Modulasyon Tablosu

March 13, 2018 | Author: Emre Düzenli | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Modulation chart...

Description

MODÜLASYON TABLOSU

DİZİNİN KURULDUĞU TONUN AKORUN KÖK SESİNE OLAN UZAKLIĞI

AKOR Ma

Mi

VD 5A 5M VA 5B

5D VM

Di

Ag

+3 + 2.5 +2

6D 6A 6B

+ 1.5 +1

- 0.5

ID IA IM IB

7B

VIID 7A 7M VIIA

1D 1A 1M 1B

IID 2M

2D 2A IIA IIM

3D

3A 3M 3B IIID IIIA IIIB

-2 - 2.5

6M

IIB

-1 - 1.5

VID 7D VIIM

+ 0.5 0

IIA IIM IIB

IVD 4M

IIIM

4D 4AIVA IVM IVB

-3

Emre DÜZENLİ

MODÜLASYON TABLOSU Tablonun Kullanılmasına İlişkin Açıklama: * Yazılan rakam Romen Rakamı ise dizinin “Majör” dizilerden biri olduğunu, Hint-Arap Rakamı (Günümüz Sistemi) ise dizinin “Minör” dizilerden biri olduğunu gösterir. (V: Majör dizi, 5: Minör dizi) Sağ üst bilgi olarak verilen harfler: D: Dizinin Doğal Majör ya da Doğal Minör olduğunu gösterir. A: Dizinin Armonik Majör ya da Armonik Minör olduğunu gösterir. M: Dizinin Melodik Majör ya da Melodik Minör olduğunu gösterir. B: Dizinin Biarmonik Majör ya da Biarmonik Minör olduğunu gösterir. Buna göre: Örn: “Ma” sütununda bulunan IVD ve 6B ifadeleri.

“Ma” sütununda bulunan IVD ifadesi: Herhangi bir “Majör Tam Beşli Akor”un, kök sesinden 2.5 perde pese inildiğinde elde edilen ses üzerinde kurulmuş olan “Doğal Majör Dizi”nin dördüncü derecesi üzerinde olduğunu gösterir. (Lab Majör Tam Beşli Akoru, kök sesi olan Lab’den 2.5 perde pese inildiğinde elde edilen Mib sesi üzerinde kurulmuş olan Mib Doğal Majör Dizisinin dördüncü derecesi üzerindeki akordur.) “Ma” sütununda bulunan 6B ifadesi: Yukarıdaki Lab Majör Tam Beşli Akoru, aynı mantıkla, kök sesi olan Lab’den 2 perde tize çıkıldığında elde edilen Do sesi üzerinde kurulmuş olan Do Biarmonik Minör Dizisinin altıncı dercesi üzerindeki akordur. Böylelikle, tabloyu modülasyon yapmak amacıyla kullanabilmek için; Mib Doğal Majör Dizisinde iken, bu dizinin dördüncü derecesi üzerinde olan Lab Majör Tam Beşli Akorunu basarak, Do Biarmonik Minör Dizisine (altıncı derecedeki akor) modülasyon yapılabilir. Sonuçta, yukarıda anlatılan mantıkla, her bir sütunda yazılmış olan ifadelerden bulunacak diziler arasında modülasyon yapılabilir. Tabloda “Aralık” hesabına göre sınıflandırma yapıldığı için (Ma, Ag vs..) 12 sesten herhangi biri seçilerek uygulanabilir, her durumda modülasyon yapılabilecek diğer dizilerin adları da değişmektedir. Majör Tam Beşli Akoru ile 18 farklı modülasyon ihtimali, Minör Tam Beşli Akoru ile 18 farklı modülasyon ihtimali, Eksik Beşli Akoru ile 10 farklı modülasyon ihtimali, Artık Beşli Akoru ile 6 farklı modülasyon ihtimali bulunmaktadır.

Emre DÜZENLİ

View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF