009-dengalaeni-mogudu-01-03

November 29, 2017 | Author: telugubad | Category: Ramayana, Hindu Deities, Polytheism, Hindu Mythology, Hindu Literature
Share Embed Donate


Short Description

Uploaded from Google Docs...

Description

¥ÁžÁþ÷¥ÉÂÿÁþ÷ ¥Á ¦Á  üÂ¨Ï (part 1) [email protected]

þ ¡Ê§ÁÅ ¥ÁžÁþÍéÿÁþ÷. þÊþÁÅ ¥ÄÁÅ £ÂÂ œÉ¨Å¬ÁÅ. þ ¥Á ™Á§Áþ÷ ¡É®Ãì úÁÆ¡Áô¨Å, þ ¥ÁÆê¬ÃϏ÷ð úÁžÃ©ÃþÁ ©Â®ÁìÁÅ þÊþÁÅ £ÂÁ œÉ¨Ã¬Ã ©ÁôÏýÅÏžÃ. þÁÅ §ÌýÄþ÷ ÁŸÁ¨Å §Â¦Á™ÁÏ ‚«ÁÛÏ ©ÁôÏ™ÁžÁÅ. ˆžÍ ÌœÁàžÁþÁÏ ©Áôϙ¨þà Í§ÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ‚žÃ ©Á§ÁÁÅ ¨Í Âì¬÷ ¨Ì ©ÁôþÁä ©Â®ÁÅì ¥Á ÂœÁë¥Ê £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁōÌþʩ®ÁÅì. Âþà ƒ §ÍüŨÍì £ÂÁ úÁžÁÅ©ÁôÁÅþÁä ©Â®ÁÅì Áƙ £ÆœÁŨŠ€ÏýÊ ‚«ÁÛ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ™Á ©Â®ÁÅìÁƙ £ÆœÁŨŠ§Â¬Êà úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÂä§ÁÅ-¥Á ÂýÂì™ÃœÊ öÁ¦Â ©Ãþà þÁϞìÁÅàþÂä§ÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÉ ¥ÁþÁ žËþÁÏžÃþÁ üÄ©ÃœÁÏ¨Í £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁōͩÁ™ÂþÍà ©Ä¨Å ©ÁôÏ™ÁžÁÅ ÁžÂ €ÏžÁōÁþÃ. €ÏžÁÅÊ þÁÅ ŠÁ ‰™Ã¦Á  ©ÁúÃÖÏžÃ. ¥ÁþÁÏ ýÃ.©Ã ¨Í ¬Ä§Ã¦Á¨÷ð úÁƬÁÅàÏýÂ¥ÁÅ. þÂýÂ¨Å þÂýÍÁ¨Å úÁƬÁÅàÏýÂ¥ÁÅ. ©ÂýÃþà ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨýÍ §Â¬Êà ‡¨Â ©ÁôÏýÅϞà €þà þ ¨ÍúÁþÁ. €¬Á¨Å ƒ ¨ÌúÁþÁ þÁÅ ‚ýÄ©Á¨ ©ÁúÃÖÏžÃ. ¨Â¬÷Û üþÁ©Á§Ã¨Í þÊþÁÅ ¡Áþà ©ÁôϞà œÉþ¨à ©É®ÂìþÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ €ÁÑ™Á ‡©Í þÂýÍÁ ±ÍýĨÅ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ü§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦. €ÁÑ™Á ¡ÁëžÁ§ÃðÏúÊ þÂýÍÁ¨Å €þÄä ŠÁ £Å÷ Â ©Ê³Â§ÁÅ. ¬Á§ÁžÂÂ ŠÁ £Å÷ ÌþÂäþÁÅ. €þÃä þÂýÍÁ¨Å úÁžÃ©ÂþÁÅ. €ÏžÁÅ¨Í ŠÁ þÂýÍÁ œÁ¥Á ´ ©ÁôÏžÃ. €ÏžÁÅ¨Í ©ÁôþÁä ÁŸÁ ‡¥ÁÏýÊ -- ¬ÁÅÏžÁ§ÁÏ 50 ˆ¨Åì. ¡É®ÂìþÍà 25. §ÉÏ™Í ¡É¨Ãì. ¡É®ÂìþÃä ¬Á§ÃÁÓ žÉϏÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ €þà €œÁþÍà ¤Á¦ÁÏ. ¡É®ÂìÏ ‡ÁÑ™Á ‡©Á™ÃþÁþÂä œÁÁŨōÁÅÏýÅϞʥÉ €þà ¤Á¦ÁÏ. €œÁþà ¬ÊäÿÃœÁÅ™ÁÅ §Á¥Ê«÷. £Â©Á¥Á§ÃžÃ €ÏýÊ ¤Â§Áê œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¡Ê§ÁÅ Ã§Á›÷. ©Ä®Áì¥ÁŸÁê þÁ™ÃúÊ ÁŸÁ ƒ þÂýÍÁ. ƒ þÂýÍÁ Ì¬ÁþÁ ŠÁ ¬ÁϞʪÁÏ Áƙ ©ÁôÏžÃ. ƒ §ÍüŨÍì ú¨ ¥ÁϞÍà ªÄÁë ¬ÁÒ¨þÁÏ ŠÁ ¡ÉžÁâ ¬Á¥Á¬Áê. ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©ÁÁ ±Í©Á™ÁÏ ‚ÏÍ ¬Á¥Á¬Áê. ©ÄýÍͬÁÏ ‡ÏœÍ¥ÁϞà þÁÃ¨Ä ©ËžÁÅê¨þÁÅ ªÁ리ÁÅàÏý§ÁÅ. ‡þÍä ¥ÁÏžÁŨŠ¥ÃϏÁÅœÁÅÏý§ÁÅ. Âþà ©ÄýÍà €þÃäÏýÍà ¥Áƨ Â§Á›Ï ¥ÁþÁ¬ÁÅð €þÃ, ¥ÁþÁ ¥ÉžÁžÁÅ¨Í magnetic center and mechanical center €þà §ÉÏ™ÁÅ ©ÁôþÂä¦ €þÃ,  §ÉÏ™ÃÏýÃþà ¥ÁþÁ mind control úʬÁÅàÏžÁþà ú¨ ¥ÁϞÍà œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ©ÄýáÁë¤Â©ÁÏ ¬É÷ð ¥ÄžÁ Áƙ ©ÁôÏýÅÏžÃ. þÂýÍÁ Ì¬ÁþÁ ©Äýà ÁŧÃÏúà úÁ§ÃÖÏúÁÅ ÁÅϞ¥ÁÅ.

ˆ ©Ã«Á¦Á ÂþËäþ ¬ÁÆýÏ úÉ£ÃœÊ €§ÁâãÏ ÂžÁÅ. €ÏžÁōÁþà œÁ¥Á´ÂÂ ¥ÁþÁ¬ÁōÁÅ ÿÁœÁÅàÌþʨ úɱÂå¨Ã. ƒ ÁÆë¡÷ ¨Ì¥ÁþÁÏ £ÆœÁŨŠúÁ™Á©ÁžÂþÍà €¨©ÂýÅ ¡Á™ÂÝ¥ÁÅ. €ÏžÁōÁþà ƒ þÂýÍÁþÁÅ ¡ÁúÃÖ £ÆœÁŨœÍ §Â¬Êà ‡¨Â ©ÁôÏýÅÏžÍ €þà ¨ÌúÁþÁ ©ÁúÃÖÏžÃ. €žÊ ƒ ¡Áë¦ÉÁÏ. ¥ÄÁÅ þÁúÁÅÖœÁÅÏžÁþà þ ©ÃªÂí¬ÁÏ. þÁúÃÖœÊ ŠÁ ¥Ë¨÷ ‚©Áíϙà ÿÁ¡ÃåÂ ¢Ä¨©ÁôœÂþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‚ύ̍Á ¥Á Âý . þÁÅ INCEST SEX €ÏýÊ ‚«ÁÛÏ €þà ¥ÄÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. þÊþÁÅ þ þÃü üÄ©ÃœÁÏ¨Í þ úɨÂì¦þà žÉϏÂþÁÅ. þ žÁÇ«ÃÛ¨Í ‚©Ê¥Ã œÁ¡Áôå ÂžÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ þÁÅ þ úɨÃìÃ ‚«ÁÛÏ €¦ÏžÃ €ÏžÁōÁþà úʬÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. ¥Ê¥ÁÅ žÉϏÃÏúÁōÌþáèì¨Å ¡ÁôýÃÛÏúÁ ¨ÊžÁÅ. Ê©Á¨Ï ¬É÷ð ‡Ïü¦ úʳ¥ÁÅ €ÏœÊ. €ÏžÁōÁþà ƒ þÂýÍÁ¨Í ÁÆ™Á ÌþÃä INCEST SEX œÍÁÆ™ÃþÁ ™Ë¨ÂÁŨŠ¡ÉýÂÛþÁÅ. úÁžÃ©Ã ³ÂížÃÏúÁÏ™Ã.

žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ (£ÆœÁÅ þÂýÍÁ) ‚ÏžÁÅ¨Í ±ÂœÁë¨Å: ¥ÁžÁþ÷=¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 50 ˆ®ÁÅì. ü¦Á= ¡É®ÂìÏ ©Á¦Á¬ÁÅ 25. §Á¥Ê«÷: ¬ÊäÿÃœÁÅ™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 50 ˆ®ÁÅì. §Âü =ü¦Á œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 22.

¬Á¥Á¦ÁÏ „žÁ¦ÁÏ 8 ÁÏý¨Å. ¥ÁžÁþ÷ œÁ¨ÁÅ §ÁϏÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÆ ©ÁôÏý™ÁÅ. ü¦Á Â¢Ä Á¡ÁôåœÍ ¡Áë©ÊªÁÏ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ü¦Á: ˆ¥Á쪀 ˆ¥Áϙͦ žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ Â§ÁÅ. ‡ÁÑ™ÁÅþÂä§ÁÅ. (€þà ¥ÉŏÁÅ™Ãþà úÁƬÃ) öÁ§Ää ‚ÁÑ™ÁÅþÂä§Â. Â¢Ä Á¡÷ ¡ÁýÅۍÌþà €§ÁŬÁÅàÏýÊ  €þÍÁƙ €þÁ§Ê¥ÃýÃ. ¥Á:

úÁÆ™ÁÅ ¡É®Âì¥Á Â.þÁÅ©Áôí €§Ãúà þÊþÁÆ €§Ã¬Êà þčÁÅ þÁÅ œÊ™Â ˆ¥ÁÅÏýÅϞà úÉ¡Áôå.

ü:

€©ÁôþÁŨÉÏ™Ã. ¥ÄÁÆ þÁÆ œÊ™Â ‡ÏžÁōÁŨʞÁÏ™Ã. þÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ Í¬ÁÏ œÁëϏ ‡žÁŧÁÅúÁÆ¬Ê ¡ÁõÁÅ ©ÁôÏžÃ. ¥ÄÊ¥É ‡ÏœÁ ¨Ê¡Ãþ ¨Ê©Áþà ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁôÏžÃ. €¬Á¨Å ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©Áþà ¥ÉŏÁÅ™Ãþà ÁýÅۍÁÅþÁäÏžÁōÁÅ þÁÅ ƒ ªÂ¬Ãà ü§ÁÂ¨ÃðÏžÊ.

¥Á:

Š¬Ê©÷ €¨Â €þÁÊ. þÊþÁÅ þčÁÅ ˆ¥Ã œÁÁÅÑ©Á úʳÂþÁÅ úÉ¡Áôå.

ü:

€¦ÉÂê§Â¥Á. ¥Ä§ÁÅ œÁÁÅÑ©Á úʳ§ÁÅ €þà þÊþÁÅ €þÂäþÂ. €¬Á¨Å¥Ä§ÁÅ ‡ÁÅÑ©Á úÊ³Â§Í œÁÁÅÑ©Á úÊ³Â§Í úÉ¡Áå™ÂþÍà €¬Á¨Å ¥Ä§ÁÅ ˆ¥Ëþ úʬà úÁ¬ÊàÁžÂ.

¥Á:

€žÊ¥Ãýà €¨Â €Ïý©Áô.

ü:

‚ύÊÏ €þÁ¥ÁÏý§ÁÅ. ¡É®Ãì €¦ ‚þÂä®ÁÅì €¦ÏžÃ ÁžÂ. ŠÁÑ ³Â§Ëþ ¡ÁõÁÅ þÃϙ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛžÉϏ§Â.

¥Á:

€¦ÉÂê þÄœÍ ˆÏ ¥Á ÂýÂì™Ãþ úÍÉÑþÊ.

ü:

€¬Á¨Å ¥Ã¥Áé¨Ãä ÂžÁ쪀 €þ¨ÃðÏžÃ. ÁýäÏ ™Á£Å稍ÁÅ ÁÁÅѧÃà ¡Á™Ã ¥ÉÅ™ÁݨʩÁþà ¥ÉŏÁřÍà ‚úÃ֍ÁýÛ¡ÉýÂÛ§Ê ©Â®ÁìþÁÅ €þ¨Ã.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥Á:

€£Âç ü¦Á  ¥Á Âýà ¥Á ÂýÍà ¥ÉÅ™ÁݨÊþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ €þÁÊ þčÁÅ ¡Áô›êÏ ©ÁôÏýÅÏžÃ.

ü:

öÁ! ¥ÉÅ™ÁݨʩÁþà ¥ÉŏÁÅ™Ãþà €¨Â €þÁÁ, ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨žÉÏÊ ¥ÁÂ™ÁÅ €Ïý§ ±Â¡ÁÏ. €¦þ þ ÁëÿÁú§ÁÏ £ÂÍ¨ÊžÁÅ ÂþÃ-- €¥Á¨Â¡Áô§ÁÏ €úÁÖÏ „žÁ¦÷ Ã§Á›÷ ¨ÂÂ ©Áôϙɩ™ÁÅ ¥ÁÅ«ÃÛ ¥ÁÅ¡Ëæ©Ê¨Å ‚¬Êà þÁþÁÅä ¡É®Ãì ¡Äý¨ ¥ÄžÁþÊ ‡œÁÅàÌþà ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁÅœÁÆ œÄ¬ÁōɮÉì©Â™ÁÅ.

¥Á:

€©ÁôþÊ ¥ÁÅ«ÃÛ ¥ÁÅ¡Ëæ ©Ê¨Ã¬Êà €¥Á¨Â¡Áô§ÁÏ ÁŧÂë™ÁÅžÉϏÁÅœÁÆ œÄ¬ÁōɮÉì©Â™ÁÅ. €§Á©Ë ©Ê¨Ã¬Êà ¥Áި ©Á¨¬Á €£Âç¦, ¥ÁÅžÁÏ §Â¬Ã þÄ ÁÅžÁâ žÉϏʩ™ÁÅ. þÊþÊ ©É§Ãë ©ÉŸÁ©ÁþÁÅ. ±ÂœÃÁ©Ê¨Å ‡žÁŧÃúÃÖ þÃþÁÅä ÌþÁōÁÅÑþÂäþÁÅ. €¡Áåýà þÁÅÏúÃþ ¥ÄžÉÃÑ žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô.

ü:

žÉϏÁ™ÁÏ úÊœÁÂžÁÅ ÂþÃ, ¡ËÂ þÊþÁÅ ‡žÁŧÁÅ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ €Ïý§Â. €þÁϙà €þÁÏ™Ã. (€ÏýÆ ˆ™ÁÅ¡Áô ¨ÏÃÏúÁōÁÅÏýÅÏžÃ)

¥Á:

Š¬Ê¦ ˆ¥Ê©÷ ¡Á©Ê ˆ™ÁÅ¡Áô ¡Á©Ê.

ü:

ˆ¥ÁþÂä§ÁÅ ¥Á§Í³Â§Ã €þÁÏ™Ã. þÊþÊ¥ÁþÁä ¥Ä§ÁÅ ©ÁôÏúÁōÁÅþÁä ¨Ïüþ Š¬Ê©÷ ˆ¥Ê©÷ €þÁ™ÂþÍÃ. ‡ÏúÁÁÑ ±ÌžÁÅâýÊ Á¢Ä Á¡ÁôåœÍ ‡žÁŧÌúÃÖþÁ ¤Â§Áê þÁ™ÁÅ¥ÁÅúÁÅýÆÛ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ ¬Á¨Åì þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ Â¢Ä Âì¬÷ €ÏžÁōͩ¨ÃðϞà ±Í¦ ¨ÏüþÁÅ ¡Ã¨ÃÖþÁýÅÛ ¡Ã¨Å³Âà§Â. €¥Á Âé.

¥Á:

þÊþÁÅ Áƙ ¡Ã§Áë¨Æ ¡Ã¬ÁÁÁ¨þÁÅ, ¬Á¨Åì þÃ¥Á§ÁÁ¨þÁÅ. Âþà þÁÅ©Áôí úÄýÃ¥Á ÂýÍà ¥ÉÅžÁÝ ¨Ê©Áþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ €þà žÉ¡Ãå±Ì™ÁŬÁÅàÏýÊ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¨ÊúÊ¥ÉÅ™ÁÝ Áƙ ¨Ê©ÁžÁÅ. ‚ύÁ ¬Á®ÁÅì, ¡Ã§Áë¨Å ˆÏ ¡Ã¬ÁÁþÁÅ þ ªÂëžÁãÏ. ü:

þÊþÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ˆÏ úɦÁêþÁÅ úÉ¡ÁåÏžÃ. ±ÌžÁÅâýÊ ¨Êúà žÊ¥ÁřÍà žÁ›ßÏ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÂþÁÅ. ƒ §ÍüÅ ¥Á  ©Â§Ãþà ˆ¥Ä €þÁÁÆ™ÁžÁÅ €þÃ. Âþà €žÊÏ Ž§Íé ¥Ã¥Áé¨Ãä úÁƬʬÁ§ÃÃ ¥Ä žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉÅ™ÁÝ ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖ €¨Â €þáìÁÅàÏžÁÏ™Ã.

¥Á:

€¦ÉÂê ˆ¥ÁþÁä §ÍÁ úÁÆ¡ÃÏúÁō͍ÁÆ™ÁžÁÆ.

¨¯Á›¥Ê¥ÉÂ.

™ÂÁÛ§÷

ÁÅ

§Á¥Ê«÷ ¡Áë©ÊªÁÏ §Á

:ˆ¥Ãýͦ ¬ÁÅÏžÁ§ÁÏ. ˆ¥Ãýà úɨÂì¦þà ™ÂÁÛ§÷ žÁÁÓ§ÁÃ œÄ¬ÁōɮÂì¨Ã €ÏýÅþÂä©Áô. ÌÏ¡ÁžÄ¬Ã Á™ÁÅ¡Áô úʳ© ˆ¥ÃýÃ. ÁϏÂëýÅê¨Ê«ÁϬ÷ §Â. ˆ¥Á Âé¦ ‡þÍäþɨ

ü:

¥ÁÅÏžÁōÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ˆ™ÁÅ. ¥ÁÅÏžÁÅ ±ÌýÛ ©ÉþÁÁ ¡Ã§Áë¨Å £¨Ã³Â¦ Âþà Á™ÁÅ¡Áô ¥Á ÂœÁëÏ §Â©Á™ÁϨʞÁÅ €þÁä¦Áê Â§ÁÆ.

§Á:

€žÊ¥Ãý¥Áé €¨ÂÁÏý©Áô. ©ÁôþÂä™ÁŏÂ.

ü:

ˆ¥Ã žÉϏÁýÏ ¨Êϙà €þÁä¦Áê Â§ÁÆ. þËýÄ ¡ËÃ ‡œÃà þ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ "€£Âç žÉϏʩ™Íà ‡ÏœÁ ¥ÁÏúà ¡ÁõÍ" €ÏýÆ ¡ÁõÁÅ þÁÅœÁÅÏý™ÁÅ. ‚ύÊϡèì¨Å ¡Áô™ÁœÂ§ÁÅ úÉ¡ÁåÏ™Ã.ˆ¥ÃýÍ (€Ïýƨ͡Á¨ÁÅ ©É¨ÅœÁÅÏžÃ)

¡ÁëœÃ§ÍüÆ

þÃþÁÅä

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

žÉϏÁÅœÁÆþÉ

¥Á:

‚žÃ§Â ©Á§Á¬ÁÏ. Â¨ÃÊ¬Êà ¥É™ÁÁÅ.¥É™ÁÊ¬Êà Â¨ÃÃ. ©ÊÁ¨ÊÁ úÁ¬ÁÅàþÂäþÁōÍ. þÁÅ©Áôí ƒ ¡Ê¡Á§÷ úÁžÁÅ©ÁôœÁÆ ©ÁôÏ™ÁÅ. þÊþÁÅ £Âœ÷ §ÁÆύÁÅ ©É®Ìì³Âà.

§Á¥Ê«÷ ¡ÁÁÑþÊ ©ÁôþÁä ¡Ê¡Á§÷ œÄ¬ÁōÌþà úÁ™ÁÅ©ÁôœÁÆ ©ÁôÏý™ÁÅ. ‚ÁÑ™Á ‡žÍ ¬ÃþÃ¥Á Âü͍÷ ©ÁôÏžÊ -- ªÍ¤ÁþÁÏ ÁžÃ¨Í ±Â¨Å ¡ÁÏ™ÁÅì ‡ÏžÁōÁÅ ¡É™ÁœÂ§ÁÅ. ¡ÁþÍà öÁ§Á ¡ÁŸÁÁÏ. €©ÁôþÁÅ ¥Á§Ã œÉ¨ì ©Â§ÁÅì žÉϏÁ™ÂþÍÃ, œÁ¯Á› ªÁÃàÃ --©Â™Áϙà ±Â¨Å¡ÁÏ™ÁÅì - ™ÃϏ÷ ™ÃϏ÷ ™ÃϏ÷. (‚ÏœÁ¨Í ü¦Á ©Á¬ÁÅàÏžÃ) §Á:

ˆÏýà úɨÂì¥Á Âé. ¥Á  ©Â™Ã ¥ÄžÁ ±ÌžÁÅâýÊ €¨Â ©Ã§ÁÅúÁōÁÅ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä©Áô.

ü:

ˆÏ ¨ÊžÁþÁää¦Á Âê …§ÃÊ ý ¡ÁýÃÛžÂâ¥ÁþÃ. ©Áô™ÁōÁÅÑÏýÅÏýÊ ‡ÏœÁ £ÂÁÅÏý§Í.

¦ÁþÁ

€¨Â

§Á:¥Á§Ã žÉϏÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ €žÄ €ÏýÅþÂä©Áô. ü:

¦ÁþÁ žÉϏÁÁ ±ÍœÊ ˆÏ €þÁä¦Áê. þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¨Ê™ÁÆ. Á¥ÁéÂ žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ žÉ£ç¨Ê œÁýÅۍͨʍÁ úÁ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ‚ύÁ ƒ¦ÁþÁ žÉϏÁÅ™ÁÅ ‡©Á§ÃÃ Â©Â¨Ã. ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©ÁÁ±Í¦þ ¥Á  ¦ÁþÁ ¡ÁõÁÅ þÁ™ÁÏ¨Í ‡Áðå§÷Û. ÁÏý¨ÌžÄâ þÁÅœÁÅÏý™ÁÅ. €žÃ ú¨ŠþÁÅ €þÁä¦Áê. Á¥ÁéÁ ¡ÁõÁÅ þÁ™ÁÏ ÁþÂä Â©Á¨Ã¬ÃϞʥÁÅϞà ™ÁžÂþÍà (¨Í¡Á¨ÁÅ ±ÍœÁÅÏžÃ)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§Á:

€¥Áé¦Áê €žÁþÁä ¥Á Âý ¬ÁϏÁœÃ. §Â §Â ©ÉŸÁ©Â þÊþÁÆ ŠÁ ý ¡ÁýÃÛ³ÂàþÁÅ.

¥Á: ÿÁ¥Áé¦Áê ‡ÏœÍ §É¨Ä¢÷ Â©ÁôϞçÂ. ˆ¥Ê©÷ þÁÅ §Á¥Ê«÷ ÁÅ Â¢Ä ¡ÁýÂë. ü:

‚ÏžÂÊ ÁžÁϙà Â¢Ä œÂÂ§ÁÅ. ‚¨Â ¥Á Âýà ¥Á ÂýÍà Â¢Ä œÂÁ™ÁÏ. þÁ™ÁÅÏ ¡ÁýÅۍͩÁ™ÁÏ. ¬Á§ÃÁÓ žÉϏÁ¨ÊÁ±Í©Á™ÁÏ. þÊþÁÅ ©Áύ¦Á¨Æ ©Ê¨Æì ¡ÁõÁÅ¨Í ¡ÉýÅۍÌþà ÌýÅۍͩÁ™ÁÏ. ˆ¥Ä €ÁѧÁ¨ÊžÁÅ. ¥ÉÅ™ÁÝ úÊœÍà ¡ÁýÅۍÌþà ÁƧÍÖϞà (€ÏýÆ ¨Í¡Á¨ÁÅ ±ÍœÁÅÏžÃ).

¥Á:

úÁÆú©ÁýÂë ¥Á  ©Ã™Á ÁëÿÁÏ. £ÅžÃã¨ÊÁ úʬÁōÁÅþÂäþÁŧ §Éϙ͡ɮÃì. ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ €þà ŠÁýÊ ³ÂŸÃÏ¡Áô.

§Á:

€©ÁôþÁŧ þčÁÅ ýÊÛ ©Á¦Á¬ÁÅ ¥ÁÅžÁ§Á¨ÊžÁŏÂ. ¡ËÂ €þÃä ÌþáəÁÅœÁÅþ©ÁôÂ.

¥Á:

€žÊ§Â þÁÅ €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¥ÉÅþÁä œÁþÁÁÅ ŠÁ £ÌúÁÅÖ ÁōÁÑ Â©Á¨þà €™ÃÃÏžÃ. þÊþÁÅ  ÁōÁѨŠ€¥Êé©Â™Ã žÁÁÓ§ÁÉ®Ãì €™ÃÃœÉ, ™Á ÁōÁÑ úÁÆ¨ÅœÌ ©ÁôÏžÃ, ƒþÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €¥ÁÅéœÂþÁÅ €þÂä™ÁÅ. €žÊ ¥Á Âý žÄþÍà úÉ£ÃœÉ ˆ¥ÁÏžÍ œÉ¨Å³Â. ¥ÁþÁÁþÁä ÁōÁÑ¨Ê þÁ¦ÁÏ. öÁ¦Á œÁÇ¡ÃàÂ žÉϏÃÏúÁōÌþà ¡Ã¨ì¨þÁÅ ÁÏýÅþÂä¦. žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™Ãþà ÁýÅۍÌÏýÊ ‚ύÁ ¡Ã¨ì¨ÊÏ ¡Áô™ÁœÂ§ÁÅ €þà žÉ¡Ãå ±Ì™ÃúÃÏžÃ.

§Á:

€žÄ þÃü¥É ÁžÁ§Â. ¡É¨Ãì €¦ ‚þÂä®ÁÅì €¦ÏžÃ ¥ÄÁÅ ŠÁÑ £Ã™ÁÝ ¡ÁôýۨʞÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥Á:

§Á:

žÂþÍÃþÊþÊÏ úɦÁêþÁÅ. ˆžÍ þ ªÁÃà Ì¨žÃ žÉϏÁÅœÁÆþÉ ©ÁôþÂäþÁÅ. Âþà ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ‚ÏœÁÁÆ ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ÏžÁōÁÅ ¨Ê©Á™ÁÏ ¨ÊžÁŧÂ.

¥Á:

ˆ¥É þÊÏ œÉ¨Å¬ÁÅ. €¡ÁåýÃÄ ©Ãý ‡÷ð ¥Á ÂœÁë¨Å ©Â™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €ªÁíÁÏŸÁ ¨ÊÿÁêÏ œÃÏýÅþÂäþÁÅ. €þÃä §ÁÂ¨ Äë¥ÁŨŠ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅ §Â¬ÁÅàþÂäþÁÅ ÂþâÁ¨ÃœÁÏ ¨ÊžÁÅ.

§Á:

±ÍþÄ ˆ žÊ¥ÁÅ™Ãþà ‰þ ¡ÁýÅۍÁÅÏýÊ ¢Á¨ÃœÁÏ ©ÁôÏýÅÏžÁÏý©Â.

(‚ύ ©ÁôÏžÃ)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁžÁþ÷¥ÉÂÿÁþ÷ ¥Á ¦Á  üÂ¨Ï (part 2) [email protected]

žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ (£ÆœÁÅ þÂýÍÁ) ‚ÏžÁÅ¨Í ±ÂœÁë¨Å: ¥ÁžÁþ÷=¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 50 ˆ®ÁÅì. ü¦Á= ¡É®ÂìÏ ©Á¦Á¬ÁÅ 25. §Á¥Ê«÷: ¬ÊäÿÃœÁÅ™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 50 ˆ®ÁÅì. §Âü =ü¦Á œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 22. (ü§ÃÃþÁ þÂýÍÁ) (ü¦Á œÁþÁ ¥ÉŏÁÅ™Ãþà “žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ” €þà ý¡ÁýÃÛ¬ÁÅàÏýÅÏžÃ. ¥ÁžÁþ÷ œÁþÁÅ ‡¨ÂËþ ü¦Á Á¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨žÉϏà žÂþÃþà ¬ÁÅŽ¡ÉýÂÛ¨þà €þÁōÁÅÏý™ÁÅ. ¬ÊäÿÃœÁÅ™ÁÅ §Á¥Ê«÷ þÁÅ ¬Á¨öÁ €™ÁŏÁŜ™ÁÅ. ‚ύÁ úÁžÁ©ÁÏ™Ã) ¥ÁžÁ:: ±ÌþÄ ˆ žÊ¥ÁÅ™ÃþËþ ¡ÁýÅۍÁÅÏýÊ ¢Á¨ÃœÁÏ ©ÁôÏýÅÏžÁÏý© §Á:

žÊ¥ÁÅ®ÁìÏýÊ £œÃÃþÁ žÊ¥ÁÅ®Âì?

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁžÁ:: €©ÁôþÁŧ ƒ ³Âí¥ÁŨ§ÁÅì ¡ÁþÍà ©Á³Âà§ÁÏý© §Á:

¡Ã¨ì¨Å ¡ÁôýÛþà ©Â®ÁìþÁÅ žÉϏÁ™ÂþÍà œÁ¡Áå ©Â®ÁÅì ‡ÏžÁōÁÆ ¡ÁþÍà §Â§ÁÅ. ¡É®Ãì Âþà ™Á ¡Ã¨ì¨ ¬Á¨Åì ¡Ã¬ÁÁ™ÂþÍÃ, ¡Ã§Áë¨Å œÁ™Á¥Á™ÂþÍà £ÂÁ ¡ÁþÍ̳Âà§ÁÅ. þÄ ¨ÂÏýà ¥ÁÂ¨ìþÁÅ €¬Á¨Å §ÂþéÁí§ÁÅ. ŠÁ ©É¨ §ÂþÃúÃÖþ þÄ žÁÁÓ§Á ™Á£Åç ÁÅÏüà ©Â¨Åì ü¨Âð úʳÂà§ÁÅ. œÉ¨Å³Â.

¥ÁžÁ:: ±ÍþÄ ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í ©ÁôþÁä žÊ¥ÁÅ®ÁÅì. €ÏýÉ ªÄë ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ ¡ÁþÍ̳Âà™Â §Á:

¡ÁžÁöÁ§Áũʨ ¥ÁÏžÃþÃ, žÉϏÃþÁ ¡Ã¨ìþÁÅ žÉϏÁÁÅϙ ˆÁ £ÃÃþÁ žÉϏÃþÁ ©Â™ÁÅ ‡ÏžÁōÁÅ ¡ÁþÍç™ÁÅ.¥Á  ¤ÊÉ«ÁŏÂÓ ¡ÁþÍ̳Âà™ÁÅ. Âþà ŠÁýÉ úÍÁÅÑ. þÄ©Áô €¬Á¨É ¥ÁœÃ¡Á§ÁÅ¡Áô ©ÉŸÁ©Ãí. ¡ÁõÁÅ¨Ì ¥ÉÅ™ÁÝ¡Éýۣͦ £Ì™ÁÅÝ¨Ì ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉÏÉ §ÁÁÏ. ¦ÁþÁ ‚úÃÖþÁ úÃýÂѨþÁÅ þÄ ¤Â§Áê ¥ÄžÁ ¡Áë¦ÉÃÏúÁ±Í¦ ¡ÁÃÑÏýà ¡Áë¥Ä¨ ¥ÄžÁ¡Áë¦ÉÃÏú©ÁþÁōÍ. þÄ ÌÏ¡Á Ì¨Éì§ÁÅ €©ÁôœÁÅÏžÃ.

ü¦Á: (¡Áë©ÊªÃÏúÃ) ˆ¥Ãýà ¡Áë¥Ä¨ €ÏýÅþÂä§ÁÅ. ‚ÏýÍì©ÁôþÁä ©Â®Áì ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁ™ÁÏ úÊœÁÂžÁÅ ÂþÃ, ¡ÁÃÑÏýà ¡Áë¥Ä¨¡ÁõÁÅ Â©Â¨Ãð ©ÁúÃÖÏžÂ. ¥ÁžÁ:: €žÃÂžÊ þÄ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¡ÁþÄ ±Âý ¨ÊÁÅϙ ¥ÉÅ™ÁÝ úÊÉœÌà ¡ÁýÅÛÛ Ìþà œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä™ÁŏÂ.  ¡Áë¥Ä¨ ©Â¨ì ¦ÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁýÅۍÌþà £œÃ¥Á ¨à ŠÁ ©ÁôžÌêÁÏ ©Ê¦žÂâ¥Áþà ü¦Á: €ÏœÊ¨ÊÏ™Ã. ¥ÉÅþÁäýÍà ¥ÉÅþÁä ¥Ä ¨ÂÏýà §Í¥Ã¦É Â™ÁÅ ¡Áë¥Ä¨þÁÅ úÁƬà "ÿË ÏýÄ ¡ÁõÁÅ ‡¨Â ©ÁôÏžÃ--ŠÁ³Â§Ã úħÁ ¨ÏÂ ‡œÁà©Â

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

žÉϏÁÅœÂþÁÅ" €þÂä™Áý. “ ‹§Ã ©ÉŸÁ©Â þÁÅ©Áôí žÉÏÉ žÉϏÁÅ™ÁōÁÅ úħÁ €ÏœÂ ‡œÂà¨Â ‚¨ÂìúÊœÁÅ¨Í ±Ì¦ê þ ¡ÁõÁŨͱͬÁōÁÅÏý” €þÃÏžÁý þÁ©ÁôíœÁÆ. žÂþÍà ©Â™ÁÅ "€¨ÂÂ žÁÅ ÏýÄ-- þÄ ¡ÁõÁÅ žÉϏ¨þà ©ÁôÏžÃ" €þÂä™Áý. €ÏœÊ ¡Áë¥Ä¨ ©Â™Ãþà Â¨§÷ ¡ÁýÅۍÌþà žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÁÅÑþÃ, úħÁ ¨ÏÂ ¡ËÃ ‡œÃà, ©Â™Ãþà €¥Á ÂÏœÁÏ ¡ÁõÁŨ͞͡ʬÁōÁÅÏžÃ. ‚ύʥÁÅÏžÃ. ©Â™ÁÅ  ÁÅÿÁ¨ÂÏýà ¡ÁõÁÅ¨Í ƒœÁ ÌýÅۍÁÅÏýÆ ‡ÏœÁ žÁƧÁÏ ©É®Ãìþ žÂ§Ã ÁþÁ¡Á™ÁýϨʞÁÅ.  §ÍüÅ §ÂœÃë ¡Áë¥Ä¨, ©Â¨ì ¦ÁþÁ úÊœÁ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅþÁä¡Áôå™ÁÅ, ¡ÁõÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ©Â¨ì ¦ÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÅۍÌþà ©Ä™ÁÅ £œÁōÁÅ üÄ©Áô™Â €ÏýÆ £¦ÁýÁÅ ©ÁúÂÖ™Áý. ¥ÁžÁ:: ©Â¥ÉÂé.  €ÿÍ£Ã¨Ï ¬ÁϏÁœÃ þÉÏžÁōÁÅ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅÛ. ü¦Á: ±Ì§Á±ÂýÅþÁ ¡Áë¥Ä¨ ¡ÁõÁÅ¨Ì ¥ÉÅ™ÁÝ ¡É™ÃœÊ ¥Á§Á¨ ©ÉþÁÁÅÑ §ÂžÁÅ. ¡ÁõÁÅ¨Í úɦê¡ÉýÃÛ ©ÉœÁōÌÑþÃ, ¥ÉÅ™ÁÝ úÊ œÍà ¡ÁýÅۍÌþÃ, ýÃύÁ§÷ €ÏÁ™ÃÃ ±Í¦ €ÏýÃÏúÁōͩ¨Ã. (€þà ¨Í¡Á¨ÁÅ ±ÍœÁÅÏžÃ) ¥ÁžÁ:Á:©Â¥ÉÂé ¥Ä ©Ã™Á ¥ÉÅÿÁÏ úÁƬà ¥ÉÅ™Áݱ̙ÁŏÁÅ úÉ¡ÊåýÅÛ ©ÁôϞç ¥ÁžÁ:: þͧÁÅ úÁƬà ¡ÁõÁŨ͜ÁÅ úÉ¡ÁåÁ¨žÁÅ. €ÏœÁ ý¨ÉÏý÷ ©ÁôÏžÃ. §Á:

©ÁžÃ¨É¦ê! ©ÁžÃ¨É¦ê!

¥ÁžÁ:: žÊþÃä ¥Á  ©Ã™Á¡ÁõÁÅþÂ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§Á:

ü͍ÁŨ̞ÁÅâ. ªÄëÁÇ«ÁÅß™ÁÅ ¨Â¤ÁÏ ¨ÊžÁÅ €þÁōÁÅþÂä¥ÁÅ ÁžÂ.‚ύÁ ¥ÃÃ¨ÃϞà €«ÁÛ žÃÂ娍ÁŨÅ. €ÏýÊ ‚ÏžÁÅë™ÁÅ.

¥ÁžÁ:: €ÏýÊ §ÁϤÁ ©Áõ§Áí¬Ã ¥ÊþÁÁ œÃ¨ÍœÁà¥Á¨þÁÅ žÉϏÁÅœÁÅÏý™ÁÅ. ©Â™ÊþÂ? §Á:

 ©Â™Ê. ©Â™ÃÃ ¡ÁþıÂý ¨ÊžÁÅ. ±ÌžÁÅâýÊ ¨Êúà ¥ÁÏžÁōÌýÃÛ þÁÅ©Áôí úɱÂå©Ê §ÁϤÁ …§ÁíªÃ ©Â®Áì Â£§É ™ÂϬÁŨŠúÁÆ™ÁÝÏ ©Â®Áì¡ÁõÁŨŠžÉϏÁ™ÁÏ œÁ¡Áå ©Ê§Ê ¡Áþà ¨ÊžÁÅ.¥ÁþÁÁÅ £ÂÂ ¡ÁþÍÌúÉÖ §ÁÁÏ.

¥ÁžÁ:: €©ÁôþÁŧͦ ©Â™Ã žÁÁÓ§Á ˆ©Í úÃýÂѨŠ©ÁôÏý¦ÁÏý§ÁÅ. €¬Á¨Å ‡¡Áôå™ÁÆ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Êúà ©ÁôÏ™Ê úÃýÂÑ ŠÁýà ¡ÁýÊÛ¬Êà ¥Á  ©Ã™Á ¡ÁõÁÅ¨Ì ‡¡Áôå™ÁÆ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÂþà ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁ©ÁúÁÅÖ. §Á:

‰œÊ ‚ύÁþÊÏ ÂþÃ¦ê ‚ÏžÁÅë™Ã ¡Áõü.

¥ÁžÁ:: ‚ÏœÁÁÆ ‚ÏžÁÅë™ÁÅ ‡¨Â ©ÁôÏý™Áŧ §Á:

¥ÁÏúà €ÏžÁÂ™ÁÅ. ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ ¥ÉÅ™ÁÝ. ©Â™Ãþà úÁƬÉà ú¨Š™Á ©Â®ÁÅì ¡ÁõÁŨŠœÉ§ÁÅúÁōÌþà ©Â™Ã¥ÉÅ™Áݍ̬ÁÏ ©ÉÏ¡Á§Âì™ÁœÂ§ÁÅ. €ÏžÁÅÉ þÄ ¡É®ÂìþÃä ©Â™Ã ÁÏý ¡Á™ÁþæÁêÁÅ.

¥ÁžÁ:: ˆ¥Á©ÁôœÁÅϞçÂ. §Á:

þÄ ¡É®ÂìÏ ¥Á§Í €ÿÁ¨ê €©ÁôœÁÅÏžÃ. þÃþÁÅä ©ÁžÃ¨Ê¬Ã ©ÂžÃ ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÅýÅÛ œÃ§ÁŏÁÅœÁÅÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁžÁ:: ©Â¥ÉÅé. úÁ¬Êà ©Â™Ã ÁÏý¡Á™ÁþéÁíþÁÅ. ‚ÏœÁÁÆ ‚ÏžÁÅë™ÁÅ ¡ÁëœÁê¯ÁÏ €¦œÉ ˆ¥Áþà €™ÁÂ¨Ã§Â §Á:

¡Áô¨Ã§ÂüÁÅ ‡¦™÷ð ©Á¬ÁÅàϞ €þà €™ÁÁ§Â.

¥ÁžÁ::  §Á:

¨ÊÁ±ÍœÊ ˆÏžÃ§Â. ³Âí¥Ä þÁÅ ‡ÏœÁ ¥ÁÏúà ¡ÁõÁÅ úÁÆúÃþ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©ÁžÁÅ. žÂþÍà ˆžÍ ŠÁ ¥Á §ÁÓÏ úÉ¡Áåϙà €þà €™ÁŏÁÅ.

¥ÁžÁ:: ‹Ê ©ÉÏýþÊ ¥ÉÅžÁ¨Å¡É™ÁœÂþÁÅ ‚ÏžÁÅë™Ã ¡Áõü. §Á:

þÊþÁÅ €¨Â ©É¨Ãì ŠÁ žÁ¥ÁÅé ÌýÃÛ ©Á³ÂàþÁÅ. £Ë (€ÏýÆ ©É¨œÂ™ÁÅ).

¥ÁžÁ:: ‹Ï ‚ÏžÂë¦ÁþÁ¥ÁÿÁ ‹Ï ‚ÏžÂë¦ÁþÁ¥ÁÿÁ (€ÏýÆü¡ÁÏ úʬÁÅàÏý™ÁÅ) ü¦Á: (¡Áë©ÊªÁÏ)ˆ¥Á쪀 žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ Â§ÁÆ. ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝ ‡ýÆ ¨Ê©ÁžÁÅ Âþà ¥Ä§ÁþÁä ¨Ê©ÁϞà ‚¨ÅìúÃ¥ÁÅéÍ©Â¨Ã. ¬ÁÅ: (¡Á¨Á™ÁÅ) ü¦Á: ¡É®ÂìÏ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨žÄ¬Ã úÁÆ¡ÃÏúÃþ žÉϏÁ™ÁÏ úÊœÁÂžÁÅ Âþà ƒ ©Ê´Â¨ÊÏ œÁÁÅÑ©Á¨ÊžÁÅ. ˆ¥Áϙͦ (€ÏýÆ ÁýÃۏ €§ÁŬÁÅàÏžÃ) ¥ÁžÁ:: €£Âç ˆ¥ÃýÊ þÄ Í¨. žË©ÁŸÂêþÁÏ úʬÁōÁÅÏýÆ ©ÁôÏýÊþÁÅ ü¦Á: ³Â§Ä €Ï™Ã - ˆ žÊ¥ÁÅ™ÁÏ™Ã

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁžÁ:: ‚ÏžÁÅë™ÁÅ ü¦Á: €ÏýÊ ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í ©ÁôÏý™ÁÅ ¦ÁþÊþÂ. ¥ÁžÁ:: €¯Á§Â¨Â ¦ÁþÊ. ü¦Á: ˆ¥Á쪀 ¡Áô›êÏ úʬÁōÁÅÏýÊ ¬Áí§ÁӨ͍Á±Âë¡Ãà žÌ§ÁōÁÅœÁÅϞà €Ïý§ÁÅ þÃü¥Êþ ¡ÁœÃžÊ©Â ¥ÁžÁ:: ŠÁÑ ¬Áí§ÁӨ͍Á ±Âëë¡Ãà ˆ¥ÃýÃ. öÁ¦Â §ÁϤÁ, …§ÁíªÃ, ¥ÊþÁÁ œÃ¨ÍœÁà¥Á¨ ¡ÁõÁŨŠþÁ©ÁúÁÅÖ, Á¥ÁéÂ žÉϏÁ©ÁúÁÅÖ. ü¦Á: ¥Á§Ã ¡ÁëœÃ§ÍüÅ ‚ÏœÁ ¥ÁϞà ¬Áí§ÂÓþÍà ©É¨Âà§ÁÅ ÁžÂ. €ÏœÁ¥ÁϞà žÉÏÃœÉ ©Â®Áì ¡ÁõÁŨŠúÃþÏñͩ ³Âí¥Ä ¥ÁžÁ:: ¨ÊžÊ. ©Â®ÁÅì €¥ÁÇœÁÏ œÂÁŜ§ÁÅ.€ÏžÁÅÉ ©Â®Áì¡ÁõÁŨŠ‡ÏœÁ ¥ÁϞà žÉϏÃþ ‡¨ì¡Áôå™ÁÆþÁ©Á þÁ©Á ¨Â™ÁÅœÁÆ ¢Éë«÷ Â ©ÁôÏý¦. ©Â®ÁìÁÅ €¨¬Áý, ¥ÁŬÁ¨Ã œÁþÁϨʞÁÅ. ü¦Á: ¡ÁœÃžÊ©Â. ¤Á§Áà úʬÃþÁ ¡Áô›êÏ¨Í ¤Â§ÁêÁÅ ¬ÁÁÏ ¡Áô›êÏ ©Á¬ÁÅàϞ ¥ÁžÁ::

€ÏžÁŨÁÅ ¬ÁÏžÊÿÁ¥Ê¥Ã þ ¡Ã§Áë¨ §Â›Ä!

ü¦Á: ¥Á§Ã ¤Á§ÁàÁÅ úÉÏžÃþÁ ¡Áô›ÂêþÍà ¥Ä§ÁÅ §ÁϤÂ, …§Áí¬Ã ¡ÁõÁŨŠžÉϏÜÊ, ¤Â§ÁêÁÅúÉÏžÃþÁ ¬ÁÁÏ¡Áô›ÂêþÍà žÊ©ÊÏžÁÅëžÁÅ, ©Â™Ã Ì™ÁōÁÅ ¥Á  ¡ÁõÁŨŠžÉϏÁŜ§ ³Âí¥Ä.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁžÁ:: €ÏžÁōÁÅ €¤ÁêÏœÁ§Á¥Ê¥Ã. €¥ÉÂé €¥ÉÂé žÉϏÁ§ÁÅ žÉϏÁ§ÁÅ. žÉϏÁ§ÁÅ ÂÁ žÉϏÁ§ÁÅ - €¨Â €þÁÁÆ™ÁžÉ ±Â¡ÁÏ. ü¦Á: €žÊ ‡ÏžÁōÁÆ €Ïý. ¥Ä§Ê¥É §ÁϤ …§ÁíªÃ, ¥ÊþÁÁ ¡ÁõÁŨŠžÉϏÁ©ÁúÁÅÖ. ¥Ê¥ÁÅ¥Á ÂœÁëÏ ¥Ä Í¬ÁÏ ¥Á™Ã ÁýÅۍÌþà ¡Áõü¨Å ©ÁëœÂ¨Å úɦÁê¨Â.  Â¨Ï úɨÃì ±Ì¦ÏžÃ ³Âí¥Ä. ¥Á ÁÆ ‚ÏžÁÅë™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ Â©Â¨Ã. ¥ÁžÁ:: ‚žÉÁљà ©Ã¡Áì©Á ¬ÃžÁãϜ¥Ê. €¦þ ‚¡Áôå™ÁÅ §ÁϤÁ …§Áí¬Ã ¥ÁŬÁ¨Ã ¡ÁõÁŨŠ€¦±Ì¦ ©ÁôÏý¦. ü¦Á :€žÊ¥Ãý쪀 ¥Ä§ÊÂ €þÂä§ÁÅ. ©Â¨Åì €¥ÁÇœÁÏ œÂÃ þÁ©Á þÁ©Á ¨Â™Ê ¡ÁõÁŨÍà ©ÁôÏý§ÁþÃ. £ÂÂ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏý§Áþà -- ±ÍþĨÉÏ™Ã. ˆ¥Á쪀 ˆ¥Á쪀 -- þÁÅ ŠÁÑ ³Â§Ã ‚ÏžÁÅë™Ãþà úÁÆ¡ÃÏúÁ§Â. ¥ÁžÁ:: ©ÁžÊ⠩™ÁÅ €¬Á¨Ê ¥ÁÏú™ÁÅ ÂžÁÅ. €ÏžÁÅÊ £ÇÿÁ¬ÁåœÃ œÁþÁÅ ¬Áí§ÂÓþÍà ©É®Éìý¡Áôå™ÁÅ œÁþÁ ¤Â§Áê œÂ§ÁþÁÅ ¬Áí§ÂÓþÍà œÄ¬ÁōɮÁì¨ÊžÁÅ. ‡ÏžÁō͜ɨųÂ.€ÁÑ™Á ‚ÏžÁÅë™ÁÅ œÁþÁ ¡É®ÂìÏ œÂ§ÁþÁÅ úÁƬà ¥ÉÂÿÃÏúÃ, žÂþà ¡ÁõÁÅ ±Â©ÁþÁÏ úʳÂà™ÁþÃ. œÂ§Â ªÁªÂύÁÏ þÂýÁÏ úÁÆ™Á¨ÊžÂ. ü¦Á: €žÊÏ ÂžÁŨÉÏ™Ã. ¬Áí§ÂÓþÃÉ¨ÃœÊ ‚ÏžÁÅëžÁÅ œÁþÁ ¡É®ÂìþÃä žÉϏÁŜ™Áþà £ÇÿÁ¬ÁåœÃ ¤Áë¥Á¡Á™ÂÝ™ÁÅ ÂþÃ, ±Â¡ÁÏ ÌÏ¡Á¨Í©ÁôþÁä úÁÏžÁÅë™Ê, €¥Á Âé €¥Á Âé €¥Á Âé €ÏýÆ œÂ§Á ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁŜ™Áþà ©ÁõÿÃÏúÁ¨ÊÁ±Í¦Á ™ÁÅ-- ¡Áõ§÷ ¢É¨Í. ¥ÁžÁ:: ú¨Šú¨Š‚ύÁ þÄ ¡Áô§Â› ¡Á§ÃüÂäþÁÏ ¡Áô.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ü¦Á: ¬Á§Ê¨Éϙà ƒ ¡ÁôÃÑýáÁô§Â›Â¨Ê¥Ã ÂþÃ, ¥Ä§ÁÅ ¡ÁÁÑ ÁžÃ¨ÍÃ ©É®Áìϙà ‚¨Åì úÃ¥ÁÅéÍ©Â¨Ã. ¥ÁžÁ:: ¥ÃÃ¨ÃþÁ ÁžÁŨŠúÃ¥Áé©Ê ¡ÁõÁŨ §Â›Ä. ü¦Á: €þÃä ÁžÁŨŠ€¦±Í¦þÁ©Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝ §ÂüÂ. ¥ÁžÁ:: ƒ ÁžÃ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ úÃ¥Áé©Ê þ ¡Ã§Áë¨ žÊ©Ä (€ÏýơçÁë¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ) ü¦Á :ˆ¥Á쪀 ˆ¥Á쪀 ¥ÁÏúà ¥ÁÆ™÷ ¨Í ©ÁôþÂä§ÁÅ. ¥ÁþÁÏ ¬Á§ÁžÂÂ ¬ÃþÃ¥Á ÁÅ ±ÍžÂ¥ÁÏ™Ã. ¥ÁžÁ:: ©ÁžÉâ ¥ÁŬÁ¨Ã ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ¡Á™ÁÅúÁÅ ¡É¨ÂìÏ €þà ‡ÁœÂ¨Ã úʳÂà§Ê ü¦Á: €£Âç €£Âç ‡©Á§Í ˆ¥É €þÁōÁÅÏý§Áþà þÁþÁÅä ‚ÏýÍìþÉ ÁýÃÛ ¡Á™Ê¬Êà ‡¨ÂÁÏ™Ã. ‡ÏúÁÂÑ £ÂÂ€¨ÏÁ§ÃÏúÁōÌþÃ, ¬ÁÁÏ ¬Á®ÁÅì ÁþÁ¡Á™ÊýÅÛ üÉý÷, £Ì™ÁÅݍÃϞÍà úħÁ ÁýÅۍÌþà ¡Ã§Áë¨ ÁÅ ýËý÷ Â©ÁôÏ™ÉýÅÛ ¡Ëý ÌϏÁÅ ¨ÂÃ, ©Á¦Á Âê§ÁϏ ¡Ã§Áë¨Å ©Áõ¡ÁôÁÅÏýÆ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ, ¬ÃþÃ¥Á ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ ÁŧÂë®Áò Á®ÁÅì €þÃä þ ¥ÄžÊ ÁžÁÏ™Ã. ¥ÁžÁ:: €©ÁôþÊ.  ýË¡Áô ¨Í þÃþÁÅä úÁƬÊà úÁúÃÖþÁ ªÁ©ÂþÍà Áƙ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê¬ÁÅàÏžÃ. ‚ύÁ ÁŧÂë®Áì ¬ÁϏÁœÃ úɱÂå¨Â. ü¦Á: €£Âç ‡ÏœÁ £ÂÁ úɱÂå§ÁÏ™Ã. €¨Â ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃþÁ ŠÁ ÁŧÂë™Ãþà ¬É¨É÷Û úʬÁōÌþÃ, ©Â™Ãþà ‚ÏýÍà œÉúÁÅ֍ÌþÃ, öÁ¦Â ©Â™ÁÅ þ ¡ËÃ ‡ÃÑ, þ œÌ™Á¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã, þ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁÅœÁÅÏýÉ,

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥Ä§ÁÅ þÁþÁÅä þ ¡ÁõÁÅþÁÅ, ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ, ¥Á  žÉϏÁŨÂý úÁƬÃ, ¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÂ ¨Ê¡ÁôÌþÃ, ©Â™ÁÅ žÉϏÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þ¡ÁõÁÅþÁÅ Á¥ÁéÂ žÉϏÁ©ÁúÁÅÖ ÁžÁÏžÃ. ¥ÁžÁ:: €©ÁôþÊ €žÄ þÃü¥ÊþÉ. Âþà ©Â™ÁÅ þÃþÁÅä, þÄ ¡ÁõÁÅþÁÅ ©Ã™Á©Á¨ÊÁ þÃþÁÅä œÁÁŨōÁÅþÂä™ÁþÁōÍ, þ ÌÏ¡ÁÌ¨Êì§Á©ÁôœÁÅÏžÃ. ü¦Á: þÁþÁÅä œÁÁŨōÁÅÏýÊ ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ©Ã§ÁŏÁÅœÁÅÏžÃ. ¥Ä§ÁÅ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¥ÉŏÁÅ™ÁÏ™Ã. ¥Ä§Ê þ ¬Á§Áí¬ÁíÏ. ˆžÍ ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê©Á™ÂþÍà ©Â™ÃœÍ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÂþÁōÂþÃ, ¥ÄÁÅ ¬ÁÁë¥ÁϏ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Ê¬Êà þÁÅ ƒ œÃ¡Áå¨Å ‡ÏžÁōÁÏ™Ã. €¦þÂ, .þÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ŠÁ ÁŧÂë™Ã ¥ÉÅ™ÁÝœÌþÊ ©Áôϙ¨þà Í§ÃÂ ˆ¥Ãýà úÉ¡ÁåÏžÃ. ¬ÃþÃ¥Á ÁÅ ±Í¦þÁ¡Áôå™Á¨Âì ŠÁ ¨ÊœÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¬É¨É÷Û úʬÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ©É§Á¦ýÄ Â ©ÁôÏýÅϞà ÁžÁÏ™Ä. ¡Äì¬÷ ¬ÃþÃ¥Á ÁÅ ±ÍžÂ¥ÁÏ™Ã. ¥ÁžÁ:: §Ê¡Áô ±ÍžÂ¥Ê. ƒ §ÍüÅ ‚ÏžÁÅë™Ã ¡Áõü úɦÁ Âê¨Ã. ü¦Á: ¥Á§Ã ³ÂäþÁÏ ±ÂþÁÏ ¨ÊÁÅϙ ¡Áõü ˆ¥ÃýÏ™Ä. ¥ÁžÁ:: €©ÁôþÁÅ ÁžÁÆ ¥Á§ÊֱͦÁ ÂþÁÅ. þÊþÁÅ €§ÉØÏý÷ Â ³ÂäþÁÏ úɦÁ Âê¨Ã. (€ÏýÆ ©É®Áì±ÍœÂ™ÁÅ) ü¦Á: ˆ¥Áϙͦ, £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Í ÁƧÁÅÖþà ¡ÁÃÑÏýà ¡Áë¥Ä¨ úÊýÏœÁ ¡ÁõÁÅ œÁ¨Å֍ÁÅÏýÆ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÆ ³ÂäþÁÏ úɦÁê™ÁÏ ¥Á§Ãֱ̦Êê§ÁÅ. ¥ÁžÁ::  þÊþÁÏœÁ úÁ©ÁýþÁōžÁÅ¨Ê©Ê þÄ œÁ¥ÁÅé™Ã ¨ÂÂ.(€ÏýƩɨœÂ™ÁÅ)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ü¦Á: ¥Á  œÁ¥ÁÅé™Ã Ê¥ÁÏ™Ä. ©Â™ÁÅ £ÏÂ§ÁÏ. ©Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ £ÏÂ§ÁÏ (€ÏýÆ ©ÌϏÌþà ¡Ã§Áë¨Å œÃ¡ÁôåÁÅÏýÆ ‚¨Åì úÃ¥ÁÅéœÁÅÏýÅÏžÃ). (‚ύ ©ÁôÏžÃ)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁžÁþ÷¥ÉÂÿÁþ÷ ¥Á ¦Á  üÂ¨Ï (part 3) [email protected]

žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ (£ÆœÁÅ þÂýÍÁ) ‚ÏžÁÅ¨Í ±ÂœÁë¨Å: ¥ÁžÁþ÷=¥ÉŏÁÅ™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 50 ˆ®ÁÅì. ü¦Á= ¡É®ÂìÏ ©Á¦Á¬ÁÅ 25. §Á¥Ê«÷: ¬ÊäÿÃœÁÅ™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 50 ˆ®ÁÅì. §Âü =ü¦Á œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ©Á¦Á¬ÁÅ 22.

ü¦Á ©ÌϏÌþà ‚¨Åì úÃ¥ÁÅéœÁÅÏýÊ ü¦Á œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, §Âü ©Á³Âà™ÁÅ. §Âü úÃþÁä ©Â™ÁÅ.þÂýÂ¨ ¡ÃúÃÖ. ‡¨ÂËþ ªÄë ÁÇ«Áß §Â¦Á£Â§ÁÏ þÂýÁÏ¨Í ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ ©É¦Á Âê¨þà ªÁ.  ªÁ §ÍüÅ œÄ§ÃÏžÃ. ™Éë¬÷ð §ÉöÁ§Áð¨÷ð ÁÅ ©É®Âì™ÁÅ. ™Éë¬÷ð ©Ê¬ÁōÌþà §ÉöÁ§Áð¨÷ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÛ ±Ì¦Éêý¡ÁåýÍÃ, ˆžÍ €©ÂÏœÁ§ÁÏ. §ÉöÁ§Áð¨÷ ÂϬɨ÷ €¦ÏžÃ. œÁþÁÅ €¥ÃœÁϏ ¡Êë¥ÃÏúÊ €ÁÑ ÁÅ œÁþÁ ©Ê«ÁÏ úÁơÞÂâ¥Áþà ™Éë¬÷ð ÁÏ¡ÁþÄ ©Â™ÃÃ úÉ¡ÁåÁÅϙ ýÍ ‡ÃÑ €ÁÑ ‚ÏýÍà ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁúÊÖý¡ÁåýÍÃ,  §ÍüÅ ¡Áþà ¥Áþëà ³Â©ÃœÃë §ÂþÁÏžÁÅ©Á¨þÁ, ü¦Á ©ÌϏÌþà ‚¨Åì úÃ¥ÁÅéœÁÆ©ÁôÏžÃ. ©ÉþÁÁ þÁÅϙà €ÁÑ ¡Ã§Áë¨Å úÁƬÃ,

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¡ÁþÃ¥Áþëà ³Â©ÃœÃë €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ. €ýÅ ‚ýÅ úÁƳ™ÁÅ ‡©Áí§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ. €¥Á ÂÏœÁÏ €ÁÑ ¡Ã§Áë¨Å ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ €ÁѦÁê ¡Ã§Áë¨ Ê¬Ã €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ --§ÁÅžÁÅâœÁÆ-§Â:

³Â©ÃœÄë-- ³Â©ÃœÄë „¥÷ééé ‡ÏœÁ £ÂÂ ¡ÉÏúÂ©Ê ¡Ã§Áë¨Å „¥÷ééé ÁÅÏ™ÁëϏ ¡ÁôúÁ֍¦Á¨ ¥Á žçà ©ÁôþÂä¦Ê þÄ ¥ÁÅžÁÅ⨠¡Ã§Áë¨Å ¨Ïü „¥÷éé €£Âç €£Âç €£Âç ‚¬÷ðð (€ÏýÆ ³Â©ÃœÃë €þÁōÌþà €ÁÑ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ úħÁ ¥ÄžÃ þÁÅÏ™Ê žÉϏÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ü¦Á ÁÅ ˆ¥Ã €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ. ©ÉþÁÁÅÑ úÁƬÃÏžÃ.ÁÇ«Áß ©Ê«ÁÏ¨Í ©ÁôþÁä œÁ¥ÁÅé™ÁÅ §ÂüÁþáÃÏú™ÁÅ)

ü:

‹§Ã £Ï™Á ©ÉŸÁ©Â ˆÏžÃ§Â ƒ ¡ÁþÃ. ™Â™Ã ‚ÏýÌì ¨ÊþÁ¡Áô™ÁÅ €¥Áé ¡ÁõÁÅ þÁÅœÁÅþÂä©Áô. ¥Ä £Â©Á Â§ÁÅ ‚ÏýÍì ¨ÊþÁ¡Áô™ÁÅ ©ÁúÃÖ þ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô. ‚žÃ ú¨ žÁýÂë þčÁÅ ¡ËÂ ¡ÁþÃ¥Áþëà ³Â©ÃœÄë ¡Ã§Áë¨Å ÁÅžÁ⠍©¨Ãð ©ÁúÂÖ¦Á. ‰þ  ¥ÁÅÏ™Á ‡¨Â ©Ì¡ÁôåÁÅϞç þÄ úÊœÁ ÁÅžÁâ žÉϏÃÏúÁō͞ÂþÍÃ.

§Â:

³Â©ÃœÃë¡Ã§Áë¨Å ÁÅÏ™ÁëϏ ¥ÁÅžÁÅâÂ ©ÁôÏý¦Ê.

ü:

€¦þ ©ÉŸÁ©Â ƒ §ÍüÅ ¬ÁÏ™Ê. ¥Ä £Â©Á Â§ÁÅ ‚ÏýÌì ©ÁôÏý§ÁÅ . €¨Â þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÁŸÁê ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁ™ÁÏ úÁƬÉà ÌÏ¡Á ¥ÁÅþÁÁžÁÆ. ‡ÏœÁ žÉϏÁ¨Êþà ¥ÉŏÁÅ™ËþÂ, œÁþÁ ¡É®ÂìÏ ¡Ã§Áë¨Å ¥Á§ÌÁ™ÁÅ žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ úÁƬÁÆà©Áõ§ÁōÁÅÏý™Â. ¥Á§Ä €ÏœÁ œÁë¥Á¦œÊ ‡¨ÂÁ§Â ©ÉŸÁ©Â

§Â:

€£Âç þÁÅ©Áôí €þÁōͨʞÊ. ¡Áþà ¥Áþëà €þÁōÁÅþÂäþÁÅ €þà úɱÂåþÁŏÂ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ü:

€žÃ ¬Á§Ê ƒ ÁÇ«ÁÅߙà ©Ê«ÁÏ ˆ¥ÃýÂë.

§Â:

ƒ §ÍüÅ ™Éë¬÷ð §ÉöÁ§Áð¨÷ €ÂÑ

ü:

¥Á§Ã ‚ÁÑ™Á œÁÁ¨™ÂÝ©ÊÏ

§Â:

ƒ §ÍüÅ §ÉöÁ§Áð¨÷ ÂϬɨ÷. þ ©Ê«ÁÏ þčÁÅ úÁơÙÂÝ¥Áþà ©ÁúÂÖþÁÅ.

ü:

¥Á§Ã ÁÇ«ÁÅߙà ©Ê«ÁÏ ©Ê¬ÁōÌþà ƒ ¡Áþà ˆ¥ÃýÂë. €ÁÑ ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ, ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ §ÁÅžÁâýÏ œÁ¡Áôå ÁžÁÆ.

§Â:

¥Á§Ã ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ œÁÁÅÑ©Â. œÁþÁ úɨÂì¦ ¬ÁŤÁžÁëþÁÅ žÉϏÁ¨ÊžÂ?

ü:

‹§Ã £Ï™Á ©ÉŸÁ©Â. €žÊ¥ÃýÂë ¡Áô§Â›Â¨þÊ ¥Á §ÊÖ¬ÁÅàþÂä©Áô.

§Â:

€©ÁôþÊ ªÄë §Â¥ÁÅ™ÁÅ Áƙ œÁþÁ úɨÃì ¬ÄœÁþÁÅ ¡É®Ãì úʬÁōÌþà žÉϏ™ÁÅ ÁžÂ.

ü:

úÉ¡Áôå œÄ¬ÁōÌþà Ì™ÁœÂþÁÅ €±ÂëúÁÅê™Â. úÉÏ¡Á¨Ê¬ÁÅÍ ¨ÊÁ±ÍœÊ Á¨Åì ±ÍœÂ¦.

§Â:

³Â§Ä €ÂÑ. þÁÆ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. þÉý÷ ¨Í úÁžÃ©ÂþÁÅ.‚©ÁþÃä ©ÊžÂ¨Íì ¡Áô§Â›Â¨¨Í §Â¬Ã ©ÁôþÁä¦Áý. ŠÂ¦ÁþÁ þÉý÷ ¨Ì ¡ÉýÂÛ™ÁÅ €©Ã úÁžÃ©ÂþÁÅ.

ü:

‚ÏœÁÁÆ ¦ÁþÁ ˆ¥Ã ¡Á§ÃªÍŸÃÏúÂýÛ. ©Â™Ãþà þÃþÁÅä Á¨Ã¡Ã œÁþÂä¨Ã§Â.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§Â:

þÃü¥ÁÂÑ ŠýÅÛ. Â©Â¨ÏýÊ þÊþÁÅúɱÂàþÁÅ úÁÆ™ÁÅ (¡Ãë¦Á¥ËþÁ ±Â˜ÁÁŨÁÅ ©Ãüä¡Ãà. žÄþÃþà ÁŧÃÏúà ©Ã©Á§ÁþÁ ƒ ±Â§÷Û €¦þÁ±Í¦þÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ÃÏžÁ ‚úÂÖþÁÅ. þÊþÁÅ žÊþÃþÄ ¬Á¥Á§ÃãÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ©Â®ÁÅì ˆ¥ÃúÉ¡ÃåÏžÄ §Â³ÂþÁÅ, þÁ¥Áé™ÁÏ ¨ÊÁ þÁ¥ÁéÁ±Í©Á™ÁÏ ¥Ä ©ÁÏœÁÅ. œÁ±Íå Š±Íå úɱÂå¨ÃðϞà ¥Ä§ÁÅ)

§Â:

€žÃÂžÊ ªÄë ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ ©Ê´Â¨Å ©Ê¬ÃþÁ ¦ÁÏýç¥Á §©Áô, ¬ÃþÃ¥Á ¨¨Ì œÁþÁÁÅ úɨÂì¦, €ÁÑ, ©Ê´Â¨Å ©Ê¬ÃþÁ ©Â®ÁìþÁÅ, "úɨÂì¦ úɨÂì¦ €¥Á Âé €¥Á Âé úɨì¥Á Âé ¨ÊÁ €ÁѦÁ Âê €ÁѦÁ Âê €ÂÑ €ÂÑ " €ÏýÆ ©Â®ÁÅì ¬Á®ÁÅì €¡ÁåúÃ֨ €›ÃÃ±Í¦Êê¨Â ÎÁ¨ÃÏúÁōÁÅÏý™Ê, ÃÏžÁ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃ۩®Áì œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê §ÁÅžÁÅâœÂ™Ê, ¥Á§Ã ‚žÃ œÁ¡Áôå ÂžÂ.

ü:

¦ÁþÁ ¥ÁöÁ þÁýÅ™ÁÅ §Â.

§Â:

£Í™Ã ¥ÉÅ™ÊÝÏ ÂžÁÆ. ¦ÁþÁ úʬÊà œÁ¡Áôå¨ÊžÁÅ.¥Ê¥ÁÅ úʬÊà œÁ¡Áôå ©ÁúÃÖÏžÂ.

ü:

€žÃ ¬Á§Ê ‚ϞÁ ªÄë ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ ¬ÁŤÁžÁë €þÂä©Áô. ˆÏýç €žÃ.

§Â:

ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ €ÂÑ. ¡Áõ§Ä ¨Í ªÄë ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ £¨§Â¥ÁÅ™ÁÅ ¬ÁŤÁŸÁë ©ÃÁëöÁ¨þÁÅ ©Áõ§ÊÃ³Âà§ÁÅ. ˆÏ ªÄë ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ §ÁōÃé›Ã ©ÃÁëöÁ¨þÁÅ ©Áõ§ÊÃÏúÁ©ÁúÁÅÖ ÁžÂ. ªÄë ÁÇ«ÁÅß™ÁÅ ¡ÁÁÑþÁ ¬ÁŤÁŸÁë ‡ÏžÁōÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÉ, ‚žÁâ§ÁÅ €þÁäžÁ¥ÁÅé¨Å úɨÃì¡ÁõÁÅ Á¥ÁéÂ žÉϏ§ÁÅ Â£ýÃÛ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ü:

¥Á§Ã¬ÄœÂ §Â¥ÁÅ™ÁÅ.

§Â:

£ÅžÁÅâ™Ã üÂœÁÁÁŸÁ¨¨Ì §Â¬Ã©ÁôÏžÁý. Âþà þÁÆ þÁ¥ÁéÁÏ Á¨ÁýÏ ¨ÊžÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ, £ÎŸÁŨÁÅ ¥ÁþÁ ¬ÁþÂœÁþÁ ŸÁ§ÁéÏ €ÏýÊ ¡Á™ÁžÁÅ. €ÏžÁōÁþÃ, ¥ÁþÁ ¬ÁþÂœÁþÁ ŸÁ§ÂéþÃä €¡ÁöÁ¬ÁêÏ úɦÁê™ÂþÍà ‚¨Â §Â¬Ã ©ÁôÏ™Á ©ÁúÁÅÖ.

ü:

€©ÁôþÁŧÂ. ¬ÁϬÁÑÇœÁÏ ¨Í §Â¬ÃþÁ©Ã €þÃä þÃü¨Š€þÃþÁ¥Áé¨ÊÏ ÁžÂ.

§Â:

þÄÍ ©Ã«Á¦ÁÏ úÉ¡Áåþ €ÂÑ. þÊþÁÅ ŠÁ ¨Ë£ë§Ä ¨Í ŠÁ¡Áô¬ÁàÁ úÁžÃ©ÂþÁÅ. €žÃ ¡ÁžÁê Â©ÁêÏ.¡É§ÁÅ "£ëöÁéþÁÏžÁ ªÁœÁÁÏ" €ÏžÁÅ¨Í £ÂëÿÁé›Å¨þÁÅ þÁÅ ÃÏúÁ ¡Á§ÁŬÁÆà ÌþÃä ¡ÁžÂê¨Å ©ÁôþÂä¦. ‚ÏœÁÁÆ žÂþÃþà §Â¬ÃþÁ Á©Ã ‡©Á§Í œÉ¨Å³Â. œÉþ¨à §Â¥ÁÁÇ«Áß Á©Ã. €ÏœÁýà ¥ÁöÁþÁŤ©Áô™ÁÅ, £ÂëÿÁé›ÍœÁà¥ÁÅ™ÁÅ ‚¨ÂÏýà ú΍Á£Â§ÁÅ Á©ÃœÁíÏ §Â³Âà™ÁÏý©Â

ü:

ˆ¥ÃýÂë €žÃ. úÉ¡Áôå úÉ¡Áôå.

§Â:

ŠÁ ³Â§Ã ÁÅϤÁ Á§ÁÅß™ÁÅ þÞÁë ±ÍœÁÅþÂä™ÁÅ.

ü:

€žÃ ¦ÁþÁÁÅ €¨©ÂýʏÂ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ

§Â:

€¡Áôå™ÁÅ ÁÅϤÁ Á§ÁÅߙà ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃÏžÃ. £ÂÁ þÏÙÃÏžÃ. €¨Â ¨Êúà ¨ÊúèÊúà ¡É§ÃÃ¡É§ÃÃ¡É§ÃÃ ¬Áí§ÁӨ͍ÂþÃä œÂÃÏžÃ.

ü:

úÄ ±Í ÌÏýÉ ©ÉŸÁ©Â. œÁ§ÁÅ©ÁœÁ ˆ¥ËϞçÂ?

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§Â:

€žÃ ¬Áí§ÁÓÏ úʧÊý¡ÁåýÍÃ, ÁÅϤÁÁ§ÁÅߙà ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬Á ¥Á ÂœÁëÏ ¬Áí§ÁӨ͍ÁÏ¨Í ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÆ©ÁôÏžÃ. €žÃ €úÁÖÏ ªÃ©Á ¨ÃϏÁÏ ¨ÂÂ žÊ©ÁœÁ¨ÁÅ ÁþáÃÏúÃÏžÃ. €ÏýÊ ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬ÁþÁ œÍ¨Å ©ÉþÁÁÅÑ ©ÁúÃÖ ©ÁôÏžÃ. Ì¬ÁþÁ ©ÁôþÁä ÁÅÏ™ÁÅ þÁ¨ìÂ ªÃ©Á¨ÃϏÁÏ ¥Á žçà ©ÁôÏžÃ. ©ÉþÁÁÅÑ ©ÁúÃÖþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ œÍ¨Å úÃþÁä Â§Ã™Â§÷ ¨ÂÁ ©ÁôÏžÃ. žÂþÃþà ±ÂþÁÅ©ÁýÛÏ €þÁōÁÅþÂä§ÁÅ ©Â®ÁÅì.

ü:

ÿÁ ÿÁ ÿÁ ÿÁ (þÁ©ÁôíœÁÆ ©ÁôϞà ü¦Á)

§Â:

žÊ©ÁœÁ¨ÏžÁ§ÁÆ  ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÅýÆÛ úʧ§ÁÅ. Â§Ã™Â§÷ ¥Á žçà ©ÁôþÁä ¥ÉÅ™ÁÝ úÁ§ÁéÏ ¥ÄžÁ þ裙ÂݧÁÅ. ¡Áõü¨Å úʳ§ÁÅ. Ž§ÁÅþÁ ¡ÉžÁâ ¬ËüÅ Á§ÁÆå§ÁÏ ¥ÁÅžÁ⠍ÁÅϤÁÁ§ÁÅߙà ¥ÉÅ™ÁÝ žÁÁÓ§Á ¡ÉýÃÛ ©É¨ÃÃÏú§ÁÅ. Á§ÁÆå§ÁÏ ¤ÁÁ ¤ÁÂ ¥ÁÏ™ÃÏžÃ. ±Â¡ÁÏ ÁÅϤÁÁ§ÁÅߙà ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬ÁþÁ úÁŧÁÅë ¥ÁÏžÃ.

ü:

(þÁ©Áôí ¡ÁôÍ¨ÉÁ ±Í¦ÏžÃ ÃÏžÁ ¡Á™Ã žÌ§ÁÅìœÁÆ þÁ©ÁôíœÁÆ ©ÁôÏžÃ)œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‡¥ËϞà œÌÏžÁ§ÁÂ úÉ¡Áå§Â£Ï™Á ©ÉŸÁ©Â

§Â:

þÏÙÃþÁ ¥ÉÅ™ÁÝ Â³Âà ©Â¨Ã±Í³ÂÃÏžÃ. žÊ©ÁœÁ¨ÏžÁ§ÁÆ ¤ÁƍÁÏ¡ÁÏ ©ÁúÃÖþÁýÅÛ €¨ì¨Âì™Ã±Í¦Á §ÁÅ. ÌÏžÁ§ÁÅ ÁÅϤÁÁ§ÁÅߞà ¥ÉÅ™ÁݥĞà þÁÅϞà žÁƍʳ§ÁÅ. žÁƍÁ¨Êþà ©Â®ÁÅì €¨ÂÉ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ Â©Ã¨ÃÏúÁōÁÅþÂä§ÁÅ. €¨Â þÉ¥ÁéžÃÂ þÉ¥ÁéžÃÂ ÁÅϤÁÁ§ÁÅߙà ¥ÉÅ™ÁÝ ¡Áõ§ÃàÂ ©Â¨Ã±Í¦ÏžÃ. €¨Â ÌÏœÁ ¥ÁϞà ¬ÁŧÁŨŠžÃ©Ã þÁÅϙà ¤ÁƥÍÞϧÁÅ. žÃ©Ã þÁÅϞà ¤ÁƥÍà žÃÃþÁ  žÊ©ÁœÁ¨þÁÅ "¤ÁƬÁŧÁŨÅ" €þÂä§Áý. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ©Â®ÁÅì£ÂëÿÁé›Å¨ÅÂ úÁ¨Â¥Á›Ã €¦Á Âê§Áý.

ü:

œÉþ¨à §Â¥ÁÁÇ«ÁÅߙÍà ‚žÉÏ ±Ì¦ÊêÂ¨Ï §Â ‚¨Â §Â³Â™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§Â:

Ì¬ÁþÁ ‚ύ ˆ¥Ã §Â³Â™ÍœÉ¨Å³Â €ÏœÊ ¢Á¨ªÁÅëœÃ €þÁä ¥Á Âý -ƒ ªÁœÁÁÏ úÁžÃ©ÃþÁ ©Â®ÁÅì, "ÁÅϤÁÁ§ÁÅߙà ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅ™ÃúÃþÁýÊì" €þÂä™ÁÅ. €ÂÑ €ÂÑ, œÉþ¨à §Â¥ÁÃë«ÁÅäžÃ ¨ÂÏýà ¥ÁöÁÁ©Ã ‚¨ÂÏýà úÉœÁà, žÎ§ÂèÁê¡Áô Á©ÃœÁ §Â³Âà™Â. ‡©Á™Í £ÂëÿÁé›Å¨Å €ÏýÊ ÃýÛþà ©Â™ÁÅ §Â¬Ã ¦ÁþÁ ¡Ê§ÁÅ ¥ÄžÁ ¡ÃëÏý÷ úʳ™ÁÅ. €¨ÂÉ, ‚ϞÁ þÊþÁÅúÉ¡ÃåþÁžÃ ÁÆžÂ, ¥ÁþÁ ¬ÁþÂœÁþÁ ŸÁ§ÂéþÃä €©ÁÿʨþÁ, €¡ÁöÁ¬ÁêÏ úɦÁê™ÂþÍà §Â¬Ã ©ÁôÏý§ÁÅ €ÂÑ. {ŠÁ ¥ÁþÁ©Ã. ƒ "£ëöÁéþÁÏžÁ ªÁœÁÁÏ" þÊþÁÅ žÂžÂ¡Áô 40 ˆ®Áì ÃÏžÁ úÁžÃ©ÂþÁÅ. ±ÂœÁ ¨Ë£ë§Ä¨¨Ì ©ÉœÁÁϙà ©ÁôÏýÅϞà úÁžÁ©ÁÏžÃ. €ÏžÁÅ¨Í ‚ύ̍Á úÁϞ¨¡Áô Á©ÃœÁíύÁƙ ©ÁôÏžÃ. €þÃä ¡ÁžÂê¨Ê. ¡ÁžÂê¨¨Ì §Â¬Ã þÁÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ €žÃ ±Âë¥Á ›ÍÁÏ €þÁō͙ÂþÍà ©Ä¨Å ¨ÊžÁÅ €þà þ ¤Â©ÁþÁ. ¥Ä§ÁÅ ‡ýÆ ¨Ë£ë§Ä ¨Í ©ÉœÁōÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ Â£ýÃÛ, ‚ύ̍Á ¥ÁÏúà Â©ÁêÏ ©ÁôÏžÃ. ¡Ê§ÁÅ "þÁ©ÍšÁ" §ÁúÁ¦œÁ €þÁÅ¥ÁŨ ©ÊύÁý ªÊ«Á Á©Ã. £ÆœÁÅ €þÊ ¥Á Âý ¨ÊÁÅϙ ¥ÁÆ™ÁÅ §ÍüŨ ³Í¤ÁþÂþÃä ¥ÁþÁÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÊýÅÛ, ™Á ©Â®ÁìÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Í œÁ™Ã €¦ÊêýÅÛ, ©Á§ÃßÏú™ÁÅ. žÄþÍà ¥ÁÆ¨Ï ¨Â§÷Ý £Ë§Áþ÷ §Â¬ÃþÁ "the bride” }

ü:

‹§Ã £Ï™Á ©ÉŸÁ©Â.þčÁÅ ‚ÏœÁ üÂäþÁÏ ‡ÁÑ™ÁþÁÅϙà ©ÁúÃÖϞçÂ. €¥ÉÂé ¬Áŧʫ÷ €ÏÁŨ÷ ©Á¬ÁÅàþÂä™ÁÅ ‚ϞÁýà þÁÅϙà ¡Ã¬ÃÃϞà ú¨ŠÂþà ‚ύÁ þ ¬Á¨Åì ©ÁžÁ¨§Â (€ÏýÆ ¡Á¥Ãý ¬Á§ÃúʬÁōÁÅÏžÃ).

(‚ύ ©ÁôÏžÃ)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¡Ãë¦Á¥ËþÁ ±Â˜ÁÁŨÁÅ, ‚ϞÁ ¥ÄÁÅ €þÁä úɨÃì ¬É÷ð ÁŧÃÏúà “ªÄëÁÇ«ÁÅß™ÁÅ Áƙ œÁþÁ úɨÃì ¬ÁŤÁžÁëþÁÅ žÉϏ™ÁÅ, §Â¥ÁÅ™ÁÅ œÁþÁ úɨÃì ¬ÄœÁþÁÅ ¡É®Ãì úʬÁōÁÅþÂä™ÁÅ” €þà úɱÂåþÁÅ ÁžÂ. žÂþÍà ŸÂ§Â¨Å ÃÏžÁ ‚¬ÁÅàþÂäþÁÅ.

References to incest abound even in the Rig Veda, showing that the perversion of brother-sister incest was introduced by the Aryan savages who invaded India: `Lord' Krishna lived in incest with his sister Subhadra, sharing her with his brother Balarama [ Mah.wh.153]. "In the festivals of that God [ Jagannath ], the 3 images of Krishna, his brother Balarama, and his sister Subhadra, are brought prominently forward; and the populace do not fail to heap reproaches upon Krishna, and upon his sister likewise, for having indulged in a criminal intimacy" [ Mah.wh 153 ]. Again, "In the older tradition, Subhadra [ Krishna's sister ] is said to have lived in criminal intimacy with both her brothers. This tradition is universally known and believed by the people in spite of the story of the marriage of Subhadra [ to Arjun ]. The Pundits reconcile the stories by a fiction of there having been two Subhadras. As to Krishna's proceedings, they are explained away as Maya, or delusion." [Mah.wh.153]

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

The Vedic Pushan is the lover of his sister [ Rg Ved VI.55.4 ] [ Apte 11 ]. No wonder so many Hindus have intercourse with their sisters ! · The Aryan God Agni is the lover of his own sister [ Rg Ved X.3.3 ] [ Apte 11 ]. A true model for all Aryans ! Ashvins are referred to as the sons of Savitar and Ushas who are brother and sister [ Apte 11 ]. No doubt many pious Arya Hindus are the offspring of siblings. · The Ashvisns married Surya and Savitri who is their sister [ RV I.116.19 ]. · Agni is the son of his father and his sister [ Rig.Ved.I.91.7 ] The Ramayan tells us much about the unlawful relationship of incest (Please refer to Aranya Kandam, chapter 45, verses 122, 123, 124 & 125). Incest is the prime speciality of Hinduism; thus Brahma had intercourse with his own daughter Sarasvat; and even Sita is, in the older Buddhist and more authentic versions of the Ramayana, the sister of Rama This is the Vedic verse Brahma quoted to justify incest : “Mathara Mupathya, susara Mupatithe, Puthrartheetha. Sagamarthi, Napathra loka, nasthee thath. Saravam paravo vindu ha, dasmath Puthrar tham Matharam suransathee Rehathee - ( Vedas, cited in Puran ) -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Translated this verse means This is the sanskrit sloka Brahma quoted to his daughter. The sacred verse enjoins, that “for the sake of a child one can enjoy her own sister or daughter, without any sin attached to it. ( Puran )" References [ Apte ] = `The Sacrament of Marriage in Hindu Society' , U.M.Apte, Ajanta Publishers 1978 Delhi [ Mah.wh ] = `India of the Vedic Age with reference to the Mahabharata', J.Talboys Wheeler, reprint 1973, Cosmo Publications, Delhi [ Rg Ved ] = Rig Veda úÁžÃ©Â§ÁÅ ÁžÂ. ƒ £Å÷ð Áƙ ‡¡Áôå™Í §Â¬ÃþÁ©Ã. Âþà ‚©Ê ¡Áë¥Á ›Í¨Š€þÁ¨Ê¥ÁÅ. ÂžÁÅ €þà €þÁ¨Ê¥ÁÅ. ‡ÏžÁōÁÏýÊ ¥ÁþÁÏ ‚¡Áôå™ÁÅ úÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÁä ¤Â§ÁœÁ §Â¥Á ¦Á›Â¨Å, ‡þÍä ¥Á §ÁÅ娍ÁÅ ¨ÍþÁ¦Á Âê¦. Â¨ÂþÁŏÁśϏ Á©Áô¨Å ¥Á §ÁÅå¨Å úʳ§ÁÅ. €ÏžÁōÁþà ‚žÃ þÃüÏ ‚žÃ €£ŸÁÏ €þà úÉ¡Áå¨Ê¥ÁÅ. €ÏžÁōÁþà ‹ ÿÍ €þÁōÌþà ©ÁžÃ¨É¦Áê™ÁÏ „œÁà¥ÁÏ. ‚ύÁ ¡Áë¬ÁÅàœÁ Â¨Ï¨Í ¦ÁÅ©ÁœÁ þÁÅ úÁƬÁÅàÏýÊ ¡ÁëœÃ ©Â™Ã ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¬É÷𠁨ÍúÁþÁ¨Å žÃþÁ žÃþÁ ¡Áë©Á§Áã¥Á ÂþÁ ¥Á©ÁôœÁÅþÂä¦. þÁÅ ‚œÁ§Á žÊªÂ¨¨Í ©ÁôþÁä ©Â§ÁÅ ¥ÁþÁ œÉ¨ÅÁũ§ÁÅ ‡ÏœÍ¥ÁϞà þÁÅ úÂý÷ ¥ÃœÁÅë¨Å ©ÁôþÂä§ÁÅ. ©Â®ÁÅì žÁƧÂþÁ ©ÁôþÂä, €ÁѨþÁÅ, úɨÉì¨ìþÁÅ, €¥Áé¨þÁÅ ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÆ ¥ÉÅ™ÁÝ þÁ¨Å¡ÁôÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ €þà úÉ¡ÁôœÁÅÏý§ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Â£ýÃÛ €ÏœÁ§ÄìþÁϏ ¡ÁëœÃ©Â™ÃÃ ƒ™ÌúÃÖþÁ úɨÃì ¥ÄžÁ, €ÁÑ ¥ÄžÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ©ÁôÏýÅþÁäžÃ €þà €§ÁãÏ €©ÁôœÁÆ ©ÁôÏžÃ. ¥ÁþÁÅ©Áô ÁÆ™Â, ƒ™ÌúÃÖþÁ ÁÆœÁÅ§ÃœÍ ±ÂýÅ œÁÏ™Ãëþà Áƙ ŠÁ £É™÷ ¥ÄžÁ ÁƧÍÖýÏ þëʟÃÏú™ÁÅ. ‚¨ÂÏýà ©Ã¡Á§ÄœÁ ¥ÁþÍ ©ÃÂ§ÁÏ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÁþà Â£Í¨Å. ¥ÁþÁÏ desi baabaa chaat ¨ÍúÁƬÊà ‚¨ÂÏýà ©Â¨Åì, ÍÍ¨ì¨Å. ¥ÁþÁ œÉ¨ÅÁÅ ©Â®Áì¨ÍþÊ €ÁѨþÁÅ, úɨÉì¨ìþÁÅ, €¥Áé¨þÁÅ ‚«ÁÛ¡Á™É©Â¨Åì desi baba úÂý÷ ¨Ì ‡ÏœÍ¥ÁϞà ©ÁôþÂä§ÁÅ. Âþà £¦ÁýÁÅ úÉ¡ÁôåÍ§ÁÅ. ‚žÁϜ ¥ÁþͩͧÁÏ. €ÏœÊ. žÄþÍà ˆ¥Á ÂœÁëÏ ±Âë¥ÁÅŽêÏ ‚©Áí™ÁÏ ¥ÁÏúÞà ÂžÁÅ. ‚¨ÂìÏýà ÁŸÁ¨Å úÁ™Á©Á™ÁÏ, ©ÁžÃ¨É¦Áê™ÁÏ „œÁà¥ÁÏ. ©ÂýÃþà ÁŧÃÏúà ¨ÍúÃÏúÃ, ¥ÁþÁ¬Áű™ÁÅúʬÁō͙ÁÏ €©Ã©ÊÁÏ. ‚¨ÂÏýà incest ÁŸÁ¨Å ‚«ÁÛÏ ¨Êþà ©Â§ÁÅ €¬Á¨Å ƒ ÁÆë¡÷ð þÁÅ visit úɦÁêÁ±Í©Á™ÁÏ, ‚¨ÂÏýà €¥Áé Ì™ÁōÁÅ, €ÁÑ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ, €þÁä úɨÃì, œÁÏ™Ãë ÁÆœÁŧÁÅ ¬É÷ð úʬÁōÌþÊ ÁŸÁ¨Å úÁžÁ©ÁÁ±Í©Á™ÁÏ „œÁà¥ÉÂœÁà¥ÁÏ. úÌϏÁ Â§ÁÅ֍ÁÅÏýÆ úÁžÃ©Ã, œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §Â¬ÃþÁ þ ¨ÂÏýà ©Â™Ãþà €¥Áéþ£ƜÁŨŠœÃýÛ™ÁÏ ¥ÁÏúÞ͞ÁÅ. ˆ¥ÁÏý§ÁÅ?

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ ¥ÄžÁ þÂœÍ chaat úɦÁêžÁ¨úÃþÁ ©Â§ÁÅ ¡ÁëœÃ§ÍüÅ ³Â¦ÁÏœÁëÏ 4 to 5 ¥ÁŸÁê þÁþÁÅä yahoo messenger ¨Ì Á¨©Á©ÁúÁÅÖ. same id = [email protected]

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF