SK JENIS REAGENSIA ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG HARUS TERSEDIA.docx

September 13, 2018 | Author: Meike Winata | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

SK JENIS REAGENSIA ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG HARUS TERSEDIA.docx...

Description

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PUSKESMAS MAMAJANG Jalan Baji Minasa No.10 Telp.(0411) 854 295 Makassar KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAMAJANG DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 440/ / PKM-MMJ / VIII /2015 TENTANG JENIS-JENIS REAGENSIA ESENSIAL DAN BAHAN YANG HARUS TERSEDIA PUSKESMAS MAMAJANG KEPALA PUSKESMAS MAMAJANG MENIMBANG

MENGINGAT

: a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di Puskesmas Mamajang, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium Puskesmas. b. bahwa dalam melaksanakan pemeeriksaan laboratorium dan menjamin dapat berlangsungnya pemeriksaan secara berkesinambungan, maka perlu ditentukan reagensia esensial dan bahan-bahan yang harus selalu tersedia di Puskesmas Mamajang. c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar tentang reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia di Laboratorium Puskesmas. : 1. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat M E M U T U S K AN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAMAJANG TENTANG JENIS REAGENSIA ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YANG HARUS TERSEDIA DI LABORATORIUM PUSKESMAS MAMAJANG DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR : Jenis-jenis reagen esensial dan bahan lain yang tersedia : a. HCl 0,1 N b. Hayen c. Turk d. Giemza e. Natrium Citrat f. Benedict g. Asam Sulfosalisilat 20% h. Barium clorida i. Fauchet

j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. KEDUA

Amonium Oxalat Eosin Lugol Strip GDS Strip Asam Urat Strip cholesterol Reagen untuk widal Reagen untuk golongan darah Strip tes kehamilan Strip untuk HIV Strip untuk malaria.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Makassar : 01Agustus 2015

KEPALA PUSKESMAS MAMAJANG

drg. Hj. Irma Awalia, M. Kes Nip. 19770312 200411 2 001

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF