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

GĐ nhóm SP Công ty Coca Cola Việt Nam chính

2664

Nguyễn Hữu Đức Minh

2665

Bà Du Hồng ánh

Brand Manager

2666

Ông Thân Trọng Phúc

Country Manager

2667

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh

2668

Duong Nu Y Nhi

2669

Việt Hà

2670

Bui Thi Kim Hoa

2671 2672

Chị Phạm Thị Thiên Ngân C.NGÂN

2673

Nguyen Thi Kim Ngan

2674 2675 2676

CÔ CHÂU ANH MINH ANH ĐẠI

2677

Le Thi Phuong Hang

2678

Nguyễn Thị Kim Thanh

2679

Le Que Phuong

2680

CHỊ XUÂN

2681

Bà Tú Nhi

2682 2683 2684 2685

CHỊ LIÊN Phan Minh Đức Đào Đức Thắng Nguyễn Văn Phước

2686

Leâ Thanh Huyønh Cang

2687 2688

A.TÒNG Lê Thanh Nga

2689

HẠNH

2690

Bà Nguyễn Th? Quỳnh Y?n

0903948083

Quận 1

KIMBERLY-CLARK VIETNAM CO., LTD

0903362996

Quận 1

INTEL SEMICONDUCTOR LTD. REP. OFFICE

0903725074

Quận 1

PR Manager TETRA PARK

0903983983

Quận 1

Membership

0903151508

Quận 1

0903651843

Quận 1

0908551324

Quận 1

0939066636 0939066636

Quận 1 Quận 1

0913718901

Quận 1

0908398660 0987000046 0908994147

Quận 1 Quận 1 Quận 1

Membership

0908290366

Quận 1

Luật sư

0935237989

Quận 1

Membership

0918283848

Quận 1

0933537137

Quận 1

0908886369

Quận 1

0942777626 0918474624 0913811966 0913116339

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

0903957541

Quận 1

CTY TNHH NGA TÒNG

0903823935 0984711746

Quận 1 Quận 1

CTY TNHH CHUỒN CHUỒN XANH

0909542748

Quận 1

TV PLUS

0903778348

Quận 1

Công ty Mason Membership HERA WEDDING & STUDIO CTY TNHH HE RA Membership

Marketing Manager

SOMERSET SERVICED RESIDENCE

Luật sư Luật sư Luật sư Phoù toång Cty CP Ñaàu tö &ø Phaùt trieån giaùm ñoác CNTH Nguyeãn Hoaøng Luật sư

Media Planner

131

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2691

C.TUYẾT

CTY TNHH TK&IN Ấn chuông

0913733011

Quận 1

INTERNATIONAL NUTRITION RESEARCH CO.

0903669846

Quận 1

2692

Bà Đặng Thị Hải

Brand Manager

2693

Bà Trần Thị Tuyết Hồng

Product Manager

ABBOTT LABORATORIES S.A

0903350495

Quận 1

2694

Bà Nguyễn Thị Lệ Thư

Product Manager

ABBOTT LABORATORIES S.A

0903852537

Quận 1

2695

Bà Trịnh Diệp Dạ Hằng

Marketing Manager

ABBOTT LABORATORIES S.A

0908008490

Quận 1

2696

A.DUY

CTY TNHH PHÚ HƯNG LONG

0939117704

Quận 1

2697

Nguyễn ThịTrương

GĐ Họa Sĩ

Công ty TNHH TM-DV-QC Đông Phương

0903972792

Quận 1

2698

NGUYỄN VĂNCAO

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG BIA TƯƠI TIỆP NHÀ HÀNG

0908924786

Quận 1

2699 2700 2701

Trần Thị Ngọc Thảo Nguyễn QuốcNam TRẦN KIMDUNG

Luật sư PGĐ Tổng Cty Điện tử & Tin học VN ĐH KINH TẾ TIẾN SĨ

0913868188 0913992244 0919591003

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2702

Thaùi Taán Duõng

0908838838

Quận 1

2703

Phaïm AnhDuõng

0986968888

Quận 1

2704

Bà Vũ Thị Thái Bình

Media Director

CHUO SENKO CO., LTD.

0903965991

Quận 1

2705

Bà Trần Thị Thảo

Media Planner

CHUO SENKO CO., LTD.

0908136787

Quận 1

2706

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

Media Planner

CHUO SENKO CO., LTD.

0913151408

Quận 1

2707

Bà Mai Kiều Dung

Media Dept CHUO SENKO CO., LTD.

0913735060

Quận 1

2708

Ton That QuynhGiao

Operations Director

0903902392

Quận 1

2709

Bà Lê Thảo Trang

0958868066

Quận 1

2710 2711

Chị Như Hoa A.THUẦN

KELLY THY SPA CTY TNHH NAM TRƯỜNG SƠN

0908190788 0918177929

Quận 1 Quận 1

2712

Nguyễn HùngCường

Commercial Maxxium Singapore Fine wines & Director spirits pte ltd

0909442288

Quận 1

2713

Trịnh Thanh Minh Châu

Luật sư

0903886858

Quận 1

2714

Nguyen Chau Ngoc Hien

Membership

0903310665

Quận 1

Chuû tòch HÑQT

Coâng ty Chöùng khoaùn Ñaïi Vieät

Toång giaùm Ngaân haøng TMCP Saøi goøn ñoác (SCB)

Maxxium Singapore fine wines & spirits pte ltd

A&P Section S. TELECOM Chief

132

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2715 2716 2717

A.ĐỨC A.KHÁNH Bác sỹ Huỳnh Anh Tuấn

Director Managing Director

CTY TNHH THÔNG THÀNH ĐẠT CTY TNHH VIỆT HÀ NHA KHOA KỶ NGUYÊN

0908281376 0918835945 0908606160

Quận 1 Quận 1 Quận 1

360 Plus

0925656565

Quận 1

CTY HÒANG NGUYÊN PHÚC

0938143979 0913933560 0907197697

quận 1 quận 1 quận 1

VIỆN CHĂM SÓC DA PHƯỢNG LOAN

0909275100

Quận 1

DNTN Kinh doanh vàng Tân Cữu Long

0903930129

Quận 1

NAM LONG CO

0913899222

Quận 1

CN CTY TNHH KIM YẾN

0908816635

Quận 1

0913903933

Quận 1

0907538797

Quận 1

2718

Nguyễn TrangNhung

2719 2720 2721

CÔ TÀI C.HƯƠNG Trương Mộng Đoàn Như

2722

Bà Nguyễn Thị Loan

2723

Lê ĐìnhHùng

2724

Ông Phan Văn Hi?u

2725

A.LĂNG

2726

Pham Diem Trang

2727

C.HẠNH

2728

Rebekah Ann Maley

Membership

0909250454

Quận 1

2729

Ông Đỗ Dũng

Vice Director TRINH MỸ

0913734577

Quận 1

2730

Tran Thi Quyen

Membership

0918770822

Quận 1

2731 2732 2733

Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Chí Sơn C.MAI

Luật sư Luật sư

0906925832 0903946083 0918415379

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2734

Bà Thái Minh Diễm Tú

Group Brand Manager LEVER VIETNAM Deodorant Category

0903003086

Quận 1

2735

Bà Nguyễn Hồng Xuân Linh

Senior Brand LEVER VIETNAM Manager

0903602936

Quận 1

2736

Bà Nguyễn Ngọc Thanh Tâm

Senior Brand LEVER VIETNAM Manager

0903715957

Quận 1

Luật sư

GĐ Sales Manager

Membership CTY TNHH MAẶT TRỜI Á ĐÔNG

CTY TNHH MINH KHANG THÁI

133

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2737

Bà Nguyễn Thị Bích Vân

Vice President- LEVER VIETNAM Home Care

0903730721

Quận 1

2738

Bà Phan Thị Nguyên Thảo

Business Unit Director LEVER VIETNAM - Skin Care

0903743775

Quận 1

2739

Bà Phan Thị Mai Thảo

Senior Brand LEVER VIETNAM Manager

0903809606

Quận 1

2740

Ông Nguyễn Hải

Business Unit Director LEVER VIETNAM - Skin Cleaning

0903941122

Quận 1

2741

Ông Lê Duy Linh

Business Unit Leader - LEVER VIETNAM Oral Care

0903952234

Quận 1

2742

Bà Đinh Hồng Vân

Group Brand LEVER VIETNAM Manager

0908127366

Quận 1

2743

Ông Lê Quang Minh

LEVER VIETNAM

0908287831

Quận 1

2744

Bà Nguyễn Thị Mai

Group Brand LEVER VIETNAM Manager

0918171180

Quận 1

2745

Bà Đinh Nguyễn Kim Hoàn

LEVER VIETNAM

0918396896

Quận 1

2746

Ông Lê Anh Quân

Business Unit Director LEVER VIETNAM - Hair Category

0918450250

Quận 1

2747

Bà Bùi Thị Thanh Huyền

Senior Brand LEVER VIETNAM Manager

0908117980

Quận 1

2748

Bà Nguyễn Thị Mai Phương

P. Marketing SHELL VIETNAM - LUB.

0918204980

Quận 1

2749

ANH PHÁT

0903947901

Quận 1

Media Manager

Brand Manager

134

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2750

Nguyen Thi Minh Trang

2751

Phan Thuý Hương

Membership TGĐ

913609969

Quận 1

Công ty Phan Nam

0903903920

Quận 1

0983978083

Quận 1

0918671201

Quận 1

Coâng ty TNHH Tö vaán Taøi chính M&H

0903813908

Quận 1

CTY TNHH NAM QUỐC

0903136868

Quận 1

0903724052

Quận 1

VIET' SPOT

0903301155

Quận 1

SPRING SALON NỮ TRANG D.A.N

0918451516 0913155094

Quận 1 Quận 1

0903141131

Quận 1

0913963924 0937804891 0915143868 0908007777

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

0903817107

Quận 1

SAO HÔM CO (VENUS CO)

0913670989

Quận 1

CTY TNHH LỢI HƯNG BÁ

0938603838 0903930601 0903716085

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2752

Mai QuốcTrung

Travellive cẩm nang du lịch Việt Art Director Nam

2753

Huynh Thi Tu

Membership

2754

Ñoã Thò TuyeátMai

Giaùm ñoác

2755

A.NAM

2756

Nguyen Thi Kim Ly

2757

Anh Phan Quang Lưu

2758 2759

Chị Dương Vũ Cẩm Thúy Bà Đặng Thùy Dương

2760

Le Thi My Hong

2761 2762 2763 2764

Lam C.NHI Mai Tuấn Anh C.ĐƯƠNG

2765

Nguyen Thi Chi

2766

Bà Nguyễn Th? Thùy Trang

2767 2768 2769

CÔ HỒNG CHỊ TUYẾT CƯỜNG

2770

Nguyen Hong Van

Membership

0903376748

Quận 1

2771

Ung ep Chang Yvonne

Membership

0908853222

Quận 1

2772

Chị Đỗ Quyên Quyên

0903889983

Quận 1

2773

Tran Thi Hien Huu

Membership

0913803387

Quận 1

2774

Do Thi Kim Lan

Membership

0913901056

Quận 1

2775

HÒANG

0908407960

Quận 1

Membership Event Manager Chủ tiệm Membership Công ty mỹ phẩm Kanabo NHÀ HÀNG THIÊN TuẾ Luật sư CN CTY TNHH AEPIO Membership Account Excutive

MỸ PHẨM ĐÔNG Á

CTY TNHH HOÒANG TRẦN MẠNH

135

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Project Director

VietNamWorks

0908315348

Quận 1

Managing Director

FPT securities

0904264835

Quận 1

FLIX CO (PHúC LAI CO)

0908018692

Quận 1

0989863036

Quận 1

PDC Business & Marketing Solutions

0903496868

Quận 1

CTY TNHH LINH CHÂU

0907822183 0903901585 0909464774 0903301919 0903345780

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

0903901629

Quận 1

Ngaân haøng ñaàu tö - Chi nhaùnh BIDV - Nam Kyø Khôûi Nghóa

0913971481

Quận 1

Công ty TNHH BNP

0903710002

Quận 1

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TP.HCM - SJC CO

0913724748

Quận 1

0903676111

Quận 1

CTY TNHH ĐÔNG Á

0903850072 0983267879 0903339381

Quận 1 Quận 1 Quận 1

Công ty CP Đầu tư Tấn Hưng

0903627407

Quận 1

0903959521

Quận 1

2776

Nguyễn Thị ViệtThanh

2777

Lê ĐỗTuấn

2778

Ông Nguyễn Cao Trường

2779

Nguyen Hoang Dung

2780

Nguyễn ChíDũng

2781 2782 2783 2784 2785

ANH THÀNH Trần Kiêm Tấn C.ĐIỆP Nguyễn Đình Lâm Bà Nguyễn Yến Nhi

2786

Ton Nu Que Chi

Membership

2787

Leâ TrungThaønh

Giaùm ñoác

2788

Trần Hoàng Bảo

Membership Managing Director Luật sư Luật sư Chủ tiệm

GĐ General Director

2789

Ông Nguyễn Thành Long

2790

Ly Lea

2791 2792 2793

C NGA Nguyễn Hiền Hà A SỸ

Luật sư

2794

Nguyễn TuấnAnh

Managing Director

2795

Ông Võ Kim Thông

2796

Ông Đỗ Anh Dũng

2797 2798

TRANG Bà Thanh Vân

2799

Nguyen Thi Thi Khoa

2800 2801

THÁI HOẠTĐỨC Bùi Anh Lân

T & M BEAUTY SALON

Membership CN CTY CP COÔNG ĐÒAN

Distribution THIEN NGAN CO., LTD (GALAXY Manager STUDIO) Brand Manager

THIEN NGAN CO., LTD (GALAXY STUDIO)

0985956345

Quận 1

Chủ tiệm

CN CTY HƯNG GIANG BB THANH VÂN

0909008708 0908113429

Quận 1 Quận 1

Membership

0908019028

Quận 1

INVESTOR SEVENTEEN SALOON Luật sư

0903017017 0902530610

Quận 1 Quận 1

136

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2802 2803 2804

Nguyễn Thanh Bình THÀNH A THƯ

Luật sư

0916171117 0909595980 0903647994

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2805

Tạ ĐìnhHoan

GĐĐH

0913904672

Quận 1

2806

Bà Lê Thị Thu Hồng

0918031077

Quận 1

2807 2808 2809 2810 2811 2812

Nguyễn Tân Hoà C.TRÂM CHI Ông Hoàng Quốc Tài Lê Tú Phương Chị Đoàn Thị Liên

0988333939 0903014647 0939112377 0913905635 0903600900 0913232689

Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1 Quận 1

2813

Ho Kim Ngoc

0903042936

Quận 1

2814 2815 2816

HẰNG Hoàng Ngọc Tùng Nguyễn Ngọc Nữ

0909643262 0903838859 0908615435

Quận 1 Quận 1 Quận 1

2817

Bà Nguyễn Thị Thiên Hương

PR & Event GOLDEN EVENT Executive

0909224880

Quận 1

2818

Nguyen Nam Tran

Membership

0903963063

Quận 1

2819 2820

Nguyễn Thị Thu Nguyệt Ngô Thị QuỳnhHương

0918900060 0903345959

Quận 1 Quận 1

2821

Nguyễn Tuấn Anh

Công Ty TNHH Vận Tải Biển Ðất Không Gian

0919323340

Quận 1

2822

Andrew Mortlock

Starcom MediaVest Group

0907894144

Quận 1

2823

Phạm Văn Hùng

0903924493

Quận 1

cn cty tnhh dđại lê hoàng CTY TNHH VIỆT TÂN

Chủ Doanh Cửa Hàng Cô Hồng Thực Phẩm Nghiệp

Giám Đốc

CTY TNHH TÀI HOA CTY TNHH ĐĂNG KIM Cty Chiến Thắng TNHH Dịch Vụ

Giám đốc

ĐÔNG NAM Á CO

Membership CTY CP ÁNH SÁNG CHUNG Luật sư

Reporter

Business Director

2824

Nguyễn Minh Hương

Managing Director

2825

John Lin

Director of Sale & Marketing

2826

Le Khanh ChiThanh

2827

Nguyen Thi Ngoc Lien

2828

Nguyễn Trung Hưng

Luật sư

Hoàng Sĩ Hóa

Sales Director

2829

Công ty liên doanh sơn ICI Việt Nam

Director

HCMC Television

Golden Event - PR

0903728718

Quận 1

Majestic Hotel

0903808851

Quận 1

Starcom Advertising

0903801249

Quận 1

0988383969

Quận 8

0913857298

Quận 5

Membership

Saigon Tel ISP and Software Developement

0913901998

[email protected]

137

Quận 3

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2830

Nguyễn Hà Thanh

2831

Tên

2832

Director, One JSC HCM City Office HCM office

0903906424

[email protected] Quận 1

Công ty

Sốđiệnthoại1

Email

Quận

Lương BíchNgọc

Cty Tnhh Tm & Dv Viễn Thái

0903705889

[email protected]

Q.TP, TP. HCM

2833

Trương KhánhLong

Cty Tnhh Sx - Tm Vạn Thành

0989888889

[email protected]

Q.TP, TP. HCM

2834

Trần KôngPhương

Cty Cp S.A.E

0903935199

[email protected]

Q.TP, TP. HCM

2835

Hoàng PhồnQuân

Cty Cổ Phần Cơ Điện Hoàng Hưng

0903815692

[email protected]

Q.TP, TP. HCM

2836

Phạm ĐìnhDuy

Dntn Duy Mỹ (Dupaint American)

0913913508

[email protected]

Q.TP, TP. HCM

2837

Hoàng CaoTrí

Cty Tnhh Acecook Việt Nam

0903003525

[email protected]

Q.TP, TP. HCM

2838

Nguyễn VỹHoàng

Cty Cp Dược Phẩm Việt Nam Ampharco

0903906123

[email protected]

Q.TP,

2839 2840

Vũ Thị Hải Âu Phan Hoài Minh

0918033168 0907716778

Q.TP Q.TP

2841

Đặng Huỳnh Thành Nhân

0908285117

Q.TP

2842 2843 2844 2845

Lê Anh Tuấn Huỳnh Văn Khoa Phạm Thị Minh Thảo Lê Thị Mỹ Nga

0918099863 0908183359 01234402666 0906944933

Q.TP Q.TP Q.TP Q.TP

2846

Hồ Thị Mỹ Duyên

Luật sư

0987793849

Q.Thủ Đức

2847

Đặng Duy Khanh

Luật sư

0909575409

Q.Thủ Đức

2848

PHƯƠNG

0906326489

Q.THỦ ĐỨC

2849

Trần Ngọc Phúc

0903818141

Q.Thủ Đức

Chức vụ

DNTN VT NGỌC PHƯƠNG

138

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2850

Huỳnh Đoàn Ngọc Hân

Luật sư

0932063106

Q.Thủ Đức

2851

Đặng Thế Hiển

Luật sư

0907865676

Q.Thủ Đức

2852

Võ Tấn Đạt

Luật sư

0909960969

Q.Thủ Đức

2853

Hoàng Thị Biên Thùy

Luật sư

0937907826

Q.Thủ Đức

2854

Dương Văn Toàn

Luật sư

0933117117

Q.Thủ Đức

2855

Nguyễn Thị Cẩm Huyên

Luật sư

0985881196

Q.Thủ Đức

2856

Trần Thị Hương

Luật sư

0977735824

Q.Thủ Đức

2857

Võ Khắc Sư

Luật sư

0955203961

Q.Thủ Đức

2858

Lê Thị Ánh Dương

Luật sư

0972931085

Q.Thủ Đức

2859

Nguyễn Minh Châu

Luật sư

0903816724

Q.Thủ Đức

2860

Lê Văn Chung

Luật sư

0908075409

Q.Thủ Đức

2861

chị Quyên

0907086083

Q.Thủ Đức

2862

Lê Đức Thiệp

Luật sư

0917263790

Q.Thủ Đức

2863

Châu Thị Bế

Luật sư

0937855696

Q.Thủ Đức

2864

Nguyễn Hàn Sinh

0903619611

Q.Thủ Đức

2865

Nguyễn Thị Dung

Luật sư

0907930707

Q.Thủ Đức

2866

Đinh Thị Thương Thương

Luật sư

0908080649

Q.Thủ Đức

2867

đào quốc dũng

0913130391

Q.Thủ Đức

2868

Hoàng Ngọc Khang

Luật sư

0956801852

Q.Thủ Đức

2869

Ngô Thị Hoàng Trinh

Luật sư

0909967868

Q.Thủ Đức

139

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2870

Hoàng Thị Thanh Loan

Luật sư

0933066600

Q.Thủ Đức

2871

Cao Thị Tâm

Luật sư

0906423845

Q.Thủ Đức

2872

Võ Thị Thủy

Luật sư

0985656775

Q.Thủ Đức

2873

Lê Thị Thùy Linh

Luật sư

0973806819

Q.Thủ Đức

2874

Trần Thị Cẩm Tú

Luật sư

01683730531

Q.Thủ Đức

2875

Nguyễn Thị Anh Thi

Luật sư

0909917600

Q.Thủ Đức

2876

Hồ Quang Khánh

Luật sư

0903515737

Q.Thủ Đức

2877

Lê Hồng Huấn

Luật sư

0983042874

Q.Thủ Đức

2878

Đoàn Thị Yến Vi

Luật sư

0984805542

Q.Thủ Đức

2879

Đặng Thu Thuỷ

0909380319

Q.Thủ Đức

2880

Nguyễn Văn Điệp

Luật sư

0978716181

Q.Thủ Đức

2881

Nguyễn Văn Nhiên

Luật sư

0902522921

Q.Thủ Đức

2882

Phạm Thị Thanh Thảo

Luật sư

0935107047

Q.Thủ Đức

2883

Lê Xuân Huân

Luật sư

0983754879

Q.Thủ Đức

2884

Nguyễn Thế Họa

Luật sư

0903603379

Q.Thủ Đức

2885

Phan Thị Ngọc Hương

Luật sư

0938308200

Q.Thủ Đức

2886

Nguyễn Thị Hương Giang

Luật sư

0903853576

Q.Thủ Đức

2887

Trần Thị Mai Lan

Luật sư

0905959408

Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng

140

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2888

Vũ ThànhLiêm

Cty Tnhh Năm Sao

0913802510

[email protected]

Q.TĐ, TP. HCM

2889

Nguyễn Ngọc ThanhPhong

Cty Tnhh Hữu Phong

0903928632

[email protected]

Q.TĐ, TP. HCM

2890

Nguyễn Thị ThuHà

Cty Tnhh Sx & Tm Hiệp Hà Giang

0918011638

Q.TĐ, [email protected] TP. vn HCM

2891

Đỗ AnhTuấn

Cty Tnhh Tm Tổng Hợp Phước Tiến

0983724298

[email protected]

2892

Nguyễn Hoàng Thúy phượng

0907068219

Q.TĐ

2893 2894 2895

Võ Thị Hồng Hạnh Hồ Trọng Thoán Huỳnh Phương Tâm

0903190019 0903642708 0975400889

Q.TĐ Q.TĐ Q.TĐ

2896

Nguyễn KiênTrì

Cty Cp Một Tương Lai

0903343336

[email protected]

2897

Nguyễn ĐìnhTrường

Cty May Việt Tiến

0903903725

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2898

Lê DuyĐức

Cty Cp Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam(Vinaco)

0903801882

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2899

Nguyễn ViệtThái

Cty Tnhh Xd - Tm - Dv Việt Thái Sơn

0903884885

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2900

Phan Thị TuyếtMai

Cty Tnhh Thủy Sản Tài Nguyên

0903940293

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2901

Lê Thị ThúyKhang

Cty Tnhh Địa Oác Đất Lành

0913994455

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2902

Trần Bạch VânThanh

Cty Tnhh Tm - Dv Khánh Tường

0903672937

[email protected] m

Q.TB, TP. HCM

141

Q.TĐ, TP. HCM

Q.TB, TP. HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2903

Nguyễn TrọngQuân

Cty Tnhh Đức Trung

0913809702

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2904

Trần ThanhLong

Cty Dv Đào Tạo Người Mẫu P.L

0903666577

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2905

Nguyễn ThịPhương

Cty Cp Sx - Dv Thương Mại - Xd Thành Tài

0908014994

Q.TB, [email protected] TP. HCM

2906

Đặng Thị MinhPhương

Cty Cp Kế Hoạch Tinh Thông (Master Plan - Mp) Cà Phê Buôn Mê

0903840205

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2907

Nguyễn ThànhNhân

Cty Tnhh Tm - Dv Minh Phương (Mpc)

0903702573

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2908

Nguyễn MinhViệt

Cty Tnhh Mặt Trời Xanh

0918461682

Q.TB, [email protected] TP. HCM

2909

Thạch Vũ ThùyLinh

Cty Cp Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng

0903815048

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2910

Huỳnh Thị KhánhVi

Cty Tnhh Tm Dv Sx Lý Khanh

0905132477

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2911

Nguyễn Thị KimVân

Cty Tnhh Tm Dv Long Trường Phát

0903721581

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2912

Ngô ThịBáu

Cty Tnhh Sx-Tm Nguyên Tâm (Foci)

0903870088

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2913

Hồ ThếSơn

Cty Tnhh Sx-Tm Nguyên Tâm - Foci

0903932123

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2914

Huỳnh VănPhát

Khách Sạn Đệ Nhất

0903712246

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2915

Nguyễn ĐìnhBá

Cty Tnhh Xd Tm Đình Nguyễn

0913808440

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

142

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN Q.TB, TP. HCM

2916

Phạm ĐìnhVăn

Cty Tnhh Kiến Trúc Trẻ

0903990408

[email protected]

2917

Đoàn DanhHồng

Cty Tnhh Tm Thép Đại Toàn Thắng

0903839911

Q.TB, [email protected] TP. n HCM

2918

Nguyễn VănLý

Cty Cp Dt-Xd Công Nghệ Hàng Không Đại Huệ

0902014015

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2919

Trần CôngChánh

Cty Tnhh Tm-Dv-Kt Công Nghệ Tín Hiệu - Sitech

0903903233

[email protected]

Q.TB, TP. HCM

2920

Đoàn KhắcThuật

Cty Cp Dịch Vụ Bách Việt

0903807775

[email protected] [email protected]

Q.TB, TP. HCM

2921

Nguyễn Thị ThiênHương

Cty Tnhh - Tm Quốc Tế Hồng Kỳ

0918264471

Q.TB, TP. HCM

2922

Đặng VĩnhAn

Cty Cp Sx - Xnk Thực Phẩm Sài Gòn

0918118111

Q.TB, TP. HCM

2923

Nguyễn VănVỵ

Cty Cp Chuyển Phát Nhanh Hàng Không Đông Nam Á- CN Tp.Hcm

0909208299

Q.TB, TP. HCM

2924

Trần Thị KimThúy

Cty Tnhh Tư Vấn & Quản Lý Nông Gia Trang

0903332461

2925

A. Long

2926 2927 2928 2929

lương xuân phước Võ Lệ Hằng Phan Hoài Nam Đoàn Văn SơnNHI HOÀNG LONG

[email protected]

Q.TB, TP.

0903616259

Q.TB / 157 THThàn h P.12, Q.10 / 13bis Nguyễn Kiệm P.3, Q.GV

0903901908 0918212242 0913776752 0909623399

Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB

143

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944

Bùi Thiên Đức Nguyễn Nuôi đỗ thị khánh Trần Văn Ân Phan Văn Đức Lê Văn Phương Nguyễn Phước Điền Vũ Đình Liệu Lương Sỹ Minh Bùi Văn Hà Nguyễn Thị Xuân Hưng Nguyễn Thành Sang Trần Thị Ngọc Lan Hồ Tấn Thông Trần Xuân Lâm

0903988908 0913773526 0917722420 0983658112 0903702050 0906789017 0913675109 0918180180 0903960168 0913746497 0908031497 0903834164 0908252003 0906684779 0903824272

Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB Q.TB

2945

Nguyễn Ngọc Trang

0919919799

Q.TB

2946

Nguyễn Xuân Thắng

0903709626

Q.TB

2947

Đoàn Trưòng

0918295589

Q.TânBì nh

2948

Phạm Thị Quyên

Luật sư

0982727369

Q.Tân Phú

2949

Ngô Huỳnh Phương Thảo

Luật sư

0909313920

Q.Tân Phú

2950

Nguyễn Duy Khang

Luật sư

0918659099

Q.Tân Phú

2951

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Luật sư

0983331579

Q.Tân Phú

2952

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Luật sư

0902966636

Q.Tân Phú

2953

Mai Thị Thúy Hằng

Luật sư

0908380753

Q.Tân Phú

2954

Nguyễn Phương Hà

Luật sư

0903952213

Q.Tân Phú

2955

Trần Văn Huy Phương

Luật sư

0908151123

Q.Tân Phú

2956

CTCP Huỳnh Tấn

0916099999

Q.Tân Phú

2957

Lê Văn Tự Lập

0903935343

Q.Tân Phú

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TÂN

Luật sư

144

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903630453

Q.Tân Phú

Luật sư

0903610281

Q.Tân Phú

Đinh Thị Hồng Loan

Luật sư

0913670655

Q.Tân Phú

2961

Hoàng Thị Liên Phương

Luật sư

0918384385

Q.Tân Phú

2962

Trần Xuân Lâm

Luật sư

0903994049

Q.Tân Phú

2963

Tạ Quang Anh

Luật sư

0918002768

Q.Tân Phú

2964

Nguyễn Đăng Khoa

Luật sư

0958883331

Q.Tân Phú

2965

Nguyễn Thị Bích Liên

Luật sư

0908688984

Q.Tân Phú

2966

Phạm trần Thanh Thảo

0977666427

Q.Tân Phú

2967

Phạm Thanh Trà

0913948239

Q.Tân Phú

2968

Nguyễn Xuân Thu

Luật sư

0903933306

Q.Tân Phú

2969

Võ Văn Nam

Luật sư

0985584099

Q.Tân Phú

2970

Phạm Dương Thanh Phục

0903301316

Q.Tân Phú

2971

Nguyễn Văn Xuân

0903715831

Q.Tân Phú

2972

Vũ Thị Kim Dung

0903989584

Q.Tân Phú

2973

Nguyễn Hữu Phước

0933787701

Q.Tân Phú

2974

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Luật sư

0903002733

Q.Tân Phú

2975

Nguyễn Văn Sắc

Luật sư

0906688079

Q.Tân Phú

2976

Nguyễn Thị Thanh Mai

Luật sư

0989010215

Q.Tân Phú

2977

Huỳnh Kim Nhi

Luật sư

0903950205

Q.Tân Phú

2958

Trương Minh Trung

2959

Trần Như Kiên

2960

145

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2978

Nguyễn Tiến Dũng

Luật sư

0982680081

Q.Tân Phú

2979

Đinh Văn Cường

Luật sư

0903836881

Q.Tân Phú

2980

Vũ Minh Trung

Luật sư

0903374333

Q.Tân Phú

2981

Ngô Bội Linh

0919039788

Q.Tân Phú

2982

Đỗ Thị Bạch Hường

0908554276

Q.Tân Phú

2983

Trần Thị Tuyết Vân

0903830486

Q.Tân Bình - Tp HCM

2984

Phạm Chí Độ

0982101606

Q.Tân Bình

2985

CTTNHHSXTM Kim Hoàn Vũ

01238757575

Q.Tân Bình

2986

Võ Thị Tuyết Loan

0908413768

Q.Tân Bình

2987

Chung Thị Bích Thảo

0918088888

Q.Tân Bình

2988

Lê Thị Gấm

Luật sư

0913764765

Q.Tân Bình

2989

Đoàn Thị Hoài Thương

Luật sư

0908590911

Q.Tân Bình

2990

Đoàn Thuận Tuấn

Luật sư

0913770516

Q.Tân Bình

2991

Cty TNHH XDTM&DV Phương Anh

0903807757

Q.Tân Bình

2992

Trương Thị Mỹ Hương

Luật sư

0902938283

Q.Tân Bình

2993

Nguyễn Đình Hoàng Vũ

Luật sư

0918729090

Q.Tân Bình

2994

huỳnh thị kiểm

0903868757

Q.Tân Bình

2995

Trần Công Lê Vũ

0903964180

Q.Tân Bình

2996

Ngô Viết Hải

0908113535

Q.Tân Bình

Luật sư Doanh nghiệp tư nhân Duy Bảo Luật sư

Luật sư

Luật sư

146

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

2997

Lê Thị Kim Hạnh

0983776463

Q.Tân Bình

2998

Vũ Quang Hiệp

0903846789

Q.Tân Bình

2999

Trần Phong Trần

0913601551

Q.Tân Bình

3000

Nguyễn Thị Thúy Loan

0988512120

Q.Tân Bình

3001

Hồ Ngọc Thạch

0913711163

Q.Tân Bình

3002

Nguyễn Bùi Lê Vân

0908940749

Q.Tân Bình

3003

Phan Thanh Liêm

0903901313

Q.Tân Bình

3004

Võ Hoàng Đông

Luật sư

0908161969

Q.Tân Bình

3005

Trần Hương Quỳnh

Luật sư

0919976021

Q.Tân Bình

3006

Phạm Nghi Khương

0903741446

Q.Tân Bình

3007

Lê Thanh Hải

Luật sư

0937281656

Q.Tân Bình

3008

Lê Văn Tấn

Luật sư

0909655055

Q.Tân Bình

3009

Võ Thị Mỹ Duyên

Luật sư

0937299122

Q.Tân Bình

3010

Nguyễn Thị Sương

Luật sư

0907468650

Q.Tân Bình

3011

Hồ Thị Diễm

0982546666

Q.Tân Bình

3012

Đoàn Trọng Nghĩa

Luật sư

01698510380

Q.Tân Bình

3013

Phan Như Quỳnh

Luật sư

0908244381

Q.Tân Bình

3014

CTCPDĐT SXTMDV Phong San

0903991913

Q.Tân Bình

3015

Lê Văn Đẹp

0909393964

Q.Tân Bình

3016

Nguyễn Tuường Vi

0908003064

Q.Tân Bình

Luật sư

Luật sư

Luật sư

147

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0918459054

Q.Tân Bình

0909666420

Q.Tân Bình

Luật sư

0905737226

Q.Tân Bình

Võ Anh Tuấn

Luật sư

0909077068

Q.Tân Bình

3021

Phan Quốc Tuấn

Luật sư

0908111567

Q.Tân Bình

3022

Phạm Quang Hiếu

Luật sư

0908586675

Q.Tân Bình

3023

lê phước hùng

0903681159

Q.Tân bình

3024

Lê Văn Thọ

0903906950

Q.Tân Bình

3025

Lê Văn Thọ

0903933670

Q.Tân Bình

3026

Nguyễn Thị Minh Châu

01229742351

Q.Tân Bình

3027

Trần Thị Kim Vân

0909349681

Q.Tân Bình

3028

Võ Anh Tuyền

0909922906

Q.Tân Bình

3029

Phan Hồng Phúc

0913904228

Q.Tân Bình

3030

Phạm Hưng

0908676064

Q.Tân Bình

3031

Phạm Thị Kim Hồng

0908002415

Q.Tân Bình

3032

Trương Đức Đa

0908488816

Q.Tân Bình

3033

Nguyễn Huy Long

Luật sư

0906692965

Q.Tân Bình

3034

Nguyễn Xuân Sỹ

Luật sư

0913988572

Q.Tân Bình

3035

Hoồ Phước Lộc

0908222179

Q.Tân bình

3036

Huỳnh Thị Liên

0908313160

Q.Tân Bình

3017

Trần Ngọc Bình

3018

Phạm Thị Ngọc Thu

3019

Nguyễn Văn Bình

3020

Luật sư

Luật sư

148

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903030776

Q.Tân Bình

0913803798

Q.Tân Bình

Lê Ánh

0903704282

Q.Tân Bình

3040

Nguyễn Trọng Hàm

0918261643

Q.Tân Bình

3041

Vũ Thành Chung

0937721738

Q.Tân Bình

3042

Nguyễn Thị Minh Hoàng

0902405418

Q.Tân Bình

3043

Trịnh Hữu Cộng

0983979608

Q.Tân Bình

3044

Đồng Văn Nghĩa

0913662482

Q.Tân Bình

3045

Vĩnh Thuỵ Trường Thuý Vi

0983179596

Q.Tân Bình

3046

Hồ Văn Dũng

0909436899

Q.Tân Bình

3047

Trần Quang Huynh

0903817712

Q.Tân Bình

3048

Văn Thị Thu Thủy

0913934366

Q.Tân Bình

3049

Lê Thuượng Phú

0903726438

Q.Tân Bình

3050

Vũ Quang Trọng

0983822120

Q.Tân Bình

3051

Bùi Mạnh Hà

0907956779

Q.Tân Bình

3052

Trịnh Thị Thanh Huyền

Luật sư

0989249029

Q.Tân Bình

3053

Nguyễn Thị Tích

Luật sư

01684635607

Q.Tân Bình

3054

Trần Thanh Sang

0913606288

Q.Tân Bình

3055

Trần Sâm

0903953144

Q.Tân Bình

3056

Nông Thị Hồng Dung

0903955814

Q.Tân Bình

3037

Nguyễn Xuân Uyên

3038

Đỗ Ngọc Sơn

3039

Luật sư

Luật sư

Luật sư

149

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3057

Cty TNHH SXTM Trần Bích

0903904475

Q.Tân Bình

3058

Đặng Thị Ngọc Dung

0915748625

Q.Tân Bình

3059

Nguyễn Thanh Thanh

Luật sư

0918544090

Q.Tân Bình

3060

Nguyễn Thanh Năm

Luật sư

0984554092

Q.Tân Bình

3061

Nguyễn Viết Hải

Luật sư

0909663042

Q.Tân Bình

3062

Nguyễn Thị Kim Chi

0902016234

Q.Tân Bình

3063

Bùi Bảo Trâm

Luật sư

0908371884

Q.Tân Bình

3064

Nguyễn Thị Thu Vân

Luật sư

0906009363

Q.Tân Bình

0913837704

Q.Taân Bình, TP.HCM

Phoù Toång Giaùm ñoác kieâm Giaùm Ngaân haøng TMCP Quaân ñoäi ñoác chi nhaùnh TPHCM

3065

Ñaëng Quoác Tieán

3066

Nguyeãn Xuaân Ñaêng Huy

Cty TNHH DV TM TCM

0903934386

[email protected]

Q.Taân Bình

3067

Lâm DạVũ

Cty L.D.V

0913929551

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3068

Trần HùngVinh

Cty Tnhh M.E.A

0903944497

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3069

Ngô QuốcVinh

Cty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng A.Q.A

0903948340

Q.PN, [email protected] TP. om HCM

3070

Trần VănKhang

Cty Tnhh Sx - Tm - Dv Bách Việt

0903940171

[email protected]

150

Q.PN, TP. HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN Q.PN, TP. HCM

3071

Văn ThịHà

Cty Tnhh Thủy Vân

0903618532

[email protected]

3072

Đinh Hà DuyTrinh

Cty Cpdv Công Nghệ Tin Học Hpt

0903958518

Q.PN, [email protected] TP. HCM

3073

Trần VănToàn

Cty Tnhh Kiến Trúc Trần

0908000615

Q.PN, [email protected] TP. HCM

3074

Huỳnh Thị CaoThi

Cty Cpdv Công Nghệ Tinh Học Hpt

0903734165

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3075

Huỳnh Văn ThiệnThanh

Cty Tnhh Xd-Tv-Tm Huỳnh Nguyễn Phùng

0903834325

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3076

Trần AùnhHoa

C.Ty Tnhh Công Nghệ Môi Trường Tân Phạm Nguyên

0903700531

Q.PN, [email protected] TP. n HCM

3077

Lê Thị PhươngLoan

Cty Tnhh Tôn Đông Á

0903382932

Q.PN, [email protected] TP. vn HCM

3078

Phan KhắcLong

Cty Cp Đầu Tư Phan Vũ

0913914940

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3079

Phạm NgọcVân

Cty Cp Tư Vấn Đầu Tư Việt Tín

0988883700

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3080

Ngô VănĐức

Cty Tnhh Giải Pháp Mác Đức

0903696068

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3081

Ngô ViĐồng

Cty Cp Dv Công Nghệ Tin Học Hpt

0903826805

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3082

Hàn Nguyệt ThuHương

Cty Cp Dv Công Nghệ Tin Học Hpt

0903999160

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3083

Nguyễn ThanhHuyền

Cty Tnhh Thời Trang Và Mỹ Phẩm Duy Anh

0983110874

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

151

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3084

Hà Thị LanHương

Cty Tnhh Quảng Cáo Mai Cát (Mindcaster)

0908182908

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3085

Lê Thị ThuHằng

Cty Tnhh Quốc Tế An Na S.E.A

0903013949

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3086

Nguyễn ThanhPhong

Cty Tnhh Sx Sơn Duy Hoàng

0903828216

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3087

La PhạmMinh

Cty Tnhh Đại Minh Luân (Dml Co.)

0903738515

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3088

Trần Dư CẩmLy

Cty Tnhh Thương Mại & Dv Linh Sơn

0903905714

[email protected]

Q.PN, TP. HCM

3089

Phạm HoàiThu

Cty Tnhh Dv Bảo Vệ An Ninh

0988024111

Q.PN, [email protected] TP. om.vn HCM

3090

Võ DuyHuy

Nha Khoa Nét Duyên

0903390070

Q.PN, TP. HCM

3091

Lê ThuýHương

Cty Cp Đầu Tư Xd Phú Hưng Gia

0909899998

[email protected]

3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100

Leâ Vuõ Lan Chi Séng Dũng Trần Thị Thúy Hằng Huỳnh Thị Phương Loan Đào Trọng Hùng Lê Quang Tuấn Huỳnh Trọng Đức Nguyễn Thị Thuỵ Loan Ngô Thành Long

Cty TK QC Vieät Xinh

0903632239 0913913596 0908566086 0983355260 0913739478 0903603092 0989070047 0947444333 0903909896

[email protected]

3101

Phan Huøng Duõng

Cty XD An Gia

0913903524

Q.Phuù Nhuaän, TPHCM

3102

Nguyeãn Phuù Ñoâng Haø

Phoù toång Cty CP Rich giaùm ñoác

0982462380

Q.Phuù Nhuaän

3103

Traàn Thò VieätThu

Toång giaùm Ngaân haøng TMCP Gia Ñònh ñoác (GDB)

0903808270

Q.Phuù Nhuaän

152

Q.PN, TP. Q.PN Q.PN Q.PN Q.PN Q.PN Q.PN Q.PN Q.PN Q.PN

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3104

Nguyễn Văn Tuyên

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm tóan CA&A

0903609313

Q.Phú nhuận,T p.HCM

3105

Hà Bính Thân

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

0903719842

Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

3106

Phạm Thanh Tùng

Công ty TNHH SX - TM & DV Kính Thuận Thành

0983837727

Q.Phú Nhuận, Tp. HCM

3107

Phạm Hồng Dũng

Công ty TNHH thương mại Tân Phú Cường

0903705441

Q.Phú Nhuận TpHCM

3108

Văn Thuý Hạnh

3109

Trần Thanh Trà

3110

Nguyễn Minh Phương

Luật sư

0909383689

Q.Phú Nhuận

3111

Tống Công Cường

Luật sư

0909094477

Q.Phú Nhuận

3112

Phạm Minh Trưng

Luật sư

0908349149

Q.Phú Nhuận

3113

Đỗ Trí triệu

0989042477

Q.Phú Nhuận

3114

Đặng Thị Duy Trinh

0989352759

Q.Phú Nhuận

3115

thái văn thấu

0902461296

Q.Phú Nhuận

3116

Đinh Tấn Tùng

0918878287

Q.Phú Nhuận

3117

Huỳnh Vinh Quang

Luật sư

0907373164

Q.Phú Nhuận

3118

Trương Thị Kim Phượng

Luật sư

0915439029

Q.Phú Nhuận

3119

Nguyễn Hữu Lộc

0937349777

Q.Phú Nhuận

3120

Nguyễn Tri Nam

Luật sư

0919977279

Q.Phú Nhuận

3121

Lê Ngọc Phong

Luật sư

0933787673

Q.Phú Nhuận

GĐ thương Công ty Việt Á Châu hiệu GĐ

Luật sư

Công ty Nhà Việt

0903993333

[email protected]

Q.Phú Nhuận

0908095566

[email protected]

Q.Phú Nhuận

153

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3122

Chị Thảo

0973775679

Q.Phú Nhuận

3123

Phan Thanh bình

0913714533

Q.Phú Nhuận

3124

Chú Lê Văn Tâm

0908322287

Q.Phú Nhuận

3125

Hoàng Quốc Long

0908323460

Q.Phú Nhuận

3126

Mạc Đăng Lui

0908002899

Q.Phú Nhuận

3127

Nguyễn Thị Như Dung

Luật sư

0909245243

Q.Phú Nhuận

3128

Phạm Như Ngọc

Luật sư

0909141155

Q.Phú Nhuận

3129

Nguyễn Duy Linh

Luật sư

0903929165

Q.Phú Nhuận

3130

Nguyễn Hữu Tín

Luật sư

0937001192

Q.Phú Nhuận

3131

Nguyễn Thị Minh Xuân

Luật sư

0989005409

Q.Phú Nhuận

3132

Trần Thị Phượng

Luật sư

0905568468

Q.Phú Nhuận

3133

Huỳnh Thị Hồng Ân

Luật sư

0973769357

Q.Phú Nhuận

3134

Võ Thị Thanh Nga

Luật sư

0978855492

Q.Phú Nhuận

3135

Nguyễn Thiện Đức

Luật sư

0903020113

Q.Phú Nhuận

3136

Dương Đình Dũng

Luật sư

0986200444

Q.Phú Nhuận

3137

Võ Xuân Tấn

Luật sư

0932583979

Q.Phú Nhuận

3138

hứa thành hội

0903711303

Q.Phú Nhuận

3139

Chu Đức Khang

0903682268

Q.Phú Nhuận

3140

Nguyễn Văn Phê

Luật sư

0938484909

Q.Phú Nhuận

3141

Quảng Thị Ngọc Dung

Luật sư

0909625925

Q.Phú Nhuận

Luật sư

154

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903802039

Q.Phú Nhuận

Công ty Future One

0903804882

Q.Phú Nhuận

Ngân hàng Phương Nam

0903636143

Q.Phú Nhuận

Công ty Nam Hưng Long

0958880590

Q.Phú Nhuận

Luật sư

0933206722

Q.Phú Nhuận

Luật sư

0908907870

Q.Phú Nhuận

0903782461

Q.Phú Nhuận

0903953270

Q.Phú Nhuận

Phan Thị Thanh Thủy

0918103655

Q.Phú Nhuận

3151

Hoàng Minh Tâm

0903932324

Q.Phú Nhuận

3152

Nguyễn Văn Trọng

Luật sư

0917666156

Q.Phú Nhuận

3153

Nguyễn Duy Hiệp

Luật sư

0913605112

Q.Phú Nhuận

3154

Nguyễn Tứ Quí

0912378772

Q.Phú Nhuận

3155

Nguyễn Huy Thực

0908066417

Q.Phú Nhuận

3156

Lâm Thuỵ Đài Trang

0903610246

Q.Phú Nhuận

3157

CTCP Khải Hoàn Môn

0908212299

Q.Phú Nhuận

3158

Bùi Hoàng Nam

0908888636

Q.Phú Nhuận

3159

Hồ Thanh Huy

0903369780

Q.Phú Nhuận

3160

Phạm Thị Thúy Nga

0903321130

Q.Phú Nhuận

3161

Nguyễn Thị Lệ Hoa

0915779727

Q.Phú Nhuận

3142

Chu Minh Toàn

3143

Nguyễn Trần Quang

3144

Trần Thị Xuân Mai

3145

Trấn Xuân Hải

3146

Chu Thị Hương Lý

3147

Lê Thị Cẩm Tú

3148

Phạm Công Sơn

3149

Nguyễn Thị ThanhHà

3150

Luật sư CTHĐQT

GĐ MarketingLuật sư

Luật sư

TT đào tạo trang điểm, thẩm mỹ

155

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0919794578

Q.Phú Nhuận

Nguyễn Văn Nhung

0903928887

Q.Phú Nhuận

3164

Trần Hoàng Cương

0903360215

Q.Phú Nhuận

3165

Phạm Ngọc Như Uyển

Luật sư

0903755881

Q.Phú Nhuận

3166

Trần Thị Thành Huế

Luật sư

0986653352

Q.Phú Nhuận

3167

Trần Thị NgọC Huệ

0978696666

Q.Phú Nhuận

3168

Nguyễn Thị Phương Loan

0906893966

Q.Ninh Kiều,Cần Thơ

3169

Đào Hữu Ân

0979722808

Q.Nhà Bè

3170

Đoàn Văn Phúc

0938930809

Q.Hóc Môn

3171

Nguyễn Công Thành

0903979258

Q.Hóc Môn

3172

Lưu Cẩm Hưng

0903934305

Q.Hiệp Bình Chánh

3173

DNTN mười sai

0907749111

Q.H.BC

3174

Trịnh QuốcTrị

Cty Tnhh Xuân Trang

0913804979

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3175

Nguyễn VănHải

Cty Tnhh T&E

0903720876

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3176

Trần PhướcHùng

Cty Tnhh Sx - Tm Tín Hiệu

0913950507

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3177

Đặng NgọcThăng

Dntn Nghệ Vinh

0918100989

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3178

La LinhPhương

Cty Tnhh Xuân Trang

913839473

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3162

Đỗ Thanh Hòa

3163

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN GIVRAL

Luật sư

156

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3179

Lê Thành HuỳnhMai

Cty Tnhh Phú Kiến Nhân

0903954675

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3180

Hà DuyTĩnh

Cty Tnhh Dv Bảo Vệ Mạnh Dũng

0903962516

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3181

Nguyễn ThiệnHòa

Dntn Tm Thiên Kim

0903831711

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3182

Nguyễn VănTuyến

Cty Tnhh Tm-Dv-Xd & Môi Trường Trái Đất Xanh

0983373626

[email protected]

Q.GV, TP. HCM

3183

Phạm Thị HồngVân

Cty Tnhh Tm - Dv Và Cung Cấp Suất Ăn Cn Đại Hoàng Long

0908565689

Q.GV, [email protected] TP. om.vn HCM

3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192

Nguyễn Ánh Hồng Nguyễn Văn Xuân Từ Thị Tuyết Nhung Kiều Công Tiễn Nguyễn Quốc Hòa Nguyễn văn Ngọ Trì Thị Thanh Trang Nguyễn Tiến Dũng Đặng Xuân Thành

0903322079 0909531568 0909202733 0902704320 0903744775 0903653255 0903350278 0903672223 0903927291

Q.GV Q.GV Q.GV Q.GV Q.GV Q.GV Q.GV Q.GV Q.GV

3193

Tô Minh Cương

0903889898

Q.Gò Vấp

3194

Nguyễn Trọng Phi

0913908590

Q.Gò Vấp

3195

Trần Thị Hồng

01252717180

Q.Gò Vấp

3196

Bùi Quang Đức

0938517323

Q.Gò vấp

3197

Đặng Ngọc Triển

0903935401

Q.Gò Vấp

3198

Nguyễn Anh Tuấn

0908122005

Q.Gò Vấp

3199

Lương Nguyễn Ngọc Trinh

0913799009

Q.Gò Vấp

3200

Vũ Minh Trí

0906003399

Q.Gò Vấp

Luật sư

Luật sư

157

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3201

Nguyễn Văn Dũng

0903934387

Q.Gò Vấp

3202

CTTNHH điện Lạnh Việt Phát

0983662939

Q.Gò Vấp

3203

Lê Thị Thanh Hoan

Luật sư

0908156688

Q.Gò Vấp

3204

Trần Văn Thăng

Luật sư

0909883136

Q.Gò Vấp

3205

Lê Hoàng Kinh Luân

Luật sư

0988883979

Q.Gò Vấp

3206

Đào Xuân Biên

Luật sư

0976846100

Q.Gò Vấp

3207

Võ Thiện Hiển

Luật sư

0908174579

Q.Gò Vấp

3208

Phạm Nguyễn Thu Loan

0919848477

Q.Gò Vấp

3209

Trần Danh Quý

0918292166

Q.Gò Vấp

3210

Võ Hùng Thanh

0913746015

Q.Gò Vấp

3211

Nguyễn Văn Bé

0903976625

Q.Gò vấp

3212

Võ Thị Nga

0906602199

Q.Gò Vấp

3213

Nguyễn Sơn Hùng

Luật sư

0903737227

Q.Gò Vấp

3214

Dương Thành Nhân

Luật sư

0949624853

Q.Gò Vấp

3215

Phan Công Giang

Luật sư

0903390956

Q.Gò Vấp

3216

Nguyễn Thị Thanh

0902546411

Q.Gò vấp

3217

Nguyễn Văn Trãi

0911917544

Q.Gò Vấp

3218

Võ Di Linh

0909217670

Q.Gò Vấp

3219

Nguyễn Huy Bảo

0979707914

Q.Gò Vấp

3220

vũ thị tâm(ct )

0913926129

Q.Gò Vấp

Luật sư

Luật sư

158

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3221

Nguyễn Thị Bích Thủy

Luật sư

0913602777

Q.Gò Vấp

3222

Đặng Minh Nhựt

Luật sư

0983730740

Q.Gò Vấp

3223

Lê Ngọc Vũ

0918209172

Q.Gò Vấp

3224

Đoàn Xuân Anh

0903199598

Q.Gò vấp

3225

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Luật sư

0906734883

Q.Gò Vấp

3226

Võ Văn Mẫn

Luật sư

0908305777

Q.Gò Vấp

3227

Đặng Thị Bích Liễu

0983637404

Q.Gò vấp

3228

Nguyễn Xuân Quang

0903603773

Q.Gò Vấp

3229

Nguyễn Hồng Lâm

0903924777

Q.Gò Vấp

3230

Huỳnh Công Thiện

Luật sư

0917201275

Q.Gò Vấp

3231

Nguyễn Đăng Khoa

Luật sư

0985646402

Q.Gò Vấp

3232

Nguyễn Nhiều Trung

0983398991

Q.Gò vấp

3233

Hồ Thị Như Thơ

0982998004

Q.Gò Vấp

3234

Huỳnh Thị Bích Thuận

01679235149

Q.Gò Vấp

3235

Cty Cp Cn&tm vườn xanh(a quang)

0985659247

Q.Gò Vấp

3236

Nguyễn Thị Mến

0909565161

Q.Gò Vấp

3237

Nguyễn Thị Hợi

Luật sư

0976190838

Q.Gò Vấp

3238

Nguyễn Văn Hải

Luật sư

0916565613

Q.Gò Vấp

3239

Nguyễn Công Toàn

Luật sư

0903715388

Q.Gò Vấp

3240

Nguyễn Thị Trung Hậu

Luật sư

0913728448

Q.Gò Vấp

Luật sư

Luật sư

159

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3241

Hà Quang Sơn

Luật sư

0902606768

Q.Gò Vấp

3242

Nguyễn Thế Vinh

Luật sư

0919050035

Q.Gò Vấp

3243

Đinh Văn Toàn

Luật sư

0916899094

Q.Gò Vấp

3244

Trương Mỹ Phụng

0919775288

Q.Gò Vấp

3245

Vũ Đức Dũng

Luật sư

0979732762

Q.Gò Vấp

3246

Đặng Mai Quỳnh Trâm

Luật sư

0903033512

Q.Gò Vấp

3247

Lương Thị XuânHồng

Cty Cp Tm - Sx Khang Nhật

0903627299

[email protected]

3248

Võ DuyVũ

Cty Tnhh Tm Dv Nguyên Nguyên

0983621696

Q.BTÂN, [email protected] TP. HCM

3249

Trần TuấnNghiệp

Công Ty Cp Hữu Liên - Á Châu

0913913389

[email protected]

Q.BTÂN, TP. HCM

3250

Võ TấnThịnh

Cty Tnhh Sx-Tm Thịnh Phát

0903808418

[email protected]

Q.BTÂN, TP. HCM

3251

Nguyễn ChiếnThắng

Cty Scansia Pacific

0903804566

Q.BTÂN, [email protected] TP. c.com HCM

3252

Nguyễn MạnhNinh

Cty Tnhh Xd & Tm 289

0913808430

[email protected]

Q.BTÂN, TP. HCM

3253

NguyễnMinh

C.Ty Cơ Khí Nhựa Bình Đông Hưng

0903902952

[email protected] m

Q.BTÂN, TP. HCM

3254

Nguyễn ThiênHương

Cty Tnhh Thương Mại Dv K & H

0903902309

[email protected]

Q.BTÂN, TP. HCM

3255

Trần PhươngBình

Ngân Hàng Tm Cp Đông Á

0903824284

[email protected]

Q.BTÂN, TP. HCM

160

Q.BTÂN, TP. HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3256

Nguyễn ThanhNhã

Cty Tnhh Sx Cửa Và Cửa Sổ Weather Safe Windows

0983043347

[email protected]

Q.BTÂN, TP. HCM

3257

Vi NhấtTrường

Cty Tnhh Tm Xd Tổng Hợp Kim Thành Lưu

0919999907

[email protected]

Q.BTÂN, TP.

3258

Bùi DuyĐức

Cty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản(Vissan)

0903810286

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3259

Tường TuấnThông

Cty Tnhh Nghiên Cứu Thị Trường Định Hướng

0908008987

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3260

Nguyễn BăngTâm

Cty Cp Sx Kd Xnk Bình Thạnh

0903804660

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3261

Nguyễn TuấnAnh

Cty Tnhh Biển Đông Nam Aù (Sea Ship)

0913901922

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3262

Lê HữuMinh

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Sao Băng

0903699187

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3263

Nguyễn Thị ThanhHà

Cty Quảng Cáo Phù Sa

0903807191

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3264

Đặng VănSơn

Cty Quảng Cáo Phước Sơn

0903816762

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3265

Hoàng Thị PhươngLiên

Cty Tnhh Tm Dv Nguyên Hoàng

0913713044

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3266

Phùng KimVy

Cty Tnhh Dl Thiên Phú

0918264963

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3267

Nguyễn Háo ThanhPhi

Cty Tnhh Du Lịch Thiên Thanh Blue Sky Travel

0913900348

Q.BT, [email protected] TP. nam.com HCM

3268

Trịnh ThanhHà

Cty Tnhh Thương Mại Nhân Việt

0903706177

[email protected] [email protected]

161

Q.BT, TP. HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3269

Ngô NgọcQuang

C.Ty Tnhh Tm-Dv-Giao Nhận A.Q

0908138005

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3270

Võ Thị PhươngLan

Cty Cp Gnvt Mỹ Á

0903604838

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3271

Lý MinhChiêu

Cty Tnhh Tm-Dv Trúc Quỳnh

0913905045

[email protected] [email protected]

Q.BT, TP. HCM

3272

Phạm Thái BảoHân

Cty Tnhh Tm Dv Tk Đt Xd Kiến Hân Thịnh

0909559939

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3273

Lê CôngKhiêm

Cty Dv Bảo Vệ Thái Bình Dương Pss

0983032831

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3274

Ung ThanhHải

Cty Dv Du Lịch Sài Gòn Trẻ

0913100877

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3275

Lưu LậpChánh

Doanh Nghiệp Hỷ Lâm Môn

0903825226

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3276

HuỳnhGiang

Cty Tnhh Tm Dv V.I.N.A.T.R.A

0903731557

Q.BT, [email protected] TP. com HCM

3277

Phạm HữuThời

Cty Tnhh Tm Nhất Thống

0903371155

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3278

Lê MạnhHùng

Cty Tnhh Dv Bảo Vệ Việt An

0903821182

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3279

Trần QuangHùng

Cty Tnhh Xd Tm Dv Hưng Thịnh Phú

0903708359

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3280

Nguyễn HoàngLong

Cty Tnhh Xd & Tm Hiến Long

0903708338

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3281

Trần NgọcDũng

Cty Tnhh Nghiên Cứu Thị Trường Định Hướng

0903001081

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

162

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3282

Nguyễn QuangTiến

Cty Tnhh Nha Khoa Đăng Lưu

0908457745

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3283

Nguyễn HữuĐịnh

Cty Tnhh Vp Phẩm Long Dinh

0903835656

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3284

Nguyễn ĐìnhThái

Cty Cp Đô Thị Du Lịch Cần Giờ (C.T.C)

0903813806

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3285

Nguyễn BảoToàn

Cty Cp Aùnh Dương Việt Nam

0903306669

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3286

Đặng PhướcThành

Cty Cp Ánh Dương Việt Nam

0903832383

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3287

Đặng Thị LanPhương

Cty Cp Ánh Dương Việt Nam

0913654553

[email protected]

Q.BT, TP. HCM

3288

Lê VănKhương

Htx Vận Tải Việt Đức

0903925666

Q.BT, TP. HCM

3289 3290

Lê Thanh Tường Nguyễn Thanh Hiển

0913764476 0908749275

Q.BT Q.BT

3291

Nguyễn Hữu Nghĩa

0935222179

Q.Bình Thạnh Tp HCM

3292

Nguyễn Đức Thiện

Luật sư

0918021802

Q.Bình Thạnh

3293

Nguyễn Thị Trinh Nữ

Luật sư

0905231448

Q.Bình Thạnh

3294

Nguyễn Khánh Cường

Luật sư

0908037039

Q.Bình Thạnh

3295

Lư Quang Vinh

Luật sư

0938040990

Q.Bình Thạnh

3296

Lương Anh Tuấn

0908383788

Q.Bình Thạnh

3297

Lư Văn Kiện Anh

0913456699

Q.Bình Thạnh

3298

Lư Văn Kiện Anh

0916099999

Q.Bình Thạnh

Công ty cổ phần tư vấn đào tạo FKS

163

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0919977034

Q.Bình Thạnh

Luật sư

0908606977

Q.Bình Thạnh

Luật sư

0938825900

Q.Bình Thạnh

0903900717

Q.Bình Thạnh

Luật sư

0938043319

Q.Bình Thạnh

Luật sư

0982781908

Q.Bình Thạnh

Nguyễn Hữu Kiểm

0913800066

Q.Bình Thạnh

3306

Trần Thái Nguyên

0903995669

Q.Bình Thạnh

3307

Nguyễn Thị Kim Hương

0988847053

Q.Bình Thạnh

3308

Đặng Thanh Hùng

Luật sư

0903011788

Q.Bình Thạnh

3309

Nguyễn Thị Lệ Chi

Luật sư

0908686558

Q.Bình Thạnh

3310

Nguyễn Thị Thủy

Luật sư

0955999818

Q.Bình Thạnh

3311

Trần Kim Phát

Luật sư

0907903131

Q.Bình Thạnh

3312

Tôn Thất Cung

0918900677

Q.Bình Thạnh

3313

Nguyễn Thị Kim Nhung

0934144444

Q.Bình Thạnh

3314

Bùi Minh Sang

Luật sư

0902813476

Q.Bình Thạnh

3315

Đặng Ni Sa

Luật sư

0907576205

Q.Bình Thạnh

3316

Trần Anh Tuấn

0903542222

Q.Bình Thạnh

3317

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

0935193738

Q.Bình Thạnh

3318

Trương Dân Cường

0906680668

Q.Bình Thạnh

3299

Lưu Thị Ngọc Lan

3300

Phạm Thụy Tường Vi

3301

Hồ Tấn Lộc

3302

Huỳnh Thanh Phong

3303

Nguyễn Thị Lan Chi

3304

Nguyễn Minh Hoàng

3305

Luật sư

164

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3319

Nguyễn Hồng Cơ

Luật sư

0937100099

Q.Bình Thạnh

3320

Nguyễn Hùng Phi Kha

Luật sư

0902679104

Q.Bình Thạnh

3321

La Quốc Cươgn

0983167719

Q.Bình Thạnh

3322

Lê Thị Hoàng Oanh

0903355966

Q.Bình Thạnh

3323

Phan Thanh Khôi

0903885200

Q.Bình Thạnh

3324

Đoàn Trần Diễm My

Luật sư

0903102790

Q.Bình Thạnh

3325

Trần Vũ Hà

Luật sư

0918300800

Q.Bình Thạnh

3326

Trần Thị Thân Niệm

Luật sư

0908893987

Q.Bình Thạnh

3327

Đặng Thị Thế Mỹ

0908108602

Q.Bình Thạnh

3328

Hoàng Thị Ngọc Mai

Luật sư

0977444553

Q.Bình Thạnh

3329

Nguyễn Hoàng Tuệ

Luật sư

0903993223

Q.Bình Thạnh

3330

Lương Văn Thuận

Luật sư

0918015447

Q.Bình Thạnh

3331

Trần Thị Thuận

Luật sư

0986655194

Q.Bình Thạnh

3332

Trần Thị Thanh Thúy

Luật sư

0975567309

Q.Bình Thạnh

3333

Bồ Trọng Nhân

Luật sư

01223970067

Q.Bình Thạnh

3334

Trịnh Thị Kim Xuyến

Luật sư

0909025644

Q.Bình Thạnh

3335

Hoàng Yến

Luật sư

0983180402

Q.Bình Thạnh

3336

Mã Thị Ngọc Huyền

Luật sư

0903322932

Q.Bình Thạnh

3337

Nguyễn Hữu Tâm

0909222205

Q.Bình Thạnh

3338

Nguyễn Thế Hưng

0903964180

Q.Bình Thạnh

Luật sư

165

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3339

Nguyễn Thị Bích Ngân

Luật sư

01683384236

Q.Bình Thạnh

3340

Lê Quốc Huy

Luật sư

0902392339

Q.Bình Thạnh

3341

Nguyễn Thị Minh

0903332350

Q.Bình Thạnh

3342

Nguyễn Thị Phượng

0982251246

Q.Bình Thạnh

3343

Nguyễn Phước Tùng

0903931429

Q.Bình Thạnh

3344

Nguyễn Phước Tùng

0942336667

Q.Bình Thạnh

3345

Đinh Thị Luận

0983934269

Q.Bình Thạnh

3346

bùi lê Huyên

0903801412

Q.Bình Thạnh

3347

Phạm Văn Thắng

01265016142

Q.Bình Thạnh

3348

Hàn Trần Ngọc Qúy

Luật sư

0903778753

Q.Bình Thạnh

3349

Lê Đặng Hà Vy

Luật sư

0909172627

Q.Bình Thạnh

3350

Phạm Kim Bình

0913857157

Q.Bình Thạnh

3351

trương trí tuệ

0903926391

Q.Bình Thạnh

3352

Nguyễn Đình Cao Phi

0908182199

Q.Bình Thạnh

3353

nguỹen hữu truờng

0903752299

Q.bình thạnh

3354

Vũ Thành Công

0903711462

Q.Bình Thạnh

3355

huỳnh Hữu Hiếu

0979771817

Q.Bình Thạnh

3356

Nguyễn Thị Nghiệp

0938957937

Q.Bình Thạnh

3357

Nguyễn Ngọc Hân

0938787980

Q.Bình Thạnh

3358

Vũ Ngọc Quốc Thuận

0913913731

Q.Bình Thạnh

Luật sư

Luật sư

Luật sư

Luật sư

166

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903846400

Q.Bình Thạnh

từ hữu Lộc

0946703939

Q.Bình Thạnh

3361

Đỗ hoàng anh vũ

0903917276

Q.Bình Thạnh

3362

Trần Quỳnh Anh

0983075787

Q.Bình Thạnh

3363

Huỳnh Duy Khiêm

0907277414

Q.Bình Thạnh

3364

Nguyễn Quang Vinh

Luật sư

0983300675

Q.Bình Thạnh

3365

Nguyễn Thanh Phong

Luật sư

0989966594

Q.Bình Thạnh

3366

Nguyễn Ngọc Khanh

0909693873

Q.Bình Thạnh

3367

Nguyễn Kim Thi

Luật sư

0903646792

Q.Bình Thạnh

3368

Bùi Phương Vy

Luật sư

0977923327

Q.Bình Thạnh

3369

Lê Vũ

Luật sư

0907761629

Q.Bình Thạnh

3370

Nguyễn Đình Lê

Luật sư

0909097505

Q.Bình Thạnh

3371

Lê Minh Khánh

Luật sư

0913808600

Q.Bình Thạnh

3372

Huỳnh Thị Kim Loan

Luật sư

0903179529

Q.Bình Thạnh

3373

Hoàng Mộng Diễm

Luật sư

0903333238

Q.Bình Thạnh

3374

Đặng Thái Hà

Luật sư

0989116992

Q.Bình Thạnh

3375

Nguyễn Tấn Lộc

Luật sư

0903843128

Q.Bình Thạnh

3376

Lê Xuân Hà

0913909195

Q.Bình Thạnh

3377

Nguyễn Trúc

0914900141

Q.Bình Thạnh

3378

Anh Anh

0903833292

Q.Bình Thạnh

3359

Võ Văn Kha

3360

Luật sư

Luật sư

Luật sư

167

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903931429

Q.Bình Thạnh

Luật sư

0903332789

Q.Bình Thạnh

Trần Hoàng Nguyên

Luật sư

0989222845

Q.Bình Thạnh

3382

Đoàn Thị Mượt

Luật sư

0907686799

Q.Bình Thạnh

3383

Nguyễn Thị Ngọc Hân

0908298187

Q.Bình Thạnh

3384

Nguyễn Thị Ngọc Hân

0913748894

Q.Bình Thạnh

3385

Trần Thị Song Thu

0932029898

Q.Bình Thạnh

3386

Nguyễn Trường Tập

0903909314

Q.bình Thạnh

3387

Trần Thanh Quang

0908006202

Q.Bình Thạnh

3388

lê khắc hải

0913130996

Q.bình thạnh

3389

Nguyễn Lương Thúy Kim

0908360960

Q.Bình Thạnh

3390

Nguyễn Thị Thanh Thu

0907225579

Q.Bình Thạnh

3391

Bùi Văn Bền

Luật sư

0963680816

Q.Bình Thạnh

3392

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Luật sư

0918038468

Q.Bình Thạnh

3393

Phan Quốc Vượng

Luật sư

0903777210

Q.Bình Thạnh

3394

Phạm Thị Sáu

0906822201

Q.Bình Thạnh

3395

Lê Dũng

0913926481

Q.Bình Thạnh

3396

Ñaëng Hanh Tuaán

3397 3398

3379

Lê NHất linh

3380

Nguyễn Chơn Tánh

3381

Luật sư

Luật sư

[email protected]

Q.Bình Thaïnh

Hoff Mann Roche

0903002468

Ñoã Vaên Traéc

Toång giaùm Coâng CP Caùp vaø Vaät lieäu ñoác Vieãn thoâng Sacom

0913870789

Q.Bình Thaïnh

Le Thi Ho Thu

Membership

0913722394

Q.Bình Tân,

168

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3399

Lê Thành Hưng

Luật sư

0918882708

Q.Bình Tân

3400

Nguyễn Minh Hoàng

Luật sư

0903372922

Q.Bình Tân

3401

Lại Văn Hòa

Luật sư

0907086128

Q.Bình Tân

3402

Phạm Văn Dũng

Luật sư

0903820558

Q.Bình Tân

3403

Đinh Đức Đẳng

Luật sư

0907387886

Q.Bình Tân

3404

Nguyễn Văn Bường

Luật sư

0907628319

Q.Bình Tân

3405

Võ Minh Thanh

Luật sư

0903378876

Q.Bình Tân

3406

Bùi Thới Vinh

0908181989

Q.Bình Tân

3407

Vũ Đông Thịnh

Luật sư

0903305305

Q.Bình Tân

3408

Vũ Anh Thư

Luật sư

0913989897

Q.Bình Tân

3409

Nguyễn Ngọc Khanh

0909693873

Q.Bình Tân

3410

Lê Khắc Sinh

0913711128

Q.bình Tân

3411

Lê Ngọc Trang

Luật sư

0907974438

Q.Bình Tân

3412

Nguyễn Thị Hải

Luật sư

0909952493

Q.Bình Tân

3413

Chú Nuôi

0913603197

Q.Bình Chánh

3414

Nguyễn Thị Lương

0982781118

Q.BÌnh Chánh

3415

Tạ Thanh Liêm

0909099079

Q.B.Thạ nh

3416

Nguyễn Văn Thành

0903824156

Q.B. Thạnh

3417

Đỗ Văn Mẫn

0908165144

Q.B. Thạnh

3418

Bành Quang Huệ

0908198198

Q.B. Thạnh

169

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3419

Trần Thị Kiều Lang

0918198198

Q.B. Thạnh

3420

Mai Thanh Nguyên

0918906916

Q.B. Thạnh

3421

Hồ Thị Ngọc Thanh

0938472705

Q.B. Thạnh

3422

Nguyễn Thanh Liêm

0913903844

Q.B. Thạnh

3423

Nguyễn Thị Kim Hoa

0907071373

Q.B. Thạnh

3424

Đỗ Minh Tuấn

0918157857

Q.B. Thạnh

3425

Đinh Thị Hải

0918188118

Q.B. Thạnh

3426

Trần Đức Tuấn

0903902367

Q.B. Thạnh

3427

Phan Thị Kim Hiền

0903630326

Q.B. Thạnh

3428

Lê Thị Kim Ngọc

0918091819

Q.B. Thạnh

3429

Phương văn Dần

0913744939

Q.B. Thạnh

3430

Dương Thanh Thảo

0989626454

Q.B. Thạnh

3431

Nguyễn Thanh Phương

0908000296

Q.B. Thạnh

3432

Võ Anh Dũng

0903620231

Q.B. Thạnh

3433

Võ Minh Tuấn

0909870095

Q.B. Thạnh

3434

Hồ Công Quyền

0983784379

Q.9HCM

3435

Lương TrườngThọ

3436

Ngô Xuân Thư

3437

Ông Trần Hà Tử

Luật sư Cty Mộc Mỹ Nghệ Hiệp Phú Thọ

Luật sư Giám đốc

0903733351

[email protected]

Q.9 Tp. Hồ Chí Minh

0918708305 Cty Thánh Đức TNHH

Q.9, TP. HCM

0903952795

[email protected]

170

Q.9

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3438

Ông Ngô Mạnh Hiếu

Giám đốc

Cty VTE TNHH Kỹ Thuật & Thương Mại

0918415444

[email protected]

3439

Ông Hoàng Thủy Nguyên

Giám đốc

Cty Sao Việt Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị

0918261360

[email protected]; catnhatQ.9 [email protected]

3440

Ông Nguyễn Văn Hương

Giám đốc

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Giới Văn Phòng

0913641939

[email protected] Q.9 vn

3441

Ông Nguyễn Duy Liêm

Giám đốc

Cơ Sở Hoàng Duy Cây Kiểng-Cửa Hàng

0903814474

[email protected]

Q.9

3442

Ông Đặng Phi Hùng

Giám đốc

Cty Minh Hào TNHH

0903937863

[email protected]

Q.9

0903619407

[email protected]

Q.9 Q.9

Q.9

3443

Ông Hàng Liên Bang

Giám đốc

Cty Khoa Thy TNHH In Ấn Thương Mại

3444

Ông Nguyễn Tiến Đức

Giám đốc

Cty TNHH Quốc Tế Phúc Sơn Việt

0908197097

[email protected]

3445

Bà Liêu Ngọc Liên

Giám đốc

DNTN Cao Dương Thương Mại

0908016478

[email protected] Q.9 oo.com

3446

Ông Trần Trọng Tín

Giám đốc

Cty Lê Uyên TNHH Tư Vấn Đầu Tư

0906646202

[email protected]

Q.9

3447

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc

Cty Chấn Giang Nam TNHH Container

0903838007

[email protected]

Q.9

3448

Ông Phan Đăng Chương

Giám đốc

Cty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Thiết Bị Điện Miền Nam

0903836188

[email protected]

Q.9

3449

Bà Lý Ngọc Chi

Giám đốc

Cty D.T & A.T TNHH

0903823137

[email protected]

Q.9

0903807823

[email protected]

Q.9

3450

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Giám đốc

Cty Thái Dương TNHH Xây Dựng Điện

3451

Ông Hoàng Anh Dũng

Giám đốc

Cty Đại Hưng TNHH Cơ Khí Vận Tải Thương Mại-Cn

0903664410

[email protected] Q.9 r.com.vn

3452

Bà Lê Thị Hải Yến

Giám đốc

Cty Hoàng An TNHH Hóa Dược

0918038959

[email protected]

3453

Bà Cao Thị Kim Hoa

Giám đốc

Cty Thắng Đạt TNHH Sản Xuất Thương Mại

0913731308

Q.9

3454

Đặng Sĩ Hảo

0913804816

Q.9

0903674791

Q.9

0909815678 0909707453

Q.9 Q.9

Q.9

3455

Bà Đinh Thị Kim Lệ

Giám đốc

Cty Thái Bình Dương Cổ Phần Dầu Khí

3456 3457

Anh Tài Ông Derek Le

Giám đốc

DNTN Hồng Tuấn May

3458

Ông Trần Quang Trí

Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hồng Sơn-Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Kinh Tế Sài Gòn

0903803331

Q.9

3459

Ông Lê Hữu Hưng

Giám đốc

Cty An Pha TNHH Thương Mại & Sản Xuất Thuốc Thú Y

0903713142

Q.9

171

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3460

Phạm Hoài Nam

0913771000

Q.9

0908714248

Q.9

3461

Bà Nguyễn Thị Như Hạnh

Giám đốc

DNTN Đại Kim Thanh Sản Xuất Thương Mại

3462

Ông Lý Thanh Tùng

Giám đốc

DNTN Thuận Thành

0989693818

Q.9

3463 3464 3465 3466

PhanThanh Trung PhanThanh Trung Ông Nguyễn Viết Vũ Ông Lê Thanh Liêm

Giám đốc Giám đốc

Cơ Sở Anh Tâm Bao Bì Nhựa Cty Cổ Phần Xây Dựng 41

0903703407 0913456699 0903866556 0913926135

Q.9 Q.9 Q.9 Q.9

3467

Ông Hoàng Minh Thắng

Giám đốc

Cty Thanh Vân TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0908325135

Q.9

3468

Ông Nguyễn Quang Thảo

Giám đốc

Cty An Phước Lợi TNHH

0903820823

Q.9

3469 3470 3471

Nguyễn Thị Diễm Trang Nguyễn Thị Hoàng Trúc Ông Trần Văn Long

DNTN Bảo Việt

0919794769 0902550611 0903338757

Q.9 Q.9 Q.9

3472

Cty TNHH Công Nghệ Phương Nam

0918045092

Q.9

3473

Ông Hồ Văn Luận

Giám đốc

DNTN Trường Thịnh Thương Mại Sản Xuất Giấy

0989015924

Q.9

3474

Ông Nguyễn Văn Long

Giám đốc

Cty Hoàng Gia Cổ Phần Công Nghệ

0983101012

Q.9

3475

Nguyễn Thị Bích

0908366889

Q.9

3476

Bà Nguyễn Thanh Hà

Giám đốc

Cty Nhựt Huy TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903837461

Q.9

3477 3478

Bà Lưu Thị Thu Nguyệt Phan Như Hải

Giám đốc

DNTN Tâm Đức Xuất Khẩu Gốm

0903701415 0903817067

Q.9 Q.9

3479

Ông Đỗ Việt Tuân

Giám đốc

Cty Nam Phát TNHH Xây Dựng Cơ Khí

0903364750

Q.9

3480

Bà Phùng Lệ Mai

Giám đốc

Cty Đông Tây TNHH Khảo Sát Nền Móng & Kiểm Định Xây Dựng

0913682617

Q.9

3481 3482

Ông Huỳnh Thanh Liêm Vương Tấn Sang

Giám đốc

Cty Nguyên Thạch TNHH

0906966096 0908124936

Q.9 Q.9

3483

Ông Trần Đức Hải

Giám đốc

DNTN Đặng Thanh Long Dịch Vụ Du Lịch-Vận Chuyển

0903909050

Q.9

3484

Bà Bùi Thị Mỹ Hà

Giám đốc

Cty Bảo Toàn Co TNHH Thương Mại & Xây Dưng Điện

0903823233

Q.9

3485

Ông Phan Phạm Hiếu

Giám đốc

Cơ Sở In Thủ Đức

0903679445

Q.9

Giám đốc

172

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Luật sư

Q.8,HC M

3486

Lâm Tấn Trí

0903713403

3487

Nguyễn PhướcTrang

Cty Cp Việt Thái

0983928769

[email protected]

Q.8, TP. HCM

3488

Phan QuangThuận

Cty Tnhh Tam Thông

0918263323

[email protected]

Q.8, TP. HCM

3489

Huỳnh VănKhánh

Cty Cp Sx Tm Bao Bì Kỹ Thuật Mới

0903809524

[email protected]

Q.8, TP. HCM

3490

Ông Nguyễn Văn Duy Minh

Giám đốc

Cơ Sở Mỹ Nghệ Xuân Mai

0908327168

[email protected]

Q.8

3491

Ông Tôn Thạnh Nghĩa

Giám đốc

Cửa Hàng Phương Nam Hoa Kiểng

0913636854

[email protected] Q.8 o.com

3492

Bà Quách Mỹ Mai

Giám đốc

Cty Tân Vĩnh Đạt TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903602572

[email protected]

Q.8

3493

Ông Phạm Hoàng Hiệp

Giám đốc

Cty Việt Tre TNHH

0983902182

[email protected]

Q.8

3494

Ông Vũ Quốc Hưng

Giám đốc

Cty Viễn Tiến Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0909247379

[email protected]

Q.8

3495 3496

Ông Nguyễn Tiến Dũng Ông Trần Anh Quân

Giám đốc Giám đốc

Cty Tứ Trụ TNHH DNTN Trọng Nhân Tin Học

0918171252 0903703431

[email protected] [email protected]

Q.8 Q.8

3497

Bà Phan Thị Thanh Kiều

Giám đốc

Cty Tân Nhật Ánh TNHH

0903808346

[email protected] m

Q.8

3498

Ông Nguyễn Thành Liêm

Giám đốc

Cty Tân An Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0908134072

[email protected] Q.8 n

3499

Ông Thương Chí Minh

Giám đốc

Cty Thuận Phát TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Lạnh

0903742454

[email protected]

Q.8

3500

Ông Nguyễn Ngọc Hiệu

Giám đốc

Cty T.M.A TNHH

0903745472

[email protected]

Q.8

3501

Ông Lâm Quang Thiên

Giám đốc

Phước Tài - Cty TNHH Thương Mại

0983999801

[email protected]

Q.8

3502

Ông Lý Minh Lương

Giám đốc

Cty Pháp Á Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng

0918065787

[email protected]

Q.8

3503

Ông Trần Thanh Tân

Giám đốc

DNTN Đại Khánh

0903633380

[email protected]

Q.8

3504

Bà Nguyễn Thị Trà My

Giám đốc

DNTN Sáng Nghiệp

0903749209

[email protected]

Q.8

3505 3506

Ông Luân Bá Hy Bà Lữ Thị Hạnh

Giám đốc Giám đốc

Cty L.C.S TNHH Nhà Hàng Hương Huyền

0903883210 0913115599

[email protected] [email protected]

Q.8 Q.8

3507

Ông Nguyễn Cao Minh

Giám đốc

Cty Sài Gòn Joubo Liên Doanh Dệt

0903315375

[email protected]

Q.8

173

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3508

Ông Cao Thúc Uy

Giám đốc

Cty Quyên Uy TNHH Thương Mại

0903647136

[email protected]

Q.8

3509

Ông Nguyễn Xuân Trường

Giám đốc

Cty Nam Cường Phát TNHH In

0903943058

[email protected]

Q.8

3510

Ông Nguyễn Quốc Y

Giám đốc

Cty Minh Tiến TNHH May Túi Xách

0903815209

[email protected]

Q.8

3511

Ông Nguyễn Tấn Phương

Giám đốc

Cty Minh Tín TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918038818

[email protected]

Q.8

3512

Ông Võ Hoàng Tùng

Giám đốc

Cty Minh Quân TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật

0913151892

[email protected]

Q.8

3513

Ông Hoàng Minh Trung

Giám đốc

Cty Lâm Tùng TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0979708139

[email protected]

Q.8

3514 3515

Ông Hoàng Anh Tuấn Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc Giám đốc

Cty Kim Thành TNHH Kỹ Thuật Cty Hưng Triều Tiên TNHH

0909050280 0903914624

[email protected] [email protected]

Q.8 Q.8

3516

Ông Nguyễn Việt Hùng

Giám đốc

Cty Hùng Thái TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903732354

[email protected]

Q.8

3517

Ông Nguyễn Thanh Cao

Giám đốc

Cty Hùng Ân TNHH Thương Mại Sản Xuất & Dịch Vụ

0903747197

[email protected]

Q.8

3518

Bà Hồ Ngọc Hương

Giám đốc

Cty Canh Tân TNHH Thương Mại Sản Xuất (Móc Áo)

0903848841

[email protected]

Q.8

3519

Bà Nguyễn Thanh Hà

Giám đốc

Huỳnh Lê - Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch

0903653215

[email protected]

Q.8

3520 3521 3522

Ông Tống Viết Cường Ông Trần Thanh Phong Bà Huỳnh Gia Huệ

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

Cty Hiệp Hưng TNHH In Cty Bình Đông Cổ Phần Hải Sản Cty Giai Phát TNHH

0908083988 0903803507 0903819026

[email protected] [email protected] [email protected]

Q.8 Q.8 Q.8

3523

Ông Lê Trung Cường

Giám đốc

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ Gas & Máy Công Nghiệp

0903918653

[email protected]

Q.8

3524

Ông Đỗ Tiến Sĩ

Giám đốc

Cơ Sở Hoàng Anh Sản Xuất Mỹ Phẩm Vật Nuôi

0903935942

[email protected]

Q.8

3525

Ông Nguyễn Văn Trung

Giám đốc

DNTN Sản Xuất Duy Lợi

0903637715

[email protected]

Q.8

3526

Bà Khương Thị Tuyết

Giám đốc

DNTN Đức Lộc

0913921607

[email protected] Q.8

3527

Ông Lau In Huat

Giám đốc

Cty Đại Phước Hưng TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ

0903699693

[email protected]

Q.8

3528

Ông Phạm Trường Chinh

Giám đốc

Cty Đoàn Viễn TNHH

0918556055

[email protected]; [email protected]

Q.8

3529

Bà Lê Thị Mỹ Quang

Giám đốc

Cty Đại Việt TNHH Điện Tử & Thương Mại

0903739696

[email protected]

Q.8

3530

Bà Bùi Thụy Vy

Giám đốc

Cty Đạt Minh Thịnh TNHH Sản Xuất Thương Mại

0938670988

[email protected] Q.8

174

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3531

Ông Lâm Chí Lợi

Giám đốc

Cơ Sở Đại Hồng Phúc Sản Xuất Kinh Doanh Thuốc Y Học Cổ Truyền

0918456667

[email protected]

3532

Ông Huỳnh Trường Nhơn

Giám đốc

Cty Phong Vinh TNHH Du Lịch

0903800868

[email protected]nn.vn Q.8

3533

Bà Nhan Vị Quân

Giám đốc

Cty Toàn Sáng TNHH Thương Mại

0903702671

[email protected]

Q.8

3534

Ông Trần Tuấn Kiệt

Giám đốc

Cty Dân Hoa TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất

0919101231

[email protected]

Q.8

3535 3536

Ông Đào Nhật Minh Bà Tiêu Huệ Nghi

Giám đốc Giám đốc

Cty Tô Tô TNHH DNTN Nhựa Chợ Lớn

0903916370 0903905473

[email protected] [email protected]

Q.8 Q.8

3537

Haø Tuaán Xöông

Coâng ty TNHH XD Xöông Nghieäp Thaønh

0903687472

[email protected] [email protected]

Q.8

3538

Ông Phù Chí Dương

Giám đốc

Cty Bình Minh TNHH Dược Phẩm

0903702767

[email protected]; [email protected]

Q.8

3539

Bà Lê Thị Nguyệt Hà

Giám đốc

Cty Á Nam Nhất TNHH TM-KT

0903940619

[email protected]

Q.8

3540

Ông Lâm Văn Anh

Giám đốc

Cơ Sở P & T Sản Xuất Giày Dép Thời Trang

0913964488

Q.8

3541 3542 3543 3544

Huỳnh Như Phương Bà Nguyễn Thị Nga Trần Thị Kim Tuyến Phạm Thị Xuân Hằng

Giám đốc

DNTN Bình An

0918030290 0903813064 0936700007 0903912877

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

3545

Ông Đỗ Thế Cường

Giám đốc

Cty Trung Nghĩa TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật

0903973352

Q.8

3546

Bà Trần Thu Thảo

Giám đốc

Cty Gia Phạm TNHH Xây Dựng & Thương Mại

0913742601

Q.8

3547 3548 3549 3550 3551 3552

Ông Ngô Minh Nhân Ông Delly Arnaz Nguyễn Thị Kim Kịch Tăng Vĩnh Lợi C.HIỀN Trương Thị Kim Loan

Giám đốc Giám đốc

Cty TNHH Hãng Phim Chợ Lớn DNTN Cẩm Hương Nước Mắm

0913909147 0903664435 0908936880 0913606849 0919481248 0903730424

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

3553

Ông Nguyễn Hữu Chân

Giám đốc

DNTN Điền Phát Thương Mại Vận Tải

0913913986

Q.8

3554

Ông Nguyễn Ngọc Phong

Giám đốc

DNTN Trần Lộc

0918032373

Q.8

3555 3556

Vương Kiến Minh Lê Thị Thơm

01237470901 0907013142

Q.8 Q.8

Giaùm ñoác

CTY TNHH TM-DV MỸ QUANG

175

Q.8

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3557

Bà Lê Thị Ánh Nương

Giám đốc

Cơ Sở Vĩnh Phát Sản Xuất Bàn Ghế

0984119563

Q.8

3558

Ông Nguyễn Tiến Thưởng

Giám đốc

Cty Hữu Cường TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0908704802

Q.8

3559 3560 3561 3562

Trần Văn Hoàng Nguyễn T. Ngọc Hương Võ Quốc Minh Ông Trần Minh Tấn

Giám đốc

DNTN Minh Mẫn

0903003689 0938387972 0903328685 0983808139

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

3563

Bà Hoàng Mai Hoa

Giám đốc

Xn Kinh Doanh Chế Biến Hàng Xuất Khẩu

0903721402

Q.8

3564

Ông Vũ Tuấn Sơn

Giám đốc

Cty Năm Châu TNHH Một Thành Viên Xây Dựng & Thương Mại

0903328560

Q.8

3565 3566 3567 3568

Ông Lê Sinh Thiếu A.TRƯỜNG Ông Phạm Nhật Tân Ông Lê Văn Đông

Giám đốc

Cơ Sở Vĩnh Phước Tiện CTY TNHH LONG PHỤNG DNTN Trúc Em Cơ Sở Phương Dung

0903670684 0909501521 0903956643 0903346251

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

3569

Ông Đặng Mai Diệu

Giám đốc

Cơ Sở Giấy Đục Bông Phương Toàn

0908211764

Q.8

3570

Ông Lê Quang Liêm

Giám đốc

DNTN Phạm Gia Phát Thương Mại

0909607579

Q.8

0918050615

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

Giám đốc Giám đốc

3571

Ông Đỗ Minh Trung

Giám đốc

Cty Trần Đình Huy TNHH Xây Dựng & Thương Mại

3572 3573 3574 3575 3576 3577

Ông Lê Ngọc Biên Ông Lâm Trúc Nhỏ Đoàn Minh Hùng Ông Lê Trung Thanh Nguyễn Thanh Tùng Ông Lê Văn Đức

Giám đốc Giám đốc

Cty Đất Quảng TNHH Xây Dựng Giang San - Cty TNHH

Giám đốc

Cơ Sở Thuận Lợi

Giám đốc

DNTN TM & SX Đỗ Ngọc

0903964499 0913804202 0918121313 0983732070 0903993882 0908162405

3578

Ông Lê Quốc Hùng

Giám đốc

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng 271

0903936262

Q.8

3579

Nguyễn Thành Công

01666292503

Q.8

0903710522

Q.8

0918435753

Q.8

0909299655 0938977808 0903947069 0913711480 0907939398

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

3580

Ông Võ Văn Hùng

Giám đốc

Cty Hưng Phát Tiến TNHH Xây Dựng Thương Mại

3581

Ông Trần Anh Dũng

Giám đốc

Cty Huyền Như TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ

3582 3583 3584 3585 3586

Nguyễn Doãn Xuyên mai thanh bình Ông Phạm Thanh Tùng Bà Đỗ Giang Thanh Vũ Đức Hòa

Giám đốc Giám đốc

Cty Lâm Vinh TNHH Thương Mại Cơ Sở Mộc Minh Hoàng

176

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3587

Ông Nguyễn Thanh Quang

Giám đốc

Cty Thanh Tâm TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

0935152728

Q.8

3588

Ông Phan Văn Hùng

Giám đốc

DNTN Mai Hân

0908875327

Q.8

Giám đốc

Cty Đại Lâm TNHH Xây Dựng Sản Xuất

0908383047

Q.8

0913907501

Q.8

0906997699

Q.8

3589

Bà Nguyễn Thị Giang

3590

nguyễn thị ngọc vân

3591

Ông Nguyễn Ngọc Dân

Giám đốc

Cơ Sở Thanh Hiền Sản Xuất Nhôm Gia Dụng

3592

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc

Xn Quốc Doanh Nhôm Việt Nam

0903831009

Q.8

3593

Ông Lâm Thủ Nghi

Giám đốc

Cty Mỹ Trung TNHH Dược Phẩm & Mỹ Phẩm

0909569011

Q.8

3594

Đặng Xuân Huy

0913779316

Q.8

0918031739

Q.8

0913772947 0903817126

Q.8 Q.8

0918448042

Q.8

0903724541 0913751298 0908406770 0903987252

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

0903631616

Q.8

0913769593 0907979948

Q.8 Q.8

0918439177

Q.8

0913716778

Q.8

0903304305

Q.8

0983767928

Q.8

0978093938

Q.8

0903900235 0918099663 0972620339 0903686975

Q.8 Q.8 Q.8 Q.8

3595

Ông Lê Mạnh Hùng

Giám đốc

Cty Châu Hiệp Phát TNHH Thương Mại Dịch Vụ

3596 3597

Ông Phương Diên Khiêm Tăng Thành Kiệt

Giám đốc

Cơ Sở Cộng Hòa

3598

Cty TNHH TVTKXD Thuần Việt

3599 3600 3601 3602

Ông Vũ Minh Huy Châu Việt Hoàng Huỳnh văn Phương Bà Trần Mỹ Hoa

Giám đốc

Cty Lam Khoa TNHH

Giám đốc

Cửa Hàng Khải Hoàn Bếp Gas

3603

Ông Đỗ Văn Nam

Giám đốc

Cty Đức Thịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

3604 3605

Bs Võ Đức Hiếu Giang minh

3606

Ông Liêu Thạch Sơn

3607

Trần Thị Bạch Xuân Hồng

3608

Trương Minh Hải

3609

Ông Nguyễn Văn Thành

3610

Nguyễn Thanh Thị Hồng Dung

3611 3612 3613 3614

Bà Nguyễn Thị Nhung Phùng Quốc Minh Lê Thị Kim Liên Nguyễn Văn Sắn

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Cty Đất Việt TNHH Diệt Mối & Côn Trùng

Cty Trần Nguyễn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Cty Kim Minh TNHH Thương Mại

177

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3615 3616 3617

Trần Thị Ngọc Mỹ Bà Trần Thị Lan Nguyễn Thị Hạnh

Giám đốc

3618

Nguyễn Chí Công

Luật sư

3619

Nguyễn ĐìnhHậu

Cty Cp Cntt - Viễn Thông Thích Hợp

0903331187

[email protected]

Q.7, TP. HCM

3620

Lê QuangDoãn

Cty Tnhh Sx - Tm Minh Diệu(Midico)

0903906103

[email protected]

Q.7, TP. HCM

3621

Bùi Thị ThuMỹ

Cty Tnhh Sx - Tm Minh Diệu(Midico)

0913805242

[email protected]

Q.7, TP. HCM

3622

Đỗ HữuNghiệp

Cty Cổ Phần Hữu Hoàng (Huu Hoang Jsco)

0903945108

[email protected]

Q.7, TP. HCM

3623

Phan Thị HươngGiang

Cty Tnhh Phần Mềm K & G

0908677378

[email protected]

Q.7, TP.

3624

Phùng Thị ThuThủy

Cty Cp Phú Trường Quốc Tế

0908008526

[email protected] Q.7, TP. AIL.COM

3625

Nguyen Thi Mai Dung

3626

Ông Đặng Tùng

Cơ Sở Thành Tài

Membership

0909351670 0903611276 0903332939

Q.8 Q.8 Q.8

0903302292

Q.7,HC M

0913909566

Q.7,

Giám đốc

DNTN Thanh Tài

0918912212

[email protected]

Q.7

0903811930

[email protected]

Q.7

3627

Ông Trần Trường Sơn

Giám đốc

Cty Vĩnh Bình TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

3628

Ông Phan Duy Hiếu

Giám đốc

Cty Việt Nữ Cổ Phần Thương Mại

0903840512

[email protected]

Q.7

3629

Ông Trần Văn Thạnh

Giám đốc

Nam Châu Á - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903689858

[email protected]

Q.7

3630

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Giám đốc

Cty Trường Sao TNHH

0918008347

[email protected]

Q.7

3631

Ông Hoàng Quốc Khánh

Giám đốc

Cty Minh Huy TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ

0913662733

[email protected]

Q.7

3632

Ông Phạm Văn Quang

Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư Đoàn Lý Diễm Trang

0918094346

[email protected]

Q.7

3633

Ông Võ Thanh Vân

Giám đốc

Cty Det Norske Vertitas

0903701278

[email protected]

Q.7

3634

Bà Võ Thị Kim Chi

Giám đốc

Cty Tân Hiền Đức TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0908166690

[email protected]

Q.7

178

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3635

Ông Nguyễn Anh Phương

Giám đốc

Cửa Hàng Thanh Thanh

0913749293

[email protected] Q.7 n

3636

Ông Đặng Thế Quân

Giám đốc

Cty Thành Phát TNHH Trang Thiết Bị Trường Học

0903956873

[email protected]

Q.7

3637

Ông Trương Tuấn Kiệt

Giám đốc

Cty Three Bambi Việt Nam TNHH

0903942703

[email protected]

Q.7

3638

Ông Lê Quang Thiện

Giám đốc

Cty Thành Vũ TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng

0918061154

[email protected]n

Q.7

3639

Ông Nguyễn Hữu Hiền

Giám đốc

Cty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

0908811645

[email protected]; [email protected]

Q.7

3640

Ông Hồ Văn Thanh Vũ

Giám đốc

Cty Sao Hải Vương TNHH

0903009877

[email protected]

Q.7

3641

Bà Lương Xuân Liễu

Giám đốc

Cty Liên Hiệp Phát (Việt Nam) TNHH

0908470536

[email protected]

Q.7

3642

Ông Tôn Trí

Giám đốc

Cty Sài Gòn Chánh Quân TNHH Xây Dựng

0903727380

[email protected]

Q.7

3643

Bà Trần Thị Trước

Giám đốc

Cty Đức Khẩn TNHH

0982379729

[email protected]

Q.7

3644

Ông Phạm Huy Hoàng

Giám đốc

Phương Anh T.P - DNTN Thương Mại

0913653550

[email protected] Q.7

3645

Ông Nguyễn Xuân Huy

Giám đốc

Cty NQH TNHH Kiến Trúc

0903697664

[email protected]; [email protected]

Q.7

3646

Ông Lê Quang Huy

Giám đốc

Cty Nhất Kiến TNHH Thiết Kế Xây Dựng & Tư Vấn Đầu Tư

0918437398

[email protected]

Q.7

3647

Bà Lâm Thị Phượng

Giám đốc

Cty Phú Sĩ TNHH Thực Phẩm

0918286419

[email protected]

Q.7

0903708167

[email protected]

Q.7

3648

Ông Huỳnh Ngọc Sơn

Giám đốc

Cty Thiên Tâm TNHH Sản Xuất Thương Mại (Kem Ý Nelly)

3649

Ông Nguyễn Tấn Huy

Giám đốc

Cty Minh Tấn TNHH Thương Mại & Vận Tải Xăng Dầu

0913809881

[email protected]

Q.7

3650

Ông Mai Công Chánh

Giám đốc

Cty Cổ Phần Vận Tải & Cung Ứng Xăng Dầu Đường Biển

0903724347

[email protected]

Q.7

3651

Ông Trần Thanh Tùng

Giám đốc

Cty Lập Phúc TNHH

0903706204

[email protected]

Q.7

3652

Ông Trương Quang Vũ

Giám đốc

Cty Keen Ching TNHH

0903120099

[email protected]

Q.7

3653

Ông Trần Phú Hải

Giám đốc

Cty Toàn Thắng TNHH In Lụa

0903955557

[email protected]

Q.7

3654

Ông Lê Tấn Sanh

Giám đốc

Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Hành Bảo Trì Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Sài Gòn

0903943963

[email protected]; [email protected]; [email protected]

Q.7

3655

Ông Phan Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Nam Khoa TNHH Thương Mại Sản Xuất & Dịch Vụ

0903814650

[email protected]

Q.7

179

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3656

Bà Huỳnh Thị Ngọc Trân

Giám đốc

Tcty May Nhà Bè-Cty Cổ Phần

0903910331

[email protected]

Q.7

0913903233

[email protected]

Q.7

3657

Ông Ngô Đình Thạnh

Giám đốc

Cty IT TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông

3658

Ông Châu Phước Đức

Giám đốc

Cty Tám Con Sư Tử Cổ Phần

0903829113

[email protected]; [email protected]

Q.7

3659

Ông Bùi Quốc Hưng

Giám đốc

Trường John Robert Powers Việt Nam-Cty TNHH San Hô Đỏ

0903758761

[email protected] wers.com

Q.7

3660

Ông Bạch Dương Sơn

Giám đốc

Cty Hoàng Phố TNHH Xâu Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0907569119

[email protected] om

Q.7

3661

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Giám đốc

Cty Khoa Kỹ Điện Cố Đỉnh-Vpđd

0903398868

[email protected]

Q.7

0903952381

[email protected]

Q.7

0903752562

[email protected]

Q.7

0903919295

[email protected]

Q.7

3662

Ông Lê Công Lợi

Giám đốc

Cty Gia Hân TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật

3663

Ông Đinh Đồng Hiệp

Giám đốc

Cty Fair Field Việt Nam TNHH

3664

Traàn Vaên Thaønh

3665

Ông Phạm Mạnh Kỳ

Toång giaùm Coâng ty TNHH Vaïn Phaùt Höng ñoác Giám đốc

Cty Q.V.D TNHH Thực Phẩm

0913907195

[email protected]

Q.7

0908445320

[email protected]

Q.7

3666

Ông Huỳnh Chí Công

Giám đốc

Cty Đông Nam I.K TNHH Thương Mại

3667

Ông Hồ Đức Sinh

Giám đốc

Cty Quang Phú TNHH Thương Mại

0913909104

[email protected]

Q.7

3668

Bà Nguyễn Đình Thúy Linh

Giám đốc

DNTN Phú Tân Thương Mại Dịch Vụ

0903351456

[email protected]

Q.7

3669

Ông Trần Văn Lực

Giám đốc

Cty Diệu Trinh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vi Tính

0903609915

[email protected]

Q.7

3670

Ông Nguyễn Văn Tâm

Giám đốc

Cty Chí Diệu Phong TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0913772955

[email protected]

Q.7

3671

Ông Nguyễn Thanh Quang

Giám đốc

DNTN Công Tiến Thương Mại Dịch Vụ

0913943990

[email protected] Q.7

3672

Ông Trần Hữu Nhã

Giám đốc

Cty Cát Điền TNHH Xây Dựng Thương Mại

0903818179

[email protected]

Q.7

3673

Ông Hồ Đức Trung

Giám đốc

Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ (Cty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Nhân Mỹ)

0908195588

[email protected]

Q.7

3674

Ông Huỳnh Văn Toàn

Giám đốc

Cty An Phát TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hàng Hải

0908856303

[email protected]

Q.7

3675

Ông La Tuyết Ban

Giám đốc

Cty An Gia Khánh TNHH Thương Mại

0913634847

[email protected]

Q.7

3676

Ông Trần Hữu Tùng

Giám đốc

Cty A.K.B TNHH Chế Tạo Máy

0918234787

[email protected]

Q.7

180

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3677

Ông Lưu Tiên Liên

Giám đốc

Cty TNHH DV Giao Nhận Vận Tải Quyền Năng

0903889675

[email protected]

Q.7

3678

Ông Trần Bính Trọng

Giám đốc

Cty 3V TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903839877

[email protected]

Q.7

3679

Ông Huỳnh Bá Thắng

Giám đốc

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Cn Cấp 2 Phú Mỹ Hưng

0903827338

Q.7

3680

Ông Nguyễn Hải Sơn

Giám đốc

Cty Sơn Việt TNHH Nhựa

0903914907

Q.7

3681

Ông Nguyễn Xuân Triều

Giám đốc

DNTN Thanh Khiêm Thương Mại & Dịch Vụ

0918855399

Q.7

3682 3683 3684 3685

Chị Oanh Lý Nguyên Tích Trần Minh Tâm Phan Văn Minh

0903973975 0982038305 0903900124 0983909101

Q.7 Q.7 Q.7 Q.7

3686

Ông Phạm Thời Nghĩa

Giám đốc

Cty Hiệp Hòa Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xây Dựng Giao Thông

0908900977

Q.7

3687

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc

Cty Duyên Hải Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại

0918319912

Q.7

3688

Ông Trần Cao Nguyện

Giám đốc

DNTN Khách Sạn Duy

0903918079

Q.7

0903804259

Q.7

0903911679

Q.7

0908318818 0982984964

Q.7 Q.7

0983596992

Q.7

0903953134

Q.7

0919009720

Q.7

0902719833 0983535719 0989969838

Q.7 Q.7 Q.7

3689

Ông Triệu Phước Quan

Giám đốc

Cty Việt Phước TNHH Vận Tải Đường Sông

3690

Ông Nguyễn Quang

Giám đốc

Cty Thành Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

3691 3692

Trần Văn Nam Bà La Diệu Lợi

Giám đốc

Cty Hoàng Thành Chính TNHH

3693

Nguyễn Khoa Quỳnh Anh

3694

Nguyễn Bá Hùng Giám đốc

Cty Võ Hữu Tuyến Cổ Phần Tư Vấn & Xây Lắp Điện Thoại

3695

Ông Vũ Đình Hùng

3696 3697 3698

Hồ Đức Gia Hồ Đức Gia Châu Văn Dũng

3699

Ông Trần Văn Phước

Giám đốc

Cty Việt Mỹ TNHH Vận Tải & Dịch Vụ Hàng Hải

0908222465

Q.7

3700

Ông Diệp Thiện Tánh

Giám đốc

Cty Ngôi Sao Việt Cổ Phần

0903826811

Q.7

3701

Nguyeãn Maïnh Tieán

0903848149

Q.7

Phoù Toång Coâng ty CP Ñòa oác Phuù Long giaùm ñoác

181

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3702

Ông Lê Minh Chiến

3703

Bà Nghi

3704

Nguyễn Văn Hiền

Giám đốc

DNTN Nguyên Hưng Phú

0909898518

Q.7

Giám đốc

Cty Hoa Hồng TNHH Kỹ Thuật & Thiết Bị

0909875959

Q.7

0909368398

Q.7

0903923704

Q.7

Toång giaùm Cty TNHH Khaùnh Haø ñoác

3705

Haø Coâng Thaùi

3706

Bà Lê Thị Dung

Giám đốc

DNTN Thuận Thiên Dịch Vụ Vận Tải Đường Sông

0913192190

Q.7

3707

Ông Nguyễn Quang Châu

Giám đốc

Cửa Hàng Hoàng Phước

0918999040

Q.7

3708

Cty TNHH TMDVXD A Thòn

0903385624

Q.7

3709

Bà Lê Hương

Giám đốc

Cty Kiến Phúc Cổ Phần Đầu Tư

0913151313

Q.7

0903807421

Q.7

3710

Ông Nguyễn Hồng Quân

Giám đốc

DNTN Nguyên Đức Vận Tải Thương Mại & Dịch Vụ

3711

Bà Trần Thị Minh Thịnh

Giám đốc

DNTN Quang Trung Vận Tải Sông

0913900784

Q.7

3712 3713

Huỳnh Văn Lành Bà Nguyễn Thị Thủy

Giám đốc

Cty Sapa-Vpđd

0903614738 0903387655

Q.7 Q.7

3714

Ông Phạm Ngọc Phước

Giám đốc

Cty Đại Quang Sơn TNHH Phát Triển

0903702689

Q.7

3715 3716

Ông Fung Chiu Kwan Trịnh Thị Nga

Giám đốc

Cty Thủy Việt TNHH

0983121210 0907463658

Q.7 Q.7

3717

Ông Ngô Văn Chiến

Giám đốc

Cty Xuân Thiên TNHH Chế Tạo Điện Lạnh-Cn

0908551565

Q.7

3718

Ông Nguyễn Trung Trực

Giám đốc

Cty Chi Tâm TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng

0909586888

Q.7

3719

Bà Nguyễn Thị Anh Phương

Giám đốc

Cty Am My TNHH Sản Xuất & Thương Mại Điện Tử

0903851252

Q.7

3720

Phan Văn Nồm

01212161973

Q.7

0903712529

Q.7

3721

Bà Trần Lê Mỹ Quyên

Giám đốc

Cty Sài Gòn An Pha Cổ Phần Tổ Chức Hội Chợ Triển Lãm

3722

Ông Phạm Nguyễn Quốc Dũng

Giám đốc

Cty Trường Phú Thịnh TNHH

0909055149

Q.7

3723

Ông Trương Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Đại Lộc TNHH Xây Dựng

0918019361

Q.7

3724

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Luật sư

0982720154

Q.6HCM

3725

Hoà Kim Ngoïc

Cty Taøi Taøi

[email protected] Q.6, om Tp.HCm

0913870878

182

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3726

Lê MinhĐiểm

Cty Cổ Phần Dược Opc

0903807297

[email protected]

Q.6, TP. HCM

3727

Trần ThànhTín

Cty Tnhh Tv-Tk-Xd Hoàng Tín Gia

0913725954

[email protected]

Q.6, TP. HCM

3728

Huỳnh VănHòa

Cty Gạch Đồng Tâm

0903117788

[email protected]

Q.6, TP. HCM

3729

Ông Vũ Ngọc Dũng

Giám đốc

DNTN Việt Tiến Giày Dép

0918043102

[email protected]

Q.6

0908246258

[email protected] Q.6 vn

3730

Bà Ngô Diệu Thủy

Giám đốc

DNTN Bách Chiến Tư Vấn Kế Toán Tài Chính

3731

Ông Nguyễn Lê Hoài Nam

Giám đốc

Cty Yantai Ebara Việt Nam-Vpđd

0918849368

[email protected]

Q.6

3732

Ông Tôn Thạnh Nghĩa

Giám đốc

Cty Thuận Thuận Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Sản XuấtCn

0903888282

[email protected], [email protected]

Q.6

3733

Ông Liêu Trung

Giám đốc

Cty Trang Sanh TNHH Thương Mại

0908360245

[email protected]

Q.6

3734

Ông Phan Thành

Giám đốc

Cơ Sở Tuấn Thành

0903821931

[email protected]

Q.6

0918074544

[email protected]

Q.6

3735

Ông Ngô Xuân Lực

Giám đốc

Cty Tiến Thịnh TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ

3736

Ông Lưu Văn Tỷ

Giám đốc

Cty Vương Lực TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903829562

[email protected]

Q.6

3737

Ông Tô Mai Lĩnh

Giám đốc

Cty Thuận Tuấn TNHH Giấy

0913636926

[email protected] om

Q.6

3738

Ông Nguyễn Hữu Cư

Giám đốc

Cơ Sở Vĩnh Thắng May Hàng Giả Da

0903746840

[email protected]

Q.6

3739

Ông Trần Tô Hà

Giám đốc

Cty Tân Sinh Toa TNHH

0983744209

[email protected]

Q.6

3740

Bà Ngô Thị Thùy Trang

Giám đốc

Cty Tân Hóa Cổ Phần Nhựa

0903195330

[email protected]

Q.6

3741

Ông Phạm Tấn Hùng

Giám đốc

Cty Hồng Phát TNHH Khuôn Mẫu

0918263892

[email protected]

Q.6

0903003202

[email protected]; [email protected]

Q.6

3742

Ông Nguyễn Ngọc Dân

Giám đốc

Cty Vĩnh Phong TNHH Thương Mại Dịch Vụ

3743

Ông Nguyễn Ðình Hiệu

Giám đốc

Cty Trí Kỹ Thuật TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Máy Phát Điện

0903835845

[email protected] Q.6 m.vn

3744

Ông Lê Hữu Chí

Giám đốc

Cty TNHH Vĩ Đông Kinh

0903769691

[email protected]

Q.6

Giám đốc

Cty Changzhou Plastic Modification TNHH-Vpđd

0983807288

[email protected]

Q.6

3745

Ông Nguyễn Đức Quang

183

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3746 3747 3748

Ông TSằn Lường Ông Phạm Cao Luyện Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

Cty Giày Phú Lâm Cổ Phần DNTN Ngân Long Thương Mại DNTN Ninh An Thương Mại

0903958862 0903925182 0903951836

[email protected] [email protected] [email protected]

Q.6 Q.6 Q.6

3749

Ông Vũ Văn Minh

Giám đốc

Cty Nhật Tiến TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0903814345

[email protected]

Q.6

3750

Ông Đinh Hoàng Quân

Giám đốc

Cơ Sở An Khang

0909111000

[email protected]

Q.6

0903186196

[email protected] Q.6 n

3751

Bà Trương Ngọc Diễm

Giám đốc

Cty Nguyên Hiệp TNHH Nhựa Xuất Nhập Khẩu

3752

Ông Phùng Hữu Dân

Giám đốc

Cty Lợi Thanh Bình TNHH

0908178107

[email protected]

Q.6

0908522522

[email protected]

Q.6

0909700883

[email protected]

Q.6

3753

Bà Đặng Thị Kim Thảo

Giám đốc

Lâm Minh Trí - Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

3754

Ông Nguyễn Tiến Đức

Giám đốc

Cty Kiến Nhu TNHH Thương Mại

3755

Ông Vũ Văn Cường

Giám đốc

Cty Khánh Phát TNHH Thương Mại

0903804095

[email protected] Q.6 om

3756

Ông Triệu Thọ Khánh

Giám đốc

DNTN Phú Thịnh Sản Xuất Thương Mại & In

0918009333

[email protected]

Q.6

3757

Ông Phạm Thành Chung

Giám đốc

Cty Tấn Hưng TNHH Vận Tải & Thương Mại

0903916510

[email protected]

Q.6

3758

Ông Trịnh Xuân Tiến

Giám đốc

Cty Cơ Minh TNHH

0903695216

[email protected] Q.6 .com

3759

Ông Trần Ngọc Phú

Giám đốc

HTX Thống Nhất Du Lịch Dịch Vụ Xe Khách Liên Tỉnh

0903807052

[email protected]

Q.6

3760

Ông Ngô Thanh Bình

Giám đốc

Cty Hồng Vũ TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903752501

[email protected]

Q.6

3761

Bà Trần Thị Khánh

Giám đốc

Cty Chơn Nhân TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903838355

[email protected]

Q.6

3762

Bà Huỳnh Phới Thơ

Giám đốc

Cty Thành Mai TNHH

0913908408

[email protected]

Q.6

3763

Bà Đại Lệ Linh

Giám đốc

Cty Giang Châu TNHH Thương Mại

0903700367

[email protected]

Q.6

3764

Ông Nguyễn Thanh Thùy

Giám đốc

Cty Quốc Cường Việt TNHH Điện

0903906430

[email protected]

Q.6

3765

Ông Yasushi Iwayama

Giám đốc

DNTN Văn Hưng Thương Mại

0903733107

[email protected]

Q.6

0903806356

[email protected]

Q.6

3766

Bà Trần Mỹ Linh

Giám đốc

Cty Điện Thắng TNHH Một Thành Viên Thương Mại

3767

Ông Võ Tấn Thịnh

Giám đốc

Đắc Minh - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903999061

[email protected]

Q.6

3768

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Thái Kim TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch vụ

0903711569

[email protected]

Q.6

3769

Ông Trần Văn Triệu

Giám đốc

Cty Minh Hòa TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Điện

0903706551

[email protected]

Q.6

184

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3770

Ông Diệp Quang Thanh

Giám đốc

Cơ Sở Cẩm Hưng

0903819223

[email protected]

Q.6

3771

Ông Nguyễn Huỳnh Thượng

Giám đốc

Cty Chí Thành V.N TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa

0913159595

[email protected]

Q.6

3772

Ông La Quốc Phong

Giám đốc

Cơ Sở Cao Hiểu Thương Mại Sản Xuất Phụ Kiện Lưới Điện

0913910232

[email protected]

Q.6

3773

Ông Lâm Thanh

Giám đốc

Cty Anh Thịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đào Tạo

0903606662

[email protected]

Q.6

3774

Ông Võ Nhất Duy

Giám đốc

Cty Ánh Tân Cương TNHH Sản Xuất Thương Mại

0918251221

[email protected]

Q.6

3775

Ông Trương Ngọc Thành

Giám đốc

DNTN Đông Gia

0903909298

[email protected]

Q.6

3776

Bà Bùi Thị Thúy Nga

Giám đốc

Cty An Lạc Cổ Phần In Nhãn Hàng

0913890744

[email protected]

Q.6

3777

Ông Lê Bá Hoàng Trung

Giám đốc

Cty Anh Hào TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903377379

[email protected]

Q.6

3778

Ông Lâm Tô Tử

Giám đốc

Cty Ánh Dương Xanh TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ

0908331479

[email protected]

Q.6

3779

Ông Nguyễn Thanh Hà

Giám đốc

Cty Minh Tú TNHH-Cn

0903913789

[email protected]

Q.6

3780

Ông Nguyễn Văn Tín

Giám đốc

Cty Tân Tiến TNHH

0909585373

[email protected] m.vn

Q.6

3781

Ông Nguyễn Xuân Thành

Giám đốc

Cty Amcotech Việt Nam-Vpđd

0918343800

[email protected] Q.6

3782

Ông Theo Van Onphen

Giám đốc

Cty Tân Kiến Tạo TNHH Xây Dựng

0913912440

Q.6

3783

Bà Trịnh Đình Phương Thanh

Giám đốc

Cơ Sở Kim Thịnh May Túi Xách

0903933166

Q.6

3784 3785 3786 3787 3788

Thái Kim Hồng Nguyễn Ân Nghiã Lê Thị Ánh Tuyết Diệp Ánh Tuyết Ông Châu Bảo

Giám đốc

Cty Hiệp Ngân TNHH Thương Mại

0903740567 0903630038 0907925444 0918066566 0903938018

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3789

Ông Hà Đức Vượng

Giám đốc

Cty Triêu Tấn TNHH Sản Xuất Thương Mại

0908789968

Q.6

3790

Lương Cẩm Dục

0903227697

Q.6

0908328134

Q.6

0903677114 0938676262

Q.6 Q.6

3791

Ông Lê Anh Kiệt

Giám đốc

Khách Sạn Hậu Giang Du Lịch-Cty TNHH Khách Sạn Hậu Giang

3792 3793

Ông Nguyễn Tiến Vinh Huỳnh Văn Đạt

Giám đốc

DNTN Nguyễn Giang

185

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3794 3795

Nguyễn Minh Hải Đặng Thị Tiên

3796

Ông Trang Sanh

Giám đốc

3797

Bà Lê Ngọc Yến

0902263483 0979703978

Q.6 Q.6

Cty Anh Tài TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903808358

Q.6

Giám đốc

Cty Thuận Đạt TNHH Nhựa

0903811683

Q.6

0908496741

Q.6

0903609823 0908787878

Q.6 Q.6

0903311050

Q.6

0903619308 0908612701

Q.6 Q.6

CN CTY NGỌC LONG(TỈNH KHÁNH HÒA)

0905103765

Q.6

Cty Vạn Hưng Hiếu TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903779299

Q.6

0908974600 0903912877 0908406666 0903394598 0934144444

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3798

Ông Trần Văn Khoa

Giám đốc

Minh Trúc Anh - Cty TNHH Thương Mại

3799 3800

Ông Ho Vinny Ngon Trần Minh ĐứC

Giám đốc

Cty Vinh Lợi TNHH Nhựa

3801

Bà Lương Nguyệt Phương

Giám đốc

Cty Thanh Trúc TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Điện Lạnh

3802 3803

Bà Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Hoàng Dung

Giám đốc

Cơ Sở Minh Lợi Ép Nhựa

3804

A TÂN

3805

Bà Lưu Bích Thư

3806 3807 3808 3809 3810

La Hoàng Đức Trần Ngọc Thu Huỳnh Thị Lan Phương Trần Hán Đức Trần Hán Đức

3811

Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Giám đốc

Cơ Sở Cơ Điện Sài Gòn

0903999575

Q.6

3812 3813 3814 3815

Ông Trần Văn Thanh Ông Mai Văn Thông Trương Thái Bảo Ông Trầm Tấn Phát

Giám đốc Giám đốc

Cơ Sở Phát Đạt Cty Song Hoàng Long TNHH

Giám đốc

Cty Tiên Thành Công TNHH

0903827594 0903322288 0903955188 0909303232

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3816

Ông Tom Trần

Giám đốc

Cty Đàm Trang TNHH Thương Mại

0918883628

Q.6

3817

nguyễn quang đại

0908988278

Q.6

0903716900

Q.6

Giám đốc

3818

Ông Trương Nam Hải

Giám đốc

Cty Hiệp Tân TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ Lạnh

3819

Ông Thái Vương Hoàng Kiệt

Giám đốc

Cty Mỹ Chi TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

0913702981

Q.6

3820

Ông Hà Hữu Thông

Giám đốc

DNTN Kim Hoa

0903930540

Q.6

0903829666

Q.6

0903032961

Q.6

3821

Ông Trần Văn Tuấn

Giám đốc

Cơ Sở Trần Văn Công Sản Xuất Máy Xẻ Gỗ

3822

Ông Trần Văn Thanh

Giám đốc

Cty Vĩnh Quân TNHH

186

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3823 3824 3825 3826

Ông Lưu Lạc Thường Tiết Tiểu Lâm Phạm Văn Nhơn Lâm Thị Khiếm

Giám đốc

Cty Sinh Hòa TNHH Thương Mại

0953300228 0918844560 0903848430 0903902017

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3827

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giám đốc

DNTN Phú Phương Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học

0908039541

Q.6

3828

Ông Vũ Đình Kiệm

Giám đốc

Cty Bảo Tín TNHH Xây Dựng Điện

0903372248

Q.6

3829 3830 3831 3832

Ông Trần Văn Thuấn Bà Trần Thị Lan Hương Lê Thị Thảo Ông Nguyễn Thanh Văn

Giám đốc Giám đốc

Cơ Sở Phước Thạnh Cơ Sở Vạn Thành Nhựa

Giám đốc

Thắng Vinh - Cty TNHH

0903815577 0903935680 0908310053 0903722994

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3833

Ông Nguyễn Đức Lân

Giám đốc

Cty Uy Quang TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903958091

Q.6

3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843

Huỳnh Thanh Hải Bà Nguyễn Thị Nghiêm Liên Anh Ngân Ông Nguyễn Thành Phú Lê Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Bà Lương Thị Thúy Ông Chris Gwalchmai Nguyễn Văn Mè lâm huỳnh quây

Giám đốc

Karaoke Hòa Lộc

Giám đốc

DNTN Chương Việt

Giám đốc Giám đốc

Cơ Sở Đại Thành Nhang DNTN Thanh Ngân

0907323229 0907989933 0903912048 0909791909 0903669932 0903309888 0903615601 0913769636 0933063299 0906867888

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3844

Ông Lim Tao Boon

Giám đốc

Cơ Sở Thuận Phong Chế Biến Tàu Vị Yểu

0913137331

Q.6

3845 3846

Ông Ha Seung Ryong MR. PHÚ ()

Giám đốc

Cty Liên Hưng 99 TNHH DNTN CAO PHONG

0903718624 0903704320

Q.6 Q.6

3847

Ông Phạm Hoài Trung

Giám đốc

Cty Bảo Huynh TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903961515

Q.6

3848

Ông Trần Đăng Hùng

Giám đốc

Cty Lợi Huê TNHH Thương Mại

0903944973

Q.6

0903840598

Q.6

0902877326

Q.6

0908303548 0988482626

Q.6 Q.6

0903779616

Q.6

3849

Ông Nguyễn Bá Lễ

Giám đốc

Cty Hiệp Hưng TNHH Thương Mại Sản Xuất

3850

Ông Nguyễn Văn Bé Tám

Giám đốc

Cty Hiệp Thành TNHH

3851 3852

Trương Ngọc Hoa Trương Ngọc Hoa

3853

Ông Tôn Thất Cẩm Huy

Giám đốc

Cty Linh Kiệt TNHH Thương Mại Dịch Vụ

187

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3854

Ông Trần Trúc Phong

Giám đốc

Cty Nam Thắng TNHH Vận Tải Giao Nhận Hàng Hóa

0903706284

Q.6

3855

Ông Bành Chí Hưng

Giám đốc

Cty Thanh Thúy TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0903750393

Q.6

3856

Ông Ngô Công Toản

Giám đốc

Cty Minh Chánh TNHH Văn Phòng Phẩm

0908016898

Q.6

3857 3858

Ông Nguyễn Khắc Vinh trương lệ hương(ct)

Giám đốc

Cơ Sở Chấn Nghệ

0903689270 0903935680

Q.6 Q.6

3859

Ông Mai Anh Tuấn

Giám đốc

Cửa Hàng Soft World Dịch Vụ Thương Mại Tin Học

0903843944

Q.6

3860

Ông Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc

Cty Đại Việt TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải

0903994993

Q.6

3861 3862 3863

Ông Đỗ Thành Lợi Bà Châu Thị Hiền Trần Văn Đua

Giám đốc Giám đốc

Cty Vĩ Hưng TNHH Nhựa Cty Hiệp Hòa V.Q TNHH

0903674598 0903956086 0903940792

Q.6 Q.6 Q.6

3864

Ông Huỳnh Huy Danh

Giám đốc

Cty Thành Viễn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật

0903959059

Q.6

3865 3866 3867 3868 3869

Ông Võ Trọng Dũng Ông Trần Văn Phi Nguyễn Thanh Tùng Ông Trần Khắc Nguyên Nguyễn Trọng Tài

Giám đốc Giám đốc

DNTN Ngọc Yến Sản Xuất Giấy DNTN Tiến Phát B.P Nhôm

Giám đốc

Cửa Hàng Hoàng Mỹ (Dao Bào)

0989592682 0918276011 01219961994 0907411524 0908448805

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3870

Bà Mai Thị Kim Hòa

Giám đốc

Cty Hồng Lam TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903720975

Q.6

3871 3872

Bà Nguyễn Thị Lan Ông Trần Văn Minh

Giám đốc Giám đốc

DNTN Long Thắng Cty Trí Xương TNHH Công Trình

0903900398 0913925839

Q.6 Q.6

3873

Ông Trương Tỷ

Giám đốc

Nhà Hàng Bảo Châu-Cty TNHH Bảo Châu

0903037777

Q.6

3874 3875 3876 3877

Ông Trần Đệ Huỳnh Thúc Kháng Huỳnh Thúc Kháng Ông Dương Thái Bình

Giám đốc

Cty Cổng Vàng TNHH

Giám đốc

Cơ Sở Liên Thành

0983511422 0913926640 913926640 0903754447

Q.6 Q.6 Q.6 Q.6

3878

Ông Hồ Khoa Thi

Giám đốc

Cty Sài Gòn Tương Lai TNHH Xây Dựng

0903002903

Q.6

3879

Trần Thị Huệ Thanh

0903600571

Q.6

3880

Bà Nguyễn Trịnh Hoàng Yến

Giám đốc

Cty Cẩm Tú TNHH

0903773998

Q.6

3881

Bà Lâm Thị Thành

Giám đốc

Cơ Sở Trần Giai Thành Nhang

0903669957

Q.6

Giám đốc

Cty Thiên Phúc TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0908175169

Q.6

3882

Ông Trần Bá Hoàng

188

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3883

Ông Surapon Siripongsakorn

3884

Thái Xuân Trọng

0903900753

Q.6

Luật sư

0989108627

Q.5HCM

Phí Anh Tuaán

Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty CMC phía Nam

0903944850

[email protected]

Q.5, TP.HCM

Taát Ñoàng

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Vieãn thoâng Tin hoïc Thieân Laâm

0909151617

[email protected]

Q.5, TP.HCM

Traàn Ñình Sang

Sales Manager Coâng ty TNHH Espore Vietnam

0983638964

[email protected]

Q.5, TP.HCM

3888

Hoaøng Só Hoùa

Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Cô ñieän töû vaø Tin hoïc Cholimex (MEI)

0913901998

[email protected]

Q.5, TP.HCM

3889

Trương KýVĩnh

Cty Cp Nhịp Sống Số

0913983355

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3890

TrangNgọc

Cty Tnhh Tm Gia Thành

0903736254

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3885

3886

3887

Giám đốc

Cơ Sở Nhật Thiên Gạch Bông

189

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3891

Trương KínhMinh

Cty Tnhh Tm Gia Thành

0903829036

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3892

Trần Thị HòaBình

Xí Nghiệp Cb Hxk Cầu Tre

0913807657

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3893

Phan VănThanh

Cty Cp Nhựa Sài Gòn

0903922465

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3894

Nguyễn HồngNhung

Cty Cp Đào Tạo Ny

0903955995

[email protected] Q.5, TP. centresvn.com HCM

3895

Trần Thị MaiHương

Cty Tnhh Thương Mại U.L.D

0903948018

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3896

Nguyễn PhúLộc

Cty Cp Vĩnh Sơn

0908407631

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3897

LêHành

Bệnh Viện Chợ Rẫy

0913909426

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3898

Nguyễn ThếKhải

Cty Du Lịch Hoàn Mỹ

0916336336

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3899

Võ QuangCảnh

Cty Cp In Và Vật Tư Sài Gòn

0903812565

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3900

Chu Thị KimMinh

Cty Tnhh Art Gallery

0903106901

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3901

Đặng ThếTài

Cty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Cmc

0903030614

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3902

Phí MinhQuân

Cty Tnhh Tm & Dv An Phú Tân

0988518853

[email protected]

Q.5, TP. HCM

3903

Trần Quốc Lập

Luật sư

Q.5, HCM

0903910160

190

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3904

Ông Nguyễn Thanh Tín

Giám đốc

Cty Tim Đỏ TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0903936833

[email protected]; [email protected]

Q.5

3905

Ông Đặng Ngọc Thăng

Giám đốc

Cty Sáng Tạo TNHH Lắp Ráp Điện Tử Thương Mại Kỹ Thuật

0903961012

[email protected]

Q.5

3906

Bà Nguyễn Thị Hiền Hạnh

Giám đốc

Cty Việt Mỹ TNHH Dịch Thuật Tư Vấn

0903919550

[email protected]

Q.5

3907

Bà Lê Thị Bạch Yến

Giám đốc

Việt Mã - Cty TNHH Hóa Chất

0903828630

[email protected]; [email protected]

Q.5

3908

Ông Nguyễn Phú Quý

Giám đốc

DNTN Vi Anh Dũng

0903339819

[email protected]

Q.5

3909

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Giám đốc

Cty V.H.T TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh

0919175275

[email protected]

Q.5

3910

Ông Derek Le

Giám đốc

Cty Vẹn Toàn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0958866765

[email protected]

Q.5

3911

Ông Chou Chiun Wang

Giám đốc

Cty Vạn Phú TNHH Thương Mại

0903809600

[email protected]

Q.5

0903920508

[email protected]

Q.5

3912

Ông Phạm Văn Chung

Giám đốc

Cty Phương Nam TNHH Sản Xuất Thương Mại

3913

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Giám đốc

Cty Vinh Quang TNHH Điện Tử

0903700858

[email protected]

Q.5

3914

Ông Trì Khải Mậu

Giám đốc

Tuấn Đạt - DNTN Vi Tính

0913667223

[email protected]; [email protected]

Q.5

3915

Ông Vũ Thịnh Hưng

Giám đốc

Ttâm Dịch Vụ Du Lịch & Cung Ứng Lao Động-Cty Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam

0913840313

[email protected]

Q.5

3916

Trònh Só Minh

Cty CP Vónh Tieán

0903907238

[email protected]

Q.5

3917

Tröôøng Minh Huy

Cty Daõ ngoaïi Löûa Vieät

0913916377

[email protected] Q.5

3918

Ông Đặng Nguyên Giang

Giám đốc

Tiến Trung - Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học

0903911005

[email protected]

Q.5

3919

Ông Bùi Minh Công

Giám đốc

Cty Trần Hớn TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

0983838250

[email protected]

Q.5

3920

Ông Phan Văn Đên

Giám đốc

Cty Cần Thơ Vận Tải Thủy-Vpđd

0913902045

[email protected]

Q.5

3921

Ông Nguyễn Huy Điền

Giám đốc

Cty Toàn Lực Cổ Phần Thương Mại

0903805106

[email protected]

Q.5

3922

Ông Lê Hùng Tom

Giám đốc

Cty Kim Nam Phát TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ

0903806218

[email protected]; [email protected]

Q.5

3923

Traàn Quang Tieán

DNTN Caùt Ñaèng

0903813238

[email protected]

Q.5

3924

Ông Trần Quang Bảo

Giám đốc

Tiến Đạt - Cty TNHH Sản Xuất Máy Công Nghiệp

0903988618

[email protected]

Q.5

3925

Ông Nguyễn Thành Long

Giám đốc

Cty Thịnh Sơn Hưng TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903837923

[email protected]

Q.5

191

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3926

Bà Vũ Như Quỳnh

Giám đốc

Cty Thiên Phước TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư

0903338188

[email protected]

Q.5

3927

Bà Huỳnh Thị Mộng Cầm

Giám đốc

Cty Thiên Phúc Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch

0903939218

[email protected]

Q.5

3928

Ông Trần Hiền Tuyền

Giám đốc

Cty Trường Khôi TNHH Đầu Tư Công Nghệ

0913920353

[email protected]

Q.5

3929

Ông Mai Minh Tuấn

Giám đốc

Cty Thái Lai TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hóa Chất

0983842773

[email protected]

Q.5

3930

Ông Nguyễn Văn Thạo

Giám đốc

Cty Thái Bình TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Nhà & Khách Sạn

0903827648

[email protected]

Q.5

3931

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Giám đốc

Cty Thành Dũng TNHH Thương Mại Xây Dựng

0903807274

[email protected]

Q.5

3932

Ông Ngô Minh Tuân

Giám đốc

Cty Tân Phú Vinh TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0903643187

[email protected]; [email protected]

Q.5

3933

Ông Bùi Phạm Hồng Phước

Giám đốc

Cty Tân Hải Đông TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật

0908425426

[email protected]

Q.5

3934

Bà Lê Thị Mỹ Dung

Giám đốc

Cty Tân Gia Phát TNHH Xây Dựng

0903831546

[email protected]

Q.5

3935

Bà Nguyễn Thị Nữ

Giám đốc

Cty Tân Cường Thành TNHH Dây & Cáp Điện

0903757866

[email protected] o.com

Q.5

3936

Ông Nguyễn Hữu An

Giám đốc

Cty Tân Liên Minh TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0913915886

[email protected]

Q.5

3937 3938

Ông Trần Văn Thảnh Ông Trương Hồng Hải

Giám đốc Giám đốc

Cty Sơn Hiển TNHH Thương Mại Cty Sin Sin TNHH Thương Mại

0903811806 0903864065

[email protected] [email protected]

Q.5 Q.5

3939

Ông Choo Khoang Nam

Giám đốc

Cty Tam Hữu TNHH Sản Xuất Thương Mại

0903916083

[email protected]

Q.5

3940

Ông Nguyễn Hoàng Long

Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư Quốc Luật

0903921366

[email protected] Q.5

3941

Huyønh Löông Quang

Cty Quang Huy

0913901238

[email protected]

Q.5

3942

Bà Dương Thị Ngọc Dung

Giám đốc

Cty Phượng Hoàng TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Văn Phòng

0908117338

[email protected]

Q.5

3943

Ông Lê Văn Đức

Giám đốc

Cty Phú Thuận TNHH Chế Biến Lâm Sản-Vpđd

0903723448

[email protected]

Q.5

3944

Ông Nguyễn Giang

Giám đốc

Ttâm Du Lịch Vinexad Sài Gòn-Cty Cổ Phần Quảng Cáo & Hội Chợ Thương Mại

0903829188

[email protected]

Q.5

3945 3946

Ông Nguyễn Thế Trọn Bà Tuyết

Giám đốc Giám đốc

DNTN Phú Chi Cty Phong Dủ TNHH

0913928901 0903708490

[email protected] [email protected]

Q.5 Q.5

192

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3947

Ông Trần Ngọc Chính

Giám đốc

DNTN Kim Hòa Thương Mại Và Sản Xuất

0903807647

[email protected]

Q.5

3948

Bà Huỳnh Bích Huệ

Giám đốc

Cty Nhị Gia TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0908162788

[email protected]

Q.5

3949

Ông Mao Chí

Giám đốc

Cty Vinh Phú TNHH Thương Mại

0913912355

[email protected]

Q.5

0903993666

[email protected] Q.5 n

3950

Ông Trương Thanh Hoàng

Giám đốc

Cty Nam Thiên TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ

3951

Ông Phạm Thanh Tùng

Giám đốc

Cty Thành Nguyên TNHH

0903830755

[email protected]

Q.5

0903904745

[email protected]

Q.5

3952

Ông Nguyễn Hữu Lê

Giám đốc

Cty Mạnh Phương TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Điện

3953

Ông Nguyễn Nam Thái

Giám đốc

Cty Tân Minh Việt TNHH-Cn

0903728666

[email protected]

Q.5

0903790998

[email protected]; [email protected]

Q.5

3954

Ông Đặng Chí Công

Giám đốc

Cty TNHH Mỹ Phẩm Cao Cấp Nhật Bản

3955

Ông Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

Cty Minh Cường Thịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện

0903802702

[email protected]

Q.5

3956

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

Trường Ngoại Ngữ Tân Tri Giao-Cty TNHH TM & DV An Thi

0903853328

[email protected]

Q.5

3957

Bà Trang Mủi

Giám đốc

Cty L.K TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư

0903732269

[email protected]

Q.5

3958

Ông Nguyễn Minh Kim

Giám đốc

Cty Vi Va TNHH Thời Trang & Áo Cưới

0908403644

[email protected]

Q.5

3959

Ông Nguyễn Phong

Giám đốc

Cty Liên Bang TNHH Thương Mại Du Lịch

0903817133

[email protected]

Q.5

3960

Ông Nguyễn Quý Lê Đỉnh

Giám đốc

Cty Thiên Sơn TNHH Xây Dựng Thương Mại

0989001383

[email protected]

Q.5

3961 3962 3963 3964

Bà Đặng Thị Ngọc Tuyết Ông Khâu Minh Sơn Bà Ngô Quỳnh Nga Ông Lê Hoàng Thảo

Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc

Cty Lê Khánh TNHH Thương Mại Cty Chè Lâm Đồng-Cn DNTN Vân Hồng Thương Mại Cty Khang Thịnh Cổ Phần

0903803140 0913916817 0913898297 0903818881

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Q.5 Q.5 Q.5 Q.5

3965

Ông Nguyễn Xuân Quang

Giám đốc

Cty Kim Tín Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Công Nghiệp Tàu Thủy

0918050553

[email protected]

Q.5

3966

Ông Huỳnh Bá Thắng

Giám đốc

Trung Huy - Cty TNHH

0903914278

[email protected]

Q.5

3967

Ông Trần Mạnh Hùng

Giám đốc

Cty Khang Giai TNHH

0903972755

[email protected]

Q.5

3968

Bà Nguyễn Hương Giang

Giám đốc

Cửa Hàng Xương Kiểu

0908169314

[email protected]

Q.5

3969 3970

Ông Lê Việt Hữu Ông Trần Thanh Tùng

Giám đốc Giám đốc

Cty Đất Lành TNHH Tin Học Cửa Hàng Hoàng Thịnh

0913884877 0903632685

[email protected] [email protected]

Q.5 Q.5

193

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3971

Ông Lưu Thanh Phúc

Giám đốc

Cty An Thái Bình TNHH Thương Mại Mắt Kính

0903726421

[email protected]; Q.5 [email protected]

3972

Ông Lê Minh Chiến

Giám đốc

Cty Huỳnh Long TNHH Thương Mại

0913808338

[email protected]

Q.5

3973

Ông Bùi Công Nghiệp

Giám đốc

Cửa Hàng Hữu Đức Thiết Bị Điện Công Nghiệp

0913717067

[email protected]

Q.5

3974

Ông Trương Văn Hồng

Giám đốc

Cty Hữu Đại TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903909527

huudaic[email protected] n

Q.5

3975

Bà Đặng Ngọc Tường Vi

Giám đốc

Cty Hữu Toàn Cổ Phần-Cn

0918345570

[email protected]

Q.5

3976

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa

Giám đốc

Cty Hưng Phú TNHH Kỹ Thuật Tự Động

0913607613

[email protected]

Q.5

3977

Ông Nguyễn Lê Ngọc Trúc

Giám đốc

Cty Hồng Lan TNHH Thương Mại Dược Phẩm

0913957422

[email protected]

Q.5

3978

Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Giám đốc

Cty Hoàn Mỹ TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0918030855

[email protected]

Q.5

3979

Ông Phan Nguyễn Trường Giang

Giám đốc

Cty Đồng Hiệp TNHH Cơ Điện Lạnh

0903914391

[email protected]

Q.5

3980

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Giám đốc

Tcty Jampoo-Vpđd

0903809528

[email protected]

Q.5

0913804213

[email protected] Q.5

3981

Bà Vũ Thị Thanh Xuân

Giám đốc

Cty Hán Sinh TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện & Điện Tử

3982

Bà Hoàng Bích Thủy

Giám đốc

Khách Sạn Nhà Hàng Hàn Châu

0913949022

[email protected]

Q.5

Giám đốc

Cty Hải Châu TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Sản Xuất

0903924815

[email protected]

Q.5

0913154400

[email protected] ; [email protected] ; Q.5 www.blueskycable.com.vn

3983

Ông Ngô Văn Long

3984

Maõ Thanh Danh

3985

Ông Nguyễn Trung Thành

Giám đốc

Cty Phong Lợi TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại

0903949886

[email protected]

Q.5

3986

Ông Nguyễn Thành Lê

Giám đốc

Cty Phong Lan TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng

0903807640

[email protected]

Q.5

3987

Ông Trần Văn Long

Giám đốc

Nhà Hàng Sakê Thượng Hải-DNTN Tiến Phát

0913751272

[email protected]

Q.5

3988

Ông Phạm Ngọc Hoàng

Giám đốc

Cty E.V.L TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903323320

[email protected]

Q.5

Phoù Toång Cty CP truyeàn hình Blue Sky giaùm ñoác

194

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

3989

Ông Đậu Phi Minh Vương

Giám đốc

Cty Kim Mỹ TNHH Hóa Mỹ Phẩm

0903822896

[email protected] Q.5 o.com

3990

Bà Nguyễn Thị Kim Lan

Giám đốc

Cty Đức Thịnh TNHH Một Thành Viên Mỹ Nghệ

0988088837

[email protected]

Q.5

3991

Ông Phan Văn Dũng

Giám đốc

Cty Đông Linh TNHH Thương Mại & Sản Xuất

0903922968

[email protected]

Q.5

3992

Ông Lâm Tấn Lợi

Giám đốc

Cty Đại Việt TNHH Điện Kỹ Nghệ

0913801332

[email protected]

Q.5

3993

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Giám đốc

Cty Dân Trí TNHH Trang Thiết Bị Học Đường

0903330127

[email protected]

Q.5

3994

Ông Phạm Duy Hưng

Giám đốc

Cty Đại Luân TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & Sản Xuất

0908222411

[email protected]

Q.5

3995

Ông Vũ Ngọc Thanh

Giám đốc

Cty Okasa Pharma-Vpđd

0918883037

[email protected]

Q.5

3996

Ông Nguyễn Văn Huấn

Giám đốc

Cty Nam Phương N.P TNHH

0919406667

[email protected] Q.5 n

3997

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc

Trung Việt - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903730028

[email protected]

Q.5

3998

Bà Bùi Thị Lan Hương

Giám đốc

Cty Hợp Phước TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913607228

[email protected]

Q.5

3999

Ông Trần Kiệt

Giám đốc

Khang Diệu - Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903808389

[email protected]

Q.5

4000

Ông Nguyễn Thành Đông

Giám đốc

Cty Cổ Phần Sách & Thiết Bị Trường Học Tp. HCM

0918064666

[email protected]

Q.5

4001

Ông Trần Thanh Tân

Giám đốc

Cty C.T.C TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0903829146

[email protected]

Q.5

4002

Ông Ngô Văn Quang

Giám đốc

Cty Anh Vy TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0908304055

[email protected] Q.5

4003

Ông Lê Phước Mười

Giám đốc

Cty Cổ Phần Khí Cụ Điện 1

0913640106

[email protected]

0903848486

[email protected] Q.5 com

Q.5

4004

Ông Lê Thanh Minh

Giám đốc

Cty Đông Sâm TNHH Dịch Vụ Du Lịch & Thương Mại

4005

Ông Đinh Tấn Phước

Giám đốc

Cty Chính Phẩm TNHH Thương Mại-Dịch Vụ

0913731969

[email protected]

Q.5

4006

Ông Nguyễn Duy Liêm

Giám đốc

Ttâm Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Chợ Lớn

0903709578

[email protected]

Q.5

4007

Ông Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

DNTN Thương Mại & Sản Xuất Tiến Thành

0903980789

[email protected]

Q.5

4008

Ông Nguyễn Hữu Hiền

Giám đốc

Cty Cao Lâm TNHH May In Thêu

0908600785

[email protected]; [email protected]

Q.5

4009

Voõ Vaên Minh

DNTT Töï Troïng

0913905239

[email protected]

Q.5

195

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4010

Ông Vũ Hoàng Quý

Giám đốc

Cty Quốc Tế Đại Dương Xanh TNHH

0908997499

[email protected]

Q.5

4011

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền

Giám đốc

Cty Ánh Vân TNHH Xuất Nhập Khẩu

0903881707

[email protected]

Q.5

4012

Ñoã Ngoïc Phuïng

0903811574

[email protected] ; [email protected]

Q.5

4013

Ông Nguyễn Điền Ngọc

Giám đốc

Cty Anh Trường TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp

0903846981

[email protected]

Q.5

4014

Ông Lê Ngọc Rạng

Giám đốc

Cty An Nguyên Cổ Phần Thương Mại

0913455899

[email protected]

Q.5

4015

Ông Đường Vũ Linh

Giám đốc

Cty Hợp Lực TNHH Kỹ Thuật

0903843075

[email protected]

Q.5

4016

Ông Hồ Nhuận Đăng Quang

Giám đốc

Cty Hạnh Phúc Cổ Phần Khai Thác

0903708079

Q.5

4017

Ông Trần Xuân Hộ

Giám đốc

Cty Hiệp Toàn Phát TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ

0918582549

Q.5

4018 4019 4020 4021

Lê Đức Thái Bùi Thị Thu Cúc Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Thao Canh Uy

0903906603 0939177688 0903951756 0918900372

Q.5 Q.5 Q.5 Q.5

4022

Ông Phạm Hoàng Anh

0903903541

Q.5

4023 4024 4025

Trần Đức Báu Lê Trần Quốc Duy vũ phước thọ

0958078615 0903664414 0909656678

Q.5 Q.5 Q.5

4026

Ông Lưu Văn Thành

0913131513

Q.5

4027

Lê Thị Mộng Đào

0903681100

Q.5

4028

Ông Nguyễn Thành Vinh

Giám đốc

Cơ Sở Hồng Phong

0903701754

Q.5

4029 4030

Ông Huỳnh Quốc Việt Ông Võ Chí Tâm

Giám đốc Giám đốc

Cửa Hàng Thực Đạt Cty Việt Dân TNHH Thương Mại

0913909409 0913603062

Q.5 Q.5

4031

Bà Lê Thị Minh Trang

Giám đốc

Cty Việt Anh TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại

0913802600

Q.5

4032

Bà Lê Thị Ánh

Giám đốc

Cty Sơn Vĩnh TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0903615596

Q.5

4033

Lê Minh Anh Vũ

0902477488

Q.5

4034

Ông Nguyễn Thượng Nam

Giám đốc

Cửa Hàng Quang Trang

0913123980

Q.5

4035

Ông Nguyễn Hoàng Châu

Giám đốc

Cty Vinh Quang TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện

0958887018

Q.5

Giaùm ñoác Coâng ty CP An Tín

Giám đốc

Cơ Sở Vinh Quang Dệt Kim

Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư Phạm Cao Thái

Giám đốc

Cty Thuận Hòa TNHH Thương Mại

196

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4036

Bà Ôn Uyển Trinh

Giám đốc

Cty Thiên Dũng TNHH Tư Vấn Xây Dựng

0913144049

Q.5

4037

Ông Phạm Du Liêm

Giám đốc

Cty Khoa Khôi TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0944999969

Q.5

4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045

Nguyễn THị Kim Thanh Trần tú Thanh Trần tú Thanh Phan Chiến Thắng Tôn Nữ Trà My Đỗ Bích Hương Dương Thị Kim Là nguyễn huyền nga

0903674989 0908676064 0938188332 0913156666 0918505059 0987663777 0982802180 0989105661

Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5

4046

Bà Sơn Thị Hiền Triết

Giám đốc

Cty Kim Quang TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0913904782

Q.5

4047 4048

Ông Hoàng Ngọc Khánh Chu Thị Dung

Giám đốc

DNTN Thiên Thiên Hương-Cn

0903786772 0903304446

Q.5 Q.5

4049

Bà Trần Thị An Giang

Giám đốc

Cty Vimin Công Nghiệp Hóa ChấtVpđd

0903837010

Q.5

4050

Traàn Thieän Theå

0913860356

Q.5

4051

Lý Văn Thanh

0903379004

Q.5

0903787880

Q.5

4052

Ông Phan Tuấn Kiệt

4053

Trần Trí Anh

Toång giaùm Coâng ty Chöùng khoaùn Ñeä ñoác Nhaát

Giám đốc

Cty Kim Hưng Đạo TNHH Thương Mại

0908116106

Q.5

0903661799

Q.5

4054

Ông Phạm Quốc Tuấn

Giám đốc

Cty Hoàng Thiên Hưng TNHH Một Thành Viên

4055

Ông Nguyễn Tiến Quát

Giám đốc

Cửa Hàng Đại Nam Vật Liệu Xây Dựng

0903705200

Q.5

4056

Bà Phạm Thị Hoàng Châu

Giám đốc

Cty Thảo Ngân TNHH Két Sắt

0974001179

Q.5

4057

Bà Nguyễn Thị Phết

Giám đốc

Cty Sơn Thủy TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển & Thương Mại Quốc Tế

0903801816

Q.5

4058 4059 4060

Bà Lê Thị Ánh CTY Cho Thuê Tài Chính Đặng Thị Thuỳ Ngân

Giám đốc

Nhà In Ngân Hàng 2

0913967349 0903669569 0908131848

Q.5 Q.5 Q.5

4061

Bà Nguyễn Thị Châu Trinh

Giám đốc

Thành Công - DNTN Giấy Văn Phòng Phẩm

0903807048

Q.5

4062

Ông Nguyễn Văn Nhung

Giám đốc

Cửa Hàng Thuận Trí

0903818070

Q.5

197

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4063

Ông Kha Tử Quay

Giám đốc

Cty Vĩnh Hồng Hưng TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903000663

Q.5

4064

Ông Nguyễn Minh Nhật

Giám đốc

Tân Việt Hồng - Cty TNHH

0918184738

Q.5

4065

Ông Nguyễn Văn Lãm

Giám đốc

Quân Việt - Cty TNHH Thương Mại

0903748078

Q.5

4066

QuáCh Thị Huôl

0902589530

Q.5

0903847405

Q.5

4067

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc

Giám đốc

Cty Thiên Trí Thịnh TNHH Thương Mại Xây Dựng

4068

Ông Trần Văn Mạo

Giám đốc

Cty Cổ Phần Phòng Trừ Mối Việt Nam-Cn

0918749193

Q.5

4069

Ông Đỗ Đức Long

Giám đốc

DNTN Hưng Long

0918030501

Q.5

0909225520

Q.5

4070

Ông Lý Trường Nam

Giám đốc

Cty Anh Kỳ TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch

4071

Ông Trần Công Thành

Giám đốc

HTX Vận Tải Thương Nghiệp

0908312147

Q.5

4072

Ông Trương Quí

Giám đốc

Ttâm 353 Điện Máy Điện Lạnh-Cty Hữu Phước TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0976203604

Q.5

4073 4074

Dương Ngọc Toàn Võ Kim Seng

0903905413 0906886811

Q.5 Q.5

4075

Ông Võ Thành Vạn

Giám đốc

Cty Triều Dương TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch

0903846251

Q.5

4076 4077 4078

Ông Phạm Thanh Tòng Đặng Ngọc Hưng Ninh Thị Ngọc Lan

Giám đốc

Cty Trường Thịnh Xây Dựng

0903656868 0908327657 0903631548

Q.5 Q.5 Q.5

4079

Ông Bùi Văn Thanh Minh

Giám đốc

Cty Việt Long TNHH Sản Xuất & Kinh Doanh Nhựa Thương Mại Tổng Hợp

0903339448

Q.5

4080

Ông Nguyễn Thành Liêm

Giám đốc

Cơ Sở Anh San

0903834508

Q.5

4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090

Trần Văn Minh Nguyễn Thị Thu Hương A PHONG Lê Minh Đạo Châu Đức Nhã Bà Nguyễn Bảo Hằng lươn quan thạch Đinh Thị Mỹ Thanh Ông Trần Anh Duy Nguyễn THị Mai Khanh

0903333322 0938883339 0908134488 0903778897 0913900324 0913906686 0903722579 0903190490 0903954842 0908201113

Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5

CH CTY TNHH NGUYỆT TRINH

Giám đốc

Cty Phước Thành TNHH Nhựa

Giám đốc

Cty Quế Thanh TNHH

198

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903827416

Q.5

0908818801 0903809005

Q.5 Q.5

0908103887

Q.5

0908010451 0903626345

Q.5 Q.5

4091

Bà Hoàng Lệ Chi

Giám đốc

Cty Đông A TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Điện

4092 4093

Ông Trần Quốc Khánh Lại Ngọc Mai

Giám đốc

Cty Lâm Thịnh Đạt TNHH

4094

Ông Nguyễn Chí Bình

Giám đốc

Cty Tịnh Nghi TNHH Máy Văn Phòng

4095 4096

Lâm Tấn Phước Ông Nguyễn Thiện Xuân

Giám đốc

Cơ Sở Tiêu Diệu Huy Sản Xuất

4097

Bà Nguyễn Thị Yến Tuyết

Giám đốc

Cty Thành Bưởi TNHH Vận Tải & Du Lịch Lữ Hành

0913934034

Q.5

4098

Bà Đinh Thị Thu

Giám đốc

Cty Đại Huy Hoàng TNHH Thương Mại Sản Xuất In Bao Bì Nhựa

0908042931

Q.5

4099 4100

Bà Nguyễn Đoan Trang Huỳnh Việt Hồng

Giám đốc

Cty Việt Khanh TNHH

0903829096 0903944598

Q.5 Q.5

4101

Ông Hồ Võ Thời

Giám đốc

HTX Quyết Tiến Vận Tải Cơ GiớiVpđd

0913448724

Q.5

4102

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga

Giám đốc

Cty Hàn Tranh TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ

0907754797

Q.5

4103

Ông Cao Minh Tâm

Giám đốc

Cty Huy Duy Huy TNHH

0903929654

Q.5

0908443086

Q.5

4104

Ông Huỳnh Văn Thành

Giám đốc

Cty Tân Sanh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giấy

4105

Ông Nguyễn Thanh Liêm

Giám đốc

Cty Tân Thái Hưng TNHH

0903933585

Q.5

4106 4107

C. Hoàng Thục Đoan Ông Huỳnh Ngọc Ẩn

Trợ lý KD Giám đốc

Cty VIỄN TÍN Cơ Sở Chính Hưng

0982172107 0903009963

Q.5 Q.5

4108

Bà Lê Thị Do

Giám đốc

Cty Thái Thành TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Điện-Cửa Hàng

0914158888

Q.5

4109

Nguyễn Văn Mỉnh

0913780102

Q.5

0903819156

Q.5

0983314206

Q.5

0906389996

Q.5

0919276466

Q.5

0903991913 0903930991 0908888035

Q.5 Q.5 Q.5

4110

Ông Nguyễn Quốc Bình

Giám đốc

Xn Kinh Doanh & Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng

4111

Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh

Giám đốc

Cty Mê Kông TNHH Một Thành Viên Vận Tải Tốc Hành

4112

Nguyễn Văn Trung Hiếu Giám đốc

Tô Quốc Dũng - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

4113

Ông Lý Công Hùng

4114 4115 4116

BS Chương Ông Văn Dũng C.THẢO

CTY TNHH GIA PHÚ

199

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

0903818838

Q.5

0903836528 0903015016

Q.5 Q.5

4117

Ông Vũ Ngọc Hậu

Giám đốc

Cty Mỹ Hoa Phong TNHH Sản Xuất Thương Mại

4118 4119

Ông Phạm Đình Anh Trần Phương Nam

Giám đốc

Cơ Sở Quyền Ký

4120

Ông Thái Quốc Hoa

Giám đốc

Cty Hương Sang TNHH Vận Tải Xây Dựng

0903937360

Q.5

4121

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

Cty Thiên Phong TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903928883

Q.5

4122 4123 4124

Nguyễn Thế Bình Ông Bùi Tư Hãn Bà Nguyễn Thị Nga

Giám đốc Giám đốc

Áo Cưới Tường Vi Cty Tân Diệu Phát TNHH Nhựa

0903804708 0903742999 0903684550

Q.5 Q.5 Q.5

4125

Ông Nguyễn Thành Vũ

Giám đốc

DNTN Tân Vĩnh Tiến Sản Xuất Thương Mại

0903706274

Q.5

4126 4127 4128

Ông Trịnh Hữu Tường Ông Nguyễn Vĩnh Vinh Phạm Ngọc Phượng

Giám đốc Giám đốc

Cửa Hàng Việt - 13D Khách Sạn Việt Trung

0913715539 0908165884 0903381262

Q.5 Q.5 Q.5

4129

Nguyeãn Danh Khoâi

0903708153

Q.5

4130

Ông Trần Huy Vũ

Giám đốc

Thời Gian - Cty TNHH Điều Khiển Nhiệt Độ & Điện Tử

0918260788

Q.5

4131

Ông Nguyễn Cao Minh

Giám đốc

Cty Cao Trí Sơn TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913661442

Q.5

4132 4133 4134 4135

Mã Anh Trần Hải Huy Trường Ông Phương Định Hòa Nguyễn Bá Nghiệp

0988482626 0908194699 0903801511 0918424532

Q.5 Q.5 Q.5 Q.5

4136

Ông Trần Lê Dư Hạnh

0903869869

Q.5

4137

Phạm Thanh Liêm

0903340292

Q.5

0908108999

Q.5

0903112117 0903885881 0913910549 0903836347 0903888071

Q.5 Q.5 Q.5 Q.5 Q.5

Toång giaùm Cty CP Cao Thaéng ñoác

Giám đốc

Cty Toàn Liên Phương Cổ Phần

Giám đốc

Cty Gia Phú TNHH Thiết Bị Công Nghệ Mới

4138

Ông Anthony Salzman

Giám đốc

Cty Kim Ánh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

4139 4140 4141 4142 4143

Kiến Trí Ông Nguyễn Minh Tuấn Ông Lê Văn Lộc A. Chung Bá Đức Ông Nguyễn Văn Tiền

Giám đốc Giám đốc GĐ Giám đốc

Cty Đức Trí TNHH Vận Tải Cơ Sở Phước Lợi Cty Á Châu DNTN Bạch Thiên Nga

4144

Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh

Giám đốc

Cty Gấu Trúc TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913880888

Q.5

4145

Ông Lê Văn Minh

Giám đốc

Khách Sạn Bông Hồng Đỏ

0903003580

Q.5

200

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4146

Ông Nguyễn Quang Anh

4147

Dntn Bánh Đô Thành (A.Dũng)

4148

Ông Huỳnh Văn Phương

Giám đốc

4149

Ông Thái Hoàng Anh Việt

4150

Ông Nguyễn Văn Hai

Cty Hồng Khánh Linh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0989222898

Q.5

0918713368

Q.5

Cty Huy An TNHH

0903776981

Q.5

Giám đốc

Cty Bohler Uddeholm Precision Strip-Vpđd

0903908613

Q.5

Giám đốc

Cty Chí Thành TNHH Dệt May

0903630283

Q.5

Ông Đặng Thuỷ Triều

Giám đốc

Cty Sao Biển Xanh TNHH Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ

0983355526

Q.5

Nguyeãn Chí Thaønh

Giaùm ñoác Coâng ty CP Coâng ngheä Maïng vaø Thoâng tin Vieät (VietComNet )

0918230222

4153

Nguyeãn Ñöùc Quang

Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Ñieän -ñieän töû tin hoïc Sao Baéc Ñaåu (ISP)

0903726868

4154

Trần Thị ThanhThủy

Cty Tnhh Tm Dv Thiên Hòa

0913681236

[email protected]

4155

Nguyễn ThịNhung

Cty Tnhh Dv Hàng Hải Và Tm Hải Tinh (Ocean Star)

0918906945

[email protected] Q.4, TP. om HCM

4156

Lê VănMinh

Cty Cp Tv & Vt Thiết Bị Đo Đạc Nam Sông Tiền

0903933452

[email protected]

4151

4152

Giám đốc

[email protected]

Q.4, TP.HCM

Q.4, TP.HCM

201

Q.4, TP. HCM

Q.4, TP. HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4157

Đào ThanhLưu

Cty Tnhh Tm - Gn Hàng Hóa Hoàng Long (Hl Cargo)

0903824667

[email protected]

Q.4, TP. HCM

4158

Huỳnh AnhThư

Cty Tnhh Thiết Kế Quảng Cáo Và In Ấn Atd

0903716538

[email protected]

Q.4, TP. HCM

Membership

Q.4, City/Prov . Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

4159

Huynh Ngoc Thao

0903307576

4160

Ông Nguyễn Đăng Hưng

Giám đốc

Cty Wallem Shipping-Vpđd

0903909491

[email protected]

4161

Ông Nguyễn Trọng Thường

Giám đốc

Cty A.S TNHH

0903668808

[email protected] Q.4 m

4162

Ông Nguyễn Hòa Nghĩa

Giám đốc

Cty Vinalink Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải & Thương Mại

0913907921

[email protected]

Q.4

4163

Bà Nguyễn Thị Hà

Giám đốc

Cty Toàn Thông TNHH Dịch Vụ

0913902569

[email protected]

Q.4

0903861479

[email protected]

Q.4

Q.4

4164

Ông Dương Văn Chính

Giám đốc

Cty Quới Thiện TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

4165

Ông Liên Chiêu Đức

Giám đốc

Thịnh Minh Thiên - Cty TNHH Phát Triển Công Nghệ Tin Học

0918311839

[email protected]

Q.4

4166

Ông Trần Thành Trung

Giám đốc

DNTN Thành Công Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903905227

[email protected]

Q.4

4167

Ông Jang Sew Ping

Giám đốc

Cty Tân Khoa Nguyên TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903345076

[email protected] Q.4 com

4168

Ông Phạm Văn Thảo

Giám đốc

Cty Trường An TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0903925534

[email protected]

Q.4

4169

Ông Nguyễn Thành Được

Giám đốc

Cty Thiên Nam TNHH

0903934477

[email protected]

Q.4

4170

Ông Nguyễn Văn Chiến

Giám đốc

Xn Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế

0913926161

[email protected]

Q.4

4171

Ông Võ Văn Lựng

Giám đốc

Cty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Sài Gòn

0988864892

[email protected]

Q.4

202

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4172

Ông Trịnh Xuân Huần

Giám đốc

Cty Sài Gòn TNHH Trừ Mối & Khử Trùng

0903708987

[email protected] Q.4 o.com

4173

Ông Chu Hồng Thường

Giám đốc

Cty PNT TNHH Cơ Khí Thương Mại-Dịch Vụ Hàng Hải

0903733755

[email protected]

Q.4

4174

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Giám đốc

Cty Trân Châu TNHH Mạng Lưới Vận Tải

0913803840

[email protected]

Q.4

4175

Ông Phạm Văn Kiên

Giám đốc

Cty Cổ Phần Thái Minh

0903900596

[email protected]

Q.4

0903720759

[email protected]

Q.4

4176

Ông Hứa Hòa Bình

Giám đốc

Cty Hải Tinh TNHH Dịch Vụ Hàng Hải & Thương Mại

4177

Ông Trần Ngọc Mai

Giám đốc

Cty O & O TNHH

0903748910

o&[email protected]

Q.4

4178

Ông Võ Văn Quốc

Giám đốc

Cơ Sở Ngọc Hà Sản Xuất Giày Dép

0908606060

[email protected]

Q.4

4179

Ông Vũ Dũng

Giám đốc

Cty Mặt Trời Buổi Sáng Cổ Phần Du Lịch

0908030066

[email protected]; [email protected]

Q.4

4180

Ông Nguyễn Dần

Giám đốc

Xn Thông Tin Điện Tử Hàng Hải Sài Gòn

0903726768

[email protected]

Q.4

4181

Ông Phạm Văn Sỹ

Giám đốc

Cty Hoàng Long TNHH Một Thành Viên Thương Mại Giao Nhận Hàng Hóa

0903955955

[email protected]

Q.4

4182

Ông Võ Văn Trà

Giám đốc

Cty DKD TNHH Công Nghệ Cao-Cn

0908187272

[email protected]

Q.4

4183

Ông Phan Văn Thông

Giám đốc

Cty Khánh Hội Vận Tải & Dịch Vụ Hàng Hải

0903733356

[email protected] Q.4 n

4184

Bà Nguyễn Ái Hoa

Giám đốc

Cty OV Container Line-Vpđd

0908006692

[email protected]

Q.4

0918106054

[email protected]

Q.4

4185

Ông Nguyễn Văn Lang

Giám đốc

Cty S.L TNHH Thương Mại - Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế

4186

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Giám đốc

Cty Phương Nam Thành Công TNHH Vận Chuyển & Giao Nhận Quốc Tế

0903811585

[email protected]; [email protected]

Q.4

4187

Ông Lê Trần Anh Tú

Giám đốc

Cty Tân Đảo TNHH

0903633373

[email protected]

Q.4

4188

Ông Bùi Bằng Hưng Giang

Giám đốc

Cty Rô Bô Việt TNHH

0904427167

[email protected]; [email protected]

Q.4

4189

Ông Nguyễn Gia Minh Hùng

Giám đốc

Corvet Holding AG - Cty-Vpđd

0903759789

[email protected] Q.4 m

4190

Ông Kha Tử Quay

Giám đốc

Cty Hà Nam Hải TNHH Dịch Vụ & Thương Mại

0903815061

[email protected]

Q.4

4191

Ông Đỗ Cao Phúc

Giám đốc

Cty Hải Châu TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0903934488

[email protected]

Q.4

203

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4192

Ông Trần Trịnh Đức Hoàng

Giám đốc

Cty Sẻ Vàng TNHH Giao Nhận & Đại Lý Tàu Biển

0908008803

[email protected]

4193

Bà Lưu Minh

Giám đốc

Cty Công Thành Danh TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0903869896

[email protected] Q.4 om

4194

Ông Nguyễn Trần Hữu Khoa

Giám đốc

Cty Biển Đông Vận Tải-Cn

0913907746

[email protected]

Q.4

4195

Ông Đào Minh Hùng

Giám đốc

Cty AZ Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm

0903944850

[email protected], [email protected]

Q.4

4196 4197

Ông Nguyễn Văn Phùng Ông Khương Việt Hùng

Giám đốc Giám đốc

Cty An Tiên Cổ Phần Cty Oriken-Vpđd

0913910997 0908870654

4198

Ông Nguyễn Hữu Tầm

Giám đốc

Cty Hưng Nam Long TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

0913905351

Q.4

4199

Ông Quách Thiên Ân

Giám đốc

Cty Việt Cổ Phần Tiếp Vận Hàng Hóa (VICA)

0902844722

Q.4

4200 4201 4202 4203

Đinh Thị Thanh Hằng A.KIỆT Tô Văn Hào Trần Văn Phước

0909996590 0913903013 0908573795 0903815337

Q.4 Q.4 Q.4 Q.4

4204

Ông Đỗ Minh Tân

Giám đốc

Cty Trung Hải TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh

0908346455

Q.4

4205

Nguyễn KimOanh

GĐ điều hành

Nhà hàng Wrap and Roll

0903673384

Q.4

4206 4207 4208 4209

Ông Nguyễn An Dân Nguyễn Văn Thi Nguyễn Bạch Tuyết Lê Thị Dung

Giám đốc

Cty Lộc Thiên Ân TNHH

0903883119 0913887700 0942336667 0909678740

Q.4 Q.4 Q.4 Q.4

4210

Ông Lưu Hữu Phú

Giám đốc

Cty Thương Mại Dịch Vụ Cảng Sài Gòn

0903903399

Q.4

4211

Bà Trần Thị Mỹ Linh

Giám đốc

Cty Trưởng Vinh TNHH Giao Nhận Vận Tải

0903728551

Q.4

4212 4213

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Bích Hạnh

0908082626 0903612273

Q.4 Q.4

4214

Bà Võ Thị Ngọc Hương

0903947206

Q.4

4215 4216 4217 4218 4219 4220

Phạm Minh Huy Nguyễn Thị Xương Nguyễn Bảo Quốc Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thị Kiều Giang Quí Bùi

0989182838 0918139809 0903715011 0908311290 0906334099 0907857126

Q.4 Q.4 Q.4 Q.4 Q.4 Q.4

CTY CP HPỢ TÒAN PHÁT

Giám đốc

Cty Ysiman Liên Doanh Sản Xuất Ván Ép Formica

[email protected]

204

Q.4

Q.4 Q.4

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4221

Ông Trần Văn Chung

Giám đốc

DNTN Nhật Hồng

0903720032

Q.4

4222

Ông Nguyễn Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc

Cty Trần Đức TNHH Thương Mại

0913731116

Q.4

4223

Ông Nguyễn Đỗ Trung

Giám đốc

Cty Tân Lập Thành (Q.T) TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

0903932072

Q.4

4224

Ông Lý Thanh Thuận

Giám đốc

Cty Sao Bắc Đẩu Cổ Phần Công Nghệ

0903803314

Q.4

4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232

Nguyễn Văn Bảy Huỳnh Tấn Duy Bà Châu Thị Ngọc Thảo La Thị Hoa Đinh Văn Khánh Ông Lưu Văn Vĩnh Trần Văn Mỹ Ông Phan Văn Tiến

Q.4 Q.4 Q.4 Q.4 Q.4 Q.4 Q.4 Q.4

4233

Ông Nguyễn Lê Đình Khang

4234

Ông Đỗ Ngọc Thịnh

4235

Trần Hoài Nam

4236

Giám đốc

Cty Kỳ Diệu TNHH Thương Mại

Giám đốc

DNTN Khánh My

Giám đốc

Cty Kim Phúc TNHH Dược Phẩm

0903830273 0918130198 0903718696 0909916523 01682655554 0903734733 0982993340 0908559766

Giám đốc

DNTN Đa Năng Dịch Vụ

0989370859

Q.4

Giám đốc

Cơ Sở Bê Sáng Giày Da

0908199023

Q.4

Luật sư

0903914805

Q.3HCM

Huỳnh Thị Như Hoa

Luật sư

0982313549

Q.3HCM

4237

Nguyễn Thu Cúc

Luật sư

0915857618

Q.3,HC M

4238

Leâ Vieát Haûi

Toång giaùm Cty CP xaây döïng vaø kinh doanh ñoác ñòa oác Hoøa Bình

0903906370

4239

Huyønh Phuù Kieät

Toång giaùm Coâng ty CP Ñaàu tö kieán truùc ñoác xaây döïngToaøn Thònh Phaùt

0903903597

Q.3, TPHCM

Nguyeãn Vieät Haø

Giaùm ñoác chi nhaùnh Coâng ty CP Phaàn meàm Vieät (Vietsoftware )

0908823925

Q.3, [email protected] TP.HCM com (Phoøng 410)

4240

[email protected]

205

Q.3, TPHCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Vuõ Anh Tuaán

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Maùy tính Cöûu Long

0903809106

[email protected]

Q.3, TP.HCM

Phuøng Haûi

Giaùm ñoác Coâng ty CP Tö vaán vaø dòch vuï tin hoïc Laù Chaén Vieät (VietShield)

0982514076

[email protected]

Q.3, TP.HCM

Nguyeãn Minh Hoaøng

Vieän tröôûng Vieän Coâng ngheä Vieãn thoâng Saøi Goøn

0918906677

[email protected]

Q.3, Tp.HCM

4244

Leâ Chí Trung

Giaùm ñoác ñieàu haønh Trung taâm Nghieân cöùu Coâng ngheä - Kyõ thuaät Saøi Goøn (Saigon CTT)

0903901123

[email protected]

Q.3, TP.HCM

4245

Nguyeãn Minh Huøng

Giaùm ñoác Coâng ty DTS

0906333333

[email protected]

Q.3, TP.HCM

4241

4242

4243

206

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø ÑBSCL (MHB)

0903033506

Q.3, TP.HCM

0903926935

Q.3, TP.HCM

4246

Huyønh NamDuõng

Chuû tòch HÑQT

Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Vieãn thoâng vaø Coâng ngheä Thoâng tin Thieân Sôn

4247

Nguyeãn Leâ Thaønh

4248

Nguyễn VănLiêm

Cty Cp Thanh Niên

0903113355

[email protected]

4249

Vũ Thị BíchLoan

Cty Tnhh Đt-Xd-Kd Nhà Thảo Loan

0903830935

[email protected] Q.3, TP. m HCM

4250

Võ Hoàng QuốcTuấn

Cty Tnhh Sài Gòn Mỹ Vinh

0983553427

[email protected] Q.3, TP. .uk HCM [email protected]

4251

Nguyễn Thị ThanhTrúc

Cty Mỹ Thuật Quảng Cáo Hy Chi

0913117660

[email protected]

4252

Trần Thị HồngYến

Cty Cp Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương

0903712500

[email protected] Q.3, TP. on.com HCM

4253

Võ Thị HồngKhanh

Cty Tnhh Thượng Phẩm

0903653548

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4254

Đỗ ThànhHưng

Cty Tk Và Đóng Tàu Miền Nam

0903838897

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4255

Hoàng QuốcHưng

Cty Tnhh Qc - Tm Song Hành

0903644184

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4256

Phan Dương CửuLong

Cty Saigon Ford

0903648748

[email protected]

Q.3, TP. HCM

207

Q.3, TP. HCM

Q.3, TP. HCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4257

Phạm HoaLài

Báo Doanh Nhân Sài Gòn

0903918770

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4258

Dương VănPhúc

Cty Tnhh Đầu Tư Sài Gòn

0913777338

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4259

Phi Thị NgọcAnh

Báo Doanh Nhân Sài Gòn

0983117290

[email protected] Q.3, TP. m HCM

4260

Nguyễn Ngọc MinhTuyết

Cty Tnhh Tm Dv Kim Long Tân (Nhà Hàng Ơùt Xanh)

0913148589

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4261

Lê HoàngNhân

Cty Cp Viễn Thông Fpt

0903779055

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4262

Phạm UyênNguyên

Vpđd Cty Vina Capital Tại Vn

0903844549

[email protected] Q.3, TP. m HCM

4263

LươngMinh

Thời Báo Tài Chính

0989511803

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4264

Nguyễn Thị GiángMy

Cty Tnhh Dịch Vụ Và Sx Nghe Nhìn Giáng My

0903838989

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4265

Đinh QuangLập

Cty Cổ Phần Nhịp Cầu

0903806798

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4266

Nguyễn KiệtDũng

Cty Tnhh Tm Dv - Tiếp Thị Đại Dương

0903904775

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4267

Khúc HuyHoàng

Cty Tnhh Hoàng Hải

0913850379

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4268

Nguyễn ThanhTân

Cty Tnhh Nguyễn Tân

0903917938

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4269

Vũ QuangHiển

Cty Cp Tv- Ql Bất Động Sản Khai Thành Citiplus

0908184822

[email protected]

Q.3, TP. HCM

208

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4270

Nguyễn TrầnKhanh

Cn Cty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ

0903826979

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4271

Hồ TấnDũng

Hệ Thống Nhà Hàng Hương Đồng

0903783131

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4272

Lưu HoàngVân

Tổng Cty Truyền Thông Đa Phương Tiện - Cn Phía Nam

0908594999

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4273

Lê ViếtHải

Cty Cp Xd & Kd Địa Oác Hoà Bình

0903906370

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4274

Trần Thị ThùyDung

Cty Tnhh Dv - Dl Lễ Hội

0903908072

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4275

Nguyễn BíchLoan

Cty Tnhh Xd Tm Dv Tân Trí Nguyên

0903322814

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4276

Nguyễn CôngÂn

Cty Tnhh Du Lịch Lê(Le's Travel)

0903935163

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4277

Huỳnh ĐăngKhoa

Cty Cổ Phần Ban Mai

0913623985

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4278

Nguyễn Thị HoàngAnh

Cty Tnhh Tm Aâu Aù

0903706662

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4279

Vũ AnhĐoàn

Cty Tnhh An Thiên Phú

0983878586

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4280

Nguyễn KimLoan

Dntn An Kim

0983535135

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4281

Nguyễn Dương TuấnAnh

Cty Điện Tử Tiến Đạt

0908222232

[email protected]

Q.3, TP. HCM

4282

Lý Thị MinhTâm

Cty Tnhh Dv Tàu Biển Nhất Trí

0908006864

[email protected]

Q.3, TP. HCM

209

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4283

Phan TrườngSơn

Cty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Hải Đức

0903707962

Q.3, TP. HCM

4284

Nguyễn HữuHiền

Cty Điện Tử-Tin Học Sài Gòn (Ssp)

0903802379

[email protected]

Q.3, TP.

4285

TrầnLộc

Cty Tnhh Tm - Dv Lộc Lê Hải

0903701779

[email protected]

Q.3, TP.

0903835709

Q.3, City/Prov . Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

Cty Thiết kế Siem Creator

0903577855

Q.3 402/2 Lê Văn Sỹ

Cty Kó thuaät Coâng Ngheä Xanh

0982938349

[email protected]

Giám đốc

Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp. HCM

0903921016

[email protected]

Q.3

Ông Văn Minh Châu

Giám đốc

Cty Cao Hoàng TNHH Dầu Nhớt & Hóa Chất

0907816868

[email protected]

Q.3

4291

Ông Trần Xuân Thiệt

Giám đốc

Cty K & K TNHH Thương Mại Hóa Chất

0903982626

[email protected] n

Q.3

4292

Ông Trần Anh Dũng

Giám đốc

Cty Thế Giới Đồ Chơi Cổ Phần

0913909988

[email protected]; [email protected]

Q.3

4293 4294

Bà Đỗ Thị Thu Thảo Ông Hoàng Nam

Giám đốc Giám đốc

Cty Wen Wu Enterprise-Vpđd Cty Duy Tân TNHH Dược Phẩm

0913870699 0903808090

[email protected] [email protected]

Q.3 Q.3

4295

Ông Huỳnh Hải Minh

Giám đốc

Cty Thiên Hà TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903906509

[email protected]

Q.3

4296

Ông Nguyễn Mạnh Hiệp

Giám đốc

Cty Việt Thái TNHH Sản Xuất XNK Dịch Vụ & Đầu Tư-Cn

0903837746

[email protected]

Q.3

4297

Bà Ngô Thị Bích Thuỷ

Giám đốc

Cty Cổ Phần Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Lâm Sản Sài Gòn

0913748723

[email protected]

Q.3

4286

Hoang Thi Kim Lien

Membership

4287

Ngô Tuấn Khôi4288

Traàn Maïnh Huy4289

Ông Nguyễn Văn Hà

4290

210

Q.3

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4298

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm

Giám đốc

Cty Việt Lâm TNHH

0903820453

[email protected]

Q.3

4299

Ông Dương Hoàng Việt

Giám đốc

Cty Việt Thương TNHH

0903921258

[email protected]

Q.3

4300

Ông Nguyễn Ngọc Thuận

Giám đốc

Cty Việt Khoa TNHH Kỹ Thuật

0903720373

[email protected]

Q.3

4301

Ông Trần Đức Hải

Giám đốc

Cty Khải Nguyên Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hải

0908474848

[email protected] Q.3 com

4302

Ông Hoàng Công Hậu

Giám đốc

Cty Võ Hà Lê TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

0908283713

[email protected]

Q.3

4303

Ông Kha Đức

Giám đốc

Cty Sao Kim TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Máy Tính

0903843450

[email protected]

Q.3

4304

Ông Nguyễn Long Thịnh

Giám đốc

Cty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Cn Tp. HCM

0903919499

[email protected]

Q.3

4305

Ông Bùi Đức Thắng

Giám đốc

Cty Sao Vega TNHH Công Nghệ

0918477045

[email protected] Q.3

4306

Bà Nguyễn Thị Hằng

Giám đốc

Cty Liên Minh Đoàn Kết TNHH Thương Mại Tin Học

0908611099

[email protected]

Q.3

4307

Ông Trần Chí Dũng

Giám đốc

Cty Toàn Thịnh Phát Trẻ TNHH Thiết Kế

0903654092

[email protected]

Q.3

4308

Ông Trần Văn Phương

Giám đốc

Ttâm M & H Nước Hoa

0909020503

[email protected] Q.3 m

4309

Bà Thành

Giám đốc

Cty Trung Dũng TNHH Xây Dựng & Sang Lấp Nền

0903947784

[email protected]

Q.3

4310

Ông Hồ Ngọc Sen

Giám đốc

Cty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ & Xây Dựng (Traseco)

0903915487

[email protected]

Q.3

4311

Ông Đỗ Thanh Điệp

Giám đốc

M.N.C - Cty TNHH Tin Học Thương Mại & Dịch Vụ

0903958195

[email protected]

Q.3

4312

Ông Võ Minh Khánh

Giám đốc

Cty Q.D TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu & Dịch Vụ Giao Nhận

0958918676

[email protected] Q.3

4313

Ông Bùi Kim Sơn

Giám đốc

Cty Toàn Năng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông

0913186677

[email protected]

Q.3

4314

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm

Giám đốc

Cty Trường Nghiệp TNHH Thương Mại

0903912509

[email protected]

Q.3

4315

Ông Nguyễn Hồng Thái

Giám đốc

Cty Thanh Lịch TNHH Mắt Kính-Cn

0922252699

[email protected]

Q.3

4316

Ông Trần Kim Giêng

Giám đốc

Cty Thiên Sơn TNHH

0903918956

[email protected]

Q.3

Ñaëng Vaên Thaønh

Chuû tòch HÑQT

Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank)

0903702330

[email protected]

Q.3

4317

211

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Cty TNHH Baát ñoäng saûn Kyø Vyõ

0908383838

[email protected]

Q.3

4318

Thaùi Taán Duõng

Giaùm ñoác

4319

Ông La Gia Hính

Giám đốc

Cty Công Nghệ & Phát Triển

0903802359

[email protected]

Q.3

0903739343

[email protected]

Q.3

4320

Ông Phan Phước Long

Giám đốc

Cty Thuận Phương TNHH Thương Mại Dịch Vụ

4321

Ông Phạm Quang Vinh

Giám đốc

DNTN Tân Đông Quang Thương Mại

0903837429

[email protected]

Q.3

4322

Ông Nguyễn Thanh Lê Hải

Giám đốc

Cty Kỷ Nguyên Trẻ TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0908559933

[email protected]

Q.3

4323

Ông Nguyễn Vĩnh Hưng

Giám đốc

Cty Tam Mỹ TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903822466

[email protected]

Q.3

4324

Ông Nguyễn Văn Hưng

Giám đốc

Ttâm TQM Nghiên Cứu Ứng Dụng Khoa Học Quản Lý-Cty TNHH Tư Vấn TQM

0903729753

[email protected]

Q.3

4325

Ông Phạm Quốc Việt

Giám đốc

Cty Stiefel Laboratories TNHH-Vpđd

0913792699

[email protected]

Q.3

4326

Ông Tăng Ngọc Đức

Giám đốc

Cty Sông Tiền Cổ Phần Thủy Sản

0913908520

[email protected]

Q.3

0903972038

[email protected]

Q.3

4327

Ông Dương Xuân Dũng

Giám đốc

Cty Miền Nam Cổ Phần Giám ĐịnhThẩm Định

4328

Ông Lê Văn Thịnh

Giám đốc

Cty TNHH Công Nghệ & Dịch Vụ Tin Học Sài Gòn

0903668867

[email protected]

Q.3

4329

Ông Ngô Quang Hiền

Giám đốc

Cty Điện Tử Tin Học Sài Gòn

0903785207

[email protected]

Q.3

4330

Bà Trần Thị Kim Khánh

Giám đốc

Nam Á Vina - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học

0903670737

[email protected]

Q.3

4331

Bà Đỗ Thị Kim Yến

Giám đốc

Cty Nam An Dương TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0903999346

[email protected]

Q.3

4332

Ông Trần Lê Dư Hạnh

Giám đốc

Cty I.T.S.C Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông & Công Nghệ Thông Tin

0908023749

[email protected]; [email protected]

Q.3

4333

Ông Nguyễn Thái Đẩu

Giám đốc

Cty Hương Giang Sài Gòn TNHH Lữ Hành

0903404488

[email protected]

Q.3

4334

Ông Trần Văn Diệp

Giám đốc

Cty Saica Cổ Phần Tin Học & Dịch Vụ Vận Tải

0907271325

[email protected]

Q.3

4335

Ông Huỳnh Minh Lục

Giám đốc

Cty Quen TNHH

0903821142

[email protected]

Q.3

0903702854

[email protected]

Q.3

0909667714

[email protected]; [email protected]

Q.3

4336

Ông Nguyễn Trí Năng

Giám đốc

Cty MPC TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ

4337

Ông Lý Hồng Phước

Giám đốc

Cty Quảng Nam TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tơ Lụa-Cn

212

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4338

Ông Trần Xuân Trí

Giám đốc

Cty CP Kỹ Thuật Ứng Dụng Quế Thanh

0938100383

[email protected]

Q.3

4339

Ông Huỳnh Thanh Hải

Giám đốc

Cty Quốc Tín TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học

0903944446

[email protected]

Q.3

4340

Ông Hoàng Ngọc Tuyển

Giám đốc

Cty Nữ Hoàng Thái Bình Dương TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903716397

[email protected]

Q.3

4341

Ông Phạm Văn Hải

Giám đốc

Cơ Sở Phương Thảo II

0903187845

[email protected] Q.3 om

4342

Ông Nguyễn Nam Thái

Giám đốc

Cty Xuân Thanh TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Văn Phòng

0908329085

[email protected] m

Q.3

4343

Bà Phạm Thị Trâm

Giám đốc

Cty Thiên Vạn Sài Gòn TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903903267

[email protected]

Q.3

4344

Phaïm Anh Sôn

Cty TNHH Noâng Saûn Saøi Goøn (SAGRICO)

0913925251

[email protected]

Q.3

4345

Ông Nguyễn Hùng Anh

Cty Phạm Nguyễn TNHH

0903756555

[email protected] Q.3

4346

Paul Nguyeãn Höng

0903804111

[email protected]

Q.3

4347

Ông Phan Thới Dũng

0903843557

[email protected]

Q.3

4348

Nguyeãn Hoà Ñaêng Khaùnh

0913755047

[email protected]

Q.3

4349

Ông Nguyễn Mạnh Tuân

0908039101

[email protected] u.vn; Q.3 [email protected] o.edu.vn

0913928949

[email protected] Q.3

Giám đốc Toång giaùm ñoác Coâng ty CP VON Giám đốc

Cty Euro Pac Shipping Agencies Việt Nam-Vpđd

Tröôûng Coâng ty CP kyõ ngheä laïnh phoøng Searefico haønh chính

Giám đốc

Trường Công Nhân Kỹ Thuật Nhân Đạo

Giaùm ñoác ban quaûn Coâng ty Apave Vieät Nam & Ñoâng lyù khu vöïc Nam AÙ phía Nam

4350

Nguyeãn Traùng

4351

Bà Nguyễn Thụy Vy Vân

Giám đốc

Cty Nguyên Khang TNHH

0913771632

[email protected] Q.3

4352

Ông Nguyễn Lê Ngọc Trúc

Giám đốc

Cty Phúc Bình TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0903827704

[email protected]

213

Q.3

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4353

Ông Huỳnh Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Nguyên Đức TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903906129

[email protected]

Q.3

4354 4355

Ông Nguyễn Văn Hiếu Ông Nick Mirza

Giám đốc Giám đốc

Cửa Hàng Ngọc Bình Điện Lạnh Cty Đức Tín TNHH

0903911987 0908002838

[email protected] [email protected]

Q.3 Q.3

4356

Ông Trang Minh Long

Giám đốc

Cty Ngân Vũ TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0908013579

[email protected]

Q.3

4357

Bà Lý Thị Thu Hà

Giám đốc

Cửa Hàng Mollis

0908821899

[email protected]

Q.3

0903973077

[email protected]

Q.3

4358

Ông Tạ Văn Minh

Giám đốc

Cty Minh Thủy TNHH Truyền Thông & Sản Xuất Phim

4359

Ông Bùi Tốn

Giám đốc

Cty Minh Ngọc TNHH Thương Mại Máy Tính

0903947854

[email protected]

Q.3

4360

Ông Dương Văn Sinh

Giám đốc

Cty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm & Sinh Học Y Tế

0913920035

[email protected]

Q.3

4361

Ông Trần Minh Tâm

Giám đốc

Mai Thân - Cty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0913886501

[email protected] Q.3 n

4362

Ông Nguyễn Quang Tiên

Giám đốc

Cty Mai Dương TNHH

0903822944

[email protected]

Q.3

4363

Ông Lâm Cẩu

Giám đốc

Cty Mai An TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903723663

[email protected]

Q.3

4364

Ông Tô Quốc Dũng

Giám đốc

Cty Bông Sen TNHH Công Nghệ Hóa Nhựa

0903825564

[email protected]

Q.3

4365

Ông Lê Văn Khải

Giám đốc

Cty Long Khoa TNHH

0903838127

[email protected]

Q.3

Giám đốc

Cty Long Gia TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ Thuật

0903952071

[email protected]

Q.3

0903816959

[email protected]

Q.3

4366

Ông Nguyễn Văn Đồng

4367

Toâ Ngoïc Quyønh Loan

4368

Ông Võ Minh Khánh

Toång giaùm Coâng ty CP Nhaø ñaát Ñoâ Thò ñoác Môùi Giám đốc

DNTN Khách Sạn Kim San(Loan)

0908008357

[email protected]

Q.3

0903027579

[email protected]

Q.3

4369

Ông Nguyễn Quang Bình

Giám đốc

Cty Liên Minh Hưng TNHH Thương Mại Dịch Vụ

4370

Ông Đoàn Tiến Hưng

Giám đốc

Cty Lê Phụng TNHH Tin Học

0903616269

[email protected] Q.3 m

4371

Ông Huỳnh Quốc Giai

Giám đốc

Cty Lê Gia TNHH Xuất Nhập Khẩu & Máy Tính

0903380490

[email protected]

Q.3

4372

Bà Nhi

Giám đốc

Cty Tân Thủy Hoàng TNHH Dịch Vụ Phát Triển Địa Kỹ Thuật

0908422567

[email protected]

Q.3

4373

Ông Phạm Ngọc Thảo

Giám đốc

Cty Lộc Thiên TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vi Tính Viễn Thông

0958886660

[email protected]

Q.3

4374

Ông Dương Mạnh Tường

Giám đốc

Lan Giám - Cty TNHH

0903660001

[email protected]

Q.3

214

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4375

Ông Đinh Văn Hưng

Giám đốc

Cty Kim Ngân Phong Lan Cổ Phần

0983902234

[email protected]

Q.3

4376

Ông Đoàn Định Khanh

Giám đốc

Cty Kim Ngân TNHH Vi Tính

0989001054

[email protected]

Q.3

4377

Ông Bùi Việt Chung

Giám đốc

Cty Khôi Nguyên TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học

0913968655

[email protected]

Q.3

4378

Bà Lê Thị Bích Ngọc

Giám đốc

Khôi Anh - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918563053

[email protected]

Q.3

4379

Ông Nguyễn Quốc Trung

Giám đốc

Cty Khả Thi Cổ Phần Tin Học

0918840401

[email protected]

Q.3

4380

Ông Nguyễn Cao Tùng

Giám đốc

Cty Khải Huy TNHH

0908042092

[email protected]

Q.3

0913713588

[email protected]

Q.3

0909091308

[email protected]

Q.3 Q.3

4381

Ông Nguyễn Hữu Quảng

Giám đốc

Cty ITL TNHH Giao Nhận & Vận Tải Quốc Tế

4382

Ông Đoàn Nam

Giám đốc

Cty EDS Việt Nam-Vpđd

4383

Ông Phạm Thanh Tùng

Giám đốc

Cty Nhân Sinh Phúc TNHH

0903936467

[email protected]; [email protected]

4384

Ông Phan Văn Châu

Giám đốc

Cty Việt TNHH Đào Tạo & Phản Ứng Sự Cố Mạng Máy Tính

0908185013

[email protected]

Q.3

4385

Bà Trần Thị Thu Trâm

Giám đốc

Cty Trần Việt Phát TNHH

0913636434

[email protected]

Q.3 Q.3 Q.3

4386

Bà Vũ Thị Mai Hương

Giám đốc

Cty Sao Ngọc Cổ Phần

0913914599

[email protected]; [email protected]

4387

Ông Lê Bá Quang

Giám đốc

Cty Hoàng Gia Cổ Phần Giáo Dục

0903611525

[email protected]

4388

Thaân Thanh Vuõ

Giaùm ñoác

Coâng ty CP ñaát Phuù Quoác Ñoâng AÙ

0903604385

[email protected] ; Q.3 [email protected]

4389

Nguyeãn Phöông Tieán

Phoù giaùm Coâng ty TNHH Thieát bò gia duïng ñoác Phöông Gia (PG Home)

0907799171

[email protected]

Q.3

4390

Ông Phù A Hòa

Giám đốc

Cty Ngọc TNHH

0918032018

[email protected]

Q.3

0903615987

[email protected]

Q.3 Q.3

4391

Ông Đinh Phú Quốc

Giám đốc

Cty Sài Gòn Tân Thế Kỷ Cổ Phần Phần Mềm

4392

Ông Lê Phước Nhất Sang

Giám đốc

Cty Yêu Công Nghệ TNHH

0918300909

[email protected]

4393

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Giám đốc

Cty Nhân Cổ Phần Truyền Thông

0903808177

[email protected] Q.3 m

4394

Ông Huỳnh Khương Ninh

Giám đốc

Cty Ki Ra Min TNHH Phát Triển Giải Pháp

0909623629

[email protected]

Q.3

4395

Bà Nguyễn Thị Phước Mỹ

Giám đốc

Cty ITC Cổ Phần Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ-Cn

0904242424

[email protected]

Q.3

215

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4396

Bà Đỗ Thị Thu Vân

Giám đốc

Cty Gen TNHH Phần Mềm Tin Học

0903727614

[email protected]

Q.3

4397 4398

Ông Lâm Nhật Ông Vũ Thanh Nam

Giám đốc Giám đốc

Cty Bảo Tín TNHH Mực In Nhà Hàng Indochine

0903726554 0903883222

[email protected] [email protected]

Q.3 Q.3

4399

Ông Phan Song Hào

Giám đốc

Cty Thế Kỷ TNHH Giao Nhận Vận Chuyển & Tư Vấn Du Học

0903867598

[email protected]

Q.3

4400

Bà Ngô Thị Thúy Mai

Giám đốc

Cty I.A.M Cổ Phần Tiếp Thị Ứng Dụng

0903828987

[email protected]

Q.3

4401

Bà Đặng Thị Liên

Giám đốc

Cty Hùng Tiến TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0903726552

[email protected]

Q.3

4402

Ông Lê Văn Kinh

Giám đốc

Cty Hưng Phát Cổ Phần Tin Học

0903742127

[email protected]

Q.3

0908285115

[email protected]

Q.3

4403

Ông Lê Sỹ Tuấn

Giám đốc

Cty Hợp Trường An TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học

4404

Bà Đỗ Thị Kim Yến

Giám đốc

Cty Hồn Ngọc TNHH

0918283982

[email protected]

Q.3

0903918361

[email protected]

Q.3

4405

Ông Nguyễn Văn Lợi

Giám đốc

Cty Hồng Vân TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại

4406

Ông Bùi Tuấn Anh

Giám đốc

DNTN Khách Sạn Hồng Giao

0903843572

[email protected]

Q.3

4407

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa

Giám đốc

Cty Hồng Bàng TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại

0903923270

[email protected]

Q.3

4408

Ông Đinh Quang Hùng

Giám đốc

Cty Hòa Bình TNHH Cơ Điện Lạnh & Thương Mại

0908669882

[email protected]

Q.3

4409

Bà Dương Thị Phụng

Giám đốc

Cty Kim Long TNHH Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà

0903833481

[email protected]

Q.3

4410

Ông Lê Đình Nghĩa

Giám đốc

Cửa Hàng National Panasonic

0908445445

[email protected]

Q.3

0903859763

[email protected] om

Q.3

4411

Ông Vương Văn Phước

Giám đốc

DNTN Hải Nguyên Thịnh Thương Mại - Dịch Vụ

4412

Ông Phạm Đồng Can

Giám đốc

Cty Hải Nam TNHH Thương Mại Sản Xuất

0903703463

[email protected]

Q.3

4413

Bà Đỗ Huỳnh Phương Lan

Giám đốc

Cty Hải Lưu TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903921484

[email protected]

Q.3

4414

Ông Võ Ngọc Anh

Giám đốc

Cty Tân Hải Hòa TNHH

0913910434

[email protected]

Q.3

4415

Bà Trần Thị Thu Hồng

Giám đốc

Cty Green Cosmos Marketing-Vpđd

0908302822

[email protected]

Q.3

4416

Ông Phan Thanh Ba

Giám đốc

Cty Gia Việt TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0903641081

[email protected]

Q.3

4417

Ông Ha Seung Ryong

Giám đốc

Cty Gia Văn TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0918294456

[email protected]

Q.3

216

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4418

Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa

Giám đốc

Cty TNHH Gia Huy Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Xây Dựng-Đại Lý Vé Máy Bay

0903931875

[email protected] Q.3

4419

Ông Lê Quang Hiếu

Giám đốc

Cty Cổ Phần Địa Chất & Khoáng Sản

0903917759

[email protected]

Q.3

4420

Ông Nguyễn Khắc Hưng

Giám đốc

Cty Fast Cổ Phần Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp

0903406696

[email protected]

Q.3

4421

Ông Trần Công Nguyên

Giám đốc

Xn Kinh Doanh Cao Ốc Văn Phòng 2 (FOS2)

0903731185

[email protected]

Q.3

4422

Ông Đỗ Bình Dương

Giám đốc

Cty Tân Vĩnh Thịnh TNHH Dịch Vụ Vận Tải

0903173514

[email protected]

Q.3

4423

Ông Trần Văn Phát

Giám đốc

Cty Eurocell International (Việt Nam)-Vpđd

0903903416

[email protected]

Q.3

4424

Ông Lê Đoàn Quốc Huy

Giám đốc

Cty Nam Quang TNHH Du Lịch & Thương Mại

0983808515

[email protected]

Q.3

4425

Ông Lữ Thanh Long

Giám đốc

Cty Đại Việt Cổ Phần Giám Định

0918264203

[email protected]

Q.3 Q.3

4426

Ông Nguyễn Quang Anh

Giám đốc

Cty Mai Khanh TNHH Dược Phẩm

0913747290

[email protected] vn

4427

Ông Nguyễn Thành Rực

Giám đốc

Cty Kim Đô TNHH Dược

0903754840

[email protected]

Q.3

0903830422

[email protected]

Q.3

4428

Ông Trương Thuận

Giám đốc

Cty Đông Sa TNHH Xây Dựng & Thương Mại

4429

Ông Colin Johnston

Giám đốc

Đông Đô - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903666250

[email protected]

Q.3

4430

Ông Bạch Quang Minh

Giám đốc

Cty Đắc Nguyên TNHH Thương Mại

0903678104

[email protected]

Q.3

4431

Ông Nguyễn Thành Huy

Giám đốc

Cty Nguyên Huynh TNHH Thương Mại

0903805514

[email protected]

Q.3

4432

Ông Nguyễn Hữu Duyên

Giám đốc

Cty Hoàng Nguyễn TNHH Phát Triển Phần Mềm

0909142790

[email protected]

Q.3

4433

Bà Trần Lệ Hằng

Giám đốc

Cty Đạt Phú TNHH

0918454761

[email protected]

Q.3

0903700789

[email protected]

Q.3

4434

Ông James Roo

Giám đốc

Cty VVP TNHH Công Nghệ Thương Mại

4435

Ông Nguyễn Ngọc Chi

Giám đốc

Cty Cửu Long Cổ Phần Thương Mại & Vận Tải

0903843293

[email protected]

Q.3

4436 4437

Ông Lê Duy Ninh Ông Nguyễn Đình Quân

Giám đốc Giám đốc

Cty Viễn Thành TNHH Cty Thúy Hương TNHH

0908284546 0918038654

[email protected] [email protected]

Q.3 Q.3

4438

Ông Lê Thanh Hải

Giám đốc

Cty Kim Thổ TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng

0983781778

[email protected]

Q.3

4439

Ông Phí Anh Tuấn

Giám đốc

Ttâm AUSP

0903616727

[email protected]

Q.3

217

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4440

Ông Thái Xuân Vinh

Giám đốc

Cty Thanh Thành TNHH Thương Mại

0908217145

[email protected] m

Q.3

4441

Ông Diệp Văn Phát

Giám đốc

Cty Hoàn Châu TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903952525

[email protected]

Q.3

4442

Ông Vương Trường Tài

Giám đốc

Cty Đức An Cổ Phần

0903902365

[email protected]

Q.3

0904259696

[email protected]

Q.3

0903807554

[email protected]

Q.3

4443

Ông Nguyễn Phước Vững

Giám đốc

Cty Minh Trí Dũng TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu

4444

Ông Nguyễn Văn Quận

Giám đốc

Khách Sạn Chân Lý Sài Gòn

4445

Ông Đặng Thạch Quân

Giám đốc

Cơ Sở Thổ Cẩm Chăm Việt

0903306396

[email protected] Q.3 om

4446

Ông Nguyễn Chí Trung

Giám đốc

Cty Carrier Việt Nam TNHH Điều Hòa Không Khí

0903846707

[email protected]

4447

Ông Diệp Văn Phát

Giám đốc

Cty Cửu Long TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải

0908137681

[email protected] Q.3 com

4448

Ông Vũ Tiến Đức

Giám đốc

Cty Càn Phát TNHH Sản Xuất Khuôn Mẫu

0903806959

[email protected]

Q.3

4449 4450

Ông Diệp Hoàng Duy Ông Trần Khắc Nguyên

Giám đốc Giám đốc

Cty Caldic-Vpđd Cty Phú Đăng TNHH

0908839559 0913909003

[email protected] [email protected]

Q.3 Q.3

4451

Ông Nguyễn Tấn Hiệp

Giám đốc

Cty Bảo Đăng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải

0918283979

[email protected]

Q.3

4452

Bà Võ Thị Lâm Giang

Giám đốc

Cty An Việt Long TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903949456

[email protected]

Q.3

4453

Bà Trần Nguyên Phương

Giám đốc

Cty Astraco Metro-Vpđd

0913913764

[email protected]

Q.3

4454 4455 4456

Bà Lê Thị Thu Ông Lâm Thanh Ông Nguyễn Đức Lân

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

Cty Á Châu TNHH Thương Mại Cty An Lộc Cổ Phần Cty An Châu TNHH

0918349386 0908471105 0903818175

[email protected] [email protected] [email protected]

Q.3 Q.3 Q.3

4457

Ông Ngô Chí Trung

Giám đốc

Cty Cổ Phần XNK Nông Sản & Thực Phẩm Tp. HCM

0913831399

[email protected]

Q.3

4458

Ông Nguyễn Văn Thắng

Giám đốc

Cty FPT TNHH Phân Phối-Cn

0903389900

Q.3

Giám đốc

Cty Việt Quốc TNHH Tư Vấn Đầu Tư

0903809537

Q.3

0903831612

Q.3

Giám đốc

Cty Lâm Đông Anh TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0918923706

Q.3

0903836770 0918264471 0903367244 0903804834 0903706506

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4459

Bà Hà Thị Bích Vân

4460

Đoàn Thị Hữu

4461

Ông Nguyễn Đình Quân

4462 4463 4464 4465 4466

Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Thiên Hương Ông Lý Hào Minh Mai Khaéc Tænh Trần Quang Ngọc

GĐ Cửa hàng thời trang H-mona Giám đốc Cty Tâm Thiện Sơn TNHH Giaùm ñoác Cty CP-TM-DV Thôøi Trang Vieät

218

Q.3

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Giám đốc

Cty Á Châu TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh

0913643347

Q.3

0913778212

Q.3

0983759439

Q.3

0913929003

Q.3

0903017376 0903337111 0903337111 0903745626

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4467

Ông Lê Văn Ba

4468

Hồ Bạch Long

4469

Ông Huỳnh Quang Thắng

4470

Löu ÑöùcKhaùnh

4471 4472 4473 4474

Lê Ngọc Chấn Hoàng Ngọc Tú Hoàng Ngọc Tú Ngô Xuân Bình

4475

Ông Lê Đức Quyền

Giám đốc

Cty Đại Trung Chính TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903777280

Q.3

4476

Ông Lê Văn Khôi

Giám đốc

Cty Tân Được Lợi TNHH In Bao Bì

0903783654

Q.3

4477

Ông Lâm Trọng Lương

Giám đốc

Cty Tân Trí Nguyên TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0903322814

Q.3

4478 4479 4480 4481 4482 4483

Ông Lê Thanh Quang Lê Thị Thuý Âu nguyễn thị thúy nga Ông Vũ Hồng Minh Nguyễn Thị Phương Yến Hoàng A Phong

Giám đốc

Cơ Sở Ngọc Tiên

Giám đốc

Ttâm Toàn Phát Điện Lạnh

0903601996 0918288286 0918283606 0903910229 0908004639 0907429895

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4484

Ông Đặng Ngọc Tân

Giám đốc

Cty Phồn Vinh TNHH Dịch Vụ Thương Mại

0903925330

Q.3

4485

Hoàng Thị Tuyết

0913621170

Q.3

4486

Khoång VaênMinh

0903866786

Q.3

4487

Trương TỐ Như

0903876099

Q.3

0909090980

Q.3

0903959888

Q.3

0903343180

Q.3

0908353536 0913767878

Q.3 Q.3

0903918068

Q.3

0939333588

Q.3

4488

Ông Trần Đức Hòa

4489

Phạm Chí Thành

Giám đốc

Cty Dương Anh Vũ TNHH

Toång giaùm Ngaân haøng TMCP An Bình ñoác

Giaùm ñoác Quyõ Ñaàu tö Jaccar (Phaùp) ñaàu tö

Giám đốc

Cty Gia Phúc TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

4490

Ông Hoàng Quốc Hưng

Giám đốc

Cơ Sở Anh Tuấn Sản Xuất Kinh Doanh Bao Thư

4491 4492

Ông Dong Yeong Kim Trịnh Xuân Xương

Giám đốc

Khách Sạn Ngọc Loan

4493

Ông Nguyễn Quý Lê Đỉnh

Giám đốc

Cty An Phúc Khang TNHH Dược Phẩm

4494

Nguyễn Thị Quế Phương

219

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4495 4496 4497 4498

Cô Lý Ông Trương Ngọc Phú Cty CP TM Chi Lai Phan Thị Nhạn

4499

Nguyễn Ngọc Hoàng Đào

4500

Ông Hồ Hoàng Dũng

Giám đốc

DNTN Gia Huy

0913744173 0903734964 0903831022 0909473499

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

0918181123

Q.3

Giám đốc

DNTN Mai Hà 1 Kinh Doanh Vàng

0903957239

Q.3

0908504955

Q.3

0903951596

Q.3

0908120157 0909797685 0934116883 0903394598

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4501

Ông Nguyễn Hữu Thuận

Giám đốc

Cty Thiên Á Châu Cổ Phần Phát Triển Tin Học & Truyền Thông

4502

Ông Trần Khắc Quyến

Giám đốc

Cty Hồng Thiên TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Du Lịch

4503 4504 4505 4506

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh Mai Văn Dũng Nguyễn HỮu San Anh Tùng

Giám đốc

Cửa Hàng Hưng Thịnh

4507

Ông Nguyễn Sỹ Quỳnh

Giám đốc

Cty Phong Nhã TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0986275788

Q.3

4508

Ông Hồ Lê Trọng Hiếu

Giám đốc

Cửa Hàng Quang Vũ Thương Mại & Dịch Vụ Vi Tính-Viễn Thông

0918331819

Q.3

4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516

Đinh Tiến Sơn Ông Nguyễn Chí Thanh Phạm Trang Thi Ông Vương Gia Hưng Lợi Kim Linh Nguyễn Bá Biển Đinh Bá Dung Ông Phan Hữu Thương

Giám đốc

Cơ Sở Liên Thành

Giám đốc

Cửa Hàng Bảo Vy Mắt Kính

Giám đốc

Meko - Cty Cổ Phần May-Vpđd

0913912976 0903819249 0903848564 0903142568 0907646589 0918839042 0903661639 0903936314

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4517

Ông Nguyễn Văn Quang

Giám đốc

Cơ Sở Vinh Long

0913722391

Q.3

4518 4519

Nguyễn Đức Bảo Thu Bà Trần Ngọc Sương

Giám đốc

DNTN Cây Tre

0909688889 0903700444

Q.3 Q.3

4520

Ông Hoàng Phú Tài

Giám đốc

Cty L&H TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903627792

Q.3

4521 4522 4523 4524

đặng Quang Ký Trần Tấn Trung Nguyễn Thị Thanh Hiển Ông Nguyễn Khắc Dụng

Giám đốc

Khách Sạn Mini Anh Thơ

0907661379 0903001026 0919848477 0988660240

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4525

Ông Phan Thanh Phương

Giám đốc

Cty Lập Phương Phong TNHH

0903945495

Q.3

220

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4526 4527 4528 4529

Trương Tường Trinh A CHƯƠNG Nguyễn Văn Hoa trương Anh Tài

0907337712 0908412484 0903816300 0907808182

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4530

C. Ngọc

Cty Tân Ánh Sáng

0909559743

Q.3

4531 4532

A HIỂN Nguyễn THị Kim Hoàng

CN CTY TNHH ĐĂNG QUANG

0903123156 0908931969

Q.3 Q.3

4533

Ông Vũ Trung Thành

Giám đốc

Cơ Sở Trường Thành Gia Công Cửa Sắt

0913803080

Q.3

4534 4535 4536

Ông Mai Công Chánh Nguyễn Tự Huỳnh Anh Trương Như Dạ Hương

Giám đốc

Cty Hùng Sơn TNHH

0908150636 0982977679 0983487200

Q.3 Q.3 Q.3

4537

Ông Phạm Xuân Thanh

Giám đốc

Ttâm Hoàn Toàn Sửa Chữa Thiết Bị Tin Học

0908416687

Q.3

4538 4539

Đoàn Thị Khánh Vân Lê Thị Hoàng Mai

0913803148 0919146335

Q.3 Q.3

4540

Bà Phùng Thị Thanh Thùy

Giám đốc

Cty Sài Gòn-Gia Định Cổ Phần Địa Ốc

0903728871

Q.3

4541

Ông Huỳnh Quang Cường

Giám đốc

Cty Hoàng Tấn TNHH Thương Mại Xây Dựng

0908370164

Q.3

4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548

Trần Thế Ái Võ Văn Phúc Nguyễn Văn Vinh Công Huyền Phương An Đinh Thị Hoài Phưong Lê Thị Mộng Anh Nguyễn Thị Hương

0972397979 0903826673 0903630335 0938100899 0907222605 0913808780 0903903584

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

4549

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Giám đốc

Cty Tuổi Trẻ TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư

0983998588

Q.3

4550 4551 4552

Ông Steven Phua nguyễn thị lan hương Bà Triệu Thoại Quân

Giám đốc

Cơ Sở Nam Ký Nhựa

0913923281 0918850555 0903826799

Q.3 Q.3 Q.3

Giám đốc

Cửa Hàng Trống Mái

4553

Ông Lê Thành Tài

Giám đốc

Cty May Mắn TNHH Sản Xuất Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu

0903702768

Q.3

4554 4555 4556 4557 4558

Trần Châu Danh Ông Trần Văn Thịnh Phạm Hữu Lý Huỳnh Anh Đào Nguyễn Phú Quốc

Giám đốc

Cty Hà Khuê TNHH Thương Mại

0918711033 0909771556 0903900548 0913160922 0903823002

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

CTY TNHH HƯNG HÒANG

Phụ trách KD

221

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

Giám đốc Giám đốc

Cty Kim Tứ Đồ TNHH Biển Việt - Cty Cổ Phần Vận Tải

0908125654 0903700148 0903840913 0908029054

Q.3 Q.3 Q.3 Q.3

Giám đốc

Tấn Đạt - DNTN Thương Mại Dịch Vụ

0903914441

Q.3

Giám đốc

Khách Sạn Sơn Trà

0903901995 0903721555

Q.3 Q.3

4559 4560 4561 4562

Ông Dương Nghi Diệu Ông Phan Văn Hùng Ngô Anh Khôi Tô Văn Phú (BS)

4563

Bà Ngô Nguyễn Ngọc Tuyết

4564 4565

Lê Văn Hoà Ông Sái Ngọc Tuyến

4566

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Giám đốc

Cửa Hàng Hanmi Két Sắt

0908377974

Q.3

4567

Ông Quách Thiện Tài

Giám đốc

Cty Hạnh Phúc TNHH Sản Xuất & Mỹ Thuật Ứng Dụng

0908273031

Q.3

4568 4569

Nguyễn Tường Lân Nguyễn Thaành Lực

0983028368 0908258971

Q.3 Q.3

4570

Ông Trang Sanh

Giám đốc

Nhà Hàng Tràng Thi-Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Tràng Thi

0903757224

Q.3

4571 4572 4573

Ông Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thị Xuân Hồng C. Nguyễn Thị Trang Đài

Giám đốc

Cty Thụy Khuê Giày-Vpđd

Trợ lý GĐ

Cty Trường Thọ

0913919747 0983866988 0908570990

Q.3 Q.3 Q.3

4574

Bà Bùi Vũ Phương Thanh

Giám đốc

Cty H.P TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Tài Chính

0903913384

Q.3

4575

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Giám đốc

Cty Hồng Ngọc Hà TNHH Thương Mại Du Lịch

0903709364

Q.3

4576 4577

Ông Đỗ Văn Tiến Trương Khải Thái

Giám đốc

Cty Thiên Ý TNHH Xây Dựng

0903673931 0913928277

Q.3 Q.3

4578

Ông Phạm Công Minh

Giám đốc

Cty ADN TNHH Thương Mại Dịch Vụ-Cửa Hàng

0909440006

Q.3

4579

Nguyễn Đức Lộng

0903300177

Q.2HCM

4580

NguyễnVui

Cty Cổ Phần Trang Trí Đá Vĩnh Cửu

0903702559

[email protected] Q.2, TP. m HCM

4581

Bùi CảnhHưng

Cty Cp Toyota Đông Sài Gòn

0903802609

[email protected]

4582

Ông Huỳnh Hải Minh

Giám đốc

Song Âu - Cty TNHH Keo Dựng

0908891958

[email protected] Q.2 .cn

4583

Bà Trần Huấn Linh

Giám đốc

Cty Vĩnh Thanh TNHH Thực Phẩm & Công Nghệ

0913807725

[email protected]

Luật sư

222

Q.2, TP. HCM

Q.2

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4584

Ông Quý Trung

Giám đốc

Cty Việt Sơn TNHH Thương Mại

0903725994

[email protected]

Q.2

4585

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Giám đốc

Cty U.I.P TNHH Thương Mại & Vận Tải

0913728565

[email protected]

Q.2

4586 4587 4588 4589 4590

Ông Hoàng Kim Lộc Ông Châu Phước Đức Ông Vũ Quốc Hưng Ông Đỗ Thành Dũng Ông Nguyễn Anh Tùng

Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc

Cty Toàn Toàn Phát TNHH Cty Thiên Quang TNHH Thiết Bị Cty GJ Việt Nam TNHH DNTN Phú Thịnh Cty Phan Hồng Phúc TNHH

0908880788 0913944120 0903028646 0913607686 0903607731

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Q.2 Q.2 Q.2 Q.2 Q.2

4591

Ông Bùi Phú Sỹ

Giám đốc

Cty Tân Tây Lan TNHH Công Nghệ Thông Tin-Cn

0913926508

[email protected]

Q.2

4592

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên

Giám đốc

Cty Trường Phát TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

0903343838

[email protected]

Q.2

4593

Ông Trương Quang Miên

Giám đốc

Cty Xuyên Tây Đông TNHH Thương Mại

0918906979

[email protected]

Q.2

4594

Bà Bùi Thị Hoa Huệ

Giám đốc

Cty Orient Pearl

0958601211

[email protected]

Q.2

0909555888

[email protected]

Q.2

4595

Ông Trịnh Anh Văn

Giám đốc

Cty Châu Âu TNHH Vật Liệu Xây Dựng (EBM)

4596

Ông Đoàn Sĩ Hiền

Giám đốc

Cty Đại Việt GMD TNHH

0913731265

[email protected]

Q.2

4597

Bà Nguyễn Thị Hạnh Dung

Giám đốc

Cty Art Vision TNHH

0908300321

[email protected]

Q.2

4598

Bà Bùi Thị Thúy

Giám đốc

Cty I.F.S TNHH Tin Học & Dịch Vụ Kế Toán

0908321822

[email protected]

Q.2

4599

Ông Võ Văn Đức Tám

Giám đốc

Cty Hương Sen Cổ Phần

0913917991

[email protected]

Q.2

4600

Ông Dương Văn Sinh

Giám đốc

Cty Gia Tân TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903318387

[email protected]

Q.2

4601 4602

Ông Đỗ Hoàng Hải Ông Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc Giám đốc

Cty Geni Cổ Phần Cty Fanny Việt Nam Cổ Phần

0988323666 0908125721

[email protected] [email protected]

Q.2 Q.2

4603

Ông Hoàng Minh Trung

Giám đốc

Cty Danao International HoldingsVpđd

0903921691

[email protected]

Q.2

4604

Ông Lâm Nhật

Giám đốc

Cty Phan Phúc Vinh TNHH Xây Dựng & Thiết Bị Điện

0913755708

[email protected]

Q.2

4605 4606

Ông Nguyễn Phi Bằng Bà Nguyễn Thị Trà My

Giám đốc Giám đốc

Văn Phòng Luật Sư C & M & D Cty ADIS-Vpđd

0913921601 0908024320

[email protected] [email protected]

Q.2 Q.2

4607

Ông Đoàn Nguyễn Bảo Khoa

Giám đốc

Cty Anh Minh TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ

0913165383

Q.2

4608

Bà Lê Thị Cẩm Phú

Giám đốc

Cty Coker Việt Nam-Vpđd

0908338530

Q.2

4609 4610

Bà Phan Thị Quỳnh Nga Ñaøo Danh Vieät

0903888285 0903997777

Q.2 Q.2

Giám đốc Cửa Hàng Rèm Cửa Sài Gòn Giaùm ñoác Cty TNHH Ñoâ thò Hoaøng Gia

223

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4611

Cty TNHH XDTM&DV Duy căn

4612 4613 4614 4615

Bà Lê Thị Thu Hà A.TIÊN Ông Phạm Ngọc Thanh Lê Thị Bạch Yến

Giám đốc

4616

Ông Lê Hữu Tâm

Giám đốc

4617

Ông Châu Triển Khang

4618

Ông Dương Ngọc Hiệp

4619

Bà Đoàn Trần Thùy Trang

4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627

Châu Ngọc Vàng Lư Mạnh Dũng Lư Mạnh Dũng Anh Nam Ông Vũ Nhật Minh Anh Hải Ông Trần Văn Chói Mai Thanh Trực

4628

0913679261

Q.2

0914009956 0975172390 0913742083 0913918998

Q.2 Q.2 Q.2 Q.2

Cty Việt Thái TNHH Thiết Bị Môi Trường

0908000029

Q.2

Giám đốc

Cty Nguyên Hùng TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0958896096

Q.2

Giám đốc

DNTN Châu Nguyễn

0983388992

Q.2

Giám đốc

Cty Bốn Tê TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0983966628

Q.2

0918907089 0937006868 0937006868 0913908590 0908363883 0919794769 0903001834 0913925900

Q.2 Q.2 Q.2 Q.2 Q.2 Q.2 Q.2 Q.2

0903913106

Q.2

0903016529 0904311169 0903709973

Q.2 Q.2 Q.2

Giám đốc

Cty My Hải Hoàng TNHH CTY TNHH NGÂN TRINH DNTN Tân Ánh Dương Bao Bì

Giám đốc

Cty Bình Minh Việt TNHH

Giám đốc

DNTN Công Chính Quân

Ông Thái Kim Lái

Giám đốc

Cty Lam Sơn TNHH Thương Mại Vận Tải Dịch Vụ

4629 4630 4631

Ông Võ Văn Hậu Nguyễn Thị Thu Nguyệt Ngô Thị Độc Lập

Giám đốc

Cty Hoa Thiên Lý TNHH

4632

Ông Võ Văn Quới

Giám đốc

Cty Minh Thành Trung TNHH Cơ Khí Thương Mại Dịch Vụ

0908117872

Q.2

4633

Bà Phạm Hằng

Giám đốc

Cty Minh Đức Trung TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại

0903874133

Q.2

4634

Lê Thùy Trang

Luật sư

0903607909

Q.1HCM

4635

Huỳnh Thị Thu Liễu

Luật sư

0907252310

Q.1HCM

4636

Nguyễn Lan Phương

Luật sư

0908384816

Q.1HCM

4637

Trần Thị Thu Trang

Luật sư

0919152389

Q.1HCM

4638

Nguyeãn Ñình Ñaït

Toång giaùm Cty TNHH SX-TM Quaân Ñaït ñoác

[email protected] ; [email protected]

0903803050

224

Q.12, TPHCM

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN Q.12, TP. HCM

4639

HuỳnhCẩm

Cty Tnhh Tm & Sx Cẩm Nguyên

0903933588

[email protected]

4640

Ngô VănTrí

Cty Tnhh Tm - Ktđ Đại Hòa Phú

0903952259

[email protected] Q.12, TP. om HCM

4641

Nguyễn LâmHương

Dntn Hoàng Thiên Hương

0918494257

Q.12, TP. HCM

4642

Bà Dương Thành Vân

Giám đốc

Phong Lan Tân Xuân

0903826550

[email protected], [email protected]

Q.12

4643

Ông Võ Hoàng Nghĩa

Giám đốc

Cty Việt Thành TNHH Sản Xuất & Thương Mại

0903903752

[email protected]

Q.12

4644

Bà Nguyễn Thị Hương Mai

Giám đốc

Cty Vogelsitze Việt Nam Cổ Phần Ghế

0983028560

[email protected]

Q.12

4645

Ông Nguyễn Văn Thạnh

Giám đốc

Cty Uni Impex Việt Nam TNHH

0903000134

[email protected]

Q.12

0903905684

[email protected] Q.12

4646

Ông Phan Thân

Giám đốc

Cty Trúc Hạ TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Điện

4647

Bà Bùi Thị Phương Thanh

Giám đốc

Cty Trí Đạt TNHH May

0909999166

[email protected]

Q.12

4648

Bà Dương Thị Thu Hằng

Giám đốc

Cty Kha Đại Phúc TNHH Thương Mại & Dịch Vụ

0903159698

[email protected]

Q.12

4649

Ông Lê Tăng Đức

Giám đốc

DNTN Thuận Quang Sản Xuất Thương Mại

0903817015

[email protected] Q.12

4650

Ông Huỳnh Trường Trung

Giám đốc

DNTN Thái Gia

0918130496

[email protected]

Q.12

4651

Ông Huỳnh Minh Trí

Giám đốc

Cty Song Ngọc TNHH Xây Dựng Thương Mại

0989607096

[email protected] com.vn

Q.12

4652

Ông Steven Studebaker

Giám đốc

Cty Shilla Bags Việt Nam TNHH

0903829021

[email protected]

Q.12

0903965168

[email protected]

Q.12

4653

Ông Trần Quốc Toản

Giám đốc

Cty Rạng Đông TNHH Dệt Len Xuất Khẩu

4654

Ông Trịnh Xuân Hùng

Giám đốc

Cty Quang Phú TNHH Thương Mại Sản Xuất

0903939406

[email protected]

Q.12

4655

Ông Hoàng Quốc Tài

Giám đốc

DNTN Tân Nam Dương

0903819181

[email protected] m

Q.12

4656

Ông Nguyễn Phát Đạt

Giám đốc

Cty Năm Châu TNHH Xây Dựng

0903944018

[email protected]

Q.12

0983769179

[email protected]

Q.12

0913977872

[email protected]

Q.12

4657

Bà Nguyễn Thu Hồng

Giám đốc

Cty Bình Lập TNHH Cơ Khí Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng

4658

Ông Phạm Văn Thạch

Giám đốc

Cty Minh Hiền T.M.C TNHH

225

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4659

Bà Trần Thị Bích Phượng

Giám đốc

Cty Lạc Phước TNHH Ván Ép & Thương Mại

0903754811

[email protected]

4660

Ông Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc

Cty Long Mã TNHH Thương Mại & Giao Nhận Hàng Hóa

0903835269

[email protected] Q.12

4661

Ông Nguyễn Đức Lân

Giám đốc

Cty Kiến Hòa TNHH

0903033877

[email protected]

Q.12

0909555963

[email protected]

Q.12

Q.12

4662

Ông Dương Thanh

Giám đốc

Cty Kim Côn TNHH Chế Tạo Chính Xác

4663

Ông Trần Thanh Trà

Giám đốc

Cơ Sở Khang Hy Nệm Salon

0908167110

[email protected] m

Q.12

4664

Bà Nguyễn Thị Nguyên Hương

Giám đốc

Cty Sa Lan TNHH Tin Học

0903320140

[email protected]; [email protected]

Q.12

4665

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Giám đốc

Cty Nhà Sáng Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đèn & Thiết Bị Điện

0913936769

[email protected]; [email protected]

Q.12

4666

Ông Huỳnh Phước Thành

Giám đốc

Cty Pots Direct Việt Nam TNHH

0903953400

[email protected]

Q.12

4667

Ông Hồ Thiên Chương

Giám đốc

Cty Đại Hồng Sơn TNHH

0913801381

[email protected]

Q.12

4668 4669

Ông Phạm Thế Phương Ông Nguyễn Văn Năm

Giám đốc Giám đốc

Cty Thiên Hiệp Phát TNHH-Cn Cty Toàn Cầu TNHH Hóa Chất

0909022103 0908578880

hi[email protected] [email protected]

Q.12 Q.12

4670

Ông Trần Trung Thông

Giám đốc

Cty Đại Thành TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0913825823

[email protected]

Q.12

4671

Ông Nguyễn Tấn Hải Hà

Giám đốc

Cty Đoàn Tuấn TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Tử Tin Học

0913711349

[email protected]

Q.12

4672

Ông Đoàn Minh Thành

Giám đốc

Cty Đô Pha Mi Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch

0982232275

[email protected]; [email protected]

Q.12

4673

Ông Trần Hậu Danh

Giám đốc

Cty Điệp Vũ TNHH Sản Xuất Thương Mại

0908806359

[email protected]

Q.12

4674

Ông Võ Hiếu Thiện

Giám đốc

Cty Đức Hoàng TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

0903833555

[email protected]

Q.12

4675

Ông Lê Hùng Long

Giám đốc

Cty Hoàng Long TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp

0913621504

[email protected]

Q.12

4676 4677

Ông Kiều Quốc Vinh Bà Trang Thị Thu

Giám đốc Giám đốc

Cty Sunstar Machinery-Vpđd DNTN Á Châu Máy & Thiết Bị

0903802710 0913711967

[email protected] [email protected]

Q.12 Q.12

4678

Ông Hoàng Văn Tâm

Giám đốc

Cty TNHH Cơ Điện & Xây Dựng 27

0908844666

[email protected]

Q.12

4679

Bà Huỳnh Thị Mỹ Thanh

Giám đốc

Cty Y Ha Sa Cổ Phần

0903639860

Q.12

Giám đốc

Cty Hán Đỉnh TNHH Sản Xuất & Gia Công Điện

0913714696

Q.12

4680

Bà Quách Tố Quỳnh

226

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4681

Ông Hoàng Mai Dũng

Giám đốc

Cty ICE TNHH Tư Vấn Công Nghệ Điện Tử

0908345113

Q.12

4682

Bà Lý Muối

Giám đốc

Cty Hà Nam TNHH Cơ Khí Xây Dựng

0903625807

Q.12

4683

Lê Bá Minh

0909387753

Q.12

4684

A MINH

0908331298

Q.12

4685 4686 4687 4688

Vũ Thị Nguyệt Hà Ông Dương Đức Hòa Nguyễn Ảnh Tùng Nguyễn Phi Long

0913919078 0983334345 0903941270 0903819071

Q.12 Q.12 Q.12 Q.12

4689

CTY TNHH ĐÌNH QUỐC Giám đốc

Cty Hưng Thuận Cổ Phần

Bà Nguyễn Thị Diệu

Giám đốc

Cty Mỹ Tường TNHH Vận Tải Thương Mại & Dịch vụ

0903957439

Q.12

4690

Ông Nguyễn Đạt Tài

Giám đốc

Tân Minh Hiếu - Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học

0908207557

Q.12

4691

Nguyễn Văn Trầm

0972853015

Q.12

4692

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

0903317393

Q.12

4693

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Giám đốc

Cty Đại Lộc Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng

0903880703

Q.12

4694

Ông Luân Bá Hy

Giám đốc

DNTN Khách Sạn Quang Kim

0903681758

Q.12

0913246148

Q.12

4695

Ông Phan Trọng Hiếu

Giám đốc

Cty Kuo Hsing TNHH Thương Mại Sản Xuất

4696

Bà Võ Thị Kim Hoàng

Giám đốc

Cty Hà Trung TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

0904483168

Q.12

4697

Ông Hoàng Anh Tú

Giám đốc

Cty Quốc Tế Đông Dương TNHH Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông

0909296297

Q.12

4698

Ông Trần Lê Dư Hạnh

Giám đốc

Cty Thanh Duân TNHH Thương Mại & Sản Xuất Xây Dựng

0903766143

Q.12

4699 4700

Nguyễn ĐứC Huy Bà Lê Thị Anh Thư

Giám đốc

Cty Toàn Thành Lộc Cổ Phần

0903772992 0982390190

Q.12 Q.12

4701

CTTNHH KT & XD Nhân Việt

0987605151

Q.12

4702

Ông Trần Đệ

Giám đốc

Cty Vĩnh Tuấn TNHH

0903630359

Q.12

0913878687

Q.12

0903930502 0918202459 0987216542

Q.12 Q.12 Q.12

4703

Bà Lê Thị Bích Kiều

Giám đốc

Cty Đạt Đức Thành TNHH Thương Mại Sản Xuất

4704 4705 4706

Bà Vũ Thị Lệ Hiền Nguyễn Đức Khang Bà Đào Ý Lan

Giám đốc

Cơ Sở Huy Hòa May Mặc

Giám đốc

Cty Thịnh Ân TNHH

227

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4707

Ông Nguyễn Trinh Dũng

Giám đốc

Cty Hạ Long-Nhật Bản Liên Doanh Sợi

4708 4709

Võ Anh Tuấn Ông Võ Hữu Phước

Giám đốc

DNTN Khách Sạn Phi Vũ

4710

Ông Trịnh Anh Tài

Giám đốc

4711

Ông Nguyễn Cao Minh

0958869883

Q.12

0937157375 0903980431

Q.12 Q.12

Cty Khải Hữu TNHH Văn Phòng Phẩm

0903771060

Q.12

Giám đốc

Cty Hoàng Thắng TNHH

0903022452

Q.12

0909990237

Q.12

4712

Ông Trần Chí Thanh

Giám đốc

DNTN Minh Nhật Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

4713

Ông Huỳnh Diễn

Giám đốc

Cty Nhân Hòa TNHH Thương Mại Ðầu Tư Và Phát Triển

0903767489

Q.12

4714

Ông Trương Anh Luân

Giám đốc

Cty Tân Hoàng An TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0918028045

Q.12

4715

Ông Nguyễn Tấn Phong

Giám đốc

Cty Lập Tường TNHH Một Thành Viên

0903720663

Q.12

4716 4717

Bà Trần Thị Hồng Vân Ông Liêu Thế Hùng

Giám đốc Giám đốc

Cty Trường Hậu TNHH DNTN Khách Sạn Khánh Sơn

0904456578 0907533451

Q.12 Q.12

4718

Ông Trần Đình Huy

Giám đốc

Cty Thiện Nhân TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ

0913723711

Q.12

4719 4720

Nguyễn Văn Rảnh Ông Trịnh Tấn Hùng

Giám đốc

Cty Hương Cảnh TNHH

0908370112 0903843867

Q.12 Q.12

4721

Ông Lê Lộc

Giám đốc

DNTN Phương Nam Vật Liệu Xây Dựng

0903962617

Q.12

4722

Ông Lim Tao Boon

Giám đốc

Cty Hà Hải Minh TNHH Thương Mại

0903715051

Q.12

4723

Tô Ngọc Canh

0913924790

Q.12

0903821312

Q.12

0903916414 0984626809 0903952721 0903745988

Q.12 Q.12 Q.12 Q.12

0908436115

Q.12

0913127956 0934979416

Q.12 Q.12

0913646535

Q.12

4724

Ông Trần Mạnh Trung

Giám đốc

Cty Mai Trân TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất

4725 4726 4727 4728

Ông Tưởng Thanh Sơn Chị Dung Phạm Minh Hiệp Trần Quốc Dũng

Giám đốc

HTX Hoàn Mỹ Vận Tải & Du Lịch

4729

Ông Lê Văn Đông

Giám đốc

Cty Quân Chí TNHH Sản Xuất Thương Mại

4730 4731

Nguyễn Khắc Hiệp Nguyễn Thị Kiều Hoa

4732

Ông Diệp Năng Bình

Giám đốc

DNTN Anh Biển Sản Xuất Thương Mại

228

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4733

Bà Phạm Thị Liên

Giám đốc

Cty Nam Việt TNHH Sản Xuất & Kinh Doanh Khí Công NghiệpXưởng

0903833486

Q.12

4734

Bà Trần Nguyên Phương

Giám đốc

Cty Hoàng Trang Dũng TNHH

0903323578

Q.12

4735

Ông Nguyễn Duy Ninh

Giám đốc

Cửa Hàng Hồng Hoa Vật Liệu Xây Dựng

0918804040

Q.12

0913120170

Q.11, TP.HCM

Giaùm ñoác Trung taâm CNTT Ngaân haøng Phöông Nam

4736

Nghieâm Syõ Thaéng

4737

Khưu Kim MinhThiện

Dntn Tm Thiện Phát

0918442222

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4738

Đỗ DuyThái

Cty Tnhh Tm&Sx Thép Việt

0903037030

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4739

Nguyễn Thị ThuHồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

0903654912

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4740

Lý VănLiêm

Cty Tnhh Nhà Thầu

0903901206

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4741

Đỗ ThànhTích

Cty Tnhh Sx - Tm Intoc

0903781099

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4742

Phạm VănVương

Cty Tnhh Xnk Thương Mại Đức Trung

0903920261

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4743

Âu DươngBỉnh

Cty Tnhh Sản Xuất - Tm Hàn Châu

0903904688

[email protected]

Q.11, TP. HCM

4744

Bồ VănCường

Cty Tnhh Tm - Sx 3k

0909044349

[email protected] Q.11, TP. n HCM

4745

Traàn PhuùMyõ

Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö Quoác teá CEO

0903909790

Chuû tòch HÑQT

Q.11, laàu 3

229

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4746

Ông Nguyễn Hữu Tạo

Giám đốc

Cty YCH TNHH Thiết Kế In Ấn Bao Bì

0903394489

[email protected]

Q.11

4747

Bà Nguyễn Phi Yến

Giám đốc

Cty Shanghai Weishi Machinery TNHH-Vpđd

0903925908

[email protected]

Q.11

4748

Ông Trần Võ Hoan

Giám đốc

Cty Điện Quang Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại

0989100388

[email protected]

Q.11

4749

Ông Chư Cẩm Vinh

Giám đốc

Cty Vĩnh Lợi TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903801917

[email protected]

Q.11

4750

Ông Trần Dương Huyền

Giám đốc

Cty Thành Quang TNHH Thương Mại

0903916007

[email protected]

Q.11

4751

Ông Nguyễn Tiến Quang

Giám đốc

Cty Việt Hóa Cổ Phần

0903901611

[email protected]

Q.11

4752 4753 4754

Ông Ninh Quang Thành Ông Kiều Quốc Vinh Ông Nguyễn Đạt Tài

Giám đốc Giám đốc Giám đốc

Cty Cổ Phần Thủy Sản Số 5 Cty Tú Uyên TNHH Dược Phẩm Cty Á Ra TNHH

0903838040 0903876226 0913807569

[email protected] [email protected] [email protected]

Q.11 Q.11 Q.11

4755

Ông Dương Thanh Tùng

Giám đốc

Cty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Giá Rai Bạc Liêu-Cn

0903949947

[email protected] Q.11 vn

4756

Ông Vũ Hà Định

Giám đốc

Cty T.P Việt Nam TNHH

0903837081

[email protected]

Q.11

4757

Ông Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc

Cty Thành Lợi TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật

0908321818

[email protected]

Q.11

4758

Ông Phan Vinh Việt

Giám đốc

Cơ Sở Thắng Lợi

0913903804

[email protected]

Q.11

4759

Ông Lâm Thành Công

Giám đốc

Cty Thắng Hoa TNHH Thương Mại

0903939388

[email protected]

Q.11

4760

Ông Thái Anh Tuấn

Giám đốc

Cty Tân Phương Tây TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh

0903736322

[email protected]

Q.11

4761

Ông Phạm Ngọc Em

Giám đốc

Cty Tân Huy Thịnh TNHH Thương Mại Dịch Vụ

0903813552

[email protected]; Q.11 [email protected]

4762

Ông Hoàng Như Kim

Giám đốc

DNTN Tân Anh Thông

0913682772

[email protected]

Q.11

0903952585

[email protected]

Q.11

4763

Bà Nguyễn Diệp Anh

Giám đốc

Cty Tái Phát TNHH Sản Xuất Dây & Cáp Điện

4764

Ông Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc

Cty Siêu Siêu Việt TNHH

0903611610

[email protected]

Q.11

0913910362

[email protected]

Q.11

4765

Ông Huỳnh Tấn Lộc

Giám đốc

Cty Sun Chung TNHH Tinh Bột Công Nghiệp

4766

Ông Hà Văn Đức

Giám đốc

Cty Cổ Phần Thủy Sản Cà MauVpđd

0913893149

[email protected]

Q.11

4767

Ông Mu Vĩnh Cường

Giám đốc

Hùng Lộc - Cty TNHH

0903755629

[email protected]

Q.11

0989603626

[email protected] ahoo.com

Q.11

4768

Ông Vũ Văn Thanh

Giám đốc

Cty Quán Nhỏ Bên Đường TNHH

230

DANH SÁCH 22.000 CÓ THU NHẬP TỪ 1.000 USD TRỞ LÊN TẠI TPHCM

100%

100%

84%

88%

100%

42%

42%

22236

22236

18642

19641

22236

9326

9341

STT

TÊN

NGHỀ NGHIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

DI ĐỘNG

EMAIL

QUẬN

4769

Ông Fung Chiu Kwan

Giám đốc

Cty TNHH TM-DV-SX Quang Tường

0903839058

[email protected]

Q.11

4770

Ông Trần Thanh Sơn

Giám đốc

DNTN Quảng Phát Thương Mại & Du Lịch

0903937262

[email protected]

Q.11

4771

Ông Nguyễn Thế Vinh

Giám đốc

Cty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Q.11

0903957722

[email protected]

Q.11

4772

Ông Kaushal Khanna

Giám đốc

Cty Phú Thọ TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du Lịch

0903