ქართული მეტყველების კულტურა-ა.არაბული

September 26, 2017 | Author: MariamGiorgashvili | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

ქართული მეტყველების კულტურა-ა.არაბული...

Description

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF