200641687-Belge

October 5, 2019 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download 200641687-Belge...

Description

Berhetiyye Açıklama Berhetiyye Nedir ? Duasını okuyacağın zaman önce 10 çeşit dua ile koruma yapılır sonra besmele çekilir. Berhetihin Keririn Tetlihin diye okumaya başlarsın. Her bir kelime 1 yer ve gök krallığını üstüne çeker. Toplam 28 gök ve yer krallığını üstüne çeker. Her günün bir özel görevlisi vardır. 1- Pazartesinin Padişahı Müreh olup Cebrail isimli Meleğe bağlıdır. 2- Salı gününün Padişahı Ahmer olup Semsemail adlı meleğe bağlıdırlar. 3-Çarşamba gününün Padişahı Bürkan olup Mikail adlı meleğe bağlıdırlar. 4- Perşembe gününün Padişahı Şemhureşin olup Sarfıyail adlı meleğe bağlıdırlar. 5- Cuma gününün Padişahı Ebyed yada Zübe-a olup Aynıyail adlı malağe bağlıdırlar. 6- Cumartesi gününün Padişahı Meymun olup Kesfiyail adlı meleğe bağlıdırlar 7- Pazar gününün Padişahı Mezheb olup Rukyail adlı meleğe bağlıdırlar. Bu yedi Padişahın üstünde Rüusu Erba 'da denilen dört büyük Padişah vardır. 1- Padişah Taykel 2- Padişah Kasveretin 3- Padişah Kemtamin 4- Padişah Marezin Hz.Süleyman (A.S) ise cinleri emrine çekip hepsini mühürleyip üstünde tutuyordu ve istediği şekilde çalıştırıyordu. Örnek : Keririn bir sufli topluluğu davet ediyor.. Şemhahir bir ulvi topluluğu davet ediyor.. Peki eğer davet yaparsak karşılaşırsak ulvi sufli olduğunu nasıl anlarız ? Örnek : Çoğunlukla sufli bir varlık kırmızı, siyah, kıyafet giyer. ulvi bir varlık ise beyaz giyer. Diğer renkler hakkında ayrıntı vermek istemiyorum (Sarı , Yeşil vsvs) Berhetiyye ile ulaşacağın ifritden üstün varlıklar var mı ? Harid ve Marid yani Harud ve Marud var.. Bunlar çok çok çok eskiden beri görevlidir. Rütbe olarak ifritlerden daha yukarı çıkartılmışlardır. Baş iblis hariç baya yukardaydı. Baş iblis ise hepsinin yukarsındaydı. Yalnız Harid ve Marid ise hemen hemen buna yakındı.

Harid ve Maridin haricinde başka yüksek görevli varlıklarda var. Berhetiyye kullanmak şirk mi ? Berhetiyye şirk değildir. Ama ruhaniler ile irtibata geçtiğin zaman, eğer onlara büyü, sihir gibi şeyleri uygulatıp. Başkasının iradesini yani görüşünü değiştirirsen. Kişiyi görevli hadimler yardımı ile kendine aşık ettirirsen, güzel gözüktürürsen şirke girer. Yani nasıl kullandığına bağlı. Eğer şifa, hastalığa tedavi yönünden kullanırsan bu sefer şirk olmaz. Yani senin niyetine bağlı. Yalnız ben ulvi ve sulfi varlıkları ilim için kullanırım. Yalnız sorumluluğu üstüme çekmiyim, sadece benim yazılarımdan cesaretlenip denenmesin. Ağır yük kaldırmak istemem. Berhetiyye tehlikeli mi ? Evet, hemde çok çok tehlikelidir. Kafaya göre okunmamalıdır, sayısını şaşırmamalıdır. Yanlış okursunuz, hem günaha girersiniz.Hemde sakat iş yaparsınız. Yani sayılar çok önemlidir. Kelime kelime okunsa işinizi kolaylaştırır. Berhetiyye ' ye başlamadan dua ile korunma yapmanız gerekiyor.

Bir Kaç Yardımcı Dua 1. İnsandan Şeytanı Uzaklaştıran Dua 2. Şeytanları Yakan Helak Eden Dua 3. Süleyman Tılsım 4. Ani hücum 5. Şeytanın gücünü düşürme 6. Başka bir koruma duası 1. âmentü billâhil azıymi ve kefertü bil cibti vettâğûti vestemsektü bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ vellâhü semiy` un aliym. 2. Eûzü bi kelimâtillâhittâmmeti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae ve min şerri mâ yenzilü minessemâi ve min şerri mâ ya`rucü fîhâ ve min şerri fitnetilleyli vennehâri ve min şerri külli târikın illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahmân. 3. Bismillihairahmanirahim ve hakkal Allahü elvahidül ahadi elferdüssamesi. Ellezi lem yelid ve lem yüled velem yeküllehü küfüven ahad Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hak men Haleka ve sevva, ve Kaddere fe heda, vellezi AhrecelMera, Fecealehü Gasaen Ahva Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hakke, men Halekal Halaike ve Ahsahüm Adeden, ve kasseme rizkahü ala Cemiül ibad, velem yensi minhüm ahaden

Bismillahhirrahmanirrahim. Ve Hak men Ceale elleyle süknen, vessemsü, vel kameru hüsbanen , ve ceale ezziyae nuren Bismillahirrahmanirrahim. Vel Hakk-Allahü Emelikü elma, budü-ssadiku, Elvadu, vel Vaudü, ve Münecci Ibrahim min nari-nnemrudi, ve münecci Ali ibn Talib min haceril yahudi Bismillahirrahmanirrahim. Ve Hakka men haleka Ademe min salsalin kel fehhar, ve Halka Havva min Tahti dilihi eleyser, ve eskenehüm filcenan la fil keder 4. innehü min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim ella ta.lu aleyye ve.tuni müslimİn 5. Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey'in kadiyr. 6. Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiûl âliym RE: Berhetiyye Açıklama Berhetiyye varlıklar ile iletişime geçmen veya emrine alman için bir araç.. Esması / Duası / Kasemi var.. RE: Berhetiyye Açıklama Dervisan20 ... bir kaç isimi denedim, en fazla 2 gün içinde geliyolar. Benim gördüklerim hemen hemen 1.50 boyunlarında uzun siyah, kırmızı kıyafetli krallıklar idi.. hiç zarar vermediler.. krallıklara göre kıyafetini giyiyolar.. Ondan sonra birazcık ara vermeyi düşündüm.. Şimdi bütün isimleri deniyicem.. Ruhsesi ... bu isimleri deniyince mesela sokağa çıktın tıpkı insan gibi onlarda yanında geziyo.. yalnız bir eşya olur, bir kılığa girer. hıphızlı hareket eder böyle özellikleri vardır. yalnız eğer senin ilmin varsa.. sende öyle hareket edersin, tayyi mekan yaparsın... kılık değiştirirsin.. bu ilimleri öğrenmek içinde illa bir ruhani ile iletişime geçersin. ulvi sufli vsvs yani insana ne kadar güveniyosan ona da öyle.. yalnız hile yaparlar.. tuzağa düşürmeye çalışırlar.. yalnız bu isimler senin elinde olduğu sürece ve kullanmasını bildiğin sürece hiç bir varlık bu saydıklarının hiç birini yapamaz, zarar veremez, tuzak kuramaz.. diyelim bir isimin görevlileri sana zarar veriyo diğer bi isim ile onları kabusa çevirirsin. sadece bir kelime yeter sana baş kaldırmamaları için. yani bu isimlere ruhaniyet baş kaldıramaz.. RE: Berhetiyye Açıklama bu yazılanları okuken nasreddin hocanın açmış olduhu bi konuda cinlere haybetli olmak için

geceleri Yatsıdan snra okunması gerekir 1oo kere aklıma gelmişken yazayım dedim innehü min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim ella ta.lu aleyye ve.tuni müslimİn NEML 30-31 AYETLERİ َ ٣١) ‫ن‬ ِ ‫ن ٱلّر‬ ِ ِ ‫مسۡل‬ ِ ّ ‫ه ۥ ِبسۡم ِ ٱلل‬ ِ ‫هۥ‬ ُ ‫من‬ ُ ‫ى َوأُۡتوِنى‬ َ ۡ‫ه ٱلّرح‬ ُ ّ ‫ن وَإ ِن‬ َ ۡ‫سَلي‬ ُ ّ ‫إ ِن‬ َ ‫مي‬ َ ٰ‫مـ‬ ّ َ ‫( أّل َتعُۡلوا ْ ع َل‬٣٠) ِ ‫حيم‬ ِ ٰ‫مـ‬ RE: Berhetiyye Açıklama Her bir kelimeden ulvi veya sufli gelebilir.. yalnız burda ulvi melek sufli cin olarak tanıtılmış.. yani hem ulvi hem ulvi .. yada hem ulvi hem sufli olacak 1. Melek ulvi 2. Cin padişahı sufli.. yalnız bazı cinler müslüman, bazısı inanmayan, bazısı inanmayan ifrit çıktığı için. böyle yazdım.. Bu arada isimlerin görevlilerinin görevlerinide yazalım.. Cisim taşıyabilme gibi görevleri şu yönden vermişlerdir. çok güçlü oldukları için. Muska, ilim gibi şeyleride yaşlı ve bilgili oldukları için olabilir.. Koon öncelikle bu işler padişahla senin aranda olması gerekiyor.. onun askerleride var evine geliyolar mesela.. ilerletirsen bir tane hadim de gönderirler.. bunlara güven olmaz.. yalnız padişah onurunu düşürmemek için %95 güvenilir. Sonra iletişime geçtiğin ruhaniye göre değişir. ulvi veya sufli cin padişahları olduğunu söyledim.. ben ulvi tarafa devam edicem bundan sonra davetlerde daha iyi gibi gözüküyo RE: Berhetiyye Açıklama daha fazla bilgi edindiklerini paylaşabilirmisiniz ve 5tane korumalarla başlanması lazım dedinz (1. İnsandan Şeytanı Uzaklaştıran Dua 2. Şeytanları Yakan Helak Eden Dua 3. Süleyman Tılsım 4. Ani hücum 5. Şeytanın gücünü düşürme 6. Başka bir koruma duası : Berhetiyye Açıklama 7.Çevşenül kebir 8.Ayetle Kursi 9.Ayeti Hırz 10.Nas Felak Amener resulu Ve gene çok önemli olan en son okunacak tahassun bakın 10 yaptık çoğaltabiliriz, ne kadar koruma duası okursak bizim için o kadar iyi değil midir ?

Evet tabi ki öyledir. Ondan sonra bu korumaların etkili olması için ve güçlü kalman için.. Riyazet oruç şart Gene korumaları yapmadan önce 100, estağfirullah 100 salavat, 100 la ilahe illallah vsvs okumak bize avantaj olarak döner. unutmamalısın ki bunlar çok ciddi ve dikkatli işlerdir. ve isimlerin davetine her gün devam ediyosan bu korumaları yapmalısın.. RE: Berhetiyye Açıklama bu tür ilimleri bilen kimse koruma yapmadan denemez. sakın koruma yapmadan denemeyin aman aman sakın ensenize binerler

buyur dua bu

RE: Berhetiyye Açıklama ulvi kasem ayrı sufli kasem ayrı.. ulvi isim ayrı sufli isim ayrı.. ahidnameli şart ve yalnız ben ikisine çalışıyorum Nasredd'nHoca//Davet yapacaginiz yere veya biraz büyükce bir mendile cizeceginiz 7 daire ve dairelerin arasina yazacaginiz ayeti kerimeler ile (tabi bununda ayri bir yöntemi var) korunursunuz, ayetül kürsiyi amenarrasulüyü ve hifz ayetlerini ve bir kac tanede tahassun duasini yazip tasirsin ve her namaz ardindan okursan allahin izni ile biseyden korkmana lüzum yok. ha diyorsanki bu koruma nasil oluyor o alemde onuda söylim: insanlari ve cinleri ifritleri seytanlari yeryüzünde bu denli ic ice gecirip Lakin aralarini ince bir manevi perde ile ayiran rabbimize hamd olsun. bizler bu perde sayesinde cinleri ve seytanlari görmüyoruz, ama onlarla ic ice yasiyoruz. Gelecegim nokta sudur: korunmak ve korkmamak icin okunan ayeti kerimelerin manevi gücü ile (senin anlayacan dilde enerji ile) davet yapan kisiyide onlar göremezler, görseler ve yaklasmaya calissalar dahi aralarinda cok uzak ve yakici bir ates oldugu görülür bu yüzden davet yapan kisi kendini iyi korumaya aldiysa ona yaklasamazlar. RE: Berhetiyye Açıklama burda bulunma amacımız bu zaten ilim, havas.. berhetiyye de dahil bunun içine.. senin düşüncelerini değiştirir, mesela o tür şeyleri düşünmek istemiyosun aklına getirtir, vesvese

verir. Cin, insana tasallut edince, onu korku, ürperti hisleriyle sefahat ve kötü alışkanlıklara sevk eder Yani, sıkıntı ve korku, endişe ve ürperti ile insan ibadeti terk eder; içkiye, kötü alışkanlıklara, intihar etme duygusuna müptela olur Yalnız Allaha besmele ile abdest ile namaz ile zikir ile dua ile yakın olan ihlaslı salih kullara pek işlemez gibime geliyor RE: Berhetiyye Açıklama sufli derken cinleri kast etmişler. ulvi derken melekleri kast etmişler. tabi cinlerin hepsi sufli değil. sufli denilir ama ulvi olanlarıda vardır. yani iyi olanlarıda vardır. mesela 7 padişahın 7 si sufli değildir. RE: Berhetiyye Açıklama Berhetiyye Duası ve Sırları Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir. Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı. Esmâü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır. Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır. Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslâm alimine veya profesörüne danışınız. Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir. ***

Duası: Bismillahirrahmanirrahim. Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm. İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye (Amaç zikredilir) Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn. Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim. Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi) Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü) El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri) Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri) Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri) Bi hakkı (İstek) Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri Heyyen Heyyen. El-vâhen El-vâhen.. E'l-acele El-acele. Es-sâate Es-sâate.. *** Adedleri: Berhetihîn ->>>662 Kerîrin ->>>430 Tetlîhin ->>> 845 Turânin ->>> 266 Mezcelin ->>> 80 Bezcelin ->>>42 Terkâbin ->>>702 Berheşin ->>>507 Galmeşin ->>>1370 Hutûrin ->>>825 Kalnehûdin ->>>195 Berşânin ->>>553 Kezhirin ->>>935 Nemuşelhîn ->>>1026 Berhayûlen ->>>254 Beşkeylahin ->>>962 Kâzmezîn ->>>154 Engalelitin ->>>1130

Kabâratin ->>>703 Gayâhen ->>>1017 Keydehûlen ->>>76 Şemhâhirin ->>>1146 Şemhahirin ->>>1165 Şemhahîrin ->>>561 Bikehtahûnihin ->>>112 Beşârişin ->>>803 Tunîşin ->>>365 Şemhabarûhin ->>>1750 *** Havassı: 1.Berhetiyyin : 49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur. Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır. Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur. 2.Keririn : Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir. 21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur ((HAram işte kullananlar çarpılır Ona göre) 3.Tetlihin : Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur. Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez. 4.Turanin : Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez. Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin

Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur (Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyle….Tekrar uyarayım Çok tehlikelidir HAk etmeyen kişiye yapılırsa Zararı sen görürüsün. Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye.. Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler 5.Mezcelin : Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez.. 7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır. 6.Bezcelin : Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur, 7.Terkabin : Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur. *** (DİKKAT) Uygulamaya Geçmeden Önce: Tesirli Bir Tahassun Duası: Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım: Bismillahirrahmanirrahim Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İkinci Kısım: Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik*

RE: Berhetiyye Açıklama Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berhesin 2 Galmesin 2 Hutırin2 Kalnehüdin 2 Bersani 2 Kazhirin 2 Nemuselhın 2 Berheyula 2 Beskeylehın 2 Kazmezin 2 Engalelitın 2 Kabaratin 2 Gayaha 2 Keydehüla 2 Semhahirin 2 Semhahirin 2 Semhahirin 2 Bikehtahünihin 2 Besarisin 2 Tunesin 2 Semhabaruhın 2 Allahümme bi hakki kehkehicin yagtasiyyin bilatsagsegavilin emvilin celedin mehcemen helmecin ve rudihin mehfeyacin bi ızzetike illa ma ehazte semıhim ve ebsarihim Sübhane men leyse kemislihi seyün ve hüves semiul basir. Aksemtü aleyküm ve eduküm measirel ervahır ruhaniyeti bil ismillezi tekelleme bihi melikül ervahı fetesakatatün minhü ruüsül mela-iketir ruhaniyeti vel kerubiyyüne ves safine sücceden tahte arsi rabbil alemine ve hüve ya nekirin ya nekirin Hureynin hureynin huresin huresin baruhin baruhin ebrahin ebrahin ebdahin ebdahin bi hakki

esmehin semahin elali ala külli berahin ve bi hakki tastisin tastisin bientaytayunin bientaytayunin bientaytayuhin bientaytayuhin ve bi hakki selselisin selselisin selesin selesin bakiran kerukin alin kuddüsün ala kaviyyün aziz. Bu Esma-i Berhetiyye Kasemlerinin hepsi gerçektir. Bu Kasem lerin sırları, nurları, bereketleri ve menfeatları inkisaf (açılmıs) etmistir. Talip olan kimse bu Kasemlerde muhayyer (Seçme) dir. Hangi Kasemi kullanmak isterse o Kasemi kullanır ve seçmis oldugu Kasemle tasarruf eder. Berhetiyye kasemini kullanmak için Berhetiyye Kasemini kullanmak ve bu Kaseme sahip olmak istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut. Hergün Berhetiyye isimlerinin (28 isim) tamamını bir çini tabaga gülsuyu, misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmegi ve tuzsuz zeytinyagı yersin. Esma-i Berhetiyye nin Kaseminide her farz namazın arkasından kırkbes (45) defa okur ve bulundugun yeri Ummal (Kına çiçegi tohumu) buhuru bile buhurlarsın. Yedi günü bu sekilde tamamladıktan sonra diledigin her seyde Berhetiyyeyi kullanma hakkına sahip olursun. RE: Berhetiyye kasemini kullanmak için Berhetihin Kübra Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil ekvani Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli meliki ve felekin ve cini ve şeytanin ve sultani mehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin Aksemtü aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahsa sekunin agla galeyhunin yekün feyekün innema emruhu iza erade şeyen en yekulelehü kün feyekün Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi ızzeti batheşin tahşelanunin esmehin semahin elali ala külli berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min şeyin errahmeti rukaman

ma izzayi hara men fis semavati vel ardı tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin suudün nun muhteber bi meyraze alin fakselin salihin alin ibilin veyhin inneke ala ma tesaü kadir halakal arda ala bahrin acacin yetelatamü zahiran Venferade bil vahdaniyeti fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru ila mekami haza vermu bi sivazin min narin ala külli men asa daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli seyin kadir Berheşin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü galmesin galmesin galmesisin ganiyyün fettahu karibü mücibü hutirin halikul ars imin kadarati nuri kudretihi kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yesa-ü innallahe ala külli seyin kadir Bersanin kazhirin nemuşelhin berheyula beşkeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın Engalelitin kabaratin gayahan keydehüla Maliki yevmiddine lehü mülküs semavati vel ardı şemhahirin şemhahirin şemhahirin Bikehtahünihin beşarişin tuneşin semhabaruhin bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti minel levhil mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nusuri ecibid da-i ya selhubin in kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun Bu da Berretiyye'nin ulvi ruhanilerini davet için kullanılan azimetidir. Berhetiyye Kaseminin Tasarrufu: Berhetiyye Kasemini kullanmak ve bu Kaseme sahip olmak istersen: Allah c.c. rizası için riyazatlı olarak yedi (7) gün oruç tut. Hergün Berhetiyye isimlerinin (28 isim) tamamını bir çini tabaga gülsuyu, misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmegi ve tuzsuz zeytinyagı yersin. Esma-i Berhetiyye nin Kaseminide her farz namazın arkasından kırkbes (45) defa okur ve bulundugun yeri Ummal (Kına çiçegi tohumu) buhuru bile buhurlarsın. Yedi

günü bu sekilde tamamladıktan sonra diledigin her seyde Berhetiyyeyi kullanma hakkına sahip olursun. Bundan sonra hayır veya ser amellerinde su buhurları kullanırsın. Pazar günü hayr amellerinde: Meyatü saile, Kündür ve Kına çiçegi buhurlarını kullanırsın. Pazartesi günü: Ned dalı, Mastaki, Sakız ve Samkı Arabi. Salı günü: Sandalı ahmer, Senderus ve Kündür. Çarsamba günü: Mastaki ve Karanfil. Persembe günü: Cavi. Cuma günü: Ned dalı ve Sebbi yemani. Cumartesi günü: Udu hindi ve Sezab kökü. Pazar günü ser amellerinde: Sabır, Mürre ve Muklil erzak, Pazartesi günü: Sabır, Mürre ve Haltit, Salı günü: Muklil erzak ve Meyatü saile, Çarsamba günü: Enderani tuzu, Cemacimi ve Cümeyz, Persembe günü: Tırtır ve Demmül aheveyn, Cuma günü: Sumak ve Udu salip, Cumartesi günü: Beyaz biber ve yumurta kabugu buhurlarını kullanırsın. Duâ-i berhetiyye ve vekil'ül-vefk Bismillahirrahmanirrahim. Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm. İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye (Amaç) Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn.

Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim. Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.) Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi) Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü) El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri) Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri) Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri) Bi hakkı (İstek) Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri Heyyen Heyyen. El-vâhen El-vâhen.. E'l-acele El-acele. Es-sâate Es-sâate.. Duâ-i berhetiyye ve vekil'ül-vefk bazı kitaplarda derki bu berhetiyye İdris A.S mın Fatihası İmiş Ve İsimlerin 2 defa Tekrar edilmesinin sebebi : 1.cide Ulvi melek 2.cisindede Süfli Melik Hazır Olur... Lakin Bilindiği üzere Evvela 10 Bin defa Okumak Lazımdır Bu isimleri... Ondan SOnra TAsarruf Yetikisi Olur Okuyanın.. Duâ-i berhetiyye ve vekil'ül-vefk

bende besmelesiz okunursa sufliler için okunur diye duymuştum.kırk kere besmsle çektim herhalde okurken.. Nasredd'nHoca//Okuma Usulleri Var Evet . Duyduğun Şeyde Doğru. cesitli nevileri var, mesela iste hikmet babanin kitabi cemul havvasta anlattigi gibi : eger dilersen bu berhetiyyenin isimlerinden birinin müvekkeli olan meligi davet eder ve ondan bir cinniyi emrine vermesini istersin ,(yani bir ismi halvette sartlari ile beraber su kadar okuyacan müvekkeli gelecek ve müvekkelin emrinde olan cinlerden birini sana teslim etmesini isteyeceksin. Iste bu gibi seylere tasarruf etmek denir. onlari kullanmak emrine almak denir. bu gibi seyleri yapabilmek icin 10 bin defa okunmasi lazim deniyor kitablarda H//kitaplarda verilen on bin rakamı berhetiyenin külli faydasına istinaden. yoksa bir isim ile amel edilecekse şartı on bin okumak değil. RE: Duâ-i berhetiyye ve vekil'ül-vefk Mel'k' Panpa//önce isimleri tek tek çok okuyun.. bu yakınlık gösterir.. birden çok yüklenmeyin.. yavaştan yukarı doğru çıkın.. 100 - 1000 böyle gitsin.. ne kadar çok okursan o kadar iyi ama bi 10.000 i geçsin.. sonra duayı okuyun.. yalnız hangi gün olduğuna dikkat edin.. amacınıza göre yapınız.. kafanıza göre yapmayınız.. Mesela : Gün, Hadim, Sayı, Amaç, Kullanılıcaksa Buhur (Bunlar Önemli) Düzenlenme : Yani keririn tetlihin diye isimleri zikrettikten sonra duayı okuyun. Tekrar Düzenleme : Mesela 1000 kere isimi zikrettin 10 gün oldu ondan sonra duayı oku. RE: Duâ-i berhetiyye ve vekil'ül-vefk içinden bir tane seç öyle okumaya başla sonra iki üç dört beş çoğalt ne kadar okursan o kadar iyi 10.000 e kadar gider böyle... sonra bir istek bulanacağın zamanda Star ın yazdığını okursun yalnız 1 ay daha araştır ondan sonra basiret gözü açılır bir daha kapatamazsın cenabet dolaşırsın, riyazet yapmazsın böyle tehlikeli şeyler var.. neyse sen 1 ay daha bekle.. şu bayram geçsin yani haram günler geçsin.. ben kendim yapıcam berhetiyye'yi 2 hafta dümdüz okuyucam ervah yakın olana kadar.. bilgi mi sana vericem ona göre sende yaparsın daha iyi Ehline Kasemi Berhetiye -mel'k'panpa Butun isimler 2 defa tekralanir: Sarsisin,Beyresin,Beylasin,Asin,Kemrusin,Arsasin, Kerusin,Masusin,Yarisin,Kisasin,Semsasin,Yuqasin, Salasin,Cehsin,Asin,Kerkusin,Minyasin,Sarin, Darin, Sehasin, Sahsariyu$in, Cebbarin ali muteali, Allahu la ilahe illa hu, inzil ya cehleyail, inzil ya hemtail,inzil ya hemtiyail, inzil ya galme$yail, inzil ya tahitamyail, inzil ya maytaturun. Berekallahu fiyke ve aleyke.

Buhur: Mastik, Luban. Bunun içinde eksik olan isimi buldum Darin ismide eklenmiştir. ve 28 isimi tamamladık. RE: Ehline Kasemi Berhetiye normal berhetiyyede sana hizmet eden her türlü varlık var.. ulvi cin, sufli cin, ifrit cin, marid cin, harid cin, ve diğer ateş varlıkları.. melekler, karıncalar, kurtlar, kuşlar, ve bilmediğimiz diğerleri aslında kasem meleği seçer.. ama sana melek gelmez onun görevlisi padişah cinde gelmez padişahın görevlisinin görevlisi gelir.. sonra git gite yukarı çıkarsın. yükselirsin. ben normal berhetiyye çalıştım ama bilgim sağlam.. kasemleri biriktiriyorum.. kendi kasemimi oluşturucam.. RE: Ehline Kasemi Berhetiye ehli kişi anlar zaten berhetiyye olmadığını.. yazacak başka bişi gelmedi aklıma bir çeşit berhetiyye gibi bişi demek istedim.. kullanımı normal berhetiyye gibi 45 kere rastgele zikir sayısı çekersen yanlış bişi yaparsın.. starım ben şimdi saf orjinal berhetiyye de ki isimleri alsam burdaki isimleri alsam ve diğer 4-5 kasemde olan isimleri alsam ve sonra bu bütün isimleri toplasam. ve okusam yanlış mı olur.. birde mecmuatul ahzapdan tüm varlıkları itaat ettirme duası var.. onuda berhetiyyeden evel okuyacam ismi azam ile birlikte.. RE: Ehline Kasemi Berhetiye Sarin, Darin in berhetiyyle bi alakası olduğun sanmıyorum ayrıca ehline kasemi berhetiyye demişsin ama bunun berhetiyyle bi alakası yok panpa kardeşim bu isimleri esma zikri gibi kullanmamk lazım bilip bilmeden insanlar zarar görmesin uyaralım . kişi anlar zaten berhetiyye olmadığını.. yazacak başka bişi gelmedi aklıma bir çeşit berhetiyye gibi bişi demek istedim.. kullanımı normal berhetiyye gibi 45 kere rastgele zikir sayısı çekersen yanlış bişi yaparsın.. starım ben şimdi saf orjinal berhetiyye de ki isimleri alsam burdaki isimleri alsam ve diğer 4-5 kasemde olan isimleri alsam ve sonra bu bütün isimleri toplasam. ve okusam yanlış mı olur.. birde mecmuatul ahzapdan tüm varlıkları itaat ettirme duası var.. onuda berhetiyyeden evel

okuyacam ismi azam ile birlikte.. Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları Berhetîhin Subbûhun, Kuddûsun. Kerîrin Yâ Allahû illâllahû kullî şey'in. Tetlîhin Subbûhun, Kuddûsun, Kâdirû, Mucîru, Habîru. Tûranin Yâ Hâyyu, yâ Muhyî Mezcêlîn Yâ Kayyûmu, yâ Kâimu Bezcêlîn Yâ Vedûd, yâ Allah, yâ Kahîr, yâ Ahâd, yâ Vahîd. Terkâbin Yâ Selâm. Berhêşin Yâ Allahû abdike veyâ muktedîr ecîbhû. (Mikâil Aleyhisselâm'ın tespihi olduğu rivâyet edilmektedir.) Ğalmeşin Yâ Hamîdu, yâ Mecîdu, yâ meliku ve hûvellezî yuzhiru'l-burhâne li't-talibû. Hutîrin Yâ Kaviyyû, yâ Metînu, yâ Alîmu, yâ Hakîmu. Kalnehûdin Yâ Metînu, yâ Semî'u, yâ Basîru, yâ Bedî'u, Yâ Muğnî, yâ Muhîtu. Berşânin Yâ Muhîtu, yâ Allahû, yâ Azîzu. Kazhîrin Subhânallahû yâ Kaviyyû, yâ Metînu, yâ Rahîmu. (Hâzret-i Yûnus Aleyhisselâm'ın tespihi olduğu rivâyet edilmektedir.) Nemûşelhîn Yâ Allahû, yâ Azîzu enallahe emane'l-haifîne yâ Azîzu entellâhû yâ Allahû, yâ Kaviyyû, yâ Metînu, yâ Allahû, yâ Hûve. Berheyûlen Subhânallahû innallâhu haifîne yâ Kafî, yâ Semî'u, yâ Allahû rûhî lî rûhıke muntesıbetûn. (Hâzret-i İbrahîm Aleyhisselâm'ın tespihi olduğu rivâyet edilmektedir.) Beşkêylehîn Yâ Mu'mînû ızzillâhi'r-Rahmânu'r-Rahîmû. Kazmêzîn Yâ Muheymînu ızzillâhi'r-Rahmânu'r-Rahîm. (Hâzret-i İsâ Aleyhisselâm'ın tespihi olduğu rivâyet edilmektedir.) Enğalêlîtin Yâ Azîm, yâ Hakîm, yâ Habîr, yâ Latîf, Er-Rahmâni'r-Rahîm. Kabâratîn

Yâ Azîz, yâ Bakî, yâ Halîm, yâ Hakîm, yâ Kâfî, yâ Kerîm. Izzillâhu'l-kâfî'l-kerîmu. Ğayâhâ Yâ Kahhâru, yâ Kerîmu, yâ Kadiyyû, yâ Azîzu, yâ Cebbâru. Keydêhulâ El-Kadîru, Hûvallahû yâ Kadîmu, yâ Kahîru, yâ Kadîran alâ kullî şey'in, yâ Serî'u. Şemhâhirin Teâleyte yâ Aliyyû, yâ Alîmu. Şemhahîrin Yâ Kâdî, yâ Hû, yâ Hû, yâ Rabbehû, yâ Rabbehû. Şemhêhîrin Yâ Kadîru, yâ Kadru, yâ Kâfî, yâ Azîzu, yâ Cebbâru. Bikehtahûnihin Yâ Kadîmu, yâ Daîmu. Beşârişin Yâ Kadirân alâ kullî şey'in. Tûneşin Yâ Şekûru, Hûvallahû'l-Kerîmu. Şemhâbârûhîn. El-Kadîru, Hûvallahû'l-Kerîmu.

Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları havas kitabimisin, havasmisin bre guzel kardes ne dedin birdaha soyle anlatmaya calisalim.. yazdigin berhetiye yanlis dedik, copy-paste yapiyorsun dediysen, saysiyetinide icine koy, yazdiklarinin cogu kitabdan yada kopileme guzel kardes, ben ele veririm, el dostuna veririr dostu gelir yine el diye sana veriri bu boyledir....dogrusunu verdik bir daha verelim arapcan varsa ceviri yap havasci olabilmek icin arapcayi bilmek gerek oldugunu anlamak lazim nitekim, bir harf yanlisi veya girtlaktan gelen gha yi hemze diye okursan ufakliklar basar fircayi... bunlar telefon numarasi gibidir yanlis bir numara kenevirci Ayhan'yail'i ararsin oda kadikoy hastanesine Administrator olunuverdirir ornek vereyim yazdigindan Şemhâhirin Teâleyte yâ Aliyyû, yâ Alîmu. Şemhahîrin Yâ Kâdî, yâ Hû, yâ Hû, yâ Rabbehû, yâ Rabbehû. Şemhêhîrin َ 22-Şemhâhirin ->>>1146 şemhahirin ‫ر‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ ٍ ِ ‫خاه‬ َ 23-Şemhahiyrin ->>>1165 Şemhahiyrin ‫خاه ِْير‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ َ 24-Şemhehîrin ->>>561 Şemhehîrin ‫ر‬ ِ ‫مَها‬ ْ ‫ش‬ ٍ ‫هي‬ 23 cu sune bak senin yazdigin gibi :Şemhahîrin َ mi mi yoksa ...Şemhahiyrin (girtlakdan) ‫خاه ِْير‬ َ ‫م‬ ْ ‫ش‬ cezme var gormediysen kopyeledigin yere ilet duzeltsinler. cezme olursa ye okunur olmazsa duz

gecilir...durulursa baska. vs......selametle. Busemi kabul etmediysen baska Administrator'e ver star67 hazir bekliyor hemde kenevir paketiyle,,, cinciklerle ugrasali cok oldu...abileri ile ugrasalida cok oldu...cek zikrini gelsinler kurtul bu sevdadan havas-ul havas el yaman, biz aman...kardes.... ‫وهذه صيغة أخري من صيغ البرهتية ذكرها صاحب مخطوط إغاثة اللهفان في علم تسخيرالروحانية‬ ‫والجان للشيخ حميد علي بن مسلم العمــــــــــــــاني وقال عنها هذه دعوة البرهتية الخاصة‬ 2 ‫ تتلية‬2 ‫ كرير‬2 ‫ برهتية‬-: ‫بالوفق الثلثي للشيخ أبي حامد الغزالي والدعــــــــــــــــــــــوة هي‬ 2 ‫ برهيول‬2 ‫ شلخ‬2 ‫ برشان‬2 ‫ قلنهود‬2 ‫ خوطير‬2 ‫ غلمش‬2 ‫ برهش‬2 ‫ ترقب‬2 ‫ مزجل‬2 ‫ بزجل‬2 ‫طوران‬ 2 ‫ كهكهيج‬2 ‫ شمخاهر‬2 ‫ كيدهول‬2 ‫ غياها‬2 ‫ قبرات‬2 ‫ انغلليط‬2 ‫ قزمز‬2 ‫ بشكيلخ‬2 ‫ نماشليخ‬2 ‫كظهير‬ ‫أقسمت عليكم وعزمت أيتها الرواح الطائعون بسر هذه السماء والخاتم الجليل عليكم أنت يا‬ ‫جبرائيل وأنت يا ميكائيل وأنت يا اسرافيل وأنت يا عزرائيل وأنت يا سمكيائيل وأنت يا شرنطيائيل‬ ‫وأنت يا نوريائيل وأنت يا ميططرون أجيبوا داعي الله وآمنوا به أجب يا مذهب وأنت يا أبيض وأنت يا‬ ‫أحمر وأنت يا برقان المتوج وأنت يا شهمورش أجب يا زوبعة يا صاحب الرؤوس الربعة أجب يا‬ ‫ميمون يا أبا نوخ أجيبوا وافعلوا ما أمرتكم به بارك الله فيكم وعليكم‬

Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları Bende birşey yazacaksınız sandım 2 - İkincisi burada benim yazdıklarım "î" harfleri dikkat edilirse, normal "î" harfi değil, "iy" birleşimidir. O kadar osmanlıcalarla kafanı karıştırırsan, günümüzün yazılarının manâsından uzak kalırsın tabi ki 3 - Kullanıcı adlarını doğru telaffuz edebilmek için bir bakışın yeter. Hafızanda tutup, saçmalamaya gerek yok. 4 - Eğer bu husûslarda bilgili olsaydınız, bu kitapları öyle açık sahaya vereceğinize önce kendiniz okuyup, payınızı alırdınız. Fakat görüyorum ki, kibriniz ilimden evvel geliyor. Böyle edepsizliğe devam eden üslûbunuzu devam ettirirseniz, bu sitede kaçıncı yasaklanmanız olacak bilemem doğrusu... Gerçi kuyruğunuza bastığımı hiç hatırlamıyorum ama, vardır bir hikmeti...

RE: Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları arkadaşlar bu berhetiyye isimleri ervahın meleklerin isimleridir. allahın isimleri değil. Galmeşin felan melaikedir. İbranice den melaikelerin isimleri bunlardır. Ama okursanız sadece ulvi değil sufli varlıklarda gelir. bi de arap alfabesinden melaikelerin isimlerine ulaşılıyo. o da üstüne çeker. RE: Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları bak şimdi ervah yaratıldığı zaman onun ismi olur. o isim allahın esmasına bağlıdır. mesela terkabin isimli ervah ya selam ismine bağlıdır. he şimdi bu isimleri ebced sayısına göre veya normal olarak zikir etsen.

cinler evine gelir sürekli en sonunda işi ilerletirsen ismin gerçek sahibi gelir. yani ervahın ismini söylemek allahın esmasını okumakdan 50 kat etkilidir. bende cinleri ayanen görmek için ervahın Keriyrin ismini okuyodum. korktum bıraktım. şimdi kendimi toparlayınca tekrar deniyicem. ve bu isimler her tarafda yanlış karmaşık yazılmış. ben bu isimleri düzelttim. ervahın isimini düzgün okuyunca kesinlikle etkisini görürsün. hutirin değil huturin .. nemuşelh değil .. nemuşeleh yada nemuşelah Lah Leh farketmez. galmeşin kal a yakın bi sesle okunur kaz mezzin kazzin mezzin yada kazzmezzin diye okunur okurken araya y koymak gerekebilir. berheyulen isimi hakkında şüphem var. berheyulehin olduğunu düşünüyorum. ve tuneşin isimi hakkında şüphem var. bir harf bile önemlidir. çünkü çok anlamı bozar. mesela günde 10000 kere basiyr oku basiyr gözün 40 günde açılır. günde 100 kere keriyr okusan basiyr gözün 40 günde açılır. günde 10000 kere habiyr okusan yine 100 turanine bedeldir. yani etkisi büyükdür. RE: Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları ben bundan çok daha çok önce tamamını değil isimlerin bir kaçını okuyodum korktum devam etmedim. gerçekten hemen etki gösteriyo. şimdi kendimi toparlarsam yani kendime çeki düzen verirsem tekrar devam edicem. sonuna kadar artık 2. yok her yerde farklı verilmis diyorum ya. bi yerde nemuşelh bi yerde nemuşelah yani farklı farklı yalnız allahın esması LAH dır.. EL-LAH.. NemuşE-LAH... tabi bu kadar eski bilgilerde sapa sağlam gelicek değil.

RE: Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları buda harfleriyle ve menzilleriyle beraber olanı Berhetiyh Berhetîhin Sübbuh ,Kuddüs Şarteyn (elif) Keriyr Kerîrin Yâ Allah Buteyin (ba) Tetliyh Tetlîhin Sübbûhun , Kuddûsün Habîr,Mücîr Süreyya (cim) Tûrân Turânin Yâ Hayy,Yâ Muhyî Deberan (dâl) Mezcel Mezcelin Yâ Kayyum,Yâ Kaim Hakka (he) Bezcel Bezcelin Yâ Allah ,Yâ Vedûd , Yâ Âhad ,Yâ Vâhid ,

Yâ Kahir Henâ (vav) Terkab Terkabin Yâ Selâm Zıra (ze) Berheş Berheşin Yâ Allah, Yâ Muktedir Nesre (hâ) Ğalmeş Ğalmeşin Yâ Hamiyd , Yâ Meciyd,Yâ Mâlik Tarfe (tı) Hûtıyr Hûtıyrin Yâ Kavî,Yâ Metîn , Yâ Alîm ,Yâ Hâkîm Cebhe (ye) Kalenhûd Kalenhûdin Yâ Metîn,Yâ Semi, Yâ Bedi,Yâ Muhît Yâ Muğnî ,Yâ Basîr Harsan (kâf) Berşân Berşânin Yâ Allah ,Yâ Aziyz Yâ Mûhit Sarfe (lâm) Kazhiyr Kazhirin Sübhânellâh, Yâ Kaviyyü,Yâ Metîn Yâ Rahıym Avâ (mim) Nemûşelah Nemûşelahın Yâ Allah,Yâ Aziyz Enellâh ,Yâ Hû Semak (Nun) Berheyûlâ Berheyûlâ Sübhânellâh,Enellâh Emânül Hâifiyn, Yâ Semiyu Ğafır (sin) Beşkiylah Beşkîlahın Yâ Mü’min ,izzulâh, Er-Rahmânü’r Rahıym Zebana (ayın) Kazmez Kazmezin Yâ Müheymin Eklil (fe) Enğalûlıyt Enğalûlîtın Yâ Hakîm ,Yâ Aziym, Yâ Habiyr,Yâ Lâtif Kalb (sâd) Kabrât Kaberâtin Yâ Azîz,Yâ Bâki, Yâ Haliym ,Yâ Kâfi , Yâ Kerîm ,Yâ Hakîm, Yâ İzzet Kâfil-Kerim Şûle (kaf) Ğayâhâ Ğayâhâ Yâ Kahhâr ,Yâ Aziyz Yâ Kâdî,Yâ Cebbâr Neâyim (ra) Keydehûlâ Keydehûlâ El-Kâdir,Yâ Kahhâr Hüvallah,Yâ Kadiym Yâ Kahir,Yâ Kâdiran alâ külli şey’ Belde (şın) Şemhâhir Şemhâhirin Teâleyte Yâ Aliyyü, Yâ Aliym Sad-Zabih (te) Şemhâhiyr Şemhâhîrin Yâ Kâdi ,Yâ Hû ,Ya Rabbâh Sa’dı-Beli (se) Şemhêhiyr Şemhêhirin Yâ Kâdir ,Yâ Kâdir Yâ Kâfi,Yâ Aziyz, Yâ Cebbâr Sa’dıs suud (hı) Bikehtahûniyye Bikehtahûnihin Yâ Kadîm ,Yâ Dâim Sa’dil-ahbiyye (zel) Beşâriş Beşârişin Yâ Kadirü alâ külli şey Mukaddem (dad) Tûneş Tûneşin Yâ Şekûr, Hüvallahül Kerîm Müahhir (zı)

Şemhâbârûh Şemhâbârûhın El Kadirü Hüvallahül kerîm Reşa (gayn) RE: Esmâ-i Berhetiyye ve Arapçada Manâ Karşılıkları //nasredd'nhoca ‫اهل وسهل يا وليد احمد‬ ‫وشكرا جزيل‬ ‫وعندى سؤل لك هل جربت هذه الدعوة‬ Ahmed velid: says, bu daveti Serife cok kiymetli degerli bir sirdir, internete birisi koymus ama eksik koymus, lakin ben size bunun tamamini vereyim . harraktu hicebül guyube bi nuri rabbil gaybi harkan, ve keseftü hicabul gafleti bi nuri rabbil kesfi kesfen, ve fetahtu ma aglaka bi nuri rabbil fethi fethan, ve enertü ma azleme bi nuril lezi la yatfeu nuruhu ebeden sübhane harikul guyub limen yesau ve kasifül gafleti ve fatihul gafleti ve müniruz zulamil lezi la yatfeu nuruhu ebeden allahu veliyyül lezine amenu yuhrichum minez zulumati ilen nur, innema emruhu iza erade sey-en en yekule lehu kün feyekün fesübhanellezi biyedihi melekutu kulli sey-in ve ileyhi turceun. bu duayi her farzdan sonra 45 defa oku, sonrada 7 defa bu duayi oku Rabbi inni zalemtü nefsi va"teraftu bizünbi fagfir li zunubi külliha feinnehu la yagfiruz zunube illa ente ve tahhir ve nevvir kalbi ve ruhi ve nefsi ve cesedi veftah anni ma aglaka ayni eksif hicabi kamilen ve hallisni min ta-bi-il maddi vefni cesedi ve nefsi ve ruhi ve kullu ((keyanati)) fi nurike vec-alni nurun min nurike. bu davetin müddeti yoktur, (yani kesif hasil oluncaya Kadar devam edilir) ruhanilerle hem hasir olanlar demislerdirki bu daveti 21 defa okuyun duayi 3 defa okuyun bir müddet sonra (bir kac gün sonra) önünüzde Kücük nurlar görürsünüz. selametle. demis. İmam-ı Gazalinin Kullandığı Berhetiyye İmam gazalinin Kullandığı berhetiyye dir. Sahih olduğu rivayet ediliyor. Allah doğrusunu bilir. Bismillahirrahmanirrahim Bi berhetiyyetin, berhetiyyetin, keririn, tetlihin, tavranin, mezcelin, bezcelin, terkabin, berheşin, almeşin, hutirin, havatanin, kalnehudin, bürşanin, kezahirin, nemevşelehin, berheyula, bişekmiliihin, kazzin, mezzin, en aleliitin, kaburatin, gayaha, keydehula, şemuhahehiirin, bikehtahuniyetin, bi şarişin, taviişin, tubaşin, bilutşagşiaviilin, eyviilin, şemhahu ya ruhin, şiimin, Allahumme bi hakkı kehkehicin, yagtişiyyin, celdin, mehcemahelmecin 2 , ve rudiviyyetin 2, mehfeyacin 2, bi izzetike illa ma ehazte sem-ahum ve ebsarahum, -------altını çizdiğim yerden itibaren asıf bin berhiyanın belirttiğine göre süleyman a.s bu kasem ile cinlere ve şetanara hükmedermiş, ve mührü süleymanın ortasında yazılı imiş. Allah doğrusunu

bilir.-----Berhetiyyenin kasemi şerifi (imam Gazaliden rivayetle ) istinzal için Okursan , Şöyle başlarsın : Uksime Aleykum Eyyuhel mela-iketül kiram , İstihzar İçin okuyorsan şöyle başlarsın : Eyyuhel mulukrruhaniyyeti Vel ervahittahireti el hakimune ala kulli cinniyyin ve ifriitin, ve maridin ve şeytanin ,bi esmaillahi teala elleti la yğsiiha mahlukin vela yetehallefu anha ruhun, ve bil kütübil menzileti alel enbiyail mursileti vema fiha minel esrari vetta ati aleyküm, bil hicebinnuraniyyeti, vel hurfissüryaniyyetil menzileti ala ademe ve bi suhufi ibrahim ve musa ve bittevrati vel incili vezzeburi vel furkan, ve bil arşil azim vel kürsiyyil kerim, ve bil eflakisseb-ati, vel emdadati ve kevakibuha ve staveti ruhaniyyetiha, ve bil melekil kebiril calisi alel felekittasi-i teradü minhul emlaki , ve tehaffeku minhu kulubul cinni sahibul hariyyeti vel harezi vel hatemi vettabiul melekil mukarrabi meytatarun, ve bima lehu aleyküm minetta-ati innehü min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim elle ta'u aleyye ve'tuni müslimin, eynema tekunu ye'ti bi kümüllahi cemian innellahe ala külli şey-ain kadir, in kanet illa sayhaten vahideten fe-izahum cemiun ledeyna muhdarun ,esriuu bil huzuri barekellahu fikum ve aleykum bi kehiiraaşin, kihraşin, kerdeyuşin, rekheyuuşin 2, bi men kale lissemavati vel ardi ateya tav-an ev kerhen kaletaa ateyna tai-in rehmaalihin, şehtahuufin, miilahin, nedaarihin, hasbiyaahin, keryuuşin, şehtahlaaşin, el müstevlii alel ervahi, ehyaa şeraahiyaa sırtayaalin, sarzeyaalin, errahmaani alel arşisteva ,lehül esmaul husna , ve lussıfatul ulya , müzillül cebbar ve kasımul ekasereti ,mihleyaahin, miilaahin, el münferidi bi ridail kibriya-i heyaa heyaa el acel el acel , bu kasem sadece 1 defa okunur. İstihzar edeceğin yer Pis Olursa veya Davet eden kişi Cünüb olursa(bilerek veya bilmeyerek) helak olur. veya haram olan bir işte kullanılacak olursa kişiyi helak ederler. Bu daveti yaparken şunu kesinlikle bilmelisin ki : Asla gelirmi gelmezmi diye şüphe etmeyesin, Ebu abdullah muhammed el havariz H.z Zamanında Birisi Bunu denemek için MEymun eba nuh u davet eder ,Ancak geleceğinden şüphe ettiği için davetiyye yi kendi bakkalında (dükkanında ) yaptı , Meymun eba nuh gelince O kişi şok oldu ve konuşamadı, ve sonu helak oldu. çünkü halvet ve temizlik ilk şarttır, ve gelenler sana selam verdiğinde mutlaka edeble selamlarını almalısın ve onlarla konuşmalısın. Takiyyuddin elleyyan isminde bir zat vardı O anlattı ; Bir gün bu davetiyye yi okudum Ve 2 elinde 2 tane ateşli kılıçlar olan bir zat geldi , ben ondan öyle bir korktumki Sesim kesildi ,tam bana vuracaktıki Birden konuştum ve isteklerimi söyledim, Oda bana isteklerimi verdi ve çok zengin oldum. ancak korktuğum için bir daha onu davet etmedim. Bu berhetiyyenin Ulvi Sahibleri 1. Meleki rukyail. , Onun davete teşrifi şu şekildedir. : bir büyük kubbe üzerinde ve yeşil büyük sancaklarla Teşrif eder. ve etrafında 5 tane Seyyid meytatarun gibi Nice seyyidler vardır. Kubbenin Kapısı açıktır, VE etrafındakiler hemen nurdan bir kürsi kurarlar ve Melek-i rukyail oraya oturur, Hizmetini

Müzheb isimli ruhani görür. 2.Meleki cebrail. Nurdan bir kubbe üzerinde İner lakin Kubbenin kapıları kapalıdır. Kubbenin Üzerinde Sarı sancakları vardır, Kubbeden çıkmaz taki davet eden kişi Onunla konuşuncaya kadar. onunla beraber 10 tane Ruhani daha Teşrif eder. Onun hizmetini Ebyad isimli ruhani görür. 3.Seyyid simsiyail Ida yine Nurdan bir kubbe içinde iner , Kubbenin kapısında 2 tane kırmızı Sancak vardır , Etrafında 3 tane hizmet edeni vardır, kursi yi kurarlar ve ona ahmer isimli ruhani hizmet eder 4.Meleki mikyail Nurdan kubbe içinde iner Kubbenin etrafında 2 tane beyaz sancak vardır. ve sancak altında durup ona hizmet eden 4 tane ruhani vardır, onun hizmetinide burkan isimli ruhani görür. 5.Seyyid sarfiyail Oda beyaz nurdan bir kubbe içerisinde iner 2 tane kapısı vardır, her kapıda 10 tane hizmetlisi vardır, kubbenin üstündede çok uzun boylu bir melek vardır ismi salsayail dir. buda hizmetlilerin reisidir. hizmetler hazır olunca buna şemhoroş isimli ruhani hizmet eder. 6.Seyyid anyail nurani bir kubbe içerisinde iner etrafında 6 tane hizmetlisi vardır, 3 ü beyaz giyimli 3 de yeşil giyimli, bunun baş hizmetlisi züb-a dır. 7.kesfiyail a.s siyah nurlu bir kubbede iner , etrafında 30 tane hizmetlisi vardır, baş hizmetlisi meymun dur. 8.seyyid meytatarun a.s nurdan 2 tane beyaz kubbe üzerinde iner, etrafında 1000 tane hizmetlisi vardır. bazıları kubbenin etrafında bazıları ise dışında el pençe divan dururlar. baş hizmetlisi ruk-a dır o 1000 tane hizmetliden hiç biri ona yaklaşamazlar. 9.seyyid şarantiyail nurdan bir kubbe içinde 10 bin hizmetli ile gelir, kimisi önünde dururlar kimileri arkasında . ve onunla beraber 10 tane melek te gelir, her melek bir kubbe içinde iner. İşte Berhetiyyeye Hizmet edenlerin cemisi bunlardır. Her birinin ayrı ayrı günleri vardır. Ayrı ayrı günlerde Davet edilir. Lakin küçük bir iş için Bir melek i davet edersen veya bir seyyid i davet edersen sonun fena olur. Bu yüzden Bu melekler herkese İnmezler, gelmezler. Büyük meleklerin sana dost olmasını istiyorsan evvela kendini (ayeti kerimede işaret edilen : Bazıları vardır meleklerden daha üstündür .................. Sıfatına ulaştırman lazımdır. Buda ancak Nuru ilahi yi kalbe ve bütün bedene indirmekle olur. sen buradaki işareti iyi anla. Eğer istinzal yapacaksan : bulunduğun yer tertemiz olmalı , eğer mescid olursa daha evla dır. beyaz elbise giyinmelidir. mekan güzel kokularla buhurlanmalıdır. unutmamalıdır ki Melik veya melek e çok saygı gösterilmelidir, çünkü gelenler mukarrabin melekleridir.

Seyyid Derdiyail : Bu ise insana sadece HAlvette iken teşrif eder. bazı şartları vardır. bunun için halvete giren kişiye evvela gök kapıları açılır, seyyid derdiyail gelmeden evvel seyyid şarantiyail teşrif eder. ancak seyyid derdiyail çok büyük ve çok sıkıntılı işlerde yardım etmek için iner. aksi taktirde teşrif etmez. bu melekler sadece dini işlerde yardım etmek için gelirler. Yukarıda geçen kasem Melaikeyi istinzal içindir ,yoksa cinleri hazır etmek için değildir. ancak gelen melaikeden süfli bir birini hazır etmesi taleb edilirse o zaman hazır ederler. Melekler istinzal olurlar, cinler ise hazır olurlar. Dediğimiz gibi Yukarda ki kasem 1 defa okunursa Bütün hepsi itaat ederler ancak 2 tane mukarrabin melekleri hariç bunlar seyyid Derdiyail ve seyyid şarantiyail dir. Şunuda bilki bu 2 sine hiç bir canlı hizmette kusur etmez ve itaatsızlık edemez... Melekler için olan kasem Ayrıdır. Melekleri istinzal için bu kasem okunur. Berhetiyyeden sonra. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi irtefa-atissema-i ve bi ismihi sat-hatil ardi , ve bi ismihi nasabetil cibal, ve bi ismihi natakatil elsini, ve bi ismihi taharreketil harakaati, ve sekeneti ssekenaati , lehül havlu vel kuvveti vel halku vel emru , Ennaru bi cemalihi külli zalimin, ve sebbeha bi hamdihi külle mahlukin ,esmaihil husna ve sıfatihil ulya, la şerike lehü vela zıdde ve la nedde vela velede vela sahibete bediussemavati vel erdi inni yekünü lehu veledün velem tekün lehu sahibetün ve halaka külle şey-in vehüve bi külli şey-in alim, yüsebbihurra'du bi hamdihi vel melaiketü min hiifetihii, ve yürsilüssavaika fe yasiibuhaa men yeşaau ve hüm yüceddilüne fillah ve hüve bi şediidil mihaal, le hü davetül hakku subhanehu in yekune lehu veledün lehu ma fissemavati vema fil ardi, ve kefa billahi vekiilen, subhanehu veteala amma yekulune uluvven kebiran, tusebbihu lehussemavati vel ardi, vemen fiihinne ve inne min şey-in illa yusebbihu bi hamdihi velakin la tefkahune tesbihahum, innehü kane halimen gafuraa, bihi a'zama ve aksama ala külli melekin ve hadimin ,ve min tahti eydiihim minel a'vani eynemaa keenüü ve haysu maavucide vel makaadiiri tusevvikuhum, vel ahzuune bi navasiihim tezcerahum ve testehassehüm, vemen tehallefe fekad asallahe vemen asallahe fe kad istevacebe gadaballahe ve sahatahu ve lağnetehuu vemen yelanillehe felen tecide lehu nasira, vemen yeclil aleyhi gadabii fe kad huviyel bidaare el bidaar, bi hakkıllehul vahidil kahhar, ve bi esmaihil kerimeti ve sıfatihi mukaddeseti ve nuru celalihi ellezi minhu turhibune ve azameti kibriyaihi ve kuvveti sübhanihi , ve bimaa evde-a fikum min latayifi esrarihi ve bedayi-i hikmetihi ve bi hakkı şakşatiyyin 2, zeruuheyaatin 2, şelmi-in 2, Het hetaa-in Levhin, Şa'tayaalihin 2, eyuuhin 2, Henuuhin 2, Aftayaahin 2, Şehletuuhin , Miihin 2 , beraahin 2, İn kaanet illa sayhaten vaahideten Feizahum cemiun ledeyna muhdarun, Eynemaa tekuunu ye'ti bikümüllahu cemiian, İnnellaahe ala külli şey-in kadir, Mehcuuhiicin , Lehcuuhiicin, Sultaanihi laa yeraame ve mülkihii baakin aleddevami Halaka fesevvaa Ve kaddere fehedaa, ve hükmihi Feadlün, VE nazarihi fe setrun Ve gufrun, Şehlehuu , Şehlemuu Haahiimin, melhuuhiimin, Erkeyaazin, Şemlehuuhiimin, El acel eyyuhel melaiketül kiram , Entüm ve min tahti eydiiküm, Minel a'vani vel hüddami Esra-uu Bitta-ati, essee-ate 3 , Berhetiyye kullanılarak cin tedavisi Cin hastalığına yakalanmış bir kimseyi bu hastalıktan iyileştirmek istersen: Hasta olan kişiye

elbisesini ve bedenini temizlemesini emredip, önüne oturt. Hastanın alnına şu şekli:Sağ eline He Mim (‫ )هـ م‬sol eline Ye Ayın (‫ )ى ع‬sağ ayağının arkasına (‫ )ع س‬ve sol ayağının arkasına Sat Kaf (‫ )ص ق‬bu harfleri yaz. Yazdıktan sonra Kasemi hastanın içindeki Cin yardım isteyip çıkmak istediğini söyleyene kadar oku. Eğer arız Cin çıkmak istediğini söylerse, hastanın sol ayağındaki harfleri silersen, arız Cin çıkar ve bir dahada hastaya dönmez. Berhetîhin 2 Kerîrin 2 Tetlîhin 2 Turânin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hûtırin 2 Kalnehûdin 2 Berşânin 2 Kazhîrin 2 Nemûşelhın 2 Berheyûla 2 Beşkeylehın 2 Kazmezin 2 Enğalelîtın 2 Kabâratin 2 Ğayâhâ 2 Keydehûlâ 2 Şemhâhîrin 2 Şemhâhirin 2 Şemhâhirin 2 Bikehtahûnihin 2 Beşârişin 2 Tûneşin 2 Şemhâbarûhın 2 Allâhümme bi hakki kehkehîcin yağteşiyyin bilitşağşağvîlin emvîlin celedin mehcemen helmecin ve rûdîhin mehfeyâcin bi ızzetike illâ mâ ehazte semıhim ve ebsârihim Sübhâne men leyse kemislihi şeyün ve hüves semîul basîr. Aksemtü aleyküm ve edûküm meâşirel ervâhır rûhâniyyeti bil ismillezî tekelleme bihi melikül ervâhı fetesâ katatün minhü ruûsül melâiketir rûhâniyeti vel kerûbiyyine ves sâfîne sücceden tahte arşı rabbil âlemîne ve hüve yâ nekîrin yâ nekîrin hûreynin hûreynin hûreşin hûreşin bârûhın bârûhın ebrâhın ebrâhın ebdâhın ebdâhın ve bi hakki eşmehın şemâhın elâlî külli berâhın ve bi hakki taştîşin taştîşin bientaytayûnin bientaytayûnin bientaytayûhin bientaytayûhinve bi hakki şelşelîşin şelşelîşin şeleşin şeleşin bâkiran kerûkin âlin kuddûsün alâ kaviyyün azîz. Süleyman Ahidname Bismillahirrahmanirrahim A'zama VE Uksime Ala Külli Ruhin Hulika min Narissemum Ve Minel Huddami Vel Umeraai Vel Mukaddimine Vel KAbaayile Vel Ummare Vettevaabi' Vezzevaabi' Vel kariine Ve Eribbail idraak Ve Huddamil eflaak VE E'vaanul A'maali billahil aziimil kavii El Aziiz Zil izzişşaamihi VEssemul Baazihi Lehul azameti Vel kibriyaa-i Vel kudreti Vel behaa-i Laa taa ate Li MAhlukın Fi ma'siyetillah ellezi Laa İbtidaa-e el evveliyyetihi vela intihaa-il aahiriyyetihi, Sübhanehu yefalu maa yeşaa-u ve yahkümü maa yüriid, ve aksama aleykum Bil esma-il mektuubeti ala dairetil felekil esiir Helheyuuhin 2, şekliyaatihin 2, mehtuuşiise 2, kehrihgayaahin 2, şemiisaalin 2, zerbaalin 2, saridyaalin 2, hemluuşeyaasin 2, şehmesiisin 2, rikyaasin 2, meşkasiirin 2, heleluhaakihin 2, reyuuşin 2, henesee 2, za'gayalihin 2, heştuuhin 2, ve bil esmailleti kametissemavati ve üneddihat hel erduune ehyaa heyaa heyin heyin yehin yehin mehleyaa 2, rehtuucekııhin 2, irtehabbetil kevakibi ve sa-akat melaiketül azaabi ve recifetirriyaahi, venkataatil enfaasi ve faaze külli taayi-in ve haabe külle cebbaarin meşlemiihaayaahin 2, erbiyaahin 2, si'luu Ma'leyuuhin Hetyaahin Daauucin Feyeuucin , maauucin, Ve bekehşeyaatın , şemniita 2, luuhiimin, şeliişin, leşleşin, mekyataruuşin, meyketruuşin, heyteruuşin, liişin, kehriyaaşin, kartiişin, hetmiişin, şelaatiişin, mehleluutuuhin ,siinin, şemaahin 2, nemaahin 2, el aliyyu ala külli beraahin, handiriişin, haliişin, ekraakeruukin, laa semaau tutallihim vel ardu tukallihim illa en ye'tuu mekaanii ve yedhuluu rek-atii ve yeşimmu buhuurii ve yetii-u emrii ve yakduu haaceti ihtarak men asaa ismullahi el acel min kabli en tusellita aleyküm melaiketün gılaazun şidaadun laa ya'suunellaahe maa emerahum ve yef-aluune maa yu'meruun bu kasemde geçen helheyuubin den heştuuhin e kadar olan isimler gezegenler in etrafına yazılmıştır. ve çok büyük havasları vardır. mesela cinlerden hasıl olan yel e karşı temiz bir tabağa yazılıp silinip suyu içilse şifa olur. Veya sihirlenmiş kişiye yazılıp taşıttırılsa fil hal iyi olur.

3 defa okunup sultan veya mertebesi yüksek kişinin yanına girilse haceti reva olur. bunu temiz olduğu halde okumaya devam eden kişiler zamanla ervahı görmeye başlarlar. eğer bu kasem le melekleri istinzal etmek dilersen : o zaman kasemin başında A'zama ..... dan sonra : mekanin kulle ruhin külle melekin (veyahutta direk meleğin ismini söylersin) sonrada direk olarak Billahil azim kelimesine geçip ordan devam edersin, ve sonuna kadar okursun . lakin EL Acel Kelimesinden sonra YA MELAİKETULLAH , dersin. Sakın Min KABLİ EN YUSELLTA ALEYKUM MELAİKETUN GILAZUN ŞİDADUN demeyesin. yanlış mana çıkar o zaman.. EHEYA dan başlayıp REHTUUCEKIIHİN e kadar olan isimlerde çok büyük havvaslar vardır. bu isimler : eğer okuyan kişiyi cinler korkuturlarsa , veya okurken içine bir korku gelse ,bu isimler saysende kalbinden korku gider, veyahutta o korkutan cinniye azab ederler vurular. veyahutta bir define acarken cinler korkuturlarsa veya sihir yapılmış kişiyi korkutsalar bu isimleri okusalar cinleri helak ederler öldürürler. bu isimleri okuyarak define olan yere girseler veya sihir olan yere girseler hepsi batıl olur, cinler korkularından kaçarlar. kaçmayanlar helak olurlar. MİŞKAMİİHAAYAAHİN den EKRAAKERUUKİN e kadar olan isimler çok azametli isimlerdir. bu isimler melekleri huddamları ins ve Vahşi hayvanları Celb ederler. Allahın razı olacağı celb işlerini bu isimlerle yaparsın , mesela evli kişiler gibi..veya dövüşmüş olan kişileri barıştırmak için kullanılır. bu isimler öyle isimlerdirki bunlarla Seyyid şarantiyaail davet edilir : kırmızı bakırdan bir levhaya bu isimler zöhre saatinin şerefli bir saatinde yazılır, bunlarla beraber (Ve kııdul maa-i Ve kudiyel emr ) ayeti kerime) sonra 21 beyaz biber ve aynı ağırlıkta kına, hüdhüd tüyü ,lübanı zeker , lübanı işar, kirpi yağı, kırmızı boğa ödü,Laletül aşer, Evvela bu isimler 7 defa okunur , Sonra buhurlar yakılır ve levhaya bu isimler yazılıp bir nehre atılır, Nehrin kabardığını Suyun yükseldiğini ve olağan üstü şeyler görmeye başlarsın, Berhetiyye Sırları -mel'k'panpa şimdi bu yol üzere devam edip okumak şarttır ; evvelce ervah ilealakadar olduğunda huzura celb ve ihzar eylemek üzere davetiye edersin, ; evvela baliğ olmadık bir çocuk bulup çocuğun alnına (fe keşefna anke Kıta-uke febasarukel yevme hadid) yazarsın sonra bir kağıda daha yazıp bir kalaylı tas altına koyarakokumaya başlarsın 1 defa veya 7 defa veya 9 kere okumak şarttır,berhetiyyeye devam ederken çocuğa dersin; padişahları gelsin ) derhal padişahları gelip hazır olur, ve alem ve sancaklarının hepsi saftutup düzülürler ki 28 isimlerin umum isimlerin ulvi gerek süfli hepsi hazır olurlar ,hepsi taht üzere oturup divan kururlar, matlubun her ne ise sorarsın , şöyleki maksudun bir hastanın derdine derman olmaksa ; şu adam hasta oldu reçetesi nedir devası edir ve nezaman iyi olur yoksa ölürmü dersin hepsine cevap verirler, veyahutta definelerden hazinelerden hazinelerdeki tılsımlardan sorarsın hepsine cevap verirler Şöyleki Ulema-i havvas , bu Havvası berhetiyye yi 45 Bab (Kısım) üzere , ve 28 menazili kameriyye üzere tertip etmişlerdir 2ci Bab Celb : Eğer arzu Edersen bir kimseyi emrin altına alırsın Yolu budurki : Evvelce o kişinin ismini Ve

validesinin ismini Yazıp bunu bir daire halinde çizersin ve etrafına berhetiyye aksamını Yazıp Ve bir diğer kağıda vefki şerifi yazıp hazır edersin , Akşam olunca hemen kimsenin olmadığı bir yere girip orda 45 defa berhetiyye okursun ve içerisinde berhetiyye yazılı kağıdı büküp fitil haline getirirsin ve üzerine kafur bal mumu kaplayıp tam mum haline getirirsin içerisine fitil geçirmek için ortasını delip ve pamuk ipliğinden bir ip büküp geçirirsin, yapılışı şöyledirki : okuduktan hemen sonra veya okumaya başladıkta hemen mumu yandırırsın ve hemde mum yanarken vefki 3 parça kesip 3 kere veya 45 kere berhetiyye kasemini okuyup ve hemde her 45te birisini tüttürürsün, bu amel tamam olurken matlubunu hazır olarak görürsün derhal 24 saata varmayıp celb ve hazır olduğunu görürsün , bu amel kamer reşa menzilinde iken yapılır 3cü Bab Celbi Derahim Üstazı Kiramların tarifleri vardırki berhetiyyenin ekseriye 2ci babında celbi derahim vardırki : evvelce yeni bir kaziburruman tedarik edip üzerine kasemi berhetiyyeyi yazıp bu çubuğu kimsenin olmadığı bir yere gömüp halvete girersin orada tam bir menazili seyyare devam edip her gecede 45 defa berhetiyye okuyup tamam oldukta derhal halvetten çıkıp uyursun, işte bu yol üzere devam edip eyyamı mezkure tamam olacağı gece Sol tarafta Boyalanmış Kısım aynında ve bir muhadde boyunda bir beyaz Atlasdan şerbet alıp bunu muhadde nin altına koyup yatarsınher ne zaman uykudan kalkarsan muhaddenin(yastık) ın altına bakarsın Orda günlük olarak rızkınıbulursun, her gece bu ameleyi yapmak lazım değildir bir kere bu amel yapılırsa ömür boyunca altınlar gelmeye devam eder yalnız vefki yastığın altına koymakyeterlidir bu amel kamer afra menzilinde iken yapılır 4cü Bab Celbu Huddam Eğer arzu edersen Bir hadim sahibiolursun, Her emrine hazır edip herne muradın varsa her ne maksudun varsa onu vazifelendirirsin Bunun yolu şöyle dir : Yeni bir kaziburruman alıp üzerindeki kabuğunu kaldırıp beyaz maddesiniçıkarırsın Üzerine şu tılsımı yazarsın, (resim 1 ) Sonra bu kaziburrumanı alıp Bir halvet yere girip Orada beyaz bir taş veyahutbaşka bir şey ile Bir daire çizip onun içerisine girip otur bir parça lübanı zeker tüttürürsün, berhetiyye kasemini okuyup her okumada bir kere bu kaziburrumanı yere vurursun bu kıyas üzere gecede 45 kere okursun tam son gece oldukta yine etrafına daire çizip hemde 2 kat çizersin, şöyleki her 2 çizginin arası bir parmak kadar ol son gece okurken orda görürsün ki şark tarafından bir gölge düşer ve hemde o gölge gittikçe büyüyüp tam bir uzun adam boyu olur , başını kaldırıp bakarsın tam adam suretine girerken çubuğu bir kere yere vurursun , derhal gözden kaybolur, yine sen devam edersin , 5 dakika sonra görürsünki yüzü nurani bir kimse sağ tarafında durup sana selam verir sende ve aleyküm selam diyip selamını alırsın ondan sonra senin muradın nedir diye sorar, Sende fülan şeyi veya fülan yeri veya fülan ademi veya dilerim dersin, derhal sana işaret edip gider 10 dakika kadar sonra geri gelip derki maksudun hazırdır getiriniz dersin huzura getirir, yoksa tedricen (Zorla) olması lazımgelen bir şey ise mukaveleye bağlarsın luzum olduğu zaman istersin eğer cevap olmayıp bir mahluk şey talep edersen, O zaman Matlub zorla huzura getirilir emri bu ismin ikisi birden söylenir ise hem ulvi hem süfli hazır olur bunun ismi ise berhetiyyedir bu huddam ise hem hayır hemde şerre hizmet eder bunun yolu budurki : O hüddam gçlgesi görüldükte hemen bir tas temiz suhazır edip 4 tarafa serpilse hadim 4 tarafta hazır olup selam verir, herkim bu ilme talib olup mübaşeret ederse şartlarına riayet etmesi şarttır gerek tedmiri zalim gerek celb veya kahır bunların hangisi arzu edilirsederhal zuhura ve husule gelir, veşşemsi ve hel-eteeke ve kul uhiye surelerinin havaslarına bakılırsa bunların tesiri aşikare dir imdi bu amel icra edilirse kesinlikle muvaffak olamamaktan korkmayasın

Bu amel Kamer nesre menzilinde iken yapılır ----------------Devamı-----------------------5ci Bab Celbi Rızık Eğer Arzu edilirse CVahibul Ataya dan Helal Rızık taleb edilir Bunun Yolu budur ki: Bir Halvet yere girip orada 2 rekat namaz kılıp hemen havvası berhetiyyeyi okumaya başlarsın 45 defa okuyunca vefkinden 1 aded yazıp bir akar suya bırakırsın , gelip tekrar bir daha yazıp yine matlub ne ise vefkin altına tafsilatlı olarakyazıp öylece suya bırakırsın, ondan sonra tekrar gelip bir dahavefki yazarsın , yani 3 defa aynı vefki yazarsın ,amma matlub olunan şey sadece 2 ci vefk e yazılmış olur suya atma işi bitince hemen halvet bir yere girip 70 defa ya fettah ya razzak isimleriniokursun, matlubun ne ise hacetlerigideren C dan temenni edersin 24 saate varmayıp her matlub seriian husule gelir Lakin (HUTAYRİN ve KALNEHUDİN) isimlerini2 defa okudukdan sonra ,tekrar 2şer defa daha tekrar edilir 6cı Bab Celbu Ekabir Eğer bir kimseyi celb ve HAzır etmek dilersen, Bunun yolu şöyledir : 4 parça kiremid alarak bunların üzerlerine berhetiyye aksamının vefkini yazıp sonra havanda dövüp un gibi edip birini matlubun evinin veya dükkanının önüne serpersin ,birini kab içine koyup götürüp akar suya atarsın,Sonra Dönüp yarım saat kadar berhetiyye okursun , diğer bir parçasını alıp bir hamamın külhanına atarsın, fırın veya hamam külhanına koyulması lazımdır yani ve birinide bir alet ile delip bir ağaca asarsın min tarafillah 24 saatte matlubuna nailolursun bu amel kamer zira menzilinde iken yapılır 7ci Bab Celbu Ahbar Eğer bilmedik görülmedik şeylerden haber almak , sual etmek dilersen bunu manen sual edip bazan rüyada göstermek devam edilir ve bazı vakitte dahi aşikar surette zahiren gelip haberverirler Şöyleki : Evvelce bir halvet yere girip yerde oturup 45 kere Aksamıberhetiyyeyi okursun , Ondan sonra berhetiyye vefkini yazıp vefkin ortasına matlub edilen şeyi yazıp uykuya varırken yastığının altına bu vefki bırakırsın ,uykuda iken hadim sana gelip matlubunu aşikar olarak beyan eder malı medfun haric diğer bütün şeylerden haber verir Bu amel kamer semak menzilinde iken yapılır 8ci Bab Malı medfun Define Keşif Eğer Malı Medfundan Haberi Sadık Almak Murad edersen : Kazbul verdi alarak Üzerine Berhetiyye aksamını yazıp sonra vefkini yazıp bu vefki bir tel ibrişim ile çubuğun uç tarafına bağlarsın, ve lübanı zeker ile buhur verirsin, sonra bu çubuğu matlub olunan yere götürüp define olduğu tahmin edilen yere bırakıp 7 kere berhetiyye okursun,bu berhetiyyenin hadimlerinin imdadı ruhanileri sayesinde o çubuk ok gibi bir tarafa gitmeye ve yürümeye başlar , ve define nerede ise oraya doğru yürür ve definenin üzerine gelip adam gibi ayağa kalkar, bilki define oradadır Bu Amel Kamer Avak menzilinde iken yapılır 9cu Bab Tahvilat (Bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek) Eğer Arzu edersen Bir şeyi Başka bir şeye dönüştürürsün : Bunun yolu şöyledir : Gerek kırtasıya gerek Nebatı şeker olsun maden cinsinden olmayan şeylerden 40 aded miktarı kesip bir mavi çaput içerisine koyup karşına alarak üzerine bir hırka örtüp halvet bir yere girip

berhetiyyeyi okumaya başlarsın ,buhur olarak günlük cavi lübanı zeker yakarsın, sonra berhetiyye vefkini beyaz atlas üzerine yazarak zikredilen hazırlanan parçaları bu atlasın içerisine toplayıp 1ci gece 40 defaokursun 2ci gece 45 defa 3cü gece 50 defa okuyup o atlası hemen 4cü gece açıp matlub ettiğin şeye dönüştüğünü görürsün, dilediğin gibi harcarsın 10cu Bab Celbu Taam Ve Şerab (Gaib ten yiyecek ve içecek) Eğer Gaibten Yiyecek ve içecek taleb Edersen Bunun yolu şöyledir: Evvelce bir halvet yere girip 11 defa berhetiyye okuyup hemen bir sofra hazır edip bunun 4 köşesini 4 tarafa doğru muvazanagösterip çevirirsin ondan sonra sofranın üstünü örtmek için büyükbir kab kapatırsın 41 aded berhetiyye okursun sonra niyetinitutup vefki berhetiyyeyi bir temizyemek kabına yazıp ol kabı ol kapağın altına koyarsın yarım saatsonra açıp acaib görürsün , gözlerin görmediği yiyecek ve içeceklerin hazır olduğunu görürsün, Bu Amel kamer Nüsre menzilinde iken yapılır 11ci Bab Celbu Derahim ve İhzarı Simya Eğer Arzu Edersen bir gecede Celbu derahim edip Ahmer Ve Ahdar Şemhoroş Namında 3 Melek İdaresinde HAzır Olunmasını taleb edersin Evvelce Beyaz Bir çanak Alarak üzerine 28 Aksamı berhetiyyeyi Aralardaki isimlerine birer nokta koyarak yazarsın, tamam olunca oçanağı ağzı üzerine kapatıp Bir Halvet Yere bırakırsın, O halvete girip 7 gece gecede 45 kere okursun, ve ne kadar Ve kaç aded Altın istiyorsan yazıp VEfkin 1ci hanesine koyarsın, sonra tam yarım menazili seyyareye devam edip 1 gün ara verip yarımda menazili seyyareye devam edilirse derhal taleb olunan aded kadar nesne hazır olur, İmdi Bu ameli Müddeti ömürde 1 kere yapılırsa Altın hergün gelmeye devam eder Vefkin üzerine Şu yazılır (her gün hazır buluna) Lakin Şemhahirin , Şemhamahirin, isimlerinin berhetiyye 1 kere okundukta bunları 45 defa tekraretmek lazımdır --------------------------Devamı-------------------------12ci Bab Tayyi Mekan Eğer Bir şeyi bir mekandan Uçurmak dilersen Bunun yolu şöyledir: Yarasa kuşunun yuvasından bir Parça toprak alarak üzerine 2 damla sirke ile karışmış sudan koyup çamur haline getirirsin, ondan sonra bu çamuru kurutup toz haline getirirsin, sonra tebdili mekan a niyyet edip o toprak üzerinde halvete girip yarım menazili kameriyye her gecede 45 kere berhetiyye okuyup ve berhetiyyenin vefkini yazıp onun üzerine üfürürsün, ondan sonra okurken TURANİN ismindeki müvekkeli hayal olarak görürsün, Anlarsınki matlub hasıl olmuştur, Her ne zamanki gerek bir eşyayı veya bir insanı bir mahalden diğer bir malle Tayyi mekan yaptırmak dilersen ,ol nesneyi nereye geçirmek istiyorsan oraya o topraktan biraz saçarsın, ve bir parçada göndereceğin yere saçarsın, 3 kere berhetiyye ahkamını okursun, o nesne nin gözden kayb olup istediğin mekana gittiğini görürsün, burada havvası berhetiyyeyi okurken yüzünü mutlaka şark tarafına çevirmek lazımdır ve sırtını ricali gayb a çevirmek lazımdır Bu amel kamer Neayim menzilinde iken yapılır 13cü Bab Eğer arzu edersen Bir kimseyi Akılsız edip Ateş gibi havaya sıçratırsın, Önce bir çaput alarak bir güneş görmeyen karanlık yere girip orada çaput üzerine berhetiyye ahkamını yazıp sonra hemen dışarıçıkıp bu çaputu fitil halinde büküp üzerine mum kaplarsın, sonra bu mumu alıp ezan okunan bir minarenin altında yakarsın , ammadaha evvel bu mumu 5 e

taksim edersin, şöyleki bir parçasını sabah ezanında , bir parçasını öğleezanında yatsı ezanında yakarsın, mumu yandırırken 5 aded berhetiyye vefkini yazıp her birini mumum ateşi ile alevlendirirsin, ve adamın adını ve anasının adını o vefkin içerisine yazarsın ve mumu yandırırken 45 kere berhetiyye okursun, her ezan okunurken ol kişiye sar-a hastalığı gibi bir hastalık arız olup çılğın gibi düşüp patlamak derecesine varır ,öyle Ölmez amma Sürünür Ölümden daha beter olur Hergün 1000 kere ölmek ister Bu amel Kamer Ze Menzilinde iken yapılır 14cü Bab Celbul İhzar Eğer Arzu edersen 3 gün içerisinde veya 24 saatte bir matlubu celb edip hazır edersin, evvelce bir koyun yüreği alıp çöp den bir aded şiş yapıp yüreğin ortasına saplarsın, kebab pişirir gibi çevirirsin, bu arada da 45 aded berhetiyye okursun, amma şişi yavaş yavaş çevirirsin , lakin 45 inciyi okurken hızlı hızlı çevirirsin, yüreği ateş üzerinde çevirirken berhetiyye vefkini yazıp5 veya 6 aded cavi buhuru ile tüttürürsün Bu Amel kamer nesre menzilinde iken yapılır 15ci Bab Celbul Huddam Eğer arzu edersen Kendine bir hadim alıp kendi tabi edip her işinde yardımcı olur yolu budur ki Halvet bir yere girip Orada günde 22 gecede ise 45 defa aksamı berhetiyyeyi okursun, buna yarım menazili kameriyye devam edersinvefki şerifeyi yazıp gözünün önüneasarsın ve okurken ona bakarsın günler tamam olunca bir parça buhur yakıp vefkin üzerine bir çubuk ile vurursun, amma buhuru vefkin altında tütürürsün, o zaman bir hadim zuhur eder bu hadimin adı tabruş dur berhetiyyedeki ismi şemhahir dir bu hadim sana karşı selam elam selam diyerek selam verirona karşılk ve aleykum selam dersinondan sonra sana ; sizin matlubunuz nedir ?der, (amma halvete dikkat etmek lazımdır eğer halvet tam olursa hadim gelirve sana celbu derahim kahr ve tedmir ile hizmet eder) her ne zaman taleb edersen mendil daveti açarak bunların hangisi lazım ise (para altın vs) onları açıkaçık yazıp gösterirsin24 saat içinde matlubun hasıl olur Lakin okurken ya şark tarafına yada kıbleye dönmek şarttır Bu amel için menazili kameriyyeye luzum görülmemiştir müvekkel hadim görürlürken bunlar okunur :Tevekkel YA hüddamı ruhani Ef-aluu maa Tu'merune YA hadim, Ya hadimil Belva, YA şarantub Semian mutian 16cı Bab Celbul Ahbar Eğer arzu edersen Soru sorup alemde olup bitenlerden her şeyden haber alırsın Şöyleki Evvela Temiz bir kaba su koyup Ve suyun üzerini bir şey ile kapatırsın, Ve berhetiyyenin vefkini bir kağıda yazıp, o kabın üzerine koyarak 45 defa Berhetiyyeyi okuyup o kaba nazaredersin amma kesinlikle başka tarafa bakmayasın ondan sonra hemen bir nar çubuğu alıp üzerine3 defa vurursun(kabın üzerine) sonra o suya nazar edersin ki herne sorarsan bütün hepsine cevap alırsın Geldiklerine dair İşaret ise : o kabın üzerine 3 defa vurunca kab ortalıkta yürümeye başlar Eğer sorulan sorulardan biri tehir edilirse ( hemen cevap verilmezzseyani) hemen çubuğu tekrar vurursun kaba , derhal hazır olurlar hemen cevab verirler Bu amel için Herhangi bir vakte ihtiyaç yoktur Amma berhetiyye yi 10 bin defa okuduktan sonra bu işler yapılır bilesin 17ci Bab Celbul Ahbarı Umumi Eğer Gaib ten Haber almak dilersen

Evvela halvet bir yere girip orda celbul ahbar edilirse bütün ervah zahiren görünüp haber verirler Şöyleki evvelce bir leğen içerisine su doldurup ÜZerine bir siyah veyahud beyaz bir örtü örtüp berhetiyye aksamını 11 defa okursun, tamam olurken o leğeniniçindeki su çalkalanır o zaman bilki bütün ervah gemiştir eğer karşıya bir mum yakıp berhetiyyeyi okursan derhal o zaman alevlernir eğer leğenin içindekilere emir edersen derhal alev söner bu minval üzere hernetürlü emir eylersen öyle ederler ve hemde bir şeyi yakmak veya söndürmek veya yürütmek arzu edersen cümlesini hadimler yerine getirirler bu davete gelenlerin cümlesinin ellerinde meş-ale olarakgelirler ve cümlesi alevler içinde gözükürler Bu amel kamer nüsre menzilinde iken yapılır 18ci Bab Celbul Muhadde(yastık daveti) Eğer arzu edlirse BErhatiyye ahkamı ile celbul muhadde yapılır Şöyleki Evvela berhetiyyenin vefkini Yazıp 3 gece üzerine 45 kere BErhetiyye , her gecede 1 velleyli iza yağşa suresini okuyup ondan sonra berhetiyye azimetini okursun ve her gece uyurken berhetiyye vefkinide yastığının altına koyarsın, ondan sonra her sabah uykudan kalkınca yastığının altına bakarsın ki : bir parlak renkgelmiştir ve gözünün önünde bir aydınlık vardır yastığı kaldırıp bakınca orda kadar altın görürsün fukaraya tasadduk ediipkalanını helal olarak sarf edersin Bu amel kamer zira' menzilinde iken yapılır RE: Berhetiyye Sırları Berhetiyye isimlerinin tamamını bir çini tabağa gülsuyu, mizk, zağferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği ve tuzsuz zeytinyağı ile açarsın. Esma-i berhetiyye kasemini her farz namazının ardından 45 kere okursun. Bulunduğun yeri ummal yani kına çiceği tohumu ile buhurlarsın. Yedi gün oruçlu olarak yedi günü bu şekilde tamamladıktan dilediğin her şeyde berhetiyye kullanma hakkına sahip olursun. Riyazetli yapılmalıdır. Temiz olunmalıdır. Abdestli olunmalıdır. Gereksiz vakit harcanmamalıdır. Davet yaptıktan sonra elini pis işlere sürmemelisin. Buna bulaşan kişi çok dikkatli olmalıdır. yetkin olduktan sonra Ondan sonra hep oruçlu olmalısın ve riyazetli.. insanların olmadığı boş bir mekana git Ud dalını buhurlayarak, Berhetiyye Kasemini 7 kere okuduktan sonra istediğin varlığı getirebilirsin. Çağırma şöyle olabilir ; ….. isimin görevlileri buraya gelin veya ….. buraya gel. diğer ayrı ayrı amellerinde ayrı ayrı buhurları var.. zaten bir ruhani ile iletişime geçtikten sonra diğer sırlarıda açarsın.. gün, saat, vakite göre çağırmalar değişir... önce vakitlerin sırrını çözüceksin Berhetihin Kübra Bismillahil muhitil kadimül ezeliyyüllezi cema bi nuri vechihil ekvani Ve emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti ala külli meliki ve felekin ve cini ve seytanin ve sultani mehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve

ezanet ve tevadaatil keribiyyüne min a'la makamatiha ve secedet ve icabet da'veti ismihil azimül a'zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil berahinül mahkümeti fi elvahi kulubil mütesarrifine batadin zehecin vahin Aksemtü aleyküm eyyetühel melaiketil ulviyeti vel ervahir ruhaniyeti bima cemea fi bahril esma-i minel envari termi bi sühübin nariala külli men asa daiyel melikil cebbari tahsa sekunin agla galeyhunin yekün feyekün innema emruhu iza erade seyen en yekulelehü kün feyekün Tekünül esma-ihi tai-ıne ve lidaihi raciıne vel ismihil azimül a'zamü hadimine ve mukarrabine bi ızzeti bathesin tahselanunin esmehin semahin elali ala külli berahin hureynin hureynin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi ve yumitü fe iz akada emran fe innema yekulelehü kün feyeküne en feinne ya'tün fil kudsiyyihi kadimen ve min seyin errahmeti rukaman ma izzayi hara men fis semavati vel ardı tavan ev kerhan li azametil melikil cebbarillezi celle fi allahin liyeküni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yahrücü duhanin suudün nun muhteber bi meyraze alin fakselin salihin alin ibilin veyhin inneke ala ma tesaü kadir halakal arda ala bahrin acacin yetelatamü zahiran Venferade bil vahdaniyeti fevka kürsiyyihi lem yettehız sahibeten ve la veleden ihduru ila mekami haza vermu bi sivazin min narin ala külli men asa daiyel melikil cebbari bi ızzeti berhetihin berhetihin yehin yehin hüve la ilahe illa keririn keririn kain cebbari tetlihin tetlihin turanin mezcelin bezcelin tebarakallahü rabbil alemin Terkabin tebarakellezi biyedihil mülki ve hüve ala külli seyin kadir Berhesin bi ismihi tücibül melaiketi li daiyyehü galmesin galmesin galmesisin ganiyyün fettahu karibü mücibü hutirin halikul ars imin kadarati nuri kudretihi kalnehudin fatiris semavati vel ardı cailil melaiketi rusulen üli ecnehitin mesna ve selase ve ruba yezidü fil hakli ma yesa-ü innallahe ala külli seyin kadir Bersanin kazhirin nemuselhin berheyula beskeylehin bi ismihi yücibü da'vetil mudattarine kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kainati ecmeın Engalelitin kabaratin gayahan keydehüla Maliki yevmiddine lehü mülküs semavati vel ardı semhahirin semhahirin semhahirin Bikehtahünihin besarisin tunesin semhabaruhin bikehkehicin keckelemin aksemtü aleykün hazel ismil a'zamü ve bi münezzilü elvahyi aler rusili min süradikatil azameti minel levhil

mahfüzi illa ma ecebtüm da'veti bil kafi ven nuni ve bi ismihi echezetin beduh ellezi yeduru bihil feleküd deverani ve yebasü men fil kuburi yevmin nusuri ecibid da-i ya selhubin in kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun normal berhetiyye azimetinden çok daha kuvvetli ve tehlikelidir.. bunla ilgili sır vermeye gerek yok.. öncelikle normal berhetiyye çözülmeden bu çözülmez çözelse bile zararı sana patlar ve hata yaparsın RE: Berhetihin Kübra önce normal berhetiyye ile başlıyosun yani bilindik berhetiyye kısa öz... Allahumme Bi izzeti Berhetiyyhin Keriyrin böyle gider.. sonra biter.. kasemin tamı sende vardır. ben bazı düzenlemeler yaptım.. harf ve kelime olarak.. berhetiyye sırları diye bir konum var onun el alt yorumu : Berhetiyye isimlerinin tamamını bir çini tabağa gülsuyu, mizk, zağferan ile yazıp, yazıyı menba suyu ile sildikten sonra iftarını bu su ile açarsın. Açtıktan sonra tuzsuz arpa ekmeği ve tuzsuz zeytinyağı ile açarsın. Esma-i berhetiyye kasemini her farz namazının ardından 45 kere okursun. Bulunduğun yeri ummal yani kına çiceği tohumu ile buhurlarsın. Yedi gün oruçlu olarak yedi günü bu şekilde tamamladıktan dilediğin her şeyde berhetiyye kullanma hakkına sahip olursun. Riyazetli yapılmalıdır. Temiz olunmalıdır. Abdestli olunmalıdır. Gereksiz vakit harcanmamalıdır. Davet yaptıktan sonra elini pis işlere sürmemelisin. Buna bulaşan kişi çok dikkatli olmalıdır. yetkin olduktan sonra Ondan sonra hep oruçlu olmalısın ve riyazetli.. insanların olmadığı boş bir mekana git Ud dalını buhurlayarak, Berhetiyye Kasemini 7 kere okuduktan sonra istediğin varlığı getirebilirsin. Çağırma şöyle olabilir ; ….. isimin görevlileri buraya gelin veya ….. buraya gel. diğer ayrı ayrı amellerinde ayrı ayrı buhurları var.. zaten bir ruhani ile iletişime geçtikten sonra diğer sırlarıda açarsın.. gün, saat, vakite göre çağırmalar değişir... önce vakitlerin sırrını çözüceksin artık 45 kere okuyup yetki alman gerekiyor sonra 7-3-1 vsvs okuyup kullanman gerekiyor. Cemul havas dan 2 ve 3cu sayfası Arkadşlar cemul havas tan 2 ve 3cu sayfaları sizler için terc etmeye çalıştım yanlışım varsa şimdiden özür dilerim düzelte bilirsinz sizlere OSMANLICA sayfasınıda yükledim BU BÜYÜK OLAN BERHETTİYE İSMİNİN HAVASIDIR

Havas ülemaları buyurmuşlarki berhettiye havaslarının nadir olanların sertacı olup şöyleki idris aleyhisselamin Fatiha süresidir menzildir idris aleyhisselam bunun ile amel edip her bir matlubunu tahsis eylemişdir yani bu süreile isteklerine ulaşmış her bir murada kafi kelmişdir şöyleki herne murad için oursa olsun iki agızlı kılınç gibidir hangi tarafa çalarsa keser her ismi iki kere tekrar edilmesi şart tırki ismin birisinde ulvi melek birisinde sufli cin hazır olub bir ismi tekrar ederken her ikide hazır olub emrine hazır olurlar evvela huddamı berhettiyye alakadar olmak için onbin adet kere okunur şimdi bu yol üzere devam edip okumak şarttır evvelce ervahlar ile alakadar olduhunda yanınada hazır etmek getirmek için davet edersenevvela buluha varmamış çocuhun alnına keşif ayeti olan fekeşefna anke gıta eteke febeserüke yevmel hadid yazıp ondan sonrabunları kahıda yazıp ka..LAYLI ? taş altına koyarak okumaya başla yasın ya bir kere yada 7 kere yada 9 kere okumak şarttır şimdi berhettiyyeye devam ederken diyesinki padişahları gelsin derhal padişahları gelir hazır olurlarve cümlesi saf tutarlar şöyleki 28 isimleri umum isimlerin ulvi gerek sufli cümlesi hazır olur şimdi cümlesi tahat üzere oturup divan dururlar matlub herne ise suresinbin şöyleki eger maksat bir hasta ise adamın hasta olduhu ve çaresi nedir ve nezaman iyi olur iyi olurmu yoksa olmazmı ne süretle ahla olur nekadar çıkarmasala malı medfun dan sual edilirse yolu budur mal ne mehaldedir ve nedir kimin tarafından gömülmüşdür ve kimin eline girmişdir ve kimin eline girecekve madeni ne dir ve nesüretle çıkarılır nasib olacakmı olmıcakmı bu havas 45 bab üzere mevcud olup 28 menzil kameriye ay üzere tertib edilmişdir RE: Cemul havas dan 2 ve 3cu sayfası devam 3cü bab celb getirme devam 3CÜ BAB CELB yanına getirme Eger birkimseyi yanına getirmeyi istersen yanına hazır olbulmak yolu budur evvelce ol adamın ismini ve annesinin ismini yazıp bunu bir dire şeklinde çiz ve etrafına berhettiyye kasemini yazıp bir başka kagıda vefkişerfini yazıp hazır et hemen akşam olduhunda bir halvet yere girip orada 45 kere berhettiyyeyi okuyasın berhettiyye yazı olan kagıdı büküp fitil haline getir ve hemde üzerine kafur balmumu ile kaplayıptam mum haline getirp içerisine içerisine bir fitil geçirmek için ortasından delip ve pamuk iplik geçiresin yolu budurki hemen hemen okuduhun zaman mumu yak vehem mum yanarken dahi ve vefki 3 parça kesip 3 kere yada 45 kere berhettiyye kasemini okuyasın ve her 45 de birisini yakıp tütsü yap bu amel tama olduhunda matlubunu yanın hazır bulursun derhal 24 saat olmadan geldihini görürsün bu ameli ayın rişa menzilinde yapasın berhetiye ile huddam elde etme attachment.php?aid=1094FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="

attachment.php?aid=1094CELBUL HUDDAM

Eğer arzu edilirse bir hadım zat elde edip her emrini yerine getirmek üzere hazır olup Her ne maksat ve muradın olursa o vazife ile meşgul eylemeyi arzu edersen tarık budur ki hemen bir kasbu ruman hazırlayıp üzerinden kabuğunu kaydırıp beyaz maddesini çıkar ve üzerine bunları yaz

imdi bu kısım taman oldu. Bunu alarak bir halvete girip orada beyaz bir taş veyahut başka bir şey ile bir daire çizip onun içerisinde bir parça lubnanı zeker tüttürüp berhetiye aksamı okuyup her okuduğunda bir kere bu kasbur rumanı yere vurasın bu kıyas üzere gecede kırk beş kere okuyup tamamlamamalısın. Yine gece olduğunda yine etrafına daire çizip hem de bunu iki kat çizmelisin şöyle ki her iki çizginin arası bir parmak kadar olsun. Gece olunca o anda göresin ki; şark tarafından bir gölge görünmeye başlar. O gölge zaman geçtikçe büyüyüp tamamen en uzun adam büyüklüğüne ulaşınca kaldırıp başını bakmalısın. Tam adam resmine girerken çubuğu bir kere yere vurmalısın. O gölge der hal gözden bir an olarak gaib olur. Yine sen devam edersen beş dakika sonra görürsün ki yüzü nurani bir kimse sağ tarafında durup sana selam verir durur. Sen de der hal ve sende derhal ve aleykümselâm diyerek selamını al. Sonra sana senin muradın nedir diyende kendisine demelisin ki murad ve maksudum budur. Diyerek amelini söyleyesin. şöyle ki filan şey hakkında veya falanı isterim veyahut filan adam hakkında, fulan şeyi dilerim diyerek der hal senle işaret edip gider. On dakika sonra geri gelip ve der ki maksudun hazırdır getireyim mi? dersen huzura getir. Huzuruna getirir. Bu yükse tedricen olması lazım gelen bir şey ise tehhire bağla yasan lüzum olduğunda talep edersin. Eğer cevap olmayıp bir mahluk şeyi talep edersen tedricen hazır edilir. Emir bu ismin ikisi birden söylenir ise hem ulvi hem süfli ikisi birden hazır olur. bunun ismi berhetiyedir. Bu huddam ise hem hayra hem şerre hizmet eder. Tarık asanı budur ki: o huddamın gölgesi hemen görüldüğünde bir tas temiz su alıp dört bir tarafa serpesin hadim dört tarafta hazır olup selam verir. Her kim bu ilme talip olup mübaşeret ederse şeraite riayet eylemesi şarttır. Gerek tetmiri zalim gerek celbül kahir bunların hangisi arzu edilirse edilsin derhal zuhura ve husule gelir.Veş şemsi ve hel ata ve kul ıhıyye sürelerinin havaslarına nazar edilirse bunların tesiri aşikardır. Şimdi bu amel icra edilirse derhal muvafık olunacağından şüphe edilmeyecektir. bu amel kamer nesre menzilinde edilir. Bir Kimseyi Getirmek İçin ''Terkab, Berheş'' ismi şeriflerini 1209 defa okur.Her yüz defada ismi şeriflerin hadimi meleklerden yardım istemek için ''Zehrayil, Şeytayil'' isimleri okunur. Okuma gece yarısından sonra yapılmalıdır.Ayrıca okuma esnasında günlük yakılarak buhur yapılmalıdır. Berhetiye Duasi Bismilllahirrahmanirrahim. Allahümme bi izzeti berhetihin keririn tetlihin turanin mezcel bezcel terkab berheşin ğalmaşin

hutiyrin kalenhudin berşanin kezhirin nemuşelahin berhayula beşkilahin kezmazin enğaluliyd kabaratin ğayaha keydehula şemhahir şemhahiyr şemhehir bikehdehunihin beşariş tuneşin şemhabaruh. Allahumme bi hakkı kehkehicin yağdaşiyyin biladşağşağavilin emvilin celedin mehcemen helmacin verudihin mehfeyacin bi izzetike illa ma ehaztüm sem'ahüm ve ebsarahüm sübhane men leyse kemislihi şey'ün fil arzı vela fissemai ve hüve ssemiul basır.

Kâsem-i Esmâ-i Berhetiyye'dir.

Bismillâhi’l-meliki'l-muhiti'd-daimi'l-kadimullezî mele-i satıun nûrun vechi'l-ekvâni ve emeddeha bi kuvvetin cezbeti heybeti sultânihi alâ kulli melikin ve cinnî ve insî ve şeytânî sultânî fehafetihi cemi-ı mahlûkatihi ve ezanet ve tevadaeti'l-kerubiyyune min a'lâ makamatihâ. Ve secedet ve ecabet dâ'veti ismihi'lâzimu'l-â'zâmu limen tekelleme bihi ve esraat bi'l-icâbeti ve'lburhani'l-muhkeme'l-mektubi fî elvahi kulubi'l-mutesarrifîne bedûh echizetin. Aleykum eyyetuhe'l-ervahı'r-ruhâniyeti'l-ulviyyeti ve's-sufliyyeti ve huddame hazihi'l-ahdi'l-kebîru en tucibu dâ'veti ve takdû haceti ve tetevekkelu bi......... ve ..................... . Bi ızzeti Berhetîhin, Berhetîhin. Kerîrin, Kerîrin. Tetlîhin, Tetlîhin. Tûranin, Tûranin. Mezcelin, Mezcelin. Bezcelin, Bezcelin. Terkabin, Terkabin. Berheşin, Berheşin. Galmeşin, Galmeşin. Hûtîrin, Hûtîrin. Kalnehudin, Kalnehudin. Berşanin, Berşanin. Kazhirin, Kazhirin. Nemuşelhın, Nemuşelhın. Berheyula, Berheyula. Beşkeylehîn, Beşkeylehîn. Kazmezin, Kazmezin. Engalelitın, Engalelitın. Kabaratin, Kabaratin. Gayaha, Gayaha. Keydehula, Keydehula. Şemhahirin, Şemhahirin. Şemhahîrin, Şemhahîrin. Şemhêhîrin, Şemhêhîrin. Bikehtahûnihin, Bikehtahûnihin. Beşarişin, Beşarişin. Tuneşin, Tuneşin. Şemhabarûhın,

Şemhabarûhın. Bi hakkı haze'l-ahdil me'hudin aleykum yâ huddame hazihi'l-esmâi illâ mâ esra'tum u'l-inkiyadı fima tu'merûne bihi bi ızzetin el-mu'terizi fî ızzi ızzetin. Ve ev fu bi ahdillâhi iza ahedtum ve lâ tenkudu'l-eymane ba'de tevkidihave kad cealtumullahe aleykum kefila. Ve bi hakkillezi leyse kemislihi şey'un ve huve's-semîu'l-basîr. Ahderû vesmeu ve etîû ve kûnû avnen li alâ ma emertikum bihi bi hakkı'l-ismillezî evveluhu alin ve ahirihi alin ve huve alin şel'i yeû yubeyhin yehin vehin bi tekhin bi tekfalin bisa'yin ka'yin mimyalin mutiîne leke yâ alin celle zeryalin ihtereka min asa esmâillâhi. Aksamtu ve azemtu aleykum bi alimu'l-gaybi ve'ş-şehâdeti'l-kebîru'l-muteal. Ve bi hakkı'lismullezî teahedtum bihi ınde babi'l-heykeli'l-kebîri ve huve biılşakşin mihrakişin akşamakşin şakmunehşin. Ve men yu'rid an zikri rabbihi yeslukhu azaben saida. Ve bi hakkı Ahiyyen şerahiyyen edunayi esbautun ali şeddayi Ve bi hakkı Ebced, Hevviz, Hattî Ve bi hakkı Batadin Zehecin Vahin Ve bi hakkı Beduh Echizetin. Ve innehû lekasemun lev ta'lemune azîm. El-Vahan, elacele, es-sâate bârakallâhu fiykum ve aleykum. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyu'l-azîm.

Şiir-i Berhetiyye Havâs ilmi'nin ileri gelen âlimleri Berhetiyye isimlerini şiir şeklinde düzenleyerek yazmışlardır. Bazılarıda özelliklerini zikrederek şu şekilde ifâde etmişlerdir. Bede'tu bi bismillâhi ve'l-hamdu evvelâ. Ve ezkâ salâten li'n-nebiyyi ve men telâ. Başlarken önce Besmele-i şerîf ve hamd getirmeli sonra da Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'e salat-ı şerîfe getirilmeli. Ve ba'du te emmele eyyuha't-talibullezî. Turîdu ulûman feddaleha bi enne ve encelâ. Fe fî berhateyyihîn me'a kerîrin fedıletin.

Ve tetlîhin sirri's-sirri dae mukemmelen Ve zikrike tûrânin izâ mâ zekertehu Tefûzu bi ızzi fi'l en'âmi mubeccelâ Ve fî mezcelin me'a bezcelin zade mecidehu Ve evdahu esrâri'l-ulûmi ve hassalâ Ve fî terkabin me'a berheşin galmeşin atet Fedaile izâ tutlâ yedîku leha'l felâ Ve iyyake hûtırin tekaddese mecidehu Ve fî kalnehûdin kem serairi tecettelâ Ve lafzıke berşanin bi fethı ibtedaihi Ve fî kezhîrin sirri za'n-nûri bi'attelâ Ve kemmin min nemûşelhın letaifu fussilet Ve fî berheyûlâ kulli emrin muemmelâ Ve fî talibin beşkeylahîn ızzi refe'at Ve kâzmezîn etana ılmuhum ve tehassalâ Ve engalelîtın summe kaberatin feddalû Ve kun fî gayahen keydehûlâ alâ velâ Ve şemhâhirin şemhahîrin şemhêhirin Bikehtahûnîhin me'a beşarişin lil melâ Ve tûneşin şemhabarûhın cemî'ıha Bihim sirri hazâ'l-ahdi cemî'an tekemmelâ Fe in şi'te en tehıyyen se'îdan mukerrema Felâ zemme li hazâ'l-ahdi bi'l-fadli ve es'elâ Ve in şi'te tehtîcan ve atfen mehabbeten Ve iclâbi rızkın evme'alî fil melâ Ve fî kulli na'lin tertecîhin evillezî Terûmi minel hacati ye'tî musehhelâ

Ve fî kulli methûmin âleyhi mevani'un Ve fî kulli mahkûmin bi sicnin tesasalâ Fetatridu ummaran ve tazfure billezî Lehu rasadun min sirri za'l-ismi hassalâ Ve sammi seb'ahtu'l-eyyami ve eb'adu anillezî Lehu'r-rûhu evfîhi feyu'zîke mu'ekkelâ Ve davim li hazâ'l-ahdi kulli ferîdaten Biha in ve mîmin addahe cain muve'lâ İlâ seb'atil eyyami davim ve ba'deha Feye'tî lekel matlûbu hatmen mu'accelâ Kaynak: Menbaı Usulu'l-Hikme

Esmâ-i Berhetiyye Hakkında

Esmâ-i N Berhetiyye (Arapça o Yazıyla ) 1 2 3 4 5 6

Okunuşu

ٍ  ‫تةية‬ ِ‫هةي‬ َ‫رِت‬ ْ‫بَه‬ ِ ٍȃ‫ي‬ ‫ر‬ ْ‫رٍر‬ ِ‫ك‬ َ

Berhetiyhin

‫ةيه‬ ٍ  ْ‫لٍر‬ ِ‫تةي‬ ْ‫تَه‬ َ ٍȃ‫رنا‬ ‫ن‬ َ‫و‬ ْ‫طٍر‬ ُ ٍȃ‫ج‬ ‫ل‬ َ‫زِت‬ ْ‫مَه‬ َ‫ِت‬

Tetliyhin

ٍȃ‫ج‬ ‫ل‬ َ‫زِت‬ ْ‫بَه‬ َ‫ِت‬

Esmâü'l-Hüsnâ Karşılığı

Harfi Karşılı ğı

Sübbûhun, Kuddûsün

‫ا‬

Yâ Allahu illâllahu külliy şey'in Sübbûhün, Kuddûsün, Kâdiru, Muciyru, Habiyru

‫ب‬

Tûrânin

Yâ Hayyu, yâ Muhyi

‫د‬

Mezcelin

Yâ Kayyûmu, yâ Kâiymu

‫ه‬

Bezcelin

Yâ Vedûd, yâ Allah, yâ Kahiyr, yâ Ahâd, yâ Vahid.

‫و‬

Keriyrin

‫ج‬

7

ٍȃ‫ق‬ ‫ب‬ َ‫ر‬ ْ‫تَه‬ َ

Terkabin

Yâ Selâm

‫ز‬

8

ٍȃ‫ه‬ ‫ش‬ َ‫رِت‬ ْ‫بَه‬ َ‫ِت‬

Berheşin

Yâ Allahu abdike ve yâ muktediyr eciybhu.

‫ح‬

9

ٍȃ‫م‬ ‫ش‬ َ‫لِت‬ ْ‫غَه‬ َ

Ğalmeşin

1 0

ٍȃ‫ط‬ ‫ري‬ ِ‫خوةي‬ ُ

Hûtıyrin

1 1

ٍ ‫و‬ ‫د‬ ْ‫هٍر‬ ُ‫نْو‬ َ‫ل‬ ْ‫قَه‬ َ

Kalnehûdin

1 2 1 3

ٍȃ ‫شنان‬ َ‫رنا‬ ْ‫بَه‬ َ‫ِت‬

Berşânin

ٍȃ‫ه‬ ‫ري‬ ِ‫ظ‬ ْ‫كَه‬ َ

Kazhiyrin

1 4

ٍ  ‫لخ‬ َ‫ش‬ َ‫نونا‬ ُ َ

1 5

1 6 1 7

‫ةيول‬ ُ‫هْو‬ َ‫رِت‬ ْ‫بَه‬ َ‫ِت‬ ‫لخ‬ ٍ  َ‫ةي‬ ْ‫كٍر‬ َ‫ش‬ ْ‫بَك‬ َ‫ِت‬ ٍȃ‫م‬ ‫ز‬ َ‫زِت‬ ْ‫قَه‬ َ

Nemûşelhın

Yâ Hamiydü, yâ Meciydü, yâ Melikü ve hüvelleziy yuzhiru'l-burhâne li't-talibu Yâ Kaviyyu, yâ Metiynu, yâ Aliymu, yâ Hakiymu Yâ Metiynu, yâ Semiy'u, yâ Basıyru, yâ Bediy'u, yâ Muğniy, yâ Muhiytü. Yâ Muhiytü, yâ Allahu, yâ Aziyzü. Sübhânallahu yâ Kaviyyü, yâ Metiynu, yâ Rahiymu. Yâ Allahu, yâ Aziyzü enallahe emane'l-haifiyne yâ Aziyzü entellâhu yâ Allahu, yâ Kaviyyu, yâ Metiynu, yâ Allahu, yâ Hûve.

Berheyûlen

Sübhânallahû innallâhu haifiyne yâ Kafiy, yâ Semiy'u, yâ Allahu rûhiy liy rûhıke muntesıbetûn

Beşkeylehıyn Kazmezin

Yâ Mu'miynu ızzillâhi'rRahmânu'r-Rahiym. Yâ Muheymiynu ızzillâhi'rRahmânu'r-Rahiym.

‫ط‬ ‫ی‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬

‫ن‬

‫س‬

‫ع‬ ‫ف‬

1 8

ٍ ‫ةي‬ ‫ط‬ ْ‫لٍر‬ ِ‫لةي‬ َ‫غ‬ َ‫ن‬ ْ‫أَه‬

Enğaleliytın

1 9

ٍ ‫بنا‬ ‫ت‬ َ‫قنا‬ َ َ

Kabarâtin

2 0

‫هنا‬ َ‫غةيناِت‬ َ

Ğayâhâ

2 1

‫ول‬ ْ‫هٍر‬ ُ‫دْو‬ َ‫ةي‬ ْ‫كٍر‬ َ

Keydehûlâ

2 2 2 3

ٍȃ‫ه‬ ‫ر‬ ِ‫خناةي‬ َ‫ش‬ ْ‫َك‬ َ‫نا‬

Şemhâhirin

ٍ ‫ه‬ ْ‫َه‬ ‫ري‬ ِ‫خناةي‬ َ‫ش‬ ْ‫َك‬ َ‫نا‬

Şemhâhiyrin

Yâ Azıym, yâ Hakiym, yâ Habiyr, yâ Latıyf, Er-Rahmâni'r-Rahiym. Yâ Aziyz, yâ Bakiy, yâ Haliym, yâ Hakiym, yâ Kâfiy, yâ Keriym. Izzillâhu'l-kâfiy'l-keriymu. Yâ Kahhâru, yâ Keriymu, yâ Kadıyyu, yâ Aziyzü, yâ Cebbâru. el-Kadiyru, Hüvallahü yâ Kadiymu, yâ Kahiyru, yâ Kadiyran alâ külliy şey'in, yâ Seriy'u. Teâleyte yâ Aliyyü, yâ Aliymu. Yâ Kâdiy, yâ Hû, yâ Hû, yâ Rabbehu, yâ Rabbehu Yâ Kadiyru, yâ Kadru, yâ Kâfiy, yâ Aziyzü, yâ Cebbâru.

‫ص‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ث‬

2 4

ٍȃ‫ه‬ ‫هناةيِري‬ َ‫شِت‬ ْ‫َك‬ َ‫نا‬

Şemhêhiyrin

2 5 2 6 2 7

ٍ ‫ةي‬ ‫ة‬ ْ‫نٍر‬ َ‫و‬ ْ‫هٍر‬ ُ‫طْو‬ َ‫ه‬ ْ‫كٍر‬ َ‫ب‬ ِ

Bikehtahûniyhi n

Yâ Kadiymu, yâ Daiymu.

‫ذ‬

ٍȃ ‫رش‬ ِ‫شنا‬ َ‫بنا‬ َ‫ِت‬

Beşârişin

Yâ Kadirân alâ külliy şey'in.

‫ض‬

ٍȃ ‫نش‬ َ‫و‬ ْ‫طٍر‬ ُ

Tûneşin

Yâ Şekûru, Hüvallahu'lKeriymu

‫ظ‬

2 8

ٍ ‫و‬ ‫خ‬ ْ‫رٍر‬ ُ‫بنا‬ َ‫خناِت‬ َ‫ش‬ ْ‫َك‬ َ‫نا‬

Şemhâbârûhıy n

el-Kadiyru, Hüvallahu'lKeriymu

‫غ‬

Not* Esmâü'l-Berhetiyye adetlerine ve adâbına göre okunulduğu

‫خ‬

zaman ruhaniyetleri celbettiği düşünülmüştür. Ama gereksiz yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır. Fakat biz bunları henüz eklemedik...İnşâ Allah ileri ki zamanlarda da bu konuda bir takım paylaşımlarımız olur. Ruhâniyetleri sufli ve gereksiz şeylerle meşgul etmeyerek ihtiyaç halinde Allah'a yönelerek bu esmâların kudretiyle Allahu teâlâdan yardım istenilmelidir. Esmâ-i Berhetiyye; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF