Grafic Faze Determinante Arhitectura

March 11, 2019 | Author: Tantu Marius | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Grafic Faze Determinante Arhitectura...

Description

MARIUS TANTU Birou Individual de Arhitectura

PR.NR. 9/2013/ Faza P.T.

RETEHNOLOGIZARE POMPE TRANSPORT TERMOFICARE CET CHIMIEI BACAU COD SMIS 16948

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

APROBAT, INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII BACĂU

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA Nr. crt.

Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului

Metoda de control

Participă la control Beneficiar

Proiectant

Constructor 

Doc. de atestare I.S.C. a calităţii

2

ARHITECTURĂ Predare, pr preluare amplasament Trasarea cl clădirii

3

Stabilirea cotei ±0,00m4

Închideri in interioare şi şi exterioare Montarea ttââmplăriei interioare şi exterioare Verificarea realizării anvelopei termoizolante Execuţia fin finisajelor  interioare şi exterioare (pardoseli, tavane, pereţi, etc) Verificarea pla planietăţii suportului învelitorii Executa cutarrea lucrărilor de învelitoare Veri Verifificcarea area lucră ucrări rillor de de tinichigerie Veri Verifificcarea area igni gnifug fugării ării şarpantei

PV

PV

PV

1

5 6 7

8 9 10 11PVPV

PVPVPVPV

PV

PV

NOTĂ:

- Prezenţa inspectorilor I.S.C. PV - Proces verbal PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse FD - Fază determinantă •

PROIECTANT,  ARHITECTURA:  ARHITECTURA: Arh Marius Tantu. INSPECTOR DE ŞANTIER,

BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,

Obs

-2-

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA “RETEHNOLOGIZARE POMPE TRANSPORT TERMOFICARE CET CHIMIEI BACAU COD SMIS 16948” Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU,

Nr ctr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amplasament: Mun Bacau, str Chimiei, nr 1, incinta CET Bacau

Denumirea fazei 1 Predare, preluare amplasament Trasarea clădirii Stabilirea cotei ±0,00m Închideri interioare şi exterioare Montarea tâmplăriei interioare şi exterioare Verificarea realizării anvelopei termoizolante Execuţia finisajelor interioare şi exterioare (pardoseli, tavane, pereţi, etc) Verificarea planietăţii suportului  învelitorii Executarea lucrărilor de învelitoare Verificarea lucrărilor de tinichigerie Verificarea ignifugării şarpantei

Documente intocmite

Cine executa controlul

Volumul de lucrare receptionat

2 PV PV PV PV PV

3 BEP BEP BEP BE BE

4 Pe intreaga lucrare Pe intreaga lucrare Pe intreaga lucrare Pe intreaga lucrare Pe intreaga lucrare

PV

BE

Pe intreaga lucrare

PV

BEP

Pe intreaga lucrare

PV

BEP

Pe intreaga lucrare

PV

BEP

Pe intreaga lucrare

PV

BP

Pe intreaga lucrare

PV

BP

Pe intreaga lucrare

NOTĂ:

- Prezenţa inspectorilor I.S.C. PV - Proces verbal PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse FD - Fază determinantă •

PROIECTANT,  ARHITECTURA: Arh Marius Tantu.

B- beneficiar E- executant P- proiectant I - inspectorat BENEFICIAR,

INSPECTOR DE ŞANTIER,

CONSTRUCTOR,

Numarul si data actului 5

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.