135 KH.EVERICH LERMINHTON Q.10 (Y VA).xlsx

September 13, 2017 | Author: Yva Dang | Category: Works, Vietnamese People, Vietnam, Violence
Share Embed Donate


Short Description

Download 135 KH.EVERICH LERMINHTON Q.10 (Y VA).xlsx...

Description

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỞ HỬU STT 1 2

HỌ VÀ TÊN Trần Xuân Anh Đào Âu Phụng Khánh

3

Thái Trang Hồng Phượng

4

Lê Thục Sinh(Nhàn)

5

Phạm Biên Hùng

6

Tô Hồng Thanh

7

Vũ Văn Quảng

8

Phạm Đức Chính

9

Hoàng Thị Kim Oanh

10

La Cường

11 12 13

Huỳnh Văn Cương Nguyễn Anh Đức Trần Thị Châu Loan

14

Nguyễn Thị Phương

15

Đoàn Quang Phương

SỐ CĂN HỘ

DIỆN TÍCH

SỐ ĐIỆN THOẠI 0907 505 999

6.01A

86.6

6.02A

116.1

0913 743 978 0937 163 316

6.03A

94.9

6.05A

116.9

6.06A

86.6

6.07A

86.8

6.10A

86.8

0903 732 032

7.01A

86.6

0919 170 684

7.02A

116.1

0933 388 995

7.03A 7.06A 7.07A

94.9 86.6 86.8

7.10A

86.8

8.01A 8.02A

86.6 116.1

01666 668 889 0909 181 918 0913 906 292

01284 106 550 01266 365 033 01214 686 608 0903 357 774 0168 564 6363 0986 779 779 0914 191 338 0903 832 125

16 17

Trương Thiện Niềm Nguyễn Thị Kiều Loan

8.03A 8.04A

94.9 96.7

0942 979 500 01999 400 939

19 20

Trần Thị Hải Yến Lê Thanh Hải Lưu Chí Đạt

8.05A 8.06A 8.07A

116.9 86.6 86.8

0913 661 166 0986 382 159 0938 201 027

21

Nguyễn An Minh Trang

22 23 24

Trần Dân Phú Trần Thị Bích Thủy Nguyễn Thuận Hiếu

8.10A 9.02A 9.04A 9.05A

86.8 116.1 96.7 116.9

18

25 26

Từ Tuyết Mai

27

Đỗ Thị Lý Phạm Lê Quang

28

Lâm Thị Kiều Thu

30

9.06A

86.6

9.07A 9.10A

86.8 86.8

32

Nguyễn Thị Hà Giang

33

0918 766 029

116.1 0903 950 019

10.03A

94.9

10.05A

116.9

10.06A

86.6

10.07A

86.8

Nguyễn Thị Sang Nguyễn Thị Thu Hiền

0913 831 846

0982 424 873(CThu) 0982 424 874(Ađạt)

Đặng Di Nghĩa

31

0913 358 388 0972 999 456 0909 556 140 0903 916 238

10.02A 29

0903 006 000( c.Hồi)

Nguyễn Lê Hưng

0932 712 652 0903 410 314 0903 952 443 0913 768 957

10.10A

86.8

34

Trần Trúc Lâm

35

Phạm Thị Tuyết

36

Hồ Tuyết Huê

37 38 39

Trần Thị Nga Trần Dũng Thanh Võ Thị Mỹ Nguyễn Thị Sương Trần Đắc Lễ

11.01A

86.6

0918 906 843 0903 282 323

11.02A

116.1

11.03A

94.9

11.04A 11.05A

96.7 116.9

11.06A

86.6

0913 961 427 0902 554 438 0908 781 579 0903 870 399 0906 377 699

01222 929 722

40

Phạm Thị Loan Nguyễn Thị Liên

11.07A

86.8

0979 243 228 0164 593 4721

41

Xú Diệu Hòa

11.10A

86.8

0913 168 022

42

Lê Thị Kim Anh

12.01A

86.6

43

Lý Dục Dân

44

Lâm Hồng Trinh

45

La Nhuận Thông

46

Võ Ngọc Thanh Thủy

47

Nguyễn Thanh Chương

48 49

0937 766 560 0919 049 040

12.02A

116.1

12.03A

94.9

0903 803 175 0909 771 728

12.07A

86.8

12.09A

218

13.01A

86.6

Trà Thanh Xuân

13.02A

116.1

0903 881 833

Lê Thị Quyên

13.05A

116.9

0937 865 565

0903 043 305 0944 866 699

50 51 52

Lâm Thanh Giang Phạm Mai Hương Lê Nguyễn Thiên An

0907 708 082 13.07A

86.8

13.10A

86.8

0906 335 533 14.05A

53

Phan Thị Thanh Yên

54

Nguyễn Hữu Liêm

55

Bùi Thị Thanh Hà

56

Lê Thu Hương Đặng Thị Hồng Vinh Nguyễn Trọng Đạt

58

Trần Thị Thanh Bình

59

Lương Nhuận Thúy

60 61 62

Trần Thị Thanh Minh Hoàng Trung Tiến Nguyễn Xuân Thức

63

Bùi Hoàn Minh Nguyệt

116.9

14.04A

96.7

14.06A

86.6

14.07A

86.8

0937 694 839 0903 392 632 0903 866 086

15.01A 57

0989 882 255

86.6

0908 282 859 0982 266 186 0918 010 296(AHiệp) 0977 906 262 0903 003 999

15.03A

94.9

15.05A

116.9

15.06A 16.02A 16.04A 17.06A

86.6 116.1 96.7 86.6

18.02A

116.1

18.06A

86.6

0909 872 328

0903 650 051 0903 163 328 0937 763 763 0908 973 922 0903 602 859 0913 913 395

64

Ong Huệ Anh

65

Hồ Sau Nhìn Liều Sì Lình

19.07A

305.7

0913 916 222 0908 031 993

66

Nguyễn Thị Minh Thuyền

6.01B

86.8

909554481

67

Lê Thị Kim Anh

12.01A

86.6

937766560

68

Lê Quốc Anh

17.05B

94.6

988201369

69

Lê Quốc Anh

17.06B

96.7

988201369

70

Phạm Mai Hương

13.10A

86.8

989882255

Nguyễn Thanh Chương

13.01A

86.8

Vũ Diễm Châu

17.08B

86.6

73

Ong Huệ Anh

16.07B

96.7

903972328

74

Lâm Hồng Trinh

12.03A

94.9

903803175

Hồ Thị Hoa

14.09B

116.1

903597080

Nguyễn Văn Quý

12.10A

86.8

903918332

7.02B

218

Lê Thị Như Hạnh

15.05B

86.6

Ong Huệ Anh

18.06A

86.6

Lê Anh Tuấn

12.09A

218

Lê Thanh Tâm

10.04A

96.7

Đỗ Văn Long

16.05B

86.6

Thái Ngọc Phượng Trà Thanh Xuân

19.04B

116.9

13.02A

116.1

71 72

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Nguyễn Thị Phương Dung

944866699 978937589

909711712 903787815 903972328 903003305 948344131 917121160 939359249

85

Dương An Giang

86

Trần Thị Bích Thủy

87

La Nhuận Thông

12.06B

116.9

9.04A

96.7

12.07A

86.8

Luân Sở Tiên

15.07B

96.7

Lê Thị Quyên

13.05A

116.9

Phan Thị Thanh Yên

14.04A

96.7

Hoàng Trung Tiến

16.04A

96.7

Lê Duy Trinh

15.02A

116.1

Phan Công Phước

12.05B

86.6

Trần Thị Kim En

13.03B

219.5

Phan Mạnh Hiệp

15.01A

86.6

Tô Thanh Hoa

12.05A

116.9

909909654

97

Đỗ Đặng Trường Sa

16.01A

86.6

908615583

98

Nguyễn Xuân Thức

17.06A

86.6

903602859

Nguyễn Thanh Phượng

12.06A

86.6

8.04A

96.7

Đặng Thị Hồng Vinh

15.03A

94.9

Bùi Hoàng Minh Nguyệt

18.02A

116.1

88 89 90 91 92 93 94 95 96

99 100 101 102

Nguyễn Thị Kiều Loan

903337268 937865565 937694839 908973922 903904032 908077692 987912663 918010296

919144029 1999400939 977906262 913913395

103

903033103

Châu Bửu Chi

19.01A

86.6

Lê Thị Trang

14.04B

86.8

Lâm Thanh Giang

13.07A

86.8

Lâm Ngọc Đan Thi

18.03B

86.6

Phạm Minh Tâm

14.08B

94.9

Nguyễn Thị Ngân Linh

19.03B

86.6

109

Trịnh Chí Cường

10.03B

219.5

908181628

110

Võ Thị Ngọc Hiển

15.04A

96.7

909306066

Phạm Thị Phương Thanh Thủy

19.02A

116.1

Nguyễn Ngọc Yến

13.03A

94.9

Phan Mỹ Linh

17.02A

116.1

Lâm Chí Hào

17.01A

86.6

Vương Trọng Phương

20.02A

116.1

Huỳnh Hoàng Thanh

13.04A

96.7

Tao Yu Kan

19.06A

86.6

Võ Thị Nhạn

14.10A

86.6

104 105 106 107 108

111 112 113 114 115 116 117 118

932631975 907708082 983881565 913239880 908884047

909101270 913169801 903926603 908111829 913634122 909790027 909626612 918729789

119

84723751423

Hsu Cheng Piao

12.02B

218

Công ty TNHH Long Vĩ Việt Nam

12.03B

219.5

Nguyễn Thị Thùy Trang

14.02B

218

918091380

Terrence Philip Koh

21.02A

116.1

908889623

6.03B

219.5

908002134

13.07B

96.7

913901683

6.04A

96.7

948843141

Đỗ Thị Minh Phương

13.06A

86.6

933848866

Phan Don

15.07A

96.7

989873160

Nguyễn Thị Huyền Trinh

16.05A

116.9

908720517

Bùi Thu Hà

16.03A

94.9

Phan Thị Thiền

13.05B

86.6

989036658

Đoàn Vũ Toàn

19.05A

116.9

1638255570

Trương Thị Ngọc

18.04A

96.7

133

Đào Ngọc Chiến

13.08B

94.9

903835217

134

Nguyễn Thị Hữu Hạnh

17.04A

96.7

988000079

Nguyễn Nguyễn Lam Bằng

19.08B

86.6

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

135

Nguyễn Tôn Nam Đàm Sùng Hy Vũ Bách

84723751423

1689325729

969042471

902402222

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỞ HỬU CĂN HỘ THE FLEMINGTON

không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu nhầm số ko liên lạc được ko liên lạc được

ko liên lạc được

gọi lại sau không có nhu cầu

ko liên lạc được

ko liên lạc được không có nhu cầu không có nhu cầu gọi lại sau không có nhu cầu không có nhu cầu

không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu

không có nhu cầu ko liên lạc được ko liên lạc được ko liên lạc được không có nhu cầu không có nhu cầu

gọi lại sau không có nhu cầu không có nhu cầu có căn galaxy 09 G2.2007 đang bán 2.8 tỷ.bán được mới đầu tư.căn 2 phòng ngủ không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu ko liên lạc được

không có nhu cầu không có nhu cầu ko liên lạc được không có nhu cầu ko liên lạc được không có nhu cầu ko liên lạc được

không có nhu cầu không có nhu cầu ko liên lạc được không có nhu cầu không có nhu cầu không có nhu cầu

ko liên lạc được

không có nhu cầu ko liên lạc được không có nhu cầu không có nhu cầu ko liên lạc được

DANH SÁCH THÁP B SỐ CĂN HỘ

DIỆN TÍCH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Minh Thuyền Ngô Văn Tư

6.01B

86.8

0909 554 481 0919 794 227

2

Cty Phan Minh (Phan Hùng Minh)

6.02B

218

0903 731 904

Bùi Tấn Dũng

6.04B

86.8

Trịnh Công Vũ

6.05B

86.6

5

Cty Phạm Phương Thảo Phan Hùng Minh

6.06B

116.9

0903 731 904

6

Trần Thị Như Mai

6.07B

96.7

0944 604 672

6.08B

94.9

0907 303 087

HỌ VÀ TÊN STT

3 4

7

0918 222 751 0909 023 777

8

Châu Tuyết Mai

9

Cty Thảo Minh Châu Nguyễn Thị Thu Hường

6.09B

116.1

Lạc Văn Ký

6.10B

86.6

0983 678 382 0983 329 139 0918 349 139

10

Phạm Thị Diễm Trang

7.01B

86.8

Nguyễn Thị Phương Dung

7.02B

218

Huỳnh Kim Thanh Thảo

7.04B

86.8

14

Li Đạt Long

7.05B

86.6

15

Trần Đình Ngọc 7.06B

116.9

7.07B

96.7

0909 210 727

11 12 13

16

Nguyễn Thị Bạch Yến

0908 012 240 0908 890 928 3820 2062 01663 989 857(Yến) 0903 813 533(Chi/Thoa) 0908 216 416 0903 953 970

17

Lê Thị Mỹ Hiền

18

Hoàng Mạnh Cường

19

Nguyễn Sau

7.08B

94.9

0918 682 833

20

Lê Thị Thu Hương Lê Minh Tuấn

7.09B

116.1

0934 004 433 0934 000 888

21

Trần Bửu Yến

7.10B

86.6

01267 610 655

Đinh Viễn Thanh

8.02B

218

Lý Công Chánh

8.03B

219.5

Lê Thanh Nghĩa

8.04B

86.8

Nguyễn Hồng Ân

8.05B

86.6

8.06B

116.9

0903 676 679

8.07B

96.7

0908 015 157 (AKhoa)

30

Tôn Nữ Quỳnh Giao Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Phan Ngọc Bích Nguyễn Ngọc Minh Nguyễn Phan Ngọc Bích

8.08B

94.9

0908 015 157 (AKhoa)

31

Từ Ngọc Thuyên

8.09B

116.1

0908 484 454

32

Phan Thị Chiến

8.10B

86.6

0908 287 327(C.Dung)

33

Vương Tuyết Cường

9.01B

86.8

0908 238 401

Kiều Thị Tuyết Hồng

9.02B

218

0902 892 323

Lương Thị Thu Hương

9.03B

219.5

Cty Thông Minh(Nguyễn Ngọc Dũng)

9.04B

86.8

Trần Anh Phong

9.05B

86.6

22 23 24 25 26 27 28 29

34 35 36 37 38

0983 332 228 0908 070 605 0903 807 398 0908 262 168

0987 061 107 0908 895 445 0903 657 756 0126 251 447

Lê Thị Ngọc Thanh

9.06B

116.9

Nguyễn Thị Lanh

9.07B

96.7

Đào Hồng Thanh

9.08B

94.9

Trương Thị Loan

9.10B

86.6

10.01B

86.8

39 40

41 43

01868 355 255 0903 320 023 0903 751 752 (Yang) 0908 780 883

44 45

Nguyễn Thị Mỹ Phương

46

Trương Thị Liên

10.04B

86.8

0989 126 355

47

Đoàn Thị Lan Phương

10.05B

86.6

0903 534 444

48

Nguyễn Mỹ Hạnh

10.06B

116.9

0908 003 979

49

Châu Lệ Mạnh

10.07B

96.7

0121 866 6650

Nguyễn An Anh Thư

10.08B

94.9

50

0908 332 926

0987 017 188

0903 862 579

Trương Mẫn Thanh

10.09B

116.1

52

Nguyễn Thị Xuân Liễu

10.10B

86.6

0903 702 716

53

Hà Tuyết Vân

11.01B

86.8

0903 663 747

54

Trương Xuân Liêm

11.04B

86.8

0977 552 727

55 56

11.05B

86.6

57

Cty Hua Heong(Lay Kiến Chy) Lê Minh Thành Lương Đoàn Bích Hạnh

11.06B

116.9

0909 388 999 0903 736 036 0903 828 201

58

Lê Thu Trang Lê Quốc Anh

11.07B

96.7

0988 200 900 0988 000 789

59

Lý Trọng Hiền Tăng Mẫn Yến

11.08B

94.9

0902 277 772 0903 300 668

60

Nguyễn Thị Thùy Hoa

11.09B

116.1

0905 071 357

61

Trần Minh

11.10B

86.6

0913 928 011

62

Huỳnh Thị Mai Ly

12.01B

86.8

0913 118 782

Phạm Quyết Tiến

12.04B

86.8

0979 787 979 098 2982 533(Chi Yến)

Phan Công Phước

12.05B

86.6

0908 077 692

51

63 64

Nguyễn Xuân Việt

12.09B

116.1

0918 028 839(C.Uyên) 0915 386 819(A.Việt) 0939 983 688(A.Việt)

Lương Huệ Phương

12.10B

86.6

0903 906 114

Nguyễn Thị Dung

13.01B

86.8

65 66 67

Đặng Trịnh Thanh Phương

0913 520 891

13.04B

86.8

0983 881 565 0932 513 636(Lan Phương) 0909 092 664 thi

13.06B

116.9

0989 600 900

13.09B

116.1

0909 967 189

13.10B

86.6

14.01B

86.8

68 Lê Thanh Loan 69 70

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Trần Thanh Sơn

71 72

Nguyễn Duy Dương

0918 331 134 0988 847 128 0976 573 149

73

Nguyễn Phạm Đăng Khoa

14.05B

86.6

0909 250 863

74

Nguyễn Thái Thuật Huy

14.04B

86.8

0902 334 351

Lê Văn Hồng

14.06B

116.9

0909 668 890 (A.Hồng)

76

Nguyễn Phương Oanh

14.07B

96.7

0906 777 591

77

Mã Nam Thái

14.10B

86.6

0

78

Phạm Hữu Tài

15.02B

218

01255 471 968

79

Vũ Thị Mộng Tuyền

15.04B

86.8

0903 733 057

Nguyễn Đồng Thị Bích Liễu

15.06B

116.9

0123 690 0967(Số qtế) 0924 000 760

81

Luân Sổ Tiên

15.07B

96.7

0903 337 268

82

Nguyễn Quỳnh Hoa

15.09B

116.1

0908 422 868

83

Thạch Gia Hoa

15.10B

86.6

0908 021 390

84

Phạm Thị Kim Thủy

16.01B

86.8

0903 903 388 (A. Kiệt)

85

Trương Quang Thiện Vũ Duy Khánh

16.04B

86.8

0903 000 761

86

Mạch Tiểu Linh Huỳnh Đại Nghi

16.06B

116.9

0908 268 219 0903 802 608

87

Ong Huệ Anh

16.07B

96.7

0909 872 328

Trần Diệp Tuấn

16.08B

94.9

Nguyễn Thị Lan Hương

16.09B

116.1

90

Huỳnh Duy Bảo Lê Đào Phương Thảo

16.10B

86.6

0914 127 707 0918 362 080

91

Mìn A Kiểm Nguyễn Thị Ánh

17.01B

304.6

0903 956 023 0908 303 602

92

Bùi Minh Phương

17.04B

116.9

0912 140 027

93

Vũ Diễm Châu

17.08B

86.6

0978 937 589

94

Thái Thành Lâm

18.06B

94.9

0918 119 595

Trần Đại Thắng

18.07B

116.1

96

Lưu Phụng Kiên

18.08B

86.6

0903 507 688

97

Thái Ngọc Phượng

19.04B

116.9

0939 359 249

86.6

0903 918 993(Chú Bá)

75

80

88 89

95

0985 598 528 0983 639 518

0946 861 111

19.07B 98

Lâm Chí Cường

21.08B

Giá bán

5 tỷ

3,9 tỷ 3,8 tỷ

Phản hồi khách hàng

27(C.Dung)

[email protected]

cần bán, để bàn với chồng

cho thue 900 hđ 2 năm cho thuê 4,2 tỷ 9/9/2013 1100usd

93(Chú Bá)

CT trên 1000usd bán rồi

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF