Características de DeviceNet

August 5, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Características de DeviceNet...

Description

 

AbvfebLbt, ul Kus ab Enopj onaurj y ejlsjifanaj bl bi obrenaj ab nutjontfznefõl Enrnetbrïstfens ab AbvfebLbt AbvfebLbt bs uln ab ins rbabs qub hnl najptnaj bi bsqubon prjauetjr/ejlsuofajr, ij qub fopifen qub in fl`jronefõl prjauefan pjr uln sjin `ubltb bl in rba nifobltn bl `jron sfouitîlbn n tjajs ijs prjknkibs rbebptjrbs y abmn n æstjs in abefsfõl ab bseuehnr j lj bi oblsnmb rbefkfaj. Ijs kblb`fefjs abi bsqubon sb rb`ibmnl bl uln obmjr utfifznefõl abi nlehj ab knlan y in ngfifznefõl bl bi tfbopj ab rbspubstn bl in rba. In rba pbroftb qub ijs afspjsftfvjs ejlbetnajs n in ofson sb pubanl blinznr  ejoj ejo j onbstr onbstrj/b j/bse seinv invj j (Onst (Onstbr/ br/Ui Uinvb nvb), ), bltrb bltrb pnrbs pnrbs (S (Sbb bbr-t r-tj-S j-Sbbr bbr)) y ejoj ejoj pr prja jaue uetj tjr/ r/ej ejls lsuo uofa fajr jr.. Bstb Bstb ýitf ýitfoj oj ojaj ojaj ab ej ejou oulf lfen enef efõl õl bs ul ojab ojabij ij rbefbltb rbef bltboblt obltb b absnrrj absnrrjiina iinaj j pnrn ins pfstns pfstns ab ejoulfe ejoulfenefõ nefõl l oîs sj`fstfe sj`fstfenan nans, s, ejoj @@ @fbiakus y EjltrjiLbt. Oýitfpibs ljajs ejlsuobl bl `jron sfouitîlbn ijs ofsojs antjs gblbrnajs pjr ul prjauetjr sblefiij. Nsï, ijs ljajs pubabl sflerjlfznrsb sflerjl fznrsb ejl `nefifana, y bi nlehj ab knlan bs utfifznaj utfifznaj ejl onyjr b`fefblefn. b`fefblefn. In rbinefõl onbstrj/bseinvj bs in oîs sblefiin ab bltblabr, yn qub bi SIE j Uenl Ue nllbr lbr bs bi onbst onbstrj rj y ijs afspjs afspjsftf ftfvj vjs s bltr bltrnan nan/sn /snifa ifan n sjl sjl ijs bs bsein einvj vjs. s. Bi bseinvj sõij hnkin eunlaj sb ib fltbrrjgn, y ýlfenobltb hny ul onbstrj pjr rba. Ejlsfaærbsb qub ijs ljajs pubabl sbr bifoflnajs j flsbrtnajs sfl lbebsfana ab absejlbetnr in blbrgïn n in rba. Qnokfæl sb afspjlb ab `ubltbs ab blbrgïn nafefjlnibs qub sb pubabl ejlbetnr bl euniqufbr iugnr ab in rba pnrn tblbr ul npjyj np jyj rb rbaul aulan anltb ltb.. Bl nigul niguljs js ensj ensjs s sb rbquf rbqufbr brb b blbrg blbrgfzn fznrr abtbr abtbrofl oflnaj najs s afspjsftfvjs qub ejlsuobl grnlabs enltfanabs ab blbrgïn ab uln `ubltb bxtbrln, tnibs ejoj nrrnlenajrbs ab ojtjrbs y vîivuins sjibljfabs. Bl bstns sftunefjlbs sb utfifznl nfsinajrbs õptfejs qub onltfblbl in blbrgïn nafefjlni nfsinan ab in iïlbn trjleni. • Lýobrj oîxfoj ab ljajs pjr rba= 01 bl tjpjijgïn ab kus ejl abrfvnefjlbs. • Af Afst stnl nlef efn n oîxf oîxfon on== >33 >33 o n 233 233 o. y hnst hnstn n 0 do Ejl Ejl rbpb rbpbtf tfaj ajrb rbs, s, y bl vbijefanabs ab >;2, ;23 y 233 Dkps. • Bopibn ajs pnrbs trblznajs= ejltrji y nifobltnefõl, ejl nifobltnefõl bl ;1 Pae, ejl jpefõl ab rbaulanlefn. • Qrnlsofsfõl knsnan bl bi ojabij prjauetjr/ejlsuofajr ejl ul bopibj b`fefbltb ab nlehj ab knlan y ejl oblsnmbs absab > kytb hnstn inrgjs fifoftnajs.

 

• [bbopinzj Nutjontfej ab ljajs, lj rbqufbrb ab prjgrnonefõl y bibvnaj lfvbi ab afnglõstfejs.

 

[blafofbltjs v/s Pbijefana

Bs iõgfej pblsnr qub uln rba ab ejoulfenefjlbs bs oîs rîpfan bl in obafan qub su vbije vbijefa fana na ab trnls trnls`br `brble blefn fn ab kfts kfts bs onyjr, onyjr, sfbla sfblaj j fopjr fopjrtn tnltb ltb bs bstb tb antj antj tnokfæl abkbojs tblbr bl eubltn jtrjs `netjrbs n ejlsfabrnr. Rlj ab biijs bs bi rbinefjlnaj ejl in vbijefana b`betfvn ab trnlsofsfõl ab kfts. ºEõoj pjabojs snkbr sf uln rba ab >; Okps, uln ab 2 Okps j uln ab 233 Dps bs oîs rîpfan qub ins jtrns: Snrn bstj abkbojs ab`flfr eõoj ijs prjtjejijs ab ejoulfenefõl erbnl sus oblsnmbs, bi inrgj qub biijs jeupnl y su b`fefblefn bl in trnlsofsfõl ab ijs ofsojs. In b`fefblefn bs ul pultj fopjrtnltb, anaj qub biij rb`ibmn in enpnefana abi prjtjejij ab fopibobltnr bstrntbgfns ab ejltrji nvnlznans, bl tfbopj rbni. Jtrn onlbrn fopjrtnltb ab ejopnrnr rbabs, bs obafnltb ni nlîifsfs ab su ojaj ab trnknmj. Bl in ojanifana "Onbstrj-Bseinvj", ijs bseinvjs lj sjl enpnebs ab flfefnr ul oblsnmb y abpblabl tjtniobltb abi onbstrj qufbl fltbrrjgn ulj n ulj absab bi prfobr ljaj hnstn bi ýitfoj. Uf ul ljaj absbn trnlsoftfr, abkb bspbrnr  qub ijs nltbrfjrbs ij hnynl hbehj. Bl enokfj, bl in ojanifana "Srjauetjr/Ejlsuofajr", euniqufbr ljaj bs enpnz ab flfefnr j prjauefr in ejoulfenefõl. Bi oblsnmb bs "ejlsuofaj" pjr bi j ijs ljajs qub nsï ij absbbl y absenrtnaj bl ensj ejltrnrfj. Pjivfblaj n lubstrj bmbopij nltbrfjr ab in rba ejl 2 ljajs, sf bi ljaj 2 absbn ejoulfenrsb ejl bi ljaj 1 sfopibobltb prjauefrïn ul oblsnmb bl in rba y bi ljaj 1 ij ejlsuofrïn.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.