50859856-SAMAEL-AUN-WEOR-Η-ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ-ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ

February 16, 2017 | Author: διαμαντής Φαλέγκος | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download 50859856-SAMAEL-AUN-WEOR-Η-ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ-Α&P...

Description

Σημείωση αυτής της έκδοσης: Υπήρξαν σημεία στο κείμενο όπου δεν έβγαινε νόημα, τότε προστρέξαμε στο πρωτότυπο στη ισπανική για να κάνουμε εκ νέου μετάφραση. Είναι στα αλήθεια δύσκολο σε τέτοιο κείμενο να κάνεις αλλαγές λόγω της πνευματικής του φύσης και στην μετάφραση λόγω των λεπτοφυών πνευματικών εννοιών που μερικές φορές είναι ακατάληπτες και αναφέρονται προς τον μαθητή προσωπικά για να ερευνήσει μέσα στη συνείδηση του. Τότε εκεί που η μετάφραση ήταν μια ελεύθερη απόδοση θα έπρεπε να γίνει κυριολεκτικά π.χ. οι επιβιώσαντες της Λεμουρίας και όχι οι αποβιώσαντες· επίσης decano η μετάφραση θα έπρεπε να είναι δεκανός και όχι πρύτανης δεδομένου ότι ο Α.Δ. Σαμαέλ αναφέρεται σε μια κατάσταση της μυητικής πορείας, κλπ. κλπ. Επίσης όσον αφορά τους ψαλμούς, στην μετάφραση των Ο’, η αρίθμηση των ψαλμών σε κάποιους διαφέρει. Λόγω αυτού στις επεξηγήσεις των μετανοιών της Πίστις Σοφίας από τους μαθητές του Ιησού μέσω των ψαλμών, στους τίτλους των αποσπασμάτων έχουμε συμπεριλάβει και τον εναλλακτικό αριθμό του ψαλμού που καθεμία αντιστοιχεί δίπλα στον προϋπάρχοντα με ελαφρύτερο χρωματισμό. Κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις σε αυτό το σημείο γιατί δεν έχουμε καμία πρόθεση να διαβάλουμε το κείμενο και την υψηλά πνευματική περιεκτικότητα του με σχόλια εντός και διευκρινήσεις τέτοιου ή του άλλου τύπου. Αυτή είναι μια εργασία για την εργασία μας, και η αποκάλυψη αυτή του Δασκάλου Σαμαέλ είναι για να μας διευκρινίσει και ξεκαθαρίσει τα βήματα αυτής της πορείας προς την εσωτερική πορεία της απελευθέρωσης της Πίστις Σοφίας μας. Αυτή η έκδοση ελπίζουμε να είναι ένα προοίμιο συνέχισης διορθώσεων μεταφραστικών και εννοιολογικών λαθών των βιβλίων των Αξιοσέβαστων Δασκάλων καθώς και εις μία μελοντική ανασκόπιση των αποδόσεων στην ελληνική της Πίστεως Σοφίας, προς εξυπηρέτηση του κάθε ζηλωτή που διαλέγει να αφυπνιστεί.

Ένας υπηρέτης

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

2

Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ Αποκαλυμμένη

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Τίτλος του πρωτοτύπου: “EL PISTIS SOPHIA DEVELADO” - Samael Aun Weor Primera Edición: 27 de Octubre de 1983 Σαμαέλ Αούν Βεόρ: Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ Πρώτη έκδοσις: 27 Οκτωβρίου 1983

Ηλεκτρονικοποιήθηκε: 27 Οκτωβρίου 2009 -Ά Έκδοσις -

2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Εμείς, οι σαράντα δύο Δικαστές του Κάρμα, προτρέπουμε το γνωστικό λαό σε ενότητα, τις στιγμές αυτές που η ανθρωπότητα βρίσκεται στο σταυροδρόμι του Είναι και του μη Είναι. Μιλάμε συνενωμένοι σε πλήρη Σύνοδο με τη πρέπουσα εξουσιοδότηση του Ιεού, του Πατριάρχη της Υπέρτατης Ιεραρχίας και με πλήρη εξουσία από τη Λευκή Αδελφότητα στην οποία ανήκουμε. Στέλνουμε την ευλογία μας σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς διάκριση φύλου, κάστας, φυλής ή χρώματος, προσδοκώντας ότι η Επανάσταση της χριστικής Συνείδησης θα επιταχύνει το βήμα της, ώστε ο Χριστός να κατέλθει μέσα σας και το Φως του Θεϊκού Λόγου να κάνει να ανθίσει το πύρινο ρόδο της πνευματικότητας επάνω στο γιγάντιο Σταυρό του Γαλαξία. Εμείς, με τις εξουσίες που μας έχουν απονεμηθεί και συγκεντρωμένοι στο Ναό Καρδιά του πλανήτη Γη, με την ανώτερη διαταγή του Ναού Καρδιά του Ήλιου και της Ιεραρχίας του, έχουμε καθορίσει ότι, μέχρι νεωτέρας διαταγής θα αναλάβει τη διεύθυνση των Γνωστικών Ιδρυμάτων του Κόσμου, η Αξιοσέβαστη Δασκάλα Λιτελάντες. Έχουμε εγκρίνει τη δημοσίευση αυτού του βιβλίου, την Γνωστική Βίβλο , η Πίστις Σοφία αποκαλυμμένη , μέσα στο οποίο βρίσκονται διαπλασμένα όλα τα Ιερά μας Μυστήρια, αφού πλέον έφθασε η ακριβής στιγμή για να βγει προς συνάντηση της ανθρωπότητας. Η ανοδική περίπλους του Αξιοσέβαστου Δασκάλου Σαμαέλ Αούν Βεόρ, με όλα τα δημοσιευμένα βιβλία συμπληρώνει την ανατεθειμένη αποστολή του, με την αποκάλυψη αυτού του Ιερού Έργου. Τώρα είναι, η σειρά της Αξιοσέβαστης Δασκάλας Λιτελάντες να κάνει τη δική της, σαν Διευθύνουσα του Γνωστικού Κινήματος με όλη την εσωτερική της ιεραρχία, για καλό της ανθρωπότητας. Αυτό το βιβλίο έρχεται να καλύψει μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες του κόσμου. Είναι ο προάγγελος ενός νέου πολιτισμού, μιας νέας καλλιέργειας και της παλινόρθωσης της Άγιας Γνωστικής Εκκλησίας επάνω στην επιφάνεια της Γης. Βρίσκεστε κοντά στο μεγάλο κατακλυσμό και τα χρόνια του τέλους ήδη έφθασαν. Η πάλη των στοιχείων θα αρχίσει να εξαπολύεται σε διάφορα μέρη του πλανήτη σας. Να είστε επάγρυπνοι σαν τον σκοπό σε εποχή πολέμου. Να τελειώνετε με το όργανο Κουνταρτιγουαδόρ και μαζί του θα καταστραφεί οριστικά το εγώ, ο εαυτός μου και θα γεννηθεί το Είναι. Έτσι θα φθάσετε στην εσωτερική Αυτοπραγμάτωση. Ο Σπόρος του Αγγέλου βρίσκεται στο Ιερό του καθενός από εσάς, η βλάστηση του θα γίνει δυνατή μέσω του Τέλειου Γάμου και των Τριών Παραγόντων που ήδη γνωρίζετε. Διαποτιστείτε από τα αγνά και κρυστάλλινα νερά σας, για να μπορέσετε να ανέλθετε στα Φτερά του Πληρώματος. Paz Inverencial

3

ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΟΦΙΑΣ Πρώτος τόμος

1

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƝƗDŽǐǂƾǎǀǛ

7

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο Ιησούς μέχρι αυτό το σημείο διδάσκει τους μαθητές του μόνο μέχρι τις περιοχές του Πρώτου Μυστήριου.

Και συνέβη, όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, ότι πέρασε ένδεκα έτη συζητώντας με τους μαθητές του και τους δίδαξε μόνο μέχρι τις περιοχές της Πρώτης Εντολής και μέχρι τις περιοχές του Πρώτου Μυστηρίου, αυτό που βρίσκεται εντός του πέπλου, εντός της Πρώτης Εντολής, που είναι το εικοστό τέταρτο μυστήριο εκτός και από κάτω, (εκείνα τα είκοσι τέσσερα), που βρίσκονται στο δεύτερο διάστημα του Πρώτου Μυστηρίου, το οποίο είναι υπεράνω όλων των Μυστηρίων, ο Πατέρας με τη μορφή περιστεράς.

ƬƸLjdžǖǃƼDŽdžǛ ljNJƾDŽ ƼǂLJǓƻƸ NJƸǂƸǀLJǏLjƾǃǑDŽdžǛ ljNJƾ ƿǂǓǎƾ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼǓljƸǀ ljNJƸƿƼLjǕǛ ljNJƾDŽLJLjdžljƼNjǍǒ ƥǀƘƸljǀǂƼǓǛNJƾǛƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƫǏNJǀǐǛƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀǃƼNjLJdžǃdžDŽǒljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƻǀƻǐljǁƼǀljNJdžDŽdžNjǁƸǀljNJƾǁƸLjƻǀǐ ƝƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒƼǓDŽƸǀƣƸƸƺƸLJǐǛNJdžƿƼǕLJǐDŽǏƸLJǕǂƸNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸǁƸǀNJdžDŽLJǂƾljǓdžDŽ ǕLJǏǛNJdžDŽƼƸNjNJǕljdžNj ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀdžƠǑNJƼLj džƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƴNJƸDŽ dž ƼNjljƼƹǒǛ ǁƸNJƸDŽdžƼǓ NJƾ ƦLjǘNJƾ ƛDŽNJdžǂǒ NJǕNJƼ ǁƸNJƸDŽdžƼǓ ƼǖǁdžǂƸ NJdž ƼǀǁdžljNJǕ NJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƩdžƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƹLjǓljǁƼNJƸǀǁLjNjǃǃǑDŽdžǃǑljƸljNJdžDŽƗLjƺƸǂƼǀǕNJdžNjƞƼdžǖ ƠǕǃLJdž ǃƼ ǁǕǃLJdž NjnjƸǓDŽƼǀ dž ƗLjƺƸǂƼǀǕǛ ǃdžNj ǖnjƸljǃƸ ƺǀƸ NJƾ Ʃǀǃǒ ǃdžNj ǁƸǀ NjnjǐljǃƸNJƸ ƺǀƸDŽƸNJǀǃǘ ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ LJǐDŽNJƸ ǁLjNjǃǃǑDŽdžǛ ljNJdžDŽ Ǔƻǀdž NJdžDŽ ƸLjƺƸǂƼǀǕ NJdžNj ljNJƾDŽǓƻǀƸNJdžNjNJƾƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸ ƚƼDŽ ƿƸ ǒNJƸDŽ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ǁƸNJƸDŽdžƾƿƼǓ NJdž ƛǀǁdžljNJǕ NJǑNJƸLjNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƸDŽ ƻƼDŽ ǑǍƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƺǓDŽƼǀǁƸNJƸDŽdžƾNJǕNJdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƚdžNjǂƼǀǑǛǃdžNjƻǓDŽƼǀǛƠǖLjǀƼ ƸǂǂǐǃƸƽǓǃƸNjNJǑǛƻǖDŽƸǃƾ Ʃdž ưǁNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƼDžƾƺƼǓ ǃƼ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǒ ǁƸƿƸLjǕNJƾNJƸ NJdž ƛǀǁdžljNJǕ NJǑNJƸLjNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƩdžLJDŽƼǖǃƸƼǓDŽƸǀǀljǍNjLjǕ ƸǂǂǐƾljǐLjǁƸƼǓDŽƸǀƸƻǖDŽƸǃƾ ǃƾLJǑnjNJƼNJƼljƼLJƼǀLjƸljǃǕ ƝƭNjǍǒ NJdžƨƼDž džLJƼǀLjƸljǃǕǛ ƾLJNJǘljƾ ƾƗDŽƸƺǑDŽDŽƾljƾ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǁLjNjǃǃǑDŽƸljNJdžưǁNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƨNJdž ƦLjǘNJdž ƚǀǐljNJƾǃƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ dž ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ dž ƦƸNJǑLjƸǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ljNJdž ǁLjNjnjǕ ƨNJdžƚƼǖNJƼLjdžƚǀǐljNJƾǃƸƹLjǓljǁƼNJƸǀƾƫǖljƾ LJdžNjƼDžƾƺƼǓNJƸǀǃǕDŽdžǃƼNJdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdž

8

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητές του: "Εξέρχομαι από το Πρώτο Μυστήριο, που είναι το Τελευταίο Μυστήριο, που είναι το εικοστό τέταρτο Μυστήριο." Και οι μαθητές του δεν γνώριζαν ούτε καταλάβαιναν ότι το κάθε τι υπάρχει μέσα σ’ αυτό το Μυστήριο, αλλά νόμιζαν ότι το Μυστήριο αυτό είναι η κεφαλή του Σύμπαντος και κάθε ύπαρξης και η τελείωση όλων των τελειοποιήσεων, γιατί ο Ιησούς τους είχε πει σχετικά με αυτό το Μυστήριο, ότι περικλείει την Πρώτη Εντολή και τις πέντε ενέργειες και το Μέγα Φως και τους Πέντε Βοηθούς και ολόκληρο το Θησαυρό του Φωτός.

Αυτό που περικλείει το Πρώτο Μυστήριο.

0ƥǀǁƼǓdžǛƟƾljdžǖǛƼǃnjƸDŽǓƽƼNJƸǀǑDžǏƸLJǕNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž LJƸLjǕǂdžLJdžNjdžƪǀǕǛƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ǃƼ NJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ǁƸǀ dž ƦƸNJǑLjƸǛ ǑDŽƸ ǃƼ NJdžDŽ ƪǀǕ ƴLJdžǀdžǛ ƼǓƻƼ NJdžDŽ ƪǀǕ ƼǓƻƼ NJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀƸNjNJǕNJdžNjƦƸNJǑLjƸǁƸǀƺǀƸNjNJǕƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛǁƸǀNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdž ƥƙƼLjƸǀǕǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽƼǓDŽƸǀNJdžLJLjǘNJdžǁƸǀNJdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžNJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƩdžƼǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƼLJƼDžƾƺƾǃǑDŽdžƸLJǕNJdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ǁLjǖƹƼǀƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNjNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼLJƼDžƾƺƾǃǑDŽdžƸLJǕNJdžƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžǁƸǀljƼljǖDŽƿƼljƾ ǃƼNJdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀƾǓƻǀƸƾǁƼnjƸǂǒNJdžNjƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ Ʃdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƼLJǓljƾǛ ǁƸǀ NJdž ƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdž LJƼLjǀǁǂƼǓƼǀ NJƾƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒ LJƸLjǕǂdžLJdžNjƼǓDŽƸǀƼǀǁdžljǀƻǖdždžǀƛDŽNJdžǂǑǛNJdžNjƣǕǃdžNjNJdžNjƞƼdžǖ ƝƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒLJƼLjǀǁǂƼǓƼǀƼLJǓljƾǛNJǀǛLJǑDŽNJƼƼDŽǑLjƺƼǀƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƫǏNJǕǛǁƸǀNJdžNjǛ ƦǑDŽNJƼƘdžƾƿdžǖǛǁƸǀNJdžƞƾljƸNjLjǕǕǂdžDŽNJdžNjƫǏNJǕǛ ƢƼNJhƸNjNJǀǐǃdžNjljƼƼǓǍƸƸǁdžǖljƼǀ ƸǂǂǐNJǘLjƸNJƸǃǐNJǀƸǃdžNjljƼƹǂǑLJdžNjDŽǁƸǀƾǁƸLjƻǀǐ ǃdžNjljƼDŽdžǀǘƿƼǀ ƝƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒǁƸǀdžǀLJǑDŽNJƼƼDŽǑLjƺƼǀƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƫǏNJǕǛǁƸǀdžǀƦǑDŽNJƼƘdžƾƿdžǓǁƸǀdž ƞƾljƸNjLjǕǛǕǂdžǛ NJdžNjƫǏNJǕǛ LJƸLjh Ǖǂdž LJdžNjƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdž ƣǕǃdž NJƾǛ ƜNjƺƸLjǀǐǛ ljƼ NJƼǂƼNjNJƸǓƸljǖDŽƿƼljƾLJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀljNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƥǀ ƦǑDŽNJƼ ƛDŽǑLjƺƼǀƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƫǏNJǕǛ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƛljǏNJƼLjǀǁǕ ƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸ ƩdžƙDŽǏljNJǀǁǕƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸƼǓDŽƸǀƾƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾƸLJƼǀǁǕDŽǀljƾǃƼNJƸNJǑljljƼLjƸǃǑǂƾǁƸǀǃǀƸ DžƼǍǏLjǀljNJǒƸǀǍǃǒLJdžNjƼǓDŽƸǀNJdžǁƼnjǐǂǀ Ʃdž ljƾǃƼǓdž NJdžNj ƦƼDŽNJƸƺLjǐǃǃƸNJdžǛ džDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ ƼDž ǓljdžNj ljƾǃƼǓdž NJdžNj ƢǀǁLjǕǁdžljǃdžNj ǁƸǀ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀƸNjNJǕLJdžNjdžǀǁƸƹƸǂǀljNJǑǛLjƸƹǓDŽdžǀNJdžNjƘǀƹǂǓdžNjNJdžNjƜdžǍǐLjdžDŽdžǃǐƽdžNjDŽ NJdžƢǀǁLjdžLJLjdžljǏLJƼǓdž ƩdžƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸ ǃƼNJƾDŽƸDŽǘNJƼLjƾƸǁNJǓDŽƸljƾǁǏǃǑDŽƾljNJdžDŽƸǑLjƸ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀNJdžDŽ ƨǏNJǒLjƸNJdžNjǁǕljǃdžNj Ʃdž ƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸ ǃƼ NJƸ ƻǖdž ǁƸNJǘNJƼLjƸ ljǁǑǂƾ NJdžNj ljƾǁǏǃǑDŽƸ ljNJdžDŽ ƸǑLjƸ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀNJdžDŽƸLjljƼDŽǀǁǕNJLjǐƺdžNJǏDŽdžLjƺǓǏDŽ ƢǓƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾƸLJƼǀǁǕDŽǀljƾǃƼNJdžǁƼnjǐǂǀǁǐNJǏ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀnjNjljǀǁǐǑDŽƸƻƸǓǃdžDŽƸ ƻƾǂƸƻǒNJƾƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǒƸDŽƸNJLjdžLJǒ NJƾDŽƸNJƸDžǓƸ ǒNJƾDŽNJLjǑǂƸ Ʃdž ƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸ LJdžNj ljNJǀǛ ƙDŽǏljNJǀǁǑǛ ƨǍdžǂǑǛ džDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ ƫǂdžƺƼLjǕ ƗljNJǑLjǀ ƼǓDŽƸǀ NJdž ljǖǃƹdžǂdžNJƾǛƢƸƺǀǁǒǛƦƸDŽNJdžƻNjDŽƸǃǓƸǛ ƥǀ ƦǑDŽNJƼ ƛDŽǑLjƺƼǀƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƫǏNJǕǛ ǁƸǀ džǀ ƦǑDŽNJƼ ƘdžƾƿdžǓ LJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƫǂdžƺƼLjǕƗljNJǑLjǀ ƥǀƦǑDŽNJƼƘdžƾƿdžǓƼǓDŽƸǀNJƸƦǑDŽNJƼƦDŽƼǖǃƸNJƸ džƙǁƸǃLJLjǀǑǂ džƧƸnjƸǑǂ džƥNjLjǀǑǂ džƢǀǁƸǑǂ ǁƸǀdžƨƸǃƸǑǂ ƥǕǂdžǛƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛLJƼLjǀǑǍƼNJƸǀljNJdžƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸǁƸǀƸNjNJǕljNjǃƹdžǂǓƽƼǀNJdžDŽ ƯDŽƿLjǏLJdž 9

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƝǁƸNJƸDŽǕƾljƾNJdžNjƢƸƺǀǁdžǖƦƼDŽNJƸƺLjǐǃǃƸNJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžǁǂƼǀƻǓNJǏDŽƚǖdžƚǀƸljNJƾǃǐNJǏDŽ Ʃdž ljƾǃƼǓdž NJdžNj ƦƼDŽNJƸƺLjǐǃǃƸNJdžǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸLJdžNJƼǂƼǓNJƸǀ ƸLJǕ NJƸ ƼLJNJǐ ǃǑNJƸǂǂƸ ǒ NJdžNjǂǐǍǀljNJdžDŽDŽƸǍƸLjǐƽƼNJƸǀǃƼƸƺDŽǕǍLjNjljǕƼLJǐDŽǏljƼǂƼNjǁǕǃǐLjǃƸLjdž ƩƸ ƼLJNJǐ ǃǑNJƸǂǂƸ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƸǁǕǂdžNjƿƸ Ƹljǒǃǀ NjƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ǍƸǂǁǕǛ ǍLjNjljǕǛ ljǓƻƾLjdžǛ ǁƸljljǓNJƼLjdžǛǁƸǀǃǕǂNjƹƻdžǛ ƩdžƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸǃƼNJƾDŽƸDŽǘNJƼLjƾƸǁNJǓDŽƸLJLjdžǛNJƸƼLJǐDŽǏNJLjǑLJƼǀljƼnjNjƺǒNJǀǛljNJLjƸNJǀǑǛ NJǏDŽƻƸǀǃǕDŽǏDŽ ƩdžƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸǃƼNJǀǛƻǖdžǁƸNJǘNJƼLjƼǛƸǁNJǓDŽƼǛNJdžNjLJLjdžǛNJƸƼLJǐDŽǏ LJLjdžljƼǂǁǖƼǀNJdžNjǛ ljǁdžNJƼǀDŽdžǖǛ ƩdžƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸǍƸLjƸƺǃǑDŽdžǃƼǁǐLjƹdžNjDŽdž ǃƼNJǀǛƻǖdžǁƸNJǘNJƼLjƼǛƸǁNJǓDŽƼǛLJLjdžǛNJƸǑDžǏ ljNJdžǁƸNJǘnjǂǀNJdžNjƻǏǃƸNJǓdžNjƻƼDŽƼLJǀNJLjǑLJƼǀNJƾDŽƼǓljdžƻdžljNJdžNjǛljǁdžNJƼǀDŽdžǖǛ ƠƸƿƸƺǀǐƽdžNjǃƼ NJdž ƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸ ǃƼ NJƸ NJǑljljƼLjƸ ƨNJdžǀǍƼǓƸ ƸLJƸƺƺǑǂǂdžDŽNJƸǛ NJdžNjǛ ƼDždžLjǁǀljǃdžǖǛNJƾǛƫǏNJǀǐǛ NJdžNjƗǑLjƸ NJdžNjƣƼLjdžǖǁƸǀNJƾǛƙƾǛ ƫNjljǐǃƼLJǑDŽNJƼnjdžLjǑǛƼLJǐDŽǏljNJƾǃƸƺǀǁǒƸLJƼǀǁǕDŽǀljƾ ƧƸDŽNJǓƽdžNjǃƼLJǑDŽNJƼnjdžLjǑǛƼLJǐDŽǏljNJdžƫǂdžƺƼLjǕƗljNJǑLjǀǃƼNJƼǂƼNJdžNjLjƺǀǁǕDŽƼLjǕ ƨNJƼƺDŽǘDŽdžNjǃƼ NJƾDŽ ƸLJƼǀǁǕDŽǀljƾ NJdžNj ƦƼDŽNJƸƺLjǐǃǃƸNJdžǛ ǃƼ NJdžDŽ ǁƸLJDŽǕ LJǑDŽNJƼ ƸLjǏǃǐNJǏDŽ ǂǀƹƸDŽǀdžǖ ljǃǖLjDŽƸǛ ƸǂǕƾǛ ƿƼǀƸnjǀdžǖǁƸǀǁƸǃnjdžLjǐǛ ƢƼNJǐ NJdžLJdžƿƼNJdžǖǃƼ ƼDŽƸǂǂǐDž NJdž ƦƼDŽNJǐƺLjƸǃǃƸ ljNJdž ǑƻƸnjdžǛ LJLjdžǛ NJdž ƘdžLjLjǐ LJLjdžǛ NJƾ ƢƼljƾǃƹLjǓƸ LJLjdžǛNJƾDŽƗDŽƸNJdžǂǒǁƸǀLJLjdžǛNJƾƚǖljƾ ƞƸƸLJƸƺƺƼǓǂdžNjǃƼNJdžǕDŽdžǃƸNJdžNjƯǂƼnjǁƸǀNJdžNjǀƼLjdžǖƩƸdžǖ ƼDŽǏǃǑDŽƸǃƼNJdžǁƸƹƸǂǀljNJǀǁǕ ǕDŽdžǃƸNJdžNjƗƽǕƿ ƠƸƿǘǛƿƸnjNjljǐǃƼLJǑDŽNJƼnjdžLjǑǛƼLJǐDŽǏljNJdžƫǂdžƺƼLjǕƗljNJǑLjǀ ƿƸƼLJǀǁƸǂdžǖǃƸljNJƼNJdžNjǛ ƦǑDŽNJƼǃƸƺǀǁdžǖǛƘdžƾƿdžǖǛ ƢƾDžƼǍDŽǐǛLJdžNJǑǕNJǀNJdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛƼǓDŽƸǀdžƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛLJƼLjǀǑǍƼNJƸǀƼLJǓljƾǛljNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƠƸDŽǑDŽƸǛƢNjƾǃǑDŽdžǛƻƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƸLJdžǁNJǒljƼǀNJdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛƼǐDŽƻƼDŽƼǓǍƼ ǁƸNJƸDŽdžǒljƼǀLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛNJƾDŽƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒǁƸǀNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǃLJƼLjǀǑǍƼNJƸǀljNJdžƼǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdž LJdžNjƼǓDŽƸǀdžƗLjƺƸǂƼǀǕǛǕLJdžNj NjnjƸǓDŽƼNJƸǀǁƸǀDžƼǗnjƸǓDŽƼNJƸǀNJdžǓƻǀdžNJdžLJƼLJLjǏǃǑDŽdž ƥ ƗLjƺƸǂƼǀǕǛ NJdžNj ƞƼdžǖ NJdž ƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ǂƼǀNJdžNjLjƺƼǓ ǃǕDŽdž ǃƼ NJdž ưǁNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž Ʃdž ưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀƸNjNJǕNJdžNjƛLjǏNJƼNjǃǑDŽdžNj ƸNjNJǕNJdžNjǑLjǏNJƸ ƥƪLJƼLjƹƸNJǀǁǕǛƨƼDždžNjƸǂǀǁǕǛƝǂƼǁNJLjǀljǃǕǛƼǓDŽƸǀƾNjLJǑLjdžǍƾƻǖDŽƸǃƾLJdžNjƺƼDŽDŽǐƼǀǁǐƿƼ ǁǓDŽƾljƾ ljNJdžDŽ ƗLjƺƸǂƼǀǕ NJdžNj ƞƼdžǖ ƴLJdžǀdžǀ ƻƼDŽ ǃƼNJƸNJLjǑLJdžNjDŽ LJdžNJǑ NJdž ƟƼLjǕ ƨLJǑLjǃƸ ljƼ ƪLJƼLjƹƸNJǀǁǕ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǕ ƝǂƼǁNJLjǀljǃǕ ƸnjǒDŽdžNjDŽ ljƼ ƼǁǁLjƼǃǕNJƾNJƸ NJdžDŽ ƗLjƺƸǂƼǀǕ NJdžNj ƞƼdžǖƴLJdžǀdžǀƸnjǒDŽdžNjDŽljƼƼǁǁLjƼǃǕNJƾNJƸNJdžDŽƗLjƺƸǂƼǀǕNJdžNjƞƼdžǖ ƻƼDŽƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀljNJdž ƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƣƸǂƸNJLjƼǖƼǀǁƸDŽƼǓǛNJdžDŽ*PE)FWFƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƴǃǏǛ džơǐNJLjƾǛǃǑDŽƼǀljNJǐljǀǃdžǛƼǐDŽƻƼDŽƼLjƺǐƽƼNJƸǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƴNJƸDŽƻƼDŽǁƸNJǑǍƼǀǁǐLJdžǀdžǛǑDŽƸƛLjǃƾNJǀǁǕƚdžǍƼǓdžLJLjǑLJƼǀDŽƸǁƸNJƸnjǑLjƼǀDŽƸNJdžƹLjƼǀƺǀƸDŽƸ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƦdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ džǀ ƾƿǀǁdžǓ ǁƸDŽǕDŽƼǛ džǀ LJLjdžǁƸNJƸǂǒǎƼǀǛ ǁƸǀ džǀ njdžƹǓƼǛ ƸLJdžNJƼǂdžǖDŽ ǑDŽƸ ǃƼƺǐǂdžƼǃLJǕƻǀdžƺǀƸNJƾDŽƸLJǕǁNJƾljƾNJdžNjƛLjǃƾNJǀǁdžǖƚdžǍƼǓdžNj Ʃdž ǁƸNJƸljNJLjƸǃǃǑDŽdž NJdž ǍƸǂƸljǃǑDŽdž ƛLjǃƾNJǀǁǕ ƚdžǍƼǓdž ƻƼ ǍLjƾljǀǃƼǖƼǀ ljNJdžDŽ ƗǂǍƾǃǀljNJǒ ƺǀƸNJƾƻdžNjǂƼǀǐNJdžNjljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƩdžƛLjǃƾNJǀǁǕƚdžǍƼǓdžƼǓDŽƸǀNJdžƞƾǂNjǁǕƙǀǕDŽǀ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƨNJƾ ljdžnjǒ ljǖDŽƻƼljƾ NJdžNj ƙƼDŽƼNJƾLjǓdžNj ơǓƺǁƸǃ ǃƼ NJdž ƞƾǂNjǁǕ ƙǀǕDŽǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NJdž ǁǂƼǀƻǓ ǁǐƿƼƼDždžNjljǓƸǛ ƴLJdžǀdžǀ ǍǖDŽdžNjDŽ NJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƻƼDŽ ǁƸNJdžLjƿǘDŽdžNjDŽ DŽƸ LJƸLjǐƺdžNjDŽ NJdžDŽ ƪLJƼLjƹƸNJǀǁǕ 10

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƨƼDždžNjƸǂǀǁǕƝǂƼǁNJLjǀljǃǕǁƸǀƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž Ʃdž DŽƸ ǍǖDŽƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ NJdž ƛLjǃƾNJǀǁǕ ƚdžǍƼǓdž ǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓ ǃƼ NJdž DŽƸ LJƸLjƸǂǖƼǀ ǕǂƼǛ NJǀǛ ƻLjƸljNJƾLjǀǕNJƾNJƼǛNJdžNjƛǀǁdžljNJdžǖƩƼNJǐLjNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƥǀ ƻƼǀǂdžǓ LJƸLjƸǁǀDŽdžǖǃƼDŽdžǀ ƸLJǕ LJLjdžǁƸNJƸǂǒǎƼǀǛ ǁƸǀ LJƸLjǐǂdžƺdžNjǛ njǕƹdžNjǛ LJdžNJǑ ƻƼDŽ ǁƸNJƸnjǑLjDŽdžNjDŽDŽƸƹLjdžNjDŽǑDŽƸƛLjǃƾNJǀǁǕƚdžǍƼǓdžǁƸǀƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽƸDžǀdžƿLjǒDŽƾNJƸ ƴLJdžǀdžǀ ƸLJǕ LJƸLjǐǂdžƺƼǛ ƸǀNJǓƼǛ ǁƸǀ ǂƸDŽƿƸljǃǑDŽƼǛ ƾƿǀǁǑǛ ƸDžǓƼǛ LJLjdžljǁdžǂǂdžǖDŽNJƸǀ ljƼ ǑDŽƸ ƛLjǃƾNJǀǁǕ ƚdžǍƼǓdž ǁƸNJƸljNJLjƸǃǃǑDŽdž ǒ ǍƸǂƸljǃǑDŽdž ǁƸǀ ƻƼDŽ NJdžǂǃdžǖDŽ DŽƸ LJǐLjdžNjDŽ ǑDŽƸ ǁƸǀDŽdžǖLjƺǀdž ƸnjǒDŽdžNjDŽ NJdž ƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ƸǁǀDŽƾNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdž ǁƸǀ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ ƸDžǀdžƿLjǒDŽƾNJƸ ƥƞƾljƸNjLjǕǛƼǓDŽƸǀƺǀƸNJdžNjǛƺƼDŽDŽƸǓdžNjǛƼLjƺǐNJƼǛ ƥǀƞƼdžǓLJLjǑLJƼǀDŽƸNJLjǑnjdžDŽNJƸǀǃƼNJdžDŽǑǁNJƸLjNJƾǛƗƿƸDŽƸljǓƸǛƼǐDŽƻƼDŽƿǑǂdžNjDŽNJdžnjNjljǀǁǕ NJdžNjǛljǘǃƸDŽƸƼǁnjNjǂǀljƿƼǓǁƸǀDŽƸLJƼƿǐDŽƼǀ ƩdžƣǑǁNJƸLjNJƾǛƗƿƸDŽƸljǓƸǛLJƼLjǀǑǍƼNJƸǀljNJdžƯƺǀdžƙǁLjǀǐǂ ƩdžƯƺǀdžƙǁLjǀǐǂƼǓDŽƸǀNJdžƨƼDždžNjƸǂǀǁǕƞƾǂNjǁǕƙǀǕDŽǀ

Και εκτός από αυτά, ο Ιησούς δεν είχε πει στους μαθητές του την όλη έκταση όλων των περιοχών του Μεγάλου Αόρατου και για τις τρεις τριπλές δυνάμεις και για τους είκοσι τέσσερεις αόρατους και για όλες τις περιοχές τους και τους αιώνες τους και τις τάξεις τους, ούτε πως αυτές επεκτείνονται (εκείνες που είναι οι απόρροιες του Μεγάλου Αόρατου) και τις αγέννητες και τις αυτογεννημένες και για τους γεννήτορες τους και τους δότες Φωτός και τις χωρίς ζεύγος και για τους κυβερνήτες τους και τις εξουσίες τους και τους κυρίους τους και τους αρχαγγέλους τους και τους αγγέλους τους και τους δεκανείς τους και τους υπηρέτες τους και για όλες τις οικίες των σφαιρών και για όλες τις τάξεις καθεμιάς από αυτές.

Οι περιοχές του Μεγάλου Αόρατου.

Ɲ Ǖǂƾ ǑǁNJƸljƾ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ LJƼLjǀdžǍǘDŽ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƗdžLjǐNJdžNj ǁƸNJǐ NJƾDŽ ƗNjƺǒ džLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼƠdžljǃǀǁǒǛƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ǁƸNJƸǂǒƺƼǀƼDžƸǓljǀƸ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛLJLjǑLJƼǀDŽƸƺDŽǏLjǓƽƼǀǕǂƼǛNJǀǛNjLJƼLjƼNjƸǓljƿƾNJƼǛLJƼLjǀdžǍǑǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNj ƠǕljǃdžNjǁƸǀNJdžDŽNJLjǕLJdžLJdžNjƸNjNJǑǛƼLJƼǁNJƼǓDŽdžDŽNJƸǀǁƸNJǐNJƾDŽƗNjƺǒNJƾǛƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ƨh ƸNjNJǑǛ NJǀǛ LJƼLjǀdžǍǑǛ ƻǀƸǃǑDŽdžNjDŽ džǀ ƗǀǘDŽƼǛ ǁƸǀ džǀ ǀƼLjǑǛ NJdžNjǛ ƩǐDžƼǀǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ džǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƞƼǔǁdžǖƯƺDŽǏljNJdžNjǁƸǀƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdžNj ƥǀƩLjǀǐDŽNJƸƦǂƾLjǏǃƸNJǀǁdžǓƗǀǘDŽƼǛLJdžNjƸDŽƸƻǖdžDŽNJƸǀƸLJǕƻǀƸƻdžǍǀǁǑǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛǁƸǀLJdžNj ljNjDŽNJǐljljdžDŽNJƸǀƸDŽǐƽƼǖƺƾƸLJǕNJdžDŽƦLjdžƦǐNJdžLjƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽ ƥǀƩLjǀǐDŽNJƸƗǀǘDŽƼǛƸDŽƸƻǖdžDŽNJƸǀǁƸNJǐNJƾDŽƗNjƺǒNJƾǛƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ƥǀƩLjǀLJǂǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛ džƣǕǃdžǛNJdžNjƩLjǓƸ džǀƩLjƼǀǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀ NJdžNjƠǕljǃdžNj ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJƼǛƺǀƸDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺdžǖDŽǁƸǀDŽƸDžƸDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺdžǖDŽƼǁDŽǑdžNj ƥǀ ƩLjƼǀǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƼǓDŽƸǀ ƯƺǀdžǛ DŽƸ ƛLJǀƹƼƹƸǀǘDŽƼǀ ƯƺǀdžǛ DŽƸ ƗLjDŽƼǓNJƸǀ ƯƺǀdžǛ DŽƸ ƨNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ ƦƸNJǒLj ƪǀǕǛ Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ ƚǖDŽƸǃƾ ƞƼNJǀǁǒ ƚǖDŽƸǃƾ ƗLjDŽƾNJǀǁǒ ƚǖDŽƸǃƾ ƥNjƻǑNJƼLjƾ ƴNJƸDŽƸNjNJǑǛdžǀƩLjƼǀǛƚNjDŽǐǃƼǀǛLjǑdžNjDŽljƼƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǑǛǁƸNJƼNjƿǖDŽljƼǀǛ ƻƼDŽǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjDŽǁƸǃǓƸƻƾǃǀdžNjLjƺǓƸ ƙǀƸDŽƸƸDŽƸƹǂǖljƼǀǃǀƸDŽǑƸƻƾǃǀdžNjLjƺǓƸ ƸNjNJǑǛdžǀƩLjƼǀǛƚNjDŽǐǃƼǀǛLJLjǑLJƼǀDŽƸljNjDŽƼDŽǏƿdžǖDŽ ljƼǑDŽƸƻƼƻdžǃǑDŽdžljƾǃƼǓdž ƥǀƩLjǀLJǂǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛǁƸǀdžǀƛǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƗǕLjƸNJdžǀ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀLJƸLjǕDŽNJƼǛǁƸNJǐNJƾDŽ 11

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗNjƺǒdžLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼƠdžljǃǀǁǒǛƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƞƼNJǀǁǒ ƗLjDŽƾNJǀǁǒ ǁƸǀ ƥNjƻǑNJƼLjƾ ƼLjƺƸljǓƸ ljNjDŽƼǍǒǛ ljNJdž ƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ljǍƾǃƸNJǓƽdžNjDŽǑDŽƸƢdžDŽƸƻǀǁǕƨǖDŽdžǂdž ƠƸǀdžǀƛǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƦLjƼljƹǖNJƼLjdžǀƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀƸljNJƸǃǐNJƾNJƸljNJdžƜǏƻǀƸǁǕǃǑljƸljNJdžDŽ džLJdžǓdžLJǐǂǂƼNJƸǀNJdžƝǂǀƸǁǕǃƸǛƨǖljNJƾǃƸ ƗLJǕ NJƾ ơƸǃLJLjǕNJƾNJƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ NJƾDŽ ƗǁNJǓDŽƸ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǀǏDŽ ƨǁdžNJƸƻǀǘDŽ

 ƸDŽƸƹǂǖƽdžNjDŽ ljNJdž ƻǀǐljNJƾǃƸ džǀ Ƽǁ DŽǑdžNj ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƼǛ ƼDŽǑLjƺƼǀƼǛ ǁƸNJǐ NJƾDŽ ƗNjƺǒ NJƾǛ ƢƼƺǐǂƾǛ ƝǃǑLjƸǛƩdžưDŽƸNJdžNjƗNjƺdžǖ NJdžưDžǀǁƸǀNJdžƦǑDŽNJƼ ǃƼNJǐNJdžƩLjǓƸ NJdžưDŽƸ NJdžƩǑljljƼLjƸ NJdž ưDŽƸNJdžƦǑDŽNJƼ NJdžƻǀLJǂǕƛLJNJǐ NJdžƥǂǀǁǕƨǖDŽdžǂdžƠƸǀƸNjNJǑǛƼǓDŽƸǀdžǀƥNjljǓƼǛ džǀƫǂǕƺƼǛ NJƸ ƨNJdžǀǍƼǓƸ džǀ ƞƼǔǁdžǓ ƠƸNJƸljǁƼNjƸljNJǑǛ džǀ ƗLjǀƿǃdžǓ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ƻƼDŽ ǑǍdžNjDŽ ljǘǃƸ ǁƸǀƸNjNJdžǓ LJdžNjDŽƸǀ NJdžǑǍdžNjDŽ džƞƼǔǁǕǛƯDŽƿLjǏLJdžǛ NJdžƥǂǀǁǕƨǖDŽdžǂdž ƗLJǕ NJdžDŽ ƞƼǔǁǕ ƯDŽƿLjǏLJdž ƸLJdžLjLjǑdžNjDŽ džǀ ƢdžLjnjǑǛ džǀ ƨLJǓƿƼǛ NJƸ ƟƼLjǐ ƜǘƸ ǁƸǀ džǀ ƗƺƺƼǂǀdžnjǕLjdžǀ NJǏDŽ ƟƼLjǘDŽ ƚNjDŽǐǃƼǏDŽ ǃǑljƸ ƸLJǕ NJdž Ưƺǀdž ƩǑljljƼLjƸ ưNJljǀ ljNjǃƹƸǓDŽƼǀ LJǐDŽNJdžNJƼǁƸNJǐNJƾƬƸLjƸNjƺǒǁǐƿƼƠdžljǃǀǁǒǛƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ƗLJǕNJdžƢƼƺǐǂdžƗǕLjƸNJdžƸLJdžLjLjǑdžNjDŽƼLJǓljƾǛdžǀǓƻǀdžǀdžǀƸƺǑDŽDŽƾNJdžǀ ƻƾǂƸƻǒƼǁƼǓDŽdžǀLJdžNj ƸǁǕǃƸƻƼDŽǑǍdžNjDŽnjƿǐljƼǀljNJƾƚƼǖNJƼLjƾƙǑDŽDŽƾljƾ ƗLJǕNJdžƢƼƺǐǂdžƗǕLjƸNJdžƸLJdžLjLjǑdžNjDŽdžǀƸNjNJdžƺƼDŽDŽƾǃǑDŽdžǀ ƼǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƼLjƺǐljNJƾǁƸDŽǃƼ NJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƨƼDžǁƸǀǑnjƿƸljƸDŽljNJƾƚƼǖNJƼLjƾƙǑDŽDŽƾljƾ ƗLJǕ NJdž ƢƼƺǐǂdž ƗǕLjƸNJdž ƸLJdžLjLjǑdžNjDŽ džǀ ǃƸƿƾNJǑǛ NJǏDŽ ƸNjNJdžƺƼDŽDŽƾǃǑDŽǏDŽ LJdžNj ƼLJǓljƾǛ ƼǓDŽƸǀƺƼDŽDŽƾǃǑDŽdžǀ ƗLJǕ NJdž ƢƼƺǐǂdž ƗǕLjƸNJdž ƸLJdžLjLjǑdžNjDŽ džǀ ǃƸƿƾNJǑǛ NJǏDŽ ƺƼDŽDŽƾǃǑDŽǏDŽ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛǁƸǀdžǀƫǏNJdžƻǕNJƼǛNJdžNjǛƸLJǕƫǏǛ ǁƸǀdžǀǍǏLjǓǛƜƼǖƺdžǛǁƸǀdžǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžNjǛǁƸǀ džǀ ƛDždžNjljǓƼǛ ǁƸǀ džǀ ƠǖLjǀdžǀ NJdžNjǛ ǁƸǀ džǀ ƗLjǍǐƺƺƼǂdžǀ NJdžNjǛ ǁƸǀ džǀ ƯƺƺƼǂdžǀ NJdžNjǛ ǁƸǀ džǀ ƚƼǁƸDŽdžǓNJdžNjǛǁƸǀdžǀƪLJƾLjƼNJdžǖDŽNJƼǛNJdžNjǛǁƸǀǕǂƼǛdžǀdžǀǁǓƼǛNJǏDŽƸDŽNJǀljNJdžǓǍǏDŽljnjƸǀLjǘDŽ NJdžNjǛǁƸǀǕǂƼǛdžǀƛljǏNJƼLjǀljNJǀǁǑǛƩǐDžƼǀǛNJƾǛǁǐƿƼǃǀƸǛƸLJǕƸNjNJǑǛ Ο Θησαυρός του Φωτός.

Και ο Ιησούς δεν είχε πει στους μαθητές του την όλη έκταση των απορροιών του Θησαυρού, ούτε για τις τάξεις τους πώς επεκτείνονται· ούτε για τους σωτήρες τους, σύμφωνα με την τάξη καθενός από αυτούς, πώς ήταν· ούτε τους είπε ποιος φύλακας βρίσκεται, σε κάθε θύρα του Θησαυρού του Φωτός και ούτε για τη περιοχή του Δίδυμου Σωτήρα που είναι ο Υιός του Υιού· ούτε τους είπε τις περιοχές των Τριών Άμενς, σε ποιες περιοχές επεκτείνονται, ούτε τους είπε σε ποια περιοχή τα Πέντε Δένδρα επεκτείνονται· ούτε ως προς τους Επτά Άμενς ότι είναι οι επτά φωνές, ποια είναι η περιοχή τους και πώς επεκτείνονται.

ƥ ƞƾljƸNjLjǕǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƫǀǂdžljdžnjǀǁǒ ƦǑNJLjƸ dž ƗDŽƸljNJƾǃǑDŽdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǃǑljƸ ljƼ ǁƸƿh ǑDŽƸDŽ ƸLJǕƼǃǐǛ ƗLJǕNJdžƞƾljƸNjLjǕƸDŽƸƹǂǖƽdžNjDŽƗLJǕLjLjdžǀƼǛ ƢNjljNJǀǁǑǛƩǐDžƼǀǛLJdžNjƼǁNJƼǓDŽdžDŽNJƸǀ ƨǏNJǒLjƼǛ ǁǂLJ ƨNJƾLJǕLjNJƸǁǐƿƼƣƸdžǖƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǐDŽNJdžNJƼǑDŽƸǛƫǖǂƸǁƸǛ ƩdžƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛNJdžDŽǁƸNJǑǍdžNjDŽǃǕDŽdžDŽdžǀƗDŽƸljNJƾǃǑDŽdžǀƚǐljǁƸǂdžǀ ƥƚǓƻNjǃdžǛƨǏNJǒLjƸǛƼǓDŽƸǀdžƪǀǕǛNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNj ƥƚǓƻNjǃdžǛƨǏNJǒLjƸǛƼǓDŽƸǀdžƩǀnjƼLjǑNJ džƗǀNJǀƸNJǕǛƯDŽƿLjǏLJdžǛǃǑljƸljNJdžDŽdžLJdžǓdžǑLjǍƼNJƸǀ DŽƸƼǁƻƾǂǏƿƼǓdžơǕƺdžǛ džƬLjǀljNJǕǛ ƥƚǓƻNjǃdžǛƨǏNJǒLjƸǛƼǓDŽƸǀƸljnjƸǂǘǛdžƪǀǕǛNJdžNjƪǀdžǖ ƥǀLJƼLjǀdžǍǑǛNJǏDŽƩLjǀǘDŽhƗǃƼDŽǛljNjǃƹdžǂǓƽdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžƩLjǓƺǏDŽdžNJǏDŽƩLjǀǘDŽƪLJǑLjNJƸNJǏDŽ LJdžNj ƻǀƸǍǏLjǓƽƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdž NjLJǕǂdžǀLJdž NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ƸLJǕ NJƾDŽ ǐƹNjljljdž LJdžNj NJdž ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕƸDŽƿLjǏLJdžƼǀƻǑǛLJdžNJǑƻƼDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸƻǀƸljǍǓljƼǀ ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƦLjǘNJƾ ƚLjƸljNJƾLjǀǕNJƾNJƸ NJƾǛ ƛǁƻǒǂǏljƾǛ ǁƸǀ NJƾǛ ƠǓDŽƾljƾǛ ƼǓDŽƸǀǃǓƸǁƸNJǐljNJƸljƾƸƺDŽǒǛǑǂƼNjljƾǛ 12

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥ ƬLjǀljNJǕǛ dž ơǕƺdžǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƚƼǖNJƼLjdžǛ ƗLjǍǑƺdžDŽdžǛ LJdžNj ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ljNJƾ ƜǏƻǀƸǁǒ ƜǘDŽƾ ƗLJǕNJdžơǕƺdžƸDŽƸƻǖƼNJƸǀNJdžnjǓƻǀLJdžNjƻƸƺǁǘDŽƼǀNJƾDŽdžNjLjǐNJdžNj džƩLjǓNJdžǛƗLjǍǑƺdžDŽdžǛ ƥǀƩLjƼǀǛƯǃƼDŽǛƼǓDŽƸǀdžǀƩLjƼǀǛƗLjǍǑƺdžDŽƼǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƥǀƩLjƼǀǛƗLjǍǑƺdžDŽƼǛƚNjDŽǐǃƼǀǛƼǓDŽƸǀ džƯƺǀdžǛDŽƸƛLJǀƹƼƹƸǀǘDŽƼǀ džƯƺǀdžǛDŽƸƗLjDŽƼǓNJƸǀǁƸǀdž ƯƺǀdžǛDŽƸƨNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ ƪLJǐLjǍdžNjDŽƩLjƼǀǛƢǐLjNJNjLjƼǛljNJdžDŽƥNjLjƸDŽǕƥƦƸNJǑLjƸǛ džơǕƺdžǛǁƸǀNJdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸrǁƸǀ ƩLjƼǀǛƢǐLjNJNjLjƼǛljNJƾƙƾƝƦDŽdžǒ NJdžƗǓǃƸǁƸǀNJdžƣƼLjǕ ƩƸƦǑDŽNJƼƚǑDŽƻLjƸƼǓDŽƸǀNJƸƞƸǖǃƸNJƸ džǀƢƸƺƼǓƼǛ džǀƬǓDŽƸǛ džǀLJǀdžƸLJǕǁLjNjnjƼǛƚNjDŽǐǃƼǀǛ džƣǕǃdžǛ NJdžƠǐLjǃƸ džǀƩǐDžƼǀǛNJǏDŽƠNjLjǓǏDŽNJdžNjƣǕǃdžNj ƥǀƛLJNJǐƯǃƼDŽǛƼǓDŽƸǀdžǀƛLJNJǐƘƼǕLjƼǛ 8 EORES ), NJƸƛLJNJǐƦDŽƼǖǃƸNJƸǃLJLjdžljNJǐljNJdžƞLjǕDŽdž NJdžNjƗLjDŽǀdžǖ džǀƛLJNJǐƦǂƸDŽƾNJǀǁǐƦDŽƼǖǃƸNJƸ džǀƛLJNJǐƦƼLjǀdžǍǑǛ ƥǀƛLJNJǐƫǏDŽǑǛƼǓDŽƸǀNJƸƛLJNJǐƦDŽƼǖǃƸNJƸǃLJLjdžljNJǐljNJdžƞLjǕDŽdžNJdžNjƗLjDŽǀdžǖ ƩƸ ƛLJNJǐ ƦDŽƼǖǃƸNJƸ ƼǓDŽƸǀ ƥ ƙǁƸǃLJLjǀǑǂ dž ƧƸnjƸǑǂ dž ƥNjLjǀǑǂ dž ƢǀǁƸǑǂ dž ƨƸǃƸǑǂ dž ƜƸNJljƸLjǀǑǂ džƥLjǀnjǀǑǂ

Και ο Ιησούς δεν είπε στους μαθητές του ποιού τύπου είναι οι πέντε βοηθοί, ούτε σε ποια περιοχή έχουν μεταφερθεί. Ούτε τους είπε πώς το Μέγα Φως επεκτείνεται στον εαυτό του, ούτε σε ποια περιοχή έχει φθάσει. Ούτε τους είπε για τις πέντε ενέργειες, ούτε για την Πρώτη Εντολή, σε ποια περιοχή έφθασαν, αλλά συνομίλησε με αυτούς γενικά, διδάσκοντας τους ότι υπάρχουν, αλλά δεν τους είπε την έκταση τους και την τάξη των περιοχών τους, ούτε πώς είναι. Γι' αυτό τον λόγο δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν εκεί επίσης άλλες περιοχές εντός εκείνου του μυστηρίου. Και δεν είχε πει στους μαθητές του: "Εξήλθα από αυτό και από τέτοιες περιοχές μέχρις ότου να εισέλθω σ' αυτό το μυστήριο και μέχρις ότου που έφυγα από αυτό", αλλά διδάσκοντας τους, έλεγε: "Εξήλθα από το μυστήριο εκείνο". Γι' αυτό το λόγο, αυτοί νόμιζαν ότι το μυστήριο εκείνο είναι η τελειότητα των τελειοποιήσεων και ότι είναι η κεφαλή του σύμπαντος και όλο το πλήρωμα, γιατί ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές του: "Αυτό το μυστήριο περιβάλλει το Σύμπαν για το οποίο σας μίλησα από την ημέρα που σας συνάντησα μέχρι σήμερα". Γι' αυτή την αιτία λοιπόν, οι μαθητές νόμιζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εντός του μυστηρίου.

Το Φως του Κόσμου.

ƥǀ ƦǑDŽNJƼ ƘdžƾƿdžǓ ƼǓDŽƸǀ ǃǑLjdžǛ NJǏDŽ ƛLJNJǐ ƦDŽƼNjǃǐNJǏDŽ ƼǃLJLjǕǛ ljNJdž ƿLjǕDŽdž NJdžNj ƗLjDŽǀdžǖ ƫǑLjdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƛǁƻǒǂǏljƾǁƸǀdžƻƾƺdžǖDŽNJƸǀƸLjƺǕNJƼLjƸljNJdžƗLJǕǂNjNJdž Ʃdž ƫǏǛ ƼǁNJƼǓDŽƼNJƸǀ ǁƸNJǐ NJƾDŽ ƗNjƺǒ ǁǐƿƼ ƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ǁƸǀ ǃƼNJǐ ǃƸƽƼǖƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǁǕǂLJdžNJdžNjƗLJǕǂNjNJdžNj ǃƼNJƾDŽƸLJdžLJƼLjǐNJǏljƾdžLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ƥǀ ƦǑDŽNJƼ ƛDŽǑLjƺƼǀƼǛ ƼǓDŽƸǀ ljNjDŽƻƼƻƼǃǑDŽƼǛ ǃƼ NJƾDŽ ƦLjǘNJƾ ƛDŽNJdžǂǒ ǁƸǀ ǑLjǍdžDŽNJƸǀ ljNJdžDŽ ƠǕljǃdžǕNJƸDŽǍƸLjǐƽƼǀƾƢǑLjƸdžLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ Ɲ ƩǐDžƾ NJǏDŽ ƻǀƸnjǕLjǏDŽ ƠdžljǃǀǁǘDŽ ƦƼLjǀdžǍǘDŽ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NJǑǂƼǀƸ ƻǀƼNjǁLjǀDŽǀljǃǑDŽƾ ljNJdž ƚǑDŽƻLjdžNJƾǛƜǏǒǛ 13

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ džƟƾljdžǖǛ ƼDžǒǂƿƼƸLJǕNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž Ʃdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƼǓDŽƸǀ NJdž NJǑǂdžǛ NJǏDŽ NJƼǂƼǀǏǃǐNJǏDŽ ƾ ƠƼnjƸǂǒ NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ NJdž ƴǂdžDŽƦǂǒLjǏǃƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Ο Ιησούς και οι μαθητές του κάθονται στο Όρος των Ελαιών.

Συνέβη λοιπόν, όταν οι μαθητές κάθησαν μαζί στο Όρος των Ελαιών μιλώντας γι' αυτούς τους λόγους και χαιρόμενοι μεγάλη χαρά και υπερηφανευόμενοι πάρα πολύ, λέγοντας ο ένας στον άλλο: "Είμαστε ευλογημένοι ανάμεσα σ' όλους τους ανθρώπους που είναι στη Γη, γιατί ο Σωτήρας μας αποκάλυψε αυτό και διότι λάβαμε το πλήρωμα όλης της τελειότητας", (έλεγαν αυτό) ενώ ο Ιησούς (που καθόταν) απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς.

Μία μεγάλη φωτεινή δύναμη κατέβηκε πάνω στον Ιησού.

Και συνέβη τότε κατά την δεκάτη πέμπτη μέρα της Σελήνης του μήνα Τυβί, που είναι η μέρα της πανσελήνου, κατ' αυτή την ημέρα λοιπόν, όταν ο ήλιος εμφανίστηκε στην τροχιά του, τότε εμφανίστηκε πίσω του μία μεγάλη φωτεινή δύναμη που έλαμπε πάρα πολύ δυνατά και δεν υπήρχε μέτρο γι' αυτό το φως για να μετρηθεί με αυτή την δύναμη, γιατί προερχόταν από το φως των φωτών και εξήλθε από το τελευταίο μυστήριο, που είναι το εικοστό τέταρτο μυστήριο, από μέσα προς τα έξω, (αυτά που είναι στις τάξεις του δευτέρου διαστήματος του Πρώτου Μυστηρίου). Και εκείνη η φωτεινή δύναμη, κατέβηκε πάνω στον Ιησού και τον περιέβαλε ολόκληρο, ενώ καθόταν, αφού μετακινήθηκε από τους μαθητές του και έλαμπε πάρα πολύ δυνατά και δεν υπήρχε μέτρο για το φως που ήταν πάνω σ' αυτόν.

ƝƻǑǁƸNJƾLJǑǃLJNJƾƾǃǑLjƸNJƾǛƨƼǂǒDŽƾǛƸDŽNJǀljNJdžǀǍƼǓljNJdžDŽƛǏljnjǕLjdž -VDJGFS ƩdžǁǂƼǀƻǓNJdžNjƛǏljnjǕLjdžNjƼǓDŽƸǀNJdžƗLjǁǐDŽdž";' ljƼDždžNjƸǂǀǁǒƚǖDŽƸǃƾ ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ ƾƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒƻǖDŽƸǃƾNJdžNjơǕƺdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƸƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǐǕLjƺƸDŽƸ 0ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƹƸƿǖǛƱǂǀdžǛƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžƻLjǕǃdžNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj Ɲ ǂƸǃLJƼLjǒ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǒ ƚǖDŽƸǃƾ ƸljNJLjǐnjNJƼǀ ƼǁLJǂƾǁNJǀǁǐ ljNJƾDŽ ƗǖLjƸ NJǏDŽ ƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽǏDŽ Ɲ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƚǖDŽƸǃƾ ljƼ NJƼǂƼNjNJƸǓƸ ljǖDŽƿƼljƾ ǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžƫǏǛ NJǏDŽ ƫǘNJǏDŽ LJdžNj ƼǓDŽƸǀƸǁLjǀƹǘǛdžơǕƺdžǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJǑNJdžǀdžƫǏǛƹƺƸǓDŽƼǀƸLJǕNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdžǁƸǀNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž LJdžNj ljNJƾ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƛǀǁdžljNJǕ ƩǑNJƸLjNJdž ƸNjNJǕ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj ƸNjNJǕ NJƾǛ ƛLjƺƸljǓƸǛljNJdžƢƼƺǐǂdžƛLjƺƸljNJǒLjǀdžNJdžNjƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ƴǂdž ƸNjNJǕ LJdžNj ƼǓLJƸǃƼ ljNJǀǛ LJƸLjƸƺLjǐnjdžNjǛ ƸNjNJǑǛ NJdž ǁƸNJƸDŽdždžǖDŽ LJǂǒLjǏǛ džǀ ƛLjǃƾNJǀǁdžǓ ƠƸǂǂǀNJǑǍDŽƼǛNJƾǛLJdžǀǕNJƾNJƸǛ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ džǀ ƛLjǃƾNJǀǁdžǓ ƠƸǂǂǀNJǑǍDŽƼǛ ƸDŽǒǁdžNjDŽ ljNJǀǛ ƛljǏNJƼLjǀǁǑǛ ƩǐDžƼǀǛ LJdžNj ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀljNJdžƚƼǖNJƼLjdžƚǀǐljNJƾǃƸNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƠƸNJƸDŽdžǒljNJƼljƸDŽƚƼǖNJƼLjdžƚǀǐljNJƾǃƸNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj NJǀǛLJƼLjǀdžǍǑǛǕLJdžNjƽdžNjDŽ džǀƛLjǃƾNJǀǁdžǓƨdžnjdžǓ 14

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

0 ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ǁƸNJdžǀǁƼǓ ljNJdž ƦLjǘNJdž ƚǀǐljNJƾǃƸ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj ǁƸǀ ƸNjNJǕ ƸDŽNJǀljNJdžǀǍƼǓ ƸǁLjǀƹǘǛ ljNJƾ LJLjǘNJƾ ƸLJǕ NJǀǛ ƼǓǁdžljǀ ƻǖdž ƛDŽNJdžǂǑǛ NJdžNj ƣǕǃdžNj NJdžNj ƞƼdžǖ

Και οι μαθητές του δεν έβλεπαν τον Ιησού εξαιτίας του μεγάλου φωτός Τον περιέβαλε μέσα στο οποίο βρισκόταν, ή που τον περιέβαλε, γιατί τα μάτια τους ολόκληρο. σκοτίστηκαν από το μεγάλο φως στο οποίο αυτός βρισκόταν. Αλλά είδαν μόνο το φως, που εκτόξευε πολλές ακτίνες φωτός. Και οι ακτίνες φωτός δεν ήταν όμοιες μεταξύ τους, αλλά το φως ήταν διαφορετικού είδους και διαφορετικού τύπου, από κάτω προς τα επάνω, η μια ακτίνα πιο εξαιρετική από την άλλη... σε μια μεγάλη, αμέτρητη δόξα φωτός. Απλωνόταν από κάτω, από τη γη, μέχρι τον ουρανό. Και όταν οι μαθητές είδαν αυτό το φως, φοβήθηκαν και ταράχτηκαν πολύ.

ƨNJdžDŽ ƼljǏNJƼLjǀǁǕ Ɵƾljdžǖ ƬLjǀljNJǕ NJdžNj ǁƸƿƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ NjLJǑLjdžǍƾ ƾ ƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒƼDŽǑLjƺƼǀƸ ƥ ơǕƺdžǛ ƼǓDŽƸǀ LJdžǂǂƸLJǂǒ NJǑǂƼǀƸ ƼDŽǕNJƾNJƸ ƨNJdžDŽ ǁǕljǃdž NJdžNj ơǕƺdžNj ƾ LJdžǀǁǀǂǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƼDŽǕNJƾNJƸ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ljƼ ǁƸƿǑDŽƸDŽ ƸLJǕ ǃƸǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ LJǀǕ LJǑLjƸ ƸLJǕ NJƾDŽ ƸNJdžǃǀǁǕNJƾNJƸ ƸLJǕNJƾLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸǁƸǀNJdžƼƺǘ ƨNJdžDŽƠǖLjǀdž ǕǂƸNJƸǕDŽNJƸƼǓDŽƸǀljNJƾLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸưDŽƸ ƨNJdžƫǏǛƬLjǀljNJǕǁƸǀƸLJǕNJdžƫǏǛƬLjǀljNJǕƸDŽƸƹǂǖƽdžNjDŽLJdžǂǂǑǛƸǁNJǓDŽƼǛ ƠǐƿƼơdžƺdžǔǁǒƸǁNJǓDŽƸ ƼǓDŽƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁdžǖNJǖLJdžNjǁƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǒǛNJǐDžƾǛ ǕǃǏǛ ǕǂƼǛ džǀƸǁNJǓDŽƼǛǃƼNJƸDžǖNJdžNjǛljNjƺǁLjdžNJdžǖDŽNJdžDŽơǕƺdž ƠǐƿƼƸǁNJǓDŽƸƼǓDŽƸǀƾƽǏDŽNJƸDŽǒǑǁnjLjƸljƾNJdžNjƼDŽǕǛǒNJdžNjǐǂǂdžNjƢǖljNJƾ ƸNjNJdžǖǒƼǁƼǓDŽdžNj NJdžNjƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžNj ƥLJdžǀƸƻǒLJdžNJƼ ơdžƺdžǔǁǒ ƸǁNJǓDŽƸ ǍLjƾljǀǃƼǖƼǀ ljƸDŽ ƹǐljƾ ljNJdžDŽ ǑDŽƸDŽ ǒ ljNJdžDŽ ǐǂǂdžDŽ ƟƼLjdžnjǐDŽNJƾ ƞƸǒNJƸDŽƸljǖǂǂƾLJNJƾƾǖLJƸLjDžƾǁǐLJdžǀdžNjƢǖljNJƾƼǐDŽƸLJdžǁǂƼǓljdžNjǃƼƸLJǕNJdžƹǐƿdžǛNJdžNj ƛǓDŽƸǀNJdžNjNJƾDŽƸDŽNJǓljNJdžǀǍƾljhƸNjNJǕDŽƸǁNJǓDŽƸƫǏNJǕǛ ƴǂƼǛ džǀ ƗǁNJǓDŽƼǛ ƫǏNJǕǛ ljƼ NJƼǂƼNjNJƸǓƸ ljǖDŽƿƼljƾ ljNjDŽdžǎǓƽdžDŽNJƸǀ ljƼ ƢǓƸ LJdžNj ǃƼ ƸLJLjdžljǃǑNJLjƾNJƾƚǕDžƸƫǏNJǕǛƼDžƸLJǂǘDŽƼNJƸǀƸLJǕNJƾDŽƯƹNjljljdžǏǛNJdžDŽƥNjLjƸDŽǕ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Συνέβη τότε, όταν η φωτεινή δύναμη κατέβηκε πάνω στον Ιησού, ότι O Ιησούς βαθμιαία τον περιέβαλε ολόκληρο. Τότε ο Ιησούς ανέβηκε στα ύφη, ανέβηκε στους λάμποντας πάρα πολύ εξαιρετικά σ' ένα απεριόριστο φως. Και οι Ουρανούς. μαθητές το παρατηρούσαν και κανείς από αυτούς δεν μιλούσε, μέχρις ότου αυτός έφθασε στον Ουρανό, διότι όλοι κρατούσαν βαθειά σιγή. Αυτό συνέβη κατά τη δεκάτη πέμπτη μέρα της πανσέληνου, κατά το μήνα Τυβί. 15

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ ƼǓDŽƸǀǃǑljǏNJdžNjƚƼǁǐNJdžNjLJǑǃLJNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƻƾǂƸƻǒƸNjNJǕNJdžNjƩǀnjǘDŽ ƢLJƸnjdžǃǑNJdž LJdžNj ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƾƿƼǓ ƾ ƯDŽdžƻdžǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǃǑljƸ ǃƸǛ ƩdžǃNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƢLJƸnjdžǃǑNJdž ƼLJǀǂǖƼNJƸǀǃƼNJdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƦdžNJǑƻƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸǂƼǓLJƼǀƾƼLjǃƾNJǀǁǒǃdžLjnjǒNJdžNjƢLJƸnjdžǃǑNJdžƸLJǕNJƸljLJǓNJǀƸNJǏDŽ LJƸǂƸǀǘDŽƗǂǍƾǃǀljNJǘDŽNJdžNjǃƼljƸǓǏDŽƸ ƥ ƛǏljnjǕLjdžǛƢLJƸnjdžǃǑNJdž ǃƸǛ ǍdžLjƾƺƼǓ NJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ǘƿƾljƾǃǑljǏ NJƾǛ džLJdžǓƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǒƾLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǓƾljƾNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƴNJƸDŽ LJǂƾƺǘDŽdžNjǃƼ ƿƸDŽǐljǀǃƸ NJdžDŽ ƢLJƸnjdžǃǑNJdž ǃƼ NJƾ ơǕƺǍƾ NJdžNj ơdžDŽƺǁǓDŽdžNjǛ ǃƼNJƸƹǐǂǂdžNjǃƼNJdžǃǕǂNjƹƻdžljƼƬLjNjljǕ ƝljƼDždžNjƸǂǀǁǒǃƼNJƸNJLjdžLJǒƼǓDŽƸǀNJƼǂǀǁǐƿƼǃƼǂǀǘƻƾǛƺǀƸNJƾƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾ ƸNjNJǕƼǓDŽƸǀNJdž ǃNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƢLJƸnjdžǃǑNJdž ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ƿƸǒNJƸDŽNJƼǂǀǁǐƸLJdžǂǖNJǏǛƸƻǖDŽƸNJƾdžLJdžǀƸƻǒLJdžNJƼǃƼNJƸǂǂǀǁǒǃƼNJƸNJLjdžLJǒ ƸDŽƿƸǍǖDŽƸǃƼNJdžƛLjǃƾNJǀǁǕƻdžǍƼǓdž ƴLJdžǀdžǀ ǃƸƿƸǓDŽdžNjDŽ DŽƸ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽ ǑDžNjLJDŽƸ NJƾ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ǘƿƾljƾ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjDŽNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž Ɲ ƗDŽǐǂƾǎƾ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǃǑljƸ ǃƸǛ ƺǓDŽƼNJƸǀ ƸLJdžǂǖNJǏǛ ƻNjDŽƸNJǒ ǕNJƸDŽ ǁƸNJƸDŽdžƼǓNJƸǀ NJdžƚǑǁƸNJdž LJǑǃLJNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž LJdžNj ƼǓDŽƸǀ NJdž ǓƻǀdžǃƼƸNjNJǕ NJdžDŽ ƛǏljnjǕLjdžNj ƢLJƸnjdžǃǑNJdž . Η σύγχυση Συνέβη τότε λοιπόν, όταν ο Ιησούς έφθασε στον Ουρανό, μετά τρείς ώρες, των ότι όλες οι δυνάμεις του Ουρανού ταράχθηκαν και όλες μπήκαν σε κίνηση η Δυνάμεων μια κατά της άλλης, όλες και όλοι οι αιώνες και όλες οι περιοχές τους και και ο μεγάλος όλες οι τάξεις τους και όλη η γη ταράχθηκε και όλοι αυτοί που την σεισμός της κατοικούσαν. Και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου ταράχθηκαν και επίσης οι γης μαθητές και όλοι σκέφτηκαν: "Ίσως ο κόσμος θα αναποδογυρίσει".

Και όλες οι δυνάμεις στους ουρανούς δεν έπαψαν την ταραχή τους, αυτές και όλος ο κόσμος και όλα κινούνταν το ένα κατά του άλλου, από την τρίτη ώρα. της δεκάτης πέμπτης μέρας της σελήνης του Τυβί, μέχρι της ενάτης ώρας της αύριον. Και όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι τους και όλες οι δυνάμεις του ύψους, όλες έψαλαν ύμνους στους εσώτερους των εσωτέρων, ώστε ολόκληρος ο κόσμος άκουσε τις φωνές τους, χωρίς να σταματούν, μέχρι την ενάτη ώρα της επομένης. ƝƗDŽǐǂƾǎƾNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƟƾljdžǖƬLjǀljNJdžǖƼǓDŽƸǀǑDŽƸƨƼDždžNjƸǂǀǁǕƢNjljNJǒLjǀdžNjLJƼLjƹƸNJǀǁǒǛ ǁƸǀLJLjƸǁNJǀǁǒǛƗǂǍƾǃƼǓƸǛ ƘǑƹƸǀƸ ƾ ƗDŽǐǂƾǎƾ NJdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǃǑljƸ ǃƸǛ ƿƸ ƺǓDŽƼǀ ljƸnjǒǛ ǃǑljǏ NJdžNj ljdžnjdžǖ ljNjDŽƻNjƸljǃdžǖ NJǏDŽ ƩLjǀǘDŽ ƯǃƼDŽǛ ƿǑǂǏ DŽƸ ƸDŽƸnjƼLjƿǘ ǃƼ ƼǃnjƸNJǀǁǕ NJLjǕLJdž ljNJǀǛ ƩLjƼǓǛ ƿƼǃƼǂǀǘƻƼǀǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƥǀ ƩLjƼǓǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƞƼNJǀǁǒ ƗLjDŽƾNJǀǁǒ ǁƸǀ ƥNjƻǑNJƼLjƾ ljdžnjǐ ljNjDŽƻNjƸljǃǑDŽƼǛ ljNJdž ƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj LJƸLjǐƺdžNjDŽNJdžDŽƗDŽƿLjǘLJǀDŽdžƢƼNJƸljǍƾǃƸNJǀljǃǕ NJƾDŽƗDŽǐǂƾǎƾNJdžNjƬLjǀljNJdžǖǃǑljƸǃƸǛ Ɲ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ ƗljNJǑLjǀ NJƾǛ ƞǐǂƸljljƸǛ

 ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ LJLjdžljƸDŽƸNJdžǂǓƽƼǀNJdžDŽƿƸǂƸljljdžLJǕLjdžljNJdžƿNjƼǂǂǘƻƾǏǁƼƸDŽǕ ƥDŽǀǁƾnjǕLjdžǛƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƼǓDŽƸǀdžƠǕǁǁǀDŽdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƥ ƼLJƸDŽƸljNJǐNJƾǛ ƬLjǀljNJǕǛ dž ƬLjǀljNJǕǛ ƸDŽNJǐLjNJƾǛ ǁǐDŽƼǀ DŽƸ NJƸLjƸǍƿdžǖDŽ ǕǂƼǛdžǀ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNjƠƸǂdžǖǁƸǀNJdžNjƠƸǁdžǖ ƥƠǕǁǁǀDŽdžǛƬLjǀljNJǕǛLJdžNJǑƻƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƺǓDŽƼǀǁƸNJƸDŽdžƾNJǕǛƸLJǕNJǀǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNj ƠƸǂdžǖǁƸǀNJdžNjƠƸǁdžǖ 16

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƴǂƼǛdžǀƚNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjƥNjLjƸDŽdžǖNJƸLjǐƽdžDŽNJƸǀǁƸǀNJǓƿƼDŽNJƸǀljƼǁǓDŽƾljƾ ǁǐLJdžǀƼǛƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ ǐǂǂǏDŽ ǃLJLjdžljNJǐljNJƾDžƸnjDŽǀǁǒljNjǃLJƼLjǀnjdžLjǐNJdžNjƼLJƸDŽƸljNJǐNJƾơǕƺdžNj ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǐ ǕǂƸNJƸƴDŽNJƸ ǕǂdžǀdžǀƗǀǘDŽƼǛǁƸǀǕǂƼǛdžǀƦƼLjǀdžǍǑǛNJdžNjƚǑDŽƻLjdžNjNJƾǛƜǏǒǛ ǁƸǀdžǀƩǐDžƼǀǛNJdžNjǛ NJƸLjǐljljdžDŽNJƸǀǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƠǕǁǁǀDŽdžƬLjǀljNJǕ ƥƠǕǁǁǀDŽdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƬLjǀljNJǕǛLJdžNjƼLjƺǐljNJƾǁƼljNJdžƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNj ƝnjƸǓljNJdžNj dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƨǏNJǒLjƸǛ ƬLjǀljNJǕǛ dž ƬLjǀljNJǕǛ LJdžNj ƼDžǒǂƿƼ DŽǀǁƾNJǒǛ NJƾDŽ ǘLjƸ NJdžNj LJƼǀLjƸljǃdžǖ džƬLjǀljNJǕǛLJdžNjƼǁƻǓǏDžƼNJdžNjǛƼǃLJǕLjdžNjǛNJdžNjƛljǏNJƼLjǀǁdžǖƣƸdžǖ džƬLjǀljNJǕǛ LJdžNjnjǕDŽƼNjljƼNJdžNjǛǐLJǀljNJdžNjǛ džƬLjǀljNJǕǛDŽNJNjǃǑDŽdžǛǃƼNJƾƦdžLjnjǖLjƸNJǏDŽƘƸljǀǂǑǏDŽ ƥƘƸƿǖǛƛljǏNJƼLjǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛ džnjƼǓǂƼǀDŽƸLJƸǂǑǎƼǀNJLjdžǃƸǁNJǀǁǐƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽƸǀǏDŽǓǏDŽ ƼǍƿLjǘDŽNJƾǛDŽǖǁNJƸǛ LJdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƗNjNJdžǓdžǀƼǍƿLjdžǓƼǓDŽƸǀdžǀǐLJǀljNJdžǀ NJƸƻǀǐnjdžLjƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJdžNjLJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽ NJƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐǃƸǛƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƝƗDŽǐǂƾǎƾNJdžNjƬLjǀljNJdžǖǃǑljƸǃƸǛ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸljƼDždžNjƸǂǀǁǕLJLjǕƹǂƾǃƸ ƥǀ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁƸǀ džǀ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ NJǏDŽ ƨǁdžNJƸƻǀǘDŽ NJƸLjǐljljdžDŽNJƸǀ ǁƸǀ ƸDŽƸǁǀDŽdžǖDŽNJƸǀǃLJLjdžljNJǐljNJƾDŽƗDŽǐljNJƸljƾǁƸǀljNJƾDŽƗDŽǐǂƾǎƾNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖǃǑljƸ ǃƸǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ LJƸǂǑǎƼǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJǏDŽ ƚNjDŽǐǃƼǏDŽ NJdžNj ƠƸǂdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƠƸǁdžǖ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ LJǀǕ LJǑLjƸ ƸLJǕ NJdž ƠƸǂǕ ǁƸǀ NJdž ƠƸǁǕ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƸƻLjǐǍDŽƼǀNJdžljLJƸƿǓNJƾǛƠdžljǃǀǁǒǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƥǀ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNj ƠƸǂdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƠƸǁdžǖ LJƸǂƼǖdžNjDŽ ƸDŽƸǃƼNJƸDžǖ NJdžNjǛ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJƸ ǍLjǀljNJǀǁǐƺƼƺdžDŽǕNJƸ ƦLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸLJdžǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽ ljNJdžDŽ ǐDŽƿLjǏLJdž džǀ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj 0 ƟƼLjǕǛ ƗLJǕǂNjNJdžǛ ƱǂǀdžǛ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ƸLJdžǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽ ljƼ ǁƸƿǑDŽƸDŽ ƸLJǕ ǃƸǛ džǀ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƠǐNJǏƸLJǕNJdžDŽƗljNJƼLjǀljǃǕNJƾǛƫǐǂƸǀDŽƸǛƸDŽƸLJNJǖljljƼNJƸǀdžƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƬǏLjǓǛ NJdžDŽ ơdžǖljǀnjƼLjƢLJƸnjdžǃǑNJdž ƿƸ ǒNJƸDŽ ƸƻǖDŽƸNJƾ ƾ ƥǀǁƼǓƸ ƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ 0ƛǏljnjǕLjdžǛ ơdžǖljǀnjƼLj LJLjdžǁƸǂƼǓNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒǘƿƾljƾljƼǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ ƛǐDŽ ƼǂǑƺDždžNjǃƼ NJƾ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ǘƿƾljƾ ǁƸǀ ǃƼNJƸNJLjǑǎdžNjǃƼ NJdž ƟƼLjǕ ƨLJǑLjǃƸ ƸDŽƼƹƸǓDŽdžNjǃƼƸLJǕƹƸƿǃǕljƼƹƸƿǃǕ ƴǂƾƾƼLjƺƸljǓƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNjLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƝưDŽƸNJƾƨnjƸǓLjƸƼǓDŽƸǀNJdžƨƼDž ƴLJdžǀdžǀǍǖDŽdžNjDŽNJdžƚdžǍƼǓdžNJdžNjƛLjǃǒ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥǀƟƼLjƸLjǍǓƼǛNJƾǛƫǏNJǀǐǛǂƸNJLjƼǖdžNjDŽNJdžNjǛƛljǘNJƼLjdžNjǛNJǏDŽƛljǏNJǑLjǏDŽ ƥǀƛljǘNJƼLjdžǀNJǏDŽƛljǏNJǑLjǏDŽƼǓDŽƸǀNJƸƴDŽNJƸNJǏDŽƴDŽNJǏDŽ ƥǀƛljǘNJƼLjdžǀNJǏDŽƛljǏNJǑLjǏDŽƼǓDŽƸǀNJdžƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJdžNjƦLjƸƺǃƸNJǀǁdžǖ 0ƼDŽdžLjƸNJǀǁǕǛNJdžNjƛDŽdžLjƸNJǀǁdžǖƼǓDŽƸǀdžƥǀǁƼǓdžǛƿƼǕǛNJdžNjƛDŽdžLjƸNJǀǁdžǖ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Αλλά οι μαθητές κάθησαν μαζί φοβισμένοι, και ήταν πάρα πολύ ταραγμένοι και φοβήθηκαν από το μεγάλο σεισμό που έγινε και θρηνούσαν μαζί λέγοντας: "Τι θα γίνει λοιπόν; Ίσως ο Σωτήρας θα καταστρέψει όλες τις περιοχές " Λέγοντας έτσι, υποκλίνονταν μαζί προς τον ουρανό. 17

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƴǂƸNJƸǃƼƺǐǂƸǁdžljǃǀǁǐǁƸǀƿƼǔǁǐƺƼƺdžDŽǕNJƸƸDŽƸǁdžǀDŽǘDŽdžDŽNJƸǀLJǐDŽNJdžNJƼǃƼǃƼƺǐǂdžNjǛ ljƼǀljǃdžǖǛ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ljNJdžNjǛƗDŽǘNJƼLjdžNjǛƠǕljǃdžNjǛ ƼLJǓljƾǛNjLJǐLjǍdžNjDŽǃƼƺǐǂdžǀljƼǀljǃdžǓ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀƢNjƾǃǑDŽdžǀNJdžNjƬLjǀljNJdžǖLJLjdžljǁNjDŽdžǖDŽǑǁLJǂƾǁNJdžǀƼǃLJLjǕǛljƸNjNJǐNJƸ ǃƼƺǐǂƸƺƼƺdžDŽǕNJƸ Ο Ιησούς Ενώ έλεγαν αυτά και υποκλίνονταν μαζί, προς τον ουρανό, τότε, οι ουρανοί κατέβηκε ανοίχθηκαν και, είδαν τον Ιησού να κατεβαίνει, λάμποντας εξαιρετικά και πάλι. δεν υπήρχε μέτρο για το φως το οποίο τον περιέβαλε. Εν τούτοις, έλαμπε

περισσότερο λαμπρά παρά κατά την ώρα που ανέβαινε στους ουρανούς, ώστε οι άνθρωποι πάνω στη γη δεν μπορούσαν να περιγράψουν το φως που τον κατείχε και εκτόξευε ακτίνες φωτός με μεγάλη αφθονία και δεν υπήρχε μέτρο για τις ακτίνες του που εκτόξευε και το φως του δεν ήταν ομοιόμορφο, αλλά ήταν διαφόρων ειδών και τύπων, μερικές ακτίνες ήταν εξαιρετικότερες από τις άλλες….. και όλο το εναρμονισμένο φως μαζί.

Η φύση της Ήταν τριπλού είδους και το ένα είδος ήταν εξαιρετικότερον από το άλλο... δόξας του. το δεύτερο, που ήταν στη μέση, ήταν πιό εξαιρετικό από το πρώτο που

ήταν από κάτω και το τρίτο, που ήταν πάνω από τ’ άλλο, ήταν πιό εξαιρετικό από τα δύο που ήταν από κάτω. Και η πρώτη δόξα, που ήταν τοποθετημένη κάτω από όλα τ’ άλλα, έμοιαζε στο φως που κατέβηκε στον Ιησού πριν ανεβεί στους ουρανούς και φαινόταν ίδιο μ’ αυτόν κατά το φως του. Και οι τρείς μορφές φωτός, ήταν διαφορετικών ειδών και διαφόρων τύπων, η μία εξαιρετικότερη από την άλλη..

ƠƸNJǐNJƾDŽƛDŽǐNJƾƷLjƸƸDŽdžǓƺdžNjDŽdžǀƥNjLjƸDŽdžǓǁƸǀdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀ ǂǐǃLJdžDŽNJƸǛ ƴLJdžǀdžǀǁƸNJƸDŽdždžǖDŽNJƾDŽƛDŽǐNJƾƷLjƸ ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽNJǀǛƚǘƻƼǁƸƷLjƼǛNJdžNjƗLJdžǂǂǘDŽǀdžNj ƩƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƩljdžǁǃǐƸDŽNJǀljNJdžǀǍdžǖDŽljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƷLjƸ ƠƸDŽǑDŽƸǛƢNjƾǃǑDŽdžǛƻƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƹǀǘljƼǀNJƾDŽƛDŽǐNJƾƷLjƸǍǏLjǓǛLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ DŽƸǑǍƼǀƸDŽƸljNJǒljƼǀ ƝƸDŽǐljNJƸljƾNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖǃǑljƸǃƸǛ ljNjǃƹƸǓDŽƼǀNJƾDŽƴƺƻdžƾƷLjƸ ƥǀƚǘƻƼǁƸƷLjƼǛNJdžNjƗLJdžǂǂǘDŽǀdžNjljNjljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀǃƼNJdžNjǛƚǘƻƼǁƸƯƿǂdžNjǛNJdžNj ƝLjƸǁǂǒ ƥǀLJdžǂǂƸLJǂǑǛƸǁNJǓDŽƼǛNJdžNjơǕƺdžNjƼǓDŽƸǀƻǀƸnjǕLjǏDŽƼǀƻǘDŽǁƸǀƻǀƸnjǕLjǏDŽNJǖLJǏDŽƢƼLjǀǁǑǛ ƸǁNJǓDŽƼǛƼǓDŽƸǀLJǀǕƼDžƸǀLjƼNJǀǁǑǛƸLJǕǐǂǂƼǛ ƛDŽNJdžǖNJdžǀǛdžơǕƺdžǛƼǓDŽƸǀLJdžǂǂƸLJǂǒNJǑǂƼǀƸƼDŽǕNJƾNJƸ ƩdžƫǏǛNJdžNjƠdžljǃǀǁdžǖƬLjǀljNJdžǖƼDŽƸLjǃdžDŽǓƽƼNJƸǀ ƠƸNJƸNjNJǕDŽǁƸǀƻǀƸNjNJǕDŽ džơǕƺdžǛǑǍƼǀNJLjƼǓǛǕǎƼǀǛ ƦƸNJǒLj ƪǀǕǛǁƸǀƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸ ƼǓDŽƸǀNJLjƼǓǛǕǎƼǀǛơdžƺdžǔǁǑǛ ƥƟƼLjǕǛƗLJǕǂNjNJdžǛƱǂǀdžǛƞǑǂƼǀDŽƸǁǐDŽƼǀDŽƸƸLJdžǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽdžǀƩLjƼǓǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛǃǑljƸljƼǃƸǛ ƩdžơdžƺdžǔǁǕƫǏǛƼǓDŽƸǀNJLjǀLJǂdžǖƼǓƻdžNjǛǁƸǀǁǐƿƼǑDŽƸƼǓƻdžǛƼǓDŽƸǀƼDžƸǀLjƼNJǀǁǕNJƼLjdžƸLJǕNJdž ǐǂǂdž ưDŽƸ ƼǓDŽƸǀƾƚǕDžƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ǐǂǂdžƾƚǕDžƸNJdžNjƬLjǀljNJdžǖǁƸǀǐǂǂdžƾƚǕDžƸ NJdžNjƦƸNJǑLjƸ 18

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥǀƩLjƼǓǛƢdžLjnjǑǛNJdžNjơdžƺdžǔǁdžǖƫǏNJǕǛƼǓDŽƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǘDŽƼǀƻǘDŽǁƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǘDŽ NJǖLJǏDŽ ƾǃǀƸƼDžƸǀLjƼNJǀǁǕNJƼLjƾƸLJǕNJƾDŽǐǂǂƾ ƴǃǏǛǕǂdžNJdžƩLjǀLJǂǕơdžƺdžǔǁǕƫǏǛƼǓDŽƸǀưDŽƸ ƥNJLjǀLJǂǕǛǁǕljǃdžǛNJdžNjơǕƺdžNjƼǓDŽƸǀƾƻǕDžƸNJdžNjƗƽǀǂdžǖƿ ƥǁǕljǃdžǛNJdžNjƗƽǀǂdžǖƿLJLjdžǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžƼDŽƼLjƺƾNJǀǁǕ LJƸDŽNJƸǍdžǖLJƸLjǕDŽƥǁǀDŽNJƸDŽǕǁ ƩdžƼDŽƼLjƺƾNJǀǁǕƥǁǀDŽNJƸDŽǕǁƼǓDŽƸǀƾƸǁƸNJǐLJƸNjljNJƾƸǀǘDŽǀƸLJDŽdžǒƺǀƸNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNj ƹƸƿƼǀǐǐƺDŽǏljNJdž ƩdžƼDŽƼLjƺƾNJǀǁǕƥǁǀDŽNJƸDŽǕǁǑǍƼǀNJƾLjǓƽƸNJdžNjljNJdžDŽƟƼLjǕƗLJǕǂNjNJdžƱǂǀdž

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Και συνέβη, όταν οι μαθητές είδαν αυτό, ότι εφοβήθηκαν και ταράχθηκαν πολύ. Τότε ο Ιησούς, ο εύσπλαχνος και μαλακός στην καρδιά, όταν είδε τους μαθητές του ότι ήταν ταραγμένοι, τους μίλησε λέγοντας: "Έχετε θάρρος. Εγώ είμαι, μη φοβάστε".

Ο Ιησούς απευθύνεται προς αυτούς.

ƩdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžNJdžNjnjǕƹdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸƼDžƸǂƼǀnjƿƼǓƸLJǕNJƾnjǖljƾǃƸǛ Ljǀƽǀǁǐ ƨNJdžDŽơǕƺdž ƾǖLJƸLjDžƾNJdžNjnjǕƹdžNjƼǓDŽƸǀƸƻǖDŽƸNJƾ ƥnjǕƹdžǛǍLjƾljǀǃƼǖƼǀljƸDŽƹǐljƾƺǀƸLJdžǂǂǐǂǐƿƾ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Συνέβη λοιπόν, όταν οι μαθητές άκουσαν αυτά τα λόγια, να πουν: "Κύριε, αν είσθε σεις, τραβήξτε τη δόξα φωτός σας προς τον εαυτό σας, για να μπορέσουμε να σταθούμε, αλλιώς τα μάτια μας σκοτίζονται και ταρασσόμαστε και ο κόσμος ολόκληρος επίσης βρίσκεται σε ταραχή, εξαιτίας του μεγάλου φωτός που σας περιβάλλει". ƥƴljǀLjǀǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛǃƸǖLjdžǛƿƼǕǛ ǑǂƼƺƸDŽdžǀƗǀƺǖLJNJǀdžǀ ƩƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸƻƼDŽƼǓDŽƸǀǀǁƸDŽǐDŽƸƸDŽNJǑDždžNjDŽNJdžƫǏǛNJƾǛƚǕDžƸǛ ƩdžƫǏǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƿƸǃƹǘDŽƼǀNJdžNjǛǁƸNJdžǓǁdžNjǛNJƾǛƙƾǛ ƥƴljǀLjǀǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƺǀƸNjNJǕǃƸǖLjdžǛƺǀƸNJƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸ ƥǀǂǐǃǎƼǀǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖNJƸLjǐljljdžNjDŽNJdžNjǛǁƸNJdžǓǁdžNjǛNJƾǛƙƾǛ ƥǀǂǐǃǎƼǀǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ ljNJƸǂǒƿƼǀƸ ƻƼDŽǁƸNJƸDŽdždžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJdžDŽǁǕljǃdž ƩƸLJǂǒƿƾǑǍdžNjDŽNJƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾǁdžǀǃǀljǃǑDŽƾ ƴljdžljNjDŽƼǍǓƽƼǀNJdžƼƺǘ ǃǑljƸljƼǃƸǛ ƸDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾƿƸljNjDŽƼǍǓƽƼǀDŽƸ ǁdžǀǃǐNJƸǀ ƢǕDŽdžDŽǕNJƸDŽƼDždžNjƻƼNJƼLjǏƿƼǓNJdžƼƺǘ ƼLJǑLjǍƼNJƸǀƾƸnjǖLJDŽǀljƾ ƢǕDŽdžDŽdžƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžǛƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸǁƸNJƸDŽdžǒljƼǀNJƸǍLjǀljNJǀǁǐƢNjljNJǒLjǀƸ 19

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Τράβηξε το Τότε ο Ιησούς τράβηξε προς τον εαυτό του τη δόξα φωτός του και όταν φως προς τον έγινε αυτό, όλοι. οι μαθητές πήραν θάρρος, προχώρησαν προς τον Ιησού εαυτόν του. έπεσαν κάτω όλοι μαζί, λάτρεψαν αυτόν χαρούμενοι με χαρά μεγάλη και

είπαν σ' αυτόν: "Δάσκαλε, πού πήγατε ή ποια ήταν η υπηρεσία σου για την οποία έφυγες; γιατί έγιναν όλες αυτές οι αναστατώσεις και όλοι οι σεισμοί που ακολούθησαν;"

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƺNjLjǓƽƼǀljǓƺdžNjLjƸDžƸDŽǐǁƸǀDžƸDŽǐ ǁǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƥƠdžljǃǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀǃǓƸƻǖDŽƸǃƾǕLJǏǛdžƾǂƼǁNJLjǀljǃǕǛ ǕLJǏǛƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛ ƹƸLjǖNJƾNJƸǛ ǁǂLJ ƥƠdžljǃǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJNJƾDŽLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸ NJƾDŽƸNJdžǃǀǁǕNJƾNJƸ ǁƸǀƸLJǕNJdžƼƺǘ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǁnjLjǐƽƼNJƸǀǃǑljǏdžLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼƗDŽƿLjǘLJdžNjLJdžNjƼǓDŽƸǀǕLJǏǛLJLjǑLJƼǀ LJLjdžƼNJdžǀǃƸljǃǑDŽdžǛ ƴǃǏǛ ǕǂƸNJƸǁdžljǃǀǁǐǍLjǀljNJǀǁǐƺƼƺdžDŽǕNJƸ ljNjDŽdžƻƼǖdžDŽNJƸǀƸLJǕǃƼƺǐǂdžNjǛljƼǀljǃdžǖǛǁƸǀ ƸDŽƸljNJƸNJǘljƼǀǛ ƩƸǍLjǀljNJǀǁǐƺƼƺdžDŽǕNJƸƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƼLJƸDŽƸljNJƸNJǀǁǐ Υποσχέθηκε Τότε ο Ιησούς, ο εύσπλαχνος, τους είπε έτσι: "Χαρείτε από την ώρα να τους πει. αυτή, γιατί πήγα στις περιοχές από τις οποίες είχα εμφανιστεί. Από όλα τα σήμερα λοιπόν, θα συζητήσω μαζί σας φανερά, από την αρχή της πράγματα.

αλήθειας μέχρι το τέλος της και θα συζητήσω μαζί σας, χωρίς αναλογίες. Από σήμερα δεν θα κρύψω τίποτα από σας για το μυστήριο του ύψους και για εκείνη την περιοχή της αλήθειας. Μου παραχωρήθηκε εξουσία από το Άρρητο και από το Πρώτο Μυστήριο όλων των μυστηρίων, να μιλήσω μαζί σας, από την αρχή μέχρι το πλήρωμα, έτσι όπως από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα. Προσέξτε, συνεπώς, γιατί μπορώ να σας πω όλα τα πράγματα." "Και συνέβη, όταν κάθησα απομακρυσμένος λίγο από σας, στο Όρος των Ελαιών, ότι σκέφτηκα για την τάξη της Υπηρεσίας για χάρη της οποίας στάλθηκα, ότι είχε εκτελεσθεί, και ότι το τελευταίο μυστήριο που είναι το 24ο μυστήριο από μέσα προς τα έξω, εκείνοι που είναι στο δεύτερο διάστημα του Πρώτου Μυστηρίου, στις τάξεις του διαστήματος εκείνου, δεν μου έστειλαν ακόμη το ένδυμα μου. Και συνέβη λοιπόν, όταν κατάλαβα ότι η τάξη της Υπηρεσίας για τη χάρη της οποίας ήλθα, συμπληρώθηκε και ότι γι’ αυτό το Μυστήριο δεν μου έστειλαν ακόμη το ένδυμα μου, που το άφησα πίσω σ’ αυτό, μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου του, σκεπτόμενος λοιπόν αυτό , κάθησα στο Όρος των Ελαιών, λίγο απομακρυσμένος από σας."

ƥƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ ǒƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƟƾljdžǖǛ ljƼǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ ƸDŽƸƻǖƼNJƸǀLJǐDŽNJƸ ƸLJǕNJdžDŽǁǕljǃdžNJdžNjƝǂǀƸǁdžǖơǕƺdžNjƺǀƸDŽƸƼǁƻƾǂǏƿƼǓljNJdžNjǛƸDŽƿLjǘLJdžNjǛ ƨNJƾ ƠƸƹƹǐǂƸ ǂǑƺƸǃƼ ǕNJǀ dž ǃNjljNJǀǁǕǛ ƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ ƸDŽƸƻǖƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdž Ʃljdžǁǃǐǁ ǕLJǏǛnjƸǓDŽƼNJƸǀljNJdžƚǑDŽƻLjdžNJƾǛƜǏǒǛ ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ ƸLJǕ ƼǁƼǓDŽƾ NJƾ LJƼLjǀdžǍǒ ǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀ ƺǀƸ DŽƸ ƼǀljǑǂƿƼǀ ljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJƾǛ ƞƼǔǁǒǛNJdžNjƢƾNJǑLjƸǛǃǑljǏNJdžNjǑLjƺdžNjǁƸǀNJƾǛǍǐLjƾǛNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ 20

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƝƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛƼǓDŽƸǀƦƸLjƿǑDŽdžǛLJLjǀDŽƸLJǕNJƾƺǑDŽDŽƸ ljNJƾƺǑDŽDŽƸǁƸǀǃƼNJǐƸLJǕNJƾƺǑDŽDŽƸ ƝƦƸLjƿǑDŽdžǛNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛnjǑLjDŽƼǀljNJdžnjǏǛNJdžƙǀǕNJƾǛǃǑljƸljNJdžljNJǐƹǂdžNJdžNjǁǕljǃdžNj ƥƨNJǐƹǂdžǛNJƾǛƘƾƿǂƼǑǃƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdžƸǁLjǀƹǘǛNJdžljǘǃƸNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ƨNJdžƨNJǐƹǂdžNJƾǛƘƾƿǂƼǑǃƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀNJƸƽǘƸNJdžNjƚǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖ NJƾǛƛLJǀƿNjǃǓƸǛǁƸǀNJƾǛ ƠƸǁǒǛƞǑǂƾljƾǛ ƥƛljǏNJƼLjǀǁǕǛƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƼDžƸǂƼǓǎƼǀǕǂƸNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNj ǁdžNjƹƸǂǐǃƼǃǑljƸǃƸǛ Ɲ ƦƸLjƿǑDŽdžǛ NJƾǛ ƞǐǂƸljljƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƠǕLjƾ NJdžNj ƙǀdžNj NJƾǛ ǁƸǀ ƾ ơƸNJLjƼNjNJǒ ƨǖƽNjƺdžǛ NJdžNj ƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƗNjNJǒ ƾ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ NjLJƸǁdžǖƼǀ ljNJǀǛ džƻƾƺǓƼǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƟƾljdžǖƬLjǀljNJdžǖ ǁƸǀ ƻdžNjǂƼǖƼǀǃƼƗNjNJǕDŽ ƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛƸLJǕǃƸǛNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸ ƬǐLjƾ ljNJdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƻƾǂƸƻǒ ǍǐLjƾ ljNJdžDŽ ƗLjǍƸǓdž NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ǍǐLjƾ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƫǘNJǏDŽ dž ƛljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƻǀƻǐljǁƼǀ NJdžNjǛ ƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ ƥƠǖLjǀdžǛ ƻƼDŽǁLjǖƹƼǀNJǓLJdžNJƼƸLJƸNjNJdžǖǛLJdžNjƸǂƾƿǀDŽǐƼǓDŽƸǀƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžǀ ƥƠǖLjǀdžǛƻǀƻǐljǁƼǀljNJdžNjǛƢǖljNJƼǛNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƵǎǀljNJdžNjǁƸǀƼǁƼǓDŽƾǛNJƾǛLJƼLjǀdžǍǒǛ NJƾǛƸǂǒƿƼǀƸǛ ƥ ƠǖLjǀdžǛ ǍǐLjƾ ljNJdž ƯLjLjƾNJdž ǁƸǀ ǃǑljǏ NJdžNj ǑLjƺdžNj ǁƸǀ NJƾǛ ǍǐLjƾǛ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƢNjljNJƾLjǓǏDŽ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ǃƸǛ ƼǁLJƸǀƻƼǖƼǀ ǃNjljNJǀǁǐ ƗNjNJǕǛǃƸǛƼǁLJƸǀƻƼǖƼǀƸLJǕNJƾDŽƸLjǍǒǃǑǍLjǀNJƾLJǂƾLjǕNJƾNJƸ ǑNJljǀǕLJǏǛƸLJǕǃǑljƸLJLjdžǛNJƸ ǑDžǏǁƸǀƸLJǕǑDžǏLJLjdžǛNJƸǃǑljƸ ƗNjNJǕǕǂdž ƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽ ǕNJƸDŽNJdžDŽƼDŽljƸLjǁǘDŽdžNjǃƼ ƨƸNjNJǕDŽLJdžNjƺDŽǏLjǓƽƼǀ ƾơǑDžƾƻǓDŽƼǀƚǖDŽƸǃƾ ǁƸDŽƼǓǛƻƼDŽNJƾLJLjǕnjƼLjƼ ǁƸDŽƼǓǛƻƼƿƸNJƾDŽ LJLjdžnjǑLjƼǀLJƸLjǐǃdžDŽǐǍƸƛǁƼǓDŽdžǛLJdžNjNJƾDŽǑǍƼǀƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽƾ ƩdžƴLjdžǛNJǏDŽƛǂƸǓǏDŽƼǓDŽƸǀdžƗǀNJǀƸNJǕǛƠǕljǃdžǛ ƥ ƠǖLjǀdžǛ ǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƠǕljǃdž NJdžNj ƝǂǀƸǁdžǖ ơǕƺdžNj ƺǀƸ DŽƸ ƽǒljƼǀ ljƸDŽ ƗǀNJǀƸNJǕǛ ƯDŽƿLjǏLJdžǛ ƥƠǖLjǀdžǛ LJLjdžƹǐǂǂƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƗǀNJǀƸNJǕƠǕljǃdžǑǏǛNJdžƫNjljǀǁǕƠǕljǃdž ƥƼǁƻƾǂdžǖǃƼDŽdžǛƠǖLjǀdžǛƻLjƸljNJǀǛLJƼLjǀdžǍǑǛNJdžNjƣdžǖ ƥ ƼǁƻƾǂdžǖǃƼDŽdžǛ ƠǖLjǀdžǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ljNJdž ƗljNJLjǀǁǕ ƨǘǃƸ ƛǁƼǓDŽdžNj LJdžNj NJdžDŽ ǑǍƼǀ ƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdž ƥ ƼǁƻƾǂdžǖǃƼDŽdžǛ ƠǖLjǀdžǛ ƼǀljǑLjǍƼNJƸǀ ljNJdž ƫNjljǀǁǕ ƨǘǃƸ ƺǀƸ DŽƸ ƽǒljƼǀ ljƸDŽ ǑDŽƸǛ ƯDŽƿLjǏLJdžǛƸDŽǐǃƼljƸljNJdžNjǛƸDŽƿLjǘLJdžNjǛ ƠǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ǑLjǍƼNJƸǀdžƠǖLjǀdžǛljƸNjNJǒDŽNJƾǁdžǀǂǐƻƸNJǏDŽƻƸǁLjǖǏDŽ ƺǀƸDŽƸƹdžƾƿǒljƼǀNJƾDŽƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƩƸ ǁdžǀǃǀljǃǑDŽƸ LJǂǒƿƾ LJdžNJǑ ƻƼDŽ ƸDŽƸƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ NJdžDŽ ƠǖLjǀdž ǁƸǀ NJdžDŽ ǁƸNJƸƻǀǁǐƽdžNjDŽ LJǐDŽNJdžNJƼǕNJƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ ƥƥǀǁƼǓdžǛƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛǑǍƼǀljNJƸNjLjǏƿƼǓLJdžǂǂǑǛnjdžLjǑǛ ƨNJdžƴLjdžǛNJǏDŽƛǂƸǀǘDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƸDŽNJƸDŽƸǁǂǐƹƸƿƼǀǐ ƩdžƩƼǂƼNjNJƸǓdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀNJdžƛǀǁdžljNJǕƩǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƗNjNJǕǃƼNJLjǀǑNJƸǀƸLJǕNJƸǃǑljƸLJLjdžǛNJƸǑDžǏ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƨNJdž ƛǀǁdžljNJǕ NJǑNJƸLjNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ NjnjƸǓDŽdžDŽNJƸǛ NJdžƻǀǁǕNJƾǛƪnjƸDŽNJǕ ƴLJdžǀdžǀƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀljNJdžƚƼǖNJƼLjdžƚǀǐljNJƾǃƸNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽ ǕǂdžƸNjNJǕ 21

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƾƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀljNJdžƚƼǖNJƼLjdžƚǀǐljNJƾǃƸNJdžNj ƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƨNJdžƚƼǖNJƼLjdžƚǀǐljNJƾǃƸNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ljNjDŽƸDŽNJǐǃƼǕǂdžNjǛNJdžNjǛƼLjƺǐNJƼǛNJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƥǀƛLjƺǐNJƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj NjLJƸǁdžǖdžNjDŽljNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ NJǕljdžljNJdžNjǛƥNjLjƸDŽdžǖǛ ǕLJǏǛǁƸǀljNJƾƙƾ ƩǘLjƸƿƸǁƸNJƸǂǐƹƼNJƼǁƸǂǖNJƼLjƸƺǀƸNJǓNJdžƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ NjnjƸǓDŽƼǀƺǀƸNJdžDŽƢǖljNJƾNJdžƻǀǁǕNJdžNjưDŽƻNjǃƸ ƴǂƾƸNjNJǒƾƼLjƺƸljǓƸLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀǃƼƹǐljƾljNjDŽƼǀƻƾNJǑǛLJLjdžljLJǐƿƼǀƼǛǁƸǀ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁǑǛdžƻǖDŽƼǛ ƴLJdžǀdžǀǑǍƸljƸDŽNJdžƟƼLjǕNJdžNjǛưDŽƻNjǃƸ LJLjǑLJƼǀDŽƸNJdžƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjDŽƼǁDŽǑdžNj

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  Πώς το "Και συνέβη, όταν ο ήλιος ανέτειλε από την ανατολή, μετά από αυτές τις ένδυμα φωτός ημέρες δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου, το οποίο υπήρχε από την αρχή, στάλθηκε σ’ δια λογαριασμό του οποίου το σύμπαν ανέβλυσε, από το οποίο εγώ ο ίδιος αυτόν.

τώρα βγήκα, όχι πριν από την ώρα της σταύρωσης μου, αλλά τώρα,-συνέβη, ότι δια μέσου της εντολής του μυστηρίου εκείνου ότι θα έπρεπε να σταλλεί σε μένα το ένδυμα μου φωτός, το οποίο μου παραχωρήθηκε από την αρχή και που άφησα πίσω στο τελευταίο μυστήριο, το οποίο είναι, το εικοστό τέταρτο από μέσα προς τα έξω -εκείνα που είναι, στις τάξεις του δεύτερου διαστήματος του Πρώτου Μυστηρίου. Το ένδυμα αυτό λοιπόν, το άφησα τότε πίσω στο τελευταίο μυστήριο, μέχρις ότου θα συμπληρωνόταν η ώρα για να το χρησιμοποιήσω, και θα άρχιζα να συζητώ με την ανθρώπινη φυλή και να αποκαλύψω σ’ αυτούς όλα από την αρχή της αλήθειας μέχρι το τέλος της και να συζητήσω με αυτούς από τα εσωτερικά των εσωτερικών έως τα εξωτερικά των εξωτερικών, και από τα εξωτερικά των εξωτερικών έως τα εσωτερικά των εσωτερικών. Χαρείτε λοιπόν και χαρείτε περισσότερο και πιό βαθιά, γιατί σε σας δόθηκε να μιλήσω πρώτα μαζί σας από την αρχή της αλήθειας μέχρι το τέλος της.

ƥƱǂǀdžǛNJdžNjƢƼljdžDŽNjǁNJǓdžNjdžƻƾƺƼǓNJdžNjǛǃNjƾǃǑDŽdžNjǛljNJdžNjǛƗDŽǘNJƼLjdžNjǛƠǕljǃdžNjǛ ƥǀƢNjƾǃǑDŽdžǀLJLjǑLJƼǀDŽƸƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJǀǛljNjǃƹdžǂǀǁǑǛǁǀDŽǒljƼǀǛNJdžNjƱǂǀdžNjNJdžNj ƢƼljdžDŽNjǁNJǓdžNj ƝƸDŽƸNJdžǂǒǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓǃƼNJƾƺǑDŽDŽƾljƾ NJdžƸDŽǑƹƸljǃƸ NJƾDŽƼǁƻǒǂǏljƾ ǁNJǂ ƝƻǖljƾljNjǃƹdžǂǓƽƼǀƿǐDŽƸNJdžƸLJǕǁǐNJǀ ǁƸNJǑƹƸljǃƸƸLJǕǁǐNJǀ ǁǂLJ ƥƱǂǀdžǛ ljƼLJǂǒLjƾǂƸǃLJLjǕNJƾNJƸNJdžǃƼljƾǃǑLjǀ ljNjǃƹdžǂǓƽƼǀdžǂdžǁǂƾLjǏǃƸNJǀǁǒLJǂƾLjǕNJƾNJƸ NJǑǂƼǀdžƿLjǓƸǃƹdž ƼLJǀNJNjǍǓƸljƼƸNjNJǒǒljƼƼǁƼǓDŽƾNJƾƢǖƾljƾ ǁNJǂ ǁNJǂ ǁNJǂ ƗDŽƸnjƼLjǕǃƸljNJƼǃƼNJLjǕLJdžƼǃnjƸNJǀǁǕljNJdžDŽƬLjǀljNJǕƱǂǀdž ljNJdžơǕƺdž ljNJdžDŽƗljNJLjǀǁǕƱǂǀdž ƥǀƢNjljNJǀǁǀljNJǑǛƹǂǑLJdžNjDŽNJdžDŽƗljNJLjǀǁǕƱǂǀdžƗNjNJǕǛNJdžNjǛdžƻƾƺƼǓljNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛǁǕǎƾǛ NJdžNjDžNjLjƸnjǀdžǖ ƴNJƸDŽNJƸljǖDŽDŽƼnjƸNJdžNjƚǀƸljNJǒǃƸNJdžǛNJdžDŽljǁƼLJǐƽdžNjDŽ ƸNjNJǕljƾǃƸǓDŽƼǀǕNJǀNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘ ƼǓDŽƸǀƸǁǕǃƸLJdžǂǖƻNjDŽƸNJǕljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƛǓDŽƸǀƸDŽƸƺǁƸǓdž ƼǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžDŽDŽƸƻǀƸǂNjƿƼǓNJdžƽǏǀǁǕƛƺǘ DŽƸƸDŽƸǍƿƼǓljƼǁdžljǃǀǁǕ 22

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǁdžDŽǀdžLjNJǕ ƝǐDŽdžƻdžǛNJdžNjƱǂǀdžNjƬLjǀljNJdžǖǃǑljǏNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ljƾǃƸǓDŽƼǀƻLjǐljƾNJdžNj ƠNjLjǓdžNjƻǀƸNJdžƞǑǂƾǃƸNJdžNjƦƸNJǑLjƸ ƩdžǓƻǀdžNJdžƨǖǃLJƸDŽljNJdždžLJdžǓdžƽdžǖǃƼ ǁǀDŽdžǖǃƼƿƸǁƸǀǑǍdžNjǃƼNJdžƛǓDŽƸǀǃƸǛ ƸDŽǑƹǂNjljƼ ǒǂƿƼ ljNJƾDŽǖLJƸLjDžƾ ǕNJƸDŽdžƱǂǀdžǛƸDŽǑNJƼǀǂƼƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƱNJƸDŽƸLJǕNJdžƞǑǂƾǃƸNJdžNjƗLjǍƸǓdžNjNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽLJdžNjdžƱǂǀdžǛƸDŽǑNJƼǀǂƼǃǑljǏNJdžNjƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǑLjǍƼNJƸǀljNJƾDŽƼǁƻǒǂǏljƾǕǍǀLJLjǀDŽƸLJǕNJƾDŽǘLjƸNJƾǛljNJƸǖLjǏljƾǛ Ƹǂǂǐ NJǘLjƸ ƛǓDŽƸǀƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸLJdžNjdžƠǖLjǀdžǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸljNJƸNjLjǏƿƼǓ ƥƠǖLjǀdžǛljNJƸNjLjǘDŽƼNJƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƥƠǖLjǀdžǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƽǒljƼǀǕǂdžNJdžƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸ ǑNJljǀǕLJǏǛƼǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžljNJƸ NJǑljljƼLjƸƛNjƸƺƺǑǂǀƸ ǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƗǂǂǐƼǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžǐNJǀLJLjǑLJƼǀDŽƸNJdžDŽƼDŽljƸLjǁǘljdžNjǃƼLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƗLjǃǕƽƼǀǕǃǏǛDŽƸǁǐDŽdžNjǃƼNJƾDŽLJƸLjƸǁǐNJǏƺDŽǏljNJdžLJdžǓƾljƾ ƠdžǀNJǐDžNJƼDŽƸǃƾljƸǛƼDžƸLJƸNJǒljƼǀǁƸDŽƼǓǛ ƙǀƸNJǓƿƸǑǂƿdžNjDŽLJdžǂǂdžǓljNJdžǕDŽdžǃƸǃdžNjǂǑƺdžDŽNJƸǛƛƺǘƼǓǃƸǀdžƬLjǀljNJǕǛƠƸǀƿƸ ƼDžƸLJƸNJǒljdžNjDŽLJdžǂǂdžǖǛ ƘǂǑLJƼNJƼƢƸNJƿƸǓdžǛ ljNJdžǓǍdžǀǁƸǀƠƸǀDŽǒƚǀƸƿǒǁƾ ƛǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƻǖljǁdžǂƾNJƼǂǀǁǐƾƢǖƾljƾNJƾǛƗnjLjdžƻǓNJƾǛ ƨNJƾƢǖƾljƾ7FOVTUB ƗnjLjdžƻǓNJƾǛ ƼDŽljƸLjǁǘDŽƼNJƸǀdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƦdžǂǖljLJǐDŽǀdžǛƼǓDŽƸǀƛǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼǀDŽƸNJdžDŽƼDŽljƸLjǁǘljƼǀ ƴǃǏǛ NjLJǐLjǍdžNjDŽƼLJǓljƾǛǃƼLjǀǁdžǓƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛLJǂƸDŽǕǃƼDŽdžǀ LJdžNjljǁǑLJNJdžDŽNJƸǀƺǀƸNJdžDŽƼƸNjNJǕ NJdžNjǛNJdžǁƸǂǖNJƼLjdž ƗNjNJdžǓǂǑDŽƼƛƺǘNJdžDŽǑǍǏƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžƛƺǘƼǓǃƸǀdžƬLjǀljNJǕǛƩǑNJdžǀdžǀǐDŽƿLjǏLJdžǀ ƸNjNJƸLJƸNJǘDŽNJƸǀǁƸǀƸLJƸNJdžǖDŽǁƸǀNJdžNjǛǐǂǂdžNjǛ ưNJljǀǂdžǀLJǕDŽ ƸDŽǁǐLJdžǀdžǛljƸǛLJƼǀƠdžǀNJǐDžNJƼ ƼƻǘƼǓDŽƸǀdžƬLjǀljNJǕǛ ǒǁdžǀNJǐDžNJƼ ƼǁƼǓƼǓDŽƸǀ ǃƾ NJdžDŽLJǀljNJǑǎƼNJƼ ƙǀƸNJǓƿƸljƾǁǏƿdžǖDŽǎƼǖNJǀǁdžǀǍLjǀljNJdžǓǁƸǀǎƼǖNJǀǁdžǀLJLjdžnjǒNJƼǛǁƸǀƿƸǁǐDŽdžNjDŽljƾǃƼǓƸ ǃƼƺǐǂƸǁƸǀNJǑLjƸNJƸ ǁƸNJǐNJǑNJdžǀdžNJLjǕLJdžLJdžNjƿƸƼDžƸLJƸNJǒljdžNjDŽ ƸDŽƸNjNJǕƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽ ƸǁǕǃƸǁƸǀNJdžNjǛƛǁǂƼǁNJdžǖǛ ƨƸǛNJdžƼǓLJƸǒƻƾLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ ƗDŽǑNJljǀljƸǛǑǂƼƺƸDŽƠdžǀNJǐDžNJƼ ƼǓDŽƸǀljNJƾDŽǑLjƾǃdž ǃƾDŽƼDžǑLjǍƼljNJƼƠdžǀNJǐDžNJƼ ƼǓDŽƸǀljNJƸ ƻǀƸǃƼLjǓljǃƸNJƸ ǃƾNJdžLJǀljNJƼǖƼNJƼ ƙǀƸNJǓǕLJǏǛƾƸljNJLjƸLJǒLJdžNjƹƺƸǓDŽƼǀƸLJǕNJƾDŽƗDŽƸNJdžǂǒǁƸǀnjƸǓDŽƼNJƸǀǏǛNJƾƚǖljƾ ǑNJljǀƿƸ ƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛǁƸǀdžƼLjǍdžǃǕǛNJdžNjƪǀdžǖNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNj ƘǂǑLJƼNJƼƢƸNJƿƸǓdžǛ ljNJdžǓǍdžǀ   ƩdžưDŽƻNjǃƸƫǏNJǕǛNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƸDŽǁƸǀNJdžNjLJƸLjƸǍǏLjǒƿƾǁƼƸLJǕNJƾDŽƸLjǍǒ LJLjǑLJƼǀDŽƸǁƸNJƼLjƺƸljƿƼǓljNJdžDŽƗLjƺƸǂƼǀǕNJdžNjƞƼdžǖ ljNJdžƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƩdžưDŽƻNjǃƸƫǏNJǕǛNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ljǖǃƹdžǂdžǕǂǏDŽNJdžNjNJǏDŽƚNjDŽǐǃƼǏDŽ NJdžǑǍƼǀdž ƦƸNJǑLjƸǛljNJƾDŽƼDždžNjljǓƸNJdžNj džƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdžǁƸǀNJdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžNJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛljƸNjNJǕDŽǒljƼǁƼǓDŽdžDŽNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdž ƸLJǂǕǛǁƸǀ NJƸLJƼǀDŽǕǛ ƿƸǍLjƾljǀǃdžLJdžǀǒljƼǀljNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžƟƼLjǕNJdžNjưDŽƻNjǃƸ ƥǀƹǑƹƾǂdžǀǐDŽƿLjǏLJdžǀ LJdžNJǑƻƼƿƸƺDŽǏLjǓljdžNjDŽNJdžưDŽƻNjǃƸƫǏNJǕǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀǁƸǂNjǃǃǑDŽdžǛƸLJǕNJƾDŽNJƸLJƼǀDŽǒLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸǁǐLJdžǀdžNj ƦdžNJǑdžǀǐDŽƿLjǏLJdžǀƻƼDŽƿƸǃLJdžLjǑljdžNjDŽDŽƸƸDŽƸƺDŽǏLjǓljdžNjDŽNJdžDŽƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžƬLjǀljNJǕ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛNJdžNjƠǕljǃdžNj 23

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛNJdžNjƠǕljǃdžNjƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛ ƿƸLJLjǑLJƼǀDŽƸljNjDŽƻǀƸǂǑƺƼNJƸǀǃƼNJƾDŽ ƗDŽƿLjǘLJǀDŽƾƫNjǂǒǁƸǀDŽƸNJƾǛƸLJdžǁƸǂǖǎƼǀƸLJǕNJƾDŽƸLjǍǒNJƾDŽƗǂǒƿƼǀƸǃǑǍLjǀNJdžNJǑǂdžǛNJƾǛ ƥƢǖljNJƾǛLJdžNjNJdžDŽǑǍƼǀƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdž ƿƸDžǑLjƼǀDŽƸNJdžDŽƸƺƸLJǐǃǑljƸNJdžNjǁƸǀLJdžNJǑƻƼƿƸ LJƼǀƛƺǘƼǓǃƸǀdžƬLjǀljNJǕǛ ƥƚǐljǁƸǂdžǛLJdžNjNJdžDŽǑǍƼǀƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽƸ ƿƸǂƸNJLjƼǖƼǀNJdžDŽƠǖLjǀdžǁƸǀƿƸǍLjƾljǀǃƼǖƼǀlj ƸNjNJǕDŽljƸDŽǕLjƺƸDŽdž ƥƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛƠǖLjǀdžǛƿƸljNjƽƾNJǒljƼǀǃƼNJƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸƸLJǕNJƸƼljǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽ ƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽǑǏǛNJƸƼDžǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼDžǏNJƼLjǀǁǘDŽǁƸǀƸLJǕNJƸƼDžǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼDžǏNJƼLjǀǁǘDŽ ǑǏǛNJƸƼljǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽ ƗNjNJǕǕǂdžljƾǃƸǓDŽƼǀ ǕNJǀdžƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƹdžƾƿǐNJdžƛǓDŽƸǀNJdžNjƛǓDŽƸǀǁƸǀNJƾDŽƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾ LJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸ ƥƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛNJdžNjƠǕljǃdžNjƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛ ǃLJdžLjƼǓDŽƸƼǁLJƸǀƻƼǖƼǀ ǕǍǀǃǕDŽdžNJƸ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǐNJdžǃƸ ƸǂǂǐƼLJǓljƾǛNJdžǓƻǀdžNJdžNjǛNJdžƛǓDŽƸǀǁƸǀNJƼǂǀǁǐNJdžƛǓDŽƸǀNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƘdžǒƿƼǀƸljNJdžƼDžǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƼDžǏNJƼLjǀǁdžǖljƾǃƸǓDŽƼǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǒƹdžǒƿƼǀƸljƼǁǐƿƼNJǐDžƾ LJLjƸƺǃǐNJǏDŽ ƘdžǒƿƼǀƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ ljƾǃƸǓDŽƼǀLJǂǒLjƾƼǁLJƸǓƻƼNjljƾljNJdžƛǓDŽƸǀNJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛ ǕǍǀǃdžDŽǐǍƸƹdžƾƿǐ ƸǂǂǐƼLJǓLJǂǑdžDŽƹdžƾƿǐDŽƸ ƹdžƾƿǐǃƼ ƢǕDŽdžDŽdžǀƢǖljNJƼǛƩƼǂƼǀǕNJƾNJƸǛNJdžDŽǑǍdžNjDŽƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdž ƴǃǏǛljƸǛǂǑǏƣƸƼǓljƸljNJƼƼLJǐƺLjNjLJDŽdžǀƺǀƸNJǓljƸNjNJdžǖǛNJdžNjǛǁƸǀLjdžǖǛNJdžNjƩǑǂdžNjǛ ƼǓDŽƸǀ LJdžǂǂdžǓƸNjNJdžǓLJdžNjƼLJƸǓLjdžDŽNJƸǀ LJǏǛƼǓDŽƸǀƢǖljNJƼǛƩƼǂƼǀǕNJƾNJƸǛ ƦLjdžljǑǍƼNJƼNJdžNjǛǎƼNjƻdžLJLjdžnjǒNJƼǛ Για τα πνεύματα των μαθητών και της μετενσαρκώσεώς τους.

"Γι’ αυτό το λόγο σας διάλεξα αληθινά από την αρχή, μέχρι το τέλος του Πρώτου Μυστηρίου. Χαρείτε, διότι όταν αναχώρησα γι’ αυτόν τον κόσμο, έφερα μαζί μου δώδεκα αγγελικές δυνάμεις, όπως σας το είπα από την αρχή, που τις πήρα από τους δώδεκα λυτρωτές του Θησαυρού του Φωτός, σύμφωνα με την εντολή του Πρώτου Μυστηρίου. Αυτές, σε άλλο καιρό τις τοποθέτησα στις μήτρες των μητέρων σας, όταν ήρθα στον κόσμο· εκείνες, είναι εκείνες που βρίσκονται στα σώματα σας τώρα. Διότι αυτές οι αγγελικές δυνάμεις δόθηκαν σε σας πριν από τον κόσμο· διότι σεις είστε εκείνοι που θα τον σώσετε και για να μπορείτε να είσθε ικανοί να υπομένετε τις απειλές των διοικητών της γης και τους πόνους του κόσμου και τους κινδύνους του και όλους τους διωγμούς τους, που οι πρίγκιπες του ύψιστου θα επιβάλλουν σε σας. Πολλές φορές είπα σε σας ότι έφερα σε σας τη δύναμη από τους δώδεκα λυτρωτές που βρίσκονται στο Θησαυρό του Φωτός. Γι’ αυτό, είπα σε σας αληθινά από την αρχή, ότι δεν είσθε από αυτόν τον κόσμο. Επίσης Εγώ δεν είμαι από αυτόν. Διότι όλοι οι άνθρωποι που είναι στον κόσμο έλαβαν τις ψυχές τους από τη δύναμη των διοικητών των Αιώνων. Αλλά η δύναμη που είναι σε σας, προέρχεται από μένα οι ψυχές σας ανήκουν στο ύψιστο. Έφερα δώδεκα αγγελικές δυνάμεις των δώδεκα λυτρωτών του Θησαυρού του Φωτός, βγάζοντας τες από το τμήμα της δυνάμεως μου που έλαβα στην αρχή. Και όταν αναχώρησα για τον κόσμο, ήρθα στη μέση των πριγκίπων της σφαίρας, με τη μορφή του Γαβριέλ, του Αγγέλλου των Αιώνων και οι. πρίγκιπες των Αιώνων δεν με αναγνώρισαν, διότι, νόμισαν ότι ήμουν ο Άγγελος Γαβριέλ.

ƥǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀ džǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ 24

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀƼǓDŽƸǀƻǘƻƼǁƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛ ƥǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ džǀƚǘƻƼǁƸ ƼǓDŽƸǀƻǘƻƼǁƸƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǁƸǀǑǏǛƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƻƾǂƸƻǒ džǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀljdžnjǐǃƼNJǀǛƻǘƻƼǁƸǀƻǀǕNJƾNJƼǛNJdžNjƸDŽƿLjǏLJǓDŽdžNjǕDŽNJdžǛ ƴǃǏǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸǁǐDŽdžNjǃƼDžƼǁǐƿƸLjƾƻǀƸnjdžLjdžLJdžǓƾljƾƸDŽǐǃƼljƸljNJǀǛƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ ǁƸǀljNJǀǛƻǘƻƼǁƸǀƻǀǕNJƾNJƼǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJdžƛǓDŽƸǀljƼǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ ǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJƾǛƠdžljǃǀǁǒǛ ƛǁƻǒǂǏljƾǛ ƼǓDŽƸǀƾƦdžǂǂƸLJǂǕNJƾNJƸǃǑljƸljNJƾƢdžDŽǐƻƸ ƴǂƸNJƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ džnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸƼLjƺƸljƿdžǖDŽljNJƾDŽ ƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾ ƴljdžƻƼDŽƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǀǕǂƸNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjǃǑljƸǃƸǛnjǑLjdžNjǃƼljƼ ƸnjƿdžDŽǓƸ ƾdžǀǁƼǓƸƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾNJdžNjǁƸƿƼDŽǕǛƸLJǕNJƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǁƸNJƸǂǒƺƼǀǁǐNJǀLJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƸLJǕƸƻǖDŽƸNJƾ ƥǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾ ƸLJǕNJƸNJǕljƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ hƴLJdžǀdžǛǁƸNJƸnjǑLjDŽƼǀDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljƼǀNJdžLJǂǑdžDŽƸDŽNjǎǏǃǑDŽdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƻǑǍƼNJƸǀ ƺǀƸNJdžǂǕƺdžƸNjNJǕ NJdžƹƸƿǃǕNJdžNj*TINFTDI ƬǏLjǓǛNJƾLjǀƽǀǁǒƻǀǐǂNjljƾǕǂǏDŽNJǏDŽƸLJǐDŽƿLjǏLJǏDŽljNJdžǀǍƼǓǏDŽ LJdžNjǃǑljƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛǁdžNjƹƸǂǐǃƼ ƻƼƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǕDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼNJdžLJǀǕƸDŽNjǎǏǃǑDŽdžǃǑLjdžǛNJdžNj ƛǓDŽƸǀ 0ƟǐǁǏƹdžǛ ǃǑljƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛ ƼǓDŽƸǀdžƼNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛƦLjdžljNJǐNJƾǛNJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƢǕDŽdžDŽdžƦƸNJǑLjƸǛǕǂǏDŽNJǏDŽƫǘNJǏDŽ džƥǀǁƼǓdžǛƦƸNJǑLjƸǛNJdžNjǁƸƿƼDŽǕǛƸLJǕǃƸǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸǃƸǛnjǏNJǓljƼǀǃƼNJƾƨdžnjǓƸǃǑljǏNJdžNjƟǐǁǏƹdžNj 0ƟǐǁǏƹdžǛƼǓDŽƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛǃǑljƸljƼǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ ƛǓDŽƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛNJƾǛƢNjljNJǀǁǒǛƫǀǂdžljdžnjǓƸǛ NJdžǓƻǀdžNJdžƞƼǃǑǂǀdžNJdžNjƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj 0ƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǁƸǀdžǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƻǀƸǃǑDŽdžNjDŽljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛƼƻǘǁƸǀ NJǘLjƸ ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ džǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛƼǓDŽƸǀƻǀƸǍNjǃǑDŽƼǛƸLJǕNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕljNJƾDŽ ǁdžǀǂǀǐNJƾǛƞƼǔǁǒǛƢƾNJǑLjƸǛ ƠƸƿǑDŽƸǛǃƸǛǑǍƼǀNJƾDŽǀƻǀƸǓNJƼLjƾNJdžNjƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸ ƢǑljƸljNJƸljǘǃƸNJƸǃƸǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǁƸNJdžǀǁǒljdžNjDŽdžǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛƗNjNJǕƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽƼnjǕljdžDŽƼDžƸǂƼǓnjdžNjǃƼǕǂƸNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǀǐLJdžNjǑǍdžNjǃƼljƼ ƸnjƿdžDŽǓƸǃǑljƸǃƸǛ ƥǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀ ƿƼǃƼǂǀǘƻƾǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJdžNJƼljNjǁdžnjƸDŽNJƾǃǑDŽdžǀǁƸǀ ǁƸNJƸƻǀǏǁǕǃƼDŽdžǀƸLJǕNJdžNjǛƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžNjǛ ƸNjNJǕNJdžƺDŽǏLjǓƽƼǀǁǐƿƼnjǏNJǀljǃǑDŽdžǛ ƚǐljǁƸǂdžǛ 0ǀljNJdžLjǀǁǕǛƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛǁƸǀdžǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀNJdžNj ljNjǃƹdžǂǓƽdžNjDŽNJdžDŽƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕǁƸǀNJǀǛƚǘƻƼǁƸƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽƼǛƚNjDŽǐǃƼǀǛljƼǁǐƿƼƗǂƾƿǀDŽǕƯDŽƿLjǏLJdž ƪLJǐLjǍdžNjDŽƚǘƻƼǁƸƨǏNJǒLjƼǛLJdžNjƸDŽNJǀljNJdžǀǍdžǖDŽljNJdžNjǛƚǘƻƼǁƸƜǏƻǀƸǁdžǖǛ ƗljNJƼLjǀljǃdžǖǛ ƥǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛljƼǁǐƿƼǐDŽƿLjǏLJdž ljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀǃƼNJdžDŽơNjNJLjǏNJǒƸNjNJdžǖǒƼǁƼǓDŽdžNj NJdžNjƗljNJƼLjǀljǃdžǖ ƴǂdžǀdžǀƚǐljǁƸǂdžǀǑǍdžNjDŽƼLJǀNJǖǍƼǀDŽƸƺƼDŽDŽǒljdžNjDŽNJǀǛƭNjǍǑǛNJdžNjǛ ǒǁƸǂǖNJƼLjƸƿƸǑǂƼƺƸ DŽƸNJǀǛǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjDŽljNJdžƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžǐNJdžǃdž ǍǐLjƾljNJǀǛƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛNJǏDŽƚǘƻƼǁƸ 25

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƨǏNJǒLjǏDŽ ƠƸƿǑDŽƸǛƸLJǕNJdžNjǛƚǘƻƼǁƸǑǍƼǀǑǂƿƼǀljNJdžDŽǁǕljǃdžƺǀƸDŽƸƹdžƾƿǒljƼǀNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƝǁLjNjljNJǐǂǂǏljƾƭNjǍǒǛljƼǃƸǛ ƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǒǁƸƿǘǛƻǀƸǂǖdžNjǃƼNJdžƽǏǀǁǕƛƺǘ ưǍdžNjǃƼƸDŽǐƺǁƾDŽƸƻǀƸǂǖljdžNjǃƼNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸƺǀƸDŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼNJƾƭNjǍǒǃǑljƸǃƸǛ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸǃƼNJƸNJLjƸLJdžǖǃƼljƼƸƺDŽǒƭNjǍǒ ƢƼNJƾDŽNjLJdžǃdžDŽǒƿƸǁƸNJǑǍƼNJƼNJǀǛƭNjǍǑǛljƸǛ ƗNjNJǕƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕƹǐljƼǀljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽƼLjƺƸljǀǘDŽǁƸǀƾƿƼǂƾǃǑDŽǏDŽLJǕDŽǏDŽ ƥǀƭNjǍǑǛNJǏDŽƸDŽƿLjǘLJǏDŽ ƻǀƸǃǑDŽdžNjDŽljƼǑDŽƸƸDŽǘNJƼLjdžƼLJǓLJƼƻdžNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƭNjǍǒ ƼǓDŽƸǀǕǂdžƸNjNJǕNJdžljǖDŽdžǂdžƸLJǕƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƛDždžNjljǓƼǛ ƗLjƼNJǑǛ ƥNjljǓƼǛ ǁNJǂ LJdžNj ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžDŽNJƸǀljƼǃƸǛ ǕNJƸDŽƻǀƸǂǖƼNJƸǀNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘ ƠǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjǑDŽƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕƼǂǐNJNJǏǃƸƻǀƸǂǖƼNJƸǀ ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛǁǐLJdžǀƸƗLjƼNJǒ ǁǐLJdžǀƸƚǖDŽƸǃƾ ǁNJǂ ƝdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǒƻǀǐǂNjljƾǕǂǏDŽNJǏDŽƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽNjLJdžƻƾǂǘDŽƼǀNJƾDŽdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǒ ǁLjNjljNJǐǂǂǏljƾNJƾǛƭNjǍǒǛljƼǃƸǛ ƛǐDŽNJdžDŽƼLjǕƻƼƹLjǐljƼǀljƼƼǁƸNJǕƹƸƿǃdžǖǛ ƻƼDŽǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀƸNjNJǕLJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓǁƸǀƻƼƻǀƸǂǖƼNJƸǀƸNjNJǕLJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƸǂNjƿƼǓ ƠƸNJǐLJƸLjǕǃdžǀdžNJLjǕLJdž ƿƸLJdžǖǃƼǕNJǀƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸLJƼLjǐljdžNjǃƼƸLJǕǃƼƺǐǂƼǛ ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǑǛǁLjǓljƼǀǛ ƺǀƸDŽƸƻǀƸǂǖljdžNjǃƼǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸǁƸǀDŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼƭNjǍǒr 0ƯƺƺƼǂdžǛƙƸƹLjǀǑǂƼǓDŽƸǀdžƠNjƹƼLjDŽǒNJƾǛNJƾǛƨƼǂǒDŽƾǛǁƸǀljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJƾƨƼǂƾDŽǀƸǁǒ ƨnjƸǓLjƸ 0ƟƾljdžǖǛ džƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƼǓDŽƸǀdžƞƼǔǁǕǛƱǂǀdžǛljƼǃƸǛ

Για την "Και συνέβη τότε, όταν ήρθα στη μέση των κυβερνητών των Αιώνων, ότι ενσάρκωση κοίταξα κάτω στον κόσμο της ανθρωπότητας, κατά διαταγή του Πρώτου του Ιωάννη Μυστήριου. Βρήκα την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, πριν Βαπτιστή.

τον συλλάβει και έσπειρα σ’ αυτήν τη δύναμη, την οποία πήρα από τον μικρό ΙΑΟ, τον Καλό, που είναι στο μέσο, Εκείνου που μπορεί να είναι ικανός να κάνει αναγγελία πριν από μένα και να ετοιμάσει την οδό, και να βαπτίζει με το νερό της άφεσης των αμαρτιών. Εκείνη η δύναμη, λοιπόν, είναι στο σώμα του Ιωάννη".

ƥƟǏǐDŽDŽƾǛdžƘƸLJNJǀljNJǒǛƼǓDŽƸǀdžǓƻǀdžǛdžƝǂǓƸǛƼLJƸDŽƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛ ƥǃƼƺǐǂdžǛƟƗƥ ƼǓDŽƸǀNJdžNjǓƻǀdžNjNJdžNjơǕƺdžNjƥǃǀǁLjǕǛƟƗƥƼǓDŽƸǀNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNj ƥǃƼƺǐǂdžǛƟƗƥƼǓDŽƸǀNJdžNjƪLJƼLjǐDŽƿLjǏLJdžNjƥǃǀǁLjǕǛƟƗƥƼǓDŽƸǀNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNj ƥƥǀǁƼǓdžǛƟǏǐDŽDŽƾǛƹLjǓljǁƼNJƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƠǐƿƼƢNjƾǃǑDŽdžǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸljNjDŽƸDŽNJƾƿƼǓǃƼƸNjNJǕNJdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀNJdžNjLJdžNjdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ ƟǏǐDŽDŽƾǛdžƘƸLJNJǀljNJǒǛ ƝljNjDŽǐDŽNJƾljƾǃƼNJdžDŽƟǏǐDŽDŽƾLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀLJǐDŽNJƸljNJƾƚƼǖNJƼLjƾƢǖƾljƾNJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƝljNjDŽǐDŽNJƾljƾǃƼNJdžDŽƟǏǐDŽDŽƾljNjǃƹƸǓDŽƼǀLJǐDŽNJdžNJƼljNJƾDŽƛƻǑǃ ƥƟǏǐDŽDŽƾǛƼǓDŽƸǀdžƦLjǕƻLjdžǃdžǛ LJdžNjLJLjdžƼNJdžǀǃǐƽƼǀNJdžƻLjǕǃdžƺǀƸNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǃƸǛ 26

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥǀljNJdžLjǀǁǕǛƟǏǐDŽDŽƾǛƘƸLJNJǀljNJǒǛ ljNjǃƹdžǂǓƽƼǀNJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕƟǏǐDŽDŽƾƘƸLJNJǀljNJǒNJdžNj ǁƸƿƼDŽǕǛǃƸǛ

"Εξ άλλου, αντί για πνεύμα από τους κυβερνήτες από τους οποίους αυτός είχε προσδιοριστεί να λάβει, βρήκα το πνεύμα του Ηλία στους Αιώνες της σφαίρας, και το πήρα από εκεί και μετέφερα το πνεύμα του φέρνοντας το στην Παρθένο φωτός και το έδωσε στους αποδέκτες της· αυτοί το έφεραν στη σφαίρα των κυβερνητών και το τοποθέτησαν στη κοιλιά της Ελισάβετ. Ετσι η δύναμη του μικρού ΙΑΟ, που είναι στο μέσο, και το πνεύμα του Προφήτη Ηλία, συνδέθηκαν στο σώμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Γι’ αυτή την αιτία εσείς αμφιβάλλετε από τότε, όταν σας είπα: "Ο Ιωάννης είπε: Εγώ δεν είμαι ο Χριστός", και σεις είπατε σε μένα: "Είναι γραμμένο ότι: Όταν ο Χριστός θα έρθει, ο Ηλίας θα προηγηθεί Αυτού και θα ετοιμάσει την οδό του". Αλλά όταν λέγατε αυτό σε μένα, σας είπα: Ο Ηλίας πράγματι ήρθε και ετοίμασε όλα τα πράγματα, όπως είναι γραμμένο και αυτοί έκαναν γι’ Αυτόν, αυτά που όφειλαν". Και όταν κατάλαβα ότι δεν κατανοήσατε εκείνο που σας είπα σχετικά με το πνεύμα του Ηλία, που είναι συνδεδεμένο στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σας απάντησα ανοικτά: "Βεβαίως αποδέχεστε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτός είναι ο Ηλίας, για τον οποίο σας είπα ότι θα έρθει".

Ότι ο Ιωάννης ήταν ο Ηλίας σε προηγούμενη ζωή.

ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJƾǛƙDŽǏljNJǀǁǒǛƛǁǁǂƾljǓƸǛƼǓDŽƸǀƢNjƾǃǑDŽdžǀƸǂƾƿǀDŽǐƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžǀ ƩdžƦDŽƼǖǃƸNJdžNjƝǂǓƸƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛǑDŽƸǛƗǀǘDŽƸǛ ƻƾǂƸƻǒ ǑDŽƸǛƚǐljǁƸǂdžǛNJƾǛƢƼƺǐǂƾǛ ƝǃǑLjƸǛ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƝƦƸLjƿǑDŽdžǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƾƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛ ƾƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾNJdžNjƟǏǐDŽDŽƾ ƘƸLJNJǀljNJǒƸDŽƸnjǑLjƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƢƼƺǐǂdžƠƸƹǓLjƟƾljdžǖ ƥƨǏNJǒLjƸǛLJƸLjǑƻǏljƼNJdžƦDŽƼǖǃƸNJdžNjƝǂǓƸljNJƾƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛNJdžNjƟǏǐDŽDŽƾǁƸǀƗNjNJǒNJdž ǑƻǏljƼljNJdžNjǛƗLJdžƻǑǁNJƼǛNJƾǛƗNjNJdžǓNJdždžƻǒƺƾljƸDŽljNJƾljnjƸǓLjƸNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽNJdžNj ƫǏNJǕǛǁƸǀƸNjNJdžǓNJdžǑǍNjljƸDŽljNJdžDŽǁǕǂLJdžNJƾǛƛǂǀljǐƹƼNJ ƢƼƸNjNJǕNJdžDŽNJLjǕLJdž džǃǀǁLjǕǛƟƗƥ ƾƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸNJdžNjƫǏNJǕǛǁƸǀNJdžƦDŽƼǖǃƸNJdžNj ƝǂǓƸ ljNjDŽƻǑƿƾǁƸDŽljNJdžljǘǃƸNJdžNjƟǏǐDŽDŽƾNJdžNjƘƸLJNJǀljNJǒ ƥƝǂǓƸǛƼLJƸDŽƼDŽljƸLjǁǘƿƾǁƼljNJdžDŽƟǏǐDŽDŽƾNJdžDŽƘƸLJNJǀljNJǒ ƥƟǏǐDŽDŽƾǛƼǓDŽƸǀƾƽǏDŽNJƸDŽǕNJƸNJƾƼNJǀƸDŽƼDŽljǐLjǁǏljƾNJdžNjƝǂǓƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  Και ο Ιησούς συνέχισε τη συνομιλία λέγοντας : Συνέβη τότε μετά από αυτό, ότι κατ'εντολή του Πρώτου Μυστηρίου, κοίταξα κάτω, πάνω στον κόσμο της ανθρωπότητας, και βρήκα τη Μαρία που ονομάζεται "μητέρα μου" κατά το υλικό σώμα. Μίλησα μαζί της με τη μορφή του Γαβριέλ, και όταν αυτή στράφηκε από το ύψιστο, προς εμένα, έβαλα σ’ αυτήν την πρώτη δύναμη που είχα λάβει από το Βαρβέλω, που είναι το σώμα που είχα στο ύψιστο. Και αντί του πνεύματος, έβαλα σ’ αυτήν τη δύναμη που είχα λάβει από τον Μεγάλο Σαββαώθ, τον Καλό, που είναι στη περιοχή της Δεξιάς. 27

Για την ενσάρκωση του δια μέσου της Μαρίας.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Και τις δώδεκα αγγελικές δυνάμεις των δώδεκα λυτρωτών του Θησαυρού του Φωτός, που έλαβα από τους δώδεκα λειτουργούς του Μέσου, έχυσα στη σφαίρα των κυβερνητών. Και οι δεκανοί των κυβερνητών και οι υπηρέτες τους, νόμιζαν ότι αυτά ήταν τα πνεύματα των κυβερνητών. Και οι υπηρέτες τα έφεραν και τα προσκόλλησαν στο σώμα των μητέρων σας. Και όταν συμπληρώθηκε η ώρα σας, γεννηθήκατε στον κόσμο χωρίς πνεύμα από κυβερνήτες. Και πήρατε το μερίδιο σας από τη δύναμη, που ο τελευταίος βοηθός είχε εισπνεύσει προς το μίγμα, αυτή τη δύναμη που είναι θεμελιωμένη (μαζί) με όλους τους αόρατους και όλους τους κυβερνήτες και όλους τους αιώνες, με μία λέξη, αυτός ο οποίος είναι αναμεμειγμένος με τον κόσμο καταστροφής, που είναι το Μίγμα. Αυτή τη δύναμη που από την αρχή πρόβαλλα από τον εαυτόν μου, την έβαλα στην Πρώτη Εντολή και η Πρώτη Εντολή έβαλε ένα μέρος εκείνης που έλαβε, στους πέντε βοηθούς και ο τελευταίος βοηθός πήρε ένα μέρος από εκείνη που έλαβε και. το έβαλε στο Μίγμα. Και το μέρος αυτό είναι σε όλα αυτό που υπάρχουν στο Μίγμα, όπως μόλις σας είπα".

ƝƛDŽNJdžǂǒNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjƼǓDŽƸǀǀljdžƻǖDŽƸǃƾǃƼNJƾDŽƛDŽNJdžǂǒNJdžNjƦƸNJǑLjƸ Ɲ ƢƸLjǓƸ ƼǓDŽƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ƾ ƲljǀǛ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ LJdžNj ǁƸDŽƼǓǛ ƿDŽƾNJǕǛ ƻƼDŽ NJƾǛ ǑǍƼǀ ljƾǁǘljƼǀNJdžLJǑLJǂdž ƨƸƹƹƸǘƿ ƼǓDŽƸǀ NJdž ǕDŽdžǃƸ LJdžNj ƻǕƿƾǁƼ ljNJƸ ƛƹLjƸǔǁǐ ljNJdž ƨNJLjƸNJǕ NJƾǛ ƫǏDŽǒǛ ljNJƾ ƨNJLjƸNJǀǐ ljNJǀǛƚƾǃǀdžNjLjƺǀǁǑǛƨNJLjƸNJǀǑǛNJǏDŽƛǂdžǍǓǃ ƨNJƾDŽ ƦƸǂƸǀǐ ƚǀƸƿǒǁƾ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJƸǀ NJdž ǕDŽdžǃƸ NJdžNj ƟƼǍǏƹǐ ljNJƾDŽ LJLjǏNJƸLjǍǀǁǒ NJdžNj ljƾǃƸljǓƸ NJdžNj ƟǕDŽNJƬƼƹǑ ljNJƾ ƨNJLjƸNJǀǐ NJǏDŽ ƞƼǔǁǘDŽ ƗDŽƻLjǕƺNjDŽǏDŽ ǒ ƠdžljǃdžǁLjƸNJǕLjǏDŽ LJdžNjƻƾǃǀdžǖLjƺƾljƸDŽƸNjNJǕNJdžƨǖǃLJƸDŽ ƝhƟljǀǛƢƸLjǓƸ ǂƸǃƹǐDŽƼǀLJǐDŽNJdžNJƼNJƾƦLjǘNJƾƚǖDŽƸǃƾNJdžNjƗƺǓdžNjDŽƸƘƼƹƸǀǘDŽƼǀ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ǃƼNJƸƻǓƻƼǀljNJƾƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾƸNjNJǒNJƾƚǖDŽƸǃƾ Ƣƾ DžƼǍDŽǐǃƼ LJdžNJǑ LJǏǛ NjLJǐLjǍdžNjDŽ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛƗNjNJǑǛ ƼǓDŽƸǀ ƯƺǀdžǛ DŽƸ ƘƼƹƸǀǘDŽƼǀ ƯƺǀdžǛDŽƸƗLjDŽƼǓNJƸǀ ƯƺǀdžǛDŽƸƨNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ ƥ ƢǑƺƸǛ ƨƸƹƹƸǘƿ dž ƯDžǀdžǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJƾǛ ƚƼDžǀǐǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƨNJLjƸNJǀǐ NJǏDŽƻƾǃǀdžNjLjƺǘDŽƛǂdžǍǓǃ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ LJǐDŽNJdžNJƼ ǃƼNJƸƻǓƻƼǀ ljNJƾ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ NJƾDŽ NjLJǑLjdžǍƾ ƚǖDŽƸǃƾ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjƨƸƹƹƸǘƿ ƢƼ ǁƸDŽǑDŽƸ NJLjǕLJdž ƻƼ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸǃƼ DŽƸ ƸLjDŽƾƿdžǖǃƼ NJƾDŽ ǖLJƸLjDžƾ NJǏDŽ ƚǘƻƼǁƸ ƨǏNJǒLjǏDŽǒƗƹƸNJǐLjƸǛ ƠƸƿǑDŽƸǛƸLJǕNJdžNjǛƚǘƻƼǁƸơNjNJLjǏNJǑǛ ǑǍƼǀǃǑljƸNJdžNjNJǀǛƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƗDŽǐǃƼljƸ ljƼ ǁǐƿƼ ơdžƺdžǔǁǕ ơNjNJLjǏNJǒ ǁƸǀ ljNJdžDŽ ƼǁƻƾǂdžǖǃƼDŽdž ǁǕljǃdž NjLJǐLjǍƼǀ dž ƸDŽNJǓljNJdžǀǍdžǛƚǐljǁƸǂdžǛ ƦDŽƼǖǃƸ LJdžNjƼǁLJdžLjƼǖƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽơNjNJLjǏNJǒǁƸNJƸǓNJƾljƾ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ dž ƼǁLJdžLjƼNjǕǃƼDŽdžǛ ƪLJdžNjLjƺǕǛ ƼǓDŽƸǀ NJƼǂǀǁǐ ǑDŽƸ DžƼƻǓLJǂǏǃƸ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ơǕƺdžNj ƦdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ džǀ ƻƼǁƸDŽƼǓǛ NJǏDŽ ǁNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ ǁƸǀ džǀ ǂƼǀNJdžNjLjƺdžǓ NJdžNjǛ ljǁǑLJNJdžDŽNJƸǀ ƺǀƸ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ NJdž ǁƸǂǖNJƼLjdž NjLJdžƿǑNJdžNjDŽ ƼljnjƸǂǃǑDŽƸ LJǏǛ ƸNjNJdžǓ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛr NJǑNJdžǀdž ǂǐƿdžǛ džnjƼǓǂƼNJƸǀ ljNJƾDŽ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ǁƸǀ ljNJƾ njǀǂdžƻdžDžǓƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƸNjNJdžǓ džǀ LJǂƸDŽƾǃǑDŽdžǀ DžƸDŽƸƺƼDŽDŽǀdžǖDŽNJƸǀ DžƸDŽƸLjǍdžDŽNJƸǀ ljNJdžDŽ ǁǕljǃdž njǑLjdžDŽNJƸǀljhƸNjNJǒNJƾǁdžǀǂǐƻƸNJǏDŽƻƸǁLjǖǏDŽ ƸLJǕNJdžNjǛNjLJƾLjǑNJƼǛNJǏDŽǁNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ ƥǀƦLjǓƺǁǀLJƼǛNJƾǛƙDŽǏljNJǀǁǒǛƛǁǁǂƾljǓƸǛ ƻƼDŽƸƺDŽdždžǖDŽLJdžNJǑNJǀǛƻdžNjǂƼǀǑǛNJƾǛƗƹǖljljdžNj 28

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƢǕDŽdžDŽ Ǖljdžǀ ƻdžNjǂƼǖdžNjDŽ ǑDŽNJdžDŽƸ ljNJdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ NJǏDŽ ƠdžǂǐljƼǏDŽ ǁƸNJƸnjǑLjDŽdžNjDŽ DŽƸ njƿǐljdžNjDŽljNJƾǁƸNJǐljNJƸljƾNJǏDŽƦLjǀƺǁǓLJǏDŽǒƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽNJƾǛƙDŽǏljNJǀǁǒǛƛǁǁǂƾljǓƸǛ ƨNJƾDŽ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ǃǕDŽdžDŽ ǕNJƸDŽ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǁƸDŽƼǓǛ ƼLJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽ NJdžNj ljNJdžDŽ ưDŽƸNJdžƚƸDŽNJǀǁǕƠǖǁǂdž ƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼƠNjƹƼLjDŽǒNJƾNJdžNjƫǏNJǕǛ ƠǐƿƼƼDžǖǎǏljƾǑLjǍƼNJƸǀǃƼNJǐƸLJǕǃǓƸNJLjdžǃƼLjǒNJƸLJƼǓDŽǏljƾ ƴLJdžǀdžǛƿǑǂƼǀDŽƸƸDŽǑƹƼǀ LJLjǑLJƼǀLJLjǘNJƸDŽƸǁƸNJǑƹƼǀ ƸNjNJǕǛƼǓDŽƸǀdžDŽǕǃdžǛ ƛǁƼǓDŽdžǀdžǀƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛLJǂƸDŽƾǃǑDŽdžǀLJdžNjƿƼǏLjdžǖDŽNJdžNjǛƼƸNjNJdžǖǛNJdžNjǛƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ƻǑǍdžDŽNJƸǀ ǕNJƸDŽ DžƸDŽƸƺƼDŽDŽǀdžǖDŽNJƸǀ ƸDŽNJǓ NJdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ NJǏDŽ ƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾƺǀƸNJdžDŽƸƺǘDŽƸljNJƾƽǏǒ NJƾDŽƸLjƼǀƸDŽǒƻǖDŽƸǃƾ LJdžNjljNjDŽƻǑƼNJƸǀǃƼNJdžDŽǁǕljǃdžNJƾǛ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƢǓƺǃƸ ǒ NJdž ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ NJdžNj ƢǓƺǃƸNJdžǛ ƣǕǃǏDŽ ǁƸǀ ƚNjDŽǐǃƼǏDŽ Ɲ ƚǖDŽƸǃƾ NJdžNj ƨǏNJǒLjƸ NJdžNj ƠǕljǃdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljƼ ǑDŽƸ ƼLJǓLJƼƻdž LJdžǂǖ ƸDŽǘNJƼLjdž ljƼ ljǍǑljƾǃƼNJǀǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJǏDŽƦǑDŽNJƼƘdžƾƿǘDŽ ƝƚǖDŽƸǃƾNJdžNjơNjNJLjǏNJǒNJdžNjƠǕljǃdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƾDŽƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒ LJdžNjǂǑƼǀƗƺǐLJƸ NJdžƞƼǕLJǐDŽǏƸLJǕǂƸǁƸǀNJdžDŽLJǂƾljǓdžDŽljdžNjǕLJǏǛNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽljdžNj Ɲ ƦLjǘNJƾ ƛDŽNJdžǂǒ ƸNjNJǒ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƗƺǐLJƾ LjǓǍDŽƼǀ ǑDŽƸ ǃǑLjdžǛ ƸLJ ƸNjNJǒ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ljNJdž ƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJdž ƢƼƺǐǂdž ƫǏǛ LjǓǍDŽƼǀ ǃƼ NJƾ ljƼǀLjǐ NJdžNj ǑDŽƸ ǃǑLjdžǛ NJƾǛ ƚǖDŽƸǃƾǛ ƗƺǐLJƾ ljNJdžNjǛƦǑDŽNJƼƘdžƾƿdžǖǛ 0ƦǑǃLJNJdžǛƘdžƾƿǕǛ ƻLjǘDŽNJƸǛǃƼǃƼƺǐǂƾƻǖDŽƸǃƾ LJƸǓLjDŽƼǀdžLjǀljǃǑDŽƾLJdžljǕNJƾNJƸƸLJǕNJƾDŽ ƪLJǕljNJƸljƾNJƾǛƗƺǐLJƾǛ ƺǀƸDŽƸNJƾLjǓDžƼǀljNJdžƢǓƺǃƸ ljNJdžDŽƠǕljǃdž ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ ƸNjNJǕ NJdž NJƼǂƼNjNJƸǓdž ǃǑLjdžǛ NJƾǛ ƪLJǕljNJƸljƾǛ NJƾǛ ƗƺǐLJƾǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƸLJdžƿƾǁƼNjǃǑDŽdžljNJƾDŽƥNjljǓƸ ƚNjljNJNjǍǘǛ ƾ ƥNjljǓƸ ƾ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƼǃnjǀƸǂǏǃǑDŽƾ ǃǑljƸ ljNJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǕNJƸNJƼǛ ƼljǏNJƼLjǀǁǑǛ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǓƼǛ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁdžǖ NJǖLJdžNj ƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽǃƸǛ ƴNJƸDŽ ƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǀ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ ƾ ƥNjljǓƸ ǁƸǀ ƸǁNJǀDŽdžƹdžǂƼǓ ƾ ƗƺǐLJƾ

Ο Ιησούς είπε τότε αυτό προς τους μαθητές του στο Όρος των Ελαιών. Εξακολούθησε πάλι τη συνομιλία λέγοντας τους: "Χαρείτε και προσθέσατε χαρά στη χαρά σας, γιατί η ώρα συμπληρώθηκε για να φορέσω το ένδυμα μου, το οποίο έχει προετοιμασθεί για μένα από την αρχή, και που το άφησα στο τελευταίο μυστήριο, μέχρι την ώρα της συμπληρώσεως του. Τώρα, η ώρα της συμπληρώσεως του είναι, η στιγμή κατά την οποία θα διαταχθεί δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου, για να συνομιλήσω μαζί σας από την αρχή της Αλήθειας μέχρι το τέλος της και από τα εσώτερα των εσωτέρων μέχρι τα εξώτερα των εξωτέρων, ώστε ο κόσμος να σωθεί από σας. Χαρείτε λοιπόν, διότι είσθε εκλεγμένοι από όλους τους ανθρώπους της γης. Είσθε σεις που θα σώσετε τον κόσμο".

Οι μαθητές θα χαίρονταν επειδή έφθασε ο χρόνος της εγκαθιδρύσεως του.

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNj NJƾDŽƟƼLjǒƦdžLjnjǖLjƸNJdžNj ǕNJƸDŽǑǍƼǀǒƻƾ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljƼǀǃƼƼLJǀNJNjǍǓƸNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƢƾDŽDžƼǍDŽǐǃƼLJdžNJǑǕNJǀNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƥƦƸNJǑLjƸǛǑǍƼǀƼNJdžǀǃǐljƼǀƺǀƸNJdžDŽƪǀǕNJƾDŽƦdžLjnjǖLjƸNJǏDŽƘƸljǀǂǀǐƻǏDŽ ƩƾDŽƷLjƸNJƾǛƨNjǃLJǂǒLjǏljƾǛ džƪǀǕǛƸDŽƸnjƸǓDŽƼNJƸǀǃƼNJdžƟƼLjǕưDŽƻNjǃƸ Ɲ ƷLjƸ NJƾǛ ƨNjǃLJǂǒLjǏljƾǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj ǃǑljƸ ljƼ ǃƸǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ Ƽƻǘ ǁƸǀ NJǘLjƸ ƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƞƼǔǁǒ 29

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥǀƚǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛ džǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƼLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽǏƚǘƻƼǁƸƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥǀ ƚǘƻƼǁƸ ƗLJǕljNJdžǂdžǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJƾ ƻǀƼǖƿNjDŽljƾ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƼǁnjLjǐƽdžDŽNJƸǀ ǃǑljǏNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ǕNJƸDŽƸNjNJǕǛƼLjƺǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJƾDŽLJǐljǍdžNjljƸƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƥǀƚǘƻƼǁƸ ƼǓDŽƸǀƚǘƻƼǁƸǕǎƼǀǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǃǑljƸljNJƾDŽƸNJdžǃǀǁǒƢdžDŽǐƻƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  Συνέβη, όταν ο Ιησούς τελείωσε να λέει. αυτούς τους λόγους στους μαθητές του, ότι. συνέχισε πάλι την αφήγηση του και. τους είπε: "Κοίταξτε εδώ, να που φόρεσα το ένδυμα μου και με αυτό κάθε εξουσία που μου δόθηκε δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου. Λίγο ακόμη, και θα σας πω το μυστήριο του σύμπαντος και την αφθονία του ίδιου, και δεν θα κρύψω τίποτα από σας μετά από αυτή την ώρα. Εγώ θα σας τελειοποιήσω απόλυτα με κάθε τελειοποίηση σε όλα τα μυστήρια τα οποία είναι η τελειοποίηση όλων των τελειοποιήσεων και το μεγαλείο όλων των μεγαλείων και η Γνώση κάθε Γνώσης, εκείνων που είναι στο ένδυμα μου. Θα σας πω όλα τα μυστήρια, από τα εξωτερικά των εξωτερικών μέχρι τα εσωτερικά των εσωτερικών. Αλλά προσέξτε με, διότι μπορώ να σας πω όλα τα πράγματα που μου συνέβησαν". ƢƼ NJdž ƟƼLjǕ ưDŽƻNjǃƸ NJƾǛ ƞƼǔǁǒǛ ƦdžLjnjǖLjƸǛ LJdžNj ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljƼǀNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƸDŽƸnjƸǓDŽƼNJƸǀdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƠdžǀNJǐDžNJƼ Ƽƻǘ ǂǑƼǀ dž ƬLjǀljNJǕǛ ǕNJǀ njǕLjƼljƸ NJdž ǑDŽƻNjǃƸ ǃdžNj ǁƸǀ ǃƸƽǓ ǃ ƸNjNJǕ LJǐljƸ ƼDždžNjljǓƸLJdžNjǃdžNjLJƸLjƸǍǏLjǒƿƾǁƼƻǀƸǃǑljǏNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƤǑLjdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀ NJdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƼDŽ ǁLjNjLJNJǘƪLJǐLjǍdžNjDŽNJǕljdžǀƦƸNJǑLjƼǛljNJdžDŽƥNjLjƸDŽǕ ǕljƸLJǂǐljǃƸNJƸljNJƾƙƾƠƸƿǑDŽƸǛƸLJǕ ǃƸǛǑǍƼǀNJdžDŽƦƸNJǑLjƸNJdžNj ƥƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdžǁƸǀNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdžNJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƛǀǁdžljǀƻǖdžƼǓDŽƸǀNJƸƘƸljǀǁǐƢNjljNJǒLjǀƸ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛ NJdžNj ƠǕljǃdžNj ƗNjNJǕǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƸǛ ƸLJdžǁƸǂǖǎƼǀ ǃNjljNJǀǁǐ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ǁƸǀ NJƾDŽ ƦǂƾLjǕNJƾNJƸ LJdžNj LJƼLjǀǑǍƼNJƸǀljƸNjNJǕNJdžǓƻǀdž ƥƬLjǀljNJǕǛ džƝǂǀƸǁǕǛơǕƺdžǛ ƼǓDŽƸǀNJǑǂƼǀƸLJdžǂǂƸLJǂǒǃdžDŽǐƻƸ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǃǑljƸ ljNJƸ ƼljǏNJƼLjǀǁǐ ƹǐƿƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǃLJdžLjƼǓ ǁƸǀ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljƼǀ NJdžNjǛ ƚǘƻƼǁƸ ǁƸǀ NJdžNjǛ ƛLJNJǐ ǁƸǀ NJdžNjǛ ƛǀǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛ ǁƸǀ NJdžNjǛ ƩǑljljƼLjƼǀǛǁNJǂ ƚƼDŽǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸƼLJƸDŽƸǂǐƹdžNjǃƼǕNJǀǁƸNJǐNJƾDŽƻǀǐLjǁƼǀƸNJƾǛƛǁƻǒǂǏljƾǛNJdžƛǓDŽƸǀƼǓDŽƸǀ LJdžǂǂƸLJǂǕ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƻǀƸǂǖdžDŽNJƸǛ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓNJƸƻǀǐnjdžLjƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǃƸǛ ƩdžƛǓDŽƸǀƼǓDŽƸǀNJdžƛǓDŽƸǀǁƸǀdžǂǕƺdžǛǖLJƸLjDžƾǛNJdžNjƛǓDŽƸǀƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdžNJdžƛǓDŽƸǀ ƚƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸljNjƺǍǑdžNjǃƼNJdžƛǓDŽƸǀǃƼNJdžƼƺǘ Ʃdž Ƽƺǘ ƸLJdžNJƼǂƼǓNJƸǀ ƸLJǕ ƼǁƸNJdžǃǃǖLjǀƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJdžNj LJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽ NJƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐǃƸǛƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǑLjǍƼNJƸǀDŽƸǃƸǛƼǁLJƸǀƻƼǖljƼǀǃNjljNJǀǁǐƗNjNJǕǛǃƸǛƸLJdžǁƸǂǖLJNJƼǀǕǂƸ NJƸǃNjljNJǒLjǀƸ ƸLJǕNJƸƼDžǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼDžǏNJƼLjǀǁǘDŽ ǃǑǍLjǀNJƸƼljǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽ 30

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  "Και συνέβη τότε, όταν ο ήλιος ανέτειλε από την ανατολή, μία μεγάλη δύναμη φωτός κατέβηκε, μέσα στο οποίο ήταν το ένδυμα μου, που είχα αφήσει πίσω στο εικοστό τέταρτο μυστήριο, όπως σας το είπα, και βρήκα ένα μυστήριο στο ένδυμα μου, γραμμένο με πέντε λέξεις, προερχόμενες από το ύψιστο. ΖΑΜΑ ZAMA ΩZZA ΡAΧAMA ΩZAΪ, του οποίου η επεξήγηση είναι αυτή:

Το μυστήριο των πέντε λέξεων στο ένδυμα.

ƩdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjơƸNJLjƼNjNJdžǖ LJLjdžnjƸDŽǘǛƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƨNJdžDŽ ƗLjƺƸǂƼǀǕ NJdžNj ƞƼdžǖ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ NjnjƸǓDŽƼǀ NJdž ưDŽƻNjǃƸ ƺǀƸ NJdžDŽ ƠǖLjǀdž ƥƗLjƺƸǂƼǀǕǛNJdžNjƞƼdžǖ ƼǓDŽƸǀNJdžƛǀǁdžljNJǕNJǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƨNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƠNjLjǓdžNjƼǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽƼǛdžǀLJǑDŽNJƼǃƸƺǀǁǑǛǂǑDžƼǀǛƜƗƢƗ;"."Ʈ;;" Ƨ"Ƭ"."Ʈ;"Ƴ ƗNjNJǑǛƼǓDŽƸǀǂǑDžƼǀǛNJƾǛƙǂǘljljƸǛNJdžNjƫǏNJǕǛ

"Ω μυστήριο!, που δεν υπάρχει παρόμοιο στον κόσμο, χάριν του οποίου Η επεξήγηση. το σύμπαν δημιουργήθηκε αυτό είναι το σύνολο της υπεροχής και το σύνολο της ανυψώσεως, από την οποία πηγάζουν όλες οι απόρροιες και καθετί που είναι κατόπιν, και χάριν του οποίου όλα τα μυστήρια δημιουργήθηκαν. Ελάτε σε μας , διότι είμαστε μέλη και σύντροφοι σου. Είμαστε όλοι μαζί σου. Είμαστε ένα και το ίδιο. Συ είσαι το Πρώτο Μυστήριο που υπήρχε από την αρχή, στο Άρρητο, πριν να εκδηλωθεί· και το όνομα του είμαστε όλοι εμείς. Τώρα επομένως, ερχόμαστε να σε συναντήσουμε στο τελευταίο όριο, που είναι επίσης το τελευταίο μυστήριο από εντός, το ίδιο είναι ένα κομμάτι από μας. Τώρα επομένως, σου στείλαμε το ένδυμα σου, που ανήκε σε σένα από την αρχή, και το οποίο άφησες πίσω, στο τελευταίο όριο, που είναι επίσης το τελευταίο μυστήριο από εντός, μέχρις ότου η ώρα του να συμπληρωθεί, σύμφωνα με την εντολή του Πρώτου Μυστηρίου. Κοίταξε εδώ, η ώρα του συμπληρώθηκε. Φόρεσε το". ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ǃǑljƸljNJdžǀƻǀƸǓNJƼLjdžǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdžǁƸǀNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdž NJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽƼǓDŽƸǀƾƸǀNJǓƸNJƾǛƢƼƺǐǂƾǛƦƸƺǁǕljǃǀƸǛƗDŽǐƻNjljƾǛ ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƗLjǍƸǓǏDŽljNjDŽƸLjǃdžǂdžƺƼǓƸǀNJǓƼǛƺǀƸDŽƸǁǐDŽƼǀDŽƸƸDŽƸƹǂǖljƼǀNJdžƨǖǃLJƸDŽ ƴǂƸNJƸƢNjljNJǒLjǀƸƸDŽǐƹǂNjljƸDŽƻǀƸNJƾǛƿǑǂƾljƾǛNJdžNjƦƸNJǑLjƸLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀƼDŽǁLjNjLJNJǘ ƝdžǂǀǁǒǑDždžƻdžǛNJǏDŽƗLjǍǀǁǘDŽƦƸƺǁǕljǃǀǏDŽƚNjDŽǐǃƼǏDŽǁƸǀƾƸDŽǖǎǏljƾǒƾDŽǑƸǑDŽƸLjDžƾ NJǏDŽ ƩLjǀǘDŽ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǘDŽ ƚNjDŽǐǃƼǏDŽ džnjƼǓǂdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƼLJǓljƾǛNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdžNJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƗLJǕƸNjNJǒNJƾǁǐƿdžƻdžǁƸǀǐDŽdžƻdž ƸLJǕLjLjdžǀƸǁƸǀƼLJƸDŽƸLJdžLjLjǕnjƾljƾNJǏDŽƩLjǀǘDŽƗLjǍǀǁǘDŽ ƚNjDŽǐǃƼǏDŽ ǑǍdžNjDŽ ƼǁLJƾƺǐljƼǀ ǕǂƼǛdžǀ ǁdžljǃǀǁǑǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ ǁƸǀ ǁǐƿƼ NJǀ LJdžNj ƼǓDŽƸǀǃƼNJǐ ƸǀNJǓƸǍǐLjƾNJƾǛdžLJdžǓƸǛ ǕǂƸNJƸǃNjljNJǒLjǀƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒƿƾǁƸDŽ 31

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƴǂdžƸNjNJǕLJdžNjljNjǃƹƸǓDŽƼǀljNJdžƨǖǃLJƸDŽ ljNjǃƹƸǓDŽƼǀƼLJǓljƾǛǁƸǀljNJdžDŽƸǂƾƿǀDŽǕƯDŽƿLjǏLJdž ƥǀƩLjƼǓǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛǑLjǍdžDŽNJƸǀƸLJǕNJƾƢƼƺǐǂƾƦDŽdžǒ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƥǀƩLjƼǓǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛǁƸNJƸNjNJǑǛNJǀǛǓƻǀƼǛǁƸǀƸLJǕNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸ DžƼƻǓLJǂǏǃƸNJƾǛƢƼƺǐǂƾǛƦDŽdžǒǛ ƺǀƸNJdžDŽǓƻǀdžNJdžDŽƼƸNjNJǕNJƾǛ ƹƸƿƼǀǐǐƺDŽǏljNJƾ ƝƢƼƺǐǂƾƦDŽdžǒǑǍƼǀNJƾLjǓƽƸNJƾǛljNJdžDŽƟƼLjǕƗLJǕǂNjNJdžƱǂǀdž ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƥǀ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƼǁLJƾƺǐƽdžNjDŽ ƸLJǕ NJƾ ƢƼƺǐǂƾ ƦDŽdžǒ ǁƸǀ ƼLJƸDŽƸLJdžLjLjdžnjǕDŽNJƸǀljNJƾƢƼƺǐǂƾƦDŽdžǒ Ɲ ƢƼƺǐǂƾ ƦDŽdžǒ ƼǁLJƾƺǐƽƼǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƟƼLjǕ ƗLJǕǂNjNJdž Ʊǂǀdž ǁƸǀ ljNJdž NJǑǂdžǛ NJƾǛ ƢƼƺǐǂƾǛ ƝǃǑLjƸǛ ƼLJƸDŽƸLJdžLjLjdžnjǐNJƸǀljNJdžDŽƟƼLjǕƗLJǕǂNjNJdžƱǂǀdž ƚƼDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǒƾƻƾǃǀdžNjLjƺǓƸ ƸDŽLJLjǏNJƸLjǍǀǁǐƾƢƼƺǐǂƾƦDŽdžǒƻƼDŽDžƼƻǀLJǂǏƿƼǓljNJǀǛ ƩLjƼǓǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛ ƞƼNJǀǁǒ ƗLjDŽƾNJǀǁǒǁƸǀƥNjƻǑNJƼLjƾ ƴNJƸDŽ džǀ ƩLjƼǓǛ ƸLjǍǑNJNjLJƼǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƦƸNJǑLjƸǛ ƪǀǕǛ ǁƸǀ Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ NJǑǃDŽdžDŽNJƸǀ ǒ ljNjǃLJǓLJNJdžNjDŽljǑDŽƸǁƸƿdžLjǀljǃǑDŽdžljƾǃƼǓdž LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀǃǓƸƻƾǃǀdžNjLjƺǓƸ ƛǓDŽƸǀljNJdžƯƺǀdžƛLJNJǐ ljƸNjNJǕLJdžNjƸDŽƸǂdžƺƼǓDŽƸdžLjƺƸDŽǘljƼǀƸNjNJǒNJƾƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸ Ʃdž Ưƺǀdž ƩLjǓƸ ƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓ ǁƸǀ ƼLJƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ ƺǀƸ DŽƸ DžƸDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljƼǀ Ƹǂǂǐ ǍǏLjǓǛ NJdž ƯƺǀdžƛLJNJǐƻƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸdžLjƺƸDŽǏƿƼǓǁƸǃǓƸƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸ ƥLJdžǀdžljƻǒLJdžNJƼ ƠǕljǃdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ NjLJǐLjDžƼǀ ǍǐLjƾ ljNJƾDŽ LJdžǂǖ ljNJƼDŽǒ ljNjDŽƼLjƺƸljǓƸ NJdžNj ƩLjǓƸǁƸǀNJdžNjƛLJNJǐ ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž LJdžNj NjLJǒLjǍƼ ƸLJǕ NJƾDŽ ƗLjǍǒ ljNJdž ƯLjLjƾNJdž LJLjǀDŽDŽƸƼǁƻƾǂǏƿƼǓ iưǂƸLJLjdžǛljƼǃǐǛǁƸǀǃǑljƸǃƸǛ ƞƼǔǁǑƗLjǍƸǓƼ ƺǀƸNJǓƼǃƼǓǛƼǓǃƸljNJƼǃǑLjƾƸLJǕƼljǑDŽƸNJdžDŽ Ǔƻǀdžw ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǐ ƼǃƼǓǛ ƼǓǃƸljNJƼ NJdž ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ NJǏDŽ NJƼǂƼNjNJƸǓǏDŽ ƸLJdžNJƼǂƼljǃǐNJǏDŽ NJǏDŽ LJdžǂǂƸLJǂǘDŽDžƼƻǀLJǂǏǃǐNJǏDŽNJdžNjƗLjǍƸǓdžNjNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƥƦƸNJǑLjƸǛǁƸǀdžƪǀǕǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸƥƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǃƼNJdžDŽƪǀǕǁƸǀdžƪǀǕǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǃƼ NJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ǁƸǀǕLJdžǀdžǛǑǍƼǀƻƼǀNJdžDŽƪǀǕ ǑǍƼǀƻƼǓNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼNJdžDŽƗLjǍƸǓdžNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽljNJdžhưljǍƸNJdžhƴLjǀdžǃǑljƸljƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NJdž džLJdžǓdž ƼǓDŽƸǀ NJdž ƩƼǂƼNjNJƸǓdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƸLJǕ ƼDŽNJǕǛ Ʃdž Ǔƻǀdž ƼǓDŽƸǀ NJdž ƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƴNJƸDŽǃǀǂǐǃƼƺǀƸưljǍƸNJdžƴLjǀdž NJdžǂǑǃƼǃƼNJƾDŽǑDŽDŽdžǀƸNJƾǛƠdžljǃǀǁǒǛƛǁƻǒǂǏljƾǛ ƺǀƸNJǓ LJǑLjƸƸLJǕNJƾDŽƛǁƻǒǂǏljƾNJdžƛǓDŽƸǀƻƼDŽǑǍƼǀǕLjǀƸ ƥ ƟƼLjǕǛ ƗLJǕǂNjNJdžǛ ƱǂǀdžǛ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽ džǀ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǁƸNJƸljǁƼNjǐljƼǀNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNj ƥƪǀǕǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljƼǀNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNj ƩdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljƼǀNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNj ƛǓDŽƸǀ Ƽƻǘ ǁƸǀ NJǘLjƸ ljNJdž ƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJǏDŽ ƠNjǁǂǘLJǏDŽ ǕLJdžNj džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjǃƼNJdžưDŽƻNjǃƸƺǀƸNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ƛǓDŽƸǀ Ƽƻǘ ǁƸǀ NJǘLjƸ ljNJdž ƗDŽƸǃǃǑDŽdž ƠƸǃǓDŽǀ NJdžNj ƝnjƸǓljNJdžNj ǕLJdžNj džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjǃƼNJdžưDŽƻNjǃƸƺǀƸNJdžDŽƪǀǕ ƛǓDŽƸǀƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸǃƼNJdžljƼDžǁƸǀǃƼNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ǕLJdžNjdžnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjǃƼNJdžưDŽƻNjǃƸƺǀƸNJdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸ ƮƗLjǍƸǓƼNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ljdžNjljNJǑǂDŽdžNjǃƼNJdžưDŽƻNjǃƸLJdžNjƸDŽǒǁƼǀljƼljǑDŽƸƼDžƸLjǍǒǛǁƸǀ LJdžNjNJdžǑǍƼǀǛƸnjǒljƼǀLJǓljǏ ljNJdžưljǍƸNJdžƴLjǀdž NJdždžLJdžǓdžƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛǁƸǀNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdž ƢNjljNJǒLjǀdžƸLJǕƼDŽNJǕǛ 32

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Ʈ ƢƸƿƾNJǑǛ Ʈ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ ƛLjƺǐNJƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj ƴNJƸDŽ dž ǍLjǕDŽdžǛ ljNjǃLJǂƾLjǏƿƼǓ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ NJǀǛ ƼDŽNJdžǂǑǛ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj dž ƙƼLjƸǀǕǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽƿƸDŽNJNjƿƼǓǃƼNJdžƸljNJLjƸnjNJƼLjǕNJdžNjưDŽƻNjǃƸ ƩƸƩLjǓƸƛDŽƻǖǃƸNJƸNJƾǛƗƺǓƸǛƩLjǀǐƻƸǛ ƼǓDŽƸǀNJƸƩLjǓƸƨǘǃƸNJƸƚǕDžƸǛ ƢǕDŽdžDŽdžǀƺDŽǏljNJǀǁdžǓƗǂǍƾǃǀljNJǑǛƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽDŽƸƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƛǓDŽƸǀ ljNJdž ƗǂǍƾǃǀljNJǀǁǕ ƛLjƺƸljNJǒLjǀdž ǕLJdžNj ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjDŽ NJƸ ƩLjǓƸ ƚdžDžƸljǃǑDŽƸƨǘǃƸNJƸ

“Ελάτε σε μας, για να προσεγγίσουμε σε σένα και να σε ντύσουμε με το Τα τρία Πρώτο Μυστήριο και με όλη του την Δόξα, κατά εντολή του ίδιου, σε ενδύματα αυτό που το Πρώτο Μυστήριο μας το παραχώρησε και που συνίσταται φωτός. σε δύο ενδύματα για να σε ντύσουμε με αυτά, εκτός από εκείνο που σου στείλαμε, διότι είσαι άξιος αυτών, από τη στιγμή που είσαι προγενέστερος από μας. Γι' αυτή την αιτία, το Πρώτο Μυστήριο σας έστειλε δια μέσου ημών, το μυστήριο όλης της δόξας του, που συνίσταται σε δύο ενδύματα.” ƥƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžǃƼǕǂƾNJdžNjNJƾƚǕDžƸ ƥ ƦƸNJǑLjƸǛ dž ƪǀǕǛ ǁƸǀ NJdž Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ ljNjDŽǀljNJdžǖDŽ NJƾDŽ NJLjǀǐƻƸ ǃǑljƸ ljNJƾ ǃdžDŽǐƻƸ NJƾǛ ƽǏǒǛ ƛǐDŽ dž ƪǀǕǛ ǁƸǀ NJdž Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ njƸǓDŽdžDŽNJƸǀ ǁƸƿhǑDŽƸǛ NJdžNjǛ ǃƼ NJdž ƚdžDžƸljǃǑDŽdž ưDŽƻNjǃƸ NJdžNj ƸDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸdžƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǏDŽǃǑDŽƼǀDŽNJNjǃǑDŽdžǛǃhƸNjNJǐNJƸƻǖdžƼDŽƻǖǃƸNJƸ ƩƸƩLjǓƸƛDŽƻǖǃƸNJƸǒƩLjǓƸƚdžDžƸljǃǑDŽƸƨǘǃƸNJƸƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽljNJdžƗLJǕǂNjNJdž ƥƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀLJLjdžƺƼDŽǑljNJƼLjdžǛƸLJǕǁǐƿƼNJǀLJdžNjƼǓDŽƸǀ ǒNJƸDŽǁƸǀƿƸƼǓDŽƸǀ ƗNjNJǕǛƼǓDŽƸǀhƪLJƸLjDžƾƪLJǐLjDžƼǏDŽ NJdžƦLjǏNJƸLjǍǀǁǕƨƾǃƼǓdž ƾơƼNjǁǒƠƼnjƸǂǒ džƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ NJdžƯLJƼǀLjdžƦLjǕljǏLJdž NJdžƠLjNjnjǕƫǏǛ NJdžƛljǏNJƼLjǀǁǕƫǏǛ NJdžƨƾǃƼǓdžljNJdž ǁǑDŽNJLjdžNJdžNjƠǖǁǂdžNj ƥƙƼLjƸǀǕǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽNjLJǒLjDžƼLJLjǀDŽNjLJǐLjDžƼǀdžLJdžǀƸƻǒLJdžNJƼƸDŽNJƸDŽǐǁǂƸljƾNJdžNjƼƸNjNJdžǖ NJdžNj ƺǀƸ DŽƸ NJdžNj ǍLjƾljǀǃƼǖljƼǀ ljƸDŽ ƼǀǁǕDŽƸ ljNJƾ ljNjDŽƼǓƻƾljƾ ǁƸǀDŽǐ ƼƺǁƸƿǀƻLjǒljƼǀ ǑNJljǀ NJƾ LJdžǂǀǁǕNJƾNJǐNJdžNj ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽƼǓDŽƸǀƾƠLjNjnjǒƛNjnjNjǙƸ ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽƸLJƸljNJLjǐnjNJƼǀljNJƾƚǕDžƸNJdžNjƗƽǀǂdžǖƿ

“Στο πρώτο βρίσκεται ολόκληρη η δόξα όλων των ονομάτων και όλων των μυστηρίων και όλων των απορροιών των τάξεων των διαστημάτων του Ανέκφραστου.”

Το πρώτο ένδυμα.

ƥǀƗLJǕLjLjdžǀƼǛǕǂǏDŽNJǏDŽƩǐDžƼǏDŽNJǏDŽƚǀƸljNJƾǃǐNJǏDŽNJdžNjƗDŽǑǁnjLjƸljNJdžNj ƸLJƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽ ljNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗLjǍƸǓdžNjNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƩƸ ƥDŽǕǃƸNJƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽ ǑDŽƻdžDžƸ ljNJdž ưDŽƻNjǃƸ NJdžNj ƙƼLjƸǀdžǖ NJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽ

33

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Το “Και στο δεύτερο βρίσκεται ολόκληρη η δόξα του ονόματος όλων των δεύτερο μυστηρίων και όλων των απορροιών που είναι στις τάξεις των δύο διαστημάτων ένδυμα. του Πρώτου Μυστηρίου.”

Ʃdž ǕDŽdžǃƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƠƸNJǏNJǑLjǏDŽ ǁƸǀ ƗDŽǏNJǑLjǏDŽ ƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ǁƸǀ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƸǁNJǀDŽdžƹǕǂǏDŽ ƗLJdžLjLjdžǀǘDŽ LJdžNj NjLJǐLjǍdžNjDŽ ljNJƸ ƚNjdž ƚǀƸljNJǒǃƸNJƸ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj ǂǐǃLJdžNjDŽljNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžDŽƬLjǀljNJdžǖ Το τρίτο "Και σε αυτό το τρίτο ένδυμα, το οποίο προσφάτως σας στείλαμε, βρίσκεται η ένδυμα. δόξα του ονόματος του Μυστηρίου του Αποκαλύπτοντος, που είναι η Πρώτη

Εντολή, και του Μυστηρίου των Πέντε Εντυπώσεων και του Μυστηρίου του Μεγάλου Απεσταλμένου του Ανέκφραστου, που είναι το Μεγάλο Φως και του Μυστηρίου των Πέντε Οδηγών, που είναι οι Πέντε Βοηθοί. Υπάρχει περαιτέρω στο ένδυμα αυτό , η δόξα του ονόματος του Μυστηρίου όλων των τάξεων των απορροιών του Θησαυρού του Φωτός και των Σωτήρων του και του Μυστηρίου των τάξεων από τις τάξεις που είναι οι Επτά Άμενς και οι Επτά Φωνές και τα Πέντε Δένδρα και οι Τρεις Άμενς και ο Δίδυμος Σωτήρας, που είναι ο Υιός του Υιού και του Μυστηρίου Των Εννέα Φυλάκων των τριών Ουρών του Θησαυρού του Φωτός. Υπάρχει περαιτέρω ακόμη εκεί, ολόκληρη η δόξα του ονόματος όλων εκείνων που βρίσκονται στη δεξιά κι όλων εκείνων που βρίσκονται στο μέσο· και περαιτέρω εκεί, υπάρχει εκεί μέσα, ολόκληρη η δόξα του Μεγάλου Αόρατου, ο οποίος είναι ο Μεγάλος Πρόδρομος και το μυστήριο των τριών τριπλών δυνάμεων και το μυστήριο ολόκληρης της περιοχής τους και το μυστήριο όλων των Αοράτων τους και όλων εκείνων που είναι στο Δέκατο Τρίτο Αιώνα και το όνομα των Δώδεκα Αιώνων και όλων των κυβερνητών τους και όλων των αρχαγγέλων τους και όλων ίων αγγέλων τους και όλων εκείνων που είναι στους δώδεκα αιώνες και το όλο μυστήριο του ονόματος όλων εκείνων που είναι στην Ειμαρμένη και σε όλους τους ουρανούς και ολόκληρο το μυστήριο του ονόματος όλων εκείνων που υπάρχουν στη σφαίρα και τα στερεώματα της και όλων αυτών που είναι σε αυτά και όλων των περιοχών τους."

ƥƗLJdžǁƸǂǖLJNJǏDŽƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJdžNJƼNJdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸ ƥƛNjƺƼDŽǒǛƯDŽƿLjǏLJdžǛ njǏNJǀljǃǑDŽdžǛǁƸǀNJǑǂƼǀdžǛƼǓDŽƸǀNJdžljNjƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdžƸLJdžNJǑǂƼljǃƸNJƾǛ ǁLjNjljNJǐǂǂǏljƾǛNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛljƼǃƸǛ Ɲ ljǖƽNjƺdžǛ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƾ ƢƸLjǐǍ ƾ ƢƼƺǐǂƾ ƞǐǂƸljljƸ ƾ ƟƻǀƸǓNJƼLjƾ ǃƸǛ Ơdžljǃǀǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƻǀǕNJǀ ǁƸƿǑDŽƸǛ ƸLJǕ ǃƸǛ ǑǍƼǀ NJƾ ƢƾNJǑLjƸNJdžNj Ɲ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƲljǀǛ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ DžƼƻǓLJǂǏǃƸ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ljƼ ǃƸǛ ǃǀƸ LJƸLjƸǂǂƸƺǒNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ Ʃdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ƗLJdžǁƸǂǖLJNJdžDŽNJdžǛ ƼƺǁǂƼǓƼNJƸǀ ljNJƾDŽ ƦLjǘNJƾ ƛDŽNJdžǂǒ NJdžNj ƣǕǃdžNj NJdžNj ƞƼdžǖ ƥƞƼǔǁǕǛƨǖƽNjƺdžǛǁƸǀƾǐnjƸNJƾƨǖƽNjƺdžǛNJdžNj ƸLJdžNJƼǂdžǖDŽNJdžƗLjǍǑƺdžDŽdžƜƼNjƺǐLjǀ ƣƸƸƺƸLJǐǛNJdžƞƼǕLJǐDŽǏƸLJhǕǂƸNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸǁƸǀNJdžDŽLJǂƾljǓdžDŽLJdžNj ǕLJǏǛNJdžDŽƼƸNjNJǕ ljdžNj ƩdžƗLjǍǑƺdžDŽdžƜƼNjƺǐLjǀǍLjƾljǀǃƼǖƼǀƺǀƸƞƼǃǑǂƼǀdžljNJƾƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒ ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƗLJdžǁƸǂǖLJNJdžDŽNJdžǛƹƸljǓƽƼNJƸǀljNJdžƗLjǍǑƺdžDŽdžƜƼNjƺǐLjǀ 34

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩdžƗLjǁǐDŽdžƗƜ' ƼǓDŽƸǀNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƗLJdžǁƸǂǖLJNJdžDŽNJdžǛ ƨNjDŽǑDŽǏljƾNJdžNjơǓƺǁƸǃƙǀǕDŽǀǍǏLjǓǛƼǁljLJƼLjǃǐNJǏljƾNJdžNj&OT4FNJOJT ƥDŽNJǕNJƾNJƸNJdžNj ƨLJǑLjǃƸNJdžǛ

ǀƻdžǖNJdžǁǂƼǀƻǓNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJǏDŽƦǑDŽNJƼƛDŽNJNjLJǘljƼǏDŽƼǓDŽƸǀNJdžnjǂdžƺƼLjǕƗljNJǑLjǀƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƥƢƼƺǐǂdžǛƗLJƼljNJƸǂǃǑDŽdžǛƼǓDŽƸǀdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǑLjǍƼNJƸǀljNJdžDŽǁǕljǃdžǁǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƝƼDŽljǐLjǁǏljƾNJdžNjƬLjǀljNJdžǖljƼǃƸǛƼǓDŽƸǀƿƼǃƼǂƼǀǘƻƾǛƺǀƸNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥǀƦǑDŽNJƼƠƸƿdžƻƾƺƾNJǑǛ ƼǓDŽƸǀdžǀƦǑDŽNJƼƘdžƾƿdžǓǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ hưNJljǀ ǕLJǏǛ NjLJǐLjǍdžNjDŽ ƦǑDŽNJƼ ƘdžƾƿdžǓ ljNJdž ƝǂǀƸǁǕ ƨǖljNJƾǃƸ dž ƙǁƸǃLJLjǀǑǂ dž ƧƸnjƸǑǂ dž ƥNjLjǀǑǂ dž ƢǀǁƸǑǂ ǁƸǀ dž ƨƸǃƸǑǂ NjLJǐLjǍdžNjDŽ ƼLJǓljƾǛ ǁƸǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƢǀǁLjǕǁdžljǃdž ƯDŽƿLjǏLJdžƦǑDŽNJƼƘdžƾƿdžǓ ƦǑDŽNJƼƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥǀ ƦǑDŽNJƼ ƛljǏNJƼLjǀǁdžǓ ƘdžƾƿdžǓ džƻƾƺdžǖDŽ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJƾDŽ NjLJǑLjNJƸNJƾ ƻǀƼǖƿNjDŽljƾNJdžNjƦƸNJǑLjƸ ƨNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀƾƚǕDžƸNJdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛNJdžNjǁLjNjǃǃǑDŽdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNjǕǂǏDŽNJǏDŽƩǐDžƼǏDŽNJǏDŽƗLJdžLjLjdžǀǘDŽNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥ ƞƾljƸNjLjǕǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ dž ơǕƺdžǛ DŽNJNjǃǑDŽdžǛ ǃƼ Ʃdž ƝǂǀƸǁǕ ƨǘǃƸ NJdž ƬLjNjljǕ ƨǘǃƸNJdžNjƾǂǀƸǁdžǖƸDŽƿLjǘLJdžNj ƠǐƿƼ ƸNjƿƼDŽNJǀǁǕǛ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǛ ǁƸNJǑǍƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj NJdž ƞƾljƸNjLjǕ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƗLJǕNJdžƿƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛLJLjdžǑLjǍdžDŽNJƸǀƗLJǕLjdžǀƼǛ ƗǁNJǓDŽƼǛ ƗǁNJǀDŽdžƹdžǂǓƼǛǁǂLJ ƗLJǕNJdžƿƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ǃǑljƸljƼdžLJdžǀdžDŽƻǒLJdžNJƼƢǖljNJƾƩƼǂƼǀǕNJƾNJƸǛ ƸDŽƸƻǖdžDŽNJƸǀ ƛljǏNJƼLjǀǁǑǛƩǐDžƼǀǛ ǐLjLjƾNJƼǛƞLjƾljǁƼǓƼǛ ƝƚǕDžƸNJdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛdžLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼƢNjljNJǀǁǒǛƩǐDžƾǛLJLjdžǑLjǍƼNJƸǀ LJLjǏNJƸLjǍǀǁǐ ƸLJǕ NJdžƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ƗLJǕ NJdž ƞƾljƸNjLjǕ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁLjNjǃǃǑDŽdžǛ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ƼljǏNJƼLjǀǁǐ ƹǐƿƾ NJǏDŽ ƫǏNJǀljǃǑDŽǏDŽƢNjljNJǘDŽ LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJǏDŽƨǏNJǒLjǏDŽ Ʃdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƸLJǕ NJǀǛ ƩǐDžƼǀǛ NJǏDŽ ƩǐDžƼǏDŽ LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdž ƞƾljƸNjLjǕ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁLjNjǃǃǑDŽdžǛljNJdžƛǓDŽƸǀNJdžNjƛǓDŽƸǀNJdžNjǁǐƿƼƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǏǃǑDŽdžNjƢǖljNJƾ ƥǀƩǐDžƼǀǛNJǏDŽƩǐDžƼǏDŽƸLJdžNJƼǂdžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJdžNjǛƛLJNJǐƯǃƼDŽǛ NJǀǛƛLJNJǐƫǏDŽǑǛ NJƸƦǑDŽNJƼ ƚǑDŽƻLjƸǁƸǀNJdžDŽƚǓƻNjǃdžƨǏNJǒLjƸLJdžNjƼǓDŽƸǀdžƪǀǕǛNJdžNjƪǀdžǖ ƥǀƛDŽDŽǑƸ ƫǖǂƸǁƼǛNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖNJdžNjƫǏNJǕǛƼǓDŽƸǀǁLjNjǃǃǑDŽdžǀǃǑljƸljƼǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕ ǃƸǛ ƥǀ ƛDŽDŽǑƸ ƫǖǂƸǁƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƞƾljƸNjLjdžǖ ƼǓDŽƸǀ ƛDŽDŽǑƸ ƸNjNJdžƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǁƸǀ ƸNjNJdž ljNjDŽƼǓƻƾNJƸƢǑLjƾ NJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƩdžưDŽƸNJdžƢdžDŽdžLJǐNJǀƼǓDŽƸǀƸƺDŽǒƼNjnjNjǓƸ ƩdžưDŽƸNJdžƢdžDŽdžLJǐNJǀƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƸƨƼDždžNjƸǂǀǁǐƴLjƺƸDŽƸ ƩdžưDŽƸNJdžƢdžDŽdžLJǐNJǀnjNjǂǐljljƼNJƸǀƸLJǕNJdžnjǂdžƺƼLjǕljLJƸƿǓNJǏDŽƬƼLjdžNjƹǓǃ NJǏDŽƟljǍNjLjǘDŽ ƨƸƻƸǙ džƩljƸǙ ƼǓDŽƸǀNJdžǃNjljNJǀǁǕǕDŽdžǃƸNJdžNjƛDŽǐNJdžNjƢdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ ƥ ƚLjǕǃdžǛ LJdžNj džƻƾƺƼǓ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǃǑǍLjǀ NJƾ NJƼǂǀǁǒ ƗLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƼǓDŽƸǀ ƸLJǕǂNjNJƸ ljƼDždžNjƸǂǀǁǕǛ ƩdžƨƼDžƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƾƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƼǓDŽƸǀLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐƾưDŽƸNJƾƨnjƸǓLjƸ 35

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥǀƩLjƼǓǛLJǕLjNJƼǛNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖNJdžNjƫǏNJǕǛǑǍdžNjDŽNJLjǓƸǃNjljNJǀǁǐƥDŽǕǃƸNJƸ ƛǍƼǔǑǍƼǓDŽƸǀNJdžǕDŽdžǃƸNJƾǛLJLjǘNJƾǛLJǕLjNJƸǛ ƙǀƼǍdžƹǐǍƼǓDŽƸǀNJdžƿƼǔǁǕǕDŽdžǃƸNJƾǛƻƼǖNJƼLjƾǛLJǕLjNJƸǛ ƙǀƼǍdžƹǐǍƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀNJdžǀƼLjǕǕDŽdžǃƸNJƾǛNJLjǓNJƾǛLJǕLjNJƸǛ ƨNJdžDŽƦƸNJǑLjƸƹLjǓljǁƼNJƸǀƾLJLjǘNJƾLJǕLjNJƸ ƨNJdžDŽƪǀǕƹLjǓljǁƼNJƸǀƾƻƼǖNJƼLjƾLJǕLjNJƸ ƨNJdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸƹLjǓljǁƼNJƸǀƾNJLjǓNJƾLJǕLjNJƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛǑǍƼǀƩLjƼǓǛƦǕLjNJƼǛ ƥǀƢƼƺǐǂdžǀƙdžNJƿǀǁdžǓƠƸƿƼƻLjǀǁdžǓƣƸdžǓǑǍdžNjDŽǃǓƸǁƼDŽNJLjǀǁǒLJǕLjNJƸǁƸǀƻNjdžǃǀǁLjǕNJƼLjƼǛ LJǕLjNJƼǛƸLJǕNJƾDŽǃǓƸǁƸǀƸLJǕNJƾDŽǐǂǂƾLJǂƼNjLjǐ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƥǂǕǁǂƾLjƾƾƚǕDžƸǕǂǏDŽƛǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjƼǓDŽƸǀljNJƾƻƼDžǀǐǁƸǀǕǂǏDŽƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjƼǓDŽƸǀljNJdž ǃǑljdž ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƥ ƢƼƺǐǂdžǛ ƗǕLjƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƗǀǘDŽǀdžǛ ƠdžǀDŽǕǛ ƠdžljǃǀǁǕǛ ƦƸNJǑLjƸǛ NJdž ǐLJƼǀLjdž LJdžNj ljNjDŽNJƾLjƼǓNJƸLJǐDŽNJƸ džƦdžǂNjƼǖljLJǂƸǍDŽdžǛ ƗLJǕNJdžDŽƢƼƺǐǂdžƗǕLjƸNJdžƼǁLJƾƺǐƽƼǀNJdžƛǂdžǍǓǃ ƩdžƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀdžƨNJLjƸNJǕǛNJƾǛƫǏDŽǒǛ ƩdžƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀdžƚƾǃǀdžNjLjƺǀǁǕǛơǕƺdžǛ ƩdžƛǂdžǍǓǃǃƼNJƸnjLjǐƽƼNJƸǀljƸDŽƼǁƻƾǂdžǖǃƼDŽdžǛƞƼǕǛƼDžƼLjǍǕǃƼDŽdžǛƸLJǕNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNj ƗƼǂdžǍǓǃ ƺǀƸDŽƸƻƾǃǀdžNjƺƼǓǁƸǀDŽƸDžƸDŽƸƻƾǃǀdžNjƺƼǓƼǁDŽǑdžNj Ʃdž ƛǂdžǍǓǃ ƼǓDŽƸǀ ƞƼdžǓ ǁƸǀ ƞƼǑǛ ƺǀƸNJǓ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ǕDŽdžǃƸ ƿƾǂNjǁǕ ǃƼ ǃǓƸ ǁƸNJǐǂƾDžƾ ƸLjljƼDŽǀǁǒljNJdžDŽLJǂƾƿNjDŽNJǀǁǕ Ƣǀǐ ƞLjƾljǁƼǓƸ ǍǏLjǓǛ ƞƼǑǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJƸ ǃǀljǐ NJdžNj ƻLjǕǃdžNj NJƾǛ ƗƿƼǓƸǛ ƺǀƸNJǓ ƛǂdžǍǓǃ ƼǓDŽƸǀƞƼdžǓǁƸǀƞƼǑǛ ƩdžǕDŽdžǃƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƗǕLjƸNJdžNjƼǓDŽƸǀƗƼǂdžǍǓǃ ƣƸNJdžDžǑLjƼNJƼǃǀǐƺǀƸLJǐDŽNJƸǕNJǀƗƼǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀƾǐƺDŽǏljNJƾǁƸǀƸDŽƼǁƻǒǂǏNJƾƿƼǀǁǕNJƾNJƸ ƥƢƼƺǐǂdžǛƗǕLjƸNJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžƗnjƾLjƾǃǑDŽdžƗLJǕǂNjNJdžƚǀǐljNJƾǃƸ ƥƢƼƺǐǂdžǛƗǕLjƸNJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdž ƗLJǕNJdžDŽƢƼƺǐǂdžƗǕLjƸNJdžƺƼDŽǀǑNJƸǀNJdžƛǂdžǍǓǃ ƩdžƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀƸLjljƼDŽǀǁǕǁƸǀƿƾǂNjǁǕljNjƺǍLjǕDŽǏǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ǐDŽƻLjƼǛǁƸǀƺNjDŽƸǓǁƼǛǑǍdžNjDŽ ƺǀƸNJdžDŽǂǕƺdžƸNjNJǕDŽ NJƸǓƻǀƸƻǀǁƸǀǘǃƸNJƸ ǁƸǀǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸnjNJǐljdžNjDŽǃƸƽǓljNJƾǍLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾ ƥǐDŽƻLjƸǛƻƼDŽǃLJdžLjƼǓLJdžNJǑDŽƸnjNJǐljƼǀLJǀǕǎƾǂǐƸLJǕNJƾƺNjDŽƸǓǁƸ džǖNJƼƸNjNJǒǃLJdžLjƼǓDŽƸ ƸDŽƸLjLjǀǍƾƿƼǓljƼLJDŽƼNjǃƸNJǀǁǐǖnjƾLJǀǕLJǐDŽǏƸLJǕNJdžDŽǐDŽƻLjƸ ƗNjNJdžǓ LJdžNj ƹƼƹƸǀǘDŽdžNjDŽ ǕNJǀ džǀ ƺNjDŽƸǓǁƼǛ ƻƼDŽ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǏƿdžǖDŽ ƼǓDŽƸǀ ƸǃƸƿƼǓǛ ƛNjǂdžƺƾǃǑDŽƼǛƼǓDŽƸǀdžǀƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽƼǛƙNjDŽƸǓǁƼǛ ƥ ƢƼƺǐǂdžǛ ƗǕLjƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƦLjdžLJǐNJdžLjƸǛ ǕǂdžNj ƸNjNJdžǖ LJdžNj NjLJǒLjDžƼ NjLJǐLjǍƼǀ ǁƸǀ ƿƸ NjLJǐLjDžƼǀ ƗLJǕNJdžDŽƢƼƺǐǂdžƗǕLjƸNJdžƼǁLJƾƺǐƽdžNjDŽdžǀƩLjƼǀǛƩLjǀLJǂǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛ Ʃdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJǏDŽ ƩLjǀǘDŽ ƩLjǀLJǂǘDŽ ƚNjDŽǐǃƼǏDŽ ƼDžƾƺƼǓNJƸǀ ljNJdžDŽ ǐDŽƿLjǏLJdž ǁƸǀ ǃǑljƸ ƸLJǕ 36

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

NJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdž

ƗLJǕ NJdžDŽ ƩLjǀƸƻǀǁǕ ơǕƺdž ƦƸNJǑLjƸ ƪǀǕ ǁƸǀ Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ ǃǑljƸ ljƼ ǁǐƿƼ džDŽ ƸǂƾƿǀDŽǐ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽdž ƼLJǑLjǍdžDŽNJƸǀƚǖdžƩLjǀLJǂǑǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ǁƸǀ džǀ ƻǖdž ƚǓƻNjǃƼǛ ƭNjǍǑǛ NJdžNj ƾ LJDŽƼNjǃƸNJǀǁǒ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƿƾǂNjǁǒ ǁƸǀ ƾ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾLJdžNjƼǓDŽƸǀƸLjljƼDŽǀǁǒ ljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJƾƻƼǖNJƼLjƾƩLjǀǐƻƸLJdžNjƼǁLJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJdž ơǕƺdž ƥƣdžNjǛ NJdžƗljNJLjǀǁǕǁƸǀNJdžƫNjljǀǁǕ ljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJdžƩLjǓNJdžƩLjǀLJǂdžǖDŽLJdžNjLJLjdžǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕ NJdžơǕƺdž Ɲ ƽǏNJǀǁǒ ǑƻLjƸ ǒ ǂǓDŽƺǁƸljƸLjǓLjƸ ƼǓDŽƸǀ ǃǕDŽdžDŽ ƾ ƸDŽǘNJƼLjƾ ƻǀƸNJdžǃǒ NJdžNj njNjljǀǁdžǖ ljǘǃƸNJdžǛƗǛǃƾDžƼǍDŽǐǃƼLJdžNJǑǕNJǀNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸƼǓDŽƸǀNJƼNJLjƸƻǀǐljNJƸNJdž ƥƚǑǁƸNJdžǛNJLjǓNJdžǛƗǀǘDŽ LJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJǀǛƚǘƻƼǁƸƦǕLjNJƼǛ ƼǓDŽƸǀNJdžƗǙDŽ ƼǓDŽƸǀNJdžƨǐNJ NJdž ƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdž Ʃdž DŽƸ ǍNJNjLJǒljƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ NJƾ ƦǕLjNJƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓ ǃƼ NJdž DŽƸ ƼǀljǑǂƿƼǀ ljNJƾDŽ ƸƺǁƸǂǀǐ NJdžNj ƗǀǘDŽǀdžNj ƠdžǀDŽdžǖ Ơdžljǃǀǁdžǖ ƦƸNJǑLjƸ NJdžNj džLJdžǓdžNj NJdž ƛƹLjƸǔǁǕ ǕDŽdžǃƸ ƼǓDŽƸ ƗƼǂdžǍǓǃ ƠǐƿƼ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ljNjƺǍǏDŽƼNjNJƼǓ LJLjǘNJƸ ǃƼ NJdž ƛǂdžǍǓǃ ǁƸǀ ǑLJƼǀNJƸ DŽƸ ljNjƺǍǏDŽƼNjNJƼǓǃƼNJdžƗƼǂdžǍǓǃ ƠƸƿǑDŽƸǛƸLJǕǃƸǛǑǍƼǀNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕƛǂdžǍǓǃNJdžNj ƩdžƼljǏNJƼLjǀǁǕƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀNJdžƛǓDŽƸǀNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛ ƩdžƼljǏNJƼLjǀǁǕƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀdžƦƸNJǑLjƸǛƢƾNJǑLjƸǃƸǛ ƩdžƼljǏNJƼLjǀǁǕƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀƾƗǁNJǓDŽƸLJdžNjƼǁLJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJdžƗƼǂdžǍǓǃ Ʃdž ƗƼǂdžǍǓǃ ƼǓDŽƸǀ dž ƦdžǂNjƼǖljLJǂƸǍDŽdžǛ dž ƗǀǘDŽǀdžǛ ƠdžǀDŽǕǛ ƠdžljǃǀǁǕǛ ƦƸNJǑLjƸǛ NJdž ƗnjƾLjƾǃǑDŽdžƗLJǕǂNjNJdžƚǀǐljNJƾǃƸ ƠǐƿƼƢǖljNJƾǛLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓ ƼǐDŽǑNJljǀLJLjdžNJǓƿƼNJƸǀ NJdžNjǛƚǘƻƼǁƸƯƿǂdžNjǛNJdžNjƝLjƸǁǂǒ ƛǓDŽƸǀljLJǐDŽǀdž ƸNjNJǕǛLJdžNjNJdžǂǃǐDŽƸǁNJNjLJǒljƼǀ ljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƩdžDŽƸǁNJNjLJǒljƼǀǁǐLJdžǀdžǛNJƾƦǕLjNJƸƚƼǁƸNJLjǓƸljƾǃƸǓDŽƼǀDŽƸƹNjƿǀljNJƼǓǃǑljƸljNJƾDŽƸƺǁƸǂǀǐ NJdžNjƗLJƼǓLjdžNjLJdžNjǕǂƸNJƸljNjDŽNJƾLjƼǓ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀƸLJǕǂNjNJƾNJƼǂƼǀǕNJƾNJƸƺǀƸDŽƸǃƾDŽƸLJdžljLJƸljNJƼǓǁǐLJdžǀdžǛLJdžNJǑƸLJǕNJƾDŽƸƺǁƸǂǀǐ NJdžNjƗƼǂdžǍǓǃ ƥLJdžǀƸƻǒLJdžNJƼLJLjdžljƻdžǁǓƸ ǕljdžǁƸǀƸljǒǃƸDŽNJƾDŽƸƼǓDŽƸǀ ƺǀƸƻǀƸǍǏLjǀljǃǑDŽƾǖLJƸLjDžƾ ƺǀƸ DŽƸƼǓDŽƸǀǁǐLJdžǀdžǛ ƼǓDŽƸǀƸLjǁƼNJǒƺǀƸDŽƸNJdžDŽƸLJdžljLJǐljƼǀƸLJǕNJdžƗƼǂdžǍǓǃǁƸǀDŽƸNJdžDŽLjǓDžƼǀ ljNJdžƘƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƦǂǐljNJƾƚƾǃǀdžNjLjƺdžǖ ƴǂdžǀ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ džǀ ƗLjǍǐƺƺƼǂdžǀ ƠǖLjǀdžǀ ǁƸǀ ƯƺƺƼǂdžǀ NJǏDŽ ƚǘƻƼǁƸ ƦƼLjǀdžǍǘDŽ ǒ ƚǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽ ƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽljNJdžǀƼLjǕưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƥǀ ƚǘƻƼǁƸ ƗǀǘDŽƼǛ ǒ ƚǘƻƼǁƸ ƠdžljǃǀǁǑǛ ƸǂǂƾǂdžƼǀljƻǖdžDŽNJƸǀƸǃdžǀƹƸǓƸǍǏLjǓǛDŽƸljNjƺǍǑdžDŽNJƸǀ

ƦƼLjǀdžǍǑǛ

ƻǀƸLJƼLjDŽdžǖDŽNJƸǀ

ǁƸǀ

Ʃdž ƴǂdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ƥDŽǕǃƸNJdžǛ ǕǂǏDŽ ƛǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ljNJƾ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƚƼDŽƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǕǂƸNJƸǕDŽNJƸljNJdžƣǕǃdžNJƾǛƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ƬǀǂǀǐƻƼǛLJǂǐljǃƸNJƸ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀLJǀƸljǃǑDŽƸljNJdžƣǕǃdžNJdžNjƩNjǍƸǓdžNj Ʃdž hƴDŽdžǃƸ ǕǂǏDŽ ƛǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj ǁƸNJdžǀǁdžǖDŽ ljNJǀǛ ƨnjƸǓLjƼǛ ǁƸǀ ljNJƸ ƚǀƸljNJǒǃƸNJƸ ǁƸǀ ljNJǀǛ ƻǀǐnjdžLjƼǛƦƼLjǀdžǍǑǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƝƿǑljƾNJǏDŽƻǀƸnjǕLjǏDŽƚǀƸljNJƾǃǐNJǏDŽƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdžǃƼƸNjNJǕNJǏDŽƻǀƸnjǕLjǏDŽƗLJƼǓLjǏDŽ 37

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

∞+∞=∞ ƩƸ ƗDŽǘNJƼLjƸ ƢƸƿƾǃƸNJǀǁǐ ƸLJdžƻƼǀǁDŽǖdžNjDŽ NJƾDŽ Ǐǃǒ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ NJǏDŽ ƻǀƸnjǕLjǏDŽ ƸLJƼǓLjǏDŽ Ʀǀdž LJǑLjƸ ƸLJǕ NJdž ƻǀǁǕ ǃƸǛ ƯLJƼǀLjdž LJdžNj ƺǓDŽƼNJƸǀ ƸDŽNJǀǂƾLJNJǕ ƸLJdž NJƸ NJƼǂƼǀǕNJƼLjƸ NJƾǂƼljǁǕLJǀƸ NjLJǐLjǍƼǀǐǂǂdžƯLJƼǀLjdž ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdž ǕNJǀLJdžǂǖLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžƼLJǕǃƼDŽdžƯLJƼǀLjdžƼǀljǑLjǍƼNJƸǀǁƸDŽƼǓǛljƼǐǂǂdž ƯLJƼǀLjdž ƩdžDŽƗLjǀƿǃǕǕǂǏDŽNJǏDŽƚǀƸljNJƾǃǐNJǏDŽ NJdžDŽƺDŽǏLjǓƽƼǀǃǕDŽdžNJdžƗƼǂdžǍǓǃ Ʃdž hƴDŽdžǃƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ǐnjƸNJǏDŽ ƴDŽNJǏDŽ LJdžNj ƽdžNjDŽ ljNJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƚǀƸljNJǒǃƸNJƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ljNJdžƟƼLjǕhưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƩƸ džDŽǕǃƸNJƸ ǕǂǏDŽ ƛǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj ƽdžNjDŽ ljNJǀǛ ƻǀǐnjdžLjƼǛ ƦƼLjǀdžǍǑǛ ǂǐǃLJdžNjDŽ ljNJdž ǐnjƸNJdž ưDŽƻNjǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸǁǐDŽdžNjǃƼǑDŽƸLJǂǒLjƾƻǀƸǍǏLjǀljǃǕƸDŽǐǃƼljƸljNJƸƚǀƸljNJǒǃƸNJƸǁƸǀljNJǀǛ ƦƼLjǀdžǍǑǛ ƥǀƦƼLjǀdžǍǑǛǀljdžƻNjDŽƸǃdžǖDŽǃƼƚǀƸljNJǐljƼǀǛ ƥǀƚǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛƼǓDŽƸǀdžǀƚǘƻƼǁƸƦƼLjǀdžǍǑǛ ƥǀ ƚǘƻƼǁƸ hƹLjƼǛ NJdžNj ƗLJdžǂǂǘDŽǀdžNj ljNjljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀ ǃƼ NJdžNjǛ ƚǘƻƼǁƸ ƗǀǘDŽƼǛ LJdžNj NjLJǐLjǍdžNjDŽljƼǁǐƿƼƚǀǐljNJƾǃƸ ƥǀ ƚǘƻƼǁƸ Ưƿǂdžǀ NJdžNj ƝLjƸǁǂǒ LJdžNj džǀ ƢǖljNJƼǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjDŽ ljNjljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀǃƼNJdžNjǛƚǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛ ƥǀ ƩLjǀǐDŽNJƸ ƗǀǘDŽƼǛ LJdžNj ƼǁLJƾƺǐƽdžNjDŽ ƽƼNjƺƸLjǏNJǐ ƸLJǕ NJƾDŽ ƸƺǁƸǂǀǐ NJdžNj ƗƼǂdžǍǓǃ ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǕ ƦLjǕǁƼǀNJƸǀ ƺǀƸNJdžNjǛƠdžljǃdžǁLjǐNJdžLjƼǛǒƚƾǃǀdžNjLjƺdžǖǛƛǂdžǍǓǃ Η ημέρα κατά την οποία ήλθε σε μας.

Να, επομένως, που σου στείλαμε, γι' αυτό, το ένδυμα αυτό , το οποίο κανένας δεν γνώριζε από την Πρώτη Εντολή και. κάτω, διότι η δόξα του φωτός ήταν κρυμμένη σ' αυτό και οι σφαίρες και όλες οι περιοχές από την Πρώτη Εντολή και κάτω δεν το γνώριζαν. Σπεύσε δια αυτό, ντύσου με το ένδυμα αυτό και έλα σε μας. Για να προσεγγίσουμε προς εσένα και για να σε ντύσουμε με εντολή του Πρώτου Μυστηρίου με τα δύο σου ενδύματα, που υπήρχαν για σένα από την αρχή με το Πρώτο Μυστήριο μέχρις ότου ο χρόνος που καθορίστηκε από το Ανέκφραστο συμπληρωθεί. Έλα γρήγορα σε μας, για να σε ντύσουμε με αυτά, μέχρις ότου επιτύχεις όλο το Μυστήριο της τελειότητας του Πρώτου Μυστηρίου που έχει καθοριστεί από το Ανέκφραστο. Λίγος ακόμη καιρός, πολύ λίγος καιρός και θα έρθεις σε μας και θ' αφήσεις τον κόσμο. Έλα, επομένως, γρήγορα, ώστε να πάρεις ολόκληρη τη δόξα σου, που είναι η Δόξα του Πρώτου Μυστηρίου".

ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ ǃǑljƸ ljƼ ǁƸƿǑDŽƸDŽ ǃƸǛ ǑǍƼǀ ƸLJǕǂNjNJdž ƻǀǁƸǓǏǃƸ DŽƸ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀǒljƼǀNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNj ƨNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƟƾljdžǖƬLjǀljNJdžǖƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀƾƚǕDžƸNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥǀ LJdžǂǂƸLJǂǑǛ ƠdžljǃǀǁǑǛ ƨnjƸǓLjƼǛ ǁƸǀ ǕǂƼǛ džǀ NjLJƼLjƼNjƸǓljƿƾNJƼǛ ƦƼLjǀdžǍǑǛ NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛǁƸǀNJǏDŽƨNjǃLJǐDŽNJǏDŽNJƾǛƦLjǘNJƾǛƛDŽNJdžǂǒǛ ǂǐǃLJdžNjDŽljNJdžƯLJƼǀLjdžƚǀǐljNJƾǃƸ ƗLJǕNJƾDŽƦLjǘNJƾƛDŽNJdžǂǒ ljNJdžƦLjǘǀNjƚǀǐljNJƾǃƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽdžǀƨnjƸǓLjƼǛ ƥ ƦƸNJǑLjƸǛ dž ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƾ ƛNjljLJǂƸǍDŽǓƸ NJƾǛ ƛNjljLJǂƸǍDŽǓƸǛ dž ƠLjNjnjǕǛ NJdžNj 38

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƠLjNjnjdžǖ ƼǓDŽƸǀNJdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƠƸNJǐƻǀƸNJƸƺǒNJdžNjƦƸNJǑLjƸƸDŽƸnjƸǓDŽƼNJƸǀ džƪǀǕǛ ƥƪǀǕǛƸDŽƸnjƸǓDŽƼNJƸǀǃƼNJƸƻNjdžNJdžNjƼDŽƻǖǃƸNJƸ Ʃdž ưDŽƻNjǃƸ NJdžNj ƪǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪǀdžǖ NJdžNj ƪǀdžǖ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ NJdž ǍLjǀljNJdžLJƸǀƾǃǑDŽdž ƗǀNJǀƸNJǕ ƨǘǃƸƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽNjLJǑLjdžǍƸljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƩdžhƥǂdžDŽƢNjljNJǒLjǀdžNJƾǛƩƼǂƼǀǕNJƾNJƸǛNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ǁƼǓǃƼDŽdžǃǑljƸljNJdžDŽ ƙƼLjƸǀǕNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸƿdžLjǓƽƼNJƸǀƸLJǕNJdžƗƼǂdžǍǓǃ ƩdžƗƼǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀƾƗLJƼǀLjǕNJƾNJƸLJdžNjNJƸljNjDŽNJƾLjƼǓǕǂƸ ƝƚǕDžƸNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjƼǓDŽƸǀƾƸLJǕǂNjNJƾƚǕDžƸ ƴLJdžǀdžǛ ljNjƺǍǏDŽƼǖƼNJƸǀ ǃƼ NJdžDŽ ƗLjǍƸǓdž NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ǃƼNJǐ ƸLJǕ džLjǀljǃǑDŽƼǛ ƼljǏNJƼLjǀǁǑǛ NjLJƼLjLJLjdžljLJǐƿƼǀƼǛ ƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸljNjƺǍǏDŽƼNjNJƼǓǃƼNJdžƗƼǂdžǍǓǃ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  “Συνέβη τότε όταν είδα το μυστήριο όλων αυτών των λέξεων στο Ο Ιησούς φορεί το ένδυμα που μου έστειλαν, ότι αμέσως έντυσα τον εαυτό μου με αυτό· ένδυμα του. έλαμπε τότε πάρα πολύ και ανέβηκα στα ύφη”.

ƥƥǀǁƼǓdžǛƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛljƼǁƸƿǑDŽƸDŽǃƸǛ ƸDŽƸnjƸǓDŽƼNJƸǀǃƼNJdžƟƼLjǕNJdžNjưDŽƻNjǃƸNJdžNj ƺǀƸDŽƸƸDŽǑǂƿƼǀ ƗLJƸljNJLjǐLJNJƼǀdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǕNJƸDŽƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ

"Ηρθα μπροστά στη θύρα του στερεώματος, λάμποντας έξοχα και δεν Ο Ιησούς υπήρχε μέτρο για το φως που ήταν σε μένα και οι θύρες του εισέρχεται στο στερεώματος δονήθηκαν η μία εναντίον της άλλης και ανοίχτηκαν όλες στερέωμα. αμέσως". ƫNjljǀdžǂdžƺǀǁǐ dž ǁǐƿƼ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ǑǍƼǀ ƻǀǁƸǓǏǃƸ DŽƸ NJƸDžǀƻƼǖƼǀ ǑǏǛ NJdžDŽ ƠƼDŽNJLjǀǁǕ Ʊǂǀdž ƨƼǓLjǀdž ƠƸDŽǑDŽƸǛƢNjƾǃǑDŽdžǛƻƼDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸLJƼLjǐljƼǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžƨƼǓLjǀdž ƥƨƼǓLjǀdžǛƼǓDŽƸǀƾƦLjǏNJƼǖdžNjljƸNJƾǛƙƸǂƸǁNJǀǁǒǛƥƻdžǖ ƙǖLjǏƸǔNJǕNJdžDŽƨƼǓLjǀdž LJƼLjǀljNJLjǑnjƼNJƸǀǂǐǃLJdžDŽNJƸǛdžǂǕǁǂƾLjdžǛdžƙƸǂƸDžǓƸǛǃƸǛ ƩdžƻǀǁƸǓǏǃƸNJdžNjDŽƸLJƼLjǐljƼǀǁƸDŽƼǓǛLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžƨƼǓLjǀdž LJLjǑLJƼǀDŽƸǁƼLjƻƾƿƼǓ ƢǕDŽdžDŽ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ ljNjƺǍǏDŽƼNjNJƼǓ ǃƼ NJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ǑǍdžNjDŽ ǁƼLjƻǓljƼǀ NJǑNJdžǀdž ƻǀǁƸǓǏǃƸ Ʃdž DŽƸ ƸDŽdžǓDžƼǀ ǁƸDŽƼǓǛ NJǀǛ ƦǕLjNJƼǛ NJdžNj ƚǀƸljNJǒǃƸNJdžǛ ǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓ ǃƼ NJdž DŽƸ ǁƼLjƻǓljƼǀ NJdž ƻǀǁƸǓǏǃƸDŽƸLJƼLjǐljƼǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžDŽƨƼǓLjǀdž ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ǂǐǃLJƼǀǑDŽƻdžDžƸǕNJƸDŽ ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽdžǛǃƼNJdžDŽƢǖljNJƾ LJƼLjDŽǐƸLJǕNJǀǛ ƦǕLjNJƼǛNJdžNjƚǀƸljNJǒǃƸNJdžǛ

39

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Ʃdž DŽƸ LJƼLjǐljƼǀǛ ƸLJǕ NJǀǛ ƦǕLjNJƼǛ NJdžNj ƚǀƸljNJǒǃƸNJdžǛ ǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓ ǃƼ NJdž DŽƸ LJƼLjǐljƼǀǛ LJǀǕ LJǑLjƸƸLJǕNJdžƙƸǂƸDžǓƸǃƸǛ ƢLJLjdžljNJǐljNJdžDŽǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžƢǖljNJƾ ƸDŽdžǓƺdžNjDŽdžǀLJǕLjNJƼǛNJdžNjƗLJƼǓLjdžNj Οι Δυνάμεις του στερεώματος θαύμασαν, γονάτισαν και τον προσκύνησαν.

"Και όλοι οι Άρχοντες και οι εξουσίες και όλοι οι άγγελοι εκεί ταράχτηκαν εξαιτίας του μεγάλου φωτός που ήταν σε μένα. Και είδαν το ακτίνοβόλο ένδυμα φωτός με το οποίο ήμουν ντυμένος και είδαν το μυστήριο που περιέχει τα ονόματα τους και φοβήθηκαν πάρα πολύ. Και όλα τα δεσμά που τους ένωναν, λύθηκαν και ο καθένας άφησε την τάξη του και όλοι έπεσαν κάτω μπροστά μου, με προσκύνησαν και είπαν: "Πώς ο Κύριος του Σύμπαντος πέρασε μέσα από εμάς, χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε;" Και όλοι μαζί έψαλαν ύμνους στα εσώτερα των εσωτέρων αλλά εμένα δεν με έβλεπαν, αλλά έβλεπαν μόνο το φως. Και φοβήθηκαν πολύ και ταράχτηκαν πολύ και έψαλλαν ύμνους στα εσώτερα των εσωτέρων".

ƩdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǑDŽƻdžDžƸ ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžLJdžNjLJƼLjǀǑǍƼǀNJƸƯnjƸNJƸƥDŽǕǃƸNJƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžưDŽƻNjǃƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖƥƠǖLjǀdžǛNJdžNjƨǖǃLJƸDŽNJdžǛƼǓDŽƸǀdžƠdžljǃǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛ džƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƥǀ ƼNjljƼƹƼǓǛ ǁƸǀ ƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ džǀ ǃNjƾǃǑDŽdžǀ ǎǐǂǂdžNjDŽ ljNJƸ ƛljǘNJƼLjƸ NJǏDŽ ƛljǏNJǑLjǏDŽ ƸǂǂǐLJdžǂǖǂǓƺdžǀƹǂǑLJdžNjDŽNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǂǖDŽƼǀ ǁǕǃLJdžNjǛ ǁƸǀ ljLJǐƽƼǀ ƸǂNjljljǓƻƼǛ ƗNjNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƢƼƺǐǂdžǛ ƛǂƼNjƿƼLjǏNJǒǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƼLJƸDŽƸljNJǐNJƾǛƼǁƸNJǕNJdžǀǛƼǁƸNJǕ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  Εισέρχεται "Και άφησα αυτή την περιοχή και ανέβηκα στην πρώτη σφαίρα, λάμποντας στην πρώτη με μεγάλη ένταση, σαράντα εννέα φορές πιό εντατικά απ' ότι έλαμπα στο σφαίρα. στερέωμα. Συνέβη τότε, όταν έφθασα στις θύρες της πρώτης σφαίρας, αυτές

άνοιξαν αμέσως αφού δονήστηκαν ".

ƙǂNjǁƼǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƼLjƺƸljǓƸ ƺǀh ƸNjNJǕDŽ LJdžNj ƻdžNjǂƼǖƼǀ ƼNjǍƸLjǀljNJƾǃǑDŽdžǛ ǁƸǀ ƺǂNjǁƼǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ DžƼǁdžǖLjƸljƾƺǀhƸNjNJǕDŽLJdžNjNJƾDŽƸDžǓƽƼǀ ƥ ƬLjǀljNJdžNJǀdžǀƾǃǑDŽdžǛ h ƗDŽƿLjǏLJdžǛ dž ƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛ dž ƬLjǀljNJǕǛ ƯDŽƿLjǏLJdžǛ ǏǛ ƢǑƺƸǛ ƗNjNJdžǁLjǐNJdžLjƸǛNJdžNjƠǕljǃdžNj ǑǍƼǀNJƸǁǂƼǀƻǀǐǕǂǏDŽNJǏDŽƻǀƸljNJƾǃǐNJǏDŽ Ʃdž DŽƸ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǁƸDŽƼǓǛ ƼLJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƹƸljǀǁǕ ƺǀƸ DŽƸ njNJǐljƼǀ ljNJƾ ǍLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾ ƛǓDŽƸǀ ƺLjƸǃǃǑDŽdž ƨNJƾ ƻdžNjǂƼǀǐ NJǏDŽ ǍƼLjǀǘDŽ ljdžNj ƻǓDŽƼǀ ƼNjǂdžƺǓƸ ǁƸǀ ljNJƾ ljǁǑǎƾ ƹǐƽƼǀ ǁƸLjƻǀǐ ƢƼ NJdž ƸljNJLjƸnjNJƼLjǕ ǑDŽƻNjǃƸ njǏNJǕǛ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ ƻǀƸljǍǓƽƼǀ NJdžDŽ NjLJƼLjƸǀljƿƾNJǕ ǁǕljǃdž ǁƸǀ NjLJƼLjNjǎdžǖǃƼDŽdžǛ ƸLJǕ ljnjƸǓLjƸ ljƼ ljnjƸǓLjƸ LJƸLjhǕǂdž LJdžNj NJdžNj ǑǍdžNjDŽ ƼǂƼǖƿƼLjƼǛ ǕǂƼǛ NJǀǛ LJǕLjNJƼǛ NJLjdžǃǐƽƼǀ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NJdžNj ƯLjǍdžDŽNJƼǛ ǒ ƫǖǂƸǁƼǛ ƼǁƼǓDŽǏDŽNJǏDŽNJǕLJǏDŽ džǀdžLJdžǓdžǀLJǐDŽNJƸNJdžDŽǂƸNJLjƼǖdžNjDŽ 40

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƨƼǕǂƸNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸNJƾǛljnjƸǓLjƸǛƼǁƻǒǂǏljƾǛǂƸNJLjƼǖƼNJƸǀdžƬLjǀljNJǕǛ

"Εισχώρησα στις οικίες της σφαίρας, λάμποντας ακτινοβόλα και δεν υπήρχε τρόπος να μετρηθεί η ένταση του φωτός που με περιέβαλε. Και όλοι οι Άρχοντες και όλοι όσοι βρίσκονταν σε εκείνη τη σφαίρα, ταράχτηκαν μεταξύ τους. Και είδαν το μεγάλο φως που ήταν σε μένα και παρατηρούσαν με προσοχή το ένδυμα μου και είδαν σ' αυτό το μυστήριο του ονόματος τους. Και ταράχτηκαν ακόμη περισσότερο και φοβούνταν λέγοντας: "Πώς ο Κύριος του Σύμπαντος πέρασε μέσα από μας χωρίς να το καταλάβουμε " Και όλα τα δεσμά τους λύθηκαν και οι περιοχές τους και οι τάξεις τους. Και ο καθένας άφησε την τάξη του και προσκύνησαν όλοι μπροστά μου και μπροστά στο ένδυμα μου· με λάτρεψαν και όλοι έψαλαν ύμνους μαζί στα εσώτερα των εσωτέρων, φοβισμένοι και ταραγμένοι. "

Οι δυνάμεις της πρώτης σφαίρας εξεπλάγηκαν και εδόξασαν.

ƥǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ ǁƸǀ Ǖǂdžǀ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ljNJƾ ljnjƸǓLjƸ ƼǁƻǒǂǏljƾǛ NJƸLjǐljljdžDŽNJƸǀ LJǐDŽNJƸǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽǀǁƾNJǒƟƾljdžǖƬLjǀljNJǕ ƥ DŽǀǁƾNJǒǛ ƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǁƸƿǑDŽƸ ƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdž ƢǖljNJƾ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ǑDŽƻdžDžƸ ƨNJdž ǑDŽƻNjǃƸ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƟƾljdžǖƬLjǀljNJdžǖ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ NJdž ǃNjljNJǒLjǀdž NJǏDŽ ǀƼLjǘDŽ džDŽdžǃǐNJǏDŽ ƢLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǂNjƺǓƽdžNjDŽǕǂƸNJƸƺǕDŽƸNJƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǂǖDŽƼǀǕǂdžNjǛNJdžNjǁǕǃLJdžNjǛ ljLJǐƽƼǀƸǂNjljǓƻƼǛ ƸLJƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀ ƩdžDŽƸǂƸNJLjƼǖƼǀǁƸDŽƼǓǛNJƸƼljǘNJƼLjƸNJǏDŽƼljǏNJǑLjǏDŽljƾǃƸǓDŽƼǀDŽƸǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼǂǐNJLjƾ NJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƩdžƛljǘNJƼLjdžNJdžNjƛljǏNJǑLjdžNjƼǓDŽƸǀdžơǕƺdžǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  "Και άφησα αυτή την περιοχή πίσω μου και ήρθα στη θύρα της δεύτερης Εισέρχεται σφαίρας, η οποία είναι η Μοίρα. Τότε, όλες οι θυρες της ταράχτηκαν και στην δεύτερη άνοιξαν μόνες τους. Και μπήκα στην οικία της Μοίρας λάμποντας με σφαίρα. ένταση και δεν υπήρχε τρόπος να μετρηθεί η ένταση του φωτός που ήταν σε μένα, διότι έλαμπα στη Μοίρα σαράντα εννέα φορές περισσότερο, παρά στην πρώτη σφαίρα." ƥƬLjǀljNJǕǛ džƠǖLjǀdžǛǃƸǛ ǑǍƼǀƻǖDŽƸǃƾDŽƸƼǀljǑǂƿƼǀljNJdžƟƼLjǕNJƾǛǓƻǀƸǛNJƾǛƻǀǁǒǛǃƸǛ ƽǏƻǀƸǁǒǛǃdžǓLjƸǛ ƥƽǏƻǀƸǁǕǛdžǓǁdžǛǒDŽƸǕǛNJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖ ǑǍƼǀƻǘƻƼǁƸƟƼLjǐ ƠǐƿƼ LJǂǐljǃƸ LJdžNj DžƸDŽƸƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀ ƼǓDŽƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdž ǁǐNJǏ ƸLJǕ ǁƸƿdžLjǀljǃǑDŽdž ƽǏƻǀƸǁǕljƾǃƼǓdžr ƥǀ ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžǀ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ ǕNJƸDŽ ƼǓDŽƸǀ DŽƸ DžƸDŽƸƺƼDŽDŽƾƿdžǖDŽ ƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀ ljƼ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼƸLJǕNJƸƻǘƻƼǁƸƟƼLjǐNJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖDŽƸdžǖǁƸNJǐƹdžǖǂƾljƾ 41

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƠǐƿƼ njǏNJǀljǃǑDŽdžǛ ǑǍƼǀ ƸLJǕǂNjNJdž ƻǀǁƸǓǏǃƸ DŽƸ ƻǀƸǂǑDžƼǀ NJdž ƽǏƻǀƸǁǕ ljƾǃƼǓdž ǁƸNJǐ ƹdžǖǂƾljƾ ƥnjǏNJǀljǃǑDŽdžǛLJƼLjǀǃǑDŽƼǀǃǑljƸljNJdžƽǏƻǀƸǁǕƟƼLjǕLJdžNjǑǍƼǀƻǀƸǂǑDžƼǀ NJdžNjǛƠNjLjǓdžNjǛNJdžNj ƣǕǃdžNjƗNjNJdžǓNJdžDŽLJLjdžljƻǑDŽdžNjDŽljNJdžljǘǃƸǃǑljƸljNJdždžLJdžǓdžLJLjǑLJƼǀDŽƸDžƸDŽƸƺƼDŽDŽƾƿƼǓ ƢǑljƸljƼǁƸƿǑDŽƸƸLJǕNJƸƻǘƻƼǁƸƟƼLjǐNJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖǁƸƿƼƻLjǀǁdžǖDŽƸdžǖƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽ NJƸljǖǃƹdžǂƸLJdžNjNJdžNjƸDŽNJǀljNJdžǀǍdžǖDŽ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ǁǐƿƼƽǏƻǀƸǁǕljƾǃƼǓdžǑǍƼǀNJƾljNjǃƹdžǂdžƺǓƸNJdžNj ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƢƼƺǐǂdžǛƛǂƼNjƿƼLjǏNJǒǛ ƥƠǖLjǀdžǛNJǏDŽƩƼǂƼǀdžNJǒNJǏDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛƸLJƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀƸLJǕNJƾƽǏƻǀƸǁǒNJNjLjƸDŽDŽǓƸ ƥƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛǍƼǀLjƸnjƼNJǒljƼǀƸLJǕNJdžDŽǕǃdžNJƾǛƼǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ LJƼLJLjǏǃǑDŽdžNj 

Οι δυνάμεις της δεύτερης σφαίρας προσκύνησαν και το δόξασαν

"Και όλοι οι Αρχοντες και όλοι όσοι ήταν στη Μοίρα, ταράχτηκαν, και προσκύνησαν και φοβούνταν πολύ βλέποντας το μεγάλο φως που ήταν σε μένα. Και παρατηρούσαν με προσοχή το ένδυμα μου και είδαν το μυστήριο του ονόματος τους σ’ αυτό και βρέθηκαν σε ακόμη μεγαλύτερη ταραχή, και φοβούνταν πολύ λέγοντας: "Πώς ο Κύριος του Σύμπαντος πέρασε μέσα από εμάς χωρίς να μας έχει γίνει γνωστό;" Και όλα τα δεσμά των περιοχών τους και των τάξεων τους και των οικιών τους λύθηκαν. Ήλθαν όλοι αμέσως, προσκύνησαν μπροστά μου και με δόξασαν και έψαλαν ύμνους όλοι μαζί στα εσωτερικά των εσωτερικών, φοβούμενοι και ταραγμένοι."

ƥ ƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ ƼLJǓljƾǛ NJdž ǃNjljNJǒLjǀdž NJǏDŽ džDŽdžǃǐNJǏDŽ ǕǂǏDŽ ƸNjNJǘDŽ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǁǐNJǏƸLJǕNJdžDŽǕǃdžNJƾǛǃdžǓLjƸǛ ƗNjNJdžǓLJdžNjƽdžNjDŽljNJƾljnjƸǓLjƸNJƾǛǃdžǓLjƸǛǂƸNJLjƼǖdžNjDŽNJdžDŽƝǂǀƸǁǕơǕƺdž

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  Εισέρχεται "Και άφησα τη περιοχή εκείνη πίσω μου και ανέβηκα σ’ αυτή των Αιώνων στους Αιώνες. των Κυβερνητών και ήρθα μπροστά στα πέπλα τους και τις θύρες τους,

λάμποντας με μεγάλη ένταση και δεν υπήρχε μέτρο για το φως που ήταν σε μένα. Συνέβη τότε, όταν έφθασα στους Δώδεκα Αιώνες, ότι τα πέπλα τους και οι θύρες τους σείστηκαν η μία ενάντια στην άλλη. Τα πέπλα τους σηκώθηκαν με τον ίδιο τρόπο αυτόματα και οι θύρες τους ανοίχτηκαν η μια κατά της άλλης. Και μπήκα στους Αιώνες λάμποντας πάρα πολύ και δεν υπήρχε μέτρο για το φως που περιέβαλε , σαράντα εννέα φορές περισσότερο από το φως με το οποίο έλαμπα στις οικίες της Μοίρας."

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƟƾljdžǖǛ DŽǀǁƾNJǒǛ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǃLJƼǓljNJdžNjǛƚǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛǒƦƼLjǀdžǍǑǛ ƥDŽǀǁƾNJǒǛƬLjǀljNJǕǛǑǍƼǀƻǖDŽƸǃƾƺǀƸDŽƸLJƼLjǐljƼǀNJǀǛƻǘƻƼǁƸLJǕLjNJƼǛǁƸǀDŽƸnjƿǐljƼǀljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƥƠǖLjǀdžǛǑǍƼǀƻǖDŽƸǃƾDŽƸƼǀljǑǂƿƼǀljNJƾljnjƸǓLjƸNJǏDŽdžǓǁǏDŽNJƾǛƢdžǓLjƸǛ ƥƠǖLjǀdžǛǑǍƼǀƻǖDŽƸǃƾDŽƸƼǀljǑǂƿƼǀljNJƾljnjƸǓLjƸNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽ ƯǂǂƾƼǓDŽƸǀƾljnjƸǓLjƸNJǏDŽdžǓǁǏDŽNJƾǛƢdžǓLjƸǛǁƸǀǐǂǂƾƾljnjƸǓLjƸNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽ ƛǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžDŽDŽƸǁƸNJƸDŽdžǒljƼNJƼljǏljNJǐNJdžǃNjljNJǒLjǀdžNJƾǛǁǐƿƼljnjƸǓLjƸǛ 42

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

"Και όλοι οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι των Αιώνων και οι Άρχοντες τους και οι Θεοί τους και οι κύριοι τους και οι εξουσίες τους και οι τύραννοι τους και οι δυνάμεις τους και οι σπίθες φωτός τους και οι φωτοδότες τους και οι ασύγκριτοι τους και οι αόρατοι και οι πρόδρομοι τους και οι τριπλές τους δυνάμεις με είδαν να λάμπω πάρα πολύ και δεν υπήρχε μέτρο για το φως που με περιέβαλε. Και ταράχτηκαν και φοβήθηκαν πολύ όταν είδαν το μεγάλο φως που ήταν σε μένα. Και στη μεγάλη ταραχή τους και στο μεγάλο φόβο τους αποσύρθηκαν στη περιοχή του Μεγάλου Αόρατου Προδρόμου και των Τριών Μεγάλων Τριπλών Δυνάμεων. Και εξαιτίας του μεγάλου φόβου και της αναταραχής τους, ο Μεγάλος Πρόδρομος με τις Τρεις Τριπλές Δυνάμεις, έτρεχαν από την μιά πλευρά στην άλλη της περιοχής τους και δεν μπόρεσαν να κλείσουν όλες τις περιοχές τους εξαιτίας του μεγάλου φόβου που τους κατέκλυζε. Και τάραζαν όλους τους Αιώνες και όλες τις σφαίρες και όλες τους τις τάξεις πλημμυρισμένοι από φόβο και ταραχή εξαιτίας του μεγάλου φωτός που ήταν μαζί μου -το οποίο δεν ήταν της ίδιας δύναμης που είχα όταν ήμουν στη γη- όταν το ένδυμα φωτός ήρθε σε μένα, διότι ο κόσμος δεν μπορούσε να υποφέρει το φως, όπως ήταν στην πραγματικότητα· αλλιώς θα καταστρεφόταν αμέσως ο κόσμος και καθετί ολόγυρα στην στιγμή, αλλά το φως που είχα μαζί μου στους δώδεκα Αιώνες ήταν μιας έντασης 8.700 μυριάδες φορές μεγαλύτερο από το φως που είχα όταν ήμουν στον κόσμο μεταξύ σας."

Οι δυνάμεις των Αιώνων εξεπλάγηκαν και προσκύνησαν και το δόξασαν.

ƥǀ ƯƺƺƼǂdžǀ ǁƸǀ džǀ ƗLjǍǐƺƺƼǂdžǀ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǐnjƸNJdžǀ ƞƼdžǓ ƞƼdžǓ ǁƸǀ ƠǖLjǀdžǀ NjLJdžǁǂǓDŽdžDŽNJƸǀNJƸLJƼǀDŽǐǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƟƾljdžǖƬLjǀljNJǕ ƥǀnjǏNJdžƻǕNJƼǛNJdžNjǛǁƸǀdžǀƸljǖƺǁLjǀNJdžǀNJdžNjǛǁƸǀdžǀƗǕLjƸNJdžǀǁƸǀdžǀƦLjdžǁǐNJdžǍdžǀNJdžǀǛǁƸǀ džǀNJLjǀLJǂǑǛNJdžNjǛƚNjDŽǐǃƼǀǛǂƸNJLjƼǖdžNjDŽNJdžDŽƠǖLjǀdž ƩdžƫǏǛNJdžNjơǕƺdžNjƼǓDŽƸǀNjLJǑLjdžǍdž ƿƸNjǃǐljǀdž ƼǁLJǂƾǁNJǀǁǕ Ʃdž DŽƸ ƸLJdžljǖLjƼljƸǀ ǃƸǁLjǀǐ ljNJƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƦLjdžǁƸNJǕǍdžNj ljƾǃƸǓDŽƼǀ DŽƸ LJLjdžljƼǖǍƼljƸǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽǀdž ƠdžǀDŽǕ ƠdžljǃǀǁǕ ƦƸNJǑLjƸ DŽƸ ƽƾNJǐǛ ǁƸNJƸnjǖƺǀdž ljNJdžDŽ ƢdžDŽƸƻǀǁǕ ƦǐDŽNJƸ NJƸLjǐljljdžDŽNJƸǀ džǀ ƗǀǘDŽƼǛ ǁƸǀ džǀ ljnjƸǓLjƼǛ NJdžNjǛ ǁƸǀ džǀ NJǐDžƼǀǛ NJdžNjǛ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJdžDŽ ƠdžljǃǀǁǕƬLjǀljNJǕ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛ ljƼ džLJdžǀdžDŽƻǒLJdžNJƼ ƢǖljNJƾ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǑDŽƻdžDžƸ Ɲ ƼLJǓNJƼNjDžƾ ǂdžǀLJǕDŽ NJƾǛ ƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾǛ ƼǓDŽƸǀ ƼLJƼǓƺdžNjljƸ ƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸNJƾ ǃǒ ƸDŽƸƹǂƾNJǑƸ ǍǀǂǀǐƻƼǛnjdžLjǑǛƫǏǛƼǓDŽƸǀǃǓƸljNjǃƹdžǂǀǁǒLJdžljǕNJƾNJƸ ǁƸǀǁƸǀǁƸǀǁǐDŽƼǀ ƗDŽƸljnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJdžƗLjǁǐDŽdžƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǕ ƥƩǀnjǘDŽƢLJƸnjdžǃǑNJdž džơdžǖljǀnjƼLj ƛǏljnjǕLjdžǛ ƼǓDŽƸǀNJdžƗLjǁǐDŽdžƚƼǁƸLJǑDŽNJƼ ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƢLJƸnjdžǃǑNJdž ƹƸljǓƽƼNJƸǀljNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒǃƼNJƸNJLjdžLJǒ ƥ ƩNjnjǘDŽƢLJƸnjdžǃǑNJdž ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸDŽNJƸDŽǐǁǂƸljƾ NJdžNj ƝǂǀƸǁdžǖ ơǕƺdžNj ǃǑljƸ ljƼ ǃƸǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥơdžǖljǀnjƼLjƢLJƸnjdžǃǑNJdžƻǓDŽƼǀLJǐDŽNJƸNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒǘƿƾljƾƛǐDŽNJƾljNjƺǁLjƸNJǒljdžNjǃƼ ǁƸNJǐNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒLJLjǐDžƾ LJƼNJNjǍƸǓDŽdžNjǃƼNJƾDŽǃƼNJƸNJLjdžLJǒ 43

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥơdžǖljǀnjƼLjƢLJƸnjdžǃǑNJdžƻǓDŽƼǀNJƾǃƼƺǐǂƾǘƿƾljƾƗǂǂǐƸDŽǁƸLjnjǘljdžNjǃƼNJƾơǕƺǍƾNJƾǛ ƞǑǂƾljƾǛljNJdžLJǂƼNjLjǕNJdžNj ƿƸNJdžDŽDŽǀǁǒljdžNjǃƼ Ʃdž DŽƸ DŽǀǁǒljƼǀǛ NJdžDŽ LJƼǀLjƸljǃǕ ǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓ ǃƼ NJdž DŽƸ ƸDŽǑƹƼǀǛ ƸLJǕ NJƾ LJǂǐNJƾ NJdžNj ơdžǖljǀnjƼLj ƥơdžǖljǀnjƼLjƼǓDŽƸǀljǁǐǂƸƺǀƸDŽƸƸDŽƼƹdžǖǃƼ ƥơdžǖljǀnjƼLjƼǓDŽƸǀljǁǐǂƸƺǀƸDŽƸǁƸNJƼƹdžǖǃƼ ǁƸǀǁǐDŽƼǀƥƛLjǏNJƼNjǃǑDŽdžǛ džưLjǏNJƸǛ ƩdžǑDžǀƼǓDŽƸǀNJdžǁǂƼǀƻǓNJdžNjƗLjǁǐDŽdžNjƚƼǁƸLJǑDŽNJƼ ƥ ƛǏljnjǕLjdžǛ ƿƸ ǃƸǛ ǃƼNJƸƹǐǂǂƼǀ ljƼ ƗLjǍƸƺƺǑǂdžNjǛ ƼǐDŽ LJLjƸƺǃƸNJǘDŽdžNjǃƼ ǃǑljƸ ǃƸǛ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƢLJƸnjdžǃǑNJdž ƦLjǑLJƼǀDŽAƸljLJLjǓljdžNjǃƼNJdžDŽdžLjƼǓǍƸǂǁdž ƠǐǎƼNJƸƹǀƹǂǓƸljdžNjǁƸǀǐljLJLjǀljƼNJdžDŽdžLjƼǓǍƸǂǁdž ƗljLJLjǓljNJƼNJdžƻǀǐƹdžǂdž ǃƼNJƸNJLjǑǎNJƼNJdžDŽljƼơdžǖljǀnjƼLj ƠǐLJdžǀdžǛƸljLJLjǓƽƼǀNJdžDŽƻǀǐƹdžǂdžǕNJƸDŽǃƼNJƸNJLjǑLJƼǀNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒƼDŽǑLjƺƼǀƸǁƸǀƼDžƸǂƼǓnjƼǀ NJdžƼƺǘ ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžǀǑǍdžNjDŽNJdžDŽƛǏljnjǕLjdžNJdžNjǛǃƼNJƸNJLjƼǃǃǑDŽdžljƼƻǀǐƹdžǂdž ƥƸLJƸljNJLjǐLJNJǏDŽƛǏljnjǕLjdžǛ ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽdžǛǃƼNJdžDŽƯDŽƿLjǏLJdž ǃƸǛǃƼNJƸNJLjǑLJƼǀljƼ ƗLjǍƸƺƺǑǂdžNjǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƨNJdžDŽdžǂdžǁǂǒLjǏǃƸƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽƸƢǖljNJƾ ƸNjNJǕNJdžƫǏǛƼǓDŽƸǀnjdžLjǑǛnjǏǛ Ƽljǖ NJdžDžǑLjƼǀǛ ƢǕDŽdžDŽƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǑǍdžNjDŽƻdžNjǂǑǎƼǀǃƼNJdžDŽƛǏljnjǕLjdžljNJǀǛƠdžǂǐljƼǀǛǃLJdžLjƼǓDŽƸ njƿǐljdžNjDŽDŽƸǁƸNJǑǍdžNjDŽǑDŽƸNJǑNJdžǀdžƫǏǛ ƛǁƼǓƹLjǓljǁƼNJƸǀNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƢLJƸnjdžǃǑNJdžǁƸǀNJdžNjƗǃLJLjǐDžƸǛ ƩdžƫǏǛƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀƸLJǕNJƸƨǁdžNJǐƻǀƸǁƸǀdžƠǕljǃdžǛƸDŽƸƻǖƼNJƸǀƸLJǕNJdžƬǐdžǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  Ο Αδάμας και οι τύραννοι μάχονται, κατά του φωτός.

"Συνέβη, όταν όλοι. εκείνοι, που ήταν στους Δώδεκα Αιώνες, όταν είδαν το φως που ήταν μαζί μου, όλοι ταράχτηκαν και. έτρεχαν προς όλες τις -πλευρές στους Αιώνες και όλοι οι Αιώνες και όλοι οι ουρανοί και οι τάζεις τους ανακινήθηκαν η μια ενάντια στην άλλη εξαιτίας του μεγάλου φόβου που είχαν, διότι δεν γνώριζαν τίποτα για το μυστήριο που συνέβηκε. Και επί πλέον, ο μεγάλος τύραννος και όλοι οι τύραννοι όλων των αιώνων, άρχισαν να πολεμούν μάταια εναντίον του φωτός και δεν γνώριζαν εναντίον ποιου πολεμούν, επειδή δεν έβλεπαν τίποτα περισσότερο από το φως που επικρατούσε. Συνέβη λοιπόν, όταν πολεμούσαν το φως, ότι εξασθένησαν όλοι και κάθε ένας από αυτούς, και καταρρίφθηκαν στους Αιώνες και μετατράπηκαν στους κατοίκους της γης, πεθαμένοι και χωρίς πνοή ζωής."

ƴǂdžǀƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƽdžNjDŽljNJdžNjǛƗǀǘDŽƼǛnjLjǀǁǀdžǖDŽǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƝǂǀƸǁǕơǕƺdž ƥƗƻǐǃƸǛdžǃƼƺǐǂdžǛNJǖLjƸDŽDŽdžǛNJƾǛƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛǁƸǀǕǂdžǀdžǀNJǖLjƸDŽDŽdžǀljƼǕǂdžNjǛNJdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛ ǁƸǂdžǖDŽNJdžDŽƢǖljNJƾ 44

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƗNjNJǕljƾǃƸǓDŽƼǀǕNJǀdžǀƠǖLjǀdžǀNJdžNjƣǕǃdžNjǁƸǂdžǖDŽǁǐLJdžǀƼǛnjdžLjǑǛNJdžDŽƢǖljNJƾDŽƸ ƸLJdžƻǘljƼǀǂdžƺƸLjǀƸljǃdžǖǛ ƥǀ ƢǖljNJƼǛ LJdžNj ǁƸǂdžǖDŽNJƸǀ DŽƸ ƸLJdžƻǘljdžNjDŽ ǂdžƺƸLjǀƸljǃdžǖǛ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ƸDŽǐǂdžƺƸ ǃƼ ƼǁƼǓDŽƼǛNJǀǛdžnjƼǀǂǑǛLJdžNjƸDŽǒǁdžNjDŽljƼljNJǐƻǀƸLJdžǂǖƸDŽǘNJƼLjƸr ƴLJdžǀdžǀ ƻǀƸƹǐƽdžNjDŽ ƸNjNJǑǛ NJǀǛ LJƸLjƸƺLjǐnjdžNjǛ džnjƼǓǂdžNjDŽ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ƼLJǐƺLjNjLJDŽdžǀ LJLjdžljƼǁNJǀǁdžǓljƸDŽNJdžDŽnjLjdžNjLjǕljƼǁƸǀLjǕLJdžǂǑǃdžNj

"Και πήρα από όλους ένα τρίτο της δυνάμεως τους, ώστε δεν θα μπορούσαν πιά να ενεργούν κακές πράξεις και ώστε, εάν οι. άνθρωποι, που ήσαν στο κόσμο τους επικαλούντο στα μυστήρια τους -εκείνα που οι άγγελοι, που τα παραβίασαν μετέφεραν κάτω, δηλαδή, τις μαγείες τους-να μή μπορούσαν να το επιτύχουν στις προαναφερθείσες επικλήσεις ."

Λαμβάνει από αυτούς το τρίτο της δυνάμεως τους.

ƥǀLJƼljǃǑDŽdžǀƢLJdžƻǀljǐNJƹƼǛǍǐDŽdžNjDŽNJǀǛƸDŽƼǓLJǏNJƼǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjǛ ƙǀƸDŽƸǍLjǀljNJdžLJdžǀƾƿƼǓǁǐLJdžǀdžǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸLJǂƾLjǘljƼǀǒDŽƸƻǀƼNjƿƼNJǒljƼǀLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ NJǀǛǁƸLjǃǀǁǑǛdžnjƼǀǂǑǛ

"Και την Ειμαρμένη και τη σφαίρα τις οποίες κυβερνούν τις άλλαξα με τέτοιο Αλλαξε την τρόπο ώστε να κατευθύνονται έξι μήνες γυρίζοντας προς τα αριστερά και να κίνηση των επιτυγχάνουν οι επιρροές τους και έξι μήνες να βλέπουν προς τα δεξιά για να σφαιρών. επιβεβαιώνουν τις επιρροές τους. Κατά εντολή με τη Πρώτη Εντολή και κατά εντολή του Πρώτου Μυστηρίου. Ο επιστάτης του φωτός τις τοποθέτησε να βλέπουν προς τ' αριστερά κάθε φορά που επιτύγχαναν οι επιρροές τους και οι σκοποί τους."

ưNJljǀ NJƸ LJǂǒƿƾ ƽdžNjDŽ ƼLJǐDŽǏ ljh ƸNjNJǒ NJƾ ljǁǂƾLjǒ ƼLJǀnjǐDŽƼǀƸ NJdžNj LJǂƸDŽǒNJƾ ƙƾ NJƾ njǏNJǀljǃǑDŽƾƸLJǕǑDŽƸDŽƱǂǀdžLJdžNjǁǀDŽƼǓNJƸǀljƼǑǂǂƼǀǎƾ NJƸDžǀƻƼǖdžDŽNJƸǛƸLJǕƣǕNJdžljƼƘdžLjLjǐ ǁƸǀƸLJǕƘdžLjLjǐljƼƣǕNJdž ƩƸDžƼǓƻǀƝǂǀƸǁǕƸLJǕƻƼDžǀǐljƼƸLjǀljNJƼLjǐǁƸǀƸLJǕƸLjǀljNJƼLjǐljNJƸƻƼDžǀǐ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  "Συνέβη όταν ήρθα στη περιοχή τους, αυτού στασίασαν και πολεμούσαν εναντίον του φωτός. Και τους πήρα το ένα τρίτο της δυνάμεως τους, για να μη επιτυγχάνουν οι διαβολικοί σκοποί τους. Και την Ειμαρμένη και τη σφαίρα, πάνω στις οποίες κυβερνούσαν, τις άλλαξα και τις: έβαλα να βλέπουν για έξι μήνες προς τα αριστερά προς το διάστημα και να φέρουν εις πέρας τις επιρροές τους, και τις έβαλα άλλους έξι μήνες να στρέφονται προς τα δεξιά και να εκτελούν τις επιρροές τους." ƢǑljƸ ljNJdž ƣǕǃdž NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ NJƸDžǀƻƼǖƼǀ ƾ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ NJdžNj LJǂƸDŽǒNJƾ ƙƾ ƛǓDŽƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽƸNJƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸDŽƸǑLjǍdžDŽNJƸǀLJLjdžǛNJhƸLjǀljNJƼLjǐƺǀƸǑDžǀǃǒDŽƼǛǁƸǀDŽƸ 45

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƺNjLjǓƽdžNjDŽLJLjdžǛNJƸƻƼDžǀǐƺǀƸǐǂǂdžNjǛǑDžǀ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  Κατά την στιγμή που είχε πει αυτό στους μαθητές του, επίσης τους είπε: "Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει". Τότε όταν η Μαρία άκουσε τον Σωτήρα να λέει τα λόγια αυτά, κοίταξε σταθερά το διάστημα κατά την διάρκεια μιας ώρας. Και του είπε: "Κύριε, επίτρεψέ μου να μιλήσω ειλικρινά." ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƲljǀǛ ƾLJLjdžljǏLJǀǁǒƠdžljǃǀǁǒƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸǃƸǛ ƼǓDŽƸǀƾljǖƽNjƺdžǛ NJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛǁƸǀƾƠǕLjƾNJdžNjƙǀdžNjNJƾǛ ƝƢƸLjǐǍ ƼǓDŽƸǀǂdžǀLJǕDŽ ǑDŽƸDžƼƻǓLJǂǏǃƸNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƞƼǔǁdžǖƢƼƺƸǂƼǓdžNj ƝƲljǀǛ ƾƢƸLjǓƸ ƼǓDŽƸǀNJdžƻǀǁǕǃƸǛƛǓDŽƸǀ LJdžNjǑǍƼǀƸLJdžLjLjƼǖljƼǀ ƝƲljǀǛ ƾƢƸLjǓƸ ƼǓDŽƸǀdžƞƼǕǛƢƾNJǑLjƸljhƼǃǐǛ ƾƦƸLjƿǑDŽdžǛNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ ƝƲljǀǛ ƾƢƸLjǐǍ ƼǓDŽƸǀNJdžDžƼƻǓLJǂǏǃƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛljƼǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕǃǐǛ ƝƢƸLjǓƸ ƾƲljǀǛ ƼǓDŽƸǀƾƻǀǁǒǃƸǛƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƝƢƸLjǓƸ ƾƲljǀǛ ǁƸNJǑǍƼǀƨdžnjǓƸ ƗƺǐLJƾǁƸǀƟljǍǖ ƝƲljǀǛ ƾƢƸLjǐǍ ƾƩdžDŽƸDŽƽǓDŽ ǃƸǛƻǀƻǐljǁƼǀ ǃƸǛdžƻƾƺƼǓǁƸǀǃƸǛǁƸNJƼNjƿǖDŽƼǀ Ɲ ƦƸLjƿǑDŽdžǛ NJƾǛ ƞǐǂƸljljƸǛ džƻƾƺƼǓ NJdžDŽ ƗǂǍƾǃǀljNJǒ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƗljNJǑLjǀ LJdžNj ǃƸǛ LJLjdžljƸDŽƸNJdžǂǓƽƼǀljNJdžƿNjƼǂǂǘƻƾǏǁƼƸDŽǕ Η Μαρία η Μαγδαληνή ζητεί και παίρνει την άδεια να μιλήσει.

Και ο Ιησούς, ο εύσπλαχνος, απάντησε στη Μαρία: "Μαρία, είσαι ευλογημένη, αυτή που θα τελειοποιήσω σε όλα τα μυστήρια του ύψους, μίλησε με ειλικρίνεια, διότι η καρδιά σου υψώθηκε στο βασίλειο των ουρανών περισσότερο από όλους τους όμοιούς σου."

Ɲ ƢƸLjǓƸ ƢƸƺƻƸǂƾDŽǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ ǃƼNJƸDŽdždžǖljƸ ƸǃƸLjNJǏǂǒ ƾ ƠdžǖDŽNJLjNj ƾ ƙǁdžNjDŽNJLjǀƺǓƸ ƾ ƺNjDŽƸǓǁƸƾNJǕljdžƸLJƸLjƸǓNJƾNJƾƺǀƸNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥƦǐLjljǀnjƸǂ ljNJdžǑLjƺdžNJdžNjƘǐƺƺDŽƼLj ƸnjdžǖNjLJdžƻdžNjǂǘDŽƼNJƸǀljNJƾDŽƺdžƾNJƼNjNJǀǁǒƠdžǖDŽNJLjNj NJƾDŽǃƼNJƸǃdžLjnjǘDŽƼǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƥǐDŽƻLjƸǛǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀǃǓƸƢƸLjǓƸƢƸƺƻƸǂƾDŽǒƺǀƸDŽƸƼLjƺƸljNJƼǓljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸǁƸǀ DŽƸƼLJǀNJǖǍƼǀNJƾDŽƗDŽǐljNJƸljƾ ƣƸljǏƿƼǓǛǁƸǀDŽƸljǘljƼǀǛNJƾDŽƠdžǖDŽNJLjNj NJƾƢƸƺƻƸǂƾDŽǒ ƼǓDŽƸǀǁǐNJǀNJdžǃƼƺƸǂƼǀǘƻƼǛ ƝƺdžƾNJƼNjNJǀǁǒƙǁdžNjDŽNJLjǀƺǓƸ ƾƢƸƺƻƸǂƾDŽǒ ƾƠdžǖDŽNJLjNj ƼǓDŽƸǀNJǑǂƼǀƸljƼǕǂƸNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ NJdžNjƪǎǓljNJdžNj LJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƸLJǕǕǂdžNjǛNJdžNjǛdžǃdžǓdžNjǛNJƾǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18  Τότε είπε η Μαρία προς τον Σωτήρα: "Κύριε μου, αυτό που μας είπες: "Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει", το είπες για να μπορέσουμε να εννοήσουμε αυτό που μας είπες . Συνεπώς Κύριε, μπορώ να μιλήσω χωρίς προκαταλήψεις". 46

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƝƢƸLjǓƸƾƢƸƺƻƸǂƾDŽǒǃLJdžLjƼǓDŽƸǃǀǂǐǍǏLjǓǛLJLjdžǁƸNJƸǂǒǎƼǀǛ

"Εσύ έχεις πει: "Απέσυρα το ένα τρίτο της δυνάμεως των Κυβερνητών των Η Μαρία Αιώνων και άλλαξα την ειμαρμένη τους και την σφαίρα τους στις οποίες επεξηγεί τους είχαν εξουσία, για να μη μπορεί η φυλή των ανθρώπων, εάν τους επικαλεστεί λόγους από στα μυστήρια εκείνα τα οποία οι πεσμένοι άγγελοι που τα βεβήλωσαν τους τον Ησαία. δίδαξαν για την πραγματοποίηση των διαβολικών και αθέμιτων σκοπών τους στο μυστήριο της μαγεία τους. Στο εξής από αυτή την ώρα και εμπρός να μη επιτυγχάνουν οι παράνομοι σκοποί τους διότι εσύ τους αφαίρεσες τη δύναμη τους και από τους ωροσκόπους και τους συμβούλους τους και από εκείνους που λένε στους ανθρώπους στον κόσμο, αυτό που θα ακολουθήσει, ώστε αυτοί, μετά από αυτή τη στιγμή, να μη γνωρίζουν πώς να προλέγουν αυτό το οποίο θα συμβεί (διότι εσύ έχεις αλλάξει τις σφαίρες τους και έκανες να κατευθύνονται έξι μήνες βλέποντας προς τ' αριστερά και πραγματοποιώντας τις επιρροές τους και άλλους έξι μήνες βλέποντας προς τα δεξιά και επιτελώντας τις επιρροές τους). Σχετικά με αυτό το λόγο Κύριε, η δύναμη που ήταν στον Προφήτη Ησαΐα, μίλησε έτσι και διακήρυξε σ' άλλο καιρό με μια πνευματική ομοιότητα, μιλώντας επί της "Οράσεως της Αιγύπτου". "Πού, λοιπόν Ω! Αίγυπτος, πού είναι οι σύμβουλοί σου και οι ωροσκόποι και οι από τη γη φωνασκούντες και οι εγγαστρίμυθοι; Ας φανερώσουν λοιπόν σε σένα από σήμερα και μπρος, τις πράξεις που ο Κύριος Σαββαώθ θα διεκπεραιώσει". "Η δύναμη λοιπόν, που ήταν στον προφήτη Ησαία και που προφήτευσε, πριν να έρθεις, συνίστατο στο ότι θα αφαιρούσες τη δύναμη από τους Κυβερνήτες των Αιώνων και θα άλλαζες τη σφαίρα τους και την Ειμαρμένη τους, για να μη μπορούν να γνωρίζουν τίποτα από τώρα και μπρος. Γι' αυτή την αιτία ειπώθηκε επίσης: "Δεν θα γνωρίζετε λοιπόν, τί ο Κύριος Σαββαώθ θα κάνει" δηλαδή, κανείς από τους Κυβερνήτες δεν θα γνωρίζει τί θα κάνεις από τώρα και εμπρός, διότι αυτοί είναι Αίγυπτος, επειδή αυτοί είναι ύλη. Η δύναμη που ήταν στον Ησαΐα, προφήτευσε τότε και που αναφέρετο σε σένα, λέγοντας: "Από σήμερα και εμπρός δεν θα γνωρίζετε τί θα κάνει ο Κύριος Σαββαώθ", εξαετίας της δύναμης φωτός που έλαβες από Αυτόν, τον Καλό, που είναι στη περιοχή της Δεξιάς και που είναι στο υλικό σου σώμα σήμερα, γι' αυτή την αιτία λοιπόν, Κύριε μου Ιησού, μας είπες: "Αυτός που έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει", ώστε εσύ, ο πιό δυνατός, να γνωρίζεις τίνος είναι η καρδιά που ένθερμα υψώθηκε προς το βασίλειο των ουρανών". ƩƸƾǂǀƸǁǐLJǂǐljǃƸNJƸ ǃƼNJƸNJLjƼǃǃǑDŽƸljƼljƼǂƾDŽǀƸǁǐ ƽdžNjDŽNJǘLjƸljƸDŽǁdžǀDŽǐǕDŽNJƸƼLJǐDŽǏ ljNJƾDŽƼLJǀnjǐDŽƼǀƸNJƾǛƙƾǛ ƩƸ ƾǂǀƸǁǐ LJǂǐljǃƸNJƸ ǃƼNJƸǃdžLjnjǏǃǑDŽƸ NjLJƼDžƼǂǀǁNJǀǁǐ ljƼ ljƼǂƾDŽǀƸǁǐ ǑǍdžNjDŽ ǍǐljƼǀ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjǛ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƸDŽƸnjǏDŽdžǖDŽ ƸLJǕ NJƾ ƙƾ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƸDŽƸnjǏDŽdžǖDŽ ǃǑljh ƸLJǕ NJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJdžNjǛ ƸNjNJdžǓdžǀǃǐDŽNJƼǀǛ ǒdžǀLJLjdžnjǒNJƼǛ NJdžNjƼǃLJdžLjǓdžNj ǁƸǀ NJǏDŽ ƼǃLJdžLjdžLJƸDŽǒƺNjLjǏDŽ ljNJƾ LJǂƼǀdžǎƾnjǓƸNJdžNjǛƼǓDŽƸǀljƼǂƾDŽǀƸǁǐLJǂǐljǃƸNJƸ ƛǓDŽƸǀ ƺLjƸǃǃǑDŽdž ǕNJǀ ƾ ƗLjǍƸǓƸ ƝǂǀƸǁǒ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƼǁnjNjǂǓljNJƾǁƼ ǑƺǀDŽƼ ljƼǂƾDŽǀƸǁǒ ǍNjƻƸǀdžLJdžǀǒƿƾǁƼ ƥƨƸƹƹƸǘƿƿƸnjǑLjƼǀljƼLJǑLjƸǛNJdžƻǀǁǕNJdžNjưLjƺdž ƥƨƸƹƹƸǘƿƼǓDŽƸǀdžƨNJLjƸNJǕǛNJƾǛƫǏDŽǒǛ ƾƢƼƺǐǂƾơǑDžƾ džơǕƺdžǛ ƥǀƝǂǀƸǁdžǓƞƼdžǓNJdžNjLJƸLjƼǂƿǕDŽNJdžǛNjLJƼDžƼǂǓǍƿƾǁƸDŽNJLjdžǃƼLjǐ ǑƺǀDŽƸDŽljƼǂƾDŽǀƸǁdžǓ ưLJƼljƸDŽdžǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽǁƸǀƾƨnjƸǓLjƸNJdžNjǛǁƸǀƾƢdžǓLjƸNJdžNjǛǐǂǂƸDžƸDŽ ƸLJǕ NJdžNjǛƸLjǍƸǓdžNjǛǁƸǀLjdžǖǛ 47

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥǀ LJƼljǃǑDŽdžǀ ƞƼdžǓ ǃƼNJƸNJLjƼǃǃǑDŽdžǀ ljƼ ljƼǂƾDŽǀƸǁdžǖǛ ƸDŽƿLjǘLJdžNjǛ ƻƼDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ NJǓLJdžNJƼ LJǐDŽǏljNJƸǁLjNjnjǐljǍǑƻǀƸNJdžNjƨƸƹƹƸǘƿ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19  Συνέβη τότε, όταν η Μαρία τελείωσε λέγοντας τους λόγους εκείνους, ο Ιησούς είπε: "Καλώς είπες Μαρία, ευλογημένη σύ μεταξύ των γυναικών της γης, διότι θα είσαι το πλήρωμα όλων των πληρωμάτων και η τελειοποίηση όλων των τελειοτήτων". ƨNJdžDŽ ƠƸƿƼƻLjǀǁǕ ƣƸǕ NJƾǛ ƭNjǍǒǛ NjLJǐLjǍƼǀ LJǀǕ LJdžǂǖ ǍƸLjǐ ƺǀƸ ǑDŽƸDŽ ƸǃƸLjNJǏǂǕ LJdžNj ǃƼNJƸDŽǀǘDŽƼǀ LJƸLjǐƺǀƸǍǓǂǀdžNjǛƻǓǁƸǀdžNjǛLJdžNjƻƼDŽǑǍdžNjDŽƸDŽǐƺǁƾǃƼNJǐDŽdžǀƸǛ ƝƢƸLjǓƸƾƢƸƺƻƸǂƾDŽǒǂǐǃLJƼǀǁƸǀƿƸǂǐǃLJƼǀNJLjdžǃƼLjǐƞƼǔǁǒ

Ο Ιησούς επαινεί τη Μαρία. Αυτή ρωτάει πάνω στην αλλαγή των σφαιρών.

Όταν η Μαρία άκουσε τον Σωτήρα να λέει τους λόγους αυτούς, χάρηκε πολύ και ήρ8ε μπροστά στον Ιησού, γονάτισε μπροστά του, προσκύνησε τα πόδια του, και του είπε: "Κύριε, άκουσε με, διότι επιθυμώ να ρωτήσω επάνω σ' αυτό που μας είπες, πριν να συνομιλήσουμε για τις περιοχές όπου πήγες". Ο Ιησούς απάντησε στη Μαρία λέγοντας: "Μίλησε με ελευθερία και μη φοβάσαι, όλα τα πράγματα για τα οποία αμφιβάλλεις, θα σου τα αποκαλύψω".

ƦǐDŽNJƸ ƾ ƠdžǖDŽNJLjNj LJǑnjNJƼǀ ljNJƸ LJǕƻǀƸ NJdžNj ƦƸLjljǀnjƸǂ ƺǀƸ DŽƸ ƼǁƻƾǂǘljƼǀ NJƾDŽ ƸƺǐLJƾ NJƾǛ ǁƸǀNJƾDŽƸnjdžljǓǏljƾNJƾǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƟƾljdžǖǛƬLjǀljNJǕǛƸLJdžǁƸǂǖLJNJƼǀljNJƾƢƸƺƻƸǂƾDŽǒNJƸǃNjljNJǒLjǀƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20  Αυτή είπε: "Κύριε, θα επιτύχουν όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζουν το μυστήριο της μαγείας όλων των Κυβερνητών, όλων των Αιώνων της Ειμαρμένης και εκείνης της σφαίρας, με τον τρόπο που οι πεσμένοι άγγελοι τους το δίδαξαν αν τους επικαλεσθούν στα μυστήρια τους, δηλαδή, στην διαβολική τους μαγεία θα εμποδίζουν τις καλές πράξεις"

ƥǀLJƼljǃǑDŽdžǀǃLJdžƻǀljǐNJƹƼǛNJǏDŽƗƺƺǑǂǏDŽ ǒdžǀƗDŽƿLjǘLJǀDŽƼǛƭNjǍǑǛNJǏDŽƗƺƺƼǂǀǁǘDŽ ƦDŽƼNjǃǐNJǏDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJƾǛƢƸƺƼǓƸǛ ǕǂǏDŽNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽǕǂǏDŽNJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽNJƾǛƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ƣƸ ǁƸNJƸDŽdžƼǓNJƼ ǏǛ ƢLJdžƻǀljǐNJƹƸ ǑDŽƸ ljLJǕLjdž ǒ ǑDŽƸ ljLJǑLjǃƸ ǃƼ LJǀƿƸDŽǕNJƾNJƸ ƞƼǔǁǒǛ NjLJƼLjƹƸNJǀǁǒǛƸDŽǐLJNJNjDžƾǛǃǑljƸƸLJǕLJǓƼljƾƼLjǍǕǃƼDŽƾƸLJǕNJdžƵǎǀljNJdž 48

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Ο Ιησούς απάντησε και είπε στη Μαρία: "Δεν θα επιτύχουν όπως το έκαναν στην αρχή, διότι αφαίρεσα το ένα τρίτο της δυνάμεως τους, αλλά θα υποστηριχθούν από εκείνους που γνωρίζουν τα μυστήρια της μαγείας του Δεκάτου Τρίτου Αιώνα. Και αν αυτοί επικαλεσθούν τα μυστήρια της μαγείας εκείνων που είναι στο Δέκατο Τρίτο Αιώνα, ασφαλώς θα το επιτύχουν, διότι δεν αφαίρεσα τη δύναμη, από τη περιοχή αυτή, σύμφωνα με την εντολή του Πρώτου Μυστηρίου".

Ο Ιησούς επεξηγεί τη μεταστροφή των σφαιρών.

ƥǀLJƼljǃǑDŽdžǀǃLJdžƻǀljǐNJƹƼǛǑǍdžNjDŽǍǐljƼǀǑDŽƸNJLjǓNJdžNJƾǛƻǖDŽƸǃƾǛNJdžNjǛ ƗNjNJǕ ljƾǃƸǓDŽƼǀ ǕNJǀ ǁƸNJǐ ǁƸDŽǑDŽƸDŽ NJLjǕLJdž ƻƼDŽ ǁƸNJǑǍdžNjDŽ NJƾ ǁLjNjljNJǐǂǂǏljƾ NJǏDŽ ƩLjǀǘDŽ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǘDŽƚNjDŽǐǃƼǏDŽNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƢǕDŽdžǃƼNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjƚƼǁǐNJdžNjƩLjǓNJdžNjƗǀǘDŽƸƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽdžǀLJƼljǃǑDŽdžǀƞƼdžǓDŽƸ DžƸDŽƸƺǓDŽdžNjDŽƝǂǀƸǁdžǓ ƩƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJƾǛ ƢƸƺƼǓƸǛ NJdžNj ƚƼǁǐNJdžNj ƩLjǓNJdžNj ƗǀǘDŽƸ ǃƸǛ džƻƾƺdžǖDŽ ljNJƾ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƴNJƸDŽLJƼƿǐDŽƼǀNJdžƼƺǘ ǕNJƸDŽLJǐǎƼǀDŽƸNjLJǐLjǍƼǀ ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼNJƸǀƾƗLJdžǂǖNJLjǏljƾ ƨNJdž ƸDŽƸǃǃǑDŽdž ƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJdžNj ƝnjƸǓljNJdžNj ǃLJdžLjdžǖǃƼ ǁƸǀ džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ƼLJǀǁƸǂdžǖǃƼƿƸNJƾDŽƲljǀƻƸ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƼLJǀǁƸǂdžǖDŽNJƸǀNJdžƫǓƻǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƿƸƹdžƾƿƾƿdžǖDŽ ƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾƼDŽǀljǍǖƼNJƸǀǃƼNJƾƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƚǖDŽƸǃƾ ƝƠdžljǃǀǁǒƢƾNJǑLjƸǃLJdžLjƼǓDŽƸƸDŽǐƺƼǀljƼljǁǕDŽƾǁdžljǃǀǁǒ NJdžǁǐƿƼƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJdžǎNjǍǀǁǕ ljNJdžǀǍƼǓdž ǕNJƸDŽNJƾDŽƼLJǀǁƸǂdžNjǃƼƿƸǃǑljƸljNJƾLJǂǒLjƾƬƾǃǀǁǒƨNjDŽdžNjljǓƸ ƴǂƸ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƼDždžNjƻƼNJƼLjǏƿdžǖDŽ ƼǐDŽ ƻdžNjǂǑǎdžNjǃƼljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƴljdžǀǍǖDŽdžNjDŽNJdžƦdžNJǒLjǀNJdžNjƛLjǃǒƻƼDŽƻǀƸǂǖdžNjDŽNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘ ƛǐDŽdžǀLJƼljǃǑDŽdžǀƞƼdžǓƼLjƺǐƽdžDŽNJdžljNJƾDŽƛDŽDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƿƸƸLJdžǂNjNJLjǘDŽdžDŽNJƸDŽ ƩƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸljƾǃƸǓDŽdžNjDŽƧǀƽǀǁǕǛƿǐDŽƸNJdžǛNJdžNjƛƺǘ ƴNJƸDŽdžǀƯƺƺƼǂdžǀƼǁljLJƼLjǃƸNJǘDŽdžNjDŽ LJǑnjNJdžNjDŽǁƸǀNJǕNJƼƸDŽƸljNJƸǓDŽƼNJƸǀNJdžƼƺǘ ƢLJdžLjdžǖDŽdžǀLJƼljǃǑDŽdžǀƯƺƺƼǂdžǀDŽƸljƾǁǏƿdžǖDŽƸDŽƼǁǃƾƻƼDŽǓljdžNjDŽNJdžƼƺǘ ƩdžƼƺǘLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǁǃƾƻƼDŽǀljƿƼǓljNJƾƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ NJdžljƼDž

ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21  Και συνέβη, όταν ο Ιησούς τελείωσε λέγοντας τους λόγους αυτούς, ότι η Μαρία συνέχισε πάλι και είπε: "Τότε Κύριε μου, οι μάντεις και σύμβουλοι από σήμερα δεν θα διακηρύττουν στους ανθρώπους τα μέλλοντα που θα συμβούν σ αυτούς;". Και ο Ιησούς απάντησε και είπε στη Μαρία: "Εάν οι προφήτες ή μάντεις βρίσκουν την Ειμαρμένη και τη σφαίρα γυρισμένες προς τα αριστερά, σύμφωνα προς την πρώτη τους έκταση, οι λόγοι τους θα πραγματοποιηθούν και θα λένε τι θα συμβεί. Αλλά εάν συναντήσουν την Ειμαρμένη ή τη σφαίρα γυρισμένη προς τα δεξιά, οι λόγοι τους δεν θα πουν τίποτα το αληθινό, διότι άλλαξα τις επιρροές τους και τα τετράγωνα τους και τα τρίγωνα τους και τα οκτάγωνα τους· βλέποντας ότι οι επιδράσεις τους από την αρχή και εμπρός, ήταν συνεχώς στραμμένες προς τα αριστερά και τα τετράγωνα τους και τα τρίγωνα τους και τα οκτάγωνα τους. Τώρα έκανα αυτές να περνούν έξι μήνες γυρισμένες προς αριστερά και έξι μήνες γυρισμένες προς τα δεξιά. Εκείνος που θα βρει τον 49

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

υπολογισμό τους από την στιγμή που τις άλλαξα, τοποθετώντας αυτές έτσι ώστε να περνούν έξι μήνες βλέποντας προς τα αριστερά τους και έξι μήνες γυρισμένες οι φορές τους προς τα δεξιά, -εκείνος λοιπόν, ο οποίος τις παρατηρεί με αυτό τον τρόπο, θα γνωρίσει ότι οι επιρροές τους είναι σίγουρες και θα ανακοινώσει όλα τα πράγματα που πρόκειται να κάνουν. Κατά παρόμοιο τρόπο οι σύμβουλοι, εάν επικαλούνται τα ονόματα των Αρχόντων και τις συναντήσουν γυρισμένες προς τα αριστερά, θα λένε (στους ανθρώπους) με ακρίβεια όλα τα πράγματα για τα οποία θα ρωτήσουν οι δεκανοί τους. Αντίθετα, αν οι σύμβουλοι επικαλούνται τα ονόματα τους, όταν βλέπουν προς τα δεξιά, δεν θα τους ακούσουν, διότι βλέπουν σε άλλη μορφή σε σύγκριση με τη προηγούμενη τους θέση, που ο Jεού τις είχε εγκαταστήσει· βλέποντας ότι άλλα είναι τα ονόματα τους όταν στρέφονται προς τα αριστερά και άλλα είναι τα ονόματα τους όταν στρέφονται προς τα δεξιά. Και αν τους επικαλούνται όταν είναι γυρισμένοι προς τα δεξιά, δεν θα τους πουν την αλήθεια, αλλά θα τους συγχύζουν με σύγχυση και θα τους απειλούν με απειλές. Εκείνοι λοιπόν που δεν γνωρίζουν το δρόμο τους, όταν είναι γυρισμένες προς τα δεξιά και τα τρίγωνα τους και τα τετράγωνα τους και όλα τα σχήματα τους, δεν θα βρουν τίποτε το αληθινό, αλλά θα βρεθούν σε μεγάλη σύγχυση και θα εξαπατηθούν, διότι τώρα άλλαξα τα έργα τους που εκτελούσαν σ’ άλλους καιρούς στα τετράγωνα τους, όταν στρέφονται προς τα αριστερά και στα τρίγωνα τους και τα οκτάγωνα τους, στα οποία ήταν απασχολημένοι συνεχώς όταν ήταν στραμμένες προς τα αριστερά. Και τις έκανα να σπαταλούν έξι μήνες σχηματίζοντας όλες τις διαμορφώσεις τους, γυρισμένες προς τα αριστερά, ώστε να συγχέονται σε σύγχυση, σε ολόκληρη την έκταση τους. Και επί πλέον, τις έκανα να σπαταλήσουν έξι μήνες γυρισμένες προς τα αριστερά και να επιτελέσουν τα έργα τους και τις επιδράσεις τους και όλες τις διαμορφώσεις τους, ώστε οι Αρχοντες που είναι στους Αιώνες και στις σφαίρες τους και στους ουρανούς και σε όλες τις περιοχές τους, να μπορούν να συγχέονται με σύγχυση και να απατώνται με απάτη, κατά τρόπο ώστε να μη μπορούν να εννοήσουν τους δικούς τους δρόμους". ƥǀǏLjdžljǁǕLJdžǀǁƸǀljǖǃƹdžNjǂdžǀǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƻƾǂǘDŽdžNjDŽljNJƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸƸNjNJǕLJdžNj LJLjǕǁƼǀNJƸǀDŽƸNJdžNjǛljNjǃƹƼǓǃǕDŽdžDŽǕNJƸDŽNJdžƦƼLJLjǏǃǑDŽdžƸNjNJǘDŽNJǏDŽNJƼǂƼNjNJƸǓǏDŽƻƼDŽƼǓDŽƸǀ ƸǂǂƸƺǃǑDŽdž ƩdžƦƼLJLjǏǃǑDŽdžǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƼNJƸƹǂƾƿƼǓ ǕNJƸDŽdžơǕƺdžǛǒdžƬLjǀljNJǕǛǑNJljǀNJdžƿǑǂƼǀ ƠǐLjǃƸƼǓDŽƸǀǃǓƸǂǑDžƾƸDŽƸNJdžǂǀǁǒLJdžNjljƾǃƸǓDŽƼǀƚLjǐljƾǁƸǀƨNjDŽǑLJƼǀƸ ƠǐLjǃƸƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛǕLjdžǛljƸDŽljǁLjǀNJǀǁǕǛLJdžNjƻƾǂǘDŽƼǀƣǕǃdžNjǛƗǀNJǓƸǛǁƸǀƗLJdžNJƼǂǑljǃƸNJdžǛ ƠǐƿƼ ƸǀNJǓƸ ǑǍƼǀ NJdž ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ NJƾǛ ƚƼDŽ NjLJǐLjǍƼǀ ƸǀNJǓƸ ǍǏLjǓǛ ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ džǖNJƼ ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸǍǏLjǓǛƸǓNJǀƸ ƴLJdžǀdžǀƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžNjǛDŽǕǃdžNjǛNJƾǛƛLJǀljNJLjdžnjǒǛǁƸǀƪLJdžNJLjdžLJǒǛ ǁƸNJƸDŽdždžǖDŽNJdžƣǕǃdž NJdžNjƠǐLjǃƸ ƴLJdžǀdžǀƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžDŽDŽǕǃdžNJƾǛƢƼNJƼDŽljǐLjǁǏljƾǛ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžDŽƣǕǃdžNJdžNjƠǐLjǃƸ ƥǀǁƸǁǑǛLJLjǐDžƼǀǛNJǏDŽLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏDŽƽǏǘDŽ LJLjǑLJƼǀDŽƸƸǁNjLjǏƿdžǖDŽ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƚƼDŽ LJǂƾLjǘDŽƼNJƸǀ ƠǐLjǃƸ ǃǕDŽdž ƺǀƸ NJdž ǁƸǁǕ LJdžNj ƺǓDŽƼNJƸǀ Ƹǂǂǐ ǁƸǀ ƺǀƸ NJdž ǁƸǂǕ LJdžNj LJƸLjƸǂƼǓLJƼNJƸǀDŽƸƺǓDŽƼǀƼDŽǘǃLJdžLjƼǓDŽƸƺǓDŽƼǀ ƴǃǏǛNJdžƠǐLjǃƸǃLJdžLjƼǓDŽƸƼǓDŽƸǀƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljǀǃdž ƛLJǓljƾǛ NJdžƠǐLjǃƸǃLJdžLjƼǓDŽƸƼǓDŽƸǀljNjƺǍǏLjǒljƾǃdž ƠƸLjǃƸDŽNJdžǖLjdž ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ ǐǂǂdžǛ ǕLjdžǛ ljNJƸ ljƸDŽljǁLjǀNJǀǁǐ LJdžNj ƻƾǂǘDŽƼǀ NJdž ƠǐLjǃƸ LJdžNj ƻƼDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸƺǓDŽƼǀƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƾǃdž džǖNJƼljNjƺǍǏLjǒljƾǃdž ƪLJǐLjǍƼǀ ƼLJǓljƾǛ ǁƸǀ dž ƣǕǃdžǛ NJƾǛ ƠƸNJǐDŽljǀƸ NJdž ƗDŽǘNJƼLjdž ƠǐLjǃƸ NJǏDŽ ƞƼǘDŽ ǁƸǀ NJǏDŽ 50

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƢNjljNJǘDŽ ƥƣǕǃdžǛNJƾǛƠƸNJǐDŽljǀƸƼLJǀƻǑǍƼNJƸǀƼLJǓljƾǛƻǀƸLJLjƸƺǃǐNJƼNjljƾǁƸǀljNjƺǍǘLjƼljƾ ƩdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjLJdžǂƼǃǀǑNJƸǀǃƼNJƾƽNjƺƸLjǀǐ ƠǐDŽƼNJƼǁƸǂǐǑLjƺƸƺǀƸDŽƸLJǂƾLjǘljƼNJƼNJƸǍLjǑƾljƸǛ ƥLJdžǀdžǛ ǑǍƼǀ ǃƼ NJǓ DŽƸ LJǂƾLjǘljƼǀ LJǂƾLjǘDŽƼǀ ǁƸǀ ƹƺƸǓDŽƼǀ ǁƼLjƻǀljǃǑDŽdžǛ ƸLJǕ NJǀǛ ƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǀǛ ƴLJdžǀdžǛ ƻƼDŽ ǑǍƼǀ ǃƼ NJǓ DŽƸ LJǂƾLjǘljƼǀ ƿƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJǂƾLjǘljƼǀ ǃƼ LJǕDŽdž ƴǂƸ NJƸ ƼǓƻƾ ƸǃƸLjNJƾǃǐNJǏDŽ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ljNjƺǍǏLjƼƿdžǖDŽ ƼǁNJǕǛ NJǏDŽ ƸǃƸLjNJƾǃǐNJǏDŽ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƝƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƚǖDŽƸǃƾ NJdžƨƼDž ƼǓDŽƸǀƾƚǖDŽƸǃƾNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƝǃdžǀǍƼǓƸ ƾLJdžLjDŽƼǓƸǁƸǀdžLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼljƼDždžNjƸǂǀǁǕǑƺǁǂƾǃƸ ƼǓDŽƸǀƸǃǐLjNJƾǃƸƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ưNJljǀǂdžǀLJǕDŽ DžƼǁƸƿƸLjǓƽƼNJƸǀƼǁƼǓDŽƾƾnjLjǐljƾNJdžNjƬLjǀljNJdžǖLJdžNjǂǑƼǀƛǐDŽdžǀǏLjdžljǁǕLJdžǀ ƼNjLjǓljǁdžNjDŽNJƾƢdžǓLjƸǁƸǀNJƾljnjƸǓLjƸƺNjLjǀljǃǑDŽƾLJLjdžǛNJƸƸLjǀljNJƼLjǐ ljǖǃnjǏDŽƸLJLjdžǛNJƾ LJLjǘNJƾNJƾǛǑǁNJƸljƾ džǀǂǕƺdžǀNJǏDŽƿƸLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǀǁƸǀƿƸǂǑƺdžNjDŽNJǓƿƸljNjǃƹƼǓ ƗǂǂǐƼǐDŽljNjDŽƸDŽNJǒljdžNjDŽNJƾƢdžǓLjƸǒNJƾljnjƸǓLjƸƺNjLjǀljǃǑDŽƾLJLjdžǛNJƸƻƼDžǀǐ ƼǓDŽƸǀ ƻƼljǃƼNjǃǑDŽdžǀDŽƸǃǒLJdžNjDŽNJǓLJdžNJƼNJdžƸǂƾƿǀDŽǕ ƻǀǕNJǀǐǂǂƸDžƸNJƸƼLJǀLjLjdžǐǛNJǏDŽǁƸǀNJƸ NJƼNJLjǐƺǏDŽƸNJǏDŽǁƸǀNJƸNJLjǓƺǏDŽƸNJǏDŽǁƸǀNJƸdžǁNJǐƺǏDŽƸNJǏDŽ ƥǀ džLjdžljǁǕLJdžǀ ǁƸǀ ljǖǃƹdžNjǂdžǀ džǀ LJLjdžnjǒNJƼǛ ǁƸǀ ljdžnjdžǓ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ LJLjdžnjƾNJƼǖdžNjDŽ ƼLJǐDŽǏljNJƾƢdžǓLjƸǒNJdžƠǐLjǃƸǁǐLJdžǀdžNj ƸǂǂǐǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƼLJǀNJǖǍdžNjDŽǒDŽƸǂƸƿƼǖdžNjDŽ ƛLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽǕNJƸDŽNJdžƠǐLjǃƸƻƼDŽǑǍƼǀljNjƺǍǏLjƼƿƼǓ ƗLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ ljNJƾ ǃƸDŽNJƼǓƸ ǒ ljNJƾ ljNjǃƹdžNjǂǒ ǕNJƸDŽ NJdž ƠǐLjǃƸ ǑǍƼǀ ƺǓDŽƼǀ ƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƾǃdžǒljNjƺǍǏLjǒljƾǃdž ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžƴNJƸDŽǑDŽƸǛǁƸNJǘNJƼLjdžǛDŽǕǃdžǛNjLJƼLjƹƸǓDŽƼNJƸǀƸLJǕǑDŽƸDŽƸDŽǘNJƼLjdžDŽǕǃdž džƸDŽǘNJƼLjdžǛDŽǕǃdžǛLJǂǑDŽƼǀNJdžDŽǁƸNJǘNJƼLjdžDŽǕǃdž ƥƠdžljǃǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛǑǁƸDŽƼLJǀƿƸDŽǑǛNJǀǛǁƸLjǃǀǁǑǛƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǀǛƺǀƸNJdžǁƸǂǕNJƾǛ LJdžDŽƼǃǑDŽƾǛƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22  Συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς έπαψε να λέει εκείνους τους λόγους, ότι ο Ο Φίλιππος Φίλιππος, ποδισμένος έγραφε όλους τους λόγους -που είπε ο Ιησούς. Μετά ρωτάει, τον από αυτά, ο Φίλιππος ήρθε μπροστά, έπεσε κάτω και προσκύνησε τα πόδια Ιησού. του Ιησού λέγοντας: "Κύριε μου και Σωτήρα, δώσε μου την άδεια να συζητήσω μπροστά σου και να σε ρωτήσω πάνω στο λόγο σου, πριν μας μιλήσεις σχετικά με τις περιοχές όπου πήγες λόγω της αποστολής σου". Και ο φιλεύσπλαχνος Σωτήρας απάντησε στο Φίλιππο: "Σου δίνεται η άδεια να πεις αυτό που επιθυμείς". Και ο Φίλιππος απάντησε και είπε στον Ιησού: "Κύριε μου, για πιό μυστήριο άλλαξες την ένωση των Κυβερνητών και των Αιώνων τους και της Ειμαρμένης τους και της σφαίρας τους και όλων των περιοχών τους και τους έκανες να συγχυσθούν στο δρόμο τους και να παραπλανηθούν στην ροή τους; Εκανες αυτό σ’ αυτούς για τη σωτηρία του κόσμου ή όχι» 51

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƛǐDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƠǖLjǀdžǛƻƼDŽƼǓǍƼǁǐDŽƼǀLJǀƿƸDŽǑǛNJƾƨNjƺǍǘLjƼljƾǁƸǀNJǀǛƚǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǀǛ LJdžǂǂdžǓLJdžNjƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸljǏƿdžǖDŽ ƿƸƹNjƿǓƽdžDŽNJƸDŽ ƥǀƚǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǀǛǁƸǀƾƨNjƺǍǘLjƼljƾǑƺǀDŽƸDŽƻNjDŽƸNJǑǛƺǀƸNJƾljǏNJƾLjǓƸNJdžNjǁǕljǃdžNj ƥƢǑƺƸǛƫǀǂǑljLJǂƸǍDŽdžǛƸƺƸLJǐǕǂƾNJƾLJdžDŽƼǃǑDŽƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23  Γιατί ο Και ο Ιησούς απάντησε και είπε στο Φίλιππο και σε όλους τους μαθητές μαζί: δρόμος των "Αλλαξα το δρόμο τους για τη σωτηρία όλων των ψυχών. Αμήν, Αμήν, σας Αιώνων λέγω: Εάν δεν άλλαζα το δρόμο τους, ένα πλήθος ψυχών θα καταστρεφόταν άλλαξε.

και θα χανόταν πολύς καιρός, εάν οι Αρχοντες των Αιώνων και οι Αρχοντες της Ειμαρμένης και της σφαίρας και όλων των περιοχών τους και όλων των ουρανών και όλων των Αιώνων δεν αχρηστεύονταν, και οι ψυχές θα εξακολουθούσαν επί πολύ εδώ έξω, και η συμπλήρωση του αριθμού τελείων ψυχών θα καθυστερούσε, οι οποίες θα υπολογισθούν στην Κληρονομιά του Υψίστου δια μέσου των μυστηρίων και θα είναι στο Θησαυρό του Φωτός. Γι 'αυτό το λόγο άλλαξα τα μονοπάτια τους, για να μπορέσουν να παραπλανηθούν και να ταραχθούν και να παραδώσουν τη δύναμη που είναι στην ύλη του κόσμου τους και που αυτοί καλουπώνουν στις ψυχές, ώστε εκείνοι που θα σώζονται να μπορούν γρήγορα να καθαρισθούν και να υψωθούν, αυτοί και ολόκληρη η δύναμη, και εκείνοι που δεν θα σώζονται να μπορούν γρήγορα να καταστραφούν".

ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǑǁƸDŽƼ LJǀƿƸDŽǑǛ NJƾ ƨNjƺǍǘLjƼljƾ ǁƸǀ NJǀǛ ƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJǑljƼǀǛ ǘljNJƼ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ljǘƽdžDŽNJƸǀ DŽƸ ǃLJdžLjdžǖDŽ ƺLjǒƺdžLjƸ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǀljƿdžǖDŽ ǁƸǀDŽƸNjǎǏƿdžǖDŽ ƥ ƠǖLjǀdžǛ ǑǁƸDŽƼ LJǀƿƸDŽǒ ǁǐƿƼ ƼǓƻdžǛ ƚǀƸLJLjƸƺǃǐNJƼNjljƾ ǁƸǀ ƨNjƺǍǘLjƼljƾ ǘljNJƼ DŽƸ DžƼǁƸƿƸLjǓljƼǀ dž ǁǕljǃdžǛ ǁƸǀ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƻƼDŽ ƿƸ ljǘƽdžDŽNJƸǀ DŽƸ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ǁƸNJƸljNJLjƸnjdžǖDŽ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24  Η Μαρία Και συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς έπαυσε να μιλάει τους λόγους εκείνους στους τον ρωτάει μαθητές του, ότι. η Μαρία, η μετριόφρων στην ομιλία της και η ευλογημένη πάλι. ήλθε, έπεσε στα πόδια του Ιησού και είπε: “Κύριε μου, συγχώρησε με διότι

μιλάω μπροστά σου και μη με κατακρίνεις, αν κάποτε σε ενοχλώ με ερωτήσεις”. Ο Σωτήρας, γεμάτος από συμπάθεια, απάντησε και είπε στη Μαρία: “Μίλησε αυτό που θέλεις και θα σου το αποκαλύψω με κάθε ειλικρίνεια” Η Μαρία απάντησε και είπε στον Ιησού: “Κύριε μου, κατά ποιο τρόπο έχουν καθυστερήσει αυτές οι ίδιες οι ψυχές εδώ έξω και ποιες θα καθαριστούν γρήγορα;”. 52

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥǀ ǎNjǍǑǛ ǁƸƿNjljNJƼLjdžǖDŽNJƸǀ Ƽƻǘ ǑDžǏ ǂǕƺǏ NJǏDŽ ƸLJǐDŽƿLjǏLJǏDŽ ljNJdžǀǍƼǓǏDŽ LJdžNj ljNjƺǁLjdžNJdžǖDŽNJdžƛƺǘ ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ ƾ ƥNjljǓƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƾ ƸDŽǐǃƼljƸ ljƼ LJdžǂǂƸLJǂǐ ƸLJǐDŽƿLjǏLJƸ ǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƗNjNJǐNJƸLJLjǕljƿƼNJƸLJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐǃƸǛƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸƿNjǃǕ ƸLJǂƾljNJǓƸ ǂƸƺDŽƼǓƸ njƿǕDŽdž NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ džǁDŽƾLjǓƸ ǂƸǀǃƸLjƺǓƸ ǁǂLJ ƨNJƾDŽ ƗǓƺNjLJNJdž ƸNjNJǐ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ ǒNJƸDŽ ƺDŽǏljNJǐ ljƸDŽ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNjƨƼƿ ƠǐƿƼ ƻƸǀǃǕDŽǀdž NJdžNj ƨƼƿ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ Ƽƺǘ ƸNjNJǕ ǁƸƿ ƸNjNJǕ ƸNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ ƸDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJdž ƸDŽƸǃnjǀǃƹǒNJƾNJdž ƴljdžƾǎNjǍǀǁǒƥNjljǓƸljNjDŽƼǍǓƽƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀǑƺǁǂƼǀljNJƾǃǑljƸljNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾƿƸƻǀǘǁƼNJƸǀljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžDŽǓƻǀdžNJdžDŽƼƺǁǂƼǀljǃǕNJƾǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾLJdžNjƼǓDŽƸǀƼƺǁǂƼǀljǃǑDŽƾ ǁdžǀǃǐNJƸǀƹƸƿƼǀǐ ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžǀƽdžNjDŽǁdžǀǃǀljǃǑDŽdžǀ ƸljNjDŽƼǓƻƾNJdžǀưNJljǀNjLJǐLjǍdžNjDŽ ƻdžNjǂƼǖdžNjDŽ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ƴǃǏǛljǁǑLJNJdžDŽNJƸǀLJǏǛƼǓDŽƸǀDžǖLJDŽǀdžǀ ƴLJdžǀdžǀƛǁǃƾƻƼDŽǓljdžNjDŽNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƿƸƼǂƼNjƿƼLjǘljdžNjDŽNJƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾ NJdžNjǛ ƿƸNJƾDŽƸnjNjLJDŽǓljdžNjDŽLjǀƽǀǁǐ ƢǕDŽdžƸDŽǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼƹƸƿƼǀǐNJƸǂǐƿƾǃƸǛ ǃǑljǏNJdžNjƚǀƸǂdžƺǀljǃdžǖǁƸǀNJdžNjljƸnjdžǖǛ ƗNjNJdžljNjǂdžƺǀljǃdžǖNJdžNjƛǓDŽƸǀƿƸƺǓDŽƼNJƸǀƻNjDŽƸNJǒƾƼǁǃƾƻǑDŽǀljƾNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽ LJLjdžljƿǑNJǏDŽ ƥDŽdžNjǛƻƼDŽǃLJdžLjƼǓLJdžNJǑDŽƸƼǁǃƾƻƼDŽǓljƼǀǁƸDŽǑDŽƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕƼǂǐNJNJǏǃƸƗNjNJǕǛǃLJdžLjƼǓ DŽƸNJdžǁLjǖǎƼǀƸLJǕNJdžDŽǓƻǀdžNJdžNjNJdžDŽƼƸNjNJǕ DŽƸNJdžǁLjǓDŽƼǀ DŽƸNJdžǁƸNJƸƻǀǁǐljƼǀDŽƸNJdžǁLjǖǎƼǀ ƸLJǕNJdžNjǛǐǂǂdžNjǛ DŽƸNJdžNjƻǘljƼǀƻǀǐnjdžLjƸdžDŽǕǃƸNJƸ ƸǂǂǐƻƼDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸNJdžǃƼNJƸƹǐǂǂƼǀ Ljǀƽǀǁǐ ƛǐDŽ ƿǑǂdžNjǃƼ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎdžNjǃƼ ƸNJdžǃǀǁǐ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJdžNj njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ǑǍdžNjǃƼƸDŽǐƺǁƾƸLJǕǃǓƸƻǖDŽƸǃƾLJdžNjƼǓDŽƸǀƸDŽǘNJƼLjƾƸLJǕNJdžDŽdžNj ƛNjNJNjǍǘǛ ǑǍdžNjǃƼǃǑljƸǃƸǛNJƾƣNJǑƹǀƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƸNjNJǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ ƾ ƦƸLjƿǑDŽƸ NJƾǛ ƞǐǂƸljljƸǛ NJdž ƦǖLjǀDŽdž ƫǓƻǀNJǏDŽǃƸƺǀǁǘDŽǃƸǛƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƾƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛƼǓDŽƸǀǃǓƸnjǂdžƺƼLjǒƻǖDŽƸǃƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ NJdžƻǀǁǕǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƸǂǂǐƸLJdžLjLjǑƸǃƼDŽdž ƝƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛƼǓDŽƸǀƾƲljǀǛ ƾƟDŽljdžǃLJǑLjNJƸ ƾƢƸLjǓƸ ƾƧǑƸ ƾƠNjƹǑǂƾ ƾƩdžDŽƸDŽƽǓDŽ ƾ ƢƸLjǐǍ ƾƯLjNJƼǃǀǛ ǁǂLJǁǂLJ Ɲ ƞƼǕǛƢƾNJǑLjƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ǃǑljƸ ǃƸǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼǂƸNJNJǘljƼǀ ljƼ ljǁǕDŽƾ ǁdžljǃǀǁǒ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJdžljNJdžǀǍƼǓdžNJƾǛǎNjǍǒǛǃƸǛ ǃƼNJƾLJLjdžǗLJǕƿƼljƾDŽƸNJdž ǑǍdžNjǃƼLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛǁƸNJƸDŽdžǒljƼǀ ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƫǓƻǀǁƸNJǑǍƼǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJLjdžǃƼLjǐƿƼǔǁǑǛ Ɲ ƲljǀǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƻǀǁǒ ǃƸǛ ǀƻǀƸǓNJƼLjƾ Ơdžljǃǀǁǒ ƞƼǓǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠƸƿǑDŽƸǛ ƸLJǕ ǃƸǛ ǑǍƼǀ NJƾDŽ ƲljǀƻǐNJdžNj Ɲ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾƲljǀǛ ǃƸǛ ljNjǃLJƸLjƸljNJǑǁƼNJƸǀ ǁƸǀ ǃƸǛ ƹdžƾƿǐƼǀ ǃƼ LJLjdžǗLJǕƿƼljƾǃǓƸǛljǏljNJǒǛljNjǃLJƼLjǀnjdžLjǐǛ ƝƻǖDŽƸǃƾNJƾǛƲljǀƻƸǛƼDŽǀljǍǖƼNJƸǀƸLJǕNJƾDŽƾǂƼǁLjǀǁǒljƼDždžNjƸǂǀǁǒƻǖDŽƸǃƾ ljNJdžƸDŽƸǃǃǑDŽdž ljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƗNjNJǕNJdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžƨƼDž ƥƪLJƼLjƹƸNJǀǁǕǛƨƼDždžNjƸǂǀǁǕǛƝǂƼǁNJLjǀljǃǕǛƼDŽNJƼǓDŽƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛƲljǀƻƸǛ ƠƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ NJƾǛ ǍƾǃǀǁǒǛ ƨNjDŽdžNjljǓƸǛ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ƼLJǀǁƸǂdžǖǃƸljNJƼ NJƾDŽ ƲljǀƻƸ ƢƸLjǐǍ NJǕNJƼƿƸƹdžƾƿǀǕǃƸljNJƼ Ɲ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸƫǓƻǀ ƲljǀǛ ƗƻdžDŽǓƸ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕ 53

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƼǂǐNJNJǏǃƸ ƼǐDŽNJƾDŽƼLJǀǁƸǂƼljƿdžǖǃƼljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƻƾǂƸƻǒljNJdžƨƼDžǁƸǀljƼLJǂǒLjƾ ǍƾǃǀǁǒƨNjDŽƼǖLjƼljƾ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25  Και ο Ιησούς απάντησε και, είπε στη Μαρία: "Καλά είπες Μαρία, ρωτάς ωραία, με την εξαιρετική σου ερώτηση και ρίχνεις φως σε όλα τα πράγματα, με βεβαιότητα και ακρίβεια. Τώρα λοιπόν, από τώρα και εμπρός, δεν θα σου κρύβω τίποτα, αλλά θα σου αποκαλύψω όλα τα πράγματα με βεβαιότητα και ειλικρίνεια. Ακουσε λοιπόν, Μαρία, και όλοι σεις οι μαθητές, ακούστε: Πριν κάνω προκήρυξη προς όλους τους Αρχοντες των Αιώνων και όλους τους Κυβερνήτες της Ειμαρμένης και της Σφαίρας, όλοι ήταν δεμένοι στα δεσμά τους και στις σφαίρες τους και στις σφραγίδες τους, όπως ο Ιεού, ο Επόπτης του φωτός, τους έδεσε εξ αρχής· Και καθένας από αυτούς παρέμενε στην τάξη του και καθένας ταξίδευε σύμφωνα με το δρομολόγιο του, όπως οΙεού, ο Επόπτης του φωτός, το καθόρισε".

ƩdžƟƼdžǖ NJdžƹƸƿƼǀǐǀƼLjǕǕDŽdžǃƸ ljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJdžƫǏǛǁƸǀNJƾƚǀǕLjƸljƾ ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdž ǕNJǀdžƟƾljdžǖǛ džƢƼƺǐǂdžǛƠƸƹǒLj ǑǎƸǂƼǑDŽƸƺǂNjǁǕǐljǃƸljƼǑLJƸǀDŽdžNJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛ ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdž ǕNJǀLJLjǕnjƼLjƼNJdžƹƸƿƼǀǐǀƼLjǕǕDŽdžǃƸƟƼdžǖ ǁƸǀNJdžNjǛnjǖljƾDžƼljNJƸǃǐNJǀƸ ǂǑƺdžDŽNJƸǛƛǓljNJƼLJǀǐƻǀdžLjƸNJǀǁdžǓr ƗDŽƸljnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƟƼdžǖ ƼǓDŽƸǀ ǂǑDžƾ ǃƸDŽNJLjǀǁǒ ǒ ǃƸƺǀǁǕ ǁǂƼǀƻǓ LJdžNj ljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀ ǃƼ NJƾ ƚǀdžLjƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ƗNjNJǒƾǂǑDžƾƟƼdžǖƼǃnjƸDŽǓƽƼNJƸǀljNJƾƙDŽǏljNJǀǁǒơƼǀNJdžNjLjƺǓƸ Η άφιξη του "Και όταν έφθασε η στιγμή του αριθμού του Μελχισεδεκ, του Μεγάλου Μελχισεδεκ. Δέκτη Φωτός, αυτός πήγε στο μέσο των Αιώνων και των Αρχόντων, που

ήταν φυλακισμένοι στη Σφαίρα και στην Ειμαρμένη, και άρπαξε την εξάγνιση του Φωτός από όλους τους Κυβερνήτες και τους Αιώνες και όλους τους Αρχοντες της Ειμαρμένης και εκείνων της σφαίρας διότι αυτός εισέπνεε αυτό που τους τάραζε και έβαλε σε κίνηση τον Σπεύδοντα, που είναι υπεράνω αυτών και τους έκανε να στρέφουν σε κύκλους γρήγορα και αυτός (ο Σπεύδων) άρπαξε τη δύναμη που είχαν μέσα τους και τη πνοή του στόματος τους και τα δάκρυα των ματιών τους και τον ιδρώτα των σωμάτων τους".

ƥ ƢƼǂǍǀljƼƻƼǁ ƼǓDŽƸǀ NJdž LJǂƸDŽƾNJǀǁǕ ƦDŽƼǖǃƸ NJƾǛ ƙƾǛ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ džLJdžǓdž dž ƟƾljdžǖǛ dž ƢƼƺǐǂdžǛƠƸƹǓLj ǑƻǏljƼǃƸLjNJNjLjǓƸ ƥƢƼǂǍǀljƼƻƼǁƼǓDŽƸǀdžƢƼƺǐǂdžǛƚǑǁNJƾǛNJdžNjƠdžljǃǀǁdžǖƫǏNJǕǛ ƥƢƼǂǍǀljƼƻƼǁǑǍƼǀnjNjljǀǁǕljǘǃƸ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛƯDŽƿLjǏLJdžǛ ǒǁƸǂǖNJƼLjƸƿƸǂǑƺƸǃƼ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛƪLJǑLjƯDŽƿLjǏLJdžǛ ƩdžƘƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƗƺǁǐLjNJǀƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJǀǛNjLJǕƺƼǀƼǛljLJƾǂǀǑǛNJƾǛƙƾǛ ƝƙƾƼǓDŽƸǀǁdžǖnjǀƸǁƸǀǕǂdžNJdžƻǓǁNJNjdžNJǏDŽljLJƾǂƸǓǏDŽƸLJdžNJƼǂƼǓNJdžƗƺǁǐLjNJǀh 54

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƨNJdžƗƺǁǐLjNJǀƽƼǀNJdžƦDŽƼǖǃƸNJƾǛƙƾǛǃƼǃǀǐdžǃǐƻƸƸLJǕƼLJǀƹǀǘljƸDŽNJƼǛNJƾǛơƼǃdžNjLjǓƸǛǁƸǀ NJƾǛƗNJǂƸDŽNJǓƻdžǛ ƥǀƙǁǕLjdžǛ ǀljǍNjLjdžǓǁǖLjǀdžǀNJƾǛƜǏǒǛǁƸǀNJdžNjƞƸDŽǐNJdžNj ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀǃƼNJdžDŽƢƼǂǍǀljƼƻƼǁ ƥǂƾƾƸLjǍƸǓƸƨdžnjǓƸNJǏDŽƸǀǘDŽǏDŽǑǍƼǀǁƸNJƸǍǏLjƾƿƼǓljƼLJǑNJLjƼǛǃǑljƸljNJdžƘƸljǓǂƼǀdžNJdžNj ƗƺǁǐLjNJǀ ƴNJƸDŽ dž ƗƹLjƸǐǃ ƺǖLjǀljƼ ƸLJǕ NJƾDŽ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ NJǏDŽ ƹƸljǀǂǀǐƻǏDŽ NJǏDŽ ƨdžƻǕǃǏDŽ ǁƸǀ ƙdžǃǕLjǏDŽ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽdžLJdžǓǏDŽƼǓǍƼƸƺǏDŽǀljƿƼǓ ljNjDŽǐDŽNJƾljƼNJdžDŽƢƼǂǍǀljƼƻƼǁ ƩǕNJƼ džƢƼǂǍǀljƼƻǑǁƽdžǖljƼljƼǑDŽƸǀljǍNjLjǕnjLjdžǖLjǀdž NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžljhƼǁƼǓDŽdžDŽNJdžDŽNJǕLJdž LJdžNjƸLjƺǕNJƼLjƸƸDŽNjǎǘƿƾǁƼƾƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƾƸƺƸLJƾǃǑDŽƾLJdžǂǀNJƼǓƸNJǏDŽƦLjdžnjƾNJǘDŽ ƥƗƹLjƸǐǃǑƻǏljƼljNJdžDŽƢƼǂǍǀljƼƻǑǁNJƾƻƼǁǐNJƾNJdžNjǁƸǀNJƸLJLjǏNJǕǂƼǀƸ ƸǁLjǀƹǘǛǕLJǏǛNJdž ƻǀƸNJǐƽƼǀdžƣǕǃdžǛ ƥƢƼǂǍǀljƼƻǑǁǑǍƼǀƸƿǐDŽƸNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸ ưǍƼǀǂƼǍƿƼǓǕNJǀdžƢƼǂǍǀljƼƻǑǁǁƸǀdžǂƸǕǛNJdžNj džƗƹLjƸǐǃǁƸǀdžƻǀǁǕǛNJdžNj ƺǀǕLjNJƸljƸDŽljNJƾ LJLjdžǁƼǀǃǑDŽƾ LJƼLjǓLJNJǏljƾ NJƾDŽ ƗƺǓƸ ƙDŽǏljNJǀǁǒ ƢƼNJǐǂƾǎƾ ǃƼ NJdž ǃdžǓLjƸljǃƸ NJdžNj ƭǏǃǀdžǖ ǁƸǀNJdžNjƠLjƸljǀdžǖ ƩǕNJƼǒNJƸDŽLJdžNjdžƢƼǂǍǀljƼƻǑǁLJƸLjǑƻǏljƼljNJdžDŽƗƹLjƸǐǃ NJdžƯƺǀdžƙǁLjǀǐǂ ƗNjNJǕǒNJƸDŽNJdžƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdžLJdžNjLJdžǂǖƸLjƺǕNJƼLjƸǃǑljƸljNJdžǍLjǕDŽdžǑnjNJƸljƼljNJdžDŽƘƸljǀǂǀǐ ƨdžǂdžǃǘDŽNJƸǃǑljǏNJƾǛƘƸljǓǂǀljljƸǛNJdžNjƨƸƹǐ Ɲ ƘƸljǓǂǀljljƸ NJdžNj ƨƸƹǐ NjLJǑƹƸǂƼ ljNJdžDŽ ƨƸǂdžǃǘDŽNJƸ LJdžǂǂǑǛ ƻdžǁǀǃƸljǓƼǛ LJLjǀDŽ NJdžNj LJƸLjƸƻǘljƼǀǑDŽƸNJǑNJdžǀdžƞƼǔǁǕƠƼǀǃǒǂǀdž ƥƢƼƺǐǂdžǛƠƸƹǒLjƟƾljdžǖǛƺǀǕLjNJƸljƼNJdžƩƼǂƼNjNJƸǓdžƚƼǓLJDŽdžǃƼNJdžƟƼLjǕƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdž ƥ ƟǏljǒnj NJƾǛ ƗLjǀǃƸƿƸǓƸǛ ƺǑǃǀljƼ NJdž ƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdž ǃƼ NJdž ƸǓǃƸ LJdžNj ƸDŽǑƹǂNjljƼ ƸLJǕ NJdž ƨǘǃƸNJdžNjơƸNJLjƼNjNJdžǖ ljNJdžDŽƠLjƸDŽǓdžNjƩǕLJdžDŽ ƥ ƧǏǃƸǓdžǛ ƨNjƺǁǂƾNJǀǁǕǛ ǑǁLjNjǎƼ NJdž ƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdž ǁƸǀ NJƾ ơǕƺǍƾ ǃƼ NJƾDŽ džLJdžǓƸ dž ơdžƺǁǓDŽdžNjǛLJǂǒƺǏljƼNJdžLJǂƼNjLjǕNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƴNJƸDŽ ƾ ƧǏǃƸǔǁǒ ƸljNJNjDŽdžǃǓƸ ǃLJǒǁƼ ljNJdž ljLJǓNJǀ NJdžNj ƨNjƺǁǂƾNJǀǁdžǖ ƻƼDŽ ƹLjǒǁƼ džǖNJƼ NJdž ƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdž džǖNJƼNJƾơǕƺǍƾ ƥƟǏljǒnjNJƾǛƗLjǀǃƸƿƸǓƸǛ ǁǂƼǓljNJƾǁƼƺǀƸNJdžǂǕƺdžƸNjNJǕljƼǃǀƸnjNjǂƸǁǒƺǀƸLJdžǂǖǁƸǀLjǕ ƗnjdžǖƹƺǒǁƼƸLJǕNJƾnjNjǂƸǁǒ džƟǏljǒnjNJƾǛƗLjǀǃƸƿƸǓƸǛDžƸDŽƸLJǒLjƼNJƸƟƼLjǐƠƼǀǃǒǂǀƸǁƸǀ NJƸLJǒƺƼljNJƾƧǘǃƾ ƚNjljNJNjǍǘǛ ƼǁƼǓ ljNjDŽǐDŽNJƾljƼ NJdžNjǛ ƻǀǏƺǃdžǖǛ NJdžNj ƣǑLjǏDŽƸ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJǏDŽ ƙDŽǏljNJǀǁǘDŽ ƬLjǀljNJǀƸDŽǘDŽ ƩƸDžǓƻƼǎƼ ƸDŽǐ NJƾ ƢƼljǕƺƼǀdž ǁƸǀ ǃǀǐ DŽǖǁNJƸ ljNJ ǕDŽƼǀLjǕ NJdžNj NJdžDŽ ƼLJǀljǁǑnjNJƾǁƼ ǑDŽƸǛ ƯƺƺƼǂdžǛ dž džLJdžǓdžǛ NJdžNj ƼǓLJƼ ƗNjNJǕ NJdž ƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdž ǑǍƼǀ ǃǀǐ ǃƼƺǐǂƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƺǀƸNJǓ ljhƸNjNJǕLJƼLjǀǑǍƼNJƸǀNJdžƸǓǃƸNJdžNjơNjNJLjǏNJǒNJdžNjƠǕljǃdžNjƫǖǂƸDžƼNJƾƼǁƼǓƩdžNJƼ NJdžNjǑƻƼǀDžƼ NJdžDŽƣƸǕNJdžNjƢdžDŽljƼLjǐNJ ljNJƾƠƸNJƸǂdžDŽǓƸNJƾǛƟljLJƸDŽǓƸǛ ƥƟǏljǒnjNJƾǛƗLjǀǃƸƿƸǓƸǛǑǁLjNjǎƼNJdžƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdžǁƸǀNJƾơǕƺǍƾljhƸNjNJǕDŽNJdžDŽƣƸǕ ƨNJdžƠǐljNJLjdžNJdžNjƙǁLjǀǐǂ ljNJdžNjLJƼLjƹƸNJǀǁǕƢdžDŽljƼLjǐNJ ƹLjǓljǁƼNJƸǀǂdžǀLJǕDŽNJdžhƗƺǀdžƙǁLjǀǐǂ ǁƸǀƾơǕƺǍƾNJdžNjơdžDŽƺǁǓDŽdžNjǛNJdžNjƧǏǃƸǓdžNjƼǁƸNJǕDŽNJƸLjǍdžNj ƚƼDŽ ǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀ DŽƸ ƼLJǀƹƼƹƸǀǘljdžNjǃƼ ǃƼ NJLjǕLJdž ƼǃnjƸNJǀǁǕ ǕNJǀ dž ƣƸǕǛ NJdžNj ƙǁLjǀǐǂ ƹLjǓljǁƼNJƸǀljƼǁƸNJǐljNJƸljƾƬǓDŽƸǛ ƩdžƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdžljNjǃƹdžǂǓƽƼǀNJdžƿƾǂNjǁǕƙǀǕDŽǀǁƸǀƾơǕƺǍƾNJdžDŽƫƸǂǂǕNJǏDŽƛǂǂƾDŽǀǁǘDŽ ƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƨNJdžƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdžǁƸǀljNJƾơǕƺǍƾƼǓDŽƸǀǁLjNjǃǃǑDŽƸNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjơǓƺǁƸǃƙǀǕDŽǀ ƥ ƻLjǕǃdžǛ LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJƾDŽ ƼljǏNJƼLjǀǁǒ ƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ ƸLJǕǂNjNJƸ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǕǛ ƥƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ljNJdžǃǑljdžDŽNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽǁƸǀNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽLJƸǓLjDŽƼǀ LJǐDŽNJƸƸNjNJǕLJdžNj LJLjǑLJƼǀDŽƸLJǐLjƼǀ ƺǀƸNJdžǁǐǂdžNJƾǛLJdžDŽƼǃǑDŽƾǛƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǛ 55

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƢƼ ljNJƸƿƼLjǕ NJLjǕLJdž NJdž ƦDŽƼǖǃƸ NJƾǛ ƙƾǛ ƸLjLJǐƽƼǀ ljNjDŽƼǍǘǛ NJdž ƼDžƸƺDŽǀljNJǀǁǕ njǏǛ NJdž ƸLJdžLjLjdžnjǐǁƸǀNJdžLJLjdžljƼǂǁǖƼǀLJLjdžǛNJdžDŽǁǕljǃdžǃƸǛƙƾ ƺǀƸDŽƸƹdžƾƿǐƼǀNJǀǛƭNjǍǑǛ ƚƼDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ DžƼǍDŽǐǃƼ ǕNJǀ džǀ ƗǀǘDŽƼǛ ǁƸǀ džǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ ƼǓDŽƸǀ LJLjdžljƸLjNJǀljǃǑDŽdžǀ ljNJƾ ƨnjƸǓLjƸǁƸǀljNJƾDŽƛǀǃƸLjǃǑDŽƾ ƛǓDŽƸǀ ƼnjǀǁNJǕ ljƼ ǁǐƿƼ ǐNJdžǃdž ǃǑljǏ NJƾǛ ƨNjƺDŽǘǃƾǛ ǁƸǀ NJǏDŽ ƚǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǏDŽ DŽƸ ǁƸDŽdžDŽǓljƼǀ NJǀǛ NjLJdžƿǑljƼǀǛ NJdžNj ƣǕǃdžNj ǃƼ NJdžNjǛ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǁƸǀ NJdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛǁƸǀNJƾǛƨnjƸǓLjƸǛ ƗNjNJǕ ƼǓDŽƸǀLJdžNj ljƾǃƸǓDŽƼǀ DŽƸ ƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼǀNJdžDŽ ƼDžƸƺDŽǀljǃǕ NJdžNj njǏNJǕǛƸLJ ǕǂdžNjǛ NJdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛǁƸǀNJdžNjǛƯLjǍdžDŽNJƼǛǁƸǀƸLJǕǂƼǛNJǀǛƟƼLjƸLjǍǓƼǛNJƾǛƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛǁƸǀNJƾǛƨnjƸǓLjƸǛ ưNJljǀǂǑƺƼNJƸǀ ǕNJǀdžƢƼǂǍǀljƼƻǑǁƸLJdžǃǐǁLjNjDŽƼNJƾƻǖDŽƸǃƾLJdžNjNjLJǒLjǍƼljhƸNjNJdžǖǛǁƸǀNJƾDŽ LJDŽdžǒNJdžNjljNJǕǃƸNJdžǛNJdžNjǛǁƸǀNJƸƻǐǁLjNjƸNJǏDŽǃƸNJǀǘDŽNJdžNjǛǁƸǀNJdžDŽǀƻLjǘNJƸNJdžNjljǘǃƸNJdžǛ NJdžNjǛ ƥƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ljƼǃǐǛǁƸǀƺǀƸǃǐǛ ljƸDŽƠǖLjǀdžǛƸNjNJǒǛNJƾǛLJǂƸDŽƾNJǀǁǒǛǁƸNJdžǀǁǓƸǛljNJƾDŽ džLJdžǓƸ ƽdžǖǃƼ ƹǐƽƼǀ ljƼ ǁǓDŽƾljƾ NJdžDŽ ƨLJƼǖƻdžDŽNJƸ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ LJǐDŽǏ ƸLJǕ ƸNjNJdžǖǛ ǁƸǀ ǁǐDŽƼǀDŽƸljNJLjǑnjdžNjDŽljƼǁǖǁǂdžNjǛ ƺLjǒƺdžLjƸ ƗNjNJǕƿǑǂƼǀDŽƸLJƼǓǕNJǀNJdžDŽƸƼLJǀNJƸǍǖDŽdžNjǃƼNJƾDŽƼljǏNJƼLjǀǁǒǃƸǛƗNjNJdžƦLjƸƺǃǐNJǏljƾ ƼǓDŽƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ƻNjDŽƸNJǕDŽ ƹǐljƼǀ ljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽ ƼLjƺƸljǀǘDŽ ƾƿƼǂƾǃǑDŽǏDŽ NJƸǂƸǀLJǏLjǀǘDŽ ƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǏDŽǁƸǀljNjƺDŽǘǃƾǛ ƥ ƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ƼǓDŽƸǀ NjLJƼǖƿNjDŽdžǛ ƺǀƸ ǕǂƼǛ NJǀǛ ƭNjǍǑǛ NJƾǛ ƙƾǛ ƥ ƟƾljdžǖǛ dž ƢƼƺǐǂdžǛ ƠƸƹǒLj ƼǓDŽƸǀƟƼLjǑƸǛƺǀƸLJǐDŽNJƸljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJƾƩǐDžƾNJdžNjƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ƙǀƸNJǓƸNjNJǕǛdžƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ƼǓDŽƸǀƘƸljǀǂǀǐǛNJdžNjƨƸǂǑǃƟƼLjǑƸǛNJdžNjNjǎǓljNJdžNjƟƼdžǖ LJdžNj ƹƺǒǁƼDŽƸNjLJdžƻƼǍƿƼǓNJdžDŽƗƹLjƸǐǃ ǕNJƸDŽƼLJǑljNJLjƼǎƼƸLJǕNJƾǁƸNJƸljNJLjdžnjǒNJǏDŽƘƸljǀǂǑǏDŽ ǁƸǀNJdžDŽƼNjǂǕƺƾljƼ ƨ ƸNjNJǕDŽ NJdžDŽ Ǔƻǀdž ǑƻǏljƼ dž ƗƹLjƸǐǃ NJdž ƻǑǁƸNJdž ƸLJǕ ǕǂƸ NJƸ ǂǐnjNjLjƸ

 NJdžNj džLJdžǓdžNj NJdž ǕDŽdžǃƸ ljƾǃƸǓDŽƼǀ LJLjǘNJƸ ƘƸljǀǂǀǐǛ NJƾǛ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ǁƸǀ ƼLJǓljƾǛ ƘƸljǀǂǀǐǛ NJdžNj ƨƸǂǑǃ ƻƾǂƸƻǒƘƸljǀǂǀǐǛNJƾǛƛǀLjǒDŽƾǛ ƬǏLjǓǛLJƸNJǑLjƸƺǒǔDŽdž ǍǏLjǓǛǃƾNJǑLjƸƺǒhǀDŽƾ ǍǏLjǓǛDŽƸǑǍƼǀƺƼDŽƼdžǂdžƺǀƸǁƸǀdžǖNJƼDŽƸǑǍƼǀ ƸLjǍǒ ƾǃƼLjǘDŽ džǖNJƼ NJǑǂdžǛ ƽǏǒǛ Ƹǂǂǐ ƺƼDŽǕǃƼDŽdžǛǕǃdžǀdžǛǃƼ NJdžDŽƪǀǕ NJdžNj ƞƼdžǖ LJƸLjƸ ǃǑDŽƼǀƺǀƸLJǐDŽNJdžNJƼƟƼLjǑƸǛ ƦLjdžǛƛƹLjƸǓdžNjǛ Για τον σχηματισμό των ψυχών των ανθρώπων.

"Και ο Μελχισεδέκ, ο Δέκτης του Φωτός, καθάρισε τις δυνάμεις αυτές και έφερε το φως τους στο θησαυρό του Φωτός, ενώ οι υπηρέτες όλων των Αρχόντων συνάθροιζαν όλη την ύλη από όλους αυτούς. Και οι υπηρέτες των κυβερνητών της Ειμαρμένης και οι υπηρέτες της σφαίρας, που ήταν κάτω από τους Αιώνες, την παίρνουν και τη καλουπώνουν σε ψυχές ανθρώπων και ερπετών και άγριων θηρίων και πτηνών και τις στέλνουν κάτω, στον κόσμο της ανθρωπότητας. ''Και κατόπιν οι λήπτες του ήλιου και οι λήπτες της σελήνης, αν κοιτάξουν προς τα επάνω και δουν τις διαμορφώσεις των δρόμων των Αιώνων και τις διαμορφώσεις της Ειμαρμένης και της Σφαίρας, τότε αυτοί τις παίρνουν από την ενέργεια του φωτός και οι λήπτες του ήλιου τη κατατάσσουν και την καταθέτουν μέχρις ότου την παρουσιάσουν στους παραλήπτες του Μελχισεδέκ, τον Καθαριστή του Φωτός. Και φέρουν την άχρηστη ύλη τους στη σφαίρα, που είναι κάτω από τους Αιώνες και τη καλουπώνουν σε ψυχές ανθρώπων και τη καλουπώνουν επίσης σε ψυχές ερπετών και σε κτήνη και σε άγρια θηρία και σε πτηνά, σύμφωνα με το κύκλο των κυβερνητών αυτής της σφαίρας και σύμφωνα με όλες τις διαμορφώσεις της μεταπτώσεώς τους και τις διαμένουν στον κόσμο της ανθρωπότητας και μετατρέπονται σε ψυχές σ'αυτή τη περιοχή, όπως σας το έχω πει". 56

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥ ƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ NJdž ƦDŽƼǖǃƸ NJƾǛ ƙƾǛ DžƸDŽǐ ǁƸǀ DžƸDŽǐ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǁƸƿƸLjǓljƼǀ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƸNjNJdžǖNJdžNjǁǕljǃdžNjǃƼƿNjljǓƼǛǁƸǀNJLjdžǃƼLjǑǛǃƼNJƸǃdžLjnjǘljƼǀǛ ƥǀǃƼƺǐǂdžǀǁƸNJƸǁǂNjljǃdžǓƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžǀ ƥ ƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ džnjƼǓǂƼǀ ǑNJljǀ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǓljƼǀ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ǎNjǍǒǛ NJdžNj ƠdždžǃdžNj ǁƸǀ DŽƸ njǑLjƼǀNJdžnjǏǛNJdžNjǛljNJdžƞƾljƸNjLjǕNJdžNj ƫǏNJǕǛ ưDŽƸǛ ljǏljNJǕǛ LJƸLjƸǂǂƾǂǀljǃǕǛ ǃƸǛ ƻƼǓǍDŽƼǀ ǕNJǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƢǀǁLjǕǁdžljǃdž ǐDŽƿLjǏLJdž LJLjǑLJƼǀDŽƸljNjǃƹƼǓNJdžǓƻǀdžǕNJƸDŽƼLJǀƿNjǃǒljƼǀǁǐLJdžǀdžǛDŽƸnjƿǐljƼǀljNJƾDŽƼljǏNJƼLjǀǁǒƗNjNJdž ƦLjƸƺǃǐNJǏljƾǓdžNjƛǓDŽƸǀ ƥǀƛLjƺǐNJƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNjƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀƸljNJƸǃǐNJƾNJƸƼLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛǁƸǀ ƼLJǐDŽǏljNJdžƨǖǃLJƸDŽƗNjNJǕLJLjdžljƻǀdžLjǓƽƼNJƸǀljƼǁǐƿƼƿLjƾljǁƼNjNJǀǁǒƙǑDŽƼljƾ ƨƼ ǃǐǛ ǃƸǛ ƸDŽƸǂdžƺƼǓ DŽƸ ǁǐDŽdžNjǃƼ ǃǑljƸ ljNJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ ǃƸǛ ƸNjNJǕ LJdžNj dž ƨNJLjƸNJǕǛNJdžNjơǕƺdžNjǑǁƸDŽƼljNJdžDŽƢƸǁLjǕǁdžljǃdž ƥǀNjLJƾLjǑNJƼǛǕǂǏDŽNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽljNjDŽǐƿLjdžǀƽƸDŽǁƸǀljNjDŽƸƿLjǓƽdžNjDŽǕǂƾNJƾDŽǖǂƾƸLJǕ ǕǂdžNjǛƸNjNJdžǖǛ ƦLjǕǁƼǀNJƸǀƺǀƸNJƾljNjDŽǐƿLjdžǀljƾNJdžNjƗǂƸNJǀdžǖ NJdžNjƞƼǀƸnjǀdžǖǁƸǀNJdžNjƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjƺǀƸNJdž ƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƢǑljǏ NJǏDŽ ljdžnjǘDŽ ljNjDŽƻǀƸljǃǘDŽ NJdžNj ƗǂƸNJǀdžǖ NJdžNj ƞƼǀƸnjǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ƼLJǀNJƼǂƼǓNJƸǀNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓljƼǀ NJdž ƢƼƺǐǂdž h ƛLjƺdž ƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀ ljNJƾDŽ ƟƼLjǒ ƩǐDžƾ NJdžNjƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ Ʃdž ǐǍLjƾljNJdž NjǂǀǁǕ LjǓLJNJƼNJƸǀ ljNJdžNjǛ ƠdžǂǐljǀǃdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ ƻƾǂƸƻǒ ljNJƾ ƹNjƿǀljǃǑDŽƾ ljnjƸǓLjƸ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛ LJƼLjǀdžǍǒ NJǏDŽ ƿƾLjǓǏDŽ LJdžNj LJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐǃƸǛƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƗLJǕ NJƾDŽ hƗƹNjljljdž ƸDŽƸƻǖdžDŽNJƸǀ LJLjǐƺǃƸNJƸ NJLjdžǃƸǁNJǀǁǐ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ NJdžNjǛ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƸNjNJǒǛ NJƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ ǁƸǀ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ ǕǂƼǛ NJǀǛ ƻǀƸǃdžLjnjǘljƼǀǛ NJƾǛ ƼLJƸDŽǐljNJƸljƾǛ NJdžNjǛ ǁƸǀǁƸƿƼNJǓǃǑDŽƼǀǁLjƸNJƾǃǑDŽdžǃǑljƸljNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƨƼ NJƼǂǀǁǒ ljǖDŽƿƼljƾ ǃǑljǏ NJƾǛ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒǛ ǁƸǀ ǍLjǀljNJǀǁǒǛ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾǛ ƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛ NJƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ǒ DžƾLjǕ ƪƻLjǐLjƺNjLjdž ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ƸLJdžǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼ ƭNjǍǒǃǑljƸǃƸǛ ƥǀ ơǒLJNJƼǛ NJƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀdžǖDŽ NjLJǑLjdžǍƼǛƼLjƺƸljǓƼǛLJdžNjdžǀǐDŽƿLjǏLJdžǀdžǖNJƼǁƸDŽNjLJdžLJNJƼǖdžDŽNJƸǀ ƗNjNJdžǓ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ǁƸǂdžNjLJǘljdžNjDŽ NJdž ǐǍLjƾljNJdž NjǂǀǁǕ LJdžNj LJǑnjNJƼǀ ljNJƾ ljnjƸǓLjƸ ǁǐNJǏ ƸLJǕNJdžNjǛƗǀǘDŽƼǛ ƗNjNJdžǓ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ǁƸǂdžNjLJǘljdžNjDŽ ǑDŽƸ NJǑNJdžǀdž ǐǍLjƾljNJdž NjǂǀǁǕ ljƼ ǎNjǍǑǛ ƼLjLJƼNJǘDŽ ǁƸǀ ƸƺLjǓǏDŽ ƿƾLjǓǏDŽ ǁƸǀ LJNJƾDŽǘDŽ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ ǕǂƼǛ NJǀǛ ƻǀƸǃdžLjnjǘljƼǀǛ NJƾǛ ƼLJƸDŽǐljNJƸljƾǛ NJdžNjǛ ǁƸǀ NJǀǛ ǁLjƸNJdžǖDŽ ljhƸNjNJǕDŽ NJdžDŽ ǁǕljǃdž NJƾǛ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǛ ǁƸǀ ǃƼNJƸNJLjǑLJdžDŽNJƸǀ ljƼ ǎNjǍǑǛljNJƾLJƼLjǀdžǍǒƸNjNJǒ ǕLJǏǛljƸǛǑǍǏLJƼǓ ƗNjNJdžǓǃLJdžLjdžǖDŽǁƸǀdžnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸǁƸNJƼNjƿǖDŽdžNjDŽljNJƾƹNjƿǀljǃǑDŽƾljnjƸǓLjƸ LJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǁǐNJǏƸLJǕNJdžNjǛƗǀǘDŽƼǛ NJǀǛNjLJƼDžƼǂǀǁNJǀǁǑǛƻǀƸƻǀǁƸljǓƼǛNJǏDŽƸƺLjǓǏDŽƿƾLjǓǏDŽ ƼLjLJƼNJǘDŽǁƸǀ ƽǘǏDŽ džLjƺǀljǃǑDŽǏDŽNJƸǖLjǏDŽǁƸǀƻƸǀǃǕDŽǏDŽǃƼLJLjǕljǏLJdžǁLjdžǁdžƻƼǓǂdžNj ƩƸƿƾLjǓƸƸNjNJǐNJdžNjƗƹǑLjDŽdžƼǓDŽƸǀǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJdžNjLJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƺƼDŽDŽǒǃƸNJƸ NJƾǛ ǁǕǂƸljƾǛ Ƽƺǘ LJdžNj LJLjdžǑLjǍdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžNjǛ džLjƺƸDŽǀljǃdžǖǛ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛ ǑǍdžNjDŽ ƼDždžNjljǓƸ LJǐDŽǏljNJƾƜǏǒǁƸǀljNJdžƞǐDŽƸNJdž ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƸNjNJǒǛ NJƾǛ ƹNjƿǀljǃǑDŽƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ ƻǀƼNjƿǖDŽdžNjDŽ NJǀǛljNjƺǁdžǃǀƻǑǛ NJƾǛ ƜǏǒǛ ǁƸǀNJdžNjƞƸDŽǐNJdžNj 57

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƨNjǃLJƼLjƸǓDŽdžDŽNJƸǛ ƿƸ ǂǑƺƸǃƼ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJƾǛ ƹNjƿǀljǃǑDŽƾǛ ǁdžǂƸljNJǒLjǀƸǛ ljnjƸǓLjƸǛ LJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀǁǐNJǏƸLJǕNJdžNjǛƚƼǁƸNJLjƼǓǛƗǀǘDŽƼǛ ǑǍdžNjDŽƼDždžNjljǓƸƺǀƸDŽƸƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀǃƼ NJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǐ LJǂǐljǃƸNJƸ LJdžNj ƽdžNjDŽ ƼLJǐDŽǏ ljNJƾDŽ ƼLJǀnjǐDŽƼǀƸ NJƾǛ ƙƾǛ ǁƸǀ ǃƼ NJƸ ƽǘƸ NJƾǛ ƗƹǖljljdžNj ƩƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJdžNjljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJdžƼƺǘǑǍdžNjDŽƽǏǀǁǑǛǃdžLjnjǑǛ ƴLJdžǀdžǀƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀljNJdžNjǛǁdžǂǐljǀǃdžNjǛǁǕljǃdžNjǛ NjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀljNJdžǍLjǕDŽdžǃǑǍLjǀNJdž ƻƼǖNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdž ƢǑljǏ NJdžNj ƻƼNjNJǑLjdžNj ƿƸDŽǐNJdžNj ƾ ƭNjǍǒ ƾ ƥNjljǓƸ ƸLJƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ NJǕNJƼ ƼǀljǑLjǍƼNJƸǀ ljNJƾDŽ ƛƻǑǃ ƺǀƸ DŽƸ DžƸDŽƸLjǍǓljƼǀ ǒ DŽƸ DžƸDŽƸǃNjƾƿƼǓ ljƼ DŽǑƼǛ ƼDžƼǂǀǁNJǀǁǑǛ ƻǀƸƻǀǁƸljǓƼǛ LJdžNj ǁǐDŽdžNjDŽ DŽƸ ƸDŽƸƻNjƿƼǓ ljNJdž ƥLjNjǁNJǕ DŽƸ ljNjDŽƼǍǓljƼǀ ljNJdž ƫNjNJǀǁǕ ǁƸǀ DŽƸ ljNjDŽƼǍǓljƼǀ ljNJdž ƜǏǀǁǕ ǃǑǍLjǀDŽƸDžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǒljƼǀNJƾDŽƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾǁƸNJǐljNJƸljƾLJdžNjǐǂǂdžNJƼǑǍƸljƼ ƴǂƾ ƸNjNJǒ ƾ ƼLjƺƸljǓƸ ǃƼ ǎNjǍǑǛ ƸDŽƿLjǘLJǏDŽ ǁƸǀ ƽǘǏDŽ ljNJƾDŽ ƼLJǀnjǐDŽƼǀƸ NJdžNj ǁǕljǃdžNj ǁƸǀ ljNJƾ ljnjƸǓLjƸ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƗǀǘDŽƼǛ ƻǀƼNjƿǖDŽƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžNjƗƹǑLjDŽdž

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26  "Αυτό λοιπόν το έκαναν αυτοί συνεχώς, πριν η δύναμη τους μειωθεί «αι. διαλυθεί, και. αισθάνοντο εξαντλημένοι, ή χωρίς ενέργειες, όταν η δύναμη τους άρχισε να σταματά μέσα τους πατά τρόπο ώστε να μείνουν εξαντλημένοι, από δύναμη, και το φως τους, που ήταν στη περιοχή τους σταμάτησε και το βασίλειο τους καταστράφηκε και το σύμπαν αμέσως ανυψώθηκε." Συνέβη λοιπόν, όταν αντελήφθηκαν αυτό, και όταν ο αριθμός του κρυπτογραφήματος του Μελχισεδέκ, του Λήπτη (του Φωτός), συνέπεσε, τότε αυτός έπρεπε να βγει εκ νέου και να εισέλθει στο μέσο των Κυβερνητών όλων των Αιώνων και στο μέσο όλων των Αρχόντων της Ειμαρμένης και εκείνων της Σφαίρας, και τους έβαλε σε αναταραχή και τους έκανε αμέσως να αφήσουν τους κύκλους τους. Και από τότε περιμαζεύτηκαν και απομάκρυναν τη δύναμη έξω από τους εαυτούς τους, εκτός απο την πνοή του στόματος τους και τα δάκρυα των οφθαλμών τους και τον ιδρώτα των σωμάτων τους". ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džǀ ƝǂǀƸǁdžǓ ƞƼdžǓ ǃƼNJƸNJLjǐLJƾǁƸDŽ ljƼ ljƼǂƾDŽǀƸǁdžǖǛ ǕNJƸDŽ ǑLJƼljƸDŽ ljNJƾ ƽǏǔǁǒƺǑDŽDŽƾljƾ ƴNJƸDŽ džǀ ƝǂǀƸǁdžǓ ƞƼdžǓ ǐǂǂƸDžƸDŽ ljƼ ljƼǂƾDŽǀƸǁdžǖǛ ǑǍƸljƸDŽ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNjǛ ǑǃƼǀDŽƸDŽ ƼDžƸDŽNJǂƾǃǑDŽdžǀǁƸǀǍǏLjǓǛƼDŽǑLjƺƼǀƼǛ ǑLJƼljƸDŽ ƥ ƗLjǀƿǃǕǛ NJdžNj ǁLjNjLJNJdžƺLjƸnjǒǃƸNJdžǛ NJdžNj ƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ NJdžNj ơǒLJNJƾ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǑǂƸƹƼ ǍǘLjƸNJǕNJƼ ǁƸǀNJdžƢƼƺǐǂdžƥDŽƼǀljǒǂƿƼljƼƻLjƸljNJƾLjǀǕNJƾNJƸ ƥƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ljƼƻLjƸljNJƾLjǀǕNJƾNJƸ ǁNjƹƼLjDŽǐǃƼǍǑLjǀljNJǀƹƸLjǕNJdžNjǛƯLjǍdžDŽNJƼǛǕǂǏDŽNJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽǁƸǀNJdžNjǛƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJƾǛƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛǁƸǀNJdžNjǛƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJƾǛƨnjƸǓLjƸǛ ƥ ƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ ljƼ ƻLjǐljƾ ǁǐDŽƼǀ NJǀǛ ƟƼLjƸLjǍǓƼǛ DŽƸ ƼƺǁƸNJƸǂƼǓǎdžNjDŽ NJdžNjǛ ƸDŽNJǓljNJdžǀǍdžNjǛ ǁǖǁǂdžNjǛNJdžNjǛǕNJƸDŽƸNjNJǑǛƻǀƸLJLjǐNJNJdžNjDŽNJdžljnjǐǂǃƸDŽƸLJǑljdžNjDŽljNJƾƽǏǀǁǒƺǑDŽDŽƾljƾ ƗLJǕ NJǕNJƼ ƼǁƼǓDŽdžǀ džǀ ƠǖLjǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƼDžƸDŽƸƺǁƸljǃǑDŽdžǀ DŽƸ ƸDŽƸƽƾNJdžǖDŽ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ǑDžǏ ƸLJh ƸNjNJdžǖǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ljNJdžDŽǃǐNJƸǀdžǁǕljǃdž ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ džǀ ƝǂǀƸǁdžǓ ƞƼdžǓ LJdžNj ǃƼNJƸNJLjǐLJƾǁƸDŽ ljƼ ljƼǂƾDŽǀƸǁǐ LJǂǐljǃƸNJƸ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽnjdžƹƼLjǐ ǕLJǏǛdžǁǐƿƼǐDŽƿLjǏLJdžǛ

58

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

“Και ο Μελχισεδέκ, ο Λήπτης του Φωτός, τους καθάρισε και όπως το έκανε συνεχώς, μετέφερε το φως τους στο Θησαυρό του Φωτός. Και όλοι οι Άρχοντες των Αιώνων και οι Άρχοντες της Ειμαρμένης και εκείνοι της Σφαίρας, στρέφονται προς την άχρηστη ύλη, την καταβροχθίζουν και δεν την αφήνουν να φεύγει και να μετατρέπεται σε ψυχές στον κόσμο. Αυτοί κατατρώγουν την ύλη τους για να μή αποδυναμώσουν και εξαντληθούν και για να μή παύσει η δύναμη τους σ' αυτούς και το βασίλειο τους καταστραφεί, και τέλος να μπορούν να επιβραδύνουν και να διαρκέσουν επί μακρύ χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των τελείων ψυχών, που θα είναι στο θησαυρό του Φωτός.’’

Οι κυβερνήτες κατατρώγουν την ύλη τους, για να μη καλουπώνονται οι ψυχές.

ƥǃǏǛdžƢƼǂǍǀljƼƻǑǁ NJdžƦDŽƼǖǃƸNJƾǛƙƾǛ džơǒLJNJƾǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ǃǑljǏNJǏDŽƢNjljNJǘDŽNJdžNj ƻƼǓǍDŽƼǀNJdžƻLjǕǃdžNJdžNjƼDžƸƺDŽǀljǃdžǖljNJdžNjǛLJƼljǃǑDŽdžNjǛƞƼdžǖǛ ƥƢƼǂǍǀljƼƻǑǁǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƼNJƸnjǑLjƼǀNJdžƫǏǛNJǏDŽƭNjǍǘDŽljNJdžƿƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ƱƻƾƼǓLJƸǃƼǕNJǀNJdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛ džƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƸƹǐƿƾ NJdžNjǓƻǀdžNjNJdžNjƼNjƸNJdžǖ ƗDŽƸDŽNJǓLjLjƾNJƸ džǀƯLjǍdžDŽNJƼǛNJƾǛƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛǁƸǀdžǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽǁƸǀƛǁƼǓDŽǏDŽ NJƾǛ ƨnjƸǓLjƸǛ DžƸDŽƸƺNjLjǓƽdžNjDŽ ljNJƾDŽ ǐǍLjƾljNJƾ ǖǂƾ NJƾDŽ NjLJdžNJǐljljdžNjDŽ NJƾDŽ ǁƸNJƸƹLjdžǍƿǓƽdžNjDŽ NJƾ ƻƸǃǐƽdžNjDŽ NJƾDŽ ǁNjƹƼLjDŽdžǖDŽ ƻƼDŽ NJƾDŽ ƸnjǒDŽdžNjDŽ DŽƸ ǃƼNJƸNJLjƸLJƼǓ ljƼ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƼǛǎNjǍǑǛljNJdžDŽǁǕljǃdž ƗNjNJǕljƾǃƸǓDŽƼǀǕNJǀƸNjNJdžǓ džǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƻǀƸNJƾLjdžǖDŽNJǀǛƨNJdžǀǍƼǀǘƻƼǀǛƥNjljǓƼǛ ǃǑljƸljNJƸ ƸDŽNJǓljNJdžǀǍƸƘƸljǓǂƼǀƸNJdžNjǛ ƗNjNJǑǛdžǀƨNJdžǀǍƼǀǘƻƼǀǛƥNjljǓƼǛǁNjƹƼLjDŽdžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJdžNjǛƯLjǍdžDŽNJƼǛ ƥǃǏǛ džǀƨNJdžǀǍƼǀǘƻƼǀǛƥNjljǓƼǛǁƸƿǘǛƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ LJƼLjDŽdžǖDŽƸLJǕNJdžǑDŽƸƘƸljǓǂƼǀdžljNJdž ǐǂǂdž ƸǂǂǐljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžDŽƣǕǃdž ƨNJdž ǍLjǕDŽdž NJƾǛ ǁƸǀ ljNJƾDŽ ǘLjƸ NJƾǛ ǁǐƿƼ ƨNJdžǀǍƼǀǘƻƾǛ ƥNjljǓƸ ǃLJdžLjƼǓ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ NJdž ƣǕǃdž DŽƸǃƼNJƸNJLjƸLJƼǓljƼƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾƭNjǍǒ Ɲ ljNjǃLJǂǒLjǏljƾ NJdžNj ƸLjǀƿǃdžǖ NJǏDŽ NJƼǂƼǓǏDŽ ƭNjǍǘDŽ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƞƾljƸNjLjǕ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƾǃǑLjƸ NJdžNj ƣƸ ƼǓljNJƼ ǃƸƽǓ ǃƸǛ ljNJdž NJǑǂdžǛ NJƾǛ ƢƼƺǐǂƾǛ ƠdžljǃǀǁǒǛ ƝǃǑLjƸǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27  "Συνέβη λοιπόν, όταν οι Άρχοντες των Αιώνων και εκείνων της Ειμαρμένης και εκείνων της σφαίρας εξακολούθησαν πραγματοποιώντας αυτό, -στρεφόμενοι προς τους εαυτούς τους, κατατρώγοντας την άχρηστη ύλη τους και μη επιτρέποντας στις ψυχές να γεννώνται, στον κόσμο της ανθρωπότητας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παραμένουν κυβερνήτες και ώστε οι δυνάμεις που είναι μέσα στις δυνάμεις τους δηλαδή οι ψυχές, να μπορούν να περάσουν μακρύ χρόνο εδώ έξω - επέμεναν να κάνουν αυτό συνεχώς κατά την διάρκεια δύο κύκλων. Έτσι, όταν εγω θέλησα ν’ ανέβω για να εξασκήσω το μυστήριο για το οποίο κλήθηκα κατά εντολή του Πρώτου Μυστηρίου, ανέβηκα μέχρι το μέσο των τυράννων των Αρχόντων των Δώδεκα Αιώνων, με το ένδυμα μου φωτός, λάμποντας επίσης πολύ εξαιρετικά και δεν υπήρχε μέτρο για το φως που με περιέβαλε". ƛǓƿƼdžƱǂǀdžǛLJdžNjljƸǛnjǏNJǓƽƼǀDŽƸLJƸljNJLjǐǎƼǀǃǑljƸljƸǛǁƸǀƼǓƿƼdžǀƩǖLjƸDŽDŽdžǀ LJdžNjljƸǛ 59

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ljǁǂƸƹǘDŽdžNjDŽDŽhƸDŽƸƺƼDŽDŽƾƿdžǖDŽljƸDŽƗDŽƿLjǏLJdžǀƺǀƸDŽƸljƸǛƻǀƻǐljǁdžNjDŽǁƸǀDŽƸljƸǛ njǏNJǓƽdžNjDŽljNjDŽƼǍǘǛ ƢƼƸNjNJǕNJdžDŽNJLjǕLJdž ƗNjNJdžǓƿƸǁƸNJƸDŽƸǂǘljdžNjDŽNJƾDŽǐǍLjƾljNJƾǖǂƾNJdžNjǛ ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽdžDŽNJƸǛ ƸLJƸNjNJdžǖǛǕNJǀLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓ ƥǀ ƠǖLjǀdžǀ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƿƸ ƼDžƸǁdžǂdžNjƿǒljdžNjDŽ ǕDŽNJƸǛ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ Ǖljdž NJƸ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸ LJLjǕljǏLJƸNJdžNjǛljǑƹdžDŽNJƸǀNJdžDŽƣǕǃdž ƗNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ Ƽǖǁdžǂdž DŽƸ NJdž ƼDŽDŽdžǒljdžNjǃƼ ǕNJƸDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǕNJǀ džǀ ƠǖLjǀdžǀ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƼLJǓljƾǛƼLJƸDŽƼDŽljƸLjǁǘDŽdžDŽNJƸǀǁƸǀǕNJǀƺǀƸNjNJǕǁƸNJǑǍdžNjDŽƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžljǘǃƸ ƥǕLjdžǛƩǖLjLjƸDŽdžǛƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžljNjǃƹdžǂǀǁǕǛ ǒƸǂǂƾƺdžLjǀǁǕǛ ǒƸLJǂǘǛdžLjƸNJǕǛƸLJǕǐǂǂƾ ƺǏDŽǓƸ ƻƾǂƸƻǒ ƸLJǕNJƾDŽǐLJdžǎƾNJdžNjƪLJƼLjƗDŽƿLjǘLJdžNj ƥǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƾDŽǓƻǀƸǃƸǛNJƾƭNjǍǒ ƥǀ ƣǕǃdžǀ NJǏDŽ ƗLjǍǕDŽNJǏDŽ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸǀ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ǁƸǀ ƸNjNJǒǛ NJƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ ƻLjƸljNJƾLjǀǕNJƾNJƸǛǃǑljƸljNJƾDŽdžLJdžǓƸǕǂdžǀǁǀDŽdžǖǃƸljNJƼ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƾDŽǓƻǀƸǃƸǛNJƾ ƭNjǍǒ ƦǐDŽNJdžNJƼ LJƼLjDŽdžǖǃƼ ƺǀƸ ƸLjǁƼNJǕ ǁƸǀLjǕ ǑDžǏ Ƽƻǘ ƸǁLjǀƹǘǛ ljƼ ƸNjNJǒ NJƾ ƦƼƻǀǐƻƸ NJǏDŽ ƚƸǁLjǖǏDŽ ǁƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ ƚǖdž ƠǖǁǂǏDŽ ǒ ljƼ ƚǖdž ƠǖǁǂdžNjǛ NJdžDŽ ƼDžǏNJƼLjǀǁǕ ǁƸǀ NJdžDŽ ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžDŽdžLjƸNJǕǁƸǀNJdžDŽǁLjNjnjǕ ƩƼǂǀǁǐ dž ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕǛ ƯDŽƿLjǏLJdžǛ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀ ǁƸǀ ƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ DŽǀǁƾNJǒǛ ƺǀƸ DŽƸ ƼDžƸljǁǒljƼǀNJƾDŽƛDždžNjljǓƸƺǀƸNJƾDŽdžLJdžǓƸƻǀdžLjǓljNJƾǁƼǁƸNJǐƻǀƸNJƸƺǒNJdžNjƦƸNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽ njǘNJǏDŽ NJdžNjƙǑLjdžDŽNJƸNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƥnjƼǓǂƼǀ DŽ ƸDŽǑƹƼǀ dž ƬLjǀƸNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǛ ƢǖljNJƾǛ ǑǏǛ ljNJdž ǃǑljdž NJǏDŽ ƩNjLjǐDŽDŽǏDŽ NJǏDŽ ƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ NJǏDŽ ƚǘƻƼǁƸ ƗǀǘDŽǏDŽ ǃƼ NJdž ưDŽƻNjǃƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJdžDŽNJƸǛ ƼDžƸǓljǀƸ Ο Αδάμας και οι Τύραννοι πολεμούν εναντίον του ενδύματος φωτός.

"Και συνέβη τότε, όταν οι τύραννοι είδαν το μεγάλο φως που με περιέβαλε , και ο Μεγάλος Αδάμας, ο Τύραννος και οι τύραννοι των δώδεκα αιώνων, ενωμένοι, άρχισαν να πολεμούν εναντίον του φωτός του ενδύματος μου επιθυμώντας να το έχουν ασφαλώς μεταξύ τους, για να εξακολουθούν να παραμένουν περισσότερο στην αυτοκρατορία τους. Αυτό έκαναν αυτοί χωρίς να γνωρίζουν εναντίον ποίου πολεμούσαν".

ƥƗƻǐǃƸǛ džƩǖLjƸDŽDŽdžǛ ǁƸǀǕǂdžǀdžǀƩǖLjƸDŽDŽdžǀNJdžNjƣǕǃdžNjNJdžNjƠǐLjǃƸLJdžNjƻǀdžǀǁdžǖDŽ NJdžNjǛ ƚǘƻƼǁƸ ƗǀǘDŽƼǛ ƼDŽƸDŽNJǀǘDŽdžDŽNJƸǀ ljNJƾ ƻǓdžƻdž NJdžNj ƗDŽƿLjǘLJdžNj LJdžNj ƹƸƻǓƽƼǀ LJLjdžǛ NJƾ ƩƼǂǀǁǒƗLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƩǖLjƸDŽDŽdžǛ ƼǓDŽƸǀ ƸǂǂƾƺdžLjǀǁǒ ǑǁnjLjƸljƾ ƥǀ ƠǖLjǀdžǀ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƼǓDŽƸǀ ƻǓǁƸǀdžǀ ǁƸǀ ƼǀljLJLjǐNJNJdžNjDŽNJǀǛdžnjƼǀǂǑǛNJdžNjƠƸƿƼDŽǕǛLJdžNjƹƸƻǓƽƼǀLJLjdžǛNJƾDŽƗLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƗljnjƸǂǘǛ džnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸǃƼNJƸNJLjƸLJdžǖǃƼljƼƛǂƼǖƿƼLjdžNjǛƢǖljNJƼǛ Ο Ιησούς τους παίρνει ενα τρίτα της δυνάμεως τους και αλλάζει το δρόμο τους.

"Οταν αυτοί επαναστάτησαν και πολέμησαν εναντίον του φωτός, τότε με εντολή του Πρώτου Μυστήριου, άλλαξα τα μονοπάτια τους και τους δρόμους των αιώνων και τους δρόμους της Ειμαρμένης τους και της σφαίρας τους και τους γύρισα έξι μήνες στα αριστερά προς τα τρίγωνα και προς τα τετράγωνα και προς εκείνες τις όψεις τους και προς τα τετράγωνα τους, όπως είχαν υπάρξει πριν. Αλλά άλλαξα τον τρόπο να περιστρέφονται ή να θέτονται αντιμέτωποι σε άλλη σειρά και τους έκανα να αντιμετωπίζονται άλλους έξι μήνες προς τα έργα των επιρροών τους στα τετράγωνα προς τα δεξιά και στα τρίγωνα τους και σ’ όλες εκείνες τις απόψεις τους και στα οκτάγωνα τους. Και τους έκανα να συγχυσθούν πάρα πολύ και να παραπλανηθούν με μεγάλη απάτη οι κυβερνήτες των 60

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

αιώνων και όλοι οι άρχοντες της Ειμαρμένης και εκείνοι της σφαίρας , και τους έβαλα σε μεγάλη αναταραχή και από τότε πλέον δεν ήταν πιά ικανοί να στραφούν προς την άχρηστη ύλη τους και να τη καταφάνε ώστε να εξακολουθούν οι περιοχές τους να παραμένουν και αυτοί (αυτοί οι ίδιοι) να μπορούν να είναι επί μακρύ χρόνο σαν άρχοντες. Αλλά όταν τους αφαίρεσα το ένα τρίτο της δυνάμεως τους, άλλαξα τις σφαίρες τους, ώστε να δαπανούν ένα χρονικό διάστημα βλέποντας προς τα αριστερά και άλλο χρόνο, βλέποντας προς τα δεξιά. Εχω αλλάξει ολόκληρο το μονοπάτι τους και όλη τη ροή τους και έκανα το μονοπάτι της ροής τους να επιταχύνεται, ώστε να μπορούν αμέσως να καθαρίζονται και να εξυψώνονται γρήγορα. Και μίκρυνα τους κύκλους τους και έκανα πιό γρήγορο το μονοπάτι τους και θα είναι αυτό εις ύψιστο βαθμό πιεσμένο. Και έπεσαν σε σύγχυση στο μονοπάτι τους και από τότε πλέον δεν ήταν ικανοί να κατατρώγουν την ύλη του απορρίματος του καθαρισμού του φωτός τους". ƚƼDŽƼǓDŽƸǀǐƻǀǁdžNJdžDŽƸƼǀljLJLjǐNJNJdžDŽNJƸǀdžǀdžnjƼǀǂǑǛƸLJǕƸNjNJdžǖǛLJdžNjdžnjƼǓǂdžNjDŽ ƥǃǏǛ ƸNjNJǕǛ LJdžNj ƸƺǏDŽǓƽƼNJƸǀ ƺǀƸ NJƾDŽ ƗLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ NJdžNj NjLJdžnjǑLjƼǀ LJdžǂǖ ǁƸǀ ljNjDŽƸǀljƿǐDŽƼNJƸǀNJdžNjǛƦLjǐǁNJdžLjƼǛNJdžNjƣǕǃdžNjljƸDŽNJNjLjǐDŽDŽdžNjǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƻǖDŽƸNJƸǀ ǁƸNJǐƼDŽNJdžǂǒNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj DŽhƸǂǂǐDžƼǀǃǑljƸljƼ ǃƸǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NJƸ ǃdžDŽdžLJǐNJǀƸ ǁƸǀ NJǀǛ LJdžLjƼǓƼǛ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ǁƸǀ NJƾǛ ƨnjƸǓLjƸǛ ljNJǀǛ džLJdžǓƼǛƽdžǖǃƼ ǃƼljǁdžLJǕDŽƸƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼNJƾƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljǒǃƸǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ǃǐƿdžNjǃƼ DŽƸ ƹƸƻǓƽdžNjǃƼ ǃƼ NJƸ ƻǖdž ǃƸǛ LJǕƻǀƸ ƼǐDŽ ƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼDŽƸnjƿǐljdžNjǃƼljNJƾƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljǒ ƦLjǑLJƼǀ DŽƸ ƹƸƻǓƽdžNjǃƼ ƼDŽNJƸNJǀǁǐ ǃƼ NJdž ưǁNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž LJLjdžǛ NJƸ ƩLjǓƺǏDŽƸ LJLjdžǛ NJhƸLjǀljNJƼLjǐ ƚƼDŽƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸǂƼǀNJdžNjLjƺǒljƼǀNJdžƛǀǁdžljNJǕƩǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƻǓǍǏǛNJdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƩƸƩƼNJLjǐƺǏDŽƸNJƾǛƨǏljNJǒǛƚǀƸƺǏƺǒǛǁƸǀNJƸƥǁNJǐƺǏDŽƸNJdžNjƥǁNJƸLJǂdžǖƢdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ ǃƼ NJǀǛƻǀǐnjdžLjƼǛǕǎƼǀǛNJdžNjǛ ƼǓDŽƸǀNJdžƿƼǃǑǂƼǀdžNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƩƸ ƩƼNJLjǐƺǏDŽƸ LJLjdžǛ NJƸ ƻƼDžǀǐ ǁƸǀ NJƸ ƩLjǓƺǏDŽƸ ǁƸǀ NJƸ ƥǁNJǐƺǏDŽƸNJdžNjǛǃƼ NJǀǛ ƻǀǐnjdžLjƼǛ ǕǎƼǀǛNJdžNjǛǍLjƾljǀǃƼǖdžNjDŽljƸDŽƹǐljƾljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ưDžǀǃǒDŽƼǛLJLjdžǛNJƸƻƼDžǀǐǁƸǀǑDžǀǃǒDŽƼǛLJLjdžǛNJhƸLjǀljNJƼLjǐ ǃƼNJƸƩLjǓƺǏDŽƸ NJƸƩƼNJLjǐƺǏDŽƸ ǁƸǀ NJƸ ƥǁNJǐƺǏDŽƸ NJdžNjǛ ǃƼ NJǀǛ ƻǀǐnjdžLjƼǛ ǕǎƼǀǛ NJdžNjǛ LJƼLjǀǁǂƼǓdžNjDŽ ljƼ ljǖDŽƿƼljƾ NJƾDŽ ƛLjƺƸljǓƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƩLjǓƺǏDŽdž ljƾǃƸǓDŽƼǀdžǀƩLjƼǓǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƩƼNJLjǐƺǏDŽdž ljƾǃƸǓDŽƼǀljǏljNJǒƻǀƸƺǏƺǒ ƥǁNJǐƺǏDŽƸ džǁNJǘƢNjǒljƼǀǛ džǁNJǘƸLjǍǀǁǑǛƹƸƿǃdžǂdžƺǓƼǛ ǁǂLJ ƴǂdžǛ dž ƢNjljNJǀǁǕǛ ƚLjǕǃdžǛ LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJƾ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ǁƸƿdžLjǓƽƼNJƸǀ ǃƼ NJLjǓƺǏDŽƸ NJƼNJLjǐƺǏDŽƸǁƸǀdžǁNJǐƺǏDŽƸ ưDžǀǃǒDŽƼǛLJLjdžǛNJƸƻƼDžǀǐ ǑDžǀǃǒDŽƼǛLJLjdžǛNJhƸLjǀljNJƼLjǐ ǁƸNJǐNJdžǒǃǀljNjƫǏǛ ǁƸNJǐNJdžǒǃǀljNj ƨǁdžNJǐƻǀƸ ƥǀ ƨdžnjdžǓ džnjƼǓǂdžNjDŽ DŽƸ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ ǃƼ ƼLJdžǍǑǛ ǃǑljƸ ljNJdž ƫǏǛ ǁƸǀ ǃƼ ƼLJdžǍǑǛ ǃǑljƸ ljNJƸ ƨǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjǃǒƛǓDŽƸǀ ƗNjNJǒƾNJǐDžƾƙDŽǏljNJǀǁǒǛƛLjƺƸljǓƸǛ ǁƸNJǐƼLJdžǍǑǛǃǑljƸljNJdžƫǏǛǁƸǀǁƸNJǐƼLJdžǍǑǛǃǑljƸ ljNJƸƨǁdžNJǐƻǀƸ ljNjƺǍǑƼǀLJdžǂǂdžǖǛ ǁƸǀƺǀhƸNjNJǕƼǓDŽƸǀǂǓƺdžǀƸNjNJdžǓLJdžNjƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽNJƾDŽ 61

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

džǂǀǁǒƛljǏNJƼLjǀǁǒƗNjNJƸLJLjƸƺǃǐNJǏljƾNJƸNjƛǓDŽƸǀ ƞNjǃƾƿƼǓNJƼ NJǕ ưǁNJdž ƗLjǁǐDŽdž NJdž ƨƼDž NJdžDŽ ưLjǏNJƸ NJƾ ƻdžNjǂƼǀǐ ljNJdž ljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJǏDŽ ƠNjǁǂǘLJǏDŽ Ʃdž DŽƸ ƻdžNjǂƼǖdžNjǃƼ ǃǑljƸ ljNJdž NjLJƼLjljǁdžNJǐƻǀ ǁƸǀ ljNJƾ ljƼLJNJǒ ljǀǏLJǒ NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ ljƼ ǁƸƿdžLjǀljǃǑDŽƼǛƼLJdžǍǑǛ ƼǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžDŽ ƩdžDŽƸƻdžNjǂǑdžNjǃƼǃǑljƸljNJdžƫǏǛ ǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸǁǐLJdžǀǏDŽǁƸǀLjǘDŽ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƨƼǁǐƿƼǐDŽdžƻdžLJLjdžƾƺƼǓNJƸǀǃǓƸǁǐƿdžƻdžǛ ƨƼǁǐƿƼƸDŽǐNJƸljƾLJLjdžƾƺƼǓNJƸǀǃǓƸnjdžƹƼLjǒǁƸǀNJLjdžǃƼLjǒNJƸLJƼǓDŽǏljƾ Ʃdž DŽƸ ƽdžǖǃƼ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ ǁƸǀ ljNJdžNjǛ ǁƸNJǘNJƼLjdžNjǛ ǁǕljǃdžNjǛ ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛ ƸDŽǐǃƼljƸljNJƸNJLjǓƺǏDŽƸ NJƼNJLjǐƺǏDŽƸ ǁƸǀdžǁNJǐƺǏDŽƸ ƼǓDŽƸǀƸDŽƸƺǁƸǓdž Ʃdž DŽƸ ƽdžǖǃƼ ǃǑljƸ ljNJdž ƫǏǛ ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛ ǃƼNJƸDžǖ NJLjǀƺǘDŽǏDŽ džǁNJƸƺǘDŽǏDŽ ǁƸǀ NJƼNJLjƸƺǘDŽǏDŽ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƫǏǛǁƸǀƨǁdžNJǐƻǀƸƼDŽƸDŽNJǀǘDŽdžDŽNJƸǀǁƸǀljNjǃLJǂƾLjǘDŽdžDŽNJƸǀ ƨ ƸNjNJǒDŽ ƸǁLjǀƹǘǛ NJƾ ljNJǀƺǃǒ ǁƸNJƸǂǒƺƼǀ LJdžǂǖ ƼLJǓǁƸǀLjdž DŽƸ ǃƼNJƸƺLjǐǎdžNjǃƼ NJƾDŽ ƛLjǃƾNJǀǁǒƘǐljƾƸNjNJdžǖLJdžNjǂǑǃƼ ƥƨƢƗƧƗƙƚƟƣƥƨƦƟƣƗƠƗƨNJdžNjƛLjǃǒƩLjǀljǃǑƺǀljNJdžNj ƛǓDŽƸǀƸǂǒƿƼǀƸ ƸǎƼNjƻǑǛ ƹǑƹƸǀdžǁƸǀLJdžǂǖƸǂƾƿǀDŽǕ ƗNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǏ ƼǓDŽƸǀ ǕLJǏǛ ƸNjNJǕ LJdžNjƼǓDŽƸǀ ƼLJǐDŽǏ ǁƸǀ ƸNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƼLJǐDŽǏ ƼǓDŽƸǀǕLJǏǛƸNjNJǕLJdžNjƼǓDŽƸǀǁǐNJǏƢǑljǏƸNjNJǘDŽNJǏDŽLJLjƸƺǃǐNJǏDŽLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǀ NJƸ ƿƸǖǃƸNJƸ ƸLJǕ ǑDŽƸ ǃǕDŽdž LJLjǐƺǃƸ ǁƸǀ ǕLJǏǛ ǕǂƸ NJƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ ƼǓDŽƸǀ ǁƸǀ LJLjdžǑLjǍdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ ǑDŽƸ ƻǀƸ ǃǑljdžNj NJƾǛ ǃƼljdžǂǐƹƾljƾǛ NJdžNj ƼDŽǕǛ ǑNJljǀ ǕǂƸ NJƸ LJLjǐƺǃƸNJƸƺƼDŽDŽǒƿƾǁƸDŽƸLJǕƸNjNJǕNJdžǃdžDŽƸƻǀǁǕǃǑljǏLJLjdžljƸLjǃdžƺǒǛ ƥǒǂǀdžǛƼǓDŽƸǀdžLJƸNJǑLjƸǛǁƸǀƾljƼǂǒDŽƾƾǃƾNJǑLjƸƥǐDŽƼǃdžǛ NJdž ǑnjƼLjƼljNJƸljLJǂǐǍDŽƸ NJƾǛƝƺƾƼǓDŽƸǀƾNJLjdžnjǕǛNJdžNjǁƸǀǁLjƾljnjǖƺƼNJdžNJdžNjƥLJƸNJǑLjƸǛǕǂǏDŽ NJdžƿǑǂƾǃƸNJdžNj ljǖǃLJƸDŽNJdžǛ ǁǕljǃdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ Ƽƻǘ Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ ǒ ƼDždžNjljǓƸ NJdžDŽ LJƸLjƸǃǑDŽƼǀ ƸǁǑLjƸǀƸ ƼǐDŽ ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀ ljƼ ƺƾ ƞƸ ƻǀƸǍǏLjǒljƼǀǛ NJƾ ƺƾ ƸLJǕ NJƾ njǏNJǀǐ NJdž ǂƼLJNJǕ ƸLJǕ NJdž ǍdžDŽƻLjdžƼǀƻǑǛ ƸLJƸǂǐ ǃƼ ǃƼƺǐǂƾ ƼLJǀǃǑǂƼǀƸ ƸDŽǑƹƸ ƸLJǕ NJƾ ƺƾ ǁƸǀ ǁƸNJǑƹƸ ƸLJǕ NJdžDŽ džNjLjƸDŽǕ ǁƸǀ ƻǑDždžNj NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ NJǏDŽ ƸDŽǏNJǑLjǏDŽ ǁƸǀ NJǏDŽ ǁƸNJǏNJǑLjǏDŽ LJLjƸƺǃǐNJǏDŽ ƢǑljǏƸNjNJdžǖNJdžNjNJLjǕLJdžNjƿƸLJdžǁNJǒljƼǀǛNJƾƻǕDžƸNJdžNjǁǕljǃdžNjǁƸǀǕǂƾƾljǁdžNJƼǀDŽǀǐ ƿƸƸLJdžǃƸǁLjNjDŽƿƼǓƸLJǕljǑDŽƸ ƛǓDŽƸǀƾƻǖDŽƸǃƾ ƻNjDŽƸNJǒǃƼǁǐƿƼǀljǍǖ ƺǀƸNJǓƿƸNjLJƼLjDŽǀǁǒljƼǀǁǐƿƼǂƼLJNJǕLJLjǐƺǃƸǁƸǀ ƿƸƼǀljǍǏLjǒljƼǀljƼǁǐƿƼljNJƼLjƼǕưNJljǀƻƾǃǀdžNjLjƺǒƿƾǁƼdžǁǕljǃdžǛƛǁƼǓƿƼDŽLJLjdžǒǂƿƸDŽ ƿƸNjǃƸljNJǑǛLJLjdžljƸLjǃdžƺǑǛ NJdžNjdžLJdžǓdžNjƾǃǑƿdžƻdžǛLJLjdžljnjǑLjƼNJƸǀƼƻǘ ƬǏLjǓǛNJƾƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƢƸƺƼǓƸǁƸǀNJdžNjǛƠƸNJǏNJǑLjdžNjǛƠǕljǃdžNjǛ ƻƼDŽƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸ ƼDŽDŽdžǒljdžNjǃƼNJǀǛƸDŽǏNJǑLjǏLJƸLjƸƺLjǐnjdžNjǛNJdžNjƛLjǃǒƩLjǀljǃǑƺǀljNJdžNj ƗDŽƸDŽNJǒLjLjƾNJƸ NJdžƢdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛƼljǏNJƼLjǀǁǒǛƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǁƸNJƸǂǒƺƼǀ NJLjdžǃƸǁNJǀǁǐƻǖljǁdžǂdžƥƢNjƾǃǑDŽdžǛLJLjǑLJƼǀDŽƸLJƼLjǐljƼǀLJdžǂǖLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžǁƸǂǕǁƸǀ NJdžǁƸǁǕ ƥ ƢǖljNJƾǛ LJLjǑLJƼǀ DŽ ƸƺǏDŽǓƽƼNJƸǀ ǕǍǀ ǃǕDŽdžDŽ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJǏDŽ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ NJdžNj ǁƸǁdžǖ Ƹǂǂǐ ƼLJǓljƾǛƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽƻNjDŽǐǃƼǏDŽNJdžNjǁƸǂdžǖ Ʃdž ƦƼNJLjǘƻƼǛ ƢdžDŽdžLJǐNJǀ LJƼLjǀǁNjǁǂǘDŽƼNJƸǀ ƸLJǕ njdžƹƼLjǑǛ ƸƹǖljljdžNjǛ ƸƻǖDŽƸNJdžDŽ DŽƸ 62

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

LJƼLjǀƺLjƸnjdžǖDŽǃƼǂǑDžƼǀǛ ƢƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛ NJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀLJƼLjǀLJǂƸDŽǐNJƸǀ ǃǑljƸƸLJǕǁǀDŽdžǖǃƼDŽƾǐǃǃdž ǃƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛ ƻǀƸǁǕLJNJƼNJƸǀƸLJǕNJLjdžǃƼLjǐƹǐLjƸƿLjƸǁƸǀNjLJǐLjǍdžNjDŽnjdžLjǑǛLJdžNjLJLjǑLJƼǀǁƸDŽƼǓǛDŽƸDŽǑƹƼǀ ǒDŽƸǁƸNJǑƹƼǀǃǑǍLjǀNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjǃǒƛǓDŽƸǀ ƢƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛ ǃǓƸǏLjƸǓƸƸLjƼNJǒLJdžNjNJǓLJdžNJƼƻƼDŽǑǍƼǀƸLJǕǁƸǁǕ ǃLJdžLjƼǓDŽƸ ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼǑDŽƸƸDŽNjLJǑLjƹǂƾNJdžƼǃLJǕƻǀdžLJdžNjƸDŽƸǁǕLJNJƼǀNJƾLJdžLjƼǓƸNJdžNjƥƻdžǀLJǕLjdžNj Ʃdž DŽƸ ǁƸNJǑƹƼǀ ǁƸDŽƼǓǛ ljNJƸ ƨǁdžNJǐƻǀƸ NJdžNj ǃƾ ƛǓDŽƸǀ ljNjDŽƾƿǓƽƼǀ DŽƸ NJLjdžǃǐƽƼǀ NJdžNjǛ džƻdžǀLJǕLjdžNjǛNJdžNjǃdžDŽƸǍǀǁdžǖǃdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ ƥǀƸLjǀljNJdžNJǑǍDŽƼǛLJLjdžljƹǐǂǂdžNjDŽNJdžNjǛdžƻdžǀLJǕLjdžNjǛLJdžNjǁƸNJƼƹƸǓDŽdžNjDŽljNJƾǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNj ƦǂdžǖNJǏDŽƸ hƥǃǏǛ ƻƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸljNjƺǍǑdžNjǃƼLJdžNJǑ ǃǓƸLJNJǘljƾǃƼǃǓƸǁǐƿdžƻdž ƦǐDŽǏljhƸNjNJǕ NJdžƿǑǃƸ NjLJǐLjǍdžNjDŽNJLjdžǃƼLjǑǛljNjƺǍǖljƼǀǛ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ǁƸǀ džǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸǀ NJƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ ljNJƾDŽ džLJdžǓƸ ƽdžǖǃƼ NJǏDŽ džLJdžǓǏDŽ džǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƾDŽ ǓƻǀƸ ǃƸǛ NJƾ ƭNjǍǒ ljNjƺǍǑdžDŽNJƸǀNJLjdžǃƼLjǐ ƗNjNJdžǓ NJƸLjǐƽdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ƭNjǍǒǛ NJdžNj džƻdžǀLJǕLjdžNj Ɲ ǐǍLjƾljNJƾ ǖǂƾ ƻƼDŽ LJLjdžljƼǂǁǖƼǀƸNjNJdžǖǛLJdžNjƹƸƻǓƽdžNjDŽƸLJǕNJdžƻǖljǁdžǂdžǃdžDŽdžLJǐNJǀ ƸNjNJdžǓLJǂǑdžDŽƻƼDŽNJLjǘDŽƼ ƸǁƸƿƸLjljǓƼǛ ǁƸǀ NJLjǑnjdžDŽNJƸǀ ǃǕDŽdžDŽ ƸLJǕ ƼLJǀNJǐnjǀƸ ƼƻǑljǃƸNJƸ LJLjdžljnjƼLjǕǃƼDŽƸ ljNJdžNjǛ ƞƼdžǖǛ ƣƸ ljNjDŽƼǍǓƽdžNjDŽ ljƸDŽ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǃƼ LJLjǐƺǃƸNJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǀ LJdžǂǖ ƼNjǍǐLjǀljNJdž ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƻƼDŽƸǂǂǐƽƼǀ NJǀǛljnjƸǓLjƼǛNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ ǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƺǀƸDŽƸǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǀljljdžLjdžLJdžǗDŽNJƾDŽƼLjƺƸljǓƸNJdžNjƸDŽǐǃƼljƸljNJdžnjǏǛǁƸǀljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ưNJljǀƼǓDŽƸǀLJǘǛǃLJdžLjdžǖǃƼƺLjǒƺdžLjƸDŽƸƼDžƸƺDŽǀƽǕǃƸljNJƼǁƸǀDŽƸƸDŽNjǎǏDŽǕǃƸljNJƼ ƢƼƸNjNJǕNJdžDŽNJLjǕLJdžljNjDŽNJdžǃƼǖdžDŽNJƸǀdžǀǁǖǁǂdžǀǁƸǀƺǓDŽƼNJƸǀNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀLJǀǕƺLjǒƺdžLjdž ƝƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾƼǓDŽƸǀƹƸljǀǁǒƺǀƸNJƾLjǀƽǀǁǒƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸǀ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ǁƸǀ NJƾǛ ƨnjƸǓLjƸǛ ƻLjǐljƾǛ ǃǑljƸ ljNJƾDŽ džLJdžǓƸ ƽdžǖǃƼ ƸNjNJdžǓ džǀ džLJdžǓdžǀ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljh ƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ǁƸǀ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƼLJǓ LJǂǑdžDŽ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀƼNjljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽNJƾLjǀƽǀǁǒ ƼDžǐǂƼǀǎƾNJdžNjƽǏǀǁdžǖƼƺǘ ƚƼDŽ ƿƸ ǒNJƸDŽ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ƼƺǁƸƿǀƻLjNjƿdžǖDŽ džLjƿǑǛ ljǍǑljƼǀǛ ǃƼ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼǐDŽLJLjǘNJƸƻƼDŽƼDžƸǂƼǓnjƸǃƼNJƸǎNjǍǀǁǐǃƸǛLJLjǕljƿƼNJƸ ƴǂdž ƸNjNJǕ NJdž ljǖDŽdžǂdž ƸLJǕ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJdžƛƺǘ Ɲ ƥNjljǓƸ ƾ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǃLJdžNJǀǂǀƸLjǀljǃǑDŽƾ ƸDŽǐǃƼljƸ ljƼ NJǑNJdžǀƸ ǎNjǍǀǁǐ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ džƻƼǖdžDŽNJƸǛ ƻNjljNJNjǍǘǛ ljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžǀƻǀƸǓNJƼLjdžNJƾǛǃLJdžNJǀǂǀǐLjǀljǃƸ ƩǘLjƸ ƿƸ ǁƸNJƸǂǐƹdžNjǃƼ ǁƸǂǖNJƼLjƸ ƺǀƸNJǓ ƾ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljƼ ǁƸNJǐljNJƸljƾ ǖLJDŽǏljƾǛ ƸljNjDŽƼǓƻƾNJƾǁƸǀǁdžǀǃǀljǃǑDŽƾ ƴljdžNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘljNjDŽƼǍǓƽƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƻƼDŽƼǓDŽƸǀLJǀƿƸDŽǒƾdžLjƿǒljǍǑljƾǃƼNJdžDŽ ƼƸNjNJǕǃƸǛ

63

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Δεν είχαν πιά "Και επί πλέον, μίκρυνα τους καιρούς τους και τις περιόδους, κατά τρόπο τη δύναμη να ώστε ο τέλειος αριθμός ψυχών που θα λάβουν τα μυστήρια και θα είναι στο κατατρώνε Θησαυρό του Φωτός, αμέσως να συμπληρώνεται. Αν δεν άλλαζα τις ροές την ύλη τους.

τους και δεν μίκρυνα τις περιόδους τους, αυτοί δεν θα άφηναν καμία ψυχή να έρ9ει στον κόσμο, εξαιτίας της ύλης των απορριμάτωυ τους -που κατέτρωγαν- και θα κατέστρεφαν πολλές ψυχές. Για αυτή την αιτία σας είπα προηγουμένως: Μίκρυνα τους καιρούς της εκλογής μου, διαφορετικά καμία ψυχή δεν θα μπορούσε να σωθει. Και μίκρυνα τους καιρούς και τις περιόδους, εξαιτίας του τέλειου αριθμού ψυχών που θα λάβουν τα μυστήρια, δηλαδή, των εκλεκτών. Και εαν δεν μίκραινα τις περιόδους τους, καμία υλική ψυχή δε θα είχε σωθεί, διότι όλες θα χάνονταν στο πυρ που είναι στη σάρκα των κυβερνητών. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι, πάνω στους οποίους ακριβώς μ’ ερώτησες". Και συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς έπαψε να μιλάει τους λόγους αυτούς στους μαθητές του, αυτοί έπεσαν κάτω όλοι μαζί, τον προσκύνησαν και του είπαν: "Ευλογημένος να είσαι πάνω απ'όλους τους ανθρώπους, διότι μας αποκάλυψες αυτές τις μεγάλες πράξεις."

ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸǀ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ǁƸǀ NJƾǛ ƨnjƸǓLjƸǛ ƸNjNJdžǓ džǀ džLJdžǓdžǀ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ǓƻǀƸǛ ǃƸǛ NJƾǛ ƭNjǍǒǛ ƸLJǕ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƻƼDŽƼLJǀƿNjǃdžǖDŽDŽƸǁƸNJƸDŽƸǂǘljdžNjDŽNJƾDŽ ǖǂƾNJdžNjƸLJdžLjLjǓǃƸNJdžǛƸLJǕNJƾDŽƼDžǐƺDŽǀljƾNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ƠǖLjǀdžǛ ǃƸǛ ǃǓǁLjNjDŽƼ ǁƸǀLjdžǖǛ ǁƸǀ LJƼLjǀǕƻdžNjǛ ǑNJljǀ ǘljNJƼ DŽƸ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ǂǐƹdžNjǃƼƺLjǒƺdžLjƸNJƸƢNjljNJǒLjǀƸǁƸǀDŽƸƹLjƼƿdžǖǃƼljNJdžƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥǃǏǛ ƼǃƼǓǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ ƸƻǀǐǁdžLJƸ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽ ǃƸǛ ƼǐDŽ ƹƼƹƸǓǏǛ ƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼDŽƸƹdžƾƿƾƿdžǖǃƼƸLJǕNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƗǛǀǁƼNJƼǖdžNjǃƼNJdžƞƼǕǁƸǀƸǛNJdžDŽǁƸǂdžǖǃƼ ƚǓǍǏǛƿǐDŽƸNJdžƻƼDŽNjLJǐLjǍƼǀƸDŽǐljNJƸljƾ ƛǐDŽƻƼDŽLJƼƿǐDŽƼǀǛ ƻƼDŽƸDŽƸljNJƸǓDŽƼljƸǀ ƥƿǐDŽƸNJdžǛ ljNJdžDŽdžLJdžǓdžƸDŽƸnjƼLjǕǃƸljNJƼljhƸNjNJǑǛNJǀǛLJƸLjƸƺLjǐnjdžNjǛ ƻƼDŽƼǓDŽƸǀdžƿǐDŽƸNJdžǛ NJdžNj njNjljǀǁdžǖ ljǘǃƸNJdžǛ Ƹnjdžǖ ƺǀ ƸNjNJǕDŽ NJdžDŽ NJǖLJdž ƿƸDŽǐNJdžNj ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJƾ ƾ ƗDŽǐljNJƸljƾ ƝƸƿǐDŽƸNJƾƭNjǍǒƻƼDŽǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀNJƾDŽƸDŽǐljNJƸljƾNJdžNjnjNjljǀǁdžǖljǘǃƸNJdžǛ ƝNJLjdžǃƼLjǒǁLjǓljƾNJdžNjƠNjLjǓdžNjLJLjǀDŽƸLJǕNJƾDŽƗDŽǐljNJƸljƾƼǓDŽƸǀƸDŽƸƺǁƸǓƸƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ LJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀǁƸljNJdžǖǃƼǁƸǀDŽƸnjƿǐDŽdžNjǃƼLJLjǀDŽƸLJǕNJƾƹƸƿƼǀǐƼljǏNJƼLjǀǁǒ ƗDŽǐljNJƸljƾ ƥƩǖLjƸDŽDŽdžǛLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼǃǑljƸǃƸǛ NJdžƼƺǘ LJLjǑLJƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀDŽƼǁLjǕ ƼǐDŽƼǓDŽƸǀǕNJǀ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǐƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼNJƾDŽƸDŽǐljNJƸljƾNJdžNjƬLjǀljNJdžǖǃǑljƸǃƸǛ ƴljdž NJdž ƛǓDŽƸǀ ƻƼDŽ ǑǍƼǀ ƸDŽƸljNJƾƿƼǓ ƿƸ ljNjDŽƼǍǓƽdžNjǃƼ ƸljNjDŽƼǓƻƾNJdžǀ ǁƸǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ ƹNjƿǀljǃǑDŽdžǀǃǑljƸljNJdžDŽLJǕDŽdž ƥ ƞǐDŽƸNJdžǛ NJdžNj Ƽƺǘ ǁƸǀ ƾ ƗDŽǐljNJƸljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǃǑljƸ ǃƸǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ljNjǃƹƼǓ ǁƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸNJƾǛƽǏǒǛ ƩdžƛǓDŽƸǀǁƸǀNJdžƛƺǘƼǓDŽƸǀƸljNjǃƹǓƹƸljNJƸ ƩdžƛǓDŽƸǀǁƸǀNJdžƛƺǘƼǓDŽƸǀǕLJǏǛNJdžDŽƼLjǕǁƸǀNJdžǂǐƻǀ ƻƼDŽǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸDŽƸǃǀǍƿdžǖDŽ ƢǕDŽdžDŽdžǀƸDŽƸljNJƾǃǑDŽƼǛƭNjǍǑǛƿƸLJƸLjƼNjLjƼƿdžǖDŽljNJdžƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ƝƥǂǀǁǒƫǘNJǀljƾƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžƺǀƸNJƸƗDŽƸljNJƾǃǑDŽƸƛǓDŽƸǀ ƺǀƸNJǀǛƩǑǂƼǀƼǛƭNjǍǑǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƸǂǂǐƽƼǀ NJLjdžǍǀǑǛ ǁƸǀǃǀǁLjƸǓDŽƼǀ LJƼLjǀǕƻdžNjǛ ǑNJljǀ 64

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǘljNJƼƾƭNjǍǒDŽƸǃLJdžLjƼǓDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓljNJƾDŽƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸǃƸǛ ƠǐƿƼǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƼǓDŽƸǀƾƽǏDŽNJƸDŽǒLJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾǁǐLJdžǀdžNj ǎNjǍdžǂdžƺǀǁdžǖƼǂƸNJNJǘǃƸNJdžǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕ ƼǂǐNJNJǏǃƸ ǕNJƸDŽ ƸLJdžljNjDŽNJƼƿƼǓ ƸDŽNJǀǁƸƿǓljNJƸNJƸǀ ƸLJǕ ǁǐLJdžǀƸ ƸLjƼNJǒ ƻǖDŽƸǃƾ ǀljǍǖ ǒ DŽǕǃdž LJdžNj ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ljNJƾDŽ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸǃƸǛ ưNJljǀƼǓDŽƸǀLJǘǛ ǂǓƺdžǂǓƺdž ƿƸǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼƭNjǍǒ ƗljnjƸǂǘǛ ǃǑǍLjǀǁƸǀNJdžǓƻǀdžNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸLJLjǑLJƼǀDŽƸǃƼNJƸNJLjƸLJƼǓljƼƭNjǍǒ ƭNjǍǒƼǓDŽƸǀǂdžǀLJǕDŽ ǕǂdžƸNjNJǕNJdžljǖDŽdžǂdžƸLJǕLJDŽƼNjǃƸNJǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛLJdžNjdžnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽǃǑljƸǃƸǛ hƛNJljǀ ƼǓDŽƸǀ NJdž LJǏǛ ǑLjǍƼNJƸǀ ƾ ƭNjǍǒ ljhƸNjNJǕDŽ NJdžDŽ ǁǕljǃdž ǑNJljǀ ƼǓDŽƸǀ NJdž LJǘǛ njƿǐDŽdžNjDŽ džǀ ƭNjǍǑǛljNJƾƙƾ Ɨǂǂǐ ƼǐDŽNJdžDŽƼLjǕƻƼDŽƹLjǐljƼǀljNJdžNjǛƼǁƸNJǕƹƸƿǃdžǖǛ ƻƼDŽǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀƸNjNJǕLJdžNj LJLjǑLJƼǀDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓǁƸǀƻƼDŽƼDžƸǂƼǓnjƼNJƸǀƸNjNJǕLJdžNjƿƸLJLjǑLJƼǀDŽƸƼDžƸǂƼǀnjƿƼǓ ƦƸLjǕǃdžǀƸ ƻƾǂǘDŽdžNjǃƼ ǕNJǀ džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ LJƼLjǐljdžNjǃƼ ƸLJǕ ǃƼƺǐǂƼǛ ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǑǛ ǁLjǓljƼǀǛLJLjdžNJdžǖDŽƸƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼNJƾDŽƼDžǐǂƼǀǎƾdžLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼǎNjǍǀǁdžǖLJLjǕljƿƼNJdžNj ƚƼDŽƸLjǁƼǓDŽƸǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼǁǐLJdžǀdžƼǂǐNJNJǏǃƸ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸNJdžƼDžƸǂƼǓǎdžNjǃƼ ƛǓDŽƸǀ ƼLJƼǓƺdžDŽ DŽƸ ƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ DŽƸ ƻǀƸǂdžƺǀƽǕǃƸljNJƼ ƺǀƸ DŽƸ ǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdž ǒǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕƼǂǐNJNJǏǃƸ LJdžǖƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdž ƛǓDŽƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž DŽƸ ƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ DŽƸ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ ǃƼ Ǖǂƾ NJƾ ǁƸLjƻǀǐ ǁƸǀ ǃƼ Ǖǂƾ NJƾ ǎNjǍǒ ƼǐDŽƼǓDŽƸǀǕNJǀƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼNJƾDŽƼDžǐǂƼǀǎƾ ƴNJƸDŽǀǁƼNJƼǖdžNjǃƼNJƾƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛ NJƾƦƸLjƿǑDŽƸNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ ƿƸƹdžƾƿƾƿdžǖǃƼ Ɲ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠƸNjDŽNJƸǂǓDŽƾ NJdž LJǖLjǀDŽdž ƫǓƻǀ NJǏDŽ ƻǀǁǘDŽ ǃƸǛ ǃƸƺǀǁǘDŽ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ǃLJdžLjƼǓǁƸǀdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƼDžƸǂƼǓǎƼǀNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƠƸƿǑDŽƸǛƸLJǕǃƸǛǑǍƼǀNJƾDŽǀƻǀƸǓNJƼLjƾ LJLjdžljǏLJǀǁǒƠdžljǃǀǁǒƢƾNJǑLjƸNJdžNj ƝƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛ ƼDŽǀljǍǖƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƪLJǑLjdžǍdžƨƼDždžNjƸǂǀǁǕNjǂƼǁNJLjǀljǃǕ ljNJdž ljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJǏDŽƠNjǁǂǘLJǏDŽ ƗnjƸǂǘǛ ƼǓDŽƸǀ ƺǀhƸNjNJǕ LJLjdžNJǀǃǕNJƼLjdž DŽƸ ǁƸǂdžǖǃƼ NJdž LJǖLjǀDŽdž njǓƻǀ NJǏDŽ ǃƸƺǀǁǘDŽ ǃƸǛ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ljNJdž ƸDŽƸǃǃǑDŽdž ljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJdžNj ƝnjƸǓljNJdžNj ƻƾǂƸƻǒ ljƼ LJǂǒLjƾ ǃƼNJƸnjNjljǀǁǒljǖDŽƻƼljƾ ưNJljǀǃLJdžLjdžǖǃƼǁƸǀdžnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƼLJǀljLJƼǖljdžNjǃƼNJdžDŽƿǐDŽƸNJdžƸNjNJdžǖNJdžNjNJNjLjǐDŽDŽdžNjLJdžNj ǁdžNjƹƸǂǐǃƼǃǑljƸǃƸǛ ƢƼƸNjNJǕNJdžDŽNJLjǕLJdžǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǑLjƿdžNjDŽƺLjǒƺdžLjƸdžǀƭNjǍǑǛljNJƾƙƾ Ɲ ƸLJdžLjLjǀLJNJǑƸ ǖǂƾ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ ƸDŽNJǀLJLjdžljǘLJƼNjljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƼǃLJdžƻǓƽdžNjDŽNJƾDŽǐnjǀDžƾNJǏDŽƭNjǍǘDŽljNJdžDŽƠǕljǃdž ƛǓDŽƸǀ ƺǀh ƸNjNJǕ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎdžNjǃƼ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ǁƸǀ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼ ƭNjǍǒ ƛǓDŽƸǀǐLjLjƾNJdžǛdžNJǑǂƼǀdžǛƗLjǀƿǃǕǛNJǏDŽƭNjǍǘDŽLJdžNjƿƸǂǐƹdžNjDŽNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫǏNJǕǛ ƛǐDŽdžƬLjǀljNJǕǛƻƼDŽǃǓǁLjNjDŽƼNJǀǛLJƼLjǀǕƻdžNjǛǃǑljƸljƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ǁƸǃǓƸƭNjǍǒƻƼDŽƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸljǏƿƼǓ ƗNjNJǕljƾǃƸǓDŽƼǀǕNJǀƻƼDŽƿƸƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼNJdžDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓƭNjǍǒljƼƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǐNJdžǃƸ ƝƫǏNJǀǐNJdžNjnjLjǀǁNJdžǖdžLjƺǐDŽdžNjƠdžNjDŽNJƸLjNJǀƺǁdžNjƸƻǕLj ƾƸLjDŽƾNJǀǁǒnjǏNJǀǐLJdžNjǁƸǓƼǀljNJǀǛ ƸNJdžǃǀǁǑǛǁdžǂǐljƼǀǛNJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖƽǘdžNjLJdžNjƼljnjƸǂǃǑDŽƸdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀƯDŽƿLjǏLJdžǛ ƿƸ ƼǓǍƼƸǍLjƾljNJƼǖljƼǀǁǐƿƼLJLjǕƿƼljƾƭNjǍǀǁǒǛƠLjNjljNJƸǂǂdžLJdžǓƾljƾǛ ƩdžǀdžNjNJdžNJLjǕLJǏǛ ƿƸǒNJdžƸƻǖDŽƸNJƾƾǐnjǀDžƾƭNjǍǘDŽljNJƾƙƾ ƭNjǍǀǁǒ ƠLjNjljNJƸǂǂdžLJdžǓƾljƾ ǒ ǐnjǀDžƾ ƭNjǍǘDŽ ljh ƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ ljNJǓǍdžNjǛ ǂƸǃƹǐDŽƼNJƸǀ ljƸDŽ ljNjDŽǘDŽNjǃdžǒǁǐNJǀLJƸLjǕǃdžǀdž 65

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28  Οι δυνάμεις Ο Ιησούς συνέχισε πάλι την ομιλία του και είπε στους μαθητές του: προσκυνούν "Ακούσατε σχετικά με τα γεγονότα που μου συνέβηκαν μεταξύ των το ένδυμα κυβερνητών των δώδεκα αιώνων και όλων των κυβερνητών τους και των φωτός.

κυρίων τους και των εξουσιών τους και των αγγέλων τους και των αρχαγγέλων τους. Όταν είδαν το ένδυμα φωτός που με περιέβαλε , αυτοί και οι αντίθετοι τους, τότε ο καθένας από αυτούς είδαν το μυστήριο του ονόματος τους, που ήταν στο ένδυμα φωτός που με περιέβαλε . Έπεσαν κάτω όλοι μαζί, προσκύνησαν το ένδυμα φωτός που με σκέπαζε και φώναξαν λέγοντας: "Πώς ο Κύριος του Σύμπαντος πέρασε μέσα από εμάς, χωρίς να το γνωρίζουμε;". Και όλοι έψαλαν ύμνους στα εσωτερικά των εσωτερικών. Και όλες οι τριπλές δυνάμεις τους και οι προγονοί τους και οι αγέννητοί τους και οι αυτογενείς τους και οι γεννήτορες τους και οι θεοί τους και οι σπίθες τους φωτός και οι κομιστές τους φωτός -με μία λέξη, όλοι οι μεγάλοι τους- είδαν τους τυράννους της περιοχής τους, ότι η δύναμη τους λιγόστευε σε αυτούς, και έγιναν αδύναμοι και φοβήθηκαν πολύ και αμέτρητα. Παρατηρούσαν το μυστήριο του ονόματος τους στο ένδυμα μου και ήρθαν και προσκύνησαν το μυστήριο του ονόματος τους που ήταν στο ένδυμα μου, αλλά δεν άντεχαν εξαιτίας του μεγάλου φωτός που με περιέβαλε. Αλλά προσκύνησαν αφού απομακρύνθηκαν λίγο από μένα και προσκύνησαν το φως του ενδύματος μου και όλοι μαζί φώναξαν ψάλλοντας ύμνους στα εσώτερα των εσωτέρων".

ƥǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ NJǏDŽ ƻǘƻƼǁƸ ƗǀǘDŽǏDŽ džǀ ƠǖLjǀdžǀ ǁƸǀ džǀ ƛDždžNjljǀƸljNJǑǛ džǀ ƯƺƺƼǂdžǀ ǁƸǀ džǀ ƗLjǍǐƺƺƼǂdžǀ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljƼ ǃǐǛ ƸLJǕ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdž ljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJǏDŽ ƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸǀ NJƾǛ ƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǛ ǁƸǀ NJƾǛ ljnjƸǓLjƸǛ ljNjDŽƸDŽNJǘDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƾDŽǓƻǀƸǃƸǛNJƾƭNjǍǒ ƩdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ǁƸǀ NJdž ǑDŽƻNjǃƸNJdžNjƸLJǕnjǏǛ džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ NJdž ƹLjdžǖǃƼ ljNJdž ƹǐƿdžǛ NJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ Ʃdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ǃNjljNJǀǁdžǖ džDŽǕǃƸNJdžǛ LJdžNj dž ǁƸƿǑDŽƸǛ ƸLJǕ ǃƸǛ njǑLjƼǀ ǃǑljƸ ljNJdž ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNJdžNjƛǓDŽƸǀdžnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸNJdžƻǀƸƹǐljdžNjǃƼljNJdžǑDŽƻNjǃƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƩdžǃNjljNJǀǁǕǃƸǛǕDŽdžǃƸǑǍƼǀNJƾƹƸƿǀǐNJdžNjljƾǃƸljǓƸljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ LJǑLjƸljƼ LJdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ ƸLJǕ NJǀǛ ƻǀǐnjdžLjƼǛ ƺǏDŽǓƼǛ NJdžNj ƢǀǁLjdžǁdžljǃǀǁdžǖǃƸǛƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ǍǏLjǓǛƼǃƼǓǛDŽƸNJdžƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ƩƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ ǎǐǂǂdžNjDŽ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƥǀ NJLjǀLJǂǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǁƸǀ džǀ LJLjdžƺdžDŽdžǓ NJdžNj ǁƸǀ džǀ ƸƺƼDŽDŽƾNJdžǓ NJdžNj ǁƸǀ džǀ ƸNjNJdžƺƼDŽƼǓǛNJdžNjǁƸǀdžǀƿƼdžǓNJdžNjǁƸǀdžǀljLJǓƿƼǛNJdžNjƸLJǕnjǏǛǁƸǀdžǀǁdžǃǀljNJǑǛnjǏNJǕǛ NJǏDŽ džLJdžǓǏDŽdžǀƻNjDŽǐǃƼǀǛljNjDŽƸDŽNJǘDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƾDŽǓƻǀƸǃƸǛNJƾƭNjǍǒ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽLJdžǂǖǁƸǂǐ ǕNJǀdžǀNJǖLjƸDŽDŽdžǀLJdžNjnjǑLjdžNjǃƼƼljǏNJƼLjǀǁǐNjLJdžǁǖLJNJdžNjDŽǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƴǂƼǛdžǀƼljǏNJƼLjǀǁǑǛƿƼǔǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛǂƸNJLjƼǖdžNjDŽNJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕƬLjǀljNJǕ ƗNjNJǕƼLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽƼNJƸǀljNJdžljǖǃLJƸDŽǁƸǀljNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdž ljNJdžDŽƢƸǁLjǕǁdžljǃdžǁƸǀljNJdžDŽ ƢǀǁLjǕǁdžljǃdž

66

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

"Συνέβη τότε, όταν συνέβη αυτό μεταξύ των τυράννων που ήταν κάτω από Οι τύραννοι τους κυβερνήτες εκείνους, ότι έχασαν όλοι αυτοί δύναμη και έπεσαν στο έμοιαζαν σαν έδαφος των αιώνων τους και παρομοίαζαν με τους πεθαμένους του νεκροί. κόσμου, χωρίς πνοή μέσα τους; έτσι όπως μετατράπηκαν κατά τη στιγμή που τους αφαίρεσα τη δύναμη τους". "Συνέβη μετά, όταν άφησα τους αιώνες εκείνους, καθένας από εκείνους που ήταν στους δώδεκα αιώνες, περιορίστηκε στην τάξη του και όλοι πραγματοποίησαν τις εργασίες τους όπως το διόρισα, ώστε να περάσουν έξι μήνες στρεφόμενοι προς τα αριστερά πραγματοποιώντας τα έργα τους στα τετράγωνα τους και τα τρίγωνα τους και σε εκείνα με τις απόψεις τους και κατόπιν να περνούν άλλους έξι μήνες γυρισμένοι προς τα δεξιά προς τα τρίγωνα τους και τα τετράγωνα τους και εκείνα με τις απόψεις τους. Ετσι θα ταξιδεύουν εκείνοι που είναι στην Ειμαρμένη και στη σφαίρα". ƥǀƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥǀƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛƼǓDŽƸǀƸNJdžǃǀǁdžǓ ƥǀƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽdžǀǃƼNJǀǛƻǘƻƼǁƸƽǏƻǀƸǁǑǛNJǐDžƼǀǛ ƢǑljƸƸLJǕNJǀǛƚǘƻƼǁƸƩǐDžƼǀǛ ƸNjNJǒNJdžNjơǑdžDŽNJdžǛƼǓDŽƸǀƾLJǀǕƼDžNjǎǏǃǑDŽƾ ƣƸ ƿNjǃƾƿdžǖǃƼ NJƸ ơǀdžDŽNJǐLjǀƸ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ NJƸ ơǀdžDŽNJǐLjǀƸ NJƾǛ ƜǏǒǛ NJǀǛ ƯǃdžLjnjƼǛ ƦǖLjǀDŽƼǛ ƦDŽdžǑǛ· NJLjǀLJǂǑǛ ƿƼǔǁǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƼǁLJdžLjƼNjǕǃƼDŽƼǛ ƸLJǕ NJdž ƼDŽƼLjƺƾNJǀǁǕ ƥǁǀDŽNJƸDŽǕǁ LJƸDŽƻǀƸLJƼLjƸljNJǀǁǕǁƸǀLJǐDŽljdžnjdž ƗNjNJǐ NJƸ ơǀdžDŽNJǐLjǀƸ ƸLJǕ ƫǏNJǀǐ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƠǑNJƼLj ƩljdžǁǃǐǍ ǁƸǀ ƢLJǀDŽǐǍ ƸǂƾƿǀDŽdžǓ ƚLjǐǁdžDŽNJƼǛƨdžnjǓƸǛ ƩƸƻǑǁƸƨƼnjǀLjǕƿǒƼǁLJdžLjƼǖljƼǀǛ ƼLJǓLJǂǑdžDŽNJdžƯǔDŽƨdžnjƗdžǖLjǁƸǀNJdžƯǔDŽƨdžnj ƼǓDŽƸǀljNJƾ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸdžǀƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛ ƥǀƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛƼǓDŽƸǀ ljNJƾLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸƚǘƻƼǁƸƦƼLjǀdžǍǑǛ ƥƚǑǁƸNJdžǛƩLjǓNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƿƼǔǁǕǛ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸƿǑDŽƸǛ ƸLJǕ ƸNjNJdžǖǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NjLJdžNJƸƺǃǑDŽdžǛ ljNJƾ ƩǐDžƾ NJdžNj ǁƸǀ Ǖǂdžǀ ƸNjNJdžǓ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƢƸǁLjǕǁdžljǃdž ǁƸǀ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǐDŽƿLjǏLJdž ƢǀǁLjǕǁdžljǃdž ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀljƼljNjǃnjǏDŽǓƸǃƼNJdžDŽƝǂǀƸǁǕơǕƺdž ƢǑLjdžǛ ƸLJǕ NJƸ ǑLjƺƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ NJdž LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ ǃǑljƸ ljNJdž njǏǛ ǁƸǀ ǃǑLjdžǛ ǃǑljƸljNJdžNjLJƼLjljǁdžNJǐƻǀǁƸǀljNJƾljƼƹƸljNJǒljǀǏLJǒNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƚƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸDžƼǍDŽǐǃƼ ǕNJǀƾƠǕǂƸljƾǁƸǀdžƦƸLjǐƻƼǀljdžǛNjLJǐLjǍdžNjDŽƼƻǘƸǁLjǀƹǘǛ ǁƸǀ ǕǍǀljƼǁƸDŽǑDŽƸDŽǐǂǂdžǁǕljǃdž Ɲ ƠǕǂƸljƾ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽƾ ǃǑljƸ ljƼ ǃƸǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ǁƸǀ ǃǑljƸ ljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJƾǛƙƾǛ ƥƦƸLjǐƻƼǀljdžǛƹLjǓljǁƼNJƸǀNJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǛljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƛǓDŽƸǀǁƸǀljNJǀǛƸDŽǘNJƼLjƼǛ ƚǀƸljNJǐljƼǀǛNJdžNjƠǕljǃdžNj ƢǕDŽdžDŽ ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛljNJdž ƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJdžNj ƝnjƸǓljNJdžNj NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdž ljNJǀǛ ƠdžǂǐljƼǀǛ ǁƸǀ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ljƼƹƸljNJǐ ljǁdžNJǐƻǀƸ NJdžNj ǃƾ ƛǓDŽƸǀ ƿƸ ǃLJdžLjǑljdžNjǃƼ DŽƸ ǁƼLjƻǓljdžNjǃƼNJdžƻǀǁƸǓǏǃƸDŽƸƼǀljǑǂƿdžNjǃƼljNJdžDŽƦƸLjǐƻƼǀljdž ƝƠǕǂƸljƾƼǓDŽƸǀƾǃǒNJLjƸNJdžNjƥNjLjƸDŽdžǖ ƴǂƼǛ džǀ ƼLjƺƸljǓƼǛ ljƼnjǏǛ ǒ ljƼ ljǁdžNJǐƻǀ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƾƿdžǖDŽ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ NJLjǓƺǏDŽƸ ljNJƸdžǁNJǐƺǏDŽƸǁƸǀljNJƸNJƼNJLjǐƺǏDŽƸ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ NjLJdžƻNjƿdžǖǃƼ ǃƼ NJǀǛ ǃLJǕNJƼǛ NJdžNj ƞƼdžǖ ƛLjǃǒ ƺǀƸ DŽƸ NJƸDžǀƻǑǎdžNjǃƼ ǑNJljǀ ƼnjǕljdžDŽƹLjǀljǁǕǃƸljNJƼljNJƾDŽƛǀǃƸLjǃǑDŽƾǁƸǀljNJƾƨnjƸǓLjƸ 67

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29  Ο Ιησούς εισέρχεται στον δέκατο τρίτο αιώνα και βρίσκει την Πίστη Σοφία.

Τότε ανέβηκα στους πέπλους του δεκάτου τρίτου αιώνα και συνέβη, όταν έφθασα στους πέπλους, ότι αυτά αποσύρθηκαν με δική τους απόφαση και ανοίχτηκαν μπροστά μου. Εισήλθα μέσα στο δέκατο τρίτο αιώνα και βρήκα την Πίστη Σοφία κάτω από το δέκατο τρίτο αιώνα· ήταν μόνη και κανείς δεν ήταν μαζί με αυτήν, καθισμένη σ'αυτή τη περιοχή παραπονεμένη και θρηνούσε διότι δεν έγινε δεκτή στον δέκατο τρίτο αιώνα, την πιο υψηλή άμεση περιοχή. Και επίσης λυπημένη εξ αιτίας των βασανιστηρίων που ο Ισχυρογνώμονας, που είναι μία από τις τρεις τριπλές δυνάμεις, της είχε επιβάλλει. Αλλά γι'αυτό, -όταν σας μιλώ γι'αυτό, για την επέκταση του- θα σας πω το μυστήριο, και πώς αυτό της συνέβη".

ƥ ƚǑǁƸNJdžǛ ƩLjǓNJdžǛ ƗǀǘDŽƸǛ ǑLjǍƼNJƸǀ DŽƸ ǃƸǛ NjLJƼDŽƿNjǃǓljƼǀ NJdžNjǛ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƗƽNJǑǁǀǁdžNjǛ ƥNjLjƸDŽdžǖǛǒDŽƸǍǕƸǛNJdžNjƸLjǍƸǓdžNjƢƼDžǀǁdžǖ ƪLJǐLjǍdžNjDŽ ƼLJǓljƾǛ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƠƸNJdžǖDŽƼǛ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJdžNjǛ ƢǐƺǀƸǛ NJdžNj ƙǀdžNjǁƸNJǐDŽ NJdžNj ƦǐǂƼDŽǁƼǁƸǀNJdžNjƗǃƼLjǀǁƸDŽǀǁdžǖƠǑDŽNJLjdžNj ƺƼDŽǀǁǐ ƗNjNJdžǓdžǀƚƼǁƸNJLjƼǓǛLJLjdžnjƾNJǀǁdžǓƠƸNJdžǖDŽƼǛƼǓDŽƸǀ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛǍLjdžDŽǀǁǑǛƦƼLjǓdžƻdžǀƺǀƸǁǐƿƼ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾnjNjǂǒ ƗljnjƸǂǘǛ džǀLJLjdžnjƾNJƼǓƼǛƺǀƸNJdžDŽǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕNJdžNjǛLJƼLjƸljǃǑDŽdžNjǛƠƸNJdžǖDŽƼǛNJƾǛƻǀǁǒǛ ǃƸǛƗLjǓƸǛnjNjǂǒǛƼǁLJǂƾLjǘƿƾǁƸDŽǃƼƸǁLjǓƹƼǀƸ Ɲ ǃƼƺǐǂƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ LJdžNj ƿƸ ƼǁǃƾƻƼDŽǓljƼǀ NJƾDŽ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ LJdžNj ƽƼǀ ƹƼƹƸǓǏǛ ljNJǀǛ LJǑDŽNJƼƾLJƼǓLjdžNjǛNJdžNjƠǕljǃdžNj ƿƸƼLJǑǂƿƼǀǃƼNJdžƠƸNJdžǖDŽƚƼǁƸNJLjǓƸ Ʃdž ƻǀǁǕ ǃƸǛ ƝǂǀƸǁǕ ƨǖljNJƾǃƸ ǑǍƼǀ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƠǕljǃdžNjǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ džǀ ƸǁǕǂdžNjƿdžǀ ƙƾ ƛLjǃǒǛ ƗnjLjdžƻǓNJƾ ƱǂǀdžǛ ƯLjƾǛ ƚǓƸǛ ƠLjǕDŽdžǛ ƥNjLjƸDŽǕǛ ƦdžljƼǀƻǘDŽƸǛ ƦǂdžǖNJǏDŽƸǛ ƱnjƸǀljNJdžǛ ƦƼLjljƼnjǕDŽƾǁƸǀƠǂƸLjǀǘDŽ ƥǀ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƠƸNJdžǖDŽƼǛ džǀ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƠǕljǃdžǀ džǀ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƥNjLjƸDŽdžǓ NJdžNj ƗDŽƸdžNjǐǁ ƻǀƸNJƾLjdžǖDŽljǍǑljƾǃƼNJƸƚƼǁƸNJLjǓƸƨƼnjǀLjǕƿNJƾǛƼƹLjƸǔǁǒǛƠƸƹǐǂƸǛ ljNjƺǁƼǁLjǀǃǑDŽƸ ƯǓDŽ ƯƳDŽƨdžnj ƯƳDŽƨdžnjƗdžǖLj ƠǑNJƼLj Ʃljdžǁǃǐ ƢLJǀDŽǐ ƩljƼljǑƻ ƠƼǃLJdžNjLjǐ ƩǀnjƼLjǑNJ ƣƼNJljǐ Ƭdžƻ ƙǀƼljǕƻ ƢƸǂǁdžǖNJ ƗNjNJdžǓ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƗǀǘDŽƼǛ ǒ NjLJƼLjƸǀljƿƾNJǑǛ ƗNJdžǃǀǁǑǛ ƦƼLjǀdžǍǑǛ LJdžNj ƻǀƸLJƼLjDŽǘDŽNJƸǀǁƸǀƸǂǂƾǂdžƼǀljƻǖdžDŽNJƸǀƸǃdžǀƹƸǓƸǍǏLjǓǛDŽƸƸDŽƸǃƼǀƺDŽǖdžDŽNJƸǀ ƗǂǂǐLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕƸNjNJdžǖǛNJdžNjǛƚƼǁƸNJLjƼǓǛƗǀǘDŽƼǛƹLjǓljǁƼNJƸǀNJdžƗnjƸDŽǑLjǏNJdžƗLJǕǂNjNJdž ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƯDŽƿLjǏLJdž LJLjdžǏƿƼǓ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƸDŽƸljNJƾǃǑDŽdžNj ƢǖljNJƾNJƸNJLjdžǃƼLjǐƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƚƼǁǐNJdžNjƩLjǓNJdžNjƗǀǘDŽƸ ƩƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ƚƼǁǐNJdžNj ƩLjǓNJdžNj ƗǀǘDŽƸ ƸDŽdžǓƺdžDŽNJƸǀ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJdžDŽ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdž ǁƸǀƸDŽƸljNJƾǃǑDŽdžƢǖljNJƾ ƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƼǓDŽƸǀǃǓƸljǖDŽƿƼNJƾǂǑDžƾ ƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸljƾǃƸǓDŽƼǀƚǖDŽƸǃǀǛƨdžnjǓƸ ƦǓljNJǀǛ ljƾǃƸǓDŽƼǀƚǖDŽƸǃǀǛƨdžnjǓƸ ƿǑǂƼǀDŽƸLJƼǀƨdžnjǓƸ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾƚǖDŽƸǃƾƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžƫdžǍǐNJ ƻƾǂƸƻǒ ljNJƾƫǏNJǀǐ ƝƸNjƿƼDŽNJǀǁǒƨdžnjǓƸǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼƫǏNJǀǐ ƪLJǐLjǍƼǀƾƫǏNJǀǐNJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƾƫǂǕƺƸNJƾǛƫǂǕƺƸǛ ƾƗljNJLjǀǁǒƪLJdžƺLjƸnjǒNJƾǛƫǏNJǀǐǛ 68

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ džƬLjǀljNJǕǛƨdžnjǓƸ ƼǓDŽƸǀƾƸljNJLjǀǁǒƪLJdžƺLjƸnjǒNJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƨNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀNJƸNJLjdžǃƼLjǐƢNjljNJǒLjǀƸNJƾǛƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƸDŽƸƹǂǖƽƼǀ ƸLJǕ ǃǑljƸ ƸLJǕ NJdž ljNJǒƿdžǛ NJdžNj ƗǀǘDŽǀdžNj ƠdžǀDŽdžǖ ƠdžljǃǀǁdžǖƦƸNJǑLjƸ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƸDŽƸƹǂǖƽƼǀ ƸLJǕ NJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƗnjƸDŽǑLjǏNJdžNj ƗLJǕǂNjNJdžNjǁƸǀǃǑDŽƼǀǁƸNJƸƿƼNJƾǃǑDŽƾljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸLJƼLjǐljdžNjǃƼƸLJǕNJƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƼǐDŽƼǓDŽƸǀǕNJǀ ƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼDŽƸDŽNjǃnjƼNjNJdžǖǃƼǃƼNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥǀǂǐNJLjƼǀǛNJdžNjƸƺƸLJƾǃǑDŽdžNjƛƺǏ džNjƻǑLJdžNJƼƿƸƹLjdžǖDŽƼNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƢǕDŽdžDŽǃƼNJdžDŽƿǐDŽƸNJdžLJLjǕǁƼǀNJƸǀDŽǐLjƿƼǀNJdžǁƸǀDŽdžǖLjƺǀdž ƼǐDŽdžljLJǕLjdžǛƻƼDŽLJƼƿǐDŽƼǀ NJdž njNjNJǕƻƼDŽƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƹLjǓljǁƼNJƸǀǂƸDŽƿǐDŽdžNjljƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛƸLJǕƼǃǐǛ ǃǑljƸ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƨǖǃLJƸDŽ ƢǕDŽdžDŽdžƿǐDŽƸNJdžǛNJdžNjƛƺǘƿƸǃƸǛƼLJǀNJLjǑǎƼǀDŽƸDŽNjǃnjƼNjNJdžǖǃƼǃƼNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƺǀƸDŽh ƸDŽǑǂƿdžNjǃƼljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ǃǓƸƸLJǕNJǀǛNJLjƼǓǛNJLjǀLJǂǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛ džƼǁNJLjƼLJǕǃƼDŽdžǛưLjǏNJƸǛ ǒƾǃǒ ǁƸƿdžƻƾƺƾǃǑDŽƾƛLJǀƿNjǃǓƸ LJLjdžDžƼDŽƼǓljNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸNJƾǍƼǀLjǕNJƼLjƾƹǂǐƹƾ ƥNjƻǑLJdžNJƼ ƼǃƼǓǛ ǁƸNJƸnjƼLjǕǃƸljNJƼ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJdžNj hƛLjǏNJƸ NJdžNj ƨǓƹƸ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ǒ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJƾǛ ƛLjǏNJǀǁǒǛ ƛLJǀƿNjǃǓƸǛ Ƹǂǂǐ DŽƸ ƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀ ljNJƸ NJƸDŽNJLjǀǁǐǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjơǓDŽƺǁƸǃƙǀǕDŽǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀNJdžǁǂƼǀƻǓdžLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼƻǖDŽƸǃƾǛ ƬǐdžǛƙƸǓƸ hƛLjǏǛ ƾƛǂǂƾDŽǀǁǒƩLjǀǐƻƸ ǃƸǛLJLjdžljǁƸǂƼǓljƼljNjǂǂdžƺǀljǃǕ ƦLjǐƺǃƸNJǀ ƼǃƼǓǛǁƸNJƸnjƼLjǕǃƸljNJƼǃǕDŽdžDŽƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJƾǛLJdžLjDŽƼǓƸǛ NJƾǛǃdžǀǍƼǓƸǛǁƸǀNJƾǛ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛǁƸNJǐǍLjƾljƾǛ

"Συνέβη τότε, όταν η Πίστη Σοφία με είδε λάμποντας εξαιρετικά και, χωρίς μέτρο για το φως που με περιτύλισσε, ότι ταράχτηκε πολύ και παρατηρούσε το φως του ενδύματος μου. Είδε το μυστήριο του ονόματος της στο ένδυμα μου και την όλη δόξα του μυστηρίου της , διότι προηγουμένως αυτή ήταν στη περιοχή του ύψους, στον δέκατο τρίτο αιώνα, αλλά αυτή συνήθιζε να ψάλλει ύμνους στο πιό υψηλό φως, που αυτή είχε δει στο πέπλο του Θησαυρού του Φωτός. Και συνέβη τότε, όταν αυτή επέμενε να ψάλλει ύμνους στο ανώτερο φως ότι όλοι οι κυβερνήτες, που ήταν με τις δύο μεγάλες τριπλές-δυνάμεις και την αόρατη της (αυτής) που είναι το ταίρι της, και οι άλλες είκοσι δύο αόρατες εκπορεύσεις κοίταζαν (προς το φως), -καθώς και η Πίστη Σοφία και το ταίρι της, αυτές και οι είκοσι δύο άλλες αόρατες εκπορεύσεις διαμόρφωσαν είκοσι τέσσερις εκπορεύσεις που ο αόρατος Πρόγονος και οι δύο μεγάλες τριπλές δυνάμεις έχουν εκπορεύσει".

Η Σοφία και οι σχετικές της δυνάμεις θαυμάζουν το φως.

Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƾ ƿƼǔǁǒ ƨdžnjǓƸƚǖDŽƸǃǀǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ǍLjǀljNJǀǁǐ ǃNjljNJǒLjǀƸ ǁƸǀLJǐǂǂƼNJƸǀǁƸǀNJLjdžǃǐƽƼǀƻdžDŽdžǖǃƼDŽƾǃƼNJƸǂdžƺdžǔǁǐƼDŽƻǖǃƸNJƸ ƩdžǃNjljNJǒLjǀdžNJdžNjdžDŽǕǃƸNJdžǛNJƾǛƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǛƹLjǓljǁƼNJƸǀǁLjNjǃǃǑDŽdžljNJdžDŽƝǂǀƸǁǕơǕƺdž ƙǀhƸNjNJǕǃƸǛǑǍƼǀǂƼǍƿƼǓǕNJǀLJǐDŽNJdžNJƼdžƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛNJdžNjƠǕljǃdžNj ƛǓLJƼ dž ƼNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛ ƠǖLjǀdžǛ Ʈ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǑƸ NJǏDŽ ƼǍƿLjǘDŽ ljdžNj Ƽljǖ ǁƸǀ Ƽƺǘ ƼDŽljƸLjǁǏƿǒǁƸǃƼ LJdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛr Ƽƺǘ ƺDŽǏLjǓƽǏ ƸNjNJǑǛ NJǀǛ ƼDŽljƸLjǁǘljƼǀǛ Ƽljǖ ƻƼDŽ NJǀǛ ƺDŽǏLjǓƽƼǀǛ ƦƸLjhǕǂdž ǕNJǀ ƻƼDŽ ƺƼDŽDŽǒƿƾǁƸ ƼǓǃƸǀ ƸDŽƸǂǂdžǓǏNJdžǛ ǁƸǀ ǁǖLjǀdžǛ NJǏDŽ ƻƾǃǀdžNjLjƺƾǃǐNJǏDŽ 69

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ǁNjLjǀƸLjǍǘDŽNJƸǛ ƾ LJLjƸǁLjǓNJǀ ǃdžNj ǃƼ ƼDŽljǐLjǁǏljƼ NjLJƾLjƼNJǘDŽNJƸǛ ǃƼ ƺǀƸ NJƾDŽ ǓƻǀƸ ǃdžNj NJƾ ǃǐƺǀƸ Ʒ ƢLJƸLjǐNJƸ ǁǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj LJƸLjƸǁǃǐƽƼǀ ƾ ƞLjƾljǁƼǓƸ ǁƸǀ ƼLJǀǁLjƸNJƼǓ dž ƸƿƼǔljǃǕǛ ƼDŽljƸLjǁǘDŽdžǃƸǀ Ƽǁ DŽǑdžNj ƙǀƸ DŽƸ LJLjdžljNJƸNJƼǖǏ NJdžNjǛ ǁƸǂdžǖǛ ǁƸǀ DŽƸ ǁƸNJƸljNJLjǑnjǏ NJdžNjǛ ǁƸǁdžǖǛǁƸǀDŽƸƼƺǁƸƿǀƻLjǖǏNJƾƞLjƾljǁƼǓƸ ƼDŽljƸLjǁǘDŽdžǃƸǀljƼƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǑǛƼLJdžǍǑǛ iƛNJljǀ ƼǁƼǓDŽdžǛ LJdžNj ƺDŽǏLjǓƽƼǀ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǐ NJƾ ƿƼǔǁǒ ǃdžNj ƼDŽljǐLjǁǏljƾ ǁƸǀ NJdž ǑLjƺdž ǃdžNj ǕNJƸDŽ ƸnjǒDŽƼǀ ƸNjNJǕ NJdž ljǘǃƸ ƻƼDŽ DžƸDŽƸƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀ LJǂǑdžDŽ ƗNjNJǕǛ ǑLjǍƼNJƸǀ lj ƼǃǑDŽƸ Ʈǀ. ƗLjNJƽdžǖDŽƸ ƗNjNJǕƼǓDŽƸǀǁƸNJǐƺLjǐǃǃƸ ƸLJǕNJƾƢLJƸƺǁƸƹǐDŽNJƙǁǀNJǐ NJdžƩLjƸƺdžǖƻǀNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƨƼǁǐƿƼƸNjƿƼDŽNJǀǁǕƗƹƸNJǐLjƸƼǁnjLjǐƽƼNJƸǀdžƼLJƸDŽƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǑDŽƻdžDžƸljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƴǂƾƾƻǕDžƸNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjNJƾǛƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǛƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƸDŽǑLjǍƼNJƸǀǃǑǍLjǀNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸǁƸǀDžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǐNJdžDŽƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǂǐǃLJƼǀ LJLjǕƻƾǂƸ ljNJdžNjǛ LJLjdžnjǒNJƼǛ NJLjƸƺdžNjƻǐƼǀ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdž LJǀdž NjǎƾǂǕƫǏǛLJdžNjNjLJǐLjǍƼǀǃǑljƸljNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖNJdžNjƫǏNJǕǛ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸdžǃǀǂƼǓǃƼNJdžDŽǀƼLjǕơǕƺdžNJǏDŽǃƼƺǐǂǏDŽƟƼLjdžnjƸDŽNJǘDŽ ƝƦǓljNJǓǛƨdžnjǓƸ ƾƨdžnjǓƸƚǖDŽƸǃǀǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǑDŽƻdžDžƾƺƼDŽǕǃƼDŽƾljǐLjǁƸǃǑljƸljNJdžNjǛ ƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžNjǛƞƼdžǖǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  Η Μαρία θέλει να ακούσει, την ιστορία της Σοφίας.

Οταν ο Ιησούς είπε τούτα στους μαθητές του, η Μαρία ήλθε προς αυτόν και τον είπε: "Κύριε μου, σε άκουσα προηγουμένως να λες: "Η Πίστη Σοφία είναι στον ίδια τον εαυτόν της μία από τις είκοσι τέσσερις απόρροιες". Πως δεν είναι τότε στη περιοχή της; Αλλά είπες: "Την βρήκα κάτω από τον δέκατο τρίτο αιώνα".

Ɲ ƢƸLjǐǍ ƾ ƧƸǃƲdž ƾ hƟljǀǛ ƾ ƩdžDŽƸDŽNJƽǓDŽ ǁǂLJ ƼǓDŽƸǀ ǃǀƸ LJdžǀǁǀǂǓƸ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀƸǂǂǐƸLJdžLjLjǑdžNjljƸ Ɲ ƢƸLjǐǍ ƾ ƯLjNJƼǃƾ ƾ ƲljǀǛ ƼǓDŽƸǀ ǂdžǀLJǕDŽ ƾ ƞƼǔǁǒ ǃƸǛ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ǑDŽƸ ƸNjNJǕDŽdžǃdžǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdžǃǑLjdžǛNJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƝƢƸLjǐǍ LjǏNJǐƼǀNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ LJǐDŽǏljNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƗljnjƸǂǘǛ ƾƨdžnjǓƸ ƾƿƼǔǁǒƨdžnjǓƸ ƾƙDŽǘljƾ ƸLJdžLjLjǑƼǀƸLJǕ NJdž ǐƺǀdžǁƸǀǃNjljNJƾLjǀǘƻƼǛ ƩƼNJLjƸƺLjǐǃǃƸNJdžDŽǁƸǀNJƼǂƼǀdžLJdžǀǒNJƸǀǃƼNJƾDŽƗDŽǐljNJƸljƾ ƠǐLJdžǀƸ njdžLjǐ ǃƼ NJƾDŽ ǀǁƸDŽǕNJƾNJƸ NJdžNj ƢǖljNJƾ ƼLJǀǁƸǂǑljNJƾǁƸ NJƾDŽ ƗƿƾDŽǐ NJƾ ƞƼǐ NJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ǃǑljƸ ljhǑDŽƸ ơdžNjǃǀljǀǐǂ ƝƼLJǓǁǂƾljƾƼǁNJƼǂǑljNJƾǁƼljNjǃnjǏDŽǐǃƼǕǂdžNjǛNJdžNjǛǁƸDŽǕDŽƼǛNJƾǛNjǎƾǂǒǛƞƼdžNjLjƺǓƸǛNJdžNj ƟǐǃƹǂǀǍdžNj ƗǃǑljǏǛǑǂƸǃǎƼƾLJǑNJLjƸǁƸǀljhƸNjNJǒDŽLJƸLjdžNjljǀǐljNJƾǁƸDŽNJƸƺƸǂǐƽǀƸǃǐNJǀƸNJƾǛƗƿƾDŽǐǛ Ɲ ǀljǍNjLjǒ njǏDŽǒ NJƾǛ ƗƿƾDŽǐǛ ƸNjNJǒ NJǏDŽ ƺƸǂǐƽǀǏDŽ ǃƸNJǀǘDŽ ƸDŽNJǒǍƾljƼ ǃǑljƸ ljNJdž ơdžNjǃǀljǀǐǂ ƛǓǃƸǀƾƗƿƾDŽǐ ƾƞƼǐNJƾǛƨdžnjǓƸǛƩǓƿǑǂƼǀǛƸLJǕƼǃǑDŽƸ 70

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩǕNJƼƸLJǐDŽNJƾljƸǃƼljNJƸƿƼLjǕNJƾNJƸƩƾƨdžnjǓƸ ƙǀƸNJǓƿǑǂƼǀǛNJƾƨdžnjǓƸ ƙǀƸDŽƸƹdžƾƿǒljǏNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸƗNjNJǒǒNJƸDŽƾƸLJǐDŽNJƾljƾǃdžNj ƝƗƿƾDŽǐNJǒLjƾljƼƸLJǕǂNjNJƾljǀƺǒ ƝljǀǏLJǒƼǓDŽƸǀƾƼNjƺǂǏNJNJǓƸNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƴNJƸDŽƾƗƿƾDŽǐƸLJdžljǖLjƿƾǁƼ ƾNJLjǀƺǏDŽǀǁǒLJǑNJLjƸLJdžNjljNJƾLjǀƽǕNJƸDŽLJǐDŽǏljNJƾ ǃNjljNJƾLjǀǘƻƾǁdžǂǘDŽƸǑǃƼǀDŽƼƼǁƼǓljƸDŽƸLJǐDŽNJƾljƾ ƗljnjƸǂǘǛ NJƸNJLjǓƸljNjljNJƸNJǀǁǐNJdžNjƗƺǓdžNjƩLjǀƸǃƸƽǀǁǐǃDŽdžLJƾƺǐƽdžNjDŽƸLJǕNJdžƻLjƸljNJǒLjǀdž ƥǁǀDŽNJƸDŽǕǁ LJƸDŽNJƸǍdžǖLJƸLjǕDŽǁƸǀLJƸDŽƻǀƸLJƼLjƸljNJǀǁǕ ƢƼ ǐǂǂƸ ǂǕƺǀƸ ƿƸ ǂǑƺƸǃƼ ǕNJǀ džǀ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƫǖljƾǛ ǁƸǀ NJdžNj ƠǕljǃdžNjLJƾƺǐƽdžNjDŽƸLJǕNJƾƢƼƺǐǂƾƦDŽdžǒ ƺǀƸNJdžDŽƼƸNjNJǕNJƾǛƹƸƿǀǐǐƺDŽǏljNJƾ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾƢƼƺǐǂƾƦDŽdžǒǑǍƼǀNJƾLjǓƽƸNJƾǛljNJdžDŽƟƼLjǕƗLJǕǂNjNJdžƱǂǀdž ƥƟƼLjǕǛƗLJǕǂNjNJdžǛƱǂǀdžǛƼLJǀƿNjǃƼǓDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǘljƼǀNJǀǛƩLjƼǓǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛ ǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƴNJƸDŽdžǀƩLjƼǓǛƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽǃǑljƸljhƼǃǐǛǁƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjǃƼNJƾƨdžnjǓƸ ƛNJljǀ ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽdžǀǃƼNJƾƨdžnjǓƸ ƸDŽƼLjǍǕǃƸljNJƼljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƚƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸǃƼ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼ ǃǑljƸ ǃƸǛ NJƾ LJLjǘNJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƼǐDŽ ƻƼDŽ ǃƸƿƸǓDŽƸǃƼDŽƸǁǐDŽdžNjǃƼNJƾƿǑǂƾljƾNJdžNjƦƸNJǑLjƸǑNJljǀǕLJǏǛljNJdžNjǛƸDŽǘNJƼLjdžNjǛǁǕljǃdžNjǛ ǑNJljǀǁƸǀljNJdžnjNjljǀǁǕǁǕljǃdž ƚƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸǃƼ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼ ǃǑljƸ ǃƸǛ NJƾ ƻƼǖNJƼLjƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƼǐDŽ ƻƼDŽ ƸLJdžljNjDŽƻǑljdžNjǃƼ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽ ǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƚƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƸǃƼDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼǃǑljƸǃƸǛNJƾNJLjǓNJƾƻǖDŽƸǃƾ ƼǐDŽ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƻƼDŽǁƸNJƸljǁƼNjǐljdžNjǃƼ ǃǑljƸljƼǃƸǛ NJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ NJƸƸDŽǘNJƼLjƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƝLJLjǘNJƾƻǖDŽƸǃƾ džƯƺǀdžǛDŽƸƘƼƹƸǀǘDŽƼǀ ƼǓDŽƸǀƾƗǁNJǓDŽƸNJdžNjƦƸNJǑLjƸ ƝƻƼǖNJƼLjƾƻǖDŽƸǃƾ džƯƺǀdžǛDŽƸƗLjDŽƼǓNJƸǀ ƼǓDŽƸǀƾƗǁNJǓDŽƸNJdžNj ƪǀdžǖ ƝNJLjǓNJƾƻǖDŽƸǃƾ džƯƺǀdžǛDŽƸƨNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ ƼǓDŽƸǀƾƗǁNJǓDŽƸNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƗNjNJǑǛƼǓDŽƸǀdžǀNJLjƼǓǛƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƿƼNJǀǁǒ ƸLjDŽƾNJǀǁǒǁƸǀdžNjƻǑNJƼLjƾ ƗNjNJǕǛ LJdžNj ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼǀ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljƼǀ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJdžNj NJǀǛ ƩLjƼǓǛ ƦLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƿƸƺDŽǏLjǓljƼǀLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐNJdžNJǓƼǓDŽƸǀƨdžnjǓƸ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƼǓDŽƸǀ ljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJƾǛ ǃǓƸƸLJǕNJǀǛƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƼǁLJdžLjƼǖljƼǀǛ Ʃdž ƛǀǁdžljNJǕ ƩǑNJƸLjNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj džLJdžǓdžNj ǁLjǖƹƼNJƸǀ NJdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƼǓDŽƸǀdžƗLjƺƸǂƼǀǕǛNJdžNjƞƼdžǖ ƢƼǐLJƼǀLjƾljdžnjǓƸ dž5IFPNFSUNBMPHPT NjnjƸǓDŽƼǀǁƸǀDžƼǗnjƸǓDŽƼǀNJdžǓƻǀdžNJdžNjNJdžNjnjƸDŽNJǕ ƥǂǕǁǂƾLjƾƾnjǖljƾƼǓDŽƸǀdžƸLjƺƸǂƼǀǕǛNJdžNjƞƼdžǖ ƩPƛǀǁdžljNJǕƩǑNJƸLjNJdžƢNjljNJǒLjǀdžǂƼǀNJdžNjLjƺƼǓǃǕDŽdžǃǑljǏNJdžNjưǁNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƴNJƸDŽƻƼDŽƻǀƸljǁdžLjLJǓƽƼNJƸǀNJdžLJdžNJǒLjǀNJdžNjƛLjǃǒ NJdžǀƼLjǕljLJǑLjǃƸǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǓƽƼNJƸǀljNJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƨNjDŽǑDŽǏljƾ NJdžNj ơǓDŽƺǁƸǃƙǀǕDŽǀ ǍǏLjǓǛ ƼǁljLJƼLjǃǐNJǏljƾ NJƾǛ ƥDŽNJǕNJƾNJƸǛ NJdžNj ƨLJǑLjǃƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀƿƼǃƼǂǀǘƻƾǛƺǀƸNJƾLJLjdžƼNJdžǀǃƸljǓƸNJdžNjƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƥ LJLjdžƼNJdžǀǃƸljǃǑDŽdžǛ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ ǁƸNJǐ ǃǒǁdžǛ NJdžNj ǁƸDŽƸǂǀdžǖ NJdžNj DŽǏNJǀƸǓdžNj ǃNjƼǂdžǖ ƸDŽdžǓƺdžDŽNJƸǛǁǑDŽNJLjƸǁƸǀDžƼljƾǁǘDŽdžDŽNJƸǛNJƾljNjDŽƼǓƻƾljƾ Ʃdž LJƼLjǓljljƼNjǃƸ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ljƼ ǃǓƸ ƸDŽǘNJƼLjƾ džǁNJǐƹƸ ljNJƾ ǃdžLjnjǒNJdžNjƸljNJLjǀǁdžǖljǘǃƸNJdžǛ 71

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Ʃdž LJƼLjǓljljƼNjǃƸ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ljƼ ǃǓƸ ƻƼǖNJƼLjƾ ƸDŽǘNJƼLjƾ džǁNJǐƹƸ ljNJƾǃdžLjnjǒNJdžNjDŽdžƾNJǀǁdžǖljǘǃƸNJdžǛ ƩdžLJƼLjǓljljƼNjǃƸNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀljƼǃǓƸNJLjǓNJƾƸDŽǘNJƼLjƾdžǁNJǐƹƸljNJƾDŽ ǃdžLjnjǒNJdžNjƸǀNJǀƸNJdžǖljǘǃƸNJdžǛ ƥ ǃNjƾǃǑDŽdžǛ LJdžNj ǁƸNJǑǍƼǀ NJƸ ljǘǃƸNJƸ njNjljǀǁǕ ƸljNJLjǀǁǕ DŽdžƾNJǀǁǕ ƸǀNJǀƸNJǕ ƻǑǍƼNJƸǀ ƺǀh ƸNjNJǕDŽNJdžǂǕƺdž NJǀǛǎNjǍǀǁǑǛƸLjǍǑǛǁƸǀǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼƸǂƾƿǀDŽǕƯDŽƿLjǏLJdž ưNJljǀƼǓDŽƸǀLJǘǛ NJdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀǃǑljƸǃƸǛ ƩdžƯƺǀdžƦDŽƼǖǃƸ ǕNJƸDŽǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢǖljNJƾ ǁǐDŽƼǀƸLJǕƸNjNJǕDŽNJdžDŽ NJƼǂƼNjNJƸǓdž NJdžDŽƼNjƺƼDŽǒǐDŽƿLjǏLJdž NJdžDŽnjǏNJǀljǃǑDŽdžǀLJLJǕNJƾ hƴNJƸDŽ LJƼLjǐljdžNjǃƼ ƸLJǕ NJƾ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ǕNJƸDŽ NJdž Ƽƺǘ ƸDŽƸǍƿƼǓ ljƼ ǁdžljǃǀǁǒ ljǁǕDŽƾ ǍLjǀljNJdžLJdžǀdžǖǃƸljNJƼ ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀdžƠǖLjǀdžǛǃǑljƸǃƸǛ ƴNJƸDŽ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ LJƸLjƸƻǀƻǕǃƸljNJƼ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ǃǑljƸ ǃƸǛ ƾ LJLjǘNJƾƻǖDŽƸǃƾ ƝƞƼǔǁǒƩLjǀǐƻƸ ǃǑljƸǃƸǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǃƸƽǓǃƼNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ  Η Σοφία επιθυμεί να εισέλθει στον Κόσμο του Φωτός.

Και ο Ιησούς απάντησε και είπε στους μαθητές του: "Συνέβη όταν η, Πίστις Σοφία βρισκόταν στο δέκατο τρίτο αιώνα, στην περιοχή με ολη οικογένειά της από αόρατους, δηλαδή που είναι οι είκοσι τεσσερις απόρροιες του Μεγάλου Αόρατου, και κατόπιν εντολής του Πρώτου Μυστηρίου, η Πίστη Σοφία θαύμασε το Φως. Αυτή είδε το φως του πέπλου του Θησαυρού του Φωτός και θέλησε να φθάσει σ’ αυτή την περιοχή αν και δεν θα μπορούσε να φθάσει στην λεγομένη περιοχή, περιοχή. Αλλά έπαυσε να επιτελεί το μυστήριο του δεκάτου αιώνα και έψελνε ύμνους προς το φως του ύψους, που αυτή είδε στο φως του πέπλου του Θησαυρού του Φώτος".

ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǑǍƼǀNJdžǁǑDŽNJLjdžƹƸLjǖNJƾNJƸǛNJƾǛljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ ƥǀƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƗǕLjƸNJdžNjƹLjǓƽdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžǀƻǀƸǓNJƼLjdž ǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼƻǏǁƸǀNJǘLjƸ ƥǀ ƼǓǁdžljǀ NJǑljljƼLjƼǀǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƗǕLjƸNJdžNj ƼǓDŽƸǀ džǀ ƼǓǁdžljǀ NJǑljljƼLjƼǀǛ ƜǏƻǀƸǁdžǓƙǑLjdžDŽNJƼǛ ƥǀƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƙǑLjdžDŽNJƼǛƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽǑDŽƻdžDžƸljNJƾƽǏƻǀƸǁǒƽǘDŽƾ ƥǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJǏDŽ ƼǓǁdžljǀ NJƼljljǐLjǏDŽ ƙƼLjǕDŽNJǏDŽ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǁƸNJƸNJƼƿƾǃǑDŽƼǛ ljNJdž ƹǐƿdžǛ NJƾǛƭNjǍǒǛǃƸǛ ƩƸƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƻǀƸǓNJƼLjdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ džǀƼǓǁdžljǀNJƼljljƼLjƼǀǛƙǑLjdžDŽNJƼǛljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƸNJdžǃǀǁdžǖǃƸǛƽǏƻǀƸǁdžǖ ƠƸNJǐ ƻǀƸNJƸƺǒ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj ƾ ƨdžnjǓƸ ƻƸNjǃǐƽƼǀ NJdž ƫǏǛ ƸNjNJǒ ƹǂǑLJƼǀ NJƸ ǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjǃNjljNJǀǁdžǖƞƾljƸNjLjdžǖNJdžNjƫǏNJǕǛ Ʊƻƾ ǑǍdžNjǃƼ LJƼǀ ǕNJǀ NJdžDŽ ƞƾljƸNjLjǕ NJdžNj ƫǏNJǕǛ džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ NJdžDŽ ƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƢǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƾƨdžnjǓƸƼLJǀƿNjǃƼǓDŽƸnjƿǐljƼǀljNJƾLJƼLjǀdžǍǒǕLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀdž ƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƝƨdžnjǓƸǎǑǂDŽƼǀƼLJƸǓDŽdžNjǛljNJdžƫǏǛNJǏDŽƥNjLjƸDŽǘDŽLJdžNjLJǐDŽNJdžNJƼƹǂǑLJƼǀǃǑljƸljNJdžnjǏǛ 72

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

NJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽNJdžNjƿƾljƸNjLjdžǖNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥ ƞƾljƸNjLjǕǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdž ƚǑLjƸǛ NJǏDŽ ƸLjǍƸǓǏDŽ LJdžNj njNjǂǐljljƼNJƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼƸLJǕNJdžDŽƚLjǐǁdžDŽNJƸLJdžNjƼǁljnjƼDŽƻdžDŽǓƽƼǀnjǏNJǀǐǁƸǀƿƼǀǐnjǀ ƩdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛ ǃƼǕǂƼǛNJǀǛLJdžǂǖNJǀǃƼǛLJǑNJLjƼǛNJdžNjǁƸǀNJƸƸDŽƸLjǓƿǃƾNJƸLJǂdžǖNJƾ ƼǓDŽƸǀNJdžǀƻǀƸǓNJƼLjdžǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǁƸǀƗDŽƸljNJƾǃǑDŽdž ƛNjNJNjǍǒǛǕLJdžǀdžǛnjƿǐDŽƼǀljNJƾDŽƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾ ƛNjNJNjǍǒǛǕLJdžǀdžǛnjƿǐDŽƼǀljNJƾDŽƗDŽǐljNJƸljƾ ƦƸDŽƼNjNJNjǍǒǛ ƛǁƼǓDŽdžǛ LJdžNj DŽǀǁǐƼǀ NJdžDŽ ƚLjǐǁdžDŽNJƸ ǁƸǀ LJƸǓLjDŽƼǀ ljNJƾ ǁƸNJdžǍǒ NJdžNj NJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛ

"Τότε συνέβη, όταν αυτή έψελνε ύμνους στην περιοχή του ύψους, ότι όλοι οι κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων που βρίσκονται κάτω, την μίσησαν, διότι σταμάτησε να πράττει τα μυστήρια της, και διότι επιθυμούσε να πάει στο ύψος και να μένει πιό πάνω απ' αυτούς. Γι'αυτή την αιτία εξοργίστηκαν εναντίον της και την μίσησαν, (επειδή το έκανε), ο μεγάλος ισχυρός Ισχυρογνώμονας, ο οποίος είναι η τρίτη τριπλή δύναμη, που βρίσκεται στον δέκατο τρίτο αιώνα, και που έγινε ανυπάκουη, εφόσον δεν πήγαζε ο όλος καθαρισμός της δύναμης του σε αυτόν, και δεν έδινε τον καθαρισμό του φωτός του στην στιγμή κατά την οποία οι κυβερνήτες έδωσαν τους καθαρισμούς τους, επειδή επιθύμησε να κυβερνά πάνω από τους δεκατρείς αιώνες και πάνω από αυτούς που βρίσκονται κάτω".

Οι Κυβερνήτες την μίσησαν διότι, έπαυσε να πράττει το μυστήριο της.

ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǃLJdžLjƼǓDŽhƸDŽǑƹƼǀǒDŽƸǁƸNJǑƹƼǀ DŽƸƸDŽǑLjǍƼNJƸǀǃǑǍLjǀNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ǒDŽƸǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀǃǑǍLjǀNJƸƩǐLjNJƸLjƸ ƠdžǂǐljƼǀǛ ƝƦǓljNJǀǛƨǕnjǀƸƹLjǓljǁƼNJƸǀǃǑljƸljƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJǏDŽƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽ LJdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛǁƸǀƼǓDŽƸǀ ƸNjNJdžƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžǖ ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ǁƸǀ LJdžƿdžǖDŽ ǕNJƸDŽ ƾ ƨdžnjǓƸƸDŽƸLjLjǀǍǐNJƸǀǃǑǍLjǀNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ NJdžLJǀdžNjǎǏǃǑDŽdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ hƴLJdžǀdžǛ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓ NJdž LJǀǕ ƸDŽNjǎǏǃǑDŽdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǂƸǃƹǐDŽƼǀ ƺǀhƸNjNJǕ NJdžDŽ ǂǕƺdž NJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕƹƸƿǃǕNJdžNj*4 ƚƼDŽ ƿƸ ǒNJƸDŽ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ NJdž LJǀǕ ƸDŽNjǎǏǃǑDŽdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǐDŽ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ ƻƼDŽ ǑǍdžNjǃƼ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀ NJdž ljǖDŽdžǂdž NJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ LJLjdžljƿǑNJǏDŽ LJdžNj ǁdžNjƹƸǂǐǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƩƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽ ǁǐƿƼǑDŽƸ NJƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐǃƸǛƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƠǐƿƼLJLjǕljƿƼNJdžǁƸƿdžLjǓƽƼǀƸNjNJǕǒNJdžǐǂǂdžǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕƼǂǐNJNJǏǃƸ ƚƼDŽƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼNJhƸDŽǘNJƼLjƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼǐDŽ LJLjǘNJƸ ƻƼDŽ ǑǍdžNjǃƼ ƼǁǃƾƻƼDŽǓljƼǀ ǕǂƸ ƸNjNJǐ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj ǁdžNjƹƸǂǐǃƼǃǑljƸǃƸǛ ƢƼ ǁƸDŽǑDŽƸDŽ NJLjǕLJdž ƻƼDŽ ƿƸ ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼNJdž ƾ NJƼǂƼǀdžLJdžǓƾljƾ ǃƼ džǂƸ NJƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ǍǏLjǓǛNJǀǛǂǐǃǎƼǀǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥNJƸDŽ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ ljNJdžNjǛ ƸDŽǘNJƼLjdžNjǛ ƗǀǘDŽƼǛ NJƸ ǂǀƺǕNJƼLjdž ƸDŽNjǎǏǃǑDŽƸ ƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjƛǓDŽƸǀNjLJdžnjǑLjdžNjDŽNJLjdžǃƼLjǐ ƗNjNJǑǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ DŽǖǍNJƼǛ NJƾǛ ƭNjǍǒǛ ǃǑljƸ ljNJǀǛ džLJdžǓƼǛ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƸǀljƿǐDŽdžDŽNJƸǀNJƾDŽƸLJdžNjljǓƸNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ưLjƾǃdžǀNJƾǛƭNjǍǒǛ DŽǖǍNJƼǛNJdžNjLJDŽƼǖǃƸNJdžǛ LJƼLjǓdžƻdžǀǃdžDŽƸDžǀǐǛǁƸǀƻdžǁǀǃƸljǀǘDŽƺǀƸNJdžNjǛ NjLJdžǎǒnjǀdžNjǛ Ɲ NJLjǓNJƾ NJLjǀLJǂǒ ƻǖDŽƸǃƾ DŽdžNjǛ ƼLJǀƿNjǃǓƸ ǁƸǀ ljƼDž ƺǓDŽdžDŽNJƸǀ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǁƸǀ ƻǀƸljNJLjƼǃǃǑDŽƸ 73

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƣdžNjǛ ƼLJǀƿNjǃǓƸ ǁƸǀ ljƼDž ǃƼ NJƾ LJNJǘljƾ ljNJƾ ƽǏǔǁǒ ƺǑDŽDŽƾljƾ ƺǓDŽdžDŽNJƸǀ NJLjdžǃƼLjǐ ƻǀƸljNJLjƼǃǃǑDŽƸ ƩdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕƽǘdž ǃdžǀǍǕǁƸǀLJǕLjDŽdž ƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJdžNJƼnjdžƹƼLjǐLJƸDŽdžǖLjƺdž Ʃdž ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƿƾǂƸljNJǀǁǕ LJdžNj ƼljnjƸǂǃǑDŽƸ džDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǛ ǃǀljƼǓ NJƾDŽ ƦǓljNJǀ ƨǕnjǀƸ ƥǃǏǛ ƾ NJLjǓNJƾ NJLjǀLJǂǒ ƻǖDŽƸǃƾ ljƼ NJƼǂƼNjNJƸǓƸ ljǖDŽƿƼljƾ LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƚǑǁƸNJdž ƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ ƴǂƸ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ljƼ NJƼǂƼNjNJƸǓƸ ljǖDŽƿƼljƾ LJLjdžǑLjǍdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƚǑǁƸNJdž ƩLjǓNJdž ƗǀǘDŽƸ Ɲ NJLjǓNJƾ NJLjǀLJǂǒ ƻǖDŽƸǃƾ ƺƼǃǐNJƾ ƸLJǕ ƸǂƸƽdžDŽǓƸ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ƹƸljǀǂƼǖƼǀ LJǐDŽǏ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƻƼǁƸNJLjƼǓǛƗǀǘDŽƼǛ ƴNJƸDŽ ƾ NJLjǓNJƾ NJLjǀLJǂǒ ƻǖDŽƸǃƾ ƸLJdžLjLjǑƼǀ NJƾDŽ ƻǖDŽƸǃƾ NJƾǛ ǃǑljƸ ljh ƸNjNJǒDŽ ǕǂƼǛ NJǀǛ ǍǀǂǀǐƻƼǛNJƾǛƼDžƸƺDŽǓljƼǀǛ džǂǕǁǂƾLjƾ ƺǓDŽƼNJƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǒ ưNJljǀ ǘljNJƼ ƸLJǕ NJƾ NJLjǓNJƾ NJLjǀLJǂǒ ƻǖDŽƸǃƾ DŽdžƾNJǀǁǒ ƸljNJLjǀǁǒ ǁƸǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ƺǀƸ DŽƸ ǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸLJƾƺǐljdžNjDŽǍǀǂǀǐƻƼǛƼDžƸƺDŽǓljƼǀǛ ǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƴljdžNJdžƼƺǘƽƼǀ ƾƼDžǐƺDŽǀljƾƸLJdžNjljǀǐƽƼǀ ƥǀƯLjǍdžDŽNJƼǛǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƻǓDŽdžNjDŽNJǀǛƼDžƸƺDŽǓljƼǀǛNJdžNjǛǕNJƸDŽNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸǑǍdžNjDŽ ƼDžƸǂƼǀnjƿƼǓ

"Συνέβη τότε, όταν οι κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων βρίσκονταν εξοοργισμένοι εναντίον της Πίστης Σοφίας, που είναι πάνω από αυτούς και τη μίσησαν υπερβολικά, και ο Ισχυρογνώμονας, ο μεγάλος ισχυρός, για τον οποίο σας μιλώ τώρα, ενώθηκε με τους κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων και επίσης εξοργίστηκε εναντίον της Πίστης Σοφίας και την μίσησε υπερβολικά, διότι σκέφθηκε αυτή να πάει στο φως που είναι πιό πάνω από αυτήν, και εκπόρευσε μία μεγάλη δύναμη με μορφή λιονταριού, και έξω από την ύλη του εαυτού του, εκπόρευσε ένα πλήθος από άλλες βίαιες υλικές εκπορεύσεις και τις έστειλε στις κατώτερες περιοχές, στα μέρη του χάους για να περιμένουν εκεί την Πίστη Σοφία και να της αρπάξουν τη δύναμη της, διότι αυτή σκέφτηκε να πάει στο ύψος που βρίσκεται πάνω απ'αυτούς, και επί πλέον διότι αυτή έπαυσε να εξαγοράζει, το μυστήριο της, θρηνώντας συνεχώς και κοιίάζοντας το φως που αυτή είχε δει. Και οι κυβερνήτες που επιμένουν στην επιτέλεση του μυστηρίου, τη μίσησαν και όλοι οι φύλακες που υπάρχουν στις Θύρες των αιώνων, επίσης τη μίσησαν. Συνέβη από τότε, κατά εντολή της Πρώτης Εντολής, ότι ο Ισχυρογνώμων, ο μεγάλος τριπλός ισχυρός, που είναι ένας από τις τριπλές δυνάμεις, καταδίωξε τη Σοφία στο δέκατο τρίτο αιώνα, έτσι ώστε να κυτάξει προς χα κατώτερα μέρη, για να έβλεπε στη περιοχή της δύναμης του φωτός με μορφή λιονταριού και πολύ πιό πέρα απ'αυτό, και να επήγαινε σ'αυτή τη περιοχή έτσι ώστε το φως της να μπορούσε να της αφαιρεθεί." Ο Ισχυρογνώμων ενώνεται με τους κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων και. εκπορεύει μία δύναμη με μορφή λιονταριού για να βασανίζει τη Σοφία.

ƥǀƯLjǍdžDŽNJƼǛNJǏDŽƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽ ǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽǂǕƺǏNJdžNjǕNJǀ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǐDŽǏƸLJǕƸNjNJdžǖǛǁƸǀƻƼDŽDžǑLjdžNjDŽNJǓDŽƸǁǐDŽdžNjDŽ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƾ NJLjǓNJƾ NJLjǀLJǂǒ ƻǖDŽƸǃƾ DŽdžƾNJǀǁǒ ƸljNJLjǀǁǒ ǁƸǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ

 ljNjDŽƻǑƼNJƸǀ ǃƼ NJƾƺƼDŽǀǁǒƻNjljƸLjǑljǁƼǀƸNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽNJǏDŽƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽ ƗNjNJǕƿǑǂƼǀDŽƸLJƼǓ ǕNJǀdžƺǒǀDŽdžǛǐDŽƿLjǏLJdžǛNjLJdžnjǑLjƼǀƺǀƸNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƣdžƾNJǀǁǕ ƼLJǀƿNjǃǓƸǁƸǀljƼDž NJƸLjǐljljdžDŽNJƸǀƼDžƸǀNJǓƸǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥǀ ƹǓƸǀƼǛ ƼǃLJƸƿƼǓǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ ǁƸǀ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ ǃƼ ǃdžLjnjǒ ǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ njƿǐDŽdžNjDŽ ljNJǀǛ 74

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǁƸNJǘNJƼLjƼǛLJƼLjǀdžǍǑǛ ƥǀ ljǁdžNJƼǀDŽǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ džǀ džLJdžǓƼǛ ǁƸNJdžǀǁdžǖDŽ ljNJdžNjǛ ǁǐNJǏ ƽǏǀǁdžǖǛ LJNjƿǃǑDŽƼǛ NJdžNj ƸDŽƿLjǘLJdžNj ƿǑǂdžNjDŽDŽhƸLJdžƺNjǃDŽǘljdžNjDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƸLJǕNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛ LJdžNJǑƻƼDŽ ljNjƺǍǏLjdžǖDŽ ƸNjNJǕDŽ LJdžNj njǏNJǓƽƼǀ NJƸ ǃNjljNJǒLjǀƸ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ljNJƸ ƸDŽǘNJƼLjƸ ƼLJǓLJƼƻƸ NJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛƻNjljƸLjƼljNJdžǖDŽNJƸǀƻǀǕNJǀƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƻƼDŽnjƸDŽƼLjǘDŽƼǀNJdžǃNjljNJǒLjǀdžNJƾǛ LJLjdžǛǕǂƸNJƸǃǑLjƾǝƸNjNJǒǁLjǖƹƼǀNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJƾǛǕNJƸDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸǁLjNjnjNJdžǖDŽƝljǀǏLJǒ ƼǓDŽƸǀƾƼNjƺǂǏNJǓƸNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƦdžNJǑ ƻƼDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ DžƼǍDŽǐǃƼ ǕNJǀ džǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸǀ džǀ njǖǂƸǁƼǛ NJǏDŽ ǀƻǓǏDŽ ƼǓDŽƸǀNJƸƻǀǐnjdžLjƸƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ Ʃdž ƛǓDŽƸǀ ǃƸǛ džǃdžǀǐƽƼǀ ǃƼ ǑDŽƸ ljNJLjƸNJǕ ƸLJǕ ƸƺDŽǐ LJƸǀƻǀǐ ǁƸǀ ǑǁƸljNJdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj LJLjdžljǏLJǀǁdžǖƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdžǃǑǍLjǀǁƸǀƸNjNJǕDŽdžǃdž ƛNjNJNjǍǒǛǕLJdžǀdžǛƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼǀNJƾDŽdžǂdžǁǂǒLjǏljƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƨNJdžNjǛ ƠdžǂǐljǀǃdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ƼLjƺƸljNJƼǓ dž ƢǖljNJƾǛ ƺǀƸ DŽƸ njǏNJǀljNJƼǓ ƸLJǕ NJƾ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ džnjƼǓǂƼǀ ƼLJǓljƾǛ DŽƸ ƸnjdžǃdžǀǏƿƼǓ ƸLJǕ ƼǁƼǓDŽdžNjǛ LJdžNj ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ ljNjDŽƼǀƻƾNJǐljNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƨNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸǑǍƼǀNJdžǁǑDŽNJLjdžƹƸLjǖNJƾNJƸǛNJƾǛƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƝNJLjǓNJƾNJLjǀLJǂǒƻǖDŽƸǃƾǁLjƸNjƺǐƽƼǀ ǀǁƼNJƼǖƼǀ ǁƸǀƽƾNJǐnjǏǛƸLJǕNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƸDŽǁƸǀ ƸNjNJǒƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǁǀDŽƼǓNJƸǀ ljƼ ǕǂdžNjǛ NJdžNj ƸǀǘDŽƼǛ· ƸDŽƼƹƸǓDŽƼǀ ǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀ ǁƸǀ ƼLJǓljƾǛ NJƸDžǀƻƼǖƼǀǁǐNJǏƸLJǕNJdžNjǛƗǀǘDŽƼǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31  "Τότε αυτή, κοίταξε κάτω και, είδε το φως του (εκείνου) στα κατώτερα μέρη, και, δεν ήξερε ότι το φως ήταν του Ισχυρογνώμονα, του τριπλού ισχυρού, αλλά σκέφτηκε ότι προέρχεται από το φως που είδε απ'αρχής στο ύψος, το οποίο έβγαινε από το πέπλο του Θυσαυρού του Φωτός. Και σκέφτηκε μέσα της: "θα πάω σ'αυτή τη περιοχή χωρίς το ταίρι μου και θα πάρω το φως και κατόπιν θα προπλάσσω αιώνες φωτός, για να μπορώ να πάω στο φως των φώτων, που βρίσκεται στο Υφος των ουρανίων. "

Η Σοφία νόμισε τη δύναμη με μορφή λιονταριού του Ισχυρογνώμονα, για το αληθινό φως.

ƝNJLjǀLJǂǒǀljǍNjLjǒƻǖDŽƸǃƾ ƺǒǀDŽƾǁƸǀǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃǏDŽ ǑǍƼǀNJƾDŽǀƻǀƸǓNJƼLjǒNJƾǛDŽdžƾǃdžljǖDŽƾ ǁƸǀƼǓDŽƸǀƼǖǁdžǂdžDŽƸǃLJƼLjƻǑǎdžNjǃƼNJdžnjǏǛNJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖǃƼNJdžnjǏǛLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕ NJdžDŽƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ Ʃdž ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƸǁǕǃƾ ƸǀljƿǐDŽƼNJƸǀ LJdžǂǖ ǀǁƸDŽǕ ƺǀƸ DŽƸ ǁǂǑǎƼǀ NJdž ƫǏǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƞƾljƸNjLjdžǖ ƺǀƸ DŽƸ LJLjdžLJǂǐljljƼǀ ƸǀǘDŽƼǛ njǏNJǕǛ ǒ LJDŽƼǖǃƸNJƸ ǁƸǀ ƻǀƸƻdžǍǀǁǐ DŽƸ ǁƸNJdžLjƿǘljƼǀ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ LJdžNj NJdžNj ƼLJǀNJLjǑLJƼǀ DŽƸ njƿǐljƼǀ ljNJdž ƫǏǛ NJǏDŽ ƫǘNJǏDŽ LJdžNj ƹLjǓ ljǁƼNJƸǀljNJdžƵǎdžǛNJǏDŽdžNjLjƸDŽǘDŽ ƞƸLJLjǑLJƼǀDŽƸǁǐDŽdžNjǃƼǃǓƸljƸnjǒƻǀǐǁLjǀljƾǃƼNJƸDžǖƨdžnjǓƸǛǁƸǀNjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǛǂdžƺǀǁǒǛ NJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖƿƾǂƸljNJǀǁdžǖ LJdžNjǂƸDŽƿƸljǃǑDŽƸdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀƯDŽƿLjǏLJdžǛ ƠƸǂǖNJƼLjƸ ƼǓDŽƸǀ DŽƸ ljǁƼLJNJǕǃƸljNJƼ ǃƼ ƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǕ ƣdžNj Ƹǂǂǐ ƺǀ h ƸNjNJǕ ƿƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼNJdžNjǛNJLjƼǓǛDŽǕƼǛLJdžNjNjLJǐLjǍdžNjDŽ ƥLJLjǘNJdžǛƼǓDŽƸǀdžƸǀljƿƾljǀƸǁǕǛƣdžNjǛ 75

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥƻƼǖNJƼLjdžǛƼǓDŽƸǀdžƼDŽƻǀǐǃƼljdžǛƣdžNjǛ ƥNJLjǓNJdžǛƼǓDŽƸǀdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƣdžNjǛ ƥLJLjǘNJdžǛƣdžNjǛƼLJƼDžƼLjƺǐƽƼNJƸǀNJǀǛǀƻǑƼǛNJdžNjƸLJǕLJƼLjǀƼǍǕǃƼDŽƸǃǑljǏNJǏDŽƻƼƻdžǃǑDŽǏDŽ ƸLJdžǁNJƾǃǑDŽǏDŽ ǃƼ NJǀǛ ƸǀljƿǒljƼǀǛ ƸLJǕ ƼDžǏNJƼLjǀǁǒ ƸǀljƿƾNJǒLjǀƸ ƸDŽNJǓǂƾǎƾ ƺǀhƸNjNJǕ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓDŽƸDžǑLjƼǀ NJǓLJdžNJƸLJǐDŽǏljNJdžƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕ ƥƻƼǖNJƼLjdžǛƣdžNjǛƼǓDŽƸǀƾƸLJdžƿǒǁƾNJǏDŽƿLjƾljǁƼNjNJǀǁǘDŽLJǓljNJƼǏDŽ ƥNJLjǓNJdžǛƣdžNjǛǂƼǀNJdžNjLjƺƼǓǃǕDŽdžDŽǃƼNJƸƻƼƻdžǃǑDŽƸNJƾǛƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƨNJdžDŽLJLjǘNJdžDŽdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀNJdžLJLjdžƽǖǃǀNJǏDŽNjǂǀǁǘDŽǁƸǀǐƿƼǏDŽƨƸƻƻdžNjǁƸǓǏDŽ ƨNJdžDŽ ƻƼǖNJƼLjdž DŽdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NJdž LJLjdžƽǖǃǀ NJǏDŽ ƫƸLjǀljƸǓǏDŽ NjLJdžǁLjǀNJǘDŽ LJdžNj ƻƼDŽ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǛ ƨNJdžDŽ NJLjǓNJdž DŽdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƾ ƨdžnjǓƸ ƾ ƿƼǓǁǒ ƙDŽǘljƾ LJdžNj ƹƸljǓƽƼNJƸǀ ljNJƾ ƽǏDŽNJƸDŽǒ ǁƸǀ ǐǃƼljƾLJƼǓLjƸƛǁƼǓDŽdžNjLJdžNjƻƼDŽƼǓDŽƸǀNJdžNjǍLjǕDŽdžNj ƥƟƾljdžǖǛ dž ǃƼƺǐǂdžǛƠƸƹǒLj ǃƸǛƼǀƻdžLJdžǀƼǓǂǑƺdžDŽNJƸǛƦLjdžljǑDžƼNJƼƸLJǕNJdžLJLjdžƽǖǃǀNJǏDŽ ƨƸƻƻdžNjǁƸǓǏDŽǁƸǀNJǏDŽƫƸLjǀljƸǓǏDŽ ƥǀ NjǂǀljNJǀǁǑǛ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛ NJǏDŽ ƨƸƻƻdžNjǁƸǓǏDŽ LJƼLjǀljNJLjǑnjdžDŽNJƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ǃǑljƸ ljNJdž ƻǀƼnjƿƸLjǃǑDŽdž ǁǖǁǂdž NJǏDŽ ƼDžǏNJƼLjǀǁǘDŽ ƸǀljƿƾNJǒLjǀǏDŽ ƸDŽNJǀǂǒǎƼǏDŽ ǁƸǀ ljNjDŽƼLJǘǛ ƻƼ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ NJǓNJǀdžNJƼ LJǐDŽǏ ljh ƛǁƼǓDŽdž LJdžNj ƼǓDŽƸǀ NJdž ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕ LJǐDŽǏ ljh ƛǁƼǓDŽdžLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžDŽǍLjǕDŽdž ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƾƗǂǒƿƼǀƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžljǘǃƸ ƸLJǕNJǀǛljNJdžLjƺǑǛǁƸǀƸLJǕNJdžDŽ DŽdžNj ƥǀ njƸDŽƸNJǀǁdžǓ NjǂǀljNJǀǁdžǓ ǁƸǀ ǐƿƼdžǀ ƨƸƻƻdžNjǁƸǓdžǀ ƺƼDŽDŽǀdžǖDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdž ǍLjǕDŽdž ǁƸǀ ǍǐDŽdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžǍLjǕDŽdž ƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕ ƥǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ njƸLjǀljƸǓdžǀ LJǀljNJƼǖdžNjDŽ Ƹǂǂǐ NJǓLJdžNJƼ ƻƼDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ LJǐDŽǏ ljhƛǁƼǓDŽdž LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžDŽǍLjǕDŽdž ƢǕDŽdžDŽ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ ƸLJǕ ǐǃƼljƾ ǃNjljNJǀǁǒ LJƼǓLjƸ Ƹǂǂǐ ƸNjNJǒ ljǍƼNJǓƽƼNJƸǀ ǃǕDŽdžDŽǃƼNJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕƣdžǖ ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǒ ƦƼǓLjƸ ƸLJǕ ƛǁƼǓDŽƸ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƾ ƗǂǒƿƼǀƸ ƼǓDŽƸǀ LJǀƿƸDŽǒ ǃǕDŽdžDŽ ǃƼ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƴǃǏǛ NJdžǐDŽdžǀƺǃƸNJdžNjƼljǏNJƼLjǀǁdžǖƣdžǖǁƸǀdžƼLjǍdžǃǕǛNJƾǛƨdžnjǓƸǛƼǓDŽƸǀƼnjǀǁNJǐǃǕDŽdžDŽ ƸnjNjLJDŽǓƽdžDŽNJƸǛNJƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƼǓDŽƸǀLJLjdžnjƸDŽǒǛƹǓǏljƾljƸDŽƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒơdžƺǀǁǒNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ǂƼǀNJdžNjLjƺƾljƼǓ dž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛ DŽdžNjǛ ljƸDŽ ƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒ ơdžƺǀǁǒǍǏLjǓǛDŽƸǑǍdžNjǃƼLJƼLjǐljƼǀLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƸLJǕNJƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƬǏLjǓǛ LjǀƽǀǁǕ ƿǐDŽƸNJdž ƾ ƸLJǕǂNjNJƾ ƗDŽǐljNJƸljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǀ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdž ƸLJǕ ƸƻǖDŽƸNJƾ ƛǐDŽƻƼDŽLJƼƿƸǓDŽƼǀǛƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾljdžNjƻƼDŽƸDŽƸljNJƸǓDŽƼNJƸǀ ƢǕDŽdžDŽƾƗDŽǐljNJƸljƾNJdžNjƛǓDŽƸǀǁǐDŽƼǀLJǀƿƸDŽǒNJƾDŽƸnjǖLJDŽǀljƾNJƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ NJdžǐDŽdžǀƺǃƸ NJdžNjƼljǏNJƼLjǀǁdžǖƣdžǖǁƸǀNJdžDŽƼLjǍdžǃǕNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƨdžnjǓƸ ƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒơdžƺǀǁǒNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƾ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǃƼLJǂǒLjƾǂƼǀNJdžNjLjƺǀǁǕNJƾNJƸǃƼNJƾDŽƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒơdžƺǀǁǒNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƨNJdžDŽ ƺDŽǏljNJǀǁǕ ǍLjǀljNJǀǁǕ ƼljǏNJƼLjǀljǃǕ LJLjdžljƻǀdžLjǓƽdžDŽNJƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ǑDžǀ ƹƸƿǃdžǓ NJƾǛ ƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǛơdžƺǀǁǒǛNJdžNjljNjDŽƼǀƻƾNJdžǖƛǓDŽƸǀ ƥǀƹƸƿǃdžǓƸDŽǐLJNJNjDžƾǛNJƾǛƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǛơdžƺǀǁǒǛNJdžNjƛǓDŽƸǀƸDŽƸƺDŽǏLjǓƽdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžDŽ ƸLjǀƿǃǕNJLjǀƸǀDŽǘDŽLJdžNjǂǐǃLJdžNjDŽljNJdžǃǑNJǏLJdžNJdžNjLJLjdžljǏLJǀǁdžǖơdžǖljǀnjƼLj NJdžNjǁƸƿƼDŽǕǛ ǃƸǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ dž LJLjdžljǏLJǀǁǕǛ ơdžǖljǀnjƼLj NJdžNj ǁƸƿƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƼǓDŽƸǀ ǃǓƸ ƸDŽNJƸDŽǐǁǂƸljƾ NJdžNj ơǕƺdžNj ǃǑljƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ǁƸǀ ƺǀhƸNjNJǕ džDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ ƬLjǀljNJǕǛơdžǖljǀnjƼLj ƛǏljnjǕLjdžǛ 76

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥơdžǖljǀnjƼLjǃƸǛƻǓDŽƼǀNJƾDŽljƼDždžNjƸǂǀǁǒǘƿƾljƾ ƺǀhƸNjNJǕdžơdžǖljǀnjƼLjƼǓDŽƸǀ ljǁǐǂƸƺǀƸDŽƸ ƸDŽǑƹdžNjǃƼǁƸǀljǁǐǂƸƺǀƸDŽƸǁƸNJǑƹdžNjǃƼ ƴNJƸDŽDŽǀǁǐǃƼNJdžDŽơdžǖljǀnjƼLj ƸDŽƼLjǍǕǃƸljNJƼ LJLjdžƸƺǕǃƼƿƸ ƥơdžǖljǀnjƼLjƼDŽNJƸljljǕǃƼDŽdžǛǃƸƽǓǃƸǛ ǃƸǛǃƼNJƸNJLjǑLJƼǀljƼƗLjǍǐƺƺƼǂdžNjǛ ƴNJƸDŽƼǃnjƸDŽǓƽƼNJƸǀƾƩǑNJƸLjNJƾƩLjǓƸǀDŽƸLJǐDŽǏljNJƸǃǑNJǏLJƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒNJƸǀƾƸDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒ ơdžƺǀǁǒNJdžNjƛǓDŽƸǀǃǑǍLjǀNJdžǀƼLjǕƩƼLjDŽdždžDŽǐǂDŽNJ 5FSOPPOBME

ǁƸǀljNjDŽƼLJǘǛ ǂƼǓLJdžNjDŽǃǕDŽdž ƻǖdžƻǀƸƹƸƿǃǓljƼǀǛLJLjdžNJdžǖDŽƸƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼNJdžDŽƹƸƿǃǕNJdžNjƗDŽǁǂǐƻ "OLMBE Ɲ ǂdžƺǀǁǒ NJdžNj ǀƼLjdžǖ ƗDŽǁǂǐƻ ƼǓDŽƸǀ NJdž LJǀǕ NjLJƼLjƹƸNJǀǁǕ ǁƸǀ njǏNJƼǀDŽǕ LJdžNj ǃǓƸ ǖLJƸLjDžƾ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼLJǀNJǖǍƼǀ ǁƸǀ ƸDŽNJƸLJdžǁLjǓDŽƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƩLjǓNJdž ƘƸƿǃǕ ǃƼ ljǍǑljƾ NJƾDŽ ƸLJǕǂNjNJƾ ǂdžƺǀǁǒNJƾǛƸLJƼLjƸDŽNJdžljǖDŽƾǛLJdžNjNJƸLJǐDŽNJƸljNjDŽNJƾLjƼǓ Ɲ ǂdžƺǀǁǒ NJdžNj ǀƼLjdžǖ ƦdžDŽNJǁdždžǂǐƻ 1PELPPMBE ƼǓDŽƸǀƾ NJƼǂƼNjNJƸǓƸ ƹƸƿǃdžǂǕƺƾljƾ LJLjǀDŽ ƸLJǕNJdžǀƼLjǕƗDŽǁǂǐƻ ƝƦǑǃLJNJƾƩLjǓƸǀDŽƸLJǐDŽǏljNJdžǃǑNJǏLJdž ƻƼǀǁDŽǖƼǀNJdžDŽƹƸƿǃǕNJdžNjǀƼLjdžǖƦdžDŽNJǁdždžǂǐƻ ƝưǁNJƾƩLjǓƸǀDŽƸLJǐDŽǏljNJƸǃǑNJǏLJƸ ǁƸƿdžLjǓƽƼǀNJdžDŽƹƸƿǃǕNJdžNjǀƼLjdžǖƗDŽǁǂǐƻ ƛǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼNJƸƩƸNjLjǀǁǐƢNjljNJǒLjǀƸƺǀƸDŽƸǃǒNJƸLjƸƽǕǃƸljNJƼǃƼNJƸ njǏNJƼǀDŽǐǁǑLjƸNJƸNJdžNjƬLjǀljNJdžǖơdžǖljǀnjƼLj ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛǃƸǛ ƪLJƼDŽƿNjǃǓƽdžNjǃƼNJƸƸljƾǃǑDŽǀƸƠǑLjƸNJƸNJǏDŽǃƼƺǐǂǏDŽƟƼLjdžnjƸDŽNJǘDŽ ƩƸǁǑLjƸNJƸNJǏDŽƻƸǀǃǕDŽǏDŽ ƼǓDŽƸǀƾǃdžǀLjƸǓƸƸDŽNJǓƿƼljƾNJǏDŽǁƼLjǐNJǏDŽNJdžNjnjǏNJǕǛ ƢƼǁǐƿƼǁƸǁǒLJLjǐDžƾǃƼƺƸǂǘDŽdžNjDŽNJƸǁǑLjƸNJƸNJǏDŽljǁdžNJƼǀDŽǘDŽ ƣƸ ǃǒ ljNjƺǍǑdžNjǃƼ ǂdžǀLJǕDŽ NJƸ ǁǑLjƸNJƸ NJǏDŽ ƻƸǀǃǕDŽǏDŽ ǃƼ NJƸ njǏNJƼǀDŽǐ ǁǑLjƸNJƸ NJdžNj ƬLjǀljNJdžǖơdžǖljǀnjƼLj ƩƾNJLjǀLJǂǒƻǖDŽƸǃƾ DŽdžNj ƼLJǀƿNjǃǓƸǁƸǀljƼDž ljƼƼǁnjNjǂǀljǃǕ ƻƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸNJƾƹǂǑLJdžNjǃƼ ǃƼNJdžNjǛƹƸƿǃdžǖǛNJƾǛƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǛơdžƺǀǁǒǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƩdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕƽǘdžNJǓLJdžNJƼƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽƼǀLJǐDŽǏljNJƾƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ

"Σκεπτόμενη έτσι, εξήλθε από τη δική της περιοχή, αυτή του δεκάτου τρίτου αιώνα, και κατέβηκε σ'αυτή των δώδεκα αιώνων. Οι κυβερνήτες των αιώνων την καταδίωξαν και εξοργίστηκαν εναντίον της διότι αυτή σκέφτηκε περί μεγαλείου. Και αυτή εγκατέλειψε την περιοχή των δώδεκα αιώνων και εισήλθε στις περιοχές του Χάους και προσελκύστηκε προς αυτή την δύναμη φωτός με μορφή λιονταριού, που θα τη καταβρόχθιζε."

Αυτή κατέβηκε στους δώδεκα αιώνες και δι'αυτό στο χάος.

ƴNJƸDŽ ƾ ƨdžnjǓƸ ƼDžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƚǑǁƸNJdž ƩLjǓNJdž ƗǀǘDŽƸ ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǀ NJLjdžǃƼLjǕ LJdžNj ǃƸǛ LJLjdžljǁƸǂƼǓljNJdžLJLjdžnjƸDŽǒƸNjNJǕljNjǂǂdžƺǀljǃǕNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥƚǑǁƸNJdžǛƩLjǓNJdžǛƗǀǘDŽƸǛ NJdžƫǓƻǀ ǁƸNJƸǂǒƺƼǀƼǁLJǂƾǁNJǀǁǐƿƼǔǁǕǛ ƨNJdž ljNJǑǃǃƸ NJƾǛ njǀƻǀǁǒǛ ƺNjDŽƸǓǁƸǛ  ǁƸNJƸǂǒƺƼǀ NJdž ljǍǒǃƸ NJdžNj ljNJƸNjLjdžǖ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƗDŽƻLjǑƸ ƥƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛǁƸǀNJdžƞƼǀǐnjǀ ǕNJƸDŽƻǀƸljNJƸNjLjǘDŽdžDŽNJƸǀǁƸǀƻǀƸljNJƸNjLjǘDŽdžDŽNJƸǀ ƻǀƸǃǑljǏ NJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ǃƸǛdžƻƾƺdžǖDŽljNJdžDŽƗǀǘDŽƸ ƝǃƼNJƸǂǂǀǁǒǎNjǍǒNJdžNjǀƼLjdžǖljLJǑLjǃƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛNJǏDŽƨdžnjǘDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸƺdžDŽǀǃdžLJdžǀƾƿƼǓƸLJǕNJdžƞƼǀǐnjǀ

 ƻƾǂƸƻǒ ƸLJǕNJƾƫǏNJǀǐ ƗǂǐNJǀ ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸDŽǑǂƿdžNjDŽ ƸLJǕ NJdž ǁƸDŽǐǂǀ NJdžNj DŽǏNJǀƸǓdžNj ǃNjƼǂdžǖ ƸnjNjLJDŽǓƽdžDŽNJƸǛǃǑljƸljNJdžƸDŽƿLjǘLJǀDŽdždžDŽ ǕǂƼǛNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛLJdžNjƿƼdžLJdžǀdžǖDŽ ƗǂǐNJǀ ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƘǀNJLjǀǕǂǀ NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ ƢǕDŽdžDŽ ǕNJƸDŽ LJdžǂǂƸLJǂƸljǀǐƽƼNJƸǀ NJdž ƘǀNJLjǀǕǂǀ ƸLJdžǁNJǐNJƸǀ dž ǍLjNjljǕǛ ƺǀƸ NJƸ ƸDŽǘNJƼLjƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐ 77

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƩdžLJDŽƼǖǃƸNJdžNjǍLjNjljdžǖƹLjǓljǁƼNJƸǀǃǑljƸljNJdžƟƼLjǕƨLJǑLjǃƸ Ʃdž ƗDŽNJǀǃǕDŽǀdž ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ dž ƢƼƺǐǂdžǛ ƗǂǍƾǃǀljNJǒǛ LJdžNj LJLjdžljǁdžǂǂǐ NJdž ǍLjNjljǕljNJƸƸDŽǘNJƼLjƸNjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƩƸ ljǘǃƸNJƸ ƸLJǕ ǍLjNjljǕ ƻǀƸLJƼLjDŽǘǃƼDŽƸ ǁƸǀ ƸǂǂƾǂdžƼǀljƻNjǕǃƼDŽƸ ƸǃdžǀƹƸǓƸ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ƸDŽƸǃƼǀƺDŽǖdžDŽNJƸǀ ljNjDŽǀljNJdžǖDŽ Ʃdž ƝǂǀƸǁǕ ƨǘǃƸ NJdž ǍLjNjljǕ ljǘǃƸ NJdžNj ƾǂǀƸǁdžǖ ƸDŽƿLjǘLJdžNj ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ DŽNJNjǃǑDŽdžǛ ǃƼ ƸNjNJǕ NJdž ǃƼNJƸǂǂǀǁǕ ǁǐǂNjǃǃƸ ƸLJǕ ǍLjNjljǕ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƫǀǂdžljdžnjǀǁǒƦǑNJLjƸ ƴLJdžǀdžǛ ǁƸNJǑǍƼǀ NJƾ ƫǀǂdžljdžnjǀǁǒ ƦǑNJLjƸ NJdžDŽ ƠǕǁǁǀDŽdž ƯDŽƿLjƸǁƸ ƻǖDŽƸNJƸǀ DŽƸ njƿǐljƼǀ ǃǑǍLjǀNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸDŽNjǃǎƼNjǕǃƼDŽdžǛǃƼNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƙNjDŽƸǓǁƸnjǓƻǀ ƸLjǀƿǃƾNJǀǁǘǛ ƚƼǁƸNJLjǓƸ NjLJdžƻƾǂǘDŽƼǀ NjLJǑLjNJƸNJdž ƿǐDŽƸNJdž ǁƸǀ NjLJǑLjNJƸNJƾ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀljNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽƼǛǕNJƸDŽNJdžƿƼǏLjƼǓƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƢƼǁǐLJdžǀdžNJLjǕLJdždžǀƯLjǍdžDŽNJƼǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽ LJdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƸLjǑljǁdžDŽNJƸǀDŽƸLJƸLjƸǃƼǓDŽdžNjDŽǍǏLjǓǛNJƾƨdžnjǓƸ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ DŽdžǀǘƿdžNjDŽ DŽƸ LJƸLjƸǃǑDŽdžNjDŽ ƻǓǍǏǛ ƨdžnjǓƸ ǕNJƸDŽ ƸNjNJǒ ƸDŽƸLjLjǀǍǐNJƸǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƝƨdžnjǓƸǃLJdžLjƼǓƼLJǓljƾǛDŽƸƻǀƼǀljƻǖƼǀljNJdžƬǐdžǛƴLJǏǛǁǀƸDŽƿǑǂƼNJƼ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƼǓDŽƸǀ ljNJdžƹǐƿdžǛǂdžƺdžǔǁǒ ǃLJdžLjƼǓDŽƸƻǀƼǀljƻǖƼǀǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛ ƙDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀ ƾ ƢƼƺǐǂƾ ƗƹNjljljdžǛ NJǏDŽ ƸǀǏDŽǓǏDŽ DŽƼLjǘDŽ ljNjDŽƸDŽNJǐNJƸǀ ǃƼNJƸDžǖ ƢLJǀDŽǐ ǁƸǀ ƩljƼljǑƻ ƸNjNJǕ NJdž ƺDŽǏLjǓƽƼǀ džLJdžǀdžljƻǒLJdžNJƼ ƠƸƹƸǂǀljNJǒǛ LJdžNj ljNjǃƹdžNjǂƼǖƼNJƸǀ NJdžƚǑDŽƻLjdžNJƾǛƜǏǒǛ Ɲ ƞƼǔǁǒ ƗǁNJǓDŽƸ ǁƸǀ NJdž ƬǐdžǛ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǁƸǀ ƾ ǃƼƺǐǂƾ ƯƹNjljljdžǛ ƼDŽǏǃǑDŽƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJdžNjDŽƸLJǕƼNjǍƸLjǓljNJƾljƾ Ʃdž ƬǐdžǛ ƸLJdžǁNJǘDŽNJƸǛ ƸǓljƿƾljƾ ƸLJǕ ƸNjNJǒ NJƾDŽ ǑDŽǏljƾ ǃƼ NJdž ƦDŽƼǖǃƸ ljLJǀDŽƿƾLjdžƹdžǂƼǓ ƾƻdžDŽǀǁǐ ƴNJƸDŽƾƨdžnjǓƸljƸDŽƞƼǔǁǕƦDŽƼǖǃƸljNjDŽƼNJƸǀLjǓƽƼNJƸǀǃƼNJdžƬǐdžǛ ƸDŽƸƹǂǖƽƼǀdžƦLjǏNJǕƺƼDŽdžǛ NJdžLJLjǏNJǕNJdžǁdžnjǏǛ Ɲ ơdžƺdžǔǁǒ ƗǁNJǓDŽƸ ƺdžDŽǀǃdžLJdžǀƾǃǑDŽƾ ƸLJǕ NJƾ ƨdžnjǓƸ ƺdžDŽǀǃdžLJdžǀƼǓ NJƸ DŽƼLjǐ NJƾǛ ƽǏǒǛ ƺǀƸ DŽƸƸDŽƸƹǂǖƼǀNJdžljǖǃLJƸDŽ ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƗǀǘDŽǀƸƢƾNJǑLjƸƚǀǐljNJƾǃƸ ƺdžDŽǀDŽdžLJdžǀƼǓNJƸǀƸLJǕNJdžDŽơǕƺdž ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ǁNjdžnjdžLjƼǓNJdžƨǖǃLJƸDŽǁƸNJǐNJƾDŽƗNjƺǒNJƾǛƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ NJdžƬǐdžǛ ƼǓDŽƸǀdžƢƼƺǐǂdžǛƮǁƼƸDŽǕǛ ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ǏǛƿƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸNJdžNjƢǖljNJƾ ƼǓDŽƸǀƾƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛ ƾƦƸLjƿǑDŽdžǛ NJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ ƾƣNJǑƹǀƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ Ɲ ƢƸLjǐǍ ƾ ƢƸLjǓƸ ǁǂƸǓƼǀ ljNJƾ ƹǐljƾ NJdžNj ljNJƸNjLjdžǖ ǃƼ NJƾ ǁƸLjƻǀǐ ƻǀƸLJƼLjƸljǃǑDŽƾ ƸLJǕ ƼLJNJǐDžǓnjƾ ƝƦƸLjƿǑDŽdžǛNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛƼǓDŽƸǀƾljǖƽNjƺdžǛNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƛNJljǀ ǕLJǏǛ ƼǓDŽƸǀ ƼLJǐDŽǏ ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǏ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƼLJǓljƾǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǁƸNJǑƹƼǀ ƾ ƨdžnjǓƸǃǑǍLjǀNJdžƬǐdžǛ Ɲ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ƚǖDŽƸǃƾ ƾ ƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒ ƛDŽǑLjƺƼǀƸ NJdž Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ džnjƼǓǂdžNjDŽ DŽƸ ƺdžDŽǀǃdžLJdžǀǒljdžNjDŽ NJƸ ǍƸdžNJǀǁǐ DŽƼLjǐ NJdž ƟƼLjǕ ƨLJǑLjǃƸ ƺǀƸ DŽƸ ƸDŽƸƻNjƿƼǓ dž ƝǂǀƸǁǕǛ h ƗDŽƿLjǏLJdžǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥnjƼǓǂƼǀDŽƸǁƸNJǑƹƼǀƾƨdžnjǓƸǁƸǀDŽƸƼLjƺƸljNJƼǓǃƼNJdžƬǐdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛƺǀƸDŽƸƸDŽƸƹǂǖljƼǀ ƾƽǏǒ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƝƻǖDŽƸǃƾNJdžNjnjǏNJǕǛǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ƸLJdžLjLjdžnjǐƼǀNJƾƿƼǔǁǒƨdžnjǓƸ 78

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

"Ολες οι υλικές απορροές την περικύκλωσαν και η Μεγάλη Δύναμη Οι απορροές Φωτός με μορφή λιονταριού καταβρόχθισε όλες τις δυνάμεις φωτός της του Σοφίας, της αφαίρεσε το φως της και το καταβρόχθισε και η ύλη της Ισχυρογνώμονα. απορρίφθηκε στο Χάος, μετατράπηκε σ'έναν κυβερνήτη με μορφή λιονταριού στο Χάος, του οποίου το ένα μισό του είναι φωτιά και το άλλο σκοτάδι, -αυτό είναι το Γιαλνταμπαόθ, για το οποίο σας μίλησα πολλές φορές. Οταν αυτό συνέβη, η Σοφία εξαντλήθηκε και η δύναμη φωτός με μορφή λιονταριού, βάλθηκε να εργάζεται για να αρπάξει από τη Σοφία όλες τις δυνάμεις φωτός και όλες οι υλικές δυνάμεις του Ισχυρόγνώμονα περικύκλωσαν τη Σοφία ταυτόχρονα και τη καταπίεζαν μέσα στο πόνο της." ƝƨdžnjǓƸ ƼDžƸljƿƼDŽƼǓƸnjdžǖƸLJdžLjLjdžnjǒƿƾǁƼ ǁƸǀNjLJdžnjǑLjƼǀǑDŽNJdžDŽƸ ƥǀNjǂǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸLJƼLjǀǁNjǁǂǘDŽdžNjDŽNJƾƨdžnjǓƸǁƸǀNJƾDŽ LJǀǑƽdžNjDŽƸDžǀdžƿLjǒDŽƾNJƸ ƝƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǒǀljǍNjLjdžƺDŽǏǃdžljǖDŽƾNJdžNjƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžNj ƼǁnjLjƸƽǕǃƼDŽƾdžLJdžNjƻǒLJdžNJƼ ǁdžǀNJǐƼǀ ǃƼLJƼLjǀnjLjǕDŽƾljƾNJƾƨdžnjǓƸ ƥƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕǛƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛƸLJƼǍƿǐDŽƼNJƸǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥ ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕǛ ƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ ƽǏDŽNJƸDŽǒ ƼǁƻǒǂǏljƾ NJdžNj ƽǏǀǁdžǖ Ƽƺǘ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓ džLJdžNjƻǒLJdžNJƼ ǎƼNjƻǒ ǁƸǀ ƻǕǂǀƸ ƿƸǖǃƸNJƸ ƸNJdžǃǀǁǑǛ ƹǕǃƹƼǛ NjLJƼLjƾǍƾNJǀǁǐ ƸƼLjdžLJǂǐDŽƸ ƸNJdžǃǀǁǐ NjLJdžƹLjǖǍǀƸ ƸNJdžǃǀǁǑǛ NJƾǂƼǍƼǀLjǀƽǕǃƼDŽƼǛ LjdžNjǁǑNJƼǛ NJƸDžǓƻǀƸ ljNJƾ ƨƼǂǒDŽƾ ǁǂLJ ǁǂLJ ǁǂLJ ƢƼǕǂƸƸNjNJǐNJƸƿƸNjǃǐljǀƸǎƼNjƻǒƿƸǖǃƸNJƸ džƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛǃǀljƼǓNJƾƨdžnjǓƸ ƴǂdžǀdžǀǐDŽƿLjǏLJdžǀƺdžDŽƸNJǓƽdžNjDŽǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǁƸǀǂǑDŽƼƚƼDŽNjLJǐLjǍƼǀǐǂǂdžǛ ljƸDŽNJdžƜǘdž ƝƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƸLJƸNJƾǂdžǖƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖnjǏNJǕǛ ǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖǁƸǀǃƼǁNjLjǀƸLjǍǓƸ ƺƼǂǘDŽNJƸǛ ljnjƼNJƼLjǓƽƼNJƸǀNJƾƿǑljƾNJƾǛƨdžnjǓƸǛǁƸǀƻdžNjǂƼǖƼǀƺǀƸDŽhƸLjLJǐDžƼǀƸLJǕNJƾƨdžnjǓƸ ǕǂƼǛNJǀǛnjǏNJƼǀDŽǑǛNJƾǛƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƭƼNjƻǒ ƻǕƺǃƸNJƸ LJdžNj ƻǀƸƻǓƻdžDŽNJƸǀ džLJdžNjƻǒLJdžNJƼ ƸnjƸǀLjdžǖDŽ ƸLJǕ NJƾ njNJǏǍǒ LJǐljǍdžNjljƸ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸNJǀǛƼljǏNJƼLjǀǁǑǛƸDžǓƼǛ ƥ LJƸLjǐǂdžƺdžǛ NjǂǀljǃǕǛ ǁƸǀ dž ƸLJƼǍƿǒǛ ƸƿƼǔljǃǕǛ ƿǑǂdžNjDŽ DŽƸ ƸLjLJǐDždžNjDŽ ƸLJǕ NJƾ ƨdžnjǓƸ ǕǂƼǛNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛnjǏNJǕǛNJƾǛ ƠƸNJhƸNjNJdžǖǛNJdžNjǛljǁdžNJƼǀDŽdžǖǛǁƸǀLjdžǖǛNJdžNjƠǐǂǀƙǀdžǖƺǁƸ LJƸLjƸǃdžDŽǑǛ NJdžNjƠƸNJdžǖDŽ ǁƸƿǘǛLJǂƾljǀǐƽƼǀƾǁƸNJƸljNJLjdžnjǒLJdžNjƿƸǂǂǐDžƼǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐNJdžDŽƺǒǀDŽdžnjǂdžǀǕǁƸǀƿƸ ƸLJdžNJƼǂƼǀǘljƼǀǕǂdžNJdžƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžƼǓƻdžǛ ǁǐƿƼNJƸǀljNJdžDŽƿLjǕDŽdžNJƾǛƨdžnjǓƸǛdžƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ NJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀljǃdžǖ Ɲ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǒ ƙDŽǘljƾ ƾ ƨdžnjǓƸ ƼǁNJdžLJǓƽƼNJƸǀ ƸLJǕ NJǀǛ LJdžǂNjDžƼLjǓƼǛ NJǏDŽ ƸLJƸNJƼǘDŽǏDŽ NJƾǛ ƻǀǐDŽdžǀƸǛ ƦƸLjhǕǂƸƸNjNJǐ džƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ džǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ LJǀljNJƼǖƼǀǕNJǀǁƸNJǑǍƼǀNJƾƨǕnjǀƸ ƩƾDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǒdžNjljǓƸNJƾǛƨǕnjǀƸǛLJLjǑLJƼǀDŽƸNJƾDŽƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼljNJdžƬǐdžǛ ƛǓDŽƸǀƼǁƼǓljNJdžƬǐdžǛLJdžNjƿƸƹLjdžǖǃƼNJƾƻǕDžƸNJƾǛƨdžnjǓƸǛ Lux In Tenebris Lucet. ƩdžƫǏǛǂǐǃLJƼǀljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƝƨdžnjǓƸǂǐǃLJƼǀljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ Ʃdž ǑDŽƸljNJLjdž ƣƼLjǕ dž LJLjdžLJƸLjƸljǁƼNjƸljǃǑDŽdžǛ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ džNjljǓƸ ƸLJdžǁNJƾǃǑDŽƾ ljƼ ǃdžLjnjǒǂƼNjǁdžǖǂƸǃLJƼLjdžǖǃƼNJƸǂǀǁdžǖDŽƼLjdžǖ ƼǓDŽƸǀƸLJdžNJǑǂƼljǃƸNJƾǛƛLjǃƾNJǀǁǒǛƩǑǍDŽƾǛ 79

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗNjNJǕ LJdžNj ƹLjǀljǁǕNJƸDŽ ƻǀǐǍNjNJdž ǃǑljƸ ljNJƾ ljǁdžNJƼǀDŽǒ ǃǐƽƸ LJLjǕljNJNjǍƾ ǁƸǀ ƸǍLjƼǓƸ NJdžNj ƽǏǀǁdžǖljLJǑLjǃƸNJdžǛ ǂǐǃLJƼǀNJǘLjƸǃǑljǏNJƾǛƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƢƼNJƸNJLjdžLJǒǛ ƗLJǕNJdžljƼDždžNjƸǂǀǁǕƬǐdžǛƸDŽƸƹǂǖƽƼǀLJǐDŽNJƸNJdžnjǏǛNJƾǛƨdžnjǓƸǛǁƸǀƸNjNJǕNJdžnjǏǛǂǐǃLJƼǀ ljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƝƨdžnjǓƸ ljƸDŽơǕƺdžǛ ƼǓDŽƸǀdžƙǀƸǂDŽNJƸǃLJƸǕƿljƼLJǂǒLjƾƻLjǐljƾ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32  "Και η Πίστη Σόφια έκλαψε υπερβολικά που φώναξε προς το φως των φώτων, το οποίο είχε δει από την αρχή, στο οποίο πίστευε και. πρόφερε τη μετάνοια της, λέγοντας έτσι: ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǁLjƸNjƺǐƽƼǀLJLjdžǛNJdžƫǏǛNJǏDŽnjǘNJǏDŽǁƸǀnjǏDŽǐƽƼǀƻNjDŽƸNJǐ ƝƨdžnjǓƸ ǃƼNJƸNJLjƼǃǑDŽƾljƼƻǀƸDŽdžƾNJǀljǃǕ LJǂǑdžDŽƻƼDŽƼǓDŽƸǀ ƾƨdžnjǓƸǁƸǀljƸDŽƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ ƸNjNJdžǖ

ƸDŽƸƻǖdžDŽNJƸǀdžǀǁƸǁǑǛljǁǑǎƼǀǛ 1. Ώ! Φως φωτών, στο οποίο πιστεύω από την αρχή· άκουσε με τώρα, Ώ! φως, Η στη μετάνοια μου! Σώσε με, Ώ! Φως, διότι έχουν εισέλθει σε μένα σκέψεις κακές. πρώτη 2. Κοίταξα Ώ! Φως, προς τα κατώτερα μέρη, και είδα εκεί ένα φως, και σκέφτηκα: μετάνοια "Θα πάω σ'αυτή τη περιοχή, για να μπορέσω να πάρω το φως αυτό". Και πήγα και της βρέθηκα η ίδια στο σκοτάδι, που είναι στο χάος αποκάτω, και δεν μπόρεσα να Σοφίας.

επισπεύσω περισσότερο να γυρίσω οτην περιοχή μου, διότι μέ πίεσαν οδυνηρά όλες οι απορροές της Αυθάδειας και η με μορφή λιονταριού δύναμη μου αφαίρεσε το φως μου". 3. Και φώναξα ζητώντας βοήθεια, αλλά η φωνή μου δεν βγήκε από τα σκοτάδια. Και κύταξα προς το ύφος, ώστε το φως στο οποίο πίστευα, να με βοηθήσει. 4. Και όταν κοίταξα προς τα ύφη, είδα όλους τους κυβερνήτες των αιώνων, και πως με τους αριθμούς τους εκοίταζαν προς τα κάτω και χαίρονταν την έξοδο μου, αν και δεν τους είχα κάνει κακό· αλλά αυτοί με μισούσαν χωρίς αιτία. Και όταν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα είδαν τους κυβερνήτες των αιώνων ευχαριστημένους για το πάθημα μου, κατάλαβαν ότι οι κυβερνήτες των αιώνων δεν θα έλθουν σε βοήθεια μου· Ετσι και οι απορροές εκείνες πήραν θάρρος και με πίεσαν οδυνηρά, και το φως που δεν πήρα από αυτές, το πήραν από μένα. 5. Τώρα επομένως, Ώ! φως της Αλήθειας, γνωρίζεις ότι εγώ έκανα αυτό με αθωότητα, σκεπτόμενη ότι η με μορφή λιονταριού δύναμη φωτός ανήκε σε σένα και η αμαρτία που έκανα, είναι ανοιχτή μπροστά σου. 6. Ας μην επιτρέπεις να μου λείπει το φως μου, Ώ! Κύριε, διότι έχω πίστη στο φως σου από την αρχή· Ώ! Κύριε των δυνάμεων, ας μην υποφέρω περισσότερο για την έλλειψη του φωτός μου. 7. Εφόσον πραγματοποιώ την προτροπή σου και από αγάπη προς το φως σου έχω πέσει μέσα σ'αυτή την καταπίεση και βλέπομαι καλυμμένη από ντροπή. 8. Και μέσω της αυταπάτης του φωτός σου μετετράπηκα σε μία ξένη για την οικογένεια μου, τους αόρατους και για τις μεγάλες εκπορεύσεις του Βαρβέλου. 9. Αυτό μου συνέβη, Ώ! Φως, διότι υπήρξα ζυλότυπη της κατοικίας σου·και ο θυμός του Ισχυρογνώμονα έπεσε πάνω μου, αυτού, που δεν άκουσε τηνεντολή αον για να πηγάζει από την απορροή της δυνάμεως του, διότιήμουν στον αιώνα του, χωρίς να επιτελώ το μυστήριο του.. 80

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

10. Και όλοι οι κυβερνήτες των αιώνων με κορόιδευαν. 11. Και ήμουν σ'συτή την περιοχή, κλαίγοντας και ψάχνοντας το φως που είχα δει στο ύψος. 12. Και, οι φύλακες των θυρών των αιώνων με ερευνούσαν και όλοι αυτοί που παρέμειναν στο

μυστήριο τους με ειρωνεύονταν. 13. Αλλά κοίταξα προς το ύψος, προς εσένα και είχα πίστη σε σένα. Τώρα όμως, Ώ! Φως φωτών, βρίσκομαι οδυνηρά συμπιεσμένη στο σκοτάδι του χάους. Εάν τώρα εσύ θέλεις σώσε με, -μεγάλη είναι η ευγνωμοσύνη μου- άκουσε με τότε αληθινά και σώσε με. 14. Σώσε με από την ύλη του σκοταδιού αυτού· Ας μη καταβυθιστώ σε αυτή, ώστε να μπορώ να σωθώ από τις απορροές του θεού Ισχυρογνώμονα, οι. οποίες με πιέζουν τρομερά και από τι.ς κακές πράξεις τους. 15. Μην αφήσεις να καταβυθιστώ σε αυτά τα σκοτάδια και μην αφήσεις τη με μορφή λιονταριού δύναμη να καταφάει εντελώς το σύνολο της δυνάμεως μου... και μην αφήσεις το χάος τούτο να σαβανώσει τη δύναμη μου. 16. Ακουσε με Ώ! Φως, διότι η χάρη σου είναι πολύτιμη και κοίταξε με, κάτω,σύμφωνα με το μεγάλο έλεος του φωτός σου! 17. Μην αποτρέψεις το πρόσωπο σου από μένα, διότι είμαι εξαιρετικά βασανισμένη. 18. Σπεύσε, άκουσε με και σώσε τη δύναμη μου. 19. Σώσε με από τους κυβερνήτες που με μισούν, διότι εσύ γνωρίζεις την οδυνηρή καταπίεση μου και το μαρτύριο μου και το βάσανο της δυνάμεως μου που εκείνοι μου αφήρεσαν· συμπεριφέρσου προς αυτούς, σύμφωνα με την επιθυμία σου. 20. Η δύναμη μου κοίταξε προς τα εμπρός από το μέσον του χάους και από το μέσον του σκότους και περίμενα από το ταίρι μου, αυτό που όφειλε να έρθει και να πολεμήσει για μένα, αλλά δεν ήρθε· αυτό που αναζήτησα μήπως έλθει και να μου δάνειζε δύναμη, αλλά δεν το βρήκα. 21. Και όταν αναζήτησα το φως, εκείνοι μου έδωσαν σκοτάδια· και όταν αναζήτησα τη δύναμη μου, εκείνοι μου έδωσαν ύλη... 22. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως φωτών, είθε το σκοτάδι και η ύλη που οι απορροιές του Ισχυρογνώμονα έφεραν σε μένα, να πάνε σ'εκεινους σαν παγίδα και είθε εκείνοι να πιαστούν και να τιμωρηθούν εκεί, και είθε να σκοντάφτουν και να μην ξαναγυρίσουν στη περιοχή του Ισχυρογνώμονα. 23. Είθε να μένουν στο σκοτάδι και να μη παρατηρούν το φως· είθε να κοιτάζουν το χάος για πάντα και να μη τους είναι επιτρεπτό να δουν προς το ύψος. 24. Φέρε πάνω τους την εκδίκηση τους και είθε η κρίση σου να παραμένει, σε αυτούς! 25. Είθε να μη φθάσουν στο εξής στη περιοχή τους, του θεού Ισχυρογνώμονα, και είθε να μην έρθουν οι απόρροιες του στο εξής προς στις περιοχές του· διότι η θεότητα τους είναι ασεβής και αυθάδης και αυτός ο οποιος έχει σκεφθεί και έκανε αυτό το κακό από μόνος του, χωρίς να ξέρει, ότι αν δεν είχα προσελκυστεί κάτω, σύμφωνα με την εντολή σου, αυτός δεν θα είχε καμιά εξουσία πάνω σε μένα. 26. Αλλά, όταν εσύ, κατά εντολή σου, με έφερες κάτω, αυτοί με ακολούθησαν περισσότερο και οι απόρροιες τους, πρόσθεσαν θλίψεις στην ταπείνωση μου... 27. Και μου αφαίρεσαν δύναμη φωτός και έπεσαν εναντίον μου πιέζοντας με μέχρι πόνου, για να συναποκομίσουν όλο το φως που είχα μέσα μου. Εξαιτίας αυτού στο οποίο αυτοί με έβαλαν, ας μη ανέβουν στον δέκατο τρίτο αιώνα, τη περιοχή της Δικαιοσύνης. 28. Και είθε να μην νπολογισθούν στο πλήθος εκείνων που καθαρίζουν τους εαυτούς τους και το φως, και είθε να μην υπολογισθούν με εκείνους που θα μετανοήσουν γρήγορα, για να μπορέσουν να λάβουν γρήγορα τα μυστήρια στο φως. 81

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

29. Διότι αυτοί μου αφαίρεσαν το φως και η δύναμη μου άρχισε να παύει. μέσα μου και

στερούμαι από το φως μου. 30. Τώρα και γι'αυτο, Ώ! Φως, ας βρίσκεσαι σε σένα και σε μένα, εγώ ψάλλω ύμνους στο όνομα σου, Ώ! Φως, δοξασμένο. 31. Είθε ο ψαλμός μου του ύμνου να σε ευχαριστήσει, Ώ! Φως, σαν ένα εξαιρετικό μυστήριο, που οδηγεί στις θύρες του Φωτός, οι οποίες σε εκείνους που θα μετανοήσουν θα φανερωθούν και τους οποίους το φως θα καθαρίσει. 32. Τώρα και. γι 'αυτό, άφησε όλων τις ύλες να χαίρονται· είθε να σε αναζητεί κάθε φως, και είθε η δύναμη των αστεριών που είναι μέσα σου να διαρκεί. 33. Διότι το φως άκουσε τις ύλες και δεν θα αφήσει κανε'ναν χωρίς να τον έχει καθαρίσει. 34. Είθε οι ψυχές και οι ύλες να υμνούν τον Κύριο όλων των αιώνων και είθε οι ύλες και καθετί που υπάρχει σ'αυτές να τον υμνούν. 35. Διότι ο θεός θα' σώσει τη ψυχή τους από όλες τις ύλες και μία πόλη θα ετοιμαστεί στο Φως και όλες οι ψυχές που θα σωθούν, θα διαμείνουν στην πόλη αυτή και θα την κληρονομήσουν. 36. Και η ψυχή εκείνωνπου θα λάβουν τα μυστήρια, θα διαμείνουν στην περιοχή αυτή και εκείνοι που έλαβαν μυστήρια στο όνομα σου, θα διαμείνουν μέσα σ'αυτήν". ƥƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛǁƸǀƾƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖƸLJdžLjLjǕnjƾljƸDŽNJƾDŽƸDŽNJƸǖƺƼǀƸ NJƾǛƨǕnjǀƸǛ ƝƨdžnjǓƸljNjDŽƸDŽNJǐNJƸǀƾǓƻǀƸǃƼNJdžljǁdžNJǐƻǀ ƝƨdžnjǓƸ ƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƽƾNJǐƼǀƹdžǒƿƼǀƸ ƝƨdžnjǓƸ ǃǑljƸljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ NjLJdžnjǑLjƼǀNJdžƸDŽƼǓLJǏNJdž ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽƻNjljƸLjƼljNJǀdžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJƾƨdžnjǓƸǕNJƸDŽƸNjNJǒƸǂǂǐƽƼǀNJǕLJdž Ɲ ƨdžnjǓƸ NJƸDžǀƻƼǖƼǀ ƸNjNJǒ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ǒ ǃǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ ǒ ǕLJdžNjƿǑǂƼǀ Ɲ ƨdžnjǓƸ ƾ ƙDŽǘljǀǛ ljNJdž ƹǐƿdžǛ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ljNjƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdž ƸLJdžǑǂƼljǃƸ ǃǓƸ ljNjǃƹǓǏljƾ ǃƼǓƺǃƸNJdžǛnjǏNJǕǛǃƼNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ Ɲ ǁǐƿdžƻdžǛ NJdžNj ơǕƺdžNj ljNJƾDŽ ǖǂƾ ƺǓDŽƼNJƸǀ ƸDŽNJǀǂƾLJNJǒ ƻǀƸǂƼǁNJǀǁǐ ǃǑljǏ NJdžNj Ơdžljǃǀǁdžǖ ƚLjǐǃƸNJdžǛ ƝǁƸNJǐƻNjljƾNJdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛǃǑljƸljNJƾDŽǖǂƾƼDžƾƺǀǑNJƸǀƻǀƸǂƼǁNJǀǁǐǃƼNJƾƽǏǒ NJdžLJǐƿdžǛ NJdžƿǐDŽƸNJdžǁƸǀNJƾƸDŽǐljNJƸljNJƾNJdžNjƬLjǓljNJdžNjǃǑljƸǃƸǛ ƝƨdžnjǓƸƼǓDŽƸǀ NJdžƸLJdžNJǑǂƼljǃƸNJƾǛǁƸƿǕƻdžNjNJdžNjơǕƺdžNjǃǑǍLjǀNJdžƬǐdžǛ Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ njǏNJǕǛ ǃƼ ǃdžLjnjǒ ǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ƻƾǂƸƻǒ ƾ NJLjǀLJǂǒ ǁƸNJǘNJƼLjƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƣdžNjǛ ƛLJǀƿNjǃǓƸ ǁƸǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǕǛ ƛǁnjNjǂǀljǃǕǛ NJǓLJdžNJƼ ƻƼDŽ ǑǍƼǀ DŽƸ ǁǐDŽƼǀ ǃƼ ƗNjNJǕ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžljǘǃƸ ƸLJǕNJǀǛljNJdžLjƺǑǛǁƸǀƸLJǕNJdžDŽDŽdžNj ǃƼƸNjNJǕLJdžNjƼǓDŽƸǀ ƾƗǂǒƿƼǀƸ ƥǀ ǃƼƺǐǂƼǛ ƼǁLJdžLjƼǖljƼǀǛ NJdžNj ƘƸLjƹǑǂdžNj NJƾǛ ƠƸNJdžǀǁǓƸǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƻƼDŽ ǃLJdžLjdžǖDŽ džNjƻǑLJdžNJƼDŽƸǁƸNJƸDŽdžƾƿdžǖDŽƸLJǕNJdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕnjǏǛ ƩdžƸƻƾǃǀdžǖLjƺƾNJdžƫǏǛƼǓDŽƸǀNJǕljdžƸDŽǕǃdžǀdžLJLjdžǛNJdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ǕLJǏǛNJdžDŽƼLjǕLJLjdžǛNJdž ǂǐƻǀ ƴNJƸDŽ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƸnjǒDŽƼNJƸǀ DŽƸ LJǑljƼǀ LJǂǑdžDŽ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼLJǏnjƼǂƼǓNJƸǀ ƸLJǕ NJǀǛ ƼǁLJdžLjƼǖljƼǀǛNJdžNjƘƸLjƹǑǂdžNj ƪLJǐLjǍdžNjDŽ ƸNjNJdžǓ džǀ džLJdžǓdžǀ ƽƾǂǕNJNjLJdžǀ ǕDŽNJƼǛ NJƾǛ ƠƸNJdžǀǁǓƸǛ NJdžNj ƢLJƸLjLJǑǂdž LJǑnjNJdžNjDŽ ljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ǕLJdžNjƸǁdžǖƺƼNJƸǀNJdžǁǂǐǃƸǁƸǀNJdžNJLjǓDžǀǃdžƻdžDŽNJǀǘDŽ ƩdžƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƼƺǘ džNjƻǑLJdžNJƼNjLJƸǁdžǖƼǀǁƸǀLJǐDŽNJdžNJƼƼǁLJdžLjƼǖƼǀƸLJǕNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNj 82

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƸNjNJǕLJdžNjdžNjƻǑLJdžNJƼƿƸǑLJLjƼLJƼDŽƸƼǁLJdžLjƼǖljƼǀ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ƼDžƸLJƸNJǘDŽNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƻǀƸDŽdžƾNJǀljǃǕ LJdžNj ǃƼ ƸLJǂǒ ǃƸNJǀǐ ljNjƺǍǑƼNJƸǀǃƼNJƾƨdžnjǓƸ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ljNJǀǛ ǁƸNJǘNJƼLjƼǛ LJƼLjǀdžǍǑǛ džƻǖLjƼNJƸǀ ǁƸǀ ƸDŽƸƽƾNJǐ NJdž ƫǏǛ LJdžNj ƼǓƻƼ ljNJƸ džNjLjǐDŽǀƸ ƥǀ ƫǖǂƸǁƼǛ NJǏDŽ ƿNjLjǘDŽ NJǏDŽ ƸǀǘDŽǏDŽ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ DŽƸ LJLjdžǍǏLjǒljƼǀ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ Ƹǂǂǐ ǕNJƸDŽ NJdžDŽ ƹǂǑLJdžNjDŽ NJǕljdž ƽǏDŽNJƸDŽǕ ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽ ǕNJǀ ƸǁǕǃƾ ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ LJLjdžƼNJdžǀǃƸljǃǑDŽdžǛ ƢǑljƸljNJdžljƼDždžNjƸǂǀǁǕƬǐdžǛ ǃǑljƸljNJdžDŽǁNJƾDŽǘƻƾƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƹLjǓljǁƼNJƸǀƾƨdžnjǓƸ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǘljdžNjǃƼNJƾƨdžnjǓƸǃǑljƸƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjƬǐdžNjǛ ƗNjNJǕƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽǃƼNJƸNJLjǑLJdžDŽNJƸǛNJdžƟƼLjǕƨLJǑLjǃƸljƼƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒƛDŽǑLjƺƼǀƸ ƪLJǐLjǍdžNjDŽƻǖdžƬǐƾ ƸNjNJǕNJdžNjƢƸǁLjǕǁdžljǃdžNjǁƸǀƸNjNJǕNJdžNjƢǀǁLjǕǁdžljǃdžNj ƩdžƬǐdžǛNJdžNjƢǀǁLjǕǁdžljǃdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƸljƼDždžNjƸǂǀǁǐǃƸǛǕLjƺƸDŽƸ ƢǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ NJƾǛ ƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ NJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ ǁƸǀ džǀ ƸLjǍǑǛ NJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ ǁƸǀ NJdž njǏǛ ljNjDŽƸDŽNJǘDŽNJƸǀ ljNjƺǍƼǕǃƼDŽƸ ƸDŽƸǃǀƺDŽNjǕǃƼDŽƸ ǁƸǀ ǍǏLjǓǛ LJǀƿƸDŽǕNJƾNJƸ ƸDŽNJǓƻLjƸljƾǛ ǁǐLJdžǀǏDŽLJǐDŽǏljhǐǂǂƸ ƗNjNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ dž ǂǕƺdžǛ ƺǀƸ NJdžDŽ džLJdžǓdž LJdžǂǂdžǓ ǁƸǂǂǀNJǑǍDŽƼǛ ǑǍdžNjDŽ ƽǏƺLjƸnjǓljƼǀ ǁǐNJǏ ljNJdž ƬǐdžǛ NJƾDŽ ƸLJƼǀǁǕDŽǀljƾ NJdžNj ƠǕljǃdžNj LJdžNj ǃǑljƸ ljhƸNjNJǒDŽ LJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀ NJƸ Njǂǀǁǐ NJƾǛ ƛLjǃƾNJǀǁǒǛǃƸǛƨnjƸǓLjƸǛ ƗLJǕNJdžƬǐdžǛƼDžǑLjǍƼNJƸǀdžƠǕljǃdžǛǁƸǀƸLJǕNJƸƨǁdžNJǐƻǀƸNJdžƫǏǛ ƢƼ ǁƸDŽǑDŽƸ NJLjǕLJdž ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ƼǁƻƾǂǏƿƼǓ dž ƠǕljǃdžǛ ǁƸǀ NJdž ƫǏǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƢƸǁLjǕǁdžljǃdžǒǃǑljƸljNJdžDŽƢǀǁLjǕǁdžljǃdžǍǏLjǓǛNJƾƹdžǒƿƼǀƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƛDŽNJdžǖNJdžǀǛ ƾƨdžnjǓƸƼLJǀƿNjǃƼǓDŽhƸDŽǑǂƿƼǀǃǑǍLjǀNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƢǑljƸljNJdžƽǏǀǁǕƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƾNjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǂdžƺǀǁǒƼǓDŽƸǀǑDŽƸǁƸNJǘNJƼLjdžƼǓƻdžǛƬǐdžNjǛ ǕLJdžNjƹƸljǀǂƼǖƼǀƾƸNJƸDžǓƸ ƬǏLjǓǛƸǃnjǀƹdžǂǓƸ ƾǍƸdžNJǀǁǒƸNJƸDžǓƸNJƾǛNjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǛǂdžƺǀǁǒǛljNjǂǂƸǃƹǐDŽƼǀƼLJǓljƾǛNJƾ ƨdžnjǓƸƸǂǂdžǀǘDŽdžDŽNJƸǛNJƾDŽdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƛDŽNJdžǖNJdžǀǛ ƻƼDŽƸLjǃǕƽƼǀDŽƸljNjƺǍǑdžNjǃƼNJdžljƼƹƸljNJǕƸNjƿƼDŽNJǀǁǕƬǐdžǛNJdžNjƨƼDžǃƼƸNjNJǕNJdž ƼǓƻdžǛ ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖ ǁƸǀ ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁdžǖ ǍǐdžNjǛ NJdžNj NJLjǀƺǁǑnjƸǂdžNj ƻǓLJdžƻdžNj LJdžNj ǂƸDŽƿƸljǃǑDŽƸdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀǐDŽƿLjǏLJdžǛ Ɲ ƨdžnjǓƸ ƸDŽƸLJDŽǑƼǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ƾ ƨdžnjǓƸ ƻƼDŽ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ ƝƨdžnjǓƸƼǂLJǓƽƼǀǕNJǀƾƬǐLjƾNJdžNjƸƻƾǃǀdžǖLjƺƾNJdžNjƫǏNJǕǛƿƸǑǂƿƼǀljƼƹdžǒƿƼǀƸNJƾǛ Ɲ ƨdžnjǓƸ ƼLJǀƿNjǃƼǓ DŽƸ ljNJLjǑǎƼǀ NJdž ƫǏǛ NJdž LJLjǕljǏLJdž NJdžNj LJLjdžǛ ƸNjNJǒDŽ ƻǀǕNJǀ NjLJdžnjǑLjƼǀ ǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛ ƝƨdžnjǓƸƼLJǀƿNjǃƼǓƸLJǕNJdžƫǏǛDŽƸljǘljƼǀNJƾnjǏNJƼǀDŽǒNJƾǛƻǖDŽƸǃƾ ƥǀƯLjǍdžDŽNJƼǛƻǀƸǃƸLjNJǖLjdžDŽNJƸǀƺǀƸNJƾƨdžnjǓƸ NJƾDŽLJdžƿdžǖDŽǁƸǀǃƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛƹǂǑLJdžDŽNJƸǀ ǍǏLjǓǛƸNjNJǒDŽ hƴǃǏǛ džǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽǕNJǀƾƨdžnjǓƸdžnjƼǓǂƼǀDŽƸnjǏNJǓljƼǀNJdžƬǐdžǛ ƩǓ ƿƸ NjLJǒLjǍƼ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƩǓ ƿƸ NjLJǒLjǍƼ ƸLJǕ ǃƸǛ ƼǐDŽ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƻƼDŽ ƼǀljƼLjǍǕNJƸDŽljNJdžƬǐdžǛ ƦǘǛ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸǃƼ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ NJdž ƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ǍǏLjǓǛ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƩdžƬǐdžǛǑǍƼǀƸDŽǐƺǁƾƼLJǓljƾǛƸLJǕNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǍLjƼǀǐƽdžDŽNJƸǀ NJƾ ƨdžnjǓƸ ǃǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ ƺǀƸ DŽƸ ǃLJdžLjǑljdžNjDŽ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjDŽNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdžljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǛ Ʊƻƾ ǑǍdžNjǃƼ LJƼǀ ǁƸǀ DžƸDŽǐ ƼLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽdžNjǃƼ ǕNJǀ džǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ 83

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ Ɲ ƥNjljǓƸ ƸLJǕ ǃǕDŽƾ NJƾǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǁƸƻǑDŽƸ ǃƸǛ džNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljƼǀǕǂdžNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƛǓDŽƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž NJǕNJƼ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƻƾǂƸƻǒ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǁƸǀ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ DŽƸƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀƸƻǀǐǁdžLJƸljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƢǕDŽdžDŽ ǑNJljǀ ǕNJƸDŽ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ ǕǂƸ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ njƿǐljdžNjǃƼ ljNJƾDŽ ƥǀǁƼǓƸƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾ ƩdžƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀLJLjǑLJƼǀDŽƸƹdžƾƿǐƼǀNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdžƸƻǀǐǁdžLJƸ ƻǀǕNJǀƼǐDŽƻƼDŽ NJdžDŽ ƹdžƾƿǐƼǀ ƸNjNJǕǛ dž NJƼǂƼNjNJƸǓdžǛ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀ ǁƸǀ ƼǐDŽ dž ǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀ NJdž ƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛǒNJhƸDŽǘNJƼLjƸǃǑLjƾ ƼLJǓljƾǛƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ ƥǃNjƾǃǑDŽdžǛǁdžǀNJǐLJLjdžǛNJƸƼLJǐDŽǏǁƸNJǐnjǏNJdžǛƸLJǕNJƾDŽƨdžnjǓƸ LJƸLjƸNJƾLjƼǓƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ǁƸǀ ƸLJǕ NJƸ ǃǑljƸ NJdžNj ljǁǕNJdžNjǛ ǁƸǀ ƼǂLJǓƽƼǀ ǃƼ ǐLJƼǀLjdž LJǕƿdž ljNJdž NJƸǓLjǀ NJdžNj ljNJƾDŽ ƘƸǂǁǖLjǀǐ NJdžNj ljNJƾDŽ ƦDŽƼNjǃƸNJǀǁǒ NJdžNj ƭNjǍǒ ƼDŽ NJdžǖNJdžǀǛ NjLJdžnjǑLjƼǀ ƻǀǕNJǀ ƸǁǕǃƾ ƻƼDŽ ǑLjǍƼNJƸǀ ƝƘƸǂǁǖLjǀƸ ƾǏLjƸǓƸƛǂǑDŽƾ NJdžƘdžǖƻǀ ƼǓDŽƸǀljƸDŽǑDŽƸLJdžNJǒLjǀƸLJǕǂƼLJNJǕǁƸǀƻǀǐnjƸDŽdž ƸǂǐƹƸljNJLjdžƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjdžLJdžǓdžNjǁƸǓƼǀƾƫǂǕƺƸNJdžNj1SBHOB Ʃdž DŽƸ ljNjƺǍǏDŽƼNjNJƼǓǛ ǃƼ NJƾDŽ ƘƸǂǁNjLjǓƸ NJdž DŽƸ DŽNjǃnjƼNjNJƼǓǛ ǃƼ NJƾDŽ ǏLjƸǓƸ ƛǂǑDŽƾ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ ǃǕDŽdžǃǑljǏNJƾǛƗDŽǐljNJƸljƾǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ǕǂƼǛdžǀƬLjǀljNJǓǁǑǛƗLjǍǑǛLJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀljNJdžƘdžǖƻǀ ƴNJƸDŽdžƗǀNJǀƸNJǕǛƯDŽƿLjǏLJdžǛljNjƺǍǏDŽƼǖNJƸǀǃƼNJdžƘdžǖƻǀ ƗDŽƸljNJƸǓDŽƼNJƸǀ ƥƯDŽƿLjǏLJdžǛ ljNJdžljǖDŽdžǂdžNJdžNj njǏNJǓƽƼNJƸǀǃƼǕǂƾƸNjNJǒNJƾljNjƺǍǘDŽƼNjljƾ ƠƸNJǐǁǐLJdžǀdžDŽNJLjǕLJdžƻƼDŽƿƸǒNJƸDŽLJǀƿƸDŽǒƸNjNJǒƾljNjƺǍǘDŽƼNjljƾǍǏLjǓǛNJƾDŽLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽƾ ƼDžǐǂƼǀǎƾNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽLJLjǕljƿƼNJǏDŽLJdžNjǁdžNjƹƸǂǐǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƥƗǀNJǀƸNJǕǛƯDŽƿLjǏLJdžǛƼǓDŽƸǀdžƸǂƾƿǀDŽǕǛƯDŽƿLjǏLJdžǛǁƸǀƾǏLjƸǓƸƛǂǑDŽƾ ƾƹƸljǀǂǀǁǒNJdžNj ljǖƽNjƺdžǛ ƩƸ ljǘǃƸNJƸ ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƸljNJLjǀǁǕ ǁƸǀ NJdž njNjljǀǁǕ ǕǍƾǃƸ ǃƼ NJƾ ƽǏNJǀǁǒ NJdžNj ǑƻLjƸ ƼǓDŽƸǀ ǃǕDŽdžDŽNJƸƼDŽƻǖǃƸNJƸNJdžNj ƥƚǕǁNJdžLjƸǛƟǏǐDŽDŽƾǛƫǐdžNjljNJǑǁƸDŽƼdžLjƸNJǒǁƸǀƸLJNJǒNJƾDŽǏLjƸǓƸƛǂǑDŽƾ ǃLJLjdžljNJǐljƼǃǓƸ džǃǐƻƸDŽƼƸLjǘDŽǃƸƿƾNJǘDŽ LJdžNjǑǃƼǀDŽƸDŽǑǁLJǂƾǁNJdžǀǃLJLjdžljNJǐljƼǃǓƸNJǑNJdžǀƸdžǃdžLjnjǀǐ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƿƸǃLJǏǃǑDŽdžǛ ƸLJǕ NJƾ ƨdžnjǓƸ ƸDŽƸƽƾNJǐ NJdž njǏǛ ǁƸǀ ǂƸǃƹǐDŽƼǀ ljǁdžNJǐƻǀƸ ƼLJǀƿNjǃƼǓƚǖDŽƸǃƾǁƸǀǂƸǃƹǐDŽƼǀǖǂƾ džǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžDŽNJǀǃǏLjdžǖDŽƺǀƸNJdžǁƸǂǕNJdžNj ƦƸLjhǕǂƸƸNjNJǐ džǀƯLjǍdžDŽNJƼǛNjnjǓljNJƸDŽNJƸǀƼLJǓljƾǛNJƸƸLJdžNJƼǂǑljǃƸNJƸNJdžNjƠǐLjǃƸNJdžǛ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǕNJƸDŽ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƬǐdžǛ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ NJdž ǐnjƸNJdž ƿƸ ǒƿƼǂƸDŽ DŽhƸDŽǑƹdžNjDŽǁƸǀƿLjƾDŽdžǖDŽ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƸDŽƸƺǁƸǓdž DŽƸ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ ljNJdž ƬǐdžǛ ƺǀƸ DŽƸ ǑǍdžNjǃƼ NJdž ƻǀǁƸǓǏǃƸDŽƸƸDŽǑƹdžNjǃƼLJLjdžǛNJdžƫǏǛ ƠǐƿƼ ǐDŽdžƻdžǛ LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ ǃǓƸ ǁǐƿdžƻdž ǁǐƿƼ ƸDŽǐNJƸljƾǛ LJLjdžƾƺƼǓNJƸǀ ǃǓƸ NJLjdžǃƼLjǒ ǁƸǀnjdžƹƼLjǒNJƸLJƼǓDŽǏljƾ ƥƿƼǕǛƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃǏDŽ džƺǒǀDŽdžǛǐDŽƿLjǏLJdžǛǃƼNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘƼljǏNJƼLjǀǁǐ ƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJdžNJƼ ƸljƼƹǒǛǁƸǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǛ Ɲ ƨdžnjǓƸ ƻƼDŽ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ǂǐƹƼǀ ǁƸǀ dž ƿƼǕǛ ƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ NJƾDŽ ƼLJǓljǁƼǎƾ NJǏDŽ ƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽ ƝƨdžnjǓƸƻƼDŽƿǑǂƼǀDŽƸƼLJƾLjƼǐƽdžNjDŽdžǀƸǁNJǀDŽdžƹdžǂǓƼǛNJdžNjƼƺǘljNJdžNjǛƯLjǍdžDŽNJƼǛ Ɲ ƨdžnjǓƸ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ ǁƸǂǐ ƺǀƸ NJdž NJǓ ƼǓDŽƸǀ ǀǁƸDŽǕ NJdž Ƽƺǘ dž ƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ ƸNjNJǕǛ dž džLJdžǓdžǛƸǀljƿǐDŽƼNJƸǀƠǖLjǀdžǛdžLJdžNjƻǒLJdžNJƼ ƩdžƼƺǘǁǐƿƼNJƸǀǃƼƼDždžNjljǓƸLJǐDŽǏljNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ Ʃdž LJƼǀljǃƸNJǘƻƼǛ Ƽƺǘ ljǁǑLJNJƼNJƸǀ ǕNJǀ Ǖǂdž ƸNjNJǕ LJdžNj ljNjǃƹƸǓDŽƼǀ ljNJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƼǓDŽƸǀ ǃǑljǏNJƾǛƻǖDŽƸǃƾǛNJdžNj ǃǑljǏNJƾǛƼDždžNjljǓƸǛNJdžNj 84

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛƼǓDŽƸǀƾNJLjǀLJǂǒǁƸNJǘNJƼLjƾƻǖDŽƸǃƾƼDždžNjljǀǐƽdžǃƼDŽƾƸLJǕNJdžƼƺǘ Ʃdž Ƽƺǘ ƼǓDŽƸǀ ljNJdžDŽ Ǔƻǀdž NJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJdžNj ǁǐNJǀ LJǂƾƿǏLjǀǁǕ ljǖDŽdžǂdž ƸLJǐDŽƿLjǏLJǏDŽ LJdžǂǂƸLJǂǘDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ LJLjǕljƿƼNJǏDŽ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽ ƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀǃǑǍLjǀNJdžƬǐdžǛǁƸNJǐƻǀƸNJƸƺǒNJdžNjƦƸNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽ ǁƸǀǁƸNJǐƻǀƸNJƸƺǒNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ DŽdžƿƼNjǃǑDŽƾǁƸǀƸLJdžLjLjdžnjƾǃǑDŽƾƸLJǕNJdžNjǛƸLJƸNJƼǘDŽƼǛNJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖ ǃƼNJƸNJLjƸǃǃǑDŽƾljƼƻǀƸDŽdžƾNJǀljǃǕ ƼǓDŽƸǀƾljNjǃnjdžLjǐƸNjNJǒǛNJƾǛƼLJdžǍǒǛNJdžNjƠǐǂǀƙǀdžǖƺǁƸ ƩǘLjƸƸnjƿdžDŽdžǖDŽdžǀƠƸǂǁǀƸDŽǑǛLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƼǛƸNjNJǒǛNJƾǛƨǀƻƾLjǐǛƛLJdžǍǒǛ ƴǃǏǛ džǀƻǀƸljNJLjƼǃǃǑDŽdžǀLJǀljNJƼǖdžNjDŽǕNJǀǑǍdžNjDŽljNJdžNjǛƼǁnjNjǂǀljǃǑDŽdžNjǛNJdžNjǛƼƺǁƼnjǐǂdžNjǛ ǕǂƾNJƾljdžnjǓƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƗNjNJdžǓ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƻǀƸljNJLjƼǃǃǑDŽdžǀ NJdžNj ƻǀƸDŽdžƾNJǀljǃdžǖ ƸNjNJdžǓ ƸǁLjǀƹǘǛ LJdžNj ƼDŽƸDŽNJǀǘDŽdžDŽNJƸǀ ljNJƾDŽǐDŽdžƻdžNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥǀ ƸLJƸNJƼǘDŽƼǛ NJdžNj ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖ ƻƼDŽ ƿǑǂdžNjDŽ NJǓLJdžNJƸ ǃƼ NJƾDŽ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǒ ƦDŽƼNjǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ƥǀ ƸLJƸNJƼǘDŽƼǛ NJdžNj DŽdžNj ƻƼDŽ ƿǑǂdžNjDŽ NJƾDŽ ǐDŽdžƻdž NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ƚƼDŽLJLjǑLJƼǀǃƼǁƸDŽǑDŽƸDŽNJLjǕLJdžDŽƸǂƾljǃdžDŽdžǖǃƼǕNJǀdžƗǀǘDŽƸǛƚƼǁƸNJLjǓƸƼǓDŽƸǀƾLJƼLjǀdžǍǒ NJƾǛƠdžljǃǀǁǒǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ ƾ ƸLJǂǒ ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǒ ǂƼǀNJdžNjLjƺǀǁǕNJƾNJƸ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǓljƼǀ ǁƸDŽǑDŽƸDŽ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀ LJLjǀDŽ ƸLJǕ ǁǐƿƼ NJǀ DŽƸ LJƼLjǐljdžNjǃƼ ƸLJǕ ǃƼƺǐǂƼǛ ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǑǛ ǁLjǓljƼǀǛ ƛǐDŽ NJdž DŽƼLjǕ ƻƼDŽ ƹLjǐljƼǀ ljNJdžNjǛ ƼǁƸNJǕ ƹƸƿǃdžǖǛ ƻƼDŽ ƻǀƸǂǖƼNJƸǀ ƸNjNJǕ LJdžNj LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀƸǂNjƿƼǓǁƸǀƻƼDŽǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼǀƸNjNJǕLJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓ ƝƻǀǐǂNjljƾdžLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼǎNjǍǀǁdžǖLJLjǕljƿƼNJdžNjƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǒǃǕDŽdžDŽ ƹǐljƼǀljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽ ƼLjƺƸljǀǘDŽǁƸǀƿƼǂƾǃƸNJǀǁǘDŽLJǕDŽǏDŽ ƩƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ ƼnjǀǁNJǐ ǃǕDŽdžDŽ ƺǀƸ ƛǁƼǓDŽdžNjǛ LJdžNjƻǀǑǂNjljƸDŽ ǃǑljƸ ljNJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ Ɲ ƨdžnjǓƸ ƸLJdžljNJƼLjƾǃǑDŽƾ ƸLJǕ NJdž ƫǏǛ NJƾǛ ƼǓDŽƸǀdž ƻǀƸDŽdžƾNJǀljǃǕǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃǀǁdžNj Ƽƺǘ džƸDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ ƝƨdžnjǓƸǎǐǂǂƼǀƼLJƸǓDŽdžNjǛljNJdžƧǒǃƸNJdžNjƫǏNJǕǛ ƩdžƫǏǛƼDžƸƺDŽǓƽƼǀǕLJdžǀdžNjǛLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐǃƼNJƸDŽdžǀǘDŽdžNjDŽƺǀƸNJƸǂǐƿƾNJdžNjǛ ƠǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ƻǀƸǂǖƼNJƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ǑDŽƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJdž ǎNjǍǀǁǕ ljNJdžǀǍƼǓdž ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀljNJƾLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸǃƸǛǃǓƸnjǏNJƼǀDŽǒƻǖDŽƸǃƾ ưNJljǀǂdžǀLJǕDŽƿƸǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀǃǑljƸǃƸǛƾnjǏNJƼǀDŽǒƭNjǍǒ ƗǛ ƻǀƸLjǁƼǓ ƾ ƚǖǃƸǃƾ NJǏDŽ ƗljNJǑLjǏDŽ ƸǀǘDŽǀƸ ǃǑljƸ ljƼ ǁǐƿƼ ƢNjƾǃǑDŽdž ƼǓDŽƸǀ dž ǃƼƺǐǂdžǛ ǃƸǛLJǕƿdžǛ ƩƸ njǏNJƼǀDŽǐ ƴDŽNJƸ ǁƸǀ NJdž njǏNJƼǀDŽǕ ƛǓDŽƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ DŽƸ ǃƸǛ ƼDžƸƺDŽǓljdžNjDŽ ƝƼDžǐƺDŽǀljƾƼǓDŽƸǀƼnjǀǁNJǒǃǕDŽdžDŽǕNJƸDŽƻǀƸǂǖdžNjǃƼNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸNJƾǛ ǎNjǍǒǛǃƸǛ ƥNjƻǑLJdžNJƼƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǒƾƻǀǐǂNjljƾNJǏDŽƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJǏDŽljNJdžǀǍƼǓǏDŽNJƾǛǎNjǍǒǛ ǍǏLjǓǛ NJƾDŽǐǃƼljƾƹdžǒƿƼǀƸNJƾǛƨNJǑǂǂƸǛƢǐLjǀǛ Ɲ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƦƸLjƿǑDŽdžǛ NJƾǛ ƞǐǂƸljljƸǛ NJdž ƦǖLjǀDŽdž ƫǓƻǀ NJǏDŽ ǃƸƺǀǁǘDŽ ǃƸǛ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƝƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdžǃƸǛNJdžƛǓDŽƸǀ ƸǂǂǐLJƸLjǐƺǏƺdž ƩdžƫǏǛƼLJǀƿNjǃƼǓDŽƸƼDžƸƺDŽǓljƼǀǕǂƼǛNJǀǛNjLJǐLjDžƼǀǛǁƸǀNJƸǐNJdžǃƸ ƩdžƫǏǛƸǁdžǖƼǀNJƾLJLjdžljƼNjǍǒǕǂǏDŽNJǏDŽNjLJǐLjDžƼǏDŽǁƸǀNJǏDŽƸNJǕǃǏDŽ 85

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗǛ ƼLJƸǀDŽdžǖDŽ dž ǁǕljǃdžǛ ǁƸǀ džǀ ǎNjǍǑǛ NJdžDŽ ƠǖLjǀdž ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ NJdžDŽ ƗǀǘDŽǀdž ƠdžǀDŽǕ ƠdžljǃǀǁǕƦƸNJǑLjƸ ƼǓDŽƸǀƾLJLjdžljƻdžǁǓƸǃƸǛ ƥƿƼǕǛƿƸƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀNJƾƭNjǍǒƸLJǕǁǐƿƼǖǂƾǁƸǀƾLJǕǂƾNJƾǛƝǂǀǕLJdžǂǀǛƿhƸDŽdžǓDžƼǀNJǀǛ LJǕLjNJƼǛNJƾǛƺǀƸDŽƸƼǀljǑǂƿdžNjDŽƸLJǕƸNjNJǑǛdžǀƩǑǂƼǀdžǀ ƗNjNJdžǓƿƸǁƸNJdžǀǁǒljdžNjDŽljhƸNjNJǒNJƾƦǕǂƾǁƸǀƿƸNJƾǁǂƾLjdžDŽdžǃǒljdžNjDŽ ƗNjNJǒƼǓDŽƸǀƾDŽǑƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃNJƾǛƗLJdžǁǐǂNjǎƾǛNJdžNjƗƺǓdžNjƟǏǐDŽDŽƾ ƥǀ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ ƿƸ ƽǒljdžNjDŽ ljNJƾ LJǕǂƾ NJƾǛ ƝǂǀǕLJdžǂǀǛ ljNJǀǛ njǏNJƼǀDŽǑǛ LJƼLjǀdžǍǑǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjƫǏNJǕǛ ƴǃǏǛ ƻƼDŽƼǓDŽƸǀNjLJƼLjƹdžǂǀǁǕDŽƸƺDŽǏljNJdžLJdžǀǒljdžNjǃƼǕNJǀƿƸǃLJdžLjǑljdžNjDŽDŽƸƽǒljdžNjDŽljNJƾ LJǕǂƾNJƾǛƝǂǀǕLJdžǂǀǛǃǕDŽdžDŽƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǑǍdžNjDŽǁǐDŽƼǀNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33  Συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς είχε πει αυτά τα λόγια προς τους μαθητές του, είπε και προς αυτούς: "Αυτός είναι ο ψαλμός ύμνου τον οποίον η Πίστη Σοφία εξέφρασε στην πρώτη της μετάνοια, μετανοούσα για το αμάρτημά της, και διηγούμενη κάθε τι που της συνεβη. Τώρα λοιπόν: "Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει". Η Μαρία πλησίασε εκ νέου και του είπε: "Κύριε μου, το πνεύμα μου φωτός έχει αυτιά και άκουσα με τη δύναμη μου φωτός και το πνεύμα σου, που είναι μέσα μου, με καθησύχασε. Ακουσε λοιπόν, και είθε εγώ να μπορώ να μιλώ σχετικά με τη μετάνοια που εξέφρασε η Πίστη Σοφία, μιλώντας για το αμάρτημα της και γι'αυτό που της συνέβη. Η δύναμη σου φωτός προφήτευσε αυτό άλλοτε, δια μέσου του Προφήτη Δαβίδ, στον εξακοστό όγδο ψαλμό: ƛǁƼǓDŽdžǀdžǀdžLJdžǓdžǀǃƼNJƸDŽǕƾljƸDŽƺǀƸNJǀǛƸǃƸLjNJǓƼǛNJdžNjǛǎǐǂǂdžNjDŽljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƲljǀǛ ƾƦƸLjƿǑDŽdžǛNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ ǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƸǁdžǖƼǀ ǃƼNJƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƫǏNJǕǛǁƸǀǃƼNJdžƦDŽƼǖǃƸNJdžNjƠNjLjǓdžNjLJdžNjǁƸNJdžǀǁƼǓǃǑljƸNJƾǛ 0 ƞƼǕǛ ƸDŽNjǎdžǖNJƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ǕNJƸDŽ ƾ ƻǀǁǒ ǃƸǛ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǀDŽƾ ƻǀƸǂǖƼǀǁƸǀljǁdžLjLJǓƽƼǀNJǀǛljNJǐǍNJƼǛNJǏDŽƼǍƿLjǘDŽNJdžNjƗǀǘDŽǀdžNj ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džǀ ƼǍƿLjdžǓ NJdžNj ƞƼdžǖ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƩǑNJdžǀƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽ NJƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐ ǃƸǛ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƞNjǃǕ ƗLJǂƾljNJǓƸ ơƸƺDŽƼǓƸ ƫƿǕDŽdž ƪLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƥǁDŽƾLjǓƸ ơƸǀǃƸLjƺǓƸ ǁǂLJ ǁǂLJ ǁǂLJ ƴLJǏǛǂǀǘDŽƼǀNJdžǁƼLjǓǃLJLjǕǛljNJƾnjǏNJǀǐ ǑNJljǀƿƸǍƸƿdžǖDŽdžǀƸljƼƹƼǓǛǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƹƸƿǖ ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƞƼǕ ƗǂǂǐdžǀƚǓǁƸǀdžǀ ƻƾǂƸƻǒ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǑǁƸDŽƸDŽNJdžƢƼƺǐǂdžhƛLjƺdž ƿƸƻǀƸljǁƼƻǐƽdžNjDŽ ƿƸ ǍƸǓLjdžDŽNJƸǀǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƼljǘNJƼLjǕNJdžNjǛƞƼǕǁƸǀƿƸƸDŽƸLJƾƻdžǖDŽƸLJǕƼNjƿNjǃǓƸ ƩLjƸƺdžNjƻǒljNJƼ ljNJdžDŽ ƹƸƿǖ ƼljǏNJƼLjǀǁǕDŽ ljƸǛ ƞƼǕ ǎǐǂǂƼNJƼ ǖǃDŽdžNjǛ ljNJdž ƴDŽdžǃƸ NJdžNj ƼDžNjǃDŽǒljNJƼƸNjNJǕDŽdždžLJdžǓdžǛǀLJLJƼǖƼǀLJǐDŽǏljƼǕǂƸNJƸƸDŽǘNJƼLjƸƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ +BI ƬƸ

 ƼǓDŽƸǀ NJhǕDŽdžǃƸ NJdžNjr +BI ƼǓDŽƸǀ NJdž ǃǐDŽNJLjƸǃ ǃǑljǏ NJdžNj džLJdžǓdžNj ƼLJǀǁƸǂƼǓNJƸǀ dž ƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽƠǐƿhǑDŽƸǛƸLJǕǃǐǛ ǑǍƼǀNJdžDŽǀƻǀƸǓNJƼLjdžNJdžNjƗLjǍƸǓdžƗNjNJǕǛƼǓDŽƸǀNJdž ƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƦƸNJǑLjƸǛ džLjnjƸDŽǘDŽ ǁƸǀ NjLJƼLjƸljLJǀljNJǒǛ ǍǒLjǏDŽ ƼǓDŽƸǀ dž ƞƼǕǛ ǃǑljƸ ljNJƾDŽ ǐƺǀƸ NJdžNj ǁƸNJdžǀǁǓƸ 0 ƞƼǕǛ ljNjDŽƾƿǓƽƼǀ DŽƸ ǁƸNJdžǀǁƼǓ ljƼ džǀǁdžƺǑDŽƼǀƼǛ ƼƺǁƸNJƸǂƼǂƼǀǃǑDŽǏDŽ njǑLjDŽƼǀ ljNJdžNjǛ ƸǀǍǃƸǂǘNJdžNjǛƼNjƾǃƼLjǓƸ ƸǂǂǐdžǀƸDŽNjLJǕNJƸǁNJdžǀǁƸNJdžǀǁdžǖDŽljƼDžƼLjǒƺƾ 86

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

1. Σώσε με, Ώ! Θεέ! διότι τα νερά φθάνουν μέχρι την ψυχή μου.

H Μαρία 2. Καταρρέω και βρίσκομαι ήδη βυθισμένη στη λάσπη της Αβύσσου επεξηγεί την και ανίσχυρη. Εχω κατέβει, στα βάθη της θάλασσας και μία πρώτη μετάνοια από τον 68 καταιγίδα με έχει καταποντήσει. Ψαλμό. 3. Εχω παραμείνει φωνάζοντας. Ο λάρυγγας μου, άλλαξε και οι

οφθαλμοί μου θάμπωσαν, προσμένοντας υπομονετικά γιά τον Θεό. 4. Αυτοί που με μίσησαν χωρίς λόγο, είναι περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου· δυνάμωσαν οι εχθροί μου, που με καταδιώκουν βίαια. Απαιτούν από εμένα εκείνο που δεν πήρα από αυτούς. 5. Θεέ, εσύ γνωρίζεις την αφροσύνη μου και τα λάθη μου δεν σου τα έκρυψα. 6. Είθε οι ελπίζοντες σε σένα, Ώ! Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, να μην ντραπούν εξαιτίας μου. Είθε εκείνοι που σε ζητούν, να μην ατιμασθούν εξαιτίας μου. Ώ! Κύριε, θεέ του Ισραέλ, Θεέ των δυνάμεων. 7. Διότι εξ αίτιας σου υπομένω ντροπές· η ντροπή καλύπτει το πρόσωπο μου. 8. Εχω μετατραπεί σε μια ξένη για την οικογένεια μου, μία ξένη για τους γιους της μητέρας μου. 9. Διότι ο ζήλος για τον οίκο σου με κατανάλωσε και οι ύβρεις όσων σε εξευτελίζουν έπεσαν επάνω μου. 10. Συμμόρφωσα την ψυχή μου με πίεση και μου επιστράφηκε για να με επιπλήξει. 11. Φόρεσα σάκκο σαν ένδυμα μου και μετατράπηκα σε παροιμία για αυτούς. 12. Αυτοί που κάθονται στις πόρτες, συνομίλησαν μαζί μου· και αυτοί οι μέθυσοι τραγούδησαν γύρω μου. 13. Αλλά εγώ προσεύχομαι με την ψυχή μου προς εσένα Ώ! Κύριε! είναι τώρα ο καιρός της καλοκαγαθίας σου, Ώ! Θεέ! Στην αφθονία της χάρις σου, πρόστρεξε προς σωτηρία μου εις την αλήθεια. 14. Βγάλε με από αυτή τη λάσπη! ας μη βυθιστώ σ'αυτήν. Επέτρεψε να σωθώ από αυτούς που με μισούν, και από τα βάθη των υδάτων. 15. Ας μη με κατακλύσει κάποια παλλίρροια, ας μη με ρουφήξει το βάθος και ας μη κλείσει το πηγάδι το στόμιο του επάνω μου. 16. Ακουσε με Ώ! Κύριε, διότι μεγάλη η ευσπλαχνία σου· σύμφωνα με την αφθονία του οίκτου σου κοίταξε προς τα κάτω, σε μένα. 17. Μη κρύβεις το πρόσωπο σου από αυτή τη δούλη σου, διότι είμαι καταπιεσμένη. 18. Ακουσε με γρήγορα, δώσε προσοχή στη ψυχή μου και εξαγόρασε την. 19. Σώσε με από τους εχθρούς μου, διότι εσύ γνωρίζεις τη δυστυχία μου, την αισχύνη μου και τη ντροπή μου. Ενώπιον σου είναι όλοι μου οι καταπιεστές. 20. Δυστυχία και αθλιότης συνέτριψε την καρδιά μου και περίμενα από κάποιον να μεριμνήσει για μένα, αλλά δεν ήλθε, και από αυτόν που θα έπρεπε να με ενθαρρύνει, αλλά δεν το βρήκα. 21. Για τροφή έδωσαν σε μένα χολή και στην δίψα μου, μου έδωσαν να πιω ξύδι. 87

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

22. Είθε η τράπεζα τους να γίνει, σαν παγίδα γι 'αυτούς και, δόλωμα και. ανταμοιβή και

για παραιιάτημα. 23. Ας τους κυρτώνεις την ράχη τους σε κάθε στιγμή. 24. Χύσε επάνω τους την αγανάκτηση σου και τον θυμό σου· Είθε η ενόχληση σου να τους αιφνιδιάζει. 25. Είθε η έπαυλη τους να λεηλατηθεί, ειθε να μην υπάρχει κάτοικος στις κατοικίες τους. 26. Διότι εκείνον τον οποίον εσύ τιμωρησες αυτοί κατεδίωξαν και αύξησαν τον πόνο στα τραύματα του. 27. Επειδή πρόσθεσαν αδικία στις αδικίες τους, ας μην εισέλθουν στην δικαιοσύνη σου. 28. Ας εξαλειφθούν από το βιβλίο των ζώντων και ας μη καταγραφούν μεταξύ των δικαίων. 29. Είμαι μια φτωχή δυστυχισμένη που έχει επίσης κομματιασμένη την καρδιά· αλλά η σωτηρία του προσώπου σου είναι αυτή που με έχει ανυψώσει. 30. Θα εξυμνήσω το όνομα του Θεού σε όλη την ωδή και θα το εγκωμιάσω με τους ύμνους. 31. Αυτό θα ευχαριστήσει τον Κύριο περισσότερο από έναν νεαρό μόσχο με κέρατα και οπλές. 32. Είθε οι φτωχοί να δουν αυτό και να χαίρονται· είθε να σε αναζητούν Ώ! Θεέ, και να ζουν οι ψυχές τους. 33. Διότι εισακούει ο Κύριος τον άτυχο και δεν καταφρονεί τους φυλακισμένους. 34. Ας υμνήσουν τον Κύριον οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα κίνούνται εντός της. 35. Διότι ο Θεός θα σώσει τη Σιών και θα ανοικοδομήσει τις πόλεις της Ιουδαίας και αυτοί θα κατοικήσουν σ'αυτές και θα τις κληρονομήσουν. 36. Και το σπέρμα των δούλων σου θα τη κληρονομήσει και όσοι αγατιούν το όνομα σου θα κατοικήσουν εκεί". Ɲ ƢƸLjǐǍ ƾ ƲljǀǛ ƾ ƗƻǏDŽǓƸ NJdž ƦǖLjǀDŽdž ƫǓƻǀ NJǏDŽ ƻǀǁǘDŽ ǃƸǛ ǃƸƺǀǁǘDŽ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸnjǓƻǀ NjLJdžnjǑLjƼǀNjLJƼLjƹdžǂǀǁǐǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƝƲljǀǛNjLJdžnjǑLjƼǀLJǐDŽNJƸƺǀƸNJdžDŽNjǀǕNJƾǛ ƺǀƸǃǐǛ ǁƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀ NJǘLjƸ ƠǐƿƼǑDŽƸǛƸLJǕǃƸǛ ǁǐDŽƼǀDŽƸNjLJdžnjǑLjƼǀNjLJƼLjƹdžǂǀǁǐƾƞƼǔǁǒNJdžNjƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžǀƻǀƸljǁdžLjLJǓƽdžNjDŽNJdžLJdžNJǒLjǀNJdžNjƛLjǃǒǁƸǀǍǐDŽdžDŽNJƸǀƸDŽǐǃƼljƸljNJƸDŽƼLjǐNJƾǛ ƽǏǒǛ ƥƢǏNjljǒǛljǘƿƾǁƼƸLJǕNJƸDŽƼLjǐƸǂǂǐNJƸLJǂǒƿƾƻƼDŽƿǑǂdžNjDŽDŽƸljǏƿdžǖDŽƸLJǕNJƸDŽƼLjǐ ƢLJdžLjdžǖDŽǃǕDŽdžDŽDŽƸljǏƿdžǖDŽƸLJǕNJƸDŽƼLjǐƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐƻƼDŽƻǀƸljǁdžLjLJǓƽdžNjDŽ džNjƻǑLJdžNJƼNJdžƦdžNJǒLjǀNJdžNjƛLjǃǒ ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƹNjƿǀljǃǑDŽƾljNJƾǂǐljLJƾ NjLJdžnjǑLjƼǀNJdžƸLJƼLjǓƺLjƸLJNJdž ƥǀǁƸǁdžǓNjǀdžǓǁǐDŽdžNjDŽDŽƸNjLJdžnjǑLjƼǀƾƢƾNJǑLjƸNJdžNjǛ ƩdžǂǐƺDŽdžLjƼǖǃƸNJdžNjǁƸǁdžǖNjǀdžǖƹNjƿǓƽƼǀNJƾƢƾNJǑLjƸNJdžNjǃǑljƸljNJƸƹǐƿƾNJdžNjLJǕDŽdžNj ƩƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǃǀljdžǖDŽƿƸDŽǐljǀǃƸNJƾƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƨNJdžDŽLJǖLjƺdžNJdžNjƠǂǓDŽƺǁljdžLj ǁƸǀljhǕǂdžNjǛNJdžNjǛDŽƸdžǖǛNJƾǛǃƸǖLjƾǛǃƸƺƼǓƸǛ džǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓ ƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀƹǓƸǀƸljhƼǁƼǓDŽdžDŽLJdžNjdžDŽdžǃǐƽƼǀNJƾƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ 88

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Ɲ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ NjLJdžnjǑLjƼǀ NJdž ƸDŽƼǓLJǏNJdž ƺǀƸ NJdžDŽ NjǀǕ NJƾǛ ƗƺǏDŽǓƽƼNJƸǀ ƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ ǁƸǀ ƼƺƺNjǐNJƸǀ ƺǀƸ NJdžDŽ NjǀǕ NJƾǛ DŽdžǀǘƿdžDŽNJƸǛǑDŽƸǃƼNJdžDŽNjǀǕ ƝƞƼǔǁǒƙNjDŽƸǓǁƸnjǓƻǀDŽdžǀǘƿƼǀDŽNJLjdžLJǒƺǀƸNJƸƸǃƸLjNJǒǃƸNJƸNJdžNjNjǀdžǖ ƛǓDŽƸǀ NjLJƼLjƹdžǂǀǁǕƸNjNJǕLJdžNjǁǐDŽdžNjǃƼDŽƸNjLJdžnjǑLjƼǀƾƢƾNJǑLjƸǃƸǛƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJƼljǃǑDŽdžǛ ǃǑljƸ ljNJƾ ǂǐljLJƾ NjLJdžnjǑLjƼǀ NJdž ƸLJƼLjǓƺLjƸLJNJdž ǁƸǀ džǀ ǖƹLjƼǀǛ LJǂƾƺǘDŽdžNjDŽNJƾǁƸLjƻǀǐNJdžNj ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǑǍƸljƸDŽ NJƾ ƭNjǍǒ NJdžNjǛ ǁƸǀ NJƾDŽ ƸDŽǐǁNJƾljƸDŽ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ǕNJƸDŽ ƹǂǑLJdžNjDŽ NJƸ ljnjǐǂǃƸNJƸNJdžNjǛ ƦLjǑLJƼǀDŽƸǃƼNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼƺǀƸNJƸljnjǐǂǃƸNJƸǃƸǛ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛLJLjǑLJƼǀDŽƸLJƸLjƸǃǑDŽƼǀƸLJƸƿǒǛǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽǑLJƸǀDŽdžǁƸǀljNJƾLJLjdžljƹdžǂǒ ƦLjǐƺǃƸNJǀ ƻƼDŽƼǓǃƸljNJƼ ǁǐNJǀ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƼLJƼǀƻǒǃƸǛƼLJƸǀDŽdžǖDŽdžǖNJƼ ǁǐNJǀ ǂǀƺǕNJƼLjdž ƼLJƼǀƻǒǃƸǛLJLjdžljƹǐǂǂdžNjDŽ ƼLJƼǀƻǒLJǐDŽNJdžNJƼƼǓǃƸljNJƼƸNjNJǕLJdžNjƼǓǃƸljNJƼ ƨǏNJƾLjǓƸǁƸNJǐNJƾDŽƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀLjǀƽǀǁǒ ƙDŽǏLjǓljNJƼNJƾDŽƸǂǒƿƼǀƸǁƸǀƸNjNJǒƿƸljƸǛƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀ ƼǓLJƼdžƬLjǀljNJǕǛ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJdžNj ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǃƼ NJƾ ƹdžǒƿƼǀƸ NJƾǛ ƞƼǔǁǒǛ ƢƾNJǑLjƸǛ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾǛ njǏNJǀljǃǑDŽdžǛƸLJǕNJƾƨdžnjǓƸ ƸǂǂǐljƼLJǕDŽdž ƽƾNJǐƸLJǕNJdžDŽƦƸNJǑLjƸDŽƸƹƺƼǓƸLJǕNJƾǂǐljLJƾ ƵLJƸLjDžƾljǏljǃǑDŽƾƸLJǕNJƸDŽƼLjǐǕLJǏǛdžƢǏNjljǒǛ ƼǓDŽƸǀƼDžƸǓljǀƸ ƩƸ DŽƼLjǐ NJƾǛ ƽǏǒǛ NJdž ƛDŽǛ ƨǑǃǀDŽǀǛ ƥDŽNJǕNJƾNJƸ NJdžNj ƨLJǑLjǃƸNJdžǛ

 ljNjDŽƾƿǓƽdžNjDŽ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ƿNjƼǂǂǘƻƾ ƨLJǐDŽǀdžǀƼǓDŽƸǀƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽNJƾDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǒƨǏNJƾLjǓƸ ƨǍƼƻǕDŽ ǕǂƼǛ džǀ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƼǛ NjLJǐLjDžƼǀǛ LJǑnjNJdžNjDŽ ǃǑljƸ ljNJdž LJƾƺǐƻǀ ǁƸNJƸƹLjdžǍƿǓƽdžDŽNJƸǀ ƸLJǕNJdžƹǐƿdžǛ ƥƢƼƺǐǂdžǛƫǀǂǑljLJǂƸǍDŽdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀƼǐDŽƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽ ǃƸǛ ƥƠǖLjǀdžǛƻƼǀǁDŽǖƼǀNJdžLJLjǕljǏLJdžNJdžNjljNJdžDŽƻdžǖǂdžLJdžNjƼLjƺǐƽƼNJƸǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNj ƢǕDŽdžDŽdžƼljǘNJƼLjdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ ƥǀƼǍƿLjdžǓǃƸǛƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƥǀǃNjljNJǀǁdžǓƼǍƿLjdžǓǁƸNJdžǀǁdžǖDŽljNJƾDŽǓƻǀƸǃƸǛNJƾǎNjǍǒ ƼǓDŽƸǀNJƸNjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒLJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƩƸǎNjǍǀǁǐǃƸǛLJLjǕljƿƼNJƸ njNJǀǐǍDŽdžNjDŽƸLJǕƼǃǐǛ ƸDŽǘǃƸǂƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒǃƸNJƸ ƝǎNjǍǒNJǏDŽƸDŽƿLjǏLJdžƼǀƻǘDŽNJƾǛƙƾǛƼǓDŽƸǀLJdžǂǖLJƸLjǐDžƼDŽƾ NjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǕƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ ƸljNjDŽǐLjNJƾNJƾǁƸǀƸDŽǘǃƸǂƾ ƴljdžNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘljNjDŽƼǍǓƽƼǀƽǏDŽNJƸDŽǕljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƺǀƸNJLjNjnjǒƿƸǑǍdžNjǃƼǍdžǂǒ ƛnjǕljdžDŽ ljNjDŽƼǍǓƽdžNjDŽ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ǎNjǍǒǛ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸNJdžNjƼƸNjNJdžǖǃdžNj ƿƸLJLjǑLJƼǀDŽƸLJǓDŽdžNjǃƼDžǖƻǀƺǀƸDŽƸljƹǖljdžNjǃƼNJƾƻǓǎƸǁƸǀdžǀ LJǕDŽdžǀƿƸLJdžǂǂƸLJǂƸljǀǐƽdžDŽNJƸǀǑǏǛNJdžǐLJƼǀLjdž ƛǓƿƼdžǀLJǓǁLjƼǛDŽƸƼǓDŽƸǀƺǀƸNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƦLjǐƺǃƸNJǀ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǐ LJdžNj LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀNjǂǓljdžNjDŽ ǁƸǀ DŽƸ LJǀdžNjDŽ NJdž ǓƻǀdžNJdžNjǛNJdžƻƾǂƾNJǒLjǀdž Ɲ ƸƺƸDŽǐǁNJƾljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJdžNjǛ ƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjǃƼNJƸnjǑLjdžNjǃƼƼDŽNJǕǛ ƛǓƿƼƾƥNjljǓƸDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀǁƸǀdžǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓDŽƸƼǁǂƼǓLJdžNjDŽ ƥǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ LJdžNjnjǑLjdžNjǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ LJLjdžljƿǑNJdžNjDŽLJǐDŽNJdžNJƼƸƻǀǁǓƸljNJǀǛ ƸƻǀǁǓƼǛNJdžNjǛ ƦLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼDžƸǂƼǀnjƿdžǖDŽ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ DŽƸ ƻǀƸƺLjƸnjdžǖDŽ ƸLJǕ NJdž ƹǀƹǂǓdž NJǏDŽ 89

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƽǏDŽNJƸDŽǘDŽ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ DŽdžǀǘƿƼǀ ljƸDŽ ǑDŽƸǛ ǐNJNjǍdžǛ njNJǏǍǕǛ LJdžNj ǑǍƼǀ ǁdžǃǃƸNJǀƸljǃǑDŽƾ NJƾ ǁƸLjƻǀǐ Ƹǂǂǐ ƾ ljǏNJƾLjǓƸ NJdžNj ƹƸƿǖ ƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ ƛǓDŽƸǀ NJdžDŽ NjǎǘDŽƼǀ NJdžDŽ LJƸLjƸǁǀDŽƼǓ NJdžDŽ ǁLjƸNJǐ ljNJƸƿƼLjǕljNJdžDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕƻLjǕǃdž ƣƸƼLJƸǀDŽƼǓNJdžDŽƹƸƿǖƼljǏNJƼLjǀǁǕƠǖLjǀdžǃƼNJdžDŽljNJǓǍdž ǁƸǀDŽƸNJdžDŽƼDžNjǃDŽƼǓǃƼNJdžNJLjƸƺdžǖƻǀ ƼNjǍƸLjǀljNJǘDŽNJƸǛ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƥ ƞƼǕǛ ƸǁdžǖƼǀ NJƾ ƭNjǍǒ LJdžNj NjLJdžnjǑLjƼǀ ǁƸǀ džNjƻǑLJdžNJƼ LJƼLjǀnjLjdžDŽƼǓ NJdžNjǛ njNjǂƸǁǀljǃǑDŽdžNjǛ rƻƾǂƸƻǒ ƸNjNJdžǖǛLJdžNjLJǂƾLjǘDŽdžNjDŽƠǐLjǃƸ ƩƸNJǑljljƼLjƸljNJdžǀǍƼǓƸƫǏNJǀǐ ƣƼLjǕ ƗǑLjƸǛǁƸǀƙƾ LJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdž NJǏDŽƨdžnjǘDŽƙǀhƸNjNJǕƸNjNJdžǓǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǁNjƹƼLjDŽdžǖDŽNJƸljNJdžǀǍƼǓƸNJƾǛƫǖljƾǛ ƩƸljNJdžǀǍƼǓƸNJƾǛƫǖljƾǛǁNjƹƼLjDŽdžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƪLJƼLjƯDŽƿLjǏLJdž ƝdžNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƸDŽƸljNJƾǃǑDŽdžNjƢǖljNJƾ ƨNJdžljLJǕLjdžNJǏDŽƻdžǖǂǏDŽNJdžNjƠNjLjǓdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀƾdžNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƥǀ ƸLjǍƸǓdžǀ ǂƸdžǓ ƸLJǑƻǀƻƸDŽ ǂƸNJLjƼǓƸ ljNJdžDŽ ƸLjƸƹǕljǀNJdž ljNJdžDŽ ljǓNJdž ǁƸǀ ljNJdž Ljǖƽǀ ƻǀǕNJǀ ljhƸNjNJǐƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼNJƸǀdžƟƼLjǕǛƨLJǕLjdžǛ ƥǀƢǐƺǀƸǛǁƸǀdžǀƣƸǍǕƸǛljNjǃƹǕǂǀƽƸDŽNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽǃƼNJdžDŽƸLjƸƹǕljǀNJdž ƝƢǑljƾƗDŽƸNJdžǂǒǁƸǀƾƛNjLjǘLJƾƼǓƻƸDŽljNJdžDŽljǓNJdžNJdžDŽƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžƨLJǕLjdž ƝƠǓDŽƸ ƾƟƸLJǏDŽǓƸ ƾƟDŽƻǓƸ ljNJdžLjǖƽǀƼǓƻƸDŽNJdžƟƼLjǕƨLJǑLjǃƸ ƢǕDŽdžDŽ ǃǑljǏ NJƾǛ ƼLJǀljNJǒǃƾǛ NJƾǛ ǃƼNJƸǂǂƸƺǒǛ ƿƸ ǃƼNJƸNJLjǑǎdžNjǃƼ NJdž ƛDŽǛ ƨǑǃǀDŽǀǛ ƥDŽNJǕNJƾNJƸNJdžNjƨLJǑLjǃƸNJdžǛ

ljƼƚƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒƛDŽǑLjƺƼǀƸ ƻƾǂƸƻǒ ljƼƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƴLJdžǀdžǛǁƸNJǑǍƼǀNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNj ƼƸNjNJdžǖNJdžNjNJhƸDŽǘNJƼLjƸNjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ hƥLJdžǀdžǛ ǁƸNJǑǍƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƼƸNjNJdžǖ NJdžNj NJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdž NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ ƿƸ ǁƸNJdžǀǁǒljƼǀljNJƾLJǕǂƾNJƾǛƝǂǀǕLJdžǂƾǛ ƢǑljǏ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ dž ƞƼǕǛ ƿƸ ljǘljƼǀ NJƾ ƨǀǘDŽ ǁƸǀ NJǀǛ ƼljǏNJƼLjǀǁǑǛ LJǕǂƼǀǛ LJdžNj ƿƸ ƼǓDŽƸǀ džǀǁdžƻdžǃƾǃǑDŽƼǛ ǁƸǀ NJdžNjǛ ƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ LJdžNj ƿƸ ǁƸNJdžǀǁdžǖDŽ ǃǑljƸ ljhƸNjNJǑǛǁƸǀƿƸNJǀǛǁǂƾLjdžDŽdžǃǒljdžNjDŽ ƨNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǁǐƿƼ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾǛ ǖLJƸLjDžƾǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ǁƸNJƸljǁƼNjǐƽƼNJƸǀ ǃǓƸ ƦǕǂƾ ƫǏNJǀǐǛ ǃǓƸƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ưNJljǀ džǀƢNjƾǃǑDŽdžǀǁƸNJdžǀǁdžǖDŽǃǑljƸljNJƾLJǕǂƾNJƾǛƝǂǀǕLJdžǂƾǛ ƩdžǀdžNjNJdžNJLjǕLJǏǛ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǁǐƿƼƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾǛǖLJƸLjDžƾǛ NjLJǐLjǍƼǀǃǓƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒ LJǕǂƾ NJLjdžǃƼLjǐ ǁƸǁƼDŽNJLjƼǍǒǛ LJdžNj ƸLJdžǀǁƼǓNJƸǀ ƸLJǕ NJƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJƾǛ ƼLJǀƿNjǃǓƸǛ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑǎdžNjǃƼNJǑNJdžǀƸLJǕǂƾ ƙǓDŽƼNJƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž DŽƸ ǁƸNJƸljǁƼNjǐljdžNjǃƼ NJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdž NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ ƺǀƸ DŽƸ džǀǁdžƻdžǃǒljdžNjǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƼƸNjNJdžǖǃƸǛNJƾDŽƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžƞƸNJƾǁƸNJǑǍƼǀdžƨLJǕLjdžǛNJǏDŽƻdžǖǂǏDŽNJdžNjǁƸǀƼǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƸƺƸLJdžǖDŽNJdž hƥDŽdžǃƸNJdžNj ƿƸǁƸNJdžǀǁǒljdžNjDŽƼǁƼǓ ƙDŽǘLjǀljƼNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽljdžNj ƛljƼǓǛ LJdžNj ƼLJǀƿNjǃƼǓNJƼ DŽƸ ƺDŽǏLjǓljƼNJƼ NJƾ ƫǀǂdžljdžnjǀǁǒ ƦǑNJLjƸ ƼǃLJƼǀLjǀǘljNJƼ ǁƸǀ ƿƸ NJƾ ƺDŽǏLjǓljƼNJƼ ƨNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdž LJdžNjƼǓDŽƸǀƾǃƼNJƸǂǂǀǁǒǎNjǍǒNJdžNjƟƼLjdžǖƨLJǑLjǃƸNJdžǛ NJƸljNJdžǀǍƼǓƸNJƾǛ ƫǖljƾǛƼDŽǘDŽdžDŽNJƸǀljNJƾLJLjǑLJdžNjljƸƸDŽƸǂdžƺǓƸNJdžNjǁƸǀljNJƾnjNjljǀǁǒNJdžNjLJdžǀǕNJƾNJƸ ƴǂdžƸNjNJǕLJdžNjdžǀƨdžnjdžǓƸDŽƸƽƾNJdžǖDŽ LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƢǕDŽdžDŽdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛǑǍƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾDŽƸƻǀƸǂǖƼǀ DŽƸƸLJdžDŽƼǁLjǘDŽƼǀǁƸǀDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑnjƼǀ NJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƨNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdž NJƸljNJdžǀǍƼǓƸǃƼNJƸNJLjǑLJdžDŽNJƸǀNJƸǃƼDŽljƼǐǂǂƸ ƩdžljNJdžǀǍƼǓdžƙƾ ǃǑljƸ ljƼǁǐƿhǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ ǃƼNJƸƹǐǂǂƼNJƸǀljƼƣƼLjǕ ƸNjNJǕljƼƗǑLjƸ ǁƸǀ 90

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

NJƼǂǀǁǐ džNJƼǂƼNjNJƸǓdžǛ ljƼƫǏNJǀǐ ưNJljǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƺdžDŽǀǃdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǛ ƸLJǕ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ƫǏNJǀǐ

 ǁƸǀ ǃǑljǏ NJǏDŽ ƼǁdžNjljǓǏDŽ ǂƼǀNJdžNjLjƺǀǘDŽ NJdžNj ƼDžƸǍDŽǀljǃǑDŽdžNj ƗǂƸNJǀdžǖ ƿƸ ƸDŽǑƹƼǀ ƸLJǕ NJdž ǃNjƼǂǀǁǕ ǁƸDŽǐǂǀ NJdžNjNjLJdžǎƾnjǓdžNjƺǀƸDŽƸNJdžDŽǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǓljƼǀLjǀƽǀǁǐ ƩdžƫǏǛǂǐǃLJƼǀljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƝƨNJǑǂǂƸƢǐLjǀǛ ƾƦƸLjƿǑDŽdžǛNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ ƾƣNJǑƹǀƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀljNJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžLJdžNjƸDŽƼƹƸǓDŽƼǀƸLJǕNJdžǃNjƼǂǀǁǕǁƸDŽǐǂǀNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj Ʃdž ƦǖLjǀDŽdž ƫǓƻǀ NJǏDŽƻǀǁǘDŽ ǃƸǛ ǃƸƺǀǁǘDŽ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƼǂƸNJNJǘDŽƼǀ ljƼ ljǁǕDŽƾ NJdžNjǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛǁƸNJdžǓǁdžNjǛNJƾǛǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛLJǕǂƾǛ ƦǐDŽǏljNJƸǍƸǂǐljǃƸNJƸNJƾǛǁƸNJƸLjƸǃǑDŽƾǛLJǕǂƾǛƸDŽƼƺƼǓLjƼNJƸǀƾƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃƝ ƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃƼǓDŽƸǀǂdžǀLJǕDŽǁǐNJǀƼljǏNJƼLjǀǁǕƹƸƿǖ NJdžǀƻǀƸǓNJƼLjdžǃƸǛƼljǏNJƼLjǀǁǕ ƨǖǃLJƸDŽ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34  Και. συνέβη τότε, όταν η Μαρία έπαψε να μιλάει προς τον Ιησού στο μέσο των μαθητών του, είπε προς αυτόν: "Κύριε μου, αυτή είναι η λύση του μυστηρίου της μετάνοιας της Πίστης Σοφίας". Και. όταν ο Ιησούς, άκουσε τη Μαρία να λέει αυτά τα λόγια, της είπε:"Καλώς σε λέμε Μαρία, η ευλογημένη, το πλήρωμα ή η ευλογημένη αφθονία, αυτή η οποία θα πρέπει να ψάλλεται, ως η ευλογημένη σεόλες τις γεννεές". Ɲ ƢƸLjǓƸ ƾ ƢƸLjǐǍ ƾ ƩdžDŽǐDŽNJljǀDŽ ƾ hƟljǀǛ ƾ ƗƻǏDŽǓƸ ƾ ƯLjNJƼǃǀǛ ƾ ƧǑƸ ƾ ƟDŽljdžǃLJǑLjNJƸ ǁǂLJ ƼǓDŽƸǀǕLJǏǛǒƻƾƼǓLJƸǃƼ ǑDŽƸǃǑLjdžǛNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƸǂǂǐLJƸLjǐƺǏƺdž ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾ ƢƸLjǐǍ ƾ ƢƸLjǓƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƦǖLjǀDŽdž ƫǓƻǀ NJǏDŽ ƻǀǁǘDŽ ǃƸǛ ǃƸƺǀǁǘDŽ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƝƢƸLjǓƸƼǓDŽƸǀǂdžǀLJǕDŽ ƾƛNjǂdžƺƾǃǑDŽƾ ƾƞƼǓǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ Ɲ ǃƼNJǐDŽdžǀƸ NJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǁƸǀ NJdž ǃNjljNJǒLjǀdž ƸNjNJǒǛ NJƾǛ ǃƼNJǐDŽdžǀƸǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƾDŽƼLJǀljNJǒǃƾNJƾǛljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛǃƼNJƸǂǂƸƺǒǛ ƛǓDŽƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž DŽƸ ƸDŽƸƺƼǓLjdžNjǃƼ NJƾDŽ ƥNjLjǐDŽǀƸ ƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ LJǐDŽǏ ljNJƾ ƦǑNJLjƸ NJƾǛ ƗǂǒƿƼǀƸǛ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ ƾ ǁNjƹǀǁǒ LJǑNJLjƸ NJdžNj ƙǀƼljǕDŽNJ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƿƼǃǑǂǀƸ NJƾǛ LJǕǂƾǛ NJƾǛ ƝǂǀǕLJdžǂǀǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJdžƙǀƼljǕDŽNJƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžƨƼDž ƩdžƙǀƼljǕDŽNJljƾǃƸǓDŽƼǀNJƸNjNJdžǍLjǕDŽǏǛƞƼǃǑǂǀdžǁƸǀƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƻǀǕNJǀƸNjNJǕǛdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžǛ ƼǓDŽƸǀNJdžƿƼǃǑǂǀdžNJƾǛNJǑǍDŽƾǛNJƾǛǃƼNJƸǂǂƸƺǒǛ ƴLJdžǀdžǀƸLJdžLjLjǓLJNJdžNjDŽNJƾǁNjƹǀǁǒLJǑNJLjƸNJdžNjƙǀƼljǕDŽNJLJǑnjNJdžNjDŽljNJƾDŽǐƹNjljljdžNJdžNjǍƸǃdžǖ ƥƦǑNJLjdžǛ džǃǑƺƸǛƟƼLjƸnjǐDŽNJƾǛNJǏDŽljƼDždžNjƸǂǀǁǘDŽǃNjljNJƾLjǓǏDŽƼǓLJƼ ƟƻdžǖƼƻǘ ƿǑNJǏljNJƾƨǀǘDŽNJƾDŽƸǁLjdžƺǏDŽǀƸǓƸLJǑNJLjƸ ƼǁǂƼǁNJǒ ƿƸNjǃǐljǀƸ ǁƸǀƸNjNJǕǛLJdžNj ƿƸLJǀljNJǑǎƼǀljhƸNjNJǒDŽƻƼDŽƿƸDŽNJLjdžLJǀƸljNJƼǓ ƝLJǑNJLjƸLJdžNjdžǀdžǀǁdžƻǕǃdžǀƸLJǑLjLjǀǎƸDŽǑƺǀDŽƼǁƼnjƸǂǒƺǏDŽǓƸǛ ƩdžljƼDžƼǓDŽƸǀLJǑNJLjƸLJLjdžljǁǕǃǃƸNJdžǛǁƸǀLJǑNJLjƸljǁƸDŽƻǐǂdžNj ƥǀƸǃƸƿƼǓǛƸLJǑLjLjǀǎƸDŽNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjljƼDžǁƸǀƸLJǑNJNjǍƸDŽNJLjdžǃƼLjǐ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƻǀƸljǁdžLjLJǓƽdžNjDŽ NJdž ƦdžNJǒLjǀ NJdžNj ƛLjǃǒ ƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƸ ƼDžǏNJƼLjǀǁǐ ljǁdžNJǐƻǀƸ ǕLJdžNjǃǕDŽdžƸǁdžǖƺƼNJƸǀƾǁLjƸNjƺǒǁƸǀNJdžNJLjǓDžǀǃdžƻdžDŽNJǀǘDŽ 91

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35  Η δεύτερη Ο Ιησούς συνέχισε -πάλι τη συζήτηση και είπε: "Η Πίστη Σοφία πάλι συνέχισε και μετάνοια ακόμη να ψάλλει ύμνους με μία δεύτερη μετάνοια και λέγοντας έτσι: της Σοφίας. 1. Φως φυτών,στο οποίο πιστεύω, μη με αφήσεις στο σκοτάδι μέχρι το τέλος

των ημερών μου. 2. Βοήθησε με και σώσε με δια μέσου του μυστηρίου σου. Σκύψε το αυτί σου προς εμένα και σώσε με. 3. Είθε η δύναμη του φωτός σου να με σώσει και να με φέρει σε υψηλότερους αιώνες, διότι εσύ θα με σώσεις και θα με οδηγήσεις στα ύψη των αιώνων. 4. Σώσε με, Ώ! Φως, από το χέρι αυτής της δύναμης με μορφή λιονταριού και από τα χέρια των απορροών του Ισχυρογνώμονα θεού. 5. Διότι εσύ είσαι, Ώ! Φως, εκείνο το φως στο οποίο είχα πίστη και στπ οποίο φως είχα εμπιστοσύνη εξ αρχής. 6. Και πίστεψα σ'αυτό από τη στιγμή που με εκπόρευσε και σ'αυτό που εσύ ο ίδιος έκανες να εκπορευθώ και είχα πίστη στο φως σου από την αρχή. 7. Και όταν πίστευα σε σένα, οι κυβερνήτες των αιώνων με ειρωνεύτηκαν λέγοντας: "Αυτή έπαψε στο μυστήριο της". Συ είσαι ο σωτήρ μου και συ είσαι ο απελευθερωτής μου και συ είσαι το μυστήριο μου, Ώ! Φως! 8. Το στόμα μου γέμισε από ύμνους. Είθε να μπορώ να ομιλώ για το μυστήριο του μεγαλείου σου αιώνια. 9. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως, μη με αφήνεις στο χάος μέχρι τη συμπλήρωση των ημερών μου. Μη με εγκαταλείπεις, Ώ! Φως! 10. Διότι όλες οι απορροές του Ισχυρογνώμονα, μου πήραν ολόκληρη τη φως δύναμη μου και με περικύκλωσαν. Αυτές επιθυμούν να μου αφαιρέσουν όλο μου το φως μου, εντελώς, και εποπτεύουν τη δύναμη μου. 11. Έλεγαν ο ένας στον άλλο μαζί: "Το Φως την εγκατέλειψε. Ας την πιάσουμε και ας της αφαιρέσουμε όλο το φως που υπάρχει σ'αυτήν". 12. Ώς εκ τούτου λοιπόν, Ώ! Φως, μη με εγκαταλείψεις. Γύρισε, Ώ! Φως, και σώσε με από τα χέρια των άσπλαχνων.

Είθε εκείνοι που μου άρπαζαν τη δύναμη μου, να καταπέσουν και να γίνουν ανίσχυροι. Είθε εκείνοι που άρπαξαν τη δύναμη μου φως να περιτυλιχθούυ στο σκότος και να βυθισθούν στην εξασθένηση. ƗNjNJǒƼǓDŽƸǀƾƻƼǖNJƼLjƾǃƼNJǐDŽdžǀƸLJdžNjLJLjǕnjƼLjƼƾƨdžnjǓƸ ǎǐǂǂdžDŽNJƸǛǖǃDŽdžNjǛljNJdžƫǏǛ ƥƦƸNJǑLjƸǛLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžǁLjNjnjǕƼǓDŽƸǀdžƦƸNJǑLjƸǛƞƼǘDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽ ǁƸǀLJLjdžǛlj ƗNjNJǕDŽdžƻƾƺƼǓNJƸǀdžƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǏDŽƼǓDŽƸǀdžƗDŽǘNJƸNJdžǛƠǖLjǀdžǛǕǂǏDŽNJǏDŽǃNjljNJƾLjǓǏDŽ ƠǐƿhǑDŽƸǛƸLJhƼǃǐǛǑǍƼǀNJdžDŽƠƸƹƸǂǀljNJǀǁǕNJdžNjƗLjǍƸǓdžr ƠƸƿhǑDŽƸǛƸLJǕNJdžNjǛƗLjǍƸǓdžNjǛǃƸǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ǃLJdžLjƼǓǁƸǀdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǃƸǛljǘljƼǀƻǀƸ 92

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǃǑljǏNJǏDŽǃNjljNJƾLjǓǏDŽNJdžNjǛ ƥƦƸNJǑLjƸǛǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽ džƙƼLjƸǀǕǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ NJdžƸDŽǘNJƼLjdž ǃǑLjdžǛNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀǁƸǀDŽƸǃƸǛǃƼNJƸnjǑLjƼǀǃǑǍLjǀNJdžNjǛ LJǀǕǖǎǀljNJdžNjǛƗǀǘDŽƼǛ ƥƞƼǕǛƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ NJdžƽǏǀǁǕƼƺǘ LJLjǑLJƼǀDŽƸƼǂƸNJNJǏƿƼǓljƼǁdžljǃǀǁǒljǁǕDŽƾ ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ǁLjNjnjǕ NJdžNj ǁLjNjnjdžǖ ƾ ǁƸǂdžljǖDŽƾ NJǏDŽ ǁƸǂdžljNjDŽǘDŽ ƾ ƼNjljLJǂƸǍDŽǓƸNJǏDŽƼNjljLJǂƸǍDŽǀǘDŽ ƗLJǕ NJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJdž ǁLjNjnjǕ ǑǍdžNjǃƼ LJLjǏNJƸLjǍǀǁǐ ƼǁLJdžLjƼǖljƼǀ Ƽljǖ NJdž DžǑLjƼǀǛ ƛǃƼǓǛ ljƸDŽ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸ ǕDŽNJƸ ǃǀǂǘDŽNJƸǛ džNjljǀǏƻǘǛ ǏǛ ǎNjǍǑǛ ƼǓǃƸljNJƼ NJdž ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ

NJǏDŽƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǘDŽDžƼƻǀLJǂǏǃǐNJǏDŽNJdžNjƙƼLjƸǀdžǖNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ƸǀǘDŽǏDŽ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼǀLjǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ NJdžDŽ LJƼljǃǑDŽdž ǃLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ ǂǑƺdžDŽNJƸǛ ưLJƸǎƼǛ ǃƼ NJdž ǃNjljNJǒLjǀdž ljdžNj ƼǓljƸǀ ǑDŽƸ ƺdžNjLjdžǖDŽǀ LJdžNj ǁNjǂǀǑNJƸǀljNJƾǂǐljLJƾNJƾǛƺƾǛ ƥ ǃLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ljLJǑLjǃƸ ǁǐLJdžǀdžNj ǀƼLjdžǖ ƸNJǕǃdžNj NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdž ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƟƼLjdžǖƨLJǑLjǃƸNJdžǛǁƸǀǃƼƻNjDŽƸNJǕNJƾNJƼǛƸDŽǐLJNJNjDžƾǛ ƸNjNJǕƼǓDŽƸǀǕǂdž ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJǑNJdžǀdž ljLJǑLjǃƸ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ǃƾDŽ ƸDŽƸLJNJNjǍƿƼǓ ǁƸǀ NJǕNJƼ ƾ ƼLJƸDŽƼDŽljǐLjǁǏljƾƿƸǁƸNJǑǂƾƺƼljƼƸLJdžNJNjǍǓƸ ƥLJƼljǃǑDŽdžǛǃLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǛLJǐDŽNJƸƼǓDŽƸǀǃǓƸLJLjƸƺǃƸNJǀǁǒƸLJdžNJNjǍǓƸr ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƼǓDŽƸǀ dž ƨǏNJǒLjƸǛ ƼǓDŽƸǀ dž ơNjNJLjǏNJǒǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJǏDŽ ƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƗLJǕ NJdžDŽ ƗLjǍƸǓdž NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƸLJdžLjLjǑƼǀ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǃǑljǏ NJdžNj džLJdžǓdžNj dž ƦƸNJǑLjƸǛǃǐǛljǘƽƼǀ ƥƪǀǕǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǃƼNJdžDŽƦƸNJǑLjƸǁƸǀdžƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǃƼNJdžDŽƪǀǕ ƴLJdžǀdžǛƼǓƻƼNJdžDŽƪǀǕ ƼǓƻƼNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ƩdžǃNjljNJǒLjǀdžNJdžNjǃƼƺƸǂƼǓdžNjNJdžNjƦƸNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽƼǓDŽƸǀNJdžǃNjljNJǒLjǀdžǕǂǏDŽNJǏDŽ ǃNjljNJƾLjǓǏDŽ ƗLJǕ NJdž ƬǐdžǛLJƾƺǐƽƼǀ NJdž ƫǏǛ ƠƸƿh ǑDŽƸǛ ƸLJǕ ǃǐǛ ǃƼNJƸnjǑLjƼǀ NJdžƬǐdžǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ Ǔƻǀdž ǁƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƼƸNjNJdžǖNJdžNj ƗǂǍƾǃǀljNJǀǁǐ NJdžƬǐdžǛƼǓDŽƸǀNJdžljLJǑLjǃƸNJdžNjǁǕljǃdžNj ƩdžƬǐdžǛƗǂǍƾǃǀljNJǒǛǁLjǖƹƼNJƸǀljNJƸǓƻǀƸNJƸƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǐǕLjƺƸDŽƸ ƝƨdžnjǓƸƻƼDŽƿǑǂƼǀDŽƸƻǀƸǃǑDŽƼǀƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐljNJdžƬǐdžǛ ƸNjNJǒƼLJǀƿNjǃƼǓDŽhƸDŽǑǂƿƼǀǃǑǍLjǀ NJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƹdžƾƿǐƼǀ ljNJƾDŽ ǐDŽdžƻdž NJdžNj ǁǐƿƼ ƢNjƾǃǑDŽdž LJdžNj LJLjdžljƻdžǁƼǓ DŽƸ ƸDŽǑǂƿƼǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ Ʃdžƛƺǘ džƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ ƸLJƼǍƿǐDŽƼNJƸǀNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǁƸǀNJƾƹNjƿǓƽƼǀljNJdžƬǐdžǛǁƸǀ ljNJƾDŽƸLJƼǂLJǀljǓƸ ƥǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸƼǓDŽƸǀNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƨNJƾDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ǕǂƸƸNjNJǐNJƸLJdžǂǂƸLJǂǐLJLjǕljƿƼNJƸǁǂǑƹdžNjDŽNJdžƫǏǛ ƨNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǁǐƻƼ ǎNjǍǀǁdžǖ LJLjǕljƿƼNJdžNj NjLJǐLjǍƼǀ ǁǐLJdžǀdž LJdžljdžljNJǕ njNjǂƸǁǀljǃǑDŽdžNj ƫǏNJǕǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ LJLjǕǁƼǀNJƸǀ ƺǀƸ ǁǐLJdžǀdž LJdžljdžljNJǕ ƥNjljǓƸǛ ǒ ljnjƾDŽǏǃǑDŽƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƼǃnjǀƸǂǂǏǃǑDŽƾǛ ƠǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ǁƸNJdžLjƿǘDŽdžNjǃƼ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎdžNjǃƼ ǁǐLJdžǀdž ǎNjǍǀǁǕ LJLjǕljƿƼNJdž ƸLJƼǂƼNjƿƼLjǘDŽdžNjǃƼNJdžƸDŽNJǓljNJdžǀǍdžLJdžljdžljNJǕƥNjljǓƸǛǒƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛƼǃnjǀƸǂǂǏǃǑDŽƾǛƼǁƼǓ 93

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƛNJljǀ ƼǓDŽƸǀ LJǏǛ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ƸNjDžǐDŽdžNjǃƼ ǂǓƺdžǂǓƺdž NJdž LJdžljdžljNJǕ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǒǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛǃǑljƸǃƸǛ ƫNjljǀdžǂdžƺǀǁǐ ƾƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǁƸNJǑǍƼǀǑDŽƸNJLjǓƸNJdžǀǛƼǁƸNJǕƼǂƼǖƿƼLjƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƼǐDŽ ƿƸƼǓǍƼǑDŽƸƻǑǁƸNJdžǀǛƼǁƸNJǕLJǂǑdžDŽƻƼDŽƿƸNjLJǒLjǍƸDŽLJǕǂƼǃdžǀ ƥǀ ƻǀǐnjdžLjdžǀ ƢǖljNJƼǛ LJdžNj ljNJdžNjǛ NJƼǂƼNjNJƸǓdžNjǛ ǁƸǀLjdžǖǛ ƿNjljǀǐljNJƾǁƸDŽ ƺǀƸ NJƾDŽ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJdžNjNJǑǂdžNjǛNJdžNjƻƼǁǐNJdžNjƼDŽǐNJdžNjƸǀǘDŽƸǁƸǀǃǑLjdžǛNJdžNj ƼǀǁdžljNJdžǖ ƸǀǘDŽƸ ƸLJdžǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽ ƸLJǕ ǑDŽƸ LJƼDŽǒDŽNJƸ NJdžǀǛ ƼǁƸNJǕ ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƢǕDŽdžDŽ džǀ ƸDŽƸljNJƾǃǑDŽdžǀ ƢǖljNJƼǛ ǁƸNJǑǍdžNjDŽ NJdž ƼǁƸNJǕ NJdžǀǛ ƼǁƸNJǕ ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƩƸ ǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJdžǂǂƸLJǂƸljǀǐƽdžDŽNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƻǀƸDŽdžƾNJǀǁdžǖƽǘdžNj ǁƸǀ ǕLJǏǛƼǓDŽƸǀǂdžƺǀǁǕ NJdžNjǁǂǑƹdžNjDŽNJdžƫǏǛ ƠǐƿƼǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžǑǍƼǀǁǂǑǎƼǀǑDŽƸLJdžljdžljNJǕNJƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ǃƸǛr ƢǕDŽdžDŽNJdžƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ ƸLJǕNJƸǍǑLjǀƸNJǏDŽǐljLJǂƸǍDŽǏDŽLJdžNjljNJƸƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƛǓƿƼ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƸLjLJǐƽdžNjDŽ NJƾ ƚǖDŽƸǃƾ DŽƸ LJǑnjNJdžNjDŽ ǁƸǀ DŽƸ ƼǂƸNJNJǘDŽdžDŽNJƸǀ ljƼ ǁdžljǃǀǁǒ ljǁǕDŽƾ ƗNjNJǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƻƼǖNJƼLjƾ ƢƼNJǐDŽdžǀƸ LJdžNj ƾ ƨdžnjǓƸ ǑǎƸǂƼ ljNJdžDŽ ƗLjǍƸǓdž NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžǁLjNjnjǕ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƺƼǃǐNJdžǛ ƸLJǕ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǎǐǂǂƼǀ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ njǘNJǏDŽ ǁƸǀ ǀǁƼNJƼǖƼǀ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36  Οταν ο Ιησούς τέλειωσε λέγοντας αυτούς τους λόγους προς τους μαθητές του, είπε προς αυτούς: "Εννοήσατε το τρόπο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή μαζί σας;" Ο Πέτρος Και ο Πέτρος προχώρησε προς τα εμπρός και είπε στο Ιησού: "Κύριε μου, παραπονήται δεν θα υπομείνουμε αυτή τη γυναίκα, διότι μας αφαιρεί την ευκαιρία και δεν για τη Μαρία. αφήνει κανέναν από εμάς να μιλήσει, εφόσον μίλησε πολλές φορές".

Και ο Ιησούς, απαντώντας είπε στους μαθητές του: "Αφήστε λοιπόν εκείνον στον οποίον θα πρέπει να ανακινηθεί η δύναμη του πνεύματος του να προσέλθει και να μιλήσει, για να κατανοήσει αυτό που είπε. Αλλά τώρα, Πέτρο, βλέπω ότι η δύναμη σου μέσα σε σένα κατανόησε τη λύση του μυστηρίου της μετάνοιας που η Πίστη Σοφία πρόφερε. Επομένως Πέτρο, πες τώρα την ιδέα της μετάνοιας της, στο μέσο των αδελφών σου". ƥ ƦǑNJLjdžǛ dž ƟƼLjdžnjǐDŽNJƾǛ NJǏDŽ ljƼDždžNjƸǂǀǁǘDŽ ǃNjljNJƾLjǓǏDŽ džǃǀǂƼǓ ǃƼ ǃƼƺǐǂƾ ljdžnjǓƸ ǁƸǀ džnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸDžǑLjdžNjǃƼDŽƸNJdžDŽƸǁdžǖǃƼ ƱƻƾƼǓLJƸǃƼǕNJǀdžǀƚǘƻƼǁƸƗƺƺƼǂǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ Ʊƻƾ ƼLJǀƹƼƹƸǀǘljƸǃƼ ǃƼ ƼǃnjƸNJǀǁǕ NJLjǕLJdž ǕNJǀ džǀ ƚǘƻƼǁƸ ƗƺƺƼǂǀǁǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƼǓDŽƸǀ ƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ Ʊƻƾ ƻǀƼNjǁLjǀDŽǒljƸǃƼ ǕNJǀ NJƸ ƻǘƻƼǁƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj 94

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƚǘƻƼǁƸ ƗLJǕljNJdžǂdžǀ NJdžNj Ơdžljǃǀǁdžǖ ƚLjǐǃƸNJdžǛ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼ ǂdžǀLJǕDŽ DŽƸǁƸNJƸǂǐƹdžNjǃƼǕNJǀdžƦǑNJLjdžǛǃǑljƸljƼƼǃǐǛǕǂdžNjǛ ƼǓDŽƸǀƸNjNJǕNJdž ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdžǃǑLjdžǛNJdžNjƼljǏNJƼLjǀǁdžǖƹƸƿǖǃƸǛƛǓDŽƸǀljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽdžǃƼNJƸǃNjljNJǒLjǀƸ NJdžNjljƼDž ƥ ƦǑNJLjdžǛ LJƼƿƸǓDŽdžDŽNJƸǛ ljNJƸNjLjǏǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJdžDŽ ƸDŽƼljNJLjƸǃǑDŽdž ljNJƸNjLjǕ ǁƸǀ ǃƼ NJdž ǁƼnjǐǂǀ LJLjdžǛNJƸǁǐNJǏ ǃƸǛNjLJdžƻƾǂǘDŽƼǀNJƾDŽƸDŽǐƺǁƾDŽƸǁƸNJƼƹƸǓDŽdžNjǃƼljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ NJdž ljƼDž ƺǀƸDŽƸƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼǃƼNJƾƫǏNJǀǐǁƸǀNJdžƣƼLjǕƴǂƾƾơƼNjǁǒƢǖƾljƾƸLjǍǓƽƼǀƸLJǕ ƼǁƼǓ ƥ ƦǑNJLjdžǛ ƻǓDŽƼǀ DŽƸ ǁƸNJƸǂǐƹdžNjǃƼ ǕNJǀ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ LJƾƺƸǀDŽdžǑLjǍƼNJƸǀ LJdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ ƴǃǏǛ dž ƦǑNJLjdžǛ ǁƸǀ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ljNJƼDŽǐ ljNjDŽƻƼƻƼǃǑDŽdžǀ Ɲ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƾ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ LjǏNJǐƼǀ NJdžDŽ NjǀǕ NJƾǛ NJdžDŽ ƬLjǀljNJǕ LJdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ ǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƺǀƸDŽƸǃƸǛƹdžƾƿǒljƼǀ ƝƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀƼǓDŽƸǀƾljǖƽNjƺdžǛNJdžNjƗƺǓdžNjƦDŽƼǖǃƸNJdžǛǁƸǀƾƠǕLjƾNJdžNjƪǀdžǖNJƾǛ ƝƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀƼǓDŽƸǀƾƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƲljǀǛ ƾƞƼǔǁǒǃƸǛƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƙDŽǏLjǓƽƼǀ ǁƸǂǐ dž džǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǕNJǀ dž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƦǑNJLjdžǛ NJdžNj ǁƸƿh ƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ǁƸNJƸDŽdžƼǓ ǃƼ ƸǁǑLjƸǀdž NJLjǕLJdž NJƾDŽ ƼLJƼDžǒƺƾljƾ NJƾǛ ƢƼNJǐDŽdžǀƸǛ LJdžNj ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƿƸ ƸLJƸƺƺƼǓǂƼǀr ƥƦǑNJLjdžǛ džƦƸNJǐLj ǃƼNJƸƿƼǃƼǂƼǀǘƻƾNJdžNjƺLjǐǃǃƸNJƸ ƺDŽǏLjǓƽƼǀLJdžǂǖǁƸǂǐǕNJǀNJdžǁǂƼǀƻǓ NJƾǛǃƼNJǐDŽdžǀƸǛƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžƨƼDž ƩƸNJLjǓƸƿƼǃƼǂƼǀǘƻƾƺLjǐǃǃƸNJƸNJdžNjƦǑNJLjdžNjƦƸNJǐLjƼǓDŽƸǀNJƸƸǁǕǂdžNjƿƸƦƩƧ ƢǕDŽdžDŽ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ NJdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǁƸNJƸDŽdžƼǓ NJdžNjǛ ǂǕƺdžNjǛ NJdžNj džǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƛǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸǂǐƹdžNjǃƼNJdž%0/6.%&* ƚǘLjdžƞƼdžǖ ƺǀƸDŽƸǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼ ǕǂƾNJƾDŽƼLJǀljNJǒǃƾNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƝƸǂƾƿǀDŽǒƢƼNJǐDŽdžǀƸǑǍƼJNJdžƿƼǃǑǂƼǀǕNJƾǛljNJƸljƼDždžNjƸǂǀǁǐǃNjljNJǒLjǀƸ ƛǓDŽƸǀ dž ƦǑNJLjdžǛ ƼǁƼǓDŽdžǛ LJdžNjLJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼǁnjLjǐljƼǀ NJƾDŽ ǀƻǑƸ NJƾǛ ƢƼNJǐDŽdžǀƸǛ ǃƼNJƸDžǖ NJǏDŽ ƗƻƼǂnjǘDŽNJdžNj ƗƻƼǂnjdžǓNJdžNjƦǑNJLjdžNjƼǓDŽƸǀNJƸǐǂǂƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj LJLjdžljǏLJǀǁdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ

Και ο Πέτρος απάντησε λέγοντας στον Ιησού: "ΏΙ Κύριε, άκουσε, διότι θα μπορούσα να πω την ιδέα της μετάνοια της, για την οποία προ καιρού η δύναμη σου προφήτευσε δια μέσου του Προφήτη Δαβίδ, ο οποίος επρόφερε αυτή την μετάνοια στον εβδομηκοστό Ψαλμό: 1. Ώ! Κύριε, Κύριε μου, σε σένα ήλπισα, ας μη ντροπιαστώ ποτέ. 2. Εξ αιτίας της δικαιοσύνης σου λύτρωσε με και ελευθέρωσε με. Γύρε το αυτί σου προς εμέ και σώσε με. 3. Γίνε για μένα ένας θεός ισχυρός και ένας τόπος σταθερός στον οποίο να καταφεύγω, διότι εσύ είσαι δύναμη μου και καταφύγιο μου. 4. Θεέ μου, λύτρωσε με από το χέρι του ασεβή, και από το χέρι του παράνομου και του άδικου. 5. Διότι εσύ είσαι η υπομονή μου, Ώ! Κύριε, εσύ είσαι η ελπίδα μου από την νεότητα μου. 95

O Πέτρος επεξηγεί τη δεύτερη μετάνοια με τον Ψαλμό

70 (71).

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

6. Εγώ ο ίδιος σε εμπιστεύθηκα από τη κοιλιά της μητέρας μου εσύ με

έβγαλες από τη κοιλιά της μητέρας μου. Σε σένα θα είναι πάντοτε η ανάμνηση μου. 7. Τρελός έγινα για πολλούς. Αλλά εσύ είσαι η βοήθεια και η δύναμη μου, εσύ είσαι ο λυτρωτής μου, Ω! Κύριε. 8. Το στόμα μου είναι γεμάτο με ύμνους, για να υμνήσω τη δόξα σου της μεγαλοπρέπειας σου κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. 9. Μη με απορρίψεις σε καιρό γήρατος. Εάν η ψυχή μου λιγοψυχήσει μη με εγκαταλείψεις. 10. Διότι οι εχθροί μου μίλησαν με κακία εναντίον μου και όσοι. παρακολουθούν την ψυχή μου, συμβουλεύονται ενάντια στην ψυχή μου. 11. Λέγοντας μεταξύ τους: Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Καταδιώξατε και πιάστε τον, διότι δεν υπάρχει αυτός που θα τον σώσει. 12. Θεέ, μην απομακρυνθείς από μένα. Θεέ μου, σπεύσε προς βοήθεια μου. 13. Είθε εκείνοι που συκοφαντούν την ψυχή μου, να ατιμαστούν και να καταστραφούν. Ας σκεπαστούν από ατιμία και ντροπές, όσοι ζητούν το κακό μου. Αυτή είναι λοιπόν, η λύση της δεύτερης μετάνοιας που η Πίστις Σοφία πρόφερε". ƥƥǀǁƼǓdžǛƞƼǕǛNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛƸLJǕƼǃǐǛƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕLJdžNjǃƼNJLjǐƼǀ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛǃƸǛƞƼǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘƽƼǀƸLJǕǁǐƿƼƻNjljNJNjǍǓƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƠǖLjǀdžǛ NJdžƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǃƸǛƸǁdžǖƼǀǁƸǀǃƸǛƹdžƾƿǐƼǀ ƛǓƿƼƾƸNjljNJƾLjǕNJƾNJƸNJdžNjƿƼdžǖǃƸǛDŽƸǃƸǛljǘƽƼǀ ƛǓƿƼƾƼLJǀƼǓǁƼǀƸNJdžNjƞƼdžǖǃƸǛDŽƸǃƸǛLJLjdžljNJƸNJƼǖƼǀ ƥƠǖLjǀdžǛƿƸǃƸǛljǘljƼǀƸLJǕNJdžǍǑLjǀNJdžNjLJƸLjƸƹǐNJƾǁƸǀƸLJǕNJdžǍǑLjǀNJdžNjƸǃƸLjNJǏǂdžǖǁƸǀ NJdžNjƸljƼƹǒ ƥLJƸLjƸƹǐNJƾǛ džƸǃƸLjNJǏǂǕǛǁƸǀdžƸljƼƹǒǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǐ LJƸLjƸƹǐNJƼǛ ƸǃƸLjNJǏǂdžǓ ǁƸǀ ƸljƼƹƼǓǛ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƞƼǕǛ ǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸDŽNJǓljNJƸljƾ ǃƸǛ ǁƸǀ ƾ ƼǂLJǓƻƸ ǃƸǛ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ ǁƸǀ ƾ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸǃƸǛ ƛǁƼǓDŽdžǛLJdžNjǑǍƼǀƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕƺDŽǏLjǓƽƼǀLJdžǂǖǁƸǂǐǕNJǀƹƺǒǁƼƸLJǕ NJƾǁdžǀǂǀǐNJƾǛƞƼǔǁǒǛNJdžNjƢƾNJǑLjƸǛƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾǛ ƗLJǕNJƾƿǑǂƾljƾNJdžNjƙƼLjƸǀdžǖNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽƹƺǒǁƸǃƼƸLJǕNJƾǁdžǀǂǀǐNJƾǛƢƾNJǑLjƸǛ ƦdžNJǑƻƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸǂƾljǃdžDŽdžǖǃƼNJdžDŽƦƸNJǑLjƸǃƸǛLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžǁLjNjnjǕ ǁƸƿhǑDŽƸǛ ƸLJǕƼǃǐǛǑǍƼǀNJdžDŽƦƸNJǑLjƸNJdžNj ƩƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ NJdžNj LJDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀ LJƸLjƸnjLjdžljǖDŽƼǛ ƺǀƸ NJdž ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƽǘdž LJdžNj ǂƸDŽƿƸljǃǑDŽƸdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƼLJƸǀDŽdžǖǃƼNJdžDŽƦƸNJǑLjƸLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžǁLjNjnjǕ ƦdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ ƾ ǎNjǍǒ ǂǀLJdžǎNjǍǐ Ƹǂǂǐ ƼǐDŽ dž ƦƸNJǑLjƸǛ ǃǐǛ ƼDŽǀljǍǖƼǀ ƿƸ ƹƺdžǖǃƼ DŽǀǁƾNJǑǛ hƥNJƸDŽdžNjǀǕǛLJǑnjNJƼǀ ǕNJƸDŽƻǀƸljNJLjǑnjƼNJƸǀ džƦƸNJǑLjƸǛƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀ 96

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƴNJƸDŽdžƦƸNJǑLjƸǛƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀNJǕNJƼdžNjǀǕǛLJǑnjNJƼǀljƼƻNjljNJNjǍǓƸ ƛǐDŽdžƦƸNJǑLjƸǛƻƼDŽƸLJdžNjljǀǐƽƼǀdžNjǀǕǛƻƼDŽLJǑnjNJƼǀljƼƻNjljNJNjǍǓƸ ƥNjƻǑLJdžNJƼLJǑnjNJƼǀljNJƾDŽƸƿǂǀǕNJƾNJƸƼǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƹdžƾƿǀǑNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƦƸNJǑLjƸNJdžNj ƯƿǂǀdžǛƼǓDŽƸǀdžǁƸǁǕǛNjǀǕǛLJdžNjǑǍƼǀNJdžDŽƦƸNJǑLjƸNJdžNjƸLJǕDŽNJƸ ƨhƸNjNJǕDŽ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƿƸNJdžNjǐDžǀƽƼDŽƸǃƾDŽƼǓǍƼƺƼDŽDŽƾƿƼǓ ǒDŽƸǁLjǑǃƸƺƼǃǓƸǃNjǂǕLJƼNJLjƸ ljNJdžǂƸǀǃǕǁƸǀDŽƸLjǀǍDŽǕNJƸDŽƼljNJdžDŽLJǐNJdžNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ ƥ ƙƼLjƸǀǕǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƸǛ ƻǓDŽƼǀ NJdž LJƸDŽ ƼǐDŽ ǑNJljǀ NJdž ƼLJǀƿNjǃƼǓ ǒ DŽhƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀƸLJǕƼǃǐǛ ƗǂǂdžǓǃdžDŽdžljhƼǁƼǓDŽdžDŽLJdžNjƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƗLjǍƸǓdžNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƥǀ ƼǍƿLjdžǓ NJƾǛ DŽǖǍNJƸǛ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ǃǀǂdžǖDŽǃƼǁƸǁǓƸƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƩƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƼǂLJǓƽdžNjDŽ ƺǀƸ NJƾDŽ ƭNjǍǒ ljdžNj ƸƺƸLJƾNJǑƸDŽƸƺDŽǘljNJƾƦLjǐƺǃƸNJǀ ǃǑljƸljƼǁƸƿhǑDŽƸƸLJǕƸNjNJǐNjLJǐLjǍƼǀǁǐLJdžǀdžLJdžljdžljNJǕ ǎNjǍǀǁǒǛƥNjljǓƸǛ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ljNjǃƹdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǀƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJƾǛƭNjǍǒǛljdžNj ƗǂǂdžǓǃdžljhƼǁƼǓDŽdžDŽLJdžNjǍǐDŽƼǀNJƾƭNjǍǒNJdžNj ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓLJdžNjǁƸNJdžǀǁdžǖDŽljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƸDŽƸnjǏDŽdžǖ ƥƞƼǕǛNJdžDŽƼƺǁƸNJǑǂƼǀǎƼ ƣƸ NJdžDŽ ǁƸNJƸƻǀǘDždžNjǃƼ ǁƸǀ DŽƸ NJdžDŽ LJǐLjdžNjǃƼ ljNJƾDŽ ǁƸNJdžǍǒ ǃƸǛ ƻǀǕNJǀ ƻƼDŽ NjLJǐLjǍƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛDŽƸNJdžDŽljǘljƼǀ ƥƼljǏNJƼLjǀǁǕǛǃƸǛƞƼǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛƹdžƾƿǒljƼǀ ƛǓƿƼ ƾ DŽNJLjdžLJǒ ƾ ƻNjljNJNjǍǓƸ ǁƸǀ ƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ƺǀƸ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37  Ο Σωτήρας απάντησε και είπε στον Πέτρο: "Πολύ καλά, Πέτρο, αυτή είναι η επεξήγηση της μετάνοιας της. Ευλογημένος να είσαι ενώπιον όλων των ανθρώπων επί της γης, διότι σε σένα αποκάλυψα τα μυστήρια αυτά. Αμήν, Αμήν, Αμήν, σου λέγω: Θα σε τελοιοποιήσω πλήρως από τα μυστήρια του εσωτερικού μέχρι τα μυστήρια του εξωτερικού και θα σε γεμίσω με το πνεύμα, έτσι ώστε θα ονομάζεσαι πνευματικός, τελειοποιημένος πλήρως". Και Αμήν, Αμήν, Αμήν, σου λέγω: Θα σου δώσω όλα τα μυστήρια όλων των περιοχών του Πατρός μου και όλων των περιοχών του Πρώτου Μυστηρίου, κατά τρόπον ώστε εκείνον που εσύ δέχεσαι στην γη, θα είναι δεκτός στο φως του ύψους. Και εκείνον τον οποίον εκδιώκεις στην γη, θα εκδιωχθεί από το βασίλειο του Πατρός μου στον ουρανό. Αλλά άκουσε λοιπόν και άκουσε προσεχτικά όλες τις μετάνοιες που η Πίστη Σοφία θα προφέρει". "Αυτή εξακολούθησε εκ νέου και πρόφερε την τρίτη μετάνοια λέγοντας:

Ο Ιησούς υπόσχεται να τελειοποιήσει τους μαθητές σε όλα.

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛLJǐDŽNJƸƼǁLJƸǀƻƼǖƼǀNJdžDŽƦǑNJLjdž ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƸLJdžǁƸǂǖLJNJƼǀNJƸǃNjljNJǒLjǀƸljNJdžDŽƦǑNJLjdž ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǑǍƼǀ ƻǖDŽƸǃƾ ƺǀƸ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓ NJdžDŽ ƦǑNJLjdž ǃƼ Ǖǂƾ NJdžNj NJƾDŽ ǂƸǃLJLjǕNJƾNJƸ ƥƠǖLjǀdžǛLJƸLjƸƻǓƻƼǀljNJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕƦǑNJLjdžNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛƸLJǕƼǃǐǛ ǕǂƸNJƸǃNjljNJǒLjǀƸ ǕǂǏDŽNJǏDŽLJƼLjǀdžǍǘDŽNJdžNjƦƸNJǑLjƸǁƸǀǕǂǏDŽNJǏDŽLJƼLjǀdžǍǘDŽNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƠƸNJƸǂǒƺƼǀ ƼDŽƻǀƸnjǑLjǏDŽ dž ǃNjljNJǀǁǕǛ ƦǑNJLjdžǛ NJdžNj ǁƸƿh ƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƦƸLjƸƻƼǁNJǕǛ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ljNJdž njǏǛ NJdžNj ǖǎdžNjǛ ǕLJdžǀdžǛ NJdžDŽ LJƸLjƸƻǑǍƼNJƸǀ ljNJƾ ƙƾ ƠƸǀ ƼǁƼǓDŽdžǛ dž džLJdžǓdžǛ NJdžDŽ 97

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƸLJdžLJǑǃLJƼǀ ljNJƾ ƙƾ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ƸLJdžLJƼǃLJǕǃƼDŽdžǛ ƸLJǕ NJdž ƘƸljǓǂƼǀdž NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ljNJdžDŽ džNjLjƸDŽǕ ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ dž ƦǑNJLjdžǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƟƼLjdžnjǐDŽNJƾǛ NJdžNj ljƼDž ǃǑljƸ ǃƸǛ ƛǍƼǀ ƻǖDŽƸǃƾ ƺǀƸ DŽhƸDŽdžǓƺƼǀǒDŽƸǁǂƼǓDŽƼǀNJǀǛLJǕLjNJƼǛNJǏDŽdžNjLjƸDŽǘDŽljhƼǃǐǛǁƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƗǂƾƿǀDŽǐ ƸǂƾƿǀDŽǐljƸǛǂǑǏ ǕNJǀdžƦǑNJLjdžǛǑǍƼǀNJƸǁǂƼǀƻǀǐNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNj ƢǑljƸljNJdžljƼDžƹLjǓljǁƼNJƸǀƾǃNjljNJǀǁǒƻǖDŽƸǃƾLJdžNjƸDŽdžǓƺƼǀǒǁǂƼǓDŽƼǀNJǀǛLJǕLjNJƼǛNJƾǛƛƻǑǃ ƝƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƛDŽǑLjƺƼǀƸLJLjdžljƸDŽƸNJdžǂǀljǃǑDŽƾdžLjƿǐ ƸDŽdžǓƺƼǀNJǀǛLJǕLjNJƼǛNJdžNjƦƸLjǐƻƼǀljdžNj Ɲ ƚƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒ ƛDŽǑLjƺƼǀƸ LJLjdžljƸDŽƸNJdžǂǀljǃǑDŽƾ ǂƸDŽƿƸljǃǑDŽƸ ǁǂƼǓDŽƼǀ NJǀǛ LJǕLjNJƼǛ NJdžNj ƦƸLjƸƻƼǓljdžNj ƩdžƞƼǀǐnjǀǁƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛƼǓDŽƸǀNJƸƻNjdžǁǂƼǀƻǀǐNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNj ƗNjNJǐNJƸƻNjdžǁǂƼǀƻǀǐ NJdžǑDŽƸƸLJǕǍLjNjljǕ ǁƸǀNJdžǐǂǂdžƸLJǕƸljǒǃǀ ljNJƸǍǑLjǀƸNJdžNjƦǑNJLjdžNj ljǍƾǃƸNJǓƽdžNjDŽƨNJƸNjLjǕ Η τρίτη 1. Φως των δυνάμεων, πρόσεξε με και. σώσε με. μετάνοια της 2. Είθε εκείνοι που μου αφαιρούν το φως μου, να το στερηθούν και να Σοφίας. βρεθούν στο σκοτάδι. είθε εκείνοι που μου αφαιρούν τη δύναμη μου, να

γυρίσουν στο χάος και να καταντροπιαστούν. 3. Είθε γρήγορα να γυρίσουν στο σκοτάδι, εκείνοι που με πληγώνουν και λένε: "Τώρα είμαστε αφέντες της". 4. Σε ανταλλαγή, είθε εκείνοι που ανακτούν το Φως να χαίρονται και να ευχαριστούνται και όσοι επιθυμούν το μυστήριο να λένε πάντοτε: "Είθε το μυστήριο να εγκωμιάζεται". 5. Σώσε με λοιπόν, τώρα, Ώ! Φως, διότι στερήθηκα το φως μου που αυτοί μου άρπαξαν και χρειάζομαι τη δύναμη μου που αυτοί μου πήραν. Επειδή, Ώ! Φως, εσύ είσαι ο Σωτήρας μου και εσύ είσαι ο λυτρωτής μου. Ώ! Φως, σώσε με γρήγορα από αυτό το χάος".

ƥƦƸNJǑLjƸǛǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽǃƸǛLJLjdžljǑǍƼǀǁƸǀǃƸǛƹdžƾƿǐƼǀ ƥǀ ljǁdžNJƼǀDŽdžǓ ǃƸǛ ǁǂǑƹdžNjDŽ NJdž ƫǏǛ ƸNjNJǕ NJdž NJƼǂƼNjNJƸǓdž ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽdž ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJǏDŽ ljǁdžNJƼǀDŽǘDŽ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽ ǃƸǛ ƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓƸǀljƿǐDŽdžDŽNJƸǀƸnjǑDŽNJƼǛNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƩƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƸDŽƸƽƾNJdžǖDŽ NJdž ƫǏǛ ǁƸǀ ǍLjƼǀǐƽdžDŽNJƸǀ NJdž ǃNjljNJǒLjǀdž NJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽDŽƸƼDžNjǎǏƿƼǓƾƨdžnjǓƸ ƢǕDŽdžNJdžƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƹƺǐǂƼǀNJƾƨdžnjǓƸƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƥ ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ƻǀƸǃǑljdžNj NJdžNj ƪǀdžǖ NJdžNj NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ NJdžNj ơNjNJLjǏNJǒ ǃLJdžLjƼǓDŽƸljǘljƼǀNJƾƨdžnjǓƸ DŽƸNJƾDŽdžƻƾƺǒljƼǀƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸljNJdžƫǏǛ ƥƨǏNJǒLjƸǛǃLJdžLjƼǓDŽƸljǘljƼǀNJƾƨdžnjǓƸ DŽƸNJƾƹƺǐǂƼǀƸLJǕNJdžƬǐdžǛǁƸǀDŽƸNJƾǃƼNJƸnjǑLjƼǀ ljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38  Και συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς τελείωσε να λέει. τα λόγια αυτά, προς τους μαθητές του, είπε: "Αυτή είναι η τρίτη μετάνοια της Πίστης Σοφίας". Και τους είπε: "Ας προσέλθει εκείνος στον οποίο το ευαίσθητο πνεύμα ανάβλησε, να προσέλθει και να πει την ιδέα της μετάνοιας που η Πίστη Σοφία πρόφερε". 98

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƛǓDŽƸǀNjLJǑLjdžǍƾƾƩLjǓNJƾƢƼNJǐDŽdžǀƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƴNJƸDŽ NJdž ƼNjƸǓljƿƾNJdž LJDŽƼǖǃƸ ƸDŽƸƹǂǖƽƼǀ ǃǑljƸ ǃƸǛ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ǃǀǂǐǃƼ ƺǀƸ NJƾ ƩLjǓNJƾ ǃƼNJǐDŽdžǀƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ

Και συνέβη τότε, πριν ο Ιησούς τελειώσει να μιλάει, ήρθε εμπρός η Μάρθα, έπεσε κάτω στα πόδια του, τα φίλησε, φώναξε δυνατά και έκλαψε με θρήνους και με ταπεινοφροσύνη είπε: "Κύριε μου, να με ευσπλαχνιστείς και να με συμπαθήσεις και επίτρεψέ μου να επεξηγήσω την μετάνοια που η Πίστη Σοφία πρόφερε". "Και ο Ιησούς έδωσε το χέρι στην Μάρθα και είπε: "Ευλογημένος είναι καθένας που ταπεινώνει τον εαυτόν του, διότι σ'αυτόν αυτοί θα έχουν ευσπλαχνία. Τώρα λοιπόν, Μάρθα, είσαι ευλογημένη, όμως, μίλησε δημόσια πλέον για την ερμηνεία της έννοιας της μετάνοιας της Πίστης Σοφίας".

Η Μάρθα ζήτησε και έλαβε άδεια να μιλήσει.

ƝƢǐLjƿƸ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƼǓDŽƸǀƸNjNJǕNJdžǃǑLjƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛLJdžNjƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀ NJƾDŽƸLjƼNJǒNJƾǛƩƸLJƼǀDŽdžnjLjdžljǖDŽƾǛ ƩLjƼǓǛ NJǐDžƼǀǛ ljǍǑljƼǏDŽ ƼǓDŽƸǀ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJƼǛ Ɲ LJLjǘNJƾ ƼǓDŽƸǀ ƾ ljǍǑljƾ ǃƼ NJdž Ǔƻǀdž ǃƸǛ NJdž ljǘǃƸ Ɲ ƻƼǖNJƼLjƾ ƾljǍǑljƾ ǃƼ NJdž ǀƻǀƸǓNJƼLjdž ǃƸǛ LJƼLjǀƹǐǂǂdžDŽ Ɲ NJLjǓNJƾ ƾ ljǍǑljƾ ǃƼ NJdžDŽ ǓƻǀdžNJdžDŽƼƸNjNJǕǃƸǛ ƛǐDŽƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼDŽƸljNjljǍƼNJǀƽǕǃƸljNJƼǃƼNJdžljǘǃƸǃƸǛljdžnjǐ ƿƸƸLjLjǏljNJǒljdžNjǃƼ ƛǐDŽ ƻƼDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ DŽƸ ljNjljǍƼNJǀƽǕǃƸljNJƼ ǃƼ NJdž ǀƻǀƸǓNJƼLjdžLJƼLjǀƹǐǂǂdžDŽ LJdžNj ǃƸǛ LJƼLjǀƹǐǂǂƼǀ ƿƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjǃƼLJdžǂǂǑǛljNjƺǁLjdžǖljƼǀǛ ƛǐDŽƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼDŽƸljNjljǍƼNJǀƽǕǃƸljNJƼǃƼNJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀdžLjƿǐ ƺǓDŽƼNJƸǀ ǁǐNJǀLJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƸLJǕƸƻǖDŽƸNJƾƾƸǂƾƿǀDŽǒƫǘNJǀljƾ ƥ ƛƺǏǀljǃǕǛ ƾ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƾ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ LJdžNJǑ ƻƼDŽ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ǃƸǛ ljNjljǍƼNJǓljdžNjDŽljdžnjǐǃƼNJdžƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƢǕDŽdžDŽ ƾ ƢǐLjƿƸ ƾ ƩƸLJƼǀDŽdžnjLjdžljǖDŽƾ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ LJLjdžǁƾLjǖDžƼǀ NJƾDŽ ƼLJǓǂNjljƾ NJƾǛ ƢƼNJǐDŽdžǀƸǛNJƾǛƨdžnjǓƸǛ

Και η Μάρθα απάντησε στον Ιησού λέγοντας στο μέσο των μαθητών: "Σχετικά με τη μετάνοια που η Πίστη Σόφια πρόφερε. Ώ! Κύριε μου Ιησού, για αυτήν η δύναμη σου φως, προφήτευσε δια μέσου του Δαβίδ από τότε, στον εξηκοστόν ένατο ψαλμό, λέγοντας: 1. Ώ! Θεέ μου, σπεύσε προς βοήθεια μου. 2. Επίτρεψε να ντροπιαστούν και να ταραχθούν όσοι διώκουν την ψυχή μου. 3. Ας στραφούν πίσω και. ας ντροπιαστούν εκείνοι που με κοροϊδεύουν· 4. Ας ευχαριστηθούν και ας χαρούν όλοι όσοι αναζητούν εσένα, και όσοι αγαπούν τη σωτήρια σου και ας λένε πάντοτε:"Ας Υψώνεται ο Θεός" 5. Εγώ είμαι πτωχός και άθλιος Ώ! Κύριε, βοήθησε με. Σύ είσαι η βοήθεια μου και η υπεράσπιση μου Ώ! Κύριε, μη καθυστερείς. Αυτή είναι η λύση της τρίτης μετάνοιας που η Πίστη Σοφία πρόφερε ψάλλοντας ύμνους προς το Υψος".

Η Μάρθα επεξηγεί την τρίτη μετάνοια με τον Ψαλμό 69 (70).

ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸƹdžƾƿƾƿdžǖǃƼƸLJǕNJdžƸDŽǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƛǐDŽ ƗNjNJǕ ƻƼDŽ ƿƸ ǃƸǛ ƹdžƾƿdžǖljƼ ƿƸ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƸǃƼ ǁƸǀ ƼǐDŽ ƼǃƼǓǛ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjǃƼ 99

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗNjNJǕƼLJǓljƾǛƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǁƸNJƸƻǀǘǁdžNjDŽNJƾƭNjǍǒLJLjǑLJƼǀDŽƸDŽNJLjdžLJǀƸljNJdžǖDŽ ƛǓDŽƸǀ ƸǁLjǀƹǘǛ džǀ ƻǀǘǁNJƼǛ NJƾǛ ƭNjǍǒǛ NJdž ljǖDŽdžǂdž ƸLJǐDŽƿLjǏLJǏDŽ ljNJdžǀǍƼǓǏDŽ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƩƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ DŽNJLjǑLJdžDŽNJƸǀ DŽƸ ljNjƺǍǖƽdžDŽNJƸǀ ǁƸǀ DŽƸ ǁƸNJƸljNJLjǑnjdžDŽNJƸǀ ƢǕDŽdžDŽNJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀƸDŽƸƽƾNJdžǖDŽNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƦLjǐƺǃƸNJǀ ƸDŽ ǁƸǀ ƼǓǃƸljNJƼ njNJǏǍdžǓ ǁƸǀ ǐƿǂǀdžǀ ǕǃǏǛ dž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƠǖLjǀdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƸǛljǘljƼǀ ƗNjNJǕǛƿƸƼLjƺƸljNJƼǓƸLJǕNJdžƹǐƿdžǛNJƾǛƭNjǍǒǛǃƸǛ ƽǘDŽNJƸǛLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐǕǂdžNJdžƠdžljǃǀǁǕ ƚLjǐǃƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39  Συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς άκουσε τη Μάρθα να λέει τα λόγια αυτά, να πει προς αυτήν : "Καλά είπες Μάρθα, πολύ καλά". Και ο Ιησούς συνέχισε πάλι την ομιλία και είπε στους μαθητές του: "Η Πίστη Σοφία πάλι συνέχισε με τη τέταρτη μετάνοια, τη διηγήθηκε προτού πιεστεί για δεύτερη φορά, ώστε η με μορφή λιονταριού δύναμη και όλες οι υλικές απορροές του, που ο Ισχυρογνώμων έστειλε στο χάος, να μη της αφαιρέσουν όλο της το φως που είχε μέσα της. Είπε λοιπόν την εξής μετάνοια: ƝƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ǒǃƼǃdžLjnjǒƽǏǀǁǒǁƸǀdžǀƼǁLJdžLjƼǖljƼǀǛNJdžNj ǁǐDŽdžNjDŽDŽƸ NjLJdžnjǑLjƼǀƾƦǓljNJǀǛƨǕnjǀƸ ƥƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ NJdžƼƺǘ ǁǂǑƹƼǀNJdžnjǏǛƸLJǕNJƾƦǓljNJƾƨǕnjǀƸ ƛnjǕljdžDŽ NjLJǐLjǍdžNjDŽ NJƸ LJdžǂǂƸLJǂǐljǀƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj LJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽ NJƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐ ǃƸǛ ƼǂǂƸNJǘǃƸNJƸ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ ƿƸ NjLJǐLjǍƼǀ LJǕDŽdžǛ ƚƼDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸNjLJǐLjǍƼǀƛNjNJNjǍǓƸǃǑljƸljNJdžDŽǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕƼǃǐǛ ǕljdžNJƸljNJdžǀǍƼǓƸ NJƾǛƻNjljNJNjǍǓƸǛNjLJǐLjǍdžNjDŽljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ Ɲ ƥNjljǓƸ ƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƾ ǃǑljƸ ljh ǕǂƸ NJƸ NjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ NJƾǛ ƸNJNjǍǓƸǛ ƻǀƸƻǀǁǐƽƼNJƸǀljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžDŽǓƻǀdžNJƾǛNJdžDŽƼƺǁǂǏƹǀljǃǕ ƩƸ NjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ NJǏDŽ ƸDŽNJǀǂǒǎƼǏDŽ ƼǓDŽƸǀ ƸǁLjǀƹǘǛ Ǖǂƾ ƸNjNJǒ ƾ LJdžǀǁǀǂǓƸ ƸLJǕ ǎNjǍǀǁǐƸLJǐDŽƿLjǏLJƸljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƴNJƸDŽ ǁƸNJƸljNJLjƸnjdžǖDŽ NJƸ NjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ NJǏDŽ ƸDŽNJǀǂǒǎƼǏDŽ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ljnjƸǂǃǐNJǏDŽ ǃƸǛ ƼLJǑLjǍƼNJƸǀ ƾ NjLJǑLjdžǍƾ ƸǁǑLjƸǀƾ ƸDŽNJǓǂƾǎƾ ǃdžDŽƸƻǀǁǕljǖDŽdžǂdž LJǂǒLjƾǛ ǁƸNJǐnjǏNJƾ ƸLJǕNJdžƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕ ƪǂǀǁǑǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJƾǛƻǖDŽƸǃƾǛǃƼLJLjǕljǏLJdžǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖǒǃƼLJLjǕljǏLJdžƽǘdžNjǁƸǀNJdžNj Ƽƺǘ ƼǓDŽƸǀƸǁLjǀƹǘǛ ǕǍǀǃǕDŽdžDŽƾLJdžǀǁǀǂǓƸNJǏDŽƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽljNJdžǀǍƼǓǏDŽ Ƹǂǂǐ ƼLJǓljƾǛƼLJǓLJǂǑdžDŽ ƾLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƾ LJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸ LJLjǑLJƼǀ ƼLJǓljƾǛ DŽƸ ǃƼǀǏƿƼǓ ljƼ ǁdžljǃǀǁǒ ljǁǕDŽƾ DŽƸ ƼǁǃƾƻƼDŽǀljNJƼǓ ƝLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸǑǍƼǀLJdžǂǂǐƼNJƼLjdžƺƼDŽǒNjLJƼLjƹǐƿƾ NjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǐ ƝLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸƼǓDŽƸǀLJdžǂǂƸLJǂǒ ƢǑljƸljNJƾLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸƼǓDŽƸǀƼDŽƸLJdžNJƼƿƾǃǑDŽdžNJdžƠǐLjǃƸ Ɲ LJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸ ƼǓDŽƸǀ dž ƤƾLjǕǛ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ǁƸǀ NJdž ƗLjljƼDŽǀǁǕ ǒ ƻƾǂƾNJƾLjǀǘƻƼǛ ƞƼǀǐnjǀ ƸNjNJǕNJdžƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽdžǀƛLjƺǐNJƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj 100

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƝLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸƼLJƼǃƹƸǓDŽƼǀƸDŽǐǃƼljƸljNJdžljǘǃƸǁƸǀljNJdžƛǓDŽƸǀ ƝLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸƼLjƺǐƽƼNJƸǀljƸDŽƼǃLJǕƻǀdžƺǀƸNJƾƫǘNJƾljƾ ƴNJƸDŽ ǁƸNJƸljNJLjƸnjƼǓ ƾ LJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸ ǁƸǀ NJdž Ƽƺǘ ǁǐƿƼ NjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǒ ƼLJǑǃƹƸljƾ ƿƸ NJƼǂƼǀǘljƼǀ ǁƸǀ NJdž ƛǓDŽƸǀ ƿƸ ƸDŽƸljNJƾƿƼǓ ǃǑljƸ ljƼ ǃǐǛ ƺǀƸ DŽƸ ƼǁƻƾǂǏƿƼǓ ǃƼ Ǖǂƾ NJdžNj NJƾDŽ LJǂƾLjǕNJƾNJƸ ƩdžƸDŽƸljNJƾǃǑDŽdžƛǓDŽƸǀƼǁƻƾǂǘDŽƼNJƸǀǃƼƨdžnjǓƸ ƗƺǐLJƾǁƸǀƚǖDŽƸǃƾ Ʃdž LJLjǕljǏLJdž ǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ǁƸǀ džǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj dž ƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ ǁƸǀ ƾ ƻǀƸljNJLjdžnjǒ NJdžNj ƹƸljƸDŽǓƽdžNjDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ

1. Ώ! Φως, στο οποίο πίστεψα, άκουσε τη μετάνοια μου και άφησε τη Η τέταρτη φωνή μου να φθάσει έως το μέρος που διαμένεις. μετάνοια της 2.Μην αποτρέψεις τη φωτεινή εικόνα σου από μένα, αλλά πρόσεξε εαν Σοφίας.

αυτοί με πιέζουν και σώσε με γρήγορα, στη στιγμή που θα φωνάξω. 3.Διότι οι μέρες μου σπαταλήθηκαν σαν πνοή και μετετράπηκα σε ύλη. 4. Μου αφαίρεσαν το φως μου και η δύναμη μου σκληρύνθηκε. Λησμόνησα το μυστήριο μου, το οποίο πλέον, δεν θα αποτελειώσω.

5.Εξαιτίας της φωνής του τρόμου και της δύναμης του Ισχυρογνωμονα, η δύναμη μου

εξέλειψε. 6.Εγινα σαν ένας δαίμονας που διαμένει στην ύλη και έχει ανάγκη από φως και έγινα σαν ένα ψεύτικο πνεύμα που είναι σε ένα υλικό σώμα και που χρειάζεται δύναμη φωτός. 7.Και έγινα σαν ένας δεκανός που είναι έρημος στον αέρα. 8. Οι απορροές του Ισχυρογνωμονα με πιέζουν πολύ και το ταίρι μοι είπε στον εαυτό του: 9."Αντί για φως που υπήρχε σ'αυτήν, αυτοί τη γέμισαν με χάος". Κατασπατάλησα το γλυκό της ίδιας μου της ύλης και την αγωνία με τα δάκρυα της ύλης των οφθαλμών μου, ώστε εκείνοι που με καταπιέζουν να μην μπορούν να πάρουν το υπόλοιπο. 10. Ολα αυτά έπεσαν επάνω μου, Ώ! Φως, κατ'εντολή σου, και είναι κατά εντολή σου που βρίσκομαι εδώ. 11. Κατά εντολή σου μεταφέρθηκα εδώ κάτω και βρίσκομαι σε πτώση σαν μία δύναμη του χάους και η δύναμη μου είναι παραλυμένη μέσα μου. 12. Αλλά εσύ, Ώ! Κύριε, είσαι αιώνιο Φως, και επισκέπτεσαι εκείνους που είναι αιώνια καταπιεσμένοι. 13. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως, ανέβλυσε και αναζήτησε τη δύναμη μου και την ψυχή που βρίσκεται σε μένα. Η εντολή σου εκπληρώθηκε, αυτή την οποία διέταξες για μένα στις ταλαιπωρίες μου. Η στιγμή μου έχει φθάσει, αυτή στην οποία θ’ αναζητούσες τη δύναμη μου και τη ψυχή μου και αυτή είναι η στιγμή που διέταξες για να με αναζητήσεις. 14. Διότι οι λυτρωτές σου έχουν αναζητήσει τη δύναμη που βρίσκεται στην ψυχή μου, διότι ο αριθμός συμπληρώθηκε και για να μπορεί επίσης η ύλη της να σωθεί. 15. Και τότε σ'εκείνη τη στιγμή, όλοι οι κυβερνήτες των υλικών αιώνων θα φοβηθούν από το φως σου και όλες οι απορροές του δέκατου τρίτου αιώνα θα φοβηθούν από το μυστήριο του φωτός σου, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να επιτύχουν το εξαγνισμό του φωτός τους. 16. Διότι ο Κύριος θα ζητήσει τη δύναμη της ψυχής του. Αυτός αποκάλυψε το μυστήριο του. 101

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

17. Ετσι ώστε να μπορεί να παρατηρήσει τη μετάνοια αυτών που είναι στις κατώτερες

περιοχές και αυτός δεν περιφρόνησε τη μετάνοια τους. 18. Αυτό είναι λοιπόν, το μυστήριο εκείνο, το οποίο, έφθασε να γίνεται τύπος σε σχέση με τη φυλή που πρέπει να γεννηθεί· και η φυλή που θα πρέπει να γεννηθεί θα ψάλει ύμνους προς το Υψος. 19. Διότι το φως είδε προς τα κάτω από το ύφος του φωτός του. Θα κοιτάξει προς τα κάτω σ’ όλη την ύλη. 20. Για ν'ακούει τον ανεσταναγμό εκείνων που βρίσκονται σε δεσμά, για να απελευθερώνει τη δύναμη των ψυχών που η δύναμη τους είναι δεμένη. 21. Ώστε να μπορεί να τοποθετεί το όνομα του στην ψυχή και το μυστήριο του στη δύναμη". ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǁLjƸNjƺǐƽƼǀljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƽƾNJǐƼǀƹdžǒƿƼǀƸƸLJǕNJdžDŽƦƸNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽ njǘNJǏDŽ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿǁƸNJƸƿǂǓƹdžNjDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƩdžƫǏǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ NJƸNjNJǀljǃǑDŽdžǃƼNJƸƸLJǐDŽƿLjǏLJƸljNJdžǀǍƼǓƸNJƾǛǖǂƾǛ NjLJdžnjǑLjƼǀ NjLJƼLjƹdžǂǀǁǐ ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓƸnjƸǀLjdžǖDŽƸLJǕNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸNJdžƫǏǛǁƸǀNJƾƚǖDŽƸǃƾNJƾǛ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ LJǀǁLjƸǓDŽdžNjDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ưNJljǀ ƼǓDŽƸǀ LJǘǛ ƾ ƨdžnjǓƸ ǂƾljǃdžDŽǐƼǀ NJdž ǃNjljNJǒLjǀdž LJdžNj džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ljNjDŽNJƼǂƼǓ NJdž ǃƼƺǐǂdž ǃNjljNJǒLjǀdžNJƾǛƛljǘNJƼLjƾǛƗNjNJdžƦLjƸƺǃǐNJǏljƾǛ ƥnjǕƹdžǛƼǓDŽƸǀdžǍƼǀLjǕNJƼLjdžǛƼǍƿLjǕǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƗLJǕnjǕƹdždžǀǐDŽƿLjǏLJdžǀljǁdžNJǘDŽdžDŽNJƸǀ ƗLJǕnjǕƹdžNJƸǑƿDŽƾƼDždžLJǂǓƽdžDŽNJƸǀǁƸǀLJƾƺƸǓDŽdžNjDŽljNJdžDŽLJǕǂƼǃdž ƗLJǕnjǕƹdžƻNjljLJǀljNJƼǓdžǁǕljǃdžǛ ƗLJǕnjǕƹdžNjLJǐLjǍƼǀƾǁƸNJƸljǁdžLJƼǓƸǁƸǀƾǁƸǁdžNJLjdžLJǓƸ ƗLJǕnjǕƹdžNjLJǐLjǍdžNjDŽljNJƾƽǏǒdžǀǁǂǑnjNJƼǛǁƸǀdžǀLJǕLjDŽƼǛ ƗLJǕnjǕƹdž njƼǖƺdžNjDŽdžǀNjLJdžǎǒnjǀdžǀ ƸLJdžǃƸǁLjǖDŽdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕƻLjǕǃdž ƩƸ ljǖDŽdžLjƸ džǀ ǍǐLjNJƼǛ ǁƸǀ džǀ LJƼLjǀdžLjǀljǃdžǓ ǁǐƿƼ ƼǓƻdžNjǛ LJdžNj ƻǀƸǁǕLJNJdžNjDŽ NJƾ ƻǓdžƻdž NJǏDŽ ƸNJǕǃǏDŽ džnjƼǓǂdžDŽNJƸǀljNJdžnjǕƹdž ƥnjǕƹdžǛƼǓDŽƸǀƾƸǀNJǓƸǍǀǂǀǐƻǏDŽLJLjdžljǏLJǀǁǘDŽǁƸǀljNjǂǂdžƺǀǁǘDŽljNjƺǁLjdžǖljƼǏDŽ ƥ LJƼljǃǑDŽdžǛǃNjƾǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ljNJƼLjƾǃǑDŽdžǛƸLJǕ ƫǏǛ ǃdžǀǐƽƼǀljƸDŽǑDŽƸǛƻƸǓǃdžDŽƸǛ ƥLJƼljǃǑDŽdžǛNjLJdžǎǒnjǀdžǛ ƸDŽǁƸǀǑǍƼǀnjNjljǀǁǕljǘǃƸ NjljNJƼLjƼǓljƼƫǏǛǁƸǀƚǖDŽƸǃƾ ưDŽƸǛ ǃdžDŽƸǍǀǁǕǛ ƻƼǁƸDŽǕǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǐDŽƼǃdž ƼǓDŽƸǀ dž ǃNjƾǃǑDŽdžǛ LJƼljǃǑDŽdžǛ ǃǑljƸ ljNJƾ ǂǐljLJƾ ƩdžƼƺǘ džƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛ ǁƸǀƺƼDŽǀǁǐǁƸƿǑDŽƸƸLJǕNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸ NJdžNj ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjdžLJdžǓdžNjǒljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJǏDŽdžLJdžǓǏDŽƹLjǓljǁƼNJƸǀƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƾ ƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾ ǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǃǑljƸljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƝƭNjǍǒ ƾljǖDŽƼljƾ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ NjLJdžnjǑLjƼǀNjLJƼLjƹdžǂǀǁǐ Ɲ ƨdžnjǓƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƼƸNjNJdžǖ NJƾǛ ǁLjǖƹƼǀ NJdž ƺǂNjǁǕ NJƾǛ ǀƻǀƸǓNJƼLjƾǛ ƥNjljǓƸ NJƾǛ ǁLjǖƹƼǀ NJƾDŽ ƸƺǏDŽǓƸ ƸLJǕ NJƸ ǃǐNJǀƸ NJdžNjǛ ǘljNJƼ džǀ ljǁdžNJƼǀDŽdžǓ DŽƸ ǃƾDŽ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ NJƾǛ ƸnjƸǀLjǑljdžNjDŽNJdžǂǓƺdžƫǏǛLJdžNjNJƾǛƸLJdžǃǑDŽƼǀ 102

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƦǕljdžLJǀǁLjǒƼǓDŽƸǀƾǃdžǓLjƸNJƾǛƨdžnjǓƸǛ NJƾǛƭNjǍǒǛ NJdžNjƛǓDŽƸǀ ǃƼNJǐƸLJǕNJƾLJNJǘljƾ ƥƦƸNJǑLjƸǛǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽƺDŽǏLjǓƽƼǀƸNjNJǕLJdžNjNjLJdžnjǑLjdžNjǃƼǁƸǀǁƸNJǐƼDŽNJdžǂǒNJdžNj ljƼ ljNjǃnjǏDŽǓƸǃƼNJdžDŽƣǕǃdž ƹLjǀljǁǕǃƸljNJƼƼƻǘ ưǍdžNjǃƼLJƸLjƸƹƼǓNJdžDŽƣǕǃdžǁƸǀLJLjǑLJƼǀDŽƸNjLJdžnjǑLjdžNjǃƼNJǀǛljNjDŽǑLJƼǀƼǛ ƩƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸ ǕNJƸDŽNjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽNJdžƸDŽƼǓLJǏNJdž ƛDŽNJdžǖNJdžǀǛ džƬLjǀljNJǕǛ džƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ ƥƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛƬLjǀljNJǕǛǃƼNJƾDŽƗnjLjdžƻǀNJǀƸDŽǒƢǖƾljƾ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǐNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ƼLjƺǐƽƼNJƸǀƸLJǕǃǑljƸNJLjdžǃƼLjǐ ƺǀƸDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀNJƾDŽLJƼljǃǑDŽƾƭNjǍǒ NJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ dž ƪǀǕǛ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ njǘNJǏDŽ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ƸDŽƸƽƾNJǒljƼǀ NJƾ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƺǀƸDŽƸNJƾljǘljƼǀ ƥǀ ƢǖljNJƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƫǏNJǕǛ ƼLJǓljƾǛ ƸDŽƸƽƾNJdžǖDŽ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǁLjNjǃǑDŽƾ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ƺǀƸDŽƸNJƾDŽƹdžƾƿǒljdžNjDŽ ƥǀơNjNJLjǏNJǑǛǕNJƸDŽƹdžƾƿdžǖDŽƹdžƾƿǀdžǖDŽNJƸǀ ƚǘljNJƼ ǁƸǀ ƿƸ LJǐLjƼNJƼ ǁƸǀ Ǖljdž LJƼLjǀljljǕNJƼLjdž ƻǓDŽƼNJƼ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdž ƿƸ LJǐLjƼNJƼ Ƹǂǂǐ ǕLJdžǀdžǛƻƼDŽƻǓDŽƼǀNJǓLJdžNJƸ ƸǁǕǃƾǁƸǀƸNjNJǕLJdžNjǑǍƼǀƿƸNJdžNjƸnjƸǀLjƼƿƼǓ ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJǏDŽƸǀǘDŽǏDŽnjdžƹdžǖDŽNJƸǀNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫǏNJǕǛƦǕljdžƻǖljǁdžǂdžƼǓDŽƸǀ DŽhƸDŽǑƹƼǀǁǐLJdžǀdžǛljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ ƛǓDŽƸǀLJLjdžnjƸDŽǒǛ džnjǕƹdžǛNJǏDŽƠNjƹƼLjDŽƾNJǘDŽǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ ƛǓDŽƸǀLJdžǂǖljLJǐDŽǀdžǛdžƢNjƾǃǑDŽdžǛLJdžNjǁƸNJƸnjǑLjDŽƼǀDŽƸnjƿǐljƼǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƿƸƸDŽƸƽƾNJǒljƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛǎNjǍǒǛNJdžNjƗNjNJǕǛƿƸƸLJdžǁƸǂǖǎƼǀNJƸ ǃƼƺǐǂƸǃNjljNJǒLjǀƸǘljNJƼDŽƸǃLJdžLjƼǓǛDŽƸnjƿǐljƼǀǛljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ njƿǐljƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍƼǀ LJƼLjǐljƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƸLJǕNJƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƥLJdžǀdžǛ ƿǑǂƼǀ DŽƸ njƿǐljƼǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ LJLjǑLJƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀ Ǖǂƾ ƸNjNJǒ NJƾ LJdžǀǁǀǂǓƸ ƸLJǕ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƾƸDŽǐǃƼljƸljNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸƻǀƸƻǀǁǐƽƼNJƸǀljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼNJdžDŽǀƻǀƸǓNJƼLjdžNJƾǛƼƺǁǂǏƹǀljǃǕ ƴLJdžǀdžǛ ƿǑǂƼǀ DŽƸ njƿǐljƼǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNjƼƸNjNJdžǖNJdžNj ǕǍǀǃǕDŽdžNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸNJdžNjƠƸǁdžǖƸǂǂǐƼLJǓljƾǛǁƸǀƸNjNJǐNJdžNj ƠƸǂdžǖ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸLJƼLjǐljdžNjǃƼLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžƠƸǂǕǁƸǀNJdžƠƸǁǕ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾƭNjǍǒ ƸLJǕNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ǃLJdžLjƼǓDŽƸLJƸLjƸNJƾLjƼǓNJƾƢƼNJǐDŽdžǀƸ NJǏDŽǁƸNJǏNJǑLjǏDŽǃƼLjǘDŽNJdžNjƼƸNjNJdžǖNJƾǛ ƩƸ ǁƸNJǘNJƼLjƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽƸ ljNJƸ ǁƸNJǘNJƼLjƸ ƼLJǓLJƼƻƸ ǑǍdžNjDŽƼLJǓljƾǛƻǀǁƸǓǏǃƸljNJƾƢƼNJǐDŽdžǀƸ ƗNjNJǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƙDŽǘljƾ NJdž ƬLjǀljNJǀǁǕ ƢNjljNJǒLjǀdž ƾ ƘƸljǀǁǒ ƚǀƻƸljǁƸǂǓƸ LJdžNj ǑDŽƻdžDžƸ ƿƸ ǂǐǃǎƼǀ ljNJƾ ǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒ ǑǁNJƾ ƢƼƺǐǂƾ ƫNjǂǒ ǃƼNJǐ ƸLJǕ NJƾ ǃƼƺǐǂƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ LJdžNj ǒƻƾLJǂƾljǀǐƽƼǀ ƩdžƫǏǛƿƸǂǐǃǎƼǀLJǐDŽǏljNJƾǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒƫNjǂǒ ljNJƾƬLjNjljǒƛLJdžǍǒ ƝƙDŽǘljƾƿƸnjǏNJǓljƼǀNJƾƨNjDŽƼǓƻƾljƾǁƸǀƿƸƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀNJdžNjǛǁƸNJƸLJǀƼljǃǑDŽdžNjǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƿƸ ƿǑljƼǀ NJdž ǕDŽdžǃƸ NJdžNj ljNJƾ ƭNjǍǒ ǁƸǀ NJdž ƟƼLjǕ ƢNjljNJǒLjǀdž ǃƼ NJƾ ƘƸljǀǂǀǁǒƚǖDŽƸǃƾ ƩǕNJƼ džǀ ƝǂǀƸǁǑǛ ƚNjDŽƸljNJƼǓƼǛ ƿƸ ƻǀdžǀǁǒljdžNjDŽ NJdžNjǛ ǂƸdžǖǛ ǁƸǀ Ǖǂƾ ƾ ƙƾ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ 103

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

LJƸLjǐƻƼǀljdžǛ Ɲ ǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒ ƫNjǂǒ ƿƸ ƽǒljƼǀ ljƼ DŽǑƼǛ ƾLJƼǓLjdžNjǛ ƻǀǕNJǀ džǀ NJǏLjǀDŽǑǛ Ƹnjdžǖ ǁƸdžǖDŽ ǃƼ LJǖLjǀDŽƾnjǏNJǀǐ ƿƸLJƸLjƸǃƼǓDŽdžNjDŽljNJdžDŽLJNjƿǃǑDŽƸNJǏDŽǏǁƼƸDŽǘDŽ ƱƻƾǑLjǍƼNJƸǀdžƺǀƺǐDŽNJǀdžǛLJǂƸDŽǒNJƾǛLJdžNjdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀƛLjǁǕǂdžNjǃLJdžNjǛ ƼǓDŽƸǀǃǓƸljnjƸǓLjƸ ǍǀǂǀǐƻƼǛnjdžLjǑǛLJǀǕǃƼƺǐǂƾƸLJǕNJƾƙƾ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ ǕNJƸDŽ LJǂƾljǀǐljƼǀ dž ƛLjǁǕǂdžNjǃLJdžNjǛ LJǐLjƸ LJdžǂǖ ljNJƾ ƙƾ ƿƸ LJLjdžljƼǂǁǖljƼǀ LJLjdžǛ NJƾDŽ ƼLJǀnjǐDŽƼǀƸ NJƾ LjƼNjljNJǒ njǏNJǀǐ ǂǐƹƸ NJdžNj ƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ NJƾǛ ƨnjƸǓLjƸǛ ǁƸǀNJǕNJƼ ƿƸǁƸƼǓdžNJǀƻǒLJdžNJƼLJdžNjǑǍƼǀƽǏǒ ƨNJdž ƸDŽǘNJƸNJdž ǕLjǀdž NJƾǛ LJLjdžljǑƺƺǀljƾǛ NJdžNj ƛLjǁǕǂdžNjǃLJdžNjǛ ƿƸ ƻƾǃǀdžNjLjƺƾƿƼǓ ǃǓƸ ǃƼNJƸƹdžǂǒNJǏDŽƸDžǕDŽǏDŽNJƾǛƙƾǛ ƩǕNJƼ džǀLJǕǂdžǀƿƸǃƼNJƸNJLjƸLJdžǖDŽljƼǀljƾǃƼLjǀDŽǕǁƸǀƸNjNJǕǛdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžǛljƼLJǕǂdžNjǛ ƥǀ ƿǐǂƸljljƼǛ ƿƸ ƸǂǂǐDždžNjDŽ NJǀǛ ǁdžǓNJƼǛ ǁƸǀ džǀ NJǏLjǀDŽǑǛ ljNJƼLjǀǑǛ ƿƸ ƹNjƿǀljNJdžǖDŽ ljNJdžDŽ LJNjƿǃǑDŽƸNJǏDŽǏǁƼƸDŽǘDŽ ƢǓƸ ǃǀǁLjǒ džǃǐƻƸ ƿƸ ljǏƿƼǓ ƺǀƸ DŽƸ ǍLjƾljǀǃƼǖljƼǀ ljƸDŽ ljLJǕLjdžǛ ƺǀƸ NJƾ ǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒ ưǁNJƾ ƫNjǂǒ ƗNjNJǒƾdžǃǐƻƸ ǃƼNJƾljƼǀLjǐNJƾǛ ƿƸƸDŽƸǁƸNJƼNjƿƼǓǃƼƸDŽƿLjǘNJǀdžNjǛǐǂǂǏDŽǁǕljǃǏDŽƺǀƸNJƾ LJǂǒLjƾƸDŽƸƺǑDŽDŽƾljƾNJƾǛ ƢǕDŽdžDŽ ǃǓƸ ƻNjDŽƸNJǒ ǁƸǀ ƸDŽƸƺƼDŽDŽƾǃǑDŽƾ džǃǐƻƸ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ DŽƸ ƼDžǑǂƿƼǀ ljNJƾ DŽǑƸ ƫNjǂǒ NJƾǛƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40  Ο Ιωάννης ζητάει και λαμβάνει άδεια για να μιλήσει.

Συνέβη τότε, αφού ο Ιησούς επρόφερε τα λόγια αυτά στους μαθητές του, τους είπε: "Αυτή ει'ναι η τέταρτη μετάνοια που η Πίστη Σοφία πρόφερε. Τώρα λοιπόν, αφήστε ώστε εκείνος που θα καταλάβαινε, να καταλάβει". Και. συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, ο Ιωάννης προσήλθε, ακούμπησε στο στήθος του Ιησού, και του είπε: Κύριε μου, διέταξε με και επέτρεψε μου να πω την λύση της τετάρτης μετάνοιας,που είπε η Πίστη Σοφία". Και ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη: "Σου δίνω τη διαταγή και σου επιτρέπω να μιλήσεις για τη μετάνοια, που η Πίστη Σοφία πρόφερε". Και ο Ιωάννης απάντησε και είπε: "Κύριε μου και Σωτήρα, σχετικά με αυτή τη μετάνοια που η Πίστη Σοφία πρόφερε, η δύναμη σου φως, που ήταν στον Δαβίδ, το προφήτευσε από τότε στον εκατοστό πρώτο ψαλμό:

ƥ ƟǏǐDŽDŽƾǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƧǒǃƸ ƾ ơǑDžƾ ǑDŽƸ ƸNjNJǕDŽdžǃdž ǁƸǀ ƸNjNJdž ljNjDŽƼǓƻƾNJdžǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ Ɲ ƻǖDŽƸǃƾnjǏǛ ƾ džLJdžǓƸ NjLJǒLjDžƼ ljNJdžDŽ ƚƸƹǓƻ ƻƾǂƸƻǒ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƬLjǀljNJǕǛ ƾ džLJdžǓƸ NjLJǒLjDžƼǃǑljƸljNJdžDŽƚƸƹǓƻ ƼLJLjdžnjǒNJƼNjljƼLJLjdžǁƸǀLjdžǖljNJdžDŽƼǁƸNJdžljNJǕLJLjǘNJdžƭƸǂǃǕ ƥ ƬLjǀljNJǕǛ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼLJǓljƾǛ NjLJǒLjDžƼ ljNJdžDŽ ƚƸƹǓƻ ǁƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƚƸƹǓƻ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƚǀƻǐljǁƸǂdžǛNJdžNjƠǕljǃdžNj ƥǀNjLJƾLjǑNJƼǛNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƸDŽƸljNJƼDŽǐƽdžNjDŽ džǁƸƿhǑDŽƸǛ ƺǀƸNJƾƫǀǂdžljdžnjǀǁǒNJdžNjƦǑNJLjƸǁƸǀ ƸǀljƿǐDŽƼNJƸǀdžǓǁNJdžƺǀƸNJƸLJǂǒƿƾ 104

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƢǑljƸljNJdžDŽǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕƼǃǐǛNjLJǐLjǍƼǀǃǓƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǍǘLjƸ LJdžNjƸLJdžǀǁƼǓNJƸǀƸLJhǕǂƸ ƸNjNJǐNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƥǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ ljƼ LJdžǀdž NJǕLJdž ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ljƼ ǃǀǐ ƻƼƻdžǃǑDŽƾ ljNJǀƺǃǒ Ƹǂǂǐ ƻNjljNJNjǍǘǛ ƸƺDŽdždžǖDŽ NJdžDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕ NJǕLJdž ǃǑljƸ ljNJdžDŽ džLJdžǓdž ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǀ ƪLJǐLjǍdžNjDŽ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ƽdžNjDŽ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǀ ljƼ LJdžLjDŽƼǓƸ ǁƸǀ ljƼ NJƸƹǑLjDŽƼǛ ǒ ljƼ ƸǁǐƿƸLjNJdžNjǛNJǕLJdžNjǛNJƾǛǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛNJdžNjǛǍǘLjƸǛ ǁƸǀNJdžƸƺDŽdždžǖDŽƸDžǀdžƿLjǒDŽƾNJƸ ƗDŽ ǁƸǀ njƸǓDŽƼNJƸǀ ƸLJǓljNJƼNjNJdž ǁǐLJdžǀƼǛ ljǖƽNjƺdžǀ ƸDžǀdžLJLjƼLJƼǓǛ ǁƸǀ ƼDŽǐLjƼNJƼǛ LJdžNj ljNJdž njNjljǀǁǕ ǁǕljǃdž ƽdžNjDŽ ljNJdž ljLJǓNJǀ NJdžNjǛ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽƼǛ ljƼ LJdžLjDŽƼǓƸ ƠǕljǃǀdžǀ ǁƸǀ NJǓǃǀdžǀ ƼNjLJƸNJLjǓƻƼǛ ǃƼ ƿƸNjǃǐljǀƸ ǃƾNJLjǘƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǀ ǃǑljƸ ljƼ ǃLJƸLj LJƸLjdžǀǁǓƼǛ ǒ ƻLjǕǃdžNjǛ ƺǁǐDŽƺǁljNJƼLj ǁǂƼnjNJǘDŽ ǁƸǀ ǂƾljNJǘDŽ ƴǂƸƸNjNJǐdžnjƼǓǂdžDŽNJƸǀljNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƛDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛNJǑNJdžǀƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒLJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽ ǃƸǛ ƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƿƸ ƼƺǁƸNJƸljNJƸƿdžǖǃƼ ljNJƸƿƼLjǐ ljNJdžDŽ džNjLjƸDŽǕ NJƾǛ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛ ǃƸǛ ǍǘLjƸǛ ƻƾǂƸƻǒ ljNJhƸDŽǘNJƼLjƸƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƛDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƿƸ njNJǀǐDždžNjǃƼ ƸLJǕ NJƾDŽ ǓƻǀƸ ǃƸǛ NJƾ ƽǏǒ ǑDŽƸ ƗLjǀljNJdžǖLjƺƾǃƸ Ɲ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒ ǍǘLjƸ ǁƸƿh ƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ njdžƹǐNJƸǀ NJdž ƴDŽdžǃƸ NJdžNj ƠNjLjǓdžNj ǁƸǀ NJdžNjǛ ƘƸljǀǂƼǓǛ NJƾǛ ƙƾǛ ƩƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ

ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ njdžƹdžǖDŽNJƸǀNJƾǁNjLjǀƸLjǍǓƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƙDŽǏLjǓƽdžNjDŽ LJdžǂǖ ǁƸǂǐ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ǕNJǀ ƾ ǁNjLjǀƸLjǍǓƸ NJdžNj ƠNjLjǓdžNj ljƾǃƸǓDŽƼǀƿǐDŽƸNJdžǛƺǀhƸNjNJǐ ƥ ƠǖLjǀdžǛ ƿƸ ǍNJǓljƼǀ NJƾ ƨǀǘDŽ ƻƾǂƸƻǒ NJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƨǖǃLJƸDŽ NJƸ ƸDŽǘNJƼLjƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǁƸǀdžǓƻǀdžǛƿƸƸLJdžǁƸǂNjnjNJƼǓǃƼNJƾƠNjLjǀƸLjǍǓƸNJdžNj ƥƠǖLjǀdžǛdžNjƻǑLJdžNJƼǁƸNJƸnjLjdžDŽƼǓNJƾLJLjdžljƼNjǍǒNJdžNjNJƸLJƼǀDŽdžǖ ƴǂƸ ƸNjNJǕ ƿƸ NJdž ƼDŽDŽdžǒljƼǀ ƾǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒ ƙƼDŽƼǐ ƾ DŽǑƸ ƫNjǂǒ LJdžNjƿƸ ƺƼDŽDŽƾƿƼǓ ljNJƾ DŽǑƸ ǃƼNJƸǃdžLjnjǏǃǑDŽƾƙƾ ǃƼNJǐƸLJǕNJdžDŽǃƼƺǐǂdžƠƸNJƸǁǂNjljǃǕ 1. Κύριε, άκουσε την προσευχή μου και. άφησε τη ψυχή μου να Ο Ιωάννης έρθει,προς εσένα. επεξηγεί τη 2. Μη στρέψεις το πρόσωπο σου από μένα. Γύρε προς εμένα το αυτί σου μεταμέλεια την ημέρα που είμαι καταπιεσμένος· δώσε προσοχή την ημέρα πον με τον Ψαλμό 101 φωνάζω για σένα. (102). 3. Διότι οι μέρες μου εξέλειψαν και τα οστά μου είναι ξερά σαν την πέτρα. 4. Αποξηράθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου έγινε ξερή διότι

λησμόνησα να τρώω τον άρτον μου. 5. Από τη φωνή των στεναγμών μου ράγισαν τα κόκκαλά μου μέσα στο κρέας μου. 6. Είμαι τώρα σαν ένας πελεκάνος στην έρημο. Μετετράπηκα σε μία κουκουβάγια του σπιτιού. 7. Εχω περάσει τη νύχτα με αγρύπνια μετετράπηκα σ' ένα μοναχικό σπουργίτη στη στέγη. 105

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

8. Κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας οι εχθροί μου με εξευτελίζουν και όσοι με

τιμούσαν με υβρίζουν.

9. Δι.ότι, έφαγα στάχτη αντί για τον άρτο μου και ανέμιξα το ποτάμου με δάκρυα. 10. Εξαιτίας της οργής σου και της δυσαρέσκειας σου·διότι εσύ με ανέβασες και με

ανέτρεψες.

11. Οι ημέρες μου παρέρχονται σαν μία σκιά και εγώ ξεράθηκα σαν το χορτάρι. 12. Αλλά εσύ Ώ! Κύριε, διαρκείς για πάντα και η ανάμνηση σου στην γενεά των

γενεών.

13. Παρουσιάσου και εσπλαχνίσου την Σιών, διότι η ημέρα έφθασε για να την

ελεήσεις·η ακριβής στιγμή έφθασε.

14. Οι δούλοι σου αναστενάζουν για τις λίθους της και έχουν εσπλαχνία για το έδαφος

της.

15. Και τα έθνη θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και οι βασιλείς της γης θα

τρέμουν την κυριαρχία σου.

16. Διότι ο Κύριος θα ανοικοδομήσει τη Σιών και θα αποκαλυφθεί στον ίδιο με την

κυριαρχία του.

17. Αυτός λογάριασε την προσευχή του ταπεινού και δεν θα καταφρονήσει τη δέηση

του.

18. Αυτό θα καταχωρηθεί για όλη τη γενεά και ο λαός που θα δημιουργηθεί, θα

υμνήσει τον Κύριο.

19. Διότι αυτός κοίταξε προς τα κάτω, από το άγιο ύψος του· ο Κύριος κοίταξε προς

τα κάτω από τον ουρανό, πάνω στη γη.

20. Για να ακούσει τους στεναγμούς εκείνων των δεσμευμένων για να ελευθερώσει του

γιους εκείνων που είναι νεκροί.

21. Ώστε να κηρύσσουν το όνομα του Κυρίου στην Σιών και στην Ιερουσαλήμ τον

δοξασμό του.

Αυτή είναι Κύριε μου, η λύση του μυστηρίου της μετάνοιας που η Πίστη Σοφία εξέφρασε". ƝǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒƫNjǂǒƿƸǁƸNJƸDŽdžǒljƼǀ ƸNjNJǑǛNJǀǛƚǀƻƸljǁƸǂǓƼǛǁƸǀƿƸNjǃDŽǒljƼǀNJdžDŽƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƸLJǕNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ǃƸǛƹdžƾƿǐƼǀ ƥơǕƺdžǛƸǁdžǖƼǀNJǀǛǀǁƼljǓƼǛƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjƸDŽǐǃƼljƸljNJǀǛƸǂNjljljǓƻƼǛljNJƼDŽǐƽdžNjDŽ ƩdžǕDŽdžǃƸNJdžNjƠNjLjǓdžNjƿƸƸljNJLjǐǎƼǀljNJƾƨǀǘDŽ ƩdžǕDŽdžǃƸNJdžNjƠNjLjǓdžNjƿƸƻdžDžƸljNJƼǓljNJƾDŽƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƝƨǀǘDŽǏljǐDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕǛƯDŽƿLjǏLJdžǛǁƸǀƾƟƼLjdžNjljƸǂǒǃǏljǐDŽƝǂǀƸǁǕǛhƗDŽƿLjǏLJdžǛǒ ƪLJǑLjƗDŽƿLjǏLJdžǛ ƿƸƸLJƸljNJLjǐǎdžNjDŽljNJdžDŽƠǖLjǀdž

106

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41  Και συνέβη τότε, όταν ο Ιωάννης τελείωσε να λέει αυτά τα λόγια προς τον Ο Ιησούς Ιησού, στο μέσο των μαθητών, ο Ιησούς του απάντησε: "Καλώς είπες επαινεί τον Ιωάννη. Ιωάννη, ο Αγνός,που θα βασιλεύσεις στο βασίλειο του Φωτός".

ƥƟǏǐDŽDŽƾǛ džƗƺDŽǕǛ NJdžƧǒǃƸ ƹƸljǀǂƼǖƼǀljNJdžƘƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛ ƟƛƥƥƪƗƣ ƟǏǐDŽDŽƾǛ ƼǓDŽƸǀƾơǑDžƾ džƨNJLjƸNJǕǛNJƾǛƫǏDŽǒǛ džljNjǂǂdžƺǀǁǕǛƨNJLjƸNJǕǛNJǏDŽ ƻƾǃǀdžNjLjƺǘDŽƛǂdžǍǓǃ ƛDŽƸLjǍǒǒNJdždžơǕƺdžǛ ǁƸǀdžơǕƺdžǛǒNJdžǃƼNJdžDŽƿƼǕ ǁƸǀdžơǕƺdžǛǒNJdždžƞƼǕǛ ƝƨNJLjƸNJǀǐNJǏDŽƻƾǃǀdžNjLjƺǘDŽƛǂdžǍǓǃ džơǕƺdžǛ ƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓǃƼNJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛơǑDžƾǛ ƢǑljǏƗNjNJdžǖNJƸLJǐDŽNJƸǑƺǀDŽƸDŽ ǁƸǀǍǏLjǓǛƗNjNJǕDŽƻƼDŽǑƺǀDŽƼdžǖNJƼǑDŽƸ NJdždžLJdžǓdžǑƺǀDŽƼ ƥơǕƺdžǛƾǍƼǓưNJljǀƼǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdž ƥǀƛǂdžǍǓǃƻƾǃǀdžǖLjƺƾljƸDŽNJdžƨǖǃLJƸDŽǃǑljǏNJdžNjơǕƺdžNjǁƸǀǃƼNJdžDŽơǕƺdž ƥ ƨNJLjƸNJǕǛ NJƾǛ ƫǏDŽǒǛ ǃǑljǏ NJƾǛ ljLJƼLjǃƸNJǀǁǒǛ ǁƸǀ njǏNJƼǀDŽǒǛ ƨNjƺǁƸNJǐƿƼljƾǛ NJƾǛ ƦLjǘNJƾǛƨNJǀƺǃǒǛ ƻƾǃǀdžǖLjƺƾljƼNJdžljǖǃLJƸDŽ ƝƨLJƼLjǃƸNJǀǁǒǁƸǀnjǏNJƼǀDŽǒƨNjƺǁƸNJǐƿƼljƾNJƾǛƦLjǘNJƾǛƨNJǀƺǃǒǛǑƻǏljƼƽǏǒljhǕǂdžƸNjNJǕ LJdžNjhNjLJǐLjǍƼǀ NjLJǒLjDžƼ ǁƸǀƿƸNjLJǐLjDžƼǀ hƥǃǏǛ džǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƼƺǘ ǁƸNJƸƻNjDŽƸljNJƼǖdžNjDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ

Και ο Ιησούς συνέχισε τη συνομιλία και. είπε στους μαθητές του: "Συνέβη πάλι. το εξής: Οι απορροές του Ισχυρογνώμονα ξαναγύρισαν και πίεζαν την Πίστη Σοφία στο χάος, επιθυμώντας να της αρπάξουν όλο το φως της· και δεν είχε ακόμη εκπληρωθεί η εντολή για να τη σύρω από το χάος και ακόμη δεν είχα διαταχθεί δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου, να τη σώσω από το χάος. Ετσι λοιπόν, όταν όλες οι υλικές απορροές του Ισχυρογνώμονα την επίεζαν, αυτή φώναξε και πρόφερε την πέμπτη της μετάνοια λέγοντας:

Οι απορροές του Ισχυρογνώμονα αρπάζουν το φως από τη Σοφία.

ƢǕDŽdžDŽ ƾ ƼDŽNJdžǂǒ NJdžNj ƙƼLjƸǀdžǖ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljǘljƼǀ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ DŽƸ NJƾ ƹƺǐǂƼǀƸLJǕNJdžƬǐdžǛ 1. Ώ! Φως της σωτηρίας μου, σου ψάλλω τον ύμνο μου στην περιοχή Η πέμπτη μετάνοια της του ύψους και επίσης στο χάος. Σοφίας. 2. Ψάλλω προς εσένα τον ύμνο μου, με τον ύμνο τον οποίο έφαλλα στα

ύψη και με τον οποίο σε επαίνεσα, όταν είμουν στο χάος. Επέτρετψέ μου να φθάσω στην παρουσία σου και δώσε προσοχή, Ώ! Φως, στην μετάνοια μου. 3. Διότι η δύναμη μου είναι γεμάτη από σκοτάδι και το φως μου έγινε σκιερό στο χάος. 4. Εφθασα να είμαι όπως οι κυβερνήτες του χάους, που εισέρχονται στα σκοτάδια που υπάρχουν κάτω. Εγινα σαν ένα υλικό σώμα, που δεν 107

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

έχει κανέναν στο ύφος, να το σώσει. 5. Είμαι επίσης σαν τις ύλες από τις οποίες η δύναμη τους έχει αρπαχθεί και είναι

ριγμένες στο χάος, -ύλες- τις οποίες εσύ δεν σώζεις και που καταδικάστηκαν ολοσχερώς δια της εντολής σου. 6. Τώρα λοιπόν, με έβαλαν στα αποκάτω σκοτάδια, στο σκότος και ανάμεσα σε ύλες που είναι νεκρές και υστερούν σε δύναμη. 7. Εκτέλεσες την εντολή σου σ'εμένα και όλα τα πράγματα που θέσπισες. 8. Και το πνεύμα σου απομακρύνθηκε εγκαταλείποντας με. Και ακόμη περισσότερο, δια εντολής σου, οι απορροές του αιώνα μου δεν με βοήθησαν, με μίσησαν και αποχωρίστηκαν από μένα και ακόμη έτσι δεν καταστράφηκα ολοκληρωτικά. 9. Και το φως μου λιγόστευσε μέσα μου και φώναξα προς το φως, με το φως που ακόμη υπάρχει μέσα μου, και ύψωσα τα χέρια μου προς εσένα. 10. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως, δεν θα εκτελέσεις την εντολή σου στο Χάος και οι αγγελιοφόροι που έρχονται σύμφωνα με τις εντολές σου δεν θα υψωθούν στο σκοτάδι και δεν θα έλθουν και δεν θα είναι μαθητές σου; 11. Δεν θα φωνάζουν το μυστήριο του ονόματος σου στο χάος; 12. Ή πιθανώς δεν θα προφέρουν το όνομα σου σε μία ύλη του χάους σ'αυτήν την οποία εσύ (εσύ ο ίδιος) δεν θα καθαρίσεις; 13. Αλλά σου έψαλα επαίνους Ώ! Φως, και η μετάνοια μου θα φθάσει μέχρι εσένα στο ύψος. 14. Αφησε λοιπόν να έρθει το φως σου προς εμένα. 15. Διότι αυτοί μου άρπαξαν το φως μου και βρίσκομαι σε θλίψη ένεκα του φωτός, από την στιγμή κατά την οποία εκπορεύθηκα. Και όταν κοίταξα το φως στο ύψος, είδα προς τα κάτω τη δύναμη του φωτός στο χάος· ανορθώθηκα και έπεσα. 16. Η εντολή σου ήρθε πάνω σε μένα και οι φόβοι που αποφάσισες για μένα, με έφεραν σε πλάνη. 17. Και με περικύκλωσαν σε μεγάλη ποσότητα, όπως το νερό, παραμένοντας μαζί μου όλο το καιρό. 18. Και κατ'εντολή σου εσύ δεν άφησες λοιπόν τις απορροές των συντρόφων μου να με βοηθήσουν, ούτε και. το ταίρι μου να με σώσει, από τις Θλίψεις μου. Αυτή είναι λοιπόν, η πέμπτη μετάνοια που η Πίστη Σοφία πρόφερε από το χάος, όταν όλες οι υλικές απορροές του Ισχυρογνώμονα εξακολουθούσαν να την καταπιέζουν". Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǎǑǂDŽƼǀ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdž ƫǏǛ NJƾǛ ljǏNJƾLjǓƸǛ NJǕljdž ǃǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ ǕLJǏǛ ǁƸǀljNJƸdžNjLjǐDŽǀƸ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛƸLJǕƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƼǁLJǂƾLjǘDŽƼǀǃƼNJdžDŽƦǓDŽƸǁƸNJdžNjƛLjǃǒNJdžNjƩLjǀljǃǑƺǀljNJdžNj LJdžNjǁƸNJǐƺLjǐǃǃƸǂǑƼǀNJdžƼDžǒǛ ƛǓDŽƸǀƸǂǒƿƼǀƸ ǍǏLjǓǛǎƼǖƻdžǛ ƹǑƹƸǀdžǁƸǀLJdžǂǖƸǂƾƿǀDŽǕ ƗNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ǁǐNJǏ ƼǓDŽƸǀ Ǔƻǀdž ǃƼ ƸNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƼLJǐDŽǏ ǁƸǀ ƸNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƼLJǐDŽǏ ƼǓDŽƸǀǕLJǏǛƸNjNJǕLJdžNjƼǓDŽƸǀǁǐNJǏ ƗLJǕƸNjNJǐNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǀNJƸƿƸǖǃƸNJƸƼDŽǕǛǃǕDŽdžLJLjǐƺǃƸNJdžǛ 108

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƠƸǀ ǕLJǏǛ ǕǂƸ NJƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ NjLJǐLjǍdžNjDŽ ǁƸǀ LJLjdžǑLjǍdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ ǑDŽƸ ǃǑljǏ NJƾǛ ǃƼljdžǂǐƹƾljƾǛ ƼDŽǕǛ ǑNJljǀ ǕǂƸ NJƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ ǑǍdžNjDŽ ƺƼDŽDŽƾƿƼǓ ƸLJǕ ƸNjNJǕ NJdž ǃdžDŽƸƻǀǁǕ LJLjǐƺǃƸǃǑljǏƼnjƸLjǃdžƺǒǛ ƥ hƝǂǀdžǛ ƼǓDŽƸǀ dž LJƸNJǑLjƸǛ NJdžNj ǁƸǀ ƾ ƨƼǂǒDŽƾ ƾ ǃƾNJǑLjƸ ƥ ǐDŽƼǃdžǛNJdž ǑnjƼLjƼ ljNJƾ ǁdžǀǂǀǐ NJƾǛƝƺƾƼǓDŽƸǀƾNJLjdžnjǕǛNJdžNjǁƸǀNJdžǁƸNJƸnjǖƺǀdžNJdžNjƥLJƸNJǑLjƸǛNJdžNjǕǂdžNj NJdžƿǑǂƾǃƸ NJdžNjljǖǃLJƸDŽNJdžǛǁǕljǃdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀƼƻǘ ƝƻǖDŽƸǃƾǒǀljǍǖǛNJdžNjLJƸLjƸǃǑDŽƼǀƸǁǑLjƸǀƾƼǐDŽǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼƺƾ ƞƸƻǀƸǍǏLjǓljƼǀǛNJƾƺƾƸLJǕNJƾnjǏNJǀǐ NJdžǂƼLJNJǕƸLJǕNJdžǍdžDŽƻLjdžƼǀƻǑǛ ǒLJǀƸ ǃƼǃƼƺǐǂƾ ƼLJǀƻƼDžǀǕNJƾNJƸ ƗDŽǑƹƸƸLJǕNJƾƺƾǁƸǀǁƸNJǑƹƸƸLJǕNJdžDŽdžNjLjƸDŽǕ ǁƸǀƻǑDždžNjNJƾƻǖDŽƸǃƾƸLJǕNJƸƸDŽǘNJƼLjƸ ǁƸǀ NJƸ ǁƸNJǘNJƼLjƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ ƢǑljǏ ƸNjNJdžǖ NJdžNj NJLjǕLJdžNj ƿƸ ǑǍƼǀǛ NJƾ ƻǕDžƸ NJdžNj ǁǕljǃdžNj ǁƸǀǕǂdžNJdžljǁdžNJǐƻǀƿƸLJdžǃƸǁLjNjDŽƿƼǓƸLJǕƼljǑDŽƸ ƛǓDŽƸǀ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ ǀljǍNjLjǕNJƼLjƾ ƸLJǕ ǁǐƿƼ ƻǖDŽƸǃƾ ƼLJƼǀƻǒ ƿƸ ǁƸNJƸǁNJǒljƼǀ ǁǐƿƼ ǂƼLJNJǕ LJLjǐƺǃƸ ǁƸǀ ƿƸ ƻǀƸLJƼLjǐljƼǀ ǁǐƿƼ ljNjǃLJƸƺǑǛ LJLjǐƺǃƸ ưNJljǀ ƻƾǃǀdžNjLjƺǒƿƾǁƼ dž ǁǕljǃdžǛ ƗLJǕƼǁƼǓLJLjdžǒǂƿƸDŽƿƸNjǃǐljǀƼǛƼnjƸLjǃdžƺǑǛ NJdžNjdžLJdžǓdžNjƾǃǑƿdžƻdžǛƻǓƻƼNJƸǀƼƻǘ ƙǀhƸNjNJǕ ǑǍǏ džDŽdžǃƸljNJƼǓ ƛLjǃǒǛ ƩLjǀljǃǑƺǀljNJdžǛ ƼLJƼǀƻǒ ǁƸNJǑǍǏ NJƸ NJLjǓƸ ǃǑLjƾ NJƾǛ LJƸƺǁǕljǃǀƸǛnjǀǂdžljdžnjǓƸǛ ƗNjNJǕLJdžNjƼǓLJƸƺǀƸNJdžƾǂǀƸǁǕǑLjƺdž ljNjǃLJǂƾLjǘƿƾǁƼ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛNjLJdžnjǑLjƼǀLJdžǂǖǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛƸLJǕǁǐNJǏ ƸDŽǐǃƼljƸljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjǃǒ ƛǓDŽƸǀ ƩƸljǁdžNJǐƻǀƸLJdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǁǐNJǏƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƸǁNJǀǁǐ ƥǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǁǐNJǏ ǃǑljƸ ljNJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ NJdžNj ǃǒ ƛǓDŽƸǀ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ LJǕljdžNjLJdžnjǑLjƼǀƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƛǓDŽƸǀLJdžǂǂǑǛdžǀǖǂƼǛLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƼǓDŽƸǀƸLJdžǂǖNJǏǛǁƸNJƸƻǀǁƸljǃǑDŽƼǛ ƥƢǖljNJƾǛ ƺƼǃǐNJdžǛƸLJǕƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƸDŽƼƹƸǓDŽƼǀǁƸǀǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀǕNJƸDŽƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdž ƠǐLJdžǀƼǛ njdžLjǑǛ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJƸLjƸǃǑDŽƼǀ ƺǀƸ ǃƸǁLjǖ ǍLjǕDŽdž ǃǑljƸ ljNJƾDŽ ƯƹNjljljdž ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛǃƼNJdžNjLJƼLjljǁdžNJǐƻǀǁƸǀǃƼNJƾljƼƹƸljNJǒljǀǏLJǒNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƗLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸƹƺƸǓDŽƼǀNJdžƫǏǛǁƸǀdžƠǕljǃdžǛLJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƥǀ ƨdžnjdžǓ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ ƸLJdžǁǐNJǏ ƽdžNjDŽ ƸDŽǐǃƼljƸ ljƼ ǖǂƼǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ DŽƼǁLjǑǛ ǁƸǀNjljNJƼLjdžǖDŽljƼƻǖDŽƸǃƾ ƥǃǏǛ NJǑNJdžǀƼǛǖǂƼǛƸNjNJdžƿƼǏLjdžǖDŽNJƸǀƽǏDŽNJƸDŽǑǛǁƸǀǀljǍNjLjǑǛ ƛLJǀƿNjǃǘDŽƸƸDŽƸnjƼLjƿǘǃƼƼǃnjƸNJǀǁǕNJLjǕLJdžljNJdžNjǛƻƸǓǃdžDŽƼǛNJdžNjƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǑǍƼǀ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljƼǀ NJƾDŽ ƼDŽNJdžǂǒ NJdžNj ljNJƾ ǁƸLjƻǀǐ NJǏDŽ ƢNjljNJǘDŽ LJdžNjǁƸNJǑƹƾǁƸDŽljNJdžljǁdžNJƼǀDŽǕƹƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƦǂdžǖNJǏDŽƸƺǀƸDŽƸƼLjƺƸljNJdžǖDŽljNJdžƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ƴNJƸDŽdžǀƢǖljNJƼǛǁƸNJƼƹƸǓDŽdžNjDŽljNJƸƩǐLjNJƸLjƸ ƸLJdžǃƸǁLjǖDŽdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ǁƸǀNjLJdžnjǑLjdžNjDŽNJdžǐnjƸNJdž ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǁLjƸNjƺǐƽƼǀƺǀƸNJdžƫǏǛǕNJƸDŽƹLjǓljǁƼNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƩdžƫǏǛƼǁNJƼǂƼǓLJǐDŽNJdžNJƼNJƾDŽƼDŽNJdžǂǒNJdžNjljNJdžƬǐdžǛ ƥǀƗƺƺƼǂǀdžnjǕLjdžǀƼǓDŽƸǀNJhƸDŽǘNJƼLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀLJdžNjƼLJǀljǁǑLJNJdžDŽNJƸǀNJdžDŽƢǖljNJƾǃǑljƸ ljNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸƺǀƸDŽƸNJdžDŽƼǁLJƸǀƻƼǖdžNjDŽ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ljƼ ǁǐƿƼ ǐDŽdžƻdž LJLjdžƾƺƼǓNJƸǀ ǃǓƸ ǁǐƿdžƻdžǛ ǁƸǀ ljƼ ǁǐƿƼ ǃNjljNJǀǁǒ ƼDžǖǎǏljƾ LJLjdžƾƺƼǓNJƸǀǃǓƸnjdžƹƼLjǒ ǁƸǀNJLjdžǃƼLjǒNJƸLJƼǓDŽǏljƾ ƠƸDŽƼǓǛ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽhƸDŽǑƹƼǀ ƻǓǍǏǛ DŽƸ ǑǍƼǀ LJǐLjƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ NJƾDŽ ƼDŽǕǍǂƾljƾ DŽƸ ǁƸNJǑƹƼǀ 109

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƩdžǃNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƢNjljNJǀǁdžǖƥDŽǕǃƸNJdžǛNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛǃƸǛ ƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƿƼǔǁǕ ƪLJǐLjǍdžNjDŽ ǃǑljƸ ǃƸǛ ƸLJƼǍƿƼǓǛ ǖǂƼǛ ǁǐLJdžǀƼǛ njdžLjǑǛ ƾLjǏǀǁǑǛ ǁƸǀ ǁƸǂdžǁǐƺƸƿƼǛ ǃƼ LJdžǂǂǑǛƸDžǓƼǛ ƸǂǂǐǕǃǏǛdžNjƻǑLJdžNJƼǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƼDžƸƺDŽǀljNJdžǖDŽ ǁƸǀljNjDŽƼLJǘǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸ ƼDžƸǂƼǀnjƿdžǖDŽǃǑljƸljNJƾDŽƯƹNjljljdž ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛǃǑljƸljNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƺƼǃǐNJdžǛƸLJǕƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǎǑǂDŽƼǀǖǃDŽdžNjǛLJLjdžǛNJdž ƫǏǛ ǁƸǀdžǀǃƼNJǐDŽdžǀƼǛNJdžNjƸDŽǑLjǍdžDŽNJƸǀǃǑǍLjǀNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ Ʃdž ƫǏǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJǂƾǃǃNjLjǓljƼǀ NJdžNjǛ ƛLjƺǐNJƼǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj LJdžNj NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ǃǑljƸljNJdžƽdžnjƼLjǕƹƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƦǂdžǖNJǏDŽƸ ƛǓƿƼ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ NJdžNj ƫǏNJǕǛ DŽƸ njƿǐljƼǀ ǃǑǍLjǀ NJdž ƬǐdžǛ ƺǀƸ NJdž ǁƸǂǕ NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ LJdžNj ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžljƼƹƸljNJǕNjLJƼLjljǁǕNJdžǛNJǏDŽǃƼƺǐǂǏDŽǃNjljNJƾLjǓǏDŽ ƛǓƿƼdžǀNJLjǕǃdžǀNJƾǛƗƹǖljljdžNjDŽƸǃƾljNjƺǍǑdžNjDŽNJdžNjǛƨdžnjdžǖǛ ƼǓDŽƸǀdžLJǕƿdžǛǃƸǛ ƛǓDŽƸǀLJdžǂǖLJǂƼNjLjdžǀdžǀNJLjǕǃdžǀNJǏDŽǁƸNJǏNJǑLjǏDŽǁǕljǃǏDŽ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJǏDŽljLJǂǐǍDŽǏDŽ NJƾǛƙƾǛ ƩƸƻǀǐnjdžLjƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀdžnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸ ƹdžƾƿdžǖDŽNJdžNjǛƢǖljNJƼǛ Ʃdž ƢLJdžǖƻǀ ƾ ƘƼƸNJLjǓǁƾ NJdžNj ƚǐDŽNJƾ ƾ ƮLjƸǓƸ ƛǂǑDŽƾ NJƾǛ ƩLjdžǓƸǛ ƾ ƦDŽƼNjǃƸNJǀǁǒ ƭNjǍǒ džnjƼǓǂƼǀDŽƸƹdžƾƿǐƼǀNJdžDŽƢǖljNJƾ ƛNjNJNjǍǒǛdžƢǖljNJƾǛLJdžNjƹdžƾƿǀǑNJƸǀƸLJǕNJƾƘƸǂǁNjLjǓƸNJdžNj ƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛdžƢǖljNJƾǛLJdžNjƹdžƾƿǀǑNJƸǀƸLJǕNJƾƙƼDŽƼǖƾ NJƾƘƸljǓǂǀljljƸNJǏDŽƬǓDŽƸǛƛǁƼǓDŽƾ LJdžNj ljNJdžDŽơƸDŽƽƸLjǕNJƼ ƿƸ ljƼLjƹǓLjƼǀ NJdž ǁLjƸljǓ ǃǑljƸ ljNJǀǛ ǁdžǖLJƼǛ NJdžNj ƨdžǖǁLjƸ ǁƸǀ NJƾǛ ƢǐDŽNJǀ ƠLjƸljǓƸLJǕNJƾDŽNjLJƼLjƹƸNJǀǁǒƨƼDždžNjƸǂǀǁǕNJƾNJƸLJdžNjƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǃǑljƸljNJdžƚǀljǁdžLJǕNJƾLjdž ǕǂǏDŽNJǏDŽƸLJdžǂƸǖljƼǏDŽ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42  Οταν ο Ιησούς είπε τα λόγια αυτά προς τους μαθητές του, συνέχισε: "Αυτός που έχει. αυτιά για να ακούει, ας ακούει· και σ "εκείνον στον Οποίο το πνεύμα λάμπει ας προσέλθει να πεί την λύση της ιδέας της πέμπτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας".

ƥƫǓǂǀLJLJdžǛ džƗLJǕljNJdžǂdžǛNJdžNjƟƾljdžǖ NjLJǐLjǍƼǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥƫǓǂǀLJLJdžǛƹdžƾƿǐƼǀNJdžDŽǀǁǑNJƾǁƸǀNJdžDŽƹƺǐƽƼǀǃƼƸljNJLjǀǁǕljǘǃƸ ƥǂdžǀdžǀǀǁǑNJƼǛljNjDŽƾƿǓƽdžNjDŽDŽƸƻǑǍdžDŽNJƸǀLJdžǂNjǐLjǀƿǃƼǛƼNjƼLjƺƼljǓƼǛ ƗNjNJǕǛdžNJǖLJdžǛƼLJǀǁǂǒljƼǏDŽLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀǕNJƸDŽLJƸLjƸƻǀDŽǕǃƸljNJƼljNJdžDŽnjNjljǀdžǂdžƺǀǁǕ ǖLJDŽdž ƥ ƫǓǂǀLJLJdžǛ ƼLJǓljƾǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƼNJƸnjǑLjƼǀ NJdžDŽ ǀǁǑNJƾ ǃƼ njNjljǀǁǕ ljǘǃƸ ljƼ ǁƸNJǐljNJƸljƾ ƬǓDŽƸǛ ƨNJdžDŽdžNjLjƸDŽǕƫǓǂǀLJLJƼƼǓDŽƸǀNJdžǁǂƼǀƻǓNJƾǛƼLJǓǁǂƾljƾǛ ƛLJƸDŽǑǂƸƹƼƸNjNJǑǛNJǀǛnjLjǐljƼǀǛǍǀǂǀǐƻƼǛnjdžLjǑǛ ƛǐDŽƼLJǀƿNjǃƼǓǁǐLJdžǀdžǛDŽƸǃƼNJƸnjǑLjƼǀNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸ LJƸLjƸǁƸǂƼǓDŽƸƼDžNjLJƾLjƼNJƾƿƼǓƸLJǕ NJdžDŽƫǓǂǀLJLJdž ƛǐDŽ ǃǕDŽdžDŽ ƼLJǀƿNjǃƼǓ DŽƸ ǃƼNJƸnjǑLjƼǀ NJdž ƸljNJLjǀǁǕ ǀǁƼNJƼǖƼǀ DŽƸ ƼDžNjLJƾLjƼNJƾƿƼǓ ƸLJǕ NJdžDŽ ƫǓǂǀLJLJdž 110

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƢǀǂǐƼǀljNJdžDŽƫǓǂǀLJLJdž ƼǁǂǀLJƸLjƼǓNJdžDŽƫǓǂǀLJLJdž ƙǀƸDŽƸƼDžǑǂƿƼǀǁǐLJdžǀdžǛljNJdžƸljNJLjǀǁǕƸLJƸǀNJƾNJƸǓǂǓƺdžǛǖLJDŽdžǛ ƙǀƸDŽƸǃƼNJƸnjƼLjƿƼǓNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸljƼǁƸNJǐljNJƸljƾƬǓDŽƸǛƸLJƸǀNJƼǓNJƸǀǂǀƺǕNJƼLjdžǛǖLJDŽdžǛ ǁƸǀLJǐLjƸLJdžǂǖLJǓljNJƾ ƥƸDŽƸƺDŽǘljNJƾǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǃƼǂƼNJǒljƼǀNJdžƠǓNJLjǀDŽdžƘǀƹǂǓdžǃƸǛ ưDŽƸǛ ƼǓDŽƸǀ dž ǀljNJdžLjǀǁǕǛ ƫǓǂǀLJLJdžǛ ǁƸǀ ǐǂǂdžǛ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƫǓǂǀLJLJdžǛ ƠƸƿhǑDŽƸǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ǑǍƼǀNJdžDŽƫǓǂǀLJLJdžNJdžNj ƥǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀƼǓDŽƸǀdžǀƚǘƻƼǁƸƗƺƺƼǂǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƥǀƚǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀƼǓDŽƸǀNJƸƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƛLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽdžNjǃƼƸNjNJǕƺǀƸǁƸǂǕNJǏDŽƼNjljƼƹǘDŽǃƸǛ

Και όταν ο Ιησούς τέλειωσε λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Φίλιππος Ο Φίλιππος ο προσήλθε, κατέβασε το βιβλίο που κρατούσε στο χέρι του -διότι είναι ο γραφεύς γραφεύς όλων των συζητήσεων που ο Ιησούς έλεγε και για καθετί που παραπονείται. έκανε-. Ο Φίλιππος πλησίασε λοιπόν και του είπε: "Κύριε μου, βεβαίως δεν υπάρχει σε μένα μόνον αυτός που έχεις επιφορτίσει να ασχολούμαι για τον κόσμο και να γράφω όλες τις συζητήσεις που θα εκφωνούμε και θα κάνουμε (όλοι εμείς)· και όμως εσύ δεν μου παράγγειλες να έλ9ω εδώ για να πω τη λύση των μυστηρίων της μετάνοιας της Πίστης Σοφίας, αλλά το πνεύμα μου συχνά έλαμψε μέσα μου, αναγκάζοντας με να προσέλθω εδώ και να πω τη λύση της μετάνοιας της Πίστης Σοφίας και δεν μπόρεσα να το κάνω, διότι είμαι ο γραφέας όλων των συζητήσεων". ƥ ƫǓǂǀLJLJdžǛ ƺLjǐnjƼǀ LJǐDŽNJdžNJƼ NJƸ ǂǕƺǀƸ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƥ ƫǓǂǀLJLJdžǛ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕǛ LJdžNjƺLjǐnjƼǀǕǂƼǛNJǀǛdžǃǀǂǓƼǛ

Και συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς άκουσε τον Φίλιππο, του είπε: "Ακουσε Φίλιππε, ευλογημένε, στον οποίον ομιλώ: είσαι εσύ και ο Θωμάς και ο Ματθαίος, αυτοί που το Πρώτο Μυστήριο παράγγειλε να γράφετε όλες τις συζητήσεις που εγώ θα πω, και κάθε τι που θα κάνω και όλα τα πράγματα που θα δείτε. Αλλά ως προς εσένα, ο αριθμός των συνομιλιών που έχεις να γράψεις, δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί. Οταν αυτό θα γίνει θα έρθεις και θα λες αυτό που σε ευχαριστεί. Τώρα επομένως, σεις οι τρεις θα πρέπει να καταγράφετε όλες τις συνομιλίες που θα πω (όλα τα πράγματα που θα κάνω) και που θα δείτε, για να μπορείτε να είστε μάρτυρες σε όλα τα πράγματα του βασιλείου των ουρανών".

Ο Ιησούς επεξηγεί ότι οι διορισμένοι γραφείς είναι ο Φίλιππος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος.

ƥ ƫǓǂǀLJLJdžǛ dž ƞǏǃǐǛ ǁƸǀ dž ƢƸNJƿƸǓdžǛ NJLjƼǓǛ ƗLJǕljNJdžǂdžǀ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NjLJƸǁdžǖdžNjDŽ ljNJǀǛ ƻǀƸNJƸƺǑǛ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj ǁƸǀ ƺLjǐnjdžNjDŽ NJǀǛ džǃǀǂǓƼǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƩƸ NJLjǓƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ dž ƫǓǂǀLJLJdžǛ dž ƞǏǃǐǛ ǁƸǀ dž ƢƸNJƿƸǓdžǛ ƼǁNJǕǛ ƸLJǕ NJdž DŽƸ ƺLjǐnjdžNjDŽ ǕǂƸ NJƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ LJdžNj dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǂǑƼǀ ǁƸǀ ƹǂǑLJƼǀ ǁƸǀ ǁǐDŽƼǀ ǑǍdžNjDŽ ƼLJǓljƾǛNJƾƻǖDŽƸǃƾDŽƸƹǂǑLJdžNjDŽǁƸǀDŽhƸǁdžǖDŽNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƥ ƫǓǂǀLJLJdžǛ džhƞǏǃǐǛ ǁƸǀ dž ƢƸNJƿƸǓdžǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ NJLjƼǓǛ ǃǐLjNJNjLjƼǛ NJǏDŽ LJLjƸƺǃǐNJǏDŽ NJdžNj ƘƸljǀǂƼǓdžNjNJǏDŽƥNjLjƸDŽǘDŽ ƥƫǓǂǀLJLJdžǛ džƞǏǃǐǛǁƸǀdžƢƸNJƿƸǓdžǛƼǓDŽƸǀLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐNJLjǓƸǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNj ƛǓDŽƸǀ 111

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43  Όταν ο Ιησούς αποτελείωσε, είπε προς τους μαθητές του: "Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει". Η Μαρία επεξηγεί τους λόγους του Ιησού, σχετικά με τους τρεις μάρτυρες.

Η Μαρία προσήλθε εκ νέου, έκανε μερικά βήματα στο μέσο της συγκέντρωσης και τοποθετήθηκε δίπλα στον Φίλιππο, και είπε στον Ιησού: " Κύριε μου, το Φως που κατοικεί μέσα μου έχει αυτιά και είμαι έτοιμη να ακούσω με τη δύναμη μου· εννόησα το λόγο που ανέφερες. Τώρα λοιπόν, Κύριε μου, άκουσε την ειλικρινή μου ομιλία,εσύ, που μας είπες: "Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει". "Οπως είπες στον Φίλιππο: "Είσαι εσύ και ο Θωμάς και ο Ματθαίος αυτοί που το Πρώτο Μυστήριο παράγγειλε να γράφετε όλες τις ομιλίες του βασιλείου του Φωτός και να είστε μάρτυρες", άκουσε επόμενος και είθε να προκηρύττω τη λύση αυτών των λόγων. Είναι αυτά που η δύναμη φωτός προφήτευσε από πριν δια μέσου του Μωϋσή: "Κάθε ζήτημα θα εγκαθιδρύεται μέσω τριών μαρτύρων". Οι τρεις μάρτυρες είναι ο Φίλιππος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος".

ƠǐƿƼƼljǏNJƼLjǀǁǕƽǒNJƾǃƸƿƸƼƺǁƸƿǀƻLjNjƿƼǓǃǑljǏNJǏDŽNJLjǀǘDŽǃƸLjNJǖLjǏDŽ ƞƸǒNJƸDŽLJƸLjǐǂdžƺdžDŽƸƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼNJdžNjǛNJLjƼǀǛǃǐLjNJNjLjƼǛǑDžǏƸLJǕƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ džnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ƸDŽƸƽƾNJdžǖǃƼ NJdžNjǛ NJLjƼǓǛ ǃǐLjNJNjLjƼǛ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƦLjǐƺǃƸNJǀ džǀ NJLjƼǓǛ LJLjdžljƻǀdžLjǀljǃǑDŽdžǀ ƗLJǕljNJdžǂdžǀ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƸLJdžǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽƸLJǕƸNjNJǕLJdžNjdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀƸNjNJdžƸDŽƼDžƸLjNJƾljǓƸ ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾƻǓDŽƼǀǃƸLjNJNjLjǓƸƺǀƸǕǂƸƸNjNJǐNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸ Ο Φίλιππος παίρνει άδεια για να μιλήσει.

Και συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια αυτά, είπε: "Καλά είπες Μαρία. Αυτή είναι η επεξήγηση των λόγων. Τώρα λοιπόν, Φίλιππε έλα και προκήρυξε την λύση της πέμπτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας· μετά θα καθίσεις και θα γράφεις τις ομιλίες που θα προφέρω, μέχρις ότου ο ανταποκρινόμενος αριθμός λόγων, που έχεις να γράφεις πάνω στο βασίλειο του Φωτός συμπληρωθεί. Λοιπόν θα έλθεις και θα μιλήσεις αυτό που εννόησε το πνεύμα σου. Αλλά τώρα προκήρυξε τη λύση της πέμπτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας". Και ο Φίλιππος απάντησε και είπε στον Ιησού: "Κύριε μου, άκουσε τη λύση μου της μετάνοια της. Η δύναμη σου προφήτευσε από τότε, σχετικά με αυτή, δια μέσου του Δαβίδ στον ογδοηκοστό έβδομο ψαλμό , λέγοντας:

ƥƹƸƿǖǛƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƠǖLjǀdžǛƼǓDŽƸǀdžƨǏNJǒLjƸǛǃƸǛ ƥƫǓǂǀLJLJdžǛǁƸNJƸDŽdžƼǓǕǂdžƸNjNJǕ ƥƫǓǂǀLJLJdžǛǁƸNJǑǍƼǀnjǏNJƼǀDŽǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛƺǀƸDŽƸǁƸNJƸDŽdžƼǓ ƥƫǓǂǀLJLJdžǛǁƸNJǑǍƼǀnjǏNJƼǀDŽǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛƺǀƸDŽƸƺLjǐnjƼǀ 112

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

1. Κύριε, θεέ της σωτηρίας μου, μέρα και νύχτα σε καλώ.

Ο Φίλιππος επεξηγεί τη 2. Επέτρεψε μου να κλάψω μπροστά σου γύρε το αυτί σου στην ικεσία πέμπτη μου, Ώ! Κύριε. μετάνοια με τον Ψαλμό 3. Διότι γέμισε η ψυχή μου από κακία και σύρθηκα στο κατώτερο κόσμο. 87. (88) 4. Αριθμήθηκα μεταξύ εκείνων που έχουν κατεβεί στο λάκκο· είμαι σαν 5.

6. 7. 8. 9. 10.

ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Οι ελεύθεροι μεταξύ των νεκρών, είναι όπως οι δολοφονημένοι οι οποίοι ρίπτονται μακράν και κοιμούνται στους τάφους, αυτούς που εσύ δεν θυμάσαι πιά και καταστρέφονται δια μέσω των χειρών σου. Με τοποθέτησες σ'έναν κατώτερο λάκκο, στο σκοτάδι, στις σκιές του θανάτου. Ο θυμός σου σβύστηκε και οι φροντίδες σου μ'έφθασαν. Απομάκρυνες από μένα του φίλους μου και αυτοί μ’ έκαναν φρικτό στα μάτια σου. Με εγκατέλειψαν και δεν μπορώ να βγω από εδώ. Η όραση μου σκοτείνιασε στην αθλιότητα μου· σε επικαλέστηκα, Ώ! Κύριε, όλη την ημέρα και σήκωσα προς εσένα τους βραχίονες μου. Μήπως δεν θα κάνεις θαύματα στους νεκρούς; Μήπως οι γιατροί δεν εγείρονται και σε υμνούν;

11. Μήπως δεν προκηρύττουν το όνομα σου στους τάφους; 12. Και την αρετή σου σε μία γη που λησμόνησες; 13. Αλλά εγώ σε επικαλέστηκα, Ώ! Κύριε, και η προσευχή μου θα σε προφθάσει κατά το

πρωί. 14. Είθε να μη στρέψεις το πρόσωπο σου από μένα. 15. Διότι είμαι άθλιος και υποφέρω από τη νεότητα μου.Και όταν εκδειάζομαι στον εαυτόν μου, ταπεινώνομαι και ανυψώνομαι. 16. Οι εξοργίσεις σου μ' έφθασαν και οι τρόμοι σου μ'εφεραν σε εξαπάτηση. 17. Με περικύκλωσαν σαν το νερό·με αιχμαλώτησαν κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. 18. Απομάκρυνες από μένα τους συντρόφους μου και τις φιλίες μου με την αθλιότητα μου. Αυτή είναι λοιπόν η λύση του μυστηρίου της πέμπτης μετάνοιας που η Πίστη Σοφία επρόφερε όταν πιεζόταν στο χάος".

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛNJdžNjƠǕljǃdžNj ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǛǃƸǛƨǏNJǒLjƸǛ ƗǛǃƼNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼǁƸǀƸǛǁǂǐǎdžNjǃƼƺǀƸNJƸljnjǐǂǃƸNJƸǃƸǛ ƦLjǐƺǃƸNJǀ ǕǂdžǀƼǃƼǓǛ ljNJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕǁǕljǃdžǑǍdžNjǃƼƺǓDŽƼǀ ǐƿǂǀdžǀ ƘLjǀljǁǕǃƸljNJƼƸDŽǐǃƼljƸljhƼǁƼǓDŽdžNjǛLJdžNjǑǍdžNjDŽǁƸNJǑƹƼǀljNJdžNjǛƠdžǂƸljǃǑDŽdžNjǛƠǕljǃdžNjǛ ƴLJdžǀdžǀƸǁǕǃƾLJǀljNJƼǖdžNjDŽNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛƼǂƼǖƿƼLjdž ƼǓDŽƸǀƸLJǂǐƿǖǃƸNJƸNJdžNjƼƺǘ ƨNJdžDŽ ǁƸNJǘNJƼLjdž ǂǐǁǁdž ǃǑljƸ ljNJdž ƹƸljǓǂƼǀdž NJdžNj ƦǂdžǖNJǏDŽƸ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJƾDŽ ƼLJǀƻƼLjǃǓƻƸ NJƾǛƙƾǛ NjLJdžnjǑLjƼǀǁƸDŽƼǓǛnjLjǀǁNJǐ 113

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƛNjNJNjǍǒǛƼǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƼLJǑNJNjǍƼDŽƸLJƼƿǐDŽƼǀǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNj ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƗNjNJǕǛƻƼDŽƿƸƻƼǓNJǕNJƼNJdžDŽƚƼǖNJƼLjdžƞǐDŽƸNJdž ƢǕDŽdžDŽ LJƼƿƸǓDŽdžDŽNJƸǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕ ǃƸǛ ǃƼ ƹǐljƾ ljNjDŽƼǀƻƾNJǑǛ ƼLjƺƸljǓƼǛ ǁƸǀ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁdžǖǛLJǕDŽdžNjǛ ƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJdžNj LJƼLjDŽǐƼǀ ƸLJǕ NJƾDŽ ƼǁǃƾƻǑDŽǀljƾ NJdžNj ƼƸNjNJdžǖ NJdžNj njƿǐDŽƼǀ ljNJƾDŽ džǂǀǁǒ ƫǘNJǀljƾ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁǐ NJdžLJdžƿƼNJǒNJƸǀ ǃǑljƸ ljhǑDŽƸDŽ ǁƸNJǘNJƼLjdž ǂǐǁǁdž ƼLJǀƿNjǃƼǓ DŽƸ LJƼƿǐDŽƼǀ ƿǑǂƼǀDŽƸLJƼƿǐDŽƼǀ ƥƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓƿƸǖǃƸNJƸǃƼNJdžNjǛDŽƼǁLjdžǖǛ ƛNjNJNjǍƼǓǛƼǁƼǓDŽdžǀLJdžNjLJƼƿƸǓDŽdžNjDŽƻǀǕNJǀƿhƸDŽƸƺƼLjƿdžǖDŽǁƸNJǐNJdžDŽƠǖLjǀdž Ʃdž ǕDŽdžǃƸ NJdžNj ƠNjLjǓdžNj ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ƸDŽƸǁƾLjNjljljǕǃƼDŽdž ljNJdžNjǛ NJǐnjdžNjǛ ƼǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj LJƼƿƸǓDŽdžNjDŽǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛ ƛǓǃƸljNJƼnjNJǏǍdžǓ ǁƸǀ ǐƿǂǀdžǀ ƺNjǃDŽdžǓ ǁƸǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ Ƹǂǂǐ ƿƼǏLjdžǖǃƼ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ ǃƸǛǐƺǀdžNjǛǁƸǀƻNjDŽƸNJdžǖǛ ƥƹƸƿǖǛƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƠǖLjǀdžǛDŽdžNjƿƼNJƼǓNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƛǓǃƸljNJƼ ǐljǍƾǃƸ ljNjDŽNJLjdžnjƼNjǃǑDŽdžǀ ǁƸǀ dž ƠǖLjǀdžǛ ƿƸ ƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼǀ ƸLJǕ ƼǃǐǛ NJǀǛ ǁƸǁǑǛ ljNjDŽNJLjdžnjǀǑǛ ƥǀǁƸǁǑǛljNjDŽNJLjdžnjǀǑǛƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƥǀ ǁƸǁǑǛ ljNjDŽNJLjdžnjǀǑǛ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƻǀƸljNJLjƸǃǃǑDŽƸ ƸǁǕǂdžNjƿƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƥǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀljǖDŽNJLjdžnjdžǀƼǓDŽƸǀDŽƼǁLjdžǓǍǐLjƾljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƢƼDŽƼǁLjdžǖǛNJdžNjǛƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžNjǛǃƸǛljNjDŽNJLjǕnjdžNjǛ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ ƨƼ NJǓLJdžNJƼ ƻƼDŽ ƿƸ ƼDžƾLJƾLjƼNJdžǖljƼ NJdž DŽƸ ǁƸNJǑǍƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ Ǖǂƾ NJƾ ǃǐƿƾljƾ ƸNjNJdžǖ NJdžNj ǁǕljǃdžNjƼǐDŽƻƼDŽƿƸLJǑƿƸǀDŽƼǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNj Ɲ ljNjDŽNJLjǀƹǒ NJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ ƸǁdžǂdžǖƿǏDŽ ƼǓDŽƸǀ ƼnjǀǁNJǒ ǃǕDŽdžDŽ ljNJdž ljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJǏDŽ ƠNjǁǂǘLJǏDŽ ljƼLJǂǒLjƾǍƾǃǀǁǒljNjDŽdžNjljǓƸ ƯDŽƻLjƸǛƙNjDŽƸǓǁƸ ƼDŽǏǃǑDŽdžǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǐ LJƼLjǀǁNjǁǂǘDŽdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ NJLjdžǃƼLjǑǛ ǁdžljǃǀǁǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƯDŽƻLjƸǛƙNjDŽƸǓǁƸ ƼDŽǏǃǑDŽdžǀljƼDždžNjƸǂǀǁǐ LJƼLjǀǁNjǁǂǘDŽdžDŽNJƸǀƸLJǕNJǀǛNJLjdžǃƼLjǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛ LJdžNjǑƿƼljƸDŽljƼǖLJƸLjDžƾNJdžƨǖǃLJƸDŽ ƥ ǐDŽƻLjƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƿƼNJǀǁǒ ƻǖDŽƸǃƾ ƾ ƺNjDŽƸǓǁƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸLjDŽƾNJǀǁǒ ƻǖDŽƸǃƾ Ɲ džNjƻǑNJƼLjƾ ƻǖDŽƸǃƾNJdžNjǛljNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀƸǃnjǕNJƼLjdžNjǛ ƛǐDŽ džǀ NJLjƼǓǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ǁƸNJƼNjƿǖDŽdžDŽNJƸǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ ƼDŽǕǛ ǎNjǍǀǁdžǖ ƸǁǕǂdžNjƿdžNj ƸNjNJǕ ƼǂƸNJNJǘDŽƼNJƸǀljƼǁdžljǃǀǁǒljǁǕDŽƾ ƥǐDŽƻLjƸǛljƼLJǂǒLjƾǍƾǃǀǁǒljNjDŽdžNjljǓƸ LJLjǑLJƼǀDŽƸƹdžƾƿǐƼǀNJƾƺNjDŽƸǓǁƸNJdžNj ƻƼǍǕǃƼDŽdžǛ NJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸƸNjNJǒǛ ljƸDŽDŽƸǒNJƸDŽƻǀǁǐNJdžNj ƝƺNjDŽƸǓǁƸLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǑǍƼNJƸǀNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸNJdžNjǐDŽƻLjƸljƸDŽDŽƸǒNJƸDŽƸNjNJǒǛNJƾǛ ǓƻǀƸǛ ưNJljǀ džǀ ƿƼNJǀǁǑǛ ƸLjDŽƾNJǀǁǑǛ ǁƸǀ džNjƻǑNJƼLjƼǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƿƸ ǁƸNJƼNjƿǖDŽdžDŽNJƸǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ džLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼƸǁǕǂdžNjƿdžNj ƼDŽǏǃǑDŽƼǛǕLJǏǛLJLjǑLJƼǀ ƗNjNJǕƼǓDŽƸǀ NJdžǁǂƼǀƻǓƺǀƸDŽƸƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǀNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ hƗDŽƻLjƸǛƙNjDŽƸǓǁƸ ƼDŽǏǃǑDŽdžǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǐ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJLjdžljƼǖǍdžDŽNJƸǀ ƽƾNJǘDŽNJƸǛ ƸLJǕ NJƾ ƦƸLjƿǑDŽdžNJƾǛƞǐǂƸljljƸǛ NJƾƣNJǑƹƾƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ DŽƸƼDžƸǂƼǓǎƼǀƸNjNJǕǒƼǁƼǓDŽdžNJdžǎNjǍǀǁǕ ƸǁǕǂdžNjƿdž ǁƸNJƸDŽdžƾǃǑDŽdžLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛljƼƹǐƿdžǛ ƛǐDŽdžǐDŽƻLjƸǛƿǑǂƼǀDŽƸƼDžƸǂƼǓǎƼǀǑDŽƸǎNjǍǀǁǕƸǁǕǂdžNjƿdž LJdžNjǓljǏǛƼǓDŽƸǀNJdžNjǃǓljdžNjǛ NJƾǛ ǂƸƺDŽƼǓƸǛ NJƾǛ ƽǒǂƼǀƸǛ ǁǂLJ ƿƸ njǏDŽǐDžƼǀ NJƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ǀǁƼNJƼǖdžDŽNJƸǛ NJƾDŽDŽƸNJdžNjƼDžƸǂƼǓǎƼǀƸNjNJǕNJdžƸǁǕǂdžNjƿdž ǁƸǀƾƺNjDŽƸǓǁƸNJdžNj ƿƸNJdžDŽƹdžƾƿǒljƼǀǃƼNJƾDŽ 114

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǓƻǀƸLJƸLjǐǁǂƾljƾljƸDŽDŽƸǒNJƸDŽƸNjNJǕNJdžƸǁǕǂdžNjƿdžƻǀǁǕNJƾǛ ƛNJljǀ ƼLJǓljƾǛ ƿƸ ljNjǃLJƼLjǀnjƼLjƿƼǓ ǁƸǀ dž ǐDŽƻLjƸǛ ǃƼ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ NJƾǛ ƺNjDŽƸǓǁƸǛ NJdžNj LJƸǓLjDŽdžDŽNJƸǛNJƸljƸDŽƻǀǁǐNJdžNj Ʃdž ljǖDŽdžǂdž NJǏDŽ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ NJdžNj ǐDŽƻLjƸ ǁƸǀ NJƾǛ ƺNjDŽƸǓǁƸǛ ǁƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ NJƾǛ ǃƼNJƸnjNjljǀǁǒǛǑDŽǏljƾǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸǁƸNJƼNjƿǖDŽdžDŽNJƸǀ LJǕNJƼLJLjdžǛNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸNJdžNj ǐDŽƻLjƸ LJǕNJƼLJLjdžǛƸNjNJǐNJƾǛƺNjDŽƸǓǁƸǛ ưNJljǀƿƸNJƼǂƼǀǘljdžNjǃƼǃƼNJdžƛƺǘ ƗNjNJǕƼǓDŽƸǀNJdžǁǂƼǀƻǓƺǀƸDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƗǛǃƾDžƼǍDŽǐǃƼǕNJǀǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJƾǛǍƾǃǀǁǒǛljNjDŽdžNjljǓƸǛ džǐDŽƻLjƸǛǁƸǀƾƺNjDŽƸǓǁƸ ƼDŽǏǃǑDŽdžǀ ƼǓDŽƸǀLJLjǐƺǃƸNJǀǑDŽƸNJLjdžǃƼLjǕǁƸǀLJƸDŽNJdžƻǖDŽƸǃdžƿƼǔǁǕƗDŽƻLjǕƺNjDŽdž

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44  Και τότε, όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια του Φιλίππου, είπε: "Καλά είπες Φίλιππε, αγαπημένε. Τώρα λοιπόν, έλα κάθησε και γράψε το μέρος σου από τις ομιλίες που θα πω και όλων των πραγμάτων που θα κάνω, και κάθε τι που θα δεις".

Ο Φίλιππος επαινείται και. συνεχίζει, γράφοντας.

Μετά, ο Ιησούς συνέχισε πάλι την ομιλία του και είπε στους μαθητές του: "Τότε η Πίστη Σοφία έκρουσε προς το Φως, το οποίο συγχώρησε την αμαρτία της που εγκατέλειψε την περιοχή της και κατέβηκε στο σκοτάδι. Και αυτή πρόφερε την έκτη της μετάνοια, λέγοντας:

Και αμέσως ο Φίλιππος κάθησε και έγραψε.

ƥ ƦƸNJǑLjƸǛ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ njǘNJǏDŽ ljNjƺǍǏLjƼǓ ljNJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ NJdž ƸǃǐLjNJƾǃƸ DŽƸ LJǑljƼǀ ljNJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjǃƾƛǓDŽƸǀ ƗDŽǐǃƼljƸljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjǃƾƛǓDŽƸǀƹƸljǀǂƼǖƼǀƾƺƼǃdžDŽǀǁǕǛdžLJǕDŽdžǛ ƴǃǏǛ ƾǁǐƿdžƻdžǛƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJƾƺǀƸDŽƸDžƸDŽƸDŽǑƹdžNjǃƼƸLjƺǕNJƼLjƸDŽǀǁƾnjǕLjƸ ƝƼǁDŽǑdžNjDŽǀǁƾnjǕLjƸǐDŽdžƻdžǛNjLJdžƻƾǂǘDŽƼǀdžǂǀǁǕǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǀljǃǕ ƩdžLJdžNjǂǓƫdžǓDŽǀǁƸǛƸDŽƸljNJƸǓDŽƼNJƸǀǀljǍNjLjǕNJƼLjdžƸLJǕLJLjǀDŽ LJǀǕLJƸDŽNJdžƻǖDŽƸǃdžǁƸǀNJLjdžǃƼLjǐ ƿƼǔǁǕ 1. Σου έχω ψάλλει επαίνους, Ώ! Φως, στο σκοτάδι που υπάρχει, κάτω.

Έκτη μετάνοια 2. Ακουσε τη μετάνοια μου και, είθε το φως σου να ακούσει την της Σοφίας.

παράκληση μου. 3. Ώ! Φως, εάν λογίζεσαι, στο αμάρτημα μου, δεν θα είμαι, ικανή να σταθώ ενώπιον σου, και εσύ θα με εγκαταλείψεις. 4. Αλλά εσύ, Ώ! Φως, είσαι ο σωτήρας μου διότι από το φως του ονόματος σου έχω πίστη σε σένα, Ώ! Φως. 5. Και η δύναμη μου έχει πίστη στο μυστήριο σου·και επί πλέον η δύναμη μου εμπιστεύτηκε στο Φως, όταν βρισκόταν μεταξύ εκείνων στα ύψη· και εμπιστεύτηκε, σ'αυτό, όταν βρισκόταν στο χάος αποκάτω. 115

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

6. Άφησε ώστε όλες οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα μου να εμπιστεύονται στο φως, τώρα,

όταν βρίσκομαι στο σκοτάδι αποκάτω, και είθε να μπορούν να εμπιστεύονται πάλι στο φως εφόσον φθάνουν στη περιοχή του ύψους. 7. Γιατί αυτό είναι (το φως) το οποίο έχει οίκτο για εμάς και μας καθοδηγεί Ενα μεγάλο μυστήριο σωτηρίας υπάρχει σ'αυτό. 8. Και αυτό θα φέρει όλες τις δυνάμεις έξω από το χάος εξαιτίας της παραβάσεως μου, διότι άφησα τη περιοχή μου και ήρθα κάτω στο χάος. Τώρα επομένως ας του επιτραπεί να εννοήσει εκείνος του οποίου ο νους εξυψώθηκε. ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ǎǐǂǂƼǀ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdž ƢƼƺǐǂdž ƫǏǛ ƸDŽ ǁƸǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛ ƸDŽǐǃƼljƸljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸǁƸǀljNJƾljƼƹƸljNJǒljǀǏLJǒNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼǘljNJƼNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛDŽƸǃƸǛljNjƺǍǏLjǒljƼǀLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐƛǐDŽNJdžƫǏǛƿƸ ljǁƼLJNJǕNJƸDŽƼ LJǐDŽNJdžNJƼ NJƸ ǂǐƿƾ ǃƸǛ ǁƸǀ LJdžNJǑ ƻƼDŽ ǃƸǛ ljNjƺǍǏLjdžǖljƼ džNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ LJLjdžǍǏLjdžǖljƸǃƼ ƩdžƫǏǛNJdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžƴDŽdžǃƸNJdžNjƫǏNJǕǛLJdžNjNJdžƛǓDŽƸǀNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛ ǁƸNJǑǍƼǀ ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJǏDŽǃNjljNJƾLjǓǏDŽLJƼǀLjƸǃƸNJǓƽƼNJƸǀǃǑljǏNJƾǛljNjDŽƼǀƻƾNJǒǛƦǓljNJƾǛ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ǑǍƼǀ ƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾ ljNJdž ƫǏǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƸDŽǐǃƼljƸ lj ƛǁƼǓDŽdžNjǛ LJdžNj ǁƸNJdžǀǁdžǖDŽljNJƸdžNjLjǐDŽǀƸ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ǑǍƼǀ ƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾ ljNJdž ƫǏǛ ƸDŽ ǁƸǀ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ljNJdž NjLJƼLjljǁdžNJǐƻǀ ǁƸǀ ljNJƾ ljƼƹƸljNJǒljǀǏLJǒNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƴǂƸ NJƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ƸNJdžǃǀǁdžǖ ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ džnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸǑǍdžNjDŽLJǂǒLjƾƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾljNJdžƛljǏNJƼLjǀǁǕƫǏǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƴNJƸDŽ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ ǃǑljƸ ljNJƾDŽ hƗƹNjljljdž LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ǑǍdžNjǃƼ LJǂǒLjƾ ƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾ ljNJdž ƫǏǛǁƸǀDŽƸǃǒǂǀLJdžǎNjǍdžǖǃƼ ƠƸDŽƼǓǛƻƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽhƸDŽǑƹƼǀƼǐDŽLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƻƼDŽǁƸNJǑƹƼǀ ƦLjǑLJƼǀDŽƸǁǂǑǎdžNjǃƼNJdžƫǏǛƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƩdžƫǏǛljNjǃLJǐljǍƼǀǃƼǃƸǛǁƸǀǃƸǛǁƸƿdžƻƾƺƼǓ ƨNJdžƫǏǛNjLJǐLjǍƼǀǑDŽƸǃƼƺǐǂdžǃNjljNJǒLjǀdžljǏNJƾLjǓƸǛ ƩdžƫǏǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǃƼNJƸnjǑLjƼǀǕǂƼǛNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛǃƸǛ ǑDžǏƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƢǑljǏ ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƺǓDŽƼNJƸǀ ǁƸNJƸDŽdžƾNJǕ ǁƸƿǑDŽƸ ƸLJǕ NJhƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ LJdžNj ǁƸNJƼƹƸǓDŽdžNjDŽljNJdžƬǐdžǛǁƸǀLJdžNjNjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ǁƸƿh ǑDŽƸ ƸLJǕ NJƸ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ƸNJdžǃǀǁdžǖ ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ džnjƼǓǂƼǀDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿƼǓ ƥǀƚǘƻƼǁƸƸLJǕljNJdžǂdžǀ ƻƾǂƸƻǒ NJƸƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛ džǀƻǘƻƼǁƸƗƺƺƼǂǀǁǑǛ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ džnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿdžǖDŽǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžNjƿǑǂdžNjDŽǃǕDŽdžDŽƸDžǑLjdžNjDŽǁǐNJǀLJǐDŽǏljNJdžNjǛǀljNJdžLjǀǁdžǖǛƸLJdžljNJǕǂdžNjǛ Ƹǂǂǐ ƻƼDŽǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽNJǓLJdžNJƸLJǐDŽǏljNJƸƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjƸNJdžǃǀǁdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƦLjǑLJƼǀDŽhƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƛǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžDŽDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸƸLJǕljNJdžǂdžNjǛǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƪLJƼDŽƿNjǃǓƽdžNjǃƼǕNJǀƻǘƻƼǁƸƼǓDŽƸǀNJƸƿƼǃǑǂǀƸNJƾǛƥNjLjǐDŽǀƸǛƟƼLjdžNjljƸǂǒǃǁƸǀǕNJǀljƼǁǐƿƼ ǑDŽƸƸLJǕƸNjNJǐƼǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžNJdžǕDŽdžǃƸNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛƸLJǕNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸ ưNJljǀ NJƸ ƻǘƻƼǁƸ džDŽǕǃƸNJƸ NJǏDŽ ƻǘƻƼǁƸ ƸLJdžljNJǕǂǏDŽ ƸDŽƸǂdžƺdžǖDŽ ǁƸƿhǑDŽƸ ǃƼ NJdž ƸDŽNJǓljNJdžǀǍdžNJdžNjƿƼǃǑǂǀdž 116

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƦLjǑLJƼǀDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑǎdžNjǃƼNJƾǃƼƺǐǂƾƘƸƹNjǂǏDŽǓƸ NJƾǃƾNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽLJdžLjDŽƼǀǘDŽǁƸǀ NJǏDŽƸLJƼǍƿƼǀǘDŽNJƾǛƙƾǛ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ƾ ƘƸƹNjǂǏDŽǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ǓƻǀƸ ǃƸǛ ƾ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒ LJǕǂƾ ǁƸNJdžǀǁƾǃǑDŽƾ ƸLJǕ NJƸ ǎNjǍǀǁǐǃƸǛƸǁǕǂdžNjƿƸLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƦLjǑLJƼǀDŽƸdžǀǁdžƻdžǃǒljdžNjǃƼNJƾDŽƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃǃǑljƸljƼƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ơǘƻƼǁƸƼǓDŽƸǀNJƸƿƼǃǑǂǀƸNJƾǛƥNjLjǐDŽǀƸǛƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƣƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ NJdžNjǛ ƻǘƻƼǁƸ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕ ǃǕDŽdžDŽ ǕNJƸDŽ ƻǀƸǂǖljdžNjǃƼ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƨLJǐDŽǀdžǛƼǓDŽƸǀƼǁƼǓDŽdžǛNJdžNjdžLJdžǓdžNjdžDŽdžNjǛDŽƸljǘƿƾǁƼ ƩdžNJƼǓǍdžǛNJƾǛƥNjLjǐDŽǀƸǛƟƼLjdžNjljƸǂǒǃƼǓDŽƸǀƸLJǕLJǒǍƼǛ ǃǑNJLjdžƸDŽƿLjǘLJdžNj NJdždžLJdžǓdž ƼǓDŽƸǀƺǀƸǐƺƺƼǂdž ƛǐDŽ LJLjdžljƿǑljdžNjǃƼ ƸNjNJǕ NJdž LJdžljǕDŽ ƼǁƸNJǕ ljƸLjǐDŽNJƸ ǁƸǀ NJǑljljƼLjƸ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNjǛ ǑǍdžNjǃƼ ƼDŽDŽǑƸ  ƛDŽDŽǑƸƼǓDŽƸǀNJdžǁƸƹƸǂǀljNJǀǁǕDŽdžǖǃƼLjdžNJƾǛƛDŽǐNJƾǛƨnjƸǓLjƸǛ ƛDŽDŽǑƸƼǓDŽƸǀƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒljnjƸǓLjƸ ƢǕDŽdžDŽ ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛ ljNJƾDŽ ƛDŽǐNJƾ ƨnjƸǓLjƸ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ƻǀƸljLJƸljNJdžǖDŽ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƢǕDŽdžƻǀƸljLJǘDŽNJƸǛNJǑNJdžǀƸƸǁǕǂdžNjƿƸƼǂƼNjƿƼLjǘDŽdžNjǃƼNJƾDŽƥNjljǓƸǁƸǀdžǀǁdžƻdžǃdžǖǃƼNJƾDŽ ƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45  Και συνέβη τότε, ότι ο Ιησούς, τελειώνοντας αυτούς τους λόγους είπε στους μαθητές του: "Εννοήσατε τον τρόπο με τον οποίο πηγαινοέρχομαι, με εσάς;" Ο Ανδρέας προσήλθε και είπε: "Κύριε μου, σχετικά με τη λύση της έκτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας, η δύναμη φωτός σου προφήτευσε από πριν, δια μέσου του Δαβίδ στον εκατοστό εικοσιοστό έννατο Ψαλμό, λέγοντας: ƥƗDŽƻLjǑƸǛǁƸǀdžljNJƸNjLjǕǛNJdžNjƼǓDŽƸǀǁǐNJǀƹƸƿǀǐljƾǃƸDŽNJǀǁǕ ƥ ƨNJƸNjLjǕǛ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƗDŽƻLjǑƸ ljNJdžDŽ džLJdžǓdž ƿƸ LJǑƿƸǀDŽƼ ljNJƸNjLjǏǃǑDŽdžǛ ƼǓDŽƸǀ ƗǂǍƾǃǀljNJǀǁǕǛ ƛǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐNJƸǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐƹǐljƸDŽƸǃǑljǏNJǏDŽdžLJdžǓǏDŽǑǍdžNjǃƼDŽƸLJƼLjǐljdžNjǃƼƺǀƸDŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎdžNjǃƼ NJdžDŽ ƤƾLjǕ ƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƻƾǂƸƻǒ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ Ʃdž ƞƼǀǐnjǀ njǏNJǀǐ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ DŽƼLjǕ

 ƻǀƸljNJƸNjLjǘDŽdžDŽNJƸǀ ǍǀƸljNJǓ Ƭ ǁƸǀ DžƸDŽƸƼLJǀljNJLjǑnjdžNjDŽ ƺǀƸ DŽƸ ƻǀƸljNJƸNjLjǏƿdžǖDŽ ƸƻǀǐǁdžLJƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj ƥƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛNJǏDŽƨdžnjǘDŽƼǓDŽƸǀƾǃƼNJƸǂǂǀǁǒǎNjǍǒNJdžNjljLJǑLjǃƸNJdžǛ ƝǃƼNJƸǂǂǀǁǒǎNjǍǒNJdžNjljLJǑLjǃƸNJdžǛLJLjǑLJƼǀ DŽƸƺdžDŽǀǃdžLJdžǀƾƿƼǓƸLJǕNJdžƞƼǀǐnjǀ ƥ ƗDŽƻLjǑƸǛ ǁƸǀ ƾ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƸ NJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƾ ǃǐǍƾ ƺǀƸ DŽƸ ƻǀƸǂǖljdžNjǃƼ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƥ ƗDŽƻLjǑƸǛ ǃƼ NJdžDŽ ƨNJƸNjLjǕ NJdžNj džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljƼǀ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ NJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǃƼNJƾǃdžLjnjǒNJǏDŽƸDŽǏNJǑLjǏDŽNjLJƸLjDžǀƸǁǘDŽljǏǃǐNJǏDŽNJdžNjƛǓDŽƸǀ 117

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Ʃdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƻǀƸljNJƸNjLjǏǃǑDŽƸ ljƼ ǃǓƸ LJLjǘNJƾ džǁNJǐƹƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžDŽNJƸǀǏǛƸljNJLjǀǁǕljǘǃƸǁƸǀljƼǃǀƸƻƼǖNJƼLjƾdžǁNJǐƹƸLJƸǓLjDŽdžNjDŽǃdžLjnjǒǏǛ ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ljǘǃƸ ǁƸǀ ljƼ ǃǓƸ NJLjǓNJƾ džǁNJǐƹƸ LJLjdžljǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽ NJƾ ǃdžLjnjǒ NJdžNj ƸǀNJǀƸNJdžǖ ljǘǃƸNJdžǛ ƛǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸǁƸNJǑǍdžNjǃƼƸNjNJǐNJƸljǘǃƸNJƸƺǀƸDŽƸƻƼǍǕǃƸljNJƼNJǀǛǎNjǍǀǁǑǛƸLjǍǑǛ ǁƸǀDŽƸǃƼNJƸNJLjƼLJǕǃƸljNJƼljƼLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕǐDŽƿLjǏLJdž ƥƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƗDŽƻLjǑƸǛNJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓNJƸǀǕNJƸDŽNJƸƸDŽǘNJƼLjƸNjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǑǍdžNjDŽNJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿƼǓ ƚƼDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿdžǖDŽƸNjNJǐNJƸljǘǃƸNJƸƼǐDŽLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƻƼDŽǑǍdžNjDŽ ƼDžƸǂƼǀnjƿƼǓ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽ ǃƸǛ ƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƥƗDŽƻLjǑƸǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƻǀƸljLJǐljƼǀNJdžDŽƤƾLjǕƪƻLjǐLjƺNjLjdžǁƸǀNJdžƗLjljƼDŽǀǁdžǖǍdžƞƼǀǐnjǀ ƥƗDŽƻLjǑƸǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǘljƼǀNJdžDŽLJLjdžƼNJdžǀǃƸljǃǑDŽdžƫǀǂdžljdžnjǀǁǕƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƥƗDŽƻLjǑƸǛNjLJdžnjǑLjƼǀǕNJƸDŽƸLJdžljNjDŽƿǑNJƼǀNJdžDŽƤƾLjǕƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƚǓǍǏǛǃǓƸLJLjdžƾƺdžǖǃƼDŽƾƸLJdžljǖDŽƿƼljƾNJdžNjƤƾLjdžǖƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjƻƼDŽƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǕDŽƾ ǍLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾƩƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀƾǃǑDŽƸNjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸƼǓDŽƸǀƸLJǕǁƸƿƸLjǕǍLjNjljǕ ƣƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjǃƼNJƸljǘǃƸNJƸƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžNJdžǑDŽƸǃǑLjdžǛ DŽƸǍƸNJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼƼǓDŽƸǀ ƼLJƼǓƺdžDŽǁƸǀƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸNJdž Ο Ανδρέας ερμηνεύει, την έκτη μετάνοια με τον Ψαλμό 129 (130).

1. Από τα βάθη μου, σε κάλεσα, Ώ! Κύριε. 2. Ακουσε τη φωνή μου άφησε λοιπόν τα αυτιά σου να δώσουν προσοχή στη φωνή της ικεσίας μου. 3. Ώ! Κύριε, εάν εσύ παρατηρείς τις ανομίες μου, ποιος θα είναι ικανός να περάσει την δοκιμασία; 4. Διότι η συγνώμη βρίσκεται στα χέρια σου από τα όνομα σου ελπίζω από σένα, Ώ! Κύριε. 5. Η ψυχή μου ελπίζει το λόγο σου. 6. Η ψυχή μου ελπίζει στον Κύριο από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Άφησε λοιπόν τον Ισραέλ να ελπίζει στον Κύριο από το πρωί μέχρι τη νύχτα. 7. Διότι η χάρις βρίσκεται δίπλα στον Κύριο και μαζί του, είναι η απολύτρωση. 8. Αυτός θα σώσει τον Ισραέλ από όλες τις παρανομίες του.

ƝƻdžǁǀǃƸljǓƸNJdžNjƗƺǀƸljNJƾLjǓdžNjƼǓDŽƸǀLJdžǂǖƻǖljǁdžǂƾ LJdžǂǖǂǓƺƸƼǓDŽƸǀNJƸǐDžǀƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸ ǕDŽNJƸLJdžNjLJǑLjƸljƸDŽƸNjNJǒNJƾDŽNJLjdžǃƼLjǒƻdžǁǀǃƸljǓƸ ƥ ƹƸƿǖǛ ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƠǖLjǀdžǛ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ LJdžǂǖ ǁƸǂǐ ƸNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ džǀ LJƸLjƸDŽdžǃǓƼǛ ǃƸǛ ƥNJƸDŽNJǀǛƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjǃƼ ƿƸLJƼLjǐljdžNjǃƼNJƾNJLjdžǃƼLjǒƻdžǁǀǃƸljǓƸNJdžNjƗƺǀƸljNJƾLjǓdžNj ƗNjNJǒƾƻdžǁǀǃƸljǓƸLJƼLjǀǑǍƼǀƾǓƻǀƸǕǂƼǛNJǀǛƻdžǁǀǃƸljǓƼǛ ƗNjNJǒƾƻdžǁǀǃƸljǓƸƼǓDŽƸǀ ǁƸƿhƼƸNjNJǒ LJdžǂǂƸLJǂǑǛƻdžǁǀǃƸljǓƼǛ ƥ ƦƸDŽǑljLJǂƸǍDŽdžǛ ljNjƺǍǏLjƼǓ LJdžǂǂǐ ljnjǐǂǃƸNJƸ ǕNJƸDŽ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǐ ƸDžǓƽdžNjǃƼ NJƾ ljNjƺǍǘLjƼljƾ ƝƭNjǍǒƼǂLJǓƽƼǀLJǐDŽNJdžNJƼNJdžǂǕƺdžNJdžNjƠNjLjǓdžNj 118

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƚƼDŽ ƸLjǁƼǓ DŽhƸǁdžǖǃƼ NJdž ǂǕƺdž LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ NJdž ǂǕƺdž ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƛǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƸǁdžǖƼǀNJdžDŽǂǕƺdžǁƸǀƻƼDŽNJdžDŽLJLjǐNJNJƼǀ ƼǓDŽƸǀǕǃdžǀdžǛǃƼNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdžLJdžNj ǁdžǀNJǐƽƼNJƸǀljhǑDŽƸDŽǁƸƿLjǑLJNJƾ ǃƼNJǐƺNjLjǓƽƼǀNJƾLJǂǐNJƾǁƸǀnjƼǖƺƼǀ ƝƭNjǍǒƼǂLJǓƽƼǀljNJdžDŽƹƸƿǖƼljǏNJƼLjǀǁǕƠǖLjǀdž ƩdžƟljLjƸǑǂƼǂLJǓƽƼǀljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƸLJǕNJdžLJLjǏǓǃǑǍLjǀNJdžƹLjǐƻNj ƟljLjƸǑǂ ƼǓDŽƸǀǃǓƸǂǑDžƾLJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸƸDŽƸǂNjƿƼǓ ƟǛ ǃƸǛNjLJƼDŽƿNjǃǓƽƼǀNJƾDŽƟljǀƻƸǁƸǀNJƸƟljǀƸǁǐǃNjljNJǒLjǀƸ ƧƸ ǃƸǛNjLJƼDŽƿNjǃǓƽƼǀNJdžDŽƝǂǀƸǁǕơǕƺdž ƗǛƿNjǃƾƿdžǖǃƼNJdžDŽƻǓljǁdžNJdžNjƧƸ ljNJƾDŽƸLjǍƸǓƸƗǓƺNjLJNJdžNJǏDŽƫƸLjƸǘ ƛǂƼǓDŽƸǀƗNjNJǕǛ ƗNjNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƹƸƿǖǛƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƞƼǕǛǃǑljƸljNJdžDŽǁƸƿǑDŽƸƸLJǕǃƸǛ ƨƸDŽƸLJdžNJǑǂƼljǃƸǁƸǀƸǁLjǀƹǑǛƼNJǀǃdžǂdžƺǀǁdžljNjǃLJǑLjƸljǃƸ džǂƸǕǛNJdžNjƟljLjƸǑǂljNjDŽǓljNJƸNJƸǀ ƸLJǕNJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƴǂƸNJƸLJdžǂǂƸLJǂǐƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǔƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjƸNJdžǃǀǁdžǖǃƸǛ ƛǓDŽƸǀljNjƺǁLjdžNJdžǖDŽNJdžDŽǂƸǕNJdžNjƟljLjƸǑǂ ƝǍǐLjƾNJdžNjƼljǏNJƼLjǀǁdžǖƠNjLjǓdžNjljNjDŽƼǀƻƾNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀǕNJƸDŽLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐǑǍdžNjǃƼLJƼLjǐljƼǀ ƸLJǕNJƾDŽƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ

Και ο Ιησούς είπε: "Καλώς ομίλησες Ανδρέα, ευλογημένε. Αυτή είναι η λύση της μετάνοιας της. Αμήν, Αμήν σου λέω: Θα σε τελειοποιήσω στα μυστήρια του φωτός και σ'όλες τις γνώσεις, από τα εσωτερικά των εσωτερικών μέχρι τα εξωτερικά των εξωτερικών από το άρρητο υποκάτω μέχρι τα σκοτάδια των σκοταδιών από το φως των φώτων μέχρι ….. της ύλης· από όλους τους θεούς μέχρι τα δαιμόνια· από όλους τους κυρίους μέχρι τους δεκανούς, από όλες τις εξουσίες μέχρι τους υπηρέτες· από τη δημιουργία του ανθρώπου μέχρι αυτή των αγρίων ζώων, του κοπαδιού και των ερπετών, ώστε να ονομάζεσαι τέλειος, τελειοποιούμενος με κάθε αφθονία. Αμήν, Αμήν σου λέω: Στη περιοχή στην οποία θα είμαι στο βασίλειο του Πατρός μου, θα είσαι επίσης μαζί μου. Και όταν ο τέλειος αριθμός θα γίνει πλήρης, όταν το μίγμα θα διαλυθεί θα δώσω την εντολή για να φέρεις όλους τους τυράννους θεούς, που δεν παρέδωσαν τον εξαγνισμό του φωτός τους και θα διατάξω στο σοφό πυρ, πάνω από το οποίο ο τέλειος διέρχεται, να καταβροχθίσει αυτούς τους τυράννους, μέχρι να παραδώσουν τον τελευταίο καθαρισμό του φωτός τους".

Ο Ιησούς επαινεί τον Ανδρέα. Του υπόσχεται ότι οι τύραννοι θα δικαστούν και θα καταναλωθούν από το σοφό πυρ.

ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ dž ƗDŽƻLjǑƸǛ ǃƼ NJdžDŽ ljNJƸNjLjǕ NJdžNj ljƼ ǍǀƸljNJǓ Ƭ

 ǁƸǀ NJƾ LJdžǂǖLJǂdžǁƾ ƼLjƺƸljǓƸ NJdžNj NJƾDŽ NJLjdžǃƼLjǐ ƻǖljǁdžǂƾ ƾ džLJdžǓƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljƼǀ ƸNjNJǕ LJdžNj LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓ ǁƸǀ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽƿǑljƼǀ ƸNjNJǕ LJdžNj LJLjǑLJƼǀ DŽ ƸLJdžljNjDŽNJƼƿƼǓ ƿƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿƼǓǃƼNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjnjǏNJǕǛ ƥǀƹƸljƸDŽǀljǃdžǓNJdžNjƗƺǓdžNjƗDŽƻLjǑƸƼǓDŽƸǀǐnjƿdžDŽdžǀƺǀƸNJdžDŽǁƸƿƸLjǀljǃǕNJdžNj ƥǃǏǛ ƻƼDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸDžƼǍDŽǐǃƼNJdžDŽƼljǏNJƼLjǀǁǕDŽ ƸNJdžǃǀǁǕǃƸǛƗDŽƻLjǑƸ ƠƸƿhǑDŽƸǛƸLJǕƼǃǐǛǑǍƼǀNJdžDŽƗDŽƻLjǑƸNJdžNj ƩƼǂƼǀdžLJdžǀǘDŽNJƸǛ NJdžDŽ ƸLJǕ NJƸ ƼljǏNJƼLjǀǁǐ NJǏDŽ ƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽ ǃǑǍLjǀ NJƸ ƼDžǏNJƼLjǀǁǐ NJǏDŽ ƼDžǏNJƼLjǀǁǘDŽ ǀƻdžǖƼǁƼǓNJdžNJLjdžǃƼLjǐƻǖljǁdžǂdž ƥƗDŽƻLjǑƸǛljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž NjLJdžnjǑLjdžDŽNJƸǛljNJdžljƼDždžNjƸǂǀǁǕljNJƸNjLjǕNJdžNj džnjƼǓǂƼǀDŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿƼǓƸLJǕNJdžǐnjƸNJdžLJLjdžǛNJƸǁǐNJǏ ǃǑǍLjǀNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJǏDŽljǁdžNJƸƻǀǘDŽ ƸLJǕNJdž njǏǛNJǏDŽnjǘNJǏDŽ ǃǑǍLjǀNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJƾǛǖǂƾǛ ƸLJhǕǂdžNjǛNJdžNjǛƿƼdžǖǛǃǑǍLjǀNJƸƻƸǀǃǕDŽǀƸ 119

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƗDŽƻLjǑƸǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿƼǓ ǃǑljǏ ljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽ ƼLjƺƸljǀǘDŽ ǁǐǀ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁǘDŽ LJǕDŽǏDŽ ƸLJhǕǂdžNjǛNJdžNjǛǁNjLjǓdžNjǛǃǑǍLjǀNJdžNjǛƻƼǁƸDŽdžǖǛ ƸLJǕǕǂƼǛNJǀǛƼDždžNjljǓƼǛǃǑǍLjǀNJdžNjǛ NjLJƾLjǑNJƼǛ ǁǂLJ ǁǂLJ ǁǂLJ ƠƸƿǑDŽƸƸLJǕNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀdžnjƼǓǂƼǀDŽƸnjƿǐljƼǀljNJƾDŽdžǂǀǁǒƸǁǑLjƸǀƾNJƼǂƼǀdžLJdžǓƾljƾ ƥƗDŽƻLjǑƸǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸLJƸNjNJǐNJƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǐǃǑLjƾ ƥƗDŽƻLjǑƸǛǕNJƸDŽNJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǁƸƿƼDŽǕǛƸLJǕƼǃǐǛ ljNjƺǍǏDŽƼǖƼNJƸǀ ǃƼNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ƪLJƼDŽƿNjǃǓƽdžNjǃƼ ǕNJǀ ǍLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ ǁǐƿƼ ǑDŽƸDŽ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƻǘƻƼǁƸ ǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ Ʃdž NJǑǂƼǀdž DŽdžǖǃƼLjdž ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǁƸƿhǑDŽƸDŽ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž džǂǀǁǕ ljǖDŽdžǂdž ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ƸNjNJǕDŽdžǃǏDŽǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJǏDŽǃƼLjǘDŽNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjƸNJdžǃǀǁdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƪLJǐLjǍdžNjDŽdžǀƻǘƻƼǁƸǁƸǀdžǀƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛǁƸǀdžǀƼLJNJǐǁƸǀdžǀNJǑljljƼLjƼǀǛ ǁǂLJ ƪLJǐLjǍdžNjDŽdžǀƻǘƻƼǁƸƗƺƺƼǂǀǁǑǛƚNjDŽǐǃƼǀǛǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƪLJǐLjǍdžNjDŽdžǀƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƙǑLjdžDŽNJƼǛNJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƪLJǐLjǍdžNjDŽdžǀNJǑljljƼLjƼǀǛƞƼdžǓƝƺƼǃǕDŽƼǛǒNJǑljljƼLjƸljNJdžǀǍƼǀǘƻƾLJDŽƼǖǃƸNJƸǃǑljƸljhƼǃǐǛ NJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ǁǂLJ ǁǂLJ ƩdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjNjLJǐLjǍƼǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƬǏLjǓǛ ƸǃnjǀƹdžǂǓƸ dž ƠǖLjǀdžǛ NJdžNj ǍLjǕDŽdžNj ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƸǛ ƸLJdžƻǘljƼǀ NJǀǛ ǃDŽǒǃƼǛ LJƼLjƸljǃǑDŽǏDŽƽǏǘDŽǃƸǛ ƪLJǐLjǍƼǀ džLJLjdžljǏLJǀǁǕǛ ƗDŽdžǖƹƾǛ ǀƻǀƸǓNJƼLjdžǛ ƸNJdžǃǀǁǕǛ ǃǑljƸljƼǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕƼǃǐǛ ƸNjNJǕǛǃƸǛƼLJǀƹǐǂǂƼǀNJdžDŽDŽǕǃdžNJdžNjƠǐLjǃƸǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ǑǍƼǀLJǑDŽNJƼǕǎƼǀǛ LJdžNjljNjǃƹdžǂǓƽdžDŽNJƸǀ ƸLJǕNJƾǂƼNjǁǒƸƺƼǂǐƻƸǃƼNJƸLJǑDŽNJƼLJǕƻǀƸ Ɲ ƛƦƢ ƺDŽǘLjǀljƼ ljNJƾDŽ ƟDŽƻǓƸ ǃǓƸ ǂƼNjǁǒ ƸƺƼǂǐƻƸ ǃƼ LJǑDŽNJƼ LJǕƻǀƸ ǃƼ NJdž LJǑǃLJNJdž ƸLJǕ ƸNjNJǐƼǁnjǕƹǀƽƼNJǀǛǃNjǓƺƼǛǁƸǀDžNjDŽǕNJƸDŽƼ ƻƼDŽNjLJǒLjǍƼƸǃnjǀƹdžǂǓƸǕNJǀNJdžLJǑǃLJNJdžLJǕƻǀƹLjǀ ljǁǕNJƸDŽljNJƾDŽǁƸǃLJdžǖLjƸ ơǑƼǀƾƛƦƢǕNJǀƸNjNJǕNJdžƿƸNjǃǐljǀdžLJǂǐljǃƸNJƾǛnjǖljƾǛljNjDŽdžƻƼNjǕNJƸDŽƼƸLJǕǑDŽƸDŽDŽƼƸLjǕ NJƾǛ ƸǓLjƼljƾǛ ƨƸDŽNJdžǖ dž džLJdžǓdžǛ NJLjƼnjǕNJƸDŽ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐ ǃƼ NJdž ƺǐǂƸ ƸNjNJǒǛ NJƾǛ ƸƺƼǂǐƻƸǛ ƪLJǐLjǍƼǀƾƗƿƾDŽǐǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƾdžLJdžǓƸǃƸǛƻǓDŽƼǀNJƾljdžnjǓƸ ƪLJǐLjǍƼǀdžƫǖǂƸǁƸǛNJdžNjƠƸNJǏnjǂǓdžNjǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƥ ƫǖǂƸǁƸǛ NJdžNj ƠƸNJǏnjǂǓdžNj LJdžNJǑ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽNJƼƿƼǓ ƻǀǕNJǀ ƼǓDŽƸǀ ǃǑLjdžǛ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjƸNJdžǃǀǁdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥƫǖǂƸǁƸǛNJdžNjƠƸNJǏnjǂǓdžNjƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛǁƸƿLjǑLJNJƾǛǕǂdžNjNJdžNjljǘǃƸNJdžǛLJdžNjǃƸǛƻƼǓǍDŽƼǀ ǃƼƸNjNJǕDŽ NJdžǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕljNJǐƻǀdžLJdžNjƹLjǀljǁǕǃƸljNJƼljƼǁǐLJdžǀƸƻƼƻdžǃǑDŽƾljNJǀƺǃǒ ƩdžDŽƫǖǂƸǁƸNJdžNjƠƸNJǏnjǂǓdžNjNJdžDŽǑǍdžNjǃƼljNJdžƸljNJLjǀǁǕ ljNJdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕǁƸǀljNJdžƸǀNJǀƸNJǕ ƛǓDŽƸǀ ǂdžǀLJǕDŽ NJLjƼǓǛ džǀ ƫǖǂƸǁƼǛ NJdžNj ƠƸNJǏnjǂǓdžNj NJLjǓƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ƸNJdžǃǀǁdžǖ ǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƠƸƿhǑDŽƸƸLJǕƸNjNJǐNJƸNJLjǓƸǃǑLjƾƼǓDŽƸǀƸNjNJǕDŽdžǃdž ƸNJdžǃǀǁǕǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdž ƪLJǐLjǍƼǀ ƾ ƸljNJNjDŽdžǃǓƸ NJdžNj ƠǐLjǃƸ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ǃƸǛ ƸNjNJǒ ǃƸǛ džƻƾƺƼǓ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJdž ƻǀǁƸljNJǒLjǀdž NJdžNj ƣǕǃdžNj ǕNJƸDŽ LJƸLjƸƹƸǓDŽdžNjǃƼNJdžDŽƣǕǃdž Ʃdž ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ ƸǂƾƿǀDŽǕǛ ljNJLjƸNJǕǛ LJdžNj LJLjǑLJƼǀ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƾƿƼǓ ǁƸǀ DŽƸ džǂdžǁǂƾLjǏƿƼǓ ƴǂƾƾƼLjƺƸljǓƸƼǓDŽƸǀljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ƻƼDŽNjLJǐLjǍƼǀǐǂǂdžǛƻLjǕǃdžǛ ƛǓDŽƸǀ LJdžǂǂǐ NJƸ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǁƸǀ NJdž ǁƸƿhǑDŽƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ NJdž NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ ƚƼDŽLJLjdžljƻǀdžLjǓƽdžNjǃƼǕǂƸNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀƻǀǕNJǀƿƸǍLjƼǀǐƽdžDŽNJƸDŽNJǕǃdžǀƺǀƸDŽƸǃǀǂǐǃƼ LJǐDŽǏljhƸNjNJǐǁƸǀljNJƾDŽƼLjƺƸljǓƸNJdžNjǛ 120

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥNJƸDŽ NJdž ƛǓDŽƸǀ džǂdžǁǂƾLjǘDŽƼNJƸǀ ǁƸǀ NJdž njLjǀǁNJǕ ǃǓƺǃƸ NJǏDŽ ƻǀƸnjǕLjǏDŽ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽljNJdžǀǍƼǓǏDŽLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼǑǍƼǀƻǀƸǂNjƿƼǓ ƿƸLJǑljdžNjDŽ džǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀNJǖLjƸDŽDŽdžǀ ƗNjNJdžǓ džǀ NJǖLjƸDŽDŽdžǀ LJdžNj njǑLjdžNjǃƼ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ ǁƼnjƸǂƸǀǘƻƼǀǛ ljNjDŽNJƼǂƼljNJǑǛNJǏDŽƸLJƸǓljǀǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽƻǀƸƻǀǁƸljǀǘDŽ

Και όταν ο Ιησούς τέλειωσε αυτούς τους λόγους, είπε προς τους μαθητές του: "Εννοήσατε τον τρόπο με τον οποίο σας ομιλώ;" Και η Μαρία είπε: "Ναι, Κύριε, εννόησα το λόγο που είπες. Σχετικά δε με τους λόγους σου, έχεις πει: Στην διάλυση του όλου Μίγματος θα πάρεις τη θέση σου σε μία δύναμη φως και οι μαθητές σου, δηλαδή εμείς, θα καθήσουμε στα δεξιά σου, και θα κρίνεις τους τυράννους θεούς που δεν απαρνήθηκαν τον εξαγνισμό του φωτός τους και το σοφό πυρ θα τους δαγκώσει μέχρις ότου ν’ απαρνηθούν το τελευταίο φως μέσα τους, διότι, η δύναμη σου φως, προφήτευσε προγενέστερα δια μέσου του Δαβίδ, στον ογδοηκαστό πρώτο Ψαλμό, λέγοντας: "Ο θεός θα καθίσει στη συνέλευση (συναγωγή) των Θεών και θα κρίνει τους Θεούς".

Η Μαρία επεξηγεί τους λόγους του Ιησού.

ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƾƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƙNjDŽƸǓǁƸnjǓƻǀ

ƺDŽǏLjǓƽƼǀLJdžǂǖǁƸǂǐ ǕNJǀƻǀƸǂNjǕǃƼDŽƸNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ džƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛLJƸǓLjDŽƼǀNJƾƿǑljƾNJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJƾǛǎNjǍǒǛǃƸǛǁǐDŽdžDŽNJƸǛ NJƾDŽǕǂƾƫǏǛǁƸǀƚǖDŽƸǃƾ ƥǂdžǀ džǀ ǃƸƿƾNJǑǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƻǀƸǃǑDŽdžNjDŽ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ ƼǓDŽƸǀ ƸǁLjǀƹǘǛ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥǀ ƿƼdžǓ NJǖLjƸDŽDŽdžǀ ƼǓDŽƸǀ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǐ ƼǁƼǓDŽƸ NJƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ LJdžNj ƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƸ ljƼ njǘNJƸ LJdžNj ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ NJdž ǍLjǀljNJǀǁǕ ƫǏǛ ƼLJǀǃǑDŽdžNjDŽ ljNJdž DŽƸ ƼDžƸƺDŽǓljdžNjDŽNJdžnjǏǛNJdžNjǛLJdžNjƻƼDŽƼǓDŽƸǀNJdžƫǏǛNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƨƸDŽ LJƸLjǐƻƼǀƺǃƸ ǁƸǀ ƺǀƸ DŽƸ ƻǀƼNjǁLjǀDŽǓljdžNjǃƼ NJƾ LJLjdžƾƺdžǖǃƼDŽƾ LJƸLjǐƺLjƸnjdž ƿƸ LJdžǖǃƼ ǕNJǀljNJdžDŽǁǕljǃdžNjLJǐLjǍdžNjDŽǁǐLJdžǀƼǛƿLjƾljǁƼNjNJǀǁǑǛǃdžLjnjǑǛLJdžNjdžƻƾƺdžǖDŽǃdžDŽǐǍƸLJLjdžǛ ǑDŽƸƸƻǀǑDždžƻdž ǕǃǏǛdžǀƼDŽdžLjǓNJƼǛNJdžNjǛƼLJǀǃǑDŽdžNjDŽDŽƸƼDžƸƺDŽǓƽdžDŽNJƸǀǁƸǀDŽƸǁƸƿƸƺǀǐƽdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸljƼNJǑNJdžǀƸǁǂdžNjƹǀǐ ƦLjǑLJƼǀ DŽh ƸLJƸLjDŽǀdžǖǃƸljNJƼ NJǑNJdžǀƼǛ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ǑǍdžNjǃƼ NJdž ƿǐLjLjdžǛ DŽƸ ƼƺǁƸNJƸǂƼǓLJdžNjǃƼNJǑNJdžǀƸǁǂdžNjƹǀǐ ƩdžljƾǃƸDŽNJǀǁǕƹLjǓljǁƼNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƙDŽǘljǀǛƼǓDŽƸǀƺDŽǘljƾƗNjNJdžƙDŽǘljǀǛƼǓDŽƸǀƸNjNJdžƺDŽǏljǓƸǃƼNJƾƙDŽǘljƾ Ɲ ƨdžnjǒ ƫǏNJǀǐ ƿƸ ƸƻLjǐDžƼǀ NJdžNjǛ ƿƼdžǖǛNJNjLjǐDŽDŽdžNjǛ ǃǑǍLjǀǛ ǕNJdžNj ƸLJƸLjDŽƾƿdžǖDŽ NJǑNJdžǀƼǛ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛLJdžNjNjLJǐLjǍdžNjDŽljNJdžDŽƼDžǏNJƼLjǀǁǕǁǕljǃdž ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼƺǁƸNJƸǂƼǓǎdžNjǃƼNJƸLJǐDŽNJƸƺǀƸDŽƸnjƿǐljdžNjǃƼljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƴNJƸDŽ ǂǑǃƼ DŽƸ ƼƺǁƸNJƸǂƼǓǎdžNjǃƼ NJƸ LJǐDŽNJƸ ƸDŽƸnjƼLjǕǃƸljNJƼ ljƼ ƸNjNJǒ NJƾ LJƼLjǓLJNJǏljƾ NJǏDŽ ƻǀƸnjǕLjǏDŽDŽƼǁLjǘDŽƿLjƾljǁƼNjNJǀǁǘDŽǃdžLjnjǘDŽ ƠǐLJdžǀdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃǐǍƼNJƸǀ ƺǀƸ NJdžDŽ Ǔƻǀdž NJdžNj NJdžDŽ ƼDžƸƺDŽǀljǃǕ ǃƼ NJLjǕLJdž džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ǂƸDŽƿƸljǃǑDŽdž ƢǕDŽdžDŽǃǑljǏNJƾǛdžƻdžǖNJƾǛƗNjNJdžƙDŽǏljǓƸǛLJdžLjƼNjǕǃƸljNJƼljǏljNJǐ ƥƞƼǕǛƿƸǁƸƿǒljƼǀljNJƾljNjDŽƸƺǏƺǒNJǏDŽƞǑǏDŽǁƸǀƿƸNJdžNjǛNjLJdžƹǐǂǂƼǀljƼǁLjǓljƾ

121

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46  Η μετάνοια της Σοφίας δεν έγινε ακόμη δεκτή. Οι αιώνες την ειρωνεύτηκαν.

Και ο Ιησούς είπε: "Καλώς είπες Μαρία". Και ο Ιησούς εξακολούθησε την ομιλία λέγοντας στους μαθητές του: "Συνέβη, όταν η Πίστη Σοφία τελείωσε να εκφράζει την έκτη της μετάνοια για τη συγxώρηση της παράβασης της, ότι ξαναγύρισε πάλι στο ύψος για να δει αν τα αμαρτήματα της είχαν συγχωρεθεί, και για να δει αν θα την οδηγούσαν έξω από το χάος. Αλλά, κατόπιν εντολής του Πρώτου Μυστηρίου, δεν εισακούστηκε ακόμη , έτσι ώστε το αμάρτημα της να ήταν συγχωρητέο και να την οδηγήσουν έξω από το χάος. Γυρίζοντας προς το φως για να δει αν η μετάνοια της ήταν δεκτή, είδε όλους τους κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων, να την ειρωνεύονται και να ευχαριστούνται γιατί η μετάνοια της δεν είχε γίνει δεκτή. Οταν είδε να την ειρωνεύονται, πόνεσε πάρα πολύ και ύψωσε τη φωνή της προς το ύψος, σε μία έβδομη μετάνοια, λέγοντας:

ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNjLJdžƹǐǂǂƼǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžljƼLJdžǂǂƸLJǂǑǛƻdžǁǀǃƸljǓƼǛƺǀƸNJdžǁƸǂǕ ƸNjNJdžǖ ƥǃNjƾǃǑDŽdžǛƻdžǁǀǃǐƽƼNJƸǀƸƻǀǐǁdžLJƸ ƥǀ ƯLjǍdžDŽNJƼǛ NJǏDŽ ƻǘƻƼǁƸ ƗǀǘDŽǏDŽ ǁƸNJƸDŽdždžǖDŽ NJƾDŽ ƸDŽǐƺǁƾ NJǏDŽ ƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽ ƻdžǁǀǃƸljǀǘDŽǁƸǀljNjǃLJLjǐNJNJdžNjDŽǃƼƸNjNJǑǛƺǀƸNJdžǁƸǂǕNJdžNjƢǖljNJƾ ƥǀƯLjǍdžDŽNJƼǛNJǏDŽƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ Η έβδομη 1.Ώ! Φως, ύψωσα τη δύναμη μου προς εσένα, φως μου. μετάνοια 2.Σε σένα έχω πίστη. Μην επιτρέπεις να περιφρονούμαι. Μην αφήνεις τους της Σοφίας. κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων, που με μισούν, να ευχαριστούνται για το

πάθημα μου. 3.Διότι καθένας που έχει πίστη σε σένα, δεν θα ντροπιαστεί. Είθε να παραμένουν στα σκοτάδια εκείνοι που απομάκρυναν τη δύναμη μου. Και είθε από αυτό να μήν επιτύχουν κέρδος, αλλά είθε αυτό να τους αφαιρεθεί. 4.Ώ! Φως, δείξε μου τους τρόπους σου και με αυτούς θα σωθώ· και δείξε μου τους δρόμους σου από τους οποίους θα βγώ από αυτό το χάος 5.Και οδήγησε με στο φως σου, και άφησέ με να μάθω. Ώ! Φως, ότι εσύ είσαι ο Σωτήρας μου. Σε σένα εμπιστεύομαι όλο τον καιρό.

6.Σπεύσε να με σώσεις, Ω! Φως, διότι το έλεος σου διαρκεί για πάντα. 7.Ως προς την παράβαση μου, που διέπραξα από την αρχή, εν αγνοία μου, μη μου το

καταλογήσεις, Ώ! Φως, αλλά σώσε με δια μέσου του μεγάλου σου μυστηρίου της συγχώρεης των αμαρτιών ένεκα της καλοσύνης σου, Ώ! Φως. 8. Διότι καλό και ειλικρινές είναι το φως, και γι' αυτό θα μου δώσει τον τρόπο για να σωθώ από τη παράβαση μου. 9.Και ως προς τις δυνάμεις μου, που μου ελαττώθηκαν από το φόβο των υλικών απορροών, του Ισχυρογνώμονα, θα τις εξάγει λίγο μετά κατά εντολή σου, και θα εγκαταστήσει αυτές τις δυνάμεις μέσα μου, που ελαττώθηκαν ένεκα του ασεβή, στη γνώση του. 122

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

10.Διότι όλες οι γνώσεις του Φωτός είναι μέσα σωτηρίας και μυστήρια· για τον καθένα

που αναζητάει τις περιοχές της κληρονομιάς του και τα μυστήρια του. 11.Μέσω του μυστηρίου του ονόματος σου, Ω! Φως, συγχώρεσε την παράβαση μου, που είναι μεγάλη. 12.Στον καθένα που εμπιστεύεται στο Φως, θα του δοθεί το κατάλληλο μυστήριο. 13.Και η ψυχή του θα κατοικήσει στις περιοχές του Φωτός και θα κληρονομήσει τη δύναμη του, στο Θησαυρό του Φωτός. 14.Το Φως δίνει, ισχύ σ’ αυτούς που έχουν πίστη σ' αυτό· και το όνομα του μυστηρίου του θ' ανήκει σ' αυτούς που εμπιστεύονται σ' αυτό. Και αυτό θα τους δείξει τη περιοχή της Κληρονομιάς, που βρίσκεται στον θησαυρό του Φωτός. 15.Αλλά έχω πάντοτε πίστη στο Φως, διότι αυτό θα ελευθερώσει τα πόδια μου από τα δεσμά των σκοταδιών. 16.Πρόσεξε με, Ώ! Φως, και σώσε με, διότι στο χάος μου αφαίρεσαν το όνομα μου. 17.Εξ αιτίας όλων των απορροών, οι θλίψεις μου και η κατοχή μου έχουν πολλαπλασιαστεί υπερβολικά. Σώσε με από το αμάρτημα μου και το σκοτάδι αυτό. 18.Κοίταξε τη θλίψη και την αγωνία μου και συγχώρεσε την αμαρτία μου. 19.Επόπτευσε τους κυβερνήτες των δώδεκα αιώνων, που με μισούν από ζήλια. 20.Φρόντησε για τη δύναμη μου και σώσε με, και μη με αφήσεις να παραμένω στο σκοτάδι, διότι έχω πίστη σε σένα. 21.Αυτοί ειρωνεύονται για τη δύναμη μου, διότι έχω πίστη σε σένα, Ώ! Φως. 22.Τώρα λοιπόν Ώ! Φως, σώσε τις δυνάμεις μου από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, για του οποίου του λάθους αγωνιώ". Τώρα λοιπόν, αυτός που είναι συνετός, ας είναι". Οταν ο Ιησούς είπε αυτό στους μαθητές του, ο Θωμάς προσήλθε προς αυτόν και είπε: "Κύριε μου, εγώ είμαι συνετός και το πνεύμα μου είναι ταχύ. Με ευχαριστεί εξαιρετικά, αυτό που μας αποκάλυψες. Εγώ βεβαίως, έχω υποφέρει με τους αδελφούς μου μέχρι τώρα· για να μη προκαλείσαι, άφησα ώστε ο καθένας να έλθει μέχρις εσένα και να λέει τη λύση της κάθε μετάνοιας της Πίστης Σοφίας. Τώρα λοιπόν, Κύριε μου, θα πω εγώ όσον αφορά τη λύση της εβδόμης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας, η δύναμη σου φως προφήτευσε ήδη, μέσω του προφήτη Δαβίδ, στον εικοστό τέταρτο Ψαλμό, ως εξής: ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽhƸDŽNjǎǘljdžNjǃƼNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒƻǖDŽƸǃƾLJLjdžǛNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛǑǍƼǀLJǓljNJƾljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƦdžNJǑƻƼDŽDŽNJLjdžLJǀǐƽƼNJƸǀǕLJdžǀdžǛǑǍƼǀLJǓljNJƾljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ LJdžNj ƸLjLJǐƽdžNjDŽ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƸLJǕ NJdžNjǛ ǃNjƾǃǑDŽdžNjǛ LJƸLjƸǃǑDŽdžNjDŽ ljƼ ljǁdžNJǐƻǀƸ ƗNjNJdžǓ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƩdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛǑǍƼǀNJdžNjǛƻLjǕǃdžNjǛNJdžNjǁƸǀNJdžǃNjljNJǀǁǕNJdžNjƻLjǕǃdž ƨNJƼDŽǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ LJǕLjNJƸ ǁƸǀ ljNJƼDŽǕǛ dž ƻLjǕǃdžǛ LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJdž ƫǏǛ ǁƸǀ LJdžǂǖ ǂǓƺdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJdžǓLJdžNjNJdžDŽƹLjǓljǁdžNjDŽ ƚǖljǁdžǂdžǛƼǓDŽƸǀdžƻLjǕǃdžǛLJdžNjdžƻƾƺƼǓljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƗLJǕNJƾǃǓƸǁƸǀNJƾDŽǐǂǂƾLJǂƼNjLjǐnjƸǓDŽdžDŽNJƸǀnjLjǀǁNJdžǓǐƹNjljljdžǀ 123

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƦdžǂǂdžǓƼǓDŽƸǀƸNjNJdžǓLJdžNjƸLjǍǓƽdžNjDŽ ljLJǐDŽǀdžǀƼǓDŽƸǀƸNjNJdžǓLJdžNjƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽDŽƸnjƿǐljdžNjDŽ ljNJdžNJǑLjǃƸ ƢƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛdžƻLjǕǃdžǛǍǐDŽƼNJƸǀǃǑljƸljNJƾDŽǐǃǃdžNJƾǛƼLjǒǃdžNj ƢƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛdžƻLjǕǃdžǛƻǀƸǁǕLJNJƼNJƸǀƸLJǕǁǐLJdžǀƸƼLJǀǁǓDŽƻNjDŽƾǐƹNjljljdž ƢƼLjǀǁǑǛnjdžLjǑǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǁƸNJǑƹƼǀǛƺǀƸDŽhƸDŽǑƹƼǀǛƸLjƺǕNJƼLjƸ ƠƸDŽǑDŽƸǛ ƾƿǀǁǕǛ ǁǘƻǀǁƸǛ ǁƸDŽǑDŽƸǛ ƾƿǀǁǕǛ ǁƸDŽǕDŽƸǛ ƻƼDŽ ƼDžNjLJƾLjƼNJƼǓ ljNJdž ƻǖljǁdžǂdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ ƨhƸNjNJǕ NJdž ƻǖljǁdžǂdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ LJLjǑLJƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ DŽƸ ǁǐDŽƼǀ ǃǓƸ ǁƸNJƸƺLjƸnjǒ NJdžNj ƼƸNjNJdžǖ NJdžNjƺǀƸDŽƸƺDŽǏLjǓƽƼǀNJǀNJdžNjLJǂƼdžDŽǐƽƼǀǁƸǀNJǓNJdžNjǂƼǓLJƼǀ ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼDžƸǂƼǀnjƿƼǓƸNjNJǕLJdžNjLJǂƼdžDŽǐƽƼǀ LJLjǑLJƼǀDŽƸƼLJǀNJƼNjƿƼǓƸNjNJǕLJdžNjǂƼǓLJƼǀ ƢƼLjǀǁǑǛ njdžLjǑǛ ǃǓƸ ǏLjƸǓƸ LJƸLjdžǀǃǓƸ ǒ ǃǓƸ LJdžǂǖNJǀǃƾ ƸLjƼNJǒ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƺǓDŽƼǀ ƼǃLJǕƻǀdž ljNJdžDŽƻǖljǁdžǂdžƻLjǕǃdž ƦLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸDŽNJǀǂƸǃƹƸDŽǕǃƸljNJƼ NJdž ǁƸǂǕ NJdžNj ǁƸǁdžǖ ǁƸǀ NJdž ǁƸǁǕ NJƸNj ǁƸǂdžǖ ǁƸǀ DŽƸ LJƼLjǐljdžNjǃƼLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžǁƸǂǕǁƸǀƸLJǕNJdžǁƸǁǕ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿdžǖǃƼƸLJǕNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjǁƸǂdžǖǁƸǀNJdžNjǁƸǁdžǖ ƦLjǑLJƼǀDŽhƸƻLjǐDždžNjǃƼNJdžljLJƸƿǓNJƾǛƠdžljǃǀǁǒǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƴǍǀLJǐDŽNJƸƸNjNJǕLJdžNjLJǀljNJƼǖƼNJƸǀǁƸǂǕƼǓDŽƸǀ ǁƸǀ ǁƸǂǕ ƥǍǀLJǐDŽNJƸƸNjNJǕLJdžNjLJǀljNJƼǖƼNJƸǀǕNJǀƼǓDŽƸǀǁƸǁǕƼǓDŽƸǀ ǁƸǀ ǁƸǁǕ ƪLJǐLjǍƼǀ LJdžǂǂǒ ƸLjƼNJǒ ǃǑljƸ ljNJdžNjǛ ǁƸǁdžǖǛ NjLJǐLjǍƼǀ LJdžǂǂǒ ǁƸǁǓƸ ǃǑljƸ ljNJdžNjǛ ƼDŽǐLjƼNJdžNjǛ 7JSUVE ƸLjƼNJǒ

 LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJƾ LjǓƽƸ NJƾǛ ǂǑDžƾǛ 7JS ƗDŽǒLj ƸDŽƻLjǀǁǕǛ ƸDŽƻLjƼǓdžǛ

7JSJMJEBE ƸDŽƻLjǀljǃǕǛ ƸDŽƻLjƼǓƸ ƢǕDŽdžDŽǃƼNJdžDŽƸDŽƻLjǀljǃǕƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžDŽNJƸǀdžǀƿƸNjǃǐljǀdžǀLJdžǂǖNJǀǃdžǀǂǓƿdžǀNJǏDŽƸLjƼNJǘDŽ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǕǛƸDŽƻLjǀljǃǕǛ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒƻǖDŽƸǃƾ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJƸƺǀƸDŽƸǁƸNJdžLjƿǏƿdžǖDŽ ƸLjƼNJǑǛljNJdžƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƠǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjǑDŽƸǎNjǍǀǁǕƸǁǕǂdžNjƿdžƻǀƸǂǖƼNJƸǀ ǃǓƸƿƸNjǃǐljǀƸƸLjƼNJǒƸDŽƸƻǖƼNJƸǀǃǑljƸ ǃƸǛ ƥƹƸƿǖǛƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƨǏNJǒLjƸǛƼǓDŽƸǀnjǏǛǁƸǀljhƸNjNJǕDŽLJLjǑLJƼǀDŽƸǑǍdžNjǃƼƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾ ƢǕDŽdžDŽdžƛljǏNJƼLjǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛ LJdžNjƼǓDŽƸǀnjǏǛ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ Ɲ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ LJƸLjǐƹƸljƾ ƼLJǒǂƿƼ ǕNJƸDŽ njǐƺƸǃƼ ƸLJǕ NJdž njLjdžǖNJdž ƺǀƸ NJdž džLJdžǓdž ǃƸǛ ƼǀLJǘƿƾǁƼƢƾDŽnjǐNJƼ ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ǑǍdžDŽNJƸǛ NjLJǑLjNJƸNJƾ NjLJƸǁdžǒ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ƼDŽƸDŽNJǀǘDŽƼNJƸǀ ljNJƾDŽ ƸDŽǘNJƸNJƾ ƸDŽNjLJƸǁdžǒNJdžNjƗƻǐǃƺǀƸƸǃƸLjNJǓƸǁƸǀǃƸǛljǘƽƼǀ 5džƢƼƺǐǂdžƢNjljNJǒLjǀdžNJƾǛljNjƺǍǘLjƾljƾǛNJǏDŽƸǃƸLjNJǀǘDŽljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJdžljƼDž ƢǕDŽdžDŽƛǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƼLjƺǐƽƼNJƸǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdžƸDžǓƽƼǀDŽƸljNjƺǍǏLjƼƿƼǓ Ɨnjdžǖ ƻǀƸǂNjƿdžǖDŽ NJǑNJdžǀƸ ǒ ǐǂǂƸ ƸLJǐDŽƿLjǏLJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ ǃǑljƸ ljƼ ǃƸǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƸDžǓƽdžNjǃƼNJƾljNjƺDŽǘǃƾƺǀƸƸNjNJǐǒƺǀƸƼǁƼǓDŽƸNJƸǂǐƿƾ ƠƸƿdžLjǀljǃǑDŽƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸƼNjLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽƸǃƼNJdžDŽƣǕǃdžNJdžNjƠǐLjǃƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƿƸǃLJdžLjǑljdžNjDŽDŽƸƸLJdžljNjDŽNJƼƿdžǖDŽLJǂƾLjǘDŽdžDŽNJƸǛNJdžƸDŽNJǓNJǀǃdžNJdžNjǛ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ƿƸ ƸLJdžljNjDŽNJƼƿdžǖDŽ NJǑNJdžǀƸ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƹǐljƼǀ ljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽ ƼLjƺƸljǀǘDŽ ǁƸǀ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁǘDŽLJǕDŽǏDŽ ƩdžƫǏǛǃƸǛƻǓDŽƼǀNJdžDŽNJLjǕLJdž NJdžǃǑljdžDŽ NJdžljǖljNJƾǃƸǒNJƾǃǑƿdžƻdžƺǀƸDŽƸljǏƿdžǖǃƼƸLJǕ NJƾǃƼƺǐǂƾLJƸLjǐƹƸljƾ ƥǀNjǂǀǁǑǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƼƺǘǑǍdžNjDŽƹǂǐǎƼǀNJǀǛƸDŽƿLjǘLJǀDŽƼǛƼDždžNjljǓƼǛ ƨNJdžNjǛ ƸLjǍƸǓdžNjǛ ǍLjǕDŽdžNjǛ ƾ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƸDŽNJǀǂƸǃƹƸDŽǕNJƸDŽ NJƾDŽ ƸǖLjƸ NJǏDŽ ljnjƸǀLjǘDŽ 124

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǁƸǀƼLJǀǁdžǀDŽǏDŽdžǖljƼǃƼNJdžNjǛǐǂǂdžNjǛǁƸNJdžǓǁdžNjǛNJǏDŽLJǂƸDŽƾNJǀǁǘDŽljnjƸǀLjǘDŽ ƨNJƾơƼǃdžNjLjǀƸǁǒǒLJƼǀLjdž ǐǂǂdžNJƼNJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽƾljNJdžDŽƛǀLjƾDŽǀǁǕǏǁƼƸDŽǕ NJƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸ ǕDŽNJƸǃLJdžLjdžǖljƸDŽDŽhƸDŽNJǀǂƸǃƹǐDŽdžDŽNJƸǀƸnjhƼƸNjNJdžǖǁƸǀǃƼǐǃƼljdžNJLjǕLJdžNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJƾǛ ƽǏǒǛǁƸǀNJdžNjƿƸDŽǐNJdžNj ƢƼNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒLJƸLjǐƹƸljƾLJǑljƸǃƼljNJƾƽǏǀǁǒƺǑDŽDŽƾljƾǁƸǀNJdžƼƺǘƸDŽƸƻǖƿƾǁƼǃǑljƸ ljNJdžDŽǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ ƩdžƼƺǘƼǓDŽƸǀǃǓƸljǖDŽƿƼljƾƸLJǕƻǀǐnjdžLjƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ ƴNJƸDŽƾƥNjljǓƸƼƺǁǂǏƹǓljNJƾǁƼƸDŽǐǃƼljƸljNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ džǀƼDždžNjljǓƼǛƼljǏNJƼLjǀǁǒǛ ƸDŽNJǓǂƾǎƾǛNJdžNjƸDŽƿLjǏLJǓDŽdžNjǕDŽNJdžǛƸNJLjǕnjƾljƸDŽ ƛNJljǀ džǀNjǂǀǁǑǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽdžǛƼƺǘǑǁǂƼǎƸDŽNJǀǛƼljǏNJƼLjǀǁǑǛƼDždžNjljǓƼǛ ƗLJǕNJǕNJƼNJƸƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸǕDŽNJƸǑǃƼǀDŽƸDŽƸǀǍǃƸǂǏNJǀljǃǑDŽƸljƼƸNjNJǕDŽNJdžDŽLJdžDŽƼǃǑDŽdžǁǕljǃdž ƚǀƸǂǖdžDŽNJƸǛ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ džǀ ƼljǏNJƼLjǀǁǑǛ ǃƸǛ ƼDždžNjljǓƼǛ ƿƸ ƼLJƸDŽǑǂƿdžNjDŽ DŽǀǁƾnjǕLjƼǛ ƴǂƼǛdžǀƺDŽǘljƼǀǛLJdžNjLJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžƫǏǛƸDŽNJƸLJdžǁLjǓDŽdžDŽNJƸǀ ljNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ ƩƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫǏNJǕǛǃƸǛdžƻƾƺdžǖDŽljNJƾDŽNJƼǂǀǁǒƗLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ Ɲ ǍƸǃǑDŽƾ ƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǐ ƼǓDŽƸǀ dž ƞƾljƸNjLjǕǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁLjNjǃǃǑDŽdžǛ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdžNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjơǕƺdžNj ƠƸƿǑDŽƸǛƸLJǕƼǃǐǛǑǍƼǀNJdžǀƼLjǕNJdžNjǕDŽdžǃƸ ƗNjNJǕǛLJdžNjǑǍƼǀƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛƿƸǂƸƹƸǓDŽƼǀǃǖƾljƾƼǀǛNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ ƛNjNJNjǍǒǛ ƛǁƼǓDŽdžǛ LJdžNj ǃǑljǏ ǃNjǒljƼǏDŽ ƼǀǛ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ LJǑNJNjǍƼ DŽƸ ǃƼNJƸNJLjƸLJƼǓ ljƼ ǁǐNJdžǀǁdžNJǏDŽLJƼLjǀdžǍǘDŽNJdžNjƫǏNJǕǛ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽƮǁƼƸDŽǕNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƫǏNJǕǛǁƸNJǑǍdžNjDŽNJƾƚǖDŽƸǃƾ ǁƸǀNJdžDŽƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ƢǕDŽdžDŽNJdžƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀNJƸLJǕƻǀƸǃƸǛƸLJǕNJƸƻƼljǃǐNJǏDŽljǁdžNJƸƻǀǘDŽ ƴLJdžǀdžǛǑǍƼǀLJǓljNJƾljNJdžƫǏǛƿƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƨNJdžƬǐdžǛǁǐNJǏ ǃǑǍLjǀǁƸǀNJdžƟƼLjǕƴDŽdžǃƸǂƾljǃdžDŽǒƿƾǁƼ ơǕƺǏNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽƸǁdžǂdžǖƿǏDŽLJdžǂǂƸLJǂƸljǀǐljNJƾǁƸDŽdžǀƿǂǓǎƼǀǛ ƢǕDŽdžDŽNJdžƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀƸLJǕNJdžƸǃǐLjNJƾǃƸǁƸǀƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJǏDŽƚǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽƼǓDŽƸǀLJdžǂǖƽƾǂǕNJNjLJdžǀǃƼNJƾDŽLJDŽƼNjǃƸNJǀǁǒǑDŽDŽdžǀƸ ƗNjNJǕljƾǃƸǓDŽƼǀLJdžǂǖƸLJƸǀNJƾNJǀǁdžǓǃƼǃƸǛƢƼǁƸDŽǑDŽƸDŽNJLjǕLJdžƻƼDŽǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƻƼǍƿdžǖDŽ džNjƻǑDŽƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJdžǎNjǍǀǁǕljNJdžǀǍƼǓdžǃƸǛ ƢǕDŽdž NJdž ƢƼƺǐǂdž ƫǏǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƸǛ ljǘljƼǀ ǁƸǀ DŽƸ ǃƸǛ ƼDŽǀljǍǖljƼǀ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƭNjǍǒǛƥƢNjƾǃǑDŽdžǛǑǍƼǀLJǓljNJƾljNJdžƫǏǛ ƥǀ ƗDŽNJǀƹƸljǀǂƼǓǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ǃƸǛ ƼǀLjǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ ǁƸǀ ǃƸǛ ǁƸNJljƸƻǀǐƽdžNjDŽ ǕNJƸDŽ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ ǒ ǕNJƸDŽ ƸLjǍǓƽdžNjǃƼ DŽƸ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕǃƸǛ ƥǀƗDŽNJǀƹƸljǀǂƼǓǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽǃƸǛǂǑDŽƼƗƛLJǓNJǑǂdžNjǛƿǑǂƼNJƼDŽƸƺNjLjǓljƼNJƼljNJdžƫǏǛƿƸ ƼLJǀƿNjǃdžǖljƸNJƼDŽƸƸLJdžljNjDŽƿǑljƼNJƼǃǑljƸljƼǃǀƸljNJǀƺǃǒ ƼǁƼǓDŽdžLJdžNjǑǍƼNJƼǁǐDŽƼǀǁƸNJǐNJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸNJǕljǏDŽƸǀǘDŽǏDŽǁǂLJ ǁǂLJ ǁǂLJ ƦǏǛƿǑǂƼNJƼDŽƸljƸǛƹdžƾƿǒljdžNjDŽDŽƸLJdžljNjDŽƿǑljƼNJƼǃǑljƸljƼǃǀƸljNJǀƺǃǒǃƼNJƸǃǑǂƼǀƸǛƸNjNJǕ LJdžNjljƸǛǐLjƼljƼǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJǕljǏDŽƸǀǘDŽǏDŽǁǂLJ ưNJljǀ džǃǀǂdžǖDŽ džǀ ƗDŽNJǀƹƸljǀǂƼǓǛ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ ǕNJƸDŽ ǃƸǛ ƼǀLjǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ ưNJljǀ ƼǓDŽƸǀ LJǘǛ NjLJdžnjǑLjƼǀƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƢǕDŽdžDŽ NJdž ƢƼƺǐǂdž ƫǏǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljǘljƼǀ NJǀǛ ƼljǘNJƼLjƼǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ǃƸǛ ƸLJǕ NJǀǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸƼƺǘ 125

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƣƸƼǓljƸǀljNjDŽƼNJǕǛ ljƾǃƸǓDŽƼǀDŽƸǁƸNJƸDŽdžǒljƼǀǛǃƼNJƾDŽdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǒǑDŽDŽdžǀƸNJƾǛǂǑDžƾǛ ƥƞǏǃǐǛƼǓDŽƸǀƸNjNJǕNJdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀLJdžNjljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJƾDŽƼljǘNJƼLjƾƸǓljƿƾljƾNJƾǛ ǁƸNJƸDŽǕƾljƾǛ ƦdžǂǂǑǛ ƸDŽƸǂǖljƼǀǛ ljNjǂǂdžƺǀljǃdžǓ ǁƸǀ LJǐDŽǏ ƸLJh ǕǂƸ ƻǀƸǂdžƺǀljǃǕǛ ǁƸǀ ljƸnjǒǛ ƸNjNJdž ljNJdžǍƸljǃǕǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJƸƺǀƸNJƾǁƸNJƸDŽǕƾljƾ ƥLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕ ƼǂǐNJNJǏǃƸ LJdžNj ƸDŽƸǁƸǂǖnjƿƾǁƼ ǃǑljǏ NJƾǛ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛ ƸNjNJdžLJƸLjƸNJǒLjƾljƾǛ LJLjǑLJƼǀLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛDŽƸǁƸNJƸDŽdžƾƿƼǓljhǕǂƸNJƸƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjDŽdžNj LJLjdžNJdžǖDŽƸƼDŽƼLjƺǒljdžNjǃƼƺǀƸNJƾǁƸNJƸljNJLjdžnjǒNJdžNj ƴNJƸDŽ ǁǐLJdžǀdžǛ LJƸLjƸƻƼǍƿƼǓ ǕNJǀ ǑǍƼǀ NJƾDŽ ǀƻǀƸǓNJƼLjƾ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒ NJdžNj ǀƻǀdžljNjƺǁLjƸljǓƸ LJLjǐƺǃƸNJǀƸLjǍǓƽƼǀDŽƸƸNjNJdžLJƸLjƸNJƾLjƼǓNJƸǀƸLJǕljNJǀƺǃǒljƼljNJǀƺǃǒ ƢǕDŽdžǃǑljǏNJƾǛƸNjNJdžLJƸLjƸNJǒLjƾljƾǛƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǒƾƸNjNJdžƸDŽƸǁǐǂNjǎƾ ƨƼǁǐƿƼƸNjNJdžƸDŽƸǁǐǂNjǎƾNjLJǐLjǍƼǀƸNjNJdžƸLJdžǁǐǂNjǎƾ ƥƞǏǃǐǛƼǓDŽƸǀǂdžǀLJǕDŽ ƼLJǓƺDŽǏljƾ ǁƸNJƸDŽǕƾljƾǁƸǀǐLJƼǀLjƾNjLJdžǃdžDŽǒ ƥǀ ƗƻƼǂnjdžǓ NJdžNj ƞǏǃǐ ƼǓDŽƸǀ džǀ ǑDŽƻƼǁƸ ǁƸǀ ƸǁǕǃƾ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdžǕǂƸ NJƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ǕǂƸ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ NjLJdžǍLjƼǏǃǑDŽƸ DŽƸ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ ljNJƾ ƼljǘNJƼLjƾƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ Ɲ ƼLjƺƸljǓƸ NJdžNj ƞǏǃǐ ƼǓDŽƸǀ LJdžǂǖ NjLJdžǃdžDŽƼNJǀǁǒ ƻǀǕNJǀ ƸNjNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ NjLJdžǍLjƼǏǃǑDŽdžǛ DŽƸ LJLjdžǃƾƿƼǖƼǀƸNjNJǕNJdždžLJdžǓdždžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀǁƸNJƸDŽǕƾljƾ ƠǐƿƼ ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƻǓDŽƼǀ NJƾDŽ ƼLJǓǂNjljƾ NJdžNj ljNJƾ ǃƼNJǐDŽdžǀƸ NJƾǛ ƭNjǍǒǛ Ƹǂǂǐ ǃǕDŽdžDŽ dž ƞǏǃǐǛƻǓDŽƼǀNJƾNJƼǂƼNjNJƸǓƸǂǑDžƾ Ο Θωμάς ερμηνεύει την έβδομη μετάνοια σύμφωνα με τον Ψαλμό 24.

1. Ώ! Κύριε, προς εσένα ύψωσα τη ψυχή μου, Ώ! Θεέ. 2. Αφέθηκα σε σένα· μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ, και οι εχθροί μου να

ειρωνεύονται για μένα. 3. Διότι καθένας που ελπίζει σε σένα δεν θα ατιμαστεί. Αφησε λοιπόν εκείνους που διαπράττουν αδικία χωρίς κάποια αιτία να ντροπιαστούν. 4. Ω! Κύριε, δείξε μου τις κατευθύνσεις σου και δίδαξε μου τα μονοπάτια σου. 5. Οδήγησε με από τον δρόμο της αλήθειας σου και δίδαξε με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου, και θα προσμένω όλη την ημέρα. 6. Θυμήσου τα ελέη σου, Ώ! Κύριε, και τις εύνοιες της χάρης σου, διότι έρχονται από την αιωνιότητα. 7. Αλλά να μην ενθυμήσαι τις αμαρτίες της νεότητας μου και την άγνοια μου. Θυμήσου με, σύμφωνα με την αφθονία της ευσπλαχνίας σου, λόγω της καλοσύνης σου, Ώ! Κύριε. 8. Ο Κύριος είναι καλός και ειλικρινής και γι'αυτό θα διδάξει στους αμαρτωλούς το δρόμο. 9. Θα οδηγήσει, τους πράους στη δικαιοσύνη και θα διδάξει στους καλοκάγαθους τον δρόμο του. 10. Ολα τα μονοπάτια του Κυρίου, είναι χάρις και αλήθεια, για εκείνους που αναζητούν την αρετή του και τις μαρτυρίες του. 11. Μέσω της φιλεσπλαχνίας του ονόματος σου, Ώ! Κύριε, συγχώρεσε το αμάρτημα μου, διότι είναι υπερβολικά μεγάλο. 126

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

12. Ποιος φοβάται τον Κύριο; Αυτός θα αποκαταστήσει τους νόμους σύμφωνα με την

θέληση του. 13. Η ψυχή του θα παραμείνει στο καλό και ο σπόρος του θα κληρονομήσει τη γη. 14. Ο Κύριος είναι η ισχύς εκείνων που τον τρέμουν και το όνομα του Κυρίου ανήκει σ’ αυτούς για να τους κάνει να γνωρίσουν τη θέληση του. 15. Οι οφθαλμοί μου ανυψώνονται πάντοτε προς τον Κύριο, διότι αυτός θα αποσύρει τα πόδια μου από την παγίδα. 16. Κύταξέ με και δώσε μου την χάρη σου, διότι είμαι ένας απόβλητος και άθλιος. 17. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν αυξηθεί βγάλε με από τις αθλιότητες μου. 18. Δες την ταπείνωση μου και την αθλιότητα μου και συγχώρεσε όλα τα αμαρτήματα μου. 19. Δες τους εχθρούς μου και πόσο έχουν αυξηθεί και πόσο με μισούν με άδικο μίσος. 20. Φύλαξε την ψυχή μου και σώσε με μην αφήσεις να ντροπιαστώ διότι προς εσένα ήλπισα. 21. Η απλότητα και η ειλικρίνεια με έχουν προστατεύσει και ήλπισα σε σένα, Ώ! Κύριε. 22. ‘Ω! Θεέ, οδήγησε τον Ισραέλ μακρυά από όλες τις θλίψεις του." ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽhƸDŽNjǎǘljdžNjǃƼNJƾƭNjǍǒǃǑǍLjǀNJdžDŽƞƼǕ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸLJƸLjƸƻdžƿdžǖǃƼdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐljNJdžDŽƹƸƿǖƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƞƼǕ ƥǀƼǍƿLjdžǓLJdžNjǃƸǛƺƼǂdžǀdžLJdžǀdžǖDŽ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛ ƴLJdžǀdžǛ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽ NJdžNj ƼǂLJǓƽdžDŽNJƸǛ ljNJdžDŽ ƛljǘNJƼLjdž ƠǖLjǀdž ƻƼDŽ ƿƸ ƼǓDŽƸǀƼǁNJƼƿƼǀǃǑDŽdžǛljNJƾDŽƸNJǀǃǓƸ ƛǓDŽƸǀ ƼNjDŽǕƾNJdž ǕNJǀ ƸNjNJdžǓ džǀ ƼljǏNJƼLjǀǁdžǓ ƼǍƿLjdžǓ LJdžNj ƻǀƸLJLjǐNJNJdžNjDŽ ƸƻǀǁǓƸ ƿƸ DŽNJLjdžLJǀƸljNJdžǖDŽ ƥƛljǘNJƼLjdžǛƠǖLjǀdžǛƿƸǃƸǛƻƼǓDžƼǀNJǀǛǁƸNJƼNjƿǖDŽljƼǀǛǁƸǀNJƸǃdžDŽdžLJǐNJǀƸ ƪLJǐLjǍdžNjDŽNJǑljljƼLjƸǃdžDŽdžLJǐNJǀƸ ƸǛNJƸDžǑLjdžNjǃƼdžDŽ ƥƼNjƿǖǛƻLjǕǃdžǛ2džDŽ ƥDŽǀLjƹƸDŽǀǁǕǛ ljLJƼǀLjdžƼǀƻǒǛdžDŽ ƗNjNJǕǛƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjƸLJdžǍǏLjǓƽdžDŽNJƸǀƸLJǕNJƾDŽǁdžljǃǀǁǒljǁƾDŽǒǍǏLjǓǛDŽƸ ǑǍdžNjDŽnjƿǐljƼǀljNJƾDŽƼLJǀNJNjǍǓƸdžDŽ ƗNjNJǕǛ džƻLjǕǃdžǛ ƸNjNJǘDŽLJdžNjƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ ƥƛNjƿǖǛƚLjǕǃdžǛƼǓDŽƸǀdžLJǀǕǂƸǃLJLjǕǛ ƸǂǂǐƼLJƼǀƻǒdžǀLJǕDŽdžǀƼǓDŽƸǀǃƼƺǐǂdžǀ džǀƿLjǓƸǃƹdžǀ ƼLJǓljƾǛƼǓDŽƸǀǃƼƺǐǂdžǀ ƨNJdžDŽljLJƼǀLjdžƼǀƻǒ džǀƿLjǓƸǃƹdžǀƼǓDŽƸǀǃǀǁLjǕNJƼLjdžǀ ǁƸǀƺǀƸNjNJǕdžǀLJǕDŽdžǀƼǓDŽƸǀǃǀǁLjǕNJƼLjdžǀ ƨLJƸDŽǓǏǛƼLJƸDŽƼDŽljƸLjǁǘDŽdžDŽNJƸǀdžǀǁǐNJdžǀǁdžǀNJdžNjƣǀLjƹǐDŽƸ ƥǀǁǐNJdžǀǁdžǀNJdžNjƣǀLjƹǐDŽƸƽdžNjDŽljƼljNJƸƿƼLjǒƼNjNJNjǍǓƸǁƸǀǕNJƸDŽǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽljǘǃƸƻǓDŽdžNjDŽ ǑDŽƸƹǒǃƸƼǃLJLjǕǛǁƸǀƼLJǀljNJLjǑnjdžNjDŽljNJƾDŽƼNjNJNjǍǓƸ ƴLJdžǀdžǀ ƼƺǁƸNJƸǂƼǓLJdžNjDŽ NJƾDŽ ǁdžljǃǀǁǒ ƼǁƻǒǂǏljƾ ƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƦƸƺǁǕljǃǀdž ƦDŽƼǖǃƸ ƜǏǒǛ ǃƼNJǐ NJƾ ƻǀǐǂNjljƾ NJdžNj Ƽƺǘ Ƹǂǂǐ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍdžNjDŽ ǁƸNJƸljǁƼNjǐljƼǀ NJƸ ƸDŽǘNJƼLjƸNjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƴǃǏǛ ǁǐLJdžǀdžǀ ƸLJǕ ƸNjNJdžǖǛ LJdžNj ƸLJƸLjDŽǒƿƾǁƸDŽ NJƾDŽ ƼǁƻǒǂǏljƾ ƿƸ ƼLJƸDŽǑǂƿdžNjDŽ ljNJƾ ƬLjNjljǒ ƛLJdžǍǒ NJƾǛ ǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǒǛ ǑǁNJƾǛ njNjǂǒǛ ƿƸ ƼǀljǑǂƿdžNjDŽ ljNJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ ǁƸǀ ƿƸ ǃƼNJƸNJLjƸLJdžǖDŽljƼƢǖljNJƼǛ ƥǀ NJƼǂƼNjNJƸǓdžǀ džǀ ƸLJdžNJNjǍƾǃǑDŽdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj Ƹnjdžǖ ǑǍdžNjDŽ ljNjǃLJǂƾLjǘljƼǀ NJdžNjǛ NJLjƼǀǛǍǀǂǀǐƻƼǛǁǖǁǂdžNjǛNJdžNjǛǒLJƼLjǀǕƻdžNjǛƼǁƻǒǂǏljƾǛƻƼDŽƼLJǑNJNjǍƸDŽNJƾDŽƛLJǀNJNjǍǓƸ ƠǐƿƼ ǁǖǁǂdžǛ ƼǁƻǒǂǏljƾǛ LJƼLjǀǑǍƼǀ NJƾ ƻǓdžƻdž ƻǀƸ ǃǑljdžNj NJǏDŽ ƹƸljǀǂƼǓǏDŽ džLjNjǁNJdžǖ njNjNJǀǁdžǖ ƽǏǀǁdžǖǁƸǀƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžNj ƨNJdžƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžƹƸljǓǂƼǀdžNJdžNjLJLjdžljƻǀdžLjǓƽdžDŽNJƸǀƼǁƸNJǕDŽdžǁNJǘƽǏǑǛljƼǁǐƿƼƭNjǍǒ 127

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƛǓDŽƸǀnjƸDŽƼLjǕ ǕNJǀNJƼǂƼǀǘDŽdžDŽNJƸǛdžǁǖǁǂdžǛNJǏDŽƼǁƸNJǕDŽdžǁNJǘƽǏǘDŽǑLjǍƼNJƸǀƾǁǐƿdžƻdžǛ ljNJdžNjǛƠƸNJǘNJƼLjdžNjǛƠǕljǃdžNjǛǁƸǀƾNjLJƼDžǑǂǀDžƾǃǑǍLjǀNJdžƻƼǖNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdž ƥǀ ƠƸNJǘNJƼLjdžǀ ƠǕljǃdžǀ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ƙƾǛ ljNJdž ƹNjƿǀljǃǑDŽdždžLjNjǁNJǕƹƸljǓǂƼǀdž ƢƼNJǐƸLJǕNJdžƻƼǖNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdž ƾƥNjljǓƸƼLJƸDŽƼǃnjƸDŽǓƽƼNJƸǀljNJƾDŽƼLJǀnjǐDŽƼǀƸ ƴNJƸDŽƾƥNjljǓƸƼLJƸDŽƼǃnjƸDŽǓƽƼNJƸǀ ƸLjǍǓƽƼǀDŽǑƼǛƼDžƼǂǀǁNJǀǁǑǛƻǀƸƻǀǁƸljǓƼǛLJdžNjDžƸDŽƸLjǍǓƽdžNjDŽ ƸLJǕNJdžLJǀǕǁǐNJǏljǁƸǂdžLJǐNJǀLJdžNjƼǓDŽƸǀNJdždžLjNjǁNJǕƹƸljǓǂƼǀdž ưNJljǀ ǁǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj DžƸDŽƸLjǍǓƽƼǀ ƸLJǕ NJdž džLjNjǁNJǕ ƸNjNJǕ ƺǓDŽƼNJƸǀ ljƼ ǃǀǐ LJǀǕ Njǎƾǂǒ ljLJƼǓLjƸljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžljLJƼǀLjdžƼǀƻǑǛNJƾǛƽǏǒǛ ƥǀDŽǕǃdžǀNJƾǛƼDžǑǂǀDžƾǛǁƸǀNJƾǛNjLJƼDžǑǂǀDžƾǛNJƾǛƽǏǒǛljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJdžǃƾǍƸDŽǀǁǕǐDždžDŽƸǕǂƾǛ NJƾǛƫǖljƾǛ ƴLJdžǀdžǀ ƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ ǃǑljƸ ljNJǀǛ NJLjƼǓǛ ǍǀǂǀǐƻƼǛ LJƼLjǀǕƻdžNjǛ ƼǁƻǒǂǏljƾǛ ǃƼNJǐ ƸLJǕ NJdž ƻƼǖNJƼLjdž ƿǐDŽƸNJdž ljNJƾ NJƼǂƼNjNJƸǓƸ ƽǏǒ NJdžNj ǁǖǁǂdžNj ǒ LJƼLjǓdžƻdž NJǏDŽ NJLjǀǘDŽ ǍǀǂǀǐƻǏDŽ ƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǏǁƼƸDŽǕ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƫǏNJǕǛ ǃƼNJƸNJLjƼLJǕǃƼDŽdžǀ ljƼ ƸLJǂǐ ljNJdžǀǍƼǀǘƻƾNJƾǛnjǖljƾǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƸNjNJdžǓdžǀƸLJdžNJNjǍƾǃǑDŽdžǀǍǐDŽdžNjDŽǁǐƿƼƼNjǁƸǀLjǓƸ ƴǃǏǛ ƸNjNJǕ NJdž ƼǓƻdžǛ ljNJdžǀǍƼǀǏƻǘDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ NJdž ǁƸǂǕ ǁƸǀ NJdž ǁƸǁǕ ǂǕƺǏ ƹǀǏǃǑDŽƾǛ LJƼǓLjƸǛ Ɲ ƼNjNJNjǍǓƸ LJdžNj ƸNjNJǐ NJƸ ljNJdžǀǍƼǀǘƻƾ ǑǍdžNjDŽ ƻǀǁƸǓǏǛ ƸLJdžǁNJǒljƼǀ džnjƼǓǂƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ǐLJƼǀLjdž LJǕDŽdžNJdžDŽdžLJdžǓdžDŽƼǓǍƸDŽǕNJƸDŽLJǑLjƸljƸDŽljNJƾǃƸǁLjǐNJdžNjǛLJdžLjƼǓƸǃǑljǏNJƾǛǖǂƾǛ ƝƼljǘNJƼLjƾƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾNJdžNjƛǓDŽƸǀǁƸƿǕǂdžNjƻƼDŽǑǍƼǀljǍǑljƾǃƼNJdžNjǛDŽǕǃdžNjǛNJƾǛ ƼDžǑǂǀDžƾǛǁƸǀNJƾǛNjLJƼDžǑǂǀDžƾǛ Ɲ ƼljǘNJƼLjƾ ƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ dž ƻLjǕǃdžǛ NJƾǛ ƼLJƸDŽǐljNJƸljƾǛ NJƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ NJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛƢƼƺǐǂƾǛƗDŽNJƸLjljǓƸǛ ƢǕDŽdžDŽdžƛljǘNJƼLjdžǛǃƸǛƞƼǕǛƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸǃƸǛdžƻƾƺǒljƼǀljNJƾDŽƼǃLJƼǀLjǓƸNJƾǛƗǂǒƿƼǀƸǛ ƥǀ ƹdžǒƿƼǀƼǛ NJƾǛ ǍǐLjƾǛ ƼǓDŽƸǀ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǁƸǀ ǑLjǍdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ Ǖǂƾ NJƾDŽ ƸǀǏDŽǀǕNJƾNJƸ ƥƢƼƺǐǂdžǛƫǀǂƼǖljLJǂƸǍDŽdžǛƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸljNjǃLJǐljǍƼǀƺǀƸǃǐǛ ǁƸǀDŽƸǃƸǛƹdžƾƿǐƼǀ ƥ ǃNjljNJǀǁǕǛ ƻLjǕǃdžǛ ƻǀƻǐljǁƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƫǀǂƼǖljLJǂƸǍDŽdž LJdžNj ƻǀƸǃǑDŽƼǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƛǓDŽƸǀ ǃƸǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƠǖLjǀdžǛƿƸdžƻƾƺǒljƼǀNJƸƹǒǃƸNJƸǃƸǛƼǐDŽƼǓǃƸljNJƼNJLjNjnjƼLjdžǓƸLJǕǁƸLjƻǀǐǁƸǀ ƼNjƺƼDŽǀǁdžǓ ƝƸLjƼNJǒǁƸǀdžǀǃƸLjNJNjLjǓƼǛLJdžNjƸDŽƸƽƾNJdžǖǃƼƿƸƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸljNjƺǍǏLjƼƿdžǖǃƼƩƸƸǃƸLjNJǒǃƸNJƸǃƸǛƼǓDŽƸǀƹƸLjƼǀǐ ƥǀDŽǕǃdžǀNJdžNjƘƸƿǖƛljǏNJƼLjǀǁdžǖƠNjLjǓdžNjƼǓDŽƸǀNJǑǂƼǀdžǀǁƸǀdžnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸƼƺǁƸƿǀƻLjNjƿdžǖDŽ ǃǑljƸljNJƾǁƸLjƻǀǐ ƗǂǂǐƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽhƸƺƸLJǐǃƼǁƸǀDŽƸnjdžƹdžǖǃƸljNJƼNJdžDŽƠǖLjǀdž ƛNjNJNjǍǒǛǕLJdžǀdžǛLJƸLjƸǃǑDŽƼǀljNJdžƫǏǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƠǖLjǀdžǛƼǓDŽƸǀƾǀljǍNjLjǒƻǖDŽƸǃƾǁǐƿƼƻǖDŽƸǃƾǛ Ʃdž ǕDŽdžǃƸ NJdžNj ƠNjLjǓdžNj NJdž ƧǒǃƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ NJdž LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕ ƛǓDŽƸǀ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƸDŽǒǁƼǀljhǕLJdžǀdžǀrǛNJdžǁƸNJǑǍdžNjDŽ ƢǕDŽdžDŽ džǀ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ ǁƸNJǑǍdžNjDŽ NJdž ƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdž ƧǒǃƸ NJƾ ơǑDžƾ NJdž ƴDŽdžǃƸNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƢǕDŽdžDŽdžƠǖLjǀdžǛƿƸNJLjƸƹǒDžƼǀNJƸLJǕƻǀƸǃƸǛƸLJǕNJƾDŽǐƹNjljljdžƸLJǘǂƼǀƸǛ ƠǐƿhǑDŽƸǛƸLJhƼǃǐǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛƸLJǕƹǂƾNJdžǛǁƸǀǑDŽƸǛƼǂƼƼǀDŽǕǛ ǃdžDŽǐǍƸdžƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸ ǃƸǛljǘljƼǀ ƢǕDŽdžDŽ dž ƠǖLjǀdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǃƸǛ ƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀ ƸLJǕ NJǀǛ ƸƿǂǀǕNJƾNJƼǛ ǁƸǀ DŽƸ ƻǘljƼǀ ǑDŽƸ 128

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƿƸNjǃǐljǀdžƹǐǂljƸǃdžƺǀƸDŽƸƿƼLjƸLJƼǖljdžNjǃƼNJƾDŽLJǂƾƺǏǃǑDŽƾǃƸǛǁƸLjƻǀǐ ƥǀƼǍƿLjdžǓNJƾǛƭNjǍǒǛǑǍdžNjDŽLJdžǂǂƸLJǂƸljǀƸljNJƼǓǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸǃƸǛljǘljƼǀǁƸǀDŽƸǃƸǛƹƺǐǂƼǀƸLJǕNJdžDŽLJǕDŽdž ƢǕDŽdžDŽ ǕLJdžǀdžǛ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ƺƸǂǒDŽǀdžǛ DŽƸ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǁƸǀ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ NjLJdžǃdžDŽƾNJǀǁǕǛ ǃLJdžLjƼǓDŽƸljǏƿƼǓ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƞƼǕǛƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸdžƻƾƺǒljƼǀNJdžDŽƟljLjƸǑǂ ƻƾǂƸƻǒ ǕǂƸNJƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾ ǃƸǁLjNjǐƸLJhǕǂƼǛNJǀǛdžƻǖDŽƼǛ ƴǃǏǛ ƼǓDŽƸǀ ƸDŽǐƺǁƾ DŽƸ ƻǀƸǂNjƿdžǖDŽ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJLjdžNJdžǖ DŽƸ njƿǐljdžNjǃƼ ljNJdž ơǀǃǐDŽǀNJƾǛƪLJǑLjNJƸNJƾǛƛNjNJNjǍǓƸǛ

Οταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια του Θωμά, του είπε: "Καλώς και έντεχνα Ο Ιησούς είπες Θωμά. Αυτή είναι η λύση της εβδόμης μετάνοιας της Πίστης επαινεί τον Σοφίας. Αμήν, Αμήν σου λέγω, όλες οι γενιές του κόσμου θα σε ευλογούν Θωμά. στη γη, διότι σου αποκάλυψα αυτό που εσύ πήρες από το πνεύμα μου και έγινες αντιληπτικός και πνευματικός και εννόησες αυτό που λέω: Στο εξής θα σε γεμίσω πλήρως με το φως και τη δύναμη του πνεύματος, ώστε από τώρα να μπορείς να εννοείς όλο εκείνο που θα λέγεται και που θα έχεις να δεις. Σε λίγο θα σου μιλήσω για το ύψος έξω από το εσωτερικό και μέσα στο εξωτερικό". Ο Ιησούς εξακολούθησε πάλι να ομιλεί και είπε στους μαθητές του. ƴLJdžǀdžǀ LJLjdžljLJƸƿdžǖDŽ DŽƸ njƿǐljdžNjDŽ ljNJƾ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍdžNjDŽ ƸnjƸǀLjǑljƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ NJƸ LJdžǂǂƸLJǂǐ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǍƼǓƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼLJƾƺƸǓDŽdžNjDŽƸLJǕNJdžDŽƻLjǕǃdžNJdžNjǂǐƿdžNjǛ ƨNJƾDŽ ƗDŽƸNJdžǂǒ ǑƺǀDŽƸDŽ ƺDŽǏljNJdžǓ ǃƼƺǐǂdžǀ ƼLjƾǃǓNJƼǛ ǒ ƸDŽƸǍǏLjƾNJǑǛ ƻǀƸǃǑDŽdžDŽNJƸǛ ljƼ ƼLjƾǃǀǁǑǛ ljLJƾǂǀǑǛ LJdžNj ǃƼ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ LJdžǂǂƸLJǂǘDŽ LJƼǀƿƸLjǍǀǘDŽ ƼLJǑNJNjǍƸDŽ NJƾDŽ ǑDžljNJƸljƾ ƸǂǂǐƼLJƼǀƻǒƻƼDŽƻǀǑǂNjljƸDŽNJdžƼƺǘ ƸLJǑNJNjǍƸDŽ ƗNjNJdžǓdžǀƸDŽƸǍǏLjƾNJǑǛljNjDŽǒƿǀƽƸDŽDŽƸƸLJƼǃnjǀƸǂǂǘDŽdžNjDŽljNJǀƺǃǀƸǓƸNJƾDŽƥNjljǓƸ NJdžƢLJdžǖƻǀ ƩǕNJƼ LJƼǀLjƸǃƸNJǓƽdžDŽNJƸDŽ NJdž ƨƸNJǕLjǀ NJdž ƨƸǃǐƻǀ Ƹǂǂǐ ǕNJƸDŽ LJǑLjDŽƸƺƼ ƸNjNJǒ ƾ ǃNjljNJǀǁǒ ƼǃLJƼǀLjǓƸƼLJǑljNJLjƼnjƸDŽljƸDŽNJdžNJƽǓDŽǀNJƾǛǂNjǍDŽǓƸǛNJdžNjƗǂƸDŽNJǓDŽ ljNJƾǃLJdžNJǓǂǂǀƸ ƟljǍNjLjdžǓ ljNJdž ƨƸǃǐƻǀ Ƹǂǂǐ ǃƼ NJdž DŽƸ ǃƾDŽ ƻdžNjǂƼǖdžNjDŽ NJdž Ƽƺǘ NJdž ƸLJdžNJǑǂƼljǃƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸLJdžNJNjǍǓƸ Ɲ ƼǃLJƼǀLjǓƸ NJdžNj ƫǏNJǀljǃǑDŽdžNj ƠƼDŽdžǖ ƻƼDŽ ljƾǃƸǓDŽƼǀ NJƾDŽ ƸNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾ NJdžNj ƫǏNJǀljǃǑDŽdžNjƠƼDŽdžǖ ƗNjNJǕLJdžNjdžƞǏǃǐǛƺDŽǏLjǓƽƼǀNJdžǑǍƼǀǂǐƹƼǀƸLJǕNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ Ɲ LJƼLjǓǂƾǎƾ ǒ NJdž ljNjDŽƿƼNJǀǁǕ ljǖDŽdžǂdž NJƾǛ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƸǛ NJdžNj ƞǏǃǐ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljNjDŽdžǎǓƽƼNJƸǀǑNJljǀƣƸǃƾDŽƼDžƸLjNJǐljƸǀƸLJǕǀƻǑƼǛǒƸLJǕDžǑDŽƼǛljNjǂǂǒǎƼǀǛ ǃǑljƸljƼljǑDŽƸ NJdžDŽǓƻǀdžDŽƹLjǓljǁƼNJƸǀƾLJLjƸƺǃƸNJǀǁǒƨdžnjǓƸ ƴǃǏǛ LJLjdžNJdžǖDŽƸǃLJdžLjǑljdžNjǃƼDŽƸƼDžƸLjNJƾƿdžǖǃƼƸLJǕǂNjNJƸƸLJǕNJdžƛljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƛǓDŽƸǀ LJLjǑLJƼǀDŽƸƼǓǃƸljNJƼNjLJǐǁdžNjdžǀǃƼǁƸƿdžǂǀǁǕNJLjǕLJdžljNJdžDŽƙǁdžNjLjdžǖ ƠǐƿƼƸNjƿƼDŽNJǀǁǕǛƙǁdžNjLjdžǖǁƸNJƸnjǑLjƼNJƸǀƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJƾǛLJdžLjDŽƼǓƸǛǁƸǀNJƾǛǃdžǀǍƼǓƸǛƠǐƿƼ ƸNjƿƼDŽNJǀǁǕǛ ƙǁdžNjLjdžǖ ƼǓDŽƸǀ ƻNjǕ njdžLjǑǛ ƺƼDŽDŽƾǃǑDŽdžǛ ƠǐƿƼ ƸNjƿƼDŽNJǀǁǕǛ ƙǁdžNjLjdžǖ ƿNjljǀǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƣƸ ƺƼDŽDŽǀǑljƸǀ DŽƸ LJƼƿƸǓDŽƼǀǛ ǁƸǀ DŽƸ ƿNjljǀǐƽƼljƸǀ ƺǀƸ NJƾDŽ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƼǓDŽƸǀ džǀ NJLjƼǀǛ LJƸLjǐƺdžDŽNJƼǛNJƾǛƼLJƸDŽǐljNJƸljƾǛNJƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƥ ƙǁdžNjLjdžǖ LJdžNj ƻǀƸljǁdžLjLJǓƽƼǀ NJdž LJdžNJǒLjǀ NJdžNj ƛLjǃǒ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ ǎƼNjƻǒǛ ƙǁdžNjLjdžǖ ǑDŽƸǛ ǎƼǖNJǀǁdžǛƦLjdžnjǒNJƾǛ ƥ ƙǁdžNjLjdžǖ LJdžNj ƻƼDŽ ƻǀƻǐljǁƼǀ ljNJdžNjǛ ǃƸƿƾNJǑǛ NJdžNj DŽƸ ǁƸNJƸljǁƼNjǐƽdžNjDŽ NJƸ ƸDŽǏNJǑLjƸ 129

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

NjLJƸLjDžǀƸǁǐ ƾǂǀƸǁǐ ljǘǃƸNJƸ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ ǁƸNJǐǂǂƾǂdžǛ ƙǁdžNjLjdžǖ ǁƸNJǐ NJƾ ƺDŽǘljƾ ƥ ƙǁdžNjLjdžǖ LJdžNj ƻƼDŽ džƻƾƺƼǓ NJdžNjǛ ǃƸƿƾNJǑǛ NJdžNj ƸLJǕ NJdž ƻLjǕǃdž NJƾǛ ƻǀǐǂNjljƾǛ NJdžNj Ƽƺǘ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛǂƸDŽƿƸljǃǑDŽdžǛƙǁdžNjLjdžǖǒǑDŽƸǛǃƸǖLjdžǛǃǐƺdžǛ ƥƙǁdžNjLjdžǖLJdžNjƻƼDŽDžǑLjƼǀDŽƸƿNjljǀǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸƻƼDŽƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛƸǂƾƿǀDŽǕǛ ƙǁdžNjLjdžǖ ƪLJǐLjǍƼǀNJdžƸLJǕLJǐDŽǏƻǀǐljNJƾǃƸǁƸǀNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕƻǀǐljNJƾǃƸ ƩdžƸLJǕƼLJǐDŽǏƻǀǐljNJƾǃƸƼǓDŽƸǀƼDžǏNJƼLjǀǁǕljƼljǍǑljƾǃƼNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ƗǂǂǐNjLJǐLjǍdžNjDŽNJƸƼDžǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼDžǏNJƼLjǀǁǘDŽǁƸǀNJƸƼljǏNJƼLjǀǁǐNJǏDŽƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽ ƥLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ƼDžǏNJƼLjǀǁǕ ƻǀǐljNJƾǃƸ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdž ljh ƸNjNJǒ ǒ ljƼ ǐǂǂƾ ƻǀǐljNJƸljƾ ǑǍƼǀ ljƸDŽƸDŽNJǓƿƼljƾ NJdžƸDŽǐǂdžƺdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƻǀǐljNJƾǃƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47  Ο Ιησούς φέρει τη Σοφία σε μία λιγότερη απομακρυσμένη περιοχή αλλά χωρίς εντολή του Πρώτου Μυστηρίου.

Ο Ιησούς συνέχισε την ομιλία, λέγοντας στους μαθητές του: "Συνέβη τότε, όταν η Πίστη Σοφία πρόφερε την έβδομη μετάνοια της μέσα από το χάος, ότι η εντολή δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου ακόμη δεν ερχόταν για να τη σώσω και να την οδηγήσω έξω από το χάος. Ομως εγώ αισθανόμενος οίκτο, και χωρίς καμία εντολή την οδήγησα σε μία ευρύχωρη περιοχή του χάους. Και όταν οι υλικές απορροές του Ισχυρογνώμονα είδαν ότι αυτή είχε μεταφερθεί σε αυτή την περιοχή» έπαψαν εν τω μεταξύ να την θλίβουν, διότι σκέφτηκαν ότι επίσης θα μεταφέρετο έξω από το χάος. Οταν συνέβη αυτό, η Πίστη Σοφία δεν ήξερε ποιος την είχε βοηθήσει· ούτε με αναγνώρισε καθόλου και συνέχισε και επέμεινε ψάλλοντας επαίνους προς το Φως του Θησαυρού, το οποίο είχε δει και στο οποίο είχε πίστη. Σκέφτηκε ότι ήταν αυτό (το Φως), εκείνο που την είχε βοηθήσει· αυτό το φως στο οποίο έψαλε τους επαίνους της, πιστεύοντας ότι ήταν πραγματικά το Φως. Αλλά καθώς στ' αλήθεια αυτή είχε πίστη στο Φως ότι πραγματικά θ' ανήκε στον Θησαυρό, θα έπρεπε να μεταφερθεί έξω από το χάος και η μετάνοια της θα γινόταν δεκτή. Εν τούτοις η Εντολή του Πρώτου Μυστηρίου δεν είχε συμπληρωθεί ακόμη, ώστε η μετάνοια της να γινότανε δεκτή. Και ακούστε τώρα, διότι έχω να σας αφηγηθώ όλα τα πράγματα που συνέβησαν στη Πίστη Σοφία."

ƢǕDŽdžDŽƾƼDŽNJdžǂǒNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjǃLJdžLjƼǓDŽƸdžƻƾƺǒljƼǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžDŽǑDžǏƸLJǕ NJdžƬǐdžǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ljNjǃLJǐljǍƼǀ ǃƼ NJdžDŽ ǃNjƾǃǑDŽdž ǁƸǀ ǂǓƺdžǂǓƺdž ƿƸ NJdžDŽ LJƼLjDŽǐƼǀ ljƼ ƸDŽǘNJƼLjƸƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥǀ NjǂǀǁǑǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj ǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ Ƽƺǘ ƿƸ ƼDžƸnjƸDŽǓƽdžDŽNJƸǀ ǂǓƺdžǂǓƺdž ǁƸNJǐ NJdž ǃǑNJLjdžLJdžNjƸNjNJǕǛƿƸLJƼƿƸǓDŽƼǀ ƛǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ljnjǐǂǃƸ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ DŽƸ ǃƾDŽ ƸDŽƸƺDŽǏLjǓƽƼǀ NJƾDŽ ƼDžƸǓLjƼNJƾ ƹdžǒƿƼǀƸ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƩdžƫǏǛNJdžNjƛljǏNJƼLjǀǁdžǖƞƾljƸNjLjdžǖLJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJdžDŽǓƻǀdžNJdžDŽƞƾljƸNjLjǕLJdžNjƼǓDŽƸǀNJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛ Ʃdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdž ƚǑLjƸǛ NJǏDŽ ƸLjǍƸǓǏDŽ ƼǓDŽƸǀ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼDŽƻƼƻNjǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJƸ ljǘǃƸNJƸƸLJǕƸƺDŽǕ ǍLjNjljǕ ƩǑNJdžǀƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƾǃǑDŽƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐ ljǘǃƸNJƸ ǁƸǀ ǁƸǂNjǃǃǑDŽƸ ƸLJǕNJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƿƼǔǁǐ 130

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩdžƫǏǛNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖƻƼDŽƼǓDŽƸǀdžƞƾljƸNjLjǕǛ ǕǃǏǛdžƢNjƾǃǑDŽdžǛǎǑǂDŽƼǀƼLJƸǓDŽdžNjǛljNJdž ƫǏǛNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖ ƦLjǑLJƼǀ DŽh ƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼ NJdžDŽ ƞƾljƸNjLjǕ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ljNJƸ ǑƺǁƸNJƸ NJƾǛ njǀǂdžljdžnjǀǁǒǛ ƺƾǛ Vitriol: "Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem". (= ƛLJǀljǁǑǎdžNjNJƾDŽƛljǏNJƼLjǀǁǒƙƾǁƸǀƛLJƸDŽdžLjƿǘDŽdžDŽNJƸǛNJƾDŽƿƸƹLjƼǀǛNJƾƠLjNjnjǒƦǑNJLjƸ ƪLJǐLjǍdžNjDŽLJdžǂǂǐƼǓƻƾnjǏNJǕǛƸǂǂǐƻƼDŽƼǓDŽƸǀNJdžƫǏǛNJdžNjƞƾljƸNjLjdžǖ ƚǀǐnjdžLjƸƼǓƻƾƸǀLjǑljƼǏDŽ ljǍdžǂǘDŽǒǃNjljNJǀǁǘDŽNJǐDžƼǏDŽ ǁƸNJǑǍdžNjDŽNJdžnjǏǛƸǂǂǐƻƼDŽƼǓDŽƸǀ NJdž ƫǏǛ NJdžNj ƞƾljƸNjLjdžǖ ƼDŽ NJdžǖNJdžǀǛ džǀ ƼNjljƼƹƼǓǛ NJdžNjǛ LJǀljNJƼǖdžNjDŽ ǕNJǀ NJǑNJdžǀƸ njǘNJƸ ǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸNJdžNjǛljǘljdžNjDŽ ƗNjNJdžǓ džǀ ƼNjljƼƹƼǓǛ ƼǓDŽƸǀ LJǂƸDŽƼǃǑDŽdžǀ ƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛ ƺƼǃǐNJdžǀ ƸLJǕ ƿƸNjǃǐljǀƼǛ LJLjdžƿǑljƼǀǛ ƸǂǂǐLJǂƸDŽƼǃǑDŽdžǀ 5PƸǂƾƿǀDŽǕƫǏǛNJdžNjƠLjNjǃǃǑDŽdžNjƞƾljƸNjLjdžǖƼǓDŽƸǀƸLJdžǂǖNJǏǛljƼDždžNjƸǂǀǁǕ ƝƢƼNJǐDŽdžǀƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀƸDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƾ ƩdžDŽƸǂƸǃƹǐDŽdžNjǃƼǃǓƸǁƸǀǐǂǂƾǁƸǀǐǂǂƾ ǁǐƿƼǃǓƸƸLJǕNJǀǛdžǁNJǘƢNjǒljƼǀǛNJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸLJLjǐƺǃƸ ǁƸǀNJdžDŽƸNJǀǛLJLjdžljƻǀdžLjǓƽdžNjǃƼ ƼǓDŽƸǀ ǐǂǂdžNJƼǂƼǓǏǛƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǕ ƥLJdžǀdžljƻǒLJdžNJƼ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ǂǐƹƼǀ NJǀǛ džǁNJǘ ƢNjǒljƼǀǛ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ ƼDŽ NJdžǖNJdžǀǛ ljƼ NJǓLJdžNJƼ ƻƼDŽƿƸNJdžNjǍLjƾljǀǃƼǖljdžNjDŽƼǐDŽƻƼDŽNJǀǛǍƸLjƸǁNJƾLjǓljƼǀ ƦdžǂǂdžǓLJdžNjǑǂƸƹƸDŽNJǀǛdžǁNJǘƢNjǒljƼǀǛNJƾǛƫǏNJǀǐǛNJǘLjƸƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ ƻƸǓǃdžDŽƼǛ ƚƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ǍƸLjƸǁNJƾLjǀljNJdžǖDŽ džǀ džǁNJǘ ƢNjǒljƼǀǛ ƼǐDŽ ƸLJdžǁǂƼǓƸǃƼ NJƾ ƻǀǐǂNjljƾ NJdžNjƼƺǘ ƢǕDŽdžDŽ ǃǑljǏ NJƾǛ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒǛ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾǛ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ǍƸLjƸǁNJƾLjǓljdžNjǃƼ ǁǐƿƼ ǃǓƸ ƸLJǕNJǀǛdžǁNJǘƢNjǒljƼǀǛ ƢǑljǏNJƾǛƸLJdžljǖDŽƿƼljƾǛNJdžNjƼƺǘǃLJdžLjdžǖǃƼDŽƸƼLJƼNJǖǍdžNjǃƼNJƾLjǀƽǀǁǒƸǂǂƸƺǒ ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽƸǃƼNJƸNJLjƼLJǕǃƸljNJƼljƼǁǐNJǀNJƼǂƼǓǏǛƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǕ ƢǑǍLjǀǁƸǀƾǓƻǀƸǃƸǛƾLJLjdžljǏLJǀǁǒNJƸNjNJǕNJƾNJƸLJLjǑLJƼǀDŽƸǍƸƿƼǓƺǀƸǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƝƸǂǂƸƺǒLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀƸLJǕǂNjNJƾǁƸǀdžǖNJƼǁƸǀƾNJǏLjǀDŽǒǃƸǛLJLjdžljǏLJǀǁǒNJƸNjNJǕNJƾNJƸ LJLjǑLJƼǀDŽƸljNjDŽƼǍǓƽƼǀDŽƸNjLJǐLjǍƼǀ

"Συνέβη τότε, όταν την οδήγησα σε μία σχετικά ευρύχωρη περιοχή του χάους, ότι οι απορροές του Ισχυρογνώμονα έπαψαν τελείως να την καταπιέζουν, πιστεύοντας ότι θα οδηγείτο έξω από το χάος. Και συνέβη ότι, όταν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα λογάριασαν ότι η Πίστη Σοφία δεν είχε μεταφερθεί έξω από το χάος, γύρισαν όλες μαζί και την καταπίεσαν βίαια. Γι'αυτό ήταν που αυτή πρόφερε την όγδοη της μετάνοια, διότι δεν έπαυαν να την καταπιέζουν στο ανώτατο σημείο. Αυτή πρόφερε την μετάνοια της λέγοντας:

Οι απορροές του Ισχυρογνώμονα, παύουν για λίγο να καταπιέζουν την Σοφία.

ƥǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj ǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽdžǛ Ƽƺǘ ƼDŽdžǍǂdžǖDŽ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ Ƹǂǂǐ ljNJƸǃƸNJdžǖDŽ ƺǀƸǂǓƺdžǕNJƸDŽƸNjNJǒLJƼLjDŽǐƼǀljhǑDŽƸƸDŽǘNJƼLjdžƼLJǓLJƼƻdžNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƠǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj dž ǃNjƾǃǑDŽdžǛ LJƼLjDŽǐƼǀ ƸLJǕ ǃǓƸ ƼLJƸDŽƸǁNJǓǃƾljƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƺǀƸ ǁǐLJdžǀdž ǍLjǕDŽdž LJƸǖdžNjDŽ džǀ ƼLJǀƿǑljƼǀǛ NJǏDŽ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀǏDŽ ƺǀƸ DŽƸ ƼLJǀljNJLjǑǎdžNjDŽ ƸLjƺǕNJƼLjƸ ljƼ ǃǓƸ DŽǑƸƻLjƸljNJƾLjǀǕNJƾNJƸ hƥǃǏǛ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸljƼǁǐƿƼLJǐǂƾljNJLjǑnjƼNJƸǀljNJƾǃƼNJǐDŽdžǀƸ ƺǀƸǃǀƸǐǂǂƾnjdžLjǐ

131

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Η όγδοη 1. Σε σένα, Ώ! Φως, εμπιστεύτηκα. Μη με αφήσεις στο χάος. Οδήγησε με και μετάνοια σώσε με, σύμφωνα με τη Γνώση σου. της Σοφίας.

2. Πρόσεξε με και σώσε με. Γνωρίζω τον Σωτήρα μου, Ώ! Φως, σώσε με και οδήγησε με μέχρι το φως σου. 3. Διότι σύ είσαι ο Σωτήρας μου και θα με οδηγήσεις έως σε σένα. Μέσω του μυστηρίου του ονόματος σου, οδήγησε με και δώσε μου το μυστήριο σου. 4. Και θα με σώσεις από αυτή τη δύναμη με μορφή λιονταριού που αυτοί έβαλαν σαν μία παγίδα για μένα·διότι σύ είσαι ο Σωτήρας μου. 5. Και στα χέρια σου θα θέσω τον καθαρισμό του φωτός μου·εσύ με έσωσες, Ώ! Φως, σύμφωνα με τη Γνώση σου. 6. Εσύ έχεις θυμώσει με αυτούς που με φρουρούν και δεν θα μπορέσουν να με φυλακίσουν τελείως, διότι εγώ έχω πίστη στο Φως μου. 7. Θα χαρώ και θα ψάλλω ύμνους για τον οίκτο που μου έδειξες και που με άκουσες και με έσωσες από την καταπίεση, στην οποία βρισκόμουν. Και θα θέσεις τη δύναμη μου έξω και ελεύθερη από το χάος. 8. Μη με αφήσεις στα χέρια της δύναμης με μορφή λιονταριού, αλλά οδήγησε με σε μία περιοχή που δεν θλίβεται".

ƨNjǃnjǏDŽǐǃƼNJƾƙDŽǘljƾ NJdžƫǏǛdžnjƼǓǂƼǀ DŽƸǃƸǛǁƸƿdžƻƾƺƼǓǁƸǀDŽƸǃƸǛljǘƽƼǀ ƩdžƙDŽǏljNJǀǁǕƫǏǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǃƸǛljǘƽƼǀǁƸǀDŽƸǃƸǛdžƻƾƺƼǓljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƧǒǃƸNJdžǛ ƠǐƿƼǃNjƾǃǑDŽdžǛƼǀƸƻǀǘǁƼǀDŽƸǂǐƹƼǀNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƥDŽǕǃƸNJdžǛ ƨhƸNjNJǕDŽLJdžNjƺDŽǏLjǓƽƼǀNJƾǂǑDžƾƻǓDŽƼǀƻǖDŽƸǃƾ ǁƸDŽƼǓǛƻƼDŽNJƾDŽƼLJLjǕnjƼLjƼ ǁƸDŽƼǓǛƻƼDŽƿƸ NJƾDŽLJLjdžnjǑLjƼǀ ƼǁNJǕǛǃǕDŽdžDŽƼǁƼǓDŽdžǛLJdžNjNJƾDŽǑǍƼǀƼDŽljƸLjǁǘljƼǀ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƾơǑDžƾ ƼNjNJNjǍǒǛƸNjNJǕǛLJdžNjNJƾDŽǑǍƼǀƼDŽljƸLjǁǘljƼǀ Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ ǃƼ ǃdžLjnjǒ ǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ǒ ǃƼ ǃdžLjnjǒ NJdžNj ƣǕǃdžNj ǃƸǛ ǁǐDŽƼǀ DŽƸ NjLJdžnjǑLjdžNjǃƼ ǕǃǏǛdžƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljNjƺǍǏLjǒljƼǀ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǓƽdžNjǃƼ NJdž Ǔƻǀdž ǃƸǛ NJdž njǏǛ ǘljNJƼ NJdž ƢƼƺǐǂdž ƫǏǛ DŽƸ ǃƸǛ ljǘƽƼǀ ljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJƾƙDŽǘljƾ Ʃdž ƼljǏNJƼLjǀǁǐ LJLjdžljǏLJǀǁǕ njǏǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǀljNJƼǓ ǃǑljǏ NJƾǛ ƸLJdžljǖDŽƿƼljƾǛ NJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽƸǁdžǂdžǖƿǏDŽ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƸNjljNJƾLjǕǛǑDŽƸDŽNJǀƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjnjLjdžNjLjdžǖDŽNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƢǕDŽdžDŽdžƬLjǀljNJǕǛƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƹƺǐǂƼǀNJƾDŽƨdžnjǓƸǑDžǏƸLJǕNJdžƬǐdžǛǃƼǁƸƿdžLjǀljNJǀǁǕ NJLjǕLJdž ƝƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖƼǓDŽƸǀƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƣǕǃdžNj ƩdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjNjLJǐLjǍƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸLJǕ NJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƨƼǁǐLJdžǀƼǛƼLJdžǍǑǛdžƢNjƾǃǑDŽdžǛƻƼDŽƿǂǓƹƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƣǕǃdžNJdžNjƠǐLjǃƸ ƥNJƸDŽƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸDžƼǁdžNjLjǐƽƼNJƸǀƸLJǕNJƾƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ƸǀljƿǐDŽƼNJƸǀ ƼNjNJNjǍǒǛ

132

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48  Οταν ο Ιησούς τελείωσε είπε στους μαθητές του. "Συνέβη λοιπόν, όταν η δύναμη με μορφή λιονταριού είδε ότι η Πίστη Σοφία δεν είχε οδηγηθεί έξω από το χάος, γύρισε με όλες τις άλλες υλικές απορροές του Ισχυρογνώμονα και όλες αυτές καταπίεζαν εκ νέου την Πίστη Σοφία. Και συνέβη τότε, όταν αισθάνθηκε πιεσμένη, αυτή κραύγασε στην ίδια της μετάνοια:

Οι απορροές του Ισχυρογνώμονα την καταπιέζουν πάλι.

Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ ǃƼ ǃdžLjnjǒ ǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ǁƸǀ NJdž LJƼǀljǃƸNJǘƻƼǛ Ƽƺǘ ǁǐDŽdžNjDŽ DŽƸ NjLJdžnjǑLjƼǀ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛNJLjdžǃƼLjǐ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ NJdž ƠǐLjǃƸ ǁƸǀ džǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj Ƽƺǘ ƸLjLJǐƽdžNjDŽ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƸLJǕ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ƥǀƯLjǍdžDŽNJƼǛNJǏDŽƗǀǘDŽǏDŽǁƸǀdžǀƼǓǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƙǑLjdžDŽNJƼǛNJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƚƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƹdžƾƿƾƿdžǖǃƼƸLJǕNJdžNJƸǓLjǀ NJƾDŽǐǂǂƾƭNjǍǒ ƼǐDŽƾƢƼƺǐǂdžǛƣǕǃdžǛ ƼǓDŽƸǀƼDŽƸDŽNJǓdžDŽǃƸǛ ƛDŽǘƾƗDŽƿLjǘLJǀDŽƾƭNjǍǒƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ƾƦDŽƼNjǃƸNJǀǁǒƭNjǍǒLJƸLjƸNJƾLjƼǓ ƥƥǀǁƼǓdžǛƼǓDŽƸǀdžhƗNJǃƸDŽ džƯnjƸNJdžǛ ƢLJdžǖƻǀƼǓDŽƸǀƾƦDŽƼNjǃƸNJǀǁǒƭNjǍǒ ƗDŽǘNJƼLjdžƢǐDŽƸǛ ƼǓDŽƸǀƾƗDŽƿLjǘLJǀDŽƾƭNjǍǒ ƢƼ NJƾDŽ ƸDŽǐljNJƸljƾ NJdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǃǑljƸ ǃƸǛ džǀ ƻNjǕ ƭNjǍǑǛ ljNjƺǍǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ NJǕNJƼ ƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓNJƸǀNJdžƫǏǛ ƩdžƢLJdžǖƻǀƼǓDŽƸǀljƸDŽǑDŽƸƸǂƸƹǐljNJLjǀDŽdžLJdžNJǒLjǀǂƼLJNJǕǁƸǀƻǀƸnjƸDŽǑǛ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNj džLJdžǓdžNjǁƸǓƼǀƾnjǂǕƺƸNJdžNjƦLjǐǍDŽƸ ƢLJdžǖƻǀƢƸDŽǐǛƼDŽǏǃǑDŽƸ ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽƸ ljNjǃLJǂƾLjǏǃǑDŽƸ ǃƸǛƸLJdžDŽǑǃdžNjDŽNJdžƫǏǛ ƨNJdžƢLJdžǖƻǀ ǏǛǑDŽƸƸǂƸƹǐljNJLjǀDŽdžLJdžNJǒLjǀ LJƼLjǀǑǍdžDŽNJƸǀǕǂƼǛdžǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ǕNJƸDŽljNjƺǍǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀƢLJdžǖƻǀƢƸDŽǐǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀNJdžƫǏǛǃǑljƸǃƸǛ 9. Λυπήσου με, Ώ! Φως, διότι με πιέζουν πάλι. Εξ αιτίας της εντολής Συνεχίζει τη σου, το φως μέσα μου, και η δύναμη μου και η κατανόησή μου μετάνοια της.

διαταράσσονται . 10. Η δύναμη μου έχει αρχίσει να σκορπίζεται, εφ' όσον βρίσκομαι στις θλίψεις αυτές και ο αριθμός του καιρού μου, εφ’ όσον βρίσκομαι στο χάος. Το φως μου έχει μειωθεί, διότι αυτοί μου αφαίρεσαν τη δύναμη μου, και όλες οι δυνάμεις μέσα μου, ταράσσονται. 11. Γίνομαι ανίσχυρη απέναντι σε όλους τους κυβερνήτες των αιώνων, οι. οποίοι με μισούν και απέναντι των είκοσι τεσσάρων απορροών, στην περιοχή στήν οποία ήμουν. Και ο αδελφός μου το ταίρι μου φοβάται να με βοηθήσει, εξ αιτίας εκείνου στο οποίο έχω τοποθετηθεί. 12. Και όλοι οι κυβερνήτες του ύψους με θεώρησαν ύλη χωρίς φως. Εγινα σαν μία υλική δύναμη εγκαταλελειμένη από τους κυβερνήτες. 13. Και όλοι αυτοί που κατοικούν στους αιώνες είπαν: Αυτή

133

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

μετατράπηκε σε χάος. Και από τότε όλες οι ασεβείς δυνάμεις με περικύκλωσαν όλες μαζί, σκοπεύοντας να μου αρπάξουν το φως που υπάρχει μέσα μου. 14. Αλλά εγώ εμπιστεύομαι σε σένα, Ώ! Φως, και είπα: Είσαι ο Σωτήρας μου. 15. Και η εντολή μου, την οποία διέταξες για μένα, βρίσκεται στα χέρια σου. Σώσε με από

τα χέρια των απορροών του Ισχυρογνώμονα που με πιέζουν και με καταδιώκουν. 16. Στείλε μου το φως σου, διότι εμφανίζομαι χωρίς θάρρος μπροστά σου. Σώσε με κατά τη συμπάθεια σου. 17. Μη με περιφρονήσεις, διότι σου έχω ψάλλει επαίνους. Αφησε λοιπόν το χάος να σκεπάσει τις απορροές του Ισχυρογνώμονα και κάνε λοιπόν να μεταφερθούν κάτω στα σκοτάδια. 18. Είθε τα στόματα τους να κλείσουν αυτά τη στόματα που μ' επιτηδειότητα με κατέτρωγαν και που έλεγαν: "Ας της αφαιρέσουμε όλο το φως της," μολονότι δεν τους έκανα κακό". ƦLjǐƺǃƸNJǀ džǀLJƼljǃǑDŽdžǀǃNjƾǃǑDŽdžǀƼǓDŽƸǀǖǂƾǍǏLjǓǛnjǏǛ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjLJǀljNJƼǖdžNjDŽǕNJǀǃLJdžLjƼǓDŽƸDžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǒljdžNjDŽNJdžnjǏǛǍǏLjǓǛLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ DŽƸǑǍdžNjDŽƻǀƸǂǖljƼǀNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ ƹƸƻǓƽdžNjDŽƸLJǕNJdžDŽƻLjǕǃdžNJdžNjǂǐƿdžNjǛ ƩƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒLJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ljNjƺǁLjdžNJdžǖDŽljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽǃƸǛǃǓƸNjǂǀǁǒƻǖDŽƸǃƾLJdžNjƸnjǒDŽƼNJƸǀƸLJǕNJdžNjǛƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƝƭNjǍǒ ƹNjƿǀljǃǑDŽƾljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕƬǐdžǛLJdžNjƻǀƸǃǑDŽƼǀǃǑljƸǃƸǛ ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljhǑDŽƸ ƸǂƾƿǀDŽǕƬǐdžǛ ƥǂƼǛ džǀ ƸljƼƹƼǓǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ LJƼLjǀljNJdžǀǍǓƽdžNjDŽ NJdžDŽ LJƼljǃǑDŽdž ǁƸǀ ƼLJǀǍƼǀLjdžǖDŽ DŽƸ NJdžNj ƸLjLJǐDždžNjDŽNJdžǂǓƺdžnjǏǛLJdžNjNJdžNjƸLJdžǃǑDŽƼǀ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǑǍƼǀƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾljNJdžƫǏǛ ƸNjNJǕƿƸNJdžDŽljǘljƼǀ ƥǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸƼƺǘǁƸNJƸƻǀǘǁdžNjDŽǁƸǀǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƴNJƸDŽƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjǃƼNJdžƼƺǘǃLJdžLjdžǖǃƼDŽƸljǏƿdžǖǃƼ ƥǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj ƟljǍNjLjdžLjƺDŽǘǃdžDŽƸ ƻƾǂƸƻǒ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽNJƼƿdžǖDŽǃƼNJƸǕLJǂƸNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƥDžƾLjǕǛƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛǁƸǀNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdž ƢǕDŽdžDŽ ǃǑljǏ NJdžNj ƪLJƼLjƹƸNJǀǁdžǖ ƨƼDždžNjƸǂǀǁdžǖ ƝǂƼǁNJLjǀljǃdžǖ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjǃƼ NJdž ljǖDŽdžǂdž NJdžNj DžƾLjdžǖ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ƺǀƸ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ Ɲ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ƢƸƺƼǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƼLJƼǓƺdžNjljƸ ǁƸǀ ƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸNJƾ ƺǀƸ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓ ƾ ƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƝƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀƼDŽǀljǍǖƼNJƸǀljNJdžƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƙDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀ NJdž ƸDŽƸǃǃǑDŽdž ƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJdžNj ƝnjƸǓljNJdžNj ƼǓDŽƸǀ NJdž ƨƼDž ƾ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒLJLjǐDžƾ Ʃdž DŽƸ ǃǒ ƻǀƸljǁdžLjLJǓƽƼNJƸǀ NJdž ǀƼLjǕ ljLJǑLjǃƸ ƼǓDŽƸǀ ƹƸljǀǁǕ ƺǀƸ DŽƸ ƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼ ljNJdž ƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƨhƸNjNJǑǛ NJǀǛ ljNJǀƺǃǑǛ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƼDŽǀljǍNjǃǑDŽƾ ƸLJǕ NJdžDŽ ƪLJƼLjƹƸNJǀǁǕ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǕ ƝǂƼǁNJLjǀljǃǕ ǃLJdžLjƼǓDŽƸLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓƸnjǖljǀǁƸnjƸǀDŽǕǃƼDŽƸǁƸǀƿƸǖǃƸNJƸ ƝƣNJǑƹǀƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾƼǓDŽƸǀƾƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀǃǑljƸǃƸǛ Ɲ ƨNJǑǂǂƸ ƢǐLjǀǛ ƾ ƦƸLjƿǑDŽdžǛ NJƾǛ ƞǐǂƸljljƸǛ NJdž LJǖLjǀDŽdžnjǓƻǀ NJǏDŽ ƻǀǁǘDŽ ǃƸǛ ǃƸƺǀǁǘDŽ 134

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ǃLJdžLjƼǓDŽƸƸLJdžljNjDŽƿǑljƼǀNJdžƼƺǘ ƝƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀǑǍƼǀljNJƾDŽƼDždžNjljǓƸNJƾǛNJƸƿƸNjǃǐljǀƸǕLJǂƸNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƢǕDŽdžljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸǁƸǀǃƼNJƾƹdžǒƿƼǀƸNJƾǛƙNjDŽƸǓǁƸǛƫǀƻǀdžǖƼǓDŽƸǀLJǀƿƸDŽǒƾdžǂǀǁǒ ƸLJdžljǖDŽƿƼljƾǕǂǏDŽNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽƸǁdžǂdžǖƿǏDŽ ƝƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸƼǓDŽƸǀNJdžljƼDž ƾǃƼNJƸnjNjljǀǁǒǑDŽǏljƾ ƾǍƾǃǀǁǒljNjDŽdžNjljǓƸ ƝƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀljǘƽƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥ ǐDŽƻLjƸǛ ǁƸǀ ƾ ƺNjDŽƸǓǁƸ ƼDŽǏǃǑDŽdžǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǐ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƿƼǃǑǂƼǀdž NJdžNj ƸDŽƻLjǕƺNjDŽdžNj ƨƼǂǒDŽƾǛƱǂǀdžNj NJdžNjIO ƲljǀƻƸǛƴljǀLjǀ ƟljǕǂƻƾ ƦƸLjƸǃLJLjƸǍǐNJǃƸDŽǁƸǀƢdžNjǂƸLJLjƸǁLjǓNJǀ ƼǓDŽƸǀNJdžǓƻǀdžƸƺDŽǕƸDŽƻLjǕƺNjDŽdž ƝƗDŽƻLjdžƺNjDŽǓƸNJdžNjƗǃǃǏDŽǓdžNjƨƸǁǁǐ ƺLjƸǃǃǑDŽƾljNJƸǂƸNJǀDŽǀǁǐ ƻǀƻǐljǁƼǀǕǂdžƸNjNJǕ ƩdžƥNjLjƗDŽƸǛ ƾnjǏNJǀǐǁƸǀNJdžLJLjǏNJǕƺƼDŽdžDŽƼLjǕ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƥǀǃdžLjnjǏǃǑDŽdžǀƸǃƸƿƼǓǛNjLJdžƿǑNJdžNjDŽLJƸLjǐǂdžƺƸǕNJǀǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjDŽNJdžƼƺǘ ǑDžǏƸLJǕNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸƚƼDŽƸLjDŽdžǖǃƼƿƸǕNJǀdžǀLJdžǂǖljdžƹƸLjdžǓƼNjljƼƹƼǓǛǃLJdžLjdžǖDŽDŽh ƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjDŽ ǑDŽƸ ƼǓǁdžljǀLJǑDŽNJƼ ǑǏǛ ǑDŽƸ LJƼDŽǒDŽNJƸ NJdžǀǛ ƼǁƸNJǕ NJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ ƸǁdžǂdžǖƿǏDŽ ǑDžǏ ƸLJǕ NJƾDŽ ƛDŽǐNJƾ ƨnjƸǓLjƸ ƴǃǏǛ NJdž ƼǁƸNJǕ NJdžǀǛ ƼǁƸNJǕ NJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ ƸǁdžǂdžǖƿǏDŽdžNjƻǑLJdžNJƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƸDŽDŽhƸLJdžljNjDŽƿƼƿdžǖDŽǑDžǏƸLJǕNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƗNjNJdžǓ LJdžNj ƺǀƸ ǁǐLJdžǀdž ǂǕƺdž LJdžǂǖ ljdžƹƸLjǕ ƻƼDŽ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƼLjƺƸljNJdžǖDŽ ljNJƾDŽ ƛDŽǐNJƾ ƨnjƸǓLjƸ ƻƼDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽhƸLJdžƺdžƾNJƼǖdžDŽNJƸǀ ƢLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjDŽ NJdžNjǂǐǍǀljNJdžDŽ NJdž ƼǓǁdžljǀ LJǑDŽNJƼ ǁƸǀ ǃǑǍLjǀ ǁƸǀ NJdž LJƼDŽǒDŽNJƸ NJdžǀǛ ƼǁƸNJǕ NJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ ƸǁdžǂdžǖƿǏDŽ ƻdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǛLJLjdžljǏLJǀǁǐLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǛ ưNJljǀƿƸLJLjdžǍǏLjǒljdžNjDŽljNJƾLJƸLjdžǖljƸǖLJƸLjDžƾǃǑǍLjǀǛǕNJdžNjDŽƸNJdžNjǛƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕǁƸǀljƼ ǃƼǂǂdžDŽNJǀǁǑǛNjLJǐLjDžƼǀǛƿƸƸLJdžLJƼLjƸNJǘljdžNjDŽNJƾDŽƼLjƺƸljǓƸNJdžNjǛ ƚƼDŽLJLjǕǁƼǀNJƸǀDŽƸƼǓǃƸljNJƼǁƸǂǖNJƼLjdžǀƼǁNJǕǛƸDŽƸǂǂǐDždžNjǃƼLjǀƽǀǁǐ ǁƸǀƸNjNJǕƼǓDŽƸǀǃǕDŽdž ƼnjǀǁNJǕǁƸNJƸljNJLjǑnjdžDŽNJƸǛNJƸǎNjǍǀǁǐǃƸǛƸǁǕǂdžNjƿƸ ƦLjǐƺǃƸNJǀ ƻƼDŽ NjLJǐLjǍƼǀ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ǁǐNJǀ ǐDžǀdž LJdžNj DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ǁƸǂǖNJƼLjdž ƛLJƼǓƺƼǀƺǀhƸNjNJǕNJdžǂǕƺdž ƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƼǐDŽƼǓDŽƸǀǕNJǀLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐƿǑǂdžNjǃƼ ǑDŽƸDŽljNjDŽdžǂǀǁǕǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǀljǃǕ ƚƼDŽ LJLjǕǁƼǀNJƸǀ DŽƸ ƼDžƼǂǀǍƿdžǖǃƼ ǕLJǏǛ ǀljǍNjLjǓƽdžDŽNJƸǀ džǀ njƸDŽƸNJǀǁdžǓ NJdžNj ƻǕƺǃƸNJdžǛ NJƾǛ ƼDžǑǂǀDžƾǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƻƼDŽƸDžǓƽdžNjDŽdžNjƻǑLJdžNJƼǁƸǃǓƸNJǐDžƾƼDžǑǂǀDžƾǛ ƥǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj ǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽdžǛ Ƽƺǘ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ džƻƾƺƾƿdžǖDŽ ǁǐNJǏ LJLjdžǛ NJǀǛ LJƼLjǀdžǍǑǛǕLJdžNjǃǕDŽdžDŽƸǁdžǖƺƼNJƸǀNJdžǁǂǐǃƸǁƸǀNJdžNJLjǓDžǀǃdžƻdžDŽNJǀǘDŽ ƛǓƿƼ NJƸ ljNJǕǃƸNJƸ NJǏDŽ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀǏDŽ DŽƸ ǃƼǓDŽdžNjDŽ ǐnjǏDŽƸ ǕǂƸ ƸNjNJǐ NJƸ NJǑLjƸNJƸ NJǏDŽ ljǁdžNJƸƻǀǘDŽ NJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸLJdžNjnjǑLjdžNjǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛLJdžNjƻǀƸLJLjǐNJNJdžNjDŽ ǁƸǁdžǖLjƺƾǃƸǁƸNJǐNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49  Οταν ο Ιησούς είπε αυτό, ο Ματθαίος προσήλθε και είπε: "Κύριε μου, το πνεύμα σου ανακινήθηκε μέσα μου και το φως σου με έκανε σώφρονα για να προκηρύξω αυτή την όγδοη μετάνοια της Πίστης Σοφίας, διότι η δύναμη σου προφήτευσε πάνω σ'αυτό, καιρό πριν, δια μέσου του Δαβίδ, στον τριακοστό Ψαλμό, λέγοντας: ƥƢƸNJƿƸǓdžǛ ljǖǃnjǏDŽƸLJLjdžǛNJƾDŽƼLJǀljNJǒǃƾ ǂǑƼǀLJǐDŽNJdžNJƼLJLjǐƺǃƸNJƸNJLjdžǃƼLjǐƿƼǔǁǐ 135

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƘƼƹƸǓǏǛdžƢƸNJƿƸǓdžǛƼǓDŽƸǀdžƗLJǕljNJdžǂdžǛNJƾǛƗƺDŽǒǛƛLJǀljNJǒǃƾǛ ƩdžƛNjƸƺƺǑǂǀdžNJdžNjƢƸNJƿƸǓdžNjƻǓDŽƼǀǕǂƸNJƸƼLJǀljNJƾǃdžDŽǀǁǐƺƼƺdžDŽǕNJƸƺǀƸDŽƸƺDŽǏLjǓljdžNjǃƼ NJdžNjǛǁƸǀLjdžǖǛNJdžNjNJǑǂdžNjǛ ƩdžljƾǃƸDŽNJǀǁǕƺǀƸǃƸǛƼǓDŽƸǀdžǀƻǀƸǓNJƼLjdžǛǃƸǛƢƸNJƿƸǓdžǛ džƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƢƸNJƿƸǓdžǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ džƢƸNJƿƸǓdžǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸLJǕNJƸƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjƸNJdžǃǀǁdžǖ ǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƝƸƺDŽǒƛLJǀljNJǒǃƾƺǓDŽƼNJƸǀƺDŽǏljNJǒǁƸǀƻǀƻǐljǁƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƢƸNJƿƸǓdž ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƻǀƻǐljǁƼǀNJdžDŽƢƸNJƿƸǓdž ƩdžƫǏǛNJdžNjƠNjLjǓdžNjnjǏNJǓƽƼǀNJdžDŽƢƸNJƿƸǓdž ƝƨdžnjǓƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖnjǏNJǓƽƼǀNJdžDŽƢƸNJƿƸǓdž ƥƢƸNJƿƸǓdžǛLJƸLjƸƿǑNJƼǀNJdžDŽNJLjǀƸǁdžljNJǕǎƸǂǃǕ Ο Ματθαίος ερμηνεύει, την όγδοη μετάνοια σύμφωνα με τον Ψαλμό 30 (31).

1. Σε σένα, Ώ! Κύριε, έχω εμπιστευθεί. Επέτρεψε λοιπόν ουδέποτε να εκτεθώ σε ατιμία. Σώσε με σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου. 2. Γύρε προς εμένα το αυτί σου·σώσε με γρήγορα. Γίνε για μένα ένας προστάτης Θεός, και ένα φρούριο σωτηρίας. 3. Διότι εσύ είσαι στήριγμα μου και καταφύγιο μου. Μέσω του ονόματος σου, εσύ θα με οδηγήσεις και θα με θρέψεις. 4. Και εσύ θα με βγάλεις από αυτό το δίκτυ που αυτοί έστησαν μυστικά για μένα, διότι εσύ είσαι η προστασία μου.

5. Στα χέρια σου θα θέσω το πνεύμα μου, εσύ μ’ έχεις απολυτρώσει, Ώ! Κύριε, Θεέ αλήθειας. 6. Εσύ μισείς εκείνους που αρπάζονται από τη ματαιότητα·αλλά εγώ εμπιστεύθηκα. 7. Και θα απολαμβάνω στον Κύριο μου και θα ευχαριστούμαι στη χάρη σου. Διότι εσύ είδες τη ταπεινότητα μου και ελευθέρωσες την ψυχή μου από τις ανάγκες της. 8. Και δεν μ'έριξες στα χέρια των εχθρών μου μ’ έστησες στα πόδια μου, σ’ ένα ανοικτό διάστημα. 9. Είσαι καλοκάγαθος μαζί μου, Ώ! Κύριε, επειδή θλίβομαι οι οφθαλμοί μου και η ψυχή μου και το σώμα μου, ταράσσονται με τον θυμό. 10.Σπαταλήθηκαν τα χρόνια μου στη λύπη και η ζωή μου χάνεται σε στεναγμούς. Η δύναμη μου εξασθενείται στην αθλιότητα μου και τα οστά μου διαχωρίστηκαν. 11.Εγινα ο εμπαιγμός όλων των εχθρών μου και των ομοίων μου. Μετατράπηκα σ'ένα πρόβλημα για τους φίλους μου και όποιοι με βλέπουν απομακρύνονται από εμένα. 12.Λησμονήθηκα από τις καρδιές τους σαν ένας νεκρός και έγινα σαν ένα πλοίο σε διάλυση. 13.Διότι άκουσα τον εμπαιγμό πολλών που με περιβάλλουν και που, όταν συναθροίζονται εναντίον μου, συμβουλεύονται να μου αρπάξουν τη ψυχή μου. 14.Αλλά εγώ εμπιστεύθηκα σε σένα, Ω! Κύριε, και είπα: Σύ είσαι ο Θεός μου. 15.Η μοίρα μου βρίσκεται στα χέρια σου. Σώσε με από τα χέρια των εχθρών μου και ελευθέρωσε με από τους διώκτες μου. 16.Αποκάλυψε το πρόσωπο σου στο δούλο σου και ελευθέρωσε με σύμφωνα με τη χάρη σου, Ώ! Κύριε. 136

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

17.Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ, διότι σε επικαλέστηκα. Άφησε λοιπόν τους ασεβείς να ντροπιαστούν και να γυρίσουν στη κόλαση. 18.Ας φιμωθούν τα χείλη των υποκριτών αυτά τα χείλη που μιλούν αδίκως κατά του δικαίου, με υπερηφάνεια και ειρωνεία". ƥƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJƾƻǀǁƸǀdžljǖDŽƾNJdžNj ƣƸƻƾǃǀdžNjLjƺƾƿƼǓƾƻǀǁƸǀdžljǖDŽƾǃǑljƸǃƸǛƼǓDŽƸǀNJdžNjLJǑLjdžǍdž Ɲ ƼDŽǑLjƺƼǀƸ NJdžNj ƦƸƺǁǕljǃǀdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ǑǍƼǀ NJƾDŽ ƼǁLJLjdžljǘLJƾljƾ NJƾǛ ljNJdž njǂdžƺƼLjǕ ljLJƸƿǓǁƸǀƸNjNJǕNJdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžƸDŽNJǀljNJdžǀǍƼǓǃƼNJdžDŽǒǂǀdž Ɲ ƽNjƺƸLjǀǐ ƸNjNJǒ ƾ ǓƻǀƸ ƸNjNJǒ ǁǐƿƼ ƸNjNJǒ ƻƼǀǁDŽǖƼǀ NJƾDŽ ƸDŽƸƺǁƸǀǕNJƾNJƸ NJǏDŽ ƹƸLjǘDŽ ǁƸǀ NJǏDŽƸDŽƸǂdžƺǀǘDŽ ƨNJƾDŽƗǂǍƾǃƼǓƸ NJdžƸDŽdžǀǁNJǕƹǀƹǂǓdžǑǍƼǀǑDŽƸǑǁNJƸNJdžDŽǕƾǃƸ Ʃdž DŽǕƾǃƸ NJdžNj ƸDŽdžǀǁNJdžǖ ƹǀƹǂǓdžNj ǍƸLjƸǁNJƾLjǀljǃǑDŽdž ƸLJǕ NJƾ Ljǀƽǀǁǒ ƻǀǐǂNjljƾ NJdžNj ǃƼNJƸǂǂǀǁdžǖ ljǘǃƸNJdžǛ NJdž džLJdžǓdž ƸnjǀDŽƼǀ NJǀǛ ƸǁƸƿƸLjljǓƼǛ NJdžNj ǁƸǀ ƼDŽƻǓƻƼǀ NJdž ƿƼǀǐnjǀ NJdžNj ƼǓDŽƸǀƹƸƿƼǀǐljƾǃƸDŽNJǀǁǕ ƘǀƹǂǓdž ǁǂƼǀljNJǕ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƺƼDŽǀǁǕ ljǖǃƹdžǂdž ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ǁNJƾDŽǏƻǘDŽ ljǏǃǐNJǏDŽ džLjNjǁNJǘDŽ ǒ ǃƼNJǐǂǂǏDŽ ǑNJljǀǕLJǏǛƾnjǖljƾǃƸǛNJƸǁƸƿǀljNJǐƸDŽǐǂdžƺƸǒƾƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾƹǀdžǃƾǍƸDŽǓƸNJƸ LJƸLjƸƻǓƻƼǀljNJdžƼǃLJǕLjǀdž ƥǁNJƾDŽǘƻƾǛƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƻƾǂƸƻǒ NJdžƟƼLjǕƨLJǑLjǃƸLJdžNjƸǁǕǃƾƻƼDŽǑǍƼǀƼLJƼDžƼLjƺƸljNJƼǓ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǁǂƼǀljNJǕƹǀƹǂǓdžƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸDŽdžǓDždžNjǃƼƸNjNJǕNJdžƹǀƹǂǓdž ƗLJǕǐǂǂƾƺǏDŽǓƸ NJdžƸDŽdžǀǁNJǕƹǀƹǂǓdžƼǓDŽƸǀNJdžƘǀƹǂǓdžNJdžNjƣǕǃdžNjǁƸǀNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾ ơǀdžDŽNJǐLjǀ ƜNjƺƸLjǀǐǁƸǀƨLJƸƿǓ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJƼDŽǐljNjDŽƼNJƸǀLjǀljǃǑDŽƸ Ʃdž ƸDŽƸƹdžǂǐƻǀdž ƸLJǕ ƼLjǃǓDŽƸ LJdžNj njǏNJǓƽƼǀ NJƾ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾ ƼǓDŽƸǀ ǁƼDŽNJƾǃǑDŽdž ƸLJǕ NJLjǀƸDŽNJǐnjNjǂǂƸǁƸǀǃƸLjƺƸLjǀNJǐLjǀƸ ƝƞƼǐNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛǑǍƼǀƽǏljǃǑDŽdžNJdžǃǑNJǏLJdžƸLJǕǃǓƸǁdžLjǘDŽƸ ƩdžljLJƸƿǓNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛǑǍƼǀǃǓƸljNJdžǂǀljǃǑDŽƾǂƸƹǒǃƼǑDŽƸDŽǂƸǃLJLjǕǒǂǀdž Ʃdž LJǑLJǂdž LJdžNj NJƾDŽ ǁƸǂǖLJNJƼǀ džǂǕǁǂƾLjƾ ƺǂǀljNJLjǐ ǁƸNJǐ ǃǒǁdžǛ NJdžNj ljǘǃƸNJdžǛ ǁƸǀ ljNjƺǁLjƸNJƾǃǑDŽdžƸLJǕNJdžDŽƹƺƸǂǃǑDŽdžƹLjƸǍǓdžDŽƸƻǀLJǂǘDŽƼNJƸǀljNJdžǁƸNJǘNJƼLjdžǃǑLjdžǛNJdžNj ƝƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾƼǀǛNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƝƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾƼǀǛNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƸNjNJǕLJLjƸƺǃƸNJǏƿƼǓƹƸƿƼǀǐ ƝƗƿƾDŽǐ ǁǕLjƾNJdžNjƚǓƸ ƼǀǛNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛǁƸǀljƸDŽƸNjNJǕDŽdžǃdžǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdž ǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀƾtLJLjǘNJƾƸLjƼNJǒNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƝƗƿƾDŽǐƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛƞƼǔǁǒƨdžnjǓƸǁƸǀLJǂǒLjƾƺDŽǘljƾǕǂǏDŽNJǏDŽLJLjƸƺǃǐNJǏDŽ Ɲ ƗƿƾDŽǐ ƞƼǐ NJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ǁƸǀ ƠNjLjǓƸ NJƾǛ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ǐDŽƿdžǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj NJdžƢNjljNJǀǁǕƧǕƻdž Ɲ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾ ƼǓDŽƸǀ ǃǓƸ ƦƸLjƿǑDŽƸ ǃƼ ǍLjNjljǒ ǁdžLjǘDŽƸ ǂƼNjǁǕ ǍǀNJǘDŽƸ ǁƸǀ ǃƸDŽƻǖƸ ƸLJǕ LJdžLjnjǖLjƸ ƨNJƾƿƼǐNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛǂǐǃLJƼǀljNJdžljNJǒƿdžǛǑDŽƸLJǂdžǖljǀdžǁǕljǃƾǃƸ ƝƞƼǐNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛljNJƾLjǓƽƼǀNJdžƸLjǀljNJƼLjǕLJǕƻǀLJǐDŽǏljƼǃǓƸǁNjƹǀǁǒLJǑNJLjƸ ƩƾDŽ ƹƸƿƼǀǐ ljƾǃƸljǓƸ ǕǂdžNj ƸNjNJdžǖ ƿƸ NJƾDŽ ƼDžƾƺǒljdžNjǃƼ ljNJdž LJLjdžljƼǍǑǛ ǃƸǛ NJǀNJǂdžnjdžLjdžǖǃƼDŽdžƹǀƹǂǓdžƩdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƨƼ ǁǐƿƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ ǍLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼ DŽƸ ƗNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǘDŽdžNjǃƼ ƹƸƿƼǀǐ NJƾDŽ ƞƼǐ NJƾǛ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƥƬLjǀljNJǕǛƠǖLjǀǕǛǃƸǛ ǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJƾ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾ 137

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƢƼǁƸDŽǑDŽƸDŽNJLjǕLJdžƻƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƸǃƼDŽƸƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǘljdžNjǃƼƹƸƿƼǀǐNJƾDŽƗƿƾDŽǐ ǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛƼǐDŽƻƼDŽƿƸLJƼLjDŽdžǖljƸǃƼLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƸLJǕNJƾDŽƹdžNjƻǀljNJǀǁǒ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƥƥǀǁƼǓdžǛƠǖLjǀdžǛƼǓDŽƸǀdžƦLjdžljNJǐNJƾǛƞƼǕǛǃƸǛ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƼǁǃƾƻƼDŽǓljdžNjǃƼNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǁƸǀDŽƸǁƸNJƸnjǖƺdžNjǃƼljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƥƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛƹƺǐǂƼǀƸLJǕNJdžǐljLJǂƸǍDŽdžƻǓǍNJNj ƸLJǂǏǃǑDŽdžƸLJǕNJdžDŽǃNjljNJǀǁǕ ƼǍƿLjǕ ƨNJƸǍǑLjǀƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖdžnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƿǑljdžNjǃƼNJdžLJDŽƼǖǃƸǃƸǛ ƥƠǖLjǀdžǛƸLJdžLJǑǃLJƼǀƼǁƼǓDŽdžNjǛLJdžNjƼǃǃǑDŽdžNjDŽljNJƾǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ƥ ƠǖLjǀdžǛ ƹdžƾƿǐƼǀ ǕLJdžǀdžNjǛ ƸƺǏDŽǓƽdžDŽNJƸǀ ƺǀƸ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjDŽ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ NJƾǛǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ƠƸNJǐ ǁǐLJdžǀdžDŽ NJLjǕLJdž ƻƼDŽ ƿƸ ǒNJƸDŽ LJǀƿƸDŽǕDŽ DŽƸ ƻǀƸNJƾLjǒljdžNjǃƼ džLjƿǑǛ ljǍǑljƼǀǛ ǃƼ NJdžDŽ ƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǁƸǀǃƼǕǂƸNJƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǐDŽƻƼDŽ ƼǁǃƾƻƼDŽǓƽƸǃƼLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛǕǂƸNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸNJƾǛǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ƝǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǁƸNJƸljNJLjǑnjƼǀNJǀǛƻNjDŽƸNJǕNJƾNJƼǛNJƾǛnjǘNJǀljƾǛ ƢƼƺƸǂdžLJLjƼLJǒǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ njǘNJǀljƾ Ƹǂǂǐ ƼǓDŽƸǀ LJǀƿƸDŽǒ ǃdžDŽǐǍƸ ǕNJƸDŽ ƼǁǃƾƻƼDŽǓƽdžNjǃƼ NJƸ ǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸNJƾǛǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ƝnjǘNJǀljƾƼǓDŽƸǀǃǓƸǍǐLjƾNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƢǕDŽdžDŽdžǀNJƸLJƼǀDŽdžǓǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǂǐƹdžNjDŽNJƾnjǘNJǀljƾǃǑljǏNJƾǛǍǐLjƾǛNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƥLJdžǀdžǀƻƼDŽǑǍdžNjDŽƼǁǃƾƻƼDŽǓljƼǀNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸNJƾǛNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸǛ ǁƸNJǐǁƸDŽǑDŽƸDŽ NJLjǕLJdžƻƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƸDŽDŽƸnjƿǐljdžNjDŽljNJƾnjǘNJǀljƾ ƥƠǖLjǀdžǛdžNjƻǑLJdžNJƼǃƸǛLjǓǍDŽƼǀljNJƸǍǑLjǀƸNJǏDŽƼljǏNJƼLjǀǁǘDŽǃƸǛƼǍƿLjǘDŽ ƛǁLJǂǒljljƼNJƸǀ ǁƸDŽƼǓǛ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJƾ NJLjǑǂǂƸ NJƾǛ džLjƺǒǛ NJƸ ǃǐNJǀƸ NJǏDŽ džDžǖƿNjǃǏDŽ njƸDŽƼLjǘDŽdžNjDŽdžǂǀǁǒLJƸLjƸnjLjdžljǖDŽƾ ƯDŽƿLjǏLJdžǀ LJdžǂǖ ƼNjǂƸƹƼǓǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ DŽƸǕ NJdžNjǛ LJLjdžljLJdžǀƾNJǐ LJdžǂǖ ƸLJǂdžǓ ƺǓDŽdžDŽNJƸǀ NJLjdžǃƼLjdžǓǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJǏDŽǁLjǓljƼǏDŽƿNjǃdžǖ ƯDŽƿLjǏLJdžǀ LJdžNj ǃƼǂƼNJdžǖDŽ NJǀǛ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛ ǃƸǛ ǁǐLJdžǀdžǀ ƸǁǕǃƾ ǁƸǀ ƸnjǀƼLjǏǃǑDŽdžǀ ljNJƾDŽ ƻǀǐǂNjljƾ NJǏDŽ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ LJLjdžljƿǑNJǏDŽ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ DžƸnjDŽǀǁǐ ƺƼǃǐNJdžǀ ƸLJǕ ǃƼƺǐǂdž ƿNjǃǕ ljǍǓƽdžNjDŽ NJƸ LjdžǖǍƸ NJdžNjǛ ƹLjdžDŽNJǐDŽƼǁƸǀƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽ ƦdžǂǂƸLJǂǐƼǓDŽƸǀNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸNJdžNjƿNjǃdžǖ ƸNjNJǐNjLJǐLjǍdžNjDŽǂǕƺǏƽƾǂdžNJNjLJƼǓƸǛ ǒ ǂǕƺǏ ǃǓljdžNjǛ ǒ ǂǕƺǏ džLJdžǀƸljƻǒLJdžNJƼ ǃƸNJƸǀǏǃǑDŽƾǛ ƼLJǀƿNjǃǓƸǛ ǒ ǂǕƺǏ ƼƺǏǀljNJǀǁǘDŽ ǍLjƾǃƸNJǀǁǘDŽ ǁǀDŽǒNJLjǏDŽ ǒ ǂǕƺǏ ƻǀǁƸljNJǀǁǘDŽ ƽƾNJƾǃǐNJǏDŽ ǒ ǂǕƺǏ njǕƹdžNj ǒ ǂǕƺǏ ǁƸNJƸljNJǐljƼǏDŽǎNjǍǒǛ DŽdžNj ljǘǃƸNJdžǛǁƸǀƺǂǘljljƸǛ ǁǂLJ ǁǂLJ ǁǂLJ ƦLjǑLJƼǀ ǁƸDŽƼǓǛ DŽƸ ƸNjNJdžLJƸLjƸNJƾLjƼǓNJƸǀ ǁƸNJǐ NJƾDŽ ƻǀǐLjǁƼǀƸ ǃǀƸǛ ƼLJǓƿƼljƾǛ ƿNjǃdžǖ ƺǀƸ DŽƸ LJLjdžljƻǀdžLjǓljƼǀLJdžǀdžƼǓDŽƸǀNJdžƼǓƻdžǛƿNjǃdžǖLJdžNjǃƸǛǁƸNJƸǁǂǖƽƼǀljƼǃǀǐƻƼƻdžǃǑDŽƾljNJǀƺǃǒ ƛDŽǓdžNJƼ dž ƿNjǃǕǛ džnjƼǓǂƼNJƸǀ ljNJƾ ƸNjNJdžƸƺǐLJƾ ǒ ljNJƾDŽ LJǂƾƺǏǃǑDŽƾ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ƯǂǂdžNJƼ džnjƼǓǂƼNJƸǀ ljNJƾDŽ LJǂƾƺǏǃǑDŽƾ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƥ ƿNjǃǕǛ ljNjDŽƻǀǐƽƼNJƸǀ ǃƼ LJdžǂǂǐ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ ƥƿNjǃǘƻƾǛƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdžNJdžNjƦƸNJǑLjƸ ƦLjǑLJƼǀ DŽƸ ǁƸNJƼNjƿǖDŽdžNjǃƼ NJƾDŽ ƸǁNJǓDŽƸ NJƾǛ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾǛ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ džLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼ ǎNjǍǀǁdžǖ ƸǁǕǂdžNjƿdžNj NJdžNj ƿNjǃdžǖ ƺǀƸ DŽƸ NJdž ƻǀƸNJLjNjLJǒljƼǀ ǁƸǀ DŽƸ NJdž ƸLJdžljNjDŽƿǑljƼǀ ƸNJdžǃǀǁǐ ƗNjNJdžǓLJdžNjƻƼDŽƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǛ ljLJƸNJƸǂdžǖDŽNJƾƽǏǒNJdžNjǛljNJƾǂǖLJƾ ǒ ljƼ ǃǐNJƸǀƼǛ ƻǀƸljǁƼƻǐljƼǀǛ LJdžNj ǃdžDŽǐǍƸ ƼDžƸLJƸNJdžǖDŽ ǁƸǀ ƾ ƽǏǒ NJdžNjǛ ǍǐDŽƼNJƸǀ ljƼ ƸDŽƸljNJƼDŽƸƺǃdžǖǛ ƴLJdžǀdžǀ ƻƼDŽ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽ NJdžNjǛ Ƽƻǘ ǁƸǀ NJǘLjƸ ƺǓDŽdžDŽNJƸǀ ǁǐƿƼ njdžLjǐ LJǀǕ ƸDŽǓǁƸDŽdžǀ ǁƸǀ džǀ ƼljǏNJƼLjǀǁdžǓ NJdžNjǛ ƼǍƿLjdžǓ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽNJdžNjǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ NJdžNjǛƼǀLjǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ 138

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƴLJdžǀdžǀ ƻƼDŽ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽ NJdžNjǛ ǕǍǀ ǃdžDŽǐǍƸ ƼǓDŽƸǀ ƺƼǃǐNJdžǀ ƸLJǕ LJLjdžƹǂǒǃƸNJƸƸǂǂǐƼLJǓLJǂǑdžDŽǁƸǀƸNjNJǕLJdžNjƼǓDŽƸǀǍƼǀLjǕNJƼLjdž ƼǓDŽƸǀǑDŽƸLJLjǕƹǂƾǃƸƺǀƸNJƸ ƻǀǐnjdžLjƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƠǐƿƼ ǐNJdžǃdž LJdžNj ǑǍƼǀ Ƽƺǘ LJƸLjƼǃƹƸǓDŽƼǀ ljhǕǂƸ NJƸ ǃǑLjƾ ƸƻǀǁƼǓ ƹǂǐLJNJƼNJƸǀdž ǓƻǀdžǛ ǁƸǀ ƹǂǐLJNJƼǀǁƸǀNJdžNjǛǐǂǂdžNjǛ hƥLJdžǀdžǛǑǍƼǀƼƺǘƼǓDŽƸǀǑDŽƸLJLjǕƹǂƾǃƸƺǀƸNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǁƸǀƺǀƸNJdžNjǛnjǓǂdžNjǛNJdžNj ƥLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼǐNJdžǃdžǃƼƼƺǘƼǓDŽƸǀljƸDŽǑDŽƸLJǂdžǓdžljƼǁƸNJǐLjLjƼNjljƾ LJǂǑƼǀƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNj ǏǁƼƸDŽdžǖNJƾǛƽǏǒǛǁdžNjƹƸǂǘDŽNJƸǛNJƾDŽƸƿǂǀǕNJƾNJƸNJdžNj ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼLJǐDŽǏljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛǁƸǀDŽƸƼDŽƸLJdžƿǑNJdžNjǃƼNJdžLJDŽƼǖǃƸǃƸǛ ljNJdžDŽƛljǏNJƼLjǀǁǕƞƼǕ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀƸLJǕNJƾDŽǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ Ɲ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ƼǓDŽƸǀ njǂǖƸLjƾ Ƽǁ njǖljƾǛ ǁƸǀ ǕNJƸDŽ LJLjdžljƹǐǂǂƼNJƸǀ ƹLjdžDŽNJǐƼǀ ǃƼ ǃƼƺǐǂdž ƿNjǃǕ ƦdžǂǂdžǓƼǓDŽƸǀdžǀhƗƺǀdžǀLJdžNjǑǍdžNjDŽDŽNJNjƿƼǓǃƼNJdžnjǕLjƼǃƸNJƾǛǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ƥƗLjǓljNJǀLJLJdžǛDŽNJǖƿƾǁƼǃƼǑDŽƸDŽǍǀNJǘDŽƸƺƼǃǐNJdžƸLJǕǃLJƸǂǘǃƸNJƸǁƸǀNJLjǖLJƼǛ ǐƻLjƸDžƼNJdž LjƸƹƻǓ NJƾǛ njǀǂdžljdžnjǓƸǛ ǁƸǀ ƹƺǒǁƼ ljNJdžNjǛ ƻLjǕǃdžNjǛ NJƾǛ ƗƿǒDŽƸǛ· ǕNJƸDŽ dž ƨǏǁLjǐNJƾǛ NJdžDŽ ƼǓƻƼDŽƸǑLjǍƼNJƸǀ ƸDŽƼnjǘDŽƾljƼƮƗLjǓljNJǀLJLJƼƫƸǓDŽƼNJƸǀƾǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸljdžNjǃǑljƸƸLJǕNJǀǛ NJLjǖLJƼǛNJdžNjƼDŽƻǖǃƸNJdžǛljdžNj ƝǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǁƸǀƾNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸljNjDŽƾƿǓƽdžNjDŽDŽƸljNjDŽƻǀǐƽdžDŽNJƸǀƼLJǀǁǓDŽƻNjDŽƸ ƢǓƸLJǂdžǖljǀƸǁNjLjǓƸƿƸƸƺǕLjƸƽƼǑDŽƸƸǃǐDžǀƸLjǍǘDŽNJdžNjƸǀǘDŽƸƺǀƸDŽƸNJdžƻǀƸNJƾLjƼǓǃǑljƸ ljNJdž ljLJǓNJǀ NJƾǛ NJǑNJdžǀdž LJƼǓljǃƸ ƸLJǕ ǁƸƿƸLjǒ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ Ɨǂǂǐ ƸLJǕ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ƿƸ LJLjdžNJǀǃdžǖljƼǑDŽƸǂƸǃLJƼLjǕƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdžƺǀƸDŽƸƻǀǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžNjǛƻLjǕǃdžNjǛNJƾǛLJǕǂƾǛ Ʀdžǂǂǐ LJLjǐƺǃƸNJƸ LJdžNj ƸLJǕ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ƿƸ ƼLJǀƻdžǁǀǃǐƽƸǃƼ ƸLJǕ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƿƸ ƸLJdžLjǓLJNJƸǃƼ ƥƿNjǃǕǛ ƾNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸǁƸǀƾǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸƼǃLJdžƻǓƽdžNjDŽNJǀǛdžLjƿǑǛƼljǏNJƼLjǀǁǑǛljǍǑljƼǀǛ ǃƼNJƸƻǀǐnjdžLjƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥǀƼljǏNJƼLjǀǁdžǓǃƸǛƼǍƿLjdžǓ NJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ljNjǃƹdžNjǂƼǖdžDŽNJƸǀ ƺǀƸDŽƸǃƸǛ ƸLjLJǐDždžNjDŽNJƾDŽƭNjǍǒ ƨƼNJǓƿƸƼDžNjLJƾLjƼNJdžǖljƼDŽƸǁƸNJƸǁNJǒljdžNjǃƼǕǂƸNJƸƹƸljǓǂƼǀƸNJdžNjǁǕljǃdžNjƼǐDŽǍǐljdžNjǃƼNJƾ ƭNjǍǒ ƝƭNjǍǒƼǓDŽƸǀƣǕǃdžǀ ƚNjDŽǐǃƼǀǛ ƞƼǔǁǑǛƗLjƼNJǑǛ ƛDždžNjljǓƼǛ ǁǂLJ ƬǐDŽƼǀNJƾƭNjǍǒNJdžNjƸNjNJǕǛLJdžNjƻƼDŽNJƾǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼǀǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNj ƱƻƾǑǍdžNjǃƼLJƼǀǕNJǀƼǐDŽNJdžDŽƼLjǕƻƼDŽƹLjǐljƼǀljNJdžNjǛƼǁƸNJǕƹƸƿǃdžǖǛ ƻƼDŽƻǀƸǂǖƼNJƸǀƸNjNJǕ LJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƸǂNjƿƼǓǁƸǀƻƼDŽǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀƸNjNJǕLJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǏƿƼǓ ưNJljǀƼLJǓljƾǛ ƼǐDŽƻƼDŽLJƼLjǐljdžNjǃƼƸLJǕǃƼƺǐǂƼǛljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǑǛǁLjǓljƼǀǛ ƻƼDŽƻǀƸǂǖdžDŽNJƸǀ NJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǁƸǀdžǖNJƼǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžNjǃƼƭNjǍǒ ƛLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽdžNjǃƼǕNJǀǍLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼDŽhƸLJdžǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼƭNjǍǒ ƠǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ǁƸNJƸljNJLjǑnjƼNJƸǀ ǑDŽƸ ǎNjǍǀǁǕ LJLjǕljƿƼNJdž ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžNjǃƼ ǁǐLJdžǀƸ ƸLjƼNJǒǒǁǐLJdžǀƸƻǖDŽƸǃƾǒǁǐLJdžǀdžDŽǕǃdž ǁǂLJ ưNJljǀ ƿƸ njƿǐljdžNjǃƼ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljdžNjǃƼ Ǖǂƾ NJƾ ƭNjǍǒ ǑNJljǀ ƿƸ ǁƸNJǑǍdžNjǃƼ NJƾDŽ ƭNjǍǒ ǃƸǛ ƢǑǍLjǀǁƸǀNJdžǓƻǀdžNJdžljǘǃƸLJLjǑLJƼǀDŽƸǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼƭNjǍǒ ƴLJdžǀdžǛǑǍƸljƼNJƾƭNjǍǒNJdžNjǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀljNJdžNjǛƠdžǂǐljǀǃdžNjǛƠǕljǃdžNjǛ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƼLjƺƸljNJdžǖǃƼLJǐDŽǏljNJdžNjǛƼƸNjNJdžǖǛǃƸǛǁƸǀDŽƸǑǍdžNjǃƼƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdžƞƼǕǃƸǛ ƥƛljǘNJƼLjdžǛǃƸǛƞƼǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀƸLJǕNJdžNjǛƼljǏNJƼLjǀǁdžǖǛƼǍƿLjdžǖǛǃƸǛ ƥ ƠǖLjǀdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƻƼǀǁDŽǖƼǀ NJdž LJLjǕljǏLJdž NJdžNj ljNJdžDŽ NjLJƾLjǑNJƾ NJdžNj ƼǐDŽ ƸNjNJǕǛ dž 139

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

NJƼǂƼNjNJƸǓdžǛƼLjƺǐƽƼNJƸǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƼNjƸNJǕNJdžNj ƥƠǖLjǀdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJƾǍǐLjƾNJdžNj ƥǀ ƸljƼƹƼǓǛ ƿƸ DŽNJLjdžLJǀƸljNJdžǖDŽ ǁƸǀ ƿƸ NJdžLJdžƿƼNJƾƿdžǖDŽ ljNJdžNjǛ ǁƸNJǘNJƼLjdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ ƥǀ ƸljƼƹƼǓǛƼǓDŽƸǀNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƩƸ ǍƼǓǂƾ NJǏDŽ NjLJdžǁLjǀNJǘDŽ džǃǀǂdžǖDŽ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ ƼǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ LJLjƸƺǃƸNJǘljƼǀ NJƾ ƞƼǐ NJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛ ƥǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ ƿƼǏLjdžǖDŽ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ ǐƺǀdžNjǛ ǁƸǀ ǃǀǂdžǖDŽ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJǏDŽ ƗǂǍƾǃǀljNJǘDŽLJdžNjǑǍdžNjDŽLJLjƸƺǃƸNJǘljƼǀNJƾDŽƗƿƾDŽǐǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛ ƥǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ ƿƼǏLjdžǖDŽ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ ǐƺǀdžNjǛ ǁƸǀ ǃǀǂdžǖDŽ ƺǀ hƸNjNJǕ LJdžNj ƻƼDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ ƥǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ ljNjǁdžnjƸDŽNJdžǖDŽ NJdžDŽ ƢǖljNJƾ LJdžNj ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼǀ ǑDŽƸ ƛLjǃƾNJǀǁǕ Ƙǐƽdž ƺǀƸ NJƾDŽ ƼLjƺƸljNJƾLjǀƸǁǒNJdžNjƼLjƺƸljǓƸ ƥǀ njƸLjǀljƸǓdžǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ ljǍǓƽdžNjDŽ NJƸ ƼDŽƻǖǃƸNJƸ NJdžNjǛ ǁƸǀ ƹLjdžDŽNJdžǖDŽ ǁƸǀ ƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽ ǃLJLjdžljNJǐljhƸNjNJǕLJdžNjƸƺDŽdždžǖDŽ ƦǀljNJƼǖdžNjDŽdžǀNjLJdžǁLjǀNJǑǛǕNJǀƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽǁƸǀdžǖNJƼLJdžNjDžǑLjdžNjDŽǕNJǀƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ ƥǀ njƸLjǀljƸǓdžǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ NJƾǛ ljǒǃƼLjdžDŽ NJdžNj ǍƿƼǛ ǁƸǀ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ ǁƸǀLjǘDŽ NJdžǂǃdžǖDŽ DŽƸ ljNjǁdžnjƸDŽNJǒljdžNjDŽ ǁƸǀ DŽƸ ǁLjǓDŽdžNjDŽ ǃǑǍLjǀ ǁƸǀ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NJdžNjǛ ƚƸljǁǐǂdžNjǛ NJƾǛ ơƼNjǁǒǛ ƨNJdžǐǛ ƗljLJLjǀljǃǑDŽƸǃDŽǒǃƸNJƸƼǓDŽƸǀdžǀNjLJdžǁLjǀNJǑǛ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽƾƺƼDŽƼǐǑǍǀƻDŽƸǛ ƥǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ ǍǘDŽdžNjDŽ NJƾ ǃǖNJƾ NJdžNjǛ ƼǁƼǓ LJdžNj ƻƼDŽ DžǑLjdžNjDŽ ǁƸǀ ǁLjǓDŽdžNjDŽ ƸNjNJǕ LJdžNj LJǀljNJƼǖdžNjDŽǕNJǀDžǑLjdžNjDŽƸǂǂǐLJdžNjLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ ƛǓDŽƸǀǃǒLJǏǛǑDŽƸǑƺǁǂƾǃƸDŽƸLJdžǁNJǐƼǀǁǐLJdžǀdžǛǑDŽƸƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdžǕNJƸDŽƻƼDŽǑǍƼǀNJǑNJdžǀdž Ƙǐƽdž ƩǓƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽdžǀnjƸLjǀljƸǓdžǀNjLJdžǁLjǀNJǑǛLJǐDŽǏljNJƾDŽdžǀǁƼǓƸƽǏǒNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƴǃǏǛ džǀnjƸLjǀljƸǓdžǀNJdžǂǃdžǖDŽDŽƸƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀljNJdžNjǛƢǖljNJƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƥNjƻǑLJdžNJƼǁǐLJdžǀdžǛnjƸLjǀljƸǓdžǛLJǓljNJƼǎƼNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǂƸDŽƿƸljǃǑDŽdž ƥǀnjƸLjǀljƸǓdžǀǃǀljdžǖDŽNJdžDŽƬLjǀljNJǕǁƸǀNJdžDŽǃǑǃnjdžDŽNJƸǀǁǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀljNJƾƙƾ ƛDžƼƺǑLjƿƾǁƸDŽ ǁƸǀ ƼDžƼƺƼǓLjdžDŽNJƸǀ ǁƸǀ ƿƸ ƼDžƼƺƼǓLjdžDŽNJƸǀ ljƼ ƼLJƸDŽǐljNJƸljƾ džǀ njƸLjǀljƸǓdžǀ ƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdžDŽƠǖLjǀdžLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀDŽƸNJdžNjǛƻǀƻǐDžƼǀ ƥǀ njƸLjǀljƸǓdžǀ LJǀljNJƼǖdžNjDŽ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ ljdžnjdžǖǛ ǁLjǓDŽdžNjDŽ NJdžDŽ ƬLjǀljNJǕ ǁƸǀ ƼǁljnjƼDŽƻdžDŽǓƽdžNjDŽLJǑNJLjƼǛƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJdžNj ƩdžLJǀdžljdžƹƸLjǕƼǓDŽƸǀƾƸǍƸLjǀljNJǓƸNJǏDŽnjƸLjǀljƸǓǏDŽ ƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀljNJdžDŽƬLjǀljNJǕǃƼNJǀǛǓƻǀƼǛ NJǀǛǂǑDžƼǀǛǁƸǀNJǀǛƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛLJdžNjǃƸƿƸǓDŽdžNjDŽƸLJǕNJdžDŽƠǖLjǀdž ƬLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽNJǀǛǂǑDžƼǀǛNJdžNjƠNjLjǓdžNjƺǀƸDŽƸƼLJǀNJƼƿdžǖDŽljNJdžDŽƠǖLjǀdž ƦǕljdž LJƸLjǐǂdžƺdž ƼǓDŽƸǀ DŽƸ ǁLjǓDŽdžNjDŽ ǃǑljǏ ƿƼǏLjǀǘDŽ ǁƸǀ DŽƸ ƼǁljnjƼDŽƻdžDŽǓƽdžNjDŽ LJǑNJLjƼǛ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƩLjdžǃƼLjǕƠǐLjǃƸƿƸLJǑljƼǀLJǐDŽǏljNJdžNjǛnjƸLjǀljƸǓdžNjǛNjLJdžǁLjǀNJǑǛ ƥǀ njƸLjǀljƸǓdžǀ NjLJdžǁLjǀNJǑǛ NjLJdžDžƼǂǓljdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƹNjƿǀljǃǑDŽdž džLjNjǁNJǕ ƹƸljǓǂƼǀdž NJǏDŽ ƠdžǂƸljǃǑDŽǏDŽƠǕljǃǏDŽ ƥ ƻƼǖNJƼLjdžǛ ƿǐDŽƸNJdžǛ ǁƸǀ ƾ LJǖLjǀDŽƾ ǂǓǃDŽƾ njǏNJǀǐǛ ǁƸǀ ƿƼǀƸnjǀdžǖ LJƼLjǀǃǑDŽdžNjDŽ NJdžNjǛ njƸLjǀljƸǓdžNjǛNjLJdžǁLjǀNJǑǛ ƩdžƼƺǘnjƸLjǀljƸǓdžǛNjLJǐLjǍƼǀǃǑljƸljƼǁǐƿƼǐNJdžǃdž ƢǑǍLjǀ ǁƸǀ džǀ LJǀǕ ƼDŽǐLjƼNJdžǀ ǐDŽƻLjƼǛ ǁƸǀ ƺNjDŽƸǓǁƼǛ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ LJǑnjNJdžNjDŽ ljNJƾDŽ ǐƹNjljljdž ƸLJǘǂƼǀƸǛƼǐDŽƻƼDŽƸLJdžljNjDŽƿǑNJdžNjDŽNJdžƼƺǘnjƸLjǀljƸǓdžǛ

140

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50  Οταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια αυτά είπε: Καλά είπες, Ματθαίε. Τώρα λοιπόν, Αμήν, σου λέγω: Οταν ο τέλειος αριθμός συμπληρωθεί και το Σύμπαν ετοιμαστεί, θα λάβω την έδρα μου στο Θησαυρό του Φωτός, και εσείς θα καθήσετε σε δώδεκα δυνάμεις φωτός, μέχρις ότου έχουμε αποκαταστήσει όλες τις τάξεις των δώδεκα σωτήρων στη περιοχή των κληρονομιών ενός εκάστου εξ αυτών".

Ο Ιησούς επαινεί τον Ματθαίο και υπόσχεται στους μαθητές του ότι θα καθίσουν μαζί του σε θρόνους.

ƠƸǀǕNJƸDŽNJƼǂƼǓǏljƼƸNjNJǕ ƼǓLJƼƛDŽDŽdžǒljƸNJƼƸNjNJǕLJdžNjljƸǛƼǓLJƸ ƥNJǑǂƼǀdžǛƸLjǀƿǃǕǛljNjǃLJǂƾLjǘDŽƼNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛǕNJƸDŽǑǍƼǀƼLJǀNJƼNjǍƿƼǓƾƸLJdžǁƸNJǐljNJƸljƾ NJdžNjƛǓDŽƸǀ Ʃdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ƨǖǃLJƸDŽ ǁƸƿhƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƼNJdžǀǃǐƽƼNJƸǀ ǕNJƸDŽ ǑǍƼǀ ƼLJǀNJƼNjǍƿƼǓ ƾ džǂǀǁǒ ƸLJdžǁƸNJǐljNJƸljƾǕǂǏDŽNJǏDŽƸNjNJǕDŽdžǃǏDŽǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽǃƼLjǘDŽNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥƿLjǕDŽdžǛNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖƹLjǓljǁƼNJƸǀƸǁLjǀƹǘǛljNJdžDŽƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ƱƻƾƼǓLJƸǃƼǕNJǀNJdžDŽƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƫǏNJǕǛdžnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸNJdžDŽƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼljNJƸƹǐƿƾ NJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛƼǓDŽƸǀƸLJǕǍLjNjljǕ ƸLJǕƻǀƸǃǐDŽNJǀƸǁƸǀƸLJǕǁǐƿƼLJdžǂǖNJǀǃdžǂǓƿdž ƥƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƫǏNJǕǛƼǓDŽƸǀƾƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƝLJǕǂƾǑǍƼǀƻǘƻƼǁƸǍǀǂǀǐƻƼǛljNJǐƻǀƸLJdžNjƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖdžDŽNJƸǀljNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸǐƿǂdžNjǛ NJdžNjƝLjƸǁǂǒ ƥǀƻǘƻƼǁƸǐƿǂdžǀNJdžNjƝLjƸǁǂǒƺǓDŽdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƝƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸƼǓDŽƸǀljƼDždžNjƸǂǀǁǒƼǁƸNJǕNJdžǀǛƼǁƸNJǕ ƝƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃƼǓDŽƸǀƾǓƻǀƸƾƫǀǂdžljdžnjǀǁǒƦǑNJLjƸ ƴǂƼǛdžǀǂƼǏnjǕLjdžǀNJƾǛƥNjLjǐDŽǀƸǛƟƼLjdžNjljƸǂǒǃƼǓDŽƸƸLJǕƸƺDŽǕǍLjNjljǕ ƝLJǕǂƾƼǓDŽƸǀƺƼǃǐNJƾƸLJǕLJdžǂǖNJǀǃdžNjǛǂǓƿdžNjǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƾƼDžǑǍdžNjljƸLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƸNJƾǛƥNjLjǐDŽǀƸǛƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑǎdžNjǃƼNJƾƢƼƺǐǂƾƘƸƹNjǂǏDŽǓƸ ǃƾNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽLJdžLjDŽƼǀǘDŽǁƸǀ ƸLJƼǍƿƼǀǘDŽNJƾǛƙƾǛ ƝƢƼƺǐǂƾƘƸƹNjǂǏDŽǓƸƼǓDŽƸǀƾǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒLJǕǂƾLJdžNjnjǑLjdžNjǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƛǐDŽƿǑǂdžNjǃƼDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjǃƼNJƾDŽƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ LJLjǑLJƼǀLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑǎdžNjǃƼNJƾǃƼƺǐǂƾƘƸƹNjǂǏDŽǓƸ ƥǀ LJdžǂǖNJǀǃdžǀ ǂǓƿdžǀ ljNjǃƹdžǂǓƽdžNjDŽ ƸLjƼNJǑǛ dž ǍLjNjljǕǛ NJƸ ƻǘƻƼǁƸ ǃƸLjƺƸLjǀNJǐLjǀƸ ǁǂLJ ljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJdžDŽƞƾljƸNjLjǕNJdžNjƠNjLjǓdžNj NJdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛNJǏDŽƗLjǍƸǓǏDŽ ƥǀ ƸDŽƸƺDŽǘljNJƼǛ ǃƸǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀƸƹǐljdžNjDŽ Ǖǂdž ƸNjNJǕ LJdžNj ǂǑƺƼNJƸǀ ƺǀƸ NJƾDŽ ƥNjLjǐDŽǀƸ ƟƼLjdžNjljƸǂǒǃljNJƾDŽƗLJdžǁǐǂNjǎƾNJdžNjƗƺǓdžNjƟǏǐDŽDŽdžNj ƛǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžDŽDŽƸdžǀǁdžƻdžǃǒljdžNjǃƼNJƾDŽƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ǑǍdžNjǃƼƻǀǁƸǓǏǃƸDŽƸNJLjƼnjǕǃƸljNJƼǃƼNJƸƻǘƻƼǁƸnjLjdžǖNJƸNJdžNjƚǑDŽƻLjdžNjNJƾǛƜǏǒǛ ƚƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸǃƼ DŽƸ džǀǁdžƻdžǃǒljdžNjǃƼ NJƾDŽ ƥNjLjǐDŽǀƸ ƟƼLjdžNjljƸǂǒǃ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍdžNjǃƼ ǁƸNJƸljNJLjǑǎƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ƸǁǕǂdžNjƿƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƥǀƻǘƻƼǁƸƗLJǕljNJdžǂdžǀƼǓDŽƸǀLJLjǐƺǃƸNJǀƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjƘƸƿǖƛljǏNJƼLjǀǁdžǖ ǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƻǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛnjǏNJǕǛ ƪLJƼDŽƿNjǃǓƽdžNjǃƼǕNJǀƾƥNjLjǐDŽǀƸƟƼLjdžNjljƸǂǒǃǑǍƼǀƻǘƻƼǁƸLJǕLjNJƼǛǁƸǀǕNJǀljƼǁǐƿƼLJǕLjNJƸ NjLJǐLjǍƼǀǑDŽƸǛǐƺƺƼǂdžǛ ƗNjNJdžǓdžǀƻǘƻƼǁƸǐƺƺƼǂdžǀƼǓDŽƸǀƻǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛnjǏNJǕǛ ƻǘƻƼǁƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƠǐƿƼǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀǐnjƸNJdžǁƸǀNJLjdžǃƼLjǐƿƼǔǁǕ 141

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥǀƻǘƻƼǁƸLJǕLjNJƼǛƼǓDŽƸǀNJƸƻǘƻƼǁƸǃƸLjƺƸLjǀNJǐLjǀƸNJƾǛNJƼǂƼǀǕNJƾNJƸǛ ƢǕDŽdžǃƼǑDŽƸǁƸǂǐǃǀƸLJǕǍLjNjljǕǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƼNJLjƾƿƼǓƾLJǕǂƾǁƸǀdžǀLJǕLjNJƼǛNJƾǛǁƸǀNJƸ NJƼǓǍƾNJƾǛ ƩdžǁƸǂǐǃǀƸLJǕǍLjNjljǕƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀNJƾDŽljLJdžDŽƻNjǂǀǁǒljNJǒǂƾNJǏDŽƢNjljNJǘDŽ ƩdžǁƸǂǐǃǀƸLJǕǍLjNjljǐƼǓDŽƸǀƾƧǐƹƻdžǛNJdžNjƘLjǐǍǃƸ ƾƧǐƹƻdžǛNJdžNjƗƸLjǘDŽ ƥǀƻǘƻƼǁƸƨǏNJǒLjƼǛƼǓDŽƸǀdžǀǓƻǀdžǀƻǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǀǛnjǏNJǕǛ ƥǀNJǐDžƼǀǛNJǏDŽƻǘƻƼǁƸƨǏNJǒLjǏDŽ džǀƻǀƸƻǀǁƸljǓƼǛNJǏDŽƻǘƻƼǁƸƚNjDŽǐǃƼǏDŽnjǏNJǕǛ LJLjǑLJƼǀ DŽhƸLJdžǁƸNJƸljNJƸƿdžǖDŽljNJǀǛƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǑǛƸLJǕǁǐƿƼǑDŽƸDŽƸLJǕƸNjNJdžǖǛ ƝǍƸǃǑDŽƾƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǐ ƾǃNjljNJǀǁǒƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǐ NjLJǐLjǍƼǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƠǐƿhǑDŽƸǛƸLJǕNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸ ǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ǑǍƼǀNJƾǃNjljNJǀǁǒNJdžNjƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǐ ljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƗNjNJǒƾǍƸǃǑDŽƾƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǐƼǓDŽƸǀƫǏǛ ƼǀƻǀǁǑǛǁdžljǃǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƼDžƸǓljǀƼǛƺDŽǘljƼǀǛdžǀ džLJdžǓƼǛǑLjǍdžDŽNJƸǀƸLJhǕǂƼǛNJǀǛƸǀǏDŽǀǕNJƾNJƼǛ ǁǂLJ ƠƸƿh ǑDŽƸǛ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƻǘƻƼǁƸ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ DžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǒljƼǀ NJƾ ǍƸǃǑDŽƾNJdžNjƠǂƾLjdžDŽdžǃǀǐ ƘƼƹƸǓǏǛ ǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼNJǀǛƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸljdžƹƸLjƼNjƿdžǖǃƼƼǐDŽƼǓDŽƸǀǕNJǀLJLjǐƺǃƸNJǀƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼDŽƸnjƿǐljdžNjǃƼljNJƾDŽ NJƼǂƼǀdžLJdžǓƾljƾǕǂǏDŽNJǏDŽƸNjNJǕDŽdžǃǏDŽǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJǏDŽǃƼLjǘDŽNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƦdžǂǂdžǓƼǓDŽƸǀdžǀNjLJdžǎǒnjǀdžǀLJdžNjLJǀljNJƼǖdžNjDŽǕNJǀƼǓDŽƸǀljdžƹƸLjdžǓ ǕǃǏǛ ƻƼDŽƼǓDŽƸǀ ƛǓDŽƸǀLJdžǂǂdžǓƸNjNJdžǓLJdžNjƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀljNJǀǛljLJdžNjƻǑǛǃƸǛǁƸǀǃƼNJǐljNjDŽƼǍǓƽdžNjDŽDŽƸLJƸǓƽdžNjDŽ ǃƼƻǀǐnjdžLjƼǛƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛ ƸNjNJdžǓƻƼDŽƼǓDŽƸǀljdžƹƸLjdžǓ ƛǓDŽƸǀ LJdžǂǂdžǓ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ǑǍdžDŽNJƸǛ ƺDŽǏLjǓljƼǀƸNjNJǒ NJƾDŽ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƸ ƸLjǍǓƽdžNjDŽ DŽƸ LJƸǓƽdžNjDŽ ǃhƸNjNJǒNJƾƻǀƻƸljǁƸǂǓƸ ƦƸǓƽdžNjDŽǃƼNJƾƙDŽǘljƾdžǀƙDŽǏljNJǀǁdžǓNJǖLJdžǀLJdžNjnjǂƼLjNJǐLjdžNjDŽǃƼƸNjNJǑǛNJǀǛƻǀƻƸljǁƸǂǓƼǛ ƛǓDŽƸǀLJdžǂǂdžǓdžǀljLJdžNjƻƸljNJǑǛNJƾǛƙDŽǘljƾǛLJdžNjLJƸǓƽdžDŽNJƸǛ ƺƼǂdžǀdžLJdžǀdžǖDŽNJƾDŽƙDŽǘljƾ ƨNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJƾǛƙDŽǏljNJǀǁǒǛƠǓDŽƾljƾǛǑǍdžNjDŽƻǀƼǀljƻǖljƼǀLJdžǂǂdžǓLJƸǂǀǐNJljdžǀ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ljdžƹƸLjdžǓ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƻƼDŽ ǑǍdžNjDŽ ƻǀƸǁNjLjǒDžƼǀ ƿƸDŽǐljǀǃdžNjǛ ƼǍƿLjdžǖǛ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛNJdžNjǛ ƛǁƼǓDŽdž NJdž ƽǒNJƾǃƸ NJǏDŽ DŽƼǏNJƼLjǀljǃǘDŽ ƺdžƾNJƼǖƼǀ NJdžNjǛ ƺDŽǏljNJǀǁdžǖǛ LJdžNj ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ljdžƹƸLjdžǓ ƩǑNJdžǀdžǀ ƙDŽǏljNJǀǁdžǓ ƺDŽǏljNJǀǁdžǓ LJdžNj ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ljdžƹƸLjdžǓ ƺDŽǏljNJǀǁdžǓ LJdžNj LJƾƺƸǓDŽdžNjDŽ ǎǐǍDŽdžDŽNJƸǛǁƸǀLJƸǓƽdžDŽNJƸǛƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽdžLjǀljNJǀǁǐ ƢǕDŽdžDŽ džǀ ƺDŽǏljNJǀǁdžǓ LJdžNj ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƼNjƸNJǕDŽ NJdžNjǛ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƸNjNJdž LJLjƸƺǃƸNJǏƿdžǖDŽdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƪLJǐLjǍdžNjDŽƼLJNJǐƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ Η Μαρία Η Μαρία προσήλθε λέγοντας: "Ώ! Κύριε, εν σχέσει προς αυτή την ύλη, μας ερμηνεύει τα έχεις μιλήσει προ καιρού, ανάλογα: λόγια του Ιησού. "Αναμείνατε μαζί μου στις θλίψεις και θα σας κληροδοτήσω ένα βασίλειο,

όπως ο Πατέρας μου κληροδότησε σε μένα, και θα μπορείτε να τρώγετε και να πίνετε στο τραπέζι μου στο βασίλειο μου··και θα καθήσετε σε δώδεκα Θρόνους και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ιστραέλ". Και Αυτός απάντησε: "Καλώς είπες Μαρία". Ο Ιησούς εξακολούθησε πάλι και είπε στους μαθητές του: "Και συνέβη τότε, όταν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα πίεσαν τη Πίστη Σοφία στο χάος, ότι αυτή εξέφρασε την ενάτη της μετάνοια ως εξής:

ƩdžLJLjǘNJdžƼLJǓLJƼƻdžƼǓDŽƸǀdžƼDŽljNJǀǁNJǘƻƾǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ 142

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩdžƻƼǖNJƼLjdžƼLJǓLJƼƻdžƼǓDŽƸǀdžljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǕǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƩdžNJLjǓNJdžƼLJǓLJƼƻdžƼǓDŽƸǀdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƩdžNJǑNJƸLjNJdžƼLJǓLJƼƻdžƼǓDŽƸǀdžǀljdžLjLjdžLJƾǃǑDŽdžǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƩdžLJǑǃLJNJdžƼLJǓLJƼƻdžƼǓDŽƸǀƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjǒƻƾǑǍdžNjDŽǁƸNJƸljǁƼNjǐljƼǀNJdžƸljNJLjǀǁǕljǘǃƸ ƩdžǑǁNJdžƼLJǓLJƼƻdžƼDŽƿLjǘLJǏDŽƼǓDŽƸǀƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjLJǂǑdžDŽǁƸNJƸljǁƼǖƸljƸDŽNJdžDŽdžƾNJǀǁǕljǘǃƸ ƩdžǑƹƻdžǃdžƼLJǓLJƼƻdžƸDŽƿLjǘLJǏDŽƼǓDŽƸǀƸNjNJǕƸLJǕƼǁƼǓDŽdžNjǛLJdžNjLJǂǑdžDŽǁƸNJƸljǁƼǖƸljƸDŽNJdž ƸǀNJǀƸNJǕljǘǃƸ ƥǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ NJdžNj LJLjǘNJdžNj ƻƼNjNJǑLjdžNj ǁƸǀ NJLjǓNJdžNj ƼLJǀLJǑƻdžNj ljNjDŽǀljNJdžǖDŽ NJdžDŽ ǁǖǁǂdž NJƾǛ ljǖƺǍǀljƾǛƺǂǏljljǘDŽ NJdžDŽƦǖLjƺdžNJƾǛƘƸƹǑǂ ƗNjNJǑǛdžǀNJLjƼǓǛNJǐDžƼǀǛƸDŽƿLjǘLJǏDŽƼǓDŽƸǀƸNjNJǑǛLJdžNjƹǐƽdžNjDŽNJdžDŽǁǕljǃdžljƼƻNjljNJNjǍǓƸ ƸNjNJdžǓ LJdžNj LJLjdžǁǐǂƼljƸDŽ NJdžDŽ LJLjǘNJdž ǁƸǀ ƻƼǖNJƼLjdž LJƸƺǁǕljǃǀdž LJǕǂƼǃdž ǁƸǀ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ƿƸ LJLjdžǁƸǂǑljdžNjDŽNJdžDŽNJLjǓNJdž ƗNjNJǐNJƸNJLjǓƸƼLJǓLJƼƻƸƸDŽƿLjǘLJǏDŽƻƼDŽljNjDŽƼDŽDŽdždžǖDŽNJƸǀǃƼNJƸDžǖNJdžNjǛ ƩdžƼDŽljNJǀǁNJǘƻƼǛƼLJǓLJƼƻdžƻƼDŽƼDŽDŽdžƼǓNJdžDŽƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƩdžljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǕƻƼDŽƼDŽDŽdžƼǓNJdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ƩdžƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕƼLJǓLJƼƻdžƻƼDŽƼDŽDŽdžƼǓNJdžljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǕ ƩƸNJLjǓƸƸDŽǏNJǑLjƸƼLJǓLJƼƻƸljNjDŽǀljNJdžǖDŽNJdžƘƸljǓǂƼǀdž ƥǀǁǐNJdžǀǁdžǀNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNjƻƼDŽLJLjdžǁǐǂƼljƸDŽNJdžNjǛƻǖdžLJƸƺǁǕljǃǀdžNjǛLJdžǂǑǃdžNjǛ ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžǀNJdžNjNJƼNJǐLjNJdžNjƼLJǀLJǑƻdžNjƻƼDŽƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽǁǖǁǂdžNJƾǛljǖƺǍǀljƾǛ ƺǂǏljljǘDŽ LJƸLjhǕǂƸƸNjNJǐ džǖNJƼƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJdžƘƸljǓǂƼǀdž ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžǀNJdžNjNJƼNJǐLjNJdžNjƼLJǀLJǑƻdžNjdžNjƻǑLJdžNJƼNJƸNjNJǓƽdžDŽNJƸǀǃƼǑDŽƸǃǕDŽdžǁǑDŽNJLjdž ƥǀǐDŽƿLjǏLJdžǀNJdžNjNJƼNJǐLjNJdžNjƼLJǀLJǑƻdžNjǍƼǀLjǓƽdžDŽNJƸǀdžLjƿǐNJƸLJǑDŽNJƼǁǑDŽNJLjƸNJƾǛǃƾǍƸDŽǒǛ ƩƸLJǑDŽNJƼǁǑDŽNJLjƸNJƾǛǃƾǍƸDŽǒǛƼǓDŽƸǀƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǕ ǁǀDŽƾNJǀǁǕ ǑDŽljNJǀǁNJdžǁƸǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǕ ƩƸ ƸDŽǘNJƼLjƸ ǁǑDŽNJLjƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƸDŽǘNJƼLjdž ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǕ ǁƸǀ NJdž ƸDŽǘNJƼLjdž DŽdžƾNJǀǁǕ ǕǃǏǛ ƸNjNJǐǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸNJƸǍLjƾljǀǃdžLJdžǀǒljdžNjDŽǃǕDŽdžDŽdžǀǁǐNJdžǀǁdžǀNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNj Ɲ ƢƸLjǓƸ ǒ ƢƸLjǐǍ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ǃƸǛ NjLJƼDŽƿNjǃǓƽƼǀ NJdž ƘƸljǓǂƼǀdž LJdžNj dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛǃƸǛNjLJdžljǍǑƿƾǁƼ ƴLJdžǀdžǀ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ DŽƸ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ǃƼ NjLJdžǃdžDŽǒ ljNJǀǛ ƿǂǓǎƼǀǛ ǁƸǀ DŽƸ ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǛ ƿƸǁǂƾLjdžDŽdžǃǒljdžNjDŽNJdžƘƸljǓǂƼǀdž ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀLJLjƸƺǃƸNJǀǁdžǓǐDŽƿLjǏLJdžǀƼǓDŽƸǀdžǀǁǐNJdžǀǁdžǀNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNj ƥǀ ǁǐNJdžǀǁdžǀ NJdžNj ǁdžǂƸljNJǒLjǀdžNj ǁǖǁǂdžNj NJƾǛ ljǖƺǍǀljƾǛ ƺǂǏljljǘDŽ ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ ƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžDŽƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǐƿƾǂƸljNJǀǁǐ ƢdžDŽǐǍƸdžǀǁǐNJdžǀǁdžǀNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNjǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸNJLjǘDŽƼǁƸǀDŽƸLJǓDŽdžNjDŽljNJdžNJLjƸLJǑƽǀNJdžNj ƠNjLjǓdžNj ƢdžDŽǐǍƸdžǀƻǘƻƼǁƸƸƺƺƼǂǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǁǐƿdžDŽNJƸǀ ljNJdžNjǛƻǘƻƼǁƸƿLjǕDŽdžNjǛƺǀƸDŽƸƻǀǁǐƽdžNjDŽǕǂƾNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ NJǀǛƻǘƻƼǁƸnjNjǂǑǛNJdžNj ƟljLjƸǑǂ ƥǂǕǁǂƾLjƾ ƾ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƸDŽƸLJNJǖljljƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƾ ƽǏƻǀƸǁǒ ǃǒNJLjƸ ƻǀƸǀLjƼǓNJƸǀ ljƼ ƻǘƻƼǁƸnjNjǂǑǛƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼNjǃǑDŽƼǛƸLJǕNJdžƜǏƻǀƸǁǕ ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ džǀ ƻǘƻƼǁƸ ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽdžǀ ǁƸǀ ǕǂƸ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƾǃǑDŽƸ njNJǀǐǍDŽdžNjDŽƸLJǕNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdžǑDŽƸDŽƞƼǕ ǑDŽƸDŽƪLJƼLjǐDŽƿLjǏLJdž ƥƪLJƼLjǐDŽƿLjǏLJdžǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƻǀǁǐƽƼǀNJǀǛƻǘƻƼǁƸnjNjǂǑǛNJdžNjƟljLjƸǑǂ ƥǀƻǘƻƼǁƸnjNjǂǑǛNJdžNjƟljNJLjƸǑǂ ƼLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽdžNjǃƼ ƼǓDŽƸǀǕǂƾƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƚƼDŽ LJƼLjǀNJNJƼǖƼǀ DŽƸ NjLJƼDŽƿNjǃǓljdžNjǃƼ ǕNJǀ ǃƼLjǀǁǐ ǐNJdžǃƸ ƺƼDŽDŽǀdžǖDŽNJƸǀ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžDŽ ƯLjƾ ǐǂǂƸ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžDŽ ƩƸǖLjdž NJdžNjǛ ƚǓƻNjǃdžNjǛ NJdžDŽ ƠƸLjǁǓDŽdž NJdžDŽ ơǑdžDŽNJƸ NJƾDŽ ƦƸLjƿǑDŽdž NJdžDŽƜNjƺǕ NJdžDŽƨǁdžLjLJǀǕ NJdžDŽƗǀƺǕǁƼLjǏ NJdžDŽƪƻLjdžǍǕdž NJdžNjǛƟǍƿƼǓǛ 143

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƩǘLjƸ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ dž ƸDŽƸƺDŽǘljNJƾǛ DŽƸ ƼDŽDŽdžǒljƼǀ ǁƸǂǖNJƼLjƸ ƸNjNJǕ NJǏDŽ ƻǘƻƼǁƸ njNjǂǘDŽ NJdžNjƟljLjƸǑǂ ƥǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽdžǛƼƺǘǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƸljNJƸǃǐNJƾNJƸ Ενάτη 1. Ώ! Φως, εξολόθρευσε αυτούς που άρπαξαν τη δύναμη μου και άρπαξε μετάνοια της τη δύναμη απ' αυτούς που άρπαξαν τη δική μου. Πίστης Σοφίας. 2. Διότι είμαι η δύναμη σου και το Φως σου. Έλα και σώσε με.

Άφησε λοιπόν τα σκοτάδια να καλύψουν τους καταπιεστές μου. Πες στη δύναμη μου: Εγώ είμαι εκείνος που θα πρέπει να σε σώσει. 4. Είθε εκείνοι που μου αρπάζουν το φως μου εξ ολοκλήρου, να στερηθούν δύναμης. Είθε να αποσταλούν στο χάος και να γίνουν ανίσχυροι, εφόσον αυτοί αρπάζουν το φως μου ολοκληρωτικά. 5. Είθε η δύναμη τους να γίνει σκόνη και είθε ο Ιεού, ο άγγελος σου να τους εκμηδενίσει. 6. Και αν φθάσουν στο ύφος, είθε το σκότος να τους περικλείσει και να γλιστρήσουν και να επιστρέφουν στο χάος. Και είθε ο άγγελος σου Ιεού να τους εκδιώξει και να τους καταρρίψει στα κατώτερα σκοτάδια. 7. Και επειδή έχουν τοποθετήσει τη δύναμη με μορφή λιονταριού σαν μία παγίδα για μένα, για να θλίβομαι αν και δεν τους έκανα κακό, το φως τους θα τους αφαιρεθεί· διότι έχουν καταπιέσει τη δύναμη μου, αλλά δεν θα είναι ικανοί να μου την αφαιρέσουν. 8. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως, απομάκρυνε τον εξαγνισμό της δύναμης με μορφή λιονταριού, χωρίς αυτή να το γνωρίζει -την ιδέα που ο Ισχυρο-γνώμονας είχε κάνει να συναποκομίσει το φως μου- και αφαίρεσε της το δικό της φως· είθε το φως να αφαιρεθεί από τη δύναμη με μορφή λιονταριού, αυτή που έβαλε την παγίδα για μένα. 9. Αλλά η δύναμη μου θα απολαμβάνει στο Φως και θα χαίρεται να είναι σωσμένη από αυτό. 10. Και όλα τα μέρη της δυνάμεως μου θα πουν: Δεν υπάρχει καλύτερος Σωτήρας από σένα. Διότι εσύ θα με σώσεις από το χέρι της δύναμης με μορφή λιονταριού, που μου άρπαξε τη δύναμη μου, και θα με σώσεις από τα χέρια εκείνων που συναποκόμισαν τη δύναμη μου και το φως μου. 11. Διότι αυτοί εξεγέρθηκαν εναντίον μου, όταν ψευδόμενοι πλησίασαν σε μένα και λέγοντας ότι γνωρίζω το μυστήριο του Φώτος που βρίσκεται στο ύψος (το φως στο οποίο έχω πίστη), και με πίεσαν (λέγοντας): Πες μας το μυστήριο του Φωτός του ύφους, -το οποίο δεν γνωρίζω. 12. Και εκδικήθηκαν με όλο αυτό το κακό, διότι έχω πίστη στο Φως του ύψους· και έκαναν τη δύναμη μου άφωτη. 13. Αλλά, όταν με στεναχωρούσαν, κάθησα στο σκοτάδι, και, η ψυχή μου λύγισε, θρηνώντας. 14. Πραγματοποίησε το, Ώ! Φως, -μέσω αυτής της αιτίας σε ανυμνώ- σώσε με. Γνωρίζω ότι θα με σώσεις διότι εκπλήρωσα σε κάθε στιγμή τη θέληση σου, αφ'ότου ήμουν στον αιώνα μου. Εκπλήρωσα τη θέληση σου, όπως οι αόρατοι που βρίσκονται στη περιοχή μου, και όπως το ταίρι μου·και φώναζα αναζητώντας ακατάπαυστα το φως σου. 15. Τώρα όλες οι απόρροιες του Ισχυρογνώμονα με περιέβαλαν και χαίρονται για το πάθημα μου, και με καταπίεσαν οδυνηρά, χωρίς να τις αντιλαμβάνομαι. Και έχουν πετάξει μακρυά και έπαυσαν να με καταπιέζουν, αλλά δεν έχουν οίκτο για μένα. 16. Επέστρεφαν και με κακομεταχειρίστηκαν και με πίεσαν με μεγάλη πίεση και μου κάρφωσαν τα δόντια τους, επιθυμώντας να μου αρπάξουν το φως μου ολοσχερώς. 3.

144

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Εως πότε θα τους επιτρέπεις, Ώ! Φως, να με καταπιέζουν; Σώσε τη δύναμη μου από τις κακές σκέψεις τους και σώσε με από την δύναμη με μορφή λιονταριού διότι είμαι η μοναδική από τους αόρατους που βρίσκομαι σ'αυτή τη περιοχή. 18. Θα σου ψάλλω ύμνους, Ώ! Φως, στο μέσο εκείνων που ενώνονται εναντίον μου και θα κραυγάσω στο μέσο εκείνων που με πιέζουν. 19. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως, μη επιτρέψεις λοιπόν σ'εκείνους που με μισούν και επιθυμούν να μου αρπάξουν τη δύναμη μου, να χαίρονται, με τη λύπη μου, αυτούς που με απεχθάνονται, αν και δεν τους έκανα τίποτα. 20. Πράγματι, αυτοί με κολάκευσαν με γλυκόλογα, ρωτώντας με πάνω στα μυστήρια του Φωτός, τα οποία αγνοώ και με δολιότητα μίλησαν κακώς για μένα και εξοργίστηκαν, διότι έχω πίστη στο φως του Υψους. 21. Ανοιξαν τους οισοφάγους τους απέναντι μου και είπαν: Βεβαίως, θα της αρπάξουμε το φως της. 22. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως, γνωρίζεις το αμάρτημα τους· μην απομακρύνεις την βοήθεια σου μακρυά από μένα. 23. Διεκδίκησε με και φθάσε με γρήγορα, Ώ! Φως. 24. Και·δίκασε με σύμφωνα με τη καλοσύνη σου. Ετσι λοιπόν, Ώ! Φως των φώτων, μην επιτρέψεις να μου αρπάξουν το φως μου. 25. Και. μη τους αφήσεις να λένε στις καρδιές τους: "Η δύναμη μας διψάει για το φως της". Και ούτε να λένε: "Καταναλώσαμε τη δύναμη της" 26. Αλλά μάλλον επίτρεψε να φθάσει το σκοτάδι μέχρι αυτούς, και εκείνοι που επεθύμησαν να μου αρπάξουν το φως μου, να γίνουν ανίσχυροι. Είθε το χάος και τα σκοτάδια να περικυκλώσουν εκείνους που λένε: "Θα της αρπάξουμε το φως της και τη δύναμη της". 27. Τώρα λοιπόν, σώσε με, ώστε να χαίρομαι, διότι αναστενάζω για τον δέκατο τρίτο αιώνα, την περιοχή της Αρετής και θα λέω πάντοτε: Είθε το φως του αγγέλου Ιεού να λάμπει όλο και περισσότερο. 28. Και η γλώσσα μου θα ψέλνει ύμνους προς εσένα στη γνώση σου, καθ' όλο το χρόνο, στον δέκατο τρίτο αιώνα". 17.

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛdžnjƼǓǂƼǀDŽhƸLjLJǐDžƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾƸLJǕƸNjNJdžǖǛLJdžNjǐLjLJƸDžƸDŽNJƾƻǖDŽƸǃƾ ƸLJǕNJdžDŽǃNjƾǃǑDŽdž ƝƻǖDŽƸǃƾǁƸǀNJdžƫǏǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƦǓljNJƾƨǕnjǀƸ ƩƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ ǁƸǂǖLJNJdžNjDŽ NJdžNjǛ ǁƸNJƸLJǀƼljNJǑǛ ƸNjNJdžǓ džǀ NJƼǂƼNjNJƸǓdžǀ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ljƸDŽ ƚǖDŽƸǃǀǛƨdžnjǓƸ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ NJƸLJƼǀDŽǘDŽƼNJƸǀ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿƸLjLJǐƽdžNjDŽNJdžnjǏǛƸLJǕNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ǁƸǀǁǂǑƹdžNjDŽǃǑLjdžǛ NJƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛƸNjNJdžǖ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƻƾǂƸƻǒ NJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJdžNjnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸLJǑljdžNjDŽljNJƾLJǖLjǀDŽƾǂǓǃDŽƾnjǏNJǀǐǛǁƸǀƿƼǀƸnjǀdžǖ LJdžNjƼǓDŽƸǀdž ƻƼǖNJƼLjdžǛƿǐDŽƸNJdžǛ ƴNJƸDŽƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƼƺǘƺǓDŽƼNJƸǀljǁǕDŽƾƸDŽƸƻǖƼNJƸǀƾnjǘNJǀljƾNJdžNjƟƼdžǖ ƥƟƼdžǖƼǓDŽƸǀdžnjǏNJdžƻǕNJƾǛ ǑDŽƸƸLJǕNJƸƸNjNJƸljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥ ƟƼdžǖ ƸDŽƸLJNJǖljljƼǀ ljƼ ǁƸƿh ǑDŽƸDŽ ƸLJǕ ƼǃǐǛ NJƾDŽ ƸǓljƿƾljƾ NJƾǛ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛ ƸNjNJdž LJƸLjƸNJǒLjƾljƾǛ 145

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƟƼdžǖ ǃLJdžLjƼǓ ƼLJǓ LJǂǑdžDŽ DŽƸ ǁƸNJƸƻǀǘǁƼǀ ǁƸǀ DŽƸ ƼǁNJdžDžƼǖƼǀ ljNJdž ƬǐdžǛ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƝƻǖDŽƸǃƾNJdžNjơǑdžDŽNJƸNJdžNjƣǕǃdžNjƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǒǁƸǀdžǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀƼLJǏnjƼǂdžǖDŽNJƸǀNJǀǛ LJǀǕƻǖljǁdžǂƼǛljNJǀƺǃǑǛƺǀƸDŽƸǁǐDŽdžNjDŽLJǀǁLjǒNJƾƽǏǒljNJdžNjǛǃNjƾǃǑDŽdžNjǛ ƩƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ Ƹǂǂǐ džNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ ƼLJǀNJǖǍdžNjDŽDŽhƸLjLJǐDždžNjDŽNJƾDŽdžǀǁƼǓƸƻǖDŽƸǃƾNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƝƻǖDŽƸǃƾNJdžNjơǑdžDŽNJƸNJdžNjƣǕǃdžNjƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǒǁƸǀǃǑljǏNJdžNjLJǕDŽdžNjƼLJǀǍƼǀLjƼǓDŽƸǃƸǛ ƼDžƸƺDŽǓljƼǀ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƿǑǂƼǀǑDŽƸƹǐǂljƸǃdžƺǀƸNJƾDŽLJdžDŽƼǃǑDŽƾNJƾǛǁƸLjƻǀǐǁƸǀǀǁƼNJƼǖƼǀƸLJǕNJƾDŽ ǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖDŽƸNJƾǛƼLJǀNJLjǑǎƼǀDŽƸDžƼǁdžNjLjƸljNJƼǓƸLJǕ NJƾDŽ NJǕljƾLJǓǁLjƸ ƦLjǑLJƼǀDŽƸNJƾǛƸnjƸǀLjǑljƼǀƸLJǕNJdžǀljǍNjLjdžƺDŽǏǃǀǁdžƼƺǘNJdždžǂǑƿLjǀdžnjǏǛNJdžNj ƩƸljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjƼƺǘǁƸǀNJƾǛƗƹǖljljdžNjƼǓDŽƸǀǐǂǂdžǛNJǖLJdžǛNJdžNjnjǏNJǕǛ ƿƸǂǑƺƸǃƼ njǏǛ ƸLJǕNJƾƺǁǐǃƸNJdžNjNjLJǑLjNjƿLjdžNj ƩdžnjǏǛNJƾǛƻǖDŽƸǃƾǛǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖƼǓDŽƸǀƫǏǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾ ǁƸǀƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ƸLJƼǂLJǀljǃǑDŽƾ ƻǀƸǃƸLjNJǖLjƼNJƸǀ ƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdžƠǐLjǃƸ ƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdžƣǕǃdž ƝƻǖDŽƸǃƾNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƸLJdžǂƸǃƹǐDŽƼǀǃǑljƸljNJdžƫǏǛǁƸǀǍƸǓLjƼNJƸǀǕNJƸDŽljǘƽƼNJƸǀ ǃǑljǏƸNjNJdžǖ ƝƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖƸLjLJǐƽƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾƸLJǕNJdžDŽǃNjƾǃǑDŽdž ƨƸnjǘǛ džLJƼljǃǑDŽdžǛǃNjƾǃǑDŽdžǛǍǐDŽƼǀNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNj Ʃdž ƫǏǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƨǏNJǒLjƸǛ ǃƸǛ ƸNjNJǕ ǑǍƼǀ NJƾ LJLjdžǑǂƼNjljƾ NJdžNj ljNJƾ ƫǏNJǀǐ ƸNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƫǏNJǀǐ ƩdžƫǏǛ ƾƫǏNJǀǐ NJdžƲDŽLjǀ ǃƸǛljǘƽƼǀƸLJǕNJƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjơǑdžDŽNJƸNJdžNjƣǕǃdžNj ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸljǏƿƼǓƸLJǕNJƸǍǑLjǀƸƸNjNJǘDŽLJdžNjǐLjLJƸDžƸDŽNJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛ ƛDŽƸDŽNJǓdžDŽNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƼDžƼƺƼǓLjdžDŽNJƸǀdžǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ Ʃdž ǃNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ƫǏNJǕǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJƸ ƥNjLjǐDŽǀƸ ƼǓDŽƸǀ ǐƺDŽǏljNJdž ƨLJǐDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžƢƼƺǐǂdžƢNjljNJǒLjǀdž ƝƻǖDŽƸǃƾǍǏLjǓǛnjǏǛljƼNJǓLJdžNJƼƻƼDŽƼDžNjLJƾLjƼNJƼǓ ƢǑljƸljNJdžljǁdžNJǐƻǀ ƾƭNjǍǒǂNjƺǓƽƼǀƺƼǃǐNJƾƸLJǕLJǕDŽdž ƢǕDŽdžDŽNJdžƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀǕNJƸDŽƼǁNJƼǂdžǖǃƼljƼǁǐƿƼljNJǀƺǃǒNJƾƿǑǂƾljƾNJdžNj ƪLJƼDŽƿNjǃǓƽdžNjǃƼ ǕNJǀ dž ƦƸNJǑLjƸǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJdž ǁLjNjnjǕ ƼǓDŽƸǀ dž ƦƸNJǑLjƸǛ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ njǘNJǏDŽ ƥƹƸƿǖǛƠǖLjǀdžǛƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǐDŽNJdžNJƼljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ hƥǃǏǛ ƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼǕNJǀdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǛǃƸǛƘdžǖƻƸǛƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžDŽNJdž DžƼƻǓLJǂǏǃƸNJdžNjƯƻǀƘdžǖƻƸ NJdžNjƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdžNj ƥƯƻǀƘdžǖƻƸǛƼǓDŽƸǀdžƯƺDŽǏljNJdžǛ džƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdžǛƠǖLjǀdžǛƠƸƿhǑDŽƸǛƸLJǕƼǃǐǛǑǍƼǀNJdžDŽ ƯƻǀƘdžǖƻƸNJdžNjǙ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ƺDŽǏLjǓljdžNjǃƼ ǁƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ NJƾǛ ƢƼƺǐǂƾǛ ƠdžljǃǀǁǒǛ ƝǃǑLjƸǛ NJdžDŽƗnjƸDŽǑLjǏNJdžƯƻǀƘdžǖƻƸ ƩǘLjƸ ǁƸNJƸDŽdždžǖǃƼ ƺǀƸNJǓ dž ƟƾljdžǖǛ džhƢƼƺǐǂdžǛ ƠƸƹǒLj ǃǓǂƸƺƼ LJǐDŽNJdžNJƼ ljNJdžDŽ ƟƼdžǖ NJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸNJdžNjƦƸNJǑLjƸNJdžNj ƚƼDŽƿƸǁƸNJƸDŽdždžǖljƸǃƼǕǂƸƸNjNJǐNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫǏNJǕǛƼǐDŽƻƼDŽƿƸƺDŽǏLjǓƽƸǃƼǁǐNJǀ LJǐDŽǏljNJdžNjǛƻNjǕưDŽƸ NJdžDŽƛǁƻƾǂǏǃǑDŽdžǁƸǀNJdžDŽƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdž ƗƼǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀdžƯƺDŽǏljNJdžǛǁƸǀdžƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdžǛưDŽƸǛ ƛǂdžǍǓǃƼǓDŽƸǀdžƛǁƻƾǂǏǃǑDŽdžǛưDŽƸǛ ƥƢǏǗljǒǛƸLJƸƺǕLjƼNjljƼDŽƸǁǐDŽdžNjDŽƼǀǁǕDŽƼǛNJdžNjƗƼǂdžǍǓǃ ƸǂǂǐdžNjƻǑLJdžNJƼƸLJƸƺǕLjƼNjljƼ DŽƸljǁƸǂǓljdžNjDŽ DŽhƸǂǂƾƺdžLjǓljdžNjDŽNJdžDŽƛǁƻƾǂǏǃǑDŽdžDŽƛǂdžǍǓǃ 146

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƠƸNJƸǂǒƺƼǀƸƻǖDŽƸNJdžDŽDŽƸljNjǃƹdžǂǓljdžNjǃƼ DŽhƸǂǂƾƺdžLjǓljdžNjǃƼNJdžDŽƯƺDŽǏljNJdžDŽ ƴǃǏǛ NJdžDŽ ƛǁƻƾǂǏǃǑDŽdž NJdžDŽ ƺDŽǏljNJǕDŽ ƛǂdžǍǓǃ ƹƼƹƸǓǏǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽhƸǂǂƾƺdžLjǀljNJƼǓ DŽƸ ljNjǃƹdžǂǀljNJƼǓ ƥ ƼǁƻƾǂǏǃǑDŽdžǛ ƛǂdžǍǓǃ ƼǓDŽƸǀ ljNjƺǁLjdžNJƾǃǑDŽdžǛ ƸLJǕ NJdžDŽ LJǂǐljNJƾ ƚƾǃǀdžNjLjƺǕ NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ƝƟƼLjǒƫǏNJǀǐƸLJdžLjLjǑƼǀǃǑljƸƸLJǕNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNjƗƼǂdžǍǓǃr 'PIBU ƾƫǏNJǀǐ džǀƼNjnjNjƼǓǛnjǂǕƺƼǛ ƸDŽƸƻǖdžDŽNJƸǀǃǑljƸƸLJǕNJdžljNJǒƿdžǛNJdžNjƗƼǂdžǍǓǃr ƝƠdžljǃǀǁǒƛNjnjNjǙƸƼǓDŽƸǀƾƫǏNJǀǐ džǀƚƾǃǀdžNjLjƺdžǓ džǀƯnjƸNJdžǀLJdžNjƸLJdžLjLjǑdžNjDŽǃǑljƸƸLJǕ NJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJdžNj ƯƺDŽǏljNJdžNj ǕNJƸDŽ ǃNjljNJƸƺǏƺƼǓNJƸǀ ƾ ƗNjƺǒ NJƾǛ ƚƾǃǀdžNjLjƺǓƸǛ ljƼ džLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼƨǖǃLJƸDŽ ƠƸDŽǑDŽƸǛ ƘdžǖƻƸǛ NJƾǛ LJƼLjǀljNjǂǂdžƺǒǛ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljNjƺǍǏDŽƼNjƿƼǓ ǃƼ NJdžDŽ ƯƻǀƘdžǖƻƸ LJLjǀDŽƸLJǕNJƾƠdžljǃǀǁǒƣǖǁNJƸ ƩLjdžǃƼLjǐ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁƸǀ ǃǕDŽdžDŽ dž ƯƻǀƘdžǖƻƸǛ NJƸ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƥǀƗǕLjƸNJdžǀLJdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀljNJƾDŽLJƼLjǀdžǍǒNJdžNjƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸǁƸǀNJdžƩƸǓLjǀǒƻǓƻNjǃƾ ƭNjǍǒ džLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼ ƢNjƾǃǑDŽdžNj ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ DŽƸ ǁǐDŽdžNjDŽ NJdž ƿǑǂƾǃƸ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ǕǂǏDŽ NJǏDŽnjǘNJǏDŽ ƩƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNj ƨƼƿ ǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐNJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ƸǀljƿǐDŽdžDŽNJƸǀƺǀhƸNjNJǒDŽǁƸǃǀǐǂǖLJƾ ƩƸ ƸLJǐDŽƿLjǏLJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJdžNj njdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƻǀƸƻǀǁǐƽdžDŽNJƸǀljƼƼLJNJǐƼLJǓLJƼƻƸ ƴNJƸDŽ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ DŽdžǃǓƽƼǀ ǕNJǀ ǒƻƾ ǑǍƼǀ ƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓ DŽǑƼǛ ƼLJǀƿǑljƼǀǛ ƸLJǕ NJdžNjǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛNJƾDŽǁǐDŽdžNjDŽDŽƸNjLJdžnjǑLjƼǀ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ǁƸLjnjǘDŽdžNjDŽ NJƸ ƻǕDŽNJǀƸ NJdžNjǛ ljNJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƿǑǂdžDŽNJƸǛ DŽƸ NJƾǛ ƸLjLJǐDždžNjDŽNJdžnjǏǛNJƾǛdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƠƸNJƸǂǒƺƼǀ ljǍƼƻǕDŽ ƸƻǖDŽƸNJƾ ƾ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ǂǕƺǏ ƸǁLjǀƹǘǛ NJdžNj ljNjƺǁƼǁLjǀǃǑDŽdžNjƺƼƺdžDŽǕNJdžǛƺǀƸNJdždžLJdžǓdžƾdžƻNjDŽƾLjǒƻǀƸƻǀǁƸljǓƸNJdžNjƼƺǘƸDŽƸLJNJǖljljƼNJƸǀ ljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžDŽƣǕǃdžNJdžNjƛLJNJǐ ƩƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ljNJƸ ƼLJNJǐ ƼLJǓLJƼƻƸ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǁǐDŽdžNjDŽ ljǍƼƻǕDŽ ƸƻǖDŽƸNJƾ NJƾDŽ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƢǕDŽdžDŽ NJdž ƢƼƺǐǂdž njǏǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljǘljƼǀ NJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƸLJǕ NJƾDŽ ƻǖDŽƸǃƾ NJdžNj ơǀdžDŽNJƸLjǀdžǖNJdžNjƣǕǃdžNjǁƸǀƸLJǕNJƾDŽƻǖDŽƸǃƾNJǏDŽljǁdžNJƼǀDŽǘDŽ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ǎǐǂǂdžNjǃƼ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdž ƫǏǛ ljNJdž ǃǑljdžDŽ ƸNjNJǘDŽ LJdžNj ljNjDŽƻǑdžDŽNJƸǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽǃƸǛǁƸǀljNJdžǃǑljdžƸNjNJǘDŽLJdžNjǃƸǛǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽ ƩƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǃǀljdžǖDŽNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǃǑljƸljƼǃƸǛ ǁƸǀǃǑljƸljƼǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƥǀ LJLjǐǁNJdžLjƼǛ NJǏDŽ ljǁdžNJƸƻǀǘDŽ ǁdžǂƸǁƼǖdžNjDŽ NJdžDŽ ǃNjƾǃǑDŽdžDŽ LJƸLjh Ǖǂdž LJdžNj ǃƼNJǐ NJdžDŽ ǂǀƿdžƹdžǂdžǖDŽ ƛǓDŽƸǀ Ǒǁƻƾǂdž ǕNJǀ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ǃǀǂdžǖDŽ ǁƸǁǘǛ ƺǀƸ NJdžDŽ ǃNjƾǃǑDŽdž ƻǀǕNJǀ ƻƼDŽ NJdžDŽ ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽ ƗƺDŽdždžǖDŽ džǀ ǐLJǀljNJdžǀ NJƾDŽ ljdžnjǓƸ LJdžNj ǁLjǖƹƼNJƸǀ LJǓljǏ ƸLJǕ ǁǐƿƼ LJLjǐDžƾ NJƾǛƽǏǒǛNJǏDŽƢNjljNJǘDŽ ƞǑǂdžNjDŽ džǀ ǐLJǀljNJdžǀ DŽƸ NjLJdžǁǀDŽdžǖDŽNJƸǀ džǀ ƢǖljNJƼǛ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐ ǃǑljƸ ljNJǀǛ NJLjdžǍǀǑǛ NJǏDŽ ƻdžƺǃǐNJǏDŽ ƥǀLJLjǐDžƼǀǛNJǏDŽǃNjƾǃǑDŽǏDŽLJLjdžǁƸǂǂdžǖDŽNJdžƿNjǃǕNJǏDŽƻƸǀǃǕDŽǏDŽ ƩdžƫǏǛNJǏDŽƥNjLjƸDŽǓǏDŽ ljNJdždžLJdžǓdžǑǍdžNjDŽLJǓljNJƾdžǀƢǖljNJƼǛ ƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓƻLjǐljƼǀǛLJdžNjdžǀ ǐLJǀljNJdžǀƹƸƿǃdžǂdžƺdžǖDŽljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJǀǛƸƻǑDžǀƼǛLJLjdžǁLjǓljƼǀǛǁƸǀLJLjdžǁƸNJƸǂǒǎƼǀǛNJdžNjǛ ƛDždžLjƺǓƽdžDŽNJƸǀ džǀ ǐLJǀljNJdžǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJǏDŽ ƢNjljNJǘDŽ ǁƸǀ ǂǑDŽƼ ƿƸ NJdžNj ƸLjLJǐDždžNjǃƼ NJdž njǏǛ NJdžNj 147

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƩdžƫǏǛƺDŽǏLjǓƽƼǀNJƾDŽƼDŽdžǍǒNJǏDŽǁƸNJƸǍƿǕDŽǀǏDŽǁƸǀƹdžƾƿǐƼǀNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƩdžƫǏǛƿƸLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƼǁƻǀǁǒljƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƩdžƫǏǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǁLjǓDŽƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƸDŽǐǂdžƺƸǃƼNJƾǁƸǂǏljǖDŽƾNJƾǛ ƩdžƫǏǛNJǏDŽƫǘNJǏDŽƼǓDŽƸǀdžƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ƿƸ ǒƿƼǂƸDŽ DŽƸ ǑǂƼƺƸDŽ ƺǀƸ NJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ ǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ ǁdžLjƼljǃǑDŽƾƸLJǕnjǏǛ ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀƿƸǒƿƼǂƸDŽDŽƸǁƸNJƸDŽƸǂǘljdžNjDŽNJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ Ʃdž ljǁdžNJǐƻǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJǀǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƼǛ LJƼLjǀdžǍǑǛ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƸDŽǓljǍNjLjdžǀ ǃLJLjdžljNJǐljNJdžƫǏǛ Ʃdž ǍǐdžǛ ǁƸǀ NJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ ǁƸǂǖLJNJdžNjDŽ ǕLJdžǀdžNjǛ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ DŽh ƸLjLJǐDždžNjDŽ NJdž njǏǛ ǁƸǀ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾƸLJǕNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƗDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ljƼnjǀLjǕNJ ƢLJǀDŽǐǍ ǁƸǀ ƩljƼljǑƻ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NJdž LJLjǘNJdž ƬǐdžǛ ƼǁƼǓDŽdž ƸLJǕ NJdž džLJdžǓdžƸDŽƸƹǂǖƽƼǀdžƠǕljǃdžǛ ƨNJdž ƙǀƼljǕDŽNJƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƸDŽƿLjǘLJǀDŽdž ljƼDždžNjƸǂǀǁǕ ǁǑDŽNJLjdž NjLJǐLjǍƼǀ NJdž ƻƼǖNJƼLjdž ƬǐdžǛ ƼǁƼǓDŽdžƸLJǕNJdždžLJdžǓdžLJƾƺǐƽdžNjDŽdžǀƹƸljǀǁǑǛƸLjǍǑǛNJdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNj ƠǐNJǏ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƗǀǘDŽƼǛ ljNJƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJǏDŽ ƠǂǓnjdžƿ ljNJdžDŽ NjLJǕƺƼǀdž ǁǕljǃdž NjLJǐLjǍƼǀNJdžNJLjǓNJdžƬǐdžǛ džǀƠdžǂǐljǀǃdžǀƠǕljǃdžǀ Ɲ LJƼLjǀdžǍǒ NJdžNj ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ǐLjƾNJƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJƾǛ ƸLjƼNJǒǛ ƾ ƻǀƸǃdžDŽǒ NJǏDŽ ƢNjljNJǘDŽ ƥƟƼdžǖ džƯƺƺƼǂdžǛNJdžNjƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸƸljNJLjǐnjNJƼǀƻǓDŽdžDŽNJƸǛNJƾLJLjǘNJƾnjǘNJǀljƾljNJdžNjǛ ƢǖljNJƼǛ ƥƟƼdžǖƹLjǓljǁƼNJƸǀǃǑljƸljNJǀǛLJǀǕǐƺDŽǏljNJƼǛLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƼǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥƟƼdžǖƼǓDŽƸǀdžLJLjǓƺǁƾLJƸǛNJǏDŽǃdžLjnjǘDŽ džƯƺƺƼǂdžǛNJdžNjƗLjǍƸǓdžNjNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ǑDŽƸƸLJǕ NJƸLJǀǕƸDŽNjǎǏǃǑDŽƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƨNJdžDŽ ƚǑǁƸNJdž NJLjǓNJdž ƗǀǘDŽƸ dž ƢǖljNJƾǛ ǎǐǂǂƼǀ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdžDŽ ƮǁƼƸDŽǕ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ƫǏNJǕǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51  Οταν ο Ιησούς τέλειωσε να ομιλεί, είπε προς τους μαθητές του: "Αυτός που είναι σοφός ανάμεσα σας, να προκηρύξει τη λύση". Ο Ιάκωβος προχώρησε, φίλησε το στήθος του Ιησού και είπε: "Κύριε μου, το πνεύμα σου μου έδωσε σοφία και είμαι έτοιμος για να προκηρύξω τη λύση. Σχετικά με αυτά, η δύναμη σου προιρήτευσε από πριν μέσω του Δαβίδ, στον τριακοστό τέταρτο Ψαλμό, το ακόλουθο, σχετικά με την ενάτη μετάνοια της Πίστης Σοφίας". ƥƟǐǁǏƹdžǛƼǓDŽƸǀdžƼNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛƦLjdžljNJǐNJƾǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƴLJdžǀdžǛ ǃƼǂƼNJǐ NJƾ ƠƸƿdžǂǀǁǒ ƛLJǀljNJdžǂǒ NJdžNj ƟǐǁǏƹdžNj ƿƸ ƼDŽDŽdžǒljƼǀ NJǀǛ ƸLjǍǑǛ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƥƦƸNJǑLjƸǛǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽ ƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛljǏNJƼLjǀǁdžǖƟǐǁǏƹdžNj ǃƸǛ ƻǀƻǐljǁƼǀNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƛǓDŽƸǀ ǂdžǀLJǕDŽ dž ƟǐǁǏƹdžǛ ǑDŽƸ ƸLJǕ NJƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥ ƟǐǁǏƹdžǛƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJƼDŽǐ ljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJƾDŽ ƼLJǀljNJǒǃƾ NJƾǛ 148

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǃƼNJƸǂǂƸƺǒǛNJdžNjƙǀƼljǕDŽNJƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj Ʃdž ƹƸljǀǁǕ ƹǀƹǂǓdž NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj LJdžNj dž ƟǐǁǏƹdžǛ njǑLjƼǀ ljNJƸ ǍǑLjǀƸ NJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƾ ƗLJdžǁǐǂNjǎƾ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾƗLJdžǁǐǂNjǎƾƼǓDŽƸǀNJdžƹǀƹǂǓdžNJƾǛƨdžnjǓƸǛLJdžNjǁƸNJƸDŽdžƼǓNJƸǀǃǕDŽdžDŽƸLJǕ NJdžNjǛƗǂǍƾǃǀljNJǐǛ ƢǕDŽdžDŽdžǀƼLjƺǐNJƼǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNjǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽNJƾDŽƗLJdžǁǐǂNjǎƾ ƨNJƾDŽ ƸDŽǘNJƼLjƾ ƬƾǃƼǓƸ ƻƾǂƸƻǒ ljNJƾDŽ ƗǂǍƾǃƼǓƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƾ ǃNjljNJǀǁǒ ƼLJǀljNJǒǃƾ NJƾǛ ƗLJdžǁǐǂNjǎƾǛ ƥǀ DŽǕǃdžǀ NJƾǛƸDŽǘNJƼLjƾǛ ƬƾǃƼǓƸǛ ǒ ƗǂǍƾǃƼǓƸǛ džǀ ƸLjǍǑǛ ƾ ljƼǀLjǐNJƾǛƚǀƻƸljǁƸǂǓƸǛ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀǁƸNJƸNJƼƿƼǀǃǑDŽƾljNJƾDŽƗLJdžǁǐǂNjǎƾ ƥ ƟǐǁǏƹdžǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ǁƸƿhƼDŽǕǛ ǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƼLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽǏ dž ƼNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛ ƦLjdžljNJǐNJƾǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƥ ƟǐǁǏƹdžǛ ƼǓDŽƸǀ ǐǂǂdž ƸNjNJǕDŽdžǃdž ǁƸǀ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj LJLjdžljǏLJǀǁdžǖ ǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƠƸƿhǑDŽƸǛƸLJǕǃƸǛǑǍƼǀNJdžDŽƻǀǁǕNJdžNjƟǐǁǏƹdž ƣƸ ƺǓDŽƼNJƸǀ ǁƸNJƸDŽdžƾNJǕ ǁƸǂǐ ǕNJǀ ǕǂƼǛ džǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ LJdžNj ƻƾǃǀdžǖLjƺƾljƸDŽ NJdž ƨǖǃLJƸDŽ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžƛǓDŽƸǀǃƸǛ ƥƬLjǀljNJǕǛƸƺǏDŽǓƽƼNJƸǀƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽƼǍƿLjǘDŽNJƾǛƭNjǍǒǛ ƥǀƼǍƿLjdžǓNJƾǛƭNjǍǒǛƼǓDŽƸǀNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƛǓƿƼdžƠǖLjǀdžǛDŽƸƻǀǁǐljƼǀNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƥƥǀǁƼǓdžǛƠǖLjǀdžǛLJƸǂƼǖƼǀƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽǁǕǁǁǀDŽǏDŽƻƸǀǃǕDŽǏDŽNJdžNjƨƼƿ ƩdžnjǂdžƺƼLjǕljLJƸƿǓdžNjƻǑLJdžNJƼƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸƸLjLJƸǍNJƼǓƸLJǕNJdžNjǛǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƾljǏNJƾLjǓƸǃƸǛ ƩƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ NJǏDŽ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽ ǃƸǛ ƼǂǂƸNJǏǃǐNJǏDŽ ǁƸNJƸƻǀǘǁdžNjDŽNJƾƭNjǍǒ ƛǓƿƼ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƼǁNJƼƿƼǀǃǑDŽƸ ljNJdž ǕDŽƼǀƻdžǛ ǁƸǀ ljNJdžDŽ ƼDžƼNjNJƼǂǀljǃǕ 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Δίκασε, Κύριε, όποιους με αδίκησαν και πολέμησε ενάντια σ’ εκείνους που με πολεμούν. Αδραξε άρμα και ασπίδα και σήκω προς βοήθεια μου. Σύρε ένα ξίφος και απέκρυψε το από τους καταπιεστές μου. Πες στη ψυχή μου: "Εγώ είμαι η Σωτηρία σου". Είθε εκείνοι, που καταδιώξαν τη ψυχή μου να ταπεινωθούν και να ντροπιαστούν είθε να πέσουν από ξίφη και να ντροπιαστούν όποιοι επινοούν κακό εναντίον μου. Είθε να είναι μόρια στον αέρα, και είθε ο άγγελος του Κυρίου να τους καταδιώκει. Είθε ο δρόμος τους να είναι σκοτεινός και επικίνδυνος και είθε ο άγγελος του Κυρίου να τους θλίβει. Διότι χωρίς κάποια αιτία έκρυψαν για μένα μία παγίδα, για να με απογυμνώσουν και επειδή ειρωνεύτηκαν για μένα χωρίς λόγο. Είθε μία παγίδα να πέσει πάνω τους και να μη το ξέρουν, και είθε η παγίδα που έκρυψαν για μένα να τους συλλάβει και να πέσουν μέσα σ'αυτήν. 149

Ο Ιάκωβος ερμηνεύει την ενάτη μετάνοια σύμφωνα με το ψαλμό 34(35).

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28.

Ομως η ψυχή μου θα χαροποιείται στον Κύριο και θα χαίρεται στη σωτηρία της. Ολα τα οστά μου θα πουν: Ώ! Κύριε, ποιος υπάρχει που να σου μοιάζει; Εσύ που ελευθερώνεις τον άθλιο από εκείνον που τον ξεπερνά σε ισχύ και σώζεις τον δυστυχή και τον πτωχό από τα χέρια εκείνων που τον απογύμνωσαν. Ηλθαν άδικοι μάρτυρες και με ρώτησαν αυτό που εγώ δεν ήξερα. Μου ανταπέδωσαν κακό αντί καλό και άφησαν τη ψυχή μου στην ορφάνεια. Οταν με ενοχλούσαν, ντύθηκα με ράσο και απονεκρώθηκα με νηστείες και η προσευχή μου ξανάεπέστρεψε στο στήθος μου. Εργάστηκα για σένα και τον πλησίον μου και για τον αδελφό μου· και ταπεινώθηκα όπως εκείνος που πενθεί σε πένθη και είναι θλιμένος. Αυτοί χάρηκαν για τη συμφορά μου και τώρα ντρέπονται. Σαν πληγή ενώθηκαν εναντίον μου και εγώ δεν το ήξερα· αλλά διαχωρίστηκαν και προβληματίστηκαν. Με έθλιψαν και ειρωνεύτηκαν για μένα με εμπαιγμούς, και κάρφωσαν τα δόντια τους σε μένα. Ώ! Κύριε, πότε θα κοιτάξεις προς εμένα; Αποκατέστησε τις ζημιές που εκαναν στην ψυχή μου και ελευθέρωσε με από τα χέρια των λιονταριών τους. Θα σου εξομολογηθώ, Ώ! Κύριε, στη μεγάλη συνέλευση και θα σου ψάλλω επαίνους εις το μέσο αναρίθμητων ατόμων. Είθε να μη με χειριστούν άδικα, σαν έναν εχθρό, ούτε να ειρωνεύονται για μένα και να μισοκλείνουν τα μάτια τους εκείνοι που με μισούν χωρίς αιτία. Διότι αυτοί βεβαίως, πηγαινοέρχονται μαζί μου με λόγια ειρήνης, μολονότι με πανουργία μηχανοραφούν ενάντια σε μένα. Ανοιξαν διάπλατα τους οισοφάγους τους εναντίον μου και είπαν: "Βεβαίως, τα μάτια μας χόρτασαν να την κοιτάζουν". Εσύ το είδες, Ώ! Κύριε, μη σιωπήσεις. Ώ! Κύριε, μην απομακρυνθείς από μένα. Σήκω, Ώ! Κύριε, επέσπευσε την διεκδίκηση μου, επέσπευσε την εκδίκηση μου, Θεέ μου και Κύριε μου. Κρίνε με, Ώ! Κύριε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου· είθε να μη χαρούν για μένα, Θεέ μου. Και ας μη πουν: "Καλώς έκανες ψυχή μας". Είθε να μη πουν: "Την καταναλώσαμε." Ας ατιμαστούν και ας ντραπούν εκείνοι που χαίρονται με τη ατυχία μου. Ας ευχαριστηθούν και ας χαρούν εκείνοι που θέλουν τη δικαιοσύνη μου και όποιοι επιθυμούν την ειρήνη του δούλου σου ας λένε: "Είθε να επαινεθεί και να εξυψωθεί ο Κύριος". Η γλώσσα μου θα φωνάξει στη δικαιοσύνη σου και στην τιμή σου, κατά την διάρκεια όλης της ημέρας." 150

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƛǁƼǓDŽdžǀ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ LJdžNj ƼLJǀDŽdždžǖDŽ ǐljǍƾǃƸ ƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ǁƸNJƾLjƸǃǑDŽdžǀ ǁƸNJƸƻǀǁƸljǃǑDŽdžǀǁƸǀDŽƼǁLjdžǓ ƥƗƺƺƼǂdžǛNJdžNjƠNjLjǓdžNjǁƸNJƸƻǀǘǁƼǀNJdžNjǛƺƼDŽDŽƾǃǑDŽdžNjǛNJƾǛǁǕǂƸljƾǛ ƛǓƿƼdžƯƺƺƼǂdžǛNJdžNjƠNjLjǓdžNjDŽƸƿǂǓƹƼǀNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƥƯƺƺƼǂdžǛNJdžNjƠNjLjǓdžNjƼǓDŽƸǀǐǂǂdžǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀǃǑljƸljNJƾDŽƸǓƿdžNjljƸ NJƾǛƗǂǒƿƼǀƸǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀƹǐƽdžNjDŽLJƸƺǓƻƼǛƺǀƸNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǁƸǀƼǀLjǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƛǓƿƼ ƾ LJƸƺǓƻƸ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ ƹǐǂǂƼǀ ljNJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ džǀ ƺƼDŽDŽƾǃǑDŽdžǀ NJƾǛ ƠǕǂƸljƾǛ DŽƸ ƻdžNjǂǑǎƼǀƺǀhƸNjNJdžǖǛ ƝƭNjǍǒǍƸǓLjƼNJƸǀǃƼNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǁƸǀƸLJdžǂƸǃƹǐDŽƼǀNJƾljǏNJƾLjǓƸNJƾǛ ƠƸDŽƼǓǛƻƼDŽƼǓDŽƸǀLJǀǕNJǑǂƼǀdžǛƸLJǕNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƠǖLjǀdž ƻǀǕNJǀljǘƽƼǀNJdžDŽǐƿǂǀdžǁƸǀƹdžƾƿǐƼǀ NJdžDŽƻǖljNJNjǍdžǁƸǀNJdžDŽLJNJǏǍǕ ƸLJǕNJƸǍǑLjǀƸƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjNJdžNjǛƸLJdžƺǖǃDŽǏljƸDŽ ƯƻǀǁdžǀǃǐLjNJNjLjƼǛǁƸNJƸnjǑLjdžDŽNJƸǀƼDŽǐDŽNJǀdžDŽNJdžNjǃNjƾǃǑDŽdžNj ƥǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ ƸDŽNJƸLJdžƻǓƻdžNjDŽ ǁƸǁǕ ƸDŽNJǓ ǁƸǂdžǖ ǁƸǀ ƸnjǒDŽdžNjDŽ NJƾ ƭNjǍǒ ljNJƾDŽ džLjnjǐDŽƼǀƸ ƥNJƸDŽ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀ ljNJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ƸNjNJǕǛ DŽƾljNJƼǖƼǀ ǁƸǀ ǃƼNJƸDŽdžǀǘDŽƼǀǁƸǀLJLjdžljƼǖƼǍƼNJƸǀƹƸƿƼǀǐ ƥǃNjƾǃǑDŽdžǛNjLJƾLjƼNJƼǓNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǁƸǀNJdžDŽLJǂƾljǓdžDŽ ǃƼǐLJƼǀLjƾƸƺǐLJƾ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ƼNjǍƸLjǀljNJǀdžǖDŽNJƸǀ ƺǀƸ NJƾDŽ ƸNJNjǍǓƸ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ǕǃǏǛ DŽNJLjdžLJǀǐƽdžDŽNJƸǀ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ NJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸƼǓDŽƸǀǁƸƿǑDŽƸƺƼǃǐNJdžƸLJǕLJLjdžƹǂǒǃƸNJƸ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ NJdžƼƺǘƼǓDŽƸǀNJdžƼƺǘǁƸǀƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJƸƺƼǃǐNJdžƸLJǕLJLjdžƹǂǒǃƸNJƸƠǐƿƼ ǐNJdžǃdžǃƼƼƺǘƼǓDŽƸǀƺƼǃǐNJdžƸLJǕLJLjdžƹǂǒǃƸNJƸƴLJdžǀdžǛƻƼDŽǑǍƼǀƼƺǘdžNjƻǑLJdžNJƼƿƸǑǍƼǀ LJLjdžƹǂǒǃƸNJƸ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿǁƸLjnjǘDŽdžNjDŽNJƸƻǕDŽNJǀƸNJdžNjǛljNJƾDŽƦǓljNJƾƨǕnjǀƸ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƿƼLjƸLJƼǖljƼǀNJƾLJdžDŽƼǃǑDŽƾǃƸǛǁƸLjƻǀǐǁƸǀDŽƸǃƸǛ ljǘljƼǀƸLJǕNJƸơǀdžDŽNJǐLjǀƸNJdžNjƣǕǃdžNj ƢǕDŽdžDŽ džǀ ƸǃƸLjNJǐDŽdžDŽNJƼǛ ǁƸNJǐ NJdžNj ƗƺǀdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ǁƸNJƸǂǒƺdžNjDŽ ƸljNjƺǍǘLjƾNJdžǀ ǁƸǀ ǍǏLjǓǛǁƸǃǃǀǐƻǀƸLJLjƸƺǃǐNJƼNjljƾ ƛNjNJNjǍƼǓǛ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ƿƸ ƼDždžǃdžǂdžƺƾƿdžǖDŽ ljNJdžDŽ ƠǖLjǀdž ǁƸǀ ƿƸ ǎǐǂǂdžNjDŽ ƼLJƸǓDŽdžNjǛ ljNJdž ǃǑljdžƸDŽƸLjǓƿǃƾNJǏDŽƸNJǕǃǏDŽ ƩƾDŽƦǓljNJƾƨǕnjǀƸNJƾǍƼǀLjǓƽdžDŽNJƸǀǐƻǀǁƸǁƸǀNJƾǃǀljdžǖDŽǍǏLjǓǛǁƸDŽǑDŽƸǂǕƺdž hƥǂdžǀdžǀǃNjƾǃǑDŽdžǀǃǀljdžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJdžNjǛƸljƼƹƼǓǛǁƸǀNJdžNjǛƹǑƹƾǂdžNjǛ ƛǓDŽƸǀ LJdžǂǂdžǓ džǀ njƸLjǀljƸǓdžǀ LJdžNj LJƾƺƸǀDŽdžǑLjǍdžDŽNJƸǀ ǃƸƽǓ ǃƼ NJdžNjǛ ƢǖljNJƼǛ ǃǑljǏ ǂǕƺǏDŽ ƼǀLjǒDŽƾǛ ƸǂǂǐǁLjNjnjǐǃƾǍƸDŽdžLjLjƸnjdžǖDŽƼDŽƸDŽNJǓdžDŽƸNjNJǘDŽNJǏDŽNJƼǂƼNjNJƸǓǏDŽ ƥǀƢǖljNJƼǛljNjDŽƾƿǓƽdžNjDŽDŽƸǁƸNJƸƻǀǘǁdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛNJdžNjǛǃƸƿƾNJǑǛNJdžNjǛ ƥǀƢǖljNJƼǛƼLJƸǀDŽdžǖDŽNJƸǀǁƸǀNJǀǃdžǖDŽNJƸǀƸLJǕƼǁƼǓDŽdžNjǛLJdžNjƸLjƺǕNJƼLjƸǃƼNJƸNJLjǑLJdžDŽNJƸǀljƼ ǁƸNJƾƺdžLjƾNJǑǛǁƸǀƻǀǘǁNJƼǛNJdžNjǛ ƩLjdžǃƼLjǒƼǓDŽƸǀƾǃdžǓLjƸNJǏDŽƢNjljNJǘDŽƨǒǃƼLjƸDŽƸƼLJƸǀDŽdžǖDŽNJƸǀ ƸǖLjǀdžDŽƸǁƸNJƸƻǀǘǁdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ NJdžNjǛ ǃƸƿƾNJǑǛ NJdžNjǛ ǁƸǀ LJƼLjDŽǘDŽNJƸǛ NJdž ƸǖLjǀdž Ƽǁ DŽǑdžNj ƸƺƸLJǀdžǖDŽNJƸǀ ǁǂLJ ƘƼƹƸǓǏǛ džǀ LJLjdžƻǕNJƼǛ ƸDŽƸnjǏDŽdžǖDŽ ƩƸ ǃǐNJǀƸ ǃƸǛ ǃLJdžǖǍNJƾljƸDŽ DŽƸ NJdžDŽ ƹǂǑLJdžNjDŽ NJdžDŽ DžǑLjdžNjǃƼ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǛ ǁǂLJ ưNJljǀǂdžǀLJǕDŽ NjLJdžnjǑLjdžNjDŽdžǀƢǖljNJƼǛ ƥǃNjƾǃǑDŽdžǛǀǁƼNJƼǖƼǀNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǁƸǀNJdžNjƽƾNJǐNJƾƹdžǒƿƼǀƸNJdžNj ƥ ƠǖLjǀdžǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ljƾǁǏƿƼǓ ǃǑljƸ ƸLJǕ NJdž Ưƺǀdž NJdžNj ƢDŽǒǃƸ ƺǀƸ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀ NJƾDŽ 151

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƢǕDŽdžDŽdžƗDŽƸljNJƾǃǑDŽdžǛƬLjǀljNJǕǛljNJdžƦDŽƼǖǃƸǁƸǀljNJƾƭNjǍǒNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ǃLJdžLjƼǓDŽƸ ƻǀƼǁƻǀǁƼǓƸNjNJǕDŽNJdžDŽNJƼǂƼNjNJƸǓdž ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ džƛljǏNJƼLjǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƼƺƸǂǘDŽƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢǖljNJƾ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ dž ƠǖLjǀdžǛ ǃƼƺƸǂǘDŽƼǀ ljNJƾ ƭNjǍǒ ǁƾLjǖNJNJƼǀ ljNJƸ LJǂǒƿƾ ǁƸǀ ƻǀƻǐljǁƼǀ ǃƼ NJdž LJƸLjǐƻƼǀƺǃƸNJdžNj ƢƼNJƸƺƼDŽǑljNJƼLjƸ džƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛƽƼǀljNJƾƭNjǍǒǁƸǀljNJdžLJDŽƼǖǃƸNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNjǕǂdžNJdž ƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸǕLJǏǛƼǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžljNJƸƩǑljljƼLjƸƛNjƸƺƺǑǂǀƸ ƩƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒLJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ njǑLjdžNjDŽNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǃǑǍLjǀNJdžDŽƙdžǂƺdžƿǐ ƥƠǖLjǀdžǛljNJƸNjLjǘDŽƼNJƸǀ LJƼƿƸǓDŽƼǀǁƸǀƸDŽƸljNJƸǓDŽƼNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ƥƗDŽƸljNJƾǃǑDŽdžǛƠǖLjǀdžǛƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǁLjǓDŽƼǀǁƸǀDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǘljƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀƿǑǂdžNjDŽDŽƸǁƸNjǍǘDŽNJƸǀƺǀƸNJdžDŽƿLjǓƸǃƹdžNJdžNjǛǁƸǀǁƸNJƸDŽƸǂǘDŽdžNjDŽǕǂdžNJdž njǏǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƗNjNJdžǓ LJdžNj ƸLJdžnjƸǓDŽdžDŽNJƸǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƿƸ NJƼƿdžǖDŽ ljƼ DŽNJLjdžLJǒ ǁƸǀ ljƼ ǕDŽƼǀƻdž ƥLJdžǀdžǀ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ NJƾ ƻǀǁƸǓǏljƾ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ƿƸ ƼǓDŽƸǀ ƼNjNJNjǍƼǓǛ ƴLJdžǀdžǀ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ NJƾDŽƼǀLjǒDŽƾNJdžNjƻdžǖǂdžNjNJdžNjƿƸLJdžNjDŽƛǓƿƼdžƠǖLjǀdžǛDŽƸƼLJƸǀDŽƼƿƼǓǁƸǀDŽƸƻdžDžƸljNJƼǓ Ɲ ƺǂǘljljƸ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ƿƸ ƼDŽƿdžNjljǀǐƽƼNJƸǀ ǃƼ NJƾ ƻǀǁƸǓǏljƾ ǁƸǀ NJƾ NJǀǃǒ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52  . Ο Ιησούς επαινεί τον Ιάκωβο και του υπόσχεται την πρώτη θέση μεταξύ των μαθητών

Οταν ο Ιάκωβος τελείωσε, ο Ιησούς του είπε: "Καλώς είπες, πολύ καλώς Ιάκωβε. Αυτή είναι η λνση της ενάτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας. Αμήν, Αμήν, σου λέγω: Εσύ θα είσαι ο πρώτος στο Βασίλειο των Ουρανών, πριν από όλους τους αόρατους και όλους τους θεούς και κυβερνήτες, που βρίσκονται στον δέκατο τρίτο αιώνα και στο δωδέκατο αιώνα και όχι μόνο εσύ, αλλά επίσης και εκείνοι που θα εκτελούν τα μυστήρια μας".

Ʃdž ƘƸljǓǂƼǀdž NJǏDŽ ƥNjLjƸDŽǘDŽ ƻƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ NJǕLJdžǛ ǕLJǏǛ njƸDŽNJǐƽdžDŽNJƸǀ džǀ ǃdžLjnjǏǃǑDŽdžǀ ƸǃƸƿƼǓǛ Ʃdž ƘƸljǓǂƼǀdž NJǏDŽ ƥNjLjƸDŽǘDŽ ƼǓDŽƸǀ dž ƼDŽljNjDŽƼǓƻƾNJdžǛ ǁǖǁǂdžǛ NJƾǛ ƾǂǀƸǁǒǛ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǛ LJdžNjƼDŽƼLjƺƼǓLJǐDŽǏljNJƸƸDŽǘNJƼLjƸǁǑDŽNJLjƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ Ʃdž ƘƸljǓǂƼǀdž NJǏDŽ ƥNjLjƸDŽǘDŽ ƼǓDŽƸǀ ƻƾǃǀdžNjLjƺƾǃǑDŽdž ƸLJhǕǂdžNjǛ ǁƸǀ ƸLJǕ ǁǐƿhǑDŽƸ ƸLJǕ NJƸ ǃǑǂƾNJƾǛƿƼǔǁǒǛƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǛ ƴǂdžǀ džǀ ƗǕLjƸNJdžǀ ǁƸǀ Ǖǂdžǀ džǀ ƞƼdžǓ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ǁƸǀ ǕǂƼǛ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJdžNj ƚƼǁǐNJdžNj ƩLjǓNJdžNj ƗǀǘDŽƸ ǁƸǀ NJdžNj ƚǏƻƼǁǐNJdžNj ƗǀǘDŽƸ NjLJdžǁǂǓDŽdžDŽNJƸǀ ƼNjǂƸƹǀǁǐ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJdžDŽƟǐǁǏƹdž ƦLjǐƺǃƸNJǀ Ǖǂdžǀ ƸNjNJdžǓ džǀ ƗǕLjƸNJdžǀ ǁƸǀ Ǖǂdžǀ ƸNjNJdžǓ džǀ ƞƼdžǓ ǁƸǀ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJdžNj ƚǏƻƼǁǐNJdžNj ǁƸǀ NJdžNj ƚƼǁǐNJdžNj ƩLjǓNJdžNj ƗǀǘDŽƸ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ǁNjLjǓƸLjǍƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ LJdžǂǂƸLJǂǐǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjLJLjdžljǏLJǀǁdžǖǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƴǂdžǀƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǓƾljƸDŽNJƸƬLjǀljNJǀǁǐƢNjljNJǒLjǀƸ ǃǓƸǃǑLjƸƿƸƼLJǀljNJLjǑǎdžNjDŽ ljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ 152

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥƗǀǘDŽƸǛƚƼǁƸNJLjǓƸƼǓDŽƸǀƗǀDŽ ƨƸNJ ǒ4FJEBE Ɨǂǂǐ LJǀǕ LJǑLjƸ ƸLJǕ NJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ dž ƗǀǘDŽǀdžǛ ƠdžǀDŽǕǛ ƠdžljǃǀǁǕǛ ƦƸNJǑLjƸǛǁƸǀdžƯƻǀƘdžǖƻƸ džƘdžǖƻƸǛNJdžNjtLJLjdžljǏLJǀǁdžǖǃƸǛƘdžǖƻƸ ƥ ƯƻǀƘdžǖƻƸ ƼǓDŽƸǀ dž ƦƸNJǑLjƸǛ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ǃƸǛ Ƹǂǂǐ džNjƻǑLJdžNJƼ ǑLjǍƼNJƸǀ ljNJƾDŽ ƛǁƻǒǂǏljƾƻǀǕNJǀƼǓDŽƸǀNJdžƞƼǔǁǕƯƺDŽǏljNJdž ƢǕDŽdž ljNJdž NJǑǂdžǛ NJdžNj ƢƸǍƸǃƸDŽƹƸDŽNJǐLjƸ ǃƼNJǐ LJdžNj ƿƸ ǑǍdžNjǃƼ ljNjƺǍǏDŽƼNjƿƼǓ ǃƼ NJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸǃƸǛLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžǁLjNjnjǕ ljNjƺǍǏDŽƼNjǕǃƸljNJƼƼLJǓljƾǛǃƼNJdžDŽƯƻǀƘdžǖƻƸ ƗNjNJǒ ƾ ljNjƺǍǘDŽƼNjljƾ ǃƼ NJdžDŽ ƯƻǀƘdžǖƻƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓNJƸǀ ljNJdž ƢƸǍƸLJLjƸǂǐƺǀƸ ljNJƾDŽ ƠdžljǃǀǁǒƣǖǁNJƸǁƸǀǃǑljƸljNJdžǁǕǂLJdžNJdžNjƗLJǕǂNjNJdžNjƗnjƾLjƾǃǑDŽdžNjƚǀƸljNJǒǃƸNJdžǛ

Και όταν τελείωσε, είπε προς τους μαθητές του: "Εννοήσατε κατά ποίο Η Μαρία τρόπο έρχομαι σε επαφή μαζί σας;" επεξηγεί τα Η Μαρία προσήλθε πάλι και είπε: "Ναι Κύριε, αυτό είναι εκείνο που μας είπες: "Οι τελευταίοι θα είναι οι πρώτοι και οι πρώτοι θα είναι οι τελευταίοι". Ετσι λοιπόν οι πρώτοι που δημιουργήθηκαν πριν από εμάς, είναι, οι αόρατοι, διότι πράγματι αυτοί ανέβλυσαν πριν από την ανθρωπότητα · αυτοί και οι θεοί και οι κυβερνήτες· και οι άνθρωποι που θα λάβουν τα Μυστήρια θα είναι οι πρώτοι στο Βασίλειο των Ουρανών" .

λόγια του Ιησού.

ƥǀ NJƼǂƼNjNJƸǓdžǀ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ džǀ LJLjǘNJdžǀ ǁƸǀ džǀ LJLjǘNJdžǀ ƿƸ ƼǓDŽƸǀ džǀ NJƼǂƼNjNJƸǓdžǀ ưNJljǀ ǂǑƼǀ ƾ ƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƾƞƼǔǁǒƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀ ƗǕLjƸNJdžǀ LJdžNj NjLJǒLjDžƸDŽ LJLjǀDŽ ƸLJǕ NJƾDŽ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƸNjNJdžǓ ǁƸǀ džǀ ƞƼdžǓ ǁƸǀdžǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛǁƸǀdžǀƯDŽƿLjǏLJdžǀLJdžNjƿƸǂǐƹdžNjDŽNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ ƿƸƼǓDŽƸǀdžǀLJLjǘNJdžǀ ljNJdžƹƸljǓǂƼǀdžNJǏDŽƥNjLjƸDŽǘDŽ ƥǀ ƞƼdžǓ ǁƸǀ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ǁƸǀ džǀ ƗǕLjƸNJdžǀ ǃǑljƸ ljƼ ǁƸƿh ǑDŽƸDŽ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƹƸljǀǁdžǓLJƸLjǐƺdžDŽNJƼǛNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNjNJǏDŽƥNjLjƸDŽǘDŽ

Ο Ιησούς απάντησε: "Καλώς είπες, Μαρία." Εκ νέου ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: "Συνέβη τότε, όταν η Πίστη Σοφία προκήρυξε την ενάτη μετάνοια της, η δύναμη με μορφή λιονταριού την καταπίεσε πάλι, επιθυμώντας να της αρπάξει τις δυνάμεις της. Τότε αυτή κραύγασε προς το Φως, λέγοντας: "Ώ! Φως, στο οποίο έχω πίστη εξ αρχής, και για χάρη του οποίου υπομένω μεγάλες λύπες, βοήθησε με." Και σ'αυτή την ώρα η μετάνοια της έγινε δεκτή. Το Πρώτο Μυστήριο την άκουσε και στάλθηκα κατά εντολή του. Ηρθα να την βοηθήσω και να την οδηγήσω έξω από το χάος, διότι αυτή μετανόησε και επίσης διότι είχε πίστη στο Φως και είχε υπομείνει τις μεγάλες αυτές θλίψεις και αυτούς τους μεγάλους κινδύνους.

153

Η μετάνοια της Πίστης Σοφίας έγινε δεκτή. Ο Ιησούς εστάλη να την βοηθήσει.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Αυτή είχε παραπλανηθεί από τον Ισχυρογνώμονα, με την εμφάνιση του σαν θεός, και δεν εξαπατήθηκε από τίποτε άλλο, εκτός από μία δύναμη Φωτός, εξ αιτίας της ομοιότητας αυτού με το Φως ατο οποίο αυτή είχε πίστη. Γι'αυτό το λόγο στάλθηκα κατά εντολή του Πρώτου Μυστηρίου, να τη βοηθήσω μυστικά. Όμως, δεν πήγα στη περιοχή των αιώνων, παρά διαπέρασα δια μέσου αυτών, χωρίς καμιά δύναμη να γνωρίζει, είτε αυτές από το εσωτερικό του εσωτερικού, είτε αυτές από το εξωτερικό του εξωτερικού, εκτός του Πρώτου Μυστηρίου. Και συνέβη τότε, όταν πήγα στο χάος για να τη βοηθήσω, ότι αυτή με είδε· εννοώντας το, έλαμψα υπερβολικά και γέμισα από εσπλαχνία γι' αυτήν. Διότι εγώ δεν ήμουν ισχυρογνώμων σαν τη δύναμη με μορφή λιονταριού που της άρπαξε το φως-δύναμη από τη Σοφία και που την πίεζε για να της αρπάξει όλο το φως της. Ετσι λοιπόν, η Σοφία με είδε ότι έλαμπα δέκα χιλιάδες φορές περισσότερο από τη δύναμη με μορφή λιονταριού και ότι ήμουν γεμάτος από συμπόνοια γι' αυτήν. Γνώρισε ότι εγώ ήρθα από το Υψος των κορυφών, στο οποίο φως αυτή είχε πίστη εξ αρχής. Τότε η Πίστη Σοφία γέμισε από θάρρος και. πρόφερε τη δεκάτη μετάνοια, λέγοντας: ƝƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖǁƸNJƸLJǀǑƽƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƿǑǂdžDŽNJƸǛDŽƸNJƾǛƸLjLJǐDžƼǀ NJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛ ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ džnjƼǓǂƼǀ LJdžǂǂdžǖǛ ǂdžƺƸLjǀƸljǃdžǖǛ ǁƸǀ ƾ ƻǖDŽƸǃƾ NJƾǛ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛNJdžDŽƸLJƼǀǂƼǓ ƥǃǏǛ džƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸljNjƺǍǏLjƼǓNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ Ʃdž ƫǏǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƾ ƗǂǒƿƼǀƸ NJƾǛ ƸǂǒƿƼǀƸǛ NJdž ƠLjNjnjǕ NJdžNj ǁLjNjnjdžǖ ƹdžƾƿǐƼǀ NJdžDŽ ƺƼǃǐNJdžƸLJǕƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƢNjƾǃǑDŽdž ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸljNjƺǍǏLjƼǓNJƸǀǃƼNJƾDŽƼDŽǐNJƾǃƼNJǐDŽdžǀƸ ƦLjǑLJƼǀDŽƸǂƾnjƿdžǖDŽǁƸǀǃƼNJƸƺƼDŽǑljNJƼLjƸDŽƸƹƸƿǃdžǂdžƺƾƿdžǖDŽdžǀdžǁNJǘǃNjǒljƼǀǛ ƦƼLjDŽǘDŽNJƸǛNJǀǛdžǁNJǘǃƼƺǐǂƼǛƹƸƿǃdžǂdžƺǓƼǛLJdžNjƸDŽƸǂdžƺdžǖDŽljNJǀǛdžǁNJǘǃNjǒljƼǀǛ ǑLjǍƼNJƸǀ ƾƛDŽǐNJƾƷLjƸ ƨNJƾDŽ ƛDŽǐNJƾ ƷLjƸ ƺǓDŽƼNJƸǀ ƺDŽǏljNJǕǛ dž ǃNjljNJǀǁǕǛ ƸLjǀƿǃǕǛ NJǕNJƼ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƼǀljǑLjǍƼNJƸǀ ljNJƾDŽƗLjǍƸƺƺƼǂǀǁǒdžǃǐƻƸljNJƾDŽdžLJdžǓƸƸDŽǒǁƼǀ ƩǘLjƸǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjǃƼƺǀƸNJǓǁƸNJǐNJƾDŽƛDŽǐNJƾƷLjƸƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸljNjƺǍǏLjƼǓNJƸǀ ƥƨNJLjƸNJǕǛNJƾǛƫǏDŽǒǛdžLjƺƸDŽǘDŽƼNJƸǀljƼdžǃǐƻƼǛǁƸǀǁǐƿƼdžǃǐƻƸǑǍƼǀNJdžDŽǃNjljNJǀǁǕNJƾǛ ƸLjǀƿǃǕljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžDŽǀƻǀƸǓNJƼLjdžNJƾǛNJLjǕLJdžƼLjƺƸljǓƸǛ ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƸǁdžǖƼǀNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǁƸǀǁǐNJǏƸLJǕNJƾDŽƼDŽNJdžǂǒNJdžNjdžƻƾƺƼǓNJƸǀ ǑDžǏƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƼǓDŽƸǀdžƦƸNJǑLjƸǛ džƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƠƸƿhǑDŽƸǛƸLJǕƼǃǐǛǑǍƼǀ NJdžDŽƦƸNJǑLjƸNJdžNj ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛƼDžƸLJƸNJǐNJƸǀƸLJǕNJdžƼƺǘ ƸLJǕNJdžDŽƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ ǁƸǀljhƸNjNJǕdžnjƼǓǂƼNJƸǀ ƾ LJNJǘljƾNJdžNj ƩdžƫǏǛƚǖDŽƸǃƾ LJdžNjdžǃdžǀǐƽƼǀLJLjdžǛNJdžƸLjǍǑƺdžDŽdžƫǏǛ ƻǀƼNjƿǖDŽƼǀNJdžDŽƼNjljƼƹǒƴǃǏǛ NJdžljƾǃƸDŽNJǀǁǕƼǓDŽƸǀNJdžƫǏǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥ ƬLjǀljNJǕǛ NjLJǐǁdžNjdžǛ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ǑLjǍƼNJƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ǁLjNjnjǐ DŽƸ ƹdžƾƿǒljƼǀ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃƸǛƹdžƾƿǐƼǀƼljǏNJƼLjǀǁǐ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼDŽljƸLjǁǘDŽƼNJƸǀljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžǁƸǀNJdžDŽƹdžƾƿǐƼǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥƬLjǀljNJǕǛLJƼLjDŽǐƼǀǃǑljƸƸLJǕNJdžNjǛƗǀǘDŽƼǛƺǀƸDŽƸǑLjƿƼǀljNJƾDŽƼDŽljǐLjǁǏljƾ ƥ ƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ NJLjdžǃƼLjǐ ƸLJdžljNjDŽƿǑNJdžDŽNJƸǛ NJƸ ƺƼDŽDŽǒǃƸNJƸ NJƾǛ 154

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƠǕǂƸljƾǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǃLJLjdžǛ ljNJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ƸljNJLjǐnjNJƼǀ ƻǑǁƸ ǍǀǂǀǐƻƼǛ njdžLjǑǛ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƸLJǕNJƸơǀdžDŽNJǐLjǀƸNJdžNjƣǕǃdžNj ƥƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƠǖLjǀdžǛƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǐDŽǏƸLJǕNJƸơǀdžDŽNJǐLjǀƸNJdžNjƣǕǃdžNj ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀƺǀƸDŽƸƹdžƾƿǒljƼǀƼljǏNJƼLjǀǁǐNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƩdžƫǏǛNJǏDŽƫǘNJǏDŽ ƾƛNjnjNjǓƸNJƾǛƛNjnjNjǓƸǛ ƸǁdžǖƼǀLJǐDŽNJƸNJdžDŽƼǀǂǀǁLjǀDŽǒǃƼNJƸDŽdžƾǃǑDŽdž ƥǀLJƸDŽdžǖLjƺƼǛLJƸƺǓƻƼǛǁƸǀNJƸǐƻǀǁƸǁƸǀLJƸLjǐDŽdžǃƸǍƼǓǂƾ ƼDŽǘDŽdžDŽNJƸǀLJǐDŽNJdžNJƼƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJdžNjǛƢNjƾǃǑDŽdžNjǛNJdžNjLJǑNJLjǀDŽdžNjǃdžDŽdžLJƸNJǀdžǖLJdžNjdžƻƾƺƼǓljNJƾDŽNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƩdžƫǏǛLJdžNjdžƢNjƾǃǑDŽdžǛǑǍƼǀ LJLjǑLJƼǀDŽƸǃƼNJƸnjƼLjƿƼǓljNJdžDŽƦƸNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽnjǘNJǏDŽ

1. Φώναξα προς εσένα, Ώ! Φως των φώτων, στη πίεση μου και εσύ με Η δεκάτη

μετάνοια της Σοφίας.

άκουσες. 2. Ώ! Φως, σώσε τη δύναμη μου από άδικα και άνομα χείλη. Και από

πονηρές παγίδες. 3. Το φως που αρπάχτηκε με λεπτά τεχνάσματα, θα μεταφερθεί σε σένα. 4. Διότι οι απάτες του Ισχυρογνώμονα και οι παγίδες των ανεπιεικιών

βρίσκονται παντού. 5. Αλλοίμονο για μένα, αυτής που η κατοικία της ήταν μακρυά και

διέμενε στο χάος. 6. Η δύναμη μου βρισκόταν σε περιοχές που δεν ήταν οι δικές μου. 7. Και επικαλέστηκα εκείνους τους ασεβείς και όταν τους επικαλέστηκα,

αγωνίστηκαν εναντίον μου, χωρίς καμία αιτία". ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ NJdž ǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃǀǁdž Ƽƺǘ ǁƸǀ NJƸ ƻƼljǃǐ NJdžNj ǐljLJǂƸǍDŽdžNj ƼǓDŽƸǀ džLJdžNjƻǒLJdžNJƼ Ʃdž ǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃǀǁdž ƽǏǀǁǕ Ƽƺǘ LJdžNj ǁƸNJdžǀǁƼǓ ǃǑljƸ ǃƸǛ ǁƸǀ NJƸ ƻƼljǃǐ NJǏDŽ ǐljLJǂƸǍDŽǏDŽ ǁƸNJƸljǁdžLJƼǖdžNjDŽNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƝǁƸNJdžǀǁǓƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƸǂǂǐLJƼljǃǑDŽƾ ƽƼǓljNJdž ǁƸNJǘNJƼLjdžƬǐdžǛ ƥǀ LJƼLjǀdžǍǑǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ǁƸǀ džNjƻǑLJdžNJƼ ljNJǀǛ ƸƹǖljljdžNjǛƸLJǘǂƼǀƸǛ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ƻƼDŽ ƸǀljƿǐDŽdžDŽNJƸǀ ǂǖLJƾ ƺǀƸ NJdžNjǛ ƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ ƸLJƼDŽƸDŽNJǓƸǛ NJdžNjǛ ƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53  Οταν ο Ιησούς τελείωσε, είπε προς τους μαθητές του: "Τώρα λοιπόν, σε εκείνον στον οποίο το πνεύμα ταρακουνήθηκε, να έλθει και να πει την λύση της δεκάτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας". Ο Πέτρος απάντησε λέγοντας: Ώ! Κύριε, σχετικά με αυτήν η δύναμη φως σου, προφήτευσε προ καιρού δια μέσω του Δαβίδ, στον εκατοστό δέκατο ένατο Ψαλμό του, λέγοντας: 155

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƦǑNJLjdžǛ ǃǑljƸ ljƼ ǁƸƿhǑDŽƸDŽ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕ NJdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǃƸǛ LJdžNj ǁƸNJƸDŽdžƼǓNJƸǀǃƼNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjljƼDž ƨNJdžƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸ džƦǑNJLjdžǛLJƼƿƸǓDŽƼǀljNJƸNjLjǏǃǑDŽdžǛǃƼNJdžǁƼnjǐǂǀLJLjdžǛNJƸǁǐNJǏ ƥ ƸDŽƼljNJLjƸǃǑDŽdžǛ ljNJƸNjLjǕǛ NJdžNj ƦǑNJLjdžNj ǃƸǛ NjLJdžƻƼǀǁDŽǖƼǀ ǕNJǀ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼLjƺƸljNJdžǖǃƼ ljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ NJdžljƼDž ƨNJƾDŽ ƛDŽǐNJƾ ƨnjƸǓLjƸ ǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀ dž hƗLjƾǛ ƺǀƸ DŽƸ ljƼǓƼǀ NJdž ljLJƸƿǓ dž ƝLjƸǁǂǒǛ ƺǀƸ DŽƸ ǁƸƿƸLjǓljƼǀ NJdžNjǛ ƨNJƸǖǂdžNjǛ NJdžNj ƗNjƺƼǓƸ ǁƸǀ dž ƦƼLjljǑƸǛ ƺǀƸ DŽƸ ǁǕǎƼǀ NJdž ǁƼnjǐǂǀ NJƾǛ ƢǑƻdžNjljƸǛǃƼNJdžnjǂdžƺƼLjǕljLJƸƿǓ ƝǁǐƿdžƻdžǛljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸƼǓDŽƸǀƾǃƼƺƸǂǖNJƼLjƾƻdžǁǀǃƸljǓƸƺǀƸNJdžDŽƟƼLjdžnjǐDŽNJƾ ƥƘdžǖƻƸǛ džƟƾljdžǖǛ dž ƚǐDŽNJƾǛ džƜƸLjƸNJdžǖljNJLjƸǛ džƛLjǃǒǛ džƠƼNJƽƸǂǁdžǐNJǂ ǁǂLJǑLJLjƼLJƼ DŽƸLJƼLjǐljdžNjDŽƸLJǕƸNjNJǒNJƾDŽNJLjdžǃƼLjǒƻdžǁǀǃƸljǓƸ ƴljdž ƻƼDŽ LJƼLjDŽǐƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ ƸLJǕ ƸNjNJǒ NJƾ NJLjdžǃƼLjǒ ƻdžǁǀǃƸljǓƸ NjLJǐLjǍdžNjDŽ ǃdžDŽǐǍƸ ƿƼǏLjƼǓƼǛljNJdžDŽDŽdžNj

Ο Πέτρος επεξηγεί τη δεκάτη μετάνοια, σύμφωνα με τον Ψαλμό 119. (120)

1. Φώναξα προς εσένα, Ώ! Κύριε, στην θλίψη μου και εσύ με άκουσες. 2. Ώ! Κύριε, λύτρωσε την ψυχή μου από τα άδικα χείλη, και από τις

πανούργες γλώσσες. 3. Τί θα σου δώσει, ή τί θα σου προσθέσει, μία πανούργα γλώσσα; 4. Τα βέλη του δυνατού, έχουν τροχιστεί με κάρβουνο της ερήμου. 5. Αλλοίμανο σε μένα, διότι ζω μακρυά από την κατοικία μου, στις σκηνές

του Κεντάρ. 6. Πολύ καιρό κατοίκησε η ψυχή μου σε πολλές περιοχές σαν ξένη. 7. Εγώ υπήρξα ειρηνικός με εκείνους που μισούσαν την ειρήνη· όταν εγώ

τους μιλούσα, αυτοί αγωνίζοντο εναντίον μου χωρίς καμία αιτία. Αυτή είναι λοιπόν, Ώ! Κύριε, η λύση της δεκάτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας, αυτή την οποία εξέφρασε, όταν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα την πίεζαν αυτές και η δύναμη με μορφή λιονταριού και όταν όλοι την πίεζαν υπερβολικά". ƥƠǖLjǀdžǛƸǁdžǖƼǀƸNjNJǕDŽLJdžNjNJdžDŽƼLJǀǁƸǂƼǓNJƸǀ ƩƸǐƻǀǁƸǍƼǓǂƾǁƸǀdžǀLJƸDŽdžǖLjƺƼǛƺǂǘljljƼǛljNjǁdžnjƸDŽNJdžǖDŽLJǐDŽNJƸNJdžNjǛƟƼLjdžnjǐDŽNJƼǛNJdžNj ljƼDž ƥǀ ƻǀƸljNJLjƼǃǃǑDŽdžǀ džNjƻǑLJdžNJƼ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjDŽ NJƸ ljƼDždžNjƸǂǀǁǐ ǃNjljNJǒLjǀƸ ǁƸǀ ǁLjƸNjƺǐƽdžNjDŽƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƝLJƸDŽdžǖLjƺƸƺǂǘljljƸ LJdžNjǃǀǂǐƺǀhƸNjNJǐLJdžNjdžǖNJƼǁƸDŽƺDŽǏLjǓƽƼǀ ƿƸLJǑljƼǀljNJƾDŽǐƹNjljljdž NJƾǛƸLJǘǂƼǀƸǛ ƥLJdžǀdžǀ ljNjǁdžnjƸDŽNJdžǖDŽ NJdžNjǛ ƟƼLjdžnjǐDŽNJƼǛ NJdžNj ljƼDž NjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJƾǛƙƾǛǑǏǛNJdžDŽƻƼǖNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdž ƴNJƸDŽ ǃǀǂǐƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJƸ ǃNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ljƼDž NjLJdžƻƾǂǘDŽƼǀ ǕNJǀ ƼLJǀNJǓƿƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƦǑNJLjdž ljh ƸNjNJǕ NJdž ƸNjNJǕDŽdžǃdž ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ ljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽƸǃƼNJdžljƼDž ƟljǍNjLjǕǛƼǓDŽƸǀƸNjNJǕǛLJdžNjƺǓDŽƼNJƸǀǀljǍNjLjǕǛǃƼNJƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒǃƸƺƼǓƸ ƗNjNJǕǛ LJdžNj džNjƻǑLJdžNJƼ ǑǍƼǀ ƼLjƺƸljNJƼǓ ljNJdž ljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdž NJǏDŽ ƠNjǁǂǘLJǏDŽ ƼǓDŽƸǀ NJLjdžǃƼLjǐ ƸƻǖDŽƸǃdžǛ 156

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƝljƼDždžNjƸǂǀǁǒƼDŽǑLjƺƼǀƸƼǓDŽƸǀƾǀljǍNjLjǒƻǖDŽƸǃƾǁǐƿƼƻǖDŽƸǃƾǛ ƝƽǏǒƺǀƸNJdžNjǛƢNjƾǃǑDŽdžNjǛƼǓDŽƸǀǃǓƸǑLjƾǃdžǛ ljLJǐDŽǀdžǛƼǓDŽƸǀƸNjNJǕǛLJdžNjǃLJdžLjƼǓDŽƸƽǒljƼǀ ljNJƾDŽǑLjƾǃdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƢƼnjǏNJǀǐljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƽǏǒǛǁƸǀǃƼƸDŽƸǃǃǑDŽƸƼLjǏNJǀǁǐǁǐLjƹdžNjDŽƸNJLjdžǍǓƽdžDŽNJƸǀNJƸƹǑǂƾ NJdžNjǀljǍNjLjdžǖ ƝǁƸNJdžǀǁǓƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƹLjǓljǁƼNJƸǀǃƸǁLjNjǐƸLJǕNJǀǛljǁƾDŽǑǛNJdžNjƠƼDŽNJǐLj ƚƼDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ǂƾljǃdžDŽǒljƼNJƼ ƸƺƸLJƾNJdžǓ ƸDŽƸƺDŽǘljNJƼǛ ǕNJǀ ƸNjNJǕǛ dž ǎƸǂǃǕǛ dž ƸDŽƸnjƼLjǕǃƼDŽdžǛ ƸLJǕ NJdžDŽ ƟƼLjdžnjǐDŽNJƾ ƦǑNJLjdž ƸDŽNJƸLJdžǁLjǓDŽƼNJƸǀ ljNJǀǛ ƼǀƻǀǁǑǛ ǂƼǀNJdžNjLjƺǓƼǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ǃƸǛ ƦǑNJLjdžNj ǁƸǀ ljNJƸ ǃNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ljƼDž ƦƸLjdžǃdžǓǏǛ ǁǐƿƼ ǃǓƸ ƸLJǕ NJǀǛ LJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƼǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƼǓDŽƸǀ ǁǐLJdžǀdž ƸLJǕ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ǁǐƿ ǑDŽƸ ƸLJǕ NJƸ ƻǘƻƼǁƸ ǃǑLjƾ ǁƸǀ ǁǐƿ ǑDŽƸ ƸLJǕ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛƛǓDŽƸǀ ǑǍƼǀNJdžDŽNJdžǁdžNjǃǑDŽNJdžNJdžNjljNJǀǛƟƼLjǑǛƙLjƸnjǑǛ ƩǘLjƸ ƿƸ ǁƸNJƸǂǐƹdžNjDŽ džǀ ƸDŽƸƺDŽǘljNJƼǛ ǃƸǛ NJdžDŽ ǂǕƺdž ƺǀƸ NJdžDŽ džLJdžǓdž ǁǐƿƼ ǑDŽƸ ƸLJǕ NJƸ LJLjǕljǏLJƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛLJƸLjƸƿǑNJƼǀǁǐLJdžǀƸLJƸLjǐƺLjƸnjdžƸLJǕNJƾDŽƗƺǓƸƘǓƹǂdž ƚƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƸDŽDŽƸƼǓDŽƸǀǂdžǀLJǕDŽ ǃǓƸƼDžƸǓLjƼljƾ džƦǑNJLjdžǛǁƸǀNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjljƼDž ƦǂƾLjdžnjdžLjdžǖDŽNJƸǀǂdžǀLJǕDŽdžǀƸDŽƸƺDŽǘljNJƼǛǃƸǛLJǐDŽǏljNJƾDŽƼljǘNJƼLjƾNjLJǐLjǍdžNjljƸljǍǑljƾ ƸDŽǐǃƼljƸljNJǀǛLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƼǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛǁƸǀljNJǀǛƹǀƹǂǀǁǑǛLJƸLjƸƺLjǐnjdžNjǛƻǀƸ ǃǑljdžNjNJǏDŽdžLJdžǓǏDŽƸDŽƸnjǑLjdžDŽNJƸǀ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀƹǀƹǂǀǁǑǛLJƸLjǐƺLjƸnjdžǀƻǀƸǃǑljdžNjNJǏDŽdžLJdžǓǏDŽƸDŽƸnjǑLjdžDŽNJƸǀ ǁƸƿdžLjǓƽdžNjDŽ NJǀǛ ǂƼǀNJdžNjLjƺǓƼǛ ǁǐƿƼ ǃǀƸǛ ƸLJǕ ƸNjNJǑǛ ljh ƼǃǐǛ ǁƸǀ ǃǑljƸ ljh ƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ Ƽƻǘ ǁƸǀ NJǘLjƸ ƘƼƹƸǓǏǛ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƻƼDŽƼǓDŽƸǀǑDŽƸƹǀƹǂǓdžƺǀƸDŽƸNJdžƻǀƸƹǐƽdžNjǃƼǃƾǍƸDŽǀǁǐ ƸǂǂǐƺǀƸ DŽƸǃƼǂƼNJǐǃƼǁƸǀDŽƸƻǀƸǂdžƺǀƽǕǃƸljNJƼƹƸƿƼǀǐǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸǕǂƾǛNJƾǛƽǏǒǛ ƨNjDŽƼǍǓƽƼǀdžƭƸǂǃǕǛ džƸDŽƸnjƼLjǕǃƼDŽdžǛƸLJǕNJdžDŽƦǑNJLjdž ǂǑƺdžDŽNJƸǛ Ɲ ƭNjǍǒ ǃdžNj ǁƸNJdžǓǁƾljƼ ljƼ LJdžǂǂǑǛ LJƼLjǀdžǍǑǛ ljƸDŽ DžǑDŽƾ ƗNjNJǕ ǃƸǛ LJLjdžljǁƸǂƼǓ ljNJdž ƻǀƸǂdžƺǀljǃǕ ƥƢƼƺǐǂdžǛƠƸƹƾLjƼǓLJƼƨNJdžDŽdžǓǁdžNJdžNjƦƸNJǑLjƸǃdžNjNjLJǐLjǍdžNjDŽLJdžǂǂǑǛǁƸNJdžǀǁǓƼǛ ƥǀǃdžǀǍdžǓǁƸǀdžǀLJǕLjDŽdžǀƿƸLJǑljdžNjDŽljNJdžNjǛƠdžǂǐljǀǃdžNjǛƠǕljǃdžNjǛǕLJdžNjǃǕDŽdžDŽƸǁdžǖƺƼNJƸǀ ƾǁLjƸNjƺǒǁƸǀNJdžNJLjǓDžǀǃdžƻdžDŽNJǀǘDŽ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼDŽƸƻǀƸǁLjǓDŽdžNjǃƼƸDŽǐǃƼljƸljƼǃǓƸLJNJǘljƾǁƸǀljƼǃǓƸǁǐƿdžƻdž ƴLJdžǀdžǛ ƿǑǂƼǀ DŽhƸDŽǑƹƼǀ LJLjǑLJƼǀ LJLjǘNJƸ DŽƸ ǁƸNJǑƹƼǀ ƠƸDŽƼǓǛ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽhƸDŽǑƹƼǀ ƸDŽ ƻƼDŽ ƻƼǍƿƼǓLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛNJƾDŽƼDŽǕǍǂƾljƾDŽƸǁƸNJǑƹƼǀ ƨƼǁǐƿƼƼDžǖǎǏljƾLJLjdžƾƺƼǓNJƸǀǃǓƸnjdžƹƼLjǒǁƸǀNJLjdžǃƼLjǒNJƸLJƼǓDŽǏljƾ ƥƦǑNJLjdžǛǑǍƼǀNJƸǁǂƼǀƻǀǐNJdžNjƘƸljǀǂƼǓdžNj ƗNjNJǐNJƸƻǖdžƻǀƸljNJƸNjLjǏǃǑDŽƸǁǂƼǀƻǀǐƼǓDŽƸǀNJdžƞƼǀǐnjǀǁƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƩdžƿƼǀǐnjǀƼǓDŽƸǀƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒƫǏNJǀǐ ƥƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛƼǓDŽƸǀƾǃƼNJƸǂǂǀǁǒǎNjǍǒNJdžNjƟƼLjdžǖƨLJǑLjǃƸNJdžǛ ƩdžƞƼǀǐnjǀLJLjǑLJƼǀDŽƸƺdžDŽǀǃdžLJdžǀǒljƼǀNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽLJLjdžNJdžǖDŽhƸLjǍǓljƼǀƾ ǐDŽdžƻdžǛNJdžNjƿƼǀƸnjǀljǃǑNjdžNjƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjƻǀƸǃǑljǏNJdžNjǁƸDŽƸǂǀdžǖNJdžNjDŽǏNJǀƸǓdžNjǃNjƼǂdžǖ Ʃdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƸDŽdžǓƺdžNjDŽ NJǀǛ LJǕLjNJƼǛ NJǏDŽ ƻǀƸnjǕLjǏDŽ LJƼLjǀdžǍǘDŽ NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ Ʃdž ƿƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƸDŽ ǁƸǀ ƸDŽNJǓƿƼNJƸ ljNjǃnjǀǂǀǘDŽdžDŽNJƸǀ ǃǑljǏ NJdžNj ƼDžƸǍDŽǀljǃǑDŽdžNjƗǂƸNJǀdžǖ ƩdžƞƼǀǐnjǀǁƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛƼǓDŽƸǀdžǀƦƸNJǑLjƼǛNJƾǛƫǀǂdžljdžnjǀǁǒǛƦǑNJLjƸǛ ƢǀljdžǖDŽNJƾDŽƼǀLjǒDŽƾNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƸNjNJǐƼǓDŽƸǀLJdžNjǃǐǍdžDŽNJƸǀƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdž ƛǓDŽƸǀǍǏLjǓǛǁƸǃǀǐƸǀNJǓƸ ƦǐDŽNJƸǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽNjLJƼLjƹdžǂǀǁǐNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǁƸǀNJdžơǀdžDŽNJǐLjǀ NJdžNjƣǕǃdžNj 157

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƦǑNJLjdžǛ dž ƟƼLjdžnjǐDŽNJƾǛ NJdžNj ljƼDž LJǐDŽNJƸ ƻǓDŽƼǀ NJƾ ǂǖljƾ ljNJƾ ǃƼNJƸǃǑǂƼǀƸ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƝƸǂƾƿǀDŽǒǃƼNJǐDŽdžǀƸNJƾǛƭNjǍǒǛǑǍƼǀljƼDždžNjƸǂǀǁǕƿƼǃǑǂƼǀdž Ο Ιησούς Ο Ιησούς απήντησε: "Καλώς είπες, και πολύ καλώς, Πέτρο. Αυτή είναι, η επαινεί τον λύση της δεκάτης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας". Πέτρο.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54  Ο Ιησούς εξακολούθησε τη συνομιλία του λέγοντας στους μαθητές του : "Συνέβη τότε, όταν η δύναμη με μορφή λιονταριού με είδε, κάι είδε πώς ερχόμουν μέχρι την Πίστη Σοφία, λάμποντας υπερβολικά, έγινε ακόμη περισσότερο μανιώδης και εκτόξευσε από αυτήν την ίδια, πλήθος βιαίων απορροών εις ύψιστο βαθμό. Οταν αυτό συνέβη, η Πίστη Σοφία επρόφερε την ενδέκατη μετάνοια της, λέγοντας: ƠƸNJǐ NJdž ǃǑNJLjdž LJdžNj LJLjdžǍǏLjdžǖǃƼ ƻǀƸ ǃǑljdžNj NJdžNj LJƼNJLjǘƻdžNjǛǃdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJƾNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ NJƸƠƸLjǃǀǁǐǍLjǑƾLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǁǁƸƿƸLjǓƽdžDŽNJƸǀ Η ενδέκατη μετάνοια της Σοφίας.

1.Γιατί η μεγάλη δύναμη εγκωμιάστηκε με το κακό; 2.Ο εξορκισμός της άρπαξε το φως που είχα μέσα μου και σαν ακονι-

σμένο σίδερο μου αφαίρεσε τη δύναμη μου. 3.Προτίμησα να κατεβώ στο χάος μάλλον παρά να παραμείνω στον δέκατο τρίτο αιώνα, στη περιοχή της αρετής. 4.Και αυτοί με πανουργία με μετέφεραν, για να καταναλώσουν όλο μου το φως. 5.Γι'αυτό τον λόγο, το φως θα τους αφαιρέσει όλο το φως τους και επίσης όλη η ύλη τους θα αχρηστευθεί. Και θα αφαιρεθεί όλο το φως τους και δεν θα τους επιτραπεί να παραμένουν στον δέκατο τρίτο αιώνα, τόπος διαμονής τους, και δεν θα έχουν το όνομα τους στη περιοχή εκείνων που θα ζήσουν. 6.Και οι είκοσι τέσσερεις απορροές θα δουν αυτό που σου συνέβη, Ώ! δύναμη με μορφή λιονταριού και θα φοβηθούν και θα παρακούσουν, αλλά θα δώσουν τον καθαρισμό των φώτων τους. 7.Και θα σε δουν και θα χαρούν για σένα και θα πουν: Κυττάξτε, μία απορροή που δεν έδωσε τον εξαγνισμό για να μπορέσει να σωθεί, αλλά που καυχήθηκε για τον εαυτόν της με την αφθονία φωτός της δυνάμεως της, αυτή που δεν απορρέει από την δύναμη, που υπάρχει μέσα σ'αυτήν, και που είπε: "Θα συναποκομίσω το φως της Πίστης Σοφίας, το οποίο δεν θα μου αφαιρεθεί." Τώρα λοιπόν, ας αφήσουμε εκείνον στον οποίο η δύναμη ανέβλυσε να έλθει και να προκηρύξει την λύση της ενδέκατης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας." 158

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Ɲ ƢƼƺǐǂƾ ƚǖDŽƸǃƾ LJǐDŽNJƸ ƼDžƸǓLjƼNJƸǀ ǃƼ NJdž ǁƸǁǕ ƻǀǕNJǀ ƸNjNJǕ NJdž NJƼǂƼNjNJƸǓdž ƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJƾ ƿǑǂƾljƾNJdžNjNJdžƼDŽǀljǍǖƼǀ ƥ njǀǂdžljdžnjǀǁǕǛ ljǓƻƾLjdžǛ ƸnjƸǀLjƼǓ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ƸLJǕ NJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǁǐNJǏ ƸLJǕ NJdžDŽ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžƼDždžLjǁǀljǃǕNJdžNjƗǍǑLjdžDŽNJƸ Ɲ LJƼLjǀdžǍǒ NJƾǛ ƸLjƼNJǒǛ ƼǓDŽƸǀ ǐLjLjƾNJƾ Ƹǂǂǐ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀ ljNJdž ǁƸNJǘNJƼLjdž ƬǐdžǛƺǀƸDŽƸǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǓƽƼNJƸǀǁƸǀDŽƸDžƸDŽƸDŽƼƹƸǓDŽƼǀDŽǀǁƾnjǕLjƸ Ɲ ƼLJƸnjǒ NJǖLJdžNj ƙƼDŽƼdžNJLjǀƸǃƸNJljǀǁƸǃDŽǀǐDŽdž (FOFPUSJPNBUTJLBNOJBOP

 ǁƸNJǐ NJƾDŽ ƗNjƺǒ NJdžNj ƢƸǍƸǃƸDŽƹƸDŽNJǐLjƸ .BIBWBOUBSB

 ƸǂǂdžǓǏljƼ NJdžDŽ ƩƼdžǃƼLjNJǃƸǂǕƺP (Teomertmatologos) . ƗNjNJǕ ljƾǃƸǓDŽƼǀ ǕNJǀ dž NjLJǑLjdžǍdžǛ ƩƼdžǃƼLjNJǃƸǂǕƺdžǛ ǁǐDŽdžDŽNJƸǛ ƼLJƸnjǒ ǃƼ NJƾDŽ ƸLjǍǑƺdžDŽƾ ƼǁƻǒǂǏljƾNJdžDŽǁǕljǃdžNj NjLJǑljNJƾǁǐLJdžǀƸƸǂǂdžǓǏljƾ ƦƸLjdžǃdžǓǏǛ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǁǐDŽdžDŽNJƸǛ ƼLJƸnjǒ ǃƼ NJdž ǁƸNJǘNJƼLjdž ƬǐdžǛ LJƼLjDŽǐƼǀ ƸLJǕ ǁǐLJdžǀdžǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǀljǃǕ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ LJǐDŽNJƸ ƿǑǂdžNjǓDŽ DŽƸ ǁƸNJƸDŽƸǂǘljdžNjDŽ Ǖǂdž NJdž njǏǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƩdžƫǏǛƿƸnjƸǀLjǑljƼǀƸLJǕNJdžNjǛǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛNJdžƸLjDŽƾNJǀǁǕǁƸǀdžǂǑƿLjǀdžnjǏǛNJdžNjǛ ƝǖǂƾNJǏDŽǁƸNJƸǍƿǕDŽǀǏDŽƿƸƼǂƸNJNJǏƿƼǓljƼljǁǕDŽƾǃƼNJdžDŽƻƼǖNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdž ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀdžNjƻǑLJdžNJƼƿhƸDŽǑǂƿdžNjDŽljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ ƪLJǐLjǍdžNjDŽdžǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžNjƫǏNJǕǛǁƸǀdžǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžNjƨǁǕNJdžNjǛƥǀLJLjǘNJdžǀǑǍdžNjDŽ NJǕDŽdžǃƸNJdžNjǛƺLjƸǃǃǑDŽdžljNJdžƘǀƹǂǓdžNJƾǛƜǏǒǛ džǀƻƼǖNJƼLjdžǀƻƼDŽƿƸǑǍdžNjDŽNJhǕDŽdžǃƸNJdžNjǛ ƺLjƸǃǃǑDŽdžljNJdžƢƼƺǐǂdžƘǀƹǂǓdžNJƾǛƜǏǒǛ ƥǀ ƼǀǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƼǀǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛ ƙǑLjdžDŽNJƼǛ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƽǏDŽNJƸDŽǒLJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖǃǀǁLjǕǁdžljǃdžNj ƥǀƼǀǁdžljǀNJǑljljƼLjƼǀǛƙǑLjdžDŽNJƼǛǒƼǀǁdžljǀNJǑljljƼLjƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ ƿƸ ƻdžNjDŽ ƸNjNJǕ LJdžNj ǑǍƼǀ ljNjǃƹƼǓ ǃLJLjdžljNJǐ ljNJdž ơǀdžDŽNJǐLjǀ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƿƸ NJLjǑǃdžNjDŽ ǁƸǀ ƻƼDŽ ƿƸ LJƸLjƸǁdžǖljdžNjDŽ Ƹǂǂǐ ƿƸ ƻǘljdžNjDŽ NJdžDŽ ƼDžƸƺDŽǀljǃǕ NJǏDŽ njǘNJǏDŽNJdžNjǛ ƗLJǕNJƸnjǘNJƸNJdžNjǛ ƸǁNJǀDŽdžƹdžǂƼǓǑDŽƸǛƞƼǔǁǕǛƼDžƸƺDŽǀljǃǕǛƯLjLjƾNJdžǛ Ɲ ƸLJǕLjLjdžǀƸ LJdžNj ƻƼDŽ ƻǓDŽƼǀ NJdžDŽ ƼDžƸƺDŽǀljǃǕ NJdžNj njǏNJǕǛ NJƾǛ džNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ DŽƸ ljǏƿƼǓ ƠǐƿƼ ǃǑLjdžǛ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNj ǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓNJƸǀ Ɲ NJƼǂƼǀdžLJdžǓƾljƾ džLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼ ǃǑLjdžNjǛ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǒ ǃǕDŽdžDŽ ƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ ƩƸ LJǀǕ ƸDŽNjǎǏǃǑDŽƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ ƸLJƸǀNJƾNJǀǁǐ ǁƸDŽƼǓǛ ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ NJƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljƼǀ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍƼǀ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀ NJdž ljǖDŽdžǂdž NJǏDŽ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJǏDŽ ǎNjǍǀǁǘDŽ ljNJdžǍƼǓǏDŽ ƴLJdžǀdžǛ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓ NJdž LJǀǕ ƸDŽNjǎǏǃǑDŽdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǂƸǃƹǐDŽƼǀ NJdžDŽ ƹƸƿǃǕ NJdžNj ƟljǍǃǑNJǛ *TINFDI Ɲ ƼǁLJǕLjƼNjljƾ ǒ NJdž ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ LJdžNj ƻƼDŽ ƻǓDŽƼǀ NJdž njǏǛ ƼDžǐƺDŽǀljǒǛ NJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƻǀǕNJǀ ljNjDŽƼǍǓƽƼǀƼǃnjǀƸǂǏǃǑDŽdžljƼǁǐLJdžǀdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdž ƛǓDŽƸǀƼNjDŽǕƾNJdžǕNJǀdžLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼƼǃnjǀƸǂǏǃǑDŽdžǃǑLjdžǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ LJdžNjǁƸNjǍǀǑNJƸǀƺǀƸNJdžDŽ ƼƸNjNJǕNJdžNj ƺǓDŽƼNJƸǀƼƺǏǓǁǕ ƣƸǁƸNjǍǀǑNJƸǀǁǐLJdžǀdžǛƺǀƸNJƾƻǖDŽƸǃƾǁƸǀƺǀƸNJdžnjǏǛLJdžNjƻƼDŽƸLJdžLjLjǑƼǀƸLJǕNJdžDŽƼƸNjNJǕ NJdžNjƸǂǂǐƸLJǕNJdžƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǑƺǁǂƾǃƸ Ʃdž ƫǏǛ ǁƸǀ ƾ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǒ ƨdžnjǓƸ ƸLJdžLjLjǑdžNjDŽ ƸLJǕ NJdž ƛǓDŽƸǀ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǁƸǀ ǕǍǀ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐƸLJǕǁǐLJdžǀdžƸLJǕNJƸǃǑLjƾ ƥLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼ ǃǑLjdžǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƼǃnjǀƸǂǏǃǑDŽdž ljhƸNjNJǕ ǒ ǐǂǂdž ǎNjǍǀǁǕ ƸǁǕǂdžNjƿdž ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾ ǁǐLJdžǀdžNj ǎNjǍdžǂdžƺǀǁdžǖ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJdžǛ NJƼǓDŽƼǀ DŽƸ ǁƸNjǍǐNJƸǀ 159

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƿƼǏLjƼǓNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjƾƺƼǃǕDŽƸ hƥLJdžǀdžǀǀljǍNjLjǓƽdžDŽNJƸǀǕNJǀǑǍdžNjDŽNJdžljǖDŽdžǂdžNJdžNjnjǏNJǕǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƸƺDŽdždžǖDŽǕNJǀ ƸƺDŽdždžǖDŽ Η Σαλώμη ερμηνεύει, την ενδέκατη μετόνοια σύμφωνα με τον ψαλμό 51. (52)

Τότε η Σαλώμη πλησίασε και είπε: "Κύριε μου, το φως-δύναμή σου προφήτευσε προγενέστερα δια μέσου του Δαβίδ, στον πεντηκοστό πρώτο Ψαλμό, λέγοντας: 1. Γιατί ο δυνατός (κάποιος) αυτοκομπάζεται στην κακία του; 2. Η γλώσσα σου μελετά την αδικία όλη την ημέρα, σαν ακονισμένο ξυράφι ασκείται επιδέξια μαζί της. 3. Εσύ αγάπησες το κακό παρά το καλό· εσύ ήθελες ν' αναγγέλλεις το κακό παρά την αρετή. 4. Εσύ αγάπησες τα υποκριτικά λόγια και την πανούργα γλώσσα. 5. Γι' αυτό και ο Θεός θα σε εγκαταλείψει ολοκληρωτικά και θα σε αποσπάσει και θα σε ξεριζώσει από τη κατοικία σου και θα ρίξει τις ρίζες σου έξω από τη ζωή. 6. Ο δίκαιος θα το δει και θα φοβηθεί· αυτοί θα τον καταφρονήσουν, λέγοντας: 7. Κυττάξτε, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν εμπιστεύθηκε στην βοήθεια του Θεού, αλλά στον μεγάλο του πλούτο και ήταν υπερβολικός στην ματαιοδοξία του. 8. Αλλά εγώ, είμαι σαν μία ελιά φορτωμένη από καρπούς στον οίκο του Θεού. Εχω εμπιστευθεί στη χάρη του Θεού για όλη την αιωνιότητα. 9. Και θα σε αναγνωρίσω, διότι έχεις συμπεριφερθεί έντιμα μαζί μου· και θα ελπίζω στ’ όνομά σου αυτό που θα είναι αρεστό στους Αγίους σου.’’ Αυτή είναι λοιπόν, Κύριε μου, η λύση της ενδέκατης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας. Καθώς ανέβλυσε η δύναμη σου φως, μίλησα σύμφωνα με την θέληση σου."

ƥ džǛ ǎƸǂǃǕǛ LJLjdžljƻǀdžLjǓƽƼǀ NJƸ ǁƸƿǒǁdžDŽNJƸ NJƾǛ ƨƸǂǘǃƾǛ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ǁƸǃǀǐƸLJǕNJǀǛLJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƼǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƻƼDŽƼǓDŽƸǀǑDžǏƸLJǕǃǐǛ NJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ǕǂƼǛ džǀ LJLjdžljǏLJǀǁǕNJƾNJƼǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ Ʃdž ƛǓDŽƸǀ džǃdžǀǐƽƼǀ ǃh ǑDŽƸ ljNJLjƸNJǕ ƸLJǕ LJƸǀƻǀǐ ǑNJljǀ NJdž ƸDŽNJǀǂƸǃƹƸDŽǕǃƸljNJƼ džǀ ƗƻƼǂnjdžǓ ƪLJƾLjƼljǓƸǛǃƼNJƾDŽǕLjƸljƾNJǖLJdžNjƥǂdždžƼljNJƼljDŽdžǁǍDŽǀƸDŽƸ 0MPPFTUFTOP,IOJBOB ƢƼ ƸNjNJǕ NJdž NJǖLJdž ǕLjƸljƾǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽh ƸDŽNJǀǂƸǃƹƸDŽǕǃƸljNJƼ ƼDž džǂdžǁǂǒLjdžNj ǑDŽƸ ƬdždžǂNJƸǃLJƸDŽƸǛ )PPMUBNQBOBT NJdžNjljǖǃLJƸDŽNJdžǛ ưDŽƸƬdždžǂNJƸǃLJƸDŽƸǛǀljdžƻNjDŽƸǃƼǓljƼƸLJdžǍLjǘljƼǀǛNJdžNjLJƸƺǁǕljǃǀdžNjǁdžljǃǀǁdžǖ ǍLjǘǃƸNJdžǛ ƠƸDŽƼǓǛ ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ǑǍƼǀ NJdžDŽ ƼǀƻǀǁǕ NJǖLJdž NJƾǛ ǀƼLjǒǛ ǕLjƸljƾǛ ƥǂdždžƼljNJƼljDŽdžǁǍDŽǀƸDŽƸ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍƼǀ LJƼLjǐljƼǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ ƸLJǕ NJƾ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƝƨƸǂǘǃƾljƸDŽƸLjƼNJǒǁƸǀƸLjƼNJǑǛ ƣǕǃdžǛǁƸǀDŽǕǃdžǀ ƺDŽǏLjǓƽƼǀLJdžǂǖǁƸǂǐǕNJǀdžƻNjDŽƸNJǕǛ 160

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ǁdžǃLJǐƽƼǀǁƸǀǁƸNjǍǐNJƸǀƺǀƸNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjljNJƾǁƸǁǓƸNJdžNj ƝƺǂǘljljƸNJǕNjƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžNjǑƺǀDŽƼƸǁdžDŽǀljǃǑDŽdžDžNjLjǐnjǀƻǀƸNJdžǁƸǁǕ ƥƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǛƸƺƸLJǐNJdžǁƸǁǕƸLJǕƸƺǐLJƾljNJdžǓƻǀdžNJdžǁƸǁǕ ƩƸǎƼNjƻǒǂǕƺǀƸǁƸǀƾLJƸDŽdžǖLjƺƸƺǂǘljljƸǍƸLjƸǁNJƾLjǓƽdžNjDŽNJdžDŽƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdž ƝƨƸǂǘǃƾƺDŽǏLjǓƽƼǀNJdžǁƸǂǕNJdžNjǁƸǁdžǖǁƸǀNJdžǁƸǁǕNJdžNjǁƸǂdžǖ ƠǐƿƼǃǑLjdžǛNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀǑǍƼǀNJdžǀƼLjǕNJdžNjNjLJdžNjLjƺƼǓdž ƛLJǐDŽǏ ǁƸǀ ǁǐNJǏ ljNJdžDŽ ƢƸǁLjǕǁdžljǃdž ǁƸǀ ljNJdžDŽ ƢǀǁLjǕǁdžljǃdž ǐDŽƿLjǏLJdž džǀ ƻƾǃǀdžNjLjƺǀǁǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ƻǀƸǀLjƼǃǑDŽƼǛ ƼljǏNJƼLjǀǁǐ ljƼ ƼLJNJǐ NJLjƼǓǛ ǁƸǀ NJǑljljƼLjƼǀǛ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJǏDŽƻǘƻƼǁƸǃƼƺǐǂǏDŽƠdžljǃǀǁǘDŽƩǐDžƼǏDŽLJdžNjNjLJƼDŽƿNjǃǓƽdžNjDŽ NJƸƻǘƻƼǁƸƽǏƻǀƸǁǐljƾǃƼǓƸljNJdžDŽƢƸǁLjǕǁdžljǃdžǁƸǀljNJdžDŽƢǀǁLjǕǁdžljǃdž Ɲ džǃǐƻƸ ƾ LJǀǕ ƸDŽƼƹƸljǃǑDŽƾ ljNJdžDŽ ƢƸǁLjǕǁdžljǃdž ǁƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƢǀǁLjǕ ǁdžljǃdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNj ƸLJdžNJƼǂƼǓNJƸǀƸLJǕNJƸơǀdžDŽNJǐLjǀƸNJƾǛƫǏNJǀǐǛǒơǀdžDŽNJǐLjǀƸNJƾǛƽǏǒǛ NJdžNjƽǏƻǀƸǁdžǖljƾǃƼǓdžNjNJdžNjơǑdžDŽNJƸ ƚƼDŽƼǓDŽƸǀǃǐNJƸǀdžDŽƸNjLJƼDŽƿNjǃǓljdžNjǃƼǕNJǀǕLJǏǛNjLJǐLjǍƼǀƾƽǏƻǀƸǁǒƽǘDŽƾljNJdžljNJƼLjǑǏǃƸ ǑNJljǀ ƼLJǓljƾǛNjLJǐLjǍdžNjDŽ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNjdžǀ njǂǕƺƼǛNJdžNjƸljNJƼLjǀljǃdžǖ NJdžNj ơǑdžDŽNJƸ ƨNJdžDŽ ƢƸǁLjǕǁdžljǃdž ǁƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƢǀǁLjǕǁdžljǃdžNj ƸDŽƿLjǘLJdžNj ƾ ƟƼLjƸLjǍǓƸNJƾǛƫǏNJǀǐǛƼǓDŽƸǀNJdžLJǀǕljƾǃƸDŽNJǀǁǕ ƢƼNJǐ ƸLJǕ ƸNjNJǒ NJƾ ǃǀǁLjǒ ƸDŽƸƺǁƸǓƸ ƻǀǐǁLjǀljƾ ƺǀƸ DŽƸ ƻǀƸljƸnjƾDŽǓƽdžDŽNJƸǀ ƸDŽNJǀǂǒǎƼǀǛ ƿƸ ljNjDŽƼǍǓljdžNjǃƼ ǃƼ NJdžNjǛ ƹǀƹǂǀǁdžǖǛ ljNJǓǍdžNjǛ LJdžNj ƸDŽƸnjǑLjdžDŽNJƸǀ ƸLJǕ NJƾ ƨƸǂǘǃƾ ǁƸǀ ǃƼ NJdž ƸDŽǐǂdžƺdžljǍǕǂǀdžNJdžNjǛ ƥƞƼǕǛƼƺǁƸNJƸǂƼǓLJƼǀƸNjNJǕDŽLJdžNjƹƸƻǓƽƼǀƸLJǕNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛƸLJǘǂƼǀƸǛ ƴNJƸDŽdžNjǀǕǛLJǑnjNJƼǀ džƦƸNJǑLjƸǛƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀ ƴNJƸDŽdžƦƸNJǑLjƸǛƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼNJƸǀ džNjǀǕǛLJǑnjNJƼǀljƼƻNjljǃǑDŽƼǀƸ ƛǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƻƼDŽƼǃLJǀljNJƼǖƼNJƸǀljNJƾƹdžǒƿƼǀƸNJdžNjƞƼdžǖƸǂǂǐljNJdžDŽNjǂǀǁǕLJǂdžǖNJdžǁƸǀLJdžNj ƸDŽƸLJNJǖljljƼǀ NJdž ǎNjǍǀǁǕ ƸǁǕǂdžNjƿdž NJƾǛ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ LJǑnjNJƼǀ ljNJƾDŽ ǐƹNjljljdž NJƾǛ ƸLJǘǂƼǀƸǛ ƩdžƸǁǕǂdžNjƿdžǒNJƸǎNjǍǀǁǐƸǁǕǂdžNjƿƸNJƾǛǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ƼǃLJdžƻǓƽdžNjDŽNJƾDŽdžLjƿǒljǍǑljƾ ǃƼNJhƸDŽǘNJƼLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƝǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸƼǓDŽƸǀljNjƺƺƼDŽǒǛNJƾǛNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸǛ ƝǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸƼǓDŽƸǀ njǂǖƸLjƾ ƾNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸƼǓDŽƸǀljǀǏLJƾǂǒ ƗLJǕ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ǁǐLJdžǀdžǛ ƿƸ ǑǂƼƺƼ ǁǐLJdžǀƸ LJLjǐƺǃƸNJƸ Ƹǂǂǐ ƸLJǕ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƿƸ ljǀǏLJdžǖljƼ ƥLJdžǀdžƻǒLJdžNJƼǁdžǃǎǕǐNJdžǃdž ƿƸƼǓǍƼljNJdžljLJǓNJǀNJdžNjǑDŽƸLJƸǂƸǀǕNJƸNJdžƸǃǐDžǀ LJǀƿƸDŽǘǛNJdžNj LJƼLjƸljǃǑDŽdžNjƸǀǘDŽƸ ƸNjNJǕƸLJǕǁƸƿƸLjǒNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƸǂǂǐƸLJǕǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸƿƸLJLjdžNJǀ ǃdžǖljƼDŽƸǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓǑDŽƸƸNjNJdžǁǓDŽƾNJdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžNjǃdžDŽNJǑǂdžNj Ɲ LJLjdžljƹƼƹǂƾǃǑDŽƾ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ LJLjdžDžƼDŽƼǓ NJLjdžǃƼLjǕ LJǕDŽdž Ƹǂǂǐ ƾ LJLjdžljƹƼƹǂƾǃǑDŽƾ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ǃLJdžLjƼǓDŽƸLJLjdžDžƼDŽǒljƼǀƿǐDŽƸNJdž ƴNJƸDŽƾǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǁƸǀƾNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸƼDŽǘDŽdžDŽNJƸǀ ǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljdžNjDŽ NJƼLjƸNJdžNjLjƺǒǃƸNJƸ ƝǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸljNjDŽƾƿǓƽƼǀƼLJǓljƾǛDŽƸǃƼNJƸǃnjǀǑƽƼNJƸǀǃƼNJdžLjdžǖǍdžNJƾǛǃƼNJLjǀdžnjLjdžljǖDŽƾǛ ưDŽƸǛ ƽǏƺLjǐnjdžǛ ǒ ǑDŽƸǛ ǃƸNJƸǀǕƻdžDždžǛ ƺLjƸǃǃƸNJǑƸǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼǃnjƸDŽǓƽƼNJƸǀ ƻƾǃdžljǓǏǛ DŽNJNjǃǑDŽdžǛǃƼLjdžǖǍƸƽƾNJǀǐDŽdžNj ƛDŽƸǛ LJLjdžljƹƼƹǂƾǃǑDŽdžǛ ǁƸǂǂǀNJǑǍDŽƾǛ ƸLJǕ NJƾ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ NJdžNj ljNjDŽƾƿǓƽƼǀ DŽƸ LJǑnjNJƼǀ ljƼ džƻNjDŽƾLjǑǛǁƸNJƸljNJǐljƼǀǛ ƛǂǀǐnjdžLjNJǏǃǑDŽƾƸLJǕǁƸLjLJdžǖǛƼǓDŽƸǀƼǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƼLjƺǐƽƼNJƸǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǁƸǀ LJdžNjƼǃLJǀljNJƼǖƼNJƸǀljNJƾǍǐLjƾNJdžNjƞƼdžǖƺǀƸǕǂƾNJƾDŽƗǀǏDŽǀǕNJƾNJƸ ƥƠǖLjǀdžǛDžǑLjƼǀDŽƸDŽNJƸǃƼǓƹƼǀƼǁƼǓDŽdžDŽLJdžNjƼǃLJǀljNJƼǖƼNJƸǀljNJdžƯƺǀdžƴDŽdžǃƸNJdžNj 161

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Ο Ιησούς Συνέβη τότε λοιπόν, όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια της Σαλώμης, είπε: επαινεί τη "Καλώς είπες, Σαλώμη. Αμήν, Αμήν σου λέγω: θα σε τελειοποιήσω σε όλα Σαλώμη. τα μυστήρια του βασιλείου του φωτός."

Ʃdž ƘƸljǓǂƼǀdž NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ ƻǀƸǃdžLjnjǏǃǑDŽdž ƸLJǕ NJdžDŽ ƨNjDŽƼǀƻƾNJǕ Ơǖǁǂdž NJƾǛ ƝǂǀƸǁǒǛ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǛLJdžNjƼDŽƼLjƺƼǓLJǐDŽǏljNJƸƸDŽǘNJƼLjƸǁǑDŽNJLjƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55  Ο Ισχυρογνώμων ρίχνει, τις απορροές του και πιέζει πάλι τη Σοφία

Και ο Ιησούς συνέχισε με τη συνομιλία του λέγοντας στους μαθητές του: "Συνέβη τότε ότι πλησίασα στο χάος, ακτινοβολώντας εξαίσια, για να αφαιρέσω το φως από τη δύναμη με μορφή λιονταριού. Επειδή έλαμπα υπερβολικά, αυτό φοβήθηκε και κραύγασε για βοήθεια προς τον θεό Ισχυρογνώμονα. Αμέσως ο θεός Ισχυρογνώμονας ερεύνησε τον δέκατο τρίτο αιώνα και είδε μέχρι το εσωτερικό του χάους, εις ύψιστο βαθμό οργισμένος και επιθυμώντας να βοηθήσει τη δύναμη με μορφή λιονταριού. Στη συνέχεια η δύναμη με μορφή λιονταριού και όλες οι απορροές του περικύκλωσαν την Πίστη Σοφία, θέλοντας να της αρπάξουν όλο το φως που υπήρχε σ αυτήν. Συνέβη τότε, όταν πίεζαν τη Σοφία, ότι αυτή φώναξε προς το ύψος, ζητώντας μου βοήθεια και τότε, όταν αυτή κύτταξε προς το ύφος, είδε τον Ισχυρογνώμονα υπερβολικά οργισμένο και αισθανόμενη φόβο, πρόφερε τη δωδέκατη μετάνοια σε σχέση με τον Ισχυρογνώμονα και τις απορροές του. Κραύγασε λέγοντας:

Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ NJǏDŽ ơǀdžDŽNJƸLjǀǘDŽ NJdžNj ƣǕǃdžNj ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀƼǓ NJƸ ǓƻǀƸ NJƸ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƸ ljNJdžǀǍƼǓƸ ƺǀƸDŽƸNJǀǃǏLjǒljƼǀNJdžDŽƸǃƸLjNJǏǂǕ ƙǀƸ LJƸLjǐƻƼǀƺǃƸ džǀ ǃƼƺǐǂdžǀ ƻǀǁNJǐNJdžLjƼǛ NJƾǛ ǀljNJdžLjǓƸǛ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀǒƿƾǁƸDŽ ƺǀƸ DŽƸ NJǀǃǏLjǒljdžNjDŽNJdžDŽǁǕljǃdž ƢǑljƸljƼǁǐƿƼƸDŽƿLjǘLJǀDŽdždžDŽNjLJǐLjǍdžNjDŽǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸljNjDŽƻƼƻƼǃǑDŽƸǃƼNJdžDŽƣǕǃdž NJdžNjƠǐLjǃƸ ƩƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJdžNj ljNjDŽƻǑdžDŽNJƸǀ ǃƼ NJdžDŽ ƣǕǃdž NJdžNj ƠǐLjǃƸ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǀƸLJǕNJdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjƺǀƸDŽƸNJǀǃǏLjǒljdžNjDŽNJdžDŽǑDŽdžǍdž Ʃdž Ƽƺǘ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ǁǐDŽƼǀ DŽƸ LJǑljƼǀ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJdžNj ƹƸƻǓƽƼǀ LJLjdžǛ NJdžDŽ ƚǑǁƸNJdž ƩLjǓNJdž ƗǀǘDŽƸ ƝƻǖDŽƸǃƾNJǏDŽơǀdžDŽNJƸLjǀǘDŽNJdžNjƣǕǃdžNjǁƸNJƸLJǀǑƽƼǀNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƩdžǀljǍNjLjdžƺDŽǘǃǀǁdžƼƺǘǁƸǀdžǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJǏDŽljǁdžNJƸƻǀǘDŽǃǀljdžǖDŽƿƸDŽǐljǀǃƸƸNjNJdžǖǛLJdžNj ƹƸƻǓƽdžNjDŽLJLjdžǛNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ

162

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

1. Ώ! Φως, μη λησμονήσεις τον ύμνο των επαίνων μου.

Η δωδέκατη 2. Διότι ο Ισχυρογνώμων και η δύναμη του με μορφή λιονταριού άνοιξαν μετάνοια της τους οισοφάγους τους εναντίον μου και ενεργούν πανούργα ενάντια σε Σοφίας.

μένα. 3. Με περικύκλωσαν, επιθυμώντας να μου αρπάξουν τη δύναμη μου και με μισούν διότι σου ψέλνω ύμνους. 4. Αντί να με αγαπούν, με ατίμωσαν. Αλλά εγώ ψάλλω ύμνους. 5. Ραδιούργησαν εναντίον μου για να μου αρπάξουν τη δύναμη μου, διότι σου ψάλλω ύμνους, Ώ! Φως, και με μισούν, διότι σε αγαπώ. 6. Είθε το σκοτάδι να πέσει πάνω στον Ισχυρογνώμονα και ο κυβερνήτης του μεγάλου σκοταδιού να παραμένει στην άκρη του. 7. Και όταν αποφασίσεις, πάρε από αυτόν τη δύναμη του, και ακύρωσε τις πράξεις που μηχανορράφησε για να μου αρπάξει το φως μου. 8. Και είθε όλες οι δυνάμεις του φωτός του να εξαντληθούν μέσα του· και άλλος από τις τρεις τριπλές δυνάμεις ν' αναλάβει την ηγεμονία του. 9. Είθε όλες οι δυνάμεις των απορροών του να υστερούν σε βάρος και είθε η ύλη του να απομείνει χωρίς φως. 10. Είθε οι απορροές του να παραμένουν στο χάος και να μη τολμούν να πάνε στη περιοχή τους. 11. Είθε ο Αποδέκτης, ο Καθαριστής των φώτων να καθαρίσει όλα τα φώτα, που υπάρχουν στον Ισχυρογνώμονα και να τα απομακρύνει από τις απορροές του. 12. Είθε οι κυβερνήτες του κατώτερου σκοταδιού να κατευθύνουν τιςαπορροές του και να μην επιτρέπουν σε κανέναν να κατοικήσει στη περιοχή του. Και μην επιτρέπεις σε κάποιον να προσέξει τη δύναμη των απορροών του στο χάος. 13. Αφησε λοιπόν να φέρουν το φως που υπάρχει στις απορροές του και διέγραφε το όνομα του από τον δέκατο τρίτο αιώνα, ή ακόμη καλύτερα, αφαίρεσε το όνομα του για πάντα από αυτή τη περιοχή. 14. Και άφησε να βάλουν στη δύναμη με μορφή λιονταριού το αμάρτημα

που αυτός εκπόρευσε, προ του Φωτός, και να μη διαγράψεις τις αδικίες της ύλης, η οποία το προκάλεσε. 15. Είθε η αμαρτία του να είναι αιώνια προ του Φωτός και είθε να μη τους επιτρέπεις να κοιτούν πιό πέρα από το χάος και να εξάγουν τα ονόματα τους από όλες τις περιοχές. 16. Διότι δεν συμπόνεσαν αλλά πίεσαν εξ ολοκλήρου εκείνον του οποίου τη δύναμη άρπαξαν, και από εμένα, από κοινού σε συμφωνία με εκείνους εκεί που με αποσχόλησαν και επιθύμησαν να μου αρπάξουν το φως μου.

163

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

17. Αυτοί επιθύμησαν να κατεβούν στο χάος· άφησε τους λοιπόν να

παραμένουν εκεί και είθε να μη βγουν από εκεί. Δεν επιθύμησαν τη περιοχή της Αρετής σαν μέρος κατοικίας και δεν θα βρεθούν σ'αυτήν ουδέποτε. 18. Αυτός φόρεσε το σκοτάδι σαν ένα φόρεμα και εισχώρησε σ'αυτό, σαν το νερό, εισάγοντας επίσης σ' αυτό, σαν το λάδι τις δυνάμεις του. 19. Αφησε τον να περιτυλίσσεται ο ίδιος στο χάος, σαν σε ένα ύφασμα και

να περιζώνεται το σκοτάδι, σαν ζωστήρα για πάντα. 20. Ας συμβεί αυτό σε αυτούς που στο όνομα του Φωτός με έφεραν εδώ λέγοντας: Ας της αρπάξουμε όλη τη δύναμη. 21. Αλλά εσύ, Ώ! Φως, ευσπλαχνίσου με, μέσω του μυστηρίου του ονόματος σου και σώσε με μέσω της καλοσύνης της χάρης σου. 22. Διότι αυτοί μου άρπαξαν το φως μου και τη δύναμη μου, και η δύναμη μου κατέρευσε εσωτερικά, εις τρόπον ώστε να μη μπορώ να σταθώ όρθια στο μέσο τους. 23. Εγινα σαν μία πεσμένη ύλη, ριχνόμενη εδώ και εκεί, σαν ένα δαιμόνιο

στον αέρα. 24. Η δύναμη μου χάθηκε, διότι δεν κατέχω μυστήριο· και η ύλη μου ελαττώθηκε ελλείψει, φωτός, διότι αυτοί μου το άρπαξαν. 25. Και με ειρωνεύτηκαν, κοιτάζοντας με και κινώντας με τρόπο ειρωνικό

τα κεφάλια τους. 26. Βοήθησε με σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου." "Τώρα λοιπόν, σ'εκείνον τον οποίον το πνεύμα είναι προετοιμασμένο να έλθει και να προφέρει τη λύση της δωδέκατης μετάνοιας της Πίστης Σοφίας." ƥƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸǛǁƸǀƾƻǖDŽƸǃƾǃƼǃdžLjnjǒǂǀdžDŽNJƸLjǀdžǖLJǐDŽNJƸƼDŽƼLjƺdžǖDŽƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJƾǛ ƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥǀƢNjƾǃǑDŽdžǀǃǀljdžǖDŽNJƸǀƺǀƸNJǓǎǐǂǂdžNjDŽƼLJƸǓDŽdžNjǛljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƥǀƢNjƾǃǑDŽdžǀǎǐǂǂdžNjDŽƼLJƸǓDŽdžNjǛljNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛƸDŽǁƸǀNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJdžNjǛǃǀljdžǖDŽ ƝƦǓljNJǀǛǃǀljƼǓNJƸǀƺǀƸNJǓƸƺƸLJǐƼǀNJdžƢƼƺǐǂdžƫǏǛ ƛǓƿƼNJƸljǁdžNJǐƻǀƸDŽƸljǁƼLJǐljdžNjDŽNJdžƽǏǀǁǕƼƺǘ ƥƻǀdžǀǁƾNJǒǛNJdžNjǃƼƺǐǂdžNjljǁǕNJdžNjǛƼǓDŽƸǀdžLJLjǓƺǁƾLJƸǛƸNjNJdžǖNJdžNjǁǕljǃdžNj džǐDŽdžǃdžǛ ƥƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛƼǓDŽƸǀdžǐDŽdžǃdžǛ ƥLJdžǀdžljƻǒLJdžNJƼLJdžNjƸLJdžnjƸǓDŽƼNJƸǀƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕƼǓDŽƸǀdžƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ ƝǎƼNjƻǒǛNjǂǀljNJǀǁǒƼLJǀljNJǒǃƾƻƾǃǀdžNjLjƺǒƿƾǁƼƸLJǕNJdžDŽDŽdžNjNJdžNjƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžNj ƥ ǃƸǁǀƸƹƼǂǀǁǕǛ DŽdžNjǛ NJǏDŽ NjǂǀljNJǀǁǘDŽ ƼLJǀljNJƾǃǕDŽǏDŽ LJdžNj ǁǐDŽƼǀ ƿƸǖǃƸNJƸ ǁƸǀ ƻǕǂǀƸ NJǑLjƸNJƸƼǓDŽƸǀdžƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ ƥǃdžǍƿƾLjǕǛDŽdžNjǛNJǏDŽǁƸNJdžǓǁǏDŽNJƾǛƙƾǛƼǓDŽƸǀdžƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ Ɲ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ NJdžNj ƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžNj dž NJǏLjǀDŽǕǛ ǁǕljǃdžǛ ƿƸ ǍƸƿƼǓ ǃǑljƸ ljNJƾ njǏNJǀǐ ǁƸǀ ljNJdžDŽƼLjǕ ǑNJljǀdžƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛƿƸǍǐljƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNj ƗNjNJǕ NJdž Ǔƻǀdž ljNjǃƹƸǓDŽƼǀ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǕNJƸDŽ ƿǑǂƼǀ DŽƸ ƼLJǀljNJLjǑǎƼǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ 164

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥ ƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ NjLJdžǁǖLJNJƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ǁƸǀ ƸNjNJǕǛ ƼLJǀljNJLjǑnjƼǀ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƴǂƼǛdžǀƻNjDŽǐǃƼǀǛǁƸǀNJdžǎƼǖNJǀǁdžnjǏǛNJdžNjƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžNjƿƸNjLJdžǁǖǎdžNjDŽljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ƨƼƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸljƾNJdžNjƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžNjǁƸǀNJƾǛƻǖDŽƸǃƾǛNJdžNj džƢNjƾǃǑDŽdžǛƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼǀDŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘljƼǀǃǑljƸNJdžNjNJǀǛNJLjƼǓǛƸDŽǘNJƼLjƼǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƥǀ NJLjƼǓǛ ƸDŽǘNJƼLjƼǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƫǖljƾǛ ǁƸǀ NJdžNj ƠǕljǃdžNj ƼǓDŽƸǀ ƯƺǀdžǛ DŽƸ ƘƼƹƸǀǘDŽƼǀ ƯƺǀdžǛDŽhƗLjDŽƼǓNJƸǀǁƸǀƯƺǀdžǛDŽƸƨNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ ƚNjDŽǐǃƼǀǛƿƼNJǀǁǒ ƸLjDŽƾNJǀǁǒǁƸǀdžNjƻǑNJƼLjƾ ƦƸNJǑLjƸǛ ƪǀǕǛǁƸǀƯƺǀdžǛƦDŽƼǖǃƸ ƥǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjLJLjǓƺǁƾLJƸƸNjNJdžǖNJdžNjǁǕljǃdžNjƼǓDŽƸǀNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ Ɲ ǖǂƾ NJdžNj LJLjǓƺǁƾLJƸ ƸNjNJdžǖ NJdžNj ǁǕljǃdžNj LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ǃƼǓDŽƼǀ ljNJƼLjƾǃǑDŽƾ ƸLJǕ njǏǛ ƥǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjLJLjǓƺǁƾLJƸƸNjNJdžǖNJdžNjǁǕljǃdžNjLJǑnjNJdžNjDŽljNJdžǁƸNJǘNJƼLjdžǍǐdžǛ ƩƸnjǘNJƸǒLJdžljdžljNJǐƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƾǛƥNjljǓƸǛǃǑljƸljNJdžƼƺǘLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿdžǖDŽ ǃǑljǏNJƾǛƼǁǃƾƻǑDŽǀljƾǛǁǐƿƼǃǑLjdžNjǛNJdžNjƼƺǘǒƼƺǘ džǓƻǀdžǛ ƝƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾLJLjǑLJƼǀDŽƸƼDžƸƺDŽǓljƼǀǁǐƿƼnjǏǛǁƸǀDŽƸNJdžNjƸnjƸǀLjǑljƼǀƸLJǕ ǃǑljƸǁǐƿƼǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdž ƨNJdžNjǛ ƠdžǂǐljǀǃdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ njLjdžNjLjdžǖDŽ NJdžNjǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛ ǁƸǀ ƻƼDŽ NJdžNjǛƼLJǀNJLjǑLJdžNjDŽDŽƸƹƺdžNjDŽƸLJǕNJƾDŽǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƦǂdžǖNJǏDŽƸ ƦƸLjdžǃdžǓǏǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ǁǐƿh ƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƸDŽǘNJƼLjƸ ǃǑLjƾ NJdžNjƛǓDŽƸǀǃƸǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸnjLjdžNjLjdžǖDŽNJǀǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjǛ NJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƝƥNjljǓƸ ljnjƾDŽǏǃǑDŽƾƸDŽǐǃƼljƸljNJdžNjǛǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛ ƻƼDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸDžƼnjǖƺƼǀǃǑǍLjǀNJdžDŽ ƸDŽǘNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdžƼǁƼǓDŽǏDŽ ƝƻǖDŽƸǃƾNJǏDŽƻƸǀǃǕDŽǏDŽǃǑljƸljNJdžǍǐdžǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǍLjƾljNJƼNjƿƼǓǂǓƺdžǂǓƺdž Ʃdž njǏǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ǍǏǃǑDŽdž ǃǑljƸ ljNJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸLJdžǃƸǁLjNjDŽƿƼǓǃƼNJLjǕLJdžƼLJƸDŽƸljNJƸNJǀǁǕ ƩdžǕDŽdžǃƸNJǏDŽǍƸǃǑDŽǏDŽƼǓDŽƸǀƻǀƸƺLjƸǃǃǑDŽdžljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸ ƩdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjLJLjdžƹǐǂǂƼǀNJdžǑƺǁǂƾǃƸǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽǓƻǀdžƺǀƸDŽƸƺDŽǏLjǓljƼǀNJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽNJdžNjǁƸǀdžNjƻǑLJdžNJƼƻǀƸƺLjǐnjƼǀNJǀǛLJƸLjƸDŽdžǃǓƼǛƸNjNJdžǖLJdžNjNJǀǛLJLjdžǁǐǂƼljƼ ƢdžDŽǐǍƸǁƸNJƸljNJLjǑnjdžDŽNJƸǛNjLJdžǃdžDŽƼNJǀǁǐNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǁƸǀǃƼƹǐljƾNJƾljNjƺDŽǘǃƾ ǒNJƾƻǀƸLJLjƸƺǃǐNJƼNjljƾƼDžƸnjƸDŽǓƽƼNJƸǀNJdžƠǐLjǃƸ ƴǃǏǛ NJdž LJLjdžƹƸǂǂǕǃƼDŽdž ǑƺǁǂƾǃƸ ljNjDŽƼǍǓƽƼǀ ljNJdž ƗǁǐljƸ ljƸDŽ ǃǓƸ NJƸǀDŽǓƸ ǃǑǍLjǀ DŽƸ ƼǁǃƾƻƼDŽǓljdžNjǃƼNJǀǛNJƼǂƼdžǍǀDŽdžǕLjƸǛ 5FMFPHJOPPSBT NJƸǀDŽǓƼǛ ƨNJǀǛNJƼǂƼdžǍǀDŽdžǕLjƸǛNJƸǀDŽǓƼǛNJdžǑƺǁǂƾǃƸƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJƸdžLjƸNJǕǁƸǀƸLJNJǕ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƽdžNjDŽ ljNJdž ǁƸNJǘNJƼLjdž ǍǐdžǛ ǁƸǀ DŽƸ ǃƾ NJdžNjǛ ƼLJǀNJLjǑLJƼNJƸǀ DŽƸ ƹǂǑLJdžNjDŽLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJƾǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƦǂdžǖNJǏDŽƸ ƩƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƻƼDŽ ljNjǃLJdžDŽdžǖDŽ Ƹǂǂǐ ǁƸNJƸLJǀǑƽdžNjDŽ ƼDž džǂdžǁǂǒLjdžNj ƼǁƼǓDŽdžDŽNJdžNjdžLJdžǓdžNjNJdžnjǏǛǁƸǀNJƾƻǖDŽƸǃƾǐLjLJƸDžƸDŽ ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀLJǐDŽNJdžNJƼƿǑǂdžNjDŽDŽhƸLjLJǐDždžNjDŽNJdžnjǏǛƸLJǕNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ ljNjDŽƾƺdžLjdžǖDŽ ljNJdž ǁƸNJǘNJƼLjdž ǍǐdžǛr ƼǓƿƼ DŽƸ ljNjDŽƼǍǓƽdžNjDŽ ǂdžǀLJǕDŽ ǃǑljƸ ljNJƾƠǕǂƸljƾ ƥNjƻǑLJdžNJƼ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ NJƾ ǁƸNJdžǀǁǓƸ NJƾǛ ƸLjƼNJǒǛ ǁƸǀ ƺǀhƸNjNJǕ ljNjDŽƼǍǓƽdžNjDŽ ǃǑljƸljNJƸƹǐƿƾNJdžNjƗǍǑLjdžDŽNJƸ %FNPOJVTFTU%FVTJOWFSTVT džƻƸǓǃdžDŽƸǛƼǓDŽƸǀƞƼǕǛƸDŽƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǛ ƝƠǕǂƸljƾƼǓDŽƸǀƾǃǒNJLjƸNJdžNjƥNjLjƸDŽdžǖ ƢǑljƸljNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸƹLjǓljǁƼNJƸǀƾǐǂǂƾǕǎƾNJdžNjƞƼdžǖ ƥƗǍǑLjdžDŽNJƸǛƼǓDŽƸǀƾljǁǀǐNJdžNjƫǏNJǕǛ ƩdžƫǏǛNJdžNjnjǏNJǕǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǃƸǛljǘljƼǀǃǑljǏNJdžNjǃNjljNJƾLjǓdžNjNJdžNjdžDŽǕǃƸNJdžǛNJdžNjǁƸǀ NJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛǍǐLjƾǛNJdžNj 165

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Ɲ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljNJƸƿƼǓ ljNJƸ LJǕƻǀƸ NJƾǛ ǃǑǍLjǀ DŽƸ LJƼLjǐljƼǀ ƸLJǕ NJƾDŽ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƢǕDŽdžDŽǃƼNJdžDŽƿǐDŽƸNJdžǑLjǍƼNJƸǀNJdžǁƸǀDŽdžǖLjƺǀdžƛǐDŽdžljLJǕLjdžǛƻƼDŽLJƼƿǐDŽƼǀ NJdžnjNjNJǕƻƼDŽ ƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀ ƥLJƼljǃǑDŽdžǛƢNjƾǃǑDŽdžǛNjLJdžnjǑLjƼǀNJdžǐnjƸNJdž ƢƼǀǘDŽƼNJƸǀƾƻǖDŽƸǃƾNJǏDŽƢNjƾǃǑDŽǏDŽǕNJƸDŽƻƼDŽǁƸNJǑǍdžNjDŽNJdžƢNjljNJǒLjǀdž ƻƾǂƸƻǒ ǕNJƸDŽ ƻƼDŽƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ NJdžljƼDž Ʃdž ƢƼƺǐǂdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ƻǀƸǃǑDŽƼǀ ljNJdž ljLJǕLjdž ljNJdž ƟǂǀǐljNJƼLj NJdžNj ǁƸǀ ƼǀƻǀǁǕNJƼLjƸljNJƾƢƼƺǐǂƾljNJdžǂǒNJdžNj ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžƼDŽǕǛƻǑDŽƻLjdžNjƻǀƸǃǑDŽƼǀljNJdžDŽljLJǕLjdžNJdžNj ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžƼDŽǕǛƸDŽƿLjǘLJdžNjƻǀƸǃǑDŽƼǀljNJdžljLJǑLjǃƸNJdžNj ƴLJdžǀdžǛƻƼDŽƼLjƺǐƽƼNJƸǀǃƼNJdžƢƼƺǐǂdžƢNjljNJǒLjǀdžƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛLJdžNjƻƼDŽǑǍƼǀǑDŽƸƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdžLJLjǑLJƼǀDŽƸNJdžƸLJdžǁNJǒljƼǀƺǀƸDŽƸƼLjƺƸljNJƼǓ ljNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ ƠƸNJƸDŽdžƼǓNJƸǀljƸDŽƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdž NJdžƿƾǂNjǁǕƗǀƻdžǓdž ƩƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫƸǂǂdžǖƗǀƻdžǓdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸǁƸǂǂǀƼLjƺdžǖDŽNJƸǀǁLjNjnjǐ ƥǀ DŽǕǃdžǀ NJdžNj ƸLjǀƿǃdžǖ ǑDžǀ ƻǀƻǐljǁdžNjDŽ ǕNJǀ ǕNJƸDŽ ǑDŽƸǛ ƗǂǍƾǃǀljNJǒǛ ƻƼDŽ ǁƸNJǑǍƼǀ ǑDŽƸ ƛLjǃƾNJǀǁǕ Ƙǐƽdž ǃƼ ǁƸǂǑǛ LJLjdžǗLJdžƿǑljƼǀǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽh ƸDŽƸƽƾNJǒljƼǀ ǐǂǂdž LJdžNj DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ljƼ NJǑǂƼǀƸǁƸNJǐljNJƸljƾƺǀƸNJƾDŽƼLjƺƸljǓƸljNJdžƼLjƺƸljNJǒLjǀdž ƥǃǏǛ ǁƸDŽƼǓǛ ƗǂǍƾǃǀljNJǒǛ ƻƼ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀǒljƼǀ ǃƼ ƼLJǀNJNjǍǓƸ ǑDŽƸ ƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdžǍǏLjǓǛNJƾƿǑǂƾljƾNJdžNjƦƸNJǑLjƸLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžǁLjNjnjǕ ƩdžƢƼƺǐǂdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjljƼDžƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐƞƼǔǁǕ ƦdžǂǂdžǓƼǓDŽƸǀdžǀǃdžLjnjǏǃǑDŽdžǀƸǃƸƿƼǓǛLJdžNjƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJdžNjǛǁƸDŽǕDŽƼǛǁƸǀǃƼƿǕƻdžNjǛNJdžNj ƗLjǁǐDŽdžNjǑDžǀ Ʃdž ƛƺǘ njƸLjǀljƸǓdžǛ NJǏDŽ ǃdžLjnjǏǃǑDŽǏDŽ ƸǃƸƿǘDŽ LJdžNj ƸƺDŽdždžǖDŽ NJdžNjǛ ǁƸDŽǕDŽƼǛ ǁƸǀ NJǀǛ ǃƼƿǕƻdžNjǛ NJdžNj ƗLjǁǐDŽdžNj ǑDžǀ ljNjǁdžnjƸDŽNJƼǓ ǁƸǀ ƼLJǀLJǂǒNJNJƼǀ NJdžDŽ ƗǂǍƾǃǀljNJǒ LJdžNj LJƸǓLjDŽƼǀ ǑDŽƸǁƸǀDŽdžǖLjƺǀdžƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdž ƗƺDŽdždžǖDŽdžǀƸljƼƹƼǓǛǁƸǀdžǀƹǑƹƾǂdžǀNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƗLjǁǐDŽdžNjǑDžǀ ƘǂǐǁƼǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƢǖljNJƼǛ LJdžNj ƺǀƸ DŽƸ NjLJƸǁdžǖljdžNjDŽ ljNJdžNjǛ ǃdžLjnjǏǃǑDŽdžNjǛ ƸǃƸƿƼǓǛ ƸLJƸLjDŽdžǖDŽNJƸǀNJƾDŽƼLjƺƸljǓƸNJdžNjǛljNJdžƼLjƺƸljNJǒLjǀdž ƗNjNJdžǓ džǀ ƢǖljNJƼǛ LJdžNj ƼƺǁǂǏƹǓljNJƾǁƸDŽ ǃǑljƸ ljƼ ƾƿǀǁǑǛ LJLjdžǂǒǎƼǀǛ ǁƸǀ ljƼ ǁǘƻǀǁƼǛ ƾƿǀǁǒǛ LJƸLjƸǀNJdžǖDŽNJƸǀƸLJhǑDŽƸƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdžǁƸǀƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƠƸNJƸljNJLjƸǃǑDŽdžƛLjǃƾNJǀǁǕƘǐƽdžƻƼDŽƼDžNjLJƾLjƼNJƼǓƺǀƸNJƾDŽƼLjƺƸljǓƸljNJdžƼLjƺƸljNJǒLjǀdž ƗLJǕǑǂǂƼǀǎƾnjǏNJǕǛ ƾƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾǖǂƾNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƸNJdžDŽƼǓƸDŽƸLJǕnjƼNjǁNJƸ ưDŽƸǛ ƗǂǍƾǃǀljNJǒǛ LJdžNj ƸLJƸLjDŽǀǑNJƸǀ NJƸ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǐ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ƫƸǂǂdžǖƗǀƻdžǓdžNj LJLjǐƺǃƸNJǀ LJƸǖƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀƗǂǍƾǃǀljNJǒǛǁƸǀƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ǁdžLjdžǔƻƼǖdžNjDŽ NJdžNjǛ ljƼDždžNjƸǂǀǁdžǖǛ ƼƺǁLjƸNJƼǓǛ ǁdžNjDŽǘDŽNJƸǛ ǃƼ ƼǀLjǏDŽǀǁǕ NJLjǕLJdž NJdž ǁƼnjǐǂǀ NJdžNjǛ Ɲ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ƼƺǁLjǐNJƼǀƸ LJLjdžǁƸǂƼǓ ƼLJǀƹǂƸƹƼǓǛ ƻdžDŽǒljƼǀǛ ƘƼDŽdžDŽǀdždžljǁǀLjǀƸDŽǑǛNJLjdžǃƼLjǐ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽƼǛ ƥǀ ƘƼDŽƼDŽǀdždžljǁǀLjǀƸDŽǑǛ ƻdžDŽǒljƼǀǛ ƼǓDŽƸǀ NJLjdžǃƼLjǐ ǁƸǁdžǒƿƼǀǛ ƥǀ ƘƼDŽƼDŽǀdždžljǁǀLjǀƸDŽǑǛ ƻdžDŽǒljƼǀǛ LJLjdžǁƸǂdžǖDŽ NJƾDŽ ƸDŽǐLJNJNjDžƾ NJdžNj njLjǀǁNJdžǖdžLjƺǐDŽdžNjƠdžNjDŽNJƸLjNJǀƺǁdžNjƸƻǕLj ƩdžƸLJƸǓljǀdžǕLjƺƸDŽdžƠdžNjDŽNJƸLjNJǀƺǁdžNjƸƻǕLjƼǓDŽƸǀƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒnjǏNJǀǐLJdžNjǁƸNJƼNjƿǖDŽƼNJƸǀ ƸLJǕNJdžǁǕǁƸǂdžNJdžNjǁǕǁNjƺƸLJLjdžǛNJƸǁǐNJǏ LJLjdžǛNJǀǛƸNJdžǃǀǁǑǛǁdžǂǐljƼǀǛNJdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNj ƩdžnjLjǀǁNJǕǕLjƺƸDŽdžƠdžNjDŽNJƸLjNJǀƺǁdžNjƸƻǕLjƼǓDŽƸǀƾdžNjLjǐNJdžNjƨƸNJƸDŽǐ NJdžLJƼǀLjƸǁNJǀǁǕnjǓƻǀ NJƾǛƛƻǑǃ NJdžnjLjǀǁNJǕnjǓƻǀƦǖƿǏDŽƸǛLJdžNjljƼLjDŽǕNJƸDŽƼljNJƾǂǐljLJƾNJƾǛƺƾǛǁƸǀLJdžNjdžƼNjƼLjǑ ƿǀljNJdžǛƗLJǕǂǂǏDŽƸǛLJǂǒƺǏljƼǃƼNJƸƹǑǂƾNJdžNj Ʃdž LJƼǀLjƸǁNJǀǁǕ njǓƻǀ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸDŽNJǓƿƼljƾ NJdžNj ǃLJLjdžǖNJƽǀDŽdžNj njǀƻǀdžǖ LJdžNj NJNjǂǓƺƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƺƼDŽƼNJǒLjǀdž ƫƸǂǂǕ ƥ ƢǏǗljǒǛ ljNJƾDŽ ǑLjƾǃdž ƿƼLjǐLJƼNjljƼ NJdžNjǛ ƟljLjƸƾǂǓNJƼǛ ǃƼ NJƾDŽ ƿƸNjǃǐljǀƸƻǖDŽƸǃƾNJdžNjǃLJLjdžǖNJƽǀDŽdžNjnjǀƻǀdžǖ Ʃdž LJƼǀLjƸǁNJǀǁǕ njǓƻǀ NJƾǛ ƛƻǑǃ ǑǍƼǀ NJƾ LJǐljǍdžNjljƸ njNJǏǍǒ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ljNJƾ ǃdžǀLjƸǓƸ ǁƸNJǐljNJƸljƾNJƾǛljNjǂǂdžƺǀǁǒǛǖLJDŽǏljƾǛ 166

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩdžǃLJLjdžǖNJƽǀDŽdžnjǓƻǀ NJdžnjǓƻǀLJdžNjƼNJNjǂǓƺƼNJdžljNJƾLjǐƹƻdžNJdžNjƗljǁǂƾLJǀdžǖ NJdžNjƞƼdžǖNJƾǛ ƟƸNJLjǀǁǒǛ LJLjǑLJƼǀ DŽh ƸnjNjLJDŽǓljdžNjǃƼ ƺǀƸ DŽƸ ƹƺdžǖǃƼ ƸLJǕ NJƾ ǁƸNJǐljNJƸljƾ NJƾǛ ljNjǂǂdžƺǀǁǒǛ ǖLJDŽǏljƾǛ ƗǛǁǐDŽdžNjǃƼƻǀǐǁLjǀljƾǂdžǀLJǕDŽǃƼNJƸDžǖƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾǛǁƸǀƠdžNjDŽNJƸLjNJǀƺǁdžNjƸƻǕLj ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJdžnjǓƻǀLJdžNjƸDŽƼƹƸǓDŽƼǀǁƸǀljhƸNjNJǕLJdžNjǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀ ƥNjƻǑLJdžNJƼ DŽƸ ƻǀƸLJLjǐNJNJdžNjǃƼ NJdž ǂǐƿdžǛ DŽƸ ƸLJdžƻǓƻdžNjǃƼ ljNJdž njǓƻǀ LJdžNj ƸDŽǑLjǍƼNJƸǀ ǃǑljƸ ƸLJǕ NJdž ǁƸDŽǐǂǀ NJdžNj DŽǏNJǀƸǓdžNj ǃNjƼǂdžǖ NJdžNj ƸDŽƿLjǘLJdžNj ǕǂƼǛ NJǀǛ ƸLjǀljNJƼLjǑǛ ǁƸǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƼǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjǁƸNJƼLjǍǕǃƼDŽdžNjnjǀƻǀdžǖ ƢdžDŽǐǍƸƼǁƼǓDŽdžǛLJdžNjƼǓDŽƸǀLJLjdžƼNJdžǀǃƸljǃǑDŽdžǛƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸǁƸNJƸǂǐƹƼǀNJƾƻǏƻǑǁƸNJƾ ǃƼNJǐDŽdžǀƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥ ƗDŽƻLjǑƸǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕ NJdž ƸNjNJǕDŽdžǃdž ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdž ǃǑLjdžǛ NJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀLJdžNjƸljǍdžǂƼǓNJƸǀǃƼNJdžNjǛƩLjƼǓǛƦƸLjǐƺdžDŽNJƼǛNJƾǛƛLJƸDŽǐljNJƸljƾǛ NJƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƗNjNJdžǓdžǀNJLjƼǓǛLJƸLjǐƺdžDŽNJƼǛƼǓDŽƸǀƣƸƙƼDŽDŽǀǑljƸǀ DŽƸƦƼƿƸǓDŽƼǀǛǁƸǀDŽƸƞNjljǀǐƽƼljƸǀƺǀƸNJƾDŽ ƗDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƥƨNJƸNjLjǕǛNJdžNjƗDŽƻLjǑƸljNjDŽƾƿǓƽƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǐdžƻNjDŽƾLjǕǛ ƥ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ǁƸǀ NJdž ƞƼǀǐnjǀ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀƸljNJƸNjLjǘDŽdžDŽNJƸǀ ƸƻǀǐǁdžLJƸ ƼǐDŽ ƼǓDŽƸǀ ǕNJǀ LJdžƿdžǖǃƼDŽƸljNjDŽƼǍǓljdžNjǃƼǃƼNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƥǀ džƻǖDŽƼǛ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ǕNJƸDŽ ljNJƸNjLjǘDŽƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƨNJƸNjLjǕ NJdžNj ƗDŽƻLjǑƸ ƼǓDŽƸǀ ƸDŽƼǓLJǏNJƼǛ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǓljdžNjǃƼ ǁƸǀ DŽƸ NJƼǂƼǀdžLJdžǀǒljdžNjǃƼ NJƸ NjƻLjƸLjƺǀLjǀǁǐ ljǘǃƸNJƸ ƼǐDŽLJƸLjƸǀNJƾƿdžǖǃƼƸLJǕNJƾDŽƸLJdžljǖDŽƿƼljƾNJdžNjDžƾLjdžǖƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ƥ DžƾLjǕǛ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƼǓDŽƸǀ ǁLjNjljNJƸǂǂǏǃǑDŽdžǛ ljNJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƝƸLJdžljǖDŽƿƼljƾNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽLJLjǕljƿƼNJǏDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǒǃdžDŽǐǍƸǃƼƹǐljƾNJǀǛljNjDŽƼǀƻƾNJǑǛ ƼLjƺƸljǓƼǛǁƸǀNJdžNjǛƿƼǂƾǃƸNJǀǁdžǖǛLJǕDŽdžNjǛ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀ DŽƸ LJƼLjǐljdžNjǃƼ ƸLJǕ ǃƼƺǐǂƼǛ ljNjƺǁǀDŽƾljǀƸǁǑǛ ǁLjǓljƼǀǛ ǁƸǀ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁdžǖǛ LJǕDŽdžNjǛ ƼǐDŽ LJLjǐƺǃƸNJǀ ƿǑǂdžNjǃƼ DŽƸ ƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjǃƼ ƸNJdžǃǀǁǐ NJƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐ ǃƸǛ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƩǘLjƸ ƿƸ ǃLJdžLjǑljdžNjǃƼ DŽƸ ǁƸNJƸǂǐƹdžNjǃƼ ǁƸǂǖNJƼLjƸ NJdžNjǛ ƸDŽǑǁnjLjƸljNJdžNjǛ LJǕDŽdžNjǛ NJdžNj ƛljǏNJƼLjǀǁdžǖǃƸǛƗDŽƻLjǑƸ ƢƸǁǐLjǀdžǀƸNjNJdžǓLJdžNjǁǂƸǓDŽƼ ƻǀǕNJǀƸNjNJdžǓƿƸLJƸLjƾƺdžLjƾƿdžǖDŽ Ɲ NjLJǑLjNJƸNJƾ ǃƼNJǐDŽdžǀƸ ƸLJƸLjƸǓNJƾNJƾ ƺǀƸ NJƾDŽ ƸLJdžljǖDŽƿƼljƾ džLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼ ǎNjǍǀǁdžǖ LJLjǕljƿƼNJdžNjƸLJƸǀNJƼǓǁǂǐǃƸǁƸǀNJǖǎƾ ƬǏLjǓǛƻǐǁLjNjƸ ǃƼNJǐDŽdžǀƸǁƸǀƸDŽǘNJƸNJdžLJǕDŽdž ƻƼDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸǁƸNJƸljNJLjƸnjdžǖDŽNJƸ ǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƞƸǒNJƸDŽƸƻǖDŽƸNJdžDŽDŽƸǁƸNJƸǂǐƹdžNjǃƼNJdžDŽƗDŽƻLjǑƸǍǏLjǓǛNJƾDŽƼLJǀljNJǒǃƾNJƾǛǃƼNJƸNJLjdžLJǒǛ NJdžNjƙǀƼljǕDŽNJƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjǁƸǀNJƾǛƻǀǐljLJƸljƾǛNJǏDŽƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJǏDŽǎNjǍǀǁǘDŽljNJdžǀǍƼǓǏDŽ LJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛǃƼNJƸnjǑLjdžNjǃƼ ƚǀǐNJLjƾljƾǁƸǀƻǀǐljLJƸljƾƼƺǏǀǁǒljNJdžƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNj ƗDŽǘNJƸNJƾ ƿNjljǓƸ NJdžNj ƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ ƗDŽƻLjǑƸ ƼǓDŽƸǀ ƼLJƼǓƺdžNjljƸ ƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸNJƾ ǃǒ ƸDŽƸƹǂƾNJǑƸ ƥƗǂǍƾǃǀljNJǒǛLJdžNjƻƼDŽƿNjljǀǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ džNjƻǑLJdžNJƼƿƸnjƿǐljƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ ƢǕDŽdžDŽ džǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ ǃƼ LJdžDŽƼNJǀǁǒ ǁƸLjƻǀǐ LJdžNj ǑƻǏljƸDŽ NJƾ ƽǏǒ NJdžNjǛ ƺǀƸ NJƾDŽ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƼDŽljƸLjǁǘljdžNjDŽNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƥnjƼǓǂdžNjǃƼ DŽƸ ǁǐDŽdžNjǃƼ ǃǓƸ LJǂǒLjƾ ƻǀǐǁLjǀljƾ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJdžNjǛ ƨLjǐƹƸǁƸǛ ǁƸǀ ljNJdžNjǛ ƘdžǖƻƼǛƦLjƸNJƺǀǑǁƸǛƸLJǕNJƾǃǀǐǃƼLjǀǐǁƸǀNJdžNjǛƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛƸLJǕNJƾDŽǐǂǂƾ ƥǀ ƨLjǐƹƸǁƸǛ ǁƸǀ džǀ ƘdžǖƻƼǛ ƦLjƸNJƺǀǑǁƸǛ ƸLJƸljǍdžǂdžǖDŽNJƸǀ ǃǕDŽdž ƺǀƸ NJƾDŽ ǀƻǀƸǓNJƼLjƾ NJdžNjǛ NJƼǂƼǀdžLJdžǓƾljƾǍǏLjǓǛDŽƸNJdžNjǛDŽdžǀǐƽƼǀǁƸƿǕǂdžNjƾnjNJǏǍǒLJdžDŽƼǃǑDŽƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀ ƘdžǖƻƼǛ ƦLjƸNJƺǀǑǁƸǛ ǁƸǀ džǀ ƨLjǐƹƸǁƼǛ džNjƻǑLJdžNJƼ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƼDŽljƸLjǁǘljdžNjDŽNJdžDŽƬLjǀljNJǕ 167

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƢǕDŽdžDŽ džǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ LJdžNj ƿNjljǀǐƽdžDŽNJƸǀ ƺǀƸ NJƾDŽ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƼDŽljƸLjǁǘljdžNjDŽNJdžDŽƬLjǀljNJǕ ƩdžDŽ ǀƼLjǕ NJǓNJǂdž NJdžNj ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ NJdžDŽ ǑǍdžNjDŽ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐ ǃǕDŽdžDŽ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ ƸLJƸLjDŽƾƿƼǓǁǐƿƼƣǀLjƹƸDŽǀǁǒƼNjNJNjǍǓƸ ƸLJǕƸƺǐLJƾLJLjdžǛNJƾLJdžDŽƼǃǑDŽƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ LJLjǀDŽDŽƸƺƼDŽDŽƾƿƼǓdžƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ LJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƸǃdžLjnjǏƿƼǓljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛNJdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸrƻƼDŽƼǓDŽƸǀǃǐNJƸǀdžDŽƸƻǀƸljƸnjƾDŽǒljdžNjǃƼǕNJǀƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸƻǀƸ ljLJǐljdžNjǃƼNJdžƛƺǘ ƺǀƸDŽƸƸDŽƸƻNjƿƼǓNJdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƩdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƻǀƸǃdžLjnjǘDŽƼNJƸǀǃƼNJǀǛƸDžǓƼǛNJƾǛƸƺǐLJƾǛǁƸǀǃƼNJƾDŽNjLJǑLjNJƸNJƾƿNjljǓƸƺǀƸ NJdžNjǛdžǃdžǓdžNjǛǃƸǛ ƢǑljƸljNJƾDŽƸNJǃǕljnjƸǀLjƸǁƸǀljNJdžǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕǁǂǓǃƸNJdžNjƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƻǀƸǃdžLjnjǘDŽƼNJƸǀdž ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ ƣƸǃƾDŽljNjƺǍǑdžNjǃƼǂdžǀLJǕDŽNJdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸǃƼNJdžDŽƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸƩdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸƼǓDŽƸǀƾ NjLJƼLjƿƼNJǀǁǒljNjDŽƼǓƻƾljƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƾǁƸǀƸDŽƼLJNJNjƺǃǑDŽƾ ƩdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸƸDŽƸƹǂǖƽƼǀǃǑljƸljNJdžDŽNjLJdžǎǒnjǀdžǕNJƸDŽƿNjljǀǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJdžNjǛdžǃdžǓdžNjǛNJdžNj LJdžǂǖLJLjdžNJdžǖDŽƸǑǍdžNjDŽƻƾǃǀdžNjLjƺƾƿƼǓNJƸNjƻLjƸLjƺNjLjǀǁǐljǘǃƸNJƸ ƚǓǍǏǛ NJƾDŽ LJǂǒLjƾ ƼLjƺƸljǓƸ NJdžNj ƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ ƗDŽƻLjǑƸ džNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƸǃƼ DŽƸ ǃƼNJƸNJLjƼLJǕǃƸljNJƼljƼƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ ƥLJdžǀdžljƻǒLJdžNJƼ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ ƨLjǐƹƸǁƸǛ ǒ ǑDŽƸǛ ƘdžǖƻƸǛ ƦLjƸNJƺǀǑǁƸ ǃƼ NJƸ NjƻLjƸLjƺNjLjǀǁǐNJdžNjljǘǃƸNJƸ ƸǂǂǐƸNjNJǕƻƼDŽƼǓDŽƸǀƸLjǁƼNJǕƺǀƸDŽƸƼǓDŽƸǀƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǛ ƢǕDŽdžDŽ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǁƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ ƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǘDŽ ƢƸǍƸǃƸDŽƹƸDŽNJǐLjƸǛ ǑǍdžNjDŽ ǑǂƿƼǀ ƿNjljǀƸƽǕǃƼDŽdžǀ ƺǀƸ NJǀǛ LJǂƸDŽƾNJǀǁǑǛ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƼǛ ƸDžǓƽdžNjDŽ DŽƸ džDŽdžǃǐƽdžDŽNJƸǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ Ɲ ƛƦƢ džDŽdžǃǐƽƼǀ ljNjǃƹƸNJǀǁǐ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǛ ƸNjNJdžǖǛ LJdžNj ǁƸNJǑǍdžNjDŽ NJƸ ƸDŽǘNJƼLjƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǒǁƸǂǖNJƼLjƸƿƸǂǑƺƸǃƼ NJƸNjƻLjƸLjƺNjLjǀǁǐljǘǃƸNJƸƴǃǏǛ ljNJdžDŽ džLjƿǕƻdžDždž ƸNjljNJƾLjǕ ƘdžNjƻǀljǃǕ ǃLJdžLjdžǖDŽ ǃdžDŽǐǍƸ DŽƸ ǍƸLjƸǁNJƾLjǓƽdžDŽNJƸǀ ljƸDŽ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ ƼǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ljNjDŽ NJdžǀǛ ǐǂǂdžǀǛ ǑǍdžDŽNJƸǛ ljNJdžDŽ Ǔƻǀdž NJdžNjǛ NJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ǑǍdžNjDŽ ƸLJƸLjDŽƾƿƼǓ ǁǐƿƼ DŽǀLjƹƸDŽǀǁǒ ƼNjNJNjǍǓƸ ƸLJǕ ƸƺǐLJƾ LJLjdžǛ NJƾDŽ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƥƨNJƸNjLjǕǛNJdžNjƗƺǓdžNjƗDŽƻLjǑƸǑǍƼǀNJdžljǍǒǃƸNJdžNjƬ LJdžNjƼǓDŽƸǀNJdžƼDžƸǓljǀdžǀƼLjdžƺǂNjnjǀǁǕ NJǏDŽnjǏNJƼǀDŽǘDŽ ǁƸǀ ljǍǀljǃƸNJǀǁǘDŽ ƸǁNJǀDŽdžƹdžǂǀǘDŽ ƼǁLJdžLjƼNjǕǃƼDŽƼǛ ƸLJǕ NJdžDŽ ƚƾǃǀdžNjLjƺǀǁǕ ơǕƺdž ƨNJdž ǁǑDŽNJLjdž NJdžNj ƨNJƸNjLjdžǖ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƗDŽƻLjǑƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ NJdž LjǕƻdž ljǖǃƹdžǂdž NJdžNj ƝǂǀƸǁdžǖơǕƺdžNj ƥ ljNJƸNjLjǕǛ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƗDŽƻLjǑƸ ljNjǃƹdžǂǓƽƼǀ njǘNJǀljƾ ƸLJdžǁǐǂNjǎƾ ǃƼNJǐ ƸLJǕ NJLjdžǃƸǁNJǀǁǑǛƿNjljǓƼǛ ƥƼǂǂƾDŽǀǁǕǛljNJƸNjLjǕǛǁƸǀƸNjNJǕǛNJdžNjƗƺǓdžNjƗDŽƻLjǑƸǑǍdžNjDŽljNJƾDŽƛLjǃƾNJǀǁǒƛLJǀljNJǒǃƾNJƾDŽ ǓƻǀƸljƾǃƸljǓƸ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǃǐNJƸǀdž DŽƸ NjLJƼDŽƿNjǃǒljdžNjǃƼ ǕNJǀ dž ǁǐƿƼNJdžǛ ƫƸǂǂǕǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƛnjƾƹƸǓdžNj $5&*4ǁNJƼǓǛ ljǍƾǃƸNJǓƽƼǀljNJƸNjLjǕ ƫƸǂǂǕǛƢǒNJLjƸljNjDŽƻƼƻƼǃǑDŽƸ ljǍƾǃƸNJǓƽdžNjDŽljNJƸNjLjǕ hƥǃǏǛ ljNJƸNjLjǕǛljƼljǍǒǃƸƬNjLJdžƻƼǀǁDŽǖƼǀNJƾLJǂǒLjƾƼLjƺƸljǓƸljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƛǐDŽ ƿƸ ǑǂƸǃLJƼ NJdž LjǕƻdž LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƨNJƸNjLjǕ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƗDŽƻLjǑƸ NJdž ưLjƺdž ƿƸ ǑǍƼǀ ƸLJdžLJƼLjƸNJǏƿƼǓƿLjǀƸǃƹƼNjNJǀǁǐ ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽNJƾƺǂǘljljƸƺǀƸDŽƸƻNjljnjƾǃǓƽdžNjDŽNJdžNjǛƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ ƢƼ ǂǑDžƼǀǛ ǃǓljdžNjǛ džǀ ǃdžǍƿƾLjdžǓ ljNjǁdžnjƸDŽNJdžǖDŽ NJdžNjǛ ƢǖljNJƼǛ LJdžNj ƼLjƺǐƽdžDŽNJƸǀ ljNJdž ƢƼƺǐǂdžưLjƺdžNJdžNjƦƸNJǑLjƸ hƥǃǏǛ džǀƢǖljNJƼǛƸLJƸDŽNJdžǖDŽǃƼƸƺǐLJƾljNJdžNjǛNjƹLjǀljNJǑǛNJdžNjǛǁƸǀƼNjǂdžƺdžǖDŽƸNjNJǕDŽLJdžNj NJdžNjǛǁƸNJƸLjǀǑNJƸǀ 168

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56  Και ο Ανδρέας σηκώθηκε και είπε: "Κύριε μου και Σωτήρα, η δύναμη σου φως, προφήτευσε από πριν, μέσω του Δαβίδ, σχετικά με αυτή την εκφραζόμενη μετάνοια από τη Πίστη Σοφία, λέγοντας στον εκατοστό όγδοο ψαλμό: 1. Ώ! Θεέ, μή σιωπάς μπροστά στο τραγούδι μου από επαίνους. 2. Διότι το στόμα του αμαρτωλού και του δόλιου άνοιξαν τους οισοφάγους τους και με γλώσσα πανούργα και δόλια μίλησαν κακώς για μένα πίσω από τις πλάτες μου. 3. Και με κατέθλιψαν με λόγια μίσους και με πολέμησαν χωρίς αιτία. 4. Αντί να με αγαπούν με συκοφαντούν εγώ όμως προσεύχομαι. 5. Και μου ανταπέδωσαν κακό αντί καλού και μίσος αντί αγάπης. 6. Τοποθέτησε έναν αμαρτωλό πάνω απ' αυτόν και άφησε λοιπόν τον συκοφάντη να παραμένει στα δεξιά του. 7. Είθε όταν κρίνεται, να καταδικάζεται, και είθε η προσευχή του να μετατραπεί σε αμαρτία. 8. Είθε οι μέρες του να λιγοστέψουν και είθε άλλος ν’ αναλάβει την ηγεμονία του. 9. Είθε οι γιοι του να μείνουν ορφανοί και η γυναίκα του χήρα. 10.Είθε οι γυοί τους να βρίσκονται μακρυά και υποχρεωμένοι να ζητιανεύουν. 11.Είθε ο δανειστής του να οικειοποιείται όσα έχει και είθε άτομα ξένα

να λεηλατούν τ’ αγαθά του. 12.Είθε να μην υπάρχει άνθρωπος που θα τον ελεήσει και είθε κανείς να μη λυπάται για τα ορφανά του. 13.Είθε να εξολοθρευθούν οι γιοι του και τ' όνομα του να σβυστεί μέσα σε μία μόνο γενιά. 14.Και είθε το αμάρτημα του πατέρα αυτών των παιδιών να παραμένει ενώπιον του Κυρίου και το αμάρτημα της μητέρας τους να μην σβυστεί. 15.Ας είναι πάντοτε υπ'όψιν τ’ αμαρτήματα τους ενώπιον του Κυρίου, αλλά και η μνήμη τους ν’ αποσπαστεί από τη γη. 16.Διότι αυτός δεν σκέφτηκε να ευσπλαχνιστεί και κατέτρεξε τον φτωχό και τον δυστυχή και το θλιμένο παιδί με σκοπό να τους εκμηδενίσει. 17.Ικανοποιείτο με το να καταριέται και οι κατάρες του θα ξαναπέσουν πάνω σ’ αυτόν. Δεν επεθύμησε ευλογίες και αυτές θα είναι έξω από την επιδίωξη του. 18.Ντύθηκε με κατάρα σαν σε ένα ρούχο και εισήλθε στο εσωτερικό του, όπως το νερό και όπως το λάδι στα οστά του. 19.Ας γίνει γι’ αυτόν σαν ένα ένδυμα με το οποίο να περιτυλίσσεται και σαν ένας ζωστήρας μ’ αυτόν που πάντοτε να είναι ζωσμένος. 169

Ο Ανδρέας ερμηνεύει, τη δωδέκατη μετάνοια από τον ψαλμό 108 (109).

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

20.Αυτό είναι το έργο εκείνων που με συκοφαντούν μπροστά στον Κύριο

και μιλούν άπρεπα κατά της ψυχής μου. 21.Αλλά εσένα, Ώ! Κύριε Θεέ, γνωρίζω φιλεύσπλαχνο μαζί μου·μέσω του ονόματος σου, σώσε με. 22.Διότι φτωχός και δυστυχής είμαι· η καρδιά μου είναι μία οχλαγωγία στο εσωτερικό μου. 23.Εξαλείφθηκα σαν σκιά, που διαλύεται, και τινάχτηκα όπως τινάσσονται οι ακρίδες. 24.Τα γόνατα μου ατόνησαν από τη νηστεία και η σάρκα μου αδυνάτησε. 25.Εγινα αντικείμενο των ειρωνειών τους· με βλέπουν και κινούν τακεφάλια τους, κοροϊδεύοντας. 26.Βοήθησε με, Ώ! Κύριε Θεέ, και σώσε με μέσω της χάρης σου. 27.Είθε να γνωρίζουν ότι το χέρι σου είναι αυτό και ότι εσύ, Ώ! Κύριε, τους δημιούργησες." Αυτή είναι λοπόν η ερμηνεία της δωδέκατης μετάνοιας που η Πίστις Σοφία πρόφερε, όταν εβρίσκέτο στο χάος."

ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀLJǂƾLjǘDŽdžNjDŽǃƼǃƸǖLjdžDŽǕǃǀljǃƸNJǀǛƼNjƺƼDŽǀǁǑǛNjLJƾLjƼljǓƼǛ ƥǀLJLjdžƸDŽƸnjƼLjƿǑDŽNJƼǛƸǃƸLjNJǏǂdžǓƼǓDŽƸǀNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ LJǐDŽǏljNJƸdžLJdžǓƸ LJǑnjNJƼǀNJdžƠǐLjǃƸ ƦǐDŽǏljNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿLJǑnjNJƼǀƾǁƸNJƸƻǓǁƾ ƛǓDŽƸǀ ƼNjDŽǕƾNJdž ǕNJǀ NJƸ ơǀdžDŽNJǐLjǀƸ NJdžNj ƣǕǃdžNj NJǀǃǏLjdžǖDŽ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ǍǏLjǓǛǁƸǃǀǐƼǁNJǓǃƾljƾ ƥǀƾǃǑLjƼǛNJǏDŽǁǕǁǁǀDŽǏDŽƻƸǀǃdžDŽǓǏDŽNJdžNjƨƼƿljNjDŽNJdžǃƼǖdžDŽNJƸǀǁƸǀǐǂǂdžǀǂƸƹƸǓDŽdžNjDŽNJƾDŽ ƾƺƼǃdžDŽǓƸNJdžNjǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ NJdžƠǐLjǃƸƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƼLjǕǁƸǀLJdžǂǂǑǛnjdžLjǑǛNJƸLJƸǀƻǀǐNJǏDŽƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽǏDŽ ǃǑDŽdžNjDŽdžLjnjƸDŽǐǁƸǀdžǀƺNjDŽƸǓǁƼǛNJdžNjǛǍǒLjƼǛ Ʃdž ơǀdžDŽNJǐLjǀ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƼǓDŽƸǀ ƸǃƼǓǂƾǁNJdž ǁƸǀ LJdžǂǂǑǛ njdžLjǑǛ NJƸ LJƸǀƻǀǐ NJǏDŽ ǃdžǍƿƾLjǘDŽ LJƼǀLJǂƸDŽǘDŽNJƸǀǁƸǀNjLJdžǍLjƼǘDŽdžDŽNJƸǀDŽƸƽƾNJǀƸDŽƼǖdžNjDŽ ƻǀǏǍǃǑDŽƸƸLJǕNJƸljLJǓNJǀƸNJdžNjǛ ƥǀ ƻƸDŽǀljNJǑǛ ljnjƼNJƼLjǓƽdžDŽNJƸǀ NJƸ ǍLjǒǃƸNJƸ NJǏDŽ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽǏDŽ ǁƸǀ DžǑDŽƸ ǐNJdžǃƸ ǂƾljNJƼǖdžNjDŽNJhƸƺƸƿǐNJdžNjǛ ƠƸDŽǑDŽƸǛƻƼDŽƼNjljLJǂƸǍDŽǓƽƼNJƸǀNJƸdžLjnjƸDŽǐNJƾǛƻǀƸljNJLjdžnjǒǛ ǁƸǀǁƸDŽǑDŽƸǛǐDŽƿLjǏLJdžǛƻƼDŽ NJdžNjǛƻǓDŽƼǀƼǂƼƾǃdžljǖDŽƾ ƞƸ ƼDždžDŽNJǏƿdžǖDŽ NJƸ LJƸǀƻǀǐ NJǏDŽ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽǏDŽ ǁƸǀ NJdžǕDŽdžǃƸ NJdžNjǛ ƿƸ ljƹNjljNJƼǓ ljƼǃǓƸ ǃǕDŽƾƺƼDŽƼǐ ƩdžƸǃǐLjNJƾǃƸNJdžNjLJƸNJǑLjƸƸNjNJǘDŽNJǏDŽLJƸǀƻǀǘDŽƼǓDŽƸǀƼDŽǘLJǀdžDŽNJdžNjƠNjLjǓdžNj ǁƸǀƾƸǃƸLjNJǓƸ NJƾǛǃƾNJǑLjƸǛNJdžNjǛƻƼDŽƼDžƸǂƼǓnjƼNJƸǀ ǑNJljǀƼǓDŽƸǀNJdžƠǐLjǃƸljƼLJLjǐDžƾ ƦǐDŽNJdžNJƼ ƼDŽǘLJǀdžDŽ NJdžNj ƠNjLjǓdžNj ƿƸ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJƸ LJƸǀƻǀǐ NJdžNj ǍƸǃdžǖ ǃƸƽǓ ǃƼ NJǀǛ ƸǃƸLjNJǓƼǛNJdžNjǛ ǕǃǏǛƾƼDŽƿǖǃƾljƾNJdžNjǛƿƸƼǁLjǀƽǏƿƼǓƸLJǕNJƾƺƾ ƛLJƼǀƻǒ dž ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǛ ƸǃƸLjNJǏǂǕǛ džNjƻǑLJdžNJƼ ljǁǑnjNJƾǁƼ DŽƸ ƼNjljLJǂƸǍDŽǀljNJƼǓ NJdžDŽ LJǂƾljǓdžDŽ NJdžNj ǁƸǀ ǁƸNJƼƻǓǏDžƼ NJdžNjǛ njNJǏǍdžǖǛ ǁƸǀ NJdžNjǛ ƻNjljNJNjǍǀljǃǑDŽdžNjǛ ƺǀ h ƸNjNJǕ NJdž ƠǐLjǃƸƿƸLJǑljƼǀLJǐDŽǏNJdžNj ƥƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǛƻƼDŽǂNjLJǐNJƸǀǁƸDŽǑDŽƸDŽǁƸǀǁƸNJƸƻǀǘǁƼǀNJdžƿǂǀǃǑDŽdžLJǂǐljǃƸƺǀƸDŽƸNJdž ƼǁǃƾƻƼDŽǓljƼǀ 170

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥǀ ǃdžǍƿƾLjdžǓ ǁƸNJƸLjǀdžǖDŽNJƸǀ ǁƸǀ džǀ ǁƸNJǐLjƼǛNJdžNjǛ ƿƸ LJǑljdžNjDŽ LJǐDŽǏ ljh ƸNjNJdžǖǛ ljƸDŽ ǑDŽƸǛ ǁƼLjƸNjDŽǕǛƼǁƻǓǁƾljƾǛ ƥǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ ƻƼDŽ ƿǑǂdžNjDŽ ƼNjǍǑǛ ǁƸǀ ƸNjNJǑǛ ƿƸ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ǑDžǏ ƸLJǕ NJƾDŽ ƼLJǀƻǓǏDžƾNJdžNjǛ ƥǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ LJƼLjǀƹǐǂǂdžNjDŽ NJdžNjǛ ƼƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ LJǐDŽNJƸ ǃƼ ǁƸǁdžǂdžƺǓƸ ljƸDŽ ǑDŽƸ ǑDŽƻNjǃƸ ǁƸǀƺǀƸNjNJǕNJdžǂǕƺdžƾ ǁƸǁdžǂdžƺǓƸƼǀljǑLjǍƼNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǛljƸDŽNJdžDŽƼLjǕ ǁƸǀNJdžǂǐƻǀljNJƸǁǕǁƸǂƸNJdžNjǛ ƗNjNJǒ ƾ ƻNjljNJNjǍǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƺǀƸ NJdžNjǛ ǃdžǍƿƾLjdžǖǛ ljƸDŽ ǑDŽƸ ǑDŽƻNjǃƸ ǃƼ NJdž džLJdžǓdž LJǐDŽNJƸ LJƼLjǀNJNjǂǓƺdžDŽNJƸǀǒljƸDŽǃǓƸƽǘDŽƾǃƼNJƾDŽdžLJdžǓƸLJǐDŽNJƸLJƼLjǀƽǘDŽdžDŽNJƸǀ ƗNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ NJdž ǃdžǀLjƸǓdž ǑLjƺdž ƼǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj ljNjǁdžnjƸDŽNJdžǖDŽ NJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǁƸǀ LJdžNj ǁLjƸNjƺǐƽdžNjDŽƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJǏDŽƢNjƾǃǑDŽǏDŽ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ NJǑNJdžǀdžǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸǁƸǀǑDžǏƸLJǕǃƸǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǃǑljƸ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸ ƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNj ƨƼƿ ƽǏDŽNJƸDŽǒ LJLjdžljǏLJdžLJdžǓƾljƾNJǏDŽǎNjǍdžǂdžƺǀǁǘDŽǃƸǛƼǂƸNJNJǏǃǐNJǏDŽ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ LJdžNj ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǑDžǏ ƸLJǕ ƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƼǓDŽƸǀ džǀ ƸƻƼǂnjdžǓ NJƾǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƸǛƸƻƼǂnjǕNJƾNJƸǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƼǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ LJƸǂƼǖdžNjDŽ ǃǑǍLjǀ ƿƸDŽǐNJdžNj ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJǏDŽ ƢNjƾǃǑDŽǏDŽ ƼLJǀǍƼǀLjǘDŽNJƸǛ DŽƸ NJdžNjǛ ƹƺǐǂdžNjDŽ ƸLJǕ NJdžDŽ ƻLjǕǃdž LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJƾ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛƹdžƾƿǒljƼǀ ǕǃǏǛ džƛljǏNJƼLjǀǁǕǛƠǖLjǀdžǛǍǏLjǓǛ NJdžnjǓƻǀNJǓLJdžNJƼƻƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸǁǐDŽƼǀ ƥǂdžǀƼǃƼǓǛ ǕljdžƻƼDŽǑǍdžNjǃƼLJƼƿǐDŽƼǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƿƸƼǓǃƸljNJƼǁǐLJdžǀdžǀnjNJǏǍdžǓ ǐƿǂǀdžǀ ǁƸǀƻNjljNJNjǍƼǓǛ Ɲ ǁƸLjƻǀǐ ƼǁƼǓDŽǏDŽ LJdžNj ǑǍdžNjDŽ NJdž Ƽƺǘ ƽǏDŽNJƸDŽǕ ǁƸǀ ƻNjDŽƸNJǕ ƼǓDŽƸǀ ǃǓƸ džǍǂdžƹdžǒ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ƢǕDŽdžDŽƾǒljNjǍƾǁƸLjƻǀǐǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛƻǘljƼǀNJƾDŽƸǂƾƿǀDŽǒǁƸǀNJƾDŽǕǃǀǃƾƼNjNJNjǍǓƸ ƥƹƸƿǖǛƼljǏNJƼLjǀǁǕǛƻǀƸǂdžƺǀljǃǕǛǑǍƼǀƺǀƸljǁdžLJǕDŽƸƼLJǀNJǖǍƼǀNJƾDŽƸǂƾƿǀDŽǒƾLjƼǃǓƸ ƚƼDŽ ƿƸ ǒNJƸDŽ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼ NJƾDŽ ƼǀLjǒDŽƾ NJƾǛ ǒljNjǍƾǛ ǁƸLjƻǀǐǛ Ǖljdž NjLJǐLjǍdžNjDŽ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛdžǀǎNjǍdžǂdžƺǀǁdžǓLJƸLjǐƺdžDŽNJƼǛNJƾǛƸDŽƾljNjǍǓƸǛ ƠƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ NJdžNj ƹƸƿǖ ƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ ƻǀƸǂdžƺǀljǃdžǖ ƼDžƼLjƼNjDŽdžǖǃƼ NJdž ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕ ƛƺǘ ƠƸNJǐ NJƾ ƻǀǐLjǁƼǀƸ NJdžNj ƹƸƿǖ ƼljǏNJƼLjǀǁdžǖ ƻǀƸǂdžƺǀljǃdžǖ ljǁdžLJƼǖdžNjǃƼ ǃǕDŽdž DŽƸ ǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƼǁƼǓDŽdž NJdž ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǕ ƼǂǐNJNJǏǃƸ LJdžNj ƸDŽƸǁƸǂǖǎƸǃƼ ljNJƾDŽƸNjNJdžLJƸLjƸNJǒLjƾljƾ ƠǐƿƼ ƸNjNJdžLJƸLjƸNJƾLjƾǃǑDŽdž ƼǂǐNJNJǏǃƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ LJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ ǁƸNJƸDŽdžƾǃƼDŽdž ƻǀƸǃǑljdžNjƻǀƸǂdžƺǀljǃdžǖLJLjdžNJdžǖDŽƸLJLjdžƹdžǖǃƼljNJƾDŽƼDžǐǂƼǀǎƾNJdžNj ƦLjdžljƼNjǍǒǁƸǀljƼDždžNjƸǂǀǁǒǃƸƺƼǓƸƼǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJƸƺǀƸNJƾDŽƼDžǐǂƼǀǎƾ ƛǓDŽƸǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ǁƸNJǐNJƾƻǀǐLjǁƼǀƸNJƾǛǑDŽǏljƾǛNJdžNjơǓƺǁƸǃƙǀǕDŽǀ ƫƸǂǂdžǖ ƗǀƻdžǓdžNj

LJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸLJLjdžljƼNjǍǕǃƸljNJƼ ƨhƸNjNJǑǛ NJǀǛ ljNJǀƺǃǑǛ ƿƸ ǀǁƼNJƼNjƿƼǓ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ DŽƸ ƻǀƸljLJǐljƼǀ ǁƸǀ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀƼǁƼǓDŽdžNJdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžLJdžNjLJLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛƼǓǍƸǃƼǁƸNJƸDŽdžǒljƼǀ ưNJljǀ ƼDžƸǂƼǓnjdžDŽNJƸǛ NJdžNjǛ LJƸLjǐƺdžDŽNJƼǛ NJƾǛ ƸDŽƾljNjǍǓƸǛ ƿƸ ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjǃƼ NJƾDŽ LJǂǒLjƾ ƾLjƼǃǓƸ ƢǕDŽdžDŽƾǒljNjǍƾǁƸLjƻǀǐǃLJdžLjƼǓDŽƸnjƿǐljƼǀljNJƾƫǘNJǀljƾǁƸǀljNJƾƦƸDŽNJdžƺDŽǏljǓƸ ƴNJƸDŽdžƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸnjƿǐDŽƼǀljNJƾƫǘNJƾljƾ LJLjdžƼNJdžǀǃǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJƾƦƸDŽNJdžƺDŽǏljǓƸ ƚƼDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸnjƿǐljƼǀljNJƾƦƸDŽNJdžƺDŽǏljǓƸƼǐDŽLJLjǀDŽƻƼDŽǑǍƼǀǃǐƻƼǀDŽƸƽƼǀƸDŽǐǃƼljƸ ljNJdžƸLJǕǂNjNJdžǁƸǀljNJdžljǍƼNJǀǁǕ ƸDŽǐǃƼljƸljNJdžǃƼNJƸƹǂƾNJǕǁƸǀljNJdžƸǃƼNJǐƹǂƾNJdž ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǑǍdžNjDŽLJƼLjǐljƼǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕǁƸǀƸLJǕNJƾDŽljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸ 171

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

NJƾǛƽǏǒǛLJƼǀLjƸǃƸNJǓƽdžDŽNJƸǀƸNjNJǕLJdžNjdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ5BMJEBE Ɲ5BMJEBE ƼǓDŽƸǀƾƢƼƺǐǂƾƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸNJƾǛƽǏǒǛƼǂƼǖƿƼLjƾljNJƾDŽǁǓDŽƾljƾNJƾǛ ƠƸDŽƼǓǛ ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ njƿǐljƼǀ ljNJƾ ƦƸDŽNJdžƺDŽǏljǓƸ ǍǏLjǓǛ DŽƸ ǑǍƼǀ ƼLJǀNJǖǍƼǀ NJƾDŽ ƸǂƾƿǀDŽǒƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸNJƾǛǒljNjǍƾǛǁƸLjƻǀǐǛ ƩƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJLjǑLJƼǀDŽƸNJƸƸLJdžNJǀDŽǐƽdžNjǃƼǁƸǀDŽƸNJƸƼDžƸǂƼǓnjdžNjǃƼljƸDŽƸǁLjǓƻƼǛ ƩLjǑǃdžNjDŽNJƸƺǕDŽƸNJƸƼǁƼǓDŽǏDŽLJdžNjǑǍdžNjDŽƼƺǘǁƸǀdžǀljǐLjǁƼǛNJdžNjǛƼǓDŽƸǀǀljǍDŽǑǛ ƦǕljdžƸƻǖDŽƸNJdžǀǂdžǀLJǕDŽƼǓDŽƸǀƼǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǑǍdžNjDŽƼƺǏǀǁǒljNjDŽƼǓƻƾljƾ NJLjǑǃdžNjDŽƸLJǕnjǕƹdž ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀƼǀLjǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀNJdžNjǛLJƼljǃǑDŽdžNjǛƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ ƢǕDŽdžDŽƾǍǐLjƾNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖǃLJdžLjƼǓDŽƸljǘljƼǀNJdžNjǛLJƼljǃǑDŽdžNjǛ ƢǕDŽdžDŽdžƠǖLjǀPǛǑǍƼǀƻǀƸǃdžLjnjǘljƼǀNJƸǍǑLjǀƸNJdžNjLJƼljǃǑDŽdžNjǁƸǀǃǕDŽdžDŽƸNjNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸ ǃƸǛljǘljƼǀ ƝǃƼƺǐǂƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾƼǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžNjljƸ ƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸǍƾ ǃǒƸDŽƸƹǂƾNJǒ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸLJƼƿƸǓDŽdžNjǃƼljhǕǂƸNJƸƼLJǓLJƼƻƸNJdžNjDŽdžNjǁƸǀDŽƸLJƼLjǐljdžNjǃƼLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕ NJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕǁƸǀƸLJǕNJƾDŽNjLJƸLjDžǀƸǁǒljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸNJdžNjƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ƛǓDŽƸǀƼLJƼǓƺdžDŽDŽƸLJǐǎdžNjǃƼDŽƸNjLJǐLjǍdžNjǃƼǃǑljƸljNJƾDŽƸǓLjƼljƾNJƾǛƻǀƸǍǏLjǀljNJǀǁǕNJƾNJƸǛ ǒ ljNJƾDŽƼNjNJNjǍǓƸNJdžNjƫǏNJǀljǃǑDŽdžNjƠƼDŽdžǖ ƚƼDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽh ƸDŽƸƹǐǂǂdžNjǃƼ DŽƸ ƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǒljdžNjǃƼ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ƸNjNJǕLJdžNjdžDŽdžǃǐƽƼNJƸǀ5BMJEBE Ɲ5"-*%"%ƼǓDŽƸǀƾƢƼƺǐǂƾƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ LJdžǂǖLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJƾDŽƸǍLjƼǀǕNJƾNJƸǁƸǀ ƸLJǕNJƾDŽƸƺǀǕNJƾNJƸ ƢǑljƸljNJdžDŽǁǕǂLJdžNJƾǛ5BMJEBE LJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJƾDŽƸǍLjƼǀǕNJƾNJƸǁƸǀƸLJǕNJƾDŽƸƺǀǕNJƾNJƸ džNjƻǑLJdžNJƼƿƸǃLJdžLjdžǖljƸDŽDŽƸNjLJǐLjǍdžNjDŽǐƺǀdžǀ ƢǑljƸljNJƾ5BMJEBEƻƼDŽNjLJǐLjǍƼǀNJǓLJdžNJƼLJdžNjDŽƸǃLJdžLjƼǓDŽƸdžDŽdžǃƸljNJƼǓǐƺǀdž ƝƢƼƺǐǂƾƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸƼǓDŽƸǀƾƢƼƺǐǂƾƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ƾ5BMJEBEƥǀǐƺǀdžǀǁƸǀ džǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀLJƼLjǀljNJLjǑnjdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽǃƼƺǐǂdžNJLjdžǍǕNJdžNjƨƸǃljǐLjƸǁƸǀƺǀhƸNjNJǕ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀLJdžǂǖǃƸǁLjNjǐƸLJǕNJƾ5BMJEBE ƴǃǏǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸLJLjdžljǑǍdžNjǃƼLJdžǂǖǃƼNJdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžNJǏDŽƸNjNJdžƸDžǀǘDŽ ƩdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžNJǏDŽƸNjNJdžƸDžǀǘDŽǃƸǛǁǐDŽƼǀDŽƸƺƼDŽDŽǀǕǃƸljNJƼǃǑljƸljNJdžNjǛdžNjLjƸDŽdžǖǛ ǒǃǑljƸljNJƾƺƾƼǁDŽǑdžNj ƩdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžNJǏDŽƸNjNJdžƸDžǀǘDŽǃƸǛƸLJdžǃƸǁLjǖDŽƼǀƸLJǕNJƾ5BMJEBE ƛǃƼǓǛ džNjƻǑLJdžNJƼ ǑǍdžNjǃƼ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǑǛ ƸDžǓƼǛ ƻǀǕNJǀ ƸNjNJǕǛ LJdžNj LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀƼǓ Ǖǂdž NJdž ƸǂƾƿǀDŽǕǑLjƺdžƼǓDŽƸǀdžƦƸNJǑLjƸǛ Ɲ LJLjǘNJƾ ƸLjǍǒ NJƾǛ ƙDŽǏljNJǀǁǒǛ ƚǀƻƸljǁƸǂǓƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ 5BMJEBE ǒ ƢƼƺǐǂƾ ƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑǎƼǀljƼǃƸǛNJdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžNJƾǛƸNjNJdžƸDžǓƸǛ ƺǀƸDŽƸǃƼNJƸnjƼLjǕǃƸljNJƼLJLjdžǛNJƾ5BMJEBE ƥƠǖLjǀdžǛƸDŽdžLjƿǘDŽƼǀNJdžNjǛLJƼljǃǑDŽdžNjǛ ƛLjƺƸljNJƼǓNJƼǃƼNJƾƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀǁƸǀdžƠǖLjǀdžǛƿƸljƸǛljǘljƼǀ

172

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57  "Συνέβη μετά, ότι η Πίστη Σοφία με φώναξε πάλι λέγοντας: "Ώ! Φως φωτών, διέσχισα τους δώδεκα αιώνες και κατέβηκα από αυτούς, και γι'αυτό το λόγο εξέφρασα δώδεκα μετάνοιες, μιά για κάθε αιώνα. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως φωτών, συγχώρησε την παράβαση μου, που είναι πολύ μεγάλη, διότι εγκατέλειψα τις περιοχές του ύψους και ήρθα να κατοικήσω στις περιοχές του χάους." Οταν η Πίστη Σοφία είπε αυτό, εξακολούθησε την δεκάτη τρίτη της μετάνοια λέγοντας:

Και ο Ιησούς συνέχισε την ομιλία του λέγοντας στους μαθητές του:

ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƫǏǛ NJǏDŽ njǘNJǏDŽ ƸNjNJǕǛ dž džLJdžǓdžǛ ǁƸƿh ƼƸNjNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ǃƼ NJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǒƬLjǀljNJǕǛƘǀljDŽdžǖ ƼǓDŽƸǀNJdžƫǏǛNJǏDŽnjǘNJǏDŽ ƥ ƘLjƸǍǃƸ dž ƘǀljDŽdžǖ dž ƨǓƹƸ dž ƦƸNJǑLjƸǛ dž ƪǀǕǛ NJdž Ưƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƫǏǛ NJǏDŽ ƫǘNJǏDŽ ƥǀ ƻǘƻƼǁƸ ǃƼNJǐDŽdžǀƼǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ljNjljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀ ǃƼ NJǀǛ ƻǘƻƼǁƸ ǘLjƼǛ NJdžNj ƗLJdžǂǂǘDŽǀdžNj NJdžNjǛƻǘƻƼǁƸǐƿǂdžNjǛNJdžNjƝLjƸǁǂǒ NJdžNjǛƻǘƻƼǁƸƸǀǘDŽƼǛ ƢƼ ƸNjNJǑǛ LJLjdžljƻǀdžLjǓƽdžDŽNJƸǀ džǀ džǁNJǘ ǃƼƺǐǂƼǛ ƢNjǒljƼǀǛ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ ǁƸǀ džǀ NJǑljljƼLjƼǀǛ ǐƿǂdžǀ LJǀǕ ǖljNJƼLjƸ ƸLJǕ NJƾDŽ ƗDŽǐljNJƸljƾ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ ƛǓDŽƸǀnjƸDŽƼLjǕǕNJǀǁǐƿƼLJƼljǃǑDŽdžǛƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǛǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚǑǁƸƩLjǓƸ ǁƸǀLJǑnjNJƼǀljNJdžƬǐdžǛ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ ƺǀƸ DŽƸ DžƸDŽƸDŽǑƹƼǀ ljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƝƻƼǁǐNJƾNJLjǓNJƾǃƼNJǐDŽdžǀƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƸDŽǒǁƼǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǃƼ ǁƸƿ ǑDŽƸDŽ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƚƼǁƸNJLjƼǓǛ ƗǀǘDŽƼǛƼǐDŽƼǓDŽƸǀǕNJǀƿǑǂƼǀNJƾDŽNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƥƦLjǘNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƢƸǂǁdžǖNJ ƼƻǘǁƸǀǃǑljƸljNJƾDŽNjLJǕƺƼǀƸƯƹNjljljdž ƥ ƚƼǖNJƼLjdžǛ ƗǀǘDŽƸǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƙǀƼljǕDŽNJ ǃǑljƸ ljNJƸ ljƼDždžNjƸǂǀǁǐ ǃƸǛ ǕLjƺƸDŽƸ ǁƸǀ ljNJƾDŽ NJǑNJƸLjNJƾ ƻǀǐljNJƸljƾ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ džLJdžǓƸǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ dž ƺǒǀDŽdžǛ ƦƸLjǐƻƼǀljdžǛ dž ƸǀƿƼLjǀǁǕǛǁǕljǃdžǛ ƥƩLjǓNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀdžƸljNJLjǀǁǕǛǁǕljǃdžǛ ƾljƼnjǓLjƸƬdžDŽNJ ƥƩǑNJƸLjNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸNJdžƣƼNJljǐǍ džƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕǛǁǕljǃdžǛ ƥƦǑǃLJNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƩǀnjƼLjǑLj džƸǀNJǀƸNJǕǛǁǕljǃdžǛ ƥhƛǁNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƙǁƼǃLJdžNjLjǐ džƹdžNjƻǀǁǕǛǁǕljǃdžǛǒƻǀƸǀljƿƾNJǀǁǕǛ ƥưƹƻdžǃdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀdžǁǕljǃdžǛNJdžNjhƗNJǃƸDŽNJdžNjƯLjLjƾNJdžNj ƾLJƼLjǀdžǍǒNJdžNjƩljƼljǑƻǒ ƙǁƼDŽNJdžNjǂǐ ƥ ƥƺƻdždžǛ ƗǀǘDŽƸǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƢLJǀDŽǐǍ ƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ dž ǁǕljǃdžǛ NJdžNj ƨǓƹƸ džƩLjǓNJdžǛơǕƺdžǛ ƥưDŽƸNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƩljdžǁǃǐǍ ƾLJƼLjǀdžǍǒNJdžNjơǕƺdžNj NJdžNjƠdžljǃǀǁdžǖƬLjǀljNJdžǖ ƥƚǑǁƸNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƠǑNJƼLj ƾLJƼLjǀdžǍǒNJdžNjƗLjǍƸǓdžNjNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƥ ƛDŽƻǑǁƸNJdžǛ ƗǀǘDŽƸǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJdžNj ƯǔDŽ ƨdžnj ƗdžǖLj NJLjǓNJƾ ǃƼƺǐǂƾ ǐLJdžǎƾ NJdžNj ƗLJdžǂǖNJdžNj ƥƚǏƻǑǁƸNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀƾLJƼLjǀdžǍǒNJdžNjƯǔDŽƨdžnj ƻƼǖNJƼLjƾǐLJdžǎƾNJdžNjƗLJdžǂǖNJdžNj ƥƚǑǁƸNJdžǛƩLjǓNJdžǛƗǀǘDŽƸǛƼǓDŽƸǀƾLJƼLjǀdžǍǒNJdžNjƯǔDŽ NJdžƗDŽƼǁƻǒǂǏNJdžƗLJǕǂNjNJdž 173

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƠƸƿhǑDŽƸǛƸLJǕNJdžNjǛƚƼǁƸNJLjƼǓǛƗǀǘDŽƼǛLJLjǑLJƼǀDŽƸƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǏƿƼǓǃǑljƸǃƸǛ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǏƿƼǓǃǑljƸljNJdžNjǛƚƼǁƸNJLjƼǓǛƗǀǘDŽƼǛǃƼƹǐljƾ NJǀǛljNjDŽƼǀƻƾNJǑǛƼLjƺƸljǓƼǛǁƸǀNJdžNjǛƿƼǂƾǃƸNJǀǁdžǖǛLJǕDŽdžNjǛ Η δέκατη τρίτη 1. Άκουσε τον ύμνο μου επαίνου προς εσένα, Ώ! Φως φωτών, άκουσε τη μετάνοια της μετάνοια μου για τον δέκατο τρίτο αιώνα, που ήταν η περιοχή από την Σοφίας. οποία ήμουν, ώστε η δέκατη τρίτη μετάνοια του δεκάτου τρίτου αιώνα

να εκπληρωθεί -η δέκατη τρίτη για εκείνους τους αιώνες που διέσχισακαι έξω από τους οποίους βρισκόμουν. 2. Τώρα λοιπόν, Ώ! Φως φωτών, άκουσε τον ύμνο μου· επαίνου προς εσένα στον δέκατο τρίτο αιώνα, τη περιοχή μου, έξω από την οποία βρίσκομαι. 3. Σώσε με, Ώ! Φως, με το μεγάλο σου μυστήριο, και συγχώρησε την αμαρτία μου με τη συγνώμη σου. 4. Δώσε μου το βάπτισμα και συγχώρησε τα αμαρτήματα μου και καθάρισα με από τη παράβαση μου. 5. Το αμάρτημα μου είναι η μορφή λιονταριού, η οποία ουδέποτε θα κρύβεται από σένα διότι εξ αιτίας του κατέβηκα. 6. Και εγώ μόνη μεταξύ των αοράτων, στις περιοχές των οποίων ήμουν, αμάρτησα και κατέβηκα στο χάος. Επί πλέον, αμάρτησα και για να εκτελεστεί η εντολή σου." Αυτό ήταν αυτό που η Πίστη Σοφία είπε. Τώρα λοιπόν, εκείνου του οποίου το πνεύμα του, τον ωθεί να εννοεί τα λόγια της, να έρθει εδώ και να μας προκηρύξει τη σκέψη του." Η Μάρθα σηκώθηκε και είπε: "Κύριε μου, το πνεύμα μου με ωθεί να διακηρύξω τη λύση αυτού που εξέφρασε η Πίστη Σοφία· η δύναμη σου το προφήτευσε από πρίν δια μέσω του Δαβίδ στον πεντηκοστό Ψαλμό, λέγοντας:

ƩdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛƼǓDŽƸǀNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǓljNJdžNj ƢǕDŽdžDŽNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƬLjǀljNJdžǖǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǏǛ ƛLJǀǁƼnjƸǂǒǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ƼDžƸǂƼǓǎƼǀ ǕǂƸ NJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ǎNjǍǀǁǐ ljNJdžǀǍƼǓƸ LJdžNj ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ njǑLjdžNjǃƼ ǃǕDŽdžDŽ ǑNJljǀ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸdžǂdžǁǂƾLjǏƿƼǓǃǑljƸǃƸǛ ƩdžƘǐLJNJǀljǃƸƼǓDŽƸǀǃǓƸljNjDŽƿǒǁƾƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƢƸƺƼǓƸǛ ƛǐDŽǁǐLJdžǀdžǛƻƼǍƿƼǓNJdžƘǐLJNJǀljǃƸǁƸǀƻƼDŽƼǁLJǂƾLjǘljƼǀƸNjNJǒNJƾDŽljNjDŽƿǒǁƾƸLJdžNJNjƺǍǐDŽƼǀ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸljNjƺǍǏLjƼǓNJdžNjǛƸǃƸLjNJǏǂdžǖǛ ƥƠǖLjǀdžǛƼLJǓljƾǛLJƸLjƸǍǏLjƼǓƸNjNJǒNJƾƻǖDŽƸǃƾljNJƾƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƝƚǖDŽƸǃƾǃƼƢdžLjnjǒơǀdžDŽNJƸLjǀdžǖƼǓDŽƸǀdžƣǕǃdžǛNJdžNjƠǐLjǃƸljƼƻLjǐljƾNJǀǃǏLjǘDŽNJƸǛNJƾDŽ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥǍǀǃǕDŽdžDŽLJǂƾLjǘDŽƼNJƸǀƠǐLjǃƸƺǀƸNJdžǁƸǁǕLJdžNjƺǓDŽƼNJƸǀ ƸǂǂǐǁƸǀƺǀƸNJdžǁƸǂǕLJdžNjƻƼDŽ ǑƺǀDŽƼƼDŽǘǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƺǓDŽƼǀ ƩdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjLJdžǂƼǃǐNJƸǀǃƼNJƾƽNjƺƸLjǀǐ ƴNJƸDŽ ǑDŽƸǛ ǁƸNJǘNJƼLjdžǛ ƣǕǃdžǛ NjLJƼLjƹƸǓDŽƼNJƸǀ ƸLJǕ ǑDŽƸDŽ ƸDŽǘNJƼLjdž DŽǕǃdž dž ƸDŽǘNJƼLjdžǛ 174

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

DŽǕǃdžǛDžƼLJǂǑDŽƼǀNJdžDŽǁƸNJǘNJƼLjdž ƠǐDŽƼǁƸǂǐǑLjƺƸƺǀƸDŽƸLJǂƾLjǘDŽƼǀǛNJƸǍLjǑƾljdžNj ƴNJƸDŽǑǍdžNjǃƼǃƼNJǓDŽƸLJǂƾLjǘDŽdžNjǃƼǑǍdžNjǃƼƼNjDŽdžǔǁǕNJǑǂdžǛljNJǀǛƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǀǛǃƸǛ ƸǂǂǐǕNJƸDŽƻƼDŽǑǍdžNjǃƼ LJLjǑLJƼǀDŽƸLJǂƾLjǘljdžNjǃƼǃƼLJǕDŽdž ƢLJdžLjdžǖDŽDŽƸƼǁǂǀLJƸLjdžǖDŽLJǀljNJǘljƼǀǛƸLJǕNJƸơǀdžDŽNJǐLjǀƸNJdžNjƣǕǃdžNj ƸNjNJǑǛdžǀNJƼǂƼNjNJƸǓƼǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸLJǂƾLjǏƿdžǖDŽǃƼǁƸǂǑǛLJLjǐDžƼǀǛǒǃƼƸDŽǘNJƼLjdžLJǕDŽdž ưǍdžNjǃƼƸDŽǐƺǁƾDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏDŽǕǃƸljNJƼ DŽƸǍƼǀLjƸnjƼNJdžǖǃƸljNJƼƸLJǕNJdžDŽƣǕǃdžƗǀNJǓƸljƾǛ ƢdžDŽǐǍƸ ƸnjNjLJDŽǓƽdžDŽNJƸǛ ǁƸǀ ƸDŽƸLJNJǖljljdžDŽNJƸǛ NJƾDŽ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾ ƿƸ ǃLJdžLjǑljdžNjǃƼ DŽƸ ƻǘljdžNjǃƼNJdžǃƼƺǐǂdžǐǂǃƸ ƛǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžǂdžǀLJǕDŽNJdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƻƾǂƸƻǒ NJdžƬLjNjljǕƛǃƹLjNjdž ƾƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽƾ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾ DŽƸLJǑljƼǀǃǑljƸljNJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕ ƢǕDŽdžDŽ ǑNJljǀ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ NJdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓ ƸLJǕ NJdžDŽ ǁǕljǃdž NJƾǛ ljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛ ƥǁǕljǃdžǛNJƾǛljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛƼǓDŽƸǀdžǁǕljǃdžǛNJǏDŽljNjDŽƻǀƸljǃǘDŽǁƸǀNJƾǛƻNjƸƻǀǁǕNJƾNJƸǛ Ɲ LJƸƺǁǕljǃǀƸ ǃƾǍƸDŽǒ NJƾǛ ljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛ ƿƼǃƼǂƼǀǘDŽƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƣǕǃdž NJƾǛ ƠdžljǃǀǁǒǛ ƗǀNJǓƸljƾǛ ƥƣǕǃdžǛƠdžljǃǀǁǒǛƗǀNJǓƸljƾǛƼǓDŽƸǀdžǓƻǀdžǛdžƣǕǃdžǛNJdžNjƠǐLjǃƸ ƥƣǕǃdžǛƗǀNJǓƸljƾǛƼǓDŽƸǀdžǓƻǀdžǛƣǕǃdžǛLJLjǐDžƾǛǁƸǀljNjDŽǑLJƼǀƸǛ ƢǑljǏNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƯǂǃƸNJdžǛƿƸǃLJdžLjǑljdžNjǃƼDŽƸƹNjƿǀljNJdžǖǃƼǃǑljƸljNJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdž ƠƼDŽǕ ưNJljǀǁƸǀǃǕDŽdžǑNJljǀƿƸǃLJdžLjǑljdžNjǃƼDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿdžǖǃƼƸLJǕNJdžƣǕǃdžNJdžNjƠǐLjǃƸ ƥ ƠǕljǃdžǛ NJƾǛ ljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛ ƹƸljǓƽƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ljNJƸƿƼLjǕ ƻNjƸƻǀljǃǕ ǁƸǀ ljNjDŽƼLJǘǛ ljNJƾDŽ ƸǂNjljǓƻƸƸǀNJǀǘDŽǁƸǀƸLJdžNJƼǂƼljǃǐNJǏDŽ ƦLjǑLJƼǀDŽƸljLJǐƽdžNjǃƼƸǂNjljǓƻƼǛƺǀƸDŽƸƹNjƿǀljNJdžǖǃƼǃǑljƸljNJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ NJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžDŽdžLJLjdžƿǐǂƸǃdžǛNJƾǛ5BMJEBE ƻƾǂƸƻǒ NJƾǛ ƢƼƺǐǂƾǛƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸǛ ƥƻLjǕǃdžǛLJdžNjdžƻƾƺƼǓljNJƾƢƼƺǐǂƾƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸƼǓDŽƸǀƸLJdžǂǖNJǏǛljƼDždžNjƸǂǀǁǕǛ ƪLJǐLjǍdžNjDŽLJdžǂǖƹƸƿǃdžǓƻǀƸǓljƿƾljƾǛ ǕǃǏǛdžLJǀǕNjǎƾǂǕǛƹƸƿǃǕǛƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžDŽƺǀƸNJdžNjǛ ǃNjljNJǀǁdžǖǛnjǀǂǕljdžnjdžNjǛǒƼNjǂƸƹƼǓǛ ƢǕDŽdžDŽǑNJljǀǐDŽƿLjǏLJƼ ǃƼNJƾƻǀƸǓljƿƾljƾƦLjǐǍDŽƸƦƸLjƸǃǓNJƸ ǃLJdžLjƼǓDŽƸƼǃLJƼǀLjǀǏƿƼǓƾ Talidad. Ɲ ƚǖDŽƸǃƾ ǃƼ ƢdžLjnjǒ ơǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ ǁNjƹƼLjDŽǐ ljNJdžDŽ ǁǕljǃdž NJƾǛ ljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛ Ƹǂǂǐ ǕǍǀ ljNJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕ džǖNJƼǁƸǀljNJƾƢƼƺǐǂƾƦLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸ 1. Ελέησε με, Ώ! Θεέ, μέσω της μεγάλης σου καλοσύνης. Μέσω του H Μάρθα ερμηνεύει τη μεγάλου σου οίκτου διέγραφε το αμάρτημα μου. δεκάτη τρίτη 2. Πλύνε με ολοκληρωτικά από την ανομία μου. μετάνοια με τον ψαλμό 50 3. Και είθε το αμάρτημα μου, ουδέποτε να είναι ενώπιον σου. (51). 4. Να είσαι δίκαιος μαζί μου όταν με κρίνεις και είθε οι λόγοι σου να

υπερισχύσουν όταν κριθώ. Αυτή είναι η λύση των λόγων που η Πίστη Σοφία εκφώνησε." Και ο Ιησούς της είπε: "Καλώς είπες ευλογημένη Μάρθα." 175

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƻǀƸƺLjǐǎƼǀ ƸǃƸLjNJǓƼǛ ǃǑljǏ NJƾǛ ljNjƺDŽǘǃƾǛ NJǏDŽ džǃdžǓǏDŽ ǃƸǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǕNJƸDŽ ljNjƺǍǏLjƼǓ ƸǃƸLjNJǓƼǛ ǁƸǀ ƼDžƸǂƼǓnjƼǀ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ǃƸǛ LJǂǑDŽƼǀƸLJǕǁǐƿƼƸƻǓǁƾǃƸ ƠǐƿƼƸǃǐLjNJƾǃƸ ǕNJƸDŽƼDžƸǂƼǓnjƼNJƸǀ LJǂǑdžDŽƻƼDŽLJƸLjdžNjljǀǐƽƼNJƸǀƼDŽǘLJǀdžDŽNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƥǀǂǕƺdžǀNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ǕNJƸDŽNjLJƼLjǀljǍǖdžNjDŽljƼƻǓǁƸǀƾƻǓǁƾ ǃƸǛƼǂƼNjƿƼLjǘDŽdžNjDŽ Ljǀƽǀǁǐ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58  Ο Ιησούς έστειλε μια δύναμη-φως για να βοηθήσει τη Σοφία.

Και ο Ιησούς εξακολούθησε με την ομιλία του λέγοντας στους μαθητές του: "Συνέβη τότε, όταν η Πίστη Σοφία εκφώνησε αυτά τα λόγια, ότι ο καιρός είχε συμπληρωθεί, για να οδηγηθεί αυτή έξω από το χάος. Και από τον εαυτόν μου, χωρίς εντολή από το Πρώτο Μυστήριο, απέστειλα τη δύναμη φωτός του στο χάος, για να οδηγήσει την Πίστη Σοφία έξω από τις βαθιές περιοχές και μέχρι τις υψηλότερες περιοχές του χάους, εντός των οποίων η εντολή του Πρώτου Μυστηρίου να την πλησιάζει και να μπορούσε τότε να οδηγηθεί έξω από το χάος. Και η δύναμή φως μου οδήγησε την Πίστη Σοφία στις ανώτερες περιοχές του χάους. Συνέβη τότε, καθώς οι απορροές του Ισχυρογνώμονα σημείωσαν ότι η Πίστη Σοφία οδηγήθηκε προς τις ανώτερες περιοχές του χάους, ότι έσπευσαν πίσω της, επιθυμώντας να την κατεβάσουν πάλι στις κατώτερες περιοχές. Τότε η δύναμη φως μου, αυτή που έστειλα για να οδηγήσει τη Σοφία έξω από το χάος, έλαμψε εξαιρετικά και όταν αυτή αναφάνηκε στις ανώτερες περιοχές του χάους, έψαλε πάλι τους ύμνους της λέγοντας με δυνατή φωνή:

ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ ƺǀƸ DŽƸ njƿǐljƼǀ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƻƼǁƸNJLjǓƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼDžǑǂƿƼǀƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƨLJǐDŽǀdžǀƼǓDŽƸǀdžǀǀǁƸDŽdžǓƢNjƾǃǑDŽdžǀLJdžNjǁLjdžǖdžNjDŽljNJƾLJǕLjNJƸƻƼǁƸNJLjǓƸ ƝLJLjǘNJƾLJǕLjNJƸƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƾDŽƸǓƿdžNjljƸNJdžNjƢƸǂǁdžǖNJǁƸǀƾNJƼǂƼNjNJƸǓƸljNJƾDŽƸǓƿdžNjljƸ NJdžNjƯǔDŽ ƨNjǃƹƸǓDŽdžNjDŽ ljLJǐDŽǀƸ ƺƼƺdžDŽǕNJƸ ljƼ ǁǐLJdžǀdžDŽ LJdžNj ǁLjdžǖƼǀ NJƾDŽ ƼǁLJǂƾǁNJǀǁǒ ǁƸǀ NJLjdžǃƼLjǒ LJǕLjNJƸNJdžNjƯǔDŽƨdžnjƗdžǖLj NJƾDŽLJǕLjNJƸǑDŽƻƼǁƸ ƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǑǍdžNjDŽǁLjdžǖljƼǀNJƾDŽLJǕLjNJƸǑDŽƻƼǁƸƹLjǑƿƾǁƸDŽljƼljƾǃƼǓdžDŽƸǍǐljdžNjDŽNJƾƽǏǒ ƦdžǂǂdžǓ ǍǐƿƾǁƸDŽ ljNJƾDŽ LJǕLjNJƸ ǑDŽƻƼǁƸ ƨLJǐDŽǀdžǀ LJdžǂǖ ljLJǐDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǑnjƿƸljƸDŽǃǑǍLjǀNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƨNJdžǁƸNJǘNJƼLjdžǍǐdžǛǒljNJdžljƼDždžNjƸǂǀǁǕǍǐdžǛ NjLJǐLjǍdžNjDŽNjǎƾǂǑǛǁƸǀǍƸǃƾǂǑǛLJƼLjǀdžǍǑǛ ƗnjdžǖƿǑǂƼǀ ǁǐLJdžǀdžǛ ƼLJƼǀƻǒƾƼLjƺƸljǓƸƺǓDŽƼNJƸǀǃǑljƸljNJdžǍǐdžǛ LJLjǑLJƼǀǁƸǀDŽhƸDŽǑƹƼǀ ƢǕDŽdžDŽ ǃƼ NJƾ ƹdžǒƿƼǀƸ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǁƸǀ ǃǑljǏ NJƾǛ ƻǖDŽƸǃƾǛ NJdžNj njǏNJǕǛ ǃLJdžLjdžǖǃƼDŽƸDŽǑƹdžNjǃƼ ƝƼDŽNJdžǂǒNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjnjƿǐDŽƼǀLJǐDŽNJƸljNJǀǛNjǎƾǂǕNJƼLjƼǛLJƼLjǀdžǍǑǛNJdžNjǍǐdžNjǛ Ƹǂǂǐ ǃǕDŽdžǃƼNJƾƹdžǒƿƼǀƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖǁƸǀǃǑljǏNJƾǛƼDŽNJƸNJǀǁǒǛljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛ ƼLjƺƸljǓƸǛƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽhƸDŽǑƹdžNjǃƼljNJǀǛNjǎƾǂǕNJƼLjƼǛLJƼLjǀdžǍǑǛ ƩdžDŽhƸDŽǑƹdžNjǃƼljNJǀǛNjǎƾǂǕNJƼLjƼǛLJƼLjǀdžǍǑǛNJdžNjljƼDždžNjƸǂǀǁdžǖǍǐdžNjǛ DŽƸƼNjDžƼƺƼDŽǓljdžNjǃƼ NJƾDŽ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ǘƿƾljƾ DŽƸ ǁǐDŽdžNjǃƼ LJǀǕ ƼNjƺƼDŽǑǛ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJƾǛ ƛǁǁǂƾljǓƸǛ NJƾǛ ƧǘǃƾǛ ƼǓDŽƸǀǁƸNJƼLJƼǓƺdžDŽ ƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸNJdž 176

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƢƼ NJƾ ƹdžǒƿƼǀƸ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƾ ǃƼNJƸnjNjljǀǁǒ ǑDŽǏljƾ ƾ Ǎƾǃǀǁǒ ljNjDŽdžNjljǓƸ ǃƼNJƸljNJLjǑnjƼNJƸǀljƼLJǀǕƼNjDžƼƺƼDŽǀljǃǑDŽƾ ƩƸljǁdžNJƼǀDŽǐljNJdžǀǍƼǓƸƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀƸǁǕǃƾnjƿǐDŽdžDŽNJƸǛljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƸNjNJǕƼǓDŽƸǀ NJLjdžǃƼLjǕ ƴǃǏǛ džƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛDŽǀǁǐƼǀNJdžNjǛljǁdžNJƼǀDŽdžǖǛǁƸǀƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƲDŽLjǀ ǁƸNJƸDŽƸǂǏNJǀǁǒnjǏNJǀǐ ƽǏDŽNJƸDŽǒnjǏNJǀǐ ƗLJǕNJdžDŽƬLjǀljNJǕLJƾƺǐƽdžNjDŽNJƸƼLJNJǐnjǘNJƸ ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžǕNJǀƸLJǕǑDŽƸnjǏǛLJƾƺǐƽdžNjDŽƼLJNJǐnjǘNJƸǁƸǀƸLJǕǁǐƿhǑDŽƸƸLJǕNJƸƼLJNJǐ ƼLJNJǐnjdžLjǑǛƼLJNJǐ ƪLJǐLjǍdžNjDŽljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸnjǏNJǀǑǛNJǏDŽdžLJdžǓǏDŽƾLjǓƽƸƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžDŽƬLjǀljNJǕ ƥǀljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸnjǏNJǀǑǛǁƸǓDŽƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƨǖǃLJƸDŽNJdžǛǁƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNj ƸDŽƿLjǘLJdžNj ƥǀ ljƸLjǐDŽNJƸ ƼDŽDŽǑƸ njǏNJǀǑǛ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ljƸLjǐDŽNJƸ ƼDŽDŽǑƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƩdžƛǓDŽƸǀǃƸǛǂdžǀLJǕDŽ ǑǍƼǀljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǃǑLjƾ ƩdžƛǓDŽƸǀǃƸǛ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǁdžǂǂǑƺǀdžǃƼljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸLJƸǀƻǀǐ Ɲ njǏNJǀǐ ƼǓDŽƸǀ ƾ LJǀǕ NJǑǂƼǀƸ ƸDŽNJƸDŽǐǁǂƸljƾ ǁƸǀ džNjƻǑLJdžNJƼ ǃdžǀǍǒ NJǕljdž ljNJdžNjǛ džNjLjƸDŽdžǖǛ ǕLJǏǛǁƸǀljNJƾƺƾ ƸLJǕNJƾǃǓƸnjǂǕƺƸ Ɲ njǏNJǀǐ LJLjdžǁƸǂƼǓ NJƾ ƽǏǒ ǁƸǀ NJdžDŽ ƿǐDŽƸNJdž ƼǓDŽƸǀ ƾ ǁƸNJƸƺǏƺǒ ǁƸǀ NJdž NJǑǂdžǛ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ LJLjƸƺǃǐNJǏDŽ ƢǕDŽdžDŽǃǑljǏNJƾǛnjǏNJǀǐǛƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸƻǀƸljLJƸljNJdžǖDŽNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ ƺǀƸDŽƸƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ 1. Θα σου ψάλλω επαίνους, Ώ! Φως, διότι επιθυμώ να έρθω προς εσένα. Η Σοφία ψέλνει, έναν Θα σου ψάλλω επαίνους, Ώ! Φως, διότι εσύ είσαι ο οδηγός μου. ύμνο με έπαινο. 2. Μη με αφήνεις στο χάος, σώσε με, Ώ! Φως τον ουρανών, διότι εσύ

είσαι εκείνος που επαίνεσα. 3. Εξαπέστειλες προς εμένα το φως δια μέσω του εαυτού σου και με έσωσες. Εσύ με οδήγησες στις ανώτερες περιοχές του χάους. 4. Είθε οι απορροές του Ισχυρογνώμονα, που με καταδιώκει, να βυθιστούν στις κατώτερες περιοχές του χάους και να μη φθάσουν στις ανώτερες περιοχές για να με δουν. 5. Και είθε το μεγάλο σκοτάδι να τις σκεπάσει και ένα σκοτεινότερο σκοτάδι να κατέβει επάνω τους. Μην επιτρέψεις να με δουν στο φως της δύναμης σου, που μου απέστειλες για να με σώσει, έτσι ώστε να μη κυριαρχήσουν πάλι επάνω μου. 6. Και μην επιτρέψεις να πραγματοποιηθεί η απόφαση που έλαβαν για να μου αρπάξουν τη δύναμη μου. Και έτσι όπως μίλησαν εναντίον μου για να 7. μου αρπάξουν το φως μου, αφαίρεσε μάλλον το δικό τους αντί του δικού μου. 8. Σκόπευαν να μου αφαιρέσουν όλο το φως μου, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι η δύναμη σου φως, βρισκόταν μέσα μου. 9. Αν και έκαναν συμβούλιο χωρίς την εντολή σου, Ώ! Φως, δεν έγιναν ικανές να μου αρπάξουν το φως μου.

177

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

10.Επειδή έχω πίστη στο φως, δεν θα φοβηθώ· το Φως είναι ο

οδηγός μου και δεν θα φοβηθώ." Τώρα λοιπόν, σ’ εκείνον του οποίου η δύναμη είναι εξυψωμένη, ας πει την λύση των λόγων που πρόφερε η Πίστη Σοφία." Και συνέβη, όταν ο Ιησούς τελείωσε να εκφωνεί τα λόγια αυτά, ότι η Σαλώμη προσήλθε και είπε: "Κύριε μου, η δύναμη μου με εξαναγκάζει να προκηρύξω τη λύση των λόγων που εξέφρασε η Πίστη Σοφία. Η δύναμη σου το προφήτευσε από πριν μέσω του Σαλομώντα, λέγοντας:

ƥƬLjǀljNJǕǛ NJdžƫǏǛ ƼǓDŽƸǀ dždžƻƾƺǕǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓǁƸǀdžnjƼǓǂƼǀDŽƸƹƺǐǂƼǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛLJƼLjǐljƼǀljNJǀǛLJǀǕƸDŽNjǎǏǃǑDŽƼǛƽǘDŽƼǛNJdžNjǍǐdžNjǛ ƥǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƼƺǘƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀǁƸǀƸLJdžljNjDŽNJǓƿƼDŽNJƸǀljNJdžǁƸNJǘNJƼLjdžǍǐdžǛ ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓLJLjǑLJƼǀDŽƸƹdžNjǂǀǐƽdžNjDŽǃǑljƸljNJƾDŽƯƹNjljljdžǁƸǀƾƨdžnjǓƸLJLjǑLJƼǀDŽƸƺǓDŽƼNJƸǀ ƸǕLjƸNJƾƺǀhƸNjNJdžǖǛ ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓLJƸǂƼǖdžNjDŽƺǀƸDŽƸLjǓDždžNjDŽNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƺǀƸDŽƸNJdžDŽLJǀǐljdžNjDŽ ƺǀƸDŽƸǃƾNJdžNj ƼLJǀNJLjǑǎdžNjDŽNJƾDŽƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƥƬLjǀljNJǕǛLJLjdžljNJƸNJƼǖƼǀNJdžDŽƺDŽǏljNJǀǁǕƸljǁƾNJǒƼǐDŽǑNJljǀNJdžƿǑǂƼǀ ƥǀ ljǁdžNJƼǀDŽǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƼǂdžǖDŽ ljNjƺǁƼDŽNJLjǘljƼǀǛ ƺǀƸ DŽƸ ǁƸNJƸljNJLjǘljdžNjDŽ ƼLJǀƿǑljƼǀǛ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥƺDŽǏljNJǀǁǕǛǑǍƼǀLJǓljNJƾljNJdžDŽƬLjǀljNJǕǁƸǀƸNjNJǕǛNJdžDŽljǘƽƼǀ Η Σαλώμη επεξηγεί τον ύμνο της Σοφίας με τις Ωδές του Σαλομώντα

1. Θα σου προσφέρω την ευγνωμοσύνη μου, Ώ! Κύριε, διότι είσαι ο Θεός μου. 2. Μη με εγκαταλείπεις Κύριε, διότι είσαι η ελπίδα μου. 3. Με διεκδίκησες και σώθηκα από σένα. 4. Είθε εκείνοι που με καταδιώκουν, να πέσουν. 5. Είθε ένα σύννεφο καπνού, να καλύψει τα μάτια τους και η ομίχλη να τους σκοτεινιάσει· μην επιτρέψεις να βλέπουν την ημέρα, ώστε να μη μπορούν να με αιχμαλωτίσουν. 6. Είθε η απόφαση τους να γίνεται αδύνατη και είθε ότι μηχανορραφούν να πέσει επάνω τους. 7. Δ ι.έστρεψαν μια απόφαση και δεν τους παρείχε αποτέλεσμα. 8. Και κυριάρχησαν, διότι είναι ισχυροί, αλλά ό,τι ετοίμασαν ποταπό, έπεσε σ’ αυτούς. 9. Η ελπίδα μου βρίσκεται στον Κύριο και δεν θα φοβηθώ, διότι είσαι ο Θεός μου, ο Σωτήρας μου." Και συνέβη τότε, όταν η Σαλώμη τελείωσε να ομιλεί, ότι ο Ιησούς της είπε: "Καλώς είπες, Σαλώμη, και πολύ καλώς, αυτή είναι η λύση των λόγων που η Πίστη Σοφία επρόφερε ."

Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ NJƾǛ ƼNjƺDŽǏǃdžljǖDŽƾǛ ǁǐDŽƼǀ DŽƸ ƹǂƸljNJƸDŽƼǀ NJdž njNjNJǕ ljNJdž LJƼLjǀƹǕǂǀ NJdžNj 178

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƺDŽǏljNJǀǁdžǖƸljǁƾNJǒ ƝƻǖDŽƸǃƾNJƾǛƼNjƺDŽǏǃdžljǖDŽƾǛǁǐDŽƼǀNJdžnjNjNJǕDŽƸƻǓDŽƼǀNJƸnjLjdžǖNJƸNJdžNj ƝƻǖDŽƸǃƾNJƾǛǁdžljǃǀǁǒǛƼNjƺDŽǏǃdžljǖDŽƾǛǁǐDŽƼǀƺǕDŽǀǃƾNJƾDŽLJƸƺǁǕljǃǀƸƽǏǒ ƢƼǁǐLJdžǀdžNJLjǕLJdžLJLjǑLJƼǀDŽƸƼǁnjLjǐƽdžNjǃƼNJƾDŽƼNjƺDŽǏǃdžljǖDŽƾǃƸǛljNJdžDŽƚƾǃǀdžNjLjƺǕ ƥƥǀǁƼǓdžǛƞƼǕǛǃƸǛƸDžǓƽƼǀNJƾDŽƸǀǏDŽǓƸƼNjƺDŽǏǃdžljǖDŽƾǃƸǛ ƨNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕǁǏƻǀǁdžLJdžǀƼǓNJƸǀǁǐƿƼƼǂLJǓƻƸǃƸǛ ƥLJdžǀdžǛƼLjƺǐƽƼNJƸǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽNJdžNjƼǂLJǓƽƼǀljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƢǕDŽdždžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛƻǀƼǁƻǀǁǒljƼǀǁƸǀDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ ƢǑƺƸ ǑLjƺdž ƸNjNJǕ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǕNJƸDŽ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǃh ƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ǁƸǀ ǃǑljƸ ƸLJǕ ƼǃǐǛ NJdžNjǛ ǓƻǀdžNjǛ ǃƼ ǐLJƼǀLjƾ ƿNjljǓƸ ƗNjNJǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ njǖljƾ NJdžNj 4"-7"563 SALVANDUS". ƛǓƿƼDŽƸǁƸNJƸLjLjƼǖljdžNjDŽƸNjNJǐNJƸƸLJǐDŽƿLjǏLJƸljNJdžǀǍƼǓƸLJdžNjnjǑLjdžNjǃƼljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ǁƸǀLJdžNjǃƸǛǁƸNJƸƻǀǘǁdžNjDŽljƸDŽNJƾǁƸǁǒljǁǀǐ ƛǓƿƼNJƸljǁdžNJƼǀDŽǐljNJdžǀǍƼǓƸDŽƸƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJƾǛƗƹǖljljdžNjrƸNjNJǐƼǓDŽƸǀ ƻǀǁǐǃƸǛljNJdžǀǍƼǓƸ ƗNjNJǐƼǓDŽƸǀdžǀƽǏDŽNJƸDŽǑǛLJLjdžljǏLJdžLJdžǀǒljƼǀǛNJdžNjƼƸNjNJdžǖǃƸǛ ƛǓƿƼ ǕǂƸ ǕljƸ ǃƾǍƸDŽdžLjƸnjdžǖDŽ ƸNjNJǐ NJƸ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽƸ LJdžNj ǁƸNJdžǀǁdžǖDŽ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛ DŽƸLJǑljdžNjDŽLJǐDŽǏljhƸNjNJdžǖǛ ƗNjNJǐƼǓDŽƸǀNJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ NJƸƻǀǐnjdžLjƸNjLJdžǁƼǀǃƼDŽǀǁǐǁƸǀƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽƸ ǃǑLjƾNJdžNjnjLjǀǁNJdžǖƼƺǘ ƴǂdž ƸNjNJǕ LJdžNj LJLjdžƼNJdžǀǃǐƽdžNjDŽ NJƸ ǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJdžNjƨƼƿ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ LJǑnjNJƼǀ LJǐDŽǏ ljhƸNjNJǐNJƸǓƻǀƸ Ɲ ƼǂLJǓƻƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ljNJdžDŽ ƢǐLjNJNjLjƸ NJdžNj ƙdžǂƺdžƿǐ dž džLJdžǓdžǛ džnjƼǓǂƼǀDŽƸƽǒljƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǕǂdžNJdžƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸ Ʃdž ƠdžljǃǀǁǕ ƚLjǐǃƸ džNjƻǑLJdžNJƼ ƼǓDŽƸǀ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐ ǀljNJdžLjǀǁǕ ƸNjNJǕ NJdž ƻLjǐǃƸ ƼǓDŽƸǀ LJdžǂǂǕǃƼDŽƾǛ ƼLJǀǁƸǀLjǕNJƾNJƸǛ ǁƸǀ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ NJdž ƽǒljƼǀ ǃǑljƸ ljhƼǃǐǛ NJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƩdžƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸƻǀƸƻǀǁǐƽƼNJƸǀljNJƸƩǑljljƼLjƸƛNjƸƺƺǑǂǀƸNJdžNjƠNjLjǓdžNj

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59  Και ο Ιησούς εξακολούθησε τότε την ομιλία του λέγοντας προς τους μαθητές του: "Συνέβη τότε, όταν η Πίστη Σοφία έπαψε να λέει αυτά τα λόγια μέσα στο χάος, ότι η δύναμη-φως που έστειλα για να την σώσει, μετατράπηκε σ' ένα φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι της, έτσι ώστε στο εξής οι απορροές του Ισχυρογνώμονα να μη μπορούν να κυριαρχούν πάνω σ'αυτήν. Και όταν σχηματίστηκε αυτό το φωτοστέφανο, όλες οι ποταπές ύλες σ' αυτήν εκτινάχτηκαν και καθαρίστηκαν. Χάθηκαν και παρέμειναν στο χάος, ενώ οι απορροές του Ισχυρογνώμονα την παρατηρούσαν και χαίρονταν. Και ο καθαρισμός του καθαρού φωτός που υπήρχε στην Πίστη Σοφία, έδωσε δύναμη στη δύναμη-φως μου, που μετατράπηκε σ'ένα φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι της. Ετσι συνέβη, όταν την περιέβαλε το φωτοστέφανο, από καθαρό φως την Σοφία, αυτό το φως πλέον δεν διαχωρίστηκε από το φωτοστέφανο δύναμης φλογερού φωτός, έτσι ώστε οι απορροές του Ισχυρογνώμονα δεν θα το έκλεβαν, και όταν αυτό συνέβη, το καθαρό φως της δύναμης της Σοφίας άρχισε να ψάλλει επαίνους. Υμνησε τη δύναμη-φως μου, που ήταν το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι της και έψαλε με αυτό τον τρόπο: 179

Η δύναμη που στάλθηκε από τον Ιησού σχηματίζει ένα φωτοστέφανο επάνω από το κεφάλι της Σοφίας.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Ɲ ƻǖDŽƸǃƾnjǏǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƼǃLJƼLjǀǑǍƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƾ ǍLjǀljNJǀǁǒ džNjljǓƸ NJdžNj ƝǂǀƸǁdžǖơǕƺdžNj ƗNjNJǒƾƿƸNjǃǐljǀƸdžNjljǓƸƼǓDŽƸǀNJdžƟƼLjǕƨLJǑLjǃƸ Ʃdž ljNJǑǃǃƸ NJǏDŽ ƗƺǓǏDŽ ƾ ƛǁǁǂƾljǓƸ NJƾǛ ơƸdžƻǓǁƸǀƸǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ljNJdž ǁƼnjǐǂǀ NJǏDŽ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽǏDŽ ƥǀ ƼNjNJƼǂƼǓǛ ǖǂƼǛ ƻǀƸljLJǘDŽNJƸǀ ǕNJƸDŽ NJdž njǏNJdžljNJǑnjƸDŽdž NJǏDŽƗƺǓǏDŽ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ljNJdž ǁƼnjǐǂǀNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥǀƼNjNJƼǂƼǓǛǖǂƼǛƻǀƸǂǖdžDŽNJƸǀljNJdžƬǐdžǛ Ʃdžƛƺǘ džǀƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ džǀƻƸǓǃdžDŽƼǛ ǁƸNJƸƻǀǁǐƽdžNjDŽljƼƞǐDŽƸNJdžNJƾDŽ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǁƸǀƸNjNJǒƾƼNJNjǃƾƺdžLjǓƸƼǁNJƼǂƼǓNJƸǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƠƸǂǖNJƼLjƸLJdžNjdžǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓǁƸNJƸƻǀǁǐƽdžNjDŽljƼƿǐDŽƸNJdžNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƗLJdžǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽdžǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓǕNJƸDŽNJdžƼƺǘLJƼƿƸǓDŽƼǀ ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ džǀ ljǁdžNJƼǀDŽdžǓ ƸǀljƿǐDŽdžDŽNJƸǀ ƼNjǍƸLjǀljNJƾǃǑDŽdžǀ ǕNJƸDŽ ƾ ƼNJNjǃƾƺdžLjǓƸ NJƾǛ ǃƸǖLjƾǛljNJdžǐǛƼǁLJǂƾLjǘDŽƼNJƸǀ ƩƸƻǀǁƸljNJǒLjǀƸNJƾǛǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƸǛƸƻƼǂnjǕNJƾNJƸǛǁƸNJƸƻǀǁǐƽdžNjDŽljƼƿǐDŽƸNJdžNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž Ʃdž njǏǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼDžƸƺDŽǓƽƼNJƸǀ ƺǀƸ DŽƸ ƻǘljƼǀ ƻǖDŽƸǃƾ ljNJdž njǏǛ NJƾǛ ƻǖDŽƸǃƾǛnjǏNJǕǛ LJdžNj ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀ ljƼ njǏNJdžljNJǑnjƸDŽdž ƺǖLjǏ ƸLJǕ NJdž ǁƼnjǐǂǀ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ƩdžnjǏNJdžljNJǑnjƸDŽdžNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖƺǓDŽƼNJƸǀǑDŽƸǃƼNJdžƸƺDŽǕnjǏǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ǃƼƸNjNJǕNJdžDŽNJLjǕLJdžƺǓDŽƼNJƸǀǍLjNjljǕǛǁƸǀnjǂǕƺƸ ƩƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿNJǓLJdžNJƼƻƼDŽǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǁǐDŽdžNjDŽƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdžDŽǍLjNjljǕǁƸǀ ljNJƾnjǂǕƺƸ ƩdžnjǏǛNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNjǁƸǀNJdžnjǏǛNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖƼǓDŽƸǀLJLjǐƺǃƸNJǀdžƬLjNjljǕǛǁƸǀƾ njǂǕƺƸƸǍǘLjǀljNJƸǁƸǀƸǀǘDŽǀƸ ƝƨdžnjǓƸǎǑǂDŽƼǀƼLJƸǓDŽdžNjǛljNJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ Η Σοφία ψάλλει, άλλο ύμνο επαίνου.

1. Το Φως μετατράπηκε σε φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι μου και

πλέον δεν θα αποχωριστώ από αυτό, έτσι ώστε οι απορροές του Ισχυρογνώμονα δεν θα το αρπάξουν από μένα. 2. Και αν ακόμα όλες οι ύλες σειστούν, εγώ δεν θα δονηθώ. 3. Και αν ακόμα όλα τα υλικά μου χαθούν και παραμείνουν στο χάος αυτές τις απορροές που ο Ισχυρογνώμονας βλέπει- εγώ δεν θα χαθώ. 4. Διότι το Φως είναι μέσα μου και εγώ βρίσκομαι μαζί με το Φως." Αυτά ήταν τα λόγια της Πίστης Σοφίας. Τώρα λοιπόν, εκείνος που καταλαβαίνει το νόημα των λόγων, να έλθει εδώ και να προκηρύξει τη λύση τους."

Ʃdž njǏǛ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ǁƸǀ NJdž njǏǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ljǍƾǃƸNJǓƽdžNjDŽ ǑDŽƸ ǃǕDŽdž njǏǛƸǁǑLjƸǀdžǁƸǀNJǑǂƼǀdž ƩƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸLJdžǂǂƸLJǂǐljNJdžǀǍƼǓƸNJƾǛƺǒǀDŽƾǛǎNjǍǒǛƻƼDŽƿƸǃLJdžLjǑljdžNjDŽDŽhƸLjLJǐDždžNjDŽ NJdžnjǏǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ Ʃdž ǍLjǀljNJǀǁǕ njǏNJdžljNJǑnjƸDŽdž ljNJƾ ǁƼnjƸǂǒ NJǏDŽ ƯLjLjƾNJǏDŽ ƴDŽNJǏDŽ ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ džNjƻǑLJdžNJƼDŽƸǂƾljNJƼNjNJƼǓ ƩdžǍLjǀljNJǀǁǕnjǏNJdžljNJǑnjƸDŽdžljNJƾǁƼnjƸǂǒNJǏDŽƨdžnjǘDŽƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJƼDŽǐljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽdžǃƼ NJdžDŽƸƻǑDŽƸNJƾǛƼLJǓnjNjljƾǛ 180

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƨh ƸNjNJǕDŽ NJdžDŽ ƸƻǑDŽƸ ƼǓDŽƸǀ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ dž ơǏNJǕǛ NJǏDŽ ǍǀǂǓǏDŽ LJƼNJǐǂǏDŽ NJdž NJljǐǁLjƸ ƨƸǍƸljLjǐLjƸ NJdžǃǐNJǀƻǀƸǃƸDŽNJǀdžǖ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ǃǐNJƸǀdž DŽƸ NjLJƼDŽƿNjǃǓljdžNjǃƼ ǕNJǀ NJdž ǁǑDŽNJLjdž NJƾǛ ƻǀƸǓljƿƾljƾǛ ljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽdž ǃƼ NJdžDŽƸƻǑDŽƸNJƾǛƼLJǓnjNjljƾǛnjǏNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJƾƬLjǀljNJdžLJdžǓƾljƾ ƥ ƸƻǑDŽƸǛ NJƾǛ ƼLJǓnjNjljƾǛ ǁƸǀ ƾ NjLJǕnjNjljƾ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ƼDŽǏǃǑDŽƸ ǃǑljǏ ƼDŽǕǛ DŽƼNjLjǀǁdžǖ ǁƸDŽƸǂǀdžǖLJdžNjƼDžƸnjƸDŽǓƽƼNJƸǀljNJƸLJNJǘǃƸNJƸ ƨNJdžDŽƸƻǑDŽƸNJƾǛNjLJǕnjNjljƾǛƹLjǓljǁƼNJƸǀƼDŽNJdžLJǀljǃǑDŽƾƾƸǓljƿƾljƾNJƾǛǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛƸNjNJdž LJƸLjƸNJǒLjƾljƾǛ ƥǀƿƸNjǃǐljǀƼǛƸǖLjƼǛNJƾǛNjLJǕnjNjljƾǛǁƸǀNJƾǛƼLJǓnjNjljƾǛƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽǑDŽƻdžDžƸnjǏNJǀljǃǑDŽƼǛ ǁƸǀdžǂdžǁǂƾLjǏǃǑDŽƼǛljNJdžǁƼnjǐǂǀNJǏDŽǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽǏDŽ ƢLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ NJƸLjǐƽdžDŽNJƸǀ ǕǂƼǛ džǀ ƸLJǐDŽƿLjǏLJƼǛ ǖǂƼǛ Ƹǂǂǐ ƾ ǍLjǀljNJdžLJdžNjƾǃǑDŽƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸƻƼDŽNJƸLjǐƽƼNJƸǀ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ NJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸƿƸǍƸƿdžǖDŽǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛ ƠǐLJdžǀƸLJLjǕljƿƼNJƸNJdžNjƬǐdžNjǛƼǓDŽƸǀljǁǑNJƸǁƸƹƸǂǀljNJǀǁǐNJljǕnjǂǀƸ ƗNjNJǐNJƸNJljǕnjǂǀƸƼǓDŽƸLJNJǘǃƸNJƸNJƾǛƗƹǖljljdžNjljNJƼLjƾǃǑDŽƸƸLJǕNJƾDŽƥNjljǓƸ ƩƸLJNJǘǃƸNJƸǒǖǂƼǛNJdžNjƬǐdžNjǛƻǀƸǂǖdžDŽNJƸǀƸLjƺǐ ƝƞƼǓǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾljNjDŽƾƿǓƽƼǀDŽƸƹƺǐƽƼǀNJƾDŽƥNjljǓƸƸLJǕǃǑljƸƸLJǕǑDŽƸNJǑNJdžǀdž ǒǐǂǂdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdž ƴNJƸDŽƾƥNjljǓƸƹƺƼǓ NJdžǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdžǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼǑDŽƸLJNJǘǃƸNJdžNjƬǐdžNjǛ ƗNjNJǐ NJƸ ƺƼƺdžDŽǕNJƸ ƼǓDŽƸǀ ƼDžƸǀLjǑljƼǀǛ ƻǀǕNJǀ njNjljǀdžǂdžƺǀǁǐ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƿƸ LJLjdžǍǏLjƼǓ ǁƸNJƸljNJLjǑnjdžDŽNJƸǛƸLjƺǐNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸLJLjdžNJdžǖDŽƸƹƺǐǂƼǀNJƾDŽƥNjljǓƸ ƩdžnjǏǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƼǓDŽƸǃƸƽǓǃƼNJƾƨdžnjǓƸǁƸǀƸNjNJǒƼǓDŽƸǀǃƸƽǓƩdžNj

Τότε η Μαρία, η Μητέρα του Ιησού, προσήλθε και είπε: "Υιέ μου, σύμφωνα με τον κόσμο, Θεέ μου και Σωτήρα, σύμφωνα με το Υψος, επέτρεψε μου να προκηρύξω τη λύση των λόγων που η Πίστη Σοφία πρόφερε." Και ο Ιησούς απάντησε λέγοντας: "Εσύ επίσης, Μαρία, έλαβες (μορφή) από εκείνον που βρίσκεται στο Βαρβέλω, σύμφωνα με τη ύλη, και έλαβες ομοιότητα με την παρθένο του Φωτός, σύμφωνα με το Φως· εσύ και η άλλη Μαρία, η ευλογημένη· και από σένα το σκοτάδι ανυψώθηκε και από σένα προήλθε το υλικό σώμα μέσα στο οποίο βρίσκομαι -το οποίο καθάρισα και διύλισα.- Τώρα λοιπόν σε διατάσσω να προκηρύξεις τη λύση των λόγων που εξέφρασε η Πίστη Σοφία." Και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, απάντησε λέγοντας: "Κύριε μου, η δύναμη-φως σου, προφήτευσε από πριν σε σχέση με αυτά τα λόγια, δια μέσω του Σαλομώντα, στην Δεκάτη ενάτη Οδή, λέγοντας:

Η Μαρία, η μητέρα του, ζήτησε και έλαβε άδεια να μιλήσει.

ƝƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƾhƟljǀǛ ƾƧǑƸ ƾƠNjƹǑǂƾ ƾƗƻǏDŽǓƸ ƾƯLjNJƼǃƾ ƾƢƸLjǐǍ ƾƩdžDŽƸDŽNJƽǓDŽ ǁǂLJ ƼǓDŽƸǀƾƢƾNJǑLjƸNJdžNjƬLjǀljNJdžǖǁƸǀǏljNJǕljdžƼǓDŽƸǀƾǁǕLjƾNJdžNjƪǀdžǖNJƾǛ ƨǖǃnjǏDŽƸǃƼNJdžDŽǁǕljǃdž ƾƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀƼǓDŽƸǀƾƢƾNJǑLjƸNJdžNjƠNjLjǓdžNj ǁƸǀljǖǃnjǏDŽƸǃƼ NJdžhƪǎdžǛ džƠǖLjǀdžǛƼǓDŽƸǀƿƼǕǛǁƸǀƨǏNJǒLjƸǛNJƾǛ ƝǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƘƸLjƹǑǂǏ ƼǓDŽƸǀdžǏǁƼƸDŽǕǛNJdžNjƗƻƾǃǀdžǖLjƺƾNJdžNjƫǏNJǕǛ Ɲ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ džǃdžǀǐƽƼǀ ǃƼ NJƾ ƦƸLjƿǑDŽƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ NJdž ƫǏǛ Ɲ ƦƸLjƿǑDŽdžǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁƸNJǐ NJdž ƫǏǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƗDŽƼǁƻǒǂǏNJƾ Ơdžljǃǀǁǒ ƢƾNJǑLjƸ NJƾǛ 181

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

džLJdžǓƸǛdžNjƻƼǓǛƿDŽƾNJǕǛǑǍƼǀljƾǁǘljƼǀNJdžLJǑLJǂdž ƨLJǐDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj LJƼNJNjǍƸǓDŽdžNjDŽ DŽƸ LJƼLjǐljdžNjDŽ NJdž ǁƸNJǘnjǂǀ NJdžNj ƣƸdžǖ ǃƼ NJdžNjǛ ƚǀƸnjƸDŽƼǓǛƩdžǓǍdžNjǛƦdžǂǂdžǓljLJǐDŽǀdžǀƼǓDŽƸǀƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjLJƼNJNjǍƸǓDŽdžNjDŽDŽƸƼǀljǑǂƿdžNjDŽljNJdžDŽ ƣƸǕNJƾǛƗDŽƼǁƻǒǂǏNJƾǛ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀƺǀhƸNjNJǕDŽƸǑǍdžNjǃƼLJƼLjǐljƼǀƸLJǕNJƾDŽLJǂǒLjƾƹdžNjƻǀljNJǀǁǒƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ƢǕDŽdžDŽƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjǁƸNJǑǍdžNjDŽNJdžljǘǃƸNJdžNjƣNJƸLjǃƸǁǐƺǀƸ NJdžljǘǃƸ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƸNjNJǕ NJdždžLJdžǓdžƼǓDŽƸǀdžNjljǓƸƛǓDŽƸǀ ǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƼǀljǑǂƿdžNjDŽljNJdžƣƸǕNJƾǛƗDŽƼǁƻǒǂǏNJƾǛ ƢǑljǏNJƾǛƼLjƺƸljǓƸǛNJƾǛƙNjDŽƸǓǁƸǛƫǀƻǀdžǖNJdžljǁdžNJǐƻǀƸǓLjƼNJƸǀ ƥǀƩLjƼǓǛƢƸLjǓƼǛƼǓDŽƸǀƹƸljǀǁǑǛljNJƾƙDŽǘljƾ ƝƢƸLjǓƸƲljǀǛ ƾƢƸLjǓƸljNJƾƫǖljƾǁƸǀƾƗDŽƼǁƻǒǂǏNJƾ ƥƬLjǀljNJǕǛƸljNJLjǐnjNJƼǀljNJdžǁƼnjǐǂǀNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ Ɲ ƢƸLjǓƸ ƢƾNJǑLjƸ NJdžNj Ɵƾljdžǖ ƺǓDŽƼNJƸǀ ƻƼǁNJǒ ƸLJǕ ƸNjNJǕDŽ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƘƸLjƹǑǂǏ ljǖǃnjǏDŽƸǃƼNJƾƫǖljƾ ƸǂǂǐdžǃdžǀǐƽƼǀǃƼNJƾƦƸLjƿǑDŽdžNJdžNjƫǏNJǕǛ ƝƙǒǀDŽƾƢƸLjǓƸǁƸǀƾƛNjǂdžƺƾǃǑDŽƾ ƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽljNJdžƹǐƿdžǛǁƸǀǃǑljǏƸNjNJǒǛ ǃǑljǏNJƾǛ ƙNjDŽƸǓǁƸǛƫǀƻǀdžǖ NJdžljǁdžNJǐƻǀƸǓLjƼNJƸǀ ƗLJǕNJƾƙǒǀDŽƾƢƸLjǓƸLJLjdžǑLjǍƼNJƸǀNJdžƺǒǀDŽdžljǘǃƸNJdžNjƟƾljdžǖ NJdždžLJdžǓdžƼDžƸƺDŽǓljNJƾǁƼǁƸǀ ƼǁǂƼLJNJǖDŽƿƾǁƼ Η Μαρία 1. Ο Κύριος βρίσκεται, πάνω στο κεφάλι μου σαν ένα φωτοστέφανο και εξηγεί τον δεν θα αποχωριστώ απ' αυτόν. ύμνο της Σοφίας με την 2. Το φωτοστέφανο, κορώνα από φως, πλέχτηκε πραγματικά για μένα και 19 Ωδή του έχω κάνει να βλαστήσουν οι ράβδοι του μέσα μου. Σαλομώντα. 3. Ομως από μία μαραμένη κορώνα, δεν θ’ αναδύονταν τέτοια μπουμπού-

κια, έτσι λοιπόν εσύ βρίσκεσαι ζωντανός μέσα στο κεφάλι μου και έχεις βλαστήσει μέσα μου. 4. Οι καρποί έγιναν πληθωρικοί και τέλειοι, πλήρεις από σωτήρια."

Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǍƸǓLjƼNJƸǀ ǃƼ NJdž ljNJƼnjǐDŽǀ NJƾǛ ƸLJǕ njǏǛ ǁƸǀ ƺDŽǏLjǓƽƼǀ ƸNjNJǕ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸDŽƿǀljǃǑDŽƾLjǐƹƻdžǛNJdžNjƢǖljNJƾ ƗDŽƿǓƽƼǀƾLjǐƹƻdžǛƛǁƼǓDŽdžNjdždžLJdžǓdžǛƼljǒǁǏljƼNJdžnjǓƻǀ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ ƩdžǃƸLjƸǃǑDŽdžljNJƼnjǐDŽǀƼǓDŽƸǀLJLjdžnjƸDŽǑǛljƾǃƼǓdžLJNJǘljƾǛǁƸǀƸLJǕƸNjNJǕƻƼDŽǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸ DžƼLJLjdžƹǐǂǂdžNjDŽNJǑNJdžǀƸǃLJdžNjǃLJdžǖǁǀƸ ƥƠǖLjǀdžǛƽƼǀǃǑljƸljNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǕNJƸDŽƸNjNJǒǑǍƼǀljNjƺǍǏLjƼƿƼǓ ƝƨdžnjǓƸ LJLjǐƺǃƸNJǀ NjLJdžnjǑLjƼǀNJLjdžǃƸǁNJǀǁǐǕNJƸDŽƿǑǂƼǀDŽƸƸDŽdžLjƿǏƿƼǓ ƥǀǁƸLjLJdžǓNJdžNjƠNjLjǓdžNjƼǓDŽƸǀLJǂƾƿǏLjǀǁdžǓǁƸǀNJǑǂƼǀdžǀ Ο Ιησούς επαινεί την Μαρία.

Συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς άκουσε την μητέρα του Μαρία να μιλάει έτσι, της είπε: "Καλώς μίλησες, πολύ καλώς, Αμήν, Αμήν, σου λέω: Θα σε ανακηρύξουν ευλογημένη από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο της γης, διότι η υπόσχεση του Πρώτου Μυστηρίου διατηρήθηκε μαζί μ’ εσένα και δια μέσω αυτής της υπόσχεσης ο καθένας που προέρχεται από τη γη και από το ύφος θα σωθεί, και αυτή η υπόσχεση είναι η αρχή και το τέλος."

Ɲ ƢƸLjǐǍ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƼǓDŽƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ ƼNjǂdžƺƾǃǑDŽƾ Ɲ NjLJǕljǍƼljƾ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNjƻǀƸNJƾLjƼǓNJƸǀǃƼƸNjNJǒDŽ 182

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩdžǕǂdžDŽƻǀƸǃǑljdžNjNJƾǛNjLJǕljǍƼljƾǛNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjƻǀƸNJƾLjƼǓNJƸǀǃƼNJƾƙNjDŽƸǓǁƸ ƫǓƻǀ ƛǓDŽƸǀ ƼNjDŽǕƾNJdž ǕNJǀ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǀDŽƾ ƼLjƺǐƽƼNJƸǀ ǃǑljǏ NJƾǛ ƿǑǂƾljƾǛ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60  Και ο Ιησούς συνέχισε με την ομιλία του, λέγοντας στους μαθητές του·. "Οταν η Πίστη Σοφία είχε εκφράσει τη δεκάτη τρίτη μετάνοια -σ'αυτή την στιγμή εκπληρώθηκε η εντολή όλων των θεσπισμένων θλίψεων για την Πίστη Σοφία- για την εκπλήρωση του Πρώτου Μυστηρίου, που τέθηκε από την αρχή, ότι έφθασε η στιγμή να την σώσω από το χάος και να την οδηγήσω έξω από το σκοτάδι, διότι η μετάνοια της έγινε δεκτή δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου· και αυτό το μυστήριο μου έστειλε μία μεγάλη δύναμη-φως από το ύψος, αυτή που θα έπρεπε να βοηθήσει την Πίστη Σοφία και να την οδηγήσει έξω από το Χάος. Ετσι, κοίταξα δια μέσου των αιώνων, από το ύψος, και είδα αυτή τη δύναμη-φως που το Πρώτο Μυστήριο μου έστελνε και που θα έπρεπε να σώσει από το χάος την Πίστη Σοφία."

Η Εντολή του Πρώτου Μυστηρίου εκτελείται για να βγει η Πίστη Σοφία ολοκληρωτικά από το χάος.

ƝƻǑǁƸNJƾNJLjǓNJƾǃƼNJǐDŽdžǀƸƸDŽNJƸLJdžǁLjǓDŽƼNJƸǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ ƦLjǐƺǃƸNJǀƼǓDŽƸǀƻƼǁƸNJLjƼǓǛƗǀǘDŽƼǛǁƸǀƻƼǁƸNJLjƼǓǛǃƼNJǐDŽdžǀƼǛ Ʃdž DŽƸ ǂƾnjƿdžǖDŽ džǀ džǁNJǘ ƢNjǒljƼǀǛ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ LJLjǐƺǃƸ ǁƸǀ NJdž DŽƸ ƹƸƿǃdžǂdžƺƾƿdžǖDŽ ƼǓDŽƸǀ ǐǂǂdž LJdžǂǖƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǕ ƦǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJǀǛdžǁNJǘƹƸƿǃdžǂdžƺƾǃǑDŽƼǛƢNjǒljƼǀǛƸǁdžǂdžNjƿdžǖDŽLJǑDŽNJƼƼLjƺƸljǓƼǛ ơǑƺƼNJƸǀ ǕNJǀ džǀ ƚǘƻƼǁƸ Ưƿǂdžǀ NJdžNj ƝLjƸǁǂǒ NJdžLJdžƿƼNJdžǖDŽNJƸǀ ljƼ ƻǘƻƼǁƸ ƼLJǓLJƼƻƸ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƸǂǂǐNjLJǐLjǍƼǀƼLJǓljƾǛNJdžƼLJǓLJƼƻdžƚƼǁƸNJLjǓƸ ƴNJƸDŽƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸnjƿǐDŽƼǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ ƢƼ NJƾDŽ ƼǁLJǂǒLjǏljƾ NJdžNj ƦLjǘNJdžNj ƢNjljNJƾLjǓdžNj NJdž džLJdžǓdž LJƼLjǀǑǍƼNJƸǀ ljNJƾ ƞǑǂƾljƾ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸdžƻƾƺƼǓNJƸǀǑDžǏƸLJǕNJƸljǁdžNJǐƻǀƸ Ɲ ƿƼljLJǀljǃǑDŽƾ ƼDŽNJdžǂǒ ƺǀƸ ǕǂƼǛ NJǀǛ ljNjǃnjdžLjǑǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǐ NJƼǂƼǀǘDŽdžNjDŽǃǕDŽdžljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ Ɲ ǃƼNJǐDŽdžǀƸ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ƼLJǀƻdžǁǀǃǐƽƼNJƸǀ džǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ǃǕDŽdžDŽ ƻǀƸ ǃǑljdžNj NJdžNj ƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǂƸǃƹǐDŽƼǀ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾnjǏǛ NJdžNj ƗLjǍƸǓdžNj NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ ǃǑljǏ NJƾǛ džLJdžǓƸǛǃLJdžLjƼǓDŽƸƹdžƾƿǒljƼǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžǁƸǀDŽƸNJdžDŽdžƻƾƺǒljƼǀǑDžǏƸLJǕNJdžǍǐdžǛ ƥƠǖLjǀdžǛƹǂǑLJƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾnjǏǛLJdžNjdžƦƸNJǑLjƸǛNJdžNjljNJǑǂDŽƼǀǁƸǀLJLjdžƹƸǓDŽƼǀDŽƸljǘljƼǀ NJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ

"Και όταν την είδα να κατεβαίνει από τους αιώνες βιαστική μέχρις εμένα -εγώ βρισκόμουν πάνω από το χάος- άλλη δύναμη-φωτός βγήκε από εμένα, για να βοηθήσει επίσης την Πίστη Σοφία. Και η δύναμηφως που ήρθε από το ύψος μέσω του Πρώτου Μυστηρίου, κατέβηκε μέχρι τη δύναμη-φως που βγήκε από εμένα και οι δύο ενώθηκαν και μετατράπηκαν σε μία μεγάλη ακτίνα φωτός." Όταν ο Ιησούς είπε αυτό στους μαθητές του, αναφώνησε: "Καταλαβαίνετε τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγομαι μαζί σας;" 183

Το Πρώτο Μυστήριο και ο Ιησούς έστειλαν δύο δυνάμειςφωτός προς βοήθεια της Πίστης Σοφίας.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƝƻǖDŽƸǃƾnjǏǛNJdžNjƦƸNJǑLjƸljNjƺǍǏDŽƼǖƼNJƸǀǃƼNJƾƻǖDŽƸǃƾnjǏǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƝƻǖDŽƸǃƾnjǏǛNJdžNjƦƸNJǑLjƸ ƼDŽǏǃǑDŽƾǃƼNJƾƻǖDŽƸǃƾnjǏǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ ljNjƺǍǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ ƺǀƸDŽƸLJLjdžǁƸǂǑljdžNjDŽǃǓƸƸǁNJǓDŽƸnjǏNJǕǛ

Η Μαρία η Μαγδαλινή επεξηγεί το Μυστήριο, με τον Ψαλμό 84(85).

Η Μαρία προσήλθε πάλι και είπε: "Κύριε μου, καταλαβαίνω αυτό που είπες. Σχετικά με τη λύση αυτών των λόγων, το φως σου προφήτευσε από πριν δια μέσω του Δαβίδ, στον Ογδοηκοστό τέταρτο Ψαλμό λέγοντας: 10. Η Χάρις και η Καλωσύνη συναντήθηκαν, και η Αρετή και η Ειρήνη αναζήτησαν η μία την άλλην. 11. Η Αλήθεια πήγασε από τη γη και η Αρετή κοίταξε προς τα κάτω, από τον ουρανό." Η Χάρις λοιπόν, είναι η δύναμη-φως που κατέβηκε δια μέσω του Πρώτου Μυστηρίου διότι το Πρώτο Μυστήριο άκουσε την Πίστη Σοφία και τη λυπήθηκε για τις θλίψεις της. Η Αλήθεια αφ' ετέρου, είναι η δύναμη που βγήκε από σένα, διότι εσύ εφοδιάστηκες με την Αλήθεια, για να τη σώσεις από το χάος. Και η Αρετή, είναι επί πλέον, η δύναμη που ήλθε δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου, για να οδηγήσει την Πίστη Σοφία. Η Ειρήνη είναι επίσης η δύναμη που εξήλθε από σένα, για να εισέλθει στις απορροές του Ισχυρογνώμονα και να πάρει από αυτές τα φώτα, από τα οποία αποστερήθηκε η Πίστη Σοφία· δηλαδή έτσι ώστε να μπορέσεις να τα συγκεντρώσεις στην Πίστη Σοφία και να τα ειρηνεύσεις με τη δύναμη της. Η Αλήθεια αφ' ετέρου, είναι η δύναμη που πήγασε από σένα, όταν βρισκόσουν στις κατώτερες περιοχές του Χάους. Για το λόγο αυτό η Δύναμή σου είπε δια μέσου του Δαβίδ: "Η Αλήθεια βλάστησε από τη γη", όταν εσύ βρισκόσουν στις κατώτερες περοχές του χάους. Η Αρετή, η οποία κοίταξε προς τα κάτω από τον ουρανό, είναι η δύναμη που κατέβηκε από το ύψος δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου, και που εισήλθε στην Πίστη Σοφία."

ƝƬǐLjǀǛǁƸǀƾƠƸǂǏljǖDŽƾljNjDŽƸDŽNJǘDŽNJƸǀǁƸǀƾƗLjƼNJǒǁƸǀƾƛǀLjǒDŽƾnjǀǂǀǘDŽNJƸǀƸǀǘDŽǀƸ 7JSUVE ƗLjƼNJǒ ƗDŽƻLjƼǓƸ

 LJLjdžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJƾ ljNjǂǂƸƹǒ 7JS ƗDŽǒLj

 WJSUJMJEBE ƸDŽƻLjǀljǃǕǛ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǕǛƸDŽƻLjǀljǃǕǛƼǓDŽƸǀƼLJƼǓƺǏDŽƺǀƸDŽƸƺƼDŽDŽƾƿdžǖDŽǃǑljƸljhƼǃǐǛdžǀƸLjƼNJǑǛ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƻǖǃƸǃǀǛ ƸDŽƻLjǀljǃǕǛ ǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀƺǀƸDŽƸƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƛǓDŽƸǀǃǑljƸljNJdžƸDŽƸǃǑDŽdžljǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNjǕLJdžNjLJLjǑLJƼǀDŽƸLJdžljNjDŽƿǑljdžNjǃƼ NJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƝƣNJǑƹǀƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾƨǐǁNJǀǃƸǛƹdžƾƿǐƼǀljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƠǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ǃƼ ƸDŽƻLjǀljǃǕ ǁƸNJƸljNJLjǑnjdžNjǃƼ ǑDŽƸ ǎNjǍǀǁǕ LJLjǕljƿƼNJdž ljƼ ƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸljƾNJdžNjƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀǃǑljƸǃƸǛǃǓƸDŽǑƸƸLjƼNJǒ ƝƗLjƼNJǒǁƸǀƾƛǀLjǒDŽƾnjǀǂǀǘDŽNJƸǀƻǀǕNJǀǃƼNJƾǁƸNJƸljNJLjdžnjǒNJdžNjƼƺǘƺƼDŽDŽǀdžDŽNJƸǀdžǀƸLjƼNJǑǛ ǁƸǀƼLJǑLjǍƼNJƸǀƾƹƸljǀǁǒƼǀLjǒDŽƾ 184

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƝƗǂǒƿƼǀƸƼLJǑLjǍƼNJƸǀljhƼǃǐǛǕNJƸDŽNJdžƼƺǘǑǍƼǀLJƼƿǐDŽƼǀ ƢǕDŽdžDŽǕNJƸDŽǁƸNJƼƹƸǓDŽdžNjǃƼljNJdžDŽNjLJǕƺƼǀdžƯƻƾ LJƼƿƸǓDŽƼǀNJdžƼƺǘ ƗNjNJǕǛ LJdžNj ƿǑǂƼǀ DŽhƸDŽǑƹƼǀ LJLjǑLJƼǀ LJLjǘNJƸ DŽƸ ǁƸNJǑƹƼǀ ǁǐƿƼ ƼDžǖǎǏljƾǛ LJLjdžƾƺƼǓNJƸǀ ǃǓƸ ƼǁnjdžƹǀljNJǀǁǒǁƸǀNJLjdžǃƼLjǒNJƸLJƼǓDŽǏljƾ ƙǀ hƸNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ ǕNJǀ NJƾDŽ ƗǂǒƿƼǀƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ NJƾDŽ ƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼ ǁǐNJǏ ƼLjƺƸƽǕǃƼDŽdžǀ ljNJƾDŽ ƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ Ɲ ƗLjƼNJǒ ǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžDŽ džNjLjƸDŽǕ ǁǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ƻǀƸǂǖƼNJƸǀ ǁǐLJdžǀdž ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJdž ǎNjǍǀǁǕljNJdžǀǍƼǓdž ƝƬǐLjǀǛƼǓDŽƸǀƻǖDŽƸǃǀǛnjǏǛLJdžNjƸDŽƸƺDŽǏLjǓƽƼNJƸǀǃdžDŽǐǍƸƸLJǕƸNjNJǕDŽLJdžNjNJƾǂƸǃƹǐDŽƼǀ ƗNjNJǒƾƻǖDŽƸǃƾnjǏǛǑLjǍƼNJƸǀǃǑljǏNJƾǛƿǑǂƾljƾǛNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj Ʃdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž ƼǓDŽƸǀ dž ƛǂƼǒǃǏDŽ ƾ ƛNjljLJǂƸǍDŽǓƸ NJƾǛ ƛNjljLJǂƸǍDŽǓƸǛ LJdžNj LJǐDŽNJƸ ǂNjLJǐNJƸǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžDŽƗLjǍƸǓdžNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƛNjNJNjǍǒǛƸNjNJǕǛLJdžNjǂƸǃƹǐDŽƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾnjǏǛLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ƝƬǐLjǀǛƼǓDŽƸǀƸNjNJǒƾƻǖDŽƸǃǀǛnjǏǛ ƠƸDŽǑDŽƸǛ NjLJƼLjǒnjƸDŽdžǛ ǃƸNJƸǀǕƻdžDždžǛ ƼƺǏǀljNJǒǛ ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ DžǑLjƼǀ DŽƸ ƼLJǏnjƼǂƾƿƼǓljNjDŽƼǀƻƾNJǐƸLJǕNJƾƬǐLjƾ NJƾƻǖDŽƸǃƾnjǏǛLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƦƸNJǑLjƸ ƙǀh ƸNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ LJdžNj LJLjǀDŽ DŽƸ ǂǐƹdžNjǃƼ NJƾ ƬǐLjƾ NJdžNj ƙƼLjƸǀdžǖ NJǏDŽ ƗǀǘDŽǏDŽ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀƸljLJǐljdžNjǃƼ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ NJdžNj ǃNjljNJǀǁdžǖ ƼƺǏǀljǃdžǖ NJƾǛ ǃNjljNJǀǁǒǛ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸǛǁƸǀNJƾǛǃNjljNJǀǁǒǛǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ƣƸ ǁǐDŽdžNjǃƼ ǂdžǀLJǕDŽ LJǂǒLjƾ ƻǀǐǁLjǀljƾ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNj ǃNjljNJǀǁdžǖ ƼƺǏǀljǃdžǖ NJƾǛ ǃNjljNJǀǁǒǛ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǛ ǁƸǀNJƾǛǃNjljNJǀǁǒǛNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸǛ ǁƸǀNJdžDŽƼƺǏǀljǃǕ NJƾDŽǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸǁƸǀ NJƾDŽNjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸǁdžǀDŽǐǁƸǀljNjDŽƾƿǀljǃǑDŽƸ ƥ ǃNjljNJǀǁǕǛ ƼƺǏǀljǃǕǛ ƾ ǃNjljNJǀǁǒ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ ǁƸǀ ƾ ǃNjljNJǀǁǒ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ljNjljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀǃƼNJdžNjǛƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ ƢǖljNJƼǛǁƸǀƸLJǂdžǖǛNjLJdžǎƾnjǓdžNjǛ Ɲ ǃƸNJƸǀdžƻdžDžǓƸ dž ƼƺǏǀljǃǕǛ ǁƸǀ ƾ ǁdžǀDŽǒ ǁƸǀ ljNjDŽƾƿǀljǃǑDŽƾ NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ ƼǓDŽƸǀ ƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǐǁƸǀNJƸǑǍdžNjDŽLJdžǂǂdžǓǐDŽƿLjǏLJdžǀ ƩƾDŽƗǂǒƿƼǀƸƚǖDŽƸǃƾLJLjǑLJƼǀDŽƸNJƾƹLjdžǖǃƼǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƗNjNJǕǛ LJdžNj ƻƼDŽ ƹLjǓljǁƼǀ NJƾDŽ ƸǂǒƿƼǀƸ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJdžNj ƻƼDŽ NJƾ ƹLjǓljǁƼǀ džNjƻǑLJdžNJƼ ǑDžǏ ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼǁLJǂƾLjǘDŽdžNjǃƼǍƾDŽƸǂǒƿƼǀƸƺǀƸDŽƸƹƺƸǓDŽdžNjǃƼƸLJǕNJdžǍǐdžǛ ƥǀƸLjƼNJǑǛLJLjǑLJƼǀDŽƸǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžDŽNJƸǀljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžƗNjNJǑǛNJdžDŽǁƸƿdžƻƾƺdžǖDŽljdžnjǐ Ɲ ƛǀLjǒDŽƾ ƸDŽƸƹǂǖƽƼǀ ljNJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ljƸDŽ ǃǓƸ ƻǖDŽƸǃƾ LJdžNj NJdžDŽ ƻǀƸLJƼLjDŽǐ ljNJǀǛ LJǀǕ ǐLjLjƾNJƼǛLJƼLjǀdžǍǑǛ ƝƛǀLjǒDŽƾǃǑljƸljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžNJdžDŽǁǐDŽƼǀƸDŽǓǁƾNJdž ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ǃǑljǏ NJƾǛ ƛǀLjǒDŽƾǛ ƸDŽƸǁƸǂǖLJNJƼǀ NJƸ ƸǀǘDŽǀƸ njǘNJƸ NJƸ LJƼLjǀƼǍǕǃƼDŽƸ ǃǑljƸ ljNJƾDŽƯƹNjljljdž ƴǂƸ NJƸ njǘNJƸ NJƾǛ ƦƸƺǁǕljǃǀƸǛ ƨdžnjǓƸǛ ljNjƺǁƼDŽNJLjǘDŽdžDŽNJƸǀ ljNJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǁƸǀ NJdžDŽ ƿǑNJdžNjDŽljƼƼǀLjǒDŽƾǃƼNJƾƻǖDŽƸǃƾNJƾǛ ƝƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀƸNjNJǒLJdžNjƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕLJdžNjLJǐDŽNJdžNJƼǑǍƼǀNjLJǐLjDžƼǀǁƸǀƸNjNJǕLJdžNjLJǐDŽNJƸƿƸ NjLJǐLjǍƼǀ ƝƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀNJdžǐƺDŽǏljNJdžƸLJǕljNJǀƺǃǒljƼljNJǀƺǃǒ ƨNJƾDŽƯƹNjljljdž ƾƗǂǒƿƼǀƸǃƼNJƸǃnjǀǑƽƼNJƸǀljƼljǁdžNJǐƻǀƸ Demonius est Deus inversus. ƥƚƸǓǃdžDŽƸǛƼǓDŽƸǀƞƼǕǛƸDŽNJǓljNJLjdžnjƸ 185

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƝƠǕǂƸljƾƼǓDŽƸǀƾǃǒNJLjƸNJdžNjƥNjLjƸDŽdžǖ ƩƾDŽƫǀǂdžljdžnjǀǁǒƦǑNJLjƸ NJƾDŽƦǑNJLjƸNJƾǛƗǂǒƿƼǀƸǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸNJƾDŽƸDŽƸƽƾNJǒljdžNjǃƼǃǑljƸ ljNJƾDŽƠǕǂƸljƾ ƥơdžǖljǀnjƼLjƼǓDŽƸǀdžǁƸǂǖNJƼLjdžǛnjǓǂdžǛLJdžNjǑǍdžNjǃƼ ƩǘLjƸ ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjǃƼ ƺǀƸNJǓ ƾ ƗǂǒƿƼǀƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ǁƸNJǘNJƼLjƾ ƻǖDŽƸǃƾ LJdžNj ƸLJdžLjLjǑƼǀ ƸLJǕ NJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛ ƝƗǂǒƿƼǀƸǂdžǀLJǕDŽ LJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƼDžǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžNJǑLjƸǛNJƾǛƙƾǛ ƠǐƿƼ ƿƾljƸNjLjǕǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽdžǛ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJƾǛ ƙƾǛ ǁƸǀ NJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛƻƼDŽƼǓDŽƸǀǃǓƸƼDžƸǓLjƼljƾ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61  Και συνέβη, όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια αυτά, ότι είπε: "Καλώς είπες, Μαρία, ευλογημένη, και θα κληρονομήσεις όλο το βασίλειο του φωτός." Τότε η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, προσήλθε επίσης και είπε: "Κύριε μου και Σωτήρα μου, δώσε μου εντολή να επαναλάβω επίσης αυτά τα λόγια." Και ο Ιησούς της απάντησε: "Δεν θα εμποδίσω, αλλά θα ωθήσω εκείνον του οποίου το πνεύμα του κατανόησε, να εκφράσει την ιδέα που τον παρακινεί. Τώρα λοιπόν, Μαρία, μητέρα μου κατά την ύλη, εσύ μέσα στην οποία διέμεινα, σε προτρέπω να εκφράσεις την ιδέα της ομιλίας." ƝƢƸLjǐǍ ƾƢƸLjǓƸ ƾƲljǀǛ ǃǑljƸljNJƾƫǖljƾ ǑǍƼǀƼLJǓljƾǛƻǀǁƸǓǏǃƸDŽƸǃǀǂǐƼǀLJǐDŽǏljNJƸ ƬLjǀljNJǀǁǐƢNjljNJǒLjǀƸ Η Μαρία, η μητέρα, επεξηγεί επίσης τη γραφή.

Και η Μαρία απάντησε λέγοντας: "Κύριε μου, όσον αφορά τα λόγια που η δύναμη σου εξέφρασε προφητεύοντας δια μέσω του Δαβίδ: Η Χάρις και η Αρετή συναντήθηκαν, και η Αρετή και η Ειρήνη φιλήθηκαν. Η Αλήθεια βλάστησε από τη γη και η Αρετή κύταξε προς τα κάτω, από τον ουρανό, η δύναμη σου προφήτευσε επίσης πάνω σε σένα."

ƝƬǐLjǀǛǁƸǀƾƗLjƼNJǒljNjDŽƸDŽNJǘDŽNJƸǀLJǐDŽNJdžNJƼǁƸǀƾƛǀLjǒDŽƾǁƸǀƾƗLjƼNJǒnjǀǂǀǘDŽNJƸǀ ƝƗLjƼNJǒǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƥNjLjƸDŽǕǁƸǀƾƗǂǒƿƼǀƸLJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJƾƠǕǂƸljƾ Ιστορία για το πνεύμαφάντασμα.

"Οταν ήσουν μικρός, προτού το πνεύμα έλθει σε σένα, όταν βρισκόσουν στο αμπέλι με τον Ιωσήφ, το πνεύμα ήλθε από το ύψος και έφθασε σ' εμένα, στο σπίτι μου· και ήταν όπως εσύ. Εγώ δεν το είχα γνωρίσει, αλλά νόμισα ότι ήσουν εσύ αυτός. Το πνεύμα μου είπε: "Που βρίσκεται ο Ιησούς, ο αδελφός μου, για να ενωθώ μαζί του;" Οταν μου το είπε αυτό, ταράχτηκα και σκέφτηκα ότι ήταν ένα φάντασμα που ήλθε να με προκαλέσει. Ετσι το έπιασα και το έδεσα στο πόδι του κρεβατιού, στο σπίτι μου. Μετά βγήκα στο χωράφι και περπάτησα για να φθάσω σε σένα και στον Ιωσήφ, που ήσασταν στα χωράφια και σε βρήκα στο αμπέλι, και τον Ιωσήφ να τακτοποιεί τα κλήματα. 186

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Και συνέβη, όταν άκουσε ο Ιωσήφ γι'αυτό που συνέβη, εσύ κατάλαβες τα λόγια μου, χάρηκες και είπες: "Πού βρίσκεται για να το δώ; αλλιώς θα το περιμένω σ' αυτόν το τόπο." Και τότε όταν ο Ιωσήφ σε άκουσε να λες αυτά τα λόγια, εξεπλάγη. Κατεβήκαμε μαζί, μπήκαμε στο σπίτι και βρήκαμε το πνεύμα δεμένο στο κρεβάτι. Σε κοιτάξαμε και το κοιτάξαμε και εσύ ήσουν ίδιος με αυτό. Και αυτό, που ήταν δεμένο στο κρεβάτι, ήταν ελεύθερο· σε πήρε στα μπράτσα του και σε φίλησε και σύ επίσης το φίλησες, και γινήκατε ένα. Αυτά είναι λοιπόν τα λόγια και η λύση. Η Χάρις και το πνεύμα που έφθασε σε σένα από το ύψος δια μέσου του Πρώτου Μυστηρίου, διότι είχε ευσπλαχνία για την ανθρώπινη φυλή και έστειλε το πνεύμα του για να συγχωρήσει τ' αμαρτήματα όλων των ανθρώπων και να λάβουν αυτοί τα μυστήρια και να κληρονομήσουν το Βασίλειο του Φωτός. Η Αλήθεια, αφ' ετέρου, είναι η δύναμη που διαμένει μέσα μου." ƩdžƦDŽƼǖǃƸdžnjƼǓǂƼǀDŽƸljNjƺǍǏDŽƼǖƼNJƸǀǃƼNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdž DŽƸƺǓDŽƼNJƸǀǑDŽƸǃƸƽǓNJdžNjǁƸǀǃǑljƸ ljhƸNjNJǕDŽ ƚƼDŽƿƸǒNJƸDŽƻNjDŽƸNJǒƾljNjƺǍǘDŽƼNjljƾǕljdžLJƸLjƸǃǑDŽdžNjǃƼǁdžǀǃǀljǃǑDŽdžǀ ƦLjǑLJƼǀDŽƸLJǓDŽdžNjǃƼNJdžǁLjƸljǓNJƾǛƙDŽǘljƾǛǁƸǀDŽƸLJƼƿƸǓDŽdžNjǃƼljNJdžDŽǓƻǀdžNJdžDŽƼƸNjNJǕDŽǃƸǛ ƺǀƸDŽƸƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼNJƾljNjƺǍǘDŽƼNjljƾ ƝǐǃLJƼǂdžǛ NJdžǁLjƸljǓ LJLjdžǁǖLJNJdžNjDŽƸLJǕNJdžƿƸǖǃƸNJƾǛljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛǃƼNJƸNJLjdžLJǒǛ ƢǕDŽdžDŽǕNJƸDŽƼLjƺƸƽǕǃƸljNJƼljNJdžƸDŽƸǃǃǑDŽdžƨǀƻƾLjdžNjLjƺƼǓdžNJdžNjƝnjƸǓljNJdžNjƼDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽƸ ƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼNJdžDŽLjǀƽǀǁǕƿǐDŽƸNJdžNJdžNjƼƸNjNJdžǖǃƸǛ

"Οταν εξήλθε από το Βαρβέλω, μετατράπηκε σε υλικό σώμα για σένα και -προκήρυξε τη περιοχή της αλήθειας. Η Αρετή είναι το πνεύμα σου, που έφερε τα μυστήρια από το ύψος για να τα δώσει στη ανθρώπινη φυλή . Η Ειρήνη, αφ' ετέρου, είναι η δύναμη που διαμένει στο υλικό σου σώμα κατά τον κόσμο, που έχει βαπτίσει την ανθρώπινη φυλή για ν' απομακρύνει τους ανθρώπους από το αμάρτημα και να τους θέσει σε ειρήνη με το πνεύμα σου, σε τρόπο ώστε να βρίσκονται σε ειρήνη με τις απορροές του Φωτός· δηλαδή: Η Χάρις και η Αλήθεια φιλήθηκαν. Και όπως: "Η Αλήθεια βλάστησε από τη γη", η Αλήθεια είναι το υλικό σώμα που αναβλάστησε από εμένα, κατά τον κόσμο των ανθρώπων και διακήρυξε όλα τα σχετικά με τη περιοχή της Αλήθειας. Και επίσης όπως: "Η Αρετή" είναι η δύναμη που κοίταξε από το ύψος, αυτή που θα δώσει τα Μυστήρια του Φωτός στην ανθρώπινη φυλή, ώστε οι άνθρωποι να γίνονται ενάρετοι και καλοί και να κληρονομούν το Βασίλειο του Φωτός." Και συνέβη τότε, όταν ο Ιησούς άκουσε τα προφερόμενα λόγια από την μητέρα του Μαρία, είπε: "Καλώς είπες, Μαρία πολύ καλώς".

Για τα δύο σώματα, πνευματικό και υλικό του Ιησού.

ƝƚǖDŽƸǃƾƬǐLjǀǛǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžǖǎdžǛǁƸNJǐƻǀƸNJƸƺǒNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƝƬǐLjǀǛ ǒǁƸǂǖNJƼLjƸƿƸǂǑƺƸǃƼ ƾƚǖDŽƸǃǀǛƬǐLjǀǛ ǑLjǍƼNJƸǀLJǐDŽNJdžNJƼƸLJǕNJdžǖǎdžǛƻǀƸ ǃǑljǏNJdžNjƦLjǘNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀNJdžƦDŽƼǖǃƸNJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƾƫǏNJǀǐNJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƾƸljNJLjǀǁǒNjLJdžƺLjƸnjǒNJƾǛ ƫǏNJǀǐǛƢǕDŽdžDŽƸNjNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƸǛljǘljƼǀ ƢǕDŽdžDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸljNjƺǍǏLjƼǓNJƸƠƸLjǃǀǁǐǍLjǑƾLJdžNjǑǍdžNjǃƼ 187

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƛljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƠǖLjǀdžǛ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ljNjƺǍǏLjƼǓ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǕNJƸDŽ ƾ ǃƼNJǐDŽdžǀƸ ƼǓDŽƸǀ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǒ ƙǀƸNJdžDŽƸDŽǐDžǀdžǕǂƼǛdžǀLJǕLjNJƼǛƼǓDŽƸǀǁǂƼǀljNJǑǛ ƼǁNJǕǛƸLJǕǃǓƸ ƸNjNJǒNJƾǛǃƼNJǐDŽdžǀƸǛ ƬǐLjƾ ljNJdž ƦDŽƼǖǃƸ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ǂǐƹdžNjǃƼ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ ǁƸǀ DŽƸ ǁǂƾLjdžDŽdžǃǒljdžNjǃƼNJdžƘƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛ Ɲ ƗǂǒƿƼǀƸƚǖDŽƸǃǀǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ǁƸǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƥǀǁƼǓdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƴNJƸDŽdžƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼDžǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJƾDŽǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƘƸLjƹǑǂdžNj ƸLJǕNJdžDŽƮǁƼƸDŽǕ NJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƫǏNJǕǛ ǑLjǍƼNJƸǀDŽƸǁƾLjǖDžƼǀNJƾDŽƗǂǒƿƼǀƸ Ɲ ƗǂǒƿƼǀƸ ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀ ljƼ LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕ ljǘǃƸ ƺǀƸ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ƻǀǕNJǀ ƸNjNJǕǛ ljNjƺǍǏDŽƼǖƼNJƸǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐǃƸƽǓNJƾǛ ƥNJƸDŽdžƢNjƾǃǑDŽdžǛLJƼǀLjƸǃƸNJǓƽƼNJƸǀNJƾDŽƗǂǒƿƼǀƸ ƻǀƻǐljǁƼǀNJǕNJƼNJdžDŽƻLjǕǃdžLJdžNjdžƻƾƺƼǓ LJLjdžǛƸNjNJǒDŽ ƠǐƿƼLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕǛƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸƿNjljǀǐƽƼNJƸǀƺǀƸNJƾDŽƗǂǒƿƼǀƸ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62  Και η άλλη Μαρία προσήλθε και είπε: "Κύριε μου, επέτρεψε μου και μην οργιστείς εναντίον μου. Από τη στιγμή κατά την οποία η μητέρα σου μίλησε μαζί σου πάνω στην λύση αυτών των λέξεων, η δύναμη μου με ωθούσε να προσέλθω και να προκηρύξω τη λύση τους." Ɲ ƗLjƼNJǒ ƼǓDŽƸǀ NJdžƦDŽƼǖǃƸ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ LJdžNjnjǑLjDŽƼǀ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNj ƵǎdžNjǛ ƺǀƸ DŽƸ NJƸ ƻǘljƼǀljNJƾDŽƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾnjNjǂǒ Ɲ ƘƸljǀǁǒ ƛǀLjǒDŽƾ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǒ ǃdžDŽǐǍƸ ǕNJƸDŽ ƸNjNJdždžƼDžƼLjƼNjDŽǐǃƼ NJdž Ƽƺǘ ƺǀƸ DŽƸ NJdž ƻǀƸljLJǐljdžNjǃƼdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ơǑƺƼNJƸǀǕNJǀƾƛǀLjǒDŽƾƚǖDŽƸǃƾ LJdžNjǁƸNJdžǀǁƼǓljNJdžNjǂǀǁǕljǘǃƸǁƸNJǐNJdžDŽǁǕljǃdž ƼDžƸǀNJǓƸǛ NJdžNjǕNJǀNJdžƼƺǘǁƸNJdžǀǁƼǓljNJdžljǘǃƸǁƸǀǕljdžƼǁƼǓDŽdžljNjDŽƼǍǓƽƼǀ ƼǓDŽƸǀnjƸDŽƼLjǕǕNJǀƾƛǀLjǒDŽƾ ƿƸƸLJdžNjljǀǐƽƼǀ ƦƼƿƸǓDŽdžDŽNJƸǛNJdžƼƺǘǃǑDŽdžNjǃƼljƼƼǀLjǒDŽƾǃƸƽǓǃƼNJdžƦDŽƼǖǃƸ ƨNJƸ ƢNjƾNJǀǁǐ ƠdžǂǑƺǀƸ ƻǓDŽƼNJƸǀ dž ǍƸǀLjƼNJǀljǃǕǛ ƛǓƿƼ ƾ ƛǀLjǒDŽƾ DŽƸ ƼǓDŽƸǀ ǃƸƽǓ ljƸǛr ƸLJǐDŽNJƾljƾƠƸǀǃƼNJdžLJDŽƼǖǃƸljƸǛƼLJǓljƾǛ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀDŽƸƼǓǃƸljNJƼljƼƼǀLjǒDŽƾǃƼNJǀǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƫǏNJǕǛ Ɲ ƬǐLjǀǛƚǖDŽƸǃǀǛ ǁƸǀ ƾ ƗǂǒƿƼǀƸƚǖDŽƸǃǀǛ ƸƺǁƸǂǀǐƽdžDŽNJƸǀ ǁƸǀ njǀǂǀǕDŽNJƸǀ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNjǛ ljǍƾǃƸNJǓƽdžDŽNJƸǛǑDŽƸƼDždžǂdžǁǂǒLjdžNjljǖDŽdžǂdž ƝƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀƾ5BMJEBEǒƥǂǕNJƾNJƸ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ ƾ5BMJEBEƹLjǓljǁƼNJƸǀljNJdžƹǐƿdžǛƼDŽǕǛƬLjǀljNJdžǖǒƼDŽǕǛƘdžǖƻƸ Ɲ5BMJEBEƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJƾǃƾǍƸDŽǀǁǕNJƾNJƸNJƾǛljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛǁƸǀƼLJǓljƾǛLJǀǕ LJǑLjƸƸLJǕNJdžƫǏNJǀljǃǑDŽdžƠƼDŽǕ Ɲ 5BMJEBE ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ LJǀǕ LJǑLjƸ ƸLJǕ NJdž ljǘǃƸ ƸLJǕ NJǀǛ ljNJdžLjƺǑǛ ǁƸǀ NJdžDŽ DŽdžNj )5BMJEBEƼǓDŽƸǀƼǁƼǓDŽdžLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀLJdžǂǖLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕǁǐƿƼƻNjƸƻǀljǃǕ Ɲ5BMJEBEǃǑljƸljNJdžDŽƬLjǀljNJǕǒǃǑljƸljNJdžDŽƘdžǖƻƸǒǃǑljƸljNJdžDŽƛLjǃǒ ƼǓDŽƸǀLJǐDŽNJƸƾǓƻǀƸ ƗLJǕNJƾ5BMJEBEƸLJdžLjLjǑƼǀƸNjNJǕLJdžNjǁƸǂƼǓNJƸǀƾƬǐLjǀǛ ƝƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀƸNjNJǒLJdžNjƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǕLJdžNjLJǐDŽNJdžNJƼǑǍƼǀNjLJǐLjDžƼǀǁƸǀƸNjNJǕLJdžNjLJǐDŽNJƸƿƸ ƼǓDŽƸǀ ƢǕDŽdžDŽǃǑljƸljNJdžljǘǃƸƼDŽǕǛƬLjǀljNJdžǖǒƼDŽǕǛƘdžǖƻƸǒƼDŽǕǛƛLjǃǒ ǁǂLJ ƼDŽljƸLjǁǘDŽƼNJƸǀƾ 188

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƗǂǒƿƼǀƸ ƥƣƸǕǛǕǂǏDŽNJǏDŽƼǁnjNjǂǀljǃǑDŽǏDŽNJƾǛƙƾǛƼǓDŽƸǀDŽƸǕǛƸƻǀǁǓƸǛǁƸǀljǁdžNJƸƻǀǘDŽ ƝƗLjǓƸnjNjǂǒǒƻƾƼǁnjNjǂǓljNJƾǁƼǁƸǀƺLjǒƺdžLjƸƿƸǁƸNJƸljNJLjƸnjƼǓ ưNJljǀ ǕLJǏǛ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƾ NJǏLjǀDŽǒ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƻƼDŽ ǍLjƾljǀǃƼǖƼǀ ƺǀƸ DŽƸ ƼDŽljƸLjǁǘljƼǀ NJƾ ƢdžDŽǐƻƸ NJdžƛǓDŽƸǀ ƚƼDŽ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƼDŽljƸLjǁǏƿƼǓ ƾ ƞƼǔǁǒ ƢdžDŽǐƻƸ ljh ǑDŽƸ njNjljǀǁǕ ljǘǃƸ ǑNJljǀǕLJǏǛƺƼDŽDŽǀǑNJƸǀǁƸǀǃƼNJǀǛNJǏLjǀDŽǑǛLJƼLjǀljNJǐljƼǀǛ ƢǕDŽdžDŽǕNJƸDŽLJLjdžƼNJdžǀǃƸljNJƼǓNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸǃǑljǏNJƾǛƼLjƺƸljǓƸǛljNJƾDŽƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸ ƺǓDŽƼNJƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽƸƼDŽljƸLjǁǘljƼǀNJƾƞƼǔǁǒƢdžDŽǐƻƸǁƸǀNJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƝƛDŽǐNJƾƨnjƸǓLjƸƼǓDŽƸǀNJdžljƼDž ƦLjǐƺǃƸNJǀ ƾljƼDždžNjƸǂǀǁǒƛDŽǑLjƺƼǀƸƼǓDŽƸǀƾǃdžDŽƸƻǀǁǒLJdžNjǃLJdžLjƼǓDŽƸǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǓljƼǀNJdž njNjljǀǁǕljǘǃƸdžǖNJǏǛǘljNJƼǃǑljƸljƸNjNJǕDŽƸǃLJdžLjƼǓDŽƸƼDŽljƸLjǁǏƿƼǓƾƞƼǔǁǒƢdžDŽǐƻƸ ƢǑljǏ NJƾǛ ƚƾǃǀdžNjLjƺǀǁǒǛ ƛDŽǑLjƺƼǀƸǛ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛ NJdžNj ƨǓƹƸ ǒ NJdžNj ƗƺǓdžNj ƦDŽƼǖǃƸNJdžǛ ƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽDŽƸǃƼNJƸNJLjƸLJƼǓLJLjƸƺǃƸNJǀǁǐNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸljNJdžDŽƣƸǕNJƾǛƗǂǒƿƼǀƸǛ ƢǕDŽdž ǃǑljǏ NJǏDŽ ƢNjljNJƾLjǓǏDŽ NJƾǛ ƗLjƼNJǒǛ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ǁǂƾLjdžDŽdžǃǒljdžNjǃƼ NJdž ƘƸljǓǂƼǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛ ƛǐDŽNJdžƼƺǘƻƼDŽƿƸƼǁǃƾƻƼDŽǓƽƼNJƸǀdžǀƸLjƼNJǑǛƻƼDŽƿƸƺƼDŽDŽǀǕDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛ ƛǐDŽ ƻƼDŽ ǁLjNjljNJƸǂǂǏƿdžǖDŽ džǀ ƸLjƼNJǑǛ ǃǑljƸ ljh ƼǃǐǛ džNjƻǑLJdžNJƼ ƿƸ ǁƸNJƼǓǍƸǃƼ NJǀǛ ƭNjǍǑǛ ǃƸǛ ƢƼNjLJdžǃdžDŽǒƿƸǁƸNJǑǍƼNJƼNJǀǛƭNjǍǑǛljƸǛ ƠǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ƼǁǃƾƻƼDŽǓƽdžNjǃƼ ǑDŽƸ ǎNjǍǀǁǕ LJLjǕljƿƼNJdž ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžNjǃƼ ljƼ ƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸljƾNJdžNjǁǐLJdžǀƸƸLjƼNJǒ ưNJljǀ ƼǓDŽƸǀ LJǏǛ ǂǓƺdžǂǓƺdž ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ƾ ƭNjǍǒ ǃǑljƸ ǃƸǛ ƢǕDŽdž ǃǑljǏ NJƾǛ ƸLjƼNJǒǛ ƼǀljǑLjǍƼNJƸǀǁǐLJdžǀdžǛljNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ

Και ο Ιησούς της απάντησε: " Σου δίνω εντολή να προκηρύξεις τη λύση τους: Και η Μαρία είπε: "Κύριε μου, "Χάρις και Αρετή συναντήθηκαν"· έτσι λοιπόν η Χάρις είναι το πνεύμα που έφθασε σε σένα όταν έλαβες το βάπτισμα από τα χέρια του Ιωάννη. Η Χάρις είναι λοιπόν, το θείο πνεύμα που έφθασε σε σένα, αυτό είχε ευσπλαχνία για την ανθρώπινη φυλή, κατέβηκε και συναντήθηκε με τη δύναμη του Σαβαώθ του Καλού, που βρίσκεται σε σένα και έφερε τα μυστήρια του ύψους για να τα δώσει στην ανθρώπινη φυλή. Η Ειρήνη, αφ’ ετέρου, είναι η δύναμη του Σαβαώθ, του Καλού, που βρίσκεται σε σένα, αυτή που βαπτίστηκε και συγχώρησε την ανθρώπινη φυλή και έβαλε σε ειρήνη τους ανθρώπους με τους γιους του Φωτός." Και ό Ιησούς, αφού άκουσε την Μαρία, της είπε: "Καλώς μίλησες Μαρία κληρονόμε του Βασιλείου του Φωτός".

Η άλλη Μαρία επεξηγεί την ίδια γραφή του Βαπτισμού του Ιησού.

ƬǐLjǀǛƼǓDŽƸǀNJdžLJDŽƼǖǃƸLJdžNjƼLJǑLjǍƼNJƸǀljhƼǃǐǛǁƸNJǐNJdžƹǐLJNJǀljǃƸ ƩdžƘǐLJNJǀljǃƸƼǓDŽƸǀǃǓƸljNjDŽƿǒǁƾƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƢƸƺƼǓƸǛ ƥNJƸDŽ džǂdžǁǂƾLjǘDŽƼNJƸǀ ǃƼ NJƾ ljNjDŽƿǒǁƾ ƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛ ƢƸƺƼǓƸǛ njƿǐDŽdžNjǃƼ NJǕNJƼ ljNJƾDŽ džǀǁƼǓƸƗNjNJdžLJLjƸƺǃǐNJǏljƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƝƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƨƸƹƸǘƿƼǓDŽƸǀƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjơǕƺdžNjLJdžNjƼLJǑLjǍƼNJƸǀljhƼǃǐǛǃǑljǏǍǐLjǀNJdžǛ ǕNJƸDŽƼǁLJǂƾLjǘDŽdžNjǃƼǃƼNJƾDŽljNjDŽƿǒǁƾƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƢƸƺƼǓƸǛ Ɲ ƗLjƼNJǒ ƼǓDŽƸǀ NJdž LJDŽƼǖǃƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ LJdžNj ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼǀ ǃǑljƸ ǃƸǛ ǕNJƸDŽ NJdž Ƽƺǘ LJƼƿƸǓDŽƼǀ 189

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƝƗLjƼNJǒǃƸǛǃNjƼǓljNJƸǃƼƺǐǂƸǃNjljNJǒLjǀƸNJƾǛƽǏǒǛǁƸǀNJdžNjƿƸDŽǐNJdžNj ƬǏLjǓǛƗLjƼNJǑǛƻƼDŽǃƸǛƻǑǍdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJdžNjǛƣƸdžǖǛƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƥƨƸƹƸǘƿƹƸLJNJǓƽƼǀǁƸǀƿǑNJƼǀljƼƼǀLjǒDŽƾNJdžNjǛƸDŽƿLjǘLJdžNjǛǃƼNJdžNjǛƪǀdžǖǛNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥƨƸƹƸǘƿƼǓDŽƸǀNJdžƧǒǃƸ ƾơǑDžƾ džƥǀǁƼǓdžǛơǕƺdžǛǃǑljƸljNJdžDŽǁƸƿǑDŽƸDŽƸLJǕǃƸǛ Ɲ ƢƸLjǓƸ ƼǓDŽƸǀ ƾ ǁǕLjƾ NJdžNj ƪǀdžǖ NJƾǛ ƠNjLjǓdžNj ǁƸǀ ƨǏNJǒLjƸ NJƾǛ Ɲ ƢƸLjǓƸ ƾ ƢƸLjǐǍ ƾ ƙNjDŽƸǓǁƸƫǓƻǀ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸNjNJǕDŽdžǃdžǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdžǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ Η Μαρία, η μητέρα, επεξηγεί πάλι, την ίδια γραφή, με τη συνάντηση της με την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Και πάλι η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, προσήλθε προς αυτόν, γονάτισε και φίλησε τα πόδια του Ιησού λέγοντας: "Κύριε μου, γιέ και Σωτήρα μου, μην εξοργιστείς εναντίον μου, αλλά συγχώρεσε με, διότι για άλλη μία φορά εκφράζω την λύση αυτών των λόγων: "Η Χάρις και η Αλήθεια συνδέθηκαν", είμαστε εγώ, η Μαρία, η μητέρα σου και η Ελισάβετ (ISABEL), η μητέρα του Ιωάννη, οι οποίες συναντηθήκαμε. Η Χάρις τότε, είναι η δύναμη του Σαβαώθ μέσα μου, που βγήκε από μένα και που είσαι εσύ. Εσύ έχεις ευσπλαχνία για την ανθρώπινη φυλή. Η Αλήθεια, αφ' ετέρου, είναι η δύναμη που υπήρχε στην Ελισάβετ και που ήταν ο Ιωάννης, που ήρθε και διακήρυξε την οδό της αλήθειας, που είσαι εσύ, και ο οποίος την διακήρυξε ενώπιον σου. Και επίσης, "Χάρις και Αλήθεια συναντήθηκαν" -είσαστε εσύ, Κύριε, μου, και ο Ιωάννης, που συναντηθήκατε όταν έλαβες το βάπτισμα. Και πάλι εσύ και ο Ιωάννης είσαστε η Αρετή και η Ειρήνη που φιληθήκατε."

ƥ ƨƸƹƸǘƿ NJdž ƧǒǃƸ dž ơǕƺdžǛ ƼǓDŽƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ NjǀǕǛ NJƾǛ ƲljǀƻƸǛ ƾ ƨƸǙNJǀǁƾ ƢƾNJǑLjƸ NJǏDŽ ǃƼƺǐǂǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽ ƥ ƟǏǐDŽDŽƾǛ ƼǁƼǓDŽdžǛ LJdžNj ǁǒLjNjDžƼ NJdžDŽ ƻLjǕǃdž LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJƾDŽ ƗǂǒƿƼǀƸ ǒNJƸDŽ NjǀǕǛ NJƾǛ ƲljǀƻƸǛǁƸǀNJdžNjƯƹƼǂ ƗNjNJǕljƾǃƸǓDŽƼǀǕNJǀdžƟǏǐDŽDŽƾǛ džƦLjǕƻLjdžǃdžǛ ǒNJƸDŽǁǐLJdžǀdžǛLJdžNjƼǓǍƼƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽƾNJƾ ƞƼǔǁǒƢdžDŽǐƻƸ ƥƯNJǃƸDŽ NJdžƞƼǓǁǕƦDŽƼǖǃƸNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNj ǑǍƼǀƻNjdžLJƸǀƻǀǐ ƻNjdžǎNjǍǑǛ NJƾDŽƲljǀƻƸǁƸǀ NJdžDŽƯƹƼǂ ƝƲljǀǛƼǓDŽƸǀNJdžƢLJdžǖƻǀ ƾLJDŽƼNjǃƸNJǀǁǒǎNjǍǒǁƸǀƼǓDŽƸǀƿƾǂNjǁǒ ƥƯƹƼǂƼǓDŽƸǀƾƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾǎNjǍǒǁƸǀƼǓDŽƸǀƸLjljƼDŽǀǁǒ ƟǛƗƹƼǂ ƛǂǀljǐƹƼNJ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǕDŽdžǃƸƹƸƿǀǐljƾǃƸDŽNJǀǁǕ ƟǛƗƹƼǂ ƸNjNJǕ NJdž NJƼǂƼNjNJƸǓdž ƼǓDŽƸǀ dž ǀLJLJǕNJƾǛ LJdžNj ƸƺƸLJǐƼǀ NJƾDŽ Ɵƨ NJƾDŽ ǎNjǍǒ NJdžNj NJƾ ƘƸǂǁNjLjǓƸNJdžNj ƝƭNjǍǒƦDŽƼǖǃƸƼǓDŽƸǀǒljǖƽNjƺdžǛNJdžNjƸǀNJǀƸNJdžǖƸDŽƿLjǘLJdžNj džLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƥƟǏǐDŽDŽƾǛǒNJƸDŽǂdžǀLJǕDŽǁǐLJdžǀdžǛLJdžNjƼǓǍƼƼDŽljƸLjǁǘljƼǀNJƾƢdžDŽǐƻƸ ƣƸ ǃƾ ljNjƺǍǑdžNjǃƼ NJƾDŽ hƟljǀƻƸ NJƾDŽ ǂƸNJLjƼNjNJǒ ƘƸǂǁNjLjǓƸ ǃƼ NJƾ ƨƸǙNJǀǁƾ ƢƾNJǑLjƸ ƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ Ʃdž ƲljǀǛ ljƸDŽ ǃǐDŽNJLjƸǃ ƻǖDŽƸNJƸǀ DŽƸ LJLjdžljƻǀdžLjǓƽƼǀ NJƾ ƘƸǂǁNjLjǓƸ Ƹǂǂǐ Ƽǀƻǀǁǐ NJdž ƲljǀǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸLJLjdžljƻǀdžLjǓƽƼǀNJƾƞƼǔǁǒƢƾNJǑLjƸƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƻLjǕǃdžǛNJƾǛƗǂǒƿƼǀƸǛǁƸǀNJƾǛƜǏǒǛ ƬǐLjǀǛǁƸǀƗǂǒƿƼǀƸLJǐDŽNJdžNJƼljNjDŽƸDŽNJǀdžǖDŽNJƸǀ

190

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

"Η Αλήθεια εκβλάστησε από τη γη και η Αρετή κοίταξε προς τα κάτω, Περί της από του ουρανό", σημαίνει ότι κατά την διάρκεια του χρόνου μέσα στον ενσαρκώσεως οποίο έδωσες στον εαυτόν σου, πήρες τη μορφή του Γαβριέλ, κοίταξες του Ιησού προς εμένα, από τον ουρανό και μίλησες μαζί μου. Και, όταν μίλησες μαζί μου, ανέβλυσες μέσα μου, και ήσουν η Αλήθεια, που είναι η δύναμη του Σαβαώθ, του Καλού, που βρίσκεται στο υλικό σου σώμα, και που είναι η Αλήθεια που βλάστησε από τη γη." Οταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια της Μαρίας, της μητέρας του, της είπε: "Καλώς είπες και πολύ καλώς. Αυτή είναι η λύση όλων των αναφερόμενων λόγων, σχετικά με αυτό που η φωτεινή μου δύναμη προφήτευσε προ καιρού, δια μέσω του προφήτη Δαβίδ." ƟǏǐDŽDŽƾǛǁƸǀƬLjǀljNJǕǛ ƬǐLjǀǛǁƸǀƗǂǒƿƼǀƸ ljNjDŽƸDŽNJǀdžǖDŽNJƸǀ ƥƟǏǐDŽDŽƾǛ ǃǑljǏƬǐLjǀNJdžǛ ƹƸLJNJǓƽƼǀ ǁƸǀdžƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƾƗǂǒƿƼǀƸ ƝƗLjƼNJǒǁƸǀƾƛǀLjǒDŽƾLJǐDŽNJdžNJƼnjǀǂǀdžǖDŽNJƸǀ ƥƬLjǀljNJǕǛ LJƸǓLjDŽdžDŽNJƸǛNJƾǃdžLjnjǒNJdžNjƙƸƹLjǀǑǂ ǁdžǀNJǐƽƼǀƸLJǕNJdžDŽdžNjLjƸDŽǕǁƸǀǃǀǂǐƼǀǃƼ NJƾƞƼǔǁǒNJdžNjƢƾNJǑLjƸ ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǀljƻǖƼǀ ljƸDŽ ǃǓƸ ƸƺDŽǕNJƸNJƾ ƸǁNJǓDŽƸ ljNJƾ ǁdžǀǂǀǐ NJƾǛ ƢƸLjǐǍ NJƾǛ ƞƼǔǁǒǛ NJdžNj ƢƾNJǑLjƸǛƠdžNjDŽNJƸǂǓDŽƾǛƗNjNJǕǛƼǓDŽƸǀƾƗǂǒƿƼǀƸ ƗDŽƸǃnjǀljƹǒNJƾNJƸ ƾƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƨƸƹƸǘƿ ƥƨƸƹƸǘƿƼǓDŽƸǀdžƼDŽljƸLjǁǏǃǑDŽdžǛơǕƺdžǛ ƾƗǂǒƿƼǀƸ džǁLjNjǃǑDŽdžǛƞƾljƸNjLjǕǛǃǑljƸljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸNJƾǛƙƾǛ ƥƞƾljƸNjLjǕǛLJLjǑLJƼǀDŽhƸDŽƸƽƾNJƾƿƼǓLJǐDŽNJdžNJƼǃǑljƸljNJƸƹƸƿƼǀǐljLJǂǐǍDŽƸNJƾǛƙƾǛ ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼLjƼNjDŽdžǖǃƼǃǑljƸljNJƸƹǐƿƾNJdžNjNjLJǕƺƼǀdžNjǁǕljǃdžNj

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΑ  "Τώρα αυτά είναι τα ονόματα, τα οποία θα δώσω από το Μέλλον χωρίς όρια. Γράψτε τα μ' ένα σημείο και είθε από εδώ και εμπρός να αποκαλύπτονται στους Υιούς του Θεού. Αυτό είναι το όνομα του Αθάνατου: ααα, ωωω· και αυτό είναι το όνομα της φωνής, μέσω της οποίας ο Τέλειος Ανθρωπος τέθηκε σε κίνηση: ιιι. Και αυτές είναι οι επεξηγήσεις των ονομάτων αυτών των μυστηρίων: του πρώτου (ονόματος), που είναι ααα, η επεξήγηση του είναι φφφ, του δεύτερου, του οποίου είναι μμμ ή καλύτερα ωωω, η επεξήγηση του είναι ααα· του τρίτου, που είναι ψψψ, η επεξήγηση είναι οοο· του τετάρτου, που είναι φφφ, η επεξήγηση είναι ννν· του πέμπτου που είναι δδδ, η επεξήγηση είναι ααα. Εκείνο στον θρόνο είναι ααα. Αυτή είναι η επεξήγηση του δεύτερου: αααα, αααα, αααα. Αυτή είναι η επεξήγηση ολόκληρου του ονόματος."

Σημείωση γραμμένη μεταγενέστερα, αντιγεγραμμένη από άλλη γραφή.

ƥǀ ƪǀdžǓ NJdžNj ƿƼdžǖ ƼǓDŽƸǀ ƸLJdžǁǂƼǀljNJǀǁǐ džǀ ƬLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǀ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƹLjǒǁƸDŽ NJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛǃǑljƸljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNjǁǕljǃdžNj 191

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƩƸƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǐƽǘƸǁdžǀDŽǐǁƸǀljNjDŽƾƿǀljǃǑDŽƸƼǓDŽƸǀLJƸǀƻǀǐNJdžNjƻǀƸƹǕǂdžNj ƟƗƥ ƼǓDŽƸǀNJdžǀƼLjǕǕDŽdžǃƸƟƗƥ ƼǓDŽƸǀNJdžǃǐDŽNJLjƸǃNJƾǛƛDŽǐNJƾǛƨnjƸǓLjƸǛƟƗƥ ƼǓDŽƸǀP Dharani NJƾǛƨƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƢƸƺƼǓƸǛ Ɵ ǃƸǛNjLJƼDŽƿNjǃǓƽƼǀNJdž*HOJT NJƾƫǏNJǀǐ Ɨ ǃƸǛNjLJƼDŽƿNjǃǓƽƼǀNJdž"HVB ƣƼLjǕ ƥ ǃƸǛNjLJƼDŽƿNjǃǓƽƼǀNJƾDŽ0SJHP ƗLjǍǒ ƦDŽƼǖǃƸ * *HOJT Ɵƣ3Ɵ NJdžƿƼǀǐnjǀ Ɨ "HVB džƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛNJƾǛǃNjljNJǀǁǒǛƫǀǂdžljdžnjǓƸǛ ƥ ƾ ƸLjǍǒ ƾ ǃƼljdžǂƸƹƾNJǒ ƸLjǍǒ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNj ƿƼǀƸnjǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj NJƾǛ ǃNjljNJǀǁǒǛƫǀǂdžljdžnjǓƸǛ ƥƩǑǂƼǀdžǛƯDŽƿLjǏLJdžǛNJǓƿƼNJƸǀljƼǁǓDŽƾljƾǃǑljǏNJdžNjƟ*HOJT Ɵƣ3Ɵ NJƾƫǏNJǀǐ Ɨ ƣƼLjǕ džƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛdždžLJdžǓdžǛƼDžǐƺƼNJƸǀƸLJǕNJdžƸǁƸNJǑLjƺƸljNJdždžLjNjǁNJǕ NJƾǃƼNJƸǂǂǀǁǒ ǎNjǍǒNJdžNjƟƼLjdžǖƨLJǑLjǃƸNJdžǛ NJdžDŽƼLjǕLJdžNjƻƼDŽNjƺLjƸǓDŽƼNJƸǀ ƼǓDŽƸǀƾƦƾƺǒNJƾǛƗƿƸDŽƸljǓƸǛ ƥ ƗLjǍǒ ƾ ǃƼljdžǂƸƹƾNJǒ ƸLjǍǒ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNj ƞƼǀƸnjǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ƼDŽǘDŽƼǀ ƸNjNJǑǛNJǀǛƻǖdždžNjljǓƼǛLJLjdžNJdžǖDŽƸLJƼƿǐDŽƼǀ Ʃdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƼDŽǏǃǑDŽƸ ǃǑljǏ NJdžNj ƗǂƸNJǀdžǖ ƻǓDŽdžNjDŽ ǁƸNJƸƺǏƺǒ ljNJdžDŽ ƠǕǁǁǀDŽdžƯDŽƿLjƸǁƸ NJƾƫǀǂdžljdžnjǀǁǒƦǑNJLjƸ ƨƼ LJLjdžljƼǍǑǛ ǃƸǛ ƹǀƹǂǓdž NJǀNJǂdžnjdžLjdžǖǃƼDŽdž Ʃdž ƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ƿƸ ƻǀƻǐDždžNjǃƼ Ǖǂƾ NJƾDŽ ƛLJǀljNJǒǃƾNJƾǛƗǂǍƾǃƼǓƸǛƩƸƸLJdžǁƸǂNjǃǃǑDŽƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ' 'VFHP ƫǏNJǀǐƬǏLjǓǛnjǏNJǀǐdžNjƻǑLJdžNJƼƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸƼLJƼDžƼLjƺƸljNJƼǓNJdžƗ NJdžƸƺDŽǕƣƼLjǕ ƽǏǒǛ džƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƥ 0SJHP ƸLjǍǒ LJDŽƼǖǃƸ ƸǂǐNJǀLJdžNjljNjǃǃƼNJǑǍƼǀǃǑljǏNJdžNjLJNJƾNJǀǁdžǖljNJdžǀǍƼǓdžNjƸǑLjƸǁƸǀ ǃǑljǏNJdžNjljNJƸƿƼLjdžǖNJdžNjljNJdžǀǍƼǓdžNjnjǏNJǀǐǛ LJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƼNjǁLjǀDŽǀljNJƼǓ Ʃdž ƗǂǐNJǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdž Ƣ ƢƗ3 ƞǐǂƸljljƸ

 DŽƼLjǕ ǁƸǀ ǕǃǏǛ ljNjǃǃƼNJǑǍƼǀ ljNJƾ njǏNJǀǐ ƞƼǀǐnjǀ 5dž ƗǂǐNJǀ ƼǓDŽƸǀ LJNJƾNJǀǁǕ ǁƸǀ ljNjǃǃƼNJǑǍƼǀ ljNJdžDŽ ƸǑLjƸ ǕǃǏǛ ƼLJǓljƾǛ ljNjǃǃƼNJǑǍƼǀ ljNJdž ljNJdžǀǍƼǓdžƺƾǕLJǏǛƹǂǑLJdžNjǃƼljNJƸdžLjNjǍƼǓƸƸǂƸNJǀdžǖ ƩdžƗǂǐNJǀljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJdžDŽƸǑLjƸ ǃƼNJƾnjǏNJǀǐǁƸǀǃƼNJdžDŽƼLjǕǁƸǀNJƾƺƾ Ʃdž ƗǂǐNJǀ ƼǓDŽƸǀ dž ǃƼƺǐǂdžǛ ǃƼljdžǂƸƹƾNJǒǛ ǃƼNJƸDžǖ NJdžNj ƞƼǀƸnjǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ƨNjDŽƻǑƼǀƸNjNJǐNJƸƻǖdžljNJdžǀǍƼǓƸ NJƸljNjƺǍǏDŽƼǖƼǀ NJƸƼDŽǘDŽƼǀljƼǑDŽƸǃdžDŽƸƻǀǁǕljǖDŽdžǂdž Ƣ ǒ ǁƸǂǖNJƼLjƸ Ʈ ƾ ƼDžǒƺƾljƾ NJdžNj ƼǓDŽƸǀƗ ƻǀǕNJǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJƾDŽǍƸdžNJǀǁǒ ƿǐǂƸljljƸ NJdžNj ƟƼLjdžǖƟƻLjƸLjƺNjLjdžNj ƼǓDŽƸǀNJdžƗǂǐNJǀNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƮǁƼƸDŽdžǖ 1 1B5B3 dž ƦǑNJLjdžǛ NJdž ƨƼDž ǁƸǀ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJdžNj ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjdžǖljƼ DŽƸ ǂƼǀNJdžNjLjƺǒljƼǀ ǍǏLjǓǛ0SJHP ƙǑDŽƼljǀǛ ƸLjǍǒ LJLjǘNJƾƸǀNJǓƸ

NJƾDŽƸLjǍǒ NJƾDŽdžNjljǓƸLJdžNjƼDŽǘDŽƼǀNJdžƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdž ƨ NJdž ƺǂNjǁǕ ǁƸǀ ƼǀLjƾDŽǀǁǕ ljnjǖLjǀƺǃƸ LJdžNj dž ƝǂǓƸǛ ǐǁdžNjljƼ ljNJƾDŽ ǑLjƾǃdž ǁƸǀ LJdžNj dž ƗLJdžǂǂǘDŽǀdžǛǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖljƼƺǀƸDŽƸƼƺǁƸNJƸǂƼǓLJƼǀƿƼǂƾǃƸNJǀǁǐNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸ ƼǓDŽƸǀ ƹƸƿƼǀǐljƾǃƸDŽNJǀǁǕ ƙDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀ dž ƗLJdžǂǂǘDŽǀdžǛ ƼNJNjǂǓƺƼNJdž ǃhǑDŽƸ ǃǐǂǂǀDŽdž ǃƸDŽƻǖƸ ƺǀƸ DŽƸ ƼDžƸljǁƾƿƼǓ ƠƸƿǀljǃǑDŽdžǛ ljNjƺǁƼDŽNJLjǏDŽǕNJƸDŽljNJdžDŽdžǃnjƸǂǕ ƟǁǑNJƼNjƼNJdžDŽƞƼǕNJdžNjLJdžNjNJdžNjǑljNJƼǂDŽƼNJdžƨ NJdžƺǂNjǁǕǁƸǀƼǀLjƾDŽǀǁǕljnjǖLjǀƺǃƸ NJƾǂƼLJNJǒ njǏDŽǒ ƗNjNJǕǛdžǂƼLJNJǕǛǒǍdžǛLJǐǂǂƼNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽƼƺǁǑnjƸǂdž ljNJdžǁƼnjǐǂǀ ƙǀƸDŽhƸǁdžǖljdžNjǃƼNJƾǂƼLJNJǒnjǏDŽǒǍLjƼǀǐƽƼNJƸǀƾLjƼǃǓƸǁƸǀƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǒljǀǏLJǒ ƨ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸǁNJǓDŽƸ ƾ ƫǏNJǀǐ ǁƸǀ ǍǏLjǓǛ ƥ ƦLjǘNJƾ ƸǀNJǓƸ ƗLjǍǒ ǒ ƦDŽƼǖǃƸ ƿƸ ǒNJƸDŽ ƸƻǖDŽƸNJdžDŽƻǀǕNJǀƨƼǓDŽƸǀƥ ƦDŽƼǖǃƸ 192

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƨ ƫǏNJǀǐ ƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛƥ ƦLjǘNJƾƗǀNJǓƸ ƾƗLjǍǒƦDŽƼǖǃƸ ƫ ƸLJdžƻǓƻƼNJƸǀǃƼƣƨNJdžƺLjǐǃǃƸƣƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀdžǀNJLjƼǓǛƺLjƸǃǃǑǛLJdžNjLJƸLjǀljNJǐDŽdžNjDŽNJǀǛ NJLjƼǓǛLJLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƫǖljƾǛǁƸǀNJdžNjƠǕljǃdžNj ƬǏLjǓǛ NJǀǛ NJLjƼǓǛ LJLjǏNJƸLjǍǀǁǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƿƼNJǀǁǒ ƸLjDŽƾNJǀǁǒ ǁƸǀ džNjƻǑNJƼLjƾ ƻƼDŽ ƿƸ ǒNJdž ƻNjDŽƸNJǕDŽDŽhƸDŽǐǎƼǀƾƟƼLjǒƫǏNJǀǐǃǑljƸǃƸǛ ƥǐDŽƻLjƸǛƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀNJdžDŽƯƺǀdžDŽƸƘƼƹƸǀǘDŽƼǀ ƝƙNjDŽƸǓǁƸƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼǖƼǀNJdžDŽƯƺǀdžDŽƗLjDŽƼǓNJƸǀ ƥ ƯƺǀdžǛ DŽƸ ƨNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ ƾ džNjƻǑNJƼLjƾ ƻǖDŽƸǃƾ ljNjǃnjǀǂǀǘDŽƼǀ NJǀǛ ƻǖdž LJLjǘNJƼǛ ƺǀƸ DŽƸ ƻƾǃǀdžNjLjƺdžǖDŽǁƸǀƼLJǀljNJLjǑnjƼǀƼǁDŽǑdžNjƺǀƸDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓ ƛǐDŽƻƾǃǀdžNjLjƺƼǓNJƸǀǃǑljǏNJƾǛƠLjǀƺǀƸljǐǁNJǀ ƻƾǂƸƻǒ ǍǏLjǓǛDŽƸƻǀƸljǁdžLjLJǓƽƼNJƸǀNJdžƦdžNJǒLjǀ NJdžNjƛLjǃǒ ǕLJǏǛNJdžǑǁƸDŽƸDŽdžǀơƼǃdžǖLjǀdžǀNJƾǛNJLjǓNJƾǛ NJǑNJƸLjNJƾǛǁƸǀLJǑǃLJNJƾǛNjLJdžnjNjǂǒǛ ƿƸƸnjNjLJDŽǀljNJƼǓƾƟƼLjǒƫǏNJǀǐljNJdžDŽNjLJdžǎǒnjǀdž ưNJljǀ ǃƼ NJdž ƺLjǐǃǃƸ ƣ ǃƼ NJǀǛ NJLjƼǓǛ NJdžNj ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ǑǍdžNjǃƼ NJƾDŽ ƼLJƼDžǒƺƾljƾ NJdžNj ƫ NJƾ ƫǏNJǀǐ 'PIBU ƦNjLj ƗƜ' ƼǓDŽƸǀNJdžǃNjljNJǀǁǕǁǂƼǀƻǓNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƗLjǁǐDŽdžNjƺDŽǏljNJǕƸLJǕNJdžNjǛƘLjƸǍǃǐDŽƼǛ Ɨ "HVB ƣƼLjǕ ƼǓDŽƸǀ NJdž &OT 4FNJOJT ƥDŽNJǕNJƾNJƸ NJdžNj ƨLJǑLjǃƸNJdžǛ

 ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNjdžLJdžǓdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀNJdž&OX7JSUVUJT ƥDŽNJǕNJƾNJƸƗDŽƻLjƼǓƸǛǒƗLjƼNJǒǛ

NJƾǛƫǏNJǀǐǛ ƬǏLjǓǛNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžNJǏDŽƨdžnjǘDŽƻƼDŽƼǓDŽƸǀƻNjDŽƸNJǕDŽNJdžƢƼƺǐǂdžhƛLjƺdž ƺǀhƸNjNJǕƼǓDŽƸǀ LJdžNjƾƼDžǒƺƾljƾNJdžNjƚƚƚƼǓDŽƸǀƗ ƢǑǍLjǀǁƸǀdžǀƞƼdžǓƼǓDŽƸǀNjǀdžǓNJdžNjƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƛǓDŽƸǀnjƸDŽƼLjǕǕNJǀdžƹƸƿǖǛƼljǏNJƼLjǀǁǕǛǃƸǛƞƼǕǛƼǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛNjǀǕǛNJdžNjƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj

193

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ΠΙΣΤΕΩΣ

ΣΟΦΙΑΣ

Δεύτερος τόμος

194

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων

195

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63  Ο Ιωάννης προσήλθε και είπε: “Ώ! Κύριε, διέταξε με επίσης να πω τη λύση των λόγων που η δύναμη σου φως, προφήτευσε προ πολλού δια μέσου του Δαβίδ." Και ο Ιησούς απάντησε λέγοντας: "Επίσης εσένα, Ιωάννη, σε διατάσσω να εκφράσεις τη λύση των λόγων, που η δύναμη μου φως, προφήτευσε δια μέσου του Δαβίδ: 10. "Η Χάρις και η Αλήθεια συναντήθηκαν και η Αρετή και η Ειρήνη φιλήθηκαν. 11. Η Αλήθεια βλάστησε από τη γη και η Αρετή κοίταξε προς τα κάτω, από τον ουρανό." ƥƟǏǐDŽDŽƾǛƼǓDŽƸǀNJdžƧǒǃƸ ơǕƺdžǛ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƛǓDŽƸǀljƼǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕƼǃǐǛ ƥƬLjǀljNJǕǛƼDžƼnjLjǐljƿƾƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjƦLjdžnjǒNJƾƚƸNjǓƻ ƥƨƸǂdžǃǘDŽ ƪǀǕǛNJdžNjƚƸNjǓƻ ƘƸljǀǂǀǐǛNJƾǛƨǀǘDŽ njNjǂƸǁǓljNJƾǁƼƺǀƸLJdžǂǖƸLJǕNJdžDŽƚƸNjǓƻ ƝƗǂǒƿƼǀƸLJƾƺǐƽƼǀƸLJǕNJƾDŽƯƹNjljljdž NJƾDŽƹLjǓljǁƼǀƸNjNJǕǛLJdžNjƸDŽƸǁǐǂNjǎƼNJdžDŽƞƾljƸNjLjǕ NJdžƬLjNjljǕǃƸǂǂdžƚǑLjƸǛ ǃǑljƸljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNjǁǕljǃdžNj Ɲ ƗLjƼNJǒ ǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ ƼLJǐDŽǏ ƸLJǕ NJdžDŽ džNjLjƸDŽǕ ǕNJƸDŽ ǁƸNJƸljNJLjǑnjdžNjǃƼ NJǀǛ ƸǀNJǓƼǛ NJƾǛ ƗƹǖljljdžNjljƼǃǐǛ ǁƸǀǃǑljƸƸLJǕƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƼƻǘǁƸǀNJǘLjƸ ƠǐƿƼnjdžLjǐLJdžNjƻǀƸljLJǐǃƼǑDŽƸǎNjǍǀǁǕLJLjǕljƿƼNJdž ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼǀǃǑljƸljNJƾDŽƥNjljǓƸǃƸǛ ǃǓƸƸLjƼNJǒLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕƼLJǐDŽǏ ƸLJǕNJdžDŽdžNjLjƸDŽǕ ƛǓDŽƸǀƺLjƸǃǃǑDŽdžǕNJǀNJdžƽǏNJǀǁǕljǘǃƸǒǑƻLjƸNJƾǛdžLjƺƸDŽǀǁǒǛƽǏǒǛǃǑljƸljƼǁƸƿhǑDŽƸDŽƸLJǕ ƼǃǐǛǑǍƼǀNJǑljljƼLjƼǀǛƸǀƿǑLjƼǛ ƥǀ ƸǀƿǑLjƼǛ ǍƾǃǀǁǕǛ ǁƸǀ ƽǏǒǛ ljNjljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀ ǃƼ NJǀǛ ǍƾǃǀǁǑǛ ƻǀƸƻǀǁƸljǓƼǛ ǁƸǀ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛƸDŽƸLJƸLjƸƺǏƺǒǛ ƥǍƾǃǀǁǕǛƸǀƿǑLjƸǛƼǓDŽƸǀNJdžƼǀƻǀǁǕƿƼǃǑǂǀdžNJǏDŽdžLjƺƸDŽǀǁǘDŽǍƾǃǀǁǘDŽnjƸǀDŽdžǃǑDŽǏDŽ ƥƸǀƿǑLjƸǛNJƾǛƽǏǒǛƼǓDŽƸǀNJdžƿƼǃǑǂǀdžNJǏDŽljƼDždžNjƸǂǀǁǘDŽƻǀƸƻǀǁƸljǀǘDŽ ƸDŽƸLJƸLjƸƺǏƺǀǁǘDŽ ǁƸǀǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǀljǃǘDŽNJƾǛnjNjǂǒǛ ƥǀ ƻNjdž ƸDŽǘNJƼLjdžǀ ƸǀƿǑLjƼǛ njǏNJƼǀDŽǕǛ ǁƸǀ ƸDŽNJƸDŽƸǁǂƸljNJǀǁǕǛ ǑǍdžNjDŽ NjLJƾLjƼljǓƼǛ LJǀǕ ƸDŽNjǎǏǃǑDŽƼǛ ƥnjǏNJƼǀDŽǕǛƸǀƿǑLjƸǛljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJƸƿƼLjǃƸDŽNJǀǁǐnjƸǀDŽǕǃƼDŽƸ njǏNJƼǀDŽǐ ƸDŽNJǀǂƾLJNJǀǁǐ ǁǂLJ ƥ ƸDŽNJƸDŽƸǁǂƸljNJǀǁǕǛ ƸǀƿǑLjƸǛ ƼDžƾLJƾLjƼNJƼǓ ljƸDŽ ǃǑljdžDŽ ǑǁnjLjƸljƾǛ NJƾDŽ ƿǑǂƾljƾ ǁƸǀ NJƾ njƸDŽNJƸljǓƸ ƢƼljdžǂƸƹǘDŽNJƸǛ ƾ Ƣǖƾljƾ ƸLJdžljNjDŽƻǑdžDŽNJƸǀ džǀ ƻNjdž ƸDŽǘNJƼLjdžǀ ƸǀƿǑLjƼǛ ƺǀƸ DŽƸ ljǍƾǃƸNJǓljdžNjDŽNJdžƨǘǃƸƦdžNjNJljǀǁdžDŽ ƛǓDŽƸǀƸLJƸLjƸǓNJƾNJdžDŽƸƺDŽǏLjǓƽdžNjǃƼǕNJǀNJdžƨǘǃƸƦdžNjNJljǀǁdžDŽƼǓDŽƸǀNJdžƸǀƿƼLjǀǁǕljǘǃƸNJdžNj džNjLjǐDŽǀdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNj ƢƼ NJdž ƸǀƿƼLjǀǁǕ džNjLjǐDŽǀdž ljǘǃƸ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdž ǁƸǀ ljNJǀƺǃƸNJǀljǃǑDŽdž ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ NJƸDžǀƻƼǖdžNjǃƼƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjƸLJƼǓLjdžNj ƥǀdžNjLjǐDŽǀƼǛƸLjƼNJǑǛǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽdžNjDŽljNJƾDŽƥNjljǓƸ ƝƥNjljǓƸ ƺƼǃǐNJƾƸLJǕƸLjƼNJǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ DŽǕǃdžNjǛ ǁǂLJ DŽNJǖDŽƼNJƸǀǃƼNJdžƨǘǃƸƦdžNjNJljǀǁdžDŽ Ɲ ƭNjǍǒ DŽNJNjǃǑDŽƾ ǃƼ NJdž ƨǘǃƸ ƦdžNjNJljǀǁdžDŽ ƼǓDŽƸǀ dž ǐDŽƿLjǏLJdžǛ NJdžNj LJǑǃLJNJdžNj ƺǖLjdžNj dž ƼǂƼNjƿƼLjǏǃǑDŽdžǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ ƨNJdžDŽLJǑǃLJNJdžƺǖLjdžƾƙƾƿƸƼǓDŽƸǀƺƸǂǐƽǀƸ ƸǀƿƼLjǀǁǒ ƻǀƸnjƸDŽǒǛ ǐnjƸNJƾ 196

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽdžǛƸǀƿƼLjǀǁǕǛǐDŽƿLjǏLJdžǛ džƯDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛǃLJdžLjƼǓDŽƸǃLJƸǓDŽƼǀǁƸǀ DŽƸƹƺƸǓDŽƼǀƸLJǕNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸƿƼǂƾǃƸNJǀǁǐ ljNjDŽƼǀƻƾNJǐ NJǑǂƼǀƸ ƨNJdžDŽƸǀƿƼLjǀǁǕǐDŽƿLjǏLJdžƾƗǂǒƿƼǀƸǁƸǀƾƗLjƼNJǒƼDŽǘDŽdžDŽNJƸǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƥƸǀƿƼLjǀǁǕǛǐDŽƿLjǏLJdžǛƼǓDŽƸǀNJdžNJǑǂƼǀdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƴLJdžǀdžǛ ƻƼDŽ ǁƸNJǑǍƼǀ NJdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ǃdžǂdžDŽǕNJǀ ǑǍƼǀ ƻƾǃǀdžNjLjƺǒljƼǀ NJƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐ ƸDŽǘNJƼLjƸljǘǃƸNJƸNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀƸǁǕǃƾƸljNjDŽƼǓƻƾNJdžǛ LJƸLjǐǂdžƺdžǛ ƢǕDŽdžDŽ ǁƸNJǑǍdžDŽNJƸǛ NJdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕDŽ DŽƸ ƼLJǀljǁƼLJNJǕǃƸljNJƼ NJǀǛ ƹdžNjƻǀǁǑǛ ƙƸǓƼǛǃƼljNjDŽƼǀƻƾNJǒƿǑǂƾljƾ ƥǀƹdžNjƻǀǁǑǛƙƸǓƼǛƼǓDŽƸǀdžǀƸDŽǘNJƼLjdžǀǁǕljǃdžǀ ƥǀƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛdžnjƼǓǂdžNjDŽDŽƸƻƾǃǀdžNjLjƺǒljdžNjDŽLJLjǘNJƸNJdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƛNjNJNjǍǒǛdžƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸǛLJdžNjǑǍƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjNJdžƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ AƥLJdžǀdžǛǑǍƼǀNJdžƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸƿƸǃLJdžLjǑljƼǀDŽƸƻƼǀ DŽhƸǁdžǖljƼǀ DŽhƸƺƺǓDžƼǀǁƸǀ DŽƸƸǀljƿƸDŽƿƼǓǕǂƼǛNJǀǛƿƸNjǃǐljǀƼǛƹdžNjƻǀǁǑǛƙƸǓƼǛ ƴLJdžǀdžǛ ǁƸNJǑǍƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj NJdž ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ DŽƸ ƼLJǀljǁƼnjNJƼǓNJdžNjǛƣƸdžǖǛNJdžNjƫǀƻǀdžǖljNJdžDŽLJNjƿǃǑDŽƸNJǏDŽƿƸǂƸljljǘDŽ ƥ ƸǀƿƼLjǀǁǕǛ ǐDŽƿLjǏLJdžǛ NJdž ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ǃLJdžLjƼǓ DŽƸ ƺǓDŽƼNJƸǀ ƸǕLjƸNJdžǛ ǃLJLjdžljNJǐljNJdžNjǛƼǍƿLjdžǖǛNJdžNj ƥhƗDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛ NJdžljNjDŽƼǀƻƾNJǕƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ǃLJdžLjƼǓDŽƸǁǐDŽƼǀƸƿǐDŽƸNJdžNJdžnjNjljǀǁǕ NJdžNjljǘǃƸ ƛǓDŽƸǀ ƺLjƸǃǃǑDŽdž ǕNJǀ džǖNJƼ NJdž ƻƾǂƾNJǒLjǀdž NJǏDŽ ƘdžLjƺǓƸ džǖNJƼ NJdž ǃƸǍƸǓLjǀ džǖNJƼ ƾ ljnjƸǓLjƸ ǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸǁƸNJƸljNJLjǑǎdžNjDŽNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸNJdžNjƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ƩƸLJǀdžǐƺLjǀƸƽǘƸNJƾǛnjǖljƾǛNJƸLJƼǀDŽǘDŽdžDŽNJƸǀǃLJLjdžljNJǐljNJdžDŽƯDŽƿLjǏLJdžƬLjǀljNJǕ

Σ' αυτό και ο Ιωάννης απάντησε λέγοντας: "Αυτά είναι αυτό που μας είπες Ο Ιωάννης σ' άλλο καιρό: "Εχω βγει από το Ύψος και έχω εισέλθει στον Σαβαώθ, τον επεξηγεί την Καλό, και αγκάλιασα τη δύναμη φως που υπήρχε σ'αυτόν. Ετσι λοιπόν, ίδια γραφή. "Χάρις και Αλήθεια συναντήθηκαν". Είσαι εσύ η "Χάρις", εσύ που στάλθηκες από τις περιοχές του Υψους δια μέσου του Πατέρα σου, του Πρώτου Μυστηρίου, που κοίταξε το εσωτερικό, απ' όπου σε έστειλε για να ευσπλαχνιστείς ολόκληρο τον κόσμο. "Η Αλήθεια", αφ’ ετέρου, είναι η δύναμη του Σαβαώθ, του Καλού, που συνδέθηκε σε σένα και που την τοποθέτησε στ' αριστερά. -Εσύ, το Πρώτο Μυστήριο που κύταξε στο εσωτερικό. Και ο μικρός Σαβαώθ, ο Καλός, την πήρε και την τοποθέτησε στην ύλη του Βαρβέλου,. προκηρύτοντας το αναφερόμενο, στις περιοχές της Αλήθειας σε όλες τις περιοχές εκείνων που βρίσκονται στ"αριστερά." ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžƵǎdžǛǁƸǀƼǀljǑLjǍƼNJƸǀǃǑljƸljNJdžDŽƨƸƹƸǘƿ NJdžDŽƠƸǂǕ NJdžDŽƸǀƿƼLjǀǁǕǐDŽƿLjǏLJdž ƽǏDŽNJƸDŽǒǁLjNjljNJƸǂǂdžLJdžǀhƾljƾNJdžNjƥNjLjǐDŽǀdžNjƨƸƹƸǘƿ ƬǐLjǀǛ ƬLjǀljNJǕǛ ljNjDŽƸDŽNJǀdžǖDŽNJƸǀǃƼNJƾDŽƗǂǒƿƼǀƸLJdžNjLJǒƺƸljƼƸLJǕNJƾDŽƯƹNjljljdž ƨNJdžDŽƸǀƿƼLjǀǁǕǐDŽƿLjǏLJdž ƾƬǐLjǀǛǁƸǀƾƗǂǒƿƼǀƸƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀdžǂdžǁǂƾLjǏǃǑDŽƼǛ Ɲ ƗǂǒƿƼǀƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƼLJǓNJƼNjƺǃƸ NJdžNj ƨƸƹƸǘƿ NJdžNj ƠƸǂdžǖ dž ƯDŽƿLjǏLJdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ NJdž ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdžƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ

197

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Σαβαώθ, Βαρβέλω, Γιαβραώθ, και το ένδυμα-φως.

"Και αυτή η ύλη του Βαρβέλου, είναι τότε, αυτή που τώρα είναι στο σώμα σου." Και όσο για την "Αρετή και την Ειρήνη", που φιλήθηκαν, είσαι εσύ, που έφερες όλα τα μυστήρια δια μέσου του Πατέρα σου, του Πρώτου Μυστηρίου που κοίταξε μέσα και βάπτισε αυτή τη δύναμη του Σαβαώθ, του Άξιου· είσαι εσύ αυτός που πήγε στους κυβερνήτες και τους έδωσες τα μυστήρια του Ύψους· και αυτοί έγιναν ενάρετοι και καλοί. "Η Ειρήνη", αφ’ ετέρου, είναι η δύναμη του Σαβαώθ, η οποία είναι η ψυχή σου, η οποία εισχώρησε στην ύλη του Βαρβέλου. Ετσι λοιπόν, οι κυβερνήτες των έξι αιώνων του Γιαβραώθ έκαναν ειρήνη με το μυστήριο του Φωτός. Και η "Αλήθεια" η οποία "βλάστησε από τη γη", -είναι η δύναμη του Σαβαώθ, του Καλού, που εξήλθε από τη περιοχή της Αρετής, η οποία κείται έξω από τον Θησαυρό του Φωτός, και η οποία ήρθε στη περιοχή εκείνων που εβρίσκοντο στ' αριστερά· εισήλθε στην ύλη του Βαρβέλου και διακήρυξε τα μυστήρια της περιοχής της Αλήθειας. "Η Αρετή", αφ’ ετέρου, που κοίταξε προς τα κάτω από τον ουρανό, είσαι εσύ, το Πρώτο Μυστήριο, που έβλεπε στο εσωτερικό, προς τα κάτω, εσύ που εξήλθες από τα διαστήματα του Ύψους, με τα μυστήρια του Βασιλείου τους Φωτός· και εσύ που κατέβηκες με αυτό το ένδυμα φωτός που έλαβες από τα χέρια του Βαρβέλου, το ένδυμα που είναι ο Ιησούς, ο Σωτήρας μας, και με το οποίο κατήλθες επάνω σ’ αυτόν σαν μία περιστερά." Και συνέβη τότε, όταν ο Ιωάννης είπε τα λόγια αυτά, το Πρώτο Μυστήριο που κοίταξε στο εξωτερικό, του είπε: "Καλώς είπες, Ιωάννη, αγαπημένε μου αδελφέ."

ƩdžƦLjǘNJdžƢNjljNJǒLjǀdžƹǂǑLJƼǀNJƸLJǐDŽNJƸ ƸLJǕNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃǑǍLjǀNJdžƼDžǏNJƼLjǀǁǕ ƥ ǃǀǁLjǕǛ ƨƸƹƸǘƿ dž ƯDŽƿLjǏLJdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƽǏDŽNJƸDŽǒ ǁLjNjljNJƸǂǂdžLJdžǀhƾljƾ NJdžNj ǃƼƺǐǂdžNj ƨƸƹƸǘƿ ǒ ǃNjljNJǀǁdžǖ ƛǂdžǍǓǃ ǂƸǃƹǐDŽƼǀ NJƾDŽ ƗǂǒƿƼǀƸ NJƾDŽ NJƼǂƼǀdžLJdžǀƼǓ NJƾ NJdžLJdžƿƼNJƼǓ ǃǑljƸljNJdžDŽƮǁƼƸDŽǕNJdžNjƫǏNJǕǛ ljNJƾǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƘƸLjƹǑǂdžNj ƥ ƨƸƹƸǘƿƬLjǀljNJǕǛ LJǐDŽNJdžNJƼ LJLjdžǁƾLjǖNJNJƼǀ NJdž ƸDŽƸnjƼLjǕǃƼDŽdž ljNJǀǛ LJƼLjǀdžǍǑǛ NJƾǛ ƗǂǒƿƼǀƸǛ ƥǁǕljǃdžǛ NJƸLJǂǒƿƾLJdžNjLJǐDŽNJdžNJƼƽdžǖDŽƼljNJƾDŽƸLjǀljNJƼLjǐ ƻǑǍdžDŽNJƸǀNJƾƻǀƻƸljǁƸǂǓƸNJdžNj ƨƸƹƸǘƿ ƛǓDŽƸǀƼNjDŽǕƾNJdžǕNJǀNJƸLJǂǒƿƾLJdžNjƽdžǖDŽƼljNJƾDŽƸLjǀljNJƼLjǐƼǓDŽƸǀƸƺDŽdždžǖDŽNJƼǛ ƩƸLJǂǒƿƾƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀǁƸǀNjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀƸƻǀǐǁdžLJƸljNJƾƦƼƻǀǐƻƸNJdžNjƨƸǃljǐLjƸ ƩƸ LJǂǒƿƾ NJƾǛ ƸLjǀljNJƼLjǐǛ ǕNJƸDŽ NjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ ƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀ ljNJdžNjǛ ƠdžǂǐljǀǃdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ ƝNjLJƼDžǑǂǀDžƾ ǃǑljƸljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJƾǛƙƾǛ njƿǐDŽƼǀǃǑǍLjǀNJdžDŽƻƼǖNJƼLjdžƿǐDŽƸNJdž ƢdžDŽǐǍƸ ǃƼ NJdžDŽ ƻƼǖNJƼLjdž ƿǐDŽƸNJdž ǒ ƿǐDŽƸNJdžNJdžNj Ƽƺǘ ǃǑljƸ ljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJƾǛ ƙƾǛ ǃǑDŽƼǀ ƼǂƼǖƿƼLjƾƾƥNjljǓƸ ƥǀ ƥNjljǓƼǛ LJdžNj LJǑLjƸljƸDŽ ƸLJǕ NJdžDŽ ƻƼǖNJƼLjdž ƿǐDŽƸNJdž ƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ ƸLjǍǓƽdžDŽNJƸǛ ƸLJǕ NJdž džLjNjǁNJǕƹƸljǓǂƼǀdžƼǁDŽǑdžNj ƥǀƼDžƼǂǀljljǕǃƼDŽƼǛƥNjljǓƼǛLJƼLjDŽdžǖDŽƸLJǕNJdždžLjNjǁNJǕ njNjNJǀǁǕǁƸǀƽǏǀǁǕƹƸljǓǂƼǀdž LJLjdžNJdžǖ DŽƸDžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǒljdžNjDŽƼNJdžƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžljNJǐƻǀdžLJdžNjǐǂǂdžNJƼǑǍƸljƸDŽ ƝƧǕƻƸNJdžNjƨƸǃljǐLjƸLJƼLjǀljNJLjǑnjƼNJƸǀNJLjƼǓǛǍǀǂǀǐƻƼǛnjdžLjǑǛ ƗNjNJǕǛ LJdžNj ƿǑǂƼǀ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdžNjǛ DŽǕǃdžNjǛ NJƾǛ ƼDžǑǂǀDžƾǛǁƸǀNJƾǛNjLJƼDžǑǂǀDžƾǛ 198

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƢǕDŽdžDŽ ǃǑljǏ NJdžNj ƻLjǕǃdžNj NJƾǛ ƛLJƸDŽǐljNJƸljƾǛ NJƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼNJƸǀ ƾ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƗLJǕNJƸƻƼDžǀǐNJƾǛLjǕƻƸǛƸDŽǑLjǍƼNJƸǀdžƗDŽdžǖƹƾǛƼDžƼǂǀǁNJǀǁǐ ƗLJǕNJhƸLjǀljNJƼLjǐNJƾǛLjǕƻƸǛǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀLJLjdžǛNJƾDŽƯƹNjljljdždžƩNjnjǘDŽNjLJƼDžƼǂǀǁNJǀǁǐ ƩƸNjLJƼDžƼǂǀƺǃǑDŽƸLJǂǒƿƾƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJƾǛƙƾǛ ƠǐƿƼƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžǛǁǖǁǂdžǛǑǍƼǀƼǁƸNJǕDŽdžǁNJǘƽǏǑǛƢƼNJǐƼǀljǑLjǍƼNJƸǀljNJƾDŽƯƹNjljljdž ƪLJǐLjǍdžNjDŽNJLjƼǓǛǍǀǂǀǐƻƼǛǁǖǁǂdžǀ NJLjƼǓǛǍǀǂǀǐƻƼǛljNJLjdžnjǑǛNJƾǛƢƼƺǐǂƾǛƧǕƻƸǛ ƢƼNJǐƸLJǕNJdžDŽNJƼǂƼNjNJƸǓdžǁǖǁǂdž ƾLjǕƻƸLJƸǖƼǀDŽƸƺNjLjǓƽƼǀ ǁƸǀǁǐƿƼƼNjǁƸǀLjǓƸǍǐDŽƼNJƸǀ ƥǀ ǎNjǍǑǛ NJdžNj NJƼǂƼNjNJƸǓdžNj ǁǖǁǂdžNj ƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǀ ljNJdž ljNJdžǀǍƼǀǘƻƾ ljNJǐƻǀdž ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƗǂǐƺǀƸNJdžNjƨǖǃLJƸDŽNJdžǛ ƩdžƸǀƿƼLjǀǁǕljǘǃƸNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNjƬLjǀljNJdžǖƼǓDŽƸǀƾǁLjNjljNJƸǂǂdžLJdžǓƾljƾNJdžNjƫǏNJǕǛLJdžNj ǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJƾǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƘƸLjƹǑǂdžNj ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƗLjƼNJǒ dž ƬLjǀljNJǕǛ njǑLjDŽƼǀ ǕǂƸ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ ǁƸNJǐ ƻǀƸNJƸƺǒ NJdžNj ƦƸNJǑLjƸ ƥƦƸNJǑLjƸǛƼǓDŽƸǀNJdžLJLjǘNJdžǁƸǀNJdžNJƼǂƼNjNJƸǓdžƸLJǕNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ ƥƬLjǀljNJǕǛƹƸLJNJǓƽƼǀNJƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƨƸƹƸǘƿ NJdžNjƠƸǂdžǖ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛLJƸLjƸƻǓƻƼǀljNJdžNjǛƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjǖǎdžNjǛ ƗNjNJdžǓ džǀ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ ƼǓDŽƸǀ ǕLJǏǛ ǒƻƾ ƼǓLJƸǃƼ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƝƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƨƸƹƹƸǘƿƼǓDŽƸǀ ǕLJǏǛǒƻƾƼǓLJƸǃƼ džƯDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛ džƗDŽƿLjǏLJdžǛ ƭNjǍǒƼLJƼDŽƻNjǃǑDŽdžǛǃƼNJdžƸǀƿƼLjǀǁǕljǘǃƸ ƛǓDŽƸǀljƸnjǑǛǕNJǀƾƛǀLjǒDŽƾƼǓDŽƸǀƾƻǖDŽƸǃƾNJdžNjƨƸƹƸǘƿƾdžLJdžǓƸƼǓDŽƸǀƾƭNjǍǒNJdžNjƠNjLjǓdžNj ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽƾǃƼNJdžƫǏǛLJdžNjǁƸNJǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžƘƸLjƹǑǂǏ ƚƼDŽ ƿƸ ǒNJƸDŽ ƻNjDŽƸNJǕ DŽƸ ǁƸNJƸDŽdžǒljdžNjǃƼ NJdžNjǛ ƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛ NJǏDŽ ǑDžǀ ƸǀǘDŽǏDŽ NJdžNj ƙǀƸƹLjƸǘƿƼǐDŽƻƼDŽǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjǃƼNJdžNjǛDŽǕǃdžNjǛNJdžNjưǁNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNj ƩdžưǁNJdžƢNjljNJǒLjǀdžljNjljǍƼNJǓƽƼNJƸǀǃƼNJdžDŽƼLjǏNJƼNjǃǑDŽdž NJƾDŽƸƺǐLJƾ NJdžljƼDž ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžNjưǁNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjǑǁƸDŽƸDŽNJƾDŽƼǀLjǒDŽƾǃƼNJdžƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛ Ɲ ƸLJǕǂNjNJƾ ƼǀLjǒDŽƾ ǃƼ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdž NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƼǓDŽƸǀ ƼDŽNJƼǂǘǛ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒ ǁƸǀ ǃǕDŽdž ǃǑljǏNJdžNjljƼDžƻǖDŽƸNJƸǀDŽƸƼLJǀNJƼNjǍƿƼǓ ƴLJdžǀdžǛƼLJǑNJNjǍƼNJƾDŽƸƿǏǕNJƾNJƸƿƸnjƿǐljƼǀljNJƾƻǀƸǃdžDŽǒNJƾǛƛǀLjǒDŽƾǛ ƥǀƠNjƹƼLjDŽǒNJƼǛNJdžNjưǁNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀǃǑljƸljhƼǃǐǛNJdžNjǛǓƻǀdžNjǛ ƥǀDŽǕǃdžǀNJdžNjưǁNJdžNjƢNjljNJƾLjǓdžNjǃƸǛnjǑLjDŽdžNjDŽǃǑǍLjǀNJƾDŽƗDŽǐljNJƸljƾ ƠǐƿƼƸDŽƸljNJƾǃǑDŽdžǛƢǖljNJƾǛǑǍƼǀƼǂƼNjƿƼLjǏƿƼǓƼDŽNJƼǂǘǛƸLJǕNJdžLJLjǏNJƸLjǍǀǁǕƸǃǐLjNJƾǃƸ ƗNjNJǕǛ LJdžNj ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdž LJLjǏNJƸLjǍǀǁǕ ƸǃǐLjNJƾǃƸ ǁǐDŽƼǀ ƼǀLjǒDŽƾ ǃƼ NJdž ƢNjljNJǒLjǀdžNJdžNjƫǏNJǕǛ ƛǓDŽƸǀƼNjDŽǕƾNJdžǕNJǀƾƗǂǒƿƼǀƸLJdžNjƼLJǀNJNjƺǍǐDŽƼNJƸǀǃǑljƸljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNjǁǕljǃdžNj ƼǓDŽƸǀdž ƞƾljƸNjLjǕǛNJdžNjƨƸƹƸǘƿ NJdžNjƠƸǂdžǖ džƯDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛ Ɲ ƗǂǒƿƼǀƸ ƼǓDŽƸǀ dž ƞƾljƸNjLjǕǛ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJƸ ljLJǂǐǍDŽƸ NJdžNj ƠǕljǃdžNj Ɲ ƗǂǒƿƼǀƸ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdž ƚǑLjƸǛ LJdžNjnjLjdžNjLjƼǓNJƸǀ LJǐDŽNJƸ ƸLJǕ ǑDŽƸ ƻLjǐǁdžDŽNJƸ LJdžNj ƼǁljnjƼƻdžDŽǓƽƼǀnjǏNJǀǐǁƸǀƿƼǀǐnjǀ ƥƨƸƹƹƸǘƿ džƠƸǂǕǛ ƼDžǒǂƿƼƸLJǕNJƾLJƼLjǀdžǍǒNJƾǛƗLjƼNJǒǛǁƸǀǁƸNJǑǁNJƾljƼNJdžƞƾljƸNjLjǕ NJdžNjƫǏNJǕǛ ƥ ƯDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛ ǑLjǍƼNJƸǀ LJǐDŽNJƸ LJLjdžǛ NJƾ LJƼLjǀdžǍǒ NJǏDŽ ǍƸǃǑDŽǏDŽ ƺǀƸ DŽƸ NJdžNjǛ ƹdžƾƿǒljƼǀ

199

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗNjNJdžǓLJdžNjƽdžǖDŽƼljNJƾLJƼLjǀdžǍǒNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛ NjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƸljLJǂǐǍDŽƸNJdžNj ǁǕljǃdžNj ƥǀ ǎƼNjNJdžƼljǏNJƼLjǀljNJǑǛ ǁƸǀ ǎƼNjNJdžƸLJdžǁLjNjnjǀljNJǑǛ ƸNjNJǒǛ NJƾǛ LJƼƻǀǐƻƸǛ NJǏDŽ ƻƸǁLjǖǏDŽ ǃLJdžNJǀǂǀƸLjǀljǃǑDŽdžǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƻǕƺǃƸ NJƾǛ ƼDžǑǂǀDžƾǛ LJǀljNJƼǖdžNjDŽ ƸDŽǕƾNJƸ ǕNJǀ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǏƿdžǖDŽǍǏLjǓǛDŽƸǑǍdžNjDŽƻǀƸǂǖljƼǀNJdžƼƺǘ ƨNJdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJƾǛ ƸLjǀljNJƼLjǐǛ ǍƼǀLjǕǛ NjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ džǀ njƸDŽƸNJǀǁdžǓ NJdžNj ƻǕƺǃƸNJdžǛ NJƾǛ ƼDžǑǂǀDžƾǛ ƥƻLjǕǃdžǛLJdžNjdžƻƾƺƼǓljNJƾDŽƯƹNjljljdžƼǓDŽƸǀljNJLjǏǃǑDŽdžǛǃƼǁƸǂǑǛLJLjdžƿǑljƼǀǛƝƯƹNjljljdžǛ ƼǓDŽƸǀƺƼǃǐNJƾƸLJǕƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛLJǂƸDŽƾǃǑDŽdžNjǛƨNJdžNjǛƠdžǂƸljǃǑDŽdžNjǛƠǕljǃdžNjǛƸnjƿdžDŽdžǖDŽdžǀ LJǕLjDŽdžǀǁƸƿǘǛǁƸǀdžǀƼǍƿLjdžǓNJdžNjljƼDž ƨNJdžNjǛ ƠdžǂƸljǃǑDŽdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ NjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ džǀ džǃdžnjNjǂǕnjǀǂdžǀ ǁƸǀ džǀ ǂƼljƹǓƼǛ ǁƸǀ ƼLJǓljƾǛ džǀ džLJƸƻdžǓ NJƾǛ ơǀǂǓƿ ƸNjNJdžǓ LJdžNj ljNJƼǀLjǘƿƾǁƸDŽ ǁƸǀ ƸNjNJǑǛ džǀ ƺNjDŽƸǓǁƼǛ LJdžNj ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽƸDŽNJǀljNjǂǂƾLJNJǀǁǐǍǐLJǀƸ ƨNJƾ ljnjƸǓLjƸ NJƾǛ ơǀǂǓƿ ƹǂǑLJdžDŽNJƸǀ ƼLJǓljƾǛdžǀdžLJƸƻdžǓ NJƾǛ LJLjdžljƹǂƾNJǀǁǒǛ ǐǃƹǂǏljƾǛ ǁƸǀ ƸNjNJǑǛdžǀƺNjDŽƸǓǁƼǛLJdžNjǁǐDŽdžNjDŽǑǁNJLjǏljƾƿƼǂƾǃƸNJǀǁǐ ƨNJƾ ljnjƸǓLjƸ NJƾǛ ƣƸǍƼǃǐ ƹLjǓljǁdžNjǃƼ ƼLJǓljƾǛ NJdžNjǛ ǃdžǀǍdžǖǛ ǁƸǀ NJǀǛ ǃdžǀǍƸǂǓƻƼǛ NJdžNj ǁǕljǃdžNj ơǑƺƼNJƸǀǕNJǀdžƗƻǐǃƼǓǍƼƻǖdžljNjƽǖƺdžNjǛNJƾơǀǂǓƿǁƸǀNJƾƣƸǍƼǃǐ Ɲ ơǀǂǓƿ ƼǓDŽƸǀ ƾ ǃƾNJǑLjƸ NJǏDŽ ƼǁNJLjǘljƼǏDŽ ƸǀǃdžǃǀDžǀǘDŽ džǃdžnjNjǂǓƸǛ ƸDŽNJǀljǖǂǂƾǎƾǛ LJƸǀƻƼLjƸljNJǓƸǛ ǁǂLJ ƝƣƸǍƼǃǐƼǓDŽƸǀƾǃƾNJǑLjƸNJǏDŽǃdžǀǍǘDŽ ǂƸƺDŽƼǓƸǛ ljNjDŽdžNjljǓƸǛ ljƼDždžNjƸǂǀǁǒǛǁƸNJǐǍLjƾljƾǛ ǁǂLJ ƥǀ ƠdžǂƸljǃǑDŽdžǀ ƠǕljǃdžǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ƙƾǛ ƻǀƸǀLjdžǖDŽNJƸǀ ljƼ ƻǖdž NjLJdžƸDŽƿLjǘLJǀDŽƼǛ ljnjƸǓLjƼǛơǀǂǓƿǁƸǀƣƸǍƼǃǐ ƨhƸNjNJǒNJƾƼLJdžǍǒNJƾǛnjNjǂƼNJǀǁǒǛNjLJƼDžǑǂǀDžƾǛ NJƸLJǂǒƿƾNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛNjLJƼDžƼǂǓljljdžDŽNJƸǀ ljNJǀǛƹNjƿǀljǃǑDŽƼǛljnjƸǓLjƼǛNJƾǛơǀǂǓƿǁƸǀNJƾǛƣƸǍƼǃǐ ƩƸ ǃƼƺǐǂƸ njǏNJǀljǃǑDŽƸ ǕDŽNJƸ ƻƾǂƸƻǒ dž ƨƸƹƸǘƿ ƸƺǏDŽǓƽdžDŽNJƸǀ ƺǀƸ DŽƸ ǁǐDŽdžNjDŽ DŽƸ ǁƸNJƸǂǐƹdžNjDŽNJƸLJǂǒƿƾNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛNJƾDŽǏǃǒLJLjƸƺǃƸNJǀǁǕNJƾNJƸNJǏDŽƺƼƺdžDŽǕNJǏDŽ ƚNjljNJNjǍǘǛ NJƸLJǂǒƿƾNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛDŽdžǃǓƽdžNjDŽǕNJǀLJƾƺƸǓDŽdžNjDŽLJdžǂǖǁƸǂǐ ƝƺǒǀDŽƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǑnjƿƸljƼljNJdžǃǑƺǀljNJdžNJƾǛƻǀƸljNJLjdžnjǒǛ ƨhƸNjNJǑǛNJǀǛljNJǀƺǃǑǛNJƾǛLJƸƺǁǕljǃǀƸǛǁLjǓljƾǛǁƸǀdžǂǀǁdžǖƼǁnjNjǂǀljǃdžǖ ƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ NjLJƼDžƼǂǓljljƼNJƸǀnjLjǀǁNJǐ ƝƺǒǀDŽƾƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ǁƸƿǘǛNjLJƼDžƼǂǓljljƼNJƸǀ ƼǀljǑLjǍƼNJƸǀǁƸNJǐǁǖǃƸNJƸljNJdžƹNjƿǀljǃǑDŽdž džLjNjǁNJǕƹƸljǓǂƼǀdž ƛǐDŽ dž ǁƸNJƸǁǂNjljǃǕǛ LJdžNj ƸDŽƸǃǑDŽƼNJƸǀ ǁƸƿƾljNJƼLjƼǓNJdž LJdžǂǖ NJƸ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸ ǕDŽNJƸ ƿƸ ǁƸNJƸljNJLjǑnjdžDŽNJƸDŽǃƼNJƸDžǖNJdžNjǛǃƼNJLjǕLJdžnjLjǀǁNJǕ ƗDŽƸǃnjǓƹdžǂƸ ǁƸƿǘǛ dž ǁƸǀLjǕǛ LJƼLjDŽǐƼǀ NJdž Ƽƺǘ LJƼLjǀLJǂǑǁƼNJƸǀ ǁǐƿƼ njdžLjǐ Ǖǂdž ǁƸǀ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdž ƩdžLJdžǂǖLJǂdžǁdžƼƺǘƺǓDŽƼNJƸǀNJLjdžǃƼLjǐLJƸDŽdžǖLjƺdž Ɲ ƺǒǀDŽƾ ƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ǒƻƾ ƸLJǑNJNjǍƼ NJLjdžǃƸǁNJǀǁǐ ǁƸǀ ƿƸ ƺǓDŽƼNJƸǀ ǁǐƿƼ njdžLjǐ Ǖǂdž ǁƸǀ LJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽƾ ƢǑljƸljƼǂǓƺdž NJdžDŽƸƽƼǀǁǐLJdžǀdžǛnjNjljǀdžǂdžƺǀǁǐljNJƾƙƾ ƿƸƼǓDŽƸǀǁǐNJǀLJƼLjǀljljǕNJƼLjdžƸLJǕ ƸƻǖDŽƸNJdžDŽ ƢǑljƸ ljƼ ǂǓƺdž ƿƸ ƼǓDŽƸǀ NJǕljdž ǃƼƺǐǂƾ ƾ ǁƸǁdžǒƿƼǀƸ LJdžNj LJǂǑdžDŽ Ƽǁ NJǏDŽ LJLjƸƺǃǐNJǏDŽ NJƸ ƸDŽƿLjǘLJǀDŽƸ ǕDŽNJƸ ƿƸ ǑǍdžNjDŽ ljNJdž ƻǀƸDŽdžƾNJǀǁǕ NJdžNjǛ ƻǖdž ljǁǑǎƼǀǛ LJLjǘNJƾ ljǁdžNJǘDŽǏr ƻƼǖNJƼLjƾljǁdžNJǘDŽdžǃƸǀ ƦdžǂǖƺLjǒƺdžLjƸ ǑNJljǀLJdžNjLJǐǃƼ ljƼǁǐƿƼljLJǓNJǀƿƸƹƸljǀǂƼǖƼǀdžƿǐDŽƸNJdžǛ ǒƻdžǂdžnjdžDŽǓƸ NJdž ƼǂǐNJNJǏǃƸ ƾLJdžǂǂƸLJǂǒƻǀƸljNJLjdžnjǒǃǑǍLjǀNJdžǃǑƺǀljNJdž 200

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Ɲ ǃƼƺǐǂƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ LJdžNj ƸDŽƸǃǑDŽƼNJƸǀ ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀ ljƼ ǃǓƸ ƸDŽƸDŽNJǀǁƸNJǐljNJƸNJƾ ƸDŽǐƺǁƾ ƢǕDŽdžDŽ ƾ ǃƼƺǐǂƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ DŽƸ ǃƸǛ ljǘljƼǀ ƸLJǕ NJdžNjǛ LJǀǕ ƸDŽƸNJLjǀǍǀƸljNJǀǁdžǖǛNJLjǕǃdžNjǛLJdžNjNJdžƼƺǘƿƸDžƼljLJǐljƼǀLJǐDŽǏljNJƾDŽƼLJǀnjǐDŽƼǀƸNJƾǛƙƾǛ ƦǂǑdžDŽƻƼDŽǑǍdžNjǃƼǐǂǂƾƼǂLJǓƻƸƸLJǕNJƾLJƸƺǁǕljǃǀƸLJNjLjǁƸǔǐ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƾƸLjƼNJǒLJdžNjƼDžǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJƸƻǖdžƻǀƸljNJǒǃƸNJƸǃƼNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNj ƘƸljǀǂƼǓdžNjNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǁƻƾǂǘDŽƼNJƸǀ ƻǀƸ ǃǑljdžNj NJdžNj NJǑǂƼǀdžNj ƸDŽƿLjǘLJdžNj ƼǓDŽƸǀ LJǐDŽNJdžNJƼ dž ƚǐljǁƸǂdžǛLJdžNjƻǀƻǐljǁƼǀ ƥƬLjǀljNJǕǛLJǐDŽNJdžNJƼdžǃǀǂƼǓ ƼǓDŽƸǀNJdžƧǒǃƸ ơǕƺdžǛ LJdžNjǃƸǛƻƼǓǍDŽƼǀNJdžDŽǁǓDŽƻNjDŽdž ƥǂǕƺdžǛNJdžNjƠNjLjǓdžNjǒƻƾǃƸǛLJǂƾLjdžnjǕLjƾljƼLJǐDŽǏljNJƾLJƸLjdžǖljƸǘLjƸǁƸǀ LJǐDŽǏ ljNJƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒLJdžNjLJǂƾljǀǐƽƼǀ ƦLjǀDŽ ƸLJǕ NJƾ ǃƼƺǐǂƾ ǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ ƿƸ LJdžǂǂƸLJǂƸljǀƸljNJdžǖDŽ džǀ LJǕǂƼǃdžǀ ƾ LJƼǓDŽƸ džǀ ƸLjLjǘljNJƼǀƼǛ ǁƸǀ NJLjdžǃƼLjǐ ƸNJdžǃǀǁǐ džǂdžǁƸNjNJǘǃƸNJƸ ƿƸ ǁƸNJƸljNJLjǑǎdžNjDŽ ƸNjNJǕDŽ NJdžDŽ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžLJdžǂǀNJǀljǃǕǑǍǀDŽƻǏDŽ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64  Το Πρώτο Μυστήριο πάλι συνέχισε λέγοντας: "Συνέβη λοιπόν, τότε, οτι η δύναμη που βγήκε από το ύψος, δηλαδή εγώ, την οποία μου έστειλε ο Πατέρας μου για να σώσω την Πίστη Σοφία από το χάος, και επίσης η δύναμη που βγήκε από μένα, και η ψυχή που έλαβα από το Σαβαώθ, τον Καλό, ενώθηκαν μεταξύ τους και έγιναν μία μόνον ακτίνα φωτός που έλαμπε υπερβολικά. Κάλεσα τον Γαβριέλ και τον Μιχαέλ για να εξέλθουν από τους αιώνες, με εντολή του Πατέρα μου, του Πρώτου Μυστηρίου πού έβλεπε το εσωτερικό και τους έδωσα την ακτίνα φωτός και τους επέτρεψα να κατέβουν κάτω στο χάος, για να βοηθήσουν την Πίστη Σοφία και να λάβουν τις δυνάμεις φωτός που οι απορροές του Ισχυρογνώμονα της άρπαξαν, για να τις παραδώσουν στην Πίστη Σοφία. Και στην συνέχεια, όταν έφεραν την ακτίνα φωτός στο χάος, εκείνη έλαμψε υπερβολικά σε ολόκληρο το χάος και διαχύθηκε πάνω σ'όλες τις περιοχές. Και όταν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα είδαν τη μεγάλη ακτίνα φωτός τρομοκρατήθηκαν. Και η ακτίνα πήρε από αυτές όλες τις δυνάμεις φωτός που είχαν αρπάξει από την Πίστη Σοφία και οι απορροές του Ισχυρογνώμονα δεν μπορούσαν να τολμήσουν ν αγγίξουν το φως της ακτίνας στο σκοτεινό χάος, ούτε ακόμη και με τα τεχνάσματα του Ισχυρογνώμονα, που κυβερνάει αυτές τις απορροές.

Ο Γαβριέλ και ο Μιχαέλ διατάζονται να βοηθήσουν την Πίστη Σοφία.

ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀƾƻǖDŽƸǃƾLJdžNjǑLjǍƼNJƸǀƸLJǕNJdžƵǎdžǛ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƨǏNJǒLjƸǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƛǐDŽƻƼDŽǒNJƸDŽǃǑljǏNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƻƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸƹƺƼǀƸLJǕ NJdžƬǐdžǛ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƺƼǃǐNJdžǛ ƸLJǕ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƹƺƸǓDŽƼǀ ƸLJǕ NJdž ƬǐdžǛ ǍǐLjƾ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ƝƻǖDŽƸǃƾLJdžNjƹƺƸǓDŽƼǀƸLJǕNJdžDŽƬLjǀljNJǕƼǓDŽƸǀNJdžDžƼƻǓLJǂǏǃƸNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƩdžDžƼƻǓLJǂǏǃƸNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƻǓDŽƼǀNJƾDŽƼLjǏNJǀǁǒǘƿƾljƾljNJdžDŽǐDŽƿLjǏLJdž 201

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ DžƼƻǀLJǂǏǃǑDŽdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ǒ ǁƸǂǖNJƼLjƸ ƿƸ ǂǑƺƸǃƼ dž ƽǏDŽNJƸDŽǕǛ ƻǓƻNjǃdžǛ NJdžNj ƬLjǀljNJdžǖ ƼǓDŽƸǀdžơdžǖljǀnjƼLj ƛǏljnjǕLjdžǛ

džƠƸNJƸljǁƼNjƸljNJǒǛƫǏNJǕǛ ƬǐLjƾljNJdžDŽƠƸNJƼljǁƼNjƸljNJǒƫǏNJǕǛ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƸLJƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼNJƸǀ ƢǑljƸljNJdžDŽƻǓƻNjǃdžNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJdžLJdžƿƼNJƾǃǑDŽƼǛdžǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ Ɲ ƻǖDŽƸǃƾ LJdžNj ƹƺƸǓDŽƼǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ǁƸǀ ƸLJǕ NJƾ ǍLjǀljNJdžLJdžǀƾǃǑDŽƾ ƭNjǍǒ NJdžNj ƨƸƹƸǘƿ NJdžDŽƠƸǂǕ ƼDŽǘDŽdžDŽNJƸǀ ljNjƺǍǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀ ƺǓDŽdžDŽNJƸǀǃǓƸǃǕDŽdžƸǁNJǓDŽƸnjǏNJǕǛ ǑDŽƸ ǃdžDŽƸƻǀǁǕljǖDŽdžǂdž ƛNJljǀ dž ƯDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƼDŽƻƼƻNjǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJdž ƨǘǃƸ ƦdžNjNJljǓǁdžDŽ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸ ǂƸǃLJLjǕ ljǖDŽdžǂdž ƥƙƸƹLjǀǑǂǏǛƠNjƹƼLjDŽǒNJƾǛNJƾǛƨƼǂǒDŽƾǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛƸLJǕNJƸƼLJNJǐƦǂƸDŽƾNJǀǁǐƦDŽƼǖǃƸNJƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƙƸƹLjǀǑǂƼǓDŽƸǀǁǐNJǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǕ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸLJǕNJƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǐ ǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥƥǀǁƼǓdžǛƙƸƹLjǀǑǂǁNjƹƼLjDŽǐƼǀNJƾDŽǀƻǀƸǓNJƼLjƾǃƸǛǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒƨƼǂǒDŽƾ ƝǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒƨƼǂǒDŽƾǑǍƼǀƼLJǓljƾǛƻǖdžǕǎƼǀǛ NJƾDŽdžLjƸNJǒǁƸǀNJƾǁLjNjnjǒ ƨNJdž džLjƸNJǕ ǃǑLjdžǛ NJƾǛ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛ ƨƼǂǒDŽƾǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ ǕǂƸ NJƸ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǐ ǃƸǛ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ LJdžNjƺǓDŽdžDŽNJƸǀdžLjƸNJǐƼǖǁdžǂƸ ƨNJdž ǁLjNjnjǕ ǃǑLjdžǛ NJƾǛ ǀƻǀƸǓNJƼLjƾǛ ǃƸǛ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛ ƨƼǂǒDŽƾǛ ƹLjǓljǁdžDŽNJƸǀ NJƸ ǁLjNjnjǐ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ƛǓDŽƸǀljƸnjǑǛǕNJǀljNJdžǁLjNjnjǕǃǑLjdžǛNJƾǛǀƻǀƸǓNJƼLjƾǛǃƸǛǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒǛƨƼǂǒDŽƾǛNjLJǐLjǍdžNjDŽ ƼǂƸNJNJǘǃƸNJƸ ǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ ƻǀƸljNJLjdžnjǑǛ LJdžNjdžǖNJƼƸLJǕǃƸǁLjǀǐNjLJdžLJNJƼNjǕǃƸljNJƼ ƥƢǀǍƸǑǂƼǓDŽƸǀdžƱǂǀdžǛ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛǐnjƸNJdžǛƗLjǍǐƺƺƼǂdžǛ ƸǂǂǐdžƢǀǍƸǑǂljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕ ǃƸǛƼǓDŽƸǀƻǀƸnjdžLjƼNJǀǁǕǛ ƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJdžǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǕǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛ ƛǓDŽƸǀ ƚƼDŽLJLjǑLJƼǀdžǀƸDŽƸƺDŽǘljNJƼǛǃƸǛDŽƸǂƾljǃdžDŽdžǖDŽNJǀǛljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸnjǏNJǀǑǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀ ljƸLjǐDŽNJƸ ƼDŽDŽǑƸ njǏNJǀǑǛ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ljƸLjǐDŽNJƸ ƼDŽDŽǑƸ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǁƸǀ ljNjDŽƼǀƻƾNJǐǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥ ƢǀǍƸǑǂ ǁƸǀ dž ƙƸƹLjǀǑǂ ƻƾǂƸƻǒ dž ƱǂǀdžǛ ǁƸǀ ƾ ƨƼǂǒDŽƾ ƼǓDŽƸǀ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ǍLjƾljǀǃƼǖdžNjDŽ ljNJdžDŽ ƗǂǍƾǃǀljNJǒ ƺǀƸ DŽƸ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǒljƼǀ NJdž ƢƼƺǐǂdž ưLjƺdž ƬǐLjƾ ljNJƾ ƚǀƻƸljǁƸǂǓƸ NJƾǛ ƫǏNJǀǐǛ džǀ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ ƺƼǃǐNJdžǀ ƸLJǕ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ƼDžƸƺdžLjǐƽdžNjDŽ ƼDžǐƺdžNjDŽ NJdž njǏǛ NJƾǛ njNjǂƸǁǀljǃǑDŽƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ǃǑljƸ ƸLJǕ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƛǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ ƼǓDŽƸǀ dž DžƾLjǕǛ ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ǃǑljƸ ljNJƸ džLJdžǓƸ ƹLjǓljǁƼNJƸǀnjNjǂƸǁǀljǃǑDŽdžNJdžƫǏǛNJƾǛƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼǁǃƾƻƼDŽǓljdžNjǃƼNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸǁƸǀNJdžƸLjljƼDŽǀǁdžǖǍdžƞƼǀǐnjǀ Ʃdž ƸLjljƼDŽǀǁdžǖǍdž ƻƾǂƾNJƾLjǀǘƻƼǛ ƞƼǀǐnjǀ ƼǓDŽƸǀ ƾ njǏNJǀǐ NJǖLJdžNj ǁǕǂƸljƾǛ ljNJƸ ƽǏǀǁǐ ǍƸǃƾǂǐƹǐƿƾNJdžNjƸDŽƿLjǏLJǓDŽdžNjǕDŽNJdžǛ Ʃdž ƸLjljƼDŽǀǁdžǖǍdž ƞƼǀǐnjǀ ƼǓDŽƸǀ NJdž njLjǀǁNJǕ njǓƻǀ ƦǖƿǏDŽƸǛ LJdžNj ljƼLjDŽǕNJƸDŽ ljNJƾ ǂǐljLJƾ NJƾǛ ƺƾǛ ǁƸǀ LJdžNj dž ƗLJǕǂǂǏDŽƸǛ džLjƺǀljǃǑDŽdžǛ LJǂǒƺǏljƼ ǃƼ NJƸ ƹǑǂƾ NJdžNjr ƼǓDŽƸǀ ƾ džNjLjǐ NJdžNj ƨƸNJƸDŽǐ ƦLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀƸǁLjǓDŽdžNjǃƼ ǃƼNJƸDžǖ ƨƸNJƸDŽǐ ǁƸǀ ơdžǖljǀnjƼLjr dž LJLjǘNJdžǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƻǀǐƹdžǂdžǛ ǃƸǖLjdžǛljƸDŽNJdžǁǐLjƹdžNjDŽdž džLJƼljǃǑDŽdžǛơdžǖljǀnjƼLj ƬLjƼǀƸƽǕǃƸljNJƼ DŽ ƸljLJLjǓljdžNjǃƼ NJdžDŽ ƻǀǐƹdžǂdž ǁƸǀ ƸNjNJǕ ƼǓDŽƸǀ ƻNjDŽƸNJǕ ǃǕDŽdžDŽ LJLjƸƺǃƸNJdžLJdžǀǘDŽNJƸǛƨƼDždžNjƸǂǀǁǒƢƸƺƼǓƸƼDŽNJƸNJǀǁǐǁƸǀƸLJdžljNjDŽƿǑNJdžDŽNJƸǛNJdžƼƺǘ ƝƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸǑǍƼǀǃƼNJƸNJLjƼǃǑDŽdžNJdžDŽơdžǖljǀnjƼLjljƼƻǀǐƹdžǂdž ƠƸƿh ǑDŽƸǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ LJLjǑLJƼǀ DŽ ƸljLJLjǓljƼǀ NJdžDŽ ǀƻǀƸǓNJƼLjdž NJdžNj ƻǀǐƹdžǂdž ƺǀƸ DŽƸ NJdžDŽ ǃƼNJƸNJLjǑǎƼǀljƼơdžǖljǀnjƼLj ƥNJƸDŽ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ dž ơdžǖljǀnjƼLj ǃǑljƸ ǃƸǛ ǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀ ljNJdžDŽ ǀƻǀƸǓNJƼLjdž ǃƸǛ ƢǏǗljǒ 202

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƸNJdžǃǀǁǕDŽ ƛNjNJNjǍǒǛǕLJdžǀdžǛljNjƺǍǏDŽƼǖƼNJƸǀǃƼNJdžDŽƻǀǁǕNJdžNjƢǏǗljǒ ƥƢǏǗljǒǛǁƸNJƼƹƸǓDŽdžDŽNJƸǛƸLJǕNJdžƨǀDŽǐ ǃƼNJƸnjǏNJƼǀDŽǐǁǑLjƸNJƸljNJdžǃǑNJǏLJdž ǐDžǀƽƼLJdžNj ǂƸDžƼǖNJƾǁƼƸLJǕNJdžDŽƢǀǍƸǒǂƯƺƺƼǂdž ƝƚǀƻƸljǁƸǂǓƸNJdžNjƢǏǗljǒƼǓDŽƸǀƾƚǀƻƸljǁƸǂǓƸNJdžNjơdžǖljǀnjƼLj ƥƬLjǀljNJǕǛơdžǖljǀnjƼLjƼǓDŽƸǀdžƨǏNJǒLjƸǛǃƸǛ džơNjNJLjǏNJǒǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƥƬLjǀljNJǕǛơdžǖljǀnjƼLjLJǀǐDŽƼǀNJƾƽNjƺƸLjǀǐǁƸǀNJdžljLJƸƿǓǏǛƠǖLjǀdžǛNJƾǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƥ ơdžǖljǀnjƼLj ljNjƺǍǏDŽƼNjǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ljNJdžDŽ ƨƸƹƸǘƿ NJdžDŽ ƝǂǀƸǁǕƯDŽƿLjǏLJdž ƥ ƥNjLjǐDŽǀdžǛ ƨƸƹƸǘƿ ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƨƸƹƸǘƿƯDŽƿLjǏLJdž ǍǐLjƾ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdžƢǏǗljǒ ƥƨƸƹƸǘƿƢǏNjljǒǛljNjƺǍǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƥ ƨƸƹƸǘƿ ƼǓDŽƸǀ dž ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƞƼǕǛ LJdžNj džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǁLjNjljNJƸǂǂǘDŽƼNJƸǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžǐNJdžǃdž ǍǐLjƾljNJǀǛǁƸǂǑǛƼLjƺƸljǓƼǛNJdžNjơdžǖljǀnjƼLj ƥƗDŽNJǓǍLjǀljNJdžǛ NJdžƛƺǘ NJǓLJdžNJƼƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽƼǀLJǐDŽǏljhǕǂƸƸNjNJǐNJƸLJLjǐƺǃƸNJƸ ƿǑǂƼǀǑDŽƸDŽ ǐDŽƿLjǏLJdžǁƸǀǑDŽƸƨǖǃLJƸDŽƸLJǂǘǛǃƾǍƸDŽǀǁǐ LJLjdžƼLjǍǕǃƼDŽƸljNJƾNJǖǍƾ LJƸLjǐǂdžƺdžƿƸǖǃƸ ƸNjNJǒǛNJƾǛǂdžƺǀǁǒǛǍǏLjǓǛǂdžƺǀǁǒ ƗLJǕNJhǐǂǂdžǃǑLjdžǛ ƾƿLjƾljǁƼǓƸǃǀljƼǓNJdžDŽơdžǖljǀnjƼLj NJdžDŽǁƸNJƸLjǀǑNJƸǀǍǏLjǓǛDŽƸDžǑLjƼǀǕNJǀ ƸNjNJǕǛƼǓDŽƸǀNJdžDžƼƻǓLJǂǏǃƸNJdžNjƥǀǁƼǓdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƗNjNJdžǓLJdžNjƸƺDŽdždžǖDŽNJǀǛLJǖLjǀDŽƼǛǑDžNjLJDŽƼǛƸLjǍǑǛǍǏLjǓǛNJǀǛdžLJdžǓƼǛƾǖLJƸLjDžƾNJdžNjƸNJǕǃdžNj ǁƸǀdžǀƻǀƸƻǀǁƸljǓƼǛNJdžNjǁNjNJNJǐLjdžNjƻƼDŽƿƸǒNJƸDŽLJǀƿƸDŽǑǛ ƼǓDŽƸǀNJǕljdžƸƺDŽdždžǖDŽNJƼǛǕLJǏǛdžǀ ƿLjƾljǁƼNjNJǀǁdžǓnjƸDŽƸNJǀǁdžǓLJdžNjǃǀljdžǖDŽNJdžDŽơdžǖljǀnjƼLj ƥƬLjǀljNJǕǛơdžǖljǀnjƼLjƼǓDŽƸǀdžƨǏNJǒLjƸǛljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjǁǐƿhƼDŽǕǛƸLJǕƼǃǐǛ Ɲ ƗǁNJǓDŽƸ ƫǏNJǕǛ ƻƾǂƸƻǒ dž ƯDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǕǛ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀ ǃǑljƸ ljNJdž ƬǐdžǛ ǁƸǀ ljh ǕǂƼǛNJǀǛLJƼLjǀdžǍǑǛ ƥǀƻƸǓǃdžDŽƼǛNJLjdžǃdžǁLjƸNJdžǖDŽNJƸǀǃLJLjdžljNJǐljNJƾDŽLJƸLjdžNjljǓƸNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNjƬLjǀljNJdžǖ ƥ ǐDŽƿLjǏLJdžǛƬLjǀljNJǐǛ ƸDŽƸnjƸǓDŽƼNJƸǀ ǃƼ ǕǂƼǛ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ njǏNJǕǛ LJdžNj džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ƼǓǍƸDŽƸLjLJǐDžƼǀƸLJǕNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ džNjƻǑLJdžNJƼ NJdžǂǃdžǖDŽ DŽh ƸƺƺǓDždžNjDŽ NJdžDŽ ƯDŽƿLjǏLJdžƬLjǀljNJǕ ǃǑljƸ ljNJdž ljǁdžNJƼǀDŽǕƬǐdžǛ ƩdžƼƺǘ NJƸƼƺǘ NJƸǁǕǁǁǀDŽƸƻƸǀǃǕDŽǀƸNJdžNjƨƼƿ njƼǖƺdžNjDŽǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛǃLJLjdžljNJǐljNJƾ LJƸLjdžNjljǓƸNJdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNjƬLjǀljNJdžǖ

"Και ο Γαβριέλ και ο Μιχαέλ έφεραν την ακτίνα φωτός γύρω από τα σώμα της ύλης της Πίστης Σοφίας και έχυσαν μέσα σ’ αυτήν όλες τις δυνάμεις που της είχαν αρπάξει. Και το υλικό της σώμα έλαμψε τότε με όλα του τα μέρη και μέσα σ'αυτήν όλες οι δυνάμεις, το φως των οποίων τους είχε αρπαχθεί, το επανέκτησαν και έπαψαν να υστερούν από αυτά· έτσι λοιπόν απόκτησαν το φως τους, το οποίο τους είχε αρπαχθεί· το φως δόθηκε σ' αυτές δια μέσου εμού . Και ο Μιχαέλ και ο Γαβριέλ, που διαχειρίστηκαν και έφεραν την ακτίνα φωτός στο χάος, θα τους έδιναν τα μυστήρια του Φωτός· αυτοί στους οποίους εμπιστεύθηκε η ακτίνα φωτός, την οποία εγώ τους έδωσα και έφερα στο χάος· και ο Μιχαέλ και ο Γαβριέλ δεν άρπαξαν για τον εαυτόν τους το φως από τα φώτα της Σοφίας, αυτά που άρπαξαν από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα.

203

Η ακτίνα φωτός αποκαθιστά στην Σοφία τη Δύναμη-φως της.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Συνέβη τότε, όταν η ακτίνα φωτός ολοκληρώθηκε μέσα στη Πίστη Σοφία όλες οι δυνάμεις φωτός που της είχαν αρπαχθεί από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, και το κάθε τί σ' αυτήν έγινε φωτεινό. Και οι δυνάμεις φωτός που είχαν μείνει στην Πίστη Σοφία και που δεν της είχαν αρπαχθεί από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα τοποθετήθηκαν χαρούμενες πάλι και γέμισαν από φως. Και τα φώτα που διαχύθηκαν μέσα στο εσωτερικό της Πίστης Σοφίας ζωογόνησαν το σώμα της ύλης της, μέσα στο οποίο δεν υπήρχε φως και το οποίο επρόκειτο να χαθεί ή είχε χαθεί. Και δυνάμωσαν μέσα σ' αυτήν όλες τις δυνάμεις της, που επρόκειτο να διαλυθούν. Και έλαβαν για τον εαυτόν τους μία δύναμη φωτός και ξαναέγιναν αυτό που ήταν πριν και αυξήθηκαν πάλι κατά την αίσθηση τους του φωτός. Και όλες οι δυνάμεις φωτός της Σοφίας γνωρίστηκαν αμοιβαία, δια μέσου της ακτίνας φωτός μου, και σώθηκαν δια μέσου του φωτός αυτής της ακτίνας." ƥƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛǁƸǀNJdžƞƼǀǐnjǀƼǓDŽƸǀNJƸljNJdžǀǍƼǓƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƢǕDŽdž ǃǑljǏ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ǁƸǀ NJdžNj ƞƼǀƸnjǀdžǚ ǃLJdžLjƼǓ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ DŽƸ DžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǒljƼǀNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛ ƦLjdžljǏLJǀǁǘǛƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀdžƢNjƾǃǑDŽdžǛǃƼNJǀǛƻNjDŽǐǃƼǀǛLJdžNjƿƼdžLJdžǀdžǖDŽ ƥǀƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJǏDŽdžLJdžǓǏDŽNJdžnjǏǛƼǓǍƼǍƸƿƼǓƼǓDŽƸǀƸǁLjǀƹǘǛNJƸljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǐǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƴǂƸǁƸǀǁƸƿhǑDŽƸƸLJǕNJƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǐǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƼǓDŽƸǀ ƸǁLjǀƹǘǛdžǀǁdžljǃǀǁǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƠǐƻƼ ƻǖDŽƸǃƾ ƼǓDŽƸǀ LJLjdžljǏLJdžLJdžǀƾǃǑDŽƾ ƸLJǕ ƸNjNJǕ ǒ ƸLJǕ ƼǁƼǓDŽdž NJdž ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJdž ǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƪLJǐLjǍdžNjDŽNJLjƼǓǛNJǐDžƼǀǛljǍǑljƼǏDŽljNJdžDŽǁǕljǃdžǁƸǀljNJƾƽǏǒ Ɲ LJLjǘNJƾ ljǍǑljƾ ƼǓDŽƸǀ ǃƼ NJdž njNjljǀǁǕ ljǘǃƸr ƼǓDŽƸǀ njƸDŽƼLjǕ ǕNJǀ ƼǐDŽ ƻƼDŽ DžǑLjdžNjǃƼ DŽƸ ljNjljǍƼNJǀƽǕǃƸljNJƼǃƼNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸ ƸLjLjǏljNJƸǓDŽdžNjǃƼ Ɲ ƻƼǖNJƼLjƾ NJǐDžƾ ljǍǑljƼǏDŽ ƼǓDŽƸǀ ǃƼ NJdž ǃǑljdž LJƼLjǀƹǐǂǂdžDŽ ƼǐDŽ ƻƼDŽ DžǑLjdžNjǃƼ DŽƸ ljNjljǍƼNJǀƽǕǃƸljNJƼǃƼNJdžDŽǁǕljǃdž ƸDŽƸǃnjǓƹdžǂƸǃƸǛƻƾǃǀdžNjLjƺdžǖDŽNJƸǀLJdžǂǂǐLJLjdžƹǂǒǃƸNJƸ ƝNJLjǓNJƾNJǐDžƾljǍǑljƼǏDŽƼǓDŽƸǀƾLJǀǕljƾǃƸDŽNJǀǁǒ LJLjǕǁƼǀNJƸǀƺǀƸNJƾljǍǑljƾNJdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNj ǃƼNJdžDŽǓƻǀdžNJdžNjNJdžDŽƼƸNjNJǕ ǃƼNJƸƻǀǐnjdžLjƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǐǃǑLjƾNJdžNjǀƻǀƸǓ NJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNj ƢǖljNJƾ ƼǓDŽƸǀ ƸǁLjǀƹǘǛ NJƸ ƸNjNJǕDŽdžǃƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƢǕDŽdžLJƼLjDŽǘDŽNJƸǛƸLJǕNJƾDŽƹdžNjƻǀljNJǀǁǒ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ ƼƺǁƸƿǀƻLjǖljdžNjǃƼ džLjƿǑǛljǍǑljƼǀǛǃƼǕǂƸǁƸǀǃƼǁƸƿhǑDŽƸƸLJǕNJƸƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǁƸǀljNjDŽƼǀƻƾNJǐ ǃǑLjƾ NJdžNj ǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƠƸNJƸǂǒƺƼǀ ǂdžǀLJǕDŽ LJƸLjǐǂdžƺdž DŽƸ džLjƼƺǕǃƸljNJƼ ǎNjǍǀǁǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ džǀ džLJdžǓƼǛ ǑNJljǀ ljNjDŽƼǍǓƽdžNjDŽDŽƸǃƸǛǃƼNJƸNJLjǑLJdžNjDŽljƼǃǖljNJƼǛNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛǍƼǀLjǕǛ ƠƸǂǖNJƼLjƸƼǓDŽƸǀDŽƸƼǁǃƾƻƼDŽǓƽdžNjǃƼNJdžƼƺǘƺǀƸDŽƸƼƺǁƸƿǀƻLjǖljdžNjǃƼdžLjƿǑǛljǍǑljƼǀǛǃƼNJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛLJdžNjƿƼdžLJdžǀdžǖDŽ ƥǀƻNjDŽǐǃƼǀǛLJdžNjƿƼdžLJdžǀdžǖDŽƼǓDŽƸǀdžǀljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸnjǏNJǀǑǛ ƥǀ ljƸLjǐDŽNJƸ ƼDŽDŽǑƸ njǏNJǀǑǛ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ljƸLjǐDŽNJƸ ƼDŽDŽǑƸ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžljNjDŽƼǀƻƾNJǐ ǃǑLjƾNJdžNjǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƠƸNJƸǂǒƺƼǀnjƸDŽƼLjǕǕNJǀ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƺƼǃǐNJdžǛƸLJǕ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ DžƸDŽƸǁƸNJƸǁNJǐǃƼ ǁƸƿh ǑDŽƸƸLJǕNJƸljƸLjǐDŽNJƸƼDŽDŽǑƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ NJdžnjǏǛLJdžNjNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸNJdžNjƼǓǍƸDŽ ƸLjLJǐDžƼǀ 204

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƚǀƸǃǑljdžNjNJdžNjƬLjǀljNJdžǖ NJƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽNJdžnjǏǛ ƥƙƸƹLjǀǑǂ džƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛrdžƢǀǍƸǑǂ NJdžƞƼǀǐnjǀ·ljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ǃƸǛƼLJǀNJLjǑLJdžNjDŽDŽƸ ƼǀljƼLjǍǕǃƸljNJƼljNJƸǃNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫǏNJǕǛ ƬǐLjƾljNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdžǁƸǀljNJdžƞƼǀǐnjǀǃLJdžLjdžǖǃƼDŽƸǂǐƹdžNjǃƼNJƾDŽƗǁNJǓDŽƸNJdžNjƫǏNJǕǛ ƥǖNJƼ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ džǖNJƼ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǂƼƾǂƸNJdžǖDŽ NJdž njǏǛ ƸLJǕ NJƸ njǘNJƸ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƦLjdžƾƺdžNjǃǑDŽǏǛ dž ƙƸƹLjǀǑǂ ǁƸǀ dž ƢǀǍƸǑǂ ƸnjƸǀLjdžǖDŽ ƸLJǕ NJdžDŽ ƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ ƸLJǕ NJdž Ƽƺǘ NJdžnjǏǛLJdžNjƼǓǍƸDŽǁǂǑǎƼǀNJƸǎNjǍǀǁǐLJLjǕljƿƼNJƸ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƺǓDŽƼNJƸǀ njǏNJƼǀDŽǒ ǕNJƸDŽ ƾ ƸǁNJǓDŽƸ NJdžNj njǏNJǕǛ ƼDžǐƺƼǀ ǒ ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀ NJƾDŽ ƥNjljǓƸLJdžNjǒNJƸDŽƼƺǁǂǏƹǀljǃǑDŽƾǃǑljƸljNJǀǛƸLJǕLjLjdžǀƼǛNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ NJdžƼƺǘ ƙDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀ ƾ ƸǁNJǓDŽƸ ƾ ljNjDŽNJǀƿǑǃƼDŽƾ ƸLJǕ njǏǛ ƼǓDŽƸǀ dž ƬLjǀljNJǕǛƨƸƹƸǘƿ ǒ ơdžǖljǀnjƼLjƨƸƹƸǘƿ ƥǀƻNjDŽǐǃƼǀǛnjǏNJǕǛƼLJǀljNJLjǑnjdžNjDŽljNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸǕNJƸDŽLJǂǑdžDŽǑǍdžNjDŽǓǁƸNJƸljNJLjƸnjƼǓ ǕǂƸNJƸƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸljNJdžǀǍƼǓƸNJdžNjƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ Ʃdž ƨǘǃƸ ƸLJǕ ƬLjNjljǕ NJdž ƝǂǀƸǁǕ ƨǘǃƸ ǃƼ NJdž džLJdžǓdž ƹǂǑLJƼNJƸǀ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƸLJƸljNJLjǐLJNJƼǀǃƼNJƸnjǘNJƸLJdžNjƻǀƸǍǖƿƾǁƸDŽljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƛǓDŽƸǀ ljƸnjǑǛ ǕNJǀ ǕNJƸDŽ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƸnjǒDŽƼNJƸǀ DŽƸ LJǑljƼǀ ǍǐDŽƼǀ NJdž ƝǂǀƸǁǕ ƨǘǃƸ NJdž ƨǘǃƸƸLJǕƬLjNjljǕNJdžNjƝǂǀƸǁdžǖƗDŽƿLjǘLJdžNj ƥǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛƸDŽNjǎǘDŽdžDŽNJƸǀǕNJƸDŽNJdžƼƺǘƼǁǃƾƻƼDŽǓƽƼNJƸǀ ƥǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ƸDŽƸDŽƼǘDŽdžDŽNJƸǀ ǃƼ NJdž njǏǛ ǕNJƸDŽ NJdž Ƽƺǘ LJƼƿƸǓDŽƼǀ ǁƸǀ ƸNjDžǐDŽdžNjDŽǃƼNJƾDŽƸǓljƿƾljƾNJdžNjnjǏNJǕǛ "Και η ακτίνα φωτός μου, όταν αφαίρεσε από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, τα φώτα τα οποία είχαν αρπάξει από την Πίστη Σοφία, τα διέχυσε μέσα σ' αυτήν και περιστρεφόμενη στον εαυτόν της βγήκε από το βάθος του χάους."

Η ακτίνα φωτός, αφού εκπλήρωσε το σκοπό της, αναχώρησε από τη Σοφία.

Ɲ ƗǁNJǓDŽƸ ƫǏNJǕǛ dž ƬLjǀljNJǕǛơdžǚljǀnjƼLj ƸnjƸǀLjƼǓ ǃǑljƸ ƸLJǕ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ LJLjǕljƿƼNJƸ NJƸ njǘNJƸ ƺǀƸDŽƸNJƸƼLJǀljNJLjǑǎƼǀljNJƾDŽƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƦƼLjǀljNJLjǑnjƼNJƸǀ ƾ ƗǁNJǓDŽƸ ƫǏNJǕǛ ƼǀǛ ljNJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJƾǛ ǁƸǀ ƼDžǑLjǍƼNJƸǀ ƸLJǕ NJdž ƹǐƿdžǛ NJdžNj ƬǐdžNjǛ Ɲ ƗǁNJǓDŽƸ ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ ǁƸǀ NJǀǛ ƼLJǀljNJLjǑnjƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕNJƾǛ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65  Οταν το Πρώτο Μυστήριο είπε αυτό που συνέβη στη Πίστη Σοφία μέσα στο χάος, ρώτησε τους μαθητές του: "Καταλαβαίνετε, τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγομαι, μαζί σας; Ο Πέτρος προσήλθε και είπε:"Κύριε μου γι' αυτό που αφορά την λύση των λόγων που είπες, η δύναμη σου φως το προφήτευσε δια μέσου του Σαλομώντα στις Ωδές του: ƥƦǑNJLjdžǛ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǁǐƿƼƸDŽƿLjǘLJǀDŽƾǛǖLJƸLjDžƾǛ ƼǓDŽƸǀdžƟƼLjdžnjǐDŽNJƾǛNJdžNjljƼDž ǑDŽƸ ǃǑLjdžǛNJdžNjǀƻǀƸǓNJƼLjdžNjǃƸǛƛǓDŽƸǀ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǁnjLjǐljNJƾǁƼƼLJǓljƾǛƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjƨƸǂdžǃǘDŽNJƸ ƪǀǕNJdžNjƚƸNjǓƻ ƘƸljǀǂǑƸNJƾǛ 205

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƨǀǘDŽ ƠƸNJƸǂǒƺƼǀljƸnjǑǛǕNJǀdžƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƛǁLJƸǀƻƼNjNJǒǛNJdžNjǁǕljǃdžNj ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžǁƸNJhƼDždžǍǒDŽƚǐljǁƸǂdžǛ džƨƼƹƸljNJǕǛƢƼƺǐǂdžǛƚǐljǁƸǂdžǛ ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǁnjLjǐƽƼNJƸǀ LJLjǐƺǃƸNJǀ ƻǀƸ ǃǑljdžNj džLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼ ƗDŽƿLjǘLJdžNj ƸNjNJdžLJLjƸƺǃƸNJǏǃǑDŽdžNjǁƸǀNJǑǂƼǀdžNj ưNJljǀƼǓDŽƸǀLJǏǛdžƬLjǀljNJǕǛƼǁLJƸǀƻƼǖƼǀLJǐDŽNJƸNJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƥƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƚǐljǁƸǂdžǛƚƸljǁǐǂǏDŽ ƥƬLjǀljNJǕǛƹǀǘDŽƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕdžLJdžǀdžNjƻǒLJdžNJƼLJLjdžƼNJdžǀǃƸljǃǑDŽdžNjƗDŽƿLjǘLJdžNjNJdžǓƻǀdž ƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸ ƗNjNJǕ ljƾǃƸǓDŽƼǀ ǕNJǀ NJƸ ƩǑljljƼLjƸ ƛNjƸƺƺǑǂǀƸ ǁƸNJƸǂǒƺdžNjDŽ LJǐDŽNJdžNJƼ LJƸǂǂǕǃƼDŽƾǛ ƼLJǀǁƸǀLjǕNJƾNJƸǛ ƩƸƩǑljljƼLjƸƛNjƸƺƺǑǂǀƸƻƼDŽƼǓDŽƸǀNJdžNjǍLjǕDŽdžNj ƥ ƬLjǀljNJǕǛ ƿLjǀƸǃƹƼǖƼǀ LJǐDŽǏ ljNJdžNjǛ LJƼǀLjƸljǃdžǖǛ ǁǐƿƼ njdžLjǐ LJdžNj ƼǁLJLjdžljǏLJƼǓ NJdž ƠdžljǃǀǁǕƚLjǐǃƸ Ο Πέτρος " 1. Μία ακτίνα έφθασε και έγινε μία μεγάλη πλημμύρα. επεξηγεί τη 2. Κάθε τι κατεδαφίστηκε στο διάβα της και στράφηκε προς το ναό. διήγηση με τις ωδές του 3. Φράγματα και οικοδομές δεν μπόρεσαν να της αντισταθούν, ούτε Σαλομώντα. 4. 5. 6. 7.

8.

και αυτοί που τα κατασκεύασαν. Πέρασε πάνω από ολόκληρη τη γη, πλημμυρίζοντας την. Όποιου βρίσκονταν πάνω στην ξηρή άμμο, η δίψα τους κόπασε και μετριάστηκε με το διαχεόμενο δώρο από το χέρι του Υψίστου. Ευλογημένοι ας είναι οι λειτουργοί αυτού του δώρου, στους οποίους το ύδωρ του Κυρίου τους έχει εμπιστευθεί. Αυτοί δρόσισαν τα σκασμένα χείλη εκείνων των οποίων η δύναμη τους αρπάχτηκε, χάρηκαν στην καρδιά και ζωογονήθηκαν οι ψυχές διαχέοντας ύδωρ με την αναπνοή τους, για να μην πεθάνουν. Διότι όλοι αυτοί έγιναν γνωστοί στον Κύριο και σώθηκαν δια μέσου του ύδατος της αιώνιας ζωής."

Επέτρεψε μου λοιπόν, Κύριε μου, να εκφραστώ με ειλικρίνεια, διότι η δύναμη σου προφήτευσε δια μέσου του Σαλομώντα: "Μία ακτίνα έφθασε και μετατράπηκε σ' έναν μεγάλο ποταμό" δηλαδή: Η ακτίνα φωτός διασκορπίστηκε στο χάος πάνω σ'όλες τις περιοχές των απορροών του Ισχυρογνώμονα. Και πάλι, ο λόγος που η δύναμη σου πρόφερε δια μέσου του Σαλομώντα: "Το κάθε τί, το κατεδάφισε στο διάβα της και επέστρεψε προς τον ναό” δηλαδή: "απέσυρε όλες τις δυνάμεις φωτός από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, αυτές που της είχαν πάρει από την Πίστη Σοφία και τις διέχυσαν πάλι μέσα σ'αυτήν." Και πάλι εσύ, μέσω του στόματος σου, είπες: "φραγμοί και οικοδομές δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν", δηλαδή: Οι απορροές του Ισχυρογνώμονα δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την ακτίνα φωτός, μέσα στους τοίχους του σκοταδιού και του χάους." 206

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Και πάλι, οι λόγοι σου: "Πέρασε πάνω από όλη τη γη πλημμυρίζοντας την", δηλαδή: Οταν ο Γαβριέλ και ο Μιχαέλ την έφεραν μέχρι το σώμα της Πίστης Σοφίας, έχυσαν μέσα σ'αυτήν όλα τα φώτα, που οι απορροές του Ισχυρογνώμονα της είχαν αρπάξει και το υλικό της σώμα έλαμψε." Και αυτό που έλεγες: "Αυτοί που βρίσκονταν στην ξηρή άμμο ήπιαν", δηλαδή: Το κάθε τί στην Πίστη Σοφία της οποίας το φως που πριν ήταν αρπαγμένο, απέκτησε φως. Και κατόπιν: "Η δίψα τους κόπασε και μετριάστηκε", δηλαδή: Οι δυνάμεις της έπαψαν να στερούνται από φως, διότι το φως τους, το οποίο αυτοί είχαν αρπάξει, τους δόθηκε (πάλι). Και πάλι, όπως η δύναμη σου το είπε: "Με το δώρο που διαχύθηκε από τον Υψιστο", δηλαδή: Το φως τους δώθηκε δια μέσου της ακτίνας φωτός που προήλθε από σένα, το Πρώτο Μυστήριο. Και όπως η δύναμη σου το είπε: "Ευλογημένοι ας είναι οι λειτουργοί αυτού του δώρου", δηλαδή αυτό που είπες: Ο Μιχαέλ και ο Γαβριέλ, αυτοί που διαχειρίστηκαν, έφεραν την ακτίνα φωτός στο χάος και επίσης το μετέφεραν προς τα εμπρός. Αυτοί θα δώσουν τα Μυστήρια του Φωτός και του Ύψους, αυτοί τους οποίους η ακτίνα φωτός εμπιστεύθηκε. . Και πάλι, ακόμη η δύναμη σου το είπε: "Αυτοί δρόσισαν τα σκασμένα χείλη", δηλαδή: Ο Γαβριέλ και ο Μικαέλ δεν πήραν για τους εαυτούς τους τα φώτα της Πίστης Σοφίας, αυτά τα φώτα που αφαίρεσαν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα, αλλά που τα διέχυσαν μέσα στην Πίστη Σοφία. Και πάλι: "Εκείνοι των οποίων η δύναμη τους είχε αρπαχθεί, χάρηκαν στην καρδιά", δηλαδή: Ολες οι άλλες δυνάμεις της Πίστης Σοφίας που δεν αρπάχτηκαν από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα χάρηκαν απείρως και γέμισαν οι ίδιες από το φως των φωτεινών τους συντρόφων, διότι αυτοί το διέχυσαν μέσα σ'αυτές. Και ο λόγος που η δύναμη σου εξέφρασε: "Ζωογονήθηκαν οι ψυχές, διαχέοντας με την αναπνοή τους για να μη πεθάνουν", δηλαδή: Οταν αυτοί διέχυσαν τα φώτα μέσα στην Πίστη Σοφία, ζωογόνησαν το υλικό σώμα από το οποίο αυτές προηγουμένως είχαν πάρει τα φώτα του, και το οποίο επρόκειτο να φθαρεί. Και πάλι ο λόγος της δύναμης σου εξέφρασε: "Αυτοί ανύψωσαν πεσμένα μέλη ή που δεν έπρεπε να πέσουν", δηλαδή: Οταν αυτοί διέχυσαν μέσα σ' αυτές τα φώτα, ανύψωσαν όλες τις δυνάμεις που επρόκειτο να διαλυθούν. Και πάλι, όπως η δύναμη φωτός σου το είπε: "Αυτές έλαβαν πάλι το φως τους και ξανά έγιναν αυτό που ήταν πριν"· και πάλι: "Ολοι αυτοί έγιναν γνωστοί στον Κύριο", δηλαδή: Ολες οι δυνάμεις της Πίστης Σοφίας αναγνώρισαν η μία την άλλη δια μέσου της ακτίνας φωτός. Και πάλι: "Αυτοί σώθηκαν δια μέσου του ύδατος της Αιώνιας Ζωής", δηλαδή: Αυτές σώθηκαν μέσω της ακτίνας φωτός. Και πάλι ο λόγος σου: "Η ακτίνα φωτός κατεδάφισε το παν στο διάβα της και στράφηκε προς τον ναό", δηλαδή: Οταν η ακτίνα φωτός έλαβε όλες τις δυνάμεις φωτός της Πίστης Σοφίας από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, τις διέχυσε στην Πίστη Σοφία, και περιστάφηκε πάνω στον εαυτόν της, βγήκε από το χάος και ήρθε σε σένα, εσύ που είσαι ο ναός. Αυτή είναι.η λύση όλων των λόγων που η δύναμη σου φως, εξέφρασε δια μέσου 207

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

της Ωδής του Σαλομώντα." Και συνέβη τότε, όταν το Πρώτο Μυστήριο άκουσε τα λόγια του Πέτρου, να πει προς αυτόν. "Καλώς είπες, ευλογημένε Πέτρο, αυτή είναι η λύση των λόγων που ειπώθηκαν." ƝƬLjǀljNJǀǁǒƗǁNJǓDŽƸLJǑnjNJƼǀǃǑljƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛLJLjdžǁƸǂǘDŽNJƸǛǃƼƺǐǂƾLJǂƾǃǃǖLjƸ ƦǑnjNJƼǀƾǃƼƺǐǂƾƘƸƹNjǂǏDŽǓƸ ƾǃƾNJǑLjƸǕǂǏDŽNJǏDŽƸLJƼǍƿƼǀǘDŽǁƸǀLJdžLjDŽƼǀǘDŽNJƾǛƙƾǛrƾ ǎNjǍdžǂdžƺǀǁǒLJǕǂƾLJdžNjljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛnjdžLjNJǏDŽǕǃƸljNJƼ ƩƸǃƼNJƸNJLjƼǃƼDŽƸƺƼDŽƼljǀƸǁǐDŽƼLjǐLJǂƾǃǃǖLjƾljƸDŽNJƸLJǐDŽNJƸǃǑljƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛ ƝƬLjǀljNJǀǁǒƗǁNJǓDŽƸLJLjdžǁƸǂƼǓNJƾDŽƼljǏNJƼLjǀǁǒǁƸNJƸljNJLjdžnjǒ ƥǂƸ ǁƸNJƸljNJLjǑnjdžDŽNJƸǀ džǀ ƻƾǃǀdžNjLjƺƾǃǑDŽƼǛ ǎƼǖNJǀǁƼǛ ǁƸNJƸljǁƼNjǑǛ ƸLJǕ NJƸ ǎNjǍǀǁǐ LJLjǕljƿƼNJƸ LJǑnjNJdžNjDŽ ƻƼDŽǃLJdžLjdžǖDŽDŽƸƸDŽNJǀljNJƸƿdžǖDŽljNJƾƬLjǀljNJǀǁǒƗǁNJǓDŽƸ ƥǂƾƾnjǀǂdžljdžnjǀǁǒƺƾ NJdžljǘǃƸǃƸǛ ǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǓƽƼNJƸǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNj ƩƸƻǀǐnjdžLjƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ LJǓDŽdžNjDŽ ǁƸƿƾljNjǍǐƽdžNjDŽNJƾƻǓǎƸNJdžNjǛǃƼNJdžLjǀƺǃǑDŽdžƻǘLjdž ƸLJǕNJdžDŽƵǎǀljNJdž ƥǀ ǂƼǀNJdžNjLjƺdžǓ ƸNjNJdžǖ NJdžNj ƻǘLjdžNj ljhƸNjNJdžǖǛ LJdžNj NJdž NjƻLjƸLjƺǀǁǕ DŽƼLjǕ NJdžNjǛ ǑǍƼǀ ƼǃLJǀljNJƼNjƿƼǓ ƼǓDŽƸǀ ƸNjNJǐ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ljNjljǍƼNJǀljǃǑDŽƸ ǃƼ NJƾDŽ ƼLJǀljNJǒǃƾ NJƾǛ ǃƼNJƸNJLjdžLJǒǛNJdžNjƙǀƼljǕDŽNJƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ƩƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǁƸǀ ƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƻLjǕljǀljƸDŽ NJƸ ljǁƸljǃǑDŽƸ ǍƼǓǂƾ ƺǑǃǀljƸDŽƸLJǕǍƸLjǐǃƼNJƸDŽƼLjǐNJƾǛƽǏǒǛ ƴǂƸNJƸƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǁƸǀƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǃǑljǏljNjDŽƼǀƻƾNJǘDŽƼLjƺƸljǀǘDŽ ǁƸǀ ƿƼǂƾǃƸNJǀǁǘDŽ LJǕDŽǏDŽ LJǂƾljǀǐƽdžNjDŽ DŽƸ ƺDŽǏLjǓljdžNjDŽ NJdžDŽ ƼƸNjNJǕDŽ NJdžNjǛ ljNJdžDŽ ƘƸƿǖ ƛDŽƻǕǃNjǍdžƠǖLjǀdžǁƸǀljǘƽdžDŽNJƸǀǃǑljǏNJdžNjNjƻLjƸLjƺǀǁdžǖDŽƼLjdžǖNJǏDŽƨdžnjǘDŽ Ɲ ƗǁNJǓDŽƸ ƫǏNJǕǛ ƻǀƼǀljƻǖƼǀ ljNJdž ƬǐdžǛ LJǐDŽǏ ljh ǕǂƼǛ NJǀǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ ǒ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸ ljNJdžǀǍƼǓƸNJdžNjƼƺǘ ƢǑljǏ NJƾǛ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒǛ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾǛ dž ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀ NJƾDŽ ƥNjljǓƸ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ƺǀƸDŽƸNJǀǛǍǖljƼǀljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢNjƾǃǑDŽdžNj ưNJljǀ dž ƬLjǀljNJǕǛ ǁƸNJƼƻƸnjǓƽƼǀ Ǖǂdž NJdž ǐǍLjƾljNJdž ǁƸǀ ǁƸNJƼNjƿǖDŽƼNJƸǀ ǃƼNJǐ LJLjdžǛ NJdžDŽ ƛljǏNJƼLjǀǁǕƣƸǕ ƥǀ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj Ƽƺǘ ƻƼDŽ ǃLJdžLjdžǖDŽ DŽƸ ljNjƺǁLjƸNJǒljdžNjDŽ NJƾDŽ ƗǁNJǓDŽƸ ƫǏNJǕǛ ǃǑljƸ ljNJdž ljǁdžNJǐƻǀǁƸǀljNJdžǍǐdžǛ Ʃdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ ƸDŽNJǀLJLjdžljǏLJƼNjǕǃƼDŽdžǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƢǀǍƸǑǂ NJdž ƝǂǀƸǁǕ ƦDŽƼǖǃƸ ǁƸǀ NJdžDŽ ƙƸƹLjǀǑǂ NJdžDŽ ƨƼǂƾDŽǀƸǁǕ ƯƺƺƼǂdž LJLjdžǁƸǂdžǖDŽ NJdžDŽ džǂǀǁǕ ǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǀljǃǕrƸDŽƸǁNJdžǖDŽNJǀǛnjǏNJƼǀDŽǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛǁƸǀǃǑǍLjǀǁƸǀNJdžnjNjljǀǁǕljǘǃƸNJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNjǃƼNJƸNJLjǑLJƼNJƸǀljƼǕǍƾǃƸNJdžNjƠNjLjǓdžNj ƬǐLjƾ ljNJdžDŽ ƥǀǁƼǓdž ƬLjǀljNJǕ NJƸ ƻǀǐnjdžLjƸ ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNjƛǓDŽƸǀǂƸǃƹǐDŽdžNjDŽNJdžƫǏǛ ƥƢǀǍƸǑǂǁƸǀdžƙƸƹLjǀǑǂ LJLjǐǁNJdžLjƼǛǁƸǀǂƼǀNJdžNjLjƺdžǓNJdžNjƞƼǀƸnjǀdžǖǁƸǀNJdžNjƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj NJǏDŽ ƨdžnjǘDŽ njǑLjdžNjDŽ NJƾ ƬLjǀljNJǀǁǒ ƸǁNJǓDŽƸ njǏNJǕǛ ljNJdž ljƼDždžNjƸǂǀǁǕ ǃƸǛ ǍǐdžǛ ƺǀƸ DŽƸ ǍLjǀljNJdžLJdžǀdžǖǃƸljNJƼdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƥ ƢǀǍƸǑǂ ǁƸǀ dž ƙƸƹLjǀǑǂ ƼǓDŽƸǀ ƻǖdž ƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸ ǁƸǀ ƸNjNJdžƸDŽƼDžǐLjNJƾNJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ǀǁƸDŽdžǓljNJƾDŽƼLJǀljNJǒǃƾNJƾǛƗǂǍƾǃƼǓƸǛ ưNJljǀǕLJǏǛdžƢǀǍƸǑǂǁƸǀdžƙƸƹLjǀǑǂNjLJǐLjǍdžNjDŽljNJdžDŽƢƸǁLjǕǁdžljǃdž džǃdžǓǏǛNjLJǐLjǍdžNjDŽ ljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjƢǀǁLjǕǁdžljǃdžNjƸDŽƿLjǘLJdžNj ƛǓDŽƸǀ ljƸnjǑǛ ǕNJǀ ǃǑljǏ NJdžNj ƞƼǀƸnjǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNj ǂƸǃƹǐDŽdžNjǃƼ LJǐDŽNJdžNJƼ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjƫǏNJǕǛǁƸǀNJdžNjƵǎdžNjǛ ƩdžƞƼǀǐnjǀǁƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛƼǓDŽƸǀƿƼǃƼǂǀǘƻƾƺǀƸDŽƸǂƸƹƸǓDŽdžNjǃƼNJƾDŽƗǁNJǓDŽƸƫǏNJǕǛ 208

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥƢǀǍƸǑǂǁƸǀƙƸƹLjǀǑǂnjǑLjdžNjDŽNJƾDŽƗǁNJǓDŽƸNJdžNjƬLjǀljNJǀǁdžǖƫǏNJǕǛ ƥ ƢǀǍƸǑǂ ǁƸǀ dž ƙƸƹLjǀǑǂ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƻǀƸljNJƸNjLjǘDŽdžDŽNJƸǀ ƸǁƸNJǐLJƸNjljNJƸǃƼNJƸDžǖNJdžNjǛƺǀƸDŽƸƻǘljdžNjDŽƸLjǍǒljNJƾƫǀǂdžljdžnjǀǁǒƦǑNJLjƸ ƥNjƻǑLJdžNJƼ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƿƸ ǑǁǂƼƹƸDŽ NJdž ƫǏǛ ƻǀǕNJǀ ƸNjNJǑǛ džǀ ƻǖdž ƸǂǍƾǃǀljNJǀǁǑǛdžNjljǓƼǛƼǓDŽƸǀǃǕDŽdžDŽNJƸƹƸljǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƛǓDŽƸǀljƸnjǑǛǕNJǀƼǁƼǓDŽƸNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀ NJǏDŽdžLJdžǓǏDŽƾƻǖDŽƸǃƾƸLjLJǐƽƼNJƸǀƸLJǕNJdžƼƺǘ ǍƸǓLjdžDŽNJƸǀǃƼNJƾǁƸLjƻǀǐNJdžNjǛǕNJƸDŽNJdžnjǏǛNJdžNjǛǑǍƼǀƼLJǀljNJLjƸnjƼǓ ƴǂƼǛ džǀ ǐǂǂƼǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ LJdžNj NJdž Ƽƺǘ ƻƼDŽ ǃLJdžLjƼǓ DŽh ƸLjLJǐDžƼǀ ƸLJǕ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ǍƸǓLjdžDŽNJƸǀǃƼNJǀǛNjLJƼLjƹƸNJǀǁǑǛƼLJǀNJNjǍǓƼǛ ƩdžƫǏǛƸDŽNJƸDŽƸǁǂǐNJƸǀljhǕǂƸNJƸǃǑLjƾNJdžNjƛǓDŽƸǀǁƸǀƺƼǃǓƽƼǀƸLJǕƼNjNJNjǍǓƸǕǂdžNJdžljǖDŽdžǂdž ƥơǕƺdžǛNJdžNjƬLjǀljNJdžǖƽǏDŽNJƸDŽƼǖƼǀNJǀǛƭNjǍǑǛLJdžNjNjLJdžnjǑLjdžNjDŽ ƥ ƢǀǍƸǑǂ ǁƸǀ ƙƸƹLjǀǑǂ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ dž ƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛ ƻǀƸǍǑdžNjDŽ NJƸ njǘNJƸ ǃǑljƸ ljNJƾ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƴǂdžNJdžljǘǃƸNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛnjdžLjNJǓƽƼNJƸǀƸLJǕnjǏǛ ƴǂƸ NJƸ ǃǑLjƾ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ǑLjǍdžDŽNJƸǀ ǁdžDŽNJǐ DŽƸ ƺDŽǏLjǓljdžNjDŽ NJdžDŽ ƼƸNjNJǕ NJdžNjǛ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ƠǖLjǀdž ƥƬLjǀljNJǕǛǁƸNJdžǀǁƼǓljNJdžDŽƸǕNJdžNjǁƸǀdžǀƻNjDŽǐǃƼǀǛNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛljNjƺǍǏDŽƼǖdžDŽNJƸǀǃƼ NJdžDŽƥǀǁƼǓdžƬLjǀljNJǕ ƥƦǑNJLjdžǛ džƟƼLjdžnjǐDŽNJƾǛNJdžNjƨƼDž ƼDžƾƺƼǓLJǐDŽNJdžNJƼNJƸƢNjljNJǒLjǀƸ ƴLJdžǀdžǀLJǀljNJƼǖdžNjDŽǒDŽdžǃǓƽdžNjDŽǕNJǀNJdžljƼDžƼǓDŽƸǀƸǁǐƿƸLjNJdžǁƸǀƸDŽǐDžǀdž ƹLjǓƽdžNjDŽNJdžƯƺǀdž ƦDŽƼǖǃƸ ƴLJdžǀdžǀ LJLjdžNJǓƿƼDŽNJƸǀ DŽƸ ƺDŽǏLjǓljdžNjDŽ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ ƸLJdžǁǂƼǓdžDŽNJƸǛ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ NJdžNj ljƼDž LJƼLjǀǂƸǃƹǐDŽdžDŽNJƸǀLJLjǐƺǃƸNJǀljNJƾDŽƹNjƿǀljǃǑDŽƾNjLJƼDžǑǂǀDžƾNJǏDŽƠdžǂǐljǀǃǏDŽƠǕljǃǏDŽ ƛǓDŽƸǀ ƸLJdžǂǖNJǏǛ ǐǍLjƾljNJƾ ǐƺdžDŽƾ ǁƸǀ LJƸLjǐǂdžƺƾ džLJdžǀƸƻǒLJdžNJƼ ǎƼNjNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǒ ƻǀƻƸljǁƸǂǓƸǍǏLjǀljǃǑDŽƾƸLJǕNJƸƢNjljNJǒLjǀƸNJdžNjljƼDž Ʃdž ljƼDž ƼǓDŽƸǀ dž LJLjƸƺǃƸNJǀǁǕǛ ƼljǏNJƼLjǀǁǕǛ ƻLjǕǃdžǛ LJdžNj džƻƾƺƼǓ ljNJƾDŽ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƦLjdžǍǏLjdžǖǃƼƸLJǕNJdžDŽljƼDždžNjƸǂǀǁǕƻLjǕǃdžǁƸƿhǕljdžDŽƿƸǁƸNJƸljNJLjǑnjdžNjǃƼNJdžƼƺǘ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ǁǐDŽdžNjDŽ ǁƸNJǐǍLjƾljƾ NJdžNj ljƼDž ǒ ǕLJdžǀdžǀ NJdž ǁƸǁdžǂdžƺdžǖDŽ ǁƸǀ ǕǃǏǛ ljǁǑLJNJdžDŽNJƸǀ ǕNJǀ ƿƸ njƿǐljdžNjDŽ ljNJƾDŽ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƼǓDŽƸǀ ǃdžLjnjǏǃǑDŽdžǀ ƸǃƸƿƼǓǛ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ ǂƸDŽƿƸljǃǑDŽdžǀ LJdžNj ƻƼDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ NJƸ ƢNjljNJǒLjǀƸ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ Ƽǀǂǀ ǁLjǀDŽƼǓǛǂƸDŽƿƸljǃǑDŽdžǀLJdžNjƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀljNJƾDŽƯƹNjljljdž

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66  Και το Πρώτο Μυστήριο εξακολούθησε πάλι την ομιλία του λέγοντας: "Συνέβη έτσι, προτού να οδηγήσω την Πίστη Σοφία έξω από το χάος, διότι, ακόμη δεν είχα διαταχθεί δια μέσου του Πατέρα μου, του Πρώτου Μυστηρίου το οποίο βλέπει το εσωτερικό, αλλά το έκανα- κατ'αυτή τη στιγμή, ευθύς ως οι απορροές του Ισχυρογνώμονα αντιλήφθηκαν ότι η ακτίνα φωτός μου τους αφαίρεσε τις δυνάμεις φωτός που άρπαξαν από την Πίστη Σοφία, χύνοντας τες μέσα σ' αυτήν και όταν πάλι είδαν την Πίστη Σοφία ότι έλαμπε όπως έλαμπε εξ αρχής, οργίστηκαν εναντίον αυτής και κραύγασαν πάλι στον Ισχυρογνώμονά τους, για να έρθει να τις βοηθήσει ν’ αρπάξουν πάλι τις δυνάμεις τους από την Πίστη Σοφία." 209

Οι απορροές του Ισχυρογνώμονα κραύγασαν ζητώντας βοήθεια.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƗǁǕǃƾ ǃƼNJǐ LJdžNj ƼLJƸDŽƸǁNJǒƿƾǁƸDŽ džǀ ƻNjDŽǐǃƼǀǛnjǏNJǕǛ džǀ ljǁdžNJƼǀDŽdžǓ DžƸDŽƸƼnjdžLjǃdžǖDŽ ƼDŽǐDŽNJǀƸljNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž Εξαπέστειλε άλλη ισχυρότερη δύναμη, σαν ιπτάμενο βέλος.

"Και ο Ισχυρογνώμονας εξαπέστειλε από το ύψος, από τον δέκατον τρίτο αιύνα, άλλη μεγάλη δύναμη-φως, που κατέβηκε στο χάος, σαν ένα ιπτάμενο βέλος, για να βοηθήσει τις απορροές του, ν'αρπάξουν τα φώτα πάλι από την Πίστη Σοφία. Και όταν η δύναμη φωτός κατέβηκε, οι απορροές του Ισχυρογνώμονά που ήταν στο χάος και που πίεζαν την Πίστη Σοφία, γέμισαν με θάρρος και καταδίωκαν με μεγάλο τρόμο και με υπερβολικό συναγερμό την Πίστη Σοφία. Και κάποιες από τις απορροές του Ισχυρογνώμονά την πίεσαν."

ƥǀǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƼǛƻNjDŽǐǃƼǀǛƿǑǂdžNjDŽLJǐDŽNJƸDŽƸLjLJǐDždžNjDŽƸLJǕNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdžNJƸnjǘNJƸNJdžNj ƸǁǕǃƾǁǀǕNJƸDŽƸNjNJǕǛǑǍƼǀnjƿǐljƼǀljNJdžDŽƗǀǘDŽƸƚƼǁƸNJLjǓƸ

Οι δυνάμεις παίρνουν μορφή φιδιού, βασιλίσκου και δράκοντα.

"Μία απ' αυτές, μετέβαλε τον εαυτόν της στη μορφή ενός μεγάλου φιδιού, άλλη, μεταβλήθηκε στη μορφή ενός επτακέφαλου βασιλίσκου, άλλη πάλι, πήρε τη μορφή ενός δράκοντα. Επί πλέον, η πρώτη δύναμη του Ισχυρογνώμονά, η μορφή λιονταριού και όλες οι πολυάριθμες απορροές του, ήρθαν μαζί και πίεζαν την Πίστη Σοφία οδηγώντας την πάλι στις κατώτερες περιοχές του χάους και φοβίζοντας την υπερβολικά."

ƩdžLJƼǀLjƸǁNJǀǁǕnjǓƻǀNJƾǛƛƻǑǃ džNJLjdžǃƼLjǕǛƦǖƿǏDŽƸǛ LJƸǂƼǖƼǀƸljNJƸǃǐNJƾNJƸƺǀƸDŽƸǁǐDŽƼǀ DŽƸLJǑnjNJƼǀdžƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƥ ƘƸljǀǂǓljǁdžǛ ǃƼ ƼLJNJǐ ǁƼnjǐǂǀƸ ƼǁLJLjdžljǏLJƼǓ NJƸ ƼLJNJǐ ƺƼDŽDŽǒǃƸNJƸ NJƾǛ ǁǕǂƸljƾǛ ƿNjǃǕ ƸLJǂƾljNJǓƸ ǂƸƺDŽƼǓƸ njƿǕDŽdž NjLJƼLjƾnjǐDŽƼǀƸ džǁDŽƾLjǓƸ ǂƸǀǃƸLjƺǓƸ ƥƚLjǐǁdžDŽNJƸǛNJǏDŽƢNjljNJƾLjǓǏDŽƼǓDŽƸǀdžnjǖǂƸǁƸǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƞƾljƸNjLjdžǖ Η δαιμονική δύναμη του Αδάμα επιτίθεται στη Πίστη Σοφία.

"Συνέβη τότε, ότι έξω από τους δώδεκα αιώνες κοίταξε προς τα κάτω ο Αδάμας, ο Τύραννος, που επίσης ήταν οργισμένος εναντίον της Πίστης Σοφίας, διότι αυτή ήθελε να πάει στο φως των φώτων, το οποίο ήταν πάνω απ' όλους αυτούς· γι' αυτό την μισούσε. Συνέβη λοιπόν, όταν ο Αδάμας, ο Τύραννος, κοίταξε προς τα κάτω από τους δώδεκα αιώνες, είδε τις απορροές του Ισχυρογνώμονα πιέζοντας την Πίστη Σοφία, και επιθυμώντας να της αρπάξουν όλα τα φώτα της. Τότε η δύναμη του Αδάμα κατέβηκε στο χάος, προς τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, κατακρημνιζόμενος πάνω στην Πίστη Σοφία, και συνέβη τότε ότι η δύναμη με μορφή λιονταριού και οι απορροές με μορφή φιδιού και βασιλίσκου, και δράκοντα και άλλες πολλές απορροές του Ισχυρογνώμονα, περιτριγύρισαν μαζί την Πίστη Σοφία επιχειρώντας να της αρπάξουν τις δυνάμεις της, πιέζοντας την υπερβολικά και απειλώντας την. Τότε, αισθανόμενη πιεσμένη ταράχτηκε πολύ η Πίστη Σοφία και φώναξε πάλι προς το Φως ψάλλοντας τους ακόλουθους επαίνους: 210

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƥ ƗƻǐǃƸǛ dž ǃƼƺǐǂdžǛ ƠǖLjǀdžǛ NJdžNj ƣǕǃdžNj ǁƸǀ džǀ NjLJƾLjǑNJƼǛ NJdžNj ƸƺǏDŽǓƽdžDŽNJƸǀ ƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƻƼDŽƼLJǀƿNjǃdžǖDŽNJƾDŽNJƼǂǀǁǒNJƾǛƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƥǀ ƘdžǖƻƼǛ ƦLjƸNJǀǑǁƸǛ ǁƸǀ LJdžǂǂdžǓ ƿƼdžǓ ǁƸǀ ǀljǍNjLjdžǓ ƠǖLjǀdžǀ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƻƼDŽ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ NJƾDŽNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾNJƾǛƦǓljNJƾǛƨdžnjǓƸǛ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀ DŽƸ ƹNjƿǀƽǕǃƸljNJƼ ljNJdž njǏǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁƸǀ ljNJƾDŽ ƼNjnjNjǓƸ NJƾǛ ƛNjnjNjǓƸǛ ƼǐDŽ ƼLJǀƿNjǃdžǖǃƼNJƾNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƥǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ džnjƼǓǂdžNjDŽ DŽƸ ǁƸNJƸƹǐǂǂdžNjDŽ ǃƼƺǐǂƾ LJLjdžljLJǐƿƼǀƸ ƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ǁƸǀ ƼDŽǐDŽNJǀƸ ljNJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJǏDŽ ƨǁdžNJƸƻǀǘDŽ ǕNJƸDŽ ƼLJǀƿNjǃdžǖDŽ NJƾDŽ NJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƥ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ LJdžNj ǑǍƼǀ ƸnjNjLJDŽǀljǃǑDŽdž NJdž ƢLJdžƻǀljǓNJNJƸ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƻƼDŽ ƿƸ ǃLJdžLjǑljƼǀ DŽƸ ljNJƸǃƸNJƾƿƼǓ ƸLJǕ NJdžDŽ ƦLjǓƺǁƾLJƸ ƗƻǐǃƸ džǖNJƼ ǂǀƺǕNJƼLjdž ƸLJǕ NJdžNjǛ ǐƺǀdžNjǛ ƘdžǖƻƼǛƦLjƸNJǀǑǁƸǛ ƢǕDŽdžDŽ LJƸLjƸƻǀƻǕǃƼDŽdžǀ ljNJdžDŽ ƦƸNJǑLjƸ LJdžNj ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ljNJdž ǁLjNjnjǕ ǃLJdžLjdžǖDŽ džǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛDŽƸDŽǀǁǒljdžNjDŽNJdžDŽƦLjǓƺǁƾLJƸƗƻǐǃƸǁƸǀNJdžNjǛƘdžǖƻƼǛƦLjƸNJǀǑǁƸǛ ƥ ƗƻǐǃƸǛ ƼǁLJǂƾLjǘDŽƼǀ NJdž ǁƸƿǒǁdžDŽ NJdžNj ǕNJƸDŽ ƼǀljLJLjǐNJƼǀ ƸLJǕ NJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ NJǀǛ LJƸǂƸǀǑǛdžnjƼǀǂǑǛ ƙǀƸDŽƸƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼNJƾDŽNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀƼNjƿƼNJǒljdžNjǃƼNJdžNjǛNJƼǂǀǁdžǖǛ ǂdžƺƸLjǀƸljǃdžǖǛ ƪLJǐLjǍƼǀ NJdž ƠǐLjǃƸ ǁdžǀDŽǕ ǁƸǀ ljNjDŽƾƿǀljǃǑDŽdž Ƹǂǂǐ NjLJǐLjǍƼǀ ƼLJǓljƾǛ dž ƣǕǃdžǛ NJƾǛ ƠƸNJǐDŽƿǀƸǛ NJdžƸDŽǘNJƼLjdžƠǐLjǃƸ ƦLjdžNJdžǖ DŽƸ ƼLJǀNJǖǍdžNjǃƼ NJƾDŽ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƻǀƼNjƿƼNJǒljdžNjǃƼ ǂdžƺƸLjǀƸljǃdžǖǛǃƼNJƸƸDŽǘNJƼLjƸƻǀǁƸljNJǒLjǀƸNJƾǛƥNjLjǐDŽǀƸǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ ƨNJƸƚǀǁƸljNJǒLjǀƸNJƾǛƗDŽNJǀǁƼǀǃƼDŽǀǁǒǛƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛNJƸǁNJdžLJdžǀdžǖDŽNJƸǀdžǀƠƸLjǃǀǁǑǛdžnjƼǀǂǑǛ ƥǀƞƼdžǓǁƸǀdžǀƢƼƺǐǂdžǀƢNjƾǃǑDŽdžǀLJLjǑLJƼǀDŽƸƻǀǁƸljNJdžǖDŽƸLJǕNJdžNjǛƻǀǁƸljNJǑǛNJdžNjƣǕǃdžNj NJƾǛƠƸNJǐDŽƿǀƸǛ ƥǀ ƻǀǁƾƺǕLjdžǀ NJǏDŽ ƻǀǁƸljNJƾLjǓǏDŽ NJƾǛ ƥNjLjǐDŽǀƸǛ ƚǀǁƸǀdžljǖDŽƾǛ NjLJƼLjƸljLJǓƽdžDŽNJƸǀ NJdžNjǛ ƢNjƾǃǑDŽdžNjǛǃLJLjdžljNJǐljNJdžNjǛƠdžljǃǀǁdžǖǛƚǀǁƸljNJǑǛ ƪLJǐLjǍdžNjDŽ ƼLJǓljƾǛ ǁǐLJdžǀdžǀ ǁdžljǃǀǁdžǓ ƻǒǃǀdžǀ LJdžNj ƼǁNJƼǂdžǖDŽ NJǀǛ NJLjdžǃƼLjǑǛ ƻǀƸNJƸƺǑǛ NJdžNj ƣǕǃdžNj ƠƸƿh ǑDŽƸǛ ǃƼNJƸnjǑLjƼǀ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJƾǛ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾǛ NJdžNj NJƾDŽ ƸljNJNjDŽdžǃǓƸ NJdžNj ƠǐLjǃƸ LJdžNjNJdžDŽdžƻƾƺƼǓǃLJLjdžljNJǐljNJƸƻǀǁƸljNJǒLjǀƸNJdžNjƣǕǃdžNj ƥƣǕǃdžǛNJƾǛƠƸNJǐDŽƿǀƸǛƻƼDŽƼǓDŽƸǀǃǓƸƼDžƸǓLjƼljƾǁƸǀdžǀƢƼƺǐǂdžǀƢNjƾǃǑDŽdžǀdžƻƾƺdžǖDŽNJƸǀ ǃLJLjdžljNJǐljNJƸƸDŽǘNJƼLjƸƻǀǁƸljNJǒLjǀƸ ƥǀƻǀƸLJLjƸƺǃƸNJƼǖljƼǀǛǃƼNJdžDŽƗƻǐǃƸƼǓDŽƸǀNJLjdžǃƸǁNJǀǁǑǛ ƴNJƸDŽǑǍƼǀǛǁdžljǃǀǁǕǁƼnjǐǂƸǀdž LJǂƾLjǘDŽƼǀǛǁƸǀǕǂƸǁƸNJƸǂǒƺdžNjDŽƿƸNjǃǐljǀƸ ƠǐDŽƼNJƼǁƸǂǑǛLJLjǐDžƼǀǛǁƸǀǁǐDŽƼNJƼNJǀǛǃƼƸnjƿdžDŽǓƸƺǀƸDŽƸǑǍƼNJƼǁdžljǃǀǁǕǁƼnjǐǂƸǀdžƸLJǕ ǏnjǑǂǀǃƸǑLjƺƸ ƥ ƢƼƺǐǂdžǛ ƣǕǃdžǛ ƼDŽǏǃǑDŽdžǛ ǃƼ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƗƹǖljljdžNj ǁǂƼǓDŽƼǀ NJƾ ƻǓdžƻdž ljNJƾDŽ ƦǓljNJƾƨdžnjǓƸ ƥ ƗƻǐǃƸǛ ǁƸǀ džǀ LJLjǐǁNJdžLjƼǛ NJdžNj džNjƻǑLJdžNJƼ ƼǓDŽƸǀ ǁƸǁdžǓ ǁƸǀ ƻǀƼljNJLjƸǃǃǑDŽdžǀ ƼǁLJǂƾLjǘDŽdžNjDŽNJdžƣǕǃdžǁƸǀƸNjNJǕƼǓDŽƸǀǕǂdž ƥǀƚǀǁƸljNJǑǛNJdžNjƣǕǃdžNjƼǓDŽƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžǁƸǂǕǁƸǀƸLJǕNJdžǁƸǁǕ

211

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Η Σοφία φωνάζει, πάλι προς το Φως.

"1. Ώ! εσύ που με βοήθησες, άφησε λοιπόν το φως σου να έρθει σε μένα. 2. Διότι εσύ είσαι ο προστάτης μου και έρχομαι μέχρις εσένα, Ώ! Φως με την πίστη μου σε σένα, Ώ! Φως. 3. Διότι εσύ είσαι ο Σωτήρας μου από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα και του Αδάμα, του Τυράννου, και εσύ θα με σώσεις από τις βίαιες απειλές τους."

ƢǕDŽdžDŽljNJdžƫǏǛǁƸǀǃǑljǏNJdžNjƫǏNJǕǛǃLJdžLjdžǖDŽƼDŽƸƻǀƸǁƸDŽdžDŽǀljNJdžǖDŽdžǀNjLJdžƿǑljƼǀǛǃƼ NJdžDŽƗƻǐǃƸǁƸǀǃƼNJdžDŽƣǕǃdž ƥƗƻǐǃƸǛ ƹƼƹƸǓǏǛ ƻƼDŽƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛNJǖLjƸDŽDŽdžǛ ƸNjNJǕǛƼǀljLJLjǐNJNJƼǀƸNjNJǕLJdžNjdžnjƼǓǂdžNjǃƼ LJLjdžNJdžǖDŽƸƻǀƸnjǖƺdžNjǃƼƸLJǕƸNjNJǕNJdžƨǖǃLJƸDŽ ǁƸǀƸNjNJǕƼǓDŽƸǀǕǂdž ƴNJƸDŽ ǂǑƺƼNJƸǀ ljNJƾDŽ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǕNJǀ dž ƗƻǐǃƸǛ ƼǓDŽƸǀ ǑDŽƸǛ ƩǖLjƸDŽDŽdžǛ DŽƸ ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽdžNjǃƼ ǕNJǀ ƸNjNJǒ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸǂǂƾƺdžLjǀǁǒ ǒ ljNjǃƹdžǂǀǁǒ ǃdžLjnjǒ ǃƼ NJƾDŽ džLJdžǓƸ ǃǀǂǐƼǀdžƢƼƺǐǂdžǛƠƸƹǓLjƟƾljdžǖǛ džƬLjǀljNJǕǛ Ο Γαβριέλ και ο Μιχαέλ και η ακτίνα φωτός, πηγαίνουν πάλι προς βοήθεια της Πίστης Σοφίας.

"Οταν η Πίστη Σοφία είπε αυτά, το Πρώτο Μυστήριο, που βλέπει στο εσωτερικό, Εγώ, μέσω εντολής του Πατέρα μου, έστειλα πάλι τον Γαβριέλ και τον Μιχαέλ και τη μεγάλη ακτίνα φωτός, για να βοηθήσουν την Πίστη Σοφία. Διέταξα τον Γαβριέλ και τον Μιχαέλ να πάρουν την Πίστη Σοφία στα χέρια τους και να την σηκώσουν με τρόπο ώστε τα πόδια της να μην ακούμπαγαν το σκοτάδι κάτω από αυτά. Και διέταξα επί πλέον αυτούς να την οδηγήσουν από τις περιοχές του χάους, και να την μεταφέρουν έξω. Τότε, όταν οι άγγελοι κατέβηκαν στο χάος μαζί με την ακτίνα φωτός, συνέβη ότι οι απορροές του Ισχυρογνώμονα και οι απορροές του Αδάμα είδαν ότι η ακτίνα φωτός έλαμπε με τρόπο εξαίσιο, χωρίς να υπάρχει πιθανή μέτρηση για το φως της και, τρομοκρατημένοι, απομακρύνθηκαν από την Πίστη Σοφία. Η μεγάλη ακτίνα φωτός περιέβαλε τη Πίστη Σοφία από όλα τα μέρη, από τα δεξιά και από τ' αριστερά και από τις πλευρές της, μετατρεπόμενη σ' ένα φωτοστέφανο ολόγυρα από το κεφάλι της. Και συνέβη, όταν η ακτίνα φωτός περιέβαλε την Πίστη Σοφία, ότι αυτή πήρε μεγάλο θάρρος· το φως δεν έπαψε να την περιβάλλει και αυτή πλέον δεν φοβόταν τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, των κατοίκων του χάους, ούτε ακόμη την νέα δύναμη που ο Ισχυρογνώμονας, εκτόξευσε σαν ιπτάμενο βέλος κάτω στο χάος, ούτε έτρεμε πια από φόβο μπρος στη δύναμη του Αδάμα, προερχόμενη από τους αιώνες."

ƢƼ NJƾ ƹdžǒƿƼǀƸ NJdžNj ƢǀǍƸǑǂ ǁƸǀ NJdžNj ƙƸƹLjǀǑǂ ljǖǃƹdžǂƸ NJdžNj ƞƼǀƸnjǀdžǖ ǁƸǀ NJdžNj ƪƻLjǐLjƺNjLjdžNjNJǏDŽƨdžnjǘDŽ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƹƺƸǓDŽƼǀƸLJǕNJdžƬǐdžǛ ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓƼLJǀNJǓƿƼDŽNJƸǀƸǁƸNJǐLJƸNjljNJƸljNJdžDŽƺƼǃǐNJdžƸLJǕƦǓljNJƾƨdžnjǓƸƢNjƾǃǑDŽdž ǃƸƾ ǍLjǀljNJǀǁǒƸǁNJǓDŽƸƿLjǀƸǃƹƼǖƼǀ ƝƬLjǀljNJǀǁǒƻǖDŽƸǃƾƿLjǀƸǃƹƼǖƼǀLJǐDŽǏljNJdžDŽƗƻǐǃƸǁƸǀLJǐDŽǏljNJdžNjǛljǁdžNJƼǀDŽdžǖǛ Ɲ ƻƸǀǃdžDŽǀǁǒ ƻǖDŽƸǃƾ NJdžNj ƗƻǐǃƸ LJLjdžƼLjǍǕǃƼDŽƾ ƸLJǕ NJdžNjǛ ƸǀǘDŽƼǛ ƼǓDŽƸǀ ǀƼLjǒ ƼǓDŽƸǀ dž ƣǕǃdžǛNJƾǛƠƸNJǐDŽƿǀƸǛ Ʃdž ƦLjǘNJdž ƢNjljNJǒLjǀdž LJdžNj ƹǂǑLJƼǀ NJdžDŽ ƛljǘNJƼLjdžDŽ ƼǓDŽƸǀ dž ƗLjǍƸǓdžǛ NJǏDŽ ƝǃƼLjǘDŽ NJdž ƠLjNjnjǕNJdžNjƠLjNjnjdžǖ ƾƠƸǂdžljǖDŽƾNJǏDŽƠƸǂdžljNjDŽǘDŽ ƾƛNjljLJǂƸǍDŽǓƸNJǏDŽƛNjljLJǂƸǍDŽǀǘDŽ 212

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

"Επί πλέον, κατά εντολή δική μου, του Πρώτου Μυστηρίου που βλέπει, Η το εσωτερικό, η ακτίνα φωτός που περικύκλωσε την Πίστη Σοφία από μεταμόρφωση όλες τις πλευρές της, έλαμψε επί πλέον και η Πίστη Σοφία φάνηκε στο της Σοφίας. μέσο του φωτός, μ' ένα μεγάλο φως στ’ αριστερά της και στα δεξιά της και απ' όλες τις πλευρές της, σχηματίζοντας ένα φωτοστέφανο ολόγυρα από το κεφάλι της. Και όλες οι απορροές του Ισχυρογνώμονα δεν μπόρεσαν ν’ αλλάζουν τη μορφή τους πάλι ούτε να υπομένουν το χτύπημα του μεγάλου φωτός της ακτίνας, που ήταν ένα φωτοστέφανο ολόγυρα από το κεφάλι εκείνης. Και όλες οι απορροές του Ισχυρογνώμονα μερικές έπεσαν προς τα δεξιά της Πίστης Σοφίας, διότι αυτή έλαμπε υπερβολικά και πολλές άλλες έπεσαν προς τα αριστερά της, και δεν ήταν ικανές να πλησιάσουν την Πίστη Σοφία εξαιτίας του μεγάλου φωτός· και μερικές έπεσαν επάνω στις άλλες και δεν μπορούσαν να επιβάλλουν κάτι κακό στην Πίστη Σοφία, διότι αυτή είχε εμπιστευθεί στο Φως." ƥǀljǁdžNJƼǀDŽdžǓLJǑnjNJdžNjDŽǃLJLjdžljNJǐljNJƾƦǓljNJƾƨdžnjǓƸdžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐDŽǀǁƾǃǑDŽdžǀ

"Και μέσω εντολής του Πατέρα μου, το Πρώτο Μυστήριο που βλέπει στο εσωτερικό, δηλαδή Εγώ ο ίδιος, κατέβηκα στο χάος, λάμποντας εξαίσια πλησίασα τη δύναμη με μορφή λιονταριού, η οποία έλαμπε υπερβολικά και της αφαίρεσα όλο το φως της, περιορίζοντας όλες τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, έτσι ώστε στο εξής να μη γυρίσουν στη περιοχή τους, στον δέκατο τρίτο αιώνα. Και απομάκρυνα τη δύναμη όλων των απορροών του Ισχυρογνώμονα, και αυτές ανίσχυρες έπεσαν στο χάος. Και οδήγησα την Πίστη Σοφία, προς τα εμπρός, πηγαίνοντας αυτή στα δεξιά του Γαβριέλ και του Μιχαέλ. Και η μεγάλη ακτίνα φωτός εισήλθε πάλι σ' αυτήν και η Πίστη Σοφία παρατήρησε με τα μάτια της τους εχθρούς της, από τους οποίους πήρα την δύναμη φωτός τους. Και οδήγησα έξω από το χάος την Πίστη Σοφία που καταπίεζε κάτω από τα πόδια της την απορροή με μορφή φιδιού, του Ισχυρογνώμονα και επί πλέον ποδοπατούσε με τα πόδια της την απορροή με μορφή βασιλίσκου με τα επτά κεφάλια, καθώς και τη δύναμη με μορφή λιονταριού και τη μορφή δράκοντα. Εκανα λοιπόν τη Σοφία να εξακολουθήσει (να στέκεται) επάνω στην απορροή του επτακέφαλου βασιλίσκου, του Ισχυρογνώμονα, και που ήταν η πιό ισχυρή απ'όλες με τις άτιμες πράξεις της. Και εγώ, το Πρώτο Μυστήριο, πλησίασα σ' αυτήν και της πήρα όλες τις δυνάμεις της και έκανα να χάσει όλη της την ύλη ώστε από αυτήν να μην μείνει σπόρος που να βλαστήσει."

Ο Ιησούς, το Πρώτο Μυστήριο που βλέπει, έκανε τη Σοφία να θριαμβεύσει.

ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛDŽǀǁǐƼǀNJdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjǁƸǀNJdžNjǛljǁdžNJƼǀDŽdžǖǛ ƸDŽNJǀƿǑljƼǀǛNJdžNj ƚƼǁǐNJdžNjƩLjǓNJdžNjƗǀǘDŽƸ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ džƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƼLJƼDžƼLjƺǐƽƼNJƸǀNJƾDŽƫǀǂdžljdžnjǀǁǒƦǑNJLjƸǃƼNJdžDŽƢǀǍƸǑǂǁƸǀ NJdžDŽƙƸƹLjǀǑǂ ǃƼNJdžƞƼǀǐnjǀǁƸǀǃƼNJdžDŽƪƻLjǐLjƺNjLjdž Ɲ ƗǁNJǓDŽƸ ƸLJǕ ƫǏǛ ƼǀljǑLjǍƼNJƸǀ ljNJƾ ƦǓljNJƾ ƨdžnjǓƸ ǁƸǀ ƸNjNJǒ ƿLjǀƸǃƹƼǖƼǀ LJǐDŽǏ ljNJƸ ljǁdžNJǐƻǀƸ ƗNjNJǒ ƾ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƿLjǀƸǃƹƼǖƼǀ LJǐDŽǏ ljNJdž LJƼǀLjƸǁNJǀǁǕ njǓƻǀ NJƾǛ ƛƻǑǃ ǁƸǀ LJǐDŽǏ ljNJƸ ƸDŽƼLJǀƿǖǃƾNJƸǎNjǍǀǁǐljNJdžǀǍƼǓƸ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ƿLjǀƸǃƹƼǖƼǀ LJǐDŽǏ ljNJdžDŽ ƹƸljǀǂǓljǁdž ǃƼ NJƸ ƼLJNJǐ ǁƼnjǐǂǀƸ ljǖǃƹdžǂdž NJǏDŽ 213

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƼLJNJǐǁƼnjƸǂƸǀǏƻǘDŽƸǃƸLjNJƾǃǐNJǏDŽ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǃǑljǏ NJƾǛ ƹdžǒƿƼǀƸǛ NJdžNj ƬLjǀljNJdžǖ DŽǀǁǐƼǀ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ǃƼ ǁƼnjǐǂǀ ơǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ NJdžDŽƣǕǃdžNJƾǛƠƸNJǐDŽƿǀƸǛ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǃǑljǏ NJƾǛ ǍLjǀljNJǀǁǒǛ ƹdžǒƿƼǀƸǛ DŽǀǁǐƼǀ NJdžDŽ ƻLjǐǁdžDŽNJƸ ljǖǃƹdžǂdž NJdžNj ơdžǖljǀnjƼLj dž džLJdžǓdžǛ NJƾǛ LJƸLjƸƻǓƻƼǀ NJdžDŽ ƞƾljƸNjLjǕ NJǏDŽ ƘƸljǀǂǑǏDŽ NJdž ƬLjNjljǕǃƸǂǂdž ƚǑLjƸǛ ƦƼƿƸǓDŽƼǀ dž ƹƸljǀǂǓljǁdžǛ ǃƼ NJƸ ƼLJNJǐ ǁƼnjǐǂǀƸ ǃƼ ǕǂƼǛ NJdžNj NJǀǛ ƼNjNJƼǂƼǓǛ LJLjǐDžƼǀǛ ǁƸǀ ƻƼDŽ ǃǑDŽƼǀljLJǕLjdžǛǘljNJƼDŽhƸDŽƸƻNjƿƼǓ ưNJljǀdžƬLjǀljNJǕǛƼǂƼNjƿƼLjǘDŽƼǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdždžǂdžǁǂƾLjǏNJǀǁǐ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀdžƠǖLjǀdžǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƥƢNjljNJǀǁǕǛƬLjǀljNJǕǛƼǁǃƾƻƼDŽǓƽƼǀǃǑljƸǃƸǛǃǑǍLjǀǁƸǀNJǀǛLJǀǕdžǀǁƼǓƼǛLjǓƽƼǛNJdžNjǁƸǁdžǖ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67  Και όταν το Πρώτο Μυστήριο είπε αυτά στους μαθητές του, τους ρώτησε: "Καταλαβαίνετε τον τρόπο που ομιλώ μαζί σας;" Τότε ο Ιάκωβος -προσήλθε και είπε: "Κύριε μου, σχετικά με τη λύση των λόγων που πρόφερες, η δύναμη σου φως το προφήτευσε από πολύ καιρό δια μέσου του Δαβίδ, με τον Ενενηκοστό Ψαλμό: ƥƟǐǁǏƹdžǛƼǓDŽƸǀdžƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛƦLjdžljNJǐNJƾǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNj ƨhƼǃǐǛ NJdžNjǛƺDŽǏljNJǀǁdžǖǛ ǃƸǛƼDŽƻǀƸnjǑLjƼǀLJdžǂǖƼǀƻǀǁǐdžƛDŽƻǕǃNjǍdžǛǃƸǛƟǐǁǏƹdžǛ ƥƛDŽƻǕǃNjǍdžǛǃƸǛƟǐǁǏƹdžǛƼǓDŽƸǀǑDŽƸƸLJǕNJƸƸNjNJǕDŽdžǃƸǁƸǀƸNjNJdžljNjDŽƼǓƻƾNJƸǃǑLjƾNJdžNj ǓƻǀdžNjǃƸǛNJdžNjƛǓDŽƸǀ ƥƛNjǂdžƺƾǃǑDŽdžǛƦLjdžljNJǐNJƾǛNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjưLjƺdžNjƼǓDŽƸǀdžƪƻLjǐLjƺNjLjdžǛǃƸǛ ƥ ƦƸNJǑLjƸǛ ǕǂǏDŽ NJǏDŽ njǘNJǏDŽ ǃƸǛ ƻǀƻǐljǁƼǀ NJƾDŽ ƛLJǀljNJǒǃƾ NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj ǃǑljǏ NJdžNjƟǐǁǏƹdžNj ƥƟǐǁǏƹdžǛdžƗLJǕljNJdžǂdžǛ ǃƼNJdžǁƸLJǑǂdžNJdžNjƸLJǕǁdžǂdžǁǖƿƸǁƸǀǑDŽƸƸljNJǑLjǀljNJdžǃǑNJǏLJdž ljǍƾǃƸNJǀljǃǑDŽdžǃƼǑDŽƸƿƸǂƸljljǀDŽǕǁdžǍǖǂǀ ƼǓDŽƸǀǁǐNJǀƹƸƿƼǀǐljƾǃƸDŽNJǀǁǕ ƙDŽǏLjǓƽdžNjǃƼ ǁƸǂǐ ǕNJǀNJdž ƼNjǂdžƺƾǃǑDŽdž DŽƼLjǕǃƼNJƸnjƼLjǕNJƸDŽƼ ǃǑljƸ ljƼ ǁǐLJdžǀƸ ǁdžǂdžǁǖƿƸ ljNJdžDŽƢƼljƸǓǏDŽƸ ƩdžLjƸƹƻǓNJdžNjƟǐǁǏƹdžNjǃƼǁǐLJdžǀdžljNJdžǂǀljǃǕLJdžNjNJdžǁǐDŽƼǀDŽƸǃdžǀǐƽƼǀ ljNJdžǁƾLjǖǁƼǀdžNJdžNj ƛLjǃǒ ǃƸǛLJLjdžNJLjǑLJƼǀljNJdžDŽljNjǂǂdžƺǀljǃǕ ƫǑLjƼǀ dž ƟǐǁǏƹdžǛ ljNJdž ǍǑLjǀ NJdžNj NJdž ƹǀƹǂǓdž NJdžNj ƢƼƺǐǂdžNj ưLjƺdžNj NJƾDŽ ƗLJdžǁǐǂNjǎƾ NJdžNj ƗƺǓdžNjƟǏǐDŽDŽƾ LJdžNjǁƸNJƸDŽdždžǖDŽǃdžDŽǐǍƸdžǀƗǂǍƾǃǀljNJǑǛ Ɲ ljNjǃLJƸDŽNJǀǁǒ ƛLJǀljNJdžǂǒ NJdžNj ƗLJdžljNJǕǂdžNj ƟǐǁǏƹdžNj ƼǓDŽƸǀ ǃǓƸ ƹƸljǀǁǒ ƠƸƿǑƻLjƸ ƚǀƻƸljǁƸǂǓƸ LJǐDŽǏljNJdžƢƼƺǐǂdžưLjƺdž ƫǏǛƚǖDŽƸǃǀǛƬLjǀljNJǕǛLJLjdžnjǒNJƼNjljƼƻǀƸǃǑljdžNjNJdžNjƚƸNjǓƻljNJdžDŽdžƭƸǂǃǕ

214

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

1. "Εκείνοι που ζουν κάτω από τη βοήθεια του Υψίστου, θα κατοικήσουν κάτω από τη σκιά του Θεού του ουρανού. 2. Θα πω προς τον Κύριο: Εσύ είσαι η βοήθεια μου και η κατοικία καταφυγής μου, ο Θεός μου, στον οποίο εμπιστεύθηκα. 3. Διότι αυτός θα με λυτρώσει από τις παγίδες των κυνηγών και από τη δυνατή φωνή. 4. Αυτός θα σε σκεπάσει με την πνοή του και θα είσαι εμπιστευμένος κάτω από τις φτερούγες του· η αλήθεια του θα σε περιτυλίξει σαν ασπίδα. 5. Δεν θα τρέμεις από τον φόβο της νύχτας, ούτε από το βέλος που πετάει την ημέρα. 6. Ούτε από αυτό που κινείται λαθραία στο σκοτάδι, ούτε από ένα δυστύχημα και από ένα δαιμόνιο στο μεσημέρι. 7. Μία χιλιάδα θα πέσει στ'αριστερά σου και δέκα χιλιάδες στα δεξιά σου· όμως δεν θα σε πλησιάσουν. 8. Αλλά από πριν, με τα ίδια σου τα μάτια θα δεις την τιμωρία των αμαρτωλών. 9. Επειδή εσύ, Ώ! Κύριε, είσαι η ελπίδα μου. Εσύ εγκαθίδρυσες το Ύψιστο, για σένα, σαν καταφύγιο. 10. Δεν θα φθάσει μέχρις εσένα το κακό και η θεϊκή τιμωρία δεν θα φθάσει την κατοικία σου. 11. Διότι αυτός θα προστάξει τους αγγέλους του, για το καλό σου, να διαφυλάσσουν όλα τα μονοπάτια σου. 12. Και να σε σηκώνουν στα χέρια τους, ώστε το πόδι σου ουδέποτε να σκοντάψει σε κάποια πέτρα. 13. Θα περάσεις επάνω από το φίδι και τον βασιλίσκο και θα ποδοπατήσεις το λιοντάρι και τον δράκοντα. 14. Επειδή αυτός εμπιστεύτηκε σε μένα, εγώ τον λύτρωσα· θα τον προστατεύσω, διότι αυτός γνωρίζει το όνομα μου. 15. Αυτός θα με επικαλεστεί και εγώ θα τον ακούσω· εγώ βρίσκομαι στο πλευρό του στην θλίψη του, και θα τον λυτρώσω και θα τον δοξάσω· 16. Και θα τον αυξήσω με μακρότητα ημερών και θα του δείξω τη σωτηρία μου. Αυτή, Κύριε μου, είναι η λύση των λόγων που είπες. Ακουσε με λοιπόν για να μπορώ να τη λέω με ειλικρίνεια. Και έτσι λοιπόν, αυτό που εκφράστηκε δια μέσου του Δαβίδ: "Εκείνοι που κατοικούν κάτω από τη σκέπη του Υψίστου, θα παραμείνουν κάτω από τη σκιά του ουρανού", σημαίνει ότι, όταν η Σοφία εμπιστεύτηκε στο Φως, διέμενε κάτω από το φως της ακτίνας φωτός, το οποίο δια μέσου εσού, ήλθε από το Ύψος. Και οι λόγοι που η δύναμη σου εκφώνησε δια μέσου του Δαβίδ, θα σου πει Κύριε: "Εσύ είσαι η βοήθεια μου και το καταφύγιο μου, ο Θεός μου στον οποίο πιστεύω", είναι τα λόγια με τα οποία η Πίστη Σοφία έψαλλε τούς επαίνους της: "Είσαι η βοήθεια μου και έρχομαι προς εσένα." Και πάλι οι λόγοι που η δύναμη σου θα εκφωνούσε: "Θεέ μου, στον οποίο 215

Ο Ιάκωβος ερμηνεύει το αφήγημα του 90ού Ψαλμού. (91)

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ελπίζω, εσύ θα με σώσεις από την παγίδα των κυνηγών και από την απειλή", είναι αυτά που η Πίστη Σοφία αναφώνησε: "Ώ! Φως, έχω πίστη σε σένα, διότι εσύ θα με σώσεις από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα και από εκείνες του Αδάμα, του Τυράννου, και θα με σώσεις επίσης και από όλες τις ισχυρές απειλές τους." Και οι λόγοι που η δύναμη σου εκφώνησε δια μέσου του Δαβίδ: "Αυτός με το στήθος του θα σε σκεπάσει και κάτω από τις φτερούγες του θα είσαι ασφαλής", σημαίνει ότι η Πίστη Σοφία βρισκόταν στο φως της ακτίνας φωτός, το οποίο προήλθε από σένα, και εξακολούθησε με σταθερή εμπιστοσύνη στο φως, το προς τα δεξιά της, και το προς τ’ αριστερά της, που είναι τα φτερά της ακτίνας φωτός. Και το μύνημά που η δύναμη φωτόςσου θα προφήτευε δια μέσου του Δαυίδ: "Η αλήθεια θα σε περιβάλλει σαν ένας θώρακας", είναι το φως της ακτίνας φωτός που περιέβαλετην Πίστη Σοφία απ' όλες τις πλευρές σαν ένας θώρακας. Και οι λόγοι που η δύναμη σου εκφώνησε: "Αυτός δεν θα φοβηθεί από τον τρόμο της νύκτας", σημαίνει ότι η Πίστη Σοφία δεν φοβήθηκε τους τρόμους και τους συναγερμούς μέσα στους οποίους ήταν τοποθετημένη στο εσωτερικό του χάους, που είναι η "νύκτα". Και, εκείνο που είπες: "Δεν θα φοβηθείς από ένα βέλος που γυρίζει κατά την ημέρα", σημαίνει ότι η Πίστη Σοφία δεν φοβήθηκε από τη δύναμη που ο Ισχυρογνώμονας έστειλε τελευταία από το ύφος, που ήρθε στο χάος, σαν ιπτάμενο βέλος, γι'αυτό η δύναμη φωτός σου είπε: "Δεν θα φοβηθείς από ένα ιπτάμενο βέλος που γυρίζει κατά την ημέρα" διότι η δύναμη αυτή ήλθε από τον δέκατο τρίτο αιώνα, κύριο των δώδεκα αιώνων και ο οποίος δίνει φως σε όλους τους αιώνες. Γι' αυτό αυτός (ο Δαυίδ) είπε "ημέρα". Και επίσης οι λόγοι που η δύναμη σου εκφώνησε: "Δεν θα φοβηθεί από κάποιο πράγμα που κινείται λαθραία στο σκοτάδι", σημαίνει ότι η Σοφία δεν δείλιασε από την απορροή με μορφή λιονταριού που την έρριξε στο χάος, το οποίο είναι το "σκοτάδι". Και το μύνημά σου: "Δεν θα φοβηθεί από μία δυστυχία και από δαίμονα κατά το μεσημέρι" σημαίνει ότι η Πίστη Σοφία δεν φοβήθηκε από την απορροή του δαίμονα, του Τυράννου Αδάμα που την έρριξε στο έδαφος σε μεγάλη δυστυχία και που βγήκε από τον Αδάμα, έξω από τον δωδέκατο αιώνα. Γι'αυτό η δύναμη σου είπε: "Αυτός δεν θα φοβηθεί από το δαιμόνιο δυστυχία κατά το μεσημέρι": ("μεσημέρι" διότι ήλθε από τους δώδεκα αιώνες που είναι "μεσηβρία" και από τη "νύκτα", γιατί βγήκε από το χάος που είναι "νύκτα"), γιατί βγήκε από τον δωδέκατο αιώνα που είναι το μέσο μεταξύ των δύο. Γι' αυτό, η δύναμη σου φωτός είπε: "μεσηβρία", γιατί οι δώδεκα αιώνες κείτονται στο μέσο, μεταξύ του δεκάτου τρίτου αιώνα και του χάους. Και πάλι οι λόγοι που η δύναμη σου φωτός θα έλεγε δια μέσου του Δαβίδ: "Μία χιλιάδα θα πέφτει από τ "αριστερά του και δέκα χιλιάδες από τα δεξιά του, όμως δεν θα τον πλησιάσουν", σημαίνει ότι, όταν οι απορροές του Ισχυρογνώμονα, που είναι αθροιστικά πολυάριθμες, δεν μπόρεσαν να υποφέρουν το μεγάλο φως της ακτίνας φωτός, πολλές από αντές έπεσαν στ' αριστερά της Πίστης Σοφίας και πολλές στα δεξιά της και δεν μπόρεσαν να την πλησιάσουν για να την βλάψουν. Και οι λόγοι που η δύναμη σου φωτός εξέφρασε δια μέσου του Δαβίδ: "Διότι με τα ίδια σου τα μάτια θα δεις την τιμωρία των αμαρτωλών, διότι εσύ, Ώ! Κύριε, είσαι η ελπίδα μου", σημαίνει ότι η Πίστη Σοφία είδε τους εχθρούς της, δηλαδή τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, να πέφτουν η μία επάνω στην άλλη, και όχι μόνο αυτή είδε αυτό με τα ίδια της τα μάτια, αλλά ότι εσύ ο ίδιος, Κύριε μου, το Πρώτο Μυστήριο, πήρες τη δύναμη φωτός που υπάρχει στη δύναμη με μορφή λιονταριού και επί πλέον, πήρες τη δύναμη απ'όλες τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, και επί πλέον, τις φυλάκισες στο χάος, έτσι ώστε στο εξής αυτές να μη γυρίσουν στη δική τους περιοχή. 216

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

Τότε λοιπόν η Πίστη Σοφία είδε τους εχθρούς της, δηλαδή τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, και όλο αυτό που ο Δαβίδ προφήτευε σε σχέση μ'αυτήν όταν είπε: "Διότι με τα ίδια σου τα μάτια θα δεις την τιμωρία των αμαρτωλών". Οχι μόνον αυτή είδε με τα ίδια της τα μάτια πως έπεσαν η μία επάνω στην άλλη στο χάος, αλλά επίσης είδε την τιμωρία που έλαβαν. Αυτό που οι απορροές του Ισχυρογνώμονα έκαναν, ν' αρπάξουν το φως από τη Σοφία, τους έγινε από εσένα σε αυτές, αφαιρώντας τους τη δύναμη φως, που υπήρχε σ' αυτές αντί των φώτων της Σοφίας, η οποία είχε πίστη στο Φως του Ύψους. Και αυτό που η δύναμη σου θα έλεγε δια μέσου του Δαβίδ: "Εγκαθίδρυσες το Υψος για σένα τον ίδιον, ως καταφύγιο, το κακό δεν θα φθάσει μέχρις εσένα ούτε η τιμωρία στην κατοικία σου", σημαίνει ότι όταν η Πίστη Σοψία είχε πίστη στο Φως και φάνηκε λυπημένη, έψαλε επαίνους προς αυτό και οι απορροές του Ισχυρογνώμονα δεν μπόρεσαν να της επιβάλλουν κάποια ζημιά, ούτε μπόρεσαν να την πληγώσουν ούτε να την προσελκύσουν. Και το μύνημα της δύναμης φωτός σου δια μέσου του Δαβίδ: "Αυτός θα προστάξει στους αγγέλους του, για το καλό σου, να διαφυλάττουν όλα τα μονοπάτια σου και να σε μεταφέρουν στα χέρια τους, για να μη σκοντάψει το πόδι σου σε κάποια πέτρα", είναι οι λόγοι σου: "Διέταξες του Γαβριέλ και τον Μιχαέλ να οδηγήσουν την Πίστη Σοφία μέσω όλων των περιοχών του χάους, μέχρις ότου να τη βγάλουν έξω και να την σηκώσουν με τα χέρια τους, έτσι ώστε, τα πόδια της να μην αγγίζουν το αποκάτω σκοτάδι, και ώστε αυτοί που θα βρίσκονταν κάτω στο σκοτάδι να μη την φυλακίσουν. Και οι εκφωνημένοι λόγοι σου δια μέσου του Δαβίδ: "Θα πατήσεις επάνω στο φίδι και στον βασιλίσκο και θα ποδοπατήσεις το λιοντάρι και τον δράκοντα. Επειδή αυτός είχε πίστη σε μένα γι' αυτό θα τον λυτρώσω και θα του προστατεύσω, διότι αυτός γνώρισε το όνομα μου", σημαίνει ότι, όταν η Πίστη Σοφία ήταν στο σημείο να βγει από το χάος, πέρασε επάνω από τις απορροές του Ισχυρογνώμονα και επάνω απ' αυτές που είχαν μορφή φιδιού και βασιλίσκου με επτά κεφάλια και πέρασε πανω από τη δύναμη με μορφή λιονταριού και πάνω από την δύναμη με μορφή δράκοντα. Επειδή αυτή είχε πίστη στο Φως, σώθηκε από όλους αυτούς. Αυτή, Κύριε μου, είναι, η λύοη των λόγων που εκφώνησες." ƝljNjǃLJƸLjǐljNJƸljƾNJdžNjƪǎǓljNJdžNjƼǓDŽƸǀdžƥǀǁƼǓdžǛƞƼǕǛNJdžNjǁƸƿhƼDŽǕǛƸLJǕƼǃǐǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƞƼǕǛ NJdžNj ǁƸƿh ƼDŽǕǛ ƸLJǕ ƼǃǐǛ ƼǓDŽƸǀ ljNjǃLJƸLjǐljNJƸljƾ ǁƸǀ ǁƸNJdžǀǁǓƸ ǁƸNJƸnjNjƺǓdžNj ƦLjǑLJƼǀDŽƸƼǃLJǀljNJƼNjǕǃƸljNJƼLJǐDŽNJƸNJdžDŽƛljǏNJƼLjǀǁǕǃƸǛƞƼǕ ƥƗLjǍƸǓdžǛNJǏDŽƝǃƼLjǘDŽƿƸǃƸǛljǘljƼǀƸLJǕNJǀǛLJƸƺǓƻƼǛNJǏDŽǁNjDŽƾƺǘDŽǁƸǀƸLJǕNJƾƫǏDŽǒ NJdžNjƣǕǃdžNj ƥǀLJƸƺǓƻƼǛNJǏDŽǁNjDŽƾƺǘDŽƼǓDŽƸǀdžǀLJƸƺǓƻƼǛNJǏDŽǁƸNJƸǍƿǕDŽǀǏDŽ ƥƠǖLjǀdžǛƿƸǃƸǛǁƸǂǖǎƼǀǃƼNJƾDŽLJDŽdžǒNJdžNjǁƸǀƿƸǃƸǛLJLjdžljNJƸNJƼǖljƼǀǃƼNJǀǛǀƼLjǑǛǂǑDžƼǀǛ NJdžNjƛLjǃǒ ƩƸnjNJƼLjǐNJdžNjƛLjǃǒƸDŽdžǓƺdžDŽNJƸǀljNJƾDŽDŽǏNJǀƸǓƸljNJǒǂƾljNJdžǖǎdžǛNJƾǛǁƸLjƻǀǐǛ ƩƸLJǖLjǀDŽƸnjNJƼLjǐƼǓDŽƸǀƿƸNjǃǐljǀƸ ƸLJƸljNJLjǐnjNJdžNjDŽljNJdžNjǛƗƺƺǑǂdžNjǛ Ɲ ƗǂǒƿƼǀƸ ǃƸǛ LJLjdžljNJƸNJƼǖƼǀr ǕNJƸDŽ NJdžDŽ ƠǖLjǀdž NJdžDŽ LjǘNJƾljƸDŽ ƩǓ ƼǓDŽƸǀ ƾ ƸǂǒƿƼǀƸ ǁLjǐNJƾljƼljǀǏLJǒ ƥNJƸDŽǑǁƸDŽƸDŽNJƾDŽǓƻǀƸƼLjǘNJƾljƾljNJdžDŽƘdžǖƻƸ ƺǖLjǀljƼNJƾLJǂǐNJƾǁƸǀƸLJdžljǖLjƿƾǁƼ ƝƗǂǒƿƼǀƸƼǓDŽƸǀNJdžǐƺDŽǏljNJdžƸLJǕljNJǀƺǃǒljƼljNJǀƺǃǒ ƢǕDŽdžDŽ ƹNjƿǓƽdžDŽNJƸǛ NJƾ ƨNjDŽƼǓƻƾljƾ ǃǑljƸ ljNJdžDŽ ǁǕǂLJdž NJƾǛ 5BMJEBE ǃLJdžLjdžǖǃƼ DŽƸ 217

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

LJƼǀLjƸǃƸNJǀljNJdžǖǃƼƸNjNJǕLJdžNjƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕNJdžljǘǃƸ NJǀǛljNJdžLjƺǑǛǁƸǀNJdžDŽDŽdžNj ƸNjNJǕNJdždžLJdžǓdžƼǓDŽƸǀƾƗǂǒƿƼǀƸ ƴLJdžǀdžǀƽdžǖDŽƼǍǏǃǑDŽdžǀǃǑljƸljNJƾǃƾǍƸDŽǀǁǕNJƾNJƸNJƾǛljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛ ƻƼDŽƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽNJƾDŽ ƸǂǒƿƼǀƸ ƥǁǕljǃdžǛNJƾǛljǍƼNJǀǁǕNJƾNJƸǛƼǓDŽƸǀƸNjNJǕǛdžLJdžDŽƼǃǑDŽdžǛǁǕljǃdžǛǃǑljƸljNJdžDŽdžLJdžǓdžƽdžǖǃƼ džǃǐNJƸǀdžǛǁǕljǃdžǛNJƾǛƻNjƸƻǀǁǕNJƾNJƸǛ ƢǑljƸ ljNJdžNjǛ NJLjǕǃdžNjǛ NJƾǛ DŽǖǁNJƸǛ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƼǛ ljƸǙNJƼǛ ǑLjǍdžDŽNJƸǀ ƼDŽƸDŽNJǓdžDŽ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj ƠǀDŽdžǖDŽNJƸǀǂƸƿLjƸǓƸǃǑljƸljNJƸljǁdžNJǐƻǀƸNJǏDŽƼǍƿLjǀǁǘDŽƻNjDŽǐǃƼǏDŽ ƨNJhƸLjǀljNJƼLjǐǁƸǀljNJƸƻƼDžǀǐLJǑnjNJdžNjDŽ NJǕljdždžǀƢNjƾǃǑDŽdžǀNJǏDŽljǁdžNJƸƻǀǘDŽǕljdžǁƸǀƸNjNJdžǓ NJdžNjnjǏNJǕǛ ƩdžƢdžDŽdžLJǐNJǀNJdžNjƢǑljdžNj NJdždžǁNJƸLJǂǕǃdžDŽdžLJǐNJǀNJǏDŽƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸLJdžDŽƼNJǀǁǒǛǁƸLjƻǀǐǛ ǃƸǛdžƻƾƺƼǓljNJdžǂǀǃǐDŽǀNJƾǛƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾǛ ƗNJNjǍǘǛ LJdžǂǖljLJǐDŽǀdžǀƼǓDŽƸǀƛǁƼǓDŽdžǀLJdžNjLJƼNJNjǍƸǓDŽdžNjDŽDŽƸLJdžLjƼǖdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJdžNj ǃǑljdžNj LJLjdžǛ NJƾDŽ NJƼǂǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾr ǕLJdžǀdžǀ ƻƼDŽ LJǑnjNJdžNjDŽ ljNJdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJƾǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƸǛƸLjǀljNJƼLjǐǛLJǑnjNJdžNjDŽljNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛƻƼDžǀǐǛ ƗLJǕ NJdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJƾǛ ƸLjǀljNJƼLjǐǛ ǁƸNJǑLjǍdžDŽNJƸǀ džǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ ǃǑljƸ ljNJƾ ǁƸNJdžǀǁǓƸ NJdžNj ƦǂdžǖNJǏDŽƸ ƗLJǕ NJdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJƾǛ ƻƼDžǀǐǛ ƸDŽǑLjǍdžDŽNJƸǀ džǀ ǐƺǀdžǀ LJLjdžǛ NJƸ ƿƸNjǃǐljǀƸ ƹƸljǓǂƼǀƸ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ƠƸǀdžǀǃƼDŽǁƸǀdžǀƻƼLJƼLjǀljNJLjǑnjdžDŽNJƸǀǃǑljƸljNJƾLjǕƻƸNJdžNjƨƸǃljǐLjƸ ƥǀ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžǀ LJƼLjDŽdžǖDŽ ƸLJǕ NJƾ ƹdžNjƻǀljNJǀǁǒ ƛǁǃƾƻǑDŽǀljƾ ǃǑljƸ ljNJƾ ǁƸLjƻǀǐ NJdžNj ǁǕljǃdžNj ƢƼNJƸƺƼDŽǑljNJƼLjƸ ƼǀljǑLjǍdžDŽNJƸǀ ljNJdžNjǛ ljNJdžǀǍƼǀǘƻƼǀǛ LJƸLjƸƻƼǓljdžNjǛ NJƾǛ ƫǖljƾǛ Ƹnjdžǖ ǑǍdžNjDŽNjLJdžnjǑLjƼǀLJdžǂǖ ƩdžLJǑLjƸljǃƸƸLJǕNJdžDŽNjLJǕƺƼǀdžǁǕljǃdžǁƸNJƸǂǒƺƼǀƼǁƸNJdžǃǃǖLjǀƸnjdžLjǑǛLJǀǕLJǀǁLjǕǁƸǀƸLJǕ NJƾǍdžǂǒ ƥǀ ǐƺǀdžǀ Ƹnjdžǖ ƼDžƸDŽNJǂƾƿƼǓ ƾ Ƹǃdžǀƹǒ NJdžNjǛ ƼLJǀljNJLjǑnjdžNjDŽ ljNJƾ ƦƼƻǀǐƻƸ NJdžNj ƨƸǃljǐLjƸ ƼDŽljǏǃƸNJǘDŽdžDŽNJƸǀljƼDŽǑdžNjǛƸDŽƿLjǘLJǀDŽdžNjǛdžLjƺƸDŽǀljǃdžǖǛ ƥǖNJƼ džǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ ǃƼ ƻǑLjǃƸ ƼLjǀnjǓdžNj džǖNJƼ džǀ ǐDŽƿLjǏLJdžǀ ǃƼ ƻǑLjǃƸ LJLjdžƹǐNJdžNj LJƼNJNjǍƸǓDŽdžNjDŽNJƾDŽNJƼǂǀǁǒƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ Ɲ NJƼǂǀǁǒ ƸNjƿƼDŽNJǀǁǒ ƸLJƼǂƼNjƿǑLjǏljƾ ƼǓDŽƸǀ ǃǕDŽdžDŽ ƺǀƸ NJdžNjǛ ƼLJƸDŽƸljNJǐNJƼǛ ƺǀƸ ƛǁƼǓDŽdžNjǛ LJdžNjƹƸƻǓƽdžNjDŽƸLJǕNJdžƢdžDŽdžLJǐNJǀNJdžNjƢǑljdžNj ƚǖljǁdžǂdžƼǓDŽƸǀNJdžƥǁNJƸLJǂǕƢdžDŽdžLJǐNJǀNJǏDŽƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸLJdžDŽƼNJǀǁǒǛǁƸLjƻǀǐǛ ƩdžljǖDŽdžLjdžNJdžNjǁƸǂdžǖƼǓDŽƸǀNJdžǁƸǁǕNJdžljǖDŽdžLjdžNJdžNjǁƸǁdžǖƼǓDŽƸǀNJdžǁƸǂǕƩdždžǁNJƸLJǂǕ ǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJǏDŽ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ LJdžDŽƼNJǀǁǒǛ ǁƸLjƻǀǐǛ ǁƸƿǕǂdžNj ƻƼDŽ ǑǍƼǀ ljǍǑljƾ ǃƼ NJdž ǁƸǂǕ ǁƸǀNJdžǁƸǁǕ ƠǐƿƼ NJǀ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ǁƸǂǕ ƺǀ h ƸNjNJdžǖǛ LJdžNj ƹƸƻǓƽdžNjDŽ ƸLJǕ NJdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀ NJƾǛ ƻƼDžǀǐǛ ƼǓDŽƸǀ ǁƸǁǕƺǀƸƼǁƼǓDŽdžNjǛLJdžNjǁƸNJǑLjǍdžDŽNJƸǀƸLJǕNJƾǁƸNJƸǍƿǕDŽǀƸƸLjǀljNJƼLjǐ ƠǐƿƼ NJǀ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ ǁƸǂǕ ƺǀƸ NJdžNjǛ ǁƸNJƸǍƿǕDŽǀdžNjǛ NJdžNj ƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƼǓDŽƸǀ ǁƸǁǕ ƺǀƸ NJdžNjǛ džƻdžǀLJǕLjdžNjǛLJdžNjƸDŽǑLjǍdžDŽNJƸǀƸLJǕNJdžDŽƻLjǕǃdžNJƾǛƻƼDžǀǐǛ ƚƸǓǃdžDŽƼǛ ǁƸǀ ǐƺǀdžǀ ǁNjNJNJdžǖDŽ ǃƼ njLjǓǁƾ ǁƸǀ ƻǑdžǛ NJdžNjǛ ƼLJƸDŽƸljNJǐNJƼǛ ƢǖljNJƼǛ NJdžNj ǃdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ NJdžNj ǃǑljdžNj ƠƸDŽƼǓǛ ƻƼDŽ ǁƸNJƸǂƸƹƸǓDŽƼǀ ƸNjNJdžǖǛ NJdžNjǛ ƼLJƸDŽƸljNJǐNJƼǛ NJdžNj ǃdžDŽdžLJƸNJǀdžǖNJdžNjǃǑljdžNj ƥƼLJƸDŽƸljNJǐNJƾǛdžƻdžǀLJǕLjdžǛNJdžNjƥǁNJƸLJǂdžǖƢdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ ǃdžǂdž DŽǕNJǀƹLjǓljǁƼNJƸǀLJƼLjǀǁNjǁǂǏǃǑDŽdžǛƸLJǕLJdžǂǖǁǕljǃdž LJdžLjƼǖƼNJƸǀNJLjdžǃƼLjǐǃǕDŽdžǛ ƥƬǓNJǂƼLj NJLjdžǃƸǁLjƸNJǀǃǑDŽdžǛǃLJLjdžljNJǐljNJƾLJƸLjdžNjljǓƸǁǐLJdžǀdžNjƢǖljNJƾNJdžNjǃdžDŽdžLJƸNJǀdžǖ NJdžNj ǃǑljdžNj njǘDŽƸDžƼ ƛƺǘ ƺDŽǏLjǓƽǏ NJdžDŽ ƪLJǑLjƯDŽƿLjǏLJdž NJdžDŽ ǑǍǏ ƻƼǀ ƼǓDŽƸǀ NJLjdžǃƼLjǐ ǏǃǕǛ ƼƺǘdžǓƻǀdžǛƸǀljƿǐDŽƿƾǁƸnjǕƹdž ƥ ƻLjǕǃdžǛ ƼǓDŽƸǀ NJdž ljƼDž ǁƸǀ LJLjdžǏƿƼǓNJƸǀ ƼǁǃƾƻƼDŽǓƽdžDŽNJƸǛ NJdž Ƽƺǘ ǁƸǀ ƿNjljǀƸƽǕǃƼDŽdžǀ ƺǀƸ 218

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

NJƾDŽƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƸ ƥǀ ƘdžǖƻƼǛ ƦLjƸNJǀǑǁƸǛ ǃdžǂdžDŽǕNJǀ ǁƸNJƸljǁƼǖƸljƸDŽ NJƸ ƸDŽǘNJƼLjƸ NjLJƸLjDžǀƸǁǐ ljǘǃƸNJƸ NJdžNj ƛǓDŽƸǀ ƻƼDŽƼǓDŽƸǀƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ ƦLjdžnjƸDŽǘǛ džǀƘdžǖƻƼǛƦLjƸNJNjǑǁƸǛǑLJƼljƸDŽljNJdžǃdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛƻƼDžǀǐǛ ƛǓDŽƸǀƼLJǓljƾǛLJǐLjƸLJdžǂǂdžǓdžǀƚǐljǁƸǂdžǀLJdžNjǃǑljǏNJdžNjǃƸǖLjdžNjƩƸDŽNJLjǀljǃdžǖǑLJƼljƸDŽljNJdž ǃdžDŽdžLJǐNJǀNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛ ƥǀƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛLJdžDŽƼNJǀǁǒǛǁƸLjƻǀǐǛƿNjljǀǐljNJƾǁƸDŽƺǀƸNJǀǛLJǂƸDŽƾNJǀǁǑǛƸDŽƿLjǏLJǕNJƾNJƼǛ ƻǀƸ ǃǑljǏ ƻǀƸƻdžǍǀǁǘDŽ ƢƸǍƸǃƸDŽƹƸDŽNJǐLjƸ ǁƸǀ ljNJdž NJǑǂdžǛ ǁƸNJǐnjƼLjƸDŽ DŽƸ ƼDŽljƸLjǁǘljdžNjDŽ NJdžDŽƬLjǀljNJǕ ƢǕDŽdžDŽ džǀ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛ NJdžNj ƻLjǕǃdžNj NJdžNj ǃǑljdžNj ƼLJǑNJNjǍƸDŽ NJƾDŽ ƼDŽljǐLjǁǏljƾ NJdžNj ƬLjǀljNJdžǖǃǑljƸljNJdžDŽƼƸNjNJǕNJdžNjǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƼǓDŽƸǀNJdžƸǂƾƿǀDŽǕǁƸNJƸnjǖƺǀdžNJdžNjƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸLJdžDŽƼNJǀǁǒǛǁƸLjƻǀǐǛ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǀǕLJǑLjƸƸLJǕǁǐƿƼǁƸǁǕǁƸǀƸLJǕǁǐƿƼNJǀǃǏLjǓƸ ƥǀƯƺƺƼǂdžǀNJdžNjƠNjLjǓdžNjƹdžƾƿdžǖDŽNJdžNjǛƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƼǛLJdžDŽƼNJǀǁǒǛǁƸLjƻǀǐǛ ƬLjƼǀǐƽƼNJƸǀ DŽƸ DŽǀǁǒljdžNjǃƼ NJdž LJƼǀLjƸǁNJǀǁǕnjǓƻǀ NJƾǛ ƛƻǑǃ ǁƸǀ NJdžDŽ njLjǀǁNJǕ ƹƸljǀǂǓljǁdžNJdžNj ǁƸǁdžǖ ƥ ƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸ LJdžDŽƼNJǀǁǒǛ ǁƸLjƻǀǐǛ ƿƸ LJLjǑLJƼǀ DŽƸ ƸDŽNJǀǃƼNJǏLJǓljƼǀ NJdž ơǀdžDŽNJǐLjǀ NJdžNj ƣǕǃdžNjǁƸǀDŽƸDŽǀǁǒljƼǀNJdžDŽƚLjǐǁdžDŽNJƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛljǘƽƼǀǕLJdžǀdžNjǛǑǍdžNjDŽƼǃLJǀljNJdžljǖDŽƾljhƸNjNJǕDŽ ƥƠǖLjǀdžǛƿƸǃƸǛƹdžƾƿǒljƼǀljNJǀǛǃƼƺǐǂƼǛƿǂǓǎƼǀǛ ƥƠǖLjǀdžǛƿƸǃƸǛƸNjDžǒljƼǀǁƸǀƿƸǃƸǛƻƼǓDžƼǀNJƾljǏNJƾLjǓƸ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƼǃLJǀljNJƼǖNJƾǁƼljNJdžnjǏǛǁƸǀljNJƾƗǁNJǓDŽƸƫǏNJǕǛLJdžNjǒǂƿƼƸLJǕNJdžƵǎdžǛ ƺǀƸDŽƸNJƾljǘljƼǀ Ʃdž ƫǏǛ NJdžNj ƫǏNJǕǛ ljǘƽƼǀ NJdžDŽ ƢNjƾǃǑDŽdž ƸLJǕ NJǀǛ ƸLJǕLjLjdžǀƼǛ NJdžNj ƟljǍNjLjdžƺDŽǘǃdžDŽƸ ǁƸǀ NJdžNjƗƻǐǃƸ NJdžDŽNJLjdžǃƼLjǕLJLjǓƺǁƾLJƸNJdžNjƢƼƺǐǂdžNjƣǕǃdžNj Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ ǍƼǀLjǓƽƼNJƸǀ NJǀǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJƾǛ ƻƼDžǀǐǛ ǁƸǀ NJƾǛ ƸLjǀljNJƼLjǐǛ LJdžNj ƼǓDŽƸǀ NJƸ njNJƼLjǐNJƾǛƸǁNJǓDŽƸǛNJdžNjnjǏNJǕǛ ƦƸLjhǕǂƸƸNjNJƸ ƾƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƹƸƻǓƽƼǀƸLJǕNJdžDŽƻLjǕǃdžNJdžNjǃǑljdžNj ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸǃǐƿƼǀDŽƸLJdžLjƼǖƼNJƸǀǃƼNJƸƻǖdžLJǕƻǀƸ ƨNjǃƹƸǓDŽƼǀ ǕNJǀ ǁǐLJdžǀdžǀ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ ƻƼDŽ ƺDŽǏLjǓƽdžNjDŽ DŽƸ ǍLjƾljǀǃdžLJdžǀdžǖDŽ NJh ƸLjǀljNJƼLjǕ LJǕƻǀ ǁƸǀƸLJdžNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ ƥǀƘdžǖƻƼǛƦLjƸNJǀǑǁƸǛǁƸǀdžǀNjLJdžǎǒnjǀdžǀƨLjƸƹǐǁƸǛ NJLjdžǃǐƽdžNjDŽǁƸǀƼLJǓljƾǛƸnjdžLjǓƽdžNjDŽ NJdžDŽƢLJdžƻǀljǐNJNJƹƸLJdžNjƺDŽǏLjǓƽƼǀDŽƸƹƸƻǓƽƼǀǃƼNJƸƻNjǕNJdžNjLJǕƻǀƸ ƥǀ ƼNjljƼƹƼǓǛ ƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛ ǁƸǀ ƼNjƺƼDŽƼǓǛ NJdžNj ƻLjǕǃdžNj NJƾǛ ƻƼDžǀǐǛ ǂǀƿdžƹdžǂdžǖDŽ NJdžNjǛ ƢNjƾǃǑDŽdžNjǛ LJdžNj ǃƸƿƸǓDŽdžNjDŽ DŽƸ ljNJƾLjǓƽdžDŽNJƸǀ ǃƼ ǀljdžLjLjdžLJǓƸ LJǐDŽǏ ljNJdž ƸLjǀljNJƼLjǕ NJdžNjǛ LJǕƻǀ ƠǐƿƼ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJdžNj ƺDŽǏLjǓƽƼǀ DŽƸ LJdžLjƼǖƼNJƸǀ ǃƼ NJƸ ƻNjǕ NJdžNj LJǕƻǀƸ NJLjdžǃdžǁLjƸNJƼǓ NJdžNjǛ ƼNjƺƼDŽƼǓǛNJƾǛƻƼDžǀǐǛ ƢǀǂǐǏǃƼLJƸLjƸƹdžǂǑǛ ǃǀǂǐǏƺǀƸLJLjǕƹƸNJƸǁƸǀƺǀƸƼLjǓnjǀƸ ƠǐLJdžǀdžǀƢNjƾǃǑDŽdžǀDžǑLjdžNjDŽDŽƸljNjƽdžǖDŽǃƼNJƸLJLjǕƹƸNJƸƸǂǂǐƻƼDŽDžǑLjdžNjDŽDŽƸƽdžNjDŽǃƼNJƸ ƼLjǓnjǀƸ ƨLJǐDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ džǀ ǀǁƸDŽdžǓ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ LJdžNj ljNJƾLjǓƽdžDŽNJƸǀ ljƼ LJǂǒLjƾ ǀljdžLjLjdžLJǓƸ LJǐDŽǏ ljNJdž ƸLjǀljNJƼLjǕLJǕƻǀ ƗNjNJǕǛLJdžNjǑǍƼǀDŽdžƾǃdžljǖDŽƾƸǛǁƸNJƸǂǐƹƼǀ ƻǀǕNJǀƼƻǘNjLJǐLjǍƼǀljdžnjǓƸ ƛǐDŽdžƬLjǀljNJǕǛǃƼNJƸǃnjǀǑƽƼNJƸǀljƼƚǀǐƹdžǂdžƺǀƸDŽƸǁƸNJǑƹƼǀljNJƾDŽƗƹNjljljdžǁƸǀǃƸǛljǘƽƼǀ ƺǀƸNJǓƻƼDŽǃǀǃdžǖǃƸljNJƼNJdžLJƸLjǐƻƼǀƺǃƸNJdžNj ƥƚǀǐƹdžǂdžǛƸljLJLjǓƽƼNJƸǀǁƸǀǃƼNJƸljǍƾǃƸNJǓƽƼNJƸǀljƼƠƸNJƸljǁƼNjƸljNJǒƫǏNJǕǛ ljƼơdžǖljǀnjƼLj ƛǏljnjǕLjdžnjdžLjǑƸNJdžNjnjǏNJǕǛ

ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ 219

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƼLJƸDŽƸǂƸǃƹǐDŽǏ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǃƸƿƸǓDŽƼǀ DŽƸ ǁǀDŽƼǓNJƸǀ LJǐDŽǏ ljNJƸ ƻNjǕ NJdžNj LJǕƻǀƸ ƥ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǃƸƿƸǓDŽƼǀ DŽƸ ǃƼNJƸǃnjǀǑƽƼNJƸǀ ǁƸǀ DŽƸ ǁǀDŽƼǓNJƸǀ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJdžNjǛ ƻǀƸƹǕǂdžNjǛ ǕǍǀǃǕDŽdžDŽljNJdžDŽƗǍǑLjdžDŽNJƸ ƸǂǂǐƼLJǓljƾǛƼƻǘ ǃǑljƸljNJdžDŽǁǕljǃdžljNJdžDŽdžLJdžǓdž ƽdžǖǃƼ ƩdžƫǏǛƼǓDŽƸǀdžƿǘLjƸǁƸǛLJdžNjLJLjdžljNJƸNJƼǖƼǀNJdžDŽƢNjƾǃǑDŽdž ƠǐƿƼ ƢNjƾǃǑDŽdžǛ džnjƼǓǂƼǀ DŽƸ ǃƸƿƸǓDŽƼǀ DŽƸ ƻǀƸƹƸƿǃǓƽƼǀ NJdž ƫǏǛ NJdžNj ǕNJƸDŽ ǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀ ljNJdžNjǛƠdžǂǐljǀǃdžNjǛƠǕljǃdžNjǛ ƛǐDŽ dž ƢNjƾǃǑDŽdžǛ LJdžNj ǁƸNJƼƹƸǓDŽƼǀ ljNJdžNjǛ ƠdžǂǐljǀǃdžNjǛ ƠǕljǃdžNjǛ ƻƼDŽ ƿƸ ǃǐƿƸǀDŽƼ DŽƸ ƻǀƸƹƸƿǃǓƽƼǀNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJdžNjnjǏǛ ƿƸNJLjǕǃƸƽƼNJƸƻƸǀǃǕDŽǀƸ NJǕNJƼƻƼDŽƿƸǃLJdžLjdžǖljƼDŽƸ ƹdžƾƿǒljƼǀNJdžNjǛǍƸǃǑDŽdžNjǛ ƥǀ ƢNjƾǃǑDŽdžǀ džnjƼǓǂdžNjDŽ DŽƸ ǃƸƿƸǓDŽdžNjDŽ DŽƸ ƽdžNjDŽ ƺƸǂǒDŽǀdžǀ ǁƸǀ njǀǂǒljNjǍdžǀ ǃǑljƸ ljNJdžNjǛ NJLjǕǃdžNjǛNJƾǛƗƹǖljljdžNjǁƸǀNJƾǛDŽǖǍNJƸǛ ƦLjǑLJƼǀDŽƸǃǐƿdžNjDŽDŽƸǍƼǀLjǓƽdžDŽNJƸǀNJdžnjǂdžƺƼLjǕljLJƸƿǓ ƨNJƾDŽǁƸNJdžǀǁǓƸNJdžNjƦǂdžǖNJǏDŽƸ džƠǖLjǀdžǛNJdžNjƬLjǕDŽdžNj ǃƸǛƻǀƻǐljǁƼǀDŽƸǍƼǀLjǀƽǕǃƸljNJƼNJdž ljLJƸƿǓ Ɲ ǁƸNJdžǀǁǓƸ NJdžNj ƦǂdžǖNJǏDŽƸ ƼǓDŽƸǀ NJƸ ƛǂǂƾDŽǀǁǐ ƩǐLjNJƸLjƸ NJdž ƧǏǃƸǔǁǕ ƗƹǑLjDŽdž džǀ ƠdžǂƸljǃǑDŽdžǀƠǕljǃdžǀǃǑljƸljNJdžƼljǏNJƼLjǀǁǕNJƾǛƙƾǛ ƥ ƗǀǘDŽƸǛ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ƼǓDŽƸǀ dž ƗDŽǘNJƼLjdžǛ ƗǀǘDŽƸǛ ƸLJǕ NJdžDŽ džLJdžǓdžDŽ ǑLjǍƼNJƸǀ NJdž ƫǏǛ NJǏDŽ ƻǘƻƼǁƸƗǀǘDŽǏDŽ ƨLJǐDŽǀdžǀ LJdžǂǖ ljLJǐDŽǀdžǀ ƼǓDŽƸǀ ƛǁƼǓDŽdžǀ LJdžNj ƼLJǀNJNjƺǍǐDŽdžNjDŽ DŽƸ njƿǐljdžNjDŽ ljNJdžDŽ ƗǀǘDŽƸ ƚƼǁƸNJLjǓƸ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸƺDŽǏLjǓƽƼǀƸNjNJǕLJdžNjƼǓDŽƸǀdžNJǖLjLjƸDŽdžǛƗƻǐǃƸǛƥƣǕǃdžǛƼǓDŽƸǀƣǕǃdžǛǁƸǀ džƣǕǃdžǛƼǁLJǂƾLjǘDŽƼNJƸǀ ƥƣǕǃdžǛNJdžNjƠǐLjǃƸƼǓDŽƸǀƾǀƸNJLjǀǁǒƺǀƸNJƾƭNjǍǒ ƥƣǕǃdžǛǃƸǛƼǁljnjƼDŽƻdžDŽǓƽƼǀljNJdžǑƻƸnjdžǛ ǃƸǛNJǀǃǏLjƼǓǕNJƸDŽNJdžƸDžǓƽdžNjǃƼ ƢƼljƾǃǑLjǀ ǂǑƺƼNJƸǀ ƠƸƹƸǂǀljNJǀǁǐ ƻǀǕNJǀ ƹLjǓljǁƼNJƸǀ ƸDŽǐǃƼljƸ ljNJdžDŽ ƚǑǁƸNJdž ƩLjǓNJdž ƗǀǘDŽƸ ǁƸǀljNJdžƬǐdžǛ ƢǑljƸljNJƸƨǁdžNJǐƻǀƸ ǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛ ǑǍdžNjǃƼ NJƾ ƻǖDŽƸǃƾ ǃƼ ƢdžLjnjǒ ơǀdžDŽNJƸLjǀdžǖ Ƹǂǂǐ ljNJdžnjǏǛdžnjǕƹdžǛƼDžƸnjƸDŽǓƽƼNJƸǀƻǀǕNJǀǁƸNJƸDŽdždžǖǃƼǕNJǀdžƣǕǃdžǛNJdžNj ƠǐLjǃƸ ƼǓDŽƸǀ ǃǓƸ ǃƼƺǐǂƾǀƸNJLjǀǁǒƺǀƸNJƾDŽƭNjǍǒ ƨƼLJǂǒLjƾǃƼljƾǃƹLjǓƸ ƻƾǂƸƻǒƸDŽǐǃƼljƸljNJdžDŽƚǑǁƸNJdžƩLjǓNJdžƗǀǘDŽƸǁƸǀljNJdžƬǐdžǛ ǒƻƾdž ƢNjƾǃǑDŽdžǛƻƼDŽǑǍƼǀƸDŽǐƺǁƾDŽƸnjdžƹǐNJƸǀƻNjljNJNjǍǓƸdžǖNJƼǁǐLJdžǀdžƻƸǀǃǕDŽǀdž ƩdžǂƼǍƿǑDŽ ǍǓǂǀdžǀǒƻǑǁƸǍǀǂǀǐƻƼǛ ƼǓDŽƸǀƹƸƿƼǀǐljƾǃƸDŽNJǀǁǕǁƸǀƠƸƹƸǂǀljNJǀǁǕ ƬǓǂǀdžǀƿƸLJǑljdžNjDŽLJLjdžǛNJhƸLjǀljNJƼLjǐǁƸǀƻǑǁƸǍǀǂǀǐƻƼǛLJLjdžǛNJƸƻƼDžǀǐ ƛǓDŽƸǀƸDŽƸƺǁƸǓdžDŽƸƼǓDŽƸǀƻǖdžƺǀƸDŽƸƼǓDŽƸǀǑDŽƸǛǁƸǀDŽƸǃƸƿƸǓDŽdžNjǃƼƻǖdž ƙǀhƸNjNJǕƿƸLJǑljdžNjDŽdžǀNJLjdžǃƼLjdžǓNJƾǛƻƼDžǀǐǛ ǁƸǀdžǀnjLjǀǁNJdžǓNJƾǛƸLjǀljNJƼLjǐǛ ƨNJdž ƼLJƸDŽƸljNJƸNJǀǁǕ ƹǒǃƸ NJƾǛ ƦǓljNJƾǛ ƨdžnjǓƸǛ LJǑnjNJdžNjDŽ džǀ ƼǍƿLjdžǓ NJƾǛ ƸLjǀljNJƼLjǐǛ ǁƸǀ džǀ ljNjƺǍǀljǃǑDŽdžǀƼǀǂǀǁLjǀDŽƼǓǛNJƾǛƻƼDžǀǐǛ ƥ ƥǀǁƼǓdžǛ ƬLjǀljNJǕǛ ljNJdž ƼljǏNJƼLjǀǁǕ NJdžNj ƢNjƾǃǑDŽdžNj DŽǀǁǐƼǀ NJǀǛ ljǁdžNJƼǀDŽǑǛ ƻNjDŽǐǃƼǀǛ ǁƸǀ ƼLJǓljƾǛǁƸǀNJdžDŽƣǕǃdžrdžƠǖLjǀdžǛDŽǀǁǐƼǀNJǀǛǁƸNJǘNJƼLjƼǛƻNjDŽǐǃƼǀǛ NJǀǛnjNjǂƸǁǓƽƼǀljNJdžƬǐdžǛ ƝƦǓljNJǀǛƨdžnjǓƸ ǃƼLJǓljNJƾljNJdžƫǏǛNJdžNjƵǎdžNjǛ NjLJdžNJǐljljƼǀNJǀǛljǁdžNJƼǀDŽǑǛƻNjDŽǐǃƼǀǛLJdžNj LJLjǀDŽNJƾDŽƹƸljǐDŽǀƽƸDŽ Ɲ ƦǓljNJǀǛ ƨdžnjǓƸ džƻƾƺƾǃǑDŽƾ ƸLJǕ NJdžDŽ ƙƸƹLjǀǑǂ ǁƸǀ NJdžDŽ ƢǀǍƸǑǂ NJdž ƞƼǀǐnjǀ ǁƸǀ NJdžDŽ ƪƻLjǐLjƺNjLjdž

ƻƼDŽǃLJdžLjƼǓDŽƸƼǓDŽƸǀnjNjǂƸǁǀljǃǑDŽƾ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛdžnjƼǓǂƼǀDŽƸLJƼLjǐljƼǀLJǐDŽǏƸLJǕNJdžLJƼǀLjƸǁNJǀǁǕnjǓƻǀNJƾǛƛƻǑǃǁƸǀLJǐDŽǏƸLJǕ NJdžDŽNJLjdžǃƼLjǕƹƸljǀǂǓljǁdžNJǏDŽLJƸƿǘDŽ ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛ ƼLJǓLJǂǑdžDŽ džnjƼǓǂƼǀDŽƸDŽǀǁǐƼǀNJdžơǀdžDŽNJǐLjǀNJdžNjƣǕǃdžNjǁƸǀNJdžDŽƚLjǐǁdžDŽNJƸ ƥƥǀǁƼǓdžǛƬLjǀljNJǕǛƹLjǓljǁƼNJƸǀLJǐDŽǏƸLJǕNJdžDŽƣǕǃdžǁƸǀNJdžDŽƚLjǐǁdžDŽNJƸ ƼljǖNJdžDžǑLjƼǀǛ 220

Η Πίστις Σοφία Αποκαλυμμένη

ƩƸNJǑLjƸNJƸLJdžNjLJLjdžljǏLJdžLJdžǀdžǖDŽNJdžƼƺǘ NJdžLJdžǂNjLJǂƾƿǑǛƼƺǘ LJLjǑLJƼǀDŽƸƼǓDŽƸǀDŽƼǁLjǐ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68  Και συνέβη τότε, όταν το Πρώτο Μυστήριο άκουσε τα λόγια αυτά, είπε: "Καλώς, μίλησες Ιάκωβε, πολυαγαπημένε μου." Και το Πρώτο Μυστήριο συνέχισε πάλι τη συνομιλία του λέγοντας στους μαθητές του: "Συνέβη τότε, όταν οδήγησα έξω από το χάος την Πίστη Σοφία, αυτή αναφώνησε: ƥƢNjƾǃǑDŽdžǛ ǃǑljƸljNJdžƬǐdžǛǁƸǀǍǏLjǓǛƫǏǛ NjLJdžnjǑLjƼǀ NJdžǐnjƸNJdž 1. "Διασώθηκα από το χάος και ελευθερώθηκα από τα δεσμά του σκοτα- Η Σοφία ψάλλει έναν διού. Ερχομαι προς εσένα Ώ! Φως. ύμνο επαίνου. 2. Διότι εσύ ήσουν το φως που με περιτύλιξε σώζοντας με και βοηθώντας

με. 3. Και τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, ενάντια στις οποίες πολέμησα, τις εμπόδισες με το φως σου και δεν μπόρεσαν να με πλησιάσουν γιατί το φως σου βρισκόταν μέσα μου και με έσωσε μέσω της φωτεινής σου ακτίνας. 4. Επειδή, οι απορροές του Ισχυρογνώμονα με πίεσαν, μου άρπαξαν τη δύναμη μου και με έρριξαν στο χάος, χωρίς το φως μου. Ετσι λοιπόν μετατράπηκα σε χονδρή ύλη, σε σύγκριση με αυτές. 5. Αλλά μετά ήρθε σ' εμένα μία ακτίνα φωτός, δια μέσου εσού και με έσωσε. Ελαμπε στα αριστερά μου και στα δεξιά μου και με περιέβαλλε απ' όλες τις πλευρές, έισι ώστε δεν υπήρχε μέρος από εμένα χωρίς φως. 6. Και εσύ με σκέπασες με το φως της ακτίνας σου και μου έβγαλες όλες τις κακές ύλες μου· και θα απαλαχθώ από όλες αυτές, μέσω του φωτός σου. 7. Και είναι η ακτίνα φωτός σου αυτή που με ανύψωσε και που απομάκρυνε από μένα τις απορροές του Ισχυρογνώμονα, που με πίεζαν. 8. Και έχω μετατραπεί στο φως σου και σε εξαγνισμένο φως της ακτίνας σου. 9. Και οι απορροές του Ισχυρογνώμονα, που με πίεζαν, αποσύρθηκαν από μένα· και εγώ έλ